You are on page 1of 2

Western Leyte College Nobela: Isang Pagsusuri

Isang Pamanahong Papel

Na iniharap kay

Gng. Adelina Ramas

Bilang Bahaging Katuparan

Sa Asignaturang Filipino

Ika-apat na Taon

Paaralang Secondarya

Ni

Banglan, Shadat C.

IV-B

Western Leyte College

. Pagbibigay ng Recomendasyon «««««««««««««.. Apendiks «««««««««««««««««... Paglalagom at Konklusyon ««««««««««««««. IX. VIII.. Saklaw at Delimitasyon ng Pag-aaral ««««««««««. Sandigan ng Pag-aaral at mga Kaugnay na Literatura ««««.. 8 IV. V.. Paglalahad «««««««««««««««. Bibliograpiya «««««««««««««««««. . VII. Katuturan ng mga Katawagang Ginagamit ««««««««« VI.. 1-6 II. X. Istratehiyang Ginagamit at Pinagkunan ng Datos ««««««. Mga tiyak na Layunin «««««««««««««..Table of Contents Subject Pahina I. XII. Sanhi ng Kahirapan sa Pilipinas «««««««««««««. XI.... Kahalagahan ng Pag-aaral «««««««««««««. 7 III.