Modelul unifactorial de regresie liniară utilizare Excel Ex3.

Număr de Vizitatori – Număr Spoturi Publicitare În scopul evaluării impactului pe care variaŃia numărului de spoturi publicitare, cu privire la o expoziŃie, îl are asupra numărului de vizitatori ai expoziŃiei, timp de 14 zile au fost înregistrate valorile următoarelor variabile: Y – numărul zilnic de vizitatori ai expoziŃiei; X – numărul de spoturi publicitare difuzate într-o zi. Y X 42 7 32 5 10 1 40 8 61 10 8 2 35 6 34 7 45 9 11 3 64 12 37 8 30 4 55 11

a) Să se reprezinte grafic datele de observaŃie şi să se comenteze legătura dintre cele două variabile. b) Pe baza datelor de la nivelul eşantionului, să se determine ecuaŃia de regresie liniară care modelează legătura dintre cele două variabile şi să se calculeze numărul zilnic previzionat, de vizitatori. c) Să se verifice dacă modelul de regresie identificat este valid statistic (valoare tabelară: 4,75). d) Să se testeze semnificaŃia statistică a parametrilor modelului şi să se determine intervalele de încredere pentru parametrii modelului (valoare tabelară: 2,179). e) Să se măsoare intensitatea legăturii dintre cele două variabile cu ajutorul coeficientului de corelaŃie şi al raportului de corelaŃie; să se testeze semnificaŃia indicatorilor utilizaŃi. f) În ce măsură, variaŃia numărului de vizitatori este influenŃată de numărul spoturilor publicitare, pe baza modelului de regresie determinat? g) Să se previzioneze numărul vizitatorilor aşteptaŃi într-o zi, în ipoteza că se vor difuza 15 spoturi în acea zi. h) Să se previzioneze numărul mediu zilnic de vizitatori, în ipoteza că se vor difuza 8 spoturi publicitare, în medie, pe zi. În urma prelucrării datelor de observaŃie cu ajutorul pachetului Microsoft Excel, (Tools, Data Analysis, Regression) am obŃinut următoarele rezultate:
SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.961501303 R Square 0.924484756 Adjusted R Square 0.918191819 Standard Error 5.045911528 Observations 14 ANOVA df SS Regression 1 3740.465322 Residual 12 305.5346778 Total 13 4046 Coefficients 2.28578455 5.07525823 StandardError 3.09124346 0.41873085

MS 3740.46532 25.4612232

F 146.90831

Signific F 4.3258E-08

Intercept X Variab 1

t Stat 0.73943854 12.1205739

P-value 0.4738581 4.33E-08

Lower 95% -4.44945625 4.1629221

Upper 95% 9.02102536 5.98759437

i = 1..2. .... Valorile observate pentru variabilele X şi Y sunt introduse în coloanele B şi C.Cum folosim instrumentul REGRESSION din Microsoft Excel Folosim Excel pentru a efectua calculele pentru estimarea unui model de regresie. Se presupune că între cele două variabile există o relaŃie de forma yi = α + β xi + ε i . n .

Reprezentăm grafic perechile de puncte observate ( xi . Selectăm: Insert/Chart/XY(Scatter)… Microsoft Excel conŃine un instrument pentru a efectua regresii folosind MCMMP (OLS). . Selectăm: Tools/ Data Analysis şi apoi Regression din lista de instrumente de analiză afişate în căsuŃa Data Analysis. y i ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful