You are on page 1of 22

H C VI N CHNH TR - HNH CHNH QU C GIA H CH MINH H C VI N BO CH V TUYN TRUY N

TM T T LU N V N TH C S TUYN TRUY N CH NG B O L C H C NG CHO SINH VIN CC TR NG CAO NG T NH B C NINH HI N NAY


Chuyn ngnh: Cng tc t M s : 60.31.25 Ng t ng

Ng i th c hi n: Nguy n H ng Nhinh i h ng d n khoa h c: TS. H Th Bnh Ho H N i, ngy 25 thng 11 n m 2011

L do ch n
Cng tc tuyn truy n i n hnh tin ti n lun lun l m t b ph n quan tr ng trong cng tc t t ng c a ng. B i l , m t t m g ng s ng cn c gi tr h n m t tr m bi di n v n tuyn truy n [H Ch Minh]

ti
Tuy nhin, bn c nh nh ng thnh t u t c, cng tc tuyn truy n i n hnh tin ti n trn h th ng i truy n thanh c p huy n H Nam th i gian qua v n cn nhi u h n ch , b t c p, c n c kh c ph c nng cao hi u qu cng tc ny

Cng tc tuyn truy n i n hnh tin ti n H Nam th i gian qua t c nhi u k t qu tch c c. M t trong nh ng ph ng ti n gp ph n quan tr ng vo nh ng thnh cng c a cng tc ny chnh l cc i truy n thanh c p huy n

Tnh hnh nghin c u

ti

C nhi u tc gi , tc ph m N/C c p n cng tc tuyn truy n i n hnh tin ti n

Tuy nhin, nh ng cng trnh ny m i ch c p m t cch chung nh t n cng tc TT HTT trn bo ch

Hi n nay, ch a c ti no N/C v HQ TT HTT trn h th ng TT c p huy n, c th l H Nam V d i gc chuyn ngnh CTTT

M c ch v nhi m v c a
M C CH NHI M V

ti

Lm sng t m t s v n l lu n v tuyn truy n i n hnh tin ti n trn i truy n thanh c p huy n v th c ti n cng tc ny H Nam. xu t m t s gi i php nh m nng cao hi u qu cng tc ny H Nam th i gian t i.

- Phn tch c s l lu n c a vi c nng cao hi u qu tuyn truy n i n hnh tin ti n trn i truy n thanh c p huy n - Nghin c u th c tr ng hi u qu cng tc ny H nam xu t m t s gi i php c b n nng cao hi u qu tuyn truy n i n hnh tin ti n trn h th ng i truy n thanh c p huy n H Nam th i gian t i.

it

ng v ph m vi nghin c u

it Nng cao hi u qu tuyn truy n i n hnh tin ti n trn h th ng i TT c p huy n

ng

Ph m vi - N/c cng tc TT HTT trn h th ng TT c p huy n t nh H Nam - Th i gian kh o st t HX n nay

C s l lu n, th c ti n v PP NC
C s LL ti d a trn c s LL c a CN Mc Lnin, TT H Ch Minh, cc quan i m, ng l i c a ng v cng tc TT v TT HTT C s TT - Cc g ng HTT trn m i l nh v c - Cc bu i pht thanh c a cc i TT huy n - K t qu i u tra XHH i v i cc i t ng lin quan

ti

PP N/c u
S d ng t ng h p nhi u PP: phn tch t ng h p, lgic - l ch s , thu th p thng tin, N/c ti li u, quan st, i u tra, th ng k, so snh

CI M I C A

TI

Gp ph n lm sng t c s l lu n c a vi c nng cao hi u qu TT HTT g n v i h th ng i truy n thanh c p huy n

a ra h th ng cc gi i php c b n nh m nng cao hi u qu TT HTT trn h th ng i truy n thanh c p huy n H Nam hi n nay.

ngh a l lu n v th c ti n c a

ti

ti gp ph n lm su s c h n l lu n v TT HTT trn h th ng i truy n thanh c p huy n. - L ti li u tham kh o cho nh ng ai quan tm.

- Gp ph n lm ti li u cho c p y, chnh quy n cc c p t nh H Nam trong vi c nng cao hi u qu ho t ng c a cc i truy n thanh huy n v hi u qu TT HTT trn i truy n thanh huy n

8. K t c u c a ti

Ch

ng 1: Hi u qu tuyn truy n i n hnh tin ti n trn h th ng i truy n thanh c p huy n M ts v n l lu n

Ch ng 2: Hi u qu tuyn truy n i n hnh tin ti n trn h th ng i truy n thanh c p huy n t nh H Nam Th c tr ng v nh ng v n t ra


Ch ng 3: M t s gi i php nng cao hi u qu tuyn truy n i n hnh tin ti n trn h th ng i truy n thanh c p huy n t nh H Nam hi n nay

Ch

ng 1: Hi u qu tuyn truy n i n hnh tin ti n trn h th ng i truy n thanh c p huy n M ts v n l lu n

1.1 Tuyn truy n i n hnh tin ti n trn h th ng i truy n thanh c p huy n

1.2 Hi u qu tuyn truy n i n hnh tin ti n trn h th ng i truy n thanh c p huy n

1.3 S c n thi t ph i nng cao hi u qu tuyn truy n i n hnh tin ti n trn h th ng i truy n thanh c p huy n hi n nay

1.1 Tuyn truy n i n hnh tin ti n trn h th ng i truy n thanh c p huy n

1.1.1 i n hnh tin ti n: Khi ni m, phn lo i, c i m

1.1. 2 Tuyn truy n i n hnh tin ti n: Khi ni m, n i dung, ph ng php, hnh th c

1.1.3 Vai tr c a i truy n thanh c p huy n trong tuyn truy n i n hnh tin ti n

1.2 Hi u qu tuyn truy n i n hnh tin ti n trn h th ng i truy n thanh c p huy n

1.2.1 Khi ni m hi u qu tuyn truy n i n hnh tin ti n trn h th ng i truy n thanh c p huy n

1.2.2 Tiu chu n nh gi hi u qu tuyn truy n i n hnh tin ti n trn h th ng i truy n thanh c p huy n

1.3 S c n thi t ph i nng cao hi u qu tuyn truy n i n hnh tin ti n trn h th ng i truy n thanh c p huy n hi n nay Xu t pht t

Quan i m c a ch ngh a Mc-Lnin, t t ng H Ch Minh, ng l i, chnh sch c a ng, Nh n c v TT HTT

Yu c u khch quan c a vi c nng cao hi u qu TT HTT trn h th ng i truy n thanh c p huy n hi n nay

Ch

ng 2

2.1

2.3

Nh ng y u t nh h ng n HQ tuyn truy n HTT trn h th ng i truy n thanh c p huy n t nh H Nam

2.2 Hi u qu tuyn truy n HTT trn h th ng i truy n thanh c p huy n H Nam th i gian qua

M ts kinh nghi m v nh ng v n t ra trong vi c nng cao HQ tuyn truy n HTT trn h th ng TT c p huy n H Nam

2.1 Nh ng y u t nh h ng n HQ tuyn truy n HTT trn h th ng i truy n thanh c p huy n t nh H Nam

M t l,

c i m t nhin, kinh t , x h i t nh H Nam

Hai l,

c i m c b n c a cng chng nghe i t nh H Nam

2.2 Hi u qu tuyn truy n i n hnh tin ti n trn h th ng i truy n thanh c p huy n t nh H Nam
2.2.1 Ho t ng c a cc i truy n thanh c p huy n v cng tc tuyn truy n i n hnh tin ti n c a cc i truy n thanh c p huy n: Thnh t u, h n ch v nguyn nhn

2.2.2 nh gi chung v HQ cng tc TT HTT trn h th ng TT c p huy n: m t m nh, m t h n ch trong p ng nhu c u nh n th c, hnh thnh ni m tin, c v tnh tch c c c a cng chng

2.3 M t s kinh nghi m v nh ng v n t ra trong vi c nng cao hi u qu tuyn truy n i n hnh tin ti n trn h th ng i truy n thanh c p huy n t nh H Nam M t l, s quan tm lnh o c a c p y, chnh quy n i v i cng tc TT HTT 2.3.1 M ts kinh nghi m t c Hai l, kinh nghi m trong pht hi n, l a ch n, nghin c u, duy tr, pht tri n, ph bi n v nhn r ng HTT Ba l, kinh nghi m trong l a ch n n i dung, ph ng php, hnh th c tuyn truy n HTT

M t l, mu thu n gi a yu c u khch quan ph i nng cao HQ TT HTT v i tm l ng i thay i

2.3.2 Nh ng v n t ra

Hai l, mu thu n gi a yu c u nng cao HQ TT HTT trong th i k m i v i n ng l c i ng cn b cn h n ch

Ba l, mu thu n gi a yu c u cao v i ng l c kch thch cc i truy n thanh huy n cn th p

Ch ng 3: M t s gi i php c b n nng cao HQ TT HTT trn h th ng i TT c p huy n t nh H Nam hi n nay


M t l, T ng c ng s lnh o, ch o c a cc c p y ng v s qu n l c a chnh quy n i v i cng tc tuyn truy n i n hnh tin ti n trn i truy n thanh c p huy n

Hai l, Nng cao ch t l ng i ng cn b cng tc trong cc i truy n thanh c p huy n

Ba l, y m nh vi c xy d ng, pht hi n, nghin c u v nhn r ng i n hnh tin ti n

B n l, im i n i dung, hnh th c, ph ng php tuyn truy n i n hnh tin ti n trn i TT c p huy n

N m l, u t kinh ph, mua s m trang thi t b theo h ng hi n i ha cho cc i truy n thanh c p huy n

K T L U N

Trong i u ki n hi n nay, cng tc nng cao hi u qu TT HTT th c s tr thnh v n c p thi t, quan tr ng trn m t tr n t t ng c a ng ta.

Xu t pht t vai tr, v tr v th c tr ng c a cng tc TT HTT trn h th ng i truy n thanh c p huy n H Nam trong th i gian qua, c n quan tm th c hi n ng b n m gi i php nu trong lu n v n.

Vi c i m i v nng cao hi u qu cng tc ny s l i u ki n c dn t c ta l m t r ng hoa p, nh l i Bc H t ng d y.