REGIMUL POLITIC PARLAMENTAR AL REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII

Republica parlamentară este o republică unde prim-ministrul (sau cancelarul) este şeful guvernului, autoritatea executivă în stat, şeful statului (Preşedintele) având, cu mici excepţii, funcţii simbolice. Caracteristicile regimuli parlamentar: a) Preşedintele este ales de Parlament – în formele de guvernamânt republicane; b) Dualismul Executivului, ai cărui poli sunt şeful statului si Guvernul; c) Existenta reponsabilitaţii ministeriale care face din Guvern “elementul mobil al Executivului”; d) şeful statului nu răspunde din punct de vedere politic; e) şeful statului poate dizolva parlamentul; f) guvernul trebuie să se bucure de încrederea parlamentului, urmând să demisioneze atunci când o pierde ş.a ; În cadrul regimului parlamentar, Guvernul este condus de un prim ministru ce trebuie să răspundă pentru acţiunile sale în faţa Parlamentului. Acesta din urmă în condiţiile în care apreciază că nu îşi îndeplineşte mandatul îi poate retrage încrederea acordată. Preşedintelui republicii îi revin atribuţii de reprezentare şi protocol, acesta având un rol politic minor în rapot cu poziţia proeminentă a primului ministru, totuşi în situaţii de criză preşedintele poate acţiona.

1. Trăsături generale ale formării sistemului Constituţional britanic
Ceea ce frapează, în primul rând, este pe de o parte, îmbinarea elementelor constituţionale cutumiare cu cele scrise şi pe de altă parte, pragmatismul concepţiei politicojuridice şi în general al sistemului de drept engelezesc. Cele două caracteristici împletite conferă sistemului constitţional briatnic o remarcabilă stabilitate. Ca orice alt sistem de drept, sistemul juridic briatnic se sprijină pe principiul legalităţii. Dar în insulele britanice principiile legalităţii „domnia legii” sunt mult mai pline de conţinut decât pe continent. Aceasta, poate şi ca rezultat al pragmatismului concepţiei juridice si al perpetuării dreptului cutumiar. O altă trăsătură proprie a sistemului constituţional britanic este absenţa unei Constituţii în sensul formal al cuvântului. Aceasta nu înseamnă însă lipsa unei constituţii in sens material.

1

solidaritatea ministerială.a.poate modifica fără nici o cenzură atât cutumele constituţionale cât şi textele legislative conţinând dispoziţii cu caracter constituţional. Parlamentul a apărut mai târziu ca reacţie a burgheziei impotriva absolutismului regalităţii. stabilirea mandatului Camerei Comunelor.Constituţia poate fi modificată cu usurinţă si fără o procedură specială de către parlament. Astfel de cutume sunt: formalismul acordului monarhului la dizolvarea Cameri Comunelor. În Marea Britanie doctrina şi practica judiciară resping ideea controlului constituţionalităţii legilor. „Parlament Act”(1911).Temeiul juridic al acestei concepţii. „Petition of Rights”(1628).datorită carcaterului cutumiar al normelor ce-i conferă conţinutul. Mai întâi s-a format Coroana ca simbol al autorităţii publice. „Life Peerages Act”(1958) ş. în dreptul britanic nu se face deosebire între normele cuprinse intr-o lege ordinară şi normele constituţionale. din cutume şi tradiţii constituţionale la care se adaugă texte legislative având o vechime considerabilă sau legi recente care reglementează instituţii juridice cu caracter constituţional.În Marea Britanie nu există o lege care să fie denumită Constituţie şi care să aibă o forţă juridică superioară celorlalte acte normative adoptate de Parlament sau emise de alte autorităţi publice şi recunoscută ca atare de instanţele judecătoreşti.a. 2. „Habeas Corpus Act”(1679). alegerea primului-ministru din cadrul partidului politic care a obţinut victoria in alegerile electorale generale. manifestat în forme violente. De altfel. Procesul de formare al instituţiilor de guvernare . Constituţia Angliei se prezintă ca un ansamblu suficient de coerent de cutume la care se adaugă texte juridice adoptate de parlament având o valoare şi o importanţa deosebită pentru dezvoltarea instituţiilor politice din această ţară ca şi pentru raporturile între guvernaţi şi guvernanţi . Acestea sunt: „Magna Charta Libertatum”(1215 şi 1225). „Reform Act”(1832). fiind depozitorul suveran al puterii poporului. b) Este o Constituţie suplă. „Act of Settlement”(1701).ea este formată. Alături de aceste acte există şi se aplică un numar de tradiţii si cutume internaţionale având un rol funcţional bine stabilit. pe de o parte. „Statutory Instruments Act”(1946). in special a Monarhiei şi Parlamentului a parcurs etape distincte. constă în considerentul că parlamentul. „Bill of Rigts”(1689). obligaţia monarhului de a semna legea votată de parlament ş. Caracteristicile Constituţiei Marii Britanii a) Este o Constituţie nescrisă. Încă de la începutul secolului al 2 . Ele sunt cunsocute şi respectate de către actorii politici de existenţă şi de obligativitatea lor este conştientă întreaga naţiune engleză care le şi respectă cu scrupulozitate. regula ca primul-ministru sa fie membru al Camerei Comunelor.

Guvernul Blair a acordat. este compus din Rege. După numeroase conflicte cu aristocraţia. rezultat al poziţiei sale privilegiate. Structura de stat Regatul unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord este considerat un stat unitar complex. consiliul privat al Regelui şi. Ţarii Galilor şi Irlandei de Nord. Camera Lorzilor îndeplinesc rolul celei mai înalte curţi de apel. cu scopul de a obţine subsidii pentru coroană. legi. În prezent. membrii Camerei Lorzilor pot fi divizaţi în patru categorii.ca organism nobiliar având prerogativa de a-l sfătui pe Rege. însă. dintr-un ansamblu disparat de texte juridice. Astfel sunt membri ai Camerei Lorzilor. trebuie căutată chiar înainte de cucerirea normandă din 1066. aşadar. Prin aceste măsuri provinciile respective au căpătat dreptul de a beneficia de autonomie mai largă. nobilii (care capătă titlul de pair prin succesiune ereditară).XVII-lea. aceasta se face pe baze ereditare. 4. Iniţial s-a format în jurul Regelui fiind convocat de acesta. Procesul reducerii rolului Camerei Lorzilor a fost de lungă durată. datorită scăderii numărului de familii. Constituţia Marii Britanii este formată. Camera Lorzilor îndeplineşte cinci funcţii: a) funcţia judiciară. Scotiei. una dintre instituţiile cele mai vechi ale edificiului constituţional englez. Pentru a nu se primejdui existenţa camerei. Lorzii care îndeplinesc atribţii juridice continuă tradiţia potrivit căreia. 3. c) Este o Constituţie unanim si. 5. fără rezerve acceptată de guvernanţi. suveranul dispune de dreptul de a numi noi lorzi. noua clasă socială a înclinat balanţa puterii în favoarea sa marginalizând. mai târziu. camera Lorzilor a deţinut o superioritate faţă de Camera Comunelor. s-a acceptat ideea că nu poate fi emisă o normă care sa fie superioară legii votate de Parlament care concurează cu puterea suverană a monarhului. Camera Lorzilor şi Camera Comunelor. Camera Lorzilor Camera Lorzilor. 3 . în raporturile cu coroana. în forma „uniunii încorporate”. În ceea ce priveste recrutarea membrilor Camerei Lorzilor. hotărâri judecătoreşti pronunuţate de-a lungul secolelor de către curţi în anumite cazuri si acceptate în mod unitar. Iniţial. precum şi din convenţii. îndeosebi . dreptul de a-şi alege adunări reprezentative şi de a-şi constitui guverne locale. Bicameralismul tradiţional Parlamentul britanic.având rolul unei Curţi Supreme de Apel în materie civilă şi penală. din punct de vedere economic şi politic noblimea aristrcocratică legată de agricultura reproductivă şi privilegiile Coroanei. Aristocratia britanică tradiţională nu mai este însă atât de numeroasă. practic. 26 de înalţi prelaţi (lorzi spirituali). persoanele înobilate de Rege (titlul de lord este conferit cu titlu viager) şi un număr de 12 lorzi care îndeplinesc funcţii judiciare (law lords). cutume şi practici.

deputaţii sprijină activ programul politic al partidului care i-au propus. Grupul parlamentar al Partidului Laburist include membrii Camerei Lorzilor care şi-au declarat apartenenţa la acest partid. modificat prin legea din 16 decembrie 1949. puterile Camerei Comunelor le egaleaza pe cele ale Camerei Lorzilor. în ceea ce priveşte aprobarea bugetului şi în controlul financiar exercitat de aceasta asupra Guvernului şi Coroanei. ca organism prin intermediul căruia. votând în funcţie de interesele acestora. fiind constituite pe principii stricte de disciplină. Speakerul este ales la începutul fiecărei legislaturi pentru un mandat de 5 ani. prin mesajul Tronului. dar nu prin vot. acordându-se prioritate votului exprimat în Camera Comunelor. grupul său parlamentar cuprinde deputaţii conservatori 4 . 7. puterile Camerei Comunelor se consolidează continu. Camera Comunelor concentrează în prezent întreaga putere legislativă şi de control parlamentar asupra Guvernului. e) este un simbol al dezvoltării constituţionale a Marii Britanii şi prin aceasta un factor decisiv al întaririi încrederii naţiunii engleze în instituţiile sale politice. Dacă Partidul Conservator se află la putere. Calitatea şi funcţia sa de reprezentant al naţiunii engleze nu mai pot fi contestate.b) este organ de deliberare a proiectelor ce-i sunt trimise de cealaltă cameră c) funcţia legislativă propriu-zisă d) funcţia constituţională. Cel mai bun exemplu al acestei predominanţe constă în puterea Camerei Comunelor.lea . Partidul Laburist şi Partidul Conservator convin asupra unei persoane care urmează sa fie desemnată speaker. Legea din 1911 a fixat mandatul Parlamentului la 5 ani. 6. în schimb. Camera Comunelor Camera Comunelor s-a constituit în secolul al XIV. Alături de funcţia legislativă se întăreşte şi funcţia Camerei Comunelor de control parlamentar. Partidele britanice. În secolul al XVIII-lea. Organizarea şi funcţionarea Camerei Comunelor Camera Comunelor are în prezent un număr de 665 de membri şi este prezidată de „Speaker” el însuşi parlamentar. Actul Parlamentului din 1911. declinul Cameri Lorzilor se accentuează. Camera Lorzilor serveşte monarhului pentru a-şi face cunsocută poziţia faţă de programul Guvernului. Cele două partide mari. De asemenea. regele impunea populaţiei plata anumitor taxe cu asentimentul reprezentanţilor acesteia. a reglementat raporturile între cele două camere. Grupul parlamentar conservator se organizează diferit. Fiecare grup parlamentar este condus de un lider. Actul Parlamentului din 1911 a marcat în mod definitiv predominanţa Camerei Comunelor asupra Camerei Lorzilor.

Astfel. Scoţia şi Irlanda de Nord. 9. fiind declarat ales candidatul care obţine majoritatea voturilor exprimate de alegători. Legea prevede însă ca titularii 5 . În afară de această funcţie are altele denumite convenţional funcţii nonlegislative (controlu exercitat asupra parlamentului). militari. În afară de descalificările evidente: minoritatea. cu excepţia Partidului Liberal Democratic.„back-banchers” (acei deputaţi care nu au primit posturi în guvern). prin vot universal. Dacă Partidul Conservator se află în opoziţie deputaţii front-benchers participă la şedinţele grupului numai dacă doresc. Regulile capacităţii electorale au fost stabilite cu aproape 300 de ani în urmă. Asta înseamnă că formaţiunea politică care urmăreşte obţinerea unui mandat parlamentar într-o circumscripţie electorală prezintă în alegeri un singur candidat. membrii consiliilor de administraţie a industriilor naţionalizate (dacă primesc un salariu). funcţionari. dar respins de Camera Lorzilor. persoane condamnate pentru fraude electorale. au un număr mic de membri. La şedinţele grupului participă şi miniştrii deputaţi („front-benchers”) cu condiţia să fie invitaţi. Scopul acestor dispoziţii este de a asigura separarea funcţiilor judiciare şi executive de cea legislativă. Celelalte partide reprezentate în Camera Comunelor nu îşi organizează grupuri parlamentare. poliţişti şi magistraţi. directorii Bancii Angliei. rolul important îl deţine Camera Comunelor. incapacitatea mintală. Acest mod de scrutin obligă partidele politice să aibă o organizare internă bine ierarhizată şi să insituie o disciplină strictă în rândul membrilor săi. Legea electorală din 1985 prevede că nu pot fi aleşi în Camera Comunelor titularii unei funcţii publice. Sistemul electoral Membrii Camerei Comunelor sunt desemaţi prin alegeri generale organizate din cinci în cinci ani. Acţiunea politică se desfăşoară într-un singur tur. incluzând ambasadori. Funcţiile Camerei Comunelor Se poate spune că sarcina principală a Camerei Comunelor este de a vota legile. Prin lege este asigurată o reprezentare specifică pentru Ţara Galilor. acesta poate fi aprobat de Regină intr-un anumit termen. calitatea de membru al Camerei Lorzilor. Sistemul electoral este bazat pe scrutinul uninominal majoritar cu un singur tur. dacă un proiect de lege a fost aprobat de Camera Comunelor. Partidele de opoziţie îşi formează în cadrul Camerei Comunelor un Cabinet alternativ la guvernarea majorităţii („Shadow Cabinet”) care este condus de şeful opoziţiei. directorii companiilor comerciale numiţi de Guvern. În acest fel sunt excluşi cei care ocupă o funcţie în serviciul Coroanei. Membrii acestuia monotorizează activitatea ministerelor şi îi supun pe miniştri unui control parlamentar strict. dobândind forţă de lege. întru-cât. 8. În ceea ce priveşte procesul legislativ.

Parlamentul Scoţian este ales prin vot uninominal pentru 73 de mandate la care se adauga alte 56 de mandate suplimentare. g) încheierea tratatelor . 11. Campania electorală durează aproximativ trei săptămâni.ministrul are o poziţie dominantă în cadrul guvernului britanic cât şi în viaţa politică a ţării. Pentru Parlamentele locale se utilizează un sistem electoral diferit. e) dizolvarea Camerei Comunelor (la iniţiativa primului-ministru). Adunarea Irlandei de Nord este aleasă în întregime prin scrutin proporţional pe baza votului unic transferabil. h) recunoaşterea altor state şi guverne. Poziţia acestuia este bazată mai mult pe o înţelegere nescrisă decât pe o convenţie în adevăratul sens al cuvântului. dar nu guverenează”. În vederea alegerilor parlamentare. 12. Parlamentul local se alege prin scrutin uninominal 40 de mandate şi scrutin de listă 20 de mandate. Delegarea legislativă Este un procedeu constituţional general care constă în conferirea de către Parlament. beneficiind de cel mult 95 de fotolii parlamentare. 10. Primul Ministru Prim . la propunerea Primului-ministru. Pe această cale. atribuţia de a desfaşura activitate legislativă. Aşa numitul rol politic al Monarhului este pur formal. c) prezintă „Mesajul Tronului” la deschiderea fiecărei sesiuni parlamentare care. d) înmânarea ordinelor şi distincţiilor. de fapt. Monarhul are următoarele atribuţii: a) desemnarea primului-ministru. f) declararea stării de război şi încheierea păcii . Data alegerilor este fixată de Guvern şi anunţată public de Primul-ministru.funcţiilor ministeriale pot face parte din Camera Comunelor. Parlamentul este dizolvat de Rege printr-o proclamaţie. b) sancţionarea legilor. 6 . restul miniştrilor fiind aleşi din Camera Lorzilor. Guvernului în anumite condiţii şi pentru o anumită perioadă. În Ţara Galilor. Regele Statutul politic şi juridic al Monarhului ilustrează cel mai bine maxima „Regele domneşte. întru-cât acesta se conformează cu voinţa Guvernului. Practic Monarhul Angliei este un simbol tradiţional doar aparent imiplicat în jocul politic. este o pledoarie în favoarea programului guvernamental al partidului aflat la putere. dar şi responsabilitatea membrilor Guvernului faţă de Parlament. se asigură separarea celor trei puteri.

7 . Guvernul are următoarele atribuţii: a) atribuţii în procesul legislativ . Marele Parlament Britanic semnifică cuprinderea tuturor stărilor sociale să aibă reprezentanţi în parlament. nobilimea şi oraşele. Constituirea Camerei Comunelor reprezentând consecinţa unei evoluţii istorice legate în special de necesitatea soluţionării constructive a problemelor legate de taxe şi impozite. dezvoltând şi precizând orientările de principiu pe care le stabileşte propriul său partid etc. întreaga putere este concentrată în mâinile sale. acesta nu face altceva decât să voteze proiectul ce i se transmite de Guvern. ce sunt numiţi de regină cu avizul său. Parlamentul Parlamentul britanic are o îndelungată tradiţie. c) este responsabil cu desemnarea miniştrilor. e) prezidează şedinţele cabinetului şi coordonează îm mod direct întreaga politică. b) atribuţii executive. 13. în viaţa politică a ţarii. Compoziţia sa exprimă victoria electorală a unuia dintre cele doua partide politice principale.aproximativ 90% din numărul legilor votate de parlament sunt iniţiate de guvern. b) este specker-ul Camerei Comunelor. În realitate. Primele menţiuni despre “Parlamentul Britanic” apar la 1295 când regele Eduard I a convocat “Magnum Concilium” ce avea o reprezentare concretă a celor 3 stări sociale: clerul. 14.hotărăşte asupra liniei generale de dezvoltare a ţarii. c) atribuţii cu caracater financiar. Primul ministru este cel ce comunică suveranului hotărârile guvernului. Istoria Marii Britanii atestă faptul că regii saxoni aveau obiceiul de a se consulta în probleme impotante cu înalţii funcţionari ai curţii ce alcătuiau un consiliu regal permanent. Deşi bugetul este votat de parlament. referiri cu privire la acesta fiind cunoscute încă dinainte de 1295. Partidul care a câstiagat alegerile generale va ocupa majoritatea locrilor în Camera Comunelor şi va deţine majoritatea parlamentară. Guvernul Guvernul este organul executiv rezultat din alegerile generale..Printre atribuţiile primului ministru amintim: a) este lider al partidului său pe tot cuprinsul ţării şi în parlament. este responsabil pentru o mare varietate de numiri şi exercită un patronaj considerabil. d) selectează acei miniştrii ce urmeză să constituie cabineltul. Primul-ministru are o poziţie dominantă atât în cadrul Guvernului cât şi în general. Guvernul va avea asigurată aprobarea programului său de guvernare şi a proiectelor de lege pe care le va propune parlamentul.

în sensul că acum proiectul de lege formulat de una din camere era trimis celelalte spre examinare şi aprobare.sunt incluse aici şi sumele primite înaintea alegerilor. iar în 1351 din aceste două grupuri s-au format două adunări cu localuri separate – Camera Lorzilor respectiv Camera Comunelor. ulterior acesta (proiectul de lege) fiind trimis regelui.cu exceptia acelora a cărui cost a fost suportat integral de Parlament. Statutul membrilor parlamentului Fiecare cameră se bucură de anumite privilegii recunoscute atât prin cutuma constituţională . funcţiile de conducere remunerate din cadrul companiilor publice şi private. accesibil publicului. alte activitaţi remunerate. cadourile sau beneficiile materiale din partea unor persoane fizice sau juridice străine şi care au legătură cu calitatea de membru al Camerei. fiecare membru al Camerei Comunelor este obligat să furnizeze acele informaţii legate de interesele financiare personale. La acestă dată cele două adunări nu aveau atribuţiile unui organ legislativ. 4. XV procedurii de legiferare i se adaugă noi elemente. 5. Astfel la 1332 cele două grupuri (unul format din prelaţi şi nobili şi unul format din cavaleri reprezentanţi ai comitatelor şi reprezentanţii oraşelor) deliberau separat. 8 . cât şi prin anumite dispoziţii scrise. Din această perioadă încep să se întărească puterile parlamentului. În cea de-a doua jumătate a sec. 15. Cu timpul relaţiile dintre parlament şi regalitate s-au normalizat în sensul că puterea parlamentului nu a mai putut fi contestată de monarh. XIV. 8. deţinerea de acţiuni. Conform Codului de Conduită. acesta este marcat de separarea parlamentului în două camere. în vederea înscrierii lor întrun registru special. sposorizările . 6. vizitele efectuate în afara ţarii. terenurile şi alte proprietaţi. Starea de subordonare a parlamentului britanic faţă de rege a continuat şi în sec. cadourile. regele având atât atribuţi executive cât şi legislative. beneficiile şi ospitalitatea. dacă îl aproba devenea lege. 3. care.Raporturile cu coroana exprimau subordonarea parlamentului faţă de corană. 7. Astfel la 1399 Regele Richard al II. 2. Formularul de înregistrare specifică.lea este destituit de către parlament. care depăşesc 25% din totalul cheltuielilor campaniei. Privilegiul cel mai important este libertatea de exprimare. următorele categorii de interese: 1.

se vor stabili prin legi publice. care implică o remuneraţie sau o recompensă. activităţile executate în cadrul unei companii implicate in lobbyi-ul parlamentar. Cu toate că Marea Britanie este un stat unitar. 16.9. În Scoţia procedura de incriminare se poate decide de procurorul fiscal iar în Irlanda de Nord de un funcţionar civil denumit: „Director of Public Prosecutions”. Sistemul de drept este compus din doua ramuri distincte: dreptul penal („criminal law”) şi dreptul civil („civil law”). competenţa de a se pronunuţa şi de a soluţiona aceste conflictele revine Camerei Lorzilor. dispoziţiile al căror obiect constă în stabilirea unor drepturi subiective aparţinând unor persoane fizice sau juridice sunt legi private. Pentru Camera Lorzilor. categoriile de interese sunt: 1. De exemplu în Anglia şi Ţara Galilor. În cazul conflictelor între legile diferitelor provincii reglementând aceleaşi relaţii sociale. activitaţile de consultanţă pe probleme parlamentare. 9 . 2.a. administrarea justiţiei ş. alte activităţi pe care Lorzi le consideră ca fiind suscceptibile de a afecta exercitarea cu obicetivitate şi imparţialitate a sarcinilor profesionale.. Deosebirea între cele două categorii de acte constă în următoarele: toate măsurile al căror obiect constă în modificarea legislaţiei generale sau în repartizarea sumelor bugetare. alte interese. 3. legi operabile pe diferite zone geografice. poliţia este cea care decide declanşarea procedurii de incriminare şi întocmeşte dosarul după care sesizează autoritatea însărcinată. sistemul judiciar prezintă particularităţi. Parlamentul adoptă în afară unei legislaţii unice pentru întregul teritoriu. În fiecare dintre cele patru componente ale regatului. Pentru fiecare tip de lege există o procedură de legiferare complexă. Sistemul de drept Sistemul de drept britanic cunoaşte doua categorii de legi: legi publice şi legi private.

„Regimuri politice contemporane”.1998 10 . Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Puşcă Benone. Cristian Ionescu . 2.Bibliografie 1. Andy Puşcă – „Drept constitutional şi instituţii politice” . Bucureşti.editura All Black. 2004.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful