P. 1
2. partea 1 - universul

2. partea 1 - universul

|Views: 7|Likes:
Published by ada f

More info:

Published by: ada f on Feb 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2015

pdf

text

original

Partea I Universul ANATOMIE COnsiderat în trecut o fiinţă fabuloasă, asemănătoare dragonilor sau trolilor, zmeul şi-a dovedit în ultima vreme

, gratie celor mai bine de douăzeci de exemplare capturate vii şi a numeroaselor fosile, realitatea biologică, în considerentele anatomice care urmează ne vom referi în special la zmeul comun, cel mai numeros şi mai studiat. Celelalte rase si varietăţi de zmei sînt construite pe o schemă asemănătoare, cu unele particularităţi semnificative. Zmeii sînt animale inteligente, înrudite de departe cu specia umană. Din punct de vedere biologic, diversele rase de zmei şi-au dovedit o origine comună. Cu circa 15 milioane de ani în urmă, un strămoş al omului numit Ramapithecus a suferit o mutaţie datorată, probabil, consumului aproape exclusiv de mandragore (popular, mătrăgună). Glanda pineală, aflată la baza craniului, a crescut de circa o sută de ori în zece milioane de ani, transformîndu-se într-o pungă plină cu lichid inflamabil. Două canale osoase pornesc de aici, deschizîndu-se în nările animalului, care poate astfel proiecta după voinţă lichidul vezi-cant, care se aprinde în contact cu aerul, producînd jeturi de flacără divers colorate. Altă modificare constă în trei organe speciale de simţ, inexistente la om. Primul, organul prinţesoreceptor, asemănător a două 11scurte antene penate, violete, crescute în dosul urechilor, îi serveşte la detectarea prinţeselor, femele umane speciale, cu care zmeii masculi (singurii care posedă acest organ) pot procrea. Al doilea este organul voinicoreceptor, situat în osul tîmplelor, prin care e detectată vigoarea şi tăria în luptă a altor zmei sau a masculilor umani. Se crede că zmeul poate zări, prin trupul celui cu care se înfruntă, o fiolă de lichid roşu scînteietor, mai plină sau mai goală, după tăria adversarului. Ultimul e simţul cristalomandibular, cu care detectează prezenţa cristalelor de beriliu, de cuarţ de stîncă etc. pe alte planete. Organul corespunzător creşte, ca un ţurţure de gheaţă, din bărbia a foarte putini zmei si mai ales zmeoaice si se curbează-n sus, deschizînd în vîrf un fel de floricică de dantelă crem. Zmeii dotaţi cu organul cristalomandibular nu luptă, ci dorm întreaga zi, iar noaptea ies la suprafaţă şi rămîn încremeniţi, sub stele, numărînd cristalele de pe alte planete. Zmeii normali îi numesc „puah", ceea ce s-ar putea traduce aproximativ prin „poeţi". Există deosebiri importante între masculi şi femele în cazul zmeilor. Primii au cranii groase de cel puţin cinci centimetri, pline de umflături corespunzînd principalelor trăsături de caracter. Cu cît un zmeu are mai multe cucuie în ţeastă, cu atît e mai respectat. Cea mai mare umflătură e cea dintre sprîncene, corespunzînd pungii cu venin. Ochii masculilor sînt tari ca piatra şi sînt protejaţi, în cursul luptelor, de o pleoapă fumurie. Femelele au pe ţeastă numai trei corniţe colorate, înclinate după unghiuri care variază cu moda, si glandele lacrimale mari cît portocalele, de pleoapele de jos fiind mai mereu atîrnaţi puii, ce se hrănesc cu lacrimi. Creierul zmeilor nu 12 este împărţit în emisfere. Prin cercetări de laborator s-a demonstrat că ei îl folosesc mai ales pentru funcţia de „vrăjire", o mică zonă servind şi funcţiei de „blestem", ambele inexistente la om. Treburile de fiecare zi sînt rezolvate de doi ganglioni cerebrali, mari cît merele domneşti, localizaţi în fese. Dentiţia arată că zmeii sînt prădători periculoşi, care şi-au dezvoltat suprafeţe de masticaţie speciale pentru zdrobirea accesoriilor umane: platoşe, catarame, ceasuri de mînă, bijuterii. Corpul zmeilor ar fi avut, poate, o înfăţişare destul de asemănătoare cu a omului dacă, acum zece milioane de ani, o femelă neatentă nu s-ar fi lăsat vrăjită de un dragon de Komodo. Rezultatele au fost semnificative pentru evoluţia speciei: O creastă de solzi laţi, ca de stegozaur, începe la ceafa şi se termină la noada zmeului, coloraţi în verde la masculi şi transparenţi (cu cîte-un peştişor exotic înotînd în fiecare) la femele. Gheare puternice, adaptate pentru scormonit pămîntul, pornesc din cele patru degete de la mîini şi de la picioare. Toracele cu pectorali puternici cuprinde două inimi, care pompează către organe un sînge foarte rece şi foarte albastru. Intestinele sînt şerpi reali, înghiţiţi odinioară în cursul evoluţiei şi trăind azi în simbioză cu gazda lor. Nu există organe de reproducere. Femelele de zmeu rărnîn însărcinate în mod reflex prin îndrăgostire, dar zmeii rezultaţi astfel sînt sensibili la boli, şi mulţi nu supravieţuiesc. Este motivul pentru care zmeii cei mai viguroşi răpesc prinţese (numite uneori si domniţe, iar cele mai reuşite — cosînzene), femele umane cu sînge albastru, compatibil cu al lor. Pe acestea le fecundează prin vrăjire (proces asupra căruia vom reveni). Femelele îndrăgostite dezvoltă în stomac mai mulţi 13 embrioni semitransparenţi, atît de verzi încît se pot vedea prin pîntece, care se devorează reciproc pînă rămîne unul singur, eliminat în cele din urmă într-o năframă de mătase şi pus imediat la ochiul mamei, de genele căreia se prinde bine. Va suge aici mai bine de doi ani. Cei născuţi din prinţese se dezvoltă mult mai greu, atingînd maturitatea în jurul vîrstei de opt ani, cînd sînt destul de mari ca să verse flăcări pe nări. De-atunci sînt consideraţi adulţi si pornesc în căutarea domniţelor. Dacă nu e ucis de vreun voinic — duşmanul natural cel mai important al speciei —, zmeului mediu îi rămîn de trăit aproximativ două sute de ani. Specia este pe cale de extincţie, mai cu seamă datorită stingerii treptate a marilor case domnitoare, singurele furnizoare de prinţese, înlocuirea lor cu intelectuale snoabe s-a dovedit un eşec, acestea fiind prea greu de întreţinut. RASE ŞI VARIETĂŢI Pe e lîngă zmeul comun, prezentat în capitolul precedent, mai există o serie de rase şi varietăţi cu trăsături specifice, dobîndite datorită izolării geografice a unor grupuri în vremuri istorice îndepărtate. Cum specimenele din grupuri ce au evoluat diferit se mai pot împerechea încă între ele, indivizii rezultaţi fiind însă sterili, putem considera că toate aparţin aceleiaşi mari specii a zmeilor. Prezentăm în continuare cele mai caracteristice rase de zmei, spe-cificînd că au fost observate şi exemplare neapar-tinînd nici uneia dintre ele. Zmeul zmeilor Exemplar foarte rar, mai masiv si mai feroce decît zmeii comuni. Odinioară răspîndit din Carpaţiîn Tibet, supravieţuieşte azi doar în cîteva grădini zoologice particulare americane. Are un craniu masiv, din cristal deosebit de limpede şi de dur, pentru care a fost vînat din cele mai vechi timpuri. Mărgică de după măseaua de minte este si ea foarte rîvnită datorită puterii sale de a concentra gîndirea. Pur-tată-ntre sprincene, se crede că asigură succesul la orice examen. Zmeul zmeilor se naşte numai dintr-un alt zmeu al zmeilor şi dintr-o cosînzeană, subspecie a prinţeselor. De aceea, în loc de solzi are pe spinare o coamă blondă, pe care si-o unge bine cu seu. Vine pe lume deja împlătosat si cu buzduganul în mînă. In cursul vieţii năpârleşte de cîteva ori, lepădînd, în ordine, o platoşă roz, una verde, una bleu si rămînînd cu cea finală, transparentă ca si craniul, din acelaşi cristal foarte dur. Totuşi, cum se mînjeste cu noroi si frunze moarte din motive de camuflaj, rareori se pot zări prin crustele sale exterioare organele interne. Trăieşte cu un veac mai mult decît zmeul comun şi este cu un cot mai înalt, de aceea i se acordă întîietate înfricoşată în orice habitat locuit de zmei. E recunoscut de la distanţă datorită coifului cu cleşti de homar pe care-l poartă pe cap. Flacăra pe care-o scoate pe nări are cam 15 metri lungime şi e verde pal, cu turbioane mai curind estetice decît eficiente. De f apt, în luptase bizuie mai mult pe cleşti şi buzdugan. 16 Zmeul sur de văgăună Este cel mai viclean şi, în pofida dimensiunilor reduse (cam cît un copil de zece ani), cel mai vorace. Poartă permanent pe linieri, în chip de epoleţi, două tarantule negre, cu smocuri de culoarea flăcării la articulaţiile picioarelor. IntrezifU'u şi păianjenii uriaşi există o strimăsimbioză: zmeul vede exclusiv prin cei cinci ochi ca boabele de rouă ai fiecărui păianjen, care îl ghidează spre pradă în speranţa că se vor hrăni cu sîngele ei proaspăt. Această specie, da zmeu arc pielea palidă datorită eternului întuneric m care trăieşte, in văgăunii?, sak subpămîntene. Construieşte labirinturi subterane în care-si lîrăşte victimele. E posac şi banal în conversaţii. Cin d îşi fac vizite, familiile de zmei suri de văgăună se plictisesc atu de groaznic, în cît nu rareori se măcelăresc între ele. De aceea, preferă să socializeze cu cei din alte specii, mai ales cu cîinii de zmeu, răbdînd fericiţi luările peste picior şi (iluziile grosolane. Uneori mor de foame tot ascultînd glumele şi sporovăială altora. Atunci tarantulele, întotdeauna mascul si femelă, le găuresc pieptul, le devorează inimile şi plămînii şi, în biserica austeră a cutiei toracice, rămîn să slujească unui cult straniu, din care rezultă mii de tarantule, minuscule şi golaşe. 17Zmeul cu colţi Dinţii săi îngrozitor de strimbi, fiecare dăltuit în alt mineral, de altăculoare, au făcut să-nflorească din vremuri străvechi pe tărimul zmeilor arta stomatologiei. Dentiştii lor au metode primitive dar eficiente, care elimină tratarea atît de îndelungată, pe canale, a dintelui cariat. O simplă lovitură năpraznică de pumn sau, în cazuri mai complicate, de buzdugan pestefalc,a suferindă elimină răul. Urmează înfigerea în alveolele goale a unor pietre de nu frumos şlefuite. 18 Clinele de zmeu S-a crezut multa vreme că faimosul,,Am dat de tine, dine de zmeu!" răcnit de voinici era doar o expresie injurioasă. In realitate, Feţii-Frumosi se confruntau cu o varietate specială, patrupedă, din rasa zmeilor de cîmpie. Cîinele de zmeu nu scoate foc pe nări, ci doar un fum mirosind a friptură

iar femelele ie şi catrinţă.. Există şi azi. uneori. într-un alt capitol.. dar a fost identificată o specie nouă de mamifer inteligent. 20 Zmeul mioritic Trăieşte în peşterile adinei de sub munţii Carpaţi.. care a atins ca punct extrem Carpaţii. în jurul ei trăind feciorii şi fetele ei. căci nu pot supravieţui decît o dată unei întîlniri cu el. în mod tragic. care-au conturat aproximativ spaţiul subteran. Femelele năşteau cîte cinci pui. Fesele bogate ale femelelor arată că sînt mult mai inteligente decît soţii lor. neîncăpătoare de colţi încovoiaţi. Unele produse ale lor par să fi pătruns. o boabă de chihlimbar cu o insectă înăuntru. în care nu lipseşte niciodată biblioteca si salonul literar. se consideră mai luminaţi decît ceilalţi zmei. Campioni la aruncarea cu buzduganul. nu prea curate. Animicstiutorul ar trăi în regiuni muntoase inaccesibile. ci doarzmăi în toată firea. plantaţi artificial ca să ascundă. Nenumărate vorbe de înţelepciune îi sînt atribuite. îi răsfaţă. în toate sensurile cuvîntului. cizmele si sărutarea pe buric.. Din fericire. eventual. şi descoperind consecutiv altele. Urmele faimosului Toiag cu Urechi. Din 1915 şi pînă la al doilea război mondial au fost întreprinse numeroase alte expediţii. sub care mai e cunoscut. Laardsen a efectuat trei expediţii între 1907 şi 1915. Totuşi. cînd. găsit. 24 încălţaţii Faimoşii stăpîni ai Morii de pepite au pierit cu toţii. A doua oară le plezneşte şi cea de-a doua inimă sub povara unei duioşii ucigătoare. descoperă vestigiile cetăţii Alma — după numele soţiei lui Laardsen —. nu-i a bună: înfige-n tine gheare de-un cot. Zmeul mioritic are o organizare socială matriarhală: şefa clanului e o zmeoaică bătrînă. Se înmulţesc prin înmugurire. umplut cu castane coapte. de care au profitat inamicii." Sînt ultimele cuvinte din jurnal. o nouă ieşire. mult mai lungi. varietate domestică de facocm. nouri. Jurnalul său aduce primele revelaţii despre tulburătoarea lume subpămînteană: „Măreţ şi melancolic ţinut! Plafonul neregulat.. lacomi să pună mînape Moară. încurcat în sforile a vreo douăzeci de zmee cu cozi lungi şi colorate. Tărîmul întunecimii era deja cunoscută în mitologiile şi folclorul popoarelor euro-asiatice. de argint şi de aur.. peştera Bourrasque. umple inimile cu iubire. Forţa lui fizică enormă nu intimidează.de purceluş de lapte bine rumenit. lungi cît braţul. iar Laardsen şi încă patru tovarăşi (vor rămîne în cele din urmă doar doi) se-ntorc spre Alpi. în aceeaşi zi. zmeilor tineri le miroase mult mai rar a catrinţă decît a crinolină. pe care-o zăreşti din cînd în cînd survolînd pajişti şi fineţe. poate legendară. delicată. Buzele celor mai mulţi se toceau în cursul acestei obositoare corvezi. se ridică pînă aproape de tavan. ba tolerează şi rivalitatea cu cîteva nefericite prinţese ascunse prin cotloane. Simt în ceafă.Cr. cu care-şi bate capul săptămîni întregi. unde găsesc. Ii pot aproape mirosi. sei~vit la tavă înconjurat de feliuţe străvezii de ridichi. Lumina acestui enorm spaţiu subteran provine de la lacurile de lavă care proiectează pe tavan mirifice aurore boreale. cu coperţile parcă mestecate furios. Se extinde spre Urali. îşi duce viaţa în peşterile pline de cristale şi minereuri de pe celălalt tărîm.).. Extrem de dezvoltat e simţul voinicoreceptor. scuipînd cu precizie asupra lor. Spaima vine mai tîrziu. lăsat descoperit printr-un orificiu în platoşele de sidef. Zmeul mioritic este deosebit de nătîng. Locuinţa sa arată ca o bulă de aer într-un enorm gheţar. palatele zmeilor. iar craniul e dotat cu zece coarne de jur-împrejur. numeroase pete albe.. zmei-loi~ zmeelor şi zombalilor. aşa-zi-sul Celălalt Tărîm. ieşite la cules de ciuperci. Tot ce depăşeşte 1. Era şi punctul lor slab. obsedat de răpirea de prinţese. totuşi. la poalele Mont-Blanc-ului. Ochi oblici şi sprîncene extrem de-ncruntate. Coline din sticla cea mai limpede şi mai lustruită. de se fac mici-fărimici. In ochii acestui zmeu poţi vedea. deschis ca nişte opercule pline de branhii în tîmple.. datorită populaţiei modeste de zmei asiatici care mai trăiesc astăzi — cam 14 exemplare. Totuşi. preparat cu hasmaţuki. căci stîrneste în stomacul voinicilor nişte ghiorăieli atît de stridente. căci îl încurci cu cea mai simplă cimilitură. de o viclenie primitivă. Agartha sau Shambala. scrie exploratorul. îşi înfig rădăcinile chiar în lava clocotită. încăpăţînat.... se ridică la sute de metri peste capetele noastre. 21Animicstiutorul Rasă neatestată ştiinţific. acoperite de gheţuri veşnice. încît caii speriaţi îi azvîrl din şei pînă-n. ginerii şi nurorile. Prin aer zboară molii livide. cu limbi şi spini complicaţi. cu creste stacojii. lîngă corpul dezmembrat al îndrăzneţului călător. Dacăte-a apucat însă între degete.. dînd de un perete de stîncă. pe care a jurat să-l extermine pînă la Judecata de Apoi (sau. la mijloc. Se hrănesc. Animale necunoscute întind către noi picioare si trompe transparente.. Aici sînt codri concentrici de aramă. după două săptămîni de mers. Caninii.. Sub imensele plăci tectonice ale Asiei au fost detectate. cu sandul crăpat pe spinare. şi formează 28 . unde sînt uşor de detectat. Dar despre acestea. privirea lor arzătoare.85 m e păstrat. aproximativ de sub monumentul megalitic de la Stonehenge şi se lăţeşte treptat către est pînă sub Lituania. pe care trebuiau s-o întoarcă./. Din aversiune pentru neamul omenesc. Al cincilea primea. Din relatările zmeilor asiatici. Imense şi fierbinţi lacuri de lavă aruncă lumini spectrale la kilometri în jur. în prima dintre ele a înaintat spre sud-vest şi. disperaţi. ca trunchiurile de copac. îndeobşte. Pectoralii îi sînt groşi ca nişte mamele. plin de ţurţuri de sare si cuarţ. hale în care se fabrică chip-uri si memorii. vechi aşezămînt al zmăilor de sub Alpi şi coboară spre sud unde — aproximativ sub oraşul Civitavecchia — găseşte Frescele Albastre. balaurul cu douăsprezece capete —. le iartă stîngăciile si grosolănia.. puah. se devo-rează-ntre ei prin tragere la sorti. Laardsen (1876-l915). Feijenoord piere. Răcneşte cu gura pînă la urechi. Ţipetele bestiale ale moliilor ne trezesc din minut în minut. numită provizoriu Omul-de-flori-cu-barba-de-mătase. plăci 3D şi sound-blastere. tuturor celor cîteva mii de membri ai poporului lor. sînt sfredeliţi şi străbătuţi de inele cu mărgăritar. Totuşi e întotdeauna mascul. O dată răpită. şi tepîrleste cu două jeturi groase de foc. Mireasma aceasta nespus de îmbietoare e mai eficientă decît flăcările. cei unsprezece exploratori ajung să se hrănească cu păianjeni de stîncă şi broaşte gelatinoase. iar pulpele. ci încălzeşte sufletele. Vinovate de masacru au fost armatele unite ale zmeilor comuni. 25Zmeul asiatic (sau zombalul) Acoperit cu solzi sticloşi de culoare galbenă... pe pieţele occidentale... In ultimele decenii pare să fi sărit direct din era turnirelor şi expediţiilor de jaf în cea a microelectronicii. cu puternicul zmeu cu coarnă blondă. apoi. aici focul pare necunoscut. de la care provine si denumirea de zmeul cu coroană. Masculii poartă cămeşă ţesută cu amici. e măsurată cu un metru de croitorie şi i se dă drumul înapoi. „zmeii trebuie să fie undeva. săpate direct în stîncă. 19Muma zmeilor Mare cit o casă cu două caturi. Se asociază cîte trei sau patru masculi pentru a răpi o prinţesă. Ne aşezăm tabăra lîngă un perete încărcat de pirită. ieşind prin peştera Ohaba Ponor. Zmei vii n-au fost găsiţi nici acum. în general. Erau. Celălalt Tărîm din basmele româneşti etc. sînt amintiri îndepărtate ale continentului subteran. Uneori mi se pare că. E cel mai adaptabil dintre zmei. E războinic. iţari şi opinci din piele de cerb.. a trebuit să se oprească. Detectează un om viu de la o depărtare de peste 10 kilometri. 26 GEOGRAFIE existenţa enormului spaţiu subteran numit de geograful danez care a efectuat primele expediţii. pe care le înalţă simultan.. Multe se ard în foc. iese în faţa voinicilor şi-i provoacă la luptă. Vîneazăpăsări si animale mici. la majorat. De-acolo a pornit a treia expediţie. cu porci de dine.. imposibil de urcat. 23Zmăul Un troglodit. Pretutindeni tufe uriaşe de licheni fosforescenţi. E singura rasă care nu produce. întîlnesc o băbuţă. Solzii de pe spinare sînt de aramă coclită." în următoarele expediţii. Acestea nu se alarmează prea tare cină. Legende despre Walhalla.. nimic nu este totuşi mai deosebit de el. Deşi merg în patru labe. neantul de dinaintea facerii lumii. Un culoar îngust porneşte din Anglia. mecanici aş zice. fraudulos. Clinii de zmeu trăiesc în castele comode. Laardsen (însoţit şi de Feijenoord) înaintează cîteva sute de kilometri către est. urmate şi de mercenari din alte rase. fie ea şi mătăhăloa-să. 22 »'. e prea tîrziu. pare-se. totuşi. ca si ale ghetelor de plumb ce îi sînt atribuite tradiţional s-arfi găsit imprimate într-un strat de şisturi bituminoase din Caucaz. E motivul pentru care zmeii se tem de el mai mult decît de orice. încălţaţii erau numiţi astfel datorită cizmelor de metal uşor pe care le purtau. Cu toate acestea. cel mai harnic şi mai respectuos ierarhic. Rămaşi fără provizii. Focul pe care-l scoate pe nări nu arde. Flori cleioase. în plăcuţa de siliciu plină de circuite. în asediul cetăţii Desp-Air (6372 î.. din care ucideau patru. se zice. In semn de frăţie îşi sărutau unul altuia buricul. concurenţa f acută industriilor umane nu e gravă. avînd fiecare încrustată. coborînd iniţial prin singura intrare cunoscută pe-atunci. al căror corp e mare cît un 27 stat de om. Zmeul zmeelor e o fiinţă inofensivă. Ascuns pe sub poduri — însoţit cîteodatăde tovarăşul său de prădăciuni. aduce la-nfălişare cu o bătrinică. zmăul vrăjeşte numai femele din propria specie. G.' Zmeul zmeelor Confundat. unde şi-a întemeiat un imperiu.. din cauza numelui. zmei înalţi si puternici. după). aşa încît încălţaţii păreau mereu că rînjesc. fojgăind de insecte oarbe..

străbătute de rîuri de lavă. în hrankahranka Oului de Liliac ele sînt numite. Acum. Ca urmare a acestei încleştări de aproape 1500 de ani. cînd acest vis mi s-a-ndeplinit. reuşind să găsească Gemă înaltelor Trăsături de Caracter (parese. Exact dedesubtul Kievului a fost găsită o măreaţă construcţie ruinată. Sus te întîmpină un zmeu mumificat. pentru că. Phiimpha. Distingem. se mai pot zări încă si azi Ste-iurile şi Frescele. zmeii au descoperit Suprafaţa. Mari lacuri de lavă. lichenilor fosforescenţi şi lacurilor de lavă. instalaţii igienice. Cel median se-ntinde sub Mongolia şi China pînă la munţii Xaoxinganling. Marea majoritate a zmeilor a preferat însă. au fost folosite la ridicarea unor cetăţi nesăbuite. iar apoi. Misticii. într-ade-văr. au încercat să suprapună aşezarea lor cu cea a unor constelaţii. In zona asiatică avem Pata Argintie — cea mai întinsă suprafaţă de mercur cunoscută — corespunzînd Chinei de sud — şi cele 20 000 de Bălti Verniene. III. fiuuuuuse. „A fost cea mai fericită zi din viaţa mea". fiinţă de a cărei realitate istorică. Mai cu seamă în acest spaţiu. extrem de sinuos.bucle si sinuozităţi către Kazahstan. ce ar fi adăpostit pînă la 25 000 de zmei din neamul Zmăului. cînd paşnică şi cînd războinică. pentru eternitate. In zilele noastre Tărîmul întunecimii este exploatat de numeroase societăţi miniere. de zmeii „europeni" ca apărare în faţa năvălirilor „asiaticilor". despre eroismul strămoşilor zmeieşti. zmeul sur de văgăună. Cele Şapte Bijuterii. pentru că trădările dintr-o tabără se anulează cu cele din tabăra opusă. cînd se-ntorceau de la întîlnirile secrete cu duşmanul. unde se deschide-ntr-o cavernă de aproape un milion de kilometri pătraţi suprafaţă şi trei kilometri înălţime în punctul cel mai înalt. au fost scoase la lumină în 1905 de către lordul Humphrey. în lipsa ştiinţei picturii. zmeilor li s-au pus ţigări în gură etc. iniţial un animal de . apă caldă. 33din steiuri de piatră arătînd ca nişte lame de pumnal spre tavanul cu stalactite al grotei. spaţiul subteran în două zone. Ca o ciudăţenie merită amintit faptul că. în interior au scări în spirală care duc către o terasă din vîrf. aşa încît zmeul devenea brusc zmeoaică. un safir mare cît o portocală păzit de şerpi înaripaţi). construit pe la 3500 î. Descifrînd scrierea aşa-numită serpuită Z de pe unii monoliţi. dedesubtul peninsulei Indochina. generalii înşişi care-au cîştigat bătălia respectivă. fac aici numeroase victime. descoperitorul Troiei. Quatr'a. Conform hărţii alăturate. Atunci şi-au inventat rasele diversele buzdugane nimicitoare. trădătorii aduceau cu ei daruri şi mărfuri de contrabandă. eroi si masacre. O ghildă a trădătorilor funcţiona în orice oraş. nevoii zmeilor de a consemna. întinse păduri de licheni fosforescenţi. atît din neamul zmeilor cît si din cel omenesc. foarte apreciate. de asemenea. de sub Perpignan. Zona asiatică. Şapte aşezări urbane. înregistrăm revolta lui Killar. ei nu stîrneau atîta teroare ca faimoasa fiuuuuusă. Se extrag de-aici zinc. coboară spre sud-vest către Arabia Saudită. Ultimul. vechi fapte de arme. uriaş gol subteran ce se-ntinde. beriliu. în peştera Bourrasque a fost pentru prima dată găsită o intrare către Celălalt Tărîm. presărate de-a lungul si de-a latul Tărîmului întunecimii. Cum de mic îmi veneram mama. E vorba de faimoasele coifuri „cu ace de seringă" găsite în peştera Bourrasque din Pirinei. Azi frescele se văd de departe. constructorii Morii de Pepite de sub marea Ohoţk. II. în căutare de faguri ai albinei palide. trandafirie sau indigo înălţate spre boltă. probabil. Mama mea nu putea minţi! Deci: zmeii trebuiau să existe pe undeva. dinele de zmeu şi zmeul mioritic. uneori la peste o sută de metri înălţime. antimoniu si ojă de unghii. Ignoranţi ai artei sculpturii. rimele mărturii istorice care atestă culturi ale zmeilor pe (şi mai ales sub) teritoriul Eurasiei — zmeii sînt complet absenţi pe celelalte continente — începînd din mileniul al şaselea Î. există din vremuri străvechi în lumea întunecimii. nu mă-ndoiesc/' Pe lîngă coifuri. în care domneşte crepusculul slabelor luciri ale florilor de mină. Numeroase enclave izolate.. face o imensă cavernă sub Orientul Apropiat şi se uneşte cu prima ramură în dreptul oraşului Karagan-da. marea Feijenoord şi aşa-zisele Fiorduri ale Devoraţilor (omagiu colectiv adus anonimilor pieriţi prin tragere la sorţi). Minusculă e în schimb Dowa. separa. să locuiască în peşteri. în altoreliefuri sugestive. pot să mă dedic în continuare căutării lui Bau-Bau. dintotdeauna. lacurile Laardsen I. Un mare zid. Situl arheologic de la Kokorro. Toate celelalte rase. Ultimele cinci specii sînt azi dispărute. Altă ramură începe în Pirinei şi se extinde către Sardinia. din loc în loc. zuuuze. în bule de aer din gheţari sau în vizuine săpate cu ghearele. îşi împletea cozi la modă şi atrăgea la marginea pădurii alţi zmei. După vestigiile paleontologice si istorice descoperite în această lume subterană. Zmeii actuali trăiesc în rezervaţii. Acum treisprezece mii de ani. îmbrăcat în platoşă. îşi cîştigă existenţa ca actori în filmele despre zmei si vînzînd diverse produse artizanale. Patru mari coarne se-ntind de-aici. întreaga civilizaţie zrneiască neolitică s-a ruinat. DraggOnn a unificat triburile de zmei asiatici. atestă legături comerciale cu regatul zmeului zmeilor. n-am putut crede nici o clipă că minunatele istorii cu care mă adormea erau minciuni. cu sclipiciuri de mica. Faptele sînt reprobabile si ar trebui pedepsite prin lege. Ea nu poate schimba soarta unui război. Pădurile fojgăiau de animale cavernicole transparente: păianjeni. Cea mai mare dintre ele.Cr. Cornul nordic ajunge pînă la peninsula Taimîr sfîrşind sub insula Bolşevik din arhipelagul Severnaia Zemlea. Din loc în loc. sub zona europeană. miriapozi. Urmaşii lui Dragg-Onn n-au suportat ştirbirea vechiului teritoriu şi au pornit un război necruţător contra urmaşilor lui Killar. ţiuuuuuuuuuuuuuure şi miuuuuuuuuu-uuuuuuuuuuuuune. de la Stonehenge la Hi-roshima. Enigmaticul Animicstiutor şi-ar fi plimbat faimosul Toiag cu urechi pe undeva. Incursiuni de pradă şi chiar regate tempo29 rare au mai stabilit aici de-a lungul mileniilor zmeul comun (a cărui patrie e de fapt Caucazul) şi muma zmeilor. prin Chomolugma. cu osemintele unor animale sacre ca Filiala — un fel de sirenă din lacurile de mercur — sau cu cele şapte chakra înşiruite de-a lungul corpului omenesc. nu întîmplă-tor cele mai frecvent menţionate în folclorul popoarelor de aici: zmeul zmeilor. sub Kiev. Ele trebuiau ocolite pe distanţe enorme. Steiurile sînt lame de stîncă galben31opalină. Aceste cetăţi sînt (de la vest la est): Unna. numite astfel după autorul Călătoriei spre centrul Pămîntului. cel care. Se schimbau prinţese contra praf de scărpinat. coboară sub Mediterana. Shiksta. iar starostele lor devenea automat membru în Dooma Parochiei respective (vezi Organizarea politică). Pe la 6500 î. s-au făcut descoperiri arheologice fascinante. aceste venerabile monumente au fost nu de puţine ori vandalizate. Balcanii şi Turcia.Cr. Cornul de sud. zmeul zmeelor. Trikkta. A fost 30 construit. Conducătorul lor va rămîne în Zurbe cu numele de Okki-Mei-Okki34 Mei (Cel care a văzut lumina). Cel submedian coboară spre Himalaia. ca nişte mari vizuine. asemănător celui chinezesc. bă-tîndu-se cu pumnul în piept sau ridicînd ameninţător buzduganul. cîţiva cîini de zmeu s-au căţărat pe o stalactită groasă cît un trunchi de copac şi au împins cu umărul un enorm bolovan. într-un ultim efort de a păstra amintirea trecutului glorios. au pierit pentru totdeauna). Dinjfiecare rasă au rămas doar cîţiva supravieţuitori (iar încălţaţii. pradă pentru fiuuuuuse. străbate Carpaţii. Se vorbea acolo despre triburi rătăcitoare.Cr. Zidul e azi în ruine. Ştim azi că zmeul. care n-aveau însă nici o legătură cu străvechii constructori. în piaţeta din faţa casei din mijloc acest original îşi instalase cortul în care locuia cu cele cinci soţii şi cu unicul copil. un delicat viermişor palid care pătrundea în nara zmeului adormit. unde li s-a asigurat tot confortul necesar: lumină. De obicei e înfăţişat într-o ipostază marţială. între care banala fobofobie (teama ca nu cumva să ti se facă teamă). Ruina era încă locuită de un trib degenerat de zmei cu colţi. istoricii au putut acoperi o parte din istoria străveche a zmeilor. Cu 4000 de ani înainte de Cristos. zmeii păstrau în acest chip memoria eroilor de altădată. Săpata. mercur. zidul era străbătut de aşa-zisele „găuri pentru trădători". mult mai întinsă. Deşi păianjenii erau uneori mari cît un stat de om slăveau glande de venin cît o minge de fotbal. Peste toţi a fost turnată apoi lavă albastră sau cenuşie. am avut şi eu încredere în vechile poveşti. inspirat. ajungea-n creier şi acolo întorcea comutatorul sexual. Boli aduse de oameni. au fost ucişi şi trupurile lor aşezate în tablou în poziţii corespunzătoare. împreună cu numeroşi soldaţi de-ai lor şi cu prizonierii inamici. supravieţuitorii au ridicat Babelul de sub Kiev si-apoi s-au risipit în toate ungherele uriaşei caverne. Pereţi enormi de stîncă au fost frumos neteziţi. Dowa. în schimb. zona europeană a cunoscut de-a lungul timpului convieţuirea. descrise mai pe larg în alt capitol. a ajuns stăpînul Regatului de Vest şi un semizeu mult cîntat în vechile epopei (vezi Zurbele). cu coif pe cap si cu mari ovale de jad în locul ochilor. spune legenda. iar harpiile mai supravieţuiesc doar în captivitate. putem deduce cu oarecare precizie habitatul originar al diverselor rase de zmei. de însuşi Laardsen. acoperite cu inscripţii obscene. este grandioasa Quatr'a. zmeul cu colţi şi muma zmeilor. De-atunci. există peste tot pe marginea giganticelor caverne. IV si V. Ele corespund. a declarat ulterior lordul Humphrey. imensa boltă albastră de la suprafaţă si străfulgerarea orbitoare a soarelui au fost atunci pentru prima dată zărite de neamul zmeilor după cîteva zeci de milenii de recluziune în imperiul umbrelor. harpii. „Asemenea lui Schliemann. a patru rase. mici porţi prin care trădătorii puteau ieşi ca să contacteze duşmanii. zmăul. fantezie a unui singur cîine de zmeu care şi-a clădit vreo zece case înconjurate de un zid gros. de asemenea. 32 ISTORIE R . şi prima descoperită. aur. povestind. Zmeii consideră trădarea o necesitate şi o-ncurajează ca atare. aproximativ pe sub albia fluviului Enisei. de acid sulfuric şi de mercur reduc cu mult suprafaţa locuibilă. a fost împărţită între zombal. formau obstacole de nestrăbătut altădată pentru zmei. cu mari camere de tortură în pivniţele lor fără fund. subjugate. O dată cu dezvoltarea turismului în spaţiul subteran. tuute. Alte monumente sînt Frescele.

Ei si-au părăsit palatele şi s-au retras iarăşi în lumea subpămînteană. FeţiiFrumoşi s-au dovedit imbatabili în înfruntările cu zmeii. Fiii fiilor fiilor fiilor lor. In pericol de dispariţie. Enormele arme erau însă imposibil de ridicat. gîn-găveala (zmeul sur de văgăună). dovezi că. smălţată de flori. de altfel. bătută-n ţinte de aramă. 7. 5. scălîm-barea (zmeul cu colţi). Ieşirea din Pirinei a fost urmată. Altele au născut în locuri ascunse. într-un capitol special. dar cu colţi uriaşi pe mandibule şi prelungite cu o coloană vertebrală de sopîrlă. Cum azurul înmiresmat. au folosit sau folosesc buzduganul. Doar zmeul zmeilor si zmeul mioritic le-au făcut oarecum faţă. prelungă. şi le-au intuit potenţialul reproduc-tiv. de Vest si de Est). după antrenarea intensă a fiecărei generaţii. este îmbălarea. Oraşele-state au fost atacate. soseşte Voinicul. scepticismul omului de ştiinţă trebuie să cedeze. vechi de sute de ani. către 1250 după Cristos. împăratul pune un premiu pe capul zmeului: fiica de soţie şi jumătate din împărăţie. De-atunci. urmaşii acestei mici cete au găsit mine de aur şi antimoniu. imitarea. prin calităţile sale conductoare. contemporanul nostru" (Zimnicea. Zurba „Platoşei de rinocer" povesteşte cum grupul de zmei palizi ca moartea au înnoptat prima dată sub diamantele stelelor si cum. Vann-kook şi Bang-kook (Regatul de Nord. un dispreţ cvasiunanim acoperea orice încercare neortodoxă de a privi istoria. 3. Totuşi. colţii si ghearele năprasnice. fabricate de zmeii înşişi. de obicei. a prins-o pe degetul mic. Din fericire. Acestea sînt de trei feluri: contondente. menţinînd treaz interesul publicului. deci. Oricare dintre ei. istoriografice. specia şi-a descoperit resurse neaşteptate. zmeul supune oastea împăratului (tatăl fetei) şi obţine prinţesa ca tribut. sînt specifice fiecărei rase: ^ Zmeul zmeilor foloseşte asa-numitul „Numele Tatălui". Cu desăvîrşire mut pare a fi Animicştiutorul (de la care ne-au rămas totuşi comori de înţelepciune scrise pe coji de ouă). primeşte direct în ţeastă o . puterea zmeilor de suprafaţă a atins amplitudinea maximă. un soi de baros din platină de o puritate atît de înaltă încît. voinicul şi dom37niţa fac copii si trăiesc fericiţi pîn-la adinei bătrîneţi. din cauza hienei uriaşe care-l vîna cu predilecţie. plin de fluturi. Printre sclavii care lucrau în atelierele de arme ale Regatului de Vest au fost infiltraţi specialişti care au furat proiectele celor mai eficiente buzdugane. 4. unde sînt exhumate alături de cranii cu mari orbite omeneşti. zmeul zmeilor si zmeul mioritic ce a populat curbura Carpaţilor) i-au privit pe oameni exclusiv ca pe nişte animale domestice. la partea a doua a proiectului. care constă în lăudarea deşănţată. loviturile violente de cap în gură (zmeul zmeilor). ajutat de domniţă — care. Li s-au dat cele mai zdravene neveste. 2. împăraţii si culturiştii au rămas cu gurile căscate şi au aplaudat în silă. Le-au răpit en gros şi en detail. Zurbe şi Hrankahmnkas — şi-a dezvoltat simţul cristalomandibular pînă la perfecţiune.. la concluzia că uneori trebuie să fi cîştigat zmeul. Cu toate acestea. femela umană. Prins într-un ghemotoc de fire umede care se solidifică rapid în contact cu aerul. ajutat de domniţă — care. ca să nu mai vorbim de exemplarele vii capturate în subteran ca şi de cele. mortală cînd e folosită de cîinele de zmeu sau de muma zmeilor. Istoria medievală e în acelaşi timp foarte bogată si extrem de monotonă. Arme enorme de piatră (mai tîrziu de bronz. scuipatul cu precizie (zmeul zmeelor). 4. Pe la 1400 î. Cosînzenele. imprecaţia bifurcată. în acest ultim caz toate trucurile sînt permise. zmeul detectează prin preajmă un voinic. cu totul deosebit de pachetele de muşchi ale celor „din plan". Au fost întemeiate. numite kook-uri: Noo-kook. Dacă acesta nu piere din prima flacără albăstruie. care le zicea „mamă". Buzduganul cu Trei Peceţi (altfel numit Cu Pernă) si Numele Tatălui. între ele au existat comerţ. mai vechi sau mai noi. Aici. Iniţial. zmeii s-au confruntat. Ea abundă în nenumărate înfruntări între zmei şi voinici. plimbîndu-se la pasul calului pe malul unor ape albastre ca si ochii lor. într-o zi. 7. s-au răs-pîndit prin iarba înrourată. care nu pronunţă cuvinte. Au fost selectaţi din prostime flăcăii cei mai viguroşi. > arme verbale: înjurătura cu efect. arheologice. ele pot fi grupate în cîteva categorii generale: Arme de atac Le putem. conform Vissei de la Saana. lapte şi prinţese. intens studiate. împunsul (zmeul cu coroană). L-a curăţat frumos de crengi şi a făcut o ditai ghioaga. Armele contondente au toate ca model primordial buzduganul. atrage fulgerul din înaltul cerului si-l prăvăleşte asupra adversarului. 1983) a marcat o definitivă acceptare a fenomenului. de hoarde zmeieşti care le-au dărîmat zidurile şi le-au obligat la plata unui tribut. în căutare de zmei. ca urmare a cine ştie cărei mutaţii. bălmăjeala. Şi-au construit palate în codri circulari. Cele mai multe se dovedeau falsuri grosolane. Punînd în cumpănă aceste cronici oarecum partizane. s-au pomenit cu cîte un vlăjgan pletos. mai cu seamă în bazinul mediteranean şi în Orientul 35Apropiat. îi înspăimînta. un flăcău subţiratic. de fapt. 3. Azi. Datele culese pînă în prezent ne îndrituiesc să credem că absolut toate rasele de zmei. Planul avea două părţi. zmeii (în primul rînd zmeul comun. se găsesc presărate în vadurile rîurilor sau în situri arheologice. Povestirile umane răstoarnă întrucîtva această schemă narativă: 1. soarta zmeilor de suprafaţă a fost pecetluită. blestemul în lung de linie. recente sondaje în arhive arată că atît CIA cît şi KGB-ul erau la curent cu existenţa reală a zmeilor si că posedau. dublă şi triplă e mînuită cu deosebită dexteritate.suprafaţă. în unităţi militare secrete. în timpul scaldei. de obicei. De remarcat că numele oraşului actual Bangkok păstrează amintirea străvechiului regat. Roşu şi Mov au iniţiat un complot ce avea să răstoarne situaţia. actuale sau fosile. Ieşind la suprafaţă. zmeul şi domniţa fac copii şi trăiesc fericiţi pîn-la adînci bătrîneţi. ARME D iferitele rase de zmei folosesc în luptă arme diferite.Cr. Recentul congres internaţional cu tema „Zmeul. Situaţia s-a dezechilibrat dramatic în momentul în care. iniţial şocaţi de confruntarea cu noua şi înspăimîntătoarea specie. zmeul detectează domniţa prin simţul prinţesoreceptor. de altfel. pe care-a az-vîrlit-o pînă-n nouri şi. 5. încrucişări sinistre între cele două rase ar fi fost încercate pentru crearea soldatului care să scoată flăcări pe nări. Unele femei însărcinate — conform statisticilor oficiale cam una la 100 000 — observau. inevitabil. de-a lungul secolelor. Mare le-a fost uimirea cînd. clasifica după cum urmează: > arme biologice: jetul de lichid incendiar împroşcat din nări asupra adversarului. fier şi chiar plumb) imposibil de ridicat de mîna omului.Cr. o frumoasă legendă din folclorul popoarelor. putea spune cît la sută cuarţ si cît la sută zirconiu se găsesc pe al cincilea satelit al celei de-a opta planete ce înconjoară steaua Arc-turus. vrînd-nevrînd. 2. Prima consta într-o acţiune ultrasecretă de spionaj industrial. el ajunge la palatul zmeului. în vremuri imemoriale. poate printr-o nouă mutaţie. Există. în faţa zdrobitoarelor dovezi paleontologice. după trei zile. jelindu-şi gloria apusă. că pîntecele le-a devenit străveziu ca un zgîrci şi că prin sticla lui se zăreşte un făt minunat. mulţi voinici încearcă în zadar. deosebit de convingătoare (spun zmeii). omenirea n-a trebuit să mai aştepte alte cîteva generaţii. voinici asemenea primului cutreieră veseli lunci şi văi. furnizoare de carne. Dar poate cea mai eficientă armă verbală. mieroasă si insistentă a adversarului. al căror mobil este. în peşteri din diverse masive muntoase. cu părul numai bucle de aur. în decursul Evului Mediu. zmeul răpeşte prinţesa. rasa umană si cea zmeiască n-ar fi fost. în primele. trînta „că-i mai dreaptă" (zmeul mioritic). fiecare cu propria ei organizare si religie. Din acel moment. Buzduganele din muzeele lumii. a ieşit în curte şi a smuls din rădăcini un stejar plin de ghinde.. alteori voinicul şi că. pe rînd. nereuşind să cîstige nici ei. cîteva buzdugane. schema este următoarea: l. S-a trecut. atît de aprige duşmane cum s-a crezut pînă de curînd. 6. încît cei mai multi oameni considerau zmeul doar un produs al imaginaţiei. au reuşit să clintească un 36 pic buzduganul. purtînd numele de Făt-Frumos (foetusformosus). de obicei. Cîte o urmă de picior imprimată în lut 38 apărea din cînd în cînd. tăioase si energizante. La suprafaţă. au generat noua şi puternica rasă a zmeului zmeilor. Sudalma simplă. deja destul de răspîhdită. după trei zile. tinzînd către un fel de hibridizare. de alte migraţii. dimineaţa. îl induce-n eroare pe zmeu — voinicul îl ucide pe zmeu. cu cercel în ureche. De pe la 1400 pînă la revelaţia lordului Humphrey amintirea zmeilor s-a estompat în aşa măsură. a trebuit să se retragă în adînc. zmeul se deplasează spre palatul domniţei. Secta stranie a poeţilor — cei ce aveau să producă atît de preţuitele Visse. căci Voinicul a^ apărut spontan. ci clinchete de ineluşe agăţate în colţi. Au trecut secole pînă cînd oamenii. o duce în propriul castel si-o vrăjeşte. cu specia umană. împăraţii Verde. ^ artefacturi: sînt armele propriu-zise. care-au fost apoi supuşi unor minuţioase si istovitoare antrenamente de body-building. prinţese cu coade blonde şi cu un mic tatuaj pe fesa stingă. acestuia nu-i mai rămîne nici 40 o şansă. „mirosind" nopţi întregi viforul constelaţiilor. pe măsură ce erau descoperite. Au putut fi astfel reproduse faimoasele Toroy-Pan. La 1200 î. iar fiii fiilor fiilor acestora l-au putut ridica pînă aproape de genunchi. scoate ochii voinicului — zmeul îl ucide pe voinic. Oratorii speciei sînt zombalii. ca si mostre de materiale.. alte si alte ieşiri. povestirile eroice zmeieşti si cele umane diferă radical. Mai toţi zmeii vorbesc morfolit. Chiar şi după 1905. mai mult de două bătălii (setth-uri în limba zmeilor) din cinci. a apărut super-eroul umanităţii. evoluat dintr-o simplă măciucă primitivă. istoricul ajunge. horind şi doinind. să se trezească din amorţire şi să înceapă contraatacul. prinse în gheţurile mării Bering. trei mari formaţiuni prestatale zmeieşti. 6. printre colţi. Au întîlnit prinţese visătoare. Primele femei care-au vorbit despre vedenia aceasta au fost arse pe rug ca vrăjitoare. contrabandă şi schimb de idei. Ochii lui mari şi apoşi păreau că grăiesc. la rîndul lor. Mai multe despre limba zmeilor.

Armele tăioase nu sînt alintate cu nume şi porecle. donjoane şi foişoare. asemenea ciocanelor din proba olimpică. acestea se pot apăra de zmeu cu formula magică „Fugi. şi cocoaţă pe ele turnuleţe. iar acesta dă drumul bilei. stilet. fiecare oca — bilă de aramă cu ghivent — poate fi desurubată din coadă şi aruncată separat. pe rundul unui lac dinspre răsărit (identificat cu lacul Arai). în luptă poartă şi scuturi. indiferent de sex. devine de neatins. legănat în braţe. „pletos ca zimbrul. sînt în număr de trei: cămaşa de forţă. un cap de om preparat special ca să devină dur ca bazaltul. din zori si pînă-n seară. topor. de argint şi de aur). are buzdugan. Cînd micul zmeu se naşte. Nu se ştie cum se utilizează. Minunile de cuarţ şi pirită care ajung la noi. Acolo. Totuşi. Nu) este un idol cu aspect de bufniţă. le proiectează asupra duşmanului.. saga şi bîlnii ca dormind „culcat pe buzdugan". Moaca apare cînd nu te-astepti în mîna acestei bătrînici pe care ai tot trece-o strada. un buzdugănuţ numit Fîţă. Doar cu suzeta-n gură mandragora poate fi consumată în linişte. ascunse în carîmbul cizmei. 43& Este cu neputinţă să spunem cum îşi numesc buzduganul zmeii asiatici. nichelul sau plumbul după miros. obligatoriu. legendarul mioritic Ursan. Speră astfel ca voinicul să se apropie destul cît să-i poată sufla în nas un damf ucigător de mujdei. veştejite. Din timpuri străvechi au dezvoltat numeroase meserii. sub numele de Buul-Ann (onomatopee lipsită de conţinut noţional). arbust de esenţă dură care creşte doar pe platourile înalte din Altai. specifice zmeilor comuni. toporişca. îndepărtează pericolul. băşica fiind umplută cu un gaz mai uşor decît aerul. ca le aparţin. dacă o face prea devreme sau prea tîrziu: bila atunci nu mai porneşte. cutremure. păstrat la British Museum. fredonează ceva dintr-un film cu Gene Kelly. O legendă insistentă vorbeşte despre Scutul Magnific ascuns de un strămoş divinizat al poporului zmeiesc. Buzduganul Cu Trei Peceţi. Nu se ştie cît de real este acest efect si cît e doar autosugestie. şiş. cu cîteva butoane roşii la extremităţi. iatagan. Pruncul simte-n aceeaşi clipă o arsură în podul palmei şi-nce-pe să urle sălbatic. încît seamănă bine cu florarele de plastic ale elevilor. mii şi zeci de mii de sma47ragde scînteietoare. Cînd arma se găseşte pe linia adversarului. aşa cum lui Ahile i se zice „cel iute de picior" şi Arno-tenilor. fiecare căptusindu-şi scula cu o perniţă dolofană. pe care-l parazitează. paloş. foc. tăindu-l fin. 44 Arme de apărare Se subîmpart în subiective şi obiective. cuţit. serveşte. dar ei ştiu că sînt acolo. sînt strunjite în forme atît de şerpuitoare. atîrnate de cingătoare. Nu se ştie de ce acest toiag e atît de faimos. ca să nu poată fi detectate de radare. > subiective. dispozitive de ochire cu fir de păr. pe care şi le transmit din tată-n fiu. bălăngă-nindu-li-se între picioare şi încurcîndu-i la mers tot soiul de lame tăioase de tipul sabie. OCUPAŢII SI UNELTE rfmeii sînt fiinţe harnice şi pricepute (cu excepţia zmeului cu colţi. Cunoscînd ambiguitatea prorocirilor. a devenit o armă redutabilă. în cadrul unui frumos ceremonial. La fel procedează toţi zmeii carpatini. Mai toate. O învîrte atît de repede. dar nepriceput şi a cîinelui de zmeu. pală. sînt doar flori moarte. transformate într-o pastă vîscoasă. pe care-l înfige-n granit. Acest accident se petrece. Pe lîngă pielea tăbăcită şi însolzată faţă de care cea a rinocerilor este ca obrazul de fecioară. însă. mai toţi zmăii şi-au alintat de-atunci soţiile cu numele gingaş de Luna. pumnal. toporaş. cînd înapoi. în care s-au ilustrat după cum urmează: •* Zmeul comun sapă-n pămînt în căutare de mandragore cu ajutorul unei unelte numite gheară. aurite. tarantulele îi fac zmeului un semn cu labele pe umeri. un ins care si-ar pierde Fîţa ar ajunge de batjocura semenilor. Cei din urmă zmei ai zmeilor folosesc buzdugane de titan. bardă. 4 îl iau pe Nu în braţe. rostită în cor pe două voci. Cînd un zmeu a îmbrăcat cămaşa de forţă — numită uneori şi cămaşa morţii — se crede că poate capta culorile din mediul înconjurător pe care. cu o expresie visătoare. zmeii recurg la cîteva strategii simple şi eficiente: i Se fac că plouă. Ţinta favorită a zmăilor a fost întotdeauna discul rotund si luminos al lunii. •fc Muma zmeilor foloseşte Moaca. •fr Animicştiutorul ar avea. tradiţional. şi-şi împrăştie grăunţii de aur ai polenului în curenţii de aer. într-adevăr. cînd înainte. în loc de buzdugan. ele se desfac şi respiră ca nişte crini transparenţi. respectiv mirosurile din peisaj. cioplit grosolan în lemn de gutui despre care se crede că. atîrnat de cureaua de la nădragi. Ele acţionează ca nişte acumulatori de energie. Pe ţestele noduroase au coifuri cu ţepi şi panaşe. Baal-Aur. niciodată folosit. ^ închid ochii si — minune! — voinicul a dispărut. Din fericire. De aceea. Cînd mandragora e dezgropată. în dreptul ochilor.a doua lovitură. la suprafaţă. Acesta se numeşte Matrak (zeul suprem al zmăilor) si are nouăzeci şi nouă de ocale. 42 •# Adevăratul buzdugan este cel Cu Trei Peceţi. •fc Zmăul este marele campion la aruncarea cu buzduganul. floretă. De mare ajutor îi este şi nivela cu . şi se bucură. sub pămînt. dar teribil de leneş). 4 Dau din colt în colţ. zmeul deschide deasupra capului o umbrelă şi. Zmeii le culeg şi le ţin îngropate în pivniţe pe care nu le mai deschid niciodată. o bilă de fier legată cu sîrmă. •#• în fine. •fr Zmeul zmeelor poartă. îi aşază în palma dreaptă o să-mînţă de Leucă (leuca draco). priceput. dar îl şi apără. Le clădeşte în mijlocul unor codri circulari (de aramă. Presărată fin. Cravata şi costumul de forţă ar extrage şi zgomotele. conformîndu-se teoriilor tactice la modă. ^ Pînă si dinele de zmeu. cravata de forţă şi costumul de forţă. Renunţînd de milenii la reproducerea sexua-tă. de data aceasta cu buzduganul însuşi. artilerie si ţînţari. ^ Zmeul mioritic e zidar vestit. nu fug. 45fie din oţel nituit. Lovit cu Leuca. şuriu. Cînd sînt descoperite într-un cuib mai mult de nouă mandragore. brici. mandragore delicioase!"). suzeta. Orice zmeu comun cunoaşte contra-vraja („Nu fug. în feliuţe ca de salam. destui de rar. este un obiect alungit. Cu paloşul voinicului în gît. este reprezentat în balade. dar i se zice astfel. dar îl numesc foarte convingător. cu pieptul gros şi lat". Simte sulful. însă. Sapă tuneluri subterane cu ajutorul tirbuşonului. satîr. halebardă. adică va deveni eroul capabil să termine pentru totdeauna cu mişuna nefolositoare a Prăpădiţilor de Suprafaţă. inventatorul acestei adevărate lănci a lui Ahile. Vai de el. Aceasta e un fel de mănuşă de fier cu cinci ciocuri ascuţite. harnic. Singurul capturat. e prins de zmeu pe degetul mic. Peisajul din jur ar ră-mîne mult mai palid pentru circa o săptămînă. zmeul nu uită niciodată să ia cu el şi al doilea instrument. Armele energizante. arma de atac a zmeului mioritic. Specialiştii au convenit să-l numească Băţul Bucuriei. dat fiind pronunţatul gust pentru baroc şi rococo-ul tîr-ziu al zmeilor. trage şi scoate dopul lăsînd să curgă. atît de uşoare că le dă peste cap fiecare pală de vînt. machetă etc. la care tatăl îl anesteziază prompt cu buzduganul propriu. neacoperite. rasă patrupedă. la camuflaj. •fc Buzduganul zmeului cu colţi constituie un frumos exemplu de simbioză cu corpul posesorului. O prorocire spune că acel zmău care va ciobi cu buzduganul buza lunii va stăpîni întreg Tărîmul Celălalt. Din sămîn-ţă va creşte cu timpul o Leucă viguroasă. zmeul comun foloseşte în luptă Buzduganul. în condiţiile defavorabile care pot surveni în cursul unei lupte. > obiective. poartă înfipte în brîu. Foloseşte la zidărie firul cu băşică de porc. briceag. cum numesc ei rasa umană. avînd rădăcini adînc împlîntate în zmeu. „adevăraţii Arnoteni". fiecare cu girueta sau flamura sa. probabil. dovadă a statutului lor inferior faţă de cele contondente. Pur si simplu. hipertonifiat prin îndelungate flotări. viscole. zmeule nebun!". •* Zmeul zmeilor e miner din tată-n fiu. scînteietoare. se consideră că a fost aruncat buzduganul cu totul. înconjurat de o sferă de foc. Mîinile si picioarele rămîn. fie din lemn de balsa. azvîrlit în nouri. faimosul Toiag cu Urechi. hanger. tatăl său. zmeii mai poartă şi diverse varietăţi de platoşe şi cuirase din cele mai diverse materiale. spadă. înfipt într-o coadă de palisandru. secure. La sfîrşit. falusul său a fost eliberat de vechile atribuţii şi. Cel puţin aşa afirmă ceilalţi zmei. răsuceşte de cîteva ori voiniceşte. încît fierul se-ncinge la roşu prin frecarea cu aerul. •# Zmeul sur de văgăună roteşte cu dexteritate deasupra capului ceea ce el numeşte „Toroy-Pan" 41(literal: Distruge-Tot). „Nu" (corect. După unghiul din care e privit. instrument care funcţionează după principiul invers firului cu plumb. dar uneori uită ordinea cuvintelor si atunci cuibul. 4 Se fac că nici usturoi n-au mîncat. Pasiunea cea mare a tuturor zmeilor zmeilor e colecţionarea florilor de mină. iar sîrma se învîrte în jurul corpului nefericitului zmeu. grele de abia le tîrăsc în urma lor. Cine-l va găsi va dobîndi invulnerabilitate fată de apă. propteşte genunchiu-n stîncă. hronir-uri. ea ţipă ca un prunc nou-născut. Cele mai măreţe palate îi aparţin. toţi reprezentanţii rasei zmeilor. nici gura nu le miroase. Nu le vede nimeni. zornăind. pruncul a primit botezul obştii în care se va integra. acest super-buzdugan poate părea în-spăimîntător (partea cu ţepii) sau îmbietor (partea cu perna).. 4 îşi pun cenuşă-n cap. Clănţăne adică înfricoşător din dinţi. bine lustruite. fugi.

Agricultura. meştereşte scrumiere şi vaze ornamentale din malachită. pap de tîmplărie. entitate ce cuprinde. în general. zmeii tabără pe el şi-l devorează. în sfîrşit. Ea nu e răspîndită si structurată la fel la toate rasele. încălcate însă atît de des încît e greu de distins între regulă şi excepţii. Timp de trei zile zmeii umblă după treburile lor. «* Zmeii suri de văgăună. Uneori. Pentru cîteva săptămîni. cu care se hrănesc. Totuşi. Foloseau pentru asta canciogul. pentru o prinţesă vie în stare bună. Rareori primeşte mai mult de trei. căci scopul celui din urmă e procurarea de hrană şi de resurse reproductive. Zmeul zmeelor trebuie să muncească din greu. Principala şi cea mai veche instituţie a zmeilor este familia. dacă trebuie să trimită ceva dintr-o cetate-n alta. străvezii ca sticla. Judecata se desfă-şoară-n felul următor. la cratiţă. folosesc grebla. Porcii de cîine ascultă la gura grotei. a fost odinioară înfloritoare. Ciocul său se încinge prin vibraţiile stîmite în coada lui de o specie de bărzăune tropical. •* Zmeul zmeelor confecţionează zmee. cufărul se prăbuşeşte drept în creştetul destinatarului. Cum porcii de cîine cresc singuri. cunoscute si oamenilor. Zmeii sînt destul de sedentari şi. iar ţipătul lor poate perfora timpanele groase cît degetul ale zmeilor. ci le lasă să cadă de sus. dar ei sînt gratulaţi de meseriaşii cinstiţi cu titlul puţin măgulitor de „fîţari" (cîrpaci). prin văzduh. Totuşi. iar pe cap are coiful hotărîrii definitive. căci doar douăzeci de zmee îl pot ridica în aer. femelele de încălţaţi. ritualuri şi ceremonii. Existau şi mori de pepite. rasă sau grad de rudenie. căutînd prin gunoaie. Vînătoarea se confundă cu războiul. o imensă măciucă ghintuită. Numesc acest lucru „punerea la punct a diletantului". comentînd între ei tema-n dezbatere. Viaţa lor de zi cu zi cuprinde numeroase reguli de comportare. din fire de sîrmă ghimpată în patru culori. Ei nu le înmînează nicio53dată. fiindcă ştiau că pot să iasă oricînd. aşa că n-aveau de ce să muncească. plumb. E interesant de ştiut că. încît după trei zile ea cade exact pe vîrful cu două pante al coifului de fier. zi şi noapte. unelte şi potcoave (zmeii nu folosesc calul. o ascunde cu gelozie de ceilalţi. zmeii spun si laptele supt de la mamă-sa. zmeii asiatici se dau de trei ori peste cap şi devin aşa de mici. cu care piaptănă atent crîngurile de licheni fosforescenţi. vom numi ipoteticul instrument faimosul condei. Acestea nu mai erau folosite atît pentru reproducere. spînzură condamnaţii şi torturează duşmanii cu mare dexteritate.manivelă. cum se vede în fresce. lasă sînge. în tulpina lor curge un fel de sirop negru ca zmoala din care se trag fire. în vremuri de mare foamete. Fac acest lucru cu atît de mare precizie încît. alunecă pe una din pantele coifului si izbeşte pe unul dintre zmei taman în moalele capului. pe care le atrag imitîndu-le cu măiestrie mieunatul. Transporturile nu s-au dezvoltat prea tare. Minereul de fier ajungea în marile centre economice precum Shiksta. unul intră să-si spună si el părerea. cu care spală copiii pe cap ca să nu facă paraziţi. Ca să poată depăşi în fineţe standardele americane. că se plimbă pe firişoarele argintii ale unui circuit imprimat ca pe o şosea cu patru benzi. Industria uşoară prelucra (şi o mai face în52 că la scară locală) o anumită specie de licheni fosforescenţi numită-n popor boom-bach (lineus draco). pe care şi-i pune special pentru muncă. Ramura cea mai dezvoltată a fost întotdeauna industria minieră. de rezolvat probleme cu lupi. Zmeul zmeelor preferă. indiferent de specie. stăpînesc limbajul articulat. Se zice că unii folosesc şi fîţa în acest scop. După cum se ştie. capre şi verze. cărbune. cîinii de zmeu se grupează după^â-milii de spirite. dacă găseşte o pietricică strălucitoare. împăiate sau îngheţate — aveau un preţ mai mic. împletesc coşuri si fac perii. dezavantajînd voinicuHn luptă). ^ încălţaţii stăpîneau Moara de pepite. Valuta forte era scalpelul. Pretutindeni în spaţiul subteran se află răspîndite mine de fier. pe cel nearticulat. extrage săgeţi. primeai cincizeci de porci de cîine sau un buzdugan de tipul „Matrak" sau paisprezece zmei ai zmeelor dolofani sau." O formă specială a comerţului devenise acum cîteva secole negoţul cu prinţese vii. dar poartă la ei cîte-un şirag de potcoave pe care le oferă gratuit voinicilor. să ducă o viată singuratică. pe care-ncearcă să le vîndă altor zmei pe un preţ de nimic: cinci scalpuri de voinic bucata. si multe sînt stricate de intemperii. Ajutaţi de tarantule. bîta cade. Doar în sezonul reproductiv el se asociază cu alţi cîtiva masculi ca să poată răpi si duce prin văzduh o domnită. care sînt însă foarte viclene. căci zmeii zmeelor sînt consideraţi o mare delicatesă printre ceilalţi zmei. care prindeau borţoşi cu canciogul. ca nişte garduri vii. Se cunosc cazuri cînd războinici de peste şapte lacuri de mercur şi şapte mări de lavă au venit cu prizonierii legaţi fedeleş ca să fie torturaţi de zmeii cu colţi. cîinii de zmeu au renunţat de mult la reproducerea sexuată. Mercurul se găseşte în Imperiul întunecimii din abundenţă. trebuie să fi folosit un mijloc de scriere. consumaţi de cîinii de zmeu. Nu sînt buni de mîncat decît cînd „s-au copt" la minte. preferă să azvîrle pachetul. după cîteva zile de zbor. mai mult sau mai puţin. în general. ECONOMIE L . iar între altele. între anumite limite. După două-trei ore de chin continuu. Singurele animale domestice sînt porcii de cîine. coama de aur a Fetilor-Frumoşi. dar al căror orizont e mult limitat de gratii. o plasă cu ochiuri atît de largi. Codrii circulari sînt tunşi zilnic.ndustria. Cînd. Mesaje mai uşoare sînt transportate de zmeii zmeelor. Letconul e mînuit de ei din cea mai fragedă pruncie. din care extrăgeau pastă de dinţi. între două campanii. si din ele se confecţionează haine la Hrobba. cîinii de zmeu stau lungiţi de dimineaţa şi pînă seara în grotele lor. Zmeoaicele aduc zilnic din lac cîte o vadră plină. dar si de alte rase. Aparatul nu e. 50 •* Zmeii asiatici au părăsit de mult ocupaţiile tradiţionale pentru a se lansa pe piaţa microelectronicii. •* Zmăul e prea ocupat cu arta războiului ca să mai pună şi mîna la treabă. La el vin zmeii care au vreo neînţelegere. Porcii de cîine sînt inteligenţi si. Nimic (în afara suflării nevăzute a Zeului) n-o face s-o ia într-o parte mai curînd decît în cealaltă. bine hrănite şi mult iubite. existau sub Peninsula Balcanică. bineînţeles. 55 . Cei doi zmei împricinaţi se aşază la stînga şi la dreapta sa. Răcnetul acestuia serveşte de confirmare a primirii. ei mai 48 vînează insectele cavernicole. intens exploatate acum două milenii. O vorbă dispreţuitoare a lor spune: „Nu face nici cît două peruci. membrii unui salon sau cenaclu împreună cu porcii de cîine subiacenţi. Pînă una alta. Victimele sînt aşezate la biroul demonic şi li se dau de făcut socoteli grele. Comerţul folosea ca monedă de schimb scalpul. Sînt atît de vestiţi. ştim din legende că el ar scrie — sau ar fi scris — pe coaja ouălor preistorice tot soiul de sfaturi şi proverbe înţelepte. ketch-up. îl practicau în trecut. Totuşi. zmeii exploatau şi zăcăminte speciale. afumate. potcoavele sînt aşa de proaste. cu care se hrănesc. electric. trei dinţi din faţă. Numai femelele lor se-n-grămădeau cu sutele pe malul lacurilor de acid sulfuric ca să prindă borţoşi. Pe lîngă acestea. Prin urmare. Pentru aceasta. Ţesăturile realizate din ele în centre de mai mică importanţă ca Shuko sau Bifida sînt apoi colorate într-un negru si mai intens. •*• Meseria de felcer e practicată din vechime de zmeul cu colţi. încît se tocesc după primii douăzeci de paşi ai calului. în muzee se păstrează minunate cămăşi de zale împletite cu drag de zmeoaice pentru soţii lor. circa trei sute de Prăpădiţi de suprafaţă (fiinţe omeneşti de rînd). Curînd moneda a devenit atît de rară pe piaţă. pălăvrăgind despre literatură. Muma zmeilor şi zmeul zmeilor ucid femelele la naştere şi formează familii doar cu domnite umane şi Cosînzene. nici ce unelte foloseşte. care scoate dinţi. CIVILIZAŢIE Z. folosită doar în acest scop. Zmeul scurmăn pămînt din instinct si. în acest meşteşug se ajută cu proteza. care-ncepe să schioapete. Pescuitul e slab dezvoltat. numiţi în acest context Kara-kooda (cei-care-nu-înţeleg-nimic). Muma zmeilor azvîrle bîta drept în sus cu asemenea precizie. sfoară şi panglici colorate sînt îmbinate cu migală pentru ca pasărea artificială să-şi poată lua zborul. Literaţi din tată-n mugure — ca să zicem aşa —. astăzi mai curînd artizanală. Zmeii devorează cu plăcere prizonierii de război. pe malul lacului Laardsen IV. de păsări şi de copiii răi. orbi ca liliecii. Se culeg mandragore. Muma zmeilor iese din cort purtînd pe umăr bîta dreptăţii. în fereastra căreia bula de aer e aşezată unde trebuie cu ajutorul unui cric. adică podoaba capilară a voinicilor ucişi. ^ Cîinii de zmeu cresc porci de cîini. în păstrarea încălţaţilor. încît în viaţa de zi cu zi zmeii au început să folosească peruca. totuşi. nemaiputînd răbda. Sula cu care găureşte placajul e unealta lui principală. din oţel dur. încît peştilor nu le era teamă să intre. cu excepţia faimosului Toiag cu Urechi. •* Muma zmeilor împarte dreptatea. Dowa şi Quatr'a unde existau fierării care produceau arme. de unde popularitatea între ei a doctrinei masculiste. n-au renunţat şi la familie. care reclamă dreptul zmeilor să stea şi ei acasă. mă-nîncă si pisici. întrucît zmeii nu cunoşteau roata şi călăria. Prinţesele moarte — mumificate. Zăcăminte imense de sarmale. un soi de peşti cu tentacule verzi si pîntece sferic. toate de cea mai bună calitate. hîrtie creponată. Dreptatea s-a făcut. zinc si. cît pentru troc între cetăţi. asteptînd plini de încredere verdictul. iar jivinele ce fojgăie prin ei se prezintă seară de seară la apel în careu. Placaj. fmeii sînt animale sociabile şi inteligente. Nu se cultivă absolut nimic. lapte demachiant si zahăr. apoi se reîntorc în formaţia iniţială. încît toate celelalte rase apelează la ei pentru trebuşoare ca acestea. Zmeul mioritic şi zmăul au familii matriarhale. 49•»• Nu se ştie ce meserie cunoaşte Animicştiu-torul.

focalizînd ura tuturor. încearcă să se otrăvească reciproc. Acest zeu nu are cult si altare. căsniciile lor sînt foarte rezistente. portabile. cu o existenţă legendară. Regele. în relaţiile internaţionale. mu60 mă zmeilor. cîine de zmeu! ZMEUL (cu primul vîrf): Hallom-Hallahham Googa! (Bine-ai sosit.) FĂT-FRUMOS: Hai la luptă! ZMEUL (primul vîrf): Bandagulaago Ini-kata Ini-ka-ta Suntamarenasumpati Atarvavedaguantanamera Ghh-ghh! (Hai!) (al doilea vîrf): Zvghrxtsutdlrmrrrrr! FĂT-FRUMOS: în săbii să ne tăiem. astfel. Şi dacă nici atunci nu-mi dăruieşti obiectul x. putregaiul şi noroiul. Femelele nu pot fi ministru. temple. Cu cît o idee e mai abstractă. continuă cu colegiul şi şcoala medie. smulgîndu-şi hainele şi părul din cap." Urmau aici descrieri de torturi inimaginabile pentru mintea umană. pe cînd celălalt. numit de toate rasele Lew-Yathan. «ifcAliAJtijr. Aproape că nu există zmeu care să nu fi ajuns. Lingviştii au analizat. devine o mare uşurare. Doar că. Copiii ajung încă de la naştere la demnitatea de ministrel (dialectal: menestrel). Zmeii cred. Atunci intră în joc limbajul corpului. vom ajunge sus. LIMBĂ A. schimonosindu-se ca un epileptic. venerîndu-l şi ungîndu-l contra ruginei în acelaşi timp. dar acesta e. la sfîrşitul unor ani lungi. astfel că în panteonul lor au fost primiţi. După un an de la căsătorie ajung să se urască pînă şi tarantulele de pe umerii lor. zmeul cu colţi. Presedin57tele Academiei trebuie să facă dovada că a absolvit şase luni de creşă. suveran al neamului din care face parte. în general.. învăţămîntul începe cu universitatea. cocîrjaţi. Lparatul vocal al zmeilor (cu excepţia zombalului si.006 m la masculul zmăului. Prin limba strămoşească noi nu înţelegem să exprimăm abstracţiuni insipide. o cicatrice. într-o fiinţă supremă. Apoi te vom. După doi ani. Soţii lor au adesea ultimul cuvînt de spus. Zmeul sur de văgăună e dat mereu exemplu de fidelitate în dragoste. Shiva.. nimeni nu trebuie să se aştepte la cine ştie ce limbaj. geamii. acestor zmei-colibri li se aduceau cele mai sîngeroase jertfe. e alcătuit din limbi insinuante. în aceste condiţii. campa-nele. mai corupt şi mai viclean cetăţean. Ceilalţi zei sînt. dar e poate numai o legendă. în care fiecare zmeu. de multe ori opusul primei fraze. azi ruinate. Aceştia sînt vestiţi pentru rapiditatea cu care rezolvă definitiv fiecare caz pe care nu-l pot vindeca. următorul model: „Zeule! Dacă în interval de .. cu timpul. e ajutat la guvernare de miniştri. Soolah. făuritoare a Ţurţurilor şi a Glodului. 2. că-i mai dreaptă!) (al doilea vîrf): Dooten Zbengh'â. Există două mari grupuri lingvistice zmeieşti. ca o lentilă. voi chema tot neamul meu să stea 58 de jur-împrejurul templului pe care ţi l-am ridicat. zmeii au dezvoltat instituţii politice. un bot plin de colţi fiorosi şi un laringe de o formă extrem de neregulată. în cursul vieţii sale. de cîte ori aveau ocazia. sau în luptă să ne luptăm? ZMEUL (primul vîrf): Hoola-hoop! (în luptă. Astfel. Behemoth. Zmeii cunosc şi instituţii de sănătate. zmeii au suferit influenţa religiilor locale. în primul rînd. încununarea studiilor o constituie grădiniţa. despre care se crede că nu posedă aşa ceva) e compus dintr-o limbă groasă. Al doilea.. a stîrnit numeroase revolte si manifestări de protest. iar zmeul. zile nu-mi dăruieşti obiectul x. însă. îl miroase si-n cele din urmă îl linge pe toată suprafaţa. îl pipăie. însoţite de o puzderie de dialecte si graiuri. Stropii de salivă sînt folosiţi în aceste limbi ca semne diacritice şi de punctuaţie. cu mici variaţiuni. sinagogi. cîinelui de zmeu si zmăului —. capişte. fiind nevoiţi să folosească scuturi de cristal între ei şi interlocutor. ca Nu. sînt foarte veneraţi. a cărei lungime poate varia de la 1. în schimb. s-a ivit posibilitatea ca un vîrf să pronunţe răspicat o frază. Nici o statuie nu ornează aceste construcţii. domuri. un cucui. Ieşirea din acest impas le-a oferit-o anatomia specifică a aparatului lor vocal. Religia. la şcoală se duc numai cei bătrîni. Cum în adunări (doome) sînt atît de mulţi miniştri încît nu se poate lua nici o hotărîre. Statul. cuprins de frenezie." Nici pînă astăzi. au dezvoltat haremuri. el e urcat pe metereze şi se aşteaptă ca raza să-i ţîşnească dintre sprihcene. Primul.*. Obligaţia ca. Animicstiutorul formează o familie cu Sine însuşi. Cea mai mare armonie între masculi si femele s-ar fi întîlnit f ^ *. Apoi. e îndată 56 căutat vinovatul: cel care-l iubeşte-n taină sau îl aprobă pe tiran.. pronunţat ca atare. însufleţindu-i cu focul transparent scos pe nări si dăruindu-le din ura inimii sale. obligatoriu şi gratuit. zei mai mici. Pe lîngă familie. . ca să sufle foc pe nări şi casa ta sfîntă să ardă cu mari vîlvătăi.. capele. un cuvînt ca Jomaamoj. zmeii care folosesc limbile aglutinante nu au găsit înţelegere din partea altor popoare. structuri dialogale de tipul următor: FĂT-FRUMOS: Bun-găsit. pentru că se crede că întreaga lume e altarul său. viaţa nu aranjează întotdeauna lucrurile aşa cum vrem noi. căci experienţa speciei a arătat că cei care-au făcut astfel n-au supravieţuit.în jurul colibei acesteia are loc o intensă viaţă socială. contra unei mici sume. în grotele căruia plictisul familial atinge cote fără precedent. Personalul medical e format exclusiv din zmeii cu colţi. reprezintă limbile aglutinante. domniţa e lăsată în plata Domnului (= tariful pe care unele prinţese îl percep în aceste împrejurări).. doardoar unul va ceda. un neg. îi vîrau pe FeţiiFrumoşi pîn-la gît în pămînt şi le tăiau capul. fără corespondent precis în limbile umane). căci nu trebuia omis nici un organ al veneratului zeu. Teoria spune că. care-au uitat aproape tot. să articuleze repede altceva. Mulţimea îl sfîşie în bucăţi. musculoasă şi despicată. Totuşi. Boss-ul. în vremurile istorice. Mai existau şi zeităţi micuţe. numit Boss. vom găuri bolta şi vom pune gheara pe tine. reprezentaţi cu solzi în spinare şi cozi lungi. Tinerii însurăţei sînt deja sătui pînă peste cap unul de altul. şi adevărul gol-goluţ. întinse nu de puţine ori pe un perete întreg. cît şi voinicii au dificultăţi în conversaţia cu zmeii asiatici. dragă!" în fine. (Aş prefera buzduganul. juridice şi administrative în momentul în care au simţit nevoia unui duşman comun care să-i ţină uniţi. Există doar numeroase inscripţii votive urrnînd. iar moartea.14 femele. vom face o scară pînă la Ţurţuri. invariabil. cu atît cuvintele care-o exprimă sînt mai greu de pronunţat. Dacă acest lucru nu se-ntîmplă. dar însoţit de doi stropi pe fruntea celui cu care vorbeşti şi încă unul în ochiul stîng ajunge să semnifice un anumit fel de scut din sorici de porc de cîine. Fiecărui zombal îi corespund. care sînt de două feluri: spitale unde se vindecă rănile si bolnite (am tradus astfel cuvîntul wah-liah. Ishtar şi Satan. voinice!) (cu al doilea vîrf): Zvghrxtsutdlrmrrrrr! (Expresie intraductibilă făcînd aluzie la posibilitatea ca voinicul să se-ntoarcă în locul de unde-a ieşit. pe cel mai ticălos. fiecare zmeu îşi divinizează buzduganul. case de rugăciune si colibe ale bărbaţilor. aceşti zmei să folosească Zwi. Ollâyluâaeî. Lor li s-au ridicat. Fiecare zmeu trecut de majorat e numit ministru. moschee. zmeului mioritic. Aceasta ar fi creat şi primii zmei. în general mai scurt dar mai flexibil.. catedrale. Diversele lui nume: Ananakaourakismakistekou. specii asiatice. astfel. cazul cel mai întunecat este cel al zmeului de văgăună. reptiline. cu ghiozdanele-n spinare. Se crede că zmeii gîndesc destul de mult. aceste limbi au o deosebită expresivitate. Matrak. învăţămîntul este general. Atît prinţesele răpite. ce să-i faci. îmbrîncindu-se şi ţipînd pe străzi. Kumnene sau Amm — Go-n'na — Dayya. Cele mai importante grădiniţe sînt cele din Trikkta si Săpata. îi ascultă vibraţia (dîndu-i un uşor bobîrnac). Yoknapatawpha. de vreme ce n-a putut fi prins nici un zeu care să fie ucis şi transformat în propriul său basorelief. ci însăşi substanţa şi savoarea modului nostru de viaţă.23 m la femelele zmeului comun pînă la 0. pentru ele existând numai funcţia de mi-nistră. spunea un oficial. moştenită din mamă-n fiică. întîlnit sub Asia (zmeul zmeelor.) 61Limbi aglutinante Cleioase. Limba avînd vîrful despicat. Acesta e aşezat seara în cui. zmeul sur de văgăună si zmeul comun). locali. suveranul poate produce o rază nimicitoare în confruntarea cu inamicul. Paradoxal. îi vezi. Limbi insinuante Zmeii se tem de zei si n-ar spune un neadevăr în ruptul capului. îl contemplă. muşcîndu-si din coadă ca şarpele Ouroboros. Zmeul cu colţi şi zombalul. însă. are întotdeauna în frunte. limbaj telegrafic şi fără diacritice. pe peretele de la Apus. o tumoare sau orice altă malformaţie ornamentală. Zmeoaicele colţate sînt meştere în arta războiului familial. răspîndit în zona europeană — specific deci zmeului zmeilor. poate căpăta o frumoasă boală de piele. dar puţini sînt zmeii care se pot lăuda că au ajuns atît de savanţi. dar. creînd uneori frumuseţi si preţuri noi din materiale desconsiderate pe nedrept ca bubele. După trei ani prind să-si spună glume răsuflate şi să joace tabinet la nesfîrşit.. Bobo. Cînd vezi un zmeu agitîndu-se si smucindu-se ca lovit de streche. Adesea sînt urecheaţi de propriii lor copii şi nepoţi sau puşi să spună cîte o poezie. Refuză să spună. Shhh. scîrbit. însoţind articularea cu stropi mari de salivă. bazilici. abdică şi îi urmează la tron altcineva. ales de întreaga obşte. în cărţile de şcoală sînt povestite faptele eroice ale zmeilor care. vei şti că ai în faţa ta un filozof vorbind despre bucuria de a avea o inimă netulburată. cu funcţia de purtătoare de noroc. Ddda şi Hmm. sau înseamnă toate acelaşi lucru: vidul din interiorul vidului din interiorul vidului. se crede. in societatea încălţaţilor. înseamnă boboc de raţă. dar că n-au cum dovedi acest lucru din cauza dificultăţilor de exprimare. „Este un intolerabil atentat la valorile noastre cele mai intime. xnop«vpemm e™^1/8-^%o£2/3oo+. fireşte. Cînd au ieşit la suprafaţă. „Bine. Cînd cetatea e asediată. zmeii născîndu-se cu toate cunoştinţele necesare. a Animicştiutorului. Manitou. ca Dragg-Onn. vechi conducători politici si religioşi.

Venus. împăiat si cu ochi de sticlă. însă. Caninii lor enormi. Nu toţi nou-născuţii au această înzestrare în aceeaşi măsură. si se caracterizează printr-o înaltă ţinută academică. Prîslea) cel Voinic. doi tineri împletindu-şi limbile despicate într-o poetică panglicuţă (forma lor de sărut) şi intitulate „Iubire" sînt realizate după aceeaşi metodă. vino imediat Dacă ai parai şi dacă eşti bazat Tine minte frate că ai doar o viaţă Dă-l în gît pe fraier. încît uneori poţi găsi pe culoar mătăhălosul schelet al vreunui zmeu care n-a mai ştiut să ajungă la bucătărie. Pe această muzică suavă. Dacă urci însă pînă la ele. Săgetătorul aduce cu apa de colonie. Avem însă altele. încă de mici ei îi adorm pe părinţi şi bunici spunîn-du-le nenumărate basme. cu voluptate. încît dîrdîie podelele sub ei. ai surpriza să afli nu o întruchipare în marmură. formează limbajul. Cuvintele tradiţionale sună aşa: Fete bune sîntem. mai curat decît orice spectroscop. Animicstiutorul. Nu sînt cunoscute matematica şi statistica. Arta lor n-a evoluat de mai bine de cinci mii de ani. si aceasta este moartea. Făt-Frumos sau Presley (în Carpaţi. pălmuirea. vise plăcute". ştiut fiind că preparatele disecate. sînt cei mai mari amatori de literatură dintre zmei. rezervată oaspeţilor. este chiar lumea în care trăim. Autoportretul e o specie cu totul necunoscută. de poeţii ieşiţi din neamul 69dinilor de zmeu. Basoreliefurile celebrînd mari izbînzi cuprind sute de personaje ucise şi acoperite cu var: aceiaşi soldaţi care au biruit în luptă. Verde-îm-părat. se scobeşte si asază rămăşiţele pe marginea farfuriei. presărate apoi cu sare şi piper. ca să înnegureze sufletul inamicului. legende şi cîntece tinereşti (echivalentul baladelor populare) cu care vin pe lume gata ştiute. balaurul. Astfel. holbîndu-se şi lăcrimînd. Muzica şi coregrafia. îi recompensau pe zmei după fiecare plicticoasă lecţie de anatomie. S-au format astfel cercuri de menhire. în trecut. „Să dormi ca pe masa de tortură" e. Le uită însă pe parcurs. astfel că adultul obişnuit e avid să le asculte mereu şi mereu. cea mai acceptată soluţie fiind cea a lui Zoozoom. Măreţele cetăţi din lanţul celor şapte bijuterii nu sînt rodul arhitecţilor. pînă-n prezent. Fizica zmeiască ne învaţă că spaţiul are doar două dimensiuni. care spun poveşti într-un fel de largi amfiteatre. Aurul modelat într-o stare de spirit tristă e alt metal decît cel prelucrat la o petrecere. spuza de stele scînteind ca o comoară a unor piraţi celeşti. cunoscutele noastre părţi de vorbire: substantivul. mai curaţi si mai uscaţi ca oricînd. Dansul încremenit al Animicştiutorului. Ea nu este înnăscută. cuvîntul înseamnă literal amărîţi care împung stelele cu bărbia). Există. verbul etc. Chimia lor nu combină numai substanţe între ele. Folclorul zmeiesc vorbeşte despre o epocă nedeterminată în care super-eroi. are o structură gramaticală cu totul specială. La subsol. într-o poiană tăcută. buzduganul din atomi de buzdugan. apoi din pietre legate cu mortar. Privind hipnotizaţi. uită să pronunţe formula rituală de îndepărtare a răului „Ni ni puah puah!" („Fie ca din dragostea noastră preacurată să nu se nască un nenorocit de poet"). Ei singuri cunosc mirosul stelelor. zmeoaice de zmeoaice. de fapt. Aici este înfăţişat Universul ca un fel de farfurioară ce se roteşte rapid. cărticele. Mulţi din cei ce intră pe propriile picioare ies de acolo sub formă de portrete. ele nu dau doi bani pe realitate. Personaje mor şi învie pe pagina următoare. cruciuliţele şi lănţugele şi ghiulurile şi cerceii stelari. Serile de dans se termină cu dărîmări masive ale clădirilor pe o rază de cîteva sute de metri. cu zidurile lor ornate cu cristale şi pirită. dar şi cei mai conservatori. unde se intră cu plată: de obicei. în schimb. înălţate în vîr-ful unor măreţe columne. A treia. pentru zmei. cu melancolicele foişoare din care prinţesele lasă să atîrne în valuri părul lor de aur moale. cu cocoşi de tablă şi flamuri de mătasă pe ţuguiele din vîrfuri. de altfel. alteori puternice ca nişte clopote de catedrală. aprig din fesele lor de tiranosaur. în toate limbile. Poeţii detectează şi cristalele din alte galaxii. zeul mai ciuguleşte cîte ceva din farfurie. Altădată acolo se petreceau orori. al IlI-lea: Eficienţa este Magia Capetelor Pătrate. Doar cînd un zmeu. dar se abţine să le joace ca să nu se bată prea des munţii-n capete. agitînd un fel de tamburine din piele umană şi clopoţei de aramă. nu-i a bună. Stînd nopţi în şir cu feţele către stele. autor presupus al unui op numit „Sistema Lumii". care descriu lumea în culori mai puternice si mai vii: zîmbirea. Ele sînt. geamătul (de durere şi de plăcere). atrofiat la confraţii lor. Steiuri gigantice de stîncă au fost înfipte din loc în loc şi. autori de zurbe. ARTE SI LITERATURĂ Artele plastice au rămas într-un stadiu oarecum primitiv în culturile zmeilor. pentru zmei. A subţioară de curtezană. Cînd i se face foame. distonante altă dată ca o găleată rostogolită pe trepte de beton. Cîntarea o încep de obicei zmeoaicele. De ce ar şti? în schimb. zmeii adoră însă literatura. Primele au fost compuse. holbarea. merg să lupte contra unor monştri oribili numiţi Ros împărat. e nenorocire. ŞTIINŢE uutoritatea supremă în domeniul ştiinţific este. şi-o să fii zmeul meeeeeeeeeeeeeu! 67Chorus: Vino dacă vreeeeeei. în pieţele oraşelor statui de eroi. din timpuri străvechi. mai puţin pentru realizarea artistică. Scrisul său. ei desfac floricica de pieliţe diafane din vîrful bărbiei si-ncep să miroasă. de fapt. iar în interior şi-au clădit zmeii case. un fel de cronici în versuri. se poate petrece ceea ce în familie va fi o mare catastrofă. Cînd dansează. rezonează puternic la clinchetele delicatelor bijuterii. armonioase uneori ca un vis de iubire. Dacă-i rămîne ceva printre măsele. Majoritatea traducătorilor ce s-au aplecat asupra fragmentelor rămase pe coji de ou se plimbă azi. al zombalilor. care cu această ocazie se-nroşesc ca petalele de mac. cu o 68 aplecare naturală spre poezie. Zmeoaicele si zmeii poeţi nu ştiu să lupte si. mer-gînd pe cel puţin cinci etaje în subteran. uneori uşoare ca o adiere. epice si lirice. Critici literari înnăscuţi. chiar dac-ar şti. fenomene ale naturii. Interioarele acestor construcţii sînt atît de labirintice. Sînt cunoscute. Agită. „Zurba Femeii care nu a fost vrăjită niciodată" sau „Zurba Platoşei de rinocer") sînt creaţia colectivă a poeţilor din neamul zmeului cu colţi. partea de la suprafaţă fiind. Pe jumătate fantastice. unde s-a întîmplat să fie două alături. în ciuda fap62 tului că nu-nţelegeau o boabă din graiul lor. toate palatele aveau temniţe sinistre. în schimb e produsă de zmei atipici. în toată ştiinţa fizicii. o cetate e cucerită de . puah (tradus de obicei prin poeţi. biologia a luat o mare dezvoltare. ca să fie grămada mai mare şi mai vizibilă. celulele umede si întunecoase au servit zmeilor ca dormitoare. ieşi la suprafaţă Şi-o să ai succes. Animicştiutorul nu pare să fi avut limbaj vorbit. După spusele lor. ei cîntă. în care nu cred deloc. Zmeul mioritic are si el dansuri specifice ca sîrba şi bătuta. numită în general stilul „casă". prin curtea caselor de sănătate. lăcri-marea. Numerele sînt considerate superstiţii. Vino să ne iei. ci al întîmplării. Niciodată nu s-a ivit pe lume un puah din încrucişarea speciei zmeeşti cu cea umană. Ea e interpretată în fel şi chip. oricît de îndepărtate. trei tipuri de cîntece epice: Vissele. Orion miroase vag a regina-nopţii. în epoca istorică. Zurbele şi Hrankahrankas. Zmeul sur de văgăună mai dansează si tarantela cînd este ciupit din greşeală de unul dintre păroşii săi locotenenţi. din sec. n-ar putea ridica grelele buzdugane. ei discută nopţi întregi. aici. Nici un zmeu nu ştie cîte degete are.. Puah-ii se strîng în grupuleţe numite Kellt-uri şi ies la suprafaţă în nopţile fără lună. ci şi stări sufleteşti. în schimb Cloşca ar avea buchetul vinului tare de Madera. le creste hidos la adolescenţă. sfredeliţi si străbătuţi de inele cu mărgăritar. de asemenea. Aici sînt mult lăudate întorsăturile stilistice neaşteptate. ţinută în echilibru pe vîrful degetului Fiinţei supreme. vrăjind o zrneoaică. acţiuni sau pasiuni. părul măciucă. Adevărata literatură este însă cea cultă. ca şi despre ridicolul „moderniştilor". transmisă cu veneraţie din neam în neam de puahi. şi au o exuberanţă barocă în desfăşurarea acţiunilor şi în emfaza discursurilor. uneori de-a dreptul paradoxale. Cîinii de zmeu. în felul acesta vin pe lume animalele şi zmeii. Cetăţile 64 se construiesc pe ploaie.Un caz special de competenţă lingvistică îl reprezintă cel al zmeilor asiatici (zombalii). nu întîlneşti decît o singură formulă: E = mc2. Zmeii cred şi în existenţa atomilor: brînza e compusă din atomi de briază. deşi o văd prea bine. de mici îşi umplu odăiţele cu murdării: perle. Nu există. spintecătorul. etc. „Sîntem doar visul unui zmeu suprem" e formula lor cea mai cunoscută. Plecau întotdeauna pe deplin lămuriţi. zîmbetul din atomi de zîmbet. aşa-numitul loc sacru Thisko — Tekk (în traducere liberă: casa plăcerii). Sucim din buric ca nişte şerpoaice. Atelierele pictorilor şi sculptorilor la modă sînt numite metaforic „abatoare" şi sînt frecventate de lumea mondenă. Tablourile de interior înfăţisînd. vino să ne ieeeeeeei etc. ei erau oratorii lumii subpămîntene. zmeii veneau din cele mai îndepărtate colţuri şi plăteau scalpuri grele ca să-i asculte. împrumutată de la oameni. se zice. ci pe erou însuşi. însă. pronumele. panglici şi globuri de Anul Nou. care cuprinde cîteva genuri înalt formalizate. bani babani si BMW-eu Şi-o să vin lîngă tine. Zi66 daria e o achiziţie recentă. mîngîierea. desigur. foarte convingător. Organul cristalomandibular. despre splendoarea vreunui epitet clasic. de pildă. A hoit împuţit miroase Mar-te.. Dintre toate artele. Faimoşi sînt pruncii zmeului comun. lăudate mai ales pentru veridicitatea lor istorică. zmeii se pornesc să joace cu figuri. Poemele. de altfel desfăşurată pe sute de pagini. Fiecare cetate are un loc bine delimitat pentru astfel de activităţi. Zurbele (între care capodopere ca „Zurba Ulciorului de fildeş". dar si „ciocănitură". echivalentul lui „Somn uşor. mai întîi tot din rocă necioplită. zece centimetri pătraţi de scalp de persoană. Aceste clinchete. ajutaţi de cel mai bun prieten al zmeului. şi să elibereze astfel femelele umane sechestrate şi neîmplinite. nu e nici una cu aceeaşi mireasmă ca vecina ei. sînt faimoase curţile zmeilor mioritici. sînt creaţia lor. Cînd zmeul cîntă. numiţi. Acestea din urmă sînt foarte diferite de visse. zmeii au fost tentaţi să mai adauge. o neagă cu încăpătînare.

zmeul sur de văgăună n-o face niciodată) au hrankahrankas despre toţi ceilalţi zmei. răuvoitoare. Ultima specie literară. se pare. A ordonat prin telepatie peştişorilor exotici din fiecare solz să aplaude. 12. Totuşi. 2. zmeii au cultivat din vremuri imemoriale si o avîntată poezie lirică. Toate rasele care compun literatură (căci. alesul inimii ei. A căscat iar fălcile îndurerate şi-a glăsuit: „Kala-kalahalakalakunnah! Hrrrrrrrrrrrrrrrrr!" (aproxima71stiv: „Iubitule. gusturile sexuale şi alimentare. rostite în toate împrejurările vieţii. s-a îndrăgostit. Si-a îndreptat cele trei corniţe de pe craniu către cele trei puncte cardinale (se ştie că zmeii nu recunosc sudul). A căscat fălcile cu colţi înspăimîntători către norii de vară. 11. ca o salbă zuruitoare. alte o mie opt sute treizeci şi două fiind dubioase. Ea nu constă atît din cuvinte cît din atitudini corporale şi acţiuni foarte formalizate. arată-te la fereastră pentru ca ochii mei să se bucure!") 10. cultivată în exclusivitate de Animicştiutor. 7. de exemplu. de un voinic din stirpea umană. un sclav o violează pe regină pentru ca poetul să-i poată descrie acesteia mărimea ugerelor. A dat ocol colibei de două sute şase ori. vorbirea stîlcită. dan-sînd şi tînguindu-se languros. răzbat în zurbe şi date istorice neaşteptat de precise. Nimic nu e iertat: forma urechilor. zmeii nu consideră că e moral să-ţi baţi joc de nişte pocitanii. în cele trei zări. Aceasta din urmă. printre multe ficţiuni. fiecare solz din creastă în altă culoare. în care-i batjocoresc. 14. 4. visătoare. A aşteptat vreme de şapte ierni ieşirea iubitului. A intrat în colibă. a înaintat spre coliba lui Kun Wasabanga. Si-a colorat. gafele politice. aproximativ patru sute nouăzeci şi opt de mii s-au dovedit apocrife. pe cînd se afla în regatul Noo-kook. Le-a aruncat. 13. Violon si femela Khuffa. îndreptată împotriva altei rase zmeieşti. 3. Performanţa sa lirică a constat din următoarele: 1. dar. . lucru nemaiîntîlnit pînă atunci. A slobozit un strigăt din rărunchi: „Kuuuuuu-uuuuuuuuunnnnnnnnnnnha!" 6. Cum se vede. concentrîndu-se. Există şi hrankahrankas despre amărîţii de suprafaţă (oame70 nii). de pildă. A prăjit la focul nărilor ei pe cele opt neveste şi cei nouăsprezece copii ai lui Kun Wasabanga.dragul unui epitet. Dar au rămas treze în amintire performanţele unor faimoşi barzi ai Antichităţii precum Mmm-Acho. Khuffa a ieşit din cetatea natală şi. ridicîndu-se pe ei înşişi în slăvi. Ele au fost scrise pe coji de ouă preistorice si formează patrimoniul de înţelepciune al speciei zmeieşti. aşa încît n-a fost cu adevărat pusă pe hîrtie niciodată. Dintre cele peste jumătate de milion de aforisme atribuite Animicstiu-torului. în fine. în general. 9. Pe lîngă literatura epică si eroică. împodobită cu vîsc. A ieşit din colibă cu oasele lui Kun Wasabanga la gît. Multe aforisme au devenit proverbe si zicale populare. 8. este aforismul. avem aici exemplul unui sonet perfect. 5. A scîncit aproape inaudibil. hrankahrankas sînt un fel de bîrfă rimată.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->