Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lua Nova 52 PDF

Lua Nova 52 PDF

Ratings:
(0)
|Views: 190|Likes:
Published by lua_nova1014
LÚA NOVA Revista galega de difusión cultural e social
Director Antonio Díaz Fernández Subdirector Xosé Carlos García González Consello de Redacción Carlos de Torres, Xulio Couxil Vázquez, Xulio Simón Rúa, Pura Salceda Carballeda, A. do Neto. Corrección: Vagalume Producións Culturais Colaboran neste número: Anxos Sumai, Amelia López, Henrique Fernández Sánchez, Manuel Suárez Suárez, Emilio L. López Arias, Manuel Rodríguez Julían, Amparo Centeno, Paco Ascón, Armando Fernández, Mariano Goikoa Otero
LÚA NOVA Revista galega de difusión cultural e social
Director Antonio Díaz Fernández Subdirector Xosé Carlos García González Consello de Redacción Carlos de Torres, Xulio Couxil Vázquez, Xulio Simón Rúa, Pura Salceda Carballeda, A. do Neto. Corrección: Vagalume Producións Culturais Colaboran neste número: Anxos Sumai, Amelia López, Henrique Fernández Sánchez, Manuel Suárez Suárez, Emilio L. López Arias, Manuel Rodríguez Julían, Amparo Centeno, Paco Ascón, Armando Fernández, Mariano Goikoa Otero

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: lua_nova1014 on Feb 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

 
3
   L   U   A   N   O   V   A
LÚA NOVARevista galega de difusióncultural e social
Director
Antonio Díaz Fernández
Subdirector
Xosé Carlos García González
Consello de Redacción
Carlos de Torres, Xulio CouxilVázquez, Xulio Simón Rúa, PuraSalceda Carballeda, A. do Neto.
Corrección:
Vagalume Producións Culturais
Colaboran neste número:
Anxos Sumai, Amelia López,Henrique Fernández Sánchez,Manuel Suárez Suárez, Emilio L.López Arias, Manuel Rodríguez Julían, Amparo Centeno, PacoAscón, Armando Fernández,Mariano Goikoa Otero, Galiciaberta,e Culturagalega.org
Deseño Capa: 
A. Diaz
Produción e autoedición: 
ACEGA-Edicións
Impresión:
Grácas Rey
Dep. Legal: 
B-26.985-95
R.M.:
M-1296612-1.989Autorízase a reprodución do conti-do desta revista sempre que se citea súa procedencia e o autor, sendocomunicado á entidade que editaesta publicación.
LÚA NOVA
non se identica,necesariamente coas opiniónsrecollidas nos artigos polos seusautoresXaneiro de 2012Nº 52
Edita
A.C.G. ROSALÍA DE CASTRORúa Federico Soler, 71,08940-Cornellà Tel.: 93 375 11 03Fax: 93 375 10 95Mailto: acgrdecastro@yahoo.es
Presidente:
 ALFONSO RICO GARCÍA
Síguenos en:
 Facebook.com/acgrdecastro eFacebook.com/lua_nova
Colaboracións
Lua_nova@terra.es
 Limiar
Xa temos nas mans a nosa “Lúa Nova”, despois dunha obrigada paréntese,por razóns evidentes nos tempos de crise que estamos sofrindo todos ossectores da sociedade, e que para as entidades galegas afectan dun xeitopreocupante dado que os seus ingresos se reducen drasticamente polos re-cortes que as diferentes institucións das que dependen a maior parte dosseus recursos, están a facer. E como as actividades que se organizan cada vezteñen un custe económico maior, pois a situación non é doada e só quedareducir actividades ou xestionar mellor e reducir custes para poder seguircoas actividades máis necesarias, e nesta liña estamos na nosa Entidade, poriso coidamos que esta revista siga viva, é necesario.Este ano cumprimos 25 anos da primeira edición de Lúa Nova: Saíu porprimeira vez alá polo verán de 1987, desde entón percorremos un longo ca-miño, cheo de dicultades que fomos superando. A etapa que nos toca vivirhoxe coido que é a peor, pero nestes 25 anos nos que unha longa ringleirade colaboradores de todo tipo apostaron por este proxecto, entre todos con-seguimos esta vosa revista que é un referente para os galegos da diáspora.Unha morea enorme de traballos publicados que, todos eles desde as ópticasdos seus autores, sempre promoveron e xeron país, Galicia. A todos estescolaboradores, escritores, anunciantes, socios, etcétera…, o noso agradece-mento. Foron 25 anos de moitas e boas novas que xermolaron nun proxec-to de divulgación cultural galega en Cornellá no ano 1986, 25 anos de LúaNova, 25 anos de Certame de Poesía en Lingua Galega Rosalía de Castro, 25anos de programa de radio en galego “
Sempre en Galiza
” que desde RàdioCornellà, de forma ininterrumpida, leva divulgando Galicia semana a sema-na, así como outras moitas actividades.Por outra banda o pasado ano 2010, tamén conmemoramos o trinta aniver-sario da nosa entidade, Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro, queé quen fai posible que Lúa Nova cumpra 25 anos, así como outra morea deactividades que cada ano se levan a cabo en Cornellá, a cidade que acolledesde o ano 1980 a sede desta Entidade e a que participa nas actividadessocioculturais de Cornellá dun xeito determinante. Nesta edición queremosamosarlles unha mostra, dun xeito resumido, daquelas actividades que aolongo dos trinta anos de andadura xeron que a nosa Entidade sexa unhadas máis signicativas en Cataluña, así como na Galicia do Exterior.No referente á actual situación das entidades galegas en Cataluña e a súa pro- blemática, nestes difíciles tempos, queremos manifestar o noso compromisode participar con todas elas na solución dos problemas dun xeito unitario da-cordo á vontade da maioría das mesmas, e impulsar proxectos colectivos quedigniquen a súa natureza deixando de lado os intereses individuais e per-soais para acadar os obxectivos xerais que precisan as nosas colectividades.Neste senso estamos convencidos que o futuro pasa por sumar e non dividir,impulsar proxectos como o que viu a luz no 2010 entre as entidades, Casa Ga-lega deL’ Hospitalet, Toxos e Xestas de Barcelona, Agarimos de Badalona eRosalía de Castro de Cornellá coa creación da Banda de Gaitas XUNTANZAde Catalunya. Son imprescindibles para asegurarse o futuro.Por último quixera referirme ao anuncio do Goberno Galego sobre a novaLei de Galeguidade que parece ser pretenden aprobar no Parlamento nosprimeiro meses de 2012 e que a grande maioría de entidades non coñecen oseu borrador. Coido que unha Lei que principalmente regulará a futura nor-mativa do Goberno Galego coas Entidades Galegas no Exterior, debería termoitísima máis información e comunicación coas Entidades. Coidamos queé preciso que os nosos representantes da Comisión Delegada teñen a obri-ga e o deber de informar a tódalas Entidades para, dun xeito democrático,aportar tódalas suxestións e propostas que se consideren oportunas dianteda Xunta de Galicia, ou alomenos na Secretaría Xeral de Emigración.
Antonio Díaz Fernández
antonidiaz1952@gmail.com
 
   L   U   A   N   O   V   A
4
 
 Índice
Una entitat arrelada a la ciutat .......................... 5Pasamento de Isaac Díaz Pardo ......................... 6Rosalía de Castro 31 anos de historia .................... 9Homenaxe a José Montilla Aguilera ..................... 1425 anos de Lúa Nova .................................. 15Xogos de lecer ........................................ 19Sempre en Galiza ..................................... 2025 anos de Sempre en Galiza ........................... 21A festa galega en Cornellá ............................. 22Novo exito da festa galega de Cornellá .................. 24Certame de poesía en lingua galega “Rosalía de Castro” ... 26Certame de narrativa Rosa Reboredo .................... 31
Grupo Folcrico Galego “Rosalía de Castro” 34Actividades artísticas e culturais 37Manualidades e traxes galegos 39Galegos en Catalunya 401920 e a revista Nós 42Crónicas de emigración 43Tempo andado 46Un apartamento nas aforas 47A miña aldea  49Forza Fisterra! 50
 
5
   L   U   A   N   O   V   A
El meu primer contacte amb la Associació CulturalGalega Rosalia de Castro es va produir en la prime-ra meitat dels 80, coincidint amb la meva presènciaa l’ajuntament de Cornellà després de les eleccionsde 1983. Ja era llavors una entitat caracteritzada perla seva activitat i el seu compromís amb la ciutat.La seva implicació amb altres entitats culturals jadata d’aquells inicis.Em ve a la memòria el viatge realitzat a Lugo amitjans dels 80 (85 ó 86) per assistir convidat perl’ajuntament de Lugo a les festes de San Froilan. Junts amb els amics de Rosalia de Castro, ens vanacompanyar una representació de l’entitat Amics dela Sardana. Veure ballar sardanes a San Froilan deLugo, va ser tot un esdeveniment a la ciutat, exem-ple de l’hospitalitat i obertura, com vaig podercomprovar personalment.L’entitat (Rosalia de Castro) ha desenvolupat desd’aquells anys una continuada activitat cultural iciutadana.Per una banda, de promoció, difusió i coneixementde la cultura d’origen de molts dels seus associats.Galícia, la seva cultura, la seva llengua, la seva gas-tronomia, són ara molt més conegudes pels ciuta-dans de Cornellà.I ha estat més preservades per aquelles personesnascudes en aquelles terres, a les que recorden i ad-miren com a les seves arrels.Fidelitat a les seves arrels i compromís amb Corne-llà i Catalunya. La nostra ciutat ha estat construïda,feta al llarg d’aquestes dècades per persones parlanten català, castellà, gallec,... i últimament per altresllengües, cultures, orígens.L’aportació de ciutadans i ciutadanes nascudes aGalícia ha estat i és molt important.Avui les manifestacions culturals de l’entitat sónconegudes i fetes seves per molts ciutadans de Cor-nellà, no nascuts a Galícia, i ni tan sols amb famíliad’origen gallega.Galícia, està present en la nostra ciutat, en la sevagent, en les seves festes, en els seus records, en lesseves relacions, en la seva amistat.Una mostra d’allò és la celebració del Certamen dePoesia – Festa de les lletres gallegues -, la festa delCorpus en Can Mercader, amb l’ofrena oral a lapoetisa que dóna nom a l’entitat, i moltes altres acti-vitats al llarg de l’any.Avui “lo gallego” forma part del patrimoni culturaldel conjunt dels ciutadans de Cornellà. És culturacatalana.Ha estat desenes les persones que al llarg d’aquestsquasi tres dècades han dedicat esforç, temps i sa-crici a treballar per l’entitat, que és treballar pelsciutadans i ciutadanes i per la ciutat, Cornellà, quetots estimem.Durant quasi vint anys he pogut viure des del’alcaldia de la ciutat aquesta col·laboració, entregai dedicació de les diferents juntes de l’entitat. A totsells el meu reconeixement i agraïment.Estic segur que l’entitat, adaptant-se als canvis quees produeixen a la nostra societat, és i seguirà sentun instrument al servei dels ciutadans que vulguinuna societat més culta i cohesionada, més justa isolidària. Valors, tots ells, que serveixen per unir iseguir construint aquesta ciutat, Cornellà i aquest elnostre país, Catalunya.
 José Montilla i Aguilera
Expresidentde la Generalitat de Catalunya 
Una entitat  arrelada a la ciutat 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->