You are on page 1of 22

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 430/2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 312, din 12 mai 2010. Potrivit actului normativ, medicii de familie vor putea elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca cu durata de cel mult 10 zile calendaristice, in una sau mai multe etape, fata de 14 zile cat prevede, in prezent, legislatia. Astfel, in cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca pentru aceeasi afectiune, concediul medical se poate prelungi de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, iar, in caz de internare, in etape succesive de cel mult 30 de zile calendaristice, ar putea fi acordate pana la 90 de zile calendaristice de concediu in decursul unui an, socotit de la prima zi de imbolnavire. In acelasi timp, durata cumulata a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporara de munca nu va mai depasi 30 de zile calendaristice, socotite de la prima zi de imbolnavire, indiferent de cauza acesteia, fata de 45 de zile cate erau prevazute pana acum. Ordinul MS nr. 430/2010 prevede ca, dupa insumarea celor 30 de zile calendaristice de concediu medical acordate de catre medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical sa se efectueze numai de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, in caz de internare. Noi reguli pentru acordarea concediilor medicale de catre specialisti Certificatul de concediu medical va fi acordat de medicul curant din spital in cazul in care durata internarii salariatului cuprinde perioade din doua sau mai multe luni calendaristice. Certificatul ar urma sa fie eliberat de medic, la externarea pacientului, cu inscrierea codului de indemnizatie corespunzator, cu exceptia codului de indemnizatie de urgenta (06). In cazul in care certificatul medical acordat pentru perioada internarii in spital are inscris codul de indemnizatie de urgenta (06), va fi obligatorie eliberarea unui nou certificat medical pentru perioada acordata la externare. De asemenea, data de la care incepe valabilitatea concediului medical poate fi ulterioara datei acordarii numai in cazul certificatelor de concediu medical "in continuare”, insa data acordarii nu poate fi mai mare decat data la care se termina valabilitatea certificatelor de concediu medical acordate anterior pentru aceeasi afectiune. Totodata, potrivit noului act normativ, in situatia imposibilitatii prezentarii asiguratului la medic, sa fie acordate certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore numai in cazul certificatelor de concediu medical „initial.” In acelasi timp, pentru persoanele lucreaza in SEE, casele de asigurari de sanatate vor elibera certificatele de incapacitate de munca la o data ulterioara, dar nu mai tarziu de 30 zile de la data la care a fost primit raportul medical intocmit corect. Conform prevederilor certificatului medical, in situatia in care unui asigurat i se acorda, in aceeasi luna, doua certificate de concediu medical, care se suprapun pentru o anumita perioada, indemnizatia se va calcula astfel: a) pentru primul certificat de concediu medical, indemnizatia se va calcula numai pentru zilele cuprinse intre data inceperii valabilitatii acestuia si data inceperii valabilitatii celui de-al doilea certificat medical, iar pentru zilele ramase peste care se suprapune perioada celui de-al doilea certificat medical se va inscrie in rubrica „Observatii” a certificatului de concediu medical, „suprapunere cu CM seria….nr. ….”; b) pentru al doilea certificat medical, a carui incepere se suprapune peste perioada de valabilitate a primului certificat medical, indemnizatia se calculeaza in mod corespunzator, pentru toate zilele cuprinse in perioada de valabilitate a acestuia. MS propune noi stagii de cotizare la sistemul de asigurari de sanatate Potrivit Ordinului MS nr. 430/2010, stagiul de cotizare minim pentru concediile medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii va fi echivalent cu “o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.” Astfel, pentru o luna de stagiu de cotizare realizat in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical, sunt necesare realizarea a cel putin 22 de zile de stagiu de cotizare. De asemenea, seprevede si posibilitatea ca stagiul minim de cotizare sa fie constituit si “din insumarea perioadelor pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator sau, dupa caz, de catre asigurat, respectiv de catre fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetul asigurarilor pentru somaj.”

1

Totodata, va fi asimilat ca stagiu de cotizare si perioada in care persoanele asigurate au beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani. Frecventarea cursurilor de zi ale invatamantului universitar acreditat va fi, in continuare, considerata stagiu de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate. De asemenea, se mentine conditia absolvirii studiilor universitare, urmand ca dovada absolvirii cursurilor de zi sa fie realizata cu diploma eliberata de institutiile autorizate, iar dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricola sau cu adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior.

Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_19121/Concediile-medicale-acordate-de-medicii-de-familie-nuvor-mai-putea-depasi-10-zile.html#ixzz1aSYu1drg

Ministerul Sanatatii Casa Nationala de Asigurari de Sanatate Avand in vedere: -Referatul de aprobare nr. C.S.A. 4.657; -Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; -Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenta sociala si nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, aprobata cu completari prin Legea nr. 161/2009, in temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin: Art. I. - Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 147 in 16 februarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

2

448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 399/2006. alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) Se asimileaza stagiului de cotizare perioadele in care persoanele asigurate au beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau. La articolul 12. 158/2005. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. de catre asigurat. (1) lit. La articolul 12. este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical. b) din Legea nr. se considera o luna de stagiu de cotizare realizat in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical situatia in care sunt realizate cel putin 22 de zile de stagiu de cotizare. 12 alin. . 7/2007. 12. republicata." 3. cu modificarile si completarile ulterioare. de pana la 3 ani. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr." 4. potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. (1) lit. alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art.Fii informat in timp real cu ultimele aparitii legislative Inscrie-te la newsletter 1. 2 alin. 2. dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat. cu modificarile si completarile ulterioare. cu urmatorul cuprins: "(11) Stagiul minim de cotizare se constituie si din insumarea perioadelor pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator sau. La articolul 12. respectiv perioadele in care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile prevazute la art.(1) Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 1 ." Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Programul de facturare Nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului. respectiv de catre fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetul asigurarilor pentru somaj. in cazul copilului cu handicap. Articolul 6 se abroga. alineatul (11).Indaco Econ 3 . In intelesul prezentelor norme. cu modificarile si completarile ulterioare. dupa caz.

foaia matricola sau cu adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior. alineatul (3) se abroga. data acordarii nu poate fi mai mare decat data la care se termina valabilitatea certificatelor de concediu medical acordate anterior pentru aceeasi afectiune. pe durata normala a studiilor respective. dar nu mai tarziu de 30 zile de la data la care a fost primit raportul medical intocmit corect." Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Blacklist-trans. alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(3) In situatia imposibilitatii prezentarii asiguratului la medic se pot acorda certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore numai in cazul certificatelor de concediu medical «initial». casele de asigurari de sanatate pot elibera certificatele de incapacitate de munca la o data ulterioara. La articolul 17. alineatul (5). La articolul 12 alineatul (4). 6." 8. 1. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale invatamantului universitar se face cu diplomele eliberate de institutiile autorizate. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire. La articolul 17. litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "c) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar. dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat.5. cu urmatorul cuprins: "(5) Pentru persoanele care intra in campul personal de aplicare a Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati. cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii. 1." 9. precum si a Regulamentului (CEE) nr. cu urmatorul cuprins: "(21) Pentru certificatele medicale «in continuare». 592/2008 pentru aprobarea Normelormetodologice privind utilizarea in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania a formularelor emise in aplicarea Regulamentului (CEE) nr. alineatul (21). cu modificarile si completarile ulterioare. La articolul 17. cu conditia absolvirii acestora cu examen de licenta sau de diploma organizat in prima sesiune. organizat potrivit legii." 7.com Singurul portal international de incidente 4 . in conditiile legii. La articolul 12. dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat.408/71.

cu urmatorul cuprins: "Art. pana la 90 de zile calendaristice in decursul unui an. in una sau mai multe etape. 25. 24 nu sunt aplicabile persoanelor care intra in campul personal de aplicare a Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. in caz de internare. 181. indiferent de cauza acesteia. 241.10.(1) Prevederile art. socotite de la prima zi de imbolnavire.reactii si solutii 5 . La articolul 18. cu exceptia codului de indemnizatie de urgenta (06). concediul medical se poate prelungi de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. medicul curant elibereaza certificatul de concediu medical in conditiile art. cu inscrierea codului de indemnizatie corespunzator." 13. (2) Pentru situatiile in care certificatul medical acordat pentru perioada internarii in spital are inscris codul de indemnizatie de urgenta (06). eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital. (2) In cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca pentru aceeasi afectiune.(1) Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca cu durata de cel mult 10 zile calendaristice." 11. Dupa articolul 24 se introduce un nou articol. . este obligatorie eliberarea unui nou certificat medical pentru perioada acordata la externare. 592/2008. Articolul 181 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. (1) situatiile in care durata internarii cuprinde perioade din doua sau mai multe luni calendaristice.(1) La externarea pacientului din spital." 12. socotit de la prima zi de imbolnavire. cu modificarile si completarile ulterioare. in etape succesive de maximum 30 de zile calendaristice. Dupa totalizarea a 30 de zile calendaristice acordate de catre medicul de familie. . cu incadrarea in duratele maxime prevazute de lege. ." Inscrie-te pentru participare la conferinta Psihologia salariatului si dreptul muncii . (2) Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate de munca este cea transmisa de institutia de la locul de sedere. in caz de internare. alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) Fac exceptie de la prevederile alin. caz in care medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu medical. (3) Durata cumulata a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporara de munca nu poate depasi 30 de zile calendaristice in ultimul an. 18. articolul 241.

cu modificarile si completarile ulterioare. (4) In situatia in care unui asigurat i se acorda certificat de concediu medical pentru o anumita perioada. a carui incepere se suprapune peste perioada de valabilitate a primului certificat medical.. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Cunoaste-i pe colegii tai de breasla care comunica cu noi! 6 . indemnizatia se va calcula numai pentru zilele cuprinse intre data inceperii valabilitatii acestuia si data inceperii valabilitatii celui de-al doilea certificat medical. 331.14. nr.. de catre medicul prescriptor. b) pentru al doilea certificat medical. articolul 331.. dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate. La articolul 30. iar asiguratul doreste sa isi reia activitatea profesionala inainte de expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de concediu medical. care se suprapun pentru o anumita perioada. . indemnizatia se calculeaza in mod corespunzator. cu urmatorul cuprins: "Art... pentru toate zilele cuprinse in perioada de valabilitate a acestuia. in mod corespunzator..." 16... 32 si 33 nu sunt aplicabile persoanelor care intra in campul personal de aplicare a Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. La articolul 37. 592/2008. este obligatorie modificarea acestuia. medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu medical. cu urmatorul cuprins: "(3) In situatia in care unui asigurat i se acorda in aceeasi luna doua certificate de concediu medical." 15...Prevederile art. iar pentru zilele ramase peste care se suprapune perioada celui de-al doilea certificat medical se va inscrie in rubrica «Observatii» a certificatului de concediu medical «Suprapunere cu CM seria ..... indemnizatia se calculeaza dupa cum urmeaza: a) pentru primul certificat de concediu medical. Dupa articolul 33 se introduce un nou articol." 17... alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) In situatia in care durata internarii cuprinde perioade din doua sau mai multe luni calendaristice.». alineatele (3) si (4). .

23 alin. a concediilor pentru sarcina si lauzie." Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Centrul de Carte Indaco 21. 38. . ingrijirea copilului bolnav. neoplazii. 68. precum si pentru risc maternal nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.(1) Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul. se constituie baza de calcul a indemnizatiilor se utilizeaza perioadele asimilate 7 ." 18. (2) Pentru a beneficia de certificate de concediu medical. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. pentru reducerea timpului de munca si pentru carantina. . Dupa articolul 53 se introduce un nou articol. 1 alin. cu modificarile si completarile ulterioare.Durata concediilor pentru tuberculoza. articolul 531. 399/2006. 65.(1) Beneficiaza de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav care primeste servicii medicale pe teritoriul unui stat membru in UE/SEE unul dintre parinti. ." 20. 9. asiguratul caruia i s-a incredintat copilul spre crestere si educare sau in plasament familial si care insoteste copilul. pe durata spitalizarii acestuia. pe baza actelor doveditoare traduse si autentificate. 158/2005. La articolul 67. art. La articolul 69. 32 alin. 69. in conditiile si pana la duratele maxime prevazute de lege. (2) Certificatul de concediu medical se elibereaza de medicul curant. SIDA. tutorele. (1) de la casele de asigurari de sanatate la care acestia au depus declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii. 67. al carei model este prezentat in anexa nr. Persoanele prevazute la art. Articolul 65 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. dar nu mai tarziu de 15 zile de la data revenirii in tara. (2). (2) si la art. .(1) Platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate au obligatia sa elibereze asiguratului adeverinte din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni. alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art."Art. vor atasa la certificatul de concediu medical Cererea-tip privind solicitarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate. potrivit prevederilor art. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. persoanele prevazute la art. . alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 531. 5 au obligatia de a solicita adeverinta prevazuta la alin. cu urmatorul cuprins: "Art." 19. in vederea acordarii certificatelor de concediu medical.(1) In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care.

" 22. . 158/2005. si care desfasoara activitatea la mai multi angajatori. 399/2006. 399/2006. borderoul ordinelor de plata prevazut in anexa nr. parafa si semnatura medicului prescriptor.(1) Pentru persoana care se afla in doua sau mai multe situatii dintre cele prevazute la art. in cazul copilului cu handicap. (1) lit. alineatul (2) se abroga. cu modificarile si completarile ulterioare. dupa caz. 12 alin. cu modificarile si completarile ulterioare. pentru situatiile prevazute la art. La articolul 69. republicata. b) indemnizatiile de asigurari sociale de care au beneficiat asiguratii. ordinul de plata. 12 alin. 72. (4) lit. 448/2006. de pana la 3 ani. (2) si (4). iar la celalalt/ceilalti angajator/angajatori se prezinta cele doua exemplare in copii certificate de catre medicul prescriptor. potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23. Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza MicroSal . respectiv indemnizatia pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani. indemnizatiile se calculeaza si se platesc. c) salariul de baza minim brut pe tara. b) si c). cu modificarile si completarile ulterioare. potrivit Legii nr. cu modificarile si completarile ulterioare. alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(5) Pe baza referatului aprobat se intocmesc: ordonantarea de plata. veniturile care se iau in considerare sunt: a) indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau. 7/2007.ideal pentru calculul salariilor (2) Pe copiile certificate se va inscrie «Conform cu originalul» si se va aplica stampila unitatii. 158/2005. 148/2005. in cazul concediului medical acordat la externare pentru o perioada mai mare de 7 zile. din perioadele respective. dupa caz. comunicarea de 8 . 1. La articolul 77. Articolul 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 1 alin. la fiecare fiind asigurata conform acestei ordonante de urgenta. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.stagiului de cotizare prevazute la art. A si B din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. parafa si semnatura medicului sef de sectie. (3) Angajatorii platitori au obligatia respectarii prevederilor art. 14 sau. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. de fiecare angajator. potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. precum si. In aceasta situatie primele doua exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezinta spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare." 24. dupa caz.

(7) Verificarea prezentei asiguratilor aflati in incapacitate temporara de munca la adresa de domiciliu sau la resedinta indicata se poate efectua numai in intervalul orar 8. (5) Obligatia prevazuta la alin. (3) Medicii prescriptori au obligatia ca in declaratia prevazuta la alin. analize paraclinice sau alte proceduri medicale. casa de asigurari de sanatate va efectua plata sumelor aprobate sau va transmite solicitantului comunicarea de respingere a platii. conform modelului prevazut in anexa nr. in termen de 24 ore de la data acordarii concediului medical. daca au solicitat-o. 18:00-20:00. precum si datele de identificare. 81. Fii informat in timp real cu ultimele aparitii legislative Inscrie-te la newsletter (4) Medicii prescriptori au obligatia ca la solicitarea platitorilor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate sa puna la dispozitia acestora o copie a declaratiei prevazute la alin. 5. daca este cazul. lista persoanelor angajate aflate in incapacitate temporara de munca. 4.(1) Asiguratii au obligatia de a instiinta platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate privind aparitia starii de incapacitate temporara de munca si privind datele de identificare. Articolul 81 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art.respingere a platii prevazuta in anexa nr. In termen de 30 zile de la depunerea cererii de restituire. respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta. (2). In situatia in care aparitia starii de incapacitate temporara de munca a intervenit in zilele declarate nelucratoare. la rubrica «Observatiile medicului prescriptor». (2) «Conforma cu originalul». 15. recomandarile legate de procesul de recuperare si daca este necesara efectuarea de tratamente de specialitate. sa precizeze. . asiguratii au obligatia de a instiinta platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in prima zi lucratoare.00. in termen de maximum 6 zile de la data la care au fost instiintati cu privire la aparitia starii de incapacitate temporara de munca. respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta si declaratia prevazuta la alin (2). (4) se duce la indeplinire de catre medicul prescriptor numai in baza unei imputerniciri date de conducatorul unitatii platitoare. (6) Angajatorii au obligatia sa transmita casei de asigurari sociale de sanatate.00-11. 12:00-17:00. prilej cu care se va incheia un proces-verbal semnat de membrii comisiei si de asigurat. (2) Asiguratii au obligatia sa completeze si sa depuna la medicul prescriptor o declaratie pe propria raspundere conform modelului prevazut in anexa nr. 9 ." 25.

2 la norme se inlocuieste cu anexa nr. 5 la prezentul ordin. si anexa nr. alineatul (11). Cuantumul indemnizatiilor astfel solicitate se achita la nivelul cuvenit in perioada prevazuta in certificatul medical. Anexa nr. 15 la norme se introduc doua noi anexe. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Ministrul sanatatii. ." 29. 31.Anexele nr. pentru efectuarea verificarii la adresa de resedinta. in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Anexa nr. (9) Controlul privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical. respectiv anexa nr. 2 la prezentul ordin. 399/2006. 158/2005.Indaco Econ 27. 3 la prezentul ordin. Partea I. Articolul 82 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. in termen de 90 zile de la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite. 1 la prezentul ordin. se realizeaza pe baza unei metodologii elaborate de CNAS in termen de 60 de zile si care va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. Art. II. prevazuta in anexa nr. pentru drepturile care s-au nascut anterior situatiilor prevazute la alin. . Art. 28. cu urmatorul cuprins: "(11) Plata indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate. 17. La articolul 93. . cu modificarile si completarile ulterioare. Dupa anexa nr. Anexa nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin. 4 la prezentul ordin. acesta avand obligatia de a raspunde in maximum 30 de zile de la data inregistrarii contestatiei. 82. la sediul platitorului de indemnizatii. se efectueaza pana la incetarea situatiei care a determinat necesitatea eliberarii de certificate medicale. 1 la norme se inlocuieste cu anexa nr. litera g1). 1 . 16.". Cseke Attila Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. 9 la norme se inlocuieste cu anexa nr. cu urmatorul cuprins: "g1) Refuzul persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca de a se pune la dispozitia persoanelor abilitate. Nicolae Lucian Duta 10 . (1). (7) poate fi contestat in termen de 30 de zile de la data comunicarii.Indemnizatiile pot fi solicitate. 30.(8) Procesul-verbal prevazut la alin. dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat. pe baza actelor justificative. prevazuta in anexa nr. III." 26. La articolul 88. 32." Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Programul de facturare Nr. dupa litera g) se introduce o noua litera. Partea I.

......... Data ...S...N..... |_|_|_|_| Tel:....... Total indemnizatii suportate din FAAMBP |_|_|_|_|_|_|_|_|_| H..| P. Total contributii datorate FNUASS pentru concedii si indemnizatii |_|_|_|_|_|_|_|_|_| J. Total contributii pentru concedii si |_|_|_|_|_|_|_|_| _| indemnizatii calculate la fond salarii G. Nr.... Prenumele .. Total suma recuperata de angajator din contributia lunii curente |_|_|_|_|_|_|_|_|_| M...... 11) (Anexa nr. Prevenire imbolnavire |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| J3..... Denumire angajator |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| B.... Total zile prestatii suportata prestatii F....N............. Indemnizatie de risc maternal |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| K.... Conturi bancare Banca: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Filiala: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cont: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Banca: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Filiala: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cont: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Sub sanctiunile aplicate falsului in acte publice.. Ingrijire copil bolnav |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| J5... |_|_|_|_|_|_| Sc.. 11 .......... Total suma de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizatii din luna/lunile anterioare |_|_|_| _|_|_|_|_|_| L*)..... Numele . declar ca am examinat aceasta declaratie si in conformitate cu informatiile furnizate o declar corecta si completa... Total suma de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizatii |_|_|_|_|_|_|_|_| _| O.......... |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| DECLARATIE initiala [ ] rectificativa [ ] Privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate pentru concedii si indemnizatii pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_| ___________ 1 )Anexa nr.. A. 1 la norme) Casa de Asigurari de sanatate . Adresa angajator Localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Strada: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr........ Sarcina si lauzie |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| J4.........A........ Total contributii pentru concedii si |_|_|_|_|_| _|_|_|_| indemnizatii datorate pentru indemnizatiile suportate din FAAMBP I... |_|_|_|_|_|_| Bl.. Nr.....S pentru Din care: Cazuri prestatii suportate de din concedii si de angajator F.................. Angajati |_|_|_|_|_|_| E....... |_|_| Ap.A. Functie**) .......... inreg........ Total fond salarii brute realizate |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| F....U............. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Judet: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Sector: |_|_| E-mail: |...U.......... 1 este reprodusa in facsimil...... Total cuantum prestatii de suportat din FNUASS pentru concedii |_|_|_|_|_|_|_|_|_| si indemnizatii Total zile Suma Total zile Suma din Nr................ Nr...............ANEXA Nr....... Reg. Total suma de virat la FNUASS pentru concedii si indemnizatii |_|_|_|_|_|_|_|_|_| N..S indemnizatii angajator J1... CUI (cod fiscal) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| C....... |_|_|_|_| Et...........S.... Indemnizatii pentru incapacitate temporara |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| _| de munca J2.. Comertului |_|_|_| / |_|_|_|_|_| / |_|_|_|_| D........

........ 312/2010) LegeStart prezinta actul doar in varianta publicata in Monitorul Oficial.......A. cu modificarile si completarile ulterioare... -Ordonanta de urgenta a Guvernului nr...657.. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. 118/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul unor drepturi de 12 .............. Dischete/CD-ROM |_|_|| |Declaratie nominala transmisa pe cale electronica |_| | |Verificat corectitudinea fisierelor: Nume: ... Semnatura . Textele in format electronic ale actelor normative publicate pe acest site formeaza obiectul dreptului de autor al INDACO SYSTEMS si copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.... -Ordonanta de urgenta a Guvernului nr...... Pentru detalii consultatiTermenii si conditiile de utilizare a site-ului. Nr..... total de file Anexa 2 |_|_|_| ___________ *) Sumele recuperate din contributia lunii curente sunt sumele pentru care nu se depune cerere de restituire la CAS **) Director General sau alta persoana autorizata +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Declaratie nominala pe suport magnetic |_| Nr.. 430/470 Ministerul Sanatatii Casa Nationala de Asigurari de Sanatate Avand in vedere: -Referatul de aprobare nr.. aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr..| +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ CASA NATIONALA A ASIGURARILOR DE SANATATE Ordinul 470 din 11 mai 2010 (Ordinul 470/2010) pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr........ 399/2006.Semnatura si stampila ...S... 60/32/2006 Publicat in Monitorul Oficial 312 din 12 mai 2010 (M. Of....... C.. 4............ Pentruversiunea consolidata a actului va recomandam sa consultati Indaco LEGE Online.. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.... Nr......

12. aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. (4) din Hotararea Guvernului nr. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. nr. 2. 161/2009.asistenta sociala si nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2005. dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat. se considera o luna de stagiu de cotizare realizat in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical situatia in care sunt realizate cel putin 22 de zile de stagiu de cotizare. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. alineatul (11). ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin: Art. cu modificarile si completarile ulterioare. aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 60/32/2006. 399/2006. In intelesul prezentelor norme. de catre asigurat. ale art. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: Fii informat in timp real cu ultimele aparitii legislative Inscrie-te la newsletter 1. . cu modificarile si completarile ulterioare. cu urmatorul cuprins: "(11) Stagiul minim de cotizare se constituie si din insumarea perioadelor pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator sau. 147 in 16 februarie 2006. 972/2006. respectiv de catre fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetul asigurarilor pentru somaj. cu modificarile si completarile ulterioare. 281 alin." 3. (2) din Legea nr. in temeiul dispozitiilor art. dupa caz. Partea I. . aprobata cu completari prin Legea nr. 2 alin. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si ale art. 7 alin. (1) lit. La articolul 12. 17 alin.(1) Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. La articolul 12. I. Articolul 6 se abroga." 13 . (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical. cu modificarile si completarile ulterioare.

foaia matricola sau cu adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior. potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. organizat potrivit legii. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. de pana la 3 ani. La articolul 12. dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat. cu urmatorul cuprins: "(5) Pentru persoanele care intra in campul personal de aplicare a Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. La articolul 17. cu conditia absolvirii acestora cu examen de licenta sau de diploma organizat in prima sesiune.Indaco Econ 5. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale invatamantului universitar se face cu diplomele eliberate de institutiile autorizate. 6. in cazul copilului cu handicap. alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) Se asimileaza stagiului de cotizare perioadele in care persoanele asigurate au beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau." 8. respectiv perioadele in care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile prevazute la art. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului. La articolul 17. (1) lit." 9. litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "c) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar. cu urmatorul cuprins: "(21) Pentru certificatele medicale «in continuare». alineatul (21). 592/2008 pentru aprobarea Normelormetodologice privind utilizarea in cadrul sistemului de asigurari 14 . cu modificarile si completarile ulterioare. data acordarii nu poate fi mai mare decat data la care se termina valabilitatea certificatelor de concediu medical acordate anterior pentru aceeasi afectiune. republicata. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat. 1 .4. La articolul 12. alineatul (5). b) din Legea nr. cu modificarile si completarile ulterioare. alineatul (3) se abroga. 12 alin. in conditiile legii." Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Programul de facturare Nr. 7/2007. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire. La articolul 17. La articolul 12 alineatul (4). pe durata normala a studiilor respective. alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(3) In situatia imposibilitatii prezentarii asiguratului la medic se pot acorda certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore numai in cazul certificatelor de concediu medical «initial»." 7.

precum si a Regulamentului (CEE) nr. (2) In cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca pentru aceeasi afectiune.com Singurul portal international de incidente 10.(1) Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca cu durata de cel mult 10 zile calendaristice. cu modificarile si completarile ulterioare. La articolul 18. in una sau mai multe etape. articolul 241. Articolul 181 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. caz in care medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu medical. in caz de internare. cu urmatorul cuprins: "Art. 24 nu sunt aplicabile persoanelor care intra in campul personal de aplicare a Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr." 13. este obligatorie eliberarea unui nou certificat medical pentru perioada acordata la externare. in etape succesive de maximum 30 de zile 15 .408/71. . dar nu mai tarziu de 30 zile de la data la care a fost primit raportul medical intocmit corect. . 592/2008. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. (2) Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate de munca este cea transmisa de institutia de la locul de sedere. 241. medicul curant elibereaza certificatul de concediu medical in conditiile art. (2) Pentru situatiile in care certificatul medical acordat pentru perioada internarii in spital are inscris codul de indemnizatie de urgenta (06). cu modificarile si completarile ulterioare." 11. . cu exceptia codului de indemnizatie de urgenta (06). 25. casele de asigurari de sanatate pot elibera certificatele de incapacitate de munca la o data ulterioara.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati. cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii.(1) La externarea pacientului din spital. 1.sociale de sanatate din Romania a formularelor emise in aplicarea Regulamentului (CEE) nr. Dupa articolul 24 se introduce un nou articol. concediul medical se poate prelungi de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital. 181. cu inscrierea codului de indemnizatie corespunzator.(1) Prevederile art." 12." Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Blacklist-trans. (1) situatiile in care durata internarii cuprinde perioade din doua sau mai multe luni calendaristice. 18. alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) Fac exceptie de la prevederile alin. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.

medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu medical. La articolul 30.. pana la 90 de zile calendaristice in decursul unui an. articolul 331.. in caz de internare... alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) In situatia in care durata internarii cuprinde perioade din doua sau mai multe luni calendaristice." 15.." 16. b) pentru al doilea certificat medical..». indiferent de cauza acesteia. 32 si 33 nu sunt aplicabile persoanelor care intra in campul personal de aplicare a Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. (3) Durata cumulata a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporara de munca nu poate depasi 30 de zile calendaristice in ultimul an. care se suprapun pentru o anumita perioada.. nr.. cu urmatorul cuprins: "(3) In situatia in care unui asigurat i se acorda in aceeasi luna doua certificate de concediu medical. alineatele (3) si (4).calendaristice. cu urmatorul cuprins: "Art. socotite de la prima zi de imbolnavire. iar asiguratul doreste sa isi reia activitatea profesionala inainte de 16 . 331. iar pentru zilele ramase peste care se suprapune perioada celui de-al doilea certificat medical se va inscrie in rubrica «Observatii» a certificatului de concediu medical «Suprapunere cu CM seria . indemnizatia se calculeaza in mod corespunzator... indemnizatia se calculeaza dupa cum urmeaza: a) pentru primul certificat de concediu medical. pentru toate zilele cuprinse in perioada de valabilitate a acestuia.reactii si solutii 14. socotit de la prima zi de imbolnavire..Prevederile art. indemnizatia se va calcula numai pentru zilele cuprinse intre data inceperii valabilitatii acestuia si data inceperii valabilitatii celui de-al doilea certificat medical. cu incadrarea in duratele maxime prevazute de lege. cu modificarile si completarile ulterioare.. dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate. . La articolul 37. eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital.. Dupa totalizarea a 30 de zile calendaristice acordate de catre medicul de familie. a carui incepere se suprapune peste perioada de valabilitate a primului certificat medical..." Inscrie-te pentru participare la conferinta Psihologia salariatului si dreptul muncii . 592/2008.. Dupa articolul 33 se introduce un nou articol. (4) In situatia in care unui asigurat i se acorda certificat de concediu medical pentru o anumita perioada. ..

Persoanele prevazute la art. pe baza actelor doveditoare traduse si autentificate." 19.expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de concediu medical. . tutorele. in vederea acordarii certificatelor de concediu medical. ingrijirea copilului bolnav. Articolul 65 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 158/2005. articolul 531. al carei model este prezentat in anexa nr. . Dupa articolul 53 se introduce un nou articol. 65." 18. asiguratul caruia i s-a incredintat copilul spre crestere si educare sau in plasament familial si care insoteste copilul. (1) de la casele de asigurari de sanatate la care acestia au depus declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii. 531. pentru reducerea timpului de munca si pentru carantina. art. neoplazii. dar nu mai tarziu de 15 zile de la data revenirii in tara. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 1 alin. cu modificarile si completarile ulterioare. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Cunoaste-i pe colegii tai de breasla care comunica cu noi! "Art. 23 alin. 67. 5 au obligatia de a solicita adeverinta prevazuta la alin. alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art." 17 . cu urmatorul cuprins: "Art. a concediilor pentru sarcina si lauzie. este obligatorie modificarea acestuia. . (2). (2) Certificatul de concediu medical se elibereaza de medicul curant. (2) si la art.(1) Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul. 9. La articolul 67." 17.(1) Platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate au obligatia sa elibereze asiguratului adeverinte din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni. 399/2006." 20.(1) Beneficiaza de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav care primeste servicii medicale pe teritoriul unui stat membru in UE/SEE unul dintre parinti. in mod corespunzator. pe durata spitalizarii acestuia. in conditiile si pana la duratele maxime prevazute de lege.Durata concediilor pentru tuberculoza. precum si pentru risc maternal nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni. . 32 alin. 38. (2) Pentru a beneficia de certificate de concediu medical. SIDA. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. de catre medicul prescriptor. vor atasa la certificatul de concediu medical Cererea-tip privind solicitarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate. persoanele prevazute la art.

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. se constituie baza de calcul a indemnizatiilor se utilizeaza perioadele asimilate stagiului de cotizare prevazute la art. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 72. pentru situatiile prevazute la art. in cazul copilului cu handicap. alineatul (2) se abroga. . iar la celalalt/ceilalti angajator/angajatori se prezinta cele doua exemplare in copii certificate de catre medicul prescriptor. 399/2006. 399/2006. cu modificarile si completarile ulterioare. (4) lit. alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. de fiecare angajator. c) salariul de baza minim brut pe tara. veniturile care se iau in considerare sunt: a) indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau. (1) lit. La articolul 69. 7/2007.Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Centrul de Carte Indaco 21.(1) In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care. 68. cu modificarile si completarile ulterioare. A si B din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. cu modificarile si completarile ulterioare. 23. 1 alin. republicata." 22. b) si c). indemnizatiile se calculeaza si se platesc. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. (2) si (4). potrivit prevederilor art. 158/2005. de pana la 3 ani. si care desfasoara activitatea la mai multi angajatori. respectiv indemnizatia pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani. cu modificarile si completarile ulterioare. In aceasta situatie primele doua exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezinta spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare. Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza MicroSal . din perioadele respective.ideal pentru calculul salariilor 18 . 12 alin. 12 alin. La articolul 69.(1) Pentru persoana care se afla in doua sau mai multe situatii dintre cele prevazute la art. potrivit Legii nr. 158/2005. b) indemnizatiile de asigurari sociale de care au beneficiat asiguratii. 148/2005. 69. Articolul 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 448/2006. . dupa caz. la fiecare fiind asigurata conform acestei ordonante de urgenta.

ordinul de plata. casa de asigurari de sanatate va efectua plata sumelor aprobate sau va transmite solicitantului comunicarea de respingere a platii. borderoul ordinelor de plata prevazut in anexa nr. alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(5) Pe baza referatului aprobat se intocmesc: ordonantarea de plata. sa precizeze. 14 sau. comunicarea de respingere a platii prevazuta in anexa nr. asiguratii au obligatia de a instiinta platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in prima zi lucratoare. . (3) Medicii prescriptori au obligatia ca in declaratia prevazuta la alin. La articolul 77. 1. Articolul 81 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. Fii informat in timp real cu ultimele aparitii legislative Inscrie-te la newsletter 19 . dupa caz. (2). in termen de 24 ore de la data acordarii concediului medical. In termen de 30 zile de la depunerea cererii de restituire. (3) Angajatorii platitori au obligatia respectarii prevederilor art.(2) Pe copiile certificate se va inscrie «Conform cu originalul» si se va aplica stampila unitatii. la rubrica «Observatiile medicului prescriptor».(1) Asiguratii au obligatia de a instiinta platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate privind aparitia starii de incapacitate temporara de munca si privind datele de identificare. parafa si semnatura medicului sef de sectie. dupa caz. 81. 15. respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta. parafa si semnatura medicului prescriptor. analize paraclinice sau alte proceduri medicale. precum si. daca este cazul. in cazul concediului medical acordat la externare pentru o perioada mai mare de 7 zile. In situatia in care aparitia starii de incapacitate temporara de munca a intervenit in zilele declarate nelucratoare." 24. (2) Asiguratii au obligatia sa completeze si sa depuna la medicul prescriptor o declaratie pe propria raspundere conform modelului prevazut in anexa nr. recomandarile legate de procesul de recuperare si daca este necesara efectuarea de tratamente de specialitate." 25. 4.

acesta avand obligatia de a raspunde in maximum 30 de zile de la data inregistrarii contestatiei. (8) Procesul-verbal prevazut la alin. cu modificarile si completarile ulterioare.00-11. 28. (2) «Conforma cu originalul». dupa litera g) se introduce o noua litera. 1 . litera g1). pe baza actelor justificative. . (5) Obligatia prevazuta la alin. (7) Verificarea prezentei asiguratilor aflati in incapacitate temporara de munca la adresa de domiciliu sau la resedinta indicata se poate efectua numai in intervalul orar 8. pentru efectuarea verificarii la adresa de resedinta. in termen de maximum 6 zile de la data la care au fost instiintati cu privire la aparitia starii de incapacitate temporara de munca. conform modelului prevazut in anexa nr. dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat. Partea I. la sediul platitorului de indemnizatii. La articolul 88.00. cu urmatorul cuprins: "g1) Refuzul persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca de a se pune la dispozitia persoanelor abilitate." 26. alineatul (11). 18:00-20:00. in termen de 90 zile de la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite. 5. Articolul 82 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. precum si datele de identificare. (6) Angajatorii au obligatia sa transmita casei de asigurari sociale de sanatate. (4) se duce la indeplinire de catre medicul prescriptor numai in baza unei imputerniciri date de conducatorul unitatii platitoare. lista persoanelor angajate aflate in incapacitate temporara de munca.Indaco Econ 27. daca au solicitat-o.(4) Medicii prescriptori au obligatia ca la solicitarea platitorilor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate sa puna la dispozitia acestora o copie a declaratiei prevazute la alin. se realizeaza pe baza unei metodologii elaborate de CNAS in termen de 60 de zile si care va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005. Cuantumul indemnizatiilor astfel solicitate se achita la nivelul cuvenit in perioada prevazuta in certificatul medical. prilej cu care se va incheia un proces-verbal semnat de membrii comisiei si de asigurat. 399/2006. (9) Controlul privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical. 82.Indemnizatiile pot fi solicitate. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.". (7) poate fi contestat in termen de 30 de zile de la data comunicarii. La articolul 93." Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Programul de facturare Nr. 12:00-17:00. cu urmatorul cuprins: 20 . respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta si declaratia prevazuta la alin (2).

U. 1 la norme) Casa de Asigurari de sanatate . prevazuta in anexa nr. 15 la norme se introduc doua noi anexe.. A. Anexa nr. 11) (Anexa nr.. Ingrijire copil bolnav |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| J5..Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. 17. Total contributii pentru concedii si |_|_|_|_|_|_|_|_| _| indemnizatii calculate la fond salarii G.. Art.S.A. Art. Total contributii pentru concedii si |_|_|_|_|_| _|_|_|_| indemnizatii datorate pentru indemnizatiile suportate din FAAMBP I. inreg.U. respectiv anexa nr. Cseke Attila Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Prevenire imbolnavire |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| J3. Nr... 30... Angajati |_|_|_|_|_|_| E.A.. Total zile prestatii suportata prestatii F... Total indemnizatii suportate din FAAMBP |_|_|_|_|_|_|_|_|_| H.S pentru Din care: Cazuri prestatii suportate de din concedii si de angajator F. 16."(11) Plata indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate. 2 la prezentul ordin. Dupa anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil. 1 la prezentul ordin. 4 la prezentul ordin. CUI (cod fiscal) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| C..N.. 32. Anexa nr. 1 la norme se inlocuieste cu anexa nr. Indemnizatii pentru incapacitate temporara |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| _| de munca J2.. Anexa nr." 29.. Total cuantum prestatii de suportat din FNUASS pentru concedii |_|_|_|_|_|_|_|_|_| si indemnizatii Total zile Suma Total zile Suma din Nr.Anexele nr. 2 la norme se inlocuieste cu anexa nr. Comertului |_|_|_| / |_|_|_|_|_| / |_|_|_|_| D. se efectueaza pana la incetarea situatiei care a determinat necesitatea eliberarii de certificate medicale. Total fond salarii brute realizate |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| F. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| DECLARATIE initiala [ ] rectificativa [ ] Privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate pentru concedii si indemnizatii pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_| ___________ 1 )Anexa nr. Ministrul sanatatii... Denumire angajator |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| B. Reg. Sarcina si lauzie |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| J4. 31... si anexa nr. . 5 la prezentul ordin. III.... Total contributii datorate FNUASS pentru concedii si indemnizatii |_|_|_|_|_|_|_|_|_| J. Indemnizatie de risc maternal |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| 21 . 9 la norme se inlocuieste cu anexa nr. pentru drepturile care s-au nascut anterior situatiilor prevazute la alin.S indemnizatii angajator J1.... Partea I. prevazuta in anexa nr. II.S. Nr. Nicolae Lucian Duta ANEXA Nr.N. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin. (1). 3 la prezentul ordin. . Nr..

.... |_|_|_|_|_|_| Sc................... |_|_|_|_| Et... Functie**) . Numele ....| P.. Nr............................... Data ...| +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 22 .... |_|_|_|_|_|_| Bl......... Total suma recuperata de angajator din contributia lunii curente |_|_|_|_|_|_|_|_|_| M........................ |_|_|_|_| Tel:............. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Judet: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Sector: |_|_| E-mail: |.... Total suma de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizatii din luna/lunile anterioare |_|_|_| _|_|_|_|_|_| L*)................................ Semnatura .......... Dischete/CD-ROM |_|_|| |Declaratie nominala transmisa pe cale electronica |_| | |Verificat corectitudinea fisierelor: Nume: ....... Prenumele ...................................... declar ca am examinat aceasta declaratie si in conformitate cu informatiile furnizate o declar corecta si completa............... Total suma de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizatii |_|_|_|_|_|_|_|_| _| O............ Total suma de virat la FNUASS pentru concedii si indemnizatii |_|_|_|_|_|_|_|_|_| N....... Conturi bancare Banca: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Filiala: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cont: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Banca: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Filiala: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cont: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Sub sanctiunile aplicate falsului in acte publice.............................. total de file Anexa 2 |_|_|_| ___________ *) Sumele recuperate din contributia lunii curente sunt sumele pentru care nu se depune cerere de restituire la CAS **) Director General sau alta persoana autorizata +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Declaratie nominala pe suport magnetic |_| Nr......K.................................................. Semnatura si stampila ........ Adresa angajator Localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Strada: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_| Ap.