You are on page 1of 2

EFICIENTIZAREA PROCEDURILOR DE MEDIU PENTRU OBTINEREA ACTELOR DE REGLEMENTARE PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILA A JUDETULUI CONSTANTA

Viorel Paul Costache Expert evaluator/auditor principal


Initiativa Coaliiei pentru Transparen Decizional i Dezvoltare Durabil este laudabila deoarece toate institutiile si ONG urile de mediu sunt nemultumite de actuala legislatie de mediu si anume: - ONG - utile considera ca publicul nu dispune de timp suficient pentru a fi informat asupra proiectelor de investitii, deoarece timpul alocat dezbaterilor publice este foarte scurt; - mediul de afaceri este nemultumit deoarece procedura de obtinere a actelor de reglementare este foarte laborioasa si dureaza foarte mult (vezi anexa 1 si 2); - administratia locala (Primariile) sunt nemultumite, de asemenea, deoarece procedura de obtinere a actelor de reglementare este foarte laborioasa si dureaza foarte mult si din aceasta cauza nu pot accesa fonduri externe nerambursabile, care sunt folosite, in principal, pentru realizarea alimentarilor cu apa potabila, realizarea retelelor de canalizare si a statiilor de epurare, infrastructura si dezvoltarea durabila a agriculturii. Pentru imbunatatirea legislatiei de mediu propusa de Coaliia pentru Transparen Decizional i Dezvoltare Durabil, aceasta trebuie dezbatuta intr-un cadru foarte larg la care sa participe si sa-si spuna punctul de vedere urmatorii factori: - institutele de invatamant superior; - institutele de cercetare care au in obiectul de activitate probleme legate de protectia mediului; - MMP (ANPM, ARPM, APM, Apele Romane); - mediul de afaceri; - administratia locala (Consiliul Judetean si Primariile); - ONG urile care au in obiectul de activitate probleme legate de protectia mediului; - persoanele juridice sau fizice atestate de catre MMP pentru elaborarea studiilor de specialitate privind protectia mediului (RM, EIM, EA, RIM, etc); - comisiile de specialitate din cadrul partidelor politice care pot propune in parlament (prin intermediul parlamentarilor) actele normative pentru imbunatatitirea legislatiei de mediu. Pentru a stabili termenele optime privind participarea reala si eficienta a publicului in procesul de luare a deciziilor de mediu, este foarte important sa aflam si propunerile investitorilor care sunt o componenta prioritara in dezvoltarea societatii. Fara investitii si deci fara fonduri nu pot fi realizate masurile pentru reducerea impactului asupra mediului (realizarea reteleor de canalizare, statii de epurare, lucrari de infrastructura, surse de energie nepoluante, etc.). Prezentam in continuare un ex. cu investitiile ce se deruleaza in principal in Judetul Constanta. Facand o comparatie intre puterea energetica a centralelor eoliene ce se vor construi in Dobrogea, care poate egala puterea unui reactor de la Cernavoda, sau poate depasi puterea energetica a termocentralei de la Turceni sau a hidrocentralei de la Portile de Fier, putem constata avantajele ecologice ale centralelor eoliene in detrimentul celorlalte surse de energie electrica, dintre care amintim: a. - Reactoarele de la Cernavoda au un impact major asupra mediului, in primul rand datorita riscului privind radioactivitatea si a riscului de accidente nucleare (din pacate astfel de accidente au avut loc in lume, avand urmari catastrofale si afectand sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator pe suprafete foatre intinse), iar in al doilea rand datorita volumului foarte mare a apelor de racire; b. - Termocentrala de la Turceni are un impact major asupra aerului, solului, apei, biodiversitatii si sanatatii populatiei; 1

c. - Hidrocentralele de pe raurile interioare si in principal, cele doua hidrocentrale de pe Dunare, prin bararea Dunarii, a oprit debitul solid al acesteia, care era transportat in delta si de aici pe litoralul romanesc al Marii Negre, ducand la eroziunea plajelor (orice curent marin, daca are debit solid il depune, iar daca nu are, erodeaza); pe de alta parte prin bararea Dunarii, sturionii nu au putut ajunge in cursul mijlociu al Dunarii pentru a-si depune icrele, si din aceasta cauza numarul acestora a scazut drastic si odata cu ei un intreg lant trofic. Centrale electrice folosind celule fotovoltaice. In cazul in care s-ar genera energie electrica prin folosirea tehnologiei celulelor fotovoltaice efectul asupra mediului ambiant consta in ocuparea unei suprafete foarte mari de teren pe care sa se amplaseze panouri fotovoltaice care sa furnizeze o putere instalata echivalenta cu cea oferita de turbinele eoliene. Actualmente pretul panourilor fotovoltaice este de cca 6 USD/W instalat, rezulta ca pretul panourilor fotovoltaice ar fi de aproximativ 6 000 000 USD/MW instalat, pret care este de-a dreptul prohibitiv din punct de vedere economic. Numai la o simpla analiza putem constata avantajele deosebit de importante ale centralelor eoliene. Avantajele acestei optiuni fata de celelalte alternativa ar fi faptul ca este o solutie curata din punct de vedere ecologic, fara degajari de gaze generatoare de efect de sera, si fara consum de hidrocarburi (combustibil fosil epuizabil). Fata de ultima optiune aceasta solutie are avantajul ca este fezabila din punct de vedere economic. In plus suprafata de teren ocupata de turbinele eoliene, este mult mai redusa fata de suprafata de teren ocupata de panourile fotovoltaice. Din aceste cauze, se impune imbunatatirea legislatiei de mediu, care este greoaie, cu articole care se contrazic si nu pot fi aplicate (ex. in legea apei potabile valoarea nitratilor este de 50 mg/l, iar in legislatia privind evacuarea apelor uzate valoarea nitratilor este de 25 mg/l; nerespectarea legislatiei de mediu de catre autoritatile descentralizate prin emiterea avizelor prevazute in certificatul de urbanism), cu una clara si care sa fie respectata. In conformitate cu HG 1076/2004, prezentat in rezumat in anexa 1, pentru obtinerea avizului de mediu sunt necesare cel putin 120 de zile. In baza Ordinului MMP nr. 135/2010, prezentat in rezumat in anexa 2, pentru obtinerea unui acord de mediu sunt necesare cca. 135 zile (termene cumulate prevazute in Ordinul 135/2010), dar acestea, in realitate, sunt mult mai mari daca luam in considerare si timpul necesar pentru intocmirea RIM, timpul aferent procedurilor de depunere/inregistrare/semnare a documentelor, etc., sau daca proiectul se incadreaza in reteaua Natura 2000 si intervine procedura de Evaluare adecvata. Avand in vedere ca timpul necesar pentru obtinerea actelor de reglementare privind protectia mediului pentru o investitie, iar timpul alocat pentru consultarea publicului, dupa parerea ONG-urilor este foarte mic, propunem simplificarea procedurilor de eliberare a avizelor si acordurilor de mediu, prin reducerea timpului, dar in acelasi timp si satisfacerea cerintelor ONG-urilor de a se aloca timpul necesar pentru consultarea publicului. Pentru aceasta sustinem idea realizarii unui referendum local (astfel intreaga populatie va fi in cunostinta de cauza) privind o anumita investitie importanta (asemanator cu cele aplicate in Elvetia), iar daca referendumul este pozitiv se va continua cu procedura de obtinere a actelor de reglementare privind protectia mediului).

Expert evaluator/auditor principal Viorel Paul Costache


2