You are on page 1of 6

LỊCH HỌC VÀ THI NẤC 1 - KỲ 1 NĂM HỌC 2011 - 2012

Lớp : LIÊN THÔNG - KINH TẾ XÂY DỰNG K51 - GTVT3
( Học và thi lần 1 buổi Tối tại phòng . . . . . . )
I. GIẢNG
TT

Môn

Số tiết Thời gian học

1

ðường Ôtô F2

60

2

Tổ chức ðH sản xuất xây dựng

45

Thi lần 1

GV giảng
T Quang

13/02 - 28/02

13/03/2012
29/02 - 10/03 15/03/2012

Phạm Văn Vạng

Lớp : LIÊN THÔNG - CẦU ðƯỜNG K52 (A) - GTVT3
( Học và thi lần 1 buổi Tối tại phòng . . . . . . . . )
I. GIẢNG
TT

Môn

1
2
3

Cầu bê tông cốt thép
Thiết kế cầu thép
Xây dựng ñường Ôtô

4

Thiết kế ñường Ôtô

Số tiết Thời gian học

30
30
60
60

06/02 - 13/02
14/02 - 21/02
22/02 - 08/03

Thi lần 1

27/03/2012
29/03/2012
02/04/2012
09/03 - 24/03 05/04/2012

GV giảng
T Việt Long
T Quang (HN)
T Du
T Lâm

(*) Lớp Liên thông - Cầu ñường K52 (A) là lớp tuyển sinh tháng 12/2010
Lớp Liên thông - Cầu ñường K52 (B) là lớp tuyển sinh tháng 08/2011
1) Các buổi thi 2 CB coi thi: ðHGTVT bố trí 01 GV/phòng, Cð GTVT3 bố trí 01 GV/phòng

2) Xe ñón GV tại cổng văn phòng trường Lớp buổi sáng lúc 6h, Lớp buổi tối lúc 17h00 (ðT lái xe - A. Minh: 0907.373.73
3) Khi cần xin liên hệ: Trần Quang Hải Bằng 3.8962.018(CQ), 0903.718.710 (Mobile)

KT.TRƯỞNG BAN ðÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN

TRẦN QUANG HẢI BẰNG

Giờ học và thi :
Sáng - 7h00; Chiều - 13h00; Tối - 18h30

Trang 1

Ngày in: 07/02/2012
http://www.uct2.edu.vn

718.7h00. .03/03 07/04/2012 T Ngụ 04/03 .018(CQ).2012 Lớp : LIÊN THÔNG .73 3) Khi cần xin liên hệ: Trần Quang Hải Bằng 3. Tối .GTVT3 ( Học và thi lần 1 buổi Tối tại phòng .THI LẦN 1 (Chia làm 2 phòng/Ca) TT Môn 1 Luật xây dựng 2 Thủy lực thủy văn 3 Trắc ñịa Vật liệu xây dựng F1+F2 4 Cơ học kết cấu 6 Lý thuyết ñàn hồi Số tiết Thời gian học 30 45 30 30 30 30 Thi lần 1 GV giảng 06/02 .29/03 13/04/2012 T Hiếu Lớp : LIÊN THÔNG . GIẢNG .TRƯỞNG BAN ðÀO TẠO PHÓ TRƯỞNG BAN TRẦN QUANG HẢI BẰNG Giờ học và thi : Sáng .19/03 11/04/2012 Nguyễn Long 20/03 . GIẢNG . . Cð GTVT3 bố trí 01 GV/phòng 2) Xe ñón GV tại cổng văn phòng trường Lớp buổi sáng lúc 6h. . .18h30 Trang 2 Ngày in: 07/02/2012 http://www.edu.XD DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP K52 .A. . GIẢNG . .22/03 07/04/2012 ðỗ Văn Bình 1) Các buổi thi 2 CB coi thi: ðHGTVT bố trí 01 GV/phòng.CẦU ðƯỜNG (B1) K52 .14/03 05/04/2012 T Cường (VLXD) 15/03 .13/02 02/04/2012 T Tiến Dũng 14/02 . . . Minh: 0907.13/02 02/04/2012 T Cường 14/02 .KỲ 1 NĂM HỌC 2011 .GTVT3 ( Học và thi lần 1 buổi Tối tại phòng . . . .19/03 11/04/2012 T Tiến Dũng 22/03 .THI LẦN 1 (Chia làm 2 phòng/Ca) TT Môn Số tiết Thời gian học 1 Cơ học kết cấu 2 Luật xây dựng 3 Lý thuyết ñàn hồi 4 Thủy lực thủy văn 5 Vật liệu xây dựng F1+F2 6 Trắc ñịa 30 30 30 45 30 30 Thi lần 1 GV giảng 06/02 .27/03 13/04/2012 T Ngụ Lớp : LIÊN THÔNG . . .CẦU ðƯỜNG (B2) K52 .11/03 09/04/2012 T Huy 12/03 .LỊCH HỌC VÀ THI NẤC 1 . ) I. . .373.06/03 03/04/2012 T ðức Chính 07/03 .8962. Lớp buổi tối lúc 17h00 (ðT lái xe .vn .13h00.24/02 05/04/2012 T Huy 25/02 . . .13/02 26/03/2012 Ngô ðăng Quang 14/02 . . . ) I. .29/02 06/04/2012 T Khuyến 01/03 . 0903.uct2.24/02 29/03/2012 T Thuận 25/02 . .21/02 04/04/2012 T Cường 22/02 .GTVT3 ( Học và thi lần 1 buổi Tối tại phòng . ) I.710 (Mobile) KT.THI LẦN 1 (Chia làm 3 phòng/Ca) TT Môn 1 Kết cấu gạch ñã gỗ 2 Nền và Móng 3 Phân tích kết cấu 4 Bê tông cường ñộ cao 5 ðộng lực học kết cấu Số tiết Thời gian học 30 45 45 30 30 Thi lần 1 GV giảng 06/02 .11/03 09/04/2012 Nguyễn Long 12/03 . Chiều .

. .12/03 29/04/2012 Hồ Mạnh Tiến 5 Kỹ thuật ñiện tử 30 13/03 . . Chiều . .7h00. Tối . . .A.vn . .GTVT3 ( Học và thi lần 1 buổi Tối tại phòng .CƠ KHÍ Ô TÔ K52 .20/03 02/05/2012 Võ Thiện Lĩnh 6 Nguyên lý máy 45 21/03 .13/02 12/04/2012 Văn Quốc Hữu 2 Công nghệ chế tạo phụ tùng Ôtô 45 14/02 . .KINH TẾ XÂY DỰNG K52 . .03/03 17/04/2012 Trấn Ngọc Tú 4 Kỹ thuật ñiện 30 05/03 . GIẢNG TT Môn 1 2 3 4 Tổ chức hoạch toán tế toán Kinh doanh quốc tế Kinh tế môi trường Công nghệ và QT công nghệ Số tiết Thời gian học Thi lần 1 GV giảng 06/02 17/02 29/02 15/03 28/03/2012 01/04/2012 04/04/2012 07/04/2012 Phạm Thị Kim Ngân Phạm Thị Kim Ngân Phan Lê Như Thuỷ Thầy Vạng 45 45 60 45 - 16/02 27/02 14/03 25/03 1) Các buổi thi 2 CB coi thi: ðHGTVT bố trí 01 GV/phòng.8962.10/04 07/05/2012 Văn Quốc Hữu Lớp : LIÊN THÔNG .ðo lường 30 25/02 .edu. .24/02 15/04/2012 Văn Quốc Hữu 3 ðiều khiển tự ñộng . . Cð GTVT3 bố trí 01 GV/phòng 2) Xe ñón GV tại cổng văn phòng trường Lớp buổi sáng lúc 6h.LỊCH HỌC VÀ THI NẤC 1 . GIẢNG TT Môn 1 2 3 4 5 ðịa chất cơ ñất nền móng Trắc ñịa ñại cương Cơ xây dựng Kinh tế môi trường ðường Ôtô F1 Số tiết Thời gian học 45 30 60 60 60 09/02 20/02 28/02 14/03 29/03 - 19/02 27/02 13/03 28/03 12/04 Thi lần 1 GV giảng 12/04/2012 14/04/2012 17/04/2012 20/04/2012 23/04/2012 T Tâm T Ngụ T ðiềm Cô Thuỷ T Lâm Lớp : LIÊN THÔNG .373.718. Lớp buổi tối lúc 17h00 (ðT lái xe .KỲ 1 NĂM HỌC 2011 . . . .73 3) Khi cần xin liên hệ: Trần Quang Hải Bằng 3.GTVT3 ( Học và thi lần 1 buổi Tối tại phòng . . ) I. Minh: 0907. . . ) I.18h30 Trang 3 Ngày in: 07/02/2012 http://www.2012 Lớp : LIÊN THÔNG . . ) I.13h00. .GTVT3 ( Học và thi lần 1 buổi Tối tại phòng .KẾ TOÁN TỔNG HỢP K52 .uct2.710 (Mobile) KT. . 0903. .31/03 05/05/2012 Nguyễn Huy Vũ 7 Vật liệu học 30 03/04 .018(CQ).TRƯỞNG BAN ðÀO TẠO PHÓ TRƯỞNG BAN TRẦN QUANG HẢI BẰNG Giờ học và thi : Sáng . GIẢNG TT Môn Số tiết Thời gian học Thi lần 1 GV giảng 1 Chi tiết máy 30 06/02 .

vn .13h00.18h30 Trang 4 Ngày in: 07/02/2012 http://www.LỊCH HỌC VÀ THI NẤC 1 .KỲ 1 NĂM HỌC 2011 .edu.A. Tối .7h00.373.733) ẠO ẦN QUANG HẢI BẰNG Giờ học và thi : Sáng .2012 Sĩ số: 49 Ghi chú Sĩ số: 87 Ghi chú p buổi sáng lúc 6h. Lớp buổi tối lúc 17h00 (ðT lái xe . Minh: 0907.uct2. Chiều .

733) ẠO ẦN QUANG HẢI BẰNG Giờ học và thi : Sáng . Chiều .7h00.edu. Tối .13h00.GTVT3 Sĩ số: 107 Ghi chú p buổi sáng lúc 6h.LỊCH HỌC VÀ THI NẤC 1 .2012 Sĩ số: 71 Ghi chú Sĩ số: 71 Ghi chú ỤNG & CÔNG NGHIỆP K52 . Lớp buổi tối lúc 17h00 (ðT lái xe . Minh: 0907.vn .373.KỲ 1 NĂM HỌC 2011 .uct2.18h30 Trang 5 Ngày in: 07/02/2012 http://www.A.

vn .uct2.A.2012 Sĩ số: 33 Ghi chú Sĩ số: 43 Ghi chú Sĩ số: 76 Ghi chú p buổi sáng lúc 6h. Tối .733) ẠO ẦN QUANG HẢI BẰNG Giờ học và thi : Sáng .373.18h30 Trang 6 Ngày in: 07/02/2012 http://www. Lớp buổi tối lúc 17h00 (ðT lái xe . Minh: 0907.edu.LỊCH HỌC VÀ THI NẤC 1 .7h00. Chiều .KỲ 1 NĂM HỌC 2011 .13h00.