http://www.tuvilyso.

com

1

SỐ 1: COI TUỔI GÌ, NHẰM MẠNG GÌ GIÁP TÝ BÍNH DẦN MẬU THÌN CANH NGỌ NHÂM THÂN GIÁP TUẤT BÍNH TÝ MẬU DẦN CANH THÌN NHÂM NGỌ GIÁP THÂN BÍNH TUẤT MẬU TÝ CANH DẦN NHÂM THÌN GIÁP NGỌ BÍNH THÂN MẬU TUẤT CANH TÝ NHÂM DẦN GIÁP THÌN BÍNH NGỌ MẬU THÂN CANH TUẤT NHÂM TÝ GIÁP DẦN BÍNH THÌN MẬU NGỌ CANH THÂN NHÂM TUẤT ẤT SỬU ĐINH MẸO KỶ TỴ TÂN MÙI QUÍ DẬU ẤT HỢI ĐINH SỬU KỶ MẸO TÂN TỴ QUÍ MÙI ẤT DẬU ĐINH HỢI KỶ SỬU TÂN MẸO QUÍ TỴ ẤT MÙI ĐINH DẬU KỶ HỢI TÂN SỬU QUÍ MẸO ẤT TỴ ĐINH MÙI KỶ DẬU TÂN HỢI QUÍ SỬU ẤT MẸO ĐINH TÝ KỶ MÙI TÂN DẬU QUÝ HỢI Mạng KIM Mạng HỎA Mạng MỘC Mạng THỔ Mạng KIM Mạng HỎA Mạng THỦY Mạng THỔ Mạng KIM Mạng MỘC Mạng THỦY Mạng THỔ Mạng HỎA Mạng MỘC Mạng THỦY Mạng KIM Mạng HỎA Mạng MỘC Mạng THỔ Mạng KIM Mạng HỎA Mạng THỦY Mạng THỔ Mạng KIM Mạng MỘC Mạng THỦY Mạng THỔ Mạng HỎA Mạng MỘC Mạng THỦY Vàng dướI biển, Lửa trong lò, Cây rừng lớn, Đất đường lộ, Vàng gươm nhọn, Lửa trên núi, Nước dưới sông, Đất đầu thành, Vàng chân đèn, Cây dưỡng liên, Nước trong giếng, Đất nóc nhà, Lửa sấm chớp, Cây tòng bá, Nước chảy dài, Vàng trong cát, Lửa dưới núi, Cây đất bằng, Đất vách nhà, Vàng lá trắng, Lửa ngọn đèn, Nước trên trời, Đất nền chòi, Vàng đeo tay, Cây dâu tằm ăn, Nước khe lớn, Đất trong cát, Lửa trên trời, Cây lựu lớn, Nước biển lớn.

BẢNG LỤC GIÁP ĐỦ 60 TUỔI SỐ 2: BẢNG CHỈ DẪN TẰM TUỔI (Dùng năm ẤT TỴ này làm tiêu chuẩn)
TuổI GIÁP TÝ

ẤT SỬU BÍNH DẦN ĐINH MẸO MẬU THÌN KỶ TỴ CANH NGỌ TÂN MÙI
NHÂM THÂN

QUÍ DẬU GIÁP TUẤT ẤT HỢI BÍNH TÝ

năm 1965 là 42 tuổi ẤT TỴ nt 41 nt 40 nt 39 nt 38 nt 37 nt 36 nt 35 nt 34 nt 33 nt 32 nt 31 nt 30

1966 là 43 tuổI BÍNH NGỌ nt 42 nt 41 nt 40 nt 39 nt 38 nt 37 nt 36 nt 35 nt 34 nt 33 nt 32 nt 31

1967 là 44 tuổi ĐINH MÙI. nt 43 nt 42 nt 41 nt 40 nt 39 nt 38 nt 37 nt 36 nt 35 nt 34 nt 33 nt 32

http://www.tuvilyso.com

2

ĐINH SỬU MẬU DẦN KỶ MẸO CANH THÌN TÂN TỴ NHÂM NGỌ QUÍ MÙI GIÁP THÂN ẤT DẬU BÍNH TUẤT ĐINH HỢI MẬU TÝ KỶ SỬU CANH DẦN TÂM M ẸO NHÂM THÌN QUÍ TỴ GIÁP NGỌ ẤT MÙI BÍNH THÂN ĐINH DẬU MẬU TUẤT KỶ HỢI
TuổI CANH TÝ

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

TÂN SỬU NHÂM DẦN QUÍ MẸO GIÁP THÌN ẤT TỴ BÍNH NGỌ ĐINH MÙI
MẬU THÂN

KỶ DẬU CANH TUẤT TÂN HỢI NHÂM TÝ QUÍ SỬU GIÁP DẦN ẤT MẸO BÍNH THÌN ĐINH TỴ MẬU NGỌ KỶ MÙI CANH THÂN TÂN DẬU NHÂM TUẤT QUÍ HỢI

năm 1965 là 6 tuổi ẤT TỴ nt 5 nt 4 nt 3 nt 2 nt 1 nt 60 nt 59 nt 58 nt 57 nt 56 nt 55 nt 54 nt 53 nt 52 nt 51 nt 50 nt 49 nt 48 nt 47 nt 46 nt 45 nt 44 nt 43

1966 là 7 tuổI BÍNH NGỌ nt 6 nt 5 nt 4 nt 3 nt 2 nt 1 nt 60 nt 59 nt 58 nt 57 nt 56 nt 55 nt 54 nt 53 nt 52 nt 51 nt 50 nt 49 nt 48 nt 47 nt 46 nt 45 nt 44

1967 là 8 tuổi ĐINH MÙI. nt 7 nt 6 nt 5 nt 4 nt 3 nt 2 nt 1 nt 60 nt 59 nt 58 nt 57 nt 56 nt 55 nt 54 nt 53 nt 52 nt 51 nt 50 nt 49 nt 48 nt 47 nt 46 nt 45

http://www.tuvilyso.com

3

MỤC LỤC Trang số Bài số 1. Coi tuổi gì, nhằm mạng gì ...........................................................................1 2. Bảng chỉ dẫn tầm tuổi .................................................................................2 3. Năm mạng số thay đổi vợ chồng.................................................................4 4. Sơ đồ định hướng lương duyên ..................................................................6 5. Tuổi Giáp Tý ...............................................................................................7 6. Tuổi Ất Sửu ..............................................................................................14 7. Tuổi Bính Dần...........................................................................................20 8. Tuổi Đinh Mẹo ..........................................................................................26 9. Tuổi Mậu Thìn...........................................................................................33 10. Tuổi Kỷ Tỵ...............................................................................................41 11. Tuổi Canh Ngọ........................................................................................47 12. Tuổi Tân Mùi...........................................................................................54 13. Tuổi Nhâm Thân .....................................................................................60 14. Tuổi Quý Dậu..........................................................................................66 15. Tuổi Giáp Tuất ........................................................................................74 16. Tuổi Ất Hợi..............................................................................................81 17. Tuổi Bính Tý ...........................................................................................89 18. Tuổi Đinh Sửu.........................................................................................95 19. Tuổi Mậu Dần .......................................................................................101 20. Tuổi Kỷ Mẹo..........................................................................................108 21. Tuổi Canh Thìn .....................................................................................114 22. Tuổi Tân Tỵ...........................................................................................120 23. Tuổi Nhâm Ngọ.....................................................................................126 24. Tuổi Quí Mùi .........................................................................................132 25. Tuổi Giáp Thân .....................................................................................139 26. Tuổi Ất Dậu...........................................................................................146 27. Tuổi Bính Tuất ......................................................................................152 28. Tuổi Đinh HợI .......................................................................................159 29. Tuổi Mậu Tý..........................................................................................166 30. Tuổi Kỷ Sửu..........................................................................................174 31. Tuổi Canh Dần......................................................................................180 32. Tuổi Tân Mẹo........................................................................................186 33. Tuổi Nhâm Thìn ....................................................................................192 34. Tuổi Quí Tỵ ...........................................................................................198 35. Tuổi Giáp Ngọ.......................................................................................205 36. Tuổi Ất Mùi............................................................................................212 37. Tuổi Bính Thân .....................................................................................219 38. Tuổi Đinh Dậu .......................................................................................225 39. Tuổi Mậu Tuất.......................................................................................232 40. Tuổi Kỷ HợI...........................................................................................239 41. Tuổi Canh Tý ........................................................................................246 42. Tuổi Tân Sửu ........................................................................................252 43. Tuổi Nhâm Dần.....................................................................................258 44. Tuổi Quí Mẹo ........................................................................................264 45. Tuổi Giáp Thìn ......................................................................................271 46. Tuổi Ất Tỵ .............................................................................................277 47. Tuổi Bính Ngọ .......................................................................................284 48. Tuổi Đinh Mùi........................................................................................290 49. Tuổi Mậu Thân......................................................................................296 50. Tuổi Kỷ Dậu ..........................................................................................303

http://www.tuvilyso.com

4

Tuổi Canh Tuất .....................................................................................309 Tuổi Tân HợI.........................................................................................315 Tuổi Nhâm Tý .......................................................................................322 Tuổi Quí Sửu ........................................................................................328 Tuổi Giáp Dần.......................................................................................335 Tuổi Ất Mẹo ..........................................................................................341 Tuổi Bính Thìn ......................................................................................347 Tuổi Đinh Tỵ .........................................................................................354 Tuổi Mậu Ngọ .......................................................................................360 Tuổi Kỷ Mùi...........................................................................................367 Tuổi Canh Thân ....................................................................................373 Tuổi Tân Dậu ........................................................................................379 Tuổi Nhâm Tuất ....................................................................................385 Tuổi Quí Hợi .........................................................................................391 Xem tuổI và tháng sanh của nam và nữ có phá tan sự nghiệp bên vợ hay bên chồng không...................................................................................399 66. Hai chữ ái tình ......................................................................................400 BÀI DẪN GIẢI Kính thưa quí vị, Nếu quí vị cần xem đến quyển CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH này hẳn quý vị có đặt một phần nào tin tưởng đến lời đoán đúng hay sai của quyển sách. Trước cần phải tìm hiểu cho đúng nguyên do của mỗi đôi bạn. Có 3 điểm cần biết: 1. Phải biết đúng tuổi của người chồng và người vợ. 2. Phải nhớ đúng tháng sanh âm lịch. 3. Phải biết hướng trời, để định hướng lương duyên. Thí dụ: Quý vị muốn xem cặp đôi bạn sắp kết hôn mà quý vị không biết tuổi con giáp là tuổi gì, TÝ, SỬU, DẦN, MẸO… chi đó chỉ biết người trai năm nay 18 tuổi, người con gái là 17, thì xem ngay bảng tầm tuổi sẽ thấy rõ ràng năm này 18 tuổi là MẬU TÝ, còn 17 tuổi là tuổi KỶ SỬU, cứ tìm đến số trang 167 sẽ thấy tựa đề (Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổ KỶ SỬU) Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi thì có bài toán kỵ hạp cho cảnh vợ chồng này thế nào. GIẢI VỀ CAO LY TOÁN SỐ Có 5 cảnh như sau: 1. NHỨT PHÚ QUÝ: là giàu có hay dư giả 2. NHÌ BẦN TIỆN: là nghèo hèn hay thiếu thốn 3. TAM VINH HIỂN : là quyền tước hay chức phận 4. TỨ ĐẠT ĐẠO : là thong đàng hay để làm ăn 5. NGŨ BIỆT LY: là lìa sống hay lìa thác Còn phạm số TUYỆT MẠNG thì cũng nguy hiểm như số NGŨ BIỆT LY vậy. 1. 2. 3. 4. 5. GiảI về hào con HÀO CON ĐA SỐ: là từ 7 đứa con sắp lên HÀO CON ĐÔNG ĐỦ: là từ 5 đến 6 đứa HÀO CON TRUNG BÌNH: là từ 3 đến 4 đứa HÀO CON THIỂU SỐ: là từ 1 đến 2 đứa. HÀO CON RẤT ÍT: có nghĩa là 1 đứa con hay xin con nuôi hoặc không con.

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

http://www.tuvilyso.com

5

(Hào con không thể đoán đúng y đặng, là có những đứa con mượn bụng u thai hoặc kiếp trước mình không thiếu nợ nó). Ý nghĩa những bài “ĐOÁN PHỤ THÊM” trong mỗI cặp vợ chồng Cần có giới hạn, cặp mắt của người đời không cho phép chồng lớn tuổi hơn vợ quá nhiều hay là tuổi đến gấp đôi, còn vợ lớn tuổi hơn chồng quá nhiều thì ngược đời rất hiếm có, vì thế nên soạn giả tạm phân giới hạn là chồng lớn hơn vợ đến 9 tuổI đoán rõ ràng, còn lớn hơn từ 10 đến 18 tuổi thì vào trường hợp đoán phụ thêm mà thôi, còn lớn hơn quá nhiều từ 19 tuổi sấp lên xin vô luận. Những cảnh vợ lớn hơn chồng từ 1 đến 3 tuổI thì đoán rõ ràng, còn lớn hơn từ 4 đến 9 tuổi thì vào trường hợp đoán phụ thêm mà thôi, còn những cảnh quá ngược đờI là vợ lớn hơn chồng từ 10 tuổi sấp lên xin miễn luận. Thưa quý vị, quyển Căn Duyên Tiền Định này soạn giả căn cứ vào loại sách như Lữ Tài Hiệp Hôn, Cao Ly Toán Số, Cao Ly Đầu Hình, Bác San Tuyệt Mạng, Bác San Giao Chiến, Bác San Giao Xung, Bác Cung, Ngũ Mạng tìm hiểu số vợ chồng không phảiI đánh tay sơ sơ là đúng. Bởi có nhiều điều kỵ hạp lẫn nhau, rất khó mà phân tích. Cần hiểu từ gốc đến ngọn mình định mớI đặng. Trước phảI biết số của ngườI trai hay người gái đó có số thay chồng đổI vợ không? Xin quý vị cần lưu ý điểm này. Nếu phạm số thay đổI dầu lựa chọn tuổI tốt cách mấy cũng không tránh khỏI số đã định, còn số đặng một chồng một vợ rủi gặp tuổi kỵ cũng có thể giảm và hy vọng ở đặng, đó là điều rất cần cho việc xem tuổI vợ chồng, còn những điểm phụ đoán soạn giả không thể kể hết đặng. CÓ HAI CÂU CA DAO NHƯ SAU; - Cô này chồng chết có huông, Ai mà lấy cổ thua buồn chết theo, - Anh này bỏ vợ có huông. Ai mà lấy ảnh thua buồn ảnh thôi. 2 câu ca dao này có nghĩa là: NgườI gái có số chết chồng NgườI trai phạm số đổI vợ. Soạn giả Dương Công Hầu Số 3: NĂM MẠNG SỐ THAY ĐỔI CHỒNG VỢ GIÁP TÝ CANH THÌN NHÂM DẦN ẤT SỬU TÂN TỴ QUÍ MẸO MẠNG KIM NHÂM THÂN GIÁP NGỌ CANH TUẤT QUÍ DẬU ẤT MÙI TÂN HỢI

MẠNG KIM Nam nữ xem chung, dùng tháng âm lịch. SANH THÁNG
Giêng Trai 2 đờI vợ Gái 3 đời chồng 2 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

3 Trai 1 đờI vợ Gái 1 đời
chồng

4 Trai 13 đờI vợ Gái 1 đời
chồng

5 Trai 3 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

6 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

7 Trai 1 đờI vợ Gái 1 đời
chồng

8 Trai 3 đờI vợ Gái 1 đời
chồng

9 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

10 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

11 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

12 Trai đờI vợ Gái 1 đời
chồng

dùng tháng âm lịch. SANH THÁNG 3 Trai 3 đời vợ 4 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng Giêng Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 2 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 5 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 6 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 7 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 8 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 9 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 10 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 11 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 12 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng Gái 3 đời chồng .http://www. dùng tháng âm lịch. dùng tháng âm lịch.com 6 MẬU THÌN CANH DẦN NHÂM TÝ TẤT CẢ NHỮNG TUỖI DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ MẠNG MỘC KỶ TỴ NHÂM NGỌ QUÍ MÙI TÂN MẸO MẬU TUẤT KỶ HỢI QUÍ SỬU CANH THÂN TÂN DẬU MẠNG MỘC Nam nữ xem chung. SANH THÁNG 4 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng Giêng Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 2 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 3 Trai 2 đời vợ Gái 1 đời chồng 5 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 6 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 7 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 8 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 9 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 10 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 11 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 12 Trai 3 đời vợ Gái 3 đời chồng BÍNH DẦN MẬU TÝ GIÁP THÌN TẤT CẢ NHỮNG TUỔI DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ MẠNG HỎA ĐINH MẸO GIÁP TUẤT ẤT HỢI KỶ SỬU BÍNH THÂN ĐINH DẬU ẤT TỴ MẬU NGỌ KỶ MÙI MẠNG HỎA Nam nữ xem chung. SANH THÁNG 4 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng Giêng Trai 2 đời vợ Gái 1 đời chồng 2 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 3 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 5 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 6 Trai 2 đời vợ Gái 1 đời chồng 7 Trai 3 đời vợ Gái 3 đời chồng 8 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 9 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 10 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 11 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 12 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng BÍNH TÝ NHÂM THÌN GIÁP DẦN TẤT CẢ NHỮNG TUỔI DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ MẠNG THỦY ĐINH SỬU GIÁP THÌN ẤT DẬU QUÝ TỴ BÍNH NGỌ ĐINH MÙI ẤT MẸO NHÂM TUẤT QUÍ HỢI MẠNG THỦY Nam nữ xem chung.tuvilyso.

Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổI ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 2. luận việc hôn nhân không thành. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 28. 22. hướng Đông là Mặt trời mọc. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 27.com 7 CANH NGỌ B ÍNH TUẤT M ẬU THÂN TẤT CẢ NHỮNG TUỔI DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ MẠNG THỔ T ÂN M ÙI ĐINH M ẬU D ẦN KỶ M ẸO H ỢI CANH TÝ TÂN SỬU K Ỷ DẬU BÍNH THÌN ĐINH TỴ M ẠNG THỔ Nam nữ xem chung. 5. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Tân Dậu vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. 34 tuổi. 33.tuvilyso.http://www. 29. 31. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1 tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. xây cho đúng hướng Đông và Tây. 23. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 17. 6 và tháng 10. 1. . Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 9. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Kỷ Mẹo Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 4. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Tý. SANH TH ÁNG 4 Trai 3 đời vợ Gái 3 đời chồng Giêng Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 2 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 3 Trai 2 đời vợ Gái 1 đời chồng 5 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 6 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 7 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 8 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 9 Trai 3 đời vợ Gái 3 đời chồng 10 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 11 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 12 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng Số 4: SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG LƯƠNG DUYÊN HÌNH VẼ Muốn định hướng: Sơ đồ này phảI để tại nhà ở. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. 39 tuổi. 19. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Tý sanh tháng 1. TuổI Giáp Tý (ĐạI Kỵ. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hứơng Mẹo mới nhằm căn duy ên. 11. dùng tháng âm lịch. hướng Tây là mặt trời lặn trong tuổi của mình nên định hướng lương duyên ở hướng nào khi đối chiếu sơ đồ sẽ thấy rõ. 21. 12. đến ngày chót khó nên đôi.

tay làm có tài mà cũng hay hao phá t ài. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. về hào tài hay luân chuyển. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Nhưng phảI chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi sau mới tốt. Qua hạn mới đậu tài. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ tánh sánh lanh lẹ. nhiều người hay thương mến.com 8 Gái tuổi Giáp Tý sanh tháng 1. v ề hào con thiếu phước. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.http://www. rất ít hoặc không con. hay giao thiệp hay lo tính. hào tài đủ no. tánh cộc. 10. hào con. chân hay đi nhiều. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con không có. có số tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. 2 và tháng 11. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nên chung lo cần ăng. Tánh người vợ đảm đang. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào con trung bình. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) . ở với nhau kiên cố sẽ đặng lập nên. ở với nhau nên nhẫn nại và cần năng ngày hậu cũng ấm no. Tánh người vợ chơn hay đi. bổn thân hay có bệnh nhỏ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền tước. tánh cộc. Còn thiếu phướng thì đặng khá. sống chung với nhau làm ăn tốt. cầu lo việc chi cũng có người quý nhân giúp đỡ. chung sống với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. TuổI: GIÁP TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổI GIÁP TÝ (Chồng vợ đồng một tuổI) LờI giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài no đủ. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng. về hào con thiểu phước. Phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Tánh người vợ hay rầy nói. hào tài đủ dùng.tuvilyso. có số nuôi con nuôi. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào tài ấm no. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. nên kiên nhẫn chung lo với nhau. khó sanh và khó nuôi. hào con rất ít. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi M ẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. ăn nói việc chi cũng dễ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước thì hưởng giàu.

tánh tình vợ chồng hay tương xung. Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổI T ÂN M ÙI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổI) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. về hào con thiểu phước. vợ chồng đặng có danh giá và có chức phận. hào tài bình thường. tánh tình vợ chồng hào hạp. Tánh người vợ hiền. hào con rất ít. trong mình có bệnh nhỏ. ở với nhau làm ăn s ẽ lập nên sự nghiệp. hay lo tính. hay giao thiệp tình bạn. vợ chồng đặng có danh giá. về tánh ý nên kiên nhẫn. nhưng phảI chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. việc làm ăn đặng lập nên. ở với nhau làm ăn đặng hưởng ấm no. nên bền chí và cần năng. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. còn thiểu phước thì đặng khá. có số tạo giữ tiền từ ngày lớn tuổi. về hào tài nên luân chuyển. hào tài tương vượng. về lời tiếng không đặng hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chân hay đi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ bôn ba. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tam Vinh Hiển. tành tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. lòng hay lo tính. tánh lạt lòng. tánh cộc. hào tài ấm no. hào con rất ít. tánh sáng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. v ật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. thông minh có kỹ lưỡng. Tánh người vợ hiền. vật dụng trong nhà đủ dùng.tuvilyso. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. chân hay đi.http://www. tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. nên hòa thuận chung lo với nhau làm ăn ngày hậu cũng đặng ấm no. Tánh người vợ hay rầu lo và hay hờn mát. hào con thiểu ố. hào con rất ít. hay giao thiệp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. miệng hay rầy nói. Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung ở nên cẩn nại thương lẫn với nhau làm ăn mới đặng. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. vật dụng trong nhà thường dùng. có duyên. . bản thân có tiểu tật. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. sanh con đầu là gái hạp. người đời hay mến thương. hào tài đủ no. Phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hay giao thiệp. Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổI ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổI) Hai tuổI này ở với nhau làm ăn đặng tốt hào tài tương vượng. qua hạn mới phát đạt.com 9 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con rất ít.

Tánh người vợ hay lo tính. ưa trồng tỉa. số khó giữ tiền bạc. hào con đông đủ. chung sống làm ăn đặng cảnh ấm no. lời nói hay thắc mắc. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ hiền. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào tài tương vượng. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi M ẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. tánh tình vợ chồng hòa thuận. ý tính vợ chồng cũng có phần hòa hạp. tay làm có tài trong hay hao phá tài. nên chung lo làm ăn đặng. hào tài ấm no. vui vẻ. ăn nói đời lanh lẹ. hào con ít. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. việc làm ăn ngày hậu nên nhà. tánh tình vợ chồng hòa thuận. hào tài ấm no. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. thông minh. hay giao thiệp. khó tính. có duyên. không chi đáng kỵ. ý tánh tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh. lời nói hay hòa thuận với đời. vui vẻ. lanh lẹ. hào con trung bình. lời nói ngay thật. hào con rất ít. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) . khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. ở với nhau làm ăn tốt. chung ở với nhau lập nên nhà. hào tài đủ dùng. trong ngòai sắp đặt đều thuận ý. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. lạt lòng. Tánh người vợ rộng rãi.com 10 Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. bản thân hay có bệnh nhỏ. ở với nhau kiên cố làm ăn tốt. Tánh người vợ chân hay đi. hào con thiểu phước. hào con trung bình. hào con trung bình.tuvilyso. hoặc nuôi con nuôi. bản thân tiểu tật.

lanh lẹ.http://www. có duyên. vui vẻ. tốt về danh giá.tuvilyso. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. 1. trong mình có tiểu tật ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ở đời với nhau kiên cố chung lo cũng đặng ấm no. hào tài đủ no. hay giao thiệp. lời nói hay thắc mắc. lời nói ít thua ai. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau làm ăn cũng đặng nên. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. bản thân có tiểu tật bệnh.com 11 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay bôn ba lo tính. ý tính vợ chồng xung khắc. về hào tài hay luân chuyển. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Sửu. hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh. ít đặng vui vẻ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . việc làm ăn đồng lo đặng ấm no. hào con rất ít. Tánh người vợ lanh lẹ. hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh. nên nhẫn nại việc làm ăn mới tốt. hào con đa số. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi B ính Dần Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau ph iạm (Biệt Ly) 2. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt. khá thương lẫn nhau và cần năng làm ăn đặng. chung ở với nhau làm ăn nên nhà. hào tài ấm no hào con rất ít. có duyên vui vẻ. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài đủ dùng. lòng hay lo tính có số tạo tiền tài ngày lớn tuổi tánh tình vợ chồng hòa thuận. hào tài tương vượng. ăn nói viêc chi cũng dễ. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. hào con trung bình. cầu lo việc chi cũng có quí nhân giúp đỡ. hay lo tính. tánh sáng. TUỔI: ẤT SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. có số tạo giữ tiền tài. hào tài bình thường. Tánh người vợ hay rầu lo.

12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 25. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1 tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Nhâm Tuất Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 5. Tuổi này trai hay gái kho có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dần mới nhằm căn duyên. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Giáp Tuất Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. 29. 12. 23. 39 tuổi. . 9 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. luận việc hôn nhân không thành. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước thì hưởng giàu. 35. lo tính việc gì cũng đều thông suốt. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. về tánh ý khá nên kiên nhẫn. vui vẻ. ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên nhà. đến ngày chót khó nên đôi.com 12 3.http://www. 37. trong nhà đều ưng thuận ý. còn thiểu phước thì đặng khá.tuvilyso. tánh tình vợ chồng lời nói hay tương xung. Gái tuổi Ất Sửu sanh tháng 1. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. nên thương lẫn và chung lo làm ăn tốt. có số tạo giữ tiền tài. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. ít đặng hạp ý. Tuổi: ẤT SỬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ăn nói việc chi cũng dễ. hào con trung bình. 27. 33. 41. Tánh người vợ miệng hay rầu nói. 21. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ có duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Sửu sanh tháng 1. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. vật dụng trong nhà đặt trang hoàng. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. 6. khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. 53 tuổi. có số giữ tiền tài. hào tài thịnh vượng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hay giao thiệp. 10. chung ở với nhau nên nhẫn nại làm ăn tốt. còn c ó đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa v ắng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. hào tài phát đạt.

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng lo tính việc chi đều thông suốt. hào tài tương vượng. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hợp. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào con rất ít. chân hay đi nhiều. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo.tuvilyso. hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Qua hạn mới đậu tài. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. thông minh và kỹ lưỡng. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổ. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào con trung bình. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý có phước hưởng giàu. nên thương lẫn nhau chung lo làm ăn đặng. chân hay đi.http://www. . hào con trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. chung ở với nhau sẽ lập nên sự nghiệp. Tánh người vợ hay rầu lo. bản thân có tiểu bệnh tật. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. v ề lời tiếng ít đặng hạp ý. Làm ăn không đặng phát đạt. vật dụng trong nhà đều đủ. nhưng hưởng đặng cảnh ấm no. làm có tiền hay khiến đều hao tốn. Tánh người vợ can đảm. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. về lời tiếng nên nhẫn nại. hay giao thiệp. hào tài no ấm. tánh cộc. Tánh người vợ hay bôn ba. hào tài no ấm. hào con thiểu số.com 13 Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. còn nhiều phước thì đặng khá. nên bền chí. nhiều người hay mến thương. về hào tài hay luân chuyển. hào tài ấm no. ở đời với nhau nên cần năng cũng đặng hưởng ấm no. Tánh người vợ sáng. chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn tốt. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. về hào con thiểu phước. và hay hờn mát. tánh t ình vợ chồng hòa hợp. sanh con đầu là gái hạp. hào tài ph át đ ạt. tánh cộc. tánh tình vợ chồng hay tương xung. có duyên vui vẻ. cầu lo có quí nhân. vật dụng trong nhà sắp đặt thứ tự. chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn tốt. Tánh người vợ hiền. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.

hào con trung bình. ĐOÁN PHỤ TH ÊM Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi nay ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số nuôi con nuôi. tánh sáng. hào con thiểu phước. hào con trung bình. hào tài thịnh vượng. số khó giữ tiền tài. hào tài phát đạt. chung sống với nhau làm ăn nên sự nghiệp lớn. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con rất ít. hào tài bình thường. lanh lẹ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chung ở với nhau làm ăn đặng nên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh lạt lòng. Tánh người vợ có duyên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. hay giao thiệp. lời nói ngay thật. chung ở nên kiên cố làm ăn đặng. tánh lạt lòng. Tánh người vợ hay lo tính. việc l àm ăn kiên cố mới đặng ấm no. hào tài đủ dùng. b ản thân có tiểu tật. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi KỶ M ẸO (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con rất ít. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ rộng rãi. trong bản thân có tiểu tật. vui vẻ. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.http://www. khó tánh. Tánh người vợ chân hay đi. ý tình vợ chồng hòa thuận. ưa trồng tỉa. có duyên. hào con thiểu s ố. hào tài ấm no. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánhngười vợ hiền. khá chung lo làm ăn đặng. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau cũng có phần hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có duyên. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổi.com 14 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài trung bình. hào con đa số. đặng hưởng cảnh ấm no và an vui. miệng hay rầy nói.tuvilyso. . việc làm ăn đặng ấm no. Tánh người vợ hay lo tính. nên kiến cố làm ăn mới ấm no. hào tài bình thường. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

hào con rất ít. Tánh người vợ lanh lẹ. tánh tình vợ chồng hòa ạp. ở với nhau vợ chồng hay xung ý. hào tài trung bình. hào tài thạnh vượng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. lời nói hay hòa thuận với đời. hào tài ấm no. tánh tình vợ chồng ít hòa hạp. lòng hay lo tính. có duyên. vui vẻ. vật dụng trong nhà thường dùng.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. bản thân có tiểu bệnh. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. có duyên. Tánh người vợ thông minh. có số tạo giữ tiền tài. hay lo tính. lời nói hay thắc mắc. tánh tình vợ chồng hòa hạp nên kiên cố chung lo với nhau. làm ăn không đặng phát đạt.http://www.com 15 Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu s ố. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vui vẻ. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi GIÁP TÝ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. cần năng làm ăn ngày hậu đặng nên. hào con trung bình. ăn nói việc chi cũng dễ. ý tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào con thiểu số. tánh thông minh. hào tài đủ no. ăn nói việc chi cũng dễ. lanh lẹ. khá nhẫn nại việc làm ăn tốt. có duyên. . Chồng tuổI ẤT SỬU vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà khiếm dùng. ở với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no. phải chịu cảnh thiếu nghèo. Tánh người vợ hiền. ngày hậu đặng trung bình. Tánh người vợ hay lo tính. khó tạo giữ của. hào con trung bình. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. hay giao thiệp. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con đông đủ. vui vẻ. Tánh người vợ tánh hiền. ý tính vợ chồng hòa hạp. hòa hạp với đời. ít nói. nên bền chí và cần năng. chung ở với nhau làm ăn đặng. thông minh. chung sống với nhau khá nên nhẫn nại làm ăn đặng lập nên. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ tánhsáng. vui vẻ. chung sống với nhau làm ăn đặng.

52 tuổi. 34. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. cầu lo việc chi đều có quí nhân giúp đỡ. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Dần. 52 tuổi. hào con không con và có số nuôi con.com 16 Tuổi: BÍNH DẦN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đ ây. 6. luận việc hôn nhân không thành. 40. khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Gái tuổI Bính Dần sanh tháng 7. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn.tuvilyso. . 34. 28. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. vật dụng trong nhà khiếm dụng.http://www. đến ngày chót khó nên đôi. TuổI: BÍNH DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Kỷ Tỵ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt M ạng) 2. 10. 8 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 46. 7. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc ăn dễ dàng. 9 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 3. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. 28. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. 46. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Ất Sửu Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 22. 22. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Đinh Sửu Chồng lớn hơn vợ 11 tuổI ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Tân Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tu ệt Mạng) 5. 8. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Dần sanh tháng 2. 1. 40.

hay giao thiệp. hào tài trung bình hào con rất ít. tánh cộc. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. về hào tài hay luân chuyển. phải có chí cần năng và nhờ nơi phước đức. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. về hào tài hay luân chuyển. ở với nhau nên nhẫn nại chung lo l àm ăn t ốt. tánh cộc. gặp số Nhứt Phú Quí vợ chồn như có phước hưởng giàu. h ào t ài đủ no qua ng ày. hay giao thiệp. d ầu c ó c ủa s ẵn c ũng kh ó gi ữ đặng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vật dụng trong nhà khi ếm d ụng. tánh lạt lòng. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy.tuvilyso. chân hay đi nhiều. số vợ chồng cũng thế tánh tình vợ chồng ít hòa hạp. nhiều người hay thương mến. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình.http://www. tánh tình vợ chồng hòa hạp. số vợ chồng cũng thế. hào tài đủ no. có chút chức phận để làm ăn. chung sống với nhau nên ần năng và thương lẫn nhau. l àm ăn không đặng ph át đ ạt.com 17 Tánh ngườI vợ chân hay đi. hay giao thiệp. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng hay xung ý bất hòa. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hưởng sự ấm no và an ủi. tánh tình vợ chồng cũng có phần hào hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. h ào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự Tánh người vợ có duyên. Số vợ chồng cũng thế. ý hay giao thiệp. chung sống với nhau làm ăn tốt. hay lo tính. Tánh người vợ bôn ba. hào tài tương vượng. Tánh người vợ can đảm. vợ chồng phảI bền chí nhẫn nại. ở với nhau nên kiên cố mới đặng ấm no. sanh con đầu là gái hạp. tánh cộc chân hay đi. vui vẻ. còn thiếu phước thì đặng khá. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền tước. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con thiếu phước. chân hay đi. có số tạp giữ tiền tài. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) . tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. nhưng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt. cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đỡ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng ph ảI ch ịu c ảnh thi ếu ngh èo. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. nên kiên nhẫn với nhau. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.

ăn nói với đời lanh lẹ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. bản thân có tiểu tật. phải chịu cảnh thiếu nghèo. tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ống chung lo ngày hậu cũng đặng ấm no. hay giao thiệp tình b ạn. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. hào tài trung bình. hào con đa số. việc làm đặng nên. hào con rất ít. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. khá cần năng và chung lo làm ăn mớinên. ý tình vợ chồng hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. còn thiểu phước thì đặng khá. tánh sáng. c ó s ố nu ôi con nu ôi. vợ chồng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt. Tánh người vợ chân hay đi. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. chung sống với nhau làm ăn đặng cảnh ấm no. hào tài ấm no. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. ăn nói việc chi cũng dễ.com 18 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. miệng hay rầy nói. không đặng vui vẻ cho lắm. Chồng tuổI BÍNH DẦN vợ tuổI ẤT H ỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tay làm có tài. hào tài ấm no. có duyên vui vẻ. cũng hay hao phá tài. hào con đông đủ. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hiền. ở với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp. bản thân hay có bệnh nhỏ.http://www. lòng hay lo tính trong mình hay có bệnh nhỏ. có duyên. hào con rất ít. hào con rất ít. làm có tiền cũng hay khiến điều hao tốn. hào tài tương vượng. h ào con thi ểu ph ư ớc. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ có duyên.tuvilyso. . hào tài tương vượng. Tánh người vợ hay rầu lo. không chí đáng kỵ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá nhiều người hay thương mến. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu sang. tánh lạt lòng. nên kiên cố đồng lo với nhau. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. tánh lạt lòng. nên thương lẫn chung lo với nhau. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổi tánh tình vợ chồng không đặng hòa hợp cho lắm nên thương lẫn nhau làm ăn đặng. Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. hào tài đủ dùng. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp.

còn thiểu phước thì đặng khá.com 19 Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình vợ chồng ít đặng sự hòa hạp. nên kiên cố việc làm ăn đặng. số khó giữ tiền tài. có duyên. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) . có số nuôi con nuôi. ý tình vợ chồng hòa thuận. vui vẻ. hay giao thiệp. trong bản thân có tiểu tật. hào con rất ít.http://www. khó tánh. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con trung bình. về hào tài hay luân chuyển ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau phải kiên cố mớiđặng tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào tài đủ no qua ng ày. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. còn thiểu phước thì đặng khá. hào con thiểu số. hay lo tính. Tánh người vợ hiền. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi GIÁP TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lo tính thường có quí nhân giúp đở. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung sống với nhau làm ăn tốt. Tánh người vợ hay lo. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mớiđặng tốt. khá nhẫn n ại làm ăn đặng. ưa trồng tỉa. Tánh người vợ thông minh. lanh lẹ. hay giao thiệp. tay làm có tài c ũng hay hao phá tài. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ rộng rãi. Tánh người vợ tánh sáng. ăn nói việc chi cũng dễ. hào con thiểu phước. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lời nói hay hòa thuận với đời. ý tình vợ chồng hòa hạp việc làm ăn khá cần năng mới đủ no. tay làm có tài cũng thiểu s ố. chân hay đi. h ào con trung bình.tuvilyso. hào tài đủ no . gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. không chi đáng kỵ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. bản thân có tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. thông minh. lời nói ít thua ai. lanh lẹ. hào tài trung bình. hào tài ấm no.

8 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hào con đông đủ. Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt M ạng) 2. Những năm tuổo trên đây kỵ hiệp hôn. khá nhẫn n ại làm ăn mớiđặng. sanh con đầu là gái hạp. 31. Gái tuổI này kỵ có chồng năm 19. Tuổi ĐINH MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ĐINH MẸO . Tuổi: ĐINH MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Mẹo đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đ ây. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ít vui vẻ. 6. hào con thiểu số. 40 tuổi. 18. có số tạo giữ tiền tài. hào tài đủ no. Tánh người vợ hiền. việc làm ăn sẽ đặng nên nhà. luận việc hôn nhân không thành. khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Giáp Tý. 26. hào tài bình thường. ít nói.tuvilyso. vui vẻ có duyên. 38. Gái tuổi Đinh Mẹo sanh tháng 7. 32. 20. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. đến ngày chót khó nên đôi. 30. 43 tuổi. 8. 36.com 20 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. 7. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Bính Tỵ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 3. 9 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 24. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. bản thân có tiểu bệnh. hào con rất ít. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Mẹo sanh tháng 2. Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. hào tài tương vượng. 10. Tánh người vợ lanh lẹ. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Mẹo. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên. 1. ý tình vợ chồng hay xung khắc. chung sống chung lo làm ăn đặng. 3.

gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ hiền. về tánh ý nên kiên nhẫn. hay giao thiệp. Tánh người vợ can đảm. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vơ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ở với nhau ngày hậu cũng đặng ấm no. háo tài tướng vượng. hào con trung bình. nên cần năng làm ăn đặng. nên kiên nhẫn làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vui vẻ hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vơ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn sẽ lập nên. phải chịu cảnh nghèo thiếu một thờI gian. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. về háo tài hay luân chuyển. chân hay đi. chân hay đi nhiều. và kỹ lưỡng. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài buồn ban đ ầu hay luân chuyển. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng đặng nhiều người mến yêu.tuvilyso. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lo tính việc chi cũng dễ. hào tài trung bình. tính lạt lòng. có số tạo giữ tiền tài. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà đều đủ. Tánh người vợ có duyên. trong ngoài đều thuận ý. hào con đông đủ. hào con thiểu số. háo tài ấm no. ăn nói cầu lo việc chi đều có người quí nhân giúp đỡ. nên ở với nhau thương lẫn chung lo đặng hưởng cảnh ấm no.com 21 (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. còn thiểu phước đặng khá. Tánh người vợ hay rầu lo và hay hờn mát. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. lo tính việc chi đều thông suốt. hào con trung bình. tay làm tài cũng hay hao phá tài. . gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. bổn thân có tiểu tật. vật dụng trong nhà đủ dùng. nhiều người hay mến thương. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vơ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn đặng. hưởng cảnh ấm no và an vui Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vơ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. qua hạn mớI đậu tài. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. thông minh. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh tình vợ chồng ít đặng sự hòa hạp. tánh cộc. chung sống nên thương lẫn nhau làm ăn t ốt.

. hào tài tượng vượng. hào tài ấm no. hay giao thiệp tình bạn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con rất ít. việc làm ăn đặng ấm no. tánh sáng. Tánh người vợ có duyên. nên kiên nhẫn và cần năng ngày hậu cũng đặng làm nên. hay giao thiệp có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vơ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vơ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vui v ẻ. trong mình hay có bệnh nhỏ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. hào con thiểu số. hào con đa số. chung ở làm ăn lập nên sự nghiệp. bổn thân hay có tiểu bệnh. hào tài phát đạt. lanh lẹ. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau làm ăn đặng lập nên. nên nhẫn nại và bền chí.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vui v ẻ. tánh tình vợ chồng hay tươn xưng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào con trung bình. ở với nhau làm ăn đặng nên nh à. gặp số Nhứt Phú Quí vợ chồng như có phước hưởng giàu. hào tài thịnh vượng. Tánh người vợ có duyên. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. ăn nói việc chi cũng dễ. háo tài ấm no. không chi đáng kỵ. tánh tình vợ chồng không hòa hạp cho lắm.tuvilyso. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian .com 22 Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vơ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ hiền. miệng hay rầy nói. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. tâm ý bất hòa. nhiều người hay mến thương. lo tính việc chi đều thông suốt. việc lo tính đều hạp ý. qua hạn mới đậu tài. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có duyên. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con thiểu số. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. còn thiểu phước thì đặng khá. lòng hay lo tính. có duyên vui vẻ. nên thương lẫn chung lo với nhau. ăn nói với đờI lanh lẹ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.

ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng. có số nuôi con nuôi. có số nuôi con nuôi. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi Q Í MÙI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay giao thiệp. hào tài ph át đ ạt. chân hay đi. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. hào con rất ít. Tánh người vợ lanh lẹ. chung ở với nhau làm ăn nên. ý tình vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn đặng nên nhà. lo tính việc chi đều thông suốt. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà bình thường. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng. vuivẻ.http://www. bổn th ân hay có bênh nhỏ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. có duyên vui vẻ. khá nhẫn nại việc làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) . hào con trung bình. hào con trung bình. hào tài trung bình. ở với nhau làm ăn đặng sự nghiệp. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh lạt lòng. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài tương vượng. không đặng vui vẻ cho lắm. không đặng cho lắm. tay làm tài mà cũng hay hao phá tài. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.com 23 Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau làm ăn đặng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con thiểu phước. hào tài ấm no. lời nói ngay thật. Tánh người vợ chân hay đi.tuvilyso. bổn thân hay có tiểu bệnh. hào tài thạnh vượng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. háo tài hay luân chuyển. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có duyên. bổn thân có tiểu tật. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay lo tính. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận. tánh tình vợ chồng hòa thuận. khó tánh. tánh cộc. hào con rất ít. vui vẻ. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi nay ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. chân hay đi. việc làm ăn sẽ đặng ấm no. bổn thân hay có bệnh nh ỏ.

hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. 42. ăn nói việc chi cũng dễ. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. về lời nói nên kiên nhẫn với nhau. việc làm ăn thường gặp người giúp đỡ. Tuổi: MẬU THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 20. háo tài tương vượng hào con thiểu số. 54 tuổi. . 42 tuổi. 38. ít đặng vui vẻ cho lắm. Tánh người vợ tánh hiền. hay hòa hạp với đời. bổn thân hay có bệnh nhỏ.com 24 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 30. 30. vật dụng trong nhà đều đủ. hào con đa số. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có số tạo giữ tiền tài. 24. thông minh. hay lo tính. bổn thân có tiểu tật. Tánh người vợ thông minh. ít nói. hào tài trung bình. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. việc làm ăn nên kiên cố thêm tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con đông đủ. việc làm ăn đặng lập nên. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo việc chi cũng đặng thông suốt. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào tài bình thường. Tánh người vợ miệng hay rầy nói. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con đông đủ. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Thìn 1.tuvilyso. Tánh người vợ hiền. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. chung sống với nhau đặng cảnh ấm no. chung sống nên kiên cố làm ăn đặng. Tánh người vợ thông minh. 36. hào con thiểu số. chung sống với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. 32. 26. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. bổn thân có tiểu bệnh. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con trung bình. vui vẻ. lời nói hay hòa thuận với đời.http://www. việc làm ăn kiên cố sẽ đặng nên. hào tài ấm no. ít thua ai.

5 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng và khó nuôi. 7. nhiều người hay mến thương. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 6. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhân giúp đỡ. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. 11 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. sanh con đầu là gái han. luận việc hôn nhân không thành. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đặng dễ dàng. tánh cộc. Tánh người vợ can đảm. ý hay giao thiệp. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi NH ÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . 5. hào con trung bình. chung s ống với nhau khá kiên cố làm ăn sẽ lập nên. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho l ắm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.com 25 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. háo tài đủ dùng. ở với nhau nên kiên nhẫn chung lo làm ăn đặng. chân hay đi. nên thương lẫn và đồng lo với nhau. số vợ chồng cũng thế. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. trong ngoài sắp đặt đều yên phận. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng HỢI mới nhằm căn duyên. Tuổi: MẬU THÌN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 4. 7. không chi đáng kỵ. háo tài thạnh vượng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ bôn ba. chân hay đi nhiều. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Thìn sanh tháng 3. hay lo tính. thông minh v à kỹ lưỡng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời và có chức phận. hào con trung bình.chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn mớiđặng ấm no. hào tài ấm no. bổn thân có tiểu tật. về hào tài hay luân chuyển. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.tuvilyso. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Gái tuổi Mậu Thìn sanh tháng 4. Tánh người vợ hiền. tánh cộc.http://www.

chung sống với nhau làm ăn đặng nên nhà. lòng hay lo tính. Tánh người vợ chân hay đi. có duyên. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ĐINHSỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nhiều những hay mến thương. ĐOÁN PHỤ THÊM . hào tài ấm no. Tánh người vợ có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hưởng cảnh ấm no và an vui. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đ ều thông suốt. hào tài đủ no qua n ày. số vợ chồng cũng thế. không chi đáng kỵ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau khá kiên cố mớI ấm no. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chân hay đi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài đủ dùng. hào con đa số. dầu có sẵn cũng khó giữ đặng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có đánh giá.http://www. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ở vớI nhau nên kiên nhẫn làm ăn đặng. hào con trung bình. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổI. tánh lạt long. hay giao thiệp. tánh sáng. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. tánh lạt lòng. lời tiếng bất hòa. chung ở với nhau làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. lanh lẹ. bản thân có tiểu tật. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận. hào con đông đủ. ở với nhau nên có chí nhẫn nại làm ăn đặng hưởng ấm no. lo tính việc chi cũng đều thông suốt. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vui vẻ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. trong mình hay có bệnh nhỏ. cầu lo việc chi thường có qúi nhân giúp đỡ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài tương vượng hào con trung bình. hay giao thiệp. Tánh người vợ hiền. vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. lời nói hay thắc mắc.tuvilyso. phảI chịu cảnh thiếu nghèo. về tâm ý nên kiên nhẫn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nên thương lẫn với nhau. số vợ chồng cũng như thế. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hay giao thiệp tình bạn. gặp số Tứ Đạt Đạo. Tánh người vợ lờI tiếng nóng nảy. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh tình vợ chồng hay tương xung. háo tài ấm no. về hào tài hay luân chuyển.com 26 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. đặng co 1 chút ít chức phận để làm ăn. miệng hay rầy nói.

hào con đa số.http://www. Tánh người vợ ưa trồng tỉa. hào tài đủ no. lòng hay lo tính. tánh tình vợ chồng hòa hạp. chân hay đi. hào tài đủ no. hào con đông đủ. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. hào tài đủ dùng. chung sống nên cần năng mới đủ. chân hay đi. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ ó duyên. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. bổn thân hay có tiểu bệnh. hào con thiểu số. Tánh người vợ thông minh.tuvilyso. b ản th ân hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ở với nhau khá cần năng mới ấm no. trong bổn thân có tiểu tật. bản thân có tiểu tật. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hay làm có tài cũng hay hao ph á t ài. khá cần năng làm ăn ngày hậu đặng nên.com 27 Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi M ẬU D ẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. lời nói ít thua ai. ăn nói với đới lanh lẹ. hào tài trung bình. ý tình vợ chồng hay xung khắc. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh rộng rãi. lời nói ngay thật. vui vẻ. hay giao thiệp tình bạn. Tánh người vợ lanh lẹ. hào con thiểu số. hào con thiểu số. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi KỶ M ẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay lo tính. số khó giữ tiền tài. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. việc làm ăn kiên cố sẽ đặng ấm no. Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. không đặng vui vẻ cho lắm. việc làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài bình thường. hào con đông đủ. hào con thiểu số. hào tài ấm no. hào tài thạnh vượng. bản thân hay có bệnh. chung sống với nhau đặng cảnh ấm no. chung ở đồng lo làm ăn đặng. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh sáng. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổI.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ hiền. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.http://www. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đông đủ. khá thương lẫn và chung lo. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phảI chịu cảnh thiếu nghèo. tay làm có tài cũng thương bị hao tài. có số nuôi con nuôi. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. trong ngoài đều yên thuận. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. nhiều người hay thương mến. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. dầu sẵn của cũng khó giữ đặng. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổI TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ miệng hay rầy nói. hào tài đủ no. lời nói ít thua ai. tay làm có tài cũng hay hao t ài. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng hay xung kh ắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.tuvilyso. nhờ nơi phước đức. chung ở với nhau làm ăn sẽ lập nên. tánh cộc. làm ăn không đặng phát đạt. chung ở nó kiên cố làm ăn tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài đủ no qua ngày. khá nh ẫn n ạI l àm ăn mớiđặng. việc làm ăn đặng hưởng ấm no. vật dụng trong nhà khi ếm dụng. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.com 28 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào tài thạnh vượng. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ chân hay đi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. khá nên kiên cố và bền chí. cầu lo việc chi đều thuận ý. hào con đa số. hay lo tính. hào tài trung bình. lanh lẹ hay giao thiệp. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài ấm no. tề chỉnh và thông minh. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bổn thân hay có bệnh nhỏ. nên nhẫn nại ở với nhau làm ăn cũng đặng lập nên. lanh lẹ. hào con đôngđủ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi GIÁP TÝ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. số vợ chồng cũng thế. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. hào tài ấm no. hay giao thiệp. còn thiểu phước thì đặng khá. hào tài đủ dùng. . bản thân ít đặng vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng.

hào con thiểu số. 50. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Tỵ 1. bản thân có tiểu tật. 38. 48. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn.tuvilyso. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Đinh M ẹo Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. bổn thân có tiểu bệnh. 26. 7. hào tài đủ no qua ngày. 3.com 29 Tánh người vợ hiền. 4. việc làm ăn nên cần năng mới đủ no. Gái tuổi Kỷ Tỵ sanh tháng 5. 36. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Ất D ậu Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 54 tuổi. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Bính Dần Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. 44. 42. 32. khó sanh và khó nuôi. TuổI: K Ỷ T Ỵ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Tỵ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. ít nói. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổI CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. 56 tuổi. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. khá chung lo làm ăn nên nhà. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng.http://www. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hòa hạp với đời. ý tình vợ chồng hòa hạp. 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. Tuổi KỶ TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) . 6. 8. 24. Tánh người vợ hay rầu lo. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Kỷ Mẹo Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. 30. có số nuôi con nuôi. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Tỵ sanh tháng 5. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. không đặng vui vẻ cho lắm.

gặp số Tứ Đạt Đạo. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng l ớn h ơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh cộc. hay giao thiệp. còn thiểu phước thì đặng khá. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hau hao phá tài. việc làm ăn đặng nên nhà Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng l ớn h ơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh ý vợ chồng cũng có phần hạp ở đặng. Tánh người vợ hiền. hay lo tính. lo tính việc chi đều sáng suốt. chân hay đi. không chi đáng kỵ. tánh tình vợ chồng hòa hạp.tuvilyso. hào tài tương vượng. tánh lạt lòng. hào tài đủ no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. có chút ít chức phận thêm tốt. vật dụng trong nhà bình thường. bổn thân có tật tiểu bệnh. về ý tánh nên nhẫn nại. nhưng buổi đầu chưa đặng phát đạt cho lắm. tánh tình vợ chồng hòa hạp. phát đ ạt. vật dụng trong nhà bình thường. nhiều người hay mến thương. chân hay đi. bổn thân có tiểu bệnh. vật dụng trong nhà đủ dùng. vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng. đồng lo với nhau làm ăn tốt. hào con rất ít. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau chung lo làm ăn đặng. Tánh người vợ lời tiếng nói nóng nảy.http://www. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vợ chồng đặng có danh giá với đời và có quyền tước. đặng hưởng sự ấm êm. ở với nhau làm ăn sẽ lập nên. hay giao thiệp.com 30 Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ bôn ba. ở với nhau làm đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý. sanh con đầu là gái hạp. hào tài trung bình. hào tài ấm no. đặng hưởng sự ấm êm. l àm có tiền hay khiến điều hao tốn. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. hào tài tương vượng hào con thiểu số. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng l ớn h ơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nên kiên cố và thương lẫn nhau. vợ chồng có phước hưởng giàu. hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên vui vẻ hay giao thiệp tình bạn lòng hay lo tính. thông minh và kỹ lượng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp để lời tiếng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. phảI chịu c ảnh thiếu nghèo. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.

. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. trong bản thân có tiểu tật. làm ăn không đặng phát đạt. lời nói hay thắc mắc. hào con rất ít. hào tài tương vượng. tánh lạt lòng. lanh lẹ. ý tính vợ chồng hòa hạp. sắp đặt trong nh à đều thuận ý. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ có duyên. ưa trồng tỉa. hay giao thiệp. nên cần năng chung lo thêm tốt. bổn thân có tiểu tật. vui vẻ. khó tánh. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có duyên. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. vui vẻ. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ rộng rãi. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá.http://www. vật dụng trong nhà đều đủ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có danh giá. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn h ơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. lời tiếng ít hạp. chung sống làm ăn đặng nên. hào tài thịnh vượng hào con thiểu số. hào tài đủ dùng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. c ó duyên. h ào con thiểu số. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con đông đủ. ngày hậu ấm no trung bình. hào con trung bình. Tánh người vợ hay lo tính. nhiều người hay m ến thương. hào tài trung bình. hào tài ấm no. nên thương lẫn chung lo với nhau làm ăn tốt. Tánh người vợ hiền. qua hạn mới đậu tài. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ chơn hay đi. về tánh ý nên nhẫn nại. tánh ý vợ chồng hay tương xung. chung sống đồng lo sẽ đặng làm nên sự nghiệp. vui vẻ. ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. hào con trung bình. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi T ÂN T Ỵ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp nên kiên cố làm ăn tốt. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. bổn thân hay có bệnh nhỏ.com 31 Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài.tuvilyso. tánh sáng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ thông minh. có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. nên cần năng cũng đặng ấm no.

Tánh người vợ có duyên vui vẻ. hào con thiểu số. hào con thiểu số. nên nhẫn nại làm ăn mới tốt. hào con trung bình. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. bản thân có tiểu tật. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) . ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp ở đặng việc làm ăn sẽ nên nhà.tuvilyso. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. tánh cộc. hào tài ấm no. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay lo tính. hào con trung bình. hào con thiểu số. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tề chỉnh và thông minh. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. hào tài đủ dùng. lời nói ít thua ai. có số tạo giữ tiền tài. vi ện làm ăn chung lo sẽ đặng ấm no. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay rầy nói. hào tài trung bình. có tay tạo giữ tiền tài. bản thân hay có bệnh nhỏ. lo t ính vi ệc chi đ ều th ông su ốt sắp đặt trong ngo ài đ ều thu ận ý. tánh tình vợ chồng xung khắc. Tánh người vợ can đảm.http://www. Tánh người vợ tánh hiền. hào tài đủ dùng. về hào tài hay luân chuyển. chân hay đi. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng l ớn h ơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung sống với nhau nên cần năng ngày hậu tốt. hào con trung bình. hay hòa thuận với đời. hào tài đủ d ùng. việc làm ăn đặng ấm no. tánh tình vợ chồng hay xung khắc khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. Tánh người vợ lanh lẹ. chân hay đi nhiều. tánh tình vợ chồng hòa thuận. hay có bệnh nhỏ. có duyên vui vẻ. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng l ớn h ơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau kiên cố làm ăn cũng lập nên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh sáng.com 32 Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.

XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Ngọ sanh tháng 2. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Tuổi: CANH NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 1. hào con rất sanh con đầu là gái hạp. . 34 35. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 22.tuvilyso. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài đủ dùng. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dậu mớI nhằm căn duyên. tay l àm có tài cũng hay hao phá tài. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. 3. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Ất Dậu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Bính Dần Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 21. 4. hào tài đủ no .http://www. lanh lẹ hay giao thiệp. 8. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 43 tuổi. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Qu í D ậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. 41 tuổi. đến ngày chót khó nên đôi. 25. 27. 29. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt phải chịu cảnh thiếu nghèo. hào con trung bình. 33.com 33 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. khó sanh và khó nuôi. Gái tuổi Canh Ngọ sanh tháng 2. Tuổi: CANH NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 1. lời nói ít thua ai. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. 37. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Giáp Thân Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. khá kiên cố làm ăn mới đặng. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 5. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Ngọ. 39. luận việc hôn nhân không thành. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. 23.

có duyên. về lời tiếng nên nhẫn nại. ý tánh nên kiên nhẫn nại v à nhờ phước đức. hay giao thiệp tình bạn. tánh tình vợ chồng hòa hạp.tuvilyso. tánh tình vợ chồng ít đặng hạp về lời tiếng. nên kiên cố cũng đặng làm nên. hào tài phát đạt. hay lo tính tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. qua hạn mới đậu tài. nên bền chí. lời nói hay thắc mắc.http://www. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. ở với nhau làm ăn tốt.com 34 Tánh người vợ bôn ba. hào tài ấm no. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu có thiểu phước thì đặng khá trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. Tánh người vợ có duyên. vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo . tánh cộc. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. tánh sáng. nhiều người hay mến thương. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài đủ no qua ngày. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi BÍNH T Ý (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. tay làm có tiền cũng hay hao phá tiền. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ hiền. bổn thân có tiểu bệnh. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào con đông đủ. gặp số Nhì Bần Tiện. Tánh người vợ chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. nên kiên cố chung lo ngày hậu ấm no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. khá kiên cố mới ấm no. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lòng hay lo tính. vật dụng trong nhà đủ dùng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá lâu dài. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. ra . hào con rất ít. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào tài tương vượng. vợ chồng nên thương lẫn chung sống với nhau làm ăn nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. chân hay đi. không chi đáng kỵ. nên kiên nhẫn chung lo với nhau. còn thiểu phước thì đặng khá. tánh lạt lòng.

về tánh ý nên nhẫn nại. Tánh người vợ thông minh. hay giao thiệp tình bạn. lo tính việc chi đều thông suốt. không chi đáng kỵ. hào tài đủ no. trong mình có tiểu tật. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài phát đạt. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.tánh tình vợ chồng ít đặng hạp ý. Tánh người vợ chân hay đi nhiều.http://www. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài trung bình. đặng có chút ít chức phận thêm tốt. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con có muộn thiểu số. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp chung sống nên kiên nhẫn mới đủ no. lời nói ngay thật. lanh lẹ. bản thân có tiểu bệnh. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ no qua ngày. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hào con trung bình. việc làm ăn đặng cảnh ấm êm. vui vẻ. số khó giữ tiền tật. có số tự giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con trung bình. hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa hạp.tuvilyso. hào tài tương vượng. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lòng hay lo tính. có duyên. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ưa trồng tỉa. hào tài ấm no. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh sáng. hay giao thiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài bình thường. làm ăn lập nên sự nghiệp. hào con có muộn ít con. vui vẻ. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. hào con rất ít. việc làm ăn đặng nên nhà. chung ở nên thương lẫn với nhau làm ăn đặng. hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ rộng rãi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chung ở với nhau ki ên cố làm ăn nên. hào con trung bình. bản thân hay có bệnh. lời nói ít thua ai. . tánh tình vợ chồng hòa hạp. vui v ẻ.com 35 đường ăn nói hay lo tính đều dễ dàng. nên kiên cố làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ có duyên.

qua hạn mới đậu tài. hào con rất ít. vật dụng trong nhà dùng đủ. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. tánh thông minh. Tánh người vợ chân hay đi. lời nói hay thắc mắc. vật dụng trong nhà đủ dùng. chung ở cần lo đặng hưởng. có tay tạo giữ t ền tài. có chút ít chức tước để làm ăn. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.http://www. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi GIÁP T Ý (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vui vẻ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân có tiểu tật. tánh tình vợ chồng hòa thuận.tuvilyso. khá kiên cố làm ăn đặng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời và có chức phận. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ hay rầy nói. hào tài tương vượng. hào tài thường dùng. hào con thiểu số. hào con trung bình. hay giao thiệp. vui vẻ. hào con thiểu số. . có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay hòa thuận với đời. ý tình vợ chồng ý đặng hòa hạp. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. ra đường ăn nói hay cầu lo đều đặng dễ. lòng hay lo tính. thông minh và kỹ lưỡng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau kiên cố sẽ làm nên. Tánh người vợ can đảm. hào con trung bình. nên bền chí ngày hậu sẽ làm nên. chung sống với nhau nên kiên nhẫn làm ăn tốt. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng.com 36 Tánh người vợ có duyên. hào con rất ít. Tánh người vợ có duyên. lo tính việc chi đều thông suốt. có số tạo giữ tiền tài. chân hay đi nhiều. khá nhẫn nại và cần năng làm ăn mới đặng. Tánh người vợ hiền. về tiền tài hay luân chuyển. hào tài tương vượng. tánh ý lẫn nhẫn nại. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. nên thương lẫn với nhau. tánh tình vợ chồng hòa thuận. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc.

com 37 Tánh người vợ tánh sáng. bản tâm ít đặng vui vẻ. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lanh lẹ. hào tài đủ no.http://www. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. 41. việc làm ăn nên cần năng mới đặng ấm no. 35. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. 29. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Canh Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. tề chỉnh và thông minh. Tánh người vợ tánh hiền. 53 tuổi. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 27. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 47. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Mậu Thìn Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Đinh Sửu Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. XIN LƯU Ý . Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Mùi. 21. nên nhẫn nại làm ăn mới đặng. khá kiên cố làm ăn tốt. 39 tuổi. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Tân Mùi Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. luận việc hôn nhân không thành. 1. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hay lo tính. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. hay giao thiệp. 19. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. hào tài đủ dùng. Tuổi: TÂN MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. tay làm có tài cũng hay hoa phá tài. 25. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. đến ngày chót khó nên đôi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn.tuvilyso. lanh lẹ hay giao thiệp. 31. hào con bình thường. lời nói ít thua ai.

vật dụng trong nhà khiếm dụng. Gái tuổi Tân Mùi sanh tháng 2. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. nhiều người hay mến thương. bản thân có tiểu bệnh. tánh tình vợ chồng không đặng hạp ý cho lắm. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con thiểu số. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có chút danh giá. sắp đặt trong ngoài đều yên thuận. qua hạn mới đậu tài. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. không chi đáng kể. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. 8. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. có duyên. Tuổi TÂN MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài phát đạt. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hào con đông đủ. vui vẻ. lo tính việc chi đều thông suốt. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi B ÍNH TÝ . khó sanh và khó nuôi. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chân hay đi. Tánh người vợ có duyên. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. nên nhẫn nại chung lo với nhau làm ăn tốt.tuvilyso. có thiểu phước thì đặng khá. tánh tình vợ chồng đặng hòa hạp.com 38 Trai tuổi Tân Mùi sanh tháng 2. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà đều đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. 5. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ tánh hiền. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. tánh tình vợ chồng ít đặng hạp ý. 3. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hào tài tương vượng. ngày hậu đặng trở nên.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẽ vang. hào con thiểu số. chung sống làm nên sự nghiệp. có duyên. vui vẻ. hay giao thiệp tình bạn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. 4. 1. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh lạt long. chung ở với nhau làm ăn đặng trở nên. ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhân giúp đở. tánh sáng. sắp đặt trong ngoài đều thuận ý. tánh tình vợ chồng có phần hạp ở đặng. hào con đa số. Tánh người vợ lời tiếng nói nóng nảy. hào tài ấm no. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. miệng hay rầy nói. lòng hay lo tính. chung sống cần năng cũng đặng ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình.http://www. Tánh người vợ thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. bản thân có tiểu tật. qua hạn mới dễ làm ăn. chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn tốt. ưa trồng tỉa. Tánh người vợ thông minh và kỹ lưỡng. bản thân có tiểu bệnh. Tánh người vợ rộng rãi. thiểu số. hào tài phát đạt. hào con thiểu số. về hào tài có phần luân chuyển. hào con thiểu số. bản thân hay có bệnh. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen. thiểu số. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển. lo tính việc chi đều thông suốt. hào con trung bình. vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận dường ăn nói cầu lo việc chi đều thông suốt. Tánh người vợ hay rầu lo. vật dụng trong nhà đều đủ. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp ở đặng làm ăn sẽ lập nên. lời nói ngay thật. hào tài trung bình.com 39 (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ăn nói với đời lanh lẹ. hào tài ấm no. việc làm ăn cũng đặng bình thường. v ề hào con thiểu phước. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi ẤT D ẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh ý không đặng vui vẻ cho lắm. hào con có muộn. bản thân có tiểu tật. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. tánh tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ lanh lẹ. tay làm có tài. chân hay đi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. buổi đầu không đặng phát tài. hào tài ấm no. lời nói hay thắc mắc. hào tài trung bình. ở với nhau hưởng sự ấm no. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con rất ít. trong bản thân có tiểu tật. nên chung lo. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. số khó giữ tiền tài. hào tài ấm no. hào con có muộn. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ.tuvilyso. . gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. tánh lạt lòng.

có tay tạo giữ tiền tài. lời nói ít thua ai. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. ít hạp ý.tuvilyso. hay hòa thuận với đời. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ bôn ba. Tánh người vợ hay đi nhiều. tánh tình vợ chồng hay tương xung. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. vật dụng trong nhà sắp đặt thứ tự. có số tạo giữ tiền tài . chân hay đi. hay giao thiệp. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay lo tính. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ở vớI nha làm ăn sẽ lập nên. hào tài trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. bản thân hay có bệnh nhỏ. tánh thông minh. hay giao thiệp.com 40 Tánh người vợ hay rầu lo. bản thân có tiểu tật. nên thương lẫn chung lo với nhau. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải trải qua đôi phen thành bại đến sau làm ăn mới tốt. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. thông minh và kỹ lưỡng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đa số. còn thiểu phước đặng khá. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuôi BÍNH DẦN . sanh con đầu là gái hạp. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. khá nhẫn nại việc làm ăn đặng nên. bệnh. hào tài tương vượng. hay lo tính. không đặng vui vẻ cho lắm.http://www. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. chung sống làm ăn đặng nên. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. nên kiên cố làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. vật dụng trong nhà đủ dùng. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. ĐOÁN PHỤ TH ÊM Chồng tuổiTÂN MÙI vợ tuổI ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. Chồng tuổI TÂN MÙI vợ tuổI KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổI) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ. chân hay đi. Tánh người vợ hiền. hào tài phát đạt. hào tài phát đạt. lời nói hay thắc mắc. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc về lời tiếng. chung sống với nhau lập nên sự nghiệp. hay giao thiệp. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. hào con thiểu số. tánh cộc. chung ở với nhau lập nên sự nghiệp. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. tánh sáng. hào tài tương vượng. chung sống đồng lo làm ăn nên sự nghiệp. hào con đông đủ. hào con thiểu số.

http://www.tuvilyso.com

41

(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau ợ chồng có phần hòa hạp, việc làm ăn khá kiên cố sẽ đặng ấm no. Chồng tuổI TÂN MÙI vợ tuổI GIÁP T Ý (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánhs áng, lanh lẹ, hay lo t ính, hay giao thiệp - bản thân ít đặng vui vẻ, ý tình vợ chồng hay xung khắc lời tiếng khá nhẫn nại làm ăn đặng nên. Chồng tuổI TÂN MÙI vợ tuổI QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số. Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng thường bị hao t ài, tánh t ình vợ chồng hòa thuận chung sống với nhau làm ăn t ốt. Tuổi: NHÂM THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Thân đại kỵ cưới gã những tuổi dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Thân. 1. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Ất Hợi Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Bính ý Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Đinh H ợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Canh Ngọ Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổinày kỵ cướivợ năm 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 tuổi. Gái tuổI này kỵ có chồng năm 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 tuổi. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. TuổI này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên.

http://www.tuvilyso.com

42

XIN LƯU Ý Trai tuổiNhâm Thân sanh tháng 1, 5, 6, 10, 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổI Nhâm Thân sanh tháng 1, 10, 2 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 3 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi NH ÂM TH ÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận thêm tốt, lo việc chi cũng dễ, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau nên kiên cố sẽ đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hiền tài rất luân chuyển. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn khôn đặng phát đạt, phảI chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn m ớiđậu tài, hào tài ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt thứ tự. Tánh người vợ thông minh, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi tánh tình vợ chồng chức phận hòa hạp, vợ chồng chung lo làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần năng, ngày hậu đặng ấm no. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải trải qua ành bại mớI dễ làm ăn, ăn nói hay cầu lo việc chi cũng có quí nhân giúp đở, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ có duyên vui vẻ hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống vớinhau cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở, hào tài trung bình hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền, tánh t ình vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

http://www.tuvilyso.com

43

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có đánh giá, và có quyền tước, trong ngoài sắp đặt đều có thứ tự, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ thông minh, kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ , tánh ý vợ chồng hay tương xung, lờI tiếng ít hạp, nên nhẫn nại với nhau ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về tánh ý nên kiên nhẫn. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phảI chịu cảnh thiếu nghèo, dầu có sẵn của cũng khó giữ đặng, hào tài đủ no qua ngày, hào con có mu ộn thiểu số, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ hay rầu lo, bản thân hay có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp, ở với nhau kiên cố mớiđủ no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước đặng khá, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bản thân có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở vớinhau đặng tốt, không chi đáng kỵ Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng l ớn h ơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi có ngườI tương tự, hào tài trung bình, hào con thiểu số, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, chung sống với nhau đặng hưởng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau trung bình, về lờinói nên nhẫn nại. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI, tính vợ chồng ít đặng hòa hạp cho lắm, chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân hay có bệnh nhỏ, chân hay đi, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau khá kiên cố mớiđủ no. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.

http://www.tuvilyso.com

44

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn đặng bình thường. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn đặng bình thường. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổiCANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều có thứ tự, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ hay rầy nói v à hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, ở chung cần năng cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, về tâm ý nên nhẫn nại. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ l ớn h ơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đ ều thông suốt, có chút chức phận c àng thêm tốt, lo tính việc chi đều có quí nhân giúp đở, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lưỡng, bản thân có tiểu tật bệnh, ý tính vợ chồng về lớitiếng ít đặng hòa hạp, vợ chồng ở vớinhau làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về lời tiếng khá nhẫn nại ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ. Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở vớinhau khá kiên cố làm ăn mới tốt. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng , hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp ý, khá nhẫn nại và kiên cố làm ăn mớiđặng. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi BÍNH DẦN

http://www.tuvilyso.com

45

(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, v ề danh giá, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng hay xung khắc nên kiên nhẫn với nhau làm ăn đặng. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no , hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, nên thương lẫn việc làm ăn lập nên. Tuổi: QUÍ DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Dậu. 1. Chồng tuổi Quí Dậu vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng vợ đồng 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Quí Dậu vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 22, 24, 34, 36, 42 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 25, 26, 35, 37, 38, 44 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Quí Dậu sanh tháng, 5,10, 6, 12, 1, 9 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Quí Dậu sanh tháng 11, 10, 2 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: QUÍ DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước đặng khá trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ thông minh, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng về lời tiếng ít đặng hạp ý, nên hòa thuận làm ăn lập nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, không chi đáng kỵ Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng vợ đồng 1 tuổi)

ăn nói hay lo tính việc chi thường có quí nhân giúp đỡ. hào tài đủ no. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. bản thân có tiểu tật. chung ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. ăn nói với đời lanh lẹ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có danh giá hoặc có chức quyền tước thêm tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. đặng hưởng cảnh ấm êm. bản thân có tiểu bệnh. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. lo tính việc chi đều thông suốt. hào tài thịnh vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh lạt long. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con đông đủ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. gặp số Tứ Đạt Đạo làm ăn dễ dàng. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có số tự giữ tiền tài. không chi đáng kỵ Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau có phần nhẫn nại. tánh sáng. hào con trung bình. vui vẻ. nên cần năng và kiên nhẫn. hào con đa số. hay giao thiệp tình bạn. lòng hay lo tính. làm ăn tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. lờI nói hay thắc mắc. vui vẻ.com 46 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nhiều người hay mến thương. hào tài tương vượng. tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ở đặng hưởng ấm no. chung sống đồng lo. bản thân hay có tiểu bệnh. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. nên bền chí và cần năng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ chân hay đi. trong ngoài sắp đặt yên thuận. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian.tuvilyso. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. khá chung lo và kiên cố ngày hậu ũng đặng ấm no. hào tài tương vượng. Tánh người vợ có duyên. vật dụng trong nhà khiếm dụng. nhiều người hay mến thương.http://www. tánh ý vợ chồng ít đặng hòa hạp. miệng hay rầy nói. hào con trung bình. vật dụng trong nhà đều đủ. Tánh người vợ hiền. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. làm ăn đặng nên. Tánh người vợ thông minh và kỹ lưỡng. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) . về tánh ý nên kiên nhẫn Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện làm ăn không đặng phát đạt. hào con trung bình. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lanh lẹ.

tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. hào tài trung bình. Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ hay lo rầu. hào con đông đủ. việc làm ăn đặng ấm no. hào tài bình thường. chung sống với nhau lập nên sự nghiệp. hay lo tính. hào tài thạnh vượng.http://www. hay giao thiệp. vui vẻ. hào con thiểu số. thiểu số. chân hay đi. Tánh người vợ hay đi nhiều. ý định vợ chồng hòa hạp. hay lo tính. có số tạo gĩư tiền tài ngày lớn tuổi. hay hòa thuận với đời. không đặng vui vẻ cho lắm. bản thân có tiểu bệnh. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổI KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn đặng nên. bản thân có tiểu bệnh. Tánh người vợ tánh sáng. hào con đa số. chân hay đi. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên nhẫn nại làm ăn ngày hậu nên nhà. hào tài thạnh vượng. hào tài ấm no. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổI B ÍNH TU ẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.tuvilyso. chung sống với nhau làm ăn đặng nên nhà. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đông đủ. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn cần năng sẽ đặng ấm no. có duyên vui vẻ. lời nói hay thắc mắc. có duyên. ăn nói với đời lanh lẹ. hào con đa số. miệng hay rầy nói. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa thuận. lời nói ít thua ai. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổI BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng thuận hòa. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. hào con đa số.com 47 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh ý vợ chồng đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh thông minh. vui vẻ. Tánh người vợ chân hay đi. bản thân có tiểu tật. khá nhẫn nại làm ăn trọn tốt. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ có duyên. bản thân hay có bệnh. hào tài tương vượng. hào tài trung bình. . hào tài đủ dùng. Tánh người vợ có duyên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ thông minh. hào con trung bình. chung sống làm ăn sẽ lập nên. nên kiên cố làm ăn đặng. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổI CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình.

ở với nhau kiên cố cũng đặng ấm no. thông minh và kỹ lưỡng. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp.tuvilyso. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. chân hay đi. hào tài phát đạt. có số tạo giữ tiền tài. hào con trung bình . nên bền chí v à chung lo Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. vật dụng trong nhà thường dùng. chung sống đồng lo với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. chân hay đi. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài đủ dùng hào con thiểu số. Tánh người vợ can đảm. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đông đủ. tánh cộc. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh người vợ tánh hiền. trong ngoài lo tính việc chi cũng đều thông suốt. hay giao thiệp. làm có tiền. hào tài tương vượng. ý lanh lẹ. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. hào con đa số. Tánh người vợ có duyên. bản thân có tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh cộc. hào con trung bình. hào tài no đủ. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) . chung ở với nhau nên kiên nhẫn và cần năng làm ăn đặng. vui vẻ. hay giao thiệp. tánh lạt lòng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. khá nhẫn nại làm ăn rất tốt. Tánh người vợ lớn tiếng nóng nảy. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hay giao thiệp.com 48 Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hay khiến điều hao tốn. ở với nhau nên kiên nhẫn làm ăn tốt. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn đặng cảnh ấm no . tay làm có tài cũng hay hao phá tài. đến sau dễ làm ăn. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. chân hay đi nhiều. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. vể lời tiếng nên nhẫn nại. hào tài đủ dùng. hào con đa số. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.

còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 45. Chồng tu ổI Giáp Tuất vợ tuổi Q í Dậu Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Gái tuổi Nhâm Thân sanh tháng 7. 1.com 49 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 2. 29. 33. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 23. vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. hào con trung bình. 35. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. 51 tuổi. 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Ất D ậu Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 3. chung sống làm ăn đặng nên nhà. 8. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. 8. Tuổi: GIÁP TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Tánh người vợ hay rầy nói. 39.http://www. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Tuất. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. lo tính việc chi đều thông suốt. 22. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Tuất sanh tháng 6. Chồng tu ổI Giáp Tuất vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. 7. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Đinh Sửu Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Tuổi: GIÁP TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. khó sanh và khó nuôi. luận việc hôn nhân không thành. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo. 33. 41 tuổi. đến ngày chót khó nên đôi.tuvilyso. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Kỷ Mẹo Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Chồng tu ổI Giáp Tuất vợ tuổi Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. bản thân hay có bệnh nhỏ. 21. có số tạo giữ tiền tài. . 27. hào tài tương vượng.

trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ở với nhau đặng sự ấm êm. lòng hay lo tính. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. hào con trung bình. lo tính việc chi cũng đặng thông suốt. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. hào tài tương vượng. hay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh lạt lòng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con đông đủ. miệng hay rầy nói. vui vẻ bản thân hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng cung có phần hạp. ở với nhau nên kiên cố làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nên kiên nhẫn với nhau làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) . vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. bản thân hay có tiểu bệnh. về lời tiếng khá nhẫn nại. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con thiểu số. lời nói hay thắc mắc. ý tình vợ chồng hay xung khắc.com 50 trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đỡ. chung ở làm ăn nên nhà. hào con thiểu số. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hòa thuận. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ chân hay đi. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ dàng. Tánh người vợ thông minh v à k ỹ l ư ỡng. hưởng cảnh no ấm và an vui. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. về ý tình nên kiên nhẫn. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên. bản thân có tiểu tật. không chi đáng kỵ Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hiền. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài phát đạt. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. vui vẻ. ở đặng. vui vẻ.tuvilyso. hào tài tương vượng. hào tài ấm no. nhiều người hay mến thương. Tánh người vợ hay lo tính. ăn n ói với đời lanh lẹ. tánh sáng. hay giao thiệp tình bạn. khó tánh có duyên. bản thân có tiểu bệnh.

vui vẻ. hào con đông đủ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ưa trồng tỉa. vui vẻ. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. bản thân có tiểu tật. ở với nhau cần năng ngày hậu cũng đặng trung bình. có số nuôi con nuôi. ăn nói việc chi cũng dễ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con rất ít. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. chung sống với nhau làm ăn tốt. hào tài trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ chân hay đi. lo tính việc chi cũng đều thông suốt. Tánh người vợ thông minh.com 51 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. có tay tạo giữ tiền tài. hào con đông đủ. nhiều người hay mến thương. nên kiên cố làm ăn đặng. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng hòa thuận. lanh lẹ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giự tiền tài ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà đều đủ. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lời nói ít thua ai. Tánh người vợ có duyên. việc làm ăn đặng lập nên. hào con rất ít. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời. Tánh người vợ hay đi nhiều. vui vẻ. tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa thuận. về hào con thiểu phước. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài thạnh vượng. về hào con thiểu phước. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI B ÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. trong mình có tiểu tật. chung sống với nhau làm ăn đặng. có duyên. hào con rất ít. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. . hào tài đủ dùng. ở với nhau đồng lo làm ăn cũng đặng lập nên. Tánh người vợ rộng rãi. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay lo tính. hào tài tương vượng.http://www. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. số khó giữ tiền tài. có số nuôi con nuôi. hay hòa thuận với đời. vật dụng trong nhà khiếm dụng. nên bền chí và kiên cố. có số nuôi con nuôi. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào tài ấm no.

chân hay đi. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) . ý tình vợ chồng hòa thuận. hay giao thiệp. nhưng phải thành bại nhiều phen rồi mới tốt. hào con thiểu số. chân hay đi. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài đủ dùng. tay lám có tài cũng hay hao phá tài. tánh tình vợ chồng hòa hạp. tánh cộc. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà thường dùng. ở với nhau kiên cố làm ăn ngày hậu đặng hưởng ấm no. hào tài ấm no. tánh thông minh. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. ngày hậu trung bình. ở với nhau kiên cố sẽ đặng lập nên. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. hào tài bình thường. qua hạn mới đậu tài. hào tài thịnh vượng. hào tài tương vượng. về tiền tài hay luân chuyển. hay lo tính. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vui vẻ. hào con đông đủ. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh hiền. hào con trung bình. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. tánh sáng. phải chịu thiếu nghèo một thời gian. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chung sống với nhau kiên cố làm ăn đặng. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. lời nói hay thắc mắc. tánh lạt lòng. hào tài trung bình. hào con thiểu số. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. việc làm ăn lập nên sự nghiệp. thông minh và kỹ lưỡng.http://www. ý tình vợ chồng hòa hạp. chân hay đi. Tánh người vợ hay giao thiệp. chung sống với nhau làm ăn nên nhà. Tánh người vợ bôn ba. việc làm ăn đặng lập nên. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 52 Tánh người vợ chân hay đi.

hay giao thiệp. luận việc hôn nhân không thành. 2. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. 27. 1. 53 tuổi. . đến ngày chót khó nên đôi. 8. Gái tuổi Ất Hợi sanh tháng 11. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn đặng phát đạt. hào tài đủ dùng. khó sanh và khó nuôi. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng. 47. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. qua hạn mới đậu tài. 21. 9. hào tài ấm no. Tánh người vợ chân hay đi. 3. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên.http://www. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Tánh người vợ can đảm. 39. 41. 8. 10 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Tuổi: ẤT HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Hợi đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào con trung bình. hào con thiểu số.tuvilyso. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Hợi. hào con thiểu số. 10 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 35. 33. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Giáp Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 3. 29. chung ở với nhau đồng lo làm ăn tốt. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. 54. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Hợi sanh tháng 6. hào tài trung bình. 23. tánh cộc. tay làm có tài cũng hay hao tài. tánh cộc. chân hay đi nhiều. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 51 tuổi.com 53 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Mậu Dần Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tuổi: ẤT HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.

hào tài phát đạt.http://www. hào con thiểu số. làm ăn không đặng phát đạt. ở với nhau làm ăn tốt. hào con trung bình. bản thân có bệnh. hào tài tương vượng. nhiều người thương mến. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. còn thiểu phước thì đặng khá. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. hào tài ấm no. qua hạn mới đậu tài. mi ệng hay rầy nói.com 54 Tánh người vợ tánh hiền. có duyên. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. bản thân có tiểu bệnh. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp tình b ạn. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng ấm no. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. hào con trung bình. v ật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hay giao thiệp. lòng hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh tình chồng ít đặng hòa hạp.tuvilyso. không chi đáng kỵ Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. lo tính việc chi cũng dễ. nên đặng hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. nên kiên nhẫn ngày hậu đặng nên. phải chịu cảnh thất bại . tánh t ình vợ chồng ít đặng hòa hạp. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ tánh hiền. có duyên. lo tính việc chi đều thông suốt. hào con thiểu số. nên bền chí nhờ phước đ ức. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh sáng. Tánh người vợ hay rầu lo. trong nhà sắp đặt đều thuận ý. chung sống làm nên sự nghiệp. hào tài trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. ăn nói hay cầu lo đều có quí nhơn giúp đ ở. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ có duyên. không đặng vui vẻ cho lắm. nên thường lẫn và chung lo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phả chịu cảnh thiếu nghèo. lanh lẹ. vui vẻ. tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. tình ý vợ chồng cũng có phần hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt.tuvilyso. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. không đặng vui vẻ cho lắm. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. chung ở với nhau khá nhẫn nại. còn thiểu phước thì đặng khá. phải chịu cảnh thiếu nghèo. tánh thông minh. hay giao thiệp. tay làm có tài cũng hay hao ph á tài. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. hào tài đủ no. việc làm ăn đặng ấm no. lời nói ít thua ai. Tánh người vợ chân hay đi. bản thân hay có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Tánh người vợ rộng rãi. làm ăn có tiền hay khiến điều hao tốn. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con rất ít. số khó giữ tiền tài. hào con rất ít. nên kiên nhẫn và chung lo. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ thông minh. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ẤT D ẬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. . Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con thiểu số. Tánh người vợ thông minh. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài ấm no. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài phát đạt.com 55 nhiều phen rồi mới dễ làm ăn. Tánh người vợ hay đi nhiều. vật dụng trong nhà thường dùng. vi ệc l àm ăn chung lo cũng đặng nên. hào con r ất ít. tánh tình vợ chồng hòa hạp. tánh thông minh. vui vẻ. hay giao thiệp. chân hay đi. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp chung sống với nhau làm ăn tốt. ở với nhau cần năng làm ăn đặng. nên kiên cố cũng đặng ấm no. tánh sáng. có số nuôi con nuôi. hào tài bình thường. hào con trung bình. chung sống với nhau làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. hào tài trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.http://www. Tánh người vợ hay rầu lo. lời nói hay thắc mắc. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ưa trồng tỉa. có duyên. trong mình có tiểu tật. hay lo tính. Tánh người vợ chân hay đi. làm ăn ngày hậu đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên.hào con rất ít.

chung sống làm ăn sẽ đặng nên nhà. hào tài ấm no. hào con đông đủ. hào tài tương vượng. Tánh người vợ vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài tương vượng. lòng hay lo tính. nhiều người hay mến thương. hào con thiểu số. thông minh. hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi QUÝ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. bản thân có tiểu bệnh. tay làm có tài cũng hay hao tài . chung sống chung lo làm ăn đặng nên sự nghiệp. hào tài tương vượng. hào tài tương vượng. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi T ÂN M ÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ăn nói với đời lanh lẹ. lo tính việc chi cũng đều thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng cảnh ấm no. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. ý tình vợ chồng hay xung khắc. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. khá nhẫn nại với nhau làm ăn mới đặng Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp bản thân hay có tiểu bệnh.com 56 Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. hào tài thạnh vượng. Tánh người vợ hay giao thiệp. khá thương lẫn làm ăn đặng nên nhà. có duyên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh sáng. Tánh người vợ hay rầy nói. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) . Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lo tính việc gì cũng dễ. Tánh người vợ có duyên. đồng lo làm ăn đặng nên nhà. vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. hay hờn mát. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm đặng dễ dàng.tuvilyso. hào con đông đủ. vui vẻ. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn tốt. hay giao thiệp tình b ạn. hào con thiểu số. trung bình. hào con thiểu số. chung ở làm ăn tốt. mình có bệnh nhỏ. có duyên. lanh lẹ.http://www. vui vẻ. có duyên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI.

tánh tình vợ chồng hay xung khắc. thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi Muốn biết rõ số mạng của mình xin qu ý v ị xem ti ếp quyển s ố DIỄN CẦM TAM THẾ Tuổi: BÍNH TÝ (Đại Kỵ Hiệp H ôn) Trai tuổi Nhâm Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào tài bình thường. hào con trung bình. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. Cảnh NHỨT PHÚ QUÍ SỐ NHỨT PHÚ QUÍ CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. Tánh người vợ có duyên rất vui vẻ. hào tài đủ dùng. nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. chân hay đi. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Đinh Sửu Chồng vợ đồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 1. chân hay đi nhiều. hay giao thiệp. nên cần năng làm ăn cũng đặng ấm no. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Thân. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. thông minh v à kỹ lưỡng. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ĐINH M ẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ bôn ba. hay giao thiệp. 3. hay lo tính. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. hào con trung bình. tánh cộc. lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. 2. chung ở với nhau khá kiên cố làm ăn tốt. tánh cộc. hào tài thạnh vượng. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi K ỷ M ẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc.tuvilyso. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . Tánh người vợ tánh hiền. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ can đảm. hào con thiểu số. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài.com 57 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít. tay làm có tài cũng hay hao tài. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao. 1. sống trong cảnh ấm no. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.http://www. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. ý lanh lẹ. tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá gi ả. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi. chân hay đi. hào tài đủ dùng.

tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng có chút ít quyền tước để làm ăn. 23.tuvilyso. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn thường gặp cảnh tốn hao. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. chung ở đặng c ảnh ấm êm. phải chịu cảnh thiếu . Gái tuổi Ất Hợi sanh tháng 1. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. 4.com 58 4. 9. phảI trảI qua nhiều phen thành bạI rồI lâu sau mớI dễ làm ăn. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. lời nói hay thắc mắc. hào tài ấm no. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt.http://www. 38. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 29. 8. 26. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 21. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. 4. đến ngày chót khó nên đôi. vật dụng trong nhà đủ dùng. bản thân hay có tiểu b ệnh. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 2. TuổI: BÍNH TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI BÍNH TÝ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 21. tánh lạt long. Tánh người vợ thông minh và kỹ lưỡng ăn nói với đời lanh lẹ. ý tình vợ chồng c ũng đặng hòa hạp. 33. số vợ chồng cũng thế. không chi đáng kỵ Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài trung bình. hào con đa số. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên. 27. khó sanh và khó nuôi. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt đủ no. luận việc hôn nhân không thành. 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 33. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 41 tuổi. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Tân Mùi Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 17. về hào tài hay luân chuyển. cầu lo hay nói việc chi đều thông suốt. 39 tuổi. Tánh người vợ chân hay đi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Tý sanh tháng 1. bản thân có tiểu tật. 35. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1.

ý tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nhiều người hay mến thương. không đặng vui vẻ cho lắm. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM . số vợ chồng cũng thế. hào con đủ dùng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. hào con đông đủ. nên bền chí và kiên cố. ý tình vợ chồng hòa thuận. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đỡ. khó tánh. chân hay đi. ưa trồng tỉa. bản thân có tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. về tánh ý nên nhẫn nại. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tâm ý bất đồng. hào tài tương vượng. vui vẻ. chung sống làm ăn đặng ấm no. ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. qua hạn làm ăn mớitốt. vật dụng trong nhà thường dùng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tay làm có tài cũng hay hao tài. tánh ình vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ hay rầu lo. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà khiếm dụng. số khó giữ tiền tài. hào con thiểu số. còn thiểu phước thì đặng khá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hay lo tính. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. tánh lanh lẹ. Tánh người vợ lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ no. hào con thiểu số. nên kiên cố và chung lo. trong mình có tiểu bệnh. hào tài ấm no. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. có số nuôi con nuôi. có duyên vui vẻ. hào con rất ít. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh tình vợ chồng hòa hạp. chung sống với nhau cần năng chung đặng ấm no.http://www. số vợ chồng cũng thế. chân hay đi. sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian. nên vui vẻ và chung lo với nhau. về hào tài hay luân chuyển. có số nuôi con nuôi. không chi đáng kỵ Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. trong mình có tiểu tật.com 59 nghèo. nên kiên nhẫn làm ăn tốt. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. nên thương lẫn chung lo làm ăn đặng. Tánh người vợ rộng rãi.

hào tài ấm no. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no.com 60 Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi (Chồng l ớn h ơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh sáng.tuvilyso. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài trung bình. khá cần năng mới đủ no. miệng hay rầy nói. hào tài đủ no qua ngày. Tánh người vợ có duyên. ý tình vợ chồng hay xung khắc. khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. không chi đáng kỵ Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con trung bình. tánh sáng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. nên chung lo làm ăn tốt. có duyên. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào con đa số. việc làm ăn đặng ấm êm. tánh sáng. vui vẻ có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tay làm có tài cũng hay hao tài. hay hòa thuận với đời. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. trong ngoài sắp đặt yên thuận. hào tài bình thường. ở với nhau vợ chồng h òa thu ận. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vui vẻ. Tánh người vợ hay đi nhiều. thường gặp cảnh thiếu . có duyên. bôn ba. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI M ẬU T Ý (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ hay giao thiệp. ở với nhau làm ăn tốt. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI QU Í T Ỵ (Chồng l ớn h ơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hiền. tánh sáng. hay có tiểu bệnh. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn buổi đầu bình thường đến sau mới tốt. có số tạo giữ tiền. ý tình vợ chồng hòa hạp.http://www. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI ẤT H ỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. chung sống với nhau khá kiên cố mới đủ no. lời nói hay thắc mắc. lanh lẹ. miệng hay rầy nói. lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài đủ no qua ngày. hào con thiểu số. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào con trung bình. chung sống đ ồng lo làm ăn đặng nên. Tánh người vợ tánh sáng. lời nói ít thua ai. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hay giao thiệp. hào con thiểu số. hào tài trung bình. hào con đa số. hào con đa số. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay lo tính. bản thân có bệnh nhỏ.

Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. hào con thiểu số. chân hay đi. lòng hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con đông đủ. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp. nên thương lẫn nhau làm ăn tốt. v ề tánh ý nên nhẫn nại. chung ở với nhau làm ăn mớinên nhà. tánh lanh lẹ. Tánh người vợ tánh hiền. hay lo tính. bản thân có tiểu tật. có chức phận thêm tốt. qua hạn mới đậu t ài. Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no.http://www. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài. trong mình hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 61 nghèo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. 1. Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. phải cần năng chung lo làm ăn mới đủ no. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi QUÍ D ẬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh cộc. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ can đảm. tánh cộc. và kỹ lưỡng. hào con đa số. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng. hào tài trung bình. chân hay đi. vui vẻ. vui vẻ. Tánh người vợ thông minh.tuvilyso. tay làm có tài cũng hay hao tài. nên kiên cố làm ăn đặng. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. ý tình vợ chồng hay xung khắc. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay giao thiệp tình bạn. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. chân hay đi nhiều. Tánh người vợ ở với nhau làm ăn bôn ba. tánh tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng nhi ều người mến thương. tay làm có tài cũng hay hao tài. chân hay đi. hào con đa số. hào tài trung bình. Tánh người vợ có duyên. hay giao thiệp. hào tài đủ no qua ng ày. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng vợ đồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. chung sống với nhau cần năng làm ăn đặng nên. thông minh. có duyên. Tuổi: ĐINH SỬU (Đại Kỷ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào con thiểu số. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Sửu. việc làm ăn nên kiên cố mới đặng ấm no. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Bính Tuất Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) .

có duyên. khó sanh và khó nuôi. 31. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dần mới nhằm căn duyên. tánh tình vợ chồng đặng sự hòa thuận. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Bính Tý Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Bi ệt Ly) 6. chung ở với nhau cũng đặng ấm no. 37. 4. 43.http://www. 35. hào tài bình thường. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Sửu sanh tháng 1. 23. 25. ý lanh lẹ. đến ngày chót khó nên đôi. hào con trung bình. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. hào con đông đủ. vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. luận việc hôn nhân không thành. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 37. ăn nói với đời lanh lẹ. . hay giao thiệp. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 11 tu ổI ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 55 tuổi. lo tính việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 43 tuổi. Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng. hoặc có quyền chức thêm tốt. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Giáp Tuất Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7.com 62 3. 3. hào tài thạnh vượng. Tuổi: ĐINH SỬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tu ổi Đinh Sửu vợ tuổi Đinh S ửu (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 31. nhiều người hay mến thương. Gái tuổi Nhâm Thân sanh tháng 1. Gái tuổI này kỵ có chồng năm 19. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 8. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. bản thân hay có tiểu bệnh. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 49. 4. chung sống nên nhẫn nại làm nên sự nghiệp. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổI này kỵ cướI vợ năm 19. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Giáp Ng ọ Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình.tuvilyso. 2. Tánh người vợ thiếu nghèo.

Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ tánh sáng. có tay tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lanh lẹ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức tước. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con thiểu số. Tánh người vợ hay lo tính. hào tài thạnh vượng. còn thiểu phước thì đặng khá. cầu lo thường có quí nhơn giúp đở. hào con đa số. không chi đáng kỵ Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. bản thân hay có bệnh nhỏ. qua hạn dễ làm ăn. khó tánh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. hào tài thạnh vượng. vật dụng trong nhà đều đủ. ở với nhau làm ăn mới đặng trở nên. tánh ý vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hay xung khắc. khá nhẫn nại làm ăn ngày hậu nên. vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. ở với nhau làm ăn sẽ đặng lập nên. vui vẻ. có duyên. lo tính đều thuận ý. hào con thiểu số. hào tài tương vượng. xa gần đều hạp ý. có số nuôi con nuôi. tánh tình vợ chồng hòa hạp. trong ngòai sắp đặt đều thuận ý. không chi đáng kỵ Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso.com 63 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nhiều người thông minh. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ đặng. hào con trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh ý không đặng vui vẻ cho lắm. có số nuôi con nuôi.http://www. v ề hào tài hay luân chuyển. hào tài trung bình. về hào con thiểu phước. . tay làm có tài cũng hay hao tài. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nên chung lo làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp nên thương lẫn chung lo làm ăn đặng. hay giao thiệp. bản thân có tiểu tật. chung sống đồng lo đặng nên sự nghiệp. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

có tay tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vui vẻ. có duyên. nên bền chí và chung lo. hào con đa số. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. việc làm ăn đặng nên nhà. việc làm ăn đặng ấm no. Tánh người vợ hay giao thiệp. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn đồng lo đặng lập nên. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con đủ dùng. ở với nhau hòa hạp. không đặng vui vẻ cho lắm. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài phát đạt. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. nên kiên cố ngày hậu đặng trung bình. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào tài thạnh vượng. chân hay đi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con đông đủ. hào con đa số. tay làm có tài cũng hay hao tài.com 64 Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ẤT D ẬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi TÂN M ẸO (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ T Ỵ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. miệng hay rầy nói. hào con đa số. hào con trung bình. hay có tiểu bệnh. hào tài đủ dùng.tuvilyso. hào tài trung bình. ăn nói với đời lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ vui vẻ. hào tài tương vượng. trong mình hay có bệnh nhỏ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. hay hòa thuận với đời. hay lo tính. bản thân hay có tiểu bệnh. vui vẻ. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. . có duyên. vui vẻ. bản thân hay có bệnh nhỏ. lanh lẹ. tánh lạt lòng. hay giao thiệp. Tánh người vợ có duyên. vui vẻ. hào con trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. Tánh người vợ tánh sáng. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay rầu lo. chung ở với nhau làm ăn đặng nên. có duyên. ý t ình vợ chồng hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt.

Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. khá nhẫn nại làm ăn ngày hậu tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Dần. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. bản thân có tiểu tật. 42. hào tài thạnh vượng. Chồng tuổi Mậu Dần vợ tuổi Tân Tỵ Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. có duyên vui vẻ. hào tài thạnh vượng. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. 50. thông minh và kỹ lưỡng. 30. hào con trung bình. hào tài ấm no. lòng hay lo tính. chung sống làm ăn mới đặng nên nh à. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. hào con đa số. có số tạo giữ tiền tài. 36. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tuổi: ĐINH SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đ ây. 44. tánh sáng. 59 tuổi. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào con đông đủ. tánh tình vợ chồng hòa thuận.http://www. hào tài đủ dùng. lo tính việc chi đều thông suốt. 48. 38.com 65 Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ẤT M ÙI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi Mậu Dần vợ tuổi Quí Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. gặp số Tứ Đạt Đạo. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ vui vẻ. 26. . Tánh người vợ hiền. Tánh người vợ tánh hiền. chung sống lo làm ăn đặng nên sự nghiệp. nhiều những hay mến thương. có duyên. 1. chân hay đi. 54 tuổi. 32. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 24. hào tài tương vượng. khá kiên nhẫn làm ăn nên. hào con đa số. vợ chồng làm ăn mới đặng d ễ d àng. chung lo làm ăn ngày hậu nên nhà.tuvilyso. hay lo tính. miệng hay rầy nói. ý tình vợ chồng hòa hạp.

khó sanh và khó nuôi. khó tánh. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. hào con trung bình. hào tài ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. bản thân hay có tiểu bệnh. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 3. Tánh người vợ k ỹ lưỡng và tánh sáng. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ra đường ăn nói với đời nhiều người mến thương. chung sống với nhau làm ăn nên. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Gái tuổi Mậu Dần sanh tháng 1. đến ngày chót khó nên đôi. về hào con thiểu phước. hưởng sự ấm no và ấm no vui. vật dụng trong nhà sắp đặt c ó thứ t ự. nên bền chí và chung lo. ăn nói việc chi cũng dễ dàng có chức phận thêm tốt. chung ở với nhau làm ăn mới đặng hưởng ấm no.com 66 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. Tuổi: MẬU DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 2. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. vui vẻ. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 4. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . 8. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Dần sanh tháng 1. 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hào con thiểu số.tuvilyso. nhưng lúc tuổi xuân phải chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh lạt lòng. luận việc hôn nhân không thành. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con có muộn và rất ít. có duyên. hào tài tương vượng. hào con bình thường. 4. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo làm ăn không đặng phát đạt. con thiểu phước đặng khá. Tánh người vợ hay lo tính. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. ý tính vợ chồng cũng c ó phần hòa hạp.

tánh tình vợ chồng hay xung khắc. ở với nhau nên cần năng chung lo làm ăn mới đặng ấm no. hào con thiểu phước. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. ăn nói việc chi cũng dễ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. ở với nhau làm ăn mới đặng hưởng ấm no. Tánh người vợ hay rầu lo. có chức phận để làm ăn. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi GIÁP TH ÂN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con có muộn và rất ít. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. có chút ít chức phận. tánh tình hay lo tính. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. Tánh người vợ lanh lẹ. không đặng vui vẻ cho lắm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà khiếm dụng. phải chịu cảnh thiếu nghèo. vui vẻ. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi QÚI MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.tuvilyso. trong m ình có tiểu tật. phải kiên cố và chung lo mới nên. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay đi nhi ều. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. ưa trồng tỉa. vợ chồng đặng có danh giá và quyền chức nhiều người hay mến thương. chung sống làm ăn mới đặng. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. hào con trung bình. Tánh người vợ rộng rãi. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ố khó giữ tiền tài. hay giao thiệp.com 67 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh tình vợ chồng hòa hạp. chân hay đi. con thiểu phước thì đặng khá. hào tài tương vượng. tánh sáng có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.http://www. Tánh người vợ có duyên. làm ăn hạp. về hào tài hay luân chuyển. hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. bản thân có tiểu tật. tay làm có tài cũng hay hao tài. về ý t ình vợ chồng đặng hòa hạp. trong mình hay có bệnh nhỏ. lo tính việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. ít đặng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao tài. tánh lạt lòng chân hay đi. nhưng chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. gặp số Tam Vinh Hiển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. . hào tài đủ no qua ngày. hào tài đủ dùng.

lanh lẹ.http://www. miệng hay rầy nói. chung sống vợ với nhau làm ăn mới đặng tốt. tánh thông minh hay giao thiệp. Tánh người vợ tánh sáng. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh sang. ăn nói với đời lanh lẹ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. lời nói hay thắc mắc. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài trung bình. . chung sống đồng lo làm ăn mới đặng . hào tài đủ no qua ngày. chung lo làm ăn nên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ vui vẻ. vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền chức. Tánh người vợ vui vẻ. hào con trung bình. hào tài hào tài đủ dùng. chung sống làm ăn mới đặng nên nhà. có số tạo giữ tiền. chung ở với nhau sẽ đặng ấm no. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.com 68 Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng h òa thu ận. hay hòa thuận với đời. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Tánh người vợ chân hay đi. vui vẻ. có duyên. tánh sang. lời nói hay thắc mắc. ý tình vợ chồng hay có phần hòa hạp. người đời hay mến thương. khá kiên cố làm ăn mới đặng nên. có duyên. hào tài tương vượng. lanh lẹ. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay giao thiệp. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng hòa thu ận. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.tuvilyso. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi MẬU T Ý (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào con rất ít. hay lo tính. tánh tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. bôn ba. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào con rất ít. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. hào tài tương vượng. hào con trung bình. việc làm ăn kiên cố đặng ấm no. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi T ÂN M ẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. hào con trung bình. hay lo tính bản thân hay có tiểu bệnh.

trong mình hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vui vẻ. hào tài tương vượng. lời nói hay thắc mắc. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ hiền. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi BÍNH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. miệng hay rầy nói. tánh tình vợ chồng lời tiếng hay xung khắc . hào con trung bình. hào tài tương vượng. hào tài ấm no. vui vẻ. hào tài tương vượng. tánh tình vợ chồng ít đặng sự hòa hạp. hào tài đủ no. trong ngòai sắp đặt đều yên thuận. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào con đa số. . hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh sáng. hào con trung bình. việc làm ăn cũng đặng làm nên . có duyên. hay giao thiệp tình bạn. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hào tài bình thường. việc làm ăn đặng lập nên. tánh tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có chút ít chức phận để làm ăn. về tánh ý nên thương lẫn với nhau. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. lòng hay lo tính. tánh sáng. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào con thiểu số. Tánh người vợ chân hay đi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.com 69 tánh tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau nên nhẫn nại làm ăn tốt. hào con rất ít. Tánh người vợ tánh sáng. nên kiên cố hào tài hay luân chuyển. ăn nói việc chi cũng dễ. khá nhẫn nạI làm ăn mới đặng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. ở với nhau làm ăn mới đặng trở nên. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. lòng hay lo tính. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền tước. bản thân tiểu tật. tánh lạt long.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.tuvilyso. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. nhiều người hay mến thương. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ít đặng hạp ý. có duyên. chung sống với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no.

Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Bính Tý Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuệt Mạng) 7. 21. tánh cộc. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. hào con trung bình. hào con rất ít. chung sống với nhau làm ăn tốt. 1. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Quí Dậu ở đời với nhau phạm 6 tuổi ở đời với nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổI này kỵ cướI vợ năm 19. 40 tuổi. hào tài đủ no qua ngày. 17. hào tài trung bình.com 70 Tánh người vợ tánh sáng. 33. tay làm có tài cũng hay hao tài. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Kỷ Mẹo Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 23. chân hay đi. hay giao thiệp. 27. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Mẹo. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. . 35. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6.http://www. có duyên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ bôn ba. Gái tuổI này kỵ có chồng năm 16. hay lo tính. Chồng tu ổI Kỷ Mẹo vợ tu ổI T ân M ẹo Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. chân hay đi. 43 tuổi. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. 28. 31. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt M ạng)) 4. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng mới đủ no. chung sống với nhau đặng ấm no. 29. 39. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Ất Dậu Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Bi ệt Ly) 3. vui vẻ. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tuổi: KỶ MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Mẹo đ ạI k ỵ c ư ớI Gái nh ững tu ổI k ể d ư ớI đ ây. tánh lạt long. hay giao thiệp. việc làm ăn đặng như thường.tuvilyso.

trong bản thân c ó tiểu tật. 2. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hay lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. 4. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên.http://www. khó sanh và khó nuôi. việc làm ăn kiên cố mới đặng t ốt. vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà đều đủ. vui vẻ. s ố khó giữ tiền tài. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng.tuvilyso. đặng có danh giá hoặc chút ít chức phận. nên kiên cố. hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá v à chức phận. hào con thiểu số. việc làm ăn đặng hưởng ấm no trung bình. không chi đáng kỵ Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gái tuổI Kỷ Mẹo sanh tháng 1. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. hào tài ấm no. 8. tánh tình vợ chồng hòa hạp. giao thiệp nhi ều. 5. hào tài đủ no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. có duyên. Tánh người vợ rộng rãi. XIN LƯU Ý Trai tuổI Kỷ Mẹo sanh tháng 1. ưa trồng tỉa. đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi: KỶ MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hào tài hay luân chuyển. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. gặp số Tam Vinh Hiển quí nhơn trọng đãi. hào con rất ít. có chút ít chức phận dễ làm ăn. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 2 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. v ề hào con thiểu phước.com 71 Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. chung sống chung lo làm ăn mới đặng lập nên. hào con thiểu phước. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 9. hào tài trung bình. luận việc hôn nhân không thành. khó tánh. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. có số nuôi con nuôi. phải chịu cảnh thiếu nghèo một .

hào con rất ít. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng. Tánh người vợ tánh sáng. có số nuôi con nuôi. vật dụng trong nhà thường dùng. tay làm có tài cũng hay hao tài. Tánh người vợ lanh lẹ. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên. vật dụng trong nhà khiếm dụng. về hào con thiểu phước. có số tạo giữ tiền tài. việc làm ăn cũng đặng nên. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. bản thân hay có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có duyên. phải có nhiều phen thành bại rồi mới nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài tương vượng. có duyên. miệng hay rầy nói. tay làm có tài cũng hay hao tài.http://www. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay lo tính. Tánh người vợ có duyên. bản thân tiểu tật. Tánh người vợ chân hay đi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. thiểu phước thì đặng khá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay hòa thuận với đời hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ no. tánh sáng. qua hạn mới đậu tài đặng ấm no. hào tài ấm no. hào tài bình thường. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. lo tính việc chi đều thông suốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay lo tính. vui vẻ. hào con thiểu số. ở với nhau làm ăn ng ày h ậu đặng ấm no. về hào tài hay luân chuyển. chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng nên. Tánh người vợ tánh sáng. vui vẻ. hào con trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) . không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. vui vẻ. hào tài đủ dùng. chân hay đi. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. nên cần năng ngày hậu đặng trung bình. hào con rất ít.tuvilyso. hào tài đủ no. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. ăn nói hay cầu lo thường có người quí nhơn tương trợ. ý tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. nhi ều ngườI hay mến thương. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp.com 72 thời gian. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu.

lòng hay lo tính. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài tương vượng. lanh lẹ. giao thiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào tài bình thường. tay làm có tài cũng hay hao tài. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lanh lẹ. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng. phải chịu cảnh thất bại nhiều phen rồi mới nên. Tánh người vợ tánh sáng. có duyên. kỹ lưỡng. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. tánh sáng. hay lo tính. chung sống với nhau kiên cố đặng ấm no. chung sống với nhau làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay giao thiệp. đặng ấm no. bản thân hay có tiểu bệnh. lời nói hay thắc mắc. có số tạo giữ tiền tài. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) . bôn ba. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. việc làm ăn nên cần năng. bản thân có bệnh nhỏ. hào con rất ít. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ tánh sang. hào con rất ít. nên cần năng mới tốt trọn. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. ở với nhau chung lo ng ày hậu đặng ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài.http://www. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ có duyên. tánh sáng. ăn nói với đời lanh lẹ. hào tài ấm no. nên kiên cố ngày hậu đặng trung bình. việc làm ăn kiên cố đặng lập nên. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 73 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. hào tài bình thường. hào con rất ít. đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. lanh lẹ. Tánh người vợ vui vẻ. hào con rất ít. hào con trung bình. hay có tiểu bệnh. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. qua hạn mới đậu tài. thiểu phước thì đặng khá. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tánh tình vợ chồng hòa hạp.tuvilyso. vợ chồng có phước hưởng giàu. ý tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý. Tánh người vợ hay giao thiệp. ở với nhau vợ chồng hòa thu ận. vui vẻ.

có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Giáp Thân Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. 51 tuổi. 45. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Thìn. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 21. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 27. 35. hào tài tương vượng. 1. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Mậu Dần Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. tánh lạc lòng. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. hay giao thiệp. có duyên. vui vẻ. 33. 29. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 15. hào con rất ít. chân hay đi. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. 39 tuổi. khá kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con trung bình. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh sáng. 39. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con thiểu số. Tánh người vợ hiền. trong mình hay có bệnh nhỏ. tay làm có tài cũng hay hao tài. ý tình vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn đặng nên . 23. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 27. hào con rất ít. Tánh người vợ có duyên. hào tài đủ dùng.http://www. Tuổi: CANH THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 17. . hào tài trung bình.tuvilyso. hay giao thiệp tình bạn.com 74 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. lòng hay lo tính. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. tánh tình vợ chồng hòa hạp. khó sanh và khó nuôi. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. Tánh người vợ hay rầu lo. chung sống với nhau cần năng làm ăn mới đặng. hào tài luân chuyển. đặng hưởng hạnh phúc vui vẻ. hào con trung bình. việc làm ăn kiên cố đặng ấm no. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng sang trọng. Tánh người vợ hay lo tính. bản thân có tiểu tật. chân hay đi. 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. ưa trồng tỉa. 5. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) . 2 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. có duyên. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. khó tánh. luận việc hôn nhân không thành. có số nuôi con nuôi. bản thân hay có tiểu bệnh. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. hào con thiểu phước. Tánh người vợ rộng rãi. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Không đặng tốt. về hào tài hay luân chuyển.http://www. 9. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng đặng thôn suốt.tuvilyso. làm ăn mới đặng không đặng trở nên. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. không đặng vui vẻ cho lắm. số khó giữ tiền tài. đặng có danh giá. về tánh ý nên kiên nhẫn. Tuổi: CANH THÌN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng vợ đồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 4. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. lo tính việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. bản thân hay có bệnh nhỏ.com 75 Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. hào tài thạnh vượng. ăn nói chi đều thông suốt. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên. Gái tuổi Canh Thìn sanh tháng 1. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thìn sanh tháng 1. hào con trung bình.

qua hạn đặng ấm no. sanh con đầu là gái . lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ hay đi nhiều. hào tài bình thường. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận. vui vẻ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. buổi đầu thường gặp cảnh thiếu nghèo. hay lo tính. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. hào tài trung bình. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng l ớn h ơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hay hòa thuận với đời. hào con đa số.tuvilyso. . làm ăn không đặng phát đạt. hào tài tương vượng. còn thiểu phước thì đặng khá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. việc làm ăn đặng ấm no. vật dụng trong nhà đủ dùng. hay lo tính. bản thân hay có bệnh nhỏ. quí nhơn hay giúp đở.com 76 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. ăn n ói với đời lanh lẹ. Tánh người vợ chân hay đi. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi NH ÂM TH ÌN (Chồng l ớn h ơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hòa hạp đủ dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. hào con trung bình. hay giao thiệp. ở với nhau nên kiên cố và nhẫn nại làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. về hào tài hay luân chuyển.hạp. hào con thiểu số. tánh thông minh. tay làm có tài cũng hay hao tài. v ề tánh ý nên kiên nhẫn. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. nên bền chí và chung lo. có duyên. khá bền chí ngày hậu đặng trung bình. hào con đông đủ. chung ở với nhau đồng lo và kiên cố làm ăn đặng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.http://www. Tánh người vợ vui vẻ. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.

tánh sang. bôn ba. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. tánh lạt lòng. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. hào con thiểu số. trong ngoài đều thuận ý. lanh lẹ. ý tình vợ chồng hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi BÍNH TÝ . Tánh người vợ chân hay đi nhiều. tay làm có tài cũng hay hao tài. có số nuôi con nuôi. đặng hưởng hạnh phúc ấm êm. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hay giao thiệp. Tánh người vợ hay rầu lo. vật dụng trong nhà thường dùng. hay giao thiệp.com 77 Tánh người vợ hay giao thiệp. có duyên. hào con trung bình. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. hào con trung bình. về hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa hạp. ít đặng vui vẻ. làm ăn kiên cố mớiđủ no. lời nói hay thắc mắc. hào con trung bình. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi QU Í T Ỵ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng th ông suốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hay có tiểu bệnh. không đặng vui vẻ cho lắm. hào con đông đủ. bản thân hay có bệnh. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. Tánh người vợ có duyên.tuvilyso. hào tài đủ dùng. vui vẻ. hào tài đủ no.http://www. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng l ớn h ơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn h ơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ hay rầu lo. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. bản thân hay có bệnh. Tánh người vợ hay rầu lo. tánh lạt lòng. có chút ít chức phận dễ làm ăn. ít đặng vui vẻ. tánh sáng. chung sống kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn h ơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau làm ăn đặng nên nghiệp cả. lời nói hay thắc mắc. lời nói hay thắc mắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. vui vẻ. tánh lạt lòng. hào tài ấm no. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài thạnh vượng. lanh lẹ. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi GI ÁP NG Ọ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. hay có bệnh nhỏ.

tánh tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổ Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. 33. 39. 21. miệng hay rầy nói. có duyên. Tuổi: TÂN TỴ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Tỵ đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 17.tuvilyso. . trong mình hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. vui vẻ. hào tài đủ no qua ngày. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Tỵ. hào tài ấm no. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Tánh người vợ tánh sáng. 35. hào con đa số. có duyên. việc làm ăn ngày hậu đặng nên. ý tình vợ chồng hòa hạp.http://www. 45.com 78 (Vợ lớn h ơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con đa số. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Đinh Sửu Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổI này kỵ cưới vợ năm 15. khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. 27. 27. hay giao thiệp tình bạn. tay làm có tài cũng hay hao tài. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. hào con trung bình. chung lo làm ăn ngày hậu mới đặng nên nhà. 29. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp . 1. 39 tuổi. tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ tánh hiền. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 51 tuổi. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài bình thường. 23. hào con trung bình. tánh lạt lòng. lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. lời nói hay thắc mắc. chung sống khá kiên cố làm ăn mới đặng. hào tài trung bình. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15.

vật dụng trong nhà thường dùng. ăn nói làm việc chi cũng có người giúp đở. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. đến ngày chót khó nên đôi. tánh tình vợ chồng hòa hạp. bản thân có tiểu tật. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. đặng hưởng cảnh hạnh phúc ấm no lành. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng ấm no trung bình. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. luận việc hôn nhân không thành. còn thiểu phước thì đặng khá. hay khiến điều hao thất. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá.tuvilyso. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 10. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. XIN LƯU Ý Trai tuổi Tân Tỵ sanh tháng 5. hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh.http://www. hào con rất ít. vui vẻ. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. bản thân có tiểu bệnh. vật dụng trong nhà thường dùng. chung sống với nhau làm ăn mới đặng. có số nuôi con nuôi. nên đồng lo ngày hậu đặng làm nên. lòng hay lo tính. chung ở với nhau đặng nên nhà. trong ngoài sắp đặt đ ều thu ận ý. buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt. 2 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.com 79 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. Gái tuổi Tân Tỵ sanh tháng 1. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ rộng rãi. khó sanh và khó nuôi. 6. tay làm có tài cũng hay hao tài. ở với nhau kiên cố làm ăn tốt. ưa trồng tỉa. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hào tài trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài phát đạt. 10. số khó giữ tiền tài. hào con rất ít. hào tài trung bình. 1. chân hay đi. Tuổi: TÂN TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng vợ đồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. Tánh người vợ lanh lẹ. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . 9.

hào tài thạnh vượng. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh t ình vợ chồng hòa hạp. thân có tiểu bệnh. vui vẻ. có tay t ạo gi ữ tiền tài. hào tài đủ dùng. hay hòa thuận với đời. hào con đông đủ. hay có tiểu bệnh. hào tài ấm no. lời nói hay thắc mắc. việc làm ăn mới đặng lập nên. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con trung bình. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi mới nên. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. vui vẻ. có duyên. tánh t ình vợ chồng ít đặng hòa hạp. còn thiểu phước thì đặng k á lo tính dễ dàng.tuvilyso. hay giao thiệp. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. làm ăn không đặng phát đạt. hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ có duyên. không đặng vui vẻ cho l ắm. gặp số Tam Vinh Hiển. về ý tình nên nhẫn nại. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. vật dụng trong nhà thường dùng. nên thương lẫn làm ăn mới đặng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng ấm no. sanh con đầu là gái hạp. hào tài bình thường. Tánh người vợ tánh sáng. tánh thông minh. tay làm có tài cũng hay hao tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chân hay đi. vợ chồng đặng c ó danh giá hoặc có chức phận. quí nhơn trọng đãi. vật dụng trong nhà đủ dùng. lời nói ít thua ai. Tánh người vợ vui vẻ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi QÚI TỴ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) . Tánh người vợ chân hay đi.http://www. ăn nói với đời lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay giao thiệp. hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sang. hào tài thạnh vượng. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng tốt. về hào tài hay luân chuyển.com 80 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu ho ặc đặng khá. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. hào tài tương vượng. hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. có duyên. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi B ÍNH TU ẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ĐINH H ỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. nên đồng lo làm ăn mới tốt.

Tánh người vợ tánh sáng. có duyên. tánh tình vợ chồng hòa thuận. làm ăn không đặng phát đạt. vật dụng trong nhà thường dùng. qua hạn đặng làm nên. lời nói hay thắc mắc. vui vẻ. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. việc làm ăn kiên cố . gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc chức phận. tánh t ình vợ chồng hòa hạp. khó tánh. bản thân hay có bệnh. tánh lạt lòng. lòng hay lo tính. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. đồng lo ngày hậu đặng nên nhà. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh sáng. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. bôn ba. hào tài ấm no. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. hào con rất ít.tuvilyso. miệng hay rầy nói. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. hào tài phát đạt. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài thạnh vượng. hào tài thạnh vượng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải tạm chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. việc làm ăn mới đặng nên. hay có tiểu bệnh. hào con trung bình. Tánh người vợ hay lo tính. ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới trọn tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. lanh lẹ. kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên nhà. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. chung ở với nhau làm ăn ngày hậu mới đặng trở nên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. hào tài ấm no. có duyên. hay giao thiệp. vui vẻ.com 81 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ lòng hay lo tính . hào tài tương vượng. ít đặng vui vẻ cho lắm. Tánh người vợ hay rầu lo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ăn nói hay cầu lo việc chi . tánh sáng. hào con trung bình. hào tài ấm no. hào con rất ít. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. hào con trung bình. hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. đặng ấm no.

hào tài đủ dùng. khá nhẫn nại làm ăn nên nhà. vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp. miệng hay rầy nói. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. Chồng tu ổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Giáp Ngọ Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. tánh lạt lòng. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Ất Dậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào tài trung bình. ở với nhau cũng đặng ấm no. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Canh T ý Vợ lớn hơn chồng 18 tuổi . có duyên. hào con rất ít. đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổ Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ít vui vẻ. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Tuổi: NHÂM NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Ngọ đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh hiền. tay làm có tài cũng hay hao tài.com 82 cũng dễ. về hào con thiểu phước. có số nuôi con nuôi. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ có duyên. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài phát đạt. tánh lạt lòng. hào tài trung bình.tuvilyso. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ẤT H ỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đủ dùng. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Ngọ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi B ÍNHT Ý (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lòng hay lo tính trong mình hay có bệnh nhỏ. vui vẻ. chung sống với nhau ngày hậu ấm no. vật dụng trong nhà đủ dùng. tánh sáng. hào tài th ạnh v ư ợng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. có duyên. tánh tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ hay rầu lo. việc làm ăn kiên cố cũng đặng nên . 1. hay giao thiệp tình bạn.

Tánh người vợ hay đi nhiều. 29. về hào con thiểu phước. hào tài ấm no. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi mới nên. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. . 21. 5. tay làm có tài cũng hay hao tài. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. 33. hào con rất ít. hay lo tính. hào tài đủ dùng. hào tài bản thân. 20. lời nói ít thua ai. vật dụng trong nhà khiếm dụng. 27. 7. ý tình vợ chồng hòa hạp. 39 tuổi. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. không chi đáng kỵ Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chân hay đi.com 83 ở đời với nhau phạm (Bi ệt Ly) 7. 4. XIN LƯU Ý Trai tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 3. Tuổi: NHÂM NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài hay luân chuyển.http://www. tay làm có tài cũng hay hao tài. ăn nói việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. vui vẻ. bản thân có tiểu bệnh. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. chung sống với nhau làm ăn mới đặng hưởng cảnh ấm no. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 39 tuổi. 32. hào con trung bình. 12. vật dụng trong nhà thường dùng. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức và danh giá với đời. vật dụng trong nhà đủ dùng. luận việc hôn nhân không thành. 27. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. 21. Tánh người vợ lanh lẹ.tuvilyso. đến ngày chót khó nên đôi. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. có duyên. 8. khó sanh và khó nuôi. số vợ chồng cũng thế. tánh sáng. 35. 23. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên. chung lo làm ăn mới đặng nên. 11 và tháng 6 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Bính Tý Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 15. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Gái tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 5.

vật dụng trong nhà thường dùng. miệng hay rầy nói. hay lo tính. chung sống với nhau làm ăn mới đặng hưởng ấm no và yên vui.http://www. việc làm ăn khá kiên cố mới trọn tốt. có duyên. . hào con thiểu số. việc làm ăn cũng đặng nên sự nghiệp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. qua hạn đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh sáng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài ấm no. hào con trung bình. chung ở với nhau nên thương lẫn làm ăn mới đặng. không chi đáng kỵ Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có duyên. có tay tạo giữ tiền tài. gặp số Nhì Bần Tiện. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. việc làm ăn thông suốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ăn nói với đời lanh lẹ. vui vẻ.tuvilyso. hào con trung bình. vui vẻ. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ có duyên. hào tài tương vượng. tánh ình vợ chồng ít đặng hòa thuận cho lắm. vui vẻ. hào con thiểu số. về tánh ý nên kiên nhẫn với nhau. nên cần thận v ề hào tài hay toan nhóm. Tánh người vợ hay giao thiệp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. hay hòa thuận với đời. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng dễ dàng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. tay có tài cũng hay hao phát tài.com 84 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. nên cần năng chung lo. đặng nhiều người mến thương. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. ngày hậu cũng đặng ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt c ó thứ tự. hào con trung bình. nên chung lo sẽ đặng nên nhà. nhiều ngườI mến thương. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. vui vẻ. chung ở với nhau làm ăn ngày hậu đặng trung bình. lanh lẹ. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ vui vẻ.

chung lo làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ít đặng vui vẻ. vui vẻ. hào tài ấm no. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay lo tính. Tánh người vợ hay lo tính. tánh lạt lòng. hào con thiểu số. miệng hay rầy nói. vui vẻ. hào con rất ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.http://www. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. hào con rất ít. vui vẻ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no.com 85 Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ. hay có bệnh nhỏ. chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên. vợ chồng buổi đ ầu làm ăn không đặng khá.tuvilyso. có số tạo giữ tiền tài. đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. chung sống làm ăn mới đặng. . có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hay lo tính. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có duyên. vật dụng trong nhà đủ dùng. có chút ít chức phận làm ăn tốt. hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng. khá nên kiên cố làm ăn mới đặng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. bản thân hay có bệnh nhỏ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng d ễ d àng. khó tánh. hào tài trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý. hay có tiểu bệnh. vui vẻ. việc làm ăn đặng ấm no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. có duyên. tánh tình vợ chồng hòa hạp. lo tính việc chi đều thông suốt. chung lo làm ăn mới đặng t ốt. hào tài đủ dùng. hào con rất ít v à có số nuôi con nuôi. đến sau dễ làm ăn. hào tài trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. v ề hào con thiểu phước. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. bản thân hay có bịnh. ngày hậu sẽ làm nên. lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ hay lo tính.

http://www. việc làm ăn cần năng mớiđặng ấm no. Tánh người vợ có duyên. v ề hào con thiểu phước. hào tài đủ no. làm ăn không đặng phát đạt. tánh t ình vợ chồng hòa hạp. không đặng vui vẻ cho lắm. Chồng tuổi Quí Mùi vợ tuổi Nhâm Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuy ệt M ạng) 2. 49. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. bản thân hay có tiểu bệnh. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ tánh sang v à kỹ lưỡng. 25. miệng hay rầy nói. nên bền chí và cần năng.com 86 Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi K Ỷ M ẸO (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chung lo làm ăn mới đặng nên. . vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. 37. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh hi ền. lanh lẹ. lòng hay lo tính. 19. khó giữ đặng của tiền. Chồng tuổi Quí Mùi vợ tuổi Canh Thìn Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuy ệt M ạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Mùi. 55 tuổi. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi M ẬU D ẦN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên.tuvilyso. ở với nhau ý tình ít hòa hạp. hào con trung bình. vui vẻ. vui vẻ. 41 tuổi. 37. 25. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hay có bệnh nhỏ. tánh lạt lòng. ý tình vợ chồng hòa hạp. nên kiên cố làm ăn mới đặng Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 1. 29. hào con rất ít. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con thiểu số. tánh sáng. việc làm ăn đặng lập nên. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. việc làm ăn đặng tốt. 43. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. 31. hào con rất ít. ăn nói với đời lanh lẹ. hay giao thiệp. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 31. Tuổi: QUÍ MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Mùi đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. trong mình hay có bệnh nhỏ. hay giao thiệp tình bạn.

chân hay đi. đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài phát đạt. ý tình vợ chồng hòa hạp. hưởng cảnh hạnh phúc và vui vẻ. tánh t ình vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. không đặng vui vẻ cho l ắm. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. vui vẻ. nên thương lẫn và chung lo thêm tốt. qua hạn đặng ấm no. tay làm có tài cũng hay hao tài. chung sống với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp. XIN LƯU Ý Trai tuổI Quí Mùi sanh tháng 3. có duyên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. 6. ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp. chân hay đi. luận việc hôn nhân không thành. Tánh người vợ tánh sáng.com 87 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. Tuổi: QUÍ MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con rất ít. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. vợ chồng đặng có danh giá. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng trọn tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. gặp số Nhì Bần Tiện.http://www. trong ngoài đ ều thu ận ý. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài bình thường. nên cần năng chung lo ngày hậu đặng ấm no. bản thân c ó tiểu bệnh. Tánh người vợ hay rầu lo. quí nhơn trọng đãi. hay c ó tiểu bệnh. khó sanh và khó nuôi. 5. gặp số Tam Vinh Hiển. 12 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 7. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. còn thiểu phước thì đặng khá. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên.tuvilyso. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi BÍNH TUẤT . hào con thiểu số. vợ chồng như có phước hưởng giàu. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ lanh lẹ. 7 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 8. 11. vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. đến ngày chót khó nên đôi. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Gái tuổI Quí Mùi sanh tháng 5.

vật dụng trong nhà khiếm dụng. hay lo tính. vui vẻ. Tánh người vợ chân hay đi. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. qua hạn sẽ làm nên. hay hòa thuận với đờI. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ tánh sáng. lo tính chi đều thông suốt. tánh sáng.com 88 (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. bản thân hay c ó bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp.tuvilyso. có duyên. đặng có ch út ít chức phận th êm t ốt. quí nhơn hay tương trợ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. v ề hào tài hay luân chuyển. tánh thông minh. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. hào tài ấm no. . Tánh người vợ có duyên. tay làm có tài cũng hay hao tài. hưởng cảnh vui tươi và hạnh phúc. ở với nhau bền chí làm ăn ngày hậu đặng trở nên. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. hào tài tương vượng. gặp số Tứ Đạt Đạo. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay lo tính. hào con thiểu số. chung ở với nhau nên kiên nhẫn chung lo làm ăn tốt. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. nên Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển. miệng hay rầy nói. hay có tiểu bệnh. hào tài ấm no. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. trong ngoài đều yên thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hoặc có chút ít quyền chức. vật dụng trong nhà thường dùng. người đời hay mến thương. hay giao thiệp. gặp số Tam Vinh Hiển quí nhơn trọng đãi. lời n ói ít thua ai. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào con trung bình. chung lo với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. vui vẻ. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nên kiên cố ngày hậu làm ăn tốt. hào con trung bình. hào con trung bình. vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. vật dụng trong nhà đặng có danh giá. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. có tay tạo giữ tiền tài.http://www. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. hào tài thạnh vượng. sanh con đầu là gái hạp. về tánh ý khá nhẫn nại và thương lẫn với nhau. ăn nói việc chi cũng d ễ.

vui vẻ. hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. hào tài tương vượng. làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. lanh lẹ. chung sống làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hào con rất ít. vui vẻ. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. hào con trung bình. Tánh người vợ vui vẻ. ăn nói với đời lanh lẹ. hào tài trung bình. . Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh lạt long. còn thiểu phước thì đặng khá. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài tương vượng.com 89 Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. chung lo làm ăn mới đặng ấm no. tánh tình vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn đặng nên nghiệp lớn. Tánh người vợ có duyên.tuvilyso. hay giao thiệp. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ tánh sáng. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hào con thiểu số. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay có tiểu bệnh. lời nói hay thắc mắc. hào con trung bình.http://www. hay lo tính. lời nói hay thắc mắc. hào tài trung bình. bản thân hay có bịnh. vui vẻ. ít đặng vui vẻ. có duyên. mọi việc đều thuận ý. hay lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. ở với nhau làm ăn mới đặng nên. hào tài ấm no. Tánh người vợ vui vẻ. ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp. tánh sáng. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên. tánh sang. việc làm ăn mới đặng nên nhà. đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. bôn ba. hào tài phát đạt. hào con đông đủ. hào con rất ít.

hào con trung bình. miệng hay rầy nói. chung lo làm ăn tốt.tuvilyso. bản thân hay có bệnh nhỏ. hay giao thiệp. hào con đông đủ. Tánh người vợ chân hay đi. tánh nóng nảy. hào tài trung bình. khá nên nhẫn nại làm ăn mới tốt. lòng hay lo tính. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chân hay đi nhiều. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.http://www. Tánh người vợ lanh lẹ. khó tánh. tay làm có tài cũng hay hao tài. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. .com 90 Tánh người vợ l òng hay lo tính.

lòng hay lo tính. hào tài đủ dùng. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. khó tánh. chân hay đi nhiều. không chi đáng kỵ Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. miệng hay rầy nói. chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên sự nghiệp. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt trọn. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ rộng rãi.tuvilyso. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. hay giao thiệp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. sắp đặt trong ngoài đều yên thuận. tay làm có tài cũng hay hao tài. số khó giữ tiền tài. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. bản thân hay có tiểu bệnh. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. hào tài ấm no. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. tánh lạt long. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. bản thân có tiểu tật. hào tài đủ dùng. hào con thiểu số. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung lo làm ăn tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. vật dụng trong nhà đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi. nên kiên cố làm ăn mới đặng. khá nên nhẫn nại làm ăn mới tốt. . Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. ăn nói với đời lanh lẹ. về hào con thiểu phước.http://www. vật dụng trong nhà khiếm dụng. về hào con thiểu phước. còn thiểu phước thì đặng khá. ăn nói hay cầu lo đều có người giúp đỡ. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. không đặng vui vẻ cho lắm. hào con đông đủ. ưa trồng tỉa. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh nóng nảy. hào tài hay luân chuyển . làm ăn dễ dàng.com 91 Tánh người vợ lòng hay lo tính. hay có bệnh nhỏ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. và kỹ lưỡng. Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ tánh sáng. hào con trung bình.

XIN LƯU Ý . Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổ Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào con trung bình. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Kỷ Mẹo Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 18. Tánh người vợ chân hay đi. vui vẻ. 30. 38. 42. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý.com 92 Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 56 tuổi. nên cần năng sẽ đặng ấm no. luận việc hôn nhân không thành. hào tài phát đạt. 1.http://www. hay giao thiệp. Chồng tu ổi Giáp Thân v ợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) 5. hào con đông đủ. 44. 26. Tánh người vợ có duyên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. có duyên.tuvilyso. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi BÍNH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh lạt lòng. tánh sáng. lanh lẹ. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tuổi: GIÁP THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Thân đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. chung lo làm ăn tốt. Tánh người vợ tánh hiền. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Đinh Hợi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. hào tài trung bình. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Thân. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Kỷ Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Ất Dậu Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hào con thiểu số. 48. 54 tuổi. hào tài tương vượng. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 50. miệng hay rầy nói. 36. 32. 20.

có duyên. Gái tuổi Giáp Thân sanh tháng 5. s ố vợ chồng cũng thế. hào tài đủ dùng. tánh thông minh. Tánh người vợ chân hay đi. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. hào tài ấm no. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chức phận. tay làm có tài cũng hay hao tài. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. chân hay đi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải trải qua nhiều phen thành bại rôì mới dễ làm ăn. về hào tài hay luân chuyển. 2. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh sáng. Tánh người vợ lanh lẹ. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. bản thân c ó tiểu t ật. gặp khó hóa dễ. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. hay lo tính. hay lo tính. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi KỸ SỬU (Chồng vợ đồng 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con thiểu số. hào tài đủ no. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. chung sống với nhau làm ăn mới đặng Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt.com 93 Trai tuổi Giáp Thân sanh tháng 3. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. việc làm ăn nên nhẫn nại chung lo cũng đặng ấm no trung bình. Tánh người vợ tánh sang. ăn nói việc chi cũng dễ. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. phải chịu cảnh thiếu nghèo. việc làm ăn kiên cố thêm tốt. lo tính việc chi đều thông suốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH DẦN (Chồng vợ đồng 6 tuổi) . Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng vợ đồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng Trung bình. có chút ít chức phận thêm tốt. lời nói hay thắc mắc. hào con trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng vợ đồng 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. về hào con thiểu phước. Tuổi: GIÁP THÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. bản thân hay có tiểu bệnh. lời nói ít thua ai. nên chung lo làm ăn mới đặng ấm no. khó sanh và khó nuôi. số vợ chồng cũng thế. nên thương lẫn và chung lo. hào con rất ít hoặc sanh con gái. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài ấm no. hay giao thiệp. hào con rất ít hoặc không con.http://www.tuvilyso.

lời nói hay thắc mắc. có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà đủ dùng. vui vẻ. hào con thiểu số. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ đồng 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con rất ít. hào tài bình thường. miệng hay rầy nói. ở với nhau nên hòa thuận làm ăn tốt. còn thiểu phước thì đặng khá. về hào tài hay luân chuyển. hào tài ấm no. số vợ chồng cũng thế. Tánh người vợ tánh sáng. lanh lẹ. hào con rất ít. lanh lẹ. hay lo tính. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH DẦN (Chồng vợ đồng 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. phải có đôi phen thành bại thì mới nên. hào tài đủ dùng. nhiều người hay mến thương. Tánh người vợ hay giao thiệp.tuvilyso. vật dụng trong nhà sắp đặt đều có thứ t ự. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ đồng 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. tay làm có tài cũng hay hao tài. khá kiên cố và chung lo làm ăn mới đặng. bản thân hay có bệnh nhỏ. hoặc có chút ít quyền chức ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ vui vẻ. hào con trung bình. hay giao thiệp. Tánh người vợ tánh sáng. vui vẻ. hay có tiểu bệnh.http://www. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. vui vẻ. tánh sáng. hào con trung bình.com 94 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh sang. việc làm ăn bền chí cần năng ngày hậu cũng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. ăn nói hay cầu lo việc cũng có quí nhơn giúp đở. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ đồng 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lòng hay lo tính. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. hào tài bình thường. Tánh người vợ chân hay đi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng ó danh giá. nên khá kiên nhẫn với nhau làm ăn tốt. bôn ba. v ề ý tình khá nhẫn nại mới dễ làm ăn. hào con rất ít. việc làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng vợ đồng 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.

tánh tình chồng vợ hòa hạp. vui vẻ. tánh lạt lòng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp chung lo làm ăn mới đặng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào con rất ít. hào con đủ dùng. hào tài ấm nóng nảy. bền chí ngày hậu đặng nên. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức. tánh nóng nảy. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) . về hào tài hay luân chuyển. Tánh người vợ hay rầu lo. quí nhơn hay giúp đở.com 95 Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ đồng 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. hào tài đủ dùng. trong trung bình có tiểu bệnh.http://www. hào tài đủ dùng. khá kiên cố làm ăn mới đủ no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. ít đặng vui vẻ. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào con thiểu phước. ăn nói thông suốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH T Ý (Chồng lớn hơn vợ đồng 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa hạp. kiên nhẫn làm ăn mới đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ đồng 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. bản thân hay có bệnh. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. tay làm có tài cũng hay hao tài. lời nói hay thắc mắc. lòng hay lo tính. việc làm ăn đặng ấm no trung bình Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ đồng 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. vui vẻ. chung sống với nhau cần năng v à chung lo ngày hậu đặng ấm no . số khó giữ tiền tài. khó tánh. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con đủ dùng. số vợ chồng cũng thế. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ăn nói lanh lẹ. hào con rất ít hoặc không có. Tánh người vợ lanh lẹ. hay giao thiệp. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. Tánh người vợ rộng rãi. qua hạn mới đậu tài. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. ưa trồng tỉa. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà khiếm dụng. chân hay đi nhiều. hào con rất ít. có duyên. ở với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng.tuvilyso. hào tài đủ no qua ngày.

ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hay giao thiệp. lời nói ngay thật. có duyên.com 96 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lanh lẹ. kỹ lưỡng ăn nói với đời lanh lẹ. vui vẻ. hào con thiểu số.tuvilyso. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. hào tài ấm no. hào tài đủ no. kiên nhẫn làm ăn mới đặng tốt. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. vui vẻ. hào tài đủ dùng.http://www. đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. hào con rất ít. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Giáp Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Tánh người vợ chân hay đi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. khó tánh. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hào con thiểu phước. Tánh người vợ hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa hạp. làm ăn yên thuận. chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên. ý tình vợ chồng hòa hạp. bản thân hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ thông minh. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. việc làm ăn khá kiên cố mới nên. tánh lạt long. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổ Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 1. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tuổi: ẤT DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Dậu đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi BÍNH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài trung bình. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Giáp Thân Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . chung sống cần lo ngày hậu ấm no. hào tài đủ dùng. hào con đông đủ. tay làm có tài cũng hay hao tài. nhiều người hay mến thương. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Dậu. Chồng tu ổi Ất Dậu v ợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) 5. hào con rất ít hoặc không có. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.

21. nên khá kiêncố và chung lo ngày hậu đặng trung bình. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. 22. XIN LƯU Ý Trai tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 1. chung sống chung lo với nhau cũng đặng ấm no trung bình. Tánh người vợ có duyên. 35. 2. 33. hào con đông đủ. 34. ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhơn giúp đở. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 4. 27. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có tay tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Gái tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 1. 25. vật dụng trong nhà khiếm dụng. bản thân hay có bệnh nhỏ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp.http://www. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. làm ăn không đặng . về hào tài hay luân chuyển. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chân hay đi. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. 45 tuổi. không đặng vui vẻ cho lắm. 3. v ật dụng trong nhà thường dùng. vui vẻ. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Nhâm Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. hay hòa thuận với đờI. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng chung sống trong cảnh thiếu nghèo. 39. 37. hào tài thường dùng. 23. luận việc hôn nhân không thành. 8. 2. Tánh người vợ hay rầu lo.tuvilyso. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Mậu Dần Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đ ời v ới nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 15. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. 37. qua hạn dễ làm ăn. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 8 số khắc con. Tuổi: ẤT DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 29. khó sanh và khó nuôi. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. đến ngày chót khó nên đôi. 41 tuổi. bản thân hay có tiểu bệnh.com 97 6. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

về tánh ý nên kiên nhẫn làm ăn mới tốt. hào con đa số.tuvilyso. hào con trung bình. hào con trung bình. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ hay giao thiệp. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài đủ no qua ng ày. tánh sáng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống với nhau nên bền chí và cần năng ngày hậu cũng dễ làm ăn. ý tình vợ chồng hòa hạp. về hào tài hay luân chuyển. buổi đầu làm ăn không đặng phát đạt cho lắm. hào con đông đủ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. có duyên. Tánh người vợ tánh sáng. chung lo làm ăn mới đặnhiều người hay. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. ăn nói với đời lanh lẹ. vui vẻ. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. sanh con đầu là gái hạp. lo tính việc chi đều thông suốt. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình. hào tài tương vượng. hay lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hay giao thiệp. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. hào tài đủ dùng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. ý tình vợ chồng hòa hạp.http://www. qua hạn d ễ làm ăn. hay có tiểu bệnh. có duyên. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. vui vẻ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lanh lẹ. dầu có của sẵn cũng khó giữ đặng. hào con trung bình. hào tài tương vượng. Tánh người vợ vui vẻ. không chi đáng kỵ Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. nhẫn nại việc làm ăn mới đặng ấm no. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức và danh giá với đời ăn nói hay cầu lo việc chi đều thông suốt. có duyên. quí nhơn hay giúp đở.com 98 phát đạt. vật dụng trong nhà thường dùng. bản thân hay có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.

Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào tài ấm no. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con đa số. chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung ở làm ăn mới đặng nên nhà. Tánh người vợ có duyên. hay lo tính. đồng lo ngày hậu đặng nên. hào tài bình thường. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. khá kiên cố làm ăn mới đặng . tánh sáng. vui vẻ. hào tài ấm no. hay có tiểu bệnh. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI.http://www. vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh nóng nảy. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vui vẻ. ít đặng vui vẻ. hào con trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. miệng hay rầy nói. hào tài bình thường. ĐOÁN PHỤ THÊM . tay làm có tài cũng hay hao tài. nên kiên cố làm ăn mới đặng. hào con trung bình. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay giao thiệp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. hay lo tính. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ hay rầu lo. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ lanh lẹ. tánh lạt long. có duyên. hay lo tính. bản thân hay có bệnh nhỏ. lâu sau m ới dễ làm ăn. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. nên nhẫn nại làm ăn mới đặng Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng tạo nên. hào tài đủ no. Tánh người vợ hay lo tính. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ dùng. buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. lời nói hay thắc mắc. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. khó tánh. Tánh người vợ tánh sáng. hào con trung bình.com 99 Tánh người vợ vui vẻ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chân hay đi. ý tình vợ chồng hòa hạp. không chi đáng kỵ. hào con thiểu số.tuvilyso.

Chồng tuổi Bính Tuất vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 30. 42. 32. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. hào con thiểu số. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 20.tuvilyso. hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 30. Tánh người vợ thông minh. tánh lạt lòng. hay giao thiệp. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 48. lời nói ngay thật. ý tình vợ chồng hòa thuận chung sống làm nên sự nghiệp. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. Tánh người vợ hay lo tính. Tánh người vợ có duyên. lanh lẹ.com 100 Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi Bính Tuất vợ tuổi Tân Sửu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) Chồng tuổi Bính Tuất vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 18. XIN LƯU Ý . khá kiên cố ngày hậu làm ăn đặng Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. làm ăn mới đặng ấm no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. đến ngày chót khó nên đôi. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tuổi: BÍNH TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Tuất đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có duyên.http://www. 24. 1. khó tánh. hào tài đủ dùng. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. vui vẻ. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài tương vượng. 38. vui vẻ. Chồng tuổi Bính Tuất vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 2. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. 26. 54 tuổi. 36. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Tuất. trong bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con trung bình. không đặng vui vẻ cho l ắm. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 42 tuổi. luận việc hôn nhân không thành. vui vẻ. hào tài đủ dùng. hào tài ấm no.

hay giao thiệp. 2. phải có đôi phen thành bại thì làm ăn mới đặng. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng. hào con đa số. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng khá hoặc giàu.http://www. đủ no. 5 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hào con đa số. tay làm có tài cũng hay hao tài. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. 2. hay hòa thuận với đời. sanh con đầu là gái hạp.com 101 Trai tuổi Bính Tuất sanh tháng 1. lời nói hay thắc mắc.tuvilyso. Tuổi: BÍNH TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. phải có đôi phen thành bại thì mới dễ làm ăn. vật dụng trong nhà thường dùng. lời nói ít thua ai. dầu sẵn của cũng khó giữ đặng . hào con trung bình. hào con đa số. bền chí v à nhờ nơi phước đức. 4. miệng hay rầy nói. t ánh thông minh. 3. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. bản thân hay có bệnh nhỏ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. không chi đáng kỵ. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. làm ăn đ ều thông suốt. Tánh người vợ chân hay đi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ở với nhau ít đặng hòa hạp. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên thương lẫn. vi ệc làm ăn kiên cố sẽ đặng ấm no. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hào tài đủ dùng. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. sống trong cảnh thiếu nghèo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh sáng. Tánh người vợ có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. số vợ chồng cũng thế. có tay tạo giữ tiền tài. lâu sau làm ăn mới đặng nên nhà. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. hay lo tính. 8. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. đặng có có chút ít chức phận d ễ. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ no qua ngày. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. . gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng chung lo đ ặng dễ dàng. hào tài trung bình. khó sanh và khó nuôi. cần năng làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vui vẻ. vui vẻ. Gái tuổi Bính Tuất sanh tháng 1. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau kiên cố mới đặng no.

chung ở với nhau đồng một lòng làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ tánh sáng. quí nhơn hay tương trợ. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp khó hóa dễ. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay c ó tiểu bệnh. lời nói hay thắc mắc. buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt trọn. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. bôn ba. hào tài ấm no. hào con đông đủ.http://www. việc làm ăn chung lo cũng đặng no. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ no qua ngày. tánh sáng. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng cảnh ấm no và an vui Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. hào tài bình thường. tánh sáng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vui vẻ. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. tay làm có tài cũng hay hao tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. số vợ chồng cũng thế. có duyên. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo.tuvilyso. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng quyền chức hoặc có danh giá với đời. lanh lẹ.com 102 Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. có chí kiên cố làm ăn thêm tốt. khó tạo giữ tiền tài. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. nên có chí cần lo và nhờ thêm phước đức. Tánh người vợ vui vẻ. ăn nói với đời lanh lẹ. hào con trung bình. có duyên. đặng chút ít quyền chức mới dễ làm ăn. đến sau dễ làm. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. Tánh người vợ hay giao thiệp. vật dụng trong nhà thường dùng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay giao thiệp. hào tài ấm no. lanh lẹ. . nên hòa thuận sẽ lập nên sự nghiệp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng khá hoặc đặng ấm no. hay xảy điều hao tốn. hào tài đủ dùng. làm ăn không đặng khá. hào con đa số. ăn nói việc chi cũng dễ. chung ở với nhau khá kiên cố và bền chí làm ăn mới đặng.

vui vẻ.http://www.tuvilyso. lòng hay lo tính. Tánh người vợ lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. khó tánh. chung sống đồng lo làm ăn nên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. việc làm ăn đặng bình thường. Tánh người vợ có tánh sáng. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào tài đủ no qua ngày. ít vui vẻ. Tánh người vợ hay rầu lo. vui vẻ. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. nóng nảy. nên kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân có tiểu tật. lời nói hay thắc mắc. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ hay rầu lo. miệng hay rầy nói. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. ít đặng vui vẻ. tánh tình chồng vợ cũng đặng nên nhà. tay làm có tài cũng hay hao tài. hay có tiểu bệnh. hào con trung bình. hào tài ấm no. khá nhẫn nại và kiên cố làm ăn mới đặng. vui vẻ. hào tài ấm no. việc làm ăn chung lo thêm tốt. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp.com 103 Tánh người vợ tánh sáng. lòng hay lo tính. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. hào con đa số. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài tương vượng. có duyên. l òng hay lo tính. bản thân hay có b ệnh. số khó giữ tiền tài. hào tài đủ no qua ngày. hào con trung bình. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. nên thương lẫn chung lo làm ăn mới đặng. khá cần năng và kiên nhẫn làm ăn mới đặng. hào tài đủ dùng. hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con đông đủ. tánh lạt lòng. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . ý tình vợ chồng hòa thuận. ăn nói lanh lẹ. hào con đa số.

ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân có tiểu tật.http://www. nên thương lẫn và đồng lo việc làm ăn cũng đặng ấm no. không đặng vui vẻ cho l ắm. ưa trồng tỉa. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. lo tính việc chi đều thông suốt. nên kiên nhẫn chung lo làm ăn. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài đủ dùng. tay làm có tài cũng hay hao tài. ý tình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con đông đủ. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. số vợ chồng cũng thế. chân hay đi. vui vẻ. có chí cần lo làm ăn mới đặng tốt. khó tánh. . Tánh người vợ thông minh. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con trung bình. nên kiên nhẫn chung lo làm ăn.tuvilyso. vật dụng trong nhà đủ dùng. chân hay đi. hào tài tương vượng. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. số khó giữ tiền tài. việc làm ăn đặng nên nhà. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá v à th ân th ế. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài ấm no. hào con trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. ở với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng. gặp việc khó hóa dễ. có duyên. Tánh người vợ rộng rãi. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh lạt lòng. chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. bản thân hay có tiểu bệnh. hào tài đủ no qua ng ày. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. bản thân có tiểu bệnh. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. nhiều người hay mến thương. về hào tài hay luân chuyển.com 104 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. Tánh người vợ hay lo tính. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lời nói ngay thật. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con trung bình. hào con đông đủ. bản thân có tiểu bệnh tật. hào tài bình thường.

Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Giáp Ngọ Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 4 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Gái tuổi Đinh Hợi sanh tháng 5.com 105 Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn đặng ấm no. Chồng tu ổi Đinh Hợi v ợ tuổi Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) 5. hào con đa số. 35. 23. . 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. khó sanh và khó nuôi. hào tài tương vượng. 47. ăn nói với đời lanh lẹ. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Hợi. 2.tuvilyso. 33. 45. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Nhâm Ngọ Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 17. Tuổi: ĐINH HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Hợi đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Giáp Thân Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. 8. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. 2. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. lo tính đều thông suốt. 39. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Hợi sanh tháng 1. 53 tuổi. 51 tuổi. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. 4. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổ Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. 1. 27. luận việc hôn nhân không thành. 41. 3. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 21. bản thân hay có bệnh nhỏ. gặp khó hóa dễ. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. Tuổi: ĐINH HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.http://www. 29. nhiều người mến thương.

Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. nên bền chí ngày hậu đặng nên. hào con đông đủ. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. làm ăn việc chi cũng có quí nhơn tương trợ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. trong ngoài yên thuận. chung sống với nhau đồng lo ngày hậu sẽ đặng trung bình. chung ở với nhau n ên nhẫn nại v à kiên cố làm ăn mới đặng tốt. vui vẻ. hào con trung bình. vui vẻ. vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà đều đủ. hào tài trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá có chút ít chức phận thêm tốt.com 106 Tánh người vợ có duyên. chung sống với nhau sẽ đặng hưởng cảnh ấm no. hưởng cảnh vui tươi và hạnh phúc. nên thương lẫn. gặp số Nhứt Phú Quý với nhau hưởng giàu hoặc đặng khá. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. ăn nói với đời lanh lẹ. có duyên. hay lo tính. hay hòa thuận với đời. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. phải có đôi phen thành bại rồi sau mới dễ làm ăn. bản thân hay có tiểu bệnh. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. hào con đa số.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên nhà. về hào tài hay luân chuyển Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) . vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. không chi đáng kỵ.tuvilyso. ở với nhau làm ăn mới đặng lập nên. vui vẻ. hào con đa số. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. có tay tạo giữ tiền tài. có duyên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. v ề lời tiếng hay nên nhẫn nại. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Tánh người vợ vui vẻ. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài ấm no. Tánh người vợ hay giao thiệp. tay làm có tài cũng hay hao tài. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài ấm no. qua hạn đặng làm nên. Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm không đặng khá. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.

không chi đáng kỵ. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ lòng hay lo tính. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. hào con đông đủ. nhiều người hay mến thương. miệng hay rầy nói. hào tài ấm no. hào tài bình thường.com 107 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào con đa số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng. hào con trung bình. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. khá nhẫn nại đồng lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình. tay làm có tài cũng hay hao tài. có duyên. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. . hay lo tính. vợ chồng đ ều riêng lo. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh sáng. hào con trung bình. kiên cố làm ăn mới đặng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng y ên thu ận. lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ lanh lẹ. tánh tình chồng vợ cũng ít đặng hòa hạp. khá kiên cố ngày hậu đặng nên. hay giao thiệp. vui vẻ. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. v ề ý tánh khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hào tài trung bình. hay giao thiệp. tánh lạt lòng.tuvilyso. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. cầu lo thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. hào con trung bình. việc làm ăn chung lo đặng nên. vật dụng trong nhà sắp đặt đ ều có thứ tự. ở với nhau vợ chồng tâm ý xung khắc. ít đặng vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bản thân hay có bệnh. bản thân hay có bệnh nhỏ. ra đường ăn nói việc chi thường gặp người tương trợ. vui vẻ.http://www. Tánh người vợ vui vẻ. chân hay đi. hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con đa số. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài đủ dùng. hào tài trung bình.

tánh tình chồng vợ hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con đa số. hào con đa số.com 108 Tánh người vợ hay đi nhiều. tánh sáng. về hào tài hay luân chuyển. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. chân hay đi. ít vui vẻ. lời nói ít thua ai. chung sống khá kiên cố làm ăn tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. bản thân hay có tiểu bệnh. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa hạp chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. việc làm ăn đặng nên nhà. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. có duyên.http://www. hay có bệnh nhỏ. hào tài ấm no. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Tánh người vợ tánh sáng. tay làm có tài cũng hay hao tài. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. khá kiên cố đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. phải chịu cảnh thiếu nghèo. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. quí nhơn hay tương trợ. vui vẻ. . hào con trung bình. hào con đông đủ. miệng hay rầy nói. chung sống ngày hậu đặng nên. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ hay rầu lo. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. tánh tình chồng vợ hòa hạp. không đặng vui vẻ cho l ắm. hào con đa số.tuvilyso. nhưng phải có nhiều phen thành bại thì mới d ễ làm ăn. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. số khó giữ tiền tài. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. kh á nhẫn nại làm ăn mới đặng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài tương vượng. lòng hay lo tính. hay lo tính. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên kiên nhẫn. hào tài bình thường. ăn nói lanh lẹ. hào tài trung bình. ở với nhau cần năng cũng đặng ấm no. hào con đủ dùng. ý tình vợ chồng hay xung khắc. tay làm có tài cũng hay hao tài. khá chung lo làm ăn mới đặnhiều người hay. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.

khá nhẫn nại làm ăn mới nên. hào tài đủ no.com 109 Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Muốn biết rõ số mạng của mình xin quý vị xem tiếp quyển số DIỄN CẦM TAM THẾ Tuổi: MẬU TÝ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Tý đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi Mậu Tý vợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Tuy ệt M ạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19. tánh lạt lòng. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19. 35. vui vẻ. hào tài đủ dùng. 2. 36. Tánh người vợ thông minh. hào con trung bình. 25. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi. Tánh người vợ hay lo tính. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Tý. thiếu ăn thiếu mặc. 43 tuổi. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 1. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi Mậu Tý vợ tuổi Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đ ời với nhau phạm (Tuy ệt M ạng) 2. có duyên. tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt. tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no. . Tánh người vợ hay rầu lo. 23. hào con trung bình. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi. hào con đông đủ. 31. tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 43.http://www. 37. 24. chung sống đồng lo làm ăn tốt. không đặng vui vẻ cho lắm. nên kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. 3. lời nói ngay thật.tuvilyso. 2. bản thân hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng hòa thuận. vui vẻ. vất vả không nơi n ương tựa. lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. 31. có nhiều điểm xấu cộng lại. khó tánh. bản thân hay có bệnh nhỏ. nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. 37 tuổi. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. CẢNH: NHÌ BẦN TIỆN SỐ NHÌ BẦN TIỆN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1.

ở với nhau ít đặng hòa hạp. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hào tài tương vượng. Tánh người vợ tánh sáng. 3. luận việc hôn nhân không thành. bản thân hay có tiểu bệnh. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn c ó quí nhơn giúp đở. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. gặp số Tam Vinh Hiển. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. 7 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 9 số khắc con. ở với nhau nên kiên cố chung lo mới lập nên. Tuổi: MẬU TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi Mậu Tý (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con rất ít. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) . vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.com 110 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. lanh lẹ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. về hào tài hay luân chuyển. 7 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung sống đồng lo ngày hậu đặng nên. 8. hào tài bình thường. vui vẻ. lo tính việc chi đều d ễ. hào con trung bình. Tánh người vợ hay giao thiệp. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.tuvilyso. không chi đáng kỵ. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. hào con trung bình. hay lo tính. 9. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nhiều người hay mến thương. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. qua hạn mới đậu tài. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vui vẻ.http://www. miệng hay rầy nói. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Tý sanh tháng 2. tánh sáng. khó sanh và khó nuôi. kiên cố ngày hậu đặng ấm no. tánh tình chồng vợ không đặng hòa hạp cho lắm. đến ngày chót khó nên đôi. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. Tánh người vợ tánh sáng. 6. 10. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Gái tuổi Mậu Tý sanh tháng 3.

có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vui vẻ. hào tài ấm no. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà thường dùng. qua hạn mới đậu tài. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ vui vẻ. ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có số tạo giữ tiền tài. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh sáng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài phát đạt. lời tiếng bất hòa. hào tài đủ no. nhiều người mến thương. vui vẻ. lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ngày hậu đặng trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. còn thiểu phước thì đặng khá. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. ở với nhau nên nhẫn nại và cần năng mới ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. cầu lo thường xuyên có người tương trợ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi MẬU TUẤT . hay có bệnh. bôn ba. không chi đáng kỵ. hào con trung bình. gặp Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn đ ều thông suốt. hào con rất ít có số nuôi con nuôi. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chung lo làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con rất ít. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. hào tài ấm no. tánh sáng. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ tánh sáng. đặng có có chút ít chức phận thêm tốt. người đời hay mến thương. đặng có danh giá. hay hòa thuận. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi cũng đặng dễ dàng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.com 111 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. hay giao thiệp. ở với nhau lập nên sự nghiệp. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào tài tương vượng. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.http://www. bản thân hay có bệnh nhỏ. ở với nhau làm ăn mới đặng. vui vẻ. việc làm ăn ngày hậu đặng ấm no. lanh lẹ.tuvilyso. ở với nhau lời tiếng ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. lòng hay lo tính. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. về hào con thiểu phước. có duyên. v ề tánh ý nên kiên nhẫn. hào tài hay luân chuyển. hay lo tính. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp.

hào con rất ít. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. ý tình vợ chồng hòa hạp. miệng hay rầy nói. bản thân hay có bệnh. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ no. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài tương vượng. ít đặng vui vẻ. Tánh người vợ hay rầu lo. tánh nóng nảy. bản thân có tiểu tật. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con thiểu số. việc làm ăn cũng đặng nên. tánh lạt lòng. hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào con đa số.tuvilyso. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài đủ no qua ngày. Tánh người vợ hay rầu lo. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ít vui vẻ. ăn nói lanh lẹ. Tánh người vợ lòng hay lo tính. số khó giữ tiền tài. hay đi nhiều. hay giao thiệp. bản thân hay có bệnh nhỏ. ít vui vẻ. miệng hay rầy nói. nên cần năng làm ăn mới đặng. Tánh người vợ lanh lẹ. hào tài tương vượng. Tánh người vợ chân hay đi. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào con thiểu số. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. chung lo làm ăn mới đặng Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. lòng hay lo tính. khá kiên cố mới đặng no.com 112 (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. chung sống cần lo cũng ặng ấm no. hào con trung bình. tánh lạt lòng. hào con trung bình. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đ ặng t ốt. khá kiên cố làm ăn mới đặng tốt. chung sống kiên nhẫn làm ăn nên nhà. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.http://www. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.

trong bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. hào con thiểu số. nhiều người hay mến thương. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. ưa trồng tỉa. ở với nhau ít đặng hòa hạp. khá kiên cố làm ăn mới đặng đủ no. hay rầu lo. việc làm ăn chung lo sẽ đặng nên. bản thân hay c ó tiểu t ật. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. số khó giữ tiền tài. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng ấm no. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài đủ no qua ngày. hào tài đủ dùng. không chi đáng kỵ. vui vẻ. Tánh người vợ chân hay đi.tuvilyso. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng lập nên.com 113 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt đặng có danh giá. về hào tài hay luân chuyển. . còn thiểu phước thì đặng khá. ăn nói ăn nói hay cầu lo việc chi đều có người tương trợ. bản thân hay có bệnh nhỏ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay giao thiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ có duyên. vật dụng trong nhà thường dùng. ở với nhau ý tình vợ chồng cũng có ph ần hòa hạp. bản thân có tiểu tật. có duyên. hào tài trung bình. bản thân có tiểu t ật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con rất ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp.http://www. vật dụng trong nhà khiếm dụng. chung ở với nhau cần năng mới đủ no. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. lanh lẹ. ít đặng vui vẻ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. nên phải có chí kiên cố mới tốt. Tánh người vợ rộng rãi. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có tay tạo giữ tiền tài. hào con thiểu số. chung sống với nhau làm ăn tốt. Tánh người vợ lanh lẹ chân hay đi. hào tài ấm no. hào con trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt. hào tài tương vượng. hay hòa thuận với đời.

33. Chồng tuổi Kỷ Sửu v ợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Tuổi: KỶ SỬU . Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. đến ngày chót khó nên đôi.com 114 Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng hòa thuận. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổ Mậu Tuất Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. Tuổi: KỶ SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Sửu đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 51 tuổi. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 2 số khắc con. 35. khó sanh và khó nuôi. 1. ở với nhau vợ chồng hòa hạp.http://www. Tánh người vợ hay lo tính. 21. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 2. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Bính Tuất Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. chung sống làm ăn mới đặng nên nhà. 10. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 7. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 9. hào tài bình thường. đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. có duyên. hào tài ấm no. khó tánh. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Sửu. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 8 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. lời nói ngay thật. vui vẻ. luận việc hôn nhân không thành. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. 23. 6. 27. hào con trung bình. 29. Gái tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 7. 39. 3. 21. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 45. 41 tuổi. vui vẻ. hào con thiểu số. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 8 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.tuvilyso. 33. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Ất Dậu Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn.

vật dụng trong nhà khiếm dụng. vui vẻ. hào con trung bình. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. về lời tiếng nên kiên nhẫn. . gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá có chút ít chức phận thêm tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. ở với nhau vợ chồng tánh ý bất hòa. Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. hay giao thiệp. Tánh người vợ tánh sang. hưởng sự ấm no và ấm no vui. lanh lẹ. bản thân hay có bệnh nhỏ. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. hào tài đủ dùng. hay có tiểu bệnh. ít h ạp ý. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn mới tốt. hào tài ấm no. về hào tài hay luân chuyển. Tánh người vợ hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn kiên cố mới đặng ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.tuvilyso. về tánh ý nên nhẫn nại làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài tương vượng. lo tính việc chi cũng dễ. hay lo tính. hào tài ấm no. ở với nhau cần năng đặng hưởng ấm no. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào con đủ dùng. làm ăn thường có quí nhơn giúp đở. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. thường gặp cảnh thiếu nghèo.com 115 (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. còn thiểu phước thì đặng khá. tánh sáng. tánh sáng. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. miệng hay rầy nói. kiên cố ngày hậu đặng trung bình. có duyên. nhiều người hay mến thương. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. vui vẻ. có duyên. hào con trung bình.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. qua hạn mới đậu tài. hào con trung bình. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. bôn ba. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.

chung sống làm ăn ngày hậu đặng trung bình. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. qua hạn mới lập nên.http://www. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh sáng. hào con thiểu số. Tánh người vợ lanh lẹ.com 116 Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ hay rầu lo. lòng hay lo tính. Tánh người vợ chân hay đi. . hào con đông đủ. vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa thuận. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài tương vượng. gặp số Nhì Bần Tiện. cố kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. việc làm ăn nên nhà. không chi đáng kỵ. tánh tình chồng vợ hòa thuận. số khó giữ tiền tài. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. lòng hay lo. hay đi nhiều. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. khá kiên cố mới ấm no. việc làm ăn đặng lập nên. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. ăn nói lanh lẹ. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp. hào con đa số. có số tạo giữ tiền tài. hào tài tương vượng. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Tánh người vợ chân hay đi. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con trung bình. hào con trung bình. bản thân cbn. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào tài đủ no. vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.tuvilyso. hay có bệnh nhỏ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lo tính việc chi đều thông suốt. giao thiệp rộng. Tánh người vợ lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa hạp. con thiểu phước thì đặng khá. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. hào tài ấm no. hay lo tính. hào con đông đủ. hào tài trung bình. Tánh người vợ vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.

tánh tình chồng vợ hay xung khắc khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. ăn nói hay cầu lo thường có ngườI tương trợ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. it vui vẻ. vui vẻ.tuvilyso. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng ít hạp ý. hào tài trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt. sanh con đầu là gái hạp. tánh thông minh. . hào con đông đủ. hào tài ấm no. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. hào tài đủ dùng. chung lo lập nên sự nghiệp. hay giao thiệp. lời nói hay thắc mắc. hay giao thiệp. lanh lẹ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ no qua ngày. Tánh người vợ chân hay đi. hay hòa thuận với đời. nhiều người hay giúp đở. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. chân hay đi. Tánh người vợ có duyên. hào con rất ít. hào con đông đủ. không chi đáng kỵ Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. hào con rất ít. tánh lạt lòng. chung sống với nhau làm ăn tốt. hào con thiểu số. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hay rầy nói. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. kiên cố làm ăn nên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. bản thân có tiểu tật. hào tài tương vượng. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ lanh lẹ. hào con trung bình. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 117 Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chức phận. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài. việc làm ăn kiên cố sẽ đặng ấm no.http://www. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. nên chung lo và kiên cố. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.

nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng nên. hào con rất ít. làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. 41. ý tình vợ chồng hay xung khắc. 27.com 118 Tánh người vợ tánh sáng. Tuổi: CANH DẦN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Tánh người vợ rộng rãi.tuvilyso. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Mậu Thân Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. chung lo kiên cố làm ăn mới đặng. có số tạo giữ tiền tài. 47. khó giữ tiền tài. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. có số tạo giữ tiền tài. 29. hào tài ấm no. Tánh người vợ thông minh. 23. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Canh Dần Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 33. luận việc hôn nhân không thành. 1. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. vui vẻ. 53 tuổi. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổ Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Quí Tỵ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. 25. bản thân có tiểu tật. 39. vui vẻ. XIN LƯU Ý . hào con rất ít. đến ngày chót khó nên đôi. có duyên. 51 tuổi.http://www. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Ất Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Dần. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Giáp Thân Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. 21. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 45. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 35. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. hào tài tương vượng.

Tánh người vợ vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ăn nói đều thông suốt. hào con đông đủ. về lời tiếng nên nhẫn nại. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp ý. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. lanh lẹ. Gái tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 4. hào tài tương vượng. trong ngoài đều thuận ý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. lanh lẹ. 7. 5 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tánh người vợ hay giao thiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào con đông đủ. cầu lo việc chi đều thông suốt. 7. chung sống với nhau lập nên nghiệp cả. hào tài ấm no. lo tính việc chi đều thông suốt. 4. hay lo tính. bôn ba. vật dụng trong nhà thường dùng.http://www. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.com 119 Trai tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 3. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. không chi đáng kỵ Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) . có duyên. chung sống với nhau làm ăn mới lập nên nghiệp lớn. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. lời nói hay thắc mắc. hào tài phát đạt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. 5. Tánh người vợ vui vẻ. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng sẽ đặng hưởng cảnh ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn mới không đặng phát đạt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. có số tạo giữ tiền tài. Tuổi: CANH DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài bình thường. 6. về hào tài hay hao tốn. hào con trung bình. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ăn nói với đời lanh lẹ. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. khó sanh và khó nuôi. qua hạn mới đậu tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau ý tình đặng hòa hạp. hay có bệnh nhỏ. hào con đa số. quí nhơn hay kính trọng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. còn thiểu phước thì đặng khá. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh sáng. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. ngày hậu đặng trung bình. ý tình vợ chồng c ũng c ó ph ần hòa hạp.

hào tài tương vượng. Tánh người vợ lòng hay lo tính. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn buổi đầu không đặng phát đạt. bản thân hay có bệnh. ở với nhau làm ăn mới đặng t ốt. tánh lạt long. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng lập nên. t ánh nóng nảy. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt trang ho àng. hào con đa số. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào con đông đủ. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.com 120 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. hào con trung bình. chung sống làm ăn mới đặng. hào tài đủ dùng. khó tánh. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vui vẻ. nhiều người hay mến thương. về lời tiếng nên nhẫn nại. Tánh người vợ có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. ý tình vợ chồng hay xung về lời tiếng. miệng hay rầy nói.http://www. hào tài trung bình. ăn nói cầu lo việc chi cũng dễ. lời nói hay thắc mắc. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ chân hay đi. không chi đáng kỵ. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. hào tài ấm no. tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà đ ều đ ủ. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi GIÁP THÌN . trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chân hay đi nhiều. lo tính thường có người giúp đỡ. hào tài tương vượng. hào con thiểu số.tuvilyso. hào con đông đủ vật dụng trong nhà thường dùng. bản thân hay có bệnh nhỏ. lòng hay lo tính. Tánh người vợ lanh lẹ. có số nuôi con nuôi. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. ở với nhau làm ăn mới đặng nên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. qua hạn mới đậu tài. lòng hay lo tính. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. hào tài tương vượng. về hào con thiểu phước. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. hào con trung bình. khá kiên cố đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ít vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vui vẻ. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.

Tánh người vợ có duyên. . ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào con đông đủ. hay giao thiệp. hào con trung bình. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có tay tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. tánh lạt lòng. hào con đông đủ. hào tài trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn mới không đặng phát đạt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vui vẻ. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. ít vui vẻ. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. trong ngoài đ ều thu ận ý. hay lo tính. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. số khó giữ tiền tài. hay hòa thuận với đời. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào con đông đủ. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà đủ dùng. việc làm ăn đặng ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. khá kiên cố làm ăn mới tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. sanh con đầu là gái hạp. hào tài thạnh vượng. lanh lẹ. hào tài ấm no. đặng hưởng hạnh phúc. ngày hậu đặng trung bình. hào con đông đủ. nên kiên cố . tánh tình chồng vợ hòa hạp.com 121 (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đông đủ. c òn thiểu phước thì đặng khá. hay c ó tiểu bệnh. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. hào tài đủ no . tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. nên cần năng và bền chí. hào tài ấm no. hay có bệnh nhỏ. hào con trung bình. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ dùng. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ngày hậu đặng trung bình.http://www. Tánh người vợ hay rầu lo. có duyên. Tánh người vợ không đặng tốt.tuvilyso.

còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 42 tuổi. Tuổi: TÂN MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Mẹo đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. có duyên. số khó giữ tiền tài. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổ Tân Sửu Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. 24. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hào con đông đủ. việc làm ăn đặng nên nghiệp cả.http://www. Tánh người vợ hay rầu lo. ít đặng vui vẻ. 1. 32. 25. bản thân hay có tiểu bệnh. chân hay đi. 26. 34. 38. khá kiên cố làm ăn mới đặng. hào con thiểu số. hào tài đủ no. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. trong bản thân có tiểu tật. ưa trồng tỉa. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Mẹo. luận việc hôn nhân không thành. 22. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Quí Mùi Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ở đời với nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18.tuvilyso. Tánh người vợ rộng rãi. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. nên kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài phát đạt. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tu ổi Tân Mẹo v ợ tuổi Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. ý tình vợ chồng ít hòa hạp. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 30. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Kỷ Sửu Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. hay lo tính. 37. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp.com 122 Tánh người vợ chân hay đi nhiều. chung lo làm ăn mới đặng lập nên. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Mậu Tý Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. vui vẻ. 45 tuổi. . 36. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp.

hay có tiểu bệnh. bôn ba. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có duyên. tánh tình chồng vợ hòa hạp.http://www. tánh sáng. Tuổi: TÂN MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. trong ngoài đều thành sự. còn thiểu phước thì đặng khá. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. hào con đa số. tánh sang. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. đến ngày chót khó nên đôi. hào con đông đủ. hào tài tương vượng. không chi đáng kỵ. còn thiểu phước thì đặng khá. chung sống với nhau nên nhẫn nại làm ăn tốt. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi QÚI TỴ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 7. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp ý. ăn nói với đời lanh lẹ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. Gái tuổi Tân Mẹo sanh tháng 4. phải có đôi phen thành bại rồi mới tốt. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. quí nhơn trọng đãi. Tánh người vợ có duyên. lời nói hay thắc mắc.com 123 Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. nhiều người hay mến thương. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. tánh tình chồng vợ hay xung khắc.tuvilyso. nên nhẫn nại và chung lo. có duyên. chung sống với nhau lập nên nghiệp cả. đặng hưởng hạnh phúc an lành. 6. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. hào con đa số. hay giao thiệp. hào tài phát đạt. 7. XIN LƯU Ý Trai tuổi Tân Mẹo sanh tháng 3. khó sanh và khó nuôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lanh lẹ. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng T ý mới nhằm căn duyên. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài trung bình. vật dụng trong nhà đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. . ở với nhau ý tình vợ chồng bất hòa. 5 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 11 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 4. 5. trong ngoài sắp đặt đ ều thu ận ý.

http://www. Tánh người vợ hay rầu lo. tánh lạt lòng. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đa số. nên thương lẫn nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hào tài bình thường. số khó giữ tiền tài. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no. hào con đông đủ.tuvilyso. miệng hay rầy nói. hào con đa số. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. về lời tiếng nên nhẫn nại. ít vui vẻ. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài phát đạt. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. bản thân hay có bệnh. hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hay rầu lo. vợ chồng làm ăn không đặng khá. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp ý. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa thuận. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) . miệng hay rầy nói. ít vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. chung lo làm ăn mới đặng ấm no an vui.com 124 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ăn n ói lanh lẹ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. ý tình vợ chồng lời tiếng bất hòa. hay lo tính. hào con trung bình. hào con đa số. nên chung lo ngày hậu đặng nên. còn thiểu phước thì đặng khá. ý tình vợ chồng hòa hạp. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. vui vẻ. qua hạn mới đậu tài. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Tánh người vợ hay lo tính. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài đủ dùng. gặp số Nhì Bần Tiện. chung sống làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. hào tài phát đạt. hào tài ấm no. bản thân hay có tiểu tật. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nghiệp lớn.

trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. tánh sáng. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nhiều người hay mến thương. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào tài trung bình.http://www. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. có duyên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. chung ở đặng hưởng cảnh ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có tiểu bệnh. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào tài tương vượng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài ấm no. lo tính việc chi đều thông suốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hào tài đủ nóng nảy. vui vẻ. hay giao thiệp. hào con đa số. . tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con trung bình. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. còn thiểu phước thì đặng khá. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Tánh người vợ tánh sáng.com 125 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. miệng hay rầy nói. hào con đa số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. không chi đáng kỵ. hay có bệnh nhỏ. làm ăn kiên cố đặng ấm no. hào con trung bình. hay hòa thuận với đời. hào con đa số. chân hay đi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ưa kinh sách. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên nghiệp cả. hào tài ấm no. bản thân hay có bệnh nhỏ. chung ở chung lo đặng hưởng hạnh phúc ấm no. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay có tiểu bệnh. tánh lạt lòng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. ít vui vẻ. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay lo tính. hào tài phát đạt. Tánh người vợ có duyên. có tay tạo giữ tiền tài. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền. Tánh người vợ hay đi nhiều. ở với nhau ý tình hay xung khắc. Tánh người vợ tánh sáng.tuvilyso. hào con đông đủ. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vui vẻ. ngày hậu đặng ấm no. hay lo tính. hào con đa số.

Tuổi: NHÂM THÌN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Gái tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 2. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Bính Ngọ Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổ Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 9. có tiểu tật. 2. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 24. 1. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Hợi mới nhằm căn duyên. 4. 12 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 54 tuổi. đến ngày chót khó nên đôi. 42. chân hay đi. 38. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Thìn. tánh tình chồng vợ hòa thuận. 8. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn đặng khá. Tánh người vợ lanh lẹ. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. luận việc hôn nhân không thành. hào tài bình thường. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 4. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. 36. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Mậu Tý Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. có chút ít chức phận dễ làm ăn. phải . 44 tuổi. 26. 48. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn.http://www. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. 3. 24. 30. Tuổi: NHÂM THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Giáp Ngọ Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 32. làm ăn mới đặng nên nhà. hào con trung bình.tuvilyso.com 126 Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. khó sanh và khó nuôi. 36.

tánh lạt lòng. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại thì mới tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ tánh sáng.http://www. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài trung bình. hào con thiểu số. hào con thiểu số. Tánh người vợ hay giao thiệp. vật dụng trong nhà đủ dùng. về hào con thiểu phước. hay giao thiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. chung sống với nhau có chí cần năng làm ăn mới đặng. hào tài đủ dùng. chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn nên. Tánh người vợ hay rầu lo. lòng hay lo tính. hào con rất ít. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền chức. tánh sáng. ở với nhau kiên cố làm ăn ngày hậu đặng nên. nhiều người hay mến thương. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau ngày hậu đặng trung bình. hào tài ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. về hào tài rất luân chuyển. nên thương lẫn và chung lo với nhau. hào tài đủ dùng . hào con trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn mới đặng thường có quí nhơn giúp đở.com 127 có đôi phen thành bại thì mới nên. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. việc làm ăn chung lo sẽ lập nên. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. bản thân hay có bệnh. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. lời nói hay thắc mắc. hào con trung bình. không chi đáng kỵ. có duyên. thường gặp cảnh thiếu nghèo. vui vẻ. hay có tiểu bệnh. có số nuôi con nuôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. hào tài bình thường. về hào tài hay luân chuyển. lanh lẹ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng . ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp.tuvilyso. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh sáng. cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. vật dụng trong nhà thường dùng. nên cần năng. số vợ chồng cũng thế. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) . vật dụng trong nhà khiếm dụng.

vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. lòng hay lo tính. hào con rất ít. ý tình vợ chồng hòa hạp. cho lắm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ăn nói lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hay giao thiệp. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. không chi đáng kỵ. nên cần năng làm ăn mới đặng. số vợ chồng cũng thế. Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau vợ chồng lời ti ếng ít đặng hòa hạp. hào tài ấm no. bản thân có tiểu tật. chung lo ngày hậu đặng ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng có chút ít tài cũng hay hao phá tài. có tiểu bệnh. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) . có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. Tánh người vợ lòng hay lo tính. khá kiên cố làm ăn mới đặng. số khó giữ tiền tài. hào con trung bình. hào con trung bình. số vợ chồng cũng thế. hào con thiểu số. hào tài trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài. ăn nói hay cầu lo việc chi đều có người tương trợ. miệng hay rầy nói. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ không đặng hòa hạp. hào tài ấm no. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng.http://www. hào tài đủ dùng. hay rầy nói. chung ở với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng. Tánh người vợ hay lo tính. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ thông minh. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.com 128 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con thiểu số. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng hưởng ấm no. số vợ chồng cũng thế. việc làm ăn lập nên. ưa kinh sách. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. về hào tài rất luân chuyển.tuvilyso. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

http://www.tuvilyso.com

129

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ngày hậu tốt, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa thuận, kiên cố đặng nên nhà. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn tốt. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn buổi đầu không đặng khá, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài , hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói với đời lanh lẹ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp, ở với nhau ngày hậu đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên nhẫn nại và chung lo cũng lập nên. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, lo tính việc dễ dàng, quí nhơn tương trợ, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đầy đủ. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng đặng nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt , ăn nói việc chi cũng dễ, có chút ít chức phận thêm tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ cũng đặng vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hưởng sự ấm no an lành. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận, hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, làm ăn mới đặng ấm no.

http://www.tuvilyso.com

130

Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá kiên cố và nhẫn nại làm ăn mới tốt. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ng ày, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, hay có tiểu bệnh, chân hay đi, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung sống đồng lo đặng ấm no. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít. Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân có tiểu bệnh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài , ở với nhau vợ chồng hòa hạp, làm ăn mới đặng lập nên. Tuổi: QUÍ TỴ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Tỵ đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Tỵ. 1. Chồng tuổi Quí Tỵ vợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Quí Tỵ vợ tuổi Canh Dần Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Quí Tỵ sanh tháng 1, 2, 9, 8, 3, 12 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Quí Tỵ sanh tháng 2, 5, 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: QUÍ TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi)

http://www.tuvilyso.com

131

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, hoặc có chút ít chức phận, nhiều người hay mến thương, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, vật dụng trong nhà, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt, làm ăn đ ều dễ dàng, quí nhơn thường giao thiệp, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, bôn ba, tánh sáng, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cố chí chung lo làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, ăn nói hay lo tính việc chi cũng dễ, trong ngoài đều yên thu ận, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vật dụng trong nhà đặng sự hòa hạp, việc làm ăn sẽ lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng sự ấm no và an vui. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn đ ặng ấm no, hào tài trung bình, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, chung sống với nhau ngày hậu đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, trong ngoài đều yên thuận, hào tài tương vượng, hào con rất ít có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng lờI tiếng ít hạp, việc làm ăn đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

http://www.tuvilyso.com

132

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt, làm ăn thường có quí nhơn giúp đở, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng cảnh ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên thương lẫn và cần năng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài tương vượng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà đều đủ. Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, tâm ý bất hòa, chung sống với nhau nên kiên nhẫn làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý nên nhẫn nại và đồng lo. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, cầu lo việc chi đều thông suốt, nhiều người hay mến thương, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi, lòng hay lo tính, khó tánh, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có nhiều người mến thương hoặc có chức phận với đời, quí nhơn trọng đãi, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng, Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng đặng hòa thuận, việc làm ăn kiên cố chung lo cũng đặng sự ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

http://www.tuvilyso.com

133

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung sống nên nhẫn nại làm ăn đặng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng lời tiếng bất hòa, kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con rất ít. Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng cảnh ấm no. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng ít hạp ý, khá kiên cố làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách, hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng cũng đặng hạp, nên cần năng làm ăn mới đặng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, hay đi nhiều, có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp, làm ăn chung lo sẽ ấm no. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

ăn nói với đời lanh lẹ. hào con đông đủ. trong ngoài đều thuận ý. ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay lo tính. có tay tạo giữ tiền. Tánh người vợ hay rầu lo. . hào con rất ít. hay lo tính. kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. có duyên. về hào tài hay luân chuyển. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. hào con trung bình. ít vui vẻ. chung ở với nhau lập nên sự nghiệp. hay hòa thuận. hào tài thạnh vượng. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ chân hay đi. chung sống với nhau kiên cố làm ăn đặng. có chút ít chức phận dễ làm ăn.tuvilyso. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài ấm no.http://www. tánh sáng. hào con trung bình. lanh lẹ. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay có tiểu bệnh. hưởng hạnh phúc an lành. Tánh người vợ hay giao thiệp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. hào tài đủ dùng. còn thiểu phước thì đặng khá. chân hay đi. hào tài phát đạt. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có duyên. nên kiên cố làm ăn đặng. lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ vui vẻ. vui vẻ. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. hào tài ấm no. tánh tình chồng vợ hay xung ý. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. nhẫn nại làm ăn đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chung lo làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay có bệnh nhỏ.com 134 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung lo đặng ấm no. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay đi nhi ều. tánh thông minh. tay làm có tài cũng hay hao phá tài . bản thân hay có tiểu bệnh. tánh sáng. làm ăn thường có người tương trợ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con trung bình.

19. hào con đông đủ. 25. lanh lẹ. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 41 tuổi. 2 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tánh người vợ chân hay đi.tuvilyso. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên. . 9. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 30. khó sanh và khó nuôi. Gái tuổi Giáp Ngọ sanh tháng 1. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá ho ặc có chút ít chức phận. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. tánh sáng. nên có chí kiên cố và nhẫn nại. 37. 29. 6. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. hào con trung bình. 1. 37. luận việc hôn nhân không thành. 1. 10. 42 tuổi. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Kỷ Dậu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 4. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 2. đến ngày chót khó nên đôi. hào tài đủ no.com 135 Tuổi: GIÁP NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Ngọ. 31. 19. ở với nhau kiên nhẫn chung lo làm ăn mới đặng. lời nói hay thắc mắc. 25. tánh tình chồng vợ ít hòa hạp. bôn ba. 10. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Tân Mẹo Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. Tuổi: GIÁP NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. qua hạn mới ấm no. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Ngọ sanh tháng 5.http://www. 31. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. ăn nói hay rầu lo thường có quí nhơn giúp đở. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. hào tài đủ dùng.

có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con đông đủ. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. chung ở với nhau đồng lo làm ăn đặng nên sự nghiệp. nên chung lo và thương lẫn với nhau. ít đặng vui vẻ. việc làm ăn sẽ đặng trở nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. . vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. bản thân hay có bệnh nhỏ. tánh lạt lòng. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chút ít chức phận dễ làm ăn. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con đa số. quí nhơn hay giúp đở.tuvilyso. không chi đáng kỵ. về tánh ý hay tương xung. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt cho lắm. lòng hay lo tính. vui vẻ. hào tài tương vượng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có quyền chức hoặc danh giá. nên cần năng ngày hậu đặng trung bình. hay lo tính. gặp số Nhì Bần Tiện. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng. khó tánh. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài đủ no qua ngày. hào tài đủ dùng. nhiều người hay mến thương. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. Tánh người vợ lòng hay lo tính. làm ăn có tiền hay tản hao. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng cũng hòa hạp. tánh sáng. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn cũng đặng ấm no. hào tài trung bình. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hòa hạp. hào con trung bình. hay lo tính. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp.com 136 Tánh người vợ vui vẻ. hào con đông đủ. về lời tiếng khá nhẫn nại. hào tài thạnh vượng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. làm ăn không đặng phát đạt. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. chung sống với nhau ngày hậu đặng ấm no.http://www. miệng hay rầy nói. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng về lời tiếng bất hòa.

khá thương lẫn làm ăn đặng nên. hay giao thiệp. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no.tuvilyso. hào tài ấm no. tánh lạt lòng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. chung ở với nhau làm ăn cũng đặng nên. hay giao thiệp. ăn nói lanh lẹ. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ lòng hay lo tính.com 137 Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con đông đủ. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào con thiểu số. ít vui vẻ. hay có tiểu bệnh tật. hào tài ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chung sống làm ăn mới đặng ấm no. nên bền chí và kiên cố . ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lanh lẹ. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ hay rầu lo. ý tình vợ chồng hòa hạp. chung lo làm ăn cũng đặng ấm no. ưa kinh sách. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài trung bình. hào con đông đủ. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. số khó giữ tiền tài. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. khá cần năng mới đủ no. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá nhưng phải chịu thành bại nhiều phen thì mới tốt. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) . Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. miệng hay rầy nói. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. chung sống với nhau cần năng mới đặng hay ấm no. hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ dùng. chung sống làm ăn nên nhà. vợ chồng ít đặng hòa hạp.http://www. hào con thiểu số. hay đi nhiều. bản thân có tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ thông minh. hào tài đủ no qua ngày. nên kiên nhẫn có ngày làm nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.

tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con đông đủ. không chi đáng kỵ Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. về hào tài hay luân chuyển. hay giao thiệp. ý tình vợ chồng hòa thuận. nên thương lẫn làm ăn nên nhà. hào con trung bình. hào tài đủ dùng.tuvilyso. có số tạo giữ tiền tài. vui vẻ. hào con trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. khá nhẫn nại làm ăn tốt. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. hào tài đủ dùng. có duyên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lanh lẹ. hào con trung bình. hào tài bình thường. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng có phần hạp. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. hay có tiểu bệnh. tánh sáng. hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa thuận. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) . hay giao thiệp.http://www. hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hạp. có chút ít chức phận thêm tốt. Tánh người vợ tánh sáng. hào con đông đủ. ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng. miệng hay rầy nói. có số tạo giữ tiền tài. hay lo tính. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ hay giao thiệp. Tánh người vợ tánh sáng. vui vẻ. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay có tiểu bệnh. hào con trung bình. ra đường ăn nói nhiều người hay mến thương. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Tánh người vợ vui vẻ. vui vẻ.com 138 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. hào con trung bình. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng hưởng ấm no an vui. bản thân có tiểu tật. có duyên. có duyên. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài thạnh vượng. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. hay lo tính. chân hay đi. việc làm ăn đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.

tánh thông minh. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. 9. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Giáp Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. hay lo tính. vui vẻ. hào tài trung bình. Tuổi: ẤT MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. 2. 3. Tánh người vợ hay đi nhiều. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. . hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 35.tuvilyso. 45. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Canh Dần Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15.http://www. 39 tuổi. 51 tuổi. Tánh người vợ có duyên.com 139 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 17. 8 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đông đủ. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Mậu Thân Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Tánh người vợ chân hay đi. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. 27. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 4. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Nhâm Thìn Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. hòa thuận với đời. khá nhẫn nại đồng lo làm ăn mới đặng tốt. 21. hào tài trung bình. 23. có tay tạo giữ tiền tài. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. 1. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. 33. 29. nên kiên cố làm ăn mới đặng. ý tình vợ chồng hòa hạp. luận việc hôn nhân không thành. hay thắc mắc. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Mùi. hào tài đủ dùng. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. tánh sáng. hào con đông đủ. hay giao thiệp. hào con thiểu số. 1. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 39. 27.

Tuổi: ẤT MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. không chi đáng kỵ. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm ở với nhau làm ăn đặng trung bình. khó sanh và khó nuôi. hay lo tính. miệng hay rầy nói. tánh tình chồng vợ hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá ho ặc có chút ít chức phận thêm tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hạp. lời nói hay thắc mắc. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. nên bền chí. chung sống vợ chồng cần năng làm ăn đặng. đặng sự ấm no trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ăn nói hay cầu lo cũng đều thiểu số. vui vẻ. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài thạnh vượng. Tánh người vợ hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. qua hạn đặng làm nên. tánh sáng. Tánh người vợ có duyên. vật dụng trong nhà đủ dùng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. thiếu nghèo hay rầu lo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.http://www.com 140 Gái tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 2. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) . hào con đông đủ. quí nhơn hay giúp đở.tuvilyso. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh lạt lòng. hào con trung bình. trong ngoài đều yên thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. chung ở với nhau làm ăn tốt. hào con thiểu số và có số nuôi con nuôi. vật dụng trong nhà thường dùng. về tánh ý nên kiên nhẫn. 4. Tánh người vợ vui vẻ. hào tài ấm no. nên thương lẫn làm ăn tốt. có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào con đông đủ. bản thân hay có bệnh. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. ít đặng vui vẻ. hào tài ấm no. việc làm ăn chung sẽ đặng ấm no.

tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ít vui vẻ. đặng hưởng hạnh phúc và an vui. lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. cầu lo việc chi cũng dễ. trong ngoài đều yên thuận. hay đi nhiều. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. khá kiên cố làm ăn cũng đặng lập nên. vui vẻ. hào tài trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. làm ăn không đặng khá. Tánh người vợ hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng lời ti ếng ít hòa hạp. miệng hay rầy nói. hào tài thạnh vượng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. nên thương lẫn ngày hậu đặng trung bình. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) . gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận.com 141 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con thiểu số. nên bền chí. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. về tánh ý nên nhẫn nại. hay giao thiệp. lòng hay lo tính. lòng hay lo tính. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp. về hào tài nên kiên cố . tánh tình chồng vợ hòa hạp. hay có bệnh nhỏ. tánh lạt lòng. việc làm ăn kiên cố mới đặng tốt. hào con thiểu số. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo. hào tài trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. nhưng phải chịu nhiều phen thành bạii rồi mới đặng làm nên. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. về tánh ý nên kiên nhẫn. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có chút ít quyền chức dễ làm ăn. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. việc làm ăn kiên cố mới đặng ao.tuvilyso. Tánh người vợ chân hay đi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau nên nhẫn nại và chung lo làm ăn mới đặng. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài đủ nóng nảy. hào con đa số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. sanh con đầu là gái hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên. hào tài ấm no. hay giao thiệp.http://www. hào con đông đủ. hào con đông đủ.

hay có tiểu bệnh. qua hạn đặng làm nên. có tay tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà khiếm dụng. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. hào con đông đủ. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ngày hậu đặng ấm no trung bình. hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ tánh sáng. chung sống cần năng sẽ đặng ấm no. làm ăn không đặng khá. hào con trung bình. khá chung lo việc làm ăn tốt. hào tài đủ dùng. hào tài ấm no. hào tài trung bình. hay giao thiệp. gặp số Nhì Bần Tiện làm ăn không đặng phát đạt. có số tạo giữ tiền tài.tuvilyso. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. hào tài ấm no. lời nói hay thắc mắc. hào con đủ no. hào con đông đủ. chơn hay đi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Tánh người vợ thông minh. có duyên. vui vẻ. khá nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng trung bình. ý tình vợ chồng hay xung khắc. có số giữ tiền tài. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay lo tính. hào con trung bình. có duyên. phải chịu cảnh thiếu nghèo. có duyên. chung sống làm ăn đặng nên nhà. nên kiên nhẫn làm ăn tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có tiểu tật.com 142 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. hào tài tương vượng. . Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài thạnh vượng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay lo tính. hay lo tính. Tánh người vợ vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con đông đủ. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay giao thiệp. vui vẻ. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. nên thương lẫn và bền chí. tánh sáng. hào con đông đủ. chân hay đi. Tánh người vợ tánh sáng.http://www. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa thuận. hào con trung bình. nên cần năng ngày hậu làm ăn đặng. bôn ba. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. có duyên.

hào tài tương vượng. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. 1. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài ấm no. làm ăn ngày hậu đặng trung bình. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Quí Sửu Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Ất Mùi Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. vui vẻ. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.http://www. Chồng tu ổi Bính Thân v ợ tuổi Tân Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. ăn nói với đời lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp.com 143 ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. việc làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổ Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. có duyên. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.tuvilyso. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Kỷ Sửu . Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Thân. Tuổi: BÍNH THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào tài đủ no qua ngày. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay lo tính. làm ăn kiên cố mới ấm no. lời nói hay thắc mắc. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Kỷ Hợi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có duyên. hào tài ấm no. Tánh người vợ vui vẻ. hay giao thiệp. tánh thông minh. khá nhẫn nại làm ăn tốt. vui vẻ. Tánh người vợ có duyên. hào con đa số. hào con đông đủ. hay hòa thuận.

com 144 Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. lòng hay lo tính. 27. 3. luận việc hôn nhân không thành. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.http://www. 8. tánh sáng. làm ăn mới đặng không đặng khá. 41. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. hào con trung bình. 35. Tánh người vợ tánh sáng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. ít đặng vui vẻ. ăn nói dễ dàng. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 53 tuổi. thân thế nhiều người. Tánh người vợ hay rầu lo. đồng lo làm nên sự nghiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. vui vẻ. khó sanh và khó nuôi. 8. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. qua hạn đặng ấm no. chung ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. chung sống làm ăn kiên cố ngày hậu đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. 51 tuổi. Tuổi: BÍNH THÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 10 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 45. tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.tuvilyso. đến ngày chót khó nên đôi. hay có bệnh. Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 9 số khắc con. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh lạt lòng. hào tài thịnh vượng. ý tình vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. hào con thiểu số. hào tài bình thường. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 23. gặp khó hóa dễ. 6. 39. hay có tiểu bệnh. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Thân sanh tháng 2. 7. 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Bính Thân sanh tháng 11. 29. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. hào tài phát đạt. lời nói hay thắc mắc. 47. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên. về hào con thiểu phước. 21.

không chi đáng kỵ Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. về ý tình khá nhẫn nại làm ăn đặng. làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh nóng nảy. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. vật dụng trong nhà thường dùng.com 145 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung sống với nhau đồng lo và kiên cố làm ăn ngày hậu đặng ấm no trung bình. hào tài ấm no. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau đồng lo làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tâm ý bất hòa. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nên bền chí và cần năng làm ăn đặng. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. quí nhơn yêu chuộng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ra đường ăn nói ít thua ai. ăn nói lanh lẹ. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. vui vẻ. về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn tốt. lòng hay lo tính. hào con trung bình. lo tính đều thông suốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. còn thiểu phước thì đặng khá. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. lòng hay lo tính. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. chung sống với nhau nên kiên nhẫn mới dễ làm ăn. hào tài tương vượng.http://www. qua hạn dễ làm ăn mới đặng. khó tánh. ít vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. buổi đầu làm ăn bình . sanh con đầu là gái hạp. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con thiểu số. hào tài phát đạt. số khó tạo giữ tiền tài. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng sang trọng.tuvilyso. về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn đặng. nhiều người kính mến. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau vợ chồng có phần hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.

khá nhẫn nại làm ăn đặng ấm no. ít vui vẻ. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hay lo tính. hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vui vẻ hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào tài trung bình. hay lo tính. hào tài tương vượng. chung ở với nhau đồng một lòng làm ăn đặng nên nghiệp cả. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con thiểu số. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. Tánh người vợ thông minh.http://www. hay có bệnh nhỏ. có duyên. hào con trung bình. vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con trung bình. hay giao thiệp. tánh thông minh. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ tánh sang. hào tài đủ no. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bản thân có tiểu tật. bản thân hay có tiểu bệnh tật. ưa kinh sách. hay giao thiệp. lâu sau đặng trở nên. hào tài bình thường. Tánh người vợ tánh sáng. khá kiên cố ngày hậu đặng nên. tánh lạt lòng. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn ấm no. hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi NHÂMTÝ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. có duyên. miệng hay rầy nói. có số tạo giữ tiền tài. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ vui vẻ. chân hay đi. . về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn tốt. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên thương lẫn và chung lo làm ăn đặng. hào tài bình thường. hào con đông đủ. hào con trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng.tuvilyso. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay giao thiệp. chung sống lập nên sự nghiệp. nên kiên nhẫn làm ăn đặng nên nhà. Tánh người vợ ít vui vẻ. hào con rất ít hoặc không có. hào tài phát đạt. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá nhưng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.com 146 thường. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa thuận. hào tài tương vượng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Bính Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) . ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tánh sáng. hào con đông đủ. Tánh người vợ hay giao thiệp. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. ý tình vợ chồng hòa thuận. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng tốt. chung ở làm nên sự nghiệp. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền tài. bôn ba. lanh lẹ. hào tài đủ dùng. vui vẻ. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.http://www. khá nhẫn nại làm ăn thêm tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài. chung ở với nhau làm ăn mới đặng tạo nên sự nghiệp. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Dậu. hào tài tương vượng. lời nói hay thắc mắc. hay giao thiệp. có duyên. hào tài phát đạt. tánh thông minh. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu hoặc còn thiểu phước thì đặng khá. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ.com 147 Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ chân hay đi. lanh lẹ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. vui vẻ. 1. lời nói hay thắc mắc. nên kiên cố làm ăn đặng. ăn nói lanh lẹ. lo tính đều thuận ý. khá kiên nhẫn và cần năng sẽ đặng nên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. không chi đáng kỵ. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. hay có tiểu bệnh. chung sống làm ăn tốt. có duyên. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hào con rất ít. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay giao thiệp. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.tuvilyso. miệng hay rầy nói. Tuổi: ĐINH DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

http://www.tuvilyso.com

148

3. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Nhâm Tý Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Giáp Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16, 18, 24, 28, 30, 36, 40 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19, 20, 26, 31, 32, 38, 43 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Dậu sanh tháng 2, 6, 3, 7, 8, 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Đinh Dậu sanh tháng 11, 7, 10 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: ĐINH DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá, tạm sống cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn lập nên sự nghiệp, hào tài tương vượng, hào con rất ít hoặc không con, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp, ở với nhau ngày hậu làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí đến sau đặng nên, về hào con thiểu phước. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lơn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt, đến sau đặng lập nên, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng có phần hòa hạp, chung sống với nhau nên thương lẫn làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, có chí chung lo đề làm ăn. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lơn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,

http://www.tuvilyso.com

149

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, lo tính đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài thịnh vượng, hào con rất ít hoặc không có con, vật dụng trong nhà đềuđ ủ. Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, nên nhẫn nại đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào con thiểu phước. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lơn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt, ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhơn giúp đở, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, v ật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lơn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít danh phận, gặp khó hóa dễ, hào tài trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, ăn nói lanh lẹ bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng có phần hòa hạp, ở với nhau nên thương lẫn việc làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, chung lo lập nên sự nghiệp. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lơn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải tạm cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn sẽ lập nên, hào tài tương vượng, hào con rất ít, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà đều đủ. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, nên nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, lâu sau sẽ trở nên, về hào con thiểu phước. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lơn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng phải có đôi phen thành bại rồi mới dễ làm ăn mới đặng, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo làm ăn cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên kiên cố làm ăn tốt.

http://www.tuvilyso.com

150

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lơn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, cầu lo việc chi đều thông suốt, gặp khó hóa dễ, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau có chí nhẫn nại làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về lời tiếng nên kiên nhẫn. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lơn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hạp, kiên nhẫn đặng ấm no. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lơn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, có duyên, hay giao thiệp, ưa kinh sách, bản thân hay có tiểu bệnh tật, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống làm ăn tốt. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lơn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lơn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lơn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng hay lo tính, chân hay đi, bản thân hay có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, làm ăn đồng lo đặng nên nhà. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lơn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng nên nghiệp lớn.

http://www.tuvilyso.com

151

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lơn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ hay lo tính, có duyên, vui vẻ, hay có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lơn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít. Tánh người vợ ít vui vẻ, hay lo tính, hay giao thiệp, tánh thông minh, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lơn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ no, hào con rất ít. Tánh người vợ hay hòa thuận, hay yêu chuộng người, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đa số sang, quí nhơn yêu chuộng, ăn nói dễ dàng, trong ngoài đều yên thuận, hào tài phát đạt, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nghiệp cả. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính đều thông suốt, gặp khó hóa dễ, nhiều người hay mến thương, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng lập nên gia thất. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, đặng hưởng cảnh ấm no và an vui. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài bình thường, hào con rất ít. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống hưởng cảnh ấm no. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.

http://www.tuvilyso.com

152

Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, khá kiên cố và đồng lo làm ăn tốt. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, chung sống nên nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo tiền tài, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng ít hòa hạp, chung lo làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn đặng ấm no. Tuổi: MẬU TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Tuất. 1. Chồng tuổi Mậu Tuất vợ tuổi Tân Sửu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Mậu Tuất vợ tuổi Quí Sửu Vợ lớn hơn chồng 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 20, 26, 32, 38, 44, 40, 56 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16, 18, 24, 28, 30, 36, 40 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Tuất sanh tháng 2, 6, 3, 7, 5, 11 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Mậu Tuất sanh tháng 5, 8, 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: MẬU TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi)

bản thân hay có bệnh nhỏ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. miệng hay rầy nói. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp.http://www. chung lo làm ăn đặngh hưởng ấm no. chung ở với nhau nên thương lẫn làm đặng. Tánh người vợ hay rầu lo tính. hào tài bình thường. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. gặp số Nhứt Phú Quý hưởng giàu hoặc đặng khá. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt. đặng có chút ít chức phận để làm ăn. tánh tình chồng vợ hòa hạp. lời nói hay thắc mắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài đủ no. hào tài bình thường. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. hào con trung bình. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. lòng hay lo tính. khá bền chí và cần năng. hào con trung bình. phải chịu cảnh thiếu nghèo. đến sau dễ làm nên. . hào con trung bình. Tánh người vợ chân hay đi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.com 153 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình. mỗi việc đều thủ binh. việc làm ăn đồng lo cũng đặng ấm no trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.tuvilyso. hào tài ấm no. kiên nhẫn làm ăn tốt. tánh nóng nảy. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. tánh lạt lòng bản thân hay có bệnh. Tánh người vợ hay lo tính. hào con thiểu số. gặp khó hóa dễ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hoặc có quyền chức thêm tốt. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. về lời tiếng bất hòa. việc làm ăn thường gặp người tương trợ. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con đa số. ăn nói lanh lẹ. khó tạo nên của tiền. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. chung ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn sẽ đặng nên. ít đặng vui vẻ. bản thân có tiểu tật. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. về ý tình bất hòa nên kiên nhẫn. ít vui vẻ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vợ chồng đều riêng lo. lo tính đều thông suốt.http://www. ý tình vợ chồng hòa hạp. đặng có chức phận làm ăn th êm t ốt. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. về hào tài hay luân chuyển. hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ tánh sáng. hào con trung bình. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình. gặp việc khó hóa dễ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lòng hay lo tính. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi MẬU THÂN . ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. miệng hay rầy nói. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. khá nhẫn nại và chung lo việc làm ăn mới đặng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. chung sống với nhau làm ăn sẽ đặng nên nhà. vật dụng trong nhà khiếm dụng. không chi đáng kỵ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. tánh lạt lòng. hào tài đủ dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. Tánh người vợ hay rầu lo. hay giao thiệp. có chí kiên cố làm ăn đặng. ở với nhau chung lo làm ăn cũng đặng cảnh ấm no tầm thường Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ít vui vẻ. lo tính đều thông suốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. mỗi việc đều thủ binh. vui vẻ. lòng hay lo tính. sanh con đầu là gái hạp. nên kiên cố và cần năng việc làm ăn mới đặng hưởng tốt. hay có bệnh nhỏ. thường gặp người tương trợ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.com 154 Tánh người vợ tánh sáng. quí nhơn thông minh. lanh lẹ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có th ân th ế. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. về lời tiếng nên kiên nhẫn làm ăn tốt. hào tài trung bình. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ hay rầu lo. vợ chồng đều riêng lo.tuvilyso. hào con trung bình. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con đông đủ. ăn nói việc chi cũng dễ. cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở.

lòng hay lo tính. hay giao thiệp. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh sáng. tánh thông minh. bản thân có tiểu tật. hay giao thiệp. hào tài đủ no qua ng ày. hay lo tính. hào tài ấm no. hào tài đủ no. chân hay đi nhi ều. Tánh người vợ tánh sáng. hào con trung bình. hào tài bình thường . khá cần năng mới đặng ấm no. hào tài tương vượng. hay yêu chuộng người. vui vẻ. hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. có duyên.http://www. trong mình có tiểu tật. có số tạo giữ tiền tài. chung sống cần năng mới ấm no. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. việc làm ăn cũng đặng lập nên. lo tính. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ hay hòa thuận. hay có tiểu bệnh. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng. hay giao thiệp. hào con trung bình. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. hào con trung bình. Tánh người vợ ít vui vẻ. Tánh người vợ hay đi nhiều. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc.com 155 (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay bôn ba. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vui vẻ. hào tài đủ dùng.tuvilyso. bản thân hay có tiểu tật. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. ưa kinh sách. hào con thiểu số. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . kiên nhẫn làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào con trung bình. hào con trung bình. việc làm ăn đặng ấm no. có duyên. Tánh người vợ tánh sáng. việc làm ăn đặng nên nhà. hay lo tính. chung sống chung lo sẽ tạo nên. hào con thiểu số. Tánh người vợ thông minh.

gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. có số tạo giữ tiền tài. lâu sau mới dễ làm ăn. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. lanh lẹ.http://www. hào tài đủ dùng. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. chung sống làm ăn sẽ đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. lòng hay lo tính. hào tài trung bình. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên nhà. hay có tiểu bệnh. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. lanh lẹ. bôn ba. tánh sáng. Tánh người vợ hay đi nhiều.com 156 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ hay giao thiệp. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa thuận. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. nhiều người mến thương. nên thương lẫn làm ăn đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài đủ dùng. hào con thiểu số v à có số nuôi con nuôi. có duyên. hào tài đủ dùng. lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổii. làm ăn không đặng phát đạt. hào con trung bình. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. khá chung lo lâu sau làm ăn đặng. qua hạn làm ăn đặngh ấm no. vui vẻ. lòng hay lo tính.tuvilyso. hào tài đủ dùng. không chi đáng kỵ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con trung bình. không chi đáng kỵ. hào con trung bình. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng lập nên. vui vẻ. hào tài ấm no. hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn ngày hậu đặng nên ấm no trung bình. lời nói hay thắc mắc. hay giao thiệp. . Tánh người vợ vui vẻ. ăn nói cầu lo việc chi cũng dễ. tánh sáng. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài .

hào tài đủ no. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2.11 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.com 157 Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Tân Mẹo Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 19. vui vẻ. 55 tuổi. 31.http://www. luận việc hôn nhân không thành. 31. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Mậu Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. có duyên. ăn nói lanh lẹ. 49. Tánh người vợ vui vẻ. . Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Bính Thân Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. khá thương lẫn việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. Tuổi: KỶ HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Hợi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. có số tạo giữ tiền tài. 25. 49. 12. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài tương vượng. miệng hay rầy nói. 43. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Thân sanh tháng 4. 1. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổ Kỷ Dậu Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 39. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 25. nên nhẫn nại làm ăn đặng ấm no. có số tạo giữ tiền tài. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. hào con đông đủ. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 3. đến ngày chót khó nên đôi. 43. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Đinh Dậu Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. 37. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. 55 tuổi. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Hợi. hào con đa số. 6.tuvilyso.

hay giao thiệp. làm có tiền hay xảy điều hao tốn. ăn nói cầu lo đều thông suốt. hào tài trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có chức phận và nhiều thân thế. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. hào tài bản thân. rồi sau mới dễ làm ăn. hoặc có quyền chức. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi GIÁP THÌN .http://www. hào tài đủ dùng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.tuvilyso. chung sống với nhau lo làm ăn tốt Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. về hào tài hay luân chuyển. v ề lời tiếng kh á kiên nhẫn. Tánh người vợ chân hay đi. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. v ề hào con thiểu phước. nên thương lẫn nhau làm ăn tốt. quí nhơn hay tương trợ. khó sanh và khó nuôi. 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. gặp khó hóa dễ. khó tánh. Tánh người vợ lanh lẹ. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ăn nói lanh lẹ. nhưng phải có đôi phen thành bại. làm ăn mới không đặng khá. vật dụng trong nhà khiếm dụng. chung ở với nhau nên hòa thuận. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. tánh nóng nảy.com 158 Gái tuổi Bính Thân sanh tháng 5. bản thân có tiểu t ật. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng thân thể. làm ăn sẽ đặng nên. vật dụng trong nhà đều đủ. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con rất ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay đi nhiều. nên kiên cố và bền chí làm ăn ngày hậu đặng ấm no Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Tánh người vợ hay lo tính. hào con rất ít. hào con đông đủ. 8. miệng hay rầy nói. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tuổi: KỶ HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lòng hay lo tính. hào tài phát đạt. chung sống với nhau đồng lo làm ăn cũng đặng nên nhà. lâu sau làm ăn mới đặng tốt. bản thân hay có bệnh. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo.

hào tài đủ no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. vợ chồng với nhau chung lo làm ăn cũng đặng nên cảnh ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. làm ăn việc chi cũng gặp người tương trợ. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) . chung ở với nhau kiên cố và cần năng việc làm ăn mới đặng. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ít vui vẻ. nên bền chí và chung lo. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.com 159 (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. v ề hào con thiểu phước. lo tính đều dễ dàng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. hào tài ấm no. làm có tiền hay xảy điều tản hao. hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. hay giao thiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. mỗi việc thủ thường. hào con rất ít. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con trung bình Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ tánh sáng. cho lắm. hay có bệnh nhỏ. ít vui vẻ.http://www. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. miệng hay rầy nói. lanh lẹ. phải chịu cảnh thiếu nghèo. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.tuvilyso. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. lanh lẹ. vợ chồng đều riêng lo. về tâm ý bất hòa. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng nên. khá kiên cố làm ăn đặng . sanh con đầu là gái hạp. chung sống đặng cảnh ấm no an vui. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng nhiều người mến thương. khá nhẫn nại làm ăn sẽ đặng lập nên sự nghiệp. hào con trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. nên thương lẫn với nhau. hay giao thiệp. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh lạt lòng. hào tài trung bình. nên kiên nhẫn làm ăn mới tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. số khó giữ tiền tài.

việc làm ăn đặng cảnh ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. . có tay tạo giữ tiền tài. hào con trung bình. bản thân có tiểu bệnh. hào tài phát đạt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. khá nhẫn nại làm ăn nên nhà. hào tài ấm no. ít đặng vui vẻ. hào tài bình thường. nên kiên cố làm ăn mới đặng. hay có tiểu bệnh. hay bôn ba. ăn nói thường có quí nhơn tương trợ. hay lo tính. hay giao thiệp. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo tiền tài. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ vui vẻ.tuvilyso. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Tánh người vợ hay lo tính. Tánh người vợ ít vui vẻ. hào tài tương vượng. lo tính. Tánh người vợ hay đi nhi ều. vợ chồng hòa thuận. vui vẻ. hào con rất ít. hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh. vui vẻ. hào con rất ít. hào con trung bình. hào tài bình thường. không chi đáng kỵ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. tánh lạt lòng. có duyên. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào con thiểu số. chung sống với nhau đồng một lòng làm ăn sẽ đặng ấm no. tánh sáng. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay lo tính. Tánh người vợ hay rầu lo. chung lo làm ăn ngày hậu đặng nên nhà.com 160 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít. hào con thiểu số. bản thân hay có bệnh. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài tương vượng. việc làm ăn đặng lập nên. việc làm ăn lập nên sự nghiệp. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lo tính việc chi cũng dễ. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền tài. hay lo tính.http://www. tánh tình chồng vợ hòa thuận. tánh thông minh. Tánh người vợ thông minh. lời nói hay thắc mắc. chung ở đồng lo ngày hậu đặng nên. có duyên. hào tài ấm no. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ vui vẻ. hay giao thiệp.

kiên nhẫn làm ăn tốt. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. cũng có địa vị với xã hội. có nhiều điểm tốt cộng lại. 3. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lanh lẹ. nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. việc làm ăn đặng ấm no. làm có tài cũng hay hao phá tài . thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi. tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm. Tánh người vợ chân hay đi nhiều.com 161 Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. hào tài trung bình. hào con rất ít Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổ Mậu Thân Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường. bôn ba.tuvilyso. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. hào tài đủ dùng. 3. có tiểu bệnh. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào con thiểu số. hay giao thiệp. vui vẻ. khá nhẫn nại nên nhà. Muốn biết rõ số mạng của mình xin quý vị xem tiếp quyển số DIỄN CẦM TAM THẾ Tuổi: CANH TÝ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. tánh sáng. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Tý. đặng có danh giá bốn phương. Tánh người vợ hay giao thiệp. có duyên. lanh lẹ. tánh sáng. hào tài tương vượng. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. 1. tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý. CẢNH: TAM VINH HIỂN SỐ TAM VINH HIỂN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. nhiều người kính mến.http://www. hào con thiểu số. lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. 2. tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang. lời nói hay thắc mắc. Chồng tu ổi Canh Tý v ợ tuổi Giáp Dần Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi .

vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có quyền chức. 2.tuvilyso. it vui vẻ. 21. thường gặp c ảnh thiếu nghèo. vật dụng trong nhà thường dùng. luận việc hôn nhân không thành. khó sanh và khó nuôi. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Thân sanh tháng 1. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên. 37. còn thiểu phước thì đặng khá. chung sống với nhau làm ăn đặng. tánh t ình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tuổi: CANH TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi CANH TÝ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Gái tuổi Bính Thân sanh tháng 1. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 35. hay lo tính. hay khiến điều hao tốn. 2. 3. hào tài đủ no. ở với nhau chung lo cũng đặng ấm no. 33. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. đến ngày chót khó nên đôi. nhiều người hay mến . hào con đa số. nhưng phải có thành bại nhiều phen thì mới tốt. về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 25. 29. 34. 23. hào tài ấm no. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. tánh sáng. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. 22. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. hào con đông đủ. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp.com 162 ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 41 tuổi. hay giao thiệp. hay đi nhiều. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. bản thân hay có tiểu bệnh. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 8 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 39 tuổi.http://www. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 12. vật dụng trong nhà khiếm dụng Tánh người vợ chân hay đi. 9. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Bính Thân Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. nên hòa thuận và kiên cố . gặp số Nhì Bần Tiện.

tánh tình chồng vợ hay xung khắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. thường có quí nhơn giúp đở. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường g ặp cảnh thiếu nghèo. hào tài trung bình. hào con trung bình. hào con đông đủ. ít vui vẻ. ở với nhau đặng hưởng ấm no. nên kiên nhẫn và bền chí. miệng hay rầy nói. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hạp ý. tánh lạt lòng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài bình thường. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. nên kiên nhẫn và bền chí. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. . hào tài đủ no. hào tài ấm no. Tánh người vợ hay rầu lo. vui vẻ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay giao thiệp. hay có bệnh nhỏ. cầu lo hay ăn nói việc chi cũng đặng dễ dàng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.http://www. lanh lẹ. Tánh người vợ tánh sáng. ít vui vẻ. hào tài tương vượng. hào con đông đủ.tuvilyso. qua hạn mới đậu tài. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. tâm ý bất hòa. làm ăn không đặng phát đạt. hay khiến điều hao tốn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. việc làm ăn cần năng cũng đặng lập nên. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. tánh ý vợ chồng cũng đ ặngg hòa hạp. nhưng phải có thành bại nhiều phen thì mới tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. hưởng cảnh ấm no và an vui. vật dụng trong nhà đủ dùng. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. về hào tài hay luân chuyển. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào con trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. về hào tài buổi đầu hay luân chuyển. số khó giữ tiền tài. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.com 163 thương. có duyên. chung sống với nhau nên kiên cố và nhẫn nại làm ăn cũng đặng ấm no.

Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau cần năng ngày hậu nên nhà. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. vui vẻ. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. . tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. Tánh người vợ thông minh. hào tài tương vượng. Tánh người vợ chân hay đi. hào con thiểu số. tánh sáng. hào tài trung bình. hào tài đủ no.http://www.tuvilyso. hay giao thiệp. hào con đông đủ. khá kiên nhẫn với nhau làm ăn mới đặng. hào tài trung bình. việc làm ăn sống cảnh ấm no. việc làm ăn chung lo cũng đặng hưởng cảnh ấm no. hào con thiểu số. hay lo tính.com 164 ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên. hào tài đủ no. hào con đa số. ý tình vợ chồng hòa thuận. vui vẻ. vui vẻ. có duyên. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. khá nhẫn nại v à kiên cố cũng đặng nên. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào tài ấm no. hào con trung bình. chung sống làm ăn cũng đặng lập nên. ý tình vợ chồng hay xung khắc. chung sống làm ăn dựng nên sự nghiệp. Tánh người vợ vui vẻ. hào tài ấm no. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. trong mình có tiểu tật. chân hay đi nhi ều. có số tạo tiền tài. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà đủ dùng. qua hạn mới đậu tài. có tay tạo giữ tiền tài. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. có tay tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có duyên. hào con đông đủ. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. bản thân có tiểu t ật. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau nhẫn nại làm ăn mới đặng. miệng hay rầy nói. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con thiểu số. tánh tình chồng vợ đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài.

Tánh người vợ tánh sáng. hào tài ấm no. Tánh người vợ chân hay đi. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ít đặng vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng Tánh người vợ hay rầu lo. hào con thiểu số. hào con thiểu số. hào tài trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. làm có tài cũng hay hao phá tài . gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng sang trọng hoặc có chức phận. Tánh người vợ hay lo tính. nên kiên nhẫn và chung lo. lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ lanh lẹ. ý tình vợ chồng hay xung khắc. nên thương lẫn đồng lo việc.com 165 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh sáng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. việc làm ăn đặng có quí nhơn giúp đở. về hào con thiểu phước. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh lạt lòng. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tuổi: TÂN SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. bản thân hay có bệnh nhỏ. lo tính việc chi cũng dễ. việc làm ăn đặng nên nhà. chung sống với nhau làm ăn cũng đặng ấm no. tánh tình chồng vợ hòa thuận. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ thông minh. ở với nhau cần năng sẽ đặng lập nên. hay giao thiệp. có duyên. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. hào tài bình thường. có tay tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. . hào con rất ít. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con trung bình. có duyên. hay có bệnh. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. vui vẻ. hào tài tương vượng. tánh tình chồng vợ không đặng hòa hạp cho lắm. vui vẻ. hào tài ấm no. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. nên cần năng cũng đặng cảnh ấm no.http://www. chung sống làm ăn nên nhà. vui vẻ.tuvilyso. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. hào tài đủ no.

tuvilyso. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. 30. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Ất Mùi Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. đến ngày chót khó nên đôi. 48. vật dụng trong nhà khiếm dụng.com 166 Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Sửu. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 1. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều có quí nhơn giúp đở.54 tuổi. ở với nhau kiên cố mới đặng ấm no. 42. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Kỷ Mùi Vợ lớn hơn chồng 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. . 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. luận việc hôn nhân không thành. 42 tuổi. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. hào con trung bình. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 20. hào tài đủ no. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổ Canh Tuất Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. bản thân có tiểu tật. nhưng phải kiên cố mới đặng. 8. Gái tuổi Tân Sửu sanh tháng 1. 36. 26. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. có chút ít chức phận dễ làm ăn mới đặng.http://www. 3. 4. XIN LƯU Ý Trai tuổi Tân Sửu sanh tháng 1. 38. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Quí Sửu Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. 30. Tuổi: TÂN SỬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. số vợ chồng cũng thế. 24. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. 2. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Mậu Tuất Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Tân Sửu Chồng vợ đồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 2. 32. khó sanh và khó nuôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ăn nói lanh lẹ. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. 28.

hào con thiểu số. hào tài ấm no. gặp số Nhứt Phú Qúy vợ chồng như có phước hưởng giàu. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. lòng hay lo tính. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. nên cần năng thêm tốt. bản thân hay có tiểu bệnh tật. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. còn thiểu phước thì đặng khá. ở với nhau vợ chồng c ũng c ó ph ần hòa hạp nên bền chí và cần năng mới đặng ấm no. chung sống với nhau làm ăn đặng hưởng ấm no. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt cho lắm. hào con thiểu số. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà thường dùng.tuvilyso.hào con đông đủ. Tánh người vợ thông minh. hào tài đủ dùng. nhiều người hay mến thương. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng hoặc có chức phận thêm tốt. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. . nhiều người hay mến thương. tánh ý vợ chồng đ ặngg hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. về hào con thiểu phước. tánh lạt lòng. hào con đông đủ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. hay có bệnh nhỏ. nhưng buổi đầu làm ăn ch ưa đặng phát đạt cho lắm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.com 167 Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. sanh con đầu là gái hạp. ở với nhau việc làm ăn cũng đặng ấm no. hào tài đủ no qua ngày. số khó giữ tiền tài. dần sẵn của cũng khó giữ đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ăn nói việc chi cũng dễ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vui vẻ. vật dụng trong nhà đều đủ. còn thiểu phước thì đặng khá. miệng hay rầy nói. ít vui vẻ. phải chịu cảnh thiếu nghèo. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con đông đủ. hay giao thiệp. hào tài ấm no. vui vẻ. Tánh người vợ hay rầu lo. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho l ắm. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. ở với nhau làm ăn cũng đặng lập nên. về hào con thiểu phước. Tánh người vợ lòng hay lo tính. về lời tiếng nên nhẫn nại. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. ưa kinh sách.http://www.

http://www. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tánh thông minh. bản thân có tiểu bệnh. việc làm ăn đồng lo cũng đặng ấm no. Tánh người vợ hòa thuận. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào tài thạnh vượng. vui vẻ. nên cần năng làm ăn sẽ đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo tiền tài. trong mình có tiểu tật. lòng hay lo tính. nhiều người hay mến thương. vui vẻ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài . có duyên. ý hay thắc mắc. hào tài đủ no. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. hào con đa số. Tánh người vợ ít vui vẻ. hào con đông đủ. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi CANH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. . tánh sang. ở với nhau vợ chồng hòa hạp.com 168 Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. hào tài ấm no. hào tài trung bình. hay yêu chuộng người. Tánh người vợ lanh lẹ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. chung sống.tuvilyso. vui vẻ. hay bôn ba lo tính. hào tài ấm no. hào con trung bình. hào con đông đủ. còn thiểu phước thì đặng khá. hào con rất ít. hay giao thiệp. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. nên kiên cố làm ăn mới đủ no. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. hào con trung bình. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ vui vẻ. chung sống nên kiên nhẫn làm ăn nên nhà. ở với nhau vợ chồng lời tiếng bất hòa. có duyên. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ chân hay đi. việc làm ăn cũng đặng ấm no.

làm ăn kiên cố sẽ đặng nên nhà. hào tài tương vượng.com 169 nhưng phải chịu nhiều phen thành baị rồi sau mới tốt. hay thắc mắc. hào con rất ít. trong ngoài đều yên thuận. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền tài. ý tình vợ chồng hay tương xung về lời tiếng. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng bất hòa. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. vui vẻ. vui vẻ. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ có duyên. hào tài ấm no. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. miệng hay rầy nói. tánh tình chồng vợ hòa thuận. chung ở với nhau làm ăn đặng. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ tánh sáng. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. hào tài trung bình. có duyên. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Bính Ngọ Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi . có số tạo giữ tiền tài. hào con đông đủ. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau làm ăn tốt. hay có tiểu bệnh. chung sống khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. 1. hào con trung bình. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh sáng. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng.tuvilyso. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. lo tính đều dễ dàng. Tánh người vợ lòng hay lo tính. tánh thông minh. lòng hay lo tính. hay lo tính. Tánh người vợ chân hay đi. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. hào con đa số. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Dần. lanh lẹ. hào tài tương vượng. hào con trung bình. nên nhẫn nại và bền chí mới đặng. về tánh ý khá nhẫn nại.http://www. Tuổi: NHÂM DẦN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Dần đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. chung sống làm ăn đặng. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Ất Tỵ Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Tánh người vợ chân hay đi. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp.

khó sanh và khó nuôi. luận việc hôn nhân không thành. 56 tuổi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. hào con rất ít. 36. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. XIN LƯU Ý Trai tuổi Tân Sửu sanh tháng 1. Gái tuổi Tân Sửu sanh tháng 1. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 6.54 tuổi. 42. 30. đến ngày chót khó nên đôi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và chức tước. 30. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.tuvilyso. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 44. về hào tài hay luân chuyển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 5. hào con thiểu số. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. . Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. hào tài đủ dùng. có tiểu tật. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Mậu Ngọ Vợ lớn hơn chồng 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 24. 9.com 170 ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Tuổi: NHÂM DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con ấm no. 50. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Nhâm Tý Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. cầu lo việc chi đều dễ dàng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. thường gặp cảnh thiếu nghèo một thời gian. số vợ chồng cũng thế. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 11. ăn nói lanh lẹ.http://www. sanh con đầu là gái hạp. việc làm kiên cố đặng ấm no. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 26. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. 38. 2. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Giáp Ngọ Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Đinh Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. 48.

http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. có số tạo giữ tiền tài. chung sống với nhau làm ăn ngày hậu đặng nên nhà. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt.tuvilyso. hào tài thường dùng. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. về hào con thiểu phước. hào con rất ít. hào tài ấm no. . Tánh người vợ tánh sáng. hay có bệnh nhỏ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. về hào tài nên kiên cố . chung ở với nhau làm ăn ngày hậu đặng trung bình. khá bền chí. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. còn thiểu phước thì đặng khá. tánh tình chồng vợ hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền chức. vợ chồng hay tương xung. hào con trung bình. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. lời tiếng bất hòa. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nhưng phải chịu đôi phen thành bại rồi mới tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ngày hậu làm ăn đặng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu.com 171 Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà đủ dùng. lòng hay lo tính. lanh lẹ. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ưa kinh sách. ở với nhau có chí nhẫn nại làm ăn mới đặng. có chút ít chức phận dễ làm ăn. hào con trung bình. ở với nhau n ên cần năng chung lo làm ăn mới đặng ấm no. nhiều người hay mến thương. vui vẻ. buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. lòng hay lo tính. chung sống với nhau cần năng mới đặng tốt. hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. ít vui vẻ. còn thiểu phước thì đặng khá. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. quí nhơn hay trọng đãi. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ no. hay giao thiệp. hay giao thiệp. về hào tài nên kiên cố . qua hạn mới đậu tài. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. số khó giữ . hào tài trung bình. ý tình nên nhẫn nại và thương lẫn với nhau. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có duyên. tánh tình chồng vợ cũng c ó ph ần hòa hạp. khá chung lo và cần năng.

hào con thiểu số. vui vẻ. thường có người tương trợ. tánh sáng. bản thân có tiểu bệnh. lo tính. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên. Tánh người vợ thông minh. bản thân có tiểu tật.tuvilyso.com 172 nhưng phải có nhiều phen thành bại rồi mới tốt. ăn nói thông suốt. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung ở đặng cảnh ấm no. có số tạo giữ tiền tài. hay lo tính. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ hay hòa thuận. hay lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa thuận. hay bôn ba. hào tài ấm no. nên kiên cố mới trọn tốt. hào tài trung bình. Tánh người vợ chân hay đi.http://www. khá cần năng mới đủ no. tánh thông minh. hào con thiểu số. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài ấm no. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào tài đủ no qua ngày. hào con thiểu số. chung sống với nhau đặng cảnh ấm no. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. hào tài trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài tương vượng. bản thân hay có bệnh. chung sống làm ăn mới đặng nên nhà. làm ăn mới đặng nên nhà. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con trung bình. hay giao thiệp tình bạn. lòng hay lo tính. . gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng . hay y êu chuộng người. ở với nhau chung lo làm ăn sẽ đặng lập nên. hào con trung bình. hào tài ấm no. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. chân hay đi nhiều. hào con rất ít. hào con thiểu số. vui vẻ. vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. ý tình vợ chồng hòa thuận. việc làm ăn đặng trở nên. lo tính việc chi đều thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng.

ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ. . việc làm ăn thường có người tương trợ. hay có bệnh nhỏ. việc làm ăn sống cảnh ấm no. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. hay lo tính. số vợ chồng cũng thế. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.http://www. miệng hay rầy nói. có số tạo giữ tiền tài. hay giao thiệp. kh á nhẫn nại chung lo làm ăn mới tốt. vợ chồng nên nhẫn nại. hay lo tính. hay lo tính. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. có số tạo giữ tiền tài. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. hào con thiểu số.tuvilyso. khá nhẫn nại chung lo làm ăn mới tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. hay đi nhi ều. hào tài tương vượng. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh lạt lòng. hào tài bình thường. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. đồng lo s ẽ đ ặng lập nên.com 173 Tánh người vợ hay rầu lo. lo tính việc chi đều thông suốt. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. lời nói hay thắc mắc. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vui vẻ. hào con rất ít. hào con trung bình. kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân hay có bệnh. Tánh người vợ lanh lẹ. về hào con thiểu phước. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. có số tạo giữ tiền tài. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên. về hào tài hay luân chuyển. Tuổi: QUÍ MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Mẹo đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng đủ dùng. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ít vui vẻ. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. hào tài tương vượng. chung sống khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Tánh người vợ lòng hay lo tính. ít vui vẻ. ở với nhau cũng có phần hạp. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng hòa hạp. bản thân có tiểu tật.

38. 2. 32. 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. đến ngày chót khó nên đôi. 23. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. về hào con thiểu phước. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. miệng hay rầy nói. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. 30. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. trong ngoài đều thuận ý. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. hào con trung bình. về hào tài hay hao tốn. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 35. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hào tài bình thường. hay có bệnh nhỏ. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 9. 36. lòng hay lo tính. vui vẻ. sanh con đầu là gái hạp. . ở với nhau làm ăn tốt. chung sống với nhau cần năng cũng đặng ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên. luận việc hôn nhân không thành. 6. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. số khó giữ tiền tài. tánh tình chồng vợ ít hòa hạp. ở với nhau vợ chồng lời tiếng bất hòa. lo tính thường có người giúp đở. ít vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài thạnh vượng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá lo tính làm ăn đều thông suốt. khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi Quí Mẹo vợ tuổi Bính Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20. 11. Chồng tuổi Quí Mẹo vợ tuổi Ất Tỵ Chồng vợ đồng 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. XIN LƯU Ý Trai tuổi Quí Mẹo sanh tháng 1. 24. 36. 44 tuổi. 42 tuổi. 1. việc làm ăn đồng lo lập nên nghiệp lớn. hào con trung bình. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Gái tuổi Quí Mẹo sanh tháng 1.com 174 Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Mẹo. Tánh người vợ hay rầu lo. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.http://www. hào tài phát đạt. Tuổi: QUÍ MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con rất ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. còn thiểu phước thì đặng khá. 5. 26.

gặp khó hóa dễ. Tánh người vợ tánh sáng. vui vẻ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. nên nhẫn nại và thương lẫn với nhau. tánh lạt lòng. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. có chút ít chức phận thêm tốt. chân hay đi nhiều. lo tính đều thuận ý. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.http://www. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. lòng hay lo tính. buổi đầu hay xảy điều hao t ốn. bản thân có tiểu bệnh. Tánh người vợ hay rầu lo. hay có bệnh nhỏ. có duyên. việc làm ăn kiên cố cũng đặng hưởng ấm no. có số tạo giữ tiền tài. hào tài bình thường. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. chung ở cần lo làm ăn sẽ đặng nên nhà. hào tài ấm no. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung sống chung lo ngày hậu đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chung ở với nhau kiên nhẫn làm ăn đặng. tánh tình chồng vợ lời tiếng hay tương xung. vật dụng trong nhà thường dùng. nên cần năng ngày hậu đặng ấm no. ưa kinh sách. ít vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.com 175 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con thiểu số. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá quí nhơn hay giúp đở. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con thiểu số. lanh lẹ. . Tánh người vợ tánh sáng. hào tài đủ dùng. ăn nói hay cầu lo cũng đều thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay lo tính. hào con trung bình. về hào tài hay luân chuyển. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.tuvilyso. hào tài ấm no. hào con rất ít. về hào con thiểu phước. còn thiểu phước thì đặng khá. hay giao thiệp. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. về tánh ý khá nhẫn nại mới trọn tốt. ở với nhau vợ chồng đ ặngg hòa hạp. sanh con đầu là gái hạp. hào tài phát đạt. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hay giao thiệp. bản thân có tiểu tật.

nên kiên nhẫn và cần năng làm ăn mới đặng. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. có duyên. hay giao thiệp tình bạn. tánh tình thông minh. hào tài trung bình. chung sống làm ăn đặng ấm no. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con rất ít Tánh người vợ hay rầu lo. .com 176 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay hòa thuận. hào con rất ít. có duyên. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa thuận. việc làm ăn đặng nên nghiệp lớn. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. lòng hay lo tính. hào con thiểu số. hay có tiểu bệnh. ăn nói thông suốt. Tánh người vợ lanh lẹ. ý tình vợ chồng hòa thuận. bản thân có tiểu tật. không chi đáng kỵ. ở với nhau vợ chồng ít hạp ý. hay lo tính. hay lo tính. bản thân có tiểu bệnh. hào tài đủ no. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. ít vui vẻ. hào tài đủ dùng. có duyên. vui vẻ. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ thông minh. việc làm ăn đặng nên nhà. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít. hào tài ấm no. tánh sáng.tuvilyso. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay yêu chuộng người. có tay tạo giữ tiền tài .http://www. nên cần năng đặng ấm no. Tánh người vợ chân hay đi. chung sống làm ăn đặng nên nhà. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hạp. vui vẻ. hay lo tính. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. hào tài tương vượng. hào con đông đủ. có số tạo tiền tài. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài ấm no. bôn ba. hào con rất ít. hào tài trung bình. hào tài phát đạt. có số tạo tiền tài.

Tánh người vợ lòng hay lo tính. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. chung sống với nhau kiên cố làm ăn đặng. hào con rất ít. ít vui vẻ. hào tài đủ no. hào con rất ít. nên nhẫn nại việc làm ăn tốt. hay hòa hạp với đời. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.com 177 Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ăn nói lanh lẹ. bản thân có tiểu bệnh. vui vẻ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hay đi nhiều. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ lanh lẹ. ý tình vợ chồng hòa hạp. . hào tài đủ dùng. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. thường gặp cảnh thiếu nghèo. hào con rất ít. ở với nhau chung lo cũng đặng ấm no.http://www. tánh tình chồng vợ hay tương xung. vật dụng trong nhà thường dùng. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ hay rầu lo. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. làm ăn chung lo đặng cảnh ấm no. Tánh người vợ tánh hiền. hào tài bình thường. miệng hay rầy nói. hào con rất ít. hào con rất ít. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ít nói. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận dễ làm ăn. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. về hào tài hay luân chuyển. hào tài ấm no. Tánh người vợ có duyên. quí nhơn hay giúp đở. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. qua hạn mới ấm no. hay giao thiệp. khá nhẫn nại làm ăn đặng nên. hào con trung bình. hào tài tương vượng. nên kiên cố và bền chí. hay lo tính. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. có số tạo tiền tài. hào tài đủ dùng. hào tài thạnh vượng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.tuvilyso. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp.

tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. việc làm ăn đặng ấm no. hào con trung bình. 6. có tay tạo giữ tiền tài. Tuổi: GIÁP THÌN . 24. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Hợi mới nhằm căn duyên. 8. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5.com 178 Tánh người vợ tánh sáng. 38. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Đinh Dậu Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20. 56 tuổi. 42 tuổi. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 3. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.http://www. 1. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. 36. Gái tuổi Giáp Thìn sanh tháng 7.tuvilyso. có số tạo tiền tài. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Tân Dậu Vợ lớn hơn chồng 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Tuổi: GIÁP THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Thìn đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 22. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Thìn. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Quí Mẹo Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ. 34. 30. 40. hay có bệnh nhỏ. vui vẻ. hay lo tính. 32. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Đinh Mùi Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. hào tài tương vượng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Thìn sanh tháng 2. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 44. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. hay lo tính. 8. luận việc hôn nhân không thành. 7. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Kỷ Dậu Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 26. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. khó sanh và khó nuôi.

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. nhiều người hay mến thương. về hào tài hay luân chuyển. quí nhơn trọng đãi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lo tính việc chi đều thông suốt. số có chức phận mới dễ làm ăn mới đặng. hào con đông đủ. số khó giữ tiền tài. Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc.com 179 (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chung ở với nhau kiên cố làm ăn đặng. hào con trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài trung bình. hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con đông đủ. hào tài bình thường. chung sống với nhau làm ăn đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh lạt lòng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ăn nói việc chi cũng dễ. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ hay rầu lo. ít vui vẻ. chân hay đi nhiều. tánh tình chồng vợ hòa hạp. không chi đáng kỵ. hào con đông đủ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn cũng đặng ấm no. ít hòa hạp. ở với nhau nhẫn nại làm ăn đặng ấm no. ý tình vợ chồng lờI tiếng ít đặng hòa hạp. phải chịu cảnh nhiều phen thành bại rồi mới tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. hào tài đủ dùng. nên cần năng và kiên cố mới đặng. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. miệng hay rầy nói. cầu lo việc làm ăn thường có người tương trợ. ưa kinh sách. sanh con đầu là gái hạp.tuvilyso. vật dụng trong nhà thường dùng. ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. . bản thân có tiểu tật. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. số vợ chồng cũng thế. Tánh người vợ hay rầu lo. tánh tình chồng vợ cũng đặng không đặng hòa hạp cho lắm. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hay giao thiệp. còn thiểu phước thì đặng khá. hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng hay tương xung. hay có tiểu bệnh tật. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. nên thương lẫn và chung lo với nhau. vật dụng trong nhà khiếm dụng.http://www. hay lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. ít vui vẻ.

vật dụng trong nhà thường dùng. vui vẻ. bản thân hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con đông đủ. nên bền chí làm ăn đặng. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. nên nhẫn nại kiên cố làm ăn tốt. tánh sáng. hay bôn ba lo tính. ở với nhau làm ăn n ên kiên cố ngày hậu đặng nên ấm no. Tánh người vợ lòng hay lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn mới không đặng phát đạt. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. Tánh người vợ vui vẻ. chung ở với nhau làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có duyên. việc làm ăn sắp đặt đều thuận ý người đời hay mến thương. có duyên. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào con trung bình. hưởng sự ấm no và an vui. ý tình vợ chồng c ũng đặng hòa hạp. lòng hay lo tính. hoặc danh tiếng với đời.tuvilyso. việc làm ăn kiên cố sẽ lập nên sự nghiệp. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vui vẻ. hào tài bình thường. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào con trung bình. hay giao thiệp tình bạn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh thông minh. có tay tạo giữ tiền tài . tánh tình chồng vợ hòa hạp.http://www. hay giao thiệp. chung sống làm ăn đặng ấm no. hào tài đủ no. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. về tánh ý nên nhẫn nại. . có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ thiếu sự hòa hạp. hào con trung bình. việc làm ăn cũng đều yên thuận. hào tài đủ dùng.com 180 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài tương vượng. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. trong mình có tiểu tật. hào con trung bình. hào tài ấm no. hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. phải chịu cảnh thiếu nghèo. hào con đông đủ. nên thương lẫn chung lo với nhau. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ lanh lẹ. có số tạo giữ tiền tài.com 181 Tánh người vợ thông minh. hào tài ấm no. việc làm ăn đặng ấm no. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn sẽ lập nên. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. làm ăn không đặng phát đạt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài bình thường. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay lo tính. hào tài ấm no. hào con đa số. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào con đông đủ. còn thiểu phước thì đặng khá. ít vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay thắc mắc. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi KỶ HỢI . lòng hay lo tính. khá nhẫn nại làm ăn mới ấm no.http://www. về hào tài hay luân chuyển. hào con đông đủ. ít thua ai. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. hào con trung bình. hay giao thiệp. Tánh người vợ hay rầu lo. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. hào tài đủ dùng. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có duyên. có số tạo giữ tiền tài. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi mới nên. dầu sẵn của cũng khó giữ đặng. hào tài đủ no qua ngày. ăn nói lanh lẹ. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hạp. tánh tình chồng vợ cũng có phần hạp chung sống với nhau cần năng mới đặng ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ lanh lẹ. bản thân hay có bệnh nhỏ. chung lo làm ăn ngày hậu nên nhà. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. việc làm ăn kiên cố cũng đặng nên nhà Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp ý. vui vẻ. hào con trung bình. hào con đa số. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên bền chí và nhờ nơi phước đức.tuvilyso. hay đi nhiều.

hào tài tương vượng. 55 tuổi. luận việc hôn nhân không thành. hay lo tính. 49. Tánh người vợ hay lo tính. tánh lạt lòng. việc làm ăn cũng đặng nên. 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo tiền tài. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly 4. vui vẻ. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. chung sống đồng lo lập nên nhà. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 31. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Giáp Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 3.tuvilyso. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Tỵ sanh tháng 2. 8. 8. hay thắc mắc. khá nhẫn nại làm ăn đặng ấm no. Tánh người vợ hay rầy nói. 49. 25. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. 55 tuổi.com 182 (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Mậu Thân Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 31. Tuổi: ẤT TỴ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Tỵ đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái tuổi Ất Tỵ sanh tháng 7. hào con đông đủ. hào tài tương vượng. Tánh người vợ tánh sáng. Tuổi: ẤT TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) . 25. hào con trung bình. 37. 6. 1. ít vui vẻ. đến ngày chót khó nên đôi. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. 43. 43. 37. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Nhâm Dần Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19. 3. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. miệng hay rầy nói. hào tài đủ dùng. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Tỵ. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 7.http://www. có số tạo giữ tiền tài. hay có bệnh. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. khó sanh và khó nuôi.

trong ngoài thuận ý. ý tình vợ chồng hòa hạp. của tiền hay hao tản. về hào tài hay luân chuyển. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. hay giao thiệp. qua hạn sẽ lập nên. vật dụng trong nhà đủ dùng. ở với nhau làm ăn tốt. làm ăn không đặng khá. lòng hay lo tính. hào con đông đủ. nhưng buổi thành bại nhiều phen. chung sống với nhau chung lo làm ăn sẽ đặng trở nên. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. nên bền chí và kiên cố . có duyên. miệng hay rầy nói. . về tánh ý nên nhẫn nại làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. việc làm ăn đồng lo cũng đặng lập nên. hào con đông đủ. hoặc có có chút ít chức phận thêm tốt. tánh lạt lòng. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. quí nhơn trọng đãi. vật dụng trong nhà thường dùng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài ấm no. không chi đáng kỵ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay lo tính. hay có bệnh nhỏ. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. ở với nhau cần năng và chung lo làm ăn đặng ấm no. lanh lẹ. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ít vui vẻ. ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp ý. sanh con đầu là gái hạp. hào con đông đủ. hào tài đủ dùng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. Tánh người vợ tánh sáng. lo tính việc chi đều thông suốt. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ Ẹ tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng nên nhà. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài thạnh vượng. hào tài trung bình. hào con trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hưởng sự hạnh phúc ấm no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.com 183 Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng t ốt. hào tài trung bình.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính.tuvilyso. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. chân hay đi nhiều. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.

việc làm ăn nhẫn nại ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở trong cảnh thiếu nghèo một thời gian. ở với nhau vợ chồng hay tương xung. hào tài bình thường. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con đông đủ. có tay tạo giữ tiền tài. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. đặng hưởng cảnh hạnh phúc an bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. trong mình có tiểu tật. Tánh người vợ vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con trung bình. hay yêu chuộng người. Tánh người vợ chân hay đi. ý tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà đủ dùng. chung ở với nhau đồng lo làm ăn đặng. hay có tiểu bệnh. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh. chung sống với nhau làm ăn đặng nên nghiệp cả. vui vẻ. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng buổi đầu thường gặp cảnh thiếu nghèo. ngày sau sẽ lập nên. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung sống làm ăn nên nhà. qua thời gian làm ăn mới đặng tốt. hay lo tính. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào tài bình thường.http://www. hào con đông đủ. hào tài tương vượng. có duyên. hào tài phát đạt. Tánh người vợ thông minh. . hay giao thiệp. hào tài trung bình. có duyên.com 184 Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. còn thiểu phước thì đặng khá. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. ít hạp ý. tánh tình chồng vợ hòa thuận. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. qua hạn sẽ làm nên. bôn ba. hào con thiểu số. ngày hậu làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. về ý tình vợ khá kiên nhẫn. vui vẻ. tánh sáng. việc làm ăn hưởng cảnh ấm no. làm ăn khó mở mang.tuvilyso.

vui vẻ. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. Tánh người vợ hiền. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng ít hòa hạp. hay đi nhiều. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. it thua ai. Tánh người vợ thông minh. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vui vẻ. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hưởng cảnh ấm no v à bình ấm no. ăn nói việc chi cũng dễ. khá kiên cố làm ăn tốt. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ lanh lẹ. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa hạp chung sống làm ăn mới ấm no. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi CANH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) . hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài đủ dùng. lòng hay lo tính. việc làm ăn đặng ấm no. nên kiên cố làm ăn nên nhà. ít nói. vui vẻ. hào con đa số. việc làm ăn hậu tốt. hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hay giao thiệp. có duyên. vui vẻ.http://www. tánh tình chồng vợ đặng hòa hạp. hay giao thiệp.com 185 Tánh người vợ thông minh. hào tài thạnh vượng. hay hòa hạp với đời. thông minh. hào con đông đủ. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng ít hòa hạp. ch ỉnh tề. hào tài tương vượng. hào con thiểu số. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống sẽ nên nhà. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. hào tài trung bình. lanh lẹ. hào con đông đủ. làm có tài cũng thường bị hao t ài. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. lòng hay lo tính. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. trong ngoài sắp đặt yên thuận. hào tài bình thường. sanh con đầu là gái hạp. Tánh người vợ hi ền. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có duyên. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. có số tạo giữ tiền tài. lo tính đều thông suốt. hào con đông đủ. làm có tài cũng hay hao phá tài.tuvilyso. hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ lanh lẹ. lời nói hay thắc mắc.

có số tạo giữ tiền tài. 28. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ chân hay đi.tuvilyso. 39 tuổi. 35. hay có tiểu bệnh. 23. tánh sáng. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Quí Sửu Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 40 tuổi. hào con thiểu số. Tánh người vợ có duyên. hay lo tính. ít vui vẻ. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Tân Dậu Vợ lớn hơn chồng 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 29. 17. chung sống cần năng mới ấm no. 21. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. hào tài đủ no. 31. chung lo đặng nên sự nghiệp.http://www. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Đinh Mùi Chồng vợ đồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. luận việc hôn nhân không thành. hào tài đủ dùng. hào con đông đủ. hào con đa số. 27. . Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Ngọ. tánh sáng. 19. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Kỷ Dậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý.com 186 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ dùng. vui vẻ. đến ngày chót khó nên đôi. ở với nhau vợ chồng ít hạp ý. chung lo đặng nên sự nghiệp. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. Tuổi: BÍNH NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Ngọ đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. tánh lạt lòng. lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ hay rầu lo. 1. hào tài tương vượng. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Tân Sửu Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. hào con đông đủ. vui vẻ. 33. có số tạo tiền tài. việc làm ăn chung lo ấm no.

8. còn thiểu phước thì đặng khá. 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 3. 2. 4. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu.http://www. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hay có bệnh nhỏ. ít vui vẻ.com 187 Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên. nhưng buổi đầu làm ăn chưa được trơn tốt. . nên có chí cần năng và chung lo làm ăn đặng. bản thân có tiểu tật. Tuổi: BÍNH NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. chung sống với nhau cần năng cũng đặng ấm no trung bình. ưa kinh sách. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài ấm no. hào tài tương vượng. hào con rất ít. hào tài ấm no. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. chung ở với nhau chung lo làm ăn tốt. lo tính. hào tài đủ no. về hào con thiểu phước. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà thường dùng. khá bền chí và kiên cố cũng đặng ấm no. chân hay đi nhiều. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ hay lo tính. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. khó sanh và khó nuôi. và có số nuôi con nuôi. ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp. 4. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Ngọ sanh tháng 1. thường gặp cảnh thiếu nghèo. về hào con thiểu phước. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. tánh lạt lòng. Gái tuổi Bính Ngọ sanh tháng 1. tánh tình chồng vợ hòa hạp.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. sanh con đầu là gái hạp. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con thiểu số. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. thiểu phước gặp khá. qua hạn cũng đặng ấm no. Tánh người vợ hay rầu lo. bản thân hay có tiểu bệnh tật. hào con trung bình. hay giao thiệp.

ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản thân hay tiểu bệnh. bôn ba. Tánh người vợ vui vẻ. chung ở với nhau làm ăn sẽ đặng lập nên sự nghiệp. về hào con thiểu phước. hào tài đủ no. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau làm ăn cũng đặng ấm no. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. hào con trung bình. cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. hào tài bình thường. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. và có số nuôi con nuôi. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hạp ý. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. đặng sự bình an và ấm no. hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. tình bạn. lòng hay lo tính. hào con thiểu số. đặng sự bình an và ấm no. trong mình có tiểu tật.com 188 Tánh người vợ thông minh. hào con rất ít. hào con đông đủ. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. Tánh người vợ hay đi nhiều. chung sống đồng lo làm ăn đặng. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà đủ dùng. khá cần năng chung sống mới ấm no. hào tài ấm no. hào con rất ít. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. nhưng phải có nhiều phen thành bại rồi mới dễ làm ăn. ở với nhau vợ chồng c ũng đ ặngg hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vui vẻ. hay lo tính. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. . có duyên. lòng hay lo tính. hào tài trung bình. ở với nhau nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng lập nên. việc làm ăn đặng nên nhà. hay yêu chuộng người. ý tình vợ chồng hay xung khắc. nên chung lo làm ăn không chi đáng kỵ Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso.

ở với nhau vợ chồng xung khắc. ít vui vẻ. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ít vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp. về lờI tiếng nên nhẫn nại và chung lo làm ăn tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.com 189 Tánh người vợ lanh lẹ. hào con thiểu số. lanh lẹ. hào tài đủ no. ít thua ai. có số tạo giữ tiền tài. khá kiên cố mới đủ no. tánh thông minh. nhưng buổi đầu chưa được tốt trọn. chung sống với nhau làm ăn cũng đặng nên nhà. Tánh người vợ hay rầu lo. hay giao thiệp. có duyên. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Tánh người vợ thông minh. hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con rất ít. hào tài ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. nên bền chí và cần năng. chung sống làm ăn đặng nên nhà. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài trung bình.http://www. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. ở với nhau kiên cố đồng lo mới đặng ấm no. tánh tình chồng vợ hòa thuận. ít vui vẻ. vui vẻ. chung ở với nhau làm ăn tốt. lời nói hay thắc mắc. hào con trung bình. hào tài đủ no qua ngày. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo. làm có tài cũng thường bị hao tài. chung lo làm ăn đặng hưởng ấm no. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi NHÂM DẦN . vật dụng trong nhà sắp đặt đều có thứ tự.tuvilyso. hào tài trung bình. lanh lẹ. số khó giữ tiền tài. hào con trung bình. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ hiền và tề chỉnh. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay lo tính hay giao thiệp. khá nhẫn nại làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lòng hay lo tính.

Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Nhâm Tý Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 32. có số tạo tiền tài. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 36.tuvilyso. Tuổi: ĐINH MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 38. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Canh Tý Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. hào con rất ít. hào tài trung bình. 36. 24. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Giáp Thìn Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. hào con đông đủ. .http://www. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Mậu Ngọ Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 42. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. ít vui vẻ. Tánh người vợ hay rầu lo. nên thương lẫn làm ăn tốt. hay có tiểu bệnh. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 48. 26. tánh lạt lòng. hào tài tương vượng. 54 tuổi. hào con rất ít. Tánh người vợ hay lo tính. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Bính Thìn Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. hay rầy nói. 30. lời nói hay thắc mắc. luận việc hôn nhân không thành. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. khá kiên cố mới ấm no. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi CANH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 190 (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 24. đến ngày chót khó nên đôi. hào tài đủ no. 1. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Bính Ngọ Vợ lớn hơn chồng 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. hào con trung bình. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. 44 tuổi. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Mùi.

Gái tuổi Đinh Mùi sanh tháng 5. Tánh người vợ thông minh. vui vẻ. hay giao thiệp. hào tài ấm no. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Mùi sanh tháng 3. vợ chồng đặng có danh giá. hào tài đủ dùng. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng cũng đặngg hòa hạp. hào con trung bình. hào con đông đủ. quí nhơn tương trợ. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. số vợ chồng cũng đều khó giữ tiền của. vật dụng trong nhà thường dùng Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. có duyên. 1. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. về hào tài rất luân chuyển. ở với nhau vợ chồng ý tánh hòa hạp. Tánh người vợ lanh lẹ. qua hạn mới dễ làm ăn. 4 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. vật dụng trong nhà thường dùng. lòng hay lo tính.http://www. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng hưởng cảnh ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. khó sanh và khó nuôi. . 2. hào con trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. về hào tài không đặng tốt trọn. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Tánh người vợ tánh sáng. hay giao thiệp.com 191 Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính cũng đặng thông suốt. vật dụng trong nhà thường dùng.tuvilyso. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi sau làm ăn mới đặng. gặp số Tam Vinh Hiển. Tuổi: ĐINH MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 8 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. có chút ít chức phận mới dễ làm ăn mới đặng. nên Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. và có quyền chức. hào tài đủ dùng. hào con thiểu số. ưa kinh sách bản thân hay có tiểu tật. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ăn nói dễ dàng. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. việc làm ăn cần năng ngày hậu đặng ấm no trung bình. 2. 4. 9.

nên bền chí. ở với nhau cần năng mới đặng lo. nên bền chí và hào con thiểu phước. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức hoặc danh giá với đời. bản thân có tiểu tật. gặp khó hóa dễ. có tay tạo giữ tiền tài.tuvilyso. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vui vẻ. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên thương lẫn v à hòa thuận với nhau làm ăn đặng. hào tài ấm no. nhiều người hay mến thương. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hay yêu chuộng người. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào tài thường dùng. hay có ý tình vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn chung lo và nhẫn nại cũng đặng lập nên. phải chịu cảnh thiếu nghèo. không chi đáng kỵ. hào con trung bình. hay giao thiệp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. vợ chồng đều riêng lo. có duyên. dầu sẵn của cũng khó giữ đặng. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. ở với nhau vợ chồng tâm ý bất hòa. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ĐINH TỴ . vui vẻ.com 192 Tánh người vợ tánh sáng. lòng hay lo tính. tánh thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tình bạn. hào con thiểu số và có số nuôi con nuôi. hào tài đủ dùng. hào tài đủ no qua ngày. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. làm ăn việc chi cũng đều dễ dàng. về hào con thiểu phước. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. chung ở với nhau làm ăn mới đặng cảnh ấm no bình thường.http://www. Tánh người vợ lòng hay lo tính. nhiều người hay tương trợ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ ít đặng hòa hạp. ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. nên kiên cố thêm t ốt. hay lo tính. nên thương lẫn chung lo dễ làm ăn. hào con trung bình. chân hay đi nhiều. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.

ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. tề chỉnh. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay giao thiệp. Tánh người vợ thông minh. có duyên. Tánh người vợ lòng hay lo tính. . làm có tài cũng hay hao phá tài. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ hay rầy nói. tánh tình chồng vợ tâm ý bất hòa. Tánh người vợ hiền. tánh tình chồng vợ hòa thuận. bản thân có tiểu bệnh. vui vẻ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng đều riêng lo. hào tài đủ dùng. chung lo sẽ đặng nên nhà. hào tài đủ dùng.tuvilyso. việc làm ăn đặng ấm no. hào con đông đủ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con thiểu số. lòng hay lo tính. hào con đông đủ. ít vui vẻ. chung ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng lập nên. hào tài bình thường. nên kiên cố và lo làm ăn đặng nên.com 193 (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con đông đủ. hào tài trung bình. hay hòa hạp với đời. khá cần năng mới ấm no. khá kiên cố làm ăn tốt. có số tạo tiền tài. khá nhẫn nại làm ăn đặng nên. vui vẻ . Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. hào con trung bình. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ thông minh. hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ thông minh. về tánh ý nên kiên nhẫn. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay lo tính. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài ấm no. hào tài ấm no. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài đủ no. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung sống làm ăn đặng cảnh ấm no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. thông minh. hào con đông đủ. Tánh người vợ hiền ít nói. hào con thiểu số. ở với nhau ý t ánh ít hạp. ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài bình thường. hào con trung bình. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. miệng hay rầy nói. lanh lẹ. ít thua ai.

26. hào con đông đủ. 2. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ hay lo tính. có số tạo tiền tài. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Thân sanh tháng 3. 9. hay rầy nói. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. hay giao thiệp. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên. hào tài tương vượng. tánh tình chồng vợ hòa thuận. 32. bản thân có tiểu tật. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. 1. Gái tuổi Mậu Thân sanh tháng 1. 50. Tánh người vợ tánh sáng. 24. làm có tài cũng hay hao phá tài hay xung khắc. hào con thiểu số.tuvilyso. Chồng tuổi Mậu Thân vợ tuổi Quí Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18.http://www. Tuổi: MẬU THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 54 tuổi. chung sống làm ăn nên. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. đến ngày chót khó nên đôi. 4. 2. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. nên cần năng ngày hậu đặng trung bình. có số tạo tiền tài. . hào tài bình thường. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ăn nói lanh lẹ.com 194 ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ lanh lẹ. 38. hào con trung bình. 36. Chồng tuổi Mậu Thân vợ tuổi Tân Hợi Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. hào tài đủ dùng. 42. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 56 tuổi. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Thân. 8 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 1. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 30. hào tài đủ no. 48. 44. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. hào con thiểu số. lòng hay lo tính. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. luận việc hôn nhân không thành. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. chung lo làm ăn đặng nên nhà. hay đi nhiều.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. nên thương lẫn làm ăn đặng. hào tài đủ dùng qua ngày. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. ở với nhau làm ăn tốt. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. làm ăn việc chi cũng dễ. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. không chi đáng kỵ. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc còn thiểu phước thì đặng khá. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. khó sanh và khó nuôi. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con thiểu số. Tánh người vợ vui vẻ. có duyên. hào tài bình thường. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. về hào con thiểu phước. làm ăn không đặng phát đạt. quí nhơn hay tương trợ. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt.com 195 Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. Tuổi: MẬU THÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có duyên. hay lo tính. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. cầu lo thường có quí nhơn giúp đở. ưa kinh sách hay có tiểu bệnh tật. trong . hay giao thiệp. bản thân có tiểu tật. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình. chung ở với nhau cần lo làm ăn mới đặng ấm no. chân hay đi nhiều. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. nên chung lo. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chút ít quyền chức thêm tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. lòng hay lo tính. trong ngoài đều yên thuận. nhiều người mến thương. hào con thiểu số. hào con rất ít hoặc không con.http://www.

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ.http://www. vật dụng trong nhà khiếm dụng.com 196 ngoài đều thuận y ên. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. hay yêu chuộng . ý tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hưởng ấm no và an vui. hào tài đủ dùng. lo tính. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay bôn ba. vui vẻ. về lời tiếng nên nhẫn nại. lòng hay lo tính. ở với nhau lời tiếng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn.tuvilyso. khá nhẫn nại và bền chí làm ăn mới đặng no. trong mình có tiểu tật. hào tài ấm no. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi MẬU NGỌ . hào tài đủ no qua ngày. có tay tạo giữ tiền tài. phải chịu cảnh thiếu nghèo không đặng làm nên. chung sống nên nhẫn nại làm ăn mới đặng đủ no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. gặp số Nhứt Phú Quý hưởng giàu hoặc đặng khá. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vợ chồng đặng có quyền chức hay thân thế. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hoặc không con. tánh thông minh. vui vẻ. hào con rất ít. về hào con thiểu phước. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nên chung lo. vật dụng trong nhà khiếm dụng. nên kiên cố làm ăn đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. chung sống với nhau lo làm ăn mới đặng hưởng cảnh ấm no. hào con trung bình. hào con rất ít. gặp số Tam Vinh Hiển. ăn nói vớI đ ờI lanh lẹ. hào tài bình thường. gặp khó hóa dễ. hay giao thiệp tình bạn. lo tính thông suốt. chung ở với nhau làm ăn lâu sau cũng đặng nên. hào con rất ít. qua hạn dễ làm ăn. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. nên thương lẫn làm ăn tốt. tánh sáng. lòng hay lo tính. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con rất ít. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hay có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con tương vượng.

hào tài đủ dùng. khá nhẫn nại làm ăn mới đủ no. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. hay giao thiệp.http://www. hào con rất ít. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân có tiểu tật ở với nhau vợ chồng hòa hạp. khá cần năng chung lo mới đặng ấm no. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. chung sống làm ăn đặng nên nhà. lời nói hay thắc mắc. có duyên. việc làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. Tánh người vợ thông minh. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. hào con rất ít. hào con trung bình. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ít thua ai. ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài bình thường. hào tài ấm no. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hòa hạp. chung sống đồng lo làm ăn đặng nên. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hiền. Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ thông minh. hay giao thiệp. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . lanh lẹ. Tánh người vợ hay rầy nói. hào con đông đủ. hay lo tính. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con trung bình. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. tánh cộc. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có số tạo tiền tài. hào tài ấm no. lanh lẹ. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con rất ít. hào tài ấm no. ít vui vẻ. hào tài đủ no qua ngày. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít. có duyên. bản thân có tiểu bệnh. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. nên thương lẫn làm ăn tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. ít vui vẻ. hào tài đủ no qua ngày. hào con rất ít. hào tài trung bình. hay hòa thuận với đời. hay lo tính. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ.tuvilyso.com 197 (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Tánh người vợ tánh sáng. việc làm ăn kiên cố đặng ấm no. vui vẻ. an vui. ít nói. hay giao thiệp.

ăn nói hay lo tính đều đặng dễ dàng. tánh lạt lòng. chung sống làm ăn mới đặng nên. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hào tài đủ no. ý tình vợ chồng hòa hạp.http://www.tuvilyso. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng ấm no bình thường. vui vẻ. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con rất ít hoặc sanh con gái. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có quyền chức. hay giao thiệp. việc làm ăn sẽ đặng lập nên. Tánh người vợ tánh sáng. hay có bệnh. về hào tài hay luân chuyển. hào con rất ít. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. lanh lẹ. Tánh người vợ hay rầu lo. lanh lẹ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài trung bình. nên nhẫn nại hòa thuận làm ăn thêm tốt. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. có tiểu tật. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ít vui vẻ. lo tính đều thông suốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con trung bình. nhiều người hay mến thương. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con thiểu số. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá ho ặc có chút ít chức phận với đời. số khó giữ tiền tài. ít vui vẻ. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài bình thường. về tánh ý nên thương lẫn. hay có bệnh nhỏ.com 198 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa thuận. quí nhơn hay tương trợ. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào tài đủ dùng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi GIÁPTHÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài tương vượng. hay lo tính. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền tài. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung lo làm ăn sẽ đặng nên sự nghiệp. miệng hay rầy nói. về hào con thiểu phước. hào tài tương vượng. Tánh người vợ hay rầu lo. khá nhẫn nại làm ăn mới ấm no.

còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. . khó sanh và khó nuôi. nên kiên cố làm ăn đặng tốt. 2. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. hay giao thiệp. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Mậu Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. 30. hào con đông đủ. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Dậu sanh tháng 9. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 38. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tuổi: KỶ DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 1. hay đi nhiều. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 1. 30. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. tánh nóng nảy.tuvilyso. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Dậu. hào con trung bình. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Quí Dậu Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. hào tài trung bình.com 199 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Bính Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. 41 tuổi. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi CANH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay lo tính. hay có bệnh. 18. 20. 8 và tháng 3 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 42 tuổi. tánh tình chồng vợ hòa thuận. 32. 2. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Kỷ Dậu Chồng vợ đồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 4. 24. khó tánh. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. đến ngày chót khó nên đôi. 26. Tánh người vợ lanh lẹ. 29. luận việc hôn nhân không thành. Gái tuổi Kỷ Dậu sanh tháng 5. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. việc làm ăn đặng ấm no.http://www. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. 36. hào tài đủ dùng.

hay giao thiệp. chung sống với nhau kiên cố ngày hậu đặng lập nên. n ên chung lo làm ăn đặng tốt. hào tài phát đạt. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh thông minh. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. chung ở với nhau thương lẫn làm ăn đặng. . không chi đáng kỵ. làm ăn thường gặp người tương trợ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có thân thế và danh giá với đời. đồng lo làm ăn rất tốt. hào con đông đủ. ỡ với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đ ặngg sang số. cầu lo đều thông suốt. qua hạn sẽ dựng tạo nên. ý tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. bản thân hay có tiểu bệnh. hào tài bình thường. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. bản thân có tiểu tật. chân hay đi nhiều. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. có duyên. hào con trung bình. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. có duyên. có số tạo giữ tiền tài. hoặc có chức phận thêm tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt cho lắm. tánh tình chồng vợ hòa hạp.tuvilyso. lòng hay lo tính. hào con trung bình.com 200 Tuổi: KỶ DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồngg hưởng giàu hoặc đặng khá. hào tài thạnh vượng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ lòng hay lo tính. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. hào tài giao thiệp tình bạn. hào tài ấm no. hay lo tính. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. đến sau t o đặng nên nhà. hào con đông đủ. trong ngoài đều yên thuận. vui vẻ.http://www. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính mọi việc đặng thông suốt. hào tài tương vượng. ăn nói dễ dàng. nhiều người mến thương. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. đặng hưởng phúc và bình an. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian.

việc làm ăn nên kiên cố và chung lo sẽ đặng hưởng ấm no và bình an. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. chung ở với nhau làm ăn mới đặng lập nên sự nghiệp Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. hay lo tính. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình.tuvilyso. thông minh. hào con đông đủ. hào tài phát đạt. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ thông minh. hào tài trung bình. Tánh người vợ thông minh. có chí kiên nhẫn và chung lo mới đặng trọn tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp khó hóa dễ. vui vẻ. chỉnh tề. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi GIÁP TÝ . lòng hay lo tính. tánh tình chồng vợ hòa hạp. có duyên.com 201 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài tương vượng. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ hiền. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. chung sống kiên cố làm ăn tốt. hào con trung bình. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp nên kiên cố làm ăn đặng. ở với nhau đồng lo ngày hậu đặng nên nhà. bản thân có tiểu tật. hay bôn ba. ăn nói hay cầu lo đều thông suốt. hay giao thiệp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài tương vượng. có chí kiên cố làm ăn tốt. nên hòa hạp làm ăn rất tốt. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng ốt. ít thua ai. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ít vui vẻ. không chi đáng kỵ. lo tính trong mình có tiểu tật. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. lanh lẹ. làm có tài hay khiến điều hao tốn. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con đông đủ. nhiều người mến thương. ở với nhau vợ chồng hòa hạp.http://www. hào tài trung bình. hào con đông đủ. trong ngoài đều yên thuận. ăn nói việc chi cũng dễ. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và thân thế.

có số tạo giữ tiền tài. hay lo tính. Tánh người vợ thông minh. khá thương lẫn ngày hậu làm nên. buổi đầu làm ăn trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. việc làm ăn chung lo đặng cảnh ấm no. hay giao thiệp. hào con thiểu số. ưa kinh sách. hào tài trung bình. tánh tình chồng vợ hòa thuận. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi GIÁPTHÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. việc làm ăn đặng nên nhà. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. ít vui vẻ. có tiểu bệnh.http://www. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.tuvilyso. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có số tạo tiền tài. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào con đông đủ. đến sau đặng tốt. hào tài trung bình. hay giao thiệp. hào tài ấm no. chung lo làm ăn đặng cảnh ấm no. hào con trung bình. hay giao thiệp. vợ chồng đều riêng lo. tánh tình chồng vợ hòa hạp. . không chi đáng kỵ. hào con thiểu số.com 202 (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh tật. về hào tài hay luân chuyển. hào tài bình thường. vật dụng trong nhà khiếm dụng. nên đồng một lòng kiên cố làm ăn đặng hưởng sự ấm no. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay rầy nói. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. ăn nói lanh lẹ. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên kiên cố làm ăn đặng tốt. lanh lẹ. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. tánh cộc. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. hay giao thiệp. có tiểu tật. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay có bệnh nhỏ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. hào con thiểu số. Tánh người vợ lanh lẹ. ít vui vẻ. Tánh người vợ hay đi nhiều. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

khó sanh và khó nuôi. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4.tuvilyso. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tuổi: CANH TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Tuất. 6. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. 1. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 40. 12. 2. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 22. 26. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Giáp Dần Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Tánh người vợ lanh lẹ. khá kiên cố làm ăn nên. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Mậu Thân Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. 34. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Ất S ửu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm ((Tuyệt Mạng) 5. 34. 5. 22. 52 tuổi. 40 tuổi. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Quí Sửu Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý. 46.com 203 Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay giao thiệp. hay đi nhiều. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hào tài đủ dùng.http://www. 1 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Gái tuổi Canh Tuất sanh tháng 10. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Bính Dần Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Nhâm Dần Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Tuất sanh tháng 1. Tuổi: CANH TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi CANH TUẤT . Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. hào con đông đủ. 9 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 11. đến ngày chót khó nên đôi. 28. 28. luận việc hôn nhân không thành.

trong mình có tiểu tật. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. hay yêu chuộng người. chung ở với nhau khá kiên nhẫn và chung lo làm ăn mới tốt. nên thương lẫn và bền chí làm ăn đặng . hay bôn ba. có duyên. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hạp. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con đa số. gặp khó hóa dễ. hào con đông đủ. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hay lo tính. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con trung bình. ăn nói hay cầu lo đều thông suốt. Tánh người vợ vui vẻ. nhiều người hay mến thương. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ hay hòa thuận. bản thân hay có tiểu bệnh. hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. lâu sau đặng trở nên. việc làm ăn cũng đặng ấm no bình thường. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. về tâm ý bất hòa. hay giao thiệp. vợ chồng đều riêng lo. ăn nói thông suốt. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.http://www. có số nuôi con nuôi. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức hoặc danh giá thân thế.tuvilyso. làm ăn không đặng kh á. chung ở với nhau đồng một lòng làm ăn sẽ đặng lập nên. chung sống với nhau chung lo làm ăn ngày hậu đặng ấm no trung bình. hào tài ấm no. tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. chân hay đi nhiều. có chí kiên cố làm ăn thêm tốt. hào con đa số. qua hạn đặng làm ăn nên. không chi đáng kỵ. chung sống với nhau làm ăn đặng cảnh ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian.com 204 (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. trong mình có tiểu tật. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận quí nhơn giúp đở. hào tài đủ dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. cầu lo cũng dễ làm ăn. lo tính. . hào tài ấm no. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vui vẻ. nên nhẫn nại để làm ăn. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào tài trung bình.

gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. lời nói hay ít thua ai. bản thân có tiểu bệnh. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên bền chí về lời tiếng nên nhẫn nại. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài trung bình. hay hòa hạp với đời. vui vẻ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. hào con đa số. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. kiên cố làm ăn đặng. Tánh người vợ thông minh. hay lo tính. nên bền chí và kiên cố đến sau dễ làm ăn. ý tình vợ chồng c ũng đ ặngg hòa hạp. có duyên. đến sau làm ăn mới đặng tốt. hào con trung bình. việc làm ăn ngày hậu đặng nên. vui vẻ. lanh lẹ. hào tài bình thường. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con đông đủ. hào tài đủ dùng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chung ở với nhau nên thương lẫn và đồng lo làm ăn đặng. có duyên. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. lòng hay lo tính. . qua hạn làm ăn tốt. vui vẻ.com 205 Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con đa số. Tánh người vợ lanh lẹ. nhưng buổi đầu làm ăn tầm thường. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian. có số tạo giữ tiền tài.tuvilyso. làm ăn không đặng phát đạt. chung sống làm ăn đặng ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. lâu sau cũng dễ làm ăn. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hi ền ít nói. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp. không chi đáng kỵ. hay giao thiệp. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào tài đủ no. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ thông minh. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ thông minh. hào con đa số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài ấm no.http://www. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. lời nói hay thắc mắc. vật dụng trong nhà đủ dùng. ăn nói việc chi cũng dễ. chung sống với nhau chung lo làm ăn sẽ tạo nên sự nghiệp.

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lanh lẹ.com 206 Tánh người vợ hiền. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. nên kiên cố sẽ đặng ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. hay lo tính. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. việc làm ăn chung lo cũng đặng thủ thường. chân hay đi nhiều. Tánh người vợ can đảm. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài đủ no. ý lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau ngày hậu đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài tương vượng. hay giao thiệp. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay có bệnh nhỏ. lòng hay lo tính. hào con đông đủ. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Tánh người vợ nóng nảy. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài.tuvilyso. trong ngoài đều có thứ tự. có duyên.http://www. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. ở với nhau cần năng mới ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ hay rầu lo. phải chịu nhiều lần thành bại ngày hậu mới nên. có ngườii giúp đở mọi việc thông suốt. chung với nhau làm ăn mới đặng nên. hào tài thịnh vượng. lanh lẹ. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên nhẫn nại làm ăn mới đặng. vui vẻ. hào con trung bình. đồngg một lòng làm nên sự nghiệp. hay giao thiệp. hào con thiểu số. hào tài ấm no. tề chỉnh. ở với nhau ít đặng hòa hạp. tánh cộc. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn bình thường. ít vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ẤT TỴ . kỹ lưỡng. ý tình vợ chồng lời tiếng hay xung khắc. hào con thiểu số. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng buổi buổi đầu làm ăn không đặng khá. tánh lạt lòng. hào con trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hay giao thiệp. nên nhẫn nại làm ăn tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng trở nên. chung sống với nhau kh á cần năng mới đặng lập nên. hào tài đủ no. nên kiên nhẫn làm ăn cũng đặng bình thường. Tánh người vợ tánh sáng.

việc làm ăn chung lo đặng nên nhà. XIN LƯU Ý . 37. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. hào con trung bình. hay rầy nói . 41 tuổi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi . Tánh người vợ hay lo tính. số khó giữ tiền tài. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hào tài ấm no.http://www. luận việc hôn nhân không thành. hay lo tính. Tánh người vợ vui vẻ. hào tài thịnh vượng. 39.com 207 (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng bình thường. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 27. 29. ít vui vẻ. đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi: TÂN HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Hợi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 31. 19. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 1. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. hào tài ấm no. 33. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Ất S ửu Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)) 5. 35. 25. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Mậu Thân Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Đinh Mùi Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 21. ở với nhau ý tình vợ chồng hòa hạp. có tay tạo giữ tiền tài.tuvilyso. 45 tuổi. ở với nhau cũng có phần hòa hạp. hào con đa số Tánh người vợ hay rầu lo. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. việc làm ăn cũng đặng lập nên. hào con đông đủ. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Hợi. 23. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Quí Sửu Chồng vợ đồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2.

chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. ở với nhau đồng lo tính sẽ nên sự nghiệp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn phát đạt. hoặc có con nuôi. hưởng đặng hạnh phúc ấm êm. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. khó sanh và khó nuôi. hào tài bình thường. Tánh người vợ thông minh. gặp số Nhì Bần Tiện phải gặp cảnh thiếu nghèo buổi đầu. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. mỗi việc đều thuận ý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay lo tính. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con rất ít.com 208 Trai tuổi Tân Hợi sanh tháng 1. lòng hay lo tính. 10. ý tình vợ chồng hòa hạp ở với nhau đặng hưởng cảnh ấm no. Tánh người vợ vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà đủ dùng. ăn nóii việc chi cũng dễ. Tánh người vợ hòa thuận. hào tài thịnh vượng. Gái tuổi Tân Hợi sanh tháng 10. lo tính đặng thông suốt. lo tính có quí nhơn giúp đở. gặp số Tam Vinh Hiển có quí nhơn giúp đở hoặc có quyền chức chút ít. hào tài trung bình. hào con rất ít. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài thịnh vượng. hay giao thiệp có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà thường dùng. có duyên. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. 9. vui vẻ. không chi đáng kỵ. chung ở với nhau nên thương lẫn làm ăn cũng đặng ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.http://www. 7. rồi sau cũng đặng ấm no. 5 và tháng 6 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay yêu chuộng người. bản thân hay có tiểu bệnh. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tuổi: TÂN HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 1 và tháng 6 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. lo tính sáng suốt.tuvilyso. không chi đáng kỵ Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài trung bình. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn bình thường. nên chung lo hòa hạp làm ăn mới tốt. 7. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng lo tính trong ngoài đều thuận ý.

tánh tình chồng vợ hòa thuận. Tánh người vợ thông minh. t ề ch ỉnh v à thông minh. lo tính đều thông suốt. ít n ói. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. gặp số Nhứt Phú Quý làm ăn phát đạt. vui vẻ. Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ thông minh. ở với nhau ý tình vợ chồng hòa thuận. vật dụng trong nhà sắp đặt trang ho àng. lời n ói ít thua ai. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. hào tài phát đạt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lo tính sáng suốt. Tánh người vợ hi ền. hào con thiểu số. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có duyên. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh sáng hay bôn ba lo tính. còn thiểu phước thì đặng khá. còn lời tiếng thiếu sự hòa thuận. . chung ở với nhau khá nhẫn nại mến thương làm ăn rất tốt. hào con thiểu số. sanh con đầu là gái hạp. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau tốt về hào con. việc làm ăn cũng đặng nên. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. chung sống với nhau cần năng chung lo cũng dặng cảnh ấm no. vui vẻ. hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ hi ền. lời nói hay thắc mắc. hào con rất ít. việc làm ăn đặng ấm no. lanh lẹ hay giao thiệp. hào tài phát đạt hào con đa số. hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. hào con trung bình. khá kiên cố làm ăn đặng. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung sống với nhau lập nên sự nghiệp.tuvilyso. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau t âm ý hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài th ạnh v ư ợng. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. đến sau đặng ấm no.http://www. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh tình chồng vợ ít hòa hạp. hào tài ấm no. lòng hay lo tính. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.com 209 Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hay hòa hạp với nhau. trong mình có tiểu tật.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ngày hậu đặng trung bình. ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. hiền hòa. chung sống với nhau lập nên sự nghiệp. hào con trung bình. hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. lo tính ít đặng thông suốt. hào tài tương vượng. hào tài phát đạt. hào tài tương vượng. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. vui vẻ. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ can đảm. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. kỹ lưỡng có tiểu tật. chân hay đi nhiều. hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài. ý tình vợ chồng hòa hạp.com 210 Tánh người vợ khôn ngoan. ý tình vợ chồng ít hòa hạp. . Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ dùng. sự sống bình thường. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. hào con rất ít. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau kiên cố làm ăn đặng. có duyên. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ chân hay đi. hay giao thiệp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không tốt. nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. bản thân có tiểu tật. hào con thiểu số.http://www. hào tài đủ no. chân hay đi nhiều. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. tánh tình chồng vợ hòa hạp. lòng hay lo tính. hào con trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. tánh cộc. ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên nh à. hào con đông đủ.tuvilyso. hay giao thiệp. ở với nhau ý tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh cộc. Tánh người vợ thông minh. vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng lo tính thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. nên kiên cố sẽ ấm no. tánh sáng. ở với nhau có phần hòa hạp. hào tài ấm no. quí nhơn giúp đở trong ngoài đều thu ận ý. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. hay lo tính. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.

http://www. 2. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. vui vẻ. ít vui vẻ. Tánh người vợ hay lo tính. Muốn biết rõ số mạng của mình xin quý vị xem tiếp quyển số DIỄN CẦM TAM THẾ Tuổi: CANH TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Tuổi: NHÂM TÝ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.com 211 Tánh người vợ hay rầu lo. việc làm ăn sẽ đặng lập nên. thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi. tất nhiên c ảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no. hay có bệnh nhỏ. 3. lòng hay lo tính. tánh lạt lòng. tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm. ít vui vẻ. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi. nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. hào tài phát đạt. lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 1. hào con trung bình.tuvilyso. hào con rất ít. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Tý. miệng hay rầy nói. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài phát đạt. ở với nhau lời nói hay xung khắc. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Nhâm Tý Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. số khó giữ tiền tài. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. CẢNH: TỨ ĐẠT ĐẠO SỐ TỨ ĐẠT ĐẠO CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. làm ăn đặng lập nên. nơi ăn chốn ở có phần chật vật. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau ý tình vợ chồng hòa thuận. hay có bệnh nhỏ. có nhiều điểm hạp cộng lại. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Mậu Ngọ . ở với nhau tánh ý hòa hạp. sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn. Tánh người vợ tánh sáng. hào con bình thường. chung sống cần năng làm ăn đặng. nên nhẫn nại làm ăn tốt. tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả.

đến ngày chót khó nên đôi. 7. chung ở với nhau làm ăn kiên cố đặng cảnh ấm no trung bình. 28. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Bính Ngọ Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. hào tài phát đạt. 7. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên. 32. 36. 26. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. không chi đáng kỵ. hào con trung bình. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. vui vẻ. 24.http://www. Gái tuổi Canh Tuất sanh tháng 1. vật dụng trong nhà thường dùng. hay lo tính. Tánh người vợ hay lo tính. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. khó sanh và khó nuôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau tốt đặng hưởng cảnh ấm êm. 38. 12.tuvilyso. có tay tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hào con trung bình. 6. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng hòa hạp. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 30. tánh thông minh. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. có duyên. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. . lo tính đều thuận ý. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 18. lo tính có quí nhơn giúp đở. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. luận việc hôn nhân không thành. 34. tình bạn. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 44 tuổi. bản thân hay có tiểu bệnh. hoặc có chút ít quyền chức. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn thông suốt. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 22. gặp số Tam Vinh Hiển. 3. hay giao thiệp. 11 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Tuất sanh tháng 1.com 212 Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4.40 tuổi. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi: NHÂM TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp.

trong ngoài đều thuận ý. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con đông đủ. hay hòa hạp với đời. hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt cho lắm. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn thông suốt. tánh sáng. trong mình có tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn t ốt. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. lo tính việc chi đều thuận ý. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt . không đặng vui vẻ cho l ắm. gặp số Tứ Đạt Đạo việc làm ăn thủ thường. chung ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng ấm no. vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. vật dụng trong nhà đầy đủ.http://www. bản thân c ó tiểu bệnh t ật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vui vẻ. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ tánh hiền. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ít nói. lo tính.tuvilyso. khá thương lẫn và nhẫn nại làm ăn tốt. bản thân có tiểu bệnh tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau danh giá đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con thiểu số. hào con trung bình. không chi đáng kỵ Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau trung bình . hào con thiểu số. hay bôn ba. hào tài phát đạt.com 213 Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. sự sống kém hẹp. chung sống với nhau cần năng chung lo ngày hậu sẽ đặng ấm no. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt . Tánh người vợ thông minh. ý tình vợ chồng hòa thuận ở với nhau cần năng làm ăn mới đặng nên nhà. ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài bình thường. đặng hưởng cảnh hạnh phúc ấm êm. c ầu lo vi ệc chi th ư ờngg c ó quí nhơn giúp đở. lòng hay lo tính. vui vẻ. vợ chồng lo tính việc chi đều khác ý. gặp số Nhứt Phú Quý. hào tài ấm no. ĐOÁN PHỤ THÊM . hay lo tính. sanh con đầu là gái hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nên cần lo sẽ đặng ấm no. hào tài đủ dùng. hào tài trung bình. ăn n óii việc chi cũng dễ. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau trung bình . chung sống đồng m ột lòng làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung sống với nhau nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no.

hào con đa số. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung sống với nhau đồng một lòng làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. hào tài ấm no. hào tài bình thường. Tánh người vợ thông minh. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh cộc. lanh lẹ. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. hay giao thiệp. hào tài trung bình. hào con đông đủ. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. chân hay đi nhiều. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ can đ ảm. tề chỉnh. hào con đông đủ. việc làm ăn đặng lập nên. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ t ánh hi ền.tuvilyso. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng ít hòa thuận nên kiên cố làm ăn đặng. Tánh người vợ hiền. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hòa hạp. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. khá kiên cố làm ăn tốt. có tay tạo giữ tiền tài. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chân hay đi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài tương vượng.com 214 Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài trung bình. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. và thông minh. tánh cộc. bản thân hay có bệnh nhỏ. ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính đặng thông suốt. Tánh người vợ chân hay đi. hay giao thiệp. trong ngoài sắp đặt đều thuận ỵ. hào tài phát đạt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. thông minh v à kỹ lưỡng. đặng hưởng cảnh ấm no. lời nói ít thua ai. hào con thiểu số. hào tài thịnh vượng.http://www. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. nên kiên cố đồng lo làm ăn đặng . hào con thiểu số. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) . bản thân hay có tiểu bệnh tật. Tánh người vợ hay rầy nói. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ thông minh.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ăn nói việc chi cũng dễ. Tánh người vợ tánh sáng. làm ăn đặng nên nhà. nên kiên nhẫn làm ăn đặng. số khó giữ tiền.com 215 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. hào tài trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ tánh sáng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. chung sống với nhau cần năng làm ăn ngày hậu ấm no. lanh lẹ. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau nhẫn nại làm ăn sẽ đặng nên. đến sau làm ăn mới tốt. Tánh người vợ tánh sáng. việc làm ăn đặng lập nên. gặp số Nhứt Phú Quý. hay có bệnh nhỏ. bản thân có tiểu bệnh tật. có duyên. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con thiểu số. bản thân hay có tiểu bệnh tật. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ thông minh. hào tài tương vượng. hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh sáng. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Sửu. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. hào con trung bình. hào con trung bình. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh tình chồng vợ l ờii ti ếng ít hòa hạp. vui vẻ. Tánh người vợ hay rầu lo. chân hay đi nhiều. Chồng tuổi Quí Sửu vợ tuổi Nhâm Tuất Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . lo tính thông suốt. hào con đa số. có tay tạo giữ tiền tài.tuvilyso. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. hào con trung bình. Tuổi: QUÍ SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.http://www. hay giao thiệp. ít vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. đến sau cũng đặng lập nên. hào tài bình thường. ưa kinh sách. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa thuận ở với nhau chung lo làm ăn sẽ đặng lập nên. hay giao thiệp. không chi đáng kỵ. gặp số Nhì Bần Tiện buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo. 1. bản thân hay có bệnh nhỏ. lòng hay lo tính.

vật dụng trong nhà sắp đặt trang ho àng. bản thân có tiểu bệnh. 35.http://www. XIN LƯU Ý Trai tuổi Quí Sửu sanh tháng 1. 4 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tuổi: QUÍ SỬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. vật dụng trong nhà thường dùng. bản thân có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay yêu chuộng ngườ. 7. Tánh người vợ hay lo. ở với nhau vợ chồng đặng hòa thuận. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. vui vẻ cho lắm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau danh giá đặng tốt. đến ngày chót khó nên đôi. 27. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. đặng hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. đôi lần thành bại rồi sau mới nên. làm ăn cần năng cũng đặng lập nên. 21. có duyên. . Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. 39. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển. luận việc hôn nhân không thành.tuvilyso. hào tài đủ dùng. cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hào con trung bình. 35. Chồng tuổi Quí Sửu vợ tuổi Canh Tuất Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. 23. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. lo tính đều dễ dàng. cần năng ngày hậu đặng trung bình. hào con đông đủ. hay giao thiệp tình bạn. 29. 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hào tài ấm no. hào tài phát đạt. lòng hay lo tính. 9. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. ở với nhau nên kiên cố chung lo cũng đặng cảnh ấm no. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dần mới nhằm căn duyên. khó sanh và khó nuôi. 23. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Gái tuổi Quí Sửu sanh tháng 5. 33. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. gặp số Nhứt Phú Quý. cầu lo việc chi thường có quí nhơn giúp đở. không chi đáng kỵ. 41 tuổi. có tay tạo giữ tiền tài.com 216 2. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. 39 tuổi. vật dụng trong nhà thường dùng. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. tánh thông minh.

có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.com 217 Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. . Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà sắp đặt vui v ẻ. có chút quyền chức thêm tốt. chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn cũng đặng ấm no. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lòng hay lo tính. ăn ở với nhau n ên kiên nhẫn đồng lo làm ăn t ốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. lo tính đều thuận ý. ăn nói việc chi cũng dễ. gặp số Tam Vinh Hiển. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ lanh lẹ. vợ chồng tánh ý ít đặng hòa hạp. đặng hưởng cảnh hạnh phúc ấm no yên vui. hào con trung bình. ở với nhau nên thương lẫn khá nhẫn nại làm ăn mới đặng tốt. lớn tuổi lập nên sự nghiệp. gặp số Tam Vinh Hiển cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. gặp số Nhì Bần Tiện qua nhiều phen th ành bại rồi sau mới ấm no. không chi đáng kỵ. lòng hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống đồng một lòng làm ăn đặng nên sự nghiệp. có duyên. lòng hay lo tính. có duyên.tuvilyso. vui vẻ. bản thân có tiểu bệnh tật. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. hào tài tương vượng. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa thuận. Tánh người vợ thông minh. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính thông suốt. hào tài phát đạt. Tánh người vợ thông minh vui vẻ. hào con đa số. vật dụng trong nhà đầy đủ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. không đặng vui vẻ cho lắm. v ề tâm ý bất đồng. hào tài thịnh vượng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vui vẻ cho lắm. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. trong ngoài đều thuận ý. ăn nói việc chi cũng dễ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. vui vẻ cho lắm. hay tương xứng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với đặng trung bình. hào con trung bình. hào con đa số. vui vẻ. hào tài phát đạt. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính đặng thông suốt.http://www. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng n ên sự nghiệp.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa thuận. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ tánh hiền. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. cầu lo có quí nhơn. hay giao thiệp tánh cộc. khá cần năng làm ăn đặng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng lo tính đều thông suốt. hào tài bình thường.tuvilyso. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh cộc. hào tài trung bình. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ can đảm. việc làm ăn đặng nên nhà. hào tài đủ no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tề chỉnh và thông minh. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi KỶ TỴ . Tánh người vợ chân hay đi. hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình.com 218 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay hòa thuận với đời. hào con thiểu số. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vui vẻ. ít nói. ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài phát đạt. hay giao thiệp. hào tài tương vượng. nên kiên cố làm ăn đặng. có số tạo giữ tiền tài. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. lanh lẹ. ý tình vợ chồng hòa thuận. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. việc làm ăn cần năng mới đặng ấm no. Tánh người vợ hay rầy nói. hào con đông đủ. hay lo tính.http://www. chung ở với nhau làm ăn cũ ng đặng ấm no. hào con đa số. ăn nói việc chi cũng dễ. hào con đa số. có số tạo giữ tiền tài. hay giao thiệp. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. bản tính ít đặng vui vẻ. hào con đông đủ. không chi đáng kỵ. bản thân có tiểu bệnh tật. ý lanh lẹ. Tánh người vợ hiền. hào tài ấm no. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ có duyên. ở với nhau cũng có phần hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. việc làm ăn đặng nên. có số nuôi con nuôi. chân hay đi nhiều.

ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa thuận. vui vẻ. Tánh người vợ hiền. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no. Tánh người vợ thông minh. chung sống với nhau nên làm ăn rất tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. nên nhẫn nại việc làm ăn tốt. hào con đa số.tuvilyso. trong ngoài đặngg thuận ý. chân hay đi nhiều. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. . vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. bản thân có tiểu tật. tánh cộc. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vợ chồng hay tương xung. bản thân có tiểu bệnh tật. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ bôn ba. hào tài tương vượng. hào con đa số.com 219 (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng. vui vẻ. không chi đáng kỵ. có duyên. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con trung bình. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. hay lo tính. lòng hay lo tính. hay giao thiệp. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. việc làm ăn đặng tốt. hào con đa số. hào tài tương vượng. ít h ạp ý. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài bình thường. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đông đủ. hào tài phát đạt. Tánh người vợ thông minh. ý tình vợ chồng hòa hạp. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau kiên cố làm ăn đặng. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính việc đều thông suốt. hào tài đủ dùng. hào tài tương vượng. hào con thiểu số. vui vẻ. việc làm ăn sẽ đặng nên. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. ưa kinh sách.http://www. hay giao thiệp. ngày hậu làm ăn rất tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. thông minh v à kỹ lưỡng. chân hay đi nhiều.

hào tài ấm no thường.http://www. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 44 tuổi. 38. đến ngày chót khó nên đôi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. hào con thiểu số.tuvilyso. 12. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Dần. luận việc hôn nhân không thành. 36. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Kỷ Dậu Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20. 26. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. 24. hào con đông đủ. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn.com 220 Tánh người vợ tánh sáng. lanh lẹ. tánh tình chồng vợ hòa thuận. 36. 8 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 32. nên nhẫn nại làm ăn tốt. hay có bệnh nhỏ. 1. việc làm ăn bình thường. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Đinh Tỵ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. miệng hay rầy nói. ở với nhau đồng lo làm ăn đặng nên. tánh lạt lòng. 2. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. 42 tuổi. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 9. hào tài tương vượng. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Kỷ Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 38. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 4. 26. Tuổi: GIÁP DẦN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 24. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. . Tánh người vợ hay rầu lo ít vui vẻ. 30. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ lòng hay lo tính. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Dần sanh tháng 3. hay giao thiệp. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên.

hào tài ấm no. Tánh người vợ hay rầu lo. vui vẻ. việc làm ăn chung lo cũng đặng tạo nên nhà. no ấm và an vui. ở với nhau tánh tình chồng vợ hòa thuận. hay lo tính. hay tương xung. hào con trung bình. hay giao thiệp. có duyên. lập nên hay thông minh. 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. gặp số Nhì Bần Tiện sự sống kém hẹp. bản thân có tiểu tật. gặp số Nhứt Phú Quý phải trải qua nhiều phen thành bại rồi sau mới thành nên. làm ăn không đặng phát đạt cho lắm. tình bạn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tuổi: GIÁP DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hoặc có danh phận với đời. vật dụng trong nhà khiếm dụng.tuvilyso. hay bôn ba lo tính. chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. có duyên. nên cần năng làm ăn mới đặng. Tánh người vợ lanh lẹ. cầu lo việc chi cũng dễ. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh sáng. khó sanh và khó nuôi. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng khác ý. gặp số Nhứt Phú Quý lo tính đặng thông suốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. ít đặng vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển. ăn ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. chung sống với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có chút ít quyền chức thêm tốt. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. 10. hào tài trung bình.http://www. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con đông đủ. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài.com 221 Gái tuổi Quí Sửu sanh tháng 4. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con rất ít. không chi đáng kỵ. ngày hậu làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài trung bình. hào con thiểu số. lòng hay lo tính. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính trong ngoài cũng đặng thông suốt. trong mình có tiểu tật. tánh thông minh. . ăn nói việc chi cũng dễ.hào con rất ít. chung sống với nhau làm ăn mới đặng ấm no. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con.

ý tình vợ chồng hòa thuận. lanh lẹ. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh cộc. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng ở với nhau hòa thuận. có số tạo giữ tiền tài. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ hay rầy nói. về tánh ý hay xung khắc. tánh tình chồng vợ cũng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con rất ít. chân hay đi nhiều. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con rất ít. tánh cộc. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ can đảm. khá tiết kiệm cần năng làm ăn mới đặng. hào tài đủ dùng.http://www. ở với nhau nên kiên cố cần năng mới đặng t ốt. hào tài ấm no.tuvilyso. cầu lo có quí nhơn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý phải chịu nhiều lần thành bại rồi sau làm ăn mới đặng. hay lo tính. hào con thiểu số. tề chỉnh. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lanh lẹ hay giao thiệp lời nói ít thua ai. hào tài bình thường. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn đặng lập nên. vật dụng trong nhà đủ dùng. việc làm ăn đặng bình thường. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. . chung sống với nhau làm ăn tốt.com 222 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau việc làm ăn có phần tốt. hào con đông đủ. Tánh người vợ thông minh. hào con trung bình. bản tâm ít đặng vui vẻ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ hiền. nên kiên cố làm ăn đặng. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. thông minh. hào con rất ít. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức dễ làm ăn. hào tài đủ dùng. bản thân hay có bệnh nhỏ.

không chi đáng kỵ. hay lo tính. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con trung bình. có duyên. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hay giao thiệp. có tay tạo giữ tiền tài. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con trung bình. hào tài tương vượng.http://www. ý tình vợ chồng hòa hạp. chung ở với nhau nên thương lẫn làm ăn tốt.com 223 Tánh người vợ bôn ba. bản thân hay có tiểu bệnh. tánh tình chồng vợ hòa thuận. nên kiên cố làm ăn đặng ấm no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung sống làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.tuvilyso. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. có duyên. . bản thân có tiểu tật. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổI) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. gặp số Tam Vinh Hiển ăn nói việc chi cũng dễ. hay lo tính. hào tài đủ dùng. khá cần năng làm ăn mới ấm no. Tánh người vợ lời tiếng nói nóng nảy. hoặc có ít quyền chức thêm tốt. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài thạnh vuợng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con đông đủ. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung ở với nhau chung làm ăn mới đặng nên nhà. tánh cộc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. khá nhẫn nại làm ăn tốt. Tánh người vợ thông minh. vui vẻ. hay hờn mát. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh lạt lòng. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. ngày hậu làm ăn đặng. Tánh người vợ hay rầy nói. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay giao thiệp. gặp số Tam Vinh Hiển lo tính thông suốt. vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện lo tính không đặng thông suốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chân hay đi. hào tài bình thường. sự sống kém hẹp. cầu lo có quí nhơn. khá nhẫn nại sẽ đặng nên. hào con trung bình. chân hay đi nhiều. hào con rất ít. vật dụng trong nhà khiếm dụng.

tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. hào con rất ít. hay giao thiệp. bản thân có tiểu bệnh tật. hào con trung bình.http://www. hay có bệnh nhỏ. hào con rất ít Tánh người vợ hay rầu lo. 24. ít vui vẻ. tánh lạt lòng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 40 tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. việc làm ăn đặng ấm no trung bình. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Giáp Dần Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 34. tánh tình chồng vợ hòa hạp. đến ngày chót khó nên đôi.com 224 Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.tuvilyso. hay giao thiệp. . việc làm ăn kiên cố mới đủ no. 22. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Mẹo. Tánh người vợ tánh sáng. 28. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 26. ưa kinh sách. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Mậu Thân Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. hào tài đủ no. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Tuổi: ẤT MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Mẹo đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 22. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài bình thường. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. 28. 34. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. khá nhẫn nại làm ăn tốt. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. hào tài trung bình. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Nhâm Tý Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. Tánh người vợ thông minh. 1. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Bính Dần Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. lanh lẹ. 40 tuổi. 36.

không chi đáng kỵ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà đủ dùng. chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn đặng tốt. có duyên. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. hào tài trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển. 10.tuvilyso. ngày hậu làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào con đông đủ. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp.com 225 XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 9. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 1. hào tài trung bình. hay giao thiệp tình bạn. hay bôn ba lo tính. lòng hay lo tính. chung ở với nhau n ên kiên cố cần năng làm ăn mới đặng. lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. có số tạo giữ tiền tài. 2. 8 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Tánh người vợ lanh lẹ. khá chung lo làm ăn mới đặng. có chút quyền chức thêm tốt. tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài. hào con đông đủ. đặng ấm no an vui. trong mình có tiểu tật. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. việc làm ăn sẽ đặng tạo nên nhà. gặp số Nhứt Phú Quý phải trải qua nhiều phen thành bại rồi sau mới thành nên. 4. cầu lo việc chi cũng dễ. khó sanh và khó nuôi. gặp số Nhì Bần Tiện đôi lần thất bại rồi đặng nên. hào con rất ít. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính trong ngoài cũng đặng thông suốt. 12. vui vẻ. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có duyên. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình.http://www. tánh thông minh. ở với nhau tánh tình chồng vợ hòa thuận. chung sống với nhau làm ăn sẽ đặng ấm no. Tuổi: ẤT MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 10. vui vẻ. hào con thiểu số. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) .

tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ý lanh lẹ. về tánh ý khá nhẫn nại. sự sống có phần kém hẹp.tuvilyso. có duyên. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. việc làm ăn đặng nên nhà. Tánh người vợ thông minh. hay giao thiệp. bản thân có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. hào tài ấm no.com 226 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh hiền. ăn nói việc chi cũng dễ. vật dụng trong nhà thường dùng. sanh con đầu là gái hạp. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ hay rầy nói. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. thông minh. ở với nhau đồng lo làm ăn lập nên sự nghiệp. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. việc làm ăn đặng ấm no. Tánh người vợ có duyên. về hào tài hay luân chuyển. Tánh người vợ tề chỉnh. tánh tình chồng vợ hay tương xung. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) . hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài tương vượng hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài. lời nói ít thua ai. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. lanh lẹ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ở với nhau vợ chồng làm ăn đặng ấm no. ít nói. hào con rất ít. ở với nhau nên kiên cố nhẫn nại làm ăn mới đặng. chung sống n ên kiên cố đồng lo làm ăn tốt. ý tình vợ chồng đ ặngg hòa thuận. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính bình thường. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay hòa hạp với đời. vui vẻ.http://www. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con trung bình. hào tài đủ no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài. gặp số Nhứt Phú Quý lo tính đặng thông suốt. nên cần năng ngày hậu đặng trung bình. hào tài trung bình. ăn nói việc chi cũng dễ. hay giao thiệp. ăn nói việc chi cũng dễ. hào con trung bình. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. vui vẻ.

Tánh người vợ hay rầy nói. hào tài ấm no. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay hờn mát. hào tài đủ no. vui vẻ. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chân hay đi. bản thân có tiểu t ật bệnh. tánh tình chồng vợ hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài thạnh vượng. hào con trung bình. hào tài bình thường. hào con rất ít. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) . Tánh người vợ hiền. khá cần năng làm ăn đặng trung bình. tánh cộc. chân hay đi. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Tánh người vợ thông minh.tuvilyso. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng hòa hạp n ên kiên cố làm ăn đặng. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ can đảm. chân hay đi. chung sống với nhau làm ăn sẽ đặng nên nhà. thông minh v à kỹ lưỡng. lo tính trong ngoài đều thuận ý. Tánh người vợ tánh sáng. hào con trung bình. Tánh người vợ hay lo tính. Tánh người vợ bôn ba. n ên kiên cố làm ăn đặng ấm no. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con đông đủ. vợ chồng hòa thuận. tánh lạt lòng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. có duyên. vui vẻ. ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. bản thân hay có tiểu bệnh. vui vẻ. tánh cộc.com 227 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có tay tạo giữ tiền tài. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý lo tính đặng thông suốt. có duyên. tánh tình chồng vợ hay tương xung. chân hay đi nhiều. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. hào con thiểu phước. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng có phần hòa hạp. khá nhẫn nại làm ăn tốt. hào tài đủ dùng.http://www. Tánh tình người vợ lời tiếng nói nóng nảy. hay lo tính. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. việc làm ăn ngày hậu đặng nên. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài tương vượng. hào con thiểu số.

http://www. hào con thiểu số. hào tài đủ dùng. 30. Tuổi: BÍNH THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. kh á kiên cố làm ăn tốt. chân hay đi nhi ều. 1. 24. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. hào tài ấm no. 38. 32. kh á nhẫn nại làm ăn mới đặng. Tánh người vợ tánh sáng. 43 tuổi. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 9. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. lòng hay lo tính. 2. 26. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 6. ở với nhau làm ăn tốt. 33. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài trung bình.tuvilyso. hào con trung bình. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Thìn. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Thìn sanh tháng 4. 1 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. tháng 12 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tuổi: BÍNH THÌN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi BÍNH THÌN . Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 12. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. 1. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. 36. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. 21. 12. bản thân có tiểu t ật. hay lo tính. đến ngày chót khó nên đôi.com 228 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Hợi mới nhằm căn duyên. 41 tuổi. 8 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Bính Thìn sanh tháng 6. hào con thiểu số Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ tánh sáng. 29. khó sanh và khó nuôi. 20. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Quí Sửu Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. lanh lẹ. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. có duyên. luận việc hôn nhân không thành. tánh tình chồng vợ hòa thuận. vui vẻ.

. hào con rất ít. vật dụng trong nhà đều đủ. Tánh người vợ hay rầu lo. nên cần năng làm ăn mới đặng. hào con thiểu số. Tánh người vợ thông minh. tánh tình chồng vợ hay t ư ơng xung. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con đông đủ. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng tốt. chung sống đồng lo làm ăn đặng nên nhà. chung sống với nhau kiên cố cần lo làm ăn cũng đặng ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng sống cảnh thiếu nghèo. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng tốt. có chút ít quyền chức làm ăn tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà đủ dùng. hòa hạp với đời. hào tài đủ no. hào tài đủ no qua ng ày. chung ở với nhau đặng lập nên. có duyên. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. không đặng vui vẻ cho lắm. ở với nhau cần năng làm ăn mới đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ tánh hiền. vui vẻ. lanh lẹ. có chút ít quyền chức thêm tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. gặp số Nhứt Phú Quý. bản thân có tiểu bệnh. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. làm ăn không đặng phát đạt. hào tài ấm no. hào tài bình thường. có số tạo giữ tiền tài.http://www. bản thân có tiểu tật. hào con rất ít. lòng hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. cầu lo có quí nhơn. không chi đáng kỵ Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng tốt. hay bôn ba. lo tính. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng tốt. chung sống với nhau khá làm ăn mới đặng. lo tính việc chi đều thuận ý.com 229 (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài tương vượng. Tánh người vợ thông minh. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. gặp số Tam Vinh Hiển lo tính việc chi cũng có quí nhơn. khá kiên cố chung lo. không chi đáng kỵ. ít nói. gặp số Tứ Đạt Đạo sự sống trung bình. vui vẻ. hay giao thiệp. lời nói hay thắc mắc. việc làm ăn s ẽ lập nên. hào tài kém hẹp. ý tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý mỗI việc thông suốt. đặng có ấm no trung bình. trong mình ó tiểu tật. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con đông đủ. làm ăn khó lập nên. Tánh người vợ lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận.tuvilyso. đôi phen thành bạ làm ăn mới đặng . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tình bạn. tánh tình chồng vợ hòa thuận.

ý tình vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.http://www. nên cần năng thêm tốt. thông minh và kỹ lưỡng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. trong ngoài đặng thuận ý. ở với nhau làm ăn tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. . hào tài tương vượng. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 230 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. phải chịu cảnh thành bại đôi lần rồi mới nên. hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. cần năng làm ăn đặng nên. hào tài tương vượng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. tánh cộc. hào con thiểu phước. tánh cộc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản thân có tiểu tật. hào con thiểu số. Tánh người vợ có duyên. hay giao thiệp. nên chung lo làm ăn mới đặng cảnh ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. bản thân ít đặng vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài. ở với nhau vợ chồng ít hạp ý. hào tài đủ dùng. hào tài trung bình. hay giao thiệp. chân hay đi nhiều. tánh tề chỉnh và thông minh. ý tình vợ chồng hòa hạp. chân hay đi. hào con rất ít. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn ng đặng nên sự nghiệp. tánh cộc. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. Tánh người vợ chân hay đi. không chi đáng kỵ. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng tốt. việc làm ăn cần năng đặng ấm no. về tánh ý nên kiên nhẫn. gặp số Nhứt Phú Quý lo tính thông suốt. Tánh người vợ can đảm. Tánh người vợ hiền. phải cần năng mới ấm no. ý lanh lẹ. ý tình vợ chồng hòa thuận.tuvilyso. chân hay đi. hào con rất ít. Tánh người vợ bôn ba. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con đông đủ. Tánh người vợ hiền. hào tài đủ dùng. hào tài tương vượng. lanh lẹ hay giao thiệp. hào tài tương vượng. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ.

hay giao thiệp. hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài th ạnh v ư ợng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chung ở với nhau kiên cố làm ăn tốt. việc làm ăn đặng. hào con rất ít. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. ở với nhau làm ăn đặng nên nhà. có duyên. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.com 231 Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.tuvilyso. gặp số Tam Vinh Hiển cầu lo có quí nhơn. lòng hay lo tính. hào tài đủ no qua ngày. chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng . hào con trung bình. khá nhẫn nại và cần năng làm ăn mới đặng. Tánh người vợ có duyên. hào tài tương vượng. lòng hay lo tính. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp.http://www. chung sống với nhau làm ăn tốt. . có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. nên chung lo kiên c ố. sự sống bình thường. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng trung bình. vui vẻ. lo tính thông suốt. chân hay đi. hay giao thiệp. vui vẻ. hay giao thiệp tình bạn. tánh thông minh. vật dụng trong nhà thường dùng. vui vẻ hay giao thiệp. Tánh người vợ thông minh. việc làm ăn đặng lập nên. hào con đa số. hào con thiểu số. có duyên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. bản thân hay có bệnh. hào tài đủ dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. ý tình vợ chồng hay tương xung. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài thạnh vượng. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ l ờii ti ếng nóng nảy. hào con thiểu phước. hào tài ấm no. tánh tình chồng vợ hòa hạp. có chút ít quyền chức dễ làm ăn. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. Tánh người vợ vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. tánh lạt lòng. hào con trung bình. hay yêu chuộng người.

Tánh người vợ tánh sáng. vui vẻ. hào tài đủ dùng. có duyên. 1. chân hay đi nhiều. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Mậu Ngọ Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Nhâm Tý Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. luận việc hôn nhân không thành. 31. kiên cố làm ăn mới đặng. 41 tuổi. hào tài ấm no. hay giao thiệp. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Giáp Dần Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ưa kinh sách. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. chung ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. 35. lòng hay lo tính. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. hào tài tương vượng. ở với nhau làm ăn tốt. 29. hào con đông đủ.com 232 Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ thông minh. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Tỵ. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý.http://www. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. 43 tuổi. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Tuổi: ĐINH TỴ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Tỵ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 27. 33. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Bính Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. tánh tình chồng vợ hòa hạp. 19. 39. 21. Tánh người vợ tánh sáng. khá nhẫn nại. hay lo tính. hào con trung bình.tuvilyso. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. . còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 31. 23. bản thân có tiểu bệnh. hào con rất ít.

com 233 XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 1. Tánh người vợ hay lo tính. ăn nói việc chi cũng dễ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. ý tình vợ chồng hòa thuận. gặp số Tứ Đạt Đạo. khá kiên cố làm ăn đặng. hào con thiểu số. không chi đáng kỵ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. không chi đáng kỵ. làm ăn có quí nhơn giúp đở. hào tài trung bình. ăn nói việc chi cũng dễ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. nên thương lẫn với nhau làm ăn tốt. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.tuvilyso. sanh con đầu là gái hạp. ở với nhau vợ chồng có phần hòa hạp. hào tài phát đạt. không đặng vui vẻ cho lắm. 1 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. buổi sau rất tốt.http://www. sự sông bình thường. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 2. 2. bản thân có tiểu bệnh. 9. lo tính thông suốt. hào con trung bình. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển. hào con trung bình. khó sanh và khó nuôi. mỗi việc đều sáng suốt. có duyên. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con rất ít. 12. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con rất ít. làm ăn thuận ý. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Tánh người vợ vui vẻ. vui vẻ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. bản thân có tiểu tật. 7. lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 4 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu bình thường. Tánh người vợ tánh hiền. hào tài bình thường. hòa hạp với đời . v ật dụng trong nhà đủ dùng . ít nói. 5. chung sống với nhau cần năng chung lo cũng đặng ấm no. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải chịu cảnh thành bại đôi phen rồi làm ăn mới nên. Tánh người vợ hay rầu lo. có chút ít quyền chức làm ăn tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tuổi: ĐINH TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.

vui vẻ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa thuận. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính việc chi đều thuận ý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu làm ăn trung bình. bản thân có tiểu bệnh tật. Tánh người vợ có duyên. hào con rất ít. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. về tánh ý hay tương xung. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. làm ăn sẽ lập nên. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. . tánh sáng và kỹ lưỡng. lanh lẹ. ăn nói việc chi cũng dễ. Tánh người vợ can đảm. ở với nhau ngày hậu làm ăn tốt. Tánh người vợ tánh hiền. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ hay rầy nói. chung ở với nhau nên kiên cố làm tốt. chung sống với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. việc làm ăn đặng nên nhà. nên kiên cố làm ăn mới tốt. chân hay đi. hay giao thiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh cộc. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.com 234 Tánh người vợ thông minh. hào tài tương vượng. hào tài tương vượng. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. khá nhẫn nại và chung lo làm ăn mới đặng . tề chỉnh và thông minh. ngày hậu tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. hay hờn mát. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài trung bình. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. cầu lo có quí nhơn. làm ăn thông suốt. lời nói ít thua ai. Tánh người vợ hay rầy nói. bản thân hay có bệnh nhỏ.http://www. kh á chung lo cần năng. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. chân hay đi nhiều. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đông đủ. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.tuvilyso. Tánh người vợ hiền. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. ý lanh lẹ.

http://www.tuvilyso.com

235

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ nhẫn nại, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng ít hòa hạp, nên thương lẫn và kiên cố làm ăn đặng. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa thuận, ngày hậu lập nên sự nghiệp. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, ở với nhau kh á nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý buổi đầu làm ăn không đặng khá, lâu sau mới làm nên, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay bôn ba lo tính, trong mình có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, buổi đầu phải sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian, hào tài ấm no, hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời hay yêu chuộng người, bản thân hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng hưởng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không tốt, ngày hậu đặng trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con đông đủ. Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.

http://www.tuvilyso.com

236

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hay tương xung, khá nhẫn nại làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, đồng lo ngày hậu làm nên sự nghiệp. Tuổi: MẬU NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Ngọ. 1. Chồng tuổi Mậu Ngọ vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Mậu Ngọ vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 22, 24, 30, 34, 36, 42 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16, 20, 26, 28, 32, 38, 40 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 3, 6, 1, 4, 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 1, 7, 2 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: MẬU NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng vợ đồng một tuổi)

http://www.tuvilyso.com

237

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, lo tính thông suốt, trong ngoài đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà đa số vẻ vang. Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền tài, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, lập nên sự nghiệp. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, cầu lo có quí nhơn, đặng có chút quyền chức thêm tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá cần năng làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt sự sống bình thường, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, bản thân có tiểu bệnh tật, tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp, nên kiên cố đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá cần năng làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo ăn nói dễ dàng, cầu lo có quí nhơn, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, lời nói ít thua ai, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống nên kiên cố làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển có chút quyền chức dễ làm ăn, xa gần đều có người giúp đở, hào tài trung bình, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, lo tính thông suốt, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ.

http://www.tuvilyso.com

238

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản tính ít đặng vui vẻ, ý tình vợ chồng hay tương xung, ở với nhau kh á nhẫn nại, làm ăn mới đặng . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau nên kiên nhẫn, và đồng lo làm ăn nên nhà. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có danh giá hoặc có quyền chức, cầu lo sáng suốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh tình khá kiên nhẫn. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng phải trải qua đôi phen thành bại, rồi làm ăn mới đặng, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau khá kiên cố cũng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng có phước hưởng giàu thiểu phước đặng khác, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung ở với nhau làm ăn mới đặng nghiệp lớn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đa số. Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp chung sống làm ăn mới đặng ấm no. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung lo làm ăn mới đặng lập nên. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung ở làm ăn mới đặng ấm no.

http://www.tuvilyso.com

239

Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số. Tánh người vợ hay rầy nói, và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn nên nhà. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, khá cần năng mới ấm no. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình có bệnh nhỏ, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau đặng nên nhà. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đa số Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng hay tương xung, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển ăn nói việc chi cũng dễ, có chút ít quyền chức làm ăn tốt, hào tài phát đạt, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn lập nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, hưởng cảnh hạnh phúc ấm êm. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, lo tính đều thông suốt, sự sống đặng bình thường, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay bôn ba lo tính, trong mình có tiểu tật, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ẤT MẸO

ở vợ chồng ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. hào tài tương vượng.com 240 (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng ít đặng hạp ý. hào tài bình thường. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con trung bình. 1. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên kiên cố làm ăn đặng ấm no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. nên kiên cố mời đặng tốt.tuvilyso. hào tài trung bình. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài. gặp số Nhứt Phú Quý. tánh tình chồng vợ hay tương xung. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. chân hay đi nhiều. bản thân hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay lo tính. hào con đa số. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. lòng hay lo tính.http://www. bản thân có tiểu bệnh. buổi đầu làm ăn bình thường. lâu sau mới đặng lập nên. hay giao thiệp tình bạn. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Mùi. Tánh người vợ thông minh vui vẻ. việc làm ăn đặng nên nhà. hay yêu chuộng người. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con đa số. nên nhẫn nại làm ăn tốt. có duyên. hào con đông đủ. hào tài phát đạt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau chung lo làm ăn ngày hậu t ốt. vui vẻ. hào tài tương vượng. Tuổi: KỶ MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. ở với nhau làm ăn sẽ đặng ấm no. tánh thông minh. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. có duyên.

Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Mậu Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. chung sống với nhau cần lo làm ăn đặng cảnh ấm no. tháng 9 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý.tuvilyso. Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 7. 10. 6. 12. hào con đông đủ. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 3. 33. vật dụng trong nhà khiếm dụng. 10. tánh tình chồng vợ hòa hạp. 45. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Ất Mẹo Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. gặp số Nhứt Phú Quý buổi đầu bình thường. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. hào tài trung bình. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 3. 47. khó sanh và khó nuôi. 35. 8 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 29. Tuổi: KỶ MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. đến ngày chót khó nên đôi. 53 tuổi. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. không chi đáng kỵ. ý tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 23. 27. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên.com 241 3. 21. vui vẻ. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) . ngày hậu lập nên. có duyên. ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. sự sống bình thường. 9. 39. hào tài đủ dùng.http://www. luận việc hôn nhân không thành. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Bính Thìn Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. nên kiên cố làm ăn. Tánh người vợ thông minh. bản thân có tiểu tật. 51 tuổi. hay lo tính. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 41. vật dụng trong nhà đủ dùng. 3 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm.

ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài ấm no. hào con trung bình. lanh lẹ. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. tánh cộc. hào tài trung bình. Tánh người vợ hiền. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. . hay giao thiệp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. không chi đáng kỵ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. về lời tiếng nên nhẫn nại. hào tài trung bình.com 242 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tay làm có tài. lời nói kh ông hòa thuận. vật dụng trong nhà đủ dùng. gặp số Nhứt Phú Quý phải trải qua đôi phen thành bại rồi sau mới tốt.http://www. gặp số Nhì Bần Tiện vật dụng trong nhà thường gặp cảnh thiếu nghèo. tánh tình chồng vợ hay xung ý.. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ tánh sáng. bản tâm ít đặng vui vẻ. chung sống đồng lo mới đặng lập nên. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà thường dùng. cầu lo có quí nhơn giúp đở. hay giao thiệp. hào tài ấm no. tánh tình chồng vợ hòa hạp. sự sống tạm đủ. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn cũng đặng nên. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con đa số. ý tình vợ chồng hòa thuận. gặp số Tam Vinh Hiển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tề chỉnh và thông minh. hào tài bình thường. Tánh người vợ hay rầy nói. lời nói ít thua ai. hay giao thiệp. khá kiên cố. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. vật dụng trong nhà thường dùng. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. nên kiên nhẫn và chung lo làm ăn mới t ốt. hoặc có chút ít quyền chức. có chút ít quyền chức thêm tốt. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. gặp số Tứ Đạt Đạo ăn nói dễ dàng. nên kiên cố về hào tài hay luân chuyển. v ề tâm ý và tiền tài đều không tốt. hào con trung bình. hào tài luân chuy ển. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ chân hay đi nhiều.tuvilyso. hào con trung bình. hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng . Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa thuận. lanh lẹ. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. việc làm ăn đặng. chân hay đi. tánh lạt lòng. làm ăn kiên cố ngày hậu đặng nên. ở với nhau vợ chồng hay xung ý. hào con thiểu số. hào tài trung bình. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng hay xung khắc. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. tánh sáng. lòng hay lo tính. hào tài tương vượng. miệng hay rầy nói. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chân hay đi. ý tình vợ chồng có phần h ạp. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con đông đủ. có duyên. tánh cộc. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. lời nói hay thắc mắc. chung sống với nhau đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh lạt lòng. vui vẻ. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con đông đủ. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chung ở với nhau làm ăn n ên. hào con đông đủ. hay giao thiệp. hào tài bình thường.tuvilyso. hay lo tính. nên nhẫn nại làm ăn đặng. cầu lo có quí nhơn. ở với nhau vợ chồng hòa hạp.http://www. ý tình vợ chồng hòa hạp.com 243 Tánh người vợ tánh hiền. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ bôn ba. thông minh và kỹ lưỡng. hào tài bình thường. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh hiền. trong mình có bệnh nhỏ. việc làm ăn đặng lập nên. chân hay đi. hào tài đủ dùng. hào tài thạnh vượng. bản thân có tiểu tật. vui vẻ. hay giao thiệp. hay giao thiệp tình bạn. hay giao thiệp. hào con đa số.

Tánh người vợ lanh lẹ. tánh tình chồng vợ hay xung ý. Tuổi: CANH THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng ấm no. chung sống với nhau làm ăn tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. lời nói hay thắc mắc. hào con đa số. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Nhâm Thân . cầu lo có quí nhơn giúp đở. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.com 244 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. gặp số Tam Vinh Hiển. hay giao thiệp. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. có chút ít quyền chức dễ làm ăn. hào tài tương vượng. hoặc có chút ít quyền chức thêm tốt. có duyên. vật dụng trong nhà đủ dùng. tánh thông minh. 1. không chi đáng kỵ. tánh tình chồng vợ hòa thuận. có duyên. Tánh người vợ lòng hay lo tính. lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con đa số. hào tài trung bình. hào tài tương vượng. vui vẻ. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hào tài tương vượng. gặp số Tam Vinh Hiển. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài. bản thân hay có tiểu bệnh. đồng lo làm ăn thêm tốt ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp.http://www. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nên kiên cố làm ăn đặng cảnh ấm no. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay giao thiệp tình bạn. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào tài đủ dùng. lo tính việc chi đều thông suốt. hào con trung bình. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Thân. cần năng ngày hậu đặng làm nên. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.tuvilyso. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Quí Hợi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. hào tài thạnh vượng. hào con đa số. có duyên. vui vẻ. lòng hay lo tính. Tánh người vợ thông minh. vui vẻ.

Tánh người vợ tánh hiền. 20. 3. 38. hay lo tính. 26. 42 tuổi. 42 tuổi. 10. 36. gặp số Tứ Đạt Đạo sự sống bình thường. ít nói. cần lo có quí nhơn giúp đở. t ình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 5.http://www. 20. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá. 24. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên. 4 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. đến ngày chót khó nên đôi. hào con thiểu số. khó sanh và khó nuôi. 12. hay giao thiệp. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 4.com 245 Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý.0 32. nên chung lo và kiên cố . còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung ở với nhau cần năng làm ăn nên. Tánh người vợ tánh sáng. đến sau đặng ấm no. Tuổi: CANH THÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay hòa hạp với đời.tuvilyso. hào tài ấm no. lanh lẹ. hào tài đủ dùng. không chi đáng kỵ. hào con thiểu phước. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Giáp Dần Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. 3. bản thân có tiểu bệnh tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Ất Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. chung sống với nhau làm ăn mới đặng. 8. 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 32. 30. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. luận việc hôn nhân không thành. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 6 số khắc con. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. bản tâm ít đặng vui vẻ. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn.

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh hiền. lanh lẹ. cần lo việc chi đều thông suốt. hay lo tính. Tánh người vợ có duyên. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.com 246 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. ý lanh lẹ. trung bình hay có bệnh nhỏ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài đủ dùng. hào con thiểu phước. hay giao thiệp. có chút ít chức phận thêm tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. không đặng phát đạt. chân hay đi. hào con trung bình. tánh cộc. hào tài khiếm dụng. có số tạo giữ tiền tài. chung ở với nhau cần năng làm ăn nên. nên kiên cố cần năng thêm tốt. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. đến sau đặng ấm no. Tánh người vợ can đảm. vật dụng trong nhà thường dùng. nên chung lo và kiên cố. thông minh và kỹ lưỡng. . Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài trung bình. hay giao thiệp. ý tình vợ chồng hòa thuận. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. sự sống bình thường. hào con thiểu số. chung sống nên kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chân hay đi nhiều. vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản thân có tiểu tật. t ình vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý. Tánh người vợ hay rầy nói. hào tài tương vượng. chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. gặp số Nhì Bần Tiện. hào tài đủ dùng. gặp số Tam Vinh Hiển. có số tạo giữ tiền tài. vui vẻ. hào con trung bình. việc làm ăn chung lo cũng đặng lập nên. hưởng cảnh ấm no ann vui. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.. hay giao thiệp. Tánh người vợ bôn ba.tuvilyso. hào con thiểu số. hào con thiểu số. cầu lo đều thuận ý. việc làm ăn chung lo cũng đặng cảnh ấm no. tánh cộc. gặp số Tứ Đạt Đạo. chân hay đi. hay lo tính. phải trải qua đôi phen thành bại rồi làm ăn mới tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. về hào tài hay luân chuyển. bản tâm ít đặng vui vẻ. ăn nói việc chi cũng dễ.

Tánh người vợ có duyên. vui vẻ. gặp số Nhứt Phú Quý. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ tánh sáng. nên kiên cố ngày hậu đặng nên. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng tốt. buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo. tánh lạt lòng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài trung bình. hay giao thiệp. đến sau mới khá. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. khá cần năng mới đặng ấm no. việc làm ăn đặng nên nhà. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.com 247 Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau làm ăn mới đặng. ý tình vợ chồng hòa thuận. có duyên. hào tài ấm no. nên thương lẫn làm ăn đặng.http://www. hào con đa số. lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có duyên. ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. Tánh người vợ chân hay đi. hào con đông đủ. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đa số. hào tài phát đạt. Tánh người vợ lanh lẹ. tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý. lòng hay lo tính. Tánh người vợ có duyên. hào tài đủ no qua ngày. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.tuvilyso. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. có số tạo giữ tiền tài. hào con thiểu số. vợ chồng buổi đầu làm ăn bình thường. ý tình vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. hào con trung bình. hào con trung bình. nên kiên cố cần lo làm ăn mới đặng Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. lời nói hay thắc mắc. hào con trung bình. hào tài tương vượng. lâu sau dễ làm ăn. hay giao thiệp tình bạn. gặp số Nhì Bần Tiện. trong mình hay có bệnh nhỏ. vui vẻ. có duyên. . Tánh người vợ thông minh. hào tài bình thường. vui vẻ. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa thuận.

hào con thiểu phước. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ thông minh. sự sống bình thường. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. hào tài tương vượng. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay yêu chuộng người. hay bôn ba. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên.tuvilyso. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào con trung bình. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . Tánh người vợ vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. hào con thiểu số. lo tính. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Dậu. chung sống cần lo làm ăn mới đặng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Tuổi: TÂN DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. chung sống với nhau kiên cố cũng lập nên. có duyên. hào tài ấm no. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. vui vẻ. trong mình có tiểu tật. vật dụng trong nhà đủ dùng. hay giao thiệp. có duyên.http://www. có tay tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ dùng. 1. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời . bản thân hay có tiểu bệnh.com 248 Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. việc làm ăn đặng ấm no. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài bình thường. lòng hay lo tính. tánh sáng. không chi đáng kỵ há chung lo làm ăn ngày hậu đặng nên.

Tánh người vợ tánh hiền. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 34. 32. 18. lời nói ít thua ai. 30. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. bản thân có tiểu bệnh. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Đinh Sửu Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. đ ặngg nhiều người mến yêu. tánh tình chồng vợ hòa hạp. 22. gặp số Nhì Bần Tiện. vật dụng trong nhà khiếm dụng. đến ngày chót khó nên đôi. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 4. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) . 1 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 40 tuổi. luận việc hôn nhân không thành. 5. hào tài rất luân chuyển. Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 5. ở với nhau kiên cố mới đặng ấm no. ăn nói việc chi cũng dễ. hào con rất ít. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Mậu Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. hào con trung bình. 28. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Kỷ Mùi Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. hào tài đủ no. thường gặp cảnh thiếu nghèo. sanh con đầu là gái hạp.tuvilyso. 4 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. ít nói hay hòa hạp với đời . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. 40 tuổi. Tuổi: TÂN DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tiền tài hay tản hao. 20. Tánh người vợ thông minh. lanh lẹ. 22. 34.com 249 4. 3. không chi đáng kỵ. gặp số Tam Vinh Hiển. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng hòa thuận. chung sống vợ chồng làm ăn mới đặng nên. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 6 số khắc con. 12. 28. 7. hay giao thiệp t ình b ạn. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. khó sanh và khó nuôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên.http://www. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng.

lo tính việc chi đều thông suốt. gặp số Tứ Đạt Đạo sự sống bình thường.com 250 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.http://www. việc làm ăn nên kiên cố đặng ấm no. cầu lo việc chi cũng dễ. hào tài trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chung sống với nhau khá kiên nhẫn làm ăn tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con thiểu phước vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ can đảm. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ý lanh lẹ. tánh cộc. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn tốt. hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài. hào tài hay luân chuyển. hay giao thiệp. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ tánh sáng. lanh lẹ. hào tài trung bình. đặng có danh giá với đời . hào con trung bình. vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. gặp số Nhứt Phú Quý. gặp số Nhứt Phú Quý. hào con thiểu phước. hào tài trung bình. bản tâm ít đặng vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tề chỉnh và thông minh. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. có quí nhơn giúp đở. v ật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống nên chung lo mới đặng ấm no.tuvilyso. làm ăn khó trở nên. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) . tay làm có tài cũng hay hao phá tài. về hào con thiểu phước. không chi đáng kỵ. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. tánh cộc. chân hay đi nhiều. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ có duyên. về lời tiếng khá nhẫn nại làm ăn nên nhà. về hào tài hay luân chuyển. việc làm ăn sẽ đặng lập nên. hào tài đủ no. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ hay xung ý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. nhiều người mến thương. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ tánh hiền. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

ý tình vợ chồng hòa thuận. tánh lạt lòng. tánh lạt lòng. ít đặng vui vẻ cho lắm. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa thuận. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. bản thân có tiểu bệnh.http://www. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ tánh sáng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. nên đồng lo làm ăn tốt. ý tình vợ chồng lời tiếng hay xung khắc. Tánh người vợ vật dụng trong nhà. hào tài thạnh vượng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn mới đặng nên. hào tài tương vượng. hào con thiểu số. hào con đông đủ. Tánh người vợ hiền. vui vẻ. hay giao thiệp tình bạn. hào tài ấm no. tánh lạt lòng. bản thân có tiểu bệnh tật. lời nói hay thắc mắc. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chân hay đi. việc làm ăn kiên cố mới đặng tốt. có duyên. trong mình hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. chung ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. lo tính thường gặp người giúp đở. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. miệng hay rầy nói. chân hay đi. Tánh người vợ tánh sang v à kỹ lưỡng. Tánh người vợ chân hay đi. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. ăn nói với đời lanh lẹ. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. . hào con trung bình. vui vẻ. hào con thiểu số. chung sống làm ăn tốt. tánh sáng. nên nhẫn nại làm ăn đặng. Tánh người vợ hi ền. hào con thiểu số. có duyên. hào con đa số. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. hào con thiểu số. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hào tài trung bình. hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. thông minh và kỹ lưỡng. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. không chi đáng kỵ. hay giao thiệp. hào tài ấm no.com 251 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng.tuvilyso. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. chung ở với nhau làm ăn đặng bình thường. lòng hay lo tính.

tánh tình chồng vợ hòa hạp. chung ở với nhau làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. 1. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay giao thiệp bạn bè. hào tài trung bình. hào con trung bình. không đặng vui vẻ cho lắm. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu phước. ăn nói việc chi cũng dễ. việc làm ăn khá cần năng mới đặng ấm no. bản thân hay có tiểu bệnh. gặp số Tứ Đạt Đạo. lo tính đặng thông suốt. hào con thiểu số. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. chung sống với nhau. lòng hay lo tính. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hay yêu chuộng người. hào tài đủ dùng. bản thân có tiểu tật. Tuổi: NHÂM TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào tài th ạnh v ư ợng. Tánh người vợ thông minh. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Tuất. chung ở với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp.tuvilyso. hào con rất ít. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. tánh thông minh ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hay bôn ba lo tính. trong mình có tiểu tật. khá nhẫn nại làm ăn tốt. hào tài ấm no. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Bính Tý Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) .com 252 Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.http://www. vật dụng trong nhà thường dùng. ý tình vợ chồng hòa hạp. chung lo làm ăn mới đặng cảnh ấm no. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời . ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. vui vẻ. không chi đáng kỵ. tánh sáng. hào tài đủ dùng. lòng hay lo tính. hào con thiểu số.

48. 54 tuổi. Tánh người vợ chân hay đi. ăn nói việc chi cũng dễ. 56 tuổi. gặp số Tứ Đạt Đạo. hay giao thiệp. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh cộc. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh tình chồng vợ hòa thuận. chung sống kiên cố làm ăn đặng. đến ngày chót khó nên đôi. đặng nhiều người mến thương. 12. hào tài đủ dùng.tuvilyso. 9. 44. 24. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Mậu Ngọ Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20. hào tài bình thường. vợ chồng đặng có danh giá. về hào tài hay luân chuyển.com 253 5. hào con trung bình. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. luận việc hôn nhân không thành. 2. tháng 12 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. ý tình vợ chồng hòa thuận. 38. lanh lẹ. khó sanh và khó nuôi. hay giao thiệp.6 42. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. vợ chồng phải trải qua nhiều phen thành bại rồi làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 30. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. vật dụng trong nhà thường dùng. chung sống với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 6. số vợ chồng cũng thế. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Đinh Sửu Vợ lớn hơn chồng 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. hào tài ấm no. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. về hào tài rất luân chuyển. 1 và tháng 2 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 6. hào con đa số.http://www. Tánh người vợ thông minh. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. . 50. 3. Tuổi: NHÂM TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 12. 32. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 6. 26. hào con đông đủ. hoặc có chút ít quyền chức. lời nói ít thua ai. vật dụng trong nhà khiếm dụng. số vợ chồng cũng thế.

nên kiên nhẫn với nhau đặng cảnh ấm no. vui vẻ và kỹ lưỡng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay giao thiệp. chung sống với nhau sẽ đặng lập nên. . gặp số Tứ Đạt Đạo. về tánh ý và tiền tài không đặng tốt. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con đông đủ. đặng nhiều người mến thương. có chút ít chức phận thêm tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ hòa thuận. nên kiên cố ngày hậu đặng ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng phát đạt. vui vẻ. hào con trung bình. việc làm ăn đặng. tánh lạt lòng. hào con trung bình. số vợ chồng cũng thế. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tánh cộc. ý lanh lẹ. tánh tình chồng vợ hòa thuận. khá nhẫn nại. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. lo tính việc chi cũng dễ. hào tài trung bình. hào con đông đủ. chỉ nhờ phước đức.tuvilyso. cầu lo thông suốt. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. qua hạn vợ chồng đặng nên. thông minh. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. tánh cộc. chân hay đi. Tánh người vợ can đảm. chân hay đi nhiều. hào tài trung bình. Tánh người vợ tánh hi ền. chân hay đi. gặp số Nhì Bần Tiện. chung sống đồng lo làm ăn đặng bình thường. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. số vợ chồng cũng thế. gặp số Nhứt Phú Quý. hay giao thiệp. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền tài. chung sống kiên cố làm ăn mới đặng. chung ở với nhau làm ăn đặng nên nhà. không chi đáng kỵ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài đủ no. nên thương lẫn việc làm ăn chung lo cũng đặng tốt.com 254 Tánh người vợ chân hay đi. về hào tài hay luân chuyển. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con đa số. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. khá với nghèo lẫn lộn. vật dụng trong nhà thường dùng. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp.http://www. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. vật dụng trong nhà đủ dùng.

hào con trung bình. hào con thiểu số. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung ở khá kiên cố mới ấm no. hào tài tương vượng. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. không đặng vui vẻ cho lắm. hào tài đủ dùng. việc làm ăn cũng đặng nên. miệng hay rầy nói. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con trung bình. ăn nói với đời lanh lẹ. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng lo tính hay ăn nói việc chi cũng dễ. không đặng vui vẻ. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. trong mình hay có bệnh nhỏ. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đ ủ. vui vẻ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. . Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. việc làm ăn đặng bình thường. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. chung sống với nhau vợ chồng làm ăn mới đặng nên. Tánh người vợ hay rầu lo. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. tánh sáng. khá nhẫn nại việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. lo tính có người giúp đở. bản thân có tiểu tật bệnh. hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. hào tài đủ no qua ngày. vật dụng trong nhà thường dùng. có duyên. ở với nhau làm ăn mới đặng nên. có duyên. Tánh người vợ hay lo tính. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài ấm no. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con đông đủ. hào tài trung bình. Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lòng hay lo tính. hào con trung bình.com 255 Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.tuvilyso. hào tài đủ dùng. hào con đa số. gặp số Tứ Đạt Đạo. ý tình vợ chồng hòa hạp. bản thân hay có bệnh nhỏ. hay giao thiệp tình bạn. khó tánh. tánh lạt lòng. Tánh người vợ tánh hiền. tánh tình chồng vợ hòa thuận. sự sống bình thường. hào con trung bình. có duyên.http://www. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh.

28.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. đến ngày chót khó nên đôi. ý tình vợ chồng hòa thuận. 1. có duyên. ăn nói việc chi cũng dễ. . luận việc hôn nhân không thành. 7. lòng hay lo tính. 24. vui vẻ. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. việc làm ăn đặng lập nên. nên kiên cố th êm tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. chung sống với nhau làm ăn đặng nên nhà. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài bình thường. hào tài ấm no. hào tài đủ no. 32. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời . hay yêu chuộng ng ười. Chồng tuổi Quí Hợi vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp. bản thân hay co tiểu bệnh. 20. 38. 26. tánh sáng. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 2 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hay giao thiệp tình bạn. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. 40 tuổi. hào con trung bình. 9. hào con trung bình. hay bôn ba lo tính. 36. 18. 12. 40 tuổi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên.com 256 Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Quí Hợi vợ tuổi Canh Thân Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. hào con thiểu số. Tuổi: QUÍ HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Hợi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. tánh thông minh. ý tình vợ chồng hòa thuận. lòng hay lo tính. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. hay lo tính. 28. 30. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. khá nhẫn nại chung lo làm ăn mới đặng. trong mình có tiểu tật. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Hợi. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 1.http://www.

http://www. 5 và tháng 2 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. làm ăn nên nhà. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lanh lẹ. gặp số Tam Vinh Hiển. gặp số Tam Vinh Hiển. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. khó sanh và khó nuôi. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi. vợ chồng cầu lo có quí nhơn hoặc có chút ít quyền chứcthêm tốt. hào tài ấm no. . Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. khá nhẫn nại và đồng lo. vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo. gặp số Nhứt Phú Quý. đặng nhiều người mến thương . số vợ chồng cũng thế. vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. hào con trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. ý tình ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền chức với đời. hào tài tương vượng. Tánh người vợ tánh hiền. hào tài đủ no. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. bản thân ít đặng vui vẻ. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. đặng hưởng cảnh ấm no yên vui. không chi đáng kỵ. ý tình hòa thuận. chung ở với nhau đồng lo làm ăn đặng nên sự nghiệp. Tánh người vợ hay rầy nói. hào tài trung bình.com 257 Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 1. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau nên kiên nhẫn và cần năng làm ăn mới đặng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. 7. chung sống với nhau làm ăn mới đặng . tánh cộc. vật dụng trong nhà đa số có thứ tự. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con đông đủ. tề chỉnh. gặp số Nhì Bần Tiện. hay lo tính hay giao thiệp. không chi đáng kỵ. có số tạo giữ tiền tài. khá kiên cố . thông minh. hào con đa số. hào con đông đủ. hào con trung bình. Tuổi: QUÍ HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung sống với nhau làm ăn mới đặng ấm no. không chi đáng kỵ. hào tài ấm no. kỹ lưỡng. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài. về hào tài hay luân chuyển. hay giao thiệp. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau tốt. khá kiên nhẫn làm ăn nên nhà. hào con trung bình. Tánh người vợ can đảm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ bôn ba. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. sự sống đặng bình thường. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh tình chồng vợ hòa thuận. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau nên kiên cố làm ăn. chân hay đi. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) . ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng t âm ý hay xung khắc. hưởng cảnh vui ấm êm. hào tài trung bình. vui vẻ. bản thân có tiểu tật. không chi đáng kỵ. gặp số Tứ Đạt Đạo. hay giao thiệp.com 258 Tánh người vợ có duyên. hoặc có chút ít quyền chức thêm tốt. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.tuvilyso. chung sống chung lo làm ăn đặng làm ăn nên. hào tài trung bình. thông minh. vui vẻ. hào tài đủ dùng. chân hay đi nhiều. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. việc làm ăn lập nên sự nghiệp. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển. hay lo tính. tánh cộc. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. được nhiều người mến yêu. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau tốt. Tánh người vợ hi ền.http://www. nên nhẫn nại làm ăn mới đặng tốt. có duyên. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức. ý tình lanh lẹ. hào con đa số. chân hay đi. lo tính đặng thông suốt. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau trung bình. hào con đa số. tánh cộc. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. đ ặngg nhiều người mến thương. cầu lo có quí nhơn.

hào con đa số. chung sống với nhau làm ăn bình thường. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài trung bình. vui vẻ. chung lo làm ăn mới đặng. chung sống đặng cảnh ấm no. lo tính việc chi đều thông suốt. vui vẻ. nên kiên cố làm ăn mới đặng.com 259 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa thuận. khá cần năng làm ăn mới đặng. lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.http://www. hào con trung bình. làm ăn lanh lẹ. vui vẻ hay giao thiệp tình bạn. gặp số Tứ Đạt Đạo. vui vẻ. ăn nói với đời lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ có duyên. bản thân hay có bệnh nhỏ. chung sống với nhau làm ăn tốt. . hào tài tương vượng. tánh lạt lòng. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ hay lo tính.tuvilyso. hay giao thiệp. khó tánh. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con đông đủ. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. chung ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. có chút ít quyền chức thêm tốt. hào con trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ dùng. hào tài ấm no. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn đặng nên. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ tánh hiền. trong mình hay có bệnh nhỏ. miệng hay rầy nói. tánh sáng. lời nói hay thắc mắc. có duyên. tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp. tánh lạt lòng. hào tài tương vượng. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài thạnh vượng. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. lời nói ngay thật. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý. hào con đa số. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. có duyên. hào tài đủ ăn.

tất nhiên sớm khóc hận. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. vui vẻ ăn nói việc chi cũng dễ. hay hòa hạp với đời . nên cần năng thêm tốt. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. lời nói ít thua ai. hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài trung bình. về hào tài hay luân chuyển. duyên kiếp bẽ bàng. chung ở với nhau làm ăn mới đặng. hào con trung bình. kẻ mất . Tánh người vợ thông minh. hào tài trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ tánh hiền. lòng hay lo tính. Tánh người vợ làm ăn lanh lẹ. hào con trung bình. tánh sáng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá. hào con đa số. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. bản thân hay có tiểu bệnh. có duyên. hào tài tương vượng. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hào tài ấm no. làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng. gặp số Nhứt Phú Quý. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt. làm ăn lanh lẹ hay giao thiệp. CẢNH: NGŨ BIỆT LY SỐ NGŨ BIỆT LY CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1.tuvilyso.com 260 Tánh người vợ thông minh. hay bôn ba lo tính. có duyên. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời . hào con đông đủ. có nhiều điểm xấu cộng lại. đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. bản thân hay có tiểu bệnh. lâu sau dễ làm ăn. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vui vẻ.http://www. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ có phần hòa thuận. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng nên. hay yêu chuộng người. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con đông đủ. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no bình thường. hào tài đủ no. ít nói. trong mình có tiểu tật. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn sẽ lập nên.

tuvilyso. Tuổi TỴ Tuổi DẬU Tuổi SỬU Tuổi DẦN Tuổi NGỌ Tuổi TUẤT Sáu tuổi này sanh nhằm tháng 9 phá tan sự nghiệp bên vợ. Chính trong sách Hán Văn “TAM THẾ” có ghi rõ số này. trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng. Tuổi HỢI Tuổi MẸO Tuổi MÙI Ba tuổi này sanh nhằm tháng 2 phá tan sự nghiệp bên vợ. Một làm ăn kiếp Hoa Đào nên vẫn sống vui mãi mãi trong cảnh sớm đưa chiều rước.http://www. mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi. không mong gì tạo hạnh phúc gia đình chi cả. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên.com 261 người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn. gái gặp người chồng không bao lâu rồi dần dần sự nghiệp bị tiêu tan. nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. 2. Chính thức Kiếp Hoa Đào thì không gọi đó là số mạng. tuổi NAM hay NỮ sanh nhằm những tháng trên đây. 3. khi lớn lên có chồng vợ. Kiếp Đào Hoa: Tục gọi làm ăn : “Gái Giang Hồ hay gái ăn sương”. trai quét sạch của bên vợ hay của vợ. bởi c ó hai nguyên nhân chính phát sinh. . Những cô gái làm ăn no mình sống về cảnh này. sẽ có thời tạo làm ăn nên gia thất. tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt. đó là vào trường hợp phạm tháng sanh trên đây. Tuổi TỴ Tuổi DẬU Tuổi SỬU Tuổi DẦN Tuổi NGỌ Tuổi TUẤT Sáu tuổi này sanh nhằm tháng 9 phá tan sự nghiệp bên chồng. Đời thường có những cảnh: Trai cưới vợ rồi lần lần gia đạo của tiền bị sụm bại. bởi lúc đi đầu thai có mang theo một cây chổi sắt. tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo. còn gái thì quét sạch của bên chồng hay của chồng. Kỵ nhẹ lìa sống với nhau Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình Số 65: XEM TUỔI VÀ THÁNG SANH CỦA NAM VÀ NỮ CÓ PHÁ TAN SỰ NGHIỆP BÊN VỢ HAY BÊN CHỒNG KHÔNG Tuổi Nam Tuổi THÂN Tuổi TÝ Tuổi THÌN Ba tuổi này sanh nhằm tháng 1 phá tan sự nghiệp bên vợ. Tuổi HỢI Tuổi MẸO Tuổi MÙI Ba tuổi này sanh nhằm tháng 8 phá tan sự nghiệp bên chồng. Tuổi Nữ Tuổi THÂN Tuổi TÝ Tuổi THÌN Ba tuổi này sanh nhằm tháng 12 phá tan sự nghiệp bên chồng. Hai làm ăn tại ảnh hưởng vì thời cuộc nên đành khép mình sống vào cảnh tạm làm ăn chăn chiếu cho khách mua hoa một thuở. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi.

Trở nên khá giả lâu dài không lâu. . Đường đời đa số phải ham. Môn đăng hộ đối sang. Nghĩ xa ta khá phòng âu. Phả xem cho kỹ kẻo rầy lầm than. Ấm êm hòa thuận lần hồi sẽ nên. Ít vui lại gặp nhiều sầu vấn vương. Đời người như cảnh sớm trưa. Mặc cho ngày tháng tới đây. Nợ duyên bất luận phú bần. Bé thơ chưa biết chữ thương Lớn lên rạo rực con đường tình yêu. “CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH” tuổi nào cũng phân. Xã hội nặnhiều người hay nhất và rộn ràng. Lìa sanh lìa tử dạ nào. Nữ Nam chọn lựa tự êm khỏi thầy. Hoặc sanh nhằm tháng đổi thay. Mất cha thiếu mẹ chẳng tròn. Trải qua nhiều cảnh thấy nghe. Dài công sắp soạn đề cao. Muốn sau cho đặng vừa lòng yếm âu. Biệt ly tuyệt mạng tủi hờn biết bao. Lầm than. Phước may gặp tuổi giàu to. Ái tình nặng tợ biển sâu. Tuổi tốt ở đặng vẹn tuyền là hơn.tuvilyso.com 262 Số 66: HAI CHỮ ÁI TÌNH Dây oan trái sẵn dành mọi giớI. Hiền vang danh giá chớ cho mình tài. Vợ chồng gãy gánh hệ sầu đến con. Tuổi xấu ở đặng miễn vừa đủ no. Chồng chồng. trai ai cũng ước mong. Dưỡng nuôi săn sóc không còn như xưa. Xấu đẹp lớn nhỏ chẳng cần chê khen. Nợ duyên khó chọn cho vừa lứa đôi.http://www. hạnh phúc dạ này cũng cam. hèn. Cuộc nợ duyên do bởi hóa công. Gái. Số tốt tuổi tốt cả hai. Xin khuyên ai đó những ai. Trước phải lựa chọn lánh dè ngày sau. Miễn cho tuổi hạp đặng rồi. Điểm chính tuổi hạp đẹp duyên. Cảnh nghèo tạm sống muối dưa. Mau mau tránh cảnh cô đơn. Sách này lợi ích đôi bên. Nợ duyên thay đổi tợ rày đò đưa. Hạp lời hạp nhãn đặng nhiều. Đó là định luật người phàm xưa nay. Đó là phạm tuổi xem vào thấy ngay. vợ vợ muôn ngàn éo le. Sóng tình nổi dậy ngã xiêu duyên này. Ấy là thời cổ thói quen lưu truyền. Đoán rành mỗi cảnh trong đây.

com 263 Hiệp bên có sẵn phút giây biết liền.http://www. Kính chư độc giả vô biên nối đời. Muôn vàng cảm tạ thiêng liêng.tuvilyso. CHUNG SOẠN GIẢ DƯƠNG CÔNG HẦU .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful