You are on page 1of 48

TEMA 1 : TAMADUN AWAL MANUSIA

SOALAN 1 a. Berikan sebab sungai dipilih sebagai kawasan petempatan kekal. kesuburan tanah disekitarnya untuk tujuan pertanian. mendapatkan bekalan air makanan daripada sumber ikan kemudahan pengangkutan dan perhubungan. (DAH KUAR 2010)

b. Nyatakan dua peranan bandar dalam tamadun Mesir Purba. tempat kediaman firaun pusat pemerintahan dan pentadbiran pelabuhan penting pusat keagamaan pusat tumpuan penduduk

c. Nyatakan dua peranan firaun dalam tamadun Mesir Purba ketua kerajaan Mesir ketua pendeta pemilik tanah ketua hakim ketua pahlawan pemungut cukai

d. Nyatakan dua aktiviti ekonomi masyarakat tamadun Mesir Purba. penenunan tekstil pembuatan barang tembikar pembuatan peralatan (kertas) perlombongan emas perdagangan dalam dan luar pertanian

e. Apakah unsur kepercayaan masyarakat Mesir Purba? Politeisme / kepercayaan banyak tuhan. percaya kepada kehidupan selepas mati

f. Bagaimanakah masyarakat Mesir Purba menguruskan mayat? mayat disimpan dan dijaga dengan teliti. makam mayat dipenuhi dengan peralatan dan keperluan kehidupan selepas mati. mayat diiringi barangan/kelengkapan harian yang akan ditanam bersama-sama dengannya. solekan mayat, alat kebesaran, jumlah barangan menunjukkan kedudukan dan status mayat.

MODUL ULANGKAJI…….INSYAALLAH

1

g. Nyatakan dua peranan tulisan dalam tamadun Mesir Purba. mencatat rekod aktiviti pertanian. mencatat rekod pengutipan cukai. tujuan keagamaan. amalan ritual kepercayaan.

h. Nyatakan ciri-ciri sistem pendidikan kerajaan Mesir Purba. Kerajaan Mesir Purba telah mewujudkan sistem pendidikan untuk kanak-kanak daripada keluarga atasan. Mereka diberi pendidikan sejak dari umur yang rendah. Institusi pendidikan diuruskan oleh rumah ibadat dan diletakkan di bawah pentadbiran kerajaan. Pendidikan bertujuan untuk melahirkan pegawai kerajaan seperti jurutulis yang sempurna dan terlatih. Ilmu geometri, matematik dan sains diajar bagi melahirkan golongan terlatih untuk menguruskan hal ehwal pertanian, pengurusan air Sungai Nil serta pembinaan bangunan dan piramid. i. Jelaskan sumbangan Tamadun Mesir Purba kepada ketamadunan manusia. Sumbangan Tamadun Mesir Purba dalam bidang seni bina ialah pembinaan piramid. Pembinaannya diilhamkan oleh Imhetop iaitu seorang saintis,ahli fizik, arkitek dan penasihat Firaun Djoser. Piramid dibina menggunakan batu bata. Sumbangan dalam bidang pendidikan pula ialah kemajuan pendidikan dan penggunaan kertas. Orang Mesir mencipta kertas daripada pokok papyrus. Penciptaan kertas memudahkan penyimpanan dan dapat menggantikan batu bata untuk menyimpan khazanah negara. Maklumat turut disimpan dalam bentuk rekod yang tertulis dan terpahat menggunakan tulisan hieroglif. Tulisan ini dipahat pada makam dan batu. Sistem pendidikan diwujudkan untuk kanak-kanak daripada keluarga atasan. Instistusi pendidikan diuruskan oleh rumah ibadat dan diletakkan di bawah pentadbiran kerajaan. Penekanan diberikan untuk melahirkan pegawai kerajaan terutamanya juru tulis yang sempurna dan terlatih. Mesir Purba juga maju dalam bidang perubatan. Kemajuan dalam bidang ini termasuklah proses memumiakan mayat yang berkait rapat dengan kepercayaan mereka. Perkembangan ilmu metematik seperti algebra, geometri dan astronomi digunakan untuk mengawal banjir Sungai Nil yang berlaku sekali setahun. Pemerintah Mesir Purba berjaya mencipta sistem pengairan yang berjaya menukarkan kawasan padang pasir kepada kawasan pertanian yang subur. Semasa pemerintahan Firaun Senuustret III, beliau telah membina tembok pengairan sepanjang 123 kilometer bagi menebus guna kawasan padang pasir dan membina terusan untuk mengairi tanah seluas 10 000 hektar. Pengetahuan dalam bidang astronomi dan matematik membolehkan orang Mesir memperkenalkan sistem kalendar 365 hari berdasarkan 12 bulan dalam setahun.

MODUL ULANGKAJI…….INSYAALLAH

2

SOALAN 2 a. Berikan aktiviti-aktiviti penduduk petempatan Tamadun Hwang Ho. pertanian penternakan binatang mengumpul hasil hutan memburu.

b. Apakah kepentingan golongan artisan dalam Tamadun Hwang Ho. Kepentingan golongan artisan ialah kemahiran dan penguasaan mereka dalam teknologi gangsa bagi menghasilkan senjata, perisai dan perhiasan pada kereta kuda yang digunakan oleh tentera. Mereka juga mencipta barangan tembaga seperti bekas minuman dan makanan, senjata dan barangan tembikar. c. Nyatakan sumbangan Tamadun Hwang Ho dalam pembangunan pertanian.. Sumbangan Tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian ialah pembinaan sistem pengairan. Pada zaman Shang terusan dibina untuk mengairi kawasan pertanian serta mengelakkan berlakunya banjir. Sebuah terusan dibina di Szechwan pada zaman Chin untuk mengairi kawasan pertanian di wilayah tersebut. Pembangunan dalam sektor pertanian ini membawa kepada kemajuan dalam bidang pembajakan serta penciptaan cangkul dan sabit. Petani mula menggunakan batas untuk tujuan penanaman. Petani juga mula manggantikan alatan pertanian daripada kayu kepada peralatan besi. d. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepercayaan daripada Tamadun Hwang Ho yang masih diamalkan sehingga hari ini? Satu kepercayaan yang masih berkekalan hingga hari ini ialah pemujaan roh nenek moyang. Unsur korban menggunakan makanan, duit kertas dan barangan perhiasan turut diamalkan. Konsep Yin dan Yang serta Feng Hsui merupakan keparcayaan yang masih diamalkan. Amalan menggunakan kalendar diteruskan untuk menjalankan aktiviti harian seperti upacara perkahwinan, pemburuan atau pengkebumian.

MODUL ULANGKAJI…….INSYAALLAH

3

SOALAN 3 a. Apakah keistemewaan bandar Mohenjo-Daro dan Harappa dalam tamadun Indus ? Antara keistemewaannya bandar Mohenjo-Daro dan Harappa ialah pembentukannya secara terancang. Bandarnya terbahagi kepada dua bahagian dan dikelilingi oleh tembok. Bahagian utama merupakan pusat pentadbiran dan keagamaan yang menempatkan banguanan pentadbiran, tempat mandi awam yang digunakan untuk upacara ritual dan pembersihan, dan tempat penyimpanan hasil pertanian. Bahagian kedua bandar ialah kawasan perumahan. Bandar-bandar disusun berasaskan blok-blok berbentuk segi empat dengan setiap blok dipisahkan oleh rangkaian jalan raya yang lurus dan bersambungan. Bandar juga dihubungkan dengan sungai yang berfungsi sebagai jalan perhubungan. Bandar inijuga mempunyai sistem kumbahan yang terancang. b. Nyatakan sebab-sebab masyarakat Indus dapat membina bandar yang terancang. Dibantu oleh kemajuan ilmu geometri dan pembinaan Sumbangan Tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba

c. Bagaimanakah sifat keterbukaan yang diamalkan dapat membantu kecemerlangan Tamadun Indus? Sifat keterbukaan yang diamalkan oleh Tamadun Indus menyebabkan terjalinnya hubungan dengan Tamadun Mesopotamia dan Tamadun Mesir hingga membolehkan semua pihak memperoleh manfaatnya hasil pertukaran pandangan/ ilmu dan teknologi. Pengaruh dari luar yang positif disesuaikan dengan keadaan tempatan. Kedamaian dan keamanan yang menjadi tunjang kemajuan dan kecemerlangan dapat diwujudkan. SOALAN 4 a. Nyatakan undang-undang yang diperkenalkan oleh Dinasti Maurya. Pada zaman Dinasti Maurya, undang-undang Maharaja disampaikan sebagai titah dan perintah diraja. Segala titah dan perintah itu diukir pada tiang batu yang didirikan di tepi jalan supaya dapat dibaca oleh rakyat. Tiang batu itu dinamakan Tiang Asoka kerana didirikan sewaktu pemerintahan Maharaja Asoka. Baginda sentiasa berpegang pada konsep kesejahteraan rakyat dan keadilan. Antara contoh undang-undang yang terdapat pada Tiang Asoka ialah raja atau pemerintah diumpamakan sebagai bapa kepada masyarakat. Terdapat juga larangan terhadap penyembelihan haiwan walaupun dalam upacara korban. b. Apakah tujuan penubuhan persatuan perdagangan dan perusahaan (sresthin) pada Zaman Vedik dalam tamadun India? Tujuannya untuk mengawal harga,kualiti barangan dan gaji pekerja

c. Sejak Zaman Maurya, pelbagai jenis cukai diwujudkan. Apakah kegunaan cukai ini? Untuk menyara anggota tentera, para pentadbir dan raja

MODUL ULANGKAJI…….INSYAALLAH

4

undang-undang yang tegas dan kukuh dapat mengawal tingkah laku manusia. f. mutiara dan batu permata e. kereta kuda dan kereta sorong beroda dan penyisir tanah. Terusan juga dibina untuk mengawal banjir. Kerajaan ini terbentuk di kawasan pertanian yang subur seperti di lembangan sungai dan kawasan pedalaman seperti di kawasan berbukit dan di lereng tanah gunung berapi. g. Prinsip undang-undang falsafah legalisme ialah hukuman yang dikenakan lebih berat dan bercorak kolektif. kekurangan tanah untuk pertanian berlaku masalah kekurangan bekalan makanan. kain kapas dan sutera Perusahaan barangan perhiasan berasaskan emas. Dalam menjalankan undang-undang tidak wujud rasa belas kasihan. Mengikut falsafah ini. Apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan agraria/ Apakah ciri-ciri kerajaan agraria? Kerajaan agraria ialah kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonimi berasaskan pertanian. Sistem penanaman secara bergilir telah diperkenalkan untuk menjaga kesuburan tanah. Perusahaan tekstil. Athens telah menjadi pusat pengumpulan barang keperluan yang datang dari Timur. Undang-undang dan penguatkuasaan harus dipelihara setiap masa untuk membendung tindakan liar manusia. raja haruslah mempunyai kuasa yang utuh.INSYAALLAH 5 . Ajaran berasaskan falsafah Confucius menekankan keperluan raja mempunyai pekerti baik dan menjaga kehormatan manusia serta masyarakat. Antara sumbangan Tamadun China dalam bidang pertanian ialah pengenalan tenggala untuk membuat batas tanaman. Pembinaan terusan telah dibina untuk memperoleh sumber air dalam pertanian terkawal. SOALAN 5 a. Jelaskan perbezaan prinsip undang-undang berasaskan falsafah legalisme dengan prinsip undang-undang berasaskan ajaran Confucius dalam tamadun China. Contoh kerajaan agraria ialah kerajaan Angkor di Kemboja. kolar kuda untuk membolehkan kuda menarik tenggala kayu. Perkembangan terus meningkat dalam penciptaan alat dalam pertanian. penternakan serta pemungutan hasil hutan dan sungai. Jelaskan jenis-jenis perusahaan yang menyokong kegiatan perdagangan dalam tamadun India. MODUL ULANGKAJI……. menyebabkan Athens terpaksa bergantung kepada bekalan mekanan dari luar seperti dari kawasan selatan dan Laut Hitam. Kawasan bukit telah diteres untuk pertanian. Dengan sebab itu. Senaraikan sumbangan Tamadun China terhadap kemajuan pertanian.d. Mengapakah Athens memberikan tumpuan kepada kegiatan ekonomi perdagangan? keadaan muka buminya yang bergunung-ganang dan tidak sesuai untuk menjalankan kegiatan pertanian.

e. Sarang burung dari gua diambil untuk tujuan perdagangan. Jelaskan kepentingan/peranan Tasik Tonle Sap kepada kehidupan masyarakat Kerajaan Angkor. Sistem pengairan yang baik dilaksanakan kerena kerajaan sendiri terlibat dalam pembinaannya.INSYAALLAH 6 . kerbau. keledek dan sayur-sayuran turut diusahakan. Contohnya. Kepentingan Tasik Tonle Sap ialah membekalkan sumber air minuman. kambing dan ayam turut diusahakan. Kegiatan ekonomi utama ialah pertanian iaitu penanaman padi sawah. Nyatakan tiga contoh kerajaan agraria yang terdapat di Asia Tenggara. Kerajaan Dvaravat. - Lembah sungai Kawasan pedalaman Lereng tanah gunung berapi. kapur barus. damar. Pada musim kemarau kawasan sekitar tasik ini menjadi subur disebabkan mendapan lumpur yang subur pada musim banjir. Nyatakan dua lokasi pembentukan kerajaan agraria. gading. Mereka juga menghasilkan pelbagai jenis rempah seperti cengkih dan lada hitam serta mengumpulkan hasil hutan seperti kayu gaharu. Kerajaan Angkor maju dalam bidang pertanian kerana terdapatnya sistem pengairan yang bersumberkan Sungai Mekong dan Tasik Tonle Sap.2 juta ekar. Penternakan binatang seperti lembu. Pada tahap awal. tanduk. f. Kerajaan bertanggungjawab dalam pengurusan sistem pengairan. Kerajaan Angkor Kerajaan Sailendra d. c. Nyatakan kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat agraria. Iklim dan tanah subur amat sesuai untuk tanaman padi. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan Angkor maju dalam kegiatan pertanian.b. Raja Indravarman I telah membina sistem pengairan dan baray yang mampu mengairi tanah seluas 1. Kedudukan Angkor yang berhampiran dengan Tasik Tonle Sap dan di lembah Sungai Mekong menyebabkan tanahnya subur dan mempunyai iklim yang lembab sepanjang tahun. Tanaman sampingan seperti jagung. Mereka menangkap ikan di sawah. MODUL ULANGKAJI……. paya dan sungai serta mendapatkan kulit kura-kura. kayu cendana dan pelbagai jenis buah-buahan. Padi huma ditanam di kawasan tanah tinggi dan bukit. pertanian bertujuan untuk menyara diri namun lebihan hasil telah dipasarkan untuk keperluan penduduk bandar dan kerajaan maritim. pisang.

pratiyuvaraja. Terangkan keadaan saling bergantung di antara kerajaan agraria dan kerajaan maritim.Tasik ini membekalkan sumber protein kepada penduduk. Masyarakat percaya bahawa raja merupakan bayangan tuhan atau dewa-raja dan mempunyai unsur kesaktian. Tukang kayu dan tukang batu yang baik juga terdapat di kerajaan agraria. Kerajaan maritim mendapatkan kayu untuk membuat kapal dan binatang kenderaan seperti gajah daripada kerajaan agraria. MODUL ULANGKAJI……. Sumber air dari tasik ini dapat menampung keperluan penenaman padi bagi menyediakan bekalan beras yang mencukupi untuk penduduk Angkor dan seterusnya mengembangkan peranan kerajaan Angkor. Sesiapa yang melanggar perintah raja bermakna menderhaka dan tidak akan diampunkan. Raja dan ibu kota merupakan pusat alam dan pusat pentadbiran. Lahirlah unsur mitos dan lagenda tentang asal usul raja untuk memperkuatkan kedudukan dan status raja sebagai pemerintah. Upacara pertabalan dipimpin oleh Brahmin tanpa mengira sama ada raja tersebut menganut agama Hindu atau Buddha.INSYAALLAH 7 . raja berada di puncak pemerintahan dan berkuasamutlak dalam segala hal termasuk pentadbiran. b. Nyatakan pengaruh agama Hindu Buddha dalam pemerintahan dan pentadbiran di Asia Tenggara. f. Sistem pentadbiran di Srivijaya amat kompleks. SOALAN 6 a. Gajah digunakan untuk kenderaan raja. hubungan luar. Kerajaan agraria pula bergantung kepada kerajaan maritim untuk mendapatkan barangan mewah seperti tembikar dan sutera dari negara luar seperti China dan India. Tujuan pertabalan adalah untuk membezakan kedudukan raja daripada golongan yang diperitah. Jelaskan sistem pentadbiran kerajaan Srivijaya . Pelbagai adat istiadat diamalkan untuk menggambarkan kedaulatan dan kebesaran raja seperti adat pertabalan. Raja bertanggungjawab untuk mengatur kesejahteraan negara dan rakyat selaras dengan Dharma. Raja telah mendirikan kompleks kota yang dikenali sebagai Orde Kosmos yang melambangkan konsep alam semesta. Di bawah raja terdapat pentadbiran pusat dan daerah. raja kumara dan raja putra. Kedua-dua kerajaan saling bergantungan apabila kerajaan agraria membekalkan sumber makanan utama iaitu beras dan hasil hutan kepada kerajaan maritim. Dalam pentadbiran pusat terdapat empat kumpulan anak raja iaitu yuvaraja. Air daripada Tasik Tonle Sap dapat dialirkan ke kawasan penanaman padi dengan menggunakan terusan dan sistem pengairan. Dalam sistem tersebut. raja dibantu oleh pembesar yang terdiri daripada pegawai tentera dan hakim. Perintah raja menjadi undang-undang dan wajib dilaksanakan. Brahmin berperanan penting dalam pentadbiran dan upacara keagamaan manakala di peringkat pentadbiran. Seorang daripada tiga anak raja boleh menggantikan raja kecuali raja putra kerana merupakan anak gundik. Kerajaan awal di Asia Tenggara mengamalkan pemerintahan beraja kesan pengaruh pemerintahan beraja di India. ketenteraan dan khazanah negara. Pengaruh India dalam sistem pemerintahan itu lahir dalam bentuk konsep raja yang mengamalkan agama Buddha Mahayana.

raja dan undang-undang pada batu bersurat.Di bawah anak raja terdapat parvanda atau senapati iaitu ketua pentadbiran pusat. Terdapat beberapa perkataan daripada bahasa Sanskrit telah disesuaikan dan digunakan dalam bahasa Melayu seperti dosa. duka dan derhaka. temenggung dan penghulu.INSYAALLAH 8 . Batu bersurat di Lembah Bujang menunjukkan arahan dan pemberitahuan yang ditujukan oleh pemerintah kepada rakyat. Angkor Wat dan Candi Borobudur melambangkan orde kosmos. Antara candi yang terkenal di Asia Tenggara termasuklah Candi Dieng. Bahasa Sanskrit merupakan bahasa keagamaan dan bahasa yang berkaitan dengan pemerintahan dan ilmu. Contohnya batu bersurat di Kutei) menjelaskan tentang keturunan raja manakala batu bersurat di Sungai Mas (Kedah Tua) berkaitan dengan agama Buddha. Datu dapat dibahagikan kepada dua. Daerah ditadbir oleh datu yang dilantik oleh raja. Di Thailand. Terangkan apa yang anda faham dengan ‘candi’ di Asia Tenggara. Nyatakan kepentingan bahasa Sanskrit pada zaman kerajaan awal di Asia Tenggara. Candi Borobudur. pemerintahan./ Terangkan kepentingan monumen dalam masyarakat awal di Asia Tenggara. • • • • Candi Daeng Candi Borobudur Candi Parambunan Angkor Wat MODUL ULANGKAJI……. iaitu yang bergelar parvanda (berketurunan raja) dan bhupati (orang kaya-kaya) Setiap yang dilantik menjadi datu hendaklah mengikut upacara angkat sumpah yang dilaksanakan di sebuah tempat suci bernama Telaga Batu di Palembang. e. Buddha dan Tamil. Candi menjadi lambang keagungan seseorang pemerintah berdasarkan kehebatan seni binanya. Bahasa Sanskrit digunakan untuk mencatat maklumat tentang agama. Senaraikan beberapa buah candi yang terdapat di Asia Tenggara. Candi juga berfungsi sebagai tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarganya. d. Candi juga ialah tempat menyimpan petung dewa utama bagi sesebuah kerajaan awal. Bahasa Sanskrit digunakan dalam kitab sastera Hindu. Candi merupakan monumen keagamaan bagi agama Hindu dan Buddha serta berperanan sebagai rumah ibadat. Candi Prambunan dan Angkor Wat. Di bawahnya terdapat pegawai lain seperti hakim. Ia berkembang menjadi bahasa ilmu dan komunikasi kerajaan awal di Asia Tenggara. Kemboja dan Vietnam rumah ibadat dikenali sebagai wat tetapi di Burma disebut stupa. c.

a. Siddiq (berkata benar) Amanah (dipercayai) Tabliq (menyampaikan) Fatanah (bijaksana) c. SOALAN 2 MODUL ULANGKAJI…….INSYAALLAH 9 .w disebut Tahun Gajah ? Mengambil sempena tahun berlakunya serangan tentera bergajah yang dipimpin oleh Abrahah dari Habsyah terhadap Kota Makkah.w seorang yang pemaaf. menampal pakaian yang koyak. Walaupun kedudukan baginda tinggi dan dihormati oleh masyarakat tetapi baginda sentiasa merendah diri. Baginda sering membantu isterinya memasak.a.w. Sifat ini terserlah semasa baginda memeterai Perjanjian Hudaibiyah dengan orang Arab Quraisy. baginda menerimanya sebagai satu hikmah untuk menyebarkan ajaran Islam seterusnya.a. orang Arab Quraisy yang menyerah diri telah diampunkan dan dibebaskan.w merupakan seorang tokoh pemimpin yang yang unggul. Buktikan. Baginda bergaul dengan semua lapisan masyarakat.TEMA 2 : TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA SOALAN 1 a. Nabi Muhammad s. Baginda juga bersifat penyayang terhadap orang tua dan kanak-kanak. melayan anak dan membersihkan rumah.a. d.w digelar al-Amin ? perkataan dan perbuatan baginda sentiasa dipercayai tidak pernah berbohong. Semasa berumur 35 tahun. Nabi Muhammad s. Mengapakah tahun kelahiran Nabi Muhammad s.w merupakan tokoh pemimpin yang unggul. Senaraikan empat sifat terpuji Nabi Muhammad s. Anak-anak diberikan pendidikan agama secukupnya dan menjadikan diri baginda sebagai teladan. Walaupun kandungan perjanjian tersebut berat sebelah. Nabi Muhammad s.a. b.a. Baginda turut terkenal dengan sifat bijaksana dalam menyelesaikan masalah. baginda pernah menyelesaikan suatu persengketaan dalam kalangan kabilah Quraisy yang berpunca daripada peristiwa untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat asalnya di penjuru Timur Kaabah. Baginda merupakan seorang ketua keluarga yang pengasih dan bertimbang rasa. Mengapakah Nabi Muhammad s. Buktinya.

d. Nyatakan tiga kepentingan Perjanjian Hudaibiyah. Pengislaman tokoh panglima Arab Quraisy yang berpengaruh.A. beliau juga merupakan sahabat yang matang dan tua berbanding sahabat lain sifatnya yang lemah lembut dan bertolak ansur . c. Berikan kandungan Perjanjian Hudaibiyah. Tentera juga tidak dibenarkan membunuh binatang ternakan dan memusnahkan tanamtanaman. Mengapakan Uthman bin Affan dipilih sebagai utusan Islam ke Makkah bagi menemui orang Arab Quraisy? beliau mempunyai ramai saudara mara di Makkah.W ingin mengerjakan umrah. kabilah Arab yang lain bebas memihak sama ada kepada orang Islam Madinah atau orang Quraisy Makkah. Nabi Muhammad S.INSYAALLAH 10 . - Orang Islam berpeluang menunaikan haji pada tahun 7H. Memberi kebebasan kepada orang Islam memasuki Makkah. - Suku Arab boleh menganut sebarang agama yang mereka sukai. Mengapakah orang Islam bercadang untuk menziarahi Kota Makkah? Di situ terletaknya Kaabah yang menjadi pusat ibadat bagi orang Islam. Garis panduan yang mesti dipatuhi dalam peperangan ialah tentera Islam tidak dibenarkan membunuh orang yang lemah seperti orang tua. orang Quraisy Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan semula. orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak dipulangkan. semua pihak bersetuju diadakan gencatan senjata selama 10 tahun. MODUL ULANGKAJI……. perlu e.a. Mereka turut dilarang menceroboh tempat ibadat. Membolehkan Nabi Muhammad saw merangka program dakwah ke seluruh Tanah Arab secara aman. Makkah juga merupakan tempat asal bagi orang Muhajirin Tempat turunnya wahyu pertama. kanak-kanak. Beribadat di Makkah pada bila-bila masa sahaja. orang yang sakit dan orang yang menyerah diri. Jelaskan prinsip-prinsip peperangan yang digariskan oleh Islam. b. wanita. umat Islam hanya boleh mengerjakan umrah pada tahun berikutnya (7H).

a. melambangkan ketokohan Nabi Muhammad S. terperinci dan berwawasan. ketika memasuki Makkah. - Menyediakan empat pasukan tentera yang terdiri daripada 10 000 orang. - Orang Arab Quraisy mengiktiraf kerajaan Islam Madinah. Melambangkan ketokohan nabi Muhammad s. Tidak menghormati kebebasan yang dipersetujui bersama. Memantapkan kedudukan kerajaan Islam Madinah. Berdasarkan Perjanjian Hudaibiyah. f.a.INSYAALLAH 11 .W amat ketara apabila baginda tidak membalas dendam terhadap penduduk Makkah yang dikepung sebaliknya memaafkan mereka. Strategi jangka panjang meneruskan penyebaran Islam. h. Mengapakah Nabi Muhammad s.w sebagai pemimpin yang unggul. - Mendapati pihak Arab Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah.w menguasai semula kota Makkah pada tahun 630M? g.A. Menjadi perintis ke arah pembukaan semula kota Makkah. Terangkan strategi Nabi Muhammad s. MODUL ULANGKAJI…….A.W sebagai pemimpin yang unggul dan dikagumi.W. nyatakan nilai-nilai kepimpinan yang boleh dicontohi daripada Nabi Muhammad S. baginda tidak terburu-buru dalam melakukan sebarang tindakan baginda melihatnya secara menyeluruh. Membunuh beberapa orang Bani Khuza’ah yang berpihak kepada Islam.a.w.- Pengislaman Khalid al-Walid / Amru bin Al-As/ Uthman bin Talhah.A. Nabi Muhammad saw mengambil tindakan setelah melihat secara menyeluruh/terperinci dan berwawasan. sifat pemaaf Nabi Muhammad S.

Pasukan Khalid bin al-Walid. i. sifat tidak menyerah kalah sentiasa cekal menghadapi halangan. SOALAN 3 a. Masyarakat Islam pula mula mendalami ilmu pengetahuan Islam.W pada tahun 630 Masehi kepada umat Islam? Kejayaan pembukaan semula Kota Makkah menyebabkan Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliah.A. Pembukaan semula Kota Makkah membuktikan bahawa Islam yang dibentuk di Madinah begitu kukuh di bawah kepimpinan Nabi Muhammad S.A. Peristiwa ini menjadi pembuka jalan ke arah penyebaran Islam ke seluruh Tanah Arab. Pasukan Saad bin Ubadah dan Pasukan Zubair bin al-Awwam - Keempat-empat pasukan bergerak masuk ke kota Makkah menerusi empat arah yang berlainan iaitu utara. - Semangat ketaqwaan dan keyakinan tentera Islam.INSYAALLAH 12 . kota ini menjadi tumpuan kesemua umat Islam dari seluruh dunia untuk melakukan ibadat. Pasukan Abu Ubaidah al-Jarrah .W. Kota Makkah dijadikan sebagai kota suci umat Islam. Mengapakah Islam boleh tersebar dengan meluas di Eropah semasa zaman kerajaan Turki MODUL ULANGKAJI……. Apakah kepentingan pembukaan Kota Makkah oleh Nabi Muhammad S.W dalam usahanya menyebarkan agama Islam? sifat sabar menghadapi ujian dan bijaksana dalam mengambik tindakan. Siapakah pengasas Kerajaan Turki Uthmaniyah? Uthman bin Ertoghrul b.A. Apakah iktibar daripada perjuangan Nabi Muhahammad S. berpandangan jauh tidak pernah menyumpan dendam terhadap musuh sentiasa bersifat pemaaf. menekankan aspek perpaduan dalam masyarakat. barat dan barat daya. j. selatan.- Contohnya. Agama menyembah berhala yang selama ini menjadi amalan masyarakat Arab Jahilliah dihapuskan selama-lamanya dan diganti dengan Islam. Dengan terdapatnya Kaabah di Kota Makkah.

INSYAALLAH 13 . Kerajaan ini memperkenalkan sistem yang menggalakkan kecemerlangan individu dan menolak sistem bangsawan yang berasaskan keturunan yang diamalkan di Eropah sebelum kedatangan Islam ke kawasan Balkan. Sebutkan dua faktor kemerosotan kerajaan Turki Uthmaniyah. Pemimpin yang lemah Pemberontakan Keruntuhan sistem pungutan cukai Pertambahan penduduk yang sangat pesat sehingga sukar dikawal MODUL ULANGKAJI……. hospital dan rumah. Sistem ini membawa kepada mobiliti sosial yang lebih luas dalam masyarakat Eropah. Sumbangan yang terbesar ialah bidang penulisan ensiklopedia sains Islam yang dirangka untuk dijadikan rujukan bagi keperluan praktikal. maktab teknik dan kolej perubatan. Koleksi fatwa yang dikeluarkan pada zaman itu masih digunakan hingga hari ini. Hasil tulisan ensiklopedia oleh Katib Celebi masih menjadi rujukan hingga ke hari ini. Sumbangan dalam bidang pendidikan ialah pengenalan sistem madrasah. sekolah sastera. Jawatan seperti Kadi dan Mufti telah dijadikan sebagai sebahagian daripada organisasi pentadbiran agama Islam. Sumbangan dalam bidang ekonomi ialah jalinan pelabuhan yang dikusai Kerajaan Uthmaniyah telah membentuk Jalinan Perdagangan Dunia Islam yang berpusat di Istambul. Sumbangan yang berkekalan hingga hari ini ialah seni bina terutamanya seni bina masjid. d. Kepentingan ilmu membawa kepada penubuhan perpustakaan di masjid. sekolah pengetahuan akademik. maktab tentera. harta dan kehormatan individu tanpa mengenal bangsa dan agama oleh Sultan Suleiman I yang dikenali sebagai Kanun Suleiman. Jawatan Sheikh-ul –Islam iaitu ketua ulama diperkenalkan untuk mengeluarkan untuk mengeluarkan fatwa.Uthmaniyah? Penaklukan Constantinople oleh Mehmed Fatih Pegangan akidah yang kukuk dalam kalangan orang Islam Akhlak yang tinggi dalam kalangan orang Islam Tentera Islam mempunyai semangat ghazi Penggunaan senjata moden Tentera berkuda dan kumpulan infrantri yang kuat Kumpulan Janissari iaitu kumpulan elit yang sangat terlatih dalan selok belok perang Armada laut yang kuat Politik di Eropah tidak stabil Kelemahan dan kejatuhan kerajaan Byzantine Institusi gereja tidak mampu menjadi pelindung kepada mesyarakat Menjalankan dasar yang berteraskan diplomasi dan toleransi Dasar sosial Islam yang menarik minat orang Kristian memeluk agama Islam Penghijrahan orang Turki ke Balkan Usaha pendakwah menyebarkan Islam c. Apakah sumbangan kerajaan Bani Uthmaniyah ? Sumbangan kerajaan Bani Uthmaniyah dalam bidang politik ialah pengenalan sistem perundangan yang mempertahankan dan membela nyawa.

mengawal keselamatan khalifah dan sebagai pemegang amanah. Kerajaan Bani Umaiyah mengamalkan sistem khalifah iaitu pelantikan khalifah bagi menggantikan Nabi Muhammad S. Melalui sistem ini seorang pegawai ditugaskan memeriksa orang yang mahu menemui khalifah. Semasa pemerintahan tokoh-tokoh tersebut wujud 17 buah pusat pengajian dan 70 perpustakaan. Pusat pengajian tinggi di Cordova ditubuhkan oleh Abdul Rahman III. Sistem warisan dalam dalam pelantikan khalifah diperkenalkan dan jawatan ini mula diwarisi turun temurun. bahagian polis dan bahagian kehakiman.INSYAALLAH 14 . Ketua Pos dan Ketua Penyediaan Makanan. menggunakan kubah berasaskan kayu berukir dan mempunyai 1293 tiang yang diperbuat daripada marmar. Tiga pegawai dikecualikan daripada sistem ini iaitu Bilal. Sistem wazarah iaitu perlantikan wazir untuk mengetuai sistem pentadbiran negara di bahagian kerajaan pusat diperkenalkan. Gabenor dilantik untuk mengetuai pentadbiran wilayah. Urusan pentadbiran ini dibahagikan beberapa bahagian iaitu bahagian surat menyurat. beberapa orang pegawai utama dilantik bagi mengumpulkan rekod. Jabatan Urusan Am dan Jabatan Urusan Cop Mohor Pemerintah. Berlaku penterjemahan buku rujukan pelbagai ilmu dalam bahasa Arab. menguruskan surat menyurat dan sebagainya. Sebuah perpustakaan yang diasaskan oleh alHakam II telah dibina. MODUL ULANGKAJI……. bahagian cukai. Melalui sistem urus setia. Sumbangannya yang terbesar ialah dalam bidang pendidikan. c. bahagian ketenteraan.SOALAN 4 a. jizyah (Cukai perlindungan).A. Perkhidmatan pos berkuda turut diperkenalkan. Jabatan Surat Menyurat. Kegemilangan seni bina Islam begitu terserlah pada binaan Masjid Cordova yang mempunyai menara setinggi 36 meter . Penubuhan baitulmal telah mewujudkan sistem kewangan untuk mengimbangkan pendapatan dan perbelanjaan negara. Jelaskan sistem pemerintahan dan pentadbiran yang diamalkan oleh Kerajaan Bani Umaiyah/ Jelaskan sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah dalam sistem pentadbiran.W. Pada waktu malam diterangi dengan 4700 buah lampu hingga memerlukan 11 tan minyak setahun. Nyatakan sumbangan Kerajaaan Bani Umaiyah di Sepanyol/ Nyatakan sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang sosial dam ekonomi. zakat. Pembinaan pusat penterjemahan untuk untuk menterjemah karya tokoh Yunani ke dalam bahasa Arab di Toledo untuk memberi peluang kepada masyarakat Arab mempelajari pelbagai ilmu. Contohnya Ibn al-Nafis menghasilkan buku al-Shamil fis Sina’ah al-Tabibiyah (Kajian Umum Profesion Kedoktoran) yang membicarakan teknik pembedahan dan rawatan selepas pembedahan. Antara sumber pendapatan kerajaan ialah kharaj (culai tanah). Sistem diperkemaskan dengan penubuhan empat buah jabatan iaitu Jabatan Cukai. Sistem hijabah turut diperkenalkan. usyur (cukai sebanyak 1/10 daripada hasil pertanian yang didapati oleh tuan tanah) dan ghanimah (harta rampasan perang).

Catatan China mengatakan telah wujud sebuah perkampungan Islam bernama Ta Shih di Sumatera Utara pada 650M.Kegiatan ekonomi orang Islan di Andalusia telah mengembangkan kemahiran pembuatan barangan tembikar dan perhiasan daripada emas dan perak. Golongan khalifah juga mengabaikan ajaran Islam. Golongan ini telah menyokong gerakan Abbasiyah bagi menentang Bani Umaiyah. c. Penyelidikan dilakukan untuk mendapatkan benih yang berkualiti. Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan kejatuhan Kerajaan Bani Umaiyah. MODUL ULANGKAJI……. Sejak awal lagi pedagang arab dapat menguasai perdagangan laut dari pelabuhan Iskandariah di Mesir hingga ke China. SOALAN 5 a. Khalifah mengabaikan tanggungjawab terhadap rakyat dan sikap tersebut membangkitkan kemarahan rakyat. Sistem pertanian mencapai kemajuan apabila sistem terusan dibina untuk menyuburkan dan memajukan tanah pertanian. Golongan ini meneruskan kempen Ahlul Bait dan operasi mereka bergerak di Khurasan. Mereka menentang diskriminasi yang menyebabkan mereka tidak mendapat jawatan yang dianggap layak. Pemilihan Khalifah mengikut sistem warisan ditentang oleh golongan Syiah dan Khawarij. Pedagang Arab yang berdagang ke China telah singgah di pelabuhan utama di Asia Tenggara disebabkan kedudukannya yang strategik. Ggolongan ini bergerak secara sulit namun dikendalikan secara terbuka pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Operasi diketuai oleh Abu Salamah al-Khallal di Kufah dan Abu Muslim al-Khurasani di Khurasan. Faktor kejatuhan kerajaan ini ialah penentangan golongan Mawali iaitu orang Islam yang bukan keturunan Arab. Contohnya Hikayat Nabi Bercukur. Pedagang Arab singgah berdagang di Asia Tenggara biasanya menetap selama beberapa bulan untuk menunggu perubahan angina monsoon. Kegiatan memproses kulit dan membuat senjata turut dikembangkan.INSYAALLAH 15 . Terangkan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Semenenjung Tanah Arab seperti yang dinyatakan oleh John Crawford. Kufah dan Humaimah. Bukti pertama teori ini ialah catatan China yang mengatakan bahawa orang Arab dan Parsi telah mempunyai pusat perniagaan dan petempatan di Canton atau Amoy sejak tahun 300 M. Revolusi Abbasiyah berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umaiyah dan gerakan ini ditaja oleh Ali bin Abdullah. Mereka menentang kadar cukai yang lebih tinggi daripada orang Arab Islam. Kenanyakan kitab agama yang dikarang dalam bahasa Melayu peda peringkat awal menggunakan bahasa serta gaya penulisan yang dipengaruhi bahasa Arab.

b. TEMA 3 : PERKEMBANGAN DI EROPAH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA SOALAN 1 a. Terdapat persamaan seni bina di China dengan unsure seni bina pada masjid-masjid di Nusantara seperti di Kelantan. Perkataan Arab yang terdapat pada tulisan jawi telah diambil daripada bahasa Arab. Fatimi. Di Melaka unsur seni bina China dapat dilihat pada bumbung masjid yang mempunyai persamaan dengan bumbung rumah ibadat di China iaitu pagoda. MODUL ULANGKAJI……. / Mengapakan Renaissance tercetus di Itali ?/ Terangkan faktor-faktor perkembangan Renaissance di Itali. Syed Muhammad Naquib Al-Attas untuk menyukong teori John Crawford? Buktinya wujud persamaan antara bahan penulisan dan kesusasteraan di asia Tenggara dengan yang terdapat di Semenanjung Tanah Arab. Jelaskan. Apakah bukti yang dinyatakan oleh Prof. Milan. b. Pencetusan Renaissance dikaitkan dengan keistemewaan dan perkembangan yang berlaku di Itali sendiri. Melaka dan Pulau Jawa. Florence dan Rom yang menjadi pusat perdagangan antarabangsa.INSYAALLAH 16 . Jalinan perdagangan ini menyebabkan Islam berkembang dalam kalangan peniaga China yang kemudiannya menyebarkan Islam ke Asia Tenggara apabila berdagang di situ. Terengganu yang membuktikan wujud sebuah kerajaan tua yang bergantung pada perdagangan. Istilah ini merujuk pada penghargaan semula ilmu yang telak dihasilkan oleh cendikiawan dan pejuang seni dalam tamadun Yunani dan Rom. Terangkan bukti yang menunjukkan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari China seperti yang dikemukakan oleh Emanuel Gadinho Eredia dan S. misalnya Hikayat Raja-raja Pasai menceritakan bahawa pendakwah yang pertama tiba di Pasai ialah Sheikh Ismail iaitu sufi berketurunan Arab. Kebanyakan karya tempatan menceritakan bahawa kebanyakan karya tempatan menceritakan bahawa pengislaman raja di Asia Tenggara dilakukan oleh sheikh dari Semenanjung Tanah Arab. Beliau mengislamkan Raja Pasai iaitu Merah Silu yang kemudiannya bergelar Malik al-Salih. Pendapat diperkukuhkan dengan penemuan Batu Bersurat Terengganu di Kuala Sungai Tersat. Buktinya ialah Khan Fo atau Canton telah menjadi pusat perniagaan terkenal dalam kalangan peniaga Arab yang beragama Islam sejak abad kesembilan Masihi lagi. c. Berlaku perpindahan beramai-ramai pedang Islam di Canton ke Asia Tenggara sekitar tahun 876 M.Q. Berikan maksud Renaissance. Kuala Berang. Renaissance berasal daripada perkataan Itali iaitu renisciment yang bermaksud ‘kelahiran semula’. Genoa. Adat resam dan kebudayaan Melayu banyak yang dipengaruhi oleh budaya Arab seperti amalan menghormati tetamu dan muzik Melayu seperti dabus dan tarian zapin. Renaissence tercetus di Itali kerana di Itali telah muncul bandar-bandar terkenal seperti Venice.

MODUL ULANGKAJI…….INSYAALLAH 17 . Aktiviti perdagangan membawa kepada kemunculan pedagang yang kaya. saintifik. Kekuasaan gereja dan kuasa golongan bangsawan semakin kurang. Monarki baru ini terdapat di Portugal. Unsur ini telah memupuk dan melahirkan budaya yang menyuburkan keyakinan diri. Orang Eropah ingin mendapatkan barangan seperti emas. Kegiatan ekonomi kian pupus digantikan dengan sistem perdagangan dan antarabangsa yang semakin berkembang. Kesan dari segi politik ialah kemunculan monarki baru. Golongan ini menarik seniman dan cendekiawan yang terbaik dalam pelbagai bidang ke bandar masing-masing hingga berlakunya persaingan antara bandar-bandar di Itali untuk mendapatkan tokoh cendekiawan Renaissance. Perdagangan rempah ratus dan sutera telah mendatangkan keuntungan yang besar kepada pedagang Eropah. Di sinilah pertembungan budaya. Kegiatan penerokaan dan penjelajahan berkembang seiring dengan kemajuan dalam bidang matematik. lukisan dan ukiran. ahli muzik. falsafah dan metafizik. kimia dan perubatan. Semangat Renaissance menggalakkan perkembangan ilmu sains seperti biologi. kartografi (teknik melukis peta) dan astronomi. England. Manusia pada zaman ini lebih bersedia menzahirkan emosi mereka menerusi muzik. Mereka menggunakan kekayaan untuk mengindahkan bandar hingga menjadikannya tumpuan seniman dan cendikiawan. Apakah kesan kemunculan semangat inkuiri pada zaman Renaissance di Eropah? Kesan kemunculan semangat inkuiri ialah berlaku perkembangan pelbagai ilmu sains seperti biologi. c.Dari segi geografi. Wujud amalan membayar cukai secara langsung kepada kerajaan pusat. Terangkan kesan Renaissance ke atas masyarakat Eropah. Kedudukan ini menjadikan Itali sebagai persimpangan utama dan pusat perdagangan antarabangsa. Huraikan faktor-faktor yang mendorong masyarakat Eropah meneroka dan menjelajah ke Timur. Mereka menggunakan keupayaan minda sepenuhnya dalam bidang ilmu pengetahuan bagi memajukan kehidupan manusia. Antara faktornya ialah desakan ekonomi dan semangat keagamaan. saintis dan penulis. Masyarakat mula menekankan pemikiran logik. Kekuatan dan kekuasaan monarki baru ini disebabkan kewujudan kerajaan pusat dan kesatuan kebangsaan. Bandar pelabuhannya yang terkenal ialah Venice dan Genoa. Caltile dan Argon (Sepanyol). fizik. falsafah dan metafizik. e. Berlaku perubahan sikap masyarakat terhadap pendidikan yang menekankan pemikiran logik. lukisan dan ukiran. Pedagang kaya ini menjadi Patron atau penaung kepada pelukis. Perancis dan Belanda. fizik. Antara parton yang terkenal ialah Medici di Florence. d. bahasa dan agama berlaku yang terus menjadikan Itali pusat perkembangan idea baru. kedudukan Itali adalah strategik kerana dikelilingi oleh Laut Mediterranean. saintifik. Masyarakat lebih bersedia menzahirkan emosi mereka menerusi muzik. Pendidikan baru ini menekankan tanggungjawab sosial seseorang kepada masyarakat. sutera dan rempah ratus dari Timur. kimia dan perubatan. Unsur ini berjaya memupuk dan melahirkan budaya yang menyuburkan keyakinan diri.

perdagangan dan kehidupan perbandaran. Petani yang tidak mampu terpaksa menyerahkan tanah mereka kepada tuan tanah dan mereka terpaksa menjadi hamba. Pada zaman gelap. Mereka akan mempergunakan sepenuhnya keupayaan minda mereka dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan bagi memejukan kehidupan manusia. Muncul golongan baron (tuan tanah) dan kehidupan yang tidak selamat mendorong golongan petani mencari perlindungan dengan tuan tanah. Orang Sepanyol yang pernah dikuasai oleh orang Isalm selepas Perang Salib pula begitu bersemangat untuk menyebarkan Kristian. Perpustakaan ini mengandungi koleksi karya agung zaman Yunani dan Rom yang telah diterjemah oleh cendekiawan Islam dan pederi-paderi Katolik. Beliau merupakan Bapa Humanisme. Niccolo Machiavelli dan Francasco Petrarch. falsafah. Penguasa gereja juga amat menekankan usaha penyebaran ajaran Kristian ke seberang laut. telah berlaku kemerosotan dalam bidang pengetahuan.Mereka turut mendapat galakan daripada pemerintah seperti Raja Sepanyol dan Raja Portugal. seni ukir. kejuruteraan. Beliau dabn beberapa tokoh lagi ditugaskan mencantik dan menghiasai gereja dan ketedral di Rom dengan ukiran dan lukisan. g. Antara tokoh Renaissance ialah Leonardo dan Vinci. Falsafah ini telah mengukuhkan nasionalisme dan membuka jalan ke arah pembentukan negara bangsa Eropah. Renaissance menekankan pendidikan falsafah dan metafizik. Mereka terpaksa membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah. Nyatakan sumbangan tokoh-tokoh pada zaman Renaissance. kuasa pusat yang mentadbir wilayah turut musnah. SOALAN 2 a. Jelaskan corak kehidupan pada Zaman Gelap di Eropah.INSYAALLAH 18 . Apakah nilai positif atau iktibar yang boleh kita contohi daripada zaman Renaissance di Eropah? Iktibar yang dapat diperoleh ialah penekanan terhadap pemikiran saintifik dan logik. Selepas keruntuhan empayar Rom Barat. Masyarakat ditekankan supaya mempunyai tanggungjawab sosial terhadap anggota masyarakat yang lain. Renaissance melahirkan budaya menyuburkan keyakinan diri dan mementingkan semangat inkuiri yang mendorong masyarakat meneroka perkara dan bidang baru untuk mencapai kejayaan. Perancis dan Belanda turut menggalakkan npenerokaan ke seberang laut. Francasco Petrarch yang mempuntai minat terhadap ilmu mendorong penubuhan sebuah perpustakaan. Pada masa itu tidak terdapat pentadbiran pusat yang berkesan. Niccolo Machiavelli pula telah menulis buku The Prince (Penguasa) yang menekankan pemerintah harus mempuntyai kuasa mutlak. seni lukis. f. Raja harus ditakuti bukannya disayangi oleh rakyat. geografi serta perang dan strategi ketenteraan. Semangat kebanggan bangsa juga mendorong orang Eropah menjajah dunia luar. botani. Institusi gereja memiliki harta yang banyak tetapi mengongkong kehidupan masyarakat Eropah. MODUL ULANGKAJI……. Monarki baru di England. Leonardo da Vinci memberi sumbangan dalam bidang seni bina.

Umndangundang ini adalah bertujuan untuk melindungi orang Melayu dan mengelakkan tanah milik orang Melayu daripada dicerobohi oleh pemodal dan pelabur asing. teknologi yang akan digunakan dan bilangan tenaga buruh yang akan menjalankan sesuatu aktiviti ekonomi. Tanaman komersial ini telah diusahakan secara ladang dengan menggunakan buruh yang dibawa masuk daripada China dan India. Dalam mengambil keputusan Residen akan mengambil kira faktor seperti modal. Namun. MODUL ULANGKAJI……. Pembesar-pembesar daerah akan memberikan khidmat dan tenaga serta cukai kepada raja sebagai tukaran kepada perlindungan yang diberikan oleh raja. Pihak British juga telah mengkomersialkan beberapa jenis tanaman tradisional seperti gambir dan lada hitam. dammar dan rotan. Apakah ciri-ciri persamaan masyarakat feudal di Eropah pada Zaman Gelap dengan masyarakat Melayu tradisional? Masyarakat feudal di Eropah pada Zaman Gelap terdiri daripada golongan pemerintah (raja) dan golongan yang diperintah. Terdapat golongan hamba yang memberikan khidmat tenaga kepada golongan pembesar. Masyarakat tempatan juga mestilah mendapat kebenaran daripada Pejabat Tanah untuk mengutip sumber hutan seperti nipah. Undang-undang berhubung dengan pemilikan tanah telah diperkenalkan . terdapat beberapa aspek dalam undang-undang ini yang menindas orang Melayu. Khidmat tenaga boleh dilakukan melalui sistem kerah dan cukai pula melalui sistem serah. Apakah kesan pengenalan undang-undang tanah oleh British kepada masyarakat Melayu? Undang-undang tanah menetapkan individu atau syarikat yang berminat untuk mengusahakan sesuatu kawasan tidak lagi perlu mendapatkan kebenaran daripada pembesar Melayu tetapi mereka mestilah membuat permohonan di Pejabat Tanah. b. Raja memberikan perlindungan kepada tuan-tuan tanah dan tuan-tuan tanah memberikan perlindungan kepada petani. Sebagai balasan. SOALAN 3 a. tembakau dan getah. mereka terpaksa memberikan perkhidmatan atau membayar cukai kepada raja. Muncul sistem feudal di Eropah.INSYAALLAH 19 . Sistem masyarakat Melayu tradisional juga terdiri daripada golongan pemerintah (raja) dan golongan yang diperintah (rakyat). Cukai juga dikenakan terhadap hasil hutan tersebut. Terdapat golongan hamba yang memberikan khidmat tenaga kepada golongan tuan tanah.Tuan tanah mendapatkan perlindungan daripada raja. Apakah kesan dasar British dalam bidang pertanian kepada masyarakat Melayu? Antara kesannya ialah orang Melayu telah diperkenalkan dengan tanaman baru yang mendapat pasaran baik pada peringkat antarabangsa seperti kopi. Sultan akan mengurniakan sesebuah kawasan kepada pembesar Melayu untuk ditadbir. Raja mengurniakan tanah kepada tuan-tuan tanah untuk diusahakan. b. Undang-undang Tanah British memberikan kuasa yang besar kepada Residen negeri untuk menentukan jumlah kawasan konsesi tanah yang akan diberikan kepada para pemodal. sebagai balasannya mereka dikehendaki memberikan khidmat kepada raja seperti menyertai pasukan tentera dan membayar cukai. Tuan-tuan tanah boleh mengerahkan petani untuk memberikan khidmat semasa berlakunya peperangan.

Pengisytiharan ini akan menyelamatkan tanah di kawasan tersebut daripada dijual. keluasannya pula kecil. Kebanyakan tahan yang diisytiharkan sebagai TSM juga tidak subur. cukai. Mengapakah Akta Tanah Simpanan Melayu dilaksanakan oleh British? Akta Tanah Simpanan Melayu (TSM) dilaksanakan bertujuan untuk mengelakkan tanah milik orang Melayu berpindah kepada orang asing. Sekiranya kedapatan tanah yang subur. barang keperluan dan perkhidmatan dibayar dengan wang. Apakah yang anda faham denga Sistem Encomienda yang diperkenalkan oleh Sepanyol di Filipina? merupakan sistem pentadbiran peringkat tempatan barangay-barangan digabungkan pemerintahnya dikenali sebagai encomiendero MODUL ULANGKAJI……. Semua urusan jual beli. Orang Melayu tidak dibenarkan sama sekali menanam sebarang tanaman komersial di kawasan TSM.INSYAALLAH 20 . sewa tanah. untul mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil getah terutamanya daripada kalangan orang Melayu dalam sektor perusahan getah. Residen berkuasa mengisytiharkan manamana kawasan tanah milik orang Melayu sebagai TSM). d.Dasar ini juga menbawa kepada perkembangan sistem ekonomi wang dalam kalangan masyarakat Melayu. masyarakat Melayu yang tinggal di luar bandar terpaksa bergantung pada orang tengah untuk meminjam wang. TEMA 4 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA SOALAN 1 a. dipajak gadai atau ditukar milik kepada orang bukan Melayu. Apakah tujuan British mengadakan Enakmen Tanah Padi 1917? untuk melarang penanaman getah di kawasan penanaman padi. Walaupun kawasanya luas namun tidak sesuai untuk kergiatan ekonomi perladangan. Akibatnya . Ramai orang Melayu terpaksa menjual tanah untuk melangsaikan hutang mereka. Sebenarnya akta ini bertujuan melindungi kepentungan ekonomi pemjajah. c.

INSYAALLAH 21 . MODUL ULANGKAJI……. penduduk terpaksa membayar cukai yang tinggi kerahan tenaga dikenakan terhadap mereka kemerosotan terhadap pemerintahan tradisional dan pengaruh datu c. penguasaan politik oleh kerabat diraja penentangan terhadap raja berkuasa mutlak perkembangan sistem pendidikan Barat melahirkan golongan intelek Thailand kelemahan sistem pentadbiran sikap boros Raja Vajiravudh menyebabkan rakyat tidak berpuas hati penunuhan Parti Rakyat oleh Nai Pridi Panomyong dan Phibul Singram b. pentadbiran pusat diketuai oleh Gabenor Janeral pentadbiran tempatan dikendalikan oleh pembesar tempatan dengan pengawasan pegawai Belanda penubuhan jabatan kerajaan seperti Jabatan Pelajaran dan Jabatan Pertanian penubuhan Dewan Tempatan sebagai penasihat pentadbiran Belanda penubuhan Volksraad yang merupakan Majlis Rakyat yang dianggap sebagai langkah ke arah kemerdekaan SOALAN 2 a. mengutip cukai. mengkristiankan penduduk barangay mengenakan cukai yang tinggi dan kerahan tenaga terhadap rakyat b. Bagaimanakah Phibul Songram memajukan sosio-ekonomi pribumi Thailand. Mengapakah berlakunya gerakan nasionalisme tahap kedua di Thailand? tidak puas hati rakyat terhadap cengkaman kapitalis Barat penguasaan orang Cina dalam ekonomi Thailand c.ekonomi & sosial d. Berikan perubahan-perubahan yang diperkenalkan oleh Belanda di Indonesia. Nyatakan kesan Revolusi Thailand 1932 terhadap sistem pemerintahan di Thailand. Sistem raja berperlembagaan diperkenalkan bagi menggantikan sistem raja berkuasa mutlak Pengaruh institusi raja dan pembesar tradisional berkurangan d. Berikan kesan-kesan pengenala Sistem Encomienda terhadap rakyat Filipina. Berikan faktor tercetusnya gerakan nasionalisme tahap pertama di Thailand.- tugas encomiendoro ialah menjega keamanan. Apakah yang diperjuangkan oleh nasionalis pada tahap pertama di Filipina? Filipina dijadikan wilayah Sepanyol bangsa Filipina diberi hak yang sama seperti yang diperoleh bangsa Sepanyol bangsa Filipina diberi kebebasab bersuara mendesak kerajaan Sepanyol melakukan pembaharuan politik.

apakah perbezaan gerakan nasaolisme di Thailand dengan negara lain di Asia Tenggara? tidak bersifat anti penjajah Merupakan kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik kerabat diraja Menentang raja berkuasa mutlak Menentang sikap boros Raja Vajiravudh Parti Rakyat melancarkan Revolusi Thai Ingin menamatkan sestem raja berkuasa mutlak Tidak puas hati terhadap cengkaman ekonomi kapitalis Barat Tidak puas hati dengan penguasaan ekonomi oleh orang Cina f. Huraikan faktor-faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara. Nasionalisme tahap pertama merupakan penentangan masyarakat secara terbuka tetapi bersifat setempat dan tidak berorganisasi. Dasar Penjajahan Barat tidak memberi peluang kepada rakyat dalam sistem pentadbiran moden apabila rakyat terus kekal dalam ekonomi tradisional. Mereka menuntut hak mereka dikembalikan dan taraf didup mereka dibaiki. Isu kebudayaan. Pada pendapat anda. Terangkan corak gerakan nasionalisme tahap pertama dan tahap kedua di Asia Tenggara. MODUL ULANGKAJI……. agama dan hak peribumi menjadi faktor pencetus. Matlamat perjuangan lebih jelas iaitu menuntut kemerdekaan dan membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat. Dasar ekonomi penjajah menindas penduduk seperti Sistem Tanaman Paksa (Indonesia) dan Sistem Polo (Filipina) Pengaruh Agama berjaya menyatukan rakyat tempatan menghadapi penindasan dan pengaruh Barat serta agama Kristian seperti Gerakan Islah di Indonesia dan Tanah Melayu.INSYAALLAH 22 . Gerakan dipimpin oleh golongan pertengahan yang berpendidikan Barat dan Asia Barat. Nasionalisme tahap kedua pula bersifat lebih radikal dan berorganisasi. Gerakan lebih menekankan kesedaran politik berbanding gerakan politik. Mereka tidak meminta kemerdekaan dengan segera.-Meluluskan undang-undang untuk menyekat kebenasan dan penguasaan ekonomi oleh orang Cina -Sekolah Cina dibubarkan -Akhbar Cina dibubarkan -Penduduk pribumi digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi -Jawatan tertinggi kerajaan hanya untuk penganut agama Buddha -Nama Siam ditukar kepada Thailand yang bermaksud Tanah Bebas e. g. Gerakan dipimpin oleh golongan yang berpendidikan serta berpengetaahuan luas dalam bidang pengetahiuan dan kebudayaan Barat.

campur tangan British dalam adat resam tempatan. Antara sebab penentangan penduduk tempatan di Tanah Melayu terhadap British ialah dasar penaklukan British bagi tujuan mengukuhkan kedudukan politiknya. Terengganu. British menakluki Naning. Birch telah campur tangan dalam adat resam masyarakat Melayu.W. Terangkan sebab yang membawa kepada penentangan penduduk tempatan di Tanah Melayu terhadap British di Tanah Melayu.Karya Kesusasteraan dijadikan media untuk menyampaikan mesej kesengsaraan terhadap penindasan penjajah seperti novel Putera Gunung Tahan karya Pak Sako.W. saudagar-saudagar di Negeri-negeri Selat dibenar menjalankan aktiviti perlombongan dan perdagangan bijih timah. Birch telah campur tangan dalam adat resam masyarakat Melayu. Di Perak.W. Di samping itu. Sistem Pendidikan diperkenalkan penjajah hanya memberikan pendidikan peringkat rendah dan terhad kepada golongan elit dan penduduk bandar.iaitu amalan menggunakan orang suruhan. J.Penguasaan ekonomi dilakukan melalui perjanjian yang dimeterai oleh British dengan pemimpin tempatan. Perkembangan sistem perhubungan seperti kewujudan perkhidmatan telefon dan telegraf turut membantu kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara. Menerusi perjanjian. J. British telah memaksakan sistem pentadbiran Barat. Kemunculan golongan intelek yang berpeluang melanjutkan pelajaran di Barat atau Asia Barat seterusnya memimpin gerakan nasionalisme apabila pulang ke tanah air. Kelantan. eksploitasi ekonomi tempatan. British telah memaksa penduduk tempatan menerima nilai-nilai Barat yang amat bertentangan dengan budaya masyarakat tempatan. Contohnya di Tanah Melayu. lepasan sekolah vernakular sukar mendapat pekerjaan.W. Di samping itu.INSYAALLAH 23 . Misalnya. Majlis (Tanah Melayu) Perkembangan sistem pengangkutan seperti pembinaan jalan kereta api dan jalan raya telah memudahkan pemimpin dan rakyat bertemu untuk berbincang. British ingin menguasai ekonomi tempatan bagi kepentingannya. SOALAN 3 a. Pahang. Tindakan Birch ditentang oleh pemimpin dan masyarakat tempatan. Pengaruh Luar seperti kejayaan Jepun menewaskan China dan Rusia menunjukkan keupayaan negara kecil menewaskan negara besar. undang-undang MODUL ULANGKAJI……. Di Perak. apabila British mengambil alih Melaka daripada Belanda. Pengaruh media massa turut menanam perasaan antipenjajah kepada rakyat seperti Warta Malaya. Naning dipaksa menjadi jajahan takluk British dan membayar ufti. campur tangan British dalam adat resam tempatan. British memperkenalkan cukai.iaitu amalan menggunakan orang suruhan. Tindakan Birch ditentang oleh pemimpin dan masyarakat tempatan.Ini menimbulkan kemarahan penduduk tempatan terhadap British. British telah memaksa penduduk tempatan menerima nilai-nilai Barat yang amat bertentangan dengan budaya masyarakat tempatan. Selain itu. perlaksanaan pentadbiran Barat terhadap masyarakat tempatan. Sarawak dan Sabah. Seterusnya. Penguatkuasaan politik British menjadi luas dan kawasan itu akan terikat dengan perintah dan peraturannya. Penentangan Dol Said terhadap British mencetuskan peperangan.

INSYAALLAH 24 . bekerja dan menetap di Tanah Melayu. Di Terengganu. Keadaan ini menjarakkan lagi jurang taraf hidup antara orang tempatan di luar bandar dengan golongan imigran di bandar. Ia mencabar sistem dan amalan tradisi dan menjatuhkan maruah mereka. Taraf hidup orang Melayu semakin mundur. Sebelum penjajahan. Residen mengambil alih pentadbiran negeri daripada pembesar tempatan. Dasar British menggalakkan sesiapa sahaja datang untuk melabur. Mereka sedar perlunya memberikan sumbangan tenaga dan fikiran mereka untuk menyedarkan bangsa Melayu. telefon. Para pembesar diberikan pencen. Pengenalan sistem politik Barat. Orang Melayu kekal dalam pertanian padi yang tidak dimajukan oleh British. ekonomi dan sosial. Kemasukan orang asing yang berterusan menyebabkan peningkatan dalam jumlah imigran di Tanah Melayu dan menimbulkan persaingan dengan penduduk tempatan. Golongan intelek Melayu yang menyedari keadaan ini menjadikannya sebagai isu dalam gerakan nasionalosme Melayu. elektrik. penentangan berlaku kerena British menetapkan bahawa setiap tanah yang hendak dibuka oleh penduduk tempatan mesti mendapat kebenaran British dan tanah dikenakan cukai. Kesensaraan hidup akibat kekurangan makanan dan ubat-ubatan serta kekejaman Jepun telah menyebabkan sebilangan besar penduduk Tanah Melayu membenci MODUL ULANGKAJI……. jelaskan faktor yang memangkinkan gerakan nasionalisme di Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua. Para pembesar degantikan dengan pegawai British. sekolah dan hospital telah meningkatkan taraf hidup di bandar manakala orang Melayu terus tinggal di kampung-kampung dalam serba kekurangan. berniaga. Melalui konsep ini. b. Sir Andrew Clarke telah memperkenalkan sistem politik Barat yang memusnahkan sistem politik tradisional masyarakat tempatan.Peraturan British bertentangan dengan amalan tradisi masyarakat tempatan iaitu tanah boleh dibuka mengikut keperluan mereka dan tidak perlu dibayar cukai. kebanyakan pemimpin tempatan telah dilantik oleh Sultan atau masyarakatnya untuk mentadbir kawasan tersebut. Mereka menguasai bidang perlombongan bijih timah. Ramai oaring asing datang dan menetap di Tanah Melayu. perundangan. Perubahan ini menimbulkan kebencian penduduk tempatan. Penjajahan Barat menyebabkan pemimpin tempatan kehilangan kuasa. Perkembangan sistem pendidikan telah melahirkan golongan intelek Melayu yang mampu berfikir demi kemajuan bangsanya. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. berdagang. Pembukaan bandar baru untuk dijadikan pusat pentadbiran menyebabkan kemajuan ekonomi seperti perniagaan dan kewujudan prasarana seperi perkhidmatan pos. Mereka menggunakan idea baru untuk memajukan diri dan menolak penjajahan British. perladangan getah dan perdagangan. Pelantikan ini memberikan pemimpin tempatan kuasa untuk menjaga hal ehwal daerahnya seperti pentadbiran.Jepun menggalakkan orang tempatan bekerjasama dengannya dan berjanji akan memerdekakan mereka.dan peraturan tanah untuk mendapatkan hasil yang maksimum. Pendudukan Jepun turut menjadi pemangkin apabila Jepun yang menggunakan konsep Kawasan Kemakmuran Asia menekankan kebebasan negara-negara Asia untuk menentukan kemajuan masing-masing dan meningkatkan persaudaraan dalam kalangan mereka. Pemimpin tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh.

Mereka telah menggunakan idea baru untuk memajukan diri dan menolak penjajahan British. Pengenalan sistem politik Barat yang memusnahkan sistem politik tradisional tempatan. penanaman getah dan perniagaan. Orang Melayu kekal dengan penanaman padi yang tidak dimajukan oleh British. Dasar British yang menggalakkan kemasukan pelabur asing dan golongan imigran telah meningkatkan jumlah golongan tersebut di Tanah Melayu. Dasar British telah memundurkan lagi orang Melayu.penjajah. British membuka bandar baru sebagai pusat pentadbiran sedangkan orang Melayu tetap tinggal di kampong dengan segala kekurangan. SOALAN 4 a. Mereka berpendapat semua penjajah adalah zalim dan menekan kehidupan masyarakat tempatan.INSYAALLAH 25 . Kemajuan ekonomi dan kewujudan prasarana telah meningkatkan taraf hidup di bandar dan keadaan ini meningkatkan lagi taraf hidup antara orang tempatan di luar bandar dengan golongan imigran di bandar. Mengapakah rakyat tidak berpuas hati terhadap dasar penjajahan Barat? Rakyat tidak berpeluang dalam pentadbiran moden Rakyat terus kekal dalam ekonomi tradisional Rakyat terus ditindas Wujudnya jurang sosial antara pendudul pribumi dengan imigran Penjajah berada pada kelasnya yang tersendiri Penjajah berdampingan sesame mereka Penjajah hanya bergaul dengan elit tempatan Dasar keterbukaan British terhadap imigran Golongan imigran menguasai ekonomi c. Hal ini menimbulkan persaingan kepada penduduk tempatan kerana golongan ini telah menguasai ekonomi Tanah Melayu dalam bidang perlombongan bijih timah. Pembesar diberi pencen dan tempat mereka digantikan oleh pegawai British. Sistem pendidikan Inggeris dan sekolah vernakular Melayu yang diperkenalkan telah melahirkan golongan intelek Melayu. Residen memungkiri fungsinya sebagai penasihat seperti yang termaktud dalam Perjanjian Pangkor Pembesar menolah sistem cukai yang menghapuskan hak mereka MODUL ULANGKAJI……. Nyatakan faktor penentangan penduduk tempatan terhadap penguasaan British di Perak selepas termaktubnya Perjanjian Pangkor. Huraikan sebab-sebab yang merangsang kebangkitan semangat nasionalisme dalam kalangan penduduk Tanah Melayu sehingga Perang Dunia Kedua. British meletakkan seorang Residen yang mengambil alih pentadbiran negeri daripada pembesar tempatan. b.

W. Menyerang British kerana menangkap anak buahnya pada 1891. Dato’ Maharaja Lela membuat kubu di Pasir Salak. f.W Birch.W Birch tidak menghormati sistem sosial tempatan J. Selepas diadakan perbicaraan.W Birch tidak tahu berbahasa Melayu d. Dato’ Maharaja Lelala dan Dato’ Sagor dijatuhi hukuman bunuh dan Sultan Abdullah. Pada 1892 menyerang dan menawan semula Lubuk Terua. Dato’Maharaja Lela dan pembesar-pembesar Melayu di Durian Sebatang bermesyuarat bagi menentang undang-undang British. Menyerang dan menguasai Kuala Tembeling dan Jeram Ampai Akibat tekanan British. Menentang pembinaan Balai Polis Lubuk Terua . Pandak Lam dan lain-lain di Pasir Salak. Ceritakan peristiwa penentangan penduduk Perak terhadap British . Apakah punca berlakunya penentangan Dol Said terhadap British di Naning? Tidak bersetuju dengan tindakan British meletekkan Naning sebagai sebahagian wilayah mereka iaitu Melaka Naning perlu menghantar 1/10 hasilnya sebagai ufti kepada Melaka g. Pihak British dengan 500 tentera menyerang Pasir Salak namun Dato’ Maharaja Lela dan Dato’ Sagor melarikan diri ke Kota Lama. Mat Arshad iaitu orang suruhan British dibunuh oleh penduduk tempatan semasa menampal poster cukai di Pasir Salak.W. bantahan terbuka dilakukan oleh Sultan Abdullah dan pembesar Perak terhadap campur tangan British.W Birch dibunuh oleh Seputum. Dato’ Maharaja Lela bersetuju mengambil tanggungjawab untuk membunuh J. Selepas Perjanjian Pangkor 1874. J.W. kawasan pengaruhnya. dibuang negeri ke Pulau Seychelles e. Jelaskan peristiwa penentangan Dol Said.- Pembesar menolak penguasaan British terhadap kawasan mereka Pembesar menolak campur tangan British dalam adat resan dan hal ehwal tempatan J.W. Walaupun penentangan dilakukan terhadap British.INSYAALLAH 26 . berundur ke Kelantan pada 1895. Dol Said mengingkari arahan British supaya menghantar 1/10 hasil sebagai ufti kepada Melaka British menghantar tentera untuk menakluk Naning pada 1831 dan pasukan ini telah ditentang oleh Penghulu Dol Said MODUL ULANGKAJI……. Atas arahan Dato’ Maharaja Lela. Jelaskan peristiwa penentangan Dato’ Bahaman di Pahang pada 1888 hingga 1896. namun Sultan Abdullah terpaksa menyerahkan Perak kepada British.

INSYAALLAH 27 . -Ssemangat setia negara yang tinggi -Sanggup bekorban untuk negara dan bangsa -Sifat kerjasama dan tolong-menolong antara pemimpin dan pengikut dalam menentang penjajah -Sikap berdisiplin dan gigih berusaha menghasilkan perjuangan yang berjaya -Berusaha melengkapi diri dengan segala ilmu pengetahuan agar tidak terjajah SOALAN 7 a. -Pembesar tempatan sanggup berkorban nyawa untuk bangsa dab negara. Jelaskan. British dengan 1200 tentera menyerang Naning dan Dol Said yang tidak dibantu mana-mana pihak telah dikalahkan Dol Said menyerah diri dan dibawa ke Melaka h. MODUL ULANGKAJI……. Apakah yang anda faham dengan Gerakan Islah? Terangkan tentang Gerakan Islah. Pembesar tempatan sebagai pembela maruah bangsa. Apakah peranan anda sebagai rakyat bagi mengelakkan sebarang bentuk penjajahan terhadap negara? Sentiasa setia terhadap negara Sanggup bekorban untuk negara. bangsa dan tanah air Sentiasa mengamalkan perpaduan dan kerjasam Berdisiplin Gigih berusaha Berani Mempunyai semangat juang yang kental dan berdaya saing Menguasai pelbagai ilmu pangetahuan Menguasai teknologi / ICT Sentiasa berwaspada terhadap kuasa luar Mempunyai jati diri Mengamalkan prinsip Rukun Negara i. Apakah iktibar yang diperoleh daripada peristiwa penentangan pemimpin tempatan tersebut.- Beliau mendapat bantuan ketenteraan daripada Yam Tuan Ali dari Rembau dan beberapa pembesar tempatan dan berjaya mengalahkan 150 tentera British Pada 1832. Suatu gerakan yang berusaha mendorong masyarakat Melayu membetulkan pandangan meraka terhadap Islam. contohnya Dato’ Maharaja Lela dan Tok Janggut -Mereka sanggup berperang dengan pihak British demi tanah air walaupun tanpa kelengkapan dan tentera yang mencukupi . misalnya Dol Said -Mereka sanggup dihukum buang negeri mahupun hukuman mati demi tanah air j.

Syed Sheikh al-Hadi dan Dr. Jelaskan idea dan perjuangan Kaum Muda di Tanah Melayu. Gesaan untuk memajukan ekonomi. memberikan peluang kepada pelajar perempuan untuk mendapatkan pendidikan.politik dan sosial orang Melayu Menyemai sikap mengkritik penjajah dalam fikiran orang Melayu Menyeru agar pendidikan diberi kepada wanita Nyatakan pencapaian Kaum Muda dalam usaha menyebarkan idea mereka. mengapakah British memberikan tekanan kepada Gerakan Islah / pergerakan Kaum Muda? @ Apakah sekatan yang dihadapi oleh Kaum Muda dalam usaha menyebarkan fahaman mereka? Bimbang gerakan Islah dapat mempengaruhi masyarakat menentang British Bimbang pemikiran orang Melayu akan berkembang Idea-idea yang dibawa oleh gerakan ini akan menggugat kedudukan British TEMA 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA SOALAN 1 MODUL ULANGKAJI……. Idaran Zaman dan Pengasuh sebagai salurannya b. - e. pendidikan. Nyatakan matlamat Gerakan Islah yang diterajui Kaum Muda.- Gerakan dipelopori oleh Sheikh Tahir Jalaluddin. politik dan sosial orang Melayu Menyematkan sikap mengkritik penjajah dalam fikiran orang Islam Mengkritik raja dan pembesar Melayu yang tidak berperanan penting dalam memajukan orang Melayu c. Neracha. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda.pendidikan. Pada pendapat anda. mengapakah Gerakan Islah gagal berkembang di Negeri-Negeri Melayu? British di negeri-negeri Melayu mengeluarkan beberapa undang-undang untuk menghalang pengaruh Kaum Muda Tidak membenarkan sebarang kegiatan dakwah Islam dilakukan tanpa kebenaran Sultan Tidak membenarkan risalah dan buku-buku Kaum Muda di bawa masuk ke negeri-negeri Melayu f. Ilmu Hisab dan bahasa Inggeris.INSYAALLAH 28 . menubuhkan beberapa buah madrasah menjalankan sistem pendidikan Islam menjalankan pendidikan meliputi dunia dan akhirat. Membetulkan pandangan orang Melayu Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia Memajukan ekonomi. Burhanuddin al-Helmy Golongan ini dikenali sebagai Kaum Muda Menggunakan akhbar dan majalah seperti al-Imam. menjalankan pendidikan fardu ain. d.

c. menghadri adat istiadat kerajaan. mempertahankankedaulatan negara dan menjalin hubungan diplomatic dengan negara lain. rakyat bersedia mempertahankan negara.a. MODUL ULANGKAJI……. Kedaulatan merujuk pada kawasan yang dimiliki oleh sesebuah negara atau pemerintahan. menjaga keamanan. Keunggulan undang-undang dalam pemerintahan. Wilayah pengaruh pula merujuk kepada kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seorang raja. taklukan atau penjajahan kuasa asing./ Nyatakan ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka yang dikatakan mirip konsep negara bangsa moden di negara kita. Kedaulatan memastikan sesebuah negara itu bebas daripada campur tangan. Lambang negara merupakan symbol atau tanda yang menjadi identiti sesebuah negara. Kitab undang-undang Johor. Warisan Kesultanan Melayu Melaka yang diwarisi ialah semua pemerintah di negeri tersebut memakai gelaran Sultan pada awal nama-masing-masing. mengadakan gotong royong. Contohnya. Johor. Jelaskan warisan Kesultanan Melayu Melaka yang diwarisi oleh negeri Johor. empayar Kesultanan Melayu Melaka meliputi keseluruhan Semenanjung Tanah Melatu dan seluruh timur Sumatera. Kedaulatan yang merupakan kekuasaan tertinggi terhadap rakyat sesebuah wilayah. Rakyat bertanggungjawab mentaati raja yang memerintah. Perak dan Pahang. Pemerintah boleh menggunakan segala kuasa yang ada padanya untuk menggubal dan menguatkuasakan undang-undang. kerahan tenaga dan sebagainya. memelihara keamanan dan melindungi rakyat. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan atau lambang penyatuan bangsa dan negara. adik lelaki Sultan boleh mewarisi takhta tersebut. Sistem pewarisan takhta di negeri tersebut mementingkan jurai keturunan sebelah bapa. Kerajaan merupakan badan yang diberikan kuasa untuk menguruskan pentadbiran. Sebagai tanda ketaatan. Contohnya Undangundang Pahang yang disusun oleh Sultan Abdul Ghapur Muhaiyuddin Syah dipengaruhi oleh Hukum Kanun Melaka. Putera sulung Sultan dengan permaisurinya berpeluang meneiki takhta kerajaan. adat istiadat Melayu./ Nyatakan unsur-unsur warisan Kesultanan Melayu Melaka yang masih diamalkan di negeri-negeri Melayu. bahasa Melayu dan agama Islam merupakan warisan yang dikekalkan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. paksaan./ Jelaskan sistem demokrasi yang diamalkan di Negeri Sembilan. Perak dan Pahang disalin dan dipinda berdasarkan Hukum Kanun Melaka untuk disesuaikan dengan unsure-unsur tempatan. Perbezaan hanya pada gelaran pembesarnya. Raja atau Sultan merupakan pemerintah tertinggi yang dibantu oleh pembesar berempat. Pada zaman Kesultanan Melaka. Pada pandangan anda. Terangkan ciri-ciri persamaan antara Kesultanan Melayu Melaka dangan ciri-ciri negara bangsa moden hari ini. Sekiranya Sultan tidak mempunyai putera. mengapakah Negeri Sembilan tidak mewarisi sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka?/ Buktikan sistem pentadbiran Negeri Sembilan mempunyai unsur demokrasi. Sistem pemerintahan beraja. b. Rakyat ialah seluruh penduduk bagi sesebuah wilayah dan mereka terikat dengan undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan dalam wilayah tersebut. Wilayah iaitu kawasan tempat tinggal rakyat dan sempadannya diterima umum. Perak dan Pahang mengamalkan Sistem Pembesar Empat Lipatan seperti yang diamalkan di Melaka. Penguatkuasaan merupakan cara formal untuk mengawal masyarakat.INSYAALLAH 29 .

Lembaga. Perlantikan pemimpin dibuat di peringkat bawah iaitu Anak Buah. khususnya yang berkaitan dengan adat. Walaupun Yang Dipertuan Besar merupakan pemerintah tertinggi namun baginda tidak berhak melantik pembesar kerana perlantikan dibuat oleh Undang.Negeri Sembilan mengamalkan sistem pemerintahan berdasarkan Adat Perpatih. Lembaga pula dilantik oleh Buapak. Berikan ciri Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Undang dipertanggungjawabkan untuk melantik Yang Dipertuan Besar. f. Undang Dan Yang Dipertuan Besar. Ketua empat luak (daerah atau jajahan) utama ialah Undang dan mereka dipilih oleh Lembaga. Ciri-ciri Undang-undang Laut Melaka memperuntukkan perkara yang berkaitan dengan tatacara pelayaran di laut perniagaan bidang kuasa nakhoda kapal hukuman bagi kesalahan jenayah. Bendahara Penghulu Bendahari Temenggung Laksamana e. Buapak dan Anak Buah. Sultan Muhammad II meneruskan Sistem Jemaah Menteri yang diguna pakai MODUL ULANGKAJI……. iaitu kedaulatan berada di tangan rakyat.INSYAALLAH 30 . d. Jelaskan Sistem Jemaah Menteri Di Kelantan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad II. Sistem ini tidak mengamalkan kuasa mutlak tetapi mengagihkan kuasa tersebut kepada individu mengikut peringkat. Ciri-ciri Hukum Kanun Melaka mempunyai 44 fasal menyentuh bidang kuasa raja dan pembesar pantang larang di kalangan anggota masyarakat. Buapak merupakan ketua Perut dan setiap anggota Perut dikenali sebagai Anak Buah. Buapak menjadi rujukan bagi setiap masalah. diikuti oleh Buapak. Lembaga merupakan ketua suku dan bertanggungjawab terhadap suku masing-masing. menyatakan hukuman terhadap kesalahan jenayah awam dan undang-undang keluarga. Senaraikan jawatan yang terdapat dalam kumpulan pembesar berempat. Apakah tanggungjawab rakyat kepada raja pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka? Bertanggungjawab mentaati raja yang memerintah Bersedia mempertahankan negara Menghadiri adat istiadat kerajaan -Mengadakan gotong royong Bersedia untuk kerahan tenaga SOALAN 2 a. Lembaga.

lelaki.INSYAALLAH 31 . beragama Islam berbangsa Melayu rakyat Terengganu mengaku taat setia kepada Sultan dan kerajaan c. Ahli Mesyuarat Kerajaan bertanggungjawab membantu pemerintah untuk mentadbir negeri.suluk (UndangUndang Tubuh Kerajaan Terengganu) untuk menjadi menteri yang menggotai Majlis Mesyuarat Kerajaan. berbangsa Melayu. beragama Islam dan merupakan waris Sultan yang memerintah. SOALAN 3 a. Pemerintah hendaklah berbangsa Melayu. MODUL ULANGKAJI……. menjaga keamanan negeri dan menjalinkan hubungan persahabatan dengan negeri lain. Kedua-dua undang-undang mengekalkan amalan sistem monarki dengan memberikan kedudukan yang istemewa kepada agama Islam iaitu sebagai agama negeri. Berikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Ittiqan.- pada zaman Sultan Muhammad I untuk melicinkan pentadbiran Terdapat 8 Jemaah Menteri Setiap satunya dianggotai oleh 4 pembesar Setiap Jemaah Menteri mempunyai mempunyai tugas masing-masing Jemaah Penasihat Raja akan menguruskan perkara dan urusan penting yang bukan rahsia Jemaah Menteri Istana menguruskan istiadat diraja dan iostiadat rasmi di seluruh negeri Kelantan Jemaah Menteri Keadilan dan Kehakiman mengendalikan urusan penting tentang keadilan dan kehakiman Jemaah Menteri Dalam Negeri menjaga keamanan negeri Jemaah Menteri Luar menguruskan dasar dan hal ehwal luar negeri Jemaah Menteri Perbendaharaan mengendalikan harta benda dan hasil mahsul Jemaah Menteri Peperangan menguruskan pertahanan dan keamanan negeri Jemaah Menteri Pentadbiran dan Pengimarahan Negeri menguruskan kemajuan dan pembangunan negeri b. Raja atau Sultan berhak memilih Menteri Besar manakala jawatan Naib Menteri Besar ditentukan oleh Jemaah Menteri dengan perkenan Sultan atau Raja. menggubal undang-undang dan peraturan negeri. Menteri yang menggotai Mesyuarat Kerajaan mestilah beragama Islam. Apakah persamaan antara Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895 dengan UndangUndang Tubuh Kerajaan Terengganu 1911. Waris pemerintah dan menteri dilarang mengkhianati pemerintah dan ditegah daripada menyerahkan negeri kepada kuasa lain. Menteri yang menggotai Majlis Mesyuarat Kerajaan mestilah. menjaga kebajikan rakyat.ilmuluk bi. rakyat negeri tersebut. dan mengaku taat setia kepada pemerintah dan kerajaan.ta’dil il. Berikan faktor-faktor British memperkenalkan Persekutuan Tanah Melayu 1948.

O Winstedt mendorong British membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Mengapakah perundingan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ditentang oleh orang dagang dan golongan Melayu radikal? Jawatankuasa Eksekutif tidak mewakili semua pihak Tiada perwakilan orang dagang Menuntut konsep sebuah republik Menuntut kemerdekaan penuh d. UMNO dan raja-raja Melayu hanya menuntut rundingan untuk menolak Malayan Union. Sikap politik orang Melayu yang sederhana telah mendorong British menerima kehendah mereka. API.Ketegasan orang Melayu membantah Malayan Union di bawah pimpinan Dato’ Onn Jaafar. British juga bimbang orang Melayu akan dipengaruhi oleh gerakan politik Indonesia yang dikuasai oleh golongan radikal seperti PKMM. b. AWAS dan BATAS. Sokongan bekas pegawai British yang pernah berkhidmat di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua seperti Sir Frank Swettenham dan Sir R. Sebuah persekutuan dibentuk dengan gabungan 11 buah negeri Persekutuan Tanah Melayu diketuai olah Pesuruhjaya Tinggi British Konsep Raja Berperlembagaan diwujudkan Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri dibentuk Pesuruhjaya Tinggi British menjaga kedudukan istemewa orang Melayu SOALAN 4 MODUL ULANGKAJI……. Sokongan daripada pegawai tinggi British seperti Sir Malcolm MacDonald dan Sir Edward Gent turut membantu orang tempatan menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu. Perpaduan dalam kalangan orang Melayu yang terdiri daripada golongan raja dan rakyat telah dapat mengatasi pihak lain yang menyokong Malayan Union. berkongres. Menolak kerakyatan terbuka Malayan Union Meminta dasar perlindungan terhadap negeri-negeri Melayu dan orang-orang Melayu dipulihkan Menuntut supaya Raja-raja Melayu sebagai ketua negeri-negeri Melayu diakui c. Menolak semua prinsip dan struktur Malayan Union Menginginkan sebuah persekutuan seperti konsep Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Berikan ciri-ciri yang terdapat dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948.INSYAALLAH 32 . Tambahan pula Piagam Atlantik 1945 yang dikeluarkan oleh PBB tidak menggalakkan penjajahan baru sebaliknya meminta negara-negara kolonial memberikan latihan kerajaan berkerajaan sendiri kepada penduduk tempatan. Orang Melayu hanya menulis dalam akhbar. Mereka tidak menuntuk kemerdekaan daripada British. dan memujuk raja-raja Melayuuntuk menyokong penentangan terhadap British. Nyatakan tuntutan-tuntutan orang Melayu dalam mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Menggubal Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. berdemonstrasi. Mereka tidak mengangkat senjata seperti Parti Komunis Malaya (PKM).

Jelaskan perkara-perkara yang termaktub dalam Pemasyhuran Kemerdekaan pada 1957.a. seorang India dan empat pegawai British Ahli-ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British Ahli mengetuai jabatan/ portfolio b. Ahli-ahli perlu mengikut dasar-dasar yang sedia ada. Ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan dalam menyediakan cadangan undang-undang. Sir Henry Gurney telah mencadangkan Sistem Ahli di Tanah Melayu dilaksanakan di Persekutuan Tanah Melayu mengambil model Kenya dan Rodnesia Utara. Cadangan undang-undang itu merupakan pendirian pentadbiran British. Satu kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa orang pegawai tadbir dan tokoh masyarakat yang memegang jawatan dibentuk Anggota Sistem Ahli dikenali sebagai Ahli Pelantikan Ahli dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British Perlantikan dipersetujui oleh Majlis Raja-raja Melayu Ahli terdiri daripada sembilan anggota Anggota Sistem Ahli terdiri daripada lima orang penduduk Tanah Melayu. Nyatakan enam ciri Sistem Ahli. iaitu tiga orang Melayu. Portfolio terdiri daripada beberapa buah jabatan kerajaan. seorang Cina . Berdasarkan pengetahuan sejarah anda . Apakah kepentingan pelaksanaan Sistem Ahli kepada penduduk Tanah Melayu? Melatih penduduk tempatan dan kaum lain untuk menerajui pentadbiran Selaras dengan hasrat British untuk menjalankan dasar dekolonisasi Mengurangkan tekanan daripada pihak Parti Komunis Malaya Memulakan proses perpaduan kaum Menentukan kemerdekaan yang bakal dicapai mendapat sokongan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu Model kerajaan yang berasaskan perkongsian kuasa antara kaum Memberi pendedahan kepada pelbagai kaum untuk membina pengalaman dalam pentadbiran Merupakan langkah ke arah kemerdekaan c. SOALAN 5 a. Ahli akan menguruskan pentadbiran harian jabatan.INSYAALLAH 33 . bagaimanakah Sistem Ahli dilaksanakan? Ahli-ahli yang dilantik diberikan tugas menjaga satu portfolio. Pesuruhjaya Tinggi akan memberikan arahan dan persetujuan tentang undang-undang yang dicadangkan. MODUL ULANGKAJI…….

Kedudukan istemewa orang Melayu dikekalkan. Majlis Undangan Persekutuan dan Negeri-negeri Melayu. Pentadbiran negera bersifar demokrasi berperlimen. Beliau menyeru orang India memberi kesetiaan yang tidak berbelah bahagi terhadap persekutuan. Mulai 31 Ogos 1957. Kerajaan Persekutuan mempunyai Raja Berperlembagaan dan berdasarkan demokrasi cara Britian.S. iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara diletakkan di bawah kuasa parlimen. d. Tiga jenis kerakyatan diwujudkan.Lee mencetuskan idea kerjasama antara kaum membawa kepada penubuhan Parti Perikatan bekerjasama dengan UMNO dan MIC mencapai kemerdekaan 1957. Perjanjian ini dipersetujui Ratu England. Tun Sambathan monyokong dasar kerjasama kaum sebagai tonggak kemerdekaan ingin mencapai kemerdekaan bersama Tunku. Bahasa Melayu pula dijadikan bahasa kebangsaan. Institisi raja dijadikan raja berperlembagaan pada peringkat negeri dan negara. Terangkan peranan pemimpin kaum Cina dan India untuk mencapai kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957. Tan Cheng Lock menyokong Tunku dalam mendapatkan kemerdekaan. Negeri-negeri Melayu menjadi persekutuan baru yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu mulai 31 Ogos 1957. Pembentukan sebuah kerajaan Persekutuan dan pemisahan antara kuasa persekutuan dengan kuasa negeri melalui Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri. Tanah Simpanan Melayu dikekalkan. Pulau Pinang dan Melaka tidak lagi menjadi jajahan takluk British. iaitu secara kuat kuasa undang-undang. Raja-raja Melayu. MODUL ULANGKAJI……. Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua negara. Tun H. Menteri Besar menjadi pelaksana pentadbiran dan beliau dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan Exco. Parlimen Britain. sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyat serta mengekalkan keamanan antara segala bangsa. c. Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan.INSYAALLAH 34 . b. permohonan dan naturalisasi dan prinsip jus soli diterima. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 menjadi kanun yang muktamad. mengapakah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 dianggap penting kepada negara kita.Antara perkara yang termaktub dakamPemashuran Kemerdekaan ialah penduduk Tanah Melayu mencapai tahap bangsa yang merdeka dan berdaulat setaraf dengan bangsa lain di dunia. Perlembagaan Persekutuan memaktubkan syarat menjaga keselamatan hak-hak dan keutamaan Raja-raja Melayu. Persekutuan Tanah Melayu kekal sebagai negara demokrasi berdasarkan kebebasan dan keadilan . Perjanjian Persekutuan 1948 dan segala perjanjian lain yang sebelumnya antara British dengan Raja-raja Melayu akan dibatalkan. menjaga keselamatan dan hak asasi rakyat dan memajukan Persekutuan Tanah Melayu dengan aman dan damai. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. Jelaskan isi-isi penting yang termaktub dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada 1957. Pada peringkat negeri. Ratu England tidak berhak menjalankan apa-apa kedaulatannya ke atas kedua-dua negeri tersebut.

Ia juga telah mewujudkan perpaduan yang jitu antara kaum di Persekutuan Tanah Melayu. Pembentukan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat Pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu Isu kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai Raja Berperlembagaan Pewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu f. Jelaskan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong mengikut perlembagaan Malaysia. bangsa dan bahasa. Unsur kesultanan Melayu digabungkan dengan sistem birokrasi Barat untuk membentuk identiti negara dan bangsa Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. mengekalkan atau menukar kerajaan yang sedia ada melalui pilihan raya b. Keharmonian kaum dapat dicapai tanpa pertumpahan darah.INSYAALLAH 35 . Terangkan isu yang menjadi panduan Suruhanjaya Reid dalam menggubal perlembagaan baru bagi Persekutuan Tanah Melayu yang bakal merdeka pada 1957. Rakyat kini menikmati apa yang telah dibincangkan dan dipersetujui dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. MODUL ULANGKAJI……. Penerimaan cadangan Suruhanjaya Reid menunjukkan wujudnya unsur tolak ansur antara pemimpin Melayu dengan bukan Melayu. Nyatakan perkara yang dipersetujui oleh pemimpin di atas. Setiap kaum berusaha melahirkan identiti masyarakat yang merdeka dengan mengetepikan perbezaan agama. Kerakyatan jus soli Kedudukan istemewa orang Melayu dan bumiputera dalam bidang pendidikan dan perniagaan Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Tanah Melayu Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan SOALAN 6 a. e. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu memberikan hak yang mutlak kepada penduduk tempatan untuk mentadbir sebuah negara yang berdaulat dan merdeka mengikut acuan sendiri. Prinsip-prinsip Perlembagaan Kemerdekaan 1957 ini adalah satu penerusan kepada pembinaan negara dan bangsa yang kukuh dan sistemetik.Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu penting kepada negara kita kerana ia membolehkan sebuah kerajaan demokrasi dengan konsep Raja Berperlembagaan dibentuk. Apakah yang dimaksudkan dengan demokrasi berparlimen? Rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara Raja-raja menjadi lambang taat setia rakyat Rakyat bebas memilih perwakilan melalui pilihan raya Rakyat berhak menyokong. Bagaimana Yang di-Pertuan Agong dilantik? Dipilih daripada kalangan 9 orang Raja Melayu secara bergilir-gilir Dibuat mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia c.

Baginda melantik Pengerusi dan tiga orang ahli Suruhanjaya Pilihan Raya. Baginda berkuasa mengampunkan dan menangguhkan sesuatu hukuman terhadap kesalahan yang dibicarakan oleh Mahkamah Tentera. Berikan tugas-tugas kehakiman sebuah mahkamah di negara kita. Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama Islam bagi negeri baginda sendiri.Sebagai ketua negara. Baginda bertanggungjawab melantik Peguam Negara dan seorang Ketua Audit Negara bagi Persekutuan. Apakah yang anda faham tentang Badan Perundangan negara kita? Undang-undang yang digubal oleh badan perundangan yang dipertanggungjawab oleh perlembagaan Fungsinya adalah menggubal undang-undang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat Parlimen ialah badan perundangan yang bertanggungjawab menggubal undangundang Parlimen terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong. kedudukan. Wilayah Persekutuan. Melaka. Dewan Negara dan Dewan Rakyat e. Sabah dan Sarawak. kehormatan dan kemuliaan Raja-Raja Melayu. Baginda bertanggungjawab menjaga dan memelihara kedudukan dan hak istemewa orang Melayu. Badan Eksekutif dan badan Kehakiman. ahki Perkhidmatan Kehakiman serta Pengerusi dan Timbalan pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Yang di-Pertuan Agong boleh mengisytiharkan undang-undang darurat di bawah ‘Undang-Undang X’ jika mendapati keselamatan negara terancam. Yang di-Pertuan Agong meruoakan satu daripada tiga unsur parlimen. Baginda boleh menitahkan Majlis Raja-Raja Melayu mengadakan mesyuarat bagi membincangkan keistemewaan. Mempunyai kuasa mentafsir perlembagaan negara Mentafsir undang-undang Mengisytiharkan undang-undang bertulis Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri Mepunyai kuasa mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan tidak sah di sisi undang-undang f. Baginda mempunyai kuasa melantik dan melucutkan jawatan Jemaah Menteri dan Timbalan Menteri setelah mendapat nasihat Perdana Menteri. Pulau Pinang. Baginda merupakan Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata.INSYAALLAH 36 . d. Baginda mempunyai kuasa memanggil dan membubarkan Parlimen. Baginda mempunyai kuasa tertinggi untuk mentauliahkan duta-duta negara. Yang di-Pertuan Agong mengetuai tiga badan kerajaan iaitu Badan Perundangan. Baginda mempunyai kuasa budi bicara untuk melantik Perdana Menteri. Apakah peranan anda untuk mengekalkan sistem demokrasi berparlimen? MODUL ULANGKAJI…….

Suruhanjaya Cobbold mengemukakan cadangan agar perlembagaan Malaysia yang baru harus berasaskan Perlembagaan Persekutuan 1957.- Mematuhi Rukun Negara Mematuhi undang-undang Kesetiaan kepada Raja dan Negara Semangat cinta akan negara Melibatkan diri dalam pilahan raya Permuafakatan antara kerajaan dengan rakyat Rakyat bersatu padu Rakyat menyokong dasar kerajaan SOALAN 7 a. Berikan peristiwa-peristiwa penting ke arah merealisasikan pembentukan Malaysia. Suruhanjaya Cobbold pula ditubuhkan untuk meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia serta membuat penilaian dan cadangan kepada pihak British. 1/3 penduduk Sabah dan Sarawak menyokong gagasan Malaysia tanpa syarat.INSYAALLAH 37 . Suruhanjaya ini disertai oleh 3 pegawai British dan 2 rakyat tempatan. Persekutuan Tanah Melayu Singapura Sabah Sarawak b. Semua urusan hal ehwal luar menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan Agmna Islam merupakan agama Persekutuan kecuali Sanah dan Sarawak Agama lain bebas diamalkan Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan Bahasa Inggeris dan bahasa lain boleh diamalkan Bagi Sabah dan Sarawak . mengumpulkan pandangan penduduk dan menggalakakan kegiatan kea rah pembentukan Malaysia. Senaraikan negeri yang menyertai Malaysia pada tahun 1963. Sarawak dan Brunei untuk menerangkan konsep. Menurut laporan Suruhanjaya Cobbold. tujuan dan matlamat penubuhan Malaysia. bahasa rasmi ialah bahasa Inggeris sehingga 10 tahun selepas Hari Malaysia Sabah dan Sarawak diberi kuasa mengawal lah ehwal imigresen dan perkhidmatan awam Rakyat bumiputera Sabah dan Sarawak mendapat taraf yang sama dengan orang Melayu di Persekutuan Tanah Melayu c. Pembentukan Malaysia bermula apabila Tunku Abdul Rahman berusaha mengadakan lawatan ke Sabah. Nyatakan perkara-perkara yang terkandung dalam Akta Malaysia. Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK) ditubuhkan di Singapura pada 1961 bagi menerangkan tentang gagasan Malaysia. Sabah dab Sarawak diberikan kuasa menentukan MODUL ULANGKAJI……. 1/3 menyokong dengan syarat iaitu kepentingak mereka harus dilindungi dan 1/3 lagi menginginkan kemerdekaan sebelum menyertai Malaysia.

Parti Negara Sarawak (PANAS) telah ditubuhkan oleh Datu abang haji Mustapha untuk melindungi kaum bumiputera dan melindungi kedudukan mereka dalam bidang ekonomi. Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) ditubuhkan bagi memperincikan cadangan Suruhanjaya Cobbold.INSYAALLAH 38 . SOALAN 8 a. Parti Pesaka Anak Sarawak (PESAKA) ditubuhkan pada 1962 oleh Temenggung Jugah Anak Barieng untuk menjaga hak dan kepentingan orang Dayak Sarawak. Pada pandangan anda.Cadangan lain termasuk jaminan terhadap hak dan kedudukan bumiputera Sabah dan Sarawak. Terangkan parti-parti politik yang muncul di Sarawak sehingga tahun 1963. Abdul Rahman Yaakob dan Abdul Talib Mahmud untuk membantu kaum Dayak mencapai perpaduan dan menjaga hak mereka dalam perlembagaan dan meningkatkan taraf hidup rakyat Sarawak. apakah ciri-ciri kepimpinan yang boleh diteladani daripada Penubuhan Malaysia? Sanggup bekerjasama Bertolak ansur Sikap diplomasi Mementingkan kesejahteraan e. Parti Kebangsaan Melayu Sarawak (PKMS) ditubuhkan pada awal 1940-an oleh Datu Patinggi Abang Haji Abdullah untuk memupuk kesetiaan dan perpaduan dalam kalangan semua kaum. Parti Barisar Rakyat Jati Sarawak (BARJASA) ditunuhkan pada 1961 oleh Datu Tunku Haji Buang Tunku Othman. Mengapakah perpaduan penting untuk berjaya dalam perjuangan? Perjuangan menjadi kuat dan kukuh Mudah untuk emmbuat keputusan Menimbulkan semangat nasionalisme/ cinta akan negara dan bangsa Matlamat perjuangan lebih mudah dicapai b. Tentangan daripada Indonesia dan Filipina telah menyebabkan tarikh pembentukan Malaysia terpaksa ditunda pada 16 September 1963. d. Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP) ditubuhkan pada 1961 oleh Stephen Kalong Ningkan. Parti Bersatu Rakyat Sarawak (SUPP) ditubuhkan pada 12 Jun 1959 oleh Ong Kee Hui untuk melahirkan perasaan taat setia dan menyatukan kaum-kaum di Sarawak untuk mendapatkan kemerdekaan bagi Sarawak. memberi nama Malaysia kepada negara baru serta penentuan tarikh Penubuhan Malaysia. Pengerusinya iaitu Lord Landsdowne dan Timbalan Perdana Menteri iaitu Tun Andul Razak menjunjungi Sabah dab Sarawak bagi menerangkan penubuhan Malaysia. sosial dan politik.dasar imigresennya dan bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan. ketua orang Iban dari Saribas untuk mendapatkan kemerdekaan bagi Sarawak. Apakah usaha-usaha bagi mewujudkan Pakatan Murni dalam kalangan penduduk Tanah MODUL ULANGKAJI……. PANAS tidak disokong oleh segolongan orang Melayu yang menentang penyerahan Sarawak. Parti Cina Sarawak ditubuhkan pada 1962 oleh William tan untuk menyatukan orang Cina dan berusaha kea rah perpaduan bagi menyokong gagasan Malaysia.

Beliau dikecam hebat kerana masyarakat Melayu enggan berkompromi dengan mengubah struktur UMNO Penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya (IMP) oleh Dato’ Onn Jaafar yang dibuka penyertaannya kepada semua kaum. b.Melayu? Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC) ditubuhkan pada Januari 1949 di Pulau Pinang . Pada pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan(MPP) pada Julai 1955. Apakah yang anda faham tentang Senarai Persekutuan. Parti Perikatan telah memenangi 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingan. Orang Melayu bernaung di bawah UMNO diketuai oleh Dato’ Onn Jaafar manakala kaum Cina bernaung di bawah MCA pimpinan Tan Cheng Lock. Serani dan Eropah.INSYAALLAH 39 . Dato’ Panglima Bukit Gantang menjadi pengerusinya. Persekutuan merupakan kaedah untuk menyatupadukan pelbagai wilayah yang dahulunya wujud berasingan. Pada 1955 Parti Perikatan disertai oleh MIC. Pembukaan keahlian UMNO kepada bukan Melayu seperti cadangan Dato’ Onn Jaafar pada 1951. Jelaskan kejayaan Pakatan Murni ke arah mencapai kemerdekaan negara. Dalam pilihan raya Majlis Perbandaran beberapa Bandar uatama UMNO-MCA memenangi 26 daripada 37 kerusi. Perikatan telah memenangi 9 daripada 12 kerusi dalam pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur pada 1952. Dalam pilihan raya negeri 1954 Parti Perikatan memenangi 226 daripada 268 kerusi yang dipertandingkan. Apakah yang dimaksudkan dengan negara persekutuan? penyatuan beberapa buah negeri membentuk sebuah Kerajaan Persekutuan dan beberapa Kerajaan Negeri. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri menjalankan tugas berdasarkan kuasa yang diperuntukkan oleh perlembagaan Malaysia. Kemenengan ini membolehkan Ketua Parti Perikatan menjadi Ketua Menteri untuk membentuk cabinet. Peringkat awal CLC dianggotai oleh orang Melayu dan Cina. Sri Langka. IMP gagal mendapat sambutan daripada kaum Cina. Senarai Negeri dan Senarai Bersama? MODUL ULANGKAJI……. Penubuhan Persidangan Kebangsaan pada 1953 oleh Sir Malcom MacDonald (Gabenor Jenerel Asia Tenggara). India dan kaum lain di Tanah Melayu. c. d. Pada Ogos 1949 CLC dianggotai oleh 6 pemimpin Melayu. 6 pemimpin Cina dan seorang wakil kaum India. Tujuannya untuk mencapai kerjasama politik bagi mengurangkan perasaan perkauman di kalangan penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Apakah kepentingan Pakatan Murni kepada pembinaan negara dan bangsa yang merdeka dan berdaulat? Pakatan Murni menyatukan pelbagai kaum dalam satu parti politik Rakyat bekerjasama untuk membentuk permuafakatan politik -Suatu usaha untuk menangani tuntutan kemerdekaan SOALAN 9 a.

Pentadbiran dan keadilan 4. 1. Nyatakan sepuluh perkara yang diletakkan di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. 15. Pertahanan Pelajaran Kewangan Kesihatan Orang asli d. Senarai negeri pula terdiri daripada bidang kuasa yang diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri. 14. dapat menjamin keharmonian dan menyatupadukan pelbagai wilayah yang dahulunya wujud berasingan. Senarai Bersama menurunkan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. perdagangan dan perusahaan 7. Kedua-dua kerajaan berkuasa ke atasnya. Keselamatan dalam negeri 3. Bezakan ciri-ciri Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. Jemaah Menteri dan Perdana Menteri dilantik dalam kalangan Ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara manakala Menteri Besar atau Ketua Menteri dilantik dalam kalangan Ahli Dewan Undangan Negeri. Perniagaan.- Senarai Persekutuan memuatkan bidang kuasa Persekutuan. Bidang kuasa yang diperuntukkan kepada MODUL ULANGKAJI……. dapat mewujudkan sikap toleransi untuk kepentingan bersama.Keselamatan buruh dan social 11. Bidang kuasa Persekutuan seperti pertahanan. 12. Jabatan ukur. dapat mengurangkan perbalahan etnik selain mewujudkan hubungan baik antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. Kerakyatan negara 5. Pilihan raya negara 6. c. Hanya Kerajaan Negeri yang berkuasa ke atasnya.INSYAALLAH 40 . Majlis Tertinggi di Sarawak dan Kabinet di Sabah bersama beberapa ahli Dewan Undangan Negeri (DUN) dan tiga pegawai kerajaan berperanan menjalankan dasar pentadbiran negara pada peringkat negeri. e. Hal ehwal luar negeri (hubungan luar) 2. Perbezaannya ialah kuasa eksekutif Kerajaan Persekutuan terletak pada Yang diPertuan Agong manakala kuasa eksekutif Kerajaan Negeri terletak pada Raja atau Sultan atau Yang Dipertua Negeri. pelayaran dan pengangkutan 8. kewangan.penyelidikan 9. Hanya Kerajaan Persekutuan yang mempunyai kuasa terhadapnya. Jemaah Menteri diketua oleh Perdana Menteri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong manakala Menteri Besar atau Ketua Menteri mengetuai EXCO atau Majlis Tertinggi atau Kabinet yang dilantik oleh Sultan atau Yang Dipertuan Negeri. 13. Kabinet atau Jemaah Menteri menjalankan kuasa eksekutif yang dipegang oleh Yang diPertuan Agong manakala Majlis Mesyuarat Negeri (EXCO) di Semenanjung. Perkapalan. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. mengapakah perlu diwujudkan hubungan baik antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri ? bagi mewujudkan Kerajaan Persekutuan yang stabil dan berwibawa. Kerja raya dan tenaga pusat 10 . pelajaran hanya Kerajaan Persekutuan yang mempunyai kuasa terhadapnya.

Mengapakah lambang-lambang negara perlu diwujudkan? supaya rakyat sentiasa bersemangat bersatu padu sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara d. putih dan kuning dalam bendera Malaysia? Biru melambangkan perpaduan rakyat berbilang kaum di negara kita Merah melambangkan keberanian Putih melambangkan kesucian Kuning melambangkan kedaulatan Raja-Raja Melayu e.INSYAALLAH 41 . kerajaan tempatan hanya Kerajaan Negeri sahaja yang mempunyai kuasa terhadapnya. Apakah cogan kata yang terdapat pada Jata Negara kita? Bersekutu Bertambah Mutu b. Huraikan kepentingan Jalur Gemilang? Untuk menimbulkan rasa bangga rakyat terhadap tanah air Dikibarkan dalam majlis dan dalam adat rasmi Dikibarkan di semua bangunan kerajaan dan premis persendirian pada Hari Kebangsaan dan Hari Keputeraan YDPA Sebagai tanda ketaatan kepada raja dan negara Menjadi simbol perpaduan. SOALAN 10 a. tanah. Nyatakan 3 mesej yang terdapat dalam lirik lagu Negaraku? Kesetiaan rakyat yang tidak berbelah bahagi kepada tanah air Bersyukur Taat kepada Raja Sanggup berkorban demi mempertahankan negara Membangkitkan semangat patriotik dan cinta akan tanah air Bangga dengan tanah air c. merah. Apakah lambang di sebalik penggunaan warna biru. kedaulatan dan kebanggaan Supaya rakyat menjadi lebih patriotk apabila Jalur Gemilang dikibarkan SOALAN 11 MODUL ULANGKAJI…….negeri seperti undang-undang Islam.

Laporan Rahman Talib 1960 mencadangkan sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaan manakala sekolah jenis umum dijadikan sekolah jenis kebangsaan. Bahasa Cina dan Tamil akan diajar sekiranya terdapat sekurang-kurangnya 15 orang pelajar. Sekolah kebangsaan menggunakan bahasa Inggeris pada peringkat sekolah menengah dan peringkat lebih tinggi. Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar ditubuhkan. Penyata Razak 1956 mengemukakan dua elemen penting untuk perpaduan iaitu sistem persekolahan yang sama bagi semua penduduk. Sekolah rendah (Inggeris) menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Bagi penyeragaman kurikulum bercorak kebangsaan. Cina dan Tamil dibubarkan dan digantikan dengan satu jenis sekolah sahaja bagi mewujudkan sekolah kebangsaan. Laporan Fenn-Wu 1951 mencadangkan sekolah vernakular Cina terus kekal walaupun bersetuju dengan sistem pendidikan kebangsaan. Pelajaran percuma diberikan kepada semua pelajar sekolah rendah tanpa mengira keturunan dan agama. MODUL ULANGKAJI……. Pengajaran bahasa Cina dan Tamil akan disediakan sekiranya ada permintaan daripada ibu bapa. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan diajar di semua sekolah.a. sains rumah tangga.INSYAALLAH 42 . Bahasa Melayu diwajibkan diajar di sekolah Inggeris manakala bahasa Inggeris diwajibkan diajar di sekolah Melayu. Sekolah menengah Melayu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan sekolah menengah Inggeris menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Semua peperiksaan awam akan diadakan dalam bahasa kebangsaan. Sistem ini untuk menampung pelajar yang gagal memasuki sekolah menengah akademik untuk menyediakan pelajaran pada peringkat menengah rendah sehingga berumur 15 tahun. Kajian Aminuddin Baki 1965 memperkenalkan sistem persekolahan aneka jurusan pada tahun 1965. Pelajaran agama Islam diajar di semua sekolah bantuan kerajaan yang mempunyai tidak kurang 15 pelajar Islam. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan. Ordinan Pelajaran 1952 mencadangkan dua sistem persekolahan yang menggunakan dua bahasa pengantar iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. sekolah umum (rendah) yang menggunakan bahasa Inggeris. Terangkan usaha-usaha kerajaan membentuk Dasar Pendidikan Kebangsaan untuk memupuk perpaduan kaum di Malaysia. Sistem ini memberikan pelbagai kursus kemahiran untuk tenaga kerja mahir dan pasaran kerja. Bahasa Melayu juga menjadi bahasa pengantar di semua sekolah menengah. Kursus-kursus kemahiran yang diajar ialah perdagangan. sains pertanian dan seni perusahaan. Laporan Barnes 1950 mencadangkan semua sekolah vernakular Melayu.

Bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib dalam peperiksaan. Dasar Pertanian Negara adalah untuk meningkatkan pendapatan sektor pertanian. Pegawai kerajaan ditempatkan di syarikat swasta untuk menjalin hubungan dan berkongsi kepakaran. disiplin dan terlatih. Malaysia dianggap sebuah syarikat yang dimiliki secara bersama oleh kerajaan dan sektor swasta. Panel perunding ditubuhkan untuk melaksanakan dasar. Falsafah Pendidikan Kebangsaan menjadi pelengkap Dasar Pendidikan Kebangsaan. emosi dan jasmani. Dasar Persyarikatan Malaysia diwujudkan untuk merangsang penglibatan sektor swasta secara aktif dalam pembangunan negara. memaksimumkan pendapatan pekebun kecil. SOALAN 12 a. Terangkan Dasar-dasar Pembangunan Ekonomi yang telah diperkenalkan untuk memenuhi keperluan pembangunan negara. subsidi. rohani. Kementerian Pendidikan melaksanakan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) diperkenalkan pada tahun 1988. MODUL ULANGKAJI……. memajukan komoditi utama yang berpotensi untuk eksport dan menggalakkan pembukaan tanah baru. Semua kakitangan kerajaan dan swasta merupakan pemilik saham dan pekerja syarikat. Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. Kurikulum baru menekankan perkembangan diri pelajar dari segi intelek. Kakitangan kerajaan dan pekerja swasta bertanggungjawab memajukan Malaysia. kredit. Ia penekanan terhadap penguasaan kemahiran membaca.INSYAALLAH 43 . Program pembangunan in-situ bertujuan untuk memulihkan kawasan yang berproduktiviti rendah di samping menyediakan perkhidmatan sokongan pertanian seperti pemasaran. Jawatankuasa ini turut mengkaji sukatan pelajaran sekolah swasta. penyelidikan serta menggalakkan penglibatan sektor swasta dalam penswastaan pertanian. Ia juga memberi penekanan terhadap kegiatan kokurikulum dan disiplin sebagai asas perpaduan. FELDA telah diwujudkan sebagai agensi pembangunan wilayah dan kerajaan negeri. menetapkan kenaikan darjah secara automatik dan penekanan terhadap sekolah vokasional.Jawatankuasa Kabinet 1974 menilai sejauh mana pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan yang sedia ada dapat melahirkan tenaga manusia yang diperlukan oleh negara selain mengenal pasti sejauh mana dasar pelajaran kebangsaan dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu. menulis dan mengira (3M).

perusahaan . Wawasan 2020 merupakan idea yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Keempat. Unit Perancangan Ekonomi (UPE) sebagai jawatankuasa penswastaan / memberikan garis panduan untuk menjalankan penswastaansama ada secara sepenuhnya atau sebahagian. membantu peningkatan produktivi. Ia diyakini dapat mempercepat pembangunan ekonomi negara melalui pelaburan modal oleh sektor swasta. Mengukuhkan perpaduan Memelihara corak hidup demokratik Mencipta masyarakat yang adil Menjamin sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang pelbagai Membina masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi b. kepentingan . SOALAN 13 a. Tun Dr. 2. Ppertumbuhan penduduk memberikan kesan positif terhadap bekelan tenaga kerja.INSYAALLAH 44 . pelaburan dan kuasa tertentu kepada sektor swasta. untuk mengurangkan beban kewangan kerajaan bagi meningkatkan produktiviti. 3. 4. Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara diwujudkan untuk mencapai kadar pertumbuhan ekonomi berterusan. peluasan pasaran dan menyumbang ke arah kekuatan politik dan keselamatan negara. Ia bertujuan memastikan penggunaan sumber negara pada tahap maksimum selain mengelakkan sebarang pembaziran. Dasar ini memastikan sektor perindustrian dapat bersaing pada peringkat antarabangsa dengan membaiki sistem pengurusan operasi / struktur organisasi / penggunaan teknologi terkini / penerapan nilai dan etika kerja murni. Dasar Kependudukan bermatlamat mencapai sasaran 70 juta penduduk menjelang tahun 2100. kualiti barangan dan perkhidmatan. Dasar Halatuju Cara Baru merupakan dasar kerajaan untuk membangunkan kawasan luar bandar bagi meningkatkan pendapatan golongan petani dan pekerja desa melalui sektor pelaburan. 1. 5. MODUL ULANGKAJI……. Nyatakan matlamat Rukun Negara diperkenalkan.Dasar Penswastaan membolehkan kerajaan memindahkan perkhidmatan . Ia telah mengelompokkan kampung-kampung menjadi petempatan yang lebih besar bagi melaksanakan program usahawan desa / industri pembuatan barang dan menyediakan kemudahan yang lebih ekonomik. Nyatakan matlamat Wawasan 2020. Mahahtir Mohamad.

Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Masyarakat yang liberal pula dapat membebaskan diri daripada fahaman sempit dan berfikiran terbuka untuk sedia menerima perubahan dan pandangan orang lain. liberal dan bertoleransi. Masyarakat yang matang mampu berfikir secara rasional dan tidak bertindak secara melulu. Menyahut semua cabaran utama 2. berperasaan tenteram. Masyarakat Malaysia perlu berjiwa bebas. Mewujudkan masyarakat yang matang. Malaysia menjadi sebuah negara maju menjelang 2020 2. mengangkat martabat dan negara di persada dunia dan menangkis musuh negara dengan mudah. Sebagai seorang pelajar. bagaimanakah anda menjayakan Wawasan 2020? 1. Jelaskan cabaran-cabaran yang terkandung dalam Wawasan 2020. Segala perasaan tidak puas hati dan teguran terhadap kerajaan disalurkan melalui saluran-saluran tertentu dalam suasana mesra dan bersifat membina. Mencapai kemajuan bersepadu c. Meneruskan kesinambungan perjuangan pemimpin-pemimpin negara 4. Falsafah Pendidikan Kebangsaan memberikan penekanan kepada usaha melahirkan insan berilmu. Perpaduan merupakan asas kekuatan sesebuah negara.INSYAALLAH 45 . Menjadikan Malaysia sebuah negara industri yang maju setanding dengan negara maju lain di dunia 3. Masyarakat yang demokratik bebas memilih kerajaan dan menggunakan hak-hak demokrasi dengan sewajarnya. Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. berkeyakinan diri. bangga dengan apa yang dicapai dan gagah menghadapi pelbagai masalah. Negara Malaysia yang maju sepenuhnya tidak akan tercapai sehingga sembilan cabaran cabaran dalam Wawasan 2020 dapat diatasi. Perpaduan dapat dicapai melalui dasar kerajaan dan semua dasar ini menyumbang ke arah mewujudkan hubungan antara kaum yang sihat. Masyarakat sedemikian perlu diseimbangkan dengan kemajuan fizikal dalam membentuk masyarakat berbudaya unggul. berakhlak. Bangsa yang gagah akan dapat memajukan bangsa mereka sendiri.1. tenteram dan berkeyakinan. Mengisi wawasan 3. MODUL ULANGKAJI……. sentiasa bersikap terbuka. Menyokong usaha kerejaan e. Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang. Kemajuan menggunakan acuan sendiri 4. Mengekalkan kemampuan negera Malaysia 5. Masyarakat yang demokratik perlu dipupuk dan dibina. Membina masyarakat berjiwa bebas . seimbang dan harmonis.

Pendapatan isi rumah dan pendapatan negara berada pada tahap yang tinggi. Masyarakat makmur ialah masyarakat yang hidup dalam kemewahan dan mempunyai taraf hidup yang tinggi serta tiada masyarakat yang melarat. lantang bersuara di PBB menentang dasar apartheid di Afrika Selatan. Memupuk dan memelihara masyarakat makmur. Masyarakat penyayang bercirikan masyarakat muafakat. Wakil Malaysia ke PBB. 1989 dan 1999. MODUL ULANGKAJI…….Membina masyarakat maju dan saintifik. mendesak PBB menjalankan usaha menyelesaikan masalah Palestin menganjurkan Persidangan Antarabangsa tentang Palestin di Kuala Lumpur. Hubungan sesama manusia ditekankan dalam agama.INSYAALLAH 46 . Budaya yang penuh dengan nilai murni perlu ditonjolkan semua. saling memahami dan menghormati. menyertai pasukan pendamai PBB menamatkan perang saudara di Congo mewakili pasukan pengaman PBB ke Namibia bagi membantu negara itu mencapai kemerdekaan. Kerajaan banyak menjalankan dasar ekonomi bagi menjamin keadilan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemajuan ekonomi yang tidak seimbang boleh mencetuskan rusuhan kaum seperti Peristiwa 13 Mei 1969. Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang. Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya. Kasih sayang dalam masyarakat bermula daripada kasih sayang dalam keluarga. Masyarakat yang maju tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat saintifik. Tan Sri Razali Ismail menjadi Pengerusi Perhimpunan Agung PBB beliau dilantik sebagai wakil khas PBB untuk menyelesaikan konflik politik Myanmar. menyarankan agar Benua Antartika menjadi warisan dunia yang diletakkan di bawah hak milik atau kuasa semua negara. Terangkan sumbangan/ peranan Malaysia dalam pertubuhan-pertubuhan berikut: i) -Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). TEMA 6 : MALAYSIA DAN KERJASAMA MASYARAKAT ANTARABANGSA SOALAN 1 a. menjadi ahli Bank Dunia pernah dipilih menjadi ahli Majlis Keselamatan PBB pada tahin 1965. bekerjasama dan saling membantu. menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran – Iraq dan Kampuchea menghantar pasukan pengaman ke Bosnia. Masyarakat yang maju dan saintifik mempunyai budaya ilmu yang menjana produktiviti dan amalan kreatif dan inovatif.

terangkan apakah yang anda faham mengenai Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM)? NAM telah ditubuhkan pada 1961 semasa kemuncak Perang Dingin. MODUL ULANGKAJI……. Apakah faedah yang diperoleh Malaysia apabila menyertai Bank Dunia? Kemasukan pelabur asing dapat membasmi kemiskinan dan menyediakan peluang pekerjaan Menggunakan bantuan Bank Dunia untuk menjayakan rancangan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) Membangunkan prasarana penyelidikan dan pendidikan c. telah menjadi perantara dalam menyelesaikan peperangan Iran-Iraq. menyelesaikan sebarang pertelingkahan antara negara melelui perundingan dan persefahaman serta menghormati hak asasi manusia. Afrika dan Amerika Selatan Matlamat utama penubuhannya ialah untuk mengekalkan keamanan dunia tanpa menyokong blok barat mahupun blok komunis Prinsip perjuangannya ialah mengelakkan campur tangan asing dalam hal ehwal sesebuah negara. menjadi tuan rumah Persidangan OIC pada tahun 1974 dan 2003 menganjurkan persidangan menentang pengganas di kalangan negara Islam pada 2002. b.INSYAALLAH 47 . Ahlinya negara-negara menbangun di Asia. Negara -negara Komanwel membantu Malaysia memelihara keamanan dan kedaulatan negara dalam menyekat perjuangan Parti Komunis Malaya Perjanjian pertahanan antara Malaysia dengan Britain. Terangkan faedah-faedah yang diperoleh Malaysia daripada Komanwel. dipilih Naib Presiden dalam Sidang Kemuncak NAM dilantik sebagai ahli Kumpulan 16 yang membincangkan isu kerjasama politik negara anggota. menghormati kedaulatan sesebuah negara. Tawaran biasiswa diberi kepeda para pelajar dari negara OIC untuk belajar di Universiti Islam Antarabangsa (UIAM). mengesyorkan penggunaan dinar emas dalam kalangan negara Islam untuk urusan perdagangan dan kegiatan ekonomi lain. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. menjadi tuan rumah Sidang Kemuncak NAM ke-13 pada 2003. Australia dan New Zealand menjanjikan bantuan sekiranya Malaysia diserang mana-mana pihak semasa Malaysia berkonfrantasi dengan Indonesia d. iii) Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM) - mengemukakan cadangan bagi menghapuskan dasar apartheid di Afrika Selatan dalam Sidang Kemuncak Kelapan.ii) - Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) Tunku Abdul Rahman menjadi Setiausaha Agung OIC yang pertama. memberikan sokongan kepada rakyat Palestin dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan semula tanah air mereka daripada Isreal.

HANYA INDIVIDU YANG BERUSAHA LAYAK MEMPEROLEH KEJAYAAN.INSYAALLAH 48 .2011 MODUL ULANGKAJI……. ANDALAH INDIVIDU ITU…. INSYAALLAH. *BAHAN BACAAN….