You are on page 1of 27

Làm một đài phun nước trong 3dsmax

Tôi muốn chia sẻ công việc của tôi trong việc tạo ra một đài phun nước bằng cách sử dụng 3ds Max Hạt hệ thống. 1. Tải file cảnh . Nếu bạn không bạn có thể tạo mô hình của riêng bạn cho các nguồn đài phun nước. Any model will do. Bất kỳ mô hình sẽ làm. Để bắt đầu, đặt tham số tối đa một số 3ds chỉ như sau: thiết lập các đơn vị mét, và renderer để quét dòng (đối với thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ sử dụng dòng quét bởi vì chúng tôi sẽ làm một số loạt ám thử nghiệm).

2. Từ bảng điều lệnh, trình duyệt trên tạo ra, hệ thống hạt, sau đó chọn phun siêu. Hoặc từ các Menu

Bar, chọn Tạo, sau đó duyệt về hạt sau đó Super phun.

và từ cảng xem lại. . Từ khung nhìn top. di chuyển họ theo chiều dọc đến phần trên cùng nhất của các đài phun nước đá (xem hình dưới đây). di chuyển biểu tượng phun siêu đến trung tâm của mô hình đài phun nước đá.Kéo bất cứ nơi nào từ khung nhìn top như thể bạn đang tạo ra một icon (biểu tượng hình ảnh lộn ngược tròn với mũi tên) chỉ đủ để bạn có thể xem và xử lý.

Bây giờ chơi thanh trượt thời gian và di chuyển nó cùng để nói vào frame 10. vào bảng điều khiển thay đổi và điều chỉnh một số thông số cơ bản như thể hiện trên các mẫu hình ảnh. Với biểu tượng phun siêu vẫn còn lựa chọn.3. .

. Tuy nhiên..Bạn có thể thấy đài phun nước công trình. chúng ta hãy để lại một số thông số ở trạng thái mặc định của nó. bạn có thể điều chỉnh các thông số bất kỳ miễn là nó cũng đủ và phù hợp để làm thế nào trông như đài phun nước. Đối với các hướng dẫn để không thể phức tạp hơn.

ảnh hưởng đến các góc của dòng hạt ra khỏi trục Z (cùng mặt phẳng của trục X).Off Axis . .

càng có nhiều đài phun nước đi lên. trong các đơn vị cho mỗi frame. Khi bạn di chuyển thanh trượt thời gian. Spread .áp dụng một tỷ lệ phần trăm biến thể để tốc độ của khí thải cho mỗi hạt. Variation .ảnh hưởng đến sự lây lan của các hạt về trục Off máy bay. Từ bảng điều Command đi đến không gian warps. 4.ảnh hưởng đến sự lây lan của các hạt ra khỏi vector phát thải (cùng mặt phẳng của trục X). Điều này không có tác dụng nếu Off Axis được đặt thành 0. Off Plane . .Spread . bây giờ chúng ta hãy kiểm soát nó. Speed . sau đó lực lượng và Gravity chọn từ danh sách. Điều này không có tác dụng nếu Off Axis được đặt thành 0.tốc độ của các hạt khi sinh.ảnh hưởng đến các góc của khí thải với trục Z.

Sau đó vào khung nhìn trái.Sau đó kéo về cảng đầu xem bất cứ nơi nào. di chuyển các biểu tượng hấp dẫn trên đầu trang của các đài phun nước bạn đã tạo ra chỉ đủ để làm thế nào nước đi lên. .

Với biểu tượng trọng lực vẫn còn lựa chọn. Sau đó điều chỉnh một số thông số cơ bản. Then adjust some basic parameters. vào thanh công cụ chính và ràng buộc lựa chọn để không gian Space Warp. Kéo để liên kết các lực hấp dẫn để các phun siêu. Xem hình. .

các hạt đột ngột sẽ đi xuống. Điều chỉnh và chơi xung quanh với số tiền sức mạnh cho đến khi bạn hài lòng với đài phun nước của bạn như thế nào đi lên. Default=0.warps Space .0. vấn đề bây giờ là làm thế nào nó té ngã và đạt đến bề mặt.0.làm lệch hướng. Tăng giá trị Decay nguyên nhân làm giảm sức hấp dẫn để làm tăng khoảng cách từ vị trí của đối tượng dọc trọng lực. chọn từ danh sách Deflectors sau đó chọn làm lệch hướng.. vào không gian warps.khi Decay được thiết lập để 0. .0.Tạo . số tiền ít hơn. Bây giờ chúng ta đã được đặt lên trên sức mạnh của các đài phun nước.Strength . các sợi dọc không gian Gravity có cùng cường độ trong suốt không gian trên thế giới. Decay . 5. Default = 0.điều này sẽ xác định các lực lượng trở lên phun hạt siêu vi. số tiền nhiều hơn.Deflectors . ít hơn nó sẽ đi xuống. Hoặc vào thanh Menu . Từ bảng điều lệnh một lần nữa.

.

6. trên khung nhìn đầu kéo một lò phản ứng làm lệch hướng (hình dạng hình chữ nhật) trên đầu trang của các đài phun nước đá chỉ đủ để trang trải kích cỡ của nó. Trên cổng xem lại. . Trong khi làm lệch hướng vẫn được chọn. di chuyển của nó làm lệch trên trục y chỉ trên đầu trang của các nước trên đài phun nước đá. Tên này làm lệch hướng 1. vào thanh công cụ chính và Bind bấm vào để Space Warp. sau đó kéo làm lệch từ 1 đến Super Spray Lò phản ứng.

không nhiều thư bị trả lại sẽ xảy ra. Lưu công việc của bạn. nhưng bây giờ làm cho nó đủ lớn để bao gồm các bề mặt nước ao. Bạn có thể điều chỉnh số tiền như bạn muốn. cho hấp dẫn lực lượng đi xuống của nó đã được giảm xuống. Từ khung nhìn trái. nó đi xuống bên dưới bề mặt nước ao. và ma sát với 10%. Bây giờ lặp lại quá trình tạo deflectors (tên này làm lệch 2). Bây giờ chơi thanh trượt thời gian và bây giờ quan sát cách cư xử và đài phun nước của bạn phản ứng để làm lệch hướng Các hạt nảy như nó chạm mặt nước (làm lệch hướng). 7. Bây giờ chơi thanh trượt thời gian để xem làm thế nào nó hoạt động. khi bạn quan sát.1. điều chỉnh số tiền trả lại ít nhất là 0.Sau đó. di chuyển nó chỉ trên đầu trang trên bề mặt nước ao. Bây giờ. trên bảng điều sửa đổi.0%. về mặt lý thuyết. với một biến thể của 4. sau khi hạt nảy trên deflectors đầu tiên. Nhưng quan sát chiều cao của đài phun nước cân bằng với lực lượng đi xuống. . Hãy trả lại số tiền 0.3.

nó được lưu trữ trong các đài phun nước đá cho đến khi nó tràn xuống ao. Bây giờ đóng băng tất cả các đối tượng khác và khơi thông đầu mô hình nước. trên bảng điều khiển trình duyệt lệnh trên hệ thống hạt. sau đó từ danh sách lựa chọn PArray. Chúng tôi đã hoàn thành các đài phun nước. Bây giờ nước từ các vòi phun nước không phải tất cả đi xuống trực tiếp lên bề mặt thấp hơn.8. từ đầu cho đến khi nó đi xuống hồ nước. Đây là nước được lưu trữ trong các đài phun nước đá. . Sau đó.

.Từ khung nhìn top. kéo bất cứ nơi nào trên màn hình chỉ đủ để bạn nhìn thấy biểu tượng PArray (xem hình dưới đây).

Sau đó bấm vào ô nhỏ đối diện với đa giác trên bảng lựa chọn sửa đổi như vậy là vẫn còn hoạt động như bạn tiến hành. . nhấp chuột phải và sau đó chuyển đổi nhiều. Điều này sẽ làm cho mô hình hàng đầu nước như một nguồn nước cho nước chảy tràn.9. Then kích hoạt khung nhìn bên trái. nhấp chọn đối tượng sau đó chọn mô hình hàng đầu nước. thấy các mẫu hình ảnh. Sau đó điều chỉnh một số thông số cơ bản như được thấy trên hình vẽ. Điều này có nghĩa rằng các nước tràn sẽ chỉ đi ra về bên này và không để các đối tượng cả. Tối đa hoá các khung nhìn. 10. sau đó nhấp chọn tất cả các đa giác và xung quanh các cạnh của nước đầu mô hình của cửa sổ qua trên các cạnh. chọn các nước trên mô hình. hãy vào bảng điều sửa đổi. Chọn một lần nữa biểu tượng PArray và từ các thông số. Trong khi biểu tượng PArray vẫn được chọn. chọn hộp kiểm tra sử dụng lựa chọn SubObjects.

.

nó lây lan trên tất cả các hướng nằm ngang. quan sát hành vi của các hạt PArray . Trên .11. Hãy để chúng tôi đặt một số kiểm soát đối với nó. Bây giờ chơi thanh trượt thời gian.

. Ngày đầu kéo cổng xem một nơi nào đó trên màn hình để tạo ra một biểu tượng làm lệch hướng chỉ đủ để trang trải toàn bộ nước ao (tên này làm lệch 3). Điều này sẽ liên kết các hạt PArray cho lò phản ứng trọng lực. sau đó chỉ cần điều chỉnh các thông số cơ bản như được hiển thị.Command Panel. Sau đó điều chỉnh một số thông số cơ bản như được hiển thị. chúng ta hãy kiểm soát nơi nó đi. 12. di chuyển các biểu tượng làm lệch hướng chỉ trên bề mặt nước ao. Bây giờ di chuyển và chơi thanh trượt thời gian và quan sát như thế nào PArray hạt di chuyển. Sau đó vào khung nhìn trái. Với các lò phản ứng trọng lực vẫn còn lựa chọn. chắc chắn nó phải được dừng lại trên hồ nước. vào không gian warps sau đó lực lượng sau đó để hấp dẫn. hãy bấm vào thanh công cụ chính trên Bind biểu tượng không gian warps và kéo lò phản ứng hạt Gravity để PArray. Vì vậy. Bây giờ chúng ta làm cho họ rơi xuống dưới. kéo bất cứ nơi nào có để tạo ra một biểu tượng cho lò phản ứng trọng lực (đổi tên này để tràn trọng lực). trên cổng xem đầu. để thực hiện điều này kích hoạt một lần nữa không gian các warps sau đó để Deflectors sau đó để làm lệch hướng.

13. Sau đây là các vật liệu được sử dụng: .

.

.

1 4. Điều chỉnh thời gian thanh trượt đến frame 15. . Bây giờ tất cả các tham số được gần như hoàn chỉnh. điều chỉnh tỷ lệ phần trăm hạt ph n siêu tới 100% và tỷ lệ thay đổi đến 300 16. Bây giờ làm cho một số rend r thử nghiệm Việc xem xét hạt là không tốt. chúng ta hãy làm một số tiền phạt chỉnh 1 5. Và điều chỉnh tỷ lệ phần trăm các hạt PArray đến 75% và tỷ lệ thay đổi đến 200. Đ a vào đèn theo cách bạn muốn. Lưu ý rằng có một số điều chỉnh trên vật liệu nếu bạn chuyển đổi về V-Ray render. Bạn có thể tạo các tài liệu của riêng bạn cho việc nà . Đính kèm tài liệu của bạn đ n tất cả các đối tượng và để các hạt. do đó. Đặt mục tiêu trên máy ảnh.

Kích hoạt renderer bạn thích. không thiên vị cho 0.17. cho phép hiệu ứng đa qua. điều chỉnh để vượt qua tổng số 10. Điều chỉnh các thông số máy ảnh cơ bản. và khung thời gian đến 1. .0.5. cho phép Passes Hiển thị bằng cách nhấp vào hộp. các kích hoạt bình thường hóa trọng trên đèo trộn.

.

18. Render ! . Nhấp chuột phải vào mỗi lò phản ứng (Super Spray và PArray) và kích hoạt tài sản đối tượng sau đó bấm vào motion blur cái khác.