CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- o0o

-------

GIẤY ĐỀ NGHỊ RÚT VỐN KIÊM PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn Khách hàng: CÔNG TY CP PHÚ AN THẠNH Địa chỉ: Phòng 1504 Lầu 15, Tòa nhà Fideco Tower, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3914 0909 Người đại diện: Ông TRẦN VĂN NGỌC, chức vụ: Tổng Giám đốc Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 1401-LAV-201102470 ngày 08/09/2011, đề nghị Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn cho rút số tiền: 230.307.362 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi triệu ba trăm lẻ bảy ngàn ba trăm hai mươi sáu đồng) để bổ sung vốn lưu động thực hiện phương án kinh doanh sau: 1. Nội dung rút vốn: Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày giải ngân Lãi suất: Theo lãi suất công bố của Eximbank tại thời điểm giải ngân

Mục đích sử dụng vốn: Thanh toán tiền khai thác đất cho Công ty TNHH TM & DV Đại Ngọc Lợi theo Hợp đồng kinh tế số 01/HĐ-PAT.10 ngày 06/08/2010.

Nguồn trả nợ: Doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty. Lịch trả nợ gốc: Cuối kỳ theo từng Hợp đồng tín dụng kiêm Khế ước nhận nợ Lịch trả lãi: Lãi trả hàng 06 tháng/lần theo dư nợ Tài sản thế chấp để đảm bảo nợ vay: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 1268, tờ bản đồ số 3, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An (Công ty con của Công ty CP Phú An Thạnh). 2. Hiệu quả phương án rút vốn:
– –

Tổng doanh thu Tổng chi phí
• • • •

: : : : : : :

20.000.000.000 đồng 18.500.000.000 đồng 17.000.000.000 đồng 500.000.000 đồng 500.000.000 đồng 500.000.000 đồng 1.500.000.000 đồng

Giá vốn hàng bán Chi phí quản lý Chi phí tài chính (bao gồm cả lãi vay) Chi phí khác

Hiệu quả của phương án

1

đảm bảo tiền vay hiện hành của Ngân hàng Nhà nước và các văn bản hướng dẫn cụ thể của Eximbank. trả nợ gốc. Ngày … tháng … năm 2011 Tổng Giám Đốc (Ký tên và đóng dấu) 2 .Chúng tôi cam kết: Sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay. Mua bảo hiểm cho tài sản thế chấp/cầm cố trong thời gian thế chấp/cầm cố với người thụ hưởng bảo hiểm là Eximbank Thực hiện đầy đủ quy chế cho vay. lãi tiền vay và các chi phí có liên quan đầy đủ đúng hạn Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu cung cấp cho Ngân hàng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful