You are on page 1of 6

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN, CẤP THPT
(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục. 2. Nguyên tắc Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm các nội dung để giáo viên, học sinh (GV, HS) dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của CT. Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo các nguyên tắc sau đây: (1) Đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình, sách giáo khoa (SGK) theo qui định của Luật Giáo dục. (2) Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các bộ môn; không thay đổi CT, SGK hiện hành. (3) Không thay đổi thời lượng dạy học đối với mỗi môn học trong một lớp và trong mỗi cấp học. (4) Thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục. 3. Nội dung điều chỉnh Việc điều chỉnh nội dung dạy học tập trung vào những nhóm nội dung chính sau: (1) Những nội dung trùng lặp trong CT, SGK của nhiều môn học khác nhau. (2) Những nội dung trùng lặp, có cả ở CT, SGK của lớp dưới và lớp trên do hạn chế của cách xây dựng CT, SGK theo quan điểm đồng tâm. (3) Những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không thuộc nội dung của CT hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. (4) Những nội dung trong SGK trước đây sắp xếp chưa hợp lý. (5) Những nội dung mang đặc điểm địa phương, không phù hợp với các vùng miền khác nhau. 4. Thời gian thực hiện
1

cần lưu ý thêm một số vấn đề đối với các nội dung được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm”.1. Lớp 10 TT Phần Bài 1 Văn Ra – ma buộc tội học (trích Ra-ma-y-a-na. phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây. 5. đánh giá kết quả học tập của HS vào những nội dung này. Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao và gửi cho tất cả GV bộ môn. những câu hỏi và bài tập không yêu cầu HS làm trong cột Hướng dẫn thực hiện ở các bảng dưới đây như sau: + Dành thời lượng của các nội dung này cho các nội dung khác hoặc sử dụng để luyện tập. 155 SGK tập 1 Tr.Hướng dẫn này dựa trên SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011.2012. 90 SGK tập 1 Tr. 28 SGK tập 2 Tr.Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản.Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học. Hướng dẫn thực hiện các nội dung . sử thi Ấn Độ) Ca dao than thân. 6). hướng dẫn thực hành cho HS.cư của Ba . 107 SGK tập 2 Tr. 2.4. tuy nhiên. 44 SGK tập 1 Nội dung điều chỉnh Cả bài Cả chùm bài Cả chùm bài Cả chùm bài Cả bài Cả bài Cả bài Cả bài Cả đoạn trích Cả bài Hướng dẫn thực hiện Đọc thêm Chỉ dạy bài ca dao 1. 3. + Không ra bài tập và không kiểm tra. 31 SGK tập 2 Tr.6. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh. . là SGK của chương trình chuẩn đối với cấp THPT. yêu thương tình nghĩa Ca dao hài hước Thơ hai .sô Tựa Trích diễm thi tập Hiền tài là nguyên khí của quốc gia Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn Thái sư Trần Thủ Độ Trích đoạn: Nỗi thương mình (Trích Truyện Kiều) Lập dàn ý bài văn tự sự Trang Tr. Đọc thêm Chuyển lên dạy chính thức Đọc thêm Đọc thêm Đọc thêm Tự học có hướng dẫn 2 2 Làm . củng cố. 5. .Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học được áp dụng từ năm học 2011 . GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện. 46 SGK tập 2 Tr. áp dụng cho phù hợp. 41 SGK tập 2 Tr. Chuyển lên dạy chính thức (Chỉ dạy bài 1. 2. GV và HS vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân. 82 SGK tập 1 Tr. 55 SGK tập 1 Tr. Chỉ dạy bài ca dao 1.

kĩ năng. . 40 SGK tập 1 Nội dung điều chỉnh Cả bài Hướng dẫn thực hiện Chọn những nội dung theo Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức kĩ năng để dạy. + Bài số 2 (trên lớp) : Viết bài văn tự sự. Lớp 11 TT Phần Bài Trang 1 Văn Vào phủ chúa Trịnh (Trích Thượng Tr. 81. . + Bài số 6 (trên lớp) : Viết bài văn nghị luận văn học. kĩ năng.Học kỳ I : + Bài số 1 (ở nhà) : Viết bài văn biểu cảm. 97 SGK tập 1 . + Bài số 3 (ở nhà) : Viết bài văn nghị luận xã hội. 53. 123 SGK tập 1và tr. 5. 84. GV chọn chú thích trong SGK Nâng cao để hướng dẫn cho HS.Học kỳ II : + Bài số 5 (ở nhà) : Viết bài văn thuyết minh. 14 SGK tập 2. + Bài số 4 (kiểm tra học kỳ I): Tổng hợp kiến thức. 73 SGK tập 1 Tr.văn Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự Luyện tập viết đoạn văn tự sự Các bài viết Làm văn Tr.Tr.2. 26. 3 SGK tập 1 học kinh kí sự) Sa hành đoản ca Tr. + Bài số 7 (kiểm tra cuối năm): Tổng hợp kiến thức. 136 SGK tập 2 Cả bài Cả bài 8 bài viết Tự học có hướng dẫn Tự học có hướng dẫn Chọn 7 bài viết: .Tr. 3 Phần chú thích .

Học kì II: 18 tuần . Học kì I: 19 tuần .Kết thúc: tiết 105.Lẽ ghét thương Ba cống hiến vĩ đại của Các .Kết thúc: tiết 105. Học kì II: 18 tuần . Học kì I: 19 tuần .Kết thúc: tiết 72. Học kì I: 19 tuần .Kết thúc: tiết 54. Khung phân phối chương trình Lớp 10 : Cả năm: 37 tuần (105 tiết). 45 SGK tập 1 Tr. Học kì II: 18 tuần . Lớp 12 TT Phần 1 Bài Trang Tr.3.Kết thúc: tiết 54.Mác 2 Tr.Kết thúc: tiết 123. 18 SGK tập 2 Nội dung điều chỉnh Cả bài Hướng dẫn thực hiện Tự học có hướng dẫn Tiếng Nhân vật giao tiếp Việt 6. 74 SGK tập 1 Việt dụng 5. Lớp 12 : Cả năm: 37 tuần (105 tiết). 4 . Lớp 11 : Cả năm: 37 tuần (123 tiết). 92 SGK tập 2 Cả bài Cả bài Cả bài Không dạy Đọc thêm Tự học có hướng dẫn Tiếng Thực hành về nghĩa của từ trong sử Tr.

2.edu.solongan@moet. Số: 1515/SGDĐT-GDTrH Long An. thành phố.Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở. . Căn cứ Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông. thủ trưởng các đơn vị nêu trên báo cáo bằng văn bản và gửi qua địa chỉ email: phonggdtrh. thành phố. Đối với các trường phổ thông thuộc Sở: hiệu trưởng tổ chức sao in tài liệu “Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học” các môn học cấp trung học phổ thông (kèm theo Công văn này được gửi qua email) gửi đến từng giáo viên bộ môn dạy học để giáo viên chủ động thực hiện kịp thời. ngày 07 tháng 9 năm 2011 Kính gửi: . Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở khẩn trương thực hiện kịp thời hướng dẫn này. kĩ năng các môn học trong thời gian Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn thống nhất nội dung điều chỉnh trong tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.GIÁM ĐỐC 5 . thành phố. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo: chỉ đạo hiệu trưởng các trường trực thuộc sao in tài liệu “Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học” các môn học cấp trung học cơ sở (kèm theo Công văn này được gửi qua email) gửi đến từng giáo viên bộ môn dạy học để giáo viên chủ động thực hiện kịp thời.vn KT. Hiệu trưởng các trường phổ thông thuộc Sở thực hiện như sau: 1. Để kịp thời giúp giáo viên thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức.Trưởng phòng GD&ĐT huyện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc.UBND TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc V/v hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông từ năm học 2011-2012.

GĐ. PGĐ Sở (báo cáo) . .Phòng GDTrH.PHÓ GIÁM ĐỐC (đã ký) Nơi nhận: . AH. Trương Thị Thu Hà 6 . . GDTrH.Như trên (thực hiện).Lưu: VT.