LAPORAN LAWATAN KE STOR SUKAN DAN KEMUDAHAN SUKAN

Inventori Inventori KEW PA 312/314/314A merupakan boring yang digunakan oleh stor sukan yg saya lawati. Antara butiran yang perlu divatat pada inventori tersebut ialah nama alatan, keadaan alatan samada dalam keadaan elok mahupun telah rosak, stok bagi setiap alatan serta no siri. Boring-borang ini digunakan bagi mencatat butir-butir penyelenggaraan dan kos bagi tujuan kemas kini rekod.

Prosedur keluar masuk alatan Berdasarkan kepada pemerhatian semasa membuat lawatan ke stor sukan dan kemudahan sukan, terdapat beberapa prosedur keluar masuk alatan sukan yang perlu dipatuhi oleh pelajar mahupun pensyarah. Antaranya ialah mencatat maklumat peminjam, tarikh alatan dipinjam dan dipulangkan serta bilangan dan jenis alatan yg dipinjam di dalam buku rekod keluar masuk alatan sukan. Prosedur ini penting bagi memastikan barangan yang dipinjam oleh individu yang bertanggungjawab dalam keadaan yang elok dan pulang kembali barang dengan kuantiti yang mencukupi. Ini bagi mengelakkan sebarang kehilangan ataupun kerosakan.

Susunan Alatan, Keselamatan dan Kemudahan Sukan dan Alatan Dari aspek keselamatan pula, semua peralatan sukan di susun dengan rapi di tempat khas dan di rak simpanan. Setiap rak tersebut mempunyai label bagi alatan-alatan yang disinpan. Oleh itu, pelajar dan pensayarah mudah untuk mengambil alatan. Selain itu, tiada alatan yang bersepah di lantai. Sususna alatan yang teratur tersebut memberi ruang untuk berjalan dan tidak sesak. Alatan yang tajam diletak secara menegak dan matanya ke bawah. Alatan yang disediakan juga mencukupi. Alatan-alatan sukan yang terdapat di dalam stor tersebut juga mengikut piawaian yang ditetapkan.

gelanggang tenis. Memiliki angin yang cukup dan tidak lembik.Bagi aspek kemudahan sukan seperti gelangang dan padang amat baik dan lengkap. Sekaligus melahirkan warga pendidik yang sihat. Trek balapan dipadang juga perlu disediakan. gelangang skuasy dan gelangagng badminton. gelanggang bola tampar. gelangang badminton yang selalu berkongsi tempat sebagai dewan bagi majlis-majlis rasmi IPG menyukarkan pelajar untuk menggunakan gelanggang tersebut. gymnasium. Gelanggang skuasy pula perlu sentiasa dibuka dan diberi peluang kepada pelajar untuk menggunakannya. Kebanyakan kemudahan sukan telah diperbaharui. . padang bola jarring. Kesimpulan Kesimpulannya stor sukan dan kemudahan sukan yang disediakan di IPG boleh dikategorikan sebagai baik. perlu melakukan beberapa penambahbaikan agar dapat memupuk minat pelajar unruk terus bersukan. penyelia stor sentiasa memastikan alatan-alatan sukan seperti bola baling dan bola jaring dalam keadaan elok. Namun begitu. Antara kemudahan sukan yang disediakan ialah padang bola. Namun begitu. gelangang bola kerangjang. Penambahbaikan Antara penambahbaikan yang saya cadangkan ialah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful