You are on page 1of 5

Aras kemahiran / pelajaran. . pula perlu merujuk kepada tajuk-tajuk dalam tajukhuraian sukatan pelajaran. menegak mengukur kandungan tajuk / konteks. konteks. Paksi melintang mengukur aras kandungan kognitif / konstruk. Kandungan / konteks konstruk. Paksi bloom. konstruk pula perlu merujuk kepada taksonomi objektif pendidikan / bloom.APA ITU JSU? Satu matrik yang menemukan paksi kandungan / konteks dengan paksi aras kemahiran / konstruk. konstruk.

TajukTajuk-tajuk Aras kemahiran . tinggi. 4. tinggi. 3.KANDUNGAN JSU 1. 5.Tahap soalan (taksonomi bloom) / konstruk Bentuk ujian .Objektik atau Subjektif Bilangan item Peratus kesukaran item . . 2. 3 aras sederhana dan 2 aras rendah.(5:3:2) bermaksud 5 aras rendah.

awam. . 2. Membiasakan pelajar dengan membentuk dan penekanan tajuk dalam peperiksaan awam. Menjamin ujian dibina secara tersusun dan berobjektif Menjamin kualiti kertas ujian Menimbulkan rasa pentingnya setiap tajuk kepada guru yang mengajar mengikut penekanan yang diberi dalam peperiksaan awam. Memastikan terdapatnya keseimbangan di antara tajuk-tajuk dengan aras kemahiran. tajukkemahiran. 5. 4. awam.KEPENTINGAN JSU 1. 3.

10. semasa. 9. ujian. Menstabilkan taraf dan aras kesukaran ujian dari semasa ke semasa.KEPENTINGAN JSU Menjadi panduan membentuk soalan Membolehkan ujian dibina oleh guru lain Memudahkan guru membuat analisis jawapan pelajar bagi tujuan pemulihan setiap kali selepas ujian. 6. Soalan dibina berasaskan objektif pengajaran dan pembelajaran. . pembelajaran. 8. 10. 7.