You are on page 1of 35

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.

Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL

NAME

REGNO

REGDATE PRIO TURN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

MANI K
JEYA GANESAN.S
P.PALANIAMMAL
CHALLAMMAL G
K.PANDI
S. RAVI
K. ANBU
V.SRIDHARAN
KARUPPUSAMY S
MEENAKSHI M
KARTHIKAYINI.G
VIHJAYAGOMATHY B
LAKSHMI P
K B KUMAR
VELAYUDHAM .R
SUNDARAMOORTHY O
M LAKSHMI
S RAJALAKSHMI
LATHA.K.
R.REVATHI
FRANCIS THANASEELAN V
ANTONY SAHAYA RANI S
V.SHANTHA
C.ELAVARASI
NOORUL AMEEN M
MEENAKSHI.N
M.GNANAHEPSIBHA
MUTHUKUMAR.C
P.ARUNADEVI
E.V.PALANIVEL
P.VENKATESAN
ANANTHI.P
ABRAHAM.R
P.AMBIKESWARI
AMBIKA.A
SOORIAKUMARI JEYARANI Y
P.POONGODI
MEENAL M
ANBUCHELVI D
L.A.UMARANI
MERCY ROSE ANGELISE MARY
VAIDHEKI C.H.
R.SELVARAJ
K.VIJAYA
R.RADHAI
G.FARIDHABANU
SELVARAJ P
D.SASIKALA
MARIAPPAN K
S. SELVI

1995M03802
2005M07457
1997F17356
1999F09920
1995M05217
1997M12166
1986M10128
1989M05064
1991M05515
1991F07626
1991F03912
1991F04661
1991F07757
1991M04515
1994M00201
1991M05776
1991F02563
1991F06648
2003F00176
2003F00071
1991M13521
1991F04223
1996F06933
2000F04268
1994F09235
1991F03183
1991F09261
2010M01930
1997F01942
1997M17082
1998M10888
1991F04034
1996M09459
1994F00496
1991F04080
1991F06877
2006F14166
1991F04372
1997F02959
1996F00436
1992F03888
1991F08889
2001M15294
1991F07250
1995F01637
1995F00682
1992M15427
2007F20630
1998M00616
1992F07497

14-Jun-95
14-Jun-95
04-Aug-97
26-Jul-99
08-Aug-95
03-Dec-97
31-Oct-96
19-Apr-89
22-Aug-91
27-Aug-91
28-Aug-91
28-Aug-91
03-Sep-91
02-Sep-91
12-Jan-94
04-Sep-91
06-Sep-91
09-Sep-91
29-Dec-08
11-Feb-94
09-Sep-91
11-Sep-91
04-Nov-96
26-Sep-08
23-Nov-94
11-Sep-91
18-Sep-91
25-Apr-07
06-Nov-96
08-Feb-94
30-Jul-07
13-Sep-91
13-Nov-96
21-Feb-94
19-Sep-91
20-Sep-91
23-Sep-91
25-Sep-91
18-Dec-96
29-Feb-96
30-Sep-91
30-Sep-91
22-Feb-94
14-Oct-91
27-Jun-07
14-Mar-95
30-Sep-91
29-Sep-08
11-Feb-98
14-Oct-91

D01254006
D01064002
D01140001
D01024002
D01044002
D01304001
D01260050
D01270009
D01050022
D01080065
D01160077
D01030035
D01080066
D01100023
D01250045
D01050023
D01100024
D01290035
D01040023
D01210016
D01080067
D01090006
D01230062
D01240024
D01080014
D01050024
D01010001
D01194101
D01140010
D01140024
D01260042
D01160078
D01060027
D01130007
D01160079
D01020031
D01110012
D01090007
D01070017
D01124007
D01050025
D01190014
D01230010
D01130018
D02220011
D01130046
D01080068
D01230076
D01082001
D01260026

PH
PH

PH

DW

ICM

ICM

ICM

PH

ICM

ICM

GTPHO
GTPHO
SCAG
SCAW
GTPHO
SCAG
SG
GT
BG
GT
BG
GW
BW
BG
MG
GT
BW
GT
SGPR
MW
BG
GW
SW
MGPR
BCMG
GT
BG
GTPR
SG
MG
BGPR
GW
SG
MG
BW
GT
BG
GT
SW
MWPHO
BG
GW
MG
BW
GTPR
BCMW
GT
MGPR
SCAG
GT

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

WH SUB DEPT

D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01

DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL

NAME

REGNO

REGDATE PRIO TURN

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

D01230047
D01290037
D01020053
D01140025
D01100025
D01030036
D01080070
D01120003
D01240019
D01110007
D01080069
D01020033
D01240020
D01100011
D01080071
D01110014
D01262002
D01230014
D01140011
D01150004
D01040034
D01230015
D01190062
D01110038
D01100026
D01130040
D01230077

2003F05815
1991F08378
2005F00023
1997F06484
1998M01232
1991F05266
1991F08645
2000M08633
1986M08769
1997F01591
1991M14775
1991F07353
1996F05935
1999M00697
1997M01247
1991F09743
2009F27998
1993M42951
1997M31730
1994F00429
1992F00336
1993F21782
1996F12004
2006F02152
1991M05235
2006F10459
2000F02624

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

D01144002
D01300003
D01260027
D01060051
D01304101
D01290021
D01020035
D01110015
D01240008
D01170010
D01240021
D01260007
D01170011
D01300024
D01240032
D01030038
D01080074
D01030039
D01134101
D01230016
D01160025
D01080033

C.JANCI RANI
S.DHANIGAISELVI
GNANA SOUNDARI S
M.SANTHI,
R PONNAN
NATCHIAR A
JACQUELIN A
P.PRABHU
U.MURUGAN
A SANTHI
RAVINDRAN PON
ALPHONSE JEYA LATHA M
S. BAKYALAKSHMI
H B RAVI
PARTHASARATHI A R
T.MAHALAKSHMI
R.CHITHIRA
N.KUPPAN
N.GANESAN
G.KANNAGI
VALARMATHI.U.
K.JAMUNARANI
SHANTHI T.
A.DEVI
L VIJAYANDRAN
R.AMUTHA
A.SHARMELA BANU
RESERVED GTBL
D.RAJU
P.PANNEERSELVAM
R.MADARASI
SIVAN ANAINTHA PERUMAL.K
K.KARUNAKARAN
D.CHENGUTTUVAN
JOY HILDA K
R.INDRANI
T.SIVAKAMASUNDARI
R.MANOHARAN'
A.ARULJOTHI
K.K.PARIMALA
V.THIRUGNANAPALANIAMMAL
T.VIJAYAN
K.SIVASANKAR
LAKSHMI R
BABY BETSY SUGUNA P
ANANDHA JOTHI S
R.SELVAKUMAR
M.SIVAKAMI
KANNIAH.C
PADMA N

30-Jul-07
15-Oct-91
05-Jul-07
23-Feb-94
16-Oct-91
23-Oct-91
23-Oct-91
09-Jul-07
10-Dec-96
24-Feb-94
23-Oct-91
28-Oct-91
19-Dec-96
28-Feb-94
29-Oct-91
01-Nov-91
13-Aug-07
04-Nov-91
23-Dec-96
08-Mar-94
11-Nov-91
11-Nov-91
27-Dec-96
06-Nov-08
06-Nov-91
17-Jul-07
13-Oct-08
- 31-Mar-98
02-Mar-94
26-Nov-91
22-Nov-91
20-Jul-07
03-Mar-94
06-Dec-91
11-Dec-91
14-Aug-07
13-Dec-91
30-Dec-96
11-Apr-94
19-Dec-91
23-Jul-07
11-Mar-94
20-Dec-91
27-Dec-91
30-Dec-91
30-Aug-06
31-Dec-91
30-Dec-96
10-Feb-09

1998M01585
1994M01182
1992F13920
1991M08429
2006M07807
1992M02046
2000F11953
1991F10405
1991F04215
1991M05185
1995F01227
1993F02078
1994F01709
1997M08678
1988M04800
1991F05575
1991F09436
2004F00253
2006M22013
1993F21966
1996M08257
2007F02827

ICM
ICM

ICM

ICM

ICM
ICM
ICM

ICM

ICM

ICM

ICM

BGPR
GW
SGPR
MW
BG
GT
BW
GTPR
SG
MG
BG
GW
SW
MG
BG
GT
BGPR
GT
SG
MW
BW
GW
SG
MGPR
BG
GTPR
BCMGPR
SCAG
MG
BG
GT
SGPR
MG
BW
GW
BGPR
GT
SW
MW
BG
GTPR
MG
BW
GW
BG
STG
GT
SG
MGPR

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

WH SUB DEPT
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01

DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL

NAME

REGNO

REGDATE PRIO TURN

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

D01100027
D01290039
D01240022
D01050010
D01070013
D01300011
D01180054
D01090022
D01220028
D01210017
D01080076

1992F00015
1987F12731
1987F03031
1994F00449
1998F04224
1998F00875
2007F09884
2001F01914
1990F04958
1997M16173
1992F00447

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

D01324001
D01200034
D01090008
D01010002
D01140034
D01130019
D01090023
D01180007
D01220056
D01240051
D01190063
D01160028
D01062003
D01130043
D01020036
D01190016
D01230065
D01280001
D01130020
D01260028
D01060029
D01300004
D01030012
D01250051
D01260029
D01170012
D01200018
D01290023
D01190017
D01250010
D01180008
D01022007
D01240052
D01064003
D01030041
D01240053
D01142001
D01300044

M GEETHA
M ANUSUYA
A.THANUJA
RAMU T
RAIGANA.A
PUSPALEELA.T
P.TAMILNANGAI
RAJESWARI R
A.TAMILSELVI
K.SELVAM
ANGAYARKANNI NATCHI K
RESERVED GTBL
R.LALITHA
V.ARIVALAGAN
SIVARAJ V
RAVI CHANDRAN S.A
R.THENMOZHI
K.MUTHULAKSHMI.
SUNDARAVALLI V
ANBARASI M
S.RAJATHI
R.DEVA
SUSILA.A
MANIMEKALAI.S
GAYATHRI.M
P.VIDHYASANKARI
NIVETHA D J
VALARMATHI T.
V.KAMATCHI
A.ELAMPARIDHI
P.NIRMALA.
P.NITHIYANANDAM
GANESAN K
P.MAHENDIRAN
LILA R
SRIDHAR V
S.MALLIGA
G.THNGEESHWARI
J.GOMATHI
M.A.VASANTHA MERY
SUNDARAVALLI R.
DHANALAKSHMI P
SELVARANI.S.
INDIRA POORANI S
R.VENKATACHALAM
SUSHEELA.K
PADMA P
R.MANIMOZHI
M. KANNAN
A.KALAIVANI

06-Jan-92
20-Jan-92
30-Dec-96
13-Apr-94
27-Mar-95
30-Jan-92
21-Aug-07
23-Jul-07
31-Dec-96
21-Mar-94
31-Jan-92
- 11-Jul-00
30-Mar-94
23-Jan-92
05-Feb-92
06-Feb-92
06-Feb-92
23-Jul-07
20-Apr-94
07-Feb-92
07-Feb-92
02-Jan-97
19-Mar-09
28-Jan-08
24-Jul-07
12-Feb-92
13-Feb-92
06-Jan-97
31-Mar-94
14-Feb-92
10-Feb-92
02-Jan-97
06-Apr-94
02-May-95
14-Feb-92
17-Feb-92
17-Feb-92
08-Jan-97
26-Apr-94
18-Feb-92
26-Jul-07
27-Apr-94
01-Feb-08
19-Feb-92
02-May-96
19-Feb-92
19-Feb-92
29-Aug-00
14-May-09

1995F00342
1994M01505
1992M00347
2002M01726
1997F03766
1997F04353
2001F03004
1998F14764
1992F00436
1992F00561
1998F07762
2000F03730
2008F00139
2004F06916
1992F00482
1992F00764
1997F00028
1994M01780
1992F00541
1992M01233
1997M00003
1994M01640
1995F00866
1992M01139
1990F10656
1992F00225
1997F00123
1994F00032
1992F00839
2007F16146
1998F14765
2006F12901
1992M01939
1996F00637
1992F00353
1992F00730
2000M06896
1998F01951

ICM
ICM

ICM

ICM
ICM
ICM

ICM
ICM
PH

ICM

BG
GT
SG
MW
BCMG
GW
BGPR
GTPR
SW
MG
BW
SCAW
MG
BG
GT
BG
GW
SGPR
MW
BW
GT
SG
MGPR
BGPR
GTPR
BG
GW
SW
MG
BW
GT
SG
MG
BCMW
GT
BG
GW
SG
MW
BG
GTPR
MG
BGPR
GT
BWPHO
GT
GW
SCAG
MGPR

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

WH SUB DEPT
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01

DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

178

179

NAME

D01260030 G.TAMIL MANI


D01100028 R SANDYA
D01230046 E.T.MOHANAPRIYA
MW NOT AVAILABLE
D01090009 VANITHA DEVI S
D01250013 ANANDAN A
D01230017 L.JAYAMANI
D01290041 V.MEENALOCHANI
D01260051 C.SUDHA
D01290024 B.SANKARAN
D01270021 R.BANUMATHI
D01250019 N JAKEER HUSSAIN
D01190064 SENTHAMILAN.P
MG NOT AVAILABLE
D01130021 J.SANCUMATHI
D01080077 JANAKA SHANTHI K
D01010003 LILLY JAI G
D01030042 KASTHURI A
SG NOT AVAILABLE
MW NOT AVAILABLE
D01210001 C.MUTHULAKSHMI
D01270006 A. STELLA ANNAPACKIAM
SW NOT AVAILABLE
D01260043 I. ELAMATHI
D01250040 NIRMALA M
D01220057 D.MANAVALAN.
D01120015 A.PADMINI
RESERVED GTBL
D01124006 M.MURUGESAN
MG NOT AVAILABLE
D01080028 SHARMILADEVI R
D01230019 P.JAYASELVI
D01250016 P MALA
MG NOT AVAILABLE
D01220058 N.MADHU
GT NOT AVAILABLE
D01220015 B.MEHARUNNISHA
D01220010 N.ARIVALAGAN
SG NOT AVAILABLE
MW NOT AVAILABLE
BG NOT AVAILABLE
GW NOT AVAILABLE
MG NOT AVAILABLE
BG NOT AVAILABLE
GT NOT AVAILABLE
BW NOT AVAILABLE
D01150026 B.MEKALA
GT NOT AVAILABLE
SW NOT AVAILABLE
D01304103 G.AMSALEKA

REGNO

REGDATE PRIO TURN

1992M01642 20-Feb-92
1992F00266 21-Feb-92
2004F07941 27-Jul-07 ICM
- 1992F00458 24-Feb-92
2000M03474 27-Jul-07 ICM
1993F22469 24-Feb-92
1992F08846 24-Feb-92
1991F07052 09-Jan-97
1994M12891 29-Apr-94
1996F04065 19-Mar-08 ICM
1995M02120 17-Apr-95
1997M00503 22-Jan-97
- 1992F00675 25-Feb-92
1992F00863 27-Feb-92
1992F01516 27-Feb-92
1992F01807 03-Mar-92
- - 1997F15560 04-Mar-92
1996F06329 10-Mar-92
- 2004F08023 02-Aug-07 ICM
2001F05432 25-May-09 ICM
1992M01440 11-Mar-92
2000F06158 13-Mar-92
- 1993M08685 15-Sep-09 ICM
- 2004F02066 01-Jul-08 ICM
1992F00415 12-Mar-92
2006F00284 06-Aug-07 ICM
- 1997F01269 16-Mar-92
- 1995F01104 22-May-95
1998M04448 13-Aug-07 ICM
- - - - - - - - 2004F07340 22-Jan-07
- - 2005F01248 14-Sep-09 ICM

BG
GT
SGPR
BG
GTPR
BW
GW
SW
MG
BGPR
BCMG
SG
BG
GT
BW
GT

BG
GW
GTPR
MGPR
GT
BG
SCAGPR
BGPR
GW
SGPR
BW
BCMG
GTPR

STW

MGPR

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

WH SUB DEPT
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01

DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL
180

181

182

183
184

185
186
187

188
189

190
191
192
193

NAME

D01080029 MARISELVI M
GW NOT AVAILABLE
SG NOT AVAILABLE
MW NOT AVAILABLE
BG NOT AVAILABLE
D01040011 VALANTINA.I.
BW NOT AVAILABLE
GT NOT AVAILABLE
SG NOT AVAILABLE
MG NOT AVAILABLE
BG NOT AVAILABLE
RESERVED GTBL
D01062002 SAKTHI MARITHAI P
MG NOT AVAILABLE
BG NOT AVAILABLE
GW NOT AVAILABLE
D01090039 AMUDHA M
GT NOT AVAILABLE
D01300026 M.THIRUPATHI
MW NOT AVAILABLE
BW NOT AVAILABLE
D01230050 R.BHEEMRAJ
SW NOT AVAILABLE
D01260063 S.VENKATESAN
D01190068 ASMAKANI.A.
GW NOT AVAILABLE
BG NOT AVAILABLE
GT NOT AVAILABLE
SG NOT AVAILABLE
MG NOT AVAILABLE
BG NOT AVAILABLE
GT NOT AVAILABLE
SG NOT AVAILABLE
MG NOT AVAILABLE
BW NOT AVAILABLE
GW NOT AVAILABLE
D01072006 EZHILARASI R
D01090024 SATHIYA VANI R
SW NOT AVAILABLE
MW NOT AVAILABLE
BG NOT AVAILABLE
GT NOT AVAILABLE
MG NOT AVAILABLE
D01074006 FATHIMA SHEELA DEVI.A
GT NOT AVAILABLE
D01190051 NASIMA J.
GW NOT AVAILABLE
D01032001 SHENBAGAVALLI A
D01114002 A.NAGAMANI
GT NOT AVAILABLE

REGNO

REGDATE PRIO TURN

1996F07650 31-Jul-08
- - - - 1997F05250 14-Aug-07
- - - - - - 2000F06878 03-Nov-00
- - - 2005F08077 01-Aug-08
- 1990M05969 16-Aug-07
- - 1995M08245 16-Aug-07
- 1992M39605 15-Sep-09
2006F00101 10-Dec-08
- - - - - - - - - - - 2004F00769 05-Aug-08
2005F00471 22-Aug-07
- - - - - 1998F00305 27-May-96
- 1995F02643 06-Jun-95
- 2009F00330 16-Sep-09
1991F03088 27-Dec-00
- -

ICM

BGPR

ICM

GTPR

SCAW

ICM

BGPR

ICM

SGPR

ICM

GTPR

ICM
ICM

MGPR
BCMGPR

ICM
ICM

BGPR
GTPR

PH

BWPHO
BCMW

ICM

MGPR
SCAG

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

WH SUB DEPT
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01

DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL
194
195

D01230051
D01150028

196

D01020068

197

D01090025

198
199

D01210028
D01262004

200

D01290100

201

D01114003

202

D01190048

203

D01090026

204

D01304102

205

D01150027

206

D01192005

NAME
BG NOT AVAILABLE
M.PRABU
M.KUMAR
MW NOT AVAILABLE
BG NOT AVAILABLE
GW NOT AVAILABLE
PONCHITRA.K
GT NOT AVAILABLE
SG NOT AVAILABLE
MG NOT AVAILABLE
BW NOT AVAILABLE
GT NOT AVAILABLE
SW NOT AVAILABLE
MG NOT AVAILABLE
BG NOT AVAILABLE
GW NOT AVAILABLE
BG NOT AVAILABLE
PALANIAMMAL K
SG NOT AVAILABLE
MW NOT AVAILABLE
BW NOT AVAILABLE
GT NOT AVAILABLE
SG NOT AVAILABLE
P.CHITRAVALLI
C.BHUVANESWARI
RESERVED GTBL
A.SHAMEELA BEGUM
GW NOT AVAILABLE
M.JEYANTHI
MG NOT AVAILABLE
BG NOT AVAILABLE
GT NOT AVAILABLE
R. CHITHRA
MG NOT AVAILABLE
BW NOT AVAILABLE
MANONMANI R
BG NOT AVAILABLE
GW NOT AVAILABLE
SW NOT AVAILABLE
MW NOT AVAILABLE
BG NOT AVAILABLE
GT NOT AVAILABLE
MG NOT AVAILABLE
P.JAYANTHI
GT NOT AVAILABLE
BW NOT AVAILABLE
R.SRIMATHI
GW NOT AVAILABLE
SG NOT AVAILABLE
KOKILA.R

REGNO
2004M11220
2001M25230

1997F04935

2007F12250

2009F11313
2008F19412
2001F02542
1992F05232

1995F02821

1997F01273

2010F04472

2003F00216

2000F06338

REGDATE PRIO TURN


- 05-Oct-07
22-Oct-07
- - - 11-Aug-08
- - - - - - - - - - 23-Nov-07
- - - - - 09-Nov-09
14-Aug-08
- 13-Jul-95
- 17-Jul-02
- - - 19-Dec-07
- - 26-Dec-07
- - - - - - - 18-Aug-08
- - 17-Apr-07
- - 15-Mar-10

ICM
ICM

GTPR
SGPR

ICM

BGPR

ICM

GTPR

ICM
ICM

MGPR
BGPR
BCMG
SCAG

ICM

SGPR

ICM

GTPR

ICM

BGPR

STG

ICM

MGPR

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

WH SUB DEPT
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01

DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL
207

D01260044

208

D01194001

209

D01180067

210
211

D01040015
D01300033

212

D01220016

213

D01232004

214

D01054002

NAME
BG NOT AVAILABLE
G.RAJALAKSHMI
SG NOT AVAILABLE
MW NOT AVAILABLE
BCMG NOT AVAILABLE
GT NOT AVAILABLE
BG NOT AVAILABLE
RESERVED GTBL
SW NOT AVAILABLE
MG NOT AVAILABLE
BW NOT AVAILABLE
GW NOT AVAILABLE
PALANIVELU C
MG NOT AVAILABLE
SELVIN JOHN BOSCO.A
GT NOT AVAILABLE
BG NOT AVAILABLE
MARUTHUPANDIAN..S
S.KARTHIKEYAN
MW NOT AVAILABLE
BW NOT AVAILABLE
GW NOT AVAILABLE
SG NOT AVAILABLE
R.AIYAPPAN
BG NOT AVAILABLE
GT NOT AVAILABLE
BG NOT AVAILABLE
GT NOT AVAILABLE
SW NOT AVAILABLE
MG NOT AVAILABLE
K.PRIYA
GW NOT AVAILABLE
SG NOT AVAILABLE
MG NOT AVAILABLE
BCMW NOT AVAILABLE
RESERVED GTPR (W.P NO: 5722/2011)
BW NOT AVAILABLE
GT NOT AVAILABLE
SG NOT AVAILABLE
MW NOT AVAILABLE
BG NOT AVAILABLE
GT NOT AVAILABLE
ADAIKKAPPAN.A
BG NOT AVAILABLE
GW NOT AVAILABLE
BW NOT AVAILABLE

REGNO
2005F10659

1998M31031
2007M00967

2008M00226
2008M00521

1995M07543

2008F19646

1996M06010

REGDATE PRIO TURN


- 07-Jan-08
- - - - - - - - - - 25-Aug-03
- 19-Aug-08
- - 08-Feb-08
18-Feb-08
- - - - 05-Oct-95
- - - - - - 19-Aug-08
- - - - - - - - - - - 12-Nov-96
- - - -

ICM

WH SUB DEPT

GTPR

SCAG
ICM

BGPR

ICM
ICM

GTPR
SGPR

TS

MGPR

ICM

BGPR

PH

MGPHO

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01

DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL

NAME

REGNO

REGDATE PRIO TURN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ALAMELU D
D.DHINESHKUMAR
B.NAGARAJAN
LAKSHMI.D
K.SELVAM
N.GANESAN
MURALITHARAN M
D.SANTHI
P POONGODI
V.RAVICHANDRAN
S.NISHA
G.UDAYAREKA
SANGEETHA.R
G.MAHESWARI
M.ANANTHARAJA
P.VISALATCHI
N.RAVICHANDRAN
NEELA E
MARY CHANDRA KUMARI.P
A. GNANASEKARAN
M.PRAKASH
K.MANISEKAR
N.S.RAJENDRA PRASAD
M.MUTHAZHAGAN
P.DEEPARANI
SUBRAMANIAN.P
R.RAJAKUMAR
B.USHA
L.VANITHA
A.SUNDARAMOORTHY
S.KUMARAGURUBARAN
T.VIJI
R AMUDHAMOZHI
S.KALAIVANI
KAVITHA K
MENAKA R.
S.DHUBHAL AHAMED
ANNA SUJATHA RANI N
S.SUGANTHARAJAN
V.THAMILARASAN
PRASANNA.D
G.KALAIMANI
B.VEERABATHIRAN
K.LAKSHMINARASIMHAN
J.ANNADURAI
C.DHANAPAL
V SULOCHANA
N.SOBANAKALA
A.SHANMUGAM
R.MADHAVI

2005F06154
1997M02190
1993M02504
1993F01101
1995M01743
1990M04499
1993M04069
1993F01755
2001F06609
1991M16045
2002F02238
2004F03802
2009F13901
1993F02294
2000M08243
1995F05589
1993M02690
2010F16527
2005F05286
1997M14658
1991M06995
1995M00617
1993M03136
1993M02857
2002F01491
2008M00452
1993M01609
1997F05316
2005F01690
1997M14692
1996M13213
1995F09099
1995F00445
2010F52041
2000F02142
1994F07697
1997M09706
1993F03331
1993M03100
1993M03091
2006M09327
1995M02330
1991M09826
1992M00438
2005M05980
1995M03026
1989F11609
1994F04535
2010M22794
1998F02114

30-Sep-08
14-Jun-06
26-May-93
28-May-93
06-Apr-95
27-May-93
28-May-93
31-May-93
15-Sep-09
28-May-93
06-Jul-06
22-Feb-10
18-Sep-09
31-May-93
15-Jun-06
04-Sep-95
28-May-93
18-Sep-09
13-Aug-07
28-May-93
27-Jun-06
18-Apr-95
31-May-93
31-May-93
29-Nov-06
19-Apr-95
31-May-93
31-May-93
24-Sep-09
31-May-93
24-Feb-10
04-Sep-95
31-May-93
22-Feb-10
07-Jul-06
04-May-99
18-Nov-09
01-Jun-93
31-May-93
31-May-93
30-Jun-06
21-Apr-95
31-May-93
31-May-93
10-Jul-06
24-Apr-95
04-Jun-93
03-Jun-93
10-Mar-04
13-Jul-05

D04254003
D04220097
D04120124
D04160001
D04200043
D04130197
D04080196
D04130091
D04144009
D04130090
D04110053
D04180085
D04062005
D04110073
D04180039
D04130048
D04120001
D04092011
D04162006
D04140001
D04240124
D04174101
D04010127
D04220001
D04154001
D04180010
D04170001
D04140003
D04132012
D04140002
D04232015
D04010108
D04100001
D04292008
D04090023
D04084201
D04264004
D04010128
D04300039
D04150056
D04060085
D04240064
D04110074
D04130092
D04200085
D04230012
D04320019
D04240001
D04132004
D04222002

ICM
ICM

ICM
PH

LA

ICM
ICM

ICM
DEX
PH

DEX
DEX

WH SUB DEPT

STWPR
SG
GT
GW
MG
BG
GT
BW
STW
GT
SW
MGPR
BGPR
GW
SG
MW
BG
GTPR
BWPHO
GT
SG
MG
BG
GT
SCAW
MG
BG
GW
BGPR
GT
SGPR
MW
BW
GTPR
SW
MGPR
BCMGPR
GW
BG
GT
SG
MG
BG
GT
SG
MG
BW
GW
BGPR
*
GTPR

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04

DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL

NAME

REGNO

REGDATE PRIO TURN

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

K.SIVAKAYALVIZHI
S MURUGAMBAL
K DHORAI RAJ
RAJASEKARAN R
V.P.SHANMUKHAM
SAHAYARANI.V
MANOHARAN.S
S.FATHIMA
P.KALAMANI
C.SIVAKUMAR
SARAVANAN M
J.LAWRENCE
S. SEKAR
AJITHA GLORY BAI S
A MOHAN
J.AROKIA MARY
RAVICHANDIRAN.C
JOTHILAKSHMI.A
AMUTHA.V
RAVICHANDRAN M
S.SETHUSENBAGAPANDIYAN
S.RAGUPATHY
AMUDHA C
VINAYAGAMURTHY P
R.CHANDRA
D.SUNDARESAN
RAJAVEL R
G.N.KANCHANA
T.ANBAZHAGAN
THIVYA M S
S. INIYAN
KAVITHA N
R.VASUGI CELINE
N KARTHIKEYAN
A.ARIVARASAN
G.UMAMAHESWARI
SHALINI.V
V.ARJUNAN
A.ISMAIL
E.SARIDHA
S.RAMESH
M.PERUMAL
B.RAVICHANDRAN
E.NAKKEERAN
D.UTHIRIYAMARY
S.MADHAVAN
V.JEYAMANI
P.MAGESWARI
ELANCHERAN A
P.MANIMEKALAI

1995F02639
1999F02376
1993M01464
1993M01607
2006M14120
2003F01418
1998M32071
1993F05406
1991F05757
2007M04412
2004M00701
1993M03363
1997M08088
2005F08454
2008M16111
1995F09208
1998M42998
2004F05946
1998F04981
1993M01693
1994M08328
1997M22841
1993F01061
1994M12230
2003F03725
1990M17343
1993M03111
1993F02336
1998M43045
2002F05010
2000M03045
1997F00100
1993F03988
1993M06219
2006M08045
2002F05871
2003F00725
1993M03227
1995M09732
1999F01554
2006M26411
1995M03101
1993M06225
2008M00177
2001F06170
1995M02206
1997F06010
2007F12303
1993M02481
1993F04209

10-Jul-06
06-Sep-95
01-Jun-93
01-Jun-93
26-Apr-95
13-Aug-07
03-Jun-93
27-Feb-96
07-Jun-93
07-Jun-07
08-Aug-06
03-Jun-93
03-Jun-93
18-Aug-06
25-Aug-08
08-Sep-95
04-Jun-93
07-Jun-93
20-Feb-07
04-Jun-93
10-Jul-06
02-May-95
10-Jun-93
08-Jun-93
10-Jul-06
03-May-95
08-Jun-93
11-Jun-93
09-Jun-93
13-Jul-07
10-Jul-06
11-Sep-95
14-Jun-93
09-Jun-93
10-Jul-06
16-Jul-07
16-Jul-07
09-Jun-93
13-Mar-96
06-Sep-07
27-Nov-06
09-May-95
09-Jun-93
09-Jun-93
14-Oct-08
10-May-95
14-Jun-93
16-Jul-07
10-Jun-93
14-Jun-93

D04240126
D04110046
D04100002
D04050045
D04120071
D04190170
D04190103
D04290102
D04110075
D04150090
D03090017
D04010129
D04140004
D04012014
D04252003
D04010109
D04184101
D04160002
D04062001
D04050046
D04230044
D04140072
D04050047
D04250001
D04200087
D04260026
D04060001
D04130093
D04180066
D04082005
D04220098
D04090020
D04290129
D04260065
D04150022
D04132006
D04012015
D04120002
D04240119
D04124101
D04134004
D04270017
D04260066
D04280052
D04272007
D04200048
D04140006
D04154102
D04090031
D04010130

PH

DEX

DEX
DEX

FF

DEX

DEX
DEX

PH

DEX

DEX

SW
MW
BG
GT
MG
BWPHO
GT
BCMW
GW
MGPR
SCAG
GT
BG
GTPR
SGPR
MW
BG
GW
BGPR
GT
SG
MG
BW
GT
SW
MG
BG
GW
BG
GTPR
SG
MW
BW
GT
SG
MGPR
BGPR
GT
BCMG
GWPHO
SCAG
MG
BG
GT
SGPR
MG
BW
GTPR
BG
GW

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

WH SUB DEPT

D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04

DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL

NAME

REGNO

REGDATE PRIO TURN

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

S.SIVANAYAGI
R.ELAVARASI
G.JAYAKUMAR
P.KARUPPANNAN
MANOHARAN N.
VINOD.K
SENTHILVELAN S
R.KAVITHA
PALANIMUTHU.S
RATHINAMALA S
R RAMKUMAR
GOWRIANDAL.R
P.SENTHILKUMAR
SHEEJA S
SAROJINI.T
P.PARAMAJOTHI
M.SAJITHA
JOHN WESLY.M
R.RAJAVEL
M.KALAISELVI
M.MAHESWARI
P.SRINIVASAN
S.KALAIMATHI
K.STELLARANI
S.ELANGOVAN
N.RAMADOSS
JENITHA T
K.MUTHUSAMY
SENTHILKUMAR.K.
INDRA M
R.RAJESWARI
D.JONA
MURUGESWARI P
S.P.MUTHU KARUPPAYEE
P.JAYAPRAKASH
POOMARI M
BALPANDIAN M
G.S.PALANISWAMI
U.G.GEETHA
STANLEY JEBARAJ.J
POONKODI.V
MAYANDI P
JAYANTYHI INNASI AMMAL.D
S.MONASREE
A KAMARAJ
BASKAR.G.
M.S.BIGAN JESI
P.SATHYA
B.GEETHANJALI
S.KOTHANDAN

1999F03644
1998F11765
1993M02134
1997M14848
1995M02644
2005M07807
1999M01712
1993F02400
2000M00890
1993F01470
1999M07638
2007F08924
2004M09200
2002F02916
2002F01492
1995F08171
1996F01934
1993M05266
2001M06782
1993F02603
1999F01073
1994M11245
1993F04447
2000F06646
2000M02093
1995M02224
2003F00154
1997M14959
1993M01850
1994F07470
2009F00739
1995F09483
1993F04533
1993F02732
2004M00408
2004F00245
1993M03302
1993M03953
1993F04439
1993M09133
2003F00228
1993M02830
2006F00172
1993F04481
1998M11798
1998M39813
1996F01229
2006F17940
1991F10773
1993M07299

10-Jul-06
15-Sep-95
10-Jun-93
11-Jun-93
10-May-95
29-Jan-08
14-Jun-93
14-Jun-93
09-Sep-08
16-Jun-93
10-Jul-06
19-Jul-07
14-Jun-93
18-Jul-07
10-Jul-06
22-Sep-95
10-Apr-96
14-Jun-93
08-Oct-07
18-Jun-93
11-Jul-06
10-May-95
18-Jun-93
18-Jun-93
18-Jan-07
12-May-95
08-Apr-08
21-Jun-93
21-Jun-93
21-Apr-08
27-Apr-09
25-Sep-95
28-Jun-93
23-Jun-93
11-Jul-06
01-Aug-08
22-Jun-93
23-Jun-93
28-Jun-93
29-Jun-93
11-Jul-06
15-May-95
01-Aug-08
29-Jun-93
11-Jul-06
22-May-95
17-Apr-96
25-Aug-08
30-Jun-93
02-Jul-93

D04200088
D04180027
D04230074
D04140005
D04190026
D04060037
D04250002
D04130094
D04190122
D04060002
D04280037
D04072004
D04240002
D04012016
D04250078
D04190060
D04290103
D04020092
D04150100
D04130095
D04200089
D04260028
D04010131
D04130096
D04174001
D04200049
D04314101
D04140007
D04040001
D04022005
D04144101
D04010111
D04020094
D04130097
D04230045
D04032003
D04060003
D04110076
D04290132
D04020095
D04160121
D04080117
D04022006
D04290133
D04250079
D04180013
D04010113
D04132007
D04110077
D04290134

DEX

DEX
DEX

PH

DEX

DEX
DEX

DEX

DEX

DEX

SW
MW
BG
GT
MG
BGPR
GT
BW
STG
GW
SG
MGPR
BG
GTPR
SG
MW
BCMG
GT
BGPHO
GT
SW
MG
BW
GW
SCAG
MG
BGPR
GT
BG
GTPR
SGPR
MW
BW
GW
SG
MGPR
BG
GT
BG
GT
SW
MG
BGPR
GW
SG
MG
BCMW
GTPR
BW
GT

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

WH SUB DEPT

D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04

DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL

NAME

REGNO

REGDATE PRIO TURN

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

S.SENTHILKUMAR
V.SUBHASHINI
T.UMADEVI
K.GUNASELVI
MUTHUMAGESH R
RAMKUMAR.G
P.VIJAYALAKSHMI,
GURULAKSHMI A
T.VETRIVEL
SHEENA JASMIN Y.A.
P JEEVA
GOWRI MANOHARI.R
ANI JAYA V
V.RACHEL RETNA
M.KARTHICK
JUDY ANITA NIRMAL S
S.PAUL JAYA SELVAN
C.S.SUNDARAKRISHNAN
GNANAPRIYA D
B.PERIASAMY
T.DHANALAKSHMI
P.THANIGAIVEL
R BARNAD ROZARIO
B.ASMATHULLA
SAMIDURAI K
K. THIRUGNANAM
BOOPATHY P
S.NIRMALA
REBECCA SUMINARANI R
R.RAJESWARI
A.RANGADHURAI
R BHAVANI
C.SREELATHA
ANANTHA KRISHNAN R
V.USHA
A.DRAVIDA MANI
G.AGITHA
RANI.R
S.SENTHIL VELAN
A.RAVIKUMAR
M.SEENIVASAN
ANNADURAI.P
N.KUMARASAMY
JAYA G
KALAI SELVI K
SIVAKUMAR C
UMA N.
P.AMSALAKSHMI
T.MD.SAMEEULLAH
N.RAJENDRAN

2002M02885
1995F05643
1996F03222
1993F04301
1995M01964
2001M06918
1997F05911
1993F03181
1990M02632
2000F00587
2001F06523
2007F19073
2000F04185
1993F07386
2006M11717
1995F05035
1993M06694
2000M08512
1993F03702
1997M15787
1996F01738
1995M03492
1993M03351
2000M15319
2003M01249
1995M02061
2003M00089
2001F00433
2001F05420
2006F13781
1993M04434
1995F01707
1999F00811
1993M05471
1996F02393
1990M00298
1999F05645
2003F00411
1993M10048
1992M01309
2006M10357
2003M00255
1989M05220
1995F00030
2001F01317
1995M01867
1993F07098
1993F02099
1990M07133
1993M07412

11-Jul-06
25-Sep-95
02-Jul-93
02-Jul-93
26-May-95
10-Oct-07
09-Jul-93
09-Jul-93
02-Jul-93
26-Aug-08
29-Apr-08
16-Sep-08
26-Aug-08
12-Jul-93
15-Sep-09
25-Sep-95
05-Jul-93
06-Jul-93
12-Jul-93
07-Jul-93
11-Jul-06
29-May-95
07-Jul-93
18-May-10
11-Jul-06
30-May-95
07-Jul-93
13-Jul-93
26-Aug-08
26-Aug-08
11-Jul-06
28-Sep-95
14-Jul-93
07-Jul-93
11-Jul-06
08-Jul-93
09-Sep-09
18-Oct-07
09-Jul-93
09-Jul-93
22-Jan-07
02-Jun-95
13-Jul-93
27-Aug-08
16-Sep-09
15-Jun-95
14-Jul-93
14-Jul-93
30-Apr-96
14-Jul-93

D04230046
D04290098
D04290135
D04130098
D04030069
D04190172
D04130099
D04060005
D04190105
D04010212
D04142009
D04192009
D04010213
D04010134
D04222005
D04030085
D04010132
D04270050
D04090033
D04140008
D04240127
D04270019
D04100003
D04234115
D04180040
D04220075
D04090032
D04280053
D04020107
D04120012
D04230047
D04110047
D04120004
D04030001
D04240128
D04170002
D04232012
D04160025
D04130100
D04110079
D04114004
D04180014
D04130101
D04010214
D04252004
D04050026
D04190106
D04170003
D04260052
D04220002

PH

DEX
B.R
DEX
DEX
DEX

PH

DEX
DEX

DEX
PH

DEX
DEX

WH SUB DEPT

SG
MW
BG
GT
*
MG
BGPHO
GW
BW
GT
GTPR
SCAWPR
MGPR
BGPR
GW
SGPR
MW
BG
GT
BW
GT
SW
MG
*
BG
BCMGPR
SG
MG
BG
GW
BGPR
GTPR
SG
MW
BW
GT
SW
GT
MGPR
GWPHO
BG
GT
SCAG
MG
BG
GTPR
SGPR
MG
BW
GW
BCMG
GT

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04

DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL

NAME

REGNO

REGDATE PRIO TURN

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

NANJAPURAM.N.S
LOGAMBAL.T
REENA RAJENDRAN
V.VENKATESWARAN
C.PALANISAMY
C.PANNEER SELVAM
VIJAYA T
S.RANI
MAHESWARAN.D
AMUTHA ANANATHA SELVI.C
K.NISHA
T.MENAKA
KH RADHA KRISHNAN
S.SHANMUGAM
R.RAJESH
K.VASANTHA
K VENKATESAN
M.KUMARI
KANAKA R
R.SHALINI
P.SUDHAKAR
K.SENTHIL KUMAR
SUMITHA K
RAMASWAMI S
M.SELVAMAR
S. RAMESH
ANNAL RAMANI G
SAHAYARANI X.
S.DAISY KALA
G.PUNITHAVALLI
R.RUBY
S.UMA
JANET AMALA ARUL JOTHY S
KARNAN S
VISHNUPRIYA S
R.DHANALAKSHMI
SHAMSATH BEGUM,A
PETER JEYASEELAN.C
SHANTHI.V
S.R.SUGATHA KUMARI
S.R.SIVAKUMAR
SELVARAJ PANDIAN P
J.PARTHASARATHI
JAYA CHANDRAN.D
R.ALAGUVEL
P.ANANDHAN
JEBA JEEVA A
JEYA LAKSHMI S
S.REETHA
JEYALAKSHMI S

2010M00230
1999F00637
2008F20718
1993M07314
1997M18017
1997M04518
1993F07055
1993F06955
2001M05477
2001F03348
1999F01582
2007F22309
1993M03721
1993M07364
1996M05822
1992F00447
2003M05207
1993F07923
2000F02155
1993F08121
2005M00769
1995M04229
2000F02649
1993M11467
1999M06292
1995M07441
1993F04228
2001F01302
1993F01147
1997F15623
2009F13545
2006F17614
1993F04358
1993M11896
1999F01561
2003F01627
1996F00981
1993M05619
2007F13737
1993F08326
1995M06612
1995M09855
1997M15995
2006M18338
2006M14833
1991M00766
1999F02063
1993F07304
1993F05166
1993F06316

11-Jul-06
09-Oct-95
29-Aug-08
14-Jul-93
16-Jun-95
15-Jul-93
16-Jul-93
21-Jul-93
09-Sep-08
08-Sep-08
11-Jul-06
14-Sep-09
15-Jul-93
15-Jul-93
11-Jul-06
20-Oct-95
19-Jul-93
19-Jul-93
09-Sep-08
22-Jul-93
11-Jul-06
20-Jun-95
15-Nov-07
22-Jul-93
26-Feb-07
06-Jul-95
22-Jul-93
16-Sep-08
24-Jul-93
26-Jul-93
29-Dec-09
25-Oct-95
27-Jul-93
26-Jul-93
11-Jul-06
15-Sep-09
22-May-96
26-Jul-93
17-Sep-08
27-Jul-93
11-Jul-06
11-Jul-95
26-Jul-93
19-Sep-08
11-Jul-06
18-Jul-95
08-Jan-08
28-Jul-93
28-Jul-93
28-Jul-93

D04072002
D04040051
D04020108
D04120005
D04130023
D04140009
D04080002
D04240004
D04190123
D04020109
D04170056
D04130125
D04100004
D04120006
D04230048
D04230034
D04250005
D04010135
D04070009
D04010136
D04220099
D04240075
D04010205
D04020097
D04300054
D04272005
D04030002
D04160016
D04120122
D04210028
D04182009
D04260044
D04030003
D04080003
D04250081
D04150078
D04160118
D04160003
D04194105
D04012005
D04150023
D04080135
D04140010
D04190127
D04230049
D04110041
D04010208
D04080004
D04220003
D04020098

DEX

DEX
DEX

DEX

PH

DEX

DEX

DEX

DEX

DEX

PH

SG
MW
BGPR
GT
MG
BG
GW
BW
STGPR
GTPR
SW
MGPR
BG
GT
SG
MW
BG
GT
BGPR
GW
SG
MG
BWPHO
GT
SCAG
MG
BG
GTPR
BG
GW
SGPR
MW
BW
GT
SW
MGPR
BCMW
GT
BGPR
GW
SG
MG
BG
GTPR
SG
MG
BWPHO
GT
BG
GT

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

WH SUB DEPT

D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04

DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL

NAME

REGNO

REGDATE PRIO TURN

251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

GURUVAMMAL G
KALPANA F
S.BHUVANA
VIJILIA D
C ANNADURAI
CELINE ROSE.C
PITCHAMMAL M
M.MUMTAJBEGAM
BALA MONI K
MARISELVI.A.
R. RAJALAKHSMI
RAMAMIRTHAM S
P.GEETHA
P.S.PADMAVATHI
V.LUGUNAKUMARAN
K. RAJALAKSHMI
MANGAYAR KARASI R
JASMINE J KENNED
LATHA R.
S.LALITHA
ILAYARAJA S
SUNDARA RAMAN M
V.YESODHA
TAMILARSI.D.
M.MENAKA
S. SELVAM
C.AROCKIA ANTONY RAJ
SUNDARARAJAN.P
K.JEBARAJ DURAI
RAJENDRAN.V
R VENKATESAN
L.AMUDHA
BHUVANESHWARI.S
THAMARAISELVI N.
SRINIVASAN J
JEYANTHI.M.
VINOTHA D.J.
SUMATHI N
A.NAZNIBEGAM
STELLA JULIET MARY.A
PERUMAL R
NAGESH.N
BABY JAYANTHI N
M.MANIMOZHI
N.MARIAPPAN
RAJENDRAN.R
JEYA KODI.M.
A MALAVAN
R.MABEL RANI
MALARVANNAN N

1999F07009
1995F05302
1993F05613
1993F04411
1990M14556
1999F04311
1993F04412
2005F00097
2002F08578
2003F01710
2000F04622
2007F18717
1993F05231
1991F07308
1993M04997
1997F10960
1993F03978
2009F00502
1993F07705
1993F05549
2004M04655
1995M07125
1993F05741
2004F01472
1999F02713
1995M08429
2006M00059
1993M07538
1993M09766
1993M05861
1997M04388
1995F05886
2006F00749
1993F07887
1995M04362
1999F07324
1993F06552
1993F04067
1996F02447
2008F10231
2002M03787
1995M05538
2000F09443
1993F05862
1997M06326
1998M25364
2004F00869
1993M11258
1993F08897
1993M12769

11-Jul-06
01-Nov-95
28-Jul-93
29-Jul-93
07-Aug-95
22-Sep-08
29-Jul-93
31-May-96
22-Sep-08
16-Sep-09
13-Apr-07
30-Jul-93
30-Jul-93
30-Jul-93
10-Apr-08
03-Nov-95
02-Aug-93
02-Aug-93
02-Aug-93
03-Aug-93
11-Jul-06
28-Aug-95
05-Aug-93
22-Sep-08
11-Jul-06
28-Aug-95
23-Sep-08
05-Aug-93
05-Aug-93
10-Aug-93
11-Jul-06
04-Dec-95
28-Jan-08
10-Aug-93
11-Jul-06
17-Sep-09
11-Aug-93
11-Aug-93
03-Jun-96
30-Sep-08
27-Feb-07
30-Aug-95
12-Aug-93
13-Aug-93
31-Aug-07
04-Sep-95
16-Oct-08
16-Aug-93
16-Aug-93
17-Aug-93

D04020062
D04030086
D04130103
D04030004
D04320001
D04190128
D04030005
D04140093
D04010216
D04062004
D04184003
D04080005
D04220005
D04110080
D04222003
D04140089
D04090035
D04020099
D04190108
D04290138
D04180041
D04060079
D04130104
D04040009
D04200091
D04150019
D04230083
D04060006
D04290139
D04160004
D04250080
D04230035
D04064102
D04190109
D04090024
D04022013
D04020100
D04090036
D04190075
D04040010
D04094001
D04160107
D04020101
D04130105
D04170025
D04180026
D04060020
D04250006
D04010138
D04080007

DEX

DEX
DEX

B.R

DEX

DEX

PH

DEX

DEX

LA
DEX

SW
MW
BG
GW
MG
BGPR
GT
BCMG
GTPR
MGPR
SCAW
GW
BW
GT
SGPR
MW
BG
GT
BG
GW
SG
MG
BW
GTPR
SW
MG
BGPR
GT
BG
GT
SG
MW
BWPHO
GW
SG
MGPR
BG
GT
BCMG
GTPR
SCAG
MG
BG
GW
SGPR
MG
BGPR
GT
BW
GT

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

WH SUB DEPT
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04

DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL

NAME

REGNO

REGDATE PRIO TURN

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316

D04150028
D04020055
D04300040
D04320020
D04300025
D04200002
D04010217
D04320021
D04190124
D04240005
D04030091
D04252006
D04132009
D04080008
D04200090
D04190065

2006F07493
1995F07382
1993M08618
1993F06584
1995M08611
1993M10491
1999F07890
1988F07742
2003M01902
1993M16780
2001M08701
2005F00884
2008F22562
1993M13001
1997M05827
1995F09221

317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349

D04010139
D04060007
D04160006
D02200079
D04160109
D04084102
D04050052
D04114102
D04190061
D04080009
D04080010
D04290140
D04110081
D04170021
D04290099
D04032006
D04010140
D04230050
D04010229
D04080011
D04190110
D04110082
D04240012
D04240129
D04230033
D04060008
D04030006
D04150024
D04190062
D04020059
D04250007
D04010141
D04170005

J.REVATHI
KALYANI D
M.M.MADESHWARAN
JOSEPHINE ISABELLA .S
K. PALANIAPPAN
V.SELVAKUMAR
SUNITHA J
S MOHANAMBAL
RAGHU.S
U.RAJAN
RAMESH KUMAR P
REVATHI K
P.N.SHARMILA
SUBRAMANIAN S
C.SIVATHANDAVAN
S.VASANTHI
BCMGPR NOT AVAILABLE
V.UMA DEVI
ABRAHAM.T
RAMESH.N
C.RAJATHILAGAM
GUNASEKARAN,M
ROHINI K
SAVARIAMMAL.S
P VIMALKUMAR
KUMARASAMY S.
BALASUBRAMANIAN S
GOMATHI P
M.SELVAKUMAR
V.S.SHAJI
T.JEEVITHA
M.VIJAYALAKSHMI
ANBU JOTHIKA V
R.SIVAKUMAR
P.KIRUSHOTHKUMAR
MAGESH E
JOAN GETSIA TAMILARASI D
T.DHANALAKSMI
R.ELANGOVAN
D.SAVITHA
T.ARUNADEVI
K.MURUGAN
CHANDRASEKARAPANDIAN P.S
LAKSHMANAN N
V.THEERTHAMALAI
GOVINDARASU M
MAHABOOB BEEVI.J
PRAKASH J
YESTHER RUBI R
R.RENUGADEVI

11-Jul-06
14-Dec-95
17-Aug-93
18-Aug-93
08-Sep-95
24-Aug-93
30-Oct-08
24-Aug-93
09-Sep-08
20-Aug-93
11-Jul-06
22-Sep-09
10-Dec-08
23-Aug-93
11-Jul-06
19-Dec-95
- 26-Aug-93
24-Aug-93
24-Aug-93
11-Jul-06
25-Sep-95
07-Mar-08
15-Dec-08
18-Jul-08
05-Oct-95
25-Aug-93
27-Aug-93
27-Aug-93
27-Aug-93
16-Jul-07
20-Dec-95
16-Dec-08
27-Aug-93
11-Jul-06
29-Sep-09
30-Aug-93
01-Sep-93
30-Aug-93
22-Dec-08
11-Jul-06
05-Oct-95
30-Aug-93
30-Aug-93
11-Jul-06
05-Oct-95
05-Jun-96
01-Sep-93
01-Sep-93
02-Sep-93

1993F09156
2005M07981
1993M06081
2006F07953
1995M05802
2000F02812
2006F07680
2000M03185
1995M12561
1993M13090
1994F09388
1993M11177
1996F07072
2007F01232
1995F07559
2008F13684
1993M08955
2006M16742
2004M01231
1993F08007
1993F01262
1996M09266
2004F06028
2002F03468
1995M12605
1993M08156
1993M07143
1997M05458
1998M34509
1996F02102
1993M11674
1993F09214
1993F02413

DEX

DEX
DEX

SW
MW
BG
GW
MG
BG
GTPR
BW
STG
GT
SG
MGPR
BGPR
GT
SG
MW

GW
BG
GT
SW
MG
PH
BWPHO
DEX GTPR
PH
SCAGPR
MG
BG
GW
BG
GT
DGE SGPR
MW
DEX BGPR
GT
SG
DEX MGPR
BW
GW
BG
DEX GTPR
SW
MG
BG
GT
SG
MG
BCMW
GT
BW
GW

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

WH SUB DEPT
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04

DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL

NAME

REGNO

REGDATE PRIO TURN

350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399

R.RAVIKUMAR
B.MARY SOOSI
PANDIAMMAL G
ARJUNAN M
S.KANNAN
B.SUBASH
RATHINA RAJ.J.N
PARANI BAI K
VICTORIA SELVA RANI E
G.JOHNSON JEYAKUMAR
P.SHANTHI
C.PRIYAPANDIYAN
K.RAVI
SARAVANAN T
N VEERAMUTHU
M.GOMATHI
KIRUPAKARAN J
VASUKI. PON.
KASTHURI S
THENNARASU S
RENUGA K
RAGUNATHAN K.
G.VINITHA
MEHRAJ BHANU M
G.VISHVANATHAN
C. BALACHANDAR
GANAPATHYSUBRAMANIAN.N
C.KARUNAKARAN
D.SOULRAJ
R.GOPALAKRISHNAN
M.KATHIRAVAN
R.THENMOZHI
REVATHI.N
N.SUGUNABABY
A.SOPHIA
P MAGUDA KRISHNAN
S.SUGAVATHI
MANIKANTAN.P.S
H.L.LEBANCELY
C.ANNAPOORANI
KARUPPASAMY U
ARIVALAGAN,K
SUDHAKAR BABU S
D.RAVICHANDIRAN
SHIYAMALA J
MANOHARAN C.
UMAMAHESWARI.K.
P.JAYALAKSHMI
I.MOHAMED RIAZ
PARVATHI @ RAJAMONI R

2005M00588
1995F10587
2009F00636
1993M11672
1997M23178
2002M09638
2007M02364
1993F03790
1993F08059
1993M04703
1999F04737
2009F11170
2000M00801
1993M08234
1999M03857
1995F09319
1993M13318
1993F03302
2006F13136
2008M00321
2006F01022
1995M12800
1993F09265
1996F05308
2006M08080
1997M26070
1993M06213
1993M15028
1993M07233
1993M59639
1998M04266
1995F09332
2008F00885
1993F06915
2006F12848
1990M04216
1998F05698
1999M04382
1999F05929
1993F06926
2005M07681
1995M06401
1993M13410
1993M59686
2000F04016
1995M13220
1993F03122
1993F05699
1996M07234
1993F05030

11-Jul-06
20-Dec-95
04-Feb-09
01-Sep-93
09-Oct-95
19-Mar-08
09-Feb-09
02-Sep-93
02-Sep-93
01-Sep-93
11-Jul-07
12-Oct-09
01-Sep-93
02-Sep-93
12-Aug-08
21-Dec-95
02-Sep-93
02-Sep-93
10-Feb-09
11-Feb-09
11-Jul-06
16-Oct-95
03-Sep-93
09-Jul-96
11-Jul-06
25-Oct-95
02-Sep-93
02-Sep-93
02-Sep-93
02-Sep-93
11-Jul-06
22-Dec-95
31-Mar-08
06-Sep-93
12-Jul-06
03-Sep-93
25-Nov-09
20-Feb-09
12-Mar-09
06-Sep-93
21-May-07
01-Nov-95
06-Sep-93
06-Sep-93
18-Aug-08
06-Nov-95
06-Sep-93
06-Sep-93
23-Jul-96
06-Sep-93

D04230051
D04010112
D04022009
D04250008
D04210013
D04300064
D04020110
D04060010
D04080012
D04170004
D04124003
D04212001
D04240007
D04060009
D04114103
D04190066
D04080013
D04050048
D04090042
D04040012
D04050032
D04190063
D04010142
D04110049
D04150025
D04140088
D04160008
D04260067
D04230076
D04230077
D04150026
D04190067
D04190116
D04110084
D04130063
D04110083
D04260078
D04040013
D04010219
D04110085
D04034001
D04160112
D04080014
D04230078
D04250013
D04190064
D04040003
D04220007
D04120091
D04030007

DEX

PH
DEX

DEX

PH

DEX
DEX

PH

DEX
FF
DEX

PH

SG
MW
BGPR
GT
MG
BGPHO
GTPR
BW
GW
GT
SCAW
MGPR
BG
GT
SGPR
MW
BG
GW
BGPR
GTPR
SW
MG
BW
BCMG
SG
MG
BG
GT
BG
GT
SG
MW
BWPHO
GW
SW
GT
MGPR
GTPR
BGPR
GW
SCAG
MG
BG
GT
SGPR
MG
BW
GT
BCMG
GW

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

WH SUB DEPT

D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04

DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL

NAME

REGNO

REGDATE PRIO TURN

400
401
402
403
404
405
406
407

D04040055
D04200078
D04010143
D04210032
D04240111
D04190111
D04200003
D04210033

2001M01681
1995F05975
1993M09125
2009M00744
1995M10870
1993M14063
1993F05721
2009F01190

408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448

D04010144
D04210018
D04252007
D04160009
D04190112
D04240130
D04240113
D04070001
D04070002
D04234103
D04040014
D04230052
D04160113
D04050049
D04190113
D04304001
D04040052
D04190133
D04080015
D04220008
D04012006
D04210031
D04040053
D04200034
D04130106
D04090025
D04222009
D04160119
D04032007
D04030008
D04010145
D04160122
D04020054
D04180067
D04200004
D04300028
D04160114
D04230095
D04180068
D04020103
D04030009

KIRUBAKARAN.R
N. MANJULA
S.N.SEKHAR
K. DINESH
P.SENTHAMIZH SELVAN
ELANGO P.
R.SARUMATHI
B. PUNITHAVALLI
STW NOT AVAILABLE
M.PARIMALA CHRISTY
M.KAVITHA
K UMAMAGESWARI
GUNAMATHI,M
JOHNSI FRANCIS SANTHAL G.
G.RAGUPATHI
A.GNANASARASWATHY
MANIMARAN.A
SEENIVASAN.A
K.JAGADEESAN
JOSEPHINE VANITHA RANI L
C.SELVAM
MURUGESAN,R
JOHNSY JOSEPH M
TRIPURASUNDARI G.
S.MURUGAN
PAZHANI.N.
PREM KUMAR.J
UMA SANKAR N
R.CHITRABANU
K.V.SUJATHA
R. MUTHAMILSELVAN
RAJARAJESWARI.D
K.UMAMAHESWARI
N.RAMA
ANUSUYA G
M.THILGAVATHI
SHAKILABANU,A
RAJESHKUTTI C
RAJENDIRAN N
P.SEETHALAKSHMI
PALANIVELU.V
ULAGANATHAN M
S.RAMALINGAM
R.LATHA
N.KUMAR
THIRUNAVUKKARASU,G
S.ANDORAK THAMIZHARASI
SUGUNA P
DAISY B
KUNNIMALAIYAN M

11-Jul-06
26-Dec-95
06-Sep-93
18-Mar-09
09-Nov-95
06-Sep-93
06-Sep-93
19-Mar-09
- 06-Sep-93
12-Jul-06
01-Feb-10
07-Sep-93
07-Sep-93
12-Jul-06
29-Dec-95
07-Sep-93
07-Sep-93
04-Apr-08
12-Jun-09
12-Jul-06
15-Nov-95
08-Sep-93
08-Sep-93
06-Jun-07
20-Nov-95
20-Jul-09
08-Sep-93
09-Sep-93
08-Sep-93
21-Aug-08
03-Jan-96
10-Sep-93
08-Sep-93
12-Jul-06
15-Jul-10
25-Jul-96
24-Aug-09
09-Sep-93
10-Sep-93
12-Jul-06
27-Nov-95
10-Sep-93
10-Sep-93
12-Jul-06
05-Dec-95
10-Sep-09
10-Sep-93
13-Sep-93
13-Sep-93

1993F09306
2001F03792
2008F16460
1993F04170
1993F08392
1999M00475
1995F05394
1997M16933
1997M16930
2001M17086
2000F04220
2006M16801
1995M06569
1993F03342
1993F08425
2003M06816
1995M06419
2001M04510
1993M13502
1993F05729
1993F09347
2008M07488
1996F00030
1993F05750
1993F06224
2006F09441
2010F18368
1996F04253
2007M11814
1993M07308
1993F09375
2000M06397
1995M13018
1998M20753
1993F05748
1995M03868
1995M06801
2009F19584
1998F04297
1993F06965
1993M07355

DEX

FF

DEX

PH
DEX

DEX

PH

DEX
DEX

DEX

SG
MW
BG
GTPR
MG
BG
GT
BGPR
GT
SW
MGPR
BW
GW
SG
MW
BG
GT
BGPHO
GTPR
SG
MG
BW
GW
SCAG
MG
BGPR
GT
BG
GT
SGPR
MW
BW
GW
SW
MGPR
BCMW
GTPR
BG
GT
SG
MG
BG
GT
SG
MG
BGPR
GW
BW
GT

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

WH SUB DEPT
*

D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04

DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL

NAME

REGNO

REGDATE PRIO TURN

449
450
451
452
453
454
455

P SUMILA
M.RAJALAKSHMI
STEPHEN CALDWELL C
SUMATHI B
RAJENDRAN.G.
RAJA KUMAR V
N.ANNALAKSHMI

2005F07818
1996F00127
1993M07361
2001F04173
1999M02605
2000M01266
1993F07056

12-Jul-06
12-Jan-96
13-Sep-93
11-Sep-09 DEX
12-Dec-95
08-Apr-08 PH
13-Sep-93

D04240131
D04120088
D04030010
D04080029
D04180031
D04010209
D04290141

SW
MW
BG
GTPR
MG
BGPHO
GW

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

WH SUB DEPT
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04

DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL

NAME

REGNO

REGDATE PRIO TURN

1
2
3
4
5
6
7
8

D06020069
D06020038
D06020039
D06010047
D06210009
D06100039
D06240008
D06280024

1992F02765
1991F00086
1991M00247
1991F00166
1997M11417
1994F00407
1992M01454
1991F00083

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

D06034201
D06290131
D06010068
D06010048
D06130028
D06030047
D06240058
D06130067
D06020040
D06300035
D06180008
D06280025
D06062003
D06010049
D06100030
D06010050
D06110031
D06070005
D06170018
D06120042
D06232002
D06230041
D06230019
D06080015
D06240003
D06190018
D06290149
D06250015
D06290042
D06220046
D06180031
D06100031
D06130029
D06140042
D06134101
D06010053
D06020084
D06130049
D06170019
D06250018
D06300044

LOVELY S
MABEL PARIMALA
ANTONY SAVARIMUTHU A
S.MARY VASANTHI
M.GUNASEKARAN
RAJESWARI
V.T.MALARMANNAN
R.SELVA SUGANTHA KUMARI
UTILISED BCMW
THOMAS RANI A
M.CHINNADURAI
V.PARVATHI
A.N.SAILAJA KUMARI
G.MALARKODI
RAVEENDRANATH T
T.R.RAJENDRAN
T.RADHA
CHELLAIAH A
D.DHANASEELAN
JACINTHA P
D.JAYANTHI
MUTHUMARI M
A.R.USHA
N DHARUMAN
R.LITHWIN THYOTHUS MARY
S.MAHALAKSHMI
THANGAVELU.G.P
N.GOWRILAKSHMI
K.GANDHIMATHI
D.DHANASEKARAN
K.ARUMUGAM
S.BERNATA MARY
NAGASELVI P
T.KADTHAR HUSSAIN
MEERA P
V.VALARMATHI
S.THAMARAISELVI
R.SELVI
S.SENGAMALAM
RAJENDRAN S
T R RADHA
D.CHITRA
R.JAYACHANDRA
M.SIVAKUMAR
K.THAMARAI VANI
SIVAKAMI,P
P.BALAJI
P.SAROJA
R KARTHIKAYAN
N.KALAIVANI

10-Jun-92
07-Jan-91
08-Jan-91
08-Jan-91
09-Jan-91
09-May-94
06-Feb-92
09-Jan-91
- 27-Jun-94
24-Feb-92
30-Aug-96
18-Jan-91
24-Jan-91
29-Jan-91
16-Sep-94
17-Jun-92
08-Feb-91
22-Aug-08
27-Dec-95
13-Feb-91
21-Oct-08
19-Feb-91
20-Feb-91
25-Feb-91
11-Oct-95
27-Feb-92
07-Mar-91
11-Mar-91
29-Sep-08
06-Mar-92
25-Sep-96
24-Mar-09
15-Sep-09
11-Mar-91
28-Sep-94
17-Jun-92
11-Mar-91
14-Mar-91
30-Mar-92
15-Mar-91
18-Mar-91
18-Mar-91
16-Jul-07
18-Mar-91
28-Sep-94
14-Sep-09
18-Mar-91
15-Sep-09
30-Sep-94

1993F05557
1992M02262
1996F09457
1991F00412
1991F00275
1991M00423
1994M10887
1998F00543
1991M00924
1993M09611
1998F05827
1998F01423
2009F13855
1991F01080
1991M00548
1991F01192
1989F03906
1997M35160
1982F01389
1991F00656
2002M05690
1998M00032
1996F06494
2000F02754
1995M05408
1998F04516
1994F06042
1992F01851
1991F01210
1991F00897
1998M36026
1999F00499
1991F00960
1997F02520
2004M10200
1991F01706
1994F06907
2007M24818
1991F00337
2000M10250
1994F04643

WH SUB DEPT

MW
BW
GT
BG
GT
SW
MG
BG

DEX

ICM
PH
DEX

ICM
DEX
ICM
PH

DEX
ICM

SG
MG
BGPR
GW
BW
GT
SG
MW
BG
GTPR
SWPHO
GW
MGPR
GT
BG
GT
SCAW
MG
BW
GW
SGPR
*
MG
BGPR
GTPR
BCMGPR
GT
SG
MW
BG
GT
MG
BW
GW
BG
STG
GT
SW
MGPR
BG
GTPR
SG

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06

DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL

NAME

REGNO

REGDATE PRIO TURN

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

D06130002
D06170023
D06010054
D06260039
D06180014
D06140064
D06190058
D06050011
D06260038
D06100017
D06300034
D06240039
D06170020
D06280026
D06070002
D06280034
D06140021
D06130041
D06290044
D06280061
D06060015

1992F02901
2007F01231
1991F01786
1991F01069
1998M12014
1997F08485
1992M03641
2000M05970
1992M30329
1995F02618
1992M02274
1991M03454
1991F00432
1991F00969
2002M00869
2006M13331
1998F00105
1996F07551
2000F08923
1999F06694
2009F13784

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

D06020041
D06110013
D06010055
D06030069
D06210025
D06110014
D06140044
D06170031
D06230043
D05200035
D06140006
D06050008
D06240040
D06160059
D06090001
D06100019
D06220047
D06150039
D06200020
D06140045
D06170014
D06260040
D06020071
D06154201
D06120016
D06210010
D06160044
D06052001

G.LATHA SHARMILA
C.TAMILARASI
S.JEYA
P.SUMATHI
ARUMUGAM M
R MANGAYARKARASI
SUBRAMANIAN M.
SARAVANAN K
G.JANAKIRAMAN
C ANNAPACKIAM
C.PERIASAMY
L.NARAYANAN
A.FRANCIS FABIOLA MARY
D.S.VENNILA
RAMESH P
KATHAVARAYAN.R
M. PADMAVATHI
K.DEVAKUMARI
S.MEENAKSHI
K VIJAYALAKSHMI
MAHESWARI.G.R
UTILISED BCMG
GOMATHI V
V.BANUMATHI
C.MARIA LET BAI
BALAKRISHNAN V
K.SEKARAN
J.VIOLET CHRISTINAL
R ESWARAN
R.JAYABARATHY
V.ETHIRAJU
R.POONGUZHALI
V.CHANDRAKUMARI
SIVALINGAM T
B.MALARVIZHI
MARAGATHAM V
SHANTHI R
D VIMALA
S.USHARANI
V.MURUGAN
L.SHANMUGAVADIVU
K SELVAKUMAR
B.NAZIRUNISHA
P.GEETHA
SELVI VELLANKANNI D
S.SANKAR GANESH
A.SUBBAYAL
R.CHITRA
BALAIAH.S
SHANMUGAVALLI R

18-Jun-92
11-Oct-96
21-Mar-91
04-Apr-91
21-Mar-91
04-Oct-94
27-Apr-92
05-Jun-96
26-Mar-91
14-Nov-95
28-Apr-92
02-Apr-91
09-Apr-91
11-Apr-91
15-Sep-09
15-Sep-09
25-Jun-92
07-Nov-96
16-Apr-91
05-Oct-94
15-Sep-09
- 24-Apr-91
24-Apr-91
24-Apr-91
07-Oct-94
11-May-92
25-Apr-91
25-Apr-91
09-Nov-94
14-May-92
26-Apr-91
16-Sep-09
24-Jun-96
26-Apr-91
05-Dec-94
02-Jul-92
13-Nov-96
29-Apr-91
25-May-92
29-Apr-91
29-Apr-91
31-May-93
29-Apr-91
15-Sep-09
27-Sep-10
16-Sep-09
29-Apr-91
30-Apr-91
17-Sep-09

1991F01410
1991F01962
1991F02374
1994M07241
1997M11765
1991F02005
1997M34004
1994F02503
1998M01118
2000F00354
2008F09972
1996M02708
1999F00377
1994F04571
1995F04885
1996F03249
1991F01481
1992M02838
2008F00078
1997M09088
1993F00653
1991F01390
2002F09045
2010M00149
1994F01053
1997F15549
1991M01731
2003F02687

DEX

PH

ICM
ICM
DEX

DEX

ICM
PH

DEX

DEX
ICM
ICM

ICM

MW
BGPR
GW
BW
GT
SG
MG
BGPHO
GT
SCAG
MG
BG
GW
BW
GTPR
SGPR
MW
BGPR
GT
SW
MGPR

WH SUB DEPT

GT
BG
GW
SG
MG
BW
GT
SG
MG
BG
GTPR
BGPHO
GW
SW
MW
BGPR
GT
MG
BW
GT
BCMW
GW
MGPR
*
SCAGPR
GTPR
BG
GT
SGPR

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06

DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL

NAME

REGNO

REGDATE PRIO TURN

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

D06190001
D06082001
D06260041
D06120043
D06010056
D06180040
D06010152
D06020023
D06240041
D06180041
D06160021
D06260042
D06100013
D06220033
D06130031
D06280062
D06290007
D06120044
D06110015
D06150045
D06060016
D06260043
D06280027
D06130081
D06260044
D06294001
D06110056
D06070011
D06020072
D06232003
D06200004
D06290045
D06290046
D06020042
D06160045
D06030070
D06290008
D06140047
D06010058
D06182001
D06260046
D06010059
D06020024

2004F00347
1991F01610
1992F13358
1996F03989
1991F02512
1998M16053
1992M03624
1996F09900
1997M01177
2000F00646
1992M02310
2000F03575
1997M04907
1995F04644
1991F01561
1994M10137
1992F04377
1991F01141
1991F02172
1994M11883
1988F02452
1991F01434
1995M10082
1997M12433
1999F01560
1996F04162
1992M04004
1997F10226
2002M12781
2001M02742
1992M05455
1991F02319
1994F05374
1991F01527
1991M01781
1994F05441
1992F04488
1997F02799
1991F02578
1998M17875
1992F10367
1991F02577
1996F10293

142
143
144
145
146
147

D06324003
D06040034
D06030030
D06150007
D06120045
D06160060

UMAMAHESWARI.B
NAGAPRABA N
N RAJALAKSHMI
P.R.VIJAYALAKSHMI
A.M.JEYA
RAJA K.
S.CHOTHILINGOM
AMALA R
R.PURUSHSOTHAMAN
S PARAMESWARI
BALUSAMY.R
P LATHA
A SUJITH
B.ELAMATHI
K.SENTHAMIZH SELVI
G NAVINKUMAR
T.MALARVIZHI
S.MAHESWARI
SASIKALA R
T.SEKAR
SANTHI A
N.SANTHI
S.M.G.MATHIVANNAN
A.ABUDAYAR
R.LAKSHMI
R.VENNILA
N.KANAKARAJ
DEIVANAYAKI.R
SURESH .C
S.PRAKASH
G.ARIVAZHAGAN
R.AYYAMUTHU
S.SUBADRA
JEYASELVI D
THANGARASU.R
ROSELINE K
R.SADHANA
K.SAGUNTHALA
M.R.JAYANTHI
S.RAJENDRAN
R.ANGAVAI
SHANTHY S
RAJESWARI L
STWPR NOT AVAILABLE
R.ARULPRAKASH
R.T.MALAISAMY
SANTHI S
V. NATARAJAN
V.GOMATHI
SEKAR.A

07-Jul-92
30-Apr-91
30-Apr-91
02-May-91
02-May-91
17-Nov-94
27-May-92
05-Dec-96
02-May-91
28-Dec-94
01-Jun-92
02-May-91
18-Sep-09
18-Sep-96
02-May-91
18-Nov-94
13-Jul-92
02-May-91
03-May-91
29-Dec-94
16-Sep-09
03-May-91
03-May-91
10-Jun-93
03-May-91
12-Jul-96
02-Jun-92
12-Dec-96
18-Sep-09
22-Feb-10
15-Jun-92
06-May-91
06-May-91
06-May-91
06-May-91
29-Dec-94
17-Jul-92
06-May-91
07-May-91
19-Jun-92
10-May-91
07-May-91
31-Dec-96
- 27-Sep-10
02-Jan-95
16-Sep-09
09-May-91
10-May-91
13-Jan-95

2009M16580
1995M00012
2007F02442
1991M02818
1991F01234
1995M00113

DEX

ICM
PH

DEX

FF
ICM
ICM

DEX
ICM
DEX

MW
BG
GT
BW
GW
SG
MG
BGPR
GT
SW
MG
BG
GTPR
BWPHO
GW
SG
MW
BG
GT
SG
MGPR
BG
GT
BCMG
GW
SCAW
MG
BGPR
GTPR
SGPR
MG
BW
GT
BG
GT
SW
MW
BG
GW
MG
BW
GT
BGPR
GTPR
SG
MGPR
BG
GW
SG

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

WH SUB DEPT
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06

DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL

NAME

REGNO

REGDATE PRIO TURN

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

J.VIJAYAPADMA
SHAKILA BANU S
R.GANGA
V.JOY PACKIA SHEELA
N.GANDHI MATHI
DEIVAKANI V
M.NAMACHIVAYAM
T.SEKARAN
USHALAKSHMI N
LAKSHMANAN.R
AMBALATHARASU K
P S GNANA SEKARAN
MARAGATHA SELVI C
G.MUTHURAMU
T.MURUGAN
MERLIN RANI D
A.REVATHI
RATHA P.M.
USHA RANI M
RAMACHANDRAN.P
GAYATHRI.R
G.SARADHA
S.LALITHA
R.MANCHULA
VELAYUTHAM P
PAMILA R
A VASUDEVAN
VIJAYANIRMALA M
V.LALITHA
A.MUTHUMARI
CHELLIAH C
K.SAMSUDEEN
R.VANAJA
Y.MARY PREMALATHA
PREMALATHA S K
A.MANGAYARKARASI
THANGAM S
JAGADESWARI.B.
M.B.MANIMEKALAI
R.PANDURANGAN
I.BEULA CHRISTALDA
SARASWATHI S
P.SARASWATHI
VIDYA S G
RAMADEVI K
K.MUNUSAMY
PRIYADARSHINI.P

1996F06049
1993F02840
1998F00257
1991F02653
1998F00409
1995F00246
1987M14966
1991M02860
1991F02439
1997M02539
1992M04821
1991M04579
1993F06652
1997M00005
1991M02937
2005F00564
1992F04487
1991F01645
2004F08069
1995M00253
2008F11402
1991F02574
1997F02817
1991F01796
1998M32825
1995F00386
1992M08194
1993F08634
1995F05279
1995M00337
1992M04921
2006M00897
2000F14139
2007F13958
1994F01057
1995F00431
1995F07603
1987F00795
1998F01703
1993M49567
1997F01218
1998F05201
1992F00612
2005F08342
1991F01759
1995M14647
2009F13136

17-Jul-92
14-Jun-93
10-May-91
10-May-91
10-May-91
18-Jan-95
25-Sep-96
13-May-91
15-May-91
27-Dec-95
29-Jun-92
15-May-91
17-Aug-93
02-Jan-97
15-May-91
09-Mar-05
17-Jul-92
15-May-91
15-May-91
13-Jan-95
16-Sep-09
15-May-91
15-May-91
16-May-91
16-May-91
23-Jan-95
02-Jul-92
16-May-91
22-Dec-95
30-Jan-95
07-Jul-92
17-Sep-09
16-May-91
09-Jan-97
17-May-91
31-Jan-95
27-Jul-92
17-May-91
17-May-91
09-Jul-92
24-Feb-97
20-May-91
21-May-91
19-Mar-96
21-May-91
27-Dec-95
23-Sep-09

D06130006
D06020073
D06240042
D06010060
D06130033
D06020085
D06224101
D06150008
D06110017
D06070010
D06160026
D06280029
D06020074
D06040016
D06300021
D06020033
D06290009
D06020043
D06080033
D06060042
D06060018
D06290048
D06140048
D06130034
D06180015
D06020086
D06250019
D06110018
D06240031
D06040035
D06050001
D05182003
D06290049
D06280017
D06110019
D06110073
D06080019
D06260047
D06270007
D06230001
D06010070
D06190019
D06120047
D06090010
D06020044
D06130038
D06060019

PH

DEX
TS
DEX

DEX

LA
FF

PH
DEX

PH

DEX

DEX

MW
BCMG
GT
BW
GT
SW
MGPHO
BG
GW
SCAG
MG
BG
GTPR
BGPR
GT
SGPR
MW
BW
GT
SG
MGPR
BG
GW
BG
GT
SW
MG
BW
GTPR
SG
MG
BCMGPR
GW
BGPR
GT
SG
MW
BG
GT
MG
BWPHO
GW
BG
GTPR
GT
SCAG
MGPR

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

WH SUB DEPT
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06

DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL

NAME

REGNO

REGDATE PRIO TURN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

D07094201
D07060031
D07010099
D07240005
D07264201
D07240001
D07072003
D07010100
D07020087
D07250018
D07200017
D07030003
D07080041
D07104101
D07110049
D07090037
D07304101
D07220029
D07130049
D07010101
D07280040
D07160002
D07040010
D07150045

2011F01093
1995M01676
1989F09273
1991F01485
1993F07573
1993M28296
2003F02226
1989F09289
1989F06906
1990M38865
2003M03881
2004F05333
1989F09584
2007M01565
1989F10774
1989F05101
2007F07797
1989M13620
1994M01188
1989F09372
1994F00710
1991M01649
1989F02836
1989F04514

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

D07240003
D07132003
D07154201
D07082009
D07080042
D07190052
D07190002
D06132001
D07010102
D07190001
D07120021
D07060018
D07260098
D07290057
D07120022
D07090034
D07092010
D07210020
D07232005
D07100008
D07010005
D07090026
D07120023
D07110060
D07260099

AMUTHAVALLI S
MURUGANANDHAM R
V.ANANTHI
S.RASIYA BEGUM
N.MURUGAMMAL
S.SIVAJOTHI
VASANTHA S
M.HELAN MARY
JEYANTHI BUVANESWARI A N
RAVICHANDIRAN S
R.KALYANASUNDARAM
DEVI D
SOUNDARI J
V KANNAN
P VENNILA
SANTHI R
R.PRATHEEPA
S.KALAICHELVAN
G.SANKAR
M.LALITHA
C PADMAVATHI
ANBUSELVAM.K
SEENI THILAGA.V.
P. VIJAYA
UTILISED SGPR
R.SATHIYAMOORTHY
R.MENAKA
K.VETRISELVAN
SUGAINA BEGAM M
PREMA J
THOTTIKKANNU P.
INDIRA P.
D.ANILA
J.MARY HEELER
JANAMEJAYAN.J
C.KALYANI
SHANTHA.G
A.SAGAYAMARY
V.JAMUNA
E.PALANIATHAL
MANIMEKALAI S
JOTHIMANI K
K.RAVICHANDRAN
A.NABIRAJAN
K SELVARAJ
P.MARY GEETHA
SHANMUGA VADIVU K
T.KALYANI
D S RANI
M.MANGAYARKARASI

04-Aug-88
26-Jul-88
07-Sep-89
26-Apr-91
29-Sep-93
22-Apr-91
04-Aug-08
08-Sep-89
11-Sep-89
11-Sep-89
17-Feb-94
06-May-91
12-Sep-89
12-Jun-07
23-Feb-94
12-Sep-89
15-Sep-09
12-Sep-89
17-Feb-94
13-Sep-89
12-May-94
24-Apr-91
13-Sep-89
14-Sep-89
- 25-Apr-91
15-Sep-09
17-Jul-07
16-Sep-09
15-Sep-89
17-Feb-94
06-May-91
16-Sep-89
16-Sep-89
25-Apr-91
20-Sep-89
22-Sep-89
22-Sep-89
27-Jun-06
25-Sep-89
25-Feb-94
15-Sep-09
25-Sep-89
06-Aug-07
21-Feb-94
08-May-91
16-Sep-09
25-Sep-89
25-Sep-89
27-Sep-89

1991M04328
2009F24891
2007M12629
1998F06060
1989F09700
1994M01096
1991F02027
1997F09579
1989F09478
1998M51637
1989F05425
1997F01678
1992F14071
2006F12814
1989F05474
1997F05174
2002F02699
1997M05748
2007M21241
1994M00537
1991F02622
1990F00674
1989F05479
1989F10417
1989F09495

ICM

ICM

ICM
PH

ICM
ICM
DEX

DEX

ICM
ICM

ICM

GW
GT
BG
BCMW
SG
MG
BGPR
GW
BW
GT
SG
MW
BG
GTPR
SW
GW
MGPR
GT
BGPHO
GT
SCAW
MG
BW
GW
MG
BGPR
GTPR
BCMGPR
GT
SG
MW
BG
GT
MG
BW
GW
BG
STG
GT
SW
MGPR
BG
GTPR
SG
MW
BGPR
GW
BW
GT

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

WH SUB DEPT
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07

DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL

NAME

REGNO

REGDATE PRIO TURN

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

G.T.SELVAKUMAR
MARIMUTHU R
VIJAYAN P
GUNASUNDARI M
P.HEMALATHA
A.VISVALINGAM
R KALAIVANI
V. VASUKI
N.JAYASREE
F.THENMOZHI
P.KALIYAMOORTHY
S.INDIRAGANDHI
PANDISELVI R
M.AGNES SUSEELA
JEBASEELI S
KRISHNAVENI S
M.F.BATHUL
A.AROCKIA DUZLINE
RATHNABAI LATHA
INDIRA BAI.P.
SAMUTHIRAM.G
R.MURUGAN
T.V.SANTHI
R MANJULA
C.JAGADEESAN
A.MAYAVEL
G.THIRUNAVUKKARASU
D SENTHILKUMAR
N.MARI
MALARSELVI A
PAPPA M
K.POONGODI
K.RAMANI
S.MARIMUTHU
D.KANDASAMY
J.JAQUILINE
S.SUMA KUMARI
A.MOHIDEENBEEVI
E.GEETHA
SATHIYA PRIYA.R
UMA P
R.MATHIVANAN
PAULINE RAJAMANI S.
K JAIN EMILIA
SIVAKUMAR.S
S.SUJATHAVENI
N.VELLIANGIRI
K.S.THANGAM
RUBY EVANGELINE S S
P TAMIL SELVI

1994M01238
1999M08849
1993M18402
2000F00463
1992F16824
1991M04362
1989F10541
1989F06609
1989F06704
2009F20884
2007M20538
1998F17614
2004F09092
1989F07956
1994F00351
2004F01073
1991F01194
1989F09859
1989F05859
1992F00643
1991M00698
1993M37819
2008F00673
1989F03100
1997M39288
1991M04451
1988M04964
2002M03204
1994M00538
1989F07386
2003F04565
1991F01658
2002F07102
1989M12123
1991M03668
1993F10984
1989F10015
1991F02208
1989F08254
2010F01232
2003F03202
2005M05564
1989F09877
1989F10982
2004M01818
1992F06906
1989M11618
1989F08689
1989F10408
1989F11262

23-Feb-94
25-Feb-94
27-Sep-89
27-Sep-89
12-May-94
26-Apr-91
28-Sep-89
29-Sep-89
05-Oct-89
14-Aug-08
22-Aug-08
08-May-91
16-Sep-09
05-Oct-89
25-Feb-94
16-Sep-09
06-May-91
05-Oct-89
06-Oct-89
11-Oct-89
28-Feb-94
29-Apr-91
11-Oct-89
11-Oct-89
28-Feb-94
29-Apr-91
12-Oct-89
22-Aug-08
28-Feb-94
12-Oct-89
08-Mar-94
10-May-91
17-Sep-09
12-Oct-89
29-Apr-91
17-Oct-89
17-Oct-89
30-May-91
19-Oct-89
03-Mar-10
27-Sep-10
26-Aug-08
30-Oct-89
21-Oct-89
10-Sep-08
14-May-91
31-Oct-89
31-Oct-89
02-Nov-89
09-Nov-89

D07240043
D07080029
D07020088
D07080044
D07260083
D07240004
D07110061
D07270031
D07270032
D07230013
D07130038
D07180004
D07080122
D07290096
D07030020
D07092011
D07120008
D07010103
D07030030
D07040011
D07060009
D07230001
D07230021
D07100014
D07140011
D07240006
D07120024
D07250042
D07040007
D07020090
D07080030
D07240011
D07260055
D07200021
D07130003
D07240052
D07012006
D07220009
D07290098
D07194104
D07054201
D07202001
D07190066
D07110062
D07184101
D07130007
D07120026
D07290099
D07080045
D07110063

PH

ICM
ICM
ICM

ICM

ICM
PH

ICM

ICM
ICM
ICM

ICM

WH SUB DEPT

SG
MGPHO
BG
GT
SCAG
MG
BG
GW
BW
GTPR
SGPR
MW
BGPR
GT
SW
MGPR
BCMG
GT
BG
GW
SG
MG
BW
GT
SG
MG
BG
GTPR
BGPHO
GW
SW
MW
BGPR
GT
MG
BW
GT
BCMW
GW
MGPR
*
SCAGPR
GTPR
BG
GT
SGPR
MW
BG
GT
BW
GW
*

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07

DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL

NAME

REGNO

REGDATE PRIO TURN

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

R.MURUGAN
L.JAYACHANDRAN
G.LAKSHMI
T SEKARAPANDIAN
M.GEETHA
V.VALAVAN
RATHNASUMATHI R
SARAVANA KANNAN S
M.VIJAYALAKSHMI
A PREMA
ARIVUDAINAMBI S
N. PADMASRI
STARA PREMAKUMARI E
AL.CHELLAM
R.KOLANJINATHAN
N.THAMILALAGAN
C. GUNASEKARAN
C.SURESHKUMAR MANUEL
NAGOORKANI K
VENGTESWARI G
P NAGAMANI
P.RAMADOSS
V.SARAH
MURUGAN A
RAJA E
A KALAIARASAN
R.MAHESWARI
M.SUDAKARAN
SHANTHI R
SELVARAJ T
P.KOMALAVALLI
S.ARULMOZHI
R.MURUGAN
SUSANNA T SELVAMANI
S.SIVAKUMAR
G.PAULINE CECILA
KRISHNAVENI.A
CHITRA S
S.GAYATHRI DEVI
G.SUDHA
A.SANKAR
SASIREKA N
GEETHAMANI K
N.PREMA
P.PADMANABAN
J.B.MALARKODI
HABIBA M
D.PRISCA SAM RAJITHA
JOSEPHINE STELLA A
K.RAMASITALAKSHMI

1994M01581
1991M04448
2009F23742
2001M04982
1994F00888
1991M04664
1989F06083
1998M03349
1993F11002
1999F01113
1994M00730
1991F01070
1989F10746
2009F01352
1994M02009
1992M00402
1997M17181
1989M13006
1991M03534
1989F10852
1990F03511
1987M07227
1991F03752
2008M18799
1998M33740
1997M09133
1996F03221
2005M11206
1989F11090
2004M02244
1999F05786
1997F03786
1989M12692
1989F08056
1991M02987
1993F10098
1989F05246
1991F04420
2002F11007
1995F01470
1997M14152
1993F04595
1989F12350
1989F09836
1998M00258
1991F02802
1991F05950
1990F00013
2009F10307
1990F00089

04-Mar-94
29-Apr-91
30-Sep-09
02-Nov-89
04-Apr-94
06-May-91
09-Nov-89
26-Sep-08
13-Nov-89
15-Nov-89
09-Mar-94
15-May-91
20-Nov-89
23-Nov-89
21-Mar-94
11-Feb-92
03-Mar-94
25-Nov-89
08-May-91
28-Nov-89
13-Aug-96
13-May-91
28-Jun-91
07-Oct-08
10-Oct-08
13-May-91
29-Nov-89
05-Dec-89
08-Dec-89
11-Dec-89
11-Apr-94
20-May-91
13-Dec-89
14-Dec-89
17-May-91
21-Dec-89
27-Dec-89
07-Nov-91
31-Jul-06
13-Oct-08
06-Apr-94
13-Oct-93
28-Dec-89
29-Dec-89
08-Apr-94
27-May-91
05-Jul-91
02-Jan-90
04-Jan-90
06-Jan-90

D07130050
D07240007
D09222002
D07050028
D07130051
D07240009
D07030031
D07080121
D07240053
D07280043
D07050024
D07300003
D07080046
D07280044
D07290077
D04170075
D07140012
D07200022
D07080004
D07080047
D07114001
D07240012
D07290010
D07022012
D07192003
D07140002
D07290102
D07300026
D07080048
D07080049
D07250010
D07130009
D07150047
D07020092
D07150004
D07290105
D07060019
D07162001
D07010069
D07280034
D07130052
D07090031
D07110064
D07290106
D07140013
D07290005
D07080011
D07280045
D07050030
D07240054

ICM

ICM

FF
PH

DEX
ICM
ICM

DEX
ICM
DEX

SG
MG
BGPR
GT
SW
MG
BG
GTPR
BW
GW
SG
MW
BG
GT
SG
MGPR
BGPHO
GT
BCMG
GW
SCAW
MG
BGPR
GTPR
SGPR
MG
BW
GT
BG
GT
SW
MW
BG
GW
MG
BW
GT
BGPR
STWPR
GTPR
SG
MGPR
BG
GW
SG
MW
BCMG
GT
BW
GT

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

WH SUB DEPT
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07

DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL

NAME

REGNO

REGDATE PRIO TURN

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

USHA RANI S
A.SEKAR
C.JOSE
MARY SHEELA C
N RAMAKRISHNAN
SAMPATH.S
D SUMATHI
S.SENTHILKUMAR
G SELVI
KARUNAKARAN.J.
JAYASANKAR.S
R.GOWRI
R. LAKSHMI PRABHA
JEYARANI.T.
RAJESWARAN.S.R
V.N.VIJAYAKUMARI
SANTHI R
GNANAMBAL R
T.SAROJA
MATHANGI R
ROJA.T
M.SUBRAMANI
BANUMATHI M
K. KAMALAMBIHAI
G.MOORTHY
A.VARALAKSHMI
M.SULAIMAN
ESWARI.P
C.T.LITTLE LET
S.MURUGARAJAN,
PALANIKUMAR.K
SHANTHI S.
R SELINA
MEENAKUMARI S
M.MADHU.
K. NAGINI
V SENTHAMARAI
S.SENTHILKUMAR
K.RAMESH
M.ARUNAGIRI
MARIAPPAN P
R.AMUDHA,
J.NAGARAJAN
SELVARATHINAM R
K.SRINIVASAN
G.LAKSHMI
PRABA C

1994F00586
1993M28399
1994M01441
1990F00166
1991M09772
1998M30864
1990F00262
1993M08293
1992F00486
1990M00220
2009M00220
1991F01978
1990F00330
1991F03055
1999M07309
1988F01272
1993F07924
1990F00420
1990F01203
1990F01068
2005F00167
2006M20103
1990F00600
1997F10788
1994M02478
1991F02546
1987M06413
1997F05087
1992F10322
1990M01609
1997M18569
1991F03798
1990F02004
1990F01027
1991M06134
1990F01748
1990F02148
1994M08701
2003M08267
1990M03401
1995M05971
2004F06645
1990M03770
1990M03951
1997M09247
1985F01153
1992F07585

13-Apr-94
27-May-91
04-Apr-94
11-Jan-90
17-May-95
31-May-91
17-Jan-90
29-Oct-08
07-Feb-92
18-Jan-90
04-Feb-09
31-May-91
19-Jan-90
23-Jan-90
13-Apr-94
01-Feb-95
27-Jan-90
16-Feb-90
26-Feb-90
28-Feb-90
18-Apr-94
13-Jun-91
01-Mar-90
18-Mar-09
15-Apr-94
17-Jun-91
28-Nov-95
05-Mar-90
01-Oct-92
19-Mar-90
20-Apr-94
19-Jun-91
11-Apr-90
17-Apr-90
20-Jun-91
30-Apr-90
18-Apr-90
16-Aug-94
19-Mar-09
17-Apr-90
31-Jul-95
08-Feb-95
25-Apr-90
19-Apr-90
27-Apr-09
25-Jun-91
27-Oct-92

D07160022
D07240015
D07010081
D07080051
D07264004
D07190004
D07290107
D07220076
D07260058
D07040012
D07040036
D07272002
D07290108
D07040013
D07060010
D07260027
D07080052
D07090038
D07010107
D07080053
D07050025
D07260005
D07030032
D07190037
D07260082
D07260006
D07224101
D07070012
D07010074
D07060020
D07070010
D07190006
D07290109
D07030033
D07130014
D07270033
D07110065
D07150016
D07130039
D07300027
D07094001
D07270010
D07280046
D07020093
D07230015
D07150006
D07020067

LA
PH

ICM
DEX
ICM

DEX

ICM

PH
DEX

PH
ICM

DEX

ICM
DEX

WH SUB DEPT

SW
MG
BGPHO
GW
SCAG
MG
BG
GTPR
BGPR
GT
SGPR
MW
BW
GT
SG
MGPR
BG
GW
BG
GT
SW
MG
BW
GTPR
SG
MG
BCMGPR
GW
BGPR
*
GT
SG
MW
BG
GT
MG
BW
GW
BGPHO
GTPR
GT
SCAG
MGPR
BG
GT
SGPR
MW
BGPR
*

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07

DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL

NAME

REGNO

REGDATE PRIO TURN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

R.ANAJALIDEVI
GURUSAMY.R.
R SAROJINI
KANNAN.D
R. HEMAVATHI
J.AMALA JOYCE
JEYANTHI S.
MARIAMMAL D
JEYARANI.R
ABDUL KADER M.N.
P.NEELAKANDA PILLAI
A.DAISYFRANCISCA
V.P.ABIRAMI
NALLASIVAN T
A.SIDDAN
J.NANCY
P.KUMARIDEVAKI
MURUGAN.V
V.BALAKRISHNAN
K.RABEL BELSI BAI
R.SIDDHAN
V ARIVUKKODI
B.S.JALAJA
PARAMESWARI U
MARIA AROCKIA LEEMAROSE M
K.VIJAYARANGAN
R BRINDHADEVI
RAJENDIRAN K
USHA MURUGESWARI S
VINODHINI D
A.ZOHARA BEGUM
PADMINI M
R SIVARANJINI
P.PONNARASAN
S.RANJITHAM
RAJASULOCHANA N
FREEDA D
YOGENDIRAN.A
JEYARANI P
G.BALASUBRAMANIAN
K.MURUGESAN,
SOBANA SHEELA T
K.MARIYAPPAN
A.SEKAR
R.KRISHNAMOORTHI
P.M.UMA
MARY AROCKIA SEELI R
MUTHULATHA J
MURUGANANDAM M.
VIJAYALAKSHMI.A

1998F10940
1990M06222
1998F10968
1995M00613
1995F06751
1989F01183
1985F01239
1993F03206
1997F06578
1991M11946
1989M02152
1989F01574
2009F17472
1993M03433
1990M11144
1996F00386
1989F01603
1997M15360
1990M11141
1989F01667
1995M02464
1998F04270
1989F01673
1993F03299
1991F00136
1991M11482
1989F02254
1995M00933
1990F02795
1999F01860
1993F21683
1989F00817
2002F01233
1995M02768
1989F01788
2010F00230
1989F01890
2003M00240
1991F00375
1989M03563
1989M02272
1989F02003
2007M13206
1993M04656
1996M03177
1997F03714
1995F07272
2001F06257
1990M12943
1989F00949

07-Jun-95
06-Sep-94
12-Jun-95
06-Feb-95
13-Jul-95
16-Mar-89
21-Mar-89
23-Jun-93
15-Oct-97
19-Aug-91
22-Mar-89
27-Mar-89
20-Aug-07
17-May-93
05-Jul-90
27-Nov-09
29-Mar-89
19-May-93
05-Jul-90
03-Apr-89
03-Apr-89
05-Apr-89
03-Apr-89
30-Jun-93
10-Jan-91
21-Oct-91
05-Apr-89
09-Jul-90
05-Apr-89
28-Mar-08
07-Oct-91
07-Apr-89
18-Aug-08
10-May-95
11-Apr-89
07-Aug-89
19-Apr-89
22-Aug-08
07-Feb-91
11-Apr-89
13-Apr-89
24-Apr-89
25-Aug-08
25-May-93
09-Jul-90
27-Apr-89
27-Apr-89
05-Jul-93
13-Jul-90
27-Apr-89

D08314002
D08044001
D08314001
D08064001
D08194001
D08220049
D08060078
D08020025
D08060106
D08020082
D08010149
D08010150
D08252003
D08020024
D08130024
D08242003
D08010151
D08070015
D08130025
D08010153
D08240084
D08140064
D08010152
D08090049
D08020052
D08300032
D08110055
D08250039
D08080122
D08252004
D08230050
D08090012
D08104101
D08134001
D08010154
D08084102
D08080123
D08162003
D08020055
D08220050
D08060080
D08010155
D08150097
D08260027
D08290057
D08280059
D08080124
D08030016
D08190022
D08060081

ICM

ICM

ICM

PH

ICM

ICM

FF
ICM

ICM

SCAW
SCAG
SCAW
SCAG
SCAW
BG
BG
SW
MGPR
BCMG
GT
BG
GTPR
SG
MG
BGPR
GW
SG
MG
BW
GT
BG
GT
SW
MW
BGPHO
GW
MG
BW
GTPR
BCMW
GT
MGPR
SCAG
GT
BGPR
GW
SGPR
MW
BG
GT
BW
GTPR
SG
MG
BG
GW
SW
MG
BG

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

WH SUB DEPT

*
*

D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08

DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

D08230064
D08090023
D08030086
D08130006
D08070045
D08160075
D08220051
D08030015
D08252006
D08080125
D08102002
D08084004

NAME

V.SELVI
SAMMANASU MARY S
SANTHINI MANORAMA H
P.KARUPPANNAN
INDIRA GANTHI.G
RAJEE A
S.MARYSTELLA
SRINIVASAN P
C SURESHKUMAR
GURURAJ D
M PACHIYAPPAN
PARVEEN S
RESERVED GTBL
D08142001 C. DURAISAMY
D08190024 THANGADURAI.K.S
SCAWPR NOT AVAILABLE
STGPR NOT AVAILABLE

REGNO
1993F14911
1989F05077
1989F01139
1993M03832
1997F02112
1989F00962
1989F01800
2006M08703
2009M00672
1989M05186
2010M04817
2000F00415

REGDATE PRIO TURN

28-Apr-89
11-Sep-89
28-Apr-89
01-Jun-93
12-Feb-91
03-May-89
02-May-89
08-Jun-93
16-Sep-09
02-May-89
01-Sep-08
17-Feb-00
- 1998M01163 22-May-95
1998M30612 24-Jul-90
- - -

DEX

DEX
ICM
ICM
DEX

WH SUB DEPT

GT
BGPR
GT
SG
MW
BW
*
GW
SG
MGPR
BG
GTPR
BCMGPR
SCAG
MG

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D09
D09

DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL

NAME

REGNO

REGDATE PRIO TURN

1
2
3
4
5
6

D09094001
D09130010
D09220020
D09110017
D09090028
D09150003

1997F06409
1994F06362
1991M14602
1992F00829
1995F04681
1986M09284

7
8
9
10
11
12
13
14

D09290030
D09092004
D09080021
D09114001
D09170020
D09220022
D09170010
D09234101

PORKKALARANI S M
R.JAYANTHI
S.SENGUTTUVAN
R.USHA
SHANMUGA VADIVU N
K.GANDHI
MGPR NOT AVAILABLE
G.AKILA
SANGEETHA P
MARGARET S I
C DHANABAGYAM
P.ANDIYAPPAN
R.RANI
R.PADMANABAN
K.SELVAKUMAR

06-Oct-97
30-Aug-94
30-Dec-91
17-Feb-92
25-Oct-95
13-Feb-92
- 29-May-08 DEX
31-Jul-08 DEX
11-Mar-92
11-Oct-99
16-Feb-94
18-Mar-92
13-Feb-92
09-Aug-07 PH

2008F11387
2006F11439
1992F01013
1999F09908
1994M00330
1992F00873
2006M06838
1998M13154

SCAW
MW
BG
GW
SW
GT
GTPR
BGPR
GW
SCAG
MG
BW
GT
SGPR

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

WH SUB DEPT

D09
D09
D09
D09
D09
D09
D09
D09
D09
D09
D09
D09
D09
D09
D09

DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE
DSE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL

D04190126

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

D04250018
D04240132
D04142014
D04080016
D04130065
D04070064
D04020030
D04270052
D04160019
D04090037
D04242002
D04270029
D04120007
D04150074
D04020063
D04230036
D04290147
D04010146
D04070003
D04060011
D04130066
D04130051
D04140012
D04020104
D04130049
D04160020
D04020105
D04320010
D04222006
D04180046
D04324002
D04120008
D04160011
D04160010
D04134201
D04290101
D04100005
D04200005
D04010147
D04150057
D04180043
D04182004
D04240009

NAME
STW NOT AVAILABLE
STW NOT AVAILABLE
GANESAN.R
STWPR NOT AVAILABLE
STW NOT AVAILABLE
BCMGPR NOT AVAILABLE
BCMGPR NOT AVAILABLE
KASI.V.
S.NITHYA
C SELVARANI
JOHNPETER R
K.J.MALARVIZHI
SENTHIL SIVAKUMAR.V.M
SAKILA BANU S
T.S.PUSHPALATHA
SUBBULAKSHMI.V
NIRMALA S
V.ARIVAN MANIMUTHU
K.KANNADASAN
K.C.MURUGAIYAN
G.MAHALAKSHMI
VELLATHURAI S
NAGARAJAN.A
V.GEETHA
RAJAKUMAR N
LENIN.V
SHUNMUGA SUNDARI D
T.ANITHA
B.INDIRAGANDHI
S.SELVA MERCY
USHA G
P.SARAVANAN
DEIVANAI.M
AYYAR T
B SHAHUL HAMEED
M.MARUVARASI
ELAVARASU C
A.PARRIMALAM
K.DEVANAYAKI
PUSHPALATHA,N
KRISHNAKUMAR.V
M. YUVARAJ
A.GEETHA BAI
AGAMBARA NATHAN C
S.SUJATHA
T.RANI
S.SARADHA
AMBIKAPATHI S
RAJAMOHAN.R
M.KOTHAI NAYAKI

REGNO

2008M16532

2002M06155
1999F03985
1999F00589
1993M13579
2000F06570
2000M08630
1996F07856
1993F06967
1997F06823
1993F04308
2005M00974
1999M03022
1993M08940
2010F00038
2002M13965
1995M14889
2008F08362
2009M14889
1997M16963
1993F03872
2001F02712
1996F00331
2001F02031
1993F07020
1997M20506
2009F12822
1993M13381
1989M07848
2001F02579
1998M42445
2001F03568
1993F05064
1993F04230
1993M06373
2008M21729
1996F00706
1993M04686
1993F05803
1993F09572
1993F04394
2002M05314
2006M08264
1993F08140

REGDATE PRIO TURN


- - 12-Sep-08
- - - - 22-Sep-08
12-Jul-06
14-Sep-09
13-Sep-93
13-Jul-06
14-Nov-00
16-Aug-96
13-Sep-93
15-Sep-09
14-Sep-93
12-Jul-06
13-Dec-95
14-Sep-93
14-Sep-09
12-Jul-06
20-Dec-95
29-Apr-08
14-Sep-93
14-Sep-93
15-Sep-93
13-Jul-06
02-Feb-96
15-Sep-93
15-Sep-93
21-Dec-95
15-Sep-09
15-Sep-93
28-Aug-96
15-Sep-09
10-Aug-06
13-Jul-07
16-Sep-93
20-Sep-93
16-Sep-93
21-Aug-08
09-Feb-96
20-Sep-93
16-Sep-93
21-Sep-93
16-Sep-93
12-Jul-06
21-Dec-95
22-Sep-93

STGPR

DEX

LA

DEX

DEX

PH

DEX

DEX
LA

PH

STGPR
SW
BGPR
GT
SW
MGPR
BCMW
GT
BGPR
GW
SG
MG
BG
GTPR
SG
MG
BWPHO
GT
BG
GT
SW
MW
BG
GW
MG
BGPR
GT
BCMG
GTPR
MGPR
SCAW
GW
BW
GT
SGPR
MW
BG
GT
BG
GW
SG
MG
BW

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

WH SUB DEPT
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04

DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL

NAME

REGNO

REGDATE PRIO TURN

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

D04150077
D04240133
D04180032
D04030024
D04270053
D04040005
D04090039
D04040058
D04080144
D04030012
D04290143
D04040059
D04080041
D04160013
D04190114
D04190038
D04070012
D04084001
D04074101
D04280055
D04080017
D04250015
D04260045
D04040015
D04270054
D04050050
D04150058
D04200092
D04170052
D04150059
D04050051
D04260046
D04120010
D04010221
D04030013
D04234004
D04130109
D04300029
D04180073
D04050055
D04010148
D04230053
D04280033

2003F01704
1996F01877
1998M26003
1997F06567
1993M14293
1993M05369
1993M07063
1998M04005
1996F00882
1993F05145
1993F07636
2004M01286
2006M17398
1993M06502
1995F08473
1996M13180
1997F11506
2007M15099
2001M03411
1993M11499
1993F08550
2001M04914
1998M03445
2001M00018
2004M09420
1993F03513
1993M09704
2003F02421
1993F02346
1993M09750
1994F00174
1987M10024
1993F05215
2001F00516
1993F05234
2008M18409
1993F06461
1994M05365
2003M03676
2005F04852
1993F09747
2006M16846
1997F02705

88
89
90
91
92
93

D04060012
D04180069
D04030014
D04240134
D04130050
D04280056

K.REVATHI
C.EZHILRANI
RAVI.R.
KAVITHA A
S.SHANMUGAM
KANNAN.L.
KARTHIKEYAN K
BALAGURU.M
KIRUTHIKA S
VASUKI S
P.ANLETJOY
SARAVANAN.S.
DHIVAKAR S R
THANGARAJU M
REKHA R.
RIYAZ AHMED U.
SUGANTHI M
ANBALAZHAN M
RAJASEKARAN R
S.SATHRACK
ARUL SELVI S
M RAGU
M. KRISHNN
SAKTHIVEL.K.
B.SURESH.
KARTHIARANI V
V.ARUMUGAM
A.KANIMOZHI
E.VIJAYALAKSHMI
R.NATARAJAN
THONDEESWARI S
S.SANKAR
S.VELUMANI
MARY PRABHA P
JEBA SILVIA K
A.BACKIARAJ
P.B.YAKGNA PRABHA
G.VENKATESA PERUMAL
VELMURUGAN.R
VIJAYABHARATHI SR
P.WILSY VIOLA BAI
D.MURALI
S.PEROLI
BCMGPR NOT AVAILABLE
NAGESWARI B
KULANDAIVEL M
SENTHIL RAJ S
M.P.INDUMATHI
V.M.R.SENTHIL
G GOMATHI

15-Sep-09
13-Jul-06
22-Dec-95
16-Sep-09
21-Sep-93
21-Sep-93
21-Sep-93
12-Jul-06
09-Feb-96
22-Sep-93
23-Sep-93
12-Jul-06
05-Mar-08
27-Sep-93
27-Sep-93
11-Sep-96
16-Sep-09
03-Jul-07
15-Jul-08
27-Sep-93
27-Sep-93
22-Aug-08
26-Dec-95
16-Sep-09
27-Sep-93
28-Sep-93
28-Sep-93
13-Jul-06
12-Feb-96
29-Sep-93
29-Sep-93
27-Dec-95
30-Sep-93
16-Sep-09
30-Sep-93
23-Sep-08
29-Sep-93
13-Jul-06
11-Sep-08
16-Sep-09
30-Sep-93
13-Jul-06
15-Feb-96
- 01-Oct-93
17-Jul-08
01-Oct-93
13-Jul-06
27-Dec-95
01-Oct-93

1993F04021
2003M03706
1996M09577
2006F10617
1995M14669
1993F04782

DEX

DEX

LA

DEX
PH

PH
DEX

DEX

LA
DEX

PH

LA

GTPR
SW
MG
BGPR
GT
BG
GT
SG
MW
BW
GW
SG
MGPR
BG
GT
BCMG
GTPR
SCAG
MGPHO
BG
GW
SGPR
MG
BGPR
GT
BW
GT
SW
MW
BG
GW
MG
BG
GTPR
BW
STG
GT
SG
MGPR
BGPR
GT
SG
MW
GW
BGPHO
GT
SW
MG
BW

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

WH SUB DEPT

D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04

DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

D04220018
D04190118
D04240112
D04030015
D04190115
D04130110
D04270055
D04240011
D04140092
D04010223
D04290144
D04250083
D04170010
D04200007
D04030016
D04260068
D04282001
D04120094
D04190068
D04240010
D04130111
D04020064
D04260047
D04260034

NAME

N. SAHINIA
R.SELVAM
P.KARTHIKEYAN
SUBBIAH R
AKILA R.
P.TAMILSELVI
B.KARTHIKEYAN,
K.L.MOHANABALA
R.VALARMATHI
JAIN R.M
N.JAYASURIAN
KAVITHA S
K.RADHA
K.JOTHI
THILLAIKALI S
T.K.SIVAKUMAR
R.SRIVIDHYA
P.BANUDEVI
MANI P.
T.VINAYAGAMOORTHY
J.MARY VIJAYARANI
SENTHIL RAJA V
G.ARANGANATHAN
M.NISHATH
RESERVED GTPHO
D04290145 S.PORKUNDRACHELVI

REGNO
1999F02964
1996M01218
1995M11971
1993M07656
1993F08952
1993F06562
2002M07278
2001F04850
1997F11420
2008M11668
1993M14313
2006F09288
2002F02291
1993F06029
1996F06981
1991M11584
2006F12853
2004F00290
1996M00065
1993M18184
1993F06653
1998M03281
1992M20182
1996F06192

REGDATE PRIO TURN

16-Sep-09
25-Aug-08
29-Dec-95
01-Oct-93
04-Oct-93
04-Oct-93
01-Oct-93
25-Aug-08
26-Feb-96
16-Sep-09
05-Oct-93
13-Jul-06
15-Sep-09
05-Oct-93
07-Oct-93
05-Oct-93
16-Sep-09
14-Jul-06
03-Jan-96
06-Oct-93
08-Oct-93
14-Jul-06
03-Jan-96
04-Oct-96
- 1999F04940 08-Oct-93

DEX
PH

PH
DEX

LA

DEX

GTPR
SCAGPR
MG
BG
GW
BG
GT
SGPR
MW
BGPR
GT
SG
MGPR
BW
GW
BG
GTPR
SW
MG
BG
GT
SG
MG
BCMW
BW

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

WH SUB DEPT
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04
D04

DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL

NAME

REGNO

REGDATE PRIO TURN

1
2
3
4
5
6
7

D06010061
D06240022
D06040029
D06010062
D06020075
D06030048
D06160056

2008F01615
1993M31787
1991F00681
1991F03103
1993F07012
1991F01568
1994M05845

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

D06010066
D06120048
D06260048
D06022004
D06140024
D06290050
D06290051
D06220048
D06140049
D06030071
D06260007
D02110080
D06290053
D06060043
D06240023
D06290054
D06012009
D06010071
D06120049
D06040036
D06190002
D06290055
D06120050
D06240059
D06160038
D06220049
D06260049
D06080034
D06010063
D06114001
D06300002
D06032002
D06010069
D06300017
D06080018
D06290056
D06050006
D06290057
D06150010
D06130096
D06010004
D06280031

LYLA CHRISTABEL D
C.NATARAJAN
BALAMANI.M
P.RAJAM
CASHINA BARVIN A
SARASWATHI P
THIAGARAJA.M
SCAGPR NOT AVAILABLE
R.ANITHA
S.KALAIVANI
K.SUJATHA
JANAKI PRABA.A.
S. SELVI
S.H.LAKSHMI
S.RENUGADEVI
A.MUTHAMIL SELVI
T.TAMILSELVI,
KARUNANITHI T
M.MUNIRATHINAM
V ANANDHI
RAJALAKSHMI
VEERAMMAL.V
T.SELVAM
ALAGARSAMY
S.SUJATHA THANKACHY
SHUNMUGA VADIVOO R
K.POONGOTHAI
I.DHARMALINGAM
KALPANA S.
P.RANI
A.RAVI CHANDRAN
K.SUNDARAMURTHY
SUNDARARAJAN.T
P. SHANTHI
V.PARTHIBAN
SHAFI S
T.T.NIRMALA
M.GANDHIMANI
R. CHINNASAMY
PREMA P
P.SANTHI
N.JAYANTHI KUMAR
ILANTHEVANER R.A
T.THIRUMAGAL
VIJAYAGOPALAN S
M.RAJAKANI
V.VIJAYA
C.KANMANI
CHRISTOPHORA MALATHY.K
P.ANBUKARASI

27-May-91
09-Jul-92
27-May-91
28-May-91
15-Sep-93
31-May-91
30-Aug-94
- 14-May-96
03-Jun-91
07-Jun-91
22-Jun-07
28-Jul-92
10-Jun-91
10-Jun-91
11-Jun-91
12-Jun-91
31-Jan-95
10-Jul-92
09-Jan-97
13-Jun-91
13-Mar-95
13-Jul-92
13-Jun-91
03-Sep-96
29-Apr-97
14-Jun-91
06-Feb-95
03-Aug-92
18-Jun-91
18-Jun-91
09-Mar-95
19-Aug-97
19-Jun-91
19-Jun-91
07-Jul-93
21-Jun-91
07-Feb-97
15-Jul-92
28-Jan-97
04-Feb-97
17-Jul-07
16-Jul-92
21-Jun-91
21-Jun-91
21-Jun-91
25-Jun-91
31-Mar-95
20-Aug-92
26-Jun-91

1996F01450
1991F01917
1991F02282
2001F09590
1997F04757
1991F03145
1992F08986
1994F04863
1999F00196
1998M03599
1992M10514
1995F05977
1991F03218
1995F00481
1992M14500
1991M05405
1996F09566
1997F02354
1991F02411
1995M00408
1992F08229
1991F03335
1991M04330
1995M01441
1997M07485
1991F02771
1991M05581
2009M24603
1991F04454
1988F04001
1992M09003
1997F00232
1997F00732
1995M08355
1992M11509
1991F03454
1991M02446
1997F04686
1991F01650
1995F00819
2006F17676
1991F02104

B.R
DEX

DEX

LA
DEX

DEX
PH

B.R

DEX
DEX
DEX

WH SUB DEPT

GT
MG
BW
GT
BCMW
GW
MGPR
GTPR
BG
GT
SGPR
MW
BG
GT
BW
GW
SG
MG
BGPR
GT
SW
MG
BG
GTPR
BWPHO
GW
SG
MW
BG
GT
SG
MGPR
BG
GT
BCMG
GW
SCAW
MG
BGPR
GTPR
SGPR
MG
BW
GT
BG
GT
SW
MW
BG

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06
D06

DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL

NAME

REGNO

REGDATE PRIO TURN

50
51
52
53

K.R.SHEELA
A.MURUGANANTHAM
SEZELEEN MARY M
PARAMESWARI M.

1991F02890
1992M08795
1991F02666
1991F05443

26-Jun-91
23-Jul-92
27-Jun-91
28-Jun-91

D06240044
D06220029
D06090008
D06190020

GW
MG
BW
GT

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

WH SUB DEPT
*

D06
D06
D06
D06

DEE
DEE
DEE
DEE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL

NAME

REGNO

REGDATE PRIO TURN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

V.MADESH
SURIYA P
KANNAN N.
A.PANNEERSELVAM
MALARVIZHI
P.PAUL MEGIL DANI
W. SOLOMAN DANIEL
R.VIJAYA
D.VIJAYA
M.THAJUNISA BEGUM
J.SHEELA SELVAKUMARI
FLORA FEBRONIA MARY.A
J.F.LYDIAL SUMATHI
N LAKSHMI
A.JANAMEJAYAN
SANTHI S
MOHANARUBY.J.T
MURUGAN A
B.VAIJAYANTHI
SHANTHI KOIL MANI V
V.VINOTHRAJA
DHARMARAJ.M
N.R.TAMIZHSELVI
GANANAMBAL V
K.VIJAYASAMUNDEESWARI,
ANNAPURANI B
D.J.VASANTHAKUMARI
VENKATESAN K
ANBUMOZHI S
RAJA EMMANUVEL J
A.NAJAMUNISABEGAM
C.KALAISELVI
K.RAJALAKSHMI
B. DHAYANANDAN
A.THIYAGARAJAN
R.GNANIYAN
P.SUJATHA
S.POONGODI
R.UMAMAHESWARI
S. CHITRA
S.LATHA,
R.INDRA
D.R.USHARANI
CHINNASAMY.M
S.P.DHANALAKSHMI
MALATHI.P
VANAJA DEVI M.R.
SELVAVANI S
JUDY BRINDHA WILLIAMS GLF
S.VIJAYALAKSHMI

2000M02908
2007F00007
1995M14542
1996M06164
1991F03639
1992F10945
1990M03761
1994F01167
1995F01567
1991F06053
1990F02479
1997F01518
1996F04923
1994F00589
1991M05759
1990F04127
1990F01072
1994M01140
1991F04179
2002F06328
2009M12444
1990M01855
1990F02743
1994F00689
1997F03316
1993F00045
2000F06068
1991M07307
1997F06238
1990M02759
1991F06520
2008F00695
1995F01148
1999M07691
1994M03698
1990M03816
1990F02951
1994F01851
1991F06548
1990F01757
2001F00801
1999F00625
2006F10927
1994M01582
1993F10244
1993F00505
2009F18825
1994F00699
1994F06974
2002F06791

12-Jul-06
15-Sep-09
27-Dec-95
08-Sep-09
26-Jun-91
06-Nov-92
03-May-90
22-Apr-94
21-Apr-95
01-Aug-91
07-May-90
07-May-90
08-May-90
22-Apr-94
28-Jun-91
08-May-90
10-May-90
25-Apr-94
28-Jun-91
14-May-90
11-Sep-09
15-May-90
21-May-90
29-Apr-94
09-Jul-91
08-Jan-93
23-May-90
10-Jul-91
26-Sep-94
23-May-90
27-Aug-91
23-May-90
12-May-95
25-Nov-09
14-Sep-09
29-May-90
24-May-90
15-Sep-09
10-Jul-91
31-May-90
12-Jun-90
12-Jun-90
12-Jun-90
02-May-94
15-Jul-91
15-Mar-93
13-Jun-90
03-May-94
04-Oct-94
13-Jun-90

D07150028
D07074001
D07194001
D07230016
D07290008
D07010076
D07150048
D07110051
D07300012
D07220015
D07290110
D07070013
D07130062
D07280039
D07200007
D07090039
D07160031
D07050026
D07130015
D07030035
D07202002
D07040014
D07290111
D07160023
D07140004
D07030014
D07280047
D07250002
D07070022
D07090040
D07220016
D07280048
D07240092
D07264008
D07150032
D07010109
D07010108
D07122003
D07110015
D07200023
D07270034
D07270035
D07240055
D07060011
D07290012
D07160016
D07010110
D07160024
D07020029
D07260100

DEX
ICM
DEX

DEX
DEX

ICM

DEX

PH

DEX
DEX
ICM

ICM

DEX

PH

STGPR
SCAWPR
SCAG
SGPR
MW
BGPR
GT
SW
MGPR
BCMG
GT
BG
GW
SG
MG
BW
GT
SG
MG
BG
GTPR
BG
GW
SW
MW
BGPR
GT
MG
BWPHO
GT
BCMW
GW
MGPR
SCAGPR
GTPR
BG
GT
SGPR
MW
BG
GT
BW
GW
SG
MG
BGPR
GT
SW
MGPHO
BG

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

WH SUB DEPT
*

D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07
D07

DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE

Teachers Recruitment Board, Chennai - 600 006.


Tentative Provisional List of Canidates Selected for Appointment for the Recruitment
of Graduate Assistants through Employment Registration State Seniority 2010 - 11
SLNO ROLL

NAME

REGNO

REGDATE PRIO TURN

51
52
53
54

RAMESH S
KUMARI M.K. LATHA
MATHAVI.K
R SAGUNDALA DEVI

1998M07441
1993F10021
1990F01117
1994F01278

15-Sep-09 ICM
13-Jun-90
14-Jun-90
03-May-94

D07022013
D07080054
D07040015
D07110052

GTPR
BW
GW
SG

Note: (SUB):
D01 - Tamil, D04 - Physics, D06 - Botany, D07 - Zoology, D08 - History, D09 - Geography

WH SUB DEPT
D07
D07
D07
D07

DEE
DEE
DEE
DEE