You are on page 1of 3

Eu-s feladatlap

1. Hány tagja van jelenleg az Eu-nak ? a. 15 b. 25 c. 27 2. Mi az Európai Himnusz ? a. Vivaldi : Négy évszak b. Vangelis : T zkerék c. Beethoven : Örömóda 3. Hány csillag van az Európai Unió zászlaján ? a. 15 b. 9 c. 12 4. Melyik dátumon tartják minden évben Európa napját ? a. április 22 b. május 9 c. szeptember 23 5. Mit láthatunk az euro bankjegyeken ? a. hires embereket b. hires épületeket c. ablakokat, ajtókat, hidakat különböz építészeti stílusokban 6. Hány hivatalos nyelve van jelenleg az Eu-nak ? a. 15 b. 23 c. 25 7. Mi az Eu jelmondata ? a. ³Egységben az er .´ b. ³Sok kicsi sokra megy.´ c. ³Egység a sokféleségben.³ 8. Hány million lakosa van az Eu-nak ? a. 225 millió b. 300 millió c. 500 millió 9. Hány évente választják az Európai Parlament tagjait ? a. 4 b. 5 c. 3 10. Melyik ingyenes telefonszámot hívhatod és kaphatsz pontos információkat az Európai Unióval kapcsolatos bármely kérdésedre az Eu bármely tagországában ? a. 0080067891011 b. 0080091011123 c. 0080067812137 11. Mit tiltanak az Európai Uniós jogszabályok ? a. a nmunkavállalást más Eu-s országban. b. a hátrányos megkülönböztetést c. a letelepedést és munkavállalást más ország területén. 12. Mikor b vítették utoljára az Európai Uniót ? a. 2005 január 5 b. 2004 május 1 c. 2007 január 1 13. Módosítják-e a b vítéssel az Eu zászlaján a csillagok számát ? a. igen c. nem 14. 10 euró körülbelül hány új lej ? a. 10 lej b. 41 lej c. 4,13 lej

A baloldali oszlop EU-s intézmények neveit tartalmazza.felügyeli a költségvetést. vállalatok és magánszemélyek közti jogi viták rendezése Az Európai Biróság Törvények javaslata. mig a jobb oldali az egyes intézmények EU-ban betöltött szerepét (összekeverve).az európai megállapodások érvényesitése Az Európai Számvev szék Az európai állampolgárok közvetlenül választják meg.tagállamok. Keresd meg a megfelel párokat és kösd össze ket egy-egy egyenes (!) vonallal ! Az Európai Tanács Ellen rzi. Melyik évben történt az EU legnagyobb b vitése? 4. Melyik évben jön létre az egységes bels piac? 2 0 7 0 4 9 1 0 3 9 9 2 5 2 9 1 0 1 7 3 .demokratikus felügyeletet gyakorol az úniós intézmények felett A jobb oldalon található számjegyek felhasználásával találd meg a baloldali eseményekhez tartozó dátumokat és ird mindegyik mellé a helyes megfejtést ! Minden számjegy csak egyszer használható fel ! 1.irányitása. végrehajtása.hogy az Úniós költségvetést helyesen hajtják-e végre Az Európai Bizottság Meghatározza az EU általános politikai irányait Az Európai Parlament EU jogszabályok védelme. Melyik évben vezetik be az akkori 15 tagállam közül 12-ben az eurót ? 5. Melyik évben irják alá az Európai Atomenergia Közösséget ? 3.a költségvetés kezelése.Úniós intézmények.a Tanáccsal együtt dönt a jogszabályokról. Melyik évben csatlakozik az Eu-hoz az Egyesült Királyság (Nagy-Britannia) ? 2.

Az Európai Atomenergia Közösség hivatalos röviditése 3. . Annak a francia külügyminiszternek a családneve.az EU himnusza 2. 2007..akinek 1950-ben tett javaslata inditotta el az EU ötletét 6.Keresztrejtvény : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. EU-s egyetemi csereprogram neve 5. Az EU országok közös rend rségének neve 7. óda. EU-s oktatási program. Azon EU-s ország neve.. Annak a francia külügyminiszternek a személyneve.mely segiti az iskolai partnerkapcsolatokat 8. 2007-ben az EU soros elnökségét ez az ország töltötte be Megfejtés: ezen egyezmény óta nevezzük az Európai Közösséget hivatalosan Európai Úniónak ..akinek 1950-ben tett javaslata inditotta el az EU ötletét 4..melynek zászlaján a cimer ezen ország árnyképe 9....januárjától ennyi hivatalos nyelve van az EU-nak 10.