You are on page 1of 29

CARTA ORGANISASI HAL EHWAL MURID 2012

PENASIHAT YM CG. HJH. SHARIFAH KASMANI BT. SYED AKIL ( GURU BESAR )

PENGERUSI YM CG SYED HUSNI BIN SYED MOHAMMAD ( PK HEM )

SETIAUSAHA CG. CHE MAZNAH BT. ABD. RAHMAN

BIMBINGAN & KAUNSELING CG. ARMAN B. C. MOHD RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN CG SAARINA BT MOHAMAD KANTIN SEKOLAH CG. SAARINA BT MOHAMAD SKIM PINJAMAN BUKU TEKS CG. ANISAH BT. MAMAT

DISIPLIN & PENGAWAS CG. ABD HALIM B. RANI KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM) CG. ZUNITA ARINA BT. ENDUT KEBAJIKAN / BANTUAN & BIASISWA CG WAN ROSNORAIZAN BT WAN NAWANG KIOSK PIBG CG.HJ MAHAMAD NAZURI B. M. HUSSIN

RAWATAN & KESIHATAN CG. KHAMSAH BT ABD KARIM KELAB PENCEGAHAN JENAYAH CG. ABD HALIM B. RANI RANCANGAN INTEGRASI MURID (RIMUP) CG. ARMAN B. C. MOHD KEBERSIHAN,KECERIAA N,KESIHATAN,KESEL AMATAN DAN KEBAJIKAN (5K) USTAZAH WAN SEKOLAH SELAMAT CG. ARMAN B. C. MOHD

ANTI DADAH CG. ARMAN B. C. MOHD

BILIK REHAT KONDUSIF CG. YUSWATI BT. YAHYA

GURU PENOLONG KANAN II


MUKADDIMAH Guru Penolong Kanan II bertanggungjawab kepada Guru Besar untuk mencapai Dasar Pendidikan Negera. Guru Penolong Kanan II bertanggungjawab mempertingkatkan disiplin, kebajikan pelajar dan penerapan nilai-nilai murni. 1.0 BIDANG TUGAS

1.1

Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar dan Guru Penolong Kanan 1 Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam pengurusan dan pentadbiran hal ehwal murid Membantu Guru Besar dalam pentadbiran sidang petang bagi sekolah yang mempunyai sidang petang Membantu Guru Besar menyelia dan menilai Hal Ehwal Murid Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah

1.2 1.3

1.4

1.5 1.6

2.0

SENARAI TUGAS 2.1 DISIPLIN 2.1.1 Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai murni kepada sekolah Memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan tatatertib dan salah laku Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes salah laku murid Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan salah laku pelajar Guru Penasihat Lembaga Pengawas Sekolah

2.1.2

2.1.3 2.1.4

2.1.5

2.2

BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2.2.1 Merancang dan menyelaras perlaksanaan program bimbingan dan kaunseling Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling murid dan menyediakan laporan yang diperlukan dari masa ke semasa Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orientasi kepada murid-murid baru

2.2.2

2.2.3

2.3

KESIHATAN DAN KEBAJIKAN MURID 2.3.1 Menguruskan kemudahan rawatan murid dijalankan dengan sempurna dan mengemaskini rekod rawatan Mempastikan program-program kesihatan murid dijalankan dengan sempurna dan mengemaskini rekod rawatan Menyelaraskan penyeliaan yang berkaitan dengan kantin sekolah

2.3.2

2.3.3

2.3.4

Menyelaraskan segala aktiviti kesihatan dan kebersihan selari dengan Program Sekolah Sihat Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Rancangan Makanan Tambahan, Projek Susu Sekolah (PSS) dan lain-lain rancangan bnatuan dan kebajikan murid Memastikan segala langkah-langkah keselamatan murid semasa berada di sekolah sentiasa diutamakan

2.3.5

2.3.6

2.4

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 2.4.1 2.4.2 Menyelaras pengeluaran, pengambilan, pengagihan buku dan hapuskira Mengurus kutipan-kutipan mengawal bilik SPBT data, mengawal buku-buku stok dan

2.4.3

Menyediakan anggaran belanjawan mengurus Skim Pinjaman Buku Teks

2.5

KECERIAAN, KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN 2.5.1 Membantu dalam merancang dan menyediakan program bagi keindahan dan kebersihan sekolah Membantu menyelia program Sekolah Sihat dan Ops Toharah Merancang langkah-langkah keselamatan bersama Guru Besar Bersama-sama dengan Guru Besar merancang dan melaksanakan Latihan Mencegah Kebakaran / Latihan Kebakaran dan kegiatan seumpamanya Mengadakan Kawad Kecemasan

2.5.2 2.5.3 2.5.4

2.5.5

2.6

PENTADBIRAN 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 Mengurus dan mengemaskini Rekod Pendaftaran Murid Menyemak buku Daftar Kedatangan Harian sidang pagi dan petang Menguruskan kemasukan dan penempatan murid Mengurus pertukaran murid Mengurus surat akuan, Sijil-sijil murid, Sijil Berhenti Sekolah dan suratsurat pengesahan Menyemak buku kemajuan murid (Buku PKBS) dan kad markah Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah

2.6.6 2.6.7

2.7 2.8

PENGAWASAN ASRAMA (Jika ada) TUGASAN LAIN 2.8.1 2.8.2 Menganggotai Jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari masa ke semasa Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari masa ke semasa

JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID OBJEKTIF Objektif penubuhan Jawatankuasa ini adalah sebagaimana dalam Pekeliling kementerian Pendidikan Malaysia K.P. (BS) 8591/Jld.11/(16) bertarikh 10 Oktober 1983 dan Pekeliling JCG. P.T.3606/(109) bertarikh 12 November 1983. 1.0 JAWATANKUASA DISIPLIN DAN LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH 1.1 Objektif 1.1.1 Untuk memantapkan tahap disiplin murid-murid sekolah ini 1.1.2 Mendidik murid supaya mematuhi peraturan-peraturan sekolah 1.1.3 Membimbing pengawas sekolah untuk mengawasi salahlaku murid Bidang Tugas 1.2.1 Bertanggungjawab kepada Guru Besar sebagai Guru Lembaga Pengawas Sekolah 1.2.2 Menjadi pembimbing kepada Lembaga Pengawas dan bertanggungjawab kepada lembaga tersebut :a. Pemilihan dan perlantikan anggota Lembaga Pengawas menurut peraturan yang ditetapkan b. Menyusun atur jadual bertugas pengawas-pengawas c. Menyediakan butiran tanggung jawab pengawas dan panduan tugas d. Menyediakan buku catatan bertugas dan menyemak laporan pengawas seminggu sekali e. Menghadiri dan membimbing mesyuarat Lembaga Pengawas Sekolah 1.2.3 Menyediakan senarai peraturan-peraturan sekolah dan disebarkan kepada tiap-tiap papan kenyataan kelas dan papan kenyataan umum 1.2.4 Memerhatikan tingkah laku murid dan mengenalpasti langkah-langkah yang sesuai untuk mengatasi salah laku murid-murid 1.2.5 Menghubungi Guru Besar untuk memanggil guru-guru bagi membincangkan masalah disiplin dan menetapkan peranan mereka. Semua guru adalah Guru Disiplin 1.2.6 Merekodkan maklumat salah laku murid ke dalam buku laporan salah laku murid yang telah disediakan 1.2.7 Menghantar maklumat salah lakumurid kepana JCG untuk perhatian Bahagian Hal Ehwal Murid sebanyak 3 kali 2.0 JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) 2.1 Objektif 2.1.1 Untuk memastikan semua murid-murid yang layak mendapat buku teks 2.1.2 Untuk menyusun tugas-tugas pengurusan buku teks dengan kemas dan sistematik 2.2 Bidang Tugas 2.2.1 Menerima buku teks yang dihantar ke sekolah dan memprosesnya 2.2.2 Menyiapkan borang-borang SPBT G untuk diagihkan kepada Guru Kelas 2.2.3 Mengagihkan buku-buku teks kepada murid pada awal tahun

1.2

2.2.4

Menyediakan fail-fail tertentu untuk menyimpan rekod-rekod pengurusan buku teks 2.2.5 Mengemaskini stok buku teks 2.2.6 Sekali-sekali memeriksa buku-buku teks yang dipinjamkan kepada murid-murid dari segi penjagaan keselamatan buku 2.2.7 Menerima pembayaran ganti rugi buku teks yang hilang atau sengaja dirosakkan dan mengeluarkan resit kepada bayaran tersebut 2.2.8 Memastikan keselamatan buku teks daripada bencana alam seperti banjir, kebakar, dimakan anai-anai dan sebagainya 2.2.9 Melaporkan kepada Guru Besar bilangan buku teks dan perlu diganti 2.2.10 Menyediakan laporan penuh tentang keperluan buku teks dan menyempurnakan butiran-butiran untuk dikemukakan kepada Biro Buku Teks Kementerian Pendidikan

3.0

JAWATANKUASA KESIHATAN / RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) / PROJEK SUSU SEKOLAH (PSS) 3.1 OBJEKTIF 3.1.1 Mempastikan supaya kesihatan murid dapat diawasi sentiasa 3.1.2 Memberi kerjasama sepenuhnya kepada Pasukan Kesihatan Unit Kesihatan Sekolah Kementerian Kesihatan 3.1.3 Dapat menyusun atur atruktur tugas dalam pengurusan Rancangan Makanan Tambahan dan Projek Susu Sekolah 3.2 BIDANG TUGAS 3.2.1 Menyusun dan menyimpan kad / buku laporan kesihatan 3.2.2 Bekerjasama sepenuhnya kepada Pasukan Kesihatan Unit Kesihatan Sekolah Kementerian Kesihatan untuk menyediakan tempat / bilik rawatan apabila unit tersebut membuat lawatan 3.2.3 Mengisi butiran maklumat murid Tahun 1 ke dalam buku laporan kesihatan (buku biru) 3.2.4 Menyediakan borang maklumat keluarga dan menjalankan tanggungjawab memilih murid-murid yang akan menyertai RMT 3.2.5 Melantik jawatankuasa mengelola dengan :- Mendapatkan kerjasama guru-guru secara bergilir-gilir - Mendapatkan kerjasama dari pekerja-pekerja untuk kemudahan tempat menyediakan makanan 3.2.6 Melantik pengawas-pengawas RMT 3.2.7 Mempastikan bahawa daftar nama murid yang menerima rancangan ini dicatat setiap hari

4.0

JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH 4.1 OBJEKTIF 4.1.1 Supaya peraturan dam disiplin di kantin dapat diawasi dan ditingkatkan 4.1.2 Mengawasi dan berusaha menjaga dan mencantikan serta mengindahkan kantin pada tahap yang memuaskan 4.2 BIDANG TUGAS 4.2.1 mengawasi peraturan-peraturan kantin berjalan mengikut yang ditetapkan dalam perjanjian kantin sekolah 4.2.2 Mengawasi pengusaha kantin tentang kesihatan dan kebersihan pekerjapekerja kantin 4.2.3 Memastikan pangusaha dan semua pekerja kantin telah memeriksa kasihatan mereka dan telah memiliki surat akuan kesihatan dari doktor / klinik 4.2.4 Melaporkan kepada pentadbir mengenai apa-apa yang tidak berpuas hati tentang kantin 4.2.5 Berbincang dengan pengusaha kantin mengenai keceriaan dan kebersihan kantin dari masa ke semasa 4.2.6 Mempastikan pengusaha kantin membasuh dan mengelap lantai sekurang-kurangnya dua minggu sekali dan menyapu lantai setiap hari

4.2.7 4.2.8 5.0

Bekerjasama dengan Jawatankuasa Disiplin dalam mengawasi murid di kantin Dan lain-lain perkara yang berbangkit yang perlu diambil kira tindakan semerta dari masa ke semasa

JAWATANKUASA KEBAJIKAN MURID 5.1 OBJEKTIF 5.1.1 Supaya kabajikan murid diambil perhatian sentiasa 5.1.2 Supaya murid-murid miskin dan anak yatim dapat diambil perhatian dan tindakan membantu sewajarnya 5.2 BIDANG TUGAS 5.2.1 Mengadakan mesyuarat berkenaan kebajikan murid 5.2.2 Mengutip data mengenai murid miskin dan murid yatim 5.2.3 Menguruskan bantuan yang disediakan untuk murid miskin dan murid yatim 5.2.4 Berikhtiar untuk mendapatkan sumber bantuan kepada murid miskin dan murid yatim dengan bantuan PIBG 5.2.5 Berunding dengan waris murid-murid sekiranya berlaku satu-satu kes yang perlu diselesaikan

6.0

JAWATANKUASA PENDAFTARAN MURID 6.1 BIDANG TUGAS 6.1.1 Merekodkan pendaftaran murid Tahun 1 ke dalam buku daftar kemasukan murid sekolah (Guru Kelas) 6.1.2 Menguruskan pendaftaran murid yang baru bertukar masuk (Guru Kelas berkenaan) 6.1.3 Menyemak semula buku jadual kedatangan murid dan menyempurnakan segala butiran yang diperlukan JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING 7.1 BIDANG TUGAS 7.1.1 Mengenalpasti murid yang memerlukan bimbingan dan kaunseling 7.1.2 Menyelesaikan masalah murid mengenai kemiskinan dan salah laku 7.1.3 Mengenal pasti murid yang menghadapi masalah akibat kepincangan dan perpisahan ibu bapa atau keluarga 7.1.4 Memberi bimbingan dan semangat belajar kepada murid yatim yang serba kekurangan dan masalah murid keluarga berpisah 7.1.5 Lain-lain hal yang perlu diberikan bimbingan semasa kepada murid yang memerlukannya

7.0

PANDUAN TUGAS GURU BERTUGAS MINGGUAN / HARI 1. Perhimpunan Murid Mengawas perhimpunan ,murid-murid pada waktu pagi / tengahari dan juga pada bilabila masa perlu perhimpunan diadakan 2. Kesihatan / Rawatan Murid Mengurus murid sakit yang memerlukan rawatan ke klinik untuk menghantar pulang ke rumahnya mengikut mana yang perlu dengan memberitahu Guru Besar terlebih dahulu 3. Keselamatan Jalanraya Mengawas keselamatan murid-murid menyeberangi jalan pada waktu datang dan pulang dengan bantuan pekerja sekolah 4. Kebersihan Mengawasi kebersihan kawasan sekolah, bilik darjah dan sekitar kawasan kantin, kemudahan melaporkan jika perlu 5. Disiplin Memerhati dan mengawal disiplin murid. Pada waktu free, guru bertugas hendaklah meronda sekali sekala mengawasi tingkahlaku murid dan mengambil tindakan semerta ke atas salah laku kecil 6. Pengawas Sekolah

Memerhati dan menegur / membimbing pengawas-pengawas yang sedang bertugas mengikut peraturan sebagaimana yang telah diatur oleh Guru Besar atau Guru Disiplin 7. Pengumuman Menyampaikan pengumuman kepada murid-murid mengenai maklumat semasa melalui alat siaraya sekolah atau pengumuman dari kelas ke kelas 8. Kebenaran Memberi kebenaran murid-murid meninggalkan / keluar dari kawasan sekolah dengan menandatangani borang Kebenaran Meninggalkan Sekolah 9. Orang Luar Mengawasi orang-orang luar yang mendapati memasukki kawasan sekolah dan mengambil tindakan sewajarnya jika dicurigai dan memaklumkan kepada Guru Besar 10. Kejadian Luar Biasa Memerhatikan kejadian luar biasa yang berlaku. Selidik kejadian tersebut dan laporkan kepada Guru Besar 11. Merekod Buku Laporan Harian Guru Bertugas harian hendaklah menulis laporan bertugas pada hari itu dengan mengisi butiran yang dikehendaki TUGASAN HARIAN GURU BERTUGAS PANDUAN BERTUGAS 1. Berada di dalam kawasan sekolah 10 minit lebih awal dan pulang setelah berpuashati murid-murid telah meninggalkan kawasan sekolah 2. Mengawasi sekolah keseluruhannya pada hari bertugas 3. Bertanggungjawab memastikan loceng sekolah berbunyi ketika :3.1 Masuk Belajar 3.2 Rehat 3.3 Masuk selepas rehat 3.4 Bersurai 3.5 Pertukaran waktu 3.6 Kecemasan 4. Bertanggungjawab sepanjang masa:4.1 Semasa berbaris / perhimpunan 4.2 Mengawasi disiplin murid 4.3 Mengawas kebersihan kawasan dan bangunan sekolah 4.4 Mengurus murid-murid yang mendapat sakit / kemalangan / kecederaan dan sebagainya 4.5 Mempastikan murid-murid mempunyai perlakuan yang betul semasa di kantin 4.6 Menentukan peraturan sekolah dipatuhi 4.7 Murid tiba di sekolah pada waktunya 4.8 Tiada murid yang merayau-rayau ketika kelas berjalan 4.9 Memastikan murid-murid tidak keluar dari kawasan sekolah waktu rehat kecuali atas sebab-sebab yang telah diberi kebenaran 4.10 Memastikan setiap murid mengutip sampah pada hari yang ditetapkan 5. Menulis jadual latihan kakurikulum di papan kenyataan 6. Mengambil tahu segala peristiwa yang berlaku di sekolah serta merekodnya ke dalam buku rekod harian 7. Memberi penerangan, nasihat, arahan semasa perhimpunan 8. Membuat laporan kepada Guru Besar sekiranya ada sesuatu perkara yang berlaku, perlu untuk tindakan segera 9. Menguruskan murid sakit dan menghantar ke klinik (jika perlu) 10. Pada hari Ahad :10.1 Memastikan murid beratur dengan baik 10.2 Memastikan semua guru berada di tempat perhimpunan 10.3 Menyediakan kerusi tempat duduk bagi guru dan menghantar semula pada tempat asal 10.4 Sebelum Guru Besar berucap, guru pengawas pada minggu lepas hendaklah berucap dahulu dengan apa yang berlaku sepanjang minggu bertugasnya 8.0 JAWATANKUASA SU 8.1 OBJEKTIF 8.1.1 Untuk melahirkan suasana sekolah yang harmoni

8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 8.2

Untuk mewujudkan budaya disiplin yang baik dan aman Untuk melahirkan sikap kerjasama, tolenrasi dan kasih sayang antara guru dan guru, guru dan murid, murid dan guru dan murid dan murid Untuk melahirkan insan yang bertanggungjawab, hormat menghormati, berwibawa dan berdedikasi Untuk menanam sikap bersih dan cintakan kebersihan supaya boleh menjadikan kebersihan sebagai satu amalan cara hidup Untuk menjadikan semua warga sekolah lebih beramanah dan sentiasa menepati masa Untuk mewujudkan semua warga sekolah yang mengutamakan kesantunan berbahasa dalam penggunaan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Ke arah mencapai hasrat menjadikan sekolah ini sebagai sekolah contoh

ASPEK-ASPEK BUDAYA SEKOLAH PENYAYANG 8.2.1 Di antara aspek-aspek Budaya Sekolah Penyayang yang patut diambil kira dan dinilai : Toharah Kebersihan Keselamatan Penggunaan Kemudahan Keselesaan Keindahan Hormat menghormati Bekerjasama Bertanggungjawab Perpaduan Kemesraan Keadilan Semangat Belajar Berwawasan Kesantunan Berbahasa BIDANG TUGAS Adalah terletak di bawah bidang tugas guru-guru berkenaan di dalam jawatankuasa kecil masing-masing di dalam Pengurusan Hal Ehwal Murid dan Pengurusan Kokurikulum

8.3

9.0

JAWATANKUASA PELAKSANAAN SKIM BANTUAN TUISYEN. OBJEKTIF - Untuk memberi kelas bimbingan tambahan kepada murid miskin yang lemah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu , Matematik, Sains dan Bahasa Inggeris bagi membolehkan mereka menguasai kemahiran asas dalam mata pelajaran berkenaan. BIDANG TUGAS 1. Menubuhkan Jawatankuasa SBT yang dipengerusikan oleh Guru Besar, ahlijawatankuasanya terdiri daripada guru sekolah ,guru SBT dan boleh meliputi wakil daripada PIBG. 2. Menyedia dan menyelenggara senarai nama guru dan murid mengikut mata pelajaran. 3. Menyediakan jadual waktu SBT 4. Pemantauan keatas kelas dan menghantar laporan kepada pihak Jabatan ( PPD/ JCG ) 5. Merekod kehadiran murid semasa kelas SBT. 6. Merekod tentang pengajaran dan pembelajaran ( Tajuk dan aktiviti ) 7. Merekod pencapaian murid SBT.

10.

JAWATANKUASA PELAKSANA KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN. OBJEKTIF - Memberi bantuan kepada pelajar miskin dalam bentuk kewangan untuk membantu ibubapa @ penjaga dalam membiayai persekolahan anak-anak mereka BIDANG TUGAS 1. Mengenal pasti murid yang layak menerima bantuan mengikut kriteria yang ditatapkan oleh pekeliling. 2. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa pemilihan murid layak menerima bantuan Kwamp 3. Menghantar nama calon kepada PPD /JCG untuk diproses 4. Mengagih bantuan kepada murid yang layak apabila peruntukan dari jabatan diterima

KERAMAIAN MURID SEHINGGA NOVEMBER 2011


TAHUN PRA SEKOLAH TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 JUMLAH TAHUN TAHUN 1 LELAKI PEREMPUAN JUMLAH

MURID RMT 2012 LELAKI PEREMPUAN JUMLAH

TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 JUMLAH MURID KWAPM TAHUN TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 JUMLAH TAHUN TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 JUMLAH TAHUN TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 JUMLAH LELAKI PEREMPUAN JUMLAH

MURID YATIM LELAKI PEREMPUAN JUMLAH

MURID DOKTOR MUDA LELAKI PEREMPUAN JUMLAH

JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID


PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II NAIB PENGERUSI III Kokurikulum ) SETIAUSAHA AJK Pengawas : : : : YM Pn. Hjh Syarifah Kasmani bt Syed Akil YM Cg. Syed Husni bin Syed Mohammad Cg. Hjh Azaha Rohana bt Salleh Cg. Tan Soh Peng : : Cg. Che Maznah bt Abd. Rahman Cg. Abd Halim b. Rani Cg. Anisah bt Mamat Cg. Arman b. C. Mohd ( ( ( ( Guru Besar ) Penolong Kanan II ) Penolong Kanan I ) Penolong Kanan - Disiplin dan - SPBT -

Bimbingan dan Kaunseling

Cg. Saarina bt Mohamad Sekolah Kebajikan Kesihatan & Keceriaan Sekolah Sekolah Selamat Cg. Wan Rosnoraizan bt Wan Nawang Cg. Khamsah bt Abd Karim

- Kantin - Rawatan &

Cg. Hjh Wan Mardhiah bt Wan Muhammad - Kebersihan Cg. Arman b. C. Mohd Cg. Saarina bt Mohamad Ustazah Wan Nur Hidayah bt Wan Pauzi Cg. Azeman b Awang Cg. Arman b. C. Mohd Cg. Zunita Arina bt Endut Cg. Arman b. C. Mohd - RMT - 5K - Peralatan - Pendidikan - KWAMP -

dan Perabot dan Pencegahan dadah RIMUP

JAWATANKUASA DISIPLIN & PENGAWAS PENGERUSI : Cg. Abd Halim bin Rani SETIAUSAHA : Cg. Hjh Fatma bt Mohd Dom AJK : Cg. Muslimah bt Razak Alwi @ Harun Cg. Hj Mahamad Nazuri bin M. Hussin Zunita Arina bt Endut Ustazah Akmal bt Mat Tahir JAWATANKUASA BIMBINGAN & KAUNSELING PENGERUSI : Cg. Arman bin C. Mohd SETIAUSAHA : Cg. Salina bt Mohamad AJK : Cg. Ahmad Faizal bin Rani Ustazah Wan Nur Hidayah bt. Wan Pauzi Ustazah Nazirah bt. Mohd Yusof @ Siti Fatimah bt. Zakaria JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS PENGERUSI : Cg. Anisah bt Mamat SETIAUSAHA : Cg. Hjh Zubaidah bt Hj Endut AJK : Semua Guru Kelas Semua Penyelaras kelas

Cg. Suryani bt Cg.

Ustazah Arina

JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN ( RMT ) PENGERUSI : Cg. Saarina bt Mohamad SETIAUSAHA : Cg. Rosmaiza bt Abd. Rahman AJK : Cg. Azlina bt Alias Cg. Zaidon bin Abu Bakar Cg. Ahmad Faizal bin Rani JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH PENGERUSI : Cg. Saarina bt Mohamad SETIAUSAHA : Cg. Khamsah bt Abd. Karim AJK : Cg. Zuzaini bt Abd. Aziz Alwi Cg. Hjh Zubaidah bt Endut Rahman JAWATANKUASA KIOSK KELAB GURU PENASIHAT : Guru Besar PENGERUSI : PK HEM SETIAUSAHA : Cg.Hj Mahamad Nazuri b. Hussain

Cg. Suriani bt Ustaz Zulkifli bin A.

AJK Mamat

Cg. Hjh Zubaidah bt Hj. Endut Cg. Ahmad Faizal bin Rani

Cg. Anisah bt

JAWATANKUASA KEBERSIHAN, KEBAJIKAN ( 5 K ). PENGERUSI : SETIAUSAHA : AJK Sekolah ) dan Keceriaan ) Pencegahan Dadah,

KECERIAAN,KESIHATAN, KESELAMATAN DAN Ustazah Wan Nur Hidayah bt Wan Pauzi Cg. Yuswati bt Yahya Cg. Khamsah bt Abd Karim ( Guru Kesihatan Cg.Hjh Wan Mardhiah bt Wan Muhammad ( Kebersihan Cg. Arman b C. Mohd Sekolah Selamat ) Cg. Zunita Arina bt Endut Cg. Anisah bt Mamat Cg. Saarina bt Mohamad ( Pendidikan & ( KWAMP ) ( SPBT ) ( RMT & Kantin

) & Bantuan ) Jenayah ) JAWATANKUASA KAUNSELING PENGERUSI SETIAUSAHA AJK Rahman

Cg. Wan Rosnoraizan bt Wan Nawang ( Kebajikan Cg. Abd Halim b. Rani ( Kelab Pencegahan

PENDIDIKAN & PENCEGAHAN DADAH ( Prog. PINTAR ) / : Cg. Arman bin C. Mohd : Cg. Salina bt Mohamad Cg.Khamsah bt Abd Karim Cg. Abd Halim Mohd Rani

Cg. Che Maznah bt Abd

JAWATANKUASA PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU PENGERUSI : Cg.Rahani bt Ramli SETIAUSAHA : Cg. Rosmaiza bt Abd Rahman AJK : Semua guru Tahun Satu JAWATANKUASA KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN ( KWAMP ) PENGERUSI : YM Hjh Syarifah Kasmani bt Syed Akil ( Guru Besar ) TIMBALAN PENGERUSI : YM Syed Husni bin Syed Mohammad ( PK HEM ) NAIB PENGERUSI I : Cg. Hjh Azha Rohana bt Salleh ( PK Pentadbiran ) NAIB PENGERUSI II : Cg. Tan Soh Peng ( PK Kokurikulum) SETIAUSAHA : Cg. Zunita Arina bt. Endut AJK : Ustazah Nor Sinara bt. Yusof Pn. Wan Zawiah bt. Wan Awang ( Pembantu Tadbir) En. Mohd Saberi b. Muda ( YDP PIBG ) En. Afillah b. Mohd ( NYDP PIBG ) Guru Penyelaras Tahun 1 hingga 6 Semua Guru Kelas JAWATANKUASA RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP ) PENGERUSI : YM Hjh Syarifah Kasmani bt Syed Akil ( Guru Besar ) TIMBALAN PENGERUSI : YM Syed Husni bin Syed Mohammad ( PK HEM ) NAIB PENGERUSI I : Cg. Hjh Azha Rohana bt Salleh ( PK Pentadbiran ) NAIB PENGERUSI II : Cg. Tan Soh Peng ( PK Kokurikulum) SETIAUSAHA : Cg. Arman b. C. Mohd. ( Guru Bimbingan ) AJK : Cg. Salina bt. Mohamad Pn. Wan Zawiah bt. Wan Awang ( Pembantu Tadbir) En. Mohd Saberi b. Muda ( YDP PIBG ) En. Afillah b. Mohd ( NYDP PIBG )

Guru Penyelaras Tahun 4, 5 dan 6

JAWATANKUASA PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT PENGERUSI : YM Hjh Syarifah Kasmani bt Syed Akil Besar ) TIMBALAN PENGERUSI : YM Syed Husni bin Syed Mohammad HEM ) NAIB PENGERUSI I : Cg. Hjh Azha Rohana bt Salleh Pentadbiran ) NAIB PENGERUSI II : Cg. Tan Soh Peng Kokurikulum) SETIAUSAHA : Cg. Khamsah bt Abd Karim & Kesihatan ) PENOLONG SETIAUSAHA : Cg. Arman b. C. Mohd. Bimbingan ) AJK : En. Mohd Saberi b. Muda PIBG ) En. Afillah b. Mohd ( NYDP PIBG ) ( Jururawat Pergigian ) Kesihatan ) Kebersihan dan Keceriaan ) Kantin Sekolah ) Vitamin 1 Malaysia )

( Guru ( PK ( PK ( PK ( Unit Rawatan ( Guru ( YDP

( Jururawat Cg. Hjh Wan Mardhiah bt Wan Muhammad ( Unit Cg. Saarina bt Mohamad Ustazah Arina @ Siti Fatimah bt Zakaria ( Unit RMT dan ( PSS /

JAWATANKUASA PASUKAN BEBAS DENGGI PENGERUSI : YM. Hjh Syarifah Kasmani bt Syed Akil ( Guru Besar ) TIMBALAN PENGERUSI : YM Syed Husni bin Syed Mohammad ( PK HEM ) NAIB PENGERUSI I : Cg. Hjh Azha Rohana bt Salleh ( PK Pentadbiran ) NAIB PENGERUSI II : Cg. Tan Soh Peng ( PK Kokurikulum) SETIAUSAHA : Cg. Khamsah bt Abd. Karim ( Unit Rawatan & Kesihatan ) PENOLONG SETIAUSAHA : Cg. Arman b. C. Mohd. ( Guru Bimbingan & Kaunseling ) : Cg. Hjh Wan Mardhiah bt Wan Muhammad ( Unit Kebersihan dan Keceriaan ) : Cg. Wan Rosnoraizan bt Wan Nawang ( Unit Kebajikan dan Bantuan ) : Semua Pekerja Sekolah Kerajaan dan Swasta

JAWATANKUASA KELAN PENCEGAHAN JENAYAH ( KPJ ) PENASIHAT : YM. Hjh Syarifah Kasmani bt Syed Akil ( Guru Besar ) PENGERUSI : YM Syed Husni bin Syed Mohammad ( PK HEM ) TIMBALAN PENGERUSI : Cg. Tan Soh Peng ( PK Kokurikulum) SETIAUSAHA : Cg. Abd Halim b. Rani ( Ketua Guru Disiplin ) AJK : Cg. Azeman b. Awang ( Guru Penasihat KPJ ) Cg.Hjh. Fatma bt. Mat Dom ( Ketua Guru Pengawas Sekolah ) Cg. Arman b. Che Mohd ( Unit Bimbingan dan Kaunseling ) Tn. Hj. Sabri bin Muda ( Pengerusi PIBG ) Pegawai Perhubungan Polis ( Balai Polis Gong Badak) Ketua Panitia Bahasa Melayu Ketua Panitia Agama Islam Ketua Murid Lelaki Ketua Murid Perempuan JAWATANKUASA RAWATAN DAN KESIHATAN PENGERUSI : Cg.Khamsah bt Abd. Karim NAIB PENGERUSI : Ustazah Wan Nur Hidayah bt Wan Pauzi AJK : Cg. Hjh Fatma bt Mat Dom Mat Tahir Ustazah Nor Sinara bt Yusof Alwi

Cg. Akmal bt Cg. Suryani bt.

JAWATANKUASA KEBERSIHAN DAN KECERIAAN PENGERUSI : Cg. Hjh Wan Mardhiah bt Wan Muhammad SETIAUSAHA : Ustazah Nazirah bt Mohd Yusof AJK : Ustazah Nor Sinara bt Yusof AJK Kantin Penyelaras Tahun 1,2,3,4,5,6 AJK RMT Penyelaras Bilik-Bilik Khas Pengusaha Kantin AJK Bilik Guru AJK Surau Pekerja Sekolah

JAWATANKUASA KEBAJIKAN DAN BANTUAN PENGERUSI : Cg Wan Rosnoraizan bt Wan Nawang SETIAUSAHA : Ustazah Zainah bt Mat AJK : Ustazah Nor Hayati bt. Mukhtar Ustazah Wan NurHidayah bt Wan Pauzi Semua Guru Kelas KELAB BUKU TEKS PENGERUSI : SETIAUSAHA AJK Cg Anisah bt Mamat : Ustazah Nor Sinara bt Yusoff : Semua Guru Kelas

JAWATANKUASA SURAU PENGERUSI : Ustazah Nor Sinara bt Yusoff SETIAUSAHA : Ustazah Nabong bt Mat AJK : Ustazah Nor Hayati bt. Mukhtar

Ustazah Wan NurHidayah bt Wan Pauzi Ustazah Zainah bt Mat Ustazah Arina @ Siti Fatimah bt Zakaria JAWATANKUASA SUSU 1 MALAYSIA DAN VITAMIN 1 MALAYSIA PENYELARAS : Ustazah Arina @ Siti Fatimah bt Zakaria SETIAUSAHA : Ustazah Nabong bt Mat AJK : Ustazah Nor Hayati bt. Mukhtar Ustazah Zainah bt Mat Cg Saarina bt Mohamad Cg Suryani bt Alwi

JAWATANKUASA PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) PENGERUSI : Cg. Arman bin C. Mohd SETIAUSAHA : Cg. Salina bt Mohamad AJK : Cg. Ahmad Faizal bin Rani Ustazah Wan Nur Hidayah bt. Wan Pauzi Ustazah Nazirah bt. Mohd Yusof @ Siti Fatimah bt. Zakaria

Ustazah Arina

JADUAL GURU BERTUGAS HARIAN RMT & KANTIN 2012 MINGGU


MINGGU 1 (03.01.2012 -05.01.2012 PERHIMPUN AN MINGGUAN

TARIKH
03.01.20 12 SELASA 04.01.20 12 RABU 05.01.20 12 KHAMIS

GURU BERTUGAS
CG MOHD SHAHIRUDDIN USTAZAH ZAINAH USTAZAH WAN NUR HIDAYAH CG ZAIDON @ MOHAMMAD CG HJH ZUBAIDAH USTAZAH ARINA @ SITI FATIMAH

TEMA
BAIK HATI RASIONAL KASIH SAYANG

TERAS PPIP
MEMBINA NEGARA BANGSA

MINGGU 2 (08.01.2012 12.01.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN

08.01.20 12 AHAD 09.01.20 12 ISNIN 10.01.20 12 SELASA 11.01.20 12 RABU 12.01.20 12 KHAMIS 15.01.20 12 AHAD 16.01.20 12 ISNIN 17.01.20 12 SELASA 18.01.20 12 RABU 19.01.20 12 KHAMIS 29.01.20 12 AHAD 30.01.20 12 ISNIN 31.01.20 12 SELASA 01.02.20 12 RABU 02.02.20 12 KHAMIS 06.02.20 12 ISNIN 07.02.20 12 SELASA 08.02.20 12 RABU 09.02.20 12

USTAZAH NOR HAYATI CG SURYANI CG CHE MAZNAH CG ARMAN USTAZAH NABONG CG HJH RABEAH CG SALINA CG ZAIRATUL HASNI USTAZAH AKMAL CG AZLINA CG YUSWATI CG ABD HALIM CG HJH WAN MARDHIAH CG ANISAH USTAZ ZULKIFLI CG KHAMSAH USTAZAH NOR SINARA CG RAHANI CG ROSMAIZA CG HJH FATMA CG HJ MAHAMAD NAZURI CG ZUNITA ARINA CG ZAIDON @ MOHAMMAD CG MUSLIMAH CG AHMAD FAIZAL USTAZAH NAZIRAH CG AZEMAN CG NORLIDA CG WAN ROSNORAIZAN CG NOR FADHILA CG SAARINA CG MOHD SHAHIRUDDIN USTAZAH ZAINAH USTAZAH WAN NUR HIDAYAH CG HJH ZUBAIDAH USTAZAH ARINA @ SITI FATIMAH CG ZUZAINI USTAZAH NOR HAYATI CG SURYANI

KERJASAMA BERDIKARI PATRIOTISME KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESEDRHANAAN

MEMBANGUN MODAL INSAN

MINGGU 3 (15.01.2012 19.01.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN

BERHEMAH TINGGI KESYUKURAN HORMAT MENGHORMATI KERAJINAN KEBEBASAN MEMPERKASAKA N SEKOLAH KEBANGSAAN

MINGGU 4 (29.01.2012 -2.02.2012 PERHIMPUN AN MINGGUAN

HARGA DIRI KEJUJURAN BERTERIMA KASIH KEBERSIHAN MENTAL DAN FIZIKAL BERTANGGUNGJA WAB TOLERANSI PEKA TERHADAP ISU-ISU SEMASA BAIK HATI RASIONAL

MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN ANTARA BANDAR DAN LUAR BANDAR

MINGGU 5 (06.02.2012 09.02.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN

MEMPERTABATK AN PROFESION KEGURUAN

KHAMIS MINGGU 6 (12.02.2012 16.02.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN 12.02.20 12 AHAD 13.02.20 12 ISNIN 14.02.20 12 SELASA 15.02.20 12 RABU 16.02.20 12 KHAMIS 19.02.20 12 AHAD 20.02.20 12 ISNIN 21.02.20 12 SELASA 22.02.20 12 RABU 23.02.20 12 KHAMIS 26.02.20 12 AHAD 27.02.20 12 ISNIN 28.02.20 12 SELASA 29.02.20 12 RABU 01.03.20 12 KHAMIS CG CHE MAZNAH CG ARMAN USTAZAH NABONG CG HJH RABEAH CG SALINA CG ZAIRATUL HASNI USTAZAH AKMAL CG AZLINA CG YUSWATI CG ABD HALIM CG HJH WAN MARDHIAH CG ANISAH USTAZ ZULKIFLI CG KHAMSAH USTAZAH NOR SINARA CG RAHANI CG ROSMAIZA CG HJH FATMA CG HJ MAHAMAD NAZURI CG ZUNITA ARINA CG ZAIDON @ MOHAMMAD CG MUSLIMAH CG AHMAD FAIZAL USTAZAH NAZIRAH CG AZEMAN CG NORLIDA CG WAN ROSNORAIZAN CG NOR FADHILA CG SAARINA CG MOHD SHAHIRUDDIN USTAZAH ZAINAH KASIH SAYANG KERJASAMA KESYUKURAN BERDIKARI PATRIOTISME

MELONJAKKAN KECEMERLANGA N INSTITUSI PENDIDIKAN

MINGGU 7 (19.02.2012 23.02.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESEDERHANAAN BERHEMAH TINGGI HORMAT MENGHORMATI KERAJINAN MEMBINA NEGARA BANGSA

MINGGU 8 (26.02.2012 01.03.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN

KEBERANIAN KEBEBASAN HARGA DIRI KEJUJURAN BERTERIMA KASIH

MEMPERKASAKA N SEKOLAH KEBANGSAAN

MINGGU MINGGU 9 (05.03.201208.03.2012) PERHIMPUN

TARIKH 05.03.201 2 ISNIN 06.03.201 2

GURU BERTUGAS USTAZAH WAN NUR HIDAYAH CG HJH ZUBAIDAH USTAZAH ARINA @ SITI FATIMAH

TEMA KEBERSIHAN MENTAL DAN FIZIKAL BERTANGGUNGJA WAB

TERAS PPIP

MERAPATKAN JURANG

AN MINGGUAN

SELASA 07.03.201 2 RABU 08.03.201 2 KHAMIS

CG ZUZAINI USTAZAH NOR HAYATI CG SURYANI CG CHE MAZNAH CG ARMAN

TOLERANSI PEKA TERHADAP ISU-ISU SEMASA

PENDIDIKAN ANTARA BANDAR DAN LUAR BANDAR

09.03.201 217.03.201 2

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

MINGGU 10 (18.03.201222.03.2102) PERHIMPUN AN MINGGUAN

18.03.201 2 AHAD 19.03.201 2 ISNIN 20.03.201 2 SELASA 21.03.201 2 RABU 22.03.201 2 KHAMIS 25.03.201 2 AHAD 26.03.201 2 ISNIN 27.03.201 2 SELASA 28.03.201 2 RABU 29.03.201 2 KHAMIS 01.04.201 2 AHAD 02.04.201 2 ISNIN 03.04.201

USTAZAH NABONG CG HJH RABEAH CG SALINA CG ZAIRATULHASNI USTAZAH AKMAL CG AZLINA CG YUSWATI CG ABD. HALIM CG HJH WAN MARDHIAH CG ANISAH USTAZ ZULKIFLI CG KHAMSAH USTAZAH NOR SINARA CG RAHANI CG ROSMAIZA CG HJH FATMA CG HJ MAHAMAD NAZURI CG ZUNITA ARINA CG ZAIDON @ MOHAMMAD CG MUSLIMAH CG AHMAD FAIZAL USTAZAH NAZIRAH CG AZEMAN CG NORLIDA CG WAN ROSNORAIZAN

BAIK HATI KASIH SAYANG KERJASAMA BERDIKARI PATRIOTISME

MEMBINA NEGARA BANGSA

MINGGU 11 (25.03.201229.03.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESEDRHANAAN BERHEMAH TINGGI KESYUKURAN HORMAT MENGHORMATI KERAJINAN KEBERANIAN KEBEBASAN MEMPERKASAKA N SEKOLAH MEMBANGUNKA N NEGARA BANGSA

MINGGU 12 (01.04.201205.04.2012) PERHIMPINA N MINGGUAN

2 SELASA 04.04.201 2 RABU 05.04.201 2 KHAMIS MINGGU 13 (08.04.201212.04.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN 08.04.201 2 AHAD 09.04.201 2 ISNIN 10.04.201 2 SELASA 11.04.201 2 RABU 12.04.201 2 KHAMIS 15.04.201 2 AHAD 16.04.201 2 ISNIN 17.04.201 2 SELASA 18.04.201 2 RABU 19.04.201 2 KHAMIS

CG NOR FADHILA CG SAARINA CG MOHD SHAHIRUDDIN USTAZAH ZAINAH USTAZAH WAN NUR HIDAYAH CG HJH ZUBAIDAH USTAZAH ARINA @ SITI FATIMAH CG ZUZAINI USTAZAH NOR HAYATI CG SURYANI CG CHE MAZNAH CG ARMAN USTAZAH NABONG CG HJH RABEAH CG SALINA CG ZAIRATUL HASNI USTAZAH AKMAL CG AZLINA CG YUSWATI CG ABD HALIM CG HJH WAN MARDHIAH CG ANISAH USTAZ ZULKIFLI CG KHAMSAH USTAZAH NOR SINARA CG RAHANI

KEBANGSAAN HARGA DIRI KEJUJURAN

BERTERIMA KASIH KEBERSIHAN MENTAL DAN FIZIKAL BERTANGGUNGJA WAB TOLERANSI PEKA TERHADAP ISU-ISU SEMASA BAIK HATI RASIONAL KASIH SAYANG KERJASAMA BERDIKARI

MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN ANTARA LUAR BANDAR DAN BANDAR

MINGGU 14 (15.04.201219.04.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN

MEMARTABATK AN PROFESION KEGURUAN

MINGGU MINGGU 15 (22.04.2012 26.04.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN

TARIKH 22.04.2012 AHAD 23.04.2012 ISNIN 24.04.2012 SELASA 25.04.2012 RABU 26.04.2012 KHAMIS 29.04.2012 AHAD

GURU BERTUGAS CG ROSMAIZA CG HJH FATMA CG HJ MAHAMAD NAZURI CG ZUNITA ARINA CG ZAIDON @ MOHAMMAD CG MUSLIMAH CG AHMAD FAIZAL USTAZAH NAZIRAH CG AZEMAN CG NORLIDA CG WAN ROSNORAIZAN CG NOR FADHILA

TEMA PATRIOTISME KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESDERHANAAN BERHEMAH TINGGI KESYUKURAN HORMAT MENGHORMATI

TERAS PPIP

MELONJAKKAN KECEMERLANGA N INSTITUSI PENDIDIKAN

MINGGU 16 (29.04.2012

03.05.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN

30.04.2012 ISNIN 01.05.2012 SELASA 02.05.2012 RABU 03.05.2012 KHAMIS

CG SAARINA CG MOHD SHAHIRUDDIN USTAZAH ZAINAH USTAZAH WAN NUR HIDAYAH CG HJH ZUBAIDAH USTAZAH ARINA @ SITI FATIMAH CG ZUZAINI USTAZAH NOR HAYATI CG SURYANI CG CHE MAZNAH CG ARMAN USTAZAH NABONG CG HJH RABEAH CG SALINA CG ZAIRATUL HASNI USTAZAH AKMAL CG AZLINA CG YUSWATI CG ABD HALIM CG HJH WAN MARDHIAH CG ANISAH USTAZ ZULKIFLI CG KHAMSAH USTAZAH NOR SINARA CG RAHANI CG ROSMAIZA CG HJH FATMA CG HJ MAHAMAD NAZURI CG ZUNITA ARINA CG ZAIDON @ MOHAMMAD CG MUSLIMAH CG AHMAD FAIZAL USTAZAH NAZIRAH CG AZEMAN CG NORLIDA CG WAN ROSNORAIZAN CG NOR FADHILA CG SAARINA CG MOHD SHAHIRUDDIN USTAZAH ZAINAH

KERAJINAN KEBERANIAN KEBEBASAN KEJUJURAN BERTERIMA KASIH KEBERSIHAN MENTAL DAN FIZIKAL BERTANGGUNGJ AWAB TOLERANSI PEKA TERHADAP ISU-ISU SEMASA BAIK HATI RASIONAL KASIH SAYANG KERJASAMA BERDIKARI PATRIOTISME KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESEDERHANAA N BERHEMAH TINGGI KESYUKURAN

MEMBINA NEGARA BANGSA

MINGGU 17 (06.05.2012 10.05.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN

06.05.2012 AHAD 07.05.2012 ISNIN 08.05.2012 SELASA 09.05.2012 RABU 10.05.2012 KHAMIS 13.05.2012 AHAD 14.05.2012 ISNIN 15.05.2012 SELASA 16.05.2012 RABU 17.05.2012 KHAMIS 20.05.2012 AHAD 21.05.2012 ISNIN 22.05.2012 SELASA 23.05.2012 RABU 24.05.2012 KHAMIS

MERAPATKAN JURANG ANTARA LUAR BANDAR DAN BANDAR

MINGGU 18 (13.05.2012 17.05.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN

MEMBANGUNKA N MODAL INSAN

MINGGU 19 (20.05.2012 24.05.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN

MEMPERKASAKA N SEKOLAH KEBANGSAAN

25.05.201 209.06.201 2

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU 20

10.06.2012

USTAZAH WAN NUR

HORMAT

(10.06.2012 14.06.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN

AHAD 11.06.2012 ISNIN 12.06.2012 SELASA 13.06.2012 RABU 14.06.2012 KHAMIS

HIDAYAH CG HJH ZUBAIDAH USTAZAH ARINA @ SITI FATIMAH CG ZUZAINI USTAZAH NOR HAYATI CG SURYANI CG CHE MAZNAH CG ARMAN USTAZAH NABONG CG HJH RABEAH

MENGHORMATI KERAJINAN KEBERANIAN KEBEBASAN HARGA DIRI MEMARTABATKA N PROFESION KEGURUAN

MINGGU 21 (17.06.2012 21.06.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN

17.06.2012 AHAD 18.06.2012 ISNIN 19.06.2012 SELASA 20.06.2012 RABU 21.06.2012 KHAMIS

CG SALINA CG ZAIRATUL HASNI USTAZAH AKMAL CG AZLINA CG YUSWATI CG ABD HALIM CG HJH WAN MARDHIAH CG ANISAH USTAZ ZULKIFLI CG KHAMSAH

KEJUJURAN BERTERIMA KASIH KEBERSIHAN MENTAL DAN FIZIKAL BERTANGGUNGJ AWAB TOLERANSI

MELONJAKKAN KECEMERLANGA N INSTITUSI PENDIDIKAN

MINGGU MINGGU 22 (24.06.2012 28.06.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN

TARIKH 24.06.20 12 AHAD 25.06.20 12 ISNIN 26.06.20 12 SELASA 27.06.20 12 RABU 28.06.20 12 KHAMIS

GURU BERTUGAS USTAZAH NOR SINARA CG RAHANI CG ROSMAIZA CG HJH FATMA CG HJ MAHAMAD NAZURI CG ZUNITA ARINA CG ZAIDON @ MOHAMMAD CG MUSLIMAH CG AHMAD FAIZAL USTAZAH NAZIRAH

TEMA PEKA TERHADAP ISU-ISU SEMASA BAIK HATI RASIONAL KASIH SAYANG KERJASAMA

TERAS PPIP

MEMPERKASAKA N SEKOLAH KEBANGSAAN

MINGGU 23 (01.07.2012

01.07.20 12

CG AZEMAN CG NORLIDA

BERDIKARI

05.07.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN

AHAD 02.07.20 12 ISNIN 03.07.20 12 SELASA 04.07.20 12 RABU 05.07.20 12 KHAMIS 08.07.20 12 AHAD 09.07.20 12 ISNIN 10.07.20 12 SELASA 11.07.20 12 RABU 12.07.20 12 KHAMIS 15.07.20 12 AHAD 16.07.20 12 ISNIN 17.07.20 12 SELASA 18.07.20 12 RABU 19.07.20 12 KHAMIS 22.07.20 12 AHAD 23.07.20 12 ISNIN 24.07.20 12 SELASA 25.07.20 12 RABU 26.07.20 12

CG WAN ROSNORAIZAN CG NOR FADHILA CG SAARINA CG MOHD SHAHIRUDDIN USTAZAH ZAINAH USTAZAH WAN NUR HIDAYAH CG HJH ZUBAIDAH USTAZAH ARINA @ SITI FATIMAH CG ZUZAINI USTAZAH NOR HAYATI CG SURYANI CG CHE MAZNAH CG ARMAN USTAZAH NABONG CG HJH RABEAH CG SALINA CG ZAIRATUL HASNI USTAZAH AKMAL CG AZLINA CG YUSWATI CG ABD HALIM CG WAN MARDHIAH CG ANISAH USTAZ ZULKIFLI CG KHAMSAH USTAZAH NOR SINARA CG RAHANI CG ROSMAIZA CG HJH FATMA CG HJ MAHAMAD NAZURI CG ZUNITA ARINA CG ZAIDON @ MOHAMMAD CG MUSLIMAH CG AHMAD FAIZAL USTAZAH NAZIRAH CG AZEMAN CG NORLIDA CG WAN ROSNORAIZAN CG NOR FADHILA

PATRIOTISME KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESEDERHANAAN BERHEMAH TINGGI KESYUKURAN HORMAT MENGHORMATI KERAJINAN KEBERANIAN KEBEBASAN

MEMBINA NEGARA BANGSA

MINGGU 24 (08.07.2012 12.07.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN

MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN ANTARA BANDAR DAN LUAR BANDAR

MINGGU 25 (15.07.2012 19.07.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN

HARGA DIRI KEJUJURAN BERTERIMA KASIH KEBERSIHAN MENTAL DAN FIZIKAL BERTANGGUNGJA WAB TOLERANSI PEKA TERHADAP ISU-ISU SEMASA BAIK HATI RASIONAL KASIH SAYANG MEMBANGUNKA N MODAL INSAN

MINGGU 26 (22.07.2012 26.07.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN

MEMARTABATKA N PROFESION KEGURUAN

KHAMIS MINGGU 27 (29.07.2012 02.08.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN 29.07.20 12 AHAD 30.07.20 12 ISNIN 31.07.20 12 SELASA 01.08.20 12 RABU 02.08.20 12 KHAMIS

CG SAARINA CG MOHD SYAHIRUDDIN USTAZAH ZAINAH USTAZAH WAN NUR HIDAYAH CG HJH ZUBAIDAH USTAZAH ARINA @ SITI FATIMAH CG ZUZAINI USTAZAH NOR HAYATI CG SURYANI CG CHE MAZNAH CG ARMAN KERJASAMA BERDIKARI PATRIOTISME KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESEDERHANAAN

MELONJAKKAN KECEMERLANGA N INSTITUSI PENDIDIKAN

MINGGU 28 (05.08.2012 09.08.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN

05.08.20 12 AHAD 06.08.20 12 ISNIN 07.08.20 12 SELASA 08.08.20 12 RABU 09.08.20 12 KHAMIS

USTAZAH NABONG CG HJH RABEAH CG SALINA CG ZAIRATUL HASNI USTAZAH AKMAL CG AZLINA CG YUSWATI CG ABD HALIM CG HJH WAN MARDHIAH CG ANISAH

BERHEMAH TINGGI KESYUKURAN HORMAT MENGHORMATI KERAJINAN KEBERANIAN MEMBINA NEGARA BANGSA

MINGGU MINGGU 29 (12.08.2012 16.08.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN

TARIKH 12.08.20 12 AHAD 13.08.20 12 ISNIN 14.08.20 12 SELASA 15.08.20 12 RABU 16.08.20 12 KHAMIS

GURU BERTUGAS USTAZ ZULKIFLI CG KHAMSAH USTAZAH NOR SINARA CG RAHANI CG ROSMAIZA CG HJH FATMA CG HJ MAHAMAD NAZURI CG ZUNITA ARINA CG ZAIDON @ MOHAMMAD CG MUSLIMAH

TEMA KEBEBASAN HARGA DIRI KEJUJURAN BERTERIMA KASIH KEBERSIHAN MENTAL DAN FIZIKAL

TERAS PPIP

MEMPERKASAKA N SEKOLAH KEBANGSAAN

17.08.201 225.08.201 2
MINGGU 30 (26.08.2012 30.08.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE 2 DAN CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI

26.08.20 12 AHAD 27.08.20 12 ISNIN 28.08.20 12 SELASA 29.08.20 12 RABU 30.08.20 12 KHAMIS

CG AHMAD FAIZAL USTAZAH NAZIRAH CG AZEMAN CG NORLIDA CG WAN ROSNORAIZAN CG NOR FADHILA CG SAARINA CG MOHD SHAHIRUDDIN USTAZAH ZAINAH USTAZAH WAN NUR HIDAYAH CG HJH ZUBAIDAH

BERTANGGUNGJA WAB TOLERANSI PEKA TERHADAP ISU-ISU SEMASA BAIK HATI RASIONAL MERAPATKAN JURANG ANTARA BANDAR DAN LUAR BANDAR

MINGGU 31 (02.09.2012 06.09.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN

02.09.20 12 AHAD 03.09.20 12 ISNIN 04.09.20 12 SELASA 05.09.20 12 RABU 06.09.20 12 KHAMIS 09.09.20 12 AHAD 10.09.20 12 ISNIN 11.09.20 12 SELASA 12.09.20

USTAZAH ARINA @ SITI FATIMAH CG ZUZAINI CG CHE MAZNAH CG ARMAN USTAZAH NOR HAYATI CG SURYANI USTAZAH NABONG CG HJH RABEAH CG SALINA CG ZAIRATUL HASNI USTAZAH AKMAL CG AZLINA CG YUSWATI CG ABD HALIM CG HJH WAN MARDHIAH CG ANISAH USTAZ ZULKIFLI

KASIH SAYANG PATRIOTISME KERJASAMA KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESEDERHANAAN

MEMBANGUNKA N MODAL INSAN

MINGGU 32 (09.09.2012 13.09.2102) PERHIMPUN AN MINGGUAN

BERHEMAH TINGGI KESYUKURAN HORMAT MENGHORMATI KERAJINAN MEMPERKASAKA N SEKOLAH KEBANGSAAN

12 RABU 13.09.20 12 KHAMIS MINGGU 32 (16.09.2012 20.09.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN 16.09.20 12 AHAD 17.09.20 12 ISNIN 18.09.20 12 SELASA 19.09.20 12 RABU 20.09.21 02 KHAMIS 23.09.20 12 AHAD 24.09.20 12 ISNIN 25.09.20 12 SELASA 26.09.20 12 RABU 27.09.20 12 KHAMIS

CG KHAMSAH USTAZAH NOR SINARA CG RAHANI CG ROSMAIZA CG HJH FATMA CG HJ MAHAMAD NAZURI CG ZUNITA ARINA CG ZAIDON @ MOHAMMAD CG MUSLIMAH CG AHMAD FAIZAL USTAZAH NAZIRAH CG AZEMAN CG NORLIDA CG WAN ROSNORAIZAN CG NOR FADHILA CG SAARINA CG MOHD SYAHIRUDDIN USTAZAH ZAINAH USTAZAH WAN NUR HIDAYAH CG HJH ZUBAIDAH USTAZAH ARINA @ SITI FATIMAH CG ZUZAINI. USTAZAH NOR HAYATI CG SURYANI KEBEBASAN

KEBERANIAN HARGA DIRI KEJUJURAN BERTERIMA KASIH KEBERSIHAN FIZIKAL DAN MENTAL BERTANGGUNGJA WAB TOLERANSI PEKA TERHADAP ISU-ISU SEMASA BAIK HATI RASIONAL MERAPATKAN JURANG ANTAR ABANDAR DAN LUAR BANDAR

MEMARTABATKA N PROFESION KEGURUAN

MINGGU 33 (23.09.2012 27.09.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN

MINGGU 34 (30.09.2012 -

30.09.20 12 AHAD

CG CHE MAZNAH CG ARMAN

KASIH SAYANG

04.10.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN

01.10.20 12 ISNIN 02.10.20 12 SELASA 03.10.20 12 RABU 04.10.20 12 KHAMIS 07.10.20 12 AHAD 08.10.20 12 ISNIN 09.10.20 12 SELASA 10.10.20 12 RABU 11.10.20 12 KHAMIS 14.10.20 12 AHAD 15.10.20 12 ISNIN 16.10.20 12 SELASA 17.10.20 12 RABU 18.10.20 12 KHAMIS 21.10.20 12 AHAD 22.10.20 12 ISNIN 23.10.20 12 SELASA 24.10.20 12 RABU

USTAZAH NABONG CG HJH RABEAH CG SALINA CG ZAIRATUL HASNI USTAZAH AKMAL CG AZLINA CG YUSWATI CG ABD HALIM CG HJH WAN MARDHIAH CG ANISAH USTAZ ZULKIFLI CG KHAMSAH USTAZAH NOR SINARA CG RAHANI CG ROSMAIZA CG HJH FATMA CG HJ MAHAMAD NAZURI CG ZUNITA ARINA CG ZAIDON @ MOHAMMAD CG MUSLIMAH CG AHMAD FAIZAL USTAZAH NAZIRAH CG AZEMAN CG NORLIDA CG WAN ROSNORAIZAN CG NOR FADHILA CG SAARINA CG MOHD SYAHIRUDDIN USTAZAH ZAINAH USTAZAH WAN NUR HIDAYAH CG HJH ZUBAIDAH USTAZAH ARINA @ SITI FATIMAH CG ZUZAINI USTAZAH NOR HAYATI CG SURYANI CG CHE MAZNAH CG ARMAN

KERJASAMA PATRIOTISME KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESEDERHANAAN MELONJAKKAN KECEMERLANGA N INSTITUSI PENDIDIKAN

MINGGU 35 (07.10.2012 11.10.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN

BERHEMAH TINGGI KESYUKURAN HORMAT MENGHORMATI KERAJINAN KEBERANIAN MEMBINA NEGARA BANGSA

MINGGU 36 (14.10.2012 18.10.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN

KEBEBASAN HARGA DIRI KEJUJURAN BERTERIMA KASIH KEBERSIHAN FIZIKAL DAN MENTAL BERTANGGUNGJA WAB TOLERANSI PEKA TERHADAP ISU-ISU SEMASA BAIK HATI MERAPATKAN JURANG ANTARA BANDAR DAN LUAR BANDAR

MEMPERKASAKA N SEKOLAH KEBANGSAAN

MINGGU 37 (21.10.2012 24.10.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN

MINGGU 38 (29.10.201201.11.2012) PERHIMPUN AN MINGGUAN

29.10.201 2 ISNIN 30.10.201 2 SELASA 31.10.201 2 RABU 01.11.201 2 KHAMIS 04.11.201 2 AHAD 05.11.201 2 ISNIN 06.11.201 2 SELASA 07.11.201 2 RABU 08.11.201 2 KHAMIS

USTAZAH NABONG CG HJH RABEAH CG SALINA CG ZAIRATUL HASNI USTAZAH AKMAL CG AZLINA CG YUSWATI CG ABD HALIM

RASIONAL KASIH SAYANG KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESEDERHAN AAN MEMBANGUNKA N MODAL INSAN

MINGGU 39 (04.11.201208.11.2012 PERHIMPUN AN MINGGUAN

CG HJH WAN MARDHIAH CG ANISAH USTAZ ZULKIFLI CG KHAMSAH USTAZAH NOR SINARA CG RAHANI CG ROSMAIZA CG HJH FATMA CG HJ MAHAMAD NAZURI CG ZUNITA ARINA

BERHEMAH TINGGI KESYUKURAN HORMAT MENGHORMA TI KERAJINAN KEBERANIAN MEMPERKASAKA N SEKOLAH KEBANGSAAN

MINGGU40

09.11.20 1231.01.20 13

CUTI AKHIR TAHUN