You are on page 1of 62

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

THI GIAN THC HIN (1 Tun ): CH : THC VT V MA XUN_CHU E NHANH: Thi tiet va th t cac

mua trong nam


HOT NG n tr Tr chuyn Th dc sng TH HAI TH BA TH T TH NM TH SU
tro chuyen vi tre ve mua xuan va teat Nguyen an. -1: Ho hap , 2: tay , 3: chan , 4: bung , 5:bac *PHAT TRIEN THAN MY: -Hat: Qua *PHAT *PHAT PHAT TRIEN TRIEN TRIEN THAM NGON THE MY: NG: CHAT: hoa Ke -Chuyen bat -Ve chuyen: S bong ben mua xuan. tch banh phai, trai, chng banh nem trung day ch nam ngang. Gc phan vai:.gia nh, nau an, ban hang. Gc xay dng:xay dng cong vien, hoi ch xuan. . Gc nghe thuat: ve, to mau, nan, cat, oc th. Gc sach: xem sach , ke chuyen, oc th theo chu e. Goc th nghiem :ti bon cay hoa, lam th nghiem gieo hat. HAT:: Banh chng xanh. Chi: cao i ngu a! Cham soc cay xanh san trng Chi: meo uoi chuot. Ve sinh san trng Chi: meo uoi chuot *KHAM PHA KHOA HOC: -Mot so loai hoa qua ac trng cua mua xuan.

Hot ng c ch ch

Hot gc

ng

Hot ng ngoi tri V sinh n ng

Xem tranh ve ve chu e Chi: meo uoi chuot. ti p tc rn cho tr c c thao t c v sinh Tr chuyn: hat mua ve cay hoa la. Chi; keo co.

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

Hot chiu

ng Hat

cac bai Ve theo y Lam a hoc thch. xuan.

thiep Nan theo y Ve theo thch thch.

THI GIAN THC HIN (1 Tun ): CH : THC VT V MA XUN_CHU E NHANH: Mot so loai rau, cu,

qua
HOT NG n tr Tr chuyn Th dc sng TH HAI TH BA TH T TH NM TH SU

tro chuyen vi tre ve mot so loai hoa qua. -1: Ho hap , 2: tay , 3: chan , 4: bung , 5:bac KHAM PHA KHOA HOC: -Mot so loai qua PHAT PHAT TRIEN TRIEN NGON NG: NHAN -Th:Mua THC: xuan. -Nhan biet muc ch cua phep o. Gc phan vai:.ca hang hoa, qua, quay giai khat. Gc xay dng:xay dng cong vien, cay xanh. . Gc nghe thuat: ve, to mau, nan, cat, oc th. Gc sach: xem sach , ke chuyen, oc th theo chu e. Goc th nghiem :ti bon cay hoa, lam th nghiem gieo hat. PHAT TRIEN THAM MY: -Ve vn cay an qua. -Qua trnh phat trien cua cay Chi: Meo uoi chuot HAT:: Qua Dao chi vn g? trng, quan Chi: Rong sat thi tiet ran Chi: bo khan Ve sinh san trng. Chi: meo uoi chuot PHAT TRIEN THE CHAT: -Nem trung ch name ngang

Hot ng c ch ch

Hot ng gc

Hot ng ngoi tri

Tr chuyn: nhat la san trng Chi; cao i ngu a!

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

V sinh n ng Hot chiu

ti p tc rn cho tr c c thao t c v sinh

ng hoc

Hat cac bai a Ve theo Bieu dien Tro chi ch Nan y thch. van nghe cai. thch

theo

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

THI GIAN THC HIN (1 Tun ): CH : THC VT V MA XUN_CHU E NHANH: Mot so loai rau, cu,

qua
HOT NG n tr Tr chuyn Th dc sng TH HAI TH BA TH T TH NM TH SU

tro chuyen vi tre ve mot so loai hoa qua. -1: Ho hap , 2: tay , 3: chan , 4: bung , 5:bac PHAT TRIEN NGON NG: -Tap to b, d, PHAT PHAT TRIEN PHAT TRIEN NGON NG: TRIEN NHAN -Ke truyen: THAM MY: THC: cay tre tram - Em yau -Phan chia so ot cay xanh, long 8 thanh nghe haut 2 phan. chim bay Gc phan vai:.ca hang hoa, qua, quay giai khat. Gc xay dng:xay dng cong vien, cay xanh. . Gc nghe thuat: ve, to mau, nan, cat, oc th. Gc sach: xem sach , ke chuyen, oc th theo chu e. Goc th nghiem :ti bon cay hoa, lam th nghiem gieo hat. HAT:: Qua Dao chi vn g? trng, quan Chi: Rong sat thi tiet ran Chi: bo khan Ve sinh san trng. Chi: meo uoi chuot KHAM PHA KHOA HOC: -Mot so loai rau, cu, qua

Hot ng c ch ch

Hot ng gc

Hot ng ngoi tri

Tr chuyn: nhat la san trng Chi; cao i ngu a!

V sinh n ng

-Qua trnh phat trien cua cay Chi: Meo uoi chuot ti p tc rn cho tr c c thao t c v sinh

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

Hot chiu

ng hoc

Hat cac bai a Ve theo Bieu dien Tro chi ch Nan y thch. van nghe cai. thch

theo

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

NOI DUNG

YEU CAU

CHUAN B
Cau hoi gi y cho tre Tranh anh ve chu e. Mot so bai th, bai hat, cau chuyen ke theo chu e.

TO CHC HOAT ONG

on tre Tro chuyen

Tro chuyen vi tre ve mua xuan va tet Nguyen an.

The sang

- Tre tap ung ong tac va nhp nhang theo nhac Chu y trong khi tap. - Ket hp ht th nhp duc nhang. - Tre nhanh nhen, khoe manh. Chu y trong khi tap.

Co to chc cho tre oc nhng bai th, bai hat, tro chi theo chu e. To chc cho tre am thoai: Thi ca b i vi mua xuan va tet. -Giao duc tre biet yeu thng, knh trong, le phep vi ngi, vui ve trong dp tet. -Hat va van ong mot so bai hat theo chu e. San bai: Sach, an Khi ong: toan. Cho tre xep thanh 4 hang va di Tac phong co va chuyen oi hnh theo nhac( i cac kieu i , chay cham, chay nhanh, tre gon gang. chay cham N tap the duc. Trong ong:Cho tre ng thanh 4 hang ngang.tap theo nhac. tay : a ra trc , l n cao tay Chn :Ngi dui chn

Bng : a tay l n cao, nghi n ng i sang hai b n. - Bt : Tch khp chn. Ch nhc tr tp ng ng tc, ng nhc.
Hi tnh:Ht th su, nh tay nh nhng Ket thuc:im danh cho tr nht rc sn trng.

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

NOI DUNG

YEU CAU
Tro chuyen vi tre ve mot so loai hoa qua.

CHUAN B
Cau hoi gi y cho tre .Tranh anh ve chu e. Mot so bai th, bai hat, cau chuyen ke theo chu e.

YO CHC HOAT ONG


Co to chc cho tre oc nhng bai th, bai hat, tro chi theo chu e. To chc cho tre am thoai: -Vao mua xuan th co nhng loai hoa qua g? Con thch loai qua g? Cho tre ke. Giao duc tre biet yeu thng, knh trong, le phep vi ngi, vui ve trong dp tet. Hat va van ong mot so bai hat theo chu e. Khi ong: Cho tre xep thanh 4 hang va di chuyen oi hnh theo nhac( i cac kieu i , chay cham, chay nhanh, chay cham Trong ong:Cho tre ng thanh 4 hang ngang.tap theo nhac. -tay : a ra trc, gi cao tay Chn :Ngi dui chn -Bng : a tay ln cao, nghin ng i sang hai bn - Bt : Tch khp chn -Co nhc tr tp ng ng tc, ng nhc. Hi tnh:Ht th su, nh tay nh nhng Kt thc:im danh cho tr nht rc sn trng.

on tre Tro chuyen

The sang

-Tre tap ung ong tac va nhp nhang theo nhac -Chu y trong khi tap. duc -Ket hp ht th nhp nhang. -Tre nhanh nhen, khoe manh. -Chu y trong khi tap.

San bai: Sach, an toan. Tac phong co va tre gon gang. N tap the duc.

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

TEN GOC

Goc phan vai


(Th trong tam)

NOI DUNG -Chi ca hang hoa qua, quay giai 2 khat.

YEU CAU - Tre biet phan vai lam nhng cong viec vai mnh am nhan. -Tre phoi hp chi cung vi ban, khong ranh gianh o chi va anh ban. -Tre biet xay dng cong vien, cay xanh. -Phoi ket hp vi ban trong khi chi

Goc xay dng lap rap


(Th trong tam)

-Xay dng cong vien, cay 3 xanh.

Goc nghe thuat:


(Th trong tam)

Ve, to mau, hat, cat, oc th

-Tre biet dung k nang tao hnh e ve, to mau. -Hat mot so bai hat. -Tre tao mot so o dung va

CHUAN TO CHC HOAT ONG B -Mot so Gii thieu cac goc chi o va noi dung chi dung, To chc cho tre chi. o chi. -cac ban se ong vai ngi ban hang, mua hang. -Co quan sat, gi y s sang tao cho tre Nhan xet hoat ong chi. Don o chi -Cay Gii thieu cac goc chi xanh, , va noi dung chi. hoa, co, Cho tre chi : Be la th xay hang To chc cho tre chi. Gi y rao, s sang tao cho tre. khoi -Xay cong vien, cay xanh. xay -Qua trnh chi co quan sat tre dng chi va tham gia chi cung tre cac loai. Nhan xet hoat ong Nhng chi. o chi Thu don o chi xay dng. - Mot so Gii thieu cac goc chi bai hat va noi dung chi. ve thc Cho tre chi : ngon tay nhuc vat va nhch, tro chuyen ve nhng mua goc chi. xuan. To chc cho tre chi. But, -Cho tre lam nhng chu t hon v tap xuong tng goc chi

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

o chi theo to. chu iem nghe nghiep.

Goc hoc tap sach.:


(Th trong tam)

-Xem sach, ke chuyen oc th theo chu 5 e.

- Tre biet mot so nhan vat trong truyen, oc thuoc th. - Tre phoi hp chi cung vi ban, khong ranh gianh o chi va anh ban.

-Tranh lo to ve thc vat va mua xuan.

Goc kham pha khoa hoc


(Th trong tam)

Lam th nghie m gieo hat. Cham soc 6 cay xanh

Tre biet gieo Hat, trong mot so giong, hat. cay -Biet cham soc xanh, cay. bnh -Tre biet phoi ti. hp cung vi ban.

-Co quan sat, gi y giai quye tnh huong chi cho tre -Gi y va khi gi s sang tao cho tre. Nhan xet hoat ong chi. Thu don o chi Gii thieu cac goc chi, ni dung chi. To chc cho tre chi -gi y va khi gi s sang tao cua tre Co gi y cho tre chi. Tm nhng nhom o vat co so lng 6 roi at the tng ng va ngc lai, noi so ung vi so lng trong pham vi 7 Nhan xet cac goc chi . Gii thieu cac goc chi, ni dung chi... Gi y, tng tng, hoat ong. Tro chuyen ve mot so o dung, vat dung va chat lieu. Cho tre thc nghiem, kham pha. Cho tre quan sat, nhan xet Cho tre ti hoa va cham soc cay. Nhan xet cac goc chi

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

Thu don o chi

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

TEN GOC NOI DUNG -Chi Goc ban phan hang, vai gia nh, (Th 2 nau trong an. tam)

YEU CAU

Tre biet phan vai lam nhng cong viec vai mnh am nhan. -Tre phoi hp chi cung vi ban, khong ranh gianh o chi va anh ban. -Xay -Tre biet xay Goc dng dng cong xay cong vien, hoi ch. dng vien, -Phoi ket hp lap rap hoi ch vi ban trong (Th 3 xuan. khi chi trong tam)

CHUAN B -Mot so o dung, o chi.

TO CHC HOAT ONG Gii thieu cac goc chi va noi dung chi To chc cho tre chi. -cac ban se ong vai ngi ban hang, nau an, -Chi gia nh -Co quan sat, gi y s sang tao cho tre Nhan xet hoat ong chi. Don o chi
Gii thieu cac goc chi va

Goc nghe thuat:

-Cay xanh, , hoa, co, hang rao, khoi xay dng cac loai. Nhng o chi xay dng. Ve, to -Tre biet - Mot so mau, dung k nang bai hat hat, tao hnh e ve thc cat, ve, to mau. vat va

noi dung chi. Cho tre chi : Be la th xay To chc cho tre chi. Gi y s sang tao cho tre. -Xay cong vien, hoi ch. -Qua trnh chi co quan sat tre chi va tham gia chi cung tre Nhan xet hoat ong chi. Thu don o chi

Gii thieu cac goc chi va

noi dung chi. Cho tre chi : ngon tay nhuc nhch, tro chuyen ve nhng

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

(Th trong tam)

4 oc th

-Hat mot so bai hat. -Tre tao mot so o dung va o chi theo chu iem nghe nghiep.

mua xuan. But, v tap to.

Goc hoc tap sach.:


(Th trong tam)

-Xem sach, ke chuyen oc th 5 theo chu e.

- Tre biet mot so nhan vat trong truyen, oc thuoc th. - Tre phoi hp chi cung vi ban, khong ranh gianh o chi va anh ban.

-Tranh lo to ve thc vat va mua xuan.

goc chi. To chc cho tre chi. -Cho tre lam nhng chu t hon xuong tng goc chi ] -Co quan sat, gi y giai quye tnh huong chi cho tre -Gi y va khi gi s sang tao cho tre. Nhan xet hoat ong chi. Thu don o chi Gii thieu cac goc chi, ni dung chi. To chc cho tre chi -gi y va khi gi s sang tao cua tre Co gi y cho tre chi. Tm nhng nhom o vat co so lng 6 roi at the tng ng va ngc lai, noi so ung vi so lng trong pham vi 7 Nhan xet cac goc chi .

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

Goc kham pha khoa hoc


(Th trong tam)

Tha vat chm noi - Cham soc cay 6 xanh

Tre biet mot Giay, so vat noi, a, mot so vat sat, se b ra trong xop. nc, tre biet quan sat, so sanh, phan tch. -Tre biet phoi hp cung vi ban. -Tre biet khong lam t v hoac giay.

Gii thieu cac goc chi, ni dung chi... Gi y, tng tng, hoat ong. Tro chuyen ve mot so o dung, vat dung va chat lieu. Cho tre thc nghiem, kham pha. Cho tre bo sat, xop, giay vao trong nc. Cho tre quan sat, nhan xet Cho tre ti hoa va cham soc cay. Nhan xet cac goc chi Thu don o chi

th hai 3/ 1

HAT: QUA
MUC CH YEU CAU 1.kien thc:Tre thuoc li va van ong nhp nhang bai hat _Tre biet c cong dung cua mot so loai qua
Tr em hm nay- Th gii ngy mai

CHUAN B

TO CHC HOAT ONG

-Tre:Nhac 1.Tro chuyen :ve cay xanh. cu am nhac, -Cay c trong au? trong cay trong lac.n xanh e lam g? muon cho cay xanh tot hoa ta phai lam g?Cay cho ta nhng g? -Co: mot >Hoat ong 1:Co gii thieu bai so loai qua hat: Qua co trong bai -Co hat + m an. Co giang noi
DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

2.ky nang:Phat hat. trien kha nang cam thu am nhac tre 3.Giao duc: Tre biet cham soc bao ve cay xanh

dung. -Co hat cung vi tre,co m an chau hat ung theo nhac. -Co hng dan tre van ong cung co. -Cho tre hat ket hp vi van ong.. -Co mi tre bieu dien di nhieu hnh thc . -Giao duc tre li ch cua cay xanh.cong dung cua mot so loai qua >Hoat ong2:Co gii thieu bai haut < Ly cay xanh.> _ Co hat + em an. _ Co hat va van ong cung tre. _Giao duc chau phai biet li ch cua cay xanh biet cham soc va bao ve cay xanh. > Hoat ong3: Tro chi am nhac: Cun con, Meo con, Chim go kien. _Co gii thieu cach chi, luat chi. _Cho tre chi 2-3 lan.

HAT MUA VE CAY, HOA, LA Tro chi: KEO CO


MUC CH YEU CAU CHUAN B TO CHC HOAT ONG

Tre biet c ac Mu, non. iem cay coi trong San san trng. sach, Quan sat bau tri, rong. thi tiet o chi
Tr em hm nay- Th gii ngy mai

_Co cung tre mua hat cac bai hat ve chu iem thc vat. _Cho chau thi ua xem oi nao hat c nhieu bai hat ve chu iem.

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

tre san

_ Co cung tre noi ve li ch cua cay xanh. Cho tre chi t do vi o chi trong san trng Co chu y bao quat tre. Tro chi: Keo co. -co gii thieu luat chi, cach chi, cho tre chi.

BIEU DIEN VAN NGHE MUC CH YEU CHUN B T CHC HOT NG CU Tre hat va Dung cu Cho tre hat va van ong:Qua. cam nhan c am Tro chuyen ve cac loai qua trong ngay giai ieu bai nhac tet hat. The hien To chc cho tre bieu dien cam xuc am Tro chuyen ve mot so ba hat() nhac. Cho ca lp bieu dien. Cho tre ket thanh Yeu thong va 4 oi. Co mi tng oi len chon nhac cu knh trong nhng va bieu dien chu cong nhan. Tre cung co hat bai: sap en tet roi. Bao quan va gi gn san pham cua nghe tao ra NXCN

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

Th ba/ 4/1

MUC CH YEU CAU 1/.Kien thc:Tre biet c ac iem ac trng cua mot so loai hoa ac trng cua mua xuan. biet cong dung va li ch cua chung. 2/.Ky nang: Phat trien tre ky nang so sanh nhan xet. 3/.Giao duc: Tre biet cham soc va bao ve hoa trong san trng

CHUAN B Co: Mo hnh vn hoa. Tre: tranh lo to ve mot so loai hoa

TO CHC HOAT ONG Hoat ong 1: _ Cho chau hat: ra chi vn hoa. cho tre den xem mo hnh vn hoa. _Tro chuyen vi tre ve mot so loai hoa co trong vn. trong vn co nhng loai hoa nao? mau g? hoa n vao mua nao trong nam. Hoat ong2:Cho tre hat nhng bai hat co noi en cac loai hoa: hoa hong, hoa mai, hoa ao. _ Co cung tre phan tch ac iem ve tng loai hoa: canh hoa, nh hoa, ai hao, la canh.... _ Cho chau so sang ac iem cua cac loai hoa:ve cau tao, mau sac, hnh dang... Hoat ong 3: _ Cho chau chi tro chi: ai nhanh hn _ Chia chau thanh 2 oi: co anh mot oan nhac khi nao nhac ket thuc tre se ke ten cua mot loai hoa va noi 1 so ac iem ac trng cua hoa o. _ oi nao ke ung va nhieu hn th chien thang. _ Tre chi 2 lan Hoat ong 3: cho tre ve hoa tranh tr cho lp them ep hn. _ Tre ve xong co cung tre nhan xet san pham

XEM TRANH THEO CHU E


Tr em hm nay- Th gii ngy mai DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

Tro chi: MEO UOI CHUOT MUC CH YEU CAU CHUAN B TO CHC HOAT ONG

Tre biet c Mu, nhng li ch cua non. cong viec mnh San lam. sach, Tre biet gi gn ve rong. sinh chung o chi tre san

Cho tre chi: meo uoi chuot Co hng dan tre luat chi, cach chi, ong vien tre tham gia chi oan ket nhanh nhen Cho tre chi, phat nhng tre thua nhay lo co Co cho tre xem tranh theo chu e. Co cung tre tro chuyen ve nhng bc tranh, y ngha cua tranh Cho tre chi t do vi o chi tren san

VE THEO Y THCH
MC CH YU CU CHUN B TO CHC HOAT ONG

Tre biet ve theo tr tng tng nhng hnh anh ma tre thch. Biet cach sap xep bo cuc bc tranh va to mau

But ch, mau. Giay

Cho tre hat: Chau ve. Co hoi tre a hoc ve nhng g? Cho tre ke. Cho tre neu y nh ve Cho tre thc hien.Co quan sat, nhac nh tre Ket thuc:

NHAN XET ANH GIA

. .
DNG TH THAO ANH

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

.. th ba/13/12

CHUYEN BAT BONG BEN PHAI, TRAI, NEM TRUNG CH NAM NGANG
MUC CH YEU CAU CHUAN B TO CHC HOAT ONG

Hoat ong hoc

Kien thc:Tre biet nem trung ch ung ky thuat, biet nhay lo co. Ky nang:Phat trien c tay, c chan cho tre. _Tre thc hien c ky nang kheo leo, chnh xac.. Giao duc: Tre ren luyen c the bang cach tap the duc hang ngay

-Co: tui cat, May catset, bang nhac -Tre: Tui cat. Quan ao rong , san bai sach

+Tro chuyen: lam the nao e co mot c the khoe manh. 1.Khi ong:Tre i theo vong tron ket hp i theo cac kieu. 2.Trong ong _ Bai tap phat trien chung:co tap mau cho tre tap theo.moi ong tac 2l, 8 nhip. ong tac ho tr:Tay,chan (4 l,8 nhp) _Van ong c ban:Nem trung ch nam ngang +Co gii thieu vi tre ve bai van ong: tre xep thanh 2 hang ngang quay mat vao nhau. +Co lam mau ong tac lan 1.Co lam mau lan 2+ giai thch. +Co mi mot tre len lam mau. +Cho lp thc hien lan lt 2 lan: lan lt 2 tre mot se thc hien nem trung ch sau o nhay lo co ti nhat tui cat bo vao ro sau o lai nhay lo co ve hang.
DNG TH THAO ANH

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

Co chu y sa sai _Tro chi: cung thi ua xem oi nao nem trung ch nhieu nhat. _ co gii thieu cach chi cho tre chi _ Cho chau hat: ra chi vn hoa.Giao duc chau biet cham soc khong bt hoa, hai hoa.. 3.Hoi tnh: Cho tre i bo ht th nhe nhang

HAT: BANH CHNG XANH Tro chi: CAO I NGU A !


MUC CH YEU CAU CHUAN B

TO CHC HOAT ONG

Tre biet c Mu, ac iem cua non. mua xuan, ngay San tet. sach, Quan sat bau tri, rong. thi tiet o chi tre san

Cho tre chi: Cao i ngu a ! -Co hng dan tre luat chi, cach chi, ong vien tre tham gia chi oan ket nhanh nhen -Cho tre chi, phat nhng tre thua nhay lo co Cho tre hat :Banh chng xanh. Co tro chuyen vi tre ve mua xuan. Co bat nhp cho tre hat 1-2 lan, to, nhom, ca nhan len bieu dien. Cho tre chi t do vi o chi tren san

MC CH YU CU Tre biet ve, to mau, xe dan


Tr em hm nay- Th gii ngy mai

LAM THIEP XUAN CHUN B T CHC HOT NG Giay, Cho tre hat mau, ho Co hoi tre ve nhng th c trang tr
DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

tao ra nhng vao mua xuan, trong moi nha. tam thiep xuan. Cho tre lam thiep e trang tr cay mai, Ren k nang ve, ao, va e chuc mng ong ba, bo me to mau, xe trong ngay tet. dan. Co khuyen khch tre sang tao. Nhan xet Chu y nghe co san pham. hng dan Ket thuc o NXCN . th nam/6/1

VE HOA MUA XUAN


MUC CH YEU CAU CHUAN B TO CHC HOAT ONG

1/ kien thc: Tre biet ve nhieu loai hoa co nhieu loai khac nhau. 2/K nang: Hnh thanh k nang ve cac net cong, tron cho tre. -Cung co k nang tao bo cuc cho tre.
Tr em hm nay- Th gii ngy mai

-Tranh cac loai hoa. -Dung cu tao hnh, v tao hnh

Hoat ong 1: Tro chuyen ve cac loai hoa ma tre biet Nha con co trong hoa khong? o la hoa g? Con hay ke cho co nhng loai hoa ma con biet? Hoat ong 2: -Cho tre xem tranh. Hoi tre ve nhng loai hoa trong tranh. -Co hoi tre muon co c nhng bc tranh hoa ep mnh phai lam g?
DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

3/ Giao duc: Tre khong c hai hoa trong san trng, biet cham soc bao ve hoa

-Cho tre xem tranh ve ve hoa -Co hoi tre cach thc hien nhng bc tranh o. -Co hoi tre thch ve nhng loai hoa g? Hoat ong 3: To chc cho tre thc hien, co m nhac. -Co chu y bao quat, ong vien, khuyen khch tre ve sang tao. Hoat ong 4: -Nhan xet san pham: Cho tre trng bay san pham, cho tre nhan xet san pham cua mnh va cua ban. Noi len y thch cua mnh doi vi san pham. -Co nhan xet chung. -GD tre yeu quy, cham soc va bao ve hoa.

CHAM SOC CAY XANH SAN TRNG Tro chi: MEO UOI CHUOT
MUC CH YEU CAU CHUAN B TO CHC HOAT ONG

Tre biet c ch Mu, noun, li cua cong viec bnh ti nc mnh lam. Biet bao ve cay coi trong san trng

Co cung tre en cac cay xanh. _ Co phan cong tre cham soc cho cay, co va tre cung lam: nhat co, ti nc cho cay. _ Giao duc chau khong c be cay, co noi cho tre biet li ch cua cay xanh. _Biet giup bac bao ve cham soc cay.
DNG TH THAO ANH

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

-Cho tre chi: Meo uoi chuot. -Co giai thch luat chi, cach chi. Cho tre chi

MC CH YU CU Luyen k nang a hoc e nan theo y thch, tre nan c nhng vat ma tre thch. Tre nan va neu c ac iem cua vat o
NHAN XET CUOI NGAY

NAN THEO Y THCH CHUN B T CHC HOT NG at nan Cho tre hat -Mua xuan co nhieu hoa qua, co hoi tre vao nhng ngay tet co nhng loai qua g? -Co a tranh hoa qua, con vat. Tre quan sat va nhan xet ve chung va noi cac k nang nan. -Cho tre thc hien

........................................................ ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ............................................................................................................................

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

th 6/ 7/1

KE CHUYEN: S TCH BANH CHNG- BANH DAY


MUC CH YEU CAU CHUAN B TO CHC HOAT ONG

1/ Kien thc: Tre biet cac phong tuc tet truyen thong cua ngi Viet Nam. -Tre nam noi dung cau chuyen. -Nhng loai hoa qua, banh chng trong ngay tet. Biet mot so tro chi dan gian trong ngay tet. 2/ K nang: -Cung co k nang tao hnh. -Chi mot so tro chi dan gian. -Lam banh chng, banh day. 3/ Giao duc: tre biet tran trong truyen thong van hoa cua dan toc
Tr em hm nay- Th gii ngy mai

-Tranh ke chuyen. -Dung cu tao hnh. -Cay mai. -Nguyen vat lieu goi banh chng, banh tet

Hoat ong 1: Tro chuyen: Cho tre hat va van ong Sap en tet roi. Trong bai hat co nhac en ngay g? Tro chuyen ve ngay tet? Nhng mon an, hoa qua trong ngay tet. Hoat ong 2: To chc cho tre tm hieu: -Cho tre hat va van ong: Be chuc tet. -Co ke lan 1+ tranh. -Lam oan tau i xem roi: S tch banh chng banh day. -Tro chuyen ve noi dung cau chuyen. Cho tre ong kch theo cau chuyen. Hoat ong 3: -Cho tre ket thanh 5 oi. +oi 1:trang tr cay mai. oi 2:lam thiep. +oi 3:cam hoa xep qua. oi 4:lam banh chng. +oi 5:to mau tranh

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

VE SINH SAN TRNG Tro chi: MEO UOI CHUOT MUC CH YEU CAU CHUAN B TO CHC HOAT ONG

Tre biet c nhng li ch cua cong viec mnh lam. Tre biet gi gn ve sinh chung

Mu, non. San sach, rong o chi tre san

Cho tre chi: meo uoi chuot Co hng dan tre luat chi, cach chi, ong vien tre tham gia chi oan ket nhanh nhen Cho tre chi, phat nhng tre thua nhay lo co Tro chuyen ve sinh san trng Co chia tre ra thanh nhieu nhom Co phan cong moi nhom mot khu vc e lam ve sinh san trng. Tre thc hien xong cho tre ra tay Cho tre chi t do vi o chi tren san

VE THEO Y THCH
MC CH YU CU CHUN B T CHC HOT NG

-Tre biet cachve - Giaytheo tr tng tng but- mau va biet dung cac net cong, thang e tao c nhng hnh ma tre thch.
Tr em hm nay- Th gii ngy mai

Cho tre hat Chau ve ong mat tri Co hoi tre a hoc ve nhng g? Cho tre ke Cho tre neu y nh ve. Cho tre thc hien Co quan sat , nhac nh tre ve. Cho tre
DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

-Biet cach sap xep nhan xet va treo tren gia tao hnh bo cuc bc tranh va Ket thuc to mau NXCN.................... th 2/17/1

HAT: LA XANH
MUC CH YEU CAU CHUAN B TO CHC HOAT ONG

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

1,kien thc:Tre thuoc li va van ong nhp nhang bai hat. _Tre biet c cong dung cua cay xanh. 2.ky nang:Phat trien kha nang cam thu am nhac tre. 3.Giao duc: Tre biet cham soc bao ve cay xanh

- Co: trong Tro chuyen :ve cay xanh. lac. Cay c trong au? trong cay xanh e lam g? Tre:Nhac muon cho cay xanh tot ta phai lam g? cu am Hoat ong 1:Co gii thieu bai hat: La Xanh nhac,an, Co hat + m an. Co giang noi dung. trong lac.n Co hat cung vi tre,co m an chau hat hoa ung theo nhac. Co gii thieu van ong,co hat va van ong cho tre xem. Co hng dan tre van ong cung co.. Cho tre hat ket hp vi van ong.. Co mi tre bieu dien di nhieu hnh thc . _Giao duc tre li ch cua cay xanh. Hoat ong2:Co gii thieu bai hat< hat gao lang ta> Co hat + em an. Co hat va van ong cung tre. Giao duc chau phai luon biet cam n biet n cong lao cua nhng ngi a vat va e lam ra c hat lua, hat gao. Hoat ong3: _Tro chi am nhac: Cun con, Meo con, Chim go kien. Co gii thieu cach chi, luat chi. Cho tre chi 2-3 lan

NHAC LA SAN TRNG Tro chi: KEO CO


MUC CH YEU CAU
Tre biet gi gn ve sinh san trng Tr em hm nay- Th gii ngy mai

CHUAN B
Mu, non. San sach, rong.

TO CHC HOAT ONG


Cho tre chi: keo co. Co hng dan tre luat chi, cach chi, ong

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

o chi tre san

vien tre tham gia chi oan ket nhanh nhen Cho tre chi Cho tre lam ve sinh san trng. Co cho tre chia ra lam nhieu to. Moi to nhat la theo khu vc

MC CH YEU CU Tre hat va cam nhan c giai ieu bai hat. The hien cam xuc am nhac. Yeu thong va knh trong nhng chu cong nhan. Bao quan va gi gn san pham cua nghe tao ra NHAN XET CUOI NGAY ..................

BIEU DIEN VAN NGHE CHUN B T CHC HOT NG Dung cu am Cho tre hat va van ong ve mua xuan. nhac Tro chuyen ve mua xuan. To chc cho tre bieu dien Tro chuyen ve mot so ba hat() Cho ca lp bieu dien Cho tre ket thanh 4 oi Co mi tng oi len chon nhac cu va bieu dien Tre cung co hat bai: sap en tet roi. Ket thuc:

th hai/ 12/12

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

MUC CH YEU CAU

CHUAN B

TO CHC HOAT ONG

1/ Kien thc: Tre biet nhieu loai qua. Moi loai qua eu co v khac nhau. 2/K nang: tre phan biet va chon ung qua nao hat o. 3/Giao duc:Tre biet li ch cua cay xanh, biet cham soc va bao ve cay

-Mot so qua ti va hat cua chung. -Tranh ve mot so loai qua. -Dung cu tao hnh

Hoat ong 1: -Tro chuyen ve mot so loai cay cho qua va hat. -Cho tre hat va van ong bai :Qua -Cay g ch cho ta hat ma khong cho qua. -Hat dung e lam g? -Cay g cho hat va qua? -Hat co dang hnh g? -Mau sac ra sao? -Mot so loai hat an c va khong an c? Hoat ong 2: -Tre chia lam 4 nhom. -Thi nhau chon va gan qua hat cho ung vi cay. Hoat ong 3: -Tre dung hot, hat tao tranh va mot so ch cai quen thuoc

Qua trnh phat trien cua cay Tro chi: MEO UOI CHUOT
MUC CH YEU CAU
Tr em hm nay- Th gii ngy mai

CHUAN B

TO CHC HOAT ONG


DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

Cho tre chi: meo uoi chuot Tre nam bat noi Mu, -Co hng dan tre luat chi, cach chi, dung chi va chi non. ong vien tre tham gia chi oan ket nhanh thanh thao. San nhen Tre biet qua sach, Cho tre chi, phat nhng tre thua trnh phat trien cua rong. nhay lo co cay qua cac giai oan: o chi hat, mam, cay, hoa, tre san Tro chuyen: Qua trnh phat trien cua cay qua, hat. Cho tre gieo hat va trong mot so loai Cham soc, bao ve cay. cay Cho tre chi t do vi o chi tren san

MC CH YU CU Tre biet cach ve theo tr tng tng e tao c nhng hnh anh ma tre thch. Biet cach sap xep bo cuc bc tranh
NHAN XET CUOI

VE THEO Y THCH CHUN B T CHC HOT NG But ch, Cho tre hat: Chau ve ong mat tri. mau. Co hoi tre a hoc ve nhng g? Cho tre ke. Cho tre neu y nh ve Cho tre thc hien. Co quan sat, nhac nh tre ve. Ket thuc:
NGAY...

. th hai/19/12
Tr em hm nay- Th gii ngy mai DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

MUC CH YEU CAU Kien thc: Tre biet ve nhieu qua nhieu cay khac nhau: cay cao, thap, to, nho, la dai, tron, qua nhieu dang khac nhau. Ky nang: hnh thanh k nang net ve thang, tron, cong cho tre. Cung co k nang tao bo cuc cho tre. Giao duc:tre khong nhat thc an di at, khong an qua cha ra, khong hai hoa trong vn

CHUAN B

TO CHC HOAT ONG

-Tranh vn Hoat ong1: cay an Tro chuyen: cho tre hat va van ong:Vn qua. cay cua ba. -Dung cu -Gia nh con co nhng ai? Trong bai hat cua ba tao hnh. co nhng cay g? No co nhng hnh dang nh -V tao the nao? hnh -Con ma trong nhng cay g? Cho qua nh the nao? -Ngoai nhng cay o con con biet nhng cay nao na? -Cho tre mo ta ac iem. Hoat ong2:-Co to chc cho tre thc hien:Co m nhac -Cho tre xem vn cay cua ba -Con co thch ve vn cay tang ba khong? -Con se ve vn cay co nhng loai cay nao? -Cho tre xem tranh ban tho ve tang ba. -Cho tre chi: ngon tay nhuc nhch -Cho tre thc hien .Co nhac nh tre t the ngoi. -Co quan sat va gi y cho tre. Cho tre treo tranh.Cho tre hat va van ong: Ca nha thng nhau. Hoat ong 3:Nhan xet san pham.

HAT: QUA G ?
Tr em hm nay- Th gii ngy mai DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

Tro chi: RONG RAN MUC CH YEU CAU CHUAN B TO CHC HOAT ONG Tre biet c ac Mu, non. Cho tre chi: Rong ran iem cua mua San Co hng dan tre luat chi, cach xuan, ngay tet. chi, ong sach, Quan sat bau tri, vien tre tham gia chi oan ket nhanh nhen rong. thi tiet o chi tre Cho tre chi, phat nhng tre thua san nhay lo co Cho tre hat :Qua g? Co tro chuyen vi tre ve mua xuan. Co bat nhp cho tre hat 1-2 lan, to, nhom, ca nhan len bieu dien. Cho tre chi t do vi o chi tren san.

MC CH YU CU Tre hat va cam nhan c giai ieu bai hat. The hien cam xuc am nhac. Yeu thong va knh trong nhng chu cong nhan. Bao quan va gi gn san pham cua nghe tao ra

BIEU DIEN VAN NGHE CHUN B T CHC HOT NG Cho tre hat va van ong:Qua. May catset. Tro chuyen ve cac loai qua trong ngay Dung cu tet. To chc cho tre bieu dien am Tro chuyen ve mot so ba hat(). Cho ca nhac lp bieu dien Cho tre ket thanh 4 oi. Co mi tng oi len chon nhac cu va bieu dien Tre cung co hat bai: sap en tet roi. Ket thuc:

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

NXCN

th nam 20/1

BAT LIEN TUC QUA 4-5 VONG


MUC CH YEU CAU CHUAN B TO CHC HOAT ONG

Kien thc:Tre biet bat ung ky thuat qua cac vong. Ky nang:Phat trien c chan cho tre. _Tre thc hien c ky nang kheo leo, chnh xac.. Giao duc: Tre ren luyen c the bang cach tap the duc hang ngay

> Co: vong the duc,May catset, bang nhac > Tre: vong. Quan ao rong , san bai sach

+Tro chuyen: lam the nao e co mot c the khoe manh. 1.Khi ong:Tre i theo vong tron ket hp i theo cac kieu. 2.Trong ong _ Bai tap phat trien chung:co tap mau cho tre tap theo.moi ong tac 2l, 8 nhip. ong tac ho tr:Tay,chan (4 l,8 nhp) _Van ong c ban: Bat lien tuc qua 4-5 vong +Co gii thieu vi tre ve bai van ong: tre xep thanh 2 hang ngang quay mat vao nhau. Co lam mau ong tac lan 1. +Co lam mau lan 2+ giai thch.Co mi mot tre len lam mau. +Cho lp thc hien lan lt 2 lan: lan lt 2 tre nhay qua cac vong. Co chu y sa sai . + cho tre thi ua: lam cac chu tho i tm ca rot.oi nao tm c nhieu oi o se

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

thang. _Tro chi: tho va cao _ Co gii thieu cach chi cho tre chi _ Cho tre chi 2-3 lan. 3.Hoi tnh: _ Cho tre i bo ht th nhe nhang

DAO CHI VN TRNG- QUAN SAT THI TIET Tro chi: BO KHAN
MUC CH YEU CAU CHUAN B TO CHC HOAT ONG

Tre nam noi dung va tham gia thanh thao. Ren k nang chay cho tre. Kha nang thay vong cho ung. - Tre biet thi tiet mua xuan.(ma, gio, nang, am t, cam giac)

Mu, non. Cho tre chi: Bo khan Co hng dan tre luat chi, cach San chi, ong vien tre tham gia chi oan sach, ket nhanh nhen. rong. Cho tre ket oi. Cho tre chi_ o chi nhan xet ket qua. tre san. Vong co k Cho tre chi, phat nhng tre thua hieu c nhay lo co cai Tro chuyen: thi tiet mua xuan. Cho tre nhat la va lam mot so o chi bang canhva la cay. Cho tre chi t do vi o chi tren san

TRO CHI CH CAI


MC CH YU CU CHUN B T CHC HOT NG

-Tre nhan ra va phat -Ngoi nha am ung cac mat mang cac ch cai l, m, n va ch cai l, m,
Tr em hm nay- Th gii ngy mai

Cho tre hat Chu bo oi i xa Hng dan tre chi cac tro chi a

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

cach chi hng thu, n va mot thanh thao so hot hat e tre xep ch. -Tranh co t e tre to cac ch a hoc

chuan b san, trc khi chi co giai thch cach chi luat chi sau o to chc cho tre. Moi lan chi xong co cho tre phat am ch cai. Ket thuc

NXCN

.. .. . th 6/ 16/12

TH: MUA XUAN


MUC CH YEU CAU CHUAN B TO CHC HOAT ONG

1.Kien thc - Tre hieu noi dung bai th, tra li ung cau hoi 2. ky nang: - pht trin ngn ng mch lc cho tr 3. giao duc: - Giao duc tre ngoan ngon chi vui v trong ngAy tt

1/Cua Banh tranh 2/Cua at la, buoc

co: * Tro chuyen: Ve thi tiet ma xuan that, - Mua xuan thi tiet nh the nao? - Moi vat ra sao? Co gi y cho chau tra tre: li nan, * Hoat ong 1: Hat Be chuc tt. day - Cho chau xem tranh banh chng, banh day cung tro chuyen va nhan xet * Hoat ong 2: Gii thieu bi th -Co oc lan mot dien cam -Co oc lan 2 xem tranh, giang noi dung bai th . _Cho chau oc th cung co _Cho chau oc, co ch tranh ch to chau
DNG TH THAO ANH

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

oc theo _Cho chau oc thi ua di nhieu hnh thc khac nhau. _ Cho chau oc thi ua to, nhom, ca nhan. * Cho chau hat Chuc xuan * Hoat ong 3: _Cho chau am thoi theo ni dung bi th. + con va oc bai th g? Bai th noi ve mua g? Ma xuan thi tit nh th nao? Khong kh mua xuan nh th nao? *Hot ng 4:T chc cho chu vui chi cac tro chi dan gian trong ngay tet

VE SINH SAN TRNG TR Tro chi: MEO UOI CHUOT


MUC CH YEU CAU CHUAN B TO CHC HOAT ONG

Tre biet c Mu, non. -Cho tre chi: meo uoi chuot nhng li ch cua San sach, Co hng dan tre luat chi, cong viec mnh rong. cach chi, ong lam. o chi tre vien tre tham gia chi oan ket nhanh Tre biet gi gn ve san nhen sinh chung Cho tre chi, phat nhng tre thua nhay lo co Tro chuyen ve sinh san trng Co chia tre ra thanh nhieu nhom Co phan cong moi nhom mot khu vc e lam
Tr em hm nay- Th gii ngy mai DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

ve sinh san trng. Tre thc hien xong cho tre ra tay Cho tre chi t do vi o chi tren san NAN THEO Y THCH
MC CH YU CU CHUN B T CHC HOT NG

biet cach nan theo tr tng tng va biet dung cac k nang e tao c nhng hnh ma tre thch. Ren luyen cach chia at va nan

Tre

at nan

Cho tre hat Em i mau giao Co hoi tre a hoc ve nhng g? Cho tre ke Cho tre neu y nh nan. Cho tre thc hien Co quan sat , nhac nh tre nan. Cho tre nhan xet. o Ket thuc

NXCN

THI GIAN THC HIN (1 Tun ): CH : THC VT V MA XUN_CHU E NHANH: Mot so thc vat HOT NG n tr Tr chuyn Th dc sng TH HAI TH BA TH T TH NM TH SU

tro chuyen vi tre ve mot so loai rau cu qua, hoa. -GD tre biet cham soc va bao ve ve cay -1: Ho hap , 2: tay , 3: chan , 4: bung , 5:bac KHAM PHA KHOA THAN MY: HOC: -Ve von -Mot so loai PHAT TRIEN NHAN THC: PHAT TRIEN THAM MY: -Hat :La PHAT TRIEN NHAN THC:

Hot ng c ch PHAT TRIEN ch

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

cay qua

Hot ng gc

Hot ng ngoi tri V sinh n ng Hot ng chiu

an rau, cu, hoa -them bt xanh. L; N; M qua. chia nhom co 7 oi tng thanh 2 phan. *Gc phan vai:.gia nh, nau an, ban hang, ban rau, cu, qua. Gc xay dng:xay dng cong vien, hoi ch xuan. . Gc nghe thuat: ve, to mau, nan, cat, oc th. Gc sach: xem sach , ke chuyen, oc th theo chu e, thc hien v be tap to, v toan. Goc th nghiem :ti bon cay hoa,tap ong nc vao chai. Tr chuyn: -dao chi HAT:: nhat -dao chi Qua trnh Qua trnh vn la ruing san vn trng- phat trien phat trien trng- quan trng. quan sat thi cua cay cua cay. sat thi Chi: keo co. tiet Chi: cay cao Chi; cay tiet. Chi: bo khan co thap. cao co Chi: meo thap. uoi chuot. ti p tc rn cho tr c c thao t c v sinh Tro chuyen Ve theo y Tro chi am Nan ve mua thch. nhac: nghe thch xuan. tieng hat tm o vat. theo y Ve theo y thch.

NOI DUNG

YEU CAU

CHUAN B

TO CHC HOAT ONG

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

on Tro chuyen

-Tro chuyen vi tre ve mot so loai tre rau cu, qua, hoa.

Cau hoi gi y cho tre Tranh anh ve chu e. Mot so bai th, bai hat, cau chuyen ke theo chu e. -San bai: Sach, an toan. -Tac phong co va tre gon gang. -N tap the duc.

-Co to chc cho tre oc nhng bai th, bai hat, tro chi theo chu e. To chc cho tre am thoai: -Tro chuyen vi tre ve hoa cu, qua. -Giao duc tre biet yeu thng, knh trong, le phep vi moi ngi. -Hat va van ong mot so bai hat theo chu e.

-Tre tap ung ong tac va nhp nhang theo nhac -Chu y trong khi tap. -Ket hp ht The duc th nhp nhang. sang -Tre nhanh nhen, khoe manh. -Chu y trong khi tap.

Khi ong: Cho tre xep thanh 4 hang va di chuyen oi hnh theo nhac( i cac kieu i , chay cham, chay nhanh, chay cham Trong ong:Cho tre ng thanh 4 hang ngang.tap theo nhac. tay : a ra trc,len cao tay Chan :Ngi dui chn - Bng : a tay len cao, nghien ngi sang hai ben. - Bt : Tach khep chan. -Co nhc tr tp ung ng tac, ung nhc. Hi tnh:Ht th sau, nh tay nh nhang Kt thuc:im danh cho tr nht la san trng.

TEN GOC

NOI DUNG

YEU CAU

CHUAN B

TO CHC HOAT ONG

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

Goc phan vai


(Th 2 trong tam)

-Chi ca hang hoa qua, quay giai khat.

- Tre biet phan vai lam nhng cong viec vai mnh am nhan. -Tre phoi hp chi cung vi ban, khong ranh gianh o chi va anh ban. -Tre biet xay dng cong vien, cay xanh. -Phoi ket hp vi ban trong khi chi

-Mot so o dung, o chi.

Gii thieu cac goc chi va noi dung chi To chc cho tre chi. -cac ban se ong vai ngi ban hang, mua hang. -Co quan sat, gi y s sang tao cho tre Nhan xet hoat ong chi. Don o chi

Goc xay dng lap rap


(Th 3 trong tam)

-Xay dng cong vien, cay xanh.

-Cay xanh, , hoa, co, hang rao, khoi xay dng cac loai. Nhng o chi xay dng.

Gii thieu cac goc chi va

noi dung chi. Cho tre chi : Be la th xay To chc cho tre chi. Gi y s sang tao cho tre. -Xay cong vien, cay xanh. -Qua trnh chi co quan sat tre chi va tham gia chi cung tre Nhan xet hoat ong chi. Thu don o chi

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

Goc nghe thuat:


(Th 4 trong tam)

Ve, to mau, hat, cat, oc th

-Tre biet dung k nang tao hnh e ve, to mau. -Hat mot so bai hat. -Tre tao mot so o dung va o chi theo chu iem nghe nghiep.

Mot so bai hat ve thc vat va mua xuan. But, v tap to. -Tranh lo to ve thc vat va mua xuan.

Gii thieu cac goc chi va

noi dung chi. Cho tre chi : ngon tay nhuc nhch, tro chuyen ve nhng goc chi. To chc cho tre chi. -Cho tre lam nhng chu t hon xuong tng goc chi -Co quan sat, gi y giai quye tnh huong chi cho tre -Gi y va khi gi s sang tao cho tre. Nhan xet hoat ong chi. Thu don o chi
Gii thieu cac goc chi, ni

Goc hoc tap sach.:


(Th 5 trong tam)

Goc kham pha khoa

-Xem Tre biet sach, ke mot so chuyen nhan vat oc th trong truyen, theo chu oc thuoc e. th. Tre phoi hp chi cung vi ban, khong ranh gianh o chi va anh ban. Tre biet gieo Lam trong mot so th nghie hat. m gieo -Biet cham soc cay. hat.

dung chi. To chc cho tre chi -gi y va khi gi s sang tao cua tre Co gi y cho tre chi. Tm nhng nhom o vat co so lng 6 roi at the tng ng va ngc lai, noi so ung vi so lng trong pham vi 7 Nhan xet cac goc chi . Gii thieu cac goc chi, ni dung chi... Gi y, tng tng, hoat ong. Tro chuyen ve mot so o dung, vat dung va chat lieu.

Hat, giong, cay xanh, bnh

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

hoc
(Th 6 trong am)

Cham soc cay xanh

-Tre biet phoi hp cung vi ban.

ti.

Cho tre thc nghiem, kham pha. Cho tre quan sat, nhan xet Cho tre ti hoa va cham soc cay. Nhan xet cac goc chi. - Thu don o chi

TEN GOC

Goc phan vai


(Th trong tam)

NOI DUNG -Chi ban hang rau, cu, qua, gia 2 nh, nau an.

YEU CAU Tre biet phan vai lam nhng cong viec vai mnh am nhan. -Tre phoi hp chi cung vi ban, khong ranh gianh o chi va anh ban. -Tre biet xay dng cong vien, hoi ch. -Phoi ket hp vi ban trong khi chi

CHUAN TO CHC HOAT ONG B -Mot so Gii thieu cac goc chi va o noi dung chi dung, To chc cho tre chi. o chi. -cac ban se ong vai ngi ban hang, nau an, -Chi gia nh -Co quan sat, gi y s sang tao cho tre Nhan xet hoat ong chi. Don o chi -Cay xanh, , hoa, co, hang rao, khoi xay dng cac loai.
Gii thieu cac goc chi va

Goc xay dng lap rap


(Th trong tam) 3

-Xay dng cong vien, cay xanh.

noi dung chi. Cho tre chi : Be la th xay To chc cho tre chi. Gi y s sang tao cho tre. -Xay cong vien, hoi ch. -Qua trnh chi co quan sat tre chi va tham gia chi cung tre Nhan xet hoat ong chi.

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

Ve, to mau, hat, cat, oc th (Th 4 theo chu trong e. tam)

Goc nghe thuat:

-Tre biet dung k nang tao hnh e ve, to mau. -Hat mot so bai hat. -Tre tao mot so o dung va o chi

Nhng o chi xay dng. Mot so bai hat ve thc vat va mua xuan. But, v tap to.

Thu don o chi

Gii thieu cac goc chi va

noi dung chi. Cho tre chi : ngon tay nhuc nhch, tro chuyen ve nhng goc chi. To chc cho tre chi. -Cho tre lam nhng chu t hon xuong tng goc chi -Co quan sat, gi y giai quye tnh huong chi cho tre -Gi y va khi gi s sang tao cho tre. Nhan xet hoat ong chi. Thu don o chi
Gii thieu cac goc chi, ni

Goc hoc tap sach.:


(Th trong tam)

-Xem Tre biet -Tranh lo sach, ke ve mot so to chuyen nhan vat thc vat oc th trong truyen, va mua theo chu oc thuoc xuan. th. 5 e. Tre phoi hp chi cung vi ban, khong ranh gianh o chi va anh ban.

dung chi. To chc cho tre chi -gi y va khi gi s sang tao cua tre Co gi y cho tre chi. Tm nhng nhom o vat co so lng 6 roi at the tng ng va ngc lai, noi so ung vi so lng trong pham vi 7 Nhan xet cac goc chi .

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

Goc kham pha khoa hoc

Tap ong nc vao chai. Cham (Th 6 soc trong cay tam) xanh

-Tre biet mot Chai, so dung cu pheu, ong nc vao nc. chai. -Tre biet phoi hp cung vi ban. -Tre biet khong lam t v hoac giay.

Gii thieu cac goc chi, ni

dung chi... Gi y, tng tng, hoat ong. Tro chuyen ve mot so o dung, vat dung. Cho tre thc nghiem. Cho tre ong nc vao chai. Cho tre quan sat, nhan xet Cho tre ti hoa va cham soc cay. Nhan xet cac goc chi Thu don o chi

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

th hai/1/2/10

MUC CH YEU CAU


Kien

CHUAN B

TO CHC HOAT ONG

thc: Tre biet s dung cac ky nang nan c ban e nan qua. Ky nang: Ren ky nang nan : xoay tron, lan dai Giao duc: Tre biet quy trong moi ngi, biet gi gn san pham.

_Co: tranh ve cac loai qua. Mau nan cua co. at nan, _Tre: at nan, bang.

Tro chuyen:Ve cac loai qua trong ngay tet. -Tet me hay mua nhng loai trai cay nao? Co dang hnh g? Con thch an loai trai cay nao? Mau g? Co hat hay khong?... Hoat ong1: _Cho tre xem tranh qua: hoi tre ve nhng loai qua trong tranh. _Co hoi tre muon nan c qua nh the th phai nan nh the nao? _ Cho tre xem hnh mau co a nan. _ Co hng dan tre nan _ Cho tre thc hien cac thao tac xoay tron, lan dai. Hoat ong2:-Tre thc hien:Co m nhac Co chu y bao quat,ong vien tre,khuyen khch nan , ung ky nang.khuyen khch tre sang tao nhieu loai qua. Hoat ong 3: Nhan xet san pham: Cho chau trng bay san pham Cho tre nhan xet san pham cua mnh va cua ban.
DNG TH THAO ANH

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

Noi len y thch cua mnh oi vi san pham. Co nhan xet chung,tuyen dng tre. Giao duc tre: quy trong, biet n ngi trong cay QUA TRNH PHAT TRIEN CUA CAY Tro chi: CAY CAO CO THAP
MUC CH YEU CAU CHUAN B TO CHC HOAT ONG
Cho tre chi: cay cao co thap Tre nam noi Mu, dung chi va chi non. Co hng dan tre luat chi, cach thanh thao. chi, ong San vien tre tham gia chi oan ket nhanh nhen Tre biet qua sach, Co tro chuyen vi tre ve qua trnh phat trnh phat trien rong. trien cua cay xanh. cua cay qua cac o chi giai oan.(hat, tre san Cho tre gieo hat va trong mot so cay hoa. mam, cay, hoa, Cho tre chi t co vi o chi san trng. qua, hat)

TRO CHUYEN VE TET VA MUA XUAN MC CH YU CU CHUN B T CHC HOT NG Kien thc:Tre Tranh ve _cho chau chi tro chi: i ch. biet mot so ac nhng +Co gii thieu va hng dan tre chi: tre iem ac trng mon an, se mua nhng mon an , cac loai hoa qua co cua mua xuan. nhng sinh trong ngay tet. _Ky nang: tre hoat ngay +Co cung tre tro chuyen ve nhng mon biet nhan xet. tet. an nhng loai hoa qua thng co trong ngay _Giao duc:Biet tet. chuc tet moi _ Cho tre chi tro chi meo uoi chuot: co
Tr em hm nay- Th gii ngy mai DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

ngi..

cung tre cho chuyen ve nhng tro chi dan gian trong ngay tet. _Giao duc chau biet chuc tet ong ba. Ket thuc: NXCN th ba/ 20/12

MUC CH YEU CAU 1/ Kien thc: Tre biet nhieu loai rau, qua. Moi loai qua eu co v khac nhau. 2/K nang: tre phan biet va chon ung qua nao hat o. 3/Giao duc:Tre biet li ch cua cay xanh, biet cham soc va bao ve cay

CHUAN B -Mot so loai rau, cu, qua ti va hat cua chung. -Tranh ve mot so loai qua. -Dung cu tao hnh

TO CHC HOAT ONG Hoat ong 1: -Tro chuyen ve mot so loai rau, cu, qua cay cho qua va hat. -Cho tre hat va van ong bai :Qua -Cay g ch cho ta hat ma khong cho qua. -Hat dung e lam g? -Cay g cho hat va qua? -Hat co dang hnh g? -Mau sac ra sao? -Mot so loai hat an c va khong an c? Hoat ong 2: -Tre chia lam 4 nhom. -Thi nhau chon va gan qua hat cho ung

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

vi cay. Hoat ong 3: -Tre dung hot, hat tao tranh va mot so ch cai quen thuoc

Dao chi vn trng- - quan sat thi tiet Tro chi: bo khan
MUC CH YEU CAU CHUAN B

TO CHC HOAT ONG

Tre nam noi dung Mu, non. va tham gia thanh San sach, thao. rong. Ren k nang chay o chi cho tre. Kha nang ptre san thay vong cho ung. Tre biet thi tiet mua xuan.(ma, gio, nang, am t, cam giac)

Cho tre chi: Bo khan Co hng dan tre luat chi, cach chi, ong vien tre tham gia chi oan ket nhanh nhen. Cho tre ket oi. Cho tre chi_ nhan xet ket qua. Cho tre chi, phat nhng tre thua nhay lo co Tro chuyen: thi tiet mua xuan. Cho tre nhat la va lam mot so o chi bang canh va la cay.Cho tre chi t do vi o chi tren san

VE THEO Y THCH
MC CH YU CU
Tr em hm nay- Th gii ngy mai

CHUN B
DNG TH THAO ANH

T CHC HOT NG

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

Tre biet cach ve But ch, mau theo tr tng tng e tao c nhng hnh anh ma tre thch. Biet cach sap xep bo cuc bc tranh

Cho tre hat: Chau ve ong mat tri. Co hoi tre a hoc ve nhng g? Cho tre ke. Cho tre neu y nh ve Cho tre thc hien. Co quan sat, nhac nh tre ve. Ket thuc:

NXCN ..

. th nam, 22/12

MUC CH YEU CAU

CHUAN B

TO CHC HOAT ONG

1,kien thc:Tre thuoc li va van ong nhp nhang bai hat. _Tre biet c cong dung cua cay xanh. 2.ky nang:Phat trien kha nang cam thu am nhac

-Co: cay canh -Tre:Nhac cu am nhac, trong lac.n hoa

Tro chuyen :ve cay xanh. Cay c trong au? trong cay xanh e lam g? muon cho cay xanh tot ta phai lam g? Hoat ong 1:Co gii thieu bai hat: La Xanh Co hat. Co giang noi dung. Co hat cung vi tre,co cho chau hat ung theo nhac. Co gii thieu van ong,co hat va van ong cho tre xem.
DNG TH THAO ANH

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

tre. 3.Giao duc: Tre biet cham soc bao ve cay xanh

Co hng dan tre van ong cung co.. Cho tre hat ket hp vi van ong.. Co mi tre bieu dien di nhieu hnh thc . _Giao duc tre li ch cua cay xanh. Hoat ong2:Co gii thieu bai hat< hat gao lang ta> Co hat + em an. Co hat va van ong cung tre. Giao duc chau phai luon biet cam n biet n cong lao cua nhng ngi a vat va e lam ra c hat lua, hat gao. Hoat ong3: _Tro chi am nhac: Cun con, Meo con, Chim go kien. Co gii thieu cach chi, luat chi. Cho tre chi 2-3 lan

NHAT LA RUING SAN TRNG Tro chi: KEO CO


MUC CH YEU CAU
Tre biet gi gn ve sinh san trng

CHUAN B

TO CHC HOAT ONG

Mu, non. Cho tre chi: keo co. San sach, Co hng dan tre luat chi, cach rong. chi, ong o chi tre san vien tre tham gia chi oan ket nhanh nhen Cho tre chi Cho tre lam ve sinh san trng. Co cho tre chia ra lam nhieu to. Moi to nhat la theo khu vc

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

TRO CHI AM NHAC: NGHE TIENG HAT TM O VAT MC CH YU CU CHUN B T CHC HOT NG Kien thc:tre thuoc Dung cu am nhac Tro chuyen vi tre ve chu bai hat, phan biet c e. giong hat to, giong hat +Co gii thieu mot so bai nho. hat ve chu iem. On lai _Ky nang: phat trien cho tre cac bai hat a kha nang cam thu am thuoc. nhac _Co gii thieu tro chi: nghe tieng hat tm o vat. Tre hat nhng bai hat trong chu iem, chu y nghe tieng hat to, nho va tm xem o vat c dau au. Ket thuc: NXCN.. . th nam 29/12

THEM BT- CHIA NHOM CO 8 OI TNG THANH 2 PHAN

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

MUC CH YEU CAU

CHUAN B

TO CHC HOAT ONG * Tro chuyen: Ve mot so hoa n vao ngay tet - Cho chau hat bai Tet en roi - Cho chau ke nhng loai hoa c n vao ngay tet va c moi ngi mua ve chng. * Hoat ong 1: On - Cho chau em so lng xep thanh tng day xung quanh lp, em theo nhieu cach * Hoat ong 2: Them bt, chia nhom co 8 oi tng - Co xep 8 bong hoa mai cho chau em - Sau o co chia thanh 2 nhom co oi tng bang nhau - Cho chau em va co nhan xet - Sau o co chia nhom hoa mai t hn, nhom hoa ao nhieu hn. Chau em co s so sanh gia 2 nhom. * Chi ket ban * Hot ng 3: Chau thc hien - Chau lam theo s at cau hoi cua co - Co kiem tra va giup nhng ban con yeu. * Hoat ong 4: Luyen tap - Cho chau thc hien v toan - Chau cat 8 bong hoa chia dan vao 2 gio, sau o co i kiem tra. * Hat bai Mua xuan

1/ kien thc : -Tre nhan biet va chia c nhom co 8 oi tng thanh 2 phan 2/ Ky nang : -uyn k nang them, bt 3/ Giao duc : - Chau biet cat o dung ung ni quy nh

1/ Cua co :Hoa mai, hoa ao bang xop, the so 2/ Cua chau : Hoa mai, hoa ao, the so

DAO CHI VN TRNG- QUAN SAT THI TIET Tro chi: BO KHAN
MUC CH YEU CAU CHUAN B TO CHC HOAT ONG

Tre nam noi Mu, dung va tham gia non. thanh thao. San Ren k nang sach,
Tr em hm nay- Th gii ngy mai

Cho tre chi: Bo khan Co hng dan tre luat chi, cach chi, ong vien tre tham gia chi oan ket nhanh nhen.
DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

chay cho tre. Kha nang thay vong cho ung. Tre biet thi tiet mua xuan.(ma, gio, nang, am t, cam giac)

rong. Cho tre ket oi. Cho tre chi_ nhan o chi xet ket qua. tre Cho tre chi, phat nhng tre thua nhay san. lo co Vong co Tro chuyen: thi tiet mua xuan. k hieu Cho tre nhat la va lam mot so o chi c cai bang canh va la cay. Cho tre chi t do vi o chi tren san.

TRO CHI CH CAI


MC CH YU CU CHUN B T CHC HOT NG

Tre nhan ra va phat am ung cac mat ch cai l, m, n va cach chi hng thu, thanh thao

-Ngoi nha mang cac ch cai l, m, n va mot so hot hat e tre xep ch. Tranh co t e tre to cac ch a hoc

Cho tre hat Chu bo oi i xa Hng dan tre chi cac tro chi a chuan b san, trc khi chi co giai thch cach chi luat chi sau o to chc cho tre. Moi lan ch i xong co cho tre phat am ch cai. o Ket thuc

th sau/ 5/2/10

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

MUC CH YEU CAU

CHUAN B

TO CHC HOAT ONG

1/ Kien thc: tre -Dung cu thuoc li bai hat, hat am nhac. ung giai ieu bai hat. 2/K nang: hnh thanh k nang van ong theo nhac va bieu dien. 3/Giao duc: giao duc tre biet chi vi ban, nhng nhn va khong anh ban

Hoat ong 1: hat: u quay. -Cho tre chi tho ch, tho em. -Tho ch mua g e tang cho tho em? -The tho ch biet sap en mua g? Tho ch dan tho em chi nhng tro chi g? Con biet bai hat nao ban hay chi khong? -Co bat nhp cho ca lp hat 1-2 lan. Hoat ong 2: To chc cho tre hat va van ong theo nhac. -Co lam mau cho ca lp thc hien theo. -Cho tre chia thanh 3 oi: +Mi lan lt tng oi len bieu dien. +Co tang cho ca lp 1 bai hat. +Mi oi con lai len bieu dien. Hoat ong 3: Tro chi Cun con- meo conchim go kien -Co giai thichi1 luat chi, cach chi. -Cho tre chi 3-4 lan. -Phat nhng ban thua Bo luc lac -Cho ca lp hat va mua bai u quay

QUA TRNH PHAT TRIEN CUA CAY Tro chi: CAY CAO CO THAP
MUC CH YEU CAU
Tr em hm nay- Th gii ngy mai

CHUAN B

TO CHC HOAT ONG


DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

Tre nam noi dung chi va chi thanh thao. Tre biet qua trnh phat trien cua cay qua cac giai oan.(hat, mam, cay, hoa, qua, hat)

Mu, non. San sach, rong. o chi tre san

Cho tre chi: cay cao co thap Co hng dan tre luat chi, cach chi, ong vien tre tham gia chi oan ket nhanh nhen Co tro chuyen vi tre ve qua trnh phat trien cua cay xanh. Cho tre gieo hat va trong mot so cay hoa. Cho tre chi t co vi o chi san trng

Ve theo y thch
MC CH YU CU CHUN B T CHC HOT NG

Tre biet cach ve But ch, mau theo tr tng tng e tao c nhng hnh anh ma tre thch. Biet cach sap xep bo cuc bc tranh

Cho tre hat: Chau ve ong mat tri. Co hoi tre a hoc ve nhng g? Cho tre ke. Cho tre neu y nh ve Cho tre thc hien. Co quan sat, nhac nh tre ve. Ket thuc: NXCN... ..
Tr em hm nay- Th gii ngy mai DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

Th ba/ 6/1/09

MUC CH YEU CAU


1/ Kien thc: - Tre biet c nhng dau hieu ac trng cua mau xuan, quang canh, thi tiet, sinh hoat cua xa hoi 2/ ky nang : -Tre biet anh gia nhan xet. 3/ Giao duc : - Giao duc tre tnh yeu thien nhien, bao ve moi trng thien nhien

CHUAN B
1/ Cua co : Tranh ve mua xuan 2/ Cua chau : Giay A4, but ch, but mau

TO CHC HOAT ONG


* Tro chuyen: Ve thi tiet mua xuan - Co hoi chau bay gi ang mua g? Thi tiet nh the nao? - An mac nh the nao ve mua xuan? * Hat Em them mot tuoi - Co oc cau o: v ma xun * Hoat ong 1: Quan sat, am thoai tranh - Bc tranh ve canh g? Phong canh thien nhien nh the nao? - Co nhng ai trong tranh? Moi ngi ang lam g? - Tre suy ngh g ve bc tranh? - Tro chuyen theo kinh nghiem cua tre ve mua xuan a phng - Thi tiet mua xuan nh the nao? Cay coi ra sao? - Mua xuan co nhng hoa qua g? * Hoat ong 2: To chc cho chau ve hoa mua xuan, co nhan xet san pham. * Hoat ong 3: Tro chi Keo co - Chia lp 2 nhom va chi *Ket thuc:

XEM TRANH THEO CHU E Tro chi: MEO UOI CHUOT


Tr em hm nay- Th gii ngy mai DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

MUC CH YEU CAU

CHUAN B

TO CHC HOAT ONG

Tre biet c nhng Mu, non. Cho tre chi: meo uoi chuot li ch cua cong viec San Co hng dan tre luat chi, mnh lam. cach chi, ong sach, Tre biet gi gn ve rong. vien tre tham gia chi oan ket sinh chung o chi tre nhanh nhen san Cho tre chi, phat nhng tre thua nhay lo co Co cho tre xem tranh theo chu e. Co cung tre tro chuyen ve nhng bc tranh, y ngha cua tranh Cho tre chi t do vi o chi tren san VE THEO Y THCH
MC CH YU CU
Tre

CHUN B

T CHC HOT NG

biet ve But ch, mau. Cho tre neu y nh ve theo tr tng Giay. Cho tre thc hien.Co quan sat, nhac tng nhng nh tre hnh anh ma Ket thuc: tre thch. Cho tre hat: Chau ve. Biet cach sap xep Co hoi tre a hoc ve nhng g? Cho bo cuc bc tranh tre ke va to mau NHAN XET ANH GIA............................... . ..
Tr em hm nay- Th gii ngy mai DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

..

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

Cay coi, thc vat, hoa qua trong mua xuan -Cac loai qua. - Cac loai cay: cay cao, thap, than cng, mem, cay khong ruing la, cay song di nc. -Li ch cua cay

Thi tiet mua xuan -Mua xuan. -Gio. -Nang am. -Am t. -Khong kh.
TH C VAT VA MU A XUA N

Th t cac mua trong nam -Mua xuan. -Mua ha. -Mua thu. -Mua ong.

Cac phong tuc tet truyen thong Viet Nam -cac loai banh mt -Hoa qua. -Trang tr nha ca. -Vui chi giai tr le hoi a phng. -Phong tuc chuc tet.

Tr em hm nay- Th gii ngy mai

DNG TH THAO ANH

Phng gio dc n Dng Dng

Trng mm non Ka n

PHT TRIN NHN THC

PHT TRIN TC XH

Lm quen ton
Nhan biet muc ch cua phep o.

Khm ph khoa hc
Tre biet goi ten, ac

Nhan biet so lng 8, ch so 8. Them bout, chia nhom co oi tng thanh 2 phan.

iem cau tao, mau sac, ch li cua mot so loai hoa, rau, cu, qua.
Chi ban hang, nau an, the hien c tnh cam oi vi nhau, ve, to mau, oc

PHT TRIN THM M

To hnh
Tre s dung cac k nang a hoc e ve, nan, cat dan cac loai hoa qua theo chu e, ve hoa mua xuan, cat dan hoa, nan cac loai qua.

THC VAT VA MUA XUAN PHT TRIN NGN NG Van hoc: Th, truen, the gii thc vat va mua xuan: th mua xuan, hoa cuc vang; truyen s tch banh chng banh day, cay tre tram ot. LQVCV: Tre phat am ch b, d, biet to ch b, d, . PHT TRIN TH CHT Th dc
Ren luyen cho tre s

m nhc
Ht, mua cc bi ht

nhanh nhen, kheo leo trong cac hoat ong, chuyen bat bong bean phai, trai, nem trung ch name ngang, bat lien tuc 4-5 vong

Dinh dng
Cac ba an trong gia nh.

Biet gi gn VS c the va VS nha ca sach se. Biet li ch cua viec an uong u chat, ngu u
DNG TH THAO ANH

ve mua xuan, tet, the gii thc vat:mua xuan en roi, sap en tet roi, em yeu cay xanh, vn cay cua ba. Van ong, vo tay theo phach, nhp qua cac tro chi

Tr em hm nay- Th gii ngy mai