You are on page 1of 2

SHAMSYUL HALIT (SK ULU TAWAR 2006)

KERTAS ARAHAN PELAN TINDAKAN Pelan Tindakan Peningkatan Kemajuan Profesional (PKP) (untuk kemajuan sekolah anda)

Sila rangka satu pelan tindakan ke arah PKP yang mengambil kira faktor kebolehgunaan ( usability ) dan praktikal ( practicality ) yang boleh membantu mempertingkatkan keberkesanan penggunaan TMK di sekolah anda. Format Pelan Tindakan : Penyataan Masalah ( Problem Statement ) ( dicatatkan dalam borang / lampiran berbeza ) Objektif / Penyataan Misi ( Mission Statement ) ( terkandung dalam templat ) Pengisian templat Pelan Tindakan ( Sila rujuk templat Pelan Tindakan )

______________________________________________________________________________________________________________________________

SHAMSYUL HALIT (SK ULU TAWAR 2006)

PELAN TINDAKAN Peningkatan Kemajuan Profesional (PKP) Bahagian ini perlu dilengkapkan oleh guru yang mengikuti Program Bimbingan Perguruan Profesional dalam TMK ( BPPT ). Sila guna lampiran lain jika perlu. Objektif: MENAMBAHKAN MINAT GURU MENGGUNAKAN TMK DALAM PENGAJARAN DI DALAM KELAS
SASARAN TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL ( OLEH SIAPA ) Memberi latihan dalaman kepada guru yang berminat Mengadakan bengkel komputer kepada semua Ketua Panitia Mengadakan pertandingan membina laman panitia dalam laman web sekolah CIRI-CIRI KEJAYAAN SUMBER SASARAN TARIKH UNTUK PENCAPAIAN TARIKH SEMAKAN

JANGKA WAKTU PENDEK JANGKA WAKTU SEDERHANA JANGKA WAKTU PANJANG

Guru berminat dan ingin mengaplikasikan TMK

Makmal Komputer

31 MAY 2006

14 JUN 2006

Ketua Panitia menggalakkan ahli panitia menggunakan TMK Sekurang-kurangnya


1 3

Makmal Komputer Laman Web Sekolah Makmal Komputer

9 OGOS 2006

17 OGOS 2006

daripada Panitia membina laman web masing-masing

28 FEBRUARI 2007

1 MAC 2007

______________________________________________________________________________________________________________________________