€

Terdapat 2 jenis ujian objektif: 

Jenis item respon bebas item respon tetap 

Jenis 

Jenis soalan € Contoh: Apakah makna simpulan bahasa anak emas?  Item Melengkapkan Pernyataan € Contoh: Kita mesti menjaga haiwan peliharaan dengan penuh ______________.

Item Salah Betul  Item Ya-Tidak  Item Padanan  Item Aneka Pilihan  Item Analogi  Item Antonim  Item Jenis Negatif  Item Angka Roman 

Contoh: € Nyatakan (Betul) pada penyataan yang benar dan (Salah) pada penyataan yang salah.
€

Gunung yang paling tinggi di Malaysia terletak di negeri Pahang.(Betul/Salah )

Contoh: € Nyatakan (Ya) pada penyataan yang betul dan (Tidak) pada penyataan yang salah.
€

Tumbuh-tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk menjalankan proses fotosintesis.(Ya/Tidak)

€

Contoh: Pilih padanan simpulan bahasa yang betul dengan maknanya.
Tangkai jering Bersiar-siar Ayam tambatan Makan angin Orang yang kedekut Suka mencuri Suka menolong orang lain Orang yang boleh diharap

Simpulan Bahasa Makna
(a) (b) (c) (d)

€

Contoh: Bengkel Motivasi UPSR di sekolah saya itu __________ dengan bacaan doa oleh Ustaz Abidin. A. diadakan B. dimulakan C. ditundakan D. disatukan

€

Contoh: Pilih awalan simpulan bahasa yang betul. A. merah : saga B. kereta : saga C. biji : saga D. buah : saga

€

Contoh: Kepekatan madu bukanlah kriteria untuk menentukan ketulenannya. Perkataan berlawan ketulenannya ialah A. kebenarannya. B. keasliannya. C. kemanisannya. D. kepalsuannya.

€

Contoh: Antara berikut, yang manakah bukan kelebihan madu? A. Membantu memulihkan tenaga. B. Melawaskan pembuangan air besar. C. Menenangkan fikiran. D. Meningkatkan kandungan gula dalam darah

€

Contoh: Apakah yang mungkin sekali berlaku sekiranya rakyat di sesebuah negara yang berbilang bangsa tidak mematuhi peraturan dan undang-undang ? I. Kegiatan jenayah berleluasa. II. Masyarakat hidup dalam suasana harmoni. III. Keadaan negara akan huru-hara. IV. Rusuhan kaum mungkin berlaku. A. I, II dan III B. I, III dan IV C. II, III dan IV D. I, II, III dan IV

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful