Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui KPD 3026 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENTAKSIRAN 2 sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj [PANDUAN KERJA KURSUS

] klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

ARAHAN
1. 2. 3. Kursus KPD 3026 ini mengandungi 1 (satu) tugasan sahaja. Tugasan ini mengandungi 2 (Dua) Pecahan iaitu Pecahan A dan Pecahan B. Jawab kedua-dua pecahan ini. Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar dalam bentuk soft-copy dan hard-copy kepada Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing..
KATEGORI TUGASAN PECAHAN TUGASAN PECAHAN A : KERJA KURSUS ARAHAN MARKAH TARIKH

1. Tugasan ini perlu dibuat secara
individu. 2. Perkara yang mesti ada dalam kerja kursus ini terbahagi kepada 4 Bahagian iaitu: Bahagian I
MIKROPENGAJARAN • Mikropengajaran adalah untuk:  mengukuhkan pendekatan pelajar kepada sesuatu pengajaran;  mengenal pasti kemahiran yang perlu diperbaiki;  meningkatkan kefahaman pelajar bagi pelbagai gaya pengajaran yang berkesan;  menerima maklum balas yang berkesan.

10 markah

• Pelajar akan mengajar satu pelajaran (pilihan

pelajar) selama 5 -10 minit. Oleh kerana masa adalah singkat, alat bantuan visual seperti Powerpoint tidak digalakkan. Walaubagaimanapun, carta, flipchart, papan putih, handouts boleh digunakan.

• Rakaman boleh dibuat oleh pelajar untuk membantu mereka untuk membuat refleksi. • Maklumbalas mesti diberikan kepada pelajar selepas setiap mikropelajaran. REFLEKSI MIKRO-PENGAJARAN Berikut adalah beberapa cadangan soalan yang pelajar boleh guna untuk bertanya untuk membantu mereka memikirkan tentang mikropelajaran mereka:

10 markah

1. Apa tema/isu yang muncul dari maklum balas
pensyarah dan rakan tentang pengajaran saya?

2. Apakah kekuatan saya? Bagaimana saya boleh
membina dari kekuatan itu?

3. Apakah yang saya perlu menambahbaikan?

Bahagian II
MAKROPENGAJARAN

20 markah

• Pelajar dikehendaki untuk menyampaikan 30

minit sesi makropengajaran. Topik pengajaran mesti mengikut mata pelajaran opsyen masingmasing, rakaman video mesti dibuat.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN • Rancangan Pengajaran Harian mesti disediakan untuk makropengajaran tersebut. • Dalam Rancangan Pengajaran Harian:  menetapkan hasil pembelajaran (hasil) untuk sesi pengajaran dengan mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan pemahaman terlebih dahulu.  menetapkan aktiviti pembelajaran yang akan dijalankan semasa sesi pengajaran. Menyatakan: o apa pembelajaran dan pendekatan pengajaran yang akan digunakan; o apa isu-isu / halangan yang dapat diatasi oleh pendekatan pembelajaran itu; o pengurusan persekitaran pembelajaran bagi memastikan pembelajaran yang berkesan berlaku dengan selamat dan efektif.

10 markah

menetapkan cara-cara menilai pembelajaran. • Maklumbalas mesti diberikan kepada pelajar selepas setiap makropelajaran REFLEKSI MAKROPENGAJARAN Berikut adalah beberapa cadangan soalan yang pelajar boleh guna untuk bertanya untuk membantu mereka memikirkan tentang makropelajaran mereka: 1. Adakah objektif pengajaran saya dicapai? Bagaimana saya tahu? 2. Adakah murid saya melibatkan diri secara produktif /aktif ? Bagaimana saya tahu? 3. Adakah saya mengubah rancangan pengajaran saya semasa pengajaran saya? Mengapa? 4. Apakah bantuan tambahan, sokongan, dan / atau sumber-sumber lain yang dapat

10 markah

Sebagai seorang guru. Menulis refleksi dan menyiapkam laporan kajian. Melaksanakan tindakan e. Huraikan.5. Huraikan. 4 markah (Minggu Ke-3) 2. Mengumpul data dan analisis data hasil tindakan yang dilaksanakan 80 markah f. Jumlah markah FORUM 5 soalan untuk dibincangkan secara on-line menerusi laman MyGuru: 1. Mengumpul eviden mengenai masalah yang akan dikaji c. pertingkatkan pelajaran ini lagi? Jika saya mempunyai peluang untuk mengajar pelajaran ini sekali lagi untuk kumpulan murid yang sama. Apakah yang anda faham dengan maksud refleksi pengajaran? Nyatakan kebaikan yang anda boleh dapati dengan melakukan aktiviti refleksi pengajaran selepas setiap sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Tinjauan awal masalah d. Huraikan secara ringkas perbezaan di antara prinsip pengajaran pembelajaran 4 markah (Minggu Ke-7) . nyatakan salah satu daripada sepuluh kemahiran mikropengajaran yang perlu dimiliki oleh seseorang guru agar pengajarannya lebih berkesan. Laporan Kajian Tindakan yang dilaksanakan berdasarkan isu P&P yang dihadapi oleh guru. a. apakah yang saya akan buat secara berbeza? Mengapa? 20 markah Bahagian III (Mingg u 1) (Mingg u ke 3) (Mingg u ke 5) (Mingg u ke 7) (Mingg u ke 9) (Mingg u ke 11) i. 4 markah (Minggu Ke-5) 3. Mengenalpasti masalah yang akan dikaji b.

1.yang menggunakan pendekatan inkuiri atau masteri? 4. (b) Rakaman Makropengajaran (CD). FORMAT PENULISAN Pecahan A Bahagian I : Rakaman Mikropengajaran (CD) dan Refleksi pembelajaran Bahagian II : Rakaman Makrropengajaran (CD). Spacing 1. Kerja Kursus i. . Saiz 11. Berdasarkan pengalaman anda. Pecahan B Forum E-Learning: Jawapan yang sama dengan yang di masukkan ke dalam forum MyGuru. Kerja kursus mestilah lengkap dan mesti mengandungi 3 komponen di dalamnya: (a) Rakaman Mikropengajaran (CD) dan Refleksi pembelajaran. apakah perbezaan yang terdapat di antara guru yang menjalankan kajian tindakan dengan guru yang tidak mengamalkan kajian tindakan dalam konteks perkembangan profesionalisme? Bincangkan. c. permasalahan atau masalah kajian adalah sebagai punca utama. PANDUAN PENYERAHAN TUGASAN 1. Jelaskan maksud masalah dalam sesuatu kajian tindakan dan terangkan secara ringkas berserta dengan eviden bagaimana sesuatu masalah itu dapat dikenalpasti?. RPH & Refleksi – pembelajaran. Bahagian III : Laporan kajian Tindakan a. b. 2. 4 markah (Minggu -11) JUMLAH 100 Sila ikut arahan Tutor E-Learning anda. Setiap kajian tindakan yang hendak dijalankan oleh penyelidik. RPH dan Refleksi pembelajaran (c) Laporan Kajian Tindakan. Panjang esei: 10 muka surat (Minimum) Font: Arial.5 line Ada rujukan (minimum 5 rujukan) yang ditulis mengikut format yang betul. 4 markah (MingguKe-9) 5.

2. ii. Pelajar diminta menjawab semua soalan forum tersebut dengan idea asli yang bernas. . Pelajar perlu peka dengan tarikh yang ditentukan. (g) Senarai rujukan/bibliografi (h) Lampiran (CD mengandungi rakaman mikropengajaran dan makropengajaran) Kerja kursus (Refleksi I & II dan Laporan Kajian Tindakan) mestilah dimuat naik (upload) ke dalam tapak penghantaran tugasan mengikut kumpulan masing-masing menerusi laman MyGuru2. penambahan dan komentar terhadap jawapan rakan-rakan yang lain (minimum 4 kali bagi setiap satu soalan perbincangan). ulasan. 3. (2 markah diperuntukkan bagi jawapan ini) Pelajar juga dimestikan memberi pandangan. Minimum 100 patah perkataan bagi setiap satunya. Kerja kursus yang telah lengkap mestilah disusun mengikut susunan: (a) Muka hadapan (Gunakan format seperti di Lampiran 1) (b) Mempunyai isi kandungan dan halaman (Rujuk format dalam lampiran 2) (c) Refleksi pembelajaran untuk Mikropengajaran (d) Refleksi pembelajaran untuk Makropengajaran (e) Laporan Kajian Tindakan (f) Himpunan forum untuk 5 soalan perbincangan. Forum i. (2 markah diperuntukkan bagi perbincangan ini) Pemarkahan diberikan menerusi jawapan kepada soalan dan kekerapan penyertaan berforum dengan rakan-rakan pelajar yang lain. Hantarkan kedua-dua bahan (kerja kursus dan CD) kepada Tutor ELearning masing-masing sebagai back-up. Sebagai backup tugasan boleh dihantar kepada Tutor E-Learning melalui pos dalam bentuk hard copy & soft copy. iv. d. Terdapat 5 soalan untuk aktiviti pelajar berforum secara on-line bersama tutor dan sesama pelajar yang lainnya. e. iii. Secara keseluruhannya jawapan pelajar dalam E-forum pada aras minimum ialah 5 jawapan kepada soalan dan 20 kali interaksi secara on-line untuk mendapatkan markah penuh (20 markah).ii. v. Lebih banyak perbincangan adalah lebih baik. CD rakaman perlu dihantar melalui youtube/google atau emel mengikut arahan tutor kumpulan masing-masing. Semua jawapan dan perbincangan yang dilaksanakan mestilah dicetak dan dimasukkan ke dalam kerja kursus dan disalin ke dalam CD. Tarikh akhir penghantaran ialah pada minggu ke 11. iii.

Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor ELearning bagi kumpulan masing-masing. PERINGATAN!!!!!!! i. isi mencukupi. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan). isi di huraikan dan ada contoh. isi mencukupi. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara). Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. v. Idea disusun dengan baik. Sentiasa rujuk pengumuman dari masa ke semasa. ix. kreatif dan kritis. Menepati format. ii. Ada idea asli yang bernas. SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS REFLEKSI PEMBELAJARAN DAN LAPORAN KAJIAN TINDAKAN A Menepati format penulisan refleksi dan laporan kajian tindakan. iv. isi mencukupi. ada contoh yang baik dan konkrit. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara). Tiada kesalahan format & bahasa. Ada Idea sendiri. vii. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. isi di huraikan dan ada contoh. vi. viii. Menepati format. isi mencukupi. Menepati format. isi di huraikan dan A- B+ B B- C+ C . Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Ada idea asli yang bernas. ada contoh yang konkrit. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan). Sentiasa AWAS dengan tarikh-tarikh yang berkaitan. Kegagalan anda melengkapkan tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri. Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. isi mencukupi. isi diolah dan dikembangkan dengan baik. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). Idea tersusun dengan kemas. isi mencukupi. Idea disusun dengan baik. iii. isi mencukupi. isi di huraikan dan ada contoh. Berhubung dengan tutor E-Learning anda. isi dikembangkan dengan baik. isi di huraikan dan ada contoh. Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. 5.4.

2. isi tdak dihuraikan. 6. Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara. RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS PEMARKAHAN RAKAMAN 1 REFLEKSI 1 RAKAMAN 2 REFLEKSI 2 RPH LAPORAN KT FORUM JUMLAH EDU 3026: PENGAJARAN. 7. isi tidak mencukupi. 4. TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 2 TAJUK KERJA KURSUS DAN FORUM . Tiada contoh. E SELAMAT BELAJAR DAN MENYELESAIKAN KERJA KURSUS Lampiran 1: Cover Kerja Kursus 1.ada contoh. 3. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Tidak lengkap. 5. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. D Kesalahan format melebihi 5 perkara.

5 min/10 min / 10 min (untuk makro) .5 min/10 min 2 . Langkah c. RPH Mikro dan Mkaro adalah sama kecuali peruntukan masa 3.KUMPULAN _________ DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. LANGKAH2 PENGAJARAN MIKRO / MAKRO a.0 3.0 2.2 min/ 5 min b.0 Refleksi Pembelajaran Mikropengajaran Refleksi Pembelajaran Makropengajaran Rancangan Pengajaran Harian Laporan Kajian Tindakan Bibliografi Lampiran : CD Rakaman Mikropengajaran CD Rakaman Makropengajaran SEMUA TUGASAN MIKRO DAN MAKRO TEACHING PERLU PATUHI SYARAT2 BERIKUT: 1. Langkah d.0 4. WAJIB TULIS RPH DALAM DWIBAHASA (BM@BI DAN BAHASA IBUNDA (CINA dan TAMIL) 2. ID NO. Set Induksi . TELEFON NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________ Lampiran 2 ISI KANDUNGAN Halaman 1.MASA MIKRO TEACHING 10 MINIT DAN MASA MAKRO TEACHING 40 MIN 4. Langkah 3 1.

Oct 27.Permanent tUGASAN kpd 3026 1. October 27. JIKA SEBARANG MASALAH CONTACT SHAHEDA USOF FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA UPSI HP 012-5600175 Shaheda binti Usof Thu. SILA CURIER SEMUA TUGASAN KE ALAMAT: DR SHAHEDA BT USOF FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900. 2011 . EL-A30. 2011 . Oct 27.Permanent Forum 1-5 Kepada semua Grup EL-A29. 11 Share| Thursday. 11 Share| Thursday. 2011 . EL-A31 DAN EL-A32 .d. Penutup 3 min / 8 min e. 11 Share| Thursday. EL-A30. October 27. Refleksi (untuk makro) -7 min Peringatan: Refleksi dan langkah 3 hanya untuk makro sahaja Shaheda binti Usof Thu. Oct 27.Permanent Forum 1-5 Kepada semua Grup EL-A29. October 27. EL-A31 DAN EL-A32 SILA JAWAB FORUM 1 HINGGA SEBELUM TARIKH TUTUP. TANJUNG MALIM PERAK HP 0125600175 EXT 6007 Shaheda binti Usof Thu.

Homework 1. JIKA SEBARANG MASALAH CONTACT SHAHEDA USOF FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA UPSI HP 012-5600175 Teaching activities Introduction 1. Activity Demonstrate the Bitesize shapes activity to the class using the class whiteboard. Demonstrate and work as a class through the 2D shapes. Plenary Using the Bitesize shapes activity again. Keep one of the shapes hidden in the bag and describe some of its properties (e. 3.g. in small groups or pairs. Work through the Bitesize shapes revision bite on the class whiteboard. ask the children to draw nets from 3D shapes. The pages are a good starting point for discussions of the children's knowledge of the shapes and terms. swings. within it. such as cylinders. "It is a 2D shape with 2 parallel sides" or "It is a 3D shape with one flat face").Ask the children to outline 100 squares on a piece of squared paper and. Re-test the children using a variety of 2D and 3D shapes in a feely bag. giving them a better look at the shape's properties. Invite the children to ask questions to find out more information about the shape before guessing what shape it is. Explain that some areas can be multiples of 10 but some should not be (e. 4. it freezes.Using squared paper. 5. to draw areas for different playground apparatus (slide. swings 14% of the playground). monkey bars and so on). . Show the children how to drag the shapes into the appropriate categories. The children can then take it in turns. Ask them to then write down the percentage of the area each piece of apparatus took up and afterwards to convert these figures into decimals and fractions.SILA JAWAB FORUM 1 HINGGA SEBELUM TARIKH TUTUP. Lower ability . to work through the 3D shape activity.g. Watch and learn the 2D shape song and 3D shape song.In pairs or small groups. Higher ability . 2. Extension Ask the children to work through the Bitesize problem solving quizor complete the Shapes worksheet (PDF 49KB). Explain that if they hold down the left mouse key while on the shape. Ask the children to choose a 3D shape and design a promotion poster for it. Middle ability . Revise the names and properties of the shapes featured. Before sticking them together ask them to write the properties relating to their shape on one of the outside faces. Discuss awkward 3D shapes. work through the 3D section as a class to see if everyone understands the correct categorisation of the 3D shapes. play the feely bag game from the introduction.

Melalui sesi temubual antara guru dengan murid. 2. Kedua-dua operasi tersebut adalah melibatkan kemahiran sifir. masalah ialah hal yang dilihat belum mencapai kehendak. Sebagai contoh keputusan ujian bulanan Mac lepas. Masalah dapat dikenalpasti berdasarkan : 1. Selain itu juga guru dapat mengenal kelemahan murid melalui respon murid terhadap aktiviti yang dijalankan seperti aktiviti kuiz atau congak sifir. Penyelidikan dijalankan untuk mendorong ke arah suatu perancangan penambahbaikan yang mempunyai matlamat dalam memperkembang atau menambahbaikan situasi amalan. What makes this shape 'great'? What are its properties? What is it used for/where is it seen (eg packaging. Pada pemahaman saya. belum menepati sasaran atau objektif yang dirancangkan oleh guru belum tercapai. guru dengan ibu bapa penjaga sewaktu hari perjumpaan ibu bapa penjaga (mengambil penyata keputusan peperiksaan) serta perkongsian pengalaman bersama rakan sejawat atau pihak pentadbir. buildings) and what makes it a good shape for this use? Budaya meyelidik dikalangan guru di Malaysia masih belum menyeluruh. didapati hampir separuh daripada murid kelas saya tidak dapat memberikan jawapan yang betul bagi soalan yang melibatkan operasi darab dan bahagi. barulah diteruskan kepada kemahiran darab dan bahagi tersebut. guru merancang dan melaksakan aktiviti untuk memantapkan sifir murid dahulu. Melalui pemerhatian semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. mengkaji hasil dapatan serta merancang sesuatu yang lebih berkesan supaya murid menguasai sesuatu kemahiran sepenuhnya. mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh murid. Kebiasaannya kajian dijalankan oleh guru untuk mengenalpasti kepelbagaian kebolehan murid. 3. .2. Aktiviti kajian tindakan adalah aktiviti yang sangat berkesan dalam pembelajaran sepanjang hayat. Oleh itu. 4.

Sebarang isu yang berkaitan dengan pendidikan khususnya yang melibatkan P&P di bilik darjahjuga boleh dijadikan sebagai masalah. Kajian kualitatif menggunakan data dalam bentuk fakta asal seperti dilihat.3. Berasaskan data keputusan ujian pra yang boleh dipercayai dari segi ketepatan dan releven (analisis item – bilangan murid yang salah mengikut nombor soalan atau tajuk soalan). Meliputi aspek hasil kerja murid melalui aktiviti yang dijalankan oleh guru (soalan latihan pada bukuatau kertas latihan murid ). didengar atau dibaca. Tiap-tiap kitaran kajian mengandungi tujuan khusus berkaitan dengan satu-satu masalah atau kemahiran yang cuba ditangani. Kajian Tindakan adalah kajian berbentuk kualitatif.. Sesuatu Kajian Tindakan bertujuan untuk mengatasi pelbagai masalah pembelajaran atau membantu murid menguasai pelbagai kemahiran pembelajaran yang ditetapkan untuk sesuatu mata pelajaran. pemerhatian dan temu bual serta penelitian dokumen dan juga soal selidik. Masalah merupakan isu yang ingin dikaji. Pernyataan masalah amat penting dalam kajian tindakan. Perancangan kajian bermula dengan mencari atau mengenalpasti masalah yang wujud dalam bilik darjah atau di sekolah yang berkaitan dengan P&P. Pelaksanaan Kajian Tindakan untuk satu atau beberapa tahun sesi persekolahan pastilah mengandungi beberapa pusingan atau kitaran mengikut masalah-masalah yang hendak ditangani. Masalah dapat dikenalpasti berdasarkan : . Pelaksanaan Kajian Tindakan di bilik darjah bertujuan khusus untuk meningkatkan keberkesanan amalan mengajar guru dan meningkatkan pencapaian murid. Masalah dapat dikenalpasti melalui pembacaan. Seperti.

dengan ibu bapa penjaga sewaktu hari perjumpaan ibu penjaga (mengambil penyata keputusan peperiksaan) perkongsian pengalaman bersama rakan sejawat atau pentadbir.1. CONTOH KENALPASTIAN MASALAH DALAM KAJIAN TINDAKAN Masalah : masalah membaca Langkah 1 : Pemerhatian masalah Guru memerhatikan terdapat murid yang mendapat markah kurang dalam Bahasa Melayu. Langkah 2 : Kenalpasti masalah Guru akan menggunakan kaedah pemerhatian dalam menentukan masalah membaca perkataan diftong. Melalui pemerhatian semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Langkah 3 : Mengumpul data masalah Selepas mengenalpasti masalah. Untuk itu guru akan memerhati pembelajaran murid supaya dapat memastikan masalah sebenar mereka. Selain itu juga guru dapat mengenal kelemahan murid melalui respon murid terhadap aktiviti yang dijalankan seperti aktiviti kuiz atau congak sifir. Melalui sesi temubual antara guru dengan murid. Misalny. guru akan mengumpul maklumat dan data tentang pembacaan murid yang menghadapi masalah pembacaan. Berasaskan data keputusan ujian pra yang boleh dipercayai dari segi ketepatan dan releven (analisis item – bilangan murid yang salah mengikut nombor soalan atau tajuk soalan). 2. guru akan menyuruh semua murid membaca perkataan diftong dan mengenalpasti murid yang tidak dapat membaca. Meliputi aspek hasil kerja murid melalui aktiviti yang dijalankan oleh guru (soalan latihan pada bukuatau kertas latihan murid ). . guru bapa serta pihak 3.

.

penyelidik menerangkan berkaitan kajian-kajian lepas yang mendapati bahawa isu/ masalah yang ingin dikaji mempunyai kepentingan dan kelebihan kepada pengguna/pelajar/guru/pentadbir/organisasi dan sebagainya. so what???. Maksudnya apa yang diperoleh dari penyelidikan yang dijalankan. Kelima : Bahagian ini merupakan rumusan penyelidik keatas hujah-hujah yang disampaikan. pemerhatian dan temu bual yang dijalankan. Nyatakan kelemahan/ masalah/ kekangan yang dihadapi dan ia memerlukan penyelesaian melalui penyelidikan yang dijalankan. ia juga boleh diperoleh melalui penelitian dokumen dan soal selidik.Pernyataan masalah diperoleh melalui pembacaan. . Ia mestilah ‘sesuatu’ yang boleh menghasilkan ‘kejayaan’ selepas kajian dilaksanakan. Keempat : Penyelidik perlu menghubung kaitkan kepentingan dan kelebihan dengan senario yang dibincangkan untuk mengatasi isu/masalah yang dihadapi. Pertama: Penyelidik perlu menerangkan konsep-konsep yang digunakan dalam kontek penyelidikan yang dijalankan bukannya secara umum. Bagaimana menyampaikan pernyataan masalah dalam penulisan? Berikut diterangkan cara menyampaikan pernyataan masalah untuk tajuk – Pelaksanaan Inkuiri Penemuan dalam Pendidikan Sains. Penyelidik perlu menyertakan sebanyak yang mampu kajian-kajian dalam dan luar negara yang berkaitan. Kedua : Selepas itu. Penyelidik perlu menerangkan kenapa kajian berkenaan amat penting dijalankan dari perspektif penyelidik. Selain itu. Ketiga : Penyelidik perlu menerangkan senario pada ketika ini berkaitan isu/masalah yang ingin dikaji. Ia merupakan suatu penyelidikan berbentuk kajian tinjauan. Di sini lah kita perlu menjawab soalan.

atau "Meningkatkan . Jelaskan maksud masalah dalam sesuatu kajian tindakan dan terangkan secara ringkas berserta dengan eviden bagaimana sesuatu masalah itu dapat dikenalpasti?. Dalam konteks untuk mencapai kecemerlangan pendidikan. Perhatikan contoh-contoh ini. 3.3 Tujuan Kajian Untuk Mencapai Kecemerlangan Penyelidik perlu jelas tentang tujuan kajian supaya langkahlangkah untuk mencapai tujuan itu dapat ditentukan dan dirancang dengan teliti.1. tujuan kajian yang diarahkan untuk menangani berbagai masalah pembelajaran adalah lebih tepat. "Meningkatkan keberkesanan amalan mengajar guru".6. Setiap kajian tindakan yang hendak dijalankan oleh penyelidik. permasalahan atau masalah kajian adalah sebagai punca utama.

pencapaian murid melalui pembelajaran terancang". K-eduadua contoh tersebut menunjukkan bahawa masa atau skop kajian tidak terhad. Dengan memanfaatkan data tersebut guru tidak perlu membina alat.4 Mengutip data Jawapan kepada sebarang soalan dalam penyelidikan adalah berasaskan data. Mungkin timbul anggapan bahawa semua data adalah penting atau relevan tetapi setelah dianalisis didapati hanya sebahagian sahaja daripada data berkenaan boleh membantu . Kajian Tindakan memerlukan data daripada beberapa sumber untuk mengukuh dan memantapkan dapatan kajian. dari segi P&P aspek tersebut merangkumi amalan guru di bilik darjah pada masa lalu dan kesan amalan itu kepada murid. Berikut dicadangkan beberapa perkara yang wajar diberi perhatian sebelum mengutip data. • Penyelidik boleh mengutip seberapa banyak data yang diperlukan. Bagi mengelakkan pembaziran masa manfaatkanlah data yang telah sedia terkumpul di sekolah atau dalam bilik darjah. Persediaan untuk mengutip dan menganalisis data memerlukan guru meluangkan sejumlah masa. Tujuan itu boleh digunakan oleh seorang pengkaji.1. Lazimnya. beberapa orang pengkaji dan untuk satu atau semua mata pelajaran. • Fikirkan dan senaraikan semua aspek yang berkaitan dengan masalah/isu yang hendak ditangani. 3. Selain itu penggunaan data daripada pelbagai sumber atau pandangan turut memantapkan kefahaman penyelidik tentang masalah/isu yang ditangani. Alat hariya perlu disediakan untuk mengutip data tambahan sekiranya data yang ada belum mencukupi untuk guru memahami sesuatu masalah atau keadaan.

K-eupayaan penyelidik dari segi masa. alat yang sering digunakan ialah soal selidik atau temu bual. • Alat boleh dibina sendiri oleh guru. Pengalaman menyediakan alat-alat untuk menilai murid-murid boleh membantu guru membina alat untuk mengutip data. kertas ujian dan sebagainya. pengutipan data berlaku pada dua peringkat. Langkah yang perlu dilakukan ialah menyemak . buku latihan murid dan sebagainya. • Dalam sesuatu kitaran kajian tindakan. Peringkat pertama ialah untuk memahami dengan lebih mendalam tentang masalah yang dikenalpasti supaya aktiviti P&P dapat dirancang. dan beban tugas perlu diberi perhatian apabila membina alat. kertas ujian. Dalam Kajian Tindakan alat mengutip data tidak dihadkan kepada satusatu alat tertentu. • Di mana data boleh diperolehi? Data untuk memahami masalah di peringkat awal kajian mungkin sudah sedia ada di sekolah dalam bentuk minit mesyuarat. • Bagaimana data diperolehi? Pengutipan data memerlukan alat. jurnal. Fikirkan alat yang praktikal dilaksanakan di bilik darjah. laporan sekolah. catatan harian murid/guru tentang pengalaman di bilik darjah. komen bertulis oleh murid tentang amalan guru. dairi murid/guru. Catatan terperinci harus dilakukan semasa membuat pemerhatian.guru merancang tindakan. Membina alat melibatkan sejumlah masa. Peringkat kedua pula ialah untuk mengesan keberkesanan aktiviti yang dirancang melalui proses pemerhatian. Lazimnya dalam penyelidikan tradisi. rekod pencapaian. buku latihan murid. Sudah tentulah pengutipan data yang tidak membantu itu membazirkan masa. Berbagai alat boleh diguna seperti senarai semak.

Data berbentuk statistik bukanlah satu kemestian dalam Kajian Tindakan. Jika berlaku keadaan di mana data berbentuk statistikdiperlukan seperti untuk menunjukkan jumlah murid yang terlibat dalam sesuatu aktiviti. b. b. Data Berbentuk Penilaian a. markah ujian dan sebagainya. Penyampaian guru lemah. data yang dicatat hendaklah seperti yang dilihat bukan penilaian terhadap apa yang dilihat. Catatlah apa yang sebenarnya berlaku di bilik darjah semasa guru mengajar dan murid belajar. data ini tidak perlu dianalisis mengikut program analisis statistik yang telah ditentukan tetapi . Rakan a. Perhatikan beberapa contoh data mengikut catatan pihak yang terlibat dalam kajian. Murid tidak mengikut arahan guru bila membuat aktiviti kumpulan. Murid yang duduk di barisan belakang menguap dan kedengaran mengeluh beberapa kali semasa guru mengajar.dokumen-dokumen tersebut dan mengeluarkan data-data yang relevan yang boleh menjawab soalan apa. Guru lebih banyak bercakap daripada murid. mengapa dan bagaimana berhubung dengan masalah yang hendak ditangani. • Apabila membuat permerhatian. b. Tidak semua murid turut serta dalam perbincangan. Guru a. Murid berbual-bual semasa guru memberi arahan sebab mereka memang tidak minat belajar Bahasa Inggeris.

3 daripada murid masih belum menguasai kemahiran mendarab. Sekiranya data yang dikutip itu tidak membantu atau tidak mencukupi untuk membuat rumusan atau keputusan tentang sesuatu keadaan.5 Menganalisis Data Data yang dianalisis memberikan gambaran yangjelas tentang perkara atau situasi yang dikaji. Analisis itu juga . kekerapan atau jumlah sebenar mengikut perkiraaan biasa. d. langkah yang perlu dilakukan ialah mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang perkara itu. fikirkan perkaraperkara yang berkaitan dengan data yang tidak lengkap itu supaya maklumat tambahan yang diperolehi boleh membantu menjelaskan dengan lebih mendalam tentang sesuatu keadaan dan rumusan boleh dibuat tentang perkara itu. penjelasan atau sebagainya sama ada melalui catatan.memadai dianalisis dalam bentuk peratus. Dapatkan data daripada murid atau pihak yang berkaitan dalam bentuk komen. 5 orang pelajar mendapat markah 60 daripada 100. temu bual senarai semak atau lain-lain. b. Dengan cara ini guru boleh mengesan dengan lebih terperinci mengapa sesuatu keadaan berlaku. Sebelum mendapatkan maklumat lanjut. 8 orang murid belum menguasai kemahiran mendarab. Perhatikan contoh berikut: a.1. Gurujuga boleh meminta murid memberi cadangan untuk memperbaiki aktiviti P&P. Hanya 5 daripada 30 orang murid turut serta dalam perbincangan. 3. c.

rakan dan murid di bawah tajuk yang sama atau tajuk yang berbeza. langkah-langkah pemerhatian dan alat mengutip data. Rumusan. kategori atau sebagainya.merancang aktiviti P&P seterusnya atau mengubahsuai aktiviti yang telah dijalankan. Contoh di bawah boleh dijadikan panduan. • Apa aktiviti yang boleh dilaksanakan? • Mengapa menggunakan aktiviti itu? • Bagaimana aktiviti dijalankan? Dalam proses merancang aktiviti. kenyataan atau keputusan boleh dibuat berdasarkan perkaitan antara data guru. latihan yang disediakan. 3.menjadi asas kepada guru untuk . persediaan guru. Terdapat beberapa cara untuk menganalisis data. Setelah data dikelompok cuba buat perbandingan antara kelompok itu untuk melihat perkaitan. Antaranya ialah dengan mengelompokkan data daripada catatan guru. kemahiran.6 Merancang Aktiviti Apabila merancang aktiviti eloklah dilakukan sumbang saran terhadap langkah-langkah yang akan dilaksanakan melalui pertanyaan apa.1. Jawapan kepada pertanyaan yang dikemukan semasa sumbang saran hendaklah dikaitkan dengan analisis data. Sumbang saran membantu guru memahami mengapa sesuatu keputusan . peraturan pelaksanaan. sumbang saran wajar dilakukan terhadap jenis aktiviti P&P. Contoh menganalisis dan merumus data terdapat dalam Bahagian Keempat .Menulis Laporan Kajian. mengapa dan bagaimana. strategi pelaksanaan. alat bantu mengajar. murid dan rakan guru mengikut tajuk.

Walaupun aktiviti dirancang berdasarkan analisis data yang telah dikutip. Ini bermakna bahawa masih terdapat ruang yang boleh diperbaiki.dibuat. keberkesanan aktiviti belum dapat dipastikan. Aktiviti dijalankan melalui proses 'cubacuba' (trial and error). 3. Antara perkara yang boleh diberi perhatian apabila merancang aktiviti P&P ialah: • Aktiviti boleh dilaksanakan oleh guru dan murid di bilik darjah. • Rancang aktiviti yang boleh melibatkan murid sepenuhnya. • Penyelidik mempunyai otoriti atau bidang kuasa untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti tersebut.2 Bertindak Setelah aktiviti P&P dirancang dengan teliti. langkah seterusnya ialah bertindak iaitu melaksanakan aktiviti di bilik darjah. Dalam konteks ini adalah wajar bagi guru memaklumkan kepada murid tentang kajian itu supaya mereka dapat . Mereka bukan sahaja melaksanakan aktiviti tetapi juga membantu guru mengutip data tentang perkembangan proses P&P berkaitan dengan aktiviti yang dilaksanakan. • Elak aktiviti yang bertujuan untuk mengubah amalan pihak lain yang berada di luar bilik darjah. Proses cuba-cuba dilaksanakan berterusan sehingga berla-ku perubahan iaitu pencapaian murid meningkat ke tahap yang lebih baik daripada masa lepas. Sekiranya pelaksanaan peringkat pertama tidak berjaya. aktiviti yang dirancang itu perlu diperbaiki atau diubahsuai dan dilaksanakan dalam pelajaran seterusnya. Murid adalah pihak yang turut terlibat secara aktif dalam kajian.

menghurai dan memikirkan dengan menyeluruh segala aspek berkaitan dengan permasalahan P&P serta reaksi penyelidik dan murid semasa kajian dilakukan. Data adalah sangat penting dalam mana-mana kajian kerana sesuatu rumusan atau kenyataan tentang sesuatu situasi berhubung dengan kajian hanya boleh dibuat dengan berlandaskan data. Sesuatu rumusan atau kenyataan yang dibuat tanpa berlandaskan data adalah merupakan andaian. Langkah pemerhatian haruslah diberi penelitian yang terperinci supaya proses mengutip data berjalan dengan licin dan data yang dikutip menepati keadaan yang sebenar. Semasa merenung penyelidik cuba menilai.4 Merenung Di peringkat refleksi. perkara-perkara yang perlu dilakukan semasa mengutip data. 3. Data adalah bukti kepada kebenaran tentang sesuatu kajian. Penyelidikan dilakukan untuk mencari kebenaran.3 Pemerhatian Apakah yang dimaksudkan dengan pemerhatian dan apa pula perkara-perkara yang diperhati? Pada peringkat pemerhatian penyelidik sebenarnya mengutip data. Data boleh dikutip secara berpasukan melalui guru sebagai penyelidik. murid dalam darjah yang terlibat atau rakan guru. penyelidik cuba merumuskan apa yang telah difahami atau dipelajari tentang proses P&P berkaitan dengan amalan mengajarnya. Maklumkan juga kepada pihak yang terlibat dalam mengutip data iaitu murid dan rakan guru. Tentukan cara dan alat mengutip data sebelum pemerhatian dilakukan. Selain . 3.memainkan peranan untuk bersama-sama menjayakan penyelidikan itu.

selepas itu. Selamat sejahtera. keinsafan dan sebagainya setelah melaksanakan kajian. belum diselesaikan. Maksud masalah dalam sesuatu kajian tindakan ialah sesuatu perkara yang hendak dicari jalan penyelesaian atau sesuatu yang didapati tidak memuaskan. guru membuat analisis tinjauan masalah untuk mengenal pasti masalah. sesuatu perkara yang perlu membuat perubahan. membuat rancangan tindakan untuk menentukan aktivitiaktiviti yang sesuai dijalankan dalam tempoh kajian itu serta melaksanakan rancangan. Kajian tindakan diperkenalkan oleh Kurt Lewin sebagai satu proses untuk menyelidik isu di tempat kerja dan masalah sosial. temubual dan ujian pra dijalankan untuk menguji tahap sebenar pencapaian murid kepada perkara tersebut. terdapat kesukaran. Mengumpul data berdasarkan ujian pos yang diberi. keseronokan. Memang betul pandangan cikgu. kejayaan. Ianya penting bagi menentukan fokus dan hala tuju kajian kerana dapat membantu pengkaji membuat perancangan tindakan dengan lebih rapi. Kajian tindakan asalnya sukar diterima sebagai kajian dalam pendidikan. Untuk menyelesaikan sesuatu masalah. kita haruslah membuat tinjauan awal dengan menjalankan aktiviti atau membuat pemerhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan dalam kelas.daripada menghuraikan proses P&P. kemudian. Memang betul pandangan cikgu. kajian tindakan dilakukan . Akhir sekali. namun kini ia digunakan sebagai cara untuk membuat kajian di dalam kelas dan dan sekolah untuk pemantapan sekolah. pada mulanya. Perkara yang paling penting sebelum sesuatu kajian tindakan dilakukan adalah pengenalpastian masalah atau isu. Selamat sejahtera. guru akan membuat refleksi terhadap kajian yang dijalankan.dan sesuatu yang dijalankan tidak seperti yang diharapkan. kelemahan. gurujuga boleh menyelami perasaannya sendiri tentang kesulitan.

Selain itu. Guru dapat memahami bahawa tindakannya merefleksi kepercayaan dan pengalamannya Pengkaji perlu menganalsis dan mentafsirkan idea dan perspektif orang lain yang terlibat dalam kumpulan kolaboratif.hasil dari kehendak untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah atas dasar keprihatinan pengkaji iaitu guru. Proses kajian tindakan bermula di peringkat apabila berfikir untuk meneroka dan mengenal pasti masalah yang dihadapi di . pengkaji perlu membuat refleksi dalam terma di mana tindakan akan diambil terhadap isu atau masalah untuk dibawa ke dalam kajian secara proaktif.

Sebagai panduan menulis rumusn sesuatu masalah atau persoalan kajian itu. belum diselesaikan. serta kekerapan pelajar melakukan masalah tersebut.sekolah serta berusaha untuk mencari jalan penyelesaiannya. Masalah merupakan satu perkara yang hendak dicari jalan penyelesaiannya. kesukaran yang dihapuskan. menjalankan ujian pra. keadaan yang hendak dipertingkatkan. Untuk megenal pasti dan memperkecilkan topic kajian kita boleh menulis rumusan sesuatu masalah atau persoalan kajian itu. Berdasrkan maklumat tersebut barulah penyelidik mengetahui sebenarnya tentang magnitud masalah yang telah dikenalpasti. garis panduan berikut boleh digunakan : Cuba melibatkan masalah atau persoalan kajian yang boleh diambil tindakan. Setelah masalah dikenal pasti. mudah diurus dan untuk Diletakkan dengan baik dalam konteks membina teori-teori daripada amalan sebenar. minat penyelidik. Skopnya cukup kecil supaya memperbaiki amalan sendiri. Suatu yang didapati tidak memuaskan. persoalan yang hendak dicari jawapannya. soal selidik. sesuatu yang perlu diubah. Oleh itu guru perlulah mengumpul data yang sesuai melalui cara pemerhatian. Misalnya berapa ramaikah pelajar yang sebenarnya bermasalah. terdapat kesukaran. sesuatu yang berjalan tidak seperti yang diharapkan. prihatin. . Pilih masalah atau persoalan kajian yang penting bagi pelajar kita Rumusan masalah atau persoalan kajian perlulah ditulis dengan jelas menggunakan bahasa yang tidak terlalu teknikal. Ia melibatkan sesuatu yang menjadi perhatian. Ini memerlukan maklumat atau data yang sesuian untuk mengetahuinya. dan temu bual. langkah seterusnya adalah untuk mengetahui magnitud masalah tersebut.

diperbaiki supaya kesan akhirnya atau dapatan pada akhir adalah lebih baik daripada sebelumnya. selain itu. maksud masalah dalam sesuatu kajian tindakan ialah jurang antara realiti dan idea.Salam 1 Malaysia pada pandangan saya. masalah kajian tindakan juga boleh dikatakan sebagai satu halangan dimana apa yang hendak kita lakukan atau sesuatu yang hendak kita capaikan dihalang oleh isu-isu tertentu.atau pada kefahaman yang lebih ringkas . iaitu sesuatu yang perlu diubah . satu masalah yang pernah saya nampak ialah ketidaksamaan bahasa .

semasa membuat refleksi. sita akan dapat mencari punca masalah yang berlaku. hal ini telah memerlukan saya membuat kajian tindakan untuk mencari punca masalah tersebut. kesimpulannya. sita boleh mengenal pasti sesuatu masalah dengan menanya sendiri mengapakah mendapat kesimpulan sebegini. saya mendapati terdapat beberapa orang murid tidak dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.yang digunakan semasa dalam satu sesi pengajaran dan pembelajaran. . kita dapat mengenal pasti masalah yang telah berlaku terutamanya seseorang murid yang tidak dapat mengikuti pengajaran dan pembelajaran atau tidak dapat mencapai objektif pada hari tersebut. kita akan melihat balik apa yang telah kita lakukan dan sejauh mana pencapaian tersebut. dengan langkah-langkah ini. untuk mengenal pasti masalah-masalah yang ada pada setiap sesi pengajaran dan pembelajaran. kita perlu membuat refleksi. masalah dapat dikenal pasti dengan membuat kajian tindakan supaya dengan adanya hasil kajian tindakan dapat membantu dan mempertingkatkan lagi kebekesanan pendidikan. setelah satu sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan.

sesuai terhadap umur murid-murid. guru-guru mesti bersama-sama mengkaji masalah yang timbul dan bersama-sama membincangkan cara penyelesaian yang sesuai. sebelum itu.setelah sesuatu masalah dikenalpasti. hal sedemikian adalah untuk mendapat cara penyelesaian yang paling sesuai untuk membasmi masalaj yang timbul. sesuai dengan latar belakang murid-murid. tetapi. langkah seterusnya adalah selesaikan masalah. .

saya ucapkan kepada semua. Kajian kualitatif adalah menggunakan data dalam bentuk fakta asal seperti dilihat. Pemerhatian melibatkan aktiviti meneliti dan berfikir secara original dan kritikal tentang situasi. teknik. Data berbentuk statistik (nombor) juga digunakan tetapi tidak menjadi cacat sesuatu kajian tindakan yang tidak menggunakan data berbentuk itu. Tiga aspek penting dalam melakukan pemerhatian ialah tumpuan permerhatian (siapa.Dengan melalui pemerhatian. prosedur pemerhatian iaitu mencatat data-data penting serta merta semasa permerhatian data bentuk nota) Selamat sejahtera. Data yang dikutip dengan cara ini mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi jika dikutip secara teratur dan pada masa sebenar kajian. Aspek penting ialah pemerhatian dilakukan secara sistematik. pengkaji perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas mengenai situasi yang dikaji. bertindak. Saya bersetuju dengan pendapat saudari. Kajian tindakan merupakan kajian berbentuk kualitatif. didengar atau dibaca. . masa pemerhatian (diadakan masa yang berlainan untuk dapatkan kepelbagaian maklumat) dan cara pemerhatian (bagaimana dicatat. salam 1Malaysia. dimana). Peraturan yang perlu dipatuhi apabila menjalankan kajian tindakan ialah keempat-empat langkah asas iaitu merancang. memerhati dan mereflek yang dilakukan secara berurutan dalam bentuk gelungan.

Menurut penulis buku Improving School Through Action Research: A Comprehensive Guide for Educators. Untuk mengenalpasti masalah. idea-idea atau isu-isu hendaklah dicatat terlebih dahulu tetapi isu yang dipilih hendaklah bukan sesautu isu yang memang tidak boleh lagi diubah contohnya mengubah isi kandungan buku teks dalam tempoh yang singkat atau sebagainya. kajian tindakan dilakukan hasil dari kehendak untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah atas dasar keprihatinan pengkaji iaitu guru. Selain . Dalam mengenalpasti masalah kajian tindakan. di sebenar dan juga untuk samping senang merancang penggunaan masa yang diperlukan. target dan misi untuk perkembangan diri dan juga profesion perguruan selain dari meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Isu yang dipilih juga hendaklah spesifik dan dalam skop yang kecil sahaja. target sekolah. apa-apa idea atau isu pun boleh digunakan tetapi ia hendaklah sesuatu yang bertujuan untuk penambahbaikan contohnya berkait dengan perkembangan sekolah. Ini bertujuan untuk memudahkan kita mengenalpasti masalah yang menyelesaikannya.

Apabila terdapat satu isu yang difokus. melihat seterusnya kebenaran melakukan kajian tindakan untuk hipotesis tersebut. Contoh masalah seperti "pencapaian rendah dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di kalangan murid" adalah umum dan memberi gambaran bahawa ramai pelajar menghadapi masalah dalam mata pelajaran itu. kajian tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut bukan berdasarkan refleksi pengalaman guru itu sendiri di dalam bilik darjah. mulakan dengan bertanya "apa yang berlaku?" Jawapan kepada soalan itu mungkin seperti contoh berikut: . pelajar atau sekolah itu sendiri.itu. guru hendaklah mengemukakan soalan-soalan bagi tujuan penyelesaian masalah tersebut. isu yang dipilih juga hendaklah memberi kepentingan atau faedah kepada guru. Bagi saya memudahkan langkah mencari masalah. Bagi pelaksanaan kajian dalam jangka waktu yang panjang. sebaliknya mendapat idea baru mengenai sesuatu isu tersebut dan kemudian membuat satu hipotesis. dikenalpasti. Permalasalahan kajian tindakan ini juga boleh dikenalpasti melalui refleksi yang dilakukan oleh guru itu sendiri terhadap pengalamannya di dalam bilik darjah. Ini guru juga boleh melakukan hipotesis jika terdapat satu telah bermaksud. masalah yang umum yang dihadapi oleh ramai pelajar sesuai dijadikan tumpuan kajian. isu yang spesifik yang Walaubagaimanapun.

Guru berasa bertanggungjawab untuk turut serta membina sifat-sifat penyayang di kalangan pelajar melalui P&P di bilik darjah.guru telah berusaha untuk mempertingkatkan pencapaian pelajar dalam penguasaan Bahasa Inggeris tetapi masih tidak berkesan.• Wujud masalah P&P dalam bilik darjah . Sekumpulan murid berprestasi tinggi dalam semua mata pelajaran kecuali sains. • • . Isu dera kanak-kanak rancak diperkatakan di media masa. Keadaan ini akan menyukarkan mereka untuk mendapat peluang menceburi bidang sains selepas persekolahan. Guru yang prihatin terhadap keadaan ini berhasrat untuk membantu murid tersebut meningkatkan pencapaian mereka dalam mata pelajaran tersebut.

Maklumat mungkin telah diperoleh melalui pemerhatian dalam bilik darjah semasa murid/pelajar memberi respons kepada soalan-soalan anda. Maklumat -maklumat yang diperolehi dari . temu bual. Masalah ialah sesuatu perkara yang didapati tidak memuaskan atau tidak seperti yang diharapkan dalam pengajaran dan hendak dicari jalan penyelesaiannya. sesi temu bual. Dokumen -dokumen yang boleh dijadikan eviden ialah seperti buku tulis murid. analisa ujian dan merekodkan pemerhatian. guru dikehendaki membuat tinjauan awal untuk mengumpul data dan maklumat secara tepat pada peringkat permulaan. Masalah kajian tindakan bilik darjah adalah merupakan masalah yang berbangkit di dalam proses dan persekitaran sesuatu pengajaran. Antara contoh masalah ialah tidak boleh membaca ayat. Ujian dan analisis pepriksaan juga membantu masalah dikenalpasti. Guru perlu memfokuskan kepada masalah yang berada dalam ruang lingkup atau dalam kawalan guru di mana guru mempunyai kuasa untuk bertindak dan menyelesaikannya. pemeriksaan buku latihan.Maksud masalah dalam kajian tindakan ialah isu yang dihadapi oleh guru atau pelaksana pengajaran dan murid atau pelaksana pembelajaran mengenai kelemahan penguasaan kemahiran atau kegagalan mencapai sasaran dan objektif yang telah ditetapkan. maklumat tentang soal selidik dan temubual. Guru akan dapat memgenalpasti masalah murid ini apabila menjalankan refleksi. soal selidik. Pemerhatian boleh dilakukan sebelum dan sermasa melaksanakan kajian tindakan. Masalah dikaji untuk mancari punca masalah dan jalan penyelesaian yang paling wajar untuk mengatasi masalah. Pengumpulan data ini boleh dilakukan dengan pelbagai cara seperti melalui pemeriksaan buku tulis. malas. ujian. tidak boleh menguasai operasi darab dan bahagi. mengantuk dan ponteng kelas. Untuk mengenalpasti punca masalah . Pengumpulan data dan maklumat secara tepat ini penting bagi membolehkan guru mengenalpasti punca sebenar berlakunya masalah tersebut. pemerhatian dan analisis dokumen . melalui soal selidik atau ujian pra.

pengumpulan data ini banyak membantu guru untuk mencari punca sebenar berlakunya masalah seterusnya merancang. melaksanakan tindakan dan membuat refleksi tentang keberkesanan dapatan yang diperolehi dalam kajian tindakan tersebut. . Antara contoh punca masalah ialah tidak boleh membaca ayat disebabkan tidak mahir mengeja dan membunyikan suku kata .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.