You are on page 1of 398

I I I .

I
~I ",I I C1119~NI aI Pys

~'=tom

. I l o'I G G

~,
i l l l l l l l h l l l l l l l l l l l i i i ~l l l l l l l l l l l ! I I I I I I I ( I I I ~I ~l l ~l l I ~I I I i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ~I ~I I I I ~I V I I
I I ~I ~I U I I I I V
I ~! ~I I I I I I I I Nl l i l l l l
d ~l f i l l l ! I I I I I I PI I I I NI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I V I I I I I I I I I I I I I I I N,i l l l l l l l l l l l l l l 'd l l l ~
l l ~l l ~l l l l l ~~l l l N~I I I I I I I I I I I I I I I I I I I U I I I I ~I ~I V l l l l ~l
I I I i I I I i I I i I V I i I I I i I f I I I I L I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i I I I I I i I I i I U L I I I ~ I ~~I I V ~I ~I I I I I I I I I V ~U I I I I I I I I I I I ~I I I I ~I ~~I I I ~I I I ~~I I I I I I 1111V 1~l l l l i 91~1111111~111~111~11~1_
l Emb tmati caQ Obart.
~~~~~~~~~
~~~
~
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~
~ ~
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ ~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~


~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~
~~~~
~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~
~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~ ~~ ~~~~~~

~~ ~ ~~ ~ ~ ~
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~ ~~~~
~~~~~~~~~~~
~~~~ ~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~
~
~ ~ ~~

~ ~ ~~ ~~

~ ~~
~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~
~ ~ · ~· · ~· ~ ~ ~
~~ ~~
~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~
~~~~ ~~ ~
· ~~ ~~ · ~
~~~ ~~ ~~ ~~
· ·
~~ ~~ ~~
~ ~~ ~ ~ ·
~ · ~
~~ ~~ ~~ ~~
· ~
~~~ ~~· ~ · ·
~~~~~~~~~~
~ ~ ~~ ~ ~ ~~
~ ~~
~~
~~ ~ ~~
· ~
~~ ~~ ~~ ~ ~~
~ ~ · ~
~~~ ~~ ~ · ~~ ~·
~ ~~ ~ ~~ ·
~~ ~~ ~ · ~~ ~ ~
~
·
~ ~~ ~ · ~~ ~ ~
·
~~ ~ ~ · ~~ ~ ~

· ~~ ~~ ~ · ~~ ~ ~
~

~~~~
~~ ~ · ~~ · ~
~ ~ ~~

~
~~ ~~ ~ · ~~ ~ ~


- ~ · ~~ ~ ~
~ „
~~~~~
~
~~ ~~ ~ ~~ ~
~~~~~~~~~~~
~ ~ · ~~ · ~ ~~ ~
~ ~ ~ ~~
~
~~~~ ~~ ~~ ~~ ~
~~ ~~ ~~ ~
~~~ ~~ ~~ · ~ ~ ·
~ ~· · ~
~~ ~~ ~~ · ~ ~ ·

~ ~ ~
~~~~~~~~~~

~ ~ · ~~ · ~
~ ~ ~ · ~~ ~·
~
~~~~ ~~ ~~· ~ ~~ ~
~ · ~· ~ ~
· · ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~
~
~
~~ ~~· ~ ~ · ~
~ ~· · ~
~ ~
~~~ ~~· ~ ~· ~ ~
~ · ·

~~ ~~ ~~ · ~ ·
~~ ~~ · ~ ~
~
~ ~~ ~~ · ~ ·
~~ · ~· · · ~
~
~~ ~ ~~
~ ~~ · ~ ~
· · ~ · ~
~~ ·
~~~~~~~~~
~~~~ ~ ~ ~~ ~~
~ ~

·
~~~~ ~ · ~~ ~ ~~
~ ~~
~
~~~ ~~ ~ · ~~ ~ ~~
~ ~ · ~~
~ ~
~
~~ ~~ ~ · ~~ ~~
~~
~ ~~ ~ · ~~ ~~ ~~
~~~ ~~ ~ · ~~ ~ ~~
~ ~ · ~~ ~~ ~~·
~~~ ~~ ~ · ~~ ~~
~ · ~~ ~~ ~
~~~~ ~~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ·
~ ~~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ · ~~
~
~
~~ ~~ ~~ ~~
~ ~~
~ ~~
~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~
~ ~~
·
~· ~ ~~
~ · ~~ ~ ~ ·
~ ~~

~ ~~ ~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~
~ ~~ ~~
~
~ ~~ ~~
~ ~ · ~~ ~ ~ · ~~
~ ~~ ~ ~~ ·
~ ~ ~~
~· ~~

~· ~~
· ·
~· ~~
· ·
~· ~~ · · ·
~· ~~ ·
~· ~~ ~~ ~ ~~ ~~
·
~
·

·
~
·
~ · · ~
~ · ~
~ ·
~ „
·
~· ~ ~ ~ ~ · ~~
~~
·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~
~~


~ ~ ~~ „ ~
~~~~~
~· ~~ ~~ ~
~· ~~ ~ ~~
· ~
~· ~~· ~ ~ ~ ~~
~
~
·
~ ~~ ·
~· ~~ · ~ ~~ ~ ·
~· ~~ · ~~ ~
~
~
~· ~~ ~
~· ~~ ·


~· ~~· ~~
~
~· ~ ~~ ~ ~ · ~~
~~ ~ ~ ~~
~

~
~ ~ · ~~ ~~


~· ~~ ~~ ~ ~~ · ·
· ~ ·
~· ~~ ~· · · ~ ·
~· · ~~ · ~
~ ~ ~ ~ ·
~ ~ · ~ ~ ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~~
~ ~~ ~~ ~ ~~


~ ~~

~· ~~ ~ ~ · ~~

~ ~ ~ · ~~ · ~~~· ~ ~~ ~ ·
~
·
~ ~~ ~~


~
~
~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ ~ ~ · ~~ ~
~ ~~ ~·
~~~~~~~~~
~· ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~
~ ~~

~
~
~~~~ ~
~~ ~ · ~ ~ ~

~ ~~
~
~ ~ ~ ~~ ~ ~ ·
~

~ ~ ~~ ~
~
~~
~ ~ ~~
~
~~~~~~~~~~~

~
~ „
~
~
~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ · ~
~ ~~ ~
~ ~~
~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~~
~· · ~ · ~~ ~ ~
~ ~ · ~

~~~~~~~~~~
~ ~~
~
~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~~ ~~
~
~ ~ ~~ ~· · ~ ·
~ ~
~ ~~ ~
~ ~ ~~
~~
~ ~ ~~ ~ ~~
~ ~ · ~
~ ~~ ~~
~~

~~~~~~~~~~~
~· ~ ~ ~ · ~~
~
~
~~~~~~~~~~~~

~ ~
·
~~~~~~~~~~
~· ~~ ~ ~~ ~
~ ~
~~~~~~~
~· · ~ ~ ~ ~

~
~ ~~ ~ ~~ ~
~~~~

~

~
~· ~ ~ ~~ · ~~~ ~ ~ ~ ~ ~
~· ~ ~ ~~
· ·

·
~· ~ ~~
· · ~~ ~ · ~~ ~ ~ ~~ ~
~· ~ ~~ · · ~~ ~ · ~~ ~ ~ ~ ~
~· ~ ~~ ·
~· ~ ~ ~~ · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~· ~ ~~ · ~

~~~~~~~~~
~~ ·
~ ~ ~ · ~~ · ~ ~~
~· ~ ~~~ · ~
~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~~
~ ·
~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ · ~ ~ ~
~
·
~ ~~ ~~ ~
~· ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~· · ~ ~ ~
· ~ ~ ~~ ~~
~ ~~
~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~
~ ~ ~ · ~~ ·
~~ ~ ~~ ~~ ·
~
·
~ ~ · ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ · ~~
~ · ~~ ~ ~
~ · ~
~ ~ ~ ~~
~ ~~
~· ~ ~ ~ · ~ ~~

~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~ ·
~· ~ ~ ~~ ~~

~
~· ~ ~
~ ~
~ ~ ~~ ~ ~~
~~
~· ~ ~ · ~~ · ~~
~~ ~~

~· · ~

~ ~~

~· ~ ~ · ~~ ~~ ~
~· ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~
~· ~ · ~~ ~~
~ · ~~ ~
~· ~ ~ · ~~ ~~ ~ ··
~· ~ ~ · ~~ ~~ · ~ ·
~· ~ ~ · ~~ ~~ · ~ ·
~· ~ ~ · ~~ ~
~
~~~~~~~~~~~~~~~
~
~ ~ ~~· ~
· ~~ ~ ~ ~~
~ · ~~·

~ ~
~ ~ ~ · ~~ · ~~ ~ ~·
~ ~ ~ · ~~ • · ·
~ ~ ~ · ~~

·
~

~
~ ~ ~ · ~~ ~ ~ ·
~
·
~ ~ ~ · ~~ ~~
· · ~
~ ~ ~ · ~~ ~~ ·
~
· ·
~ ~ ~ ~~ ~ ~ ·
~· ~~ ·
~ ~ ~ · ~~ ~ ~ ·
~ ~~ ·
~ ~ ~ · ~~ ~ ~ ·
~ ~~ ·
~ ~ ~ · ~~ ~ ~ ·
~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ · ~~ ·
~ ~ ~ · ~~ ·
~ ~ ~ · ~~· ·
~ ~ ~ · ~~ · ·
~ ~ ~ · ~~ ·
~ ~ ~ · ~~ · ~~
~ ~ ~ · ~~ ~~


~ ~ ~ · ~~· ~ ~ ~
~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~
~~~~~~~ ~ ~~ ~ · ~~
~ ~~· ·
~~~~~~~~~ ~~ ~ · ~~ ~~
~ ~~ · ~~·
~~~~~~~
~~~ ~~ ~ · ~
~~· ~ ~~ ~ ~
~~~~~~~ ~~
~~ ~~
~ · ~~· ~

~~~~~~~~~~~~~~~~
· ~
~· ~ ~ · ~~
· ·
~ · ~ ~
·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~ ·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~
~~~~ ~~~~~ ~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~
~~ ~~
~
~~~~~~~~~ ~ ~~ ~~
~
~~~~~~~~~~
~ ~~ ~~
~
~~~~~~~ ~~~ ~
~ ~ ~~ ~
~ ~~ ~ ~~

~ ~ ~~ ~~
~ ~ ~ · ~ ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~~ ~ ~~ ~ ~~
~ ~~ ~ ~~ · ~~
· ~·
~ ~~ ~ ~~ · ~ ~·
~ ~~ ~ ~~· ~ ~ ~·
~ ~~ ~ ~~ ~ ~·
~ ~~ ~ ~~ ~
~ ~~ ~ ~~ · ~~ ~ ~
~ ~~ ~ ~~ · ~ ~ ~
~ ~~ ~ ~~ ~ ~
~ ~~ ~ ~~
~~
~ ~~ ~ ~~ · ~~
~ ~~ ~ ~~ · ~~


~~
~ ~~ ~ ~~ · ~
~
~ ~~ ~ ~~·
~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ · ~ · ~~ ~~ ~~
~ ~~ ~ ~~

~
~ ~ ~ ~~
~ ~
~ · ~~

~ ~ ~~ ~
~
~~ ~~ ~ ~~ ~
~
~~ ~~ ~ ~~ ~
~ ~ ~
~~ ~~ ~ ~ · ~~
~· ~ ~ ~~ ~ ~
~~ ~~·
~~~
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ · ~ ~· ·
~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~
· ~· ~ ~ · ~ ~ ~ ~~
~ ·
~ ~ ~ · ~ ~
~· ~ · ~· ~ ~ ~ ~· ~
~ ·
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~
· ~ ~ · ~ ~ ~~
· ~ ~
~ ~ ~
~ ~
~ -~ · ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~· ~· · ~ ~ ~
· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~· ~ · ~ ·
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~· ~· ~
~ ·
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ · ~· ~
~· ~ ~ ~~ ~ ~~ ~· ~ ~ ~
· ~ ~
~ ~· ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ · ~~ ~· ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~

~-

~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~

~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ · ~ ~ ~ · ~ · ~ ~· ·

~
~ · ~ ~ · ~ · ~ ·
~
~· ~ · ~ ~ ~~· · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~~


~ ~· ~· ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~
· · ~ ~ ~ ~ ~· · ~
· ~·
~ ~ · · ~ · ~ ~ ~
~
~· ~ ~ ~ ~· ~ · ~ ~
· ~ ~ ~ ~~· ~ · ~· · ~ ~ ~
· ~ · ~· · ~~· ~
~~ ~· ·
~ · ~ ~ ~ ~ · ~ · · ~ · ~·
~ ~ ~ ~ ~ ·
~~· ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~· ~ ~ ~
·
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~
· ~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~

~~· · ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~· ~ · ~· ~
~
~ ·

~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ · ~ ~· · ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~· ~ · ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~

· ~ · ~

~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~· ~ ~ ~· · ~
· ~ · ~ ~· ~ ~· · ~ ~ ~ ~ · ~
~~ ~~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~~

~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~

~ ~ ~~ ~
· ~~ ~~ ·
~ ~ ~~ ~
~~~~~
~~~~~~~~~
·
~ ~· · · ~ ~ ~ · ~ · ~ ~
· ~ ~ ~ ~· ~ ~· ~
~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~· ·
· ~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~~ ~
· ~ ~· ~ ~ · ~ ~ · ~~ ~ ~·
· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ · ~· ~ ~ ·
~ · ~ · ~ ~ ~ · ~· ~~
~ · ~· ~ ~ · ~ ~· ~ ·
~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~· ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· ·
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~
~~ · ~ ~ ~ ~
· ~ ~ · ~ · ~ ~ · ~
· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~· · ~ ·
~ · ~ · ~ · ~ ~ ~· · ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~· · ~ ~ ~ ~· ~ ~~ ~~
~~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~~· · ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~·
~ ~ ~
~ ~·
~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~· ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~~
~ ~ ~· · ~ · ~ ~· ~ · ~
~ · ~ ~ ~ ~~ · ~
~ ~ · ~·
~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~
· · · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~
· · ~ · ~ ~ ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~

~· ~
~ ~ ~ ~ · ~· ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~· ~ ~ · ~

~ ~·
· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ · ~· ~ ~· ~ ~ ~ ·
· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ·
~ ~ ~ · ~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~· ·
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~· ~
· ~· ~ ~· ~ · ~ ~ · ~
~ · ~· · ~ · ~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·
·

~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~ ~ ~· · ~ ~ ~ ~ ~· ·
~ ~ ~· ~ · ~· · ~ · ~ ~

~ ~ ~ ~· ~ · ~ · ~~ ~· ~ ~
· · ~ ~· · ~ · ~ ~
~ ~ ~ ·
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
·
~~ ~ ~ · ~ ~ ~
~~ ~

~ ~~ ~· · ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~·
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~· ~ ~· ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~~·
~· · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~

~· · · ~ · ~· ~ ~· ~ ~ · ~· ~ ~
~ · ~ ~ ~
~~· ~ ~· · · ~ ~ ·
~ ~· ~ · ~ · ~ ~
· ~ ·
~· ~ · ~ ~ ~
· ~· ~ ~ ~ · ~
~ ~ · ~ ~ ~ ·
~· ~ ~· ~ ~ ~ ~· ~ ~~
~ ~· · ~ · ~· · ~ · ~ ~ ~· ~ ~ · ~

~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~· ~
· ~· ~ ~· ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~~ ~ ~~· ~ ~ ~ ~ ~ ~·

~ ~~ ~~
~~~~~~ ~~~~~~~~~~

~

~ ~ · ~ ~ · ~ ·

· ~ ~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~ ·
· ~ ~ · ~ ~· ~ ~ ~~

~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ·
~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ · ~~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~
~ ~· ~ ~ · ~ ~ ~ · ~~
~· · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~·
· · ~ · ~· ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~· ~ ~
·
~
· ~ · ~ ~ ~ ~

~· ~~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~· ~ ~ ~
· ~ ~ ~ · ~ ~ ~~ ~· ~ ~ ~·
~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
· · ~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~· · ~· ~ ~ ~ · ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ·
~· ~ ~ ~~ · ~· · ~ ~ · ~· ~
~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~· ~ ~ ~~ · ~ ~ · ~ · ~ ·

~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~


· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ·
~ ~~ ~· · ~· · ~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·
· ~ · ~ ~ ~· ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~
· · ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~
~
~ ~ · ~ ~ ~· · · ~·
· ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ · ~~ ~· ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~~
~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~· ~ ~~ ~ ~

~

· ~~~~ ~~ ~~~~~~~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· · ·
· · ~ ~ · ~ ~· · · ~ · ~ · ~· ~
~ ~· ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ · ~
~ · ~ ~ ~~ · ~ ~~ · ~

~ · · ~· · ~· ~ ~~ · ~ ~ ~~ ·
~ ~ · ~ ~· ~ · ~ · ~
~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~~ · ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~· ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~~ · ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~·
~ ~ · ~
~
· ~ ~· ~ ~ ~
· ~ · ~
· ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~~ ~~ ~· ~ ~ · ~~ · ~ ~·
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ · ~· ~ ~ · ~ ~ · ~ · ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~~· ~ ~ · ~ · ~ · ~
~ · ~ ~ ~~ · ~ · ~ ~ ~~ ~
· · · ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~~ ~
· ~ ~

~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~~
~ ~· ~ ~ · ~ · ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~· ~ ~ · ~~ ~~ · ~ ·
~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ •
~ ~· · · ~ · · ~ · ~ ~ · ~ ~ · ~
~· · ~ · ~ · ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~
~ ~ ~~ ~ · ~ ~ ~~ · ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~ · ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ·

~ ~~· ~ · ~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~ ~

~ ~ ~ · ~· ~ · · ~ · ~ ~
· ~ ~ ~· · · ~ ~ ~ ~· ~ ~

~ ~~~ ~~ ~~~~~~~
· ~ ~ ~ ~ ~· · ~ ~
~ · ~~ ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~
~ ~~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~· · · ~ ~ ~ · ~ ~
· ~ ~ ~~ ~· · · ~ ~ ~· ~ ·

~ ~ ~ ~ ~· ~ ~
~ · · · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ · ~
~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~~· ~ ·
~ ~ ~ ~ ~~· ~ ~
~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ · ~ ~~ · ~·
~ · ~ ~ ~ · ~~ ~~ · ~ ~ · ~
~ ~· ~ ~ ~ ~~ ~ ~ · ~~· ~
~ ~ ~ · ~~ ~ ~· · · ~ · ~·
· ~ ~ ~
~ ~~ · ~ ~ ~ ~ ~· ~ · ~ ·
~ ~ · ~
· ~· ~ ~· ~
~ ~· ~ · ~ ~~ ~ ~ ~· ~
· ~~ · ~ ~· ~ ~ ~~· ·
· ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~· ~ · ~ ~ ~ ~ ~· ~ · ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·

~ ~ ~ · ~
~· ~ · ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ · ~
· ~ ~ ~ · ~~
~ ~ ~ ·
·
~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~· · ~
~
~ ~ · ~~ ~ ~ ~· ~ · ~
~ · ~~ ~~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~
· ~ · ~ ~ · ~ ~
~
· ~ ~ · · ~ · ~· ~ ~ ·
~ ~ ~~ ~ ~ · ~
· ~· · · ~· ~ ~ · ~ · ~ ~

· ~ ~ ~~ ~· ~ ~ ~ ~~

~· ~ · ~ ~· · · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~

~~~~~~~~~~~~~~~~~
· ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ · ~ · ~
~· · ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~
· ~ ~~ ~~· ~~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~~ ~~ ~ ~ · ~· · ~ · ~ · ~·
~ ~· ~
~~ ~· ~ · ~· · ~ ·
~· · ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~~ ~
· ~· · ~ · ~ · ~· ~· ~ ~ ~~ ~· · ~ · ~
~ ~ ·
~~ ~ · ~~ ~ ~· ~ ~ ·
· ~· ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ · ~ ~
~ ~· ~ ~ ~· · ~~ ~ ~· · ~· ~·
~ ~~ ~~ ~ · ~ ~ · ~ ~
~ · ~~ ~ ~ · ~~ · ~ ~ ~ ~
~ ~· · · ~ ~· ~ ~ · ~ · ~ ~·
~ · ~
~~ · ~· ~ · · ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~· · ~ ~
· ~ · ~ ~ · ~· ~ ~ · ~ ~~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~· ~· ~ ~
~· · · ~ · ~ · ~ ~
· ~ · ~ · ~ · ~ ~~ ~ ~· ~· ·
~ ~ ~~ ~ · ~· · ~ ~ ~~· ~· ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
· ~~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ·
~~· ~ ~ ~

~· ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~
~ ~ ~ ~~· ~ ~ ~~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~~ ~ ~ ~
~~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ·
~ ~· · · ~· ~ ~ ~ · ~· ~
· ~ ~ ~ · ~· ~ ~~ ~
~ ~ ~~ ~ · ~ ~~~· ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~· · · ~· · ~ ~ ~· ~
~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~· ~ ~
~· ~ ~ ~ ~ ~ ~~~· ~ ~ ~
~ ~ ~ · · ~ ~ · ~ ~ ~ · ·
~~· ~ ~ · ~ ~ ~· · · ~ ~ ~ ~
~ ~· · ~ ~· ~ ~ · ~ ~ ~ ·

~ ~ ~ · ~ ~ ~~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~· ~· ~
· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~·
~ ~ · ~ ~ ~· · ~ ~ ~ · ~
~ ~~ ~ · ~~ ~· ~ ~ ~
· ~~ ~· · ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ · ~
~~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~
· ~· ~ ~ · ~· · ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~~ ~ ~ ~· · · ~~ ~~ ~ ~
· ~ ·
~ ~· ~~ ~· · ~ ~~ ~
~ ~~ · ~~ ~ ~~ · ~~· ~ ~
~ ~ · ~~ · ~ ~ · ~~ ~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~~· ~· ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~· · ~ · ~· ~ ~~~~
~ ~· ~~ ~ · ~ ~· ~ ~ ~~
· · ~ ~· ~ ~ ~ · ~ · ~
~~· ~
~ ~ · ~ · · ~ ~ ~ ~ ~ ·


~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ · ~·


~~~~~~~
~~ ~~~~~~ ~~~~~~~
·
~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~·

~ ~ · ~ ~· · · · ~ ~ ·

~ ~ · ~· ~ ~ · ~ ~ ~

· ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~· · ~ ~ ·
~ · ~ ~
~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~

· ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~~ ~
~ ~ ~~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~·
~ ~ ~ · ~
~~ ~ ~~ ~· · ~
~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~~ ·
~· ~ ~ ~ ~ ~ ~· · ~
· ~ ~ ~· · ~· ~ ~ ~ · ~ · ~ ·
~
~· ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ · ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~· · ~ ~ ~ ~· ~· · ~ ~ ~ ~ ·
·
~· ~ ~ ~ ~· ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~~ · ~ · ~~· ~· · ~ ~ · ~ ·
~ ~ ~ ~ •
· ~ ·
· · ~ ~· ~ ~~ ~~ ~ ~~
~ ~ ·
~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~

· ~ ·

~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~~ ~ ~
~ · ~
~ · ~~ ~ ~· ~ ~ ~ ·
~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~
~ ~· ~ ~ ~· ~ ~·
· ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
~ ~ ~ · ~~ ~
~· ~

· ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~· ~ ~ ~ · ~~ ~ · ~ ~
· ~ · ~ · ~ ~ · ~~ ~· · · ~ ~

~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ · · ~ ~
~ · ~
~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~
~

~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~~


~
~ · ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~
· ~ ~ · ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~~ ·
~~ · · ~ ~ · ~ ~ ~· ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~
~
~ ~ ~ ~ · ~~ ~ ~ ~ ·
~ ~· ~ ~~ ~ ~~ ~

· · ~· ~ · ~ · ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~· ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~

~ ~ ~~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~~
~ ~
~~ ~· ~ · ~ · ~ ~
~ · ~
~ ~· ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~~ ~ ~
~
~· ~ ~ · · ~ · ~ ~ ~
· ~ ~~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~· · ·
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~


~ · ~ · ~ ~~ ~~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~~· ~ ·
~· ~ ~ ~~ ~· ~ ~
~ · ~
· ~~ ~ ~~ ~ · ~ ~ ·
~ ~ ~ · ~~ ~ ~~ ~· · · ~ ~ ~
~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ · · ~ ·
~ ~ · ~~ ~· · ~ · ~~ ~· ~

~ ~ ~· · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~~· ~ · ~ ~ ~
~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ·
~ ~ · ~ ~· · ~ ~~
~~ ~~ ~~ ~· · ~ ~
~ ~ ~· · ~ · ~ ~· ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~~·
~· · ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~~ ·
~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~
~~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~· ~ ~ · ~
~
~ · ~ ~~ · ~ ~~
· ~ ~ · ·
· ~ ~~ · ~ ~ · ~ ~ ~~ ~ ~~
· ~ ~
~ ~~ ~ ~~ ~ ~ · · ~~
· ~
·
~ ~ ~· ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~~
~~ ~ ~~ ~~· · ~~ ~~ ~ ~~
~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~
~ ~ · ~ ~ ~~ ~~· · ~ ~ · ~· · ~~ ·
· ~ ~ ~ ~ ~· · ~ · ~ ~ ~
· · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~~
· ~~ ~· · ~ ~ · ~ ~~ ~
· ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~· · ~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ · ~~ ~ ~· ~ ~ ~~ · ~
· ~· ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~~ · ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~~ · · ~· ~ · ~
· · ~ · ~ ~ ~ · ~ ~· ~
~· ~
~ · ~ ~ ~~
~· ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~~ ~
· ~ ~ ~~ ~~ · ~ ~ · ~ ~
~· ~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~· · ~ ~ ·
~ ~ · ~ ~ ~· · · ~ ~ · ~ ~
~ ~~ ~· ~ ~· ~ ~ ~~ ·
· ~ ~ · ~· · ~ ~
· ~ ~~ ·
~ ~~ ~~ ~· ~ ~ ~ ~ ·
· ~ ~~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~~ ~~ ~· ~ · ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~~ ~ ~ ~· · ~· ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~~ ~~ ~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~

·
· · ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~~ ~~
· · ~ ~~ ~~
~ ~ ~~ ~· ~ ~
~~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~

~ ~ · ~ ·
~ · ~ · ~~ ~· ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~
~ · ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ · ~
· ~· · · ~ ~ ~ · ~ ~ · ~
· ~ ~~ ~~ ~ ~~ · ~ · ~~ ~ ~ ·
· · ~· · ~ · ~ ~ ~~ ~~ ~
~~ ~~ ~ · ~ ~ ~ ~~
~~ ~ ~· · ~ ~ · ~ ~
~· ~
~ ~ · ~~ · ~~ · ~ ~ · ~ ~~ ~
~ ~~ ~ ~~· · ~· · ~· ~ · ~ ·
~ ~ ~ ~ · ~~
~ ~ · ~
· ~ ~~ · ~ ~~ ~· ~ ~ · · ~
· ~ ~ · ~ ~ ~~ ~~ ~· · ~ ·
~~ ~~ ~· · ~· ~ ~ ~ · ~~ ~
~ · ~ ~ ~· ~ ~~

~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~~ ~ ·
~ ~ ~~ · ~ ~ · ~ ~· ~
~ ~· ~ ~~ ~ · ~ · ~~ ~
~ ~~ ~ ~~ ~ · ~~ ~ ~~
~ · ~~ ~ ~ · ~ ~~ ~~ ~ · ~~
· ~ ~· ~ ~ · ~ ~ ~ · ~~
~ ~ ~ · ~~ · ~~ ~· · ~ ~ · ~ ~ · · ~

~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~~ ~
~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~
~ ~· · ~ · ~ ~~ · ~ · ~ ~ ~ ·
· ~ ~~ ~~ ~ ~~ · · ~· ~ · ~
~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ · ·
~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ · ~
~ ~~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~
· ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~

~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
· ~ ~ ~~ ~~ · · ~ ~~ ~ ~ ·
· ~~ ~~ ~· · · ~· ~ ~ · ·
· ~· ~ · ~ ~ · ~ ~ ~~ · ~ · ~~~

· ~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~~ ~~
~~ · ~ ~~ ~· · ~· ~ ~ ~ ·
~ ~~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~
~ ~~ ~~ ~ ~~
~ · ~ · ~~~~ ~ ~ · ~ ~ ~
· ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~
~ · ~· ~ · ~~ ~~ ~ ~ · ~ ~ ~
· ~ · ~~ ~· · ~ ~ ~· ~ · ~ ~ · ~ ·
~ ~~ ~ ~~ · ~~ ~ ~ · ~
~ ~~ ~~~ ~~· ~~ ~~ ~~ ~ ~~
~~ ~~ ~ ~· · ~~ ~~ ~· ~
~ · ~~ · ~ ~~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ · ~~ ~~ ~~· · ~~ · · ~ ~~
~· ~ ~~ ~~ ~ ~· · ~ · ~
~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~
~ ~ ~ · ~· · ~ ~ · ~ ~ ~~ ~ · ~~~
~ ~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
· ~ ~· ~ · ~ ~ · ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~ ~
~ ~ · ~ · ~· ~ ~· · ~ · · ~ · ~
~~ · · ~~· · ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~· ·
~ ~ ~ ~ ~ · ~
~~ ~ ~ ·
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~
· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~
~· · ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ·
~· ~ ~ ~ ~ ·
· ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~· · ~·
~~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~
~ ~
~ ~~ ~ ~ · ~~~ ~· ~ ~ ~ ~
~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~
~
- ~ ~
~ · ~

~ ~ · ~ ~ ~· ~ · ~· ·
· ~
~· ~ ~ ~ · ~ ~· ~ ·
~ ~ ~ · ~
~~· ~~ ~ ~ ~ ·
~ ~~ ~~ ~~ · ~ ~~
· ~~ ~~ ~ · ~ ~ · ~ ·
~· ~ ~ ~ ~ ~~ ~~

~~~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~~· ~~

~ ~ ~~ · ~· ~ ~ ~ ~~
~ · ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~
~ ~~ ~ ~ · ~~
~ · · ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~
~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~· · ·
~ ~ ~ ~ · ~· ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~· ~
~· ~~ ~ ~~ ~~ ~· · ~ ~·
~ · ~
~· ~ · ~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~
~ ~ · ~ ~· ~ · ~ ~ ~ · ~ · ~· ~
~ ~ ~~ ~· · · ~~~ · ~ ~ ~ ~

~~ ~ · ~ ~ ~~ ~~ · ~~ ·
~ ~ ~ ~~ ~· · ~· ~ ~ ~~
~~ ~ ~~
· ~~~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~·
~~ ~ ~· · · ~· ~· ~· ~· · ~ · ~ ~ ~
~· ~ ~ · ~~ ~~ ~ · ~ ~ · ~~ · ~~

~~ · ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~~ ~~~~ ~ ~ ~ ·
~~ ~· ~ ·
~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~~

· ~ ~~· ~ · ~~ ~· · ~ ~ ~~ ~~
~ ~ · · · ~· ~~ ~ ~ · ~
~~ ~ ·
~ · ~
~· ~ ~ ~ ~~ ~· ~ ~ ~ · ~~
~ ~
~ ~ ~ ·
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
~ · ~ ~ · · ~~ ~~ · · ~·
~ ~· · · ~ · ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~
~· ~· ~ ~ ~ ~ ~
~~ ~· · ~ · ~ ~ ~· ~ ~ ~ ·
~ ~ ~~ · ~ · ~ ~
·
~~~ ~· ~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~· ~
~ ~ · · ~ ~· ~ · ~ ~ ~· ~
· ~ ~ · ~ ~~· ~~ ~ ~~ · ~ · ~~
~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~
~ ·
~ ~ ~~
~ ~~ ~· ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~~~~

· · ~ ~~ ~~ ~~· ~~ ~~· ~~· · ~~
~~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~· · ·
~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · · ~· ~ ~
· ~ · ~ ~· ~ ~ ~ · ~~ ~~·
~ · ~~ ~ ~~ ~· · ~ ~ · ~ ~
~~ ~ ~~ ~~· ~~ ~ ~~ · ·
~ ~ · ~· · ~· ~ · ~ ~ · ~· ~· ~
~ ~ · ~~ ~· · ~ ~~ ~~ ~
~ ~ ~ · ~~ ~ · ~~ ~ ~~ ~ ~~
~ ~~ ~· · ~ ~~ ~~ ~ ~ ·
~ ~~ ~· · · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~

~· ~~ ~ ~~ ~· ~ ~ ~ · ~~
~ · ~ ~~ · ~· · ~ ~ ~ · ~~ ~
· ~ · ~ ~ · ~~ ~ ~ · · ~· ~~ ~ · ~
~ ~· · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~~ ·
· · ~ ~ ~~· ~~ ~ ~~ ~~ ~~
~· ~ ~· ~ ~· · · ~
~ ~ ~
~ ~ · ~ · ~~ ~ ~· ~ · ~ ~ ~~ ~
~ · ~ · ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~· · ·
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~

~ ~ · ~

~· ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~

~ · ~ ~ ~~ ~ · ~~ ~~ · ·
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~· · ~ · ~
· ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~· ~ ·
~ ~ ~ · ~ ~ · ~· ~ ~· ~
~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~
· ~

~ ~ · ~ ~~ ~~· ~~ ~
· ~ ~ · ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~
~ ~ ~~ ~~· ~~ ·

~· ~ ~
· ~ ~ · ~ · ~ ~ · ~ · ~· · ~ · ~ ~
~ · ~ ~ ~ · ~ · ~· · ~ · ~ ~
~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~~ ~· · ~
~· ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ · ~~ · ~ ~ ~ · ~~ ~~· ~~ · ~
~ ~· ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ · ~
~· · ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~ ·
~ ~· ~ ~· ~ ~ ~~ ~ · ~
~~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~· · · ~
· ~ · ~ ~ ~· · ~ ·
~
~
~· ~· ~ · ~
· ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~~ ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ · ~ ~~ ~ ~ ~
~ ~ ~· ~· ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~~ ~~· ~~ · ~· · ~· ~ ~ ~~
~ ~ ~~· ~~ · ~~ ~ ~~ · ~· · ~
~ ~ ~ · ~ ~ · · ~· · ~~ ~~ ~·
· ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~ ·
~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ ·
~ · ~
~~ ~ · ~ ~ · ~ ~~
~· ~ ~~ ~~ ~ ~ · ~ ~
· ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~· ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~~
~ ~ ~
~- ~ ~ · ~ ~· · · ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~~ ~ ·

· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~
~ ~ · ~ ~~ ~~ ~ ~ ~
· ~ ~ · ~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ · ~ ~ ~~· ~~ ~ ~ ~ ~
· · ~· ~· ~ ~ ~ · ~~ ~ ~~
~· · ~ ~ · ~ ~ ·
~ ~ · ~ ~· ~ · ~~ ~~ ~~
~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ · ~~ ~· ~~
~ ~ ~~· ~~ · ~~ ~ ~ · ~
~ · ~~ ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~~ ~
~ ~ ~· ~ ~ ~ ~· ~ ~
~
~ ~~· ~ · ~~ ~ ~· · ~ ~~

· ~ ~~ ~ ~· ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~· ~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ ~· ~· ~· · ~~
~~ ~ ~~ ~~ ~· ~ ~~ ~~ ~· · ~
~ · ~~ · ~· ~ ~~
~~· · ~~
· ~ · ~
~ ~· · ~~ ·
~ ~· ~· ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ · ~~ ~· ~
~ · ~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~
~ · ~~ ~ ~~
~~ ~· ~ ~ ~~ ~~
· · ~ ~~ ~~· · ~~ ~· ~ ~ ~
· ~· ~ ~ · ~ ~ ~· ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~~ ~ ~ ·
~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~~ ~~ ~~ ~ · ~ · ~~ ~ ~~

·
~ · ~· · ~ · ~ ~ ~· · ·
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~~· ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~~
~ ~· · ~· · · ~· ~ ~ ~ ~ · ~
~· · · ~ ~~

~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~· ~~ ~~ ·
~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~~ · · · ~
· ~ ~ ~ · ~ · ~· ~ ~~ ~~·
· ~~ ~· · ~ ~ ~ ~ ~· ~
~~ ~
~ ~ ~ ~~
~ ~~ ~~
~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~

~ ~· · ~ ~ ~ ~ ~ ~·
· ~

~
~ ~ · ~~ ~~· · ~~ ~ ~~
~~ ~ ~
· · ~ · ~ ~ ~ · ~ · ~~ ~
~ ~ · ~ ~ · ~· · ~~ ~~ ~· ~
~ ~ ~ ~· · ~· ~ · ~~ ~· · ·
~ ~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~~ ~~

~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~· · ~~· ~~ ~ ~~ ·
~~ ~· ~ ~~ ~~ ~ ~ · ~
~~ · ~ ~
· ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~~ ~~· · ~~
· · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~~ ~~ ~

~ ~ · ~ ~ ~ ~~ ~~ ~
· ~ ~~ ~~· · ~ ~ ~ ~~ · ~
· ~ ~ ~ · ~ ~ ~~ ~ ·
· · ~ ~· ~ ~ · ~ · ~ ~ ~~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ · ~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~~ ~ · ~~ ~ ~

~~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~
~ ~ ~~· ~ ~~ ~~ ~~ ~
~ · ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~· ·
· ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~~ ~~ · ~~ ~· ~ ~~
~~

~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~~ ~~ ~ ~ · ~
~ ~· · ~· ~ ~· ~ ~· ~ ~ · ~

~ ~ ~ ~~ ~~ ~· ~ ~ ~~ ~~ ~~
· · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~
~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ · ~~
~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ · ~
~ · · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~
~· ~ ~ ~· · · ~ · · ~ ~
~· ~ ~ ~ ~
~~ ~ · ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ · ~ ~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~~ ~~
· ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ · ~ ~ · ~
~· ~ ~~ ~ ~ · ~ ~·
~
· ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~
~
~
~ · ~ · ~ ~ ~· · ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~
~· ~·
~ ~ ~ ~ ·
· · ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~~ ~~

~· ~ ~· ~ ~ ~
~ ~ ·
~
~ · ~ ~ ~ · ~ · ~ · ~ · ~
· ~ · ~ ~~
~· ~ ~· ~· ·
~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ · ~
~ ~ · ~ ~~· ~ ~ ~ · ~ · ~ ·
~ ~· ~ · ~ · ~ ~ · ~ · ~ ~ · ~

~ ~~ ~ ~ ~~ ~· · ~ · ~ · ~·

~ · ~~ ~~ ~ ~~

~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~ ·
~ ·
~ ~ ~~ · ~· · ~ ~ · ~~ ~ ~~·
· ~ ~ · ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~~
~~ ~· ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~
~· ~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~ · ~
~ ~ ~· · ~ ~ · · ~ ~ ~ ·

· ~ ~ ~ ~ ~· ~· ·
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· · ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~~
~· ~ ~ ~ ~ · ~· ~ · ~
~ ~ ~ ~· · ~ ~
~ ~ ~·
~
~~· ~ · ~ ~ ~ ~
· · ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~· ~
~~· ~ · ~ ~ ~
· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ·

~· · · ~ ~ ~ · ~ ~ ~

~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~· · ~
· ~ ~ ~ ~ ~
~· ~· ~ · ~· ~ ~ ~ · ~~ ~ ~ ~
· ~· · · ~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ · · ~ · ~ ~ ~ ~· ~
~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~· ·
~ · ~· ~· · ~ ~ ·
~· ~ · ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~~ ~
· · ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~·
~ · ~ ~ ~· ~~ ~~ · ~~ ~~
~ ~~ ~ ~~ ~· · ~· ~ ~ ~
~~ ~~ ~ ~ · ~~ ~~ ~~ ~
~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~· · ~ ~
· ~ ~ ~ ~ · ~ ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~· ~· ~ ~ ~~ ~ ~ · ~~ ~~
~ ~~ ~~ ~ ~~
~ · ~ ~ ~· · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
~ ~ ~· · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~· ~
· · ~ ~ · ~· ~ ~ ~ ~· · · ~ · ~
~· ~· · · ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~~ · ~~ ·
~ ~~ ~· ~~ ~~ ~~ ~~ ~

~ ~ ~ ~· · ~ · ~~ ~~ ~~ ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
· ~ ~ ~~ ~ ~~ ~· · ~ · ~
~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·

~
~

~~~~~~~~~· ~~~~~~~~~
~ ~~ ~~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ · ~ ~· ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · •
~ · ~· · ~· ~· · ~ · ~ ~ ~ ~·
· ~ ~ · · ~ · ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ · ~

· ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ · ~ · ~ ~ ~· · · ~ ~
~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~· · ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ · ~ ~ ~ · ~ · ~ ~
~ ~ ~· ~ ~· ~ ~ · · ~
· · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~~ ~· ~ ~ ~· · ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~· · ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~· · · ~ ~ ~ ~ · ~· ~ ~
~ ~ · ~· · ~ ~ ~ ~ ~ · ~~
· ~ · ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~
~ · ~ ~· · ~· ~ ~· ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~· ~
· · ~ · ~· · ~· ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ · ~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~· · · ~ ~ ~ · · ~ · ~ ~
· ~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~ · ~

· ~ ~ · ~· · ~ · ~ ~ ~~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~
· ~ · ~ ~ ~~ ~~ ~ · ~ ~

· ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ · ~ ~
· ~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~· ~ ~ ~~
~ ~· ~ · ~ ~~~ ~ · ~ ~ ~ · ~
· ~ · ~ ~· ~ ~· ~ ~ ~
· ~· · ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ · ~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ~

~· ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ · ~ ~~
~ ·
~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ · ~ · ~
~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~· ~
~ ~ ~ ~ · ~~ ~
~ · ~ ~ ~
~ ~· · ~ · ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ · ~ · ~ · ~·

~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~· · · ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~


~ ~ ~ ~ ~ · ~· ~~~ ~ ~
· ~ ~ ~· · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ·
~ · ~~ ~~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~~ ~· ~ ~ · ~ · ~
· ~ ~ ~ ~ ~· · ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ·
~ · · · ~ ~ ~ ~· ·
~· · · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~·
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~~
· ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~~ ~ ~ ~ · ~ ~ ·
· ~ ~ ~ ~· ~· ~ · ~~~· ~
· ~ ~ ~ · ~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~
· ~ · ~~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~· · ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
· ~ ~ ~
~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~
~~~~~~~~ ~· ~~ ~~ ~ ~· ~~ ~· ·
· ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~· · ~· ~ ~· · ~ · ~~
~ · ~~ ~ ~· ~ ~· ~ ~ ~ ~· ~~
~ ~ ~ ~· ~· · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~·

~
~ · ~ · ~~ ~~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ · ~~ ~ ~ ~ · ~ · ~· ~ ·
~ ~ ~ ~ ~· ~~ ~ ~

~~~~~~~~ ~· ~~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ·
· ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~·
~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~

~ ~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~

· ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ · ~~ ~ · ~~ ~~ ~ ·
~ ~~
~ · ~ ~ ~· ·
· ~ ~~ ~ ~ · ~ ~
~~ ~ ~ · ~
· ~ ~~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~~
· ~
~~ · · ~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~~
~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~· ~
· ~ ~~
~~~~~~~~
~· ~~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ · ~~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~· ~
· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ · ~ ~
· ~ ~· · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~
· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
·
~ · ~ ~
~ ~·

~~~~~~~
~~~~~~~~~~~

~
~~~~~~~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ·
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
· ~ ~ ~· · ~ ~ ~ ~· · ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~

~
~~~~~~~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~· · ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ·
~~ ~ ~ · ~ ~
~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
· · ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~
· ~ ~ · ~ ~· · ~ · ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~~
· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ·
~· ~ · ~ ~ ~ ~· ·

~ ~ ~ · ~ · ~ ~ · ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ · ~·
~· ~ · ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ·

~ · · · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
·
~~~~~~~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~· ~ ~
~ ~ · ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ·
~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ · ~ ·
~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~
~ · ~ · ~ · ~ ~ ~· · · ~·
· ~ ~ ~· · ~ · ~~ ~ ~~ ~ ~ ·
~ · ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~· ~ ~·
~ ~ ~~~ ~ ~
~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ · ~· ~ ~ ~
~ · ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~
~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~· ·
· ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~· · · ~ ·
· ~ ~ · ~ ~· ~ · ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~
~~ ~
· ~· · ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~·
~ ~· · ~ · ~ ~ · ~ ~ · ~
· ~ ~· ~ · ~ ~ · ~ · ~ ~
· ~ · ~ ~ ~· · ~ · ~ ~ ~ ~ ·
· ~ ~ ~· · · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~· ~ ~·

~ ~ · ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~· · ~ · ~~ ~~ ~·
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~

· ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~

~ · ~· ~ · ~ ~ · ~~ ~~ ~ ·
~· ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ · ~
· ~· ~· · · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~
~ · ~ ~ ~· · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~
~~~~~~~

~ ~
· ~ ~ ~ ·
· ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~· ~ · ~ ~ ·
~ · ~ ~ · ~~ ~ ~~ ~ ~ ~
~~ ~ ~· ~· ~ ~ ~· ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ · ~ ~
~· · ~ ~ · ~ ~· ~ · ~ ~ ~· ·
~ ~ · ~ · ~ ~ · ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·

· ~ ~ ~ · ~
~~ ~· · · ~ ~ · ~
~ · ~ · ~
~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~ · ~· ~ · ~ ~ ~ ~
· · ~ ~ · ~· ~ · ~ ~ ~
~ ~ · ~~ ~ ~~ ~ ~ ·
~ ~ · ~~ ~~· ~ ~~ ~ ~ · ~ ·
~ ~· ~ ~ ~ ~ ·
~ ~~ ~~ ~ ~ ~ · ~~ ~ ~~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~
~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~· · · ~
~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · · ~

~~~~~~~~
~· ~~ ~~ ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~~
~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~· · ~ · ~~ ~~ ~
· ~· ~ ~· ~~ ~ ~· ~ ~· ~ ~ ·
~ ~~ ~ ~ · ~ ~

~· ~ ~· ~ · ~ ~~ ~
· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~
· ~ ~· · ~ ~ · ~ · ~ ~ ~· · ~
~ ~ ~ · ~· · ~ ~ ~· · ~·
~· ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~·
~· · ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~
~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~ ~
· ~~ ~~ ~· ~ · ~ ~ ~ · ~ ~~
~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~~ ~ ~ · ~ ~ ~

~~~ ~~ ~ ~ · ~ ~ ~

~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
· · ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~~ ~ ~~ · ~~
~· ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
· ~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~·
~ ~ ~ · ~ ~~ ~~ ~ ~ ~
~· ~ ~ ~· ~· · ~ · ~~ ~~ ~ ~·
~ ~
~ · ~~ ~~
~ ~ ~ · ~~
~ · ~~ ~ ~ · ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~
~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~
· ~~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~· · ~ · ~~
~ ~ · ~ ~ ~~ ~· · ~ ·


~ ~ · ~ ~· · ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·

~~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ · ~
~ ~ ~·
~· ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~· ·
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~· · ~ · ~ ~·
· ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ · ~ · ~· ~ ~ ~ ·
~ ~ · ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~
· ~~ ~ ~ ~ ~ · ~·
~ ~ · ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~ ~ ~ ·

~· ~ · ~ ~ ~ ~~
· ~ ~
· ~ ~· · ~ · ~ ~ ~ ~
· ~
~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~

~
~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~ · ~
~· ~ · ~ ~ ~ · ~ ~~ ~ ·
~· · ~ ~· ~

~ ~· ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~·
~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~· · · ~· ~ ·
· ~ · ~ ~ ~ ~· · ~ · ~ ~ ~ ~

· · · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ · ~~ ~~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~~
· · ~ ~ · ~ ~· ~ · ~ ~ ~
· ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ · · ~ ~
· ~
~ ~ ~ ~ · ~~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~· ~~ ~~
~· ~~ ~ ~~ ~ · ~· ~ · ~ ~
· · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~~ ~~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~ ~· ·
~ · ~ ~
~· ~~ ~~ ~ ~· ~~ ~ · ~ · ~
· ~~ ~ ~~ ~· · ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~· · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~· · ~
~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ · ~· · ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~

· ~~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~

·
~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ·
~· · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~
~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~
~~ ~ ~
~ · ~ ~
~~ ~~
~· ~ · ~ ~ · ~ ~ ·
· ~
~ ~ ~ ~~ ~ · ~· ~ ~ · ~ ~ ~~ ~~

· ~ ~ · ~· ~ ~ ~ ~~ ~~
~
~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~
~~ ~ · ~ ~ ~· · ~ ~· ~ · ~
· ~ ~ · ~
~~ ~ · ~ ~ ~ · ~
· ~· ~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~
~
~~ ~ · ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ·
~~ ~ ~ · ~ · ~ ~ · ~ ~ ~
· ~ ~ ~ · ~ ~~ ~~ ~ ~· ~~
~~~~~~~~ ·
~ ~ · ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ · ~ ~
~
~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~ · ~ ~· · ~
~ ~· ~ ~ · ~ ~ ~~ ~ ~ ~
~ ~~ ~ ~ ~· · ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~~ ~~ ~ ~ · ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ · · ~ ~ · ~ ~~
·
~~ ~ ~ ~· ~ ~ · ~ · ~ · ~ ~
~ · ~~ ~~ ~ · ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~
· ~
~~~~~~~~ ~· ~~ ~~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~· · ~ · ~~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~~
~ ~· · ~ · ~ · ~ ~ · ~~ ~ ~·
~· ~ ~ ~ ~ ~ ~
~~
· · ·
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ·
~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~ · ~ · ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~· · ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~· ~ ~ ·
~· ~~ ~~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~~ ~ ~ ~· ~~ ~
~ ~ · ~ ~ ~· ~· · ~ ~· ~· ~
~~
~ · ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~ ~ ·
· ~ · ~ ~ ~· ~ ~· ~~ ~· · ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~~ ·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~
~~~~~~~~ ~ ~
~ ~~ ~~ ~~ ~~
~ ~~ ~~ ~~ ~ ~· · ~
~ ·
~ · ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ · ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~
~ ~ · ~· ~· ~ · ~·
~ ~

· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~·
~ ~ ~· · · ~· ~· ~ ~ ~

~~~~~~~ ~ ~ · ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~
~ ~ · ~~ ~~ ~ ~· ~
· ~· ~ ~ ~ ~· ~~


· ~ ~· ~~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~ · ~~
~ ~ ~ ~ ~ · ~· · ~ · ~
~ ~ ~ · ~ · ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~ ·
~ ~~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~· ~ ·
~ ~ ~· · · ~ ~ · ~ · ~
· ~~ ~~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~~ ~
· ~~ ~ ~· ~~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ·
~ ~ ~ · ~· ~~ ~ ~· ~ ~~ ~
~· ~ · ~~ ~
~
~ · ~
~ ~~ ~ · ~· ~ · ~~ ~ ~ · ~
· ~· ~ ~ ~ ~ ~
~~~~~~~

~ ~ · ~~ ~~ ~ · ~ ~·
· ~ ~ ~· ~ · · ~ ~ · ~ ~
· ~ ~ · ~ ~· ~ · ~ ~ ~ ~ ~· ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
· · ~ · ~ ~ ~· ~· ~ ~ ~ ~
· ~ ~~ ~~ ~· ~ ~ · ~ ·
· · ~ ~ · ~· ~
~~~~~~~ ·
~· ~~ ~~ ~· · ~· ~~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ · ~ ~· ~~ ·
~~

~~~~~~~
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~
~ ~ · ~~ ~~ ~ ~ ~·
~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~· ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~·
~ · ~~ ~ ~ ~· ~

· ~~ ~~
~ ~ ~ ~· ~ ~ · ~ ~ ~ ~· ~
~ · ~ ~~ ~ ~ ~ · ~· ~ ~
~ · ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ·
~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~
~ · ~ ~~ ~~ ~ ~ ~· ~ ~· · ·
· ~ ~ ~ ~ ~·
~~ ~ ~· ~ ~ · ~ ·
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~~ ~~
~ ~ ~ ~ · ~ · ~~ ~ · ~ ~ ~
~ · ~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~~ ~ ·
· ~ ~~

~~~~~~~
~· ~~ ~~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~~ ~ · ~ · ~~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · · ~ ~ ·
~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~

~ ~ · ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~~ ~ · ~
~ · ~ ~ · ~ · ~ ~~

~~~~~~~ ~ ~ · ~ ~~ ~~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ·
· ~· ~~ · ~ ~ ~~ ~ ~
~· ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~·
~· ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~· ~ ~
~ · ~~ ~~ ~ ~ · ~ ~
~
~· ~~ · ~ ~· ~ ~ · ~ ~
· ~ · ~ ~ · ~~ ~~ ~ · ~ · ~
~· ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ·
~ ~ · ~ ~ · ~ ~· ~ ~ ~
~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~ ~~ ~ · ~
~ ~ ~ · ~ ~ · ~ · ~ ~~
~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~


~ ~ · ~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~
· · ~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~
~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ · ~ · ~~ ~~ ~ ~ ~· ~
~ ~ ~ · ~ ~~ ~~ ~
~
~~~~~~~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ · ~~ ~~ ~ · ~ ~·
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ·
· · ~ ~ ~ · ~ ~~ ~~ ~ ~

~~~~~~~ ~· ~ ~~ ~~ ~ · ~
~ · ~ · ~ ~~ ~ · ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~· ~~ ~~ ~~ ~ · ~ ·
~ ~ ~ · ~ ~· · ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~
~· ~ · ~~ ~~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ·
~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~· ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~
~ · ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~
~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~· · ~ · ~
~ ~~ ~ · ~ ~ ~· ~ ~ ~· ·
· ~ · ~ ~ · ~~ ~~ ~ · ~· ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
· ~~ ~~ ~· ~ ~ ~ · ~ · ~~
~~ ~ ~ · ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~ ·
~ · ~· ~ ~ ~ · ~ · ~ · ~ ~ ~

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~· ~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~· · · ~ ~ · ~ ~~
~ · ~ ~ ~
~ · ~ ~ · ~~ ~ ~~ ~ ~· ~
~ ~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~· ~·
~
~~~~~~~ ~ ~~ ~~ ~· ~ ~ ·
· ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ · ~ · ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ · ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~ ·
· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ · ~
· ~· · ~ ~ ~ ~ ~ ·

·
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~

~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~~

· ~ ~ ~ ~· · · ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~· ·
~ ~ ~ ~ ~· · ~ ~ ~ ~ ~ ·
· ~ ~ · ~· · ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~~
~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~· ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~· ~ · ~ ~ ~ ~ · ·
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ·
· ~ ~· ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~~ ~~ ~· · ~· ~ ~ ·
· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~· ~ · ~· · ~ ~ ~· · · ~ ~ ~ ~·
~ · ~~ ~~ · ~ ~ · ~~

~~~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ · ~~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~~· ~ ·

~~
~

~~~~~~~~~~~~~
~
· ~ · ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~
~ ~ ~ ~ ~· ~ · ~ ~
~ · ~ ~· · · · ~ ~~ ~ ~ ~
~~ ~
· · ~ ~ ~ ~~ ~· ~· ~ ~
· · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~· · ~ · ~ · ~ ~· ~ ~ ~ ~ · ~
~ · ~ · ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~·
~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~· · · ~ ~
~
~ · ~ · ~ ~· ~ · ~· ~ ~ ~
~ ~ ~ ~· ~ · ~ ~ · ~

~· ~ ~ · ~ · ~ ~~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~· ~ ~· ~ ~· · ~
~ ~ ~ ~ ·
~~ ~ ·
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ · ~· ~ · ~ · ~ · ~ ~
· ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~· · ~ · ~ ·
· ~· ~ ~ ~ ~ · ~ ·
~ ~ ~· ~ · ~ ~ ~
~
~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~· ~· ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~
~ · ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~
~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
· ~· · · ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~·
· · ~· ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~· · ~· ~ · ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~·
~ ~ · ~· ~ ~· ~ ~ · ~ ~
·
~ ·
~~~~~~~~~~~~~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ·

~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~· ~ · ~· ~
~ ~ ~ ~· · ~· ~ ~ ~· ·
· ~
~ ~· ~ ~~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ ·
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~· ~· ~ ~ · ~ ~ ~~ ~·
~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ · ~ ~
~· · ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~· ~ ~· ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ · ~~ · · ·
~· · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~· ~ ~ ~ ~ ~ · · · ·
· ~ · ~ · · ~ ~ ~· ~ ~· ~ · ~ ~
~ · ~ ~~ ~ · ~~ ~·
· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~

~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ·
· ~ ~ ~· ~ · ~ ~ ~ · ~
~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~· · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~· ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~· · · ~ ~
· ~
~~~ ~ ~ · ~ · ~ ~
~ · ~ · ~· ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~· · · ~· ~ ~ · ~~
·
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~· · ~· ~ ~ ~~ ~ ·
· ~· · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· · · ~ ·
~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~· ~ ~ ~· · · ~· ~ ~ · ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~
~ ~ ~· ~ ~ ~ ~~· ~ ~· ~
· ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
· · ~ ~ ~ ~ · ~· ~ ~ · ~ ~ ~ ~·
~ ~ ~ ~· ~ ~· ~ · ~ ~·

~ ~ ~ ~ · ~· ~ ~· ~· ~ ~ · ~ · ~ ~~
~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~· · ·
~· ~ · ~ ~ ~· ~ ~ ~· ~
~· ~ · ~ ~· · ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~· ~ ~ ~ · ~
· ~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~· ~· · ·
· ~ ~ · ~ ~· · ~ · ~ ~ · ~ · ~~·
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
· · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ · ~ · ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ · · ~ ~~ ~ ~ ~
· ~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~·
~ ~· · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~· · ~

~~~~~~~~~~~~~

·
~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~· · ~ ·

~ ~ ~· ~

~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~· · ~· ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~~ ~ · ~· ~ · ~ · ~· · ~
~ · ~· · ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~~ ~· · ~ ~ · ~ ~
~· ~ ~ ~ ~~ ~ · · ~~ ~
~ ~ ~· ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~· · ~ ~ · ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~~ ~ ~
~· ~ ~ ~ ~ ~· · · ~ ~ ~ ~·
~ ~ ~ ~ ~ · ~· · ~· ~
~ ~ ~ · ~

· · · ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~· ~· ~ · ~ ~ ~ ~ · ~· ~·
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ · ~
~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~· ~· · ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~· ~
· · · ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~· ~ ~· ~ · ~
~ ~~ · ~ ~ ~· ~ · ~
· ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ · · ~ ~ ~ ~
~· ~ ~ · · ~·
~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ · ~ ~· ~ · ~ ~ ~· · ·
· ~ · · ~ ~ ~ · ~· ~ ~ · ~ ·
~ · · ~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~· ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ · ~ ~
·

~~~~~~~~~~~~~
· · · ~· ~· ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~
~ ~

~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~· · ~· ~ ~ ~·
~ ~· ~ ~ · ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~~ ~ ~· ~ ~ · · ~ · ~ ~
· ~· ~ ~ ~ ~· ~ · ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~~ ~ ~· ~· ~ ~· ~· · ~·
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~
~· · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ · ~· ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ·

~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~· ·
· · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ·
· ·
~ ~~ ~ ~ · ~ ~ · · ~ ~ ~ ~·
~ ~ ~ · ~· · ~ ~ ~· ~
~· ~ · ~ ~~ ~ ~ ~· ~
~ ~ ~ ~~ ~· ~ · ~ ~ · ~· ~
~ ~ · ~ · ~ ~~ ~ ~ ~· ~ ·
~ ~· ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ·

~ ~~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~· ~ · ~· · ~ ~
· ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ·
· ~· ~ ~ · ~· ~ · ~
~· ~ · ~ ~ ~ ~~
· ~ „ ~~· ~ · · ~ · ~ ~ ~ ~·
~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~· ~ ~ ~ ~ ·

~· ~ · ~ ~ · ~· ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~
~ · ~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~ ·
~ ~ ~· ~ ~ ~ ~· · ~ ~· ~
~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ·
· ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~· ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ·
~ ~ ~ · ~ ~ ~· ~ ~ · ~ ~·
~ ~· ~ ~ ~ ~ ~~· ~ ~ ~ ~ ~
~~~~~~~~~~~~~

·
· ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~· ~ ·
· · · ~ ~ ~· · ~·
~· ~ ~~~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~· · ~ ~ ~ · ~·
~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~
~ ~ · ~ ~ ~· ~

~ ~ · ~ · ~ ~ ~

~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ·
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ · ~
~ ~ ~· · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~· ~ · ~
· ~ ~· ~ ~ ~ ~ · ~
~· ~ ~· · ~ · ~ ~ ~ ~ ~· ·
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ · · ~ · ~ ~ ~· · ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~
· ~ ~· · ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~~~~ ~ ~ ~· · · ~· ~ ~ · ~
·

· ~

~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~ ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ ~ · · ~ ~ ~ ~ ~· ~
~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~
· ~ ~ ~· · · ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~· · ~ ~· · ~ ~ ~ ~ ~ · · ~ ~
~ ~ · ~
~~ ~ ~ ~· ~ ~ ~· · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~
~~~~~~~
~~
~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~
· ~· · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~· · · ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~~ ~ ~· · ~· ~ · ~ ~ ~·
~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· · ~ · ~
~ ~ ~· · ~ · ~ ~ ~ ~
· ~ · ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~· · · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
· ~~ · ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~· ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·

~ · · ~~ · ~ ~ · · ~~ ~ · ~ · ~· ~ ~~~ ~ ·

· · ~~ ~ ~ · · ~~ · ~

~ ~
~~~~~~~~~~~~~

· ·
~· ~ ~ ~ ~ · ~
~~
· · · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· · ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~·
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~
· ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~·
~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ · ~ · ~ ~ · ~ ~· ~

~· ~ · ~· · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ·
~ ~ ~ ~· · · ~ ~ ~ ~ · ~
~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~· ~
~· · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~· ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ·
~ ~ · ~ · ~ ~ · ~ ~

~ ~ · · ~ · ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~
~· ~· ~ ~ · ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~· · ~ ~
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
~ · · ~~~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~
~ ~ · ~~ ~~ ~ ~ ~· ~ ~ · ~
~ ~ · ~· ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ · ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~· ~· ~ ~ · ~ ~ ~
~· ~ ~· · ~ ~· ~ ~ · · ~· ~ · ~·
~ ~· · ~ · ~ · ~ ~ ~· ~ ~ ~ · ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~· · · ~·

~~~~~~~~~~~~~
~ · ~ ~· ~· · · ~· ~ · ~ ~
~· · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
· ~~ ~ · ~ ~ ~· ~ ~· ~· ~ ~ ·
· · · ~ ~ ~· ~ · ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~· ~ ~· · ~ · ~· ~· ~
~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~
· · ~· ~· ~ ~· · ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~· ·
~· · · ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~
· · · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~· · ~· ~ · ~
~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~· · · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~
· ~ · ~ ~· · · ~· ~ ~
~ · ~ · ~ ~· · · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ · ~·

-~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ ~ · · ~
~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~~ ~~ ~
· ~~~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~· · ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~
~~ ~ · ~~~· ~·
~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ·

~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~· · ~· · ~
~ ~ ~ ~~ ~~~ · ~ · ~

~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~

~

· ~ ·
~ ~~

~ ~~
~ ~~
-~~
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~
~~
~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~
~~~~~~ ~ ~ ~· · ~~ ~ ~ ~· ~
· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
· ~ ~ · ~· ~· · ~ ~· ~ ~ ~ ·
·
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~· · · ~ ·
~ ~· · ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~
· ~~ ~~ ~ ~· · ~· ~ ~ ~ ~~ ~
~ ~ · ~ ~ ~· ~ ~· ·
~ ~ ~· · ~ ~ ~ ~ ~·
~ ~ · ~~ ~ · ~ ~ ~
~
· ~ ~ · ~ ~ ~· ~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~ ~ · ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ·
~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~
· ~~ ~~ ~~ ~ · ~~ ~ ·
~ · ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ·
~ · ~~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ·
~ · ~ ~ ~ ~· · ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~· ~ ~
~ · ~· · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ · ~ ~ ~· ~ ~ · ~ ~ ·
~
·

~~~~~~~~~~~~~

~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~~ ~ ~ ~· ~ ~· ~ ~ · ~ ~
~ · ~ · ~ ~ ~ · ~ ~~ ~ · ~·
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~
~ · ~~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ·
~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ · ~ ~ · ~~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~~~~~~~ ~~~
~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~

~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~· · ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~·
~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~· ~· ~ ~ ~ ~~ ~ ~ · ~
~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· · ~
· ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~
~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~ · ~~ ~~
· · ~ · ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~·
~ ~ · ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~
· ~ · ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ · ~ ~ ~
· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~
~· · ~· ~ · ~ ~~ ~ ~ ~ ~
~ · ~

~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ · · ~
· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~· ~
~ ~ ·
~· ~~ ~ ~ · ~~ ·
~ ~· ~
~ ~ ~ ~ ~ ~· · · ~ · ~ ~ ·

~ ~ ~~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~
· ~~ ~~ ~ ~ · · ~~ ~ ~ ~ · ~
~~~~~~~~~~~~~

~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
· ~~ ~ ~ ~ · ~· ~ ~ ~ · ~ · ~

~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~

~ · ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~· ~~ ~
~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~
~· ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ · ~ · ~ ~· ~~ ~ ~· ~ ~ ·
~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~ ~ ~
· ~· ~~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~~ · ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~ ·
· ~~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ · ~
~ · ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~· ~ ~
~· ~ ~· ~ ~ ~ · ~· ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~
~~ ~· ~ · ~ · ~ ~ · ~ ~ ~·
~ ~ ~ ~ ~· · · ~ ~· ~· ~
~ · ~ ~~ ~ ~ · ~· ~ ~ ~ ~ ·
~ ~~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
· · ~ · ~· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~· ·
~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~· · ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~· ~ · ~~ ~~
~· ~ ~ · ~~ ~~ ~ · ~~ ~· ~ ~ ·
~ ~ · ~ ~ ~· ~~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ · ~· · ~ ~·

~ ~ ~ · ~~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~~~~~~~~
· ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ · ~
~~~~~~~ ~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~
~· ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ · ~~ ~ ~ ~ · ~· ~· · ~· ~ ~
~
· ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~~ ~ · ~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~

~ · · ~ ~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~· ~ · ~ ~ ~ · ~ ~~ ~ ~
· ~· · ~ ~ ~ · ~ · ~ · ~
~ · ~~ ~~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~·
· ~ ~~ ~ ~ ~ ~· · · ~ ~· ·
· ~ ~· ~· ~ · ~ ~ · ~~

~ ~ ~ · ~~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ · ~~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~~~~~~~~~
~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~ ~ ~~~~~
~· ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~· · · ~ ~ ~
~· ~ ~· · · ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ · ~ · ~ ~ ·
~~~~~~~~~~~~~


· ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ · ~ · ~·
~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~
· ~~ ~~ ~· · ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ · ~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ · ~ ~· · ~ · ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ · ~~ ~~
~ ~ ~ · ~ ~· · ~ ~· · ~ ~ ·
~ · ~ · ~ ~ ~· · · ~·
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ·
~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · · ~
~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~· ~~ ~
· ~ ~ ~ · ~ · ~~ ~~ ~· · ~ · ~ ~ ~
· ~ ~· · ~ ~ ~ ~ · ~· ~ ~ ~ ~
~ · ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~·
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~~
~· · ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~·
~ · ~ ~ · ~~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~· · ~· ~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~· ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~
· ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~~
· · ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~· ~ · ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ·
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ · ~~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~
· ~
~· ~ ~· ~ · ~· ~ ~ ~ · ~
· · · ~ ~ ~ · ~ ~ ~

~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ · ~

~· ~· ~ ~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ · ~~
~~~~~~~ ~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~· ~~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~~· ~ ~ ~ ~ · ~~ ~ ~~ ~ ~ ·
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
· ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~· ~~ · ~ ~ ~ ~ · ~· ·
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ · ~~ ~ ~ · ~ ~ ~·
· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~~ · ~
· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~· · ~ · ~ ~
~ ~· · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ · ~· · ~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~

~ ~ ~· ~ ~ ~ · ~~ ~ · ·
· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ · ~ ~
~~~~~~~~~~~~~
~~ · ~ ~ ~ ~ ~· · ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~ · ~ ~· ~
~· · ~ ~ ~ ~· · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~· · ~· ~ ~ ~ · ~ ~ ·

~~~~~~~ ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~
· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·

~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~· ~ · ~ ~ ~ ~· · ~ ~ ~· ~ ·
~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~

~ ~
~ ~ ~· · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~· · ~ · ~ ~ ~ ~~ ~ ~· ~
~ ~ · ~· · ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ · ~
~ · ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~

· ~· · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~~ ~
~ · · · ~ ~ ~ · ~~ ~ ·
~

~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
· · · ~· ~
~ ~ ~· · · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ · ~· · ~ ~ ~ ~ · ~
· ~ ~· ~ · ~ ~
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~
~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~
· ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ · ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~
~· · · ~· ~ · ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ · ~· ~ · ~ ~ ·
· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~· · · ~ ~ ~ ~· · ~ ~
~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
· ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~· · ~ ~ ~ ~
~· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~·
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
~ ~~ ~ · ~· ~ · ~ ~ · ~· ~
~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~
~· · ~

~~~~~~~~~~~~~

·
~ · ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ · · ~ ~~ · ~
· ~ · · ~ ~~
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
· ~ · ·
~ ~ ~ · ~ · · ~ ~~ ·
~· ~~ ~ ~~ ~ · ~ · ~ · ~ ~ ·
~· ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ · ~
· ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~· ~· ~
~ ~ · ~
~ ~ · ~ · ~· ~ ~ · ~· ~· ·

~~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ · ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~·
· ~· ~· · ~ ~· · ~ · ~ ~· · · ~ ·
· ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~· · ~· ~ · ~ ~ ~· · ~ ~ ~·
~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~
· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~· ~ ·
· ~ ~ ~· ~· ~ ~ ~ ·
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~· ~ · ~~ ~ ~· ~~ ~ ~·
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ · ~· ~ ~· ~ ~
· ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ · ~ ~· ~
~ · ~· ~~ ~ ~ ~· · ~ · ~~ ~ ~
~ ~· · ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ·
~ ~ ~ ~ · ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ·
·
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ · ~~ ~
· · · ~· ~· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~
· · ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~

~~~~~~~~~~~~~ ·
~ ~ ~ ~ ~ · ~· · ~ · ~ ~
· ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~~ · ~ ~ · ~~ ~ ~ ~ ~ · ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~~
~~ ~ ~· · ~· ~ · ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~· ~
~ · ~· ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~
· ~ ~ · ~ ~ · ~ ~· ~ ·
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~· · ~ ·
· ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~· ~ ~ ~ · · ~· · ~
~ ~ ~ ~ ~
~~~~~~~ ~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~· ~ · ~~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·
· ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~·
~ ~ ~ · ~ · ~· · ~ ~ · ~
~ ~ ~· · ~ · ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~~ ~ · ~ · ~ ~ · ~· ~
~ ~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~~ ~ ·
~ · ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~· ~· · ~·
~ ~ · · ~ ~~ ~· ~~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ·
· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~
~ · ~· · ~ ~ ~ ~ ~ · ~· ~
~ ~ · ~ ~ ~ · ~

~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~ ~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~
~ · ~ · ~ · ~ ~ ~ ~·
~ · ~ ~· · ~ ~ ~ ~ ~ ·
· · ~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~· ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~~ ~ ·
~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ · ~· ~· ~ ~ ~~ ~~ ~ · ·
~~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~~
~~~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~· ~
~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~· ~· ~ ~ ~~ ~~ ~ · ~ ~ ~
· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~· ~ ·
· · · ~ ~~ ~· ~· ~ ~ ~ ~ ~
· ~~ · ~· ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~
~· ~ ~ ~ ~ ~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ · ~· · ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~
~ · ~ ~ ~ ~· · ~

~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~
~· ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~· · ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~
· ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ·
~· ~ ~ ~ · ~ · ~

~ ~ · ~
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ · ~ ~
~ ~ ·
· ~ ~ ~· ~ ~ ~
~
· ~~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~
~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~·
~
~ ~ · ~ ~ · ~ · ~· · ~ ~ ~ ·
~
~ ~ ~ · ~ ~ ·
~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~
~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~· ~· ·

~ · ~
~ ~ ~· ~ ~· ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ · ~ ~
· ~ ~ ~
~~· ~ · ~ ~ ~ · ~ ~· · ~

· ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~·
· ~ ~ ~ ~ ~· · ~ ·
· · ~ ~ ·
~· · · ~· ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~

~ ~· ~ ~ ~ ~ ~
~~~~~~~~~~~~~


· ~· · ~ · ~ · ~·
~ · ~· · ~· ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~· · ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
· · ~ ~

~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~
~ ~ ~ ~~ ~· ~ ~ ~· ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ · ~· · ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~

~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ·
· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~· ~
~ ~ · ~· ~ ~· ~ ~ ~ ~· ~
~ · ~ · ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~· ~
~ ~ ~ ~ · ~· · · · ~· ~ ~ ~ ·
~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
· · ~· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
· ~ · ~ ~ · ~ ~
~ ~ ·
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~· ~ ~
· · ~· ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~
~~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
~~ ~· ·


~ · ~· ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~

~· · ~ · ~ ·
~
~
~· ~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ · ~ ~· ~~ ~ ~· ~ · ~

~ · ~ ~ · ~ ·

~ ~ ~ · ~ ~
~ ~· · ~ · ~ ~ ~ · ~~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~· ~
~ ~ ~ ~~ ~ · ~~ ~ ~
~ ~ ~· · · ~· · ~ ~~ ~ · ~
~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ·

~ ~· · ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~~
~· · ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~
~ · ~ ~· · ~ ~ · ~~ · ~ ~ ~ ~
· ~ ~· ~ · ~ ~ ~ · · ~
·
· · · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~· ~
~· ~ · ~· ~ · · ~ ~ ~ · ~· ~ · ~ ~
~~ ~ ~· ~ ~ ~ · ~ · ~ ~
· ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~· ~ ~ ~ ~ · ~· · · ~ · ~
~ ~ ~ ~· ~ · ~ ~ ~· ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~
~ · ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~~
· · ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~~

~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~ ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~
~ ~~ ~ ~ ~ · ~~ ~ ~~
~ ~~ ~ ~ · ~ ~ ~· · ~ ~·
~· · ~ · ~ · ~· ~~ ~~
~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
~~ ~ ~ ~~ · ~·
~ ~~· ~ ~ · ~ ~ ~ ~·
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· · ~ ~
~~ ~~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ · ~~ ~~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~· · ~ ·
· ~

~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~~
~ ~ ~· ~ · ~· · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~· ~ ·
~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~~ ~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ · ~ ·
· ~ ~ · ~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~· · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~·

~· ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ · ~~ ~~
· ~ ~

~ ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~
~ ·

~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~

·
~
~~ ~ ~~~~~~~~

~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ · ~ · ~
· ~ ~
~· ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~· · · ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ·
~ ~ · ~ ~ ~
~~ ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~·
· · ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ · ~
~ ~ ~· · · ~· ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~· · ~· ~ ~
~· ~ · ~ ~ ~· · · ~ ~· ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~· ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ·
~· ~~ ~~ ~ ~ ~ ~· ~ ~· ~ ~ ·
~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~~ ~ ~ ~
~· ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~ ~· · ~ ·
~· ~ · ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ·
~ ~~ ~· · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~· · ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
·
~· ~~ ~~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~· · · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ·
~
~· ~· · ~ ~· ~ ~ ~ ~
~ ~· ~· ~ ~ ~ ~
~~~~~~~~~~~~~

~
~~~~~~~ ~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~· ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
·
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~
· ~ · ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~~ ~~

~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~
~· ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~
~ ~~ ~ ~ ~ · ~ ~
· ~ · ~ · ~ · ~ ~ ~ · ~~ ~~
~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ·
~· ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~
· ~ · ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ · ~· ~
~ ~ ~· ~ · ~ · ~ ~ ~
~· ~ · ~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~· ~ ~ ~ ~ · ~ · ~~ ~~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~~ ~~ ~~ ~· ~
· ~ ~ ~ · ~· ~ ~ · ~
~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~· ~~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ · ~ · ~~ ~~ ~· · ~ ~ ~·
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~· ~ ~·
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~
~ · ~ ~~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~
~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~
~· ~ ~~ ~~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ·
~
~~ ~~~~~~~~~~~~~
· ~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~~ ~
~ ~ · ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~· ·
~ · ~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~· ~
~ ~ ~ · ~ · ~~ ~ · ~ ~ ~
· · ~· ~ ~ ~ ~ ~· · ~· · ~·
· ~ ~·

~~~~~~~ ~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~· ~~ ~~ ~· ~ · ~ · ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~· ~ · ~ · ~ ~ ~ ~
· ~ · ~ ~ · ~ · ~ ~~ ~ ~ ·
~ ~ · ~ · ~ ~· · ~· ~ · ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~· ~ ~ ~~ ~~ ~· · ~ ~
~ ~ · ~~ ~~

~ ~ · ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · · ~· ~·
~ ~· ~ ~ ~
~ ~· ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~ ·
· · ~· ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ·
~ ~~ ~ ~ · ~ · ~ ~· ~ ~
~· · ~ ~ ~ · ~ ~ · ~· · ~·
~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~·
~ ~· · ~· ~ ~ · ~ ~ · ~ ~
~· · ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~· · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
· ~~ ~~ ~· ~ ~ ~ ~ · ~ · ~
· ~~ ~~ ~ ~ ~· ~ ~ ~
~ ~ ~ ~· ~ ~· ~~
~ ~
~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~
~· ~ · ~ · ~ ~ ~ · ~~
~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~~
~
~· ~~ ~~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~
~ ~ · ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~

~· ~~ ~~ ~ ~· ~ ~ ~· · ~ ·
~ ~ · ~~ ~~ ~· ~· ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~~~~~~~ ~~
~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~

~· ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~
~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ·
· ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~· ~
~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~
· ~ ~ · ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~
~· · · ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~· · ~ ·
~ ~ ~· · · ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~
· ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~ ·
~ · ~ · ~ ~ ~

~· ~~ ~~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~
~
~ · ~~ ~~ ~~ ~ · ~ · ~ ~
~~~~~~~~~~~~~


~

~~~~~~~~~~~~~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~
· ~~ ~ ~· · ~· ~ ~ ~ ~· ·
~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~· ~
~~~~~~~ ~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~· ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~ ~~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~~
~
~· ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ · ~~
~· ~ ~ ~ · ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
· ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ · ~· ~ ~ ~ ~ ~· ~
· ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ · ~ ~ · ~~
~· ~~ ~~ ~· · ~ ~ ~· ~ · ~ ~ ·
~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~
~ ~~ ~~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~~ · ~ ~

~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~
~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ · ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~ ~ ~
~· ~
~ ~ · ~~ ~ ~ · ~ ~ · ~~ ~~
~ ~ ~ · ~· ~ ~ ~· ~ ~ · ~
~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~

~~~~~~~~~~~~~

~~

~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~
~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~
~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~~ ~~ ~· ·
· ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ · ~· ~ ~
~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
~ ~ ~ ~ · ~~ ~ ~ · ~~ ~~
~ ~· · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~· ~ · ·
· ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~· · ~ ~
~
~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~· · ~·
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~
~ · ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~~
~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~
~ ~· ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~~ ~
~

~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~~ · ~ · ~ ~~ ~~ ~ ~ · ~ ~
· ~~ ~ ~· ~ ~~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~
~ ~~ ~~
~ · ~
· ~
~· ~ · ~ · ~~ ~~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~
~· ~ · ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ · ~· ·
· ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~
~ ~ · · ~ · ~ ~ ~ ~ ~
· ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ · ~ ~ ~

~· ~ ~~ ~ ~· ~ · ~ · ~ ~
~ ~~ ~
~ ~ · ~~ ~ ~
· ~ · ~ ~ ~ ~ · ~~ ~ ~ · ~
·
~· ~ ~ · ~ ~ ~ ~~ ~ ~
~
~

~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~~ ~~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~ ~· ~

~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~
~~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ·
~ ~· · · ~ ~ ~~ ~ ~ · ~ ~
~ · ~~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~
· ~ ~~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ · ~~ ~~
· · ~· ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ · ~
~~~~~~~~~~
~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~
~~~~~~ ~~~
~· ~~ ~~ ~· · ~· ~~ ~ · ~~ ~~
~ ~~ ~~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~·
· ~· · ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~· ~· ~ ~
~ ~ ~· ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~· ~~ ~ ~ ~ · ~ · ~
~· ~ ~ · ~ ~· · ~ · ~ ~ · ~
· ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~
· ~ ~ ~ ·
~· ~ · ~ · ~~ ~~ ~ ~ ~ · ~~ ~
~~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~
~· ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~
~· ~ ~~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~~ ~ · ~ ~ ~
· ~ ~~ · ~ ~ · ~ · ~ ~ · ~
~~~~~~~~~~~~~ ~·
· · · ~
· ~· · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~· ·
~ ~ · ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ · ~~ ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~
~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ · ~~
~ ~ · ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~· ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~~· · ~· ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~· · ~
· · · ~ ~· ~ ~ ~· · · ~· ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~
~~~~~~~~~
~· ~ ~~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~· · ~
~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~· · ·
· · ~ · ~ ~ ~ ~· · ~· · ~ · ~
~ ~ ~ ~ · ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ · ~ ~
· · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ ~

~ · ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~~ ~ · · · ~ ·
· · · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~~
~
~~ ~· ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~· ~ ~ ~~ ~~ ~· · · ~ ~
·
~ ~ ~
~
~
~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~


· ~ ~· ~· · ~ ~ ~· ~ ~· ~ ~ ·

~· ~ ~ ~· · ~ ~ ~ ~ · ~·
~· · · ~ ~ · · ~ ~ · ~
~ ·
~


· ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~·
~
· ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~
~~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ · ~ · ~· ~ ~ · ~ ~· · ·
· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~~· · ~
~ · ~· ~ ~ · ~ ~ ~~ ~ ~ ~
· · ~ ·
~~ · ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ·
~ · ~ ~

~· ~
~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~
· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~· ~ ~
~ ~~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ ~·
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ · ~· ~ ~ ~· · ~· ~ ~ ~ ·
·
~~~~~~~~~~
~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~· · ~
~ ~· · ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~· · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~· ~· · · ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~· · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~· ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~· · · ~ ~ ~ ~
~· ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~
· · ~ · ~~ ~~ · ~ ~ · ~ ~
~~~~~~~~~~~
~· ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~~ ~ ~ ~· ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~
~ ·
· · ~ · ~ ~ · · ~ ~ · ~

~ ~· ·
~ ~ ~ ~· ~ ~ · ~ · ~ ~ · ~~
~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ·
· ~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~~ ~· · ~ ~ ~~ ~· ~ ~

~ ~ · ~ ~ ~ · ~ · ~ ~· · · ~
· ~ ~~ · ~ ~ ~ · ~ ~· ~ ·
· ~ ~ · · · ~ ~ ~ ·
~ ~· ~ ~· · · ~ · ~ ~ ~· ~ ·
~~ ~· ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~
~ ~ ~ ~· ~~· ~ ~· · ~· · · ~·
~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ·
· ~· ~~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ·
~ ~ · ~· ~· · ~ ~ ~ · ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~
~ · ~
~ ~ ~ ~~ ~ ~ · ~
~ · ~ ~· · ·
· ~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~
· · ~· ~ · ~
· ~ ~
~ ~-~
~
·


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~~~~~~~~~~~~~
~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~
~~~~~~
~ --
~~~ ~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~
~~

~ ~~
~
·


~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~· ~ ~ ~ · ~ ~· ~
~ ~~ · ~ ~
~ ~ · ~~~ ~ ~ ~
~~ ~~· ~
~ · ~ ~ · · ~ · ~ ~ ~ ~

~ ~· ~ ~ ~ · ~· · ~ · ~
~ · ~ ~ ·
~
~· ~~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~~ · ~~ ~ ~ ·
~ ~
~ · ~~ ~ ~ · ~~
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ · ~
~ · ~· · ~ ~ ~· · ~· ~ · ~ ~·
~~· ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~· ~ · ~·
~ ~ ~ · · ~ ~· ~
~~· · ~ ·
~~ · ~ ~ · · ~ · ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~· · · ~· ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ · ~
· · · ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~
~ · · ~
~· ~ · ~ ~ ~· · ~· · ~ · ~· ~ ·
~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~
~ · ~ ~ ~ · ~ · ~ ~~ ~· ~ ~
· ~ ~· · · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~~ ·
· · ~ · ~ ~ ~ ~ · ~· ~ · · ~ ~ · ~
~
~· ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~~ ~ ~
~~ · ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ · ~ ~~ ~ ~ ~· ~ ~ ·
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~
· ~ ~· · ~ ~
~· ~
~ ~~ ~ ~ · ~ ~
· ~
~ · ~ ~· ~

~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~~
~ ~ ~ · ~
· ~ ~
~ ~ ~ ~· · · ~ ~
~~ ~ ·
~
~ · ~ ~ ~ · ~~
~· · · ~ ~ ~ ~

~· ~ ~
~ ~ ~· ~ ~~


~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~· ~· · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · · ~ · ~
· · ~ ~ ~· · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~· ~ ~ · ~
· ~· · ~~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~ ~ ~ ~ ~
~~ · ~· ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~·
~ ~ ~ ~~· ~ · ~ ~
~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~~ ~·
~ ~ ~ ~ ~ · ~· · ~ ~ ~
~~
· ~ · ~ ~· · ~·
~~ ~ · ~ ~ · ~
~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~· · · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~· ~· ~ ~ ~ · ~~ ~· ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~· · · ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ · ~
~· ~ · · · ~ ~ · ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~· · ·
~ ~ ~· · · ~· ~· ~ ~ · ~ ~ ~ · ~
~ ~~ ~~ ~· · ~ ~· ·
~ ~ · ~ ~ · ~
~· · ~ ~ ~
~ ~ · ~

· ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~

~· ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~·
~ · ~· ~ ~ ~ · ~ ~ · ~· ~ ~ ~ ·
· ~

~· ~ ~
~ · ~ ~·
~ · ~· ~ ~
~ ~ · · ~ · · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ·
· ~
~ ~ ~· · · ~· ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~~ ~
~ ·
~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

·
~· ~ ~· ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~·
~ ~ ~ · ~· ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~~ ~~ · ~
· ~ · ~ ~~ ~ ~ ~ ~
· · · ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~
~ ~· ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~
~ ~· ~· ~ · ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~
~ ~ ~~· ~ ~ · ~ ~~
· ~ · ~~ ~ ~~ ~ · ~ · ~~ ~· ·
· ~ · ~ ~~· ~ ~ ~~
~~
~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~· · ~ ~
~ ~ · ~ ~
~ ~ · ~ · ~~ ~ ~~ ~ · ~ · ~~ ~~ ~
· ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ · ~
~· ~ ~ · ~ ~ · ~ · ~ ~ ~· ~
· ~~ ~~
~
~· · ~ ~~ ~ ~·
~· · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~
· ~ ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~ · ~ ~
· ~· · ~· ~ ~ ~ ~ ~~ · ~· · ~ ~ ·
· ~ · ~ ~ ~ · · ~ ~ ~ ~ ~~ · ~~
~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ · ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ · ~· · ~ · ~ · · ~·
~ ~ ~ ~
• ~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~· · · ~· ~ ~ ~ ~ ~· ~ · ~ ~
~ ~·

~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~
~ ~ ~~ · ·
~ ~ · ~ ~
~· ~ ~ ~
~ ~ · ~ ·
· ~ ~ · ~· · ~ · ~
~~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ · ~ ~ ~· ~· ~ ~ ·
~ ~ · ~
· ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~

~~~~~~~~

~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~· ~ ~ ·
~~
~ ~ · ~ · ~· ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~· ~· ·
~ ~ · ~ ~· ~ ~ ~
· ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ·
~
~ · ~· ~ ~ ~· ~ ~ ~ · ~ ·
· ~ ~ · ~ ~ · ~ · ~

~~ · ~ ~~ ~~ ~· · · ~
~ ~~ ~~ ~ ~
~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~· · · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~· ~
· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~· ~
· ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~· ~ · ~ ~ ~· · · ~ · ~ ~· ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~· · · ~· ~· ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· · · ~· ~
~ · ~· ~ ~ · ~ ~ ~ ~

~~

~~~~~~~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
· · ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~· · ~ ~ ~
~· ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ·
~ ~ ~ ·
~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · · ~ ~ ~ ~·
~ ~ · ~ ~ ~· · ~· · · ~· ~· ~ ~
~ ~ ~· · · ~· ~ ~
~ ~· ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~
~~~~~~~~~~~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~· ~
· · · ~· ~· ~· ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~·
~~· ~ ~ · ~ ~ · ~ ~· ~
~~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~· ~
· · ~ ~ · ~ ~ ~ ~· · ~ ~ ~ · ~· ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~·
· · ~ · ~ ~ ~~ ~ · ~ ~ · ~

~~~ ~~~~~~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~· · · ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~· ~ ~· · ~
~· ~ ~ ~ ~ ~ ~· · ~ ~
· ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
·

~
~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~· · ~
~ ~ ~ ~~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ · ~ · ~· · ~ ~ · ~ ~
~· ~· · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~· · · ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~· ~ ~~ ~ ~· ~
~ ~ ~ ~· ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· · ~· ~ ~
~ ~ ~ ~~ ~ ~· ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~· ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~
~ ~ · ~ ~~ ~
~· ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~~ ~· ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ · ~· · ~ · ~
~ · ~ ~ ~ ~ · ~
~· ~ ~ · ~ ~ ~· · · ~ ~ ~~ ~ ~
· ~ ~ ~~ ~ ~ · ~ ~

~ ~~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~· · ~ · ~
~ · ~· · · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~~ ~~
~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~· ~ ~ · ~· ~
~ ~ · ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~· · ~·
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~ ~ ~· · · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~~
· ~ ~ · ~ ~· ~ ~ ~ ~

~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~· · ~· ~ ~ ·
~ ~ · ~ ~ ~· · · ~ ~
~~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
·
~ · · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~~
· ~ ~· · ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~· ·
· ~· · ~ · · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~· ~ · ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ·
~ ~ ~ ~· · ~· ~ · ~· · ~·
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~
~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~
· ~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~· ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ·
· ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~· ~ · ~ ~ ~ ~ · ~·
~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~~
~~ ~~ · ~ ·
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~· · · ~·

·

~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~· · ·
~
~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~· · ~ ~~
· ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ·
~· ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~~ ~ · ~ ~ · ~· · · ~
~ ~ · ~~ ~ ~ ~· · · ~· ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~·
~· ~· · ~ ~ ~ ~ ~ ~~
~ ~· · ~ · ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ · ~ · ~ ~
~· ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~· ~ · ~ · ~ ~·
~ ~· ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~· · ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~
~ ~ ~· · ~· ~ ~ ~
~ · ~· · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~· ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~· · · ~ ·
~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~· ·
~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~~ ~
· · ~ ~· ~ ~· ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ·
~ · ~ · ~ · ~ ~ · ~· · · ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~· ~~ ~ · ~ ~ · ~ ~ · ~ · ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~~· ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~· · · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~

~· ~ ~ · ~· · · ~ ~ ~ ~ · ~·
~· · ~ · ~ ~ ~
~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· · ~ · ~

~ ~ ~ ~ · ~· · ~ ~ ~ · ~
~ ~· · · ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ · · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· · ·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~ ~~ ~ ~ · ~· ~ ~ ~ ~ ·
· ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ · ~
~
~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~
~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~· · · ~ ~
~ · ~ ~ ~ · ~~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ · ~ · ~· · ·
~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ · · ~ · ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~· · ·
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~· ·

~· ~ · ~
~ ~ ~ · ~ · ~~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~· · · ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~~
~ ~ ~· · · ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~~· ~· ·
~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ ~· · · ~~ ~~
· ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ · ~
~· ~ ~ · ~ ~ · ·
· · · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· · ~ · ~
~ ~ ~ ~· ~ ~~ ~~ ~ ·
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~·
~· · · ~· ~ · ~· ~ · ~
~· ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~· ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ · ~ · ~ ~ ~· · · ~· ~ · ~
~ ~ ~ ~ · ~~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~
~· ~ · ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~~ ~ ~· ~ ~
· · ~ ~ ~ ~· · ~ ~ ~
· · ~ ~ ·
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~
~~ ~ ~· · ~ ~ ·
~ ~· · · ~ ~ ~· · ~ · ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ · ~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~
~ · ~· · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· · ~ · ~ · ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~
~~ ~~ ~ · ~ ~· · ~ ~ ~· ~· · ~
~
~ ~ · ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
· ~ ~· · ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~· ~
~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ · ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~

~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~
~ ~· ~· ~ ~
~ ~ ~· · ~ ~ ~ ~

~· ~· ~ ~ ~
~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~· ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ · ~ ~ · ~ ·
~· ~ ~ · ~ · ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~

~ ~ · ~ ~ ~ ·
~· ~ ~ ~· ·
~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~· ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~~
~ ~~ ~~ ~ ~~
~ ~ ~ ~ · ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
~ ~ · ~ ~
~ ~· ~ · ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~~
~ ~
~ ~· ~ ~ ~
~· · ~ ~ ~· ~ ~ · ~
~
~· ~ ~ · ~ ~· · ~
~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~~
~ ~ ~ ~
~ ~· ~ ~ · ~
~· ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~
~· ~ ~
~· ~ ~ ~ ~ ~~
~· ~· ~· ~ ~·
~ ~ · ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~· ~ ~ ~
~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~~

~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ · ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~
~· ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~
~ ~
~ ~ ~ ~· ~ ~
~ ~
~ ~
~ ~ ~· · ~ ~ ~ ~
·
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~·
~ ·
~ ~ ~ · ~· · ~ ~ ~ ~
~
~ · ~ · · ~

~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ · ~ · · ~ ~ · ~
~ ~ · ~ ~

~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~· · · ~ ~ ~·
~ · ~ · ~ ~ · ~ · ~ ~ ~· ·
~ ~ · ~ ~ ~ ~
~
· ~ ~ ~· ~· ~ ~· ~ · ~ ~ ~· ~
~ · · ~ · ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~


~ ~ ~
~ ·
~ ~ ~ ~
~ ~· ~ ~ · ~
~ ~ ~· ~ · ~ ~ ~ ~ · ~

~· ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ·
~ · ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~~ ~ · ~ ~
~
~~~~~~ ~~~~~
~~~~~~~~~
~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~
~
~ ~ · ~ ~ ~· · ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~· ~ ~· ~ ~ · ~ ~ ~
· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~ · ~ ~~ ~· ~ ~ ~· · ~
~ ~ ~· ~ ~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~
· ~ ~· · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~~ ~ ~· · · ~ ~ ~ · ~ ~
· ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~~
·

~ ~ ~~

~· ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~
~· · · ~ ~ ~ · ~· ~ ~ ~ ~ · ~ ·
~ ~ ~ · ~ ~ ~· · · ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~· ~
~ · ~ ~~ ~ ~ · ~ · ~
· · · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~· · ~ ~ ~ · ~· ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~· ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~~· ·
· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~· ~
~ ~~~ ~ ~ ~
~~ ~
~ ~ ~ ~· · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ · ~

~~~~~~~~~~~~

· ~ · ~ · ~ ~ ~ · ~· · ~·
~ ~

~· ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~· · ~
~

~~ ~

~· ~· ~ · · ~ ~~ ~ · ~ · ~~ ~ ~
~· ~ ~ ~ ~ ~ ~· · ~ ~ ~ ~ ~· ~·
~ ~ · ~~ ~ ~ ~ ~~ ~· · ~ ~ · ~
~~ ~~~ ~ ~· ~ · ~ · ~~ ~~ · ~~~·
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~~ ~~·
~ ~ ~ ~ · ~ ~
~· · ~ ~ ~
~ ~ ~~ · ~~ ~ ~· ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~
~· ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ·
· ~ ~ ·

· ~ ~· ~ ~ ~
~~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~
· ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~~ ~
· ~ ~ ~ ~· · ~ ~ ~

~~~~~~~~~~
~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~ ~ ·
~ ~ · ~ ~ ~ · ~~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~~· ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~· · · ~ · ~
~~~~~~ ~~~~

~
~ ~
~· ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~·
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~· · · ~ · ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ · ~· ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~· · · ~· ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~

· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
~· ~ ~
~ ~ ~ ~· ·
~ ~ ~
~· ~ · ~ · ~ ~ ~ ~· ~
~ ~ · ~ ~ ~~ ·
~ ~ ~ ·

· ~ ~· ~ ~ ~ · ~


~
· · · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ · ~· · ~ ~·
~ ~ · ~ ~ ~ ~· · ~·

~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ · ~ ~· · ~ · ~ ~ ~ · ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~· · ~
~ · ~ ~ ~· ~· ~ ~· ~ ~ · ~·
~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~· · ·
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~ ~
~ ~

~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~· ·
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
· ~ ~ · ~~ ~· · · ~ ~ ~ ~ ~
~ ~· ~~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~· ·
~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~ · ~
~ ~ ~· ~· · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~· ~ ~~
~ ~ ~ ~~ ~ ~ · ~· ~ ~ · ~ · ~
~ ~ · ~ · ~
~~ · ~ · ~ · ~
~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ·
~ · ~ · ~ ~ ~
· ~ ~· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~
~· ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~
~· ~
~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~ ~· · · ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ · ~ · ~ ~ ~ · ~· ~ ·
~ ~ ~ · ~

~· ~ · ~· · ~ · ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ · ~· · ~ · ~
~ ~ · ~· ~ ~ · ~ ~
~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ · ~ · ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ · ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ·
~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ · ~ · ~ ~ ~ · ~
~· ~ ~ · ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~
· ~ ~· · ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~·

~~~~~~~~~~~~


· ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~
· ~ ~· · · ~ ~· ~ ~ ~ · ~
~· ~ ~ ~ · ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ·
~ ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~
~ ~ ~· · · ~ ~· · ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~· ·
~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~· ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~· · ~·
~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
· ~ ~ ~ ~ ~

~· ~ ~· · ·
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~·
~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~· ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ·
~· ~ ~ ~ ~ · ~ · ~~ ~~
~ ~~ · ~ ~~
~~~~~~~~~~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~·
~ ~~ ~· · ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~· ·
~~ ~ ~ ~ ~
~· ~ ~ · ~ ~~· ~ ~ ~ ·
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~· · ~
~· ~ ~
·
~

~~~~~~ ~~~~~
~~~~~~~~~
~· · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~ · ~~
~~ ~ ~ ~ · ~ ~· ·
~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· · ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ·
~ ~ ~ · ~ · ~ ~ · ~ ~
· ~ ~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~· · ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~· ~
~· ~~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~· ~ ~ ~ ~· · · ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
· · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~~ ~
~· · ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~~ ~· ~ ~ ~
~ ~ · ~~
~ ~ · ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~
~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~· · ~~
~ ~ · · ~ ~ ~ ~· ~
~· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~~ · ~ ~ ~· · · ~ ~ ~ ~ · ~~ ~
· ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ · ~· ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~· ~· ~
~ ~ ~ ~ · ~~ ~ ~· · · ~· ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~

~~~~~~~~~~~~~~
~· ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· · ~ ~ ~ ~

~
-

·
~ ~ ~ · ·
~ · ~ · ·

-
~ ·

~

~ ~ ~
~ ~ ~
~


~
~~~~~~~~~~~~

·
~· · ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~· · ·
~ · ~
~~· ~ ~ ~ ~· · ~
~ · ~ ~· · ~ ~ ~
~~·
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~· ~ ~ ~~ · ~ ~~ · ~· · ~ ~
~· ~ ~ · ~· ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·
· ~ ~
~~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~
~· · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~·
~ ~ · ~ ~· ~ ~~ ~ · ~ · ~ · ~
· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ·
~· · ~ ~ ~ ~ ~ · ·
~
· ~ ~· · ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~
· ~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ·
~ · ~ ~
~ · ~ ~ · ~ ~
~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~· ~ ~
· ~~
~ ~ ~· ~ · ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ·
~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~ ~·
· ~ ~ ~ · ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~
~· · ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~

~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· ·
· ~ ~ ~ ~ ~
~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ·
~ ~~
~ · ~~
· ~ · ~~ ~· ~ ~ · ~ ·
~ ~· · · ~ · ~ ~ ~ · ~ · ~~ ~ ~ ·
~ ~· · · ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ · ~~ ·
~· ~ ~ · ~ ~
· · ~ · · ~ ~ ~ ~· ~
~ ~ ~ · ~ ·
~ · ~ · ~ · ~·
· ~ ~· · ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~
· ~~ ~ ~ · ~~ ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~~
~ ~ · ~~ · ~ · ~· · ~ · ~~
~~ ~ ·
·
·

~~~~~~~~~~~~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~~ ~· ~ ~
~· · ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ · ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~· · · ~ · ~ ~ ~ ~ ~

~· ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
· · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~· · ·
~ · ~ ~ ~· · ~~ · ~ · ~ · ~
~ · ~ ~ · ~ · ~ ~· · ~ ~ · ~ ~ ·
~· · ~ ~· ~ · ~ ~· ~ ·
~ ~ · ~· ~ ~· · · ~ · ~ · ~
~ ~ · ~ ~ · ~ · ~ ~ ~
~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~· ~
~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~~ ·
~ · ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~· ~ ~ ~· ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~
~· ~ ~ · ~ · ~ · ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ · ~ · ~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~·
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~· ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~~~~~~~
~ ~ · ~ ~ ~· · · ~· ~ · ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ · ~ ~· ~ ~ ~~
~· ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ · · ~
~ ~ ~ ~
~ · · ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~


~~ ~~·
~~~~~~~~~~~~

·
~· ~· ~ ~ ~~ · ~ ~~ ~ ~
· ~ ~ ~ · ~ ~ · ~· ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ·
~· ~ ~ ·
· · ~· ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~ ~

~~~~~~
~ ~ · ~ ~ ~· · · ~· ~ · ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~· · ~· ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~

~ ~ · ~ ~· ~ ~ ~· ~ ~ · ~ · ~ ~
~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~· ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·
· ~ ~ · ~ ~ ~~ ~
~ ~ ~· ~
· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~· · ~ · ~· · ~ ~ ~
· ~ ~ · ~ · · ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ · ~ ~· ~ ~ · ~· ~ ~ ·
~ ~~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~· · · ~
~ · ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ · ~
~· ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~· · ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
·
~~~~~~~
~
· ~ ~ ~· · · ~· ~ · ~ · ~ ~
~
~ · ~ ~· ~ ~ ~· ~ ~
· ~
~~~~~~~~~~~~
· ~ · ~ ~ ~

~· ~ · ~ · ~
~ ~ ~ ~~
~~~~~~~~
~ · ~ ~ ~· · · ~· ~ · ~ ~ · ~
~ ~· · · ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
· · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · · ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~·

~ · ~ ~ · ~ ~ ~· · ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~· · · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
· ~~ ~· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ · ~ ~ · · ~· · · ~ · ~ ~
~ ~
~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~· ~
~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~
· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~
· ~ ~ ~ ~~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ·
~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~· · ~ ~ ~ · ~· · · ~ ~
~ ~ · ~ · ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~ ~~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~
· ~· ~· · · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~· ~ · ~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~

~~~~~~ ~~~~ ·
·
~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
· · ~· ~ ~ ~ · ~ · ~· · ~· · · ~ ~
~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ · ·
~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~
· ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ · ~·
~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ · · ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ · ~
~· ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~· ~ ·
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~· ·
~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ·
· ~· ~ ~· ~ ~ ~~ · ~~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~· · · ~ ~
· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~
· ~ ~· · ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~· · · ~· ~ · ~ ~ ~· · · ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~~· · ~· ~ ~ ·
~· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~· ~ · ~ ~ · ~· · ~ · ~
~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ · ~ ~· · · ~·

~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~· · ~ ·
~ ~ ~· · ~· ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~· ~· ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~

~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~· ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~· · ·
~ ~ ~ ~ · · ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ·
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~

~ ~ ~ ~ ~ ~
·
~ ~· · ~ · ~ ~~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ · ~ ~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~

~ ~ ~ ~ · ~· · ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~· ~ · ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· · ~ ~· · · ~ ~ ~· ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~~ ~ ~· · ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~· ~ ·
~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~·
~ · ~ ~ ~ ·
~~~~~~~
~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~· ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~· · · ~ ~ ~ ~
~· ~ ~ ~· · ~ ~ ~ ~ ~
~
~~~~~~~~
~· ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~· · ~ ~ ~ ~· · ~
· ~ ~ ~ ~ ~
~~· ~ ~
~ · ~· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~· · · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ·
~
~~~~~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· ·
· ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~~~~~~~

· ~
~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~· ~ ~
~~ ~ ~· · · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~~~~~
~ · ~ · ~ · ~ · ~ ~ ~ ~
· · · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· · ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~

~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~· · ~ · ~ · ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~·
~ ~ ~· ~ ~ · ~ ~ ~ ~·
~~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~· ~~
~ · ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~·
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ·
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ·
~~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ · ~

·

·

~~~~~~~~~~~~
~~~~~
~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~· ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~· · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~

~~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ · ~

~~~~~~~~~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~· · · ~· ~ ~ · ~
~ · ~· ~ · ~ ~ ~ ~ · ~~ ·
~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~· ·
~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~
~ · ~ ~ · ~ · ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~· ~ ~
~· ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~·
~ · ~ ~ · ~ ~ ~~· ~· ~ ~
~ · ~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~ ~
~ ~· ~ ~ ~ ~ · · ~ · ~· ·
~ ~ · ~~ ~~ · ~ ~· ~·
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ · ~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~~ ~ ~ · ~ ~· · · ~ · ~ · ~
~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~· · · ~ · ~ ~ ~~ ~ ~
~
~· ~ ~ ~ ~~ ~ · · ·
~· ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ · ~ · ~ · ~· ~ ~ · ~ ~
· ~~ ~~ ~ ~ · ~~ ~ ~ · ~· · ~ · ·
· ~ ~· · · ~ ~ · ~ ~ ·
~ ~
~~~~~~~~~~~~
·
·
~· · ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~~ ~ ~· ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~· · ·
· ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~~ ~~
· · · ~ ~ · · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ · ~ ~

~~ ~ ~~ ~ ~ · ~ ~ ~· ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~
~· ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~
~· ~ · ~ ~
~ ~ · ~ ~· · · ~· ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~· ~ ~· ~· · · ~
· ~ ~ ~ ~

~· ~ ~ ~ ~ · ~ · ~· ~ ~ ~
· ~ ~ ~· ~· ~ ~· ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~· · · ~ ·
~ ~ ~· ~ ~· ~ ~

~ ~ · ~ ~
~~~~~~~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~
~ ~~
· · ~· ~ ~ ~·

~ · ~ ~ ~ ·
~ ·
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ·
~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~ ~ · ~
~ · ~ · · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~
~· ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~· · ·
· · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
· ~ · ~· · ~ ~ · ~ ~ ~ ~~
~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~
·
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~~ ·
~ ~ ~ ~ ~· ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· · ~~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~· ~
~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~· · · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~
~ ~· ~ · ~ · ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
· ~~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~· ~· · ~ ~ · ~· ·
· ~ ~ · ~· · ~·
~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~
~· · · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~· · · ~ ~ · ~
· ~ ~ ~ ~
~ ~ ~~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~· · ~ · ~ ~ ~ · ~ · · ~ ~
· ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ · ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~· ~
· ~· ~· · · ~· ~· ~ · ~ ~~ ~ ~ ~ ·
· ~ ~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~ ~ · ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~~ · ~~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~
~~~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~· · · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ·
~ · ~ ~ ~· · ~ ~ ~ · ~~ ~
~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ · ~
~· ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~
~ ~~ ~ · ~ · ~~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ·
· · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ·
· · ~ · ~ · ~ ~~~· ~ ~ ~ ~ · ~ · ·
· ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~· ·
· ~ ~ ~ · ~· ~ · ~ ~ ~ · ~ ~
· ~ · ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ·
~ · ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ · ~· · ~ ~
~ ~ · ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ · ~ ~· · ~ ·
~ ~ · ~ ~ ~ · ~
~· ~ · ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ · ~
~~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ · ~
· ~ ·
~· · ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ · ~· · ·
~· · ~ ~ ~ · ~ · ~· ~ ~ · ~ ~
· ~ · ~ ~ · ~ · ~ · ~ ~ ~ ~
~ · ~
~~ ~ ~ · ~ ~· ~ ~· ~
· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ · ~
~ ~ · ~ ~ ~ · ~· · ~ ~ ~ · ~
· ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~·
~~ ~ ·

~~~~~~ ~~~~~
~ · ~ ~~ ~· · ~

~
~ ~

~ ~ · ~ · ~ ~
~ ~· ~~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ · · ~ ~

~· ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~
~· · ~ ~ · · ~ · ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ·
~ ~ ~ · · ~ ~ · ~ ~ ~· ~ ~
~ · ~ ~ ~· ~ · ~ ~· · ~ · ~~ ·
· ~ ~· ~ ~ · ~· ~ ~ ~~ ~
· ~ · ~· ~ ~ ~ ~· ~ · ~ · ~· ~
~ ~ · ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~·
~ ~ ~ · ~ · ~ ~ · ~ · ~· ~

~~ ~ ~ · ~ ~· · ~ · ~ ~ ~ ·
~ · ~ · ~ ~· · ~ ~· ~ ~ · ~· ~ ~ ~ ·
~ ~ · ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ·
· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~· ~ · ~ ~ ~
~ ~· ~~
· ~ ~ ~ · ~· ~ ~ · ~

~~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~· · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~· · ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ · ~
~ ~~ ~ ~ ~ ~
· ~ ·

~· · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~· · · ~ ~ ~ ~
~ ~
~· ~ ~ ~ ~ ~~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~
~ ~ · ~ ~· · · ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~· · ~
~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~

· ~ ~ ~· · ~ ~ ~· ~ ~ ~

~ ~
~

~· ~~

· · ~~
· ~~

· · · · ~~ · ~~
~~ ~~

~· · · · ~~ ~ ~
·
~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~
~· ~ ~ ~ · ~· ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~·
~
~~~~~~~~~~~
~· ~ · ~ ~ ~ ~· · ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~
~ ~ · ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~~ ~ ~ ~

~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~· ~ ~· ·
· ~ ~
~ ~ · ~· ~
· ~ · · ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~· · ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ·
· ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~· ~ ~ ~ · ~ · ~· ~ · ~ · ~
~ · ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ·
· ~· · ~ ~· ~

~· ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~·
~ · ~ ~ ~ · ~ · ~ ~· ~
~ ~
~· · ~ ~ · ~ ~~ ~
~· ~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~~ ~
· ~ · ~ ~ · ~· ~~ ~ ~ ~
· ~· ~
· ~ · ~~ · ~~ ~ ~
· ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ·
~
· ~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ·
· ~ ~~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~
~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~· · · ~ ~ · ~· ~ ~ · ~ ~
~ ~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~
~ ~ ~ ~· ~· · · ~ ~ · ~ ~

~ ~ ~ · ~~
~~ ~ ~ · ~ · ~· ·

· ~ ~ · ~ ~· ~ ~ · ~· · ~
~ · ~ ~ ~ ~~ · ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~· ~ ·
~~~~~~~ ~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~· · ~ ·
~· ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ · ~
~ ~ · ~
· ~ ~· ~ ~ ~ · ~· ~ ~ ~
~ ~· ~ · ~ ~ ~ ~
~~ ~
~ · ~ ~· · ~ ~ · ~ ~
~ ~· ~· · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~· ·
~ ~ ~
~· ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ · ~ ~ ~·
~ ~· ~ ~ ~ · ~ · ~ ~
· ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~
· ~ ~ ~ · ~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~·
~ ~ · ~ ~ ~ · ~· ·

~ ~ · ~· ~ ~ · ~ ~~ ~ ~· ~
· ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~

~· ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~
~ ~ ~ · ~ · ~ · ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·

· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~

· ~· ~ ~~ ~ ~· ~ · ~· ~ ~ ~·
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~

· · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·

· ~ ~ ~ ~ ~~

~· ~ ~

~ ~~~~
~
~~
~
~~
- ~~~~~-~~
~~
~~

~ ~ ~ ~


~~
~


·

·
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~
~ ~ ~ · ~· ~ · ~ ~ ~· · ~ ~
~ ~ · · ~· ~ ~ ~ ~· ·
~ · ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ · ~· ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · · ~ ~ · · ~· ~ ~ ~ ~ ~·
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ·
~~~ ~~~~~~~~~~
~· ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· ·
· · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~· ~· ~
· ~ · ~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~· · ~ ~·
~~· ~ ~ ~ ~ · ~ · · · ~
· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
· · · · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~·
· · ~ · ~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~· ~ ·
~

~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
·
~· ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·

~~~~~~~ ~~ ~ · ~ ~ · ~ ~· · · ~
~ ~ · ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ · ~ ~· · · ~ ~ · ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~~~


~~~~~~~~~~~~
· ~ ~~ · ~· · ~ ~· ~ ~ · ·
~
~ ~ ~~ ~· ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~~
~ ~· ~· ~ · · ~ · ~· ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~~ ~~ ~ · ~ · ~· ~ · ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~
· ~· ~ ~ · ~· · · ~ ~ · ~· ~ ~· ~· ~·
~ ~ · ~~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ · ~ ~ ~· · · ~· ~ ~ ~
· ~ ~ ~·

~ ~ · ~~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~
~~~~~~~~ ~~~~~
~ ~ ~ ~· ~ ~ · ~· · ~ · ~ ·
~ ~ ~· · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~· · ~ · ~ · ~ · ~ ~
· · · ~ ~ ~ ~ · ~ · ~~ · ~ · ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ·
~ ~ ~· ~ · ~ ~ ~ · ~· ~·
~· ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~· ~~
· ~ ~ ~· ~ · ~· ~ ·
~· ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~· · · ~ ~ ·
· ~ ~· · ~· ~ · ~· ~ ~ ~ ~ ~·
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ·

~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~· · · ~ ~ · ~ ~ · ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ · · ~·
· ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~· ~ ~~ ~
· ~· ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~
· · ~ ~ · ~ ~· · ~· · ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ·
~~ ~· · ~· ~ ~ ~ ~ ~ ·
~~~~~~~~~~~~

~
~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ·
· ~ ~· · ~ ~ · ~· ~ ~ ~
~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~· ~ ~
· ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
· ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ · ~
· ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ · ~ ~
~ ~ ~~ ~ ~ · ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~· ~ ~ · ~ · ~·
~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
· ~ ~ ~ ~
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~~ ~~ · ~
~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~·
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~~ ~ ~ ·
~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·

~ ~ · ~· ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ·
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~

~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ · ~
~ ~ · ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ · ~ ~ ~· ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~
~ ~ · ~
~ ~ ~· ~ ~ ~ ~
~· · ~ ~ · ~· ~ ~ · ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~
· · ~ ~ · ~ ~
~· ~ ~· ~
~ ~ ~ · ~· ~· · · ~· ~· ~
~ ~ · ~ ~ · ~· ~· ~
~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~ ~~~~~~
~· ~~ ~~ ~ ~ ~
· ~ ~
~ ~ ~· ~· ~ ~ ~ ·
· ~ ~· · · ~ ~ ~ · ~ ~ ~·
·
~ ~· ~· · ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~· ~ · ~ ~· · · ~ · ~· ~ · ~ · ~
~· ~ ~ ~ ~ · ~· ~ · ~ ~·
· ~ ~· · · ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ · ~

~ ~ ~· · · ~ ~ ~ · ~
~ · ~ ~ ~· ~ ~· · ~ ~ ~ ~
· ~· ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~
~ · ~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~· ~
~~~~~~ ~~~~~~


~ ~ ~ ~· ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ·
· · · ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ · ~ ~· ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~
~· ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~· · ~ · ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ · ~ ~~ ~ ~· ~ ~
~ ~ ~· ~ ~· ~ · ~· ~ · ~ ·
~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~· ~ ~
· ~ · ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~
~· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~· ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ · ~ ~~
~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~· ~ ~· ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ·
· ~ ~· ~ · ~ ~ ~ ~·
~ ·
~· ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ·
~ ~ ~ · ~ ~ ~· ~ ~~
· ~ · ~· ~ ~ ~· ~ ~ · ~ ~· · · ~
· ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~· · ~
~ ~ · ~· ·
~ ~ ~ ~· · ~ · ~ ~ ~· ~
~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~· ~ ~

~ · ~ ~·

~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~~
~· ~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~· · ~ · ~ · ~ · ~· ~ ~ ~·
~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ · ~ ~
~ ~ · ~· · ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~· ~· · ~ ~· · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~~ ~· · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~· · ~ ~ · ~ ·
~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

·

~~~~~~ ~~~~~
~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~
~· ~ · ~ ~ · ~ ~

~ ~ ~~~· ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ·
~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~· ~· ·
·

~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~· · ~ ~ · ~ ~~ ~ ~ ~
· ~ ~~~· ~ ~ ·
~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~~
~· ~· ~~~ ~ ~ ~ · ~ ~~ ·
~ ~ ~ · ~· ~~~· ~ ~ ~ ~ · ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ·
~ ~ ~ ~ ~· ~ · ~ · ~ ~
~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ · ~ ·

~ · ~~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~~· ~ ~ ~~~· ~ ~ ·
~
~ ~ · ~
· ~ ~ ~· ~ · ~ ~ · ~· ~ ~
· ~ ~ ~~ ~ ~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~
~· · ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~
· · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ·
~~ · ~· ~~~· ~ ~ ~·
~ ~~~· ~ ~· ~ ~~· ~ ~·
~· ~ ~ ~· ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ · ~ ~ ~
~· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · · ~ ~· ~
· ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~ ·
~~~~~~ ~~~~~
~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~· ~ ~· · · ~· ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ·
~ · ~ · ~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ·
~ ~ · · ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ · ~
~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ·
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~· · · ~ · ~ ~ ~
~ ~ ~
~ ~ ~ ~· · ~~ ~ · ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ ~ · ~ ~ ~ · ~ · ~ ~
· ~· ~ · ~· ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~ · · ~ · ~
~· · ~ ~ ~
· ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~
~· · ~ · · ~ ~ ~· ~ · · ~ ·
· · ~ ~· ~ ~· · ~ ~· ~
~· ~ · ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~
· ~ ~ ~~ ~· ~ ~ ·

· ~
~ ~ ~ · ~ · ~ ~ · ~ ~· ~ ~ ·
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
~
· ~· · · ~ · ~ · ~ ~
· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~
· ~ ~ · ~
~· ~ ~ ~ ~· · ~ ~ ~ · ~ · ~·
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~· ~
· ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ · ~ ~· · · ~ ~
~ · ~ ~ ~ · ~
~ ~ ~ · ~· · · ~· · · ~ · ~ ~ · ~
~ · ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~~~~~~~

· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ · · ~ · ~ ~ · ~ · ~· ~ ~
~ ~ ~ · ~ · ~· ~ · ~· ~
~ · ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~· ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~
~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~· ~
· ~ · ~ ~· · · ~ · ~· ~ · ~ ~· ~ · ~
~ ~ ~· ~· ~ · ~ ~ ~ ~
· · · ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~
· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~·
~
~ ~ · ~ · ~ ~ · ~ ~ ~~ ~
· · ~ · ~ · ~· ~· ~ · ~ · ~ ~
~· · · ~ ~· ~ ~· · ~ ~ ~
~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~
· · · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ · ~ · ~ ~
~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~· ~ ~ ~ · ~ ~ ~· · ~ ~· ~ ~ ~
~· ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~· ~
· ~ ~
~· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~· ~
· ~ · ~ ~· · · ~ · ~ ~· ~· ·
· ~ ~· · · ~ · ~ ~· ~· · ~ ·
· · · ~ · ~ · ~· ~ ~ ~ ~ · ~
~ · ~· · ~ ~· · · ~ · ~ ~· ~
~ · ~ ~· · · ~ · ~ ~· ~ ~
~ ·
· ~ ~ ~ ~ · ~ · ~
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~
· ~ ~ ~ · ~ · ~· ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·
· · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~~~ ~
~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~· ~
· · ~ ~· ~ ~ ~ ~~
~~~~~~~~~~~
~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~
· ~ ~ ~~ ~~ ~ ~· ~ · ~
· ~ ~ · ~~ ~~ ~~ ~ ~
· ~ ~ · ~ ~· ~ ~· · ~
~ ~· · ~· ~ · ~ ~· ~ ~ · ~
~ · ~ ~ ~· · ~ · ~ · ~ ~ ~
· ~ · ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ·

~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ · ~~ ~
~
~· ~ ~· · ~ ~ · ~~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ · ~ ~ ~ · ~~ ~ ~ · ~ ~ ~ ·
~
~~ ~ · ~ ~ ~ · ~· ~ ~
· ~ · ~~ ~ · ~ · ~ ~· ~ · ~ ~
· · · ~ · ~~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~· ~ ~ · ~· · ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ·

· ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~~
· ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ~
· ~ · ~ · ~· · ~ · ~ · ~ ~
~ · ~· · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ~
~ ~ ~~ ~ ~ · ~~ ~ ~ · ~~ ~· ·
~
~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~
· ~ · ~ ~· · ~· ~ ~ · ~
~ ~ · ~~ ~ ~ · ~ · ~ ~· · ~· ~
~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
· ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~

~~~~~~~~~~~
· ~ · ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ · ~ ·
~ ~ · ~ ~ · ~· · ~ ~ ~ · ·
~ · ~· ~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~
· ~ ~ ~· · ~ ~ · ~ ~· ~
~ ~~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~·
~ ~ · ~ · ~ ~ ~ ~· ~ ·
~ ~ ~ ~
~ ~· ~ ~ · ~ · ~ ~ · ~~ ~
~ · ~ ~ ~ · ~ ~ · ~ ·
~
· ~ ~ ~ · ~
~~· ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ · ~ ~ · ~ · · ~
~ · ~ ~ · ~ · ~ ~ ~~ ~ ·
· ·
~ · ~ ~~ ~· · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ·
~ ~· · · ~ ~ ·

~· ~· ~ · ~ ~
~ ~ ~ · ~· · ~ ~ · ~~


~ ~ · ~ ~ · ~ ~ ~ ~~ ~
~· ~ ~ ~ · ~ · ~ ~· · ~ ~ · ~
~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ · · ~
~~ ~ · ~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~
~ ~ · ~ ~ ~ ~ · ~· ~ ~~
~ ~ · ~ · ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ · ~
~ · ~ ~ ~ ~· · ~ ~· ~

~ ~ · ~ ~ · · ~
~ · ~ ~ ~ · ~~ ~ ~~ ~ ~ ~· ~
· · ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ · ~·
~ · ~ · ~ ~ ~ ~ ~ · ~~ ~· · · ·
~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~
~ ~ · ~ ~ · ~· ~ ~ ~ ~ ·
· ~ ~ ~~· · ~· · · ~ ~· ~ ~· ~·
~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ · ~
~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~· · ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~
~ ~ · ~

~~~~~~~~~~~~·

~~~
~~ · · · ~~~· · · · · · ~· · · · · · · · ~· · · ~~· · · · · ~· · · · ~· · ~· · · ~~· · · · · · ~
· · ~· · · ~· · -· ~-· · ~~· · · ~· ~~· · · ~· · -· ~-· · · · ~· · · ~-· · · ~· · · ·
· · · · · · ~· · ~· · · · · ~-· · · ~~· ~-· · · ~· · · · · ~· · -· ~· · · · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · ·
· -· ~· · · · · ~~-· · · · ~· · · ~· · ~- · ~- · · · · · · · ~· · · · ~· · · · ~-· · · ~~· · ·
· · · · ~· · ~· · · · · · ~~~· · -· · · · - ~· · · ~~~· · -· · -· · ~~· ~~· · ~· · · -~· · · · · · · ~· ·
· · · ~· ~~· · · · · ~~· · ~~· ~· · · · ~~-· · · · ~· · · ~· · · · · · ~· · ~· · ~- · · ·
· · · · · ~~· · · · ~· · ~· · ~· - · · · · · · · · ~~-· · · ~~~· · · · ~· · · ~· · · · · · ~· · · ·
· · · · · · ·
· · ~· · · ~· · · ~· ~- · · · ~· · ~~· · - ~~~-· ~· · · ~· · · · ~· · · · - - · · · · ~~· · · -
· · ~~· · · ~~~· · · ~· · ~~~· · · · · · ~~-· · · ~~· · · · · · ~~· · · ~~· · · · · · ~~· · ·
· · ~- · · · · ~~~· · · · - ~~· · · · · · ~· ~· · · · · · ~· · ~- -· · · ~· ~· · -~· ~-· · · ~· · ·
· · · · ~· · ~· · · ~-· · · ~· · ~-· · · ~· · ~~· · · · · · ~· · · ~· · ~· ~· · · ·
· -· ~· · ~· · · ~· ~· · · · ~~· · · ~· · · ~· · · · ~-· ~~· · · · · · ~· · · -~· · · ~· · · ·
~· · ~· · ~~· · · ~· · · · ~· · ~-· - · · · · ~~· · · ~· · · -~· · · ~· ~· · · · · ~~- ·
· · -· ~· ~ · ~· · · · · ~· · · · ~-· · · ~· · ~-· - · · · · ~~· · · ~· -· ~· · · · · ~
· · ~· · · · · · · ~~· · · · · · · ~-· ~~· · · · ~· · · ~· · · ·
·
~· · ~~· · · · · ·
· · · ~· · · · · ~~· · · · ~· · · ~· · · ~· · · -~· · · ~· · · · ~- · · · ~- -· · · · ~~~· · ·
· · -· ~· · · · ~· · · -~· · · ~· · -· · ~~· · ~· · · ~· · -· · · · · ~
- · ~· · · ~~· · ·
· · · · ~· · ~~· · · · · · - ~~· · · · · · · ~~-· · · · ~-· · · ~· · · · ~· · · ~-· · · ~
· · · · · ~· · · -~· · · ~· · · ~· · · · · ~· -· · · · · ~~-· · · · ~· -· · · ~· · · · ~· · ·
· · · · · · ~-· · · · ~-· · -- · · ~· · ~· · · ~-· · · · ~· · ~· · · ~· · · - ~· · · ·
· · · · · · ~~· · · ~· · · · ~- · · -- · · ~- · · · · ~~· · · · ~~~· · ~· · · ~~· · · · ~~~· · ·
· · -· · ~~· · · · ~~~· · ~· · · ~· · · ~· · -· · · · · · · ~· · ~· · · ~· · -~· · ~· ·
~· · · · · · - ~~- -· · · · · ~~· · · ~- · · · · - ~~- -· · · · · ~~· · · ~· · -~· · · · ~
· · · ~· · · ~~· · · · · ~· -· · · · ~~· · ~-· - · · · · · ~· · · ~· · · ~· · -· · · ~· · · · ~-· ~
· · · ~· · -· · · · · · · ~· · ~· · · ~· · -~· ~· · · · ~~· · · ~· · ~· · · ~· · · · · · · · ~· · · ·
-· ~~· · · ~· · -~· ~· · · · ~· · · ~· · · · -- · · -· ~· · · ~· · · ~· · · · ~~· · · · · · · ~~· · ·
· · · · · · · · - ~· · ~· · · ~· · · ~· · ~· · · · ~· · ~· · · ~· · ~~· · - ~~· · · · · · ~~· · ·
· · · ~· · · · · · · ~- · · · · ~· -· ~· · ~~· · · · - · ~-· ~~· ~-· · · -- ~~~· ·
· · ~· · · ~· · · - · ~· · ~· · · · · · · · ~~· · · ~· · ~~· · · · · · ~-· ~~· ~· · · ~· · ~~· · · ~
~· · · · · · ~~· · · · · ~~· - ~ ~· · ~· · ~· ~- · · · ~~· · · · ~- · ~~· -· ~~· · ~~· · · · ~· · · ~- ·
· · · · · · ~~· · · ~· · ~· · · ~~· · · · ~· · · · · ~· · ~- · ~· · ~~- · · · -~· ~· · · ~-· · · ~~· · · ~-· · ~· ·
· ~· · · · ~~· · · · ~· · · · · · · ~· · ~- · ~· · ~~· · · · · · · · · ~· · ~~· · · · ~- · ~~· -· · -
- · ·
· ~· ·
- · · ~· ~ · · · ~· · · ~· · · · · · · · · ~· · · · · · ~~· · · · ~~· · ~· · ~· · · · · · · ~- · · · ·
- · · · · · ~· · · ~-· · ·
· -
· ·
· ~-· · · · · ~· · ~- · · ~~· - · ~· · ~· · -· · · · · · · ~~· · ~- · · ~~~~-· · · ~· -·
· · · · · · · · ~~~-· · · · ~-· · · ~· · ~· · · · · -· · · ~~· · · ~· · ~~· · ~-· · · · ~· · · ·
· · · ~~· · ~· · · ~· · · · · ~· · ~· · · ~~· · · · · · ~· · ~· · ~~· · -· · · · ~· · - · ·
· · · · · · ~~· · · ~· · · ~· · · · · · ~· · · ~· · · · ~· · · · · · · ~· · · · · ·
~· · · · · ~~· ·
-· ~· · · ~· · · · ~· · · · · · ~~· · · ~· · · · · · ~· · ~· · · · · -
· · ~· · · ~~· · · · · ~- · · ·
· · ~-· · · · · · · · ~~~-· · · · · ~· · · ·
-
· · ~~· · ~· · · · · ~· -· · · · · ~· · · ~· · ·
· · · -~· · · ~· · ~· · · · ~· · ~- · ~- · · · · · ~~· · ~- -· · · · · ~~~· · ·
· · -· ~· · · ·
· · · -~· · · ~· · ~- · ~· · -· · ~~· · ~· · · ~· · -· · · · · ~ ~· · ·
· · · · · ~· · · -·
~· · · ~· · · ~~· - ~· -· · · · · ~· · · · ~· · · ~~· · ~~· · ~· · · · · · · · · ~· · ~-· · ·
·
~· · ~~· · · · · · ~~· · · ~· · ~- · · · · ~~· · · - ~· · ~~· · · ~~· · ~~· · ·
· · · ~·
· · · ~· -· · · · - ~· · ~-· · · ~· · ~- · · · ~· · · ~· · ~· · · · · ~~· · ~- · · ~~~~· ·
· · · · ~~· · ~· -· · · · ~~· · ~· · · · ~· · ~~· · · ~· · - · -· ~~· · · ~~· · · · -· ~· ·
· · - · · · · · - ~
·
~· · ~- · · · · ~~· · · ~-· · · ~· · · ~· ~· -· · · · - ~· · · ~
· · · -· · ~-· · · ~· · · ~-· · · · ~· · · · · · - ~· · ~- · · · · ~· · ~ · · · · · · · ~· ·
· · ~· · · · ~- · · · · · ~· · · ~· · -~· ~· -· ~· · · · · · ~· -
- · · · ~· · · ~~~· · · · · · · ~~· · -· · -· · ~-· ~~· · · · ~· · · ~ - ~· · · · · ·
~· · · · ~- · · · · · ~· · · ~· · · · · ~· · ~· · · ~-· · · ~~· · ~· · · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · ~· · ·
· · · - · · - · · · · · ~· · ~· ~· · · · ~~· · · ~~· · · · · ~· · · · · ~· · ~~· · · · ~~· · · ~~· · ·
·
- ~-· · · ~-· · ~· · ~· ~· · · · ~~· · · · · ~· ~~· · ~-· · ~· · · · ~· · · · ~· ·
· · · ~
· · · · · · ~· · · ~· · ~· · · ~· · · · ·
-~-· · · ~· · ~-· · ~· · · · · · · ~-· · · ~· · ·
· · · ~· · · ~· · · ~· · · · · · ~-· · · · ~· · · ~~· · · · · · ~· · · · · · · ~- · · · · · ~· · · ·
- ~-· · · ~-· · ~· -· · ~· · · ~· -· · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · · · ~· · · · · · · ·
· -
· · ~· · · ~· · · · -· · ~· · ~· · · ~~- · · · · ~-· · · ~~-· ~· -~· ~· · · · · · · · ·
~· - · · · · · ~· · ~· · · ~~· · · -~~· · · · · · · · ·
~· · ~· · ~· · · · · · ~· · · ~· · · · ~~· · ·
· · · · · ~-· ~~· · ~· ~~· - · ~· · ~· · · · · · · ~~· · ~· · ~~· · · · · · ~~· · · ~· · · · · · -· · ·
· · - · -· ~· · · · ~-· · · ~· · ~· -· ~-·
~· · ~- · · · ~· · · · ~· · · · · · -· · · ~~· - · ~
· · · ~~· · · · · ~· · · · · ~~· ~- · ~-· · · · ~· · · · ~· · · · ~~· · -· · ~- ·
· · ~· · · ·
- -· ~· · · ~~· · ~· · · · · ~· · · · ~· · · ~-· · · · ~· · - · · ~· · · · · · · ~-· · · · · · ·
· · · · · · ~~· · · ~-· · · · -· ~· · · · -~· · ·
· · ~~· · · · · · · ~· · · ~· ~· · ~· · ~·
- ~· · ~· ~-· · · ~· · · · · ~· · · ~· · · ~- · · · · · ~· · · · -· · · ·
· · · ~-· · · ~~· · · ~-· · ·
· · · · · · · ~· - ~· · · · · · · ~· · · · ~· · · ~·
· · · · · ~· · · · · · · · · ~ -· · · · ~-· · · ~· · · ~· · -· · · · · · ·
· · · -· ~· · · · · ~~· · · · · · · ~-· · · ~· · · -· ·
· · · · · ~~· · · · · ~· · · · ~· · · · -· ~ ~· · ·
· · · · · · · · ~· · · · · · · · · · ~· · - · · ~-· · · · ~· · · ~· · ~~· ~~· · ~· · ·
~· -· ~ · · · ~-· · · ·
-· ~· · · ~· · · ~· ~· · · · · · · · · ~
-· ~~· · · · ~-· ~· ~· · ~- · ~· · ~· · · - -· ~· · · ~- · ~-· · ~· - · ~
· · · ~· · · · · ~~~· · ~· · · · · · · · ~~· - · · · ~~· · ~~· · ~· · · · -· · · · · · · ~· · · · · - · ·
~~~~~~~~~~~·

~· ~
· · · · - · · · · · ·
· · · · ~· · · ~· · · · · · · · · ~· · · ~-· · · · ~· · · · · · - ~~~· · · ·
- · · -~~· · · ~~· · · -~· · ~· · · · · -~~· · ~- · · · ~-· · · ~~~· ~
~· ~· · · ~ · ~
~-· · · · · · · · · ~· · · ~-· · · · · ·
~· · · ~~· · · · -· ~· · ~- · · · · · · · ~· · ·
· · · · · · · · · · ~~~-· · ~· · · ~- · · · ~· · · · · · · · · ~· · · ~· · · · · · ~· · ~· · · ~· · ~·
· · · · · ~· · · · · · · - ~· · ~· · · ~· · · · · · · ~~· - · ~
· · · ~· ~· · ~· · · · ~· · · · ~· · · -
· · ~· · · ~-· · · · · · ~-· · · · ~-· ~~· · · · -· · · · ~-· · · ~· · · · ~· · - · · ·
· ·
· · · · ~· · · · · · · · · ~~· · · · ~· · · · ~· · · ~· · · ~· ~· · ~· ~· · · · ~· · ~· · ~· · -· · · ·
-· ~~· · · ~· · · · · · · · · ~· · ~· · ~· -· - ~· · · ~~· · · · · ~~· · · · · · ~· · ~~· · · · · ~
~· · · · · · · · · ~- · ~· · · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · ~~· · · - · · · ~~· · · ~- · ~· · ~
· · · · · -· · -~~-· · · ~
·
- · ~~· · ~· · · ~· · · ~· · · - · · ~~· · · · ~~· · ~· · · ·
· · · · · ~~-· · · · ~· · · ~~· - · · · · · ~· · - · · · ~· · ~· · · -~
· · · · · · · · · ~~· · · ·
· · ~· · · · ~· · ~· · · ~~~· · -· · -· · ~-· ~~· · ~- · ~· · · · · · ~~- -· ~- · ~· · · ~· ·
· -· · ~· · · · ~~· · · ~· · · · ~· · · · ~~~-· · ~· · · ~· · · · · ~~· · ~· · · · ~· · · · ~
· · · · · · · ~· · ~· · · ~~· · · · · · ~· ·
· ~· · · ~· · -· ~-· · ~~· · · ~· · · ~· · · · · · · ·
· · · · ~· · · · ~~-· · · · ~· · · ~- · · · · · ~· · ~· · -· ~· · · · - · · · ~· · · ~· · · · -· ·
~~
· · · ~~· · ~~· · ~~· · · · ~· · · · · ~-· · · ~· · · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · · · · · ~~
· · · ~· · ~· · · ~~· · · · · · · · · · ~· · · · ~~
~· ~· · · · ~- -· ~· · · · · · · ~~-· · ·
· · · · · · · · ~· · ~· · · ~~· · - · -· ·
- · ~· · · ~~~· · - · ~~-· ~~· · ~· · · ~· ~· · · · ·
- · · -~~-· · ~· · · ~· · · · · · · · ~· · · ~· · -· · ~· · · ~· · ·
· · - · · ~· · ~-· · · · ·
~· · · · · · - ~· ~~· · ~~· ~~· · ~- · ~· · · ~· · · ~· ~· · · ~· · - · · · · ·
· ~~· · · · · · ·
· · · ~~~· · · ~· · - · - · · ~· · ~· · · ~~· · · · ~-· · · ~· ~~· · · · · · · · · ~
· ~· · ~~
· · - · · · · · ~-· · · ~· · · ~· · · ~· · -· · · · ·
· · ~· · · ~· · - · · · · · · · ~~-· · · ·
~· ~· ~~~· · · ~· · · ~· · · ~· ~· · ~· · · · · ~~· · ~· -· ~· · · · · · · ~~· · ~ - · · · -
· - · · - · · · · ~· · ~· · · ~-· · · · ~· ~~- -· · · · · ~
· · · ~~· · · · · -- · ~· · ~· ~~· · ·
· · ~- · ~· · -- · · · ~~· · · ~~· - · ~~· · · · - ~· ~· · · ~- · - · · -~~~~- · · · · · · ~~
- · · ~· · · ~~~-· · · · · · · ~~~-· · · · ~~~~· · · · ~~~· · · · · · ~~~- · -· · ~~
· · · ~· · · · ~~~-· · · · ~· · · · ~- · · · · · · · ~· · · ~· · · ~· -· · ~~· · ~· · · · · · · · · ·
· · · ~· -· - · · ~~ · · ·
-· ~· · · · ~· · ~· · · · · · · · ~· · ~· · · · · ~- · · · - ~· · ·
· · · -· · ~· - · · -· · · ~~· · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · · · · · · · -· ·
· · · ~· · · ~-· · · ·
· -· ~· -· ~· · · · ~· · · · ~-· · · ~· · · ~· · · · · · · · · ~~· · · ~~-· · · · · · · · · · · · · ~
· · ~~-· · ~-· · · ~~· · ~· · · · · ~· - · ~· · · ~· · · · · · ·
- · · · · -· ~~-· · ~· · - -· · · · · · ~~· ~~~· · · · · · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · ~· · ·
- · · · · · · · · · ~· · ~· · ~~~· · · · · · ~~~-· · · · -· ~~-· · ~· · · · · · · · · ~~~· · · ~·
~-· · · · · · ~-· ~· · · ~· · · · · -· · · - ~· · · ~-· · · · ~~-· ~~· · -· ·
- · ~~· · ·
· · ~·
· · ~· · · · -· · ~· · · ~· · · ~- · - · · · · · - ~~· · · · · · · - ~· · ~~· · ·
· · · · ~· · · -
~· ·
~~-

~~~~ ~~~~~~·
· · · · - · · · · ~-· · · ~· · ~· · · ~~· · · · ~· · ~~· · · · ~· · · · ~~· · · ~~· - ~· · · · · ~
-· · · ~· · · ~· -· ~~-· · · · · · · - ~· · · · · · ~~~· · · -- · ~· -· · ~· · · · · · · · ~
· · · · · · · · ~~· ~· -· · ~· · · · ~· · · · · · · ~-· · · ~-· ~· · · · ~- · · ·
· -· · · · · · · ~· · ~- · · · · · · ~· · · · ~· · · ~· · · · · · ~· · ~- · · · · ~· · ~~· · · ~-~~~·
~· · -· · -· · ~· · · ~· · · · · · · - · · ~· · ~· · · ~· · · · · · ~· · ~· · · -~· · · · ~~-· ~
· -· ~· -· · · · · ~· · · ~· -· · · · ~· · · · ~~· · ~- -· · · · · - ·
~· · ~- -· · · · · - ~- · · · - ~· · · · -· · · · ~- · ~· ~· · ~· · ~· · · · - · · -~
· · · · ~~· · ~· · · -· · · ~· · ~· · · · · · · · ~~· · · · ~· · · · ~· · · · · · · · ~· · · ~· · · -~
· · · · · -· ~~· ~~-· · · ~· ~~· · -· · · · · · ~~· · · ~· ~· · · · · · · · ~· · · ~-· · · · ~· · -
· · · · · · ~~· · ~· · · · · · ~· · · · · ~· · · · - · · · · ~~· · · ~· · · ~· · · · ~· · · · · · ·
· · · ~· · · · · ~· ~~· · · · · ~· · - · -· ~-· ~~· · · - · · · · · · · · ~~· · · ~· · · ~· · ~· -
· · · · · · · · · · · ~· · ~~-· · · · · · ~· · · · · · · - · ~~~· · - · · · ~· · · · · ~~· · ~· · · -·
· · · - · ~~· · · ~· · ~· · · ~· · ~· ~~· · ~· · · · ~· · · · · · - · · ~· · · · · · · · · · · · ~· · ·
~· ~· · · ~· · ~· · · ~· · · · ~-· · ·
·
~· · · · · · ~· · · ~· · · ~-· ~~· · ~· - · · · · · · · · · · · ~· · · ~· · · - · ~~· · ·
· · ~~-· ~· · · ~· · · ~· · - · · · · · · · · · ~· · · ~- · · · · · ~· · · · · · ~-· · · · ·
· · · ~· · · · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · - · - · -· · · - ~· · · · · · ~ - -· ~· · · ~~~· · · · · · ·
~· · -· · -· · ~~· · · ~-· · · · · ~· · ~· · · ~· · · · · ~~· · -~~· · · ~· · ~- · ~· · · ~· · · -~
· · · · ~~· · ~· · · ~· · - · -· · · - ~· · ~· · · ~-· · ~· · · ~· · · ~~· · · · · · ~· · ~· · ·
-· · ~· · ~· ~· · · · ~~-· -· · ~· · ~· · · ~· · -· · · · ~· - · · · · ~· · ~~· · · · ~~· · ·
· · · · · · · ~· · · ~· · · · · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · · ~· · · · ~~· · ~· · · ~-· · · ·
· · ~~· · · · ~~· · · ~· · ~~· · · · · · · · · ~~~-· -· · ~- · · · · · ~· · · -· · · · · ~· ·
· · · · · · · ~~· · · ~· · ~~-· · · ~~· · · · · ~· - · · · · · ~· · · ~· · -· · · · · · · · · ·
· · · · · · ~· · · ~· · ~· · ~~· · ~~· · · · · · ~-· -· · - · · · ~· · · ~· · ~· · · · ~· · · ·
· · · · · · ~~· · · · ~~~· · ~~-· · · · · · · · · ~· · · ~-· · · ~~· · ~· · · · · ~· · · · · · ~~ · · ·
· · · · · ~-· -· · ~· · · · · · · ~· · · · · · · ~~~· · · · · · · · ~- · · · · · · · ~· · ~· · · · · ~· · ~·
· · · · · ~~~· · · ~· - · · · · ~· · · · · ~· · · · · ~· · · · ~· · · ~· · ~· · · · ~· -· · · · · ~~· · ~· · ·
· · · -· ~-· · · · ·
- · ~· · · · ~· · · · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · · · · · · ~-· ~~· · · · · · · · ~· · ~· · - -· · · ·
· · - ~· · · ~· · · · · · ~· · ~· · · ~· · · - · ~· · ~-· · -~~~· · ·
· · · · ~· · · ~-· · ·
-· ~~· · · · · · · · · ~- · ~· · · ~· · · · - · · -~~· · ~· · · ~· ~· · · · · · · ~~~· · · ~· · · ~- ·
· · · · · · · · ~· · · · · · · · ~ ~· · · ~· · · · ~· · · -~· · ~· · ~· · · · · ~· · · ~~· · · · · ·
· · · ~~· · ~· ~~· · · · ~· · ~· · · ~-· · · ~~· · · · · -- · ~· · · · · · · · · · · · · · ~· · ~
-· · · · ~· · · ~· · · · · · · · · · · · ~· · ~~· · · · · · ~~· · ~· · · ~~· · · ~-· ·
- -·
· · · · ~-· · · ~· · · · · · · · ~~· ~~-· -· · · · · ~· · ~· · · ~-· · · ~~· · ~· · · · · ~~· · ·
~~~~~~~~~~~·
-· · · · · · · · - · · ~· · ~· · · ~-· · ~· · ~· ~· · · ·
~· · · ~· · · -- · ~· · · · ~· · · ·
· · ~~· · ~· · · · ~· · · · ~~· · ~- · ~~· · · · · · ~~· · ~· · · ~· · -· ~-· · ~~· · · · ~· · · ·
· -· · · ~· · · · · ~-· · ~· · · ~- · ~· · · · ~·
· · ~· · · -~~~· · ~· · ~~- · ~· · · · ~· · ~· · · ~~· · · · -· · · · ~~· · ~· · · ~· · -~~
~· · · · · · - ~· · ~~· · · · · · - ~~- · · · - ~· - · -· ~· · ~· · · · · ~· · · ~~· · · · · ~· ·
· · · -~· · · · ~~- · · · ~~· · · · · ~~· · ~· · · ~· · · ~· · · ~~-· · · · ~· · ~~· · ~- · ·
· -· · · ~~· · · · · · ~· · · ~- · · · · ~· · ~~· · · ~· · ~· · · · ~· · · · · · ~· · ·
-· · · · ~· · ~~· · ~~· · · · · · · · ~· · ~· · ~~· · · ~~· · · ~· · · · · ~· · ~· · · · ·
- · · · ~~~· · · ~· · · · - ~· ~· · · ~~· · · · · ~~· · ~·
~-· · · · ~· · · ~· · · ~~· · ·
· ~~· · · · · -
~- -- ~- · ~~- ~~· · -~- · ~~~
·
- ~· · -~· · · -~~· · · · ~· · ~· · · · · · ~-· -· · ~· · · · ~- -· · · ~· ~· · · · · ·
· · ~-· · ~~- -· ~-· ~~· · · · · · · · ~- · ~-· · ~~· · · ~· · · · · · -· · ~· - · · · · ·
· · · · ~ ~· · · ~· · ~· · · ~· · · ~· · · · · ~· · · ~· · ~· · · · · · · · -~· · ~~· · · · · · ~~~· · · ·
· · ~· · · · ~· · · · ~· · · ~~-- · · · · ~· · ~· · · - -· · ~· -· ~· ~- · · · ~· · · · · ~
· · ·
-· · ~· · · ~· · · ~· · · · · ~· ~· · ~· · · ~· · · ~· · · · · · · · ~· · ~· · · · ~· · · · -·
· ~· · ~· · ~· · · ~-· · ~~· · · ~· · ~· - · ~· · ~- -· · · ~· · ~· · -~· ~· · ~-· · · · ~
-· · ~· · · · · · · · ~· · ~· · ~· · · · · · ~~· · · · ~~-· · ~· · ~· · -~· ~~· · -· · ~- ·
- -· · · ~- · ~· · ~- · · · · · · · · ~· ~· · ~· · · ~· · · · ~· · ~~· · · ~~· · · ~· · ~· · ·
~-- · · · · ~~-· · · ~· · · · ~· · ~~· -· · ~-· - · · · · ~~· · ~· -· ~· · -· ~· · · - · ·

· · · ~· · · ~~· · · · · · · ~~· · · ~· · · · ~~· · · · -· ~· · · · ~· -· ~· · · · · · ~· · ~· -· · · · -


· · ~-· · · · ~~· · · ~-· - · ~~· · · ~· · · ~· · -· · ~~· · ~-· · · ~~· ~-· · · ~· · ·
-· · · ~· · · · · ~· · · · · ~· · · -~~· · · · ~· · · · · · · · · · -
- · ~~~~~- ~~· · -~~- -- ~- · ·
- ~· · · · ~· ~~· · · ~· · ~· · ~- · · ~~~-· · ~· · · · ~· · ~· · · · ~· · · · · · · · ·
· · · ~· · · · · · - ~~- · · · · · · · · · ~· · ~· · · · ~~-· · ~· · · ~· ~-· ~· ~· · · ~· · ·
· · · -· · ~-· · · ~· · · ~· · · · -· ~
~~~· · · ~· · ~· · · ~~· ~· · · · · · · ~· · ~· · ·
· · · · · · · · · ~· · · -~· · · ~· · ~~· · · ~-· · · ~- · ~~-- ~· · · · · · · ~· · ~· · · · ~· · ~· · ·
· · · · ~· · · -~· · · -· · · ~· · · · ~-· · · ~- · ~· · ~~· · · · · · ~~· ~· · · · ~· -·
· · -· ~· · · · ~· · · ~· · · - · ~· · · · ~~~· · ~-· · · · ~· · · ~-· · · · ~~~-· · ·
· ~-· · · ~~· · · ~· · · · ~· · ~~· · ~~· · · ~-· · · ~· · · · · ~· · ~~-- · · · · ~~· · ~· · · ·
· · · · · ~~· · ~· · · · ~~· · · ~· · ~~· · · ~· · ~-· · · ~· · · · · ~~· · · · · ~· · ~· · · ·
· · -· · · · ~· · · -~~· · · · ~· · ~· · · ~~· · · ~· · · · · ~· · · · ~· · · · · · · · · · ~-· · · ·
· · · - ~~· · · · · · ~~· · · ~· · · · · ~· · · · ~· · ~· · · -~· · · · - -· ~· · ~· · · ·
~~-
· ~--

~~~~ ~~~~~~·
· · · · ~· · · · ~· · ~· · · · -· · ~· · · · ~· · · ~· · · ~~· · · - · · ~~-· · · · ~-· ~~· · · ·
· -· · ~· · ~· · · · ~· · ~~- · · · -~· ~-· ~· · · · - · · ~· · ~· ~· · · ·
· -
· · ~· · · -~~~~· · · · · · - ~· · ~· · · ~· · · - · · ~~~· · ~· · · ~- -· · · · · - ~~~· · ~

-
~· · · · · · ~~· · · ~· · · ~· · ~· · · · · · · · · ~· -· ~· · ~~· · · ~~-· · ~· ~· · · ·
-· ~~- · · · · ~~- · ~- · · · · ~· · ~· · · ~· · · - · ~· · ~· · · · · · · · ~~· · ~· · ·
· · · · · · - ~~~· · · · ~· · ~~· · · ~-· ~~~· · · · -· ~· · ~· · · ~~· · · ~~· · ~-· · · ~~
- -· ~· · ~~· · · · · ~~· · · · ~· · · ~· · ~-· · · · · - ~· · ~- · · · ~~~· · · · · ~~· · ·
- · · ~~· -
~· · · · · · ~-· ~~-· ~· ~· · ~· · · ~· · · ~· · · · · · · - ~· · ~· · · ~· · · · · · · ~
· · ~-· ~~· · ~~· ~~· · ~· · ~· · · ~· · · ~· · ~· · · · · ~· · · -· · · - · ~· · ~· · · ~· · ~· ·
· · · ~· · · · · · ~ · · · ~· · ~· · · · · · · ~· · · ~~· · · ~~-· ~~· · · · - · · · · · · ~- ·
· · · ~· · · · · · · · · ~- · · · ~· · ~· · · · · · · · · ~-· ~~· · ~· ~· · · ~· · · · ~· · ·
· · · · · · ~~· · ~· · · ~· · · · ~~~· · ~-· · · · ~· · · ~· · · · · · ~· · ~· · · -~· · · ·
-· ~~· · · · · · · ~~· · ~-~· ~· · - · · · · · · · · · ~· · · ~~· · - · · · · ~· · · · · · · · ~
· · ~· · · ~· -- · · · ~· · · · · · · ~ ~· ~· · ~· · · · ~· · · · · · · ~· · · · ~· · · ~· · · · · ·
- · · · · · · ~· · · -· · · · ~~· · ~· · · ~~- · · · · · · ~~~· · · ~· · · ~· · ~· · · · · -~
· · · · ~· · ~-· · · · ~· · · · · ~~· - · ~~· · · · · · · · · ~· · · · · ~-· ~· · · ~· · ·
· · · · · · · - ~· · · · ~· · · ~· -· - · · ~· · · ~~· · · ~· · · · -· · · · · · · ~~· · · · · · ~· ·
· · · ~· ~· · ~· · · · · ~· -· ~· · · · · ~· · · · · ·
~· · ~· · · · · · ~~· · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · ~-· · · ~· · ·
· · · · ~· · · · · · · · · · ~~- -· ~· · ~· ~· · · · · · · ~-· · · ~· · · · ~· · ~· · - · · · · · · · · ·
· · · · · · ~· · ~· · · · · ~· · · · ~· ~· · ~· · · ~- · · · - ~· · ~· · ~~· · · · · · · ~· · · · ~· · ·
· · · · ~ · · ~· · · · ~· ~~~· · · · - · · · · · ~· · · ~· · · · · ~ · · ~· · · · ~- · · ~· · ·
- · · ~· · · -· · · · ~~- · ~· ~· · · · ~· · · -· · · ~· · · · ~· · ~· · · · · ~~· · · ~- · ~· -·
· · -~ - -· · · ~· · · -~· · · ~· · - · · · ~~· · · ~· · · ~· · -· · ~· ~~· ~· · ·
- · · ~· · · ~· · · · ~· · · · · · ~· · · - ~· · ~· · · · · · ~· · · - - · ~· · · · · -· ~·
· · · · ~· · - · · · · · · · ~ · ~~· · · · ~-· ~~· · · ~· · · · · · · · · ~- · · · · ~ · · ·
· · -~· ~· · ~- · · · · ~~· · · · ~- · ~· ~· · - · · ~· · · ~· · · · · · ·
· ~· · · ~· -~· · ·
· · · · ~· · ~· · · ~~· · · · · · ~· · · · · · · · · · · ~~- · ~· · · ~· - · · · ~~~-· · · ~~· ·
· · · · · · ~· · · ~· · · · · · · ~-· · · ~- · · · · ~~· · ~· · · · · ~- · ~· · · ~· · ~· · · ~· ·
· · · ~-· · · · ·
~~~· · · · · · · · ~~ · · - ~· · ~-· · · ~· · · ~· · · ~~- · ~· -· · · · · · · ~~· · ·
· · · -~~· · · · ~~· · · · ~-· · · ~· · · ~· · · · · · ~ · ~-· · · ~~· · ~-· ~· · · ~~· · ·
· · · · · ~· · · · ~~-· · · · ~~· · · · ~· · · · · · · ~· -· ~· · ~· · · - · -· · ~~· · · · ~· ~- ~
· ~· · - · · ~· ~· · ~~· · · - · · · ·
~~~~~~~~~~~·
- · · · ~~· · ~- - · ~· · · · ~- -· · · ~· · ~· · -~· ~· · ·
· · · · · · ~~· · · ~·
-· · · ~· ~· · - · · ~· ~· · · ~· · · · · · ~· · ~· · ~~· · · - · · · ~· · · ~· · · · ·
- · · · ~~· · - ~· · ~· · · · · ~· · -~· ~· · · ~· · · ~· · · - · · · ~~· · · · ~- ·
· ~· · - · · ~· · · ~· · · ~· · · · ~- · · · · · ~· · · · · · · · · · · · · ~~· · · · ~- · ~· ~· · ·
- · · ~· · · ~· · · ~· · · · · -
~· · ~~· · - · · · ~· · ~~· ~· · · · ~-· ~~· · · ~· · ~~~-~· · -· ~· · ~· · ~~· · · - · · · ·
· · ~· · · -· · · · ~~· · · ~· · · ~· · ~~· · · · · · ~~· · ~~~- · · · · · · · · · ~· · ~· · · · · · · ~~· · · ·
· · · ~· ~-· · · · ~· · · · · · · ~· · ·
· · ~· · · ~· · · · -· · · · ~· · ~· · · ~~· · - · · · ~~· · · · ~· · · · · · · · · ~~· ~· · ~~· ·
· · · ~· · · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · ~· · ~~· · · · · · ~~-· ~~· · · -· ~· · · ~· · ~·
· · · - -· ~· · · ~- · ~· · · ~~· · · · · ~-· · · · ~- · · · · · ·
· · ~· · ~~· · · · · · ~~· · · ~· · ~· · · · · ~· · · ~· · · · -~· · · ~· · · · ~· · - · · ~· · · · · ·
-· ~· ~· · · · ~· · · · · · · · ~~· ~· · · · · ~· ~· · ~-· · · · · · · · · - ~-· ~~· · · ·
· · · · · · · ~· · · · · · · · · · · · ~· · · ~· · · · ~· · · ~· · · · · ~· · · ~· · · · ~· · · · ~~
-· · ~-· · · ~· · - · · · ~· · · -~· · · ~· · ~· -· - · · ~~- -· ~· · · · · ~· · · · ~· ·
· · · · · ~-· · · · · · ~· · · ~~-· ~~· · ~· · · · · · · · · · ~-· · · ~· · · ~- · · · · · ~·
· · · · · · ~~· · · ~· · · ~-· · · ~· ~· · · · · · · · · · · ~· · · · · · ~~-· · · ~· · -· · ~~- ·
· · · ~· · · · ~· · ~· · · ~~· · - · · · ~~· · · ~· · · · ~· · · ~~-· · · ~· · · - · · · ~~-· · · · -·
· · · · · · -· · · ~~· · ~· ~· · · · · · · ~-· · ~-· ~~· · · ~· · -· · · ~-· · · · · · ~~·
· · · · ~· · · · · · · · · · · ~~· · - · · ~- · ~· · · · · · · · ~-· · · · -· ~· · · -· · · - ~· · ·
· · · · · · ~~· · ~· · · · · · ~· · · - ~· · · ~· · -· · · ~· · ~· · · ~· · · -~· · · · -~~· · ·
· · · · · · -· ~· · ~· · · ~· · · · · ·
-- ~~-~
~- ~· ~~~~~- ~· · ~~- ~~-- - -~·
~-~~
- - · · · · · · · · ~~- · · · · · · · ~~· · · ~· ~· · · ~· · · ~· · · · · · ~~· · · ~- -· · · ~
· · · ~· · · · · · · ~· · ~~~· · · ~· · · · · ~~~· · · ~· · · ~· · · · ~~· · · · · · - ~ ·
- · · ~~· ~- · ~· · ~· · · · ~· · ~· · · ~· · · · ~· · · ~-· · · ~· ~~- · · · · · -~~~· ·
-· · · ~· · · · · - ~· ~~-· · · ~· ~· · · · · - ~~· · · · ~~· · ~· · · · -· · ~· · · · · · ~· ·
· · · ~~- -· ~· · · ~· · ~· · ~-· · ~~· · · ~· · · · · · -~ · · ~· · ~· ~~· ~~· · · · · -
~· · · · ~~~- · ~· · ~- -· · · ~-· ~· ~~· · · · · -· · ~· · -~· ~~· · ~· · · · ~· · · · ~· · · · · ~
· · ~· · · · · ~-· ~~· · · · · · · · ~~· · · · · · · - · · ~· · ~-· · ·
- - · · · · · · · · ~~· · ~· ~~· · ~· ~~· · · · · · · · · · · ~· · · ~~· · · · · -· · ~~
· · ·
· · · · ~~· ~· · · ~· · ~· · · · ~~· · · ~· ~· · -· · · · · · · ~~· ~· · · · · ~~· · · · ~
· · · · ·
~-~
~~~~ ~~~~~- ·
· · · -~~· · · · · · ~~· · · · ~~· ~~-· · ~· · -· · · · · · ·
~· · ~· · · · ~- · · · · · · · ·
~· · · · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · ~· · ~· · ~~~· · ~· · · · ·
~· · · ~· · -~~· · · · · · · · · ~
-· · · · ~- · · · · · · ~~· · ~· ~~· · ~· · · · -·
~· · · ~· · · · ~· · ~· · · · ~-· · · · ~- ·
· · ~· - · · · · · · ~~· · · ~~· · · · ~-· · · · ~· · · ~- -· · · · · ~~· · ~· · · · -· · ~~· · ·
~· · · ~· ~~· · · · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · ~· · · · · ·
·
- · · · · · · · · ~~· · · ~~· ~~· · · ~-· · · ~· · ~-· · ~~· · · · ~-· · · ~-· · · · · · · · -
· · ~· -· ~· · ~~· · · · · · ~· · · ~· - · · · · · · · ~· · ~· · · · · ~· ~· · ·
·
~~~· · · · ~
· · · ~· · · ~-~· · - ~· · -· ~· · - · · · · ~· · · ~· ~· · · · · ~· · ~· · · · · · · -~· · ~~~~- -·
· ~~· · · ~~· · · · · · ~~· · ~-· · ·
- · · · -· ~· · · ~· · · ~~· · · · ~· · · ~- · · · · · · ·
· · · · ~~· · · · ~-· · · -
~~~~~~~~- · ~~- ~~~- ~~~- ~-~-~~~~
·
~- ~~~· ~~~~~~-~· - · ·
~· · ~· · · ~· ~~· · · · · · ~· - · · · · · ~~· · · ~· · · · · · ~· · ~· · · · · · · · · · - ~· · ·
· · · · · · - ~· ~~· · · ~~· ~· · · - ~~-· · - · ·
· · ~· · · · · · ~~· · · ~~· · · · · · ~
· · · ~· -· · · ~~· · ~· · · ~· · ~· · · · · · · ~· · · · · · · ~~~· · · ~· · · · · · · -· · · · ~~· · ·
· · ~· · · ~· · · · · · · · ~· · ~· · · · · · -· · · - ~· ~· · · · · · · · ·
·
· · ~· · · ~~~· · · · · · ~· ~~· - · · · · · · · · · ~· · · ~· · - -· · · · · · ~· · · ~- · · ·
· · · · · ~· · · · ~-· ~~· - ~· · · · · ~- · ~· · · ~· · · · · ~· · · ~· · ~~· -· · ~-· - · · -~~
· · · ~· · ~· · · ~· · · · · ~~· · · ~· -· · · · · ~~· · ~· · · · · · · · · · ~~· · · ~· · ~· · · ~
-· · · ~· ~- · · -· · · -· ~· · ~· · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · ~· · ~-· · · · ~· · · ~· · ~· · ·
· · · · · · · · · ~· · · · · ~~· · · - · · · · · · ~~-· · · · ~· · · · · · · · · · · · ~~· · · ~~· · - · · ·
·
~- ~~~~-- · - ~~~-~· - · ·
· · ~· · · ~~· · · · · ~~· · · · · · ~· · · ~~· · · ~~· ~· · · ~· ~~· · · · · · -· · · · ·
· · ~· · -· · · · ~· · ~· · · ~· · · - · · ~· · · ~· · ~· · · · ~· · ~· · · ~~· · - · · · ~~· · · ~· · ·
· · · · ~· · · ~· - · · ~· - · · - · · · · · ~~· · ~· ~~-· · · · ~· · ~~· · · · · · ~· · · · · ~· · ~
· ~~· ~· · · - ~· · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · ~· · ~· · ~· · · · - · · · ~· · · ~-· · · · · ~- · · ·
· · · · ~~· · ~· ~· · · · · · · ~· · · ~~· · · · · · · · ~· - · · · · ·
-· · · · · · ~~· · · · · · · - · · · ~· · · · · · · ~~· ~~· · · · ~· · · · · · -· · · · · ~· · · -· ·
· · · · · ~~· · · ~~· · · · · · · · ~· · · · · · · · ·
· ·
· · · ~· · -· ~· ~· · ~· · · ~· · · · -· · ~~· ~~· · · · · · · · · ·
· · · ~· · · · · -· · -
~~~~~~~~~~~·
~· ·
· · - · ~~· · ~~· · · · · -· · ~· · · ~· · · · · · -· · · ~~· · · ~· -- · · ~· · ~- · ~· - · · · · · · · ·
· · ·
~· · ~· · ~· -· ~-· · · · ~· · · ~· ~-· · · ~~· · ~· · · - · · · · · ~· · · ~· · -~· ·
-· · ~~· · · ~· · · · ~· ~- · · · · ~· · · · ~ · · · ~~· · ~· · ~-· ~· · · · · ~-· · · · ~· ·
· · · ~~· · · · -· ~
- · ~· · · ~~· · · · -· · · ~· · ~· · · -· ~- · · · · ~· ·
·
· ~~· ~
· · ~~· ·
~· · ~· · ~· -· ~~· · · ~-· · · ~· · · ~· · · ~· · · · · · ~~· · · · · · ~~· · · ~
~· · · ·
~· · · · ~- · ~· ~-· · · · ~~~-· · · ~-~
· · · ~· · ~· · · · ~· · · · · ~· · · ~· · · ~-· · · ~
· · ~· · · -- ~- -· · · · ~· · ~~· · · · ~-· · · ~-~
· · ~~· · · · ~- · ~· · · · · · · · · ~
· ~-· · · · ~~~-· · · ~· · -~~· · ~· ~· · ~· · · · ~· · -· ~-· · · · · ~·
·
· · ~~· ~
· · ~~- ·
~· · ~· · · · -· · · · · · · ~- -· · · · · ~~· · · -~· · ~· ~~- · · · · · ~· · · ~· · · ·
~· · · · ~· · · · · ~· · · · · · · · - ~· · · ~· · ~~-~~· · ~~~ ·
~· · · · · · · · ~~· · -~~~· · · · ~· · · ~-· · · -- - ~ · · · · · · ~· ~· · · ~· ·
· · · · ~· · · ~· ~· · -· · · · · · · ~ · ~· · · · ~ · · · · · · ~· · · · ~ · ~· · · · · · -~~· · · ·
· · · ~· · · · ~ · ~~-· · ~· · -· · · · · · · · · ~· · · · ~- · · · · · · · · ~~· · · · ~· · ·
· · · · ~· · ~· ·
·
· ~· · · · ~-~~· · ~~· ·
~~· · -~· · · · · ~· · ~· ~-· · · ~· ~- · · · ~· · -~~· · · ~· ~· · -~~· · · · · ~-· · · ~·
· -· ~-· · · · · ~· · -
· · · ~· ~-· · · ~· · · · ~· -· · ~· · · ~~· · · · ~· · · · · ~· -·
· · ~· · -· ~· · · ~· ~~· · · ~· ~-· · · ~- · · · ~· · -~· · ~· · · · · ~· · ~· · · ~· · · · ~· · ·
· · ~~· ~~· · ~~· ·
~· · · ~· · ~- · · -- · · ~· · ~- · · · ~· · · ~-· · ~· · ~· · · ~- · · · ~· · ~· · · ~· -· ·
-· · · ~~· · · · -· · · ~-· · · · ~· · · · · · · ~· · -· · · ~· · · ~· · ~· ~~· · · ~· · ~-· ~
~· -· · · ~· · · · · · · ~~· · ~~ ·
· · ~· ~ · · · ~· · · ~· · · · · · · · · ~· · · · · · ~~· · ~~· · · · ~~· · ~· · ~· · ~· · ~· · ·
- · · · · ~- · · · · · ~· · · -- ~-
· · ~~· · · · ~· · · · · ~- · ~· · · ~-· · ~· · ~· · ·
· · · · ·
· · · · · ·
- · · · ~~· · · ~~· · · · ~- · ~· -· ~- · ~· · · ~-· · ~· · ~· · · ~~· · · ·
· ~· · · ~· · ~· · ~~· · ~· ·
~· · ~· · · -- ~- ~· · · ~-· · · ~· · ~~~· · ~· · ~· · · ~ · · · · -· · · ~
· · · ~- · · · · · ~-· · · ~· · · · · ~· · · ~~~· · · ~· · · · ~-· · · ~· · · · · ~· · · ~~· · · ~· · · ·
· ~~· · ~-· · · ~· · · · ~~· · · · · · · · · - ~· · · ~· · · ~· · · · · · · · · ~ · ·
· · · ~· · -~·
· · ~· · · -- ~- ~ · · · ~· · · ~· · · ~· · -~~· · · · · · · ~· · · · · · · ~-· · · · · ·
· · · · · · · - ~· · ~· · ~· · · ~· · -~· ~~-· · · ~· · · · · ~- · · · - ~· · · · · ~· · ~· · · ~~· · · ·
· -· · ·
· · ~· · · ~· · · · · ~· · ~ ·
~· · ~· · · ~· · ~· · · · · ~· · · · ~· · ~· · · ~~· · · · · -· · ~~~~· · ~· · · · -· · · ·
~· ·

~~~~ ~~~~~~·
· · · ~- -· · · · · ~~· · · · · · · · ~~· · · ~~· · · ~· ~~- · · · · · ~· · · · · · · ~· · ~· · ·
· · · · · · ~· · · ~~· ~~· · · -· ~- - ~ · · · · - ~~· · · ~· · ~· ~~· · · · · · · · -~ · ·
· -· ~· · · ~-
~· · ~· · · · ~· · ~· · · ~· · · · ~· · · ~~~· · · · · -· · ~· · ~· · · · -· · · ·
· · · ~- -· · · · · ~~· · · · · · · · ~~· ~~- · · · · · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · ·
~· · ~· · ~- · · · · · ~· · · · ~~· · · ~~· · · ~~- · · · ~· ~~· · · ~~· · · · ~· · · · · ~
-· · · · · · ~ ~· · ~· · · · -· · · · ~· · · ~- -· · · · · ~~· · · · · · · · ~~· · · ~~· · · ~· ~
- · · · · · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · -
~· · ~~· ~~· · · ~· · · · -· · · · ~-· ~~~· · ~· · ~· · -- · · ~· · ~· · -~- -· · · ·
· · ~~~-· · · · ~· ~~- · · · · · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · ·
- · ~· · · · ~- · · · ~· · ~· · · ~~· · · ~· · · ~· · · · ~· ~· · · ~· · · · ~· · · · ·
· · · · · · ~-· · · ~· ~- · · · ~· · ~· · · ~· · ~· · · ~· · · · · · ~· · · · · ~~· · · ~-· · · ~- · · ·
· · · · -· · · · ~~· · · · ~ · · · ~· · ~· · ·
~· · · · · ~· · - · · · · -· · · · · · ~
-· · · · ~· · ~· · · ~· · · -· · · ~~~· · · · - ~· · ~· · · · ~· · · · · · · · ·
· · ·
~· · -· · · · · - · · · · ~
· · ~· ~~· · · ~~· ~· · · ~· · · ~· · · · · · ~· · · · ·
· · · · · · ·
~· · · · · ~· · · · · · · · · ~· · · · · ~· · · · · ~~· · · ~· · · · · · · - · ~~· · ~· · ~· · ·
· · · · · ~· · · ~· · -· · · · · · · ~· · ~· · · · ~~· · · · ~· · · ~· · · · · · · ~~· · ~· · ~
· · · - · · · · ~~· · · · ~~· ~~· -· · ~· · · ~-· · · · · ~· · · - -· ~~· ~~· · · ~· · · · · · ~· ·
· · · ~· · · ~· · ~· · ~· · · ~· - · · · · · · ~· · · · ~~· · · ~· · · ~· · · ~ · · ~· · · -~· · ·
· · · · · · ~- · · -· · · ~~· · ~· · · ~· · · · · · · ~~~· · · -· · · · · · ~· · ~· · · · · ~~· · ·
· · · · · · ~· · · · -· ~~· · ~· · · ~· · · · ~~· · · ~· · · -~~· · · · · · · · · ~· · ~· · · - ·
· · · ~· · · - · ~· · · · · ~· · ~· · · · · · ~· · · ~~· · · · ~~· · ~· · ~· · · · ~· · · ~~-· · · · ~· ·
· -· · · ~· · · -· · · - · ~~· -· ~· -· · ~· · ~-· · ~· · · ~· · ~· · · ·
~· ·
· · · · · ·
· · · · · · · ~· · · · · · ~~-~~· · ~· · · · · · · ~· · · · - -· · · · · · · ~~
· · · ~· · ~· · · -· · ~· · · ~· · ~· ~· · · · · · ~· · · · · ~· ~· · · · ~~- · ~· -· · · ~· · ·
· · · · · · · · ~~· · ~· · · ~~· · ~· · · ~~· · · · · ~· · ~· · ~· · · · · · · ~~· · · · · · · ~- ·
· · · · · · · ·
- · · · ~· · · ~· · · · · · ~· ~~· · ~· · · ~-· · · · · · ~~· · · · - · · · · · ·
· · · ~· · ~· ~~· · ~· · · ~· · ~~· · · ~ · · ~· -· - ~~· · - · · · · · ~~· · ~· · · · · ~~· ~
· · · · ~· · ~· · · · · · · · ~~· · - · · ~~· · · ~· · ~· · · · -· · - · ~~- · · · ~· · ~· · ~· ·
· · · · ~
-· · · · · ~· · · ~· ~~~· · · · - ~- · · · ~~· ~· · ~~ · · · · ~· · · · · ·
· · · · · ~
- · · · · · · · · · · - ~· · · · · · · ~- - · · · ~~~· · ~· · · ~· · ~· · · · ·
~· · ~~· -· - ~~· · · · ~~-· ~· · · · ~ · · · · · · ~· · · · · · · · · · ~· · · · -
~~~~~~~~~~~
·

~· ~
-- ~~-~~
~- ~· ~~- ~-· - ~~~- ~- - ~· ~~~-~· - · - ~~~~· ~~~- - ~· -~- ~~- ~~- ~
~- ~~~- ~- ~-~~~·
· ~- ~- ~~
~~· · · - · · · -· · · · ~· · -~· · ~· · · · · - ~- · · · · · · -- · · ~-· · · · · ~· ·
- · · · - ~· · · · · · · · ~· · ~· · · ~~· · · · -· · - · · · · - · · · ~· · ~~· ~· · · ·
·
- · · · · · ~· · ~· · ~· · · · · ~~~· · ~· · ~· · -· ~· · · · ~~· · · · ~· · -· · ~~· · -· · ·
~· · -· · ~· · · · ~- · ~· · · · · · ~-· · · · ~-· · · ~· · -· ~· -· · · ~~~-· · · ·
- · ·
· · · · ~· · · · ~· · · ~· · · · ~· - · · · ~· · · ~· ~~· · -~· · · · · · · ~· · ~~· ~· · · ·
~· · ~~· · -· · · · · ~· · ~-· · · · ~· · -~· · · ~· · -~· · · · · · · · ~-· · · ~· · · -
-· · · ~· · -~· · · ~· · · · ~· · · ~~· · -· · · · · · · - ~· · · ~
· · ~· · · ~-· · · · ~· ·
· · · - · ~~- -· ~· · · ~· ~· · ~· ~· · ~· · -· ~- · · · · · · · ~~· · ~-· · · ~· · · ~~· · - · · ·
· · ~~· ~· · · · ~· · ~~· · · ~- · · · ~· · · · · · · · ·
· · · ~-· · · ~- · ~· -~· · · · · · ~· ·
· - · · · · · · - ~· · -· ~· · · · -· · ~· · · ~- · · · · · · -· ~· · ~- · ~~-· ·
· ~~· · ·
-· · · ~~· · · · · ~- · ~· · · · · · · · ·
· · ~· · · ~· · · · -· · - · · ~· · · · · · · · · ~· · ~~· · · ~~· ~· · · ~~· ~· · ~~· · ~· ~
· · · · ~· · · · · · -· · · · · ~· · -· ~· -· · ~· · ~· · · · · · · -· ~· · ~· · · ~· · -· · · · ·
· -· · ~· · ~· · · ~· · · - · ~~· · · ~· · · · - ~· · -· ~- · · · · · · · ~~- · ~~-· · ~· ~~· · ·
~· · · · ~· · · ~· · ~· ~· · ~· · · ~-· · · · ~- · · · ~· · · - ~~~· -· · · ~~· · · · ~· · -~· · · ·
· · · ~~· · · · ~· · · ~-· · · · · ~· · · ~· · · ~· · · · · · · · · ~-· · · ~· · ~· · · ~· · - · · - · · ·
· · · ~-· · · · · · · -· ~· · ~· · · · · · ~· · · · ~~~- · ~· · · · · · · · ~· · · ~· · · · -· ~· ~· · · ~
· ~~-· · · · ~· · · ~· · · · ~~· · · · · -· · ~- -· · · · · - ~~· · · · ~· · -~· ~· · · ~· · · · ~-· · ·
· · · · ~~~· · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · ~·
- · · · · ~~-· · ~· ~~· · -· ~· · · · -· · ~~~· · -· · ~· · ~· · · · -· · ~~· ~~· · ·
· · -~~~· · -· · ~· · · · · · ~~· · · ~· · · ~· · -~~~· · -· · ~· · · · ~· · · · -· · ~· · -·
- · · · ~· · · · ~~· · · ~· · · · · · ~· · · ~· · -· · ~· · -
~· · · ~· · · ~· · -~· · · ·
· · · · · · · · · · ~~· · · · ~· · · · - ~~· · · ~~· ~· · · ~~· ~· · ~~~· · -~-· · · ~· · · ·
· · · · · · ~~-· · ~-· · · ~· · · · · · ~· · · ~· · · · · · ~· · ~· · -· ~· · ~· · · ~~· ~~
· · ·
· · · · · · · ~· · ~· · -· ~· · · · · · · · · · ~ ~· · · · ~- · · · · · - ~· · · · · · ~~· ~~· ~· · · ·
~· · · · · · · ~-· · · · ·
· · · ~· · · ~· · · -· ~~· · ~· · · · -· · ~~· · · ~· ~~· · ~· · · · -· ·
· - · · · · · ~· · ~· · · · ~· · · ~- · · · · · ~· · · ~· · · · ~~~· · · ·
· · · ~~· · · · ~-· · · ·
· · · ~- -· · · · · ~~· · · · · · · · ~ - · · ~~· ~~· · - ~· · · · · ~~· · ~· · · · ~-· · · · -· -
- · · · · · ~· · · ~· · · · · ~~· · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · ·
~~
~· ·

~~~~ ~~~~~~·
~· · ~· · · · · -· · - ~· · ~~· - · ~~· · ~- · · · ~- · · · ~~~· · · · ~~· · ~· · ~· · · · ·
· · · · ~· · · · · · ~~· · ~· · -· · · · · · ~· · · ~~· · - · · ·
~- · · -~~ - - · · · ~· · · -
· · ~· · · -~· · ~· · · ~· · · · ~· · · ~· · · - · - · -· - ~
· · · · · · · ~· · ~· · · · - ·
~· · · -~~· · · · ~· · · · · · · ~· · ~-· · · ~· · · ~- · ~· · · · ~· · ·
~-· ~- · · · · ~· · -· · -
- · -· · · · · · · · ~~- - · ·
· · · · -
· · ~· · · ~~· · · · ~· · · · ~· · · ~· · · · · ·
· · ~· · · ~-· · · · ~· · · · · ~· · · · ~· · ~· · · · - ·
· · · ~· · ~· · · · · · · ~· · · ~
· · · · ~· · ~· · · · - ·
· -
~· · ~· · · · · -· · - ~~· · - ~· ~~~-· - ~· · · · · · -~~· · ~· · · ~· · - ·
~· ~· -
-· · ~~· · · ~- · · · · ~- · ~· · · - · · · ~-
~· · · ~~· ~· · · ~~~· · · ~· · · · · ·
· · · · · · ~· · · ~-· · · · ~- - · · ~· · ·

· · ~· · · · · · · ~· · · ·
-· · ~· · · ~· · -· ~-· · · ~· · ~· · · ·
~· · ~· · · ~-· · · · ~~· · · · · · · ·
· · ~· · · · · ~· ~~· · ~· · · · · · ~
- · ~-· · · ~· · · · · · · ·
~· · ~· ~-· · ~· · · · ~· · ~~- · ~· · · ~~· -· · ~
~· · ~· · -· ~· · -· · · ~~· · · · · · · ~
· · · · ~· · · · · ~· · · ~· · · ·
~· · · ~-· · · ~· · ~~· · · · ~· · ~· · · -~
~· · · · ~-· · · ~· · · ~· -~· ~· · · ~· · -·
- · - · ~~· · ~· · -~· · · ~· -· ~
~· ~· · -· ~· · · · · · · ·
- · · · · ~~· · · ~-· · · -- ~~~· · ~
~· · · ~-· · · ~~· · · · · ·
- -· ~- · · · · ~· · · · ~· · · ·

- · ~· · ~· · · · · · ~~· · · ~· · · ·
- · · · · ~· · · ~· ~~· · - · ~· · · ~· · · ·
- · ~· · · ~· · ~-· · · ~· · · ~~· · ·
· ~~· · -· · ~· · · -· ·
~~~~~~~~~~~·
· · -~· · ~· · · ~-· ~· -· · · ~· · · · ~
- · · · · ~ · -· · ~· · ~· · · · - · · ~· · · ~· · · · ~
- · · · · ~· · · · ~~· · · ·
· -· · · · · · · ~· · · ~~· · ·
~· -
- · ~-· · · ~· · · ~-· · · · · ~· · · · · ~
-· -· · · · ~· · · · ~· · ~- · -· · ·
- · ~· · · ~· · - · · ~· · · · ·
· · -~· · ~· · · ~· · · · ~·
· ·
· · · ~·
- · · ~· · · -· · · - · ~· - · · ~· · · ~· · · ~
- · ~~· ~· · - ~~· · ·
~· · · · ~· · · · ~· -· · · · · ~· · · · · ~
- · · ~· · -· · · · ~· · · ~~· · - · · ·
~· · ~· · · ~· · · · · ~· · · · -· ~~- ·
- · · · ~· · ~· -· ~· · · · · ~·
- · · · · · -~~· · ~· · · ~· · - ~~· · · ~· · · · · -· · - ~- · · · - · · ~· ~~· · · · · · · ·
~~~~- ~- ~··· ~~· ~· ·
- ~· · ~· · · ~· · · - · · · ~· · ~· · · · · · ~· ~~· · · · ~-· · · ~· ~· · · · · · · ~· ~
-· · · -~· · · · · · · ~~-· · · · ~-· · · · -· ~· · · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · -
· · ~· · · · · · - · -· · · ~~· · · · ~· · ~ · · · · · · · · · ~· · ~-· · · ~· ·
· · · ~· - · · · · ~-· · · ~· · · ~· · - · -· · · ~~· · · ~· ~· · · · · ~· ~· · · ~~· · ~· · ·
· · · · ~· · · · ~· · ~~· · · · · · · · · ~· · ~· · ~-· · · ~· -· ~· - · -· ~· · · ~· · · · ·
· · -· ~~· · · ~~· -~· · · · · ~~~· · · · · · - ~· · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · ~· · · · · ~~· · ·
~· · · ~-· · · ~· · · · ~~-· ~· · ~· · ~· ~· · · · ~· · · ~· · · · · · · · ~~· · · ~-· · · ~· ·
· · · · ~· ~~· · - · · ~~· ~-· · · ~- · · · ~· · -
· · ~· ·
· · · · ~-· · · ~· · · · · ~-· · ·
~· · ~· - · · · ~· · ~-· · · ~· -· ~· - · -· ~· · · ~~· - · · ~· · · ~· · · · · ~· · -· ~~· · ·
· · · ~· · · · -· ~· · ~· · ~· - · -· ~· · · ~· · · · · · · · ~· · -· ~~· · ~-· · · ~· -·
· · · ~· · -· · ~· · · · · ~~~· · · · · · - ~· · · · ~~· · · ~~· · · · ~-· · · ~· · · · ~~- · ·
~· · · · ~· · ~· · · · ~· · · ~· · · ~· · · ~· · · · · ~~· · · ~~· · ~-· · · ~· · · ~~· · · · -~·
· · ~· · · ~- · · · ~· · · · · ~-~· - · ~~· · · · ~-· · · ~· · · · ~~-· ~· · ~· · ~·
· · · · ~· · · ~· · · · · · · · ~~· · · ~-· · · ~· · · · · ~· ~ · · - · · ~· · · · ~~· · · · ~· ·
· · · · · · · · ~· ~~-· · · ~· · · · ~-· ~~· · · · ~~· · · ~· · · · ~· · ~· · · ~· · · · ·
· · · · ~~· · · · ~-· · · ~· · ~~~· · -· · · ~~-· · · ~· · · ~· · - · -· · · ~~~· · · - · · ·
· · · · ~· · · · · ~· · · · ~~- · - · · · · · - ~· · · · ~· · · ~· · ~· ~-· · · ~· · · ~· · · ~· · ~· ·
~· ·
~--
~· -

~~~~ ~~~~~~·
-· · · ~· · · · ~· · · · ~· · · · ~-· · · ~· · · · · ~· - · -· ~· · · ~· · · · · · · · ~· · -· ~
· · · · ~· · · · · · · · ~· · · · · ~· · · ~· ~· · · · · · ~· -· ~-· · · ~· · · ~· · · ~·
· · · · ~~· · · · ~~-· · · ~· · ~· · · · ~· · · · ~~· · -· · ~· · · · ~· · · · · · · · ~· · · · ~
· · · ~· · · · ~· · · · -· ~· ~· · · · · · · · ~· · · · · ~· · · ~· ~· · · · · · ~~· · ~-· · ·
· · · · ~· · · · · · · · ~· · ~~· · · · ~· -· · -· · · ~· - · · · ~· ~· · · ~- · · · ~· · · ~· ·
· · · ~· · -~· ~~~· · ~· ~· · ~· ~· · · · ~-· · -- · · ~- -· ~· · · ~· · -· ~~· · · ~· · · -
· · ~· ~· · · · ~· · · · ~· · -· · ~-· · · ~-~~~-· · · · ~· · · · ~- · · · · ~· · · ~- -· · · ·
· · · ~· · · · ~· · ~· · · ~· · · ·
· -· ~· · ~· · ~-· · · · ~· · · ~· · ~· · · · ~~· · ·
~· · · ~~~· · · · · ~~· ~· · ~· · · · ~· · ~-· · · - ~· · · ~· ~· · · -~· · · ~· - · · · ~-· · ·
· · ~· · · ~· ~· · · · · - ~· · · ~· · · · ~· · · · · ~· ~~~· · · ~- · ~· · · ~-· · ~·
-· · · ~- · · · ~-· · · ~· · · ~~· · ~· ~· · · · · ~ -· · · ~· · · · · · ~~· · ~· · · ~· · -· -·
· · · ~· · ~· · ~· · ~-· · · ~· ~-· · · ~-· · · ~· · · · ~· -· - ~· ~~· · · · · ~· · · ~· · · · ~
- · · · -~· ~· ~· · ~- · · · - ~· ~· · · ~· · ~· ~~· · · · ~- · ~· · · ~· ~~· · · ~· · · ~· · · ~·
· · ~· ~· · · ~· · · · ~- · ~· · · · · · ~~- -· ~· · -~· · · ~· · · -
~ - ~~~~~~
~- ~· ~~~~~- ~~~~~- ~ --- ~· · -~- ~~~~-- - -~~- ~
~~~~~~~~~~~~~~~- · ~·
· ~~~~-
· ~· ~- ~- ~~~· - - · ~- ~~-· - - ~~~-~~· - ~-- ~- -~· · ~- ~~~~~~-~· -
-· · · · · -~~~· · · · · · · · ~· · ~· · · ~~· · · · · ~· · -· · ~· · · · · ~· · · ~· · · · ·
· · · · ~· · · ~· · · · · · · ~~· · · · · · · · · · ~~· · · · ~· · · · · ~~· · · ~· · · · · · · ~· · · ·
- · ~· · ~· · · ~- · · · · · -· · · ~· · ~· · · · · -· · · - · ~· · · ~· · · · · · · · · -
· · · · · ~~· · · · -- · ~· · · ~· · · ~· · ~· ~· · · ~· · · · · · -~~~· · · · ~~· · ~· · · · ~· · ·
-· ~- · ~· · · · ~· · · · ~~· · · · ~· · ~· · · · · · -· ~· · ~- · ~- · · · · · -~
· · · ~· ·
· · · · · · ~· ~· · ~-~~· · · ~· · · ~· ~· · · · · · · · ~· · ~· · ~· · · · · ~~~-· · · · ~· · ·
· · · · -· · · · · ~· · ~· · - · · · · ~· -· ~· · · · · · · · · ~· ~~· · · ~~· · · ~· ~~~· ~· · ~
· · · · ~-· ~· · · ~· · · · · - · ~- · ~· · · - · · · ~· · ~· · · ~· -· - · · - · · ~~· · · ·
- · · · · · ~· · · ~-
· · · ~· · · ~· · ~· · · · · · · · - ~· · · ~~· · · · - · · ~· · · ~- · · -· ·
· · ~· · · ~~· · · · · -· · ~· · · · · · ·
~· · ~-· · · · · · ~-· ~- · ~~· · · · · · · · ~~- · ~· · · · ~~· -· ~- · · · · · -~~· · ·
-· · · · · · - ~-· · · · ~~· ~· · · ~~· · ~· · · ~· · · · · ~~· · ~· · · · · · · · · · · ~~· · ~· ·
· · · ~· · -· · · · · ~~· · ~-· - · · -~ ~-· · · · · · ~· · ~-~· · - ~· · · ~· · · ~· · ~· · ·
· · · ~· · · · · · ~~· · ~· · · ~· · -- · ~· ~· · · · ~~· · ~· · ~· -· · · · - ~· · ~· · · ~· · · ·
~~~~~~~~~~~·
~--
~· · · · ~· · ~· -· ~· · ~· · · ~- -· · · · · - ~· · ~· · · -~~· · ~· · · · · ~~· · · · · · ~· · ·
· · · · ~· · - · · ~~~-· · · ~· · · -~- · ~· ~~· · · · · · · · ~· · ~· · · ~· · -· ~· · · · · · ~
· · ~· · · ~· · · · · ~~· · ~· · ~· · · · · ~· · · ~· · -· ~-· · · ~~· · ~· · · ~· · · · · ~- · ·
· · · · · ~· · · · ~· · · · -· · · · - ~· · · · ~· · · · · · · · - ~· · ~· · · ~· · · -· · ~· · ~· · · ~· ·
· · · ~· · · · · · -· ~-· · · · · · ~~-· · · · ~· · · · ~- · ~· · · · · · ~· · · ~· · · · ~· · · ~· · · · ·
· · · · · · · ~· · - · -· ~~~· · ~· · · · · · · ~· · · ~-· - · ~~· · · -~- · ~· ~· · · · · ~· ·
· · · · ~~· · · ~- · ~~· · · · · ~· · ~· · · · · ~· · · · · · · · ~~~· · · ~· · · · · · · ~· · · ·
-· · · · ~~· · · · ~ · · ~-· · · · ~· · · · · ~· ~ · · · -~· · · · ~ · · · · ~· · · · ~· · · -·
· · · ~~~· · · ~· · · ~-· · ~· · · · · · · · · ~· · ·
~· · ~· · ~· · · · ~~· -· ~- · · · · ~-· · · · · · ~~· · · ~- · · · · · -~~~· · · · · · ·
· · · ~· · · · · · · · · · ~~-· ~-· · · ~· ~· · · - · ~~· ~~· · ~· -· · ~- · -· · ~~· · · ~· · ~·
~· - · ·
- ~- · · ~~· · - ~~· · · ~· · · · -· ~~· · · ~- · · · · ~~· · · ~· · -· · ~- ~· · -~
· · · ~· · · ~· · · · · · · ·
·
· · · ·
·
~· · ~· · · · · · · · ~· · ~· · · ~· · - ~· ~· · · - · ~· · ~· · · ~~· · - · · · ~~-· · ·
· · · · · · · · ~· · · · -· · · · ~~· ~~· · · -· · · · · · ~· · · · · · ~· · · - · · · ~· ~~· ~· ~~· ·
~· · · · - · · · · · · - ~· · · ~~· · · · · ~· · · · · · · · · ~ · · ~· · · · · · ~~-~~· · · ~· -· ·
-· ~· -· ~· · ~· -· ~- · · · · · · · ~· · ~· · · · · · -· · · ~~· · · ~· · · ~-· · · · ~· · · · · ·
· · ~· · · · · · · ~· · ~- · · · · · · ~~- · ~· ~· · · - · · - ~· · · · ~· ~· · ~· · · ~· · · · · · · · · -~~
· · · ~· · ~· · · ~· · - ~· · -· · · ~~· · ~· · · ~· · · · - · · · ~· · · ~· · · -~· · · · -~
·
- ~~~~~~~~~~·
- · ~~~- ~~· - · ~
- · ~~- ~~- ~-~ ~~- ~~- ~~~~~~~~~~
·
~- ~~~~-~ · · · · ~- -· ~· · · ~· ~~-· · ~~· · · · · - ~- · ~· ~~· · · · · ~· · · ·
· · ~· · · · -· · ~~· · · ~· · · ~· · ~· ~-· · · · · · · · · - ~· - · · · · · · ~~~· · ~· · · ~· · -~·
· · ~~· ~· · · · ~~- · · · ~~· · · · · · · ~- · ~· · · · · ~- · · · · · · · ~~· · · ~· · · · · · ~· ~
· · · · · ~· · · · ~· · · ~~· · ~· · · ~-· · · ~~-· · · ~· · · · ~· · · -· · · · · · ~-· · ·
· · · ~· · ~· · · · · ~~· · · · · · · · · ~· · ~· · · ~~· · - · · · ~~· · · ~~-· · ~· · · · ~-· · ·
· · · ~· · · · · · ~~· ~~· · - · · · · ~· -· · · · · · · · ~· · ~~· · ~· · · ~· · · ~~· ~~· · · · · ~· · ·
· · · · · · ~~· · ~· · · ~- · · · · · · ~- · · · · ~· · · · · · · · · · ~ - -· ~· · ~· · · ~· ·
· -· · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · ~· · ~-· · · · ~· · · ~· · · · · · ~· · · · -· · · · ~· ·
~· ~· · · · ~· · ~~- · · · ~· - · · · · · · ~· · · · ~· · · ~- · · · · · · ~· · · · ~· · ~· · ·
· · - · · · - · · ~- · · - · ~~· · ~· · ~~- · · · ~· · -· · ~· · · · · · · · · · ~· · ~· · · · · · ~· · · ~
· · · -· · · - · ~· · ~· · · ~-· · · · · ~~· ~· · · ~~-· · ~· · · ~· - · · · · ~· · ·
-· · · · · · -~~· · · ~· · · ~· · ~· · · ~- · ~· ~~· ~· · · ~~· · ~· · · ~· · · - · ~~· ·
-· · · · ~· · ~· ~~· · ~· · · ~· · · · ~· ~· · · - · · · · ~· · ~~· ~· · · ~· · · ~~· · -·
· · · · ~~· - · · · · ~· · · ~· · · · · · · · ~· · - · · · ~· · ~- · ~· ~~· ~· · · ~· · ~· · · ~· · · · ·
· · · - · ~~· · · · ~· · · · ~· · ~-· · · · ~· · ~· ~~· ~-· · · · · - ~· · · - · · ~~· - · · · ·
· · ~· ~· · · · · · · ~· · ~~· ~~· ~~· ~· · ~~~-· · ~· · ~~· ~~~· · · ~· · · · · · · - ·
· · ~· · · · · · · · · - ~· · · ~· · · ~· · · · · · · · · · · · ~· · - · · · ~~~- · ~· ~· · - · · ~· · · · ·
· · · · ~· · ~· · · · ·
- - ~· · ~· ~~· ~· · - · · · ~-· · · · ~~· · -· · ~- · ~· · · · · -· · · ~~· -· · · · ~~· · ·
-· · · ~-· · · · ~· · · · ~~- · ~· · · · · ~~· ~· · · ~· · ~· ~· · · - ·
· ~· · ~· · · · · ~~· ·
· · · ~- · · · · · · · · · ~· · ~· -· ~~· · · · · · ~· · · ~· · ~· · ~· · · · · ~· · ~· -·
· -· · · ~ · · · ~· · · -~· · · · · ~~· · · · · ~· · · -· ~· · · ~· -· · · · · · · · · · · ~ · ~· ·
· · · · -· · ~~· · · ~· · · · · · · · ~· · ~· · · · · · - ~· · · ~· · · ~· · - ~· · · - · ~~· ·
• · · ~· · · ~~· · · · · ·
- · · · ~· · · · · · · ~~· · · ~~· ~· · · ~~· ~· · ~~-· · · ~· ~· · · · ·
·
· · · · · · · · · · · ~ · · · ~· · · - · · · -· · · · ~· · · ~ · ~· · · - · · ~~· · · ~· - · · · · ~· ~· · ~· · · ·
~· · · · · ~· ·
· · ~~ · · · ~· · · · · ·
~· -
- ~~~~~~~~~~· ~· ~
· · · ~· · · · · · ~· · · · · · · · - ~· · - · · · ~

· · · · · ~·
· · ·
· · · · ~ · ·
· · ~· · · · · · · · · · · · ~· · · ~· · · · · · · · · · · · · -· · · · ~-· · - · ~ · ~
-· · · ~· ~~· · · · · · · ~· · · - · ~· · · ~· · · · · · · · · · ~~· · · ~· · · · · · · · · ~~· ·
· · · · · - ~· · · ~· · -· · · · · · · ~~· · · · ~~· · ~· -- · · · ~- -· · · · · - ~~~· · · ~· · ~·
· · ~· · · · · · · · · · ~~· · · ~· · ~· -· · · · · ~~~- · ~· ~· · · · · · · ~· · ~· · · · · · -· · · ~
· - · · · · · · · · · ~· · ~· · · ~· ~· · · · · · · · · ~· -
~· · ~· · · · · -· · - ~· · ~~· - · ~~· · ~~· · · · · -· · ~~~· · · · ~· · ~· · -· · · · · ·
· · · ~· · · · - · · · - ~· · - · · ·
~· · · · · · · · · ~~~- · · ~ · - ~· · ~· · · · · ~-· ~~- · · · · ~· · ~· ~· · · · ~· · · ·
-· · · ~· ~· · · · · · ~· · · ~· · - · · ~~· · · · ~~~· · · · - ~~· · ~· ~· · · ~· · · ~-· ·
· · · ~· · · · · · ~· · ~-· · ~~· · · ~· · · ~· · · · · ~~· · · ~· · · · ~· · · · ~-· · ~· · ·
· · · · · · ·
· -
~· · · · · · ~~- ·
· · ·
- ~~· · ~· · ~- · · -- · · ~· · ~· · · · · · · ~~· · · ~- · · · · · ~
· · · · · ~-· ~~· ~· · · ~~-· · ~· ~· · · · · · · · · · ~-· ~~· · · · ~· · · ~· · · · · · ·
· · · · ~· · ~- · · ~~ ~-· · · ~· ~· · · · ~· · ~· · · - ~· · ~· · ~~· · · · ~~· · · ~· ~· · · ·
~-· · · - ~· · · · · · · ~· · ~~· · · · ~· · ~· · · ~- · · · ·
· · ~- ~· · ~· · · ~· · · ~~· · · ~-· · · ~· · ~~~· · ~· · ~· · · ~- · · · · · ~-· · ·
· · · · · ~· · · ~~~· · · ~· · · · ~-· · · ~· · · · · ~· · · ~~~· · · ~~· · ~· · · · · ~· · · · ·
-· · · ~· · · ~· · · · ~· ~~· · · · ~~· · -~· · · · · · · ~· · · ~· · · · · · ~· · · · ~· ~· · - · ·
~· · -~· · · · ~-· · · ~· · · · ~~· · · ~· · · -~- · · -- · · ~· · · · · · ~· · · · · · · ~· · ·
· · · · ~· · · -~~· · ~· ~· · ~· · · ~· · -~· ~· · ~· ~· · · · ·
·
· ~- ~· · · ~· · · · ~· · ~-· · · ~· · · ~- · · · ~-· · · · ~· · · · · · · ~· · -· · ·
· · · ~· · ~· ~~· · · ~-· · · ~-· ~· · · ~~· · · · ~~· · · · · · · ~~· · · ~· · · ~-· · · ~· · ·
· · · · ~· · · · ~· · ~· · · ~- · · · ~~-· · · · ~-· ~~· · · ~· · · · ~- · · · ·
· · · ~· · ·
· · · · · ~· · · · ~· · · · ~· · ~· · · ~- · · · ~~-· · · · ~-· ~~· · · ~· · · · ~- · · · · ·
- ·
-
- · ~· · · ~-· · · ~· · ~· ~· · · ~· · · · · ~· · ~· · · ~- · · · ~-· · · · · ~~· · ·
· · · · ·
~· · ~- ~· · ~· · · · · ~-· · · ~~· · · · ~~· · · ~~· · ~- · ~-· ~· · ~· · ~~· · · ~· · ·
· · · · · ~~· · · · · · · ~-· · · ~- · · · · · ~· · · ·
~· · · ~· · ~· · · ~· · · · · · · · · ~~~· · ·
· · ~· · · ~~~· · · ~~· · · ~· · · · · · · ~· · ~· · · · ~~· · · ~~-· · · ~· · · ~· · ~· ~~· · · · · · · ·
· ~·
- ~~· · ~· · - · · -- · · ~· · ~· · · · ~· · · ~· · · · · ~· · -· · ~· · -· · · ~· · ·
· · ~·
~· · · ~· · ~· · · ~-· · · ~· · · ~- · · · ~· · · · · · · · - ~· · ~· · · ~· ~· · · ~-· · ~·
· - · ~- ~· · ~· · · - · · ~· · ~· · · ~· · · · · ~-· ~~· -· · · · ~· -- · · ~~~· · ·
· · · ~- · · · · · · ~· · · · · · ~· -- · · ~
· · · ~· · ~- · · -- · · ~· · ~- · ~· · · ~~· · · ~
~· ~

- ~~~ ~~~~~~·
-· · · · - · ~· · · · ~-· · · ~-· ~· · ~· · · · · ~· · · · · ~-· · · ~· · · · · · ~· ~- ·
· · · ~· · ~· ~~~· · · ~· · ~· · · ~~~· · · ~~· · · ~· · · · · · · ~· · ~· · · · ~~· · · · -
· · · · · · · · ~~- · · ~~- · - ~· · · ~~· · · · ~~· · · · ~- · · · · · ~· ·
· · ·
· · ~· · · -~· · · · ~· · · · · ~· · · ~· · · · · · -~~· · · · ~· · · ~· · · · ~~· · · -~~· · · ·
- · ~· ~~· · ~· · -· · · -
-- ~- ~~~~· ·
~- ~~~~· · ~~
- ~~-- · ~~· ~~~· · -~~~-- - -~
· · --~- · · -~~- ~~-~~~~- · ~~- ~~-- · ·
~~-~~~· - · ~~· - ~· · ~~~--~~· - · ·
~~-~· - · ~· ·
- · ~~- ~~~~· · ~~~- ~~-- · ~~· ~~~· · -~~~-- - -~ ·
~· · ~· -· - · · ~· · ~~· ~· · · ~~· ~· · ~~~· · · ~-· · · · ~~· · · · ~
· · ~· · · -~~· · ~· · · · · · - ~· ~· · -~-· · - · ~~· -~· ~· · · · · ~- · ~· · · · · · · ·
· · ~· · · ~-· · · · ~-· · - · ~· · ~· · · ~~· · · · ~· · ~-· · · · ~· · · · ~· · ~· · · ~~· ~
· · · · · -~
~- ~~~- ~~~~- ~~· ~· - · ~~- ~~~~· ~- ~-- - -~·
~· ~· · · ~~· ~-
· ~-· · · · ~-· · - · ~· · ~· · · ~~· · · · ~· ·
~· · ~-· · · · ~· - · · · ~· · · · · · · · · · ~~~- · · · - ~~· · · · · · ~~· · · ~· · ·
~· · · · · · · ~~· ~· · · ~~· ~· · ~~~· · · · · - ~· · · ~· · · ~· · · · · · ~· · ~· · ·
· · · · · · · · · · ~· · ~· · · · · ~~· · · ~-· · · · · - ~· · ~· - · · · ~· · · · · ~- · ~· ~· · · · · ·
· · -· ~~· · ~· · · · · · · ~· · · ~· · · · -~· ~· · · ~- · · -· · · ~· · · · · · · · · ~~· ·
~· ~· · · · ~~· · ~· · · · · -· · · ~· · · · · ~· · · · ~· · · ~· · · · ~· · · ~· · ~· · · -~
· · ~· · · · · · - ~· ~· · -~-· · - · ~· · ~· · ·
· · · · ~- ·
· · · · · · · · ·
~· · · ~· · · · · · · · · ~· · · · ~· · · ~· · · · · · ~
· · ~· · ~· · · ~· · · · · ~~· · ~· ~-· · · · · · ~· · ~-· · ~· · · -· · · · ~~· · ~· · · · -· ·
· · · · ~· · ~· ~~· · - · · ~· ~~· ~· · - · · ~-· · - · ~~· · ~· · ~· · · · - · ~· · · ~· -· · · ~
· · ~~· ~· · · · ~~· · ~· ~· · - -· · · ~· · · · ~· · · ~· · · -· · · · · · ~· · · · · · ~
· ~~· · ~· · ~~· · - ~~~· · · · ~~~ · ~· · · ~~~ · ~-· · · · · · · · ~~~· · · · ~· · ·
- ~~~~~~~~~~·

~· ·
· · · · · · · · - ~· · ~· · · ~· · · - · · · · ~· · · · ~~· · ~· · · ~- · · · · ~~· · · ~· · ·
· · - -· · · · · · ~~· · ~· · · ~-· · · · ~-· · - · · ~· · · ~· · · · ~· · · · · · · · ·
· · · ~· · ~· · · · · · · · · ~- · · · · · · ~~ · ~· · ~~· · · ~- · ~· · · ~· · · ~· ~~· ~· · ·
- · ~- · ~· · ~- · ~· · · ~· · · ~· ~~· · · · · ~- · · · · · ~~· · · ~~· ~~· ~· · ~- · ~· · ·
· · · ~· ~· -· · · · ~- · · · · · ~~· · ~~· · · ~-· · - · ·
· · ~· · · ~· · · · · · ~· · ~· · ·
· · · · · · · · ~~· · · · ~- · ~- · · · · · · ~~· · · · ~· · · · · ~· ~· ~~· · · · · ~· · · · · · · · · ·
· · ~· · · ~· · · ~· · · -· · · · ~~· · -~~· · · ~· · - -· · · · · · ~~· · ~· · · ~-· · · ·
-· · - · ·
-~~~~- · ~~- ~~-- · ~~· ~~~· - · ·
- · ~· · · ~· · · ~· · · ~· · -· ~· · · · · · · · · ~· · · ~· · · ~· · · ~· · · -· · · · ~· ·
· · · ~· · -~-· · - · ~~· · · ~- · · · · · · · ~· · · · · · · ~-· · · ~· ~~· · - · · ~· · ~· · ·
-· · - · · · · · · ·
~· · ~-· · · · ~~· ~· · · ~· · · ~· · ~~· · · · · · · ~~- · · ~· · · ~- · · · · · ·
· -· · · · · · · · ~- · ~· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ~~· · · ~· · · ~· -· · · ~· ~~-· · ·
~-· · ~· · · · · ~- · · · · · · · ~~· ~~· · ~~· · · · ~· · · · ~· · ~· · ~~· ~~· ~· · · · · - ~· · · ·
· · ~· · · ~~· · · ~· · · · ~· · ~~· · · ~· · · · · ~· · · · · · · · · · ~· · ~· · · ~-· · - · ·
· · · · ·
~· · ~· · · · · · · ~~· · ~· · · ~· · -~-· · - · ~· · · ~· · · · ~· · ~-· · · ~-· · ·
· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ~~-· · ~-· · · ~· · · -· ~· ~· · · ~- · · -· · ~-· · · ·
~· ~· · · ~· · ~· · · · ~· · · ~· · · · ~~· · · ~· - · · · · · · · · · ~~· · ~-· · · · ~· -· ·
· · ~-· · · ~· · · · · · · · · · · ~· · · · · ~~· · · ~· · ~· · ~~· · · · · · · · · · ~~· · · ~· · · ·
· · ~· · ~· · · · · · · ~~· · ~· · · ~· · -~-· · - · ~~-· · · ~· · · -· · ~· · ~· · · ~-· · - · ·
· · · · ·
~· · ~· · · - · · ~ · ·
· · · ~· · -~-· · - · ~· · · ~· · · · ~· · ~~· · · ~·
· · ~~· · - · · ~· · ~· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ~~-· · ~-· · · ~· · · · · ~~~· · · ~· ~
· · · · · -~
~· ~· ~- · · ~· · · · -· ~
~· · ~· · · · · · · ~~· · · ~- · · · · · · · ~· · -· · - · ~~-· · ~· · ·
· · -~· ~~· · - · · · ~· · ~ · · · · ~· · ~· · -· · · · ~· · ~· · ~· · · · · ·
· · -~~· · · · ~· · · ~~· ~· ~- · · ~· · · · -· ~-· · · · ~-· · - · ~~- · · ~-· · · ·
~· ~· · · - ~-· ~~· · · · ~· · ~· · ~- · · · · ~· · · · ~· ~· · · · · · · ~~· -· · · · · · · · -
· · · · ~· · ~· · · · ~· · · ~· · · · ~· ~-· · - · ~· · ~~· · · ~· · · ~~· · · · · · ·
~· ~· · ~~~· · ~· · · · ·
· · · · ~· · · ~· · -~· · ~· · · -~
· · · · ~· · · · · ~-· · - · ~~· · -· · ~- · ~· · · ~· · · · · · · ~~· · · ~· · · · · ~· · · · · · · ~
~~
~· ·

- ~~~ ~~~~~~·
· · ~· · · · · · ~~· - · · · · - · · ~· · ~· · · ~· · · · · · · ~-~· - · ~~· · · ~· -~· · · ~~· ·
· · · ~· · · · ·
· · · ~-· · · · ~· -· · · ~· ~· · · · ~· · · ~· · -~· · · ~~· · · ~· -· · ·
· · · ~· · · · ~-· · ~· · ~· · · ~~· ~· ~- · · ~· · · · -· ~-· · · · ~~· ~· · · ·
- · ~· · · · ~· · · -· · ~~· · ~· · ~~-· · - · ~~-· · ~· · · · · · · ~· · · ~· · ·
· · · · · · · · · ~· · ~· · · ~-· · · · ~-· · - · · - · · · ~· · · · · · ~· ~~- · · · ·
· · · · ~· · · · ~· · · ~· · · · · · · · ~~· · · ~-· · · · ~-· · - · ~-· · · ~· · ~· · · · · ~·
~· · · ~· · ~· · · · · ~· · · ·
· - · · · ~· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ~· · · · · ~~~· · ·
-· · · · ~· · · · -· ~~· · · ~- · · · · ~- · ~· · · ~· · -~-· · - ·
· · · ~· · · · · · · ~~· ·
-· · · · ~· · ~· - · ~· · · · · ~~· · · ~~· · ~· · · ~-· · · · · · · · · · · ~~
· · · ~· · · ·
· · · · · ~~· · · · · · ~~· · · · · · ~~· · ~· · · · · ~· · · ·
·
~· · ~· · · · ~~· · · ~· · -· · · · ~~· · · ~· · · · ~- · · · · ~~· · · ~· · · ~~· - · · · · ·
· · - ~~· ~· · · ~~~· · · ~- · ~· ~~· ~· · · ~~· · ~-· · - · ~~~· · · ~· · · -· ~· · ·
· · ~· · · · · · ~-· · · · ~· · · ~~· ~· · · ~· · ~· · · ~· · -~-· · - · ~· ~~· · · · · · ~· ·
· · · ~- · · · · · · · ~-· · · · ~~· · ~· ~~· · · · ~- · -· · ~· · ~· · · ~· · · · · · -· ~· · · ·
· · · · · · · · ~· · ~· · ~~· · -~· ~~· · · ~· -· · ~· · · · ~· · ·
·
~· · · ~· -· ~· · · · · · ~· · · ~-· · · · ~~· · ~· · · ~· · · · · · · -· · ~~· · ·
- · · · · · · · ~· · · · ~· · · ~· · · · ~~· · · ~· · · ~· · · · ~· · · · · ~· · · · · ~~~· - · · · ·
· · · ~· · · - · · ~~· · ~· · · ~· · -~-· · - · ~~-· · ~· · · · ~· ~· · · · · ~~· · · ~· ·
· · · ~~· · · ~· · ~· · · ~· · · · ~~· · ~~· · -· · ~· · · · · ~~· ~· · ·
· ~~~· · · ·
· · · · · · · ~· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ~· · · · · ~~· ~~· · · · ~
-
· · · · · · · · ~
· · · · · · ~· · -· ~~· ~· · · ~-
~~~· · · · ~· · ~~~~· · · · ~· · · · ~· · · ~· · · · · · ~~· · -· · · · · · ~~· · ·
-· · · ~· · · · ~· · · · ~· · · ~· · ~~· · ~~· · ~· · · · ~~· · · · ~~· · · ~· · · · ~~· · ~
· · · · · · · · · ~~· · · · · · ·
~~- · · · · ~· · · · · ~~· · · ~· ~~· · · · ~· · · · · · ~· · ~· · · ~· · · · · -· · -
· · · · · ~~· · · ·
~· · · · ~~-· · · ~· ~· · · -· ~~-· · ·
~-· ~~· · -· · · ~~~-· · · ~- · · · · ~~· · ~
~· · · · · · ~~· · · · · · · · · ~
~· · · · -~-· · · · ~
~· ~· · · ~~· ~· · ~
~· · -· · · ~

· -· · · · ~- · · · · · ~

~· · · · · ~- · · · · · ~
~· · · · · · · · · ~
- ~~~ ~~~~~~·

~· ~
~· · · ~-· · · ~~
- · ~· ~- · · · · · ~
· -· · · · ~- · · · · · ~
-

~· · · · · ~- · · · · · ~
- · ~· ~~· ~· · · ~
~· · · ~~· ~· · · ~
~· · · · ~~· · · ~~· ~· · ~
~· · - · · ~~~· · · · · · ~

~· ~· · · ~~· · ~-· · - · ~·
~· · ~· · -~-· · - · ·
~· · · · ~~-· · · ~· ~· · · -· ~~-· · ·

~· · -· · · ~~~-· · · ~- · · · · ~~· · ~
~· · · · · · ~~· · · · · · · · · ~
~· · · · -~-· · · · ~
~· ~· · · ~~· ~· · ~
- · · · · · ~
~· · · · · · · · ~· · · ~~· · · ~-· · ·
~-· ~· · · · · · · · ~· · · · · · · - ~· · · ~~· ~· · · - ~~-· · · · ·
· -· · · · ~· · · ~~· · · · · ~- · · · · · ~
· ·
- · · · ~- · · · · · - ~~~· · · · · · · ~- · ~· · · ~· · · · ~· ~· · · - · ·
· · ·
· · ~· · · · · ·
~· · ~- · ~~· ~· · · ·
~-~· · ~
~· · ~-· · · · ~-· · - ·
·
-· · · · ~~· · · · ~~-· · · ·
· · · -· ~~-· · ·

-· · · · ~~· · -· · · ~~~-· · · ~- · · · · ~~· · ~


· · · · · · · ~~· · · · · · · - ~· ~-· · · · · ~- · ~~· · ~-· · · · · · ·

~-·
· · · · · · · · ~~· · · · · · · - ~~· · · · · ~- · ~~· · ~~~· · · ~· · ~- · · · ~
· · · ~· · · · · ~· · ~- · ·

-· · · · ~~· · · · · · · · · ~
-· · · · ~~· · · ~-· · · ~
~~- · ~· ~~· ~· · · ~~· · · · · · - ~· · · ~- · · · ~- · · · · · - ~
~· -· · · ~· · · ~-· · · · ~~· ~~~~-· · · · · · · ~- · ~~-· ~~· · -· · · ~
-· · · ~~· · ~
~· ·

- ~-~~~~~~~~·
~-· ~· -· · · · - ~~· · · · ~~~- · · · · ~- · ~~-· ~- · ~· ~~· ~· · · ~
-· · · - · ~· · · ~- · · · · ·
~· · ~~-~· · · ~· · · ~-· · · · ~· · · ~- · · · · ~
·
~· · ~- · · · · ~~· · · · · ~~· · · ~-· · · · · · · · · ~- · · · · ~

- · ~· ~-· · · · ~- · · · · · ~
·

- · ~· ~- · · -· · ~-· · · · ~~· ~· · · ~
- · ~· ~-· · · · ~~· ~· · · ~

~· · ~-· · - · ~
· -· · · · ~· · · ~~· · · · · ~-· · · · ~- · · · · · ~
~· - · · ~- · · ~· · · · -· ~- · · -· · ~-· · · · ~~· ~· · ·
~· · ~~· ~· · · ~· · ~· · · ~- · · · ~· ~-· · - · ~~· · · · · · · - ~· · ·
· · · ·
· · ~-· · ~· · · -· · · · ~
~· · ~~· ~- · ~-· · · · ~~· ~· · ·
~· · ~-· · · · ~- · · · · · ~~~· · ~· ~· · · · ~~· · · · ~· · · · ~· · · · · ~~· · ~· · ·
· · - · · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ~~-· · · ~· · · · ·
~· · ~
-· · · · ~~· · · · · · · ~· · · · · ·
-· · · · ~~-· · · ~· · · · · · ~~-· · · ~· ~· · · -· ~~-· · ·

~-· ~~· · -· · · ~~-· · · ~- · · · · ~~· · ~·


~· · ~· · · · · ~~· · · ~· · · · ~~· · ~· · ~· · · ~· · -· · · ~· · ~· · -~· ~-· · · ·
· · · ~~· · · · · · ~~· · · ~· · ~- · ~· · · · · · · · ·
·
- · · · ~· · · ~· · · · · ~· · ~· · ·
· · · · · ~~· · · ~· · · · · · ~~· · ~· · · ~· · · · ~~· · · · ~· · · · ~~· · · · ~· · ~· · · ~· · - · ·
· · · ~· · · · ~~· · · ~· · · · ~· · -· · · ~~-· · · · ~· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ~~· · ·
· · · · · ~~~· · ~~-· · · ~~· · · ~~· · ~~~· · · · -- · ~· · · ~· · · · · ~· · · ~· · -~· ·
~~· · · · · · · · ~· ~~· · · · · · · ~· · ~· · · · · ~· · ~· · · ~· -· · · · ~~· · · ~· · · ·
· · · · · ~-· · · ~~· · · ~~· · · ~· · · ~· · · · · · · · · · · · · ~· · ~· · · ~-· · · ·
- · · · · · · ~·
~· · ~- · · · ~· · - · · ~~~· -· · · ~~· · · ~-· · · · ~~· ~~~· · · ~· · · · ~· ·
-· · ~· · · -· · · · ~~· · · ~· · · · · · ~-· · ·· ~· ~· · - · · ~· · ~· · · · · ~· · ~· · ·
-· · · · ~~· ~· · · ~~· · · ~· · · · · · · - ~· ~~· · · · ~~· · · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · ~
-· · · ~· · · ~· · · · · · · · ~~· · · · · · · ~-· · · ~-· · · · ~~· · · · ~~· · ~· · · · · ~~· · ·
· · · · · · · ~~· · ~- · ~· · · ~· · · · · ~· · · · · ~~~· · · ~· · · ~· · ~~· · ~~· · ~-· · ·
- · · · ~~· · · ~- · · ·
- ~~~~~~~~~~
·
~~~- · -~~·
~ · ~~~· · · · · ~· · ~~-~· · ·
~ · ~- · · · · · ·
· · ~~· ~- · · · · · · ·
·
· ~~· · · · · ~· · ~~-~· · ·
~ · ~~· · ~-· · · · ~~· · ~· · · ~· · · · ~~· · · ~- · · · · · · ~~~· · · ~· · · - · · ~
· · ~· · · ~· · -~-· · - · ~· · ~· · · · · ~· · ~· · · ~-· · · · ~~· ~· · ·
· ~~· ·
- · · -· · ~-· · · · ~~· ~· · · ~· · · · · ~~· ~~· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ~· ~
· · · · · -~
~· ~· ~- · · ~· · · · -· · ~~· -· - · · ~· · ~- · · · · · · · ~· -· · ~· · ·
~· · -· · · · ~· · ~· · · ~· · ~· · · · · ~~· · ~~· ~· · · · ~~· · · · · - ~· ~~· · - · · ·
· · - · · · · · ~· · ~~· · · · · ~· · · · · · ~~~· · · ~~· · · ~· · · · ~· · ~· ~~- · ~· · · · -·
· · ~· ~· · ~· · · ~· · · · · ~- · · · · · · ~· · · · ~· · · ~· · · · ~· -· · · ~· ~~· · ~· · -
· · ~· · · ~· · ~- · ~· · · ~· · · -· · · ~· · · · ~· ~· · - -· · · ~-· · - · ~~· - · · · · - · · ~· ·
· · · ~· · · · · · · ~-~· - · ~~· · · ~· -~· · · ~~· · ~· · · ~· · · · · · · · · · ·
~· · · · ~~· · · · · · · · ~· · · · ~· · · · · · · ~~· · · ~· · ~· · · ~· · · · · ~· · ·
· · · · · · ~~· · ~· · · ~~· ~· · · ~· · · · ·
~-· · ~· · · ~· · · ~~· · · · ~· · ~· · ·
-· · · · ~~· ~· · ·
·
~· · ~-· · · · ~~· ~· · · ~· - · · · · · ~~· · · ~· · · · · · ~~~· · · ~· · ~· · · ·
· · · ~· · -· · ~· · · · · · · ~~· · · · · · · · ~~
- ~~· · ~· · · · · · ~~· · · · · · ~· · ~- · ~· · · · · · · · ~· · · · · · · ~~· · · ~· · ·
· · · · · · · ·
· ~~· · · ~· -· ~· · · · - · · · · · · · ~~· · · ~-· · · · ~-· · - · ~· · · ·
- · · · · · · ~· · · ~- · · · · · · · ~· · ~· · · ~~· · -~-· · - · ~~· ~· · · · · · · ~~· · · ·
· · · · · · - ~· · · · ~· · ~· · · ~· · - · · ~~· · · ~· · · · · · · - · ~~· · ~· ~· · - -· · · · ·
· · · ~· · · -· · · ~-· · - ·
~-· · · · ~· · · ~-· · · · ~~· · · · · · · · ~-· · · ~· · -
· · · · · -
~· · · · ~· · · ~· · · · · · · ~· ~~· · · · ~~· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ~· · · · ~~· · ~~
- ~- · ~~· · · · ~· · -~· · · · · · · ~~· · · · · · · · - ~· · ~· · · · · · · ~-~· - · ~~· ·
· · · ~· · · -· · ~· · · ~· ~- · · · · · · · ~· · · · ~· ~· · - -· · · ~-· · - · · -
- · · · · -· · · ~· · · ~~· · · · · · ~· · · · · · · ~~· · ~· · · ~· · -~-· · - · ~· · · · · · ·
-· ~· · · · · ~· · -· · ~~· · · ~- · · - · ~~· · ~· · · · · ~~· ~· · · ~~-· · ~· · · ~· · · ~
· · · · ~~-· · · ~· · ~~· -· ~~· · ~· · · ~- · · -· · ~-· · · · ~~· ~· · · ~~· · · ~· ·
· · ~· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ·
~· · ~- · · -· · ~-· · · · ~~· ~· · · ~· · -~· · · ~· · · ~~· · · ~~· ~· · ·
· · · · · ~· · ~· · · ~· · -~-· · - · ~~· · ~· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ~~~· · · · - ~
~~·
~· -

- ~~~~~~~~~~·
-
~· ~· ~- · · ~· · · · -·
· · ~· · · ~· · · ~· · -~· · · · · · · · · ~
-· · · ~· · · ~· · · - · · ~~· · ~· · · ~-· · - · ~· · -~· · ~- · ~· · · ~· · · -· · · ~
· · · · ~· · · ~· · ~· · · ~· · · · · ~~· ~· · · · -
~· · ~-· · · · ~~· ~· · · ~· ~· ~~· · · · ~· · ~· · · · ~· · · · · · ~~· · · ~· · · ·
-· · · ~· · · · · ~· · · · · · · ~- ~· · · ~- · -~· · ~· · · · · ~· · ~· ~~· · · · -
~· · ~~· ~· · · ~· · · · ~· · · ~· · · ~~~~· · · · · · · · ~~· · ~~- · · · · · ~~· · ·
· · · · · ~· · · · · · · ~~~· · · · · - ~· · · · ~· · · ~· · · · · ~· · ~· · · · · · · ~· · · · · · ~
·
~· · ~-· · · · ~~· ~· · · ~· ~· ~~· · · ~- · · · · · · · ~· · ~· · · · ~· · · · · · ~~· · · ~·
· · · · ~-· · · ~· · · · ~· · · ~· · · ~· · ~· · · · · - ~· · · ~- · -~· ~~- · · · · · · -
~· · ~· · · · · · · ~~· · · ~· · · - · · ~~· · ~· · · ~· · -~-· · - · ~· · · · ~· · · ·
· · ~· · · · · ~· · ~· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ~~· · · ~· · · ~- -~· · · ~~~· · ~· · · ~· ·
· · · · · · · ~· · · · · · · · ~~-· · · ~~· · · · · ~· -~· · ·
-~~~~- · ~~- ~~-- · ~~-~~~· - · ·
~· · ~-· · · · ~~· ~· · · ~· · · · · · · · ~- · ~· · · ~-· · · · ~· · · · · · · ~~· · ·
· · · ~-· · · · ~-· · · · · · · ~~· · · · ~· · · · ~· · · · ~~· · ~· · · · · ~~· · -· · ~· · ·
-· · - · ~~-· · · · ~· ~~· · · · ~-· · · · · · · · ~~-· · · · ~· ~· · · · · ~· · ~~· · · · ·
· -~· · ~· ~~· · · · · · · · · ·
~· · ~· · · ~· ~· · · -~· ~· · ~· · · ~-· · ~· · · · · · · -
- · · · · · ~· ~~· · · · · · ~· · ~~· ~~· · · · · -~ ·
- -· · · · ~~· · · · · · · · ~· · ~· · · ~~· · · · · ~· ~~~· · · · ~· · · ~-· -·
· · ~· · · ~- · · · · ~
~ · · · - · ~~· · · · ~· · · ~· · · · ~· · · · ~· · · · · · ~~· · · ·
· · · · · ~~· · ~· · - · · ~· · · ~- · · · · ~~· · ~- · · ~~~-~~· · ~· · · ~· · · ~· -· · · ~· ~
· · ~· -· ~· · · ~· · · ~· ~~· · - · · ~
- · ~· -· - · · ~· · · · · · ~~· · · ~· · ~- · · · ~-~~~· · ~· · · ~~· · · ~· · ~· - ~
· · · · ~~~- · ~· · · ~· · ~· · · ~· -· ~· · · · - ~~~~· · · · - · · ~· · ~· · · · ~· · ~· · ·
· -· ~· · · · · · -· · · · ~~~· · · ~· · · ~· · · -· · ~· · ~· · · · · · · ~· · ~· · · ~· -·
· · · · -· · · · · · · · ~ ~
- · · · · · ~-~~~-~· · · -~~-· · · · ~· · ~-· - · · ~· · · ~-· · · ~~- · · · ·
~· -· · · ~· · ~-· · · ~· · · ~- · · · · · · ~~~~· · ~· · · · · ~· · · ~~-· · - · ~~· · ·
· · -~~· · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · ~· · ~· · ~· · · ~· · · · -· ~· · ~~· · ~- · · · · -
-· · · · ~- · ~· · ~-· · ~· · ~· · - · · -
- ~· ~· · · ~·
- · ~· · · ~· · · · · · · · · ·
-
~~~· · ~-· ~~· · ~· · · ~- · - · · · · · - ~~· ~~· · -~~· · · ~· · · · ~~· · · · ~- ·
~· · · · -
- -· · · - ~· · · ~· · ~· · · ~· ~~· · · ~- · · -· · ~-· · · · ~~· ~· · · ~~· · ·
- ~~~~~~~~~~·

~· -
· · · ~-· · · · ~- · · · · · ~~~· · · · ~· · · ~- · ~~· · ~~· · ~-· · · ~~- · · · ~· · ·
- · · ~~· · · ~~· · · · · · · ~· · · ~· · · · · · · ~~· · ~-· · ~· · · · · · · · ~-· · · ~· · ·
-· · - · ·
~· · ~-· · · · ~-· · · · · · · ~· · · · ~· · · · · · -· ~~
-· · · · ~~-~-· · · ~· -· ~-· · ~~· · · · ~· · · ~· ~-· · ~· · · ~· · -~· - · -·
· · ~- · ~· · · · ~· · · ~-· · · ~· · · ~- · · · · · · · · · ~· · ~· · · ~~-· · - · ~~· · · ~- ·
· · · -· · ~-· · · ~-· ~· · · ~· · ~· · ~· · -· · ~· · · · · ~- · · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · · ·
· -· · · ~·
~· · ~· · · · · · · · · ~-· · · ~ ~· · · · · ~ · · · ~· -· · ~ · · -· · ~· · · · · · · ·
· · · · - ~· · · ~· · · - · · ~~· · ~· · · ~~-· · - · · · · ~· · · ~· · · ~~- · · · ~· ·
-· · · · ~· · · · · · -· ~· · ~~· · · · - · · · · ~· · · ~· · · - · ~~· · · · -- · · -· ~· · ·
-· · · · ~
· · · ~~~· · · ~· -· ~- · · · · · · · ~~-· · · · · · · ~· · ~· · · ~· ·
· · · ~- · · · ·
~· · · · · ~· · · · · · ~· · ~· · · ~-· · ~· · · ~· · · · · · ~· · · · · ~~· · ~· · ~· · ~·
· · · ~~· · ·
- · ~· · · · · · · · · · · · · · ~· · · · · · · ~· · ~~· · · ~· · · ~· · · ~· · · - · · ~~· ·
~· · ~-· · · · ~· · · · · · · ~· · ~· · · · ~· · · · · · ~· ~· · ~· · · ~· · · -· · · - ·
· · ~~· · · ~~· · · ~· · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · · ~· · · · · ·
~· · · · · · ~· · ~-· ~· · · · ~· ~· · · ~· -· ~-· · · ~· · · · ~- · · · -~~-· · ·
· · · · · ~· · · · · - · · · · · ~· · · ~· · · · ~· · · · ~· -· ~· · · · ~· · · · · ~· · · · ~· · · ~
· · · · · · · ~· - · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · · · ~· · · · · · ~· - · · · ~~· · · · · ~· ·
· · · · · ~· · - · · ~~- · · · · ~· · · ~- · · ~~~· · · · · · - · · ~· · · ~· · · · · · · ~~
-· · · · ~- · ~· · ~-· · ~· · ~· · - · · ~- ~· ~· · · ~· ~~· ~~- · · · · · · ·
~~· · · · · ~· · ~~· · · · · ~· -~· · ~· ~~· · · · · · · · · ~-· · · · ~· · · ~-· · - ·
· ~~· · · · · · · ·
~· · ~-· · · · ~~-· · · · · · · ~· · · · ~- · · · · · · · ~~· · · ~-· · - · ~· · ~· · ·
· · · · · -· · - ~· · · · ~
~· ~· · · ~· · · · · · ~· · - - -~~~~· · ~~~· - - · ~ -· ~· · · · · · · ·
· · · ~~-· · - · · ~· · ~· · · · · ~- · · · · · · ~· · · · · · ~· · · · · ~· · · · · · · · · ~
· · · ~· · · · · · · ~· · · · · ~· · · · -· ~ ·
- -· · · · ~- · ~· · ~-· · ~· · ~· · - · ~-
- ~· ~· · · ~· · · ~- ~· · · ~ ~· ~· · · · ~· · ~- · ~
~· · · ~-
~~· · · · · ~· · ~· -~· · ~· ~~· · · · ~· · · · · · · · · ~~-· · · ~· ~· · · ~- · · · · · · ·
· · ~· · · ~· · -~-· · - · ~· · · · · · · ~· · ~· · · · · ~~· · · ~~· · ~~· · -· · ~· · ·
~~-

- ~~~ ~~~~~~·
-· · · · ~-· · - · ~~-· · · ~· · · · · ~· · · · ~~· · · ~~· · ~-· · · ~· · · · · ~- · · · ~· ~~
· · · ~- · -· · - ~· ~~· · · · ~· · ~~
·
~· · ~-· · · · ~~· ~· · · ~· · · · ~· · ~· ~~~· · · ~-· · ~· · · -· · ~~· · · ~· · -
-· · - · ~· · ~· · · ~· · · · · -· · - ~· · · ·
· · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · ~~· ~· ~- · · ~· · · · -· ~-· · · · ~-· · - · ~~·
· · -~· · · ~· · · -· · ~· · · ~· · · · ~· · -~~· · ~- · · · · · · · ~~· · · · ~· ~-· · - ·
· · ~~· · · ~· · · ~~· · · · · · · ~~· ~· · ~· ~· · · ~· · · · · · · · · · ~·
· · · · -· · ~· · -~· · ~· · · ~· ~~· ~· · - -· · · ~-· · - · ~~· · · ~· · · -· · · ~· ·
· · · · · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · · ~~· · ~· -· ~- · · · · ~~· · · ~· · · ~· · · · - · ~· ·
· -· ~· · · · · · · ~· · · ~· · · · -· · - · · ~· · · · · · · · · · · · · ~· · · ~· · ·
~-· · · · · ~~· · · · · · · · ~· · ~· · · ~-· · · · · ~· ~· · · ~· · · ~~· · · · · · ~· · ·
· · -· ~· · ~· · -~· · ~· · · ~· · -· ~· · · · - ~
·
- ~· ~· · · ~· · · - ~~· ~· · · · · · ~- · - -
-~~~~- · ~~- ~~· · ~~~--~~· - · ·
~· · ~-· · · · ~~· ~· · · ~· ~· ~~· · · ~- · · -· · ~-· · · · ~~· ~· · · ~
- - · · · ~· · -~· - · · · · · · ~· · · ~~· ~· · · ~· · · · · · · · · ~· · ~· · · ~-· · ·
· · · · · · · ~· · ~· · -~· · · · ~· · · ~-· · · ~~· · · · · · ~· · ~· · · ~~· · · · · · ~· ·
~· ~· · · · ~~· · · ~-· · · · · ~· · ~- · ~· · · · ~· · · ~-· · · ~· · · ~- · · · · · · · · ·
· · ~·
-· · - · - -
~· · ~- · · -· · ~-· · · · ~~· ~· · · ~· · ~-· · · · - ~· · ~· · · ~· · · · · · · · · · · ~
· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ~~· · ~~ - - · · ~· · · ~· · · ~· · ~· · · -
~· · ~- · · -· · ~-· · · · ~~· ~· · · ~· · · · ~~· · · ~~· ~· · · ~- · ~· · · ~· · · · ~
· · · ~· · · ~· · · ~· · · ~· · ~· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ~~~· · · · - ·
- - ~~· ~· ~- · · ~· · · · -· · ·
· · · ~· · · ~· · ~· · -~· · ~- · · · · · · ~-
~
· ~· · ~- · ~· · ~· · · · · · ~~· ~· · · ~· · ~· · · ~-· · - · ~· · ~· · · ~~· · · · ·
· ~·
· · · · ~· · · ~· · ~- · ~· · ~- · · · ~· · · · · ~~· · · ~· · ~- · · · · ~~· · · · ~~· · -· ~· · ·
· · -~· ·
~· · · ~· ~· · · · · ~· · ~· · · ~-· · · · ~· · · · · · · · · · ~~-· · · · ~· · · · ·
· · ~· · · ~· · ~· · · · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · ~· · · · ·
· · · ~· ~· · -- · ~· · · ~~· ·
-· · · ~· · ~· · · · - · ~· · ~~· -· · ~-· · · ~· · · · · · · · · -
~· · ~-· · · · ~~· ~· · · ~· · · · ~~· · ~~· · ~· · · ~
- · · · · · · ·
· ~
· · · · · · -~~· · ~· · -· ~· · · · ~· · · -· · ~~· · ~· ~
· · · · · · ~· · · · ~· · -~~· - · · · · ~· · -· ~· ~~· · · ~· · ~· · · ~· ~· · · · · · · ~· · · · - · ~
· · · ~· · - -· · · · · · ~~~-· · · · ~· · · · · · · ~· · · ~· -· · ~· · ~· ~~· ~· · · ~· · ~·
· · · - · · ~· · · ~-· · · ~- · ~· · · · ~· · ~· · -~- · ~· · · ~-· · · · ~~· · · · · · · · · -
~· · ~· · · · · -· · - ~· · · ~· · · · · · · · - · · ~· · · ·
- ~· -~· - · · · ~· · ~- · ~· ~- · · · ~· · · ~· · · ~· · -·
· · · ~~· · · · · · · ~· ·
· - · · ~· · · ~· · · · · ~· · - ·
-
~· -~· - · · · ~· · ~- · ~· ~· · · · · · - · · ~· · · · · · · ~~· · · ~· · · · · · -· · · ~· ·
· · · · · · · ~· · ~· · · ~· · -~~· · ~· · · ~· · -· · · · ~· · ~-· · · · ~· · -~· · ~· · · ·
- ~· -~· · · · · ~· ~· · · ~· · ~- · ~· · · · · · · · · ~· · ~· · · · ~~· · · · · · ~· · · · ·
~· · ~
· · · · · · · · · · · · ~· -~· ~- · ~· · · · ~· · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ~
· · ~· · ~· ~~-· · · · ~· · ~· ~~· · · ~· · · ~· · · ·
~· ~
~~~

- ~~~~~~~~~~·
· · · ~ · - · · · ~· ~- · · · · · · · · · ~~- -· ~· · · · · · · · · ~· · ~~-- · · · ~· · ~· · · ~· · · · ·
~· · · ~~· · ~· · · ~~-· · · · · ~· · - · ~· · · -· · ·
-
~· -~· - · · · ~· · ~· · · ~· ~· · · · · · ~· · ~· · · · ~· · ~· · · ~· · · · · ~· · - · ~·
· · · · · · · ~-· · · ~· · · · - · · · · · ~~· · · · ~· · · · · · · - · · ~~· · · ~· · · ~· · · · -· · - · ·
- · ~· · · ~· · · ·
~· -~· - · · · ~· · ~· · · · ~· · ~· · · · · · · · · · ~· · · ~· · · - · · · · ~· -· · · ~~· · ·
· · · · · · ~~· · ~· · · ~· · · · · ~· · ~~· ~· · · · ~~· · · ~· · · · · ~· · - -· · · ~~-· · · ~·
~· · ~~~~-· · · · · ~· · · ~~-- · · · · · · · · ~~· · · · · · · · - ~· · ~· · · · · ~~· · · · · · ~

· · · ~· · ~~-- · · · ~· · ~· · · ~· -· · · ~~· · · ~· · ~· · -· · · · ~~· · ~· · -· ~- · · · · ·


· · · ~~· · ~- · · · · · · ~· · · · · · · ~· · · · · · · · ~~· · ~· · · · · ~· · ~· ~· · · ~· ~· · · ·
-· · · ~· · · ~· · · ~· · · -· · · · ~~· · ~· · · ~· · · · · ·
- ~· -~· - · · · ~· · ~· · · · · ~· · · · · · · ~· -· · · · · ~~~· · · ~· · ~- -· · ·
· - · · · ~· ~· · · ~· · · · · · · · · · · · ~· · · ~· - · · ~~
·
- ~· -~· - · · · ~· · ~- · ~· · -· · · -~~· · ~· · -· ~- · · · · · · -· ~~· · -· · · · -~
· · ~· · -· ~- · · · · · · · ~~· · · ~· · · · · · -· ~· · ~· · -· ~· · · - · ·
- ~· -~· · · · · ~· ~· · ~· · ~· · · · ~· · -· ~· · · ~· · · · · · -· ~- · · · · · · · ~~· · ·
· · ~· · ~· · -· · · · · · · · ~· · · ~· · · · ~· · · ~
·
-
~· -~· - · · · ~· · ~· · · · · · · ~· · · ~- · · · · · · ~- · · · ~~· · ~· -· · · · · · · ~· · ·
~· · · · · ~· · · · -· ~~~· · · ~· · ~· · · · · - · · · ~· · · ~· · · -· · · - · ~· · ~· · -·
~· ~· · · · · -
- · ~· · · ~~· ~· · · ~~· - · · · · · · - ~· · ~~· ~~· · · ~· · ~· · · ~· ~· · · · - · ~~~· · ·
~· · · · · · · · ~· · · · · · · ~~· · ~· · · · ~· · · ~· · · · · -· · - ~· · - -· · · · · · ~
- ~· -~· · · · · ~· ~· · ~~-- · · · ~· · ~· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ~· · · ~· · ·
· · · · ~- · · · - ~~· · · ~· · ~· · ~~· · · · · · · ~~~-· · · ~· -· · ~· · ~· · · · · · · · ·
~· · · · · · · ~· · ~· · · · · · · ~· · ~· · · · · ~· · - -· · · · · · ~· · ~· · · ~-· · · · ~-· · - · ~
· · ~-· · · · · · ~~~~· · - · · ~· · ~~· ~· · ~~~· · · · ~· ~~· · · ~~-- · · · ~· · · ~· ·
· · · ~· · · · · · · · · ~~· · ~~· ~· · · · ·
- ~· -~· · · · · ~· · · · ~· · ~· ~~· · · ~· · ~· · · ~· · -· · ~· · ~· · · ~· · · ~~· ·
- · · · ~· · ~· · · ~~· · ~· · · · ~· · · · · · · · · · ~· · ~· · · · · · · · · · ~· · ~~· ~· · · · ·
- ~· -~· · · · · ~· ~· ~· · - -· · · ~· · · · · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · · · · ~
· · · ~· · · · -· · · · · · · · ~~· · ~· · · ~-· · · · ~-· · - · ~~· · ~· · · · · · · · - ~· · · ·
· · · ~· · · · · · ~· · · ~· · ~· · · ~· · · · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · ~· -· · · ~~· · ~~· ~· · · ·
· · ~· · · · · · · · · · ~· · · · ~· · · ~·
- ~· -~· · · · · ~· · · · ~· · ~· · -~· · · - · ~~· · -· · ~- · ~· · · · · · ~~-· · · ·
- ~~~~~~~~~~·

~~· ~
· -· ~· · · · · ~~· · · ~· · ~· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ~~· · · ~-· · · ~· · · ~· · · ~· · ·
· · ~· · · ~-· · · · ~-· · - · ·
~~
~· -~· · · · · ~· · · · ~· · ~· · · ~· · ~· · · ~- · ~· · - -· · · · · ~· · · · ~·
~· ~· · ~~· · ~· · · · · · · · ~· · · · ~· · · ~· · · - · ~~-· · · · -· ~· · · · · · -~~· · · · · · ~
· · · ~· -· ~· · · -· · · ~· · · · ~· · ~~· · · · · · · · · ·
· ·
~· -~· · · · · ~· ~· · · · ~· · ~· · ~· · · · ~~· · · · ~· · ~· · · · · · · · ~· · · · ~· · -·
· · · - · ~~-· · · · -· ~· -· ~· - · · · · · · · · · ~ · · ~· · · · -· · · - ~· · · · · ·
· · -· · · · ~ · · ~· · · · · ~· · · · · - ~- · · · ~· · · · ~· · ~· ~· · - -· · · ~· · · - · ·
- ~· · ~· ~· · · ~· · · ~· · - -· · · · · · ~~· · ~· · · · ~· · · ~· · · · · · · · ~~· ~· · ~
~· · ~-· · · · ~~· ~· · · ~· · · · ~· · · · · ~~· ~~· · · ~~· ~· · · ~· · · · · ~· · ~· · ·
· · · · · -· · - ~· · · · · ·
- ~- · ~· · -~~-- · · · ~· · ~· · · ~· ~· · · · - · ~~~· · · ~· · · · · ~· ~· · ~~-· ·
· · · · ~· · · ~· ~· · - -· · · · · · ~~~· ~~~· ~· · · ~~· · · · ~· · · · ~· · ~· · · ~· - · ~
- · · · · · ~· · -~- -
~· · ~· · -~~· ~· · · ~· · · · · - ~~· - · · · · · · ~· · ~~~-- · · ~~· · · ~~· · ·
-· · · · ~~· ~· · · ~~· · ~
-
· · · · · · · ~~· ·
· · · ~· · -· · · · ~· · ~· · -· ~· · · · · · · · · · ~· · ~· · ·
· · · · - · ~~· · · ~· · - -· · · · · · ~~· · ~· · · ~· · · · · ~~· · -~· · · ~· · -~· · ~- · ~· · ·
~· · · · · · ~~· ~· · · ~· · ~· · · ~~· · -~· · · - · ~~· · ~· -· · ~· · · · · · · · · · ~· · ~· · -·
· · · · ~~~· · · · ~· · · ~· · · · · · · · ~· · ~- · · · · · ~· · · ~~· · · · -
- · ~· · · · ~· · · · ~· ~~· · · ~-· · · ~· · ~~· · -· · ~~· · · ~· · -~~· · · · · ~~· ~
· · ·
-
· ~· · · · ~· ~· · -~-· · · ~· · · ~· · · · -· · - · · ~- · · - · ~· · ~· · · ~· · · · · · ~· ·
~· ~· · · ~· · ~· · · ~~· · · - · · ~~· · ~· · -~· · · ~· · · ~· · -~· · · ~· · ~· - · · ·
· · ~· · -· · · · · · · ~ · · · ~· · · ~· · · · ~~· · · ~· -· · · · -· · ~· · ~· · -· ~· · · - · · ·
~~ ~· · ~ - - · · · · ~· · - · · · ~-· · ·
- -· · · ~· · -~· · ~· · · ~· · -· · ~-· · ·
· · · · · · ~· · -~· · ~· · · ~· · · · · · ~· · ~· · · ·
· · · ~· · · · · ~· · ~· · -~· · ·
-· · · · ~· -· · ~· · ~· · · ·
- ~· · ~~~· -· · · ~~· · · ~-~· ~· · -· · · · · ~ - · · ~- · · · - ~· · · ~· -· ·
· · · · · · ~· · · · ~· · · · ~- ~· · · · · · ~ · · - · · ~· · · · ~· · · ~· · ~· · -· · ~· · ·
-
- · · · ~· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ~· ~~· · · ~· · · ~~· · · ~~· · · · · · · · ~· · · ~- · ~· · · ·
· · · · · · ~- · ~· · · ~- · · -· · ~-· · · · ~~· ~· · ·
~- -· ~~· · ~· · · ~· · · · · ~· · ~· ~~~· · ~~· · -· ·
- · ~· · · · · · · · · ~- · ~· · · ~· · · ~· · · · - ~- · · · · · · ~~-· · · · · · ~· ~~· · · · · · · ~· · ~· · ·
-· · · ·
-· · - · ~~· · ~· · · -· · ~· · · ~· · · ~· · · · ~· · · ·
~~·

- ~~~~~~~~~~·
~· ~· · ~~-· · · · ~· · -· ~· · · · ~~· · · ~· · ~· · · · ~· · · · ~· · · · · · · ~· · ~· · · · ·
· · · · · ·
-
~· · ~· · · · · ~~· ~~· · · · · · ~· · -~· · ~· · · · ~· · -· ~- · · · · · · · ~-· · · · ·
· · · ~· · · · · ~~· · ~~· ~· · · · ~· · · ~~· ~· · ~· · - -· · · · ~· · -· ~· · · - · ~~· · · ·
· · · · ~- · ~· · · · · · · · ~- -· ~~-· · ~· ~~· · · ~-· · · · · ~· · · · ~· · - · · · ~~· · · · ·
· · ~· · · · · ~· · · ~· · ~-· · · · ·
- · ~· · · ~· · · ~· · -~~· · ~· ~~· · · ~~- · · · ~~-· · · · ~· · · · · · · ~~· · · ~-· · ·
~· · · -· · · · ~~· · ~~· ~· · · · · ~· · · · · ~· · ~· · ~· · · ~· · · · ~· -· · ~· · ~- ·
· · · · ~· · ~· · -· ~· · · - · ~· · · · ~· · · · ~· · · ~· · · · · · · ~· - · · · · · · · ~· ·
· · · ~· - · · · · · · · ~· · · · · · · ~~· · ~· · · · · · ~ · ~· ~· · ~· ~· · · · · ~· · ~· · -· ~· · · ·
~· · · · ~· -~· · · · ~~· · · ~· · · · · · · ~· · ~-· · · · · · ~- · · · · · - ~~-· · ~· · ·
· · · · ~~· ~~· · · ~-· · · ~· · · -· ~· · ~· · · ~· - · · · · ~-· · · · · · · ·
- -· ~· · · ~~· ~- · · · ~· · · · ~· · -· ~· · · · - · ~· · · ~- · · · · -~~· · ~· · -·
· · · - · · ~· · ~· · · · ~· · · · · ~· · · - · · ~· - · · · ~~- · ~· · · · · -
~· · · · ~· · · ~~~· · · ~· · -· · ~~· · ~· · · ~· · · · · · · ~~· · ~· · · ~· · -~· · · - ·
- · · · - ~· · · -· · · · ~· · ~· · · ~~· ~· · · ~~· · ~· · · · · · · ~~· · · · ~· · ~· · · ~~· · · · · ·
· · · - · · ~~· · ~· · · ~-· · · · ~-· · - · ~~-· · ~· · · · · · · ~· · ~· · · · ~· ~· · ·
· · · · · ~· · · · · · · ~ ~· · · ~-· · · · ~- · · · · · ~~· · · · ~· · · - ~· · · ~- · · · · · ~
· · ~· · · ~· · -~· · · - · ~~· · · ~-· · · · ~~· · · · · · · · ~· · · ~~· · · · · · · · ~~· · ·
~· ~· · ~· · · · ~- · · · · - ~· ~~· · · · ~· · · · - · · ·
~- ~~- ~~~~· · - ~~- ~~- ~· ·
- · · · · · · · ~~· · · · · ~· ~· · -~-· · · ~· · · ~- · · - · ~· · ~· · -· ~· · · · · · ·
-
~· · ~~· · · · · ~~· ~~· · ~· · ~· · -· · · · ~· · ~· · -· ~· · · · ~~~· · -~-· · ·
-~· ~· · ~· · · ~· · · · ~· · · · ~· · -· · · · · ~-· · · · ~· -- · · ~· · ~~-- ~· ~· ~· · · · -
~· ~· · ~~~-· · · · ~· · · -· · ~· ~~· - · ~ ~· · · ~-· · · · ~· · · · ~· · · -· · · ~·
- ~~· -· ~· · - -· · · ~· · · · · · · · · · ~· · ~· · · ~~· · · · · ~· · · ~~· · · · · · ~· · · · ·
· · - ~~· ~~· · - · · · ~· - · · · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · ~~· ~· · ·
· · -~· · · ~· · ~· ~~· ~· ~· · · ~· · ~· · · ~- · · · · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · - · ~~· · ·
· · ~· · ~~· - ~· · · · ~· · ~· · · · ~· · · ~· · · · - · ~· · ~· · ·
- ~· -~-· · · ~-· · · -- · · · · · ~· · ~· · · · - · ~-· · · ~· · · · · · -· · · ~~~· · ·

~· · ~· · · · · · · ~~· · ~· · · ~· · -~· · · - · ~~· · -· · ~- · ~· · · ~· · · · · ~· · ~· · · ~-· · · ·


· · · · · · · ~ -· · ~· · · · ~· ~· · · · ~~- · ~· · · ~-· · · · ~~· · ~· · · ·
- ~~~~~~~~~~·

~~~~~ ·
· -· · · ~ · · · · · ~~· · · · · · · · · ~· · · · · · ~~· · · ~- · · · · ·
· · · · · · · · ·
~· · · · - · · ~· · · · · ~-· · - ·
· · -· · · ~-· · · ~· · ~· · · ~-· ~· ~~-
~- ~~- ~~· ~· · - ~~- ~~- ~· ·
- · · · · · · · ~~· · · · · ~· ~· · -~-· · · ~· · · ~- · · - · ~· · ~· · -· ~· · · · · · ~~· ~
· -· · · · ~- · · · · · ~· · ~· · · ~~· · · - · ·
- ~· · ~· · -· - ~· · · · · · ~~· · -~· · ~· · · ~-· · · ~· · · · ~-· · · - · · · · ~~
-· · · · ~- · · · · - ~~· · ~· · -· ~· · · · · · ·
- ~· -· ~· · - -· · · ~· · · ~· -· · · -· · ~· · · · · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · - · ~· ~
· · · · · · -· · · · · ~· · · -· ~· · · ·
- - ~~· · ~· - · · · · · · · · · ~· · ~· · ~· · · · ~~· ~~-· · · · · ~· · -· ~· · · · ·
- · · ~· · · ~· - ~· · · · ~· · ~· · · ~~· ~· · · ~· · · ~~· · · · · ~- · · · · · ~· · -
· · · -~· · -· ~· -· · ~· · · ~-· · · ~· · · · ~~· · · ~· · ~· · · ~· · · · ~~~· · · · · · -· · ·
· · ~· · · · - · ~· · ·
- · · · -· · · · · · -· ~· · · -· · ~· · ~· · · ~· · · · · · ~· · ~~· ~· · · · · -
~- ~~- ~~~~-~~~~~~·
- · · · · · · · ~· ·
· · · · ~· ~· · -~-· · · ~· · · ~- · · - ·
· ·
· · -· ~· · · · · · ~
· ~~~· · · · · · · · ~· · ~· · · ~~· · · - · ·
- · · ~· ~~· · -· ~· · · · · · · · ~· · ~· · · · ~· · · ~· · · · · · ~~· · - -· · · · · ~~· · · · · · ·
· · · ~· · · · · · -· · ·
~~· ~· - · · · · · ~· · · ~~· · · · · ~· · · · -· · ~ · · · ~· ·
· ~~-· ~~-· · · · ~· ~~· · ~· · · ~~· ~· · · - ~~· · · · · · · · · ·
- ~· -· ~· · · · ~· · ~· · · ~· · · · · ~~· · · ~· · · · · · · · · · ~· · ~· · · ~~· · · - · ~
-· · · ~· · · -· · ~· · -~· · · · · · -· · · ~· · ~· -· · · · ~· · · ~· -· · · ~ · · · · -· ~· · · · · ·
· · · ~· · ~~· ~· · · · - ~· · -~-· · · ~· · · · · ~· · · ~· ~· · · · ~· · ~· · -· ~- · · · · · · · · -
~- ~~- ~~~~~~~~~~~·
- · · · · · · · ~· ·
· · · · ~· ~· · -~-· · · ~· · · ~- · · - · ~· · ~· · -· ~· · · · · · ~
· ~~~· · · ~-· · · ~· · ~· · · ~~· · · - · ·
-
~· -· ~· · · · -· ~~· · · ~· · · ~· · · · · · · · · · ~· · · ~- · · · · · · · ~· · · · ~· ~· ·
· · -~~-· · · ~· - · · · · ~· · ~· · · · ~· · · · · · -· · · ~~~· · ~· · · ~· · ~· · · · - · ~· · ~· · ·
· -· ·
· · ~· · -· ~· · · · · · ~~-· · · · ~· · ~~· · · · · · · · · ~· · · -· · ~· · · · · · ~· -

~~·

- ~~~~~~~~~~·
~- ~~- ~~~~· · - ~~- ~~-- · ·
· · · · · · · ~· ·
· · · · ~· ~· · -~-· · · ~· · · ~- · · - · ~· · ~· · -· ~· · · · · · ~
· ~~~· · · · · ~- · · · · · ~· · ~· · · ~~· · · - · ·
- ~· -~· · · ~~· · ~· - · · ~· · · · ~· · -· ~~· · · · · · ~· ~~· · · ~· · ·
· · ~· · ·
· · · ~· ~· · · · · · · · · ·
- ~· -~-· · · ~- · ~· · · · · · · · · ~· · ~· · · ~~· ~· · · ~· · · · · -·
· · ~· · · · ·
· -· · · - ~· · ~· · · · ~~~· · · ~· · ~· · · · · · · · · · · · - ~· · · · ·
- · · ~-· · · · · -· ~· · ~· · · · · · · · · · · · ~· · ~~· · · · · -- · ~· · -~· · · · ~· ·
· · · ~· · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · ~~· · · · ~· · · ~· ~· · - · · · · ~-· · ~· · · -· · · ~· ·
·
- ~~· -· ~· · - -· · · ~· · · · · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · - · ~-· · · ~- · ~· · -· ~· -· ·
· · · ~· · · · · · · · · · · · -
~- ~~- ~~· ~· · - ~~- ~~-- · ·
- · · · · · · · ~· · · · · · ~· ~· · -~-· · · ~· · · ~- · · - · ~· · ~· · -· · ~ · · · · ~
· ~~· -· · · · ~- · · · · · ~· · ~· · · ~~· · · - · ·
- - · · · ~· ~~· · · · · · · · · ~· · ~· · -~· · ~· · · -· ~· ~ · · · · · · -· · · ~~· ~· ·
· · ~· · · ~· -· · ·
- ~· ~· · · · ~-· · · · ~· ~~· · · · ~· · · · · · · · · · · · · -· · · · · ~-~· · · ·
· · · -· · · · · ~· · · · · · · · · ·
- - · · · · · · · -· · · -· · · -· · · ~· · · ~· -· · · · ~· · · ·· · · · ·
· · · · ~· ~-· · · · · · ·
- ~~· -· ~· · - -· · · ~· · · ~· · · · · ~· · · · · · · · · · ~-· · · ~· · · ~· · · - · ~· ~
· · - · · · ~· · · · ~~· · ·
· -
~- ~~- ~~~· ~~~~~~~- ~~- ~~- ~~~~~~~~~- ~~-~~~~- · · ~~·
- · · · · · · · ~· ·
· · · · ~· ~· · -~-· · · ~· · · ~- · · - · ~· · ~· · -· ~· · · · · · ~
· ~~· · · ~· ~~· · -· · · ~· · ~· · · ~~· · · - · ·
- ~· -~· · · ~· · ~· · · · ~· · · · ~~· · · ~· · · · · ~· · · ~~- · ~· · · ~· · · · · · ~· ·
· · · ~~· ~· · · ~~· · · ~~· · ~· · · ~· · - · · ~· -· · · ~· · · ~· · ~· · ~ · · · · · · ·
·
·
~· -~· · · ~· · ~· · · · ~· · ~· - · · · ~· · · · -· · ~· · ~· · · ~· - · · · ~· ~~· · · ~-· ·
· · ~· ~~~· · · ~- · · · ~· · · · · · · · · · · ~· · ~-· · · ~· · · ~- · · · ~~· · · · ~~· ·
-· · · · ~· · · ~- · ~-· · · · · - ·
- ~~~~~~~~~~·

~~-
- ~· -· ~· · - -· · · ~· · · ~· · · · · ~· · · · · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · - · ~-· · · ~- ·
· ~~-· · ~· · · · · ~· · ~· · -· ~· · · · · · · · · · ~· · ~· · · -
~- ~~- ~~~~-- · - ~~~~- ~~- ~~- ~~~~~~~~~- ~~-~~~~- · · ~~ ·
- · · · · · · · ~· · · · · · ~· ~· · -~-· · · ~· · · ~- · · - · ~· · ~· · -· ~· · · · · · ~
· ~~~· · · · · ~~· · -· · · ~· · ~· · · ~~· · · - · ·
- ~· · · -· · - · ~· · · ~· · - · -· · · ~~· · ~· · · · · ~-· · · ·
- · · ~· -· · · -· · ~· · · ~· · · ~· · -· ~· · -· · · · · · · · ~· · · · - · · ~· · · · · -
~- ~~- ~~~~-~~·
- · · · · · · · ~· · · · · · ~· ~· · -~-· · · ~· · · ~- · · - · ~· · ~· · -· ~· · · · · · ~
· ~~~· · · · ~· · ~· · · ~~· · · - · ·
- ~~· · · · · · -· ~· · ~· · · · - · ~· · ~· · -· ~· -· · ~· ~~· · · · ~~· · · ~· · · ~· · ·
~· · · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · · · ~· · -· ~· · · ~· · · · ~· · · · · · · · · · ~-· · · ~· · ·
· · · - · ~· · · · · · ~- · ~· · ~· · · ~· · ~-· · · ~~- -· ~- · ~· · · ~· · · · · ~~· · · ~· ·
· · · ~~· ~· · · · -
~· · ~~· ~· · · ~· · ~· · · ~· · -~· · · - · ~· · · · ~· · · -· · ~~· · · · · ~~· · ~· · ·
-· · · · ~~· ~· · · ~· · · ~· · · · · · · ~~~· · ~· · · ~· · · · · -· · - ~-· · · ~ ·
~· - · · ~- · · ~· · · · -· · · - · · · · · ~· · ~· · ~· · · · · · ~· · ~· · -~~· · · ~· ·
· · · ~-· · · · ~-· · - · ~~· · ~· · · · · ~~~· · · ~· · · ~· · · · · ~~· · ~· · · ~~-· · - · ~
· · · ~· · · ~· · · · -· ~· · -~· · · · · · · · · ~· · ~-~·
· · ~-· · · ~- · ~· -· ~· · · · ~· · · ~· · · · - · · ~· · ~· -· · · · · · · ~· · · ~~-- · · · ·
· · · ~~· · · ~· ~~· · -· -~· · ~· · ~· · · · · · · ~· · · ~· -· · ~· · · -· - · · · ~· · ~-~
· ~
~· · ~-· · · · ~~· ~· · · ~~· · ~~· · · ~~· · · · · · · · ~· · · · · · · · · ~- · · · · · · ~
· · · · ~· · · · · · · ~~· · ~· · · · · ~~~· · ~· · · ~- · · · · · · · ·
~· · ~-· · · · ~~· ~· · · ~· · · · ~· · · · · · · · ~~· · · ~· · · - · ~- · ~· · ~~· · · ·
· · · ~~· · · · ~~· · · ~· · · · · ~~· · · ~-· · · · ~~· · · · · · · · ~· · ~· · - · ~· · · ~· · ·
~· · · ~· · ~· · · ~· · · · · · · ~~· · ~· · · ~-· · · · ~-· · - · ·
• - · ~· · ~~-· · ~· · · · · ~· · · · · · · · · · · ~· · · · · ~~~· ~~· · ~· · · ~· · · · · · · ~· · ~~· · · · ·
·
· ~~· · ~~· ~· · · ~· · · · ~· · · ~· · · · · · · ~· · · ~· · · ~· · ~· · · ~~· · · · ~· · ~· · · · · ~
· ~· ·
· · · · · · · · · ~· - · · · · ~· ~~· · · ~~· · · · ~· · · ~~-- · · · · ~~-· · · · ~· · · ~- · ~· · · · · · ~· · ~· · · · ·
~· · ·
~~-

- ~~~ ~~~~~~·
~· ~· · · ~· · · ~· · · -· · · - ~· ~· · -~· · · - · ~~· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ~· · · · ~
- · · -· · ~· · ~· · · · ~~· · · ~· · · · · · · ~ · · ~· · · ~~-- · · · · · · · · ~· · · - · ~~· · ·
~· ~· · · ~· · · · · · · ~~· · · · ~· · · · · · · · ·
-- ~- ~~~~· · ·
-~~~~- · ~~- · ~~~- ~- ~~~~-~~· · -~~- ~~~- ~· - ~~· - ·
- ~~- ~· -· -~· ~· -- · · -~
·
~· · ~~· · · · · · · · ~· ~~· · · · -· · · · ~- · ~· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ~· · · ~· · ~
· · · · · · · ~~~· ~~· ~· · · ~- · ~· · · ~· · · - · · ~~· · ~· · · ~-· · · · ~-· · - · ~~-· ·
· · · ~-~-· · · · ~· · · · · · · ~- · ~· · · ~· · · · · ~· -· · · · · · · · ~~· · · ~· · · ~· -· · · ~·
· · ~· · · · · - ~· · · ~· · -· · · · · · · ~· · ~~· · · ~· -- · · · ~· · · · · · · ·
~· · ~· · · - · · ~~· · ~· · · ~· · · - · - · -· · · - ~· · · - · ~~· · · ~· · · · · · · ~· ·
· · · ~· · · · ~· · ·
~· · · ~· · · · · ~· · - · ~· · · · · ~· · · ~· · · · · ~· · · · · ~· · · · · · · ~
· · ~· · · ~· · · · · ~-· · · · ~· · · ~- -· · · · · - ~· ~~· · ~- · ~· · · · · · · ~· · · ~· ·
· · · · · · · · · ·
· · · ~· · · · · · · · ~· ~~· · -~~· · · · -· · · ·
~· ~· · · ~· · · · · · · · · ~· · · · ~~· · · ~-· · · · ~-· · - · ~· ~· ~· · · · · · · · ~· ·
~· · · ~· · · · · ~· · ~· · · ~· · · - · - · -· · · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · · · ~~· · -· · -· · ~
- · · · · · · · · ~- · ~· · · ~-· · · · ~~· ~· · · · - ~~-~· · ~· ~~-~-· · · · ~· · · ·
· · · · · ~~· · · ~· · · ~- · · · · · · · ~· · · · · · ~-· · · ~· · · ~· · ~· - · · · ~· · ~· · ·
· · · · · ~~· · · ~-· · · ~-· · · · ~- · · · · ~~· · · ~· · · · · ~ · ~~· · ~· · · - · ~· ~
· · · · · · ~- · ~· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ~~· · · ~· · · ~· -· · ~~· · · ~· · · · · · - ~· · ·
· · · · · ~~· · · ~· · ~· · · ~· · · · ~· · · ~· · · · · ~· · ~-· · · · ~· · · ~· · · · · · · · ~· ~
· · ~- · ~· · · · · · · · · ~~· · · ~· · · · ~- · ~· · · ~-· · · · ~~· · · · · · · · ~~· · · ~· · · ·
· · · · · · ~· · ~· · · ~-· · · · ~~· · ~· · · · ~~· · ~· · · · ~~· · · ~· · -· · · · ~~· · ·
· · · · ~- · · · · ~· · · · ~· · · ~· · · · · ~~· · · ~· · · ~· · · - · ~· ~~· · · · -· · · · · · · · ·
-· · · · ~· · · · ~· · · · ~· · ~· · · · · ~~· · · ~· · ~· · · ~· · · · · ~· · · ~· · · ~· · -· · · ·
· · · · ~· · ~· · · ~- -· · · · · - ·
~~· · · -· · · · · ~· · · · ~· ~~-~-· · · · ~· · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · · · ~-· · · ·
· · · ~· · · · · · · · ~· ~~· · ~- · ~· · · · · · · · · -· · · · ~-· · · · ~· · · ~- · · · · · · ·
· · ~~~~· · · ~· · · · · · ~· · ~· · · · · ~~· · · · · · ~~~· · · ~· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ~· · ·
· · ~~· · · · · · · ~~· · · · ~· · · · · ~· · · · · ~· · ~· ~· · · · · · · · · ~· · · · · · · · ~~· · · ·
- ~~~~~~~~~~·

~~-
· · · · -· · · ~· ~· · · · · · · ~· ~· · · ~~~-· · · · ~· · ~· · · ~· · · · ~· · · ~~· ~~· · · ·
~-· - ·
~· · ~-· · · · ~~· ~· · · ~· · · · · · · ~~~· · · · · · ~~· · · ~· · · ~· · · · ~~· · ·
· · · · · · · · · · · ~~· · · ~· · · · ~· · · ~· · · · · - ~· · · ~~· · · · ~~· · ~-· · · · ~· ~
· · - · · · · · ~· · · ~· · · · ~· · ~~· ~· · · · ~~-· · · ~· · · ~· · · · ~· · · ~· · · · · ~~· ·
· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ~~· ·
· ~· · · ~· · ~-· · · · · · - ~~· · · · ~~· · ·
· · · ~· · · · · ~· · ~· · · ~-· · · · ~~· ~· · ·
~-· · ~· · · · · · ~~· · · ~~· -· · · ~
· · -· - ~~· · · ~· · · · · ~· · ~· · · ~~· · · · ~~· · ~· · · · · ~· · · · · · ~· · ~· · · · · ~~~· · ·
· · · · · -· · · ~~· · ~· · ~- · ~- -· · · ~· · · · · · ~~· · -· ~· · · ~· · -~· · · - · ~· ·
~· · · · ~· ~~· · - · ~· · · ~· · ~-· ~~- · ~· · · · ~~· · ~· · ~· · - · · · ~· · · · · · · ~· · ·
· · · · ~· -· · · ~· ~~· · · ~· · · ~-· · · · ~-· · · · · · · ~· · · · · · ~~· · · ~· · · · · -· · -
· · · · · ·
-
~· · ~· · · ~-· · · · ~~· · · · · · · · ~· · ~· · · ~~· · · · · ~· ~- · · · · ~· ~- · · ~·
~· · - ~· · ~· · · ~~· · -· · · · · · · ~~· · · · ~~-· · · · ~-· ~· · · · ~· · -~· · · ·
~· · ·
- · ~· · ~~- · · · · · · · · · ~· · · - · · ~-~~· · ~· · · · ~· ~· · · ~~· · · ~· · · ~· -· ~-· · · ~
-· · · ~~· · · · ~· · · ~~-· · · ~~· · -· · · · ~- · ~· · ~-· · ~· · ~· · · ~· · - · · ~· ~-
~· ~· · · ~· ~- · ~· · · ~- · · · · · · · · · ~~
· · ~-· ~~· · ~· · · ~- · - · · · · · - ~
· ~~· · -~~· · · ~· · · · ~~· · · · ~- · · ~· · · ~· ~· ~· · · · ~· · ~- · · ~· · ·
~
~· · · · · ~· -~· · ~· ~~· · - · ~· · · · · · -· · ·
~· · · · · ~-· · · · ~· · · ~-· · · ·
~· · · ~-· · · ~~- · ~· · · ~-· · · · ~~· ~· · · - ~~· · · · · · · ~~· · · · · ~~-· · · ·
· · · ~~· · · · ~· · · · · -~~~· · · ~~· · ~· · · · ~· · · ~· · · · · ~~· · ~· · · ~· · · ~· · ·
· - ·
· · · ~· · · ~~· · · · ~· ~~· · · · · · ~· ~~· · ~· ~~· · ~· · · ·
~· · ~· · · · -· · · · · ~· · · ~· -· ~~· · · · · ~· · ~· ~~· · · ~· · - · ~- · · -- · · ~· ·
· · · ~· · - · · ~~· · · ~· · · · · · · · ·
~· · · ~· · · · -· · · · · ~· · ~· · · ~- · · -· ·
-· · · · ~~· ~· · · ~~· · · ~· · · ~· -· ~· · ~· ~~· · ~· · · ~- · · · · · ~~~-· · ~~-· ·
· · ~~· · · · · ~· · · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · ~-· · · · ~~· ~· · ·
~· · · ~· · ~~· · · · · · ·
· · - ~· · ~· · · · · · · ~· · · · · · · · ~~· · -· ~~· · · ~· · · · ~~· · · ~-· · · ~~· · · ~· · ·
· · · ~~-· · · · ~· · · · ~· · · · · · · ~~· · ~· · · ~~· · · · ~~~· · · · - ~
- ~· · ~· · · ~· · · · - · -· · · · -~~~-· · · · ~· · ~· · · -· · ~- · · ~~~· · · ~· · · · ·
- · · · · · ~~· · ~· · · ~~· · · · · ~-· · · ~· · · ~· · · ~· · · · ~~· · · · ~~~· · · · · · · · · · · ~~
· · · ~· · · · · · · ~~· · ~· · · · · · ~~· ~· ~· · ~· · · ~· · · · · · · · ~· · · ~· · · · · · · · · -
· · ~· · · ~~- -· · · · · -

· · · · · · · ~· · · ~-· · · · · · ~· - · · · ~· ~· · · · · ~· · · · ·
· · · · ~~· · · ~· · · - ~· · · ~· · · · ~· · · ~~~· · -· · -· · ~· · · · ~· · · · ·
· ~· ·

~· · ~~· · - ~·
~· - - ~~~~~~~~~~·
- · · · · ~· · -~~· · · ~~· · ~· · · · · · ~~-· · · · ~~· · · ~· · · · ~· · ~· · -· · ~· · · · · ~
· · · ~-· · · ~· · ~· · · · · ~· · · · · ~~· · · ~· · · ~· · · ~· · ~· · ·
· · ~· · · ~~· ~·
· · · · ~· · ~- · · ~· · · · -
- · ~· · · · ~~· · · · · ~~· · · ~~· · · · ~· · · · · · ~-· · · ~· · · ~· · · · · · · · · ~· · ·
· · · · -· ~~· · ~~· ~· · · · ~· · · ~- · · · · ·
~· · ~-· · · · ~~· ~· · · ~· · · · ~· · · · · · · ~~· · · · ~· · ~· · · ~· · ~· · · ~-· · · ·
· · · ~· · · ~· · · · · -~~· · · · · · · · · ~~· · ~· · · · · · · · · -· · ~~· · · · -~· · · - ~· · ·
-· · · ~· · · ~~-· · · · · · · · · · · · · ~· · · ~· · · · · · · · · ~· · ~· · · ~-· · · ~· · · · ·
-· · · · ~· · ~· · · · ~· · · · ~~· · · ~· · · · · · · · ~~· · · ~· · ~· · · · · · · ~~-· · · - · ·
· · ~· · · ~· · · · ~· · · ~· ~~· · · · · · · · · ·
~~~· · - ~· · ~· · · · -· ~· · ~~· ~· · · · ~· · · · · -· · ~~· · · ~· · · · · · · ·
· · · ~· · · · ~· · · ~· · · · · ~~· · · ~· · · -· · ~~~· · · ~· · · ~· · · - · ~· ~~· · · ~· · ~· ·
· · · · · ·
-- ~- ~~~~· · ·
·
-~~~~- · ~~~~~~- ~~- - ~· · · -~- ~~~~· ~· - -~·
~- ~ -· · · · ~-· · - · ~~· · · - · - · -· · · - ~· · · - · ~~~· · · ~- · · · · · · · ~
· · · · ~· · ~· · · · · ~~· · · ~· · ~· · · ~· · -~- · · · - · ~~· · · · · · · · ~- · ~· · ·
· · - · ~· · · · · ~~· · · ~- · · · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · · · · ~· · · ~· · · · ~~· ·
· · · · · ~~· · ~· · · ~· · · · · · · · ~· · ~· · · ~- · · · - ·
· ~· · ~-· · · · ~~· ~· · · ~
-· · · ~· · ~~- · · · · · ~~~· · · · ~· - · · · · · ~~· · · ~-· · · ~· · · ~· · · · · · - ~· ·
· · ~- · ~- -· · · ~· · · ~· · -· · · · ~· · · ~· · · ~· · · ~· -- · · · ~-~· ~- ~· · ~· · -~· ~
· · · · · · · · · · · · ~· · ~- · ~· · · · ~· · · · · · · · - · ·
· ~· · ~- · · · · ~· · · · -· ~
· · · ~· · · · ~- · · · · · · ~~· · · · ~· · · · · ~~~· ~~· · · · ~~· · · ~· · ~· · · ~~-· - ~
· · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · · ~· · · ·
~· · · ~· · · · ~· · · · · ~· · · · ~· · · ~- · · · - · ~~· · · ~· · · -· · ~-· · · ~· -~· ·
·
~· · ~· · · · · · · · · · · · ~~· · · ~· - · · · ~· · · · · ~~· · · · ~-· · · · ~~· · · · · ~· ~~·
· · ~· · · · - · ~· · ~· · · · · · · · · ·
~· · ~-· · · · ~-· · - · ~· · · · ~· · · -· · ~~· · ~· · · · · ~~· · · ~~· · · ~· ~
· · · ~· · ~· · ~· · · · ·
- ~· · ~~· · - ~
·
- ~~~~~~~~~~·

~ · ~
-- ~- ~~~~· - ·
-~~~~- · ~~- · ~~~- ~- ~~~~~- ~~- ~- · -~~· - · ~- ~~-- · ·
~~-~~~· - · ~- ~~~~~- · ~- ~- ~--~·
- · · · · ~· · · ~· · · · · · · · · ~· · · ~· · · ~· · · · - · · · · · · ~· · ~· · · · · · · · · · ~
· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ~· · · ~· · ~~· · · · · · · ~~~· · · · · · · · · · · ~- · ~· · ·
· · · - · · ~~· · ~· · · ~-· · · · ~-· · - · ~~· · · · ~· · ~· ~· · · · · · · · · · ~· · · ·
· · · · · · · · - ~· · ~· · · ~· · · · · ~· · ~-· · · · ~· · · ~· · · · · · · · ~· ~~· · ~- · ~· · · ·
· · · · · ·
~· · · ~· · · ~-· · · · ~-· · - · ~· ~~· · · · · · ~· · ~· · · · · ~· · · · ~~· ·
· · · ~· · · ~· · - · · · ~~· · ~~· ~· · · · · ~~· · ~· · · · · ~· · ~· · · · · ~~· · · ~· ~
· · · · ~- · ~· · · ~-· · · · ~~· · · · · · · · ~~· · · ~· · · · · · · · · ~· · ~· · · ~-· · · ·
~· · ~· · · ~· · · ~· · · ~· · · · ~~· · · ~· · · · · · · · · ~~· · · ~- · · · · ~· · ~· · ·
- · · · · · · · ~· · · · ~· · · ~· · · · · · ~~· · ~· · · - · ~· ~~· · · · ~· · · · -· · · · ~~· · ·
· · · ~· · · · · ~~· · · ~· · · · · · ~~· · · ~· · · · ~~· · · -· · · ~· · · · ~· · · · ~· · · · ·
· · · ~· · · · · ~· · ~· · · ~~· ~· · · · ~~· · ~· · · · · · · ~~· · ~· · · ~· · · - · ~· · · ~· · · ·
· · · · · · · · · · ~~· · ~· · · · · · ~· · · · · ~· -~· · ~· ~~· · · · · · -· · · ~~· · · ·
· · · · · · -· ~~-· · · · ~· · · ~· · · · · ~~· · · ~· · · · ~~· · · · · ~· · · · ~~· · - · · ·
· · · ~· · · · · ~· · ~· · · - · ~· ~~· · · · ~· · · · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · ~~· · ~·
· · · · ~· · ~· · · · · · ~· · -· · ~· · · ~· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ~· · · · · - ~· · · ~·
· · · ~· · · · · ~~-· · · · ~· ~~· ~· · · · ~· · · · · · ~~· · · ~- · · · · ~· · · · · · · ~~~· · ·
· · · ~~· ~· · · ~~· · · ~- · · · · · ~~· · ~· · · - · ~~~· · · · · · ~· · ~· · · ~· · · · · ~
· · · · · · -~· · ~· · · · · - · · ~· · · ~· · · · · ~· · · · · · · · · · ~~· · ~· · · · · ~· · - · · ~~
-· · · ~· · · ~- · · · ~· · · ~~· · · · · ~· · ~· ~~~-· · · ~· · · ~· · · · ~~-· · · ~· · · ~· · · ~
· · · ~· · · · · · · · · · · ~· · · - · ~~· · ~· · · ~· · · · ~· · ~-· · · · ~~· · · · ~~· · ·
· · · · ~· · · ~~-· · · ~· · · ~· · - · · ~· · · · ~~-· · · ~· · · ~~· -· · · ~· · · ~· · · ·
· · ~~· ~~· · · · ~· · · · · · · ~· · · ~· · · ~· · · ~· · · -· · · · ~· · · · ~~· · ~· ~· · · · ~· ·
· · · · · · ~· -~· · · · · ~· · · ~· · ~· · · · · · ~· ~~~-· - ~· ~· · · ~· · ~· · · · ·
· · -· ~· · ~~· ~· · · · ~· ~~· · · · · · · · · · ~~· · · · ~-· · · · ~· · · ~· · · · · · · · ·
· · · · · ~~· ~~· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ~~· · · -· · ~~· · · · · ~~· · · ~· · · ~· · · · • ·
· ·
· · · · · · · · · ~· · ~· · · ~~· · · ~~-· · · · · · · ~~-· ~· · · ~· · · · · · · · · ~~· · · ·
· · -~· · · ~· · ~· · · ~· · · ~· · · ~· · · · ~· · · - ~· · ~· · · ~-· · · · ~~· · ~-· · · ·
~~
~· · ~~· · - ~·
~· ~

- ~~~~~~~~~~·
~· ~· · · ~~· · · · · - ~· - · · · ~~· · ~· · ~~· · · · · - · · · · · ~~· · ~· · · ~· · ~· · · · -·
· · ~~· ~· · · · ~· ~~~-· - ~~· · · · · · · · · · · ~- · ~· · ~· · -· · · · · · · -~· ·
· · · · · ~-· · · · ~~~-· · ~· · ~· · · ~~· · · · · · · · ~~· ~~· · · ~· · · ~~· ~· · ~~· · · · · ·
· · · ~· · · · · ~· · · · · ·
~· · ~· · · - · ~- · · · - ~· · · · · ~~· · · ~- -~· · · ~~~· · ~~· ~· · · · ~· ~
· · ~-· · · ·
~· · ~-· · · · ~~· · · · · · · · ~· · · · · · ~~· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ~~· · · · ~· ·
· ~~· · · ~· · ~· - · ~· · ~· · · ~· · · · · · · · · · ~· · ~· · · · ~· · · ~· · · · ~· · · · · · · · · ~· ·
~· ~· · · · -· · · ~-· · · · ~~· · ~· · · · · ~~· · · ~- · · · · ~· · · · · · · ~~· ·
· ~~· ~· ~· · ~· · · ~· · · · · · · · ~~-· · · ~~· · · · · ~· -~· · ~~· - · · · · · · - ~· · · ·
· · ~· · · ~· · · · · · · · ~~· · ~· · · · · · · · · · ·
~· · ~· · · - · ~· ~~-· · · · · · · · ~~· · · ~· · · ~· · · ~· ~· · · · · ~~· · · ~- · · · -
· · · · ~· · -· · ~· · ~~· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ~· · · · · - ~· · · · · · · ~· · · ~· · ~· ~
~· · · · · ~~· · · · · · ~-· · · ~· · · ~· · · · · ·
~· · · ~~· · · · · ~· · · · · -· · ~~· · · · · · ~
· · · · · · · · ~~· · · ~· · · · ~· · ~~· ~· · · · ~~- - ~· · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · -~~~~
· ~- - - ~- · · ·
-· · · ~- · ~· · · ~- · · · · ~· · · ~· · · · -· · -
~· · · ~-· · · · ~~· · · ~-· · · · ~-· · · · · · · ~~· · · -~~· · · · ~· · · · ~· · ·
· · · - ·
·
~· · · · · ~· -~· · ~· · · · ~- · - · · ~~~· · · ~· ~~· · · · · ~· · · · · ~~· · · ~· ~
· · · · ~· · -· · ~· · · ~· · · - ·
~-· · · ~~· · ~· · · ~-· · · · ~~· ~· · · - ~~· · · · · · ·
· · ~· · · ~· · ~· ~~~· · · · · · ~· ~~· - · · · ~· · · · · · · · · · · · · · ~· · ~· · · · · · · ~~· · ·
· · · · ~· · · · · · · · · ~~· ~~- · · · · · ~~· · ~· · · · -· ~· · · ~~· · · · · · ~~· · ~-· · · · ~· · ·
-· · · · · · · ~~· · · · · · · ~~-· · · ~· · ~· · · ~· · · - ·
·
~· · · · · ~· -~· · ~· ~~· - · · · ~· · · · · · · · · ~~· · · ~· ~· · · · · ~· · · · · ~~· · ·
· · · · ~· · -· · ~· · · ~· · · - · -· · · ~~· · · ~· · · · · ~~· ~· · · ~· · · · · -
· · · · · · · ~· · · ~· · ~· ~~· · · ~· ~~~· · · · · · · · · ~· · · ~· · · · ~· ~~· · · · · · · · · ~· ~
- · · · · · ~~· · ~-· · · · · ~· · ~· · · · · · · ~· · · ~- · · · · · · · · · ·
· ~~· · · ~-· · · · ~
· · · ~-· · · · · · · ~· · · ~~· · ~~· · · - · · ~~· · ~· · · ~· · · ~~· · · ~~· · · · · · · ~~· · ~· · · ·
- · · · ~· · · - · ·
~· ~· · · · ~· · · · · · · · · · ~· · · ~· · · · -· ~~· · · ~- · · · · ·
~~~· · · · · ~· · · · · · · · · · ~· ~~· · · · ~· · ~· · · · · · ~- · ~· · · ~-· · · ·
-· · · · · · · ~~· · · · · -· · ~- · ~· · ~· · · ~· ~~· · · · ~· · · ~· · · ~- · · · · · · · · · ·
· · ~· · · · · · ~· ~~~-· - · ~· · · · ~-· · · · ~~· · · ~· · · - · ~· ~~· · · · · · · ~~· · ·
· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ~· · · · · · ~~· · ~· · · ~· · · · · ·
~· · ~~· · · · · · · · ~~· · · ~· · -~· · · -· · ~~· · · ~· · · ~-· · · · · ~~· ~· · ·
- ~~~ ~~~~~~·

~· ·
· · · ~· · · · · · ~· · · ~- · · · · ~· · · · · ~~· · · ~· · ~- · ~· · ~-· · · ~~· · · ~· · -
· · · · · ~· · · · · ~· · · · ~~· · -· · ~· · · ~· · · · ~~· · · · · · - ~· · · · ~· · · · ~· · ~· · ·
· · ~· · - · · · ~· ~· · · ~· · · · · ~~· · · ~· ~~· · · · · - ~~· · · ~· -~· · ~· · · · · ·
· -· ~~~- -· ~· · · ~· ~~-· · · ~· · · ~· · · · · ~~· · · ~· · · · ~
· ~~· · · · ~· · · ~~~· · ·
· · · - · · ~~· · ~· · · ~-· · · · ~-· · - · ~· · · · ~· · · · · ~· · · · · ~· ~· ~· · · ·
· · · · ~~~-· · · · ~· · ~· · · ~· · · · ~· · · ~~· ~~· · · · · · · · · ~- · ~· · · ~-· · · · ~-· · · ·
· · · · ~~· · ~~· · · ~· · · · · ~- · · · · · · ~~· · · · · · · · · ~· · · ~· · · · ~· -· · · ~· ~- · ~
· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ·
~· · ~-· · · · ~-· · - · ~· - · · · ~· · · · ~~· · ~· · · · · ~~· · · ~· ~~· · ~· · · ~· ~
· · · ~· · · -· · ~~· · ~· · · ~· · · · ~-· · · · ~· · ~-· ~~· · · · · · ~· · · ~· · -~~· ·
· · · ~· · · · · ~· · · ~· · · · · · ~· · ~~· · · ~· · · · ~· · · ~-· · · · ~-· · - · ~· ~~· · · ~· ·
· · ~· · · · · ~· · · · ·
-- ~- ~~~~-
·
-~~~~- · ~
- · ~~~- ~- ~~ ~~· ~~~-~ - · ~- ~- ~
~~~- · -~ ~- ~· ~~~~~- ~- · ~~- - ~~~- --~~· - · ~
~- ~
· · · · · · · · ~· · ~· -· · · · · ~· · · · ~~· · ~~- · · · ~- · · · · · · ~· · · · -
· · · · · · · ·
· · ~· · · · · · ~~· · · · · · -· · · · ~· · · ~· · · ~· · · · · ~· · · · · · · · ·
· · · · ~· · ~· · · ~· · · · -· ~~· · ~· · · ~· · · · · ~· · ~~· ~~-· · · ~· ~~· · · ~· · · ~· -- · · ·
· · ~· · · · · · ~· · ~· · · ~· -· · · ~~-· · · · ~· · · · ~· - · ~· · · ~- · · -· · · ~· · ·
· · · · ~· · · ~· · · ~· · · · · - ·
· · ~· · ~· · · · ~· ~~· ~· ~~~· · · · · · · ~· · ·
· · · · -· ·
~· · ~· · · · · · · · · ~~· · · ~· · · · · · · · · ~· · ~· · · · · · · · · ~· · · · · · ~~~· · · ~·
· · · · · · · · · · ~· · ~· · · · ~· · ~~- · · · ~· · · · · · · · · · · ~· · · · - ~· · · ~- · · · · ·
· · ·
· · · · ~· · · · ~· · ~· ~· · · · · ~-~-· · ~· · · · ~~~· · ~-· · · · ~· · · · ~· - ·
· · · ~~~· · · · · ~· · · · · · ~· · · · · · ~· · · ~· · ~· · -· · · · - ~· · · ~· · · ~· · · · ·
· · ~~· ~· · ~· · · ~- · ~· · · · · · · · ~-· · · ~· · · ~· · · · · · · · · · ~~· · ~· · ·
· · · · · ~~-· · · ~~~· · ~- · ~- · ~· · ~~· -· ~~· · · · · · ~· · · -· ~· ~-· · · ~· ~· · · · · - ~
· · · · -· · · · · · · ~· · ~· · · ~~· ~· · · ~· · ~· · · ~· · · - · ~· · ~-· · · · ~· · ~· · · ·
· ~· · · - · ·
· · · ~-· · · ~~~· · ~· · ~~- · · · ~· · · · · · · · ~· · ~· · · · · · · ·
· · - · · · ~· · ~~· ~· · · · ~· · · · · - · · · ~~~~· · · -· · · · ~~~· · · ~· · · · · · -· · ·
· · · · · · · ~~· - · · · · · · ~~· · · ~· · · ~· ~· · ~· · · ~· · · · · · · · · ~· · ~· · · ~-· · · ·
~· ·

- ~~~ ~~~~~~·
~· ~· · · · ~· · · ~· · · ~· - · · · ~· · ~· · · · · · · · ~~· · · · · ~· · · ~- · ~· · ~· · · · ·
· - · · · · · · · ~·
~· · ~~· ~· · · ~· · ~· ~· · · - · ~· · · · · - ~· · · · · · · · ~· · · · · · ~· · ~· · · · ~·
· · ·
~· ~· · - ~~· · · · · ~~· · · ~· · ~· · ~~· · · -· ~· ~· · ~- · ~· · · · · · · · ~-· · · ~· · ·
· · · · · · · · · ~~· · ~· · · ~· · · · · ~~· · · ~· -· · ~· · · · · · · ·
· · ~· · · ~· · · · ~· · ·
· · · · · ~· · ~· · · · · · · · · ~~· -~· ~~-· · · · ~· · ~~· · · - · ~~· · · · · · · · - ~· · · ·
· · ~· · · ~· -· · · · · ~~· · · · · · · · · ~
· - · · · · ~· · · ~· · · - · ~· ~~· · ~· · ·
~· · · ~· · · · ~-· · · · ~· · · ~- · · · · ~-· · - · ~· ~~· · · · · · · ~~· · ~· ~~· - ~· · -· · · ·
· · · · ~~· · · ~· · ~· - · · · · ~· · · ~· · · ~· · · ~· · ~· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ·
· · ~· · · · ~· · · - · ~~· · · ~· - · · · · · · ~· · ~· · · · · · ~~· · ~· -~· ~· · · · ~· · ·
· · · · · · · · · ~~- · ~· · · ~-· · · · ~~· · · · · · · · ~· · ~· · · ~-· · · · ~· ~· · · ~~· · ·
· · · · · ~~· · · ~· · ~· · · ~· · · ~· · · · ~~-· · ~- · · · · · · · · · · · ~· · · · · ~· · · - · ~
· ~~· · · ~· ~~· ~· ~· · ~· · · · · · - ~· · · ~· · · · · ~~· · · ~~-· · ~· · · ~· · ~- · ~-· · · ·
· · ~~· · · · · · · · · ~· · · ~· · · ~· · · · ~~-· · · ~~~· · · -· · · · ~~· ~· · · ~~· · ~
· · · -· · ~~· · ~· · · ~-· · · · ~- · · · · · ~~~· · · ~· · · ~· · · ·
· · ~· · ~· ~· · ~· ~~· · · · - · · ~~· · · ~~· ~· · · ~· · ~· · · ~~· · · · · ~· · · - · ~· · · ·
~· · · ~· · · ~· · · ~~~· · ~· · · ~· · · · · · ~- · · · · ~· · · · · · · ~~· · · ~· - ~· · · ·
~· · ~· · ~· · · ~· · · · · ~- · · · - ~· - · · · · · · ~~· · · ~~· ~· · · ~· · · ~· · · · · ·
· ~~· · · · ~· · · - · ~~· ~~· · ~· · · · · ~~· · · · · · ~· · · · · · ~· · · - · · ~~· ·
· · · ~· ~· · · - · ~~· · · ~· · · · · · · · · ~· · · · · ~· · · · · · · ~~· · ~· · · · ·
~· · ~· · · ~- · · · · · · · ~· -~· ~· · · · · · ~· · · · · · · · ~· · -· · · · -
· · · ~~· · ~· · ~-· · · · ~~· · · · · · - ~~~- · · · · ~~· · · ~· · · · · ~~~· · · ~-~-· ·
· · · · · · · - ~· · ~~· ~· · · ~~· ~· · ~ ·
~· · ~· · · · · · · ~~· -~· ~· · · · · · ~-· · · ~· · · ~- · · - · ~~· · ~· · · ~· · · - · ~
· · · ~~-· · ~· ~~· · · · ~- · · · ~· · · · · · · ~~~· · · ~-· · · ~· · · ~- · · - · ~~· ·
· · · · · ~· · · · · · ~~· · · · · · ~~~· · · · · · · · ~· · · · ~· · · ~- · · · · · · · ~· · · -· · · · · ·
· · · · · · ~· · · ~· · ~· · · - -· ~· · · ~- · ~~· ~· · ~~· · · ~· · · ~- · · · ~
·
~· · ~- · · · · · · · ~~· · -· · ~· · · ~· ~· ~~· · - · · ~~· · ~· · ~- · · · ~~· - · · ~~· ·
· · · · · ~· · · - · ~· · · · ~~· · · ~· · · · ~· · ~· -· ~· · · · ~~· · · ~· · · · · · ~~· · · · ·
· · - ~· -· · · - ~· · · ~· · · ~· ~· · · · ~· · ~· · · ~~· · · · · · ~~-· · · · ~· · · ~~· · ~· · ·
· · · ~· · ~· ~~~- · ~· · · · · · · · · ~· · ~· · · · · ~· · · · ~~-· · ·
· · · ~-~-· · ~· · · · ·
· · · · · ~·
~~· · · · · ~~· · · ~· ~~· · · · ~· · · · · · ~· · · ~· · · - · ~~· · · · ~· · · · · · · · -
· · ~~· · · · · · · · ~~· - · · · · · · - ~· · · · ~· · · ~· · · - · ~ · · ~-· · · · ~· · · ~· · ·
· · · ~· · ~-· ~ · · · · - · · ~ · · · · ~~· · · · · ~· ~· · ~· · · ~· · · · ~· ·
- ~~~ ~~~~~~

~· ~
· · ~· · · ~- · · · · · · · · ~~· · · ~- · · · · · · · ~· · · · · · · ~· · ~· · · ~- · · · · ~ ·
· · ·
· · · · ~~· · · · · · · - ~· · ~· · ~~· · · · ~~· · · · ~~~· ~· · · · ~· · · ~· · ~· · · ~· · · ~~· · · ·
· · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · ~- · · · · ~~· · · ~· · · · · -· · · · ~ · · · ~· · · · ~· · ~· · ·
· · · · ~~-· · · · ~· · · ~- · · · · · · · ~· · · · · · · · ~· · · - · · · ~· ~· · · ~· · · · · · ~~· · ·
· · · · · · - ~· · ~· · · ~- · · · · ~~· · · ~- · · · · · · · ~· · · ~~· · -· · ~· · · · · · · · ~· · ~
· · · · ~· · · · ~· · · ~· ~~· · · · ~· ~~· · · · ~· · · ~-· · · ~· · · · · · · ~~· · · ·
·
· · ~· · ~· · · · ~· · ~· · · ~~· · · · · · ~· · ~~- · · · ~· · · · · · · ~· · · · · · · · · ~· ·
· · · ~· · · - · ~~· · ~~· · · ~· -- · · · ~- -· · · · · - ~~-· · · ~· · · · · · ~· · · · · · · · · ~~
· · ~· ~~· · · · ~· · · · · · ~· · · · ~~-· · ~· ~~· · · ~- · ~~-- ~· · · -· · · ~- · ~· · ·
· · · · · · · · · ~· · ~· · · ~· · ~· · · ·
~· · ~~· · · · · · ~· · · ~- · ~· · · · · · · · · ~- · ~· · ~· · · ~· ~~~· · ~- · ~· · ·
· · · · · ~· · ~· · ~· · · · · · · ·
~· · ~~· ~· · · ~~· · · · ~~~· · ~· · · ~-· · · · · · · ~- · ~· · ~~· · · · · · · · ·
- · · · · ~· ~~· · -~· -· ~- · · · · · · -
- · ~~· · · -· · · · · ~· · ~· · · · · · ~~·
-· · ~-· ~· · · · · · ~· -· ~- · · · · · · -
~· · ~· · · · ~· · · ~· · · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · · · ~· · · · ~· · · -~· · · ~
~· · · · ~· · · -~· · · · ~· · ~· · · ·
~
~· · · · ~· · ~~· · · · ~- · ~· · ~· -
- - · · · ~· · · ~· · · · ~· ~~-· · · · · · ·
· ·
~· · ~· · · · · · ~· · ~· ~- · · · · · · ~· ~~· · · · · · -~· - · ~-· · · ~· · · · · ·
· · ~~· · · · ·
- - · · -· · - ~· · · ~· · · · · ·
- · · · · ~· · ~· · · · ~
- · ~-· · · ~-· · · · ~· · ~· · ~· -· ~· · · · · ~
·
- · -~-· · · ~· · ~· · · · ~- · ~· · · -· -
- - · · · ~~· · · -~· · · -· · ~~~· · ~· · · · - · · · · · ·
· · ~~· · · · ~· · · · ~· · ~· · ~~· · · · -· ~~~-· · · · ~~· · · · ~· · · · ~· · ~-~~· · · · ·
· · · · · ~- · · · · · · ·
- · ~~· · ~-· · · · · -
-· · · ~· · · ~-· ~-· · · ~- · ~- · · · · · · · ~~· · · ~· -· ~· · ~· ~· · · ~~· · · ·
- ·
· · · · · · ·
· · · ~-· ~~· · · · · · ~· -· ~- · · · · · · ·
- ·

- ~~~~~~~~~~·
· · · ~ -· · ~· · · · ~· · · · ~· · · ~
~
~· · ~-· · · ~- · · · ~~· · · ~· · · ~-· · · ~· · · · · ·
· -· · ·
-· ·
-~~· · · · ~- · · ~~~· · · ~· · · · ~· · ~· · · ~-· · · ·
~· ~-~-~~· - · ·
- · · · ~· ~~· -· ~· · · · ~~· · · ~· ~~· ~~· · · · - ~ · ~· · · · · ~
- · ~· · · · ~-· · · · - -· ~~-· · · ~-· · · ~-· ~
- · · · · · · ~· · · ~-· ~- · · · - ~~-· · · ~~· · · · ~-· ~- · · · · · ~
- · · ~· ~~· · · · ~ -· · ~· ~~· · · · ~ · · · ~· · · - ~· · · ~· · · ~- · - - · · · · ·
· · -· ~· · - · · · · · ~
- -· ~- · · · · · · ~· · · · ~· · · ~· · · · ~-~ ~
- · ~· ~~· · ~· · · - · · ~· · · ~· · ~· -· ~· · · · ~ ~
~· · · · ~· · · · · - · · · ~· · ~· · · · ~· · ~~· · · ~· · ~
~· · ~· · · · ~· ~~· · ~· · · - · · ~- · · -· · · -· ~~
- · ~~· · · · · · · · · · ~· · · ~· · ~~· · · · ~~· · ~-~
~
~· · ~· · -· ~· · ~· · · · · ~· · ~~· · · · · · · · · ~· · · ~
· ~· · · · ~· · · ~~· · · ~· · · · · · ~· · · · · · · ~-~
~-
- - · · · ~· · ~· · · · · · · ~· · · ~- · ~· · · · · · · · · ~· ~- -· ~· · ~· · · ~· · ~~· · ·
- · · · ~· · · · · · · · ~· · · ~· · · ~· · · · ~· · · ~~· · · · ~· · · ~· · · · · -· ·
- · - --~~· -· ~- · · · · · · ~· · ~~· · · · · · · ~· · · ~· · · ~· · ~· · · · ~~· - · -
· · · · ~· · · · · · · - ~~· · ~~· · ~· · · · ~-· · · ~· · · ~· · · · · ~· · ~· · · · · · ·

- · -~· · · · -· · - · · ~· · ~~· · ~~-~· · · · · · ~· · · ~· · · · ~~· · ~· · · · ~~· - · -
· · · ~· · ~· · · · ~· · · ~· · · · · ~~· · ~· · · ~· · · -· · ~· · · ~· · · · · ~· - ·
· · · · · ~· · · ~· · ~· · · ~-· · · ~· · · · ~· · · · · ~· · ~· · ~~· · · · ~· · - · ~~· · · · ·
-· ~~· · ~· · · ~· · -~~· · ~· · ~~· · -· · · · · · ~- · ~~· · · · - · · · ~· · ~· · ~~-· · ·
· · -- · · ~· · · ~· · ~· · · · ~· · · ~· · ~· - · · · · ~· · · · · · · ~~~· · ~· · · · ~· -·
· · ~· · ~~- · · · · · ~-~~· · · ~· · ~· ~· · · · -· · · · ~~· · · -· · · ~~· -· ~- · · · · · · ~
- · ~· · · · · · · · · -· · · ~· -· ~ · · ~· · ~· · · ~-· · · · ~-· · - · ~· · ~- · · · · ·
· · · ~· -· ~ · · · · ~· · · ~-· · ~· · · ~· · · ~· · ~· · · · · · · ~· · · · ~
~· · ~-· ~- · ~· ~~· · · · · · -· ~· · · · ~· -· ~· · · ~~- · ~· · · ~· · ~· · ~· · · · · ~
· · · · ~· · · · · ~~· · · · ~· -· ~· · · · - ~· · · · · -~- · ~· ~~· · ~· ~· ~· · · -· · ·
· · · · ~· · · ~- · · · · ~~-· · · · ~~· · ~· · · ~~- · · · · · · ~~-· ~-· · · ~· · ~· · · ·
· · · · ~· · · · ~~· -· · · · ~- · ~· · ~-· · ~· · ~· · - · ~·
- ~~~~~· · ~· ~·
·

~· -
~· ~· · · ~·
- · ~· · · ~- · · · · · · · · · · ~~ · · ~-· ~~· · ~· · · ~- · - · · · · · - ~
· ~~· · -~~· · · ~· · · · ~~· · · · ~- ·
· · ~· · · ·
-· -- ~~· · ~· · · · ~ · · · ~· · · · - ~~· · · · ~- · · · · · ~· · · ·
~~· · · ~· · · · · · ~~
· · · ~· · · ~· · - · · ~· · · ~- · · · ~· · · · · ~· · ~· · · · ~~· · - · · · ~· · · · ~· · · · · ~· ~~· ·
· · · · · · ~~~~· ~· · -~~· · ~· ~-~~· · ~· -· ~- · · · · ~~· · · ~· · ~· -· ~· · · · ·
·
~· · -~· · · -· ~· ~-~~-· · · ~· · ~· · · ~-· · - ~~· · · ~· · ~· · · ~- · · · ·
· ·
~· · -~· · · - · · · · ~· ~-~~· · · ~-· · · ~-· ~· · · · ~- · · · ~~· · ~· · · ~· · ~- · ·
- · ~· · · ~· · -· · ~~· · · ~· · · ~-· · · ~· · · · ~~· · · ~· -· ~· · · -- · · ~~· · · · ·
· · · · ~· ~· · · · ~· · · ~· · · · · - · · · · ·
· ~· · ~· -· ~- · · · · · · ~· · · · ~-· · ·
-~~~· ~~-· · · ~· ~~-· · · ~· · · · ·
~· · ~- · · · ~· · · · · - ~~- · ~· · ~· -· ~· · · ~~
· · · ~· · ~~-· · · ~~-· · · · · · ~-· · · ~· -· ~· · · · · ~
· ~· · ~· · · · · · ~· · ·
· · · ~· · · · -· ~~- · ~· · · ~· · -· · · · ~ ~ -· · ~· · ~~· · · · · ~· · · · · ~-~~· · ~· · ·

· · · ~-· · · ~· · · ~· · · ~· · · ~- · · · ~· · ~-~~- · ~· · · · · · · · · · · ~~
~· · · ~· · · ~- · · · · · · · ~· · · · ~· · · · ~~~· · · ~· · · · -~~· · ~~· · · · · · ~~· · ·
· · · · · ~~· · ~· · · · · ~· · · · · · ~· · · · · · ~· · · · ~· · · · ~· ~· · ~· · · · ~· · · · ·
· · · · · · ~· -~· · ~· · ~· · · ~- · · · · ~~· · ~· · · ~· · -~- · ~· · · · · · · · · ·
~· · ~- · · · ~· ~~· · · · ~· · · ~· · · · ~· · · ~- · · · · ~~· · ~· · · · · - · · ·
~· · · · ~-· · · · ~· · · ~· · · · · -· · - ~· · · · · · · · · · · ~· · · ~· · · · · · ~~· · · ·
- · ~· · · · ·
· · · · · · · · · - · · ·
· · · · · · ~· · ~· · · · ~· · ~· · · ~· ~· · - · · ~· · · ~· -~·
· · · ~~· · ~· · · ~· · -· · · · ~· · ~-· · · · ~-· ~· · ~· · ·
~-· · · ~· -· ~· · · · · ·
· · · · ~· · ~· -· ~~-· · · · · · ~~· · ~· · -· · · ~· · · ~~· · · ·
· · · ~-· · · ~-· · · ·
· · · · · ~- · · · ~-· · · ~· · ~· · · ~· · · · · · · ~~-· ~· · · · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · · · ·
· · ~· -· ~· · · · · ~~· · ·
· ~· · · · ~· · · ~-· · · ~· · · ~- · · - · ~~· · ~~· ~· · · · ~
· -- · · · · · ~-· ~· · · · · · · ~· -· ~· - · · · · · · · ~· · · ~· -· ~~-- · · ~~· · · ~· ·
· · · ~· · -~~· · · ~- · · · · · · · · · ~· · ~· · · ~· · -· · · · ~· · ~-· · · · ~-· ~· · · · ~
· · · ~· · ~· · · · · · ~-· ~· ~· · ~· · · · · · · ~· · · ~- · · · · · · ~- · · · ~· · ~~· · · · · ·
~~~· · ~· · · · ~· · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · ~-· · · · · · ~· · ~· · · · · · ~· -· ~- · · ·
· · · · ~· · · · ~· · · ~~· · · · ~· · · · · ~· - · ~· · · · · ~~· · · ~· · ~-· · · · · ~· · · ~· · · · ·
- · ~-· · · · ~-· ~· · · ~· · · · · · ~· · · ~· · ~· · · · · · · ~~· · · ~· · ~~· · · · ·
· · · · · · ~-~~· · ~· -· ~· -· ~~· · · ~· · · · · · · ~-~~~-· · ~~-· · · · · ~· · · ~~· ·
- · ~· · · · ~~· · · · - ~· · ~· · · ~· · · ~~· · ~-· · · · ~· · · ~· · · · · · ~· · · ·
~· ~· · · ~- · · · · ~-· ~· · ~· - · ~· -· ~- · · · · · · ~~· · ~· - · · · · · · · · · ~· · ~· · ~
· · · · · · · · ~· · · · · · · ~~ ~· · · ~-· ~· · · · ·
~-~· -- ~~~-- - ~ · · · · · · · · · · ~· · · · · ~· · · ~- · · · · · ~~~ · - · · · ·
~-
~ ·
- - ~~~- ~~~~~·
· · ~-~~· · · ~· · · · · ~~· · ~· · · · · ~· · · · · · ~· · · - ~· · · · -· ~~· · · ~· · · -· ~· · ·
· · · ~· · · ~- · · · · · · ~~-· · · ~· · · · -· ~· · · ~· · · · · · · · · · ·
·
~· · ~· · ~-· ·
- · ~- · · · · ~· · · · · · · · · ~· · · ·
~· · · ~· · ·
·
· ~~· · · · · · · ~· · · · ~· · · ~- · · · ·
~· · · ~· · · · ~- · · · · · ·
· · · · ~· · · · ~· · ~~· ~~· · · · · ~· -· · ~· · ~· · · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · ~~· · ~· · · ·
· · · · · · ·
~· · ~- · · · · · · · ~· · · -· · ~· · ~· · · ~· · · · ~~· · ~· · · · · ~-· · · · ~· · · ·
· · · · · · ~~· · · ~· · · ~~· ~· · · · ~· · · · · · · · ~~~· · ~· · · ~· · · · · ~· · ~-· ~
· · ~· · · · · · · ~~· · · ~· · ~· -· ~· · · · ~· · · -· · · · ~· · ~· · · ~· · · - · ~· · · ~· · · · · ·
· · · · - · ~~· · · ~· · · · · · · · · ~~· · · ~· · · ~· · · - · ~· ~~· · · ~· · ~-· · · ~· ~- · · ~~·
· · - ·
~· · ~· · · ~-· · · ~- · · ~~~· · · ~· · · · ~-~· ~· · ~· · ~- · · · ~-~~· · - ·
· · · ~· · -· · ~~· · · ~-· · · · ~· -· ~· · · · · ~~· · · · · · · · · ~· ~· · · · ~· · ~- · ·
~· - ~- ~~~~~· ~~~-~~~~- · -~·
~· · ~· · · - · ~- · · · - ~· · · · · · ~-· · · ~· · · ~-~-· · ~· · · · ~~~· · ~· · ·
· · · · ~~· · ~~· · · ~· · · · · ~· · · · · · · · · · ~· · · · · ~~· ~· · · · · ~~· · · ~· ~~· · · · · ·
· · · ~· · · ~- · · · · · · · ~· · · · · · · ~· · ~· · · ~· · -~· ~· · ~· · · ~· · · · · ~· · · · ·
~· · - · · ~~· · · ~· · · ~· · · ~~· · ~· · · · · · ~· · · ~- · ~~-· - · ~~· · ~~· ~· · ·
· · · · · · · ~~· · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · ~· · · · ~· ~~· · · ~· · · ~~· · · · · · ~- · - · · ~
· · · ~~· ~· · · ~~· · ~-· · · · · · · ~~~· · · · - ~
-
- · · · ~· · · ~· ~~· · ~· · · · ~· · · · · · ~~· · · ~~· · · · ~· · · ~~· · ~· · · · · - ·
~· · · · ~· · ~· · · · · · · ~· · ~~~· -· ~· · · · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · ~- · · · · - -
~· ~· · · ~· · · - ~· · ~-· · · · · · ~· · ~· ~· · · · ~~· · · · - ~· · ~· · · ·
· · · ~-· ~· · · · · ~~~· · · ~· · · · · · ~· · · · ~-· · ~~· · · · ~- · · · · · ~· · · · · -
~· ~· · · · · -
- · · · ~· · ~· · · · · ~~· · ~~· · · · ~· · · · · ~· · · · · · - ~· -· · ~
· · ~~- · · · · ~~· · · · ~· · · ~· · ~· · · · ~· · · · · ~· · · · -
~· ~· · · ~· · · · · · · ~· · ~· · · · ~· · · · ~· · · ~-· · · · ~~· · · ~· · · · ·
· · · ~· -~· ~· · · -· ·
· · · ~-· · · ~- · · · ~~· · · ~· · · ~-· · · ~- · · · ~· · · · ·
· -· · ~- · · ~~· · ~- · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · ~-· · · · -
~· · ~- · · · · ~· · · · -· ~~· · · ~· · · · ~- · · · · ~~· · · ~· · · · · · · ~· · · · ~
-~· · ~~-· · · · ~· · · · · · ~- · ~· · · · ~· - · · · · · · ·
· ~· · · · · ~· -~· · ~· ~
· · · · · · -· · · ~~· -· · · - ~-· · · · ~· · · ~~· ~· · · ~~· · · -~~· · · - ~~· · ~· · · -·
· · ~ · · · · ~· · · ~- · · · ~~· · · ~· · · · · - ~· · · ~~· · · · · ~· · · · ~· · ~· · ·~
· · · · ~
· · ~~· · ~·
- ~~~~~~~~~~·

~· -
- -· · ~· · ~· · · ~· · · ~· · · · · ~· · ~· · · ~· · - · · · · -~~~· · · ~· · · ~· ·
· · ~·
· · · - · ~· · · · ~· · ~· -
~· · ~- · · · · · · · ~· · ~-· ·
- -· · ~· ~~· -· ~-· · ~· · · · · · · ~· · · ~· · · · ~· · ~-· · · ~- · ~· -· ~- -· · ·
· · · · ~-· · · ~· · · · · · -
~· · ~~· ~· · · ~· · · · ~· -· ~~-· ~· · · ~· · · · ~~· · · ~~· · ~
-
~· · · - · · · ~~· · · · · ~~· · · · ~· · · ~· · · · ~~-· ~· · · · · · · ~· · · ~~· -·
· · ~· -· ~· · · · · - ~- · · · · · · · -
~· · ~- · · · · · · · ~· · ~-· · ~· · · · · ~· · · · ~~~-
~· · ~-· · ·
· · -· · ~· ~
· · · · · · · · ~· · · ~· ~· ~- · · · · - -· · · · - ~· · · ~- · · · · ~· · · · -· ~~· · · ·
· · · · ·
~· · · ~~· ~· · · ~~· · ~-· · · · · · · ~~· · · · ~· · · · · · ~~· · · ~· · · · · -· · -
· · · · · ·
- ~· ~· ~- · · · · · -~~-· · ~~· -· · · · ~· · ~· · · ~- · · · ~~· · · ~- · · · · ~· · ~· · ·
· · · · · ~~· · -· ~· · -· ~· · · ~- · · ~~· · - ~~-· · · ~-~~~· · · ~~· · · · - · · · ·
· -· ~~· · · · · ~· · - · - · · · · · ~~-· · · ~· · · ~· · · ~~· · ~~· · · · · · ~· · · · · · · · · ·
~· · ~· · · ~· · · ~· · · ~· · ~· · · · · ~· · ~· · · · · · · · · ~· · · · · · · ~-~~· · ~· -·
· · · · · · · · · · - ~· · · · ~· · · ~- · ~· · · -· · - ~· -· ~· · · · · · · · · ~· · -· · · ~
· · · · ~~· · · ~· · · · ~· · · -- · ~· · ~· · · · ~· · ~· · · · ~~· · · ~-· ~- · ~· · · -· · ·
~· ~· · ~· · - -· · · · ~· -· ~· · · · -· · ~· · · · ~~· · · · ~-· · · ~· · · ~· -· -· ~· · · · · ·
~· · · · ~· · · · · · ~· · · · ~-· ~· · · ~· - · -· ~· · ~· -· · ~· · · ~~· · · · ~· · · · · ~~· · · · ~
· · · ~· · · · · · · · · - ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · ~· · · · · ~· · · ~· · ~· · · ~· · · ~- · · · ·
· · ~· · · · · ~~· · · ~· · · · · ~· -· ~· · · · · · -· · ~· · · · · ~· · ~· · · · · ~· · · ~· · ~· · ·
· · · · -· ~~-· ~· · · ~- · ~· · · · · · · · ~· · · · ~· · · · · ~· · · · · · ~· · · - ~· · · - · · ·
· · · ~· · · · · ~· · · · · ~~· · ~-· · · · ~-· · · ~· · · ~~· -· ~~· · ~· -· ~· · · · · · · ·
· · · · · · ~~~· · · ~· -~· ~· · -· · · ~~· · ~· ~· · · -~~· · · ~· · · · -· -~~· · · ·
· ·
~· · · · -
~· ~· · · · · · ~- · · · - ~~-· - ~~· · · ~~· ~· · · ~· · · · · · ~~· · · · ~· · ·
· · · · ~· ~~· · · ~· · · ~· · · · · · ~· ~~~· -· ~-· · ~~· ~· · · · · · · ~~-· · · - · · ~· ·
· · · ~· · · · ~· · · ~· ~~· · · · · · · · · · · · ~· · · ~~· ~· · · ~~· · · · · · · · · · · -
· · · · ~· · · ~-· · · · ~~· · · ~- · · · · · · · ~· · · · ~· · · · ~~~· · · ~· · · · -~· · ~· · · ·
· · · · · ~~· · ~~· · · · · · ~~· · · · · ~· · · · - · · ~· · -~ ·
~· · ~· · · - · ~· ~~· · · · -· · · · ~~· · · ~· · · ~· · · · · ~~· · · ~- · - · · ~~~· · ~· · ·
· · · · ~· · · · · · · · · ~· · ~· · · - · · ~~· · ~· · · ~· · · · · ~· · ~· · · · · · · · · ~~-· · · ·
· · · ~· · · · · -· · - ~· - · · · · · · · · · ~· ~~- · · · ·
~ - -

- ~~~~~~~~~~·
~· · · · · · ~· · ~· · · ~-· · · · ~~- · ~· · ·
~· ~· · · ~~· · ~-· · · · · · ·
·
- - · · · ~-· ~· · · -~· ~~· · · · · · - ~· · ~· · · · · ~· · ~· · · ~-· · · · · · · · · · ~· ·
· · · · ~ · · · ~· · · ~· · · · · · ~· · ~· · · ~· -· · · ~· -· ~-· · ~
· ~· · ~· · ~· ~· · · · · · ~
· · · · ~· · ~· · · ~· · · · ~· · · ~· · · · ~-~· · -· ~· ~~· · · · ~· · · ~· · · · -· · ~~· · ~· · ·
· · · · · -
~· · · · ~· · · · ~~· · · · · · · · · ~~-· ~· · · ~· · ~· · · · · · ~· · ~· · -· · · · · ~
· · · ~· -- · · ~· · ~· · · ~· · · · ~· · · · · ~~· · · · · · · · ~· · ~· · · ~~· · · · ~· ~~·
~-· · · · ~~· · ~· · · · · · · ~· · · ~· -· ~· · · · · · · · · · - ~· · ~~· · -· · · · ·
· ~
· · · -· · · ~· · · · · · - ~· · · ~· · · · · -~~· · · · · · · ~~· · ~· · · · · · · · ·
-· · · ~-· · · · ~-· ~· · · · · ~· · · · ~· · · -· · · ~· · · · · · - ~-· ~· · · ~· · · ·
· · · · · · ~· · · · ~· · · · · ~· · ~~· ~· · - · · ~· · · ~· · ~~· · · · · · ~· · · · ~· · · ~· · ·
-· · · ~~· · ~· · · -· · ~· · · ~~· · · · -- · ~~· · · ~-· · · · · -· · · - · · ~· · · · · -· ·
· · · · ~~-· ~· · · ~~· · · · ~· · · ~· · ~· · · - · · ~· · · · ~-· ~· · · ~- · · · ~· · ~· · ·
· ~- ·
- · ~· · ~· · · · ~· · · ~· · ~· - · ~· · ~· · · · · · · ~~· · · ~· · · · ~· · ~· · · · ~~· · · ~· · ·
· -· ~· · · · ~~· · · ~· · · ~~-- ~· ~· · · · · ~· · · ~· · · · · · · · · · ~· · ~· · · ·
· · · · ~~ · -· · · · ~-· ~· · · ~~-· · · · · · ~· · · · · · · ~-· · · ~· · · ~· · · · · · · · ~· ·
· · · · · ~~-· · · ~-· ~· · · ~· ~· - · · · · ~· · · ~~· · · ~· · · ~· · ~· · -· ~-· · · · ~-·
· · · - · - · · ~· · · · · -· · ~· · ~- · ~· · · ~· · · · · · · · ~· · ~· -· ~· - · ~· · · · · ·
- - · · · ~· · · ~· · · ~· · · ~· - · · · · · · ~~· · ~· · · · ~· · ~~· · · ~· · · · · ~· ·
-· · · · · ~~· · ~· · · · · ~~· · ~- · · -· · ~~-· · · ~· · · -· · ~· · ~~· · · · ~· · ·
· -~· ~· · - · - · · ~· · · ~· ~· · · · · · ~-· ~· · · · -~· -· ~· · · ~~· · ~· · · ~· · ~·
~· · · · ~~· · · ~· · · -~· · · · ~~· · · · · · · ~· · ~· · ~~· · · · · · · · ~~~· · · ~· - · · ~· ·
· · ~· · ~~· · · -· · · ~· · · · · · ~~~~-· ~~· · · · ~· · · · ~- · ~· · · · · · · · · ~· · ~· · ·
· -· · · · · · ~· · ~· · · ~· ~· · · · · ~· · · -~· · · ~
· ~· · ~· · · ~- · · · · ~· · · ~· · · · · · · · ~
· · · ~· · · · · · · · ~~· · · ~· · · · ~~· · · ~· · · · · · · · ~~· · · ~· · · ~· · ~· · · · · · · · ~~· · ·
· · · · ~· -· ·
·
-
- · · · · ~-· ~· · · · ~· · · ~~· · · · · · · · · · ~· · · · ~· · · · ~· · · ~- · · · · ~· ·
· -· ~· · · · · ~· · ~· · · · · · ~~· · · ~· · · · · · · ~· · · -· · ~-~~· · ~· · · · -~· ~· · · ·
· · · · ~· · ~~· · · - · · ~~~-· · · · · · · ~· · · · ~· · · ~· · · · ~- · · · ~~· · · ~· · ·
-~
· · · ~-· · · · · · · ~· · · · ~· · ~~· · · · · · ~· · · ~· · · · ~· ~· · ~~· · · · -· ~· · ·
· · · · ~· · · · · · · · ~-· · · · ~· · · ~· · · · · - · · ~~· · ~· -· · · ~· · · -· · ~· ·
· · · · · ~· · ~· · ~~- · · · · · · - · · · · · · · · · ~· · ~~· · · · · ~- · · · ~· · · · · · · ·

· · · ~-· ~· ~· ~· ~~-· · · ~· ~~· · · ~- · ~· ~· · ~· · · ~· · · · ~· · · · ·


· - · ~~· · ·
· · · · · · · -~~· · · · · · ~~~· · · · · · · · · ~~· · · ~-~~· · · · · · · ~~· · ·
· · · · ~· · ~
-· · · · · ~~~· · · ~-~~· · · · · · ~· · ~· · -· · · · ·
- ~~~~~~~~~~
·

~- ~
- -· · ~~· · · ~· · · ~· · · ~· - · · · · · ~· - · · · · ~· -· ~~· · · · -~~· · · · · · · · · ~
· · · ~~· · · · - · · · · ~· -· ~· · ~· · -· · · · ~~· · ~· · · · · · · · · · ~~~~· · · · ~· ~
-· · · · · · · · ~~· · · ~· · · ~· · · · · · · ~· -· ~-· · ~~· · · ~· · · · ~~· · · ~-~~· · ~· · · - · ·
· · ~· · · · · ~· · · ~· · · · · · · · · ~· · · · · · · ~· · ~· · · · · · · · - ~· · · ~· · · · · · · ·
- -· ~· · · ~-~~· · - · · · · ~· · · ~· · · · · ~· · · · · · ~~-· · · · ~· · · · ~· · ·
· · · · · · -· · · · ~· · · · · ~~· · ~· · · · · · · ~-· · · ~· · · · ~· - · · · ~· ~· · · · ~- · · · ·
· · · · - · ~~-· · · ~· · · ~· · · · ~-· · ~~· · ~· · · ~~-· · · · ~~· · · · ~· · · ~· ~· ·
· · · · - · · ~~· · · ~· · · ~· · · · · · · · · · ~~· · ~· ~· · · · ~~· · · · ~· · ~· · · ~· - · · · · ~· ~· ·
· · · · · ~· · · ~· · · · -· ~· · · · · ~· · · ~· · · · ~· · · · · · · ~· · · ~· · · ~· · · · · · · ·
- ~· -~~~· · · · ~· -· ~· - · · · · · · · · · ~~· · · ~- · ~· · -~· · · · · · ~~· · · ~~· · · ·
-· ~- · ~· -· · · · · ~-· · · · · · · · · ~· · · · ~· · · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · · ~· · · ~-· ~·
· · · ~· · -· · · -· ~· -· - · ·
- ~· ~· · · · · -· · -· · ~-~~~-· · · · · ~-· · · ~· · · · · · · · · ~· · · ~· · · ·
· · · · · · ~· · ~· -· ~· · · · · ~~· · · ~· · ~· · · · · ~· · · · ~· · · ~~· · · · · · ~· · ~· · ·
· · · -· · ~· · ~· -· ~~· · · · · ~· · - · - · · · · · ~~~· · · ~· -· ~-· ~-· · · ~-· -· · ·
· · · · ~· ~~· · -· · · ~· · · ~~· · · · · ~· · · · · ~~· · ~~· ~· · · · · · · · ~· · · · ~· · ·
· · · · · · · · · · ~~· · ~· ~· · · · -· -~~~· · · · · · ~· · ~· · · · · ~-· ~· · · ~- · ~· · · ~· ·
· · · ~· · · ~- · · ~~· -· ~~· · · · · · ~· · ~· · · · · · · -
~· · ~· · · · · -· · - ~· · · · · · · · · · ~~· · · ~· · · · ~· · ~- · ~· · · · ~- · ~· · ·
~· ~· · · ~~· · · ~· · · ~-~-· · ~· · · · -· ~~· · ~· · · · · · · · · ~· · · ·
~· ~· · · · · - ~· · ~-· ~- · ~· · -· ~· · · ~· · · · · · -· ~· · · ~· · · ~-·
· · · · ~· · · ~· · · ~· · ~· · · · ~~-
~· ~· · · ~·
· · ~ ~· ~· · · · ~· · ~- · · -
· ~· ~· · ·
· · - ~· · ~-· ~· · · · · ~~~-· · · ~· ~~- · · · ~~· · · ~· · · ~-·
· · -· · ~~· · · ~· - · · · · - · · ~· · ~· -· ~· · · · · ~~· · · -
~· ~· · · ~· · · - ~· ~· · · · ~· · ~- · · -
~· ~· · · · · ~
~· · ~· · · ~-· · · ~- · · ~~~-~~~· · · ~· · · ~· · · ~-~ · · ·
· · · ~· · · ~· -· ~- · · · ~· · · · · · · · · ~~- · ~· · · -· · · ~-· · · ~~-· · · ~~~-
~· ~· · · ~·
·

~· ~· · · · ~· · ~- · · -
~· · ~~· · · · · · · · · ~~· · · ~· · · · ~· · ~· · · · · · · ~~· · · ~· · · · -~· · · · ·
· · · · ~
· · · · ~· · · ~- · · · · ~-· · · ~· · · ~-~-· · ~· · · · ~~~-· · · · ~· · · ~-· · · · · · ·
· · · · · · ~~~-· · · ~· · ~· -· · - · · ~· · · · · ~
-· · · · ~- · ~· · ~-· · ~· · ~· · - · ~~· · ~· · · · · ~· · · · · ~· · · ~- · · · -· · ·
· · -· · · ~~· · · · -
~- ·
~ -
~
- ~~~~~~~~~~·
~· ~· · · ~· · · · ~
~· ~· · · · ~· · ~- · ~~· · -~~· · · · ~· · · · · · · · · · ~ · · ·
· · · · · · · ~· · · · · -
~· · ~~· ~· · · ~· ~~· · · · ~· · ~· · · · · -· · ~· · · ~· · · · · · · · ~· · ~· · · ~- · · · ·
· · ~· · · ~· · · · · -· · - ~-· · · ~
-
~· · · ~· · · · ~· · · · · · · · · · ~· · ~· · ~~- · · · ~· · ~· ~· · - · · ~· · · ~· -~·
· · ·
· · · · - ~· · · ~· · · · · · · · · · ~· · ~· · · · ~· · · ~· · · · · · · · ~~· ~· · ~~
-· · · ~· · · -· ~· · · ~- · ~· ~- · · · · · · ~· · ~· · ~~· · · · · ~- · · ~~· · ~· · · · · ·
· · · · ~· · ~~· · · · ~· ~· · ~· · · ~· · · · · ~· · ~· · · · · · · · ·
~· · · ~· · · · · ~· ·
· · · · ~· · ~· · ~~· · · · · · ~~-· · · ~· · · ~-~-· · ~· · · · · · · · · · ~
·
- · · ~· · · · · · · · · · ~· · ~· · · ~~· · -· · - · · ~-~· - · ~~· · · ~· · ~· · · ~~· · · · · ·
· · · -· ~· ~· · ~· -· ~· · · · · ~· · ~- · · · · · · ~~-· · ~· ~· · · · · · ~-· ~· · · · · · ~
· · · ~-· · ~· ~· · ~~~-· ~· · · · · · · ~~-· ~· · · ~· · · · ~· ~~· · - · · · ~· · ~· · ·
· · · · · · · · · ~· · ~~· ~· · ~~~· · ~· · ~· - · ~· · ~~- · · · ~· · ~· · · ~· · · · · ~· · · ·
-· · · · · ~· · ~· · · · ~~· · · ~· · ~· · · · · ~-· ~· · · ~· · ~· ~· · · - -· · ~· · ~· -· ~· · · · · ·
· · · · ~· · ~· · ~~· · · · · ·
· · · · · - · ~· · · · · ~· · · · · · - ~· · ~· · · ~-· · · ·
· · · ~~· · · · · · · · ~· · ~· -· ~· · ~· ~· ~· · · · ~~· · · ~· -· ~~· · · · · ~· · · · · · · · · ·
· · ~· · · ~· · · · · · · · · ~~· · ~· -· ~· · · · -· · - · · ~· · · · ·
·
-
- · · · ~· · · · · · ~· · ~· · · · ~· · ~· · · ~· ~· · - · · ~· · · ~· -~· · · ~~· · ~· · ·
· · -· · · · ~· · ~-· · · · ~-· ~· · ~· · · ~~-· · · ~· -· ~· · · · · · · · · ~· · ~· -·
~-· · · · · · ~~· · ~· · -· · · ~· · · ~~· · · · ~~· · · ~-· · · ~-· · · · · · · · ~- · · · ~-· · ·
· · ~· · · ~· · · · · · · ~~-· ~· · · · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · · · · ~· · ~· -· ~· · · · · ~·
~· · · ·
· · · · ~· · · ~-· · · ~· · · ~- · · - · ~~· · ~~· ~· · · · ~~-· ~· -- · · · · ·
· · · · · · · ~· -· ~· - · · · · · · · ~· · · ~~-- · · ~~· · · ~· · ~· · · ~· · -~~· · ·
- · · · · · · · · · ~· · ~· · · ~· · -· · · · ~· · ~-· · · · ~-· ~· · · · ~~· · · ~· · ~· · · · · ·
-· ~· ~· · ~· · · · · · · ~· · · ~- · · · · ~· · ~- · · · ~· · ~~· · · · · ·
~-· ~· -· - · ·
· · · · · · · ~· · · ~- · · ~~· · - ~· · ~· · · · · · ~· · ~· · · ~· -· ~· · · · · -~~· · · · · ·
· · -· ~~· · · ~· · · ~~· · -· · - · · ~· -· · · ~· ~~· · · ·
· · · · ~· · · ~· -· ~~· · · · ·
· · · ~· · · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · · · · ~~· · ~· · · · · ~· · · ~· · · · -·
·
- - ~~~~· · ~· · ~~· · · · ~· · ~-· · ~~· · ~· · · ~· · · · · · · ~· · ~· -· ~- · · · · · · ~
~
· · ~-· · · · · ~· · · ~· · · · · ~- · ~-· · · · ~-· ~· · · ~· · · · · · ~· · · ~· · ~· · · · · · · ~
· · ~- · · · · · ~~-~~~-· · ~~-· · · · · ~· · · ~~· · ~- · ~· · · · ~~· · · · - · · ~· · ·
· · · · · · ~· · ~· · · ~· · · ~~· · ~-· · · · ~· · · ~· · · · · · ~· · ·
· · · ·
· · ~~· · ·
· · · ~-· · ~· · ~· · · · ~-· ~· · ~~· · ~~~- · ~· ~-· · · · · ~· · · · ~· · · ~· · · · · · · ·
· · · · · · · · ~· · · · · · · · ~~· · · ~· -· · · ~~· · ~· · · · ·
- ~~~~~~~~~~·

~- ·
-
~· · · ~· · · ~- · · · · -· · · ~· - · ~· · · ~- · · · ~· · ~· -· ~· · · · · · ~· · ·
- · · · · · ·
~ - ~· · ~- · · · ~· ~~· · · · · - · · ~~· · · ~· · ·
·
· · · · · · · ~
· · · · ·
- ~· · · · · ~· · ~· -· ~· · · · · ~~~· · · · · ~· · ~· ~· · ~· · · · · · ~· · ~· · ~- ·
· · · ~-· · · · ~~· ~· · · - ~~-· · · ~~· · · · ~· ~· · · -~· · · · · · · · · ~~· · · · ~· · ·
· · · · -· ~~· · ~· · · · · · · · · · ~~· · · ~· · · ~~· · · ~- · · ~~~· · · · · · · ·
- ~· · · ~~· ~· ~· · · · ~· · ~- · ~~· ~· · · ~
- - ~~· · · -· · · ~~· - · ~-· · · ~· · · · ~· - · · · ~-
~· -~~· · · ~~· · · · · · ~· · · ~~~-· · · ~· · · ~-~-· · ~· · · · -· ~~· · · ~- · · · · ~
· · · ~· · · ~· · · · · ~~· · · ~· · · -· · ~~· · ~· · · ~· · · · · ~· · · · ~-· · · · · ~· · ~· · · ·
·
~· · ~- · · · · · · · ~- · · · - ~· · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · - · ~~· · · ~· · · · ~~· · ·
· -· · · ~~· · · ~· · · · · · · · ~-· · · ~~· · · ~· · · ~- -~· · · ~~~· · ~~· ~· · · · ~· ~
· · · · -· · · ~· · ~· · - · · · · ~~· · · ~· · · ~· · · · · · · · ~~· · ~· · · ~· · · · · ~· · ~
· · ~· · ~· · · · · · · ~· · ~· ~· · · - · ~~· · · ~· · · -· · · · ~· · ~· · · ~~· ~· · · ~· · ~· -·
· · · · ~~-· · · ~· · · ~-~-· · ~· · · · · · · · · ~ ~· · · · · ~-· · · · ~· · · ~· · · · - · ~
· · · ~· · - -· · · · · - ~· · · ~· · · · -· · ~· · ~· · · ~· · · · · · · · · · ~· · · ~· · · · · · ~· · ~
· · · ~· · · ~· · · - · ~· ~~· · · ~· · ~· · ~· · · ~· · · · · ~· · - · · · ~-· · · ~· ~- · · ~~· · -
·
-- ~- ~~~~- · • ·
- ~- -~~~· - · ~· · · · · ·
- · · · · ~· · ~- · · · · ~~· · · ~~· · · ~- · · ~-· · - · ~~· · ~· · · · · ·
· · · · ~· · · ~·
~· · · · ~~-· · · ~· ~· · · -· ~~-· · · ~
~· · -· · · ~~~-· · · ~-· · · · ~· · · ~~
~-~· · ~~- -· · · ~· · · ~· -~· · · · · ~~· · · ~- · · · · · · · ~· · · · · -· ~· ~· · · ·
· · · · ~· · ~· · · ~· · - · · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · ~· · · · · ~~· · · ~~· · ~· · · · · · ·
· · · ~~· · · · - ·
~· · · · · · ~~· · · · · · · · · ~·
~· · · · -~-· · · · ~~
~· ~· · · ~~· ~· · ~~
- · · · · · ~~
~· · · · · · · · ~· · · ~~· · · ~-· · · ·
~- ·

- ~~~ · ~~~· ~~
~· · · · · ~· · · ~· -· · · · ~- · · · · · ~~
~· ·
· · · · -· · · · · - ~~~~· -· · · ~· · · ~· · · · · ~~~~· · · · · · · ~- · ~· · ·
· · · · ~· ~· · · - · · ~· · ~· · · ~· · · - · ~· · · ~· · ~· · · · · · ~~· · · · · · · · · · ·
-· · · ~· · · ~-· · · · · · · ~
- · ~· ~~· ~· · · ~~
~· ~· · · ·
- · ~~· - ~- ~- -~~~· - · ~· · · · ~· · ·
- · · · · ~· · ~- · · · · ~~· · · ~~-· · · ~· · · ~-· · · · · · · ~· · · ~-· · ~· · · · · · · -
· · · ~-· · ~· · · -· · · - ~· ~-· · - · ~~· ~~· · · · · · · · · ~· · ~· -- · · · ~ · · ·
~-· ~~· · · · ~~~-· · · ~· · · -· ~~-· · · ~~
~-~· · ~~- -· · · ~· · · · · ~· · · ~· -· ~· · · · ~~
~· · · · ~· · ~· · · ~· · · · ~· ~· · · - · ~~-· · · ~· ~· · · -· ~~-· · · ~
~-· ~~· · -· · · ~~· · ~· · · ~· · · · ~· ~· · · - · ~~-· · · ~-· · · · ~· · · ~~
~· · · · · · ~~· · · · · · · · · ~~
~· · · · -~-· · · · ~~
~· ~· · · ~~· ~· · ~~
··

~· · · · ~~
~· · -· · · ~~
· -· · · · ~- · · · · · ~~
· ~

~· · · · · ~- · · · · · ~~
-
~· · · · · · · · · ~~
~· · · ~-· · · ~~
- · ~· ~- · · · · · ~~
· -· · · · ~- · · · · · ~~
~· · · · · ~- · · · · · ~~
- · ~· ~~· ~· · · ~~
~· ~· · · ~·
· · -~-· · - · ~
- ~· ~· · · · ~· ~~· · ~· · · ~· · ~~· · · · · · · - ~- · ~· ~~· ~· · · ~~· · · ·
-· · · · · · · · -
· · ·
~-~· · ~
-· · · · ~- · ~· · · · ~~-· · · ~· ~· · · -· ~~-· · · ~
- ~~~ ~~~~~~
·

~- ·
-· · · · ~~· · -· · · ~~~-· · · ~-· · · · ~· · · ~~
- · · · ~~· ~· · · · ~- · · · ~~· · · ~· · ~- · ~· · · · · · · · · ~~- ~· · · ~· · · · ~
-· · · ~· · · ~· · · ~~· · · ~· · ~- · ~· · · · · · · ~· ~~· · ~· · · ~· · ··
-· · · · ~~· · · · · · · · ~· · · ~~· · · ~-· · · ~
~· ~· · · ~· · ~· ~· · · - · ~- · · · · · - ~· · · ~~· · · · · ~-· · · · · - ~~~· -· · · ~· · ·
· · · · · ~~~~· · ~· ~· · · · ~· · ~· · · · · · ~· -~· · · ·
~-· · · · · · · ~- · ~· · ·
~· · -· · · ~~· · ~· · · ~~· · · · · ~· · · · ~· ~· · · - · ~~-· · · ~-· · · · ~· · · ~~
· · · ~· ~~· · -· · · ~· · ~· · ~~· · - · · ~~· · · ~~· · · · · ~· · ~· · ~~· · · · ~
-· · · · ~-· · · · · · · ~
~

- · ~· ~-· · · · ~- · · · · · ~~
- · ~· ~- · · -· · ~-· · · · ~~· ~· · · ~~
· ·

- · ~· ~-· · · · ~~· ~· · · ~~
-· · · · ~- · · · · · ~~
--

- · · -· · ~-· · · · ~~· ~· · · ~~
~· ~· · · ~· · ~· · · ~· · · · ~· ~· · · - · ~~- · · · · · - ~· · · ~- · · · ~· · ~· · · ~· · · -·
· · · · ~~· · ~· ~· · · · · · ~· -~· · · · ~
-· · · · ~· -· · · · ~- · · ·

-· · · · ~~· · · · · ~- · · ·
· · · ~· · ~· · · ~· · · · ~-· · ·

· · ~· ~· · · ·

· · · ~· · ~· · · ~· · - · ·
· ~- · · · · ~· · · ·

· · - -
· · · · ~· · · · ·
·

-· · · ~· ~- · · · · ~· · ·
·
-· · · · ~~· ~· · · ~
-· · · · ~~-· · · ~· · · · · · ~~-· · · ~· ~· · · -· ~~-· · · ~
~-· ~~· · -· · · ~~~-· · · ~-· · · · ~· · · ~~
-· · · · · · · · ~· · · · · · · ~· · ~· · · · ~· · · ~· · · · · ~~· · · ~~· · · · · -~· -· ~· · · ~· -·
· · · ~· · · ·
- · · · · · · ~- · · · · ~~· · · ~· · ~· · · · · - ~· · · ~~· -· · · · · · · ~~· · · · ~
- -- · · · ~· -· · · · · - ~~~- • · ·
~-· ~~· · · · ~~~- · ~~· · ~· · · ~~ · -
~-~· · ~~- · ~~· · ~· ·
· -
~· · · · ~· · ~· · · ~· · · · ~· ~-· · - · ~
- · · · -
~-· ~~· · -· · · ~~· · ~· · · ~· · · · ~· ~-· · - · ~
- · · · -
· ·
- ~~~~~~~~~~·
· · -

~· · · · · · ~~· · · · · · · · · ~
- -

~· · · · -~-· · · · ~~

~· ~· · · ~~· ~· · ~~
~· · · · ~~
~· · -· · · ~~
· -· · · · ~- · · · · · ~~
~· · · · · ~- · · · · · ~~
~· · · · · · · · · ~~
~· · · ~-· · · ~~
- · ~· ~- · · · · · ~~
· -· · · · ~- · · · · · ~~
~· · · · · ~- · · · · · ~~
- · ~· ~~· ~· · · ~~
~

~· ~· · · ~~
~-~· · ~
-· · · · ~~· · · · ~~- · ~~· · ~· ·
· ~~~-
-· · · · ~~· · -· · · ~~~- · · · -
~~- · · · · · · ~· · · · · · · - ~· ~- · · · · · ~· · ~~· · ~· · · · · · · · · - ~· · · · ~
~-· ~- · · · · · · · ~· · · · · · · - ~~· · · · · ~-· · ~~~· · · ~· · · · · · · · · - ~-· · · ~
· · · ~· · · · · ~· · · ~
- · · · · · · · · ~~· · · · · · · · ~
-· · · · ~~· · · · · · · · ~· · · ~~· · · ~-· · · ~
· · - · · ~~~· -· · · ~· · · ~· · · · · ~~~~· · · · · · · ~- · ~· ~~· ~· · · ~· · ~· ~· · · - · ~
~-· · · · · · · ~- · ~· -· ~~· · -· · · ~~~· ~~· · ~· ·
· ~~~~-· ~· · ~· · · ~~-·
· · · · · · ~- · ~~· · -· · · ~~~· · · ~-· · · · ~-· · · · · · · ~-· · · ~~-· · · ~· · ·
~· ~· · · ~· · ~· · · ~· · · - · ~~-· · ~~-· · · · · ~~· · · ~· · - · · ~~· · ·
- · ~· ~-· · · · ~- · · · · · ~~
- · ~· ~- · · -· · ~-· · · · ~~· ~· · · ~~

- · ~· ~-· · · · ~~· ~· · · ~~
· ~

-· · · · ~~· - · ~· · · · · ~· · ~· · · ~· · · · · ~
~-· ~· · · - · ~· · - · · ~~~- · · · · ~- · ~· -· ~~· ~· · · ~~· · ~-· · - · ~~

-· · · · ~- · · · · · ~~
- · · ~- · · · · ~· · - · · ~~- · · · · ~- · ~· ~~· ~· · · ~· · ~· ~-· · - · ~
- · · -· · ~-· · · · ~~· ~· · · ~~
- ~~~~~~~~~~·
~· ~· · · ~· · ~· · · ~· · · · ~· ~-· · - · ~~- · · · · · - ~· · · ~- · · · ~· · ~-· · ~· · · -·
· · · · ~~~- · ~~· · ~· · · ~~
· -
-· · · · ~- · · · · · ~~~-· · · ~- · · · · ~· · · ~~~- · · · · · · ~· ~ · · · · · ~~~-
-· · · · ~~· ~· · · ~
-· · · · ~~-· · · ~· · · · · · ~~- · ~~· · ~· · · ~~~-
~-· ~~· · -· · · ~~~-· · · ~-· · · · ~· · · ~~
· ··
-· · · · · · · · ~-· · ~· · · · ~· ~· · ~· · · · ~· · · ~· · · · · ~~· · · ~· · · · · -
·
· · · ·
· · - · · · · -· ~· · ~· · · · ~· · · - · ~~-· · · ~· · ~· · · · · ~~· · · ~
· · · · ~· · · · ~· ~~· - · · · ~~· · · · · · ~· · ~· · · ~- · · · ~~· · ~· · ~~· · · · · · ·
· · · - · ~ · · ~~· · · · · · · · · ~~· · · ~· · -· - · ~· ~· · · - · ~· · · · · · · ~~· · ·
· · · · · · ~~· · ~· -~· · · · ~~· · ~-· · · · ~· · · ~- · · · ~- · · · · · - ~~· · · ~· · · ·
· · · · ~~· ~~· · · · · · · ~-· · · ~· · · · ~· · ~~· · · · ~· · ~· · · · · · ·
~· · ~· · · ~~· · · ~· · ~-· · · ~· · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · ~· · · · · ~~· · · ·
~· · ~· · · · · · · ~~· · ~· · · - · ~~~· · ~· · · · · ~~· · · ~~~~· · -· · ~-· · · ~· · ·
- · · - · ~~· · ~· · · · · ~· · · · · · ·
· · · · ~- -· ~~· ~· · · ~~· ~· · ~~· · · ~· · ~-· · · ~· · · · · · · · · ~· · · · · ~
·
~· · ~· · · · · · ~· · -· · ~· · - · · · ~~· · · ~· · · · ~· · ~· · - · · - ~· · ~~· · · ~~· ·
· ~~· -· · · ~· · · ~· · · · · ~~~· · · · · · ~· · · · · · · · ~· · · · · ~~· · ~· · · ~· ~· ·
· · - · · · ~· · - · · · ~~~· · · · · · · · - ~· · ~· · · · · ~· · · · ·
· ~· · · · · · · · ~· -~·
- · ~· · · · ~· · ~· · · · -· ~
·
· · · · ~- -· ~· · · · · · · ~~- -· · ~· · · ~· · -· · ~~· ·
- · ~· · ~· · · ~· · ~· · ~- ~· · · ~· · ~-· · · ~~· ~· · ~ ~· · · ~· · · ~~· · · · · · · · · ·
· ~~· · · · ~· · · ~· · · · · · -· · · ~· · · · · · · ~·
· · ~· ~· · ~· ~· · ~· · · ~· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ~~· · -· · ~· · · · ~· · · ~· · · ·
· · ~~· · · ~· · ~· ~· · · · · · · ~· · · - · ~~· · ~- · · -· · ~-· · · · ~~· ~· · · ~~· · ~· · ·
-· · · · ~- · · · · · ~~~· · · · · · · · · ~· ~~· · ~- · ~· · · · ~· · ~· · · · · ~· · ·
· · · · ~· · · · · ~· · · · · ~· · · ~~· ~· · · ~· · ~· · · ~· · · - ·
· ~-· ~- · · · · · ~
-· · · ~- · · · · ~· · · ~~~· · · ~· · ~· · · ~· · - · · ~~· · · ~· · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · · ~
· · · · · · ~· ~-· · · · ~- · · · · · ~· · · ~-· · ·
· -· · · · ~~· ~· · · ~· ~~· · · ·
~· · · ~~· · ~- · · -· · ~-· · · · ~~· ~· · · ~~· · · ~- · · · ~· · ~· · · ~· · · -· · · · ~~· ~
- · · · · ~- · · · · · ~· · · · ~~-· · · ~- · · · · · ~· · · · · -~~· · · ~· · · ~· · ·
- · · · · · ~~~-· · · ~- · · · · ~· · · ~~~· · · ~· · · · · · ~· · ~· · ~~· · - · · ~· · · ~· · · · ~
· - ~· · ~· · - -· · · ~· · ~· · · · · ~· · ~· · · · ~· · · · ~~· ~~· · ~· · · ~~ ·
~-~· · · · · ~~~· · ~· · · · ~· · · ~· · ~· · · ~· · · · · · · · · · ~~-· · · ~· · ~· · · ~· · · ·
~- -
~- -
- ~~~ ~~~~~~·
· · ~~-· · · ~~· · · · · ~· · · ~~· · · · · · ~· · · ~~· · · · ~· · · · · · · ~· · · ~~· · · ·
-· · · ~· · ~· · · ~· · - · · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · ~· · · · · ~~· · · · ~- · · · ~· · · · ·
· ~~- -· ~· · · ~- · · · ~~· · · ~· · · ~-· · · · ~-· · - · ~· · · · · · ~~~· · · · ~· · · · · -
· · · ~-· · · · ~~· · · · ·
~· · ~· · · · · ~· · ~· · · · · ~~· · · ~· · · ~~~~· ~~~-· · · - · · ~· · · · · · ~· · ·
· -· · · · · ~· ~~· · ~· -~· · · · ~~· · ~-· · · · ~· ~~· · · · · · · ~· · · ~- · · · ~- · · · ·
· · - ~~~· ~~· · · · · · · ~-· · · ~- · · · · ~~· · · ~· · ~· · · · · · ~- · · · · ~~· · · ~· · · ·
· ~~· · · · · · ~· · ~· · · ~· · · ~· · ~· · · · ~~· · -· · · - ~~· · · · · · · ~~· · · ~· · ~· · ·
· -~· · · · ~· · ~· · -· · · · ~· ~~· · ~· · · · · ~~· · · ~· · · · · · · · · · · ~· · · · · · · ~
· · · ~· · · · ~· ·
~· · ~- · · · · · · · ~· · · ~-· · · ~· -· ~· · · ~· -· ~~· - · · · · · · - ~~-· · ~· · · · ·
· · · ~ · ~~· · · · ~· · · · · ~~· · · · · · ~· · · ~· · ~-· · · ~· · · · · -· · ~·
~- · · · ~· ~· · -~· · · - · ~· ~~· · ~- · ~· · · ~· · · · · · · ~~· · · ~~· · · · ~· · · - ·
· ~~· · -· · ~~· · ~· · · · ~~· · · · · · · · · · · · ~~· · · · · ~· · ~· · · ~· · · · · ~~· · ·
· ~~· · · · · · · · · · · ~· · · · · · · · - ~· · · ~-· · · · ~-· · - ·
·
- · ~· · · · · · · - ~· -- · · · ~- -· · · · · - ~~~· ·
· ~~· · · ~· · - · · ~~~· -· · · ~· · ·
· · · · · ~~~~- · · · ~· · ~-· · ~· · · -· · · · ~~~· · · ~~· · · ~· · · · · · ~- · · · · · ~· · ·
-· · · · ~~· ~· · · · ~~· · ~-· · · · ~~· · ~· · · ~· · · ~-· · · · ~- · · · · · ~
· · · · ~· · · · ~· · ·
·
-- ~- ~~~~- · · ·
~- ~~-- - ~~· ~~· ~~- ~~~- ~~~~~~~~· · ~~~~·- -~· · ~- ·
~- ~~· · · · ~· · ~- · · · · · · · · · ~· - ~· · · · · ~- · ~· · · ~· · · · · · · · · · ~-· · ·
- · ~· ~· - · · · · · ~· · · ~· · · · · · · · · · ~~· · · ~- · · · ~· · · ~· · -· ~· ~· · · · ~· · ~· · ·
· · · -· · ~· · · ~· · ~· - · ~· · ~· · · ~~· ~· · · · ~~· ~· · · ·
~· · · · ~· · · ~~· · · · · · ~· · · ~~· ~~· · ~~· ~· · ~~~-· · · · ~· · · · · · · · · ~· · ·
· · · · · · · · · ~~~· · ~· · · · · · · - · ~~· · ~· · · ~· ~· · · ~~· ~~· · · ~· · ~· · · · · ~
· · · ~· · · · · · -· · · ~~· · · · ~~· · · ~· · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · · ~· · · ~· ~· · · · · ·
· · - · ~~· · ~· · · ~· -~· ~· · · ~· · · · · · · · · -~~· · ~· · · · ~· · · ~~·
- · · · -· ~· · · ~· · · - · · · ~· · · ~· · · · · · · · · · · · · · ~~· · ~· · · ~· · · ~·
· · · ~~ · · ~-· · · · ~· · · ~· · · · · · · · ~· · ~· · · · -· ~· ~~· · · · · · · · ~~· · · ~· · ·
· -· · · ~~· · ~· · · · · · · · ~· · · -· · · · · · ~~-· · · · ~· · · ~· · · · ~· ~~· · · · · · · ·
· · · ~· · - -· · · ~· · · ~~· · · · · ~· · · · · · ~· ~~· · ~· · · ~· · · · · · · · · ~~· · ~· · · -·
· · · - · ~· · · ~· · · · · ~· · · · ·
- · · · - · · · · ~~· ~~· · -· · · ~· · · ~· · · · · · · · · · · ~~· · · ~· -· · · · · · · · · · · ~~· · ·
· · · ~~· · · · · ~· · · ~~ ~· · ~-· · · · ~· · ~· · · -· · · · ~· · -· · · · · · · · ~· · ~~· · ·
· · · · ~~- · · · ~· · ~· · · · · · ~· · · ~· · · · · · · · ~~· ~~- · · · · · ~- · · · ~· -· · ·
· · · ~· · ~· ~~· -· · · · · · · · ~- · ~· ~· -· ~· - · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · · · ~· · ·
~-
- ~~~~~~~~· · ·
· · · · · · · · · -· · ~· · -· · ~~· · · ~· · · -· · · · ~ ~· · · · ~· · · ~· · · · · · -· · ~· · · · · · · ~
· · · ~· - · · · · · · · ~· · -~· · ~· · · · · · · ~~· · · · -· · · ~~· · · ~· · · ~· ~· · · · · · ·
· · · -· ~- · · -· · · -· · · ~· · - · · · · ~· · · ·
~· · ~· · · · · ~· · · ~~~· ~~· · · · · ~· · ~· · ~· · · ~· ~-· · · ~· · -· · ~· · ·
· · · · · · · · ~· · · · ~· · ~· · · - -· ~· · · -· · ~~-· · · ~· ~~· -· · · · ~- · ~· · · · · · ~
· · · ~· · · · · · · · ~~· · · · · ~~· · · · · · · · · · · ~· · ~~· · · · · · ~~· · · · ~· · · · · · · ~· · · · ·
· · · · · · ~~~· · ~· · · ~· · · · · - ~· · · · · · · · · ~· · · ~· · ~· · · · · ~~· · ~· · · ~· · · · · ·
~· · ~· · -· · · ~· · · ~~~· · · ~· ~· ~~· · ~· · · ~· ~-· · ~· · · · ~· · · ~· · · · · · - · ·
~· -· · · · ~· · · ~~· · · · · · · · · ~- · · · · · · ~~· · ~· · · ~· · · ~~· · · ~· - · · - · · · ·
· · · · · ~~· · ~· · · · · ~~· · · · ~· · · ~· · · -· · · · · · · ~~~· · · ~-· · ~· · · · ~· · · ·
~· · -· · · · · ~· - · · · · · · ~· · · ~· · · · -· ~· · ~· · · ~~· · - · · · ~~· ~~· ~· · -· · ·
· · ~· · · · · ·
~· · ~· · · · · ~· · · ~~~· · · ~· ~· ~~· · ~· · · ~· ~-· · ~~· · · · · - ~· · · -· · · · ~·
· · · · · · · · · · · ~· · ~· · · -· · · - · ~· · ~· · · ~· · · · - · · · - ~· · - · · · ~~~· · · ·
- · · · ~· · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · ~· · · · ~· · - -· · · · · ~· · · ~· · · -· · · ~- · · · · ~~· ·
~· ~· · ~
·
~· · ~~· - · · ~· · · ~~~· · · ~· ~· ~~· · ~· · · ~· ~-· · ~~· · · · · - ~· · ~· · · · - · ·
· · · ~· -· · · ~~· · ~· · · ~· · · · · ~-· · · ~· · · · -· ~· · · ~· · · -· · · · · · ~~· · · ~· · ·
· · · -· · · - · · ~· · · ~· · · · · · · · ~· ~~· - · · · · · · · ~~· ~· · · ~
·
~· · ~~· · · · · · ~· · · ~· · ~· ~· · · ~~~· · · ~· ~· ~~· · ~· ~~· · · · · ~· · -~~-· · ·
· · · · ~~· · · ~· - · · · · · · · · ~· · · · ~· · · · · · · · ~~· · · ~-· · · ~· · · · · ~· · ·
· - · · · · · · ~~· · · · ~· · · · · · · · ~· · ~· · · · · · · · · ·
· - · · · ~· · · ~~· · · ~~~· · ·
· · · · · · · ~· · · · · · · · ~~· · ~· · · ~· · · · · ~· · · ~· · · ~· · · · · ~· · · ~· · · ·
· · · · ~-· ~· · · · · ~· · · ~· · · · · · · · ~· · · ~· · · · ~~· · · ~· · ~· · -· · · · · ~· · ~~· · ~~
-· · · · ~· · ~· · · · ~· · - · · · · ~· · · · ~· · · ~~· · · ~· -· · · · · ~· · ~~· · · · · ~~· · ~~· ·
· · · -~· · · · · ~· · ~~· - · · · · · · · · ~· · · ~-· · · · · · ·
· · ~~· · · ~· · · · ~· · ~· -· ~· · · · · · · · · ~~· · · · · -- · ~· · · ~· · -· · · · · · · · ·
- · ~· · · ~-· · · · ~-· · · · · · ~· · ~· · · ~~· · · · ~· · ~- · · · ~· · · · · · · ~~· · ·
~· · · ~· · · · · · · · · · ~· - · · · · · · · · · ~~· · ~· · · ~~· · · · · · ~· · - · · · ·
~· · ~~· ~~· · · ~· ~· · - · · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · ~~· ~· · · · ~- · · · · · · · · · ~
-· · · ~· · · ~· -· · ~~· · ~· · · ~~· ~· · · ~· · · ~· - ~· · · · · · · · ~· · · ~~· -· · ·
· · · -~~· · · · · - · · · · · ~~· · -· ~· · · · · · ~· · · ~· ~~· -· · · · · · · · ~· · · · - ~· · ·
· · · · · · ~· · · · ~~· · · ~· · - · · · ~~· · ~· · · ~~· · ~· · · · · · · · ~· · · · · · · · ~
· · · -~· · · ~· · -· · · · · ~~· · · ~· · - · · -· · · ~· · · · -· · - · · ·
~--

-~· ~~~-~~~~~~~~·
-- ~- ~~~~- · · ·
·
-~· ~~~- ~~~~~~~·
~~~- · ~~
· ~~· · ~· · · ~· · -· · · · ~-~· · -· ~· · · ~· - · · · ~· · ·
· ~· · ~· · · · ·
· · · ~· · · · · ~· ~~· ~· · ~· · · · ~~-· · · · ~· · · -· · · ~~· ~- · · · -· · ~· · · - · · ~~· · ·
· · ~· · · -· · · - · ~~· · ~· · · · · · ~· · ~· · · ~· · - · · · ~· · ~· · · · · · · · · · · · ~· · · ·
- · · · · -· ~· -· · ~· · ~· · -· · · · · ~~· · · ~· · · · ~· - · · · · ~· ~~· · ~· · · ~· · ·
- · ~~· · · · -· ~· · ~· · · ~· · · ~· · ~· · · · ~· · · · · · ~~-· · · · -· ~· · ~· ~~· · -· -~
· · · · · · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · · · -~~~-- · · · · ~~· · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · · · · ~· · · ·
· -· · ~~· · ~~· ~· · · · ~~· · ~· · · ~· · ~· · · ~- · ~~-· · · · · · · · · · ~· · · -· · · · · ·
-· · · ~· · ~~· · -· ~· · · -· ·
· · ~· -~· ~· · · ~~· · -· · · · ~~- · ~· · · · · · · · ~· · · ·
· · · ~~· · · · · · ~~· · · ·
· · · ~· · ~~-· · ~· · - · -· ~-· · · · ~· · · ~· · ~· · · · · · · - · ~~· · ~· · · · · · · · ·
· · -· · · · · · ~~· · ~-· · ~· ~~· · · · · ~· · ~· · · · ~· · · -· · · ~~· ~· · · · ~· · · · · ~·
· · · · · · · · · · · ~· · ~- -~· · · ~~~· · ~~· -· · ~~· · · · · ~- · ~· · ~· · -· · - · · ~· ·
· · · · · ~· · · · · · · -· ~~· · ~- · · · ~· ~· · · -· · · - · ~· · ~~· ~· · · ·
·

· -· · · · · ~· · ~· · · · · · · -· · ~· · ~· · · · · ~· · · ~- · · · · · · ~~· · ~· · · ~~· · · · · · ~· ·
· · · - · ~~· · ~· · ~· · · · · · · ~· · ~· · ~~· · · · · · · - · ~~~· · ~· ~~· · · ~· - ~· · -· · · · ~· · ·
· · ~~· · · ~· · · · ~· · ~~· · -· · ~- · ~· · · -· · · · · · ~-· · · ~· · · · · · ~· · · · · · · · ·
· · · · ~~· · ~· · · ~~· · · · · · ·
~· · ~· ~· · · ~· · · · ~· · · · · · · · ~~· · · ~· · · ~· · · · ·
- · · · ~· · · ~· ~~· · -· -~~~· ~· · ~~-· · ~· · · ~· · · · ~· · · ~-· · ~· · · ~· · · · · ·
· -· · · · ~· · ~· · · -· - · ~· · ~~-· · ~· -· ~-· · ~
·
~· · -- · ~~· · · ~· · · ~· · · · ~· - · · ~· · · · ~· · · · · ~~~~· · · ~· · · · ~· · · ·
· · · · ~~~· · · ~· · · · ~-~· · -· ~~· · · ~· · · ~· · ~· · · · · ~· · · · · · · · · ~~· · · · · ~~
· · · ~· · · · · ~· · · · · · · - · · -~~· · ~· · · ~· · · · -· · · · ~· · · ~· -· ~· · · · ~·
~· · · · ~~· ~~-· · · ~· ~~· -· ~· · · ~· · · · · · ~~~- · · · ~-~~· · ~· · · · ~· · · ~· · · · · · ·
~· · ~· · · -~· · · · -~~· · · · · ~· · · ~· · · · · · · · · ~· · · · · ~~· · · ~· · · ~· · · · -·
· - · · ~· · · - · · ~· · ~~· · · · · · ~~· · · ~-· · · · · ~· · ~· · · · · · · · · -· ~· · · ·
-· ~· · · ~· · · · · · ~- -· ~· ~~· · · ~· · · -· · ~· · ~· · · · · ~· · · - ~~· · · · · ~~· · ·
-· · · ~· · · ~· · · · · ~· · ~· · · · ~· · · ~-· · ~-· · · · ~· ~~· · · · ~~· · · ~· · ~· -· · · · ·
· · · ~· · ~- · · · · · ~· · ~· - · · · · ~~· ~· · ~~· · ~· ~~· · - · · · · · · · · · ~· · · ·
· · · ~· · · · · · · · ~· -· · · ~~· · ~· ~· · · - · ~~· · -· · ~- · ~· - · · -· · · ~- · · · · ~· · ·
-· · ~· ~· · -· · · · · · ~· · · ~~· · -· · · · · ~· · ~· · · · ~· · · - · · ~· · · · ~· · ~- · · · · ·
- - ~· · · -~~· - ~--- ~· · -~~~-- - -~·
~-~
· · · · · ~ · ~~· · ~· -~· ~- · ~· · · · -· · ~~· · · · ~· · · ~-· · ~· · · · · · ~· · · · · · ~
· · · ~· - · · · · ~· ~· -· · · · · · · ~~~· · -· · ~- · ~· · · · · · · · ~· -· · · · · · · · · ~· · ~·
· · · · - · ~· · · ~· · ~· ~· ~~· - · · · ~· · · · ~~-· · · ~· · · · -· ~· · ~· · · · ~· · · · ~~
· · · ~· · · · · · ~· · ~· · · · · ~~-· · · · ~~· · · · · · ~ ·
~· · ~· · · ~· · · ~· · · ~- · · ~~· · ~-· · · ~· · · ~~· · · ~· · -· · ~~~· · · ~· · ·
~· · · ~· · · · · · · - · ~ ~· · · ~· · · ~~· · · · · · · · · ~~· · · ~· · · ~· · -· · · · ~· -· · · ·
· · · · ~· · ~- · · · · · · ~~~· ~· · · · ~· ~~-· ~· · · ~· · · · -· · · · · ~· · ~~-· · ~· · ·
· · · · · · · · · ~· · · · ~~· · · ~· · - · · · ~~· · ~· · · ~~· ~~· · · · · ~· · · ~~· · · · · · ·
· · - ~· · ~· · ~~~· · · · · · ~· · · ~· - · · · · · ~~· · · ~· · · ~~~-· · ·
· · ~~· · -· · ·
~· -· · · · ~-· · · ~· · · ~· · ~· ~- · · · · · -~~· · · · · · · · · ~~~· · ~· · · · · ~ · ·
· · ~· · ~· -· · · -· · ~· · · · - ~· · ~~· · · · · ~~· · ~
· · · · ~· · · ~~~· ~~· · · · · ~· ·
· · ~~· · · · · · -· · · ~· ~~· · · · · · · · · · · ~-· · · ~· · · ~· · · ~· · · ~· · ~- · · · · · ·
· · · · · · · · · · ~~· · · · · · · ~· · · · - · · · · ~· · · ~· · · ~-· · · · · · · · · · · · ~· ·
· · · ~· · · ~· · · · ~~· · · ~· · · · · · · · · · ~· · · ~· · · - · · · · · · · ~· · · ~· · · · · ·
~· · ~-· · · · ~-· · · · ~· · ~· · · ~- · · · · · · · · · · ~~· · ~· · · · · · · ~· · · ·
· · · · · · · · - ~· · · · · · · ~~~-· · · · ~· · · ~· · · -· · ~~· · · ~· ~~· · · · · · ~· · · · ·
~· · · · · ·
·
-- ~- ~~~~· ··
~- ~~-~~~~- · ~~- ~~- - ~· · · -~~· - ~--- ~· · -~~~-- - -~·
· ·
· · · ~· · - -· · · ~· ~~· · - · · · ~~· · ~· · · ~~-· · ~· · · ~· · · · · · · · · · ·
-· ~· ~· · · ~-~· · -· ~· -· · · ~· ~~~· · · ~· · · · · · · · · · · · ~· · · ~· · · · · -·
~· · · ~· · ~- -~· · · ~~~· · · ~· · · · · · · · · · · ~-· · ·
~· · · ~· · · · ~· · · -
· · · · · ~· · -· · · · ~· · ~· · · ~-· · · · ~· · · ~· · · · · · · · ~· · · · · · · ~~ · · · ~· ~
· · · · · · ~· ~~· · · · · · · ~· · · ~· · · ~· · ~· ~· · · · · · ~· · · · · · ~~· · ~· · · · ·
· -· · · ~· · ~· · · ~- · ~· · · · · · ~~· · · ~· · · ~· · · · · · · ~· · · · · · · · · · · ~ · ·
· · · · · · ~· · · · ~~· · · · ~· · · ~· · · · · · · ~· - · · · ~· · · ~· ·
·
-· · · · · · · · ~~~-· · · ~~· · · · · ~· · · ~· · · · · · ~~· · ~· ~~· · -· ~~· · · ~· · · · · ·
· · · · ~· · · · ~· · ~· · · · · · ~· · · -~· · · ~~~- -· ~· · · · · ~· · · · · · ~~· · · ~~· · · ·
· · · ~~· · · · · · · · · · ~- · · · ~· · · · ~· · · · · ~~~· -· ~· · · ~· · · · · · · · ·
· · ~· · · ~· · · · ~~· · · ~· · - · - · ~· · · ~· · · · · · · · · ~~- · ~· - · · · · · ·
· · · · · · ·
·
~-~

· - - - · · · -
~· - ~--- ~· · - ~ -- - -~·
-· · · ~~· · ~~· · · · ·
· · - · · ~~~· · · · ~· · · ~· · · · · · ~· · · - ~· - · · · · ~
· ~~· · ~·
· -· · · ~· ~~· · · ~· · · · · · · · ~- · ~· -· · · · · -~~· · · · · · · · · ~~~-· · · ~· · - -·
· · · · · ~· · · · -· · · · ~· · · ~· · · · · · · · ~· · · · · - · ·
· ~- · ~· · · ~~- · · -· ·
· · · · ~· · · · ~· · · · · · · · ~· · · ~~· · · · · · · ~· · ~· · · ~-· ~· ~· ~~· · · ~· · ~· · ·
· - · ~~~· · · ~· · · ~· · -· · · · · ~· · -· · ~· · · ~· ~· · · · ~· · · ~· · · · · · ~· ·
~· ~· · ~·
~· ~- · - · · ~-· · · ~· ~~· · · ~· · ~· ~· · · · · · ~· · ~· · · ~-· · ·

· · · ~~· · ~· ~~· -· · · · · -~· · ~· · · · · · · · ~~· · · · ~-· · · ~· · · · · ~· · · ~· · · · · · ~


· · · ~· · - · · · · · · ~· · ~· · · ~- · - · · · · · - ~~· · · · ~-· · · ~- · ~~· · · · · ~· · -· · ~· ·
· · · · ~· · · · · ~· · ~· · · ~· · · ·
~· · ~· · · · · · · · ~· · ~· · · · · · - ~· · · ~· · · ~· · - ~· ~· · · - · ~~-· · ·
~· · · · · · · · ~· · · ~· · · · · -· ~~· ~~· · · · · · · · · ~-· · · · · ~· · · · ~· · · · · · · ·
· · · · - ~~· ~· · ~~~· · · ~· · · -- · ~· · · ~· · · · ~· · ~~· · · ~· · · - · ~~· · ·
· · · · ~~· · · ~· · ~· · · · · ~· · - · · · ~· -~· ~· · · · ~~~· · · · ~· · ~-· · · · · · · · · ~· ·
· · · ~- · · · · · · ~· · · · · · · · ~· · · · · · · ~~· · ~· · · · · ~· · · - ·
· · · ~· · · ~· · · · · ·
· · · · ~- · · ~· · · - ~· ~~~· · · · · ~· · · · ~· · · · · ~- · ~· ~-· · · ~· · ~· · · · · · ~-
-· · · · ~· ~· · · · · · ~· · · · · · · · · · · ~· · - · · ~· · ~· · · ~· · · · · ·
·
~· ~· · · · -· · ~· · · ~~· · · · · · · · ~-· · · ~· · · · · · · · · ~· -- · · ~· · ~- · ~· · ·
· · · -· · · · ~~· -· · ~· · ~· · · · · ~~· ~· · ~~· ~· · · · · · · · ~· · ~· · · ~· ~-· ·
· · · · ~· · · ~· · · · -· ~· · ~· -· · ~· · ~· -· ~· ~~· · - · · · ~ · ~~· ~· · · ~· · ~
-· · ~· · · ~· · -~~· · - · · · · · · ~~· · · · · ~· · · ~· ~~· · · -· · · · · ~· · · · · · · · ~· · ·
· · · · · · · · · ~· · ~· · · · -· · ~· · · ~- · · · · · · -· ~· · · ~· · · · ~· · · · ~~· · · · ·
- · · · · · · · ~~-· · ~· · · ~· · ~~~· · · · · · · · ~~-· · · ~· · · -· · · · · ~· - · · · · ~· ·
· · · · · · ~· · ~· - · · · · · ~-· · · · · ~· · ~· · · · · · · · · ·
~· · · ~· ~~· · · · ~· · ~· · · ~~· · · · · · · · ~· · ~~· ~· · ~· · · ~- · ~· -
· · · · · · · ~· · ~· ~~· ~- · · · · · · ~· · · · · · · ~~· · ~-· · · · ~· · · ~· -~· ~· ~~· ~·
·
~· · ~~· ~~· · · ~· · · ~· ~· · · -· ~· ~· · ~· · · ~~· ~· · · ~~· · · ~· · · ~· · · · -· · ~· ·
· · · ~- -~· · · ~~
· ~· · ~~· · · · · ~· · ~~· · ~- · · · ~~· - · · · · · · ~· · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · ~~· · ~· · ~~~· · · · · · ~~· · · ~· · · ~- · · · · · · · ~· · · · ~· · · · · · ·
- · - -· · · - ~· · · ~-· · · · ~~· ~· · · ~· · · · · · · · ~~· ~-
· ~· · · · · · · ~· · · · ~~· ~~· · · ~
· · · · · ~-· · · · ~-· · - · · ·
- · · · ~· · · · · · · ~~· · ~· · -· · ~· · ~· · · · ~~· · · ~· · ~- · · · -
· - · -· ~· · ~-· · · · · · · · · ~· · ~· · · -· · · ~ · · · ~· · · · · · · ~· -· ·
· · · · ~~· · · -· - · ·
· · · · ~· · ~· · · · · · - ~· ~-· · - · · ·
· · ~· · -· · · · · ~~· · · ~· · · · - ~· · ~· · · ~· · · · -· · ~~~· · · ~· ·
-· · · · ~· · · · · ·
· · · ~- · · · · · · · ~· · · ~· · · · - · · · ~· · · ~· · · ~· · · -· · · - · ~· · · · · · ~·
~· ~~ ·
· ~· · · · ~· · · · · ~· · ~· · · · · - ~· · -~~· · ~· · · · · · -· · · · ~· · ~· · · · · -· · · - · · - ~· · ·
· - · · - · · · · · ~~· ~· · ~- · · · ~· · · · · · - -· · · · · ~· · · · · ~~· ~- · ~· · · · · · · ·
- - ~· · · -~~· - ~--- ~· · -
~~-- - -~· ~--
· · -
· · ~· · · · · ~· · - · · · ~
· ~· · ~· · · · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · - ~- · · · · · ~
· · · ~~· · · ~· - · · · · ~· · ~· · · · · · · · · ~~· · · ~· · · ~· · · · ~· ~~· · ~· · ~· - · ·
· · · -· ~· · · · ~· · · ~· ~· · · · ~· · · · · · · · · ~~-- · · · · ~~· · ~· · · · · · ~· · · · ·
-· · · · ~· · · ~· · · ~· · ~· · · · -· · ~· · ~· -· ~· · ~~~~· · · · -~~· · · · · · ~
·
~· · ~~· · · · · · ~· · · · · · · · ~· · · ~~· -· ~· · · · ~· ~~· · · · · · · · ~· · ~· · ·
· - · · · · · · ~· · · · -· ~~· · ~· · · ~· · · - · ~~· · · ~· · · ~· · · · · · ~· · · · · · · ~~
-· · ~· ~· · · · · · · · ~· · ~· ~~· · ~· · ~· · · · - · ~· · · · ~· -· · ~~· - · · -· · ~· · · · ·
· · -~· ~-· · · ~· · · · · · · · ~~· · · ~- · ~· · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · · ~~~· · ~· · ~· · · · · ·
· · · · ~~· · · · · · · · ~-· ~· · · ~~· · · · · ~· · · · · · ·
· ~· ~· · · · · · ~· · · · ~·
· · · ~~· · · · - ~· -· ~· · · · ~~~· · ~· · · · · · · · · ~· · ~· · · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · ·
· · · ~· · ~~· ~· · ~~· · ~-· ~~~· · ·
· · · · ~· · · - · ~· ~~· · · · · · ~· · · · · · ~· ·
· · · ~· · ~· · ~~· · · · · ~· · · · ·
~· ~· · · · · · - ~· · · ~· · · - · ~· -· ~· -· · · ~· ~~· · · ~-· ~· · · ~· · · · · · · ·
· · · ~~· ~· · · ~· ~~· · · · · · · · ~· · ~· · · ~· · - · · · · ~· · ~· · ~~· · · · · · · · · ~~· · ·
· · · ~- · · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · · - · ~· · · ~· · · · · · · · · · ~· -· ~· · · · ~· · · ·
· · ~· · · · · ~~-· · · · ~~· · · · · · ~
· ~· · ~· ~· · · ~· · · ~· · · ~· · · · ~· · · · · ·
· · - · ~~· · ~-· · · · - ~· · · · ~· ~· -· ~· - ~· · · · · · · ~· · ~· · · ~~· · · · · · · ·

· ~· · · · · · · · · · · ~· -· ~· · · ~· · · ~- · · · · ~· ~~· · · -· · · · · · ~~· · · ~· · · ~· · ·
· · - · · ~· · ~· · · · ~· - · · · · ~· · · · ~-· · ~· ~· · · · · · · ~- · · · ~~· · - · · ~· · · ·
· · · ~- · ~· · · · · · · ·
- · · · ~-· ~· · · ~· · -- · · ~· · ~· · · · · ~· · · ~-· · ~· ·
· · · · · · ~~· · · ~· · ~~-· · · · · · · · ~· · ~~· · · · · · · · · · ~· · ~· -· ~-· · · ~· · · · ·
· · · · · · · -· ~
· ~· · ~~· ~· · · ~· ~~-· · ~~· · ~~- · · · · · · · · · ~· · ~· -·
· · · · ~~· · · ~-· · · · ~· · · ~· · ~~- · · · · · ~~~-· · ~· · · · · · ~· · · · · ~· · -~· ~
· · · · · ~· · · ~· -~· · · · · · ~~· · -· · · · · · ~~~· ~~· · ~· · · · · ~~· · ~· · · ~- · · · · · ·
· · · · · · · ~~· · ~- · · · · · · · ~· · · · ~~-· · · ~· · · ~· · · · · · ~~-· · · · ~· · ~· -· ·
· · · ~· · ~· · · · ~~· · · ~· · · ~· · · · · · · · ~· · · · · -· · ~
·
~· ~· · · ~· · - ~· · · ~· · · - · ~· ~~· · · · · · ~· · · · ~· · · · ~~· · · · ·
· - · · ·
· · · ~· · ~~~· · · · · · · · · ~· -· · · ~~· · ~~· ~· · · · ~· · · ~· · · ~· · ~~· · ~· · · ·
-· · - ~· · · · · ·
~· · ~· · · · ~~· · · ~· · - · · · ~· · ~~-- · · · · · · · · · · ~· · ~· · ·
- · · · · · · · · · ~· · ~· ~· · · - · ~· ~~· · · -· · · · · · ~· · · · · · ~-· · · · ~· · · ~· · · ·
· · · ~· · · - -· · ~· · ~- · · · · · -· · ~· ~~· · · · · · · ~-· ~· · ~· · · ~- · · · · · · · · ·
~-· · · · ~· · ~-· · · ~~· · · ~· · ~~- · · ~~· · - ~· · · · · · · ~· · · ~· - · · · · · · ~· ·
· · · ~-· · · · ~· · · · · · · · · · ·
~· · · ~- · · · · · · ~· · · · · · -· · · ~· · · · ~~-· ~· · ·
· · · · ~-· · ~-· · · · ~· · ~· · ~~· · · -· · · · ~~· · · ~· · · · ~· · ~-· · · ~· · ~
· · -· · · ~~· · · · · · ~~~-· · · · · · · · ~· · · ~-· · · · · · · · · · · · · ~~· · ~· · · · ·
· · · ·
~-·
~-·

- ~~~~~~·
· · ~~· · · · · · · ~ · · · · - · · · ~· · · · · · · ~· · · · · · ~· · ~· · ~~· · · · · · ~~~· · ·
· · -· · ~~· · ~· · ~~· · - · -· ~· · · ~· · · -~· · · ~· · ~· · · ~· · · - · ·
~· · ~· ~· · · ~· · · · · ~· -· · · · · ~~· · ~· ~· · · · · · · · ~-· · · · ~-· · · · · ~· · · ·
· · · · · · · ~~· · · · - ~~· ~· · ~~· · ~· · · · · ~· · -· · · · ~~· · · ~· · ~· · · - -· ~· · ~
· · · ~· · · · · ~· · · · · · - ~·
· · ~· ~~· · · · · - · · ~· ~~· ~- · · · · · · ~~· · · · · · ~· ·
· · · · · ~· · - · · · ~~· · · ~· · · · ~~· · · ~· · · · ~· · ~· · · ~· -· ~· · · -~· · · · · · · ~
·
- ~~~~~~
- - · -- ~~~~~· ~~~~~- ~- · ~~~- ~~~-~- --~~· - · ~·
· · · · · · ~ · · -~- · · · ~· · · ~· · -~· · · · ~· · · ~· · ~· ~~· · · ~- · · · · · · · ~· ·
· -· · · ~· · - · · · · · ~· · ~-· · · · ~
· · ~· ~~· · · · ~· · · ~· · · · · · -~~· · · · · · · · ~-· · · ~· · · ~· · · · ~~· · · · · · ·
· · -· ~-· · · ~· · · ~- · · · · ~~· · · · ~~· · · · - ~~- · · · · ~~· · · · ~-· · · · · -·
· · ~· · · ~~· · · · ~~· · ~· · ~~- · · · · · · ·
~~~· · · ~· · -~· · ~- · · · · · ~~· · · · ~· · ~· · · · · · ~-· · · ~· · · ~· · -· ·
· · · · ~~· · ~· · · ·
~· · · ~· · · · · ~· · · ~-· · · ~· · · · · · · · · ~· ~- · · ~~· · - ~
· · · · ~· · · · ~· · · ~· · · · · · · · ·
~· · ~· · · ~· · · · -· ~· · ~- · · · · · ~- · ~-· · · ~· · · ~~· -· ~· · · · · ~· · · · ·
· · - ~· · · ~· · ~- · ~- · - -· ~~· · · · · · · ~· · ~~· · · ~· · · · · ~-· · · · · · · · ~
· · · · · · · ~~· · · ~- · · · · · · · · ~· · · · · · · · · · ·
~~~- - ~· · · -~~· - ~· · · ~· ~~· - ·
·
~· ~· ~· · · · ~· · · ~- · · · · · -~~-· · · ~-· · ~~· · · ~- · · · · ~· · · · · · · · · ~· ·
· · · ~-· · · · · ~· · · · ~- · · · · ~· · ~· · · ~- · · · ~- · · · ~~· · · ~- · · · · ~ ~· · -
· · ~· ~· · · · · ~· · ~· · · · ~-· · · · ~· -· ~· · ~· · · · · ~· · · ~- · · · · · · · ~· · - · · · · ·
· · ~· · · ~· · · · ~~· · · -~-· · · ~- · ~· · ~· · · ~· · · ~· ~· · ~· · · · · · · ~· · ·
· · · · ~-· ~· ~~· · - · · ~~· · ~· ~· -· - · · ~- · ~· · · · · · - ~· · · · ~· · ~- · · ~~
-~~· · ~· · · ~· -· ~-· · · · · · · · · - ~~~· · · · ~-· ~· · · ~· · · -~· · ·
~· · · ·
· · · · ~· · · - · · ~~· · · ~· · · · ~· · · ~· -· ~· · · · · · ~~· · · ~· · · · · · ~· · · ~- · · · · ~
· · · ~· · ~· -· ~· · · · · · · · · · · ~· · ~· · · -· · · - · ~· · · ~· · · · -· ·
- ~~~~~~·

~-~
~· · ~-· ~- · ~· · · · ~· · · · ~~-~-· · · ~-· · ~~· · ~- · · ~~~· · · ~~· -· ~· · · ·
~· · · ~· ~~· · - · · · - ~~· · · ~- · · · · ~· · · · ~· · · ~~· · · · · · · · · ~· · · ~- · · · · ·
· ~· · -· ~· · · ~· · · · · · -· ~- · · · · · · ~· · · · - ~-~
· · · -· ~· · · ~-· · · ~·
· · · · · · · · · · ~· · ·
· · · ~· · · · · · ~-· ~· · · ~~· · · · ~· · ~· · · ~~-· · · ~· · ·
~· · · · · ~~· · ~~· · · ~~· ~· · · · ~~- · ~· - · · ~· · ~-· · · · · ~· · · ~· · ~· · · · · ~
· · ~- · · · · · · ~~
~· · · ~· · · ~· · ~· · · ~-· ~-· · · ~· · ~· · · ~· · - · · ~· · ~· · ·
· · -· · · · · · · · ~~· · · ~-· · · ~· · · ~· · · · · ~~· · ~· -· ~· · · - · · · · · · · · ~~· · · ·
· · · ~· · · · ~~- · ~· · · · · · · · ~· · · · ~· · · ~· · · · · · ~· · · ~· · · · ~-· · · ~· · · · ~~
· · · · · · · ~· · ~· · · ~· · · · · · ~ · · · · · ·
~~~- ~· · ~~· -· ~· ~~~· ~~~~~~~· ~~~~~-~~·
- ~-· · · ~~· - · · · · · · · ~· · · ~· · · -~· · ~· · · ~· · -· · ~~· · · ~· · · · · ~· ~
· · · · · · - ~- · · · · ~· · ~· · · · · · · ~· · ~· · ~· · · · ~~· · · ~· · · · · ~· ~~· · · ~· · · · ~· ~
· · · · ~· · · ~· · · ~-· · · ~~· · ~· · · ~· · · · ~~~· · · ~· · · · ~· · · ·
·
~· · · - · · · · ~-~~~-· ~- · ~· · · · ~· · · · ~~· · ~· · · ~· · -· ~· · · -· · · - · ~· ·
~· ~· · · · ·
· · ~· · · ~~· · · · -~~· · · ~· · · · ~ · · · ~· · · ~· ~· · · · ~· · ·
- · ~· · · ~- · · · · ~· · · · - · · ~
· · · ~· · · · ~· · · - · ~· · · ~· · - · · · · -~· · ~~
· · ~· · · ~
· · ~-· · · ~· · · -~· · · ~-· · · ~· · · · ~· · · · · ~- · ~· · · ~· · · · ·
· · · · ~-· · · · · · · ~
· · ~-· · ~· ~· · · · · · · · · -· · ~· · · -~-· ~· ~· · · · ~· · ~· ·
~· · · ~· · · ~~· · · ~· · ~· · · ~- · · · · · · ~~· -· · · ~· · ~-~~· · · ~· · · · - ~· · · ~·
· · · · ~· · · -~· · · ~· · · ~~· · · -· ~~~· · · ~· · · ~· · · · · · ~· · ~· · · · · ~ · · · · ·
~· · · · · -· - · · · ·
· -· ~- · · · · ~~-· ~- · ~· · · · ~· · · · ~~· · · · ~· · · ~· -· · · ~· · ~· · · ~~· · · - ·
· · · ~- · ~· · · -· · ~-· · · ~· · · -· · · - · ~· · · ~-· ~· · · ~~· · ~· · ~· · -· · ~-~
· · · ~· - · · · · · ~· · ~~~· · · · · ~· · ~· · · · · ~~· ~~· -· ~· · · · ~- · · · · · · ~· ~· ~
· · · ~- · · ~· · ~~· · · - · - ~· · · · · · · · ~~~· · · · · · ~~· · · · · · · ~ · · · ~· · ·
~· · · · · · ~· · · · · ~~· · ~· ~· · · · ·
~· · ~- · · · · ~· · · · ~-· ~· · · ~-· · · · ~· · · · ~~· · · · · ~· · · ~· · · · ~· · · ~· · ·
~· · · -· · ~~· · · ~· · · · · · · · · · · ~~· · ~· · · ~-· · · ~~· · · ~· · · ~~· · · · ~· · ~
· · · · ~~· -· · ~· · · ~-· · · · · · · · ~-· · · ~· -· ~· · · · ~- ~· · · · · · · · · ·
- ~~~~~~·
~· · -
· · ~· ~· · · · · ~-~~~-~-· · · ~· -· ~-· · ~~-· · · ~· · · · · · · ~· · · ·
· · · -~· · ~· ~~· · · · · ~-~~-· · · ~- · · · · ~· · · ~· - · · · · · · - ~· · · · · · · · ~~· -·
~· · · · · ~· · · ~· -· ~~· · - ~~· · · ~· · · ~- · · · · ~· · · · - ~~~· · · ~~· · · ~· · · ~· -·
· · · · · · ~- ~~· · · ~~-· · ~· · -~· · · ~· · ~· · · · ~~· · ~-· · · ~· · · -~· · · ~· ~· · · · ·
· · · ~~· · · -· · ~~· · ~· · · · ~~· · · · ~· · · · ~· · - · · ~· · ~· · · · · ~· · · ~~· · · -· · ~~· ·
· · · ~- · · · ~· · · · ~-· · ~-· · · ~· ~· · · · · · · ~· · · · · ~~· ~- · ~· · · -~· · · · · · -·
-· · · ~-~~~-~· -· ~~· · · · · ~~~· · · · · -· ~-· · ~~-· · ~~· · -· · ·
· · · · · ~~· · · · ~· · · · · ~-· · · ~-~~~-· ~- · ~· · · · ~· · · · ~~· · · ~· -·
-· · · · ~· · · · · · - ~· · ~· -· ~· · · · · ~~~· · · · ~-· ~· · · ~-· · · · ~· · · · ~~- ·
-· ~· ~~· · · · ~~· · · · · ~~· · · · · ~~· · · · ~~· · ~~· · · ~· · · · · · · ~· · · ~· · · ~-· · · ~
· · ~· · · ~· · · · · · · · ~· · ~· · · ~· · -~· · ~· · · · ~~· · · ~· · · · - · · · · ~· -· ~· · · ~~· ·
· · · ~· · · · · · · · · · · ~~~· · · ~· · -~· ~· -· ~· · · · · ~~· · ~· · · · · · ~· · ~· · ·
· · -~~· · · ~-· · · · ~· · · · ~· · ~· · · ~· · · · ~· · · ~· · · · ~· · ~· · · ~· · · ·
~-·
-· · · ~· · · ~- · ~· ~· · · · · ~~· · · ~· · · · · -· · · · ~~· · · ~~· -· - · · ~~· · · ~· · · ·
· · · ~· · · · ·
· · · · -~· ~-· ~· · · · ~· · -~· · · ~· · ~· · · ~· · · · ~~- · · · · ~~· · - · · · ~~· · ·
· · · · · - · · ~· · · · ~~-· ~-· · · ~· · · · · · · ~· · · ~- · ~- · · · ~· · ~· · · ~~· · · · · · · · ~
· · · ~· · ~· · · ~· · · · · · ~~~-~-· · · ~· -· ~-· · ~· · · ~· · · ~· -· · · · -· · ~· ·
· · · ~· · · · · · ~~~· · · · ~· · · ~· · · ~· · · ~-~~· · · ~· · · · · ~· · ~· · -~· · · ·
· · ~· · ~· · · ~- · · · - ~-· · · ~-~~· ~- · · ~~· · - ~~· · · ~· · · · · ~· · · · ~· · · ~· · -·
· · · · · · ~~· · ~· · · · -· · · · ~~· · ~· · · -~· · · ~· ~-· · ~-· · ~-· · · · ~·
~· · · · · · · · ~~· · · ~· · ~· ~· · · ~· · ~-~~· · · · ~· · · · · ~· · · · · ~· · · · · · ~· · ·
· · · - -· - · ~· · · ~· · · -~~· -· ~~· · - ~~· · ~~· · -~· · ~-~~· · ~· · · · · · ~· ·
· · · ~- · · · · ~· · · · ~~· · ~· · · · ~· · ~· · · · ~· ~~· · · ~- · ~-· · · · · ~· · ~· · · · ~~· · ·
· · ~· · · · ~· · · ~· · · · ~· · · ~~· · ~· · · ~· · · -~~-· · · ~-· · ~~-· · ~· · ~·
· · · ~· · · · · · · · · · · · ~· · · · ~· · ~· · · · · ·
~~ --- ~· · -~~~-- - -~·
~· · ~· · · ~- · · ~~· · - ~~· · ~- · · · · · ~· · ~· ~· · ~-~~~· · · ~· · ~· · ·
· · - -· · · ~· · · · ~~· ~· · ~ ~· · · ~-· ~· · · · · · ~· ~· -· ~· · ~· · · ~· · · - ·
· · · ~· ~· · · · · · · · · ~~· · ~· · · · - · · · ~· · · ~· · · · · · · · ~-· ~· · · ~· · -- · ·
-· · · · · ~· · ~· · · ~· · · · · ~· · · · · ~· · · ~~· · · · · ~· · · · -· ~· · · · · · ~-~
· · ~· · · ~- · · · ~· · ~· · · · · ~· · · ~· · · · · · · · · ~· · · · ~~· · · ~· · · · -· · ~· · ·
- · · · · · -~~· · · · -· ~~-~~- · · ~~· · ~-· · · ~-· · ~~-· · ~· · · · ~· ~· · ·
· · · - · · ~· ~· · ~-· · · ~· · · - · - · · ~- · · · · ~· · · ~· · · · · · · ~~~~· · · ~· · · ·
· · · · · · · ·
~· · · ·
- · · ~ · · · · · · ~· ~~· ~· · · · ~· · · · · · ~· · · · ·
·· · · · ~- · · · · -~· · · · ~· · ~· · · ~- · · ·
~~- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~· · ~· ~~· · · · · · ·
ATOPENING ALODGE.
S u p r e m e Ar c h i t e c t o f H e a v e n a n d B u i l d e r o f t h e U n i -
v e r s e l o o kd o wn u p o n u s wi t h e y e s o f f a v o u r i n wh a t we
a r e a b o u t t o d o , a n d s o d i r e c t u s b y t h y H o l y S p i r i t , t h a t
a l l m a y b e a c c e p t a b l e t o Th e e . We a c kn o wl e d ge o u r
we a kn e s s e s a n d f r a i l t i e s , a n d , t h a t wi t h o u t Th e e we a r e
n o t h i n g . B e wi t h u s t h e n t o e n l i gh t e n o u r m i n d s -
s t r e n gt h e n o u r r e a s o n - a n d p u r i f y o u r h e a r t s - s o t h a t
t h r o u gh t h y Pr o v i d e n c e t h i s t e m p o r a l Lo d ge m a y b e m a d e
s t r o n gi n Tr u t h , a n d a b u n d a n t i n V i r t u e - C h a r i t y t o f l o w
a s a s t r e a m wi d e s p r e a d a m o n gt h e B r e t h r e n , f e r t i l i z i n g
b y i t s i n f l u e n c e s - a n d Lo v e wh i c h i s o f Th e e , p r e v a i l
wi t h t h e m f o r e v e r
. Gr a n t t h i s , a l l p o we r f u l C r e a t o r , t o
u s t h y s u p p l i c a n t s , f o r t h y p r a i s e a n d t h y gl o r y : Am e n .
ATC LOS INGALODGE.
9 h Go d ! wh o a r t t h e gi v e r o f Li f e , a n d t h e a u t h o r o f
d e a t h - t h e b u i l d e r o f t h e wo r l d , a n d t h e a r c h i t e c t o f t h e
u n i v e r s e - i n wh o m a r e t i m e , s p a c e , a n d e t e r n i t y - t o
Th e e we b o wi n h u m b l e a d o r a t i o n , a s t h e C r e a t o r o f a l l
t h i n gs .
M a y t h e d o i n gs o f t h i s t e m p o r a l Lo d ge , m e e t
wi t h f a v o r i n t h y s i gh t , a n d t e n d t o t h e i n c r e a s e o f v i r t u e
a n d h o l i n e s s . Le t t h y S p i r i t b e u p o n u s , a s o u r t r u s t i s
i n Th e e . B e wi t h u s a s we go h e n c e , a n d gu i d e u s b y
t h y p r o t e c t i n gp o we r , u n t i l we s h a l l m e e t a ga i n . - Le t
p e a c e p r e v a i l i n o u r f r a t e r n i t y - p e a c e wh i c h e n d e t h i n
l o v e - t h a t l o v e wh i c h l e a d e t h t o Th e e .
Po u r t h y b l e s s -
i n gs n o t m e r e l y u p o n t h i s m a s o n i c wo r l d , - b u t t h e wh o l e
h u m a n r a c e ;
a n d , i n t h i n e o wn go o d t i m e , m a y a l l b e
ga t h e r e d t o t h e F a t h e r , wh i c h i s i n H e a v e n , f o r e v e r a n d
e v e r : Am e n .
PRAYERS .

187
M OS TEXC ELLENTM AS TER.
C H APTER I .
REM ARKS ONTH ES IXTH , ORM OS TEXC ELLENT
M AS TER'S DEGREE.
NONE
b u t t h e m e r i t o r i o u s a n d p r a i s e wo r t h y
; n o n e b u t
t h o s e , wh o , t h r o u gh d i l i ge n c e a n d i n d u s t r y , h a v e p r o gr e s s e d
f a r t o wa r d s p e r f e c t i o n
;
n o n e b u t t h o s e wh o h a v e b e e n s e a t e d
i n t h e
Or i e n t a l C h a i r ,
b y t h e u n a n i m o u s s u f f r a ge s o f t h e i r
b r e t h r e n , c a n b e a d m i t t e d t o t h i s d e gr e e o f M a s o n r y
.
In i t s o r i gi n a l e s t a b l i s h m e n t , wh e n t h e t e m p l e o f J e r u s a -
l e m wa s f i n i s h e d , a n d t h e f r a t e r n i t y c e l e b r a t e d t h e c a p e
.
s t o n e wi t h gr e a t j o y , i t i s d e m o n s t r a b l e t h a t n o n e b u t t h o s e
wh o h a d p r o v e d t h e m s e l v e s t o b e c o m p l e t e m a s t e r s o f t h e i r
p r o f e s s i o n , we r e a d m i t t e d t o t h i s h o n o r ; a n d , i n d e e d , t h e
d u t i e s i n c u m b e n t o n e v e r y M a s o n , wh o i s a c c e p t e d a n d
a c kn o wl e d ge d a s a M o s t Ex c e l l e n t M a s t e r , a r e s u c h a s r e n -
d e r i t i n d i s p e n s a b l e t h a t h e s h o u l d h a v e a p e r f e c t kn o wl e d ge
o f a l l t h e p r e c e d i n gd e gr e e s .
On e o f t h e f o l l o wi n gp a s s a ge s o f s c r i p t u r e i s r e h e a r s e d
a t o p e n i n g, a c c o m p a n i e d b y s o l e m n c e r e m o n i e s :
Ps a l m ,
x x i v . - ° Th e e a r t h i s t h e Lo r d 's , a n d t h e f u l n e s s
t h e r e o f ; t h e wo r l d , a n d t h e y t h a t d we l l t h e r e i n . F o r h e
b a t h f o u n d e d i t u p o n t h e s e a s , a n d e s t a b l i s h e d i t u p o n t h e
f l o o d s . Wh o s h a l l a s c e n d i n t o t h e h i l l o f t h e Lo r d
? a n d
wh o s h a l l s t a n d i n h i s h o l y p l a c e ? H e t h a t b a t h c l e a n
h a n d s a n d a p u r e h e a r t ; wh o b a t h n o t l i f t e d u p h i s s o u l
u n t o v a n i t y , n o r s wo r n d e c e i t f u l l y . H e s h a l l r e c e i v e t h e
-
188
M OS TEXC ELLENTM AS TER.

189
b l e s s i n gf r o m t h e Lo r d , a n d r i gh t e o u s n e s s f r o m t h e Go d o f
h i s s a l v a t i o n ; Th i s i s t h e ge n e r a t i o n o f t h e m t h a t s e e k
h i m , t h a t s e e kt h y f a c e , 0 J a c o b .
S e l a h . Li f t u p y o u r
h e a d s , 0 y e ga t e s , a n d b e y e l i f t u p , y e e v e r l a s t i n gd o o r s ,
a n d t h e Ki n go f Gl o r y s h a l l c o m e i n . Wh o i s t h i s Ki n g
o f Gl o r y ?
Th e Lo r d , s t r o n ga n d m i gh t y , t h e Lo r d , m i gh t y
i n b a t t l e
. Li f t u p y o u r h e a d s , 0 y e ga t e s , e v e n l i f t t h e m
u p , y e e v e r l a s t i n gd o o r s , a n d t h e Ki n go f Gl o r y s h a l l c o m e
i n . Wh o i s t h i s Ki n go f Gl o r y
? Th e Lo r d o f H o s t s , h e
i s t h e Ki n go f Gl o r y .
S e l a h . "
Ps a l m , c x x i i .
° 'Iwa s gl a d wh e n t h e y s a i d u n t o m e , Le t u s go i n t o t h e
h o u s e o f t h e Lo r d
. Ou r f e e t s h a l l s t a n d wi t h i n t h y ga t e s ,
0 J e r u s a l e m . J e r u s a l e m i s b u i l d e d a s a c i t y t h a t i s c o m -
p a c t t o ge t h e r : wh i t h e r t h e t r i b e s go u p , t h e t r i b e s o f t h e
Lo r d , u n t o t h e t e s t i m o n y o f Is r a e l , t o gi v e t h a n ks u n t o t h e
n a m e o f t h e Lo r d .
F o r t h e r e a r e s e t t h r o n e s o f j u d gm e n t ,
t h e t h r o n e s o f t h e h o u s e o f Da v i d
.
' 1 Pr a y f o r t h e p e a c e o f J e r u s a l e m
; t h e y s h a l l p r o s p e r
t h a t l o v e t h e e
. Pe a c e b e wi t h i n t h y wa l l s , a n d p r o s p e r i t y
wi t h i n t h y p a l a c e s
. F o r m y b r e t h r e n a n d c o m p a n i o n s '
s a ke s , Iwi l l n o ws a y , Pe a c e b e wi t h i n t h e e . B e c a u s e o f
t h e h o u s e o f t h e Lo r d o u r Go d , Iwi l l s e e kt h y go o d
. "
Th e f o l l o wi n gp a s s a ge s o f s c r i p t u r e a r e a l s o i n t r o d u c e d ,
a c c o m p a n i e d wi t h s o l e m n c e r e m o n i e s
II. C h r o n . v i
. - [Th e n s a i d S o l o m o n , Th e Lo r d h a t h
s a i d t h a t h e wo u l d d we l l i n t h e t h i c kd a r kn e s s . B u t Ih a v e
b u i l t a n h o u s e o f h a b i t a t i o n f o r t h e e , a n d a p l a c e f o r t h y
d we l l i n gf o r e v e r .
An d t h e ki n gt u r n e d h i s f a c e , a n d b l e s s e d t h e wh o l e c o n -
gr e ga t i o n o f Is r a e l , ( a n d a l l t h e c o n gr e ga t i o n o f Is r a e l
s t o o d
: )
An d h e s a i d , B l e s s e d b e t h e Lo r d Go d o f Is r a e l ,
wh o b a t h wi t h h i s h a n d s f u l f i l l e d t h a t wh i c h h e s p a ke wi t h
h i s m o u t h t o m y f a t h e r Da v i d , s a y i n g, S i n c e t h e d a y t h a t I ,
- 19 0
M OS TEXC ELLENTM AS TER.
wo u gh t f o r t h m y p e o p l e o u t o f t h e l a n d o f Egy p t , Ic h o s e
n o
c i t y a m o n ga l l t h e t r i b e s o f Is r a e l t o b u i l d a n h o u s e i n ,
t h a t m y n a m e m i gh t b e t h e r e ; n e i t h e r c h o s e Ia n y m a n t o
b e a r u l e r o v e r m y p e o p l e Is r a e l ; b u t Ih a v e c h o s e n J e r u -
s a l e m , t h a t m y n a m e m i gh t b e t h e r e ;
a n d h a v e c h o s e n
Da v i d t o b e o v e r m y p e o p l e Is r a e l
.
No w, i t wa s i n t h e h e a r t o f Da v i d , m y f a t h e r , t o b u i l d
a n h o u s e f o r t h e n a m e o f t h e Lo r d Go d o f Is r a e l
. B u t t h e
Lo r d s a i d t o Da v i d m y f a t h e r , F o r a s m u c h a s i t wa s i n t h i n e
h e a r t t o b u i l d a n h o u s e f o r m y n a m e , t h o u d i d s t we l l i n t h a t
i t wa s t h i n e h e a r t
: n o t wi t h s t a n d i n gt h o u s h a l t n o t b u i l d t h e
h o u s e
; b u t t h y s o n , wh i c h s h a l l c o m e f o r t h o u t o f t h y
l o i n s , h e s h a l l b u i l d t h e h o u s e f o r m y n a m e . Th e Lo r d ,
t h e r e f o r e , b a t h p e r f o r m e d h i s wo r d t h a t h e b a t h s p o ke n ;
f o r Ia m r i s e n u p i n t h e r o o m o f Da v i d m y f a t h e r , a n d a m
s e t o n t h e t h r o n e o f Is r a e l , a s t h e Lo r d p r o m i s e d , a n d h a v e
b u i l t t h e h o u s e f o r t h e n a m e o f t h e Lo r d Go d o f Is r a e l
a n d i n i t h a v e Ip u t t h e a r k, wh e r e i n i s t h e c o v e n a n t o f t h e
Lo r d , t h a t h e m a d e wi t h t h e c h i l d r e n o f Is r a e l .
An d h e s t o o d b e f o r e t h e a l t a r o f t h e Lo r d , i n t h e - p r e s e n c e
o f a l l t h e c o n gr e ga t i o n o f Is r a e l , a n d s p r e a d f o r t h h i s h a n d s
F o r S o l o m o n h a d m a d e a b r a z e n s c a f f o l d o f f i v e e u b i t s . l o n g,
a n d f i v e c u b i t s b r o a d , a n d t h r e e c u b i t s h i gh , a n d h a d s e t i t
i n t h e m i d s t o f t h e c o u r t ; a n d u p o n i t h e s t o o d , a n d kn e e l e d
d o wn u p o n h i s kn e e s b e f o r e a l l t h e c o n gr e ga t i o n o f Is r a e l ,
a n d s p r e a d f o r t h h i s La n d s t o wa r d h e a v e n , a n d s a i d ,
0 Lo r d Go d o f Is r a e l , t h e r e i s n o Go d l i ke t h e e i n t h e
h e a v e n n o r i n t h e e a r t h
; wh i c h ke e p e s t c o v e n a n t , a n d
s h e we s t m e r c y u n t o t h y s e r v a n t s t h a t wa l kb e f o r e t h e e wi t h
a l l t h e i r h e a r t s
; t h o u wh i c h b a s t ke p t wi t h t h y s e r v a n t
Da v i d m y f a t h e r , t h a t wh i c h t h o u b a s t p r o m i s e d h i m
; a n d
s p a ke s t wi t h t h y m o u t h , a n d b a s t f u l f i l l e d i t wi t h t h i n e
h a n d , a s i t i s t h i s d a y .
No w, t h e r e f o r e , 0 Lo r d Go d o f
Is r a e l ,
ke e p wi t h t h y s e r v a n t Da v i d m y f a t h e r , t h a t wh i c h
t h o e b a s t p r o m i s e d h i m , s a y i n g, Th e r e s h a l l n o t f a i l
t h e e a
M OS TEXC ELLENTM AS TER
.

19 . 1
m a n
i n m y s i gh t t o s i t u p o n t h e t h r o n e o f Is r a e l
; y e t $ o
t h a t t h y c h i l d r e n t a ke h e e d t o t h e i r wa y t o wa l ki n m y l a w,
a s t h o u h a s t wa l ke d b e f o r e
m e .
No w, t h e n , 0 Lo r d Go d
o f Is r a e l , l e t t h y wo r d b e v e r i f i e d , wh i c h t h o u h a s t s p o ke n
u n t o t h y s e r v a n t Da v i d
.
( B u t wi l l Go d i n v e r y d e e d d we l l
wi t h m e n o n t h e e a r t h ! B e h o l d , h e a v e n , a n d t h e h e a v e n
o f h e a v e n s , c a n n o t c o n t a i n t h e e
; h o wm u c h l e s s t h i s h o u s e
wh i c h Ih a v e b u i l t ! ) H a v e r e s p e c t , t h e r e f o r e , t o t h e p r a y e r
o f t h y s e r v a n t , a n d t o h i s s u p p l i c a t i o n , 0 Lo r d m y Go d , t o
h e a r ke n u n t o t h e c r y a n d t h e p r a y e r wh i c h
t h y s e r v a n t
p r a y e t h b e f o r e t h e e :
t h a t t h i n e e y e s m a y b e o p e n u p o n
t h i s h o u s e d a y a n d n i gh t , u p o n t h e p l a c e wh e r e o f t h o u h a s t
s a i d t h a t t h o u wo u l d e s t p u t t h y n a m e t h e r e
; t o h e a r ke n u n t o
t h e p r a y e r wh i c h t h y s e r v a n t p r a y e t h t o wa r d s t h i s p l a c e
.
H e a r ke n , t h e r e f o r e , u n t o t h e s u p p l i c a t i o n s o f t h y s e r v a n t ,
a n d o f t h y p e o p l e Is r a e l , wh i c h t h e y s h a l l m a ke t o wa r d s
t h i s p l a c e :
h e a r t h o u f r o m t h y d we l l i n gp l a c e , e v e n f r o m
h e a v e n ;
a n d , wh e n t h o u h e a r e s t , f o r gi v e
. ]
No w, m y Go d , Ib e s e e c h t h e e , l e t t h i n e e y e s b e o p e n
;
a n d l e t t h i n e e a r s b e a t t e n t u n t o t h e p r a y e r t h a t i s
m a d e i n
t h i s p l a c e
.
No w, t h e r e f o r e , a r i s e , 0 Lo r d Go d , i n t o t h y r e s t i n g- p l a c e ,
t h o u a n d t h e a r ko f t h y s t r e n gt h : l e t t h y p r i e s t s , 0 Lo r d
Go d , b e c l o t h e d wi t h s a l v a t i o n , a n d l e t t h y s a i n t s r e j o i c e i n
go o d n e s s .
0 Lo r d Go d , t u r n n o t a wa y t h e f a c e o f t h i n e a n o i n t e d
r e m e m b e r t h e m e r c i e s o f Da v i d t h y s e r v a n t . ]
Th e f o l l o wi n gs o n gi s s u n gwi t h s o l e m n c e r e m o n y
.
ALL
h a i l t o t h e m o r n i n g
Th a t b i d s u s r e j o i c e ;
Th e t e m p l e 's c o m p l e t e d ,
Ex a l t h i gh e a c h v o i c e ;
Th e c a p - s t o n e i s f i n i s h 'd ,
Ou r l a b o u r i s o 'e r ;
Th e s o u n d o f t h e ga v e l
S h a l l h a i l u s n o m o r e
t h e Po we r Al m i gh t y , wh o e v e r h a s gu i d e d
t 0 0 4 - o f
o l d l a m e ]
a
; p i # q t t ~ i r
19 2

M OS TEXC ELLENTM AS TER.


To H i m wh o h a t h go v e r n 'd o u r h e a r t s u n d i v i d e d ,
Le t 's s e n d f o r t h o u r v o i c e s t o p r a i s e h i s gr e a t n a m e .
C o m p a n i o n s , a s s e m b l e
On t h i s j o y f u l d a y ;
( Th e o c c a s i o n i s gl o r i o u s , )
Th e ke y - s t o n e t o l a y
F u l f i l l 'd i s t h e p r o m i s e ,
B y t h e Ax c r a x T o f DAYS ,
To b r i n gf o r t h t h e c a p - s t o n e
Wi t h s h o u t i n ga n d p r a i s e .
[C e r e m o n i e s . ]
Th e r e i s n o m o r e o c c a s i o n f o r l e v e l o r p l u m b - l i n e
F o r t r o we l o r ga v e l , f o r c o m p a s s o r s q u a r e ;
Ou r wo r ks a r e c o m p l e t e d , t h e a r ks a f e l y s e a t e d ,
An d we s h a l l b e gr e e t e d a s wo r km e n m o s t r a r e
.
No wt h o s e t h a t a r e wo r t h y ,
Ou r t o i l s wh o h a v e s h a r 'd ,
An d p r o v 'd t h e m s e l v e s f a i t h f u l ,
S h a l l m e e t t h e i r r e wa r d .
Th e i r v i r t u e a n d kn o wl e d ge ,
In d u s t r y a n d s ki l l ,
H a v e o u r a p p r o b a t i o n ,
H a v e ga i n 'd o u r go o d wi l l .
We a c c e p t a n d r e c e i v e t h e m , m o s t e x c e l l e n t m a s t e r ,
In v e s t e d wi t h h o n o u r s , a n d p o we r t o p r e s i d e ;
Am o n gwo r t h y c r a f t s m e n , wh e r e v e r a s s e m b l e d ,
Th e kn o wl e d ge o f M a s o n s t o s p r e a d f a r a n d wi d e
.
ALM IGH TYJ EH OV AH !
De s c e n d n o wa n d f i l l
Th i s Lo d ge wi t h t h y gl o r y ,
Ou r h e a r t s wi t h go o d wi l l
Pr e s i d e a t o u r m e e t i n gs ,
As s i s t u s t o f i n d
Tr u e p l e a s u r e i n t e a c h i n g
Go o d wi l l t o m a n ki n d
.
J
M OS TEXC ELLENTM AS TER.
Th y wi s d o m i n s p i r e d t h e gr e a t i n s t i t u t i o n ,
Th y s t r e n gt h s h a l l s u p p o r t i t , t i l l n a t u r e e x p i r e ;
An d wh e n t h e c r e a t i o n s h a l l f a l l i n t o r u i n ,
It s
b e a u t y s h a l l
r i s e , t h r o u gh t h e m i d s t o f t h e f i r e
.
2C H RONIC LES V II. 1
. 4 .
[No w, wh e n S o l o m o n h a d m a d e a n e n d o f p r a y i n g, t h e
f i r e c a m e d o wn f r o m h e a v e n , a n d c o n s u m e d t h e b u r n t o f f e r -
i n ga n d t h e s a c r i f i c e s
; a n d t h e gl o r y o f t h e Lo r d f i l l e d t h e
h o u s e .
An d t h e p r i e s t s c o u l d n o t e n t e r i n t o t h e h o u s e o f
t h e Lo r d , b e c a u s e t h e gl o r y o f t h e Lo r d h a d f i l l e d t h e Lo r d 's
h o u s e .
An d wh e n a l l t h e c h i l d r e n o f Is r a e l s a wh o wt h e f i r e c a m e
d o wn , a n d t h e gl o r y o f t h e Lo r d u p o n t h e h o u s e , t h e y b o we d
t h e m s e l v e s wi t h t h e i r f a c e s t o t h e gr o u n d u p o n t h e p a v e -
m e n t , a n d wo r s h i p p e d , a n d p r a i s e d t h e Lo r d , s a y i n g, F o ,
h e i s go o d ; f o r h i s m e r c y e n d u r e t h f o r e v e r . ]
C H ARGE
TO B EDELIV EREDTOAB ROTH ER, WH OIS AC C EPTEDAND
AC KNOWLEDGEDAS AM OS TEXC ELLENTM AS TER
.
B ROTH ER
" Yo u r a d m i t t a n c e t o t h i s d e gr e e o f M a s o n r y , i s a p r o o f
o f t h e go o d o p i n i o n t h e b r e t h r e n o f t h i s l o d ge e n t e r t a i n o f
y o u r M a s o n i c a b i l i t i e s . Le t t h i s c o n s i d e r a t i o n i n d u c e y o u
t o b e c a r e f u l o f f o r f e i t i n g, b y m i s c o n d u c t a n d i n a t t e n t i o n t o
o u r r u l e s , t h a t e s t e e m wh i c h h a s r a i s e d y o u t o t h e r a n ky o u
n o wp o s s e s s .
"
It i s o n e o f y o u r gr e a t d u t i e s , a s a M o s t Ex c e l l e n t M a s -
t e r , t o d i s p e n s e l i gh t a n d t r u t h t o t h e u n i n f o r m e d M a s o n ;
a n d In e e d n o t r e m i n d - y o u o f t h e i m p o s s i b i l i t y o f c o m p l y
i n gwi t h t h i s o b l i ga t i o n wi t h o u t p o s s e s s i n g
a n a c c u r a t e
a c q u a i n t a n c e wi t h t h e l e c t u r e s o f e a c h d e gr e e .
19 3
19 1

M OS TEXC ELLENT*M AS TER.


"
If y o u a r e n o t a l r e a d y c o m p l e t e l y c o n v e r s a n t i n a l l t h e
d e gr e e s h e r e t o f o r e c o n f e r r e d o n y o u , r e m e m b e r , t h a t a n
i n d u l ge n c e , p r o m p t e d b y a b e l i e f t h a t y o u wi l l a p p l y y o u r -
s e l f wi t h d o u b l e d i l i ge n c e t o m a ke y o u r s e l f s o , h a s i n d u c e d
t h e b r e t h r e n t o a c c e p t y o u .
" Le t i t t h e r e f o r e , b e y o u r u n r e m i t t i n gs t u d y t o a c q u i r e
s u c h a d e gr e e o f kn o wl e d ge a n d i n f o r m a t i o n a s s h a l l - e n a b l e
y o u t o d i s c h a r ge , wi t h p r o p r i e t y , t h e v a r i o u s d u t i e s i n c u m -
b e n t o n y o u , a n d t o p r e s e r v e u n s u l l i e d t h e t i t l e n o w
c o n -
f e r r e d u p o n y o u o f a M o s t Ex c e l l e n t M a s t e r
"
ROYALARC H M AS ON.
C H APTERI
.
OB S ERV ATIONS ONTH ES EV ENTH , ORDEGREEOF
ROYALARC H M AS ON.
As M o s e s wa s c o m m a n d e d t o p u l l h i s s h o e s f r o m o f f h i s f e e t , o n M o u n t
H o r e b , b e c a u s e t h e gr o u n d wh e r e o n h e t r o d wa s s a n c t i f i e d b y t h e
p r e s e n c e o f t h e Di v i n i t y
: s o t h e M a s o n , wh o wo u l d p r e p a r e h i m s e l f
f o r t h i s e x a l t e d s t a t e o f M a s o n r y , 's h o u l d a d v a n c e i n t h e n a ke d
p a t h s o f t r u t h , b e d i v e s t e d o f e v e r y d e gr e e o f a r r o ga n c e , a n d a p -
p r o a c h wi t h s t e p s o f i n n o c e n c e , h u m i l i t y , a n d v i r t u e , t o c h a l l e n ge
t h e e n s i gn s o f a n o r d e r , wh o s e i n s t i t u t i o n s a r i s e o n t h e m o s t s o l e m n
a n d s a c r e d p r i n c i p l e s o f r e l i gi o n
. - H U TC H INS ON.
TH i s d e gr e e i s i n d e s c r i b a b l y m o r e a u gu s t , s u b l i m e , a n d
i m p o r t a n t , t h a n a l l wh i c h p r e c e d e i t
; a n d i s t h e s u m m i t a n d
p e r f e c t i o n o f a n c i e n t M a s o n r y
. It i m p r e s s e s o n o u r m i n d s
a b e l i e f o f t h e b e i n ga n d e x i s t e n c e o f a S u p r e m e De i t y ,
wi t h o u t b e gi n n i n go f d a y s o r e n d o f y e a r s
; a n d r e m i n d s u s
o f t h e r e v e r e n c e d u e t o
h i s h o l y n a m e .
It a l s o b r i n gs t o l i gh t m a n y e s s e n t i a l s o f t h e c r a f t , wh i c h
we r e f o r t h e s p a c e o f f o u r h u n d r e d a n d s e v e n t y y e a r s b u r i e d
i n d a r kn e s s ; a n d wi t h o u t a kn o wl e d ge o f wh i c h
t h e M a s o n i c
c h a r a c t e r c a n n o t b e c o m p l e t e .
• Th e Re v
. Do c t o r M u n kh o u s e , i n o n e o f h i s a d m i r a b l e d i s c o u r s e s
o n M a s o n r y , o b s e r v e s , t h a t t h e a u t h o r o f Ah i m o n Re z o n , ( La wr e n c e
De r m o t ) s p e a ki n go f t h a t p a r t o f i t , wh i c h i s c a l l e d t h e Ro y a l Ar c h ,
s a y s ,
a
Th i s I f i r m l y b e l i e v e t o b e t h e
r o o t , h e a r t , a n d m a r r o wa
M i n
19 5
LJ 6

ROYALARC H M AS ON. ,
Th e f o l l o wi n gp a s s a ge s f r o m H o l y Wr i t , s e r v e t o e x -
p l a i n t h e f o r m , f u r n i t u r e , a n d c l o t h i n go f a c h a p t e r ,
d u l y c o n gr e ga t e d .
II. C H RONIC LES ,
i i i . 1 .
Th e n S o l o m o n b e ga n t o b u i l d t h e h o u s e o f t h e
Lo r d a t
J e r u s a l e m , i n M o u n t M o r i a h , wh e r e t h e
Lo r d a p p e a r e d
u n t o Da v i d h i s f a t t i e r , i n t h e p l a c e t h a t Da v i d h a d p r e p a r e d
i n t h e t h r e s h i n gf l o o r o f Or n a n t h e J e b u s i t e
.
2 . An d h e b e ga n t o b u i l d i n t h e s e c o n d d a y o f t h e s e c o n d
m o n t h , i n t h e f o u r t h y e a r o f h i s r e i gn .
8 . An d h e m a d e t h e m o s t h o l y h o u s e , t h e l e n gt h wh e r e o f
wa s a c c o r d i n gt o t h e b r e a d t h o f t h e h o u s e , t we n t y
c u b i t s ,
a n d t h e b r e a d t h t h e r e o f t we n t y c u b i t s : a n d h e o v e r l a i d i t
wi t h f i n e go l d ,
a m o u n t i n g t o s i x h u n d r e d t a l e n t s .
14 .
. f In d l i e m a d e t h e v a i l o f b l u e , a n d p u r p l e , a n d
c r i m s o n , a n d f i n e l i n e n , a n d wr o u gh t c h e r u b i m s t h e r e o n .
EXODU S , x x x i x .
" An d o f t h e b l u e , a n d p u r p l e , a n d s c a r l e t , t h e y m a d e
c l o t h e s o f s e r v i c e , t o d o s e r v i c e i n t h e h o l y p l a c e , a n d m a d e
t h e h o l y ga r m e n t s f o r Aa r o n , a s t h e Lo r d c o m m a n d e d
M o s e s .
An d h e m a d e t h e e p h o d o f go l d , b l u e a n d p u r p l e ,
a n d s c a r l e t , a n d f i n e t wi n e d l i n e n
. An d t h e y d i d b e a t t h e
go l d i n t o t h i n p l a t e s , a n d c u t i t i n t o wi r e s , t o wo r ki t i n t h e
b l u e , a n d i n t h e p u r p l e , a n d i n t h e s c a r l e t , a n d i n t h e f i n e
l i n e n , wi t h c u n n i n gwo r k
. Th e y m a d e s h o u l d e r - p i e c e s f o r
i t , t o c o u p l e i t t o ge t h e r : b y t h e t wo e d ge s wa s i t c o u p l e d
t o ge t h e r . An d t h e c u r i o u s gi r d l e o f h i s e p h o d , t h a t wa s
u p o n i t , wa s o f t h e s a m e , a c c o r d i n gt o t h e wo r kt h e r e o f , o f
go l d , b l u e , a n d p u r p l e , a n d s c a r l e t , a n d f i n e t wi n e d l i n e n
a s t h e Lo r d c o m m a n d e d M o s e s .
° 'An d t h e y wr o u gh t o n y x - s t o n e s i n c l o s e d i n o u c h e s o f
go l d , gr a v e n a s s i gn e t s a r e gr a v e n , wi t h t h e n a m e s o f t h e
c h i l d r e n o f Is r a e l
. An d h e p u t t h e m o n t h e s h o u l d e r s o f
ROYALARC H M AS ON.
t h e e p h o d , t h a t t h e y s h o u l d b e s t o n e s f o r . .
m e m o r i a l t o t u e
c h i l d r e n o f Is r a e l ; a s t h e Lo r d c o m m a n d e d M o s e s .
. .
An d h e m a d e t h e b r e a s t - p l a t e o f c u n n i n gwo r kl i ke
t h e wo r ko f t h e e p h o d ; o f go l d , b l u e . a n d p u r p l e , a n a
s c a r l e t , a n d f i n e t wi n e d l i n e n . It wa s f o u r s q u a r e
; t h e y
m a d e t h e b r e a s t - p l a t e d o u b l e
: a s p a n wa s t h e l e r gh t h e r e o f ,
a n d a s p a n t h e b r e a d t h t h e r e o f , b e i n gd o u b l e d . An d t h e y
s e t i t i n f o u r r o ws o f s t o n e s :
t h e f i r s t r o wwa s a s a r d i u s , a
t o p a z , a n d a c a r b u n c l e ; t h i s wa s t h e f i r s t r o w
. An d t h e
s e c o n d r o wa n e m e r a l d , a s a p p h i r e , a n d a d i a m o n d
. An d
t h e t h i r d r o w, a l i gu r e , a n a ga t e , a n d a n a m e t h y s t
. An d
t h e f o u r t h r o w, a b e r y l , a n o n y x , a n d a j a s p e r : t h e y we r e
i n c l o s e d i n o u c h e s o f go l d i n t h e i r i n c i o s i n gs . An d t h e
s t o n e s we r e a c c o r d i n gt o t h e n a m e s o f t h e c h i l d r e n o f Is r a e l ,
t we l v e a c c o r d i n gt o t h e i r n a m e s , l i ke t h e e n gr a v i n gs o f a
s i gn e t , e v e r y o n e wi t h h i s n a m e a c c o r d i n gt o t h e t we l v e
t r i b e s . An d t h e y m a d e u p o n t h e b r e a s t - p l a t e c h a i n s a t t h e
e n d s , o f wr e a t h e n wo r ko f p u r e go l d
. An d t h e y m a d e t wo
o u c h e s o f go l d , a n d t wo go l d r i n gs , a n d p u t t h e t wo r i n gs
i n t h e t wo e n d s o f t h e b r e a s t - p l a t e . An d t h e y p u t t h e t wo
wr e a t h e r c h a i n s o f go l d i n t h e t wo r i n gs o n t h e e n d s o f
t h e b r e a s t - p l a t e . An d t h e t wo e n d s o f t h e t wo wr e a t h e n
c h a i n s t h e y f a s t e n e d i n t h e t wo o u c h e s , a n d p u t t h e m o n
t h e s h o u l d e r - p i e c e s o f t h e e p h o d b e f o r e i t . An d t h e y m a d e
t wo r i n gs o f go l d , a n d p u t t h e m o n t h e t wo e n d s o f t h e
b r e a s t - p l a t e , u p o n t h e b o r d e r o f i t , wh i c h wa s o n t h e s i d e
o f t h e e p h o d i n wa r d . An d t h e y m a d e t wo o t h e r go l d e n
r i n gs , a n d p u t t h e m o n t h e t wo s i d e s o f t h e e p h o d u n d e r -
n e a t h , t o wa r d t h e f o r e p a r t o f i t o v e r a ga i n s t t h e o t h e r ,
c o u p l i n gt h e r e o f , a b o v e t h e c u r i o u s gi r d l e o f t h e e p h o d .
An d t h e y d i d b i n d t h e b r e a s t - p l a t e b y h i s r i n gs u n t o t h e
r i n gs o f t h e e p h o d wi t h a l a c e o f b l u e , t h a t i t m i gh t b e
a b o v e t h e c u r i o u s gi r d l e o f t h e e p h o d , a n d t h a t t h e b r e a s t .
p l a t e m i gh t n o t b e l o o s e d f r o m t h e e p h o d ; a s t h e Lo r d
6
c o m m a n d e d M o s e s .
l i t
19 8

ROYALARC H M AS ON
"
An d h e m a d e t h e r o b e o f t h e e p h o d o f wo v e n wo r k
a l l o f b l u e . An d t h e r e wa s a n h o l e i n t h e m i d s t o f t h e
r o b e , a s t h e h o l e o f a n h a b e r ge o n , wi t h a b a n d r o u n d a b o u t
t h e h o l e , t h a t i t s h o u l d n o t r e n d . An d t h e y m a d e u p o n t h e
h e m s o f t h e r o b e , p o m e gr a n a t e s o f b l u e , a n d p u r p l e , a n d
s c a r l e t , a n d t wi n e d l i n e n .
An d t h e y m a d e b e l l s o f p u r e
go l d , a n d p u t t h e b e l l s b e t we e n t h e p o m e gr a n a t e s , u p o n t h e
h e m o f t h e r o b e , r o u n d a b o u t b e t we e n t h e p o m e gr a n a t e s ;
a b e l l a n d a p o m e gr a n a t e , a b e l l a n d a p o m e gr a n a t e r o u n d
a b o u t t h e h e m o f t h e r o b e t o m i n i s t e r i n ; a s t h e Lo r d c o m -
m a n d e d M o s e s .
"
An d t h e y m a d e c o a t s o f f i n e l i n e n o f wo v e n wo r kf o r
Aa r o n a n d f o r h i s s o n s , a n d a m i t r e o f f i n e l i n e n , a n d go o d l y
b o n n e t s o f f i n e l i n e n , a n d l i n e n b r e e c h e s o f f i n e t wi n e d
l i n e n ; a n d a gi r d l e o f f i n e t wi n e d l i n e n , a n d b l u e , a n d p u r -
p l e , a n d s c a r l e t , o f n e e d l e wo r k ; a s t h e Lo r d c o m m a n d e d
M o s e s .
" An d t h e y m a d e t h e p l a t e o f t h e h o l y c r o wn o f p u r e
go l d , a n d wr o t e u p o n i t a wr i t i n g, l i ke t o t h e e n gr a v i n gs o f
a s i gn e t , H OLINES S TOTH ELORD.
An d t h e y t i e d i t u p o n a
l a c e o f b l u e , t o f a s t e n i t o n h i gh u p o n t h e m i t r e ; a s t h e
Lo r d c o m m a n d e d M o s e s .
" Th u s wa s a l l t h e wo r ko f t h e t a b e r n a c l e o f t h e t e n t o f
t h e c o n gr e ga t i o n f i n i s h e d : a n d t h e c h i l d r e n o f Is r a e l d i d
*" Th e p r o p o r t i o n o f t h e m e a s u r e o f t h e t a b e r n a c l e p r o v e d i t t o b e
a n i m i t a t i o n o f t h e s y s t e m
o f
t h e wo r l d ; f o r t h a t t h i r d p a r t t h e r e o f
wh i c h wa s wi t h i n t h e f o u r p i l l a r s t o wh i c h t h e p r i e s t s we r e n o t a d -
m i t t e d , i s , a s i t we r e , a n h e a v e n p e c u l i a r t o Go d ; b u t t h e s p a c e o f
t we n t y c u b i t s , i s a s i t we r e s e a a n d l a n d , o n wh i c h m e n l i v e ; a n d s o
t h i s p a r t i s p e c u l i a r t o t h e p r i e s t s o n l y
.
1° Wh e n M o s e s d i s t i n gu i s h e d t h e t a b e r n a c l e i n t o t h r e e p a r t s , a n d
a l l o we d t wo o f t h e m t o t h e p r i e s t s , a s a p l a c e a c c e s s i b l e a n d c o m m o n ,
h e d e n o t e d t h e l a n d a n d t h e s e a ; f o r t h e s e a r e a c c e s s i b l e t o a l l . B u t
wh e n h e s e t a p a r t t h e t h i r d d i v i s i o n f o r Go d , i t wa s b e c a u s e h e a v e n i s
i n a c c e s s i b l e t o m e n
. An d wh e n h e o r d e r e d t we l v e l o a v e s t o b e s e t o n
t h e t a b l e , h e d e n o t e d t h e y e a r . a s
d i s t i n gu i s h e d i n t o s o m a n y m o n t h s .
ROYALARC H M AS ON.
19 9
a c c o r d i n gt o a l l t h a t t h e Lo r d
c o m m a n d e d M o s e s , s o d i d
t h e y .
An d t h e y b r o u gh t t h e t a b e r n a c l e u n t o M o s e s , t h e
t e n t , a n d a l l h i s f u r n i t u r e , h i s t a c h e s , h i s b o a r d s , h i s b a r s ,
a n d h i s p i l l a r s , a n d h i s s o c ke t s ,
a n d t h e c o v e r i n g o f r a m s '
s ki n s d y e d r e d , a n d t h e c o v e r i n g
o f b a d ge r s 's ki n s , a n d t h e
v a i l o f t h e c o v e r i n g, t h e . a r k o f t h e t e s t i m o n y , a n d t h e s t a v e s
t h e r e o f , a n d t h e m e r c y - s e a t , t h e t a b l e , a n d a l l t h e v e s s e l s
t h e r e o f , a n d t h e s h e w- b r e a d , t h e p u r e c a n d l e s t i c k, wi t h t h e
l a m p s t h e r e o f , e v e n wi t h t h e l a m p s t o b e s e t i n o r d e r , a n d
a l l t h e v e s s e l s t h e r e o f , a n d t h e o i l
f o r l i gh t , a n d t h e go l d e n
a l t a r , a n d t h e a n o i n t i n go i l , a n d t h e s we e t
i n c e n s e , a n d t h e
h a n gi n gf o r t h e t a b e r n a c l e d o o r , t h e
b r a z e n a l t a r , a n d h i s
gr a t e o f b r a s s , h i s s t a v e s a n d a l l
h i s v e s s e l s , t h e l a v e r a n d
An d wh e n h e m a d e t h e c a n d l e s t i c ko f s e v e n t y p a r t s , h e s e c r e t l y i n t i =
m a t e d t h e d e c a n i , o r s e v e n t y d i v i s i o n s o f t h e p l a n e t s . An d a s t o t h e
s e v e n l a m p s u p o n t h e c a n d l e s t i c ks , t h e y r e f e r r e d t o t h e c o u r s e o f t h e
p l a n e t s , o f wh i c h t h a t i s t h e n u m b e r . An d f o r t h e v a i l s , wh i c h we r e
c o m p o s e d o f f o u r t h i n gs , t h e y d e c l a r e d t h e f o u r e l e m e n t s . F o r t h e
f i n e l i n e n , wa s p r o p e r t o s i gn i f y t h e e a r t h , b e c a u s e t h e f l a x gr o ws o u t
o f t h e e a r t h . Th e p u r p l e s i gn i f i e d t h e s e a , b e c a u s e t h a t c o l o u r i s d y e d
b y t h e b l o o d o f a s e a s h e l l - f i s h . Th e b l u e i s f i t t o s i gn i f y t h e a i r , a n d
t h e s c a r l e t wi l l n a t u r a l l y b e a n i n d i c a t i o n o f f i r e . No wt h e v e s t m e n t
o f t h e h i gh p r i e s t b e i n gm a d e o f l i n e n ,
s i gn i f i e d t h e e a r t h ; t h e b l u e
d e n o t e d t h e s ky , b e i n gl i ke l i gh t n i n gi n i t s p o m e gr a n a t e s , a n d i n t h e
n o i s e o f t h e b e l l s r e s e m b l i n gt h u n d e r . An d f o r t h e e p h o d , i t s h e we d
t h a t Go d h a d m a d e t h e u n i v e r s e o f f o u r e l e m e n t s ;
a n d a s f o r t h e go l d
i n t e r wo v e n , Is u p p o s e i t r e l a t e d t o t h e s p l e n d o r b y wh i c h a l l t h i n gs a r e
e n l i gh t e n e d . H e a l s o a p p o i n t e d t h e b r e a s t - p l a t e t o h e p l a c e d i n t h e
m i d d l e o f t h e e p h o d , t o r e s e m b l e t h e e a r t h ; a n d t h e gi r d l e wh i c h c o m -
p a s s e d t h e h i gh p r i e s t r o u n d s i gn i f i e d t h e o c e a n . Ea c h o f t h e s a r d -
o n y x e s d e c l a r e s t o u s t h e s u n a n d t h e m o o n : t h o s e Im e a n t h a t we r e
i n t h e n a t u r e o f b u t t o n s o n t h e h i gh p r i e s t 's s h o u l d e r s . An d f o r t h e
t we l v e s t o n e s , wh e t h e r we u n d e r s t a n d b y t h e m t h e m o n t h s , o r wh e t h e r
we u n d e r s t a n d t h e l i ke n u m b e r o f t h e s i gn s o f t h a t c i r c l e wh i c h t h e
Gr e e ks c a l l t h e z o d i a c , we s h a l l n o t b e m i s t a ke n i n t h e i r m e a n i n g .
An d f o r t h e m i t r e , wh i c h wa s o f a b l u e c o l o u r , i t s e e m s t o m e t o m e a n
h e a v e n : f o r h o wo t h e r wi s e c o u l d t h e n a m e o f Go d b e i n s c r i b e d u p o n
20
20 0

ROYALARC H M AS ON
.
h i s
f o o t , t h e h a n gi n gs o f t h e c o u r t , h i s p i l l a r s , a n d
h i s s o c k-
e t s , a n d t h e h a n gi n gf o r t h e c o u r t ga t e , h i s
c o r d s , a n d h i s
p i n s , a n d a l l t h e v e s s e l s o f t h e s e r v i c e o f
t h e t a b e r n a c l e ,
f o r t h e t e n t o f t h e c o n gr e ga t i o n , t h e c l o t h e s
o f s e r v i c e t o d o
s e r v i c e i n t h e h o l y p l a c e , a n d t h e h o l y ga r m e n t s f o r Aa r o n
t h e p r i e s t , a n d h i s s o n 's ga r m e n t s , t o m i n i s t e r i n t h e p r i e s t 's
o f f i c e
. Ac c o r d i n gt o a l l t h a t t h e Lo r d c o m m a n d e d M o s e s ,
s o t h e c h i l d r e n o f Is r a e l m a d e a l l t h e wo r k .
An d M o s e s
d i d l o o ku p o n a l l t h e wo r k, a n d b e h o l d , t h e y h a d d o n e i t a s
t h e Lo r d h a d c o m m a n d e d , e v e n s o h a d t h e y d o n e i t
: a n d
M o s e s b l e s s e d t h e m . "
i t !
Th a t i t wa s a l s o i l l u s t r a t e d wi t h a c r o wn , a n d t h a t o f go l d a l s o ,
i s b e c a u s e o f t h a t s p l e n d o u r wi t h wh i c h Go d i s
p l e a s e d . " - J o s e p h u s ,
An t i q . J u d. c h a . 7 .
In a n o t h e r p l a c e J o s e p h u s s a y s , t h e c a n d l e s t i c kwa s e m b l e m a t i c a l
o f
t h e
s e v e n d a y s o f c r e a t i o n a n d r e s t .
« Th e t a b e r n a c l e s e t u p b y t h e Is r a e l i t e s i n t h e d e s e r t , m a y n e v e r t l . a -
l e s s gi v e s o m e i d e a o f t h e m a n n e r i n wh i c h , a t t h a t t i m e , t h e Egy p t i a n
t e m p l e s we r e c o n s t r u c t e d .
Ib e l i e v e , r e a l l y , t h a t t h e r e m u s t h a v e b e e n
s o m e r e l a t i o n b e t we e n t h e t a s t e s wh i c h r e i gn e d i n t h e s e e d i f i c e s a n d t h e
t a b e r n a c l e .
Th e t a b e r n a c l e , t h o u gh o n l y a v a s t t e n t , h a d a gr e a t r e l a -
t i o n wi t h a r c h i t e c t u r e .
We o u gh t t o l o o ku p o n i t a s a r e p r e s e n t a t i o n
o f t h e t e m p l e s a n d p a l a c e s o f t h e Ea s t
. Le t u s r e c o l l e c t wh a t we h a v e
s a i d b e f o r e o f t h e f o r m o f go v e r n m e n t o f t h e H e b r e ws
. Th e S u p r e m e
B e i n gwa s e q u a l l y t h e i r Go d a n d Ki n g .
Th e t a b e r n a c l e wa s e r e c t e d
wi t h a v i e wt o a n s we r t o t h a t d o u b l e t i t l e . . Th e Is r a e l i t e s we n t t h e r e
s o m e t i m e s t o a d o r e t h e Al m i gh t y , a n d s o m e t i m e s t o r e c e i v e t h e o r d e r s
o f t h e i r s o v e r e i gn , p r e s e n t i n a s e n s i b l e m a n n e r i n t h e p r e s e n c e o f
h i s
p e o p l e .
It h i n kt h e n we o u gh t t o l o o ku p o n t h e t a b e r n a c l e a s a wo r k
wh i c h Go d wo u l d h a v e , t h a t t h e s t r u c t u r e s h o u l d h a v e r e l a t i o n wi t h t h e
e d i f i c e s d e s t i n e d i n t h e Ea s t , wh e t h e r f o r t h e wo r s h i p o f t h e Go d s , o r
t h e h a b i t a t i o n o f Ki n gs . Th e wh o l e c o n s t r u c t i o n o f t h e t a b e r -
n a c l e p r e s e n t e d m o r e o v e r , t h e m o d e l o f a n e d i f i c e , r e gu l a r a n d d i s -
t r i b u t e d wi t h m u c h s ki l l
. Al l t h e d i m e n s i o n s a n d p r o p o r t i o n s a p -
p e a r e d t o h a v e b e e n o b s e r v e d wi t h c a r e , a n d p e r f e c t l y we l l a d a p t e d . " - -
De Go gu e t .
ROYALARC H M AS ON.

20 1
Th e f o l l o wi n gp a s s a ge o f S c r i p t u r e i s r e a d a t o p e n i n g : *
II. TH ES S ALONIANS ,
i i i . 6,
17 .

No wwe c o m m a n d
y o u , b r e t h r e n , t h a t y e wi t h d r a wy o u r s e l v e s f r o m e v e r y b r o -
t h e r t h a t wa l ke t h d i s o r d e r l y , a n d n o t a f t e r t h e t r a d i t i o n t h a t
y e r e c e i v e d o f u s . F o r y o u r s e l v e s kn o wh o wy e o u gh t t o
f o l l o wu s , f o r we b e h a v e d n o t o u r s e l v e s d i s o r d e r l y a m o n g
y o u . Ne i t h e r d i d we - e a t a n y m a n 's b r e a d f o r n o u gh t , b u t
wr o u gh t wi t h l a b o u r a n d t r a v a i l n i gh t a n d
d a y , t h a t we
m i gh t n o t b e c h a r ge a b l e t o a n y o f y o u
. No t b e c a u s e we
h a v e n o t p o we r , b u t t o m a ke o u r s e l v e s a n e n s a m p l e u n t o
y o u t o f o l l o wu s . F o r e v e n wh e n we we r e wi t h y o u , t h i s
we c o m m a n d e d y o u , t h a t i f a n y wo u l d n o t wo r k, n e i t h e r
s h o u l d h e e a t : F o r we h e a r t h a t t h e r e a r e s o m e wh i c h wa l k
a m o n gy o u d i s o r d e r l y , wo r ki n gn o t a t a l l , b u t a r e b u s y -
b o d i e s . No wt h e m t h a t a r e s u c h , we c o m m a n d a n d e x h o r t ,
t h a t wi t h q u i e t n e s s t h e y wo r k, a n d e a t t h e i r o wn b r e a d .
B u t y e , b r e t h r e n , b e n o t we a r y i n we l l d o i n g . An d i f a n y
m a n o b e y n o t o u r wo r d , b y t h i s e p i s t l e , n o t e t h a t m a n a n d
h a v e n o c o m p a n y wi t h h i m , t h a t h e m a y b e a s h a m e d . Ye t
c o u n t h i m n o t a s a n e n e m y , b u t a d m o n i s h h i m a s a b r o t h e r
.
No wt h e Lo r d o f p e a c e h i m s e l f gi v e y o u p e a c e a l wa y s b y
a l l m e a n s . Th e Lo r d b e wi t h y o u a l l . "
OB S ERV ATIONS ONTH ES EV ENTH DEGREE.
Th e l e c t u r e o f t h i s d e gr e e i s d i v i d e d i n t o t wo s e c t i o n s .
a n d s h o u l d b e we l l u n d e r s t o o d b y e v e r y Ro y a l Ar c h M a s o n
;
u p o n a n a c c u r a t e a c q u a i n t a n c e wi t h i t , wi l l d e p e n d h i s u s e -
" Ih a v e i n s e r t e d t h i s c h a p t e r , b e c a u s e If i n d
i t
i n c o r p o r a t e d i n a l l t h e
Wo r ks i n wh i c h t h i s d e gr e e i s t r e a t e d o f , a n d b e c a u s e Ib e l i e v e i t i s
ge n e r a l l y u s e d i n a l l r e gu l a r c h a p t e r s . In c o p y i n gi t , h o we v e r , Ih a v e
r e f e r r e d t o t h e s o u r c e f r o m wh e n c e i t h a s b e e n o r i gi n a l l y d r a wn , a n d
l e a v e e x p e r i e n c e d c o m p a n i o n s t o j u d ge o f t h e m o t i v e s b y wh i c h Ih a v e
b e e n a c t u a t e d , a s we l l a s t o d e t e r m i n e wh y t h e wh o l e o r a n y p a r t
t h e r e o f s h o u l d b e h e r e i n t r o d u c e d . -
20 2

ROYALARC H M AS ON
.
f u l n e s s a t o u r a s s e m b l i e s
; a n d wi t h o u t i t , h e wi l l b e u n q u a .
l i f i e d t o p e r f o r m t h e d u t i e s o f t h e v a r i o u s s t a t i o n s
i n wh i c h
h i s s e r v i c e s m a y b e r e q u i r e d b y t h e c h a p t e r .
Th e f i r s t s e c t i o n o p e n s t o o u r v i e wa l a r ge f i e l d f o r c o n -
t e m p l a t i o n a n d s t u d y
. It f u r n i s h e s u s wi t h m a n y i n t e r e s t .
i n gp a r t i c u l a r s r e l a t i v e t o t h e s t a t e o f t h e f r a t e r n i t y ,
d u r i n g
a n d s i n c e t h e r e i gn o f Ki n gS o l o m o n
; a n d i l l u s t r a t e s t h e
c a u s e s a n d c o n s e q u e n c e s o f s o m e
v e r y i m p o r t a n t e v e n t s
wh i c h o c c u r r e d d u r i n gh i s r e i gn .
Th i s s e c t i o n e x p l a i n s t h e m o d e o f go v e r n m e n t
i n t h i s
c l a s s o f M a s o n s
; i t d e s i gn a t e s t h e a p p e l l a t i o n , n u m b e r ,
a n d
s i t u a t i o n o f t h e s e v e r a l o f f i c e r s
; a n d p o i n t s o u t t h e p u r p o s e s
a n d d u t i e s o f t h e i r r e s p e c t i v e s t a t i o n s
.
Th i s s e c t i o n c o n t a i n s m u c h v a l u a b l e h i s t o r i c a l i n f o r m a -
t i o n , a n d p r o v e s , b e y o n d t h e p o we r o f c o n t r a d i c t i o n , a n d i n
t h e m o s t s t r i ki n gc o l o u r s , t h a t p r o s p e r i t y a n d h a p p i n e s s , a r e
e v e r t h e u l t i m a t e c o n s e q u e n c e o f v i r t u e
a n d j u s t i c e , wh i l e
d i s gr a c e a n d r u i n i n v a r i a b l y f o l l o wt h e p r a c t i c e s o f v i c e a n d
i m m o r a l i t y .
Ap r o p e r a r r a n ge m e n t o f t h e f o l l o wi n gc h a r ge s , & c . i s
e s s e n t i a l l y n e c e s s a r y t o b e o b s e r v e d i n e v e r y c h a p t e r
; a n d
t h e i r a p p l i c a t i o n s h o u l d b e f a m i l i a r t o
e v e r y Ro y a l Ar c h
M a s o n .
IS AIAH Xh l i . 16.
Iwi l l b r i n gt h e b l i n d b y a wa y t h a t t h e y kn o wn o t , I
wi l l l e a d t h e m i n p a t h s t h a t t h e y h a v e n o t kn o wn
; Iwi l l
m a ke t h e d a r kn e s s l i gh t b e f o r e t h e m , a n d c r o o ke d t h i n gs
s t r a i gh t . Th e s e wi l l Id o u n t o t h e m , - a n d wi l l n o t f o r s a ke
t h e m .
ROYALARC H M AS ON.
"
At f i r s t s h e wi l l wa l kwi t h h i m b y c r o o ke d wa y s ,
a n d
b r i n gf e a r a n d d r e a d u p o n h i m , a n d p r o v e h i m wi t h h e r d i s -
c i p l i n e , u n t i l s h e m a y t r u s t h i s s o u l , a n d
t r y h i m b y h e r
l a ws . Th e n wi l l s h e r e t u r n t h e s t r a i gh t wa y u n t o h i m , a n d
c o m f o r t h i m , a n d s h o wh i m h e r
s e c r e t s . " - Ec c l e s i a s t i c u s .
PRAYER,
REH EARS EDDU RINGTH EC EREM ONYOF EXALTATIONTOTH E
DEGREEOF ROYALARC H M AS ON
.
" S u p r e m e Ar c h i t e c t o f U n i v e r s a l Na t u r e , wh o , b y t h i n e
a l m i gh t y wo r d , d i d s t s p e a ki n t o b e i n gt h e t r e m e n d o u s a r c h
o f h e a v e n , a n d f o r t h e i n s t r u c t i o n a n d p l e a s u r e o f t h y
r a t i o n a l c r e a t u r e s , d i d s t a d o r n u s wi t h
gr e a t e r a n d f e s s e r
l i gh t s ; t h e r e b y m a gn i f y i n gt h y p o we r , a n d e n d e a r i n g
t h y
go o d n e s s , u n t o t h e s o n s o f m e n :
we h u m b l y a d o r e a n d
wo r s h i p t h i n e u n s p e a ka b l e p e r f e c t i o n
. We b l e s s
. t h e e , t h a t
wh e n m a n h a d f a l l e n f r o m h i s i n n o c e n c e a n d h i s h a p p i n e s s ,
t h o u d i d s t s t i l l l e a v e u n t o h i m t h e p o we r s o f r e a s o n i n g, a n d
c a p a c i t y o f i m p r o v e m e n t a n d o f p l e a s u r e
. We t h a n kt h e e
t h a t a m i d s t t h e p a i n s a n d c a l a m i t i e s o f o u r p r e s e n t s t a t e , s o
m a n y m e a n s o f r e f r e s h m e n t a n d s a t i s f a c t i o n
a r e r e s e r v e d
u n t o u s , wh i l e t r a v e l l i n gt h e r u gge d
p a t h o f l i f e . Es p e c i a l l y
wo u l d we a t t h i s t i m e r e n d e r t h e e o u r
t h a n ks gi v i n ga n d
p r a i s e f o r t h e i n s t i t u t i o n , a s m e m b e r s o f wh i c h we
a r e a t
t h i s - t i m e a s s e m b l e d , a n d f o r a l l t h e p l e a s u r e s we h a v e d e -
r i v e d f r o m i t .
We t h a n kt h e e t h a t t h e f e wh e r e a s s e m b l e d
b e f o r e t h e e , h a v e b e e n f a v o u r e d wi t h n e wi n d u c e m e n t s , a n d
l a i d u n d e r n e wa n d s t r o n ge r o b l i ga t i o n s t o v i r t u e a n d
h o l i .
n e s s .
M a y t h e s e o b l i ga t i o n s , 0 b l e s s e d F a t h e r , h a v e t h e i r
f u l l e f f e c t u p o n u s
. Te a c h u s , we p r a y t h e e , t h e t r u e r e v e -
r e n c e o f t h y gr e a t , m i gh t y , a n d t e r r i b l e n a m e .
In s p i r e u s
wi t h a f i r m a n d u n s h a ke n r e s o l u t i o n i n o u r v i r t u o u s p u r s u i t s
.
Gi v e u s gr a c e d i l i ge n t l y t o s e a r c h t h y wo r d i n t h e B o o ko f
20 3
20 4
Na t u r e , wh e r e i n t h e d u t i e s o f o u r h i gh v o c a t i o n a r e i n c u l -
c a t e d wi t h d i v i n e a u t h o r i t y . M a y t h e s o l e m n i t y o f t h e
c e r e m o n i e s o f o u r i n s t i t u t i o n , b e d u l y i m p r e s s e d o n o u r
m i n d s , a n d h a v e a l a s t i n ga n d h a p p y e f f e c t u p o n o u r l i v e s .
0 t h o u , wh o d i d s t a f o r e t i m e a p p e a r u n t o t h y s e r v a n t M o s e s ,
i n a f l a m e o f f i r e o u t o f t h e m i d s t o f a b u s h , e n ki n d l e ,
we b e s e e c h t h e e , i n e a c h o f o u r h e a r t s , a f l a m e o f d e v o t i o n
t o t h e e , o f l o v e t o e a c h o t h e r , a n d o f c h a r i t y t o a l l m a n ki n d .
M a y a l l t h y m i r a c l e s a n d m i gh t y wo r ks f i l l
u s wi t h t h e
d r e a d , a n d t h y go o d n e s s i m p r e s s u s wi t h t h e l o v e o f t h y
h o l y n a m e .
M a y
h o l i n e s s t o t h e Lo r d
b e e n gr a v e n o n a l l o u r t h o u gh t s ,
wo r d s , a n d a c t i o n s . M a y t h e i n c e n s e o f p i e t y a s c e n d c o n -
t i n u a l l y u n t o t h e e f r o m t h e a l t a r o f o u r h e a r t s , a n d b u r n ,
d a y a n d n i gh t , a s a s a c r i f i c e o f s we e t s m e l l i n gs a v o u r , we l l
p l e a s i n gu n t o t h e e . An d s i n c e s i n h a t h d e s t r o y e d wi t h i n u s
t h e f i r s t t e m p l e o f p u r i t y a n d i n n o c e n c e , m a y t h y h e a v e n l y
gr a c e gu i d e a n d a s s i s t u s i n r e b u i l d i n g a s e c o n d t e m p l e o f
r e f o r m a t i o n , a n d m a y t h e gl o r y o f t h i s l a t t e r h o u s e b e
gr e a t e r t h a n t h e gl o r y o f t h e f o r m e r . . o m e n . "
Or t h i s
AH AB ATH OLAM .
APRAYER, REPEATEDINTH EROYALARC H LODGE
ATJ ERU S ALEM .
ROYAL ARC H M AS ON.
Th o u h a s t l o v e d u s , 0 Lo r d o u r Go d , wi t h e t e r n a l l o v e ,
t h o u h a s t s p a r e d u s wi t h gr e a t a n d e x c e e d i n gp a t i e n c e , o u r
F a t h e r a n d o u r Ki n g, f o r t h y gr e a t n a m e 's s a ke , a n d f o r o u r
f a t h e r s 's a ke , wh o t r u s t e d i n t h e e , t o wh o m t h o u d i d s t t e a c h
t h e s t a t u t e s o f l i f e , t h a t t h e y m i gh t d o a f t e r t h e s t a t u t e s o f
t h y go o d p l e a s u r e wi t h a p e r f e c t h e a r t ; s o b e t h o u m e r c i f u l
u n t o u s , 0 o u r F a t h e r , m e r c i f u l F a t h e r , t h a t s h o we t h m e r c y ,
h a v e m e r c y u p o n u s , we b e s e e c h t h e e , a n d p u t u n d e r s t a n d ,
. m i x .
ROYALARC H M AS ON.
i n gi n t o o u r h e a r t s , t h a t we m a y u n d e r s t a n d , b e wi s e , h e a r ,
l e a r n , t e a c h , ke e p , d o , a n d p e r f o r m
a l l t h e wo r d s o f t h e
d o c t r i n e o f t h y l a wi n l o v e , a n d e n l i gh t e n o u r e y e s
i n t h y
c o m m a n d m e n t s , a n d c a u s e o u r h e a r t s t o c l e a v e t o t h y l a w,
a n d u n i t e t h e m i n t h e l o v e a n d f e a r o f t h y n a m e , we wi l l
n o t b e a s h a m e d , n o r c o n f o u n d e d , n o r s t u m b l e , f o r e v e r
a n d
e v e r .
B e c a u s e we h a v e t r u s t e d i n J e h o v a h , m i gh t y
a n d
t e r r i b l e n a m e , we wi l l r e j o i c e a n d b e gl a d i n t h y s a l v a t i o n ,
a n d i n t h y m e r c i e s , 0 Lo r d o u r Go d
; a n d t h e m u l t i t u d e o f
t h y m e r c i e s , s h a l l n o t f o r s a ke u s f o r e v e r , S e l a h
: An d n o w
m a ke h a s t e a n d b r i n gu p o n u s a b l e s s i n g, a n d p e a c e f r o m
t h e f o u r c o r n e r s o f t h e e a r t h
; f o r t h o u a r t a Go d t h a t wo r k-
e s t s a l v a t i o n , a n d h a s t c h o s e n u s o u t o f e v e r y p e o p l e
a n d
l a n gu a ge
; a n d t h o u , o u r Ki n g, h a s t c a u s e d u s t o c l e a v e
t o
t h y gr e a t n a m e ,
i n l o v e a n d p r a i s e t o t h e e , a n d t o b e u n i t e d
t o t h e e , a n d t o l o v e t h y n a m e ; b l e s s e d a r t t h o u , 0 Lo r d
Go d , wh o h a s t c h o s e n t h y p e o p l e Is r a e l i n l o v e . o m e n .
EXODU S i i i . 1- 6.
"
No w- M o s e s ke p t t h e f l o c ko f J e t h r o h i s f a t h e r - i n - l a w,
t h e p r i e s t o f M i d i a n ;
a n d h e l e d t h e f l o c kt o t h e b a c ks i d e
o f t h e d e s e r t , a n d c a m e t o t h e m o u n t a i n o f Go d , e v e n
t o
H o r e b . An d t h e a n ge l o f t h e Lo r d a p p e a r e d u n t o h i m i n
a f l a m e o f f i r e o u t o f t h e m i d s t o f a b u s h
: a n d h e l o o ke d ,
a n d b e h o l d , t h e b u s h b u r n e d wi t h f i r e , a n d t h e b u s h wa s n o t
c o n s u m e d . An d M o s e s s a i d , Iwi l l n o wt u r n a s i d e , a n d
s e e t h i s gr e a t s i gh t , wh y t h e b u s h i s n o t b u r n e d .
An d wh e n
t h e Lo r d s a wt h a t h e t u r n e d a s i d e t o s e e , Go d c a l l e d u n t o
h i m o u t o f t h e m i d s t o f t h e h u s h , a n d s a i d , M o s e s , M o s e s
!
An d h e s a i d , h e r e a m I.
An d h e s a i d , Dr a wn o t n i gh
h i t h e r : p u t o f f t h y s h o e s f r o m o f f t h y f e e t ,
f o r t h e p l a c e
wh e r e o n t h o u s t a n d e s t i s h o l y gr o u n d . M o r e o v e r h e s a i d ,
( a m t h e Go d o f t h y f a t h e r , t h e Go d o f Ab r a h a m , t h e Go d
20 5
20 6
ROYAL ARC H M AS ON.
o f - Is a a c , a n d t h e Go d o f J a c o b . An d M o s e s h i d h i s f a c e ,
f o r h e wa s a f r a i d t o l o o ku p o n Go d . "
DEU TERONOM Iv . 1- 24 .
` 1 An d M o s e s c a l l e d a l l Is r a e l , a n d s a i d u n t o t h e m , H e a r ,
0 Is r a e l , t h e s t a t u t e s a n d j u d gm e n t s wh i c h Is p e a ki n y o u r
e a r s t h i s d a y , t h a t y e m a y l e a r n t h e m , a n d ke e p a n d d o
t h e m . Th e Lo r d o u r Go d m a d e a c o v e n a n t wi t h u s i n
H o r e b . Th e Lo r d m a d e n o t t h i s c o v e n a n t wi t h o u r f a t h e r s .
b u t wi t h u s , e v e n u s , wh o a r e a l l o f u s h e r e a l i v e t h i s d a y .
Th e Lo r d t a l ke d wi t h y o u f a c e t o f a c e i n t h e m o u n t , o u t o f
t h e m i d s t o f t h e f i r e , ( Is t o o d b e t we e n t h e Lo r d a n d y o u a t
t h a t t i m e , t o s h o w y o u t h e wo r d o f t h e Lo r d : f o r y e we r e
a f r a i d b y r e a s o n o f t h e f i r e , a n d we n t n o t u p i n t o t h e m o u n t
s a y i n g,
" Ia m t h e Lo r d t h y Go d , wh i c h b r o u gh t t h e e o u t o f t h e
l a n d o f Egy p t , f r o m t h e h o u s e o f b o n d a ge . Th o u s h a l t
h a v e n o n e o t h e r go d s b e f o r e m e
. Th o u s h a l t n o t m a ke
t h e e a n y gr a v e n i m a ge , o r a n y l i ke n e s s o f a n y t h i n gt h a t i s
i n h e a v e n a b o v e , o r t h a t i s i n t h e e a r t h b e n e a t h , o r t h a t i s
'n t h e wa t e r s b e n e a t h t h e e a r t h : Th o u s h a l t n o t - b o wd o wn
t h y s e l f u n t o t h e m , n o r s e r v e t h e m : f o r It h e Lo r d t h y Go d
a m a j e a l o u s Go d , v i s i t i n gt h e i n i q u i t y o f t h e f a t h e r s u p o n
t h e c h i l d r e n u n t o t h e t h i r d a n d f o u r t h ge n e r a t i o n o f t h e m
t h a t h a t e m e , a n d s h o wi n gm e r c y u n t o t h o u s a n d s o f t h e m
t h a t l o v e m e , a n d ke e p m y c o m m a n d m e n t s . Th o u s h a l t
. n o t t a ke t h e n a m e o f t h e Lo r d t h y Go d i n v a i n : f o r t h e
Lo r d wi l l n o t h o l d h i m gu i l t l e s s t h a t t a ke t h h i s n a m e i n v a i n .
Ke e p t h e S a b b a t h d a y t o s a n c t i f y i t a s t h e Lo r d t h y Go d
h a t h c o m m a n d e d t h e e . S i x d a y s t h o u s h a l t l a b o u r , a n d d o
a l l t h y wo r k : B u t t h e s e v e n t h d a y i s t h e S a b b a t h o f t h e
Lo r d t h y Go d : i n i t t h o u s h a l t n o t d o a n y wo r k, t h o u , n o r
t h y s o n , n o r t h y d a u gh t e r , n o r t h y m a n - s e r v a n t , n o r t h y
m a i d - s e r v a n t , n o r t h i n e o x , n o r t h i n e a s s , n o r a n y o f t h y
ROYAL ARC H M AS ON. '

20 7
c a t t l e , n o r t h y s t r a n ge r t h a t i s wi t h i n t h y ga t e s ; t h a t t h y
m a n - s e r v a n t a n d t h y m a i d - s e r v a n t m a y r e s t a s we l l a s t h o u
An d r e m e m b e r t h a t t h o u wa s t a s e r v a n t i n t h e l a n d o f
Egy p t , a n d t h a t t h e Lo r d t h y Go d b r o u gh t t h e e o u t t h e n c e
t h r o u gh a m i gh t y h a n d , a n d b y a s t r e t c h e d - o u t a r m , t h e r e -
f o r e t h e Lo r d t h y Go d c o m m a n d e d t h e e t o ke e p t h e S a b b a t h -
d a y .
H o n o u r t h y f a t h e r a n d t h y m o t h e r , a s t h e Lo r d t h y Go d
h a t h c o m m a n d e d t h e e ; t h a t t h y d a y s m a y b e p r o l o n ge d ,
a n d t h a t i t m a y go we l l wi t h t h e e , i n t h e l a n d wh i c h t h e
Lo r d t h y Go d gi v e t h t h e e
. Th o u s h a l t n o t ki l l .
Ne i t h e r
s h a l t t h o u c o m m i t a d u l t e r y . Ne i t h e r s h a l t t h o u s t e a l .
Ne i t h e r s h a l t t h o u b e a r f a l s e wi t n e s s a ga i n s t t h y n e i gh b o u r .
Ne i t h e r s h a l t t h o u d e s i r e t h y n e i gh b o u r 's wi f e , n e i t h e r s h a l t
t h o u c o v e t t h y n e i gh b o u r 's h o u s e , h i s f i e l d , o r h i s m a n -
s e r v a n t , o r h i s m a i d - s e r v a n t , h i s o x , o r h i s a s s , o r a n y t h i n g
t h a t i s t h y n e i gh b o u r 's . Th e s e wo r d s t h e Lo r d s p a ke u n t o
a l l y o u r a s s e m b l y i n t h e m o u n t , o u t o f t h e m i d s t o f t h e f i r e ,
o f t h e c l o u d , a n d o f t h e t h i c kd a r kn e s s , wi t h a gr e a t v o i c e ;
a n d h e a d d e d n o m o r e . An d h e wr o t e t h e m i n t wo t a b l e s
o f s t o n e , a n d d e l i v e r e d t h e m u n t o m e . An d i t c a m e t o
p a s s , wh e n y e h e a r d t h e v o i c e o u t o f t h e m i d s t o f t h e d a r k-
n e s s , ( f o r t h e m o u n t a i n d i d b u r n wi t h f i r e , ) t h a t y e c a m e
n e a r u n t o m e , e v e n a l l t h e h e a d s o f y o u r t r i b e s , a n d y o u r
e l d e r s ; An d y e s a i d , B e h o l d , t h e Lo r d o u r Go d h a t h
s h e we d u s h i s gl o r y a n d h i s gr e a t n e s s , a n d we h a v e h e a r d
h i s v o i c e o u t o f t h e m i d s t o f t h e f i r e : we h a v e s e e n t h i s
d a y t h a t Go d d o t h t a l kwi t h m a n , a n d t h a t h e l i v e t h . "
II. C H RONIC LES XXXV i . 11- 20 .
"
Ze d e ki a h wa s o n e a n d t we n t y y e a r s o l d wh e n h e b e ga n
t o r e i gn , a n d r e i gn e d e l e v e n y e a r s i n J e r u s a l e m . An d h e
d i d t h a t wh i c h wa s e v i l i n t h e s i gh t o f t h e Lo r d h i s Go d ,
a n d h u m b l e d n o t h i m s e l f b e f o r e J e r e m i a h t h e p r o p h e t ,
. 21
20 8
ROYAL ARC H M AS ON.
s p e a ki n gf r o m t h e m o u t h o f t h e Lo r d . An d h e a l s o r e b e l .
l e d a ga i n s t Ki n gNe b u c h a d n e z z a r , wh o h a d m a d e h i m
s we a r b y Go d , b u t h e s t i f f e n e d h i s n e c k, a n d h a r d e n e d h i s
h e a r t , f r o m t u r n i n gu n t o t h e Lo r d Go d o f Is r a e l
.
" M o r e o v e r a l l t h e c h i e f s o f t h e p r i e s t s a n d t h e p e o p l e
t r a n s gr e s s e d v e r y m u c h , a f t e r a l l t h e 'a b o m i n a t i o n s o f t h e
h e a t h e n , a n d p o l l u t e d t h e h o u s e o f t h e Lo r d , wh i c h h e h a d
h a l l o we d i n J e r u s a l e m . An d t h e Lo r d Go d o f t h e i r f a t h e r s
s e n t t o t h e m b y h i s m e s s e n ge r s ; r i s i n gu p b e t i m e s a n b
s e n d i n g, b e c a u s e h e h a d c o m p a s s i o n o n h i s p e o p l e , a n d o r
h i s d we l l i n gp l a c e . B u t t h e y m o c ke d t h e m e s s e n ge r s o f
Go d , a n d d e s p i s e d h i s wo r d s , a n d m i s u s e d h i s p r o p h e t s ;
u n t i l t h e wr a t h o f t h e Lo r d a r o s e a ga i n s t h i s p e o p l e t i l l
t h e r e wa s n o r e m e d y . Th e r e f o r e h e b r o u gh t u p o n t h e m
t h e ki n go f t h e C h a l d e e s , wh o s l e wt h e i r y o u n gm e n wi t h
t h e s wo r d , i n t h e h o u s e o f t h e i r s a n c t u a r y , a n d h a d n o c o m -
p a s s i o n u p o n y o u n gm a n , o r m a i d e n , o l d m a n , o r h i m t h a t
s t o o p e d f o r a ge :
h e ga v e t h e m a l l i n t o h i s h a n d . An d a l l
t h e v e s s e l s o f t h e h o u s e o f Go d , gr e a t a n d s m a l l , a n d t h e
t r e a s u r e s o f t h e h o u s e o f t h e Lo r d , a n d t h e t r e a s u r e s o f t h e
r u n g : a n d o f h i s p r i n c e s ; a l l t h e s e h e b r o u gh t t o B a b y l o n .
An d t h e y b u r n e d t h e h o u s e o f Go d , a n d b r a ke d o wn t h e
wa l l o f J e r u s a l e m , a n d b u r n e d a l l t h e p a l a c e s t h e r e o f wi t h
f i r e , a n d d e s t r o y e d a l l t h e go o d l y v e s s e l s t h e r e o f . An d
t h e m t h a t h a d e s c a p e d f r o m t h e s wo r d , c a r r i e d h e a wa y t o
B a b y l o n
; wh e r e t h e y we r e s e r v a n t s t o h i m a n d h i s s o n s ,
u n t i l t h e r e i gn o f t h e ki n gd o m o f Pe r s i a
. "
EZRA1. 1- 3.
"
No wi n t h e f i r s t y e a r o f C y r u s , ki n go f Pe r s i a , t h a t
t h e wo r d o f t h e Lo r d , b y t h e m o n t h o f J e r e m i a h m i gh t b e
f u l f i l l e d , t h e Lo r d s t i r r e d u p t h e s p i r i t o f C y r u s , Ki n go f
Pe r s i a , t h a t h e m a d e a p r o c l a m a t i o n t h r o u gh o u t a l l h i s ki n g-
d o m , a n d p u t i t a l s o i n wr i t i n g, s a y i n g, Th u s s a i t h C y r u s ,
ROYAL, ARC H M AS ON. 20 9
Ki n go f Pe r s i a , Th e Lo r d Go d o f H e a v e n h a t h gi v e n m e
a l l t h e ki n gd o m s o f t h e e a r t h , a n d h e h a t h c h a r ge d m e , t o
b u i l d h i m a n h o u s e a t J e r u s a l e m , wh i c h i s i n J u d a h , wh o
i s t h e r e a m o n gy o u o f a l l h i s p e o p l e ? h i s Go d b e wi t h h i m ,
a n d l e t h i m go u p t o J e r u s a l e m wh i c h i s i n J u d a h , a n d
b u i l d t h e h o u s e o f t h e Lo r d Go d o f Is r a e l , h e i s t h e Go d ,
wh i c h i s i n J e r u s a l e m . "
EXODU S i i i . 13, 14 .
"
An d M o s e s s a i d u n t o Go d , B e h o l d , wh e n Ic o m e u n t o
t h e c h i l d r e n o f Is r a e l , a n d s h a l l s a y u n t o t h e m , Th e Go d
o f y o u r f a t h e r s h a t h s e n t m e u n t o y o u ; a n d t h e y s h a l l s a y
t o m e , Wh a t i s h i s n a m e ? wh a t s h a l l Is a y u n t o t h e m ? "
" An d Go d s a i d u n t o M o s e s , Ia m t h a t Ia m : An d h e
s a i d , a n d t h u s s h a l t t h o u s a y u n t o t h e c h i l d r e n o f Is r a e l , 1
a m
h a t h s e n t m e u n t o y o u . "
PS ALM C Xl i .
Lo r d , Ic r y u n t o t h e e : m a ke h a s t e u n t o m e : gi v e e a r
u n t o m y v o i c e , wh e n Ic r y u n t o t h e e . Le t m y p r a y e r b e
s e t f o r t h b e f o r e t h e e a s i n c e n s e , a n d t h e l i f t i n gu p o f m y
h a n d s a s t h e e v e n i n gs a c r i f i c e . S e t a wa t c h , 0 Lo r d , b e f o r e
m y m o u t h ; ke e p t h e d o o r o f m y l i p s . In c l i n e n o t m y
h e a r t t o a n y e v i l t h i n g, t o p r a c t i c e wi c ke d wo r ks wi t h m e n
t h a t wo r ki n i q u i t y , a n d l e t m e n o t e a t o f t h e i r d a i n t i e s . Le t
t h e r i gh t e o u s s m i t e m e ; i t s h a l l b e a ki n d n e s s : a n d l e t h i m
r e p r o v e m e , i t s h a l l b e a n e x c e l l e n t o i l , wh i c h s h a l l n o t
b r e a km y h e a d : f o r y e t m y p r a y e r a l s o s h a l l b e i n t h e i r
c a l a m i t i e s . Wh e n t h e i r j u d ge s a r e o v e r t h r o wn i n s t o n y
p l a c e s , t h e y s h a l l h e a r m y wo r d s ; f o r t h e y a r e s we e t . Ou r
h o n e s a r e s c a t t e r e d a t t h e gr a v e 's m o u t h , a s wh e n o n e c u t -
t e t h a n d c l e a v e t h wo o d u p o n t h e e a r t h . B u t m i n e e y e s a r e
u n t o t h e e , 0 Go d t h e Lo r d : i n t h e e i s m y t r u s t
; l e a v e n o t
m y
s o u l d e s t i t u t e . Ke e p m e f r o m t h e s n a r e s wh i c h t h e y
210

ROYALARC H M AS ON.
h a v e l a i d f o r m e , a n d t h e gi n s o f t h e wo r ke r s o f i n i q u i t y
.
Le t t h e wi c ke d f a l l i n t o t h e i r o wn n e t s , wh i l s t t h a t Iwi t h a l
e s c a p e .
PS ALM C Xl i i .
" Ic r i e d u n t o t h e Lo r d wi t h m y v o i c e ; wi t h m y v o i c e
u n t o t h e Lo r d d i d Im a ke m y s u p p l i c a t i o n , Ip o u r e d o u t m y
c o m p l a i n t b e f o r e h i m : Is h o we d b e f o r e h i m m y t r o u b l e
.
Wh e n m y s p i r i t wa s o v e r wh e l m e d wi t h i n m e t h e n t h o u
kn e we s t
m y
p a t h : i n t h e wa y wh e r e i n Iwa l ke d h a v e t h e y
p r i v i l y l a i d a s n a r e f o r m e . Il o o ke d o n m y r i gh t h a n d , a n d
b e h e l d , b u t t h e r e wa s n o m a n t h a t wo u l d kn o wm e : r e f u ge
f a i l e d m e : n o m a n c a r e d f o r m y s o u l . Ic r i e d u n t o t h e e , 0
Lo r d : Is a i d , Th o u a r t m y r e f u ge , a n d m y p o r t i o n i n t h e
l a n d o f t h e l i v i n g . At t e n d u n t o m y c r y , f o r Ia m b r o u gh t
v e r y l o w : d e l i v e r m e f r o m m y p e r s e c u t o r s ; f o r t h e y a r e
s t r o n ge r t h a n I. B r i n gm y s o u l o u t o f p r i s o n , t h a t Im a )
p r a i s e t h y n a m e . "
PS ALM C Xl i i i .
" H e a r m y p r a y e r , 0 Lo r d ': gi v e e a r t o m y s u p p l i c a -
t i o n s
: i n t h y f a i t h f u l n e s s a n s we r m e , a n d i n t h y r i gh t e o u s -
n e s s . An d e n t e r n o t i n t o j u d gm e n t wi t h t h y s e r v a gt : f o r
i n t h y s i gh t s h a l l n o m a n l i v i n gb e j u s t i f i e d . F o r t h e e n e m y
h a t h p e r s e c u t e d m y s o u l
;
h e h a s h s m i t t e n m y l i f e d o wn t o
t h e gr o u n d : h e b a t h m a d e m e t o d we l l i n d a r kn e s s , a s t h o s e
t h a t h a v e b e e n l o n gd e a d . Th e r e f o r e i s m y s p i r i t o v e r -
wh e l m e d wi t h i n m e : m y h e a r t wi t h i n m e i s d e s o l a t e . I
r e m e m b e r t h e d a y s o f o l d , Im e d i t a t e o n a l l t h y wo r ks ; 1
m u s e o n t h e wo r ko f t h y h a n d s .
Is t r e t c h f o r t h m y h a n d s
u n t o t h e e : m y s o u l t h i r s t e t h a f t e r t h e e , a s a t h i r s t y l a n d .
S e l a h . H e a r m e s p e e d i l y , 0 Lo r d ; m y s p i r i t f a i l e t h : h i d e
n o t t h y f a c e f r o m m e , l e s t Ib e l i ke u n t o t h e m t h a t go d o wn
i n t o t h e p i t . C a u s e m e t o h e a r t h y l o v i n gki n d n e s s i n t h e
m o r n i n g
; f o r i n - t h e e d o It r u s t : c a u s e m e t o kn o wt h e wa y
ROYAL ARC H M AS ON .

211
wh e r e i n Is h o u l d wa l k ; f o r Il i f t u p m y s o u l u n t o t h e e .
De l i v e r m e , 0 Lo r d , f r o m m i n e e n e m i e s : If l e e u n t o t h e e
t o h i d e m e .
Te a c h m e t o d o t h y wi l l ; f o r t h o u a r t m y
Go d
: t h y s p i r i t i s go o d ; l e a d m e u n t o t h e l a n d o f u p r i gh t -
n e s s . Q u i c ke n m e , 0 Lo r d , f o r t h y n a m e 's s a ke , f o r t h y
r i gh t e o u s n e s s s a ke , b r i n gm y s o u l o u t o f t r o u b l e . An d o f
t h y m e r c y c u t o f f m i n e e n e m i e s , f o r Ia m t h y s e r v a n t . "
Ex o j Du s i v . 1- 9 .
'° An d M o s e s a n s we r e d a n d s a i d , b u t b e h o l d , t h e y wi l l
n o t b e l i e v e m e , n o r h e a r ke n u n t o m y v o i c e :
f o r t h e y wi l l
s a y ,
Th e Lo r d h a t h n o t a p p e a r e d u n t o t h e e . An d t h e Lo r d
s a i d u n t o h i m , Wh a t i s t h a t i n t h i n e h a n d ? An d h e s a i d ,
Ar o d . An d h e s a i d , C a s t i t o n t h e gr o u n d ; a n d h e c a s t i t
o n t h e gr o u n d , a n d i t b e c a m e a s e r p e n t ; a n d M o s e s f l e d
f r o m b e f o r e i t . An d t h e Lo r d s a i d u n t o M o s e s , Pu t f o r t h
t h i n e h a n d , a n d t a ke i t b y t h e t a i l . An d l i e p u t f o r t h h i s
h a n d a n d c a u gh t i t , a n d i t b e c a m e a r o d i n h i s h a n d .
Th a
t h e y m a y b e l i e v e t h a t t h e Lo r d Go d o f t h e i r f a t h e r s ,
t h e
Go d o f Ab r a h a m , t h e Go d o f Is a a c , a n d t h e Go d o f J a c o b ,
b a t h a p p e a r e d u n t o t h e e .
"
An d t h e Lo r d s a i d f u r t h e r m o r e u n t o h i m , Pu t n o wt h i n e
h a n d i n t o t h y b o s o m ; a n d h e p u t h i s h a n d i n t o h i s b o s o m
a n d wh e n h e t o o ki t o u t , b e h o l d , h i s
h a n d wa s l e p r o u s a s
s n o w .
An d h e s a i d , Pu t t h i n e h a n d i n t o t h y b o s o m a ga i n
a n d h e p u t h i s h a n d i n t o h i s b o s o m a ga i n , a n d p l u c ke d i t
o u t o f h i s b o s o m , a n d , b e h o l d , i t wa s t u r n e d a ga i n a s h i s
o t h e r f l e s h .
An d i t s h a l l c o m e t o p a s s , i f t h e y wi l l n o t b e -
l i e v e t h e e , n e i t h e r h e a r ke n t o t h e v o i c e o f t h e f i r s t s i gn , t h a t
t h e y wi l l b e l i e v e t h e v o i c e o f t h e l a t t e r s i gn .
'I
An d i t s h a l l c o m e t o p a s s , i f t h e y wi l l n o t b e l i e v e a l s o
t h e s e t wo s i gn s , n e i t h e r h e a r ke n u n t o t h y v o i c e , t h a t t h o u .
s h a l t t a ke o f t h e wa t e r o f t h e r i v e r , a n d , p o u r i t u p o n
t h e
d r y l a n d : a n d t h e wa t e r wh i c h t h o u t a ke s t o u t o f t h e r i v e r _
s h a l l b e c o m e b l o o d u p o n t h e d r y l a n d
. "
21 *
H AGGAIi i . 1- 9 , 23.
" In
t h e s e v e n t h m o n t h , i n t h e o n e a n d t we n t i e t h d a y o f
t h e m o n t h , c a r n e t h e wo r d o f t h e Lo r d b y t h e p r o p h e t H a g-
ga i , s a y i n g, S p e a kn o wt o Ze r u b b a b e l t h e s o n o f S h e a l t i e l ,
go v e r n o r o f J u d a h , a n d t o J o s h u a , t h e s o n o f J o s e d e c h , t h e
h i gh p r i e s t , a n d t o t h e r e s i d u e o f t h e p e o p l e , s a y i n g, Wh o
i s l e f t a m o n g
y o u t h a t s a wt h i s h o u s e i n h e r f i r s t gl o r y ?
a n d h o wd o y e s e e i t n o w ? i s i t n o t i n y o u r e y e s i n c o m -
p a r i s o n o f i t a s n o t h i n g?
Ye t n o wb e s t r o n g0 Ze r u b b a -
b e l , s a i t h t h e Lo r d , a n d b e s t r o n g, 0 J o s h u a , s o n o f J o s e -
d e c h t h e h i gh p r i e s t , a n d b e s t r o n ga l l y e p e o p l e o f t h e
l a n d , s a i t h t h e Lo r d , a n d wo r k
; f o r Ia m wi t h y o u , s a i t h
t h e Lo r d o f H o s t s , a c c o r d i n gt o t h e wo r d t h a t Ic o v e n a n t e d
wi t h y o u wh e n y e c a m e o u t o f Egy p t , s o m y s p i r i t r e m a i n -
e t h a m o n gy o u : f e a r y e n o t . F o r t h u s s a i t h t h e Lo r d o f
H o s t s , y e t o n c e , i t i s a l i t t l e wh i l e , a n d Iwi l l s h a ke t h e
_ h e a v e n s , a n d t h e e a r t h , a n d t h e s e a , a n d t h e d r y l a n d :
a n d
Iwi l l s h a ke a l l n a t i o n s , a n d t h e d e s i r e o f a l l n a t i o n s s h a l l
c o m e , a n d Iwi l l f i l l t h i s h o u s e wi t h gl o r y s a i t h t h e Lo r d
o f H o s t s . Th e s i l v e r i s m i n e , a n d t h e go l d i s m i n e , s a i t h
t h e Lo r d o f H o s t s
. Th e gl o r y o f t h i s l a t t e r h o u s e s h a l l b e
gr e a t e r t h a n o f t h e f o r m e r , s a i t h t h e Lo r d o f H o s t s , a n d i n
t h i s p l a c e wi l l Igi v e p e a c e , s a i t h t h e Lo r d o f H o s t s . "
"
In t h a t d a y , s a i t h t h e Lo r d o f H o s t s , wi l l It a ke t h e e ,
0 Ze r u b b a b e l , m y s e r v a n t , t h e s o n o f S h e a l t i e l , s a i t h t h e
Lo r d , a n d Iwi l l m a ke t h e e a s a
S IGNET : f o r Ih a v e c h o s e t
t h e e , s a i t h t h e Lo r d o f H o s t s . "
ZEC H ARIAH i v
. 6- 10 .
"
Th i s i s t h e wo r d o f t h e Lo r d u n t o Ze r u b b a b e l , s a y i n g,
No t b y m i gh t n o r b y p o we r , b u t b y m y s p i r i t , s a i t h t h e
Lo r d o f H o s t s .
Wh o a r t t h o u , 0 gr e a t m o u n t a i n ? b e f o r e
Ze r u b b a b e l t h o u s h a l t b e c o m e a p l a i n , a n d h e s h a l l b r i n g
Zo r t h t h e h e a d s t o n e t h e r e o f , wi t h s h o u t i n g, c r y i n g, Gr a c e
ROYXLARC H , M AS ON.

213
gr a c e , u n t o i t .
M o r e o v e r t h e wo r d o f t h e Lo r d c a m e u n t o
In e , s a y i n g, Th e h a n d s o f Ze r u b b a b e l h a v e l a i d t h e f o u n d a -
t i o n o f t h i s h o u s e , h i s h a n d s s h a l l a l s o f i n i s h i t ; a n d t h o u
s h a l t kn o wt h a t t h e , Lo r d o f H o s t s h a t h s e n t m e u n t o y o u .
F o r wh o h a t h d e s p i s e d t h e d a y o f s m a l l t h i n gs ? f o r t h e y
s h a l l r e j o i c e , a n d s h a l l s e e t h e p l u m m e t i n t h e h a n d s o f
Ze r u b b a b e l wi t h t h o s e s e v e n , t h e y a r e t h e e y e s o f t h e Lo r d ,
wh i c h r u n t o a n d f r o t h r o u gh t h e wh o l e e a r t h . "
J OH N1 . 1- 5.
In t h e b e gi n n i n gwa s t h e wo r d , a n d t h e wo r d wa s wi t h
Go d , a n d t h e wo r d wa s Go d . Th e s a m e wa s i n t h e b e gi n -
n i n gwi t h Go d . Al l t h i n gs we r e m a d e b y h i m ; a n d wi t h -
o u t h i m wa s n o t a n y t h i n gm a d e t h a t wa s m a d e . In h i m
wa s l i f e , a n d t h e l i f e wa s t h e l i gh t o f m e n . s d n d t h e l i gh t
s h i n e t h i n d a r kn e s s , a n d t h e d a r kn e s s c o m p r e h e n d e t h i t
n o t . "
DEU TER. x x x i . 24 - 26.
"
An d i t c a m e t o p a s s , wh e n M o s e s h a d m a d e a n e n d o f
wr i t i n gt h e wo r d s o f t h i s l a w, i n a b o o k, u n t i l t h e y we r e
f i n i s h e d , t h a t M o s e s c o m m a n d e d t h e Le v i t e s wh i c h b a r e t h e
a r ko f t h e c o v e n a n t o f t h e Lo r d , s a y i n g, t a ke
t h i s b o o ko f
t h e l a w, a n d p u t i t i n t h e s i d e o f t h e a r ko f t h e c o v e n a n t o f
t h e Lo r d y o u r Go d , t h a t i t m a y b e t h e r e f o r a wi t n e s s a ga i n s t
t h e e . "
EXODU S , x x v . 21 .
° 'An d t h o u s h a l t p u t t h e m e r c y s e a t a b o v e , u p o n t h e a r k ;
a n d i n t h e a r kt h o u s h a l t p u t t h e t e s t i m o n y t h a t Is h a l l gi v e
t h e e . "
EXODU S , x v i . 32, 33.
"
An d M o s e s s a i d , t h i s i s t h e t h i n gwh i c h t h e Lo r d c o m -
m a n d e t h , f i l l a n o m e r o f t h e m a n n a ,
t o b e ke p t f o r y o u r
ge n e r a t i o n s
; t h a t t h e y m a y s e e t h e b r e a d wh e r e wi t h Ih a y
- 114 -
ROYALARC H M AS ON.
f e d y o u i n t h e wi l d e r n e s s , wh e n Ib r o u gh t y o u f o r t h
f r o m
t h e l a n d o f Egy p t . An d M o s e s s a i d u n t o Aa r o n , Ta ke a
p o t a n d p u t a n o m e r f u l l o f m a n n a t h e r e i n , a n d l a y i t u p
b e f o r e t h e Lo r d t o b e ke p t f o r y o u r ge n e r a t i o n s . As t h e
Lo r d c o m m a n d e d M o s e s , s o Aa r o n l a i d i + u p b e f o r e t h e t e s -
t i m o n y t o b e ke p t . "
EXODU S , x x x i . 1- 4 .
An d t h e Lo r d s p a ke u n t o M o s e s , s a y i n g, S e e , Ih a v e
s a i l e d b y n a m e , B e z a l e e l , t h e s o n o f U r i , t h e s o n o f H u r ,
o f t h e t r i b e o f J u d a h : a n d Ih a v e f i l l e d h i m wi t h t h e s p i r i t
o f Go d , i n wi s d o m , a n d i n u n d e r s t a n d i n g, a n d i n kn o w .
l e d ge , a n d i n a l l m a n n e r o f wo r km a n s h i p , t o d e v i s e c u n -
n i n gwo r ks , t o wo r ki n go l d a n d s i l v e r , a n d i n b r a s s
.
6. An d I, b e h o l d , Ih a v e gi v e n wi t h h i m , Ah o l i a b t h e s o n
o f Ah i s a m a c h , o f t h e t r i b e o f Da n : a n d i n t h e h e a r t s o f
a l l t h a t a r e wi s e h e a r t e d , Ih a v e p u t wi s d o m , t h a t t h e y m a y
m a ke a l l t h a t Ih a v e c o m m a n d e d t h e e .
EXODU S , x x x v i . 1- 3 .
Th e n wr o u gh t B e z a l e e l a n d Ah o l i a b , a n d e v e r y wi s e -
h e a r t e d m a n , i n wh o m t h e Lo r d p u t wi s d o m a n d u n d e r
s t a n d i n g, t o kn o wh o wt o wo r ka l l m a n n e r o f wo r kf o r t h e _
s e r v i c e o f t h e s a n c t u a r y
; a c c o r d i n gt o a l l t h a t t h e Lo r d
b a t h c o m m a n d e d . An d M o s e s c a l l e d B e z a l e e l a n d Ah o -
l i a b , a n d e v e r y wi s e - h e a r t e d m a n , i n wh o s e h e a r t t h e Lo r d
h a d p u t wi s d o m , e v e n e v e r y o n e wh o s e h e a r t
s t i r r e d h i m
u p t o c o m e u n t o t h e wo r kt o d o i t .
An d t h e y r e c e i v e d o f
M o s e s a l l t h e o f f e r i n g, wh i c h t h e c h i l d r e n
o f Is r a e l h a d
b r o u gh t f o r t h e wo r ko f t h e s e r v i c e o f t h e s a n c t u a r y , t o
m a ke i t wi t h a l . An d t h e y b r o u gh t y e t u n t o h i m f r e e - o f f e r -
i n gs e v e r y m o r n i n g .
Ex o n u s , x x x v i i . 1- 5 .
66
An d B e z a l e e l m a d e t h e a r ko f s h i t t i m wo o d : t wo c u b i t s
ROYAL ARC H M AS ON.
216
a n d
a h a l f wa s t h e l e n gt h o f i t , a n d a c u b i t a n d a
h a l f t h e
b r e a d t h o f i t , a n d a c u b i t a n d a h a l f t h e h e i gh t
o f i t : a n t e
h e o v e r l a i d i t wi t h p u r e go l d wi t h i n a n d wi t h o u t , a n d m a d e
a c r o wn o f go l d t o i t r o u n d a b o u t . An d h e c a s t f o r i t f o u r
r i n gs o f go l d t o b e s e t b y t h e f o u r c o r n e r s o f i t ; e v e n t wo
r i n gs u p o n t h e o n e s i d e o f i t , a n d t wo r i n gs u p o n t h e o t h e r
s i d e o f i t . An d h e m a d e s t a v e s o f s h i t t i m wo o d , a n d o v e r -
l a i d t h e m wi t h go l d . An d h e p u t t h e s t a v e s i n t o t h e r i n ge
b y t h e s i d e s o f t h e a r k, t o b e a r t h e a r k . "
NU M B ERS , XV II . 10 .
" An d t h e Lo r d s a i d u n t o M o s e s , B r i n g
Aa r o n 's r o u
a ga i n , b e f o r e t h e t e s t i m o n y , t o b e ke p t f o r a t o ke n
. "
H EB REWS , i x . 2, 5 .
" F o r t h e r e wa s a t a b e r n a c l e m a d e ; t h e f i r s t ,
wh e r e i n
wa s t h e c a n d l e s t i c k, a n d t h e t a b l e , a n d t h e s h e wb r e a d ,
wh i c h i s c a l l e d t h e S a n c t u a r y . An d a f t e r t h e s e c o n d v a i l ,
t h e t a b e r n a c l e , wh i c h i s c a l l e d t h e h o l i e s t o f a l l , wh i c h h a d
t h e go l d e n c e n s e r , a n d t h e a r ko f t h e c o v e n a n t ,
o v e r l a i d
r o u n d a b o u t wi t h go l d , wh e r e i n wa s t h e go l d e n p o t t h a t h a d
m a n n a , a n d d a r o n 's r o d t h a t b u d d e d , a n d t h e
t a b l e s o f t h e
c o v e n a n t ; a n d o v e r i t t h e c h e r u b i m s o f
gl o r y , s h a d o wi n g
t h e m e r c y s e a t
; o f wh i c h we c a n n o t n o ws p e a k p a r t i c u -
l a r l y . "
AM o s , i x . 11 .
" In t h a t d a y wi l l Ir a i s e u p t h e t a b e r n a c l e o f Da v i d t h a t
i s f a l l e n , a n d c l o s e u p t h e b r e a c h e s t h e r e o f , a n d Iwi l l r a i s e
u p h i s r u i n s , a n d Iwi l l b u i l d i t a s i n t h e d a y s o f o l d
. "
EXODU S , v i . 2, 3.
" An d Go d s p a ke u n t o M o s e s a n d s a i d u n t o h i m , Ia m
t h e Lo r d : a n d Ia p p e a r e d u n t o Ab r a h a m , u n t o
Is a a c , a n d
u n t o J a c o b , b y t h e e n a m e o f Go d Al m i gh t y , b u t b y m y n a m e
J e h o v a h wa s 1n o t kn o wn t o t h e m
. "
ROYAL ARC H M AS ON.
Th e f o l l o wi n gp a r t i c u l a r s , r e l a t i v e t o Ki n gS o l o m o n 's
Te m p l e , m a y wi t h p r o p r i e t y b e h e r e i n t r o d u c e d , a n d
c a n n o t b e u n i n t e r e s t i n gt o a Ro y a l d r c h M a s o n
.
Th i s f a m o u s f a b r i c wa s s i t u a t e d o n M o u n t M o r i a h , n e a r
t h e p l a c e wh e r e Ab r a h a m wa s a b o u t t o o f f e r u p h i s s o n
Is a a c , a n d wh e r e Da v i d m e t a n d a p p e a s e d t h e d e s t r o y i n g
a n ge l . It wa s b e gu n i n t h e f o u r t h y e a r o f t h e r e i gn o f
S o l o m o n ; t h e t h i r d a f t e r t h e d e a t h o f Da v i d
; f o u r h u n d r e d
a n d e i gh t y y e a r s a f t e r t h e p a s s a ge o f t h e Re d
S e a , a n d o n
t h e s e c o n d d a y o f t h e m o n t h Zi f , b e i n gt h e s e c o n d m o n t h
o f t h e s a c r e d y e a r , wh i c h a n s we r s t o t h e
21s t o f Ap r i l , i n
t h e y e a r o f t h e wo r l d 29 9 2
; a n d wa s c a r r i e d o n wi t h s u c h
p r o d i gi o u s s p e e d , t h a t i t wa s f i n i s h e d i n a l l i t s p a r t s , i n l i t t l e
m o r e t h a n s e v e n y e a r s .
B y t h e M a s o n i c a r t , a n d t h e wi s e r e gu l a t i o n s o f S o l o m o n ,
e v e r y p a r t o f t h e b u i l d i n g, wh e t h e r o f s t o n e , b r i c k, t i m b e r ,
o r m e t a l , wa s wr o u gh t a n d p r e p a r e d
b e f o r e t h e y we r e
b r o u gh t t o J e r u s a l e m ; s o t h a t t h e o n l y t o o l s m a d e u s e o f
i n e r e c t i n gt h e f a b r i c we r e wo o d e n i n s t r u m e n t s p r e p a r e d f o r
t h a t p u r p o s e .
Th e n o i s e o f t h e a x e , t h e h a m m e r , a n d e v e r y
o t h e r t o o l o f m e t a l , wa s c o n f i n e d t o t h e f o r e s t s o f Le b a n o n ,
wh e r e t h e t i m b e r wa s p r o c u r e d , a n d t o M o u n t Li b a n u s , a n d
t h e p l a i n s a n d q u a r r i e s o f Ze r e d a t h a h ,
wh e r e t h e s t o n e s
we r e r a i s e d , s q u a r e d , m a r ke d a n d n u m b e r e d : t h a t n o t h i n g
m i gh t b e h e a r d a m o n gt h e M a s o n s a t J e r u s a l e m , b u t
h a r -
m o n y a n d p e a c e .
In t h e y e a r o f t h e wo r l d 30 29 , Ki n gS o l o m o n d i e d ', a n d
wa s s u c c e e d e d b y h i s s o n Re h o b o a m , wh o , i m m e d i a t e l y
a f t e r t h e d e a t h o f h i s f a t h e r we n t d o wn t o S h e c h e m , wh e r e
t h e c h i e f s o f t h e p e o p l e we r e m e t t o ge t h e r t o p r o c l a i m h i m
ki n g .
Wh e n J e r o b o a m , t h e s o n o f Ne b a t , wh o wa s i n Egy p t ,
wh i t h e r h e h a d f l e d f r o m t h e p r e s e n c e
o f S o l o m o n , a n d
wh o s e a m b i t i o n h a d l o n ga s p i r e d t o t h e t h r o n e , h e a r d o f
t h e d e a t h o f t h e ki n g, h e h a s t e n e d t o r e t u r n f r o m Egy p t , t o
Q N
ROYALARC H M AS ON
.

217
p u t h i m s e l f a t t h e h e a d o f t h e d i s c o n t e n t e d t r i b e s , a n d l e a d
t h e m o n t o r e b e l l i o n . H e a c c o r d i n gl y a s s e m b l e d t h e m
t o ge t h e r , a n d c a m e t o Ki n gRe h o b o a m , a n d s p a ke t o h i m
a f t e r t h i s m a n n e r :
"
Th y f a t h e r m a d e o u r y o ke gr i e v o u s ; n o w, t h e r e f o r e ,
e a s e t h o u s o m e wh a t t h e gr i e v o u s s e r v i t u d e o f t h y f a t h e r ,
a n d h i s h e a v y y o ke t h a t h e p u t u p o n u s , a n d we wi l l s e r v e
t h e e
. An d h e s a i d u n t o t h e m , C o m e a ga i n u n t o m e a f t e r
t h r e e d a y s . An d t h e p e o p l e d e p a r t e d . An d Ki n gRe h o -
b o a m t o o kc o u n s e l wi t h t h e o l d m e n t h a t h a d s t o o d b e f o r e
S o l o m o n h i s f a t h e r wh i l e h e y e t l i v e d , s a y i n g, Wh a t c o u n -
s e l gi v e y e m e , t o r e t u r n a n s we r t o t h i s p e o p l e ?
An d t h e y
s p a ke u n t o h i m , s a y i n g, If t h o u b e ki n d t o t h i s p e o p l e , a n d
p l e a s e t h e m , a n d s p e a kgo o d wo r d s t o t h e m , t h e y wi l l b e
t h y s e r v a n t s f o r e v e r
. B u t h e f o r s o o kt h e c o u n s e l wh i c h
t h e o l d m e n ga v e h i m , a n d t o o kc o u n s e l o f t h e y o u n gm e n
t h a t we r e b r o u gh t u p wi t h h i m , t h a t s t o o d b e f o r e h i m
An d h e s a i d u n t o t h e m , wh a t a d v i c e gi v e y e , t h a t we m a y
r e t u r n a n s we r t o t h i s p e o p l e , wh i c h h a v e s p o ke n t o m e ,
s a y i n g, Ea s e s o m e wh a t t h e y o ke t h a t t h y f a t h e r d i d p u t
u p o n u s ? An d t h e y o u n gm e n t h a t we r e b r o u gh t u p wi t h
h i m s p a ke u n t o h i m , s a y i n g, Th u s s h a l t t h o u a n s we r t h e
p e o p l e t h a t s p a ke u n t o t h e e , s a y i n g, Th y f a t h e r m a d e o u r
y o ke h e a v y , b u t m a ke t h o u i t s o m e wh a t l i gh t e r
f o r u s ;
t h u s s h a l t t h o u s a y u n t o t h e m , M y l i t t l e f i n ge r s h a l l b e
t h i c ke r t h a n m y f a t h e r 's l o i n s
.
F o r , wh e r e a s m y f a t h e r
p u t a h e a v y y o ke u p o n y o u , Iwi l l p u t m o r e t o y o u r y o ke :
m y f a t h e r c h a s t i s e d y o u wi t h wh i p s , b u t Iwi l l c h a s t i s e y o u
wi t h s c o r p i o n s .
S o J e r o b o a m a n d a l l t h e p e o p l e c a m e
t o
Re h o b o a m o n t h e t h i r d d a y , a s t h e ki n gb a d e , s a y i n g,
C o m e a ga i n t o m e o n t h e t h i r d d a y .
An d t h e ki n ga n -
s we r e d t h e m r o u gh l y , a n d Ki n g
Re h o b o a m f o r s o o kt h e
c o u n s e l o f t h e o l d m e n , a n d a n s we r e d t h e m a f t e r t h e a d v i c e
,
o f t h e y o u n gm e n , s a y i n g, M y f a t h e r m a d e y o u r y o ke
h e a v y , b u t Iwi l l a d d t h e r e t o
; m y f a t h e r c h a s t i s e d y o u wi t h
22
wh i p s , b u t Iwi l l c h a s t i s e y o u wi t h s c o r p i o n s
.
An d wh e n
a l l Is r a e l s a wt h a t t h e ki n gwo u l d n o t h e a r ke n u n t o
t h e m ,
t h e p e o p l e a n s we r e d t h e ki n g, s a y i n g, Wh a t p o r t i o n
h a v e
we i n Da v i d ?
a n d we h a v e n o n e i n h e r i t a n c e i n t h e s o n o f
J e s s e :
e v e r y m a n t o y o u r t e n t s , 0 ! Is r a e l : a n d n o w,
Da v i d , s e e t o t h i n e o wn h o u s e .
S o a l l Is r a e l we n t t o t h e i r
t e n t s
. " - S e e
II. C h r o n . , c h a p . x
.
B u t a s t o t h e c h i l d r e n o f Is r a e l t h a t d we l t i n t h e c i t i e s o f
J u d a h a n d B e n j a m i n , Re h o b o a m r e i gn e d o v e r t h e m .
In t h i s m a n n e r we r e t h e t r i b e s o f Is r a e l d i v i d e d , a n d
u n d e r t wo d i s t i n c t go v e r n m e n t s f o r t wo h u n d r e d a n d f i f t y -
f o u r y e a r s , wh e n t h e t e n r e v o l t e d t r i b e s ,
h a v i n gb e c o m e
we a ka n d d e ge n e r a t e d , b y f o l l o wi n gt h e wi c ke d n e s s a n d
i d o l a t r y o f t h e ki n gs wh o go v e r n e d
t h e m , f e l l a p r e y t o
S a l m a n e z e r , ki n go f As s y r i a , wh o , i n t h e r e i gn o f H o s h e a ,
ki n go f Is r a e l , b e s i e ge d
t h e c i t y o f S a m a r i a , l a i d t h e i r
c o u n t r y wa s t e , a n d u t t e r l y e x t i r p a t e d t h e i r go v e r n m e n t .
S u c h wa s t h e wr e t c h e d f a t e o f a p e o p l e wh o d i s d a i n e d s u b -
j e c t i o n t o t h e l a ws o f t h e h o u s e o f Da v i d , a n d wh o s e i m
p i e t y a n d e f f e m i n a c y e n d e d i n t h e i r d e s t r u c t i o n .
Af t e r a s e r i e s o f c h a n ge s a n d e v e n t s , o f wh i c h a n a c c o u r
.
m a y b e f o u n d i n t h e h i s t o r y o f t h e Te m p l e , Ne b u c h a d n e z
z a r , ki n go f B a b y l o n , wi t h h i s f o r c e s , t o o k p o s s e s s i o n o f
J e r u s a l e m , a n d h a v i n gm a d e c a p t i v e J e h o i a c h i m t h e ki n go f
J u d a h , e l e v a t e d h i s u n c l e Ze d e ki a h t o t h e t h r o n e , a f t e r
b i n d i n gh i m b y a s o l e m n o a t h n e i t h e r t o m a ke i n n o v a t i o n s
i n t h e go v e r n m e n t , n o r t o t a ke p a r t wi t h t h e Egy p t i a n s i n
t h e i r wa r s a ga i n s t B a b y l o n . .
At t h e e n d o f e i gh t y e a r s Ze d e ki a h v i o l a t e d h i s o a t h t o
Ne b u c h a d n e z z a r , b y f o r m i n ga t r e a t y o f f e n s i v e a n d d e f e n -
s i v e wi t h t h e Egy p t i a n s ; t h i n ki n gt h a t j o i n t l y t h e y c o u l d
s u b d u e t h e ki n go f B a b y l o n . Ne b u c h a d n e z z a r i m m e d i a t e l y
m a r c h e d a n d r a v a ge d Ze d e ki a h 's c o u n t r y , s e i z e d h i s c a s t l e
a n d f o r t r e s s , a n d p r o c e e d e d t o t h e s i e ge o f J e r u s a l e m .
Ph a r a o h , l e a r n i n gh o wZe d e ki a h wa s p r e s s e d , a d v a n c e d t o
20
ROYALARC H M AS ON.
219
h i s r e l i e f , wi t h a v i e wo f r a i s i n gt h e s i e ge .
Ne b u c h a d n e z -
z a r , h a v i n gi n t i m a t i o n t h e r e o f , wo u l d n o t wa i t h i s a p p r o a c h ,
b u t p r o c e e d e d t o gi v e h i m b a t t l e , a n d i n o n e c o n t e s t
d r o v e
h i m o u t o f S y r i a . Th i s c i r c u m s t a n c e s u s p e n d e d t h e s i e ge
.
In t h e n i n t h y e a r o f Ze d e ki a h 's r e i gn , t h e ki n go f B a b y -
l o n a ga i n b e s i e ge d J e r u s a l e m , wi t h a l a r ge a r m y , a n d f o r a
y e a r a n d a h a l f e x e r t e d a l l h i s s t r e n gt h t o c o n q u e r i t ; b u t
t h e c i t y d i d n o t y i e l d , t h o u gh e n f e e b l e d b y f a m i n e a n d p e s -
t i l e n c e .
In t h e e l e v e n t h y e a r t h e s i e ge we n t o n v i go r o u s l y
; t h e
B a b y l o n i a n s c o m p l e t e d t h e i r wo r ks , h a v i n gr a i s e d t o we r s a l l
r o u n d t h e c i t y s o a s t o d r i v e t h e i n v a d e d p a r t y f r o m t h e
wa l l s . Th e p l a c e , t h o u gh a p r e y t o p l a gu e a n d f a m i n e ,
wa s o b s t i n a t e l y d e f e n d e d d u r i n gt h e s p a c e o f a y e a r
a n d a
h a l f
. B u t a t l e n gt h , wa n t o f p r o v i s i o n s a n d f o r c e s
c o m -
p e l l e d i t s s u r r e n d e r , a n d i t wa s a c c o r d i n gl y
d e l i v e r e d , a t
'n i d n i gh t , t o t h e o f f i c e r s o f Ne b u c h a d n e z z a r .
Ze d e ki a h , s e e i n gt h e t r o o p s e n t e r t h e t e m p l e , a b s c o n d e d
b y a n a r r o wp a s s t o t h e d e s e r t , wi t h h i s o f f i c e r s a n d f r i e n d s
b u t a d v i c e o f h i s e s c a p e b e i n ggi v e n t o t h e B a b y l o n i a n s ,
t h e y p u r s u e d t h e m e a r l y i n t h e m o r n i n g, a n d s u r r o u n d e d
t h e m n e a r J e r i c h o , wh e r e t h e y we r e b o u n d a n d c a r r i e d b e f o r e
t h e ki n g, wh o o r d e r e d h i s wi v e s a n d c h i l d r e n t o b e p u t t o
d e a t h i n h i s s i gh t , a n d t h e n o r d e r e d Ze d e ki a h 's e y e s t o b e
o u t o u t , a n d h i m s e l f c o n d u c t e d i n c h a i n s t o B a b y l o n .
Af t e r t h i s v i c t o r y , Ne b u c h a d n e z z a r d e s p a t c h e d h i s p r i n -
c i p a l o f f i c e r , Ne b u z a r a d a n , t o J e r u s a l e m , t o r a n s a c ka n d
b u r n b o t h p a l a c e a n d t e m p l e , t o r a z e t h e c i t y t o t h e gr o u n d ,
a n d c o n d u c t t h e c a p t i v e i n h a b i t a n t s t o B a b y l o n ; t h i s o r d e r
h e a c c o r d i n gl y e x e c u t e d . Am o n gt h e c a p t i v e s we r e t h e
f o l l o wi n gp e r s o n s o f e m i n e n c e : S e r a i a h , t h e h i gh p r i e s t ;
Ze p h a n i a h n e x t i n r a n k
; t h e s e c r e t a r y t o t h e ki n g ; t h r e e
p r i n c i p a l ke e p e r s o f t h e t e m p l e , s e v e n o f t h e ki n g's c h o s e n
f r i e n d s , a n d o t h e r p e r s o n s o f d i s t i n c t i o n .
In t h e s e v e n t i e t h y e a r o f t h e c a p t i v i t y o f t h e J e ws ,
a n d
22*
t h e f i r s t o f t h e r e i gn o f C y r u s , ki n go f Pe r s i a ,
h e i s s u e d
h i s f a m o u s e d i c t p u r p o r t i n gt h a t t h e
Go d a d o r e d b y t h e
Is r a e l i t e s wa s t h e Et e r n a l B e i n gt h r o u gh wh o s e b o u n t y h e
e n j o y e d t h e r e ga l d i gn i t y
; a n d t h a t h e h a d f o u n d h i m s e l f
h o n o r a b l y m e n t i o n e d b y t h e p r o p h e t s o f a n c i e n t d a t e , a s t h e
p e r s o n wh o s h o u l d c a u s e J e r u s a l e m t o b e r e b u i l t , a n d
r e s t o r e t h e H e b r e ws t o t h e i r f o r m e r s t a t e o f gr a n d e u r a n d
i n d e p e n d e n c y
; h e , t h e r e f o r e , ga v e o r d e r s f o r t h e r e l e a s e o f
t h e c a p t i v e s , wi t h h i s p e r m i s s i o n t o r e t u r n t o t h e i r o wn
n a t i v e c o u n t r y , t o r e b u i l d t h e c i t y , a n d t h e
h o u s e o f t h e
Lo r d .
Th e p r i n c i p a l p e o p l e o f t h e t r i b e s o f J u d a h a n d B e n j a
m i n , wi t h t h e p r i e s t s a n d Le v i t e s , i m m e d i a t e l y d e p a r t e d f o r
J e r u s a l e m a n d c o m m e n c e d t h e u n d e r t a ki n g
; b u t m a n y o f
t h e J e ws d e t e r m i n e d t o r e m a i n i n B a b y l o n , r a t h e r t h a n r
r e l i n q u i s h t h e p o s s e s s i o n s t h e y h a d o b t a i n e d i n t h a t
c i t y .
Th e J e ws wh o a c c e p t e d t h e p r o p o s a l s o f C y r u s f o r r e -
b u i l d i n gt h e c i t y a n d t e m p l e , a p p l i e d t h e m s e l v e s wi t h t h e
gr e a t e s t i n d u s t r y t o p r e p a r e t h e f o u n d a t i o n s t h e r e o f , b u t h a d
m a d e n o c o n s i d e r a b l e p r o gr e s s , wh e n a p p l i c a t i o n wa s m a d e ,
b y s o m e o f t h e n e i gh b o u r i n gn a t i o n s , r e q u e s t i n gt h e p r i n c e s
a n d go v e r n o r s , wh o h a d t h e d i r e c t i o n o f t h e
wo r k, t o p r e -
v e n t f u r t h e r p r o c e e d i n gs .
Th e m o s t s t r e n u o u s o p p o s e r s o f
t h e i n t e n d e d s t r u c t u r e we r e t h e C h u t h i t e s , wh o r e s i d e d o n
t h e o t h e r s i d e o f t h e r i v e r , a n d wh o m S a l m a n e z e r , ki n g o f
As s y r i a , h a d l e d t o r e - p e o p l e S a m a r i a , a f t e r h e h a d e x p e l l e d
t h e Is r a e l i t e s .
Du r i n gt h e y e a r 34 84 , J o s h u a a n d Ze r r u b b a b e l ,
i n c i t e d
b y H a gga i a n d Za c h a r i a h , go o n wi t h t h e wo r kb y o r d e r o f
Da r i u s .
In t h e c o u r s e o f t h e y e a r 34 89 , t h e s e c o n d t e m p l e
wa s
c o m p l e t e d .
·
~~-· · ·
~
~
· · ·
~
- -
· · ·
~
~~~~~ ~~~~ ~~~~~· ·

- - -
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
·
~ ~~~~~~
~~~~~~~~~~
- - ~· - - ~- ~- - - - · ~· - - ~· - - · - · · - - -
~- ~· - - ~· - · · - · - ~~- ~· - · - ~- - · - · - · - ~- ~- ~· · - ~- ~- ~- - · · · - - ~· ~~· - -
- - · · · · - ~· - - ~- ~- ~- · · · · - ~- - - · - - ~~- ~·
~~- · · ~~· - - ~~· - ~- ·
~· · · - - ~· · · · · - - - ~· - · - ~- - - · - - - ~- ~- ~- · · - ~· · · · · - - ~· · ~· - - ~- - · · · ·
· - - ~- - · - - - · · ~- ~~- ~· - - · - - · ~~· - ~- · -
- ~· - - ~· · - ~- ~- - - - - - - · · -
- - · · · · - - ~· ~~· ~- - · · ~- - - · · - · · · ~- ~~- ~· - - ~· - - · - · · - - ~~- ~· - - ~~· - - · ·
~· · - - ~· · · - - ~· - - ~· - - · - · · - - ~- - · - · ~- - - ~· - ~· - · - - - - · - - ~- · · -
· - - - ~- · - - - - ~- ~- - ~· - · ~- - - ~· ~- - ~- - - ~- - - - ~- - - - · - - - - ~· - ~· · · -
· - - ~- · · - ~- · · ~· · - - ~· - ~- · - - - - · - - ·
· - - ~- - ~- - - - - · ~· - - ~· · - - · -
· - - - ~- · · · ~· - ~· - - · · - - - ~· - ~- ~- ~- · · - ~· - - ~- · · - ~· - - - · · · · ~- - ~· - -
· · · - - · · · · - - ~- · · - ~· - - ~- · · - ~- - · - - - · ~- - ~- - · · · - ~· ~
- ~- · ~- - - -
- - - - ~· - ·
~
~~~~- - ~- · - ~· - - · - - · ~~- ~· - - ~- - · - · ~- · - - ~~- ~- · · - · - - ~· - · · - -
- · ~- ~· - · ~~· - · - ~- · · - - - ~- · · - ~- · ~· - · - - ~- ~· - · · · - ~- · · - - · ~- · · -
· - -
· · - ~· · · - · ~· - - - ~- - ~- - · - - · - - -
· - · - - ·
~~~- · - ~- - ~· · - ~- - - - - - · · · · - ~· - - ~· ~~- ~- · - · - · · · - ~- · · - ~- · · · · -
· - - - ~· - - ~· - · · · · · · ~- - ~· - - ~- · - · - -
- ~- · - - ~- · ~· ~- - - - - - ~· · ·
- · · · - · - ~- ~· - ~· · -
- · ~- -
- - · - ~- - ~- · - - ~· - - · · · ~- · · ~· - - - - - · - - · -
· ~~- ~- · · - - - ~- · - · - - · - · ~· - - ~· · · ~· - · · · - ~· -
· - - ~- · - - - · · - - ~~-
~- · ~· - - - - - · · · - ~- - · · - -
- ~· - - ~- - · - ~- - ~· · - ~· ~- - - - ~· - ~· - - ~· ~- ·
- ~· - · - ~· · - - - ~· ~~- · ~· ~· - ~- · - - ~~· - - · - · ~- - · - · · - -
· - - ~- ~· · - - ·
- · - - ~~· - - · - · ~- · · · · - - - - ~· - ~· - · · - - - ~· - · ~- · · · ~- - ~· - - ~· - - · ~~-
·
~~- ~· · ~· - ~~- · ~· ~- · ~- · · - - - · ~- - - · · - - ~· - - ~· ~- - · - ~- - ~~- -
· ~
~- · ~- ~· - · - · ~- - ~~- ~· - · - ~~· - - · - ~· - · · ~· - - ~· - · · - - · ~-
~- ~- · - · -
- · - - · - · · - ~· - · ~~· - · - ~- - · - · - · ~- - ~- · - ~· - ~· · · - - - - - ~· - ~· - - ~· - - · ~-
· · · · ~- ~~- ~· - - ~· ~- · ~- - · - · · - · · · - - ~- - - - ~- - ~- ~- - ~· · - · - - ~· ~~- ~- -
- - - - ~· - - ~- · · · - - · - · · ~- ~~- ~- · - - · - - ~- ~- - ~· · ~- - ~- - - ~· - ·
- - - - · · -
- · · · ~- · ~· ~· - - ~· ~~· - - ~- · · ~- · ~~- ~· - - · · ~- ~- - · - ~· - - ~- · - · · ~- - - ~~-
~- · ~· - - · · · - · · ~-
·
- - ~- · - · - - ~- - - ~· · · - - · · ~- ~· ~~· - · - ~- - · - · · · - · -
· · ~- -
- - ~- - - - - · ~- ~- ~- · · · ~- - · - · ~· - - ~· · - - - ~· - - ~- · - - · - · · - ~· ~
- - -

~~~~~~
~~~~~~~~~~
·
· - · - ~- - · - · - · - ~- - ~- - ~· · · · · · · - - ~· - - ~· - ~- · - - - - ~~- ~· - - ~- ~· - - ~· - -
- - - · - - - ~- ~- ~- · - - ~· ~- · - - · - ~· ~- - - ~- ~· - ~· - - ~- - ~· ~- ~- ~- ~~- ~·
- · · · · - ~· - - ~- ~- - · - - - · · - ~· - · · - · - ~- · · · ~- - · · - ~- ~- - ~· · ~· ~~· - - ~- · · - -
- · - · - - ~~- ~~- · ~~· - - · - ~· - - ~- - · - · · ~· - - ~~· · · - · · · ~- - ~~- ~· ~~- · ·
~· - - ~~· - ~- · ~~- · · - ~- - - - ~· · - ~~- · ~· - · · - · - - ~- - ~· · - ~- - - - - ·
· ~~· - ~- - · · - - ~· - ~~- - ~~· - - - · - ~- · · - ~- · ~· - · - - · · · - - - - -
· - · · · - - -
· · ~- - ~~· ~- - - · - - · - ~· - · ~· - · · - ~- · - - · · · - - ~· - - ~· - - - - · · ~- - ~- · · · ~· - · - -
- · - · · - - - · - - · - - ~- - · · · - · - · · - · · - - ~~- ~~- · ~- ~- · - · - - ~· - - · - · · ~- · · · - -
- · - · · ~- - ~- · · · ~- - - ~· - - ~- - · - - - ~· · - ~· - ~- - - ~- - - ~· · ~~- · ~· - - · -
· - - - - ~- - · - - ~- ~~~· - - · ~- ~- · - · - ~- · - ~· - - ~· - · ~
~~~~~~~·
~- - ~- - · - · - · ~· - ~- · ~- - - ~- · · - ~- ~· - · - ~- - · - · ~- · - - -
· - - ~· - -
- ~· · ~- · - - ~- · · - - · ~· - ~· - - - · · - - - - ~· - ~· - - ~~~- · ~~- - - · · - - · ~· - -
~· · - - ·
~ - - ~· - - ~· - - ~· ~- ~· - - ~~- - · - · - ~~· - - ~~· · - - · ~· · - ~- -
· - ~- · · - - · - - - ~· - ~- · - ~· · - - - · - · · - ~- - ~· - ~- - · · · - - - ~· - - ~· - ~· - -
- - · - · - ~- ~· · · · - - ~· · - ~- - ~· - ~· - - · · - - - ~· ~~- - · - ~· · ~· - - ~~· · · - · -
· · ~- - ~- - · - ~- - - ~· - - - ~~- ~- - - ~· ~~· - - - ~· - · · ~· · · · - ~· - - ~· - - · - · · - -
- - · - ~- - - ~· - - - ~· ~~- -
- · - - ~· - · · · · · · · - ~· ~~- · · - · · - - ~· · · ~· - ~- -
- - · · - - ~- · ~- ~· - - ~- - · - · - · - ~- - · - - ~· · - ~· - - - · - · · - - ~· - ~· ·
· ~
~- - - ~- - - · ~~ · ~· - ~· · ~· - · ~- · · - - ·
~~~~~~~~~~~~·
~~~~ - - - · - - ~- · - - ~· ~· - ~- ~- - - · · - - ~~- ~· - - ~~- - - ~- - - - - · ~- -
· - ~· ~~~- · · ~~· - - ~~· - ~- - ~· - - ~· - ~- · - - · · · · ~· - ~· ~~· - - ~~- · - - ·
~· - · - · · - ~- - - · - - · ~- · - - ~· - ~- - · · ~· - ~· - - ~- - - - - - - · - - ~- - - · - - - -
· · - ~- - ~· · - ~- · · · · ~· - - - ~· · - ~· - - · - · - ~- · · - ~- ~· - ~- - - - - · ~· - - ~· - · -
· · · - · · · - ~· - - ~· · · · · ~- - ~· - · · · · · - · - ~- ~- - - - · - - ~- · · - ~~~- · · ~~· - -
~· - ~- · - - ~· - - ~- - - · · · - - ~· · - - ~· - - · - · · - - ~- - · - - ~· - - ~· - - - · · · - -
· · - - ~- · · · ~- · - - ~· · - ~· - · - · - ~- - - - - - · · - ~· ~~- ~- - - - · ~· - - - - ~· - - · -
· · ~- · · ~- - - · - - - ·
~- - ~- ~· · ~- · - - ~- · - - · - - - ~~- ~~- · · - · - · - - ~- - · - ~· · - ~· - - · ~- · · · · -
· ~~· - · - ~- - - · - - ·
~· ~~~~~~~· · · · ~- - · ~- ~ · ~- ~·
~- - ~~~· ~· ~- ~· · - - ~· · · ~· - - ~· - - - - · - ~· - · · ~- - · · · · - - - ~- - · ~
· - - ~- ~- - - ~~- ~· - - ~~~· - · · - - ~· · · · · ~~- ~- ~· - - ~· - - ~· - - ~· · · · -
~- ~- ~· - - ~- - - · - - - ~- ~· - - ~- - - - · · - · - ~- · -
-
· - - ~· - - ~- · - - · - -
- · · - · - ~~- ~- - · - ~- ~· - - - · · - ~~- ~· - - ~· · - - · ~- · - - - ~· - - ~- · · - ~~- ~· - -
· - - · - ~· - - ~· - ~· - - ~~· · - · - - - · · - ~· - - ~- · ~- - · - - ~· - - ~· - - ~· · · - - -
· - - ~· - - ~· - - - - ~~- ~- ~· - - · - - ~· - - ~· ~- · - - ~· - - ~· - - ~- - - - - - · - -
· - - ~· - - ~· · - · - - - ~· - - ~· - - ~- - ~~- - - ~· - - ~· - - ~- - - - - · - - ~~- ~- - · -
- ~· - - · - - ~· - - ~- · - - - - ~~- ~- ~· - - ~· ~· - ~~· ~· - - ~- ~~· - ~~- ~· - -
· - - - · ~- ~- - - - ~· - - ~· ~- · ~- ~· - ~- · · - - - ~· - - ~- ~· ~· - - ~- ~~· - ~~- ~· - -
- ~- - - - ~· ~~- · · - ~~- ~· - - ~~- · - · - ·
~~~~· · · · ~· · - - ~· - ~- - -
~- ~- ~· - - ~· · · ~· - - ~- ~· · - ~· - · · ~- - ~- · - ~· · - - ~~· - - ~~~· ~· ~- -
- ~· ~· - - ~- ~- - - ~~- ~· - - ~~~· - ·
~~~~~~~~~~~ ~- - - · - - - - - ·
~- - ~· - - ~· - ~~~- ~· - ~- - · - · · - - · - - ~· - ~· - - · · - ~· - ~- · · -
· - - ~· ~~- · · - ~- · - · - ~· · - ~· - - ~· - · - - ~· - ~- · - ~- ~· · ~- - · · · ~· - · ~
- - -
- - -

~~~~~~~~~~~~·
· ·
~· - - · ~· - - ~~· - - - · - ~· - - ~· - - · - - · - - ~· - - ~· - - ~- - - - ~· - - ~- · · - ·
· - - ~· - - ~· · - · · - · - - - - - ~· · - ~· - - - ~· - · · ~- ~~- · - ~- ~· · · - - · - - · - -
· - · · ~· - - - ~· · - ~- · · - ~· ~· · - - · ~· ~~· - - ~· · - - ~~- ~· · - - - ~· - - ~· · -
- - · - · ~· - ~· - · ~- - - ~· - - ~- · · - - ~· - · ~~· - - ~- · · - ·
~· ~~~~~~ ~~· ~- ~ ·
~- - ~- - ~- - · ~· - - ~- - - · - · · · - ~- · · - · - ~· - - ~· - - - · ~- ~- - - - · - -
· - - - ~- · · - · - - - - ~- ~· · - ~· - - ~- · - - - ~~- ~· - - ~- - - · - · · · - - · - ~~· - · ·
· - - ~- · - - ~~- ~· - - ~~- - ~· ~- - - - - ~· - - ~~- - ~- · · · - ~· - - ~· - - ~- · - -
~- ~· - - ~~· - - · ~- - - · - · ~· ~- - - - - ~· - - ~~· - - · ~- · · · - · - - ~· - - · ·
- · - - - ~· ~- - - - - ~~- - ~· - ~· - - · ~· - ~· - - ~· · - - · ~~- ~· - - ~- ~- - - ·
~- - ~~· · - ~- · · · - - ~· - - ~- · ~· - ~~- ~~- · · - · - ~- - · - - ~- · - ~- - · · - - ~· -
· - - ~· · - - · - ~~- ~· - - ~- ~· - ~- · · - - - ~- - - - · ~· - - ~- · - - - ~~- ~· - - ~- - - -
· - · · · - ~- · - ~· ~- · · · · ~- - - - · ~~· ~- ~- - - · - ~· - · - - - - - - · ~- · - - ~· - - - - -
· ~- - - ~· - ~~- - - · ~· - · - - ~· - - - - - ~- · - - - ~· - - ~· - · - - ~- - - · ~· - · - -
· - - - - - ~- · - - · ~· ~- · - ~· · - - ~~- ~- ~~- - ~- - - - - · · - - ~~- · - ~· - -
· - · - - ~- - · · - ~· - · ~~· - · · · · - ~- · · - ~- ~· - ~· ~· - ~· - - · - - ~· - - ~~- · · ~·
- · - ~· ~· - - - - ~~- ~- ~· - ~- - · · ~- - - · - - ~· · ~· · ~· - - ~· ~- - ~· - · ~~- - · - -
· - - ~- ~· - · - ~- · · · - - ~· - - ~· - · - - ~- - · · - ~- · - ~· - · ~· - · ~~- - ~· - · - -
- - · · ~- · - ~~- ~- ~· · - ~- ~· - - ~· - - ~· - · - · - - - - ~~- ~· - ~- · - - · - ~· · - · - · - -
· · ~· - - ~· - ~~- - - - ~- - · - ~· - ~~- - - · - · · · - ~· ~~· · - - ~· - - · · - ~· ~- · · - -
- · - - ~~· - - · - ~- · · - ~· - - · · ~- · - - - ~- - - · - - - -
-
- - · - - - ~- · · · · - · - -
· - - ~- - ~· - ~- · · - - · - - · - - - - ~~- ~· - - ~· - · - - ~- - · · - ~· - - - ~· - · ~~- ~- · - -
- · - - - ~· - ~· - - ~· · - - · - - ~· · · ~~- ~· - - ~~· · · · - - ~- · - ~· · ~- · - ~· · - - ~~- ·
~- ~· - - ~- · · - ~· · - - - ~- · · - ~- · ~· - - ~- ~· - - · · - - ~~- ~- · · · - ·
~- · - ~· - - ~- - - - - · - · - ~· ~~· · · - - ~~· - - - - - - - ~· - - · - - - ~· - -
- · - ~· · - · · · - ~· - ~· - - ~· - - - · · · - - - ~~- ~· ~- · ~- - ~~· - · ~· · · ~· ~·
- - - - - ~· - - ~- · · - · ~· · ~· - - - - - - ~· - - ~- · · - ~· - - - - · - ~- - - - ~~~-
- · - ~- ~- - - · · - -
· ~- - ~- - - - - ~· · ~· - - ~· - · · ~~~- ~· - ~- · · -
· -
· - -
~- · · - · - · - - ~· ~~- - - · · ~· - · - - - - ~· - - ~- - - · - · · · - · - · · ~· - - ~· - · - - - -
· - - ~- - - · - · · · ~~- ~· - - ~· - · - - ~- - · · - ~· - - · - - - ~· - - · - ~- · - ~· - - ~- - · ·
· · · ~· - · ~- - ~~- ~· - - ~· · - · · · - ~· - - - · · · - - - ~~- ~- · - ~- · ~· - ~· · ~- -
· - - · ·
- ~· · · -

- ~- · -

· ~- · ·
- ~~

- - - - - - - - - - -
~
- - - -

- - - - - - - - - · · · · -·
- -
~~~~~~~~~~~~~·
~· · · - ~- - - · - - ~· - ~· - - ~- - · · · · ~· - - ~- - · - - - · · ~- ~~- ~· - - · - - · ~~· - ~- ·
· - - · - - ~- · · - ~- · ~- - · - - ~· - - ~- · - · ~· - ~~- ~· - - ~~~~· · ~~· - - ~~- - · - -
- · - ~- · · - · - ~· - ~- · · - ~· ~~· - ~- ~· - · - · - ·
~· ~· · · · ~- · · · - ~· - - ~- - · - ~- ~·
· - - ~- ~- - - · · · - - · ~· - - ~- · - - - · · · · · ~- ~~- ~· - ~- - ~- - - - - · · · · - ~~- ~· - -
- · · - · - ~- - · - - ~- - · - ~· · ~- - - · ~· ~~· · - - · ~· · ~· - - ~- · - - · · ~- ~~- ~· - -
- - - ~- - ~~- · - · - - ~· - - ~- - · - - ~· · - ~- ~- - - · · - - ~- · ~· ~· - - ~~· - ~- · -
- - - ~- ~· ~- ~- · ~- - - - · - - ~· - - ~- - · - - · - ~- - · · - ·
~· - - ~- · · · · - - · · · - ~· - · · · · · - ~· ~~· - ~- - ~- - - - ~- - ~~- - · - ~- - · - - · - -
- ~· ~· - - · · ~- - - - · · ~· ~- · · · · - ~· ~~- ~· - · - · - ~· - ~· · - ~· · · - · ~- · · · ~~-
~· - - ~~~· ~· ~- · - ~~- · - · - - ~· · - ~- - - · · · - - - ·
~- - ~- - · - - ~· ~~- ~· - ~- - - · - · · - · - - ~· - ~· - - · · - - - ~~-
- - - · · - - · - -
· - · - - · - ~- · ~· - - · - - · ~- · · · ~- - ~· ~- · · - - ~~- - ~~- ~· - - ~- · · - · - ~- - ~
- · - ~· - - ~· ~~- · - ~· - - ~- · - ~- ~· · · - - - - ~· - ~· - ~~· - ·
· - · · ~- -
· · · · - - · - - · ~- ~· ~· - - ~· - - · · · - · · ~- · ~~· ~- - - - ~- · · - ~· ~- - - - · · - · · ~-
~- ~· ~- · · · · - - · · · ~- · · - - · - · · - - - - ~- - · - - ~- - · · · - · - · · · - - ~· - - ~- - - · - -
~- - ~- ~· · ~- · - - ~~- · · · ~· - ~· - · - ~· · ~~- - - · - -
~~~~~~· ~~~~· · ·
~ ~· - ~- ~- - - · · · ~- ~· - ~· - ~· - - ~- ~· - ~· ~- - · · · - -
· ~- - ~~~· -
· ~· - · - ~· - - ~- · · - - ~~- ~- · ~- ~· ~· - ~· - · - ~· · · ~· - - ~- - - · · · - - - ~~-
- · - ~·
·
~· ~· · ~- - ~· - · - - - ~· · - ~- - ~· - - ~~- ~· - - - - ~~~- · · - ~~- ~~~-
·
~- · · - ·
~~- · · · ~· · · - ~· - - · · ~- ~~- ~~· - · · ~· - - ~- · · - · ~- ~· ~
· - - · ~· - · · ~· - ~- ~· - ·
- - - ~· - ~~- · · · - · · · - ~· - - ~~- · - - ~- · · -
~· - · ~- · · · ~· - · - ~· · - ~- · - ~· ~· - ~· - - · - ·
~- - ~~- ~- · ~- ~· · ~- - · · ·
· - ~- · · - - ~~- · - ~· - - ~· - · · ~· · - ~- · - ~· ~· - ~· - ~- - ·
· · - - ~· - -
~· - - - - · ~- · · - - · - ~- - · · · ~- - · · · · · - - ~- - ·
· ~- - ~~~· - ~- - · · · ~- ~- - · -
- - - - ~- - ~- · · · - · - ~- - ~· - - ~- - ~- · - - ~· - · · ~· - · - ~· · - ~- · - ~· ~· -
- - -
· - - · - · ~~- · · - · ~~- ~- - · · ~· - - ~- · - - - · - - ~· - ~· - - ~- · · - - · - ~~- ~· - - · · -
· - - · - - ~- - · · · ~· - ~· - - · - · · · · ~· - ~- - · · - - - ~· · - ~· - ~· - - - · ~
~- - ~- ~· · ~- · - - ~- · - - · - - - ~~- ~~- · · - · - · - ~· · - ~· - · · ~- - - - - · - -
- - - · · · - - -
~· ~~~~~~· · · · ~- · ~- - ~-·
~~~~· - - ~~~· ~· ~- ~- · - ~· · - - ~~· - · ~· · · ~~- · · - · · ~~· · · · · - - ~· - -
- ~- ~~- ~~· · - · - - ~- · - ~~· - · ~· - - ~~- - · - - · - - ~· - - ~- · · - - - ~· - - ~- ~-
~- ~~· · - · - - ~- · - ~- · · - - · - · · ~~- - · - - · - ~· - - ~· - - ~· · - - · - ~- · · - - - - · - -
~- · - - · · ~- · - ~~· - · ~· - - ~- ~- - - - ~· - - · - - ~~- ~- · · · · · ~· - - ~- ~-
~- ~~· - · - ~- · - ~~· - · ~· - - ~· · · · - · -
·
~· ~~~~~~~~ · ~- ~- ~- - ·
~- - ~· - - ~· · - - ~- ~· · · - - - - - ~· - - ~· - - - ~· · ~- - - · ~- · - · · ~- · ~- - - -
- ~- · · - ~- · ~- - - - ~· - - ~- - - - - ~- · ~- - - - ~· ~~· · - ~· - - ~- ~- - - · · · ~- ~~-
· - - ~- ~- - - · ~- - ~~~· ~· ~- · - ~· - · · - - · - ~· - - ~~· · · · · - ~· - · · - - · -
- · - ~- - - ~· - - · - ~· - - ~· - - ~- · ~- - - - - - · · - · - - - ~~· - - - ~- · - - · · - -
· · · · - · ~· - - ~- · ~- - - ~· ~~· - · · - ~· - - ~- ~- - - ·
~· ~~~~~~~· · · · · ~- -- ~- - ·
~- - ~~· - - ~~~· ~· ~- ~- - - · ~· - - ~- - · - - - - ~~· · · · ~~- · ~~- ~~- · - ·
~- ~- · - ~· ~- · - ~- · - ~- ~- - ~~- ~· - - ~· · · · - ~~- ~~· - - · · · ·
-
· - - ~- · -
- · · - - · ~- · - ~· ~· · - ~~- ~~- · - - ~· ~- ~· · - · ~~- ~· · · - - - · - - ~- - ~- · -
- · · · - - ~- · · - ~- · - - ~· ~· - - ~- - - - · - · · - - · - - - ~· - - ~- - - - · - - - ~· ~~- ~· ·
· · · ~- ~· · - ~· - ~· · · - - ·
~- ~~~~~~~~~- - · ~- ·
~- - ~· - - · - - · - ~~- ~~- - · · - ~· - - ~· - - ~- · - - ~· - - ~· - - · - ~- - ~- - · -
· - ~· - - - ~· - - ~· · · · - · - · ~· · · ~· - - ~- - · - - ~~- ~· - - ~- - · - ~- · · - ~· - - · · ~· · -
· · - - · - - ~- - · - ~· - ~· - - - - ~· ~~~- - - - - ~· - - ~· - · - - · - - · - -
·
~~~~~~~~~~~
- - - · ·
- - - - - ·
~- - ~· · ~- · · - ~· ~~- · - - - ~- - - - ~~~- - - ~- · - ~· · - - ~· - ~- - - ~~-
- · · · · - - ~- · - - ~- ~· - - ~~- ~· - · - ~· · - ~· - ~· ~· ~~· - ~- - · · · ~· - - - - - · -
- · ~
- · - · - - - - - ~· - · · ~~~- - - ~- ~· · · - - - - ~· - - ~~- · · · - - - ~- - · - - ~· ~· -
· - - ~· · · ~~- ~· - - ~- ~· - - · - · ~~- ~· - - ~~~· - - ~- · - · - - - ~~· · - ~· - · - ~· ~~·
~- ~· - - ~· · - - ~· - - ~- - · ~· · ~· - ~· - - ~- · - - ~~- ~· - - ~· · · ~~- ~· - - ~- ~· - - · - ·
~- ~· - - ~~~· - ~- ~- · ~~~- - ~· - · · ~· · ~· · - ~· - ~· - - · - ~- ~· · ~- · · - - - -
· - · · - - · ~· - - - ·
~~~~~~~- · · · ~--- ~--
~- - ~~~- - - ~- · · - ~- - · ~~~· · ~- - ~~· · - ~· ~- ~· - ~· - - ~- - · ~· - ~~· - ·
- - · · ~~- ~· · - - · ~· - - · - · - - ~· - - ~· · - ~· · ~- - ~· - - ~· -
· - - ~~~· - - ~· ~~· -
· - - · ~- ~· ~- ~- · ~- - - - · · · · ~- - · ~~- ~· - - ~~~· - ~- ~· · · - - - - ~~~- - - -
- ~~~· · ~- ~· · · - ~· · ~- - ~· - - ~· - ~· - - ~· - - · · · ~- - ~· ~~· - ~· - - · ·
~~~- ~~~~- · · · · ~- ~·
~- - ~· - - ~~~· - ~- · · - ~- - · ~~~~- - - - ~- · · - - ~~· · ~- · - · ~- ~· - · · -
· - - ~· - ~· - - ~· - - · · · ~- - - ~· ~~· - ~· - - · ~- ~· ~· ~· ~· - - ·
~~~- ~~~ · · · · ~- -·
~- - ~- - - - ~~~- - - ~- · - ~- ~- - ~· - · ~~· - - ~· · · - · - · - · - ~~- ~· - -
- ~- - · - - · · · ~- - ~· ~~- - - · · ~- · · - ~- · · - ~· - - - ~- - ~- - · · - ~· - - ~· ~· - -
~- ~~- - ~- - - · · · - - ~- - · ~~- · · ~- · ~· ~~- - ~· - - ~· - · - - ~- - · · - ~· - · · ~- · -
- - ~- ~· - - ~· · · ~~- ~· - - ~· - - · · · ~- - - ~- · ~· ~· - · - - - - · - - ~· - ~~- - - -
· - · · · - · ~· - - ~- - ~- - · · - ~- - · ~~- · · ·
~~~~~~ - - ·
· ~- ~·
~- - ~· ~~· ~· - · · ~· - ~- ~· · · - ~· - - · ~· - · - · ~· - - · · ~- · · · - · - ~- - · - -
- · - - - - - - - ~· - - - ~· - ~· - - ~· ~- - · ·
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
~~~~~~~~~
~· · · - - ~· · · · · - - - ~· ~~· - · - ~- - - · - - - ~- ~- ~- · · - ~- · - - - - ~· - -
- · · - · -
~- ~- - · - - - · · ~- · - ~· - - · - - · ~~· - ~- · - · ~- · - - ~- · - · - · · - ~~- ~~- · - - ·
~· - · - · - ~- ~- ~· - - · ~· - ~- - - - · · · - ~· - · · ~- ~- · ~~· · · - · · · ~- - · · -
· - - · - · - - - ~· - ~- · ~- ~· · · ~- ~· ~~- ~- · ~- · · · · · - - - -
· ~- · ~· · ~· - ~- ~- ·
~~~~~~~~~~~~~·

~
- - ~
- - -
~~~~~~~~~~~~~·
- ~- - · · - · ~- · · - ~· ~~- · ~· - ~- ~- · - - · - ~- ~· · - - ~~- ~· - - ~- ~- - · - - - - -
· - - ~- - - ~· - ~- ~- - ~· - - ~~- ~· - - ~- · - - ~- ~- ~- · ~- ~- - - · · - - - ~· -
· - · · · · · - - ~- ~- ~· ~~· - · - ~- - · - - · ~- - - · - - · ~- · ~- - · · - - · - - - -
· - - ~· - · - - · · · - ~· · · - - - ~- ~- · ~- · - - - -
· - ·
- - - · · - - · - - ~- · - -
· · · · ~- ~- · ~- ~- - - - · - ~· - ·
- - · · - - - - ~· - - ~· - · · - · · · - · · · - ~- ~-
· - ~· - - ~- · - - - · · - - ~~- ~· - - ~· · · · ~- - ~- - · · - - ~· - - - · · - - · ~- - ~- ~- ~-
-
· - · ~- - - - - · ~- ~· ~· - ~· - · - ~~· ~· · - - · · · - - - · - - · · ~- · · -
· ~~· - · - ~- ~-
· - · · · - - ~~· ~· - · · · - ~- ~- ~· - · ~~- · - - - · · ~- - - - · - · ~~- · - · - ~· - - · - - · -
· · ~- ~- - · - - ~- ~- · - ~- · · - ~· ~· - - - - - - - ~· ~~- - · · - - ~- ~- · ~· - - ~· - -
· · ~- - ~~· ~· - · - · ~- ~- ~· ~~· - ~· - · ~~- - · - ~· - - · - - - - · - - ~· ~· - - -
· · · · · - - - · · · - - · · · - - - - - - - ~· - - ~- - - · - · - - ~~- ~· - ~- - ~- · - - · · · - -
- ~- · - ~- - - · - - - · ~· - - ~- - · - - ~~- ~- ~- · ~· · - - - ~~· ~· - - ~- · ~· · · - ~~-
- ~- · ~- ~- - - - · - ~· - - ~· - · - · · - - - -
· - - - - - · - - - - · - ~- - ~- · · - · - · ·
· · · · - - - ~~- ~· ~~- · - - · ~~· - · - · - ~~- ~· · · ~- - - - - - · · - ~~- - · - · ~- - - ~· -
- - · - - - · ~- - · - ~~· - - · · - - · - - ~· ~- · - · - - ~· - - - · - - - - ~· ~~· - -
· · - ~· · · - · ~· - - · · - - · · ~- - ~- ~- · · · - - - ~· - ~· - · - ~- - - · - - - ~- ~- ~- · · ·
· - · · · ~· - - ~· - - · ~· · · · ~- ~~- ~· - - ~- - · - - · ~- - · · - · ~- · · - ~- - ~· ~- ~- -
· · - ~· - - ~- · · · - - - ~· - - ~- · · · ~- - - ~- ~· - - ~- · - - ~- · · · - - · - · · ~- ~~- ~- · · · - -
· - · - - ~- - · · ~- ~- · ~- · · · ~· - ~· - - ~· · - ~· · · - · ~- - · - · - · · - - ~· - ~- - · - -
- ~- ~· · - ~- - - · - - - - ~· - - ~· - · - · ~- · · · - - - · ~- - - · ~- ~- · ~· - - - · · ·
- ~- · - - · · - ~· - ~· - · · · · - - ~· ~~- · · · · - · - · · - ~· - ~· · · ~· - - ~- · · · · · - - - -
~- ~· ~~- · - - · ~~· - · - · ·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
~· - ~· - - ~~- - · - · - ~~· · - - ~~· - · - · ~- · · - · ~- - · - ~- · - - · - -
~· - · ~· · · ~~- · ~- ~- - - · · - - ~· - - ~- · · - - · ~- - ~· - ~· · · ~- - - - ~· - · - - - ~· -
- - ~- · · · ~· - ~- · - · - - - ~· ~~· - - · ~· - ~· - - ~· · - - -
· ~· - ~~- · ~- · ~-
- - - - · ~- ~· - ~~· - ~- - ~· - ~· - - ~· - · - ~~- ~~- · ~- ~- - - - · ~· - ~· - -
·
~· - ~~- · ~- - - · - · ~· - · · - · · ~- · - · ~- ~- · · - - - ~· ~~· - ~· - - ~· - - ~· · ~~-
· - - - - - · · - -
· - · - · - - · - · - - ~- - · · ~~- ~· - - ~· ~· · · ~· · · · - - - - ~· - -
· - - ~- ~· - ~~- ~· - -
- - · - - · · ~~~· ~· - ~· · ~· - ·
- ·
·
- ~
·
·
~
~~~~~- - - - - - - ~~~
· ·
· -
~~· - ~
~~~ ~· ·
~- - - · · ·
· - · - · - - - · - · ·
-
- -
~
- -
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~·
~~~~~~
~~ ~~~~~~~·
~~~~~~~~~~-
- - · - - ~· · ~- · ~· ~~- - · · ~· - · - ~- · - · - - ~· - · · - · · - ~· ~~· · - ~· - · · -
- · · - ~· - - ~- ~· · - - ~· - · ~- - ~- ~· ~- ~· - - · - ~· · · - ~· - - ~- · · - - ~· - -
· · - · - - · · - - - - ~~- ~· - · · · - ~· · - - - ~· - - ~· · · - - · ~- - · · - · - ~~- ~- · - - - · -
- · · - - - - - · - - ~- ~~· - · - · · - - · · - ~· · · - - · · · · - - ~· - ~· - - ~· · · - - ~~- ~· - -
- ~- - - - · - ~~- ~· - · - ~- - - · - - · ~~- · ~- - ~· · · - ~· - - ~· - - - ~- ~- ~· -
- · · - ~- -
- ~· - - ~· · - ~· · ~- · · - - - · - - - ~· - - ~· · - - - ~~- ~- · · · - · - · ·
· ~· - ~· - · - - - - ~- - - · - - · · - ~~- · ~- - · · · - ~· ~~- - · - - ~· - - ~~- · ~- - - · · - -
· ~~- · - - ~· · ~~- · ~- - ~- - - · - · - - ~~- · · · · - - ~- - - · · - - ~~~- - - ~- · · ·
· - ~~· · · - · ~~- - ~· · - ~· - · · ~· ~· · · ~- · · - - · - · - - ~- - · - - ~· - ~· - -
· - - · · - ~- - · - - · ~~- ~~- · ~- - · · ~- - - · - - ~· - · · · - ~- · · - ~· - - ~· · - - -
· - · ~~~· ~· - ~· · ~· - ·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
- · ~~- - ~~~- · ~~- · - - · - · ~~· · - - ~~· - · - · ~~- ~· - - ~~· · - -
~~- - - · · - ~~· ~- · - ~· - - · - - - - · · · · · - - ~· ~· ~~· - · ~~· - · - · ~~- ~·
- - · ~· - · - · · - ~~~- - - · · - ~- · · · ~- · - - · - - - · - - ~- · · - - · ~· - - ~~- - ~· - - ·
· ~~· - · - ~- ~~· - - - ~~- ~· - - ~· - - ~· - ~· - ~- - · · · · - - ~· ~~· - - ~- · - - · · ~-
~- ~· - - ~~- - · - - · - · ~~- · - · ~- - · - - ~- - ~- · · · ~- · -
- · ~
~~· - · - · ~- - ~~-
~~- - - · · - - ~~~- ~- ~· - · · · -
- · · · - - · - - ~- · · - ~· - - ~- - ~· - - ~- ~- ~- · · - ~· · - - ~· - ~· - - ~- - · - - · · ~-
~- ~- ~- · ~~- - · - - · - ~- ~· ~· - - ~- - - - · - - - - · · ~- ~
- · ~~- - ~· - - - - · ~· - · - - ~· - ~· - - ~· - - · · · · · · · - - ~· - - ~~- - · - - · - ~- · - - ·
· · - ~· · · · - - - - ~· - ~- - - ~- ~· · -
- - - - ~· - - ~- ~· · ~- · - - ~- - - · · · · · · ~-
· - ~- · ~- ~- - -
~
~- ~~- ~- - - ~- ~~- ~· - · - · - ~- · ~· · - - - ~· - · · ~~~- · · ·
- · · · - - - · · - - ~· - - ~· ~~· - - ~· - - · ~~- ~· - ~· · · · · · - - ~- · - - - · · - - ~· - -
- - -
- -~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
- - · · - - ~~- ~· - - ~~- - · - - ~· ~~- - · - - ~~~- · · - ~· - - - ~- · - - · - - - · - - ~· - · ·
~~- · · · ~- · · · - · · - ~- ~- - ~· · ~· ~~· - - ~· - - - · · - · - - · - ~~- ~· - - ~· - - · · - -
~- ~· - · - ~~~- - - · · - ~· - - ~· - - ~· - - - · · · · ~- - ~~- ~· - - ~~· · - - ~~~- - - · · -
- - - - · ~- - · - - ~· - - ~- · · - ~· - ~- ~· - - - - ~- ~~- · · ~· - ~· - - - ~· · - ~- ~· -
· ~~· - ~· - ~- · - - - - · ~
- · ~~- - ~~· · - - ~~· · - - · · ~· - - - ~- · - - - - · - ~· - - ~~- · · - - ~~· · - - -
· · · ~- - ~~· ~~· - · - · ~- · - - · ~- ~· ~· - - · · · · · · · ~- - ~~· - ~· ~- ~· - · - · ~-
- - · · ~- · · · · - - ~· - ~· - - ~~~- · · ~~- - · - · · - - - · - · · ~- - ~· - ~- · - - - - · - -
· - - ~- - · - - · ~- · · - - · - · - - ~~- ~~- · ~- · · - - · - - ~· - - ~· - ~- - ~- - ~· - · - - · · · -
· - - ~- · - - · · · - ~- · - ~· · - · - · - - ~· - - ~- - ~· - - ~- · - - - - · ~- ~- - · - - - - - · ~
- · ~~- - ~· - - · · · · · - - ~~- - · - - · ~· - - - ~· - - · - - - - - ~- · · ~· - ~- ~· · ~- -
~~~~~~ ~~~~~~~~~~~- ~ - - - · ~- · - · · ~- · · · - - · - · · ~- ~· - ~· - -
- - · · · - - ~- ~- ~· - ~· - - ~~- · · - - ~~· · - - · · · ~- - ~~· - · - · ~~- ~· - · -
~~- - - · · · ~· ~· - ~· ~- · · · · ~- ~- · - - · - ~- ~- ~- · · · · - ~· ~~- · · ~- - ~
- · · · - - - · · - ~· - - ~- · · · - - - · · - ~- - · - ~· · - ~· - - ~- - · · - - ~· · ~- - · ~· · - -
- - ~- ~- · · ·
- - · ~- · - · · ~- - · - ~· ~~· - · - - · · - - ~- ~- ~- · · - ~· - - ~· - -
- · ~- · · · · - ~- - - - · ~~- ~- ~- · ~~- - · - - - ~~~· - - · ~· - - - · · - ~- ~- · ~- - -
- - - · · ~- · · · · - - - - · ~· ~~· - - ~- ~· · ~- · - - ~· - · - · · ~- · · ~· · - - -
~· ~~~~- ~- ~- ~· - · - · - ~- · ~· · - - ~· - · · ~- ~- ~- · · · ~- - - ~- ~- ·
- · · ~- · ~- - - - · · ~- · - ~· ~~- ~· · - - · ~· - - ~· · - - - ~· - - ~- - · · - - ~· - -
· ~· · · - ~~- ~- ~- · ~· · - · - · - - - · - - ~· ~~- · ~· ~· - ~· - - ~- - · - - - ~- · - -
- · - - - - ~· - - ~- · ~- - - · · · - ~~- ~- ~- · ~~~- - - · · -
~~· ~~- · · ~- ~- ~- · · · ~- ~· ~- - - - - · ~- ~- · ~~- · - - · ~~~- - - · · ~· ~~· -
~- - - - - - ~- - - - ~· - - · - ~· · - ~· - - - ~· - · - ~- · - - - ~~· ~· ~· - ~· - · -
· - - - · - - - - · - - ~~- · - - · ~~· - · - · - ~- · - - - - · -
~~~· ~~- · · ~- ~- ~- · · · ~- ~· ~- - - - - · ~· - - ~- - · - ~- ~· ~~- · - - ~· - -
- · · - · - ~~- ~- - · - - - · · ~- ~· - ~- ~- · ~~~- - - · · - ~· - ~- - ~- - ~· - · - - · · · - -
- - · · - - - - ~· - - ~· - · · ~- ~- ~- · · - ~- ~· ~- - · · · - ~- ~- - · - - - - - -
~~
· ~~- · · ~- ~- ~- · · · ~- ~· ~· - · - ~- · - - - - ~~· ~· ~· - ~· - · - · - ~- · - -
- · · - ~· - - ~~~- - - · · ~· - · · ~- ~- - ~- ~· ~- ~· · ~- - - - · ~- ~· - ~· - - - · · ·
· - - ~- ~- - · · · - · · ~- · · ~· - · - ~· · · - ~-
~· ~~- · · ~- ~- ~- · · · ~- ~· ~· - · · · ~· - - ~· · - · · ~· ~· - · ~~- ~- · ~~~- - -
- · · ~- - ~~- · - ~- ~· ~· - - - ~· - - - · · · · - ~· - - ~· · - - - · · - ~· - · - - · - - ~- · · -
· - - ~- - - · - - - ~- ~- - - · · - - ~· - - · - · - - ~- · · - ~- · ~- · - ~- · · · - - ~- · - -
· · ~- - · - ~· - - - ~- ~· · · · · - ~- - · · - - -
~~~~~~~~~~~~~~~· ~· ~~~~~~·

- -- ~
~~
· ~~- · · ~- ~- ~- · · · ~- · · · - - - · · - ~~· - - · · - ~· - - ~- - - - ~· · ~- - - -
· - - · · - - ~· - ~· · - ~· - ~· · - - ~· - ~- ~- · ~~~- - - · · - ~· - ~- ~- - ~· · · · -
- · · - ~· - - ~~~- - · · · - · · ~- ~· - - ~~- - - · · · ~~- - - · · · · ~- - ~~- ~· - -
~· · - - ~~~- - - · · - ~- - - - · ~- - ~- - ~· - · - ~· · · - ~· · ~- ~· · - ~-
~~~· ~~- · · ~- ~- - · · · - · - ~- - - ~· - - - - - · ~· - - ~~· - - · - - - - ~· ~
· - - ~~· · - - ~~- - · - - · - - ~- - - - ~- - · - ~· - - · · · · - - - ~· - - ~- - - · · · - ~· - - ·
· - ~· - - ~- · - - - · · - - ~~- ~· - - · · ~· · - - - · ~- - · · - - -
~~~~· ~~~~- ~- ~- - · · · · ~· ~~· · · ~· - - - - ~· - - - · · - · - - · - - ~· - -
- · ~· · - - ~· ~~~· - - · · - ~· - - ~- · · - · · - - ~· - - · ~- · · · - - - · · - -
·~- - - ~- - - · ~~~~·
~- - ~- ~- - ~~- · · - - ~~· · - - · · · ~- - - ~- · · - ~- - · · · - ~- ~- - · - - - - - ~· -
· - - ~· - - · · · - - - ~~- ~- ~- · ~· - · - - · · ~- - - ~· - - ~· - ~· - - ~· - · - - · · · - ~~-
- ~- · ~- - · · · - · - · ~· - ~· ~~- · - - · ~~· - ~- - ~~~· - · - - · ~- ~- ~- · · - ~· - · -
- - - - · - ~· - - ~· - - · ~- · · · · - ~· · - - - ~~- ~- ~- · ~~- - · - - ·
~· · · - - ~· - - - ~- ~- ~- · - - ~- · · - ~· - - ~- · - - ~- - - - · · - - - ~~- ~- ~- ·
~~· - · - · ~- - - ~· - - ~- · - · · · - - ~· ~~· - - ~- · - - - - · ~~- - · - - ~- · · - · - ~· - - · ·
- · - · - ~· · ~· - - ~· - - ~- ~- · ~- - · - ~· ~~- - · ~· - - · ~· - ~- - · · - · - ~~-
- · · · - - - - - - ~· - - - - · · - ~· - - ~- · - - · · · - · · ~~- - - ~· - · · ~· - - ~~- - · - - · -
· - - ~- · · · - - ~- · · - ~- ~- ~- · · · - - - · · - ~- - · - ~· · ~· - - · · ~· - - - - - · · · -
- - · · - - - · - - ~· - · · ~· - - ~· - · - · - - · - ~· - - ~· - - - · · · · ~- ~~- ~- ~- ·
~~- - - · · ~· · - ~- ~· ~- - - · - - - · - - ~· - ~· · - · - - - - - - ~~· ~- - - · - - · ·
~- - ~· · - ~· · · - · ~· · - - · ~- ~· · · · · - - ~· ~~- ~- · ~- - · · - - ~- · · · ~- · · ·
- ~· · - ~- ~- · ~· - - · ~- - - · · · ~- - - ~· - - ~· - - ~- - - · - · - - ~~- ~- ~- · ~· - - ·
- · - - · · · - - · ~- ~· - - ~· - - · - - - - · · · · · - ~~- ~· - - ~- · - - ~~· - - ~~-
~- · · - · - ~· · ~- · · · ~· - ~- ~- · ~- - · - ~· ~~· - - · · - ~· - - ~- - - · - · ~· · · - · · · ~- - -
· ~~· · · - - · · · · - ~· - - ~· ~· · · ~- · · - - · - · - - ~~- ~· - - ~~· - - · - ~· ~~- - - · · - -
· - - ~- ~· · - - - ~· - - ~- ~· - ~· - ~- - - ~· - - - · · · · ~- ~· - - ~· - - · - - · ~· · - - -
· · · · - ·
- - ~- · - - - - - · ~· - - - · · - - - - ~· ~~· - - ~· - - · · - - ~~- ~- ~- · ~~~- - - · · -
· - - ~· - - ~- - - - · · · ~· - - - · · · · ~- - ~~- ~· - - ~- · · · - · - · · - - ~· - - ~· ~- ~- -
- · - · - - · ~~· - - · · · - - - ~~- ~· - - ~- · - · · ~- · · - - · - · - - ~· - - - · - · · - - ~· -
· - - ~· - - · - · - - ~· - - ~- - · · - - - - ~- ~- ~- · · · ~· - ~- - · · · - - ~· ~~- - · - · · ~· - -
· · - ~· · · - · ~~· · · - · · · ~- - ~· - - · · - - ~- - ~- ~- ~- - ~- · · - ~- ~- ~- · ~· ~
- ~- · - - · - - ~· - - ~- · · - ~- · - - · · ~· ~~· - - ~~· · - · ·
~- - ~· · - ~~- -
- · · - ~- · ~- - ~- - ~· - - · ~· · - - ~- · · · - - ~~- · ~· · · ~- · - ~· · - ~· · · ~· -
- - -
- --

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
~~~~~~~~~-

~
~· · · - - ~· - - - ~- · - - · - - ~· ~~· - - ~- - - ~- - ~~- - · - - ~· - ~· - · - ~~~- - - · · -
· · ~· - ~- · · - ~- · - · - - · - ~· - · · ~~~· - · - - · ~- ~- ~- · · - ~· - · - ~- - - - · - ~· - -
· · - - - ~~- ~- ~- · ~~- - · - - · ~- - ~- - · · - - ~~- ~· - - ~· · - ~· · · - · ~~- - · - -
· ~~- - · - - ~- ~- · ~~~· - · - · ~- - ~- · · - ~- · - · · · - - ~- ~- - ~- · · · ~· - - - · · -
- ~- · ~- ~- - · · - · ~· - - ~- · · - - - · ~· · · - - · · ~- · ~~- ~· · - ~· ~~~- - - - -
· - - ~- - - ~- - ~- - · · ~· - ~· - - ~~~- - - · · - · - - ~· · ~- · · · ~· - ~- ~- · ~- - · -
· ~~· · - ~· - - ~- - - - ~· · ~- ~- · ~- - · - - ~· - ~· · · ~· - - ~· - - - · · - · - - · - ~~-
- · - ~~- - · - - · ~- ~- · - ~· · - - - - - - ~- ~- ~- · · · ~· - ~- · · · - - ~- - ~- ~· ~~- · - -
- · - - ~· - ~~~- - - · · ~· - - ~· ~~- · - - - · · - - ~- · - ~- - · · - - · ~· · - ~- - -
· - - ~· - - · - - - - · · · · · - ~~- ~· ~~· - - - ~· - - ~- · - · · · - - ~· - ~· · - · ~· · ~· -
- ~- · ~~~· - · - · ~- - - ~· · - ~- ~- ~- - · - · ~- ~· - - · ~· - · · - ~· - ~· · · ~· - -
- - · · - - ~- ~- ~~- - ~· ~~~~~- ~- ~- · ~- - · - - · ~- · - ~· - - ~- ~- · - - · - - ~- ~-
· - - ~· - - - ~- · · - - ~- - ~- ~· - - ~- · · - ~· - · - · ~~- ~- - - · · · · - · ~- · ~· - -
· · · - - · ~- - · · - · - ~~- ~- ~- · ~· · · - - · · · ~- - ~- · - - - - - - - ~· ~· - ~· - -
~· · - - ~~~- - - · · ~· · ~- - · - - · · - · - ~- · · · - · · · - ~- ~- ~· ~~· - - ~- · · · - - - ·
- - · - ~· · · - - - ~~- ~- · - · - ~- - · - - · - - ~- - - - ~· - - ~~· - - ~~- ~~· - - -
- - · · · ~- - · · ~- ~- ~- ~· ~~- · - ~· · · - - · · · - ~- · - - - - - - - ~- · ~· ~~· -
- · - - ~· · - ~- ~- ~· - - - · · - ~· ~- · ~- - ~~- ~- · ~· - - ~- - · - - ~- - · · · ~- - · - ·
- · - - ~· - · - ·
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
·
~~~~~~~~~-
~- ~· - - ~· - · · - ~~- - · - - · ~· - ~· - - ~~~- - - · · - ~~~· - · - - · ~- ~- ~- · · -
· - · - ~· · - - - · ~· ~· - ~- ~- · ~- - · - ~· ~~- ~- - - ~· - - ~~· · · - · ~~· - · - - ·
· · ~- · · · - ~- · - - ~· - - ~- · - ~~- ~- · - - ~- - - - ~· - - ~- - - · - ~- · · - · ~· - -
· · - · ~· - · · - ~- · · - ~· - - ~· ~- - · · · - - · ~- - - · ~~· - - ~- - - - ~- · - - ~- ~~- -
· - - ~- · ~- · · · · ~· - - ~· · · - ~~- ~· - - · · ~· - - ~· · · ~- · · ~~- ~· - - ~· · - - - - -
· · · - - - · · - - · · - - - · - ~· ~~- ~- · ~- - - - · · ~- · - ~· - - ~- - - - ~· · ~· ~
- ~- · ~- - - · · · ~- - ·
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·

- --
~- ~- · · - - · ~~- ~- ~- · ~- - - - · · ~· ~~- - · - - · - - ~- ~- ~- · · · ~· - ~· - - - · · - - ~· ~
- - · - ~· · ~- · - ~- - · · - - - · - - - ~· - ~· - - ~· - · - · - - · - ~~- ~- ~- · ~~~- - - · ·
~- - - · ~- - · - · ~· ~~· - ~- - · · · · · - - ~· ~~- - - - - · ~· - · ~- - - ~· - - ~- · - · ~~-
· - · - · · · - - - - - ~· - ~· · - ~~- - · - - · - - ~- ~- ~- · · · ~· · · ~- ~· - ~· ~~- · - - ~- - ~-
- ~- ~· - - ~- - - - - - · · - ~~- ~· - · - - ~· · - · - - ~- - · · · - · - - ~· - - ~- · - - · · - -
· ~~· - - · ~- - - - ~· - ~- · - · - - - - - - ~- - ~- · - ~· · ~- · - · ~· · · - -
· ~· · · - -
· - - - ~· - · · · · - - ~· ~~· - - - - · · ~- - - · - ~- ~~· - - - - ~- ~- - · · · ~· - ~- · - -
- - - - · · - ~· - · · - - - - ~· - · · ~· - - ~~- - · - - ~~- · - - · · · ~· · - · ~· - -
- ~- ~- · · · · - ~· - - ~- · · · - - - ~· · - - · ~- · ~· · - ~· - - · - - ~· - - ~· - ~- ~- ·
- ~- - · · - · ~- · · - ~· ~~- · - - - · · - ~- · · · ~- - ~· - - ~- - · - · · · · - ~~- ~- - - -
· · · - - · ~· · ~- - ~· - - ~· - · · - · - ~~- ~- ~- · ~~~- - - · · · ~· - -
- ~- - · - - · - - - ~- - · · - · - · ~· · - ~· - - - ~· ~~- · - · · - ~- · · · - · ~- ~· - -
- · - - - - - · ~- ~· · ~- - ~· - - ~· · - · - · - - ~· - ~· - - ~~- ~· - - ~- - - · · · · - - · -
~- ~~· - ~- · - - · - - ~· - ~· - - ~- · ~· · ~- - ~- - - ~· · ~· · - ~· - · · - · · - ~- · - -
- - · - ~· - - ~· · - · - ~· - - ~- · ~- - - ~· - · · ~~· - - - · - ~· - - ~- ~· · · ~- - ~- ~~· · -
- ~- · ~- - - · · · ~- - ~· - - - ~· ~~- · - - · - · · - ~· - - ~· · - · - ~~- ~- - · · ~- - - ~· - -
- · - - ~· - - ~- - ~- · - ~· - - - ~- · - · ~- - - ~· · - - · · - · - ~· · · - - ~· - ~- ~- ·
~~- - - · · ·
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
~~~~~~~~~-
~~- ~- · · - ~· - - - ~- · - - · - - ~· ~~· ~· - - - ~- - · · · - ~~- - · - - - ~· - - ~~
- · · - ~- · - · - - · - ~· - · - - · ~- ~- ~- · · - ~· - · - ~- - - - · · ~· ~· - ~- ~- · ~- - · -
· ~~- - · · - · ~· - - ~- - · - - ~~- · ~· - - ~~- - · - · - ~~- ~· - - ~~· - - · - · · - -
· - - ~· ~~- · ~· · - - ~- ~· ~· - - ~- - · - · - - - ~~· - - · - · ~- - ~- - · · · · · - -
- - · - - ~- - ~- · - ~- · - · · - - - · - - ~- ~- ~· · - ~· - - - · · - - ~· - - ~- · - - · · · - -
· - - - · · - - ~· - ~· - - - · - - ~· ~- · · · ~· - - ~· · - - ~· - - ~- - · ~~- ~· - - ~· - - - · - · -
· - - ~- · - · - · - - · - - · - - - · - - · · · - ~· - ~- · · - - - · · - ~- · - - - · · · - - ~· - -
- · ~- - · · - ~· - - ~- - - - - ~~- ~· - - ~~~- - - · · - ~· - - ~· - ~· - - - - · · - - ~·
- - - · ~· - - ~- - · ~~- ~· - - ~- · · - ~- - - - ~· - - - · · - - · ~~- · ~· - · - · - - ·
· - ~· - · - ~~~- - - · · - ~- ~- · ~· · · · - - · - - · ~· ~~· - - ~- · · - · - ~· - - ~- ~- ·
· - ~- - ~· - · - - · · · - ~~- ~- - · · · - · - · - ~· · - ~· ~- - · - ~- - · · · - · - ~· - · ·
- ~- · ~- - · · - - ~- · · · ~· - ~- · · · - - - · · - ~- - · - ~· · - - ·
- - -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
~~~~~~~~~-
~~- ~- ~· - · - - · ~- ~- ~- · · - ~· - · - ~· · - - - ~~- ~- ~- · ~~- - · - - · ~~- -
- - · · · · · - - ~- - · - - ~- - ~- · - ~· - - ~· · - - - ~· ~~- - ~· - - · ~· · - ~- ~· · - - · -
- - - - ~· - ~· - - ~· - · - - ~· - - ~- · ~- - - - · - - - ~~- ~· - - ~~~- - - · · - - - - - -
· - - · ~· - ~- · - - · · · · - · · · - - ~· - · - - - - ~- - · · ~· - ~- · ~- - · ~· - - ~· - · ·
- - · - - ~· - ~· · - · ~- - · ~· ~~· - ~- · · · · - - - · - - - · · · · · - ~· - ~· · · · - - ~· - -
· - · - · - - ~· ~~· - - ~~· · - - ~~~- - - · · - · - · - - · · · - ~· - ~· - - ~- - · · - - ~- ~·
· · · ~· ~- - - - ~· - · · ~· · - ~- · - - ~· - · ~- - - ~- · - ~- · - - - - ~· - - ~- · - - · · · -
· - ~- · - · - - ~· - - ~- · · - ~~· - · ~· ~~· - - ~~· · - - ~~· - · - - · - · · ~- -
- ~- - - - - · ~- ~~- ~· - - - - ~- - · · · · · - - ~- · - ~- - - · - - · · - - ~- ~- ~· - ~· ~- - · · -
· · · - ~~~· - · - · ~- ~- ~· ~· - · - ~· · - ~· · · - · ~~- - · - - - · - - ~~~- - · - · · · · -
- ~~- ~- · · ~· - · · ~- ~- ~- · · · ~- · - - - · · - - ~· · · ~· - - ~- - · · - - ~· - - - · · - - ·
~- ~- ~- ~- · · - ~- · - - · · · - ~· - - ~- ~- ~- · · ~~- - ~- - - - ~- ~- ~- - · · ·
- · · - ~- ~· - · - · - - ~· - - ~· - - ~· - ~~- ~- ~- · ~· · · - - · - · · ~- - ~- - · -
· - · ~- - ~· - - ~- · - · - - - - ~· - - ~· - · · ~~- ~- ~- · ~- · ~· · · · ~- - ~· · - ~- ~-
· - ~· - · · · · - - ~· ~~· - - ~~· · - - ~~~- - - · · ~· · ~· - - ~· - - ~- · - - ~- ~- ·
- · · - ~· - - ~· - - - ~· - ~· - - ~· ~~· ~~- ~· · - - ~- · - · - · · ·
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
~~~~~~~~~-
~· · · - - ~· - - - ~- · - - · - - ~~· - · · · - ~~- ~· - - ~~- · · - - - ~~~- · - - - - ·
- ~- ~- · · - ~· - · - ~· · - · - · - - · ~~- ~- ~- · ~~- - · - - · ~- · · - ~- - · · ~- ~- ·
- ~- · - ~· - - ~- - - - - · ~- ~- - ~· ~~- · - - ~· · ~· - · ~· - - ~- - · - - · - ~· - - ~- · · · - - - ·
· - - ~· - - ~- ~· · - - ·
- - ~- · - · ~· · · - - · · - ~· ~~· - - ~- ~· · · - - - ~~-
- ~- · ~- - · - - - ~· - - ~· · - · - - ~- - · · ~· · ~- · - - ~· ~~- - - ~· - - · ~- - · -
- - - - - · - - ·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
·
~~~~~~~~~-
~- - ~~- - · - - ~· ~~- - · - - ~- ~- ~- · · - ~· - - - ~- · - - · - - ~· - ~~- ~· - - -
· · - ~· · · - - - ~· - ~· - - ~- · ~- - - - · - - - ~~- ~· - - ~~~- - - · ·
· ~~~· - - · - - ~· -
· - · - - · ~- ~- ~- · · - ~· - · - ~- - - - ·
· ~~- ~· - - ~- · - - - · · - - ~~- ~· - - ~- - · · - -
- ~- ~- · · - ~· ~· - - · · · · · - ~· - - - · - - - ~· - - ~- · · - ~- - · - - ~- ~- ~· · -
- · · · · · · · - ~· - - - · · - - · · - - · - · · ~- - ·
~- · ~- - · · - - · - - - - ~· - - ~· - -
· - - · · · - ~· · · - - - ~- ~- · ~- · - - -
- · - · - - - · · - - · - - · - · - - · · · ·
- ~- · ~- ~- - - - · - ~· - - ~- · - - ~· · - · · - ~· - ~- ~- · ~- - · · · ~· - · ~- - - ~· · - -
·
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
~~~~~~~~~-
~- - ~- - · · - - ~~- ~- ~- · ~~- - · - - ~· - - - · · - ~· - · ~· · · · · - ~- · - - · - · · · ~-
~· ~· - ~- ~- · ~- - · - - ~· - ~- ~- - - - · · ~- ~- · · - ~· - - ~~~- - - - · ~· - ~· ~
· · · - - - ~· ~~· - - ~- - · · · - · · · ~- ~~- ~· · - · · ~· - - ~· - - ~· ~~· · · - ~- - - - · · ·
- · · - ~· - · · ~- ~- - ~· · - ~- - · · · · · - - ~· ~~- - · - · ~· - · ~- - - - ~· - ~- · · -
- · ~· - - ~· - - · · ~· · · · - ~· ~~~- · ~- · · ~- · ~· - - ~- · · - - - - - · -
· ~~~- · - - - - ·
- ~- ~- · · - ~· - - ~· · - · - · - - · ~~- ~- ~- · ~~- - · - - - · - · - - ~- ~- - · - - - ·
· - · · - - ~· - · · ~· · ~· - ~· - · · - - · - - ~· ~~- ~· - - · - - · ~· - - ~- · · · - - - · ~- · - - - ·
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
·
~~~~~~~~~-
~~- ~· · - ~· - - ~· - · - - ~~· - - · · - ~~~· ~~- - · · - - · · ~~- ~· - · - ~~~- - -
- · ·
· - - ~~~- ~- ~· - · - - · ~- ~- ~- · · - ~· - · - ~· · - - - - ~· - - ~- · - - - - ·
- ~- ~- · · - ~· - · - ~· · - · - · - - · ~~- ~- ~- · ~~- - · - -
· ~~- ~· - - ~- ~· - ~· -
- · · - - - · -
· - - ~- · - - - ~~- ~· - - ~~· - - · · - ~· ~~- - · · · - ~- · · ~· ~~- - · · -
~- - ~~· - - · - · · - ~· - - ~- - · · · - - - ~· ~~· - -
- - - · - · ~- · - - · - - - - · · -
- · - - - · - - - ~· · - · · · - - - - ~· - · · - - · · - · · - - - · - - ~- ~
- - ~- · - ~· · ~· ~· · · · -
- - · · - ~· - ~· ~- ~- - · · - · ~· - · ~- · · · ~- ~· ~~- - ~· ~~- - · ~· ~- - · · - ~· · ~· · ~
- --
- --

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~·
- - · · · - - - ~~- ~~- · ~· - ~- - - · - - · ~~- · · - - ~· ~- · · - - ~· · ~· - - ~- ~~· ~~-
~- · ~· · - - - · ~~- ~- · ~· ~- - - · · - - · ~· · ~· - - ~· · - - - - ~~- ~~- · ~· - · · ~- - -
· - - · - · - ~- - - · - - · - - ~- · - · - ~- - - ~· · - - ~· - ~- - - · - ~- ~· - ~· - -
- - - - - · - - ~- - · · · · - - ~- - ~· ~~- · - - - · · - ~~- · ~- ~- - - · - - - - - ~· ~· -
~- ~~- - - - - - ~· ~- · · - - ~~~ · - - ~· · - ·
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~~~·
~~~· ~~~~~~~-
~· ~· ~· - - ~- · · - · - ~~- ~· - - ~- ~- - · · · - · · ~- ~~- ~- · - · - ~- ~- · - · - -
- ~· - ~· - - ·
· - · -
· - - ~~· - - · - ~· - - · ~- - ~- - · · - ~- - - · · - - ~· - -
· ~- - · · · · ~- ~· · - ~· - - - · · - - ~~- ~· - - ~~- - · - - · - - ~· - ~· - - ~- · - - - · · - -
~- ~· - - · · ~~- - · - · · · ~- - · · - - - ~- - · ~· - · - · · · ~- ~· - - ~· - - - - - · ~- ~· ~· - - · ·
· - · - · - ~· · - ~- - - · · · - ~- - · · - - - - ~~- ~· - - ~· - · · - · -
· ~- - ~· - · · -
· · ~- ~· - ~· - - · - · ~- · · · ~- - ~· - · - · - - · - ~~- ~· ~· - ~· · - ~· - - - - · · · · · - -
· - - - ~- · · - ~- · ~· - · - · · ~- ~- ~- - · · · · ~- ~· - - ~· · · ~- · - ~~- ~- - · · - - ·
- · - ~- - - - - - - · ~- · ~· - - ~· · - - - - - ~· ~~- ~- · ~- · - - · ~- - ~· - ~- · · · - · · -
- - · · - - - - · - · ~- ~~- - · · ~- - ~· - · · - - - · ~- · - - ~- · - ~- · - ~· - · ~~· - -
- - - · - · ~· - - - - - - - ~~- ~- ~- · ~· - · · · - · - - · - ~· ~~- · - · - · · ~· - - ~- · · · ~- -
- - · - - ~- - ~- · - ~- · - · ~- · - · · · · ~· · ~- - ~· - - ~- - · - - · ~· - - ~- - ~- - -
·
~- - ~~- ~· - - - ~- ~- ~- · · · ~· - - · ~- - - - · - ~· - - ~- · ~- - - · · · - ~~- ~- ~- ·
~~- - - · · - ~· - - ~· - - - - - · ~~- ~- ~- · ~· · - · - · - - - ~· - - ~· - - ~- ~· · - - - · -
· · ~- ~~- ~- ~- · ~~- - ~- ~- - - · - - - - - ·
~- - ~~· · - - ~~· · - - · · ~- · · · ~· - - - ~- · ~- · · · · ~· - - ~~~- - - · · ~· ~
· - ~· - - - · · · · - ~- ~- - · · · - · - - - ~· - - ~· · - ~~- - · - - · - ~- - · - ~· - - · · · · - - ·
~· - ~· - - ~~- - · - · - ~~· · - - ~~· - · - · ~- · · - · ~- - · - ~- · - - · - - ~~· - ·
· · · ~~- · ~- ~- - - · · - - ~· - - ~- · · - - · ~- - ~· - ~· · · ~- - - - ~· - · - - - ~· - ~- -
- · · · ~· - ~- · - · - - - ~· ~~· - - · ~· - ~· - - ~· · - - - · ~· - ~~- · ~- · ~- - - - · ~-
· - ~~· - ~- - ~· - ~· - - ~· - · - ~~- ~~- · ~- ~- - - - · ~· - ~· - - · ~· - ~~- ·
- - - · - · ~· - · · - · · ~- · - · ~- ~- · · - - - ~· ~~· - ~· - - ~· - - ~· · ~~- ~· - - - - - ·
· - - · - · - · - - · - · - - ~- - · · ~~- ~· - - ~· ~· · · ~· · · · - - - - ~· - - ~· - - ~- ~· -
~- ~· - - - - · - - · · ~~~· ~· - ~· · ~· -
~~~~~~~~~~~~~~~
·
~· · · - ~~· - - · ~· - - - · · · · - - ~· ~~· - - ~~- - · - - ~~- ~~· - - ~~· · - - · ~~- ~·
~~- · · ~~· - - ~~- · - · - ·
· · - - ~- ~~~- - ~- · - ~· - ~· - - · · · - ~- - · · · · - - ~· ~
· - - - · · - ~· · - ~- - · · · ~- - ~- · - ~· - - - ~- - · - ~- · - - · - - ~· ~~- · - - · - - ~· - ~~· - -
~· · - - · ~· - ~· ~· - - - · · · ~~- · - · - · ~~- ~~~- · · ~~· - - ~~· - ~- - · ~- · -
~· - - · ~- - ~- · - ~- ~· ~· - ~- ~- - - · · - - ~- - - - ~· ~· - - - ~- - · · - · ~· - · -
· - · - - ~- - · - ~- - · · · - · - - ~~· - - ~~· · - - · - ~· · - ~- · - - - - · · ~- - - - · - ·
· - - ~- - · - · ~- - ~· - ~- - · - ~· · - - ~· - ~- - - ~· - - ~· · - · - ~- ~· · · ~· - -
· - - · - · · - - - ~~- ~· · ~· - · - · ~- · - - ~~· - - ~~· · - - · - ~- - ~~- · · - ~· - - - · · - -
· · - ~· · - ~· - - - · - · · - ·
~- ~- - - ~· - - ~~· - - ~~· · - - · ~~- ~- · - · - ~· - - - · · · ~~~- · · ~~· - -
~- · - · - · - ~- · · · - - ~- · · - - · - ~· - - - ~- - · - ~- - · · · - · - - - ~- · - ~- ~- - - · ~· - -
~· - - · ~- - - - · ~· - - ~- · - - - - · - - ~· · · · · · · · ~- ~· - ~· ~~- - · · - · - ~- - · ~· · ~· -
- - - · · · · · - - ~- - - - ~- · · - - · - · · - - - - ~- · · · ~- - · · · · - ~· - · · ~· · ~- - ~- · - ~· -
- ~- - - · · - - ~· - ~· - - ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · ~~- ~· - - ~~· · - - ~~~- · ·
~· - - ~~- · - · - · - ~~· ~- - - - ~~· - - - - · ~~· ~~· - · ~~· - - ~~· · - - · ~· - ~- -
· · - ~- - - · - - · · - ~- ~· ~· - · · ~- - · - ~- - · ~~- ~- · - - · · ~- ~- ~· · - · - - ~· ~
· - - · ~· · ~· - - ~· · · - ~~- ~· - - ~- ~· · - - · - · · · ~- ~~- ~· - - ~~· · - - ~~- · - -
· - · - ~- · · · ~· - - ~· - ~· - - ~· - - · ~~- - ~· · - - · · - ~~- ~- ~- - - · · · - - ~· - · - ~· · -
- ~· · · - · ~· - - ~- - · · · - - ~- - - · - - ~~- ~~· - ~- · - - ~- · · - ~· - - · ~- · · · · -
- ~· - · - · · - · ~~- - - - · - · ~· · ~· - ~- ~- - - · · - - - ~· - - ~- ~· · ~- · - - ~- · · - - -
· · ~- - ~· · - ~· ~~· - ~~· - - · · - -
~~- · - - · - · · - ~- - - · · ~- - ~~- ~· - - - · · · - - ~· - - ~~· - - · ~~- ~~· - -
~· · - - · - ~~- - ~· · · - - ~· ~- · · · · - - ~· - - - - - · ~· ~~- · - ~- · - - - - - - - ~· ~· -
~- - · - - - ~~· - ~- - - - ~· · ~- · - ~· - ~- ~- - - ~· ~~· - - ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · -
· - - - - - · - - · · - ~· - - - - - · · - - ~· - · · ~· ~- ~- · - - · · ~- ~~- ~~· - - ~~· · - - · -
· · - ~· - ~- · · · - - - ~- ~· ~· - - ~- - · - ~- - ~~- ~- ~- - - · · · - - ~~- ~- · · ~· - -
~· - - · · ~~- - - ~· - - ~- ~- · - - · · ~- ~· - - · - - ~· - - ~· - ~- - · - ~~· - · - · · - - -
· ~- - · · · - · - · · - ~~- ~· - - ~- - - ~- · - - · · ~- ~~- ~· - - ~- · - - · - · · - ~· ~~· - - ~~- - · - -
- -~·
- --

~~~~~~~~~~~~~~~·
~- ~~· - - ~~· · - - · ~· - - · ~· - ~- · ~- - - - - · ~- · - ~- - · · · - · - · · - ~· - ~- · - - - -
· - ~- · - ~- · - - - - - - - ~· ~· - ~~- - · - - - ~· · · - - · - - ~· - · - - ~~- - · - · · · - ~~-
· - - ~~- · - · - · · ~- ~- - · · · - · · · ~- ~~- ~· - · - ~- - · · · - · - · · - - ~· - - ~- - · · · -
- · - · · · ~- - ~~- ~· - - ~- · - - · - · · - ~· · - ~· - - - · · · · - - - · ~- - ~- ~· - · -
- - · - · ~- · - - ~~- ~- ~- - - · · · - - ~· - - ~~· - - · ~- - ~- ~- · · - ~· - - - - - - - - ·
~- - - ~- - - - - - ~· - - ~- · - - · - · - - ~~- - · - - · ~- · · - - · - ~· - - ~~- - · - · · · - ~-
· - - ~- ~- · - - · · ~- ~· ~~· · · - ~· ~· - - ~· - ~~- ~· - - ~- · ~- - - - · - - - - · - -
· - · - · - ~· · ~· ~~· - - ~~- - · - · · · - ~~- ~· - - ~~· · - - ~~- · - · - · - ~· ~~· - ~· -
- · · ~· · · - ~· - - ~· - ~· - - ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · - ~- ~· ~· - - ~· - - ~· · · · · ~-
~- · · · ~- - ~· ~· · ~· · - ~- ~- - - · · ·
· ~- - ~- ~- · - - · · ~- ~- ~· - -
~· · - - · - ~· - ~· - - - ~- · - - ~· · - - ~· - ~- - - ~- ~· ·
·
~· ~· - ~· - - ~- - · - ~~- ~- · - · - ~~~· - · - · ~- - ~· - ~- ~~- ~· - · - · ~- · - ~- · - - -
· · ~- ~· ~~· - - ~~- - · - - ~~- ~~· - - ~~· · - - · - ~· - ~· - ~- ~- - · - · - - · - · · - ~- · -
- - · - ~- · · ~- ~- · - - · - - - - - ~· ~~· - - · - ~- ~· ~· - · · - - · ~- · ~~· - - ~~· - - ·
~- ~~· - - ~~· · - - · - ~~- - ~· - · · ~- - ~· · - ~· - ~- - · · - ~- - · · · - · - - ~- · ~- - · · -
· ~~- ~· - · - ~- · - ~~- · - · - · ·
~- - ~- ~· · ~- · - - ~- · - - · - - - ~~- ~- - · · - · - · - ~· · -
· · - - ~- - - ~~- -
- - · · - - ~· - - ~- - · - · ~- · - - ~· - - - · · · · - · - - ~· ~~· - · - ~~· - - ·
~~~· ~- · · · ~- - - - - ·
~- - ~· - - - ~· ~~· ~~~· - ~~· · · · · - ~· · ~· - - · · - ~- ~- - ~~- - ~~- - - · · ~· -
~~- ~· · ~· - - ~- · - ~- ~~- - - ~· - - ~- - - · · · - - · ~- - ~· - - · - ~- · · - ~~- -
· - · · ~- · - ~- - - · - - - - ~· - - ~· ~· - ~~· · · · ~· - - ~~- · · - - - ~- ~· ~- - ~- - - · ·
· - ~· - - ~- · · · - ~~- ~~· · - · - ~· - - ~~· ~· · · - - ~· · ~· - - · ~~- ~~- - - ~· - ~· - -
· · ~· - - · ~~- ~~- - · - ~· - - ~· - - - - ~- - · - ~- ~- - - - - · · · - ~- · · - ~~· · · · ·
~- - ~- - - - ~~· · · · ~- - · · - ~· - · · ~- · - ~· · ~· - - · ~- · - ~· · · - - ~- · - · · · - -
- - ~· · · - - ~- · - ~· · · · - - - ~- - · · · - · - - ~· ~· - ~· - ~- · - ~~- - ~- ~- - - - ~· - · - -
- - - - · - - ~· - - ~- · - - · - - - - ~· - - ~- - · - - - - ~· - - · ~- - · ~~~· - · ~- -
- - ~- · · · - - - ~- · · - - · - ~· - · · - - · ~· - - · - ~- - ~· - - ~- · - - - · · · - · - - ~· -
- · - - · - ~· - - ~- · ~· - ~· - - · - ~· - - ~- - · - - - - ~· - - · - - · ~~~~· · - -
- - · - - ~· - ~~- ~· - - ~· - - · ~- · - - ~~- ~~· · · - - - - · ~- - ~- - ~· · ~- - - ·
· · - · ~· · · ~· - - ~- ~~- - - ~· - - ~· · - ~~· · ~- - - · ~· - · · - ~- · - ~· · ~· - - · ~~~· -
· - - ~- · - ~- ~~- - - ~· - - ~· - - ~- ~· - - ~· · - ~- ~· - - ~· - - ~- - ~- · - · ~- -
· - - ~· · - - ~~- ~~~- ~· ~- - - · ~~- · ~· ~~· - - · ~- · · - ~~· - · - · ~- · - ~· - · - · -
- · ~· ~· - - ~- · · - - - · - · ~~- ~~- - - ~· · · ~· - · - ~· - - ~~- ~· - - ~· · - - - ~· - · ·
~~~~~~~~~~~~~~~·
- --
- - · - - · · - ~- · · - · ~· · ~· - - ~· · · · - - ~~- ~~- - · - - - ~- - · - - ~· - ~· - - ~· · - - · -
- · · - · ~- - ~~- · - - · - - - - - · - ~· · - - ~~- ~~· · - · - ~· · ~- - - · ~- ~· · -
· · - · - ~· - - ~- · - - · · - - ~- - ~- · - ~· - - ~- · · - - · ~~- ~· - - ~~~- · ~~· - -
~~- · ~- - ~- - ~· · - - - - - ~- · · - ~· - - ~- · · - - ~- · - - - - - ~· - ~~· · · · ~~-
· - - ~~~- · ~~· - - ~~~- - ~- - · - - ~- · · - ~- - · · · - · - - ~· - · - - ~- - - · · - -
· - · ~~· - - ~- · - - · ~- - ~- - ~- · · - ~- · · ~· · · - - - ~~- ~· · ·
· ~- - ~· - -
· · - - ~~- ~~~- ~· ~- · · - ~· ~~~· · · · - ~~· · - ~· - ~· - - ~- - · - ~- - - ~· - -
· · · - ~· - - ~- ~~- - ~· ~~· - - - - · -
· ~- - ~~· · · · ~- · · - ~· ~~· - - ~· · - - ~~-
~~- ~· - ~~~- · · - ~· · - · - - ~- - ~· · - - ~- · - - ~· ~~· - - ~~~· - - ~· - - ~~~- ·
~· - - ~~~- - ~· - - ~- ~- - - - - ~· ~~- ~- - · · - - ~· - - ~- · · · - - ~· - · · ~~~- · · ·
- ~· ~· · · - ~- · ~· ~· ~· - · - · - ~- · - - ~· ~~· ~- - ~- ~· · · - - - · - ~· - - ~· - · · ~~
- · · · ~- ~· ~· · · - ~· - - ~· - · - - ~· - · · ~· - ~· - · - - - ~· - - · ~· - ~- ~- - ~- · - - - · ~- · - -
~~- · · - ~· · - - ~~· · · · ~· · - -
· ~- · · - ~~- · - ~· - · · ~- - · - - ~· - - ~- ~- - -
· - - ~- · · - ~- · · - - - ~· - - ~· - - ~- ~· · · ~- ~~- ~· - - ~· - - ~- - · - - ~- - - ·
- · · - ~· - - ~~- - · - ~~- - - ~· - ~· - - ~~· · · -
- · - · ~· - - · ~· · · - ~· - - · ·
- ~· · · ~- ·
~~~- ~~~
~· · - - - - - ·
~- - ~· - - ~~~· - ~- - · · - ~- - · ~~~~- - - - ~- · - · - - - ~~- - · · ~- - · ~
~· · ~- - ~· - - ~- - · ~~- · - ~- ~- - - ~- · - · - - - ~~- ~· - · - ~- · - - ~- - ~- - · · ·
· · - - - ~· - - ~- - · · - · - - ~~- ~~- · · - · - ~- · - · - - ~- - · ~~· - - · - ~~- - ~~~· -
· · - - - ~· - - - - ~· - - ~· - - - ~· - - -
- · - - ~~~· - ~· · · - ~- · - ~- · - - ~· ~~- - · - -
- - ~- ~· - - - - ~· - - ~· - ~- · · - · ~- - ~- - · ~~· - - - -
· - - ~~~· - ~· · - · ~- - ~- · -
- ~- - · - - · - - - ~- - ~- ~· - - - - ~· - - ~- · · - ~· - - - ~- - · - - ·
~~- · ~· · · - - - ·
~~· ~· - · - ~~- · - - · - - - - - · - ~· · - - ~~- ~~· · - · - ~- · · - - · ~~- ~· - - ~~~- ·
~· - - ~~~- - ~~- - ~~· - · ~~· · · - · · ~· - · - · - · - - ~- · ~· ~· - - ~- · · - - - · - ·
~- ~· - - ~· · - - - - ~· - - ~· · - - - - - ~- · · -
· ~~- - ~· ~· · - ~~~· · · - · · ~- · · -
· ~· - - · - ~- · · · ~~- ~· · ·
- ~- · · - · ~· - · - - - ~· - ~· - · - · - · - · · · · ~- - ~~· - - ~~-
~· - - · - ~- - - - - - - ~· - - ~· - · - · ~· - · · ~· · - ~- ~~· - - ~~- ~~· · - · - ~- - · - -
· - - ~~· - - ~~- ~~- · - -
- ~- · · - ~- · ~- · · - - · - ~- · · - ~- · ~· ~· - - · - ~- · · - ~- ·
- - - - - - ·
- ~- · · · - - ~- - · · - - · ~· - - · - - · - - ~~- ~- · - - - ~- ~· ~- - - ~~- ~· · - -
- ·
· · · - - · - ~· ~- · · - - · ~- ~- · · - - · · · -
· ~~- ~- ~- - · - - · ~- ~- ~- · - · · ~· - · -
- -
- - ~

~~~~ ~~~~~~~~~~·
· · - ~- · - - ~- - · ~~- - ~· ~- · - - ~· - - ~- · · · · · · - - ~~· · · - · · ~- · · - ~· - -
· - - · - ~~- ~· - - ~- - ~· · -
· ~- - ~· - · · · - - ~· - - - ~· - · · ~· · - ~~- ~· - - ~- ~- -
~- ~~- · · - ~- - ~~· - - - · · - ~· - - ~~- - · - - ~~- ~· - - ~- · · - - · - ~~- - ~- · · - ~·
- ~· · · - - · - - · ~· ~~· · · - ~· · · - - - ~~- ~· - - ~- - ~- · - - ~· - - ~· - · - - ~· ~~· - -
· · - - ~· - · · ~· - - ~~- ~· - - · · ~· · - · - · - - - ~· - ~- - - ~· - - - ~- ~· - ~~- · ~~- ~· - -
· ~· - - ~~- ~~· · · - · · ·
· -
~~· ~- - ~· - - · · - · - · - - ~~- ~- ~· · · ~· ~- · · - - · ~- ~· ~- · - · - ~· - · - · ~· - -
~· - - · ~~- ~~- · - - · - - - - - · ·
· - ~~- - ~· - · - · - - - ~· - ~- ~· ~- · · - ~- · ~· - ~~· · - - ~- - ~- · - ~· · - -
- · · - - · ·
~
~~· ~· - ~- - ~- · · - - · - ~~- - - - · ~· - - ~~- · · · · - · · ~· · - · ~- - · - ~· · - -
- · · - ~- · ~· - ~~· · - - · - · ~· - · - ~- · · - ~· - ~~· · - - ~· - ~- · · ~· - · · ~- · · -
- - · ~~- · · - ~· - - ~~~· - ~- - · · - - ~· - - ~- · · · ~- ~· ~· - - - - · - ~~- ~- ~· · · ~·
- · · - - · ~- ~· ~- · - · - ~· - · - · ~· - - ~~· - - · ~~- ~~- · - - · - - - - - · · ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
~- - ~~· · - - ~~- - · - - · - ~- · · · ~· - - · ~· · ~· ~- ~- · - - · - - · ~- · · - - - ~· - -
~- - - ·
~- - ~- - · ~· - · - · · - ~~- · - · - · ~- · · · ~· - - · ~· - ~· - - ~~- · - · ~- ~- · · - ~~-
· - - · · ~- · · · - ~· - - ~- ~· · ~· - ~· · - - - - ~- ~· ~· - - ~· - - - - · · ~- ~~- ~· - -
~· · - - ~~- - · - - · - ·
~- - - ~- ~· · - - - ~· - - - ~- · · · ~- · - - · · - - ~· ~- ~· · · · · - - ~· ~~· - -
- · · - - ~- - - · - ~· - - ~~· · - - ~- - · - - · - · · - ~· - - - · · · - - - ~· ~~· - - ~· · ~· - -
~· · - - ~~· · - - · · ~· - · · ~· - - ~~- · - · - · ~· - ~- · - - · · - - ~· ~~· - - - · · - ~· - - ·
-
· - - ~~· · - - ~~· · - - · · ~- · · · ~· - - ~- - - - ~· - - ~- ~· · · · · - - - ~· - - ~· - · · ~-
- - - - ~· - - · ~· ~~· - - ~~· · - - ~~- - · - - · -
·
~- - ~~· · - - ~~- - · - - · - ~- · · · ~· ~· - ~· - ~- · ~- - - - · ~- - ~- ~- - - - · - -
· - ~· - - ~- ~· · · · · - - - ~· ~~· - - ~- · · · ~~- ~· - - ~~- · - · - · - ~· - ~· - - ~- ~· · ~-
· - - ~~· - - ·
~~~~ ~~~~~~~~~~
·
~· · - - ~~- · - · -
~- ~~~· · - - ~~· - - · · - - -
~- - · - - - - · · · · · - - ~~- ~- - · ~· - · - · · - ~~- · - · - · - - ~· - - ~· - · - - ~· ~
- - - · ~· · · - - ~· - ~· - · - - - ~· · · · - - - · · · -
~- · - - ~~· - · · ~~· - - · - -
~· · · ~· - ~~· · - - ~~- · - · · · - - ~· - - ~~· - - · ~~· - · - - -
~· · - - ~~- - · - · · · - - ~~· · - - ~~· - · - - · - · - ~· - - ~~· · - - ~~~- · ·
~· - - ~~· - · · · - -
~· · - - ~~
· ~~~- ~- · - - · - ~~· · - - ~~· - · · · - ~~- ~· - - ~~~- · - ~· - -
~- - - · - ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · -
~· · - - ~~- · · · - - ~~· · - - ~~· - - - ~· - - ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · -
~~· · - - ~~· · - - · · ~~- ~· - - ~· - - · ~~- ~· - - ~- · ~- - - - · ~- - ·
~
· ~- · - ~- - ~~
· ~~· ~~~- ~- · - - · - ~~· ~~· ~~~- · - ~· - - ~~· ~~· ~~
~· - · · · - - ~· · - ~· - - ~· - · - - ~- · ~~· - · - ~· - ·
~- - - ~· - - ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · ~- - · - · - - ~· - - ~~· · - - ~~~- ~- · -
· · - ~- · · - - ·
~- - ~~· · - - ~~- - · - · · · - ~- · · · ~· - - - ~- · · · ~~· - · ~· - - ~- · · - - ~~- ~· - -
~- - · - - · - ~- · - - · - ~· - - ~· - - ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · ~- · · · ~· - · - ~- - - · - - ·
· - - - ~· - - - - · ~· - - · · ~· - - - - - · · · - ~~- - · - - - · ~- ~· - - - ~· - - - - · ~· - ~· - -
· - - · · · · · · · - - ~- - ~· - - - ~· - · - ~· - - ~· - · · - · - ~- - - · - - · ~· - - - ~· - · · · -
- · · · - - · - - ~- · · - ~· - - · · ~- - ~· - - · ~- ~· - - - ~· - - - - · ~· - ~· - - ~· - - · · · · -
· · · - - ~· - - ~~· · - - ~~· · - - · · - · · · · - - - ~- ~· · ~· - - ~- - ~· - ~· - ~- · ~- - - -
- · ~- - ~· - - ~· - - - ~- · · · ~· · · - - ~· - · ~- - - ~· - - · - · · - · - · ~~· - - ~· - - - ·
· - · · · · - - · - ~- - - · - ~· - - - ~- · · · ~- - · · ~- - - ~· - - ~· · · · · - ~- - · - - ~· - ~- · - -
· · ~- - · - ~- · - - · · - - ~· - · · - · - ~- ~· ·
- ~· ~· - - ~~- - · - · ~-
·
~- - ~- ~· · ~- · - - ~- · · - - · ~- · · · ~· - ~· - - · · - - ·
~~~~~~·
~· · · - - · - ~· - - ~~- - · - · - ~~· - - ~~· · - - · ~~- ~- - · · - - ~· - - ~- · · · - ·
~- ~~· - ~· - - · - ~· - ~- - · · - - ~· - · ~· - - - - · - - ~- - ~~- - ~- ~· - - ~- · · · -
- · - ~- · · - - ~· - ~- ~· - - · · · · ~- ~- · · - ~· - - -
- ~- - ~~~~~~~~~~ · · - -
· · · - - - ~· · · ~· - · - - - ~· - ~· - · · - - - ~- · - · - ~- · - - - - · - ~· - - ~· ~~- ~· -
- ~· - · - -
- - - ·
- - -

~~~~ ~~~~~~~~~~·
~~~~~~~~~~ · · · ~- · · - - · - ~· - - ~· ~· - · - - · - ~~~- ~· - - ~· · - · ~- · - · · · ~-
· - · - - ~~~~~~~~~~~ - - - ~- - · · · - - - ~· - - ~- - - · - · ~· - - - - - - - ~~- ~- · - · -
- - · · · - ~· - - ~· ~- - - · - - - ~· - - - - · - - - - - ~- - - - · · - - ~- - ~- · · - ~- · - · -
- ~· - ~· · ~· - - ~- - - ~- · - - ·
- ~· - - ~· - · - - ~- - - - - · · · · · - ~- - · - - - · · ~- -
· - - ~- · ~· - ~- - · - · - - ~· - - ~- - - - · - · · - - · - - ~~- ~· - - ~- - · · - · - - ~~- ~· - - ·
~- · ~~· · - - · - ~- - ~~· · · ~· - ~- - · · - - - ~- - ~· - · ~· - ~· - - ~· - - - - · - · · ~-
- - ~- ~· - - ~- - · - ~- - - ~~- ~~- · ~- · - - - - · ~· - - - · · · -
· ~~- · ~· - · - ~~- · - -
· - · ~· - ~- - · · · · · - - - - ~· ~~· - · - - ~- ~- ~- · - ~· - · ~· · - ~~- - · - - · - ~· - ~- - - ~- - -
- · · - ~- · - - ~· ~· ~~- · - - - · - - ~· - - ~- · - - · · · - ~· ~~- - · - - - - ~· · - ~· · - - ~· - · - -
· - - · - - ~· - · ~· · - ~· - · · - · - ~· - ~- · - · ~· · - - - - · ~~- ~· - - ~- - · - ~· - - - ~~- -
· ~~· - - · · ~~~- - ~· - - ~~· - - · - - - - ~· - - - ~~- - ~· ~~· - - · · ~- - - - · · ~· - - ~· - -
· ~· - ~· - - - ~~- - ~· ~~· - - · · ~- - - · · - - ~· - - ~· - - ~- ~~- ~- · · · ~· - - - ~~- -
· ~~· · · ~· · - · · - - ·
~- · ~· - · - ~~- · - · - · ~· - ~- ~- - - - · · · - - ~· ~~· - -
- · ~· - - ~· - - ~· · - ~· - · · - · - ~- · - · ~- - - · - · · - - ~· - - · · ~· ~· - ~· ~~~~-
· - ~· - - · · ~· - - - - · - - - - - ~· ~~· · - ·
~ ~· ~· - ~· - ~· ~~~~- ~~- ~- · - - · ~
~- - - ~- - - · ~ ~· - - · ~~~· ~· - ~· · ~· - · ~
~- - - ~· · - ~· - - - ~- - · · · - · - - ~· - ~- - - ~- ~· · ·
~· · ~· - - ~~~· - · - · ~- - - ~- - - - - · ~~· - - ~~· · - - · - ~· - - ~~· - · ~~· - -
~· · - - · - - ~· · - ~· - - - ~- - - · · - - ~· ~~- · · - - · · - - ~- - · · - ~· - - ~- - - ~~· - -
~· · - - · ~· - ~- ~· - · - · - ~· ~- - - ~· ~~· - - ~- - · - ~· · · - - - ~~- ~- · - ~- - · · - -
· - - ~· - · - · ~· - - ~- - · - ~· · · - - - ~~- ~~· - - · ~- - - - - - · · - ~- - · - · ~- · - - -
- ~· ~- · ~- - · ~· ~~· - ~- · · · · - - - ~· - - - ~· · - ~- - · · · · · - - ~· ~~· - · - · - ·
~- - ~- - ~· - ~· - - - ~· - - · · · ~· ~~· - - · · ~· - - · ~- · · · · - ~- · · · · ~- - - ~- - - -
· - - ~~· · - - ~~· · - - · · ~- · · · ~- ~· · ~· ~- - - - · · · ~- · ~- - - - · ~- ~· - ~· - -
- ~· · ~- · - - ~~· - - · ·
~- · - - ~~~- · · ~~· - - ~~· - - · · - - - ~- · · - ~· ~- - -
~- · - · ~~- ~· ~- · - - ~~~- - - -
~- · - · - - ~~- - · - - · · - - - -
~- · · ~- ~~· · - · - -
~· - · - · ~~· - ~- - -
~~~~~~~~~~~~~~~·
-

~· - - · · - - ~~- ~~~- - - - ~- · · · - - ~- - - - · - -
·
~

~- · - ~- - ~- · · · - - ~- - - - · - -
·

~- - · - · · · · - - ~- · · · - - ~- - - - · - -
~
~~

~· - · - - · - · - ~- · · · - - ~- - - - · - -
~· · - - - - ~- · · · - - ~- - - - · - -
-

~· · · ~~· - · - · ~~· - ~- - -
~
~· ~~· ~~· - · - · - -
~~- · · ~~· - - ~~· - ~- - ~· - ~· - · - - -
~~- · · ~~· - · - · - ~· - ~· - · - - -
~- · - - · ~~· - · - · - ~· - ~· - · - - -
~~· - - · - ~~- ~~- · - - · - ~~- - ·
~- · - · ~~- ~· - - ~- - - ~~- · - · - · -
~- · · - · - ~~- ~· - - ~- - - ~~- · - · - · - ~· - ~· - · - - -
~- · - - ~~· - · - · - ~~- ~~- · · - -
~- - · - · · · - - ~~· - · - - · - · - ~~· ~~· ~~· - · · · - - ~· - - ~~· ~~~- ~- · - - ·
- · · · - · - - ~· - - ~~· · -
~~~~· - · - · ~- ~- · · · - · - - ~· - - ~~~· ~~- ~~- - - - - - -
~- ~~~~· - · - · ~- - ~- · · · - · - - ~~· - - · - -
~- · · · - - ~~· - - ~~· · - - · - ~· - - ~~· - - -
~· · - - ~~- · - · - · - ~· - ~· - - ~· - ~- · - - - · · · - - ·
~- ~· · · · · · - - ~· · ~· - - ~- - - · - - ~~· ~- ~- - - ~- - - · - ~· - - ~- - · · · - - - ~· · -
· ~~· - ~- - · - ~· · - - - ~· - - - ~- · · · - ~~- - - ~· ~~· - - ~· · - - · ~· - - ~· - - · - ~· - -
- · - - ~· - - · · - - ~- - · · - ~· - - ~~· · - - ~~- - · - - · - ~· - - ~~· - - · - ~· - ~- - - - - - -
- · ~- - ~- · - - ~· - · ~- - - ~· - - ~- - · - · ~· - - ~- ~- - - ·
~- - ~~- - · - - · - ~· - - ~· - · · - · - ~~- ~· - - ~- - - ~~- · - · - · - ~· - - ~· · - ~
~- ~· - - ~~· · - - ~~- · - · - · - ~· - · - - ~- - · · - - - ~· - - ~~· · - - ~~· · - - · ·
- · ~- · · · · - ~- · · - - - - - ~· - - ~· - - ~- - · - · ~- · - - ~- ~· · - - - - ·
~- ~~- · - - · ~~· ~~- - ~· - ~· ~~· - ~- - · - ~· · - - ·
~- ~~· · · · ~- ~~· ~~- - · - - - ~· - ~· ~~· - ~- - · · · - · - - ·
~- ~~- - ~~· ~~· - - - ~~- ~~- - · - ·
- ~·~- - ~~- - - · - ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · ~· - - - ~· · - - - ~· - - ~· - - ~· · -
- ~~~~~·
~- - - - ~- · · · - · · - - - ~- - · - - ~· · - ~- - - · ~- - - ~- · · - · - ~· · · - · - · -
· - - · - ~- - - · - - · · - · - ~· ~~- · - - - ~- - - · - ~- - - ~~- · - · - · - ~· · - ~- ~- - · · · - · - - - ~· - - ~· - - · ·
~- - · - - · - ~· - - · · · · - - ~- ~· ~· - - ~- · · - · ~· · · - - ~· - - ~· - - · ~· - - · - ~- - - · · · - ~· ~~- - - - - · - - -
· -
- - · · ~· - ~· ~~· - - - · · ~· - - · · · · · · · ~- - ·
- - -
- - -

~~~~~~~~~~~~~~~·
· - - ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · - ~~· - · · ~· ~- - · · - · ~~- ~~~· - · - · ~- - -
- - · - ~· - - · · - - · - - ~· - ~· - - ~- - · · · · - ~· - - · - · · - - - ~· - · - - ~- - - · · ~- - ~~-
- · ~· ~· · - - ~· - - ~- ~- ~- · - ~· - - ~- · ~- · - · · · - - ~· - - ~- · · - - · - · - - ~~-
· - - ~· · · - ~- · · - ~· - - · · - - ~· ~~· - - ~~· · - - ~~- · - · - · ~- ~· ~· ~- · · · · - · ~· ~
- ~- - · · · - · - ~· ~- - - ~~- · - · - · ~~- ~~~- · · ~~· - - ~~· - ~- - - ~- - · - -
- · · · - - ~· - - - ~~· · · · - - - - ~· - - - ~· · - ~- ~- ~· - - - · · · - - ~- ~· ~· - - ~- - · -
- ~- - ~~- ~· - · - - ~- ~- - · · · - · - - - ~· - - ~- · · · - - ~· - - · · ~~- - · - - · - ~· - - · · · · - -
· - - - - ~· - - ~· - - · - - · ~- ~· · ·
·~- - ~~· · - - ~~· · - - · · ~- · · · ~· - - - ~- ~· · ~· - - ~~- - · - - · - ~· - - ~· - · -
· - · - ~~- ~· - - ~- - - ~~- · - · - · ~· - ~- · ~- · ~~- ~· - - ~~· · - - ~~- - · - - · - -
· - · - · ~- - · - - - ~· - - ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · ~- · · - - · - ~· - - ~~· · - - ~~- -
- · - · · · - ~· ~~· - · - ~· - - ~- · · · · - · · ·
·~- - ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · ~· - - - ~· · - - - ~· - - ~- · - - - ~ - - ~· · · · - -
~- ~· - - ~- · - - ~- ~- - · - ~· - ~· - ~· - - · - - - ~~~- ~~- ~· · ~- ~- - ~· - ~· - -
- - - - · - - ~~~· - · - · ~- - - ~· - · ~~· ~· - - - · · · ~~- · - · - · ~~- ~~~- · · ~~· - -
~· - ~- - - ~- · ~· ~- - - - - - ~· · - ~- ~- ~· · - ~· - · - ~· · · - - ~· - - ~- · - ~- -
- · - - ~· ~~~- - - ~· - - ~- ~· - ~· ~~~- - - ~~- ~~· · · ~~· - · - · - - ~~~· - ·
~· - · - · - ~· - - ~~~- · ~~- - - · · - - · ~~· - · - · - - ~· - - ~· ~~- · - · - · ~~-
~~- · · ~~· - - ~~· - ~- -
-
· - - ~· ~~- ~~· - - ~- - · - ~· · ~· · · ~- - - -
· - · - - - ~· - ~· - - · - - - · ~~· · - ~· - - - · · · · - - ~- ~- - ~· · · - - - ~· - ~· · · ~- ~- ·
- ~· - - - - ~· ~~· - - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~~- · · ~~· - - ~~~- - · · · - · · ~- - ~· - -
· - - ~- - - - · · · ~· - - - · · · · ~- - ~~- ~· - - ~~· · · - ~~· · - - ~~- · - · - · · ~- -
· · - ~· - - ~~~- ~~- ~- ~- · ~- · · - - · - ~· - ~- · · - ~- ~- - ~- - · - - ~· - - ~- · · - - ·
- ~- ~· - ~· · · ~- ~- · ~- ~· - - - · ·
~- - ~- - · - · · - · - - ~- · ~· - · - - - ~- - - - · - - ~· · - · - · - - · - - ~- · - - - · · - - ~- - ·
· - · ~- - · - - ~· ~~· - - ~~- · - · - · - ~~- · · · - - ~· - - - ~- · - · · ~- - · - ~- · · - - - ~· -
· - - ~- - - · · - - ~· - ~- · ~- · ~~- ~· - - ~~· · - - ~~- - · - - · - - ~- ~· - · - - - ~· · - ~- ~-
- - - ~· - · - - - ~· - - ~· - - ~- - - ~~- · - · - · ~· - ~- - - · - · · - - ~· - ~- - - ~· - -
· - - · - - · ~- ~· · ·
~- - ~~- - · - · · · ~- ~· - - - ~- ~· · ~- - · · - - ~~· · - - ~~- · - · · · - ~- · - · - - -
~ ~~~~- · ~· ~- · ~~- - - · · - - · ~~· · · ~-
- ~~~- - ~~- ~~-
- - - ~· - · - · -
- - - · - · · - ~· - · - ~~- · - · - · · ~· - ~· - - ~· · - - - · - - ~~- ~~- · ~~- · · - - · -
~· - - ~~· · - - · ~- - - - - - - ~· - - ~· - - · ~- - ~- ~· · - ~· - · · - · - - ~· - - ~· · -
· - - · · ~- - · · - · · - ~· - ~· · · ~· · · · ·
~~· ~· - ~· - ~· ~~~~- ~~- ~- · - - · ~
~~~~~~~~~~~~~~~
·

- - -
·~- - - ~- - - ~· - ~· - - ~~~· - · - · ~- - · ·
· - ~~- ~· · ~- · - ~· - ~· - - ~· - - · - - · - - - ~· - ~- ~- - ~· - - ~- · - · ~- - · · · · - -
- ~· · - ~- · · - ~- · ~- - - · ~· - - · ~~~· ~· - ~· · ~· - · ~
~- - ~~· · - - ~~· · - - · · ~· - - - ~- · - - -
~
~~· · ~- · · - - · - - ~· ~~- · ~-
- · · · · - ~· - - ~~~- ~~- - · - · - ~- · ~- · · · · ~· - · - ~~- · - · - · ~· - ~· - - ~- · · -
~- ~- · - · - · - ~- - · - ~- ~- - - - · · · - - - ~- ~- - · · · - · - - ~· - - ~- - - · -
- · · - - · ~- · - - ~~- - · ~- - ·
~- ~~- - ·
~- - ~~- - - · - ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · ~- · · · ~· - - - ~- · - - - - · ~· - -
- · · - · ~~- - · - - · ~~- ~· - - ~- - - ~~- · - · - · ~· ~~· - - ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · -
- · - · - - - ·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~~- · - - - - · ~- ~- ~· - ~- ~· · - - ~~~· - · - · ~-
- ~· · - · · - - ~· - ~· - - ~- · · · · - · - ~· ~~· - ~· - - · · · · - - ~~· - - ~~· · - - · ~~- ~· - · -
·- - - ·~~- · - · - · · ~~- · - - ~- · · ~· ~~· - ~- · · · - - · ~· - ~· - - ~· ~- · · ~· · · -
· - - ~· · · - - · · · - ~· ~~· - - ~· ~· · · ~- · - - - - · - ~~- ~~- · ~- ~· - - · · - - · - - ~· - -
- · · - ~· - - · - - ~· - ~- ~~- ~- · · ~· - · ~- - ~- · · · ~- · - - - · · - - ~· - - ~- - · · - - ~~-
- · - ~- - · - - ~- · · - ~- · - - · · · - ·
~- - ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · ~· - - - ~· - - · - - - - - ~- · · ~· - ~- ~· · ~- -
~~~~~~~~~~~~~~-
~~- - - · ~· - - - ~- · · · - - · - · · ~- ~· - ~- - · - ~· · · - - ~· - ~- - · - ~~- ~· - -
- · - - - - · ~~- - · - · ~- - ~· - ~· - - · · · · · - - ~- ~- ~· - · ~~· - - ~~- - · - - ~~- ~~· - -
~· · - - · ~~- ~· - · - ~·- - - ·~~- · - · - ·
· ~· ~· - ~· - ~~- - · - - ~- · - - · - ~- ~-
- ~- · · · · - ~· ~~· · · ~· - ~- - ~- - ~~- · · · - - - · · - ~- - · - ~· · ~· - - ~· · - ~· · · - ·
- - · · - - ~· - - - - - - ~· ~~· · ·
~~- · ~· - - - · - - ~~· - ~- · - ~· - ~- · - - - - -
- ~- - · - · - ~- · - - · - - - - ~· - - ~- - - - - - · · - ~~- ~· ~- · · · · - - · · · ~- - - · - · · -
· · ~- ~~- ~· - ~- - ~- - · · - -
· · ~~- - · · · ~· - - · - - ~· - ~~- · - ~~· - - · · - - ~· - · ·
· - ~· ~- · - - - - - · ~· - - - · · - - - - ~· ~~· - - ~- ~- - · · · - · · ~- - ~· - - ~- - - - · · ·
· - - - · · · · ~- - - ~· - - ~- ~- - · · - · ~- · · - · · - - ~~- ~· - - ~- - · - · · · ~- - · · · · - ~· - - -
· - · - - ~· - - ~- - · · - - - - ~- ~- ~- · · · ~· - ~· - - · ~· · · - ~· ~~- - · - · · ~· - - · - · - -
· ~· · ~- ~- - · - - - · ~· - · · ~· - - ~- ~· - · - · ~- - ~- - ~~· · - ~- - ~- - - ~· ~~- · - -
- · - - ~- · · - ~- ~- - ~- · · · ~- · · - ~- · · - - - · - ~· ~~- ~- · ~- - - - · · ~- · - - ~· - -
- - -

~~~~ ~~~~~~~~~~·
- - - - ~· · ~· ~~- ~- · ~- - - · · · ~- -
·
~~- - · · · ~- ~- ~- · ~- ~- - ~- - · · · · -
- - - - · · ~- - ~· ~~- ~- - ~· - · · · · · - ~· ~~· - - ~- - · · - - ~~- ~- ~- · ~~- - · - - - ~· - -
· ~~- - · - - ~~~· - - · ~· - - - - - · ~- ~- · ~- - - - - · · ~- · · ~· - - - - ·
·
~~~- ~- ~- ~· - · - · - ~- · ~· · - - ~· - · · ~- ~- ~- · · · ~· - - ~- · · - ~- ~- ·
- - - - · · ~- · - - ~· ~~- ~· · - - · ~· - - ~· · - - - - ~- - · · - - ~· - - ~· ~· · · - - ~· - - ~- · ~-
· ~· - ~· - - ~- · - - · - - - - ~~- ~· - ~- - ~~- ~- ~- · ~~~· - · - · ~- - ~- - ~~- · · -
· · · · · - - - ~· - · - ~- - · · · · - ~- - - · - -
-
-
· ~~- · · ~- ~- ~- · · · ~- - · - · ~- - - - - · ~- ~- · ~~- · - · - · ~· ~~· - ~~- - - - -
- - · - - - ~· - - · - ~· - ~- · - - - - · ~- · - ~· - - - · · · ~~~- · · ~~· - - ~~· - ~- - -
-
· ~~- · · ~- ~- ~- · · · ~- - · - · ~- - - - - · ~- · · - - · ~· ~· - ~~· ~· - - - ~· - · -
· - · - - ~- · - · - · - - ~· ~~· - ~- - · · · - - ~· - ~- ~- · ~~- · - · - · ~· · ~~- - ~· - - ~· - -
- · · - ~· · · - -
- · ~~- · · ~- ~- ~- · · · ~- ~· ~- - · · · ~· - - ~~- - ~· ~~· - · - ~- - - · - - - ~- - ~
- · - ~- ~· ~- - ~- - ~· ~- - · · · · · · · - ~· - - ~- - · · - - ~- · - - ~- · · · ~-
· ~·
- - ~~- · - ~- ~· ~· · - - ~· ~- ~- - · - - · · · · - ~- · ~- · - · - - - - ~· - ~· - - ~- ~· - -
- ~· - - ~- - - · - - - -
-
· ~~- · · ~- ~- ~- · · · ~- · ~· ~· - ~· - - ~- - - - · · · ~- ~~- ~~- ~~- · ~~· - - · -
· - - - ~~- ~· · · ~- · ~- - · ~~- - · - · ~- - - ~· - ~· - · - - ~· ~~- · · - ~· - - ~· - - - · · -
· - - · · - - · · ~- - - ~· - - ~- · · · · - - · · · · - ~- · ~· ~· - - ~~~- - - · · · ~· - - · ~~· · · -
~· · - - ~~- - · - - · - -
-
· ~~- · · ~· ~~· - - ~- · · ~- · ~~- ~- ~- · ~- ~- - · - ~- ~- ~- · · · ~- · - - - · · -
· - - ~- ~· - · - · · · - - ~~- ~~- · ~- - · - · ~- · - - - ~· - - ~· - - · · - - ~· - ~~- - -
~- · - · - · - ~- · · - ~· - - ~· ~- · ~- · ~- ~- - - ~· - - - - - · ~· - - ~· - · - · - - - - - ~· -
· - ~- - · · - · - ~· ~~- ~- · ~~~· - · - · ~- - -
~
· ~~- · · ~- ~- ~- · · · ~- ~· ~· - · - ~- · - - - - ~~· ~- · · - ~· - · - · - ~- · - -
- · · - ~· - - ~~- · - · - · ~· - · · ~- ~- - ~- ~· ~- ~· · ~- - - - · ~· ~- ~- - · · · - · · ~- · ·
- · · · · - · ~~· ~- · - - - - - · · · ~- ~-
-
· ~~- · · ~- ~- ~- · · · ~- ~· ~· - · · · ~· - - ~· · - · · - · ~· - · ~~- ~- · ~~- · - · - · -
- - ~~- · - ~- ~· ~· - - - ~- - · · · - - ~· - ~· ~~- · - · - · ~· - - · · · - ~- ~- - · · · - · - - -
- · · - ~- · ~- · - ~· - · - - ~- · · - · ~- ~· · · · · - ~- - · · - - -
-
· ~~- · · ~- ~- ~- · · · ~~· - - · · - ~· - - ~- - - - ~· · ~- - - - ~· - - - · · - - ~· -
· · - ~· - ~· · - - ~· - ~- ~- · ~~- · - · - · - ~· - ~- ~- - ~· · · · - ~· ~~· - - ~~~- - - · · ·
~· · - - ~~~- · · ~~· - - ~~~- - · · · - · · ~- ~· - - ~· - - · ~- - - - · · · ~· - - - · · · · ~- -
~- ~· - - ~~· · - - ~~- · - · - · -
- ~
· ~~- · · ~- ~- ~- · · · ~- · - ~- - - ~· - - - - - · ~· - - ~~· - - · - - - - ~· ~~· - -
~~~~~~~~~~~~~~~·

- - ~·
· - - · · - - · · ~- - ~~- ~· - - ~~~- - - · · · ~· - - · ~~· · · - ~~· · - - ~~- - · - - · - - ~- · · -
· · - - · · · · - ~· - · · · · - - ~· ~~· - - ~- - · - · · · ~~- - · - · - - ~· - - ~~- · · - - - - ~· - -
- · · · ~· - - · - - ~· - - ~- - · · · ~· ~~· - - · - ~- - · - · · · · - - ~- - - - ~· - - - ~· · -
· · - · · ~- ~- · ~~- · - · - · ~-
- -
· ~~- · · ~- ~- ~- · · · ~- - - - ~· · ~· - - ~~· - - · · - ~~· - - ~~- - - · · · ~~· · - -
~~- · · ~~· - - ~~~- - · · · - · · ~- - ~· - - · ~· - - ~~- - - · · · ~~- - - · · · · ~- - ~~-
· - - ~~· · - - ~~~- · · ~~· - - ~~- · - · - · - ~- - - - · ~- - ~- - ~· - · - ~· · · - ~- ~-
· - · -
~~~- ~- ~- - · · · · ~· ~~· · · ~· - - - - ~· - · - - - - ~· - - ~- ~~- ~- ~- · ~· · - -
· ~~~· - - · · - ~· - - ~- · · - · · - - ~· - - · ~- · · · - - - · · -
-
~- - - - ~- - - - · · ~- - ~· - · - - ~· - - - - · - - ~· - ~· - - ~· - - · · · · · · · - - ~· - -
~~· - · - · ~- - ~· · · ~· - - - · ~· - ~- - - ~- ~· · - ~· - - ~· - - ~~· · - - ~~· - -
~· · - - · ~~· ~~· · - - ~~- · - · · · - - ~· - - - · · - ~· - - ~- ~· · ~- · - - - ~~· ~- ~· -
~· - - · ~- - · · · · · - ~- · · - - ·
~
~~- · ~- ~· - ~· - - ~- · ~· · ~- - ~~~· - ~~~- - ~· - - ~~· - · · ~~· - -
~· · - - · ~~- ~~- · · - - ~· - - ~~· · · - -
~
~- ~· - - · ~· - - ~· - - - ~- · · - ~· - · - · - - - - - ~· - - ~· · - · ~· - ~· - -
· · - - - · - - ~~- ~· - - ~~~· - · - · ~- ~· - - ~· - · - - ~· ~~- · - - · - - ~~· - · ~· - · -
- - - ~· - - - · · · - - ~· - - ~- ~- ~- · ~- · · · · - ~· - - ~· - ~· - - - - - - · · · ~- · -
- - · · · ~- · · - ~· - - ~- - · · - ~· - · · ~- · - ~· ~- - - - ~· - - ~· - · · ~- - ~· · - ~- · ~-
- ~- - - - ~· - - ~- · ~· - ·
~· · - ~- · · ~- · - · - - · - · ~· - ~· - - ~- - · · · - -
-
- · · - · ~- · · ~- · · · - - - - ~~- ~· · - -
- ~· - · · · · - ~- · - ~- - · · · - ~· - -
- · · - - - · - - - ~- · - ~- - - - · · ~- · -
-
· · - ~- - ~· - · - - ~· - - ~- - - - · - - · -
· - - ~· - - ~· · - - -
· - - ~· · - ~· - - ~· - - - - - - ~- - ~- - · · · ~- - · ~· - - ~· -
· - - - - ~- - ~- ~· - · - - ~· · · · · - ~- · ~· - ~· - ~· - - - - · · · · - ~- · - · · - · - - ~- - · ~
· - - -
· ~- · - - - ~- · · - ~~~~~· - - ~· - - ~· · - - - ~· - - ~- ~· · ~~- ~- · - ~- · - - -
·
~- - - - · ~- - ~· - ~· - · - - ·
- - · · ~· - ~- ~- · ~· ~~- · · - - ~· - - ~- - - · · · - - -
- · · - - - ~· - - ~- ~· - · · - ~~- · ~· · · - - - · - - - · ~- -
·
- - ~~· ~· - ~· - ~· ~~~~- ~· - - ~~· · - - ·
- ~· - ~· · ~- · - ~· - ~· - - ~· - - · - - · - - -
- - · ~
·~- - - ~- - - · · ~
~~~· ~· - ~· · ~· - · ~
~- - ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · ~- · · · ~· - - - ~- · - - - ~· - - ~~· - - ~~· · - - ·
- · - - · ~· ~~· - ~· - · - - · - - ~- · · - ~- · - ~- · ~· - · - - - ~· · - - - - - ~- -
· -
· - · - ·
- - · - - ~- - ~- · · · ~· - - · - - - ~- · · ~· - ~- ~· · ~- - - ~· · ·
- - -

~~~~~~~~~~~~~~~
·
~~~~~~~~~~~~~~-
· - - ~- - - - - - - - - ~~- ~- ~- · ~- - - - · - - · ~· - - - · - - - - - - - ~- · · - ~· - -
- - · · - - - - ~- - · - - ~- ~- ~- · · - ~- - · · - ~· - - · · - - - ~- ~- ~· · - ~- - · · · - · - -
- ~· ~· - - · · · · · · · ~- ~· - ~· - - ~~· - - ~~· · - - · ~~- ~· - · - ~~~- · · ~~· - -
~- · - · - · - ~· - - ~· · ~· - ~· - - - · · - - · ~- - ~- ~· - - ~- - ~- ~· - · - ~~- - · - · ~- -
· ~~- ~· - · ~~- · ~- ~· - ~~- ~· - - ~- · · · · - - · · · - ~· - - - · · · · - · - - ~· ~~- ~- ·
~- - · - - - ~- - · - - ~· - - ~- · - - · · - ·
~· · ~· - - · · · - ~- ~- - · · · - · - - ~· ~- · - - ~~- ~~~- · · ~~· - - ~~· - ~- - - ~· · -
- · · · - - ~~- · - · - · - - ~· - ~· - - - · · · ~· ~- · - - ~~- ~~· - ~- - ~~- ~· - - ~- · - -
- - - · - - ~- - - · - - - - ~· · - ~- · · · - - ~~~- - - - · ~· - · - ~~- · - · - · ~~- - - ·
· ~~· - - - · · · - ~- ~· ~- ~· · - ~· · ~· - · - · ~~- - - ~· - ~· - · - - ~· ~- · - - - ~· - -
· - - · ~- ~- - · - · ~~- ~· ~~· - - ~~· · - - · - ~~· - - - ~~- · · · - - ~~· - · · · - ~~-
· - - ~~~- · - ~~· · - - · - · · ~~~- ~- · - - · - ~~~- · · ~~· - - ~~· - · · · - - ~· - · - -
~· · - - ~~· - · - · - ~~- ~· - - ~~- · · - - ~~· - · - - · - · - ~~- - · - · · · - - ~· - - ~· -
· · - - ~· - · · - · - ~· - ~· · - ~· - ~- ~- - - ~- ~- · - - · - - · ~- ~· ~- ~· · · - - ~· ~
· - · · - · · - - ·
~- - ~~- - · - - · - ~~- ~· - - ~~- · - · - · ~~- - · - · · · - ~· - ~· - - ~· ~- - - - - ~- ~· - - -
- ~· ~- ~- - - · · · - - ~· - - ~- · - - · · · · ~· - ~- - - · - - - - ~· - - ~· - · - - ~· ~~· · - · -
· - ~- ~· · ~- - - ~· · ·
~- - ~~· - - ~~· · - - · - ~· - ~~· - · - · ·
~- - ~~· - - - ~· - ~~- - · ~· ~~· · - - - ·
~- - ~~- · · · - - ~· - ~- - - · ~· ~~· · - - -
·
~- - ~~· - · · · - ~~- ~· - - ~~~- · - ~· - ~~· · - - · · ~~· ~~· - · - · ~~- ~~- · - -
· ~- · - -
·
~- - ~~· · - - · - · · ~~~- ~- · - - · - ~· - ~~- - · ~· ~~- · - ~- ·
~- - ~~~- · · ~~· - - ~~· - · · · - - ~· - ~- - - · ~· ~~- · - ~- ·
~- - ~~· - · - · ~~- ~· - - ~- · · - · ~~- · · - ~· - ~- - - · ~· ~~· - · - - - · ·
~- - ~~· - · - · ~~- ~· - - ~- - - ~- - ~~- · · - ~· - ~~- - · ~· ~~· - · - - - · ·
~- - ~~· - · - · ~~- ~· - - ~· - · · - ~~- · · - ~· - ~~· - · - · ~~· - · - - - · ·
~- - ~~· - · - - · - · - ~~- - · - · · · - - ~~- · - · · · - - ~~· - - · · - - ~· - - ~~- -
· - · - ~· - ~~- - · - - · - ~~- ~- ~· · - - - ~- - · - - ~· · - · ·
~- - ~~· - - ~~· · - - · ~~- ~- · - · - ~~- · - · - · ~- · - ~· · ~· - ~- - - - · · ·
- - · · - - - ~· ~~- - - ~· - · · ~· - - ~· - - - · · - - ~~- ~- · - ~~- · - · - · - ~· - ~- - · · ~· -
· - - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~~- · · ~~· - - ~~~- - · · · - · · ~- - ~· - - ~· · · ~· - -
· - - - · · · · ~- - ~~- ~· - - ~~· · - - ~~- · - · - · - ~· · - ~- - · - ~~· - - · · - - - -
~~~~ ~~~~~~~~~~·

- - -
· - · · ~· · · ~· - - ~~- - · - - · - ~~- ~- · - ~~- · - · - · ~- - · - ~· · ~· - - ~- - · · - - ~~-
· - - · · ~· - - - - - · · · - ~~- - · - - - ~- · · · - - - · · - - ~· - - ~· · - ~- - · · - · - - ~~- ~- · · · -
- - - - - ~· - - ~· - - - - · · - ~· ~~· - - · · ~- ~· - · - · ~- - - - · - · · ~· · - - ~· - -
· - - - · · · - ~· - - ~· - - ~~- ~· · · ~· - - ~- · ~- - - - · - - - ~~- ~· - - ~~- · - · - · ~· · -
· - - · ~· - ~· - - ~~- - · - · · · - - - · - · · ~· - - ~~· - · - - · - · ~· - - - - ~· - -
· - - - - · - ~- - · - · ~· - - ~- - - · ~· - - ~- - · - ~~- ~· · · ~· - - ~· ~- · - - ~· - - ~~· - - ·
- · ~- - · · - ~· - · ~- - · - - ~· ~~· - - ~~- · - · - ·
- - · - · · ~· - - ~· - - - · · ·
· - · - · - - ~· - ~· · - - ~· - - - · · · - ~· ~~· - - ~~· · - - ~~- · - · - ·
- - · - - ~· - · ·
· - - ~· - - - · · ~- - - - ~· ~~· - - ~~· · - - ~~- · - · - · ~· - ~· - - - · · · · - ~· - -
- - - - · - · · · - ~- · · - ·
~- ~- · - ~· - - ~· · - - · ~· - - ~· - · - ~· · · - ~~- ~- · · · · - -
- · - ~~- · - · - · ~· ~- - · - - · ~· · ~- · - · - - · - - ~- - ~- ~· - - ~- · - · - - - - - ~~·
~- - - · · - - - - - ~- - · - - ~· - ~- · - ~- - - - · - - · ~· · - ~· - - - · · - ~· - - · · ~· - - · -
· - - ·
~· ~· - ~- · - ~- · · · · · - - - ~· - - ~- - · - - ~· ~- - · - - · ~- · · - ~· - - ~~· - -
· - - ~~- · · · - - ~· ~~· · · - - - ~· - - ~· - - · · - - - ~~- ~· - - ~~· · - - ~~- · - · - · -
- · · - - · ~· - ~- - · - ~- ~~· ~· - ~- · ~- -
- ~· - - ~· - - ~- - · · - · - · - - ~~- ~· - -
· - - · · · - · · ~- ~· - - - · · - - ~· - · · ~- · - ~- - · - ~- - ~- · - ~~- ~- ~~~- - · - · ~- ~· -
~· · · · - - ·
~- - ~~- - · - - ~~- ~~· - - ~~· · - - · ~· - ~· ~- · · · · ~- ~- · - - · - ~- ~- ~- · · · · -
· ~~· · · ~· - ~- - - ~- - ~~- · · · - - - · · - ~- - · - ~· · ~· - - ~· · - ~· · · - · ~- - · · - -
· - - - - - - ~· ~~· · · ~- - ~· ~- · - - - - - · ~· - - - · · - - - - ~· ~~· - - ~- ~- - · · · - · · ~-
· - - ~- - - - · · · ~· - - - · · · · ~- - - ~· - - ~· ~- ~- - · · - · ~- · · - · · - - ~~- ~· - -
- - · - · · · ~- - · · · · - ~· - - · - · - - ~· - - ~- - · · - - - - ~- ~- ~- · · · ~· - ~· - - · ~- - · -
· · - - ~· ~~- - · - · · ~· - ~- - ~- - · · - -
- · - - ~~~· · ~- ~- - · - - - · ~· - · · ~· - - ~~~· -
- · - · ~- - - ~- - ~~· · - ~- - ~- - - ~· ~~- · - - · - - ~- · · - ~- ~- ~- · · · ~- · · -
- · · - - - · - ~· ~~- ~- · ~- - - - · · ~- · - - ~· - - ~- - - - ~· · ~· ~~- ~- · ~- - - · · · ~- - ·
~- · ~· - -
~· · · - - - · · - ~- - · - - ~- ~- ~· · - ~· - · - - · - - - ~· - · · - - ~- ~-
~- ~· - - ~- · - - · · - ~~- ~· - - ~~- - · - - ~- ~- ~- - - · · · - - ~· - - ~· · - ~· - - - · · - · · ~-
· · - · - - - ~- - ~- ~- ~- · ~· · - - ~· ~- - - - - ~~- ~- ~- · ~- - - - - - - - - - ~- - ~-
~~- - - · - · · ~- - · - - - · · ~- ~· - ~- ~· ~- · · - - ~- - · ~~· · - ~- - ~- ~· - -
- · · · - - ~· - - ~· - · · ~- - · - - - · ~- ~· · - - - - ~· - · ~- - - · - ~· · ~- - ~- - · ~~· - -
~~· - ·
~- - - · - · - · ~~· · · - -
- · · - ~- - · - - ~- ~- ~· · - ~- - - ~· · · - - - ~· -
· · · · · · · ~- ~~- ~· - · · ~- - ~- ~- - · - - ~- - · - ~- - - · · · - - ~· - - ~- · · - - ~~-
· - - ~· - - · · - ~· · · · - - - ~· - - ~- ~· - ~· - ~· - - ~- · - - ~- · · - - · ~~- ~~- · · - · - ~· -
· ~~· - · - - ~- ~- ~· - · · ~- ~- ~· · - ~· · - · - - ~· ~~· - · · ~· - ~· · - - ~- ~- ·
- - ~
· - - - ~- - · · · · · · - ~· ~~· - - ~· · - - ~· - - ~~· - · - · - - - - ~~- ~· - - ~· - - · · · - · · ~- -
· - - ~· - · · ~· - - ~- ~- ~- · ~· - - ~· - · - · - - · - ~~- ~- ~- · ~~- · - · - · ~· - - · · -
· - · · - · - ~- - ~- · - ~· - ~· · - · - - ~- - · · ~- ~- · ~- - · · · ·
~- - · · · · ~- - ~- ~· ~- · - ~- ~· - - ~~· - - ~- ~- - - · · - ~· · - ~- · · · - · -
· · · - · · ~~- ~- · - · - ~- · · - - ~· - - ~· · · · - - - ~- - · - - ~- · - ~· - ~· - ~· - - ~· - · - -
· · - - ~· - - ~- - · · - ~· · - - - ~- · - - ~~- ~- - · - - ~- · · · ~· - ~· · · - - · - · · · - - -
· · · · - - ~· - ~· - - ~- ~- · - - ~~- ~· - - ~- - · · - - - ~· ~~· - ~- - · · · - · - - · ~~- ~- ·
- - · ~· - · - · · - ~~- - · - - · - ·
~~- ~- · · · ~- ~- ~· · · - ~- - · · - - ~~- ~- ~- · ~~- - · - - · - - ~- · · - - · - - ~- - ~-
· - - · · ~· · - - · - ~· - - ~- · - - - - · ~· - - · ~- - · - · · · · - ~· - ~- - - - - - - · ~- ~· ~ · - -
~- - - · - ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · - ~· - ~- - ~· ~· - - - ~- · · · ~· - ~- · - - - - · - -
· ~~· - ~- ~· ~· - - · · · · · · · ~- ·
~- - ~~· - - ~~· · - - · ~~- ~· - - ~~- · - · - · ~- · · · · - - - ~- · - - - - · ~- · -
- - - ~- - ~~- - · - - · ~· ~~· - - ~~- - - · - ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · - ~- - ~~- · · ·
- · - - - - · ~- · · ~· ~~· - - ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · - ~· - ~· - - ~- ~· - - ~~- ~· - -
~~- - · · · - · · ~- · ~- - ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · ~- · · · ~· - - - ~· - · ~- · ·
- - - · - - · ~- - ~- · - ~· · · - - - - - ~· ~~· - - ~· - - · - - · ~- - · · - - - ~· - - ~· - - - · · -
· · ~- - ~· - - ~· - ~· - - · · - - ~· ~~- · - ~- - - - · · ~· ~~- - · - - · · ~· - ~- - ~· - - - - · -
· - ~· - - ~· - - · · · · · · · - - ~- - ~· - ~· - · - - ~- - - · - - · ~- - ~- - · · - ~· - - - · - - · -
· - - - - · - ~· ~~· - - ~- · · -
- · - ~- - ~· - - - - · - ~· - ~· - - ~· - - · · · · · · · - - ~· - -
~· · - - ~~· - - ~~· · - - · ~- · · - - · - ~- · - ~~- - - · - ~· ~~· - · - - · ~- · · ~- · · -
- · - ~- · ~· - · - - - - ~- - · - ~· - - ~· - - - ~· - - · - - - - - ~- · · ~· - ~- ~· · ~- - - ~· · ·
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~~~~~~~~·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~- - ~· · - ~· · · - · ~- · · · · ~- ~· ~~- - · - - ~- ~- ~· · - ~- · - - · - - · - ~· - · -
~- · - · - · - ~· - - - · · - - ~- · ~· ~- ~- ~- - - · - · · · - ~- ~- - - - · - · · - ~- - · · - -
- - · · - - ~- ~- · ~· ~- · ~· - - · - - ~- - ~· · · - - · · ~- -
- ~- ~· · - ~· ~~- - - ~- -
· - - ~- - - - ~· · ~- ~- · ~- - · - - ~· - ~· · · ~· - - ~· - - - · · - · - - · - ~~- ~- · - ~~- - · - - -
· - - ~- - ~- · - ~- · - - · · · · - - ~· · ~· - - ~· · · - ~- · - · - - · - · - ~· · · - - - · - - - -
- ~- ~· · - ~· ~~- - - - - - - ~- · · ~· - ~· - - ~- - · - ~· · · - - - ~~- ~- · - ~- - · · - -
·
~~- · ~· · - - - ~~· - - ~~- · - · ~- - · · ~- - · - - ~· - ~· ~~· ~- - · ~- - ~- · -
~~~~ ~~~~~~~~~~·

- - -
· - · · - - - ~- - · - · · ~· · · - ~- - - ~- ~- ~· · - ~· - - ~· - - · - - - - · · · · · - ~~- ~·
~· - - - ~· - - ~- - · · · - - ~· - ~~- - · - - ~· · ~· - ~- ~- · ~- ~· - · - · ~- - -
- - ·
· - · · ~- ~- ~· - · · · - ~- - ~- ~· ~· - · - · ~- · · - ~· - - · - ~· - ~· - - - - - · - - ~- ·
- - · - ~· ~~~~- - ~· ~~- ~- · ~- - · - - · ~- · - ~· - - ~· ~~- ~- · - - · - - · - · · ~- ~-
· · - ~- - - · · · - ~· ~- - - ~- · · - ~· - - · - ~· ~~· - ~~· - - · - - · ~· ~~· - - ~· · - - ~· - -
~· - · - · - - - - ~~- ~· - - ~· - - · · · - · · ~- - ~· ~~· - ~- - · · · · · · · - - ~- - · · - - ~· - -
- - - · - ~· - - ~· ~~- - - · ~- · - · - ~~- - · - · ~- ~~- ~- ~· - - ~- ~~- ·
~~- · ~~- - · - - ~· - · - - - - ~· ~- · · · · · - - ~· - - - ~- ~~- ~- - · · · · · - · ~- -
· - - · · · - · · ~- - ~~- ~- ~· · · · - · · ~- ~- · - · - ~· - · - - ~- - ~· ~~- ~- - · - - · ~· - - ~· · - -
· - ~· - - ~- - · - - ~~- ~- · - · · - - ~· - · - - - - ~· - - ~· - · · ~· - - ~- · · - · ~- - · - ~~- ~- · -
- - · - - - · - - ~· - ~· ~~~· - - ~- · - ~· · - - · · - -
- · - · ~· - - ~· - - · · · - · · ~- -
~-
~- · ~- - · · · · - ~- - - · - - - - ~· - ~- · · - · - - ~· - - ~~· - -
· - ~· ~- · · - · · · ~- -
- - · ~· - · - · · - ~· ~~· - - ~~· - - ~~· · - - · - ~· - · - - - - ~- - ~· - · · ~~- · ~- - · -
· ~
~~- ~· - ~- · · · · ~- - · ~· ~~· · · ~~· - - · ~- - · · - - - ~· - - ~- - ~- · - ~- · - · ~- · · · ·
· - - ~- · · ~· · · - ~~- ~~- · ~~· - - · - - - - ~· ~ · · - - ~· - - ~· - · · ~- ~- - · - ·
- · · ~- - · - ~- - ~· · - ~· - ~· ~- - - ~· ~~~· - - ~· - - ~· · - - ~~- ~- · · · · ~- ~- · - · - -
- - · ~· - · · ~· - ~- - ~· · - - - ~· ~~· - ~- - - · - ~- - ~- · - ~- - · - · · - · - · · - - - · -
- · · - ~· · · · - · - ~~- ~- ~- - - · - - - - - ~- ~· ~- · - · · · - ~· · · · - · - - ~~- ~- · · · - ·
~- - ~- · · · - · ~~~· - - · - ~- · · · - · ~~- ~· · - - · · · · ~- · - - · · - - ~- - ~- · -
· - · · - - ~- ~- ~~- ~· - - ~- · · - · - · · ~- ~- - - · - ~- ~- ~- - ~- · -
- · - · ~- - - ·
- ~· ~· - - ~- - · - · · - ~~- ~- ~- · ~~- · - · - · - ~· - - ~· - - - - · · - - - -
· - -
· - · ·
- · · - ~- - · - - ~- ~- ~- - ~- · - ~- - - - · · ~- · ~· ~~- · ~· ~· - ~· · - ~- · ~- - - · · · - ·
~- ~- · - - - - · · - - ~· ~~- ~- ~· - - ~~· ~- - - ~- - · - - ~· - ~· - ~- · · · - · ~~-
· ~- · · · - - ~~~- ~- · - ~· - · · - - ~- ~- - ~· - · · ~· ~~· - · - - ~- ~· - · - · - - · - ~· - -
- - · · · - ~· - - ~· - - - - · · ~- - ~~- ~· - - - ~· - - · ~· - ~- · · ~· ~· - ~- · · · - - - · ~· ~~·
- - - - · ~- - ~· - - ~· - - - · ~· - - · ~· · - - - ~· - · - ~· ~~· - · - ~~· - · ~· - - · · ~· · · - -
· - - ~- ~· · - - - - - ~· - - ~· - · · ~· ~~- - · · · - ~- ~- ~· ~~- - - ~- ~· - · - ~- · - - - · · -
- - - - - ~- · · - ~- ~- ~- · ~· - - ~- · · · - - · - · · ~- - ~- ~- ~· - - · ~- - · - - - · ~- ~- ·
~- - ~- · - - · ~- - ~· - - ~- · - - - - · - - - ~· ~~· - - ~- ~· · - · ~- ~~- ~· - · - ~- ~· - -
- - · · · · - ·
~~- ~· · - ~- - · · · · - - ~· ~~· - - ~- - - ~- - ~- - · · ~· - ~· - - ~- ~- - - · · ~~- ~- ~- ·
~~· - · - · ~- - · ~- · ~· - - ~· · · - - · ~- - · · - · - ~~- ~- ~- · ~· · · - - · · · ~- -
- · - - - - - - - ~· ~· - ~· - - ~- · · - - ~- ~- - - · · ~· · ~- - · - - · · - · - ~- · · · - · · · - ~- ~-
· ~~· - - ~- · · · - - - · ~- · - - - · · - - ~~- ~- ~- · ~- - · · - - · - - ~- - - - ~· - - ~~· - -
~- ~· · - - - ~- - · · · ~- - · · ~- ~- ~- ~· - · ~~- · - ~· · · - - · · · - - · - - - - - - -
- -
- - -

~~~~~~~~~~~~~~~·
- · ~· ~- · - ~- · - - ~· · - ~- ~- ~· - - - · · - · ~- · ~- - ~- - · ~· - - - - · · · ·
- - · · · ~- - · - · ~- · - - ~· - · - ·
~- - ~~· - - ~- · · · ~· - - - ~· - · · · - ~· ~~· - - ~· · - - ~~- ~~- - · - - · - - ~· - - · - -
~- · · · - ~- · · · ~· - ~- · - - - - · - - ~· - ~· - - ~· · - - - · ~· - - ~· - · - - · · ~- - - ·
~- · - · ~- · - ~· - · - - · · · - · - - ~· - - ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · ~- · · · ~· - - · - - -
- · · ~· - ~- ~· · ~- - - ~· · ·
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~~~~~~~~- ~·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~- - ~~- - · - - ~~- ~~- · · · - - ~· ~~- - · - - ~- ~- ~· · - ~- · - - · - - - · - ~· - · -
· · - ~· · · - · ~· - - ~· - - - - - · · · · - ·
~~~
· - - ~· · - - - - - ~~- ~- ~- · ~- - - - -
· · ~· ~~- - · - - · - - ~- ~- ~· · - ~· ~- - - ~· ~~- - - - - - - ~· - - · - ~· - - ~· ~~- - · - ~· ·
· - - · · ~- - · · - -
· ~- - ~- - · - ~- - - ~~- ~· - - ~· - - · · · - · · ~- ~~- - - · ~- - · - ·
· ~~- - - - - · ~- ~· ~- · - · ~~- ~· - · - · · · - - - - - ~· - ~· · - ~- · ~- - · ~~- - · - - · -
- - ~-
- · · · ~· - - · - - ~· - ~- - · - - · · - ~· - - ~- - - - - - · · - ~· - - · - ~· - - ~~- ~- ~- ·
- ~- -
- - - - · - - ~- - - - ~- - · · · - · - · · · ~- - - ~· - ~- · · · ~- - · · · - ~- ~- ~· ~~· - - ~· - · · - -
· - ~- - ~- - · · - - ~- - · - - ~· · - ~· - - - · · - - · ~- - ~- ~- ~- - ~· - ~- ~- · ~· - - · ~-
- · · · · - ~- · · · · ~- - ~· - ~- - · · ~· - ~· - ~- - ~- - · - - ~· · - ~~- - · - · ~- · · · -
- - · ~· · - ~~- ~- ~- - ~· - ~· - - ~· · - - - - - ~~- ~- ~- · ~- - - - · · ~· - ·
~- - ~- · - · - ~~· - -
- · · - ~- - · - - ~- ~- ~· · - ~· - · - - · - - - ~· - ~· -
- · · · - · ~~- - - · ~- - · - - ~· - ~- · · - - · · · - - ~· ~~· - · · - - ~- ~- ~· - · · ~· - -
- · · · ~- - ~· - - ~- - · - · · · · - ~~- ~· - - ~~- · - · - · ~- - ~- · - ~· - ~- ~- · ~- ~- -
- · · - · ~· · · - · - - ~· ~~· - · - ~- - - ~- ~- ~· · - ~- · - - · ~- - · - ~· ~~· · ~· - ~· · ·
~- - · - · ~- - ~~- ~- · · · - - ~~- - - - - - - ~~· ~- ~- - · - - · - - · - - ~· - - ~· - · - - ~· - · ·
· · - ~- · - · · - ~- · · · - · ~- - ~~· ~- · - - - - - · ~- - ·
~~- ~· · - - ~· - ~· · · ~· - · - -
· - ~- ~- · ~- ~- - · - ~· ~~- - - - · · ~- · ~· ~~- - · · · · · - - ~· ~- - · · · - - - · ~- - · ~-
· - - ~- ~~- ~- - - - · - · · - - · - - ~· · ~- - ~· · · ~~· - - · - ~· - -
- - - · - - - ~~-
~· - ~- · - - · - - - ~· - ~· - - ~- · ~· · ~- - ~- - - ~· · ~· · - ~· - · · - · · - ~- - · - - ·
- · - - - · - ~· - - ~· · - · ~· - - ~- · ~- - - ~- - · - - ~~· - - - · - · - - ~- ~· · · ~- - ~- ~
· · - ~- ~- · ~- - - · · · ~- - ~· - - - ~· ~~- · - - · - · · - ~· - - ~- · ~~· ~~- ~- - · · ~- - -
· - - ~- · - - ~· - - ~- - - - - · - · ~· - - - ~· · - ~· - - - · · ·
~~- · ~· · - - - - ~· ~~· - · · - · - · - - ~- - · · ~- - · - - ~· - ~· - - ~~- · -
~~~~ ~~~~~~~~~~·
· · - - · · - ~· - ~- · · · - · ~~- ~· - - · · · - - - ~· - - ~· · - · · · - - - - · - - ~- - · · -
- ~- ~- · · - - ~· - ~· ~- · · - - · · - ~- - ~- ~· - - ~· ~- - · - ~· ~~- - · · - ~- ~- ·
- ~· - · - · ~- - ~· - · · - - · · - - ~· - - · ~· - - ~~- ~· - ~- - ~- - - · · - - ~-
- - · · - ~- - · · - · · - - · - · - · - - · · - - - · - - - - - - - - - · - · ~· - · - ~- · · · - -
- - · ~· ~- · · ~· ~- · - · ~· - · · - - ~- ~- ~· ~~- · · · ~- - · · - - · · - · - ~- ~- ·
- · · · · ~- - · - · ~- · - - · - - ~· - - ~· - · · · · · - - ~- ~- · ~- ~· - · - · ~- - · ~
- · - - · · · - ~· - - ~· - - - - · · - - ~- - · · - ~· · ~· · · ~- · - · - - ~· ~~· - · - - · · - - -
· - - ~· ~- - · · · · ~- - ~- - · · - ~· · ~· - - · - - - · - - · · ~- - ~- - - - ~· - - ~~· - · ·
~· · - - · · - ~~- ~~- · · - · - ~- - ~- - ~- - - ~- - · - · ~- · - · · - · - ~- ~· ~- · - - - - -
- - · · · ~· - · · - · - ~- ~- ~- · ~· ~- ~- · ~- ~- · ~~- ~- · · · - - ~· · - ~- - ~- - · · · ·
- ~- ~· - ~- - · · - - ~· ~~- · · · · - · - · · - ~· - ~· - · · ~- ~~- ~· - - ~· - - · - - - · - - · -
- - · - - ~· -
~~· · - - ~· - ~· - - ~- · · - · - ~· - - · ~· - ~· ~· - -
~- - ~- - - - ~· - ~· - - - · - ~- · · · ~
~- - ~~- · · · - ~- · · · ~· - - - ~· - · · · - ~· ~~· - - ~· · - - ~~- ~~- - · - - · - - ~· - - ~· - -
- - - · ~~- - · - - · ~· - ~- · - - - - · - - ~· - ~· - - ~· - ·
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
- - -
~- ~~~~~~~-
~- - ~- - · - -
- · · - ~- - · - - ~- ~- ~· · - ~- - · · - - · - - - ~· - ~~- ~- · - -
· · - ~· · · - - - - ~· - - ~- - · · - - - ~- ~- · ~· ~- · ~· - · · ~- - ~- ~- - · - - · · · · ~- ·
~- - ~- · - - - · · · · · ~- ~~- ~· - - ~· ~- · ~- - - - - · · · · ~· · · · · - ~~- ~~- · ~· - - · - - ·
- - - · ~· - - ~- - · - - - - ~· - - ~· · - - · · · · - - ~· · - ~- · · - · - ~- ~- · ~- · ~· · - - -
-
· - - ~· · ~· - ~· - - · - - - - - · · · - ~- - - - - - · · - - ~· - · · ~· - - - · · · ~· - - · - - - - ~· ~
- ~- - ~· - ~· - - ~· · · - - · · · - ~- · · - · · - - ~~- ~~- · ~· · · - - ~· - - ~- - · - · ~- · - - -
- - ~- · - ~· - ~- - · - - - · · - ~- - - - · - · ~~- - ~· - - ~- ~· · - - · · - ~· - · · - · - · - · - - ·
~~- · ~~- - · - - ~- ~· · - - - ~- - - ~- · · - ~· - · · ~~- ~~· · - - · · - ~~· ~~· - · - ·
~- ~~- · - · ~- · - - · ~~- ~· · - ~· ~~- - - - · · - · - - - ~· · · ~- · ~- - - - · ~- - ~~-
- ~- · ~~- · - · - · - ~- - - - ~· ~· · - - ~· - ~· ~- · - · · - - · ~· ~- - - - · · - - · ~· -
- - · · · - ~~· ~- · · · · · - - · - - ~· - ~· - - ~- ~· · - ~- · - ~~- · - ~- - - - - ~~- ~~- ·
- · · · · · - ~- · - - · - · · - - ~· - ~~- · ~- - · · · - ~- - - ~· · · - - · -
- ~- ~- · · · ~· -
- · · - - - · ~· - · · ~· - - ~- · · ~- · ~~· - - · ~· - - ~- - - ~· - · ~· - ~~· - - · · - -
~-
- - -

~~~~
~~~~~~~~~~·
· · · ~- - - - ~~- - · - · ~- - ·
~~- ~- · · · ~- · - · ~· - · · · - - · · · - · · ~
· - - ~- ~· -
· · - - - ~~- ~- ~- · ~- - · - - - ~· - - ~· · - · - - ~- - · · ~· · ~- · - - ~· ~~- - - ~· - - ·
- - · - ~- - - - - · - - ·
~~· - · - - · ~- ~- ~- · · - ~· - - ~· · - - - ~~- ~- ~- · ~~- - · - - -
· - - ~- · - - - · - ~· - · · ~- ~- ~- · · · ~- · · - ~· ~~- ~- · ~- - · · - - ~· · · ~· - · · ~- · - - -
· - - ~· · · - - · · ~- - ~- - · - - ~· - - · · ~· · - ~· · · - - - ~- - · · - - -
·
~- ~- · · · ~· - - - ~· - · · · - ~· ~~· - - ~· · - - ~~- ~~- - · - - · - - ~· - - ~· - - ~- - - ·
~- - · - - · ~- · · · ~· - ~- · - - - - · - - ·
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~~~~~~~~~~~~~~~~- ~~~~~~
·
~~~~~~~~~-
~- - ~~- - · - - ~- ~- - · - - - ~· ~~- ~- - ~· - ~- - - ~- - · ~· - · - · · - ~· - ~- - - · - - -
· - ~- - - · · ~· - ~· · - ~· · · - - - ~· ~~· - - ~· - ~· - - ~~- · - · - · - ~· - · · ~~- ~- ~- ·
- - · - - ~· · ~- - ~- - - - - · - -
· ~~~- · ~~- - · - - ~- ~· · - - - ~- - - ~- · · - ~· - · ·
~- - - - · ~· ~- - · - ~-
· - ~· - - ~- · - - · · · · ~· - ~- - - · - - -
· ~· ~- - ~· - -
- - · · - - ~· - - - · · - - ~~- ~- ~- - ~· - - ~- · - - · · · · · ~- ~· - - ~· - · · ~- - - · · ~- ~~-
- · - - · - · · - - ~· · - ~- ~· ~· - - ~· - · - · ·
~- ~· - ~~- · ~· - · - · - ~- · - - ~- · · -
· - - ~- ~· · - - ~- - - - · · - - - - ~· - · - - - - ~· - · · ~- · · - · ~· · - · - - - · ~- - ~· · -
~- · - - ~· - - ~· ~- · ~- - · · · · - - ~· - - ~· - - ~· ~- · ~- · - - · - - · · ~· ~~- · · - · - · · -
- ~~· · ~· - ~~- ~- · - · · ~· · - ~· · · - - - - ~· - ~· · · ~- · - - - - ~· - · · ~· - ~- - ~· · - · - - -
- · ~- - ~- - ~- · - ~· - ~- ~· · - - · ~· - - ~- - - ·
- ~- - - - - ~· · ~· - ~- - - - - · · · · ~· - · ·
· - - ~~- - · - - · - ~- - ~~· · · - - - ~· - - ~· · · - - ~· - ~· ~- · - ~· - · · ~· - - - ~· - ~-
- ~· - ~· - - ~· - · - - ~· - - · ~· - ~- · · - - ~· - · · ~· - - - ~- · · - ~- ~· ~· - ~- - -
- - ~- · - ~· · - · - - ~· - ~- - · · ~- - · · · - · - - ~· ~~· · · - ~- · · · - - - - ~· · - - ·
· - - ~· - ~· - - · - ~· - - ~- · ~~· - - ~· - · - - - ~- · · · · - - ·
·
~~- · ~~· - ~~- ~~- - · - - ~· -
· - ~- · · · - · ~~- ~- - · · · · · -
- · - -
· - · - - - - ~· - · · - ~· - ~· - - ~- · ~- - - - · · ~- ~~- ~· ~· · - - · · · - ~- - - - · · · · · - - -
- - ~- - ~- · - ~- - · - · ~- - - · · - - ~· · · · - - ~· - - ~- · · · ~· - · · ~· · - ~· - ~· - -
- · - - - - ~- - - ~· · · - ~- - - ~· · ~· · - ~· - ~· - - ~· ~- · ~- · - - · - - · · ~~· ~- · - - - · ~- -
·
~- -
· ~- - - - ~· ~- · - - ~· - - - - · · · - - ~- ~· - - · -
· - ~· - · - - ~· - - ~· ~· - -
· - ~· - ~- · · · - · ~~- ~· · - ~- · ~· - - ~- - · - - · - · · - - - - ~· - - ~- · - - · - · - - -
· - · · ~- - - - ~- - ~- · · - ~- - - · - - - ~· - ~· ~· · · · - ~- - ~- ~- · - - - ~- ~· - · · - -
- · · - - · - - ~· · · ~· - - ~· · - - - · · - - · - - ~- · · - - - · - - - ~· - - ~· · · · · - - ~- - ~· · -
~~~~ ~~~~~~~~~~·

- - -
· - - - - · · - - - ~· ~~- - - ~- - · - · - ~- - ~- - ~- · - ~- - - - · - ~· - - · ~· · · ~- · · -
- ~· · · · - - - - ~· - - ~· · - - - · · - ~- - · - - · - · - ~- - · ~~· - - ~- - - - ~· - - · · - -
· - - - · - - ~~~- ~· - - - · · · - - - ~· · ~· - - ~· - · · · - · · · ~- ~~- ~~- · ~· · · ~- · - - ~·
- ~· · - ~· - - ~- · ~· · ~- - ~· - - · · - · ~~- · ~- · - · ~- - - · · · ~- - ~- · · · ~· -
- ~- - · - - · - - ~· - ~· ~- · - - - - ~~- ~- ~- · ~- - · - · - ~· - - · - - · · - ~· - ~· - - ~- · · · - -
- - · ~- · - - - · · - - ~~- ~- ~- · ~- - · · - -
·
~- ~- · · · ~· - - - ~· - · · · - ~· ~~· - - ~· · - - ~~- ~~- - · - - · - - ~· - - ~· - - ~- - - ·
~- - · - - · ~· - ~- · - - - - · - -
·
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
·
~~~~~~~~~-
~- - ~- - · · - · - ~- - ~- - · · - - ~~- ~- ~- · ~- · · · · ~- ~· - - - · · - ~· - · ~· · · · · -
- · - - · - · · · ~- · ~~- · ~~- - · - - ~· - ~· - - ~- · - - · · · · ~· - ~- - - · - - - - · - ~· -
· - - - ~- - - ~- · · - ~· - · · ~~- - - - · ~· ~- - · - ~- · ~· ~· - ~- ~- · ~- · ~· · - - - -
- ~- - ~· - · · - ~- · · - ~· - - ~~· - · · · - ~~- ~· - - ~~~- · - ~· ~~· · · - - - ~· - - ~- - -
· · · - · · · ~- ~~- ~· · · ~· · - · · ~· - - ~· - - ~· ~~· · · - ~- · · - ~· - · · ~- ~- - ~· · - ~- - · -
· · · · - - ~· ~~- - · - · ~· - - ~~- · - · - · - ~· - · ~- - - - ~· - ~- · · - · · · · - · · - - ~· - -
· - - - - - ~- · · - ~- · · · · · - ~· - - ~- · · - - - - ~· - - · · ~· · · · - ~· ~~~- · ~- · · ~- ·
· - - ~- · · - - - - - · - · ~~- ~- · · · ~· - ~· · · - - · · · - ~· ~~~· - - ~· - - ~- ~· -
· · - - - ~~- ~· - - ~~· - · · · - ~~- ~· - - ~~~- · - ~- - · · - - ~· - - · - · · ~- - - · · ~-
~- ~- · · · - - - · - ~· · ~- - · - - ~- ~· · · - -
- ~· - - ~- - ~- · - ~· - - - ~· -
- - · · · · · - - ~· ~~- · - - ~- ~- · ~- ~- · - ~· - - - ~· · - ~· - ~- · · ~· - ~· - · · ~- - - - -
· - · ~~· - - ~- · - - - - - - ~~- ~· - - ~~· · - - ~~~- - - · · ·
~- - ~- · · - ~- · - - - · - - - · · - - · - - ~· ~~- ~- · ~- · · - - ~· - ~- · · · - · -
· · · - · · ~~- ~· - · · ~- - · · · - ~~- ~- - · · · ~· - - ~· - - · · · - - - ~~- ~- ~- - - - · -
- - · - - ~~- - - · ~· ~~· - · - · · - ~· · · ~· - ~- - ~- - ~~- · - - ~· - - ~- - · · - ~· - · · ~~-
· - - ~- · - - · - · · - · ~~- · · - ~· · ~- ~- ~- · · ~- - · - ~· - ~- - · · - - - ~- - · - · ~· ~
- - - - - · ~· - - ~~- - ~· ~~- · - - ~- ~- · ~- ~- · ~- · · - ~- · ~· - - - · - - - · ~- · · - · -
·
~~- · - - - - · ~- ~- ~· - - ~· · - - - ~~- ~- ~- · ~~- - · - - - ~· - ~- - - - - · · · · ~- ~~-
- ~- · ~- - · - ~· · · - - ~- ~- · ~- - · · - - ~- · · - ~· - · - · · · - - - - - - ~· - - · - - · · - ~· - -
- · ~- · · - · - ·
~- ~· - - - ~· - · · · - - - ~· - - ~· - - ~~- · - - ~~· · - - ~~· - · - · - ~- · - -
~- · · - · · - ~- · - - - - · - - ~· ~- - · - - · ·
- - - -
- - -

~~~~ ~~~~~~~~~~·
~~~~~~
~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~-
~~- · - - - - · ~- ~- ~- · · - ~· - -
~- · · · - · - · - - - · - - - · - - ~· - ~· - -
- - - · - - ~~- ~- ~- · ~~- - · - - - ~· - - ~- · · - ~· ~- - ~· - ~· ~~- · ~· - - · ~· - -
- - - - - - ~· - - ~- · · - · ~- - ~· · - - ~· - - ~· - · - · · - - · ~- ~· ~- · ~~- ~- ~- ·
· · - - - · ~· - ~- · · · - · · · · - · · ~~- - - · · - - - - · - - · - · · - · · ~· - ~· - -
· - - · ~- · · · · - ~- ~· ~- · ~~- ~· - - ~~~- · · ~~· - - ~- - - · - - - · · ~· - · ~- · - - - -
- - ~· - · · ~- - ~- - ~- · - ~· - ~- - · · - - · ~· - ~· - - ~- - - · - · - - ~- ~~- · ~- - · ~-
· · ~- - ~· ~~~~- - ~· - - ~· - · · ~- - ~· - ~~- · ~- - - - · · ~- · - · · ~~- · ~· ~· - ~· - -
- · - - · - - - - ~~- ~· · - ·
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~·
~~~~~~~~~-
~~· - · - - · ~- ~- ~- · · - ~· - - ~- · - · - ~- · - - - · -
- - · - - ~· - ~· - - ~- · · - · · - -
~- ~- ~- · ~~- - · - - - ~· - - ~· · · ~- ~- ~- · · - ~· ~- - ~· - ~· ~~- - · · · - - · · ~· ~
· · · - · · · - ~· · - ~- ~- ~- · · ~- - ~- ~· ~- · ~~- ~- ~- · ~· · - - - · ~· - ~- · ~-
- - - - - ~· - ~- - - ~· · - · - · - ~~- · · - -
· - -
- - · · · - ·
- · - - ~- ~· · - · ~~-
- - · - - ~· - ~· - - ~- - · · · - · - · · - · · - ~- ~· ~- · ~~- ~· - - - - · · - · ~· · - - ~~· ~- · · - ·
· - · - - ~- - - · - - - ~~- ~~· - ~- · - - · - - ~· - - ~· · · · - · ~· - · · ~~- ~· - - ~~- · ·
· - · · · - ~- - - · - - · ~· ~· - ~· - ~- · · · - · ~~- - - · ~- - · - - ~· - ~· - - ~- - · -
· · - · - · · - · · - ~- ~· ~- · ~~- ~· - - ~· - · - · · - - · · · - ~- - - · - - -
· ~· ~· - · ~- · - - - -
- - ~· ~~- - · · · · · · - ~· - - ~· · - · ~· - ~· - · · ~- - · · · · ~~- ~- - · ~- ~· - - ~- · · -
· ~- - - ~· - · - - - - ~· - - ~· · - · - · - - ~~- ~· - - ~- - · · ~· · - ~- - - · - - - - ~· - - ~· - -
- ~· - · - · ~- - ~~- ~· - - ~- - · · · · - ~- - - · - - - - ~- - · - - ~- - ~- · - ~- · - · ~- · - -
· · - - - · - - ~· - - ~· - · · - · - ~~- ~· ~- ~- · - · - ~- ~- - - - - ~- - ~- ~· - - ~- · · - - · -
- · - - ~~- ~- · - · · · - · · - - ~· · - · - ~· - - ~- - · · - · - · · ~- - · · · - · - · ~- - ·
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~·
~~~~~~~~~-
~~· - · - - · ~- ~- ~- · · - ~· - - - · - - ~- · - - - · -
- - · - - ~· - ~· - - - - ~-
~~~~ ~~~~~~~~~~·
~- ~- ~- · ~~- - · - - - ~· - - ~· ~- - ~· - ~- ~· ~· · - ~- - - - - - - ~· - - ~- · ~· - - · · ~-
·
~- - ~- ~· ~- · ~~- ~- ~- · ~· · - - - · ~· - ~~- - ~~- ~· - - ~· ~- · ~- - · · · · -
· - -
· - · - · · - - · ~· - ~- · · - · - · ~· ~· - ~· - - ~· - - · ~- · · · · - ~- ~· ~- · ~· - ~- · - -
· - - ~- ~· - ~· - ~~- · ~· - - · - - · ~· · - · - · - - ~- ~· - - ~· - · - - ~- - · · ~· · -
- - - · - - - -
· - - ~· - ~· - - ~- - - - · · · · ~- - · · · - · - · · - · · - ~~- · - ~· - - · · · - -
· · ~- ~- - · - - ~- · - ~- · ~~- ~· - - ~· - - · ~-
· - - - - ~· - - ~- - · - - ~· - ~· - ~· - - -
- · - · · - - - · - - - - ~· - ~· - - ~- - · · · · · · · - ~~- ~· · - ~· · · - · · · · - ~~· ~- · · - - · - · - - -
· - ~· - ~· - - ~· - · - · - ~~- ~· · - ~- - - - · - · · - - · - · - · ~· ~· - ~· - ~- · · · - · ~~-
- - · · - · - · · - · · - - - - - · - · - - ~· - - - · ~· - - - - - · - - ~· - - · · - - · - ~- - -
· - · · ~· - ~· - - ~· · - - ~~- ~· ~~· - ~- ~· - - - - ~· · · · - - - ~- - ~- · -
· - ~· -
- - - · - - · · - ~· - ~· - - ~· · - - ~· · - - ~~- ~- - · · - - ~· · - - · - ·
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~~~~~~~~~~~~~·
~~~~~~~~~~-
~- ~- - ~- - ~~· · - ~- · · - - - ~· - ~~· - · - - - · - ~~- ~· - - ~- ~· · -
- - ~- · -
· - ~- - · · ~- - · · · - · - - ~· ~~- - - - - ~~- ~· · - ~· - · - · · - - ~· - - ~- - - ~· · · · · - - -
· · - ~- - - - · · - - - · - - ~· - - ~- - - - - · - - · - - - ~- - ~- · - ~· - ~- · - · · · - ~~- ~- - · · -
· · · · - - ~· - - ~- ~· · - · - ~· - - ~· · - - - · - - ~· - - ~· · · · - · · ~- · - ~- ~- -
- · - - · · · · ~- ~- - ~- · - ~· - - - - - ~- ~- ~· ~~- - · · · · · · - ~· - - ~· · - · ~· - ~· · ·
· - ~- - ~- - · · · - · - · · · ~- - ~- · · - ~- - · - - ~- ~- ~· · - ~· · · - · - - ~- - - ~- - - - ~· -
- - · · ~· - ~· ~~- - · - - · - · - ~· - ~- ~- · ~- - - - · · ~- · - ~· ~~· - - - · · - · - ~- - ~· -
- - · - - ~- ~- ~· · - ~- - - · - · - - · · ~- · ~· - - ~· · · · ~- - - ~· ~- · - ~- ~· - -
· · - - - · - - ~· · · · · - - ~· ~~- ~- · ~- - · · - - - ~· - · ~- · - - ~- ~- ~· ~~· - -
- - - · - · - - ~~- ~· - - ~- - · - · · · ~· · · · - - - ~~- ~- - · - - ~· - - - ~· · - - · · · - · -
· · · -
· ~· - - ~- ~- ~· · - ~· ~~- - - ~· - ~· - - ~- · · - · · - - ~~- ~· - ~- - · · · · - - -
- - ~- ~· · · ~· - ~- - ~- - ~~- - · · · ~- · - - - - · ~· - - · - - · · - - - ~~· ~· - - - ~· ·
~- ~· - - · · ~- · - - - - - ~· - ~- · · - - - - - · · ~- · ~- · ~- ~~- ~· · ~· - - - · · -
- ~- · ~· - - · ~· · · · ~- - ~· - · ~- - - - ~· - ~· - ~- · · - - · · · - - · ~~· - ~· - ~· - -
- · · - - - · - - - ~· - - ~~· - ~- · - ~- - · - · - - ·
- - ~· - - - - · · · ~- - ~· - - ~- · · · - - - ·
· - ~- · · - · · - · - - ~· - - ~- · - - - · · - · · · - - ~· ~· - ~- · - - - - ~- ~· - - · · - -
· - - - - - · - - - · ~- ~· · - - - · - - ~· · ~- - ~- · - ~- · · - - ~· - - ~· - - · ~~- ~· - -
~· · - - ~~· - · - - - · · - ~~- - · · - -
· - ~· - - ~- · - · · ~- · - ~~- ~· · · · · ~· - -
· - · · · · - · · ~- · · ~- - - - ~· · · - ~- - - ~- · - · - · ~-
- - ~- · - ~· - - ~· - ~·
- - ~
~- -

~~~~ ~~~~~~~~~~·
- - · - - - · - · - - ~- · - · - ~- - · - - - · ~· - ~- - - · - ~· ~~· - · - ~· - - · · · - · · ~- - ~- - ·
- - · · · ~· - - · · ~- · · ~- · ~- - - · · · ~- - ~· ~~- - - · · ~- ~· · - ~· - - - · · · · ~- - ~~· ~- · -
· · - ~- ~- - - · · · ~- - ~· - - ~· - ~· - ~· · - ~· - - · ~· - ~· - - · - - · ~- - ~- · - - - ~·
· -
- · · - · ~- - · · · - - ~- - ~- ~· - - ~- · ~- - - - - - · - - ~- · - - ~· ~· - ~- · · - - · - -
- - ~· - · · - ·
~- - - ~· - - - ~· - · · · - - ~· - - ~· - - ~~· - · - - · - · ~· - ~- · - - - - · - - ·
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~·
~~~~~~~~~-
~~- ~· · - ~- · - - · - - ~~· - · - - · - · ~~- ~· - · - ~~- · - · - · - ~· - - ~~~- · · -
· - - ~- · - · - - · - ~~- ~· - · - - · · - - ~- ~- ~- · · - ~· - - ~· · - - - ~~- ~- ~- · ~~- - · - - ·
~- - ~- - · · · · · - - ~- - · - - ~- - ~- · - ~· - - ~· · - - - ~· ~~· - · - - · - · - ~· · -
· - - - · · - - · - - - · - - · · · - · · - - - · · - - - ~· - ~· - - - · - - ~· ~- · · · ~· - - ~· · -
- - · - ~· - - ~- - · ~~- ~· · · ~· - - - · - · - ~· - - ~- · - · - · - - · - - · -
-
- · - - · · · - - ~· -
- · · - - - · · - ~- · - - - · · · - - ~· · · ~· - - ~- · ~- - · · - ~· - - ~- - - - - ~~- ~· - - ~~- · - -
· - · ~· - · · ~· · - ~· - ~- · · - - - ~· - ~- · - ~- · - - - - ~· - - ~· - - - - · · - - ~· ~- - - ·
· - - ~- - · ~~- ~· - - ~- · · - - ~- - - - - · - · ~- - ~· - ~- · · · - - ~- - ~- ~- ~· ~· - · ·
- - · - ~- - ·
~~- · - - - · - ~· - · · ~- ~- · ~· - - - - - · ~- ~· ~· - - ~· - - · · · - · · ~- -
- ~- · ~· · · · - - · - - · ~· ~~· - - ~· - · - · - - · - ~~- ~- ~- · ~~- · - · - · - ~· - - ~- ~- ·
· - - · · - ~- ~· ~· ~- ~~- ~- · · - - ~- - · - - ~· - ~· - · · - · ~· - · - ~- · - - · ~- - ~~· - · -
· - - · - ~- · · · ~- · ~· - · ~- ~- ~· ~~· - - ~- · · · - - - · ~- · - - - · · - - ~~- ~· - - ~- - · · - -
- ~- ~- ~- · ~~- - · - -
·
~- ~· - - - ~· - · · · - - - ~· - - ~· - - ~~- - · - · · · - ~· - ~- · - - - - · - - ·
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~·
~~~~~~~~~-
~~- · · - ~- · - · - - · - ~· - · - - · ~- ~- ~- · · - ~- ~- · ~· · - - - ~· - ~~- - · -
· · · - ~~- ~· - · - ~~- · - · - · · ~~- - ~- - · · · · · - - ~- - · - - ~- - ~- · - ~· - - ~· -
· - - - ~· ~~- - · - · · · - - ~· · - - · ~· - · · · - - - · - ~· - - - · - - ~· - - ~- ~· · - · -
- · · · ~- - ~· - - ~~· - - · - ~~- ~- · - ~- - - - · · ~· ~~- - · - - · - -
- - - - · - · · · · -
~~~~~~~~~~~~~~~·

- - -
· - · · · - - - · - - ~· - -
- ~- · ~- · · · ~- -
~-
· - - ~- · - · - · -
- ~· · - - · -
- - - - · -
· - - ~· - · - - · - - · · - · ~- - - - · - - - - - - - - · - - · · - ~- · - -
- · · · · - · · · - - ~· - · - - - - ~- - · · ~· - ~- · ~- - · ~· - - ~- - · · ~· - ~· · - · ~-
- - · ~· ~~· - ~- ~· · · · · - - ~· ~~- · · · · - - - · - - - · · · · · - · - ~· · · · - -
- · - ~· - - - · · ~· - · - · - - ~· ~~· - - ~~· · - - ~~- · - · - · - · - · - - · · · - · - ~· - -
- ~- - · · - - ~- ~· ~· · · ~· ~- · - - ~· - · · ~· · - ~- · - - ~· - · ~- - - ~- · - ~- · - - - ~· - -
- · - - · · · - · - ~- · - · - - ~· - - ~- · · - ~~· - · ~· - · ~~· - - ~- · - - - ~~- ~· - - ~~· - · -
- - · - · · ~- - ~- ~- - - - - · ~- ~~- ~· - - - - ~- ~~- ~- - · · · · · - - - ~~~- · - - - · - -
- · - ~- - - · - - · · - - ~- ~- ~· ~- - · · · · · - ~- · - - · - · · - ~- ~· ~· - · - ~· · - ~· · · - ·
~- - · - - - · - - ~~~- · - - ~· ~- - · - · · · · - ~· ~- ~- · · ~· - · · ~- ~- ~- · · · ~- · - - - · · - -
· · - ~- - · · - - ~· - - - - · - · · · · - ~· ~~· - - ~~- · - · - · - ~· - - ~- ~- ~- · · · · - ~· ~
- ~- · - - · -· ~- - ~- - - - ~- ~- ~- - · · · ~- · · - ~- ~· - · - · - - ~· - - ~· - - ~· -
~- ~- ~- · ~· · · - - · - · · ~- - ~- - · - ~· - · ~- - ~· - - ~- · - · - - - - ~· - - ~· - · · ~~-
- ~- · ~- · ~· · · · ~- - ~· · - ~- ~- ~· - ~· - · · · · - - ~· - · ~~· - - ~- - · - - · · · ·
~· · - - ~~- · - · - · ~~- ~- · · - · - ~· - - ~· - - - · - - ~· - - ~- · - - ~- ~- · ~- · · -
· - - ~· - - - · - · - - · ~~· ~~- ~· · - - ~- · - · - · · ·
~- ~· - - - ~· - · · · - - - ~· - - ~· - - ~~- · - · · · - ~· - ~- · - - - - · - - ·
~~~~~~
~~~~~~ ~~~~~~~~·
~~· ~~~~~~~~· ~~~~~~~~~~-
~ ~~- ~· · - ~· - - ~· - · - - ~~- · - · · · - ~~- ~· - · - ~~- · - · - ·
- ~· - - ~~
- ~- ~· - · - - · ~- ~- ~- · · - ~· - · - ~- · · - - · · · ~- - - - · - ~· - - ~· · - - - ~~- ~- ~- ·
~- - · - - ·
~· ~· - ~- · · · - · · · · - · · ~~- ~~· - · - · · - - ~· - - ~· - · · - - - ~- - ~· - · ·
- - · - ~· - ~- ~· ~~- · ~· · · - · - - ~- · · - -
· ~~~- · ~· - - · · - · · · ~- ~- · · · ~- - - ~- · · -
- - · - ~- ~- - - · · - ~- · · - ~- ~- · ~- - · - - ~- - - - ~- ~- ~- - · - ~· · ~· - ~· - -
~- · - · - · ~· - ~- - ~- ~· - · - ~- - · · · - - - ~- - · - - ~- · - · · - - ~· - · - - - ~- - ~- · -
- ~- - · · - · · - ~· - - - - · ~· ~~· - - · · ~· - - · - · · - ~~· - · · ~·
- ~· - - ~- - · - - - ~- - - -
~- - - · - - ~· - ~~- - ~- - ~- - ~- ~· - ~- · ~- - - - · ~- ~· - - ·
· ~~- ~· - · ~· ~
~- · · - - ~· - - ~· - · - ~· - - ~- · - - · ~· · - - ~· - ~· - - · - · - - ~~- · ~· ~· · · - -
- · · - - - · - - - · - - ~~- · ~· · · · - - - - ~· - - ~- - · · - - · - - ~~- · ~· · - - - - ~- · - - · · -
- - ~- ~· ~· - · · - - · ~- ~· - · ~~· - - ~- ~- · - · -
~- · - ~- - ~· · ~· - - ~- - ~- - ~- · -
·
- · - - - - - · · · · - ~· - ~- - - · - - - ~· - ~· · ~· - ~- - · - - - ·
· ~
· · -
· - - - ~· - · · · - - - ~· - - ~· - - ~~· - - · · - - ~· · - ~- · - - - - · - - ·
- -~
~~~~~~~~~~~~~~~
·
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~
·
~~~~~~~~~~-
~~- ~· - · - - ~- · - - · - - ~~· - - · · - - ~~- ~· - · - ~~- · - · - · - ~~~- · · - ~- · - ·
·
- - · - ~· - · - - · ~- ~- ~- · · - ~· - - ~· · - - - - ~~- ~- ~- · ~~- - · - - · ~~· ~· - ~- ~- ·
- · ~· · - - - ~· ~~- - - ~· - · · ~- · - · - ~- - - - - - · · - ~- · - - · · · · · ~- ~· - ~· · - - ~- ~·
· - - ~- ~- · - - · - - - - ~· - - ~· - - ~· · ~- · · · ~- ~~- ~· - - ~~- · - · - · - ~- · - · · -
~- - ~· ~~· - - ~· · · - ~· - - ~· - · - - ~- ~· ~· - - · · - -
· ~~~- ~· · - ~· ~~- - - ~· - · ·
· - - ~- · ~· - · - - - ~· · - · - · - - · - ~· - - ~- - · - · · - · - ~~- ~- · - - ~- - - · - - ~· - -
- - - - · · · - · - - ~· · - ~- · ~- - · · - ~- · - - ~- - - - ~· - - ~· - ~- - · · · · · - ~· · · · - ~- ~·
- - - - ~- - - - - · - · ~· - - - ~· · - ~· - ~· - - - · · - - - ~· - - ~· - · · ~· - - - ~· · -
- - - - · - - - ~· - - ~- · ~- - · ~- · · - ~· · · - - ~~- ~· - - · - ~- - - - ~· - - ~· - - · - - - -
~- ~· - - ~~- · - · - · ~· - ~~· - · · - ~~- ~· · - ~· ~~- - - ~· - · · ~- - - - - - · · -
· - - · - - - · - - · - ~· · - ~- · ~· · - - - - ~· - - ~· - · · ~· · · ~- ~- · ~- ~· - · - · ~- - -
· - - ~- · · · · - - · · · · - ~· · - · · ~· - - ~· · - ~- - · · · · · - ~· - - ~· · ~- · · - - ~· - -
- - - - · · - - · ~~~- ~· · - ~· ~~· - ~- · - - · · ~· - - ~- · - - - - · ~· - ~- ~- · ~- · - -
· - · - - · - - · - - ~· - - ~· ~~· - ~- · · - - - · ~· - · · ~- ~~- - · · · · · - · - - - ~~· ~- · - · -
· - ~- ~· · · · · - - ~· - ~- ~- · ~- - - · · · · - - ·
- ~· - - ~- - - - ~- ~- ~- · · - ~- · · · - -
- - · · - ~- - · - · · · - - ~- ~- · ~- · - - · · - - - · - ~- - · - ~· - · ~- - ~· · - ~- ~- ~· - - - · · -
- · ~· ~~- · · - - ~· - - ~- · - - - ~- · - - · · - - ~~- ~~~~- · · ~- ~- - - ~- ~~- ~· - -
- · · · - - - · ~- - · · · - · - · ~
~- - - ~· - - - ~· - · · · - - ~· - - ~· - - ~~- · - · ~· - ~- · - - - - · - -
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~·
~~~~~~~~~-
~~- ~· · - ~· - - ~· - · - - ~~- · - · ~~- ~· - · - ~~- · - · - · - ~· - - ~~~· - · - - ·
- ~- ~- · · - ~· - - ~· · - - - - ~· - - ~· - · - ~· · - · - · - - · ~~- ~- ~- · ~~- - · - -
·
~- ~· - - ~- - ~· - ~· - ~- · · - - - ~· - ~· - - ~- · - - - ~~- ~· - - ~~- · - · - ~· ~~- - · · · -
- · · ~- - - - - · - · · · - ~· ~~- - · · - ~· - · · - - · ~· - - ~· - - · ~· - - ~~- ~· · · ~- ~- · - -
· - - ~- · - - - · ~- - - · - - ~· - - ~- - - - - · ~- ~- - ~· ~~- · - - ~~· ~· - - · - - ~· - · ~- - - -
~~~~~~~~~~~~~~~·
- --
· - · · - - - · - - - · · · - · - - - ~- ~ · · ~- - ~- · - ~· ~· · · · - ~- - · · - ~· - ~· ~- ~- -
- · · - · ~· - · ~- · · · ~- ~· ~~- - ~· ~~- - · ~· ~- - · · - ~· · ~· - - ~- - · · · - - - ~~- ~~- ·
· - ~- - - · - - · ~~- · · - - ~· ~- · · - - ~· · ~· - - ~- ~~· ~~- ~~- · ~· · - - - · ~~- ~- ·
· ~- - - · · - - · ~· · ~· - - ~· · - - - - ~~- ~~- · ~· - · · ~- - - ~· - - · - · - ~- - - · - - · - -
- · - · - ~- - - - · · · - · - - ~· - - ~- - - ~· · - - ~· - ~- - - · - ~- ~· - · - - ~- - - - -
· - - ~- · - - - · · · - - ~- ~- - - · - - - - - ~· ~· - ~~- ~~- - - - - - ~· ~- · · - - ~~~- ~· - -
· ~- · · - - ~· · - ·
~- ~· - - ~- · · - · ~· - - · · - · · · ~- ~- · ~· ~· · - · · ~· - - ~· ~· - · · - - · ~- ~· - · ~
· - - ~~- · - · - · ~· - ~- - - - · · · · - ~· · - - ~· ~~· - - ~~- · - · · · ~· - - ~- ~~· -
- ~- · ~- · · · · ~- ~- · · · ~~- · - - ~- · - - - - · ~- ~- · ~~· - - ~~· - - · · · · · ~- ~~-
- · · · - - - · - · · · ~· - ~· - - · - - ~· - ~- - - - - · · · · · - ~- - - - - - · · - ~· - · · ~- - ~- - ~
- - - · · · - - ~· - - ~~- - · - - ~- · · - ~- - · - - ~- ~- ~· · - ~- - · · - - · - - - ~- - ~- · - ~· -
· ~· · - ~~- ~- ~~- ~· ~· · · - - ~- · - · - - ~- · · · · - - ~- · · · - · ~- · - - · - · · - - - ~· - · -
- - · · · - - ~· - - · · · - - ~· - - ~- · - - · - - · · ~~· · - - · ~· - · · ~· ~- - - · ~· - - · · - ~- ~· ~· - -
- ~- ~- · ~· - - ~· - - - · · · · ~- ~~- ~· - - ~· - - · · · - · · ~- ~- · · · ~- · - · ~· - - - - - ~- ~-
· ~~- - · - ~· · ~- · · - ~- · - - · · · - ~· - - ~· · - - · ~· - - ~- - - ~· - ~- ~- · · - - ~- - - -
· - - ~- ~~· ~~- ~· - · - ~- · · · - · - ~· · · - · - · - · - ~- - · · · ~· - ~- · ~- - - - ~· · - ~- ~-
- · - - ~· - ~· · - - - · - · ~- - · · · - - - ~· - · ~- - - ~· - - ~- · · - - ~· - · ~~· - - ~· - · - · -
· - - ~- · · - ~~- ~~- · ~~~- ·
~- ~- · · · ~· - - - ~· - · · · - - ~· - - ~· - - - ~- ~· · ~- - ~· -
~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
~· ~~· ~~~~~~~~~~-
~· · · - - ~· - - - ~- ~- ~- · - - ~- · · - · - - ~- · - - ~- - - - · · - - - ~~- ~· - -
· - · · - · - ~~- ~· - · - ~~- · - · - · - ~- ~- ~· · - ~- · - - · - - ~· ~
· - - ~· - - · ~· · -
- ~· · · - · ~~- - · - - ~- - · - - ~· - ~- · · - · - ~· - - · · ~- ~- - · ~· ~~· - - · ~- · ~- · -
- - - · - - - · ~- ~~- ~· - - · · ~- - · - - · ~· - - ~· - - - - - · ~- - ~- · - ~- · · - ~- · ~·
- ~- ~- ~· · - - - ~- - · - - ~- - - - · · · ~- - - ~· - - ~- ~- · ~- - · - · - ~- · ~- - ~- · -
· - ~- - - - ~· - ~· ~~· - - · - ~· - - ~- ~- ~- · ~· - - - ~- · · - ~- ~~- ~- - - · - - ~- - · -
- ~- - - · · - - ~- - ~- ~- ~- - ~· - ~· - ~- ~- ~- · · · · - ~· - - ~- · · · - - - · ~- · - - - · · - -
~- ~· - - ~- - · · - - ~~- ~- ~- · ~~- - · - - · ~- - ~- · · · · ~- ~- ~- ~· · - ~- · · · - - ~· ~
- · · · - ~· - ~· · - ~· · · - · - ~- ~· ~~- · - ~· - ~· · ~· - - - - - · - ~· - - ~- ~· · - - · ~- · · - · · - -
- --

~~~~~~~~~~~~~~~·
~- ~~- · ~· · - - · - ~· - - ~- - · - · ~- · - - - ~· - - ~· - - ~· - · - · - · · ~- - ~- ~· - ~-
-
· - - ~~- · - · - · ~~· - · ~- - · - - ~- ~- ~- · - - · - - - ~· - · ~· - - ~- - · · · - ~· - - · - -
- - - · · · · ~- ~~- ~· - - ~· - - · · · - · · ~- ~- · · · ~· - ~- - - - · · · · - ~- ~- - - ~· ~~· · - - ~·
- · · · ~· - - ~· - · - - ~· ~~· - - ~- · · · · - ~- · - - · · · - ~· - - ~- · - - · - · · ~- - ~- · · - ~- - · - -
· · - ~- ~- - - · - - ~· · - ~· · - · - - - - ~· - - ~· - ~- · ~- ~· · · ~- · - ~· - - ~- - · · · - -
· - · - ~· - - ~- ~- - - - · ~~- ~· · - ~- · · - - · - · · ~~- - · - - · - ~· · - - - · · · · · · - ~~·
- - - - - · · · · - ·
~~- ~- · · - ~· - - - - · - - ~· ~· · - - · - ~· ~~- - · - - ~· - ~· · · · - - - - ~· ~- - · - - ·
~- ~· - - - ~- - · · · · · · - ~· - · · ~- · · · ~· - - - · · - · · · ~- ~- · ~- - - ~· · - ~· ~~- · - -
- - · · - - ~- ~- ~- · · · · - ~· ~~- ~- · - - · - - ~· - - - · · · - - · - · ~· · · - ~· ~~· - -
~- · - · - · · ~~~- ~· · - ~· ~~- - - ~· - · · ~- ~- · ~~- - · - - · - ~· · - ~- · - · · · - ~· - -
- · · · - - - · ~· - ~· - - ~- - - · - · - - ~~- ~· - - · · ~~- - · - - - · ~- ~- · - ~· - - - ~· · - ·
· · · · · · - - ~- ~- ~· · - ~- - - - - · - - ~· ~~- - - - · - ~· - - · · ~- - - - - · - - - ~- ~· · -
· ~~- · · - - ~- · · - - - · · - ~· - - ~- · ~- · - - - ~~- ~· - - · · ~- - · - ~· · · - - - - - ~· - -
· ~~- - - ~· - · · ~· - - ~· ~- - ~- - · · · · · - - - - ~- - - · ~· - ~- ~· - - ~· - - · · · - · · ~-
- - - - - · ~- ~~- - · · - - - · - - · ~· - ~· - - · · ~- · - - - · ~~- ~· · - ~· ~~- · · - ~·
- · · - - - · ~- - - ~~· - · ~· - - ~- - - - · · · ~- ~- - - - · ~~- ~· - - ~~- · - · - · - - - -
· - · · ~- - - ~~· - - · ~· - - ~- - · ~· - · - · · · ~- ~· - ~~· - - · · - - ~- ~· · · ~~- - · -
- · ~- - - ~· - · · ~· - - ~· - · · - · - ~· · - ~- · ~- - · · - ~· - - · · - - · - - - · - · · ~- - -
~~· - · - · · - ~· - ~~· - - · · - - ~· - ~· - - ~- · · - · · - - ~~- ~~- · · · · - -
- ~· - · · ~- ~
· · - · ~- - · ~· - · · · - ~· - ~- - · · · · · - - ~· · ~· - - ~· · · - - ~· - · ~· ~· - ~- - - - -
- · · · · - ~· · ~· - - · - · · ~- - - · · ~- ~~- ~- · · · - - - · - ~· · ~- - ~· - - ~- ~· · -
· - - ·
~- ~- · - - - ~- ~- ~· · - ~· ~~· - ~· - ~- - · · - · - ~· ~~- ~- · ~~- - · - - · - · - -
· - · · - · - - ~- - · - - ~· - - - ~- - - - ~- ~· ~- - - · · · · -
· ~~- ~· · ~- - ~· - - -
- - - - · · - - ~· ~~- ~- · - - · - ~· - - ~- · · ~- · ~~- ~~- · · - - -
· - - ~· - - ~· - -
- · · - - - - ~~- ~- ~- · ~· · - · - · - - ~· - - ~- ~· - · - · ~- - ·
~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~· - - - - · ~· - - ~- - · · - · - ~- - ~- · - ~- · - · ~· - · · - - - ~- · · - ~- - - · ·
- · - - · ~~- ~- - ~· ~· · · ~- - · · - - ~- - · - - ~- ~- ~· · - ~· - - - · · - - ~· ~~· - · - -
- - · ~~~· - - · - - ~- ~- ~- - ~- · - ~- - · - · ~- - - · - - · ~· ~~- · · - · · - - ~- ~- · - - · · - - ·
~~~~ ~~~~~~~~~~·

- --
~~
- ~- ~- - - · · - ~· - · · ~· - - ~- - · - · - ~- · ~~- ~- ~- · ~- - - · · - ~· - - ~· - - - -
· · ~· - ~· ~- · · - - ~- ~- - ~- - ~- · - ~· - ~· · · · - -
- · · - ~- - - - · - - - - ~· - -
· - - - - - · ~- ~- - ~- - · - ~· - · · ~- ~- ~~· · · ~- ~~~- - ~· · - - · · - ~~- ~- - · - · - - -
· - - ~· - - · ~- · · - ~- - · · - · - - ~· - ~- ~- · ~~- - ~- ~- - - - · ~· ~- · · - - ~- ~- ·
- - - - · · ~· - ·
~~~- ~- ~- - - · · - ~· ~~~· · · · - ~· - - · · - - · · ~- ~- · ~· ~· - ~- -
- - ~~· · - ~· ~· - ~- · - - ~~· ~· - · · - · ~· - - ~· · - - ~· - · - ~- ~- · - - · · - - -
- -
- - · - ~· - · · ~- ~- ~· · - ~· · - · - - ~· - · - - ~· ~~· · - · · · ~~- ~- ~- · ~· - ~- · - - - -
· ~~· - ~- - ~- · · - · - ~- ~- · ~- - - - · - - ~- - ~~- · · - - ~· - ~- - - - ~~- - ~· - - ~· · -
- - · · · · - - ~· ~~· - - - · · - ~· · ·
~~~- ~- ~- - - · · - ~- · - · · - - · · ~- ~· · ~- - ~- ~- ·
- ~· - · - · ~- - ~- ~- - ~- - · - ~· - · · ~- ~- · ~- · · · · - ~· ~~- · - - - · · - - · ~· · -
- ~- - - - - ~- - ~- ~- - - - · · ~· ~· · · · · - · - - · - -
· - · ~- ~~· · · · · · ~- - ~- · - - · ~-
· - ~- - - - - · - - ~· ~~· - - - - - ~- ~- ~· ~~- - · - ~~· ~- - - - · · - · ~· ~- ~· - · - · ~- -
- - ~~· · - ~· - ~- ~- - · - - · - - ~· - ~· - · · - · ~- - · · · - · - - ~- ~· ~- · ~· ~· · ~-
· - · - ~- ~- · - - · · - - -
· - · ~· · · - - · ~· - · ~· ~· · - - · · · - ~- · - · · · · ~- ~· - - - - -
- ~- ~· ~~- · · · · - ~· ~~- - - - · ~- · - - ~~· - - · ~· - ~· · - · ~· - · - - · ~· - - ~- · - - · -
- · · - -
- ~- · - · ~· - · - · · - · · - - ~· - · · ~- - ~- - ~~- · · · - - - · · - ~- - · - ~· · -
- · - ~- - · - - ~- · - - ~· - ~· ~- - · ~· - · - · · - ~~· ~- · · · · · - ~- · · · · ~- - ~· - ~· - ~- - - · · -
- - · · · · - - ~· ~~- - · - - · ~· - - ~· - - - - - · - ~· - · · -
- - ~~· - ~· - · - - · - - ~- · · -
- - - · - · - ~· - · - ~· · · -
·
~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~·
~~~~~~~~~~-
~- -
- - - · - · - - ~· - - ~· · - · - - · - - · ~~- ~· - - ~- - · · · · - ~- - - · - - - ~~-
~· - ~- · - ~· - ~- ~- · ~~- · - · - · ~- · · - - · · ~- ~· · - ~- ~~- · - - · - ~· - - · - -
- · · · - - - ~· - - ~· - - ~- ~~- ~· - - - · · · · ~- ~~- ~· - - ~~- · - · - · ~- ~~- - · · ~- - · · -
· · · - - - - - ~· - · · ~~~· - - · ~- · - - - · - ~· - - - - ~- ~- - · - - · · · · ~- -
· · ~- - -
- - · - ~· - - · - ~- ~~~· - - · - ~~- ~- · - · · - · ~· · - - · · - - - - ~- ~- · -
· - ~- - - - · -
- · - - · ~· ~~· - - - - - ~- ~- ~· ~~- · - - - · · - ~· - - ~- - · - - · - · · - ~· - · - ~· · · - · · · -
· - - - ~- ~- ~- · · · · - ~- - · · · - · - ·
· - - · ~- - - - ~· ~~· - - - - ~· - ~· - - - -
· - - ~- · - · - - · - ~- - · - - ~- · - · - ~- - · · · - · - · ~- · -
- - · · · ~· - - · ~- - - ·
· - ~- ~· - - ~- ~~- - ~· - ~- · ~· ~· · - - ~- ~~- ~~· - - · - ~· - ~- · - - - - · - -
· · - - ·
· - -
· - ~- · - - - - -
· - ~- - · · · · · · · - - ~~· - ~- · - - - · · · · - -
- - · - -
- · - ~
- --

~~~~~~~~~~~~~~~
·
· - ~· - - - · - · · ~~· - - - · ~~- ~· - · - ~- - · · · · - ~· - - · · · - · · ~- - ~~~- · - - ~·
- ~- · · ~· - · · ~- ~- · ~- - · - · - ~- ~- - - - · - ~· - - ~· - · · ~~- ~- ~- · ~- - - - - - - ~· - -
- · · · ~· - ~- · · - - · · · - - ~- · · · · ~· ~~· - - · - · - - ~· - - ~· - - · · - ~~- ~- ~- · ~- - - · · -
- - · - - · - - ~· - - - · · · · ~- ·
~· - ~- ~- · - - · - · - · · - - ~· - · - · - · · - - · · - ~· - - · - · - · - - ~- - · - - ·
- - · · - ~· - - · · · - · - - - · - · - - · - ~· · - · ~- · ~- ~· - ~- · · - - · ~· -
- ~- · ~~· · · · · ~- - ~~- - · - · - · - - - · · · - - · - - · · · - - - · · - ~· - - · - ·
- - - - - - - ~- · ~· ~· - - · · · · - ~· · - - · · · - - · - - ~- ~- · ~- - · · · · - ~- · -
- - - · · - ~· - ~· · - ~- · · - · · - - - · ~· - ~- ~- · ~- - · · · - ~· -
- - · - · - ~· - -
· · · · · - · - - ~- ~- · ~- ~- - - - · · - - - - · · · · - · - ~· - - ~- - - · · - - · ~· -
· - - ~- - - · - · - - - ~~- ~- ~- · - - · · · · - · - ~· - ~- ~- - · · - · ~· - ~· - - ~· - · - · - · - -
- · - · - ~~- ~· - - ~- · - · · - - - - - - · - ~- · - - ~- - · - · - - - ~· - - · - · ~· -
· - - ~· - - · ~· · · · ~- ~~- ~~- · · - - ~· - ~- ~- · ~- - - ~- · · - - · - - · - ~· - - ~· - -
· - - · · · ~- - ~~- ~· ~- ~~- ~- ~- - - · - - - - ~- ~- · ~- - - - ~· · - ~· · - ~- ~- ~- -
- - - ~- - - ~- · · - ~- · - · - ~- ~~- ~· - - ~- - · - - - · ~- · - · - ~- - · · - · · · · - · · · - -
· - - · - - - - - ~- · · - ~- ~· · - - - ~· - - ~- · - · · · - · - · · · · - - ~- · · - · - ~· - -
· - · · ~- ~- - · · - - ~· ~~· - - ~- - · · ~- - - ~- · - - · ~~- ~· · - - ~- · - · - · · · ~~
· ~· - ~· · ~· - · ~· - - ·
~- - ~- - · - - · - · - - ~· - · · - · - ~~- ~· - - ~~- · - · - · ~- · · · ~· - - - ~- · - -
· - ~· - · · - - ~· - ~- · ~- · ~~- ~· - - ~~· · - - ~- - · - - · - - - · · - ~· - - · · ~- · - - -
- · ~- - - - ~~- ~· - - · · ~· · - · - · - - ~· ~- · - - ~· - ~· - - - ~- · - - ·
~- - ~~· · - - ~~· · - - · · ~- · · · ~· - - - ~- · ~- · · · · ~· - - ~~- · - · - · - ~· -
· - - ~- · · - ~~- - - - · ~~· - ~· - - - · · · · - ~- ~- - · · · - · - - - ~· - - ~· · -
~- - · - - · -
- - · - ~· - - · · · · - -
·
~- - ~- - · - · ~- · - - ~- ~- - · - - - ~- · · - ~· - ~~- - ~~· ~· - - · ~- · · · · -
- · - - - ~~- ~· - - · - ·
~- - ~- · ~- - - - · ~- ~· - ~· - - - ~- ~· · - - - ~- - - - ~· - - - ~· - · - · - ~· ~~· - -
- · · - - ~- · ~· ~- - - - - - ~· - - - ~- - · ~~- · ·
~- - - ~· - - ~- · · - - ~- - · - - · - · - · · · - - ~· - - ~~- · - · - · ~- · · · ~- ~· · ~· -
· · - - - - ~- ~· ~· - - · ~· ~~- · - - ~· - · ~- - - - ~· - - ~- · · - · - ~· - - · ~- · · - ~· - -
- · · - - ~- ~- ~- · -
·
~- - ~· - ~~· ~- · - - ~· - - - ~- - - · · · · - · - ~- · ~- - ~· - - · ·
· - - - - - · · · - ~~- · - · - · - ·
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
~~~~~~~~~·
~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~·
~~~~· ~- ·
~- - · - ~- - · · · ~· - ~· ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- · - · - ·
~-
~~- · · ~~· - - ~~· - ~- - ~- ~· ~· - - ~~- · · - - ~~· · · - - ~~- ~~· - · · - · -
- - · - - ~- - · · · ~· - ~- ~· - - - ~· - ~· - ~- - · - · - · - · - · ~- · · - - · - - - ~· - - ~- - · · ·
- ~- - · - · ~~- ~· ~~- - - · · · ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · - ~~- - - · - ~~- - - · · ·
~· · - - ~~· - - ~~· · - - · - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~· - - - ~~- - - · · · ~~· · - -
~- · · · - - ~~- - · - · · · - - ~~· - · - - · - · - ~~- · - · · · - - ~· - - ~~· · - - · · - ~· - -
· · · - - · - - ~~- ~· - - ~- - · - · · · ~~· · - - ~· - - ~~- - - · - ~~· · - - ~~· - -
~· · - - · - - ~~· - - - - ~· - - ~~- · · · - - - ~- ~· ~· - - ~· · · - ~· - · - - - ~~- ~· - -
- - · - · · · ~~· · · - ~~· · - - ~~- · - · - · - - ~- - - - · ~· - - ~- - · · - - · - · · ~- ~~-
· - · - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- · - · - ·
- · - - ~~- ~· - - ~~· - · ~~- - - · · ·
~· · - - ~~· - - ~~· · - - · - - ~~- - - · - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · - -
~· - - - - ~· - - ~~- · · · - - - ~~- ~· - - ~- · · - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- · - · - ·
-
· - - ~· - - ~· - ~· - - · · - ~~- - · - - · - - ~~· ~· - - · · ~- · ~- · - - - ~- - · · · ~· - ~· - -
~- · - ~· - · · - · - ~· - - ~· ~· - · - ~· - ~· - - ~- · · - ~~- - - · · · ~~· · - -
~- · - · - · · ~- - ~- ~ - - · - ~- ~- - · · · ~· - ~- ~- - · · · - · - - ~· ~- · ~- - -
~- - - ·
- - · - - - ~- - ~· - ~· - · - - - - · ~~· ~- · - · ~- - · - - · ~~- ~· - · - ~~· ~· ~~· · · -
~· · - - ~- · - · - · ·
~~~~· - · ~~- - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- · - · - · - - · · · · - - · ~- - --
· - - - · · · · - - ~~- ~· - - ~- - - ~- - ~~- - · - - · - ~· - ~~- - · - · · - · - ~- ~· ~· - -
- - ~· - - ~~- ~~- - · - - · - - ~· - - ~~· - - · ~· - - · - - - - · - · · · - - ~- · ~· ~· - -
- - - ~- - ~~- - · - - · - ~· - ~~- - · - · · - · - ~~· ~~· - - ~- - ~· · ~- - - - ~- · · - -
· - ~· · - - ~- · ~· ~· · · - ~· ~~· · · - - ~· - ~· - - ~· - · - - ·
~~~~· - · ~~~- - - - · · · ~· - - · · - - ~~- ~· - - ~~- - - · · · ~~· · - -
~- · - · - · ~- - · · · ~· - ~- · · · - - ~- - - - - · - · ~· - - ~~- - - · · · ~~· · - -
~· - - ~~· · - - · - ~~- - - · - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · - ~~- - - -
· · · ~~· · - - ~~· - - - ~· - - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- · · · - - ~~· ~· - - ~· - ~
~- ~· - - · ~· · - ~- - - · ~· · ~- - - - - - · · - - · - - ~· · - ~~- - - - - · - · ~· · ~· · -
· - ~· - - - · · - - ~· - ~· ~· · - ~· · · - ~~- ~· - - ~~· · - - ~~- · - · - · - ~~- ~· - -
~· · · - - ~· - ~· - - · · - - ~- · ~· · - - - ~- - - - ~· - - - · - · · · ~- ~· - ~· · - - ~· - ~- -
· - ~- · · · · - - - ~· - ~· - - ~- · · - ~~· · - - ~~- · - · - · - ~· - - - - - · · · - · - - ~· ~~· - -
~- - - · · · ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · - ~~- - - · - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~· - -
~· · - - · - ~~· - - ~~· ~~- · · · -
·
~- - ~· · ~- - · · · ~· - ~· - - ~- - · - ~~- ~· - -
- · · - ~~- - - · · · ~~- - · - - · - - ~· - - ~· - - - ~· · - ~- · - - ~~- ~· - - · ~- - · - · · · · -
· - · - ~· · · - - - ~- · - ~- - · - - ~· - - ~- · · - - · - - - ~- - ~- ~· - - - · · · - - ~~- - · -
- · · · ~- ~· · - - ~~- ~- - - - ~· - - - · - · · · ~- ~- · ~· ~· ~· · - ~· · · - ~~- ~· - -
~- - - · · · ~~· · - - ~~- · - · - · - ~· - ~· - - · · - - ~· ~~· - - ~· - · ~· ~· · · - ~· - -
- · · - - ~~- ~· - - · · - - - ~· - - ~- ~· · - - ~- · - - ~~- ~· - - ~~· · · - ~~· · - -
~- · - · - · - ~· - - · - ~- ~· - - ~· - · - - · - ·
~~~~· ~- · ~· ~- - · · · ~· - ~· - - - · · - - · ~~- ~· - - ~~- - - · · · ~~· · - -
- · - - ~~· · - - · - ~~- - - · - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · - ~~~- - -
- - - - ~· · - - ~~· - - - ~· - - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- · · · - - ~- - · - · · · · - ~· ~
· · - · ~· - ~· - - ~- - · - - - · ~· - - · - - · · - - ~· - ~· - - ~- - · · · · - ~~· · - - ~· - -
- ~· · ~~- ~~· · · ~~· - · - · - - ~~· - · ~~· - · - · - - ~~~- · ~~- - - · · - - ·
~· - · - · - - ~· - - ~~~- · · ~~· - - ~~· - ~- - - ~· ~~· · · - ~· - - · - - · · - -
~· - · - · - ~~- ~· - - ~- - · - · · · ~~· - ~- · - ~~- - · - · - - ~· - - ~~- - · - - ·
~- · · - - - - - · ~~- ~- - - · · ~- · · - ~- · - - ~~· - - · - ~· - - ~- · · - ~· - -
~· · - - ~· - - ~~- - - · - ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · - - ~~· - - - ~· - -
~- · · · - - ~~- ~· - - ~- - · - · · · ~~· · · - - ~· - ~· - - · · - - ~- ~· ~· - - ~- - · - ~- -
~-
- ~~~~~~~~~~~~·

- -~
~- ~- · · - - · - · - - · - -
- - · · · · · - · - - - · ~- - · - ~· - · - - - - · - - ·
· - ~- · - - - - ~~- ~· - - ~- · · - ~~- - · - · - - ~· - - ~~- · · - - - - ~· - - ~· - ~- - · -
- ~· · ~· ~- - ~~- ~- ~· · · - - - ~· - ~· - - ~- - · - · · · ~~- · - · - · - ~· - -
~~- - - - ~· - · ~- - - ~- · ~· - · - ~- - · · - - · - · · ~- - ~· - - ~· - - ~· - · · - · ~· ~
- - - - - · ~· - · - ~· · - - · · · - ~- - · - ~- - - ~· - - ~· - ~· - - · · - ~~- - - · · · ~~· · - -
~- - · - - · - ~· · - ~- - · - · · · · - ~- - · - · - ~· - · - ~· · · - - - ~· - - ~- · - ~- - · - - -
· ~~· · - · · ~· - - ~- · - - · - - ~· - ~· - - ~· - - ~- · - · - ~~- · - · - · ~~- ~~~- · ·
~· - - ~~· - ~- - - ~· - - ~~~- - - ~~- ~~~- · ~~- - - · · - - · - ~~· - · - ~~·
~· · · ~~· - · - · ~~· - ~- - · ~· - · ~- - - ~- · ~· - - ~- · · - ~~· · · - - - ~· - - ~· ~
- · · - ~- - - - ~· - - · · - - · · ~- - ~· - - ~- · · - - · · ~- - ~· - ~· - - ~- ~~- ~~- ~· - -
~· · · - · - · · - ~· · - ~· - - - · · - - ~· · - · - - ~· - - - · · - - ~· ~~· - - ~· - - · - - ·
· · - - · · · · - ~~- ~· - - ~~· - - · ·
~~~~· ~- · ~- · · · ~- · - - - ~~- ~· - - ~· · - - - - - ~~- ~· - - ~~- - · - - ·
- · ~· ~· - - ~· ~- - ~~- ~~· - ~- - - ~· - - · · · - · - - ~~· ~- ~· - - - ~· - ~· · · · - -
~- ~· - · - ~~~- - · · · - · · ~- - ~· - - · ~~- - · - - · ~- - - · ~· - ~· · - · ~- - · · · ~- - - - - - -
- · - ~- - - - · · ~· -
- - · - - - ~· - · ~- - - ~- ~- · · - - - ~- · · - ~~- - · - - · ~- - ~- · -
- - - · · - - ~· - ~- · · ~- · ~~- ~· ~- · - · ~- - - - · · ~· ~~- - · - - · ~- · - - - - ·
·
~- -
· - ~- · - - ~~- ~· - - ~· · - - - - - ~~- ~· · · ~· - - ~~- - · - - · - ~- · ~· ~· - - ~· - - · ·
· - - · · - - ~~- ~- · · - - · ~~- ~· - - ~· ~- · - - ~· - ~· - - · · - - ~· - - ~· - · · - · -
- · - - - - · - ~· - - ~· - · - - ~· ~~- - - · ~· · · - - ~· - - ~· · · · · · · - - - ~- - · · · ~- · · · ~· - -
- - · - · · · ~~- - · - - - ·
~~~~· ~- · ~- ~- · - · - ~~- · - · - · ~~· ~~~- - - ~~- ~~· - ~- - - ~· - - · · -
· - · - - ~~· ~- ~· - - - ~· - ~· · · · - - ~~- ~· - · - ~~~- - · · · - · · ~- - ~· · · ~- - - - -
· · ~- - ~~- - - - - · ~- - ~- ~· - - ~· - · · - - · ~- ~~- ~· - · · - · - ~~· ~- · - - · - · · - - ·
- - · · · ~· - ~- - · - · · · - - - ~· - ~· ~· · - ~· · · - ~~- ~· ~· - -
- ~· - - ~- · - - · - · - -
~- - · - - · ~- ~· ~· - - ~· · · - ~· - · - - ~- - · · · · - - ~· ~~· ~· - - ~· - ~· ~~- · · - ·
-
· - - ~· - ~- · - - ~· - - ~· ~· - - ~- - ~- · - ~· · ~· - - ~· · · - ~· - ~- - - · · · - ~- · -
· · - - - - ~· - - ~- · - - · - · - - ~~- - · - - · ~· - ~· - ~· - - · · - - ~- - · · · ~- · · - ~· - -
- · - · · - - ~· ~· - ·
~~~~· ~~ · ~- - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~~- · · ~~· - - ~~- · - · - · ~- - · · ·
· - ~- ~· - - · - - · ~~~- ~- ~- - - · · - - - - ~~- ~· - ~- · - · · - - ~~- ~· · - ~· - · · - · -
- · - - - - · · ~· · ~· - - ~· · · - ~- - · - · - · - · - ~· ~~· - · · - - - ~· · - - - ~· - - ~· · · - ·
· - · - ~~~- - · · · - · · ~- ·
- ~-
~~~~· - · ~- ~- · - - ~· - - ~- · - - · · · · - ~- - ~- · - - ~· · ~· - - ~· · · -
- - · - · - · - · - ~- · - · - - · ~· - - ~- - - · - - - · · · ~- · - - · · ~- ~~- ~~- - · - - · - - ~· - -
- - · - · · · ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- - · - - · - ~- - · · · ~- - - · · · - ~· - - · · ~· - -
- - - - · · · - ~~- - · - - - ~- - · · · ~- - - - - - - ~· - ~· · - ~- - · - ~- · - - · - - ~· - -
- - · · · - · - -
·
~~~~
· ~-·
~- - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · - ~~- - - · -
~- - - · · · ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~· - - - ~· - -
~- - - · · · ~~· · - - ~~- · · · - - ~- - · · · ~- - · - · · · · - ~- · · - ~- ~- - · ~· - -
· - · - ~· · · - ~· ~~· - - · · · - · - ~- - - ~~~- · · ~~· - - ~~- · - · - · - - ~· - -
~~- - - - ~~- ~· - - ~- - · ~· - · - · · - ~- - - · - - - - ~· - ~· - - ~~· · · - ~· - ~- - · - -
· - - · - ~· - ~- ~· ~· ~~· · - - ~~- · - · - · ~· - - - · · · · - ~- - · · · · · - - - - · - - ·
- ~~- - - ~~- · - · - · ~- - · · · ~· - ~· - - · · · - · - - ~· - ~· - - ~~· · · - ~- - - · - · -
· - - · - ~· - ~· ~~- · - · - · ~~· ~~- · - · - · - ~- ~· - - - ~- - - - · ~· - - ~· - · - ~· · · -
~- ~· - · - ~~~- - · · · - · · ~- - ~- · · - ~- · ~· ~· - - ~· · - - - · · · ~- ~- · ~· ~· - -
~- · - · - · ~- - · · - - · ~· - - ~· - - · - - - - - ~~- ~· - - ~- - · · · · ~- - · - · ~- -
- - - - ~- · · ~· - - · · · - · · - - ~· ~- - - ~~~- · · ~~· - - ~~- · - · - · - ~- · · - ~· - -
- - · ~· - · - · · - ~- - - · - - - - ~- - · · · ~· - ~- · - - · - ~- ~· · · · - · · - - ~- ~· ~·
- - - ~~· · · ~~· - · - · · - ~~~- - - - ~· - - - · - ~- ~· · · · -
- ~- - - · - - · · - ~~-
- - - - ~- ~· - - - - · · · ~- ~· ~~· - - ~~· · - - ~~- - · - · · · - - ~· - ~· - - ~~· · - -
~- - · - - · - ~· - ~· - - · · - ~· · - ~- - - · ~· - · - ~- · · · - ·
~~~~~~~~~~·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·
~~~~· - · ~~- -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - - · · · ~- - · - · · · · -
- ~- - · - · ~~- ~· ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · - ~~- - - · - ~~· · - - ~~· - -
~· · - - · - ~~· · - - ~~· - - - ~~· · - - ~~- · · · - - ~~· · - - ~~- - · - · · · - -
~· · - - ~~· - · - - · - · - ~~· · - - ~~- · - · · · - - ~· - - ~~· · - - ~~· · - - · · -
· - - ~· · · - - · - - ~~- ~· - - ~~· - - ~~· · - - · - - ~~· - - - ~· - - ~~- · · · - - - ~- ~·
· - - ~· · · - ~· - · - - - ~~- ~· - - ~- - · - · · · ~~- · - · - · - ~~· - · ~- - · - - ~· - - -
- - · · · ~· - - - - - · · · - · - ~- · - - · - - - ~· - - ~~- ~· - - ~~· - · ~~· · - - ~· - -
~~~~~~~~~~~~·

- --
~- - - · - ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · - - ~~· - - - ~· - - ~~- · · · - - ~~- ~· - -
- · · - ~~· · - - ~~- · - · - · - - · - - ~· - - ~- · · - ~- - - · - · · · - - ~~- - · - - · -
~~· ~· - - · · ~- · ~- · - - · ~- - · · · ~· - ~· - - ~~- · - ~· - · · - · - ~· - - ~· ~· - · - ~· -
· - - ~- · · - ~~· · - - ~~- · - · - · - ~· - - - - - · · · - · -
·
~~~~· -
· ~~- - ~~· · · - ~~· · - - ~~- · - · - · - ~- - · · · ~- - · - · · · · - ~· -
- ~· - - - ~· · ~· - · - · ~~- - - ~· - ~- · - · - ~- - · · - ~· · ~- - - - ~· · · - - ~· - -
- · · - - - ~· - ~· - - - ~- - · · · ~· - - - - - · · · - · - ~- · · - - · -
· - - ~· - - ~~· · - -
~· ~~- - - · - ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · - ~· - - - - - · · · - · - - ~- ~· ~· - - ~· · · -
· - · - - - ~· · - ~· · ~· - - ~· · · - ~- · · · ~· ~- - - - · · · ~· - - · · - - - ~· ~~· -
- ~· - - - ~· · ~- - - - ~- · · - - ~· - ~· - - - ~- - · · · ~- - · - · · · · - ~· - · - · ~- · ~- - ·
· ~~· - - ~· - · ·
~~~~· -
· ~~- - ~~- - · - - · - ~~- ~· - - ~~· · · - ~~· · - - ~~- · - · - · -
- - · · · ~· - ~- - ~- - - ~· - - - · · · - - ~· - ~· · · · ~· - ~· · ~- - - - ~· · · - ~· - -
- · · - - ~· - ~· - - ~- · · - ~~· · - - ~~- · - · - · - ~- - · · · ~· - - - - - · · · - · -
- · · - - · ·
~~~~· - · ~~- - ~- - · - · · · ~~· · · - ~~· · - - ~~- · - · - · - ~~- - · - - - ·
· ~~· - - ~- · ~· · - · ~- - ~~- ~· - · - ~~~- - · · · - · · ~- · ~- - · · · ~- · · - ~· - - ~- ~· -
- ~· - · - · - - · ~· - - ~- - - - · · - · - - - - - - - ~~- ~· - - ~- - · - · · · ~~~- · ·
~· - - ~~- · - · - · - - ~· - - ~~~- - - - ~~- ~· ~- · ~~- - - · · - - · - ~~· - · ~· - -
~· · · ~~· - · - · ~~· - ~- - - ~- · · - · - ~· - - · · ~· - - - - - · · · - ~- - · · - - · - · · ~- - -
· ~~· - - · - - ~· - - · · ~· · · · · - ~· - - ~- - · · · - ~- ~- · · ~· - · - · - - ~· - · · ~· · -
- · - - - - ~· - · - - - - ~· - - · - - · - - ~- - · · · ~- · · - ~- ~- - · - ~- - - - · ~· - - · ·
· - - - - - · · · - ~- - · · - - ~· - - ~· - - ~- · - - ~· · - - · · ~~- ~· - - · · ~· - - - - - · · · -
~· · - - ~~· ~~- - - · - ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · - - ~~· - - - ~· - - ~~- · · · - - -
~~· ~· - - · · ~· - - · · ~- · ~- · - - - · ~· · · - - · - - ~· - ~· - - · · ~· - - - - - · · · - ~~- - · - -
· · · · - - - ~· ~~- ~- - · · · - · - ~- - - ~~- · - · - · - ~~- ~~~- · · ~~· - - ~~· - ~- - -
· - - ~~~- - - - ~~- ~~~- · ~~- - - · · - - · - ~~· - · - ~· - - ~~· · · ~~· - · - ·
~· - ~- - - ~- · · - · - ~· - - · · ~· - - - - - · · · - ~- - · · - - · - · · ~- - ·
~~~~· -
· ~~- - ~~· · - - ~· - - ~~- - - · - ~~· · - - ~~· - - ~~· · - - · -
- - · - · · · · - - ~- - · · · ~- · · - ~· - - ~- ~- - · ~· - - ~· - · - ~· · · - - ~- - - - - · - ·
· - - - ~- - · · · ~- - - · ~· · ~- - - - - · - - · - ~~- - · · - - ~· - - ~· - - - - - ~~- ~· - -
~· · - - ~~- · - · - · ~~- ~- - · - - ~· - - - ~· · - ~~- - · - - · - - · ~· ~~- · · - · ~~- · -
· - · - ~~- ~~· - - - - - · · · ~- - ~- - - - · ~· - - · · ~· - - - - - · · · - ~- · - - - - ~· - -
- · · · · · - ~- - · · - - ~· ~~· ~- ~· - - · - - · ~- - · · - · ~~- ~- - · · · · ~- - · - - ~~- ~- -
- - - - · - - ~· - - ~- - · · · - · - · · · ~- - ~· - - - · · - - ~· - ~· - - ~-· - ~~- - · · ~- ~~-
- ~~
· - - ~- - ~~· · · - · - - · ~- · - ~- - · · - - ~· - - · ~· ~~~- - - ~· ~~- · - · - · ~~-
~~- · · ~~· - - ~~· - ~- - - ~· - - ~~~- - - ~~- ~~~- · ~~- - - · · - - · ~~· - ·
· - - ~~· · · ~~· - · - · ~~· - ~- - - ~- ~· ~· ~- - · · · · - ~- - - - · - · - - ~· - · · ~~-
· · · -
· ~- · ~· · - - - - ~· - · · ~· - - ~- · · - ~· - · · ~~- ~· · · - ~- - · · · ~- ~· ~- - -
· - - - ~· - - ~- - ~· - - ~- - - · ~· - - · · - - ~~- ~· - - ~~· · - - ~~- · - · - · ~~-
· - - ~~· · · - ~· - ~- - · - - ~- - - - ~~· - - - - - · · · ~- ~- - · · · ~· - ~- · · - · - - -
· - - ~- · ~· · - - - ~- - · · - - · - ~· - · · ~· - - ~- · · - ~- - - - ~· - ~· · - ~· - - - · · - -
· - ~· - · - ~~~- - · · · - · · ~- ~- ~· ~~· · · · - · - - ~- - · · · ~· - ~- · · - · ~- - - ~- · · - -
· - ~· - - ~- · - - - ~~- ~· - - ~~· · - - ~~· - · - - · - · · - ~- - ~· - ~· · · ~- · - - -
~- ~- - - - ~~· - - - - - · · · ~- - - ~· - - ~~· · - - ~~· ~~- - - · - ~~· · - - ~~· - -
~· · - - · - ~· - - - - - · · · - · - - ~- - ~~· · - ~- · · - · ~· - - ~- · · - - ~- - · · · ~· · · -
· - - ~· · ~· - - · - ~- - ~· · ~· - - ~- - - · ~- · · · - - ~· - - · · - - ~~- ~· - - ~~· · - -
~- · - · - · ~~- ~· - - · · ~· - - - - - · · · - ~- - · · - - · - · · ~- - - ~- - - - ~· - - - ~- · · -
~· · - - ~~- · - · - · - - ~· - - - - - · · · - · - - ~· · - ~- · · - - · ~- ~- · · - - - ~~·
· - - · · · ~· - - ~- · · - ~~· - - - - - · · · ~- - - ~~· ~· · - ~- · · - · ~· - - ~- - · · · · ~- -
- · - ~· ~- · · · · - · ~~- ~~~- - · · · - · · ~- · ~- - ~· - ~- · - - ~- - - - ~- · · · · - ·
- - · · · ~· - ~- · · - · - - - ~· - - ~- - - - ~- · · - · ~- - - ~- · · - - ~- - · · · ~· - ~- · - - · · - -
· - ~- · - · - - · ~- ~· ~· - - ~- · · - - · - · ~· - ~· ~- · · · · - · ~- - ~- · - ~- ~· ~· -
- · · - · - - - ~- ~· ~· - - ~- · - - - - - · · · ~- ~- ~- · · - - - - - ~· - - ~- · · - ~- - - -
- - · · · ~· - ~· - - - - - - - ~· ~~· - - ~- - · · · · ~- - · - - ~- - - - - · ~~- · - ~- - - - ~- · · ·
· - - · - ~- ~· - ~- - · · · ~- · · - ~· - - - ~· - · - · · · - ~- - - - - - - - ~· - ~· - · - - ~~-
· - - · · ~· - - · · - · · · ~- ·
~~~~
· -· ~~- - ~- - · - · · · ~~· · · - ~~· · - - ~~- · - · - · - ~- - · · ·
- ~- - - - - ~· - · - ~· · · - - ~- - ~- ~· - - ~· - - · · · - · · ~- ~~- ~- - - ~~~- · · ~~· - -
~- · - · - · - - ~~· ~~~- - - - ~~- ~~· · · ~~· - · - · - - ~- · · - · - ~· - - · · ~· - -
- - - - · · · - ~- - · · - - · - · · ~- - - - · ~~· - - - · · - ~· - - ~- · - · - - · ~~- ~- - - - ~- - - -
· - ~· - - - ~· · - ~- - - · ~- - - - - · - - · ~· - - ~- · ~- - · - - - · - - ~- · · - ~- - - -
- - · · · ~· - ~· - · · - - - - ~· - - ~- · · - ~· - · ~~· - - ~~· - · - - · - ~· - - ~· - ~·
- · · · · - · ~~· ~- - · · · - · ~- - · · · ~· - ~· - - - - - ·
~~~~· ~~ ·
~~~- · · · · - · ~- - · · · ~· - ~- · · - · - - - ~- ~· ~· - - · · · - · · - -
~~- - - - ~~- ~~~- · ~~- - - · · - - · ~~· ~~· - · ~~· - · - · - - ~· - - - - - - - - - ·
~- ~· ~~- · - · - · ~~- ~~~- · · ~~· - - ~~· - ~- - ·
~~~~· ~- · ~- - ~~· · - - ~~- · - · - · - ~- - · - · · · · - - ~- - · · · ~- · · -
- ~- - · ~· ~~· - - - · · - ~- · ~· ~· - - ~- - · - · · · ~~- · - · - · - ~· - - ~~~- - - -
- - - - · ~· - - · · ~· - - - - - · · · - ~- - · · - - · - · · ~- - - ~- - - - ~· - · - ~- · · · - ~- · ~-
~~~~~~~~~~~~·

- ~-
- ~· · · ~- ~~- ~- - · - - ~· - - - · · - - ~· - ~· - - · ~- ~· ~· - - ~- - · · · · · · ~- ~~·
· - · · - - - · - - · ~~- ~- · - - · - · · - - - ~· - - ~- - - - ~- - · · · · - ~· - - - · · ~- - · -
- · ~· ~· - - · · ~· - - - - - · · · - ~· - · · - · - - ~· - ~· - ~· - - · · ~~· - · - · - - - - ~~·
· - - - · · · · ~- - ~- - · · · ~- - · - · - · - · ~· - ~· - - ~· - · - -
· · · ·
- - · - - ~- · · -
- - · - ~~· ~- - - - ~- - · · · ~· - ~· · - - ~- ~~- - ~· - - ~- · · - ~· - - - · · · - - ~· -
· - - ~- · · - ~~- · - · - · -
· · - - ~~~- - - - ~· - - - - - · · · - · - - ~· - · ~~· - -
~· · - - ~~· - · - - · - - ~~- ~· - - ~~· · - - ~~- · - · - · ~- - - - · ~- - · - -
· - - - ~- ~· - ~· - - · · ~· - · - ~· · · - - ~~- ~~· ~· - - ~· - ~· - - ~- · · - · ~- · -
~- ~· - - ~· - - - - - · · · - ~· - - - · · ~· - - · · - - - ~~- ~· - - ~- · · - ~~· · - -
~- · - · - · - ·
~~~~· ~- ·
~~~- · · · · - · ~- ~· ~· - - ~· - - · · · - · · ~- ~~- ~· ~- - -
~- · - · - · ~~- ~~~- · · ~~· - - ~~· - ~- - ~- - · · · ~· - ~- · · - · - - - ~- - - - - ·
- - ~- ~· - - ~- - · · · · ~- ~~- ~- · - - ~· - - - · · · ~~~- · · ~~· - - ~~· - ~- - -
- - · - - ~- - · · · · ~- ~- - · · · ~· - ~· - - ~· - · - · - - ~· - ~· ~- - · · · - · - · · - ~- · ~·
· - - ~~- · - · - · ~- - · · - - · ~· ~~· - - ~- · · - - ~- - - · - ~· - - ~- - - ~~- · - · - ·
· - ~· - · - - - - - ~· ~~· - ~~- - - - - - ~· ~- - - · - - ~- ~· ~· - - ~· ~· · · ~- - · -
· · - · - · - - ~· - - ~· · - ~- · - ~· · · · · · · - - ~~- ~· - - ~- - · · · · ~- - · - - ~· - - ~· - -
- ~· · - - - · - - ~· ~~· - - ~~· · - - ~~- · - · - · ~- - - - · ~- - ~- - ~· - · - ~· · · -
· - - - ~· - · - ~· ~~- · · - · ~· - - · · ~- · · - - · · ~- - ~- ~~- · · · · - · ~- ~· ~· - -
· - - · · · - · · ~- ~~- ~· ~~~- - - ~~- ~~· · · ~~· - · - · ~~· - ~- - ~- - · · · ~· -
- · · - · - - - ~- - - - - · ~- - ~- ~· - - ~- - · · · · ~- ~~- ~~· · ~· - · - · · ~- · · - ~· - - - · · ·
~· · · ~~· - · - · ~~· - ~- - - ~· - - ~· - · - · - - ~· - ~· ~- - - - · - ~- · ~· ~· - -
- - · · - - · ~~~- - - ~~- ~· - · · ~- - - · - - ~- · · · · · · ~· ~~· - ~- - ~· - - - · · - -
- - ~- ~· - - ~· - - · · · - · · ~- ~~- ~· ~~- · - · - · ·
~~~~· ~- ~· ~- - ~~· · - - ~~- - · - · · · · - - ~~- ~· - - ~~· · · - ~~· · - -
~- · - · - · - - ~- - · · · ~- - · - · · · · - ~· · · - ~· - ~· - - - · · ~- ~· · - - · - · · · ~-
· ~~- · - - ~~· - - · - ~· - - ~· · - ~~· ~~· - - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- - · - · · · - -
- ~- · · · - · - - ~· ~· · - · ~~- ~· - - ~~· · - - ~~- - · - - · - - ~· - - ~· · · ~- - - - ~~· - - ·
· · · · - · - ~· - ~· · - ~· - ~- - - · - - ~- - - - - - · · - ~- ~· ~· - - ~· - · - · ·
· - - ~· · · · · ~- ~~- ~· - - ~- · · - ~~· · - - ~~- · - · - · -
· ~- - ~· - - ~- · · -
~· · - - ~~- - · - · · · · - - ~- - · · · ~· · - ~~· - - - · · · · - ~· · · - - · · · ~· ~~· - -
~- - - · · · ~~· · - - ~~- - · - · · · - - ~· ~- ~- - ~~- ~· · · ~· - - · · ~· - - · · - - ~· - -
· - - - · · · · ~- - ·
~~~~· - -
· ~~- - - - · - · ~· - - · - ~- - · · · ~- · · - ~· - - - ~· - · - - ~~·
· ~· - ~~~- · · ~~· - - ~~- · - · - · - ~· - - · · · - · - - ~· - ~· - - ~~· · · - - ~· -
- ~- - ~~~~~~~~~~~~·
· · · · - - ~~- ~· - · - ~· · · - ~- - · · · - - ~- · ~· ~· - · - ~~~- - · · · - · · ~- - · ~· · - -
~- · - · - · ~· · - ~· - ~- ~· · - - ~· - ~- - - - ~~· · · - - ~~- · · - ~· - - ~· - - · ~-
· · · · ~- ~~- ~~- - ~~· ~· ~· - ~~- ~· - - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- - · - - · - - ·
· - ~· - - ~~· - - ~~· · - - · - - ~~· - - - ~· - - ~~- · · · - - ~~- ~· - - ~- · · -
~- · - · - · - - ~- - ~~- - · · · ~· - ~· - · - ~· · · - - ~· ~~- · - - · ~· - - ~~· · - -
~- - · - - · -
·
~· ~· · - - - ~· · - · - - - ~· - · · ~- ~~- - - ~~· · · - ~~· · - -
~- · - · - · ~- - · · · ~· - ~- ~· · - - ~- - · · · ~· - · - · ~· - - ~- - - · · · · · ~- ~~- ~~- -
- - · · ~- · ~· ~· - - ~- - · · · · · - - · - - · ~~- ~· - - ~- - - · ~· ~~- · - · - · ~· - ~- - - -
~· · · - ·
~~~~·
- -
· ~~- - ~- - · - · · · ~~· · - - ~· - - ~~- - - · - ~~· · - -
~· - - ~~· · - - · - - ~~· - - - - ~· - - ~~- · · · - - - ~- ~· ~· - - ~· · · - ~· - · - - - ~~-
· - - ~- - · - · · · ~~· · · - ~~· · - - ~~- · - · - · - - ~· · - ~· ~- - - ~· ~~· - -
- - · - ~· · · - - - ~~- ~· - - ~- · · - ~- - · · - - - ~· - - ~· · - ~· - · - - · - - ~- · · -
· - - ~- · · - ~- ~- - · - ~· - - ~- · - · ~- · · · · - - - ~· - · ~- - - ~- · ~· - - · · ~· - -
- - - - · · · - ~- - · · - - · - · · ~- - - ~· - ~· · - ~- · - - - · · · - - ~· ~~· - - ~~- - - · · ·
~- - · - - · - - ~· - ~· - - ~- · - ~~- - · · ~- - ~- - · ~~· · · - · - - ~~- ~· - · - ~~~- - · · -
· - · · ~- ·
~~~~· ~- - · ~- - ~- - · · - - · - · · ~- ~~- ~· - - ~- - · - · · · ~~· · · - ~~· · - -
~- · - · - · - - ~- - · · · ~- ~· ~- - · - - - ~· - - ~- - ~· - - ~· · · · · - ~~- ~· - - ~~· · · -
· - ~- - · - - ~· - - - ~- - · · · ~· - - - - - · · · - · - ~· - ~- ~· - - - ·
~~~~~~~~~~~·
~~~~~~~~~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
~~~~· - · ~~· · ~· - - · · · - ~- ~- - · · · - · - - ~· - - - · · · · - - ~~- ~~~- · ·
~· - - ~~· - ~- - ~· · - ~- · · · - - ~~~~~~~~- · - ~· - - - · · · ~· ~- · - -
~- ~~· · · ~~· - · - · - - ~~· - · ~~· - · - · - - ~· - - ~~~- · ~~- - - · · - - ·
~· - · - · - - ~· · - ~- · · · - - ~~~~~~· ~· - · - ~~- · - · - · ~~- - - · ~· ~
· - - - · · · - ~- ~· ~- ~· · ~· · ~· - · - · ~~- - - ~· - ~- · - · - ~· - · - - ~· ~- · - - -
· - - ~- - · · · ~- ~- - · - · ~~- ~· - ~~· - - ~~· · - - · - ~~· - - - ~~- · · · - - ~~· - -
· · · - ~~- ~· - - ~~~- · - ~~· · - - · - · · ~~~- ~- · - - · - ~~~- · · ~~· - - ~~· - -
· · · - - ~· - · - - ~~· · - - ~~· - · - · - - ~~- - · - · · · - - ~~· - · - - · - · - ~· - - ~· -
· · - - ~~- · · - · - ~· - ~· · - ~· - ~- ~- - - ~- ~- · - - · - - · ~- ~· ~- ~· · · - -
· ~~· - · · - · · - - ·
~~-
~~~~~~· · ~~~~·

- ~-
~~~~· ~- · ~· - · - ~- · - · - ·
~- ~~~- · · ~~· - - ~~· - ~- - - ~· - -
~~- - - ~~- ~~· · · ~~· - · - · ~~· - ~- - - ~· - · ~- - - ~- · ~· - · - ~- - · · - -
- · - · · ~- - ~- - · · · ~- · · - ~· ~- · · · · - · ~~- ~~~- - · · · - · · ~- ~- · ~· ~· - -
~· · - - ~~- · - · - · ~~- ~· - - ~~· · · - ~· - ~- - · - - ~· - - - ~· · - ~· - - - - - -
· · · - · - ~· - ~- ~· - - - - ~~· ~· ~~· · · · - · ~- · ~· ~~- - ~~- ~· - - ~~- - - · · ·
~· · - - ~~- - · - - · - ·
~- - ~- ~~~- · - · - · ~~· ~~~- - - ~- - · · · ~· -
- - - · - - ~· - - · · ~- · · - ~- · ~- - - - ~- · · · · - ·
- · - - ~~· - ~- · - ~- ~· -
· - - · - · · · ~- ~~- · · - - · ~- - · · · - ~~· ~- · · · · · - · ~· - ~- - · - · - ~· - · - · - · - · - -
· - - ~- ~· · · - - - - - ~· - · - - - - ~· - - ~~- · - · - · ~~· ~~~- - - ~- - - - · ~· - · -
- - · · - - · - · · ~- - ~~· ~· - - ~· - · · - · ~~- ~- · · - - · ~~- ~· - - · - ~· - - ~· - -
~- · - · - · - ~~~- - - ~~· ~~- - - · · · - - ~· - · · ~· · - ~· - ~- ~~· · · - - · · · -
- ~· · - - - ~~- - - - - ~~· ~- ~· - - - - ~- · · - ~- · ~- - - - ~- · · · · - · - ~~· ~· - -
~· ~- · · - - · ~~- ~· - - · · ~· - · · - · - - ~~· ~· - - ~- - · - ~- ~- - · · · - - ~~· ~· - -
· · - - - - ~· - ~- - - - ~· · · - - · · ~~- · - · - · ~~· ~~~- - -
· - - · ~- ~· - · - -
· - ~· - · - ~- - - · · ~- ~- - · · · ~· - ~- ~- - · · - - - ~· ~~· - - - - · ~· - - ~~- · - · - · ~~·
~~- - - ~- - · - - ~- · - ~- - · · · · · - - - - ~· - - ~· - ~· - - ~· - ~- · · ~- ~~- ~· - -
~· · - - ~~~- · · ~~· - - ~~~- - · · · - · · ~- ~· · ~~· · · - ~· - - ~~~- ~· - - ~- ~· -
· · - ~~- ~- · - - · · - - ~~· ~~· ~- ~-- · ·
~~~~·
- · ~~- - - - · - · ~· ~~· · · · - · ~· - ~· - - - - - ~- ~· ~· - - · · · - · · - -
· ~~- · - · - · ~~- ~~~- · · ~~· - - ~~· - ~- - - ~- · · - ~· ~- ~- - · ~· - ~- · · -
~· · · · - · ~· ~~~- - - ~· - - ~- ~· - ~· ~~~- - - ~~- ~~~- · ~~- - - · · - - · -
~· - · - ~· - - ~~· · · ~~· - · - · ~~· - ~- - - ~· - - ~~· - - ~~· · - - · - ~~· - -
· - - ~~- · · · - - ~- ~· ~· - - ~· · · - ~· - · - - - ~~- ~- - - - ~~- · - · - · - ~- - · · · ~· -
· - - ~~· - · - · ~· - - ~~· · - - - - ~· - ~- · · - ~~~- - - - - ~· - - ~· - · - - ~· ~~- - -
- · ~· · · - ·
~~~~·
- · ~~· · ~· - - · · - · · · ~- - ~- ~· ~· - - ~- - · · · · · · ~- ~~· ~· - -
· · - - - · - - · ~~- ~~· - - · - · · - - - ~· - ~· - - ~~- · - · - · ~~· ~~~- - - - ~- - - - ·
· - · - ~- - · · - - · - · · ~- - ~- - · · · ~· · - ~~· - · - ~· · ~· - · - · ~~- - ~· - - · · - - - ~- ~·
· - - ~- ~- - · - - · · · · ~- ~~- ~· - - ~· - · · - · -
·
~~~~· - · ~~~
~· - ~- ~- - · · · · - ~· ~· - · · - · ~~- ~· - ~~- - - · · · · -
· - - ~- · - · · - - · ~· ~- · - - - ~~- ~· - - ~- · · - ~- - - ~· · - · · · ~- - ~· · ~~- - ~· - -
· - - ~- · · - ~· · · - ·
~~~~· -
· ~~~~~- · - · - · ~- - · · · ~· - ~· - · ~· - - - ~- · · - ~- · ~· - -
· - ~- · - - - - ~~- ~· - - ~~· - - ~~· · - - · - ~- ~· ~· - - ~· ~· · ~- ~· · - - ~- ~·
· - · · ~- - · - ~- - ~· - ~- · - ~· · - - - - - - · - · ~· - ~· - - ~~· - - ~~· · - - · ~· -
· ·
- ~-

~~~~~~~~~~~~·
- · - - - - · - ~· - - ~· ~· ~· · ~- ~· - ~· · - - ~· - - ~- - - ~- - - - - ~- ~· ~· - · ~·
· - - ~· - - ~~- · - · - · ~· ~~- ~· - ~· ~· - ~- ~- · - - · - - · ~- · · - - - ~~- · · - · -
· - - ~· · · · · - ~- · - - - · · · - - ~· - ~· - - · · ~~· · · · - · - · ~· - - ~~· - - ~~· · - - ·
- - · · · ~- ~· · - - · · - ~- · - - - ~- ~· · - · - · · · ~- - ~· ~~· - ~· - - - - - ~· ~~· · · ~· - -
· - · · - · - - ~· - - ~· · · - - ~· - - · ~~- ~· - - ~· ~· · ~- ~- ~· ~· - · ~· · · - ~· - -
~- ~· - - ~· · · - ~· - - ~- · · - - ~- - - - ~· - - ~- - - - · · ~- ~· - ~· ~~· - ~- - · - · -
· · - - - - - - · - - ~- ~· · - - ~- - · · · ~· - ~· - - - - - ~· · ~· - · - · ~· - - ~- · - -
- · - · · ~- - ~· ~~· - - ~· - - ~· - · - - ~· - - · · - - · - - · ~· - ~· - - ~~· - -
~· · - - · ~~· - · - · ~· ~· · ~- ~- - · - ~· · - - ~· - - ~- - - ~- - - - ~· - ~· - ~· - -
- · · - · ~- - ~- · - ~· - - - - - ~~· ~- - - · - - · ~· ~~- · - - - ~· - - ~- ~· · - - - ~· ~~· -
· - - - - - ~· - ~· - ~· - - · · - - ~· - - ~~- - · - - · ~- - - · ~· - ~· · - · - ~- - ~~· · - ~· -
- · - - - - · ~· · ~· - - ~- - - · ~· - - - · · · ~· - - · · - - ~- ~· · ~- · - - - ~~- - ~- ~· ~-
· · ~- ~· · - - ~· - - ~- - - ~- - - - ~- ~· ~· - · · ~- - · - ~- - - · ~· · - ~· - ~· · · -
· · - - - · ~· - - - - ~· - - ~- · · - ~- ~· · - - - ·
~~~~· ~~ ·
~· · ~~· · · ~~· - · - · ~~· - ~- - · ~~~- - - - ~- - · · · ~· -
· - - - · · · - - - ~· - ~- · - - - ~~- ~· - · ~· · · - ~· - ~· - - ~- · · - ~· - · - - ~· - ~· · -
- · - - - · · · - - ~· - ~· - - ~- ~· - - ~· - - ~- - - · · ~- ~- ~· ~· - - ~· - · ~· · · ~~-
~- · - · - · - ·
~~~~· -
· ~~- - ~~· - - ~~· · - - · - ~· - - ~~· - - · ~~- - · - - · - - ~~- ~- · - · -
~- · - · - ·
- ~· - - ~· - - ~~- - · - - · - ~~- ~- · - · - ~~~- - - ~~- ~~· · · ~~· - · - ·
~· - ~- - - ~- - · · · ~· - ~- - ~- - - ~· - - - · · · - - ~· - ~· · · · ~·
·
~~~~
· ~- · ~- - ~~· - - ~~· · - - · ~~- ~- · - · - ~~- · - · - · ~- · - ~· · ~· -
- - - - · · · ~- - · · - - - ~· - ~· - - - · · · · - · - - ~· ~~- · - ~~- - · - - - ~- - · - ~· - -
- · - - · · - - ~· ~~- - - ~· - · · ~· - - ~· - - · · - - ~~- ~- · - ~~- · - · - · - ~· - ~- - · ·
· - ~· - - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~~- · · ~~· - - ~~~- - · · · - · · ~- - ~· - - ~· - -
~- - - · · · ~~- - - · · · · ~- - ~~- ~· - - ~~· · - - ~~- · - · - · - ~· - ~- - · - ~~· -
- - · · - - -
· - · · ~· · · ~· - - ~~· - - · ~~- - · - - · - ~~- ~- · - ~~- · - · - · ~- - · - ~· ·
· - - ~- - · · - - ~~- ~· - - · · ~· - - - - - · · · - ~~- - · - - - ~- · · · - - - · · - - ~· - - ~· · -
- - · · - · - - ~~- ~· - - - - · · - ~· - - ~- · · · - - - - - ~· ~~· - - · · ~- ~· - · - · ~- -
· - · · ~· · - - ~· - - ~- - · - · ~· - - ~· - - ~· - ~· - - · ~~- ~· · · ~· - - ~- · ~- - - - -
· - - - ~~- ~· - - ~~- · - · - · ~· - ~· - - ~~- - · - · · · -
- ~· - · · ~· - - ~~· - · - - -
· - · ~· - - - ~· - - ~· - - - - · ~- - · - · ~· - - ~- - - · ~· - - ~- - · - ~~- ~· · · ~· - -
· ~- - - - ~· - · ~- - · - - ~· ~~· - - ~~- · - · - ·
- ~· - · · ~· - - - · · · ~· - · - · - -
· - ~· · - - ~· - ~· - - ~~- - · - · · · - - ~· - - - · · · - - ~· ~~· - - ~~· · - - ~~- · - -
· - · - ~~- ~· · · ~· - · · - - · ~- - ~~- ~- · - - · - · · - - ~~· ~· - · · - · - - · - - ~· - · ·
~~~~~~~~~~~~·

- ~-
· - - ~· - - - · · ~- - - - ~· ~~· - - ~~· · - - ~~- · - · - · ~· - ~· - - - · · · · - ~· - -
- - - - · - · · · - ~- · · - ·
~- ~- · - ~· - - ~- - - - · · · ~- · · - ~· - - ~- - · · - - ~~-
· - - ~~· · · · - · ~~- ~- · - ~~- · - · - · · ~- ~- · - ~· - - ~· · - - · ~· - -
· - · - ~· · · - ~~- ~- · · · · - - ~- · - ~~- · - · - · ~· · ~- · - · - - · - - ~- - ~- ~· - -
- · - · - - - - - ~~· ~~- - - · · - - - - ~- - · - - ~· - ~- · - ~- - - - · - - · ~· · - ~· - -
- - · · - ~· - - · · ~· - - · · - - - · - - ~- - ~· - ~· ~~- · · · ~· - - ~- - · · · ~- - - - ~- · - -
- - - · · ~· ~· - ~· · · - - · - - ~- · - ~- - · - - ~· ~- - · - - · ~- · · - ~- · - ~~· - - ~· - -
~- · · · - - ~· ~~· · · - - - ~· - - ~· - - · · - - - ~~- ~· - - ~~· · - - ~~- · - · - ·
~- - - - ~- - · - ~- - · · ~- - - ~· - ~· - - ~~· · - - ~~- - · - · · · - · ~- · · - - · ~· -
- - · - ~- - ~~· ~· - ~- · ~- - ·
~~~~· ~- ~· ~~· ~· - - ~- · - - - · · · · · ~- ~~- ~- - - · - - - ~· - - ~- ~~-
- · · · ~- - - ~· - - ~· - ~~· - - · ~· - · · ~- - - ~- - - ~· - · ~· · - ~· - ~~· - - · · - -
- - · · - ~· - - ~~- · - · - · - ~· - ~- - - · - - - ~· - ~· - - · - - - - - ~· ~- ~· · - -
~~- · · ~~· - - ~~· - ~- ~· - ~· ~~· - ~· - - ~· - · - - ~- · ~· ~· · · - ~· ~
· · · - ~- ~· ~· - · · - - ~· - - ~~- · - · - · · ~· - ~- - · - ~· - ~- · - - - ~· -
- - - · ~· - ~· - - ~· - ~- - ~· - ~· · · ~· - - - · · · ~~- · - · - · - · ~- ~· · -
· - ~- · - - · - - ~· - - - · · · - - ~· - · ~· - ~· ~~- ~- · · - - - ~· - ~~- - · - - ~~- · -
- - · · - - ~- ~~- ~· - - · · · ~- · - ~· - - ~· - ~· ~~· - ~- · · - ~- ~· ~- · - ~- - · -
· · - - - ·
~~~~· ~- - ·
~· · ~~~- - - - ~~- ~~· · · ~~· - · - · ~~· - ~- - ~· · -
· ~- - - ~· ~~~· - - · · - ~· - - ~· - ~~- · - - - - · - - ~· · · · - · - - - ~· - ~- · · ~· -
· - - - ~- · - ~· - ~· - - · · - - ~· ~~· - - ~- ~· - · - · - - · ~~- ~· ~~- - - ·
~~~~
· ~- - · ~~~~- · - · - · ~- - · · · ~- ~- - - · ~· - - ~- - - · - - - ~~- ~~· · ·
~· - · - · ~~· - ~- - ~~· - · ~~· - · - · - ~~~- · ~~- - - · · - - · ~~· - · - · - ~· - -
~~- · · ~~· - - ~~· - ~- - ~- - ~- ~· - - ~· · ~· - - · - ~- ~· ~· ~· - - - ~- - ·
· - · - ~· - - - · - ~- ~· · · · - · ~- - - ~ ~~- - - ~~- ~~· · · ~~· - · - ·
~· - ~- - ~- - · · · ~· - · · - - - ~· ~· · ~· - - · ~· ~~· - · · ~- - - · - - - ~- ~· ~· ~· - - -
- - · ~· - · - ~- ~- · ~- ~· · · · - ·
~~~~· ~- - · ~- - - ~- · · - - · ~~- ~· - - ~~- - · - - · - ~~· ~· - · · - · - ~~-
· - - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- · - · - · - ~~· ~· - - ~~- ~· - - ~~· · · - ~~· · - -
~- · - · - · - - ~- · - - ~· ~- - · - ~- · · · - ~· · · - - - ~· - - · · ~· - - - - - · · · -
· - - · · - - - - ~· - - - ~- - · · · ~- - · - · · · · - ~- · · - ~· - - ~· - · - ~· · · - ~· ~~- ~- -
- · · · - · - ~· ~- · ~- - - ~- - · - - ~~· ~- - ~- - · · · ~- · · - ~· - - ~- · · - ~· · - - · ~· ~
· ~- - · · ~· - - ~· ~· - ~· - ~- · - ~- ~- - · · · - - - ·
·
- -
· · -
- ~-

~~~~~~~~~~~~·
~~~~~~~~~~·
~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
·
~~~~· ~- · ·~- - ~~· - - · ~~- ~~· - - ~~· · - - · - ~~- - ~- · ~· ~- · - -
- -~~· ~~- -- · ·
~~~~· - · ~~· ~· - - ~· - - · · · - · · ~- ~~- ~· · · ~~~- - - - ~~- ~~· · ·
~· - · - · ~~· - ~- - - ~- - - - · ~· - · - ~- - · · - - · - · · ~- - ~· - - ~- · · - ~- - · - · ~-
- · - - ~· - ~· · - ~- · - - - · · · - - ~· - ~· - - ~- ~· - - ~· - - ~- - - · · ~- - ~· · - ~· ~~· -
~· - - · · - - - ~· - ~- · · ~· - ~· - - - ~- · · · ~· - - · - ~· ~~· - · · ~- - - · - - ·
~~~~· - · ~~- - - - · - · ~· · ~- - · · · ~· - ~· - - ~- · - - · - - · ~- ~· ~· - -
~- - - · · · ~~· · - - ~~- - · - - · - - ~~· ~· - - ~~· · - - ~~· ~~- - - · - ~~· · - -
~· - - ~~· · - - · - - ~· - - - - - · · · - · - - ~· ~~· · · - - - ~· - ~- - · - ~- - ~· ~~- ~- -
- · · · - · - ~· ~- - - ~~- · - · - · ~~· ~~~- - - - ~· - - ~· - - · · · · ~· - - ~~- - · - - · - -
· - - - ~- - · · · ~- - · - · · · · - ~- · · - ~- ~- - · ~· - - ~· - · - ~· · · - ~· ~~· - - ~· - ·
- ~· - ~- ~· · - - ~~· - - ~~· · - - · - ~~· ~~· - · ~~· - - ~~· · - - · - ~· ~~- - · -
- ~· · ~· - - ~- - - - - - · · - ~- - · - · ~- · - -
·
~~~~· ~- ·
~- - ~~- - · - - · - ~~- ~- · - · - ~~- · - · - · ~· - - ~~~- - -
- - - - · ~· - · - ~- - · · - - · - · · ~- - ~· - - ~· - ~· - - - ~- - · - · ~- - ~- ~· - - ~- - - · -
- · - - ~~- ~· - - · · ~· - - - - - · · · - ~~- - · - - - - ~· - - ~· · - ~~· - - ~· - · · - · - ~~-
· · · ~- - - - ~~- · - · - · - ~· - - ~~~- - - - - ~· - - ~- · - · - ~- · - - · - · · - - ~- - ~-
- · - ~· - · · - - · ~- ~· - · ~~· - - ~- · · - - ~- - · · · ~· · · - ~· - - ~- ~· · ~- · - -
~· · · - · · · ~- - ~· · ·
· ·
- -
~- ~~· ~-
· - ~- ~~- · ~· · - - ~· - - ~- - - · · - ~· - · ·
~~- · · · ~- - - - ~· · ~· - - ~· · · - · · · - ~· - - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~~- · ·
~· - - ~~~- - · · · - · · ~- · ~
~~- - · - · - ~- - · · · - - ~· - · · ~· - - ~- ~· - - ~· - - ~· - ~· - ~· · - - ~- ~- - ~~-
· - - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~~- · · ~~· - - ~~~- - · · · - · · ~- ~- ~· ~· - -
~- · · - - ~~· · · - - ~~- ~~· - · · - · - ~· - ~· · · - · - - - ~· · - - - - - - ~· - - ~· · · · -
- · - - - ~· · ~· ~· - - · · - - ~~- ~· - - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- · - · - · - ~· - - - -
· - - ~- ~· - - - ~· · ~~- - ~~~· · - ~· - ~· - - ~~· · · - ~~- ~~- - ~~~· · - ~-
· - - ~-· - ~- · - ~~- ~- - - - - ~~
· ~~· ~- - - -·
~· · - - - -
- ~~~~~- - ~~-
~
· ~~
· ~~- - · - · · · - ·
~- - ~~· - - · - ~~- ~~- · - - · - ~~- ~· · - ~- ~- -
- - · · - - ~- - - - · ~· - - ~- · - - · · ~- ~~- - ~~· ~· -
- ~- - - - · · ~- ~- · · - - ~~· - ~- · - ~· - - - · · · · - -
·
~- · - ~- - - · - - ~· - ~· - · · · · · - · - ~· - - ~- · · · - -
- · · - ~· - - ~~~- · · ~~· - - - ~· - - ~- · - - ~· ~· -
- ~- - - · · - - ~- - ~- ~· - - ~· · ~· - - · ~- - ~~- · - ~- ~· ~· - - - ~- - · · · - - ~· ~
· - · · ~- - · · · · - ~- - - · - - ·
~· ~· - ~- ~- - - - - ~- - ~- ~· - - · - - - · - ~- - · - - ~~- - - · · - - ~- - · · - - ~· - -
· - · - - ~~- ~~~~~~- · · - - ~~- ~~- · - · · - ~· - - ~· · · - - · · · · - - ~· - - ~- · - -
- - · · · - - ~· - - ~· - · - · · - - · · ~- - ~- - - ~- - · - · - - ~· - ~· - - ~- - - - ~· - ~· - -
· - · · - · - - ~· - - ~- ~- - - ~~- ~· - -
~~~~ · · ~- - · - - · · - ·
~- ~~·
- ~-

~~~~~~~
~~~~~~ ~~~ ~~~~~·
~~~~~~- ~~~~~~~~- ~~~~~~~~~~~~~~~~·
~~· - · - · - - ~~· - · - · - ~- - ~- ~· ~· - · ~- - - ~· - ~· - - ~~· - · - ~- · - -
- - · · ~· - ~~- ~· - - ~· · - - · ~~- ~· - - ~~· ~~· - ~~· - · - · ~~- ~· - - ~~· · · - - -
~- ~· - - ~· - - · ~~- ~· - - ~~· ~~· - ~· - · · · - - ~~- ~· - - ~· · - - · ~~- ~· - - ~~ ·
~· - · - · ~~- ~~· · · · · - - ~~- ~· - - ~· · - - · ~~- ~· - - ~- · · - · ~- · · · - · ~- -
- - - - ~- - - · · · · - · - ~- ~· · - - - ~· - - ~~- ~· - - ~· · - - · ~~- ~· - - ~- - ~· - -
- - - - ~- ~· · - - ~· - ~· · - - -
~· - · - · ~~- ~~- - · - · · - - ~~- ~· - - ~· · - - · ~~-
· - - ~- - - ~- - ~- · · · - · ~- - ~- - - - ~- - - · · · · - · - ~- ~· · - - - ~· - - ~~- ~· - -
· - - · ~~- ~· - - ~- - ~· - - ~- - - - ~- ~· · - - ~· - ~· · - - - ~~· - · - · ~~-
~· - · - - - - - ~~- ~· - - ~· · - - · - ~· - ~- · ~- · ~~- ~· - - ~~· - ~~· - · - · ~~-
~- - - · · - - - - - ~~- ~· - - ~· - - · - ~· - ~- · ~- · ~~- ~· - - ~~· ~~- ~~
·
~· · - - · · - ~- - · · - · - ~· - ~· - - ~~- - · - ~~- ~· - ~- - · · - · - ~~- ~· - -
· · - - · ~~- ~· - - ~~· · ~- · -
~· · - - · - ~~- ~· - - ~· - - · ~~- ~· - - ~~· · ~- · -
~- · · - - - ~· · ~· - - ~~· - - - -
- ~- - · · - - · - ~· · ~· - - ~~~~· - ~~- · - · - - ·
~- - ~· - · - - · - ~· · - ~· · · · - - - - - ~· - ~- - - · · ~- - · · - · - - ~~- ~· - - ~· · - - ·
· - - ~· - - · ~~- ~· - - ~· - · ~- - ·
~- - ~· - - - · · · - ~· - ~- - - ~· · - · · - - ~· ~~~- - - · · · ~- - ~- · · - - · -
~- ~· - - ~· - · ~- - ~· - ~- · - - - - · ~- · - - - ~· · - - - · ~· - ~- - - - - - - - -
· · ~· - ~· - - ~· - · ~- - - ~~- ~· · ~· ~· · · - · - ~· · · · - - · - - ~- · · - ~· ~· - - ~- · ~- -
· - ~· - - ~- - - · · - ~~- ~- · - - - - - - - · - - · · - ~· · - ~· · · · - - - - ~· - -
- · · · - · - ~~- ~· - - ~~· - - · · ~- - ~- · - - · - · - - ~~- - · - - · ~- - · · - ~· -
- · - - - ~- ~· · · · - ~· · · · · - - ~- · · - ~· - - - ~· ~~- - · - - ~· - ~- - - - - - - - - ~·
· · · - · - ~· · · · - - · - · ~- - ~· - · - - · - ~- - · · ~· ~- · - - - ~- ~· · · · - ~· · · · · - -
- · · - ~· - - - ~· - -
·
- - ~· - ~· - - ~· · ~- - · - ~- · ~- - - · - - ·
~~~~~~
~~~~~~~~~~·
~~· - ~- ~- · - · - · · - ~· · · ~· · · · ~· - - ~· - · · - · · · -
~~~-
- - ~~- · - - ·
· - ~· - · · · - ~· - · - ~· - - ~- - · · - · - - ~~- ~~- · · - · ~- · ~· ~· - - ~· · - - ~~-
~- - - · ~· - - ~~- · ~~- ~· - - ~- ~- - - ~~- ~· ~- - · - - - ~- - ~- ~- · - ~- - - · · -
· ~~- ~· - ~· - · ~~· - - ~- · - - - - - - - ~· · ~· - · - ~· · · - - ~- · · - ~- · · · - - - ·
- - · · · - - ~· ~~· - - - - · ~· - · - · - ~· - - ~- · · · - - ~- ~· ~· - - ~- ~- - - · - - · ~- · - -
- · · - ~~- ~· - - ~- ~~- - - - - ~· - - ~· - · - - · - - ~· - ~- ~- · - · - - - - ~~
~~~- · ~~· - ~- · · - ~· - - ~- - · · · - · - ~- - ~~· · - ~- ~- ~· - - - · · · - - - · -
~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~-
· - - ~- · · - - ~· · - · ~- - ~- ~- · - - ~~- - ~~- ~- - ~· - - ~· · - - · ~~- ~· - - ~- ~- - -
· - - · - - - - - - - - - - ~- - ~- · ~· ~· - - ~- · · · · - · - - · · ~- - ~~- ~~- ·
- - - · · - - - ~- - · · - ~· · · · - · · - - ~· - - ~- ~- · - - - ~~- ~· · - -
-
· - - ~- - - -
- - ~- - · · · ~- · - · · · - ~- ~· - ~· - · ~~· - - ~- · - - - - - - ~· ~~· - ~- · - - - ~- · ~·
· - - ~- - · · - - ~~- ~- · - ~· - - ~· - - ~- · - · - · ~· - ~~- ~· - - - - · · - - - - ~· -
· - ~- ~· - · - · - - · ~- - · ~~- - - ~~~~~~- ~- ~· ~· - - ~· - · - - · ~~~- ·
- - - - · · - - ~· - · ~· - - ~· - · - - ~· ~~~- · ~- - - - - - · · · - - - ~· - - ~· - · - - ~- - · · ·
· - · - - ~- · · · - - ~- ~· ~- · - · ~· - - ~- · - · ·
~~~~~~

~- - ~- ~· · ~- · - - ~- · - - · - - - ~~- ~- - · · - · - · - ~· · - ~· - - · ~- · · · · - ~· ~
· - · - ~~· - - · - ~· - - ~· · - ~· - - - · · - - - ~· - ~· - - ~~· - · · · -
· -
~~- ~· - ~· - - ~- - - ~- - ~- - · · ~~- ~· - - · · ~- ~· · - - ~- - · ~ · - -
- ~- - - ~~- ~~~~~· · ~- - · - - · · - · - ~· - ~· - - ~- - - ~- - ~· ~- · - - ~· - - · -
- - · - · · · · - · - ~· - - ~- ~- ~~- ~~- - · · · · - · - ~· - - ~- - - - - · ~· - - ~- ~- ~~-
- ~· · - · · - ~· - - ~· - - ~· - · - · - · ~~- ~· - - · · ~· · - · - · - - ~· - - ~- · · - - · -
· - - ~· - - ~~- · · · - - - ~· - - ~· · · ~· - - - ~· - · · ~- - · - ~- ~· - ~~- · ~~- ~· - -
- · - · · · · · - ~- - · ~~- - · - - · · - · - ~· - - ~· - - ~· - · - - ~· - - ~~- · · · - - - ~- · ~·
· - - - · - ~- - · · - ~~· - ~· - - ~- - - · · - - ~· ~~- - · ~- ~· - · · - ~· - - ~- ~· · ~~-
· - - ~- ~- - - ~~- ~· - - ~~~~~· ~- - - ~- · ~~- ~- - - - - · - ~- · · - ~- · -
- ~- - ~· - - ~- · - ~· · - · - · - - - ~~· - · · - · ~· - - ~- · - ~- ~- - - ~· - - ~- ~- - ~~-
- - - · - - ~· ~- - · - - · ~· ~~- - · ~- ~· - · · - ~· - - ~- ~· · · - - ~· - ~· - - ~- ~- - -
~- ~~- -
· - - ~- ~- - ~~- ~~- - · - · - - ~- · · - ~· - - · · ~- ~- - ~· - - ~· - - · ·
· · - · - · - - ~· - - ~~- · · · - -
· ~- - ~- - - - ~· - - ~· - · · - - · - ~· · · - ~· - -
- ~- - - · · · ~- ~~- ~· - - ~· - · - · - ~~- ~· - - ~~~· - - ~· - - - ~- - · ~· - - ~- · · - - · -
· - ~· - - · · ~· - - · · - · ~- · · - ~· · - · - - · - - ~· - - ~· - - ~~- · · · - - - ~· - - ~- ~- -
~- ~~- · - - - ~- · · - ~- - · · · · - - ~· ~~- · · · - - ~· - - ~~~~~- ~· - · - · · - -
~· - · - · - - - ~~- ~~· · · - ~· · - - ~~- ~- · · - · · ~- - ~· - - - ~- · - -
· ~- - · - - · ~· - ~- ~- · - - - ~· - ~- · · · - · - - ~· - - ~- · · · - - ~· - · - · - - - · ~
· - - ~~~· -
· · - - · - - - ~- - ~· - ~- ~~- -
- ~· ~- · - ~· - · - - ~- - - - · - · -
- ~· - · - · ~· ~- · · - ~~- · · - · ·
~- - · · · · - - ~- - ~- · - ~- - ~- · - - ~- · · -
· ~- · - · · ~- - ~- · ~- - - - ~· - - - ~- · · · - - - ~· - - ~~~~~- ~· - - · - - - · - -
- ~- - - · · · ~- ~~- ~· - - ~- ~- - - ~~- ~· - - ~~~~~~- · - ~· · · - · ~
~~- ~- - - - ~· - - ~· - · - · - · · · - - ~~- ~- - - · - ~· - - - - - - · · · -
- - · · - ~· - · · ~· - - ~- - · · - · - - ~~- ~· - - ~- · - · · · · · - ~· - · · - - - ~· - - ~· - -
- - -
- ~·
- - ~

~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~·


- · - ~- - · ~~· - - ~~~~ ~~~ ~- ~~- · · - · - ~· - - - ~· - - - ~- · · - ~· ~
- - · - · · · · - · - ~· - - ~· ~~· - - ~- - · - - ~~- ~· - - ~- · · - - · - - ~· - - ~- · · - ~- - · ~
· - - · - ~~- · ~- - ~· - · · - ~- · · - ~- ~- - - ~· ~- - ~- - - · ~- ~- · ~~~ · - ~- -
- ~ - · - - ~- - ~- ~~- · - · · - · - - ~- - · ~~- · · - ~- · - - - ~· - - ~- · - - ~~- ~~- · · -
~· - - ~- ~· · - - ~~- ~~- - - · - ~- - · - - ~· · ~- - - · ~- - ~- - ~- · · - - ·
- - · ~- - · - · · · · - · ~· - - ~- - - - - · - ~· - - ~· - - ~· - - · ~~- ~· - - ~- - · - - - ~~-
· - - ~- · · - - · - ~~- ~~- · · - · - ~- · · - ~- - · ~~· - - · - ~~- ~- · · - ~- ~· - · - - ~· ~
- ~~- · · - ~- - ~· ~~· - · · - ~· - ~- ~- - - ~- - · ~~~- · ~~~- - · - · ~- - ~~- · -
- - · · - - ~· ~- - · - - · ~- · · · ~· - · · - ~- - · ~~· - - ~~~~
~~~ ~- ~~- · · - · -
· - ~· · - - ~~- ~· - - - ~· - - ~· · - - ~~- ~~- · - · · - ~- · · - ~- ~· · · - - - - ~- - ·
~- - - ~· - - ~- - ~- · - ~~- ~· - - ~· · - - ~- - · · - - - - ~· - - ~- · - - - ~~- ~· - -
- - ~- · - ~~- ~- - - · - - ~· - - ~· · ~- · · - - ~· - - · ~· - ~· - · · - · - - - ~· - -
- · · - - ~- ~- - - - · · ~· - · ~· - · · - - · ~· - - · - ~· ~~- · - - · · · · - ~· - - · · ~- - · - ~- - -
· · · ~· - - ~- · - - ~~- ~~- · - - - ~· · - - ~~- ~~- · - · · - ~- · - - ~- - · ~~· - - ~· - · - -
~- ~~· · · - - - ~· · - - ~~- ~~- · - · · ·
~- - ~· - ~· - - ~· - · - - ~~- ~~- · - -
- - · - - - ~· - ~· - - ~· - - · - - · - - ~~- ~- · - ~· - · - - - ~- · ~· - ~· - - - ~- - · ~~- · ·
· - ~· - - - - · · · ~- ~· - · · - - · ~· - - ~· - - · · · · · - · - ~~- ~- - - · - ~· - - ~- - · - -
- · · - · ·
~- - ~· - ~· - - ~- · - - ~~- ~~· · · - - · - - - ~- · ~· - ~- · - - · · · -
~· · - · - - · · - - ~~· · - - · - ~· - - ~· - - ~· - - · ~~- ~· - - · · ~- ~· - · - · ~- - -
- - · ~~~· · · - - · - - - - ~· · - - ~~- ~~- · - · · - · - - ~· - - ~- · · · · - - ~~- ~· - -
· - · · - · ~- · - ~- · · · · - - ~· - ~· - - ~~- · · · - ~· ~- - - - - ~· - - ~· - · - · - · - · · - -
· - ~· - - ~~- · · · - ~· ~- - - - ·
~- - - · ~· - - ~- - · - - - · · ~· - ~· - -
~- · · - - · · ~· - - ~- - · · · - - ~- · ~· - ~· ~· - · · - · ~· - · · - - · ~- - · - - · · - · ~· ~
~· · · - - · - - - ~· - - ~· · - - - ~· - ~· - · - ~- ~· · ·
· - · - ~· - ~· - - ~- ~- - ~~- ~· - -
· - · · - · ~· - · · ~· - - - ~- - - · ~- - · ~~- · · - ~- · - - ~- - · ~~~· · · - - · - - - ~· - -
· · - - ·
~- - ~- - · · · - · - - ~· - - ~· - - ~~- ~· - · - ~- · - - ~· - - ~· · · - · - ~· - -
· · ~- - - - ~· ~· · · - ·
- - ~· · ~· - ~- - ~- - · ~~· - - ~· · - - - ~· - · · ~· - -
- - - - - ~- - · - - ~- · · - ~- - ~- · ~· ~· - - - ~· ~~- - - ~· · - ~- ~· - ~- - · ~
- - · - - · · - · - ~· - · · - · - - ~· - - ~· - · - · · · ~- - ~· - - ~· - - ~· · - ~- · · - - ~· - -
- · · - ~- - · ~- - ~· - - ~- · · · - ~· - - · - ~- - ~· - - ~- ~· - - - ~· - - ~- ~- - - · · · ~- - ·
- - ~· · ~· - ~- - ~- ~- ~- - · ~~· - - ~· · - - - ~· - · · ~· - ~· - · - ~- · · - ~· -
· - · · - - - - ~· - - ~· - - ~- · · · - ~- - · ~- - ~· - · · - - ~· - - - ~- · · · ~· - - - ~- ~·
- · - ~· ~· · - ~· · · · - · - ~· - - ~- - - · ~· - ~· - - ~- ~~· - ~- ~- - · · · ~- - - · · · - -
· - - ~· - · - - - - ~~- ~· - - ~· · - - - ·
~~- ~· - - · - - - ~- - ~- · · - ~· · · - -
· - - · - - - ~- · ~· ~· - - ~· · - - · - ~- · · · - - - ~· - - ~· · ~- · - ~- ~· ~· - - · ~- ~· ~- -
· ~~- - - ~· - - ~· · - - · - ~- · - - ~- ~- ·
- · - - · - - ~· - ~- · · - ~- - ~- - - · ~· - -
· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·

- - -
· - · · · - · - - ~· - - ~· · - - · · - · · ~- - · · - - ~· · - ~· - ~· · - - ~· - ~· - - ~· ~~·
~- ~· - - ~· - - ~· - - ~~- ~· - - ~- · · - - · - · - ~~- - · · · ~· - ~- ~- · - - ~· - ~· - -
· ~~· ~~- ~· - - ~· - - ~· - - ~· - - ~· - ~- ~· - · · ~· - · - ~- · · - ~· - ~· ~· - · - · · · ~- -
- · · - - ~· - - ~- - · · - - · ~- - · ~~· · - - - ~· - - ~- · ~· · - - - - - ~· - - ~· - · · ~· - - -
- · · - ~· ~· - - ~- - - · · · ~- ~- · · - · - ~· - - ~- · · - ~~- ~~· - ~· · · - · - ~·
- - · - - ~- · - - - ~- · - ~· - · - ~- · · - ~- - - · · ~- - - · ~- ~- - · · · - - ~· - -
· · - - - ~· - · · ~· - ~· - · - ~- · · - ~· - ~· - · · - - - ~· - · · - - ~· - - ~· - - ~- · · · -
· - - · - ~- ~- - · ~- - - ~· - ~· - · - ~· - · - - ~· - ~- ~- - · · · ~- · · - ~- ~~- ~· · · ~-
- - ~· - · - ~- · - - ~· - - ~· · · - · · ~- - - ~- - - · ~· - - ~· · - - ~· - ~· - - - - ·
- - · ~~~- - - · ~· - - ~- - · - - - · · ~· - ~· - - ~· ~~~- · · - - · · ~· - - ~- - · · · - -
· - - ~· ~~· - - ~· - - · ~~- ~· - - · · ~- ~· - · - · ~- - ~· - · · ~- - - · · ~· - ~~· · · · · · -
· - - ~- - · ~~· - - ~· - - · ~· - - ~- - ~· - - ~· · · - · - ~~- · - - - ~· - - ~· · ~- - - - ~·
· · · - · ~~- - ~· - · · - · ~- - · - - ~- - ~- - - · ~- - · ~~- - ~- · · - ~· - - - ~- · · · - · -
· - · - ~· - - ~· - ~· - · ~- - ~~~- ~· · · - - - - - ~· - - ~- - · · - - ~- · · -
· - - - ~· · - - - ~· - - ~· · ~· - ~- ~- - - ~· - · · ~· - · - ~- · · - ~~- ~~· - ~· · · - ~- · · -
· · - - ~· - - - · · - - · · ~- ~· - · · - - · ~· · - - - - ~· - - ~· - · · ~· - · - · · · ~- ~· - -
- - - · · · ~- ~- · · - ~· - - - ~· · - - ~· - - · - · - · ~- - · - ~- · · - ~· - - -
· · - - · - ~· · - - - ~· · - ~~~· - · ~- - · - - · · - · - ~- - · - - ~- · · - ~· - · - - ~~· - ·
- ~· - ~- - · · · - - ~· - - ~- - ~· - - ~· · · - · -
· - - ~· ~· · - ~· · · · - · - ~· - - ~- - - -
· ~· ~- · - ~- · · - ~- - · ~~· - - · · ~· · - ~- - ~- ~- ~- ~· · · - - · - - · ~· ~
- · - - - ~· - - - - ~· - - ~· ~~- - · - - - ~· - - ~· - · · ~· - · - ~- · · - ~· - ~- ~·
· - · · - - - - ~- - · · · ~· - ~· - - · ~- ~· · · - - · - - · ~- - · · · ~· - ~- · · - - ~- · ~·
· - · ~· · - ~- - - - ~- ~- - ~· - · · ~- - ~- · · · ~- ~· ~· ~~- ~~· - · -
· - - -
- - ~- · - ~- · · · - - ~- · ~- ~· ~~· - - ~- - · · ~~- ~· - - ~· · - - - -
~~- -
- - - - ~· - - ~- ~- - ~~- ~· · - - ~~· · · - - · - - - · ~· - · · - · ~- · - ~· - · - ~· - - ~· -
~- - - · - ~· - - ~~- · · - - · · ~· - - ~- - · · · - - ~· - - ~· - - · · ~- ~· - · - · ~- - -
· - - - ~- - - · ~- - ~· - ~· · - · - ~· ~~- - · - - · · - · - ~- - · ~~· - - ~- - - - - ~· - -
· · - - ~· - - - ~· ~~- - · - - ~· - ~- ~· - - ~· - - ~- ~- - · ·
~- - - ~- - · - - -
· - - ~- ~· · ~~- ~· - - ~- ~- - - ~~- ~~~~- ~- - · - - ~· - ~· · ~- - · - - · · - ·
·
~~~· · ~- - · - - - ~- - · ~~· - - ~- - - ~- - ~- - · · ~~- ~· - - ~· - · - - ~~- ~~· · · - - -
· · - - ~~- ~~- · - · · · - ~· ~~~· · ·
~~~~~~~~~·
~· · · - - ~· - - ~· · - - - ~- · · · - - ~· - - - - - - - ~· - - ~· - · ~- - ~~- ~~- · - · · -
· - - ~- - · · - · - - ~~- ~· - - ~- · - · · · · · - ~- - · - ~· - - - · · - - ~- · · - ~- - - ~- ~- - -
- - -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
~- ~- · ~· - - · · ~- ~· - - ~- - - - ~· · ~· - ~- ~· - · - · · - - ~· - - · · ~- ~· · - ~· - -
- · ~· · ~- - ~- - - - · · · · · - - - ~- - · - - ~- · - ~· - - - ~- ~~~- · - - ~· - - ~- ~~· ~- -
· · - - - - - ~· - ~· - - · · ~· - · - · - · · · - - ~~- ~· - - ~~· - - · ~- · - - ~~- ~· - -
· · · - · · -
~- - ~· - - · - - · ~- · - · ~· · · - - ~· - - ~· · ~- - - ~· - · · ~~· · · - - - ~- - · · - · ~- -
- · - ~- - · ~· ~- · · · · · - ~· · - - ~· · - - ~· ~· ~- ~· ~ ~~~- · - · · ~· - ~- -
- · - · ~- · · - ~· ~~· - - ~· - · ~- - ~- - ~- ~- · - ~· - - · ~· - ~· · · ~· - - · - ~· - ~· - - -
- - · - ~· - · · ~- - · - ~· · ~- · · - · ~- - ~· - - ~- - - - ~· - - · ~· · - · ~· - · · - ~· ~
- - · - - · · - · ·
- - · - · · · · - · - ~~- - ~~- ~· - - ~· ~- · ~- - - - · · - - · ~· - - ~- · · · - - - · ~· - · - · -
~- ~· - - ~- - - - - ~- · · · - - ~· - - - ~- ~· · - · · - ~- · - · · - - - · - - - - ~· - ~· - -
- · · ~- · · · · - ~- ~· · - - ~· - - - · · - - - - - · - ~~- ~· - - ~· · - - - ~- - · · - · ~· - ~- · · · · · -
· · - - - ~~- - - · - - ~- · · - - · - ~· ~~- - - ~- - · - · ~· - - ~- · · · · - ~- - ~- - · - · - · · - - ~~-
· · · · - · - · - - ~· - - ~~- · - · · - ~- ~· · - · ~- - - ~· - - ~- - - · · - - ~· - · · - - · ~- ~· ~
· - - ~· ~- · · ~- · - - - - - - - ~· - ~~· - - · ~· - · · ~- - ~· · - - · ~- - · · - ~· - - ~- · · - ·
- · · ~- · · · · - ~· ~· - - · ~· ~~· - · · - - ~· - - ~· · - - ~~- ~· - - ~· ~- ~- - · - - ~- -
- · - ~· · - - - ~· - - ~· ~~· · - · - - - ~- - ~- ~- · - ~· · - - ~· - - ~· · · · - - · -
- ~· - - ~· - - ~· · - ~· · · - - - ~~- ~~~~~· ~· ~· ~· - - ~· - ~- - ~- · - · -
~- · - - ~· · - - ~- - ~- ~- · · ~- · - ~- - · - · · · · - - - ~~- ~~· · · · - · - - ~- · - ~- ~- -
- - - · - ~· - · · ~· - - · · ~- - - · · - - ~· · - - · ~· - ~· - · ~· - - ~- · · ~- · ~· ~· - - - - - -
· - - ~· - · · ~· - - - ~· · - - · ~· - - - ~~· ~- - - · ~· · - - - - - ~· - ~· - - ~- · ~· · ~- -
- - - - · · · · · - - ~· - ~- - · - - ~· - - - ~- - · - ~- - - · - - - · ~- - ~- ~- - - · ·
~- ~· - · - · - ~· - - - - · - - - ~- · · - ~- · - · · ~- ~- - ~· - · - ~- ~· · - ~- · - · · - · - - ~~-
· - - ~- · · · ~~- ~- - · - · · · · - · - ~· - - ~· - · - - · - - ~- · · ~- · · - ~· - - ~- - - - - -
- · · - ~- · - - - ~· · - ~· - - ~- ~· · - - - · · · ~- - ~· ~~- - · · · - ~- · · ~· ~~- · - -
· - · ~- - - ~· - - · · ~~- - ~- ~· · - · ~- - ~· - ~- · - - · - · ~· · · - - ~- · - - - -
· - - ~· · · · · - · - - ~· - - ~- - · - · - - ~· - - ~~- · - · · - ~- ~· · - · ~- - - ~- - ~- · -
· · · - - ~- · - · · · - - ~- · ~· - - - · - · - - ~- · · · · · · - - · - ~~- ~· ~- · · · - - ~· - -
--
· · ·
~~~~~~~~~~· ~~~~~~~~~~~~~·

- - --
- - · ~· - ~- - · · - - - - · ~- ~· ~- · - - ~- · · - - - ~· - ~· - · - ~· · - - ~· · - - - - ~- -
- - - · · · - - ~- · · - - · - ~· ~- · · - - - ~~- ~· - - ~- ~- - · ~~- ~- - - · - - ~· - - ~- - -
· · - - - - ~· - ~· - - · - - - - ~~- ~· - - ~- ~· - · - · - - · ~- ~- · - ~· ~· - ~· - · ·
- - ~- ~- · - ~~- · - ~· - - - · · ~· - ~· - - ~- · - - - - - - ~~- ~· - - ~- ~· - · - · - - ~· -
· ~- · - · · · - ~· - - ~- · · · -
- · ~~- - · - - ~- - · - ~- - - - · - - - ~· - · - - ~· · - · - - -
- - - ~- · · - ~· ~· - · · - - - ~· - · · ~· - ~· - ~· - - ~· - · - - ~- - ~- ~- · - ~- · · - ~· - · -
- - - - ~· ~~· - - ~· · - - - ~- - ~- - ~- · - ~- - - - - - - ~· - ~· - - ~~· - - - · ~~- ~- · -
- ~- · - - - ·
- - · - · · · · - · - ~- · · · - - ~· - - - ~- · · - - - ~· - · · - - · ~- ~· ~~· - - ~· ~- · ·
- · - - - - - - - ~- · - ~· - - ~- - · · - - ~· - ~· - - ~· · - - ~· - ~· - - ~- · · - - - ~· - -
- ~· - · - · ~- ~~- ~- · - ~- ~- · - - ~· - - ~- · - ~· - · - · · ~- · · - - ~· - ~· ~~- · -
· ~· · · - - ~· - ~· · · - · - · · - - ~· ~~- · - - ~· - - ~· · · · · - · - ~~- ~- · - ~- ~· · - -
· ~- - - · ~~- - · - - ~- - · - · · · · - · ~· - - · · - - - ~· - · · ~- - ~- · - ~· - - - - - - · ~
- - - · ~· - - ~- · - - ~~- ~· - - ~· · - - ~· - ~· - - ~· - · · - ~· - - ~- ~· - · · · - · - ~~-
- · - ~· · - · - · - - ~· - - ~- ~· - · - · ~- - ~· - ~- - · - - · · - · - ~- - ~~- - · -
· · - - - - - - ~· - ~· - - · · ~· - · - · - · · · - - ~~- ~· - - ~~· - - · ~- · - - ~~- ~· - -
· · · - · - ~· - ~· - - ~- ~· · - ~· - - ~- · ~· · ~- - ~- - - - · · · · · - - ~~- ~· - · - · · - -
· - - ~· - - ~- ~- - - ~~- ~· - - ~~~~- · - ~- - · - - ~· - - - ~· · - ~· - - - ~- - · -
· · · · - - ~· ~~- - - · - - ~· - ~· - - · · ~· · · - ~- ~· - · - · - - ~· · - · - · - ~~- · - - -
· - - ~· · - - - · - · · ~· - · - ~- · - · · ~- ~· · ~- · · · - - ~· - - - ~· · - - ~· ~~- - · - -
· - ~- ~· - - ~· - - ~- ~- - · - ~- - ~- · - ~- ~· - ~· ~~· · - · ~· - ~· - - ~- ~· - · - · - -
· - · · ~- - ~· · - - · ~· - ~· - - · ~· - - ~· ~~- · - ~- ~- - · - - - - - - ~· - - ~· - · · · · - -
· · ~- - - · ~· - - ~- - · · · - · - ~~- ~- · - ~- ~- - - - ~· - · ~- - ~· · - - ~· - - - - · -
- - - ~· - · · ~- - ~- · - ~~- · - - ~· - - · - - · - - - ~- · · - ~- - - - · · · · ~- · - · - - · - -
- - ~- ~· - - · · ~- ~· · - · ~· - · · · · - - - · - · · ~- - ~- · - ~- - · · - - ~- · · - ~- · - · ·
- · · · - - · - · · ~- - ~~- ~- · - ~- · · - ~· - ~· ~- · - - ~· - - ~· - - ~· - · · - - - - ~· - · - ·
· · ~- - ~· - - · · - - · · - - · - ~- ~- · - ~- ~- - · · - - · - · · ~- · · · - - ~· ~- · ~- ~- - -
· - - - · · · · ~- ~- ~· ~· - ~· - - · · · - · · ~- ~- - · - - ~- · - ~· - - - · - - ~· ~~- · · - · · - -
· - - · - · · - - ~- - · - - ~- - · - ~- · · - - · · · - - ~· ~~- · ~· ~· - ~· - - ~- · ~· - ~~- ·
· - - ~- · · · ~- - ~· - - ~· - - ~- · - - · - - - - ~~- ~· - - ~- - ~- · - - ~- - ~- ~- · -
· - - · · - · · - ~· - - · ~· - ~- · · ~· ~~- · · ~- · - ~- - ~- ~- ~- - · · · ~- ~· - · · ~- -
- ~- · - ~· - · - · · ~· - ~- - ~· - - · - · · - - ~- - · - - ~- ~~- · · - - - · · - ~- · - · · - -
- - · - - - - ~· - - ~· · - - · · - - · - ~~- ~· - - ~- - - ~- · ~· ~· - ~- - ~~- ~· · · ~~· - - ·
- · · · ~- - ·
- - · - · · · · - · ~· - - · · - - - ~· - · · ~· - - · · ~· - - · · · - · · ~- ~· - - - · - · · - - ~· - -
- ~- · · · - - ~· - · · ~~~~~· - ~· ~- · · · - - ~· · · · · · - · - - ~· - - ~· - - ~- ~- - - · -
· · ~- ~~- ~- · - · - ~· · · · - - - · - · · ~· ~~· - ~- ~~- ~· - - ~· - - ~· · - - ~- · -
· - - ~- · · - · ~· - - - ~- ~· - - - ~- - · - ~· · - - - · - · - · · ~- · - ~- - - · - - · - - · -
- - · - ~· - · · ~· · · · - - · - · · ~· - ~- - ~- ~- · - ~~· · · · - ~· - - ~· ~- · · ~- · · ~- ·
~- · - ~· - ~· - - ~- · - · · - · - - ~~- ~- · - ~· - · - - · · · - - ~- - ~- - ~- · - ~- - · · · -
· - - ~· - · · - ~· ~~· - - ~- - - - ~· - - ~- · ~· - - · · ~- ~~- ~· - - ~- ~· - · - · - - - ~· - -
- - - - · - - · · - ~- - · · · · ~· ~~· - ~- ~- ~- · · · · - ~- - · · - - ~~· ~· - ~- · ~· · ~- -
- - · · - ·
~- - ~· · - - - ~- · · - - · ~- · · - ~· - · · · · · · ~- ~· · ~· - - ~- · · · - - - - · - -
- - -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
- · - - · - · · ~-
~- ~- - · - · · · · - · - ~- - - · · · - - ~· - · · ~- · - ~· · · · - - · - -
· - · - - · · · - ~- - · - ~· · - · - ~- ~· · - - - · · · - - · - · · ~- · - ~- · - - · · · - ~· ~~- · -
- - - · - - · - - · - ~- - · - ~- ~· · - - ~~- ~· · · · · · · ~- -
· - - ~- · ~· ~· - · ·
· ~· - - · ~- - ~- · - ~· - - · ~· - - ~· ~~- · - ~- ~- - · - - - - - ·
~· · · - - - ~· - ~· - - ~- · · - · ~- - · · ~~- ~- · - ~· - · - - - ~- · · - ~· ~- - · - - - · -
· - - ~· · - - · - · - - - · ~- - · - · · · · - · - - · ~· ~~· - - ~- · · - - - - ~· - - ~- ~· · · · · -
· - - ~· - · - · ~· - - - ~- · - ~· - · · · - - - ~- · - - · - - ~- · · - - · -
- - · · · - ~· ~
- · - - - - - - ~- - · · ~· - · ~~- · - - ~- · - - ~- · · - ~- · - ~· - · - - ~- · · ~- · · · - ~~- - · - - · - -
~~~~~~~ ~~
~~~~~~~~~~~~~·

- - -
· ~~- - ~· ~- - ~- · ~- ~- - - ~- - · · · · - ~- - - - · · ~- - - ~· - · · · - - ~· - - · - ~· ·
· - - ~- · · - ~· · · - - ~· - · · ~- - ~- - ~~- - ~- · - ~- · · - ~- · · ~· - -
· ~- ·
· - · - ~- · · · - ~· - - ~- · · · - - · - · ~· - ~· - - - - · - ~- - ~- · - ~· -
- · ~· - - - ~· -
- - · - · - - ~- · · - · ~· - ~· ~- ~· - - - ~- - - - ~- - · · ~· ~- · · · - - ~· · · · · - ~· - - ~·
- ~· - - - ~- - · · - ~· · ~- · ~- · - ~- - - · ·
~- ~· - - - ~- · ~- ~- - - ~· - · -
- - - - · · ~-
·
- - · - - ~· - ~- · - · · - - · - ~· - - ~- · · - - - · - ~~- ~~~~-
~- ~· - -
~~~~- ~· ~~- ~~~~~- ~~~· - · - ~· - - ~- · · - · ~· - - - - · - - - · - -
· - ~· - - ~- · · ~- - - - · • - · - - ~- - - ~- - - ~· - · · ~· - - · · - -
- · - ~- · · ~- - - - · -
· - - ~· - - ~· - · · - - ~·- - ~~- · - ~- - · - · · · · - · ·~· - · · - ~· - -
- - · -
- · · ~- - - · - ~· - · ~· · ~· - ~· · · ~· - · - - - - ~~~~~ · - · · - · - ~· - - ~· · - · ~· -
·
~- - ~· · - - - ~· - · - - ~- ~· - · · · - ~- · · - - · ~- · · - ~· - - ~· - - · · · ~-
- ~- ~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~·
- - · - · · · · - · · · - · · - - · ~
- · - - - - - · · ~- - ~· - - · - - · - · · · - -
- · · - - - - · - - - ~· · - - - - ~- · - · - - - · · · - ~- · - - - ~· · ~- · - -
- · - -
· ~ - - · · · - - - - · - - - · - · - - - - - - - ·
~~~~~~ ~~~·
~-
· - -
- ~· · ~- · - - - · - · - - · · - - · - - - · · · - - · ~- - · - - · · - -
- · · - - - - · - - - ~· · · · · - - · ~ - - · · · - - - - - - · · ~- - - · · · - - · ~- -
- · · - · · - - · - · - - ~· · ~- - - - - ~-
~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~·
· ~~- - ~- · · - - - - ~· - - ~· - · - · - - ~- ~- ~- - - - - - · - - ~- · · ~- - ~· -
- · - - · · · ~- · - - - · - ~· · · ~· - - ~· ~~- · · ~· - · · ~- · · - · ~· · - · · ~· · · - · -
· - - ~· · - - ~~- ~· - - ~· · - - ~· - - ~· - - ~· - - - · · ~· ~~· - ~· · · ~~- - - ~- ~· - -
· ~- - · · - ~· - - ~· - - ~- · - - · · - - ~- ~· - - ~- ~~· ~· · - ~· - - ~~- ~· - -
· · - - - · · ~· - · - - · - ~· · - ~~- · - · - ~· - ~- - - · ~· - · ~~- ~· · · · - ~· - - ~· · · · - -
- ~~· - · · ~· ~· · - ~· - · - · · - · - · - ~- - · · - - · ~- ~· · ~- ~- ~· ~- - · · - ~· ·
- - · - - - · - ~· - - ~- · - · · · - · - ~· - - ~- - · · · · - - ~· - - ~- - · · · - - - · - ~· - -
- - · · - ~- - · · · - ~~- ~· - - ~· · - - · · · · -
· ~· ~· · · - · - ~· ~· · - ~- ~· - - ·
- · - ~· · - · - · - - - ~· - - ~- · · - ~- · - ~- - ~· - ~· - · · - - · ~- · - ~· - - · ~- · · - - - - ·
~~- - ~- · · - - - - ~· - - ~· - · - · - - ~· - ~- ~· ~- · - - ~· - - ~- · · ~- - - - · - ~· - · ·
- ~· · · - · - ~- - ~· ~~- ~~· - - - - ~· - · - - - - ~
~- - - ~· - - · - ~· - - ~- - - ~- - - ~· - - ~- - ~· - ~· - ~- ~· · ~- - - ~- - ~- ·
~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~·
~~· ~· - ~· - - ~- - ~- · - - - · - - ~~~- · · - - - - ~· - - ~· - · - · - - ~· - · · ~~~
- · - ~· · - - ~· · - ~· · - · - · ~~- ~· · · ~· - · - - - ~- - - - · ~· - - ~- - - - · ~
- ~· · · - - ~· - - · - ~· ~~· · · - ~- - - ~~- ~· - - · - ~· - - ~· - - · - ~· - - · ~· ~
- · - ~- - · · · - - ~· - ~- - ~- · - · - - - · · - · ~- - - · - · - ~· - - ~- · · - ~~- · -
- ~· · - · ~- ~~· - · ~~· - - · ~- - · · - - · · - ~- · - · · - · - - - ~· · - - - ~- · · - ~· -
· - · - ~· · · - ~- · - - ~~· - · ~· - - ~· - - · - - · · - - - ~· - - ~· ~· · - - · ~~- ~· - · · - -
· - - · ~· - ~- · · · ~· - - ~- · - · - - · - · ~~~- - ~- - ~· - · · ~· - ~· · - · - · ~~-
· - ~- - ~- - ~~· · - ~· · - · - · - ~~- ~· · · ~· - · - - - ~- · - - - ~- · · - ~- ~~- · · · - · -
· - · - - ~· · ~· - ~- · ·
· ~
~- - - ~· - - · - ~- - · - · · · · - · - ~- - ~-
~~~~~~~ ~~ ~~~
~~~ ~~~~~·

- - ~
~~~ ~~~~~ ~~
~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~·
~ ~~- · · - - - - ~· - - ~· - · - · - - ~· - - ~- ~· - - ~~- ~- · - - ~· - ~- ~· ~· ~~· -
- - - · - - -
- - · · - - · ~· - ~· - · · ~~- ~· · - - - - ~· - · · ~- - · · - - ~- ~~· · - - ~· - - ~· -
~- - ~- ~· · ~- ~· ~- - ~~- ~· · · - - · · - - -
- ~· - · ~· - - ~- - - - · - · · - - - - -
~- - ~· · - · - ~- - · ~· · ~· - ~· · · ~· - · - -
- ~· · · - - - · · - ~· - · ~· - - ~- · - · -
~- ~- ~· - - - ~· - - ~· - - - ~· · - ~· · - ~~· - - ~· ~· - - · - ~~- ~· - ~- - ~· - · · ~- - · -
· · · · · - ~~- · · · - - - · · - - · ~~· - - ~- · · - ~· - - ~- ~- - · ~· ~~· · · - ~- -
· · · - - ~- ~~- · ~· - · - ~- ~- - · · - ~· - - ~· - · · · · ~- - - ~· - - ~· · - - ~· · · - -
· ~~- ~· - - · ~· - - ~· - - · ~- · · - - - - ~- - ~- · · - ~· - ~· - - ~- ~· · - - ~· - - - ~- ~· -
- · · · - - ~· · · ~~· - - · ~- ~· - ~· · - - ~· ~~· · · - ~· - - ~- · - ~- · · - ~· - - ·
· - - ·
- - - - ~· · · ~· - ~- · · - - ~- - · · - - · ~· - - - - ~- ~· ~- · - - - ~- ~· ~· · - - - - ~· · -
- ~· - · · · · · - ~· ~~· - - ~· · · · - - · - ~- ~· - - ~~- ~~~~~· ~- ~- ~· ~· · · -
~· - - · ~· - · - - - - ~· - - - ~· · - ~· ~· · · · ~· - - ~· · · - - · - - · - ~· - · ~· · - · -
· · ~- - ~· - ~- - - - · - - - · · · - ~· - - ~- · - · · · - · · - - - · - - ~· - - - - · · - ~- -
· - - - · · - ~- · ~· ~· · ~· · - ~- - · - - - · ~· ~
- ~
· · · · · · · ~- - ~~· ~· · - · - - · · - - - -
~- ~· · · - ~· - - ~- ~· · - - - · ~- ~- - · ~- - - - · - - · ~· - ~- ~~- - · · - - · - ~- - -
- - - - - ~· - - ~- - - ~· - ~· - - ~- · · - - - · - - ~- · - - ~· - ~- ~- - · ~· - - ~· · - - - · -
~- ~· · · ~· - - - · - · - - - - - ~· - ~· - - ~~~
~- ~~· - · -
· ~
~- - - ~- - · - · · · · - · ~- · - ~- · - · - - - - ~· - - - · · · - - - ~· - - ~- · · - - - -
· - - ~· - · - · - ~- · · - - ~~- · -
~ ~· - · · ~· - · ~· · - · - - ~· - - ~· · - - · - ~· · ~· - ~· · · ~· - · - - - · ~
~- - - ~- · · - ~· - - ~· · - - ~· ~~- - · - · · · · - · - ~~~- · ~- - · · ~· - ~-
- · · · - ~· - - ~~~- · · · ~- · · - ~· · ~· - - - - ~· - - · - - - ~· - ~- ~· · · ~- ~- - - ~- · - - - ·
· · ~- - ~· - - ~- ~· - · - · ~- - · ~
~- - - ~- · · - ~- - ~· ~~~· · · - - - ~ ~~· · - - - ~· - · - · · - · ~· - - ~· ~- -
- - · - - ~· - ~- ~- · - · ~· ~- - - - ~· ~~· - · · - ~- - · - - · · - · ~· - ~· - - ~- · -
- - - - ~· - ~- ~- - ~- · - - - · ~- ~· - ~· ~~· - - ~· · - - - ~· - ~· - - ~· ~~· - - · ~· -
· - - ~- ~· - ~· - - - - · - ~- - · - - ~- - · - ~· · · - - ~· - · - ~~- · ~~- ~- - · - - · · - · ·
~- ~- ~- · - · ~· · - ~~· ~- - - ~· ~~· - · · - ~- - ~· - - ~· - · - · - - ~- - · - - ~- · -
· - · - - - ~- - - - ~- - - · - ~- · - ~· · - - ~- - - ~· · · - ~· - ~· - - ~~- · · - - - - ·
~- - ~- ~- - ~~~· · - - - ~· - · - ~· - ~· - · · ~~~- - - · · - ~~- ~· - - - - ~· - · · ~· - ~-
· · · - ~- ~~- ~· - - ~· ~- - ~· - - ~- - · - ~· · · - - - ~- - - · - ~- - ~- · · - ~· - · - -
~- - ~· ~- · - - ~· - ~- ~- · · · ~· ~- - - ~· ~~· - - ~· · - - ~~- ~- - · · - - · ~
-
~- - - - ~· · · - - ~· - - ~· · - - ~- · ~~- ~- - · - - - · · · · - - - ~- · · - ~· - -
- - -
- - -
~~~~~~~~~~ ~- - ~· ~~~~~~~~~·
- · · - - · · - · - - - ~· · - · - - · - · · - · - · ~ - · - - ~· - · - ~· - · - -
~- - · - - · - - ~· - · · ~· - - - ~- - ~- · - ~- · - - · - ~- ~- · - - ~· ~· - ~- · · - ~· - - ~· - ~- -
· - · · ~- - ~- · - ~- ~~- · · - ~- · · - ~· ~~- - · - - · · - · - · - - ~· - · · ~· - - - ~- - ~- · -
- ~· ~· - ~- - · · - - - ~~· ~- · - - - · - - ~- · ~· ~· - · · - · - - ~· - - ~- · · - ~· - - ~· - -
· - · - · - ~- - · · · ~· - - - ~- - ~- · - ~· - ~- · - · - - - - · ~- ~· · - ~~· - - · ~· - -
· · · ~· - - ~- ~· - ~· - - - - · - ~· - · · · - · - - ~· - ~- · - ~- ~- - - - - · ~- - ~· - · · ~- · -
· - - - ~· · · - - ~- · ~· ~- - · - - · · - · - ~- - - - ~· - - ~- - · · - · - - ~~- ~~- · · - ·
- - · - ~- · · · · - - ~· - · - ~- · - · · · - ~· ~~- · · - · ~- - ~· - - ~· - - - · · - - ~· ~
~- · - - ·
~~~~~~~~~·
- - · ~· · ~- · · - ~· ~~- · - - - ~· - · · ~- - - - ~~· - · · · · · · - ~· - - ~~~· · · - -
· - - ~· - - ~~· · · · · - - - ~· - - ~· - - ~~· · ~- · · - - - ~· - - ~· - - ~~- - - ~- · · - - -
- - · · - ~· - · · ~· - - ~- · · · - ~~- ~- - · - - · · - · ~- - · - ~· · - - ~- - - ~· - -
· - · · ~· - - ~· · - · - - - - ~· - - · - ~· ~~· - ~- · ~- - - - - ~· - - - ~· - - - ~- - · -
· - · - ~- · ~· - - ~· - - ~- ~- - - · · - - ~· · · ~~- ~· - - · ~· ~- - · - - · - ~· ~~- ~· -
· - - ~· ~~- · - - · ~· - · · - - · ~- - · - - · · - · - ~· - - ~· ~~- · - - - · ~· · · ~- · - · -
· - - · - - - - ~- - ~· · - - ~~- · ~- · · - - · ~- - · ~~~- ·
~~~-
· - - ~- - · ~·
- · · - - ~· - · · - - · ~· - - · ~- · - ~· - - ~- · - - · - ~· - - · - - - ~~- ~· - - ·
· ~- -
- - - · - ~- · · - - ~~- - ~- · · - - - · - ~~- ~· - - ~· - · · - · - ~~- · - · - - - - ~· -
- - - · - - - - ~· - - ~· - - · - ~· - ~· - - - ~· - · · · - - - ~- ~~· - · · ~- - ~· · - ~- ~·
· · · - ~· ~~· - · · - ~· - - ~- · · · · ~- - ~~- · ~· - · - · - · · · - - ~- · · - - ~~- - -
- - · · · ~- ~· ~· - ~- - ~- - · · - - · ~- - - - ~· · · · ~- - ~- ~· - ~· - ~· - - ~· · - - ·
· · ~- - ~· - - · - ~· - - ~- · · - ~· - - · - ~· - - ~- · - - - ~· - - ~- ~· · ~· ~~- - · - - ·
~- - ~· · ~- · · - ~· ~~- · - - - ~· - · · ~- - - - ~· - - ~- - - - - ~- - · - - ~- - - · · ~· -
· - - · - ~- · · - - ~· - - - ~- · · - ~- - · ~~- - ~· - - ~· · · - - - ~~· ~· ~· · · ~- · · - - -
- - - - - - ~- - ~- - · · · ~· - · - · - ~- - · ~~- - - ~· - - - ~- · · · ~· - ~- - ~- ~- ~- ·
~- - ~· · ~- · · - ~· ~~- · - - - ~- - - - ~~- · ~- - - · · - - ~- - · · - ~· · ~- · -
· - ~- - ~- - · ~~- - - ~· - - ~~~- ~- · - ~· · ~- - - · ~· - - · · ~- ~- - - - · ~· ~
- · - - - · - ~· - · · ~- - ~· - · - · - - - ~· · · ~~- ~- - ~· ~~· - - ~- · · · - ~- · - · - ~~- -
- - · ~~- · - ~- ~· · · ~- - · ~· · ~- · · - ~· ~~- · - - - ~- · ~· ~· - · · ~· · · - ~- ~· · -
· - · · ~· - - ~- · · - ~~- ~· - ~- - · · · - · - ~- · ~- - - · ~· - ~· - - ~- ~· · - ~· - - ~· - -
~· - - · ~- · · - ~~- ~· - - · ~- - · - ~· ~· - ~· - - ~- - - · · - - ~· - - ~- - · - · - - - ~· - -
· - - ~· ~- - - ~· - - ~· - - ~- · · - · - - ~- - - · - - ~· - - ~· - · - · - ~- - · - ~· - - · - -
~~~~~~~

~~~ ~~~ ~~~~~·
- - -
· · · ~· - - ~- ~- - - ~~- ~- - - · -
· ~- - - ~- - · - - ~· - · · - - - ~~- ~· - - ~- · · · -
· - - ~· - - - ~· - · · ~· · · - ~· - · - - - - - ~- · · - ~· - ~- - ~· - · · ~· · - - - - ~- · - · -
~- - ~- · · - ~~- - ~~- ~- · - ~- · - - - ~- · ~- - - · ~· - ~· - - ~- ~· · - ~· - -
- · · - ~· - - ~~· - - · ~- · - - ~- - · - ~· ~- - · - ~- · ~~· ~· - - ~· - · · - - · - -
- · - · - ~~- - ~- · - ~- · - ~- - ~· - ~- · · - - - ~· - ~- · - ~- · - - - ~· - - ~- ~
· - · · - - - - ~· - - ~- - ~· - · · ~- ~- - - - - ~· - - ~· · - · - - · ~- · - ~· - ~· -
·
~- - ~~~- · · - ~- - · ~~· - - ~- ~· · - - - ~· - - ~· ~~· - - ~· - · - · - - ~· - - ~· ~
· - - ~· - - · ~~- ~· - - ~- - ~- · - - ~~- - ~- ~· · ~· - ~- · - · · ~· - - ~· · · - - - ~· - -
- - ~· · - ~- - - · · · · - - ~- - ~- ~· - - ~- · · · - ~~- - ~- · · ~- · ~· ~· - ~· - - ·
~- ~- - · · ~- · · - - - ~· - - · - - ~· - - ~- - ~- - · · ~· - - ~- ~- - - ~~- ~· - - ~· · - · - - · -
· - - ~· · ~- - ~· - · · - - · ~- - · ~~- - - ~~- ·
~~~
- - · · · ~- · - - · ~- ~·
- - · ~-
~~~~~~~~
· · · ~~- - ~·
~- - - ~~· · · - - ~· - - ~· · - - ~· · - - ~· ~- - - · - - - ~· - - ~- - · · - - ~- · -
· · - - ~· - ~· - - ~- ~- - - ~~- ~· - - ~· ~· · - - ~- - - · - ~· - - ~· · - · - - · - - ~- - · -
· · · - ~- - ~· - ~- · · - · ~-
· ~- - ~· - - · - ~- · - ~- ~- - - ~· · ~~- - · - · - · -
· - ~· - - ~- · · · - - ~· - · · ~· - ~· - ~· - - ~- · ~· · - - - ~~- ~· - - ~~- - - - - ~· ~· ~· · -
· - - ~· - - · - · - ~- · - ~· ~· - - ~· - ~· - - - ~- · · · · - - · ~- ~· - - ~- · · - · ~- - · ·
~- ~~- · - - ~· - - ~· · - - - ~· - - ~- · · - ~~- · - - ~· - - ~· · - - ~· · - - ~·
- - - · - - ~- ~- - - · - · - - ~· - - ~- ~- - - ~~- ~~~- ~· · ~- - · - - · · - · - ~~- ·
· - - ~- ~- - - ~· - ~· - · · - - - - ~· - - ~- · · - - ~- - - · - ~· - - - ~~- - - · - - ~- · - · · -
- · - - - - ~· - - ~· - · ~· - - ~- ~- - - · · · ~- - ~· - - · - ~- ~· - ~- · · ~- - · - ~· · · - -
· - - ~- - · - - · ~· - - · - ~- ~· - · - - - - ~· - ~- - · · · - - ~· - - ~· - - ~· · - · - · -
· - - · - ~- ~· - · - - - - ~· - ~- - · · · - - - · · - ~· - · - - ~· ~- - ~~- ~- · - · ·
- · ~- - - - ~· - - ~· ~· ~- ~~- ~- - - ~· · · · - · -
· - - ~· - · ~· - - ~- - - - - - - - ~· -
- · · - - ~~- · ~~- ~· - - ~· · - - · - ~- ~- - - · ~~- - ~· · - ~~· - · ~· - - ~- ~· - - -
· - - ~- · · · - · ~· - - - - · - ~~- ~· - - ~- ~- - - ~~- ~~~- - - · - - ~~- · - - - · - -
- - · · · · ~· ~~· ~- ~· · - ~~- · ~~- ~· - - ~· - · - · - ~- - · - - ~· - ~· · ~- - · - - · · - · -
· - - ~· · ~- - - · ~- - · ~~- · · - · ~- - ~· - ~· - - · ~· - - - ~· - - ~· · ~- - - ·
· - · · - ~- - · ~~· - - ~· - · - · - ~- - · - - ~· - ~· · ~- - · - - · · - · - ~- · - · - ~~- -
· ~~- · - ~- · · - - - ~· - - ~- · · - - ~· - - · ~· - ~· - - ~- ~- - - ~~- ~~~- ·
~~- -
· - - · - - ~· - - ~~· · - · · - ~- ~· - · - ~· ~· - - ~- - ~· - - ~· · · - · - ~~- - · - · ·
· ~· - · · - ~· - - ~- ~- · ~- ~· - · - · ~- - - ~· - - ~~- · · · - · - - · · - - - ~- - · - -
· · - ~· - - ~- - ~· - - ~· · · - · - ~· - ~- - ~- · · ~- · ~· ~· - - - - -
· ~· - · ~· - - ~- ~· ·
~- ~· - · - ~- ~- - - ~~- ~~~ · · ~- - - · - · ~· - - ~- ~· - · - ~· ~~- ~· - - ~- - - - -
· - - ~· - - ~- · - - · - ~~- ~· - - ~- - - - - ~· - · · - ~· - · - ~- ~- - - ~~- ~~~ · -
- · - ~- · · - - ·
~~· - ~· - · - ~~~· · · - ~· ~- - - · - - ~- - · · - - ~- - ~- - · · · ~- ~
- - ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
· ~~· - - ~- · - - · - ~~- ~· - - - - ~- - - - - ~- ~· ~· - - ~· - · · - · - - ~~- - · - · - ~- ~- - -
~- ~~~ - · - · · ~~- ~· - - ~· · - - · - - ~- ~~- - - ~- · - - ~~- ~· - - ~· · · · - · -
· - - ~- - ~· - - ~· · · - · - ~- ~· · - - · · - ~- - - - - - - - ~· - ~- · · - - ~- - · ~~· - - - -
· - - - ~· - · · ~· - - - ~· - ~- ~· ~- · - - - · - - · ~- - ~· - · · ~- - · - - ~· - - -
- · · - ~- - - - ~~- - ~· ~· - ~- ~- - - ~· - · · ~- · - - ~· - - ~· · · - - ~· - - ~· · · · - -
- ~· ~· - · - · - ~- - - · · - - - ~~- ~· - - ~~~ ~- ~- - · · - - - ~- - - · · - ~- · · · -
- · - - ~· - - ~~· · - ~· - - ~· - · - - · ~· ~~· - - ~· - - ~· - · · - - · ~~- ~· - - ~- · · - - · -
- - · - - ~· · - ~· · ~- - · - - · · - · - ~· - · ~· · ~· - ~- · · - - ~· - - · ~- · - ~· - ~- · -
- · · - ~- · ~- · · · - · - · · ~· - - - ~· · - ~~- - - · ~- · - · · - · - - - ~~- ~- - - - · ~- · · ~- · -
- - · ~~· - - ~~~
~- ~- - · · - - - ~· - - ~- · · - ~- ~· ~· - - ~· · - - ~~- ~· - - ~· · - - -
· - - ~~- ~- · - ~- ~- - · ~· - ~- ~~~- · · - ~· · - - ~· ~- - - · - - - ~· - · · ~- - ~-
- ~- · - · ~- - · · · ~· · · - · ~· - · - ~- ~· - - ~· - · ~· · · · - · ~· - ~- - · · - - ~- ~- -
- · ~· ~- · - ~- ~- - - - ~· - - ~· - · - - ~- - · ~- - ~· - · ~- · · ~· - ~- · - - - -
· - - · - ~- - ~· - - ~· - · ~- · - ~- ~- - - ~· - ~· · - - ~· ~- - - - - · · · ~- ~· ~· - · - ·
~- - ~· - - ~~~ · - · · ~- · · - ~- · - - - - ~- · - ~- · · - ~· ~~- - - · · ~· - - · -
- - - · · ~- ~· · · ~· · - - - ~· - - ~- - ~- · - - ~· - · · ~- - · · · ~- - · ~· ~~· - - · · ~- · - -
· ~~· · · - · · ~· - - ~· ~~- - - · · ~- ~· - · - ~- ~- - - ~~- ~~~ · · · - - - ~· - ~· · ~- - -
· - - · · - · · ~~- ~~· · · - - ~- · · - ~· · - - ~· ~- - - · - - - · - · ~· · ~· - ~- ~- -
- · · - ~- - - - - · ~- - - ~~· · - · · - ~- ~· - · - ~· ~~- ~· - · ~~- · - - ~· - - ~· · · - · -
~- - · - · · - · ~· - · · - ~· - - ~· - - · · ~- ~· - · - · ~- - - ~· - - ~· - · - - ~· ~~· - · ·
- - · - - ~~· · · - - ~· - - ~· · - - ~- · - ~- - - · - ~- ~~· - - - ~- · - ~- - - - - · · -
·
~- - ~· - - ~- · - - · - ~~- ~· - - ~- - - - ~· - · · - - - - ~· - - ~· - - - ~- · ~- - - · - -
· - · ~- - - ~· - - ~- · ~- - - - - · - - ~~- ~~· - - · · ~· - - ~- · ~- - - · - ~· - -
- - - - · · · · - - ~· - - ~- ~- ~~- ~~- - ~ - ~· - - ~· - - - ~· - · · · - - - ~- · - ~- · - · - - - -
· · - ~· - - ~· - · - - ~· ~~· - - ~- ~· · · - - · - - · ~~- ~· - - ~~~- ~~- ~~- · · - · -
· - - ~· - - ~· - · - - ~· ~~· - - ~- ~· · · - - · - - · ~~- ~~- · - - - ~· - · · ~~· · · - - -
· - - ~~· · · - - · - - - - ~· · - - ~~- ~~- · - · · · - ~- ~~ ~· ·
~~~~~~~~~~~~~~~~·
- - -
--·
- · -
· - · - · ~· - - ~- - · · · · · - - · - - · ~~- ~· - · - ~~· - - · - ~- · - -
~~~ ~· - - · ~~- ~~- · - - · - ~~- ~~· · · · - ~- - -
- - · - ~~· · - · - · · · - ~- · · · - - ~~~- - · · · · · - · - ~~-
~· · ~- ~- - ~~- ~- - · - - · · - · - ~· ~~· ~· · - ~· · - -
· · ~- · ~· - - ~- - · · ~- ~-- - - · ~· ~- - · - -
· · · - - ~· ~~· - - ~- - · · ~- - - - - ~· - - · · ~- - ~· -
- ~· · - ~~- ~- - · · · · - - ~· - - ~· · · · - - ~- · · - ~~-
- · - · ~- · - - ·
· - - ~- · - · ·
~~· - · · · -
- - - · · - · - - ~- ~· · - - ~· ~- ~- · - · - ~· ~~- - · · - ~· - - ~- · ~· - - · ~· - -
~- · · - · · · - ~- · · - · · · - ~- - ~~· · · · - · - - ~- · ~· ~· · · ~· - - ~· ~~· · - · · ~· - -
~~· - ~~- - - · - - · - ·
~- - - - ~· - - ~- - · - ~- - - ~- · · - - - ~· - ~· - - ~~· · ~· ~~- ~- - · - - · -
- - · - ~- - ~~· - - · - - - - ~· - - · ~· - - ~· - - · · ~- ~· - · - · ~- - ~· ~- · · - - ~~-
· - · · - · · ~· - ~· ~~- · · - · · · - ~- - - · - - - ~- · · · - - ~· - - ~- - - · - - ~~- ~· - -
~~· - ~~- · - · - - ~- · ~·
- - · - -
· - - - ~- - · - ~- · · · - - ~~- · - · · · - ·
- --

- --
-
--

~~~~~~~~~~~~~~~~·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·
~- - ~· - · ~- - ~· - ~- · · - · · - - ~· - ~· - - ~~· - · - ~· · ~· - ~· - ~- - - - - - - - -
· ~· · - - - · - ~~- ~· · ~· ~- · ~- - ~· · · · - · · · - - ~- · · - ~· · - - ~~- ~· · - - · · ~-
- · - - ~- · - - ~· ~- · - - · · - - ~· · - - - · - ~~- ~~- - ~~- ~- - · - - ~· · - ~· · · · - - - -
· - - ~- · · · - · - ~~- ~· - - ~~· - - · - ~· - - ~~- ~· - - ~~· - - · ~· · ~~· - - - · ·
· · · · ~· - - ~~· · · - - - ~- · ~- - - • - · · - ~· - - ~· ~· · ~- ~~~~~~~~~~~~
~~~· ~ ~- - ~~~- · ~~· · - - - · ~~· · - - ~~~· · · - - - · ~· - ~- - · · - -
~- ~· - - ~· - · ~- - - ~· - - ~~- - - · · · · - - · · ~- ~~· - · · · - - ~· - - ~~· - · ~~· · - -
~~· · · - - - · - ~~- ~- · - ~· · - - · - · - - ~~· - · · · - ~~- - - · · · ~~- ~- · -
· - - · - · - - ~~· - · - - · - · ~~- ~· - - ~· · - - · - ~· - - ~· - - ~~- - ~· - - · ~~- ~· - -
· - - · ~· - ~- · ~- · · · - - ~~- - · ~· ~~· · - - - ~· · ~· - - ~- ~- · - - - - - · ~· - - · -
~- ~· - - ~· · · · - - · - - ~· - - ~- - ~- ~· - - ~· · - - · ~~- ~· - - ~- · · - · ~- · · · - · ~- -
· - - ~- - - · ~· ~~· · - - - ~· · ~· - - ~- ~· · - - - - - · ~· - - · - ~~- ~· - - ~· · · · - - · - -
· - - ~~- ~· - - ~· - - · ~~- ~· - - ~· - · · - ~- · · · - · ~- - · - - ~~· · - - · · - ~- - · · - ·
· - ~· - - ~- - - · - ~· - - ~~- ~· - ~- - · · - · ~~- ~- · - ~· · - - · - ~· - - ~· - -
~· · - - · ~~- ~- · - ~· - - ·
-
~- · · - - - ~· · ~· - - ~~· - - - -
-
~- - · · - - · ~· ·
· - - ~~~~· - ~~- · - · - - · ~~- - ~~- · - - · - ~· · - ~- ~~· · · · - - - - - ~· - · ·
· - - · - ~- - · · · ~· - ~· - ~- - - · · ~- - · · - · ~~- ~- · - - ~- · - - ~~- ~· - - · · - · ~- -
· - - ~· - ~- · ~- · · ~- · - - ~· - - · - - ~· · ~- · ~- - · ~- · - · · - - - - - ~· - ~· - ~· - -
- ~· - · - - ~· ~~· - ~~· ~· - ~· - - ~- ~· · - ~~- ~· - - ~~- - · · - · - - · - ~· - - -
- · · · · ~- - - ~· - ~- · ~- · - ~- · · - ~· ~· · · - · ~· · - - - · - ~- · · · - - ~· ~- · · · ~~-
- · - - ~- ~· - · - - ~· - ~· - - ~- - - · · - ~~- ~· - - ~- · · · - ~· ~- · ~- - ~· - - ~- - · - - - ·
~- ~- ~· - - ~- - · · ~- - - - - ~· - ~· ~- · · - · - - ~- · · - ~· - - ~· ~· · ~- ~ ~~~~~~
~~~~~~~~~~~~- ~ - · · - · - - ~- - ~- ~· · ·
~~~~~~~·
~~- - · · ~- - · · ~~- ~· · · - · - ~- · · - ~· ~- - ~· - ~· - - ~· · · · · · · - ~- · · - ~·
· · · - · ~· - · · - · ~- · - - - ~· · · · · - - ~- · · - ~- · · · - · ~· · - - - ~- · - - · - - ~~-
· - - ~· · - - · ~- - ~- · - - · ~· - - ~- · ~- - · - - ~· - - ~· ~- - ~· ~~· - - ~· - - · ~- · - - -
· · ~· - - ~- - - ~~- ~· - - ~- · - - ~· - ~- - - - - - - - - ~· ~- ~- · · · - - ~- ~· - - ~· - - ·
- · - ~~- ~· - - ~- · - - ~· ~~· · · - - - ~- · ~- - ~· - ~- · · - - - ~· - ~· - - ~- - - · · - ~~-
· ~- · - - - ~· ~- - · · - -
~- ~· - - ~· · - - · ~- - ~- · - - · ~· ~· · · - · ~· ~- - · · - ~· - -
- · · ·
- ~~- ~· - - ~· - - · ~· · - · - · ~· ~- · · · ~~- ~- · - - ~- ~· - · - - · -
· - - ~- - - -
- ·
· ~~~~~~ ~~~~~~~~·

- --
·
· · - ~~- ~· - - ~- · · · - ~· ~- · ~- - ~· - - ~- - · - - - · ~~- ~- ~· - - ~- - · · ~- - - - -
· - ~· ~- · · - · - - ~· - ~- - · - - ~· - ~- - - · · · - - -
~
~~ ~~~ ~~~~~
~~~~~~ - ~
· · - ~- ~· ~~· - - - · · ~· · · · - ~- · · - ~· ~- · · - - ~· ~- ~- · - ~· - -
· - - - - · ~- - · ~- ~· - - ~- · · - ~~- ~· - - ~· - · ~- ~· - · - - ~- · · · - ~· · -
- · · - - - ~· - ~· ~· · · · - - - · · · ~- ~· · - ~- · · - ~- · ~- - ~- - ~· - - ~· - ~· - - ~- - - -
· · - - ~- ~· - - ~- - - · · - ~~- ~· - - ~· - · ~- ~· - - · · - ~· - ~· - ~~· ~- · · · -
- · · - - - · - · ~· · · · - - · - - ~- · · - ~- · - · · ~· - - ~- · ~- - ~· ~- - - ~· - ~· - -
- - - · · - ·
~~~~~~
~~ ~~~~~~~·
~- - · - · - ~~· - - · · - - ·
~-
· - - ~~- · · - · - - - ~- - ~- - ~~· · - ~- - · - -
~- - ~- - · · - - - ~· - - ~· - - · · · · · - · - ~~- ~· - · - ~· ~- - · ~- ~· · - - ~· - - ~· -
· - - - ~· - - ~- - - - - - - - · ~- · - · · - · - - - ~- · · - ~· - - ~- · · ~- · ~· - - ~· · - - - · - - ·
~- ~· - ~· - ~· - - - ~· - ~· ~- ~· - ~· - - ~· - · - · - - · ~~~- - - ~- -
· · - - · - ~- - ~- · ~· · - - - - - ~~· - - · - ~· · · ~· - · - - - ~· - ~- - · · - - ~· - - ~~-
- · · · - - - · - - ~- · ~· ~- - ~· ~· · · ~- ~· - ~- - - · · - - - ~· · · ~- ~~- ~- ~- - - - · - -
· - - ~· · · ~- - - · ~- ~· · - ~- ~~- · ~- - - - · ~- ~· - - - - - - ~· - - - ~· ~~- · · - - ·
· - - ~· · - - - ~- - ~· - ~- - · · ~- - ~- ~·
~· · - ~- - ~- · - - ~· ~· ~~- - ~~- - -
· - - ~- · · - - ~· ~~- - · - ~· · - ~- - · · - · - · ~· - ~· - - ~· - · - - ~· ~~· - - ~- ~· -
- · · · · ~· - - - · · - ~- - ~- · ~· ~- · - · - ~- · - - - · ~· - - · ~- - ~· - ~- · - · -
- · - - - · - ~· - - ~- · · - · ~· - · · ~· · · ~~- · ~- ~· - - - - ~· - · - - ~~· - - · - - ~· -
· - - ~- ~· - · - · - - - - ~· · - ~· - ~· · - - · - ~- - ~· - ~· - - ~- · - - · · ~- - - - · · · -
· - ~- ~- · - ~- - ~· · ~· - · - ~· · · - ~· - - - - · ~· - - - ~~- · ~· - · - · - - · · · - -
· - - ~- · · · - - ~- ~· ~· - - ~~- - · · · - · · ~- - ~· - ~· - · · - · - ~~- ~- - · - - ~- -
· · - ~- ~- ~· - - - · · · - - - ~· - - ~- ~· ~· · · ~· - - ~- · - · - - · - - ~- - ~- · · -
- - · · · - - ~- · ~· ~· · · ~- ~· - · - · ~· - - - ~· - · · ~· - - ~- - - - ~- - ~~· · -
- - · - ~· - · ~· ~- - · - - · - ~- · · - ~· - - - ~- · · ~- · - - ~- · · - ~- - - ~· - - - - - -
· - - · - - ~· - - ~· · · - ~- - - - · ~- - - ~· - - ~- · · ~- - - · ~~· · · - · · · ~- - ~· -
· · · · - - ~· - - ~- ~· · - - - - · ~- - - - ~- - - ~~~~~· - - ~~- · ~~- - - - · - · -
- · · - ~· - - ~- - · · · · - ~- · · - ~- · - - ~· ~· - - ~- ~· · · · - - - ~· ~~· - - · - · ~· - -
· - · - · · · · ~- ~~- ~~- · ~- - · - · - ~- · - - · ~- - ~- - · · - ~· · · · - · · - - ~· - - ~- · · -
- · · · · - - ~~- ~· - · - ~· · - - - ~- ~~· - · · - ~- - - - ~- ~· · - · · - - ~· - ~· · · · · - - -
- -
· · - - ~· - ~- · · - ~- - - · - - ~- - · · ~~- · ~~~- - ~~· ~- ~~- · · ~- · - · - ~· ~
- --

~~~~~~~~~~~~~~~~·
· - - ~- - · · - - - - ~· - - ~· - - · · · · · · - - ~~- ~~- · ~- · · - · - - ~· - - ~· · · - ~~- · - ·
· ~~- - - - ~~- · ~~· - · - · · - - · ~· - ~· - - ~· - · - · - ~~- ~- ~· · - - - - - ~· · -
- - ~· - ~· - - · · - - ~· ~~- · · - · · - - ~· - · · ~- - · · · · - ~- - · - - ~· - ~· - - ~· - - - ~· -
· - - ~~~· - - ~· - - ~- ~~· - · ~~- · ~· · - - · ~- - · - - ~· - - ~· - ~· - - - ~· - · ·
· - - - - ~- - - · - - ~~- · ~- ~~- ~- ~· · - - ~· · - ~- · ~· · - - ~· - - - - ~~- ·
~· · - - · - ~- - · - - ~· · · ~· - ~- - · · - - · ~· · - · ~· - · - - ~~~· - · - · - - ·
~~- - ~· - · ~- - - ~~· · - ~- - ~~· - ~· - - ~· - - - · · - - · · ~- ~· - - ~· - - ~· · - - -
· - - ~~~- - ~~- · ~~· · · ~- · - ~- - - - - ~~- · · - · · ~· - - ·
~~~~~~
~~ ~~~~~~~·
- · · - - - ~· ~- - · · · - · ~~- ~~~ · - - ~~- ~· - - ~~~· - ~- - - - - ~~- · · - ·
· ~~· - - ~· - - · · - ~· · · · - - ~- - · - - ~· · - ~- - · · · - · - - ~· · · ~· - - ~- · - - · · - -
~- ~· · - · - · - - - ~- ~- - · ~· · ~· · · ~- ~- ~- - - - ~- - ~- · · · ~· - · ~~- · · - · -
· - · - · · · · ~- - - · - ~- · - - ~· - · - - ~· - · · ~· - - ~· · - · - - ~~- ~- ~- · ~- · · · -
- - · · - · - ~- · · · - - - - · - - · ~· - · ~- · · · - - - - ~- · · - ~- - · ~- - · - - - ·
- ~· · - ~· - · · ~- - ~· · - ~· - ~- - · - - - · ~· - - ~- - · · · - - ~- · - · · - - ~- ~· - · - - ·
~- ~· - - ~~- ~- ~- ~· · - · ~- · - - ~· - ~· - · ~- · · ~· - · ~~- ~~~- · - · ·
- · · - · - ~· ~~· · · ~· - - ~· · · - · · · · - - ~· - - ~- - · · · · - - · - ~- ~· - ~· - - ~· ·
- - · · · ~· - ~- · · - - ~- · ·
·
- - · ~· - · ~- · · ~· - · ~· - ~- · · · - - ~- ~· - · - -
- · · - · · - -
· ~~· ~- - ~· - · · ~- · · - · - · - ~· - ~· · · - ~· ~- · · - ~~- ~· - -
- - · - ~- · · · - - ~- · · - ~· - - ~- · - - ~· - - ~· ~- - - - · ~~· ~· - · ~- ~· ~· - · ·
· · - ~· - · - · ~· - · · ~- - ~- - · · · ~· - - - · · - ~· - - · - · - - ~~- ~· - - ~~~· - · ~
- ~- · · - - · · - - - - ~· · - ~· - ~- - - · · · · - ~· - ~· · · ~- · - ~- · - - · ~- · ~· - -
· · ~· - - · ~~- ~· ~- ~- - - · - - ~· - - ~· - - ~· - ~· - · · ~- - ~· - ~- - · · · - -
·
~-
· - - ~· · - ~· · ~- - ~- ~- ~- - - · ~· ~~· - ~· - · · - · ~- - - ~· - - ~· · · - · - · - ~- ~·
- · - ~· ~- - - - - ~· - · ~- - - - · · - · - ~- · - ~~- - ~- - · · · - ~· - · - ~· · - · -
· - · · - · ~- ~· - ~· · · - · ~~- · - ~· - · · - · ~- ~· - - ~- - - - - · · - - ~· - - ~· - ~~~-
· - - ~· - - ~~· · - - · ~· - ~· - · - · ~~~~· · - · · ~· - - ~- · · - - · · - - - ~· - - ~- · - ~- -
· - ~· - - · · ~· - - · · - · · ~- - ~· - - ~· ~~· - - - ~- · · - - · - ~- - - - ~· · - - ~- · ~· ~· - -
- ~· · - · - - ~~~~~· · ~- - - ~- - -- - ~·
~
~~~~~~~~·
~~~~~ ~~~~~~~~~~~·
~~- · - - · ~· - - - ·

- ~
~· · · - · ~· - - ~- ~· - ~- · · - ~~~- ~- - · · - · ~- - - - ~· - ~~~- · · - ~- · · - ~~
· - - - ·

· -
~- · · · - - ~· ~~· ~· - - - ~- ~· ~~- - - - · ~· - - - ~~- ~· - - ~- · - - ~· - -
· - - - · - ~· - - - ~~- ~- - - - - - - ·
~- - ~~· · · - · · ~· ~- - ~- - ~- · · · - ~· - ~· - - ~· ~· - · - - - ~· - - ~· ~~·
· · - · - ~· - - ~· ~· ~· · · - ~~- ~- · · - · ~· - - ~- · · - ~· · ~- - · ~~~· - · · ~~- - · -
· · - - ~· · ~~- ~- - · ~- - ~- · - - · - · ~· - - ~· - - ~- - · · - - ~· - - ~- - - · ~- - · ~· - · - -
· - - ~- - - ~- - - · · · - - ~· - - ~- · - - - · - - ~· - ~· - - ~- · · - - · - - - - - ~· - -
· - - ~- · · - · ~- · - ~- - - - · ~· - ~· - - ~· ~· · · - - ~· - - ~- - - ~- · - · ~· - - ~- - · · -
- - - - · ~~- - ~~- ~· - - ~- - · - · - -
· - - ~· - - ~· - - - · ~~- ~~~- · - · · · - - ~· ~
~· - · · - ~~- · ~~- ~- - · · - - - ~- · - · - - - ~~· · - - - ~· · - · ~- - ~· - - ~· · - - ~· - -
- ~· - ~- · · ~· - ~· - · - - ~- · - - - - ~· ~~~- · · · ~· · · - ~- · · ~· ~- · - · ·
- · · · ~- · · - - ~~~
~- - - - - ~- - · ~- - - - - ~· - - ~- - - ~- · - ~· ~- - · · ~~-
- · · - · ·
- --

~~~~~~~ ~~~~~~~~·
- - ~- · · · - ~~· · · - · · ~- ~- ~- · - - - ~· - ~· - - ~· · - - ~~- ~- · ~· · - - - ~· -
· - ~· ~- · · · - - - ~- ~- - · · - - ~- - - · · · - - ~· - ~· · · - · - · - · - - - ~- ~· ~- - ~· ~~· - -
- ~· ~· ~- · · - ~- - · - - ~- · · - ~- ~- - - · · · ~- - - ~- - ~- - ~· - · · - - · ~· - - ~· · · - ·
· -
~~~·
- - ~- - ~· - - · - - ~· - ~- ~· · ~- - · - ~~- ~~~ · - ~- - · · ~- - · · - · - - - ~· - -
- ~· - · - - ~· - ~· - - ~~~· - ~· · - · - - - · - - ~· - · · - ~~~- · - - ~· - - ~· - - -
~· · - - - · · - ~~~~- - - - - ~· - - - ·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~~- · - - · ~· - - - ·
~- ~· ~· · ~· - - · ~~· ~- · - · - · ~· - ~- · · - - ~· - - ~- - - · · · - · - ~~- ~- · · · -
- ~~- - ~· - - ~~- - ~~- ~- ~- ~- · - - ~~- - · · · ~· - ~- - · - - - ~· - ~- - ~- · · · - -
· - - ~- · · · - - - ~· - - ~- - ~- · · - ~· - - · ~- ~· ~~- ~· - ~- - ~· - · - - - ~- - · - - ~· · -
- - - - - - · ~- ~· ~· - - ~· ~- - - ~- - · · ~- ~· - ~· · ~- · ~- · ·
- ~~~- ~~- ~~-
· - - ~· ~~- ~· · - - · - · · - - ~- ~· - - · ~- ~· - ~- ~· ~- · · - ~- - - - ~- · - · · - · - - - ~~~-
· - ~- - · · ~- · - · - - -
·
- - - · · - ~· - · - · ~· - - ~· · - ~- - ~· · ~- ~- ~· - · ~- - -
- - - · · ~- ~- - - ~· - -
· · · - ~- - - - · · - ~· - · - · ~· - - ~· · · - · · · ~- - ~~- ~· - - - · - · - · ~· - - ~· - - · -
· - · - · - ~~- ~· - - ~- ~· · - - ~· - - ~- ~· ~· - · - · ~~- · · - · · ~~· ~· - ~- · ·
- - - · · - · - ~· · · ~· - - ~- - · · - - - - ~~- ~· - - ~~~- - - · - ~· ~- · · - · ~· · - -
- - · · - ~~~~- - - - - ~· - - - ·
~~~~~~~~~~~~~~~~~·
~~- · - - · ~· - - - ·


~- ~· - · · ~· - - - · · - · - ~- ~- - ~· - - - · · - · - ~· - - ~· - - ~- - ~· - · · ~· - -
~- · · - · - ~· - - ~· - - - · · - · - ~- · · ~· - · · ~- - - · ~· - · ~~· - ~- - · ~~· -
· · · ~- - ~· - · · ~· · · ~- · ~· - - ~· · - ~- - · · - ~· · - - - - ~· - - ~~- · · · ~- · · -
- ~- ~· - - · · ~· · - ~· - ~- ~· - ~- - ~- ~- ~- ~· - - ~· - · · - ~~- ~· - - ~- ~· ~~
· · ~· - - · ~· - - ~· ~- · - ~· - ~- - · · · - ~· - - ~- - ~- - · · · ~- · - - ~· - - · ~- - · ~-
- ~- · ~- ~- · - - ~- ~· ~· - ~- ~· - ~· - ~- · - - ~· - - · - · - · - - - ~· - ~· · - - · ·
~- ~- ~- · - · ~- - · · · ~- · · - ~· ~~- · · - · ~- - · ~~~- - ~~- ~· - - - - ~· · · · · - ~~- - -
· ~- - - ~~- ~- ~· - ~- · · - · ~~- · - - · - · - - ~- · · - ~~- ~· ~- · - - · - · - - ~· - · · · -
~~- · - ~- - · ~~- ~- ~- - ~- - · · · ~· - ~- ~~- · - - ~· ~- - ~- · - ~· - - · · - ·
~· · - - - · · - - ~~~~- - - - - ~· - - - ·
~~~~~~~- -
·
~- - - ~~- - ~~- ~· - - ~· - - · · - - ~- · · · - - ~- - - · - ~~- - · · · ~· - ~- - - ·
- - · ~~· - - ~- - · - - ~- · · - - · - ~· - - ~- · · - ~- - · ~~· - - · - ~~- · · ~- · · · ~- -
- · · - ~· - - ~· - - ~~~- · · · ~- - · · · - · ~- · · ~- - · ~~- ~- · ~- - ~· - - -
- ~· - - · - · - - ~- · · - ~- · · ~- ~· ~· - · · · - ~- · - - - - ~~- ~- · · · - · · ~- -
- · ~· ~· - · · ~· · · - ~- - ~- ~- - - · ~~- - ~· · - - · · - ~· ~~· - · · · - ~- · ·
·
~~- -
· - - ~- · · - · ~- · - ~~- ~· - - ~- - · - · ~~- ~- - · - · · - - - - ~· · - · - - ~· - - ~- · - - · - · - -
- · · - ~· ~~- - - - - - ~- · - · - - ~- - · ~~- · · - ~~- - · - ~- · · · ~· - ~- · ~· - · · ~- -
- · - - · · - ~- ~· ~· - - - ~· ~~- · · ~· - - ~- · - - ~· - · - ~- - ~· - ~- · · - - ~~~
· - · ~~· - - ~- · · - ~· ~~- - - - ~· ~· · - - ~· - - ~- · - ~- - · ~~- · · - ~~- - ~~· - · - ·
- · · · - - ~~- ~· · · - ~· - ~· · ~· · - - - ~~- · · · ~· - - - ~· - - ~- · - - ~· - · ~· · ~· - -
- ~- - - ~- · · - ~· - ~- · - - · - · - -
·
~- - ~· - - ~- · - - · - · - - ~- · - ~· - ~- - - - -
- · - ~· - - ~· - · - - ~· - - · - ~· - - ~· - - - ~· · - - ~· - · - - ~· - - ~- · - - ~· - ·
·
~~- - ~- - - - ~· - - ~- · - - ~- · - ~- ~· - - ~- - ~- · · ~- ~- - ~- · · - ~· - -
·
- --

~~~~~~~ ~~~~~~~~
· - - · · - · ~- - ~· - ~· - - - ~- · - ~- · · - ~- - ~- · · - - ~~- · · · - ~~~- · - ~- - · ~
- ~- - ~· - · · ~~- - ~~- ~- ~- ~- - · · · ~· - · · · - ~· - ·
~- - ~· - - - ~- - · -
- - - - - - · - - ~- ~· · ~- - - · - ~· - - ~· - - · - ~- · - · - ~~- - ~~- ~· - - · ~· ~ - · -
- - · ~~- · · - ~~~· - - ~· - ~· · ~~ - ~- - ~- - ~· - - - - · - - ~· - - ~- · · - - ~- -
· - · · ~- · - - - · - ~- · - ~- · - - ~- · · - ~· - ~· - ~· - - ~- · - - - ~· - - ~- · · - ~- - · · ·
· - · · · - ~· - · ~- - ~~~- ~~- ~· · - ~- ~- · · - ~· - ~· · ~· - ~- · · · · - - ~~- ~- · · -
· - · ~- ~~- - · ~~· - · · ~· · - ~· - ~- - ~· ~· - - ~~~- ~~- ~· · - ~· - ~· - · · · - -
- - · ~· ~- · - ~· - - - ~- ~~- ~- ~· ~· - · · ~· · - ~· - ~- - ~- · - ~- ~· ~· - - -
· ~· - · ~- - - ~- - - · - - ~- - · - - ~· - · · · - - - ~- · · - ~· - - - - · - - ~· - -
- · · - - ~~· - · - · ~· - ~· · ~~
- ~- ~- · · - ~- - · ~~- · · - ~~- ~- ~· · - · ~- · · -
·
·
~~~~· ~- - · · · ~- - - - - ·
-
~~~~~~~~~~·
~- - - ~- ~· - · - ~- - - - - ~- · · - ~· - - · ~- - · ~~· ~- · · - - ~- · · · - -
~- · - - - · · - - - ~· - - ~- · · · - ~- - · ~~· - - ~- · - - · - · - - - ~~· · ~- - ~- - · - -
- - · · - ~~~- ~~· - - ~- · · - - - ~- - - · · ~- - ~- - ~· ~~· ~- · · - ~- · · ~~- · - ·
· - - ~· - - ~· - ~~- ~- - ~~- ~- - · - - - - - ~· - - ~· - - · - ~· ~~· - ~- ~· · ~- - - ·
· - - ~· - · - ~- - · · - · ~- - - ~- · · · - ~· - ~- - · ~~· - - · - ~~- ~- ~- · ~· -
- - - - - - · - - ~- ~· · ~- - - · - ~- · - - ~- - · ~~- - · · - - · · · · - ~- - ~- - · - - ~· - -
- · · - - ~- · · - ~· - · ~- - ~- - ~- - - · ~· ~· · · · · - ~- · · · - - · - ~· - - ~- - · · ~~-
- · - - ~- · - - - ~· - - ~- · · - - - - ~- · - · - - - ~~~· - ~~· · - - · - ~· - ~· · ~· - ~- ~- - · · · - -
· - · ~· - · - ~- - - ~- · - - ~- · ~· ~· - - - - · - · · - - · - - - - ~- ~· ~· - ~~~- · · · - ~· - ·
· - ~· - - - ~- · · · · ~- - ~- - ~- ~· - · - ~- - · ~~· - - ~- · - - · - · - - - ~· - -
- · - - - · - ~· - - · ~· - · - - - - ~· - - ~- · · · - ~- - · ~~~- · - · - ~~- · · ~- ~- · - ~- ~
- ~· ~- · · - - ~- · · - ~· - ~~- - ~- ~- ·
-
~· · - - ~· - - ~- · · - - ~· - · · ~- -
- - · - · ~- ~· ~· - · ~~· - · - · · · · ~-
- ~· - - ~- - · · · · ~· - - - - - ~· - ~- · · · · - - - ~· - ·
· - - ~- · - - - ~· - ~- - · ·
· ~- ~- - - · ~· - · - ~· - · · - ~· - - ~- - - ~- - ~· · · - -
· - - ~- · · - - - - ~- · - · - - - ~~~· - ~~· · - - · - ~· - ~· - · - ~- - - ~· · - ~- ~· ~- · - -
· - · - ~- · ~· ~· - - ~- - - - - · ~~~~- · · - · ~· · - ~· - - ~- · · · ~· - ~- ~- - · ~- -
- - ~- · · - ~· - - ~- ~- - - ~· - - · - · - · - - - ~· - · · -
- ~- ~· ~· - - · · ~- - - -
- - · - ~- - · · - · ~- - ~- - ~· - - · ~· - - · - ~· - - ~- - - · ~· - · - ~· - · · - -
· - - ~- · · - - - ~· - - ~· - · · - ~· · · - - ~- · - · - - ~· - - ~- · · - ~- ~· - -
·
~- - -
- ~· - · - ~- - ~- - · ~~- · - ~- · - - · - · - - - ~· - - ~- · · · - ~- - · - ~· - - · - ~~· - - -
~~~~~~~ ~~~~~~~~·

- ~-
~- ~- ~- - ~· - - ~· · · - ~- ~- · ~· - - · · ~· - - ~· - ~· - - ~- ~- · ~· - ~· · ~- · - - -
· - - ~· - - ~~~- ~~- ~· · - ~· - ~· - · · · - - - ~· - · ~~· - - ~· · - - - ~~- ~- · - - - · -
·
~· - - - ~· - · ~- - ~· - ~- ~· - -
· ~· - - ~· - - ~- - ~· - ~· · ~- · - - ~· - · · ~- ~· - ~· - -
· · · - ~· - ·
~- - ~- - · · - ~· · - ~- - · ~- - · · - - ~· ~· ~- - - · - - ~~- - ~~- ~· - -
· - - · · - - ~- · · - - ~· - - ~- · · - ~- · · ~· ~- · - · · ~· - · · · · - - - - ~- · · - ~- - ~· - -
· - - ~- · · · - - - ~- · ~· ~· - - ~- - · - - ~- · · - - · - ~· - - ~- · - - · - ~~- ~· - - ~- - ~- · -
·
~~- ~- - ~· - · · ~· - · · · - - - ~- · · - ~- · · - ~· - - · ~· ~- · - - - ~- · - · - - -
~- ~· - ~- · - · ~~~- - · · · ~· · - - - ~· - · · ~- · · - ~· - ~· - · ~· ~· - ~- · · ~- · - · ·
~- - ~- ~· · - - · · - ~- ~~- · · - ~· ~~- - - - - - ~· - - ~- · · - - ~~· · · - ~· · - · - · ·
· - - ~· · - - - - ~· · · · - ~~~~· ~- - · · · ~--- - ~
·
-

·
~~~~~~~~~·
~- - - ~~· · · · - ~- · - ~· - · · ~- - ~- ~- · - ~- · - · · · · ~- ~· - · - - - ~· - · ~· - · ·
· · · - - · ~· ~· - · - · · ~- · - ~· · - - - ~- - ~· ~~· ~- · · - · - ~· - - ~- · - - - - ~- · -
· · - - - ~· - - ~· - ~· - - ~· - · · · · - - - - ~- · - · - - - ~~~· · ~· - - ~- - - · ~~- ~· - -
· · ~~- ~~- ~· - · - ~- - - · ~- - · - ~- - - - - ~- - ~· ~~· · · ~- - - ~· - - - - · - -
· · · ~· - - ~- - ~- · - - ~· - - ~- · · - - ~~· - ~· · ~~- ~· - ~- - ~- ~- - - ~· - - ~~-
~- · ~- - · · - · - - · ~~- - - ~· - · - · - - - ~- - ~- · · · · · · - ~- - · ~~· - - · · · - -
- - - - ~- - ~- · - ~- - ~- · - - - ~- - - - - - ~· - ~- - · · · - · - - ~- · · ~· ~~· - ~- · - -
- · - · - - ·
~- - - ~· - - ~- ~· - · - · - ~~- ~· - - ~- ~· - · - ~· ~· ~~· ~- - - - -
· - · ~~· - - ~- ~· · ~- ~- · · · - ~· - - ~- · · - - · - - ~- - · ~~- · · ~· - - ~- - ~· -
· · - - ~~- ~- ~· - · - · - · ~- - ~· - - - ~- · · · - - - - ~- · · ~· - - ~- - · ~~- ~- · ·
· ~- - · · · - · ~· ~· - · ~- - ~- - - - ~· - - - ~- · - ~- · · · · - - ~· ~- · ~- - ~~-
· - ~· - - ~· - - - ~- - · ~· · ~- - ~- ~- · - ~- - · - - ~· - - ~· ~· - - - ~· - ~- · - ~· · - - ·
- · - - - · - - ~· - - - ~· ~- - - ~· - - ~· - - - ~· - - ~· - ~- · · - ~· - - ~· ~- · - -
- · · - ~- · - · - - - ~~· · · - ~· · - - ~~- ~· - - ~- - - -
·
~- - ~· - - - ~- - · · ~- - ~-
- · · - ~· - - ~· ~~· ~· ~· - - - ~· - - ~- · ~· - ~- · · ~~- ~· - - - - · - ·
~- - ~· - · - · ~· - · · ~· - - - ~· · - ~· ~- · - - ~- · · - ~· - - - ~· ~~· ~· - -
· ~· - ~~- - ~- · ~· ~- · · - ~· - - ~- - · ~- · - ~~- - ~· · · · - - · ~~- ~- · · - ~· - - ~· - -
- · · ~· - · - ~· ~~- · - - · - - ~- · · · ~- - ~· - ~· - - - ~- · · - ~~- · - ~· - - -
- ~- - - ~· ~· · - ~~- ~~- · - - - - ~~· · ~- ~· - ~- · · - · - · · ~· - - - ~- ~· -
- - · · - - ~· ~~· - · · ~- · - ~- · ~- -
· ~- - ~- - - - ~· - - - ~- - · - ~- ~· -
- - · ~~· ~- · · - - ~- · · · - - ~~~· - ~· - · - ~· - · · ~· - ~· ~~- · - - ~~~- · · - - ~~- ~·
-~
- ~~ -

~~~~~~~~~~~~~~~·
·
- · - · · - ~· - - - ~- · · - ~- · · ~· · - - - · · ~· ~~- · · - · - ~· · - - · - - ~- · · - ~- · · ·
· - - ~- - - - ~- - ~- · - ~· · - · - - ~· - - · - ~- ~- - ~- ~- · - ~- ~· ~- · · - · · ~- -
· - - - ~- · - - · - · - - ~- · · - ~· - - ~- · · · - - ~- · - ~- · · · - - · - - ~- · - · · - - ~· ~· - -
· - · · ~· · ~· · - - · ~· - ~- - · - · · · - - ~- - · - - ~- · - ~- - ~· - - ~· - ~· - - ~- · ~- - - · -
~- - - ~- · · · - - ~· - ~- · · · - - · - ~· · ~- - ~· - - · - ~· - - ~- - ~- ~· - ~· - - -
· - · - ~- · - ~· - - - ~- · - · ~· ~· - · ~- - ~- · · · · - - ~- ~- - - ~· - - - ~- · · - - - -
- · · ~· - - · - - · - - ~- - · ~- - ~~· - · ~- · - ~- - · - ~- · - ~· - - - - · · · ~- ~- · · · · - - -
~~~~~~~~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~~~ · - ~~~~·
- ~~· · ·
- - - -~·
·

-
~~~~~~ ~·
~· · - ~- - - ~· · ~· - ~· - - ~· - · - - ~- - · ~~· · · ~· - - ~~- - - ~· ~~- · - - ~- - ·
· - - ~- - · · - · - · - - ~· - - ~· · ~- - - ~· - · · ~· - - ~~· · · ~- · ~~- ~· - - ~- ~· · -
· · ~- - ~- · ~· ~· - - ~- - · - ~· - - ~· - - - - - - - ~· - · ~~- - · · - - - ~· - - · - ~- ~· - -
- · - · ~- - ~· - ~- - · · - - ~~- ~· - - ~· - · ~- - ~~- ~· · - - - · - ~~- ~- · - - - · - -
· - - - ~· · - ~~· - - - · - ~- - - ~· - · · ~· · · ~- - ~~- · · - ~· - - - · · - - ~· · - ~·
· - - · · ~· · - - · - ~- - - - - - - ~· - - ~- - · ~· - - · · ~· · - - · ~· - ~~· · - ~- - · · · ~· · - -
· ~ · · - - - · - · · · - · · - - ·
~- ~· - - ~- - - ~~- ~· - - - ~~· · · · · - - ~· - ~· · ~· - - · - ~· ~~- · - - - ~· ~- · · -
· - - ~- · · - · ~- · - ~~- ~· - - ~- - - · - ~- · · - ~~· · - ~~· - - · · - - - ~· - - ~· - -
~· - - · ~~· · - - ~· ~~- - - ~· - - ~- - - - · - - · - · ~~- - ~· - - ~· - ~· - - · - ~- · -
· ~- · - · · ~- · · · - - - · · -
· ~- ~· ~· - - ~· - - - · ~~- ~· - - ~~~· - ~- - - - - - - - -
- · ~· ~- - · · - - - ~· - - ~- · · - ~· - - ~· ~· · - - ~· · - · ~· - - ~- · ~- - ~- · ~· ~· - -
- ~~· - ~· - - ~- · · ~- - ~- ~· ·
· ~· - ~- ~- - · - - · - - - ~- · - ~· · · - ~· · - - · -
- · - - - ~· - - ~- · - ~· · · · - - · ~- - · · - ~· - ~- - ~- · ~· - - ~- ~· ~- - · · ~~- ~- · ·
· - - ~· - - - - · - ~- · - ~- - · · - - ~· - - ~· - - · · - ~· - ~- - · - ~· - - · ~- -
· - - ~· - - - · ~· - - - - · - - ~· - - - - · · - ~- - · ~~· - - ~- ~· · - -
- -
~- · · ~- ~·
- - · ~- ~· ~~~· - ~- ~· - · · ~- - ~- - - · ~- - - - - - ~- - · - - ~- · - ~- · - - · - · - - · ~~-
· - - ~· ~- - · - - - ~· ~- - ~· - ~· · - - - - ~· - ~- - ~- · · - · ~~· - - ~- - - ~· - - ~- · · - -
- - - · - ~· - - ~~~· - ~· · - · · - - ~- ~~- - · - · · - - ~· - - ~· - · · ~- · - ~- · - - · - · - -
· - · · ~- - ~· - ~· · - - - ~- · ~· ~· - - ~- - · - - · - - ~· - - ~· - ~- - ~- ~- · - ~· - - ~· -
- ~- ~· - · ~~~· · · · - - -
· - - · - ~- - · · · ~- - ~- - - ~- · · · · ~ · ~~- · · -
· ~· - ~- ~- · ~ ~- - ~· - - - ~- - - · · · - - ~- - · - · · - ~- · ~· ~· - - ~- - - - · -
~~~~~~~~~~~~~~~~~·

- ~-
- - · - - ~- · · - ~- - · · ~· - - ~- · - · · ~- ~- - ~· - - ~- · - ~· - - ~· ~~· · · - - ~- · -
- · - - · - · - - ~- ~· - ·
~- - ~· - ~· - - - ~- - - · ~· ~~· - · · ~- · - ~- · - - · - · - - - ~· - - ~· - ~- - - - - ~· - ·
· - - · - ~- · - · - - - ~~· · ~- · · · · ~- - ~· - - - ~- · · - ~· - - ~- - · - ~- · · ~· -
· - - ~- - - · - ~· - - ~- ~· - - · - - - - ~- · · ·
~- - ~- - ~· - - ~· - - · ~~- · - ~· - ~- · · ~· - ~· ~~- - · - · - - - · - - ~- - ~· · - · -
- - ~- - ~- · - ~- · - - - - ~· - - ~· · - - - - - ~· - - · · ~- - ~· · ~- · · - ~· ~~- · - - -
- - · · - ~- - ~· · - - - - - ~· - - · - ~- - ~- · - ~- · · · - - ~- · ~· ~· - - · - ~· - - ~- · · -
· · - - ~- - ~· - · ~~- - · · - - · ~- - ~· - - - ~- ~· - - · - - - - ~- · · - ~· - - ~· - -
· - · - - - ~· ~~- - · - - · · - · ~- · · - ~- · - · · ~- ~- ·
~- - ~- ~· · ~- · - - ~~- - ~· · - ~· - ~· - - · ~- · · · · - · - ~· - · · ~- - - - -
- - · · - - ~· - - ~- - · - · ~- · - -
~- - ~· · - · - -
~~~
- ~· - · · - - ~· - - ~· ~· ·
·
~- ~· ~~- · - ~~· · - - · · - ~- ~- · · ~- - ~- · · - - -
~- - · - · · - ~· - - · ~- - ~- - · · - ~- · · ~- ~· - -
~- - ~- - ~- · ~- · · ~- - · - ~· - ~· ~~· - - ~- · · - - ·
- · - · · ~~- - ~- ~- · ~· - · · - - ~- - ~- · · - · - - ~· - - ~· - · ·
~~- ~- · - - ~~- · ~- · - · · ~- - · · · · · - · ~· - · - - - -
~· - - ~- ~- ~- - ~- - ~· · · - ~· - - ~- ~- · - ~~- ~- - · · -
~- - ~· - - ~· - - ~· ~- - · - · - ~- - · · - - ~· - ~- - · · - - ·
~· - ~· · · - ~- ~· - · - · - ~- ~- - · · ~- - ~· · - - -
- ~· - ~· ~~· - - - - · - ~· - - ~- · · ~- - ~· ~~- · · - -
~- - - ~· - · ~· - - ~· - · · - · - ~ - - - · - · - ~· - - ~- · · - - -
~- - ~- - - · - · - ~· - - ~· · - · · · - - ~· ~· - · · - - ~- · · · -
- ~
·

-
~~~~~~ ~~·
~- - ~· - ~· - ~- - ~- · - - ~~- · - · ~- · ~~- ~- - ~· - ~· - - ~· · - - · ~~- ~· - -
- · - - · - · - - - ~· - - ~- · · - - ~~· - - ~- - · · - · ~~- ~· - - ~- · · - - ~· ~- - · - - · ~- - · -
~· ~- · ~· - ~- - - - · - - ~· - - ~· - - - · - - · ~~- - ~· - - ~· · - · - · - - - ~· - · -
-~-

~~~~~~~~~~~~~~~~·
- - · · - · - · - ~· - - · ~- - - - - ~- · · - ~· - - - ~- - · - · · · - - ~- - · - - ~· - - ~~~· -
~- ~- · - ~· - ~· - - ~· ~- · - ~~- ~~· · · - - ~- - · · - ~· - - ~· - ~- ~- - - · - · - - ~- -
- · - - ~- - · - - ~- · - ~- - · - - ~· ~~· - - · ~· - · · ~· ~~· ~- - - - -
· ~~· ~- - ~- · -
- - · · - · - - ~- · · - ~- - - ~· - - ~- · - ~~· · · · - - - ~- · · · ~~- ~· - · - ~· · - · - · · -
~~- ~· - · - ~· · - ~- - · - - · - - - ~· ~- · - · - ~- · · - ~· - - ~· - - · · - ~~- ~· - · - - · · -
-
· - - ~- · · · · - - ~- - · - · ~- - - ~- - ~· - · - · ~· - - - - - · ~· - ~· - - ~· · - - · - ~· - -
· · · ~- · - ~· ~- - · - ~- - - - - - ~~- · · ~- - ~· · ~- · - ~· - ~- - ~- - · ~~· · · ~· - -
- - - · · - · - ~· · ~- - · - - · · - · - · - - ~· - - - ~· - ~· - · · ~- · - · - ~· - ~- · · · - - -
· - ~· - - · · ~- · ~- - · ~· ~- - - - - ~~- - · - · · · - ~· - · · ~· - ~· ~~- · - - ~~- - ~- · - · -
~- ~· · ~~- · ~~· ~· · ~· - ~- · · · · - - ~· - ~· - - ~· ~~· ~~- ~~- · · · - - ~~- · ~- · -
- · · · · · · · ~- ~· - ~- - - ~· · · - - ~· - - ~· - · ~- ~~· · - ~- - - · · ~· - - · - · -
· ~· - -
- · - ~· · - - ~- · · - ~· - · ~· - ~· - - · ~· · · - · ~- - · - - ~· - - ~~- ~· - - - - ~· - -
- - · - - ~- · · - ~- ~· - · - · - - ~- · · - ~- - - ~· · · ~· - - ~· · · - ~· - · · ~· - - ~~~· -
- - - - - ~- - - · ~· - ~· - - ~~- · ~· · ~- - ~- - - ~· - - · - - · - - ~- · ~· ~· - - ~· · - -
· · - · ~~- ~- ~- - ~- - · ~~· - · · ~- · · - ~- · - ~· - · · ~- - ~- · - ~· · · - - ~- -
- · ~· ~- - - ~· - - · ~~- - ~· - ~~· - · · - - - ~· ~~· - ~· ~- · · - - - - ~- · · - ~- - ~~-
- · - ~· - - - · · - - · · ~- · ~~- - ~· - - - ~· - - ~· - · - - ~· - ~- ~- ~- - - - ~- · · · - -
- · · - · · · - - ~- - ~~- · - ~- - · - · · - - ~- - - · - - ~· - - ~~· · · - · · - · ~- -
· - - - ~- · · - - - ~· - - ~- · · - - ~~- ~- - ~~~· - - ~- - · - - ~· - ~- - - · ~· - -
- - · · · - ~~- ~· · · ~· - - - ~- - ~- ~- - - · - - · ~~- ~· - - - - ~· - ~~· - ~- ~- · - ·
- - ~- - - - ~· - · · ~- - ~· · - ~· · · - ~- · · · ~~- ~· - · - ~· · - · - · · - ~· - - ~· - ~- · · - -
- - · - - ~- · ~· ~- - · - - ~- - - · - ~· - ~· · · - - - · - - - · ~- ~- - · · - ~· - · · ~- - ~· · - - ·
- ~~· ~~- · - ~~- - ~- · · - - · ~- - ~· - - - ~- · · - ~- ~· · - ~· - - · · ~· ~· - - · - -
· - - ~· ~· ~- - · · ~- - ~- ~~· · · - · · -
-
· - - ~- - ~- · - ~- - · · - · - - ~- · · - ~· - -
- · - · - - ~· - ~- · · - -
· - ~~~~~· · ~- - - - - ·
~~~~~~~~~~
-
~~~~~·
~~~ ~- · - - · - ~~- ~~·
· ~- ~- - - ~~· ~~~- - · · · · · - · -
~- ~~· · - ~~~- · - · - · - · · - - ~· - ~- - ~· - ~~- · - - · -
~- ~- ~- - - - ~· - - ~- · - · · · - ~- · · · - - ~~- · - - · - ~~-
~· · · · - ~- · - ~· ~· · · · · · · - ~· - · · - · ~- - ~~· - - · - ~- - · · · · · - - - ·
· · ~· · ~- ·
· - - ~- ~· · - - - - · - - · ~~- ~· - - ~~· - - · - - - · ~- ~- · · · - ~· - ~- ~- - -
- ~· - ~· - · - - · - · - ~- · ~· ~~· · · - · - ~· - ~~· - · - - - ~· - · - - ~- · · - - · ~- · · -
· - - ~· · - - · - ~· ~~- - · - - ~· - - ~- · · - · · · - ~- - · - ~- - - ~- - - ~~- ~· - - · · ~· ~· -
· ~~· - - ~~~· - ~~· - - - ~~· · · · - - - ~- - · · · - - · ~- ~~- ~· - - ~~· · · - - ~~-
~- - - · - ~· ~~- · - - · ~· ~- - - · - - ~· - - ~· - · · - ~· ~· ~- · - · - · - ~- - · · ~· - -
- · · - ~~- ~· - - ~~~· - ~~- - - · - - · - ~· · ~- - · - - · · - · - ~- - · - - ~· - - - ~- - - -
· - · · - - ~· ~~~·
· ~- ~- - ~· - - ~- · - · · - · · ~- - - ~- - · - · · · · - - - ~· · · ~- · · -
- · · · - ~· - · · ~- · · - ~- ~· ~- - · ~· · ~- - ~· - - ~- - · - - ~· - - ~- · - - · - - -
· · ~- - ~· - - · · ~- - - ~· - - · · - ~- · · - - - · ~- ~· ~· - - · · ~- - · ~· · ~- -
-~-

-~-
---

~~~~~~~~~~~~~~~~
-
- - · · · · - ~· - - ~- ~- - · · · · · · - · ~· · ~- ~- - ~· - - ~- · - · · - · - ~· - · - - ~· - - · ·
- · · · ~- - ~· - - - ~- - · - ~- · · · - - ~- · - · - · - - ~~~- - · · · · · - · - ~~- ~~· · ~- ~- -
· - - ~- · - · · - · - ~~- ~- - · - - · · - · - ~· ~~- · - · · - - - · - - ~· - - · ~- · ~· ~· - -
~- · - - · - ~~- ~· - - ~~~· - ~~- - - · - - · -
·
~- - - ~· ~~· ~· - - ~· · · - · ~- · · · ·
~- ~· - - ~- - · · · · - ~~- ~~· · ~~- - - - · · - - - ~· - - ~~- ~· - - ~· - - · ~· · - · - ·
- ~· - ~· ~- · ~- - ~~- ~- · - - · ~- ~· - · - ·
·
~- ~- · · ~· - - - ~- ~· - ~- · · · - ~- -
- · · - ~· ~- - · · - ~- · ~- - - ~· - · ~· - ~· - - · · ~· ~- · - · - · · - - - ~· - - ~~- ~· - - ~- · -
~- ~· - - · · ~- · ~- - - - · ~- - ~· - - ~· · · - · ~- · · · - - · ~~- · - · ~
~- - ~- ~· · ~- · - - ~- · - - · - - - ~~- ~~- · · - · - · - ~· · - ~· - - - · · - - - ~· -
~- - · · - · - - · - ~~- ~~- · - - · - ~~- ~~· · · · ·
~~~~~~~~
·
~- - ~- - - - · - - - ~- - · - ~- - - · - - - - ~· - - - ~· - - - ~· - - - ~· - · · ~· - -
· - · · - - ~- · - ~- · · · - - ~- · · · ·
·
~- - ~· - - ~· · · · · · ~- - ~- - ~- · -
- - ~- - - ~- - ~- ~~· · · · · - ~· · - - - - - - - - ~· ~· - - - ~· · - - · - - ~· ~- · · - - ~· - -
· - - - · · - - ~- - ~- · - · - ~~- - - ~· - - · - - - ~~- ~· - - ~- · - - - - · ~· · · - - ~· - -
· - - · - - - ~~- ~· - - ~- ~· - · ~- - ~- - - - ~~· - · ~- · - ~- · · - - · - - ~· ~· - - - · -
~- ~- · · - · - - ~· - - ~· · · - ~· - - · ~~- ~· - - ~- · · - - ~· - - · - ~- · · - ~· ~· · - - · ~~- · ~~-
· - - ~- - · · - ~· - - ~- · - · - - - - ~~- - · -
- · - - ·
~- - ~- - - - ~· - - ~· · · -
· · · · · - - ~- · - ~· - - ~· - - ~· ~- - ~· - · - · ~- · - - ~~- ~- · - ~- · - - -
· - - - ~- · · - ~· · ~- - ~· - - · - - · · - - - ~~~~- ~- · · ~· - · - ~· · - ~· - ~·
· - · - - · - · - ~- - ~· - ~· - ~- - - ~- - ~- · · - ~- - - · - - - ~· - - ~- - · - ~- - ·
· - - - - · - - - ~- - - - - · - · - ~- ~· ~· ~~· · · - · ~- - ~- - ~- - ~~· ~~- - ~· - - ~· - · - ·
· - · ~~· - - ~- · · - - ~· - - ~- - · · ~- ~~- · · ·
·
~~- · - · · ~· - - - ~· ~~· - - ~- - - -
- - ~- - ~- · - ~- · · - ~- - ~· · - - - ~~· ~- · · · - - ~- ~- - ~- - · - ~- - - - - - · - -
· - · ~· - · - · ~· - - - ~- · - ~· ~~· - - ~· ~- · - · · ~- - · · - - ~· - - - · - - - ~~- · · ·
- ~· - ~· ~ - · · · - - ~~~~
- - · · · ·
· ~- - -
·
~~~~~~~~~·
~- - ~~· · · · - ~- · ~· - ~· ~· · · · - - ~· - - ~- - · ~· · ~~- ~· - - ~- · ~- - ·
~- - ~· - - ~- · · · · - - ~- · - - - ~- - - ~~~ · ~~- ~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~- ~~~· - ~~· - ~~~ - · · · - - ·
~~~~~~~
-
~~~~~~~~·
~~~~~~ ~~~·
- - · ~~- ~· · - - ~~- - ~~- ~· - - ~· - - · · - - ~- · · · - - ~~· - - · - - - ~- · - ~- ~·
- · · - ~· - - · ~- - - - ~- - - - - ~- · · - ·
~- - ~~· - - · ~- · - - · - · - - - ~· - - · - -
- ~· - - ~- · · - ~- - · ~~- · · - ~~- ~- · · - ~- - - - ~· - - ~~~· - · - - · ~- - ~- · · -
- - · ~~· - - · - ~~- - - - · ~~~- - · · · ~- - - ~· - ~- · - ~- · - - - ~· - - ~- · · - · - ~~-
· - - ~- · · · - - ~· - - ~- - · ~· - ~- · - - - · ~· - · ~~· - - ~- · · - · ~~- ~· - - ~- · · · - - ~· - -
· - · - - · ~· - ~- · - - ~· - · ~~- · - ~- · - - - ~~~- · · · ~- ~· ~· - · · - · - ·
~- -
· - · - · ~- · - - · ~- · - - - ~· - · · - ~- · - ~- · - - · - · - - ~- - · - ~- · · - · - - ~· - - ·
~- ~· · - ~- · · - ~· - - · · ~- - - ~- · · - ~- - - - - - ~· - - ~- ~~· - ~· - · - -
- - - · - ~· - - ~- · ~~- ~· - ~· - - ~· · - - · - ~· - - ~- · · - - ~~- · - - ~· - ~- - · ~~- ~- ·
~- - - ~- · · · - ~- - ~· ~~~- ~· · - - ~~- · - - ~- · · - - · ~· - - ~- · - - - · - ~· - - ~· - -
- ~· - ~· - ~- · - - - - · - - ~· - · - - ~- · · - - · ~· - - ~- · - - - ~· - - ~· - · - - · ~· ·
· - · ~~· - ~- · - - - · - - ~· - ~- ~· ~- · · · - · - - - - ~· - · ~· - · · - · · - - · ~- -
~- ~· · - ~· - - - - · - - - ~· - - ~- · · - ~- - · ~~- · · - ~~- ~~~· - ~· - - ~· -
~~- · - ~~· - ~~~~- - · ~- - - - - ·
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~·
~~~~~~~~~~ · -
~· · · - - ~- · - - - - ~· - · ~- - - ~· - - ~- - · - · · · ~- - - · - - - ~· - - ~- ~- ~- · -
· · - ~- · - · · - - · · ~- - ~~- ~~- · ~· - - · - - · ~· - - ~- ~- ~- · · · · - ~· - - · · · - · · ~- -
· - ~- ~- · ~· - · · - - · ~- ~· ~~· - - ~· - - - - · · · - - ~~· - ~- · - ~- · ~- - - ~- · ~~· -
- ~- · ~· - - - - · ~· - · ~~· - - ~· · - - · - ~- - · · · - · - - ~- · ~- - · · · - - - ~· ~~· - -
- - - · - · - - - - ~- · - - · - · ~- · - - · ~· - · - - ~- · ~· - - - · · · · - ~- · - - · - - ~· - -
- - · - · · · ~- · · - - ~~- ~· - - ~~- · - · - - · - - - - · · ~- ~· ~~· - - ~~· · - - · · ·
- - · · · - - · · - - - - · - - ~· - - ~- ~· - · - · · ~- ~· - - ~- - - · - · · · ~- ~~- ~· - · ·
- - - - · · ~· ~- - ·~~- ~- - - - · · - - - - - ~· - - ~~- · - · - - - - · - - ~- · - · · · ~· -
· · · · · - - ~· - - ~- · · - - ~~- ~~- · ~· - - · - - · ~~· · - - ~~· - · - · - - ~· - - ~· - -
- - - · · - ~- - · - · · · · - - ~- · · - · - · - - · - - · · · - - ~- · ~- - - · ~- · - ~· - -
· - · - - ~~- ~· - - ~- · · - · ~~- · - · - - ~· - - ~- · ~· ~· · - ~- · - · - - ~~~- · · ~~· - -
· · ~- - - · ~· ~~· · - - · ~· - - · · - - · · · · - ~· · - · - - · - - ~· - - ~· - · · - · · - - - ~· ~~
· - - ~- · · - · · - - · · · - - ~- - · - - - · - - · - - ~· - · ~~· - - ~- · - ~· - - ~· · - - - ·
-~-

~~~~~~~~~~~~~~~~·
~- ~· - - · · ~- ~- - - · · · - - ·
- · · - ~~- · · · - - · · - - - ~- - - · - - - ~· - ~· - -
- · · · · - ~- - ~- - · - · - · · - - ~~- ~· · · · - · - · - - ~· - ~- - - · - · - ~- ~· · - · ~- - -
· - - ~· - - · - ~- ~- · · - - · - - ~· ~- ~· - · - - ~- · · - - - ~· - · · ~· · - · - ~· - ~- · - · · ~· - -
- · · · ~- · - · · · · - · - - · - - ~· - - ~- ~- ~· · - ~- ~- ~· - · · · · - - ~· ~~· ~- · · · · - · -
- · · · ~- ~· - ~· - ~- - ~· · · ~- · - ~- - · - - ~· · - ~· ~~- - - - - · ~· - - ~- · - - · · ~- ~~- ~·
· - · - · - ~· ~· - ~- · ~· · ~- - ~· - · - ~· - - ~- · · - · - ~- · - - ~· - · · ~· - · - · - ~- -
· - · - · - ~~- ~- ~· · - - - - ~· - - ~· - - ~- - - - - - ~- - ~- - ~- · · · · · - ~· · - ~~- · · · · - -
~- · - - ~· - - ~- - - · · - - - ~· - - ~- ~- - - · · · ~- ~~- ~- - · - - ~· - ~· - ~· - - ~· · - · - ·
~- ~- · - · - ~~- - ~- - ~~- · - ~· · - · - - ~· - · · ~· - - ~~~· - ~· - ~- · · - · ~- - · · ~
- - ~· ~- ~- ~- ~· - ~· - ~- - · ~~· ~· · · · - - ~- · ~- - - ~- · - · · · ~- - - ~· - - - - -
~- ~· - - - ~· - · ~- - ~- - - ~~- ~~~- ~· - - ~- · - - · ~- - ·
~- - ~- ~- - ~~· · ~~- · - - · - ~- - ~· · - ~- ~- ~- - · - ~· - ~· ~~· · · ~· - - - -
· · - - · - ~· - - ~- · · · · · - - - - - ~- · - - ~· ~~· - · · ~- · - · - · - · - - · - - ~- · · - - - -
- - · - ~· - - ~- - · ~- - - - - ~- ~- - · · · · · · - ~- - · - - ~- · - · ~- · - - ~· - - ~- -
-
- ~- - ~· - - ~· · - - · ~- · - · ~- · · · ~- ~- · · - - - ~· ~~· - ~· - - ~- · - · · - - - · - - ~· - -
- - · · · - · - · · · - ~· - · - ~- ~· · - ~~· - - · -
~· - · · · ~- - - - - - ~· · - ~· - - ~· - ~- ~- · ~- - · - - ~· - - ~- - ~- · - ~· - ~- ~- ·
- - - · · - - ~· ~~· - - · - · - ~- · ~· - - · ~· - - ~· - - · · - - - ~· - - ~- - · · - ~- · - - - ~· -
· · · · - · - · - ~- - ~~- · - - - ~· - - ~- - · - - · - ~~- ~- ~· · - - - ~· - · - - - - - · · · - - ~· - -
· - - ~· - ~· - - ~- · · - - ~~- ~· · - - ~· · ~· - - - ~· - · - · - - ~· - - ~- ~· · ~· - - - · ~
- - - - ~- · - ~- - - - - - ~· - - ~- · ~· - - · ~· - - ~· - - ~- - - · - ~· - - ~- · - · · - - - - -
· - - ~· - - ~- - · - · - - - - ~- · - · ~- · · - - · - - ~- ~· · - ~· - ~· ~- - · · - · ~- ~· ~~- - -
- ~- - - ~· - - ~- · - - - ~~- ~· - - ~~- · · - · · · - ~· - · · - · ~-
·
~~- ~· · - ~· ~~· - - - · - · · - - ~- - - ~· - - ~· - - ~- · · - · · - - ~· · · · - - - · - -
· · · - - · ~· · · ~· - - ~· - · - · · · · ~- - ~- - · - - ~- - · · ~- - - ~- ~- - ~- - · - · ~· -
- · · - - ~· - · - - ~- · ~· ~· - - ~- · · - ~~- ~- - · - - ~~· ~- ~· - - · - - · ~~- ~· - ~- -
- - - ~- - · · - - ~· - - ~- · - - - - ~· - - ~- - · - - ~· · - ~- - - - - - · · - ~· ~~· - ~- · -
· - ~- - · - - · - · · ~· - · - · · · · - - - - · - - ~- - · · - ~~- - ~- · - - ~· - ~- · - · - · - -
· - - ~- - ~· - ~- ~· ~- ~- · ~~~· - · - · ~- ~· - ~- · - - - · - ~· - · ~· - - ~~· - - ·
- · · - - ~· - - ~· - - · · - ~~· ~- - · - ~· - - ~- · - - · - ~- · - - - - - ~· - - ~- - - - · - -
- - · - - · ~~- ~- · ~· - - · · - ~~~· - ~· - - ~~· · - - - - - · -
·
~- ~- · - ~- · · - · - - ~· - - · · · ~· - - ~- - · · · - · - · ~~- ~· ~· · ~· - - · ~~· ·
~- · - - · - ~· - - ~· · - - · ~· - · · ~- ~- ~· · - ~· ~~- · - - ~- ~· · - ~· - - ~· · - - · - · · -
- · - ~- ~~- ~- · · - - ~· - - ~· - - · - · ~- · · ~~- ~· · · ~- - - - - - · · - ~~- - · - · ~- - ·
~- ~- · - ~· - - · · · · - · - · ~- · - · ~· · · - · - · ~- ~- · ~- ~- ~- · - ~· - · - · - - · ~·
- · - - · - - - - - ~· - · - · · - · - ~· · - ~- ~· · ~· - - ~- · · - ~· · · - - ~- ~- ~- · · - ~· - -
~~~~~~~~~~~~~~~~
·

-~~-
- ~- - - - · ~· - - ~- - - - ~· · ~~- ~- ~- · ~· · - · - · - - - ~- - ~- - ~· - - · · - ~- - ~· - - -
- ~· · · - · - - ~· - - ~· · · · - - - ~~- ~~· · · - - ~~~- - ~· - - ~~- · · · · - - ~- · · -
- - - · · - - - ~~~· · · · - - - ~· - - ~~- · - - - ~- · · · ~· - · - ~- · ~· ~· - - · · ~- - · · -
· · · - - ~· - ~- - - - - - - ~~- ~- ~- · ~- - - · ~· · - - · - - ~· - - ~· - - - · - ~- ~- ~·
- · ~· · ~- - ~· · · - · - - ~~· - · ~· · · ~- ~- · ~- - - · · - - ·
~- ~· - · - ~~- - · - · ~- ~- - · · · · ~· - - ~~· · ~~- · - - · - ~· ~~· - · · - - ~- ~-
~- ~~- · ~· - · - · · ~- - - · - - · - - · - - ~~- · ~· - - · - · ~- · · ~· · - -
- - - · · -
- · - · ~· · - ~· - ~- ~- · ~- · · - · · · ~- ~~· ~· · - · ~· - ~· · - - ~- ~- ~- · · · ~- · - -
· - ~- - - ~· - ~- · · · · · · ~- · · · · ~- - - ~- - ~~- · · - ~- · - - · - · - - ~· - - · - - · · - -
· - - ~· - - - ~- - - - - · ~· ~~· · - · · - -
· ~~- ~· · - ~· - - · - - ~· - ~- · · · - -
- - ~- ~· ~~- · - - - · · - - ~· · · ~- ~- · ~- - · · - - ~- · · - ~- · - - · · · - ~· - - ~- · · · - - - - -
- - - · - - · ~· - ~· - - ~- · - · - - ~· - ~· - - ~- - - · · - - ~~- ~· - - ~· - - - - - ~· · ~· - - ~· · · -
~· ~· · ~· - - ~~~· - ~~· · · · ·
~- - · - - · ~- ~- ~· · - ~- · · - - - ~- - ~- ~· - -
- · - - - - · ~- · - - · - · - ~~- ~- ~· - · - ~- · · - - - - · - ~~· ~- · · - - ~· ~· - ~- - - - · - · -
· - ~· - - ~- - · · · - ~· · · - ~~- ~~· - - - · · · - - ~- - - ~· · - - - - ~- · · - ~· - ~· ~- - -
-
· · ~· · · · - · - ~- ~· - ~- ~· ~· ~- - - ~· ~· · · - - ~- - - - ~- · · · ~- · ~- - ~· - - ~- - - - - -
- - - - ~- · - - - · ~· - · ~- ~· · - - - - ~- · · · ~- - · · - ~· - ~· ~- - · - ~- · - - - - ~· -
· ~~- · · - ~· - · · - - · ~- ~· - · ~~· - · · ~~- - · ~- · - - · · - - ~- · ~· ~· - - ~- ~- - - · -
· · ~- ~~- ~· - - ~- ~· · - ·
~- ~- ~- ~- - - ~· ~· · ~· - - · ~· - - - · - - ~- - - - · ~· - - ~- · ~- - ~~- ~· - · - · - · · -
· - - ~- · - · - - ~· - · · - - · -
· · ~~· ~- ~· ~· - · - ~~- - ~- - · · - - · ~- · - - ~· - ~~-
· - - ~~· - - · ~- · - - - ~· - · ~- · - ~· ~~- · - ~· - · · - -
·
~- ~- - ~· - ~- - - - · · - - -
· - · · ~- · · ~· - - ~~· - · - -
· - ~- - ~· - ~- - · - · - · · · - - - ~· · - - · - · · - ~- · -
- · - - - -
- ~· - ~· · · - ~- - - ~· - ~- ~· - ~· - - · · - - - - - ~- - ~· · - ~- · · - ~- · · - - -
- · · · · ~· - - ~· · - - · ~· - · · ~· - - · - - · - · · ~- ~· - ~- · · ~- - ~- · - ~- - · - · ~- - - · · ~-
- - · · - · · - ~· - ~- ~- ·
~· - · · · - - ~~· · ~~- · - - · - - ~· - · - · - - · ~
· ~· · · - ~- - - - · - ~- - - · · · - -
~- ~· · · ~- - · · - - · · - ~- - - ~- · - - · - - ~· - · ~- - ~- · - · ~· - ~- ~- - - ~· - ~· - -
- · · · · · · - - · - ~~- ~· · - - · - ~- - - - - - - ~· · · · - · - · - - ~· - - ~- · · · · - - · ~- · · -
~- ~· - - · · · - - - - ~· · · · - - ~· - - ~· · - - ~- ~· · - - - - - ~- ~~· - · · ~- · · · - - ~- · - -
- - · · - - - ~~- · ~- - · - ~- - · - ~· - · ~- - ~- - · - ~· · - - ~· - - ~- · · - · · · · - - ~~-
· · - - - ~· - · - · ~· - - ~· · - - - ~~- ~· ~· · · · · · - - ~- · - - - - ~~· - · ~· - - ~- ~· - · - ~~-
- - · · - - ~· - - ~- · - - · - ~· · - - - - ~~- ~· - - ~· · ~· - ~- - ~· - ~~- ~- · - · - · · - -
· - - · - - ~· - ~· - - ~- · - - - - - - ~~- ~· - · · · - - ~~- ~· · · - - - · - - ~· - - - · - - - - ~· · -
· - ~- · - - · - - ~· - ~· · - · - · - - - ~· - - ~· - - - · · - - ~· - · ~~· - - ~- - · - - - - -
- ~-

~~~~~~~~~~~~~~~~·
· · · - ~~- ~· - - ~- · - - - - - ~~· · · - - - · - ~· - - ~- ~· - · - · ~· · - - ~· ~~- · · -
· · - · - · · - · - - · - ~~- · · - - · - ~· · - - - ~· ·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
~· - · · · - - ~· - ~· · - · - · - - - ~· - ~- · · ~- - ~· - ~· - - ~~~· - - ~· - - ~· - ~· - -
- ~- - · ~~- ~- · - ~· · - - · · ~~- · ~~- ~· - - ~- - ~· - ~· · · ~- · ~~- ~~~
· - · · ~- - ~· · - ~· - ~· · · - ~· ~~- · · - - ~· - · · - - · ~· - - ~- · · - - ~~- ~· - - ~- - · · · ·
~~· ~- - ~- · - - · · - ~- ~· ~· - · · - - · ~- · - - - ~· - - ~· · ~~- - ~· - · ~· - · · - - ·
- · · - - · - · · · · · - - - ~· - · · - - · ~- ~- - · - - ~· - · · - - · ~· - - ~· - · - · - ~~- ~· - -
- · · · - - - - ~~- ~· - · - ~- ~· · - - ~· - · · - - · ~- - · · · · - · · ~- · - · - - - - - - ~· - ~- · - -
- · · - - - · ~- - · - - ~· - - ~· · · - ~- - · ~ - ~- · - - ~- - ~· - ~· · · ~- · ~~-
~~~- · - · · ~- - ~· · - ~· - ~· · · - ~· ~~- · · - - · · - - ~· - ~· - - ~- · · · ~- · - -
· - - ~- · · · - - ~- ~- - ~· · · - ~· ~~- · · - -
·
~· · - - - ~· - - · - - ~· - - ~- · · · - -
- ~- · ~· ~· - - ~- · · · ~· · ~- · ~- · · - ~· · - · - - ~· - - ~- · · · - - ~~- ~· - - ~· · - · - · -
- · · · - ~~- ~· · - - · - ~- - - - - - - · - - ~- ~- · ~- - - · ~- - ~- ~- · · - ~· - - ~- · - - · · -
· · · ~- ~~- ~· - - ~- ~- - - · ~~- ~- - · - - - · · ~· - ~· · · - ~· · · · - - ~· - - ~- - · - · -
~- ~- · · · - - ~- - - · - - · · - ~- - ~- - · · · ~· - ~· · · - ~· ~~- - - - - - ~· · · ~· - - ~- · - · -
- · · · - ~~- ~· - - ~- · - · - - · ~- - ~· · · - ~· - - ~- - · · - · ~~- ~- · · · · · · ~- -
· - - ~· - - ~- - ~· - ~~- ~· - - ~- - · · · · - ~- - · - - ~· - ~· - - ~- ~· - ~~-
~
~~· -
~~~~- · ~· · ·
- ~- - ~·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
~~~ ~· · ~~- · - - · - ~- · · · ~· - - - · · · - ~· - ~· - - ~· ~~· ~- - - · - ~· - -
- - · - · ~- · - - ~· · - ~· ~~· - ~- - · - ~· · - - - ~· - - ~~- - - ~· - ~~- - · · - · - - ·
·
~- - ~- - - - · - ~· · - ~· - - - ~- · · - - - ~~- ~· - - ~· · · · · ·
~- ~~- - ~· - ~· - - -
- - - - - ~- - - - - - - - - ~· - ~- · · - - · ·
~- - ~~· · - - ~~· · - - · · ~- · · · ~· - - - ~- · - -
~
~~- · ~- · · - - - · ~~· · - -
~~· · · - - - · - · - ~- - · · · - · · ~- · · ~- - · · - · ~~- ~~- · - - · - ~~- · - · · · - -
- - · - ~· - - · · - - · - - ~· - ~· - - ~- - · · · · - ~· - - · - · · - - ~~- ~~- · ~~· - - · - -
· - - ~· - · - - ~- - - · · ~- - ~~- ~- · ~· ~· · - - ~· - - ~- ~- ~- · ~~- ~· - - ~- · · - ~· -
· · - · - - ~· - - ~- · - - - ~~- - - · · - · · - - ~· - ~- · - - - - · - -
· · · · - - - - · · -
· - - · · - - ~· ~~- · ~- - · ~· - · - ~· · · - ~- ~· ~· ~- · · · · - · ~~· ~- - · · · - · ~· ~~- ~- -
- · · · - · - ~· - - · ~· ~· - - - · · · ~~- - · · - · - - · ~~- ~~- · - - · - ~~- · - · · · - -
· - - ~· - - ~· - - - - - · - · ~~· - - · -
· ~~- - ~- · · - - · ~~- ~· - - · · ~- - · · · · ~-
- · · · - - ~· - - - ~- · · - · - - - ~· - - - ~· · - ~- ~- ~· - - - · · · - - ~- ~· ~· - - ~- - · -
- ~- - ~~- ~· - · - - ~· - - · · · - ~- ~- - · · · - · - - - ~· - - ~~- ~- · · · - - ~· - - · · ~~- - · -
- - · - ~· - - · · · · - - ~· - ~- - - ~· - - ~· - - · - - · ~- ~· · · ~
~- - ~~· · - - ~~· - · - · ~- · · · ~· - - - ~- · · - - · ~· - - ~~· · - - ~~- - ~· - - ·
· ~~· - · - ~· - - ~- - · · · - · - ~- - · - - ~· - · - - ~- ~- - - ~- - ~- · · · ~· - · ~· - - ~· - · -
· - · - ~· - ~· - - - ~- · · · · ~· - - · ~· - ~~- ~· - - ~~- - · - - · - ~- · · - - ~· - ~· - - ~- - · · -
· - · - · - ~· - - - ~· - - - - · - ~· - - ~~· · - - ~~· - · - · ~- · · · ~- - - · · · -
- -
- - ~· · · · - - ~~- ~· - - ~- · - - ~- ~- - · ~· - - ~· - · - ~· · · - - · - ~· - ~· - - · - - -
~~- ~~- ~- ~- ~· · ~- ~- - ~· - ~- ~· · - - ~· · ~· - - · ~· - · - - · - - ~· - · ~~· ~- - - ·
· - - ~· - - - · · · ~~- - · · - · - - · ~~- ~~- · - - · - ~~- · - · · · -
· ~- - - - -
- ~· · - ~- ~- ~· · - ~· - · - ~· · · - - ~· - - ~- · - ~- - · - - ~· ~~- ~· · ~· - - ~~- - -
· ~- ~- - - · · ~~- ~~- · - - · - ~~- ~· - - ~~- - ~~· ~- - - ~· - ~~- - · · - · - - · ~~-
~- · - - · - ~~- · - · · · - - ~· - - ~~- · - - · - ~~- ~~· · · · - ~~- ~· - - ~~· - - · ~~-
~· · ~- ~- - ~~- ~- - · - - · · - · - ~· - - ~· ~~- - · - ~· · ~· · · ~- - - - ~· - · - - - ~· -
· · - ~· - - - · · · · - ~· ~~· - - ~- · · -
- - ~- - ~· · · - - ~· - ~· · · ~- ~- · ~- ~· - - -
· ~~· - - ~· · - - ~· - - ~- ~- - · · · - · · ~- ~~- ~· - - ~~· · - - ~~- - · · - · - - · ~- - -
-~-
- - · ~- - ~- - ~· - · - ~· · · - ~- ~- ~· - · - ~· - - ~· ~~· - - ~- ~- - · · · - · · ~- ~· - -
- - · - · - ~~- ~· - - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- - · · - · - - · ~~- ~· - - ~~- · · - -
~· · · - - · ~- - ~· · - ~· - - ~~~- ~~- ~- ~- · ~- · · - - · - ~· - ~- · · - ~- ~- -
- - · - - ~· - - ~- · · - - · ~- ~- ~· - ~· · · ~- ~- · ~- - - - · · · · · - - - · ~
~- - ~- - - - · - ~· · - ~- ~- ~- - - ~· - · - - ~· ~~- ~· - · - ~· - - · - - ~- - - -
· - - ~~· - · · · - ~· · - - - ~· - - ~- · - -
- -
~· ~· ~· · · - ~· · · - · ~· · · · - ~· · ~- · - ~· - - - ~- - - · ~· · · - ~- ~· ~· - -
~· - ~- · - ~- · · · - · - · · - ~· ~~- - - · - · · - ~· - - ~- · - - - · - - · ~- - - · · · · - - · -
~- ~~- · ~· - - · · · - · · ~- ~· ~~- · - - - · - - · ~- · · · ~- - · ~- ~- - - · - · · - ~~- ·
· ~- - - - ~· ~~~·
· ~- ~- - ~· - - ~- · - · · - · - ~~· ~· - - ~~· · - - - · · - · ·
~- · ~~- · - -
· - · - ~· ~~- - · - · · · · - · - ~· - - ~~- · ~~- - · · - · - - · - ~· ~~~· · ~- ~- -
· - - ~~· · ~- - · · ~- ~- ~~· - · - - ~- ~· ~· - ~· - · · ~- - - - · - · · · · ~- - ~- - - - -
· - ~- - · - - ~· - - ~· · - · - · - - ~- · - · ~- ~· - - ~· - · · ~- - - - ~· - - - ~- - · ~· - · · ·
· - - · · ~· - · - · - - ~- ~· ~· - - ~- ~· - - · - ~~- ~· - - · · ~· · · - · - · · - ~- - · · · - - - ~- ~·
· - ~· - · · ~- · - - ~· - - ~- ~· - · - ~- - - - - ~· - ~- - · - - ~~- · · - · · · - - ~- - - · - · · -
· - - · · ~- - - · - - - - ~· ~~· - - ~- · - · · ~- - - ~· · - - · - · ~- - ~- ~~· · ~- · · - · -
· ~~· - - · · - - ~~- · ~· - - - - - · ~· - - ~- - · - - · ~- ~· ~· - - ~- - · · · - · - · ~~- ~· - ~- -
- - ~~- · · - ~· - - - ~- ~~- · · - - - · · - ~· - - - - · - · · · ~· ~~~- · ~· - - · · · - · · ~- -
· - - ~· - · · ~· - - · · ~- - · · - · - - ~· · - ~- · · · - · · · - ~- - ~· ~~· · · · · · - ~· - - · ·
- - · · · - - ~· · · · - - - ·
~
~~~~- · ~· ~- · ~- · · - - - · ~· - - ~- ~· · - - ~~· · · ~- ~~·
· - ~~~
~· ~~~~~~~~~- ~~ - ~~- ~- ~- ~· - · - · - ~- - - · - · · - ~· - · - ~~- - · · - -
· - - · - ~· - ~· - - ~- · · - ~· - - ~· · · · - ~~- ~- - · · - · - - · - ~· - -
· · - ~· - - ~~~- ~~- ~· · · ~- · · - - ~· · - - - · - · · - ~· · - - - ~- ~- ~· - ~- ~- · ~· · - - -
· · · - ~- - - - · · · · · - - - ~· - - ~· · - ~- · - - ~~- - ~~- ~· · - ~· - · · - · - ~- ~~· - -
- - - · ~- · - ~· · · - ~· - · · ~- - ~· · - ~· - - - · · - ~· - - ~- ~- - - · ~· - · · · · · · ~-
·
~- · - · ~· - ~- ~· - · ~~· - - ~- ~- ~~- ~· - - ~~~· - · ·
~· ~· - ~· ~~~~- ~· -
· - - ~- · - - - - · - ~· - - ~~- ~- · · · - - ~- - · - - - · ~· - - ~- ~~- ~- · · · ~· ~- · · - -
· - - ~
~- - - ~- - - - ~
~- ~· · ~- · - ~· - ~· - - ~· - - · - - · - - - ~· - ~- ~- - ~· - -
- · - · ~- - · · · ~· - - ~- ~· · - ~- · · - ~- · ~- - - · ~~~· - - ·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- - -
~~~~~~~~~~~~
~- - ~~· · - - ~~~· · · - - - · ~- · - - · ~· - ~· - - - ~- · - - - - · - - ~· ~~· - -
~· · - - ~~· - · - · ~· - ~· - - ~~· · - - · · - ~- - ~~- · - -
~
~~~~~~~~~~~~~~~ · - ~
- · · - ~· - - ~- ~- ~- · ~· ~~- · - - - - ·
- ~- ~· - - ~~~- · ~~· · - - - · ~~· · - - ~~- · - ~· - - - ~- · - - · - - ~· ~
· - - ~~- - · - - ~~- ~~· · - - ~~~· · · - - - · ~~- ~· - · - ~~- - · · - · - - ·
·
~~- · - - ~- · · ~· ~~· - ~- - · · ~- · · · · - - ~· - ~~- · ~- - · · · · - ~· - - · - · · - - - ~· - -
~· - - · · · - · ~~- ~· - - ~- ~· · - ~- · - - - - · - ~~- ~~- · ~- ~· - - · · - - · - - ~· - - ~- · · - -
· - - · - - ~· - ~- ~~- ~- · · ~· - · ~- - ~- · · · ~- · - - - · · - - ~· - - ~· · - ~· · · - ·
- - · · - - ~~- ~- · - ~~- - · - - ~- · · - ~- · - - · · · - · ~
~- - ~~· · - - ~~· - · - · ~· - - - ~· - · - -
~
~~- · ~~· · - - - · - ~· · - ~- ~-
· - · - - ~· ~~- - · - - · · · - ~· ~~· - - ~~· · - ~~- ~~- - · - -
- ~~~- ~- · - ~· - - - - · · - -
· - ~· - - ~· - - · · · · · · · - - ~· - - ~~· · - - ~~· - · - · ~- · · · ~- · · - ~- · - ~- - ~· - - ~· - -
- ~· - · - - ~· · ~- ~· · · ~- · · · · - - ~· - - ~- - - - ~· ~- · · - ~· - - ~~· · - - ~~~· -
· · - - - · ~- · - - · - ~- - ~~- · · · ~- · · - - ~- · - ~· - - · ~- · - - ~~- ~· - - ~- · · - - ~· - -
- · - ~· · - - · ~- · - - ~~- ~- · - ~· - - · ~· · - · - · - ~· - - ~· - - - · · ~· - ~- ~· · ~- -
-
~- ~~· ~- - ~- ~~- ~· - · - · - ~- · ~· · - - - ~- - ~- ~· - - ~- ~- ~- · ~~- ~·
~- · - - · ~~- · - · · · - ~· - · · ~~~- · · · - ~· ~~· - - ~· - - · ~~-
· - · - ~- · - - - -
· - - ~· · · · · · - - ~- · · · - - - · · - ~- · - - - · · - - ~· - - ~· · · · ~- - ~- - · · - - ~· - - - · -
· - - · ~- - ~- ~· - - ~~- - · - - ~· ~~- - · - - ~~~- · · - ~· - - - ~- · - - · - - - · - · · ~~
- · · · ~- - - - ~· · ~· - - ~· · · - · · · - ~· - - ~· - - · · - - ~~- ~· - · - ~~- - · · - · - - · -
· - - ~· - - ~· · - - ~· - - ~- ~- - · · · - · · ~- ~~- ~· - - ~~· · - - ~~- - · · - · - - · -
- - - - · ~- - ~- - ~· · · - - · · · - ~· - · - ~· · · - ~~~· - · - · · - ~~· - - ~- ~- - · · · - -
· · ~- ~· - - ~- - · - · - ~~- ~· - - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- - · · - · - - · ~~- ~· - -
~- · · - - ~~· · · - - ~~- ~~· - · · - · · ~
~- - ~~· · - - ~~· - · - · ~- · · · ~· - - - ~· - - · - - - ~· - - ~~· · - - ~~~· -
· · - - - · ~- · - - · - ~· - ~- ~· · ~- -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ · - ~· · · - - ~· - - - ~- · - - · - - ~· ~~· - -
· · - ~· · · - · ~· - - ~- ~- ~- · · · · - ~- · · · · ~- ~~- ~~· ~~· ~~· · - - ~~~· · · - -
- - · ~~- ~· - · - ~~- - - · ~~- - · · - · - - · - ~· · ~· - ~- · · - ~- - - - · - - - - ~- · - · -
- - · - ~· - · · ~~~- - · - · ~- - ~- ~· - - ~- · - - - · · - - ~~- ~· - - ~- · - · - · - - ~- - · - ~~-
· - - · · · · · - - ~- ~- ~· - · ~~- ~- · ~~- - · - - · ~- ~· - - ~- - · - ~~- ~· - ~· - - · · · - · · ~-
- ~- - - - - ~- - ~- ~· - - ~~- · · - · · · - ~· - · · - · ~- - ~· - - ~· - - ~- · · - · · - - ~~-
--
· - - ~~- · · - · · · - ~· · · · - - - - ~- ~- ~- · · · ~- - - - · · · - ~· - · · · · - ~· - - ~- · - · ·
· - - - ~- - · · · · · · - ~~- ~· - - ~- - - ~· - · · · · ~- ~· - ~- - · - -
- ~- - ~- ~- · · - -
· ~~- ~- · ~· · - · - · - - - · - - - ~~~· · ~- - · · - ~- - · - - · - - - - ~- · · · ~- ~~- ~- -
- - - · ~· - - ~· · - ~· · · - · ~· - · - · - - · ~· · ~- · ~· ~~· - ~- ~· · · · · - - ~· ~~- ~- ·
- · - - - - ~· - ~· ~~· - - · - - · ~- ~- ~- · ~- - ~- ~- ~- · - - · - ~· - - ~- · - - · · ~- - ~-
- ~- · ~~- - · · - · - - · · ~· ~- ~- - ~~· · ~~- · - - · - ~· - - ~· - - ~· - ~- - · -
· ~~- · ~- ~- - ~- - · · · · - ~- - - - · · ~- - ~· ~~- ~- - ~· - · · · · · - ~· ~~- ~- · ~~- - · - - -
· ~~- - · - - ~~~· - - · ~· - - - - - · ~- - - - - · · ~- · · ~· - - - - · -
·
~
· ~~~~- ~- ~- ~· - · - · - ~- · ~· · - - - ~- - ~- ~· - - ~- ~- ~- · ~~- ~·
~- · - - · ~~- · - · · · ~· - · · ~- ~- ~- · · · ~· - - ~- · · - ~- ~- · ~- - - - · · ~- · -
· ~~- ~· · - - · ~· - - ~· · - - - - ~- - · · - - ~· - - ~· ~· · · - - ~· - - ~- · ~· ~· - ~· - -
- · - - · - - - - ~~- ~· - ~- - ~~- ~- ~- · ~· · - · - · - - ~- - ~~- · · - ~· · · · · - - - ~· - · -
· · - - · - · · ~- - ~~· - - · -
~~
· ~~- · · ~- ~- ~- · · · ~- - · - · ~- - - - - · ~- ~- · ~~- - · · - · - - · ~· ~~· -
~- - - - - - ~- - · - - - ~· - - · - ~· - ~- · - - - - · ~- - · - - ~· - - - · · · ~~· · ~~- · - - · -
~- ~· - - ~~· - - · -
-
~~~
· ~~- · · ~- ~- ~- · · · ~- ~· ~- ~- - - · ~· - - ~~· - - · - ~- - ~- ~· - - ~~- -
- - ~~- · - ~- ~· ~- - ~- - ~· ~- - · · · · · · · - ~· - - ~- - · · - - ~- · - - ~- · · · ~- -
~· ~- - ~~- · - ~- ~· ~· · - - ~· ~- ~- - · - - · · · · - ~- · ~- · - · - - - - ~· - ~· - - ~- ~· - -
- ~· - - ~~- - · - - - -
~~
· ~~- · · ~- ~- ~- · · · ~- · ~· ~· - ~· - - ~- - - - · · · ~- ~~- ~~- ~~- ·
~· - - · - ~· - - ~~- ~· · · ~- · ~- - · ~~- - · - · ~- - ~· - ~· - · - - ~· ~~- · · - ~· - -
· - - - · · - ~· - - · · - - · · ~- - - ~· - - ~- · · · · - - · · · · - ~- · ~· ~· - - ~~- - - · · · ~· - -
~· · · - ~~· · - - ~~- - · - - · - ~-
~
· ~~- · · ~· ~~· - - ~- · · ~- · ~~- ~- ~- · ~- ~- - · ~- ~- ~- · · · ~- · - - - · · -
· - - ~- ~· - · - · · · - - ~~- ~~- · ~- - · - · ~- · - -
- · - - ~· - - · · - - ~· - ~~- - - ~~- -
- · · - · - - · - ~- · · - ~· - - ~· ~- · ~- · ~- ~- - - ~· - - - - - · ~· - - ~· - · - · - - - - -
· - ~· - ~- - · · - · - ~· ~~- ~- · ~· · - · - · - - -
~~
· ~~- · · ~- ~- ~- · · · ~- ~· ~· - · - ~- · - - - - ~~· ~- · · - ~· - · - · - ~- · - -
- · · - ~· - - ~~- - · · - · - - · ~· - · · ~- ~- - ~- ~· ~- ~· · ~- - - - · ~· ~- ~- - · · -
· - · · ~- · · ~~· · · · - · ~~· ~~· - - - - - · · · ~-
·
~~~
· ~~- · · ~- ~- ~- · · · ~- ~· ~· - · · · ~· - - ~· · - · · ~· ~· - · ~~- ~- · ~~- -
- · · - · - - · ~- - ~~- · - ~- ~· ~· - - - ~~- · - - · - - ~· - ~· - ~~- - · · - · - - ·
· - - · · · - ~- ~- - · · · - · - - - ~- · · - ~- · ~- · - ~· - · - - ~- · · - · ~- ~· · · · · - ~- - · · - - ·
~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~·
~~~~
· ~~- · · ~- ~- ~- · · · ~- · - ~- - - ~· - - - - - · ~· - - ~~· - - · - - - - ~· ~
· - - ~· - - · · - - · · ~- - ~~- ~· - - ~- - - - · · · ~· - - ~~· · · - ~~· · - - ~~- - · - - · - -
- · · · · - - · · · · - ~· - · · · · - - ~· ~~· - - ~- - · - · · · ~· - - · - · - - ~· - - ~- - · · - - - -
· - - ~- · · · ~· - - · - - ~· - - ~~- · · · ~· ~~· - - · - ~- - · - · · · · - - ~- - - - ~· - - -
· · - ~· · - · · ~- ~- · ~~- - · · - · - - · -
~~· ~~- · · ~- ~- ~- · · · ~- - - - ~· · ~· - - ~~· - - · · - ~· - - ~~~- - · · · - · · ~-
~- ~· - - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- - · · - · - - · - ~· - - ~· - - ~~- - - · · · ~~- - -
- · · · · ~- - ~~- ~· - - ~~· · - - ~~- - · · - · - - · ~- - - - · ~- - ~- - ~· - · - - · · · -
- ~- ~· - · -
~· ~~- · · ~- ~- ~- · · · ~· · - - ~- ~- · ~- - - - - - - ~· ~· - ~~- - · - - ~· ~~· - -
~· - - · · · - - - ~~- ~· - - ~- · · - ~· - · - - ~· ~~- - · - - ~- ~- ~- · · - ~- ~- ~· - -
- - - · - - -

~~~- ~- ~- - · · · · ~· ~~· · · ~· - - - - ~· - · - - -
- · - - ~- ~~- ~- ~- · ~-
· · - - ~· ~~~· - - · · - ~· - - ~- · · - · · - - ~· - - · ~- · · · - - - · · - -
~- - - - · - ·
~~~~~~
~~ ~~~ ~~~~
~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~·
~~~~ ~~~~~~~
~~-
- · · · ~- ~- ~- - · · · · ~· - ~· ~~· - · - - · ~- ~- ~- · · - ~· - · - ~· · - - - ~~-
- ~- · ~~- - · - - - ~~· ~· - ~·
~~~~~- - - · · ~- - · - - ~· - ~· - - ~~- ~· - - ··
~· ~· - ~· - ~· - - · ~- · · · · - ~· - - ~· - · - · · - - · ~- · · · - · ~~- ~· - - ~- - · · · · -
- · · - - · - · - - ~~- ~· - · - ~· · - - · - · · ~- - ~· - - ~~- · · - · · · - ~~· - - · ~~-
~- · - - · - ~~- · ~~- - ~~· ~- - ~- · · · ~· - · · - - ~- ~- ~~- ~- · · ~- - ~~~- - - · - -
- - ~- · - ~· · - - ~· - · - · ~- · · · · · · ~- ~- ~· ~· - - ~- · - - ~~- ~· - - ~- ~· · -
- · - -
· - - ~· - - - · - - - · ~· · - - ~· - · · ~- · · - · · - ~- · ~· ~· · - ~~- ~· - ~- - ~- · · · - -
· - · - - · - - - ~· - - ~- - · · · · - ~- · - - - - · - ~- - · - - ~~- ~- · - ~· - - · ~· ~~- - · - -
· - - ~- · · - - · ~- - ~· - ~· - - ~- · · - ~~- ~· · - · - ~· - - ~- ~· · - - - -
·

-
~~- · - - - - · ~- ~- ~· - - ~~~~~~~ ~- ~- ~- · ~~- - · · - · - - ·
·
~~-
- · · · ~· - - - · · - ~· · ~· - ~· ~- · - · - - ~- - - ~- · · - ~· - - ~- - · - · ~- - · · · · ~· · ~· ~
· - ~- - - - ~- ~· ~· - - ~~· - - · ~- - · - ~- - ~· - · - ~· - ~- - ~- - - · - - - - - ~· - ~· · -
· - - ~- · - - · - ~· · · - - · · · ~· · ~· ~~- ~- · ~- - - - - - - ~· ~· - ~~- - · - - ·
-- -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
~~· · - ~~- ~· · · · ~· ~~- ~- · ~· · - - - ~· - - ~~~~~- ~- ~~- · - - ~~· - · ·
~· - - · ~· - ~- · - · - ~- - - · - - ~~- ~~· - ~- · - - ~· ~- - · - - · ~- · · - ~· - - ~~~- -
~~~~~~
· ~- - ~- ~- · · · - - - ~- ~- · · · - - - ~· - ~· - · - ~- · - · - - ~· ~· - · - -
- · - · · - ~· - ~- - ~· ~· - · · - - ~· - ~· - - ~- - · - · - - - - ~~- ~· - - ~- · - · - · ·
- ~~~~~~- · - - ~~- · - ~· · - - ~· - - ~· · · · - - ~~~- - ~· - - ~~· - · · ~·
· - - ~- - - - - ~~- ~· · · ~· - · - - - ~· - ~- - · · - - ~· - - ~~- ~- · · · -
·
~- - -
· · - ~~- ~- - · · · ~· - ~- - ~· ~· - · · - - ~· - ~· - - ~- · - - - - - · · · ~- - ~~- ~- · -
~· ~· · - - - - - · ~- · - ~· - · · - - ~- · · - - - · - - - - ~~- · ~~~~~- · - - ~- - · -
· · - - ~- - ~· ~~· - - - - - ~· - -· ~- · · - · ~- · - - ~~- ~· - - ~~· · - - ~~· - ~- · - ~~· - -
- - · · ~- · - ~~~~~- · · - · · · · - ~- · ~- - - - - ~· - ~- - ~· ~~~~ ~- ~· - -
- ~· · - - ~- · · · · · - · - ~~- ~· - - ~- · ~· · - - - ~- - - · - - - - - · - · - · - ~· - - - · · -
· · · · - ~~· - · ~~- ~~~ · ~~· · - - ~- - · - - ~- ~- - ~- - · · · - - ~- - ~· ~~· - - - - -
· - - ~- - - ~- - ~- · - - · ~- - · ~· - - ~· - · · - ~· - - ~· - - ~· · - · - ~· - · - - ~~~~~~~-
- ~· - · - - - - - - ~· - - ~- ~· · - · - ~· - - ~- · · · ~- ~- · · - - - ~· ~~- - - · · ~· · - ~· - -
- · - - - - - ~- - - - ~~· · · - ~- - · · · ~· - ~· ~- · ~· - ~- · - - · - ~· - - ~~~- - ~· - ~- ~· -
- · - · - ~- - - ~- · - - · ·
~- - ~~~~~~~~~~~~- · - - · · - - ~- - ~- ~· - - ~~~~ - ~- ~~-
· · -
· ~~· - · · - - ~- - ~· - · · ~- - ~- - ~- · - ~· - ~ - · · ~- - ~· - ~· - - ~~~~- · - -
· - ~· - - ~- ~- - · ~~- ~- · - ~· · - - · - ~- · - · · ~- - ~- - ~- · - - - - - · ~~- ~· - -
- - ~· - ~· · · ~- · ~~- ~~~- ~ · ~~· - ~· · · - ~· ~~- · - - · · - ~- - - - - - - - - · · -
· - · · - - · ~- · · - - · - · · · · · - - ~· - - ~- ~- - · - - ~· - - ~- - · · · · - · · ~- · - · - - - - - -
· - ~- · - - ~- · · - - - ·
~~· · - ~~- · - - - - · ~· ~~- ~- ~· - - ~~~- - · · · - · · ~- ~~- ~· - - ~~- - - · · ·
~· · - - ~~- - · · - · - - · ~~- ~· - - ~~- · · - - ~~· · · - - ~~- ~~· - · · - · - · - -
~- · - - ~· - - ~~- - - · · · · ~- - ~~- ~· - - ~~· · - - ~~- - · · - · - - · ~~- ~· - · -
~· · · - - ~· - - ~· - - ~- - - · · - - ~~- ~- ~- · ~~- - · · - · - - · ·
~~- ~- · · ·
- · - - - - - · · - ~- ~- - - · · ~· - - · ~- ~- · - - · - - ~· - - ~- · - - - ~· - - · ~· ~~· -
· - · - ~- ~· ~· - - ~· - - ~· · · · · ~- ~~- ~- ~- · ~~- - · · - · - - · - ~· - · · ~· · · - ~· - -
· - - ~· - - ~· · - - ~~- ~· - - · · ~- - · - - ~· · - ~- · · - ~- ~~· - · - ~- · · · - ~- - - - - -
· ~~~- - - · ~- ~· ~· - - ~- - - · - - · ~~- ~· · ·
~- - ~- ~- - ~~~- · ~~· · - - - · - ~- - · · · · ~· - ~· ~~· - - - - · ~- ~- ~· - · ~
· - - ~~- · · · ~~- ~- ~- · ~~~· - · · - - - · - - ~· - - - ~· - ~· - - · · - ~~- ~· - - ~~· ·
~- · - - · - ~- - · - ~· - - - · · · - - - ~· ~~~- - - · ~- ~- ~· - ~· ~- · ~- · - - - · - ~- ~- ·
- · · · - · · · · ~- - ~~- ~- ~- · ~· - - - - - · ~- ~· ~~· - - ~- ~- ~- · · · · - ~- · · · · ~-
- ~- ~- ~- ~- · · · · ~· ~- · · · ~- - - - - - ~· · - ~· - ~- ~- · ~- - - - · · · ~- - · - ~· ~
- · - - - · · - ~· - · · ~· · · - ~· - - ~~· - - ~· - - ~~~- - · · · - · · ~- - ~~- ~· - - ~~· - - ·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
·

-- -
· ~~- · - - - - - - ~- - - · · - - - ~· - - · · - ~· - · · · - ~- - - ~- · · - - ~· · - · - - ~· - -
- · - - - - - ~· - - ~- - · · · · - ~- · · - - · - · - - ~~- ~- - · · - · - · · ~· - - - · ~· - - - -
·
~~- ~- · · · ~- · - · · · · - · - ~· · · - ~· ~~- ~~· ~· - - ~- - · · - ~- · · - · · · - ~· · · · -
- · · - - ~- · ~· ~· - · ·
- - - - - ~· - - ~- - - - · -
-
- · ~· - - ~· - - ~- · · - - - ~· - -
· · - - ~- - ~· - - ~- ~- - - - ~~- ~· - - ~· - - · · - · - - · ~~- ~- · · · ~· - - - · - · · -
· - - ~- - · · - - ~~- ~- - · · · · - ~· - - ~- ~- - · · · · · · - - ~· - - ~- ~· - · - ~- ~- · ~~~· -
· · - - - · - ~- · · - ~- - - · · - - ~· - - ~· ~- - · · · · ~- ·
~- - ~- · - · · · - - ~· -
· · ~· - - · - ~· · - ~· - - ~· · · - - · ~- - · · - · - ~~- ~· - - ~· · · - - · · · ~- - ~- - · ~- -
~- ~- ~· · - · ~· - - - - ~- - ~- - ~· · · - - · - - - ~· · · ~- · ~- · - ~- - - - ~- - - - · - -
· - - · · - ~~· - · ~· - - ~- · · - ~~- ~~- · - - · ~~- · - · · · - ~- - - ~- · · - - ~· - -
· - · · · · - ~- ~- ~· ~~· - - ~- · · · - - - · ~- - · - ~· · · - - - ~~- ~- · - · - ~- - · -
·
~· · ~- · - - · - · - - - - ~· - - ~- · ~~· · - - ~~~· · · - - - · -
·~- -
~- · - - · - · · - - ~· - - ~- · - - - - · ~· · · - · ·
~- - ~· · - - · - ~~· · ~~- · - - · - -
· - · · ~· - - ~- · ~- - - · · · - ~~- ~- ~- · ~~- - · · - · - - · - ~- · · · ~· - ~· - - - ~- - -
- - - - ~~- ~- ~- · ~- - - - ~· · - ~· - - · - · · - - - ~· - - ~~· - - · - - - - - ~· - ~~- ~· - -
· - - · - - · · - - ~- · - - · · · - ~· - - ~- · - - ~· ~~-
- ~- · ~~· · · - - - · ·
~- - ~· - · · · - - - · ~~- ~· - - ~- - · - - · -
· · - ~· - - - ~- - · - ~- - · · · - · - - - ~· -
· · · · - - ~· - - ~~· · - ~~- ~~- - · - - - ~· - ~· - - ~- ~· · ~· - - ~· · - - - · ~· - - ~· -
- · · · - - ·
~- - ~~· · - - ~~· · - - · · ~· - - - ~- · - - - - · - ~· - - ~~- - - · -
· · · - - · · ~·
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
~~~ · -
~~- ~- · · - ~· - - - ~- · - - · - - ~~- - - · · · · - - · · ~~~- ~· - · - ~~- - · · - -
· - - · ·
~~- ~- ~· - · - - · ~- ~- ~- · · - ~· - - ~· · - - - ~~- ~- ~- · ~~- - · - - -
- - · - - · - · ~- - · · - -
- - · · ~- - · - - ~· - · ~· - - - · · ~· · ·
·
~- - - ~· - - ~· - · - - ~· - - ~· · · · - ~· - · ~· · · ~- · · · - · · · -
- ~- · ~~- · · - -
· · ~· · · ~· · · - - - ~· ~- · · - - - - · ~- - - ~~· - · ~- ~- · ~~- - ~- ~- - - - · - ~· - -
· - ~- · · - - - · ~- ~· · - · · - - - ~- ~· ~· - - ~- · ~- - - · · · - ~~- ~· - - ~· · - - - ~· ~~-
· - - ~· · - - · ~~· · · - - - · - ~· - - ~- - ~· · - - - ~~· · · ~~- ~~~- - ~- - ~~- · -
- · · · - ~- · ~· ~· - - ~- ~- - - · · · ~- ~~- ~· - - ~- ~· · - -
-- -
-- -

~~~~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
~- - ~- - · · - ~· - · ~~· - · · - - ~- ~- ~· - · · ~· - - ~· - - · · · - · · ~- ~~- ~~· - - -
· · - ~- · - - ~· - - ~· - - ~~· - - · - ~~- ~~- · - - · - ~~- ~- - · - - ~· · - · · -
- ~· - · - - - ~· - ~· - - ~- · · - ~~· · - - ~~· - · - · - - ~· - - ~· - · · ~· - - ~- · · -
- · · - - · - · - - ~~- ~· · ~· - - · · - ~· ~· - ~· - - ~- · · - - - - - · - ~- - ~- · - ~- ~· - · - ·
- ~· - · - ~· - - ~· - · · - · - ~~- ~· ~· - ~~· - - · - ·
~~- · ~- · · · · ~- - ~~· ·
~- · - - · - ~· - ~~- ~· - - ~· · - - · ~~- ~- ~- · ~~~· · · - - - · - ~- ~- · ~- - · - ~· -
· ~~· - - - · · - - · - - ~- ~· · - - · - · · - ~· · · ~~· - - · - - ~- · - - - ~· - - ~- - · · · · ~- - -
· ~~· - - · - · - - ~- · ~~~· · · - - - · ~· - ~- · - ~· · · · ~- - ~- - · · - - - ~· - - ~· - ~- · -
· · - - - - - ~· ~~- · - - · - - ~· - ~· - - ~~- - · · - · - - · · ~- - ~- - - · - · - - ~~-
· · · ~- ~- · ~· · · - - · - ~· - - ~· - · · ~- · · · ~· - ~- - - - - - · · - ~· - ~· - - ~- · - - - · · - -
~- ~- ~- · ~· · · · ~- - ~- - · · - - ·
~~- - · · - - ~- ~- - ~· - - · - - ~· - - ~· ~~· -
- · · · - - - · ~· ~~· - - ~~· · ~~- · - - · - ~- · · - ~- - ~·
- ~- ~· · - ~· - - ~- · · · - - -
- - · ~· - - · ~~- · - - ~· - ~· - · - · · · · - - - ~~- ~· - ~- - ~· - · - - - ~- - · - - ~· - - -
· ~~· - - · · ~- · - · · · - · · - - ~- - · - - ·
~· - · · · - - ~ - · - · - - ~· ~~· - - · ~· - -
- ~· -
· · - ~· - - · · - · ~· - ~- - · - ~- - ~· - - ~~- · ~~- ~- - · - ~-
· · - - · ~· - -
· - · - · - - ~- - - ~· · ~- · · - ~· · · ~· ~- - - - - - - - · · - -
· - - ~- ~- · · · - - - ~
- · - · ~· - · - · · - · · - - ~· - - ~- · ~· · - - - ~~
- - ~· - ~- ~- · · · - - - · ~- - · ~
- - · · - - ~· - - ~~~- · · · ~- · · - ~· - - - ~· ~- · ~- - ~~- ~· · - - · ~
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~- ~~~~~~~-
~~~ · -
~~- ~· · - ~- · - - · - - ~~· - · · · - ~~- - - · · · ~~- ~· - · - ~~- - · · - · - - ·
~~- ~- ~· - · - - · ~- ~- ~- · · - ~· - - ~· · - - - ~~- ~- ~- · ~~- - · - - - ~- - · - -
· ·
· ~- · - · -
- - · · ~- - · - - ~· - ~· ~~- · ·
~- ~· - - ~- - - · - - · - - ~- ~- · -
· - - ~· - - ~· · · ~- · ~~- ~· - - ~- ~- · ~- · · · - · · · - - ~- · · ~· ~~- ~- - - - · ~- · -
- ~· - - · · · ~· ~~· ~- · - · - ~- · · - - · - ~· ~· · - · · · ~· ~~· - - ~- ~- · - - · - ~- ~~- - ~- · -
- ~-
· - ~- · · · - · · · - - ~· ~~· - - ~- · - - - · · - - ~~- ~- · - · - ~- - · -
· ~~-
- - ~- · - ~- · · - ~~-
~
· - - ~· · - · - · - - · · · - ~~- ~· · - - · - ~- - - - - - - ~~- ~~· - · ·
- · · - ~- · · · - - - - ~· - - ~· - - · - - - - ~- ~- ~· · - ~- · - · ~· · · · - · ~~-
· - -
· - - -
~- ~- - · · · · · - - ~· - - ~· - ~- ~~- - - - · · - - ~- · · - ~- · · · - - ~- · · - - ~· - ~· ~~- · - -
· - - · ~- ~- ~- · ~· ~- - · · · - - ~- ~- · ~~~- ~~· ~- - - - · - - ~- ~- · ~~· - · - ·
·
· -~- ~~~~- ~~~~~~~~~~~- ·

· · ·
~~- · - · · · · ~- · -
~- · - - ~· - - · ~- - ~- · ~~~· · · - - - ·
·
~~- ·
- - · - - ~· · ~- - ~~· - - · ~· - · - - - - ~· - ~· ~~- - - ~· - · · ~· - - ~- · ~- - · ~~- - · -
- - · - ~· · · - ~· · · ~- - - ~- · - - · · · · · ~- ~- ~· ~· - - ~· · · · ~- - ~· - - · · - - -
~- ~· - - ~~- - · · - · - - · -
· - · · ~· - - ~- ~- - - · · ~- - · · · - · ~· - -
· - - · - · ~· · - ~· - ~- - · · · · · - ~· · · · - ~- ~· ~· - - ~· - · · ~- - - · · ~- ~~- ~- · - - · -
- · · - - ~· - - ~· - - ~- · - - · · - - ~~- ~· - - · - - - - · ~~- ~· · - ~· · - ~~· ~~· - -
- - · · - ~· - - ~- ~· · - - · - · · - ~· · · ~~· - - · - ~· - - - - - ~· - ~· - - ~~· · - -
~~· · · - - - · - ~· - · ~- - - ~· - - ~~- - · - - · - ~~- ~· - - ~· · - - · ~~- ~· · - ~· ~
· - - · - · ~· - ~- ~- - - · · - ~· - - - ~· - ~· - - ~· · - - - - - ~~- ~- ~- · ~~~· · · - - - ·
· - - ~~- - - · · · · - - · · ~- ~- ~- ~· · - ~· ~~- ~· - · - ~· - - ~~- - · · - · - - · ·
~- - ~- · - · · - - - - - ~- · - ~- - ~· - - ~- - · - · - - - ~~· - - · - - ~· - - ~· - - ~· - - ~-
- - - · ~~- ~· - - ~- - · · - · ~- - - - ~- ~- ~· · - ~- · - · ~· ~~· - - · - · ~· - - ~- · ~· - - · · -
- - · - ~· · ~· - ~· · · - ~- ~- ~· · - ~· ~~- · · - - ~- ~· · - - ~- · · · - - ~- ~- · ~· ~· - -
- - · · · ~· · ~- · ~- · · - ~~~~~-
· - ~- - - - - - - ~~- ~· - - ~~- · · - · · · - ~· - · · - · ~-
- · ~· ~· · · ~· · - ~- - - · · - - · ~- - ~- ~- ~~~- - - ~· · ~- ~- - ~· - · · ~- · · -
- · - - · · · - ~- ~- ~- - · - ~· · ~- · - · - ~- - · - - · - - ~~~- · · - ~- · - · ~- - ~- ~-
- ~· ~- - · · · · · - ~· - ~· ~~· - - ~~~· - - ~· - - ~- ~· ~- - · ~~· - - · - ~- · · - - - ~· -
- · · - - · - ~· - - ~- · · - - ~· - ~· - - ~- · · - ~- · · - ~· - · - · - - · · · - - - ~~- · - ·
· - · · · - - ~· - ~· · - - ~· - - ~- · ~· · - - -
~
- - ~- ~· ~- - · · - ~· - ~- - · · - - ~· - -
- ~· ~· - ~- - - ~· · · - ~- ~- ~- - · · · ~· - · - ~· - ~- - ~- · · - ·
- ~· · ~
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~·
~~-
· · - ~- · - - · - - ~~· - · · · - ~~- ~· - · - ~~- - · · - · - - · · ~~- · · -
· - - ~- · - · - - · - ~~- ~· - · - - · · - - ~- ~- ~- · · - ~· - · -
~· · - · - ~~· · · - - · - -
- - · - - ~· - ~· - - ~· · - - - ~~- ~- ~- · ~~- - · - - - ~· - - ~· ~· - · - · · - - · ~- · · · - ·
~- ~· - - ~~· - · - · · ~- - - ~· · - · ~~- · ~- · · · · ~- ~· - ~~- ~· - - ~· · - - · ~~-
· - - ~~- - - · · · · - - · · ~ - - ~- · ~- - · - ~· - ~· ~~~- - · - · · · - ~· · ~· - - · · · · · -
· ~~~- - - · ~- - ~- · · - - · - ~· - - ~~· · · · · ~- - ~· ~~~- · · - · ~~- - ~- - · · - - ~~-
- ~- · ~~- - · - - ~· · - ~· - · - ~· - · - · - - · · - - - ~· - - ~- · - - · - ~· · - ~· · · - · - ~· - -
- · · · ~· - - - · · - ~- ~- · ~- · · · - ~· - - ~- - - - · - · · ~· · · - - - · - - - ~· · ~- · - · -
· - - · · - - · ~~- · ~- - - - · ~· - ~· ~~· - · · - - - ~- ~- ~· - - ~· · - ~· · · - - -
~~~~~~~~~~ ~~~
~~~~~~~·
~- ~· - - ~· · - - · ~· - - ~- - - ~· - ~- ~-
- ~· - - ~· · -
·
~- - - ~~· - ~· · · -
· · - - - · - · · - ~- - · - · - - ~- ~- ~- ~· ~- · - · - ~- ~~- ~- ~· · - ~- · - - - · · - ~- ~-
- · ~· ~- · · · · - - ~· - · ~~- · · ~·
· ~· · - · ~· - - ~- · · - - - · - - - - ~- - · · · · · - - ~· - -
- - · - - - · ~- ~- - ~~· - - - ~- · - · · · - - ~- · - - · ~- ~- ~- · · - -
~~~- · · ~- ~- -
- ~~- ~· - - ~- · · · - - - · ~- - · · · - · - ~- - · - · ~· - ~- ~· - · ~~· - - ~- ~- ~~- ~· - -
~~· - · ~
~~~~~~
· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
~~~ · -
~~- ~· · - ~- · - - · - - ~~- - · ~· ~~· · - - - ~~- ~· - · - ~~- - · · - · - - ·
·
- ~- ~- ~· - · - - · ~- ~- ~- · · - ~· - - ~· · - - - ~~- ~- ~- · ~~- - · - - - ~- - · - - ~· - ~·
~~· · ~- ~~- - · · - · - - ~- ~· - ~- - - - · · - - · ~· ~· - ~· ~~· - · · - - ~- ~-
· - · · ~· - ~· - - ~- - · · - · - - ~~- ~~- · · - · ~· · · - - - - ~· - ~· ~- ~· · ~- ~- - - · · - -
· - ~· - - · · ~- ~- · - - - ~· - · ~- - - ~· - - ~- · · - - · - - - - - ~· - ~~· - - · ~· ~~- - · · -
· - - ~- · ~· - - · ~· - - ~· · ~- ~· - - ~~· - - · - · - - ~~- - ~- · - ~- ~- ~· - ~· · - · -
· · - · ~· - ~- - · · - · - - ~- · - · - ~· · - - - - ~- · ~· ~· - - ~· · · · ~- ~· - - ~- · · ~· ·
~- · ~· - - ~- - ~· - ~~- ~- - - · · - - - ~· - - · - - ~· - - ~· - ~- · - · ~- · · - - ~· ~~- - · · -
· - - ~~~- - · · · - · · ~- ~~- ~· - - ~~· - - · - ~~- · ~- · · · · ~- ~· - ~· · ~· - -
- ~- · - - - - - · ~· - - · - ~~- ~· - - ~· · · · - - · - - ~· - - ~- - ~- ~· - - ~· · - - · ~~- ~· - -
- · · - · ~- · · · - · ~-
· ~~~- ~- · · · ~· · · - - - - · · - · · · ~- · · · · ~· - · · · · - · -
· - - ~- · ~· ~· - · · - ~- ~· - ~· · ~· - - ~- - - - ~· ·
- · · - · · · ~- - - · · - - · - - · - -
· - - ~· · - - - ~· - - · - ~· - · - · ~- - - ~· · · · · - ~· ~~· - - ~- · · ~- · ~· - - ~- · ~· - - -
· · ~- ~~- ~· - - ~~· · - - ~~~· · · - - - · · ~~- ~- · · · ~· - ~· - - · - - ~- - ~· -
· - · - - · - - ~- ~- · ~- · · · - · ~- ~· - - · · ~- - · · - - ~· - - ~- - - · - · - - - · ~~-
- · · · ~~- ~· · · ~~- - · - · ~- - - ~- ~· · ~· - - ~· · - - - - - ~- ~· ~· - - ~· - - · ~· - - ~· - -
- - - · · · - · - ~~- - ~- ·
~~· · · - - - · - · - - ~- · - - · · - ~· - - ~· · - - - ~- ~·
· - - - - - · · ~- ~· - - ~· - · · - - ·
~- · ~· · ~· - ~- ~- · ~- ~- - · · - · ~- · · - ~· - · ·
· - - - · · · · ~·
· - ~- ~· ~- - · - · · - - ~- · ~· ~- - · - - ~- ~· ~· - - - - - · · - - ·
· ~· - - · - - ~~- ~- · - ~- ~- · - - - ·
~· - · · · - - ~~ ~- · ~- ~- · ~· · - - · ~- ~
- - · - - ~· - - ~· - ~· - - - ~· - · · ~· - - - - ~- - - · - - ~- ~- · ~- ~~- ~- ~· · - ~· · -
- · ~· · - - ~- ~- · ~~· · - - · ~- - · - - ~· - ~· - ~- - · · - - · ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~~- ~~~~~~~~~~~~·
- - ~· · -
~~- ~· · - ~- · - - · - - ~- - - · ~· ~~· · - - - ~~- ~· - · - ~~- - · · - · - - ·
·
~~- ~- ~· - · - - · ~- ~- ~- · · - ~· - - ~· · - - - ~~- ~- ~- · ~~- - · - - - ~- - · - - ~· -
· - ~· - · - · - - ~· · · · - - ~~- ~· - · ~· ~· - ~· ~~· - · · - - ~- ~- ~· ~
- - · - ~· · ~- ~- · ~· · · · ~- - ~- - · · - - ~- · · -
- - - · · - -
· - - · · · ~- · - - · · · - -
· - ~- · - · - ~- - - ~~- ~· - - ~- · ~- - - · · · - ~~- ~· - - ~~· - - · · ~~- · ~- · · -
· · ~- ~· - ~· · ~· - - ~- ~· · - - - - - · ~· - - · - ~~- ~· - - ~· · · · - - · - - ~· - - ~~- ~· - -
· - - · ~~- ~· - - ~· - · · - ~- · · · - · ~- · ~~- · ~- - · - ~· - ~· ~~· · · - - - ~- - · · -
- · · - · · · - - ~· · · · - · · - - ~- · ~· ~· - · · - ~- ~- - - - · ~· - - · ~~- ~· - - · · ~- ~- · -
- - - - ~- · - · - ~· - - · · ~- · - - - - ~· - - - ~· - ~- - · · · - - · ~- ~~- ~· - - ~~· · - -
~~· · · - - - · - ~· - · · ~- - - - ~· - - · ~· - · ~~· - - ~· - - · - · · ~~- ~- · · ·
· - ~- · · - - - · - ~· - · · ~· - ~· - - · · · ~- ~· ~~· - - - · - - · · - - ~- · · -
· - - - - · · - -
· - - · · ~- - ~· - ~- · - - · · · · · ~- ~· - - ~- - - ~· · · - - · ~· - ~- - - - ~· - ~- - · · ·
- · - - - ~· - - · ~· ~~· - ~· - - ~- - · - - - ~· - - - · · - · - - ~~- ~- - · · · · · - · ~- · - -
· - - · ~· - · · ~ ~· - - · ~- - · ~· - · · · · - ~- · ~- · · - · · · - · · · ~
· - ~· - - ~· ~· · ~~~-
~- · ~~· - - · - - ~· - - ~· · · - ~- - - ~· - ~· - - ~- ~- · - - ~~- ~· - - · · ~- · · - · · · · - - -
· - - - ~- · · · ~~- · - - ~- · - - ~· - - ~- - · - - · - ~~- ~- ~· · - - - ~· - · - - - - - · · · - - ~· - -
· - - ~· - ~· - - ~- · · - ~~- ~· · - - ~- · ~~· - - - ~· - · - · - - ~· - - ~- ~· · ~· - -
- - · -
· - ~- · · · - ~· - - ~- - · · · · · - - ~- ~- · · - - - ~- ~- - · · - - - ~· - - ~- - · - - · - · -
· - - - ~· - ~· - - ~- · - · · ~- - · · - - ~- - · ~· - - ~· - ~· - - · ~· - ~· - - ~~~- - - · - ~· - - -
· · - ~- · · - ~· - · · - - · ~- ~· - · ~~· - -
· - - · - ·
· · ~· -
-
· - - · - ~· ~~- - - ~-
· - - ~- ~- ~- · ~· - - ~· - - · · - - ~· - · · ~· - · · · ~· - -
· · · · · - · ~- ~· - · - · -
~-
· - - ~~~· - ~- - - - - ~~- · · - · · ~· - · · · - - ~· - ~- - ~- - · - - - · - ~· · - · - -
· · ~- - - · - - ~· - ~· - - ~- ~· · - ~~- ~· - - ~~~· - - ~· - · · ~- ~- ~· · - ~· - ~·
- - · - · - - ~· · - - · ~· - ~· - - ~- ~· · - · ~· ~- · · - ~· - · · ~· - ~- - · ~~- ~· ~- · · ·
- · - - ~· ~· - ~- · - ·
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~·
~~~
~~- ~· · - - · - - · - - ~~· - · - - · - · ~~- ~· - · - ~~- - · · - · - - · · ~~~- ~-
· - · - - · ~- ~- ~- · · - ~· - - ~· · - - - ~~- ~- ~- · ~~- - · - - · ~~- · ~- · · · · ~- · ~
- - -
-
- - ~
~~~~~~~~~~
~~~~~- ~~~~~~·
~- ~· - - ~· · - - · ~~- ~· - - ~~· · - - ~~~· · · - - - · - · - ~- · ~- · · ~~- -
- - · · · · · - - ~- - · - - ~- - ~- · - ~· - - ~· · - - - ~· ~~· - · - - · - · - ~· · -
· - - - -
· · - - · - - - · - - · · · - ·
· - - - · · - - - ~· - ~· - - - · - - ~· ~- · · · ~· - - ~· · - - · - ~· - -
- ~- - · ~~- ~· · · ~· - - - · - · - ~· - - ~- · - · - · - - · - - · - - - · - - · · · - - ~· - ~- · · - -
- - · · - ~- · - - - · · · - - ~· · · ~· - - ~- · ~- - · · - ~· - - ~- - - - - ~~- ~· - - ~~- - · · - -
· - - · - ~· - · · ~· · - ~· - ~- · · - - - ~· - ~- · - ~- · - - - - ~· - - ~· - - - - · · - - ~·
- - - · ~· - - ~- - · ~~- ~· - - ~- · · - ~- - - - - · - · ~- - ~· - ~- · · · - - ~- - ~- ~- ~·
· - · · ~- - · - ~- - · ~~- · - - - · - ~· - · · ~- ~- · ~· - - - - - · ~· - - ~· · · · - - -
· - - · ~· ~~· - - ~~- - · · - · - - · - ~· - - ~- ~- · ~- · · - - - · ~- ~· · - · · - - - ~- ~·
· ~- ~~- ~- · · - - ~- - · - - ~· - ~· - · · - · ~· - · - ~- · - - · ~- - ~~· - · · - - · - ~- · · ·
- · ~· - · ~- ~- ~· ~~· - - ~- · · · - - - · ~- · - - - · · - - ~~- ~· - - ~- - · · - - ~~- ~- ~- ·
~- - · - - ·
~~· · ~~~
~~ ~~~~~~~~~~~~·
~~~
~~- ~· · - ~- · - - · - - ~~- - ~· - - · ~~- ~· - · - ~~- - · · - · - - · · ~~- ~- ·
· - · - - · ~- ~- ~- · · - ~· - - ~· · - - - ~~- ~- ~- · ~~- - · - - · ~~- · ~- · · · · ~- ~· -
~- ~· - - ~· - - · ~~- ~· - - ~~· · - - ~~~· · · - - - · - ~· - ~- · ~- ·
· ~- - ~- - · · -
· · · - - ~- - · - - ~- - ~- · - ~· - - ~· · - - - ~· ~~- - ~· - - · ~· · - - - · ~· - · · · - - -
· - ~· - - - · - - ~· - - ~- ~· · - · - · · · ~- - ~· - - ~~· - - · - ~~- ~- · - ~- - - - · · ~· ~~- - · -
- - · - - - - - - · - · · · · - · - ~· · · - - - · - - ~· - - ~· - - · · - - - ~~- ~· - - ~~- -
- · · - · - - · - - ~· · - - · - - - - · - ~· - - ~· - · - - ~· - - · · ~- · ~- - - - · - - - -
- - - - · - - · · - ~- · - - · · · · - · · · - - ~· - · - - - - ~- - · · ~· - ~- · ~- - · ~· - -
- - · · ~· - ~· · - · ~- - · ~· ~~· - ~- ~· · · · · - - ~· ~~- · · · · - - - · - · - - · · · - · -
· - - ~- - · · - - ~- ~· ~· · · ~· ~- · - - ~· - · · ~· · - ~- · - - ~· - · ~- - - ~- · - ~- · - - - -
· - - - · - - · · · - · - ~- · - · - - ~· - - ~- · · - ~~· - · ~· - · ~~· - - ~- · - - - ~~- ~· - -
~· - · - - · - · · ~- - ~- ~- - - - - · ~- ~~- ~· - - - - ~- ~~- ~- - · · · · · - - - ~~
- · - - - · - - ~- · - ~- - - · - - · · - - ~- ~- ~· - ~· ~- - · · · · · - ~- · - - · - · · -
- ~· ~· - · - ~· · - ~· · · - · ~~- - · - - - ~· - - ~~~- · - - ~· ~- - · - · · · · - ~·
- ~- · · ~· - · · ~- ~- ~- · · · ~- · - - - · · - - ~· · - ~- - · · - - ~· - - - - · - · · · · - ~· ~~· - -
~- - · · - · - - · ~· - - ~- ~- ~- · · · · - ~· ~~- ~- · - - · - · ~~- - ~- - - - - ~-
- - · · · ~- · · - ~- ~· - · - · - - ~· - - ~· - - ~· - ~~- ~- ~- · ~· · · - - · - · · ~- - ~- - · -
· - · ~- - ~· - - ~- · - · - - - - ~· - - ~· - · · ~~- ~- ~- · ~- · ~· · · · ~- - ~· · - ~- ~-
· - ~· - · · · · - - ~· - · ~~· - - ~- - · - - · · · · · - - · - · ~- ~- · · - · - ~· - - ~· - - - · - -
· - -
- · - - ~- ~- · ~- · · - · - - ~· - - - · - ~· - - ~~· - · -
- ~~· ~- ~· · - - · ~
~~~~~~~~~~ ~~~
~~~~~~~·

- - -
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~- ~~~~~·
~~~
· -
~~- ~· · - ~- · - - · - - ~~· · - - · · - ~- - · · - · ~~- ~· - · - ~~- - · · - · - - ·
·
~~- ~- ~· - · - - ·
- ~- - · · - ~· - - ~· · - - - ~~- ~- ~- · ~~- - · - - - ~- - · - - ~· - ~·
~· - · · - - · · ~- - · - - ~· - ~· - · - · - · · ~~- · ~- · · · · ~- ~· - ~· - ~· - -
~- - · - ~· - - ~· - ~· - - ~- - - · · - ~~- ~· - - ~- - - ~- - ~- · · · - · ~-
· ~~~- · ~- - · -
· - ~· ~~- · - - · · - - ~- - - - ~· · ~· - - ~- · ~· - - · ~· - - ~- · · - - · · - ~~- ~· - - ~~· - - · -
- - · - - ~~~- ~- - ~- · · - ~- · - · - - · - - ~- ~- - · - - ~· ~~- ~- · ~· · · ~- · · ~~~-
- · · · ~· - · - · · - · ~· - · · ~· · ~· - ~~- · ~· · · · - · - - ~- ~· - · ~· - ~· · · - ~~- ~- · - -
- - · - · - - - ~- - - - ~- - - - · · - - ~· - ~· ~- - - · ~· - - ~· · · · - ~- - ~- · - - - - ~- ~-
- · · · ~- - · - · ~· - · · - - - · - - ~· · ~· ~~· - ~- - - · - ~· - · ~- · · - ~- ~- · ~· · - - ·
~- · - ~· - - · - - ~· - - ~- ~- · ~- ~- - - - · ~· - ~- - - - ~· - ~· · · ~· - - ~· · · · - ~- -
- · · · ~- - · · - - · ~· ~~· · · · · · - -
· - · ~· - - ~· - - - · - - - · ~· · - - ~- - · - - - · - ·
- · · - · · - ~- · ~· ~- - · - · - - - · ~· - - - - · - - - - · · · · · - - - · - - - - - ~· - - · ·
· - - · · - ~~- ~· · · ~· · ~- - - - ~· - · · ~· · ~· · - ~- - - ~- · · - - ~· - - ~· - · · · · - ~· · ·
· · - - ~· - - ~- ~- · · - ~- - ~~- · - - · - - ~· - - ~· · ~· - - ~- · · - ~· · · - - ~- ~- -
- ~- - - ~· - - ~- · - · · - ~· · · ~· - - · ·
- - - · · - - ·
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~- ~~~~~·
~~~
~~- ~· · - ~- · - - · - - ~~- ~· - ~- - · · - · ~~- ~· - · - ~~- - · · - · - - · · ~~
- ~- ~· - · - - · ~- ~- ~- · · - ~· - - ~· · - - - ~~- ~- ~- · ~~- - · - - - ~- - · - - ~· - ~·
~· · · - - · - · - - ~· ~- - ~- ~· - - · ~~- · ~- · · · · ~- ~· - ~~- ~· - - ~· · - - ·
~- ~· - - ~~· · - - · · - ~- - · · - · - ~· - - ~~- ~· - - ~· · - - · ~~- ~· - - ~- - - ~- -
- · · · - · ~- - ~- - - - ~- ~· · - - ~· - ~· · - - ·
~~- · ~- - · - ~· - ~· ~~- · · - - ~· · ·
~· - - · - ~· - - ~- · - - · · - ~- · ~· ~· - - ~~· · - - ~~~· · · - - - · - ~· - - ~- - -
· - · · ~· - - - ~· · - ~- · ~· - · · - ~~· - - - - · ~~~- ~· · - ~· · - ~~· ~~· - - · - · ~· - ~· - -
- · ~· - - · · ~- ~~- ~· - - ~· · - - - · - ~~- ~· - - ~~· - - · - ~· - - ~- · · - ~· ~- - · · ·
-- -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
· · · - · - ~- - · ~· - - ~· ~~· - - ~- · · - - · - · - - ~~- ~· · · - - ~~~- - - · - -
~- · · -
· · - - - · · - ~· - - ~· - - · · - ~- - ~· - ~· - · · ~· - ~- - - ~- - - ~- · · - - - - · · - -
· - - - ~· · · · - - - · - - ~· - · - - · - - · - ~· - · - - - · - ~- ~- · ~- · - - - ~- ~-
· · - ~- · - · ~- ~- · ~- - - - ~- - ~- ~· - - ~- · · - - · · - - ~· - - ~· - · - · · - · ~· - · ·
~ ~- ~- ~- ~- · - - ~~· · - - - - ~ · - ~· - ~- - - · - - - · · - ~· ~· · ~~~- ~~- · ~~· - - · -
· - - ~- ~- - ~· · - - ~· ~~· - - ~- - · · · ~~- ~- · - · - ~· - · · - · - · ·
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~·
~~~ · - ~~- ~· · - ~- · - - · - - ~~· · - - · ~~- ~· - · - ~~- - · · - · - - · · ~~- ~-
· - · - - · ~- ~- ~- · · - ~· - - ~· · - - - ~~- ~- ~- · ~~- - · - - - ~- - · - - ~· -
· ~- - · · -
~· · · - - - · · - ~· ~· - · - - · · - - ~· ~- - ~~- ~· - - - - - · · · - - ~· - - · - ~- ·
~~- · ~- · · · · ~- ~· - ~- - ~- ~· - - ~· - - · ~~- ~· - - ~~· · - - · · - ~- - · · - · -
· - - ~- - ~- ~· - - ~· - - · ~~- ~· - - ~- - - ~- - ~- · · · - · ~- - ~- - - - ~- ~· · - - ~· -
· · - - · ~~- · ~- - · - ~· - ~· ~~· - - ~- - - - ~· - - ~· - - · ~· - - ~· - - ~- - - · · -
· - · - ~~- ~· - - ~~· · - - ~~~· · · - - - ·
-
· ~~- ~- · ~· - - ~- - - · · - - · - - ~· - -
- - - ~· - · · ~· - - ~· - - · - · ~· - ~- - · - ~- - · · - - - · ~~- ~- · · · - ~· · - ~-
· - - ~· · ~· · · ~- - · · · · ~- - ~- · ~· ~· · - · · ~· - ~· - - ~- · · · - - - · - - ~· - - ~- ~· -
· - - · - · · - ~· - - ~~· - - · - ~~- ~- ~- · ~- - - - · · ~· ~~- - · - - · - - ~· - - ~~~- - · · - -
- ~- ~· ~~· - ~- - - - · - · · ~· - ~- ~- · ~· · · - - - · - - - ~· · ~~- · ~· - - · · - - - - ~· - -
· - - - - · · · - · · · - ~· - ~· - - ~- · - - - · · - - ~~- ~- ~- · ~· · - ~· · · - · ~- - · · - -
-
- ~· - ~· - ~- - - ~- ~- · - ~· - ~· · ~- - ~· - - ~· · - · ~~- - · - - - ~· - ~· - - ~~- - · · - -
· - - · - ~· · ~· - ~· - ~- ~~· - · - - ~· - - ~· - · - · ~· - ~· · - ~· · · - - - ·
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
~~~~~~~~~~~ · - ~~~ · · - ~· - - ~· - · - - ~~· - · · · - - ~~- ~· - - ~~- · · - - ·
~~- ~- ~· - · - - · ~- ~- ~- · · - ~- ~- · ~· · - - - ~~- ~~- - · - - - ~- - · - - ~· - ~· ~- - · · -
~· · · - - · · - ~·
- · · · · -
~-
- - - · · · - - ~· - - · - ~-
· ~~~- · ~- ~- · ~· - ~· - · ·
~- ~- ~- ~- · ~· - ~- - · · ~· - ~- · - - - · · ~~~- ~- · · · ~· - - · - - ~· - ~· - ~· · - · · · - ·
· - - - - · · · - - - - - · · - ~- - · · · · - - - · · · - - - · · - ~- · - · · ~- - · - · ~- · - -
- · · - ~- · - - ~- · -
· - · · - · - - - - - · - - · · - - - · ~· - - ·
- · · - ~- · - - · · · - - ~· - -
- · - - ·
· · · · · - · · -
·
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~·
~~~~~~~~~~~ · - ~~~· · - · - - ~· - - ~- ~- - - - · ~· - - ~- ~- - - · - - ~-
· - ~- - · · - · - - · ~~- ~~- · - - · - ~~- · - · · · - ~- · · - · · - · · ~- · ~· - · · · - - - -
- ·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·

-- -
· - · - - · · · - ~· - - ~- · · · · ~- - · - - ~· - - ~· - - · · · - · · ~- ~- - · · - - - - ~- · · · ~· - -
·
- - · · - ~· - - ~- - - · - · - - ~~- ~· · · ~· - - ~· · · - - · - - ~· - - ~- - · - - · - · · - - - ~~- ~· · -
~- - · - - · - ~· - - ~· - · · - · - · ~· - ~· - - ~~- ~- ~- ~- ~· · - · · ~- - ~· - · · ~- ~- ·
- - - · · - ~· - - ~· - - - · · ~· - ~- - ~- · - ~- ~- - - - · ~· - - · - - · · - - ~· ~- · · - ~- ~-
- · · - ~- - - - · - - - - ~· - - ~· - - - - - · ~- ~- ~- ~- · · · ~· - ~- - · - ~· ~~· - · ~- ~~~- -
- ~· · - - · · - ~- · - - ~- · · - ~- · ~- - · - · - - · - - ~· - - · ~· - ~- - · · - · - ~· - ~- ~- ·
~- - ~- ~- - - - · ~· ~- · · - ~- ~- · ~- - - - · · ~· - · ~- - ~~- - · - - · - ~- · · · ~· - -
- ~· · - - · ~· - · · ~· - ~- - ~· ~· · · ~· - - ~· - · · - · ~- - ~- - · · - - ~· - - ~- · - - - - · -
- - · - - ~· - - - - ~- · ~· ~· · · - ~· ~~· · · - - ~- ~~- ~· - · · · - ~· · - · - - - ~- - ~-
· - - ~· · - - - ~~- ~~· - - · - - ~- - ~- · - ~· - ~- ~~· - · - - ~· - ~- - - · - - · - - ~· -
· - - · - - · · - - - · - ~· - - ~· ~- · ~- - - - - · - · · ~- · - ~· ~~· - - - · - ~- - - - - - - -
· - ~· ~~· - · ~- · - - - - · ~· - - ~- - · · - · - ~- ~~- · - - ~· - ~- · - - ·
~~- ~- · - ~· - - · - - ~· - ~- - - ~· · ~~- - ~· - - ~· · · ~~- ~- ~- ~· ~~· ~~·
- - · · ~· ~~· - - ~~· - · - ~· ~~· - - ~~- - · - ~· ~~· - - ~~~· · - - ~· - - ~· ~~· - -
~~- · - - ~· - - ~- - - ~· - · · ~· - - - - · - · · - - ~· · - - - - - · · - ~- · · · - · · - ~- - · · - -
- - - ~· - - ~· - · · ~- ~- - - - - - · - ~~~- - ~· ~~- · - - ~· - - ~· - · - - - ~· - ~~-
- ~- · ~· - - · - · ~· - · ~· - - ~- ~· · - - - - · · - · - - ~~- ~- - · · · · · - -
· - - - ~· ·
· - - ~- · · - ~· · · - - ~· - · · ~- ~- ~- - - - - · ~- ~~~- - ~· ~~- · · · ~· · ~- - ~- ~-
- · - ~· - - · · - - ~- · · - ~- · ~· - · ~- · · · ~- ~~· ~· - - · ~~- · ~- · · - ~- - - - ~· -
· - - ~- ~- - - - · ~~- ~· - - ~~- - · - - · - ~· - - ~· - · · - · - - ~- ~- ~· · - ~· - - ·
· - - - · - - ~· - · · ~· - · - ~· · · · · - · ~· · - - · - · · ~- - ~~· - - · ~- · · · ~- ~· - · - ·
- · ~- · · - - ~· · · - ~· - - - · - - - ~· · - ~· · - - · ~- - ~- ~- - ~· - ~- ~· · - - ~~· ·
~- · - - · - - ~~~- ~- · - ~· - - · - - - ~- ~- ~· - ~· - - ~· · - - - · - - ~~- ~~· · · - ~· ~
- · - ~· - · ~· - - ~- · · - -
·
~- · - - ~· - ~- · · - · - ~· - - ~- · · · - - ~· - - ~- · ~- - - · -
· · - ~- · · - · - ~· - - ~- · · · - - - · ~ ~~· ~· - ~· · - · - · - - ~· - - ~- ~· - · - -
· ~- - · ~- · · - - ~~~- · · · ~- ~- ~- · - - ~- · - - ~· - ~- · · - ~· - - - ·
~- - ~~· · - - ~~· · - - · · ~· - - - ~- · ~- · · · · - ~· - - ~- - - ~~- - · · - -
· - - · ~· - ~· - - ~- ~· · ~- · - - ~· · - - - · - ~· · ·
~- ~· - - ~- · · - ~~- ~· - - ~~~- · ~~· · - - - · ~~· · - - ~~- - · · - · - - ·
~- ~· - - ~~· · · - ~~- - - ~~~- · ~- · · · · ~· - · - ~- - - ~~- - · · - · - - · -
· - ~· - - ~- · · - ~~- ~- - · · - · - - · - ~· ~~· - ~· - - · · · - ~- ~- - · · -
· - · - - - ~- ~- - - - · · · - - - ~· - - ~· - - ~~- - · - - · - ~- - · - ~· - - · · · · - -
· ~
~- · - · ~· - - ~- - - - - - · · - ~· - - · - - - - ~· - ~- · - · - - - - - ~· - - ~~- - · · - -
- - - - · ~· -
- · ~- - - ·
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~- ~~· - - - - - ~· - ~- - - - ·
~~~~~~~~~
·
~~~· ~- · ~- - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- - · · - · - - · ~~- ~~- · - - · -
~- · - · · · - - ~· - - ~· - - ~~- - - - - · - · ~~· - - · - - ~- ~· ~· - - ~~- · · - -
~· · · - - ~~- ~~· - · · - · - ~- ~- - · - · - ~~- ~· ~~- - - · · · ~~· · - - ~~· - · - · -
~- - - · - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~· - · - · - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- - - · · · -
· - - · · ~- ~~- - - · · · ~~· · - - ~~· - · · · - ~- ~- - - · · · - ~~- - - · · · ~~· · - -
~· - · · · - - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- - · ~· ~~· · - - - - ~~- - - · · · ~~· · - -
- - - · ~· ~~· · - - - - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- - ~· - - · - ~~- - - · · · ~~· · - -
~· - · - - · - · - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~· · - - · · - ~- - · · - · - ~~- - - · · ·
~· · - - ~~- ~· - ~- - · · - · - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~· · - - · - ~· · · ~~· - ·
~- - - · · · ~~· · - - ~~· - · - · - - ~~- - - · - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~· - · - · - -
~- - - · · · ~~· · - - ~~- - - · · · · - - · · ~- - ~· - - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~· - -
· · · - ~~- - - · · · - ~~- ~· - · - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- - · · - · - - · - · - -
~· · - - ~~· - · - · - - ~~- - - · - ~~· · - - ~~· - · - · - - ~~· · - - ~~- - - · · · -
· - - · · ~- - ~· - - ~~· · - - ~~· - · · · - ~~- - - · · · - ~~- ~· · · ~- - - - ~~· · · -
~· · - - ~- - - · · - · - - · - · - · · - ~· - ~· - - · · · - · - - ~~· ~- ~· - - - ~· -
· · · · - - ~~- ~· - · - ~~~- - · · · - · · ~- - ~· - - ~· - - ~- · · - ~- - - · - · · · - -
~- - · - - · - - ~~· ~· - - · · ~- · ~- · - - - ~- - · · · ~· - ~· - - ~~- · - ~· - · · - · - ~· - -
· ~· - · - ~· - ~· - - ~- · · - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- - · · - · - - · ·
~· ~· · - - - - ~- · · ~· - - ~~- - · · - · - - · - - ~- ~· - · - - ~~- · · · - · -
- · ~· ~· - · - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- - · · - · - - · - ~· - ~· - - ~- - · - · · ·
~· · · - - - ~- - - · - · - ~· - - · - ~· · - ~- ~~~· · - - ~~- - · · - · - - · - - ~· · -
· - ~· - - · - - - - · - - ~· - ~· - · - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- - · · - · - - · - ~· - -
· - - ~~- - · - - · - ~~- ~- - - - ~~- - · · - · - - · - ~- ~· · - - · · · - · - - ~- - · · · ~- · · -
· ~· · - - · ~· ~~~- - ~· ~· - - ~· - · ~- ~· ~· ~· · - - · ~· ~~· - - - · · ~· - ~- · ~- - ·
~~· ~- - · · · ~· ~~· - · ~~· · - - ~~· - · - · ~- · · - ~· - - ~· · - - · ~· ~~· - - - · ·
· - ~- · ~- - · ~- - - · ~· · - - - ~- - · · - - · - ~- · · ~- ~~- - · - ~- ~- - · · ·
· - ~- ~- - · · · - · - - ~· ~- · ~- - ~- - · - - - ~· · ~· - - ~- · · - ~· · · - ~- - ~- - · · ·
· - ~· ~· - · · - · ~~- ~- ~· - ~~· · - - ~~· ~- - · ~· - · - · · - ~~- - · · - · - - · ·
-- - -
~~- · ~- · - - - ~· · · - ~~- ~· - - · · - - ~~- ~· - - ~~- - - · · · ~~· · - -
~- - · · - · - - · ~- - · · · ~· - ~~- ~· - - ~- - ~~- - - - · - ~~- ~~- - · - · · - ·
· · · - - - · · · · - - ~- ~· ~· - - ~- - ~· - - ~~- ~~- - · - - · - ~· - - ~~· - - · ~· - - · - - - - -
- · · ~- - - - ~- · · - - ~· - ~· · - ~· - ~- · ~· · ~· · · - ~· ~~· · · - ~· - - ~· - · - - ·
~~- · - · ~~~- - - - · · · ~· - - · · - - ~~- ~· - - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- -
- · · - · - - · ~- - · · · ~· - ~- · · · - - ~- - - - - · - · ~· - - ~· - ~~~- ~· - - ~- · · - ·
- ~- · ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- - · - - · - ~· · - ~- - - · ~· · ~- - - - - - · · - -
· - - ~· · - ~~- - - - - · - · ~· · ~· · - ~· - ~· - - - · · - - ~· - ~· ~· · - ~· · · - ~~-
· - - ~~· · - - ~~- - · · - · - - · - ~~- ~· - - ~~· · · - - ~· - ~· - - · · - - - · ~-
· · - - - ~· - · · ~- - - - ~· - - - · - · · · ~- ~· - ~· · - - ~· - ~- - - ~· - ~- · · · · - - -
· - ~· - - ~· - · · - ~~- - · · - · - - · - ~· - - - - - · · · - · - - ~· ~~- · · - - · ~~- ~· - -
· - - ~· - - · - - · · ~- - - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- - · - - · - ·
~~· · - · ~~- - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~· - · - · - ~~- - - · - ~~- - - · · ·
~· · - - ~~· - · - · - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- - - · · · · - - · · ~- ~· - - ~~- - - -
· · · ~~· · - - ~~· - · · · - ~~- - - · · · - ~· · - ~- - · - · · · · - ~- - · - · - ~· - · - ~-
· · · - - ~· - - ~- · - ~- - · - - ~· ~~· · - · · ~· - - ~- · - - · - - ~· - ~· - - ~· - -
- · - · - ~· - - - · · · - ~~- ~~- · - - · - ~~- ~· - - ~~- - ~~· ~- - - ~~- · - - · -
~- · - · · · - - ~· - - ~~- ~~· · · · - ~· - · ~- - - ~- · ~· - - ~- - · · - - · - · · ~- ~~-
· - - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- - · · - · - - · - ~· - - ~· ~~- · · - ~- - - - ~· - -
- · · - - · · ~- - ~· - - ~- · · - - · · ~- - ~· - ~· - - ~- ~~- ~~- ~· - - ~~- - · · · - · · ~-
· · - ~· - - - · · - - · · - · - - ~· - - - · · - - ~· ~~· - - ~· - - · - - · ~· · - - · · · · - ·
~~~·
-
· ~~- ~· · · ~- · - - - ~~- ~· - - ~· · - - - - - ~~- ~· - - ~~- - · - - · ~- · ~·
· - - ~· - - - · · · - ~· - - · · · - · - - ~~· ~- ~· - - - ~· - ~· · · · - - ~~- ~· - · - ~~~- -
- · · · - · · ~- - ~· - - ~~- - · - - · ~- - - · ~· - ~· · - · ~- - · · · ~- - - - - - - ~- · - ~- - - - -
· · ~· - - - · - - - ~· - · ~- - - ~- ~- · · - - - ~- - - - ~~- - · - - · ~- - · · · ~- - - · · - -
· - ~- · · ~- · ~~- ~· ~~· - · ~~- - - · · ~· ~~- - · - - · ~- · - - - - · · ~- - · -
- · - - ~~- ~· - - ~· · - - - - - ~~- ~· · · ~· - - ~~- - · - - · - - ~· - - ~· - · · - · -
- · - - - - · - ~· - - ~· - · - - ~· ~~- - - · ~· · · - ~· - - ~· · · · · · · - - - ~- - · · · ~- · · · ~· - -
- - · - · · · ~~- - · - - - ·
~~~· ~-· ~- ~- · - · - ~· - - - · · · - ~~- ~~- · - - · - - ~· · · ~- - - - · · ~- -
~- - - - - · ~- - ~- ~· - - ~· - · · - - · ~- ~~- ~· - · · - · - ~~· ~- · - - · - · · - - ·
- - · · · ~· - ~- - · - · · · - - - ~· - ~· ~· · - ~· · · - ~~- ~· ~· - - - · - - ~- · - - · -
- · - - ~~- - · - - · ~- ~· ~· - - ~· · · - ~· - · - - - ~- - · · · ~· - ~- - · · · · - - ~· ~~· ~· ~· - -
· - ~· ~· - · · - ·
-
· - - ~· - ~- · - - ~· - - ~· ~· - - ~- - ~- · - ~· - ~- - - · · · -
- · · · - - - - ~- - ~- - · · · ~· · - ~~- · · - ~· - - ~- · - · · - - ~· ~· - ·
~~- · ~· ·
~- ~- · - - ~· - - ~- · - - · · · - ~- - · · · ~· · ~· - - ~· · · - - ~- · - · - - ·
· - - ~· · · - - - · · · ~- · - - · · ~- ~~- ~~- - · - - · - - ~· - - ~- - · - · · · ~~- - - · · ·
-- -

~~~~~~~~~~~~·
~· · - - ~~- - · - - · - ~- - · · · ~- ~· - ~· - - · · ~· - - - - - · · · - ~~- - · - - - ~- - · · ·
- - - - - - - ~· - · - - - · - ~- · - - · - - ~· - - ~- - · · · - · - - ·
~~~
·
-
· ~~~~- - · - ~- ~- - · · · ~- - · - · - · - · ~· - ~- · · - · · · - ~· ~~· - -
~- - · - - ~· - ~· - - ~~- - - · · · ~~· ~· - - ~~· · · - ~~· · - - ~~- - · · - · - - · -
- - · - - - ~- - ~- - · · · ~· · ~· - - ~· · · - ~· - ~· ~· - · · - · ~~- ~- ~· - ~- - · ~· - · -
- · · - ~~- - · · - · - - · ·
~~- · - · ~~- - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~· - · - · - ~~- - - · - ~~- - - · · ·
~· · - - ~~· - · - · - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- - - · · · · · - - · · ~- ~· - - ~~- - -
- · · · ~~· · - - ~~· - · · · - ~~- - - · · · - ~- - · · · ~- - · - · · · · - ~- · · - ~- ~- - ·
· - - ~· - · - ~· · · - ~· ~~· - - · · · - · - ~- - - ~~~- - - · · - ~~- ~~- · - - · - ~~- ~· - -
~- - ~~· ~- - - ~· - - ~~- - · · - · - - · - ~~- ~~- · - - · ~~- · - · · · - ~· - - ~~-
~· · · · - ~· - ~· - - ~~· · · - ~~· ~~- · · · · ~· - ~~- - - · - · - ~· - - · - ~· - ~- ~·
· ~~· · - - ~~- - · · - · - - · ~· - - - · · · · - ~- - · · · · · - - - - ·
~· ~· · - - - - ~- · · ~- ~~- · - - - - - · · · ~- ~- - · · · ~· - ~· - ~- ~· - - ~· - -
- ~- - ~· - - ~· · · - ~~- ~· - - ~- - - · ~· · · - - - · · · ~· - - · · - - ~~- ~· - - ~~- - - · -
· · ~~· · - - ~- - - · · - · - - · - ~- - - - - · ~· - - ~- · · - - ~- ~· ~- · - - - ~- - ~- - -
- - · · · ~· - ~· - - - - - - ·
~- - ~- · ~· · - - - - - · · - - · - ~- · · ~- ~~- - - · · - · - - · ~- - · · · ~· - ~- - · · · -
· · - - - - ~· - ~· - - ~~· · · - ~~· ~~- · · · · ~· - - ~- - - · - ~· - - · - ~· - ~· - ~~- - · · - -
· - - · - ~- · · - ~- · ~· - - ~· - - · ~· · · · ~- ~~· ~- ~- - - - · ~~- ~· - - ~- - · · - - · ~
~- - · · - · - - · ~· ~~· - - ~· - - · · - · - · - ~- · · · - - ~· - - - ~- · · - · ~~· · · · - - - ·
~~~·
- ~
· ~~- - ~- - - - ~- ~· ~· - - · · · - · · - - ~· ~- - - ~~~- - - · · ~· - -
~- - · · - · - - · - ~- - · · · ~· - ~- · - - · - ~- ~· · · · - - ~- - - · - - · · - ~~- ~- - - -
- ~· - - - - · · · ~- ~- ~· ~- - - - - · · - - ~· - - ~~- · · - · - ~~- ~~· - - - - - · · · ~- -
~· ~~- · · · - · - ~· - ~· · - ~· - ~- - - · - - ~· - · - ~- · · · - ·
~~~
· - - · ~· ~- - · · · ~· - ~· - - ~- - · - ~~- ~- · · - - · ~~- ~· - - ~~- - - · · ·
~· · - - ~~- - · - - · - - ~- - ~~· · - ~- - · - · - · - · ~- · - · · - ~- - - ~- - - · · - -
· - - · - - ~· ~~- ~· · - - ~· - - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- - ~· - - · ~~- ~· - -
- · · - - ~- ~~- ~~- ~· - - · - · - · - · ~· - ~- ~- - · · · - - · - - ~· · - ~~· ~~· · · - - · · ·
· - - ~- - - - ~- ~· ~· - - ~- · · - ~· ~~· - - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~· - · - - · - ·
- · · - · - ~· - · · · - ~- · - - ~· - - · - · - · - · ·
~~~· - - · ~~~· ~- · - · - ~~- · - - · ~~- · - · · · ~- - · - · - · - · ~- · - · · - -
· - ~· - - ~~- - · · - · - - · ~- ~· - - - ~· - ~~· - - - - - · · · ~- ~- · ~· ~- · · - - ·
~- ~· - - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- - · - - · - - ~· - - ~- - · · - · ~- - - - · ~· - -
· · -
· - - · · · - ~- - · · - - · - · · ~- ~~- ~· - - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- - · · - · - - · -
- - - - ~~- - · · - · - - · ~- - · · · ~- · - ~· - - ~- - · ~~- ~· - ~~- ~· · · · - ~· - · ~
· - - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~· - · - - · - ·
~~~~~~~· ~~~~~·

-- -
~~~~~~~ ~·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
~~~· ~- · ~- - - - · - · · - - · - ~- - · · · ~· - ~· - · - - ~~· ~· ~· - ~~- -
- · · - · - - · - ~· - - · · · - · - - - ~~· ~- ~· - - - ~- - - - · ~· - · - ~~~- - · · · - · · ~-
· -
· - - ~~- - ~~· · · - - ~· ~~· · - - ~~- - · · - · - - · ~· · - ~· - ~- ~· · - -
· - ~- - - - ~~· · · - ~· - · - · ~~· · · · - · - - ~· - - ~· - - · ~· · · · ~- ~· - - ~- ~- - - - ·
~- ~· - - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~· - · - · - ~· - - ~~- - - · - ~~- - - · · · ~~· · - -
~· - · - · - ~~· ~· - - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- - · · - · - - · ·
~~~· - · ~~- - ~~· · · - ~~· · - - ~~- - · · - · - - · - ~- - · · · ~- - · - -
· · · · - ~- ~- - · - · ~~- ~· ~- · · - - ~~· · - · - ~~- - - · - ~~· · - - ~~· - · - · -
~· · - - ~~- - - · · · · · - - · · ~- ~~· · - - ~~· - · · · - ~~- - - · · · - ~~· · - -
~· - · · · - - ~~· · - - ~~- - · ~· ~~· · - - - - ~~· · - - ~- - - · ~· ~~· · - - - -
~· · - - ~~- - ~· - - · - ~~· · - - ~~· - · - - · - · - ~~· · - - ~~· · - - · · -
- - · · - · - ~~· · - - ~~- ~· - ~- - · · - · - ~~· · - - ~~· · - - · - ~· · · ~~· - ·
~· · - - ~~· - · - · - - ~~- - - · - ~~· · - - ~~· - · - · - - ~~· · - - ~~- - - · · · -
· · - - · · ~- - ~· - - ~~· · - - ~~· - · · · - ~~- - - · · · - - ~~- ~· - - ~~· · · -
~· · - - ~~- - · · - · - - · - ~- - - · - - ~- · - · ~· - - - ~· · - ~· - - · - - - · - -
~· · - - ~~~· · · - - - · - - ~~- - - · · · · · - - · · ~- - ~· - - ~~· - · · · - ~~- - -
- · · · - - ~- ~· ~· - - ~· · · - ~· - · - - ~~- ~· - - ~~- - · · - · - - · - ~~· - · ~- - · - -
· - - - ~- - · · · ~· - - - - - · · · - · - ~- · - - · - - -
· - - ~· · · ~~· - · ~~· · - -
~~· · · - - - · - ~~- ~- - - - ~~- - · · - · - - · - - ~- ~~· ~- - ~· - ~· - - -
- - · · · ~- ~- · · - - - ~· - ~· - · · · - ~- - · - · - - - - - ~· - - ~· - - · · ~- · · - ~- - - -
· - · · · - - ~~- - · - - · - - ~~· ~· - - · · ~- · ~- · - - - ~- - · · · ~· - ~· - - ~~- · -
· - · · - · - ~· - - ~· ~· - · - ~~- ~· - - ~- · · - ~~· · · - ~~· · - - ~~- - · · - -
· - - · - ~· - - - - - · · · - · - ·
~~~· - · ~~- - ~~· · · - ~~· · - - ~~- - · · - · - - · - ~- - · · · ~· -
- ~· - - - ~· · ~· - · - · ~~- - - ~· - ~- · - · - ~- - · · - ~· · ~- - - - ~· · · - - ~· - -
- · · - - - ~· - ~· - - - ~- - · · · ~· - - - - - · · · - · - ~- · · - - · - ~· - - ~· - - ~~· · - - ~~·
~- - - · - ~~· · - - ~~· - · - · - ~· - - - - - · · · - · - - ~· · - ~- · · · ~- - - - · · ·
· - - · · - - - ~- - - - ~· - - - ~- - - · ~· - - ~- · · - ~- - - - - - · · - · ~~- - · ·
~- - · - - · - ~- - · · · ~· - ~- - ~- - - ~· - - - · · · - ~· - ~· · · · ~·
·
~~~·
- · ~~- - ~- - · - · · · ~~· · · - ~~· · - - ~~- - · · - · - - · - - ~- - · -
- - - · ~· ~~· - - ~- · ~· · - · ~- - ~~- ~· - · - ~~~- - · · · - · · ~- ~- - · · · ~- · · - ~· - -
- ~· - ~- ~· - · - · - - · ~· - - ~- - - - · · - · - - - - - - - ~~- ~· - - ~- - · - · · ·
-- -
~
~~- - - · · - ~~- ~~- · - - · - ~~- ~· - - ~~- - ~~· ~- - - ~~- · - - · - ~~- · - · · · -
· - - ~~- · - - · - ~~- ~~· · · · - ~- · · - · - ~· - - · · ~· - - - - - · · · - ~- - · · - - · - -
· · ~- - - · ~~· - - · - - ~· - - · · ~· · · · · - - ~· - - ~- - · · · - ~- ~- · · ~· - · - · - - ~· - · ·
· · - ~- · - - - - ~· - · - - - - ~· - - · - ~· - - ~- - · · · ~- · · - ~- ~- - · - ~- - - - ·
· - - · · ~· - - - - - · · · - ~~- · · - - ~· - - ~· - - ~- · - - - ~· · - - · · ~~- ~· - - · · ~· - -
- - - - · · · - ~- · · - - · - · · ~~· · - - ~~- - · - - · - - ~· · · - - · - - ~· - ~· - - · · ~· - -
- - - - · · · - ~~· · - - ~~- - · - · · · · - - - ~· ~~- ~- - · · · - · - ~- - - ~~~- - - · · -
· - - ~~- - · · - · - - · - ~~- ~· - - ~· · ~· - - · - - · · ~- - - ~~· - - · - - ~- · · - · -
· - - · · ~· - - - - - · · · - ~- - · · - - · - · · ~- - ·
~~- · - · ~~- - ~~· · - - ~· - - ~~- - - · - ~~· · - - ~~· - · - · - - ~- - · - · -
· · · - - ~- - · · · ~- · · - ~· - - ~- ~- - · ~· - - ~· - · - ~· · · - - ~- - · · - - · - -
· - - - - - ~~- ~· - - ~~· · - - ~~- - · · - · - - · ~~- ~- - · - - ~· - - - ~· · - ~~- - · -
- - · - - ~· ~~- · · - · ~~- · · - · - ~~- ~~· - - - - - · · · ~- ~- - - - · ~· - - · · ~· - - - - - -
· · · - ~- · - - - - ~· - - ~- · · · · · - ~- - · · - - ~· ~~· ~- ~· - - · - - · ~- - · · - · ~~-
- - · · · · ~- - · - - ~· - - · - · - - ~- · · - · - ~· - - · · ~· - - - - - · · · - ~- - · · - - · - · · ~- - -
~- ~- - - - - · - - ~· - - ~~~- - · · · - · · ~- · · ~- - · · · - · - · · · ~- - - · ~- · - ~- - · · - -
· - - · ~· ~~- ~· · ~· - - ~~- - - ~· ~~~- - - · · ~· - - ~~- - · · - · - - · - ~- ~·
· ~- - · · · · - ~- - - - · - · - - ~· - · · ~~- ~· · · - - ~- ~· ~- - · - - - · - - · - - ~- -
· - - ~- - - · ~· - - · · - - ~~- ~· - - ~~· · - - ~~- - · · - · - - · · ~- - ~· -
· · · ~- · - - - ~~- ~- - - - ~~· - - - - - · · · ~- - ~· - - ~~- - · - - · ~- · · - · · - - ~· - -
- · · - ~- - · · · ~· · · - ~· - - ~· · ~· - - · - ~- ~· · ~· - - ~- - - · · - - · · - - ~~-
· - - ~~· · - - ~~- - · · - · - - · - ~- - · - - ~· · - ~- · · - - · - ~- · · - - - ~~·
· - - · · · ~· - - ~- · · - - ~~· ~· · - ~- · · - · ~· - - ~- - · · · · ~- - · - ~· ~~- · · · - · ·
~~- · - · ~~- - ~- - · - · · · ~~· · · - ~~· · - - ~~- - · · - · - - · - ~- - · · ·
- ~- - - - - ~· - · - ~· · · - - ~- - ~- ~· - - ~· - - · · · - · · ~- ~~- ~- - - ~~~- - - · · -
~· ~~- - · · - · - - · - ~- · · - · - ~· - - · · ~· - - - - - · · · - ~- - · · - - · - · · ~- - - ~· ~
· - - - · · - ~· - - ~- · - · - - · ~~- ~- - - - ~- - - - ~· - ~· - - - ~· · - ~- - - · ~- - -
- - - · - - · - ~- - · - - ~- - - - ~- - · · · ~· - ~· - · · - - - - ~· - - ~- · · - ~· - - ~· -
·
~- · · · - · ~~· ~~- · · - · - ~~- ~~· - - - - - · · · ~- ~- - · · · ~· - ~· - - - - - ·
~~- · ~~ · ~- - ~~· · · - ~~· · - - ~~- - · · - · - - · - ~- - · · · - - · -
- · · · · - ~- · · - ~- ~- - · ~· ~~· - - - · · - ~- · ~· ~· - - ~- - · - · · · ~~~- - - · · -
· - - ~~- - · · - · - - · - - ~- · · - · - ~· - - · · ~· - - - - - · · · - ~- - · · - - · - · · ~- - -
- - - - ~· - · - ~- · · · - ~- · ~- ~· · · ~- ~~- ~- - · - ~· - - - · · - - ~· - ~· - - ·
- ~· ~- ~- - - · · · - - ~· - - ~- - - · - - - ~· - - ~- - - - ~- - · · · · - ~· - - - · · - - · -
- · ~· ~· - - · · ~· - - - - - · · · - ~· - · · - · - - ~· - ~· · - ~· - ~- - - - - - · · - - ~·
- - - - ~· · · - - ~· - - ~~· · - - ~~- - · · - · - - · ~- · · - ~- · ~- · · - · - · - -
~~~~~~~~~~~· - ·

-- -
· - - - - - · · · · · · · -
- - - · - - ~- · · - ~- - - - ~- - · · · ~· - ~· · - - ~- ~~- ~· - -
- · · - ~~· - · ~· - ~· - - ~~~- - - · · - ~· - - ~~- - · · - · - - · - ~· - - - - - · · · - · -
· · ~- - - - ~· · · - - ~· - ~· - - ~- · · - ~~· · - - ~~- - · · - · - - · - ~· · -
- · · - - · ·
~~~· - · ~~~~- - · · · - · ~- - · · · ~· - ~· - - - - - ~- ~· ~- ~- - · · · - · · - - ~· -
~- - · · - · - - · ~~- ~~- · - - · - ~~- · - · · · - ~· - - ~· - - ~· - - - - - · - ·
~· - - · - - ~- - - - - · ~- - ~- ~· - - ~- - · · · · ~- ~~- ~- · - - ~~- · - - · - ~~- ~· - ~- -
~· - - · - - · - - ~· ~· - - ~· · - - - · · · ~- ~~- ~· - - ~~- - · · - · - - · ~· -
· - - ~- · · - ~~· · · - ~- - · · - - · ~· - - ~- · · - - ~- - - · - ~· - - ~- - - ~~- - · · - -
· - - · ~· - ~· ~~· - ~- - · · · · · - - - - ·
~~~· - · ~~- - ~~· · - - ~~- - ~· - - · - ~- - · · · ~- - · - · · · · - ~· · · -
· - ~· - - - · · ~- ~· · - - · - · · · ~- ~· ~~- · - - ~~· - - · - ~· - - ~· · - ~~· ~~· - -
~- - - · · · - · ~~· · - - ~~- - ~· - - · - ~- ~- · · · - · - - ~· ~· · - · ~~- ~~· · - -
~- - · - - · - - ~· - - ~· · · ~- - - - ~~· - - · ~· · · · - · - ~· - ~· · - ~· - ~- - - · - -
- - - - - · ~- ~· ~· - - ~· - · - · · ~· - - ~· · · · · ~- ~~- ~· - - ~- - · - · · · ~~· · - -
~- - · · - · - - · -
· ~- - ~· - - ~- · · - ~~· · · - ~~· · - - ~~- - ~· - - · -
- - · · · ~· · - ~~· - - - · · · · - ~· · · - - · · · ~· ~~· - - ~~- - - · · · ~~· · - -
~- - ~· - - · - ~· ~- ~- - ~~- ~· · · ~· - - · · ~- - - ~· - - ~· - - ~~- - - · · -
· · ~- - ·
~~~· ~- ~·
~- - ~- - · · - - · - · · ~- ~~- ~· - - ~- - · - · · · ~~· · · - ~~· · - -
~- - · · - · - - · - ~- - · · · ~- ~· ~- - · - - - ~· - - ~- - ~· - - ~· · · · · - ~~- ~· - -
~· · · - ~· - ~- - · - - ~· - - - ~- - · · · ~· - - - - - · · · - · - ~· - ~- ~· - - - - - - - - - · -
· - - ~· - - ~- · - - ~- - - · - · - - ~· - - ~· - ~· - - ~- ~· · · · · ~- ~~- ~· - · - ~~~- -
- · · · - · · ~- - ~· ~~· · - - ~~- - · · - · - - · ~- · - ~· - - - ~- ~· · - - ~· - ~· -
- - · · - - ~· - - · - - - - · · · · ~- ~~- ~· - - ~~- - · · - · - - · - ~· - ~· - ~~· - -
- ~· - · - - ~~· · · - - ·
~~~~~~~~~~~
·
~~~~~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
~~~· - · ~~· · ~· - - - · · · ~· - - - · · · · - - ~~- ~~- · - - · - ~~- ~· - - ~~- -
· ~· ~- - ~· · - ~- · · · - - ~~~- - - · · - - · - - ~· · · ~· - - - · · · ~· - - - · · · · - - ~~-
~- · - - · - ~~- · - · · · - ~· - - ~~- · - - · - ~- ~· · · · ~· · - ~- · · · - - ~~- -
- · · - · - - · - · ~~· - · - ~~~- - - · · ~· - - ~~- - · · - · - - · ~~- - - · ~· ~
· - - - · · · - ~· · ~· - · - · ~- - · · · - · · - - ~- ~· ~· - - · - - - - ~· - - ~· · - · ~· - -
--~
~~~~~~~~~~~~·
· - - · · ~· - · - ~- - · · - · - - ·
- - · · ·
- - ~- - · - · ~- · ~· · - -
~~· · · - - - · - ~- - - · · · · - - · · ~- ~· - · · · - ~- - - · · · - ~· - · · · - -
~- - · ~·
~· · - - - - - - - · ~· ~· · - - - - ~- - ~· - - · - ~· - · - - · - · -
~· · - - · · - - - · · - · - ~~- ~· - ~- - · · - · - ~~· · - - · - ~· - - ~· - ~· · - -
· - · · - · - ~· - ~· · - ~· - ~- ~- - - ~- ~- · - - · - - · ·
~~~
· ~-
· ~~ ~- - · · - · - - · ~- - · · · ~- ~- - - · ~· - - ~~· - - · - ~~-
~- · - - · - ~~- ~- ~· ~· ~· - - - ~- - · ~· - · - ~· - - - · - ~- ~· · · · - - ~- ~· ~- - ~-
· - - ~~- - ~- - ~~- - · · · ~- ~· ~- · · - ~· - - - · · · · - ~· - - - · · - - ~· - - ~- - · - -
· · · ~- - - · - - - ~~- ~~- · - · - - ~~- - · - - · · - - - ~~- · · ~- ~~· · - · - ~~· - · - ·
~· - ~- - ~~· · · ~~· - · - · - ~~· - · ~~· - · - · - ~~~- · - ~- - - · · - - · ~~· -
· - · - ~· - - ~~~- · · ~~· - - ~~· - ~- · ~- - ~· - · - ~~- ~- - - - - - - · ~- ~· -
- ~- - - · · · - - ~· - - ~~· - - · - ~~- ~~- · - - · - ~~- ~- - · · · ~· - ~· - ~- ~· · ~- - -
· · · · ~- · - - · ~~- ~· - - ~~- - ~~· ~- - - ~~- · - - · ~~- · - · · · - ~~- · - - ·
~- ~~· · · · · ~· ~· · - - - - ~- · · ~· - - ~~- - · · - · - - · ~- · · - · - ~· - -
- - · · - - · - · · ~- ~~- ~· - · - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- - · · - · - - · ~· · - ~- ~- -
- - · ~· - - ~~· - - · - ~~- ~~- · - - · - ~~- ~- - ~- ~· - - - · · · · - ~~· - · · - - -
~- - · - · · · · - - ~- · - · - - · - - ~- · · - ~- · ~- - - ·
~~~· ~- · ~· - · - ~~~- - - · · ~· - - ~~- - · · - · - - · ~- - · · · ~- · · - ~·
~- · · · - · ~- · ~· ~· - - ~~· · - - ~~- - · · - · - - · ~~- ~· - - ~~· · · - ~· -
- - · - - ~· - - - ~· · - ~· - - - - - · · · - · - ~· - ~- ~· - - - - ~~· ~· ~~· - - - - - · -
· · ~- ~- · ~· ~~- - ~~- ~· - - ~- · · - · ~- ~- · ~~· · - - ~~- - · - - · - · ~- - ~- ~
~~- - - · · ~~· ~~- - · · - · - - · ~· - · · ~· · - ~- - · - · - · - · ~· - ~- ~· · - -
~· ~~- - - - - ~- - · · · ~· - ~- - - · - - ~· - - · · ~- · · - ~- · ~- - - - ~- - · · · - · ~~·
~· - - - - - · · · ~-
- ~· - - ~- ~· · - - · - · · · ~- ~· - ~- - · - · - ~· - · - · - · - · - -
· - - ~- ~· · · - - - - ~· - · - - - - ~· - - ~~~- - - · · ~~· ~~- - · · - · - - ·
- - - - · ~· - · - ~- - · · - - · - · · ~- - ~~· ~· - - ~· - · · - · ~~- ~- · · - - · ~~- ~· - - · -
· - - ~· - - ~~~- - - · · - ~~- - · · - · - - · - ~~· ~~- - - · · · - ~· - · · ~· · -
· - ~- ~~- ~· · - - - ~~- - - - - - ~~· ~- ~· - - - ~- · · - ~- · ~- - - - ~~- · · · - · ~~·
~· - - - - - · · · ~- - ~~· ~· - - ~~· ~- · · - - · ~~- ~· - - · · ~· - · · - · - - ~~· ~· - -
- - · - ~- ~· - · · ~- - - - - ~· - · ~~- - - - ~· · · - - · · ~· - - - · · · - ·
~~~
·
- · ~~- - ~~· · - - ~~~· · · - - - · ~~- ~- · - · - ~~- - · · - · - - ·
· - - ~~~- - - · · ~- · - ~· · ~· - ~- - - - · · · ~- - · · - - ~· ~~- - - ~· - · · ~· - - ~- - -
~· - - ~~- ~- · - ~~~- - - · · ~~· ~~- - · · - · - - · ~· · - ~- - · - ~~· - - · · - - -
· - ~- - · · ~· - ~· - - ~~- - - · · · ~~~- - · · · - · · ~- - ~· - - ~· - - ~~- - - · · · · ~- -
~- ~· - - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- - · · - · - - · -
· - · · ~· - - - · · · -
· - - ~· - - ~· · - ~· - - · - ~· - - ~- - - · ~· - - ~- - · - ~· - - - - · - -
- ~· - · · ~· - - - -
~~~~~~~~~~~~·

---
· - · ~· - · - · - - ~· · - ~· · - - ~· ~~· - - ~~· · - - ~~- - · · - · - - · - ~· - - ~· ~
· - - ~~- - - · · · ~~· · - - ~~- - ~· - - · ~· - - - · · · - - ~· - - ~· - · · ~· - -
· - - - · · ~- - - - ~· · - ~- · ~· - · · - ~- · · -
· ~- ~- · - ~· - · - ~· · · - ~- · ~
- · · · ~- - - - · · · ~· - - · · - - - ~· · ~- · - · - - · - - ~· - - ~· · ~· - ~- · - ~- - · - -
· ~- - · - - · ~- · · - ~- · - ~- - - ~- - ~· - - ~· - · · -
~- - · - - · - · ~~· · · - - - ~· · ·
· - - · · - - - ~~- ~· - - ~~· · - - ~~- - · · - · - - · ~· - ~- - · - ~- ~~· ~· -
- · ~- - ·
~~~· ~- ·
~· ~- - · · · ~- ~· ~· - ~- - - · - - ~· - - - · · · ~- ~· ~· - - ~~- -
- · · - · - - · ~~· ~~~- - - · · ~· ~~- ~- - - · ~· - - ~~· - - · - ~~- ~~- · - - · -
- ~~- ~- - ~- ~· - - ~- ~- ~- · - - · - ~- - ~- - ~- · - - - ~- · · - - ~~- ~· · ~- - ~· -
- · · - · - ~· - - ~~· · · - ~· - ~- - · - - ~· - - · - ~· - ~· - ~~- - · · - · - - · ~· - - - -
· · · · - ~- - · · · · · - - - -
- · - - ~· - ~- · - - ~· - - ~~- - · · - · - - · ~- - · · ·
- ~- - - · ~· - - ~- · · - ~~· - - · - - ~- ~- · · · · - ~· ~~· - · - ~- - - · · ~- - ~- - - - ~~- -
- · · - · - - · ~- - · · · - ~~- ~- - · · - - - ~- · -
· ~· - · ~· ~~· - - ~~- - · · - · - - ·
- · · - · · - - ~- - · · - - · ~· - - ~- · - - · - · · - · - ~- · - - - ~- · · - - ~~- ~· · ~- - - ~· - -
- - ~· - ~· · ~- - · ~~- ~- - - - ~· - - - · · - - ~- ~· ~- · - ~· - · · - - · ~- ·
~~~· ~- · ~- - ~~- - · - - · - ~~- ~- · - · - ~~~- - - · · ~· - - ~~- - · · - · - - ·
- - - - · ~· - · - ~- - · · - - · - · · ~- - ~· - - ~· - ~· - - - ~- - · - · ~- - ~- ~· - - ~- - -