P. 1
OE1_LaboratorijskeVjezbe

OE1_LaboratorijskeVjezbe

|Views: 27|Likes:
Published by das

More info:

Published by: das on Feb 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2013

pdf

text

original

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U BJELOVARU

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 LABORATORIJSKE VJEŽBE RADNI MATERIJALI
Pripremio: Dr. sc. Renato Filjar, dipl. ing. elektrotehnike

Bjelovar, 2009.

SADRŽAJ Laboratorijska vježba 1: Osnovna mjerenja digitalnim multimetrom Laboratorijska vježba 2: Ohmov zakon Laboratorijska vježba 3: Metoda konturnih struja Laboratorijska vježba 4: Theveninov teorem Laboratorijska vježba 5: Karakteristika nelinearnog elementa (žarulje) Prilog: Označavanje otpornika bojama .

koristeći naponski izvor E = 3 V i otporrnik otpora 1 kΩ. POSTUPAK IZVOĐENJA VJEŽBE. 3. Cilj prve laboratorijske vježbe iz kolegija Osnove elektrotehnike 1 jest uputiti studente u praktični postupak mjerenja digitalnim multimetrom. Nacrtati električnu naponskog izvora Obrazložite. Nacrtati električnu naponskog izvora Obrazložite. Izmjeriti pad napona na otporniku i zapisati rezultat. Zagreb. . Niska cijena elektroničkih komponenata. Ne uključivati niti digitalni multimetar niti napajanje istosmjernog izvora! 2. 5. Pozvati demonstratora da pregleda spoj i pod njegovim nadzorom uključiti napajanje istosmjernog izvora i digitalni multimetar. Bilješke s predavanja Bilješke s auditornih vježbi Pinter. 1. učinili su digitalne multimetre dostupnim najširem sloju građanstva. te moguće uzroke pogrešaka i naačine njihova otklanjanja. Spojiti digitalni multmetar kao V-metar koji mjeri pad napona na otporniku. Kakav bi trebao btii unutarnji otpor idealnog V-metra? ELEKTRIČNA SHEMA SKLOPA Prikazana u zadacima za pripremu. V. Kakav bi trebao btii unutarnji otpor idealnog A-metra? shemu spajanja V-metra u jednostavnom strujnom krugu sastavljenom od i otpornika. Tehnička knjiga. Osnove elektrotehnike. Digitalni multimetar osnovni je mjerni uređaj i u procesu studija mehatronike. gdje će se pojavljivati na većini laboratorijskih vježbi iiz mnogih kolegija. Osnovna mu je namjena ujediniti mjerne sustave za mjerenje osnovnih električnih veličina strujnih krugova (istosmjerne i izmjenične vrijednosti jakosti električne struje i napona. Odspojiti multimetar iz sklopa. zapisati očekivani rezultat mjerenja.LABORATORIJSKA VJEŽBA 1 OSNOVNA MJERENJA DIGITANIM MULTIMETROM UVOD. Spojiti jednostavni strujni krug iz zadataka za pripremu. ZADACI ZA PRIPREMU. Školska knjiga. Postaviti najveće mjerno područje za mjerenje istosmjernog napona. te osigurati razumnu točnost mjerenja. 1. 2. Digitalni multimetar temeljni je mjerni instrument svakog inženjera mehatronike. shemu spajanja A-metra u jednostavnom strujnom krugu sastavljenom od i otpornika. Felja – Koraćin. te napredak u području digitalne obrade signala i mjernih postupaka. LITERATURA. 4. te radni otpor) u jednom kućištu. Isključiti napajanje istosmjernog izvora i digitalni multimetar. te ukazati na dobru praksu korišteja. Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike.

komentar uzroka postojanja eventualnih razlika i načina njihova otklanjanja). Postaviti najveće mjerno područje za mjerenje jakosti istosmjernelektrične struje. Izmjeriti jakost električne struje koja prolazi otpornikom i zapisati rezultat. Raspojiti sklop. usporedba očekivanih i izmjerenih rezultata. Očekivano I [mA] U [V] ANALIZA REZULTATA MJERENJA I DISKUSIJA.6. Odspojiti multimetar. Isključiti napajanje istosmjernog iizvora i digitalni multimetar. mjerenje. 11. Spojiti digitalni multmetar kao A-metar koji mjeri jakost električne struje koja teče otpornikom. Analizirati rezultate mjerenja. Zapisati očekivani rezultat mjerenja. REZULTATI MJERENJA. 9. Definirati zaključak (teza. Izmjereno ZAKLJUČAK. 10. 7. Pozvati demonstratora da pregleda spoj i pod njegovom kontrolom uključiti napajanje istosmjernog izvora i digitalni multimetar. . 8.

Koliku će jakost električne struje mjeriti A-metar unutarnjeg otpora RA = 600 Ω. Spojiti naponski izvor E = 6 V s otpornikom R = 6. Ohmov zakon jedan je od najvažnijih pravila u području elektrotehnike. Isključiti napajanje istosmjernog izvora i digitalni multimetar. Osnove elektrotehnike. Spojiti digitalni multmetar kao A-metar koji mjeri jakost električne struje koja teče otpornikom. Pozvati demonstratora da pregleda spoj i pod njegovim nadzorom uključiti napajanje istosmjernog izvora i digitalni multimetar. Postaviti najveće mjerno područje za mjerenje jakosti istosmjerne električne struje. Na izvor elektromotorne sile E = 6 V spojen je otpornik radnog otpora R = 6. Odspojiti multimetar iz sklopa. LITERATURA. 10. spojen u seriju s otpornikom R? Nacrtati električnu shemu spoja. Bilješke s predavanja Bilješke s auditornih vježbi Pinter. Spojiti digitalni multmetar kao V-metar koji mjeri pad napona na otporniku. . Postaviti najveće mjerno područje za mjerenje istosmjernog napona. 6. Odrediti jakost električne struje koja teče otpornikom primjenom Ohmovog zakona. elektronike i mehatronike.8 kΩ. Felja – Koraćin. Definirati zakključak. Analizirati rezultate mjerenja. ZADACI ZA PRIPREMU. Pozvati demonstratora da pregleda spoj i pod njegovim nadzorom uključiti napajanje istosmjernog izvora i digitalni multimetar. te radni otpor. 1. 7. POSTUPAK IZVOĐENJA VJEŽBE. 11. On povezuje tri osnovne električne veličine: jakost elekrične struje. U ovoj vježbi praktično se demonstrira Ohmov zakon. 3. Raspojiti sklop.8 kΩ. 8. 9. 4. Odspojiti multimetar.LABORATORIJSKA VJEŽBA 2 OHMOV ZAKON UVOD. Ne uključivati niti digitalni multimetar niti napajanje istosmjernog izvora! 2. Zagreb. V. 5. Izmjeriti pad napona na otporniku i zapisati rezultat. napon/elektromotornu silu izvora. Isključiti napajanje istosmjernog izvora i digitalni multimetar. Školska knjiga. Tehnička knjiga. Izmjeriti jakost električne struje koja prolazi otpornikom i zapisati rezultat. Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike.

REZULTATI MJERENJA. Izračunato (priprema) Pad napona na otporniku Jakost električne struje kroz otpornik Izmjereno (vježba) ANALIZA REZULTATA MJERENJA I DISKUSIJA. ZAKLJUČAK. .

Tehnička knjiga. te pod njegovim nadzorom uključiti npajanje naponskog izvora. 3. Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike. Pozvati demonstratora radi pregleda spoja. Felja – Koraćin. Definirati zaključak. 1. Ne uključivati napajanje naponskog izvora! 2. Spojiti sklop iz zadatka za pripremu. te padove napona na svim otpornicima mreže. Pod rješavanjem električne mreže podrazumijevamo postupak određivanja jakosti električnih struja svih grana koje tvore mrežu. Zagreb. . Bilješke s predavanja Bilješke s auditornih vježbi Pinter. POSTUPAK IZVOĐENJA VJEŽBE. LITERATURA. Prikladnim spajanjem digitalnog multimetra izmjeriti padove napona na svim otpornicima mreže. Osnove elektrotehnike. Metoda konturnih struja jedna je od temeljnih naprednih metoda rješavanja električnih mreža. ZADACI ZA PRIPREMU. Zabilježiti rezultate mjerenja. Prikladnim spajanjem digitalnog multimetra (vidjeti LV1 i LV2) izmjeriti vrijednosti jakosti električnih struja svih grana mreže. Školska knjiga. 7. Isključiti napajanje naponskog izvora i raspojiti sklop. V. 5. Primjenom metode konturnih struja odredite jakosti električnih struja svih grana mreže prikazane slikom. Zabilježiti rezultate mjerenja.LABORATORIJSKA VJEŽBA 3 METODA KONTURNIH STRUJA UVOD. Analizirati rezultate mjerenja. 4. 6.

Izmjereno ZAKLJUČAK.REZULTATI MJERENJA. . Izračunato I1 I2 I3 U1 U2 U3 U4 ANALIZA REZULTATA MJERENJA I DISKUSIJA.

2. Felja – Koraćin. za sklop prema slici. V. primjenom Theveninovog teorema moguće je analizirati ponašanje mreže pri različitim alternativnom opterećenjima. Zagreb. Primjenom Theveninovog teorema odrediti jakost električne struje i pad napona na otporniku RP. Školska knjiga. Bilješke s predavanja Bilješke s auditornih vježbi Pinter. Izmjeriti Theveninov otpor RT (uz odspojeni RP i isključen naponski izvor. te uključiti napajanje naponskog izvora pod nadzorom demonstratora. Spojiti sklop prema slici iz zadatka za pripremu. 3. 1. ZADACI ZA PRIPREMU.LABORATORIJSKA VJEŽBA 4 THEVENINOV TEOREM UVOD. Pozvati demonstratora radi pregleda spoja. Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike. LITERATURA. Izmjeriti Theveninov napon (odspojiti otpornik RP i izmjeriti razliku potencijala na otvorenim stezaljkama). Zabilježiti rezultate mjerenja. Tehnička knjiga. Zabilježiti rezultate mjerenja. POSTUPAK IZVOĐENJA VJEŽBE. Theveninov teorem omogućuje elegantno rješavanje problema određivanja pada napona ili jakosti električne struje na elementu električne mreže. Također. 4. izmjeriti otpor mreže na otvorenim stezaljkama). Osnove elektrotehnike. .

Analizirati rezultate mjerenja. 7. Izmjeriti jakost električne struje i pad napona na otporniku RP. Izračunato ET RT IRP URP Izmjereno ANALIZA REZULTATA MJERENJA I DISKUSIJA. REZULTATI MJERENJA. 6. Isključiti napajanje naponskog izvora i raspojiti sklop. . Definirati zaključak. Uključiti naponski izvor i vratiti otpornik RP. ZAKLJUČAK. Zabilježiti rezultate mjerenja.5. 8.

1. Napon izvora [V] Jakost električne struje [mA] 0 3 6 9 12 . REZULTATI MJERENJA. 4. te za svaku podešenu vrijednost izmjeriti pripadnu jakost električne struje. Odspojiti napanjanje naponskog izvora i raspojiti sklop. U takvm slučajevima. 3. 3. umjesto linenarnog matematičkog izraza. LITERATURA. U ovoj vježbi odredit će se grafički I-U karakteristika nelinearnog elementa (žarulje) u strujnom krugu istosmjerne struje. V.LABORATORIJSKA VJEŽBA 5 KARAKTERISTIKA NELINEARNOG ELEMENTA (ŽARULJE) UVOD. Spojiti jednostavni strujni krug s naponskim izvorom zaključenim nelinearnim elementom (žaruljom). djelovanje nelinearnog elementa opisuje se grafičkom ili analitičkom nelinearnom I-U karakteristikom. Školska knjiga. U dosadašnjim razmatranjima pretpostavljen je linearan odnos izneđu pada napona na elektroničkom elementu i jakosti električne struje koja tim elementom protječe. 6. U spoj uključiti A-metar za potrebe mjerenja jakosti električne struje koja prolazi žaruljom. Međutim. Definirati zaključak. 1. ZADACI ZA PRIPREMU. Zagreb. Felja – Koraćin. Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike. Za linearne elemente ona je prikazana pravcem. dok kod nelinearnih elemenata poprima oblik krivulje nelinearne funkcije. Bilješke s predavanja Bilješke s auditornih vježbi Pinter. u elektronici i mehatronici često koristimo elemente kod kojih navedena pretpostavka ne vrijedi. pa ih nazivamo nelinearnim elementima. I-U karakteristika prikazuje ovisnost jakosti električne struje o padu napona na elementu strujnog kruga. Tehnička knjiga. 4. 2. Osnove elektrotehnike. Analizirati rezultate mjerenja. Zabilježiti rezultate. 5. 2. Podešavati različite vrijednosti napona izvora (ujedno i pada napona na žarulji). Nacrtati I-U karakteristiku žarulje. Što je nelinearni element? Što je I-U karakteristika? Kako iz rezultata mjerenja nacrtati I-U karakteristiku? O čemu ovisi točnost taako dobivene I-U karakteristike? POSTUPAK IZVOĐENJA VJEŽBE.

ANALIZA REZULTATA MJERENJA I DISKUSIJA. I-U karakteristika ZAKLJUČAK. .

PRILOG OZNAČAVANJE OTPORNIKA BOJAMA .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->