You are on page 1of 3

1) Risanjak je najstariji nacionalni park u RH?

da

ne

Gorska Hrv. ima svoje vlastito makroregionalno sredi te?

da

ne

Bijele i Samarske stijene nalaze se na Sjevernom Velebitu?

da

ne

2)Imate gradove : PLA KO, VRBOVSKO, GOSPI , OGULIN. i treba izbacit uljeza po tome koji su gdje, svi su u lici a jedan je u g.kotru.

3) Izra unaj relativnu visinu najvi e hrv. planine ako je visina najvi eg vrha Velebita, Vaganskog vrta 1757m.

4) Ovdje morate prekriziti neto ne tvrdnje. : umarstvo je razvijeno u Lici/G.kotru.

Najslabije naseljena regija gorske Hrv je Lika/G.kotar.

U gorskoj Hrv uzgajaju je industrijske/krmne kuluture, a to su ra /p enica i od vo a mandarine,banane/jabuke, ljive.

Gorska seoska naselja relativno su brojna a ku ice su raspore e ene po brdima, ta naselja su nizna/ra trkana.

Turizam u gorksoj hrv dovoljno/nedovoljno je razvijen.

Najvi e prihoda gorska hrvatska dobiva od skijali ta/plitvi kih jezera.

5)Koje uvijete za razvoj sto arastva ima gorska hrvata i jesu uvijeti iskori teni?

6)Za to je u gorksom kotru razvijena drva industrija i koja su sredi ta drvne indurstrije?

. Veliku va nost u povezivanju gorske i nizinske hrvtaske ima hrvatski____________.__________ i____________. Prije su gorksa i nizinska hrv bile povezane prevojima a sada su povezane tunelima : _____________ i __________________. Nadublji piljski ponor kojeg je izgradila rijeka dobra je _________. Gospi se razvio u ________.7)Nadopuni re enice: Karolinska cesta povezuje __________ i____________. Prva eljezni ka pruga koja je izgra ena 1873(?) povezivala je ________ i ________. (ime polja) 8)Onda karta na kojoj treba ozna it oto ac. Umjetno jezero kod Fu ina je ________. 9) povezivanje DELNICE. 11)Neka re enica kao to se vi e uzgaja ovce ili govedo isto treba prekrizit neto no. Prevoji u gorksoj hrv su ________.grad kojim se prolazi dok se ide do Rijeke. gospi . ogulin i gra ac. Turizam koj pru a kupanje po dnau a apsvanje u hladnijim predjelima je _________. PREZID-prevoj i jo ne 10)Dopunjavanje opet: Velika atrakcija su i _________ kod Gra aca.