P. 1
Didactica activităţilor din grădiniţă - tema

Didactica activităţilor din grădiniţă - tema

|Views: 57|Likes:
Published by Kathy Katy

More info:

Published by: Kathy Katy on Feb 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2012

pdf

text

original

Didactica activit ilor din gr dini

Tem de portofoliu:

Efectua i proiectarea unei activit i integrate realizat pe o durat de trei, utilizând trei domenii experien iale.

PROGRAMUL ZILEI
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEA
: ³La taifas despre Zâna Prim verii´

A. JOCURI I ACTIVIT

I LIBER ALESE (A.L.A.)

1. ART : Activitate plastic ± pictur : ³Copacul înflorit´ (punctul elaborat prin tehnica picturii cu be i orul) 2. TIIN : Activitate practic ± experimental : ³Punem semin e la germinat´ 3. CONSTRUC II : Joc de construc ie : ³L di e pentru r saduri´ B. ADP (RUTINE I TRANZI II) - ÄSpune o poezie prim verii!´ C. ACTIVIT I PE DOMENII EXPEREN IALE

D.S. cunoa terea mediului - JOC DIDACTIC ÄCe ne aduce spiridu ul?´ D.O.S. activitate practic - lipire ÄCrengu cu flori galbene´

D. ADP (RUTINE I TRANZI II) - ÄCântecul prim verii!´ E. JOCURI I ACTIVIT I LIBER ALESE (A.L.A.)

Jocuri cu text i cânt : ³Cãsu a din pãdure´ ³Podul de piatr ´

Sectorul Ä TIIN Obiectiv fundamental : Ini ierea copiilor în activit i specifice omului în anotimpul de prim var .s manifeste interes pentru activitate. Sectorul ÄCONSTRUC II´ : Joc construc ie : ³L di e pentru r saduri´ Obiectiv fundamental : Consolidarea deprinderii de a realiza obiecte tridimensionale dup modelul real. ´ : Activitate practic ± experimental : ³ Punem semin e la germinat ´ . b) Psiho ± motorii: OPM1 ± s preg teasc .) 1. OPM2 ± s p streze pozi ia adecvat în timpul lucrului. Obiective opera ionale : a) Cognitive: OC1 ± s identifice semin ele folosite în cadrul experimentului. b) Psiho ± motorii: OPM1 ± s coordoneze activitatea ochiului cu activitatea mâinii pentru realizarea punctului. împreun cu educatoarea. Obiective opera ionale : a) Cognitive: OC1 ± s aleag materialele de joc cu care se poate realiza tema dat . Obiective opera ionale : a) Cognitive: OC1 ± s identifice în mediul natural culori specifice anotimpului de prim var . Sectorul ÄART ´ : joc-exerci iu de crea ie plastic ³Copacul înflorit´ Obiectiv fundamental : Consolidarea i perfec ionarea deprinderii de a utiliza punctul ca element de limbaj plastic pentru ob inerea unei compozi ii plastice originale. JOCURI I ACTIVIT I LIBER ALESE (A.A. factorii care asigur dezvoltarea plantelor.s persevereze realizând un num r cât mai mare de puncte.s enumere. cu ajutorul educatoarei.A. OC2 . c) Afective: OA1 ± sã coopereze prin repartizarea sarcinilor i rolurilor în activitate. cutiile cu rãsaduri. OA2 .L. 2. 3. c) Afective: OA1 .

.) Tema : ³Primãvarã. jardiniere. be e din salcie. demonstra ia. lexical i sintactic.2000. polistiren. ³Psihopedagogia pre colar i colar ³ E. algoritmice . linguri e. obiecte. explica ia. jocul de rol.L. Forme de organizare: individual. C) UMANE: grupa este alc tuit din 24 pre colari care au frecventat pentru prima dat gr dini a. STRATEGII DIDACTICE: mixte TIPURI DE STRATEGII: bazate pe joc. pãmânt. B.D. individual. acuarele.D. Bucure ti. . be i oare. jocuri de construc ie.P.D. exerci iul. pãhãrele. 2008. Bucure ti. ± sã se exprime corect în propozi ii. explica ia. FORMA DE ORGANIZARE: pe grupuri mici. MIJLOACE DE ÎNV M NT: semin e de flori. ACTIVIT I DE DEZVOLTARE PERSONAL (A.P. ³Teoria i metodologia instruirii´ E.Educarea limbajului Tipul de activitate: verificare de cuno tin e Obiectiv fundamental: Dezvoltarea capacitã ii copiilor de a descrie imagini. Bucure ti. RESURSE: A) BIBLIOGRAFICE: ³Curriculum pentru educa ia timpurie´. Metode i procedee: conversa ia. METODE I PROCEDEE: conversa ia. B) TEMPORALE: 30-40 minute. Educarea unei exprimãri orale corecte din punct de vedere fonetic.C. Obiective opera ionale: OC1 OC2 ± s recite clar i expresiv poezii. bine ai venit !´ Subtema: ³Spune o poezie primãverii !´ Categoria de activitate: D.b) Afective: OA2 ± s persevereze în finalizarea temei impuse. OA3 ± s stabileasc rela ii de colaborare i întrajutorare în joc.P.

4. mototolire SCOP: y Îmbogã irea cuno tin elor copiilor despre transformãrile naturii specifice anotimpului primãvara i dezvoltarea capacitã ii de a în elege i utiliza în contexte reale numerele i cifrele în concentrul 1-5. Interac iune dialogat . Nr. 3. folosind ca metod explica ia. 27 . ACTIVITATI PE DOMENII EXPERENTIALE UNITATEA DE ÎNV MÂNT: G.Bacau INSTITUTOR: CODRIANU ROXANA MIHAELA DATA: 29. folosind conversa ia de evaluare. Activitã i matematice DOS ± Activitate practicã TIPUL DE ACTIVITATE: verificare de cuno tin e i deprinderi FORMA DE REALIZARE: joc didactic ± concurs. CUM I DE CE SE ÎNTÂMPL !´ SUBTEMA: ÄCe ne-aduce spiridu ul?´ INTEGRARE: la nivelul ADE: DS ± Cunoa terea mediului. Copiii recitã poeziile învã ate anterior (ajuta i par ial de educatoare) despre primãvarã. folosind metoda Educatoarea prezint copiilor imagini ce redau anotimpul de primãvarã. Se realizeaz conversa iei. C.DESF Nr.P. 5. prin dialog.04. . Momentele activit ii Moment organizatoric Captarea aten iei Anun area temei Desf urarea activit ii Evaluare URAREA ACTIVIT II: Con inutul tiin ific Realizat prin interac iune direct . crt.P. 1.2010 NIVEL: I (grupa mijlocie) TEMA ANUALA: Ä CÂND. procedeul aprecierii verbale. 2.

demonstra ia. individual. Opm2 ± sã adopte o pozi ie corectã în timpul activitã ii. Mijloace de învã ãmânt: spiridu ul Jucãu . problematizarea. culegere de ghicitori. baghetã. recompense (medalii aurii i argintii). CD-uri. panou. c) Psiho-motorii : Opm1 ± sã mânuiascã corect instrumentele de lucru. Opm3 ± sã pãstreze ordinea i curã enia la locul de muncã. jocul. ELEMENTE DE JOC: Întrecerea Urm rirea scorului Stabilirea feed-back-ului prin aprecierea permanent a rezultatelor prin acordarea de lalele colorate Numirea copilului pentru a da r spunsul cu ajutorul baghetei Aplauze REGULI DE JOC: educatoarea adreseaz întrebarea tuturor copiilor copiii recepteaz întrebarea i rãspund educatoarea stabile te echipa care lucreaz rezolv sarcina dat numai echipa numit din echipa numit . jetoane cu lucrãri agricole. munca în echipã/individualã. explica ia. frontal. Oc5 ± sã lipeascã corect crengu a din hârtie glasatã. Forme de organizare: pe grupuri. dac sarcina nu a fost rezolvat de echipa numit r spunsul/rezolvarea corect va fi recompensat cu lalele colorate a ezate pe panou STRATEGII DIDACTICE: Metode i procedee didactice: conversa ia. culegere de poezii. utilizând lipiciul. b) Afective : Oa1 ± sã urmãreascã cu aten ie explica iile i demonstra ia realizatã de educatoare. exerci iul oral. rãva e. Oa2 ± s aprecieze modul de lucru personal i pe cel al colegilor. ob inând flori i frunze pentru crengu ã. Oc4 ± sã raporteze numãrul la cantitate. Oc3 ± sã formeze mul imi cu 1-5 elemente în func ie de diferite criterii. copilul care trebuie s dea r spunsul este selectat cu ajutorul baghetei: ÄBagheta fermecat / La spiridus se-ndreapt !´ echipa care nu lucreaz intervine numai la apelul educatoarei.OBIECTIVELE OPERA IONALE: a) Cognitive : Oc1 ± s denumeascã caracteristicile lucrãrilor specifice anotimpului de primãvarã. . ecusoane cu lalele galbene i cu lalele ro ii. Oc6 ± sã mototoleascã corect hârtia creponatã. machete. Oc2 ± sã formuleze propozi ii simple i dezvoltate. costum de spiridu . CD-player.

. Nr. spiridu ul Jucãu y de timp: 40 minute i pre colarii din grupa mijlocie MATERIALE BIBLIOGRAFICE: y Unitatea de Management al Proiectelor pentru Învã ãmântul Preuniversitar.intrarea ordonata a copiilor în sala de grupã. revizuit i ad ugit . care se aflã sub pãlãria sa. y ***Programa activit ilor instructiv-educative în gr dini a de copii. vom cânta. Editura Pro Humanitate. 1999.Resurse: y umane: educatoarea. .Nu se rãspunde neîntrebat. Regulile jocului : .´ Spridu ul Jucãu ne roagã sã ne împãr im în douã echipe : echipa lalelelor ro ii i echipa lalelelor galbene. prin intermediul baghetei fermecate.organizarea pre colarilor în echipe. EVENIMENT DIDACTIC Momentul organizatoric CON INUT TIIN IFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE Asigurarea condi iilor necesare unei bune Ecusoane cu lalele desf ur ri a activit ii: galbene i cu lalele . Bucuresti. ro ii . 3-4 / 2009.preg tirea decorului si a materialelor necesare desf ur rii activit ii. a meselor sub forma de grupuri mici. .punct sau o lalea galbenã ± punct. Copiii îl primesc bucuro i i îl invitã la activitate. y Revista Învã ãmântului Pre colar. Editura Arlequin. prieten al Zânei Primãvara. iar pentru optit pierde una. Ed. Bucure ti. . Metodica activit ilor de educare a limbajului în înv mântul pre colar. vom rãspunde la întrebãri legate de muncile de primãvarã. . y Unitatea de Management al Proiectelor pentru Învã ãmântul Preuniversitar.Din ambele echipe vin pe rând copii. Acesta le spune copiilor cã în co ul sãu are o mul ime de jocuri pentru copii i cã azi a adus câteva i pentru ei.Pentru fiecare r spuns corect echipa prime te o lalea ro ie . ³Azi ne vom juca împreunã cu spiridu ul Jucãu . care sã execute sarcina spiridu ului. Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor între 3 ± 6/7 ani. Fiecare copil va primi de la spiridu câte un ecuson cu simbolul echipei din care face parte. Jocurile sunt descrise sub formã de rãva e i trebuie sã trecem peste ni te probe pentru a putea primi surpriza de la spiridu . 2005.un copil îmbrãcat în spiridu Explica ia Sesizarea aten iei copiilor Captarea aten iei Anun area temei i a obiectivelor Conversa ia Observarea comportamentului verbal i nonverbal al copiilor Ecusoane cu lalele ro ii i galbene Conversa ia Explica ia Demonstra ia Exerci iul Aprecierea rãspunsurilor corecte acordate Prezentarea con inutului i dirijarea învã ãrii . În plus le-a pregãtit o surprizã deosebitã. cea care l-a trimis la noi cãci era supãrat cã nu are cu cine sã se joace.Echipa care la sfâr itul activit ii va însuma cele Conversa ia Elementul surprizã . y Florica Mitu & tefania Antonovici. Curriculum pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani.aerisirea s lii de grup . « mai pe scurt vom face ce ne cere pentru a-i demonstra cã meritãm surpriza pe care ne-a pregãtit-o. a II-a.a ezarea scaunelelor în semicerc. . Îl invit în sala de grupã pe spiridu ul Jucãu ( un copil îmbrãcat în spiridu ). 2008. 2008.

pe rând. tot prin intermediul baghetei fermecate vor fi ale i al i doi copii de la ambele echipe care vor extrage din plic alt rãva cu 7 întrebãri. prin intermediul baghetei fermecate. pe rând.ÄUnde.mai multe lalele ± puncte va fi declarat câ tig toare.´ ÄA eza i pe strat atâtea flori albastre i buburuze cât i i aratã cifra.ÄCe unelte de grãdinarit cunoa te i?´ . Copiii vor fi anun ati cã întrebãrile surprizã Panou sunt scrise pe rãva ele din co ul spiridu ului.´ ± echipa lalelelor ro ii ÄAlege din co ule fenomenele specifice anotimpului de primãvarã.ÄCare sunt pãr ile componente ale unei plante?´ . Educatoarea scoate din co ul spiridu ului primul plic pentru a afla prima probã.ÄDenumi i 2 pãsãri ce sosesc la noi primãvara. câte un copil de la ambele echipe pentru rezolvarea sarcinilor din rãva . Educatoarea scoate din co ul spiridu ului al doilea plic pentru a afla cea de-a doua probã.ÄCe s-ar întampla dacã nu am îngriji grãdina?´ . 1. Educatoarea va citi cerin ele scrise pe rãva : ÄAlege din co ule toate florile specifice anotimpului de primãvarã.ÄCe mãnâncã barza? Ce face ea dacã nu îi ajunge mâncarea pt to i puii?´ 2.ÄSpune cãrui anotimp apar in muncile respective?´(jeton cu imagini) .´(cifra 2) Munca în echipã Munca individualã Aprecierea corectitudinii rezolvãrii sarcinilor .(cifra 3) ÄA eza i pe strat atâtea flori roz i fluturi cât i i aratã cifra´.ÄCe unelte folosim la plantat pomi?´ Apoi . câte doi copii de la ambele echipe care vor extrage din plic câte un rãva cu 7 întrebãri.ÄCe legume de primãvarã cunoa te i?´ . Vor fi ale i. câte doi copii de la ambele echipe pentru rezolvarea sarcinilor din rãva . 2 flori roz i una albastrã. dar barza?´ . Vor fi ale i. Se va descoperi panoul care va ine eviden a scorului. Educatoarea va citi cerin ele scrise pe primul rãva : . pe rând.´ ± echipa lalelelor galbene Jocul Exerci iul oral Jetoane Conversa ia Explica ia Conversa ia Explica ia Oral Formativ-continu prin aprecieri individuale i prin acordarea de puncte la panou Munca în echipã Problematizarea Aprecierea corectitudinii rezolvãrii sarcinilor Conversa ia Explica ia Aprecierea corectitudinii rezolvãrii sarcinilor Conversa ia 3. prin intermediul baghetei fermecate.(cifra 5) ÄA eza i pe strat 4 flori galbene. Educatoarea va citi cerin ele scrise pe rãva : ÄA eza i pe strat atâtea lalele i buburuze cât i i aratã cifra´. prin intermediul baghetei fermecate.ÄSpune ce fac oamenii în grãdini? Dar pe câmp? Sau în livezi? Dar în parcuri?´ . Educatoarea va citi cerin ele scrise pe al doilea rãva : . Educatoarea scoate din co ule ul spiridu ului al treilea plic pentru a afla cea de-a treia i ultima probã. Cum se mai numesc ele?´ .ÄCine este bucãtaria plantei?´ . Va fi ales.i face cuibul rândunica.

Chem câte un reprezentant de la fiecare echip s numere lalelele± puncte . Se va realiza prin metoda ³turul galeriei´. Se prezintã modelul educatoarei i se intuiesc materialele necesare desfã urãrii unei activitã i practice. Dacã existã situa ia de egalitate între echipe se va introduce o probã de baraj ce constã într-o ghicitoare pentru fiecare echipã.´(cifra 3) ÄA eza i pe strat 3 flori roz. Exerci iu oral Machete pentru fiecare echipã Oralã.´ Anun calcularea scorului. prin intermediul punctajului ob inut Munca individualã Aprecieri colective. stimulative adresate copiilor Conversa ia Stimulente ± medalii aurii i argintii Explica ia Observarea comportamentului copiilor Exerci iul Evaluarea i încheierea activitã ii Turul galeriei Conversa ia Analiza produselor activitã ii D. Se fac exerci ii pentru încãlzirea mu chilor mici ai mâinii. Copiii vor avea de lipit o crengu ã i apoi de mototolit i lipit frunze i flori.E. oferindu-le indica ii i sprijin la nevoie.D.ÄA eza i pe strat atâtea lalele i fluturi cât i i aratã cifra. Cer copiilor sã compare rezultatele. .Educa ie muzicalã Tipul de activitate: verificare de cuno tin e Obiectiv fundamental: Dezvoltarea capacitã ii de exprimare prin muzicã Obiective opera ionale: OC1 text. Copiii vor cânta un cântec de primãvarã i apoi se vor a eza la mese unde îi a teaptã alte surprize.P.) Tema : ³ Primãvarã. Le voi ura copiilor spor la lucru i voi supraveghea activitatea acestora.C. felicitându-i pentru rãspunsurile corecte date. ACTIVIT I DE DEZVOLTARE PERSONAL (A. Copiii vor primi bomboane de la Zâna Primãvara pentru activitatea de astãzi i apoi pãrãsesc sala de grupã cântând. Ob inerea performan ei Propun copiilor sã realizãm ni te daruri pentru Zâna Primãvara. Spiridu ul Jucãu le mul ume te copiilor pentru cã s-au jucat cu el i le împarte surprizele pregãtite (medalii aurii i argintii). fiecare grup va vizita expozi ia i va spune ce lucrãri sunt realizate corect argumentând alegerea. OC2 ± s intoneze corect cântece despre anotimpul primãvara asociind mi cãri sugerate de ± sã manifeste entuziasm i plãcere în executarea sarcinii primite. . bine ai venit ! ´ Subtema: ³ Cântecul primãverii ! ´ Categoria de activitate: D. Voi face aprecieri generale i individuale. 7 flori galbene i atâ ia fluturi câte flori ai în total.

9. Momentele activit ii Moment organizatoric Captarea aten iei Anun area temei Desf urarea activit ii URAREA ACTIVIT II: Con inutul tiin ific Realizat prin interac iune direct . Vine pupãza i spune: "Vreau sã stau i eu aici" oricelul strigã-ndatã: "Iatã i eu am venit Casa voastrã e curatã Noroc. Interac iune dialogat . crt.Metode i procedee: explica ia. Educatoarea îndeplinit. ³Cãsu a din pãdure´ ± joc cu text i cânt 2. Evaluare E. deprinderilor i priceperilor înv ate în situa ii noi. bine v-am gãsit!" .s manifeste bucurie i bun dispozi ie. O2 . jocul. O2 ± sã respecte regulile jocurilor. DESF Nr.) Tema activit ii: 1. prin dialog.A. folosind conversa ia de evaluare. Se realizeaz conversa iei. conversa ia. ³Podul de piatrã´ ± joc cu text i cânt Obiectiv fundamental: Destinderea copiilor dup activit ile frontale i satisfacerea nevoii de mi care i utilizarea cuno tin elor. folosind ca metod explica ia. 7. folosind metoda prezint copiilor sarcina de Copiii intoneaza cântecele învã ate anterior (ajuta i par ial de educatoare) despre primãvarã.L. O3 ± sã participe individual. ³Cãsu a din pãdure´ În pãdurea cu alune Aveau casã doi pitici. JOCURI I ACTIVIT I LIBER ALESE (A. 10. Obiective opera ionale: O1 ± s identifice aspecte specifice din mediul natural . 6. pe grupuri. procedeul aprecierii verbale. în grupe de câte doi sau pe echipe la joc. 8. Forme de organizare: frontal.

. chi -chi -chiii Noroc. Refren (bis) Tra-la-laaa. oricelul i-o broscu ã. . pu-pu-puu Vreau sã stau i eu aici. tra-la-laaa Stau vreo cinci prieteni mici.op... Altul mai trainic i mai frumos. oac-oac-oaac. Pupãza i doi pitici. ³ Refren (bis) Chi -chi -chiii . Iatã vine i-o broscu ã op.op sãrind mereu "Dac-ave i loc în cãsu ã. Mi-a dori sã stau i eu ³Podul de piatrã´ ³Podul de piatrã s-a d râmat A venit apa i l-a luat Vom face altul Pe râu în jos. bine v-am gãsit! i-n cãsu a cea drãgu ã Stau vreo cinci prieteni mici..Refren (bis) Pu-pu-puu.. Mi-a dori sã stau i eu" Refren (bis) Oac-oac-oaac..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->