Rancangan Mengajar Pendidikan muzik Tahun 6

MINGGU 1

2

OBJEKTIF DI AKHIR PELAJARAN MURID 1.1 NYANYIAN DAPAT : DAN MUZIK 1.i Menyanyi lagu yang DAN GERAKAN digemari dengan irama yang betul 1.ii beraksi secara spontan 1.2 NYANYIAN mengikut lirik lagu. DAN 1.2 mengenal, mendengar PERMAINAN warna ton dan mengecam ALAT bunyi serta menamakan alat muzik yang diperkenalkan. 2.1 NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN 2.i Menyanyi lagu dalam meter 2 3 4 2.2 NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT 4 4 4 2.ii mendengar dan bergerak mengikut bacaan puisi atau cerita.

TAJUK/BIDANG

KEMAHIRAN/ISI KANDUNGAN KEMAHIRAN : 1.i Menyanyi lagu yang digemari. 1.ii mendengar dan bergerak atau beraksi secara spontan mengikut lirik lagu sambil menyanyi. 1.2 mengenal, mendengar warna ton dan mengecam bunyi serta menamakan alat muzik yang diperkenalkan.

IMPAK CATATAN

2.i Menyanyi meter 2 3 4

lagu

dalam

4 4 4 2.ii mendengar dan bergerak mengikut bacaan puisi atau cerita.

3 3.1 NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN 2.2 mendengar dan 2.2 mendengar dan mengkelaskan alat muzik mengkelaskan alat muzik mengikut bunyi yang mengikut bunyi yang dihasilkan, bahan buatan, dihasilkan, bahan buatan, cara memainkan. cara memainkan.

Rancangan Mengajar Pendidikan muzik Tahun 6

MINGGU

TAJUK/BIDANG

3.i Menyanyi lagu mengikut rentak mac, masri, inang, zapin, joget dan sumazau. 3.ii meneroka gaya pergerakan oleh tubuh asas silat mengikut rangsangan corak irama. OBJEKTIF

3.i Menyanyi lagu mengikut rentak mac, masri, inang, zapin, joget dan sumazau. 3.ii meneroka gaya pergerakan oleh tubuh asas silat mengikut rangsangan corak irama. KEMAHIRAN/ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN

ii memberi respon corak memberi respon corak irama irama yang diperdengarkan. 4.2bermain alat muzik tidak tidak berpic berpic mengiringi melodi mengiringi melodi yang yang dinyanyikan. dan C.2 Memainkan melodian.2 NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT . 4. 5. zailofon dan ton blok untuk mengenal kedudukan not pada baluk. 4.2memainkan melodian. MURID KEMAHIRAN : DAPAT: 3.i menyanyikan lagu 5. patriotik dan lagu rakyat. D. not – B. D’. 4.2NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT 5 5. dinyanyikan.ii melihat gambar dan kumpulan.1 NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN PADA AKHIR PELAJARAN.i menyanyi lagu pusingan 4.Rancangan Mengajar Pendidikan muzik Tahun 6 3. F. 4. 5.2NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT 4 4. 4. zailofon dan ton blok untuk mengenal kedudukan not pada baluk.1 NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN 5. E. C’. A.2 Bermain alat muzik 3.2 pengukuhan penjarian rekoder dengan membaca not.3 mengenal penjarian not D C E’ Bb dan F# 5. yang diperdengarkan.i menyanyi lagu pusingan dan lagu berkembar dalam dan lagu berkembar dalam kumpulan.i menyanyikan lagu patriotik dan lagu rakyat.2 berlatih bermain 5.ii memberi respon corak irama yang diperdengarkan 5. G.

Rancangan Mengajar Pendidikan muzik Tahun 6 MINGGU TAJUK/BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN/ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN .

1 NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT DI AKHIR PELAJARAN MURID DAPAT : 6. 6.2 pengukuhan penjarian not B A G D’ C’ F E 6.3 mengenal penjarian not D C E’ Bb dan F# 7.1 NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN 7.i Menyanyi lagu bahasa Inggeris.i Menyanyi lagu dari negara luar.ii memberi respon corak irama yang diperdengarkan 8 8.i Menyanyi lagu dari negara luar.1 NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN 8. 7.2 berlatih bermain 7.i Menyanyi lagu pilihan suka ramai..i Menyanyi lagu pilihan irama yang diperdengarkan suka ramai.2 berlatih bermain irama yang diperdengarkan rekoder dengan membaca not.ii memberi respon corak irama yang diperdengarkan 6.ii memberi respon corak 8.i Menyanyi lagu bahasa Inggeris. 6.2 pengukuhan penjarian rekoder dengan membaca not.2 berlatih bermain rekoder dengan membaca not.2 NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT 7. 8.2 mengenal penjarian not D C E’ Bb dan F# . 7.ii memberi respon corak irama yang diperdengarkan 7 7. KEMAHIRAN : 6. 8.1 NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN 6.Rancangan Mengajar Pendidikan muzik Tahun 6 6 6.2 NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT 7.ii memberi respon corak irama yang diperdengarkan 6. not B A G D’ C’ F E D C E’ Bb dan F# 8.ii memberi respon corak 8. 8.

Rancangan Mengajar Pendidikan muzik Tahun 6 MINGGU TAJUK/BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN/ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN .

2NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT 11 11.2 NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT 9.2membuat tepukan untuk merasai detik dan tekanan 10.1 NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN 10.ii memberi respon corak irama yang diperdengarkan 9.ii memberi respon corak irama yang diperdengarkan KEMAHIRAN : 9. 10.i menyanyi lagu untuk merasai detik lagu. setempat secara bebas atau berpandu. nama dan tanda rehat not. mengenal nilai.1 NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN 10. 9.i menyanyi secara spontan dan hafalan. 10. 9. . 11. tekanan. corak irama dan meter.2membuat tepukan untuk dalam lagu ysng mempunysi merasai detik dan tekanan meter 2 3 4 6 dalam lagu ysng mempunysi 4 meter 2 3 4 6 4 4 8 4 4 4 8 11. 9.ii berpandu.1 NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN DI AKHIR PELAJARAN. not.i mengenal nilai.2 berlatih bermain 9.i menyanyi lagu sambil merasai detik lagu.3 mengenal penjarian not D C E’ Bb dan F# 10.Rancangan Mengajar Pendidikan muzik Tahun 6 9 9. corak irama 2 3 4 10 10. tekanan.ii membuat gerakan 4 4 4 membuat gerakan setempat secara bebas atau 10.i menyanyi secara spontan dan hafalan.2 berlatih bermain rekoder dengan membaca rekoder dengan membaca not. MURID DAPAT : 9. nama dan tanda rehat not.

Rancangan Mengajar Pendidikan muzik Tahun 6 MINGGU TAJUK/BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN/ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN .

G dan F major.2 membuat latihan bermain melodian. tindakbalas kepada perubahan meter dan tempo. D pentatonik.i menyebut lirik lagu tonik G Bb D mengikut melodi. skel diatonik triad tonik G Bb D C. . jeda.ii membuat gerakan secara bebas dan berpandu sebagai respon kepada pic.2 membuat latihan 11.ii membuat gerakan 12.2 membuat latihan D pentatonik. triad 13. pic. KEMAHIRAN : 11.2 membuat latihan rekoder untuk merasai skel 12. 12. jeda. skel rekoder untuk merasai skel diatonik C.ii NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN 11. G dan F major.i mendengar dan membuat 13iimembuat gerakan dalam latihan sebutan irama bentuk permainan sebagai kepada 13.ii membuat gerakan secara bebas atau berpandu secara bebas atau berpandu menunjukkan interpretasi menunjukkan interpretasi 12.i menyanyi lagu yang mengandungi sinkopasi mengandungi sinkopasi sambil merasainya. zailofon bermain melodian.1 NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN 11. 12. jeda. mengiringi nyanyian.ii membuat gerakan secara bebas dan berpandu sebagai respon kepada pic.1 NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN 13 12.Rancangan Mengajar Pendidikan muzik Tahun 6 11 11.2NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT DI AKHIR PELAJARAN MURID DAPAT : 11. zailofon dan ton blok untuk dan ton blok untuk mengiringi nyanyian. skel dan dinamik.iimembuat gerakan dalam tindakbalas bentuk permainan sebagai perubahan meter dan tempo.i menyanyi lagu yang 12. 13. sambil merasainya. sebutan Peranchis.2NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT 13. skel dan dinamik 12 12.

Rancangan Mengajar Pendidikan muzik Tahun 6 MINGGU TAJUK/BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN/ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN .

15.2 berlatih bermain ton melodian. tanda dinamik dan isyarat.2 mendengar dan bermain alat muzik tidak berpic untuk mengiringi nyanyian untuk merasai konsep muzik.2 mendengar dan bermain alat muzik tidak berpic untuk mengiringi nyanyian untuk merasai konsep muzik.i mendengar dan membuat latihan pic. ton melodian.ii membuat gerakan memperlihatkan ekspresi diri sebagai respon kepada muzik. KEMAHIRAN : 13. 14.1 NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN 15. MURID DAPAT : 13. dan rekoder untuk blok dan rekoder. 14. mendengar dan merasai jeda pada rangkailagu.i mendengar dan membuat latihan pic.2 NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT 14. blok.2 NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT 15 15. skel menaik dan menurun sambil melakukan isyarat tangan solfa. 14.Rancangan Mengajar Pendidikan muzik Tahun 6 13 13. 14.2 bermain alat muzik yang ada secara gabungan sambil menyanyi untk merasai permainan jalinan homofoni dan polifoni.i menyanyi mengikut 15.i menyanyi mengikut tanda dinamik dan isyarat.2 berlatih bermain 14. zailofon. . zailofon.1 NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN 14 DI AKHIR PELAJARAN. 15. 14.2 NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT 14.2 bermain alat muzik yang ada secara gabungan sambil menyanyi untk merasai permainan jalinan homofoni dan polifoni.ii membuat gerakan memperlihatkan ekspresi diri sebagai respon kepada muzik. 15. skel menaik dan menurun sambil melakukan isyarat tangan solfa.

Rancangan Mengajar Pendidikan muzik Tahun 6 MINGGU TAJUK/BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN/ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN .

blok. masri. dan rekoder.2 NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT 17 17.ii membuat gerakan (moderato) memperlihatkan ekspresi 17.1 NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN 16.i menyanyi dan merasai pada rangkailagu. inang. dan rekoder melodian. zailofon.i menyanyi mengikut tempo – kelajuan sederhana 17. memperlihatkan ekspresi inang. 16.i Menyanyi kontur melodi. gerakan ekspresi 18 17.1 NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN 16. dan rekoder untuk mendengar dan merasai jeda 18. zailofon.ii membuat gerakan diri memperlihatkan ekspresi diri sebagai respon kepada muzik.1 NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN DI AKHIR PELAJARAN. 16.ii membuat gerakan memperlihatkan ekspresi diri sebagai respon kepada muzik. ton blok. Lagu Perwira Negara (mac) Lagu Pulut Panggang (inang) Lagu Anak Ayam (zapin) .2 berlatih bermain 16. ton 17.ii membuat gerakan rentak lagu mac. berlatih bermain blok. diri sebagai respon kepada 18. dan rekoder untuk mendengar dan merasai jeda pada rangkailagu.Rancangan Mengajar Pendidikan muzik Tahun 6 16 16. MURID DAPAT : 16. zailofon.i menyanyi mengikut (moderato) tempo – kelajuan sederhana 17.2NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT 18. memperlihatkan ekspresi diri sebagai respon kepada muzik. zapin dan joget.2 berlatih bermain melodian. zapin dan joget. rentak lagu mac. zailofon. ton blok.i Menyanyi mengikut kontur melodi.2 berlatih bermain melodian.ii membuat memperlihatkan diri.ii membuat gerakan muzik. masri. 17. 18.i menyanyi dan merasai 18. ton melodian.2. mengikut Contoh : Lagu Melaka. KEMAHIRAN : 16. 17.

Rancangan Mengajar Pendidikan muzik Tahun 6 MINGGU TAJUK/BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN/ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN .

meter dan tempo.2Memainkan alat muzik tidak berpic untuk menghasilkan bunyi. ton blok. menghasilkan bunyi. postur.1 NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN DI AKHIR PELAJARAN.2 NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT 19.i latihan pernafasan.ii memberi reaksi pergerakan secara spontan kepada pelbagai bunyi yang diperdengarkan.ii memberi reaksi pergerakan secara spontan kepada pelbagai bunyi yang diperdengarkan .2 2Memainkan alat muzik pelbagai corak irama. diafragma dengan cara mengikut kiraan atau menggunakan rangkailagu.1 NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN 20.i membuat latihan 20. 20.2 NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT 20 20. MURID DAPAT : 18.2 memegang/memainkan konvensional. berlatih bermain melodian.i membuat latihan pernafasan 20. 20.i membuat latihan persediaan diri untuk memberi tumpaun19.ii Bergerak bebas pernafasan mengawal dengan cara spontan. 19. 20. 19.2 memegang/memainkan alat muzik secara 19. tidak berpic untuk rentak. zailofon. zailofon.Rancangan Mengajar Pendidikan muzik Tahun 6 18 18. 19. dan rekoder.2 berlatih bermain melodian.ii Bergerak bebas dengan cara spontan berpandukan 20. dan rekoder untuk mendengar dan merasai jeda pada rangkailagu. ton blok.2 NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT 19 19. KEMAHIRAN : 18. alat muzik secara konvensional. latihan merenggangkan oto. 19.

Rancangan Mengajar Pendidikan muzik Tahun 6 MINGGU MINGGU OBJEKTIF KEMAHIRAN/ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN .

2 bermain sambil berdiri atau duduk. 22.ii membuat gerakan bebas atau berpandu dengan rangsangan permainan corak irama muzik oleh guru.. 22. 22 22.ii membuat gerakan anggota badan secara setempat atau menggunakan ruang mengikut kemampuan dan keadaan.Rancangan Mengajar Pendidikan muzik Tahun 6 21 21. 21.i Membuat latihan vokal sebelum menyanyi untuk mendapatkan ton yang baik. 21. perlidahan. kawalan pernafasan. 21..2 Memainkan melodian dengan cara yang betul.2 duduk atau berdiri rekoder dengan cara yang dengan postur yang betul. . KEMAHIRAN : 21. pembentukan mulut. 21. 22.i membuat latihan sebutan lirik yang jelas mengikut dinamik. kedudukan dan pergerakan jari.2 berlatih bermain 22. betul.1 NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT DI AKHIR PELAJARAN MURID DAPAT : 21. perlidahan.i Membuat latihan vokal sebelum menyanyi untuk mendapatkan ton yang baik dan memahami konsep muzik yang berkaitan.1 NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN 22.2NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT 22.ii membuat gerakan bebas atau berpandu dengan rangsangan permainan corak irama oleh guru.1 NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN 21. penjarian.ii membuat gerakan anggota badan secara setempat.i membuat latihan sebutan lirik yang jelas mengikut dinamik. 22. kawalan pernafasan.

Rancangan Mengajar Pendidikan muzik Tahun 6 MINGGU MINGGU OBJEKTIF KEMAHIRAN/ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN .

ii membuat gerakan yang menunjukkan jalinan dalam muzik.ii membuat gerakan secara individu. 24. 24. MURID DAPAT : 23. rentak masri.2 Memainkan alat muzik yang ada termasuk alat improvisasi bagi mengiringi melodi dengan membaca skor muzik. KEMAHIRAN : 23.i menyanyi dengan mud dan mengikut tempo yang betul. 24.2NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT 24. – rakaman muzik instrumental lagu Setangkai Mawar.2 NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT 24 24. 23.1NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN DI AKHIR PELAJARAN.i menyanyi dengan iringan atau tanpa iringan muzik. 23. cara menggenggam kayu dram. berpasangan atau dalam kumpulan kecil. 24.2 Memainkan alat muzik yang ada termasuk alat improvisasi bagi mengiringi melodi dengan membaca skor muzik.1 NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN 23.i menyanyi dengan mud dan mengikut tempo yang betul. 23.ii.2 bermain dram samping cara membuat paluan duaan.ii membuat gerakan yang menunjukkan jalinan dalam muzik. dengan cara yang betul. berpasangan atau dalam kumpulan kecil.2 postur. .i menyanyi dengan iringan atau tanpa iringan muzik. 23. 24. 24. membuat gerakan secara individu.Rancangan Mengajar Pendidikan muzik Tahun 6 23 23.

Rancangan Mengajar Pendidikan muzik Tahun 6 MINGGU MINGGU OBJEKTIF KEMAHIRAN/ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN .

i Menyanyi secara hafalan atau mengajuk dan berpandukan skor lagu.2 Bermain alat muzik berpic dan tidak berpic dalam ensembel mengiringi nyanyian. pelbagai kesan bunyi DI AKHIR PELAJARAN MURID DAPAT : 25.2 – menyimpan.i mendengar beberapa contoh nyanyian dalam 27.1NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN 26.ii mendengar dan merasai 27. 26.2 meneroka dan merasai tidak berpic dan berpic. menyelenggarakan alat muzik.ii Membuat gerakan secara individu. nyanyian tanpa iringan (monofoni). kumpulan secara muzikal. perkusi badan.ii Membuat gerakan secara tersusun dalam 26. merasai muzik tradidional. kiraan. nyanyian dengan iringan kod (homofoni). 25.i Menyanyi secara hafalan atau mengajuk dan berpandukan skor lagu 25. 27.1 NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN 25. muzik tradidional. 26. 25.ii mendengar dan kumpulan.i Menyanyi dengan kumpulan secara muzikal. berpasangan atau berkumpulan berdasarkan cerita atau tema. terkawal dan seimbang. KEMAHIRAN : 25.i mendengar beberapa kumpulan. 25.2NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT 27 27. iringan muzik dalam terkawal dan seimbang.2 Bermain alat muzik berpic dan tidak berpic dalam ensembel mengiringi nyanyian. tempo muzik. 26.Rancangan Mengajar Pendidikan muzik Tahun 6 25 25.2NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT 26 26.2 – perkusi mulut. 27. membersih dan menjaga formasi. contoh nyanyian dalam 27. alat muzik 27.1 NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN 26.ii membuat gerakan secara individu berpasangan atau berkumpulan. berlatih keselamatan.ii mengikut rentak.i Menyanyi dengan iringan muzik dalam 26. nyanyian lagu berkembar (polifoni) .

Rancangan Mengajar Pendidikan muzik Tahun 6 MINGGU MINGGU OBJEKTIF KEMAHIRAN/ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN .

tin dan pinggan.ii mendengar dan merasai muzik klasik India yang sesuai dan mengenal gerakan yang berkaitan dengannya secara sebenar atau melalui video. 29.ii mendengar dan merasai . .2 membuat improvisasi corak irama berdasarkan bunyi alam sekeliling. homofoni dan polifoni mengikut kemampuan murid.i Menyanyi lagu dalam bentuk monofoni. .2 NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT 28. burung.2 membuat improvisasi muzik dalam kumpulan berasaskan penerokaan bunyi alam sekeliling.2 NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT 29 29.1NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN 28. dengan kegiatan melukis atau menulis pantun atau puisi untuk menyatakan perasaan.ii mendengar dan merasai muzik klasik India yang sesuai 28.i membuat latihan improvisasi irama melodi 29. 29. 28.perkusi badan.2 menggunakan : yang diperdengarkan.Rancangan Mengajar Pendidikan muzik Tahun 6 28 28. 28. perkusi mulut.Alat improvisasi seperti tempurung. guruh.2 membuat bunyi angin. MURID DAPAT : 28. KEMAHIRAN : 28.i Menyanyi lagu mengikut kemampuan murid.ii mendengar dan 29. . air mengalir.1 NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN DI AKHIR PELAJARAN.i membuat latihan merasai muzik tertentu improvisasi irama melodi dengan cara menjawab melodi 29. botol sudu. 29. hujan.alat improvisasi 29. .alat muzik tidak muzik tertentu diikuti berpic.

Rancangan Mengajar Pendidikan muzik Tahun 6 MINGGU MINGGU OBJEKTIF KEMAHIRAN/ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN .

i membuat improvisasi pic dalam lagu.ii mendengar dan merasai muzik tertentu diikuti dengan kegiatan melukis atau menulis pantun atau puisi untuk menyatakan perasaan.i membuat improvisasi lirik dalam lagu yang dinyanyikan.2 kompang.ii mendengar dan merasai muzik tertentu diikuti dengan kegiatan melukis atau menulis pantun atau puisi untuk menyatakan perasaan. Binatang 31.2 NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT DI AKHIR PELAJARAN. 31. 31. 31. 31. MURID DAPAT : 30.2 NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT 31.ii mendengar dan merasai muzik tertentu diikuti dengan kegiatan melukis atau menulis pantun atau puisi untuk menyatakan perasaan.1NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN 30.Rancangan Mengajar Pendidikan muzik Tahun 6 30 30.i membuat improvisasi pic dalam lagu yang dinyanyikan pada akhir setiap frasa. 31.2 mendengar dan merasai alat muzik tradisional tempatan. KEMAHIRAN : 30. 30.i membuat improvisasi lirik dalam lagu yang dinyanyikan. 30. rebana.1 NYANYAIN DAN MUZIK DAN GERAKAN 30. gong. .ii mendengar dan merasai muzik tertentu diikuti dengan kegiatan melukis atau menulis pantun atau puisi untuk menyatakan perasaan.2 membuat latihan permainan alat improvisasi dengan cara muzik tidak berpic yang menjawab : diperdengarkan dan melodi Lagu Bunyi yang diperdengarkan. 31 31.2 corak irama 30. gendang dan geduk.

Rancangan Mengajar Pendidikan muzik Tahun 6 MINGGU MINGGU OBJEKTIF KEMAHIRAN/ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN .

sesuai.2 mendengar dan merasai muzik klasik India yang muzik klasik India yang sesuai.i mendengar secara berpandu untuk memahami struktur dalam lagu. 33.ii mendengar dan merasai muzik tertentu diikuti kegiatan melukis atau menulis pantun atau puisi untuk menyatakan perasaan.ii mendengar dan merasai muzik tertentu diikuti dengan kegiatan melukis atau menulis pantun atau puisi untuk menyatakan perasaan. 33 33. 32.2 mendengar dan merasai permainan muzik tradisional seperti Dondang Sayang dan Ghazal. KEMAHIRAN : 32.2 mendengar dan merasai permainan muzik tradisional seperti Dondang Sayang dan Ghazal.ii mendengar dan merasai muzik tertentu diikuti kegiatan melukis atau menulis pantun atau puisi untuk menyatakan perasaan. 33. 32. 33.i mendengar secara berpandu untuk memahami struktur dalam lagu. 32. 33.2 NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT PADA AKHIR PELAJARAN.ii mendengar dan merasai muzik tertentu diikuti kegiatan melukis atau menulis pantun atau puisi untuk menyatakan perasaan. ton yang baik. sebutan yang jelas. merasai dan membandingkan nyanyianyang baik.i melodi dan tempoyang betul.Rancangan Mengajar Pendidikan muzik Tahun 6 32 32.1NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN 32. imbangan.2 mendengar dan merasai 33. MURID DAPAT : 32. 32.i mendengar. .1NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN 33.2 NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT 33.

Rancangan Mengajar Pendidikan muzik Tahun 6 MINGGU MINGGU OBJEKTIF KEMAHIRAN/ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN .

ii mendengar dan merasai muzik tertentu diikuti kegiatan melukis atau menulis pantun atau puisi untuk menyatakan perasaan. 35.i muzik tradisional mengenali pelbagai muzik tempatan – Dondang Sayang vokal.i mendengar dan mengenali pelbagai muzik vokal. veena. MURID KEMAHIRAN : DAPAT : 34.1 NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN 34.2 mengenal beberapa alat muzik India 35. sitar.2 tabla.i mendengar dan 34. nadhaswaram. muzik India. 35 35. 35.Rancangan Mengajar Pendidikan muzik Tahun 6 34 34. kaum India.2 mengenal alat muzik India .2NYANYIAN DAN PERMAINAN ALAT PADA AKHIR PELAJARAN. beberapa 35.ii mendengar dan merasai muzik tertentu diikuti kegiatan melukis atau menulis pantun atau puisi untuk menyatakan perasaan.ii mendengar dan merasai merasai muzik tradisional muzik tertentu diikuti dan mengenal gerakan yang kegiatan melukis atau berkaitan dengannya menulis pantun atau puisi melalui persembahan untuk menyatakan perasaan. 34.1 NYANYIAN DAN MUZIK DAN GERAKAN 35. 35. dan Ghazal.i mendengar dan mengenali pelbagai muzik vokal. sebenar atau video. 34.ii mendengar dan 34.2 mengenal beberapa alat 34.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful