You are on page 1of 241

Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department

Page 1 of 240

DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI

Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM - CET 2012 Declared on 15/02/2012
Sr.No.

Roll No.

Appl No.

SML

Cat.

CatMerit

PH

Name of The Candidate

CET Marks

Aggr %

3rd MBBS %

2nd MBBS %

DOB

1

400912

104044

1

JALKOTE SHIVSAMB VISHWANATH

248

73.10

72.00

74.00

01/01/1988

2

101787

100115

2

MITTAL KARTIK RAJIV

246

70.69

69.00

74.54

11/08/1987

3

103562

101918

3

CHATURVEDI ADITI ASIT

245

74.98

72.31

80.00

28/10/1987

4

201815

108305

4

FADNIS DEVENDRA PRAKASH

244

69.88

66.77

73.63

23/05/1987

5

100846

101136

5

MANTRI SHRUTI RAJGOPAL

243

74.65

75.15

75.09

22/03/1989

6

200905

104505

6

ANSARI IBRAHIM MOHDABDULMUJEEB

243

57.10

57.46

55.81

02/11/1987

7

202260

107408

7

KULKARNI ADITYA ATUL

241

74.24

71.45

78.00

04/10/1988

8

100438

100277

8

BHUTA MAUNIL AJAY

240

71.47

70.31

72.00

07/10/1988

9

102046

102245

9

PARAB SHRUTI GURUNATH

239

73.59

71.77

76.90

05/06/1988

10

300456

106154

10

NANWANI NIKITA JAYPRAKASH

239

71.59

70.46

73.45

27/12/1988

11

100018

102592

11

PANJWANI TAUFIQ RAFIQ

239

69.22

68.54

69.09

29/11/1988

12

100526

101612

12

PANDEY NIRAJ NIRMAL

238

75.76

72.54

82.55

25/05/1988

13

301404

105951

13

AGARWAL HIMANSHU SANJAY

238

74.82

76.31

74.91

23/10/1988

14

103466

101242

14

PANDYA SAUMIL PRABODH

237

67.59

67.15

72.54

14/07/1987

15

301551

105703

15

GUPTA ANKUR PRADEEP

237

66.41

64.00

67.63

30/11/1988

16

102900

102012

16

GUPTA NAVEEN MAHESH

236

71.18

70.08

75.81

31/05/1988

17

301173

106072

17

JADHAV SHAHAJI PANJABRAO

236

65.47

63.62

71.82

21/10/1987

18

100710

101319

18

WARRIER SIDDHARTH RAMKUMAR

236

64.00

62.00

67.27

22/02/1988

19

100193

100569

19

AGRAWAL JAYATI RAKESH KUMAR

235

74.16

74.15

76.18

09/11/1988

20

401431

104118

20

DESHMUKH NARAYAN DILIP

235

70.45

70.38

72.00

22/08/1988

21

301533

105864

21

GADEWAR ROHIT VILAS

235

70.16

69.38

71.81

12/04/1988

22

100467

100952

22

ARORA PRIYANKA V P

235

68.78

62.92

77.27

18/02/1988

23

300663

105184

23

AGRAWAL DHIRAJ GOPAL

235

68.49

68.15

68.36

04/02/1989

24

102734

102505

24

BALIGA RAJAT LAKSHMINARAYAN

234

69.51

67.85

72.36

22/10/1987

25

100966

101430

25

NAWADE SHRIRAM RAGHUNATH

234

67.55

61.62

70.73

17/12/1984

26

101890

101244

26

MUNI SAURABH RAJESH

234

67.02

64.00

74.54

07/09/1987

27

101254

109320

27

PILLAI RAJIT REMANAN

234

66.49

62.92

69.09

31/01/1987

28

301492

105133

28

ROY KUNAL DWIJEN

233

72.08

71.54

71.09

28/01/1988

29

200545

109329

29

PAWAR SUNIL VILAS

233

68.33

63.38

75.09

19/07/1986

30

101514

100986

30

JHA PALLAVI VIBHASH KUMAR

233

64.19

59.54

71.63

12/08/1987

31

102951

101484

31

KAMAT SANDEEP SUNIL

232

74.24

75.08

74.55

26/12/1988

32

103172

101214

32

PATEL CHINTAN HARILAL

232

72.65

69.85

75.45

25/11/1985

33

200144

108362

33

JADHAV YADNIK ASHOK

232

70.37

68.63

73.09

25/07/1988

34

200209

108910

34

MANE VISHNU ABHIMANYU

232

69.92

66.54

71.64

04/03/1988

35

100645

101802

35

PATHAK PRIYA OMPRAKASH

232

69.59

66.62

74.18

01/07/1989

36

200113

107546

36

NT3

NT3-1

KARAD ABHIJEET BHAUSAHEB

232

67.92

62.31

75.09

09/05/1988

37

103214

100266

37

OBC

OBC-2

DAHAPUTE ADITYA ANAND

232

66.00

63.92

69.81

06/12/1986

OBC

OBC-1

Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department

Page 2 of 240

DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI

Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM - CET 2012 Declared on 15/02/2012
Sr.No.

Roll No.

Appl No.

SML

Cat.

CatMerit

PH

Name of The Candidate

CET Marks

Aggr %

3rd MBBS %

2nd MBBS %

DOB

38

301115

105019

38

JAMDAR MANDAR PARIMAL

232

60.29

59.31

62.54

29/10/1985

39

102130

101370

39

VIRANI SIDDHARTH RASHMIKANT

231

75.67

73.85

77.45

18/09/1988

40

101315

100080

40

MEHTA HETAL MAHENDRA

231

72.24

69.23

77.09

07/04/1987

41

100242

102214

41

AGARWAL ASHISH DINESH

231

71.59

69.38

72.90

21/05/1987

42

302243

105735

42

AGRAWAL PARIMAL DEV PRASOON

231

71.18

72.31

73.45

23/03/1988

43

102423

101515

43

CHAUDHARY PRANITA PRAKASH

231

69.55

67.15

76.36

03/06/1988

44

100843

101884

44

SAINANI KANCHAN RAMESH

231

69.51

68.00

75.63

16/09/1987

45

103246

101184

45

JADHAV SHASHANK PRAKASH

231

68.94

67.38

75.27

06/10/1987

46

200469

107724

46

OBC

OBC-3

PATEL MEHUL SUDAM

231

68.90

65.08

72.00

25/06/1986

47

200347

108162

47

SBC

OBC-4

INGLE VIKRANT AKRUR

231

68.00

64.15

72.00

14/06/1987

48

102564

100116

48

SINGH HEMANTKUMAR UGRASEN

231

67.84

65.00

71.81

21/12/1986

49

201423

107774

49

INGALE PRAMOD SHALIGRAM

231

66.82

62.62

71.81

21/11/1987

50

101835

102240

50

KOTICHA RAJ BHARATKUMAR

231

66.04

62.54

73.09

24/10/1987

51

101286

102378

51

SHANSHANWAL SUJIT JAGJIT SINGH

231

62.78

61.92

60.91

04/07/1985

52

102194

104496

52

ANSARI ABDULLAH M MATEENUDDIN

231

61.35

58.46

66.18

19/03/1987

53

102377

100976

53

RANE ATUL TUKARAM

230

73.02

71.54

76.90

27/08/1987

54

102122

102959

54

KATARIA DEEPTI SUBHASH CHANDER

230

70.86

64.69

78.36

20/01/1987

55

201510

107428

55

KHANDGE ASHWINKUMAR VASANT

230

70.65

69.85

73.09

20/11/1987

56

102795

101241

56

PATANKAR KALYANI ARVIND

230

69.63

68.69

74.55

04/05/1987

57

101000

100083

57

GARG SANDEEP SARJUPRASAD

230

69.39

64.54

74.36

21/09/1986

58

300854

105037

58

CHOUDALWAR PIYUSH PRAMOD

230

68.82

64.46

73.63

02/07/1987

59

103230

102613

59

SC

SC-2

YESHWANTE JAGIR DEEPAK

230

67.67

62.54

76.90

18/05/1987

60

200852

107492

60

OBC

OBC-5

THANAGE RAVI KACHARU

230

67.10

64.08

73.27

18/10/1987

61

300476

106309

61

RAKHE SIDDHARTH SUDHIR

230

67.06

66.92

66.90

06/06/1988

62

103036

102559

62

230

66.45

65.00

70.54

15/09/1988

63

200933

107768

63

POKHARKAR ASHISH GOVIND

230

65.39

63.62

66.72

15/07/1986

64

101811

101401

64

BISWAS SOUMI SUSANTA

230

63.81

63.70

65.14

07/09/1986

65

100181

100428

65

BALANI ANKIT ANIL KUMAR

229

73.47

71.31

78.18

23/01/1989

66

300344

105026

66

RAHATEKAR PARAG HEMANT

229

71.63

72.38

69.82

02/05/1988

67

202127

107418

67

SHIVCHHAND AKSHAY AMBADAS

229

71.39

71.08

74.73

11/04/1988

68

101608

100118

68

ATRE ISHA DILEEP

229

69.76

67.00

74.54

24/07/1988

69

200253

107718

69

PAWAR ANIRUDDHA MOHANRAO

229

69.31

67.31

72.18

22/06/1987

70

201433

107423

70

229

67.43

63.23

71.63

06/05/1987

71

201372

107535

71

PERUMALLA RAVI KIRAN
VENKATESWARARAO
TAMBOLI NINAD CHANDRAKANT

229

66.53

63.08

72.90

06/12/1986

72

102671

102593

72

PARKAR ABDULLAH UMER

229

65.71

64.85

66.55

31/10/1988

73

201339

109398

73

TOKE MANOJKUMAR RAMDAS

229

63.06

61.62

65.81

06/06/1984

74

201003

108048

74

VALLATHOL DILIP HARINDRAN

229

62.08

61.23

63.09

28/08/1986

SC

SC-1

ANKIT ANAND RAGHUNANDAN DAS

OBC

OBC

OBC-6

OBC-7

Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department

Page 3 of 240

DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI

Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM - CET 2012 Declared on 15/02/2012
Sr.No.

Roll No.

Appl No.

SML

Cat.

CatMerit

PH

Name of The Candidate

CET Marks

Aggr %

3rd MBBS %

2nd MBBS %

DOB

75

101083

101082

75

YADAV TULIKA ASHOKKUMAR

228

71.35

69.46

72.90

13/07/1984

76

301864

105818

76

BAHETI ANKITA HARISH

228

70.94

68.15

72.72

21/11/1987

77

102543

103004

77

KULKARNI AKSHAY VIJAY

228

69.88

67.23

74.54

21/02/1985

78

102045

101498

78

RAIYA SAGAR JETHALAL

228

69.43

66.62

72.36

15/12/1988

79

100052

101865

79

SINGH NISHITA JAGDISH

228

69.35

63.77

75.09

03/05/1988

80

100464

100135

80

DARADE SHREEYASH AMBADAS

228

67.96

62.31

76.54

10/07/1988

81

103468

100144

81

GOYAL AJAY SUBHASH

228

67.14

65.94

70.76

24/08/1986

82

103340

100869

82

BAJAJ POONAM RADHESHYAMJI

228

65.67

63.77

68.36

04/04/1988

83

100534

101388

83

RANDIVE SUHAS NANASAHEB

228

65.27

63.31

65.45

29/10/1984

84

100832

100161

84

NT2

NT2-1

KAMBLE CHANDRAKANT SURYAKANT

228

64.69

64.15

67.63

14/12/1987

85

100523

100610

85

OBC

OBC-8

BAHIR VISHAL NANDKUMAR

228

64.57

62.69

68.36

16/06/1987

86

300277

105447

86

BHEDODKAR SWAPNIL GULABRAO

228

62.82

60.69

65.09

30/07/1985

87

100511

100741

87

KULKARNI SHRUTI RAJIV

227

71.80

69.38

75.27

08/09/1988

88

301786

105273

88

SINGH AJAYKUMAR CHANDRABHAN

227

70.29

66.08

74.73

11/01/1987

89

100356

101543

89

GANDHI AKANKSHA KRISHNAVADAN

227

70.04

67.62

73.09

11/12/1986

90

101165

109372

90

INAMDAR NEERAJ ANANT

227

68.98

65.38

70.72

16/09/1987

91

301088

104795

91

SARAOGI ATUL SURAJ

227

68.24

64.15

74.36

02/04/1987

92

103470

101804

92

DEDHIA TILAK MANILAL

227

68.04

65.08

72.36

05/12/1987

93

100295

102219

93

GARG LALIT RAJENDRA

227

67.59

64.38

72.54

08/07/1988

94

201908

107509

94

NANEKAR VINAYAK HANUMANT

227

65.67

63.77

70.54

21/10/1986

95

103031

101356

95

SWAMI AANANDITA RAVEENDRA

227

65.39

65.92

64.18

05/09/1986

96

301826

107090

96

97

300580

105943

97

OBC

98

102034

101615

98

SC

99

200358

108228

99

DT(VJ)

100

100100

109691

100

101

101767

101877

101

102

200824

107721

102

103

200111

107942

104

300250

105

NT3

NT3-2

MANTRI GOURAV SHIVPRAKASH

227

64.82

61.69

69.27

27/10/1987

OBC-9

KADU RAHUL SHANKARRAO

227

63.84

60.23

68.72

26/08/1986

SC-3

KARADKAR ABHISHEK ANIL

227

61.71

59.92

63.27

07/05/1987

DT(VJ)-1

CHAVHAN ASHWIN RAOJI

227

60.12

60.92

60.00

04/11/1985

GOLANGADE RITU SUDHIR

226

71.18

68.77

73.27

08/09/1986

PATEL MAITREYI SHAILESH

226

70.98

67.15

72.91

24/08/1987

NAWALE NIKHIL BIBHISHAN

226

70.90

70.23

74.00

22/11/1987

103

BORDE MANDAR DEEPAK

226

70.73

70.15

72.72

11/03/1987

105793

104

TAKALKAR KEDAR SUBHASH

226

68.82

67.38

71.45

08/12/1986

102987

101038

105

AGARWAL SAMARTH SAJJAN

226

67.55

61.46

74.18

06/04/1987

106

102153

100360

106

CHOPADE BHUSHAN ROHIDAS

226

66.33

64.08

70.73

20/07/1986

107

103487

102344

107

BALPANDE NIKHIL NARENDRA KUMAR

226

66.16

62.92

71.45

17/07/1986

108

102026

108991

108

MOGRA GAURAV DILIP

226

65.71

63.62

69.09

21/10/1988

109

301742

105173

109

MANDADI MOUNICA KRISHNA REDDY

226

64.61

62.00

68.72

01/04/1988

110

300940

106073

110

JADHAV DILIP UMAJI

226

64.49

65.85

66.00

01/05/1987

111

300201

107108

111

CHETWANI MANISH PRAKASH

226

62.20

58.77

67.63

27/08/1987

OBC

OBC

DT(VJ)

OBC-10

OBC-11

DT(VJ)-2

16 69.36 29/05/1986 118 300900 106264 118 JAIN ANUBHAU UMESHCHAND 225 65.39 61.08 58.77 71.15 63.00 29/03/1989 114 202262 108316 114 PARAKH SHWETA PRAKASH 225 71.61 64.08 60.15 66.81 03/03/1988 125 102531 100084 125 GOKHALE NIKHIL ABHAY 224 73.08 73.90 15/03/1987 121 102397 102370 121 MATHIAS DELINA AMBROSE 225 63.45 73.18 61.20 63.37 64.78 64.81 30/05/1987 141 101411 100780 141 PATIL ANKITA ANIL 223 73.45 15/12/1988 115 101588 101610 115 225 71. Appl No.59 69.98 64.No.15 76.54 29/05/1987 119 100577 109760 119 PATIL SUNIL JAKAPPA 225 65.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 4 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.45 02/05/1988 128 101048 101525 128 SANKHE RICHA SURESH 224 69.27 10/12/1987 133 401631 103753 133 GARG VIKAS SURESH KUMAR 224 67.04 65.88 69.84 64. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 112 100678 101917 112 NARAIN TUSHAR ADITYA PRIYA RANJAN 225 72.09 16/11/1982 137 300151 105719 137 OBC OBC-13 IKHAR SUSHANTKUMAR MADHUKAR 224 60.57 71.85 74.80 70.81 18/11/1986 113 101306 102538 113 SINHA SMRITI SUDARSHANSINHA 225 71.64 24/02/1986 123 102637 102163 123 DOSHI SURAJ JAWAHIR 225 61.69 75.82 61.23 74.80 59.76 71.00 72.27 15/06/1987 130 103342 100042 130 AMIN MARGI VILASCHANDRA 224 68.36 02/04/1987 117 100063 101812 117 KHOT WASIM YUNUS 225 67.90 24/10/1985 124 101043 100261 124 SHUKLA EESHA JAYANT 224 74.47 64.73 58.81 19/09/1988 126 102599 101659 126 GHINDANI JYOTI VIJAY 224 71.35 69.38 75.86 68.63 62. Roll No.61 64.18 04/07/1988 146 103193 100837 146 PATEL SHIVANI LALIT 223 69.92 65.92 73.16 65.65 66.64 30/05/1987 132 300303 105974 132 OBC OBC-12 NANDEKAR SONAL RAMESH 224 68.69 68.18 01/09/1986 SUJAY SRINIVAS NT3 NT3-3 SWETA KUMARI MADHU GUPTA NT3 OBC NT3-5 OBC-14 .59 69.10 69.54 12/06/1988 148 101529 102243 148 SACHANANDANI KANCHAN ASHOK 223 68.06 71.69 71.63 19/01/1987 136 100956 100770 136 224 61.20 67.62 76.54 70.36 03/05/1986 140 300419 105304 140 MEHADIA PRERNA BHARATBHUSHAN 223 73.08 66.77 78.81 22/04/1988 129 100251 101535 129 GITE JAYANT VIJAY 224 68.18 68.51 71.82 05/04/1987 135 202193 107649 135 JAIN MAYANK UTTAM CHAND 224 66.59 67.69 78.31 73.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.31 69.00 27/01/1988 127 400590 103851 127 ANSARI AFROZ FATEMA ABDUL HADI 224 69.92 75.08 75.62 77.23 73.45 07/12/1987 144 101181 100939 144 MIRGH SUMEET PRAKASH 223 69. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .69 59.71 65.72 12/10/1987 143 103288 101507 143 GUTHE AVINASH ASHOK 223 71.77 72.27 16/07/1985 138 200197 107457 138 NT3 NT3-4 SANAP EKANATH TRYAMBAK 224 59.82 15/09/1988 134 300027 106378 134 PARASHAR DEEPAK LAXMIKANT 224 66. SML Cat.63 27/10/1984 122 300176 105157 122 SINGH LEEHA DILIP 225 63.69 63.04 64.55 68.45 08/08/1980 139 202226 108044 139 MOHAMEDSAGEER HASHIM 224 58.54 66.73 29/12/1987 116 301780 105053 116 PALDIWAL ASHUTOSH ABHIMANYU 225 70.18 05/06/1987 120 300883 106187 120 GANWANI MANISH LAXMICHAND 225 64.92 71.77 67.81 05/12/1985 131 101044 101622 131 NT1 NT1-1 DAVARI RAHUL VITTHAL 224 68.64 21/05/1987 147 103100 101702 147 SHAH VAIBHAV PANKAJ 223 68.62 72.15 75.15 68.73 18/06/1987 142 100215 100228 142 SHAH VIRTI DHIREN 223 72.84 67.45 11/07/1988 145 301290 105678 145 DAHATONDE SWEETY BALRAM 223 69.92 59.

36 08/08/1985 164 201539 108538 164 WALZADE PRIYANKA SUNIL 222 74.91 24/08/1987 174 300387 106011 174 POTE PRASHANT GAJANANRAO 222 68.77 66.51 65.33 74.54 10/09/1987 150 103095 100316 150 KHANDELWAL MOHIT RAMESH 223 68.92 70.12 68.08 67.45 25/12/1983 159 300989 105284 159 OBC OBC-16 BANPURKAR ASHISH KUMAR MORESHWAR 223 65.92 70.45 65.46 77.08 67.63 07/01/1988 151 201104 108409 151 MAHAJAN RAHUL SURENDRA 223 68.12 67.62 70.36 09/04/1987 169 103389 102114 169 DUDHWADKAR AMEYA RAJESH 222 70.36 12/09/1986 171 201744 108194 171 KUMAR ANAND SHARAD 222 70.08 64.62 62.18 05/07/1988 155 301860 105344 155 MOTWANI GIRISH NANAK 223 67.15 68.33 62.33 66.77 66.77 75.27 02/07/1988 173 102603 100503 173 JAIN SOURABH SANTOSH KUMAR 222 69.80 64.81 30/12/1986 158 300502 105350 158 SHRIVASTAV MANISH CHHOTELAL 223 65.23 70.81 06/08/1986 153 101918 100170 153 POONIA SUPRIYA SUBHASH CHANDER 223 68.29 66.18 16/04/1986 182 400731 103915 182 CHINTE CHIMUTAI BALKRUSHNA 222 66.92 75.09 30/10/1988 170 300395 105786 170 SURANA SHRUTI DHARAMRAJ 222 70.92 72.96 62. SML Cat.55 18/05/1988 180 100080 101944 180 JATHAR ADVAIT HEMANT 222 67.59 60.27 25/01/1988 168 103167 101934 168 NAIK ANMOL ULHAS 222 71.45 04/02/1988 178 103065 100639 178 PANDEY ROHIT V K 222 67.38 74.81 18/01/1987 184 101456 100857 184 OBC OBC-21 SHAIKH SHAKIL SATTAR AHMED 222 65.38 68.33 68.31 78.77 70.04 64.92 74.31 67.00 78.38 74.49 68.69 77.27 23/07/1987 163 102343 101538 163 CHANDWANI LALIT KISHORE 223 62.77 74.18 05/09/1985 154 301185 105052 154 AGRAWAL KANHAIYA PURUSHOTTAM 223 68.63 64.36 15/02/1986 172 100774 100168 172 TAT ATUL UTTAMRAO 222 70.00 18/10/1984 185 202218 108677 185 OBC OBC-22 GAIKWAD MANASI VILAS 222 65.62 75. Appl No.73 19/06/1987 156 101920 101293 156 SHINDE JITESH RAMESH 223 66.37 62.51 62.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.59 65.23 72.46 74.33 70.85 63.00 01/06/1984 177 300880 105972 177 222 67.54 68.No.90 10/11/1986 167 102667 101081 167 KANVINDE PURVA RAVINDRA 222 72.10 62.41 64.72 25/04/1987 161 301829 105089 161 SHAH RAJESH HARAKCHAND 223 64.00 65.08 63.47 70.45 70.37 66.86 74.25 67.60 09/11/1987 OBC OBC OBC OBC-15 OBC-18 OBC-19 SABHISHEIK GSIVARAMAN OBC OBC-20 .72 29/05/1987 152 300588 105616 152 BHURARIA DIVITA RAMESH 223 68.76 68.73 29/06/1985 162 201633 108967 162 PATIL BHUSHAN BHARAT 223 64.96 61.57 65. Roll No. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 149 400233 103787 149 MANUDHANE GANESH VILAS 223 68.57 69. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .04 67.63 11/09/1987 179 102655 100333 179 KALANTRI SIDDHESH ARUN 222 67.00 20/10/1986 157 100836 100505 157 HANSPAL SWARAJ NAVPREET SINGH 223 65.77 69.36 10/01/1988 175 100583 102016 175 PANDA SOURAV PRAVAT 222 68.77 66.18 06/11/1987 181 102148 100779 181 RANJAN SHASHI YADUVEER MALLICK 222 66.00 05/07/1987 183 301104 106004 183 ANSARI RAHIL RAUF 222 66.09 13/04/1988 165 102832 102962 165 SHAIKH MINHAJ SADIQUE 222 74.69 69.08 69.92 68.45 25/11/1986 166 102161 102472 166 PRABHAKARAN SUPRABHA PRABHAKARAN 222 72.38 71.18 29/01/1988 176 200930 108914 176 SHAIKH NISAR SHABBIR 222 68.62 79.23 67.00 28/12/1986 160 102325 100225 160 OBC OBC-17 JADIA CHINTAN PRAMOD 223 64.82 62.22 64.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 5 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.31 67.

69 65.46 79.65 68.84 66.00 12/11/1987 196 200898 107703 196 KAUSHIK RICHA OM KUMAR 221 69.37 62.57 60. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .72 17/08/1987 217 301538 105452 217 RATHI NEHA CHANDRASHEKHAR 220 70.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 6 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.54 69.78 64.00 04/01/1988 210 300572 105050 210 CHOPADE SUNIL RAMDHAN 221 63.84 72. Roll No.08 74.09 17/12/1983 187 100414 102119 187 PILLAI SWATI RAJAN 222 62.31 65.08 57. SML Cat.90 26/05/1986 203 100419 100896 203 SINGHAL ASHISH MAHENDRA 221 67.69 66.63 04/11/1984 191 100384 101345 191 MAHAJAN GEMINI PARVEEN KUMAR 221 71.45 31/01/1984 189 300033 105340 189 PATIL VAIBHAV ANIL 222 59.95 11/05/1988 199 100715 100356 199 FALERA RUCHITA CLARA MICHAEL 221 69.46 80.62 73.18 01/07/1986 200 201090 108175 200 PANOE NIVEDITA VISHNU 221 68.00 72.62 74.18 02/12/1987 193 102199 100800 193 CHIRMADE PUSHPAK CHANDRAKANT 221 70.00 06/09/1984 216 301494 105249 216 DIXIT ABHISHEK KIRTI 220 71.15 70.18 57.02 70.23 66.82 72.41 66.27 66.31 76.27 28/03/1988 206 200957 107731 206 KUMBHAR DINESH PRABHAKAR 221 65.00 22/09/1987 195 101741 100313 195 GUPTA ISHAN NARESHKUMAR 221 69.31 67.69 69.69 65.27 11/03/1986 207 201594 107682 207 KULKARNI NILESH VILAS 221 64.82 60.06 64.62 73.No.82 66.85 74.88 65.09 01/05/1985 213 300814 106258 213 BHAYANA AANCHAL VINOD 220 77.00 68.09 15/11/1987 212 400639 104140 212 DHOKADE LAXMAN ANKUSHRAO 221 60.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.27 11/06/1986 219 301120 105271 219 DARDA AKANKSHA ANIL 220 69.35 68. Appl No.77 69.72 03/02/1986 208 100918 102263 208 BHAGWAT SUYOG NARAYAN 221 64.69 70.62 76.81 21/05/1988 215 201193 107868 215 RAJPUT JITENDRA R S 220 72.23 75.46 70.00 78.67 65.09 22/11/1987 198 103202 100147 198 THAKKAR SHYAM SURESH 221 69.43 65.00 22/07/1987 220 300786 105096 220 DALAL VENUS KASHMIR 220 69.71 68.90 12/10/1985 197 300860 105841 197 BHASIN SUSHAN SINGH MAHINDER S 221 69.92 71.91 10/05/1987 194 100504 100079 194 BHILARE PRAMOD DASHRATH 221 70.85 69.00 01/03/1987 218 103388 100743 218 MISHRA PIYUSH SHASHIKANT 220 70.73 66.31 65.27 05/11/1987 222 300764 106265 222 JAIN ASTHA LABH CHAND 220 68.31 71.51 61.51 58.92 67.23 74.15 74.62 70.54 23/12/1987 202 102690 101827 202 SHERE SIDDHESH SANJEEV 221 67.23 73.00 66.36 27/12/1985 205 300465 105794 205 CHANDAK NILESH BAJARANG 221 66.38 67.81 16/05/1987 201 101652 100991 201 BHAGAT ADITI VITHALRAO 221 67.28 16/01/1987 211 200913 109007 211 SONKUSRE MANOJ HARIDAS 221 62.77 71.90 11/07/1989 214 103287 100644 214 GOYAL ARUSHI ANIL KUMAR 220 73.16 68.92 69.45 17/12/1986 OBC OBC NT1 OBC OBC-23 OBC-24 NT1-2 OBC-25 .38 68.35 75.09 12/05/1988 192 103195 100564 192 KAMAT PRANOTI SUDHIR 221 70.45 13/02/1988 209 101258 102208 209 KHALWADEKAR AMBAR UDAY 221 64.69 58. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 186 200014 109709 186 MORE RAVINDRA ADHIKRAO 222 65.90 30/08/1987 190 201451 107675 190 KUMAR SANDEEP VISHWAKARMA 221 72.82 12/10/1988 204 101410 102266 204 DAHYALKAR AMOL ASARAM 221 67.54 63.63 68.15 72.46 74.15 73.90 29/10/1988 221 102903 102206 221 GORAY APURVA MAHENDRA 220 68.10 68.31 61.76 59.94 60.63 25/01/1987 188 101938 101040 188 KUMAR ABHISHEK SURESHWAR JHA 222 61.

92 75.15 69.45 17/12/1987 224 201507 107745 224 DASH BIBHUDATTA RABINDRANATH 220 67.84 63.57 66.46 70.38 74.38 72.72 19/07/1988 243 101438 103407 243 CHANDRA PIYUSH KRISHNANDAN 219 69. Roll No.46 62.38 71.72 10/02/1987 247 102693 100614 247 BHALSING AKSHAY NAMDEO 219 68.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 7 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.36 01/03/1988 251 102746 102210 251 TIWARI AJEET KUMAR RAMAMANI 219 67.80 64.20 64.54 73.08 62.67 68.08 67.16 62.22 67.22 68.80 63.09 13/08/1988 233 201647 109035 233 PAWAR TRUPTI HARI 220 63.81 07/04/1987 256 300408 106015 256 JAIN GUNJAR KAILASH CHANDRA 219 64.23 71.22 64. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 223 100626 102665 223 SHETH RONAK KAUSHIK 220 68.62 67.38 67.62 66.38 68.62 64.69 62.20 63.27 18/08/1987 253 401443 108977 253 BHAVSAR CHAITALI NANDKISHOR 219 66.49 68.90 11/05/1987 236 103008 100268 236 NAIK MAYURESH PRAMOD 219 73.38 71.13 69.31 73.09 01/05/1988 248 200299 107937 248 PARVATIKAR MITALI MADHUSUDAN 219 67.45 67.54 10/07/1986 252 103472 100793 252 SHAIKH IMRAN UMAR 219 67.18 27/09/1987 249 102310 102002 249 KUMAR DINESH PREMCHAND 219 67.31 66.38 69.14 65.51 64.09 11/08/1987 231 301086 105374 231 BHOSALE RUPESH SUBHASH 220 66.No.57 65.00 67.49 68.55 27/02/1988 228 300643 105180 228 BHUTADA SHARWARI JUGALKISHOR 220 66.36 12/11/1985 234 102785 100931 234 SHIRSATH GANESH RAMESH 220 62.82 18/03/1988 250 102120 100329 250 LOYA MANJU JAYNARAYAN 219 67.61 72.45 03/02/1988 242 400946 104813 242 PILGULWAR GAJANAN SHRIRAM 219 69.72 07/12/1988 246 301707 106389 246 LUHIYA ANANDKUMAR BABULAL 219 68.62 77.31 60.15 73.10 06/03/1986 244 201457 109344 244 KOLHE KAILASH MAROTRAO 219 68.78 61.36 29/05/1986 OBC SBC OBC OBC OBC OBC-26 OBC-27 OBC-28 OBC-29 OBC-30 .62 73.33 62.54 22/02/1988 254 301568 105390 254 AGARWAL PRASHANT NARESH 219 66.46 72.69 71.18 05/01/1987 258 100170 100307 258 WAGHMARE SUNIL MARUTI 219 63.15 71.49 62.18 09/10/1985 230 101569 101001 230 MAYEKAR SARIKA VILAS 220 66.23 59.88 65. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .31 72.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.37 66.72 30/01/1987 255 100264 101835 255 CHAUDHARI MUKUND ARJUN 219 65.20 65.09 27/06/1987 245 201211 107833 245 SHAH NIKITA JAYAWANT 219 68.65 66.27 11/06/1987 229 102369 100293 229 BOHRA MURTAZA ZOHER HUSSAIN 220 66.36 23/05/1985 241 100444 100740 241 JOSHI NAMRATA DATTATRAY 219 70.16 63.47 71.80 67.77 70.82 16/03/1987 225 101462 101987 225 MISHRA VIVEK MISHRA A P MISHRA 220 67.92 62.69 70.51 61.45 04/12/1987 237 200947 107565 237 SWADI AKANKSHA ARUN 219 72.63 07/03/1986 227 300138 105228 227 PEHALAJANI JITENDRA KUMAR KISHAN CHAND JAISWAL PALAK AVINASH 220 66.36 23/12/1988 240 100616 100951 240 MISHRA NAMITA R K 219 70.36 26/04/1987 239 103535 100624 239 SAXENA BHARAT RAJIVKUMAR 219 71.36 28/02/1989 238 103060 101542 238 PARIKH CHIRAG JAGDISH 219 72.82 64.18 05/05/1985 259 301079 105320 259 SHEJOL SUMIT RAMESHWAR 219 63.23 74.45 20/08/1986 257 102457 102315 257 SUTAR ROSHAN FAKIRCHAND 219 63.92 72.53 70.09 08/06/1985 235 102807 100122 235 SARODE SUNIL SATYAKUMAR 220 62.46 65.84 61.02 60.63 23/06/1987 232 101067 100402 232 AGRAWAL MITALI BHARAT 220 64.85 72. SML Cat.08 72. Appl No.85 66.27 06/01/1988 226 200356 108989 226 220 66.

62 76.77 74.09 05/10/1987 276 103450 100039 276 JANI MANOJ VASUDEO 218 67.90 13/04/1987 270 103516 101869 270 SARODE ASHISH GOVARDHAN 218 69.81 19/08/1987 293 301192 105632 293 AGRAWAL RASHMI RAMESH 217 72. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 260 301679 105063 260 BHANDARI SHREEGOPAL OMPRAKASHJI 219 59.71 63.46 61.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.36 07/06/1988 284 101925 101690 284 JETHANI MANISH MOTILAL 218 64.82 28/11/1985 285 201758 107579 285 KOPPIKAR RAHUL GAUTAM 218 64. SML Cat.71 69.09 23/09/1987 268 100862 101477 268 DSILVA GISELLE REYNOLD 218 70.54 21/05/1985 292 400416 104365 292 GHARPURE KETAKI VIVEK 217 72.23 65.86 68.36 09/09/1987 283 100112 104765 283 MANNIKAR VIKRANT ARUN 218 65.23 72.72 18/05/1987 287 200190 109367 287 PATIL PARESH DILIP 218 63.15 71.54 75.59 70.69 64.31 71.81 19/06/1988 294 201216 107504 294 BHIDE PUSHKAR PARAG 217 71.36 28/08/1987 266 400132 103860 266 SAXENA NEHA SATISH 218 70. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .64 07/11/1984 289 401240 103785 289 RAJPUT SUNIL SITARAM 218 59.63 15/11/1985 280 102290 102433 280 KARKHELE REENA RAMCHANDRA 218 66.29 69.43 60.46 76.69 69.92 61.72 27/07/1989 273 100201 100901 273 SURJAN TANAY YOGENDRA 218 68.69 67.82 01/04/1986 290 401536 104248 290 SHAIKH ABDUL FAHIM ABDUL RAHIM 218 59. Roll No.38 69.85 61.54 72.69 72.73 15/11/1988 262 200478 108268 262 BEKE NISHITA NANDA KUMAR 218 74.85 72.63 17/05/1988 272 301997 106636 272 KALKAL NIDHI DEVENDRA 218 68.18 74.72 15/10/1987 296 100903 100189 296 MISTRY SHAMALEE RAJENDRA 217 70.31 70.46 73.88 65.64 06/02/1988 281 102239 101202 281 RAO PRASHANT RATNAKAR 218 65.54 78.08 58.84 60.23 72.22 65.57 65.82 68.00 14/10/1984 271 401089 104858 271 VERMA VISHAL ASHWANI KUMAR 218 69.36 26/05/1987 278 400556 103378 278 KHADKE MONA PRAVIN 218 67.55 04/03/1988 OBC OBC NT3 OBC DT(VJ) OBC OBC-31 OBC-32 NT3-6 OBC-33 DT(VJ)-3 OBC-34 .88 70.47 59.46 69.31 58.85 66. Appl No.98 69.81 21/05/1985 291 300660 105042 291 JAIN AYUSH ABHAY 218 58.92 73.71 64.59 59.33 72.46 77.62 76.62 68.72 05/04/1988 274 300076 106077 274 ADWANI SAMEER DAYALDAS 218 68.No.09 27/03/1983 277 200473 107503 277 GHAISAS CHINMAY DILIP 218 67.36 12/10/1985 261 300579 105349 261 PANDEY NIHITA UMESH 218 75.63 01/10/1986 288 101223 102097 288 VHORA PARESH SANJAY 218 61.27 27/11/1987 265 102982 101012 265 NATU DHANASHRI SUNIL 218 70.54 77.92 66.57 64.08 75.61 70.46 73.14 67.49 68.29 62.88 63.27 02/05/1987 295 100609 100429 295 SHAIKH SADAF SADIQUE 217 71.92 74.88 66.00 69.92 68.72 20/06/1988 279 100720 100292 279 PRAKASH RAHUL RAVI PRAKASH SINGH 218 67.36 30/04/1988 264 102519 101068 264 MEHTA ARYA SUHAS 218 72.82 65.81 21/05/1989 269 300840 105268 269 GARG SUMI VIJAY 218 70.57 64.46 73.61 69.82 67.09 21/07/1985 286 301198 105201 286 CHIRANIYA SURAJ DAGDULAL 218 63.41 63.23 59.71 61.18 03/12/1987 263 400707 103975 263 NAGORI VARUN VIJENDRA 218 73.47 64.90 09/12/1987 275 101532 102291 275 RUPAREL SAMEER MULRAJ 218 67.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 8 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.09 18/04/1989 282 301237 105532 282 JIWANI RAHIL BAHADUR 218 65.54 05/09/1988 267 102698 101269 267 SHAH RUSHABH JITENDRA 218 70.06 73.43 57.61 57.

36 16/12/1988 333 101282 102122 333 LAKHOTIA RAHUL RAJKUMAR 216 71.63 65.18 59.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.12 64.70 08/09/1987 322 300826 105566 322 RATHI SACHIN SUBHASH 217 64.15 70.36 21/11/1987 300 201587 109424 300 SANGOLKAR RAVINDRA RAMHARI 217 69.98 60.08 69.27 27/05/1986 319 300264 106328 319 LADDA PRAVIN KACHRULAL 217 64.57 61.27 29/07/1986 315 101616 100883 315 KUKREJA RAVI VASUDEV 217 66.23 70.00 64.36 12/03/1987 323 100503 101688 323 PALYEKAR ADESH HANUMANT 217 63.98 63.18 09/08/1989 302 100074 102014 302 BHASKAR VIPUL RAMANAND 217 68.69 68.54 10/10/1986 321 100612 105303 321 BANG NIDHI OMPRAKASH 217 64. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 297 300323 105388 297 RANJAN KUMAR PALLAVI RANJAN 217 70.38 66.22 64.23 76.38 72.54 74.23 72.38 64.55 67.00 04/09/1989 OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC-35 OBC-36 OBC-37 OBC-38 OBC-41 OBC-42 .90 55.77 71.92 72.71 70.36 28/05/1987 307 400651 103981 307 KAKANI ROHIT RAMESHCHANDRA 217 68.77 59.08 71.73 27/02/1987 316 100999 101143 316 KAMTALWAR SAICHARAN PRABHAKARRAO 217 66.90 21/09/1988 301 102576 100920 301 KANT KISLAY RAJNI 217 69.54 28/02/1989 305 200696 108627 305 THOSAR RASIKA VIDYADHAR 217 68.23 64.71 64.53 64.14 65.27 03/04/1987 332 103048 100296 332 OBC OBC-44 THAKUR DARSHANA SUDIP 216 74.92 60.36 28/04/1987 303 100741 102221 303 CHAUDHARY SANDEEP SUNIL 217 68.90 65.72 19/01/1987 325 101565 102229 325 PAL ANIL MOLAIRAM 217 63.63 23/11/1988 304 100819 100330 304 PATIL NEELAM SHANKAR 217 68.36 06/05/1984 326 201086 107629 326 JAMDADE YUGA MOHAN 217 63.45 01/06/1987 308 201140 108939 308 68.39 63.90 67.78 68.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 9 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.36 08/03/1988 310 301973 106474 310 GANDHI SWARUP SOHAN 217 67.08 62.92 72.54 71.37 64.64 12/09/1986 330 102223 100992 330 MAURYA NITESH RAMBAHADUR 217 58.18 23/09/1985 331 101522 100250 331 ST ST-1 BASAPURE ROHIT RAMESH 217 56.00 71.31 70.69 69.15 71.09 03/06/1987 313 101388 109305 313 PATIL SUNIL PRAKASH 217 67.No.82 11/07/1986 311 400296 104414 311 OBC OBC-39 THORAT JAYASHRI PANDURANG 217 67.27 09/12/1984 329 300247 105281 329 OBC OBC-43 RAHANGDALE VINAY PRAMODKUMAR 217 61.76 66. Appl No.00 76.23 69.31 76.46 70.47 69.53 64.63 21/05/1987 320 100256 101611 320 YADAV SUNIL JAGDISH 217 64.57 71.37 67.80 63.38 70.18 14/07/1987 327 102094 100645 327 KULKARNI APOORVA ACHYUT 217 63.00 13/06/1987 312 101274 102034 312 OBC OBC-40 BANKAR RAHUL CHANDRAKANT 217 67.43 67.77 59.10 26/02/1987 314 100231 101198 314 KRIPLANI DIMPLE KANHAIYALAL 217 66.94 68.27 62.45 01/07/1986 317 401529 104101 317 REDDY KALYANI G VENKATESHWR 217 66.27 61.27 59.00 73.90 56.00 72.62 67.49 65.18 02/12/1987 102934 101046 309 TAMBOLI MOHAMMADMOINUDDIN SAHEBLAL BAIROLIYA KUSHAL SHRAWANKUMAR 217 309 217 67. Roll No.08 74.18 22/01/1986 324 201191 107536 324 SHAH SWAPNIL SHARADLAL 217 63.85 70.72 25/06/1986 299 100409 102201 299 DEDHIA NIRALI ZAVERCHAND 217 69. SML Cat.18 05/10/1988 306 301525 105275 306 LICHADE VINAYA MANOHAR 217 68.77 78.18 01/01/1987 298 200684 107467 298 GAIKWAD LAXMAN VITTHAL 217 70. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .46 66.82 65.86 62.31 68.37 64.43 62.18 20/12/1987 318 300853 105488 318 BELE ABHIJEET SUDHAKARRAO 217 65.92 71.00 09/10/1987 328 101385 101192 328 SC SC-4 DETHE VAIBHAV RAHUL 217 62.

14 65.76 30/10/1986 336 101788 101909 336 PANCHOLI CHANDRAKANT KAMLESHBHAI 216 70.67 59.88 59. Appl No.67 58.69 75.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.61 65.27 05/07/1986 350 201320 109397 350 DHINGRA DIVIJA BHUSHAN 216 65.27 08/08/1986 360 301152 105060 360 JADHAO VIVEK GANESH 216 62.33 63.62 60.43 58.05 65.62 68.08 67.36 04/09/1986 364 201628 107871 364 RANJAN RAHUL NARENDRA 216 61.90 12/04/1986 366 100886 101074 366 ANBHULE SACHIN GIRIDHAR 216 60.23 69.No.54 03/09/1988 339 100763 100980 339 BHUTKA SUNIL KUMAR DEVABHAI 216 68.37 63.31 69.45 18/11/1988 346 103249 108961 346 SONI RAVISHKUMAR BHAGWANDAS 216 65.15 69.38 61.00 72.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 10 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.72 08/09/1987 342 200839 107740 342 JAIN SOURABH K K 216 67.36 65.90 28/08/1984 363 301846 105595 363 OBC OBC-53 UPWANSHI MANISHKUMAR HARINARAYAN 216 61.45 25/05/1988 341 400613 103900 341 OBC OBC-46 DUDHE MONALI PANDHARINATH 216 67.59 63.84 62.53 58.96 64.69 61.00 67.64 03/07/1987 343 103384 100546 343 SANGOI DHRUMIN RAJENDRA 216 67.12 67.36 01/01/1987 345 103022 100337 345 KATARIA SONAM ARVIND 216 66.27 08/12/1986 OBC OBC OBC OBC-47 OBC-48 OBC-54 .38 74.51 64.54 75.08 76.92 61.69 70.18 61.38 64.27 65.37 62.80 71.82 23/10/1988 351 100138 100668 351 SHAH HARICK BHARATKUMAR 216 65.20 69.08 72.69 64.31 61.12 72.72 28/08/1987 370 301472 106112 370 KUMAR JAYANT DHIRENDRA 215 71.00 69.39 62.43 61.09 19/07/1987 367 102483 101473 367 T RAVISHANKER TLN SAIBABA 216 59.57 61.08 62.45 16/06/1986 368 200359 107784 368 PATIL RAHUL NILKANTH 216 58.09 28/12/1987 338 100397 107788 338 BOTHRA SNEHA JATAN 216 69.55 25/06/1987 349 102867 102063 349 JANGID KIRTI MANGILAL 216 65.69 65.00 62.25 68.27 30/09/1988 361 300382 106189 361 KHAN ZAHIDULLAH KALEEMULLAH 216 61.23 02/04/1987 347 200228 108997 347 SATHE VIJAYSINH PRADEEP 216 65.63 20/02/1988 340 100278 100178 340 OBC OBC-45 NARKHEDE GIRISH DNYANDEO 216 68.92 64.64 03/04/1986 359 201936 108537 359 SC SC-5 KAMBLE AMRUTA NANDKUMAR 216 62.54 04/09/1987 344 102348 102164 344 JAISWAL YOGESH RAMESHCHANDRA 216 67.46 68.14 20/09/1987 352 101576 100153 352 SHAH NEEL JAYESH 216 64.35 63.54 17/02/1988 353 103581 102046 353 OBC OBC-49 PATIL DEVENDRA MARUTI 216 64.31 61.09 15/03/1985 354 100319 102276 354 OBC OBC-50 MASKE MAHENDRA MOTIRAM 216 64. Roll No.69 69.38 70.81 12/09/1986 357 102953 102231 357 PANDA JITENDRA KAILASH 216 63.38 67.09 22/12/1986 355 101057 100686 355 ALI MOHAMMAD ARIF MOHAMMAD RAMZAN 216 63.94 59. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 334 202300 107725 334 SHELAR TEJASHREE CHANDRAKANT 216 71.02 62.85 73.00 23/08/1986 369 102788 101011 369 NATU BHAGYASHRI SUNIL 215 72.31 64.63 08/06/1987 358 301662 105211 358 OBC OBC-52 BAWAGE VRUSHALI SHYAM 216 63.82 66.18 10/03/1987 335 101655 100449 335 MEHTA PURVA RANJIT 216 70.65 61.09 05/10/1987 348 200573 107496 348 BHAMBARE MANOJ RATNAKAR 216 65. SML Cat.72 10/03/1989 337 103428 103131 337 TIWARI RAJESH SHYAMNARAYAN 216 69.92 67.73 68.54 60.08 61.31 77.92 66.73 70.31 65.97 60.45 01/07/1986 365 401729 110376 365 GADEWAR SHVETA BHIMASHANKAR 216 60.00 05/05/1987 356 201933 107544 356 OBC OBC-51 JEDHE VINAYAK MADHUKAR 216 63.86 64. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .38 73.09 03/10/1983 362 400489 103302 362 DT(VJ) DT(VJ)-4 THOKE PALLAVI BHAGATSING 216 61.

08 69.81 30/12/1987 OBC OBC OBC-55 OBC-56 RATNA PRIYA A K JHA OBC OBC-57 ARVIND G C MAHATHA .77 70.61 64.27 04/06/1987 378 101367 100923 378 RAJE AMRUT DIWAKAR 215 69.71 60.67 68.72 20/03/1985 401 301668 105609 401 DHUNDI UJWAL PRAKASH 215 65.27 63.62 68.54 70.04 66.86 65.64 23/08/1987 396 301097 105222 396 RAJURKAR SOURABH BABANRAO 215 66.08 68.37 67.80 67.36 18/08/1987 402 301148 106019 402 SONI ANKIT OM PRAKASH 215 65. Appl No.35 62.49 68.15 76.90 05/04/1988 390 102388 101246 390 SHINGADA AAKASH KIRIT 215 67.16 65.12 67.31 73.08 73.23 71.92 72.00 06/10/1985 398 102474 102265 398 KADAM CHANDRATEJ CHANDRAKANT 215 65.09 30/06/1987 405 100661 100315 405 215 64.18 21/01/1989 389 100320 102547 389 BAKRE TEJASHREE MAHADEO 215 67.46 70.27 05/09/1986 406 101523 100452 406 PATIL PRAVIN KAKASAHEB 215 64.00 09/11/1987 397 301626 105342 397 JIVANANI KAPIL GOKULCHAND 215 66.82 65.15 64.46 71.90 27/05/1985 392 300796 105024 392 215 66.63 16/07/1987 377 100471 100034 377 KAUR AMRITA HARVINDERPALSINGH 215 69.54 01/03/1988 393 400383 104360 393 PANDAV AMOL ANANTRAO 215 66.15 69.16 67.82 60.08 72.23 74.77 69.46 68.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.No.47 67.73 01/01/1989 381 102926 101556 381 DSOUZA SUPRIYA LYNETTE ELIAS 215 68.57 69.57 61.78 61.54 21/06/1986 376 103045 101086 376 GADE ABHINAV CHANDRAKANT 215 70.00 01/06/1987 394 100209 102617 394 DHALL GAGAN VIJAYKUMAR 215 66.85 69.82 05/01/1989 384 102539 100483 384 MANKAME POOJA RAJAN 215 67.82 06/08/1987 391 103041 100657 391 BHARDWAJ SHOBHIT SUBHASH 215 66.36 30/07/1987 387 401678 110136 387 SHAIKH JUNAID ATHAR ABDUL SAMAD 215 67.00 24/01/1988 399 103322 100444 399 KOTHIYA MAYUR RAMESHBHAI 215 65.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 11 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.54 04/08/1986 379 100159 101132 379 TEJUJA DIVYA HIRANAND 215 69.82 08/12/1988 375 300079 105832 375 KASAT NEHA RAVINDRA 215 70.15 67.67 64.35 63.62 73.59 60.04 64.15 72.92 67.27 07/08/1985 395 100351 101092 395 MUJUMDAR PRASANNADITYA ANANT 215 66.59 66.54 01/05/1988 372 100638 100127 372 NADKARNI AKSHAY SHASHIKANT 215 70.85 72.37 64.63 28/12/1988 373 300469 105185 373 215 70.90 29/03/1986 404 301747 105064 404 MAL MAHENDRAKUMAR SANTOSH 215 64.27 14/11/1987 386 101747 110309 386 SOLSE SNEHA NAGNATH 215 67.69 68. SML Cat.09 25/04/1987 380 103484 102415 380 SINGH GAURAV RAJENDRA 215 69.27 21/03/1986 407 102490 102239 407 ROHAN KRISHNAKUMARS 215 64.04 67.14 69.27 64.18 08/05/1985 403 300511 105404 403 MANTRI TUSHAR HARGOVIND 215 64.08 66.98 64.54 02/04/1988 383 300155 105360 383 WAGH SNEHJEET HEMANT 215 68.49 67.08 67.54 27/08/1986 385 302077 105213 385 AGRAWAL MAYUR VIRENDRA 215 67.85 72.84 66.18 10/10/1985 374 201149 107939 374 VISHANDASANI JOGESH KUMAR GOVIND RAM SAWANT NEHA VIJAY 215 70.62 66. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM . CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 371 201313 109686 371 PATIL AKSHAY VIJAY 215 70.35 66.54 74.81 24/12/1987 400 200937 108492 400 GOYAL VISHAV SURINDER 215 65.47 63.78 67.18 02/04/1987 382 300573 105111 382 JADHAV DEVIKA RAJENDRA 215 68.15 66.55 65.77 71.08 67.15 68. Roll No.82 25/07/1986 388 300570 106953 388 JAIN ARPIT SATISH CHAND 215 67.54 70.24 63.38 71.31 66.85 75.

54 23/12/1987 423 302220 105946 423 JOSHI MUKESH SURESH 214 70.00 61.09 05/08/1988 422 401470 104298 422 CHUG NIKETA RAJINDER 214 71.31 70.45 13/07/1986 417 300171 105467 417 BAGAL RAHUL PRAKASH 215 61.77 68.43 61.33 70.00 04/12/1987 415 400378 103845 415 LAKHPATRE SHIVPRASAD BALAJIRAO 215 62.49 66.38 65.77 68.57 66.92 69.90 28/06/1988 440 300649 105688 440 SBC OBC-63 NANDANWAR AVINASH SHRIDHARRAO 214 64.69 61.62 74.90 20/09/1987 411 103182 102249 411 PATKI SARANG SANTOSH 215 63.09 17/02/1986 416 302065 105347 416 MALVIYA PRASHANT BHARAT 215 61.82 65.15 67. SML Cat.80 14/01/1987 SBC OBC NT1 OBC-58 OBC-59 NT1-3 .72 25/04/1986 443 300625 105091 443 OBC OBC-64 KORDE PARESH ANIL 214 63.09 17/06/1986 444 102956 102171 444 DT(VJ) DT(VJ)-5 CHAVAN NAMITA GANGARAM 214 62.02 75.18 10/10/1988 434 102719 101548 434 KHAN SHAISTA RAIS ALAM 214 65.55 64.00 31/07/1986 420 102535 103437 420 LOYAL ANUSHREE MUKANDA RAM 214 71.54 73.38 65.77 74.64 15/11/1986 421 101292 101337 421 PATEL ANKIT SUBHASH 214 71.73 03/02/1984 431 102678 101717 431 YADAV DEEPTI ATTARSINGH 214 67.45 07/10/1988 429 101248 100476 429 AGRAWAL SHAILESH RAMESH 214 67.22 63.14 69.46 66.43 60.18 18/12/1986 433 400193 104010 433 GOSAVI VIKRANT BALKRISHNA 214 66.31 67.00 30/12/1986 428 201751 108430 428 THATTE SARVESH SUNIL 214 68.00 28/06/1984 414 101269 100314 414 SAINI AVESH RAMAVTAR 215 62.69 74.86 66.38 66.00 73.27 15/01/1985 418 300648 105770 418 GAUR LOVY DUSHYANT 214 73.85 71.63 28/03/1988 425 302116 105665 425 KINKAR JIWAN SHRIRAM 214 69.85 63.64 19/07/1986 439 200791 107505 439 PETHE SAHIL KIRAN 214 64. Appl No.90 09/11/1987 427 100442 101151 427 GUPTA PARUL BHARAT BHUSHAN 214 68.00 63.96 59.18 63.84 58.65 61.00 71.90 14/04/1986 438 101930 100101 438 OBC OBC-62 SAWALE VISHAL MADHUKAR 214 64.45 25/12/1987 412 400698 104318 412 VYAS SAGAR DILIP 215 62.94 60.38 71.92 66.63 60.90 16/02/1987 426 101781 100723 426 GOTUR AMRITA JAGDISH 214 69.67 61.39 66.00 04/01/1987 430 301024 107480 430 VERMA PRABHA ASHOKKUMAR 214 67.18 60.18 01/07/1985 413 102392 100184 413 PATIL KIRAN VASANTRAO 215 62.69 59.45 03/09/1986 441 202334 108106 441 BANDISHTE SAGAR MANISH 214 63.08 61.90 66.02 69.67 64. Roll No.27 02/06/1989 442 102696 100253 442 SHEDGE SHALAKA RAMCHANDRA 214 63.69 63.91 15/06/1987 409 301176 107130 409 SAYANI KUNAL HARSHAD 215 63.38 70.22 68.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.77 71.63 08/05/1988 424 301136 105667 424 BAGRI PARUL MAHESH KUMAR 214 69.08 67.81 16/10/1986 437 300097 105118 437 OBC OBC-61 CHIKHALE CHAITANYA BABAN 214 64.40 73.36 08/07/1986 436 301246 105597 436 OBC OBC-60 MAHANKAR PARAG WAMANRAO 214 65.38 74.64 09/09/1985 410 300889 106080 410 KARANJKAR AMEYA ANAND 215 63.54 70. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 408 100711 100278 408 AGRAWAL UMANG SUDHIR 215 63.15 72.63 01/11/1986 432 201536 107665 432 VERMA ADITYA JAGDISH PRASAD 214 66.78 19/07/1986 419 201796 107749 419 SHEIKH HEENA MOHAMMED USMAN 214 72.22 67.96 66.35 59.15 62.64 18/11/1983 435 401579 103887 435 MANTRI PRIYANKA KAILASH CHANDRA 214 65.20 61.08 69.33 69.23 65.15 66.46 77.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 12 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.31 64.69 64.80 60.98 62. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .No.20 61.80 61.69 59.

61 70.82 67.15 62.54 71.00 75.77 74.09 19/06/1986 456 102176 100252 456 213 71.46 75.31 73.36 18/06/1985 468 301675 107057 468 BAKSHI FARHANA TAHSEEN KHALEEL AHMED KATKAR SHRADDHA PRABHAKAR 213 68.27 05/06/1988 OBC-67 SHINDE ABHIMANYU TEJRAO 214 59.69 70. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .23 70.69 63.86 68.04 69.80 66.73 65.00 60.42 72.69 62.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 13 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.69 64.11 65.92 68.27 02/07/1989 481 400020 104361 481 OBC OBC-74 GUJARATHI ATUL MADHAVSA 213 66.59 67.98 56.37 65.62 78.45 10/02/1980 YADAV B K RASHMI RAMSUKH 213 72.29 66.65 63.18 18/06/1988 475 101426 101144 475 SHRIYAN PRAJNA PURSHOTTAM 213 66.63 69.15 74.84 57.15 67.77 59.90 11/02/1988 471 200435 107553 471 SHUKLA ANUBHA AKHILESH 213 68.85 75.43 70.49 63.18 30/01/1988 460 101861 102798 460 MAHESHWARI UDIP DILIP 213 69.63 24/10/1988 466 101572 100383 466 PATIL BHAGYASHRI SARJERAO 213 68.18 19/08/1988 462 101964 100935 462 RATH SEEMA GOVINDA CHANDRA 213 69.54 25/10/1986 479 100308 100113 479 DODA DIMPLE HAREE 213 66.92 70.62 74.00 05/12/1979 PATIL ROHIT RAMESH 214 60.62 71.23 55.53 64.62 76.72 25/02/1987 464 103556 102458 464 SHAH TANAY EKNATH 213 69.00 16/04/1987 214 61.36 21/04/1986 476 100527 101002 476 RIJHSINGHANI ARCHANA NIRANJAN 213 66.69 66.45 05/09/1987 458 102921 100812 458 SAYED LUBNA AKBERUZZAMAN 213 70.77 70. CatMerit OBC OBC-65 445 200225 108924 445 446 101395 100362 446 447 101979 101362 447 448 102030 100332 448 OBC 449 401341 103847 449 OBC 450 102299 100702 450 451 102469 100571 451 452 102846 108097 452 453 300296 105106 454 300051 455 PH Name of The Candidate AKUDE NIKHIL VILAS CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 214 62.27 16/04/1986 474 401293 103862 474 PATHAK VIPUL VILAS 213 67.81 08/10/1986 478 102708 100716 478 PATIL AMIT SATISH 213 66.90 02/01/1988 459 102451 101517 459 SINGH TANU BHARAT 213 70.22 66.No.00 68.91 27/03/1988 457 201190 108148 457 BADAVE ROHAN RAMESH 213 71.31 75.27 02/01/1988 477 200145 109443 477 DAGAR ASHISH JAI BHAGWAN 213 66.72 30/03/1988 301601 105674 455 RAUT SNEHAL RAMESH 213 71.45 04/12/1988 467 101585 101375 467 213 68.22 65.92 72.72 01/01/1987 PRASAD RAJIV RANJAN ANANDI 214 54.20 68.85 74.36 29/05/1988 465 102038 100795 465 PATWA DARSHAN JASMINKUMAR 213 69.43 68.62 77.63 25/05/1986 472 400987 103838 472 MANOORKAR SNEHAL BALAJIRAO 213 67.63 10/07/1988 470 200594 103339 470 THAKARE ROHIT RAMAKANT 213 68.77 69.69 68.33 65.15 61.00 10/03/1987 463 102366 100977 463 SHAIKH SALMAN TEHRAN 213 69.78 59.00 03/09/1987 ASHOK KUMAR JAWAHAR SAH OBC OBC OBC-68 OBC-69 SHARADA SUNDARAMURTHY OBC OBC OBC OBC-70 OBC-71 OBC-72 .45 24/03/1989 105948 454 MISHRA KUMARI GUNJAN RAGHUBIR 213 71.33 63.27 67.10 69.82 64.23 76.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.81 31/10/1985 OBC-66 PATIL NINAD RAMESH 214 60. Appl No.92 72. Roll No.91 22/01/1988 473 401311 103852 473 QAZI JAWERIA AMBER MOHD AMIRUDDIN 213 67.27 03/07/1987 461 101663 100895 461 GOYAL ROHIT YOGENDRA 213 69.88 59.63 71.41 68.18 15/04/1988 480 101014 101531 480 OBC OBC-73 DHAKE HARSHAL RAMDAS 213 66.91 28/06/1988 453 MITTAL PANKILA MADAN 213 71.62 76.64 09/02/1988 GHODEKAR PRIYANKA GOPINATH 213 72.55 67.84 66.98 64.69 69. SML Cat.38 71.54 13/08/1988 469 401587 104042 469 PATKI YOGINEE SATISHRAO 213 68.54 69.46 76.

55 67.45 23/12/1987 505 101511 101483 505 DESAI JIGAR VINAY 212 70.55 64.57 61.23 63. Roll No.81 30/10/1986 497 400515 103388 497 213 62. CatMerit PH Name of The Candidate GUGALIA PRANJAL MAHENDRA CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 213 66.72 04/01/1986 513 100327 100736 513 KAZI MUFADDAL KHUZEMA 212 67.36 09/01/1986 504 201508 108372 504 PARASHAR KHUSHBOO D K 212 71.73 09/06/1986 494 302130 105766 494 YAWALKAR VISHWAJIT VIJAYKUMAR 213 63.37 58.18 17/09/1985 499 300039 105807 499 MOMIN ABDUL WAHEED ABDUL SHAFIQUE 213 61.35 57.91 23/08/1985 508 300522 105660 508 OBC OBC-81 DADHE KSHITIJ RAMESH 212 69.18 28/11/1986 100166 486 MEHTA CHINMAY PRAMODKUMAR 213 65.36 20/10/1988 514 300112 105194 514 KUMARI MUGDHA SANJIV KUMAR 212 67.54 69.33 68.71 64.31 66.00 13/09/1987 AKRITI SITA KANT JHA NT3 OBC OBC NT3-7 OBC-78 OBC-79 SHAMEEL FAISAL IFTEKHAR AHMED PH-1 SC SC SC-6 SC-7 .23 76.09 65.85 62.64 63.38 66.08 67.39 59.59 65.23 74.81 31/05/1986 490 102147 100124 490 OBC OBC-76 LAGDIVE PRASHANT MAROTIRAO 213 64.94 60.46 58.76 64.63 64.90 02/02/1987 489 102315 100281 489 OBC OBC-75 CHAUDHARI SUYOG GAMBHIR 213 64.31 70.54 26/11/1987 506 102127 101245 506 DESHPANDE AKSHAY VINAYKUMAR 212 70. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .09 18/09/1986 517 102621 100693 517 SADANI PRACHEE PRAKASH 212 67.27 29/03/1986 512 201116 110345 512 KALLURKAR SHWETA SATISH 212 68.23 65.92 71.No.59 68.00 04/01/1986 518 100268 101520 518 KALE ADITYA PRABHAKAR 212 67.63 01/06/1986 503 102073 102283 503 KAMBLE AVINASH MADHUKAR 213 57.72 04/08/1986 495 400320 104290 495 DESHMUKH PRADEEP SHIVAJIRAO 213 62.65 62.33 66.36 17/06/1985 500 100821 100210 500 ZOTA JIGAR VASANTLAL 213 61.29 66. Appl No.27 24/07/1987 491 201019 108089 491 OBC OBC-77 CHIRDE UJWAL NARAYANRAO 213 64.31 66.82 61.18 11/05/1985 509 202306 109761 509 SAKHARPE ASHISH KISHOR 212 68.35 57.90 14/05/1988 507 100274 102165 507 OBC OBC-80 SAHANE KIRAN KUNDALIK 212 70.38 71.27 17/01/1988 213 65.21 67.45 12/10/1987 511 103550 103006 511 DHADVE RAJSHREE UTTAMRAO 212 68.16 61.18 18/01/1987 GHUGE PRIYANKA SITARAM 213 65.37 68.00 72.09 18/09/1988 516 102182 102216 516 RAJPURKAR SAMRUDDHI DILIP 212 67.59 63.14 17/02/1984 493 100814 100594 493 DASH DEBASMITA GOBINDA CHANDRA 213 63.65 69.27 12/08/1987 100253 100052 487 CHAUGULE MADHURA BHALCHANDRA 213 65.31 68.38 72.27 69.20 65.80 67.54 73.46 67.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.00 75.65 64.92 62.69 65.85 67.15 61.84 64.72 14/05/1982 498 200136 109310 498 MURKUTE AMIT SHIDHESHWAR 213 62.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 14 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.62 70.08 76.91 19/01/1988 515 100441 101122 515 GUPTA RITIKA NAVEEN 212 67.33 66.43 62.63 15/02/1987 488 102237 101641 488 KAMAT UMA PANDURANG 213 65.62 66. SML 482 101146 100677 482 483 201407 107668 483 484 202241 107673 484 485 302224 105731 486 101840 487 Cat.35 62.45 12/03/1988 492 100457 100338 492 JAIN ANURAG JITENDRA 213 63.38 68.15 68.69 60.92 69.45 30/01/1987 502 101535 101776 502 SHARMA VIJAY JWALAPRASAD 213 60.09 09/07/1986 510 102340 101567 510 APTE VRISHALI YASHVANT 212 68.27 01/02/1984 496 200437 107892 496 WANI PARAG SUBODH 213 62.00 16/11/1987 501 100370 100091 501 PONATHIL ABHISHEK PRADEEP 213 61.84 64.12 68.77 65.76 56.77 70.08 65.85 70.88 66.45 14/10/1985 485 BOTHRA ADITYA RAVINDRA 213 65.53 58.43 61.

45 27/11/1988 549 101499 100799 549 POLAWAR VYANKATESH GANESH 211 71.90 02/11/1987 552 301590 105822 552 NIGAM GAURAV SHARAD 211 70.80 70.27 24/09/1987 300081 106122 544 DT(VJ) DT(VJ)-8 RATHOD DEONA RUNDAN 212 58.62 69.18 65.45 20/11/1986 553 301475 105159 553 GOYAL HIMANSHU RAJESH 211 69.92 79.47 67. Roll No. Appl No.23 65.53 61.18 27/07/1986 MISTRY BIJAL ASHOK KUMAR 212 63.08 69.85 68.73 16/01/1987 550 102631 100146 550 NENE AMIT SHRIRAM 211 71.45 66.69 73.09 16/06/1987 542 PATEL BHAVESH THAKARSIBHAI 212 59.00 23/03/1987 NT3-8 GHULE AMOL BHIMRAO 212 63.23 68.54 55.46 63.38 69.47 65.52 17/02/1988 551 300414 105831 551 JAKATI NANDINI NARSINHA 211 70.72 10/02/1986 OBC-86 BAWANKAR PRITAM MADHUKAR 212 63.00 61.38 62.90 12/09/1985 545 300835 105935 545 OBC OBC-88 GARADE RAKESH BHAIYYLAL 212 57.00 06/11/1987 529 102441 101557 529 RAJIWADE SIDDHESH RAJARAM 212 64.09 02/10/1986 555 201607 108062 555 TANEJA NIKHIL NARESH 211 69.00 19/04/1986 TAMBE AARTI BALIRAM 212 62.62 80.46 64.54 09/02/1988 522 201526 108236 522 BRIJWASI RUTIKA RATAN 212 66.92 64.78 60.38 71.00 67.29 65.77 66.73 63.54 09/09/1987 524 102613 100747 524 KUMAR AJEET YAMUNA PRASAD 212 65.69 67.18 05/01/1985 525 300236 105788 525 AGRAWAL SANKET ARUN KUMAR 212 65.72 06/02/1987 528 102032 100611 528 NT2 NT2-2 HOLKAR RAHUL RAMNATH 212 64.85 76.18 19/05/1988 SHARMA GAURAV MURLIDHAR 212 60.62 67.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.92 61.36 22/01/1987 527 101891 102215 527 SC SC-8 PATIL AJINKY ASHOK 212 64.18 07/07/1988 526 400840 104359 526 PATANGANKAR JYESHTHARAJ VIDYASAGAR 212 64.92 61.53 62.27 11/11/1988 554 101270 100840 554 MALVIYA JITENDRA KUMAR KISHANLAL 211 69.23 70.38 56.88 57. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .53 72.59 64.45 24/09/1988 DT(VJ)-7 PAWAR ANIL NAMDEO 212 61.69 69.76 61.69 79.15 70.09 09/10/1987 523 102994 101729 523 SOLANKI DEEPIKA JASRAJ 212 66.38 67.69 66.45 13/03/1986 BIRAJDAR NIRAJ BASWARAJ 212 64.06 62.45 08/05/1985 108134 543 SHINDE SWAPNIL KESHAVRAO 212 59.15 68.63 18/04/1988 VORA DEEP MAHESH 212 64.12 63.33 63.23 63.92 70.40 60.47 68.98 63.45 15/12/1987 530 201414 108043 530 531 103024 100405 531 532 103159 100183 532 533 200542 107680 533 534 103231 100327 534 NT3 535 301230 106152 535 OBC 536 101427 102373 536 537 101968 100478 537 538 400035 103878 538 539 100261 101908 539 DT(VJ) 540 400922 110140 540 DT(VJ) 541 400756 104087 541 542 400456 104096 543 200476 544 212 64.37 63.09 09/08/1986 DT(VJ)-6 RATHOD MANISH VITTHAL 212 62.45 75.73 28/07/1988 520 103076 100155 520 OBC OBC-83 DEOSARKAR DEVANAND BHIMRAO 212 66.45 02/01/1988 PATIL SANDESH BALKRISHNA 212 63.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 15 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.27 28/12/1987 548 100531 102135 548 DOSHI KRUTI PRAVIN 211 71.43 62.23 77.23 66. SML Cat.14 70.08 73.82 28/12/1986 TUSHARYP NARAYANANPV OBC OBC OBC-85 OBC-87 .57 65.73 09/06/1987 547 301073 105842 547 GUPTA ARUSHI PRIYAPUNJ 211 73.16 61. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 519 200232 108598 519 OBC OBC-82 DINDE MEENAKSHI GOVARDHAN 212 67.54 66.43 58.85 70.27 02/02/1987 521 101874 100129 521 OBC OBC-84 DSOUZA HOLLIS HENRY 212 66.20 55.08 60.31 59.63 02/03/1987 DEVRE DIPAK PURUSHOTTAM 212 64.14 69.No.63 20/04/1984 546 301028 105156 546 DESHMUKH RASHMI SHARAD 211 75.00 67.67 55.16 57.63 61.76 72.

69 68. SML Cat.67 59.92 72.23 69.69 61.06 69.36 02/03/1986 586 301891 106146 586 YADAV PREETI OMPRAKASH 211 63. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .23 59.62 61.53 67.90 15/06/1987 578 102126 102600 578 GHADIGAONKAR DEEPAK SHANTARAM 211 65.82 63.30 65.78 65.82 60.08 62.77 72.04 65.96 65.36 17/03/1988 568 102533 101777 568 DIXIT MAYURESH HARISH 211 66.73 64.65 65.00 13/09/1987 584 400011 110105 584 VAIRALKAR RAMLAL DIGAMBAR 211 64.45 10/04/1987 579 401612 103980 579 GAIKWAD RAJKUMAR WAMANRAO 211 65.15 68.57 63.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 16 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.54 05/08/1985 SC SC OBC NT1 NT2 SC-9 SC-10 OBC-91 NT1-4 NT2-3 .54 65.27 16/07/1988 573 300628 106057 573 DEMBLE ASHISH GOPAL 211 66.33 66.36 05/08/1987 575 200396 108465 575 RAJU SNEHA RAJU SAMUEL 211 66.81 23/12/1987 565 200770 107414 565 OBC OBC-89 NIKAM PALLAVI NAMDEORAO 211 67.72 14/06/1987 580 103451 100182 580 BHOLE CHANDAN VASUDEO 211 65.63 60.80 61.12 66.62 69.35 62.15 68.62 64.43 65.36 12/03/1988 557 100171 102268 557 JAIN PUNEET ASHOK 211 68.49 60.23 71.27 68.15 67.55 64.86 63.27 63.45 14/10/1985 588 201525 107949 588 JINDAL NAVODHYA KUMAR VINOD KUMAR 211 62.08 66.27 06/12/1985 577 400178 103931 577 MAHAJAN VANDANA VILASRAO 211 65.81 01/11/1988 572 300068 106040 572 AGRAWAL RASHMI SHASHIKANT 211 66.45 01/01/1988 582 101745 100622 582 SAYYED MOHMAD IMRAN MALANG 211 64.27 05/10/1987 563 300187 105197 563 SINGAL ATUL PAWAN 211 67.45 31/12/1985 559 101756 101685 559 KAMBLE SMURTI GORAKHNATH 211 68.00 74. Appl No.31 66.77 71.77 60.38 67.27 21/06/1985 581 100565 102707 581 AGRAWAL VIVEK MAHESH 211 64.09 14/06/1987 562 101440 102058 562 PALKAR AMIT HARISHCHANDRA 211 67.72 27/08/1987 583 202111 108046 583 PRABHU AKSHAY VEDANGA 211 64.98 65.54 64.34 66.45 21/07/1985 591 401435 104323 591 OBC OBC-93 WAYCHAL ABHIJEET DATTATRAY 211 61.00 04/08/1986 560 102737 102212 560 PANDEY SHWETA SARVESH 211 68.85 73.45 19/05/1986 587 201467 109311 587 JAGDALE MANOJ MARUTI 211 63.54 63.29 62.09 21/05/1986 576 301363 106923 576 CHHABRA KOMAL KULDEEP SINGH 211 65.90 08/01/1983 590 301439 106242 590 OBC OBC-92 HOLEY BHOOSHAN DNYANESHWAR 211 61.31 63.76 60.92 65.18 08/06/1987 570 301673 105341 570 CHAND ALOK ANIL 211 66.00 63.00 22/04/1987 574 100493 101508 574 BAKALE NILESH BALKRISHNA 211 66.24 68.54 08/11/1985 592 201044 107664 592 OBC OBC-94 SAHU APARNA RAMCHANDRA 211 61.No.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.46 70.37 12/05/1989 567 103394 101678 567 PILLAI ABHIJEET AJAY 211 66.15 69.22 64.08 67. Roll No.92 67.54 62.12 65.65 65.23 69.63 17/07/1986 589 301971 105848 589 CHOUDHARY AMITKUMAR HARIPRASAD 211 62.00 62.54 23/10/1985 585 101061 102514 585 THORAT ANUP VILAS 211 64.69 71.38 68.18 07/02/1989 566 102454 100219 566 OBC OBC-90 CHEPURE ASHISH HANMANTRAO 211 66.92 66.23 66.65 65.91 18/11/1987 558 101443 100324 558 PHERWANI RUCHI GOPAL 211 68. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 556 100840 100322 556 PRASAD ANKIT MANISHANKAR 211 69.00 13/05/1988 569 400823 104076 569 BAHEGAVANKAR MAYURI MADHUSUDAN 211 66.51 64.92 72.27 08/01/1987 564 101794 100556 564 JAIN CHETAN VIJAYKUMAR 211 67.76 63.45 30/08/1986 561 202089 108422 561 MULCHANDANI JAIKUMAR DARSHAN 211 67.69 62.45 11/10/1987 571 100687 100350 571 PASARI ANAND SHYAMKISHOR 211 66.

92 65.15 68.90 04/12/1985 616 100125 100097 616 PRAKASH SWATI AJAY 210 66.18 03/07/1986 601 101485 100068 601 NT1 NT1-5 BONGULWAR CHAITALI VISHWESHWAR 210 69.18 25/08/1986 594 100969 101127 594 KHATRI BHAVIN MAHESH 211 61.98 70.35 67.23 68.41 64.72 13/01/1987 617 100447 100371 617 OBC OBC-97 THORAT MAYURI TATYASAHEB 210 66.63 59.77 71.81 12/08/1986 614 201939 108944 614 BIRAJADAR SANTOSH NAGANATH 210 67.96 64.90 23/08/1982 597 200587 107753 597 JADHAV ANIKET MUKESH 210 71. Appl No.80 63.69 71. Roll No.85 68.27 62.41 64.81 29/08/1985 605 200919 108103 605 SHAH SIDDHARTH SANJAY 210 68.76 64.27 21/10/1985 609 102741 102616 609 HARJANI RITIKA RAJKUMAR 210 67.78 63.54 09/02/1987 612 102767 101412 612 SHINDE RAUNAK YESHWANT 210 67.85 64.85 72.27 19/12/1988 618 200229 107448 618 NT2 NT2-4 TITAR PRITAM RAMCHANDRA 210 66.23 63.No.31 69.37 66.53 68.45 01/06/1986 615 103378 101270 615 PATWARI RAHUL SATISH 210 66. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 593 301546 105492 593 BANNORE NIRAJ RAJENDRA 211 61.36 23/02/1985 619 100007 100069 619 BHARDWAJ AKSHAY RAKESH 210 66.36 26/04/1986 602 102374 100818 602 NT1 NT1-6 UNTWAL PALLAVI YUVRAJ 210 69.31 71.35 68.54 74.46 69.45 56.63 28/07/1987 628 101375 100323 628 KHANDELWAL ANUJ MOHAN LAL NATANI 210 63.15 71.43 63.33 65.38 71.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 17 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.57 63.96 62.77 72.76 67.15 74.81 10/03/1988 623 300874 105232 623 GULHANE RAGINI VIJAY 210 65.81 07/06/1986 624 200313 109707 624 DHARMADHIKARI AMIT RAVINDRA 210 65.51 67.27 64.08 63.54 66. SML Cat.11 13/06/1987 596 401524 103778 596 KUMBARWAR MANISHA MADHUKAR 211 60.81 20/04/1987 599 300167 105773 599 BHANDARKAR NEHA PURUSHOTTAM 210 70.08 72.85 71. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .53 64.45 31/12/1986 620 102312 100711 620 OBC OBC-98 VELIS GIRISH BHARAT 210 66.90 17/07/1987 607 400461 104049 607 KOLE VISHAL JANARDHAN 210 68.24 57.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.51 61.90 01/01/1987 595 102177 102679 595 SHUKLA PANKAJ KRISHNAKANT 211 60.63 09/02/1987 600 301142 106489 600 KHATKHEDKAR SHRUTI CHANDRASHEKHAR 210 70.29 66.39 56.77 72.23 65.54 62.38 67.37 01/02/1988 608 100306 100209 608 MORE SHRADDHA DATTARAM 210 68.36 09/05/1989 603 201661 109387 603 SHAH BHAVIK BHARAT 210 69.15 68.82 28/08/1986 621 301579 105466 621 OBC OBC-99 THAKARE RUPESH GOPAL 210 65.00 30/10/1985 629 301565 107104 629 ASWAR SWAPNIL GANESHRAO 210 63.90 11/04/1988 606 300698 106150 606 BAJPAI SURABHI ANILKUMAR 210 68.02 61.72 04/10/1988 598 400206 104072 598 PANDEY SIDDHARTH RAGHAWA 210 71.90 01/05/1987 626 100450 102223 626 SHARMA GAURAV SATYADEO 210 64.55 63.72 01/03/1986 627 301799 106014 627 KAROTKAR SAGAR AJAYRAO 210 64.39 64.31 66.54 72.15 69.20 62.69 70.85 70.46 70.38 70.72 26/09/1986 613 100152 101710 613 KHANDELWAL PRERNA SHYAMBABOO 210 67.18 28/03/1986 622 301453 107051 622 PATHAK NAKUL VINOD 210 65.19 66.43 66.69 69.49 73.45 68.82 03/04/1988 610 100926 102018 610 KUMAR AMAN RABINDRA 210 67.77 66.36 29/03/1987 625 200524 103402 625 BODAKE SANDIP CHANDRABHAN 210 65.81 20/12/1986 611 302066 105400 611 RATHORE ARCHANA JAI NARAYAN 210 67.57 65.27 19/06/1986 ST OBC OBC ST-2 OBC-95 OBC-96 OBC OBC-100 NT3 NT3-9 OBC OBC OBC-101 OBC-102 .20 63.64 68.76 24/11/1987 604 100491 103135 604 PAWAR AMOL PANDURANG 210 68.31 66.92 75.

00 23/08/1986 633 401590 103951 633 ROHE DNYANESHWAR RAM 210 62.64 09/07/1988 654 103464 100265 654 AGRAWAL NEHA CHANDRAPRAKASH 209 69.23 77.69 65.38 66.75 12/07/1979 646 200859 107407 646 BAPAT KALYANI NILKANTH 209 72.08 68.53 55.15 68.16 55.69 64.38 65.23 63.No.09 29/05/1986 644 400433 104115 644 KAVADGAVE NAGNATH MALLIKARJUN 210 58.81 03/07/1987 643 200558 109312 643 PATIL SHRENIK BAPUSO 210 58.00 72.09 08/09/1984 634 102048 100593 634 VERMA ABHINAY SHYAM LAL 210 62.18 22/12/1986 659 301273 105625 659 DEOSARKAR PRATIKSHA DILIPRAO 209 68.10 59.21 59.54 75.15 71.77 61.80 69.62 70.08 58.10 68.09 16/09/1986 648 102140 101500 648 THOMBARE TANMAYEE SUBHASH 209 71.29 60.15 67. SML Cat.85 70.72 16/09/1987 650 101674 102467 650 HEGDE PRATEEK CHANDRAPRAKASH 209 70.90 22/03/1988 652 301516 105949 652 AGRAWAL PRIYANKA SUDHIR 209 69.08 62.12 70.00 06/01/1987 666 103458 100180 666 OBC OBC-108 SONJE PIYUSH MUKUND 209 66.10 57.86 65.15 65.82 25/11/1982 636 100048 102196 636 BHANGDE HARDIK NAVIN 210 62.86 70.00 31/05/1986 640 200639 107951 640 KORE SHIVANAND MARUTI 210 60.46 65.00 15/01/1987 637 200440 108942 637 210 62.96 57.63 17/02/1989 661 401330 107887 661 GAIKWAD PRASAD PARASHURAM 209 67.69 65.18 03/06/1984 635 300513 105198 635 NIRAJ NAVIN JITENDRA 210 62.49 63.04 61.31 66.77 72.27 06/06/1987 PUSHKAR UDAY SINGH OBC NT1 OBC NT3 OBC OBC OBC-103 NT1-7 OBC-104 NT3-10 OBC-105 OBC-106 .15 67. Appl No.10 60.36 16/02/1988 655 202003 109747 655 KUTE SUPRIYA UDDHAVRAO 209 69.18 03/09/1987 632 401191 103856 632 DESHMUKH KEDAR RAMAKANT 210 63.31 73.98 69.54 59.80 69.81 12/01/1988 662 100207 101003 662 ADIGA PRAMOD CHAKRAPANI 209 67.00 59.63 09/07/1987 639 401251 104266 639 PAWALE POONAM PRATAPRAO 210 60.36 12/12/1985 665 101700 102793 665 NT1 NT1-8 SURANDASHE PRATIK PRAKASH 209 66.73 66.00 62.36 06/12/1987 653 101408 100320 653 SONAWANE NIKITA JAGANNATH 209 69.37 57. Roll No. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 630 200279 108078 630 GARG ANKUR SHYAM LAL 210 63.54 67.00 05/06/1985 641 103056 100176 641 PATIL MAYURESH SUPADA 210 59.29 57.81 73.69 60.76 69.41 65.94 64.15 70.45 16/02/1987 656 102089 100196 656 JANGID POOJA DHARMRAJ 209 68.39 68.09 22/12/1987 664 102558 100862 664 OBC OBC-107 RASAL YOGESH PRAKASH 209 66.63 28/03/1988 658 100476 102235 658 BARHATE MAYUR VINOD 209 68.18 65.63 16/03/1988 651 301231 105947 651 AGRAWAL KALPESH SUBHASH CHANDRA 209 69.55 59.69 58.92 73.63 28/09/1987 663 100106 102180 663 DAVE NAHID NASIR 209 66.22 68.81 29/06/1986 660 103278 101057 660 LUNIA PRAJAY DRJAYANTI 209 67.14 62.77 61.81 31/10/1987 631 300263 105343 631 SAINI ABHISHEK OMPRAKASH 210 63.38 71.46 74.36 27/10/1984 638 103447 101707 638 NAIGUDE SHRIKANT DATTATRAY 210 61.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.41 60. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .23 73.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 18 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.82 09/06/1989 649 103017 100632 649 KARANJKAR ANKUR SHARAD 209 70.45 04/02/1986 645 201858 108009 645 SHAIKH SAMEER AIJAZ 210 57.98 70.09 23/01/1987 657 101960 101937 657 KIRANE AKHILESH GUNAVANT 209 68.27 19/12/1986 642 401530 104197 642 ADKINE BABHANAJI DATTARAO 210 59.57 66.38 73.38 73.23 60.09 28/12/1988 647 301295 105606 647 TOPIWALA FATEMA SHABBIR HUSSAIN 209 72.65 64.76 65.92 75.

72 23/10/1985 691 301802 105889 691 OBC OBC-115 SHIRBHATE SAPTESH RAMESH 209 60.20 61.72 19/10/1985 677 401710 104125 677 DT(VJ) DT(VJ)-9 MAHALE SWATI ASHOKRAO 209 63.91 18/10/1987 688 301018 105907 688 BHANDARI BAIBHAV KUNDAN SINGH 209 61.08 59.49 63.23 76.38 78.62 72.00 05/03/1988 702 101972 107612 702 GANDHI SANKET DILIP 208 70.54 68.96 66.57 59.06 59.08 61.59 63.33 65.27 19/06/1987 694 201424 107525 694 RAJNISH RAJESH KUMAR KRISHNAN YADAV 209 60.22 59.18 61.00 76. Roll No.33 65.04 64.18 25/08/1984 678 201862 107819 678 OBC OBC-111 GAYAKWAD SAGAR VISHWANATH 209 63.46 62.81 25/12/1986 689 102825 101686 689 CHAWATHE PRIYANK RAMESH 209 61.15 69.36 13/05/1987 698 102592 102300 698 JAIN NIKSHITA AKSHAY 208 72.No.09 31/01/1986 673 401441 104752 673 SADAVARTE ASHWIN VINOD 209 64.00 63.59 59.02 58.54 58.85 63.73 12/03/1987 674 102472 100773 674 209 64.36 09/05/1987 703 102404 101867 703 MURKEY BHAKTI HEMANT 208 70.09 14/10/1987 671 101494 103434 671 AGRAWAL PURVESH PURSHOTTAM 209 65.36 26/05/1987 680 202229 107708 680 NT1 NT1-9 GOSAVI RAKHI ASHOK 209 63.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.15 67.27 01/03/1985 670 101377 101417 670 AKOLKAR ROHAN CHANDRAKANT 209 66.02 59.00 27/06/1985 697 201627 109046 697 KORADE ABHIJIT BHAUSAHEB 209 58.00 13/07/1989 669 302159 105850 669 NAIR PRITI BALKRISHNAN 209 66.09 30/03/1986 685 400029 104272 685 NT1 NT1-10 SURVASE RAVINDRA MAHADEV 209 62.00 02/12/1987 OBC OBC OBC OBC-109 OBC-114 OBC-117 .14 64.91 12/01/1987 690 102521 100391 690 PRASAD SUNNY NAGENDRA 209 61.06 70.12 71.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 19 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.18 72.92 69.72 21/11/1982 696 301959 105263 696 UPLANCHIWAR BHUSHAN MORESHWAR 209 59.00 62.59 60.47 58.33 57. SML Cat.27 11/01/1986 692 102964 100871 692 SC SC-12 RAUT KAPIL UTTAMRAO 209 60.31 76.27 10/02/1981 675 301130 105277 675 SC SC-11 KUMAR SINGH KUNAL SATISH CHANDRA SINGH BHAWARE BHUSHAN DHANRAJ 209 64.77 65.78 59.15 67.04 59.14 59.54 08/11/1986 701 101554 101123 701 MANDHYAN SURITA SURESH 208 71.33 62.08 69.20 68.72 28/06/1987 682 100869 101177 682 BATTULA RAJESH ANANDRAO 209 63.63 29/06/1987 693 200775 107899 693 OBC OBC-116 PHULARI RAVINDRA BHIMASHANKAR 209 60.57 73.45 30/04/1986 687 100489 102037 687 PATIL MONISH NIMBA 209 61.78 57.06 62.51 68.36 28/05/1986 676 100160 100005 676 SBC OBC-110 SALI AKASH PRAMOD 209 63.72 11/05/1986 700 101074 101436 700 SHAIKH FALAHUNISA SALAHUDDIN 208 71. Appl No.15 66.38 60.09 01/06/1988 668 100873 102494 668 MISHRA NANDAN KUMAR PRAMOD KUMAR 209 66.18 04/03/1988 699 101010 102908 699 BENURWAR SAKET SHASHIKANT 208 71.16 59.77 61. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 667 101695 102145 667 KARWA ANKEETA RAJENDRA 209 66.08 60.77 66.53 62.33 60.00 61.76 64.54 15/01/1988 684 300848 105299 684 OBC OBC-113 DHANORKAR ASHISH NATTHUJI 209 62.61 59.38 69.69 63.27 12/02/1988 672 302145 105727 672 KHATWAR PRITESH TEJENDRASINGH 209 64.27 07/08/1987 681 300486 105027 681 DT(VJ) DT(VJ)-10 PAWAR SANTOSH NARAYAN 209 63.31 68.69 66.12 62.27 03/06/1988 679 300838 105519 679 OBC OBC-112 NISAL ROSHAN KESHAVRAOJI 209 63.00 64.31 66.38 67. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .08 68.67 60.90 31/08/1984 683 102286 102759 683 GUPTA NITISH SATISH KUMAR 209 62.27 21/07/1988 686 301440 105732 686 RATHI SAURABH NANDKISHOR 209 62.27 01/02/1983 695 201917 108549 695 JAIN JYOTI DHANENDRA 209 60.59 58.08 63.16 66.92 62.

90 06/01/1987 728 301746 105115 728 TRIPATHI GAURAV SHASHI MOHAN 208 65.45 09/04/1986 733 200377 107952 733 PAWDE GANESH BALASAHEB 208 64.23 69.00 68.46 70.55 67.22 62.73 60.67 65.81 09/06/1986 739 201543 107748 739 JOSHI RAJANIKANT CHANDRAKANTRAO 208 63.63 28/11/1987 732 300818 105924 732 KAPSE UPENDRAKUMAR SAHEB RAO 208 64.00 63.63 65.85 66.35 64. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 704 101664 102059 704 JAIN LUBHANI SUDARSHAN 208 70.45 01/06/1989 730 201584 108963 730 ATTAR TAUSIF GULAM MOHAMAD 208 65.92 65.23 72.55 02/11/1985 726 302002 105520 726 HIWANJ RAHUL RAJENDRA 208 65.18 63.62 74.96 68.38 72.38 67.81 06/11/1987 707 101827 100516 707 MAGOO MANISHA OMPRAKASH 208 69.73 68.23 73.31 67.27 17/03/1986 727 102257 100630 727 FARID MATAF MOHD SHAFEE 208 65. SML Cat.00 68.78 65.92 66.00 27/08/1987 721 103492 100335 721 SHANKAR RISHI RAJEEV 208 67.18 17/09/1987 716 400357 103664 716 MULAY SANKET DATTATRAYA 208 67.08 68.00 26/10/1986 724 102159 101359 724 KALEY VISHAL RAMESHWAR 208 66.76 68.23 63.88 64.54 65.27 13/03/1987 720 102847 100950 720 ROTHE SHRUTI RAJENDRA 208 67.55 29/09/1986 719 200873 108258 719 CHHAJED AJIT GAUTAM 208 67.69 71.45 11/08/1988 714 101403 102269 714 MADHU SUMUKH MAHADEV 208 68.45 03/11/1986 723 102467 101400 723 NARANG LAKSHAY ASHOK 208 66.98 64.45 14/05/1986 709 103302 100359 709 ASADI GHANIUZZOHA ANWARUZZOHA 208 68.39 65.15 63.36 23/01/1989 713 300684 105025 713 YADAV ANAMIKA SUKHBINDER SINGH 208 68.88 63.92 64.85 69.54 69. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .18 65.73 16/09/1987 715 201381 108240 715 VERMA ALOK SOHAN PRAKASH 208 67.54 69.81 18/01/1987 711 102729 101579 711 PATEL PARTH GIRISH 208 68.27 05/05/1986 737 201879 108254 737 BABEL PARESH PRAVIN 208 63.23 65.27 31/10/1987 738 103265 103002 738 SONI KRUNAL CHAMPAKLAL 208 63.86 62.14 63.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.90 14/07/1987 731 200298 108200 731 DAMANI ANUJA DWARKADAS 208 65.62 75.00 66.02 64.81 27/11/1985 706 102318 101104 706 KHAN ZOHAIB ABDUL WADOOD 208 69.09 26/02/1988 729 201671 107666 729 GUPTA LAVESH HARISH 208 65.80 64.00 15/03/1986 OBC OBC-118 OBC OBC-119 OBC OBC-120 OBC OBC OBC OBC OBC-121 OBC-122 OBC-123 OBC-124 .45 20/12/1987 718 200296 108087 718 PRAKASH RAJKUMAR SANAJAOBA 208 67.36 31/08/1988 705 200248 107738 705 KANDURWAR NIKHIL RAVINDRA 208 69.No.15 71.82 25/05/1986 736 101969 101443 736 BADGIRE SWATI ANGADRAO 208 63.12 69.53 66.00 72.08 74.43 65.77 69.18 04/03/1988 712 401376 104080 712 TOSHNIWAL ANUP MURLIDHAR 208 68.55 62.43 63.23 70.63 65.23 65.54 24/09/1987 708 301635 105175 708 PANSE SHWETA KISHOR 208 69.86 65.77 70.38 69.55 06/11/1988 722 101720 101153 722 RALLI MEGHA NARESH 208 67. Roll No. Appl No.36 28/03/1985 725 103090 101975 725 JHA UJJWAL PRAKASH 208 65.62 69.18 23/02/1985 710 300935 105278 710 KELKAR AMOL DEEPAK 208 68.54 68.55 63.85 72.57 24/07/1987 717 100866 101016 717 NANAVATI ANAND MURARI 208 67.00 05/11/1985 734 102959 102292 734 TILLU NEHA SUDHIR 208 64.62 73.31 66.35 61.63 29/09/1986 735 201677 107802 735 GUPTA HIMANSHU RAM BABU 208 64.98 62.85 70.61 67.85 73.59 66.33 66.27 18/12/1986 740 101753 110381 740 SHELKE SHEETAL ANIRUDDHA 208 63.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 20 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.

33 64.23 59. Roll No.15 60.31 62.38 73.00 03/10/1988 764 100385 101487 764 PHADKE SHREEVIJAY ANIRUDDHA 207 69.45 67.69 73.51 66.72 18/10/1987 749 200969 106679 749 ST ST-3 TODASE SACHIN RAMBHAU 208 60. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .08 58.90 16/01/1987 747 401677 104020 747 NT1 NT1-11 AKULWAR PRASHANT SURYAKANT 208 60.02 68.62 58.27 23/03/1988 101572 758 KHANNA SMRITI UMESH 207 70.38 70.18 55.82 03/10/1987 769 100838 102727 769 TANDEL SAGAR MEGHNATH 207 68.27 66.73 62.45 61.02 30/08/1987 745 300326 105402 745 MITTAL SIDDHARTH RAJKUMAR 208 61.00 16/07/1985 SC-13 TAYADE AKSHAY VIJAYKUMAR 208 59.67 68.27 60.62 64.No.38 66. Appl No.61 63.64 01/02/1987 752 202083 109378 752 753 400932 103774 753 SC 754 201840 107628 754 755 400585 104419 755 756 102332 109812 757 103357 758 102252 759 OBC OBC OBC-125 OBC-126 JADHAV DHIRAJ RAMDAS 208 59.45 02/08/1988 761 101034 102306 761 SHAIKH NASREEN RAEES AHMED 207 69.04 67.45 61.64 18/10/1988 767 201438 108948 767 KELGAONKAR ANUP NAGESH 207 68.04 65.72 25/09/1988 102393 757 VERMA MITUSHA RAKESH 207 71.00 73.82 13/11/1984 760 100879 101333 760 207 70. SML Cat.10 60.38 69.91 18/03/1985 775 100214 102089 775 SHIVGAN SHRADDHA MAHADEO 207 66.54 68.90 16/12/1988 777 200423 107817 777 PHALKE SHARAYU PANDHARINATH 207 66.54 77.86 66.38 68.73 63.69 74.31 69.41 66.29 56.04 69.00 27/03/1986 770 100213 101514 770 MANIAR MITI MUKESH 207 68.94 59.54 07/05/1988 776 103502 100797 776 MEHTA SAGAR JAYESH 207 66.54 09/06/1987 748 401718 103844 748 NT1 NT1-12 PURI PRANESH DEELIP 208 60.94 59.45 30/08/1987 771 102204 101844 771 GHADIALI MITESH DIPAK 207 67.54 20/10/1988 765 302128 105100 765 KANSAL KHUSHBOO RAJESH 207 69.85 64.77 72.18 30/10/1987 766 301638 105973 766 ARORA SACHIN SUBHASH 207 69.59 67.23 70.00 65.00 06/07/1987 MOHAMMAD SALMAAN ABDUL WAHEED OBC OBC OBC-130 OBC-132 .69 74.73 14/08/1987 743 200363 107938 743 SHARMA ILA NARENDRADEV 208 62.36 04/04/1986 OBC OBC-127 PARE NITIN RAOSAHEB 208 58.72 03/03/1988 772 100778 100413 772 SC SC-14 TALE AVINASH SHALIGRAM 207 67.09 14/01/1988 762 100922 101353 762 OBC OBC-129 WAYZADE DARSHANA SURESHRAO 207 69.69 72.54 10/06/1988 763 202076 107780 763 NT2 NT2-5 HAJARE KASHMIRA RAJENDRA 207 69.77 70.15 73.63 67.15 69.96 60.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.69 66.00 25/11/1987 750 201645 109735 750 PATIL HEMANTKUMAR SADASHIV 208 60.92 62.00 29/10/1986 756 IYER HARIHARANNR NHRAMASWAMY 207 72.73 59.45 05/08/1987 742 101947 100597 742 KABRA RAMANUJ VENUGOPAL 208 63.31 72.46 63.88 57.24 68.37 61.69 65.08 58.47 58.02 68.36 05/12/1987 102949 100650 759 CHANCHLANI KARAN KARTAR 207 70.18 07/07/1987 768 300499 105853 768 GUPTA CHARU SHIVLAL 207 68.85 71.18 57.45 27/07/1987 774 101795 100592 774 JENA SOUMYA RANJAN UDAYANATH 207 66.00 23/05/1988 773 103504 100301 773 OBC OBC-131 GODBHARLE SANTOSH BABURAO 207 66.47 69.23 64.69 72.00 74.23 66.72 16/10/1987 746 201071 108738 746 SALUNKE BALAJI VISHNUDAS 208 61.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 21 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.71 70.38 64.18 16/03/1986 744 101943 100382 744 PHIRKE YOGESH HARIBHAU 208 62.46 68.92 68.63 18/06/1986 751 301482 106151 751 DALVI AMIT ATMARAM 208 59.36 04/04/1983 OBC OBC-128 PHEPALE KISHOR GULABRAO 208 55. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 741 102245 102120 741 GOYAL MAYANK MAHENDRA 208 63.

18 01/06/1987 790 101016 103310 790 BHAMARE BHAVNA DILIP 207 63. Roll No.54 01/10/1986 798 200627 108448 798 NAGANE RAHUL KESHAV 207 61.85 66.18 10/05/1988 804 201969 108530 804 BUTTEPATIL YOGINI JAYPRAKASH 206 70.82 03/01/1987 MANWATKAR ABHILASHA ARVIND 207 64.27 07/07/1988 103823 783 KADAM MINAKSHEE LIMBAJIRAO 207 64.37 66.93 56.47 60.92 69.62 67.31 68.43 64.46 75.08 62.61 68.27 15/02/1988 814 100439 101510 814 ANANTWAR DEEPTI LAXMIKANT 206 68.06 62.94 66.43 58.90 11/05/1984 801 201412 108554 801 OSWAL MEHUL POPATLAL 206 73.43 61.63 29/07/1986 102018 101033 784 M NIKHIL PRADEEP 207 64.37 65.54 09/10/1986 807 102407 100778 807 VALAME SHAUNAK NITIN 206 69.81 25/04/1987 796 401175 103850 796 KADAM SANDIP SHIVAJIRAO 207 61.90 69. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .72 13/09/1986 810 201109 109783 810 NALANG YOGITA MARUTIRAO 206 68.57 64.82 01/06/1989 786 301155 106263 786 BHARGAVA SHASHIKANT SATYAPRAKASH 207 64.54 70.38 71.63 72.41 62.63 13/08/1988 782 AUTI ONKAR BALASAHEB 207 64.36 21/10/1987 789 200577 107974 789 KUMRAH NATASHA MAHENDAR 207 63.18 01/07/1986 800 103469 102181 800 PATHAN SHAMSHER SHAH CHINNA SUBHAM 207 55. CatMerit OBC OBC-133 778 300410 105803 778 779 201974 103455 779 780 301428 106293 780 NT2 NT2-6 781 300440 106088 781 SC SC-15 782 102079 102264 783 401583 784 785 PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB JAISWAL SANI SATISH 207 65.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 22 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.67 69.96 62.59 62.69 70.82 23/05/1986 788 301500 105055 788 SC SC-16 SAHARE PRANAL ARVIND 207 63.15 62.08 62.00 10/10/1985 799 201792 107690 799 207 59.67 62.09 19/11/1986 808 201659 109700 808 DESHMUKH SWAPNIL DATTATRAY 206 69.No.69 72.18 30/12/1986 809 100235 100179 809 AVHAD VALMIK NAVNATH 206 68.27 60.84 58.31 74.46 72.69 63.82 60.92 70.23 71.76 67.18 17/04/1989 803 200317 107993 803 POL JANHAVI JALINDAR 206 71.00 14/08/1988 802 102588 109756 802 JOSHI MEHUL PRAKASH 206 72.47 62.62 70.77 70.00 11/05/1987 806 102470 101527 806 NICHAT PRACHI BHAURAO 206 69.24 61. Appl No.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.18 61.24 59.85 67.57 60.38 67.82 64.64 11/02/1987 SHAH ANIKET KAMLESH 207 65.15 70.15 65.46 56.00 67.45 22/08/1984 793 201266 108165 793 HARISCHANDRE MANJUSHRI BHANUDAS 207 62.27 20/12/1987 805 100340 101876 805 SAVALE SMRUTI SURESH 206 70.45 65.00 26/08/1987 YADAV RITU RAMASHANKAR 207 65.15 63.45 26/10/1986 797 301976 106952 797 GARG MANOJ KUMAR BHAGWATI PRASAD 207 61.45 23/11/1987 791 102137 100746 791 RAI DHARMENDRA KUMAR SHIV BACHAN 207 63.90 05/08/1987 812 102406 100033 812 AGRAWAL VINEET ASHOK 206 68.43 67.85 73.54 62.08 66.55 11/01/1987 813 201669 107531 813 PATIL PADMAJA PANDURANG 206 68.39 60.86 78.36 29/11/1987 787 103552 100126 787 OBC OBC-134 DEOTE NITIN PRABHAKARAO 207 63.46 62.73 02/02/1987 811 102806 102853 811 AGRAWAL KALYANI NARAYAN HARI 206 68.94 69.57 03/01/1987 202166 107667 785 GUPTA DEEPESH HARISH 207 64.22 62.90 65. SML Cat.36 21/03/1986 794 400492 103939 794 LAHANE CHANDRAKANT GUNAJI 207 62.18 25/01/1985 792 200780 107950 792 AGARWAL TUSHAR VIJAY 207 63.23 67.08 66.00 76.62 60.04 60.23 72.54 18/05/1987 OBC SC OBC NT3 OBC-135 SC-17 OBC-136 NT3-11 M JAVED IQBAL M JALEEL .55 15/03/1987 795 102869 102821 795 MANJARE DHANANJAY SUNIL 207 61.39 61.85 69.69 78.

54 15/09/1985 832 201534 107493 832 SHAIKH RAEES JANMOHAMMED 206 64.00 62.23 69.18 60.39 64.45 21/07/1987 846 201383 109301 846 OBC OBC-147 BHANDARE AMIT TANAJI 206 62. Appl No.00 01/05/1987 844 301895 105720 844 OBC OBC-146 KOTECHA RITESH RAMESHCHAND 206 63.00 04/11/1987 848 401148 104099 848 OBC OBC-149 NARKHEDE PIYUSH PRAKASH 206 61.84 66.77 68.59 60.80 63.82 64.63 23/10/1985 845 300584 106866 845 KUMAR ANIL SHREECHAND SINGH 206 62.69 68. Roll No.23 71.72 22/07/1987 839 103558 100291 839 KUMAR PRAVEEN DAYANAND PRASAD 206 63.09 03/03/1987 833 103433 101438 833 SBC OBC-143 UKIRADE VINAYAK UMAKANT 206 64.62 66.88 59.92 65.No.36 24/07/1988 823 400437 103726 823 LEGHA DARSHANA BIRBAL 206 66.37 64.23 65.22 65.90 16/10/1985 828 100889 101900 828 OBC OBC-141 PATIL PRATIK YASHAVANT 206 65.43 61.54 22/05/1989 831 100111 102390 831 RAZA RAHI MASOOM RAZA ABRAR ALAM 206 64.77 63.62 70.54 65.72 09/06/1986 843 103155 100107 843 OBC OBC-145 SONAWANE VIKRAM GANPATRAO 206 63.63 17/03/1986 851 302161 106853 851 KESHWANI JITENDRA UTTAMCHAND 206 61.76 64.81 27/09/1985 842 101771 100185 842 OBC OBC-144 SAHANE PUSHPENDRAKUMAR JAGANNATH 206 63.54 70.09 19/04/1987 819 SHAH DARSHIL ATUL 206 66. CatMerit OBC OBC-137 815 201617 107569 815 816 301642 105174 816 817 100226 101205 817 OBC OBC-138 818 300086 105808 818 OBC OBC-139 819 100722 102481 820 302236 821 822 PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB TILEKAR PRIYANKA KAILAS 206 68.27 58.82 61.31 72.07 62.54 71.69 63.18 25/12/1986 824 101687 101089 824 JOSHI NACHIKET MILIND 206 66.71 61.46 71.49 62.54 06/10/1985 834 300053 106166 834 NT3 NT3-12 CHATE MEENAKSHI TUKARAM 206 64.36 05/11/1987 RAUT BHAIRAVI SURESH 206 67. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .31 64.71 61.90 05/08/1987 826 300982 106121 826 BHOKARE HIMANGI RAMESH 206 65.45 30/04/1986 830 200314 107907 830 PATEL DAKSHA KIRAN 206 64.18 03/07/1985 301013 105262 821 MALHOTRA SOURABH SURENDER MOHAN 206 66.36 05/06/1985 850 102854 100059 850 NT1 NT1-13 BHISE VIKAS DAYANAND 206 61.29 66.08 64.43 64.71 60.55 10/02/1987 837 101837 101114 837 KANSAL HARSHIT ANIL 206 64.85 71.29 60.47 61.92 66.90 64.53 65.00 06/01/1987 106063 820 AJMERA SUMIT BHAGCHAND 206 66.09 02/01/1987 835 301131 106196 835 MADURWAR NEHA ANIL 206 64.57 60.81 13/07/1987 847 201465 108163 847 OBC OBC-148 CHAUDHARI MUKESH KAILAS 206 61.64 03/10/1987 849 401216 103996 849 NT3 NT3-13 MUNDE OM JIVANRAO 206 61.23 66.54 25/01/1986 840 101170 101243 840 PATIL GAURAV VINOD 206 63.86 63.53 66.24 63.92 67.09 29/09/1987 841 300109 105741 841 SC SC-18 CHICHKHEDE ASHWIN TIKARAM 206 63.63 28/02/1984 OBC OBC-140 .88 62.38 69.36 21/02/1987 PUNTAMBEKAR SHWETA SUNIL 206 67. SML Cat.54 66.23 64.46 65.63 22/02/1985 827 401049 107611 827 MAHAJAN SHEETAL UMASHANKAR 206 65.81 12/11/1987 829 302023 106148 829 OBC OBC-142 YEDE JITENDRA TEJRAM 206 65.62 65.08 66.69 65.16 66.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 23 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.54 68.00 65.92 70.88 61.82 63.47 64.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.46 61.16 61.08 68.14 63.90 18/04/1986 838 101726 101824 838 BORKAR RACHANA RADHAKRISHNA 206 63.10 19/05/1987 RATHI NIDHI MAHENDRAKUMAR 206 67.46 67.81 10/02/1988 836 100291 100458 836 SHAH KRUPESH DAMJI 206 64.51 61.85 68.00 70.69 68.09 28/11/1987 100991 101302 822 KHURANA RITIKA RAVI KIRAN 206 66.72 04/08/1987 825 202049 107846 825 BHASIN NIKHIL KETAN 206 65.

64 04/02/1985 888 300405 106125 888 BHAGADE PRIYANKA HEMANTRAO 205 62.00 14/02/1987 870 201301 108286 870 BARI ADITYA SHRIRANG 205 66.81 30/07/1987 878 301645 106379 878 JAIN NEHA YASHPAL 205 66.53 67. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .72 27/05/1986 863 100757 102392 863 SHAH ANKITA GIRISH 205 68.91 26/10/1985 879 301039 105012 879 OBC OBC-154 GOTE PANKAJ BHAGAWAN 205 65.82 65.65 69.90 07/08/1987 865 301108 106862 865 SONDANKAR DIVYAJA VINOD 205 68.00 70. Roll No.39 59.45 67.45 21/02/1985 302187 105945 857 SC SC-19 KHOBRAGADE VIDHYA DHNYANESHWAR 206 59.61 63.62 70.62 68.82 28/04/1988 859 100427 102398 859 MEHTA SONALIKA DINESH KUMAR 205 71.27 22/03/1987 885 200828 109366 885 OBC OBC-157 PATIL SWAPNIL SOMAJI 205 63.00 05/10/1985 858 100646 102273 858 OBC OBC-151 THAKUR MAITHILI DINESH 205 72.85 60.00 72.45 04/06/1986 OBC NT2 OBC-150 NT2-7 .00 14/10/1986 868 102017 109661 868 GHATGE RAJWARDHAN SATISH 205 67.85 69.81 02/06/1988 860 101801 100570 860 CHOUDHARY NEHA GANESH 205 70.00 69.18 10/10/1988 861 200183 108036 861 GUJARATHI CHINTAN SUBHASH 205 70.36 29/05/1985 874 100643 101973 874 TEWANI ROHAN KAMLESH 205 66.78 63.63 05/11/1988 877 202217 107957 877 SHAIKH IRPHAN SHAMSHUDDIN 205 66.27 57.69 73.78 64.37 68.00 18/04/1986 105335 856 MUFKALWAR ABHISHEK ANIL 206 59.49 64.49 63.46 72.08 62.49 59.98 68.67 71.31 76.77 72.08 63.46 70.02 59.90 24/01/1988 866 400313 103950 866 JADHAV ASHA DATTATRAYE 205 67.36 27/06/1985 855 JADHAV RAHUL MANCHAKRAO 206 59.46 66.23 67.80 65. SML 852 102877 100617 852 853 103093 101539 853 854 101865 100918 854 855 201728 108203 856 300924 857 Cat.67 64.20 59.36 19/09/1987 871 400291 103885 871 GUPTA MEGHA BHAWANI SHANKAR 205 66.38 79.76 58.55 19/07/1986 862 102587 100491 862 MANGLUNIA ASHMI SHYAM 205 68.85 63.00 59.02 63.82 22/06/1987 864 100765 100165 864 GHADGE RATNADEEP PRATAP 205 68.36 04/11/1987 884 100997 100698 884 OBC OBC-156 KAPSE SANDIP VASANTRAO 205 63.15 75.08 65.69 65.24 58.24 62.69 74.22 57.15 70.92 66.63 62.82 22/06/1987 887 102408 101376 887 PEREIRA CARLSEN BERNARD HOWELL JOAQUIM ASHISH PRABHULING VALSANGE 205 62.18 07/06/1987 883 200401 108459 883 ANAND ABHINAV B N PANDEY 205 64.35 60.62 66.00 04/12/1986 869 101183 101338 869 GAITONDE MITHILA DILIP 205 67.37 63.54 08/08/1986 880 301087 105290 880 OBC OBC-155 YAWALKAR VAIBHAV CHINTAMAN 205 65.31 72.98 64.00 64.44 68.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.04 63.69 72.36 04/05/1987 867 102101 101237 867 KAKKAR DEEPTI AJAY 205 67.72 29/07/1986 886 100856 100416 886 205 63.92 62.18 58. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB SAH SANTOSH KUMAR PRAKASH 206 60.00 20/04/1988 882 200777 108363 882 PALIWAL VINIT ASHOK 205 64.09 30/11/1987 PATIL RAJASHRI SUBHASH 206 59.22 60.54 22/04/1987 873 101432 101534 873 PATIL NITIN NARAYAN 205 66.45 24/04/1986 875 301091 105217 875 OBC OBC-152 TATTE SHRADDHA PANDURANGPANT 205 66.08 68.62 65.77 62.90 07/05/1987 876 301981 105932 876 OBC OBC-153 GAWATRE PARTH RAJENDRA 205 66.31 68. Appl No.54 63.92 70.31 60.08 72.92 63.72 14/02/1986 872 100726 100270 872 VAIDYA POOJA HARISH 205 66.72 25/03/1979 MARUDWAR PIYUSH PRADEEPRAO 206 60.62 60.No.81 25/06/1987 881 200827 108041 881 MOHAMMEDBASHEER RAEEZ MBASHEER 205 65.92 73.94 60.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 24 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.

23 67.02 64.85 67.22 67.85 55.69 74.63 21/05/1987 904 101862 100223 904 LALGUDI SHARMILI SEKAR 204 69.29 57.08 74.31 71.61 57.84 61.27 22/11/1985 OBC-159 JANGLE SACHIN HARISH 205 61.00 69.45 14/01/1989 911 103413 101683 911 PAWAR PRIYANKA BALARAM 204 67.88 68.54 69.90 57.51 65.29 60.81 24/03/1987 924 300376 106485 924 DHAGE AASHISH RAMESH 204 65.54 67.37 65.77 71.90 08/01/1988 905 300811 107074 905 PIMPARKAR SURABHI PRAKASH 204 69.14 61.92 66.31 69.62 70.76 67.81 19/09/1987 918 200630 107841 918 SINGH PANKAJ KUMAR ARUN KUMAR 204 66.31 64.72 21/09/1986 923 101345 100978 923 SUDKE AMOL YASHWANT 204 65.86 62.54 61.45 20/03/1987 906 101222 101955 906 PANCHAL BHAVIK UTTAM 204 68.64 25/11/1986 901 102264 101826 901 PATEL SHAILA RAJKUMAR 204 70.45 21/06/1983 919 200263 107669 919 KALE SANDEEP SAMPATRAO 204 66.36 04/10/1986 902 101468 100201 902 GHOSH APARAJITA SWARNA KANTI 204 69.63 29/01/1986 909 102928 100468 909 ZAVERI RACHANA JAYESH 204 67.54 23/08/1987 917 103057 101940 917 KHAN AAKIL KHUBEB 204 66.43 64.27 11/07/1987 907 100595 101810 907 KARANJE PRIYANKA NITYANAND 204 68. Roll No. 889 101412 101930 889 890 400687 103853 890 OBC 891 400659 110109 891 OBC 892 201683 107447 893 100652 894 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB PANDEY SHEELA OMPRAKASH 205 62.46 57.39 63.18 14/10/1986 892 SUPEKAR NITIN SUBHASH 205 60.54 64.18 62.54 64.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 25 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.No.10 65.23 74.36 05/03/1985 896 301161 105729 896 NT1 NT1-14 KHANDARE ASHISH GAJANAN 205 56.54 03/11/1987 900 200482 107994 900 NIPHADKAR MANAMITA MANOHAR 204 71.08 69.20 63.43 70.38 75.45 10/08/1985 925 400475 103727 925 PATNI ANKUR MAHENDRA 204 65.63 11/02/1987 908 301588 106048 908 RANDIVE MAKARAND ARUN 204 68.00 70.90 09/06/1984 101537 893 SAVANT SACHIN HARIDAS 205 60.04 65.20 57.85 69.27 19/02/1987 916 100259 102275 916 RAGHAVAN SRINIKET MOHAN 204 66.27 18/09/1985 897 102306 101285 897 SC SC-20 KHAIRMODE SAURABH SURESH 205 56.54 67.38 64.45 25/04/1987 OBC-158 RAKHONDE SUSHAMA VIJAYKUMAR 205 61.24 66.57 65.27 59.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.73 64.31 69.46 67.81 03/04/1987 899 102012 102638 899 DHOBALE ANIKET RANGNATH 204 71.99 70.45 13/07/1984 895 200239 103389 895 OBC OBC-160 CHAUDHARI MILIND SOPAN 205 60.00 57.08 73.63 16/03/1986 921 300731 106267 921 YADAV SHASHIKAPOOR DUBBAR 204 65.80 66.31 63.81 16/12/1985 914 101352 101158 914 SACHDEVA PRERNA DEVINDER 204 66.62 71.27 21/05/1986 922 201174 107438 922 GUPTA ALOK SATISH KUMAR 204 65.54 65. Appl No.92 62.72 01/05/1987 903 102415 102356 903 CHAURE SNEHAL SARANG 204 69.78 67.18 17/04/1989 NT3 OBC OBC OBC OBC NT2 NT3-14 OBC-161 OBC-162 OBC-163 OBC-164 NT2-8 .81 19/10/1985 912 301021 106909 912 GORE NILESHA WAMANRAO 204 67.69 75.16 67.38 60. SML Cat.62 72.69 69.23 73.62 62.45 10/10/1985 898 103184 100049 898 GOPAL DIVYA GOPALAN 204 71.46 77.45 17/07/1986 913 102352 101461 913 KHAN MOHAMMAD UNZER MOHD UMAR 204 66.81 11/03/1986 915 201690 108063 915 GUPTA ANKAN BHARAT B 204 66. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .54 05/06/1985 300980 105546 894 JHA RAGHUNATH SURENDRA 205 60.33 64.14 64.31 73.45 60.16 64.45 11/09/1987 920 301699 105613 920 MAHAJAN ASHWINI ASHOKRAO 204 65.55 28/03/1987 910 102713 100334 910 TAPADIYA SNEHAL SATYANARAYAN 204 67.

63 18/06/1985 943 100555 100733 943 THAKUR KRUTIKA JANARDAN 204 62.10 62.31 61.82 11/12/1986 949 201972 108190 949 OBC OBC-169 PATEL ROHEET BANSIDHAR 204 62.77 57.46 68.54 01/05/1985 108178 962 GAIKWAD MAYUR MILIND 204 58.08 70.18 02/11/1986 928 201893 110402 928 SHAIKH SHOAIB YUNUS 204 64.45 08/09/1986 939 102265 108987 939 SHARMA SUNITA OMPRAKASH 204 63.08 63.54 65. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .59 58.00 60.09 19/10/1986 938 200199 108962 938 KOTE SHRIKANT SUBHASH 204 64.27 22/09/1986 937 400460 104078 937 PURANIK GURURAJ NANDKUMAR 204 64.90 11/07/1987 944 103291 100457 944 MISHRA PRAFULL BRAJPRASAD 204 62.18 16/05/1985 955 301072 106024 955 CHOUDHARI CHANDRASHEKHAR MADHUKAR JESWANI DEEPAK HIMATLAL 204 60.98 58.29 58.84 63.09 14/02/1989 936 103026 102003 936 CHAVAN PRAVIN TUKARAM 204 64.80 59.65 61.61 61.61 59.08 70.98 58.15 70.63 12/07/1983 101983 961 SHUKLA SUNILKUMAR SHIVRAM 204 59.00 23/02/1988 933 102620 100715 933 OBC OBC-165 KHAIRNAR POONAM SUBHASH 204 64.36 25/05/1987 927 300718 105193 927 GUPTA GAURAV RAMNARESH 204 64.18 17/11/1985 956 101713 102470 956 PATIL VIDYAVATI YESHWANT 204 60.62 62.18 25/06/1986 OBC-171 DEULKAR SHWETA ASHOK 204 60.72 02/02/1986 947 400598 104110 947 NT1 NT1-15 KUMAWAT UDDHAV DEVILAL 204 62.81 04/10/1986 934 100748 103186 934 MISHRA SHRADDHA DURGA PRASAD 204 64.43 63.23 64.55 20/04/1986 953 300211 105285 953 JESWANI VIJAYKUMAR MOTIRAM 204 61.43 63.31 72.04 59.73 04/09/1985 945 400567 110337 945 BIRADAR MANISHA VISHWANATH 204 62.54 69.85 65.65 60.39 61.78 59.73 63.18 13/12/1986 952 300441 105890 952 UBALE SHRISH VILASRAO 204 61.85 66.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.18 12/12/1987 960 KUMAWAT RAMARAM POONA RAM 204 59.18 22/04/1987 940 101676 100544 940 YADAV CHANDRASHEKHAR RAMDAVAR 204 63.No.43 57.69 70.53 61.04 59.85 61.81 14/03/1985 ST-4 KALYANPAD YOGESH NAMDEV 204 59.12 63.46 71.29 57.69 62.46 64.69 62.73 58.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 26 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.72 30/07/1986 957 400391 103740 957 958 300364 105319 958 OBC 959 100016 101780 959 ST 960 101630 107609 961 102711 962 200585 OBC OBC OBC OBC-166 OBC-167 OBC-170 GUMTE ESHWAR NARAYANRAO 204 60.69 63.55 59.00 61.54 66. Roll No.72 05/04/1987 951 100615 101761 951 PATIL KETAKI KISHOR 204 61.00 07/10/1987 942 301143 105373 942 RUDRAKAR RAHUL PUNDLIKRAO 204 63.54 62.46 65.00 63.46 68.90 61.24 62.36 23/08/1986 950 201576 109916 950 SAHU ABHINAV RAKESH 204 61.46 61.20 62.77 64.45 01/07/1985 SC SC-21 .63 31/12/1982 935 202347 109818 935 ARORA GAURAV DEVENDERKUMAR 204 64.54 02/10/1987 932 101507 102175 932 DT(VJ) DT(VJ)-11 CHAVAN DINAR MADAN 204 64.78 62.00 15/04/1987 931 101009 101541 931 BAGADIA JIMISH DEEPAK 204 64. Appl No. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 926 101136 110382 926 SHEWALE ROHINI PRABHAKARRAO 204 65.38 64.77 63. SML Cat.77 67.45 24/05/1988 946 401268 109404 946 BHAT ASHWANI AVTARKRISHAN 204 62.24 63.54 64.45 03/10/1986 929 100665 100766 929 DIXIT HRUDINI TARANG 204 64.18 31/08/1986 948 400658 104196 948 OBC OBC-168 TALELE DEEPTI PUNDLIK 204 62.78 59.07 67.08 63.27 12/05/1986 941 100128 102202 941 NISHAR CHINTAN CHANDRAKANT 204 63.63 31/07/1986 954 300015 105416 954 204 60.85 62.47 57.82 63.90 60.38 64.47 59.54 25/07/1987 930 200128 107433 930 CHATTERJEE ABHIK AMODE CHATTERJEE 204 64.92 62.02 62.

CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.69 65.45 66.90 65.41 56.49 70.46 73.27 06/04/1988 987 200053 107828 987 203 67.00 13/08/1986 990 302181 105845 990 YADAV PANKAJ MAHESH KR 203 66.18 17/03/1988 970 101518 100096 970 BHATTACHARJEE RAJSMITA JANARAJ 203 71.96 64.57 70.55 13/03/1983 976 103551 100721 976 VEMPATI V S N JYOTHI V S MURTY 203 68.46 68.23 70.00 73.81 26/09/1986 OBC OBC OBC OBC-173 OBC-174 OBC-175 G AMRIT RAM CHANDRA OBC OBC-178 .53 66.76 63.69 67.31 66.35 68.82 04/10/1987 991 201033 107795 991 VARSHNEY PRASHANT SANTOSH KUMAR 203 66.73 18/04/1985 965 SHUBHAM SHANTANU B KMISHRA 204 58.69 68. Roll No.98 66.82 21/11/1988 975 102232 101501 975 CHAUDHARY PRIYANKA BHIM SINGH 203 68.54 13/08/1987 983 201247 107508 983 MAHESHWARI SAGAR GANESHPRASAD 203 67.77 75.15 69.35 65.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 27 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.54 24/06/1985 964 PATIL ABHIJIT DNYANDEO 204 58.85 76.64 21/08/1987 973 101828 102271 973 METHA HEMANGI RAJENDRA 203 69.18 30/04/1987 989 401237 104090 989 MOHD ABDUL SANA WAHEED 203 66.23 71.23 67.88 67.00 65.00 76.55 19/01/1988 994 100371 101206 994 SHAH SONAM MAHENDRA 203 66.09 08/11/1986 977 301005 105214 977 MUNDRA SHRADDHA KAMAL 203 68.64 28/01/1987 978 200344 107716 978 PATIL VISHAL MARUTI 203 68.90 67.09 14/05/1987 969 201206 107688 969 CHAUDHARI DINESH MOHAN 203 71.20 57.63 29/11/1987 972 101759 101145 972 JOSHIRAO MRINAL SHRIKANT 203 69.00 60.90 08/01/1988 995 102583 100988 995 OBC OBC-176 PATIL UMESH KAMLAKAR 203 66.18 70.00 19/09/1987 988 102546 103433 988 KA LOVIN WILSON 203 67.35 69.85 71.47 67.No.64 17/06/1988 974 201047 107698 974 SATHE TEJASHREE HEMANT 203 68.90 05/08/1985 982 302013 105220 982 MULMULE KASTURI PRADEEP 203 67.20 63.00 69.27 02/03/1987 968 301065 105499 968 AGASTY SUMIT ANAND 203 72.64 18/02/1987 985 200141 108972 985 PHADTARE SWATI MARUTI 203 67.15 70.45 15/04/1987 998 400340 110403 998 KOTWADE KRASHNADAS ANGADRAO 203 65.63 30/11/1987 101288 101890 967 LAHOTI CHANDAN RASHMIKANT 203 72.57 63.77 54.04 70.90 28/07/1986 979 300939 107064 979 PARDASANI MADHUR MUKESH 203 68.54 06/04/1985 107563 966 MORE RAJDEEP BHAGWANT 203 74.00 69.92 67.67 64.77 64.62 70.62 67. Appl No.15 68.77 72.20 65.18 06/09/1988 993 100636 100132 993 GURSALE AKSHAY ABHAY 203 66.35 74.09 01/01/1985 999 102742 109676 999 HALGALE MOHASIN JAKIRHUSAIN 203 65.90 65.45 29/03/1986 984 201648 107910 984 KUMAR SOURABH CHANDRA BHUSHAN 203 67.71 69.31 69.49 67.27 22/11/1988 997 102041 100488 997 TILAK NEHA ARVIND 203 65.24 64.14 64. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .15 70.15 77.43 66. CatMerit OBC OBC-172 PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB GHULE RAVINDRA SHRIRAM 204 58.62 73.31 66.69 69.69 65.92 70.10 66.85 70.62 70.90 12/10/1987 996 100548 101124 996 OBC OBC-177 CHAUDHARI LOKESH PRAMOD 203 66.91 13/12/1985 981 100124 100461 981 SHINDE GOURISH PRAKASH 203 67.72 10/06/1988 986 102092 101731 986 RATHI PRADHYUMN PARMESH 203 67.35 64.67 64.27 20/01/1987 992 101224 100669 992 DESHMUKH AJINKYA ANILRAO 203 66.59 61.77 71.65 58. SML 963 101752 103048 963 964 201725 109383 965 200235 107432 966 201843 967 Cat.47 64.09 26/09/1988 971 302247 105787 971 REPAKA NIKHIL GOPALKRISHNA 203 71.69 71.81 20/06/1988 980 302046 105155 980 MUTHREJA DEEPAK ISHWARDAS 203 67.

08 71.029 SC SC-22 BHORE AMOL RAGHUNATH 203 61.016 NT2 NT2-10 DAL DNYANESHWAR PANDURANG 203 62.81 27/08/1985 1030 300719 106101 1.27 19/06/1985 KAHANE KAUSTUBH JAYKUMAR 203 65.54 62.009 SONI SAMEER L R 203 64.61 57.61 62.51 59.72 03/05/1986 1035 201512 110329 1.028 OBC OBC-185 WANKHADE VIKRAM RAJENDRA 203 61.92 60.69 62.09 10/07/1986 1022 200039 109023 1.18 11/10/1987 1023 100346 100384 1.54 63.63 17/11/1986 107538 1.82 30/06/1986 1012 301851 106901 1.82 27/09/1986 1009 301370 105182 1.54 65.15 70.23 63.35 62.018 GUPTA HARSHIYA MOHANLAL 203 62.23 60.45 63.00 07/05/1986 1026 100323 102347 1.09 16/12/1983 1019 400239 104062 1.00 62.29 60. Appl No.49 58.31 66.10 60.15 66.62 65.35 63.31 62.00 14/05/1986 1033 202312 107537 1.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.10 07/06/1986 1020 103016 102270 1.94 60.025 BHOSALE ABHAYSINH UTTAMRAO 203 61.20 60.45 59.82 61.72 10/03/1982 1017 401401 104304 1.000 1001 200882 108454 1.020 MAHAMUNKAR NUTAN PRATAP 203 62.27 63.90 27/07/1986 1011 200316 107648 1.09 17/06/1984 1.20 62. SML Cat.90 64.024 BHANDARI KRISHNAGOPAL SHIVPRAKASHJI 203 61.023 JONDHALE MANOJ BAJIRAO 203 62.08 66.92 64.18 12/09/1986 OBC-180 BHAGWAT AMRUTA AJIT 203 64.80 59.008 203 64.036 ATAL ADITYA ARUN 203 59.14 60.18 20/03/1986 1036 301974 106830 1.013 CHAVARKAR SNEHA PADMAKAR 203 63.18 18/12/1986 AGRAWAL RAHUL RAJKUMAR 203 64.77 59.08 67.004 OBC 1005 100556 101340 1006 100746 1007 200068 1008 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB PAI ALAKNANDA CHANDRASHEKAR 203 65.011 KUMAR SANJEEV CHANDRASHEKHER 203 63.16 61.019 BIYANI SHWETA SATYANARAYAN 203 62.54 10/02/1986 1028 301637 105635 1.14 59.005 GOKANI ARJUN ANAND 203 64.91 22/10/1985 1016 400018 110154 1.015 NT2 NT2-9 NIKALE VIJAY SHALIGRAM 203 62.017 JALKOTE SHRISHAIL KUMAR PANDIT 203 62.43 58.035 PANDITA NAVEEN DURGA NATH 203 60.001 1002 100265 101175 1.10 58.77 65.08 68.24 62. 1000 103164 102801 1.45 30/06/1985 1013 100363 101032 1.012 RAUT ANKUSH NANDKISHOR 203 63.032 SBC OBC-187 HEDAOO SANDEEP SHANKAR 203 60.033 SAWHNEY HARBANDNA GURPRIT SINGH 203 60.18 04/02/1985 1031 302174 105699 1.027 PATIDAR VIJAY RAJARAM 203 61.37 60.24 62.18 15/03/1987 1032 300479 105231 1.014 MEHTA KRUTI AMIT 203 62.010 KSHIRSAGAR KETAN RAVINDRA 203 63.37 56.94 60.18 10/05/1986 OBC-181 CHAUGULE RAJESH BALASAHEB 203 64.27 28/01/1986 1024 101618 100633 1.82 16/05/1987 101936 1.31 61.63 29/12/1987 1018 400024 104854 1.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 28 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.002 1003 202164 109951 1.27 20/01/1989 1015 300040 105436 1.23 67.38 62.53 60.16 60.46 65.18 21/03/1986 101472 100509 1.00 11/12/1987 1034 401063 103888 1.003 OBC 1004 200307 109010 1.46 65.46 66. Roll No.021 BHOSKAR SHRIKANT LAXMIKANT 203 62.030 JAIN ABHASH SWRAJ 203 61.08 66.85 67.88 60.031 OBC OBC-186 SATHAWANE AMOL MANMOHANJI 203 61.31 65.54 68.72 27/11/1986 1029 200004 108965 1.15 65.007 JADHAV JYOTI PANDURANG 203 64.27 11/02/1986 1027 100770 101036 1.92 64.18 17/02/1987 OBC OBC-179 AAKASH B K AGARWAL OBC OBC-182 OBC OBC-183 OBC OBC-184 . MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .No.51 59.69 67.022 PATIL UTKARSH CHANDRAKANT 203 62.15 63.006 YADAV SHASHIBALA JAYNARAYAN 203 64.85 62.026 GUPTA RAHUL KUMAR RAJESH KUMAR 203 61.46 62.15 72.96 60.034 SHENDARKAR ASHWINI DNYANDEVRAO 203 60.41 64.36 15/06/1987 1021 300315 105518 1.09 12/11/1987 1025 200133 109399 1.23 68.00 13/01/1987 1010 200080 107580 1.18 59.00 59.70 20/06/1986 1014 100964 102295 1.85 68.

27 30/04/1988 1044 101690 102006 1.82 65.08 67.86 67.31 67.062 PAWAR ABHIMANRAO MANIKRAO 202 66.056 RATHI GUNJAN ANIL 202 67.16 65.38 69.73 67.09 18/05/1987 1066 401184 108915 1.81 18/02/1987 1045 102980 101454 1.91 10/11/1986 1057 102455 102906 1.59 62.043 KUSUMGAR PALLAK NIKHIL 202 69.18 25/04/1987 1042 300123 105364 1.12 65.00 57.08 68.047 SINGH RUPESH KUNJBIHARI 202 68.36 11/06/1987 1040 301322 107111 1.00 01/01/1985 1049 100520 102614 1.91 26/03/1988 1063 103312 102259 1.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 29 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.96 67.040 BAHETI DEEPTI RAMESH 202 70. Appl No.00 71.46 73.049 DESHMUKH SUJIT ABHAYKUMAR 202 68.81 12/07/1985 1038 301539 106885 1. Roll No.10 68.065 RANE PRIYANKA RAMKRISHNA 202 66. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 1037 100249 107946 1.041 SINGH SHWETA SURESH 202 70.27 02/06/1986 1067 102049 100565 1.058 67.14 67.059 RAJPUROHIT HARISHSINGH NARAYANSINGH SARJARE SANDHYA SHANTILAL 202 1059 202 67.042 GUPTA ARPITA ANILKUMAR 202 70.59 68.23 71.37 64.92 72.27 07/10/1987 1061 102453 100239 1.064 GANDHI GRISHMA RAJESH 202 66.053 WANKHEDE LOMESH SHANKARRAO 202 68.00 67.18 04/02/1988 1064 103540 101544 1.72 08/06/1987 1053 301796 105145 1.08 74.061 AFONSO MACNOL JOSE 202 66.92 75.073 GOSAVI DEVEN SHRIKANT 202 65.050 SETH CHANDANI RAVINDER 202 68.14 65.08 69.90 71.63 01/07/1988 1060 103554 101397 1.81 22/12/1986 1050 101868 102780 1.98 66.90 65.23 70.54 69.73 66.67 56.069 KUMAR ANURAG RAJESHWAR KUMAR 202 65.15 69.052 SABUR A SHIREEN MOHD YOUNUS 202 68.31 70.20 63.35 66.045 DASGUPTA SUDIPTO DEBAL 202 69.76 62.69 71.00 74.00 08/04/1986 1072 102793 102207 1. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .055 SATPUTE NANDITA NAVNATH 202 68.92 64.72 14/12/1986 1047 103092 102232 1.75 67.82 14/10/1986 1039 100132 107445 1.27 29/10/1987 OBC OBC OBC NT2 SC NT3 OBC-188 OBC-189 OBC-190 NT2-11 SC-23 NT3-15 .08 75.49 69.37 65.92 70.060 PANDEY GAURAV S C 202 67.08 76.92 63.08 68.55 62.066 PAWAR SHARAD BHAUSAHEB 202 66.044 JADHAV NEHA SHAILENDRA 202 69.96 63.No.046 SAMANT ROHIT ANANT 202 69.45 26/05/1988 1054 301785 105796 1.15 71.38 69.070 GHUGE ANITA SAHEBRAO 202 65.039 MAJETHIA NIKHIL KANTILAL 202 70.46 71.90 66.054 BILALA RISHAB RAJKUMAR 202 68.31 69.53 68.038 SAHU UTSAV KUMAR SUSHIL KUMAR 202 73.41 64.45 26/09/1986 1073 201311 100825 1.057 GOENKA NEHA RAJKUMAR 202 67.27 01/05/1987 1055 100405 100919 1.051 CHAVHAN PALLAVI PANDITRAO 202 68.45 17/12/1986 1056 301151 105560 1.54 11/04/1985 1058 200074 109660 1.23 71.81 16/07/1988 1069 301030 107645 1.73 31/08/1987 1046 100011 109762 1.09 25/04/1987 102680 101426 1.78 70.81 30/07/1986 1068 201470 108589 1.00 01/03/1988 1043 300555 106153 1.27 19/02/1988 1051 400642 103879 1.31 69.76 69.54 69.06 62.09 01/04/1985 1071 102134 102261 1.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.15 70.31 70.037 BRIAN BERNARD BENJAMIN 203 55.94 66.15 69.06 63.81 18/02/1985 1048 300119 106391 1.09 23/03/1985 1041 100433 101315 1.067 OBC OBC-191 BHIRUD DEEPAK PRAKASH 202 66.27 13/01/1985 1062 201123 109314 1.55 68.77 72.45 05/07/1984 1070 201351 108946 1.31 65.41 62. SML Cat.071 CHOUGULE AMITKUMAR ASHOK 202 65.063 PANDEY VISHRAMSAGAR RAMUDRESH 202 66.96 81.09 06/03/1989 1065 101883 102641 1.048 BANSAL SEEMA SURESHKUMAR 202 68.63 12/04/1986 1052 401714 103935 1.69 73.068 NT2 NT2-12 JANKAR RAVI BIRA 202 65.072 NADKARNI ABHISHEK KUMARSEN 202 65.

27 06/05/1984 1088 100690 100172 1.088 AGRAWAL NIKHIL PADAM CHAND 202 63.18 31/07/1986 1101 103573 101755 1.109 MAHAJAN NEHA MORESHWAR 202 55.08 63.64 13/08/1987 102971 100742 1.43 58.23 60.079 MAHAJAN ATUL RAMKRISHNA 202 64.27 24/05/1984 1087 300299 105188 1.63 08/01/1983 1089 100289 102204 1.67 55.110 BHAVE NEHA SUDHIR 201 73.77 64.27 57.22 58.107 OBC OBC-201 DEOTALE RAHUL RAMKRISHNA 202 58.69 75.54 69.81 26/12/1986 OBC OBC-193 OBC OBC-194 AJAI KUMAR HIRALAL OBC OBC-202 .45 25/07/1984 1105 300120 106330 1.45 23/12/1987 102162 1.22 60.18 01/09/1986 1079 102230 100710 1.080 RATHOD MITALIBEN VIJAYSINH 202 64.27 58.47 68.076 MAMNOON FATIMA YAHYABHAI 202 64.00 31/03/1988 1081 300743 105131 1.61 60.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.90 60.101 JADHAV MUKUNDRAJ DINKAR 202 59.097 GANDHI KALPESH JAINENDRAKUMAR 202 61. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .80 63.82 05/06/1987 1082 200132 107599 1.92 64.087 YADAV PRIYANKA SHAKALDEO 202 63.31 70.096 DONGARE VINAYAK NAMDEORAO 202 61.085 NT3 NT3-16 GORE DEEPAK NARAYANRAO 202 63.092 TRIPATHI APURVA ANAND ANIL KUMAR 202 62.00 05/03/1986 1086 100570 100379 1.08 59.69 68.73 01/06/1986 1.77 58.103 202 59.098 OBC OBC-197 PATIL SAURABH VANJI 202 61.72 25/09/1985 1084 102082 101838 1.095 NAWALE SACHIN DINKAR 202 62.36 12/01/1986 1094 100373 100872 1.77 55. SML Cat.54 22/02/1985 1109 301465 106123 1.27 19/01/1985 1091 200731 107568 1.82 62.27 20/03/1978 1104 100298 100828 1.27 13/04/1987 1106 201680 108128 1.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 30 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.62 69.43 61.093 PATRE VIVEK NAMDEORAO 202 62.31 62.08 58.094 SAKHARE ADITYA BAJIRAO 202 62.24 59.No.69 72.62 62.23 60.98 60. CatMerit OBC OBC-192 1074 100113 101327 1.90 30/12/1986 1097 102268 101522 1.29 64. Appl No.76 59.55 31/07/1986 1080 201269 107790 1.099 OBC OBC-198 TEKALE NILESH SHANKAR 202 60.54 62.04 61.08 64.077 ADULKAR DEEPANJALI GANGARAM 202 64.77 66.06 60.72 16/02/1988 1085 401309 103982 1.67 59.54 25/10/1986 1098 200379 107903 1.36 29/01/1988 1090 201519 107451 1.104 SBC OBC-199 PATIL VISHWADEEP SUDAM 202 59.074 1075 400854 104842 1076 102538 102260 1077 100801 1078 PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB JADHAV KIRAN BHAGAWAN 202 65.14 55.00 67.02 64.37 23/08/1986 1108 301991 107161 1.72 29/11/1986 1083 200951 108932 1.80 16/06/1985 1110 301396 105589 1.69 61.108 KHAPLI VIVEK VINAYKUMAR 202 57.00 59.77 66.57 61.00 62.54 71.078 KABRE ROHIT SANTOSH 202 64.38 67.082 DAVE RITU SATISH 202 64.105 OBC OBC-200 KAWALE SNEHAL VASANT 202 59.15 60. Roll No.19 12/03/1987 1100 400442 110313 1.29 59.102 SHUKLA KETAN KUMAR GULABCHAND 202 59.091 NT3 NT3-17 BANGAR VIDYA KANTILAL 202 62.23 63.00 67.63 02/01/1985 1102 102288 101950 1.27 04/08/1984 1103 103343 100890 1.55 09/06/1987 1095 200728 108630 1.38 67.85 64.92 68.083 JOHNJOSEPH MPJOSEPH 202 64.00 08/01/1984 1096 400721 104119 1.06 57.38 65.00 64.100 NT1 NT1-16 CHAVAN DINANATH BALANATH 202 60.49 62.04 62.64 09/03/1987 1092 201599 107650 1.27 61.106 SC SC-24 RAUT VIJAY KRISHNARAO 202 59.00 04/08/1985 1099 300443 105337 1.54 04/03/1987 1.16 62.91 12/07/1988 1107 300532 105298 1.39 58.31 58.081 PATEL MANISHA HASMUKHBHAI 202 64.65 64.54 60.090 OBC OBC-196 CHAUDHARI BHUSHAN SUBHASH 202 62.02 56.084 TIWARI NITIN NARENDRA 202 63.089 PRABHU VISHAL MAHESH 202 63.075 BIRADAR SHARAD BHARAT 202 65.31 61.94 58.54 65.57 61.85 64.086 OBC OBC-195 DHAMNE NILESH ASHOK 202 63.90 01/08/1987 1093 300674 105490 1.77 67.

42 64.No.146 PHABYANI JYOTI POPATLAL 201 65.00 68.121 GOUR RUCHI PRATAPSINGH 201 67.71 67.06 67. SML Cat.77 72.139 SHENDE ANKITA SHASHIKANT 201 66.135 RAJAMANYA APURVA VITHALKUMAR 201 66.31 65.54 23/05/1986 1143 102852 101857 1.144 DESALE AJINKYA BHASKARRAO 201 65.15 73.72 23/10/1987 1139 103422 100171 1.57 65.41 66.59 63.94 64.116 SHARMA VARUN JATINDER KUMAR 201 68.81 19/07/1987 1140 102800 109710 1.15 71.55 65.43 64.73 29/01/1987 1112 201782 109396 1.38 78.09 25/10/1988 1116 301912 105210 1.00 18/08/1986 1147 302244 106007 1.62 66.142 KULKARNI SHRISWAROOP SHRIPRAKASH 201 65.124 JAIN UMESH MADANLAL 201 67.08 72.91 18/08/1987 1117 202308 108426 1. Appl No.133 ASWANI RESHMA CHANDRAPRAKASH 201 66.94 66.46 72.81 23/02/1987 1141 100934 102711 1.54 26/09/1989 1145 100358 100467 1.45 10/09/1986 1135 200429 108993 1.90 20/11/1985 1134 101121 100979 1.72 23/06/1987 1113 103157 100174 1.92 64.73 02/01/1988 1131 100381 101532 1.111 JAGADALE SHARVARI PRAKASH 201 73.94 62.61 73.85 68.71 65.04 65.16 64.138 MELMANE SNEHA ASHOK 201 66.04 61.54 65.69 67.127 OBC OBC-204 KAWALE MEGHA ASHOKRAO 201 66.147 SHARMA SATYADEO BRAHMDEO 201 65.09 29/02/1988 1132 101369 100629 1. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .08 62.22 65.38 67.15 66.96 64.118 SHAH BHARGAV JAGDIP 201 68.51 66.65 64.16 63.69 65.137 AGGARWAL KAPIL SUSHIL 201 66.51 61.90 25/12/1986 1123 101354 100713 1. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 1111 201859 108445 1.18 18/12/1986 1115 301721 105711 1.31 68.08 67.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.129 SC SC-25 JADHAV VISHAL MANOHAR 201 66.00 64.114 KINRA VARTIKA M S 201 69.14 66.85 68.81 03/02/1989 1119 201085 107727 1.45 25/07/1985 OBC NT2 OBC OBC-203 NT2-13 OBC-207 .81 10/09/1988 1129 101648 101075 1.72 28/01/1987 1118 100079 102451 1.31 66.90 18/10/1988 1136 400370 104343 1.90 20/02/1985 1142 400419 103393 1.98 65.63 21/04/1987 1133 300164 106220 1.98 66.136 YELALE ABHIJEET VENKATRAO 201 66.72 07/07/1988 1120 100239 105686 1.67 64.31 71.45 26/11/1985 1125 400608 104161 1.143 GEORGE SAUMYA BABU 201 65.130 GANDHI KAUSTUBH MAHENDRA 201 66.128 OBC OBC-205 PATIL MUKESH PRAKASH 201 66. Roll No.69 70.131 SC SC-26 WALINJKAR SAGAR KRISHNAKANT 201 66.90 20/06/1985 1144 201915 108269 1.145 ZAVERI ANISHA JAYESH 201 65.36 07/07/1984 1124 101589 100947 1.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 31 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.85 69.69 67.08 69.22 66.81 15/08/1988 1122 200395 107958 1.31 74.77 64.141 SUNDHARAN SHIMI 201 66.85 68.122 RODE SUPRIYA SHAHAJI 201 67.126 KALANTRI RAMA PURUSHOTTAM 201 67.77 71.42 07/12/1986 1114 300919 105966 1.117 GUGALE SHRADHA PRAVIN 201 68.45 14/03/1987 1128 102080 100105 1.112 PUROHIT GAUTAM SANJAY 201 71.53 72.134 YADAV VIJAYKUMAR SATYANARAIN 201 66.09 29/05/1987 1138 103039 101267 1.69 61.120 SINGH ANJULATA RAM JANAM 201 67.92 71.00 22/07/1988 1137 300238 105908 1.123 GOUR VIJAYENDRASINGH PRATAPSINGH 201 67.15 67.92 71.140 MANE PRASHANT SADASHIV 201 66.125 MALHOTRA SUMIT KHARATI LAL 201 67.63 11/05/1987 1126 201392 107426 1.77 65.31 67.119 PATIL SHWETA RAMESH 201 67.20 65.45 02/01/1984 1121 102584 100712 1.115 RUHATIYA SHRADHA OMPRAKASH 201 69.71 68.36 27/10/1988 1127 301916 106043 1.38 70.77 74.43 69.132 OBC OBC-206 BORKAR MANGESH KESHAVRAO 201 66.62 72.46 69.113 MAHESHWARI ABHILASHA SURESH 201 71.36 24/09/1986 1130 100783 101822 1.27 68.64 28/03/1987 1146 301540 106334 1.85 68.

47 61.27 01/03/1988 1172 400548 103690 1.54 14/05/1985 1.164 BHALERAO JAGDISH SHIVAJIRAO 201 63.15 60.77 67.15 68.77 66.08 58.39 63.77 66.69 66.39 62.18 03/06/1984 1154 401181 104019 1.77 64.162 MASHRANI KETAN SURESH 201 63.183 BISWAS SONIYA SUNIL 200 70.72 16/07/1983 1178 302204 106257 1.12 56.90 15/02/1985 1176 200921 108728 1.174 PATIL KISHOR VASANTRAO 201 60.73 61.15 68.38 64.72 25/03/1986 107804 1.181 SC SC-29 TAYADE SANDIP HARIBHAU 201 58.No.180 OBC OBC-217 NANDRE KISHOR GULABRAO 201 58.172 NT3 NT3-18 AVHAD ABHAY SAHEBRAO 201 61.92 68.37 62.44 03/04/1986 1171 100515 101626 1.62 65.62 64.81 20/11/1987 1.165 GADKARI RAHUL RAJEEV 201 63.81 11/10/1985 200668 108122 1.29 58.175 DHAWALE BHUPENDRA ANANTRAM 201 60.155 ST ST-5 SONAWANE CHANDRASHEKHAR SAHEBRAO 201 64.09 20/10/1984 1159 100389 102321 1.45 19/05/1986 1165 101814 101010 1.80 59.158 DESHMUKH SHUBHANGI CHANDRASHEKHAR 201 64.161 SINGH SARANSH CHANDRASHEKHAR 201 63.00 71.18 20/08/1986 1182 302089 105276 1.153 OBC OBC-209 PATIL CHETAN KASHINATH 201 64.54 61. Roll No.54 26/09/1986 1183 100105 101660 1.14 60.149 SC SC-28 BHAGAT RAHUL SIDHARTHA 201 65.51 59.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 32 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.90 05/12/1984 1.08 65.92 67.31 56.182 OBC OBC-218 SONTAKKE SANKET SURESH 201 58.159 JAIN AMIT KISHANLAL 201 64.150 OBC OBC-208 PATIL SAURABH SHESHRAO 201 65.184 PADALEY PREETI SAMUEL 200 69.00 57.41 55.86 63.45 15/06/1985 1158 301449 107105 1.27 17/04/1987 1155 200700 108015 1.00 08/11/1986 OBC NT2 OBC-212 NT2-14 .61 69.10 61. SML 1148 103289 101915 1.45 30/08/1986 1175 302027 106056 1.46 70.163 TONDARE SWETA BABURAO 201 63.10 62.90 09/10/1980 1174 101355 101992 1.80 58.72 15/03/1982 1170 100667 101574 1.09 03/09/1987 1160 102872 101099 1.160 JONDHALE NAVNATH BHANUDAS 201 63.38 65.148 1149 102617 100264 1150 400228 103946 1151 302084 105677 1152 201691 1153 Cat.51 61.71 58.22 60.08 59.38 26/03/1985 1161 301767 107596 1.16 59.31 58.89 62. Appl No.152 JAIN MILLU FATEHLAL 201 65.37 63.156 OBC OBC-211 JADHAV RAHUL KUMAR POPAT 201 64.154 OBC OBC-210 PATIL VINAY KRUSHNA 201 64.72 03/01/1987 1166 200172 107925 1.173 RAJA BHARAT VIJAY 201 60.18 08/04/1986 1179 200475 108211 1.151 KURAWAR RUPALI RAMRAO 201 65.14 61.18 61.55 58.36 21/04/1988 1163 400749 110446 1.31 66.69 68. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .167 OBC OBC-214 DAHAKE VANDANA TUKARAM 201 62.27 29/10/1985 1169 400288 103722 1.64 21/03/1988 1184 102479 101475 1.37 62.72 19/11/1986 1156 201734 107713 1.42 66.31 71.46 68.176 BHOSALE PRAVIN RANGANATH 201 59.36 28/05/1988 1157 300810 105517 1.86 62.54 59.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.37 56.00 07/10/1984 1168 201454 109656 1.63 04/10/1988 1167 103325 100470 1.53 63.170 PAL NEERAJ SINGH ASHOK 201 61.54 66.46 65.36 08/09/1983 1173 301123 106329 1. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB SC SC-27 NARAYANKAR ATUL SARDAR 201 65.168 MASOJI VINAYA RAJENDRA 201 62.00 57.169 MISHRA PRAMOD KUMAR RAVINDRA 201 61.54 67.62 69.31 62.77 64.00 08/07/1986 1164 400253 104303 1.177 GUPTA RAVI KANT BIJAY KUMAR 201 59.55 63.54 06/05/1984 1181 400474 103849 1.84 58.30 25/03/1986 1180 400948 103499 1.64 03/07/1985 1177 101681 100720 1.157 AWARDE RAMKISHAN GOVINDRAO 201 64.178 OBC OBC-215 VEKHAHDE KETAN CHANDRAKANT 201 59.46 72.171 ST ST-6 BENDE ANUP SURESH 201 61.166 OBC OBC-213 KUMBHAR SUSHANT CHANDRAKANT 201 63.77 65.59 56.46 64.54 59.179 OBC OBC-216 BULBULE VISHNU SHIVAJI 201 59.69 59.18 24/02/1985 1162 300103 105537 1.54 56.

194 BISWAS ANUP GOUR 200 67.38 73.92 66.204 SINGH DEEPIKA RAMESH 200 65.186 SHARMA PRIYANKA CHETANPRAKASH 200 69.09 28/02/1989 1191 100872 101959 1.45 25/12/1986 1211 101339 102068 1.23 68.74 66.67 65.92 67.64 30/06/1986 1192 401079 104045 1.77 67.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 33 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.54 69.06 62.15 71.207 AGRAWAL OM SUBHASH 200 64.56 61.63 01/07/1989 1196 300535 105208 1.62 67. Roll No.98 68.185 MATHEW GERRY GEORGE 200 69.55 09/11/1988 1195 301270 105395 1.63 30/04/1987 1219 102645 102172 1.211 KESARIA SUMEDH RAJNIKANT 200 63.197 OBC OBC-220 SWAMI SHUBHANGI VEERBHADRA 200 67.45 65.09 18/12/1984 1216 300231 105923 1.31 71.24 63.15 67. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .85 70.38 72.212 BAJI PARIJAT PRAMOD 200 63.31 65.No.09 05/08/1986 1201 400008 104346 1.15 66.195 GUPTA VINEET LAXMIKANT 200 67.63 25/02/1986 1188 401295 103859 1.208 PATIL SAGAR PANDURANG 200 64.82 08/08/1987 1215 302119 107148 1.45 06/11/1986 1210 103512 101885 1.31 65.00 27/02/1987 1202 201798 107761 1.63 69.80 60.199 DESHPANDE PREETI UDAY 200 66.190 HALGALE TANVEER JAKIRHUSAIN 200 68.92 68.54 65.54 06/06/1986 1198 101541 100090 1.38 69.73 20/03/1984 1220 200069 107411 1.215 DESHMUKH VIKRANT DIGAMBER 200 62.09 11/04/1987 1207 400183 104270 1.46 73.92 72.90 23/09/1987 1197 301257 106038 1.86 65.88 65.92 67.00 62.84 61.202 GUPTA SAGAR RAJENDRA 200 66.64 25/07/1986 1217 100975 100275 1. Appl No.91 20/12/1987 1190 103396 101421 1.203 KADAM MAHESH SURYAKANT 200 66.08 64.45 65.27 23/03/1987 1203 103051 101452 1.36 05/06/1985 1187 201928 107584 1.188 WANDALKAR POORWA PADMABHOOSHAN 200 69.192 KENDRE RAHUL PADMAKAR 200 67.61 27/07/1987 1212 200386 109373 1.15 66.81 05/09/1986 1218 201771 107552 1.98 63.39 59.84 61.209 VORA BHAVNABEN AMRUTLAL 200 63.15 71.54 67.72 01/05/1986 1213 200137 108220 1.218 KUMAR NANDAN 200 62.38 70.216 KABRA KHUSHABU RAMESHWARJI 200 62.08 64.50 70.219 NT1 NT1-17 NARWANE GANESH SURESHRAO 200 61.03 59.82 63.38 68.71 58.217 VORA PRIYANKA HARSHAVARDHAN 200 62.63 11/01/1988 1200 100970 101728 1.18 24/09/1989 1193 200614 108195 1.46 08/12/1986 NT3 SC OBC SBC NT3-19 SC-30 OBC-224 OBC-225 .191 KUMAR SACHIN MOTI LAL 200 68.54 59.220 OBC OBC-226 GHANAWAT MEGHANA NAMDEO 200 61.23 72.62 67.36 15/12/1985 1199 100590 102282 1.76 60.201 OBC OBC-223 SHINDE VIKAS GANESH 200 66.46 67.36 25/03/1986 1214 100940 100493 1.33 61.98 62.45 18/06/1988 1189 101095 100387 1.27 67.90 31/01/1985 1194 301573 107054 1.37 61. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 1185 100330 102160 1.198 OBC OBC-221 MAHALE JAGRUTI SUBHASH 200 66.88 66.27 63.196 OBC OBC-219 BIROLE UMESH VASANT 200 67.18 62.210 SALUNKHE ROHAN RAMCHANDRA 200 63.205 KUMAR ROHIT NARENDRA 200 65.206 SETTY SHARVANI RAMMURALI 200 65.55 05/03/1987 1221 300244 105051 1.08 62.221 SINGH ABHISHEK JAIPRAKASH 200 61.92 67.54 14/08/1987 1205 300870 105417 1.213 SONKUSARE SAURABH CHINTAMANI 200 63.00 74.18 04/03/1988 1186 300691 105586 1. SML Cat.91 22/05/1985 1206 102360 100099 1.56 61.14 60.73 11/04/1987 1209 102461 101929 1.189 AGRAWAL ASTHA SHEKHAR 200 68.200 OBC OBC-222 CHAUDHARI SHRADDHA ISHWAR 200 66.85 69.214 DWIVEDI SMRITI SUDHANSHU 200 63.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.35 65.02 64.02 61.92 65.193 TIWARI SAURABH ANIL 200 67.31 67.187 JAJUNDA MOHINI HIRALAL 200 69.31 65.63 14/10/1987 1208 201273 109689 1.98 66.09 18/12/1986 1204 102968 102535 1.

Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department

Page 34 of 240

DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI

Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM - CET 2012 Declared on 15/02/2012
Sr.No.

Roll No.

Appl No.

SML

Cat.

CatMerit

PH

Name of The Candidate

CET Marks

Aggr %

3rd MBBS %

2nd MBBS %

DOB

ASIA PRIYANKA DWARKA

200

61.47

58.92

63.09

19/08/1985

1222

301869

106104

1,222

1223

100606

109017

1,223

PATIL DHIRENDRA VIKRAM

200

61.10

60.77

62.00

13/12/1985

1224

101013

101985

1,224

SAWANT SANIL SHIVAJI

200

61.02

59.46

63.81

06/11/1984

1225

201239

108224

1,225

WANI BALKRISHNA SUNDAR

200

60.86

60.54

59.81

03/03/1986

1226

100673

102073

1,226

DOSHI ADHIRATH ASHOK

200

60.65

60.08

62.00

21/01/1986

1227

201335

108132

1,227

OBC

OBC-228

KOLATE DIPAK SURESH

200

60.61

61.69

64.82

01/04/1984

1228

202040

108913

1,228

OBC

OBC-229

PORE SHOBHA NAMDEO

200

60.57

58.69

62.36

09/07/1986

1229

100545

100455

1,229

TOLIA DHVANIT HARESH

200

60.45

58.69

62.54

20/07/1986

1230

401413

105752

1,230

SOLANKE VIJAY PRABHAKAR

200

60.12

57.77

60.73

09/02/1985

1231

201124

108907

1,231

PATIL RAHUL RAJARAM

200

60.08

58.69

61.64

07/02/1987

1232

300130

105671

1,232

SC

SC-31

RODGE VINAYAK NARAYAN

200

59.96

56.08

64.90

22/04/1985

1233

401665

110139

1,233

OBC

OBC-230

KATARE DIPAK TUKARAM

200

59.55

60.00

57.45

06/11/1987

1234

300687

106233

1,234

RATHI SUSHIL SUNDARLAL

200

58.98

57.31

58.54

30/12/1985

1235

201251

109032

1,235

SALUNKE NANDKUMAR MANIKRAO

200

57.55

58.38

55.63

10/05/1984

1236

101020

107512

1,236

SUMIT KUMAR SURESH PRASAD

200

57.43

56.92

55.64

01/03/1983

1237

100768

101749

1,237

200

55.63

54.15

55.64

11/02/1984

1238

202203

107915

1,238

1239

101117

101372

1,239

1240

202204

109457

1241

101340

1242

OBC

DT(VJ)

OBC-227

DT(VJ)-12

OBC

OBC-231

THORAT UMESH BHIMRAO

200

55.43

56.54

52.00

13/03/1984

OBC

OBC-232

MURUMKAR VIVEK SHRIRAM

199

71.88

71.54

72.00

21/06/1988

1,240

CHOUGULE SNEHAL DHANYAKUMAR

199

71.18

69.08

73.45

25/07/1987

101898

1,241

DHINGRA ISHA SURINDER DHINGRA

199

71.02

69.62

76.54

06/08/1987

301474

105657

1,242

PRIYA V G PRATAPAN

199

70.61

68.08

72.00

01/06/1987

1243

101225

100220

1,243

MISRA KANAK VINOD

199

69.18

65.15

74.36

21/04/1988

1244

200301

109065

1,244

NIKAM UJJWALA DILIP

199

68.98

67.25

66.18

10/08/1987

1245

101780

100087

1,245

199

68.57

64.85

74.00

30/04/1987

1246

102109

100670

1,246

VARSHNEY AJITESH PRAKASH GYAN
PRAKASH
ADWANI GARIMA KANHAIYALAL

199

68.49

68.00

68.18

01/04/1987

1247

103038

100215

1,247

NIWAL AJINKYA JAINARAYAN

199

68.17

66.03

70.54

19/05/1987

1248

101675

100169

1,248

MISHRA SOMYA PRABHAT

199

68.16

67.08

69.82

14/07/1986

1249

100275

100381

1,249

AROSKAR KHYATI AVINASH

199

67.96

66.38

72.54

04/10/1984

1250

200938

109820

1,250

BAKSHI SHIVANI NARINDER

199

67.88

65.92

65.27

04/01/1988

1251

401331

110338

1,251

DUMNE PRAVIN BALASAHEB

199

67.39

65.23

70.18

10/06/1985

1252

401173

104088

1,252

NAIR SAUMYA GOPINATHAN

199

67.18

65.62

72.18

14/01/1985

1253

200167

109904

1,253

DT(VJ)

DT(VJ)-13

KECHE ASHISH MUNNA

199

67.14

64.62

73.45

10/11/1987

1254

100136

100953

1,254

OBC

OBC-234

PATIL MOHINI LAXMINARAYAN

199

66.94

65.85

68.18

19/01/1987

1255

201410

108957

1,255

REDEKAR SWANAND ANAND

199

66.94

64.69

68.78

27/09/1987

1256

202208

109748

1,256

INAMDAR ASIF SHAFIK

199

66.94

64.31

69.45

27/09/1986

1257

103096

102241

1,257

JESWANI KUMUD DAYAL

199

66.41

66.54

70.72

02/05/1987

1258

400588

103763

1,258

GITE PRASHANT MURLIDHARRAO

199

66.16

65.85

70.36

26/01/1989

SETU PRAKASH SUNIL KUMAR SINGH

OBC

NT3

OBC-233

NT3-20

Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department

Page 35 of 240

DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI

Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM - CET 2012 Declared on 15/02/2012
Sr.No.

Roll No.

Appl No.

SML

Cat.

CatMerit

OBC

OBC-235

1259

301429

105692

1,259

1260

301534

105637

1261

200826

107626

1262

401540

110101

1,262

1263

400209

104317

1,263

1264

300524

106308

1265

300933

1266

301632

1267

PH

Name of The Candidate

CET Marks

Aggr %

3rd MBBS %

2nd MBBS %

DOB

GURUNULE AMIT ARUN

199

65.96

63.00

67.81

23/06/1985

1,260

MISHRA SACHITENDRA SANTOSH KUMAR

199

65.84

64.23

67.82

21/08/1989

1,261

DEVHARE DEEPA PRAMOD

199

65.84

63.46

67.45

03/07/1988

LANDGE MANOJ SUDHIR

199

65.84

62.08

67.27

19/02/1986

SALVE PRAKASH UTTAMRAO

199

65.59

63.00

68.72

17/06/1986

1,264

KADHAO ASHVINI VISHNUJI

199

65.55

63.85

67.81

01/05/1987

105457

1,265

BERLIA RAHUL ASHOKKUMAR

199

65.51

65.54

68.36

15/04/1986

105234

1,266

TIWARI ASHLESH RAJKUMAR

199

65.31

62.15

66.91

16/01/1987

401559

104388

1,267

AGRAWAL MOHINI PRAVEEN KUMAR

199

65.22

65.46

64.36

31/08/1989

1268

401041

110316

1,268

SURYAWANSHI SURAJ RAJENDRA

199

65.10

62.23

69.27

28/08/1988

1269

102720

101775

1,269

TAMBE PARAG CHANDRAKANT

199

64.61

61.46

69.45

07/05/1988

1270

401598

103395

1,270

LATURKAR AMIT MOHAN

199

64.45

61.38

68.90

19/04/1986

1271

400617

104451

1,271

KASLIWAL CHETAN ANILKUMAR

199

64.37

65.62

66.06

04/11/1987

1272

101639

102143

1,272

DIAS SABBY LESLIE

199

64.33

65.46

65.45

02/03/1988

1273

101474

101949

1,273

BAROT NAKUL NAVINCHANDRA

199

64.33

63.08

68.91

05/11/1986

1274

201332

108093

1,274

GAVADE SMITA BALASAHEB

199

64.19

61.98

66.18

30/04/1986

1275

201014

107890

1,275

MANTRI ANKIT ASHOK KUMARJI

199

64.12

64.00

67.63

15/03/1988

1276

401668

103827

1,276

KALEWAD PALLAVI SUBHASH

199

64.08

62.69

66.00

02/06/1988

1277

101746

101268

1,277

NAIR RAHUL BHARATHAN

199

64.00

61.92

68.90

31/07/1987

1278

200929

109045

1,278

CHOUDHARI SHYAM SAMBHAJI

199

63.96

62.15

67.45

25/06/1984

1279

300843

105614

1,279

OBC

OBC-237

WANJARI MILIND CHANDRASHEKHAR

199

63.80

64.15

64.72

27/08/1987

1280

301052

106008

1,280

OBC

OBC-238

PARDHI POOJA PREMSINGH

199

63.80

61.38

62.72

08/09/1983

1281

200910

107450

1,281

OBC

OBC-239

CHAUDHARI AMIT SUBHASH

199

63.63

62.77

64.54

05/01/1987

1282

201710

109427

1,282

GIRAM ABHIJIT ANKUSH

199

63.55

62.62

66.00

12/02/1987

1283

101161

100029

1,283

NT2-15

DEOKATE MILIN NANASAHEB

199

63.51

64.23

67.09

16/12/1986

1284

103079

100568

1,284

199

62.90

57.69

68.55

16/11/1986

1285

401002

104285

1,285

OBC

OBC-240

JAMMULLAPATRO KARTIKESHWAR
JAGANNADHAM
SHAIKH SHAREQUE TOUSEEF ABDUL

199

62.86

59.62

64.36

09/07/1987

1286

101072

100067

1,286

OBC

OBC-241

LATEEF
CHAUDHARI HEMANT KADU

199

62.82

58.77

63.63

25/01/1986

1287

200543

108192

1,287

RAORANE HARSHAVARDHAN DILIPRAO

199

62.78

61.92

65.45

16/07/1987

1288

101693

102236

1,288

OBC

OBC-242

CHAVAN PRASHANT RAGHUNATH

199

62.73

60.92

62.18

02/03/1985

1289

101612

100269

1,289

OBC

OBC-243

VADNERE BHUSHAN PRAKASH

199

62.64

60.31

69.81

19/11/1986

1290

202181

108256

1,290

OBC

OBC-244

MULLA SADIQ YUNUS

199

62.37

60.31

63.82

06/02/1986

1291

300239

105791

1,291

CHAWHAN ANAGHA NARENDRA

199

62.33

61.15

62.72

24/05/1985

1292

200911

107456

1,292

NARE RAJESH NARAYAN

199

62.29

60.31

63.27

03/05/1985

1293

301356

105565

1,293

RATHI SURAJ GOVARDHANJI

199

62.20

60.31

64.90

17/09/1986

1294

100023

101253

1,294

VIDHATE SWAPNIL SHIVAJI

199

62.04

61.92

65.27

17/06/1987

1295

301915

105280

1,295

DESHMUKH ANIKET SHRINIVAS

199

61.91

58.46

62.00

12/01/1986

PH-2
SC

OBC

ST

NT2

NT2

OBC

SC-32

OBC-236

ST-7

NT2-16

OBC-245

Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department

Page 36 of 240

DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI

Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM - CET 2012 Declared on 15/02/2012
Sr.No.

Roll No.

Appl No.

SML

Cat.

CatMerit

NT2

NT2-17

1296

101347

100284

1,296

1297

101846

101112

1298

200268

107911

1299

200187

107705

1,299

OBC

1300

400446

110317

1,300

1301

200369

108120

1,301

1302

102486

102866

1,302

1303

201327

108389

1304

401449

1305

PH

Name of The Candidate

CET Marks

Aggr %

3rd MBBS %

2nd MBBS %

DOB

YADAV RAVI MANOHAR

199

61.14

61.54

63.64

09/01/1987

1,297

SAHOO PRIYADARSHINI PITABAS

199

61.14

59.85

66.72

08/08/1985

1,298

AGRAWAL SHAILESH SUBHASH

199

61.10

61.85

64.54

22/06/1988

OBC-246

PAWAR UTKARSH PRABHAKAR

199

61.02

58.00

63.45

29/09/1988

OBC

OBC-247

DENGLE AJIT BALASAHEB

199

60.78

58.77

62.00

12/05/1986

OBC

OBC-248

KHANDADE VISHNUDAS DNYANOBA

199

60.69

59.92

63.27

15/04/1986

PATIL SAMIKSHA ASHOK

199

60.24

60.31

64.36

24/07/1987

1,303

OBC

OBC-249

AHIRE MAYUR VASANTRAO

199

59.71

59.92

58.00

21/01/1984

104016

1,304

OBC

OBC-250

MUSANDE RAJNIKANT KISHANRAO

199

59.51

57.46

62.00

24/06/1984

102196

108753

1,305

NT1

NT1-18

SHINDE SANGRAM RAMCHANDRA

199

59.43

60.46

57.82

09/06/1985

1306

301061

105411

1,306

GAJBE SANDEEP PAIKU

199

58.53

59.38

58.54

30/05/1984

1307

400403

110356

1,307

NT2

NT2-18

MADANE NITEEN BABARAO

199

58.53

58.31

60.72

01/05/1984

1308

302233

106815

1,308

SC

SC-33

WANKHADE PRAVIN RAMDAS

199

56.94

55.15

59.45

13/12/1984

1309

202245

109304

1,309

PATIL AVINASH BHIMARAO

199

56.65

56.31

58.91

20/07/1984

1310

101480

100619

1,310

KAMATH NEHA JAGDHISH

198

72.45

71.92

76.36

04/08/1988

1311

301418

105622

1,311

AGGARWAL DEEPA SHIVJI

198

71.86

70.50

74.91

29/11/1987

1312

101504

101480

1,312

DEY PAULOMI GAUTAM KUMAR

198

71.10

70.77

75.81

04/11/1988

1313

103315

101239

1,313

SHAH RITU SHAILESH

198

70.12

66.31

76.00

08/03/1988

1314

102382

105301

1,314

CHANDAK MADHUSHREE PREMRATAN

198

69.76

65.62

73.64

23/07/1987

1315

103111

101935

1,315

YADAV AJAY NAMDEV

198

69.67

66.92

71.09

23/03/1987

1316

300938

105529

1,316

KUTHE DIVYANGEE VIJAY

198

69.22

65.38

74.90

19/10/1987

1317

300534

105792

1,317

SOMANI MADHURI RADHESHYAM

198

68.98

66.31

70.54

09/06/1988

1318

101348

101711

1,318

YADAV SANDEEP SRIRAMKUNJBIHARI

198

68.98

66.08

73.64

13/12/1986

1319

101839

100364

1,319

GUPTA AYUSHI GOPALDAS

198

68.69

65.46

74.55

26/03/1986

1320

100030

100370

1,320

SHENOI ARJUN SURESH

198

68.53

68.77

68.91

10/06/1988

1321

302097

105820

1,321

GADE ASMITA DILIP

198

68.24

63.69

71.81

10/01/1988

1322

102751

101390

1,322

MISHRA VIMLESHKUMAR SHESHMANI

198

68.20

68.08

70.18

29/05/1988

1323

100342

100231

1,323

SHAH BHAVYA YATIN

198

68.16

64.38

74.18

01/10/1987

1324

301725

106206

1,324

NT1

NT1-19

GIRI AMRUTA SURENDRA

198

68.08

62.92

77.09

19/10/1987

1325

102477

100706

1,325

OBC

OBC-251

DASHPUTE VAISHALI POPAT

198

68.00

65.08

71.45

12/11/1987

1326

100116

101413

1,326

HARDIKAR PRIYANKA JAYPRAKASH

198

67.59

67.69

66.54

10/06/1988

1327

200050

108176

1,327

KUNTE ADITYA RAVINDRA

198

67.31

66.77

68.72

30/12/1988

1328

201978

107470

1,328

KUMAR NAVEEN NANHAKU

198

66.82

69.38

66.72

04/11/1988

1329

100266

102655

1,329

DESHMUKH MANAS NITIN

198

66.82

63.92

72.36

18/10/1986

1330

101927

100636

1,330

SIKARIYA KUSUM KAMAL

198

66.65

64.62

68.36

01/02/1988

1331

100908

101103

1,331

GHOTRA GUNEET SUKHWINDER SINGH

198

66.57

68.00

66.36

26/12/1988

1332

302012

104764

1,332

AGRAWAL SAMTA OMKARDAS

198

66.57

67.15

68.00

17/01/1987

OBC

OBC-252

Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department

Page 37 of 240

DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI

Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM - CET 2012 Declared on 15/02/2012
Sr.No.

Roll No.

Appl No.

SML

1333

102568

101603

1,333

1334

301187

105481

1,334

1335

100283

101432

1,335

1336

400215

100136

1337

102294

1338

Cat.

CatMerit

PH

Name of The Candidate

CET Marks

Aggr %

3rd MBBS %

2nd MBBS %

DOB

MANTRI PIYUSH PRAKASH

198

66.57

62.54

72.18

04/04/1985

CHINDHALORE ASHISH SHALIKRAM

198

66.49

62.62

71.27

19/01/1986

GUPTA SHALINI RAMBABU

198

66.16

64.54

70.18

29/04/1985

1,336

BIRLA RAHUL SANJAY

198

66.16

60.77

73.64

18/08/1988

101363

1,337

BANKA RADHIKA ASHOK

198

66.12

66.31

72.54

22/06/1988

302200

105072

1,338

SHUKLA AKHILESH ASHOK KUMAR

198

66.08

65.00

68.54

08/01/1989

1339

301741

105590

1,339

GUNDEWAR TEJAS VIVEK

198

66.08

62.15

69.50

25/02/1987

1340

201280

107452

1,340

GUPTA CHHAVI RAMNIWAS

198

65.80

63.31

67.09

26/10/1986

1341

101478

101481

1,341

SHENOY RESHMA RAMDAS

198

65.71

62.69

70.18

17/03/1989

1342

200767

107996

1,342

PATIL TANAJI CHANDAR

198

65.45

61.30

70.54

02/10/1986

1343

101950

102834

1,343

IRANI KOUROSH SHAPOOR

198

65.43

57.69

72.73

06/01/1985

1344

101238

102437

1,344

JAIN DHIRAJ LAXMILAL

198

65.27

60.85

70.36

09/01/1986

1345

100121

102289

1,345

SINGH RASHMI SHRIYA JANARDAN P

198

65.02

64.54

66.60

08/09/1982

1346

301576

107127

1,346

MADAN REAGAN PARVEEN

198

65.02

64.46

73.27

11/04/1986

1347

100428

102176

1,347

TADKE DNYANESH SHIVAJI

198

64.61

60.77

69.81

20/08/1986

1348

200800

108383

1,348

PHIRKE MANDAR PANDURANG

198

64.53

62.15

65.81

23/07/1988

1349

103478

108513

1,349

SEHEMBY MANJEETKAUR AMRIK SINGH

198

64.45

65.69

62.54

31/08/1988

1350

300065

106365

1,350

RAUT VAIBHAV KISHORE

198

64.20

65.08

63.81

18/07/1986

1351

102843

100445

1,351

SINGH RAM RAJMANI

198

64.00

64.08

64.90

16/02/1986

1352

301262

105334

1,352

MESHRAM NARJOHAN NARESH

198

63.88

61.23

69.81

11/06/1987

1353

100056

102894

1,353

S AI DREES S A AQBAL

198

63.76

62.62

63.45

01/07/1987

1354

300114

105930

1,354

AGRAWAL UTSAV VIJAY

198

63.76

62.15

63.64

15/04/1988

1355

301947

105778

1,355

MUNDRA MAHAVIR RAGHUNATH

198

63.51

60.08

68.54

25/11/1986

1356

102812

101658

1,356

KATYAL SACHIN M L

198

63.40

59.87

68.33

23/09/1976

1357

103183

102323

1,357

SHARMA NANDAN RAMESH PRASAD

198

63.30

63.14

63.40

18/11/1979

1358

102236

101521

1,358

MATTA NAMRATA KAMAL

198

63.25

59.31

68.90

13/03/1985

1359

101099

100285

1,359

MANDAPE SAMEER SHRIKANT

198

62.86

60.46

68.18

27/07/1986

1360

300281

105183

1,360

JAISWAL AMIT SURESH KUMAR

198

62.78

60.46

67.81

11/06/1986

1361

400069

110153

1,361

SATHE DHIRAJ SAYAJI

198

62.61

61.22

63.81

25/02/1986

1362

103187

100531

1,362

SC

SC-35

KHANDARE PRAVIN ASHOK

198

62.53

64.38

62.00

16/05/1988

1363

302226

106448

1,363

OBC

OBC-255

CHAVHAN SNEHAL VITTHAL

198

62.49

62.15

66.90

15/05/1986

1364

101509

102036

1,364

SC

SC-36

CHALAK AJIT RAJSHEKHAR

198

62.24

60.54

66.00

07/04/1988

1365

102911

103432

1,365

SINGH PAWAN PARASNATH

198

62.20

62.15

61.81

17/01/1988

1366

400199

104033

1,366

GONSALVES MELVIN MICHAEL

198

62.16

62.08

59.45

10/09/1988

1367

301128

105329

1,367

OBC

OBC-256

GOTE SHRIKANT RAJVILAS

198

62.12

60.00

62.18

29/06/1985

1368

102726

100473

1,368

NT2

NT2-20

PATIL SUVARNA GAJANAN

198

62.08

61.62

60.72

06/03/1987

1369

301339

105357

1,369

PANPALIYA AMOL PAWAN

198

62.00

59.77

63.45

21/01/1987

OBC

NT2

OBC

SC

NT1

OBC-253

NT2-19

OBC-254

SC-34

NT1-20

CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.62 58.45 69.38 59.08 66.00 60.45 02/09/1987 1405 400712 104762 1.371 1372 300907 106304 1.373 1374 103377 102501 1.22 59.31 57.No.384 NT3 NT3-21 LAMB AJIT ANANTRAO 198 59.69 60.397 TAKSALI SHRADDHA SURESH 197 69.396 CHAVAN KIRAN RAMCHANDRA 197 69. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB RATHI ABHISHEK VIJAYKUMAR 198 61.385 PATIL SUSHANT ANIL 198 59.81 16/02/1988 1394 400785 103814 1.29 57.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 38 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.72 18/10/1988 1385 302056 105375 1.390 PALLOD SAURABH GOVIND 198 57.55 59.54 70.61 65.90 67.31 71.61 60.47 69.63 08/08/1988 1403 301521 105438 1.81 19/12/1983 1397 400896 103747 1.96 60.62 61.401 PATIL ATUL CHANDRAKANT 197 68.10 64.400 BENIWAL ABHIJEET BALDEV 197 68. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .85 73.43 59.00 75.20 57.00 25/07/1979 1389 201750 107760 1.15 71.377 1378 200186 107882 1379 300962 1380 Cat.370 1371 300991 105129 1.92 61.27 20/02/1988 1402 301490 105944 1.12 58.395 YADAV SHAILESH MOTILAL 197 70.376 1377 302103 106174 1.10 69.81 02/04/1986 1396 400801 104068 1. Roll No.380 RATHI ARPIT SURESHCHANDRA 198 60.00 30/07/1982 ZAPARDE NIMISHA NARENDRA 198 61.23 59.15 67.46 71.72 18/07/1988 1399 301873 105997 1.90 14/06/1987 301238 106241 1.79 70.00 60.38 73.378 LADDHA VARUN RAJENDRA 198 60.82 24/06/1987 105409 1.45 05/02/1984 KESARE LEKHARAJ VIJAY 198 61.81 02/07/1983 1382 202015 108614 1.21 59.18 66. Appl No.405 SINGH VIJAIENDRE CHUNNILAL 197 67.54 09/05/1986 1391 101921 109415 1.388 OBC OBC-263 KHAIRNAR PRAKASH ANNASAHEB 198 58.389 OBC OBC-264 PATIL CHETAN ASHOKRAO 198 57.00 02/09/1986 1392 101053 102137 1.402 MANAGER KALPESH ASHOK 197 68.90 04/10/1987 1395 101120 101874 1.55 59.404 BHUVA DHARMIK DILIP 197 67.77 71.387 RAHMAN MD HABIBUR MD DAUD 198 59.31 67.04 68.71 56.31 60.45 25/10/1985 1387 201017 107906 1.23 71.27 03/10/1987 1386 300362 106025 1.33 66.72 26/06/1986 1383 200759 108164 1.00 03/02/1987 1398 201489 108336 1.398 PATKI SHWETA SATISH 197 68. SML 1370 401072 103979 1.84 61.36 25/08/1985 KELA HARISH PREMRATAN 198 60.392 DOSHI NIDHI MAHENDRA 197 71.90 17/09/1988 1393 301513 106120 1.382 OBC OBC-261 BANDAGI GOKUL HIRACHAND 198 60.59 64.00 20/01/1988 1401 102021 100102 1.54 70.15 60.73 60.374 1375 301354 105891 1.62 68.63 58.391 GAUTAM PARUL NAND BIHARI 197 73.383 OBC OBC-262 BHUJBAL TEJAS DHARMRAJ 198 60.54 72.45 06/03/1988 1384 301154 105383 1.55 68.63 13/02/1986 OBC OBC OBC OBC OBC-257 OBC-258 OBC-259 OBC-265 .403 MANDRAH VINEET RAMPRASAD 197 67.41 60.09 07/02/1986 1381 202069 107439 1.49 67.38 70.69 63.00 59.45 26/10/1987 1390 202251 108237 1.90 11/07/1984 RATHI VIKRAM MANMOHAN 198 61.36 10/02/1987 KUMAR RITESH SURESHPRASAD 198 61.63 58.37 68.57 60.14 65.372 1373 401334 103755 1.31 62.393 HURKAT SNEHA VINOD 197 70.47 64.375 1376 200310 107857 1.08 62.394 BANSAL GUNJAN SHARAD 197 70.00 57.00 12/09/1981 1406 400149 103367 1.00 63.85 60.379 JAMANANI RAMAN ASHOK 198 60.51 55.09 17/09/1987 1400 103110 101410 1.36 10/12/1987 BHOWMIK ANIRBAN MADAN GOPAL 198 60.73 14/11/1985 1.406 LOYAL MANISH KUMAR SUBHASH CHANDRA 197 67.15 67.18 18/05/1978 1388 102553 100922 1.54 80.381 OBC OBC-260 NAGARE SANDEEP ROHIDAS 198 60.45 18/10/1984 PATIL DHANANJAY SURYABHAN 198 60.54 52.27 30/01/1988 1404 101154 101257 1.84 59.31 60.399 YADAV HITESH MAHENDRASINGH 197 68.85 69.386 CHHATTANI NAVIN CHANDERLAL 198 59.

63 21/02/1987 KATARIYA JEETENDRA PRAKASH 197 61.438 1439 101489 100351 1.428 PACHANGE ANUP DILIP 197 64.412 PAREKAR SONAL MADHAV 197 66.432 SBC OBC-270 RUDRA SATISH RAMCHANDRA 197 63.53 62.77 64.18 16/09/1987 1427 102059 100321 1.82 21/10/1986 1425 400920 104265 1.407 1408 300485 105929 1409 301858 105160 1410 201362 1411 PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB SURVE PRIYANKA SURESH 197 67. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .27 10/10/1987 300882 107103 1.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 39 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.441 OBC 1442 300578 105664 1.43 62.92 64.63 08/10/1987 1421 301359 105376 1.420 SC SC-38 KSHIRSAGAR SWAPNALI CHANDRAHAR 197 65.46 66.36 11/09/1982 SC-39 CHAURE MAYUR TIRTHRAJ 197 61.62 69.15 67.443 OBC SC NT1 OBC OBC OBC-267 SC-37 NT1-21 OBC-271 MAHAJAN NAMRATA SHRIDHAR 197 62.02 67.439 OBC 1440 302194 106135 1.81 23/08/1987 1416 302230 106364 1.84 62.430 PARAYACADE JOSEPH SANAL BERNARD 197 63.06 65.413 UTTARWAR PRATIK SHEKHAR 197 66.425 HOLANI PRIYANKA BALAPRASAD 197 64.15 69.69 66.27 64.02 63.71 63.421 OBC OBC-268 DHORE AKSHAY DEVENDRA 197 65.60 68.61 59.436 BANG SACHI ASHOKKUMAR 197 62.81 06/07/1986 1418 101200 100880 1.85 66.424 VIKAS KUMAR DINESH KUMAR 197 65.09 07/05/1986 1437 202348 110383 1.54 68.416 SHARMA NIKHIL RAMESH 197 65.54 68.36 01/11/1986 1412 400374 110385 1.82 62.418 BAGADE VIJETA KISHOR 197 65.18 17/07/1988 1.440 SC 1441 201411 107759 1.417 GHATGE VARSHA GANGADHAR 197 65.00 62.00 23/06/1986 1413 300234 105780 1. Roll No.08 65.08 65. CatMerit OBC OBC-266 1407 101640 100207 1.15 69.29 66.85 69.69 69.62 68.408 WAKDE OM DINKAR 197 67.51 59.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.67 61.59 62.88 64.409 JAIN ARPAN AZAD 197 66.08 72.61 59.415 SHAH HARDIK RAJESH 197 66.69 65.435 KALE YOSEPH BHAGWANT 197 62.92 66.61 65.442 1443 102043 101677 1.54 05/05/1985 1435 103258 101374 1.29 61.18 17/01/1986 1424 102224 100312 1.00 23/02/1988 1428 100716 100294 1.00 67.72 11/07/1985 1415 103473 102379 1.71 58.92 65.26 19/10/1978 1431 201155 108757 1.18 29/12/1987 1420 202054 108484 1.38 69.36 26/06/1987 OBC-274 .63 64.49 64.50 28/09/1986 1430 103207 101571 1.81 03/01/1989 1414 201007 108133 1.69 71.06 63.09 14/04/1986 1419 302249 105756 1.54 69.77 70.72 18/11/1985 PATIL SANDIP RATAN 197 61.18 17/12/1984 1417 201941 108355 1.41 59.43 60.12 64.35 64.54 28/11/1986 1.35 58.53 58.31 67.410 DESHPANDE NIKHIL SANJAY 197 66.46 61.72 18/01/1987 OBC-273 BODKHE MAHESH VIJAY 197 61.77 61.23 63.55 63.433 PAWAR CHARUDATTA MANOHAR 197 63.77 68.46 60.422 SHAH RAHUL NARESHKUMAR 197 65.427 SHAIKH NASEEMUDDIN NAYEEMUDDIN 197 64.10 60.27 23/08/1987 1426 100572 101297 1.81 11/03/1988 1422 102175 101190 1.91 24/05/1988 1432 101332 100212 1. Appl No.90 25/10/1985 1429 200057 101231 1.77 63.59 57.18 02/05/1986 1433 200477 107837 1.45 06/07/1986 1436 300248 106157 1.08 59.23 66.27 18/10/1988 1438 300133 107087 1.411 AHLUWALIA RAHUL LALIT 197 66.434 KHODKE PARMESHWAR SUDHAKAR 197 62.414 SHITOLE RAJENDRA POPATRAO 197 66.426 PERI SOWMYA P V R MURTHY 197 64.429 NARANG BHAVNA VINOD 197 63.31 66.85 70.45 14/09/1987 OBC-272 SHINGAVEKAR SUDHIR SHRIDHAR 197 62.63 05/06/1984 1434 401649 104319 1.00 67.09 24/10/1987 1423 102380 106354 1.15 68.No.85 61.62 67.63 04/07/1988 107464 1.423 KESHARWANI VARTIKA SHRINIWAS 197 65.437 WALKE SWAPNIL SAHEBRAO 197 62.431 OBC OBC-269 PATIL ANUPAMA GANGADHAR 197 63.08 66.419 SATHE HARSHAL SHRIRAM 197 65. SML Cat.

49 55.444 OBC OBC-275 RAUT MANGESH BHAGWAN 197 61.61 58.81 20/08/1988 1478 301207 105463 1.36 01/09/1986 1463 300200 105130 1.31 74.09 20/07/1985 1445 200674 103338 1.45 08/06/1985 1449 101102 100749 1.92 72.452 NT2 NT2-21 KOLHE YUVRAJ DNYANOBA 197 58.65 69.468 ABHISHEK NISHANT KUMAR DINESH 196 67.55 11/08/1987 1460 103525 101580 1.464 GUPTA NEHA RAJENDRA 196 68.37 65.445 OBC OBC-276 CHAUDHARI GAJANAN RAMESH 197 61. SML Cat.31 62.90 16/05/1986 1456 102487 100786 1.461 SURBHI SNEHI INDUBHUSHAN 196 68.18 60.33 66.92 68.69 64.18 26/07/1987 1457 102657 102248 1.18 01/06/1988 1467 101132 101705 1.458 THAKUR SRINIWAS BHASKAR 196 70.36 27/06/1988 1466 400252 104841 1.27 11/07/1985 1477 102860 101886 1.10 67.38 62. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 1444 200022 108971 1.80 57.23 71.466 NT1 NT1-22 AHERKAR REKHA YESHVANT 196 68.62 71.92 53.53 68.92 67.65 65.69 72.45 15/07/1986 1459 102249 100522 1.00 17/11/1987 1468 201334 107559 1.57 71.15 58.09 30/11/1985 1473 100529 102116 1.465 SC SC-43 BANSODE SHALAKA ARUN 196 68.38 75.37 65.73 60.456 HUSSAIN SANA YASMIN MD MOZAHIR 196 70.00 74.462 SINGH HARSHITA OMPRAKASH 196 68.62 73.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.72 22/12/1986 1452 401151 110142 1.31 70.77 58.94 66.22 58.450 OBC OBC-277 JAIN BHUPESH PRAKASHCHAND 197 60.57 68.15 68.82 59.00 10/01/1986 1451 100660 101550 1.54 09/03/1987 1472 301340 106130 1.45 28/05/1986 1455 400418 103790 1.31 60.479 GANERIWAL ASTHA RAJENDRA 196 66.467 YADAV AMIT SATYAPRAKASH 196 68.63 04/02/1989 1474 300406 105363 1.61 68.88 66.00 09/04/1988 1475 102970 100276 1.475 VORA ADITYA HARSHAVARDHAN 196 67.12 58.72 20/10/1987 1469 300168 105875 1.54 11/07/1984 1453 200278 108936 1.62 73.480 NIGAM RASHMI ARUN 196 66.454 SONMALI MUKESH JAGANNATH 197 57.459 DOSHI SHREYANSH DINESH 196 70.72 07/02/1986 1448 400714 104128 1.476 ANEY RENUKA CHANDRAKANT 196 67.00 01/10/1980 SC DT(VJ) SC-40 DT(VJ)-14 SHASHANK NAGENDRA OBC OBC-278 PH-3 .81 26/09/1988 1465 400654 104207 1.63 18/10/1987 1462 100524 100023 1.474 DESHPANDE ANURAG SHRIKANT 196 67.45 09/10/1986 1461 101487 100732 1.463 BEHERA PRIYAMADHABA PURUSOTTAM 196 68.54 09/01/1989 1480 102827 100946 1.09 05/12/1983 1454 200140 108917 1.08 60.08 59.77 70.92 63.449 RANJAN AMIT GIRANAND YADAV 197 60.46 69.04 68.00 11/02/1983 1450 301291 105722 1. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .31 70.470 VERMA GOPAL KRISHAN MURARI 196 67.27 06/05/1989 1470 300275 105893 1.90 07/07/1983 1447 200471 107485 1.27 03/07/1986 1464 100937 101839 1.04 68.18 67.00 71. Appl No.64 12/11/1982 1471 102061 101618 1.469 SAMARIA KUMAR UTSAV JAI KUMAR 196 67.27 02/02/1988 1458 101450 101817 1.471 SHAH KRUTI SATISH 196 67.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 40 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.00 63.46 71.77 68.10 63.47 66.35 66.73 58.31 59.455 CHAVAN DEEPAK SUKA 197 56.81 18/09/1986 1479 300865 105023 1. Roll No.472 CHANDEL ANURAGSINGH BHAGWANSINGH 196 67.460 JOSHI SHEFALI VINOD 196 69.54 69.477 SHAH RAJ CHETAN 196 66.31 64.69 60.77 69.22 64.86 59.No.451 SC SC-41 CHAVAN MITESH SURESH 197 59.00 63.448 PATIL SUNIL CHANDRASHEKHR 197 60.62 71.18 13/09/1988 1476 302150 106095 1.22 59.453 SC SC-42 GHATAGE ASHISH BAPUSO 197 58.45 67.69 67.27 02/03/1985 1446 202255 108502 1.478 VARGE YOGESH DINKARRAO 196 66.447 SWAMI AKASH SHIVSHANKAR 197 60.54 74.446 RATHI BHARAT SHANKAR LAL 197 61.31 59.90 67.92 68.457 SARGUROH TAZEEN WAHEED KHAN 196 70.78 63.473 196 67.

86 60.90 15/06/1985 1508 302191 105543 1.71 60.09 11/12/1987 NT2-22 HAKE YUVRAJ TULSHIRAM 196 65.82 24/02/1987 1496 102063 100194 1.14 57.55 65.90 17/06/1985 1517 400876 103811 1.36 04/06/1988 1499 400790 104102 1.511 KUMAR SUNIL RAJENDRA ROY 196 61.488 SAVANT KSHITIJA BHAGAVAN 196 64.82 61.18 17/03/1986 DT(VJ) OBC OBC DT(VJ)-15 OBC-285 OBC-286 .492 SC SC-44 GAIKWAD PRASHANT PRABHAKAR 196 63.53 61.00 60.502 OBC OBC-282 KOTHALKAR SWAPNIL SHANKAR 196 62.509 TULLE RAHUL VILAS 196 61.33 62.510 KUMARI NITIKA AWADHESH KUMAR 196 61.54 65.81 18/02/1985 NT1-23 CHATTE MANISH DEVIDAS 196 65.516 BAGLANE SHRIRAM JANARDAN 196 60.23 66.63 17/04/1987 1.18 25/09/1986 1501 101372 108990 1.85 64.09 18/03/1987 1510 102503 102375 1.36 19/10/1983 1509 102125 100138 1.499 SC SC-46 POHEKAR PRIYANKA PRAKASH 196 62.514 SURANA ANAND PUKHRAJ 196 60. Roll No.65 61.504 GADE PRITAM SAKHARAM 196 61.86 61.46 66.35 61.00 64.00 06/04/1985 1498 100368 102320 1.18 12/12/1986 1494 102319 100954 1.02 63. CatMerit OBC OBC-279 1481 101261 100874 1.36 03/03/1986 1.45 66.15 61.09 04/01/1986 101189 1. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .31 68.54 16/07/1987 1497 401166 104295 1.54 06/12/1986 1493 302131 106457 1.81 04/07/1987 RANGWALA MURTUZA GULAMABBAS 196 65.92 65.05 63.45 25/09/1984 1513 101350 102466 1.485 NT1 1486 200060 108516 1.27 13/03/1987 1515 100485 101848 1.512 PATIL SANDIP DATTATRAY 196 61.82 12/01/1987 NAIK PALLAVI MOTIRAM 196 66.00 65.12 63.28 67.513 SINGH RAM PRAVESH RAVINDRA SINGH 196 60.15 64.491 NT2 NT2-23 GORDE SUCHETA ARUN 196 64.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.00 16/02/1986 1507 300424 105443 1.497 DESHPANDE RANDHIR NAGNATHRAO 196 63.484 1485 103107 100555 1. Appl No.494 SC SC-45 NIKAM SNEHAL CHANGO 196 63.53 63.23 69.90 02/01/1984 1514 102414 100432 1.08 66.72 02/09/1987 WADIKHAYE ROHIT RAMESH 196 66.24 61.501 WALI MENAL AHMED 196 62.77 71.15 65.45 01/05/1986 101808 102410 1.18 07/06/1988 1495 100528 101351 1.482 1483 100315 101789 1.27 25/12/1987 1503 200888 108610 1.46 62.90 62.05 61.05 63.00 01/01/1985 1506 100707 102434 1.77 62.45 20/01/1978 1511 102417 101107 1.505 OBC OBC-283 BORSE RAKESH TUKARAM 196 61.54 66.517 PATIL VAIBHAV DILIPRAO 196 60.490 OBC OBC-280 MAHAJAN SUMIT HARIRAM 196 64.515 NAIK SAGAR SAKHARAM 196 60.503 SC SC-48 KHOBRAGADE SHRUTI BALKRUSHNA 196 62.508 BHANDARI ABHIJEET RAMESH KUMAR 196 61.98 56.38 60.38 65.45 59.77 65.14 63.12 61.493 OBC OBC-281 WANJARI AMOL THANPAL 196 63.77 64.37 61.46 64.29 61.39 58.54 68.92 61.483 1484 102891 101422 1.54 65.31 64. SML Cat.506 OBC OBC-284 AMRULE VIJATA NARAYAN 196 61.500 SC SC-47 POWAR ABHIJIT SAMPATRAO 196 62.80 64.31 60.No.496 PRAKASH AVINASH PRAKASAN 196 63.39 62.27 06/06/1987 1516 400723 103964 1.63 65.65 62.91 28/03/1985 1491 302117 106106 1.43 60.08 66.63 60.00 64.487 BHURAT NEETA DEEPAK 196 65.77 58.08 63.38 62.481 1482 300038 106510 1.486 NT2 1487 200719 109846 1488 103121 101643 1489 102798 1490 PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB PATIL NIKHIL ARUN 196 66.80 59.90 17/04/1986 1500 102653 101852 1.36 05/04/1986 1504 101406 100958 1.23 67.72 12/02/1982 1512 101581 103876 1.495 DUBEY VINOD KUMAR SHITALA PRASAD 196 63.69 61.84 59.85 68.85 64.00 10/12/1984 1502 400992 104052 1.507 ALI SHAHEEN ARA SHAHID 196 61.61 59.27 61.18 06/04/1986 1492 200954 108257 1.498 SINGH PRIESH RAJEEV 196 62.489 SENTHIL KUMAR SELVARAJU 196 64.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 41 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.54 07/10/1986 1505 102694 103404 1.

31 55.553 DOKE AMEY DNYANESHWAR 195 63.45 12/10/1985 OBC OBC-288 KOLHATKAR CHETAN PRALHAD 196 57.54 66.549 NIVANGUNE KUNDAN SHIVAJI 195 64. Roll No.64 10/09/1985 1.526 KHAN ZAINUL ABEDIN JAVED AHMED 196 55.00 57.57 56.31 62.41 64.85 71.08 67.522 1523 103020 100501 1. Appl No.27 15/03/1987 1539 101672 100784 1.46 65.543 KOYANDE PRIYANKA MAHESH 195 65.81 29/01/1986 BADE RAHUL BUVASAHEB 196 60.09 29/04/1986 1529 102942 101256 1.00 66.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 42 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.57 65.554 MOHALE SANDIP ASHOK 195 63.27 20/10/1985 1548 103123 101893 1.06 65.59 68.77 66.54 70.29 62.45 17/05/1987 1531 100566 101240 1.27 30/06/1987 196 58.15 62.15 71.528 SANKPAL VISHAL LAXMAN 195 71.72 29/04/1988 1536 101219 101191 1.551 KASAT ROHIT SURESH 195 64.36 23/10/1987 1.98 63.36 27/03/1984 1534 400689 103842 1.535 PAREKH PRIYANSHI PARESH 195 67.45 68.529 YADWADKAR SHRIRANG SHRIPAD 195 69.27 06/09/1987 1551 401541 103837 1.67 61.24 60.90 10/06/1988 1552 300890 105441 1.69 64.69 67.49 58.546 YADAV NIVEDITA SATYANARAYAN P 195 64.73 26/12/1986 400332 104252 1.92 63.550 CHANDAK PRITI OMPRAKASH 195 64.518 1519 300124 105705 1520 103084 101031 1521 103526 100326 1.524 1525 400715 103793 1.46 67.09 07/01/1985 1547 301868 105615 1. SML Cat.63 60.533 INAMDAR NACHIKET VILAS 195 68.82 64.00 24/08/1986 100469 1.544 URADE KANCHAN VIJAY 195 65.00 66.09 19/08/1986 1554 301769 106132 1.39 66.43 63.54 62.54 70.No.530 JOHARI MAYURI VILASCHANDRA 195 69.18 08/09/1986 1549 200660 108155 1.27 30/06/1986 1.69 70.527 BENIWAL RANJANA BAGTARAM 196 55.99 25/06/1986 1532 100907 101976 1.77 67.77 71.537 CHANDEL RITTU SURJIT 195 67.00 22/06/1987 NT3 NT3-22 NT1 NT1-24 BARWAL AJINKYA RAJESH SANJEEV SHIVASHANKARAN 196 57.532 BUDANIA RITU JAIPALSINGH 195 68.18 29/08/1986 MALU MUKESH RAMESHCHANDRA 196 59.84 64.548 SOLANKI RONAK PRADEEP 195 64.15 63.91 09/06/1987 1535 100585 100441 1.00 15/05/1984 1550 301174 107567 1.69 60.89 68.02 75.31 64.29 65.547 KUMAR ANIL HARISHCHANDRA 195 64.63 31/05/1986 1546 300445 106629 1.15 68.63 03/10/1984 100719 1.96 59.71 54.545 PATIL AJAYKUMAR VISHWANATH 195 65.541 SC 1542 200820 107487 1543 100797 1544 1545 PANDEY VARUN RAMENDRA 195 66.54 74.67 65.540 OBC 1541 300213 105209 1.520 VERMA GAUTAMKUMAR DWARIKAPRASAD 196 60.90 17/03/1987 NT2 NT3 OBC NT2-24 NT3-23 OBC-290 .46 68.92 67.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr. CatMerit OBC OBC-287 1518 401170 107189 1.73 02/08/1986 200987 107495 1.523 1524 400256 104299 1.36 28/08/1987 1553 103520 103903 1.96 57.80 61.534 PAWAR PRIYA VASANTRAO 195 67.85 65.91 14/01/1988 1537 102738 100117 1.80 66.02 64.552 NAGARGOJE ANITA KASHINATH 195 64.35 63.531 MEHTA RASHI SANJAY 195 69.536 DSILVA MIZELLE MACKINNON 195 67.82 04/01/1988 OBC-289 CHAUDHARI TUSHAR SANTOSH 195 66.31 57.539 1540 103578 101871 1. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .63 05/10/1985 1533 100179 102253 1.525 1526 101897 101021 1527 102765 1528 PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB JAISWAL VIJAY GOKULLAL 196 60.521 1522 400637 104095 1.31 59.45 12/12/1986 103266 101762 1.519 TYAGI PURU S C 196 60.15 70.10 63.61 63.23 68.542 PARKHI MAYUR VILAS 195 65.90 01/11/1982 1.54 14/03/1988 1530 302113 106296 1.92 57.54 62.27 25/03/1986 SC-49 BANSOD AMRIT ARUN 195 65.538 MORE SANGHARSH SUNIL 195 67.80 55.36 08/06/1986 1538 102542 100108 1.94 58.39 68.37 60.46 64.51 67.85 61.27 63.29 61.

46 62.81 05/03/1986 1.62 60.85 62.29 69.90 11/02/1983 OBC-292 LOKHANDE SAGAR SUBHASH 195 62.69 60.54 17/04/1988 1579 400074 104338 1.04 59.78 58.90 07/12/1986 1586 300627 105039 1.18 58.588 YADAV ANKITKUMAR AWADHNARAYAN 195 56.57 61.46 63.45 01/01/1978 1573 103101 100910 1.557 NT3 1558 201127 107593 1.587 OBC OBC-297 CHAUDHARI UMESH RAMESH 195 58.02 59.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.591 PATIL SHREYASI UDDHAV 194 73.54 22/03/1985 NT3-24 PALWE VAIBHAV TRIMBAK 195 63.00 02/01/1989 104412 1.55 12/06/1987 1587 400415 109486 1.No.560 NT3 1561 102760 100948 1. SML Cat.69 79.37 57.72 11/05/1987 NT3-25 DAUND MUKTESH KAKASAHEB 195 62.69 62.24 60.47 63.575 JADHAV MAYUR JAYASING 195 60.18 11/06/1981 1589 400289 103716 1.564 MORGE ASHA SURESHRAO 195 62.573 PANKAJ SHAILESH KUMAR KRISHNA PD YADAV PARASHER ALKA BRIJ MOHAN 195 60.69 63.572 195 61.555 1556 300338 105332 1.36 78.31 63.77 62.29 55.09 29/09/1982 1585 201944 108970 1.00 63.43 58.04 70.54 65.92 56. 1555 101066 100891 1.09 06/08/1982 1567 301876 106281 1.36 25/02/1984 1582 302221 106358 1.556 OBC 1557 200441 108940 1.585 OBC OBC-296 PHADTARE PRASHANT MARUTI 195 58.27 22/04/1987 1569 302227 105147 1.38 64.85 61.00 62.36 15/08/1986 SC-51 MESHRAM HIMALI ABHIMANYU 195 62.08 64.571 SINGH MANEESH MATBAR 195 61.15 58.82 23/07/1985 1576 201435 109014 1.84 58.80 60.69 65.85 60.581 GUPTA SURENDRA KUMAR PRADEEP KUMAR 195 59.566 PATIL GAJENDRA NARAYAN 195 61.43 63.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 43 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.23 64.59 58.45 01/10/1985 1580 300223 106368 1.98 60.00 11/12/1984 SC-50 MANE SHUBHANGI SHIVAJI 195 62.81 14/03/1985 1574 103567 109326 1.63 14/09/1988 1566 201097 109764 1. Appl No.18 06/10/1982 1588 300063 106675 1.18 57.15 60.18 07/10/1985 1590 301561 106618 1.15 64.574 BHINGARDEVE VAIBHAV SHARAD 195 60.15 59.00 65. Roll No.90 60.568 SEWANI NITIN SHAMBHULAL 195 61.589 SHINDE SAURABH SURESH 195 55.82 57.586 ST ST-8 ATRAM SOHAM ANANTRAO 195 58.00 25/06/1983 OBC-291 YERNE AMOL VITTHAL 195 63.80 55.570 OBC OBC-293 THAKRE MAKRAND MANOHARRAO 195 61.46 61.18 02/11/1986 1584 400925 104009 1.36 18/01/1986 1578 102925 100955 1.72 05/07/1981 1568 300605 106244 1.569 SC SC-53 TIPLE CHANDAN GOVIND 195 61.65 62.92 60.81 03/12/1984 1591 103206 101414 1.61 61.08 58.77 58.18 27/10/1988 1570 301118 105056 1.582 GATHE SUMIT VIJAY 195 59.82 27/09/1985 1577 102509 101751 1.63 61.09 04/02/1986 1572 103198 100616 1.37 62.46 57.61 53.20 59.73 60.579 BIYANI PADMAVATI RAMESHCHANDRA 195 60.559 SC 1560 201694 108934 1.31 61.90 24/07/1986 1583 301652 105716 1.09 10/02/1987 1571 301945 105706 1.33 63.22 58.00 58.567 KUMAR SHUBHRANSHU AWADHESH MALL 195 61.558 OBC 1559 100885 101058 1.583 GOYAL RAMNISH NARESH KUMAR 195 59.00 17/05/1983 1575 202199 107601 1.69 65.580 KHARCHE VISHWAS PRAKASH 195 60. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .62 60.10 63.27 28/06/1985 1581 200200 107498 1.590 JIBHKATE CHARUSHREE EKNATHRAO 194 74.576 DEOKATE MAHESH VYANKATRAO 195 60.18 07/09/1988 SC SC NT2 NT2 SC-52 SC-54 NT2-25 NT2-26 OBC OBC-294 OBC OBC-295 OBC OBC-298 .51 58.561 SC 1562 301615 106279 1.90 60.41 56.584 NT3 NT3-26 MUNDE RAJIV MANIK 195 58.562 1563 101257 101545 1564 400276 1565 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB SHEKHAR SUDHANSHU CHANDRASHEKHAR 195 63.63 08/07/1985 400259 103725 1.78 61.563 SHAH RUSHABH AJAY 195 62.62 66.578 GHAGARE SANTOSH PANDURANG 195 60.565 ASORE MACHINDRANATH TUKARAM 195 61.62 67.54 61.577 DUMBRE CHETAN RAVINDRA 195 60.81 27/04/1987 PATEL VIKAS RAJENDRA 195 62.62 66.

31 68.16 61.593 DESHMUKH AMREEN ANJUM ABDUL MUKIM 194 70.626 OBC OBC-302 KATHAR SUSHIL SHRIRAM 194 63.594 SIKACHI RUTUJA RAJANIKANT 194 68. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .36 19/11/1988 1602 102222 101336 1.614 ZOPE AMIT RAMESH 194 65.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 44 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.77 64.54 70.98 63.92 63.00 30/07/1987 1598 201305 108720 1.15 70.08 64.55 61.36 05/07/1988 1628 401582 104195 1.612 JAIN VASUNDHARA PRAVEEN 194 65.27 14/12/1986 1615 101351 102069 1.92 74.39 68.12 66.69 67.609 GADKARI MITHILA RAJAN 194 65.49 64.00 28/07/1988 1594 103185 101593 1.15 70.22 59.610 KASHYAP AKHILESH PARMESHWAR 194 65.49 62.36 65.72 62.603 ZADOKAR VARSHA VITTHALRAO 194 66.54 67.77 63.00 20/12/1986 1624 100550 100406 1.88 64.625 GADE NARAYAN BAPURAO 194 63.81 15/12/1985 1612 302153 105392 1.15 72.29 64.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.94 64.09 21/01/1988 1606 302029 106372 1.73 20/04/1987 1603 200920 108343 1.45 68.08 73.617 SHAH ALOK DHIREN 194 64.624 SHAH NIRVI KALAPI 194 63.600 OBC OBC-299 BOTHALE AKANKSHA ANIL 194 67.63 09/03/1988 1619 302246 106488 1.49 66.44 74.38 63.18 24/03/1986 1610 301762 105897 1.92 72.605 DESAI SANTOSH BADAKU 194 66.608 PATIL SHREYAS SHRIKANT 194 66.08 70.91 14/10/1987 1599 200675 108267 1.601 OBC OBC-300 BHOLE ANIKET BHAGWAT 194 67.38 74.85 66.596 PANDEY MINAL DURGAPRASAD 194 68.90 64.23 66.592 PAREKH PUJA DILIP 194 72.92 63.85 68.85 74.77 69.No.598 PHADKE ASHWIN UDAY 194 67.91 25/10/1987 1609 200527 108435 1.615 THAKKAR KRUNAL MAHENDRA 194 64.27 60.27 17/06/1984 1622 103536 101598 1.595 KAZI WASIM SALEEM 194 68.50 17/12/1986 1601 100696 101754 1.604 NAIR DIVYA RADHAKRISHNAN 194 66.73 09/03/1985 1626 401685 104086 1.00 29/02/1984 1608 101454 101310 1.611 LAKHANI SHAHEEN BADRUDDIN 194 65.82 14/01/1988 1605 200747 107466 1.62 71.63 20/03/1987 1625 200193 107449 1.27 24/04/1988 1613 201468 107963 1.628 KIRDE DATTATRAYA ACHYUTRAO 194 63. Appl No.622 CHAVAN SUSHANT UDAY 194 63.621 MUJAWAR IMRAN MAHAMADISAK 194 64.69 70.90 25/06/1987 1618 301656 105895 1.76 65.51 63.36 18/12/1986 1620 300930 104256 1.64 21/08/1987 1600 301850 105682 1.607 KANAME SADHANA NAGNATH 194 66. Roll No.90 05/07/1988 1593 401052 103748 1.602 194 67.599 GORE RUJUTA ARUN 194 67.55 65.00 64.613 AGARWAL VARTIKA RAJEEV KUMAR 194 65.90 07/11/1986 1595 200853 107807 1.51 63.27 27/09/1988 1614 103311 101774 1.67 12/07/1978 1611 300434 105571 1.90 01/01/1984 ASMA AARA MOHAMMED YOUNUS OBC OBC-301 .597 PURI NADISHA RAJESH 194 67.51 62. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 1592 200554 108428 1.39 62.38 71.00 66.623 NAHAR AMIT BHAGCHAND 194 63.08 59.00 07/04/1988 1597 101135 101605 1.42 72.73 27/11/1984 1604 100302 100221 1.38 70.51 61.90 01/04/1983 1621 201818 109492 1.05 63.90 02/01/1988 1617 101218 100529 1.78 71.88 66.10 65.92 61.54 69.94 63.616 SIBAL VARUN SATISH 194 64.81 03/05/1987 1616 102590 101133 1.45 26/12/1986 1627 200739 108380 1.15 66.606 DESHMUKH SWAPNIL NARAYAN 194 66.73 20/04/1987 1623 201890 109339 1.08 62.36 05/07/1987 1607 200655 108695 1.619 GUPTA ANKIT OMPRAKASH 194 64.49 63.620 RANA RANVEER SINGH MAHARANA P SINGH 194 64.627 NT3 NT3-27 DHOLE CHARUSHILA BHIMRAO 194 63.82 63.618 KASHIKAR RASHMI KISHOR 194 64.47 64.54 70.06 62.31 63.24 62. SML Cat.92 65.36 12/05/1988 1596 103481 100213 1.85 64.

636 1637 102826 101005 1.46 73.24 62.27 55. SML Cat. Roll No.56 67.45 15/11/1987 1653 100072 101018 1.644 PATIL SANIKA JAYANT 193 72.18 02/09/1986 1647 102274 101628 1.46 67.43 68.00 02/09/1987 1644 101694 101460 1.18 63.92 78.664 OBC OBC-309 MAHALE RAHULKUMAR SHANKARRAO 193 67.642 CHAUDHARY GUNJAN RAM NARAYAN 193 73.653 SHETTY ROHIL SUDHAKAR 193 69.35 65.72 24/08/1988 1645 200084 107831 1.54 28/03/1986 1657 102947 102251 1.652 SHETTY DEEPA DAYANAND 193 69.654 DWIVEDI JYOTSNA SHATRUGHAN 193 68.656 LADDHAD DEEP MAHESH 193 68.18 18/10/1987 1646 100009 100941 1.84 58.23 60.88 70.47 71.646 DHARAMDASANI MEGHA AMAR 193 71.16 71.23 60.45 30/03/1987 1660 302184 105354 1.648 BOTHARA KUSHAL KAILASH 193 70.55 12/09/1988 1651 103271 100627 1. Appl No.57 66.08 63.629 1630 100455 100242 1631 400075 104200 1632 100104 101076 1.655 GUPTA VIJAYKUMAR RAMASRE 193 68.66 14/08/1988 1649 101473 102211 1.54 15/11/1982 1661 101660 102357 1.23 63.11 71.00 71.86 69.55 63.660 NIKOSE NITIN MUKESH 193 67.00 08/05/1986 SC OBC OBC SC SC-55 OBC-307 OBC-308 SC-56 .45 30/06/1987 200177 109011 1.46 78.65 69.36 08/08/1986 1662 102110 101562 1.31 62.00 20/08/1984 1658 200629 108232 1.06 57.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 45 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.90 03/04/1988 1655 101285 100551 1.74 68.62 61.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.54 25/07/1987 1665 201976 107540 1.81 04/11/1985 OBC-305 PATIL PRAFULLA MADHUKAR 194 61.81 02/08/1987 1656 301697 106143 1.638 PATEL ANKUR RAMANBHI 194 60.90 69.45 26/01/1988 AHIRE DIPAK SUDAM 194 60.657 BHANGALE SAURABH VIJAY 193 67.62 70.643 SHINDE APARAJITA DEVENDRA 193 72.00 63.630 SINGH SIDDHARTH PANKAJ KUMAR 194 61.649 VIRANI SANYA AZIZ 193 70.631 GULAJKAR SUPRIYA RAMESHRAO 194 61. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .635 OBC 1636 400546 103898 1.637 1638 100445 102157 1639 301730 1640 1641 PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB CHATTAR KANCHAN BHAUSAHEB 194 62.45 22/10/1987 1664 101711 100671 1.36 04/02/1987 1659 300886 105287 1.00 24/04/1988 1663 103485 101371 1.27 22/12/1986 1.96 55.633 OBC 1634 201073 109369 1.82 71.18 13/10/1986 OBC-304 CHAUDRI SHARANNYA SURESH 194 61.54 72.46 64.81 04/08/1988 1643 301545 105975 1.651 CHOUDHARY NITIN ASHOK 193 69.634 DT(VJ) 1635 300497 105496 1.08 66.35 70.31 64.662 SHARMA SHREYA GOPAL DUTT 193 67.23 69.36 13/07/1986 PATHAK CHETAN PADMAKAR 194 60.54 23/02/1988 105833 1.658 JOG PRIYANKA PRAMOD 193 67.639 194 57.00 61.14 58.84 67.85 63.00 74.650 ALSHI ADVAITA ANAND 193 69.85 72.661 DESHPANDE VAIBHAV SHAMKANT 193 67.12 65.647 THAKURDESAI ABHA UDAY 193 70.85 75.92 70.641 GUPTA NILIMA JAWAHAR 194 57.27 24/04/1987 1.80 64.64 10/07/1988 1650 100732 101366 1.76 65.08 60.98 64.15 70.92 66.63 28/11/1986 300537 105355 1.77 70.92 59.16 61.86 60.24 61.80 62.09 65.08 74.38 72.632 OBC 1633 401346 103712 1.27 11/04/1985 DT(VJ)-16 JADHAV YOGESH PRAKASH 194 61.59 58.08 62. CatMerit OBC OBC-303 1629 200835 107707 1.14 69.69 72.663 TEPLE KISHOR EKNATHRAO 193 67.92 66.00 08/04/1983 1642 103003 100578 1.No.665 SBC OBC-310 JALIMINCHE JYOTI NAGAPPA 193 67.09 20/09/1988 1648 201520 107934 1.90 16/07/1986 1652 103453 100699 1.645 JOSHI VINEET PRAMOD 193 72.02 71.659 ZAWAR ABHINAV BHAGWAN 193 67.74 67.38 58.72 19/05/1986 1.77 73.49 58.39 67.36 13/06/1988 1654 101455 107095 1.640 ANSARI MOHAMMAD ASAD ANSARUL HAQUE URADE CHETAN SHANKARRAO 194 57.36 07/11/1985 OBC-306 SABALE PARAG RAMDASRAO 194 60.

85 68.62 65.00 64.674 GHOPE PRITI ASHOK 193 66.88 61.90 29/10/1984 1667 103115 100022 1.06 67.35 63.04 62.668 SAKHALE SNEHAL ANANT 193 66.71 65.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 46 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.669 SOPAL AMRUTA RAJABHAU 193 66.685 KHAN HUMA SHAFI 193 64.23 66.04 65.08 64.688 KADAM VIJAY DATTATRAY 193 64.72 12/07/1988 1698 400913 104234 1.23 68.55 64.00 23/07/1986 1693 301951 105361 1.92 68.91 21/01/1986 1702 200340 108146 1.31 65.96 62.62 66.00 13/11/1987 1684 102954 102517 1.82 06/08/1987 1678 201128 107842 1.684 CHANDAK PRERANA NARESH 193 64.45 10/08/1982 1695 400314 103942 1.45 30/04/1988 1685 100359 100588 1.18 13/01/1987 1699 101721 100160 1.666 BIRTHARE SAURABH VISHWANATH 193 67.20 60. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .73 64.699 MENON DEEPIKA HARISH 193 63.00 10/09/1987 1676 201829 108626 1.680 DOSHI KUNAL MANGESH 193 65.45 14/11/1987 1694 302039 105806 1.54 20/06/1986 1701 103358 100606 1.18 60.10 62.23 68.88 61.00 16/04/1985 1669 202059 107417 1.700 RAI PUJA AJAY 193 63.71 62.06 62.69 66.686 SINGH SUNIL KUMAR RAVINDER 193 64.692 OBC OBC-312 SHAIKH MAHOMMADGAUS SHAIKH KHAJA 193 63.69 67.76 64.701 NT3 NT3-28 MUNDHE MAYUR BABASAHEB 193 63.64 26/07/1989 1677 103405 100308 1.12 66.09 03/12/1988 1697 102929 101352 1.37 63.92 68.08 66.23 66.31 69.09 21/09/1985 1673 101779 101324 1.69 69.63 02/07/1986 1683 300879 105099 1.90 03/09/1986 1679 301110 105548 1.63 28/04/1987 1672 100845 100199 1.77 65.54 67.38 69.54 65.85 68.77 69.671 SIDDIQUI MOHAMMAD SAHIL IQBAL 193 66.18 16/02/1987 1691 200837 107889 1.689 DEMBRA SURESH LACHHMANDAS 193 64.672 GUJRATHI AMRISH DATTATRAY 193 66.15 69.63 01/04/1987 1675 101402 101524 1.24 61.54 70.679 KAWANE UJWALA PANJABRAO 193 65.27 03/02/1987 1688 401641 104335 1.09 25/09/1986 1686 200270 107734 1.681 FURSULE ANURAG ANUPKUMAR 193 65.09 21/07/1983 1690 200045 108340 1.67 60.694 SHARMA VIJAY KUMAR VISHWANATH 193 63.63 63.08 64.14 65.62 62.72 27/07/1987 1692 201484 108612 1.45 03/11/1988 1700 102285 102290 1.690 BHAGAT PRATIK CHANDER MOHAN 193 63.18 65.682 HARDAS GAURI VINOD 193 64.90 12/07/1987 1670 101289 100826 1.27 05/02/1988 1674 300098 107184 1.36 26/06/1986 1689 100725 102316 1.697 SOMANI PRANITA OMPRAKASH 193 63.31 70.698 PATUNKAR SHRADHA SURESH 193 63.36 27/09/1986 1696 201490 109078 1.82 64.69 64.72 05/07/1986 1680 100657 102462 1.92 69.677 JADHAV AJAY BABASAHEB 193 65.18 60.29 62.676 WAGHOLIKAR HRISHIKESH DINESH 193 65.49 67.14 61. Appl No.76 63.72 16/10/1983 1668 300251 106099 1.09 16/02/1986 SC NT2 OBC SC-57 NT2-27 OBC-311 .34 62.90 08/09/1985 1687 102537 101077 1.696 ST ST-9 TODASE PALLAVI SHRIRAM 193 63.82 18/07/1988 1671 200981 108107 1.23 66.673 NATH ANAND PRABIR 193 66.No.69 67.691 SC SC-58 KUBDE DEEPAK ASHOK 193 63.667 SHAIKH SHABANA IZHARUL HAQUE 193 67.62 69. SML Cat.675 SINGH PREETI RISHI PAL 193 66.15 68.73 64.687 RONGE CHANDRASHEKHAR ANANTRAO 193 64.44 73.683 DAVULURI PRAVEEN RAMAKRISHNA 193 64.670 SHAH AKASH MUKESHKUMAR 193 66. Roll No.49 63.57 63.41 63.31 70.15 63.08 65.71 65.678 CHAUHAN VISHAL ISHWAR SINGH 193 65.695 OBC OBC-314 MUKUND YOGESHWAR SURESHRAO 193 63.35 60.36 22/12/1988 1682 302048 106009 1. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 1666 300761 105108 1.693 OBC OBC-313 PATIL MANGESH BABARAO 193 63.702 SBC OBC-315 TARODE SUNIL BALKRUSNA 193 63.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.54 08/12/1987 1681 300423 107062 1.

27 10/06/1988 1712 103138 101444 1.55 70.732 GUPTA RAJESH KUMAR JAWAHARLAL 193 57.711 DESHMUKH HEMANT DIPENDRANATH 193 61.06 61.69 66.63 09/05/1986 1714 201110 107777 1.62 59.45 06/09/1985 1713 301555 105199 1.721 NT3 NT3-29 KAGNE MAYA RAGHUNATH 193 60.18 17/08/1987 1709 200880 109379 1.46 62.37 60.714 MULE KANCHAN ANNARAO 193 61.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 47 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.80 61.57 60.63 10/05/1986 1711 302135 105556 1.90 58.18 20/05/1988 1732 101265 100567 1.53 61.72 01/03/1983 1720 200758 107478 1.722 KURUP RANJEESH RADHAKRISHNAN 193 60.51 57.739 JAIN ANKIT NARESH 192 67.08 71.09 07/09/1984 100515 1.15 69.80 14/06/1986 1725 100324 100767 1.54 64.No.72 23/05/1986 1721 301804 106058 1.734 MEHRA KAMNA DEEPAK 192 71.92 64.733 JANRAO SMIT UTTAM 193 54.720 OBC OBC-320 PATIL SHASHIKANT SHANTARAM 193 60.738 PATEL RICHA SHASHIKANT 192 67.00 22/07/1985 1717 301949 105868 1.06 62.18 07/04/1986 1728 100684 100942 1. Roll No.45 25/07/1986 1719 103497 101037 1.736 KALE KIRAN ASHOK 192 70.713 DUBE SIDDHARTH ARUN 193 61.00 58.54 22/03/1984 1718 201850 107902 1.46 74.712 SHARMA MANISH NARENDRA 193 61.727 MATHUR TANMAY SUNIL 193 59.723 SC SC-59 WANKHEDE SWAPNIL DHARAMPAL 193 60.31 62.00 60.710 SHINDE SHIVRAJ VITTHALRAO 193 62.54 14/10/1987 1735 100604 102566 1.728 PATEL KIKESH CHANDRAKANT 193 59.54 23/03/1987 TAMASKAR DHIRAJ DEWAPPA 193 62.704 1705 103165 100750 1.77 70.72 06/06/1986 1716 300418 105977 1.33 58.45 59.81 23/02/1984 1723 301189 105196 1.18 11/03/1987 1734 103564 100745 1.46 62.92 64.02 55.15 63.80 65.62 64.92 65. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB PAWAR SAMEER SURYAKANT 193 63.00 63.31 57.00 21/12/1983 1727 100942 100983 1.18 04/04/1986 1726 302169 106186 1.38 60.709 KADAM SWAPNALI BALASAHEB 193 62.37 60.08 62.46 61.46 58.51 59.729 BHOSALE RUPESH ASHOK 193 59.730 OBC OBC-322 PATIL HARSHAL SURENDRA 193 59.85 67.735 NARANG KIRAN KANHAIYA 192 70.90 59.08 70. SML 1703 201904 107515 1.31 74.703 1704 201746 107089 1.45 01/07/1988 OBC OBC SC OBC-316 OBC-317 SC-61 .90 09/04/1987 100086 101004 1.62 65.08 62.72 01/06/1986 1715 100466 100806 1.22 63.37 58.719 KUMAR KUMAR SHANTNU AJAY 193 60.716 SHEIKH RIZWAN AHMAD ABDUL AHAD 193 61.65 54.90 59.55 18/04/1986 1724 201769 108261 1.18 15/09/1988 1737 202094 107856 1.705 1706 100559 100643 1707 100142 1708 Cat.36 30/10/1984 1730 101858 103336 1.00 30/04/1973 1733 102512 109004 1.46 60.718 OBC OBC-319 ATTAR JUBERAHAMAD RAJJAK 193 60.36 10/11/1980 1.737 JENA RAHUL AJITKUMAR 192 69.57 58. Appl No.708 VAZE VARADA SUHAS 193 62.54 27/12/1986 1731 100961 101941 1.59 57.18 60.92 60. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .707 PAITHANE KUNAL VISHWAS 193 62.33 69.76 59.09 13/06/1987 1710 301075 105737 1.36 15/05/1988 1738 103579 100226 1.726 GANWANI KAPIL LAXMICHAND 193 59.725 SC SC-60 NANAWARE SANDEEP SOPAN 193 60.47 59.724 OBC OBC-321 KHETMALAS SHRIKANT MADHUKAR 193 60.717 SBC OBC-318 MANKAR NISHIKANT NANDLAL 193 61.706 KHAN MOHD AIZAZ ABDUL AZIM 193 62.51 59.90 28/03/1987 1722 301589 105216 1.61 63.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.88 71.715 JACOB SIBU BABY 193 61.45 23/06/1986 SINGH DHANANJAY KUMAR JAIPRAKASH 193 62.08 66.82 63.82 58.59 56.45 27/06/1987 1729 300339 105092 1.38 58.12 57.09 18/10/1987 1739 101137 102123 1.43 59.53 68.85 63.85 56.731 NT3 NT3-30 PALAVE HEMANT CHANDRAKANT 193 59.27 58.54 64.08 62.18 10/05/1989 1736 103070 101746 1.77 59.46 71.

62 67.740 1741 300472 105585 1. Appl No.753 PATIL DIPTI HANUMANTRAO 192 64.745 CHAUDHARI KUSHAGRA RAJEEV 192 66.62 66.82 20/01/1986 1766 200939 108423 1.54 15/03/1982 1769 400864 103396 1.92 68.46 65.55 12/03/1987 1765 101236 103087 1.54 65.54 18/06/1988 300946 105577 1.73 60.91 03/07/1984 1768 100420 101224 1.27 11/01/1989 100600 1.62 66. SML 1740 200331 109346 1.00 20/12/1984 1770 100014 101210 1.72 04/07/1985 1767 200099 109382 1.92 68.No.774 NT3 1775 301067 105088 1.81 12/01/1985 1754 102174 100071 1. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB TEKALE PALLAVI SHIVAJIRAO 192 67.775 SC 1776 101936 100897 1.36 25/04/1985 1749 201162 107944 1.82 26/05/1987 1751 100012 101558 1.54 64.54 60.756 1757 100888 102518 1.38 68.54 69.773 SC 1774 100542 100318 1.63 01/01/1987 SC-66 BHAGWAT NIKHIL PURUSHOTTAM 192 61.09 21/04/1987 PATIL KARISHMA RAJENDRA 192 66.23 65.98 64.18 01/11/1985 1750 200725 108925 1.63 12/12/1986 1764 101525 102136 1.12 64.63 60.37 61.18 10/01/1989 1752 301313 105600 1.67 61.749 NT2 NT2-28 KOLEKAR ANAGHA SUBHASH 192 65.20 63.59 59.27 23/04/1986 SC SC-63 DURGE YASHWANT LINGAJI 192 63.63 59.764 SALVI VIVEK VISHWANATH 192 62.754 PATEL MANINI DUSHYANT 192 64.54 69.54 66.27 63.72 03/01/1989 VISHWAKARMA PRATEEK RAJENDRA 192 66.770 ATTARDE VIREN BHASKAR 192 62.51 63.769 BENDALE YOGESH BALKRISHNA 192 62.59 60.765 OBC OBC-326 VAIVADE SNEHA JAYAWANT 192 62.741 1742 100380 100106 1.10 63.81 16/02/1985 1753 200398 108416 1.69 64.69 65.757 ST 1758 202313 107886 1.23 67.49 62.36 29/05/1984 1.772 OBC 1773 300839 105107 1.09 20/06/1989 OBC-329 SARWADE PRAMOD DATTATRAY 192 61.54 64.90 04/01/1988 MUNGI ASHUTOSH UDAY 192 66.92 70.00 23/07/1987 400346 104057 1.81 25/01/1986 1748 300163 106511 1.69 66.54 70.41 60.10 65.38 64.761 OBC OBC-325 BHOLANE KULDEEP RAMKRUSHAN 192 63.72 22/09/1987 300987 107098 1.09 04/12/1987 SC-65 RAMTEKE PRIYANKA PRUTHVIRAJ 192 61.15 67.61 61.47 61.82 61.748 OBC OBC-324 SURKAR PRASHANT VASANTRAO 192 65.37 59.36 06/11/1984 ST-10 KORDE BHASKAR SADANAND 192 63.742 1743 102168 100010 1.81 24/04/1988 NT3-31 GHULE PRASHANT MAHADEV 192 61.45 10/05/1988 1.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.759 1760 200505 109675 1761 400524 1762 200829 1763 NT1 OBC SC NT1-25 OBC-323 SC-62 WAGH SHAMIKA SANJAY 192 64.12 71.36 08/08/1986 1755 300652 106067 1.35 60.19 63.45 24/01/1986 107855 1.80 61.760 SC SC-64 THORAT SWATI SAMANTRAO 192 63.750 LAKHOTIYA NARAYAN SHYAMSUNDAR 192 64.47 62.74 69.15 70.763 SHRIVASTAVA RUPESH VIRENDRA PRATAP 192 62.08 60.20 29/09/1984 192 61.776 OBC OBC-328 MALAV YOGESH RAMESH 192 61.54 65.27 25/05/1986 DT(VJ)-17 CHAKOR ROHIT DINESH 192 63.747 PARKHE ADITI MOHAN 192 65.62 62.08 56.69 65.55 61.73 62.768 SRIVASTAVA PRASOON RAJENDRA PRASAD 192 62.70 70.36 22/11/1985 103890 1.746 SHAIKH IMRAN HAMID 192 66.24 66.743 1744 100463 100055 1745 101911 1746 1747 Cat.92 71.55 15/10/1979 SUSHIL KUMAR BADRI MAHTO .751 SHAH SIDDARTHA DINESH 192 64.767 NT2 NT2-29 BEHERE VIVEK SHIVAJIRAO 192 62.85 65.752 BAGDE PRITI SHRIRAM 192 64.755 UMATHE AMRITA PRAMOD 192 64.744 GANGWANI GAURAV DILIP 192 66.72 14/12/1986 1771 101879 101399 1.20 61.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 48 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.00 63.61 64.758 DT(VJ) 1759 100877 100691 1.15 66. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .46 59. Roll No.771 1772 401332 104081 1.69 68.69 62.90 24/08/1985 1756 100470 102811 1.46 68.766 OBC OBC-327 KADARKAR KALPAK SHIRISH 192 62.26 64.84 62.88 63.762 VYAVAHARE SAMEER SUDHAKAR 192 63.45 59.43 63.

27 58.64 30/04/1987 OBC-334 RAKHADE AMOL ARUN 192 59.81 20/05/1987 DHULDHULE SUMEDH HARDAS 192 58.15 56.795 1796 201117 108358 1.45 28/09/1987 1807 100860 101398 1.62 75.23 70.801 GANESH NITIN BRAJENDRA 192 55.55 59.46 52.64 22/07/1982 RAJUKUMAR SHIVJI PRASAD 192 61.22 57.54 61.53 59.799 SC SC-69 BHAGAT PRANJALEE NAWNATH 192 57.77 64.91 08/08/1988 1813 400653 102477 1.88 63.813 JAIN KANCHAN VINOD 191 67.804 KAUSHAL AAYUSHI JATINDER 191 70.69 74.806 PATIL VIJAYSHREE SIDDHARTH 191 70.786 1787 201963 108449 1.00 15/03/1986 1810 301629 105785 1.94 02/08/1978 RANE PRAPHULL RAMCHANDRA 192 60.69 65.46 62.38 56.811 AMIN KINNARI VILASCHANDRA 191 68.98 59.53 66.18 67.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 49 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.45 12/07/1988 1812 102823 101709 1.23 59.805 AGARWAL ADITI ASHOK KUMAR 191 70.90 27/09/1988 1805 102888 101199 1.00 24/07/1986 105001 1.88 58.53 57.18 23/01/1986 1809 200566 108975 1.14 60.41 62.04 53.803 YARDI RUTA NANDAN 191 71.791 1792 300392 105203 1.35 58.09 10/03/1987 OBC OBC-330 RAVISHANKAR BHUBNESHWAR THAKUR OBC NT3 OBC-332 NT3-32 SC SC-68 GOHIL RACHANA MAHESH 192 58.69 74. Appl No.09 08/10/1987 1804 200592 108083 1.797 1798 102363 102330 1.789 OBC OBC-333 1790 302017 105006 1.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.00 60.22 58.18 64.12 60.No.779 1780 301657 105014 1.41 62.72 13/10/1987 1811 100066 100044 1.90 19/03/1988 1803 200265 108279 1.81 21/05/1988 NT2 NT2-30 HEGADE SHRIKANT TUKARAM 192 60.810 JAISWAL PRATIKSHA SHARADCHANDRA 191 68.73 68.92 72.35 57.85 71.47 57.85 58.62 62.785 1786 101773 102237 1.809 INGOLE SEEMA VASANTRAO 191 68.63 05/02/1985 DOKE TUSHAR TUKARAM 192 59.780 SC 1781 100349 100962 1.793 JOSHI UDAY PURUSHOTTAM 192 59. Roll No.36 12/10/1978 SC-67 GONDANE SWATI SAKHARAM 192 61.23 61.794 SEKARAN PALLAVI RAJA 192 58. CatMerit 1777 100567 100140 1.46 59.90 30/03/1988 1806 100818 102428 1.55 14/03/1978 1802 101749 102998 1.36 11/02/1987 OBC OBC-337 .61 56.90 30/10/1985 OBC OBC-335 CHAUDHARI SUHAS RAGHUNATH 192 59.63 30/09/1985 1.20 65.38 62.90 58.11 21/12/1976 300429 106091 1.778 1779 101138 100893 1.792 1793 401339 103984 1794 101234 102469 1795 101077 102807 1.812 YADAV JYOTI PRADEEP 191 67.92 73.47 53.782 1783 201651 108690 1.63 20/08/1985 PATIL SHRIGANESH VASUDEO 192 60.800 SC SC-70 DONGRE DHIRAJ PRABHAKARRAO 192 57.78 68.54 66.90 68.31 64.787 1788 103417 102663 1.81 01/05/1985 1.85 61.90 28/07/1987 MORALE VAIBHAV MANIKRAO 192 58.788 1789 101272 101073 1.00 16/07/1987 OBC OBC-331 HASHMI SYED AZHAR SYED MOOSA 192 60.00 13/06/1986 GORWADKAR ARTI SUNIL 192 58.56 56.15 58.76 59.90 06/07/1987 IMRAN KHAN HABIB M KHAN 192 60.90 69.00 59.82 57.784 1785 200821 100774 1.802 PATIL SUSHIL SHARAD 192 54.808 K SHIJINA M NARAYANAN 191 68.85 62.85 63.46 68.45 05/10/1987 OBC OBC-336 SHELKE GAJANAN PRAKASH 192 59.11 56.49 67.36 20/10/1984 MOMIN SAYED KASHIF MUSTAFA 192 61.36 13/05/1987 1. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .31 57.45 64.54 17/08/1985 ST-11 TAMBEKAR PRITAM CHANDRAKANT 192 61.86 59.08 59.36 12/01/1985 SHETH HETAJ KAUSHIK 192 59.54 57. SML Cat.798 1799 302042 106561 1800 301717 1801 PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB MENON RAHUL RADHAKRISHNAN 192 61.783 1784 400068 104168 1.39 59.807 CAPOOR VARUN BIPIN 191 68.790 OBC 1791 200051 108684 1.33 56.30 56.92 62.85 72.90 06/03/1987 1808 200461 108082 1.796 1797 302108 105351 1.31 72.54 01/06/1987 192 60.777 1778 101237 110370 1.62 70.781 ST 1782 201542 107785 1.

00 64.85 64.16 62.43 62.14 61.841 PANDEY SAKET RAJNARAYAN 191 62.817 BAHETI SHRIKANT BALAPRASAD 191 65.814 MISHRA VINAY RAVINDRA 191 67.09 09/10/1987 1834 400870 104205 1.85 66.64 29/12/1986 1845 101041 102017 1.04 60.54 10/03/1986 SBC OBC-341 RAHUL KUMAR JAI PRAKASH SINGH SC SC-72 .831 TAYSHETE LEENA SATISH 191 63.62 67.06 60.818 SBC OBC-338 SHEWALE VIJAY PANDURANG 191 65.98 65.85 69.81 05/06/1985 1843 201891 103377 1.08 62. Appl No.15 65.38 69.38 64.37 60.08 59.55 25/09/1988 1829 103519 102285 1.23 64.63 25/04/1986 1849 202017 107483 1.36 19/07/1988 1839 301438 105029 1.20 64.838 OBC OBC-343 GUPTA ADITYA VIJAYKUMAR 191 63.06 64.08 68.69 63.836 PATIL GAURI SURESH 191 63.09 18/02/1988 1841 100812 101252 1.51 63.55 10/08/1983 1815 200385 107621 1.00 14/09/1987 1840 401622 104294 1.18 17/04/1988 1832 401573 104117 1.821 TRIVEDI UMANG ASHWIN 191 65.92 65.85 62.46 69.46 66.38 68.54 63.45 03/06/1987 1816 400225 104413 1.85 69. SML Cat.18 60.830 MANTA CHANDRAKALA NEELAKANTH 191 64.15 69.18 09/04/1989 1822 102436 100336 1.62 63.845 JADHAV SWAPNIL SHAHAJI 191 62.90 21/08/1988 1828 300324 105627 1.849 AGRAWAL PIYUSH PRAFULLA KUMAR 191 61.04 60.85 66.16 61.38 65.90 28/11/1985 1820 100176 101098 1.63 19/11/1986 1818 103346 100121 1.00 71.819 OBC OBC-339 JAGTAP VARUNA SANJEEV 191 65.45 61.848 OBC OBC-346 DHAGE RAJESH SURESHRAO 191 62. Roll No.36 01/12/1987 1827 200625 107908 1.829 NT3 NT3-33 BHABAD SACHIN SUBHASH 191 64.09 19/07/1986 1821 103253 102452 1.85 61.833 MATHAI SUSAN OLIVER 191 63.36 04/06/1985 1846 103149 102322 1.815 CHANDAK AMOL PURUSHOTTAM 191 66.54 21/08/1986 1825 401692 104341 1.90 09/07/1986 1836 100254 102341 1.22 61.33 59.839 DESHMUKH SANKET PRAKASH 191 62.88 62.832 PATIL PRASANNA UDAY 191 63.18 06/10/1987 1823 101646 102360 1.36 13/02/1989 1833 103391 100666 1.62 63.08 60.No.09 07/08/1986 1830 102758 100930 1.08 66.38 62.81 30/12/1984 1831 101571 101819 1.36 25/11/1986 1826 201823 107796 1.840 GAIKWAD PRAVIN SHARAD 191 62.09 26/10/1985 1835 100571 102369 1.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 50 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.31 64.828 SC SC-71 NANDESHWAR PRAFUL BALKRISHNA 191 64.02 60.53 65.81 16/09/1987 1838 401627 110113 1.85 63.825 PANDIT SUDARSHAN SHRIVATSAKAVSTUBHAMANI DALVI MAYUR RAOSAHEB 191 64.09 12/10/1986 1819 103047 100164 1.45 26/01/1986 1844 103015 100709 1. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 1814 102641 102795 1.62 63.92 64.08 70.18 18/06/1985 1817 401149 104135 1.826 BHALERAO ABHISHEK UMESH 191 64.67 59.54 70.847 OBC OBC-345 ADSUL NITIN MARUTI 191 62.08 64. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .15 67.822 THANEKAR SARITA RAJARAM 191 64.81 29/03/1987 1824 101324 103423 1.835 RUPARELIA SUDEEP HARESH 191 63.43 61.04 61.827 OBC OBC-342 BIRARI ABHIJIT JAGANNATH 191 64.43 61.78 62.842 NT3 NT3-35 DOIFODE SHANTINATH SHAHDEO 191 62.31 65.82 25/01/1985 1842 200936 109343 1.846 191 62.54 66.37 60.55 58.823 SANGRAM NAZIM NAYYAR NAZIR AHMED 191 64.16 62.820 OBC OBC-340 TALWADEKAR SHREERAJ LALEET 191 65.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.47 64.837 NT3 NT3-34 NAGARGOJE RAMCHANDRA GOVINDRAO 191 63.850 KUTTARMARE SHITAL MAHENDRA 191 61.843 OBC OBC-344 WALKE TEJAS BHASKARRAO 191 62.816 DOSHI TEJAL SHANTILAL 191 66.02 64.73 63.00 10/12/1981 1847 200130 108123 1.08 63.37 63.834 SHIRKE DIGVIJAY RAJENDRA 191 63.824 191 64.844 DT(VJ) DT(VJ)-18 DEORE NITIN SUBHASH 191 62.73 18/06/1986 1848 301751 105812 1.82 01/09/1986 1850 300762 106229 1.81 06/08/1985 1837 103298 101284 1.69 72.20 63.

862 1863 100481 100585 1.90 22/02/1988 1.08 66.80 66.81 28/06/1985 JAIN CHETAN RAMESHKUMAR 191 57.00 58.854 SC SC-73 WANKHEDE PRANITA TEJAB 191 61.27 21/09/1986 NT2 NT2-31 BHONDAVE RAOSAHEB SONAJI 191 57.62 60.85 75.851 JAGTAP SANTOSH DNYANDEO 191 61.61 58.09 05/11/1985 1858 103541 102409 1.858 191 60.00 05/06/1989 100188 1.69 63.65 59.54 25/04/1986 NT3-36 BODKE OMPRAKASH LAXMANRAO 191 56.10 67.884 SHETH MEET CHETAN 190 67.53 56.38 59.23 56.15 57.85 74.46 60.47 62.90 29/12/1987 1882 400222 103783 1.06 60.29 56.09 20/09/1984 SC-74 KHANDEKAR ANILKUMAR BAPUSAHEB 191 58.873 1874 201344 108675 1.00 16/07/1981 1861 400917 104381 1.94 68.90 66.881 KHAN SHADAB RAFAT 190 67.46 68.62 61.63 30/12/1984 MUNDADA SAGAR DILIP 190 70.872 1873 101527 100237 1.69 72.00 05/06/1988 1883 100478 100148 1.866 1867 200574 107747 1.865 1866 100321 100460 1.23 70.08 70.857 NT1 NT1-26 MESHRAM PRAVIN VITHOBA 191 60.870 NT3 1871 400795 101406 1.69 74.18 16/01/1987 OBC NT3 OBC-351 NT3-37 REVATHY KRISHNAMURTHY DT(VJ) NT1 DT(VJ)-19 NT1-27 .18 11/02/1986 SC-75 GAIKWAD PRASHANT DNYANOBA 191 56.867 1868 201834 109313 1.45 18/05/1987 1881 301003 105646 1.863 SC 1864 300398 105032 1.73 66.77 55.18 17/07/1986 202188 107726 1. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .No.00 16/08/1987 1887 102346 100904 1.54 69.54 25/02/1987 1880 103275 100674 1.54 70.877 SALUNKHE PRAJAKTA MARUTRAO 190 68.880 MISHRA MONIKA BIJAYA 190 68.855 OBC OBC-347 KANAWADE RAHUL CHANDRABHAN 191 60.18 08/01/1985 1862 103281 104832 1.00 60.14 56.878 AGRAWAL SILKY NATHUMAL 190 68.10 03/02/1989 GARJE ASHOK BHIMRAO 190 70.886 BUWA SUKHADA KASHINATH 190 66.882 YADAV REENA PRAKASH CHAND 190 67.54 24/02/1986 1860 300361 105687 1. Roll No.63 67.856 OBC OBC-348 UMATE SAMEET SUBHASH 191 60.46 58.883 CHAVAN SNEHAL PRAKASH 190 67.875 METHA MEERA MOHAN 190 69.96 57.82 14/07/1987 1884 103102 101094 1.38 71.12 67.859 JUJGAR SUYOG MANOHARRAO 191 59.63 20/04/1986 1885 100102 102454 1. Appl No.90 11/05/1985 LOMATE SHAHAJI BHARATRAO 191 57.54 65.88 58.45 26/08/1986 1855 400352 103318 1.57 67.12 58.45 30/03/1988 1879 400226 103896 1. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 1851 103474 101396 1.46 74.00 15/01/1988 190 70.15 62. SML Cat.53 67.69 61.874 1875 201882 107965 1876 101896 1877 1878 ANIL KUMAR VIJAY SAH SBC OBC-349 DWIVEDI DEEPAK KUMAR ASHOK KUMAR 191 58.98 63.78 67.81 18/02/1985 1853 102164 100892 1.887 VORA DEEPIKA PRADEEP 190 66.88 65.00 71.18 56.869 SC 1870 400552 103682 1.82 01/12/1987 MUNDE KSHITIJ KUMAR 190 69.64 22/07/1987 1857 102201 100137 1.73 01/03/1981 1859 400701 103865 1.879 AGGARWAL JITESH SUBHASHCHAND 190 68.36 14/02/1986 KATKHADE RAHUL JAGANNATH 191 57.868 1869 202221 107619 1.04 66.23 75.885 PEDNEKAR AKSHAY SUDHIR 190 67.35 65.864 1865 201567 108052 1.46 70.11 56.61 58.14 64.71 54.876 BIDARAHALLI SUGUNA DHEERENDRA 190 68.23 56.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.15 59.41 57.64 10/07/1987 OBC OBC-350 PATLE LALITKUMAR KASHIRAMJI 191 58.23 74.57 55.38 67.62 60.91 23/04/1986 1856 301477 106114 1.852 SANGWAN PRADEEP B S 191 61.18 62.71 67.62 61.91 18/03/1984 1854 301393 105777 1.81 04/08/1987 1886 103420 102088 1.861 RATHI HEMANGI MAHENDRA 191 59.27 15/10/1984 1852 103491 102421 1.860 SAINI ANIL GHASHI 191 59.31 61.51 56.871 1872 100098 100981 1.31 59.08 73.72 12/02/1988 100469 101913 1.31 60.853 YAMBEM DINAKUMAR Y SARATCHANDRA 191 61.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 51 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.86 59.

00 17/11/1985 1914 100949 100827 1.41 60.917 DHARIYA SAURABH SANTOSH 190 62.18 05/01/1986 1910 100388 101279 1.894 MANTRI ADITYA DEEPAK 190 65.27 05/12/1986 1924 301365 107643 1.18 15/10/1987 1903 200026 109009 1.54 72.65 65.14 63.80 63.915 KATWALE BHUSHAN ASHOK 190 63.76 69.908 OBC OBC-356 BAGUL KUNAL ASHOK 190 63.00 64. Appl No.71 64.895 SHAH VINIT JAYENDRA 190 65.62 66.45 06/12/1987 1896 300876 106300 1.892 AMBEKAR ROHIT SHRIKANT 190 66.31 65.41 61.98 59.82 59.27 01/11/1985 1918 201069 107858 1.27 01/01/1987 1893 102991 102255 1.54 64.94 61.916 POKHARNIKAR SMITA SHIVAJI 190 63.55 59.03 13/11/1987 1892 202063 107967 1.924 MUKHERJEE RISHIKESH NATH SURENDRA NATH 190 62.897 KRISHNAN R SHYAM 190 65.09 11/06/1986 1894 401265 103973 1.891 PAWAR PALLAVI GANPAT 190 66.903 SATPUTE LAXMAN DAGDU 190 64.00 67.57 63.23 65.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 52 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.46 63.04 63.45 07/08/1986 1889 103114 101152 1.00 66.65 62.00 68.72 28/12/1985 1911 301022 105429 1.73 27/12/1987 1923 100386 100959 1.23 63.904 DESHMUKH SANDEEP PADMAKARRAO 190 64.50 02/02/1983 1897 201015 108388 1.899 DHAWALE ADITYA PRAKASH 190 64.46 66.62 62.46 27/06/1985 1905 201930 107631 1.923 SANGALE ABHIJIT LAXMAN 190 62.918 GAIKWAD BHARGAV VISHWAS 190 62.91 11/05/1988 1901 103399 100120 1.85 71.69 68.36 28/04/1989 1906 201860 108933 1.46 68.90 65.23 71.36 20/05/1983 1891 102593 102281 1.888 DUGAD MAHAVIR SANTOSH 190 66.18 63.60 05/02/1983 SC OBC OBC OBC OBC OBC NT2 NT3 SC-76 OBC-352 OBC-353 OBC-357 OBC-358 OBC-359 NT2-32 NT3-38 .92 72.54 66.18 26/09/1981 1907 202108 109768 1.85 67.77 72.10 60.902 OBC OBC-355 JAISWAL HIMANSHU SHARDANAND 190 64. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 1888 200526 107453 1.922 KALE MAHESH LAXMIKANT 190 62.896 PRASAD RASHMI RAMANUJ 190 65.73 61.09 21/06/1986 1917 100432 100076 1.04 62. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .59 64.61 59.893 BASLE MHEBOOBAALAM VILLAYATAHEMD 190 66.23 67.23 70.09 07/11/1985 1922 201902 107763 1.62 65.912 MUNJEWAR CHANDRAKANT KIRAN 190 63.13 72.69 68.63 16/05/1988 1899 101760 101219 1.12 64. SML Cat.18 01/05/1988 1900 102022 101490 1.77 64.27 25/03/1984 1920 200474 108328 1.889 SHAH AMI NAVINCHANDRA 190 66.62 67.37 61.77 64.75 67.90 64.69 69.06 63.22 63.81 12/06/1989 1921 200702 108113 1.54 13/11/1987 1890 101111 102132 1.81 70.50 20/09/1986 1916 201150 107624 1.900 SAHITA SAGAR BHARAT 190 64.920 KULKARNI OMKAR PRATAP 190 62.06 62.914 SHAH ABHISHEK MUKESHKUMAR 190 63.54 03/12/1988 1895 201946 107929 1.27 30/09/1985 1912 300979 105544 1.12 64.910 JOSHI SHREYA RATNAKAR 190 63.47 61.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.81 22/12/1987 1919 401035 103399 1.96 64.18 24/09/1986 1915 301080 105495 1.98 60.18 59.911 POPHALI SNEHAL ANIL 190 63.90 65.54 65.15 67.54 18/06/1983 1898 401305 104022 1.41 63.913 MOWANI GANESH KESHAVRAO 190 63.18 24/09/1987 1902 301181 105244 1.63 23/10/1986 1909 101004 101645 1.905 ALONE ABHILASHA ARVIND 190 64.00 07/09/1984 1904 101564 100279 1.18 06/12/1988 1908 101526 100198 1. Roll No.00 64.72 59.84 65.906 SHARMA AMARCHAND GIRDHARILAL 190 64.909 RAICHURA SHWETA DINESH 190 63.890 SAYED ZAFFAR KARAM 190 66.77 64.907 ST ST-12 GEDAM MANOJ VISHWANATH 190 63.36 04/12/1987 1913 300245 105984 1.901 OBC OBC-354 INGOLE PRITISH DILIPRAO 190 64.921 BARKADE JYOTI CHANDRAKANT 190 62.85 61.90 61.919 CHIPURE PRAMOD DNYANOBA 190 62.898 THAKUR AJITKUMAR RAGHURAJ 190 65.No.

77 65.76 58.950 AHMED MARIYAM SHAKEEL 189 70.63 30/07/1984 1935 100834 103405 1.45 15/10/1987 1954 100129 101139 1.936 KAWADE RAMESH SHIVAJIRAO 190 60.09 15/09/1987 1960 102188 100635 1.47 59.98 64.00 24/07/1978 1943 300269 106476 1.92 72.94 57.18 63.92 65.35 66.36 14/07/1986 1940 300885 105215 1.57 60.946 NT2 NT2-33 MUNDKAR VILAS SAMPATRAO 190 57. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .929 NALGE GANESH MADHAVRAO 190 61.27 65.952 AGRAWAL MANISH OMPRAKASH 189 68.63 31/07/1988 1949 200601 108481 1.35 68.55 70.937 OBC OBC-364 SUTAR SUDHIR ANANT 190 60.959 TATIYA HARISH SURESH 189 67. Roll No.72 29/10/1986 KARAN SINGH AJITSINGH OBC OBC SBC OBC-367 OBC-368 OBC-370 .953 TAYDE PRITI SURESH 189 68.90 58.958 DESHMANE AKSHYA NAMDEO 189 67.00 62.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.24 69.69 68.92 71.00 71.77 68.08 72.926 1927 301587 105132 1.36 20/10/1988 1948 100514 100418 1.77 76.69 61.20 04/08/1983 1942 400933 103873 1.54 55.47 58.38 56.945 SC SC-78 JAVARE YASHAPAL YASHAWANT 190 58.92 67.15 63.27 12/06/1985 1938 101641 102407 1.943 OBC OBC-365 ANSARI AMERA PAIKAR ARSHAD JAVED 190 58.76 57.31 74.72 24/05/1987 1959 200308 107419 1.00 63.09 03/12/1988 1955 102820 103129 1.960 VIRA MAYUR CHANDRAKANT 189 67.92 65.949 SHELKE KISHOR BALKRUSHNA 189 71.23 64.41 61.08 69.54 14/01/1988 1957 400072 103990 1.72 07/05/1986 1936 400685 104007 1.54 27/08/1984 201653 107995 1.33 62.63 23/05/1987 1951 101994 102484 1.No.73 02/02/1985 1956 200595 109472 1.941 SHARMA PALLAVI BANSHIDHAR 190 59.928 SC 1929 300931 105839 1930 301082 1931 1932 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB DAVE AMIT KAILASHBHAI 190 62.18 01/08/1984 1939 100759 107150 1.31 64.925 1926 201589 108199 1.20 56.55 03/01/1987 1952 300862 106822 1.36 04/02/1988 1961 100216 108966 1.51 60.944 SBC OBC-366 KARRE ASHWINKUMAR JEEVAN 190 58.38 74.932 NT3 NT3-39 BANGAR KUSHAL DAIVAVAN 190 61.45 22/07/1986 1933 201363 107880 1.948 MEHTA SAJILI SANJAY 189 71.939 RAJPUROHIT JITESH RAJENDRASINGH 190 60.69 62.90 02/10/1985 1941 103208 101216 1.957 BHOSALE MANISHA GOVINDRAO 189 67.90 57.15 68.942 190 58.31 61.951 GANDHI SHWETA PRAKASH 189 69.940 LADDHA PRATEEK JUGALKISHORE 190 60.38 60.62 63.935 OBC OBC-363 SHINKAR CHETAN ANIL 190 60. 1925 102540 100937 1.54 20/06/1986 1934 201641 103304 1.15 63.930 SHARMA MEENAKSHI BUA DITTA 190 61.00 71.954 KHANDELWAL AMRUTA KISHORE 189 67.00 15/08/1986 1946 202105 109351 1.54 59.69 62.36 18/08/1985 105445 1.81 25/01/1985 1937 100551 101251 1.63 57. SML Cat.36 19/10/1985 1945 100955 103361 1.19 56.961 SHRIRAM NIKHIL GOVARDHAN 189 66.09 21/04/1986 401574 103902 1.938 SHARMA RAVI KUMAR VINOD KUMAR 190 60.90 04/06/1987 1950 202303 107557 1.934 OBC OBC-362 PATIL PRASHANT HARI 190 61.45 22/11/1985 1958 401614 103681 1.69 56.24 58.45 18/08/1986 1.35 60.85 60.933 PAMPATWAR LAXMIKANT BALAJIRAO 190 61.00 60.81 12/05/1984 1947 202269 109066 1.62 73.37 67.96 68.36 03/11/1988 1953 103119 101790 1.77 63.29 60.72 18/09/1984 1944 401522 103710 1.45 12/12/1986 SHARMA PRITIBALA RAJENDRAPRASAD 190 62.16 59.69 74.14 66.931 OBC OBC-361 PATIL SUSHIL DEVIDAS 190 61. Appl No.15 69.10 60.54 58.956 OBC OBC-369 GAIKWAD NIRMALA NARAYAN 189 67.82 60.927 OBC 1928 300878 105834 1.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 53 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.947 KULKARNI ADITYA SATISH 189 75.29 57.81 17/06/1986 OBC-360 CHOPADE RAHUL RAJARAM 190 62.08 66.22 69.955 NT3 NT3-40 KEKAN MAYURA DINKAR 189 67.36 29/07/1983 SC-77 MEHSARE PRANAY SURESH 190 61.31 73.46 62.

15 63.77 64.18 06/04/1986 300230 105408 1.69 66.980 OBC 1981 101001 100815 1.36 23/01/1989 PARDE MAMTA DATTATRAYA 189 63.06 63.31 70.983 GUPTA VIKAS SANKATA 189 63. Roll No.92 70.36 07/02/1989 1977 302018 107081 1.57 60.994 ALWEKAR PRIYANKA NITIN 189 62.985 1986 202236 108005 1.63 03/02/1980 1980 400250 104048 1.37 60.09 03/12/1987 1967 201477 110318 1.43 62.18 59.15 67.974 OBC OBC-376 PENDKAR PRITEE GOPALRAO 189 64.981 SC 1982 103355 102035 1.69 70.977 SHAH APEKSHA PRAMOD 189 64.67 62.00 14/06/1986 1.80 63.69 64.02 67.989 LOHE GEETA SUBHASH 189 63.990 JAJU GOPAL OMPRAKASH 189 63.27 02/05/1987 1975 100034 101472 1.82 11/04/1986 1965 101575 100088 1.90 20/05/1985 1976 102804 101471 1.45 15/05/1986 1.92 65.59 63.09 16/12/1987 OBC OBC SC OBC-380 OBC-382 SC-81 .62 68.987 1988 300255 105952 1989 200707 108378 1990 300591 1991 RICHA UMESH OBC NT3 OBC-377 NT3-41 MOHAMMED TARIK MOHAMMED AKBAR OBC-378 GAIKWAD UTPAL SHIVRAM 189 64.27 05/11/1986 1979 100512 101111 1.00 66.62 67.15 66.09 25/09/1986 1996 100644 101713 1.23 64.997 LIMBAPURE AMAR MURLIDHAR 189 62.08 67.982 OBC 1983 100588 101696 1984 201379 107866 1985 102335 109417 1.00 21/06/1986 1963 103034 105903 1.33 62.36 15/04/1985 1998 301889 105750 1.49 60.971 OBC OBC-374 CHEPURE NAYANA HANMANTRAO 189 64.964 SHINGAVI LEENA RAJENDRA 189 66.965 KULKARNI AMAR INDRAKUMAR 189 66.90 11/08/1988 1973 101060 101373 1.92 65.23 66.72 02/12/1988 1968 102924 100867 1. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 1962 102510 100700 1.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.975 189 64.08 66.27 12/03/1989 1994 100663 109698 1.82 64.09 12/06/1988 1974 400170 104767 1.962 TAMBOLI NAVEED ABDUL SATTAR 189 66.998 HINGOLE PRADNYA BABARAO 189 62.968 BUDHRANI GIRISH SHANKARLAL 189 65.04 62.970 OBC OBC-373 BHANGALE SNEHA ANAND 189 64.61 63.00 75. Appl No.63 08/06/1986 1997 200755 108177 1.15 65.963 GOYAL PRAKHAR MUKESH 189 66. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .54 26/01/1984 SARAF ROMA RAJESH 189 63.978 GHULE SONAL SHRIMANT 189 64.38 67.35 62.69 60.86 64.08 65.00 62.78 64.18 02/07/1988 1971 100430 100222 1.08 66.984 SURANA ANUJ PARAS 189 63.996 BADLANI VINI LAXMAN 189 62.09 19/03/1987 1995 200557 108345 1.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 54 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.54 68.54 62.73 21/02/1988 1966 400115 104357 1.81 10/08/1987 1972 300614 105865 1.08 67.90 09/05/1986 1992 400799 103810 1.08 63.08 64.90 01/05/1988 1.991 PAWAR BHAWANA KAILASH CHANDRA 189 63.57 57.76 62.43 61.85 66.61 61.No.37 63.54 68.37 62.54 12/06/1987 SC-79 NAIK VISHWAJA RAMCHANDRA 189 64.72 26/02/1988 1.54 69.36 28/10/1987 1993 202256 108780 1.969 VATSALA DEV BASANT SHARMA 189 65.993 OBC OBC-381 PATIL HRISHIKESH BHARAT 189 62.54 68.36 30/04/1985 105851 1.972 AGNIHOTRI AKSHAY PRASHANT 189 64.76 67.61 61.82 63.92 62.976 MISTRY SAURABH SURENDRA 189 64.20 66.49 62.27 30/08/1986 1970 100703 101289 1.18 08/04/1983 ANURAG HANUMAN SINGH 189 63.988 NAGORI ARSHAD AYUB ARIF HUSSAIN 189 63.979 189 64.90 06/12/1985 1964 202118 107627 1.967 OBC OBC-372 JAISWAL RAVI RAJENDRA 189 65.85 68.02 62.43 63.89 60. SML Cat.992 SC SC-80 NIKAM SHAILESH BHAGINATH 189 63.00 12/04/1988 1969 103448 101215 1.00 62.00 25/03/1987 1978 100629 102066 1.973 OBC OBC-375 MHASKE NILESH CHIMAJI 189 64.53 65.986 1987 201492 107932 1.38 64.54 08/06/1988 OBC-379 THORAT VAIBHAV KHANDU 189 64.61 63.966 OBC OBC-371 GANORKAR SHWETA DATTAKUMAR 189 65.31 67.995 SASWADE KALPESH CHANDRAKANT 189 62.77 72.98 63.

69 58.27 27/06/1987 SHELKE SACHIN SHIVAJIRAO 189 61.77 74.36 26/07/1988 2032 202024 108124 2.54 11/03/1986 2014 401209 109318 2.67 70.007 SHIVANKAR APOORVA VINAYAK 189 61.62 70.022 PARBHANKAR SATISH SUDHAKARRAO 189 56.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.23 77.27 07/06/1985 RATHOD RAOSAHEB TARU 189 61.24 56.37 56. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB OBC OBC-383 PATIL PRATIMA DILIP 189 62.001 OBC 2002 301169 107102 2. SML Cat.85 64.27 05/10/1982 2019 400975 103717 2.011 PRABHAT PEEYUSH ARVINDKUMAR 189 60.014 KHOT SUNIL ANNAPPA 189 60.62 64.78 63.026 TOSHNIWAL SHRADDHA BHAGWAN 188 72.034 AGRAWAL ANUJ VIPIN 188 68.18 06/05/1985 INAMDAR DATTATRAY VITHALRAO 189 61.18 17/05/1986 2017 100477 109913 2.47 60.67 68.38 55. Roll No.77 62.73 25/08/1985 2009 201877 107519 2.09 26/12/1987 2026 300551 106272 2.08 63.35 62.49 57.90 05/04/1986 2018 100498 103020 2.04 60.019 OBC OBC-386 SAYYAD MOHAMMAD ABDULSATTAR 189 58.035 188 67.00 02/07/1985 2025 100410 102107 2.77 59.09 29/11/1984 2024 103568 108493 2.003 2004 200350 107956 2.No.85 68.45 04/04/1988 ST-13 SALAME ROHIT NATHUJI 189 62.012 TRIVEDI BHAVNA MOHAN 189 60.36 11/06/1987 2030 200287 108512 2.45 57.08 64.54 74.002 2003 100366 101752 2.017 SINGH NEERAJ KAMLESH 189 58.29 52.09 04/04/1986 2012 101577 100532 2.82 65.23 58. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .54 06/08/1984 2011 201361 108153 2.76 58.69 59.24 59. Appl No.00 18/10/1989 2027 100103 102597 2.23 60.027 SINGHANIA KHUSHBOO VINOD 188 71.021 SONAWANE SUMEET KAUTIK 189 58.33 61.63 63.24 60.38 60.36 03/06/1987 2015 102673 101533 2.08 63.86 67.90 56.38 63.020 DOSHI VIRAG PRITAM KUMAR 189 58.82 73.81 19/05/1987 1999 201263 107412 1.999 2000 300459 105090 2.025 NEMLEKAR SAUMITRA SHANKAR 188 72.015 SINGH UDAYPRATAP VIRENDRA 189 59.29 55.88 60.030 MUTHA SAMKIT RAJENDRA 188 69.31 59.08 64.77 75.69 74.45 57.08 67.62 65.00 21/06/1987 TEKADE PRADEEP GAJANAN 189 61.004 2005 400479 103867 2.92 76.000 ST 2001 201480 106910 2.31 73.00 65.006 2007 300967 106107 2.45 12/02/1988 2028 301765 106100 2.010 DT(VJ) DT(VJ)-21 JADHAV SANDIP BHIMRAO 189 61.018 NT1 NT1-29 PARDESHI RISHIKESH VIPIN 189 58.91 19/07/1988 2034 100727 101737 2.77 62.47 13/05/1983 DT(VJ) OBC NT2 SC OBC DT(VJ)-20 OBC-385 NT2-34 SC-82 OBC-387 SUJATA ROHTAS .92 66.81 17/10/1986 2020 201727 108144 2.15 61.033 KODGULE ROHAN SUNIL 188 68.69 60.005 2006 301203 107216 2.05 61.63 27/04/1985 2016 102162 102224 2.77 66.81 29/05/1986 2021 102053 102152 2.024 ZAHID MOHAMMAD SHOEB M TAUHEEDUL HAQUE SHANKAR RAVI JAYRAM SHARMA 189 56.013 ROHRA JITESH MOHANLAL 189 60.55 55.54 31/12/1987 2035 101196 101629 2.31 56.96 66.18 17/06/1986 2022 400845 110124 2.032 SAWANT VRUSHALI JOTIRAM 188 68.15 74.009 NT1 NT1-28 GOSAVI PUNAM ASHOK 189 61.00 11/04/1985 2013 201703 108536 2.76 61.028 SAKHALE SONAL ANANT 188 70.023 189 56.27 29/10/1985 2010 400679 103653 2.008 KUMAR SINGH ROHIT SURESH CHAND 189 61.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 55 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.63 61.69 62.27 27/05/1986 2029 100123 100386 2.39 70.54 63.94 57.20 60.029 KEWALRAMANI NAMRATA MURLI 188 69.54 62.031 SHAH DHARA SAMIR 188 69.40 61.18 08/04/1989 2031 101516 102228 2.02 60.73 11/04/1985 2008 101732 100821 2.72 28/11/1986 TAORI PRITESH KACHARULAL 189 62.80 69.88 58.81 12/04/1986 OBC-384 PURNAYE ARATI PURUSHOTTAM 189 62.91 25/09/1986 2033 102255 101169 2.016 BAWAGE SANGMESH SHIVSHANKAR 189 59.53 58.36 01/06/1985 2023 302219 105980 2.

00 30/04/1987 2064 200174 108360 2.065 JANGIR ANJU KESHAR DEV 188 63.054 KUMAR NIKHIL BINAY 188 64.31 64.62 67.31 66.94 61.10 58.068 CHAVAN BHARATI PRITHVIRAJ 188 62.27 05/06/1986 2052 101400 102090 2.069 KHAN NOMAN QUADEER AHMED 188 62.53 62.77 68.73 28/10/1986 2046 101885 103050 2.08 67.92 65.62 66.10 61.08 64.84 68.72 08/03/1986 2056 301170 104136 2.23 70.048 OBC OBC-389 HIWALE SONALI GORAKHNATH 188 65.27 61.46 71.90 15/06/1986 2070 102772 100628 2.90 13/03/1987 2053 301107 107123 2.071 AHER ASHUTOSH BABAJI 188 62.45 25/02/1987 2063 401515 104089 2. Roll No.052 SC SC-83 SAWANT SWATI KRISHNA 188 65.15 62.63 09/12/1984 OBC SBC DT(VJ) OBC OBC-391 OBC-394 DT(VJ)-22 OBC-395 .09 09/05/1986 2044 300610 106345 2.38 70.45 63.33 58.043 VIDEKAR CHETAN KISHOR 188 66.72 18/03/1985 2059 101556 100902 2.90 27/11/1986 2039 400425 104180 2.69 70.15 66.73 65.055 SHAH JAYKUMAR BIPIN 188 64.57 66.45 61.63 11/09/1985 2068 401127 109048 2.00 67.96 60.36 03/09/1988 2040 401277 110115 2.45 13/04/1988 2045 200779 108323 2.90 68.045 PATIL MANASI ARUN 188 66.049 SHAH SHRUTIKA BHAGWANDAS 188 65.77 70.54 63.12 62.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.050 KESARIA RUCHIR NATVARLAL 188 65.96 63.59 68.38 64.31 71.37 61.00 03/07/1986 2072 201460 108515 2.35 69.05 70. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 2036 300908 105583 2.51 63.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 56 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.00 70.96 64.044 LADDHA SANKET JAGDISH 188 66.72 17/04/1988 2060 300803 105365 2.061 OBC OBC-392 URKUDE JAYANAND SUDHAKAR 188 63.64 25/09/1984 2066 401604 103779 2.54 64.10 63. SML Cat.067 BHARDWAJ HEMENDRA KRISHAN CHANDER 188 62.064 GUPTA RISHU BRIJMOHAN 188 63.15 65.056 HASIJA SHWETA PRAKASH 188 64.072 JADHAV RAVINDRA BHASKAR 188 62.63 21/05/1987 2042 302101 105369 2.31 63.63 62.85 64.90 20/07/1987 2043 102208 100070 2. Appl No.042 SURANA KUNTAL MAHAVIR 188 66.94 64.041 WANI MRUNALINI DILIP 188 67.063 NAIKNAWARE MANISHA RAMRAO 188 63.057 GOGATE HRITA VASANT 188 64.27 09/09/1986 2051 201666 108184 2.88 63.00 03/06/1986 2048 103170 100814 2.90 20/03/1986 2057 100728 101466 2.92 62.046 SHAH HARSHIT ANANTRAI 188 66.69 63.64 25/07/1986 2049 100378 100550 2.80 30/04/1989 2050 100198 102067 2.54 63.38 70.08 65.18 13/07/1986 2041 103582 101555 2.49 61.31 69.79 65.00 07/10/1986 2038 201440 107462 2.27 17/10/1987 2047 200234 104230 2.90 26/02/1987 2037 102935 101049 2. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .38 66.55 65.53 62.36 17/06/1986 2061 301585 105062 2.00 64.85 64.066 MADASWAR SWATI VISHVAMBHAR 188 63.060 LAKHE RACHANA RAVINDRA 188 63.60 65.71 16/10/1986 2071 400861 103392 2.062 OBC OBC-393 MOMALE BALAJI RAGHUNATHRAO 188 63.No.45 15/03/1985 2069 300221 106001 2.00 64.23 68.058 CHOUGULE SWATI NEMGONDA 188 64.036 DHOK RAJESHREE SUSHIL 188 67.18 07/10/1986 2058 102295 100999 2.81 24/07/1985 2067 103327 100936 2.90 62.070 MATHUR HARSH JAYANT 188 62.00 03/08/1984 2055 100180 101207 2.91 21/10/1988 2065 103371 100100 2.053 OBC OBC-390 SIRASKAR RAHUL SHRIKRISHNA 188 65.039 NT3 NT3-42 JAYBHAY SONAM VAMANRAO 188 67.038 PARASAR ANURANJITA SANJAY KUMAR 188 67.67 61.27 61.047 NT3 NT3-43 AGHAV PRAKASH ANNA 188 66.040 OBC OBC-388 GUJRATHI CHANCHAL CHANDRAKANT 188 67.36 29/10/1987 2062 401595 104350 2.38 66.051 ACHAWALE MANISHA UMAKANT 188 65.55 65.037 MOUDGIL ASHISH ROMESH CHANDER 188 67.059 TORKADI YOGESH SAMBHAJI 188 63.71 63.65 58.61 62.23 66.72 20/01/1987 2054 200517 107651 2.

101 DT(VJ) DT(VJ)-23 RATHOD VINOD LAXMANRAO 188 56.18 05/09/1976 2105 301911 106820 2.089 GARUD AJITA PRAKASH 188 60.90 01/11/1986 2088 102561 101768 2.075 OBC OBC-396 2076 101379 100256 2.73 59.69 65.086 SC SC-84 KAMBLE NIKHIL PRABHAKAR 188 60.90 59.084 OBC OBC-398 THAKARE RASIKA RAVINDRA 188 60.074 NT1 NT1-30 2075 201316 108278 2.00 05/06/1984 301058 105734 2.094 JOGDAND PRERANA DHONDIRAM 188 58.27 13/02/1988 2093 101033 100580 2.69 55.77 61.54 64.36 20/06/1985 2096 201514 108030 2.55 54.08 64.087 SC SC-85 JAWE NILESH SURESH 188 60.51 59.00 57.25 02/02/1976 2.92 65.18 05/08/1982 2084 301178 105458 2.71 61.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.76 56.61 60.63 07/06/1986 2083 300823 106392 2.00 61.39 59.15 57.37 58.105 JAJOO BHUSHAN RAHUL 187 71.23 64. Roll No.00 57.31 66.No.46 59.54 09/06/1988 2106 201271 108280 2.092 SINGH ABHISHEK DEVENDRA 188 59.091 YADAV SANTOSH KUMAR SARYUG PRASAD 188 59.81 25/09/1986 2109 102248 101591 2.080 GARG RITU DHANRAJ 188 61. SML Cat.14 58.24 59.23 58.06 65.109 SAHERWALA TASNEEM RAHIB 187 69.84 64.093 PATIL SANGMESHWAR SIDHALING 188 58.94 57.46 61.54 63.36 09/05/1986 2085 200031 108040 2.29 60.77 62.09 02/08/1987 2091 300708 106084 2.077 KARN SUMIT ISHWAR CHANDRALAL 188 61.38 63.27 61.54 77.085 NT2 NT2-35 THOMBARE PRIYANKA CHANDRAKANT 188 60.106 MAHAJAN ANURADHA VILAS 187 69.72 12/01/1989 2.00 60.63 11/05/1987 2086 200381 109717 2.82 29/07/1988 OBC OBC-401 .54 60.63 25/06/1984 2090 300948 105874 2.078 BHORE DATTATRAY VITTHAL 188 61.57 57.08 64.35 74.33 57.46 64.095 JAGTAP NIKHIL SUBHASH 188 58.92 73.076 2077 102220 100856 2078 201897 2079 2080 PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB KUMAR MANJIT PREM 188 62.23 73.098 MALI KIRAN ARUN 188 57.39 55.082 MOHAMMED USMAN MOHD GHUDUSAB 188 61.27 26/11/1986 2082 400040 103963 2.083 BIJPURIYA ANURAG DHANRAJ 188 61.18 10/01/1986 2087 400856 103704 2.35 66.08 62.36 02/08/1984 401523 104097 2.81 15/06/1986 2099 102728 100589 2.55 16/12/1983 188 61.36 11/05/1986 2107 100408 101969 2.00 24/12/1985 109906 2.18 06/01/1979 2092 200540 107912 2.62 64.36 22/08/1982 2081 100712 102109 2.54 31/12/1983 GIRI GAJENDRA RATAN 188 61.59 59.37 56.12 58.62 62. Appl No.107 PATKAR RUPASHREE ANANT 187 69.46 68.55 12/02/1987 2095 202124 109765 2.55 59.46 57.073 2074 201789 108698 2.096 PATEL SAVANKUMAR BHAGAVANDAS 188 58.77 62.54 66.92 57.36 11/02/1987 2089 201610 107778 2.108 KALKUNDRE RUPALI SHIVAJI 187 69. CatMerit 2073 103415 101403 2.38 62.51 59.079 DHOBLE SHITAL SHASHIKANT 188 61.20 72.38 57.20 05/04/1986 2097 300084 105189 2.88 58.77 56.06 60.81 05/10/1986 2108 101573 102825 2.36 02/06/1985 2094 401652 110151 2.51 59.10 56.102 OBC OBC-400 AKARTE DINESH SURESH 188 56.09 01/06/1984 102325 2.59 62.35 61.103 KAUSHIK SHIV SHANKER SURESH 188 56.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 57 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.79 55.86 58.69 57.099 2100 400478 103843 2101 102409 2102 OBC SC OBC-397 SC-86 SAURAV MITTAL SUBODH PRASAD OBC OBC-399 SHARMA SHWETA ANAND PRAKASH 188 57.72 14/10/1985 103332 102432 2.090 SONI AMBUJ RAVISHANKAR 188 59.088 CHIKMURGE ANOOP VISHWANATH 188 60.62 56.081 GROVER NIHARIKA RAMESH 188 61.45 14/06/1987 2098 200765 108905 2.100 NT2 NT2-36 BHISE SWATI DATTARAMJI 188 57.097 AGRAWAL NEHA UMESH 188 57.46 24/01/1986 2104 300397 106082 2.31 74.54 01/06/1986 2103 200291 107529 2.60 26/11/1987 SAINI NITIN NARENDER 188 61. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .104 SINGH SANTOSH KUMAR HIT NARAYAN 188 55.

111 CHITALIA JILL ATUL 187 68.76 65.90 62.132 RASTOGI KOMAL RAJIV 187 65.64 04/08/1985 2126 200997 107977 2.27 65.55 22/12/1984 2114 100494 101933 2.00 66.110 MANGESHIKAR NIRZARI TUSHAR 187 68.00 23/09/1988 2133 401299 109794 2.94 64.134 SARDANA SAMARTH RAJKUMAR 187 65.54 24/07/1986 2129 200100 109724 2.65 66.62 68.62 66.49 70.133 BORSE ABHIJIT GIRISH 187 65.18 16/01/1987 OBC OBC OBC NT1 OBC-402 OBC-406 OBC-407 NT1-31 ARVIND KUMAR RAJKISHORE .36 03/06/1988 2134 102836 100596 2. SML Cat.90 04/04/1988 2128 201697 109453 2.15 65.77 68.00 66.36 10/05/1987 2130 100650 102430 2.85 66.36 04/09/1985 2123 300166 105190 2.63 23/11/1987 2111 103509 102126 2.00 69.119 NT2 NT2-37 BEHERE NILAM SHIVAJIRAO 187 67.92 65.88 63. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .114 PITALE DEVDATT LAXMAN 187 68.129 TOMAR PRIYA LAXMAN SINGH 187 65.140 KUMAR VISHAL SHYAM LAL 187 64.15 64.135 KULKARNI MILIND KISANRAO 187 64.117 HUSSAIN SYED IMRAN SYED MAQSOOD 187 67.45 10/11/1986 2135 400968 110405 2.00 24/11/1987 2137 101157 102957 2.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 58 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.121 JAIN ABINAV MUKESH 187 66.122 ARADHANA APARNA DHIREN 187 66.126 OBC OBC-404 PATEL EBRAHIM AHMED 187 66.92 65.69 64.29 65.92 70. Appl No.45 15/04/1988 2115 100210 100769 2.123 TAORI RASHI GHANSHYAM 187 66.142 MDHAPATRA GITANJALI GANGADHAR 187 64.82 63.145 CHUGH ANISH DEEPAK 187 63.72 12/11/1984 2131 201924 110432 2.73 25/12/1985 2116 201262 109902 2.33 64.33 62.15 66.27 08/05/1988 2112 100177 100492 2.137 PANCHAL PRATIK KIRAN 187 64.64 24/08/1986 2125 300149 106840 2.92 67.146 ALURE VIKAS VILAS 187 63.46 71.27 02/06/1987 2143 301032 106427 2.54 01/07/1987 2136 100429 101369 2.37 67.24 64.69 65.116 NATU ASHVINI RAVINDRA 187 67.90 62.36 05/06/1981 2118 201528 107921 2.36 03/12/1982 2145 101318 101129 2.55 62.No.31 64.08 66.136 BIRADAR VIVEK BALIRAM 187 64.29 63.124 SC SC-87 GOTE NEELAM KEWAL 187 66.09 20/02/1987 2119 202338 109380 2.00 70.49 66.31 68.130 DUBEY ABHILASH JANARDANPRASAD 187 65.31 65.64 23/10/1981 2142 100598 102578 2.120 SHERE DEVIKA SUBHASH 187 66.128 NT2 NT2-38 SHELAKE SUDARSHAN NANDKUMAR 187 65.67 60.90 04/06/1985 2139 100887 102092 2.112 SHAH JISHMI KISHORE 187 68. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 2110 103293 100234 2.144 187 63.38 67.00 23/06/1988 2120 103077 100844 2.138 KHARKATE GANESH KASHINATHRAO 187 64.69 71.131 SIDDHESHWARE RATNAMALA SHRISHAIL 187 65.81 23/10/1986 2144 102602 100340 2.02 63.98 64.00 07/11/1988 2132 400688 104822 2.45 23/01/1988 2141 102240 100123 2.125 OBC OBC-403 DWIDMUTHE PRIYANKA VILASRAO 187 66.10 64.86 67.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.94 63.143 GADEKAR KANCHAN SURESH 187 64.04 64.85 66.18 64.113 CHOPADE NINAD SOPAN 187 68.55 27/01/1988 2122 101421 100697 2.22 62.59 63.69 66.78 63.63 06/10/1988 2117 201932 107735 2.46 73.69 74.57 61.127 OBC OBC-405 AUTADE KIRAN MACHHINDRA 187 66.15 73.98 64.82 03/12/1987 2124 300225 106336 2.54 15/06/1988 2140 300446 106213 2.76 65.118 ST ST-14 NAIK NAMRATA DILIP 187 67.00 70.46 69.45 61. Roll No.54 72.08 72.31 68.22 66.115 ARSIWALA ZAINAB HAKIM 187 67.94 62.31 67.08 67.54 69.54 14/06/1986 2127 200563 107720 2.12 62.09 29/09/1987 2121 100149 101051 2.90 29/01/1987 2113 103359 101416 2.141 NAGAD MONIL BHUPENDRA 187 64.45 22/10/1984 2138 301996 105502 2.08 65.38 66.36 13/03/1988 2146 200847 107429 2.139 SIDHWA KAINAZ MEHERNOSH 187 64.

61 63.57 59.181 MORE ABHIJEET SHRIRAM 187 59.45 07/12/1987 2178 301138 105251 2.177 LAL AAYUSH RAJIV 187 60.166 AGRAWAL MOHIT KUMAR MUKESH KUMAR 187 62.155 OBC OBC-411 KHAN MOHAMMADHANIF MOHAMMADSALIM 187 62.96 58.38 64.31 65.161 SC SC-88 GHORPADE RANDHIR SHANKARRAO 187 62.160 OBC OBC-413 PATIL NIRMAL DHANANJAY 187 62.78 63.69 59.27 09/02/1987 200233 109845 2.36 28/11/1986 2160 102831 101962 2.38 63.154 NT3 NT3-44 KHARDE PRADEEP GAJANAN 187 62.43 60.00 64.No.08 60.62 65.81 01/06/1985 2171 100773 101457 2.175 LAL HIMANSHU KASHMIR 187 61.00 68.35 58.04 58.171 DATTANI HIRAL DHIRAJLAL 187 61.31 66.27 16/07/1986 2170 301527 105525 2.00 30/05/1988 2163 301853 107056 2.09 23/09/1986 2169 301954 106398 2.62 66.62 62.156 SURYAWANSHI PRIYANKA TANAJIRAO 187 62.63 29/06/1987 108951 2.164 NAKHATE RAVINDRA VISHNUPANT 187 62.35 58.77 63.162 OBC OBC-414 FAYE ABHISHEK ANIL 187 62.69 59.63 20/09/1983 2167 100227 100525 2.167 PAUL KUMARDEEP BARUNKUMAR 187 62.67 58.81 20/03/1985 2175 301113 105237 2.62 61.54 65.63 59.77 60.47 62.72 31/05/1986 2157 401189 104228 2.178 BODHEY NILESH DEORAO 187 60.45 15/09/1987 2182 201899 107692 2.45 05/10/1987 2.09 13/08/1984 2165 400641 104516 2.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.90 29/05/1984 2.173 BADHALE SHAILENDRA PRAKASH 187 61.35 60.91 18/01/1984 2180 400597 103394 2.06 60.45 07/06/1987 2174 400950 104387 2.08 65.15 61.00 67.157 187 62.169 WACHASUNDAR SHACHI ARVIND 187 61.168 GUPTA RAHUL HARIVANSH 187 61.172 BUDRUKKAR AMIT PADMAKAR 187 61.165 SHAIKH SHAIKH MUDASSIR ABDUL SALEEM 187 62.90 20/07/1986 DESHPANDE SONAL RENUKADAS 187 63. Appl No.63 10/05/1986 2158 101517 102277 2.180 NATH AMOL DILEEP 187 59. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .149 SHINDE CHETAN PRALHADRAO 187 63.67 59.33 64.174 ADHAV SACHIN GULABRAO 187 61.63 01/06/1987 2172 400985 110159 2.04 57.03 59.45 01/11/1985 2176 401105 104126 2.00 12/04/1987 ATTARDE DHEERAJ SOMANATH 187 63.159 OBC OBC-412 PATIL PRASHANT LAKHICHAND 187 62.45 58.69 66.45 57.90 25/01/1987 2.69 59. Roll No.69 61.148 SHAIKH SUHAIL RAFIQ 187 63.09 23/06/1986 2179 100067 109308 2.182 NT2 NT2-39 VISHWAKARMA RANJIT BABULAL 187 59.183 NT1 NT1-33 SONUNE SWAPNIL PRAMOD 187 59.43 62.158 VAJIFAKER KAITAV JAYANTILAL 187 62.20 61.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 59 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.35 61.00 59.42 65.90 58.08 61.46 67.62 70.14 61.00 28/10/1983 2166 200421 107595 2.45 21/12/1987 OBC OBC-409 OBC OBC-410 SINGH JAI PRAKASH RAMASHRAY 187 62.45 19/09/1987 2183 102845 101691 2.170 BHUGAONKAR ROSHAN MOHAN 187 61.152 2153 101008 100853 2.15 64.150 2151 102226 100865 2.00 01/10/1985 2162 302166 105030 2.20 60.37 59.31 59.45 05/01/1985 2181 400797 103953 2.54 65.64 01/12/1987 GAIDHANE BHUPENDRA REWANAND 187 63.08 61.90 18/08/1986 MALEEHA KAUSER SYED WASEQUE ALI OBC OBC OBC NT1 OBC OBC-416 OBC-417 OBC-418 NT1-32 OBC-419 .36 23/08/1986 2164 400356 103985 2.02 58.62 65.00 29/05/1986 2173 401704 104194 2.15 65.41 60.09 31/01/1989 2161 301459 105751 2.147 2148 201413 108619 2149 400309 104121 2150 300243 105990 2. SML Cat.179 KUMAR DHRUV SUKHDEO 187 60.153 2154 300287 106841 2155 201785 2156 PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB TAMBOLI ASIR AMIN 187 63.23 61.69 66.78 59.09 08/10/1986 2168 101068 101019 2.163 OBC OBC-415 THOSAR MAYUR ARUN 187 62.62 59.83 62.15 63.27 21/02/1986 2159 102566 101623 2.02 59.00 66.38 63. CatMerit OBC OBC-408 2147 201849 108920 2.09 23/09/1984 2177 102238 101314 2.14 64.176 JADHAV GANESH MADHUKAR 187 61.31 58.151 2152 400565 104269 2.18 59.00 67.

208 BELURKAR RUCHITA BHANUDAS 186 67.211 MANDE RADNYI UDAY 186 66.35 65.210 PATIL PRIYANKA SHIVAJIRAO 186 67.08 68.35 63.20 64.18 05/02/1982 DT(VJ)-24 AMLE BHUSHAN BANDU 187 58.78 67.39 63.196 DEORAH UPASANA OMPRAKASH 186 69.206 SYEDA MUNEZA NAUSHEEN MOHAMMED ALI 186 67.54 67.06 56.49 63.27 12/06/1989 2213 100328 100369 2.190 DT(VJ) 2191 401298 110123 2. Roll No.23 67.188 OBC 2189 400842 104310 2.195 GANDHI RIDDHI NIKHIL 186 71.09 18/05/1987 2217 100019 100759 2.23 73.193 SC 2194 300749 106350 2.46 73.71 63.65 55.55 62.72 20/08/1988 2203 103136 100776 2.72 17/04/1988 401132 103311 2.54 21/02/1985 SC-90 SURWADE AJAY PARASHARAM 187 56.63 58.31 54.38 68.16 63.47 55.00 24/06/1985 107660 2.63 03/06/1983 2220 300712 106490 2.00 10/05/1985 DT(VJ)-25 RATHOD AVINASH BHARAT 187 57.45 24/03/1985 2207 103282 100914 2.69 61.219 NAIKAL SUJIT DADASAHEB 186 65.54 68.203 GARABADI MOHANRAO DUKHISHYAM 186 68.46 72.61 64.184 2185 100749 100047 2.216 KULKARNI MANISHA LAXMIKANT 186 66.54 26/04/1987 2219 401493 104165 2.91 26/10/1985 2199 101364 100401 2. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .00 24/03/1982 2209 301898 105059 2.69 61.69 72.35 65. Appl No. 2184 300543 106092 2.23 53.00 66.77 58.54 71.197 JOSHI DEVIKA SHRIKANT 186 69.91 26/11/1987 2210 100648 100412 2.51 62.205 DT(VJ) DT(VJ)-26 GAHERWAR ANUPRIYA VIJAYSINGH 186 67.09 09/12/1987 2215 200430 108342 2.209 MOTARWAR NARENDRA ARVIND 186 67.45 01/07/1987 2218 302241 105530 2.27 22/07/1986 VISHAVDEEP SARWAN SINGH OBC OBC SC OBC-424 OBC-427 SC-92 .23 59.18 11/07/1988 2200 101940 100487 2.69 73.00 01/11/1987 2206 401384 104473 2.189 SC 2190 401643 104023 2.02 55.77 70.85 70.55 56.72 10/05/1988 2211 101401 100868 2.09 05/02/1986 GOLWALKAR AKSHAY JAYANT 187 57.37 58.62 63.37 63.62 62.78 56.55 67.69 58.09 05/01/1985 SC-89 BUKTARE NALANDA VITHALRAO 187 57.217 WANKHEDE RAJESHWAR SURESH 186 65.65 65.23 72.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 60 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.10 70.41 66.199 AGARWAL VARUN VISHNU 186 69.191 SBC 2192 302146 107065 2.201 KALE POOJA SUBHASH 186 68.187 2188 202220 109706 2.46 73.215 CHANDGE ABOLI SUDHIR 186 66.14 68.85 53.10 70.212 OBC OBC-425 PATWEGAR SALMA ABDUL KADEER 186 66.62 70.38 55.214 AGRAWAL HARSHAL NANDLAL 186 66.72 03/11/1988 2201 201988 108433 2.92 72.20 68.51 55.31 73.09 14/04/1987 2202 301797 105461 2.207 MINNI KHUSHBOO ARVIND 186 67.23 69.45 28/12/1983 2.09 10/05/1987 2214 100541 101335 2.185 DT(VJ) 2186 400323 104157 2.213 OBC OBC-426 HILALPURE SUNIL PRALHADRAO 186 66.36 18/09/1985 DESHMUKH SAMEER SURESHRAO 187 57.192 2193 300595 105434 2.88 64.220 PALIWAL SONAL UMASHANKAR 186 64. SML Cat.69 56.194 SC 2195 101792 102572 2196 101069 101486 2197 202249 2198 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB GAUHAR KAMAL UDDIN CHAND RASHID ALI 187 59.218 KOTHARI PRATIK PRADIP 186 65.90 10/08/1986 2216 400812 103692 2.04 66.62 67.91 02/08/1987 2212 201483 109033 2.35 56.204 OBC OBC-423 PATEL SHABEENA ANJUM TAHER AHMED 186 68.27 02/05/1985 OBC-420 SHAIKH FASEEH UDDIN SAKHA UDDIN 187 58.81 01/12/1986 OBC-422 TATHE GANESH RAMESHRAO 187 57.14 67.08 67.200 GUNDAVDA MANIT KETAN 186 68.45 05/03/1986 SC-91 AJALKAR SOURBH SHANKAR 187 56.77 72.09 17/12/1987 2208 300981 105679 2.64 13/07/1989 2.90 62.64 19/08/1986 2205 400607 104778 2.186 OBC 2187 103160 109732 2.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.No.202 JINDAL SOURABH SURESHKUMAR 186 68.08 19/01/1988 OBC-421 PATIL VAIBHAV DAMODAR 187 57.08 66.22 63.198 186 69.46 69.69 67.27 27/05/1986 2204 400483 104758 2.92 73.

46 62.73 61.53 64.31 61.09 09/11/1986 2237 102608 101568 2.20 61.62 63.08 65.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.31 67.00 62. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 2221 103168 103013 2.76 61.65 59.00 25/06/1985 2240 300721 105456 2.243 UMMEHANI GHULAM RASOOL 186 62.69 61.94 64.09 28/07/1987 2228 301367 106086 2.72 63.246 MANIK VISHAL DEVKISHEN 186 61.17 66. Appl No.45 28/02/1988 2224 101916 101476 2.240 OBC OBC-429 WAGHMARE MANDAR KISHOR 186 62.237 RATHOD VISHAL JAGANNATH 186 62.41 59.84 60.15 66.12 58.31 67.09 11/07/1988 2226 200467 108293 2.54 19/01/1987 2241 301789 106351 2.81 15/02/1983 2236 103546 100423 2.00 63.62 57.59 63.45 60.257 OBC OBC-435 MAHAJAN HARSHAL MURLIDHAR 186 59.77 64.18 06/11/1985 2225 201416 109000 2.45 22/06/1985 2227 300242 106085 2.21 19/04/1985 2235 401169 104071 2.23 65.250 OBC OBC-432 BHATANGLIKAR PRASAD VIJAY 186 60.77 66.94 61.71 60.45 20/06/1988 2230 300254 106050 2.253 SHARMA AMIT KUMAR MOHAN LAL 186 60.92 56.55 62.236 BANGERA DIVYA RAMANAND 186 62.244 YADAV SUSHIL MADAN LAL 186 62.222 VIRA LAKIN DINESH 186 64.09 26/09/1984 2232 202318 108344 2.63 13/08/1985 2253 200688 108988 2.09 25/06/1986 2233 100134 103416 2.242 SHARMA PREETI BANSHIDHAR 186 62.81 16/05/1987 2249 300393 105407 2.85 63.09 10/12/1986 2250 400109 103769 2.36 58.12 60.90 04/03/1986 2254 401673 104112 2.45 62.69 59.18 19/10/1983 2255 301308 105386 2.255 SINGH RAKESH DARAB 186 59.67 59.24 62.225 KHANDARE SHUBHADA OMPRAKASH 186 64.64 02/03/1988 2229 202340 107532 2.15 66.31 65.29 61.27 58.57 61.00 66.85 69.00 57.229 DUBAL PRACHI SUDHIR 186 63.45 63. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .228 GUPTA MEETAKSHI VIJAY 186 63.251 OBC OBC-433 ZURMURE SANDIP ASHOK 186 60.234 DHANUKA SHASHANKA RAJENDRA PRASAD 186 62. SML Cat.00 29/10/1986 2222 101848 101750 2.09 13/06/1985 2252 301165 105378 2.No.45 16/10/1986 2243 100038 102427 2.36 17/05/1987 2242 102488 101217 2.27 13/03/1987 SC SC-93 NT1 NT1-34 OBC OBC-428 DT(VJ) OBC OBC DT(VJ)-27 OBC-430 OBC-434 .231 VARMA NARENDRA PRAMOD SIGH 186 63.55 69.36 16/05/1988 2247 201981 109031 2.252 SACHDEVA HONEY ANIL KUMAR 186 60.85 68.09 16/06/1987 2246 100844 101091 2.224 GARG RICHA AKHILESH 186 64. Roll No.254 BODKHE SANDIP PUNJAJI 186 60.233 JADHAV SWAPNIL ASHOKRAO 186 62.232 SINGH JULI SURENDRA PRASAD 186 62.04 65.53 58.00 27/09/1985 2231 400838 107523 2.18 10/07/1988 2238 101084 100175 2.23 63.226 GADE MAHESH VISHWANATH 186 64.39 65.223 TOTALA PUJA RAJENDRA 186 64.239 SINGH NIKITA BRAJKISHORE 186 62.14 57.71 56.38 70.46 65.45 61.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 61 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.62 64.72 19/05/1982 2248 400748 104334 2.235 SAHAY VIPUL BALWANT 186 62.249 SINGH HARI CHHOTELAL 186 61.15 67.45 28/06/1987 2234 102899 101180 2.247 NT1 NT1-35 GORE HEMANTKUMAR SHIVAJI 186 61.81 15/09/1986 2244 201380 108075 2.238 BHARTI SUJIT SHAILESH KUMAR 186 62.248 OBC OBC-431 SAGAR KIRAN BHAGWANRAO 186 61.81 21/06/1985 2251 300285 105241 2.27 20/03/1986 2245 103091 101276 2.96 60.04 62.72 06/12/1981 2239 103130 101657 2.23 62.69 60.241 SC SC-94 SHINGADE RAMAN GANGADHAR 186 62.69 64.00 15/08/1987 2223 300528 108669 2.81 24/12/1985 2257 300805 105423 2.85 60.31 61.92 55.47 65.31 67.18 15/10/1981 2256 103112 109319 2.227 ARORA MRINAL HARISH 186 63.33 57.77 61.221 KHARDENAVIS SUPRIYA JAYANT 186 64.245 SHETTY PARVAN ANANDA 186 61.46 59.230 GARGE SAILI SANJAY 186 63.00 65.256 SC SC-95 BHAGAT SAGAR BHIMRAO 186 59.

260 NT1 NT1-36 SATHE SANDIP KAUTIK 186 59.72 19/08/1987 2279 400520 110311 2.00 20/06/1986 2286 101186 100662 2.62 74.267 PATHAK ABHIMANYU ARJUN 186 58.08 60.62 73.280 VERMA NITISHA SHEKHAR 185 68.289 ISHRAT SABA ISHRAT SYED ISHRAT ULLAH 185 66.05 64.38 61.77 67.82 30/03/1987 2281 300656 105295 2.72 11/09/1986 2262 103456 100374 2.259 SC SC-96 VARGAONKAR SUVARNA MAHENDRA 186 59.20 64.272 SANGLE SHRIKANT NAVNATH 186 55.287 OBC OBC-438 TELKHADE TEJSHRI PRAKASH 185 66.81 07/03/1984 2269 100633 100510 2.291 DHAWADE PALLAVI PRAKASH 185 66.286 SINGH AVINASH MUKHDEO 185 66.77 72.27 64.63 17/10/1987 2278 100317 100466 2.15 62.77 64.54 58.278 KURUP SOUMYA SHREEKUMAR 185 69.72 22/07/1986 2258 200817 109022 2.31 71.33 67.98 67.54 55.69 66.261 OBC OBC-436 GUNDRE ROHAN SATISH 186 59.38 69.81 16/01/1985 2291 100490 100479 2.23 75.20 57.55 56.258 2259 102817 101299 2.45 13/04/1986 2272 401325 104129 2.09 29/09/1987 2274 301927 105587 2.82 64.265 RANJAN RAJEEV DHANPAT MAHTO 186 58.85 70.290 YADAV SACHINKUMAR SATYARAM 185 66.18 30/03/1988 2288 100802 100518 2.00 23/11/1982 2266 300288 105969 2.38 74.268 RAJPUT GANESH HARISHCHANDRA 186 57.41 56.90 66.35 66.66 73.270 DHULL ESHA SHAMSHER 186 57.41 64.283 KALE SWATI SATISH 185 67.09 28/02/1985 2270 300066 106261 2.276 KAMBLE ASHISH PRAKASH CHANDRA 185 69.85 55. Appl No.82 70.00 67.262 OBC OBC-437 BIRANGAL PRAVIN MACCHINDRA 186 58.00 25/06/1985 2267 102794 101247 2.285 MOHARANA BRUTTENDU BANKIM 185 66.12 66.72 01/10/1988 2283 300487 105564 2. SML Cat.72 15/04/1987 2284 302015 106163 2.77 55.51 61.00 20/04/1989 2280 101649 100008 2.16 57.86 58.18 54.81 09/09/1988 2292 200904 107497 2.277 KALIKAR VISHAKHA RAJENDRA 185 69.00 04/02/1986 SC SC SC OBC SC-97 SC-98 SC-99 OBC-440 .08 74.62 72.45 09/07/1988 2287 300209 105151 2.274 TAORI ABHIJEET KISHORE 185 71.38 73.288 OBC OBC-439 BHAGAT VIVEK PUNDLIK 185 66.15 72.22 58.33 64.No.77 69.00 22/01/1988 2260 100632 101850 2.72 57.46 60.76 63.90 19/12/1979 2268 400997 104372 2.85 78.273 WARTY TANVI RAJEEV 185 72.12 57.54 30/05/1987 2293 400660 107585 2.279 BAHETI NEHA ISHWARPRASAD 185 68.85 69.39 65.88 65.292 MALHOTRA SONIA VIKRAM 185 65. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .27 11/04/1987 2294 301987 105272 2.35 59.33 63.62 58.77 58.264 DAHAKE VARUN UTTAMRAO 186 58.64 18/10/1986 2282 101772 102658 2.45 23/07/1985 2290 100739 102200 2.55 13/02/1988 2275 301995 106884 2.47 65.96 67.73 66.27 17/05/1984 2289 300450 106367 2.39 67.62 62. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB DT(VJ) DT(VJ)-28 PAWAR MAYUR POPAT 186 59.64 24/10/1988 2285 102974 100053 2.63 70.86 60.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 62 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.18 09/08/1986 2271 201321 108031 2.284 KEWALRAMANI DEEPTI ASHOK 185 66. Roll No.08 58.271 PATEL UTKRANT MUKESHBHAI 186 56.85 64.294 PARDHI PRIYANKA HEMRAJ 185 65.73 23/01/1987 2264 300102 106377 2.33 53.281 AGARWAL ANUSHREE UMESH 185 68.46 66.275 AGGARWAL GEET ARUN KUMAR 185 69.282 DSILVA AYLETTE JUDE ANTHONY 185 67.266 WAHANE PRAVINKUMAR ASHOK 186 58.63 18/06/1985 2265 101384 100506 2.293 SINGH JYOTIKA BRIJENDRAPAL 185 65.36 18/10/1986 2277 102803 102030 2.15 70.71 56.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.18 03/06/1985 2263 400055 103940 2.00 55.54 11/02/1986 2261 400428 104843 2.90 15/06/1986 2276 300757 105127 2.14 59.88 62.269 KUMAR SANJEEV HARIHAR SINGH 186 57.09 05/01/1986 2273 103028 100125 2.46 67.263 GUDADE RAJESH BHAUSAHEB 186 58.

71 62.27 64.327 SC 2328 101686 102168 2.45 17/09/1985 2310 101764 101429 2.15 67.63 10/11/1987 2314 300866 106889 2.317 SC 2318 202091 107623 2. CatMerit NT3 NT3-45 PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB CHATE AKASH RATNAKAR 185 65.92 64.15 61.312 SAINI BHUPENDRA HEM CHAND 185 63.325 2326 103189 100689 2.88 60.36 10/12/1988 2309 300564 106036 2.315 QAZI ARIFUDDIN QAZI RIYAZUDDIN 185 62.318 OBC 2319 100745 102529 2.18 20/02/1987 OBC-443 BEDREKAR MOHIN SHAIKHMUKTAR 185 62.31 63.81 15/01/1987 2306 301436 106801 2.91 09/05/1986 2305 102383 107613 2.27 25/06/1984 107683 2.18 65.69 62.328 2329 102015 100345 2330 201442 2331 102897 NT1 OBC OBC NT1-37 OBC-441 SHAH TANVI JATIN 185 62.47 60.45 61.43 62.63 29/06/1987 2311 300523 107053 2.295 2296 401484 104053 2.63 58.86 65.11 60.92 61.313 NT2 NT2-40 SHELKE DNYANESHWAR BALASAHEB 185 63.300 MAHORKAR AJINKYA VIJAY 185 65.316 2317 401366 104113 2.66 63.27 19/05/1986 2316 101904 102133 2.72 12/10/1986 2308 100050 102013 2.84 62.92 66.69 66. SML Cat.41 63.324 2325 100369 101766 2.27 21/05/1986 .61 60.319 DT(VJ) 2320 401231 104305 2.31 65.326 2327 301239 105689 2.54 22/11/1984 2.81 23/02/1987 2303 102743 103076 2.23 67.90 29/06/1986 2295 302061 106093 2.298 BAHIRWADE GANESH KISAN 185 65.54 03/06/1986 101222 2.63 63.20 61.54 66.09 17/02/1984 NT3-46 GHUGE SACHIN VYANKATRAO 185 62.38 66.23 64.72 29/09/1986 2315 401580 103961 2.38 63.36 06/07/1987 2297 300369 105158 2.36 27/08/1987 VELAPURKAR YOGESH BASAVRAJ 185 62.92 68.08 63.305 CHOUDHARY RAHUL CHANDRA SINGH 185 64.00 04/02/1985 HOLANI PRATIKSHA MAHENDRAKUMAR 185 62.33 63.54 65.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 63 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.84 59.72 20/10/1985 SC-102 BANSOD VAIBHAV ASHOK 185 61.36 02/08/1988 2301 101365 101892 2.29 60. Appl No.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.09 07/11/1985 CHANDORKAR SHEETAL JAYPRAKASH 185 62.96 59.45 19/05/1987 OBC-442 DHARMALE DIPEEKA RAMDAS 185 62.62 68.330 NT2 NT2-41 BARDE NITIN MANOHAR 185 61.49 62.85 67.46 68.331 OBC OBC-446 WATANE SHWETA MANOHAR 185 61.320 2321 201821 108968 2.86 62.08 66.309 TAMBARE SHUBHANGI VIKRAM 185 63.296 ROPLEKAR KEDAR SATISH 185 65.82 64.57 65.54 61.302 SAOJI KETAN SUNIL 185 64.23 67.10 60.304 REWATKAR SUDHANSHU SHARADKUMAR 185 64.38 63.297 KUMAR MUKESH SHRIRAM 185 65.49 61.09 09/06/1987 SC-101 SALVE SANDEEP SAKHARAM 185 62.33 59.51 63.69 66.307 GUPTA ALAKNANDA KRISHNA CHANDRA 185 64.46 63.310 NAVADE JAYRAM RAGHUNATH 185 63.62 62.55 59.08 66.306 TAKEY PRITIBALA UTTAMRAO 185 64. Roll No.27 23/08/1986 2300 301714 107061 2.27 01/06/1982 2304 101560 100065 2.90 12/01/1988 2312 401624 103889 2.45 01/07/1986 2298 200692 108953 2.00 64.82 61. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .91 15/08/1985 2299 301010 105899 2.69 65.85 65.No.57 62.46 64.322 NT3 2323 400807 103854 2.27 20/11/1982 2313 401496 103977 2.308 GOSAVI RAHUL SHISHIR 185 63.52 18/11/1987 OBC-444 NAG RAMVILAS BABULAL 185 61.69 60.314 SC SC-100 KAMBLE SHUBHANGI RAMRAO 185 62.303 PAWAR HIRALAL JAGANNATH 185 64.39 63.311 AGRAWAL KUSHAL DEEPAK 185 63.18 17/03/1986 OBC OBC-445 NIRGUDE RAHUL KESHAV 185 61.54 68.67 60.98 66.301 KOTHARI VIRAL ROHITKUMAR 185 65.54 23/12/1984 DT(VJ)-29 PAWAR MANISHA KARTARSING 185 62.71 62.299 KHUSHALANI DIPIKA GURMUKH 185 65.94 62.323 2324 101914 101585 2.77 62.321 OBC 2322 400277 104240 2.00 18/05/1985 AGRAWAL TUSHAR SHYAMSUNDER 185 62.63 02/01/1985 2307 103341 100838 2.329 NT1 NT1-38 GIRI SHYAM RATAN 185 61.24 64.72 24/06/1987 2302 301423 105781 2.90 61.43 66.

00 58.46 62.81 20/02/1987 2347 100296 101458 2.72 12/08/1983 OBC DT(VJ) OBC-447 DT(VJ)-30 .63 07/09/1988 2342 302094 105041 2.82 08/12/1986 2349 300804 105579 2.45 59.63 25/08/1988 2336 102149 100724 2.72 20/07/1984 2341 202271 108960 2.360 OBC OBC-451 SUTAR BASAVARAJ BRAHMANAND 185 58.337 SIKCHI RUPESH SURESH 185 61.336 GOTUR APARNA JAGDISH 185 61.356 GANGWANI RACHNA WASUDEO 185 58.357 SC SC-105 KHARE SANCHIT ABHIMANYU 185 58.09 16/01/1986 2334 400305 110135 2.06 57.361 OBC OBC-452 SHINDE CHAITANYA BALIRAM 185 58.352 NT3 NT3-47 SHARMA MANOJ KUMAR RAMESHWAR PRASAD MUNDHE GAJENDRAKUMAR TUKARAM 185 59.00 58.69 62.08 57.09 11/07/1984 2340 202206 109307 2.353 LENDE PRAMOD BALKRUSHNA 185 59.04 59.18 54.72 12/08/1984 2357 200206 108938 2.92 58.23 59. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .88 58.27 54.09 13/11/1985 2339 301794 106102 2.43 55.94 58.31 63.27 62.346 OBC OBC-448 PATIL PARAG PARSHURAM 185 59.09 02/09/1987 2335 100282 100103 2.54 61.345 PILLAY GANESH DILIPKUMAR 185 60.38 55.14 58.00 13/04/1986 2337 200260 107425 2.365 PATIL ABHIJIT VISHNUPANT 185 57.92 61.00 27/11/1985 2356 300683 106482 2. Roll No.18 58.09 19/09/1981 2352 300676 105336 2.72 01/07/1987 2348 101191 102244 2.367 PANDEY ABHINAV KANHAIYA 185 56.02 56.08 61.354 OBC OBC-450 HASNALE SHRINIVAS SUNIL SHANKARRAO 185 59.54 56.84 56.98 54.57 56.76 59.31 68.31 58.15 65.332 MISHRA ARUN RADHEKRISHNA 185 61.363 NT2 NT2-45 HAKE ASHVINKUMAR GANESHRAO 185 57.81 03/01/1987 2366 101166 101048 2.69 57.347 SC SC-103 WAKCHAURE KIRAN RANGANATH 185 59.27 27/02/1986 2351 300023 105684 2.09 09/07/1987 2358 302053 105455 2.22 61.335 GALA JIGNESH MANSHIBHAI 185 61.94 56.36 21/08/1984 2361 301631 105693 2.88 61.53 59.36 01/03/1984 2368 400417 104249 2.351 185 59.342 BHAWALKAR PRANAY RAMBHAU 185 60.52 67.85 65.46 57.72 06/05/1986 2359 401278 104409 2.45 19/07/1987 2344 301618 105327 2.45 15/11/1984 2364 200394 108683 2.63 57.27 07/12/1985 2343 200020 108180 2.344 JADHAO RAHUL PRAKASH 185 60.23 62.362 OBC OBC-453 RASVE ASHOK TULSIDAS 185 57.69 64.63 14/05/1988 2345 300240 105270 2.348 OBC OBC-449 PATIL SACHIN PRABHAKAR 185 59.14 59.08 65.343 PHADKE ADITYA SHEKHAR 185 60.38 58.76 57.No.57 56.366 SUMAN SHUBHENDU KUMAR KAMESHWAR 185 56.63 06/01/1986 2363 300767 105250 2.54 63.63 01/12/1985 2346 102418 100621 2.38 59.53 60.39 57.339 HARJANI MULCHAND JAYANDMAL 185 61.09 30/07/1984 2355 401648 104172 2.46 57.14 57.98 58.350 NT2 NT2-43 TUPPEKAR BALAJI GANGADHAR 185 59.31 58. SML Cat.23 63.36 02/05/1989 2362 401516 103848 2.333 KHAKE SHRIKANT RANGNATH 185 61.54 62.349 NT2 NT2-42 BHIVATE MANOJ RAMCHANDRA 185 59.64 08/09/1987 2338 300058 105204 2.338 SAOJI ANIKET ASHOK 185 61.85 63.364 OBC OBC-454 NICHAT PRASHANT KESHAVRAO 185 57.368 BADAAM ASIM MOHSIN 185 56.85 63.23 61.31 59.72 09/02/1986 2354 100250 109036 2.92 58.23 57.334 DHOUNDIYAL ANURAG MANOHAR LAL 185 61.45 17/09/1985 2353 202327 108332 2.08 58.36 04/08/1985 2350 401576 104166 2.85 59.27 17/12/1982 2367 301004 105553 2.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.72 11/04/1980 2365 100764 100695 2. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 2332 102042 100926 2.14 60.92 59.355 SC SC-104 GHORPADE VISHAL VISHWANATH 185 59.340 SADALAGE VIDHYABHUSHAN DEVAGONDA 185 60.358 NT2 NT2-44 MULGIR SHIVAJI DNYANOBA 185 58.359 MANOORKAR KISHOR SADASHIVRAO 185 58.54 57.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 64 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.341 SHAIKH SANA ANIS 185 60.09 04/06/1987 2360 201201 108969 2.24 58.09 21/01/1986 2333 400566 104006 2.35 57.16 58.69 55.85 58. Appl No.

36 05/12/1987 2399 400235 103832 2.72 24/08/1987 2402 200037 108382 2.14 66.91 08/11/1988 200041 109829 2.398 WADKE VIDYA ARUNKUMAR 184 64.55 61.77 71.383 SALIAN NIHARIKA NITIN 184 65.39 60.15 71.99 16/10/1986 2375 201141 108348 2.18 62.384 PANCHAL VISHAL BHAGWANDAS 184 65.372 HARBADA RISHIT KISHORE 184 72.69 64.390 NT1 NT1-40 DARADARE SHOBHA JAGANNATH 184 65.09 10/03/1985 2396 100897 100474 2.65 59.69 70.18 64. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .00 18/08/1987 2404 102918 100204 2.73 27/08/1980 2.10 62.72 19/04/1986 2397 202143 108983 2.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 65 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.41 70.45 03/10/1983 2380 400304 104069 2.82 19/09/1985 2386 101961 101586 2.98 63.391 SC SC-106 SALUNKHE NITESH RAMESH 184 64.12 64.401 RAJAMANYA AMRUTA VITHALKUMAR 184 63.31 70.399 KATORE GAJANAN VISHWANATHRAO 184 64.12 62.55 19/03/1988 2387 103196 102642 2.10 63.375 SIKCHI SAUDAMINI OMPRAKASH 184 68.55 61.41 62.403 PANDEY VIMLESHKUMAR RAMSEWAK 184 63.33 26/09/1985 2400 102936 100631 2.23 64.85 68.395 BOWALEKAR SNEHA SHARAD 184 64.96 62.82 71.16 72.09 24/07/1986 2398 100204 100949 2.82 62.38 70.405 KHARADE MAHESH SAMPAT 184 63.77 67.77 64. Appl No.389 ACHARYA PURABI RABINDRA KUMAR 184 65.92 69.36 19/12/1988 2377 103299 101428 2.54 27/03/1985 2385 102650 100789 2.371 SINGHANIA NIDHI MAHENDRAKUMAR 184 72.08 71.392 NT2 NT2-48 TENGALE SHANKAR ARJUNA 184 64.72 17/06/1986 2382 102431 101748 2.36 26/11/1987 2401 202279 108994 2.10 53.85 68.54 54.18 62.90 17/03/1989 2379 103174 102297 2. Roll No.61 62.396 NALAVADE AMEYA GAJANAN 184 64.385 SANGHVI NEHA SANATKUMAR 184 65.27 53.20 61.48 23/12/1986 2376 100864 101029 2.369 2370 101290 102560 2371 300091 105925 2372 103457 2373 PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB GHOTKAR ULHAS MAROTROA 185 55.78 63.38 68.14 64.394 RANSING RAMDAS SARJERAO 184 64.69 64.88 65.62 66. CatMerit NT2 NT2-46 2369 102128 102946 2.63 03/03/1985 2378 200991 107986 2.15 67.379 PAI DEEPA SATISH 184 66.59 64.378 MUNDADA MILIND SHIVLAL 184 66.No.83 62.373 NIMKAR KSHAMA VIKRAM 184 70.09 30/05/1986 2.69 63.393 ROHRA JAGDISH ASHOK 184 64.386 CHOKSI ANKIT AJAY 184 65.23 73.85 70.31 70.00 06/05/1987 2403 100569 101942 2.00 20/04/1987 2388 201049 107520 2.15 65.82 02/08/1987 2384 101131 101211 2.45 28/10/1987 2392 200275 109353 2.46 68.85 66.376 NADAR ALKA NATRAJ 184 67.82 08/03/1988 2390 201475 108215 2.370 SINGH DINESHWAR PRATAP RAJBIR 185 53.98 67.81 04/12/1985 2395 102411 102934 2.387 OBC OBC-456 SARODE SATISH VISHNU 184 65.38 68.400 RANADE PUSHKAR RAVINDRA 184 63.20 61.31 67.381 NT2 NT2-47 BANDGAR RUPALI DATTATRAYA 184 66.404 BOMBE ABHIJEET PRADEEP 184 63.23 64.397 MULE VISHAL MAHARUDRA 184 64.63 63.45 28/05/1982 2393 102314 100649 2.31 66.92 67.63 05/02/1987 2389 201010 107709 2.69 57.46 71.382 NT1 NT1-39 MORE MANOJ DAMODAR 184 65.37 59. SML Cat.377 DEWANG BHAKTI BHARAT BHUSHAN 184 67.90 27/01/1986 2383 102207 101280 2.57 63.00 65.374 JOSHI PRASANNA PRAMOD 184 68.45 12/04/1988 108643 2.31 60.31 72.380 SAHAY BHAWANA BALWANT 184 66.388 OBC OBC-457 UGALE SWAPNAL SHAHAJIRAO 184 65.33 65.90 21/03/1989 2374 200302 108201 2.402 ANDHALE ADESHKUMAR SUNILDATTA 184 63.36 27/02/1985 2394 200854 108088 2.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.55 26/11/1987 SBC OBC NT3 OBC OBC-455 OBC-458 NT3-48 OBC-459 .90 08/10/1986 2391 103211 101085 2.72 18/06/1986 2405 200338 108476 2.69 71.00 13/02/1986 2381 201847 110407 2.47 64.75 68.77 68.62 65.

440 RATHI NIKHIL PRADEEP 183 66.46 71.429 OBC OBC-464 DIWATE SUNIL UMAKANT 184 58.31 66.39 54.412 KANTHE SANDEEP SHANTKUMAR 184 62.413 PATEL JAIMINKUMAR PRAVINBHAI 184 62.407 SC SC-108 BHOLE MAKARAND BHAGWAN 184 62.90 03/01/1988 OBC DT(VJ) OBC-462 DT(VJ)-31 .54 67.18 10/01/1985 2418 400534 104331 2.00 05/06/1987 2441 200487 108653 2.64 10/07/1986 2423 301894 105976 2.72 14/07/1987 2436 300577 105119 2.00 08/08/1986 2425 202020 107762 2.04 61.411 SULE ANUJA MILIND 184 62.422 SC SC-109 WATHORE SANDEEP NIRGUNRAO 184 59.90 57. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 2406 100904 102274 2.85 63.417 CHAVAN UJWALA SITARAM 184 61.426 NT3 NT3-50 BADE PRASHANT NANASAHEB 184 59.424 SC SC-110 WAGHMARE RUPALI VASANTRAO 184 59.434 RAUTHAN ARCHANA MANOHAR 183 68.16 66.85 62.77 66. SML Cat.442 SC SC-112 CHAHANDE PORNIMA DADAJI 183 66.61 58.82 22/08/1985 2434 101727 100060 2.62 60.35 59.08 70.75 65.45 04/09/1986 2408 103245 100755 2.54 57.53 60.22 57.00 10/07/1989 2439 103446 101621 2.31 54.420 NT3 NT3-49 KUTE RAVINDRA MAROTRAO 184 60.432 OBC OBC-465 GHANWAT SHRIKANT PANDURANG 184 55.69 66.36 02/06/1986 2433 401196 103776 2.51 58.423 KHAN MOHSIN DULLEY 184 59.62 60.36 10/11/1983 2409 100390 101160 2.431 SC SC-111 INGLE GUNJAN MANOHAR 184 56.43 61.08 66.81 05/01/1986 2419 102952 101687 2.418 KALE PRIYANKA BHAUSAHEB 184 61.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 66 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.45 03/01/1986 2421 302102 106526 2.92 66.18 28/10/1988 2412 401326 103869 2.15 68.08 62. Roll No.46 63.54 64.69 60.72 23/05/1985 2431 300271 105549 2.408 DAGAR VIKAS KARAM CHAND 184 62.85 66.82 65.86 58.90 15/10/1987 2435 100788 100486 2.425 OBC OBC-463 DHAGE SAGAR BHARAT 184 59.08 63.54 08/12/1987 2422 101670 100354 2.29 61.428 MENGAR MANAS RAJENDRA 184 58.00 23/12/1988 2440 302014 107134 2.97 56.18 02/07/1986 2428 101730 101274 2.00 62.22 58.36 02/07/1986 2424 102365 100591 2.72 28/11/1985 2411 102958 102602 2.414 DHAKE RAKESH PADMAKAR 184 62.04 61.04 15/02/1987 2429 200104 108179 2.87 70.77 62.18 08/01/1985 2430 102478 101168 2.42 68.71 56.90 11/04/1988 2414 101574 101849 2.63 26/12/1987 2413 100133 102227 2.54 21/12/1987 2426 100465 101552 2.419 RATURI VIJAY PARSHURAM 184 60.63 12/06/1986 2420 301872 105352 2.45 04/12/1986 2438 302240 105698 2.415 SURANA KUSHAL NEELAMCHAND 184 62.69 60.421 ST ST-15 SOLANKE RASHMI SUSHIL 184 60.48 64.437 PATADIA SIDDHI RAJESH 183 67.46 68.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.00 02/02/1987 2442 300527 106021 2.69 64.427 ARORA LOKESH SATYANARYAN 184 59.06 66.38 62.47 65.18 61.65 64.416 KHAIRA AKASH RAJESH 184 61.77 59.433 HASURE SATYASHEEL YADAVRAO 184 55.438 JAWANDHIYA PANKAJ RADHESHYAM 183 67. Appl No.00 23/07/1986 2432 200544 107545 2.53 59.410 OBC OBC-461 BHAT VISHAL SADHU 184 62.90 13/10/1987 2416 100521 100681 2.04 56.12 63.36 01/03/1986 2427 201605 108931 2.00 03/09/1986 2410 300845 105497 2.No.51 55.06 57.441 NT1 NT1-41 GOSAVI SHITAL SUBHASH 183 66. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .439 WARKAD MANGESH BABURAO 183 66.69 67.409 OBC OBC-460 PATIL MANISH RAMESH 184 62.46 64.65 56.67 66.00 69.436 SINHA AYUSHI RAVI KUMAR 183 67.71 55.82 62.00 02/11/1986 2415 300791 105545 2.430 DT(VJ) DT(VJ)-32 SALUNKE INDIRA ARJUN 184 58.63 02/04/1985 2417 300346 105085 2.81 27/10/1986 2437 101975 102280 2.90 16/07/1987 2407 102732 102612 2.435 REGE SUJATA VIVEK 183 68.406 SC SC-107 KAKADE AMOL SHAM 184 63.54 72.69 61.35 55.46 62.23 63.16 63.38 55.31 56.08 61.

31 63.46 68.46 64.20 62.452 GOPAN AMRIT SADA 183 65.474 THOMBARE AJITKUMAR APPASAHEB 183 63.91 66.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 67 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.51 62.96 62.62 65.472 SC SC-114 KATKE PRIYANKA SHIVRAM 183 63.15 66.451 SAXENA SWATI PAVANKUMAR 183 65.27 24/01/1987 2467 300132 105733 2.38 68.54 60.08 71.444 TAMBOLI TUSHAR JAYANT 183 65.81 62.63 62.447 DUBE ANUJA VAIJANATH 183 65.54 30/09/1988 2453 102841 102779 2.08 61.38 65.16 63.92 68.90 23/08/1987 2476 100582 101735 2.468 OBC OBC-470 KANDLE KAUSTUBH SURESH 183 63.27 64.473 HEDA SHRUTI ASHOK 183 63.453 DALVI RUCHA HAILY 183 65.23 64.457 BHANGALE NUPUR PRAMOD 183 64.90 16/10/1986 2445 301848 106894 2.11 70.00 28/08/1987 2458 100189 101300 2.90 02/02/1989 2448 300470 105437 2. Roll No.476 DESHPANDE VAIBHAV ANAND 183 63.27 07/05/1988 2479 202258 107888 2.71 62.84 62.450 PAWAR AMOL RAJENDRA 183 65.10 66.78 61.46 68.84 63. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 2443 300947 107110 2.08 65.22 61.77 63.00 05/08/1985 2452 100191 102124 2.76 66.10 63.37 61.45 15/09/1988 2450 400004 103328 2.67 18/07/1987 2470 102665 105636 2.09 01/06/1988 2471 101538 101853 2.478 RATHOD AMIT RAMESHRAO 183 63.73 21/05/1988 2464 201711 108304 2.69 66.55 08/05/1986 2462 401644 104177 2.85 68.94 60.449 THAKKAR ROHIT DALIP 183 65.81 29/07/1988 2451 101327 100163 2.00 72.467 OBC OBC-469 DHOBLE SHASHIKANT VITHOBAJI 183 63.69 68.81 07/03/1988 2472 101505 109008 2.No.36 27/01/1986 2460 201165 108174 2.45 64.69 62.54 68.460 PRABHU SANDEEP VITTHALDAS 183 64.458 DOSHI PRATIK CHANDRAKANT 183 64.18 21/10/1984 2457 201471 107945 2.06 61.471 OBC OBC-472 NEHETE ANUJ VILAS 183 63.464 NT1 NT1-42 DABHOLKAR SWAPNIL SANJAY 183 64.446 MAHAJAN SHITAL MORESHWARRAO 183 65.55 30/11/1986 2447 401444 110341 2.64 09/02/1989 2469 101863 102685 2.78 62. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .16 64.63 07/05/1988 2463 400631 103312 2.448 MALPANI PRIYAMVADA PRAVEEN 183 65.47 64.462 SC SC-113 MAKASARE KAVITA RAMRAO 183 64.66 67.454 AGRAWAL SHRIRAM ASHOK 183 65.45 11/10/1988 2459 101071 101647 2.45 64.00 01/06/1988 2456 102117 100696 2.69 67.72 07/05/1987 NT2 OBC OBC NT2 DT(VJ) NT2-49 OBC-466 OBC-467 NT2-50 DT(VJ)-33 .459 BAMB HARSHAL BABULAL 183 64.39 62.73 01/08/1987 2475 102400 101546 2.53 70.45 11/12/1987 2473 103064 101998 2.04 65.00 25/01/1986 2468 200679 108919 2.85 68.15 66.463 OBC OBC-468 VAISHYA HARSHADA PRAVINBHAI 183 64.479 PANDE PRAFULL PRABHAKARRAO 183 63.96 61. SML Cat.90 22/11/1987 2449 201494 108086 2.90 10/10/1987 2474 103344 100086 2.54 28/06/1988 2444 202291 108259 2.18 16/02/1987 2466 400702 103341 2.73 25/12/1987 2455 103237 102457 2.36 63.15 67.27 62.69 66.30 03/09/1985 2478 401069 104342 2.71 61.15 68. Appl No.456 MULE SUHAS RAMCHANDRA 183 65.02 59.477 SINGH DIVYA SHEO BACHAN 183 63.00 65.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.88 59.39 64.469 PAREKH APEKSHA BHARAT 183 63.455 GAIKWAD DIPAK DHANAJI 183 65.51 62.31 71.63 29/05/1985 2465 200613 107930 2.73 62.67 60.466 DESHMUKH UTKARSHA RAMAKANT 183 63.475 NAIR AMITA UNNIKRISHNAN 183 63.00 13/04/1988 2461 102395 101928 2.57 21/01/1986 2477 201947 107490 2.443 BAHETI NEHA RAJENDRA 183 66.90 26/03/1987 2446 301144 105576 2.445 PURANIK RUCHA NARAYAN 183 65.470 OBC OBC-471 MHASE RICHA BAPUSAHEB 183 63.15 70.63 30/03/1987 2454 200968 107608 2.461 MERCHANT ZAHIRABBAS IMTIYAZ 183 64.38 67.92 63.49 65.08 66.465 SHAH PRACHITA JASHWANT 183 63.85 72.

15 66.54 61.81 06/08/1985 2510 102706 101287 2.81 17/05/1987 2.54 67.500 GARAD NETAJI SHIVAJI 183 60.491 2492 300589 106962 2. Roll No.96 57.98 59.92 62.486 OBC 2487 200161 110319 2.59 71.09 01/04/1988 KHAN ZABIH ATHAR HANEEF 183 60.483 2484 201604 108911 2.69 65.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.489 SC 2490 300077 105444 2.63 03/08/1985 2512 200500 109475 2.27 26/11/1987 2514 200389 108085 2.96 52.98 58.08 53.61 60.498 2499 300052 105802 2500 302214 2501 2502 SC SC-117 OBC OBC-476 AWACHAR RAVINDRAKUMAR MURLIDHAR 183 60.501 GHOSALKAR TEJASHREE MAHENDRA 183 60.72 25/12/1983 401032 103978 2.509 DT(VJ) DT(VJ)-35 RATHOD RAHUL GOVINDRAO 183 56.29 55.484 NT2 2485 400851 103936 2.23 61.59 70.485 SC 2486 103262 100011 2.18 12/01/1985 2511 101182 102449 2.63 01/05/1986 2506 400843 103751 2.71 59.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 68 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.00 53.86 71.490 2491 201261 109076 2.00 57.505 GOMSALE PRITHVIRAJ MADAN 183 58.98 60.45 16/07/1989 2516 301263 105479 2.00 17/10/1985 OBC-475 SALUNKE PRAMOD GORAKSHANATH 183 61.69 57.45 08/01/1986 KALAMKAR ROHAN MAGAN 183 61.85 64.82 17/05/1987 2.27 03/05/1987 KADAM ANNASAHEB RAMCHANDRA 183 60.63 63.96 57.497 OBC OBC-477 INGALE ASHWINI PARSHRAM 183 60.86 58.506 SBC OBC-478 CHILKEWAR DINESH GOVINDRAO 183 58.46 67.38 62.09 15/04/1987 2508 200935 109055 2.34 12/11/1985 2504 100006 102486 2.97 56.54 59.54 63.508 DT(VJ) DT(VJ)-34 RATHOD VINOD VASANT 183 57.00 15/06/1986 2.27 15/03/1988 2515 102317 100485 2.12 59.65 63.29 57.45 07/11/1986 OBC OBC-474 DORKAR SHUBHANGI HARIBHAU 183 62.493 CHAVAN DIPALI TANAJIRAO 183 60.69 65. SML Cat.57 59.507 SC SC-119 KSHIRSAGAR RESHMA AJINATH 183 57.81 17/08/1988 PH-4 SC SC-118 .73 25/03/1987 106673 2.496 NT2 NT2-53 PANDHARE SACHIN SUNDARRAO 183 60.82 06/02/1985 102669 2.62 73.02 59.09 05/02/1984 SC-115 KAMBLE KAVITA SAHADEV 183 61. 2480 103553 102155 2.72 24/11/1986 2513 401370 103971 2.85 54.480 ST 2481 301963 105013 2.69 58.54 06/08/1984 2509 201992 107440 2.516 LOLLY MITCHELLE IGNATIUS 182 70.15 62.72 30/12/1985 CHAHAR PRAMILA KUMARI PHOOL CHAND 183 60.16 65.12 59.45 09/06/1986 2.495 2496 101387 101135 2497 201670 107413 2498 103367 109728 2.514 GARG ISHA B D 182 71.76 55.09 08/06/1987 SC-116 SURWADE HEMANT VIJAY 183 61.09 27/12/1985 100698 101743 2.492 2493 102605 109693 2494 100668 2495 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB ST-16 KODGIRKAR VISHAL DASHRATH 183 62.00 66.54 65.09 26/05/1988 NT2-52 NAIK MALOJI RAJARAM 183 61.73 57.31 63.15 61.510 SC SC-120 SARAVADE AMOL KISAN 183 55.27 13/09/1983 2505 201799 107971 2.73 54.09 25/12/1985 2503 301661 105288 2.69 64.24 56.43 60.15 63.511 TIWARI PREETI SURENDRA MANI 183 54.90 08/07/1987 OBC OBC-473 HATWAR PRANJALI VIJAYRAO 183 62.20 63.503 SYED TAOSEF GAFFAR 183 59.23 59.488 NT2 2489 100484 100357 2.481 2482 200255 107700 2.482 2483 201868 102492 2.24 59.77 69.487 2488 300678 106897 2.45 22/10/1986 201405 109354 2.00 30/06/1985 BANSODE JYOTI BALASAHEB 183 60.27 27/03/1985 2507 200492 108274 2.61 57.78 59.513 SACHDEO RUTUJA RAJKUMAR 182 71.23 57.03 59.86 59.504 NAIR PARVATI RAMACHANDRAN 183 58.69 65.502 PATEL PRANJAL ANIL 183 60.85 59.63 65.00 61.38 63. Appl No.58 74.08 73.494 GAWDE MAYUR RAMAKANT 183 60.499 AGRAWAL ANUP TEKCHAND 183 60.12 56.84 60.No. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .63 26/01/1987 DHANDA MALLIKA ANOOP 183 62.29 55.45 24/01/1987 NT2-51 DOLARE JITENDRA RAOSAHEB 183 62.77 58.515 S TANAYA P SETHU MADHAVAN 182 70.512 NT2 NT2-54 KOLEKAR SAMRAT HANMANT 183 53.27 70.

36 19/04/1981 2532 103103 101833 2.09 15/04/1987 2546 102179 101170 2.29 62.18 11/10/1988 2538 301221 106184 2.23 67.531 TIWARI SAURABH SURENDRA 182 66.67 63.00 64.537 ST ST-17 JUGNE RATANSING SHAMSHAHA 182 65.12 69.08 63.09 05/06/1988 2536 301839 105020 2.76 64.82 09/06/1988 2525 101587 102567 2.62 69.545 JARIWALA RONAK AMITKUMAR 182 64.00 07/03/1984 2531 300633 105569 2. Roll No.530 AGARWAL MEGHA KRISHAN C SHEKHAR 182 67.553 OBC OBC-484 GHAWADE AMIT PADMAKAR 182 63.51 64.527 PAWAR PRUTHVIRAJ SHANKARRAO 182 67.519 SAVLA HONEY SATISH 182 70.22 65.45 21/08/1986 2549 300965 105967 2.85 69.547 PATIL SUDARSHAN NARAYAN 182 63.90 64.90 65.46 76.38 70.77 69.546 JADHAV ABHISHEK SUNIL 182 64.535 OSTWAL POOJA HEMANT 182 65. SML Cat.46 66.08 73.85 07/04/1986 2542 301667 106504 2.521 SANGALE PREETAM MADHUKAR 182 69.15 70.08 68.45 10/03/1987 2552 200548 107715 2.524 PAREKH CHAITALI DEEPAK 182 68.00 69.38 65.55 62.18 12/05/1989 2521 201613 108023 2.77 67.69 65.518 JAKHARIA KUNAL KISHOR 182 70.91 20/12/1987 2527 201563 109716 2.539 MEHTA MEGHA RAMSHANKAR 182 64.18 19/10/1987 2537 300756 106887 2.43 68.536 OBC OBC-479 CHAUDHARI NAYAN LAXMAN 182 65.548 KOTPALLIWAR SWADHA ASHWINIKUMAR 182 63.31 64.523 GUPTA NEHA SANJIV KUMAR 182 68.31 67.No. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 2517 101765 100938 2.09 26/02/1988 2543 401682 106594 2.529 GOYAL CHARUL 182 67.540 BHAD MRUNAL DHARMADAS 182 64.77 74. Appl No.18 17/10/1985 2523 201601 108539 2.520 JOSHI POOJA ARVIND 182 70.90 07/01/1987 2539 300557 106363 2.550 AGRAWAL BARKHA DEEPAK 182 63.96 61.31 66.67 64.53 63.54 69.72 29/05/1989 2526 103369 100114 2.00 05/07/1988 2530 101783 100232 2.15 70.522 HASHMI GULRUKH MOHDSAMIULLAH 182 68.46 66.31 68.76 61.525 INDANI HRISHIKESH BADRINARAYAN 182 68.72 01/01/1987 2524 102347 100255 2.43 65.00 09/01/1989 2534 102193 100940 2.533 PAWAL VISHAL KANTRAO 182 66.09 23/07/1988 2529 102960 101945 2.77 76.38 64.16 66.45 27/11/1984 2544 102460 101559 2.18 02/09/1987 2547 103248 103156 2.43 63.47 63.73 66.90 18/09/1987 2520 200213 107661 2.71 64.86 62.61 64.16 65.54 69.552 OBC OBC-483 POKHARKAR SANTOSH KISHOR 182 63.549 MISHRA PRAGYA KANHAIYA LAL 182 63. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .00 61.94 64.29 59.532 MUNDE SONALI MOHAN 182 66.76 62.528 JOSHI RUTWIJ KAUTILYA 182 67.63 10/11/1987 2519 103250 101185 2.02 67.517 ABHANI DINA HARESH 182 70.09 68.18 22/05/1989 2551 100097 102762 2.09 15/07/1988 2533 400124 103765 2.85 67.551 OBC OBC-482 PATIL SWAPNIL PRALHADRAO 182 63.46 74.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.18 14/11/1984 2518 101092 103082 2.541 RATHI DIVYA MAHENDRA 182 64.08 65.23 73.38 64.82 06/12/1988 2550 200116 110359 2.46 75.27 19/03/1988 2545 102497 101974 2.54 69.538 AMBEKAR PRANJU RAJIV 182 65.60 08/06/1985 2548 100454 105302 2.69 67.00 11/09/1987 2553 102834 101912 2.542 CHHATTANI KUNAL LAKHMICHAND 182 64.544 GARG ANKITA MAHESH K 182 64.81 08/05/1986 2528 101414 103179 2.92 76.09 15/01/1987 2535 101800 103369 2.54 68.84 66.27 07/03/1985 2540 301685 106105 2.86 67.526 GHOSH NAYAN DILIP 182 67.24 65.16 62.54 16/03/1988 NT3 OBC OBC NT3-51 OBC-480 OBC-481 .54 70.534 DOSHI HARSHIT PRAFUL 182 65.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 69 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.63 65.81 02/10/1986 2541 100713 100684 2.08 68.543 SHINDE SHUBHANGI UDDHAVRAO 182 64.27 60.09 05/10/1986 2522 302203 106643 2.

82 30/09/1988 2570 101685 101395 2.581 WANI CHANDAN PANDURANG 182 59.568 DAKARE SARIKA HINDURAO 182 61.577 BAWASKAR AMRUTA SHARAD 182 59.63 17/02/1987 2576 200786 108221 2.31 56.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 70 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.09 20/04/1987 2563 201681 108077 2.00 64. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB DT(VJ)-36 PAWAR MANISH NAMDEO 182 62.92 59.45 17/11/1984 2589 102771 102516 2.558 OBC OBC-487 KHAPARDE ASHVINI NANASAHEB 182 62.578 ABDAGIRE NAGESH VITHALRAO 182 59.556 2557 100695 100982 2.39 60.90 24/10/1986 2565 100786 100267 2.561 AJGARE SACHIN MADHUKAR 182 62.90 56.06 57.00 58.80 15/06/1985 2572 100829 101067 2.584 SHEDOLE GUNDERAO BABURAO 182 58.38 62.10 56.72 02/06/1986 2588 102362 101602 2.92 61.571 GANDAGULE ANGAD RAJENDRA 182 61.36 29/03/1986 2573 300435 105916 2.00 59.12 62.00 71.64 23/12/1987 2558 103412 101744 2.38 62.583 RAJHANS VAIBHAV VITTHALRAO 182 58.38 58. Appl No.85 63.76 59.576 OBC OBC-490 BHIVASKAR SHRIPAL CHANDAPPA 182 59.557 OBC OBC-486 SHINDE VISHAL EKNATH 182 62.54 20/10/1985 2587 400229 103663 2.72 57.24 57. Roll No.91 07/02/1986 2577 101563 101130 2.69 58.08 60.69 60.570 DT(VJ) DT(VJ)-37 JADHAV PREMSAGAR TOPAJI 182 61.36 27/06/1986 2560 103375 100579 2.589 AGRAWAL SHRUTI NARESH 181 69.57 58.54 08/11/1987 2561 401156 103705 2.90 01/06/1986 2585 400246 103333 2.582 MALDODE MAHESHKUMAR RAJESHWAR 182 58.15 60.59 61.575 OBC OBC-489 DESHMUKH SHWETA VINODRAO 182 60.71 58.06 62.563 SINGH YOGENDRA RAM KRIPAL 182 62.73 61.63 05/08/1986 2578 401087 104308 2.31 63.64 20/10/1985 2562 202134 108012 2.98 62.559 WADIVKAR PRATIK PRADIP 182 62. SML Cat.18 12/10/1982 2582 400522 104351 2.31 68.46 67.54 13/07/1985 2569 300976 105626 2.574 SUSKAR PRAFULLAKUMAR LAXMANRAO 182 60.67 57.36 28/07/1985 2568 102370 100714 2.71 56.72 02/09/1984 NT1 NT1-43 NT1 NT1-44 .69 57.27 29/12/1979 2581 300694 106908 2.36 21/05/1986 2574 401308 104332 2.81 08/01/1987 2586 301284 105913 2.45 11/04/1987 2580 101201 100538 2.579 BAWA SWAPNIL DILIP 182 59.560 SINKAR KUNAL PRAFUL 182 62.No.555 OBC 2556 102515 100599 2.54 60.64 16/05/1989 2590 100938 101584 2.586 OBC OBC-491 KAPSE ATUL KESHAORAO 182 57.63 58.00 07/07/1987 2566 101743 102374 2.90 21/03/1987 2564 100705 100932 2.18 15/04/1986 2579 102267 101666 2.16 59.55 24/11/1984 2575 301790 105675 2.569 OBC OBC-488 WARADE ANSHU CHANDRAKANT 182 61.54 68.00 62.37 59.580 KUMAR SANTOSH UPENDRA PRASAD 182 59. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .38 70.85 67.27 20/04/1985 2559 103233 102435 2.27 25/01/1986 GUPTA DINESH KUMAR SURESH VAISHY 182 62.14 59.590 MANJARIKAR MAHESHKUMAR SHIVALING 181 69.566 SHANKLESHA RAJESH MAHAVIR 182 61.24 61.562 YADAV SWAPNA PRAKASHRAO 182 62.564 182 62.00 58.00 63.38 65.585 DT(VJ) DT(VJ)-38 PATIL CHETAN RAVINDRA 182 57.31 63.27 58.54 64.80 60.12 60.565 BHADAURIA KULDEEP SINGH SATYAPAL SINGH BAGRECHA NIPUN RAJESH 182 62.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.35 62.63 21/06/1985 2571 400574 104386 2.00 04/08/1986 2583 401322 103708 2.554 DT(VJ) 2555 301583 105805 2.54 59.69 66.23 59.572 182 60.00 58.69 66.567 PATWAL RAJEEV PREMSINGH 182 61.78 60.573 SHARMA ABHINAV KUMAR SURENDER KUMAR MEHTA ASHUTOSH SATISH 182 60.00 60.86 58.588 SC SC-121 GAIKWAD SAGAR SURESH 182 56.71 57.76 67.93 60.77 63.77 58.81 24/11/1987 OBC-485 CHINDHALORE SWAPNIL GANESH 182 62.77 65.55 08/07/1985 2554 101479 101117 2.08 61.06 66.72 23/11/1985 2584 401400 103993 2.587 OBC OBC-492 SHEWALE CHETANA KHANDU 182 56.08 61.09 28/08/1988 2567 201237 108950 2.29 60.73 56.16 61.

MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .43 63.618 BHANUSHALI JINISHA PANKAJ 181 64.45 09/10/1987 SC SC SC OBC OBC OBC SC OBC SC-122 SC-123 SC-124 OBC-494 OBC-495 OBC-497 SC-127 OBC-498 PH-5 .31 67.36 14/11/1987 2611 400214 104292 2.00 29/05/1986 2609 101230 102820 2.46 64.626 OBC OBC-500 PATIL SWATI EKNATH 181 63.54 13/10/1984 2616 102386 100545 2.77 71.41 65.15 68.610 SHIRSATH PRIYANKA KASHINATH 181 65.09 19/01/1985 2626 102997 101708 2.77 67.27 05/11/1986 2607 100032 102335 2.69 62.No.81 08/08/1985 PACHUNDE RUCHA SURENDRA 181 66.15 64.92 65.82 60.29 64.72 03/11/1986 DHULE SHUBHANGINI ARJUN 181 68.15 65.598 2599 200251 108207 2.59 64.98 61.615 MESTRY VIDULA MADHUKAR 181 64.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.00 16/12/1985 OBC-493 SHEJOL DEEPAK RAMDAS 181 66.10 63.82 02/08/1985 2621 301847 105274 2.69 64.29 64.612 SC SC-126 SANGOLKAR MADHVI NARENDRA 181 65.45 18/11/1987 2615 101453 109673 2.36 18/09/1984 2625 103251 100678 2.604 SHAH HARSH RASHMIKANT 181 65.23 70.623 BHOSALE GIRISH RANGANATH 181 63.616 MISHRA ADESH DWIPRAJ 181 64.27 18/10/1988 2619 200642 109052 2.85 62.611 KUMAR SUNIL RANVIR 181 65.23 72.00 14/10/1987 2610 201095 107434 2.69 64.31 66.35 68.82 15/06/1987 2624 300111 107158 2.23 70.59 62.92 68.43 63.92 65.55 64.592 2593 300268 106139 2.46 65.85 66.625 OBC OBC-499 AJGAONKAR RATAN BHIVAJI 181 63.57 66.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 71 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.20 64.72 30/11/1988 101887 101889 2.80 63.591 2592 401577 103970 2.596 2597 300950 105109 2.08 75.00 64.27 25/01/1986 SHRIVASTAVA ADITI DEEPAK 181 67.39 65.91 19/11/1983 SC-125 GHODKE ASHWINI NIVRUTTI 181 66.605 NARKHEDE MAYUR SUBHASH 181 65.57 63.36 17/04/1988 SAGARE PRATIKSHA ANANDA 181 67.77 69.55 65.59 66.90 19/02/1989 100058 2.49 66.622 SHUKLA TULIKA SHYAM MOHAN 181 63.627 PATHAK KETKI WASUDEO 181 62. 2591 301083 106051 2.92 66.67 61.85 67.608 THOTE PALLAVI JANGONDA 181 65.45 20/05/1987 2608 201170 109449 2.23 66.613 OBC OBC-496 KEDAR RICHA SHARAD 181 64.54 26/09/1986 MASLEKAR SANJIVANI DEEPAK 181 68.39 63.08 68.46 67. Appl No.90 31/05/1988 2.603 2604 102371 101697 2605 102898 2606 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB TAMBE RITUJA VILAS 181 68.609 KOLHE MANOJ CHANDRAKANT 181 65.614 BANDAWAR MRUNAL SATISH 181 64.599 SC 2600 300186 106932 2.46 69.23 66.45 08/05/1987 2622 300704 105965 2.27 15/12/1988 2612 300620 105381 2.09 06/10/1985 CHAUDHARI PRACHI DINKAR 181 66.90 30/06/1985 2627 300137 105172 2.620 SHARMA SHWETA D D 181 63.619 WALASANGIKAR VISHAL BHIVAJIRAO 181 64.84 65.45 28/12/1988 KATARIA KETAN KARSANDAS 181 66.594 2595 101481 100852 2.08 67.621 BORIKAR MAHESH YOGESH 181 63. Roll No.45 27/09/1983 SURYAWANSHI ASHWINI MADHUKARRAO 181 66.617 MONE HARSH RAJENDRA 181 64.38 65.85 69.08 62.601 2602 200578 108010 2.72 28/10/1986 2613 300064 105765 2.69 62.06 67.81 20/08/1985 2617 100974 100911 2.24 64.23 62.36 13/02/1988 SATURWAR AISHWARYA NARSINGRAO 181 66.62 68.77 67.43 60.15 65.27 30/04/1989 2620 100178 101718 2.607 BASOTIA ANANT K K 181 65.18 62.62 68.624 MUNDHADA SAPANA GOVINDLALJI 181 63.72 02/10/1988 2618 100525 108500 2.65 64. SML Cat.15 70.31 61.46 03/10/1986 BHANGE PALLAVI HANSRAJ 181 66.69 66.33 65.88 61.593 2594 200741 109903 2.00 24/10/1988 2623 200658 108727 2.606 MAHESHWARI NIDHI ANAND 181 65.597 2598 200158 108562 2.600 OBC 2601 101935 102094 2.27 01/05/1987 2614 301754 105279 2.00 69.602 2603 100223 100562 2.595 2596 300844 106325 2.

63 53.46 64.69 70.631 KVLKARNI ANANT YINAYAK 181 62.85 66.27 15/02/1986 2646 200992 107685 2.49 61.36 19/04/1988 2645 201278 107475 2.649 JAIN SWATI SANJIVA 181 59.92 73. CatMerit OBC OBC-501 OBC OBC-502 2628 200874 108346 2.77 65.54 64.61 60.655 SC SC-131 KHANDARE ASHWIN MANOHAR 181 56.67 59.45 01/03/1987 2640 102716 100595 2.36 15/02/1985 2662 100182 102258 2.33 59.650 OBC OBC-508 THOTE PRANAV PRAKASH 181 59.18 03/09/1987 2636 201819 108202 2.38 59.62 58.14 57.651 NT1 NT1-45 JAKWAD SWATI SANTRAM 181 58.69 64.82 18/07/1988 2661 100815 100561 2.16 58.80 61.27 15/11/1987 2663 300943 106542 2.634 DANGE ANUP DIGAMBAR 181 62.633 RANKHAMB RAHUL SUBHASHRAO 181 62.653 181 57.No.57 60.641 RINAIT AVINASH TARACHAND 181 60.62 57.636 SHINAGARE ABHIJEET TANAJI 181 61.12 57.09 24/08/1988 2.640 BANSAL SAMEER RAJKUMAR 181 61.59 65.00 10/02/1986 SC OBC NT1 SC-128 OBC-506 NT1-46 .49 60.632 BEHAL KUNAL SUNIL 181 62.642 IQBAL MD MOZAFFAR MD MUSLIM 181 60.00 63.63 05/06/1987 2648 300621 106333 2.637 OBC OBC-503 POTPELWAR ABHINAND AUDAMBER 181 61.85 63.36 23/03/1985 2653 101819 102077 2.659 D SOUZA SMITA BAPTIST 180 70.54 08/05/1986 2637 400282 103706 2.81 14/07/1984 PATIL DHIRAJ SUNIL 181 62.78 62.15 64.46 59.46 74. Roll No.74 57.657 SC SC-133 AWASARMOL SUMIT SAHEBRAO 181 55.18 25/09/1985 2656 300830 105596 2.62 66.02 59.53 60.23 62.55 02/10/1985 2642 200830 107905 2.92 76.40 57.54 12/06/1987 2647 200805 107600 2.638 OBC OBC-504 JUMADE PRASHIL PRAKASHRAO 181 61.77 63. Appl No.54 28/10/1986 2634 103514 103422 2.658 ST ST-18 SABALE JYOTT DATTATRAYA 181 54.77 72.00 01/04/1986 107476 2.31 55.72 15/12/1986 2644 102955 101887 2.78 61.85 66.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.630 2631 401620 104355 2632 200553 2633 PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB JATAL SUPRIYA SOPANRAO 181 62.54 71.27 06/05/1986 2650 301907 105282 2.23 64.85 66.63 09/12/1985 2654 201200 103812 2.660 SHAH HEENA PRADEEP 180 69.00 14/12/1982 2643 301994 105493 2.09 07/06/1988 SALUNKHE UMESH ATMARAM 181 62.654 OBC OBC-509 KHAN KHAN MOHD SUHAIL MOHD NURULLAH CHAUDHARI SAGAR VASANT 181 57.18 19/11/1985 2649 100117 100192 2.61 54.629 2630 201469 109041 2.49 70.91 20/12/1986 2641 300873 105855 2.645 RATHI ANAND KUMAR MURLIDHARJI 181 60.639 OBC OBC-505 SONAWANI SHRIKANT RAJKUMAR 181 61.15 65.45 20/10/1985 2659 200714 109738 2.23 61.31 59.63 01/05/1986 2657 300680 105033 2.98 67.647 SC SC-129 BAGADE SUYOG SAMBHAJI 181 59.88 58.628 2629 200831 109882 2.51 58.43 64.18 14/07/1985 400071 110412 2.43 58.00 62.648 SC SC-130 SAMBHARE VARSHA AMBADAS 181 59.661 AGRAWAL REEPA PARESH 180 69.86 57.27 06/02/1988 2652 400760 104067 2.94 57.75 17/01/1987 2658 202145 107960 2.80 59.00 60.643 OBC OBC-507 JAISWAL PRIYESH BASANTKUMAR 181 60.652 LONDHE AMOL BALKRISHNA 181 58.36 09/08/1985 2638 101629 100093 2.67 65.663 DESHMUKH SNEHAL SUBHASH 180 68. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .43 60.27 08/07/1986 2639 101718 101620 2.23 55.664 KANNA SANDHYARANI MAHADEV 180 67.88 59.635 PANDAY DEEPIKA ARVIND 181 61.00 20/12/1988 2660 200501 109440 2.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 72 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.55 55.644 NT2 NT2-55 TAKALE VIJAY EKNATH 181 60.10 68.20 59.662 PIMPALE PALLAVI MOHANRAO 180 69.92 60.53 57.97 63.00 67.646 PATIL SUDHIR HARIRAM 181 59.45 05/11/1986 2651 400190 103924 2.31 64.80 63.656 SC SC-132 TOBRE VISHAL BHIMRAO 181 56.31 59.85 58.27 29/05/1986 2655 302063 106223 2. SML Cat.72 12/03/1988 2664 103227 103003 2.63 57.54 04/05/1988 2635 100140 102072 2.

76 64.15 70.63 62.15 66.72 28/07/1986 2701 301400 106505 2.92 70.669 FERNANDES SNEHA ARCHIE 180 66.673 OGURI MANASA VEERAIAH 180 65.08 66.35 63.55 63.676 CHOUDHARY PRANAVKUMAR CHAKRAVARTY 180 65.08 72.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 73 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.672 AGARWAL KRITIKA NIRENDRA 180 65.18 12/03/1987 2697 300127 105253 2.27 13/12/1985 2690 102799 102879 2.08 66.671 BARVE PRAJAKTA MADHAV 180 65.49 64.06 63.670 V RAHUL CHANDRAN 180 65.701 RANWADKAR ISHA JAYANT 180 62.18 06/07/1987 2666 201138 108301 2.685 NT2 NT2-56 KARANDE VIJAY RAGHUNATH 180 64.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.23 63.16 61.666 KHOKHER SWATI MADAN PAL SINGH 180 67.72 28/03/1989 2693 102861 102019 2.45 62.54 16/05/1987 2678 201861 108284 2.92 67.689 SHIMPI SUJATA SHRIRAM 180 63.90 04/05/1989 2680 201621 109749 2.698 DT(VJ) DT(VJ)-39 RAJPUT SHWETA ASHOKSING 180 63.18 11/07/1984 2677 202098 107481 2.12 63.00 66.681 ADGUDWAR SHASHANK SHRIKANT 180 64.98 61. Appl No.90 05/09/1988 2688 101705 102639 2.54 03/04/1988 2682 300463 105879 2.693 YADAV RAVI RAMKISHAN 180 63.90 07/09/1987 2679 101584 100608 2.69 61.69 69.27 10/07/1987 2674 100724 100202 2.665 SHAH TANVI GAURANG 180 67.23 66.69 69.31 67.47 66. Roll No.54 06/11/1986 2676 100043 100187 2.08 66.36 05/11/1987 2698 100800 101682 2.692 KUMTHEKAR NEERAJ PRAMOD 180 63.00 18/05/1982 2691 300193 105094 2.23 62.53 63.31 64.09 62.43 59.36 03/01/1987 2672 101842 102083 2. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .12 63.69 66.73 63.92 70.27 02/02/1987 2692 202150 108317 2.36 28/08/1985 2699 101986 101176 2.38 68.27 25/04/1989 2695 102283 110368 2.14 61.08 66.18 22/01/1987 2681 300945 105536 2.69 66.47 60.82 65.00 28/01/1988 2675 200194 107717 2.85 64.00 25/08/1985 2694 200383 108456 2.63 26/07/1983 2667 101168 100095 2.54 61.61 62.674 CHOPDA VIVEK KANTILAL 180 65.35 62.33 65.92 70.687 OBC OBC-512 CHAUDHARI KRUSHNA ATMARAM 180 64.691 KHAN MD IZHAR MD AKHTAR 180 63.696 OBC OBC-514 GAIDHANI SONALI ASHOK 180 63.81 07/12/1987 2689 101822 102706 2.77 68.46 28/05/1988 2685 102434 100289 2.No.67 61.54 11/08/1988 2687 100647 100062 2.84 61.67 71.667 PRASAD DEEPTI NAGENDRA 180 66.00 29/10/1987 2668 201458 108487 2.54 11/05/1986 OBC SC SC OBC OBC-510 SC-134 SC-135 OBC-513 .677 MULAY PARIKSHIT ANIL 180 64.85 65.09 04/04/1986 2673 102761 102677 2.21 61.688 DEBADWAR SUNIL RAMRAO 180 64.31 63.41 64.31 66.69 65.54 64.39 64.680 YADAV RUBY JAYKUMAR 180 64.00 06/10/1985 2700 302225 105140 2.09 27/09/1988 2684 103382 103421 2.690 CHAUHAN SHAYLIKA SHEOBALI 180 63.23 66.98 62.697 OBC OBC-515 THAKRE KUNWAR RAJENDRA 180 63.694 MORVSKAR ADITI SAMBHAJI 180 63.46 64.679 GADKAR AMIT PUNDLIK 180 64.668 NIRHALI SONALI CHANDRAKANT 180 66.695 SYED WASEEM YOUSUF 180 63.98 63.73 15/10/1986 2670 202222 108045 2.81 12/08/1987 2669 103117 101313 2.81 16/02/1987 2671 201954 107744 2.699 SC SC-136 NIKUMBHA VIVEK PARMANAND 180 63.10 62.41 65.69 65.36 15/08/1985 2686 300295 106312 2.63 63.62 68.700 SBC OBC-516 KAWARE ALKATAI CHHAGANLAL 180 63.90 22/05/1984 2696 101666 100193 2.678 DHEKANE PRUTHU NARENDRA 180 64.682 SHENDE SHIVANI MADAN 180 64.23 70.686 NAMDEO NEELAM DURGA PRASAD 180 64.37 68.675 BHARAMBE ATUL GAJENDRA 180 65.60 69.90 65. SML Cat.84 64.684 OBC OBC-511 PATIL AJITKUMAR SHIVAJI 180 64.00 28/09/1986 2683 100691 101588 2.39 63.683 PAREKH ISHAN KISHOR 180 64. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 2665 100575 100523 2.

85 62.90 12/09/1987 2717 401067 104527 2.737 KUMAR PARITOSH AWADHESH 180 59.09 30/10/1987 2710 301362 105652 2.715 OBC OBC-521 SONWANE DARSHANA PANDHARINATH 180 61.712 BAYAS NITIN TUKARAM 180 62.63 61.63 22/03/1989 2706 201025 107424 2.27 01/01/1987 2714 301681 105721 2.85 66.18 58.00 61.736 NAVANDIKAR KRANTIKUMAR MADHAVRAO 180 59.63 60.41 59.31 64.719 HASHMI MOHO GULAM MUKHTADIR GAZANFAR PATIL AKASH PRAKASH 180 2719 180 61.56 59.71 61.04 58.702 OBC OBC-517 PATIL NITIN RAMCHANDRA 180 62.69 63.37 57.08 60.713 SHAH JHARA JHAVERCHAND 180 61.90 21/12/1985 2711 400395 103899 2.36 14/08/1986 2705 201053 103371 2.38 63.92 57.730 KADAM BHAGWAT UDDHAVRAO 180 59.704 KALAMKAR ACHYUT MADHAV 180 62.55 58.08 67.84 58.47 60. Roll No.23 62.23 67.72 11/05/1987 2731 201400 108387 2.69 66.00 60.36 06/10/1986 2735 100799 100366 2.73 14/02/1986 2724 301536 106407 2.82 05/01/1988 2737 300178 106212 2.00 10/12/1986 2716 300160 105695 2.77 64.54 64.86 58.69 56.69 64.733 AGRAWAL PANKAJ SITARAM 180 59.703 OBC OBC-518 SWAMI SACHIN REVANSIDHA 180 62.88 60.29 61.708 PATIL REVATI NAMDEV 180 62.27 16/01/1986 2707 103507 100447 2.724 ANANDE AJINKYA MANOHAR 180 60.62 66.18 10/12/1987 2727 301408 105017 2.720 MIRZA MISBAAH MEHDI 180 61.706 RAJGURU MONALISHA BALABHADRA 180 62.20 60.709 DATE ADITYA GIRISH 180 62.72 10/06/1988 2712 401597 103917 2.45 16/08/1986 202233 109653 2.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr. SML Cat.00 30/06/1985 2732 101698 101779 2.18 29/03/1984 2728 202167 108092 2.54 61.94 60.725 BAJPAI PALLAV DURGAPRASAD 180 60.734 SOLANKE GIRISH DNYANDEO 180 59.81 04/08/1987 2723 200586 107694 2.No.15 64.91 09/01/1986 OBC OBC SC OBC DT(VJ) DT(VJ) OBC-519 OBC-520 SC-137 OBC-523 DT(VJ)-40 DT(VJ)-41 .735 PUROHIT NITIN SHRIRAM 180 59.35 57.31 66.00 64. Appl No.08 65.69 63.57 60.69 64.67 59.09 26/04/1986 2703 401395 103966 2.722 BURMAN SOURAV SOUMENDRANATH 180 60.92 58.69 63.90 29/09/1985 2720 200792 108605 2.09 23/07/1985 2715 200293 107655 2.57 61.80 60.711 CHIDRE SWATI ASHOK 180 62.67 57.90 01/09/1985 2704 301103 105672 2.77 65.35 58.00 17/09/1985 2709 201042 107477 2.69 59.92 67.718 61.34 61.727 PATIL ANUJ DASHRATH 180 60.49 63.09 10/02/1985 2718 201139 108613 2.738 DUDHAT VAIBHAV LAXMIKANT 180 59.72 12/04/1986 2733 100709 102827 2.72 02/10/1984 2734 201804 108112 2.732 JADHAV DATTA ARVIND 180 59.92 58.721 ATAL SHRIKANT GOPAL 180 61.20 60.84 58.04 57.00 01/02/1987 2729 101475 100026 2.09 02/07/1985 2738 201050 107541 2.728 PATIL SANMEGH SARJERAO 180 60.31 66.94 59.47 59.00 66.717 GUSHINGE MOHAN CHHAGANLAL 180 61.705 MAHADIK SACHIN VILAS 180 62.77 66.00 59.23 67. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 2702 103436 101159 2.00 25/09/1984 2708 102822 103875 2.02 59.54 60.31 65.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 74 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.729 JAN IMRAN GHULAM MOHD WANI 180 59.92 62. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .18 01/12/1986 2721 401110 105575 2.64 04/12/1982 2726 401146 103734 2.23 63.710 KHANDELWAL SANYUKTA RAJENDRAKUMAR 180 62.714 MOHABEY ABHINAV CHANDRA SHEKHAR 180 61.731 ITKE KAILASH RANGNATHAPPA 180 59.18 11/09/1987 2722 102502 100751 2.85 62.77 14/01/1988 2725 101651 101249 2.00 67.90 09/03/1987 2713 100120 100205 2.716 OBC OBC-522 TIKAIT NISHAD UJJWAL 180 61.53 61.726 CHANDAK GHANSHYAM MURLIDHAR 180 60.36 30/03/1987 2736 400294 104777 2.707 SAHU PIYUSH DEVIPRASAD 180 62.723 SHIKHA SUSHMA INDRANARAYAN 180 60.09 13/12/1983 2730 400564 104018 2.

756 SC SC-139 SABALE RUPALI MOHAN 180 56.747 2748 100753 100249 2749 101007 2750 2751 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB ROY SOUMYADEB SIBAPRASAD 180 59.15 56.77 68.18 08/12/1987 2772 102163 101149 2.65 64.767 SIDDIQUE KHWAJAAMINODDIN KHWAJAMOINODDIN VASHIST SANKET V K 179 66.772 KHAN NISHAT SHARFUDDIN 179 65.69 60.90 59.46 68.748 SALUNKHE SHAMBHURAJE SHIVAJI 180 58.740 2741 101436 102400 2.49 65.757 KHAMKAR VIKAS SOMNATH 180 56.31 57.23 56.27 31/05/1986 2752 102203 100576 2.00 30/10/1987 2769 101451 100191 2.46 71.62 71.775 NT1 NT1-48 JADHAV KIRAN RAMBHAU 179 65.67 65.31 58.36 26/12/1988 2760 102883 101437 2.45 18/08/1982 100552 102708 2.81 03/02/1985 2758 103483 100367 2.36 01/09/1986 2768 100640 107966 2.72 07/09/1985 NT1 OBC NT2 ST OBC SBC NT1-47 OBC-524 NT2-57 ST-19 OBC-529 OBC-530 ZAHID AKHTAR HAFIZ GULAM RABBANI .741 2742 100130 102700 2.45 61.45 03/03/1985 201956 101553 2.09 12/05/1985 2.754 DT(VJ) DT(VJ)-42 CHAVAN SANJAY SUKA 180 56.45 05/01/1988 2756 100621 101652 2.764 BHALOTIA ABHISHEK PREMKUMAR 179 66.73 58.92 72.72 20/10/1984 NAWALKAR PARAG RAMESH 180 58.23 67.774 SC SC-140 MANE PRIYA SHRIPATI 179 65.65 58.763 DESHMUKH SHIVANI SUBHASH 179 66.49 64.90 02/10/1988 2771 300057 105799 2.82 25/10/1987 2766 300471 106005 2.82 65.27 11/03/1989 2761 103118 101920 2.27 31/03/1987 2762 100199 100310 2.15 60.27 22/04/1986 2774 100122 101566 2.15 67.77 71.16 26/07/1980 CHAWDA MITESH SHANTILAL 180 58.69 59.46 55.48 73.742 2743 100187 100898 2.92 70.85 70.766 179 66.39 57.85 63.760 SYED CHANDNI SYED ALI MANZAR 179 69.46 59.06 55.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.80 55.739 2740 400595 104220 2.38 57.743 2744 400763 104282 2.23 69.36 18/10/1984 MAHTO SANTOSH KUMAR SHIV NARAYAN 180 58.749 PANDEY ANKUR KRIPA SHANKAR 180 57.55 64.09 17/03/1987 2770 202224 109680 2.762 MHATRE SIDDHESH SUNIL 179 67.751 NT2 NT2-58 KHOMANE SWAPNIL HIRAKANT 180 57.765 KORDE SNEHAL PRABHAKAR 179 66.769 AGGARWAL SWATI ANIL 179 66.80 58.62 67.12 64.55 23/11/1986 2754 401304 104024 2.63 15/06/1983 2753 201749 108978 2.77 61.63 06/04/1986 2773 100244 101255 2.27 60.745 OBC 2746 102302 105074 2.758 BHARDWAJ KAIRAVI KUL BHUSHAN 179 71.09 28/12/1986 GORE SANTOSH ANANDRAO 180 58.06 60.63 17/04/1988 2767 200781 108064 2.10 66.24 58.770 SHAHA KUNAL ABHAY KUMAR 179 66.752 OBC OBC-528 180 57.27 04/06/1981 2755 200171 108334 2.773 JETHWANI PRAMOD JAWAHARLAL 179 65.62 56.94 57.18 56.759 BAGGA CHANDNI BALDEV 179 70.72 03/11/1985 2757 200605 108908 2.00 01/03/1978 OBC-525 CHOUDHARY YESAN ABDULRAHMAN 180 58. Appl No.47 63.746 2747 301190 105057 2.744 OBC 2745 100946 102933 2.35 71.45 05/06/1986 OBC-526 SONAWANE SANDIP SURESH 180 58.47 56. 2739 301532 105223 2.15 70.53 56.16 68.36 15/02/1987 GOTECHA DHAVAL SHIRISH 180 58.54 55.07 63.755 SC SC-138 KHARAT SUMIT BABASAHEB 180 56.77 70. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .51 67.12 55.92 57. SML Cat.No.24 56.00 59.00 60. Roll No.750 OBC OBC-527 INGALE HEMANGI DASHARATH 180 57.59 63.71 63.90 01/12/1986 101039 2.45 05/07/1987 2759 300819 105218 2.12 73.00 70.27 04/11/1987 2764 302207 105827 2.771 RATHI KARTIKA SURESH 179 65.09 29/10/1986 2775 200266 107551 2.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 75 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.761 RUMANE NIGAR SALIM 179 67.65 63.36 19/07/1985 BHOI HARSHAL SHRIKANT 180 59.00 18/08/1987 2765 301479 107143 2.12 55.49 58.93 64.19 57.77 69.753 PATIL ABHIJEET GULABRAO 180 57.768 VISHARIA JEENAL KIRAN 179 66.00 25/02/1987 2763 301711 105104 2.57 66.54 54.

36 31/08/1986 2803 301777 106201 2.45 01/10/1986 2805 202087 107588 2.809 KHAN MEHWASH AAFAQUE RAFEEQUE AHMAD BIRLA VIKAS PRAVINCHANDRA 179 59.75 65.82 15/09/1986 2804 100656 100037 2.09 13/03/1987 2793 200606 108193 2.92 71.801 NAIK SHILPA HARSHAWARDHAN 179 61.85 68.73 60.808 179 59.43 61.00 62.09 04/12/1987 2790 101613 100484 2.795 GODHA NISCHAL SURESH 179 62.14 63.27 01/08/1986 2800 400444 103671 2.800 NIMBHORKAR PRACHI SHRIRAM 179 61.08 65.88 30/09/1988 SINGH JASPREET DARSHAN 179 64.38 60.46 65.18 07/12/1987 POLE RACHANA PRADEEPKUMAR OBC SC OBC SC OBC OBC OBC OBC-531 SC-141 OBC-533 SC-145 OBC-538 OBC-539 OBC-540 SABHEEN BUSHRA MOHTASHIM ALAM . Appl No.18 19/08/1987 2801 300852 106230 2.73 61.787 MISHRA VINAY KUMAR RAMSHRINGAR 179 63.72 14/02/1986 BATRA AKANKSHA PRADEEP 179 64.18 01/03/1986 2797 102269 100009 2.64 15/12/1986 2810 401245 103687 2.61 58.22 61.02 63.18 23/10/1980 2799 401272 104499 2.49 59.90 29/05/1985 2798 200973 100411 2.810 JAWALE RAMESH MAHADEV 179 59.797 SURYAWANSHI SHRIKANT SUDAM 179 62.81 06/07/1986 179 64.09 12/03/1988 2802 400227 104124 2.84 58.803 SINGH AJAY RAJMAN 179 60.90 26/06/1986 102367 102941 2.53 64.19 27/06/1988 JADHAV DEEPALI SANTOSH 179 64.791 OBC OBC-534 PATIL SIDDHESH PRAKASH 179 62. CatMerit PH Name of The Candidate 2776 400279 104418 2.811 JAIN PRIYANK RAJESHKUMAR 179 59.85 66.72 15/11/1987 2808 300174 107091 2.23 62.96 58.794 OBC OBC-537 PATIL SONAL SHAMAKANT 179 62.33 60.06 59.15 68.812 BHATANGLIKAR PREETI PRAKASHRAO 179 59.77 63.46 66.55 22/08/1985 2.54 63.54 63.778 DESAI TANVI SATISHCHANDRA 2779 200366 107979 2.18 22/01/1989 2791 100893 101965 2.71 58.27 15/04/1987 SC-143 WAGH PRATIMA TEJRAO 179 64.46 65.807 KACHERI RAMEEZ RAJA SHAMSHUDDIN 179 60.31 64.15 61.23 65.04 67.57 61.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.781 2782 200535 107638 2.776 2777 301095 105110 2.80 59.00 14/05/1983 200089 107783 2.45 22/02/1987 OBC-532 PAWAR MINAL MADHUKAR 179 64.57 57.90 63.90 23/11/1985 2806 100623 102038 2.785 KORANNE MANDAR SHARADCHANDRA 179 64.56 66.798 KIRAN CHANDRA SHAMBHU NATH 179 61.61 58.65 56.55 25/11/1986 104333 2.12 65.77 63.15 67.38 69.806 BARAVKAR DADASO SAKHARAM 179 60.802 KATHURIA HARJEETSINGH MANJEETSINGH 179 60.54 68.76 56.784 OBC 2785 103409 103308 2786 400243 2787 2788 CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 179 65.780 2781 102703 101409 2.08 69.27 18/02/1987 2789 102642 102010 2. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .54 05/12/1984 2811 100144 102131 2.805 JAGTAP VINOD MANOHAR 179 60.00 12/04/1982 2795 300336 106819 2.77 64. SML Cat.27 07/06/1988 SC-142 GAWALI RITESH NAMDEO 179 64.90 62.No.85 66.790 SC SC-144 MESHRAM PRASHANT SHYAM 179 62.98 60.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 76 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.783 SC 2784 200549 103376 2.03 66.46 62.88 59.90 19/07/1987 2796 103054 100758 2.63 14/07/1986 2812 401653 103822 2.786 SUSKAR VIPUL VILASRAO 179 64.796 AGARWAL SHRUTI RAJENDRA 179 62.15 63.804 NEMADE MITESH JANARDHAN 179 60.45 02/02/1987 2794 400572 103307 2. Roll No.27 16/02/1985 179 65.60 62.46 66.65 62.31 61.41 63.00 60.23 62.788 POTE KEDARESHWAR GULAB 179 63.86 61.00 60.69 62.799 POTPALLE DNYANESHWAR RAMESH 179 61.54 09/11/1986 2792 100881 101716 2.31 54.38 72.789 MORE KRUTIKA KISHOR 179 63.777 2778 100944 100519 2.793 OBC OBC-536 PATEL AASHUTOSH RAMAKANT 179 62.61 59.69 64.46 64.792 OBC OBC-535 MALI VAISHALI OMPRAKASH 179 62.27 62.00 05/10/1985 2807 101606 100537 2.45 07/06/1986 2809 101882 100839 2.77 61.782 SC 2783 401179 103895 2.16 62.779 2780 201045 108364 2.00 64.

85 58.815 2816 300973 106266 2817 100355 2818 PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB PATIL YOGESH BALASO 179 59.36 12/07/1988 2839 101419 101753 2.84 57.31 72.92 66.67 56.08 54.36 18/02/1984 2847 202263 107671 2.82 30/12/1986 2842 102581 102767 2.92 65.88 65.842 VANARASE MITHILA UDAY 178 67.91 11/06/1985 DANDEKAR GAURAV VIKAS 179 59.62 60.831 DT(VJ) DT(VJ)-43 CHAVAN SUNIL RAJU 179 56.90 27/09/1986 2835 102851 100050 2.12 64.38 68.46 63.27 57.18 04/08/1986 2.43 63.14 64.813 2814 400347 104835 2.72 27/02/1988 2849 201931 109455 2.57 60. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .92 69.822 OBC OBC-543 MOMIN SHOAIB SIRAJ 179 58.27 27/07/1986 2833 202130 107954 2.04 59.37 67.91 62.80 53.36 05/10/1985 2823 300306 105608 2.90 29/09/1987 2824 300420 105494 2.08 54.72 10/01/1986 401253 103758 2.31 71.90 18/04/1987 102096 2.834 178 71.39 57.38 70.67 64.824 SC SC-146 DHABARDE CHAITANYA MOTIRAM 179 58.846 BUDANIA RAJANI JAIPALSINGH 178 66.829 SC SC-149 BAGRE DEEPA HIRALAL 179 57.36 08/02/1989 2821 301424 105328 2.838 MANE SNEHAL VIJAY 178 68.71 57.41 55.845 BALODA RITU SATYAWAN 178 66.08 74.09 28/04/1988 2844 103276 101025 2.54 59.821 OBC OBC-542 PACHAKAWADE NILESH DNYANESHWAR 179 58.81 07/02/1984 2825 202237 108281 2.35 55.27 17/06/1986 PINGALKAR VISHAL NANDKISHOR 179 59.36 15/04/1988 2822 200788 109467 2.844 KULKARNI KARISHMA RAJENDRA 178 67.814 2815 301801 105066 2.57 57.62 58.08 55.55 64.No.96 64.27 57.15 58.36 11/05/1985 108463 2.24 67.08 56.62 60.53 59.02 62.841 CHAUDHARY ANKUR FATEH CHAND 178 67.33 64.839 PATIL SANTOSH BHAUGOUNDA 178 67.38 59.820 OBC OBC-541 PRIYADARSHAN GAURAV NANDKISHORESINGH SHEEMA NASREEN ABDUL QUADEER 179 2820 179 58.818 PATIL MAHESH DILIPRAO 179 58.827 NERKAR GAURAV ASHOK 179 57.82 23/04/1988 2837 101471 101055 2.00 31/05/1987 2.825 PRIYAMVADA RICHA PRAMOD TIWARY 179 58.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.15 69.54 70.823 OBC OBC-544 UJAWANE SUMIT DNYANESHWARRAO 179 58. Roll No.81 14/06/1989 2840 100094 108781 2.835 MEHRA MANAM RAVI 178 68.90 29/04/1986 2819 201450 109781 2.14 66.00 02/04/1984 2841 301770 105985 2.23 71.31 68.27 03/12/1985 2828 300257 105541 2.826 NIKAM SACHIN NAMDEO 179 57.00 09/10/1985 2848 102403 100500 2.18 31/10/1988 2846 103398 101977 2.45 65.71 57.77 60.00 60.55 21/06/1988 2845 400915 104872 2.832 RUIKAR RAHUL SHIVAJIRAO 179 56.828 2829 401532 103699 2830 201425 107618 2831 200561 2832 ST SC ST-20 SC-147 SC SC-148 GHONMODE PRANIT VITHAL 179 57.817 ROHRA MOHIT MOHAN 179 59. SML Cat.23 60.23 70.69 68.69 59.11 58.849 PATRIKE SWAPNA BASWANAPPA 178 65.73 57.61 58.63 23/05/1988 2843 401645 104493 2.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 77 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.62 56.69 58.00 21/07/1987 2826 200568 107982 2.830 NT3 NT3-52 GITTE RAVI SHYAMSUNDER 179 56.848 WASMATKAR NILESH KAMLAKAR 178 65.15 54.837 VALANI SMITA SALIM 178 68. Appl No.36 17/12/1986 2838 200046 107988 2.843 OSTWAL SHRENIK PARASMALJI 178 67.836 PATIL KETKY HEMANT 178 68.00 28/06/1983 2.92 66.847 FULADI SWAPNIL NILESH 178 65.04 69.00 53.49 55.833 UMBARE RAHUL BHAGWAN 179 55.69 72.816 ZULLURWAR AMAN VILASRAO 179 59.819 58.92 70.18 04/03/1988 2836 101144 100380 2.92 60.62 58.57 20/07/1986 400330 110404 2.71 69.72 02/06/1988 LAKSHMINV NSVENKATESH OBC OBC OBC-545 OBC-546 . CatMerit NT2 NT2-59 2813 200244 109303 2.18 26/03/1984 300227 105432 2.840 MARELLA SHIVAJI M S V K RAJU 178 67.18 26/02/1986 2827 101279 101964 2.33 58.81 15/08/1984 2834 102656 100017 2.

80 59.18 29/07/1987 2868 300688 105591 2.38 66.78 61.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.00 24/09/1988 2871 401569 103999 2.43 59.27 64.84 60.856 2857 301744 106259 2.22 62.41 58.47 61.18 21/03/1988 301491 105611 2.90 23/09/1986 2882 102575 101223 2.883 MODI TULSI GIRISHCHANDRA 178 61.81 28/08/1987 GUPTA NANDITA ASHOK 178 65.15 64.09 23/10/1986 2870 102511 100433 2.39 61.67 57.67 03/05/1986 102468 2.84 62.98 60.55 62.868 NT1 NT1-49 SONONE AVINASH GOVINDRAO 178 62.866 KULKARNI VISHAL LAXMIKANT 178 63.863 RAVI DEEPTHI K S 178 63.77 66.45 62.51 59.31 66.73 11/10/1983 KAKAD RAHUL POPATRAO 178 65.00 61.62 65.00 63.46 69.46 64.62 65.27 14/10/1986 OBC OBC-548 SHENDE SWATI SURESHRAO 178 64.90 25/05/1987 2881 103073 107068 2.08 64.00 64.09 02/08/1986 2884 301419 105389 2.51 68.04 60.24 61.16 59.38 64.860 NIGAM SAURABH SHYAM BIHARI 178 64. Appl No.73 63.82 60.36 08/05/1988 2864 300571 105863 2.881 YADAV SHEETAL SURESH 178 61.80 62.18 16/02/1986 2885 101919 101456 2.871 PAWAL GAJENDRA PRABHAKAR 178 62.67 60.876 GAIKWAD PRIYANKA VILAS 178 62.69 65.23 63. Roll No.38 63.No.31 67.51 59.869 BANSAL AMAN JASWANT RAI 178 62.878 BHALEKAR PRASHANT SUDHAKAR 178 61.18 18/05/1987 2867 102052 103383 2.81 01/08/1985 2878 101704 101606 2.10 63.852 2853 101162 100846 2.69 59.45 25/04/1987 GARG CHANCHAL SATISH 178 64.82 02/05/1988 NT3 OBC OBC OBC OBC OBC NT3-53 OBC-550 OBC-551 OBC-552 OBC-553 OBC-554 ANIL CHACKO .858 2859 202052 107699 2860 102777 2861 2862 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB GUPTA ABHINAV NARESH CHANDRA 178 65.46 63.46 64.00 31/07/1987 2877 103001 101134 2.64 02/04/1987 2875 200222 108529 2.00 29/07/1987 2866 102570 100613 2.879 CHANDELIA PRASHANT HANUMANRAM 178 61.31 69.877 HENDGE RAMCHANDRA DATTATRAY 178 62.36 10/05/1987 2872 301977 105047 2.12 63.27 07/07/1988 2.855 2856 200454 107691 2.90 25/08/1987 2876 102549 101923 2.853 2854 302179 105049 2.18 15/08/1986 2880 102133 102702 2.67 60.46 65.861 GULHANE SACHIN VIJAY 178 63.46 66.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 78 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.18 04/01/1985 2873 301066 105043 2.862 TATHE SANTOSH SHIVAJIRAO 178 63.69 64.882 178 61.96 60.00 16/12/1987 OBC-547 JAISWAL SHRIYESH SUBHASH 178 64.69 66.874 AGRAWAL SUGAM ABHIRANJAN 178 62.37 65.38 64.81 19/01/1987 OBC OBC-549 SAGANE SHRIKANT SHRIKRISHNARAO 178 64. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .864 GHUSE ISHAN MADHAV 178 63.43 57.31 66.09 04/09/1985 101407 102719 2.865 PATIL SHRIKANT SHIVAJIRAO 178 63.870 SONI SWETA SHIVRATAN 178 62.867 NT3 NT3-54 KARAD SWATI DASHRATH 178 63.83 60.54 13/09/1987 2886 201067 107420 2.859 AGRAWAL SWATI PARMANAND 178 64.23 63.857 2858 103086 101926 2.18 14/04/1985 2883 102065 102784 2.69 66.00 18/07/1988 KSHIRSAGAR VANDANA SHANKAR 178 64.00 67.851 2852 102544 102850 2.49 60.47 58.884 KUMAR DEEPAK ASHOK 178 61.873 CHOUDHARY RAVI NARAYAN 178 62.33 62.49 63.885 ST ST-21 RAJBHAR RAHUL KANHAYALAL 178 61.92 69.23 67. 2850 201252 109745 2.850 2851 200961 107674 2.15 64.18 11/08/1984 GHAG MUGDHA MANOHAR 178 64.27 28/11/1985 2879 200272 107789 2.872 DEWANGAN BHAGWATIPRASAD SUNDERLAL 178 62.45 21/04/1985 2874 200491 108127 2.09 18/09/1983 2863 100563 101230 2. SML Cat.28 59.69 66.31 63.880 VORA MANSI SUNIL 178 61.886 SC SC-150 BHOYAR ABHISHEK PURUSHOTTAM 178 61.49 63.64 22/11/1988 2865 401243 110150 2.54 66.38 71.854 OBC 2855 300858 105137 2.875 SINGH RANJEETA HARSH NARAYAN 178 62.64 28/10/1985 2869 301507 106970 2.

09 18/06/1987 2899 202000 109911 2.889 2890 101208 101734 2891 401399 2892 Cat.905 OBC OBC-560 KHANDAGALE SHRIKRUSHNA ATMARAM 178 58.77 57.922 ACHLERKAR PRASAD BANDOPANT 177 69.36 06/03/1988 2921 102500 109755 2.908 BHURKUNDE RAJESH BABARAO 178 58.890 KOTHARI SUYASH SURENDRA 178 60.92 62.920 MARWAH ISHITA RAVINDER 177 74.98 58. SML 2887 301581 105124 2.891 CHORDIYA ANANDKUMAR PRAVINKUMAR 178 60.893 SHETYE SUYOG SHARAD 178 60.51 68.38 61.69 58.62 59.90 56.27 26/07/1987 2910 102085 100554 2.54 30/06/1986 2919 401458 109370 2.39 56.923 BAVKAR MANASI NITIN 177 68. Roll No.00 15/05/1985 2898 401463 104429 2.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.27 16/08/1987 2902 300222 107275 2.16 54.45 56.81 06/08/1988 200722 107528 2.27 21/02/1986 2914 400297 103927 2.02 59.910 SINGH RAHUL KAMESHWAR 178 58.909 MAGDUM AYUDHA KUMAR 178 58.65 57.49 57.39 55.78 57.15 59. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB KASHYAP MEENU RAMNATH 178 61.46 63.No.00 72.46 62.54 64.77 58.31 55.900 SHRIRAME GANESH UTTAM 178 59.915 OBC OBC-564 BHONGADE SMIT VINOD 178 56.41 54.904 OBC OBC-559 LOHAKPURE VISHESH RAMESHWAR 178 58.899 RENDALE SACHIN CHANDRAKANT 178 59.46 21/06/1983 2903 301281 106260 2.72 30/09/1986 2904 300806 105431 2.09 12/01/1988 2.895 OBC OBC-555 TATHOD YOGESH PURUSHOTTAM 178 60.907 KHOSE SHRIKANT HARIDAS 178 58.53 59.23 62.98 60.21 75.90 05/07/1985 2901 300706 105768 2.72 29/10/1986 MENDKE ROHIT GANAPATRAO 178 61.913 OBC OBC-563 MESHRAM SUYOG NAMDEORAO 178 57.64 03/05/1988 2922 200370 108779 2.77 58.917 MISHRA RASHMI NAND KUMAR 178 56.906 OBC OBC-561 CHOUDHARY RAHUL RAMESH 178 58.27 14/09/1987 110321 2.00 22/06/1987 2917 100015 101298 2.916 OBC OBC-565 GIRHEPVNJE PADMAKAR MAROTI 178 56.894 NT1 NT1-50 KHANDARKAR GANESH LAXMAN 178 60.85 61.72 04/04/1985 2894 400781 110132 2.55 03/11/1986 RANGARI KAMLESH VASANT 178 61.38 64. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .98 57.00 15/08/1987 2906 301252 107059 2.27 06/10/1986 2916 301610 105955 2.04 58.27 15/12/1985 2911 400240 110106 2.27 60.27 20/04/1987 2915 300024 105070 2.90 65.85 62.49 57.77 65.02 60.23 58.62 61.00 82.02 59.54 10/06/1985 2909 100364 102225 2.901 DEO ROHAN ANIL 178 59.92 59.77 60.892 YADAV RAJESH KUMAR RAMANAND 178 60.82 16/06/1985 2900 202023 108004 2.45 31/01/1984 2920 101221 102765 2.914 NT1 NT1-51 AKYAMWAR NITEEN NAGNATHRAO 178 57.77 62.90 24/04/1985 2895 101368 107131 2.85 57.00 16/01/1987 2905 102495 101986 2.23 58.902 OBC-558 THAKARE SONALI RAMESHRAO 178 59.14 55.903 SC SC-152 BANSOD SHEETAL VIJAY 178 58.05 58.71 58.897 OBC OBC-556 DAHE SWATI VIJAYRAO 178 59.82 59.96 59.72 22/05/1986 2908 301001 106832 2. Appl No.00 15/03/1985 2912 401051 104237 2.37 60.72 13/12/1988 SC NT2 OBC SC SC-151 NT2-60 SC-153 PH-6 .921 VASHISHT NITIKA DHARAMBIR 177 72.08 56.898 OBC OBC-557 BODKHE SHAHAJI UDDHAVRAO 178 59.29 70.85 72.27 10/09/1986 2893 102709 102337 2.18 21/01/1986 2923 102009 100944 2.12 68.92 58.98 54.46 53.72 01/08/1983 2913 300707 105472 2.54 16/06/1985 2907 200373 107924 2.912 OBC OBC-562 MAHAJAN NILESH TOTARAM 178 57.69 58.00 57.86 62.81 31/10/1987 2897 300359 105789 2.64 59.919 CHOUGULE AMIT PRAKASH 178 55.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 79 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.69 63.888 2889 300144 106414 2.887 2888 202133 107603 2.69 55.46 63.54 60.69 59.02 57.00 14/07/1986 2918 400998 104077 2.47 54.77 58.911 ST ST-22 BODHGIRE SACHIN BAPURAO 178 57.63 27/04/1986 2896 101091 101072 2.896 SHARMA PREKSHA MVKESH SHARMA 178 60.918 PORE KAPIL ASHOK 178 55.06 54.

73 62.952 SC SC-155 WAGHMARE SIDDHARTH RAVINDRANATH 177 63.90 04/04/1980 2944 103527 102646 2.936 MANGLA DEEPTI NARESH KUMAR 177 65.63 22/02/1987 2946 100059 100957 2.53 64.62 66.65 65.02 64.37 62.954 PAREEK ANKUR HARIVANSH 177 63.949 OBC OBC-569 BARHATE BALASAHEB PANDITRAO 177 63.54 20/07/1987 2933 102526 101582 2.85 65. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 2924 201065 108661 2.23 67.928 177 66.938 NT1 NT1-52 KANDARE SNEHAL RANGNATH 177 65.98 64.37 61.12 61.931 RAMBHIA MANSI RAMESH 177 66.08 67.15 62.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.63 15/04/1988 2942 300070 105620 2.91 28/07/1987 2947 400757 104074 2.925 VARADE DEEPAK BHANUDAS 177 68.948 NT3 NT3-55 KEKAN MITALI ASHOK 177 63.90 04/04/1988 2955 300228 107107 2.70 61.18 62.950 TOLANI AVINASH DAMODAR 177 63.36 03/03/1989 2960 301663 106614 2.08 68.50 63.92 63.943 SHAH SHALIN JAGDEEP 177 64.72 01/01/1987 2956 200716 108154 2.06 63.31 68.02 61.00 12/04/1986 2945 200886 109701 2.28 68.27 04/04/1988 2936 200858 107614 2.90 26/10/1986 2938 200030 107999 2.22 65.00 03/10/1986 2926 401292 103958 2.947 JAIN VAIBHAV BHARAT BHUSHAN 177 64.18 19/07/1987 2951 100828 100808 2.85 72.84 66.47 60.09 22/01/1989 2959 101673 101084 2.10 61.77 66.71 63.18 62.49 62.956 RAWAT VISHAL UMASHANKER 177 63.73 65.08 65.00 02/07/1987 2932 101754 102294 2.46 68.38 67.00 61.33 63.69 66.33 61.941 OBC OBC-568 BHIRUD SUJAY VASANT 177 64.927 GHALSASI POOJA RAMCHANDRA 177 67.63 03/02/1987 2952 100109 100257 2.73 63.04 65.81 24/04/1986 2958 101081 109504 2.35 64.54 66.957 UMATE SWATI PRABHAKARRAO 177 63.00 68.932 MOURYA SUNITA RAJENDRAPRASAD 177 65.23 67.76 63.33 28/06/1987 2937 401256 104084 2.59 65.No.926 CHERIYIL SAUMYA SUKUMARAN 177 67.08 64.57 64.23 71.31 71.18 06/09/1986 2943 201560 109770 2.27 67.49 64.53 61.959 MANEK DHRUTI DINESH 177 63.91 27/07/1988 2931 101359 100020 2.27 02/11/1987 2935 103011 101947 2.00 18/11/1987 2930 102272 102127 2. SML Cat.45 19/01/1989 2925 103570 102278 2.924 SWAR AMEY AJAY 177 68.90 15/11/1988 2941 103192 100663 2.64 09/01/1987 2939 102744 101841 2.72 08/02/1988 2929 200309 108411 2.933 KAMAT SAURABH NITIN 177 65.939 NT2 NT2-61 KALE ASHVINI KAKA 177 64.930 ACHARYA SHOLEN SUBAS 177 66.960 KESARWANI ABHISHEK GANESH 177 63.18 15/08/1988 2954 101108 102104 2.944 ALGERI RASHMI PADMAKAR 177 64.54 18/08/1988 2934 300319 106239 2.946 GAWADE KANCHAN GULAB 177 64.85 64.09 27/02/1986 2948 201232 107961 2.934 SC SC-154 KAMBLE MADHAVI MILIND 177 65. Appl No.937 OBC OBC-567 MAITRE MADAN PRAKASH 177 65.958 OBEROI AMARINDER JAGJIT SINGH 177 63.14 60. Roll No.90 21/01/1989 2949 201054 108651 2.951 OBC OBC-570 KUMBHAR AMRUTA DATTATRAY 177 63.27 21/09/1988 2953 102227 100735 2.76 71.54 26/09/1984 2950 100236 101354 2.55 61.46 72.00 18/01/1987 2928 200453 107695 2.14 63.38 66.27 72.54 69.63 24/03/1988 2927 200390 108065 2.953 FAKIH ZAIN ATEEK 177 63.940 PARAMESHWAR VIVEK CHOODAMANI 177 64.15 66.77 70.69 64.61 65.08 66.46 66.929 SURYAVANSHIPATIL KADAMBARI BALASAHEB JHAVAR PIYUSH DILIP 177 66.955 JAYBHAYE ASHWINI VILAS 177 63.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 80 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.935 OBC OBC-566 PATIL TUSHAR ARJUN 177 65.35 62.945 KADAM DIGVIJAY APPASAHEB 177 64.942 SHEIKH FIROZ SHABBIR 177 64.62 65. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .38 71.27 07/04/1983 2957 302136 106183 2.27 24/03/1988 2940 101042 101118 2.08 67.54 26/07/1987 NT3 OBC NT3-56 OBC-571 .55 61.

972 OBC 2973 300185 105028 2.18 23/02/1986 2989 102672 100021 2.00 05/07/1987 2993 200555 107883 2.54 67.92 62.69 64.81 31/10/1985 2996 101212 101639 2.20 63.29 59.00 62.64 02/11/1986 DWIVEDI RAJESH KUMAR GHANSHYAM 177 61.27 14/11/1984 2995 201698 108906 2.46 65.09 08/07/1986 NT2 NT2-62 BANDGAR ABHIJIT LIMBRAJ 177 62.981 PALEKAR MAHESH DNYANESHWAR 177 60.98 60.00 62.43 59.36 20/07/1984 2994 101782 101757 2.15 62.16 62.996 GAIKAR ROHIT RAMESH 177 59.24 59.992 OBC OBC-578 CHAUDHARI RAHUL SHIVDAS 177 59.09 27/01/1988 2963 103475 102859 2.69 61.979 2980 102341 101679 2.991 OBC OBC-577 KUTHE SUMIT GANESHCHANDRA 177 60.92 61.72 28/12/1986 2.77 59.997 KHAN AQUIB PARVEZ AHMED 177 59.38 62.977 2978 301882 105146 2.45 12/04/1984 2991 201062 107739 2.69 63.84 56.31 61.37 60.90 18/12/1987 110108 2.73 59.969 2970 300453 106054 2.90 13/06/1977 2990 400421 103907 2. Appl No.964 KHAN AKHTAR JAMAL SAGIR AHMED 177 62.54 61.15 65.31 61.36 17/02/1986 2988 301800 105413 2.00 65.62 63.38 62.46 11/03/1984 PACHPANDE NIKHIL VILAS 177 61.51 61.No.90 30/06/1984 OBC-573 PANT VIPRA KRISHNARAO 177 62.990 JOSHI SHRIKANT HEMANT 177 60.63 01/12/1985 SRIVASTAVA VINIT KUMAR PREM NARAYAN 177 62.41 60.23 66.00 63.986 ST ST-24 SURYAWANSHI SACHIN ANANDA 177 60.81 26/07/1987 JAIN HIMANSHU ROOPCHAND 177 62.975 SC 2976 201202 108379 2.08 56.67 61.985 SC SC-160 RAJ PRASHANT INDRAJEET 177 60.27 22/06/1988 2986 102967 101904 2.978 2979 300637 105979 2.80 58.09 01/06/1988 NT3 NT3-57 FUNDE AVINASH MAHADEO 177 62.966 ST 2967 102229 100311 2.85 62.14 59.90 58.08 62.92 57.81 18/11/1987 SC SC-158 DEORE KUNAL SHIVAJI 177 61.963 BARVE AJIT MAHESH 177 62.00 31/07/1986 2965 102166 102389 2.73 25/08/1986 2985 101049 100511 2. SML Cat.73 59.77 68.54 25/05/1986 2992 101540 100043 2.961 2962 101151 100235 2.31 58.984 JAIN DILIP MOTILAL 177 60.80 59.72 24/04/1985 2964 102450 102134 2.41 60.10 21/11/1986 2966 201851 108608 2.09 06/01/1987 SAOJI SIDDHARTHA VINAY 177 62.00 62.27 56.37 61.36 06/05/1987 109364 2.94 60.45 28/12/1987 2987 101217 101695 2.57 58.00 08/09/1985 SC SC-159 POTHARE NITIN RAMESHRAO 177 61.967 2968 400231 103749 2.54 02/07/1986 SC-157 TIRPUDE VIDHEY SHRIRAM 177 61.69 62.970 2971 300903 105048 2.78 57.971 2972 201795 108263 2.81 11/07/1986 OBC OBC OBC-572 OBC-576 .995 SC SC-161 OHAL SURAJ POPAT 177 59.54 19/04/1985 2997 102710 101589 2.968 2969 102376 101446 2.973 OBC 2974 300477 106232 2.15 64.965 MOHAMMAD ASLAAN M A WAHEED 177 62.987 ZAMBARE SACHIN BHAUSAHEB 177 60.994 OBC OBC-579 GADHWAL MANEESH GADHWAL BANWARI LAL GHADGE AJIT MACHHINDRA 177 59.974 2975 300668 105757 2.71 60.976 OBC 2977 101374 102647 2.77 64.00 06/05/1982 OBC-574 DOMDE KUSHAL ARUN 177 62.983 SHALIGRAM RUTIKA KIRAN 177 60.980 2981 401207 104000 2982 400127 2983 200589 2984 SC SC-156 ST-23 PAWARA AVINASH SHIVAJI 177 62. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .23 62.31 67.80 58.55 17/03/1986 OBC-575 PANDIT NILESH BALKRISHNA 177 61.90 59. Roll No.33 59.54 64.24 59.18 29/11/1986 103134 100835 2.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.22 58.982 DESHMUKH VAIBHAV VILAS 177 60.16 68. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB JOSHI KUNAL SADANAND 177 62.31 63.90 16/09/1987 2961 200126 109363 2.90 60.962 SATPUTE SAGAR NANDKUMAR 177 62.49 58.993 177 59.988 VITALKAR SAURABH DUSHYANT 177 60.92 56.08 64.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 81 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.989 KHAN MOHAMMAD KHALID WAHID NOOR 177 60.00 60.81 21/11/1984 KINGE AMOL DILIP 177 62.46 65.49 61.15 65.41 58.

45 03/04/1986 3032 301199 105531 3.81 25/07/1983 BAFNA RAJA YOGESH 176 71.003 GAJBHIYE SUHAS SHRIRAM 177 57.77 70.014 SC 3015 101867 101995 3.36 01/05/1988 3024 101731 102657 3.00 68.35 63.81 25/09/1988 NEMADE DHIRAJKUMAR PITAMBAR 176 69.67 54.028 SURVADE VRUSHALI PRAKASH 176 65.46 75.31 70.82 68.18 23/07/1985 OBC OBC OBC SC SC OBC OBC-585 OBC-586 OBC-587 SC-167 SC-168 OBC-588 .72 04/03/1989 3025 301908 106816 3.51 56.35 55.029 THANEDAR ROHAN SHRIKANT 176 65.88 68.81 18/05/1986 SC-165 DUDHE NITIN SUKHDEORAO 177 55.12 55.017 3018 100579 100128 3.00 29/07/1986 3003 400036 103864 3. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .23 70.53 58.020 PRABHUNE ANAGHA SUDHAKAR 176 66.31 68.016 3017 201596 107904 3.54 14/05/1989 3023 103109 101993 3.998 2999 300433 106053 2.026 BADGE VIJAY LOKNATH 176 65. SML Cat.00 57.36 27/06/1986 3002 102300 107096 3.85 64.45 26/12/1986 SC-164 DANDI PRAVIN PANJABRAO 177 57.45 01/12/1984 3034 101638 107704 3.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.90 59.012 3013 300106 105887 3.36 18/03/1986 3001 301055 105533 3.71 64.46 68.63 56.15 66.77 59.033 YELALE NEHA VENKETRAO 176 65.45 28/05/1988 OBC-582 KALME DIGVIJAY GOVINDRAO 177 57.54 57.55 26/04/1986 OBC OBC-584 KUMBHAR ARVIND VITTHAL 177 57.45 09/12/1982 NT1 NT1-53 NANDGAONKAR VAIBHAV ASHOK 177 57.77 70.92 69.18 05/08/1985 SC-166 GHANGHAV BALASAHEB BHAGUTI 177 53.71 63.008 3009 101207 100772 3.86 66.021 KULKARNI ANUJA MOHAN 176 66.002 CHAUBEY SANDEEP SHOBHNATH 177 58.08 66.022 POTDAR OMKAR SHANKAR 176 66.00 58.69 69.49 56.55 53.005 OBC 3006 300619 105844 3.54 07/08/1985 KUMAR ARUN RAMJEET 177 57. Appl No.35 61.63 21/05/1988 3000 102097 100756 3.77 59. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB ULAPE AVIRAJ YASHWANT 177 58.18 20/04/1987 3029 103105 101171 3.54 73.92 61.69 68.45 14/02/1985 2998 103310 101536 2.98 65.06 65.59 64.032 JOGI AKASH KIRAN 176 65.78 59.85 51.00 57.15 58.00 10/01/1987 103370 3.77 64.007 3008 100785 101485 3.96 56.38 58.034 CHOUDHARY UMESHKUMAR KESHARAM 176 65.43 58.018 3019 103410 102874 3020 201060 107522 3021 100033 3022 SC SC-163 INGLE AJAY ASHOKRAO 177 57.54 3.08 63.09 13/10/1984 EKBOTE DIGVIJAY GAJANAN 176 69.001 SC SC-162 YESANKAR VISHAL SOPAN 177 58. Roll No.81 03/09/1986 3004 200620 107706 3.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 82 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.010 3011 100025 107610 3.18 28/08/1987 201420 107847 3.43 57.53 67.031 KHANDELWAL RESHU RAVI 176 65.39 62.69 60.54 19/12/1986 3033 400097 110422 3.024 PARIKH PUJAN PRANAV 176 66.006 SC 3007 300562 105414 3.004 3005 100028 101767 3.15 60.92 67.011 3012 102313 100098 3.027 DENGALE KALYANI VINAYAK 176 65.999 OBC OBC-580 TATTE KUNAL MANOHARRAO 177 58.00 68.019 KHANDEKAR NEHA MOHAN 176 67.00 56.24 63.77 55.No.09 25/02/1988 3028 100332 100436 3.09 18/05/1988 3030 103089 100764 3.77 71.36 22/07/1987 ANILKUMAR MOHAN LAL 177 56.82 01/07/1985 OBC OBC-583 DHAKE SANKET PRAKASH 177 57.030 PATEL BHARGAV ARJUNBHAI 176 65.023 AGRAWAL SAURABH SHAILENDRAKUMAR 176 66.59 70.009 3010 300198 105896 3.000 OBC OBC-581 MANSURI BISMILLA BILAL 177 58.00 58.08 62.45 04/02/1988 TAMHANE AJITEY UTTAM 176 70.62 67.00 18/08/1987 3027 201578 108099 3.76 57.96 55.51 62.85 57.013 SC 3014 401425 103952 3.12 66.41 53.72 08/09/1987 3026 300888 107175 3.18 29/07/1985 3031 102520 100683 3.47 64.85 56.90 07/06/1988 3.85 58.025 OKE MADHAVI CHANDRAKANT 176 66.65 64.015 3016 202053 109938 3.00 05/11/1984 KHANAPURE AMOL VIJAY 177 56.

85 63.77 62.31 66.67 59.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 83 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.24 61.063 OBC OBC-594 THAKUR SANKET SUBHASH 176 61.86 64.053 TULJAPURE ANAND NAVNATH 176 62.46 62.81 07/03/1986 3062 103334 101468 3.90 25/01/1987 3067 300274 105666 3.065 176 61.54 65.45 60.27 62.55 64.54 63.070 SC SC-171 VAIRAGAD CHARUSHILA SUBHASH 176 61.20 60.62 60.08 61.02 59.02 59.54 05/11/1984 3054 302118 105410 3.63 29/07/1985 3060 201408 108929 3.38 63.057 OBC OBC-593 HARAGUDE PRACHI ULHAS 176 61. Appl No.15 62.55 17/04/1987 3070 201082 107962 3.15 63.46 63.90 26/04/1985 3053 201256 108246 3.71 64.80 61.059 SADRANI BHAKTI JITENDRA 176 61.88 64.76 60.35 62.047 PAWAR VIKRANT KASHINATH 176 62.63 01/12/1986 3046 200749 108434 3.90 09/11/1986 3061 400162 104324 3.045 SINGH PRABHANJAN UMASHANKAR 176 63.96 60.036 OBC 3037 301078 105322 3.72 06/06/1986 3043 301403 105836 3.54 61.36 16/03/1988 SAHA SUDIPTA SWAPAN 176 63.38 64.038 KESARKHANE MILIND MAHADEV 176 63.39 61.69 68.24 60.54 62.049 MAHAJAN PRASHANT CHINDHU 176 62.037 3038 201903 107976 3039 103260 3040 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB SC-169 JADHAV SHRUTI ALHAD 176 64.92 62.043 VERMA AMIT VIJAYKISHOR 176 63.069 OBC OBC-596 BHOLE YATIN SUNIL 176 61.54 62.058 MATKARI PUSHKAR PRAKASH 176 61.59 60.14 59.18 04/03/1986 3045 300305 105289 3.067 RATHOD SWAPNIL RAM 176 61.27 07/04/1988 3065 102676 100273 3.041 PANSARE MEENAL GOVIND 176 63.00 61.062 SAWANT AMOD GANESH 176 61.72 12/06/1986 3056 102895 102783 3.06 59.056 NT1 NT1-55 JADHAV PRASHANT RAJU 176 61.85 60.72 24/01/1985 3059 103380 102485 3.55 15/12/1987 3044 400683 103735 3.071 SC SC-172 PAWAR PRASHANT BABURAO 176 61.27 16/09/1987 3052 101668 100916 3.18 61.83 18/05/1987 3069 101926 107063 3.88 62. 3035 400155 104326 3.14 61.055 OBC OBC-592 WANI SARITA SURYAKANT 176 61.23 64.14 58.044 JADHAV SHEKHAR AJABSINGH 176 63.59 59.54 65.048 CHAUBEY PRIYANKA PURUSHOTTAM 176 62.54 01/09/1985 3051 300367 105136 3.No.46 66.55 59.81 08/12/1985 OBC DT(VJ) OBC SC OBC-590 DT(VJ)-44 OBC-591 SC-170 MARY XAVIER DT(VJ) DT(VJ)-45 .38 60.046 NAGARDALEKAR ROHAN VASANT 176 62.042 KHANGAR PALLAVI ASHOK 176 63.77 65.94 63.85 68.09 12/08/1988 3058 101430 103069 3.80 59.00 66.90 27/06/1986 3071 101249 102044 3.37 62.72 30/10/1986 3050 100269 100024 3.18 58.23 62.73 22/05/1988 3068 103163 100133 3.63 60.36 16/09/1984 101389 3.23 64.08 67.00 62.21 18/08/1988 3057 401093 104376 3.46 10/06/1988 3041 201422 108478 3.064 OBC OBC-595 NARKHEDE MAYUR MANOHAR 176 61.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.060 SAMALE ANUJA AMBADASRAO 176 61.36 21/06/1987 3063 101441 102413 3.85 60. SML Cat.035 SC 3036 401623 103921 3.068 JAIN VISHAL YASANT 176 61.54 10/03/1986 3064 201857 109426 3.54 11/06/1986 OBC-589 ANANTKAWALAS SUHAS SAMBHAJI 176 64.72 12/08/1985 3066 100553 100704 3. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .81 30/04/1988 3.00 15/09/1982 3042 301434 105648 3.46 62.09 31/01/1983 200354 108187 3.45 27/06/1986 3055 102565 100319 3.040 AGRAWAL SWAPNIL SANTOSH 176 63.051 DHANDE UJWALA NANARAO 176 62.71 59.86 62.54 64.38 65.31 64.052 RANA MEENAKSHI GANDHERV SINGH 176 62. Roll No.90 28/06/1986 3049 302003 107217 3.066 DALVI ADITI VIJAY 176 61.55 66.54 07/08/1987 3047 200152 107639 3.039 AHMAD NAZIA TAHSEEN MOHD AQUEEL 176 63.22 58.85 66.061 SURVASE AVINASH VISHWANATH 176 61.36 14/06/1987 3048 300085 106217 3.054 NT1 NT1-54 KHANDAIT SNEHAL HARISHCHANDRA 176 61.16 60.050 PATEL DAXESH SHIVABHAI 176 62.96 61.

072 MORE SHRADDHA VILAS 176 61.36 27/01/1986 3080 201418 107838 3.63 16/07/1987 3079 301606 106070 3.90 14/02/1987 3100 401438 104141 3.00 60.18 23/04/1987 3084 201845 109423 3.18 23/10/1985 3096 200902 107943 3.079 OBC OBC-599 MAROTKAR MANDAR SUDHIR 176 60.90 58.106 BHARDWAJ ABHINAV SUBHASH 175 68.71 68.091 DT(VJ) DT(VJ)-46 PATIL CHETAN BHARATSING 176 58.54 61.90 14/06/1987 3099 102577 103375 3.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.62 70.087 TENDOLKAR MANJIT SHARAD 176 59.18 27/02/1987 3090 102684 101305 3.81 08/11/1987 3089 301026 105486 3.54 31/10/1987 3107 100737 101921 3.73 20/10/1986 3103 202280 103419 3.107 SAHU TRIPTI THAKUR RAM 175 68.38 60.72 06/03/1987 3102 401615 103956 3.099 SC SC-178 AHIRE MAHESH SHIVAJI 176 56.15 60.69 72.08 62.71 57.45 58.63 17/09/1986 3104 102917 102446 3.62 56.00 70.09 07/12/1984 3101 200067 108067 3.103 DHOLE TUSHAR YADAWARAO 176 54.92 60.104 NANDU VIPUL VERSI 175 69.12 58.54 25/11/1986 3088 102095 100421 3.36 27/03/1987 3086 101002 101489 3.73 06/07/1986 3095 401315 103771 3.37 59.096 SC SC-176 GHODAKE ASHWINI PRAKASH 176 57. Roll No.36 26/07/1984 3106 103506 100658 3.73 66.00 59.31 56.73 57. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .55 57.45 58.88 65.69 64.85 59.54 25/10/1985 3097 103133 102987 3.18 24/10/1987 3078 100459 102787 3.090 NIMBHORKAR ANIRUDDHA SHRIPAD 176 58.45 54.25 60.098 SC SC-177 NAGRALE UMESH MADHUKAR 176 57.76 58.085 SC SC-174 ADANGALE SHWETA SUBHASH 176 59.23 59.088 PANTWALAWALKAR KOMAL KRISHNAKANT 176 58.36 04/11/1986 3081 301605 105300 3.54 59.69 76.94 61.077 BEDEKAR AMEYA AVINASH 176 60.73 26/10/1986 3083 200151 107799 3.31 60. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 3072 100096 101644 3.10 59.18 16/08/1987 3105 100497 109722 3.074 DALVI RANJEETSINGH PANDURANG 176 61.69 59.No.81 10/09/1986 3098 401638 103959 3.90 26/12/1987 SC NT1 SC-175 NT1-56 .36 26/08/1988 3108 100022 100075 3.15 62.94 58.63 17/09/1986 3094 400050 103968 3.77 64.98 58.38 59.084 TYAGI VIJAY BIJENDRA 176 60.08 64.076 SC SC-173 RANVIR SACHIN TUKARAM 176 60.46 55.82 58.31 62.77 60.06 57.15 74.081 OBC OBC-601 WANKHEDE AMIT MAROTRAO 176 60.86 57.54 62.45 24/11/1983 3093 401076 103764 3.36 27/08/1987 3091 103522 100459 3.08 58.85 60.08 67.36 11/12/1987 3075 300363 105968 3.108 PANDEY REETESH RAJENDRA 175 68.85 66.00 56.20 56.093 OBC OBC-603 KHANDAGALE AMOL ARUN 176 58.98 57.08 62.81 03/04/1987 3082 202330 109374 3.100 SBC OBC-605 GUJALWAR SATISH VENKATRAO 176 56.37 57.62 61.96 58.77 58.02 56.72 29/11/1985 3073 200793 107870 3.089 WANKHADE SUSHIL UTTAM 176 58.075 OBC OBC-597 BADMERA MUKESH MANOHAR 176 60. SML Cat.36 13/07/1985 3074 201545 108100 3.08 55.095 MORE ARJUN WAMANRAO 176 57.90 01/01/1988 3077 201283 107940 3.27 24/11/1985 3092 102735 101034 3.073 GATE HIMMATRAO BABASAHEB 176 61.69 55.02 61.53 58. Appl No.105 GANJEWALE FARHEEN ZAHEER 175 69.101 GUPTA NILESH JAWAHAR 176 56.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 84 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.10 60.094 OBC OBC-604 BORALKAR SHAILAJA PRADIPKUMAR 176 57.00 03/10/1983 3076 103067 100881 3.65 60.097 NT2 NT2-64 PATIL MAHESH POPATRAO 176 57.083 PATEL KANHARAM NARAYAN 176 60.082 JADHAV AMRUTA SHIVAJIRAO 176 60.078 OBC OBC-598 KALAMBE HARSHAL VIJAYRAO 176 60.54 60.23 57.080 OBC OBC-600 MAHAJAN NILESH HILAL 176 60.81 06/12/1986 3087 102136 101516 3.102 KATRE DINESH GAUTAMRAO 176 54.65 53.90 01/07/1985 3085 103317 100424 3.092 NT2 NT2-63 DHANGAR HARISH VISHWAS 176 58.18 57.62 62.086 OBC OBC-602 PATIL ROHIT DINESH 176 59.71 58.

CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.143 SATAV SAGARIKA SHASHIKANT 175 62.54 07/03/1987 3135 202228 107460 3.58 61.78 69.27 21/05/1987 105428 3.00 63.62 67.67 62. Roll No. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 3109 301499 105862 3.142 MATE POOJA UTTAM 175 62.51 65.135 3136 302208 106919 3137 300411 3138 OBC OBC-609 SC SC-184 PANDYA SHWETA SUDHIR 175 63.54 02/12/1984 3120 100807 101194 3.90 03/01/1984 3140 102481 100646 3.36 15/10/1987 SC-183 KAMBLE SANTOSH SOUDAGAR 175 64.27 22/08/1988 3116 101598 103040 3.111 KULKARNI ANUJA VIJAY 175 67.69 64.16 62.22 62.31 65.08 68.54 07/11/1986 3144 102322 101367 3.54 30/03/1988 101907 102045 3.80 67.45 27/04/1988 3121 201811 107786 3.90 07/10/1986 3119 300635 107083 3.09 05/05/1975 3124 103565 101479 3.137 SC SC-185 GAIKWAD RITA VIJAYRAO 175 63.119 THAKARE AKSHAYA SHIVCHARAN 175 65.77 65. Appl No.128 GUPTA BRIJNANDAN MITTHURAM 175 64.120 OBC OBC-607 WAJE ASHISH SHANTARAM 175 65.76 64.63 12/03/1989 3115 301960 106141 3.88 66. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .00 68.82 63.45 66.54 72.63 18/08/1987 3117 401426 104511 3.59 61.127 OBC 3128 201101 108094 3129 200120 3130 3131 SC OBC SC-179 OBC-606 15/02/1987 DESHMUKH DEEPANJALI DILIPRAO 175 64.113 SURYAVANSHI MONICA ANIL 175 67.109 MADNANI SIDDHARTH MAHESH 175 67.72 13/09/1986 3112 100335 101137 3.131 GATTANI RAMKISHOR VIJAYKISHOR 175 63.41 65.54 71.10 66.72 25/08/1983 3141 300294 105370 3.81 17/06/1988 OBC-608 TAK YOGITA MADHUKARRAO 175 64.76 64.82 12/01/1987 3132 301289 106424 3.00 70.136 NT1 NT1-57 CHANDAWAR SUSHANT SHARADRAO 175 63.134 HOTKAR SHILPA TUBAJIRAO 175 63.36 08/03/1988 3118 101337 101464 3.82 12/01/1984 3133 100790 100463 3.76 60.85 67.54 68.144 BANGALE DIPAK BAJIRAO 175 62.139 GAIKWAD SUHAS VISHWAS 175 63.23 69.27 08/05/1986 3114 100993 102753 3.24 63.36 04/07/1987 3113 100884 102004 3.54 64.27 28/02/1983 3143 202132 108110 3.46 61.31 66.77 68.81 15/03/1987 101336 101115 3.62 64.31 68.38 64.09 60.121 SC SC-180 KARANDE SNEHAL KAILAS 175 65.54 09/03/1986 300500 106843 3.114 PATEL SURESH KUMAR SONARAM 175 66.18 02/09/1987 3142 300813 106116 3.23 65.125 3126 401088 110421 3.130 SATHE VAIBHAV DINKAR 175 63.27 3111 101452 100912 3.77 65.141 LOHIYA NIKHIL NAVARANG 175 62.129 GANU SALIL ASHOK 175 63.72 30/05/1986 3.38 71.08 62.72 05/05/1985 108791 3.24 60.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 85 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.81 24/10/1987 3145 301530 106575 3.85 69.47 63.96 67.112 AGARWAL SWATI MOHAN LAL 175 67.63 65.45 05/06/1987 3139 200787 108470 3.69 62.10 65.00 69.140 BIJAPURE HIDAYTULLAH RAHIMATULLAH 175 62.80 62.20 65.116 BHISE MAYURI PRAMOD 175 66.00 60.92 59.122 SC SC-181 SOMKUWAR TUSHAR SURESH 175 65.80 63.04 68.118 MEHTA NEEL SAJAN 175 65.54 18/01/1987 3123 400312 103777 3.110 KHADILKAR AMEYA VIVEK 175 67.08 69.115 KRIPLANI AKSHAY MAHESH 175 66.36 09/01/1988 3.54 67.00 67.145 RAJA IQRAR ISRAR 175 62.46 66.123 SC SC-182 HINGOLE ANAND NARAYAN 175 65.133 GANDHI NEHA ASHOK KUMAR 175 63.57 61.77 70.02 61.00 64.46 71.61 61.126 SC 3127 301690 106402 3.08 64.90 31/12/1985 3134 102976 100482 3.27 05/10/1987 3125 201655 107844 3.138 SWAMI PRAVIN MANOHAR 175 63.132 WANKHEDE AMOL MORESHWAR 175 63.98 58. SML Cat.53 59.09 12/10/1987 SC SC OBC SC-186 SC-187 OBC-610 .90 64.No.55 62.84 63.45 3110 102995 101880 3.117 REDDY TEEGALA SUJAN SUDARSHAN 175 66.47 63.81 20/07/1987 3122 300769 106964 3.16 64.124 PUNJABI NEHA PREM 175 65.

23 57.09 22/10/1984 400561 104452 3.172 OBC OBC-618 BAHEKAR RAHUL DIGAMBAR 175 59.33 58.148 BAXI MUDIT MADHUP 175 62.69 57.159 DHAIRYAWAN AMIT CHANDRASHEKHAR 175 61. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .18 12/01/1986 3164 201023 109352 3.61 69.02 60.73 06/01/1987 3160 100642 101881 3.69 59.155 GAJARE UDAY DIPAKRAO 175 61.78 58.23 61.16 62.00 60.69 63. Roll No.00 66.182 OBC OBC-619 WARJUKAR PRAJAKTA RAMESH 175 58. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 3146 100717 101301 3.77 60.04 15/04/1988 3163 100186 100566 3.27 23/04/1987 3151 101691 101825 3. Appl No.00 61.147 BHOMIA DEVESH NARESH 175 62.23 65.05 01/11/1987 3152 102266 102095 3.31 63.176 KHANDELWAL RITVIK SANJAY 175 59.92 61.38 65.67 57.09 09/07/1986 3173 401369 103954 3.171 SINGH JIGYASU SUBHASH CHANDRA 175 60.55 57.40 67.179 THORAT BABAJI SITARAM 175 58.09 28/02/1987 3148 101619 102589 3.42 61.85 63.156 DURGE RAJKUMAR BHIVSEN 175 61.09 01/05/1987 3175 100894 101234 3.82 18/01/1989 3147 103547 100077 3.78 58.92 61.50 17/10/1986 3177 302028 106831 3.01 12/04/1983 3172 101169 100833 3.152 OBC OBC-612 62.50 58.151 BALA SHARMIN SAROSH 175 62.160 KULKARNI SUGHOSH SHRIKANT 175 61.90 08/09/1984 3168 301093 105460 3.69 60.00 61.162 GOEL SWATI SURESH 175 61.00 60.150 DORLIKAR GAURAV RAMESHRAO 175 62.36 30/08/1986 OBC DT(VJ) OBC SC SC OBC-611 DT(VJ)-47 OBC-615 SC-189 SC-190 .37 59.154 BOCHARE ABHIJIT ARJUN 175 62.69 61.81 20/05/1986 3165 301827 107070 3.167 KHURANA RITESH KISHOR 175 60.19 60.82 06/03/1986 3161 401046 104138 3.54 63.175 NIKAM SIDDHARTH UTTAM 175 59.09 21/10/1985 3162 102889 108226 3.No.35 59.45 18/04/1987 3171 100499 102461 3.63 18/04/1987 3176 103235 100203 3.16 60.14 59.149 THANKY RAHUL CHANDRASHEKHAR 175 62.00 65.161 BANSAL AKHIL DINESH 175 61.84 58. SML Cat.77 64.174 PATHAN AYUB LALKHAN 175 59.71 62.08 62.47 54.168 ROKADE RATNESH NANDKISHOR 175 60.00 65.46 59.27 03/09/1983 3154 200925 107658 3.84 59.12 63.36 27/09/1988 3182 300834 106587 3.15 63.27 20/04/1985 3167 300795 105588 3.31 58.09 24/04/1985 3170 300816 105252 3.178 DHANTOLE LALIT MADAN 175 58.69 62.94 57.169 OBC OBC-616 KOLTE PARAG GANGADHAR 175 60.181 ST ST-26 KAMBLE NILESH UTTAMRAO 175 58.165 OBC OBC-614 KURALKAR RAVINDRA NUTANCHANDRA 175 61.00 61.04 60.153 OBC OBC-613 JAISWAL CHANDRASHEKHAR HARISCHANDRA GOFNE SANDIP KRISHNRAO 175 3153 175 62.89 10/02/1984 3179 201391 109971 3.54 26/10/1987 3180 400656 104217 3.46 66.47 56.180 NT2 NT2-65 KAKDE ANIL NAMDEORAO 175 58.63 60.46 67.27 21/02/1987 3155 200411 107640 3.27 07/09/1985 3181 401566 104051 3.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 86 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.38 61.63 16/11/1988 3159 102571 100859 3.157 PAWAR BHIMRAW RUPSINGH 175 61.81 10/11/1986 3178 101227 100849 3.38 60.69 56.04 61.00 16/01/1986 3157 102389 101813 3.69 54.61 20/01/1987 3149 101417 100025 3.61 60.146 PAREKH VIRAL GIRISH 175 62.45 15/09/1984 3174 102939 101765 3.170 SBC OBC-617 PARATE SOHAL GANPATI 175 60.72 04/07/1988 3156 200217 107455 3.46 64.27 59.163 TIWARI SAURABH JITENDRA 175 61.92 63.164 ST ST-25 GONDAKE SACHIN MAHADV 175 61.81 02/05/1984 3158 401385 104162 3.76 59.45 61.35 58.45 61.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.09 26/02/1989 3169 100003 102790 3.173 SC SC-188 THORAT PRAVIN ASHROBA 175 59.91 01/03/1987 3150 301286 106231 3.158 AWAKE PRANEET PRADEEP 175 61.177 SAMRA SHRENIK KIRANKUMAR 175 58.08 61.09 23/06/1985 3166 300832 106023 3.33 62.166 AHUJA RAVI PRAKASH 175 61.88 60.39 59.92 59.

16 58.202 GADA NIKITA SHANTILAL 174 67.23 57.41 66.183 OBC OBC-620 RAKHONDE SHASHIKANT HIRAKANT 175 58.197 3198 201130 109395 3199 102893 3200 101307 3201 175 57.No.85 71.81 19/10/1988 3219 201343 107461 3.92 55.20 64.201 SHAIKH UZMA HAMID 174 67.09 56.36 22/08/1987 3187 200055 107622 3.212 SADHWANI NILESH NARAYAN 174 64.92 67.25 62. SML Cat.00 22/09/1987 3210 201692 108130 3.16 63.50 70.40 07/08/1983 3202 101561 102272 3.207 CHAVHAN SWATI SHANKAR RAO 174 65.71 62.184 OBC OBC-621 EKSHINGE ANILKUMAR DEVIDASRAO 175 58.00 56.210 MITTAL ABHISHEK BHARAT BHUSHAN 174 65.85 65.62 54.50 59.00 55. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 3183 400829 103866 3.35 66.90 25/09/1988 3212 301778 106347 3.31 58.67 58.186 OBC OBC-623 BADWANE SAGAR VINAYAKRAO 175 58.20 59.208 SINGH KAMALKANT HARISHANKAR 174 65.54 73.203 TOSHNIWAL BHARAT ANIL 174 66. Appl No.08 69.194 SC 3195 400301 103877 3.195 OBC 3196 100554 101054 3.191 3192 400111 103795 3.63 24/09/1985 3188 301584 106020 3. Roll No.00 17/04/1980 OBC-624 GARUD TUSHAR DHONDIRAM 175 56.45 15/09/1985 SC SC-192 BANSODE ANUP SHRAVAN 175 57.213 BAHETI AMIT KUMAR RADHESHYAM 174 64.27 62.23 59.204 PARATE SONALI DINANATH 174 66.190 ST 3191 401659 103715 3.54 09/12/1988 3208 101076 100553 3.218 KAKDE PRANIT PRAMOD 174 63.24 68.54 25/09/1986 3185 300937 106069 3.188 AGRAWAL SAURABH PRAMOD 175 58.45 10/05/1987 SINGH PANKAJ KUMAR MAHENDRA PRASAD 175 56.63 65. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .22 65.45 18/12/1988 3217 301958 105246 3.85 65.20 58.199 CHHEDA PAREEN JAGDISH 174 67.90 12/04/1987 101350 3.18 07/04/1986 3205 200195 109784 3.217 SC SC-194 GAJBHIYE MOHIT PRALHAD 174 63.41 62.00 08/02/1984 3215 300462 105168 3.198 YADAV APARNA HEMRAJ 174 70.45 58.192 3193 100809 101506 3.39 62.85 57.86 62.23 68.215 SHEIKH AMRIN MOHD AJUBUDDIN 174 64.46 68.10 57.45 30/10/1987 100328 3.36 29/03/1989 3204 103224 102257 3.88 63.18 29/03/1987 3206 200480 109776 3.77 70.27 23/03/1986 3184 401609 104085 3.78 53.69 67.214 CHAKRABORTY SUGATO ASHIM 174 64.187 SC SC-191 SURYAWANSHI SANTOSH GOPALRAO 175 58.64 31/08/1983 ST-27 KOKODE SNEHAL BHAURAO 175 57.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 87 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.189 3190 301292 106039 3.86 64.57 58.45 62.216 OBC OBC-627 PATIL SWAPNIL CHANDRAKANT 174 64.200 HALKUDE VARSHA KHUSHALRAO 174 67.64 14/03/1987 3216 103179 109478 3.15 65.62 66.206 MANCHANOA RAJAT ASHOK 174 65.09 03/09/1986 NT1 NT1-58 BHASKAR RAVIKUMAR BHAGOJI 175 57.90 01/02/1988 MUNDE SHEETAL MADHAV 175 56.62 59.66 72.77 70.38 58.211 RAI POONAM JAGANNATH 174 64.85 60.209 MUNDADA KAUSTUBH DILIP 174 65.56 16/02/1985 3211 100041 102247 3.84 57.76 57.193 3194 201236 108918 3.84 63.36 14/10/1989 201695 105509 3.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.18 07/09/1984 3186 401412 103680 3.08 59.03 63.15 66.77 61.219 BALI AMOL ATMARAM 174 63.69 69.39 56.205 NORENJ SHERON MANUEL 174 66.18 05/04/1984 3.36 30/03/1986 3203 400186 104780 3.94 55.45 11/02/1986 3214 200906 107733 3.53 61.54 65.46 01/08/1985 3189 201214 107843 3.185 OBC OBC-622 NIBRAD VRUSHALI VASANT 175 58.69 68.00 01/01/1988 3207 100078 101829 3.00 66.92 64.54 62.27 01/11/1987 3218 301267 105573 3.62 70.92 59.45 09/07/1983 ABHAY KUMAR NT3 OBC SBC DT(VJ) NT1 OBC NT3-58 OBC-625 OBC-626 DT(VJ)-48 NT1-59 OBC-628 .18 16/01/1986 3209 103040 102565 3.27 04/03/1980 SC-193 KAWALE SUCHITA NARAYAN 175 57.46 66.86 63.196 3197 300403 105562 3.27 07/08/1984 MUKHERJEE ANUNDYA DIPTENDU 175 57.39 67.63 26/10/1987 3213 301722 105454 3.65 58.

255 ST 3256 200284 108135 3.31 59.14 62.54 01/09/1987 CHAUDHARI DHANASHRI BHAGAVAT 174 61.69 64.94 59.252 PATEL JUHUL ARVIND 174 60.61 60.61 59.220 3221 101957 102218 3.88 59.08 67.63 01/06/1987 3254 401619 110120 3.232 3233 401447 104855 3.92 64.36 26/04/1983 OBC-631 SHRIRAMWAR POOJA VIJAYRAO 174 63.92 63.54 64.242 OBC 3243 300997 105819 3.63 23/03/1987 .243 3244 102250 102209 3.00 15/06/1987 OBC OBC-640 SAYARE POONAM CHANDRAKANT 174 61.54 13/06/1987 CHAVARE AMOL VANKETRAO 174 61.69 71.31 65.10 60.49 58.23 62.249 3250 102184 100535 3251 400808 3252 101021 3253 PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB SHARMA SARITA JUGAL KISHOR 174 63.45 07/06/1987 PAWAR RAJESH BALARAM 174 61.225 OBC 3226 102090 100245 3.238 3239 200157 107625 3.88 56.221 3222 202149 109099 3.45 20/06/1987 TARTE SAGAR JEEVAN KUMAR 174 63.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 88 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.46 61.54 24/07/1985 3255 102578 100590 3.82 07/08/1986 SHARMA PRIYANKA RAJESH KUMAR 174 62.No.27 09/12/1984 174 62.00 66. Roll No.23 66.09 59.06 56.244 3245 400860 104241 3.256 NT3 OBC ST OBC SC OBC-635 ST-28 OBC-642 SC-195 SAUD AHMAD DR ABDUL HAMEED SHAZIYA FARHEEN ABDUL LATEEF ST-29 NANAWARE SAGAR SUBHASH 174 59.63 61.241 OBC 3242 400784 103976 3.08 61.231 3232 200699 108546 3.18 07/04/1986 NT3-59 BADE SARIKA BHAGWANRAO 174 59.06 61.229 OBC 3230 201393 109763 3.91 19/09/1985 OBC-633 ANSARI SAIMA PARVEEN ENAYATULLAH 174 62.227 3228 101461 102086 3.04 60.234 OBC OBC-636 3235 103465 101277 3.37 58.96 59.222 OBC OBC-629 3223 103212 100177 3.250 THAR SHRUTI RAJENDRA 174 60.00 65.80 61.230 3231 300617 105649 3.38 62.59 60.81 05/10/1987 104840 3.80 60.27 21/02/1988 OBC-639 VEDPATHAK MANOJ UMESH 174 61.38 69.14 63.38 68.37 67.245 3246 202273 107138 3.224 3225 202007 107606 3.27 58.251 KADAM NITIN CHHATRAPATI 174 60.62 63.36 18/07/1989 GUPTA MAYANK LALARAM 174 61.59 62.54 30/04/1985 INAMDAR MOHD KHALID ABDUL WAHEED 174 62.36 07/11/1986 OBC-632 KHARAT ABHIJIT VIJAY 174 62.90 61.247 3248 200118 108084 3.09 17/01/1985 WADHAI MRUNALINI BAKARAM 174 62.240 3241 102308 101405 3.246 3247 102508 101914 3.54 30/11/1982 KULKARNI GANESH PRAKASH 174 61.51 59.253 OBC OBC-643 BHIRUD ATUL RAJESH 174 59.71 59.92 66.65 60.235 OBC OBC-637 3236 300504 107124 3.27 01/07/1987 VAIDYA MIHIR MOHAN 174 62.73 15/01/1984 AIL MANISHA MANMOHAN 174 63.35 58.46 64.76 61. CatMerit 3220 302239 105709 3.96 58.36 21/06/1987 GUPTA GARIMA SUBHASH 174 62.63 06/10/1984 KADOO PRIYANKA VIJAY 174 62.46 63.239 3240 102100 100513 3. Appl No.54 03/08/1984 GHUGE SEEMA NAWANATH 174 63.23 68.62 61.15 64.63 30/10/1986 OBC-634 KADAV MANDAR SURESH 174 62.18 04/02/1987 3.00 59.36 28/10/1986 PATIL VIVEK VASANT 174 62. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .31 67.67 62.08 66.46 66.00 09/12/1987 SHARMA NIDHI KALICHARAN 174 61.54 60.18 12/12/1986 CHAHANDE SAURABH RISHI 174 61.236 3237 201806 109420 3.00 62.223 OBC OBC-630 3224 401655 103884 3.77 62.228 OBC 3229 103300 100131 3.09 12/01/1988 BANSAL RAJESH VED PRAKASH 174 63.38 69.45 14/07/1984 YELNE VIJAYKUMAR MAROTRAO 174 61.248 3249 301394 105989 3.77 60.69 59.72 15/11/1987 101775 101988 3.77 59.226 OBC 3227 202223 107534 3.61 58.38 60.54 64.55 28/09/1983 OBC-638 PACHORE PANDIT BHIMRAJ 174 61.237 3238 400560 103770 3.254 OBC OBC-644 174 59.00 12/08/1984 HALGAONKAR PRIYESH SUBHASH 174 61.63 16/04/1987 103008 3.77 63.38 62.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.54 58.45 60.51 63. SML Cat.82 61.233 3234 301069 106337 3.90 03/11/1986 OBC OBC-641 JADHAV PRASHANT SHIVAJI 174 61.

287 DEODHAR AKSHAY AVINASH 173 66.54 21/12/1987 3279 200262 109727 3.24 57.88 57.281 MEHTA SNEHA RAJENDRA 173 68.47 58.63 24/10/1983 PAUNIKAR ABHINAY PREMNATH 174 58.288 MISHRA MAITHILI ONKARNATH 173 66.262 3263 300182 105749 3.37 66.59 65.24 67.268 3269 401509 103773 3270 400644 3271 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB MAKKAR HARSIMRAN KAUR MAHENDER PAUL MERCHANT MOHSIN MASOOMALI 174 59.31 68.257 3258 100694 102551 3.93 73.275 SC SC-202 KAMBLE SADANAND DASHRATH 174 55.280 DHANKHAR PRIYANKA KARAN SINGH 173 68.96 66.08 75.10 66.02 58.45 61.291 PAL ANISA PRADIP 173 66.29 59.45 25/09/1983 3293 100279 101204 3.85 59.41 69.41 66.31 53.293 AHER NAKUL BABAN 173 65.258 3259 302112 105098 3.00 25/02/1987 3287 102098 102250 3.77 66.36 21/06/1985 3276 100689 102386 3.00 15/06/1987 YADAV JAGDISH PRASAD RAMGOPAL 174 58.45 26/02/1987 3281 401439 103425 3.65 58.24 61.72 02/06/1986 103913 3.61 62.282 KHOKHER ANJALI M P SINGH 173 67.272 PATIL RAHUL BHARAT 174 57.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 89 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.33 56.269 ST ST-31 BOLLEWAR SHRIKANT BHUMANNA 174 57.47 54.279 JOSHI YUGANDHARA AJIT 173 68.18 64.54 07/04/1983 SC-197 BHALERAO PRADEEP SHRIMANT 174 58.96 67.18 10/11/1988 3278 101755 108351 3.69 60.69 56. SML Cat.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.277 JASSAWALLA NAVROZE MEHERNOSH 173 70.94 67. Appl No.69 61.85 60.90 23/10/1988 3289 201598 108943 3.54 07/09/1988 OBC ST SC DT(VJ) OBC-645 ST-30 SC-196 DT(VJ)-49 .55 01/06/1986 3290 100630 101344 3.260 3261 301209 105162 3.05 69.31 58.72 28/10/1986 3284 201747 110372 3.284 RAYAKAR UTKARSH SANJAY 173 67.91 12/04/1987 3288 102792 100990 3.00 15/01/1983 SERKURE JITESH KESHAO 174 58.15 63.81 02/08/1984 YADAV RAKESH KUMAR LAKSHMAN GOPE 174 59.08 71.37 67.33 68.263 3264 201105 109502 3.69 64.265 SC 3266 200286 103447 3.81 01/09/1984 SC SC-198 GHODKE AASHISH BABANRAO 174 58.08 76.63 27/05/1984 401153 103809 3.18 58.81 18/10/1988 SC SC-199 PATOLE VAIBHAV VISHWANATH 174 58.90 07/09/1984 BHAJAN TOSHAN RAVINDRA 174 59.82 65.57 54.08 72.82 08/12/1987 3272 401705 103713 3.38 60. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .12 61.22 59.36 22/04/1984 3274 400197 104371 3.18 16/04/1988 NAIK PARESH PRAMOD 174 58.273 SC SC-201 BHOWATE ASHWENDU VIJAYKUMAR 174 56.77 70.23 55. 3257 102171 101462 3.81 19/05/1989 3280 400041 107583 3.63 22/10/1988 3285 100600 101093 3.45 05/03/1986 3275 301135 105534 3.45 22/05/1986 3273 300493 105265 3.283 DADHICH VIKAS GOVERDHAN 173 67.276 MULGUND RAVI SHIVANAND 173 72.278 DE SUDIPTO SUDARSAN 173 69.85 72.31 70.77 58.94 57.08 60.08 66.45 56.270 SC SC-200 BEKTE VIJAY ARJUN 174 57.267 3268 301227 105612 3.64 58.289 RATHOD BHAIYASAHEB BHIMRAO 173 66.36 16/07/1988 3291 401147 103910 3.15 71.31 69.45 02/02/1987 PAWAR ASHWINI BAPURAO 174 58.00 72.271 YADAV PRASAD MANIKRAO 174 57.286 DHOKTE NINAD SUNIL 173 66.54 18/02/1985 3282 201207 108300 3.12 64.62 60.No.72 11/06/1988 174 59.261 3262 103053 100667 3.28 55.85 61.67 57.14 57.46 70.51 55.96 65.266 3267 200743 108255 3.274 OBC OBC-646 MAHAJAN PRAJAKTA SHARADCHANDRA 174 55.65 63.81 23/03/1982 3283 102574 103109 3.85 62.10 17/03/1986 3286 401029 103676 3.285 PHANSALKAR AMEY SHREERAM 173 66.264 3265 400897 110127 3.23 53.290 PATEL SONAL MADHUBHAI 173 66.20 58. Roll No.292 PAREEK VIBHAY VIPIN KUMAR 173 65.08 57.36 23/10/1986 3292 100436 100527 3.08 57.259 3260 101520 107511 3.09 20/03/1986 3277 102324 101080 3.45 07/06/1986 3.

62 68.85 66.39 62.08 65.298 POPAT VISHAL HARSHAD 173 64.38 64.90 60.312 SC 3313 301089 105843 3.294 3295 301755 106062 3.327 CHANDRA MINAL RAMESH 173 62.59 61.36 18/10/1988 3319 100418 100651 3.62 65.300 ADERAO RASHMI BADRINATH 173 64.46 63.323 BALKI ANKUSH NARAYAN 173 62.05 65.90 63.02 59.77 66.73 17/07/1986 3305 103400 102399 3.310 3311 100517 101102 3.50 09/04/1988 OBC-650 THORKAR SACHIN VILASRAO 173 63.18 03/06/1985 3304 100929 102406 3.38 66.43 60.73 60.319 BHOSALE RAHUL ANAND 173 63.98 61.295 3296 400173 104836 3.63 62.303 GAHLAUT NEHA SUKHBIR SINGH 173 63.23 68.92 60.301 JAGTAP RASIKA DINESH 173 64.15 67.53 64.322 KAMAL MRINAL KAMALA P SINGH 173 62.18 08/01/1987 KOMULWAR VIJAYKUMAR GANGADHARRAO 173 65.23 67.96 65.80 63.58 61.61 64.90 21/05/1988 AGRAWAL CHETAN GOPAL 173 65.00 70.23 66. SML 3294 100672 101902 3.36 27/04/1985 3328 102006 101828 3. Roll No.47 60.36 31/07/1986 103066 101724 3.317 TIWARI VANDANA BIJAYNATH 173 63.326 RASTOGI DIVI MUKESH K 173 62.49 60.09 05/06/1986 3.15 67.55 63.72 06/02/1988 101719 3.31 64.78 64.63 29/05/1986 3300 200896 108490 3.54 13/02/1987 3309 200685 109448 3.62 67.45 20/03/1987 OBC OBC OBC-653 OBC-654 . MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .311 OBC 3312 201914 108136 3.46 64.08 60.54 67.29 63.73 61.320 OBC OBC-651 SARKATE SARIKA ATMARAM 173 62.38 66.00 19/05/1988 3326 201099 107489 3.330 KHANDKE KOUSTUBH DILIP 173 62.318 MAPARI ADITYA BHUSHAN 173 63.46 63.18 14/09/1986 3303 202120 107653 3.08 65.38 62.18 24/09/1986 3324 100905 100496 3.76 62.36 20/02/1986 3327 201402 100899 3.82 28/01/1986 3330 201511 108674 3.307 MEKEWAR SANJOG RAMRAO 173 63.09 16/10/1986 3302 300653 106954 3.97 60.315 SHAIKH TARANNUM NAZEER AHMED 173 63.54 31/12/1985 3321 300784 105881 3.296 3297 100518 101381 3298 101380 3299 Cat.67 63.46 59.321 OBC OBC-652 AMBATKAR SAURABH SHRIKANT 173 62.309 KHAVATE PRIYANKA DILIP 173 63.54 70.35 62.23 64.15 62.49 62.90 17/08/1986 103322 3.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 90 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.90 30/06/1988 3301 300099 106064 3.18 18/03/1987 3318 102297 102226 3.92 66.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.23 68.63 08/05/1987 3310 301641 105515 3.90 31/08/1984 3320 401654 104083 3.325 GAWAND KALPESH VIJAY 173 62.306 KARN VINITVIMAL ISHWARCHANDRA 173 63.63 62.90 20/12/1985 SC-204 KAMBLE RAVIRAJ DHONDIRAM 173 63.86 63.45 10/07/1986 3308 200139 107558 3.316 PATHAK KUMUDINI PANDURANG 173 63.18 21/11/1985 3306 101996 100855 3.49 64.308 BHARGAVA VIDIT SUBHASH 173 63.299 SHARMA MANISH SURYAPAL 173 64.80 02/06/1984 3325 102279 100134 3.91 07/12/1984 102453 3.15 68.38 65.324 ZOPE KAVITA ARUN 173 62.46 66.304 KAWATHEKAR NILESH SUBHASHARAO 173 63.08 60.00 08/05/1987 3329 102704 101383 3.27 63.47 61.313 OBC 3314 300466 107066 3315 101036 3316 300549 3317 SBC SC SBC OBC-647 SC-203 OBC-648 MONDAL MOHAMMAD FIROZ AHIYA MONDAL 173 63.297 PACHARANE VARSHA BABAN 173 64.78 61.51 61.63 08/12/1985 OBC-649 SHAIKH IRFAN SHABBIR 173 63.302 JAIN JYOTI PARAS MAL 173 64.38 68.90 26/12/1986 3.45 61.No. Appl No.54 59.27 06/10/1987 3307 201377 108074 3.328 LAHOTI AMOL MADANLAL 173 62.77 64.09 25/05/1983 3322 100486 100280 3.329 SYED IMRAN SULTAN 173 62.314 RUHATIYA RADHIKA SHRIPRAKASH 173 63.59 61.69 66.305 CHATURVEDI PRIYANKA MOHANBABU 173 63. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB GOKHALE ALKA ANIL 173 65.18 22/08/1984 101544 100785 3.45 04/10/1987 3323 300386 105701 3.61 62.

331 SC 3332 400405 107250 3.47 60.73 04/09/1986 3361 201809 108333 3.62 60.352 CHAUDHARI MANDAR KISHOR 173 60.15 62.15 65.36 12/11/1986 3356 200493 109669 3.46 62.82 57.348 OBC OBC-659 BHOYAR SWAPNIL PRAKASH 173 60.63 25/10/1986 3363 201942 109097 3.20 58.16 57.41 60.344 PATIL ASHISH BALASAHEB 173 61.54 64.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 91 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.355 DT(VJ) DT(VJ)-50 JADHAV AMARNATH SHIVALAL 173 60.29 59.54 62.09 28/11/1985 3350 301293 106115 3.365 NT2 NT2-67 NIKHADE PRAVIN WAMANRAO 173 59. SML Cat.04 58.340 NT3 NT3-60 BIKKAD PRAKASH LAXMAN 173 61.18 08/04/1987 3342 201830 109950 3.332 OBC 3333 100301 100437 3.362 MONGA ABHINAV VINOD KUMAR 173 59.91 13/04/1987 3365 300501 105425 3.09 13/12/1983 3359 301213 105317 3.41 57. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .12 59.343 NT2 NT2-66 HAKE PRASAD DASHARATH 173 61.333 3334 103052 109456 3.334 3335 200551 107672 3336 102378 3337 3338 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB SC-205 RAMTEKE JITENDRA HOMDAS 173 62.46 63.349 OBC OBC-660 MAHAJAN PALLAVI DNYANESHWAR 173 60.358 JADHAV SNEHA MAHADEV 173 60.69 65. Roll No.85 64.09 11/07/1986 100594 102661 3.341 OBC OBC-658 UPADHYE MANOJ ARUN 173 61.351 KOHIREPATIL VIDYASAGAR OMPRAKASH 173 60.18 12/04/1983 3347 301334 105128 3.46 60.63 59.54 13/08/1983 3.25 61.81 12/06/1987 SC SC OBC NT2 SC-206 SC-207 OBC-661 NT2-68 .35 58.16 58.18 10/07/1984 3341 300923 106245 3.45 60.335 DOSHI SHALAKA VIKAS 173 61.350 SC SC-208 WAGHMARE SHRADHA VIJAY 173 60.23 61.47 59.78 57.46 58.69 60.46 60.63 60.354 DHEKANE SHRIKANT CHANDRAKANT 173 60.347 MISHRA NEERAJ JAGDISH 173 60.31 61.357 NAMDEO NARENDRA NATH DURGA PRASAD 173 60.54 66.80 57.36 04/12/1985 3351 400941 103799 3.96 58.54 21/09/1983 3358 201810 109654 3.27 22/09/1986 100283 3.45 26/01/1987 3339 301200 105087 3.27 13/12/1983 OBC-655 PRADHAN SUMEET GAJANAN 173 62.363 BENARE SNEHA SHARAD 173 59. 3331 300763 106317 3.55 21/05/1987 3344 102456 100417 3.367 KESKAR ANIL SAMBHAJI 173 58.345 SHARMA PRASHANT SURESH 173 60.336 MANE SUSHRUT CHANDRAKANT 173 61.00 60. Appl No.27 20/01/1985 SAWANT JAGDISH MOHAN 173 62.09 30/04/1987 3357 301166 106311 3.31 57.366 BHARDWAJ KRIPANSHU BINAY KUMAR 173 58.360 OBC OBC-664 KHARAT RAHUL SUDHAKAR 173 59.71 56.35 58.41 59.90 27/01/1986 3362 202329 108339 3.337 KABADE ABHIJEET NILKANTH 173 61.72 22/10/1988 3340 400392 104127 3.338 OBC OBC-656 PATIL YATISH SUNIL 173 61.85 65.51 56.89 61.00 61.339 OBC OBC-657 CHOPKAR SHEKHAR MADHUKAR 173 61.81 01/03/1984 3348 100139 100078 3.45 08/06/1987 3349 300425 105015 3.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.09 28/08/1984 3354 201077 108277 3.66 24/04/1987 3346 100354 102675 3.361 GAVHANE PRADIP NETAJI 173 59.31 61.00 12/05/1984 3343 200740 108326 3.81 15/06/1987 3345 100851 101264 3.77 57.56 66.08 57.08 63.359 OBC OBC-663 DUDHE HITESH AJABRAO 173 60.78 58.342 NT3 NT3-61 MUNDE DEEPAK ASHOK 173 61.90 19/11/1983 RAMTEKE SUSHMA SHANKAR 173 61.63 28/08/1986 3367 202205 109069 3.49 61.78 58.08 64.88 60.20 59.02 57.06 59.00 14/08/1985 400088 104253 3.09 05/01/1988 3360 401552 103840 3.62 65.24 58.15 58.76 59.59 58.85 62.90 59.31 62.23 60.36 15/02/1988 3352 102394 101511 3.353 DAROI AMOL ANANDRAO 173 60.63 08/10/1984 3366 101158 102411 3.77 63.No.55 61.33 56.23 61.364 OBC OBC-665 CHAUDHARI SHRIKANT UDDHAVRAO 173 59.69 63.356 OBC OBC-662 PALLEWAR TUSHAR SUBHASH 173 60.77 59.09 20/07/1986 3364 101204 104766 3.346 JADHAV PRADNYA SUSHIL 173 60.18 12/01/1986 3355 101245 109012 3.09 17/07/1988 3353 302036 105330 3.92 65.77 69.

CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.29 57.71 56.23 60.90 24/08/1986 3393 102442 101386 3.398 AGGARWAL NEHA ASHOK 172 65.369 3370 302107 106027 3.23 70.90 27/05/1988 3377 301217 105225 3.72 16/07/1986 107430 3.55 65.27 58.77 70.373 KUMARI PRIYANKA HARI SHARAN SINGH 173 57.00 55.393 PANDEY DIVYA MARUTINANDAN 172 66. Roll No.400 SHINGADE GANESH UTTAM 172 65.375 MODI TEJASH PRAKASH 173 57.389 172 67.00 27/05/1987 3392 301862 105971 3.31 55.47 67.69 60.384 GUPTA CHESTA RAKESH KUMAR 172 71.379 BITE NILESH RAMCHANDRA 173 57.62 66. SML Cat.62 70.53 55.96 58.372 DEY NIYOGI BIHAN BIVAS 173 57.382 DT(VJ) DT(VJ)-52 RAJPUT PRIYANKA RAMESHSING 173 55.92 60.31 69.404 CHAUDHARI NIKHIL VILAS 172 64.18 25/08/1981 102275 100089 3.18 21/09/1984 BANDGAR RAHUL RAMCHANDRA 173 58.399 BABTIWALE SMRUTI RAM 172 65.71 66.98 55.31 58.00 62.81 03/07/1986 3380 200142 104091 3.59 66.90 13/12/1987 3386 301554 105154 3.90 08/05/1987 3402 101817 100847 3.54 03/06/1989 OBC NT2 OBC OBC-666 NT2-70 OBC-670 RAMESH R G HARIHARAN OBC NT2 OBC OBC-671 NT2-71 OBC-672 .72 03/10/1988 3398 201223 107794 3.377 DT(VJ) DT(VJ)-51 CHAVHAN PRAFULLKUMAR BADRIPRASAD 173 57. CatMerit 3368 200590 108285 3.378 FOLANE RAHUL UTTAMRAO 173 57.397 RODGE GAJANAN ASHOKRAO 172 65.31 70.386 TIPLE JULLY RAMCHANDRA 172 69.391 KULKARNI POOJA UDAYRAO 172 66.92 66.76 66.402 VERMA POONAM RAMJAG 172 64.69 69.388 SHAH KUNAL KAUSHIK 172 67.46 66.92 68.08 66.53 64.376 OBC OBC-667 DHAVALE PUSHKAR GOVIND 173 57.22 64.78 55.00 64.39 63.36 30/11/1985 3381 103352 102167 3.No.89 55.72 25/12/1986 3391 401430 104339 3.381 SBC OBC-668 SAKHARE SACHIN BHARATHARI 173 56.36 24/06/1988 3395 400636 103909 3.27 27/03/1986 3384 400900 104821 3.380 JADHAV AMOL RAMRAO 173 57.390 CHITTORA KULDEEP RAJENDRA PRASAD 172 67.387 BIRADAR NITESH BALWANT 172 67.38 70.36 21/09/1985 3379 301070 106248 3.368 3369 201693 109915 3.06 54.73 62.00 10/07/1985 3383 100345 102234 3.23 75.92 55.54 03/06/1989 3388 100723 101017 3.41 57.63 20/01/1989 3389 102437 107406 3.72 22/08/1988 3397 100825 100615 3.00 16/05/1987 3403 200571 107591 3.23 68.88 56.383 OBC OBC-669 BHARAMBE PANKAJ ONKAR 173 54.15 72.45 28/02/1986 3376 101294 102735 3.63 56.371 NT2 NT2-69 3372 100246 101187 3373 200409 3374 3375 PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB CHOUDHARY SUNIL POKARAM 173 58.392 DESHPANDE HARSHVARDHAN AJAY 172 66.00 70.54 15/01/1987 3394 300261 105578 3.36 20/11/1986 3401 300846 106447 3. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .06 65. Appl No.85 58.23 68.00 17/03/1987 3399 300703 105148 3.85 60.59 68.395 SALUNKE MEENAKSHI GANPATRAO 172 66.00 58.45 03/04/1985 MESHRAM KRUSHNAKUMAR GANPATJI 173 58.92 60.35 55.374 MAGAR KIRANKUMAR VASANTRAO 173 57.31 70.18 12/05/1986 PATIL ARCHANA VILAS 173 58.385 DIGHE SHRUTI GIRISH 172 69.27 15/02/1981 3382 301139 105212 3.54 56.90 09/07/1988 3387 100035 101704 3.394 MEHTA POOJA DEEPAK 172 66.46 68.08 68.73 65.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 92 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.18 30/06/1984 3396 301825 105248 3.401 PATHRIKAR RAHUL DATTATRAY 172 65.24 52.54 66.06 63.77 61.76 56.00 11/11/1987 3400 100162 101840 3.69 59.98 63.59 57.396 KHADSE RUTIKA RAGHUNATH 172 65.73 64.370 NT1 NT1-60 3371 100530 102752 3.81 22/11/1988 3385 100679 101901 3.63 31/01/1987 3.77 54.65 58.29 64.00 06/10/1985 102421 100214 3.36 03/06/1988 3404 103178 101200 3.80 62.08 70.23 66.36 15/11/1987 3390 401259 103883 3.54 13/07/1986 3378 401518 104008 3.403 GOEL ANKITA VINODKUMAR 172 64.

85 59.98 57.36 02/06/1988 3416 200458 109800 3.59 60.63 06/03/1985 3410 201614 108921 3.15 63.22 64.63 15/08/1987 3415 201812 103337 3.08 64.18 20/05/1985 3430 101696 100819 3.81 18/06/1980 3437 202160 108168 3.90 59.429 KADAM SWAPNIL BHANUDAS 172 61.85 68.63 02/10/1987 3418 201296 109719 3.430 GADGIL ATMARAM UDHAVRAO 172 61.436 MISHRA INDIRA SUSHIL 172 60.00 26/11/1983 3414 202139 108073 3.46 64. SML Cat.427 KABRA NILESH SURESH CHANDRA 172 61.84 59.61 62.86 58.426 KHALDE VISHAKHA YADWENDRA 172 61.92 60.24 62.80 60.85 62.433 BAGAD PARAG ANIL 172 60.27 28/07/1986 OBC OBC OBC SC OBC OBC OBC OBC-673 OBC-674 OBC-678 SC-210 OBC-679 OBC-680 OBC-681 .77 64.15 66.09 02/05/1985 3417 301859 105382 3.41 62.62 65.27 23/08/1986 3426 103256 101349 3. Appl No.424 GAIKWAD PRASHANT RAMRAO 172 62.47 63.54 70.408 SAPKAL TOSHIT PRAMOD 172 64.36 20/11/1986 3409 103263 100453 3.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 93 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.437 SC SC-211 SHINDE ANIKET AJINATH 172 60.54 31/12/1981 3413 100779 102983 3.57 57.405 SATAM SWAPNIL VISHWAS 172 64.27 17/07/1986 3411 102912 100805 3.54 08/11/1986 3439 300590 105669 3.76 62.38 63.441 MAHAJAN CHETAN KAILAS 172 59.85 66.412 CHANDA ANSHUMAN BIPLAB KUMAR 172 63.413 OBC OBC-675 ATKARI PANKAJ ATMARAM 172 63.423 MEHTA PREETAM PRAKASH 172 62.62 65.72 23/10/1986 3412 301114 106172 3.434 CHINDARKAR HIMANSHU PRAKASH 172 60.69 70.73 09/11/1987 3428 401262 104236 3.00 12/02/1988 3421 202341 107973 3.46 63.96 61.428 MULEY SHAILESH SHIVAJI 172 61.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.421 MARKAD SWAPNIL BALARAM 172 62.77 65.12 58.72 10/06/1989 3406 201679 102487 3.76 60.432 INAMDAR ANUPAM PRADIP 172 60.27 24/12/1984 3427 202061 107891 3.416 KADAM MOUSAMI RAMESH 172 62.54 04/05/1985 3440 102699 100676 3.406 64.82 31/10/1988 3408 101106 101178 3.00 12/01/1986 3436 400889 104260 3.92 64.82 11/09/1987 3438 103308 101948 3.18 57.53 61.410 172 63.420 DEPAL VINI NARENDRA KUMAR 172 62.54 61.61 58.08 65.59 60.417 OBC OBC-677 KANDALKAR VIJAYA SAGAR 172 62.425 WASNIK SHWETA KISHOR 172 61.91 23/04/1987 3434 102210 101312 3.98 57.69 65.36 07/08/1986 3441 102730 100110 3.20 56.78 64.20 60.09 20/10/1983 3429 200693 108050 3.15 62.71 63.71 60.23 65.97 60. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .31 61.422 SONAR AMIT ARVIND 172 62.55 59.18 18/05/1987 3424 400630 110415 3.72 19/02/1985 3423 300368 105348 3.45 11/10/1985 3433 102802 100708 3.16 59.49 64.435 DIXIT PRERANA PRADEEP 172 60.411 SAACHE MOHAMMED SHAHID ABDUL GAFOOR SHETTY RAHUL RATNAKAR 172 63.54 69.09 01/01/1988 3425 300598 105790 3.38 65.63 20/02/1985 3420 102600 102632 3.08 63.439 RANDAD RAHUL DAMODAR 172 60.38 61.00 62.415 OBC OBC-676 PAWAR VAIBHAV BHASKAR 172 63.00 21/09/1986 3419 200894 107517 3.46 60.39 60.02 60.23 66.36 04/04/1987 3435 300927 105708 3.92 63.46 60.86 60.84 63.438 SC SC-212 GHODAKE APARNA BAPU 172 60.00 04/05/1986 3422 401697 103945 3.407 MAHENDRA HARSHPREET KAUR TEJENDRA SINGH ANDHALGAONKAR TANMAY SUNIL 172 3407 172 64.15 66.414 DT(VJ) DT(VJ)-53 SHAIKH SHOAIB NAZIM 172 63.31 66.08 58.53 61.63 17/04/1988 102399 101627 3.419 SRIVASTAVA KHUSHBOO KAUSHAL KUMAR 172 62.418 SC SC-209 VHATKAR PRIYANKA PRAKASH 172 62. Roll No.33 64.31 66.27 21/03/1987 3432 301666 106478 3. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 3405 101464 109437 3.431 SHETTY SURAJ RAMESH 172 61.No.72 06/01/1986 3431 100994 100757 3.96 63.409 DHAROD DHAROD MAYANK HARESH 172 63.440 SHARMA RAHUL MATAPRASAD 172 59.

Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department

Page 94 of 240

DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI

Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM - CET 2012 Declared on 15/02/2012
Sr.No.

Roll No.

Appl No.

SML

Cat.

CatMerit

PH

Name of The Candidate

CET Marks

Aggr %

3rd MBBS %

2nd MBBS %

DOB

OBC

OBC-682

JADHAV AMRUTA BAPURAO

172

59.47

58.92

64.00

17/03/1985

3442

201541

108370

3,442

3443

301564

105046

3,443

SC

SC-213

GONDANE SACHIN RAMESH

172

59.39

58.38

61.27

01/05/1986

3444

101658

100451

3,444

NT2

NT2-72

KOKARE PRAMOD MANIKRAO

172

59.39

57.31

62.36

22/08/1985

3445

100641

101311

3,445

SC

SC-214

JATKAR SOURABH SAHEBRAO

172

59.35

57.08

64.54

09/04/1986

3446

102180

102199

3,446

MISTRY TEJAL RAMESH

172

59.18

61.54

57.09

29/09/1985

3447

401694

103759

3,447

SC

SC-215

DAWANE SHYAM GOVINDRAO

172

58.98

58.77

56.73

15/06/1984

3448

400168

103689

3,448

NT3

NT3-62

CHATE NISHA JAGANNATHRAO

172

58.94

58.23

59.09

28/05/1982

3449

400092

104267

3,449

GOEL AMIT MAKHAN LAL

172

58.49

58.00

57.63

01/01/1982

3450

301745

106369

3,450

OBC

OBC-683

TAKE BHUSHAN BABARAO

172

58.45

57.08

60.36

19/10/1985

3451

101603

100718

3,451

OBC

OBC-684

BORGAONKAR CHAITALI ANAND

172

58.45

56.31

60.72

29/06/1986

3452

100462

101583

3,452

GUPTA ABHAYKUMAR MALIND

172

58.13

60.38

58.18

09/01/1986

3453

102361

102078

3,453

KHAN HUZAIFA FARZAN M ZUBAIR MOHD

172

57.88

57.63

59.09

18/01/1987

3454

200319

107936

3,454

SHENDE SHITAL UTTAM

172

57.67

56.38

59.09

28/04/1985

3455

102873

101740

3,455

PATIL ABHIJEET RAVINDRA

172

57.62

56.61

61.09

13/01/1985

3456

102975

102331

3,456

NANDA SAMBIT MANORANJAN

172

57.14

56.61

59.67

31/08/1986

3457

101445

101518

3,457

PATIL SHUBHANGI SHIVAJI

172

57.04

54.77

60.90

24/10/1984

3458

102262

102956

3,458

3459

400106

104235

3460

201635

3461

OBC

OBC-685

NT2

NT2-73

SINGH RASHESH RAJNARAYAN

172

56.75

55.11

60.18

01/10/1982

3,459

SC

SC-216

RAJURKAR PAWAN ONKAR

172

56.65

55.77

55.27

16/05/1985

107587

3,460

SC

SC-217

KAMBLE VINIT KUMAR SHRIRANG

172

55.55

56.38

56.90

23/06/1986

302022

106443

3,461

ST

ST-32

BOMBLE SUNIL NAWSAJI

172

54.65

54.38

56.90

02/12/1983

3462

200909

108250

3,462

SBC

172

53.92

53.46

54.72

26/01/1979

3463

102307

101235

3,463

MOGRE DILESH ARVIND

171

71.02

67.46

75.45

24/01/1988

3464

200760

107635

3,464

PATHAK KAVITA SURESH CHANDRA

171

68.98

67.31

71.63

15/08/1983

3465

200982

109803

3,465

DESHWALI SWATI RADHESHYAM

171

68.29

65.15

73.45

02/12/1984

3466

200376

107402

3,466

GUNDECHA ROHAN RAMESH

171

68.12

67.00

68.91

20/12/1987

3467

102712

103029

3,467

SAHA RAHUL KANHAIYA

171

67.96

67.62

71.63

09/02/1984

3468

202117

108320

3,468

KULKARNI AMEYA MADHAV

171

67.88

67.00

70.18

06/07/1987

3469

300494

106530

3,469

KULKARNI MITHILESH KIRAN

171

66.73

64.31

70.18

04/06/1987

3470

101003

101592

3,470

JAIN ASHISH KAILASH

171

66.53

64.00

67.27

30/12/1987

3471

101271

101303

3,471

VAIDYA JAY SUNDEEP

171

66.49

64.46

70.72

02/11/1988

3472

102261

100908

3,472

MAJLIKAR RADHIKA PADMANABH

171

66.24

65.08

68.54

04/09/1988

3473

102449

102804

3,473

VASHIST RUCHI ASHOK

171

66.04

65.54

66.90

14/05/1984

3474

202339

107728

3,474

MITTAL GAURAV S S

171

65.63

66.92

65.09

13/09/1988

3475

202129

108417

3,475

CHANDRA PRASANT ANIL

171

65.55

63.77

67.81

18/04/1988

3476

200087

108624

3,476

KATE PRACHI SUDHIR

171

65.22

60.77

68.00

08/11/1985

3477

201846

107975

3,477

POKALE YOGESH JAGANNATH

171

64.98

64.69

70.36

05/07/1983

3478

101457

100414

3,478

BOHRA NISREEN SHABBIRHUSSAIN

171

64.94

64.69

69.27

24/12/1987

NT2

OBC-686

NT2-74

AJAY KUMAR HARIHAR RAI

Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department

Page 95 of 240

DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI

Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM - CET 2012 Declared on 15/02/2012
Sr.No.

Roll No.

Appl No.

SML

3479

201338

108247

3,479

3480

101854

101832

3481

401436

104178

3482

400358

103892

3483

102594

3484

Cat.

CatMerit

PH

Name of The Candidate

CET Marks

Aggr %

3rd MBBS %

2nd MBBS %

DOB

SC

SC-218

VEER ABHIMANYU ASHOK

171

64.49

61.23

64.54

27/07/1986

3,480

NT2

NT2-75

BHADANGE PRASAD CHANDRAKANT

171

64.37

64.69

67.09

12/11/1987

3,481

DT(VJ)

DT(VJ)-54

PARDESHI PUNAM BHIMSING

171

64.24

64.15

64.73

25/10/1988

3,482

SANE DNYANESHWAR JAGNNATH

171

63.67

61.08

67.64

27/08/1986

102382

3,483

QAZI ARSHIYA FARHEEN IQBAL BASHA

171

63.27

63.23

68.36

23/05/1987

301407

105607

3,484

MUSFERA NAYAR ABDUL MAJEED

171

63.27

58.92

66.18

27/01/1986

3485

301184

106444

3,485

KESARWANI BHUMIKA DINESH CHANDRA

171

62.90

61.69

62.00

15/07/1980

3486

400511

104250

3,486

KHAN TAHURA SULTANA SHAKEEL AHMED

171

62.90

59.15

64.54

11/12/1981

3487

200098

108453

3,487

SHAH SHREYAS RANJIT

171

62.78

61.00

64.36

16/05/1987

3488

400449

103929

3,488

CHAUTHANKAR SHAILESH ATMARAM

171

62.73

61.46

64.36

03/04/1986

3489

101434

103017

3,489

CHOPDE SHANTANU ARUN

171

62.69

59.38

65.27

13/12/1984

3490

202196

107737

3,490

OBC

OBC-688

YEOLE SWATI SOPAN

171

62.61

61.00

63.81

09/05/1988

3491

301607

105570

3,491

SC

SC-219

RANGARI PRADHNYA PRABHUDAS

171

62.53

62.00

62.18

05/03/1986

3492

101500

100154

3,492

SAVAJ PRATIK SURESHBHAI

171

62.37

63.15

64.54

15/08/1988

3493

400954

110137

3,493

LOMTE AMIT AGATRAO

171

62.37

60.08

62.54

23/10/1983

3494

201365

107701

3,494

OBC

OBC-689

GUNJAL ROOPALI HARIBHAU

171

62.08

58.08

70.18

05/09/1987

3495

202075

109345

3,495

OBC

OBC-690

KOLAMBE CHETAN SOPAN

171

62.00

59.92

65.27

22/12/1986

3496

401651

103730

3,496

BAHETI MANORAMA SHIVNARAYAN

171

61.91

60.92

64.72

02/11/1988

3497

400751

110486

3,497

NT2

NT2-76

HANDAL ASHVINI SHIVAJI

171

61.88

59.15

66.18

16/05/1983

3498

103496

100016

3,498

SC

SC-220

BRAHME NAYAN SURESH

171

61.80

60.92

60.72

08/05/1985

3499

301375

105372

3,499

171

61.59

61.85

66.18

10/10/1986

3500

301620

106292

3,500

BAGADIYA JITENDRA KUMAR BHAGIRATH
SINGH
GUPTA SHANTANU RAKESH

171

61.51

60.08

60.73

03/04/1989

3501

300004

107246

3,501

OBC

OBC-691

JALAMKAR OMPRAKASH DIPAK

171

61.50

61.22

67.63

18/06/1986

3502

101524

101700

3,502

ST

ST-33

TALPADE YOGITA MANGALDAS

171

61.47

61.00

61.09

19/06/1987

3503

101435

101587

3,503

OBC

OBC-692

SONAWANE ABHIJIT RAJENDRA

171

61.47

58.54

63.81

24/03/1987

3504

401359

104363

3,504

SAKOLKAR SHALMALI VILAS

171

61.43

63.00

60.90

02/11/1986

3505

101211

102361

3,505

PATIL PADMARAJ SHETYAPPA

171

61.39

60.00

61.27

01/05/1987

3506

200834

107920

3,506

KOKATE SARANG RAVINDRA

171

61.27

61.00

59.82

11/12/1985

3507

102721

102728

3,507

JAWALE KIRAN SURESH

171

61.10

60.85

62.36

23/11/1983

3508

102334

100446

3,508

SHAH PARTHIV ATULKUMAR

171

61.10

60.46

61.09

15/12/1987

3509

201166

108511

3,509

KHOLAMKAR AMOL RAMESH

171

61.06

58.92

66.90

08/09/1984

3510

202004

107459

3,510

ARNAV ARJIT DHIRENDRA

171

60.81

60.85

60.38

29/07/1985

3511

300478

106006

3,511

SHUKLA MAYANKKUMAR BRAHMDIN

171

60.49

59.00

61.27

03/04/1982

3512

200912

107582

3,512

KOHLI SHILPI ANUP

171

60.45

60.15

62.54

12/11/1985

3513

103218

101706

3,513

SINGH ANU SHARDA

171

60.16

57.10

64.18

02/01/1986

3514

201238

108264

3,514

OBC

OBC-695

KUDALE ABHIJIT DASHRATH

171

60.08

59.08

62.36

20/02/1985

3515

300448

106119

3,515

OBC

OBC-696

JAISWAL CHETAN AJAY

171

60.04

61.00

60.54

03/08/1986

OBC

OBC

OBC

OBC-687

OBC-693

OBC-694

Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department

Page 96 of 240

DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI

Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM - CET 2012 Declared on 15/02/2012
Sr.No.

Roll No.

Appl No.

SML

Cat.

CatMerit

PH

Name of The Candidate

CET Marks

Aggr %

3rd MBBS %

2nd MBBS %

DOB

NT1

NT1-61

WADILE AMOL DHARMARAJ

171

59.96

59.77

65.82

07/03/1987

OBC-697

PORE ANANT PRAKASH

171

59.96

58.85

61.63

17/09/1986

DT(VJ)-55

DESHMUKH HITENDRASINH RANVIRSINH

171

59.92

58.08

63.63

06/11/1985

171

59.80

60.92

55.63

18/01/1988

NARANKAR CHANDAN GIRIDHAR

171

59.80

58.38

63.45

19/12/1986

3516

100945

100030

3,516

3517

301327

105940

3,517

OBC

3518

102391

100824

3,518

DT(VJ)

3519

401539

104288

3,519

OBC

3520

300107

105297

3,520

ST

3521

100077

102507

3,521

RANA DILEEP BHIMSINGH

171

59.67

61.77

57.09

10/05/1983

3522

200539

107742

3,522

CHAUDHARI MILIND BIBHISHAN

171

59.47

59.62

60.72

04/03/1987

3523

101210

101624

3,523

DHOPTE SHIVAJI RAMRAO

171

59.39

60.38

59.09

20/01/1986

3524

101624

100407

3,524

NAVADIYA DHRUVESH ISHWAR

171

59.35

57.31

64.18

06/04/1987

3525

101240

100692

3,525

SC

SC-221

KHADE HARSHAL MILIND

171

59.31

61.38

59.09

27/01/1986

3526

100953

101875

3,526

ST

ST-35

THAKUR DATTATRAY VILAS

171

59.18

57.54

64.00

01/10/1987

3527

302058

107259

3,527

DT(VJ)

DT(VJ)-56

ADE AMOL RAJARAM

171

59.14

56.92

56.18

17/02/1983

3528

101634

101271

3,528

SHINDE MAHENDRA ABASAHEB

171

58.94

56.95

63.09

19/05/1986

3529

300293

106849

3,529

NT1

NT1-62

BAWANE RUPESH PANDURANG

171

58.57

56.77

62.90

27/07/1983

3530

100036

100119

3,530

SC

SC-222

GHARDE VISHAL GHANSHYAM

171

58.49

58.46

57.45

17/02/1985

3531

200678

107422

3,531

171

58.04

57.31

60.70

20/06/1986

3532

300596

105892

3,532

SC

SC-223

SATHUA MAHAPATRA GYANENDRA
JAYAKRISHNA
SHEGAONKAR NISHANT VIJAY

171

57.96

54.69

60.18

29/09/1984

3533

401154

106857

3,533

SC

SC-224

PATIL KAMLESH PANDHARI

171

57.92

58.46

58.72

16/05/1983

3534

200742

108769

3,534

OBC

OBC-699

PAGAR VISHALKUMAR MADHUKAR

171

57.27

55.38

57.45

19/12/1983

3535

100287

100013

3,535

DT(VJ)

DT(VJ)-57

SABLE SANJAY JORSING

171

57.22

58.62

59.63

06/10/1981

3536

102358

103301

3,536

OBC

OBC-700

RANE NIKHIL RAMESH

171

57.22

56.77

58.90

30/03/1986

3537

400237

104378

3,537

SC

SC-225

BHOJANE RANJIT ABASAHEB

171

56.22

54.20

62.00

23/06/1982

3538

201921

107446

3,538

MEEL ANKUR MAHAVIR

171

55.96

54.00

59.09

22/04/1986

3539

102339

101529

3,539

SC

SC-226

ADSULE PRITAM BALKRISHNA

171

54.69

55.31

53.81

29/07/1986

3540

101948

102195

3,540

OBC

OBC-701

MAHEVI ZAKERA MOHAMMED SHAWKAT

170

70.08

69.77

73.82

20/07/1984

3541

200876

109726

3,541

PATIL JAYASHREE ASHOK

170

69.69

65.86

76.00

13/06/1988

3542

401144

101146

3,542

JAWALE ROOPALI VIJAY

170

68.90

68.31

69.09

05/02/1988

3543

300217

105528

3,543

KUMAR PRIYANKA DILIP

170

68.04

65.46

72.72

07/10/1986

3544

100341

102139

3,544

CHAWLA VONITA N K

170

67.50

67.21

68.09

11/02/1989

3545

201632

108245

3,545

MARATHE SHWETA UJWAL

170

67.33

66.30

67.33

06/01/1988

3546

101645

101792

3,546

DHAMALE SUYOG SHASHIKANT

170

67.06

65.92

66.18

17/06/1988

3547

103577

100791

3,547

SEKHSARIA SAKSHI SUNIL

170

67.02

68.46

67.45

09/01/1988

3548

400114

103701

3,548

KORE PARIMAL SACHCHIDANANDA

170

66.34

63.36

69.27

28/07/1985

3549

201888

107885

3,549

JANDE VAIDEHI YASHWANT

170

65.88

65.08

69.45

22/07/1987

3550

103269

100738

3,550

OBC

OBC-703

RANE MANALI SHASHIKANT

170

65.59

65.00

67.81

21/10/1987

3551

300327

106846

3,551

OBC

OBC-704

DHANORKAR MANOJ ANANT

170

65.55

63.85

66.18

31/12/1987

3552

103153

101614

3,552

SOOD ADITI DEVINDERPAL

170

65.18

63.92

66.90

18/10/1986

OBC

OBC-698
ST-34

OBC-702

MOHAMMED MUJAHED MOHAMMED ISMAIL

Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department

Page 97 of 240

DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI

Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM - CET 2012 Declared on 15/02/2012
Sr.No.

Roll No.

Appl No.

SML

Cat.

CatMerit

PH

Name of The Candidate

CET Marks

Aggr %

3rd MBBS %

2nd MBBS %

DOB

KASHID AKSHAY ARVIND

170

65.10

64.85

67.09

28/09/1988

MORE SONALI RAMAKANT

170

64.65

64.00

63.45

11/03/1986

MANKESHWER TEJAS KANTHRAO

170

64.53

63.54

66.00

31/01/1989

GAWAI SONALI RAMKRISHNA

170

64.49

62.92

64.73

19/03/1989

BIRADAR SARASWATI BHAGWANTRAO

170

64.37

61.23

66.18

20/08/1988

SETH PRATHAMESH ASHOK

170

64.33

60.92

70.73

03/07/1987

3553

100670

101911

3,553

3554

201183

108356

3,554

3555

400031

104770

3,555

3556

301683

105206

3,556

3557

200258

108540

3,557

3558

100415

102043

3,558

3559

401686

104232

3,559

PATANKAR RITVIJ RAMPRASAD

170

63.84

61.00

65.45

28/10/1985

3560

300725

106848

3,560

KUMAR LALIT KISHAN CHANDAK

170

63.76

61.62

66.72

21/06/1986

3561

102886

102060

3,561

KALUSKAR VIRAJ JAGADISH

170

63.55

61.00

65.63

18/07/1986

3562

102150

100971

3,562

BOHRA DEEPAK VINDD

170

63.47

64.18

62.38

30/11/1987

3563

102069

102656

3,563

SINGH MUKESH BHUAL

170

63.31

61.85

62.54

03/06/1985

3564

200121

107752

3,564

KULKARNI HIMANEE RAVINDRA

170

63.06

62.08

69.27

26/09/1987

3565

103166

101030

3,565

THAKER NIDHI DILIP

170

62.86

61.85

67.81

21/05/1989

3566

400527

104079

3,566

SONTAKKE PRANITA BHIKULAL

170

62.73

62.08

64.90

18/07/1988

3567

300568

105663

3,567

SIKCHI SWETA SUNIL

170

62.45

61.92

64.90

12/03/1988

3568

301738

107219

3,568

RAMTEKE SUMEDH SHUDDHODHAN

170

62.29

60.38

64.54

16/12/1987

3569

301528

105584

3,569

62.24

60.46

64.91

23/05/1986

201276

108149

3,570

KHURANA SUKHNEET KAUR RAVINDER
SINGH
KATARIYA MITESH MANIKCHAND

170

3570

170

62.24

59.00

69.27

19/05/1987

3571

301085

105005

3,571

RATHI CHETAN PRAKASH

170

62.08

62.31

63.81

05/02/1988

3572

100379

100195

3,572

RAHUP ABDUL GULAM MUSTAFA

170

62.08

61.38

65.27

04/05/1981

3573

100671

109483

3,573

SHARMA ASEEM PRASHANT

170

61.92

60.00

65.45

01/03/1988

3574

102058

101377

3,574

DOKHE YOGESH MADHAV

170

61.84

59.31

63.09

08/09/1987

3575

200941

108079

3,575

BAGHELA AJIT SINGH MAHIPAL SINGH

170

61.80

61.31

63.09

12/03/1985

3576

300875

106959

3,576

JAWALEKAR ROSHAN GAJANANRAO

170

61.71

60.00

66.36

18/09/1985

3577

101510

101738

3,577

AGARWAL ANKUSH VIPIN

170

61.67

61.23

63.45

01/01/1985

3578

300746

107169

3,578

OBC-709

DHUDE AMOL SUDHAKARRAO

170

61.67

61.08

62.55

27/04/1986

3579

100855

101492

3,579

ST

ST-36

DHENGLE YAMINI SHANKAR

170

61.63

61.62

62.90

25/07/1988

3580

200332

108188

3,580

SC

SC-230

KHADTARE ABHIJIT SURESH

170

61.55

60.38

64.37

26/06/1988

3581

103019

102355

3,581

KHATU GAURAVI VIBHAS

170

61.47

60.08

65.81

29/05/1986

3582

101202

100690

3,582

BIRHADE JITENDRA SURESH

170

61.43

60.00

64.54

25/06/1986

3583

100662

110399

3,583

JUNEDI MEHRAJ ABDULGAFOOR

170

61.39

59.08

66.36

15/03/1987

3584

201388

109330

3,584

3585

401456

103745

3,585

NT1

3586

300475

105415

3,586

DT(VJ)

3587

103543

107171

3,587

OBC

3588

101809

102650

3,588

SC

3589

400593

104149

3,589

OBC

SC

OBC

OBC

SC

SC

OBC

OBC

SC

OBC-705

SC-227

OBC-706

OBC-707

SC-228

SC-229

OBC-708

SC-231

PATIL DHIRAJ DNYANDEO

170

61.18

61.54

60.36

04/12/1980

NT1-63

BHARATI PRIYA DAMODHAR

170

61.18

61.22

61.80

15/04/1987

DT(VJ)-58

PAWAR MANOJ TARASING

170

60.98

63.31

61.09

20/04/1987

OBC-710

PAWAR MOHANISH RAMESH

170

60.94

59.15

59.64

24/09/1984

SC-232

POTE MANSI MADHUSUDAN

170

60.90

58.77

68.00

18/04/1987

KULKARNI AJINKYA ANIL

170

60.86

60.77

66.00

15/03/1987

77 59.34 60.46 60.81 11/02/1982 3626 101423 100609 3.37 57.16 66.54 58.73 18/03/1986 100687 3.38 56.08 62.78 58.610 OBC OBC-715 PATIL OM PARSHURAM 170 58.29 12/04/1987 3603 101164 102916 3.96 56.92 58.600 CHOUDHARY ABDUL RAHMAN MOHD SAFAT 170 59.86 59.613 JAIN ROHAN SHARAD 170 57.33 56.63 01/03/1978 3613 400545 103739 3.593 MISHRA ANSHUMALI RAM PRAKASH 170 60.69 63.00 01/10/1983 3601 103557 110323 3.46 60.90 05/06/1984 3606 301617 105008 3.00 05/10/1986 3615 300147 106090 3.92 60.616 KHILLARE CHAITNYA DNYANESH 170 56.595 OJHA ANKIT SHRE VALLABH 170 60.41 59.45 60.69 57.27 12/12/1978 3616 400389 104212 3.00 08/06/1987 3605 300013 105676 3.54 19/09/1988 OBC-711 CHANDEKAR NEHA NARENDRA 170 60.39 59.27 06/04/1986 3604 401121 103897 3.16 60.622 SC SC-236 RAKSHAMARE PRIYANKA GANPATRAO 170 54.62 62.85 62.601 SHAHANE MAHESH RAJARAM 170 59. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .24 56.590 3591 101429 101228 3.36 19/10/1982 3612 302008 107765 3.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 98 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.604 ADHANE NITIN JAGANNATH 170 58.08 56.626 SINGH LAXMINARAYAN RAMLAKHAN 169 69.23 62.611 NAGH SHARAD YASHWANTRAO 170 57.62 62.16 52.18 10/06/1985 3609 200646 108544 3.90 56.62 58.615 PANJIYAR RAM PRAKASH OM PRAKASH 170 56.27 12/10/1987 3602 103122 101451 3.35 56.00 29/01/1984 3596 300822 106844 3.619 OBC OBC-716 PATIL MANOJ PUNDLIK 170 55.62 14/09/1975 3598 202284 109316 3.20 58.624 SAWAL PARAG MOHAN 169 72.73 24/12/1983 3624 301101 106827 3.98 60.00 58.612 KUMAR SHAMBHU SHIVNARAYAN YADAV 170 57.81 31/01/1987 3614 300345 105031 3.62 61.90 06/10/1984 3619 400130 103331 3.14 56.04 54.591 SBC 3592 300071 105658 3.15 65.606 NT1 NT1-64 BAWANKULE SAMEER PUNDLIK 170 58.597 PATIL YASHWANT MADHAVRAO 170 60.77 61.45 07/03/1986 3600 100118 100878 3.12 57.77 60.598 SHERAKAR INAYATHASAN IBRAHIM 170 60.15 56.594 KERHALKAR RAVI ARUNRAO 170 60.80 72.621 OBC OBC-717 BHELE SWAPNIL ASHOKRAO 170 55.36 26/07/1982 OBC OBC DT(VJ) OBC-712 OBC-713 .620 CHANDRA SAHU KRUSHNA 170 55.18 27/12/1987 3620 200085 107554 3.36 30/08/1985 3611 400649 104061 3.45 06/05/1987 3610 301298 106278 3.12 57.623 PAMPATWAR AJIT DNYANOBA 170 54.No.18 27/04/1986 3599 102663 101689 3.592 NT2 3593 101761 100854 3594 102244 3595 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB MULEY VIVEK HANUMANTRAO 170 60. 3590 201146 103957 3.84 55.23 61.54 19/05/1986 3618 200412 107756 3.92 57.57 60.04 53. Roll No.62 76. SML Cat.31 65.98 57.97 71.607 OBC OBC-714 MAKODE RUPESH SUBHASH 170 58.94 55.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.00 61.85 59.53 60.18 16/06/1987 3607 301998 107125 3.23 76.609 NT1 NT1-65 BHOI KEDAR SUNIL 170 58.62 58.69 60.596 JAYSWAL CHETANKUMAR SURESH CHANDRA 170 60.27 18/10/1986 3597 100305 109085 3.36 13/06/1982 3617 200504 107865 3.15 59.41 64.614 GHORMODE SOHAM ASHOKRAO 170 57.49 54.14 52.72 23/08/1986 3608 300675 106204 3.78 54.14 60.00 20/08/1984 3621 301099 105058 3.18 19/05/1986 3622 401329 103829 3.00 62.31 57.15 64.09 12/06/1985 3.608 SC SC-233 BAGATE DHAMMAPAL SHESHRAO 170 58.602 GANDHI PURVIBEN VINODBHAI 170 59.603 BHATI AVADHESH GOVIND RAM 170 58.73 19/03/1986 NT2-77 ROKADE CHAKOR MAKRAND 170 60.618 SC SC-235 GHOLAP TEJAS JAGANNATH 170 56.16 54.599 ANURANJANI LAVANYA GOPAL KRISHNA 170 60.55 56.90 58.45 15/02/1988 3625 200756 108824 3.625 DANDEKAR SHRIGURUDAS PURUSHOTTAM 169 70.18 15/09/1984 3623 100795 103052 3.09 17/07/1984 301350 105981 3. Appl No.605 DT(VJ)-59 RATHOD PRACHALA GOVIND 170 58.04 56.54 60.617 SC SC-234 SADAFALE ANUP ASHOK 170 56.

86 60.00 68.62 66.29 64.38 64.648 OBC OBC-720 GHORPADE REENA PRAKASH 169 64.85 59.90 05/05/1987 3663 201802 109690 3.72 06/08/1987 3638 301412 107253 3.629 DAYAMA NEERAJ NANDKISHORE 169 68.54 13/09/1988 3639 102646 102805 3.63 29/07/1987 3648 400521 103780 3.45 05/02/1984 3641 200231 108335 3.81 29/09/1985 3640 102462 102895 3.640 BASU SHAOLI SUBIMAL 169 65.46 65.63 63.628 GUPTA MINAL SATYANARAYAN 169 68.35 62.67 66.647 AWASTHI GAURAV SUSHILKUMAR 169 64.61 59.29 67.654 KHODKE RITESH SUBHASH 169 63.645 KURUP RADHIKA RAVINDRAN 169 64.98 66.18 28/07/1985 3644 102066 108901 3.80 62.47 60.632 DEOLE SUSHANT SATISH 169 67.24 62.630 DANDAWATE KANCHAN SANJAY 169 68.46 68.650 KAROVALIA SHAHIN NIZARALI 169 64.651 SHAH MUNJAL NAVIN 169 63.15 61.73 62.27 06/05/1987 3650 100228 101549 3.12 64.635 SHAIKH YAMIN SALIM AKHTAR 169 66.655 SIDDIQUE SHAYAZ ALI ASHIQ ALI 169 63.77 66.637 JADHAV JUI ASHOK 169 66.27 02/10/1984 3660 201985 108981 3.33 63.660 SC SC-239 INGALE SUNDEEP WASUDEORAO 169 63.00 25/08/1986 3643 103431 109703 3. SML Cat.631 AGRAWAL MEGHA NARINDER NATH 169 67.69 65.06 59.24 65.634 SINGH UTTARA MOHAN 169 66.92 66.661 SINGH PRIYANKA SHAMBHU PRASAD 169 63.15 69.27 70.652 MORE SNEHA ANKUSH 169 63.54 66.63 09/11/1986 3656 301046 100442 3.92 68.82 65.40 59.46 72.90 18/08/1987 3662 301782 105775 3.638 HURKAT NEHA JAYANT 169 66.641 BHANSALI ADITYA ASHOK 169 65.00 22/04/1987 3658 100637 102687 3.67 64.15 69. Appl No.31 62.61 63.45 08/09/1987 3632 301116 106016 3.20 65.54 11/02/1983 3655 100516 102080 3.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.642 SHEMBEKAR SACHIN WASUDEORAO 169 65.04 64.69 69.644 169 64.53 69.649 SC SC-237 SARWADE PRADNYA DESAI 169 64. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 3627 301844 105931 3.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 99 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.85 66.54 22/06/1985 3636 300741 105405 3.00 05/04/1984 3657 301726 105779 3.73 15/01/1987 3647 101993 101379 3.63 61.77 66.77 69.90 28/05/1988 3653 101370 100559 3.00 74.85 69.51 61.62 68.657 BURLAWAR AKSHAY VIJAYRAO 169 63.639 INGALE SHAILENDRA VASANT 169 65. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .85 70.81 09/06/1988 3637 301783 106433 3.24 60.82 61.93 64.54 69.18 23/03/1987 3629 102626 100701 3.45 20/03/1986 3642 200170 107922 3.27 27/09/1986 3651 100500 100375 3.90 09/03/1987 3631 202009 108649 3.73 71.18 62.82 06/07/1983 3635 101431 102460 3.81 09/06/1985 3649 201943 107696 3.27 03/05/1985 3646 103186 101474 3.08 60.15 70.658 DSOUZA JONATHAN JAMES 169 63.656 KUMARI ARADHANA RAMSHARAN P SINGH 169 63.85 69.663 MOHITE RANJIT SHANKAR 169 62.646 MALAPAKA DEEPIKA SRINIVAS 169 64.659 SC SC-238 MODAK UTKARSH GOVARDHAN 169 63.08 66.69 67.81 14/03/1986 3661 101287 100577 3.55 19/10/1984 3645 102633 102488 3.643 DESAI JABBAR VALISHA 169 64.51 61.88 61.633 KAKDE AVINASH SAHEBARAV 169 66.38 72.38 69.38 68. Roll No.90 08/03/1988 OBC OBC OBC-718 OBC-719 MANANTHI KMUTHUSAMY OBC OBC OBC-721 OBC-722 .653 BIRADAR VEDPRAKASH BALAJI 169 63.18 19/08/1987 3654 100437 102931 3.No.91 27/04/1984 3630 202323 109360 3.00 72.09 10/06/1987 3628 302198 106305 3.27 21/10/1987 3633 102938 101467 3.08 63.662 BOBDE SWAPNIL VIJAY 169 62.00 27/04/1988 3652 201748 108595 3.31 68.96 63.51 61.636 TOSHNIWAL JYOTI GOVINDPRASADJI 169 66.627 RASTOGI ANKITA SHAILENDRA KUMAR 169 68.27 16/05/1987 3659 300142 106331 3.77 65.54 66.00 15/06/1987 3634 300113 106566 3.69 69.

673 JAGTAP DINESH RAVSAHEB 169 60.681 OBC OBC-726 GAWANDE GAJANAN DNYANBA 169 60.687 OBC OBC-728 NARKHEDE PARAG PRAKASH 169 59.15 59.31 61.81 06/05/1982 3690 302175 106074 3.02 59.27 16/10/1987 3677 103241 102079 3.08 63.683 NT2 NT2-79 KANNOR CHANDRASHEKHAR LAXMAN 169 59.09 24/06/1986 3673 100425 100754 3.672 MUNSHI ABDUL MUZIL ABDUL AZIZ 169 61.08 58.85 58.09 10/08/1987 OBC-724 KANSE VAIBHAV SANJAYRAO 169 61.00 04/04/1986 GHUGE PRACHI VIJAYKUMAR 169 61.678 SANT SANJITKUMAR MORESHWAR 169 60.691 BAILUR OMKAR YASHWANT 169 59.677 VISHWA KARMA CHANDAN HARILAL 169 60.665 OBC 3666 400905 104507 3.686 DEVPUJE SEEMA BAPURAO 169 59. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB SC-240 WAGHELA SNEHA KISHOR 169 62.98 57.77 58.24 64.695 169 58.84 58.38 54.18 07/02/1989 OBC-723 LOKHANDE DATTATRAYA SHRIHARI 169 62.690 SHAH HEMAL NAVIN 169 59.71 59.63 59.679 PRASAD MANISH AWADHESH 169 60.02 58.09 19/08/1983 3680 100701 102220 3.00 61.699 GHATGE AVINASH ASARAM 169 57.55 59.700 TAUR PRADIP MUNJABA 169 57.45 60.46 64.88 59.20 60.27 21/03/1986 3689 301900 107218 3.04 62.54 55.694 OBC OBC-730 SYED IMRAN AHMED NAZIR AHMED 169 58.669 3670 401570 103925 3.15 62.62 62.09 11/08/1986 3681 400369 103994 3.63 14/11/1987 KARANDE SAGAR SADASHIV 169 61.696 SC SC-244 KAMBLE VIJAY GOVINDRAO 169 58.12 60.668 OBC 3669 103544 101450 3.55 21/11/1986 DT(VJ)-60 JADHAV AMOL NARAYAN 169 62.685 SHARMA BHOOPENDRAKUMAR MISHRILAL 169 59.676 SC SC-242 PAWAR NITIN PANDURANG 169 60.63 07/08/1982 3700 200452 107482 3.91 26/01/1984 3685 201600 109795 3.63 57.675 SC SC-241 NARWADE SNEHAL CHANDRAKANT 169 60.682 MANE SMITA ULHAS 169 60.90 13/11/1988 3687 400292 104100 3. SML Cat.98 58.72 04/07/1985 3686 401603 103828 3.27 54.No.08 58.29 58.63 58.00 20/12/1986 3691 100607 100725 3.90 30/08/1985 3683 401502 104405 3.15 60.85 59.76 59.08 63.674 NT1 NT1-66 PHULSUNGE SNEHA DILIP 169 60.57 56.20 59.667 ST 3668 200580 107416 3.72 11/10/1986 3664 102093 100945 3.63 56.77 63.54 21/06/1987 3676 103328 101326 3.698 JADHAV NAVNATH RAOSAHEB 169 58.69 64.24 58.18 22/12/1987 3675 400027 103923 3.688 NT2 NT2-80 GHURDE PRAVISH GANGADHAR 169 59.38 65.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.27 06/01/1985 3696 400629 104152 3.67 58.664 3665 400966 104131 3.90 59.36 25/11/1985 3684 301939 107201 3.96 61.62 61.54 66.77 63.30 62.46 62.693 DT(VJ) DT(VJ)-62 JADHAO MANISH RAMDHAN 169 58.78 62.54 12/09/1984 3698 201887 107578 3.90 60.680 DT(VJ) DT(VJ)-61 PATIL RAHUL DHANSING 169 60.27 08/07/1986 SC NT2 SBC NT2-78 OBC-725 SANDEEP SAJJAN SINGH SC SC-246 .45 58.90 59.96 58.77 60.45 27/06/1987 3695 102750 102213 3.45 09/05/1985 3679 301071 105941 3.92 62.00 11/09/1986 3692 201147 107926 3.92 62.671 3672 102906 101646 3.24 62.72 20/09/1986 3699 401129 110129 3.666 DT(VJ) 3667 301592 106195 3.18 21/05/1985 3678 400185 103654 3.54 61.90 58. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .689 SC SC-243 BHIVGADE DHIRAJ NANA 169 59.35 57.62 61.684 OBC OBC-727 DARBASTWAR SANDEEP HANMANTRAO 169 59.69 62.54 63. Appl No.670 3671 201113 109013 3.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 100 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.31 61.69 66.81 04/09/1984 ST-37 KOWE PRIYANKA ARUN 169 62.00 21/11/1985 3674 101232 102577 3.00 27/01/1986 3693 300041 105071 3.81 19/09/1985 3682 200336 109854 3.98 56.92 57. Roll No.63 09/05/1989 3688 102573 101225 3.08 58.692 OBC OBC-729 DEORE NITIN VISHWAS 169 59.54 18/05/1986 3694 400662 104169 3.90 26/09/1987 BUDHRAJA RIA RAJIV KUMAR 169 61.54 64.23 58.69 64.697 SC SC-245 KOKNE MANISH LAXMAN 169 58.62 59.45 27/06/1982 3697 301371 105238 3.

08 54.18 09/08/1985 3722 100686 100227 3.15 66.04 64.27 09/05/1984 TIWARI SWAMINATH UMASHANKAR 169 54.90 26/04/1987 3732 300812 106291 3.00 72.733 MANCHANDA SHWETA PRADEEP 168 64.09 11/12/1987 3718 300276 105810 3.38 70.53 54.23 71.09 17/07/1985 TAWAR SANDEEP UDDHAVRAO 169 57.72 11/05/1989 3720 400028 104890 3.85 67.23 71.722 BAHETI NEHA RAMESH 168 66.82 27/11/1983 3725 101160 100385 3.77 63.81 10/09/1983 3727 102506 103012 3.69 59.51 63.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 101 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.67 63.37 63. 3701 301677 105723 3.63 27/11/1987 3730 201684 107900 3.69 53. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .08 60.729 UMALKAR MAYURESH RAJIV 168 65.71 63.709 3710 400793 101732 3.36 54.49 62.702 3703 401044 104823 3.00 28/12/1986 3723 103329 102624 3.86 62.710 3711 400902 104075 3.72 02/03/1989 202125 108241 3.00 18/11/1971 3.54 56.96 54.03 56.54 02/04/1989 3731 300553 106845 3.703 3704 301401 105797 3.90 53.727 BENDALE KANCHAN VINAYAK 168 65.59 58.62 65.57 62.31 58.31 68.82 70.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.71 59.72 08/07/1985 ST-38 THAKUR PARIKSHIT NARAYANRAO 169 57.718 OBC OBC-735 MASATWAR PRANAV VITTHAL 168 66.36 23/07/1984 OBC OBC-732 WAGH AJINKYA ASHOKRAO 169 56.94 60.27 16/06/1987 3726 300054 105227 3.00 67.54 69.35 67.27 16/07/1987 DT(VJ)-63 RATHOD PAVAN VIRENDRA 169 54.63 22/01/1988 3736 200391 109018 3.00 29/12/1986 OBC OBC-733 CHAVAN MEGHANA JAYAVANTRAO 169 56.723 MAHAJAN MANALI MANGESH 168 66.69 68.80 63.90 18/03/1986 SC-247 MANE PRASHANT SHIVAJI 169 57.18 05/05/1985 3733 101275 102130 3.29 65.713 3714 200624 108401 3715 103002 3716 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB PATHAK PRAVINKUMAR ACHYUTANAND 169 57.731 PAHLAJANI DINESH MOHANLAL 168 64.701 3702 102336 103435 3.712 DT(VJ) 3713 102405 100358 3.92 60.72 03/11/1985 MEENA MAHENDRA KARANLAL 169 55.46 66.45 23/12/1984 3734 201226 109697 3.85 74.35 54.711 OBC 3712 401725 104300 3.77 64.730 GUJARATHI ADITI MOHAN 168 65.737 GOEL KESHAV SATISH 168 63.18 63.63 05/12/1986 3735 102733 109830 3.708 3709 400002 103762 3.706 SC 3707 301410 106344 3.00 18/10/1987 OBC-734 SATPUTE SAGAR ASHOK 169 55.38 60.33 60.85 57.717 BOTHRA MALLIKA RAJKUMAR 168 66.85 59.728 JHA SUDHIR KUMAR SATYANARAYAN 168 65.720 KULKARNI PALLAVI VIDYADHARRAO 168 66.49 66. SML Cat.00 09/05/1985 3717 100540 102329 3.721 MANE SHIVRAJ UTTAM 168 66.85 60.51 55.15 71.75 54.No.715 NAGARSEKAR CHINMAYEE SHAILESH 168 72.31 74.705 ST 3706 202126 109734 3.46 70.714 TUTEJA GAURAV KRISHAN KUMAR 168 73.31 57.45 30/05/1988 OBC OBC OBC OBC-731 OBC-737 OBC-738 .94 66.735 PAUL SANJOY LAKSHMI NARAYAN 168 63.31 65.67 62.38 68.726 GAUTAM RISHI KUMAR ARUN KUMAR 168 65.09 05/12/1987 3737 101945 101730 3.06 64.92 70.65 66.719 OBC OBC-736 GUNDRE SHARDA RAJENDRA 168 66.734 LAGARE AMRUTA ASHOK 168 64.24 54.732 SINGH NISHA GOPAL 168 64.10 56. Roll No.00 67.63 12/08/1985 101563 3. Appl No.18 12/01/1988 3724 100925 102770 3.92 73.707 3708 400502 103344 3.704 3705 401367 104120 3.725 MATTOO BHAWNA SANJAY 168 65.736 RAUT SUDARSHAN MANMATH 168 63.80 55.09 13/02/1984 3728 300220 105559 3.00 05/02/1984 3729 300370 106881 3.716 SHARMA ASHWANI OM PRAKASH 168 67.41 58.90 29/07/1983 BHATADE SNEHA BASHAVARAJ 169 57.71 66.90 08/06/1984 NT2 NT2-81 DODE PRAMOD SURYAKANTRAO 169 56.90 11/12/1986 3719 102170 100377 3.23 67.94 65.27 16/08/1985 SHINDE MILIND MARTAND 169 57.23 55.54 13/01/1989 3721 400254 104848 3.38 68.724 SHAH NEHA PRAFULL 168 66.

751 OBC OBC-740 LOHKARE BHUSHAN GOPALRAO 168 62.90 21/04/1987 3761 300665 105514 3.63 57.90 22/04/1987 3773 400104 103804 3.27 16/12/1985 3743 102525 101013 3.47 61.766 OBC OBC-745 RAJPUT PINKESH SHASHIKANT 168 60.18 19/08/1988 3769 300996 105255 3.92 67.63 25/09/1987 3753 103517 101109 3.77 64.96 61.27 21/01/1986 3772 100168 101167 3.767 IYER VEERARAGHAVAN JAIRAM 168 60.98 59.38 67.45 15/07/1988 3770 400559 110110 3.65 63.750 SINGH ANAND SUDHIR 168 62.38 62.771 THITE ASHISH CHANDRAKANT 168 60.38 66.02 65.00 63.36 23/02/1982 3760 301463 106155 3.768 GAIKWAD SHAILESH BHANUDAS 168 60.45 59.90 16/02/1987 3746 102433 100422 3. SML Cat.45 14/04/1987 3774 200237 108352 3.754 OBC OBC-741 PATIL PARAS NANA 168 62.38 57.90 20/05/1988 3765 301779 105067 3.16 63.38 65.00 65.54 64.31 58.738 YADAV PRAVEEN JAGDISH 168 63.72 25/04/1988 3739 301234 105726 3.770 MUNDE MANISHA PANDITRAO 168 60.742 JEGARKAL AKSHAY ADITYA 168 63.45 08/08/1984 3763 101539 100552 3.81 21/04/1987 3741 300005 107646 3.79 63.774 SC SC-251 BORADE PANKAJ BHARAT 168 60.15 62.35 58.09 21/10/1985 3762 301567 105516 3.18 59.741 PRAKASH SHIV CHANDRIKA MISTRI 168 63.757 MURADE SNEHA BHAGWAT 168 62.36 09/02/1988 3750 102050 100921 3.78 61.43 59.749 PHATAK ABHISHEK MADAN 168 62.57 59.06 60.38 62.27 26/06/1986 3747 201274 109941 3.747 PATIL AMAR BHIMARAO 168 62.18 59.46 66.37 61.No.20 63.09 24/12/1986 3755 300953 105782 3.760 SHAH SAURABH SHARADKUMAR 168 61.91 29/07/1986 3771 102915 100208 3.18 59.82 27/02/1986 3767 101567 100092 3.77 66.772 SC SC-250 DHADKE VINIT RAMESH 168 60.69 69.31 65.20 61.54 05/12/1985 3764 300944 106203 3.00 62.08 56.762 SHARMA KAVISH MANGTU RAM 168 61.35 63.45 11/05/1988 3757 200552 101062 3.72 28/04/1987 3748 201058 108819 3.88 60.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 102 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.51 61.765 OBC OBC-744 CHANDURE NIKHIL DATTA 168 61.746 KOSE SANHITA MADHUKAR 168 63.00 63.33 59.54 12/02/1985 3754 102815 101903 3.758 SONI RITESH PURAN MAL 168 61.745 MENENI DILIP JAGANMOHANRAO 168 63.08 63.84 60.763 CHAUDHARY PRANSHUL PRAVIN 168 61.24 60.49 62. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 3738 201231 109746 3.29 62.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.90 20/09/1987 3758 102480 100654 3.31 61.85 65.773 ST ST-39 SHINDE SHIVPRASAD NARAYANRAO 168 60.29 60.23 61.64 25/02/1984 3742 100850 102495 3. Appl No.51 62.45 02/12/1988 3768 200796 108421 3.27 11/10/1982 3745 301168 106030 3.90 11/02/1989 3756 101555 103458 3.740 MORE SAURABH ARUN 168 63.18 24/04/1981 3744 301548 108222 3.753 CHARKHA TUSHAR KAMALKISHOR 168 62.08 62.77 60.77 65.748 KHARIWALE HARSHAL LILADHAR 168 62.755 OBC OBC-742 BOCHARE AMOL MADHUKARRAO 168 62.27 07/11/1986 3752 102859 101526 3.38 64.90 08/10/1988 3751 300354 105195 3.34 62.756 BHANUSHALI SHANKAR NENSHI 168 62.743 GURIA MAITRAYEE DEBA PRASAD 168 63.31 63.23 67.24 58.81 58.43 65.764 NILAPWAR PRACHI PRAMOD 168 61.752 DT(VJ) DT(VJ)-64 RAGHUWANSHI ROHAN PRADEEP 168 62.739 MALAN SUGANDHNA RENO 168 63.45 01/11/1985 3740 400247 107443 3.54 62.759 SHAIKH SARFARAZ YUSUF 168 61.72 11/07/1985 3766 103445 100317 3.761 168 61.769 CHOUHAN ASHISH RAMKRISHAN 168 60.31 64.744 SAHARE CHANDRAKANT PANDHARI 168 63.00 20/07/1980 3759 101267 103209 3. Roll No.46 64. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .63 03/07/1988 SC SC OBC OBC SC-248 SC-249 OBC-739 OBC-743 NIKHIL NISHANT CHANDESHWAR PRASAD NT3 NT3-63 .45 28/01/1983 3749 300373 105010 3.96 61.69 62.69 62.85 65.65 64.45 60.08 62.

785 BHOPLE NITIN ANNA 168 58.805 167 65.49 64.54 69.15 69.800 PRABHU SNEHA SURESH 167 66.69 56.781 LOKHANDE ROHIT BALWANT 168 59.792 OBC OBC-749 SHIVNITWAR SACHIN KISAN 168 55.00 05/11/1985 3805 101094 103074 3.801 AHIR LAXMI DHANJIBHAI 167 66.82 64. Roll No.62 68.775 DESHMUKH MONALI PRAKASH 168 60.62 64.71 61. SML Cat.38 63.36 22/04/1988 3803 301803 107060 3.786 DATE ASHOK VITHAL 168 58.04 63.57 57.85 56.779 OBC OBC-747 WARGHANE PRADIP CHINDHUJI 168 59.18 19/11/1987 3799 301457 106341 3.00 55.31 62.15 70.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 103 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.09 08/07/1986 3811 103537 109416 3.20 57.10 64.806 SAYYAD AJARA TABASSUM HAMID 167 65.04 60.85 59.798 RAI PRASHANT OMPRAKASH 167 68.15 64.71 58.804 SARKAR SONALIKA KANU 167 65.47 56.799 SHRIVASTAVA SONAM ANILKUMAR 167 66.25 15/06/1974 3796 100576 102903 3.90 23/02/1988 3810 201347 108066 3.00 63.31 64.54 01/06/1987 3784 302197 106563 3.00 04/03/1981 3787 102231 101684 3.63 09/12/1986 3781 202175 107513 3.782 BAGRA HEMANT KUMAR LALLU LAL 168 58.24 66.778 OBC OBC-746 DUDHE BHUSHAN GUNVANTRAO 168 59.09 22/04/1985 3790 102944 100303 3.72 26/06/1986 3791 101548 101769 3.36 08/10/1987 3794 401565 103947 3.791 SC SAKHARE SUSHIL DAMU 168 56.92 68.29 58.41 62.809 KHATRI VINAY DEEPAK 167 64.45 15/06/1986 SC ST SC SC SC-252 ST-40 SC-254 SC-255 SC-256 PH-7 RENUKA NARAYAN OBC OBC-751 .796 NAIK MADHURA SUNIL 167 70.67 58.54 22/02/1984 3793 200058 108381 3.63 01/08/1985 3795 200459 108635 3.38 60.797 YARRA SHRUTI SRIHARI RAO 167 69. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .790 APTE SARANG SHRIKRISHNA 168 56.54 13/03/1988 3802 300968 106610 3.92 65.27 16/06/1986 3785 301531 106178 3.795 JULURI SRINIVAS JV SESHAGIRI RAO 168 55.69 71.811 JAISWAL VIKAS RAMESH CHANDRA 167 64.780 GUDSURKAR GOPAL ARVIND 168 59.89 69.69 68.76 56.49 65.777 DESHPANDE SWANAND GUNWANTRAO 168 59.No.09 29/06/1986 3807 201345 108327 3.28 53.39 56.73 01/09/1987 3809 301929 105885 3.31 56.92 59.31 73.46 63.776 SHAIKH AJAZ SIRAJUDDIN 168 59.41 67.09 30/10/1983 3777 400929 103711 3.36 29/05/1984 3789 201298 108475 3.00 19/07/1987 3800 103395 102686 3.787 SHETH TEJASWINI PRAKASH 168 58.96 58.08 55.38 60.00 57.794 ST ST-41 MAMDE RAHUL DASHRATH 168 55.00 53.788 MORE SWAPNIL ARUN 168 56.15 61. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 3775 102993 100247 3.49 63.00 57.803 RAUT NAMITA NANDKUMAR 167 66.27 22/03/1988 3782 400354 109422 3.802 INGLE KETAN DADARAO 167 66.86 54.73 63.00 59.96 54.29 64.69 55. Appl No.71 64.82 16/10/1985 3788 102258 101209 3.808 GHUGUSKAR SHREYAS HARIVITTHAL 167 64.72 07/10/1985 3808 300711 105503 3.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.77 57.27 07/03/1988 3786 201559 108408 3.807 WAGH PARESH PRABHAKAR 167 64.00 07/02/1985 3776 401490 104247 3.00 25/12/1988 3801 102969 100618 3.00 02/10/1984 3783 101037 101991 3.81 29/01/1988 3780 400774 103880 3.27 21/06/1985 3778 301961 105521 3.810 KALE PRADNYA PANDURANG 167 64.06 66.783 SC SC-253 SURWADE HARISH RAMDAS 168 58.27 07/10/1984 3792 300389 105547 3.72 14/11/1985 3779 300829 107142 3.20 59.61 57.81 04/12/1988 3797 102916 100782 3.92 58.789 RAWALE SHILPA NAGORAO 168 56.30 31/05/1988 3798 102692 102448 3.58 56.31 68.15 70.33 56.31 66.20 65.18 29/03/1985 3806 400056 103937 3.94 59.72 24/02/1987 3804 101133 101966 3.18 57.793 OBC OBC-750 PATIL SAMRUDDHI RAMESHWAR 168 55.46 66.31 58.82 63.784 SBC OBC-748 MAHAKALE SAMEER NARENDRA 168 58.

81 31/12/1987 3823 201441 108131 3.31 65.834 SC 3835 300135 105690 3836 101303 3837 HONRAO RAVINDRA BABURAO 167 62.829 3830 103488 102062 3.71 63.08 57.36 30/10/1986 WANJARE NUTAN PRABHAKAR 167 62.817 SHARMA VIVEK KUMAR JAGDISH PRASAD 167 63.832 3833 101983 101632 3.04 59. Roll No.94 59.38 63.71 59.36 06/06/1986 3815 300394 106529 3.23 64.81 26/07/1982 JOGITHA DT(VJ) SC OBC NT1 OBC DT(VJ)-66 SC-258 OBC-755 NT1-67 OBC-756 .23 61.80 60.16 61.92 63.826 3827 102552 100456 3.15 64.36 05/09/1987 ACHARYA MIHIR MUKESH 167 62.29 62.824 OBC 3825 201738 109441 3.45 59.844 SHRIVASTAVA VAIDIK VIJAY 167 60.836 VALECHA GAUTAM KISHORE 167 61.85 68.45 60.847 SC SC-261 INGOLE ANUP PRABHAKAR 167 59.822 OSWAL SIDDARTHA NANDLAL 167 63.90 59.23 62.837 SYED AZHAR ALI SHOUKAT ALI 167 61.35 61.23 62.23 66.27 08/01/1986 3842 400211 104289 3.18 11/06/1984 BURDE KAUSTUBH GIRISH 167 62.18 28/04/1987 3841 401235 104325 3.38 62.08 61.36 14/06/1988 3819 202184 110126 3.815 SC SC-257 KOTANGALE SHRUTI RAVINDRA 167 64.85 63.39 65.43 55.23 60.848 MAHTO PRAKASH ANAND 167 59.36 19/10/1985 3822 200783 108452 3.86 61.00 60.80 57.813 NT2 NT2-82 YADAV DEEPAK GULABCHAND 167 64.27 03/04/1987 3847 401478 103955 3.57 60.31 58.62 66.821 SHUKLA APARAJITA ANIL 167 63.63 03/03/1985 OBC-753 YESALE SAGAR TUKARAM 167 62.31 64.846 NT2 NT2-83 ADKINE VAIJAYANTIMALA SAMBHAJI 167 60.51 60.69 65.35 61.23 61.15 59.828 3829 201719 107410 3.77 70.96 62.67 61.54 66.45 10/10/1986 3846 302026 106324 3.818 GUPTA SUMIT GHANSHYAM 167 63.38 65.55 60.09 13/07/1986 102676 3.91 30/01/1985 3838 201527 108186 3.840 SATHE LAXMIKANT RAMLAL 167 61.98 58.838 BHAPKAR SANDEEP VITTHALRAO 167 61.38 68.27 18/11/1985 3821 200752 102105 3.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.23 69.36 13/09/1985 3845 202148 108447 3.841 DEVERSHI AJAY DILIP 167 60.08 58.54 25/06/1985 3843 101319 100642 3.77 61.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 104 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.98 58.45 18/06/1986 3817 200948 108076 3.18 24/06/1987 3818 300896 106034 3.85 61.38 63.09 08/03/1985 400375 104188 3.81 30/10/1986 SC-259 KADAM SAGAR BALASAHEB 167 61.830 3831 201572 107693 3. Appl No.77 60.09 08/05/1988 DESHMUKH VINITKUMAR VIJAYKUMAR 167 61.14 56.54 63.33 64.62 65.00 09/08/1988 RAJPUT PRIYA RUPSING 167 62. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .77 64.15 66.16 66.20 63.819 DESHPANDE TRUPTI VIMLAKAR 167 63.54 68.27 26/02/1985 3848 102907 100438 3.842 DESHPANDE RATNADEEP ANAND 167 60.823 3824 103085 101325 3.92 59.831 3832 200833 107821 3.827 3828 201496 107518 3.843 CHAUDHARI NINAD GANGADHAR 167 60.72 19/01/1988 DADHICH SUNIL UMA SHANKAR 167 62.820 JAIN ABHINAV KANAKMAL 167 63.45 05/05/1985 3840 200011 107687 3.84 58.72 13/03/1986 3814 301063 105555 3.09 11/02/1987 3820 301124 105738 3.845 SC SC-260 SONAWANE PRASHANT BABURAO 167 60. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB WALVIR NAZIA MANZOOR 167 64.816 FAZALBHOY ZEESHANALI TEHRIR 167 64.45 30/06/1985 3812 102559 103112 3.91 11/01/1988 3.27 23/07/1988 3839 401506 104092 3.23 61.45 01/03/1986 167 62.812 3813 300697 106453 3.62 61.45 60.10 61.45 13/09/1983 3844 200581 107296 3. SML Cat.54 16/06/1986 OBC-754 WANKHADE PRACHI PANDIT 167 61.825 DT(VJ) 3826 102865 100781 3.81 26/12/1987 3816 103083 102995 3.36 11/01/1986 DT(VJ)-65 PAWAR KOMAL CHANNAPPA 167 62.71 62.833 OBC 3834 201720 107719 3.835 NANDURKAR PAWAN JAYWANT 167 61.92 63.62 59.814 OBC OBC-752 PARDHI RASHMI DINDAYAL 167 64.61 61.839 DHAPPADHULE RAHUL MAHENDAR 167 61.No.

62 69.94 52.45 58.69 66.90 59.31 54.870 NT3 NT3-67 SANGLE SNEHAL SHYAMSUNDER 167 55.18 15/04/1986 3855 400539 104812 3.868 MAHTO SUBODHKUMAR RAMPRAGASH 167 56.36 06/08/1986 3856 102410 101637 3.71 55.51 56.861 MAINI DEEPAK SURENDER 167 58.00 01/07/1987 3871 200673 107879 3.857 BHALERAO SHREYAS VIJAY 167 58.22 59.08 57.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 105 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.77 63.877 AMARAPURKAR POOJA DEEPAK 166 70.09 24/11/1984 3.61 59.54 19/04/1985 3857 201554 107729 3.54 59.37 66.54 56.85 55.38 74.863 SAOJI CHETAN PANKAJ 167 58.852 SHARMA SRIJAN LOKESH 167 59.54 57.865 3866 400257 103724 3867 401415 3868 NT3 OBC SC SC NT2 NT3-64 OBC-757 SC-262 SC-263 NT2-84 NT3 NT3-65 MANGAL VIVEK KANWAR SAIN 167 58.52 65.23 60.62 60.867 OBC OBC-759 PATIL NITIN MUKUND 167 57.18 10/01/1980 DARADE VILAS SHIVAJI 167 59.20 69.31 67.883 MEHTA DHRUV SOHANRAJ 166 66.85 57.08 72.63 02/07/1986 3860 400538 109072 3.85 58.19 74.36 02/03/1984 3861 201182 108495 3. Roll No.881 OBC OBC-761 POTDAR SWARAJ DEEPAK 166 68.872 AUSVI SAMINA MUSTAFA 167 55.62 63.849 3850 400879 110138 3.873 OBC OBC-760 CHAKOLE PARIKSHIT PRABHAKAR 167 54.00 66.72 27/12/1985 3865 101242 102562 3.879 MUJAWAR SWALEHA SALIM 166 70.36 08/01/1989 3878 301233 105243 3.850 3851 400604 104060 3.14 56.860 LAVATE MADHAV POPAT 167 58. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .57 65.27 14/09/1986 3859 400498 104114 3.08 52.45 59.65 53.882 OBC OBC-762 DHALWADE SAYALI GANPAT 166 67.45 10/11/1980 3875 301537 106495 3.65 69.875 SC SC-266 NALE SACHIN KAWDUJI 167 54.92 57.12 57.859 MARDA VINAY URF RAMAN SHANKARLAL 167 58.82 24/04/1986 3863 301053 105202 3.00 18/01/1988 3884 103062 101227 3.878 JAIN SONAM LALIT 166 70.876 KADAM NIVEDITA SHANKAR 166 70.55 61.73 59.15 59.885 DAFAL DEEPALI BALASAHEB 166 66.54 25/04/1985 3872 400514 104771 3.18 01/05/1987 3883 103539 101906 3.91 12/09/1985 3877 101549 101970 3.36 25/06/1987 3858 300010 106068 3.27 18/09/1985 3874 301906 106483 3. SML 3849 201588 108393 3.45 17/02/1986 3864 101791 102880 3.39 68.871 SC SC-264 SHINGOLIKAR SAKET KONDIBA 167 55.09 04/02/1986 3880 100280 100057 3.23 56.45 52.46 58.62 59.09 26/10/1981 3876 100197 101346 3.33 56.63 03/03/1985 3885 101444 103098 3.85 69.866 OBC OBC-758 ANSARI MOHD SHOEB MOHD YUNUS 167 57.92 72.29 60.15 57.31 58.No.71 56.78 68.27 61.54 71.36 01/02/1987 3862 300179 106872 3.24 57.93 57.36 12/12/1984 3869 102756 102776 3.85 58. Appl No.27 30/06/1986 3882 101644 107803 3.86 66.853 SINGH AMIT PRAKASH RAJENDRA DEO N 167 59.77 70.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.27 16/09/1986 3.54 20/01/1988 3879 300146 106665 3.09 55.855 TATHODE ONKAR ANIL 167 58.880 DIWAN DHRUTI PRASHANT 166 69.45 18/04/1985 PH-8 .864 PHAD MAHESH BHANUDASRAO 167 58.16 53.25 11/06/1974 3873 301832 105998 3.82 58.46 60.34 74.858 DHOPATE SUSHAMA MADHUKAR 167 58.63 18/12/1986 104254 3.874 SC SC-265 RANGARI SUMITRA VITTHAL 167 54.851 3852 103401 100655 3853 102598 3854 Cat.12 54.65 58.18 06/01/1989 3881 201243 108312 3.869 NT3 NT3-66 DONGARE RAHUL DATTATRAY 167 56.54 55.54 17/08/1978 202261 107712 3.45 06/05/1985 300992 105126 3.36 16/05/1986 102396 3. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB AJMANI NANCY SURINDERPAL SINGH 167 59.884 AUGUSTYA PRIYANK ANIL 166 66.22 56.55 56.854 KALE AJINKYA SHIVAJI 167 59.856 BALSANE RUJUTA SUBHASH 167 58.862 HARWANI RENUKA SACCHANAND 167 58.31 58.77 62.45 04/04/1984 3870 200885 108039 3.00 62.45 19/04/1981 BARGIR VAJIR SHADULSAB 167 59.55 59.

62 69.888 DT(VJ) 3889 102783 102960 3.63 61.901 DWIVEDI GIRIWAR BRAHMA DEV 166 63.00 30/08/1985 3899 101175 102923 3.27 29/05/1985 3919 400638 106951 3.41 65.27 25/04/1987 DT(VJ)-67 RATHOD RAHUL NARAYANRAO 166 65.62 68.18 11/06/1987 3903 401373 103831 3.31 70.57 62.922 SONAWANE HARSHAL PADMAKAR 166 61.900 AGARWAL PRIYANKA RAVINDRA 166 63.77 67.08 69.20 60.36 13/05/1987 3901 101815 102871 3.62 69.31 61.893 LALWANI DINESH LALCHAND 166 64.69 68.916 NAGPAL LEENA RADHE KRISHAN 166 62.23 66.887 OBC 3888 201250 103920 3.49 64.905 KHAN SANAULLAH ARSALLAN 166 63.09 04/01/1987 3896 300696 106873 3.54 08/01/1987 3898 100258 103062 3. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .00 22/06/1988 3916 100277 101712 3.51 63.91 15/03/1987 3905 401340 104065 3.85 70.15 65.902 SHINDE SHITAL BABANRAO 166 63.36 08/03/1987 3904 103125 101601 3.15 64.892 BHOJ CHIRAG RAVINDRA 166 64.92 64.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 106 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.897 SC SC-269 SHIVANGI CHETAN NARSINGH 166 64.908 KAZI WASIM IMAM 166 62.918 OBC OBC-768 BARHATE AMRUTA ASHOKRAO 166 62.41 61.63 25/04/1987 3897 201640 108425 3.919 OBC OBC-769 KATKAR AMOL RAMBHAU 166 62.890 CHADHA RAVNEET TINDERPAL 166 65.08 58.38 67.63 62.27 13/10/1986 3911 400458 104415 3.84 64.64 14/06/1988 3915 101831 101954 3.00 66.47 59.85 65.98 62.63 31/07/1986 3918 201242 108744 3.77 64.45 59.83 72. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB MOOLYA ASHWINI RAMA 166 66.61 62.90 29/09/1984 3886 103414 103010 3.898 KHAN MOHAMID AFROZ 166 63.45 30/10/1986 SC-267 PAWAR ANAND PUNDLIK 166 65.903 PANDE AVINASH ARUN 166 63.49 59.914 BHATTACHARYA MALLIKA SHIBEN 166 62.27 24/08/1985 3912 100960 101275 3.24 60.69 60.90 62.31 65.80 58.920 NT2 NT2-85 UMATE PREETI SAHEBRAO 166 61.98 61.913 OBC OBC-767 SHINDE GIRISH ANIL 166 62.46 67.899 DUBEY VIPINKUMAR PANNALAL 166 63.46 61.59 64.27 28/10/1987 3922 200071 108315 3.08 68.895 KASAT PAYAL ARVIND 166 64.907 NAIR ANUSHREE RAVINDRAN 166 62.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.84 61.917 MISHRA DEBASIS JAYADEV 166 62. Appl No.904 PATKAR ROMESH VIJAY 166 63.80 60.889 SC 3890 101971 100494 3.81 13/05/1989 3921 101376 101295 3.886 3887 201448 109309 3.85 65.894 AGARWAL RABISHANKAR OMPRAKASH 166 64.09 24/06/1987 3920 401568 103855 3.96 64.71 61.65 60.85 67.31 68.20 63. Roll No.82 25/05/1989 3913 201421 108563 3.36 12/05/1987 3892 301228 106595 3.02 59.915 LAKHANPAL GARIMA RAJESH 166 62.921 OBC OBC-770 MAHAJAN SHUBHANGI HARISH CHANDRA 166 61.62 72.46 66.92 67.00 66.18 27/11/1988 SC OBC OBC OBC SC-270 OBC-764 OBC-765 OBC-766 .77 64.45 01/02/1987 3907 103426 101855 3. SML Cat.15 60.912 DT(VJ) DT(VJ)-68 GAUTAM MAYURESH ASHOK 166 62.00 24/12/1986 3910 102156 100634 3.910 TAMBOLI SAGAR YUNUS 166 62.90 05/07/1983 3917 100605 100365 3.18 11/07/1986 3908 201889 107741 3.896 SC SC-268 PARVE SNEHAL ARUN 166 64.10 60.00 61.906 AGALAWE DEEPAK BALKRISHNA 166 63.49 60.18 27/09/1983 3893 300669 106192 3.92 63.00 16/04/1989 3891 100051 100489 3.08 65.911 PATIL VIKRAM NETAJIRAO 166 62.27 03/07/1988 3914 103068 101651 3.78 62.31 61.62 61.59 62.92 64.891 VICHARE PRIYANKA SHARAD 166 65.22 59.09 08/01/1984 3895 200243 109002 3.45 03/10/1985 3900 201192 108024 3.54 25/07/1985 3906 300699 105784 3.00 61.45 21/09/1986 OBC-763 KHODADE AMOL ABASAHEB 166 65.43 61.08 65.65 61.45 10/03/1986 3894 103037 101006 3.No.36 02/04/1988 3909 300975 107099 3.909 SHUKLA ANCHITA DEVVRAT 166 62.36 24/10/1984 3902 201439 109335 3.

Roll No.72 20/03/1988 3956 100562 101166 3.72 20/11/1985 3952 300491 105866 3.45 59.952 OBC OBC-778 YEOLE RAKESH DHANRAJ 166 55.31 54.27 59.54 24/07/1986 3957 401145 104820 3.09 15/02/1982 3948 200432 109714 3.72 09/09/1986 3946 400676 103857 3.90 09/11/1987 3928 100480 102948 3.932 DERNASE NAGORAO PRABHAKAR 166 60.36 20/03/1983 3933 102187 100598 3.935 OBC OBC-773 VINCHURKAR PRUTHA WAMANRAO 166 59.15 58.82 11/04/1984 3953 301737 105730 3.942 SINGH SOLANKI AVDHESH DIWAN 166 58.38 59.35 52.951 NT1 NT1-69 CHHALLARE CHETAN MOHANLAL 166 55.943 OBC-777 PAOGHAN AMIT ACHYUTRAO 166 58.46 64.31 66.18 26/10/1983 3949 103345 101793 3.17 58.930 BICHPURIYA ASHISH DHANRAJ 166 60.39 68.925 MAKWANA ROHAN KIRITKUMAR 166 61.62 54.77 57.14 54.937 BHARTIYA ASHUTOSH ABHINANDAN 166 59.36 18/04/1985 3955 201008 109851 3.09 31/07/1986 3937 100456 105167 3.45 31/01/1987 3931 301164 106255 3.55 57.29 60.63 01/07/1983 3943 202056 108462 3.24 56.934 NT3 NT3-69 CHEPTE ARUN PRALHAD 166 60.45 05/06/1981 3945 200785 109003 3.53 68.62 72.70 59.31 54.91 02/06/1988 3959 101923 100573 3.959 AGRAWAL GUNJAN ANIL 165 67.931 ALI ALI SAOOD NISAR NISAR ALI 166 60.27 56.69 57.35 67.27 14/10/1983 3927 200226 109481 3.45 01/03/1988 3924 200066 100924 3. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .90 30/10/1987 3939 401282 104021 3.02 60.948 SC SC-273 KAMBLE KUMAR JAGDISH 166 57.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 107 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.98 59.945 DT(VJ) DT(VJ)-69 SHINDHE PRAVEEN SHANKARRAO 166 57.31 62.78 59.04 54.27 08/05/1985 3942 202002 108294 3.63 04/08/1986 3951 401723 104210 3.23 63.62 59.38 70.20 58.46 62.14 80. SML Cat.96 56.31 58.939 OBC OBC-775 DODE PRANIL ASHOK 166 59.88 56.29 60.938 OBC OBC-774 CHAUDHARY GAYATRI VIJAY 166 59.63 16/09/1980 3941 400872 110465 3.62 63.957 165 69.926 SRIVASTAVA ASHISH ARUNKUMAR 166 60.27 28/10/1987 3926 103574 100987 3.64 29/11/1985 3947 301355 106645 3.00 08/02/1987 3940 101910 101843 3.00 02/01/1986 3935 301807 105103 3.950 SC SC-275 INGLE NITINKUMAR BABURAO 166 56. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 3923 201046 107947 3.09 03/08/1984 3929 103137 100415 3.10 62.63 25/04/1986 3934 400681 104014 3.38 61.936 ST ST-42 JATALE VINAYAK VISHWANATH 166 59.77 61.940 BORKAR NILIMA ASHWIN 166 58.20 60.62 63.08 61.64 09/06/1985 3944 102932 100434 3.929 NT3 NT3-68 MUNDE SANTOSH RAGHUNATH 166 60.949 SC SC-274 BHOIR SUJATA VITTHAL 166 56.924 SC SC-271 WETAL VEENA NARAYAN 166 61. Appl No.14 54.10 57.45 15/10/1986 NT2 OBC OBC NT2-87 OBC-776 RAJU KUMAR PREMCHAND PRASAD DT(VJ)-70 PH-9 AYESHA FIRDOS MOHD ZAHEERUDDIN .45 03/11/1984 3950 301450 106061 3.946 NT1 NT1-68 PARIPELLI KIRAN RAMESH 166 57.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.00 59.958 SALDANHA NICHELLEMRINALI 165 67.08 54.No.00 67.92 59.955 KULKARNI CHETAN RAJENDRA 165 74.37 58.956 YADAV MAMTA KULDEEP KUMAR 165 70.08 58.23 59.41 58.27 10/06/1988 3930 300877 106393 3.15 60.15 61.69 58.00 24/11/1985 3932 401300 110503 3.941 GAWRE VIJAYALAXMI VISHWANATH 166 58.55 66.953 OBC OBC-779 DAWAR AJAY KISHOR 166 55.24 72.63 56.63 52.62 59.31 74.92 54.954 DT(VJ) JADHAO AMOL SITARAM 166 53.944 166 57.08 65.63 30/11/1985 3936 400974 104109 3.933 SHARMA TUSHAR SHIV SHANKAR 166 60.72 24/04/1989 3958 101591 107401 3.45 16/02/1980 3938 201522 107652 3.947 SC SC-272 SHINDE KIRAN KISHANRAO 166 57.64 23/07/1982 3925 201686 109772 3.92 60.00 61.31 57.00 59.72 27/02/1983 3954 300002 107140 3.31 65.66 63.923 NT2 NT2-86 KHATAKE SNEHAL NIVRUTTI 166 61.04 58.928 OBC OBC-772 HUDEKAR RAMESHWAR BHAGAJI 166 60.31 57.927 OBC OBC-771 SHINDE SONAL RAJENDRA 166 60.

986 OBC OBC-787 TAPIYAWALA KRUTI BHARATKUMAR 165 62.65 09/03/1986 3993 100435 100601 3.18 02/05/1988 3966 301294 106409 3.85 66.36 17/10/1985 DADHE KANCHAN RAMESH 165 67.36 29/05/1986 3973 101416 101106 3.14 59.46 68.961 3962 103161 100274 3.994 NT1 NT1-71 PAWAR ANJALI SOMNATH 165 61.960 3961 302037 110395 3.967 KHANDEKAR KOMAL NITIN 165 65.993 OBC OBC-790 WANKHEDE SHWETA JAYWANT 165 61.996 DT(VJ) DT(VJ)-71 CHAUVHAN NILESH UKANDA 165 61.92 65.45 18/07/1987 3.92 59.67 59.982 JAFRI FAHD JAHID ALI 165 63.77 70.31 63.36 26/10/1984 3970 102972 102412 3.980 JADHAV INDRANEEL ASHOK 165 63.04 60.77 68.87 63.971 SAKHARE RAJESHWAR BALAJI 165 65.972 MEHTA SUMEETKAUR TARVINDERSINGH 165 64. Roll No.27 27/12/1987 3978 100307 100603 3.975 MAGAR AMOL ABASAHEB 165 64.09 15/01/1983 3967 200327 109439 3.990 DUBE VAIBHAV VAIJNATH 165 61.973 KHARE GAURAV GANGAMOHAN 165 64.995 SC SC-278 BADEKAR AMOL BALIRAM 165 61.92 67.09 22/12/1986 3996 301627 106929 3.983 BANG ABHA GOVIND 165 62.54 01/09/1983 3979 200547 108982 3.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 108 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.33 63.35 61.08 65.17 65.45 69.96 63.977 SYED MOINUDDIN OMAR QAISARUDDIN 165 63.35 59.969 GARG NEHA VED PRAKASH 165 65.62 68.69 61.970 BHATIA GAURAV PREM PRAKASH 165 65.36 05/07/1987 3983 102648 102892 3.36 28/02/1987 3972 102440 103157 3.72 10/06/1985 3977 401222 103972 3.54 63.38 67.10 63.00 21/08/1987 3968 102816 102056 3.92 61.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.27 27/12/1987 3994 400164 103821 3.78 59.00 26/05/1987 3989 200626 108964 3.08 68.69 63.46 64.90 02/10/1983 3984 200029 107755 3.988 OBC OBC-788 AHER NILESH SHIVRAM 165 62.43 59.77 63.85 68.991 LOHIRE MAKARAND SHANKAR 165 61.27 03/04/1987 3981 100233 102230 3.36 15/03/1984 3969 202297 108660 3.968 YEWATKAR DURGESH VASANTRAO 165 65.92 66.81 17/07/1987 3985 101579 102324 3.08 69.962 3963 103035 100685 3964 100219 3965 Cat.31 68.29 64.38 65.27 14/08/1986 OBC OBC NT2 OBC OBC SC OBC-780 OBC-782 NT2-88 OBC-783 OBC-786 SC-277 .09 19/01/1988 3991 102683 103108 3.24 62.00 08/06/1988 3975 200916 107469 3.27 65.976 NALPE VIJAY CHANGDEORAO 165 63.04 65.05 67.965 SC SC-276 PARMESHWAR TUSHAR MOHANLAL 165 65.67 60.992 DESHPANDE GAJENDRA DATTATRAY 165 61.12 64.16 62.No. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB MILLER JOY LALDINPUII SANGKUNGA 165 67.63 25/01/1988 3995 200426 108003 3.15 62.14 57.974 PAJGADE RAJKUMAR VIJAYKUMAR 165 64.45 22/08/1987 3988 103081 103424 3.76 64.14 62. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .981 MANKARE PRANIT DATTATRAY 165 63.14 61.978 OBC OBC-784 DHEKNE ANIRUDDHA MOHAN 165 63.69 61. Appl No.43 63.77 63.964 ASAI OMSHUBHAM GANGADHAR 165 66.36 63.27 21/10/1983 3986 101856 102539 3.72 26/06/1987 3987 102070 101273 3.14 31/03/1985 101141 3.45 14/07/1983 BINDLISH RIDHIMA PRAMODKUMAR 165 66.27 05/03/1985 3990 401434 110340 3.69 59.90 16/08/1986 3976 201638 110146 3.55 63.81 05/06/1987 3992 400664 110141 3.90 13/08/1987 3980 201831 107592 3.966 OBC OBC-781 GHUSE KANCHAN RAMESHRAO 165 65.62 65.00 64.985 RANE ANUJA UDAY 165 62.979 OBC OBC-785 MORE NEELIMA VILASRAO 165 63.59 61.33 64.35 65.86 60.22 59.08 64.45 11/09/1985 3974 300095 105257 3.987 NT1 NT1-70 BAGHE SANDIP RAMESHWAR 165 62.85 64.15 62.984 CHANDANSHIV NAMRATA BHANUDAS 165 62.47 63.963 RAIGURU DEVJANANI RAMSHANKAR 165 66.31 66.24 61.85 69.00 67.51 61.27 29/02/1988 103387 109098 3. SML 3960 300920 105377 3.09 24/04/1984 3971 401683 104167 3.04 61.00 02/09/1988 3982 102769 101083 3.989 OBC OBC-789 HANJAGE BASAVRAJ PRABHAKAR 165 61.31 64.38 68.

15 58.27 13/12/1986 4017 102978 100363 4.005 OBC OBC-791 RAUT DNYANESHWAR DINKARRAO 165 60.23 58.54 01/12/1984 4006 200768 107547 4.36 04/07/1989 4001 201535 107602 4.021 NT2 NT2-89 DAMAKALE VINAYAK MRUGENDRA 165 58.028 56.36 28/10/1987 4025 300747 105068 4.000 DHADE APARNA SAMBHAJI 165 60.78 62.15 58.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 109 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.030 DT(VJ) DT(VJ)-73 JADHAV HUPESH DWARKADAS 165 56.55 54.45 03/11/1984 4009 201249 109787 4.29 57.004 MOOLYA PRASHANT MOHAN 165 60.27 25/08/1986 4016 301550 105539 4.015 OBC OBC-796 RAPARTIWAR ATISH ANIL 165 58.00 59.36 15/08/1986 4026 200602 107923 4.84 57.92 56.18 05/06/1985 4015 100092 100197 4.No.71 60.36 29/09/1986 4007 102725 109386 4.00 60.022 ST ST-45 JAGTAP KOMAL BAPU 165 57.51 55.012 SINGH JAYPRAKASH SITARAM 165 59.00 01/02/1986 4014 200738 108266 4.79 64.55 25/11/1983 4024 401452 108937 4. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 3997 101963 103313 3.00 15/09/1987 4018 400995 103830 4.45 29/01/1986 4010 302057 106302 4.011 KOTHARI TRUPTI OMPRAKASH 165 59.65 59.31 60.36 03/03/1986 4031 401606 103406 4.23 59.46 60.009 KILLEDAR SNEHAL SATAPPA 165 59.026 PATIL AMITKUMAR SHRIKANT 165 56.62 60.27 02/10/1987 4032 200420 107782 4.18 03/11/1985 4023 301502 107185 4.63 01/04/1988 4019 101595 102222 4.54 60.017 GAUTAM VINAY KUMAR RAM CHANDRA SAH 165 58.78 56.15 62.85 57.31 61.031 OBC 165 55.23 57.54 05/03/1988 4030 401195 104111 4.18 15/01/1985 3999 300022 105970 3.43 56.013 OBC OBC-795 WANJARI PRABHAKAR KUNDLIK 165 59.029 OBC OBC-798 SINGH KUNWAR PRATAP KRISHNA C AVINASHI PATIL PUSHPARAJ NILKANTH 165 4029 165 56.90 56.38 62. Roll No.77 64.90 06/04/1978 4013 301852 105552 4.997 NARSINGHANI SANJAY SUNDERSINGH 165 61.20 55.020 SC SC-280 KHOBRAGADE SIDDHARTH MAHADEO 165 58.29 56.72 13/02/1984 4004 200772 109375 4.38 61.12 56.02 59.006 OBC OBC-792 PATIL SHYAMKANT SURESH 165 60.007 SHIVNANI DEEPA CHETAN 165 60.10 53.15 60.019 DT(VJ) DT(VJ)-72 PAWAR ASHOK BHAGWAN 165 58.98 59.014 SC SC-279 SALE SHILPA ASHOK KUMAR 165 58.96 57.78 61.29 59.27 10/04/1981 4033 102896 102309 4.41 53.24 55.85 61.02 63.23 60.54 58.998 MANGE TULSIDAS HIRJI 165 61.14 56.27 05/03/1983 4020 101176 102419 4.54 58.36 11/02/1985 4005 100892 100832 4.09 07/07/1983 4022 200246 101630 4.999 SHAIKH ZAHID PARVEZ ABDUL KARIM 165 60.85 60.45 30/03/1984 4011 400518 104390 4.00 16/11/1983 400470 103330 4.001 MAGDUM ABHINANDAN ASHOK 165 60.18 20/06/1987 4027 200220 108206 4. SML Cat.16 07/04/1980 4021 202006 108234 4.025 SC SC-282 SAKHARE NAGSEN ASHOK 165 57.016 OBC OBC-797 KALBHOR JAGADISH MADHUKAR 165 58.45 05/05/1989 4003 101855 103177 4.69 61.018 ST ST-44 PIMPARE MEENA MUNJAJI 165 58.010 BONDRE AMOL GOWARDHAN 165 59.027 SC-283 KHADE PARVAT KASHINATH 165 56.27 22/07/1981 4028 202244 107884 4.008 JAWANJAL SANDIP JAGANNATH 165 60.033 SC SC-285 KAMBLE VAIBHAV BALU 165 55.54 62.08 57.27 30/10/1983 4000 400441 109766 4.12 59.39 54.27 20/09/1984 ST NT1 OBC OBC SC ST-43 NT1-72 OBC-793 OBC-794 OBC-799 HABEEBA MASROOR ABDUL AZIZ .73 02/04/1987 4002 102636 102186 4.08 63.002 PARADKAR SARIKA GOPALKRISHNA 165 60.53 56.41 60.62 56.85 55.43 55.92 61.023 DESHMUKH SUNIL SURESH 165 57.00 22/12/1972 3998 301420 105914 3.024 SC SC-281 GAIKWAD BABASAHEB VITTHALRAO 165 57.00 59.41 58.94 59.69 62.66 58.08 60.02 56. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM . Appl No.55 61.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.36 26/06/1989 4012 300237 105846 4.73 15/12/1985 4008 301715 107266 4.96 57.82 64.77 58.03 59.41 57.003 GOSWAMI PRAJAKTA JITENPRAPURI 165 60.032 SC SC-284 KAULASKAR SHASHIKANT VITHALRAO 165 55.71 55.

31 53.76 66.54 64.037 CHINCHOLI ADITI HEMANTKUMAR 164 70.96 65.04 60.06 64.54 64.046 BHATWAL APARNA SHRIRAM 164 65.39 60.064 AGRAWAL POOJA MAHESH 164 63.27 61.056 TYAGI TARUN VEER SINGH 164 64.063 OBC OBC-807 CHAUDHARI KAVITA VIJAY 164 63.77 69.00 68.57 12/12/1988 4057 103239 100216 4.15 64.035 SINGH ABHISHEK RAMSAHAY 165 54.61 63.08 63.27 30/09/1987 4062 101104 100760 4.040 ABRAHAM KOCHURANI ABRAHAM T THOMAS 164 67.15 70.042 ADHIKARY RISHI RAJAT 164 66.067 AMBEKAR MANDAR JAYANT 164 63.27 02/01/1988 4040 201196 108104 4.76 63.44 61.049 GULHANE DEEPTI VIJAY 164 65.043 NABAR AKSHAY SHEKHAR 164 66.15 67.00 17/07/1987 4065 301430 105739 4.62 66.00 66.77 65.048 KABRA MADHAVENDRA VARADRAJ 164 65.46 66.039 MALHOTRA KRITIKA LALIT 164 68.050 PHADKE PRASANNA PRAFULLA 164 64.37 54.31 69.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.00 18/05/1983 4050 302120 106888 4. SML Cat.061 BHANDARI SHWETA KAMALKISHOR 164 63.57 62.18 29/03/1988 201913 108172 4.82 61.08 72.070 ANDHARE ASHISH NAVNATH 164 62.051 GHORPADE ADITYA SANJEEV 164 64.53 63.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 110 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.04 59.72 05/07/1987 OBC OBC SBC OBC NT2 SC SC SC SC OBC-801 OBC-802 OBC-803 OBC-804 NT2-90 SC-286 SC-287 SC-288 SC-289 .18 05/05/1985 4.15 66.81 10/11/1987 4067 300744 106404 4.81 31/12/1988 4060 301247 105877 4.54 08/10/1985 4066 300451 105292 4.65 66.058 SHINDE RAKESH SUDHIR 164 64.18 28/06/1983 4055 101241 100217 4.053 MATHURVAISHYA SMRUTI VIJAY 164 64.036 VYAS PRAVEENA GHANSHYAM 164 72.45 08/12/1987 4058 101870 100157 4.060 OBC OBC-805 HIWARKAR MONALI PRAKASH 164 64.36 16/09/1982 4039 301902 105856 4.63 02/04/1985 4056 102880 101634 4. Roll No.84 62.42 70.62 69. Appl No.00 71.62 67.057 BHATANKAR SWAROOP SUDHIR 164 64.065 KHAN DANISH SAEED 164 63.36 21/11/1988 4043 102219 101307 4.00 61.64 14/08/1985 4046 101722 101922 4.69 72.64 16/07/1987 4054 101739 103136 4.96 63.82 08/09/1986 4044 201960 109750 4.00 22/01/1987 4042 300693 106411 4.054 JADHAV VINAYAK LAXMAN 164 64.41 68.047 UKANDE SANKET SURESH 164 65.034 4035 102139 100894 4036 301965 106399 4037 100173 4038 PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB BIRAJDAR VIVEKANAND VENKATRAO 165 54.038 VARAKUTI MALLIKA KULLAYASWAMYV 164 68.54 02/12/1982 102103 4.068 MOKAL SMITA JAGANNATH 164 62.00 29/10/1988 4064 100506 101788 4.63 08/05/1984 4069 400700 104759 4.71 63.54 14/05/1987 4047 300290 106823 4.99 67.No.00 62.18 29/01/1987 4051 300061 107116 4.94 62.63 63.82 19/09/1984 4041 301562 107073 4.53 60.82 62.27 07/04/1988 4048 103330 102630 4.38 54.36 23/05/1989 4052 103220 101831 4.31 67.16 64.041 NIKAM SNEHA GULABRAO 164 66.62 67.23 70.059 ST ST-46 MACHEWAD NITISHKUMAR BAPURAO 164 64.51 63.24 69.54 65.10 61.09 11/07/1986 4061 100148 100563 4.85 72.90 01/02/1986 4059 100813 102203 4.62 67.62 76.066 UKEY KRUNALI SHRINIWAS 164 63.65 64.27 06/04/1984 4.23 60.72 26/11/1983 4070 102882 110380 4.98 68.54 17/04/1987 4063 200836 108992 4.88 66.45 23/09/1984 4068 102551 108902 4.90 56.055 MURALIDHARAN PARTHASARATHY T S 164 64. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .55 07/08/1988 4049 301035 106571 4.62 67.69 69.044 ANANTKAR SHITAL BHARAT 164 65.47 61.78 58.069 NATHANI JEETENDRA HEMANTKUMAR 164 62.19 11/12/1986 4053 100383 101674 4.09 15/04/1987 4045 301693 107197 4.38 66. CatMerit OBC OBC-800 4034 400884 104029 4.062 OBC OBC-806 JADHAV VIVEK PANDHARINATH 164 63.54 66.61 59.06 64.052 ASKAR AMOL RAMESH 164 64.38 68.045 BADLANI GUDDI DAYALDAS 164 65.29 65.

23 59.69 62.27 02/07/1985 SC-295 LOKHANDE CHETAN SADASHIV 164 59.98 54.074 OBC OBC-809 PARDESHI RAJESHWARI UMAKANT 164 62.54 18/10/1987 4090 202141 110408 4.85 61.72 12/04/1984 4079 201161 107872 4.51 60.102 103274 102153 4.00 17/01/1985 101665 4.49 60.92 60.82 59.31 55.075 NT1 NT1-73 BADGE AMOL GULABRAO 164 62.09 26/10/1987 DT(VJ)-76 CHAVHAN SHITAL SHRICHAND 164 57.08 62. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB SC SC-290 KHOBRAGADE ANSHUMAN VASANT 164 62.45 17/08/1985 4.100 MANSURI SANOBER SHAFI 164 57.04 60.91 02/06/1985 101424 4.076 UPADHYAY NITIN RAMRAJ 164 62.077 PRAKASH DIVYA DEV DUTT 164 62.082 4083 301566 105618 4.079 DASH KAMBUPANI DAYANIDHI 164 61.24 59.31 62.55 62.36 12/03/1985 SC-297 KAMBLE SHILPA ASHOK 164 57.105 SC 4106 100212 101022 4.096 SC 4097 201674 107798 4.80 58.54 56.00 68.072 SC SC-291 SARVAIYA NILESH DHANWANT 164 62.72 20/02/1986 SC-292 MADKEY MADHAVI VIJAYKUMAR 164 60.098 SC 4099 200536 107811 4.11 59. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .14 55.107 NT2 DESAI SHAILESH SAMBHAJI 164 57.31 56.38 57.92 66.82 61.31 66.45 09/09/1987 OBC-815 BOKAN RAJU RAMESHWAR 164 58.088 SRIVASTAVA AMIT K M LAL 164 60.90 25/06/1988 4.00 19/10/1978 4081 301808 106660 4.31 62.31 63.099 OBC 4100 100683 102601 4101 200897 4102 4103 KADU NIKHIL POPATRAO 164 59.77 62.72 31/10/1985 100423 100870 4.106 4107 200666 109302 4.104 DT(VJ) 4105 401342 103789 4.15 60.61 58.90 28/07/1983 4076 300536 105399 4.72 21/12/1983 4082 201726 105075 4.27 30/01/1987 4091 201805 108126 4.33 60.18 10/01/1988 302231 105869 4.67 57.27 28/07/1986 SC-296 THORAT AMOL PRAKASH 164 58.087 KASHID PRIYANKA ARVIND 164 60.081 BIHADE KAPIL PRALHADRAO 164 61.086 OBC OBC-813 BHALERAO SAURABH SUBHASH 164 60.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 111 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.04 56.092 4093 200977 107594 4.090 SC SC-294 LONDHE POONAM ZUMBARRAO 164 60.15 62.085 OBC OBC-812 BHAGAT NUPUR KUNWARSINGH 164 60.69 59.08 66.55 60.27 25/05/1983 4.08 61.00 02/02/1986 NT2-91 . Roll No.31 62.15 56.38 59.62 65.90 03/12/1987 OBC-814 JADHAV OMKUMAR SHANKAR 164 59.08 59.27 20/06/1983 4080 102984 102365 4.73 09/09/1985 SC-298 MANDALE RANJEET RAMDAS 164 57.095 OBC 4096 103023 101554 4.22 56.41 59.00 02/09/1985 102675 101604 4.41 61.073 OBC OBC-808 JAMBHULKAR PRAKASH KUNDLIK 164 62.078 DHAKANE BABASAHEB SHRIMANT 164 61.90 01/10/1985 DT(VJ)-75 CHAVAN PRIYANKA NAMDEO 164 58.69 59.00 63.083 SC 4084 102492 100664 4.72 08/07/1980 4089 401526 103967 4.31 65. SML 4071 301220 105236 4.72 30/04/1985 4078 401660 104063 4.04 60.46 62.31 60.00 61.08 58.51 59.92 58.85 58.27 27/03/1984 OBC OBC-811 SHINDE RUPESH ASHOK 164 60.54 63.63 13/05/1986 PATIL PRADIP GUNDA 164 56.09 13/04/1987 JUNAIDI ABDULHAFEEZ AGAFOOR 164 57.09 06/04/1987 201072 107775 4.23 67.82 23/06/1983 107827 4.101 YADAV CHARU N K 164 57.54 63.089 SC SC-293 KHARAT AKASH VIKRAM 164 60.12 60.59 55.90 61.59 57.69 56.59 58.097 DT(VJ) 4098 200975 107514 4.51 59.65 60.091 NT3 NT3-71 MUNDE BALIRAM PANDURANG 164 60. Appl No.90 15/06/1985 4092 202324 109721 4.071 4072 101740 100038 4073 301188 105643 4074 102662 4075 Cat.12 60.90 59.No.093 DT(VJ) 4094 102463 100907 4.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.59 60.31 61.96 59.094 ST 4095 401082 103325 4.103 SC 4104 301019 105442 4.85 62.54 21/11/1988 ST-47 WANKHEDE CHETAN JAGDISH 164 59.084 4085 301351 106065 4086 100141 4087 4088 NT3 OBC NT3-70 OBC-810 CHENDKE PANKAJ PADMANABH 164 61.71 60.09 04/04/1985 4077 201855 103315 4.81 02/11/1982 4.72 01/10/1985 DT(VJ)-74 RAUL SAGAR MADHUKAR 164 59.080 JAISWAL ANAND KUMAR RADHEYSHYAM 164 61.

00 61.08 68.134 HARSHE GAYATRI ULHAS 163 63.69 56.27 30/08/1987 4115 401691 104483 4.53 67.18 22/07/1986 164 56.88 68.37 54.82 09/12/1987 4125 200165 108575 4.46 60.115 KADAM RAJESH DIGAMBERRAO 164 55.98 62.14 63.67 62.00 10/01/1983 4135 100930 100915 4.140 SC SC-304 DABHI PRIYANKA BHARATKUMAR 163 61.00 70.23 61.27 13/11/1987 4124 200724 108807 4. Roll No.119 RAO BHAWNA RAVINDER SINGH 163 69.41 61.00 19/11/1983 4122 101366 102764 4.38 54.36 27/07/1988 4119 200618 108508 4.63 20/09/1986 4118 102629 102087 4.23 65.63 62.90 19/11/1987 4137 401474 110419 4.62 57.72 21/04/1988 ABID ALI AHMED ALI SC OBC OBC NT3 SC-302 OBC-817 OBC-818 NT3-74 .132 SC SC-303 KHARDIKAR PRITISH SHANTARAM 163 64.23 60.73 69.96 65.129 KENJALE ROHIT RAJENDRA 163 65.112 NT3 NT3-72 PHAD LAXMAN GANGADHAR 164 56.08 53.62 66.15 69.37 67.78 60.00 53.117 ST ST-48 NAITAM DEVENDRA NAMDEO 164 54.138 GUPTA AKANKSHA OM PRAKASH 163 62.77 61.143 SONAWANE GANESH BALIRAM 163 60.08 64.45 16/01/1985 4139 201152 110457 4.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 112 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.63 01/08/1983 4133 103009 100534 4.123 AJMERA DIMPY HITESH 163 66.45 05/03/1988 4116 400451 103933 4.73 62.91 01/06/1985 4114 200337 107644 4.55 17/07/1986 4120 201001 103347 4.20 63.45 55.45 14/05/1986 4127 400196 104182 4.38 67.45 02/03/1988 4131 201991 109368 4.81 04/09/1987 4132 103264 102932 4.141 DAS ASHARANI HARISHCHANDRA 163 61.15 72.00 53. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB SC-299 MULE ANIKET MANIKRAO 164 56.130 MISHRA SHASHANK SIBA NARAYAN 163 65.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.73 68.31 64.63 30/08/1987 4126 300798 105003 4.126 DHANDE SHUBHANGI BHARAT 163 65.29 64.142 SHARMA KHUSHBOO GOPAL LAL 163 61.90 56.18 22/03/1987 4129 103129 102606 4.88 65.15 70.137 NT3 NT3-73 AGAV BHAGITRA UDDHAVRAO 163 62.31 65.125 RAI RAM KRISHNA NANDLAL 163 66.109 OBC 4110 301345 106592 4.118 PATIL LAXMI NARENDRA 163 69.23 67.71 65.18 10/11/1988 4123 101045 102797 4.108 SC 4109 400988 103354 4.45 24/04/1986 4141 100237 101590 4.71 61.111 4112 201087 107663 4.122 MEHTA NIDHI SATISH 163 68.97 65.20 62.62 69.45 21/05/1987 4138 200718 107800 4.121 SADADEKAR AVINASH SHRIDHAR 163 68.62 67.60 69.No.90 21/04/1984 4140 102142 100186 4. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .15 67.144 TIWARI ADITYA SURENDRA 163 60.54 17/04/1987 4142 201911 108080 4.67 55.09 27/05/1981 4108 102778 100162 4.00 23/08/1983 4134 201134 100512 4.76 56.55 63.64 04/03/1984 4136 102609 102064 4.63 02/01/1987 4113 200281 109357 4.128 PATIL DINESH AMRUT 163 65.72 19/09/1985 4143 101252 101278 4.110 4111 102375 102837 4.71 62.49 55.31 65.73 61.73 53.133 DESHMUKH VIDYA RAMESH 163 63.94 58.00 64.116 SC SC-301 WAGHMARE PRASHANT BHIMRAO 164 55.127 KULKARNI SUSHMA SUBHASH 163 65.71 62.120 KAKADE PRAVIN RAGHUNATH 163 68.45 21/12/1987 OBC-816 PATIL NISHAD YASHAWANT 164 56.36 12/08/1987 4144 301121 106802 4.65 60.38 59.92 67.72 10/10/1983 PARENGAL ROOHIE BEERAN 164 56.27 04/06/1983 4117 301684 105477 4.135 DARIRA AMIT PRAKASH 163 63.51 66.114 SANCHETI MAHESH ASHOK 164 56. SML Cat.113 SC SC-300 THORAT MAHADEV MANIK 164 56.08 57.08 59.136 NT2 NT2-92 SINGH PRIYANKA CHANDRAKANT 163 62.96 60.18 10/05/1986 4130 100581 101968 4.139 OBC OBC-820 KAPSE AMOL ATMARAM 163 62.77 58.00 29/08/1983 4121 102638 102475 4.124 GHOSH SHASHWATEE SWAPAN 163 66.08 72.21 68. Appl No.23 60.31 68.15 58.131 SBC OBC-819 PATALE DNYANESHWAR SHRIDHAR 163 64.81 11/06/1988 4128 201284 104453 4.

38 62.53 58.69 61.00 59.81 11/02/1989 4146 200483 108357 4.10 56.160 RAJOTIA SANDEEP SHARIPRAKASH 163 59. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 4145 202311 109317 4.46 59.11 58.18 57.55 60.69 65.38 60.00 16/12/1986 4149 100852 102377 4.18 58.14 55.73 56.22 60.15 58.18 24/06/1985 4153 300021 107192 4.24 61.24 57.149 NT3 NT3-75 AVHAD YOGESH MARUTI 163 60.38 56.148 NT1 NT1-74 DHOLE KUNAL SUBHASH 163 60.82 06/05/1987 4152 401383 103949 4.00 63.175 OBC OBC-828 PATIL SWAPNIL SUNIL 163 58.154 MEGHANI RAZAALI KASIM 163 59.29 59.80 59.172 GAIKWAD SHRIPAD PRAKASHRAO 163 58.147 AUNDHEKAR MOHIT DEEPAKRAO 163 60.09 12/10/1987 4173 400752 104211 4.55 59.00 57.09 09/08/1986 4169 400569 103662 4.73 14/02/1988 4163 102349 101423 4.54 64.77 60.153 SHAIKH SHABNAM BADSHAH 163 59.179 SC SC-308 CHAVAN LALITKUMAR RAMDAS 163 57.63 20/02/1986 NT2 NT2-93 SHRIRAME SUSHMA ARJUNRAO 163 57.85 58.88 56.00 59.23 60.54 02/06/1982 4158 400447 104268 4.27 05/01/1986 4166 200735 108419 4.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.90 27/08/1987 4168 400387 103911 4.165 OBC OBC-825 BUJADE RAHUL SHIVNATHRAO 163 59.181 MADEWAD SUNIL BALIRAM 163 57.146 OBC OBC-822 BRAMHANKAR NOVHIL PRABHU 163 60.151 KHADANGA PRASHANT SACHIT 163 59.15 59.163 PANDEY JYOTI SACHITANAND 163 59.174 OBC OBC-827 TARLE SHIVPRASAD BALASAHEB 163 58. Appl No.171 SHINDE VIRAT ASHOK 163 58.15 66.173 BOTHE PRASHANT VILAS 163 58.85 64.31 64.145 OBC OBC-821 CHAUDHARI CHETAN RAMESH 163 60.88 58.90 01/08/1982 4150 400964 104309 4.178 4179 300289 106856 4180 401551 4181 103319 KOMBATTULA VARUN G K GOKHALE 163 57.169 OBC OBC-826 BHANGALE TEJAL RAVINDRA 163 58.27 16/03/1987 4.85 59.09 01/04/1985 4155 401039 103329 4.51 59.170 SC SC-307 DUDHMALE MANISHA NAGORAO 163 58.72 28/02/1986 4154 101821 102705 4.81 04/06/1986 .90 30/01/1982 4162 101966 100085 4.43 59.162 BIJARNIA NANDLAL BAJRANGLAL 163 59.155 LALA MOHAMED HUSSAIN MOHD SIDDIQUE 163 59.168 SC SC-306 GHORPADE PRASHANT SARJERAO 163 58.18 58.85 62. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .161 TIWARY GAURAV BASUDEO 163 59.94 57.92 55.152 SHINDE JAYASHREE AABASAHEB 163 59.95 63.09 25/11/1986 4165 400563 103815 4.177 ST 4178 400945 110355 4.90 09/09/1987 4160 300458 105506 4.38 60.157 DANGEY RACHANA SHYAM 163 59.92 55.69 59.72 22/02/1982 4175 301441 105339 4.85 59.45 08/12/1985 4172 400262 103651 4.27 19/05/1984 4167 102271 100900 4.167 SC SC-305 SONWANE ANAND CHANDRAKANT 163 58.24 59.180 DT(VJ) DT(VJ)-77 JADHAV RAJIV JOHARSING 163 57.31 60.90 21/12/1981 4161 200127 107604 4.18 06/07/1987 4156 100312 101023 4.158 NT3 NT3-76 KADPE VALMIK BALIRAM 163 59.96 55.92 61.150 PAWAR AVINASH PRALHADRAO 163 59.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 113 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.51 56.04 59.176 4177 401647 103461 4.87 23/06/1979 4171 200649 108230 4.45 25/06/1985 4151 202225 107808 4.23 59.72 18/06/1987 4176 301160 105491 4.79 57.56 62.164 OBC OBC-824 PATIL MRUDUL SANJAY 163 59.156 GADA NIKUNJKUMAR NANALAL 163 59.63 20/09/1986 4174 201506 107441 4. SML Cat.No.91 08/08/1987 4170 401513 104864 4.62 59.00 25/05/1988 4164 401345 103669 4.71 56.00 11/03/1988 4157 201244 107972 4.27 21/04/1985 104459 4.159 OBC OBC-823 ASOLE DHIRAJ VINAYAK 163 59.59 56.72 05/11/1983 104814 4.45 21/06/1986 ST-49 VALVI AMOL MOHANSING 163 57.51 54.54 59.15 62.00 09/06/1985 4159 302025 106355 4.46 62.08 57.98 57.53 56.53 56.85 53.88 58.63 57.88 56.31 59.23 62.09 18/07/1986 4147 400788 104040 4.90 25/12/1988 4148 102652 100454 4. Roll No.65 56.166 BHAWAR VRUSHALI AMBADAS 163 59.

36 22/11/1987 4212 202158 108189 4.00 08/03/1984 4218 102293 100866 4.92 71.90 20/12/1985 4208 101683 108427 4.63 68.67 64.91 25/07/1989 4211 300181 106935 4.69 67.81 02/05/1984 4192 200970 109769 4.No.38 53.85 64.90 04/10/1984 4188 300464 105021 4.18 21/06/1985 4187 201504 108795 4.65 61.10 61.18 24/06/1987 DT(VJ) OBC OBC SC DT(VJ)-79 OBC-831 OBC-835 SC-312 PRABHAT RANJAN CHANDRIKA LAL LOYALKA VRINDA VINOD .77 70.88 56.15 66.76 64.189 OBC OBC-830 163 55.73 67. Roll No.23 67.09 01/01/1988 4194 200701 109737 4.81 09/12/1988 4201 301443 106301 4.55 14/10/1987 4216 103548 101943 4.71 62.90 02/06/1986 4210 202275 108169 4.08 66.27 25/11/1985 4189 100780 102345 4.02 62.04 62.65 54.18 11/11/1986 4205 200110 107877 4.212 DESHMUKH SHRADDHA MAHESH 162 63.61 63.85 66.214 DIWAKAR ANSHUL MAHENDRA 162 62.37 66.90 57.72 13/03/1988 4217 301709 104257 4.194 HALKUDE AKHIL SHASHIKANT 162 68.27 23/12/1983 4199 103267 102267 4.64 27/10/1988 4196 200348 107697 4.15 55.12 58.61 61.45 28/10/1984 106343 4.208 DT(VJ) DT(VJ)-80 GAIKWAD ANKITA RAJENDRA 162 64.197 NATHANI RICHA SHANKERLAL 162 66.199 CHHAJED PUNIT SURESHKUMAR 162 65.08 56. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .210 POKALE RUSHIKESH ARJUNRAO 162 63.15 65.31 68.63 22/06/1987 4.04 56.18 24/07/1987 4206 301514 105661 4.183 SC SC-309 TAPASE SUSHANT SHRIKANT 163 56.213 BHAWANI VINEET UPENDRA 162 62.192 162 71.42 69.186 DT(VJ) DT(VJ)-78 JADHAO ARJUN MANGILAL 163 56.63 18/03/1989 4213 100651 100420 4.211 GHAGI NEHA LATARI 162 63.69 61.09 07/07/1987 4215 201340 109006 4.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 114 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.202 OBC OBC-832 BILLARI SNEHA UTTAMRAO 162 65.46 73.77 64.85 66.92 71.205 SOMWANSHI AKASHKIRAN VIJAYRAO 162 64.218 162 62.85 66.31 71.22 53.187 NT2 NT2-94 KANKHARE SONALI BHIMRAO 163 56.217 162 62.54 68.09 02/02/1981 4202 300782 107213 4.54 58.08 67.86 55.57 60. SML 4182 101493 100066 4.94 57.62 57.215 SANPURKAR MAKARAND PURUSHOTTAMRAO 162 62.69 67.85 66.29 64.54 17/05/1987 4198 102864 100641 4.55 62.209 OBC OBC-834 KHOBRAGADE PRIYANKA LAXMAN 162 63.188 OBC OBC-829 KUMAR VIVEK RAJENDRA SAO 163 56.198 RAO SANDEEP RAMESH 162 66.36 30/05/1985 4200 202028 103346 4.185 SC SC-310 KHOBRAGADE SANGITA ASHOK 163 56. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB ST ST-50 GABHALE SANJAY DHAVALA 163 56.184 NT1 NT1-75 JAJULWAR MAHESH BABARAO 163 56.207 SC SC-311 HIRE DEVENDRA KRISHNA 162 64.195 PATIL MADHURA CHANDRASHEKHAR 162 67.54 69.38 56.182 4183 101736 100012 4184 300050 106436 4185 300128 4186 Cat.31 68.18 68.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.09 10/05/1986 4214 202320 107556 4.38 61.78 61.04 62.22 69.36 27/08/1985 301461 105200 4.20 53.71 65.204 GANGAVATI GEETA PRAMOD 162 64.90 09/09/1988 4207 102195 101024 4.63 05/07/1988 4209 301337 107126 4.62 71.57 53.54 20/07/1985 4191 401605 103944 4.36 13/05/1983 4.190 ANSARI MOHAMMAD NAEEM MOHAMMAD AMEEN PATHAN TAUSIF KHAN FEROZ KHAN 163 55.27 30/04/1989 4193 300073 106621 4.216 SHARMA OMKAR RAMSUMACH 162 62.96 62.193 ANDUGULAPATI SANTOSH SRIRAM MALLIKARJUNA RAO SHANKARRAO KODGIRWAR PIYUSH 162 69.200 DESALE SNEHA SANJAY 162 65. Appl No.04 62.54 18/01/1988 4195 101047 101183 4.49 64.196 KAMTANE SUSHIL SURESH 162 67.206 TAMHANE ANKITA NARENDRA 162 64.191 PAWAR SACHIN MOHAN 163 54.00 52.46 70.92 60.38 56.06 62.62 64.36 19/11/1987 4204 300118 106283 4.77 59.59 62.00 12/06/1986 4190 101901 103321 4.203 OBC OBC-833 THOPTE AMIT SAMPAT 162 65.201 PRASAD RATNA RAMANUJ 162 65.27 01/02/1983 4197 300521 104262 4.33 56.27 22/09/1986 4203 201835 107570 4.

63 12/01/1989 4249 301240 106029 4.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.54 21/06/1985 4240 400831 104314 4.232 KHARAT SACHIN SHANKARRAO 162 61.221 CHAVAN VINOD RAMHARI 162 62.46 62.76 62.67 63.57 57.00 61.45 61.90 03/03/1988 4238 201573 104246 4.55 57.236 PATIL SUPRIYA KOMALSINGH 162 60.55 57.77 70.235 ARORA SATBIR KAUR DALJEET SINGH 162 61.54 25/05/1986 4255 102123 101673 4. SML Cat.242 PATTEWAR YOGESH GANGADHAR 162 60.38 60.38 62.46 60.08 60.238 MUTHE MAHESH BHAUSAHEB 162 60.15 62.90 13/10/1985 4239 301795 105647 4.224 OBC 4225 101064 109406 4.15 62.45 20/07/1986 4244 401521 103761 4.252 162 59.250 PATHAN MUZAMMILKHAN ALIYAR KHAN 162 59.62 63.55 60.53 59.31 62.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 115 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.88 60.63 57.27 20/12/1988 4234 401213 110353 4.10 58.92 64.230 VARMA SAPNA BRIJKISHOR 162 61.08 61.12 60.233 KACHHARA APEKSHA GHANSHYAMLAL 162 61.244 NT2 NT2-96 JATALE AMOL BHAGWANRAO 162 60.18 07/02/1987 4242 200044 107787 4.08 64.81 19/11/1987 4252 201896 108548 4.09 25/06/1987 4254 300442 106472 4.54 08/07/1986 4233 101853 101385 4.46 60.06 60.15 60.62 60.00 01/06/1986 4235 200750 108109 4.12 59.220 SINGH MUKESH UDEVIR 162 62.47 58.72 01/08/1988 4245 200374 108726 4.33 59.16 62.63 07/10/1985 4243 201102 107781 4.15 66.222 ST 4223 102013 101260 4.245 SC SC-316 KAMBLE HARSHADA DILEEP 162 60.36 13/07/1982 4230 400786 103792 4. CatMerit DT(VJ) DT(VJ)-81 4219 200979 108685 4.90 05/05/1986 4250 101486 100027 4.15 62.47 61.30 21/10/1987 4241 300390 105353 4.247 PATHADE SWAPNIL NARAYAN 162 59.90 24/09/1988 101100 4.228 SAWANT ASMITA ANANT 162 61.246 GOLE ANUJA ARUNRAO 162 59.92 60.31 66.241 OBC OBC-840 LADKE PANKAJ GIRIDHAR 162 60.50 61.47 16/04/1987 301811 106550 4.249 CHOUDHARI YOGESH KHUSHALDAS 162 59.62 66.36 05/10/1987 DT(VJ)-82 CHAVAN SAVITA KISHANRAO 162 62.00 28/03/1988 4236 401276 103700 4.27 60.45 62.69 64.41 58.00 01/06/1987 4231 101316 101625 4.72 23/01/1985 4253 300089 105230 4.51 59.255 ST ST-52 PAWAR HARSHA PANDURANG 162 59.253 OBC OBC-841 CHINNALA CHINNALA SAISUDHA MADHUSUDHAN TEMBHARE VENENDRA DEBILAL 162 59.00 57.00 63.46 59.254 OBC OBC-842 RAUT ASHISH BALAKRISHNA 162 59.00 27/03/1986 4.69 60.No.72 04/04/1988 4232 301285 105178 4.72 23/03/1987 4237 201540 107577 4.38 58.12 59.223 DT(VJ) 4224 100784 100111 4.27 26/06/1987 4251 102988 101220 4.16 57.46 63.45 10/10/1985 4247 100973 101856 4.27 25/12/1986 4.84 59.18 22/07/1983 RAMTEKE DISHA JAIPRAKASH 162 61.27 58.92 62.92 66.251 SONPAL RIMA SHASHIKANT 162 59.237 BHASKARWAR SHREESH SATISH 162 60.226 4227 201550 107969 4228 101813 4229 PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB RAJPUT KIRAN ASHOK 162 62.62 60.23 61. Roll No.229 MESHRAM ULHAS HARSHAWARDHAN 162 61.77 63.248 RAJPAL SHRUTI HARISH 162 59.35 56.240 SC SC-315 KAMBLE SUDHIRKUMAR GANPATRAO 162 60. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .85 63.00 59.14 57.77 61.231 BHOSALE JAYANT TANAJIRAO 162 61.18 19/09/1987 SC SC OBC OBC DT(VJ) OBC SC SC SC-313 SC-314 OBC-837 OBC-838 DT(VJ)-83 OBC-839 SC-317 SC-318 .234 MALI SNEHALATA BALASAHEB 162 61.23 61.46 59.00 28/03/1987 4248 201566 107935 4.225 4226 300850 106282 4.00 57.239 SINGH SEEMA ANUGRAH 162 60. Appl No.227 KHANAPURKAR SAMIR UMESH 162 61.72 07/03/1982 4246 200048 107679 4.46 58.219 4220 200179 109347 4221 400517 103858 4222 103113 100246 4.243 NT2 NT2-95 SID SANJAY NAMDEV 162 60.09 10/08/1988 4.47 58.57 59.55 59.27 09/10/1986 OBC-836 PHIRKE MOSAM VIJAY 162 62.85 63.45 02/08/1986 SAURABH KUMAR ANAND 162 62.63 17/01/1985 ST-51 DAREKAR YOGITA SURESH 162 62.

274 AGRAWAL APURVA SHIV KUMAR 161 68.292 ITKELWAR BHUSHAN JAYANT 161 64.55 22/04/1986 4.71 64.287 NANDANWAR DEEPIKA YOGESHWAR 161 65.69 66.284 SIDDIQUI ALMAS ARSHAD 161 65.54 61.266 SC SC-323 MANWATKAR SANDEEP DHARAMPAL 162 58.92 70. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .72 31/07/1980 101805 4.82 57.18 21/07/1986 SARKAR RUMITA PRABIR 162 58.261 SC 4262 301506 106047 4.39 57.81 22/04/1983 SC-322 SURYA PRIYANKA VISHWANATHRAO 162 58.54 12/11/1985 4272 102344 102314 4.36 07/11/1988 4288 302054 106017 4.27 08/11/1987 4278 102688 101594 4.62 71.256 4257 202116 108292 4.38 63.23 65.260 SC 4261 400316 103901 4.23 58.85 68.27 09/10/1985 4276 401286 104779 4.18 18/02/1984 SC-321 KONDVILKAR ASHWINI CHANDRAMOHAN 162 58.64 05/01/1986 4281 201762 105508 4.69 60.268 GULIA MANISH RAM PARTAP 162 57.85 65.90 01/08/1986 4282 201652 108049 4.277 SHAIKH ARSHIYA KHATOON MOHD MOHIUDDIN DAGADE NEHA VASANT 161 67.46 60. SML Cat.46 60.78 54.92 70.04 57.65 55.98 68.90 62.06 66.54 07/09/1988 4287 103232 100783 4.02 62.281 SHAIKH ARBINA HAMID 161 66.280 WADHWA SAMITA SHRAVAN KUMAR 161 66.27 14/06/1986 4268 200101 107776 4.291 MULAOKAR MANGESH GANESH 161 64.45 26/08/1985 OBC-843 GAIDHANI SANJAY NAMDEO 162 58.54 21/02/1987 4267 300768 105487 4.66 57.55 20/10/1987 4291 301333 105149 4.25 67.54 22/01/1983 4270 200334 107507 4.265 YADAV SANDEEPKUMAR CHHOTELAL 162 58.62 56.54 69.15 70.08 69.00 10/04/1985 4271 101873 109873 4.267 OBC OBC-844 MAPARI ASHVIN PRALHAD 162 57.20 24/04/1987 4283 100859 102456 4.No.29 65.29 55.08 60.22 57.45 65.275 SMAIKH WASIYEEULLAH ZAFARULLAH 161 67.263 4264 300809 105978 4265 100957 4266 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB BORGAONKAR SAURABH PRAMOD 162 59.289 MOOLCHANDANI MONESH MAHESH 161 65.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.33 63.54 58.00 15/04/1988 4279 300958 100587 4.69 58.27 65.59 64.46 68.53 64. Appl No.22 64.27 03/07/1988 PATIL SANDEEP PRAKASHRAO 162 58. Roll No.08 65.31 67.14 65.08 56.288 JETHA KALPANA SHYAMSUNDER 161 65.278 AGRAWAL ABHINAV VIVEK 161 66.23 61.82 22/09/1985 SC-320 KAWLE AMIT PARMESHWAR 162 58.55 18/06/1988 4289 201756 108217 4.15 56.15 52.20 55.31 61.283 GUJELA AJIT DILIP 161 65.269 MANDGE SHRIKANT ASHOK 162 56.27 20/06/1981 4269 102695 103161 4.271 OBC-846 ACHAREKAR MAHENDRA MOHAN 162 56.90 16/11/1988 4285 103292 101378 4.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 116 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.264 KARN AJIT KUMAR RAJENDRA LAL DAS 162 58.00 54. 4256 102814 103467 4.90 12/05/1984 4274 301253 106262 4.62 66.27 13/06/1988 4286 101051 102387 4.36 30/05/1985 4280 300481 105379 4.85 55.77 64.286 PODUVAL SOUMYA PHALGUN 161 65.33 56.259 4260 100002 100141 4.27 23/12/1983 4273 103434 100081 4.258 SC 4259 401053 110466 4.14 61.54 17/12/1988 4284 101707 102091 4.273 NT2 NT2-97 KACHGUNDE GANESH KHANDBARAO 162 54.12 57.85 61.290 PANBUDE SUSHIL NATTHUJI 161 65.81 04/06/1987 4290 300482 106032 4.85 57.23 71.77 59.279 BAJAJ PRAGYA GOVIND 161 66.54 11/04/1988 4277 102920 101916 4.23 61.88 65.16 56.77 61.69 55.82 07/11/1986 4275 201544 107867 4.98 59.285 JAGATAP MAHESH GOVIND 161 65.82 10/10/1985 SC-319 WALVEKAR SAGAR BHIKAJI 162 59.38 68.282 ANAND KRISHNANUNN 161 66.270 TRIPATHI VIVEKANAND AWADH BIHARI 162 56.98 65.276 161 67.27 01/08/1987 4292 201565 109482 4.31 57.257 SC 4258 101145 100528 4.61 64.68 57.63 64.272 SC SC-324 SHIRSAT KUNAL BHIMRAO 162 55.262 OBC 4263 300357 105170 4.27 07/10/1987 OBC OBC NT2 OBC OBC ST SC OBC OBC-845 NT2-98 OBC-847 OBC-848 ST-53 SC-325 OBC-849 .27 05/04/1987 201625 107985 4.

55 64.69 63.No.54 01/08/1986 4318 201399 108935 4.318 GADE PRAMOD RAJARAM 161 61.59 59.73 16/08/1988 4312 300857 105315 4.323 ALAWADHI KARAN HARISH 161 60.51 61.49 60.294 SC 4295 100081 102773 4.31 62.09 30/08/1987 4302 300267 106202 4.92 68.305 OBC OBC-853 PAWAR PRANJAL PRADEEP 161 63.69 68.298 MUNDHADA ROHIT OMPRAKASH 161 63.54 64.69 59.22 61.86 58.27 30/04/1987 4303 300115 106194 4. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .00 56.23 70.38 65.00 15/11/1983 4327 201838 109651 4.39 60.45 23/05/1987 SC-326 MANKAR SHILPA JAYANTRAO 161 64.314 OBC OBC-855 KHADSE SHITAL ASHRUJI 161 61.18 20/07/1987 4314 300272 106338 4.297 RUHAL PALLAVI SUMER 161 63.77 60.80 58.303 SC SC-327 TIRPUDE BHAGYASHREE BHIMRAO 161 63.49 62.307 SINGH AMANDEEP M P 161 62.76 60.77 62.24 58.00 06/11/1987 4322 101973 100581 4.329 MADREWAR NITEEN NANDKUMAR 161 59.326 OBC OBC-858 BANOKAR PRIYANKA RAMESH 161 60.65 60.325 OBC OBC-857 NOMULWAR SMITA GANGADHARRAO 161 60.61 59.63 63.72 24/03/1986 4308 201844 109718 4.312 OBC OBC-854 SHARANAGAT SWETA DEVENDRA 161 62.295 OBC 4296 401451 104302 4.92 59.54 63.00 65.39 62.47 64.09 19/11/1986 4324 301316 105114 4.72 28/04/1988 4321 101110 102442 4.38 66.63 04/02/1985 4306 401555 109342 4.317 SHINDE VAIBHAV DILIP 161 61.08 68.90 09/07/1986 4323 201453 109752 4.27 30/05/1983 4328 200191 108485 4.309 DHOTE VARSHA MADHUKAR 161 62.18 05/01/1982 4317 202310 107598 4.20 63.85 71.90 14/09/1984 4319 401218 103731 4.31 64.23 64.00 62.315 HARAN BALAJI SATVARAO 161 61.327 PATIL VISHAL RAMESH 161 60.322 PILANI ABHISHEK PRAMOD 161 60.54 03/07/1987 4326 300685 105870 4.73 21/09/1988 4299 202270 108733 4.18 06/05/1986 4307 103576 101138 4.92 68.08 58.301 161 63.27 29/02/1988 4300 301488 107100 4.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.39 61.300 CHITMULWAR SHASHANK SHARADRAO 161 63.311 MEHTA PRIYANKA HITENDRA 161 62.306 NT3 NT3-77 NAGARGOJE SANJAY RAOSAHEB 161 62.18 06/05/1987 4315 400278 104899 4.92 60.69 64.62 60.90 29/04/1985 4305 201509 108386 4.293 4294 101931 101756 4.18 19/09/1985 4309 102563 102967 4.63 61.27 28/10/1987 4311 103226 101380 4.88 59.23 67.46 63.27 62.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 117 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.23 60.86 60.86 58.299 MUTYAL PRERANA PRAKASH 161 63.321 KHOMANE PRITAM LALASAHEB 161 60.15 64.54 64.69 59. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB SBC OBC-850 TUMMA PRIYANKA NARAYAN 161 64.310 CHAHAR DEEPSHIKHA CHHEDI LAL 161 62.00 16/05/1984 4293 200024 108945 4.78 63.24 58.82 61.31 67.304 OBC OBC-852 SOLANKI HEMA CHANDRAKANT 161 63. Roll No.00 09/07/1987 4320 200825 109362 4.73 29/09/1982 4310 200211 109337 4.14 60.320 KULKARNI HIMANSHU GURUNATH 161 61.22 59.36 30/05/1982 4297 103489 109843 4. SML Cat.296 PATWA CHETANA KUNTILAL 161 63.49 63.53 59.15 64.35 59.54 68.72 01/04/1986 4313 400385 103391 4.81 06/08/1988 4329 101617 100557 4.09 01/07/1988 4298 302171 107052 4.31 67.09 19/05/1987 4325 200321 107959 4.46 63.31 64.86 60.313 DT(VJ) DT(VJ)-84 CHAVAN SNEHAL SANGRAMSING 161 62.22 62.69 61.308 PATIL AMIT BHASKARRAO 161 62.92 62.90 26/04/1985 4316 301871 105828 4.302 ST ST-55 OBEROI GURPREET SINGH AMARJEET SINGH MASRAM ANKITA DEVIDAS 161 63.18 13/09/1987 OBC-851 BHIRUD BHUSHAN BALKRISHNA 161 64.63 06/03/1988 ST SC SC OBC ST-54 SC-328 SC-329 OBC-859 .73 11/07/1988 4304 102747 100960 4.316 KUMAR VIJAY SHITALSINGH 161 61.08 62.18 27/09/1987 4301 301496 105401 4.319 KADAM PRAGATI SHANKARRAO 161 61.324 OBC OBC-856 MANAPURE SUHAS BABURAO 161 60. Appl No.328 GAT PRIYANKA SOPANRAO 161 59.01 63.

361 KHATRI NIKUNJ MAHESH 160 66.27 56.356 GADEKAR NILAM JYOTIRAM 160 67.54 13/11/1985 4337 102320 103904 4.18 21/09/1988 4345 100309 100843 4.359 AGARWAL NIDHI VINOD 160 66.90 20/05/1987 4360 201629 107499 4.08 67.45 27/10/1987 4352 103463 102654 4.09 09/02/1987 4363 102770 101509 4.94 64.341 DT(VJ) DT(VJ)-87 KHAN TANVIR ASHRAF 161 58.338 CHAUDHARY SATENDRA B S 161 58.353 PANDYA SHILPA ARUN 160 69.352 LEMOS CHRIS LESLIE 160 69.51 58.31 56.86 62.51 58.358 PURI JUHI JAIDEV 160 66.332 OBC OBC-860 NEMADE KISHOR BHALCHANDRA 161 59.31 68.54 61.77 61. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB SHENDRE NEHA SANJAY 161 59.02 55.33 62.24 55.81 29/09/1985 4339 102155 102884 4.No.54 69.92 60.86 58.40 72.23 52.46 59.69 65.36 25/07/1986 4350 301360 105420 4.62 53.18 57.90 18/11/1987 DT(VJ) SC OBC OBC DT(VJ)-85 SC-336 OBC-861 OBC-862 .Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 118 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.334 JADHAV UMESH BALIRAM 161 59.333 PANDEY ROHAN RAJENDRA 161 59.347 KUMARI SMITA UPENDRA 161 56.09 10/05/1986 4356 101392 107948 4.38 73.350 ST ST-58 PANDHARE MANISH LAXMANRAO 161 54.339 SC SC-332 GOVANDE PRAVINKUMAR CHANDRAMANI 161 58.46 69.35 57. Roll No.61 56.46 59.62 71.00 65.82 05/03/1985 4333 100099 101035 4.45 29/01/1988 4332 103440 102936 4.18 01/03/1977 4348 301325 106581 4.47 64.346 SC SC-335 JADHAV MANSI ARUN 161 57.09 06/08/1987 4364 102114 100964 4.27 01/06/1987 4340 301452 106898 4.09 12/08/1987 4357 300199 105164 4.349 ST ST-57 MADAVI SHEETAL KASHINATH 161 55.18 15/09/1979 4344 300531 105554 4.82 55.45 08/12/1988 4362 101702 100717 4.365 MHAPANKAR KUNAL ULHAS 160 65.38 55.10 58.41 60.45 19/08/1985 4334 400249 104056 4.31 57.23 66.62 54.360 SHAIKH SAMRIN AKIL 160 66.90 05/03/1986 4349 300117 105433 4.09 12/08/1986 4330 400568 104915 4.54 24/07/1988 4353 101689 100361 4.351 DESHMUKH SANGHAMITRA KESHAV 160 70.342 SC SC-333 KHADE PRADIP BHOJAJI 161 58.45 65.88 67.345 SC SC-334 CHIKANE SUSHANT HARI 161 57.08 58.35 66.90 20/02/1989 4355 103444 102000 4. SML Cat. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .366 BHANDARKAR CHETANKUMAR NATTHU 160 64.09 16/01/1988 4361 101803 101128 4.69 58.90 07/04/1987 4341 300195 106540 4.330 4331 301759 106315 4.57 64.45 15/01/1985 4343 102005 100004 4.81 16/02/1988 4354 200489 109739 4.27 08/02/1986 4338 300170 105707 4.21 73.340 DT(VJ) DT(VJ)-86 DOBHAL JITESH MADANSING 161 58.62 58.71 64.15 56.362 SHINDE ASHWINI SHANTARAM 160 66.331 NT1 NT1-76 NASRE ASHISH HARIRAM 161 59.54 62.81 22/09/1981 4366 301476 105500 4.27 15/06/1987 4346 100311 103036 4.348 DT(VJ) DT(VJ)-88 RATHOD BIPIN BHIMRAO 161 55.63 57.54 05/03/1985 4336 100826 107260 4.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.46 59.364 PALVE MEHERRITUJA VASANT 160 65.76 64.73 69.62 62.46 61.94 56.31 60.36 01/05/1985 4335 101329 100045 4.27 31/01/1989 4365 102611 100352 4.15 59.24 52.09 22/06/1988 4359 200745 101323 4.335 BISHT TASNEEM VIKRAMSINGH 161 59.71 52.363 JOSHI SAYALI DILIP 160 65.36 30/07/1984 4347 301054 100761 4.54 61.71 63.23 71.88 61.92 64.357 MEHTA DIVYA BHAGWAN 160 67.27 58.355 SHROFF VRUSHALI VIKAS 160 67.00 01/11/1984 4351 201788 100604 4.63 73.344 ST ST-56 PENDOR AMIT BHAGWAN 161 57.45 31/08/1985 4342 400062 104420 4.09 09/12/1986 4358 301249 105798 4.92 70.35 67.08 67.53 58.62 73.354 GIMHAVANEKAR SHWETA UTTAM 160 67.343 BHARTI RASHMI SHARDENDU ALOK 161 57.65 56.337 SC SC-331 ALLAT ROCKY SUKADEO 161 58.38 75. Appl No.336 SC SC-330 KAMBLE PALLAVI JANRAO 161 58.54 58.

27 29/01/1987 4380 103584 108742 4.81 01/03/1987 4379 103283 102009 4.84 58.00 61.372 SINGH PANKAJ KUMAR MARKANDEY 160 63.82 60.46 60.401 MAGADUM AMRUTA BALASO 160 60.378 DT(VJ) DT(VJ)-90 RATHOD ASHWINI AVINASH 160 62.39 64.77 64. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 4367 201997 107997 4.371 OBC OBC-864 GANDHARE AVINASH RAMBHAU 160 63.72 08/07/1988 4389 400201 107251 4.389 KHAN YOUSUF SHABBIR 160 61.08 61.45 06/02/1987 4369 301411 106362 4.54 04/06/1988 4371 301948 106914 4.392 VARKEY BABITA PABRAHAM 160 60.85 61.46 59.18 10/05/1984 4382 201752 108582 4.369 MOHABEY GAURAV DHANANJAY 160 63.384 OBC OBC-866 SONAWANE TUSHAR LILADHAR 160 61.45 12/11/1985 4392 102850 100139 4.63 61.31 67.386 GUPTA PIYUSH PRADEEP 160 61.36 08/09/1987 4391 301793 105542 4.No.29 60.398 MAURYA INDER RAMKISHAN 160 60.63 05/09/1984 4403 301636 105755 4.04 59.64 17/06/1988 4384 201304 109708 4.92 62.367 BAVISKAR MANDAR PADMAKAR 160 64.59 62.33 65.45 05/08/1988 4401 201965 109407 4.31 63.91 30/11/1986 4385 300341 105221 4.63 08/12/1982 4386 103524 101994 4.36 02/08/1985 4378 300729 105391 4.90 16/04/1989 4368 401355 103667 4.85 63.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 119 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.61 60.05 10/07/1986 4395 301042 106467 4.92 61.31 65.54 65.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.00 59.85 62.38 61.15 62.38 64.387 OBC OBC-867 MOOSA SHAJIYA SARWAR ABDUL SHAKOOR 160 61.63 63.37 58.390 DHEWALE SAURABH KHUSHAL 160 61.46 62.391 SURANA RANU NEELAMCHAND 160 61.399 BHARTI YOGESH MANOHARLAL 160 60.15 66.46 63.85 68.59 62.92 62.396 SC SC-340 SONTAKKE TUSHAR RAJESH 160 60.27 58.388 SC SC-339 GHUDE SWAPNA SHANKAR 160 61.88 61. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .54 06/06/1985 4396 301591 106171 4.383 SC SC-338 ROHEKAR ROHAN RATNAKAR 160 62.27 14/11/1984 4390 101143 101834 4.07 62.385 KATAKWAR MALLIKA SANTOSH 160 61.377 ACHLERKAR RAHUL RAJA 160 62.68 65.72 09/05/1984 4400 200950 107702 4.00 03/08/1987 4394 300161 105286 4.368 KULKARNI MAYURI ANANT 160 64.92 59.18 30/12/1984 4370 201987 108183 4.83 63.84 62.394 PANGUL MANOJ GOVINDRAO 160 60.08 64.395 SINGH PAVAN KUMAR VIRENDRA KUMAR 160 60.374 CHARWANDE NEETA MADANSINGH 160 63.46 67.18 10/03/1986 4398 101762 101331 4.23 63.46 60.379 SC SC-337 HANDE TEJSWITA RAJPAL 160 62.54 58.45 21/11/1986 4402 101295 102217 4.15 60.46 63.370 SBC OBC-863 MULE PRASHANT RAJASHEKHAR 160 63.54 20/07/1985 4399 300964 105412 4.27 60.62 60.45 59.41 57.400 GONDCHAWAR ANKUSH SUBHASHRAO 160 60.45 03/09/1984 4397 300974 105097 4.373 KASATKAR TUSHAR SOMNATH 160 63.54 07/02/1981 4393 100560 108973 4.382 BAPAT POURNIMA MOHAN 160 62.35 61.29 56.393 JADHAV SANJIVANI SHANKAR 160 60.67 62.403 KESARKAR ABHINAV SANJAY 160 59.45 60.81 16/05/1983 4374 400408 104186 4.45 17/02/1983 4376 101035 102944 4. Appl No.72 15/11/1986 4383 102776 102307 4.08 63.06 62.91 03/08/1986 4381 200771 108297 4.64 10/10/1987 4377 103495 102970 4.47 61.47 63. Roll No.65 61.49 60.402 PATEL DHARA MUKUND 160 59.98 61.53 59.15 61.54 19/01/1988 DT(VJ) OBC NT2 NT2 OBC DT(VJ)-89 OBC-865 NT2-99 NT2-100 OBC-869 .92 62.41 63.54 26/05/1987 4387 401158 104214 4. SML Cat.81 11/10/1987 4372 103435 100430 4.376 PANCHAL SAGAR SHASHIKANT 160 63.63 05/05/1986 4388 101098 100906 4.31 62.54 01/12/1985 4373 102582 102729 4.381 NT1 NT1-77 BAN SURESH VITTHALRAO 160 62.52 69.375 PADWAL PRASENJEET SHIVAJI 160 63.23 64.380 NT3 NT3-78 PAKHARE NITIN KUMAR RAMRAO 160 62.33 58.39 61.397 OBC OBC-868 TURKAR SHRUTI WAMAN 160 60.81 28/09/1986 4375 401250 103660 4.33 60.

99 21/08/1988 4439 200224 108090 4.427 ST ST-60 SHAKIL SUBOOR AHMED 160 56.41 58.29 57.77 61.37 20/01/1988 101459 4.46 58.72 10/06/1988 OBC OBC-875 JANICEELIZABETH AGJOSEPH OBC KUMAR AMIT CHANDRAMA D SINGH ST ST-62 .81 10/11/1984 4437 201135 107575 4. CatMerit 4404 301007 106041 4.410 GABALE EKNATH RAMRAO 160 58.37 56.417 OBC OBC-874 BHAVSAR JAYRAJ SMITKUMAR 160 58.77 54.78 54.06 56.440 CHAPE ASHISH MADHUKAR 159 68.09 13/11/1986 4413 401632 103962 4.41 55.69 70.27 27/05/1986 4426 201537 108026 4. Roll No.00 27/08/1983 OBC-870 PARATE KIRANKUMAR DNYANESHWAR 160 59.45 05/08/1978 4429 301749 107101 4.428 160 56.00 14/11/1987 4419 301159 105366 4.62 58.08 57.421 SHINGNE RANJANA CHANDRAKANT 160 57.54 12/06/1982 4420 100833 101821 4.22 52.437 KULKARNI NAYNISH ABHAY 159 71.412 OBC OBC-871 RAJURKAR AKHILESH PRAMODRAO 160 58.18 13/01/1985 100817 4.37 63.15 61.02 60.14 60.429 OBC-876 NARAYAN BASHISHTH NARESHPRASAD SINGH KHERDE ABHIJIT NARESH 160 56.430 ST ST-61 PATIL RAHUL DILIP 160 55.60 57.37 57.407 NT1 4408 400575 103732 4.424 160 56.98 58.92 59.23 56.92 52.No.10 54.38 61.31 54.27 54.36 15/06/1987 4414 200944 103334 4.63 28/04/1983 4438 101409 101967 4.46 60. Appl No.36 06/07/1985 TOMAR VISHAL GAJENDRA 160 59.23 63.409 WADANE SWATI JARASANDH 160 58.63 22/04/1987 4418 401448 104223 4.405 4406 301376 106565 4.39 61.76 69.419 SC SC-342 AMBEDKAR SANDEEP VASANTRAO 160 57.54 71.69 61.63 59.72 03/05/1986 4428 100360 100540 4.425 KALE TEJAS TANAJI 160 56.426 ST ST-59 PACHRUPE AARTI PRALHAD 160 56.92 60.24 55.45 28/07/1987 400152 103872 4.76 57.88 57.15 62.45 01/05/1988 4421 400990 103997 4.09 12/09/1980 4423 100831 103028 4.53 55.436 JOSHI PRIYANKA PRAFUL 159 71.414 OBC OBC-873 MAHAJAN SACHIN RAVINDRA 160 58.439 BUDARAJU PRATYUSHA SITA RAMA RAO 159 68.38 69.96 55.420 SAHA APARNA ARABINDA 160 57.14 70.406 NT2 NT2-101 4407 301884 105385 4.37 56.20 57.37 57.81 08/05/1985 4416 300035 105233 4.77 62.408 SBC 4409 102839 108979 4410 101413 4411 102632 4412 PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB SAXENA VIVEK KESHAVSHARAN 160 59.415 KHATRI PIYUSH BANDU 160 58.45 01/06/1983 4430 200889 107710 4.72 14/12/1978 4434 103304 108980 4.39 59.423 SHETH AMOD PRAKASH 160 56.54 55.62 02/02/1973 4425 401199 103672 4.08 64.435 ALAGI RAJSHEKHAR SIDRAM 160 53.45 22/01/1986 4435 201865 108541 4.432 NT3 NT3-79 KAYANDE SANTOSH MADHAO 160 55.92 75.59 65.09 31/07/1986 KHUJE PRAFUL UDHAO 160 59.18 05/09/1987 4417 102189 103489 4.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.31 56.413 OBC OBC-872 SHAIKH ABDUL MUJEEB ABDUL WAHED 160 58.36 05/04/1983 4424 200342 108151 4.45 13/10/1987 4.404 4405 100995 101272 4.09 17/07/1980 4422 201532 107641 4.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 120 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.18 10/07/1987 4427 100568 101101 4.90 56. SML Cat.29 55.38 60.411 SONAR ASHISH KARAMCHANDRA 160 58.28 74.422 KUMAR NIKHIL HARISH 160 57.29 56.54 73.77 59.15 59.416 RUPARELIYA JIGAR ASHOKKUMAR 160 58.10 55.02 57.49 57.18 14/12/1981 4436 101284 103077 4.23 57.82 62.00 60.92 54.92 60.438 SHRIVASTAVA KIRAN KAMLESH 159 69.15 58.433 160 54.54 05/04/1984 4432 301417 105561 4.40 09/12/1985 4431 301241 105617 4.08 64.90 04/10/1984 NT1-78 NIMBALKAR VAISHALI JANARDHAN 160 59.434 NIMBALKAR VAIBHAV VISHNU 160 54.431 SC SC-343 SHAMBHARKAR SHWETA BHAVIKDAS 160 55. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .62 61.00 28/11/1987 4415 400490 103918 4.418 SC SC-341 PALSIKAR AMRUTA SAMBHAJI 160 58.77 62.36 16/06/1983 4433 100473 101343 4.43 55.09 29/05/1988 4440 301854 107195 4.

18 64.470 THAKAR KISHORI BIPIN 159 62.447 RAI VARNIKA HANUMAN 159 65.78 61.38 71.22 63.453 DALVE PRIYANKA VILAS 159 64.63 29/12/1986 4465 300626 105817 4.88 62.09 12/12/1987 4458 103177 102919 4.23 63.82 23/05/1985 4459 100730 100341 4.00 65.456 PATWARDHAN RUSHIKESH MAKARAND 159 64.47 61.85 62.38 63.90 18/09/1986 4461 301126 105934 4.455 SC SC-345 DANGE SHRUTI SANGHARAKSHAK 159 64.62 66.82 29/03/1986 4474 400181 104233 4.67 63.09 14/01/1989 4443 102855 100082 4.446 SALUNKE SAYALI VILAS 159 65.18 09/05/1987 4448 300724 106147 4.54 70.57 62.09 18/02/1988 4476 100510 101182 4.No.65 60.63 16/06/1987 4469 201145 108923 4.85 64.15 66.472 OBC OBC-882 CHINCHOLIKAR KULK RAKESH CHANDRAKANT PATEL MITESHKUMAR MUKESHBHAI 159 61.36 01/07/1988 4460 101070 101157 4.450 HEERO ATTAMS INGH SARVAN SINGH 159 65.00 58.90 28/06/1985 4464 101389 109324 4. Appl No.49 56.449 NERLEKAR POONAM JAYANT 159 65. Roll No.46 61.441 POUDWAL YASHASREE ARUN 159 67.31 73.54 62.81 25/08/1984 4450 102154 102499 4.463 PHABYANI RUKMANI POPATLAL 159 63.22 64.38 66.85 24/08/1983 4477 200036 107836 4.85 67.54 04/06/1986 4446 200683 108794 4.38 61.20 64.67 63.09 02/12/1985 4470 103228 102599 4.51 59.47 61.00 05/07/1984 4449 100161 109817 4.38 63.20 60.467 DHEKANE AMIT VASUDEO 159 62.63 30/09/1985 4467 100936 100015 4.31 64.469 AVHAD BAPUSAHEB BAJIRAV 159 62.08 63.72 04/04/1988 4454 100782 109943 4.59 62.45 31/10/1987 4445 300304 105867 4.23 65.458 SONAWANE ANUPAM ASHOK 159 63.18 06/04/1987 4447 301556 105638 4.444 NT2 NT2-102 CHOPADE MAHESH NARSINGRAO 159 66.475 SAXENA ROCHAK AVDHESH 159 61.00 02/02/1988 4456 100596 110302 4.465 INGLE POOJA PRAKASH 159 62.27 62.00 67.72 19/06/1984 4472 300300 105338 4.464 DHAMANKAR AMIT SHIVRAJ 159 62.36 13/04/1987 4444 400160 110420 4.27 16/12/1988 4455 202231 108436 4.459 DOSHI KHYATI PRAMOD 159 63.46 66.59 64.462 MULEY MRUNAL KISHOR 159 63.473 NT1 NT1-80 SAYYED TARIQUE ANWAR FAROOQUE 159 61.460 SC SC-347 SONONE DIPTI PRAVINCHANDRA 159 63.37 64.457 SHARMA PRAGYA SUDHIR 159 64.46 67.445 OBC OBC-877 SATHAWANE APARNA MULCHAND 159 66.69 67.54 66.31 63. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .477 JOSHI NIKHIL SADANAND 159 61.27 18/09/1984 OBC SC NT1 NT2 NT3 OBC-878 SC-344 OBC-879 SC-346 NT1-79 NT2-103 NT3-80 PH-10 .33 60.18 60.24 61.10 64.22 65.18 17/10/1986 4452 301756 105996 4.92 68.62 61.82 02/12/1986 4442 201678 108820 4.451 SC UKEY RAKESH KISAN 159 65.63 16/08/1985 4453 202212 108985 4.53 60.45 03/03/1988 4473 100175 101254 4.73 62.80 60.82 63.454 OBC OBC-880 MULLA TAUSIF AZAD 159 64.82 67.64 28/05/1983 4451 300827 105224 4.452 OBC AWCHAT DEEPAK RAMESHRAO 159 64.471 159 61. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 4441 102948 101382 4.29 63.67 60.73 15/12/1985 4468 301146 105656 4.06 65.443 GUPTA PRAMOD RAJENDRAPRASAD 159 66.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 121 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.63 23/07/1987 4466 201586 107533 4.461 OBC OBC-881 BISEN POSANLAL KARULAL 159 63.80 62.08 67.94 61.474 PATHAK SARIKA PANDURANG 159 61.94 60.05 72.442 JAIN ALEENA SANJAY 159 66.00 65.00 04/05/1987 4471 200532 108821 4.468 DESHMUKH PAWAN SANJAY 159 62.63 13/07/1985 4463 301899 106335 4.448 PARWATE JAYANT CHHAGAN 159 65.53 64. SML Cat.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.00 60.09 62.90 20/03/1986 4457 301009 105710 4.85 61.92 61.476 SHARMA SURYAKANT DAMODAR PRASAD 159 61.63 06/10/1986 4475 102634 101061 4.466 YADAV CHETAN TANAJI 159 62.69 69.31 68.27 62.36 10/12/1982 4462 100811 101212 4.

67 62.38 58.84 58.63 13/06/1987 SALUNKE SHIRISH SURESH 159 60.62 60.64 25/12/1987 4487 103078 101597 4.45 06/10/1986 4490 302144 105513 4.00 10/09/1979 ST ST-63 ST ST-64 OBC OBC OBC OBC SC OBC-883 OBC-888 OBC-889 OBC-890 SC-351 .23 59.33 58.77 61.16 59.90 09/06/1987 MIRAJGAVE SANGMESHWAR ONKAR 159 60.06 56.50 55.492 NT2 NT2-104 PATIL SMITA SHIVAJIRAO 159 59.88 61.498 OBC OBC-887 KALNE AMIT AROON 159 59.485 GADRE NIKHIL AJIT 159 60.483 SHELKE AVINASH ANKUSHRAO 159 60.08 58.501 PAWAR NILESH ASHOK 159 58.00 17/06/1987 4486 300332 105065 4.494 OBC OBC-885 KAWADE MAHESH VISHNU 159 59.82 55.497 NT2 NT2-105 SANDERWALE MOHAMEDSAMEER KHADERPASHA KOLEKAR SUBHASH RAJARAM 159 59. Appl No.493 SBC OBC-884 GHUNAGE RUCHA SUDHAKAR 159 59.00 64.488 MAINDARKAR VRUSHALI VIJAY 159 60.21 60.36 07/09/1986 100917 4.85 63.85 60.69 61.00 58.482 VASHISTHA SHAILENDRA KUNJBIHARI 159 60.08 56.29 57.92 63.46 61.15 60. Roll No.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.500 SC SC-348 PATKEY ASMITA PUNDLIKRAO 159 58.00 19/04/1985 4503 102717 101448 4.499 NT2 NT2-106 KALE RADHIKA GANGARAM 159 58.54 05/08/1985 4494 201479 109442 4.478 4479 400980 110131 4.81 07/09/1987 4496 100479 100889 4.04 59.38 58.08 56.77 59.72 31/01/1987 4495 300426 105165 4.80 57.31 61.54 04/05/1986 4484 400151 104348 4.44 55.54 58.489 GOVINDWAR NIKHIL VASANTRAO 159 60.503 SHARMA NEHA ASHOK KUMAR 159 58.54 57.505 SC SC-350 SHAMBHARKAR MARTINA SUKHADEO 159 58.502 SHINDE JITENDRA NARAYAN 159 58.491 DALAVI AMOL PANDURANG 159 59.23 58.23 62.21 65.67 55.54 24/03/1986 4502 302137 105426 4.37 57.55 28/01/1985 4514 200953 108205 4.04 57.72 11/04/1988 4510 400532 104385 4.490 CHAKKARWAR PRIYANKA PRAMOD 159 60.510 MAPARI YOGESH MADHUKAR 159 57.487 MORE PRATYUSH DATTARAM 159 60. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB WAKADKAR UTTAM VAIJANATH 159 61.480 4481 301223 105459 4482 102922 4483 Cat.27 02/03/1986 4504 401229 103652 4.504 SC SC-349 KOKATE ASHISH SHRIRAM 159 58.69 59.513 PANDE AMIT ASHOKKUMAR 159 56.38 62.36 11/02/1987 4.61 59.36 01/06/1986 4497 101089 100877 4.509 PATIL PRAVEEN JAGDISH 159 57.18 12/01/1981 4512 101188 101854 4.68 59.54 59.00 28/03/1986 4492 201437 108251 4.514 KHADE SAGAR KASHINATH 159 56.06 58.54 58.508 YADAV SHAILESH RAMPYARE 159 57.00 58.481 ROKADE SARANG NANDKISHOR 159 60.72 19/04/1985 4509 201228 108159 4.16 61.63 58.18 27/07/1985 4505 302040 105430 4. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .28 15/01/1987 4511 300060 105991 4.496 159 59.00 28/01/1987 4499 100434 100149 4.25 54.78 56.41 61.63 16/03/1987 4488 401182 110332 4.62 28/10/1980 4489 301214 105258 4.85 64.36 06/03/1987 4513 101716 101747 4.55 23/03/1977 4501 200799 107746 4.63 05/09/1987 4493 301405 105002 4.No.02 54. SML 4478 400194 103868 4.45 13/01/1984 4507 202235 107642 4.88 57.08 62.09 05/07/1986 4506 102276 102816 4.02 61.512 KALE VIPUL SHANTILAL 159 57.59 58.20 58.495 OBC OBC-886 GULHANE PALLAVI DEVIDASRAO 159 59.506 DT(VJ) DT(VJ)-91 RATHOD SANTOSH GOVIND 159 58.484 MOHAMMAD SHOEBUDDIN NASERUDDIN 159 60.36 22/06/1984 4485 201308 109044 4.63 59.08 56.78 61.486 JAISWAL SAURABH VIJAYKUMAR 159 60.63 57.511 PANDEY JETENDRA KUMAR SHARDA PRASAD 159 57.37 59.61 59.15 58.45 30/10/1985 4498 300043 107058 4.507 KATARIYA RAHUL CHANDRAKANT 159 57.12 60.05 29/04/1987 4491 201159 107444 4.38 58.92 58.92 60.08 56.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 122 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.36 10/06/1986 4508 101123 100682 4.45 29/02/1988 4500 202099 108572 4.49 61.54 08/01/1985 302201 107170 4.15 57.479 4480 200998 107953 4.33 61.

10 60.527 AGRAWAL SAKET CHANDRAHAS 158 66.72 16/07/1982 SC-352 SOHANI AMIT NANASAHEB 159 54.15 65.63 25/08/1983 4530 103349 102125 4.541 SC SC-353 SHINDE SIDDHARTH PRAKASH 158 63.521 PATIL AMIT TUKARAM 158 72.92 64.63 27/05/1987 4546 301125 105835 4.45 13/10/1986 4548 101255 100967 4.00 19/12/1982 .523 4524 401171 104862 4525 200445 4526 4527 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB YADAV ANILKUMAR LALCHANDRA 159 56.38 68.62 66.73 71.14 69.39 63.33 64.16 61.63 03/04/1985 100753 4.63 61.532 THILAK PRATIBHA SASEENDRA NATH 158 65.47 66.545 OBC OBC-894 KALE USHA GORKHNATH 158 62.24 62. SML Cat.54 14/11/1983 4.543 ANAND DEBISH UPENDRA 158 62.23 65.06 63.33 12/12/1987 4549 200529 109657 4.77 56.522 VORA RUCHA PANKAJ 158 69.09 01/01/1987 4538 200282 104756 4.547 SC SC-354 VEER SACHIN SURYABHAN 158 62.55 66.90 11/08/1982 4.00 22/08/1989 4535 103427 101238 4.No.531 VAKHARIA MONALI PRADEEP 158 66.67 63.540 4541 201592 107494 4542 401135 104306 4543 202092 107767 4544 301763 4545 DT(VJ) OBC DT(VJ)-92 OBC-892 NT1 NT1-82 KAVATHEKAR PARVEEN SHABIR 158 63.36 27/12/1988 4532 101317 101000 4.96 55.69 68.525 VERMA MAYURI SHRIKANT 158 67.90 52.27 25/05/1987 4528 101015 101946 4.77 64.54 70.00 66.54 71.72 29/09/1989 SONAWANE MANISHA SHIVAJI 158 68.45 08/08/1987 4539 102596 102395 4.542 NT2 NT2-107 THAWARE PRADNYA PRABHAKAR 158 62.20 55.04 61.62 64.534 OBC OBC-893 GADBAIL LEKHIKA SURESH 158 65.45 11/10/1986 OBC-891 MASKI RAHUL PRABHAKAR 159 54.08 67.528 SINGH SNEHA 158 66.31 68.537 BHARDWAJ SHWETA ONKAR DUTT 158 63.69 66.538 SINGHAL SACHIN SUNIL 158 63.09 02/01/1985 4551 101125 101491 4.92 63.549 KALME SAYALI OMPRAKASH 158 62.46 77.43 66.54 19/05/1986 302087 106395 4.16 65.518 SC 4519 100029 100074 4.02 59.09 13/09/1986 200662 108930 4.73 05/02/1988 4529 401271 104353 4.69 68.15 63.90 21/06/1988 4.38 71.15 67.61 62.530 KHAN SHOEB MOHAMMAD SHER MOHAMMAD MEENA RENUBALA GOPIRAM 158 66.45 16/09/1986 4.70 63. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .45 26/07/1987 4536 300654 107196 4.22 63.33 60.529 158 66.544 GUPTA SONAM ANIL 158 62.24 59.77 71. 4515 201826 107909 4.31 61.519 ST 4520 301518 105476 4.31 63.72 06/06/1985 SINGH YOGENDRA YUGRAJ 159 55.20 63.62 65.15 68.517 4518 201374 109891 4.00 05/07/1985 VADD PRASHANT VASANT 159 56.72 10/08/1986 4547 102111 100873 4.57 59.92 55.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 123 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.54 54.49 63.86 54.520 OBC 4521 101105 109664 4522 103270 102298 4523 400205 104517 4.54 68.535 MEHTA HEMAKSHI BAKUL 158 63.54 64.72 06/07/1987 4534 301542 106156 4.31 72.63 01/10/1988 106939 4.515 4516 201323 109720 4.77 63.00 09/10/1983 4540 200208 108460 4.54 56.516 4517 103429 101497 4.551 OBC OBC-897 SHAIKH MUZAMMIL SHIRAZ SALEEM AHMED 158 62.65 65.548 SINGH NEHA UMESH 158 62.53 61.31 64.65 54.546 SBC OBC-895 RAMTEKKAR PRASHANT LAXMANRAO 158 62.89 56.36 12/06/1986 4.73 25/10/1987 4537 200005 109963 4.51 61.08 54.524 JAHAGIRDAR GAURI SATISH 158 67.00 21/10/1985 4550 300821 107086 4. Roll No.526 GORE SWARANJALI SHIVAJI 158 67. Appl No.14 63.45 15/05/1983 ST-65 MAHALE JAYESH YASHAVANT 159 54.00 10/07/1985 103205 102958 4.539 BHAT ASHWINI SHAHAJI 158 63.62 61.27 25/07/1983 4.550 OBC OBC-896 JAISWAL SIDDHIKA SUBHASH 158 62.90 30/10/1986 4533 301197 106458 4.09 27/06/1985 4531 100075 101816 4.533 NT1 NT1-81 DIVEKAR PRANALI SURESH 158 65.536 BADLANI NARESH DAYALDAS 158 63.62 62.46 65.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.69 72.08 60.

08 59.69 60.18 14/02/1988 4583 301944 105316 4.45 59.15 66.15 64.581 NT2 NT2-108 NAGE SWAPNIL GANESHRAO 158 57.46 62.90 08/06/1986 4557 101065 102643 4.553 WAGHOO SHAZIA ABDULRAZZAK 158 61.84 61.09 08/01/1987 4558 400333 110379 4.36 29/02/1988 4585 200042 108622 4.39 59.00 60.557 MUNGAL SUDAM MAROTRAO 158 60.564 4565 300342 105387 4566 201052 4567 SC OBC OBC SC-355 OBC-898 OBC-899 158 60.08 56.96 59.54 10/12/1983 4570 101958 100410 4.00 61.45 17/07/1987 4573 200399 103521 4.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.54 22/12/1981 ANKUR ASHOK KUMAR OBC NT1 OBC-900 NT1-83 .31 59.24 55.86 58.90 09/09/1981 4562 101785 100173 4.20 55.18 14/09/1987 4572 300776 107176 4.91 23/09/1983 KSHIRSAGAR SHITAL SUSHANT 158 60.563 4564 201006 109034 4.00 62.577 BAHIRWADE KIRAN KISAN 158 58.09 02/12/1983 4588 301020 106429 4.54 59.85 61.90 57.36 31/01/1981 4571 401001 103930 4.64 05/08/1981 107654 4.18 02/10/1986 400047 104209 4.00 28/10/1983 4553 100416 109797 4. SML Cat.43 58.72 23/04/1989 4555 301580 106103 4.08 59.54 02/09/1986 4582 401194 103303 4.47 62.560 RAUT ASHWINI RAMESHRAO 158 60.54 64.85 56.566 MEHTA MEGHAL DINESH 158 60.555 SOMKUWAR SUCHITRA KISHORE 158 61.62 63.573 ST ST-68 GANGURDE NITA JAISINGH 158 59.582 OBC OBC-901 PATIL NISHIGANDH DNYANESHWAR 158 57.45 25/08/1987 4554 301781 106602 4.556 JAGTAP RAJLAXMI RANGRAO 158 61.71 58.570 DT(VJ) DT(VJ)-93 PARDESHI KIRANBAI KARTARSING 158 59.45 20/11/1987 4561 101088 100533 4.45 58.45 56.576 SINGH AKANSHA OM PRAKASH 158 58.62 61.552 BHATLAWANDE ATUL BIBHISHAN 158 62.579 KAKADE DIPTI DILIPRAO 158 58.43 58. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .31 64.580 SC SC-359 CHANDANE SUSHMA AGATRAO 158 57.565 BIMAL AMITKUMAR MITHILESHKUMAR 158 60.583 SBC OBC-902 NANDANWAR POONAM SUBHASHCHANDRA 158 57.63 05/04/1984 4586 401514 103719 4.35 60.69 54.85 64.82 59.46 57.00 64.71 57.574 NT3 NT3-81 BANGAR MEGHA GANESH 158 59.33 56.69 56.00 13/10/1986 4563 300310 105986 4.568 ST ST-67 GAIKWAD CHAITANYA SADASHIV 158 59.92 65.00 23/03/1986 4.88 58.82 56.587 SC SC-360 OHAL SUPRIYA SHRIMANT 158 56.86 56.18 57.45 08/07/1986 4576 100578 102506 4.588 DT(VJ) DT(VJ)-97 ADE SUDHIR SHYAM 158 56.77 56.81 07/02/1982 4560 301931 106180 4.77 58.31 59.41 67.54 24/08/1987 4575 400436 104263 4.08 60.14 63.00 02/05/1987 4578 302176 105016 4.00 03/11/1986 4574 400076 104027 4.No.54 14/05/1988 4569 102146 101056 4.567 ST ST-66 THAKUR SWAPNA ANGAD 158 60.81 09/10/1985 4568 102658 101631 4.81 30/05/1987 4584 201950 109350 4.69 57.54 62.37 56.578 HARNE ANUPRITA SHRIKRISHNA 158 58.73 07/12/1985 4556 102186 100809 4. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 4552 201222 108747 4.584 DT(VJ) DT(VJ)-94 RATHOD AVINASH SHANKAR 158 56.27 20/08/1985 4581 301886 107069 4.85 62.09 28/08/1985 4579 200274 108324 4.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 124 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.53 61. Appl No.94 61.81 14/06/1987 4559 201513 108581 4.33 57.92 58.08 57.558 LOHARE IRFANMIYA REHAMTULLA 158 60.586 DT(VJ) DT(VJ)-96 SHAHA FIROJ ATAULLAHA 158 56.84 56.572 SC SC-357 SONONE PANKAJ PRAKASH 158 59.40 62.569 ANSARI ATIYA EHSAN 158 59.45 02/05/1988 4580 201063 107964 4.559 KUMAR SINGH RAJNISH RAMA SHANKAR 158 60. Roll No.90 19/09/1984 4577 200176 108954 4.561 MISHRA SURESH RAMLOCHAN 158 60.92 62.08 59.33 60.92 57.585 DT(VJ) DT(VJ)-95 CHAVAN SACHIN BALASO 158 56.96 62.09 06/08/1984 4587 201873 109056 4.00 60.575 SC SC-358 ADIKANE HEMANT BHIMRAO 158 58.554 BRAHMANKAR TANUJA RAVINDRA 158 61.571 SC SC-356 BHADARGE SHRADDHA SUDHIR 158 59.45 60.562 NAGSHET SIDDHARTH HARSHAD 158 60.52 62.47 56.23 61.54 61.

81 30/04/1988 4624 101582 109469 4.73 63.84 61.98 59.82 22/10/1988 4600 300922 106623 4.36 14/10/1982 4597 201639 107850 4.622 AGRAWAL KOMAL GHANSHYAM 157 63.86 55.27 61.98 57.602 OBC OBC-907 JAWANJAL KIRTI BALABHAU 157 67.00 08/10/1983 4606 201676 100396 4.612 PATIL YAJUVENDRA CHANDRAKANT 157 64.27 64.599 AGARWAL SHILPI AJAYKUMAR 157 70.36 65.08 63.92 66.617 JADHAV SAMIKSHA DHONDIRAM 157 63.00 62.62 70.615 PATIL KALPITA ANIL 157 64.33 59.00 14/02/1988 4618 102781 101868 4.67 57.36 16/05/1983 SC OBC OBC SC SC SC-362 OBC-904 OBC-909 SC-363 SC-364 .66 52.88 72.78 64.63 11/08/1983 4589 401607 103401 4.39 60.606 LAKHE SHRIDEVI MAHESHKUMAR 157 67.593 NT1 NT1-84 THAKUR SANTOSH BAHADUR RAJDEO SINGH INGLE SANJAY HARI 158 55.45 05/07/1985 4595 400131 104384 4.591 ST ST-69 SOLANKE SHUBHANGI PUNDLIK 158 55.46 59.73 07/02/1987 4610 301469 106865 4.69 72.64 68.592 158 55.18 10/04/1985 4607 100777 102445 4.595 SOLANKE GIRISH PRADEEPRAO 158 54.604 PANJWANI RAMIZ SAMIR 157 67.605 KOTHARI RADHIKA PURUSHOTTAM DAS 157 67.15 64.33 25/11/1988 4608 301399 106692 4. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB OBC-903 GANGURDE PAVANRAJ VASANTRAO 158 55.625 YADAV SANJAYKUMAR RAMCHANDRA 157 62.31 70.55 23/06/1987 4619 101050 102818 4.36 06/08/1988 4623 103242 102710 4.92 71.92 68.77 57.590 SC SC-361 DRONACHARYA PREMKUMAR GANGARAM 158 55.18 07/03/1989 4617 102818 102845 4.72 23/06/1988 4602 301480 107173 4.31 68.81 23/03/1984 4613 301222 106903 4.73 14/07/1981 4593 200150 108265 4.92 68.86 60.71 54.15 56.15 68.81 31/05/1988 4625 102014 102794 4.608 OBC OBC-908 BHOYAR VAIBHAO HANUMANT 157 66.54 11/03/1986 4592 300820 105901 4.69 65.616 SHRESTHA DIPIKA MAHENDRA 157 63.81 04/02/1988 4611 101396 101800 4.18 14/03/1988 4616 101531 101882 4.589 OBC 4590 400558 104154 4.82 01/01/1987 4614 103407 102055 4.69 64.36 53.596 NETARE MEHUL DEEPAK 158 54.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.18 29/08/1984 4615 200533 108102 4.08 65.54 16/03/1987 4620 101946 101296 4.614 PATIL PRITI RAMDAS 157 64.22 63.609 NT3 NT3-82 TANDALE PALLAVI GOVARDHANRAO 157 65.23 71.18 19/09/1980 4594 102135 101009 4.92 68.594 NT2 NT2-109 CHIGALE GOPAL ATMARAM 158 54.69 54.18 25/02/1988 4612 101559 102611 4.623 NARKHEDKAR PRITAM SHANKAR 157 62.04 67.36 28/10/1981 4598 401480 103306 4.610 TIWARI NIMESH KUMAR NAGENDRA KUMAR 157 65.92 55.69 68.No. SML Cat.45 67.33 62.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 125 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. Appl No.84 65. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .613 SINGH NIVEDITA SATYA NARAYAN 157 64.611 AGRAWAL ROMIT AJEETMOHAN 157 64.621 SALEHA TABASSUM AHMED ALI 157 63.00 24/03/1988 4605 301057 106494 4.77 73.85 66.12 59.624 PATIL KUNAL UDAY 157 62.619 JADHAV PAWANKUMAR NAVNATH 157 63.62 62.62 56.61 53.597 KULKARNI HRISHIKESH GAJANAN 158 54.81 02/02/1985 4591 300893 106560 4.54 07/10/1987 4601 200481 109101 4.82 66.37 31/12/1979 4599 102004 101560 4.72 26/09/1987 4621 300329 106899 4.601 OBC OBC-906 KORE MANOJ CHANNAPPA 157 68.14 61.603 TAWARE VIKRAM SAMPAT 157 67.620 THORAT CHAITALI RAMESHRAO 157 63.00 64.15 54.23 52.92 65.54 70.69 53.27 68.61 67.618 POOJARY PRITI RAJU 157 63.36 21/05/1988 4622 301122 106877 4.46 51.27 18/05/1988 4596 102181 103057 4.607 CHAUDHARI KANCHAN MILIND 157 66.598 PATIL VAISHALI SHAMKANT 158 52.98 61.38 66.27 59.600 SBC OBC-905 NIMJE ROHIT KESHAV 157 69.09 27/05/1987 4609 100229 100607 4.33 62. Roll No.84 64.81 20/06/1988 4603 400776 104422 4.34 65.85 67.06 54.23 56.39 67.43 54.90 05/12/1987 4604 301205 106821 4.

636 NT3 NT3-83 MUNDE SHITAL SHIVAJIRAO 157 61.39 60.36 23/10/1983 105469 4.54 17/03/1986 4650 301392 106167 4.31 64.653 157 60.09 02/10/1987 4654 201074 109005 4.83 61.31 65.38 64.37 58.640 OBC OBC-914 SHAIKH SANASHAIKH FAZLUR REHMAN 157 61.53 60.76 60.649 SC SC-367 GHODESWAR KALYANI BHIMRAO 157 60.15 65.77 63.15 60.54 65.646 ST ST-70 DAGALE HARSHADA KISAN 157 60.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.33 25/09/1979 4660 200615 108591 4.77 60.657 JAISWAL PRAFULL PRADEEP 157 59.54 63.81 18/10/1986 4640 102282 100804 4.643 VAIDYA VISHAL KALIDAS 157 61.65 59.73 60.644 SAVE SNEHA LALIT 157 61.85 59.36 08/04/1985 4635 200990 108751 4.63 01/02/1986 4636 103452 100730 4.62 62.00 57.45 11/12/1984 4643 201297 108770 4.642 DT(VJ) DT(VJ)-98 DOBHAL MAHENDRA GULABCHAND 157 61.62 62. SML 4626 401533 104442 4.88 60.81 29/11/1988 4647 103518 101286 4.658 SIDDIQUE AFAQUE MUMTAJ AHEMAD 157 59.90 06/07/1984 4632 100899 101693 4.54 24/04/1987 4658 300789 105397 4.09 28/01/1986 4638 100824 102198 4.57 63.00 04/08/1987 4646 102989 102610 4.27 04/08/1985 4641 101519 100393 4.77 62.81 20/05/1987 TONGE KISHOR MAROTI 157 62.24 61.54 58.654 BANASODE SUNIL BHAIRU 157 60.638 OBC OBC-913 KHANDE TEJAL ABASAHEB 157 61.36 29/08/1986 4.54 12/05/1989 4653 300554 105470 4.51 59.629 NIRWAN DILEEP SINGH BAJRANG SINGH 157 62.15 62.73 62.23 66.63 29/09/1988 4661 201784 110147 4. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB UNAWANE SANTOSH BHAGWANRAO 157 62.38 63.59 60. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .18 10/11/1986 4637 200185 108353 4.09 05/01/1989 4651 102527 102110 4.15 65.81 04/02/1986 4633 401115 110171 4.41 62.00 62.659 GEDAM PUNAM DHANRAJ 157 59.10 58.639 SHETE VISHAL CHANDRASHEKHAR 157 61.69 60.39 55.18 20/01/1987 4652 101239 102101 4.651 NT1 NT1-85 NISHAD HEMANTKUMAR VIJAY KUMAR 157 60.661 NALPE VINAY CHANGDEORAO 157 59.62 61.655 CHOUHAN JYOTI PREMSINGH 157 60.632 SHAIKH AFTABALI HASANALI 157 62.24 59.652 KHISTE SAURABH DILEEP 157 60.82 06/07/1986 201292 108505 4.69 62.69 63.62 56.92 64.23 57.00 64.98 61.51 58.626 4627 400052 104366 4.27 05/06/1987 4662 300910 105670 4.36 26/12/1985 4659 300266 105309 4.67 58.54 17/06/1985 MULAY DIPTI DNYANESHWAR 157 62.08 63.634 PATIL KOUSTUBH VIJAY 157 61. Roll No.08 63.648 ST ST-71 INGLE ASHWINI ASHOK 157 60.00 06/12/1985 4645 102853 109489 4.18 65.73 61.55 26/02/1986 SC OBC OBC OBC SC-365 OBC-910 OBC-911 OBC-916 PH-11 SC OBC ST SC-368 OBC-917 ST-72 SHAMAMA SUBUHI MOHD ZUBAIR .29 57.90 05/07/1989 4634 201487 103151 4.09 04/01/1983 4656 301366 105406 4.645 NEHETE NISHIGANDHA VILAS 157 61.656 SAKARDE APURVA SUBHASH 157 59.73 07/12/1986 4655 400399 103326 4.650 NT3 NT3-84 CHATE BHAGYASHREE TUKARAM 157 60.00 23/03/1988 4648 201463 108098 4.73 07/06/1985 4657 301194 105061 4.633 KHADSE MANGESH ASHRUJI 157 62.33 62.647 SC SC-366 KAMBLE BHUSHAN DATTATRAY 157 60.85 66.57 59.641 OBC OBC-915 SHENDRE SNEHA DILIP 157 61.69 55.45 25/03/1985 4644 100401 102242 4.631 SINGH RAJKUMAR FAUJDAR 157 62.08 59.54 62.45 61.80 61.98 59.635 DESHPANDE ANUP PADMAKAR 157 61.69 62.92 60.628 4629 300983 106864 4630 300134 4631 Cat.660 GILOTRA KIRTI PRAKASHCHANDER 157 59.50 56.No.630 GOVERDHAN SURABHI SATISH 157 62.85 62.43 58.662 MOHOKAR NIKHIL NAMDEO 157 59.00 59.63 60.31 58.627 4628 301700 105904 4.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 126 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.54 57.46 61.27 59.88 59.81 25/04/1986 4642 102243 100860 4.55 28/04/1986 4649 301000 106403 4.637 OBC OBC-912 MUKHTAR DANISH 157 61. Appl No.45 07/09/1986 4639 400871 104137 4.

4663 400198 110112 4.41 57.78 55.693 MUDALIAR NEHA NANDAN 156 66.690 BHOR SHREYAS LAXMAN 156 67.90 64.09 11/02/1984 106442 4.687 NT2 NT2-111 CHOPADE MAHESH MUKTTAJI 157 53.65 58.04 54.45 14/04/1985 100813 4.77 53.69 61.81 06/11/1986 4674 300581 105368 4.18 62.04 63.27 03/11/1985 4677 102513 102828 4.00 05/11/1987 4694 400089 104144 4.36 04/02/1985 OBC-926 DHONDGE HEMRAJ VISHVAS 156 64.663 SC 4664 300824 106299 4.668 ST ST-73 GEDAM PALLAVI KHUSHALRAO 157 58.69 58.681 MAHTO RANJIT KUMAR LAKSHMAN 157 56.18 04/08/1986 RANE ASHWINI DASHARATH 156 63.54 59.31 59.685 ST 4686 400321 110306 4.684 4685 301102 100925 4.670 OBC OBC-919 SHAIKH RUBIYA MUKHTAR AHMED 157 58.09 11/04/1987 100680 102084 4.697 SBC 4698 100082 102246 4.71 58.36 10/06/1987 4675 401122 104192 4.18 28/12/1987 SC SC-370 GAWALE CHAYA GANPATI 157 58.45 57.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 127 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.77 55.63 23/04/1982 4682 200784 107527 4.27 09/03/1982 OBC-927 LANDGE AMRUTA SATISH 156 63.69 56.86 58.86 53.673 GARAD DEVIDAS EKNATHRAO 157 58.08 57.695 OBC 4696 101987 106672 4.45 04/02/1987 NT2-112 .45 17/07/1988 4691 202191 109771 4.20 57.33 55.671 ST ST-74 PATEKAR MANOJ BHIMRAO 157 58.54 66.12 66.82 07/03/1985 4683 401363 104054 4.692 KHADPE TANMAY UTTAM 156 66.00 20/07/1987 PISAL HRISHIKESH KRISHNA 156 63.15 54.08 59.54 57.38 60.36 06/08/1986 4.44 66.698 4699 102507 102681 4.27 57.90 01/01/1984 4678 202216 107823 4.689 OBC OBC-924 KHAIRNAR REWATI RAJENDRA 156 68.71 53.00 17/09/1985 NT2 NT2-110 HOLKAR SHRIKANT TATYARAO 157 58.46 70.55 62.674 SURYAWANSHI AJINKYA VASUDEORAO 157 57.04 58.06 58.09 25/09/1986 4673 401034 103678 4.77 59.15 69.73 58.669 NT3 NT3-85 JAYBHAYE NILESH KESHAVRAO 157 58.678 OBC OBC-921 DEVGIRE VIKRANT DATTATRAYA 157 56.77 58.09 14/06/1985 4684 102871 100885 4.686 4687 401421 104066 4688 101197 4689 4690 DT(VJ) DT(VJ)-99 JHAKKAR VICKY VIRSEN 157 55.23 57.18 13/06/1986 4680 200433 107984 4.54 57.667 SC SC-371 SARDAR RAHUL NAMDEORAO 157 58.27 14/05/1987 DT(VJ)-100 JADHAV SONALI SUNDARSING 156 64.24 55.69 60.680 SBC OBC-922 KORULKAR PRADNYA SHRINIWAS 157 56. Appl No.81 22/06/1987 4671 401701 103658 4.06 65.699 OBC NT2 OBC-925 AGRAWAL GIRISH ASHOKKUMAR 156 64.92 58. SML Cat.57 63.77 67.694 4695 401639 103948 4.682 DHANGAR SRINIWAS BASANNA 157 56.09 28/12/1985 4679 202333 108275 4.85 73.09 29/07/1988 4692 100046 101308 4.666 4667 401684 104275 4668 300702 4669 4670 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB SC-369 HATKAR ASHISH ASHOKRAO 157 59.90 55.63 03/12/1983 NT3 NT3-86 KARAD SOURABH HANUMANTRAO 157 54.54 62.675 TAUR PRATIK PRALHADRAO 157 57.84 58.85 65.664 4665 400051 103794 4.No.46 67.94 56.15 57.96 56.18 57.15 57.00 60.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.38 65.54 69.679 SC SC-373 BARVE VAIBHAV SAIDAS 157 56.91 20/12/1988 4676 300828 105267 4.45 61.88 62.35 56.82 64.18 61. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .22 55.54 59.00 15/05/1987 4.691 SINGH HARJOT SHAILINDER 156 66.85 64.672 AGRAWAL VIKAS RAMSWARUP 157 58.09 11/05/1989 101399 103515 4.683 RATHOD VIKAS MADAN 157 55.677 OBC OBC-920 DIGHE YOGESH BALKRISHNA 157 57.04 56.46 58.85 66.12 56.81 28/09/1987 4681 102779 100233 4.688 OBC OBC-923 THAKUR PRAJAKTA YESHWANT 156 68.45 26/02/1986 302021 107154 4.91 05/10/1984 4672 101314 101996 4.63 28/09/1983 ST-75 ATRAM SAPNA MADHUKAR 157 54.665 4666 400260 104887 4.33 58. Roll No.90 07/04/1985 4693 102700 100395 4.45 09/06/1989 OBC OBC-918 RAUT SAMEER PRABHAKARRAO 157 58.23 64.18 27/07/1985 401328 104307 4.696 DT(VJ) 4697 201773 107730 4.676 SC SC-372 INGLE ABHINAV ASHOK 157 57.

734 SINGH MANORANJAN RAMJI 156 59.00 24/06/1984 4734 103236 102917 4.92 61.23 59.725 4726 101610 101661 4.722 DT(VJ) 4723 102961 100061 4. Roll No.88 61.708 MULE GANESH GANGARAM 156 62.54 64.723 OBC 4724 401000 110343 4.38 62.45 09/09/1988 4702 201088 108590 4.27 16/11/1987 156 60.94 61.81 06/04/1986 OBC-935 DESHMUKH PRAVIN MADHUKAR 156 60.62 60.38 64.33 65.57 58.90 30/06/1987 4715 401589 103835 4.706 DESAI CHINTAN DILIP 156 62.90 15/11/1986 4710 101382 101329 4.728 SC 4729 201920 108792 4730 401428 4731 4732 OBC OBC-930 CHOUDHARY MOINUDDIN NIZAMUDDIN 156 60.88 59.715 SC SC-375 SHINGNE SUBHASH LIMBAJI 156 61.701 OBC OBC-929 LAHANE VAIBHAV JAYWANT 156 63.15 63.717 OBC OBC-933 CHIKHLONDE RAKESH RAMESH 156 60.23 61.72 03/06/1985 DT(VJ)-101 CHOUHAN RAVINDRA GOKUL 156 60.00 24/10/1984 4733 401212 104444 4.726 NT1 4727 101521 100961 4.45 01/07/1984 SATEESH RAMESH OBC SBC OBC-936 OBC-937 .00 01/06/1986 LASUNE SHIVSHANKAR NAGAPPA 156 60.02 61.09 28/04/1989 4705 100580 101565 4.23 17/04/1987 4709 200184 108494 4.81 22/06/1987 104204 4.78 62.90 24/03/1986 400212 103919 4.54 65.709 156 62.77 60.77 62.735 VERMA LAXMAN SAHDEV 156 59.96 58.46 61.29 63. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .63 15/06/1986 NT1-86 GIRI DEEPAK RAMGIR 156 60.23 63.724 4725 200240 109328 4.704 MAHAJAN JITENDRA SUBHASH 156 62.53 60.36 23/12/1984 4718 101497 101870 4.00 64.81 28/02/1987 ST-76 PARADHI SONALI HARISHCHANDRA 156 60.47 60.51 59.00 61.62 62.77 63.711 SBC OBC-931 DHAGE PRAJAKTA VIJAYKUMAR 156 61.27 01/06/1988 4714 102067 100152 4.15 63.733 PALAKHE SAMEER SUDHAKAR 156 59.716 TALWAR YATIN PAVNESH 156 61.23 65.18 22/06/1987 SC-376 GALPHADE RAVINDRA PRALHAD 156 60.04 60.18 21/05/1986 4719 101177 101304 4.720 VANJARI DEEPA PRABHAKAR 156 60.713 PAL SAUMYADIPTA SUNILKUMAR 156 61.00 28/11/1987 4701 200989 109393 4.00 58.24 59.04 58.55 58.54 22/08/1985 4720 100156 102694 4.36 30/05/1985 4735 101056 109340 4.81 07/10/1987 4706 102234 100792 4.90 02/11/1987 4707 101982 101110 4.71 58.55 02/05/1986 100290 100349 4.77 61.714 OBC OBC-932 YEWALE ASHWIN ARVIND 156 61.08 64.700 OBC OBC-928 KORADE MINAL TUKARAM 156 63.707 JAIN NEELAM MUKESH 156 62.703 METHEPATIL SUPRIYA SARJERAO 156 62.11 19/11/1985 4713 101078 102158 4.85 59.736 SURAMWAD GORAKHNATH VITTHALRAO 156 59.731 MALHOTRA MAHESH VINOD 156 60.92 62.90 59.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 128 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.46 62.46 62.02 23/10/1986 4703 201557 108479 4.705 NEGI RITIKA KUNWAR SINGH 156 62. SML Cat.54 65.712 SC SC-374 MESHRAM GIRISHA JAIDEORAO 156 61.49 59.23 62.33 63.33 62.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.718 OBC OBC-934 MAHAJAN RUPALI PRAMOD 156 60.730 PATIL RAM ASHOK 156 60.92 60.719 GUPTA ANKIT ASHOK 156 60.16 62. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 4700 201253 107863 4.732 DESHMUKH GAJANAN KISHOR 156 60.00 06/07/1987 4721 101515 100290 4.94 63.45 11/09/1987 4712 300141 106440 4.85 64.710 SAHOTA BALWINDER SINGH HARBHAJANSINGH DESHMUKH RAHUL PANJABRAO 156 61.10 64.62 60.00 61.27 05/03/1988 4711 103353 101575 4. Appl No.54 56.73 61.00 05/12/1987 4708 100047 101008 4.62 62.63 22/06/1986 4.04 57.85 63.721 4722 200984 108068 4.69 61.54 26/08/1985 4704 103279 101783 4.12 55.82 61.08 59.31 63.00 59.63 07/11/1982 4736 400248 104380 4.98 57.46 64.16 61.727 ST 4728 400038 103891 4.No.00 59.67 61.72 10/07/1984 4717 301558 105113 4.88 60.729 KULKARNI SALIL BALKRISHNA 156 60.702 KAUR HARMAN PREET MANINDER SINGH 156 62.92 57.45 15/01/1986 4716 400290 110103 4.

770 SHARMA VARNIKA RAMESH 155 66.762 ST ST-78 SALUNKE MANISHA HIRALAL 156 55.18 10/02/1987 400359 109403 4.739 OBC 4740 300154 105992 4.54 08/06/1987 SC-378 MANE MAHESHKUMAR LAXMAN 156 58.23 70.00 59.33 14/02/1988 OBC-941 JADHAV RAHUL PUNDALIK 156 59.00 67.27 05/04/1987 4768 400959 104396 4.98 68.771 PANSAMBAL PRIYANKA NENA 155 66.08 52.22 57.51 57.09 21/08/1983 4762 100837 101045 4.04 60.27 10/04/1988 4766 301512 105150 4.29 56.09 13/04/1984 4763 102102 102317 4.15 56.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 129 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.54 01/12/1985 4761 400285 110144 4.753 TAORI HITESH SHARAD 156 57.85 57.45 09/02/1987 4771 102233 103105 4.745 SC 4746 400765 110342 4747 401695 4748 4749 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB PANDIT POONAMKUMARI RAMNARAYAN 156 59.10 58.No.47 56.758 NT1 NT1-87 SATOTE CHETAN MAHADEO 156 57.20 67.752 DT(VJ) DT(VJ)-102 JADHAV KISHOR BAPUJI 156 58.54 68.88 57.773 155 66.50 03/06/1982 4753 102096 101956 4.45 08/03/1986 SHAIKH ZAKI IBRAHIM 156 59.757 SC SC-381 AIWALE AMOL SAHADEO 156 57.760 MALAVI AMIT ANANDRAO 156 56.27 07/04/1967 4759 202180 109384 4.54 55.45 10/09/1985 4760 201871 107539 4.62 59.12 55.45 56.85 61.38 58.46 57.67 56.09 18/02/1985 4772 100738 109751 4.46 54.36 12/06/1985 4764 200164 107743 4.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.755 OBC OBC-943 NAVALE KUNAL TUSHAR 156 57.769 155 67.744 OBC 4745 400874 104147 4.77 57.748 THAKUR DINESH JAYVANT 156 58.53 64.20 64.72 11/10/1987 4769 101939 101938 4.741 4742 400422 104156 4. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .742 4743 102534 100679 4.29 64.92 61.49 56.72 21/03/1983 4770 101723 100368 4.764 MODAK RANJIT MOHAN 155 69.27 12/10/1983 4755 100817 101523 4. Appl No.18 21/04/1987 4751 301659 106247 4.73 64.59 56.62 63.72 30/10/1979 BHINGARDEO ALKA VITHALRAO 156 59.756 SC SC-380 WANKAR ARVIND GHANSHAM 156 57.46 71. Roll No.90 21/08/1987 4754 300042 106173 4.46 69.81 27/12/1983 4757 102496 100006 4.63 58.08 67.740 4741 400382 104296 4.85 61.738 OBC 4739 201429 109333 4.85 62.00 08/06/1986 4758 100608 100094 4.47 56.27 21/03/1988 SC ST NT3 SC-377 ST-77 NT3-87 PRIYA MATHEW PREETI KRISHNASWAMY .746 PATIL DEEPMALA BHALCHANDRA 156 58.46 69.90 26/11/1984 4756 302123 106250 4.766 AGARWAL PALLAVI SUNIL 155 68.00 68.45 31/10/1988 4773 100539 103009 4.749 KABRA NARESH RAMLAL 156 58.92 69.772 SHETH HARDIK CHANDRAKANT 155 66.69 56.77 61.22 59.78 66.63 17/08/1986 4767 102416 101982 4.750 OBC OBC-942 ADKE SANDIP RAMDAS 156 58.63 18/11/1979 4.02 58.27 56.10 57.768 NAQVI WAJIHA SUED ALI MAKEEN 155 68.27 15/11/1983 OBC-940 CHAUDHARI SNEHA CHUDAMAN 156 59.14 56.77 71.08 56. SML Cat.54 58.85 61. 4737 301314 106199 4.16 66.763 PATIL SURAJ BABASAHEB 156 54.77 62.08 57.23 58.86 58.34 60.41 57.759 SC SC-382 JAGTAP GAYATRI JAYASING 156 56.751 SC SC-379 PATIL PANKAJ SURESH 156 58.16 59.18 63.49 56.63 70.73 04/11/1987 4765 100336 106619 4.55 19/02/1987 OBC-939 POTDAR PRALHAD SURESHRAO 156 59.37 57.767 SHETH KRUPALI DEEPAK 155 68.10 56.00 04/01/1981 4752 401553 103350 4.08 59.78 53.00 60.765 KENDRE ANKUSH RAMRAO 155 68.761 SC SC-383 KORDE SURENDRA PRALHAD 156 56.737 4738 101231 101069 4.63 25/02/1986 OBC-938 PAWAR AMOL POPAT 156 59.09 05/06/1984 110358 4.63 09/07/1985 400242 103673 4.85 60.45 06/10/1985 4750 202178 107820 4.754 JAIN BHASKAR BHAGWAN DASS 156 57.15 58.743 OBC 4744 103240 101675 4.747 BHADAKE MANOJKUMAR BHIMARAO 156 58.45 20/05/1985 SHARMA DHIRENDRA KUMAR MAHENDRA 156 59.

94 64.37 63.780 TIWARI VERTIKA SUSHIL 155 64.82 01/01/1986 4796 100119 102839 4.36 22/05/1987 SBC SC OBC OBC OBC-944 SC-384 OBC-945 OBC-946 .786 NAVKUDKAR ANISHA APPA 155 63.02 62.04 62.802 SHAH NIKITA RAJESH 155 61.77 59.90 02/05/1985 4805 100031 100339 4.792 SANCHETI POONAM VIJAY 155 62.81 02/10/1987 4783 201716 110331 4.776 4777 302170 106359 4778 300286 4779 Cat.04 57.16 65.18 15/04/1986 4792 200122 107840 4.00 28/06/1987 4782 100754 100648 4.69 66.00 71.65 67.799 SC SC-385 NARNAWARE ANAND SUNIL 155 61.791 WANKAR ABHINAV DILEEP 155 62.81 21/07/1987 4801 100218 102303 4.43 61.54 66.00 64.38 69.793 VERMA SHWETA R K 155 62.797 OBC OBC-948 MOHABANSI SWAPNIL LOKESH 155 61.808 OBC OBC-950 JADHAV SWAPNIL SUBHASH 155 59.63 24/04/1986 4809 101812 100104 4.69 59.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 130 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.45 01/02/1988 4787 102035 102522 4.69 64.36 27/05/1986 4785 201474 107562 4.39 56.805 OBC OBC-949 THAKARE YASHODIP ASHOK 155 60.804 SINGH MUGDHA PARNDUTT 155 60. Roll No.72 16/10/1985 4790 102056 103384 4.59 64.54 64.18 26/08/1987 102116 100542 4.38 57.54 64.46 69.69 62.73 67.92 60.90 61.59 60.27 06/11/1988 4802 400398 103729 4.774 4775 200637 108311 4.96 57.03 62.81 02/06/1989 4806 102077 102909 4.794 ARYA ASHISH BALDEV 155 62.41 62.72 17/05/1989 4784 200135 108198 4.08 59. SML 4774 400280 104370 4.54 61.796 OBC OBC-947 DONGARWAR SACHIN SHRIDHAR 155 61.27 15/08/1987 4795 400657 103736 4.77 67.90 10/09/1985 4800 103338 101066 4.784 SINHA SWATI BINAYKUMAR 155 64.806 SC SC-386 SHIRSAT AMAR BHAGWAN 155 60.23 62.18 06/11/1985 4808 201663 108001 4.16 62.59 63.31 60. Appl No.90 01/11/1987 4804 100421 100549 4.22 61.71 01/06/1983 155 65.27 24/03/1988 4798 200495 109967 4.31 60.788 DANDEKAR PRASAD VIJAY 155 63.790 MAHAJAN SWETAL DILIP 155 63.18 21/09/1985 4791 301495 105535 4.21 63.94 63.775 4776 102200 102408 4.39 67.00 18/06/1982 4807 301193 107270 4.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.779 JAIN SACHIN KUMAR PARASMAL 155 65.45 17/09/1988 4803 101341 100625 4.783 PENDHARKAR CHINMAY SHRIKRISHNA 155 64.55 20/11/1988 4793 200638 108596 4.803 SINGHAL SAHIL VINIT 155 60.782 BRAHME NIKITA SUNIL 155 64.781 RANKHAMBE HARSHALI BHARAT 155 64.789 JANGID KAPIL KUMAR SANVERMAL 155 63.54 10/02/1983 4799 301535 105882 4.80 58.45 10/10/1988 4810 101112 105073 4.02 62.31 63.27 19/09/1987 SARAVANKAR SAMEER SUHAS 155 65.09 28/02/1989 4789 102774 100464 4.81 20/05/1988 4786 100857 101334 4.16 61.45 59.31 62.45 64.798 NT1 NT1-88 PURI ANANT BHALCHANDRA 155 61.92 65.88 61.787 CHAUGULE PRATIK SUKHDEV 155 63.44 55.18 63.85 70.800 CHOPRA ASHISH SATISH 155 61.20 02/11/1983 4797 300216 105628 4.23 62.63 59.62 66. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB SYED MD MOAZZAM AARIF ABDUL KHALIQUE YADAV CHITRESH RAJESH 155 66.85 62.62 09/05/1988 4788 101789 101581 4.67 62.97 63.No.82 01/03/1983 4.777 DESHKAR SMITA TULSHIRAM 155 65.810 DEMDE RAKESH BHAGWAN 155 59.00 30/10/1979 4794 302188 106826 4.51 57.807 NT1 NT1-89 PURI AVINASH ARUNRAO 155 59.85 65.809 NT1 NT1-90 MORE PRERNA BHIKAN 155 59.785 JADHAV SUHASINI SHIVAJIRAO 155 64.38 66.778 KRIPLANI DIPSHA MAHESH 155 65.46 70. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .795 PAHADE SANJOG PRAKASHCHAND 155 62.68 67.801 PUNJANI POOJA RAMESH 155 61.46 66.85 64.88 60.50 67.61 62.29 60.54 16/08/1984 4780 400618 104763 4.31 64.23 63.64 22/04/1983 4781 103203 103099 4.80 65.90 04/01/1987 106142 4.

69 67.46 59.47 55.45 06/10/1984 4830 301702 105226 4.818 OBC OBC-952 NAWALE SHASHIKANT AJAYPANT 155 58.836 ST ST-79 JAMADAR PRAVIN MARUTI 155 55.821 NT2 NT2-114 TANDALE ANANT BALKRISHNA 155 58.96 56.12 65.844 SARKAR MEHUL ANIL 154 66.16 68.72 02/11/1984 4813 103336 101469 4.92 52.08 57.817 DT(VJ) DT(VJ)-104 JADHAV BIBHISHAN DEVIDAS 155 58.15 57.80 56.77 60.15 72.54 61.50 56.833 AGRAWAL RAHUL KRISHNAKUMAR 155 56.92 71.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 131 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.822 SC SC-388 RANVEER SHANKAR GAUTAM 155 58.60 76.90 05/01/1986 4818 103154 102785 4.00 13/05/1986 4829 400960 104856 4.15 56.00 64.09 14/12/1985 4835 100272 100399 4.834 KOTTEWAR PIYUSH PRADEEP 155 56.04 57.23 73.38 59. Appl No.839 SHAH HETAL RAJESH 154 70.11 55.65 56.15 66.90 27/04/1986 4820 300881 105697 4.54 62.835 CHOUDHARY VINOD PUKHARAJ 155 56.54 23/01/1988 4841 103320 103386 4.17 57.832 TIWARI ABHISHEK PURUSHOTTAM 155 56.71 58.69 64.82 09/09/1985 4822 400674 104163 4.73 53.85 61. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .88 56.64 19/05/1984 4839 101086 102860 4.27 03/01/1986 4826 300916 107118 4.78 57.53 56.46 58.81 01/07/1987 4845 102144 101360 4.842 KHAPOLIWALA JERESTYN FREDDY 154 66.46 55.813 155 58.845 BAPAT ANITA VISHRAM 154 66.09 10/07/1987 4811 400467 104026 4.54 24/04/1984 4838 201717 107881 4.61 55.85 57.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr. CatMerit OBC OBC-951 PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB YERMAL TANMAI DEELIP 155 59.45 57.827 OBC OBC-956 DEOKAR VARUN VASANTRAO 155 57.No.10 60.00 21/04/1987 4819 100597 100142 4.45 24/03/1986 4828 101428 103486 4.85 58.812 GUUPTA SHIKHA H C 155 59.840 GHAI SHUCHI ANIL 154 68.18 17/02/1987 4816 101876 101925 4.63 15/07/1988 4840 201876 109870 4.815 GANDHI ANAND CHENSUKH 155 58.816 NT2 NT2-113 TONDE PALLAVI BABANRAO 155 58.811 4812 300594 105523 4.825 BHUSHAN NISHA SHASHI 155 57.814 NADAR PONAMBALAGANAPATH ARUNACHALAM JADHAO NILESH BHURASING 155 58.94 55.61 59.847 PAHLAJANI NEELAM HARESH 154 65.08 65.95 60.63 06/12/1986 4823 301369 105582 4.00 58.03 12/09/1986 4814 300444 106126 4.38 63.23 60.73 11/05/1986 4831 200418 108722 4.78 66.86 65.72 14/09/1987 DT(VJ) SC NT1 OBC OBC DT(VJ)-103 SC-389 NT1-91 OBC-959 OBC-960 .837 SC SC-390 VAIDYA RAJENDRA YASHWANT 155 55.838 MALL PRADUMAN RAMASHISH 155 53.00 57.27 29/01/1988 4834 302009 105380 4.14 56.23 59.88 65.43 66.18 18/06/1984 4825 300533 105558 4.819 SC SC-387 SHINDE NITIN SURESH 155 58.35 54.841 GANGURDE VIKAS RANGANATH 154 67. Roll No.16 57.830 MISHRA RAJESH SUBHASH 155 56.63 23/05/1987 4821 101424 101125 4.27 24/11/1987 4847 301594 106608 4.41 56.08 58.46 68.27 04/08/1979 4833 200108 108739 4.57 57.27 25/03/1985 4837 301575 106210 4.08 70.62 57.846 GUNJOTIKAR ADITYA RAJENDRA 154 65.27 15/09/1987 4836 201516 108519 4.72 21/07/1986 4844 100338 100661 4.69 59.69 58.843 SHINDE SEEMA VIKRAM 154 66.95 57.18 20/04/1987 4843 201764 101676 4.90 60.84 54.829 OBC OBC-958 BHOPALE SHWETA ARUN 155 57.92 55.10 57.45 18/07/1989 4817 401699 109445 4.45 19/05/1984 4827 401554 103894 4.82 55.828 OBC OBC-957 PATIL PRASHANT SADASHIV 155 57.08 57.36 09/11/1982 4832 102740 102418 4.824 UPADHYAY SHUBHRA HARI SHANKER 155 57.826 OBC OBC-955 KOLKHEDE VAIBHAV PRABHAKAR 155 57.08 57.23 56. SML Cat.09 18/02/1986 4824 201905 107427 4.18 13/03/1986 4842 101342 100241 4.63 59.820 OBC OBC-953 LAKADE NIKHIL WAMAN 155 58.73 25/03/1988 4815 200438 108158 4.54 20/12/1985 4846 101653 102238 4.823 OBC OBC-954 GADEKAR VISHNU ATMARAM 155 58.831 BHALSHANKAR RUPALI SUKHADEO 155 56.

85 58.90 10/03/1987 4883 200865 107605 4.878 SC SC-396 NIKUMBHE ANAND DAULAT 154 59.54 66.39 64.80 62.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.31 69.15 61.71 61.92 66.No.27 16/12/1986 4879 401510 103922 4.00 64.62 60.46 68. Appl No.46 63.84 61.877 OBC OBC-969 MEERKAR AFROZA ASGAR 154 59.864 SBC OBC-964 RAUT SNEHA VIJAY 154 61.880 LOBO REBECCA ALIA SANTANA S R 154 59.00 25/02/1988 4872 100772 101053 4.27 58.63 05/06/1986 4.57 62.852 4853 300722 106310 4.856 KHAN SABAHKHANUM INAYAT 154 63.59 60.90 12/04/1987 4869 301446 105811 4.15 70.854 DT(VJ) 4855 103126 100305 4.63 59.865 OBC OBC-965 DALAL SHRIKANT KAILAS 154 61.81 07/06/1988 400079 110315 4.869 OBC OBC-966 SHINDE HARSHAL RAMDAS 154 61.18 07/12/1986 GONARKAR SATISH BALAJI 154 63.54 24/04/1984 108446 4.94 64.868 SHAH PRIYANK DHIMANT KUMAR 154 61.36 16/09/1986 4866 400956 104792 4.861 DIXIT ALOK SUSHIL K 154 62.00 01/08/1988 4867 302041 106144 4.27 63.90 15/03/1987 DT(VJ)-105 MADANE GAURI RAMCHANDRA 154 63.27 30/07/1988 CHAUDHARI POONAM NARENDRA 154 64.54 29/03/1987 SC-391 UKE PUNAM VIJAY 154 64.858 KULKARNI PANKAJ SURYAKANT 154 63.08 63.90 04/02/1984 4876 401375 103833 4.12 58.45 19/03/1988 KAMDI DEVAYANI NIWRUTTI 154 64.15 56.00 22/10/1985 4861 400554 103791 4.29 58.882 PAREKH KALPESH MANOHAR 154 59.863 ANSARI RAISA KHATOON HAFIZ 154 62.23 59.31 69.850 OBC OBC-962 4851 103296 102623 4.38 58.857 SHIRKE SACHIN BALU 154 63.98 56.45 30/06/1986 4880 100985 101596 4.23 56.59 58.09 10/06/1986 4870 100613 101233 4.92 60.62 64.54 28/06/1983 4864 201367 108161 4.71 58.875 SC SC-395 KAMBLE SWAPNA YASHAWANT 154 59.853 SC 4854 201668 109713 4.859 JILHEKAR SANDHYA DIGAMBAR 154 63.874 OBC OBC-968 HAJARE SWAPNIL SANJAY 154 60.69 63.871 BONDE VIJAY SUBHASHRAO 154 60.31 59.94 63.849 4850 301426 105326 4.15 67.08 65.09 11/04/1984 4863 400869 104877 4.867 SC SC-394 WASNIK SAMRUDDHI DADARAO 154 61.85 56.61 62.862 GAIKWAD SACHIN JAGANNATH 154 62.72 07/08/1986 4881 102044 101306 4.45 12/10/1986 4871 100001 101791 4.90 59.15 68.01 62.64 25/11/1986 4862 100789 102353 4.62 61.27 28/10/1985 4865 401535 103445 4.18 08/04/1986 SINHA ANAGHA ABHOY 154 65.08 64.38 67.873 OBC OBC-967 RAIKAR KEDAR JAYANT 154 60.62 56.55 58.59 60.38 59.879 KARDALE JYOTI AMBADASRAO 154 59.855 4856 100699 102703 4857 200479 4858 PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB LOKHANDE NILIMA ATMARAM 154 65. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM . CatMerit OBC OBC-961 4848 201755 108101 4.08 61.870 ST ST-80 KOKANI VIJAY RAJPUT 154 60.45 29/11/1987 4874 302105 107121 4.92 64. SML Cat.49 62.00 20/12/1987 4875 103402 102928 4.31 62.20 57.76 61.76 23/07/1985 4882 202322 103358 4.883 JAIN ABHAY JOHARILAL 154 58.866 NT3 NT3-88 MORALE SHRIKANT SOMINATH 154 61.36 30/04/1987 4884 300355 105242 4.848 4849 301447 106370 4.43 62.46 66.90 29/01/1988 4878 100284 101294 4.851 OBC OBC-963 4852 202152 100299 4.45 20/04/1987 4873 103419 100400 4.02 56.884 KHOBRAGADE RAHUL TILAKCHAND 154 58.08 59.31 64.00 63.45 20/05/1986 GUPTA BHAVNA RAKESHKUMAR 154 64. Roll No.31 59.43 63.72 23/01/1986 4859 301837 106165 4.881 PHATAK PRACHI SHEKHAR 154 59.69 66.872 PRASAD JAYESH NARESH 154 60.39 59.65 60.47 59.860 BIJAPURE MEENAZ RAHIMATULLAH 154 63.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 132 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.876 NT3 NT3-89 GHULE MAHESH VISHNU 154 59.31 56.35 59.28 58.00 05/01/1985 SC SC SC SC-392 SC-393 SC-397 .62 60.54 11/07/1987 4860 103430 100647 4.09 01/05/1988 4877 102057 102847 4.86 59.08 71.18 04/01/1987 4868 100058 100439 4.

31 66.19 63.54 31/05/1988 4916 401014 104258 4.896 SC 4897 301044 105462 4. Appl No.45 17/05/1981 DESALE ATUL VILAS 154 57.898 4899 301946 106418 4.45 05/05/1986 TADAVI TAHER AHAMAD 154 55.54 30/07/1982 GOVINDWAR SONAL HANMANTRAO 154 58.08 55.23 65.77 57.916 KULKARNI ADITYA DEEPAK 153 63.885 4886 101193 101806 4.914 OBC OBC-973 DODAKE ANSHUDEEP LILADHAR 153 64.45 10/06/1981 MEHTA SHITAL SUSHILKUMAR 154 56.31 57.78 59.912 HASHNI ZEESHAN GHAZANFAR 153 64.36 17/12/1985 SAHU RAHULKUMAR RAMJIPRASAD 154 55.45 29/08/1987 4.920 RAOKHANDE PURNIMA DINKAR 153 63.46 68.08 65.58 60.61 56.92 57.92 61.62 70.894 4895 401656 104105 4.63 07/10/1986 4907 101228 100851 4.43 54.893 4894 201051 104148 4.29 64.54 55.63 15/10/1986 SC-399 SAKHARE NIRANJANA ASHOK 154 56.18 27/11/1987 104382 4.96 56. Roll No.921 SHAH KAUSTUBH ASHOK 153 63.00 64.92 65.72 22/05/1987 4911 300207 106829 4.27 28/05/1987 VILLKHOO RAVNEET RAMINDER 154 58.915 OBC OBC-974 CHAUDHARI VRUSHALI SANTOSH 153 64.63 55.80 67.54 09/06/1982 SHARMA MANISH PAWAN KUMAR SHARMA 154 57.76 62.15 57.09 08/11/1985 RANGREZ AARIF AN AB RAZZAQUE 154 58.29 66.907 KHONDE POOJA VINAYAK 153 66.73 58.43 56.00 66.900 4901 101528 101387 4.63 19/07/1985 4910 201103 107792 4.77 69.890 4891 300774 106225 4.64 09/05/1988 4914 103572 102156 4.81 20/10/1987 4921 101028 101662 4.92 58.81 05/07/1986 ST OBC SC DT(VJ) ST OBC SC ST-81 OBC-970 SC-398 DT(VJ)-106 ST-83 OBC-971 SC-402 .16 56.24 67.88 65.43 62.90 04/05/1985 101506 102279 4.31 65.43 72.85 73.36 14/06/1985 SINGH NITINKUMAR BABBAN 154 58.76 56.No.15 62.77 67.64 24/07/1987 SC-400 KAMBLE AMOL BHAGYAWAN 154 56.886 4887 401284 104798 4.18 60.62 69.918 SHROFF KRISHNA BANSI 153 63.92 62.72 02/06/1987 4915 101449 102102 4.897 SC 4898 400453 108912 4.909 OBC OBC-972 PAWAR NILESH PRAKASH 153 65.85 58.41 53.27 26/04/1987 ST ST-82 PATALE PRITI JAISING 154 55.895 4896 300189 105207 4.904 153 69.910 DT(VJ) DT(VJ)-107 PATIL ABHIJIT ANIL 153 65.00 21/06/1985 4920 300110 106390 4.69 61.892 4893 101394 101478 4.901 4902 301728 105540 4.45 02/11/1986 CHAUHAN VIKRANTSINGH JASWANT 154 57.919 SONI DIPTI RAJESH 153 63.90 66.891 4892 100076 101248 4.10 56.27 61.88 69.46 59.63 21/11/1988 4913 103339 101368 4.08 73.23 57.911 CHANDWANI CHARU INDER 153 65.27 11/11/1986 RAMTEKE GAYATRI DUDHRAM 154 57.903 PARIKH SNEHA PRAKASH 153 69.63 18/03/1988 4917 200064 103496 4.09 27/09/1987 4906 101476 100448 4.27 05/12/1987 4908 100502 100206 4.88 56.31 65.917 OBC OBC-975 PATIL PRIYANKA BHARAT 153 63.36 07/01/1986 RATHOD SHIVAJI SHANKARRAO 154 57.70 04/02/1987 4912 400770 104229 4.31 56.92 65.08 60.85 65.18 65.77 58.23 57.92 54. CatMerit NT1 NT1-92 4885 100875 101720 4.906 DESAI NEERAJ AJIT 153 66.36 02/02/1987 SC SC-401 GEDAM MITTAL MAHADEORAO 154 55.12 66.38 64.00 59.908 GAJARIA POOJA KAMLESH 153 66.67 63. SML Cat.31 61.888 4889 200806 103505 4.54 23/03/1989 4909 201776 108706 4. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .913 KHENDAD AMAR ASHOKRAO 153 64.889 4890 103225 100801 4.39 54.10 06/11/1985 4918 101439 102961 4.899 4900 301177 105724 4.887 4888 101512 100903 4.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 133 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.90 29/06/1985 MADIA TANVI DILIP 153 70.08 60.902 4903 201472 102054 4904 401410 4905 PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB PATIL ROOPALI BALKRISHNA 154 58.905 QURESHI SADEQ MAZHER KHAJA MOHD ILYAS NERURKAR TANVI NARAYAN 153 67.62 57.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.46 70.41 65.09 24/04/1988 4919 400272 104408 4.04 63.

45 03/02/1987 4956 101852 100788 4.944 GHUTE SHRIKRISHNA RAGHUNATHRAO 153 59.45 18/11/1986 4951 300771 107174 4.54 65.936 KHAN MUMTAZ RASHID SAHEB 153 60.36 25/02/1985 ST-86 BORKAR KRUSHNA RAMBHAU 153 55.85 60.94 56.77 58. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .81 16/09/1982 4937 301487 106434 4. Appl No.69 58.18 56.23 57.945 153 58.948 NT1 NT1-93 CHAMBHARE RESHMA SHRIHARI 153 57.69 61.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.923 4924 201281 108928 4.54 58.46 63.23 58.No.09 14/06/1985 JAGTAP DAYANAND PRAKASH 153 62.00 21/01/1986 4949 200654 109028 4.69 65.14 58.940 ST ST-84 BASTEWAD NILESH JAIRAM 153 59.72 07/09/1984 4953 301256 105728 4.922 4923 100108 108287 4.14 56.73 05/03/1984 SAWANE SHUBHANGI ARUN 153 62.00 13/02/1988 4957 301317 105141 4.38 58.08 59.08 58.929 4930 101844 100397 4.938 JAIN PIYUSH NAVEEN 153 60.09 01/12/1986 GATHIBANDHE ATUL CHANDRAKANT 153 61.10 58.18 22/08/1986 .36 19/07/1986 4947 401380 104811 4.72 06/03/1983 4955 102579 100602 4.31 62.46 59.45 22/10/1985 109359 4.79 55.31 56.934 SHEIK SUMAIYA NASIMUDDIN 153 61.953 SC SC-406 WANKHADE PRABODH ANANT 153 56.35 59.38 63.949 SC SC-404 VATKAR RAJNISH PRABHAKAR 153 57.950 SC SC-405 WASNIK VIKALP VIJAY 153 57.937 WARATKAR VAIBHAV BHAIYYAJI 153 60.00 58.930 4931 300460 105769 4.85 60.00 14/07/1984 301541 106002 4.85 63.924 4925 200955 108822 4. SML Cat.955 KHANDEKAR SACHIN MOTILAL 153 56.82 56.45 11/08/1987 PAWAR NILIMA PANDURANG 153 61.77 57.00 62.18 56.954 SEN BITAN BASAV 153 56.78 57.22 61. CatMerit OBC OBC-976 OBC OBC-977 4922 301955 105505 4.926 4927 300183 106205 4.80 58.81 21/12/1987 DALIA PRIYANKA OMPRAKASH 153 62.36 16/12/1984 4.94 63.956 153 56.06 57.45 22/08/1981 4938 201996 107869 4.957 NT2 4958 300165 105036 4.69 59.939 KHAN MOHD MISBAHUDDIN KAMALUDDIN 153 60.15 56.62 65.932 OBC 4933 300330 100272 4934 301936 105177 4935 101774 4936 PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB MANKAR YOGESH DHANRAJ 153 62.09 29/06/1984 KATE PARAG NARAYANRAO 153 61.85 63.933 KOTHARI NUPOOR PRAKASH 153 61.88 60.951 NT2 NT2-115 KAKANDIKAR SANDEEP BALASAHEB 153 57.00 60.62 58.00 63.00 13/03/1986 4950 300736 106415 4.81 25/06/1986 SINHA SARVODAYAI RAMESH 153 61.18 22/11/1987 4.33 60.925 4926 100718 101292 4.09 24/07/1986 OBC-979 DUKARE YOGESH BALASAHEB 153 61.85 58.81 12/11/1985 4946 400800 103410 4.10 60.31 59.00 18/02/1985 4954 301074 105800 4.931 SC 4932 103128 101808 4.06 58.92 60.23 55.958 ST DT(VJ) OBC DT(VJ)-108 OBC-978 PH-12 OBC OBC OBC-980 OBC-982 BAMILAN R M RAMAN NT3 SC NT3-90 SC-407 SHREEKUMAR M V MUTHUKRISHNAN NT2-116 MASKE SACHIN PRABHAKAR 153 56.927 4928 100055 101449 4.00 26/11/1986 GUPTA SUKHDEO SATYANARAYAN 153 61.59 59.27 19/12/1986 4939 100316 103027 4.62 64.57 54.63 59.928 4929 102668 102032 4.15 63.45 08/03/1984 4948 300131 106185 4.62 58.06 58.51 59.15 59.947 KHAKARE SACHIN OMPRAKASH 153 57.49 59.45 12/10/1980 4940 400918 110442 4.46 61.72 18/06/1984 4952 102292 102061 4.36 06/09/1986 4944 300349 107227 4.45 23/08/1986 4945 103323 109321 4.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 134 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.935 SHINDE NEHA RAGHUNATH 153 60.92 62.36 04/07/1986 4943 100482 100543 4.946 AVHAD SHASHIKANT JAGANATH 153 57.941 OBC OBC-981 WARPE SWATI LAXMAN 153 59.942 ST ST-85 SALAM JAYSHREE LAXMANRAO 153 59.82 18/02/1985 SC-403 GAJBHIYE SACHINKUMAR PANCHAM 153 61. Roll No.88 57.943 GANGAWAT LAXMI GHANSHYAM 153 59.06 61.91 26/10/1986 4942 301501 106837 4.23 54.78 57.63 56.90 13/03/1988 4941 101251 100480 4.952 OBC OBC-983 PATODEKAR PRAKASH BALASAHEB 153 57.94 54.18 56.65 63.04 61.61 63.67 61.

973 OBC OBC-986 MAKDE MANJIRI MILIND 152 63.02 62.982 4983 103209 100993 4.967 METHWANI CHITRA AMAR 152 67. Appl No.969 JADHAV RASHMI SUBHASH 152 65.988 4989 100054 102842 4.977 ST 4978 100592 102483 4.984 4985 100853 109410 4.86 59.18 19/07/1980 ST-87 KHARLYNGDOH MONALIZA LYNDA DONBOR 152 62.31 67.61 62.968 MEHTA PARTH KIRIT 152 67.985 4986 100761 101530 4.69 71.85 67.90 23/02/1988 ST-88 CHAUDHARI KALPESH UTTAM 152 62.77 65.41 61.992 4993 101955 102636 4994 103215 4995 102962 SC OBC SC-408 OBC-984 CHAUNDKAR RAHUL MARUTI 152 63.23 63.978 4979 103432 102099 4.72 02/09/1987 OBC OBC-993 KOLHE GUNJAN RAMESHRAO 152 61.991 4992 301623 105166 4.14 63.970 BAJPAI SARANG PARAMHANS 152 65.14 57.18 12/03/1988 SHARMA YOGENDRA BHANWARLAL 152 62.00 10/05/1984 4.62 66.92 62.36 11/06/1987 4973 300559 106470 4.36 25/06/1982 BHATLAVANDE POOJA PRAMOD 152 62.09 21/03/1989 OBC-992 TALOKAR PANKAJKUMAR VASANTRAO 152 61.00 29/01/1985 TANDEL ABHIJIT ANANT 152 62.972 OBC OBC-985 PATIL NEHA DILIP 152 64.23 67.962 153 53.35 60.45 12/02/1987 NIMBALKAR RAJESH UDDHAVRAO 152 61.35 61.00 64.994 KHOMANE ASHISH PANDURANG 152 60.10 62.46 54. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB WALWANTE RAVIRAJ DURGANAND 153 55.73 22/08/1986 PAWAR KSHITIJ KISAN 152 62.960 DEOSARKAR SHIVANAND AMBADASRAO 153 55.49 68.92 63.62 67.90 63.90 08/12/1987 OBC OBC-995 LALSARE PRITEE RAMAJI 152 61.993 ANWAR SHARIQUE 152 60.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.08 62.00 66.27 26/08/1986 SAMPAT NEHA KRISHNAKUMAR 152 62.22 60.54 25/09/1987 SAKORE DEEPIKA NANABHAU 152 62.90 13/01/1988 4970 301967 107180 4.23 66.81 17/09/1988 4965 103294 102743 4.38 69.981 4982 300495 105938 4.23 62.69 68. SML 4959 102685 100775 4.979 4980 101748 100811 4.94 60.64 04/01/1986 OBC OBC-994 SAKHARKAR SACHIN WASUDEO 152 61.92 69.88 63.81 23/10/1988 4964 101467 103214 4.23 62. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .69 58.963 HUSSAINI SYED ABRARULLAH SYED FAZLULLAH ARORA EHAM LALIT 152 69.54 60.961 HUDAGE ROHAN RAM 153 55.18 66.72 21/06/1987 4.995 PATIL PRATIKSHA DHIRENDRAKUMAR 152 60.82 59.06 65.24 58.45 03/03/1987 4968 102036 101493 4.975 4976 200056 108764 4.62 71.990 4991 301820 106906 4.45 14/06/1986 4967 300936 105621 4.96 53.31 54.00 12/06/1984 OBC OBC-988 OBC OBC-989 OBC OBC-990 AGRAWAL AKHIL BHARAT 152 62.15 66.73 62.45 06/09/1987 4971 102491 100046 4.976 OBC 4977 101611 109837 4.31 63.989 OBC 4990 301050 105135 4.55 61.64 13/12/1987 4969 101300 100409 4.27 02/09/1987 104284 4.38 60.31 62.00 60.72 02/07/1988 4974 201291 102071 4.54 08/06/1984 101594 102304 4.987 OBC 4988 102008 109029 4.27 04/01/1988 OBC-991 SHAIKH SHOAIB AHMED ABDUL SAMAD 152 61.08 59.00 66.31 56.63 25/05/1987 102730 4.51 61.62 66.72 14/10/1985 4975 202317 107442 4.84 61.09 16/06/1986 OBC-987 SUVARNKAR CHANDA SHYAMRAO 152 62.983 4984 101391 100001 4.62 73.63 04/11/1988 4966 101636 102699 4.27 57.09 03/11/1986 .965 JAIN MANSI SURESH 152 68. Roll No.986 ST 4987 401200 104467 4.24 62.69 64.974 CHASKAR AVINASH KONDAJI 152 63.63 61.61 61.19 66.54 52.31 62.73 26/01/1984 101445 4.54 27/08/1983 WADKE RAVI ARUNKUMAR 152 62.43 68.00 10/07/1985 4.08 62.08 69.959 4960 401070 103707 4961 401285 104143 4962 401670 4963 Cat.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 135 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.82 03/07/1987 4972 302031 105987 4.980 4981 201125 108229 4.964 DESAI NISHANT BANKIM 152 69.966 GORE SHRADHA KRASHNAKANT 152 67.38 66.85 53.No.22 66.77 68.31 61.971 SREEDHAR ASWATI SREEDHARAN 152 65.77 61.

019 JAMADAR DHEERAJ PRAKASH 152 57.025 ST ST-93 PATEL MUKESH RAMESHBHAI 152 56.91 28/08/1984 ST-89 POYAM SANDITI NARENDRA KUMAR 152 59.10 17/09/1986 5027 201730 108321 5.013 SC SC-410 KHARAT PRANALI SURESH 152 58.92 59.64 10/05/1986 5011 100407 101044 5.16 57.67 61.91 07/03/1988 JADHAV YOGESH RAMESH 152 59.00 61.81 01/01/1986 5023 401026 104356 5.00 28/08/1982 5025 102256 100777 5.021 DT(VJ)-109 RAJPUT YOGESH HARISHCHANDRA 152 57.85 59.88 54.027 ST ST-94 MADAGE TUSHAR TUKARAM 152 55.00 65.77 62.13 31/03/1989 TECKCHANDANI RAVI SURESHLAL 152 59.62 61.00 72.016 CHANDODE MANISHA SHANTILAL 152 58.009 OBC OBC-1001 FASATE MONALI SHALIKRAM 152 58.55 56.36 14/12/1987 SHELKE UMESH SHIVDAS 152 59.20 56.04 57.65 57.91 28/07/1987 5.022 SBC OBC-1003 GUNDRE SHIVPRASAD BAPURAO 152 57.85 62.63 01/08/1986 5015 102501 101952 5.007 5008 300558 106847 5009 200801 5010 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB SC-409 PARMAR SWARNANK KANTILAL 152 60.002 NT2 5003 101276 101147 5.34 73.000 OBC 5001 401464 104450 5.71 57.09 30/09/1979 5016 103021 101846 5.81 01/03/1979 5013 102301 101203 5.20 59.996 4997 103146 110510 4.00 01/11/1985 5022 400303 104145 5. SML Cat.18 28/12/1988 OBC-997 HATWAR RUPESHKUMAR BHAGWATJI 152 59.010 ST ST-91 MADAVI ANOOP PURUSHOTTAM 152 58.77 60.55 21/04/1987 5028 401689 110308 5.98 58.31 60.029 MANDOWARA BHAVIN SATYANARAYAN 151 71.998 4999 301271 105117 4.023 OBC OBC-1004 TEKADE ASHISH GAHININATH 152 56.09 10/04/1980 5018 302110 105321 5.24 59.028 SC SC-414 BODKE SACHIN DASHRATH 152 55.006 5007 102884 102930 5.21 53.94 58.90 20/03/1985 5014 301383 105821 5.90 58.59 58.69 59.00 03/07/1982 5017 301096 105878 5.56 55.08 60.011 ST ST-92 CHOUDHARI SWAROOP YALLAPPA 152 58.36 08/08/1987 5021 401610 104011 5.85 76.15 61.27 12/11/1988 5024 101024 110303 5.031 DAMODAR TINA 151 69.032 KANDGIRE DEHUTI NARAYAN 151 68.51 59.63 62. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .008 SBC OBC-1000 JUMLEY ASHISH VASANT 152 59.87 03/12/1978 5029 201217 108404 5.00 65.09 15/08/1989 NT2-118 TEPALE ASHA BABURAO 152 59.004 OBC 5005 102138 101742 5.18 07/05/1986 ST-90 VALAVI ANISHA SHIVALAL 152 59.45 01/07/1983 OBC OBC-996 CHANDEKAR PRIYANKA VISHNUPANT 152 60.69 58.09 13/09/1987 SC OBC OBC-999 JAIN MANUJ ANIL 152 59.49 56.15 63.46 61.23 57.77 56.00 59.45 09/07/1984 5020 400526 103452 5.12 54.001 5002 400744 104153 5.00 26/07/1982 108721 5.96 60.76 69.76 56.76 61.018 KUMAR PALLAVI KALYAN 152 57.005 5006 103515 101896 5.22 57.23 62.003 ST 5004 400345 103702 5.47 59.94 66.23 62.81 09/10/1986 5019 302076 105919 5.76 57.84 57.997 4998 300651 105824 4.012 KUMAR PRAMVEER BISHUNDAYAL 152 58.23 55.999 ST 5000 300047 107114 5.017 SAMBRE ASHWINI DILIP 152 57.00 62. Roll No.No.04 56.026 SC SC-413 BANSOD SHASHANK HEMANT 152 55.69 56.014 OBC OBC-1002 ADMANE PALLAVI DNYANESHWAR 152 58.92 59.36 26/06/1983 OBC-998 BHADANE PRASHANT HARI 152 59.74 64.030 CHAVAN SONAL MADAN 151 70.46 58.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 136 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.45 02/08/1985 5026 300760 106076 5.72 57.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.00 57.39 60.18 19/06/1989 5030 201500 109869 5.015 KHAN ABDUL KAYUM MOHAMMAD TAUFIQ 152 58.46 60.72 02/09/1983 301655 105123 5.27 16/04/1986 5012 102661 102815 5.35 58.24 58.36 05/09/1986 5032 102476 103110 5.38 55. Appl No.85 68.46 59.08 61.00 01/12/1987 NT2 NT2-117 NARWATE VITTHAL PRALHADRAO 152 60.54 56. 4996 101903 103373 4.81 12/03/1985 SC DT(VJ) OBC SC-411 OBC-1005 .024 SC SC-412 KAMAT VIKAS VIJAYKUMAR 152 56.020 MAGAR SAGAR TANAJI 152 57.69 62.46 54.54 58.54 24/03/1988 5031 200754 108762 5.

24 63.54 10/02/1987 5069 101647 101226 5.059 5060 400393 104181 5.039 PATIL ASHUTOSH VISHWASRAO 151 65.09 13/05/1986 103351 101321 5.57 61. SML Cat.041 RAJPUT ISHA YOGRAJ 151 65.057 OBC OBC-1008 KALE GAURAV ARUN 151 62.77 65.92 64.033 SWETA SHYAMSUNDAR SINHA 151 67.63 03/04/1987 5046 300318 106013 5.54 72.064 SC SC-419 GAWHALE RAJU DNYANDEO 151 61.22 60.77 62.00 63.15 64.23 66.00 59.00 24/12/1988 5045 301752 107160 5.62 61.36 14/10/1986 5050 102475 102852 5.85 68.036 RASHMI AMRITA ASHOK KUMAR 151 65.57 25/12/1988 5036 100065 102855 5. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .27 63.90 24/06/1986 5042 100803 102938 5.77 62. Roll No.049 TIBDEWAL ANAND ASHOK 151 63.71 57.71 57.61 65.90 02/09/1986 5059 302075 106012 5.54 14/08/1984 5043 100584 103053 5.90 61.18 27/05/1986 5068 103418 100440 5.050 DONGRE RAHUL TUKARAM 151 63.77 64.54 03/03/1987 102121 5. Appl No.54 29/08/1988 5040 100535 102609 5.046 THAKKAR SAPANA PRADEEP 151 63.35 62.73 19/01/1986 5.034 UPADHYAY DEEPAK LATESHWAR 151 66.87 61.054 BODADE ANAND GULABRAO 151 62.92 61.46 64.90 18/06/1983 5035 101312 101263 5.00 09/03/1988 5066 200215 107835 5.063 CHAUDHARI AKASH GOVINDA 151 61.31 66.85 65.66 68.92 62.46 62.052 KAMBLE SONALI SAMBHAJI 151 63.061 SC 5062 201699 107859 5063 101075 5064 5065 ST ST-95 SC SC-415 SBC OBC-1006 AYESHA ANJUM ABDUL AZIZ OBC SC SC OBC-1007 SC-416 SC-417 VARSHNEY SUNEEL DAYARAM 151 62.No.18 01/11/1988 5044 102937 101442 5.36 24/02/1986 5067 100495 102838 5.69 63.062 PATIL NACHIKET PRADEEP 151 61.54 28/05/1987 5038 102739 102233 5.035 SHRINGARPURE AMRUTA MILIND 151 66.22 60.047 PULLEWAR SWATI NARAYANRAO 151 63.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 137 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.85 68.31 68.067 OBC OBC-1010 KARAMBALE OMKAR NARAYAN 151 60. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 5033 302183 100443 5.34 66.81 24/08/1987 5057 100376 102293 5.85 66.54 29/07/1984 5037 103025 100796 5.31 68.90 12/08/1987 5054 101302 100404 5.12 60.00 65.61 61.053 CHANDAK SANKET NANDKISHORE 151 62.048 151 63.76 60.63 64.96 61.94 59.040 BHOSALE SONALI ASHOK 151 65.10 62.72 03/09/1982 SC-418 GAIGAWALE ANUSHREE SHANKAR 151 61.69 68.43 59.33 64.14 61.00 16/02/1989 5053 300902 105852 5.23 62.060 DT(VJ) 5061 103058 101715 5.00 17/01/1987 5048 400814 104897 5.33 23/11/1979 5047 401657 104911 5.038 UNDE HIMANGI MAHADEO 151 65.55 61.043 PAREKH HETANSHU RAJUL 151 65.23 62.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.055 JADHAV MUKUND BHARMA 151 62.09 17/08/1985 5058 201197 108761 5.045 DT(VJ) DT(VJ)-111 RATHOD MAMTA SHALIGRAM 151 64.068 OBC OBC-1011 PANCHAL KASHISH RAJENDRAKUMAR 151 60.82 15/10/1987 5039 102941 100419 5.62 65.058 OBC OBC-1009 ANSARI SADAF KAISAR 151 62.18 22/12/1987 .51 66.69 65.45 18/05/1987 5055 201533 109388 5.63 04/11/1986 5056 100602 105894 5.10 64.051 SINGHAL SHRUTI SHRIBHAGWAN 151 63.69 66.09 04/07/1988 5052 201341 109392 5.72 15/06/1988 5041 401504 104393 5.73 13/01/1984 201531 108778 5.066 BHOSALE ANIRUDDHA VITTHAL 151 61.54 66.82 64.056 GUDHE MAHENDRA ANANT 151 62.24 62.55 64.69 66.94 65.59 60.38 68.92 68.53 59.044 DT(VJ) DT(VJ)-110 RATHOD MONALI TULSHIRAM 151 65.069 SC SC-420 CHAUHAN KHUSHBOO HARESH 151 60.86 59.51 64.27 61.00 65.18 59.27 15/02/1985 5051 102504 100965 5.00 65.81 04/09/1974 DT(VJ)-112 RAJPUT PRITI KAPURCHAND 151 61.55 63.45 59.54 24/05/1986 5049 101680 101470 5.00 26/09/1983 5034 301442 105838 5.037 YADAV VINAY PREMNATH 151 65.042 HARALE PADMAJA SADASHIVA 151 65.065 DT(VJ) DT(VJ)-113 PATIL TRUPTI DILIPSING 151 61.

64 06/05/1985 5100 300861 106246 5.091 5092 301196 106179 5.46 62.88 56.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 138 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.18 09/04/1988 SC SC-423 TUPE PRAMOD PRALHAD 151 56.45 25/12/1983 DABIR RHISHIKESH MUKUND 151 58.14 56.63 12/03/1985 5078 301520 106817 5.105 ST ST-98 BAVISKAR MAYUR GOKUL 151 55.36 13/12/1982 5075 102643 101455 5.09 27/03/1983 100537 101007 5.18 15/06/1984 5101 300159 105485 5.086 5087 200360 104399 5.12 58.71 61.31 58.090 5091 400710 110176 5.38 64.54 08/03/1987 5079 201100 108922 5.081 AGHARIA MAKBOOL ALI MIKDAD ALI 151 59.080 BENDALE PAVAN DEVENDRA 151 59.16 60.096 OBC OBC-1021 EKADE SHASHANK J JANKIRAM T 151 57.27 17/06/1982 5073 400484 103709 5.45 04/11/1982 RUIKAR KIRTI SHIVAJIRAO 151 58.77 61.54 19/06/1985 102802 5.15 57.39 59.15 59.23 62.94 59.77 55.73 02/02/1986 OBC OBC-1019 MILMILE RANJEET MEGHRAJ 151 58.88 56.73 21/09/1987 5.00 57.24 57. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .100 OBC OBC-1022 YADAV NIKHIL SUNIL 151 57.074 OBC OBC-1013 KIRPAN VAIBHAV GURUNATH 151 60.04 58.82 54.071 NT3 NT3-91 PALVE SUNIL KADUBA 151 60.85 58.073 SC SC-421 JADHAV SUKESHINI CHINTAMANRAO 151 60.73 09/02/1979 5084 301483 106268 5.084 ST 5085 302106 105884 5. SML Cat.62 59.43 58.62 59.00 60.00 56.27 30/03/1985 .63 04/05/1989 5083 201739 108636 5.77 55.45 20/04/1986 5096 200312 105054 5.53 57.63 16/05/1984 OBC-1023 HIRAY VINAY VASANT 151 56.076 YENDE SANDIP SADASHIV 151 60. Appl No.00 17/11/1987 5077 103561 101088 5.08 58.69 57.31 58.85 61.24 58.09 25/05/1987 5098 201636 109658 5. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 5070 102439 101653 5.23 56.095 GORE SANTOSH SHANKARRAO 151 57.31 61.15 61.54 65.86 59.53 57.088 5089 401445 104441 5.02 56.102 ST 5103 100085 100882 5.81 14/10/1982 SC-422 BHALERAO AMOL DANIEL 151 58.46 62.093 SHAH KAVIN HARESH 151 58.092 5093 100203 102189 5094 103404 5095 OBC OBC OBC-1014 OBC-1015 OBC OBC-1016 OBC OBC-1017 RAVI BALURAM VERMA ST-96 DODKE RITESH VIJAYRAO 151 59.09 22/06/1988 5081 101725 100790 5.31 58.00 59.08 58.79 59.23 54.84 57.82 09/12/1984 OBC OBC-1020 KALE NISHANT ARVIND 151 58.104 5105 200657 107458 5106 401266 103756 THAKRANI KRISHNA MULCHAND 151 57.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.079 SATHE SURAJ MANIKRAO 151 59.00 28/05/1986 5080 401020 110443 5.082 SWAMI AMRUT ARUN 151 59.077 PATHAN FATEMABEGAM USMANKHAN 151 60.22 59.15 62.09 01/01/1984 5074 400547 104391 5.72 08/11/1988 OBC OBC-1018 WAKDE SWATI HARIBHAU 151 58.69 54.14 60.36 20/03/1988 5072 102228 100831 5.18 18/01/1987 ST-97 MAGHADE DNYANESHWAR PANDURANG 151 56.094 SHEKHANI FOUZAAN ISHTIAQ 151 57.083 151 59.15 57.101 5102 400217 110130 5.22 55.65 57.92 63.29 57.098 KAKKAR VINAY VIJAY 151 57.No.72 12/02/1986 5099 300815 106128 5.23 59.62 56. Roll No.085 5086 301815 106295 5.73 12/03/1987 5082 100911 100517 5.15 61.078 MALVIYA NEHA RAGHUNANDAN 151 59.106 SC SC-424 SURYAWANSHI VISHAL YADAVRAO 151 54.070 OBC OBC-1012 PATIL MINAL TVKARAM 151 60.65 59.18 03/03/1986 5076 201794 104454 5.00 17/07/1986 5071 401546 110444 5.73 61.85 65.087 5088 400666 107188 5.15 57.097 NT1 NT1-94 GIRI SWATI OMPRAKASH 151 57.103 OBC 5104 401592 104034 5.37 15/12/1979 WAYAL DNYANESHWAR TULSIRAM 151 58.08 58.59 59.45 24/10/1986 NT3 NT3-92 MUNDE GANESH UTTAM 151 58.69 56.06 56.45 01/07/1987 5.089 SC 5090 103075 107222 5.45 59.40 58.072 AGRAHARI UMENDRA KRIPA SHANKAR 151 60.69 64.099 DT(VJ) DT(VJ)-114 CHAVHAN ASHISH NAMDEORAO 151 57.45 08/06/1989 5.69 56.15 59.075 PANDYA NIDHI BHARAT 151 60.72 05/05/1986 5097 300597 107271 5.78 62.92 57.

00 64.72 10/05/1982 5.31 60.69 62.36 31/07/1986 5130 401167 103784 5.38 65.128 OBC OBC-1029 RENGE DHANASHREE VINAY 150 63.38 63.46 63.80 65.92 66.84 60.23 64.85 70.116 150 65.135 DHANDE CHETANA SHAMSUNDAR 150 62.62 63.36 04/04/1986 5119 300413 107221 5.18 16/11/1987 5138 300659 106834 5.47 66.62 67.45 18/01/1988 5129 201390 108249 5.08 68.08 62.110 PATKI SNEHA SUNIL 150 67.57 63.27 02/07/1986 5140 201664 107810 5.45 13/01/1988 5126 302064 105857 5.107 5108 200250 107815 5109 101607 101078 5110 100762 5111 PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB THERE SACHIN WAMANRAO 151 54.143 JOSHI MAYUR UMA 150 60.63 28/09/1988 5114 100361 102992 5.94 64.27 21/06/1987 5.136 CHOTAI TRISHANT JAYKARBHAI 150 62.09 09/12/1984 5120 102963 103083 5.09 18/06/1987 5127 101152 101577 5.00 66.69 65.119 AMBHORE NAKUL ASHOK 150 64.88 62.33 61.69 58.130 GARG KRITI SATISH KUMAR 150 63.18 66.41 63.54 67.00 13/11/1986 5122 300356 105911 5.02 64.18 30/08/1985 5134 200513 107491 5.77 64.127 OBC OBC-1028 BHOIR DARSHANA JAYARAM 150 63.31 64.07 70.72 05/05/1988 400991 102826 5.84 64.123 150 64.82 64.57 61.27 66.90 64.54 05/07/1987 5123 202209 108703 5.00 01/05/1986 5143 201701 107983 5.137 MULMULE AKSHATA NANDKUMAR 150 62.117 OBC-1025 CHAWLA SARABJEET KAUR PARAMJEET SINGH NIMKAR SUVARNA VISHNU 150 65.72 12/11/1988 5121 200556 107659 5.126 SHRIVASTAVA SIDDHARTHA SANTOSH 150 63.81 01/01/1989 5131 300689 104865 5.108 CHAUDHURI SHREYA PRABIR 150 69.23 74.36 09/06/1989 5125 201419 110396 5.122 SC-426 MATE SHUBHANGI CHANDRABHAN 150 64.124 OBC OBC-1026 GAIKWAD MANGESH VILAS 150 64. Appl No.81 15/09/1986 5113 103181 102634 5.109 MOHTA AVANI SUSHILKUMAR 150 69.27 29/09/1988 5115 100163 102311 5.131 SC SC-427 RAUT SANGHASHIL SANTOSH 150 62.53 61.55 13/03/1988 5141 102141 100762 5.27 11/11/1986 5139 400979 110312 5.118 SINGH HITENDER MAHIPAL 150 65.67 64.35 63.72 25/05/1985 5136 103442 109947 5.132 NT3 NT3-93 BHENDEKAR SHRIKANT VASANTRAO 150 62.16 61.02 61.138 MAHURE SHIVANI VINAY 150 62.31 67.73 62.22 63.27 24/01/1988 5128 301511 106870 5.No. SML Cat.09 23/12/1988 5117 301384 106269 5.38 62.90 62.77 64.61 61.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 139 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.46 67.139 SHAIKH M HABEEBURRAHEMAN SK MD RAFI 150 61.00 73.54 15/01/1988 101014 5.141 GANDHI TANVI RAVINDRA 150 61.43 70.33 62.112 SHAMI SWATI YATENDRA KUMAR 150 66.23 66.92 66. CatMerit OBC OBC-1024 5107 302004 106425 5.86 65.18 24/05/1987 NT1 OBC SC SC SC-425 VIDYA GANAPATHY OBC OBC ST OBC-1030 OBC-1031 ST-99 .133 MANEK SAHIL VIRENDRA 150 62.09 01/05/1988 5112 301478 106656 5.114 SIDDIQUE MOHD SHADAB MOHD RAFIQ 150 65.58 66.94 61. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .58 65.129 KHARADE SAURABH SUBHASH 150 63.15 67.47 64.00 16/12/1977 5124 200838 108676 5.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.09 31/01/1988 5116 201575 107862 5.14 60.45 64.121 SHINDE AMRUTA NARENDRA 150 64. Roll No.72 26/12/1986 5118 201642 109779 5.81 23/04/1989 5137 301460 104769 5.55 59.12 62.69 63.08 57.90 02/10/1982 5132 300498 107136 5.72 11/05/1985 5133 101330 100343 5.125 OBC OBC-1027 PANCHAL SUVARNA SUDHAKAR 150 64.29 59.98 60.113 SAMANT AMBAREESH ABHIJEET 150 65.49 60.120 DIKSHIT VASHISHT VENKATESH 150 64.27 27/09/1987 5142 103480 101465 5.02 60.115 NT1-95 PANCHAL KOMAL JITENDRA 150 65.92 67.111 NEHE ANURADHA ASHOK 150 66.140 RAMANI FEMIN VASHARAMBHAI 150 61.09 01/12/1980 5135 301923 105767 5.134 SINGH DEEPAK GANESH P 150 62.54 65.31 69.37 53.142 LIDKAR AMOGH PRADEEP 150 60.

78 61.21 55.177 SC SC-433 JAMBULKAR REENA RAVINDRA 150 56.08 59.00 56.23 58.49 52.149 OBC OBC-1034 5150 101709 101866 5.92 58.73 56.00 19/10/1988 5151 100202 101663 5.81 14/12/1983 5152 200669 108678 5.55 28/10/1987 5164 301934 105993 5.54 14/10/1985 SC-429 PH-13 .92 56.20 56.169 NAIK ROHAN NANDKUMAR 150 57.73 62.38 56.176 ST ST-103 SIDAM KARUNA KESHAVRAO 150 56.69 60.46 56.08 57.180 SHARMA ANURADHA MOOLCHAND 150 55.145 SC 5146 401387 104311 5.85 56.70 10/01/1987 5154 200713 108115 5.85 59.03 13/06/1982 5176 300672 106224 5.63 28/07/1985 5165 200816 108998 5.00 08/05/1989 5159 302152 107147 5.172 OBC OBC-1042 SANGOLE AYUSH MAHENDRA 150 57.153 ST ST-100 BHANGE PRADEEP DHONDU 150 59.14 56.27 30/12/1985 5144 200850 107521 5.178 SC SC-434 GAYDHANKER PRASANNA SHRAVAN 150 56.02 57.155 SC SC-431 DURGE SHILPA MAROTI 150 59.62 56.28 57.88 58.69 59.18 15/05/1985 5168 202185 107751 5.08 57.90 19/01/1987 5174 102950 102870 5.24 56.54 60.90 09/07/1986 5155 301456 105815 5.11 61.45 58.164 GUPTA SHEETAL SHAILENDRA 150 58.71 57.170 NT1 NT1-96 BHARTI GANESH PRABHAKARRAO 150 57.161 OBC OBC-1037 KAKDE ASARAM SHAMRAO 150 58.54 01/02/1986 5167 400187 104015 5.19 07/04/1985 5180 301574 105725 5.77 55.57 59.02 54.156 ANAND PRIYANKA VINAY KUMAR 150 59.21 59.65 61.00 65.47 56.54 54.23 65.46 60.92 63.46 60.88 57.14 57.61 56. Appl No.69 57.69 56.09 26/08/1985 5177 301731 105633 5.72 01/08/1985 5153 100854 102465 5. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB OBC OBC-1032 CHAUDHARI SHRIKANT RAMAKANT 150 60.08 58.09 19/08/1987 5157 103313 108055 5.54 58.16 54.23 07/02/1986 5170 400261 104457 5.157 ST ST-101 RAUT PRAKASH BHIKA 150 58.174 AGARWAL ANSHU SHYAMLAL 150 57.46 56.173 JOSHI SAISHEKHAR SHRINIVAS 150 57.165 OBC OBC-1039 GARSE PARAG DAMODAR 150 58.159 PINJARI MOHAMMED SHAHID ALLIPEERA 150 58.72 19/11/1988 PRATAP SINGH BHALENDU BHANU 150 60.41 60.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.38 21/06/1987 5173 201315 108260 5.00 12/11/1983 5175 101562 102179 5.18 16/12/1984 5158 300984 105009 5.18 60.69 56.69 55.57 54.82 22/03/1985 5178 201979 109039 5.12 56.29 56.163 OBC OBC-1038 CHINCHOLE SAGAR SUDHAKAR 150 58.77 59.36 03/10/1985 5171 200643 107662 5.72 23/08/1987 5172 301444 106075 5.18 18/05/1986 AHIRE SHWETALI TRYAMBAK 150 60.175 NT2 NT2-121 PATIL RAVINDRAA SHIVAJI 150 56.168 PRABHUDESAI KAUSTUBH SHRIKANT 150 57.82 13/08/1986 5160 401661 110360 5.27 05/09/1986 5156 201444 108350 5.167 ST ST-102 MAGHADE KONDBA SHAMRAO 150 57. Roll No.158 SC SC-432 MOKHALE KUNAL RAMESH 150 58.90 10/10/1983 OBC-1033 LOKHANDE SUPRIYA BALASAHEB 150 60.160 NT2 NT2-120 KAREWAR RUPA SUDHAKARRAO 150 58.23 58.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 140 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.27 55.32 61.54 16/05/1987 SC-428 NACHANE NITIN KRUSHNARAO 150 60.146 OBC 5147 301158 105264 5.38 63. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .152 NT2 NT2-119 PISE SHAGUN VITTHAL 150 59.166 OBC OBC-1040 BAKAMWAR SWAPNIL ISHWAR 150 58.147 5148 301414 106003 5.36 02/01/1984 KHIRODKAR SIMA ARJUN 150 60.63 21/07/1986 5163 301705 106127 5.55 60.179 SC SC-435 MESHRAM HARSHDEEP HANWAT 150 56.72 18/10/1988 5169 102875 102939 5.144 5145 102359 103152 5.63 01/02/1987 5161 401136 103752 5.No.85 60.38 61.150 SBC OBC-1035 PAGDAL SAURABH SHRINIVAS 150 60.148 SC 5149 100044 100287 5.154 OBC OBC-1036 ACHLERKAR AMOL KUMAR SUBHASH 150 59.31 59.47 59.16 57.62 62. SML Cat.91 08/12/1983 5179 300016 105484 5.06 57.162 DT(VJ) DT(VJ)-115 RATHOD PRAVIN MANIKRAO 150 58.171 OBC OBC-1041 NALE SANKET RAMCHANDRA 150 57.06 59.76 56.27 27/03/1983 5162 401348 103893 5.54 64.81 17/11/1987 5166 301984 105427 5.00 60.151 SC SC-430 PANDAGLE AMITABH DAYANAND 150 59.

36 20/12/1983 5199 301773 105283 5.199 OBC OBC-1049 SAKURE PANKAJ MAHADEO 149 59.212 SBC OBC-1053 WARE SWAPNIL DILIP 149 57.91 03/10/1985 5187 102427 100660 5.92 57.207 SC SC-444 GAIKWAD SEEMA RAM 149 58.57 63.62 62.62 59.09 06/05/1989 5198 201055 107555 5.23 71.45 27/10/1984 5183 300121 105082 5.00 06/06/1988 5204 300001 106294 5.201 SC SC-442 JAGNE NILESH YUORAJ 149 59.85 62.54 69.89 65.90 07/08/1987 5207 202250 108331 5.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.217 DT(VJ) DT(VJ)-116 RATHOD SANDEEP GANPAT 149 55.206 ST ST-104 AASOLE ANKUSH GANGARAM 149 58.54 55.82 16/03/1984 5210 101156 101907 5.85 65.214 OBC OBC-1055 LANJE SHRIKANT GOPAL 149 57.00 19/04/1980 5203 200436 102620 5.81 21/07/1986 5195 301720 105642 5.42 61.10 62.10 57.35 57.17 62.40 65.14 54.184 SC SC-436 THADASARE HARSHAL PRAKASH 150 54.200 OBC OBC-1050 SONAWANE DIPAK SURESH 149 59.90 17/02/1988 5201 400037 103368 5.92 64.No.54 25/02/1988 5215 301150 106113 5.59 55.79 58. Appl No.182 SAINI SHIVANI BRIJMOHAN 150 55.211 SC SC-447 NILKANTHE RAMRAO GANPATRAO 149 57.192 SC SC-438 DONGARDIVE SNEHA RAMKRISHNA 149 62.85 60.181 PAWAR VISHAL VITHALRAO 150 55.69 60.66 57.65 63.81 01/01/1988 5194 301320 105040 5.73 14/04/1985 5211 200818 108291 5.198 SC SC-441 GAWALI SWATI RAMCHANDRA 149 60.59 56.37 55.189 OBC OBC-1045 CHAUDHARI ARCHANA BABULAL 149 63.188 OBC OBC-1044 TELI RAKHEE SATYAVIJAY 149 63.29 60.36 22/01/1984 5182 100292 100403 5.00 16/08/1985 5189 400464 103413 5.09 24/09/1986 5186 100276 101090 5.22 61.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 141 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.210 ST ST-105 BASTE BALAJI DEVRAO 149 57.27 08/11/1986 5200 103141 100665 5.85 58. SML Cat.71 57.38 52.36 10/06/1987 5206 401409 104107 5.29 58.35 62.08 61.81 29/05/1987 5208 100971 102161 5.38 62.88 57.31 55.213 OBC OBC-1054 BHANGALE PRATIKSHA RAMESHRAO 149 57. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 5181 102715 100842 5.86 55.12 60.39 62.92 61.82 53.63 22/02/1982 .204 SC SC-443 MANTHANWAR SUMIT MADAN 149 59.23 66.54 62.77 56.70 58.92 56.190 OBC OBC-1046 KOLAMBE GIRISH VASUDEO 149 62.98 57. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .92 68.36 07/06/1986 5197 400935 104340 5.51 59.90 16/12/1981 5216 201185 108368 5.45 12/11/1987 5185 200131 109688 5.36 15/02/1987 5188 101393 101997 5.90 14/01/1980 5192 400012 103696 5.31 68.193 NT2 NT2-122 SHINDE ASHWINI MAHADEO 149 62.77 64.208 SC SC-445 GAIKWAD JYOTI MADHUKAR 149 58.31 58.14 56.54 11/09/1984 5217 101537 100346 5.185 SC SC-437 KADAM RANJIT HINDURAO 149 65.46 56.90 64.36 01/05/1987 5193 100153 102914 5.196 SC SC-440 RANGARI BHARATI SHANKAR 149 61.27 58.215 SC SC-448 RAUT RAHUL CHANDURAO 149 56.90 02/10/1986 5214 301212 105077 5.63 14/11/1984 5196 301435 105912 5.08 55.92 60.31 71.69 68.67 57.203 OBC OBC-1052 GHANGALE ABHIJEET BALKRISHNA 149 59.27 20/09/1983 5184 102277 101288 5.08 53.187 OBC OBC-1043 PATIL AMOL ARUN 149 63.209 SC SC-446 DHIWAR SHRIKANT BAJIRAO 149 58.191 OBC OBC-1047 PATIL RAJENDRA VASANT 149 62.194 SC SC-439 DHOLE ANANDKUMAR MADHAVRAO 149 62.55 55.202 OBC OBC-1051 PATIL VAIBHAV VISHWANATH 149 59.186 NT1 NT1-97 KHAN MOHAMMED OVES BASHARATULLAH 149 65.31 67.00 57.76 55.72 30/01/1988 5202 200236 108732 5.04 56.46 65.197 NT1 NT1-98 JADHAV SUDARSHAN BHASKAR 149 60.41 59.195 OBC OBC-1048 MAHULE SANJAYKUMAR KHEMLAL 149 61.45 05/10/1987 5205 200907 107516 5.63 02/03/1987 5191 102868 103162 5.183 DAGA ROHIT GHANSHYAMDAS 150 54.16 59.216 ST ST-106 MAHALE DINKAR LAXMAN 149 55.80 20/07/1978 5209 200448 108734 5.00 65.72 58.205 NT2 NT2-123 BANSODE DHAVALKUMAR SHIVRAM 149 58.18 07/06/1985 5212 400562 104046 5.25 60. Roll No.64 17/04/1987 5213 301388 105138 5.09 04/01/1988 5190 100164 102568 5.

92 59.69 64.46 56.00 60.23 62.18 09/10/1987 5252 400363 104489 5.84 58.00 66.224 OBC OBC-1060 MAHAJAN SHEETAL SHIVRAM 148 63.223 OBC OBC-1059 KHOBRAGADE NEHA MORESHWAR 148 63.08 63.36 01/06/1987 5242 103318 101845 5.251 ST ST-109 BHOJANE VIDYA RAMNATH 148 57.219 NT2 NT2-124 PATIL SAVITA APPASO 148 65.31 61.246 SC SC-454 JYOTIPURKAR AJEET PADMAKARRAO 148 58.50 58.233 DT(VJ) DT(VJ)-117 RAZZAQUI KALEEM AKHTAR MOHD ABDUL AZEEM QUADRI SYEDA SARVAT SYED 148 60.54 22/05/1987 5223 301282 105823 5.49 63.242 ST ST-108 KAKU ROHIT LACHHMANDAS 148 58.90 05/06/1988 5237 102528 101823 5.00 58.08 64.85 64.253 ST ST-110 PAWAR KALPANA DILIP 148 57.08 58.18 11/07/1984 5247 401131 103788 5.36 04/01/1986 5232 400481 104913 5.229 OBC OBC-1063 CHAUDHARI SHITAL DIGAMBAR 148 62.73 05/10/1988 5221 400121 104826 5.85 59.37 58.71 59.36 01/05/1985 5231 301201 106916 5.225 NT1 NT1-99 SAYYED AJHAR RAFIYODIN 148 62. SML Cat.69 66.54 65.77 64.23 64.236 OBC OBC-1066 MEDA BALMEWAR SWATI RAJESH WARRAO 148 60.23 63.241 SC SC-453 JEDHE GIRDHARI MANOJ 148 59.69 60.218 5219 100322 109438 5.00 22/11/1987 5228 200972 107678 5.00 18/03/1986 5254 100039 102902 5.220 OBC OBC-1057 PATIL PRANIT SHANTARAM 148 64.63 16/10/1985 5243 400136 104375 5.234 SC SC-451 LIYAQATULLAH HANKARE PRAVIN PRAKASH 148 60.69 56.33 56.23 62.00 07/08/1987 5224 100245 103309 5.59 55.00 14/07/1987 5230 200404 110463 5.228 OBC OBC-1062 SHAIKH SAMREEN RAFIQUE 148 62.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.09 08/12/1986 5245 300538 106164 5.27 21/07/1988 5235 201350 107415 5.18 55.12 61.08 56.23 60.00 15/12/1987 5241 201476 108514 5.243 NT2 NT2-125 KOKANE YASHWANT PUNDLIK 148 58.36 01/06/1987 .67 59.61 56.238 OBC OBC-1068 WETE ANIRUDDHA SADASHIV 148 59.63 18/10/1988 5238 200810 107288 5.73 64.72 10/01/1982 5236 200094 108486 5.45 22/02/1988 5249 300960 106277 5.85 62.00 67.54 10/11/1985 5248 400086 104122 5.54 64.72 08/04/1983 5227 200283 109037 5.232 NT1 NT1-100 148 61.45 15/07/1986 5222 101422 103211 5.38 63.222 OBC OBC-1058 SHELKE UDDHAV DNYANOBA 148 63.37 63.250 SC SC-455 MORE PANKAJ DAULAT 148 57.36 06/10/1985 5246 401378 104203 5.96 57.54 63. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .237 OBC OBC-1067 KOLHE SAGAR PRADIP 148 60.227 OBC OBC-1061 MAVATKAR MUNNAJI VYANKATESH 148 62.38 60.38 64.51 57.244 NT1 NT1-101 DEORE SANDEEP NIMBA 148 58.49 62.29 59.249 OBC OBC-1072 MAHAJAN UDAY DAGADU 148 57.00 57.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 142 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.254 OBC OBC-1073 DEODHE SACHIN UTTAM 148 56.240 SC SC-452 VADHER SMEET DINESH 148 59. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB OBC OBC-1056 KHAWALE RASHMI GANGADHARRAO 148 66.92 59.77 68.87 20/07/1986 5244 100878 102653 5.02 58.63 05/01/1984 5233 103331 100271 5.16 64.36 24/12/1987 5226 300912 107186 5.226 ST ST-107 DABERAO SANTOSH BALIRAM 148 62.247 OBC OBC-1071 PATEL AMIT HASMUKH 148 57.29 60.62 66.39 56.92 57.252 SC SC-456 KAWALE CHHAYA KASHINATH 148 57.23 61.53 60.230 OBC OBC-1064 PALLA IRPHAN BAKHTYAR 148 61.245 OBC OBC-1070 MAKODE PRIYA JAGANNATH 148 58.221 SC SC-449 KAPSIKAR SWATI GANGADHARRAO 148 64.239 OBC OBC-1069 WARADE MEENAL MURLIDHAR 148 59.38 63.63 20/03/1986 5218 200846 109809 5.No. Roll No.51 61.90 03/07/1988 5251 200697 109327 5.55 07/03/1987 5225 101495 102174 5. Appl No.235 SBC OBC-1065 GURSALE AMEY RAMAKANT 148 60.27 63.31 60.22 58.73 62.27 13/01/1988 5250 202012 103340 5.09 24/08/1985 5253 100793 100582 5.38 53.38 61.84 62.81 24/05/1988 5229 200328 107581 5.69 65.18 01/06/1988 5220 101326 109470 5.231 SC SC-450 DANGE PRASHANT PUNDALIK 148 61.248 NT3 NT3-94 LATPATE RAJNIKANT BHARAT 148 57.46 56.31 57.09 07/04/1984 5239 301810 105102 5.77 62.18 18/11/1986 5240 100865 102205 5.04 60.41 60.10 09/12/1985 5234 103145 101419 5.92 66.

268 OBC OBC-1078 KHARCHE PRAJAKTA MURLIDHAR 147 60.90 21/11/1987 5282 100693 101258 5.86 57.00 58.00 57.38 54.96 61.90 10/02/1986 5264 400112 104221 5.08 18/08/1985 5270 300025 105813 5.53 52. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .284 SC SC-463 BANSODE JAGDISH DNYANOBA 147 56.39 66.54 26/10/1983 5288 300302 106249 5.90 26/06/1985 5263 301613 107088 5.64 27/07/1987 5260 300650 106049 5.38 63.280 DT(VJ) DT(VJ)-120 RATHOD PRANJALI UTTAMRAO 147 57.92 64.04 61.36 08/07/1984 5290 301471 105511 5.00 61.31 56.54 62. Roll No.53 53.50 25/09/1978 .82 61. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB PH-14 JADHAV MILIND SURESH 148 54.275 OBC OBC-1082 TALE MANISH RAMCHANDRA 147 58.81 07/04/1983 5280 301141 106280 5.281 SC SC-461 BHANDARE SACHIN SHYAM 147 57.88 58.62 64.258 NT3 NT3-95 BODKHE SHEETAL CHANDRAHAS 147 68.269 OBC OBC-1079 KUMBHAR MAYUR MADAN 147 59.18 18/11/1987 5269 102296 102626 5.90 04/10/1986 5285 201934 109026 5.78 58.96 56.86 57.63 10/05/1984 5262 301100 106838 5.282 SC SC-462 DANGE VINAY RAMESH 147 57.289 SC SC-465 BHAGWAT TUSHAR MEGHSHYAM 147 54.00 58.45 57.62 61.27 26/10/1987 5271 202110 110333 5.82 63.76 56.273 OBC OBC-1080 PATIL HARSHAL AJABARAO 147 58.18 19/06/1988 5274 301244 106044 5.69 62.274 OBC OBC-1081 LANDGE SUHAS VIJAY 147 58.No.00 09/09/1987 5279 300192 105936 5. SML Cat.46 64.43 65.00 20/07/1984 5268 401477 103665 5.72 12/06/1987 5255 102105 109958 5.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 143 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.47 57. Appl No.267 NT1 NT1-102 GOSAWI ADITYA PRADEEPGIRI 147 61.39 60.00 61.06 56.08 70.51 62.67 56.262 DT(VJ) DT(VJ)-118 RATHOD BHARTI BABUSING 147 63.287 OBC OBC-1086 BAHEKAR INDRAJEET LAXMAN 147 55.27 24/08/1988 5265 102088 109507 5.45 56.18 17/06/1986 5286 200963 107813 5.270 SC SC-459 KAMBLE MAYUR NAVNATHJI 147 59.266 NT3 NT3-97 JAYBHAYE MANISHA MADANRAO 147 61.00 58.27 01/11/1987 5283 401472 103757 5.87 68.85 64.285 OBC OBC-1084 BULBULE ROHIT PREMKUMAR 147 56.55 57.72 09/08/1985 5261 400146 110175 5.86 54.18 57.72 23/08/1988 5258 401353 104336 5.265 SC SC-458 CHOPADE ABHIJEET JAYSING 147 62.00 06/11/1987 5267 100618 108061 5.90 17/04/1986 5278 102567 102520 5.256 ST ST-111 SHIDAM UMAKANT GANPAT 148 54.00 15/06/1987 5272 400148 104908 5.272 NT2 NT2-127 GINGINE SURESH MAROTRAO 147 59.85 75.291 SC SC-466 BANSODE SACHIN SANDIPAN 146 63.72 09/10/1982 5289 300321 105937 5.78 64.18 04/09/1987 5291 101022 102943 5.290 OBC OBC-1087 DHARMALE ANUJA VINOD 146 64.276 SC SC-460 BHALADHARE SONALI NILKANTH 147 58.277 NT1 NT1-103 MORE VISHAL RAMESH 147 58.255 5256 300955 105837 5.85 56.288 SC SC-464 ZILATE SARJU RAGHUNATH 147 54.45 67.23 54.263 SC SC-457 JADHAV DIPASHRI BHAURAO 147 63.286 OBC OBC-1085 GAWANDE PRIYANKA ASHOKRAO 147 56.54 59.00 61.260 OBC OBC-1076 ANSARI TABASSUM PARVEEN MAQBOOL AHMED KHARCHE PRIYANKA RAVINDRA 147 64.46 59.271 NT2 NT2-126 MULGIR SURESH DNYANOBA 147 59.45 02/05/1988 5259 201208 103449 5.90 14/07/1988 5266 301710 105567 5.31 68.27 54.57 63.264 OBC OBC-1077 APSINGEKAR MEGHA LAXMIKANT 147 62.37 60.62 71.23 56.49 58.259 OBC OBC-1075 147 64.09 03/08/1985 5275 100614 103457 5.90 55.00 62.85 64.36 08/11/1983 5277 201800 109371 5.72 01/01/1988 5287 400473 104373 5.84 58.278 DT(VJ) DT(VJ)-119 PATIL YOGESH SUBHASHSING 147 57.23 58.80 61.00 04/03/1986 5284 400264 104035 5.283 ST ST-112 KARANWAD VIJAY BHAGWANRAO 147 57.261 NT3 NT3-96 NEHARKAR NANDKUMAR SADASHIV 147 63.15 60.279 OBC OBC-1083 WASADE BHUSHAN SHRIRAM 147 57.92 57.78 57.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.45 57.27 09/06/1986 5281 102075 109758 5.54 52.31 58.85 58.69 63.257 OBC OBC-1074 RANE POORVA RAGHUNATH 147 69.45 19/04/1987 5276 301326 106464 5.45 15/04/1986 5273 202027 107917 5.27 61.18 31/07/1985 5257 102132 102739 5.15 60.31 64.

303 SC SC-470 KIRDAK SUMEDH SHRIRAM 146 59.302 ST ST-114 DUDULE CHARUSHILA NAMDEO 146 59.27 26/01/1985 5318 201032 102052 5.18 29/09/1986 5314 300867 105605 5.294 OBC OBC-1089 RAUT KIRAN ARJUN 146 62.10 64.27 59.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.309 SC SC-472 146 57.38 63.31 62.328 OBC OBC-1105 MULAY ABHIJIT BHIKAJI 145 61.00 73.59 55. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB OBC OBC-1088 WAYAL UTKARSHA ASHOK 146 63.54 63.63 26/02/1987 5292 100267 102714 5.88 60.319 SC SC-475 CHITTE ROOPAM SHRIRAM 145 64.297 SC SC-468 GAIKWAD ARTI VISHWAS 146 61.63 01/09/1986 5301 302044 107157 5.69 65.54 16/06/1985 5325 100733 100064 5.317 OBC OBC-1097 PAWAR VRUSHALI MOTHABHAU 145 68.77 60.91 06/05/1986 5317 202035 108705 5.69 61.62 66.71 59.326 OBC OBC-1104 MAHAJAN VISHAL VASUDEO 145 61.02 62.29 59. SML Cat.323 OBC OBC-1102 TAJNE RUCHA RAVIKANT 145 63.18 06/07/1986 5316 200537 107119 5.69 68.299 ST ST-113 VALVI PRAMOD GORJI 146 60.54 57.55 21/11/1983 5304 300094 106422 5.00 58.41 60.64 59.71 67.54 64.306 ST ST-115 PAWAR SARIKA UMAJI 146 58.81 26/06/1986 . Roll No.27 25/10/1980 5297 201445 108469 5.09 21/08/1985 5299 401290 103527 5.73 63.320 OBC OBC-1099 RAUT KUNAL VASANT 145 64.69 61.296 SC SC-467 HIRAVE ABHIJIT BABURAO 146 62.85 62.53 57.54 58.316 SC SC-474 GONDANE SHIRISH RENURAO 146 53.63 21/11/1987 5307 302215 106617 5.00 28/03/1985 5328 200148 108204 5.92 56.15 68.308 OBC OBC-1094 TARAL ASHWINI PRAKASHRAO 146 57.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 144 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.23 61.00 05/01/1978 5305 400926 108212 5.14 57.54 26/09/1984 5312 401616 103819 5.31 60.90 59.77 56.09 18/03/1987 5303 102169 102026 5.92 56.327 SC SC-477 CHANDEKAR SWAPNIL DEVIDAS 145 61.31 52.315 ST ST-116 DHARNE KALPAK PRABHAKAR 146 55.92 62.63 63.15 58.313 OBC OBC-1096 CHOHATKAR PARIKSHIT ASHOKRAO 146 56.310 SC SC-473 DASRE DAYANAND SAGAR HARISHCHANDRA KHANDARE MANGESH MANOHAR 146 57.45 29/12/1987 5306 201070 107772 5.67 60.29 62.31 61.27 62.312 NT3 NT3-98 SANGLE DEEPAK JANARDHAN 146 57.63 04/06/1987 5298 202283 107403 5.No.42 61.85 61.09 21/03/1987 5321 302092 106942 5.78 62.295 OBC OBC-1090 SONAR SWAPNIL VASUDEO 146 62.31 57.324 OBC OBC-1103 PATIL ASHUTOSH PURUSHOTTAM 145 62. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .321 OBC OBC-1100 KHARAPKAR PANKAJ SAMADHAN 145 64.293 NT1 NT1-104 DHALE CHARUSHILA DATTATRAYA 146 63.61 56.36 11/12/1987 5315 200802 108002 5.00 01/01/1986 5313 200472 107630 5.95 62.08 58.16 03/03/1980 5295 200405 108499 5.90 25/08/1987 5310 300078 107082 5.77 63.82 56.292 5293 300008 106842 5.93 57.54 21/03/1985 5302 400003 104757 5.46 61.85 62.69 66.314 NT2 NT2-129 BOBADE AMIT DNYANESHWAR 146 56.77 66.325 SC SC-476 MORE NILAM MAHESH 145 62.300 SC SC-469 SHINDE TRUPTI TULSHIRAM 146 60.67 19/11/1987 5320 200993 108521 5.88 52.09 08/07/1980 5300 100685 102523 5.61 62.298 OBC OBC-1091 BOBADE MAMATA NANAJI 146 61.55 56.301 OBC OBC-1092 TAYDE PRAVIN MADHUKAR 146 59.36 21/06/1988 5323 300380 105563 5.33 70.06 56.36 01/12/1986 5326 300468 105080 5.311 OBC OBC-1095 SADAWARTE ADITYA ASHOK 146 57.322 OBC OBC-1101 MANKAR NIKHIL SANJAY 145 63.82 22/11/1986 5324 101418 100236 5.54 02/08/1978 5308 300859 105086 5.38 67.54 06/03/1988 5327 302090 105498 5.33 55.23 54.67 57.63 19/03/1985 5311 100620 100734 5.98 60.18 12/04/1989 5319 102876 102525 5.304 NT2 NT2-128 DAKHORE PRADIPKUMAR DEVIDAS 146 58.318 OBC OBC-1098 KATARIYA KAJAL LAKHUBHAI 145 67.63 59.307 SC SC-471 KHADSE DNYANESHWAR RAMKRUSHNA 146 58.55 57.305 OBC OBC-1093 KALE ASHOK DEVIDAS RAO 146 58.77 54.90 25/08/1987 5296 200115 108759 5.37 61.84 60.09 29/04/1987 5322 301926 106586 5.31 67.72 23/09/1987 5309 400175 110104 5.46 66.00 03/08/1988 5294 200143 107801 5. Appl No.

343 NT1 NT1-105 PURI SANDEEP TRYAMBAK 145 56.09 06/01/1987 5345 301319 106228 5.31 51.41 59.14 59.08 65. Appl No.73 64.88 61.332 5333 101657 100526 5334 100867 5335 5336 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB SC-478 SAWAKARE GIRISH MADHUKAR 145 60.346 SC SC-481 PABREKAR SHRADDHA ASHOK 144 66. Roll No.63 58.63 24/05/1983 102191 5.20 59.92 60.38 61.23 60.46 70.329 SC 5330 301822 107234 5.36 04/12/1984 DT(VJ) DT(VJ)-122 RAJPUT SACHIN KUMAR GOVIND SINGH 145 60.39 55. SML Cat.16 57.341 NT2 NT2-133 NANGARE VIKRAMSINH CHHAGANRAO 145 56.352 OBC OBC-1109 TONGE PRASHANT ISHWAR 144 61.62 58.45 15/10/1987 5352 302011 105905 5.73 59.96 54.334 ST ST-117 TADVI AMRIN YUSUF KHAN 145 60.355 NT2 NT2-135 YADAV DEEPIKA HANUMANPRASAD 144 60.69 62.36 01/06/1985 5351 101778 100997 5.80 58.63 22/10/1987 5349 202296 109810 5.18 19/09/1986 5357 401107 104287 5.337 ST ST-118 WALKE VIJAY DATTATRAY 145 58.338 DT(VJ) DT(VJ)-123 CHAVHAN PRITEE GULABRAO 145 58.63 09/04/1986 5355 300954 105294 5.92 55.82 21/09/1988 5339 103381 100309 5.46 62.339 ST ST-119 GAWARI PRADIP NIVRUTTI 145 58.62 61.345 ST ST-121 ATRAM DEVISHRI PUNDLIK 145 55.69 63.94 66.358 SC SC-483 THAWAL RAVINDRA MANOHAR 144 60.342 ST ST-120 PARADHI KIRAN MAHADU 145 56.92 58.09 24/05/1987 SC SC-479 CHATAULE SUNIL MUNSHIRAM 145 60.92 60.48 62.359 OBC OBC-1113 FALEGAONKAR PARVATI RAMCHANDRA 144 60.38 58.90 59.38 59.54 64.348 OBC OBC-1107 MAMANKAR DEEPALI VIJAY 144 64.90 60.76 59.18 07/04/1986 5360 102338 102482 5.31 63.344 NT2 NT2-134 BENDGUDE HARSHALI HANUMANT 145 55.63 28/10/1986 5353 400005 103836 5.00 62.351 SC SC-482 JADHAV POOJA RISHI 144 61. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .333 SC SC-480 AGALE SMITA ASHOK 145 60.09 07/01/1981 5.24 62.73 10/12/1980 5342 100538 102286 5.53 55.31 63.29 59.08 59.No.92 59.33 59.63 61.336 NT2 NT2-131 SASWADE MANISHA NARAYAN 145 59.85 65.08 64.357 OBC OBC-1112 RAUT NILESH SHESHRAO 144 60.347 OBC OBC-1106 TARARE PRANJALI SANJAY 144 64.37 58.72 21/06/1988 5362 401414 104238 5.47 63.331 5332 102106 103115 5.92 59.82 58.85 63.09 03/08/1981 .360 SC SC-484 KAMBLE ARCHANA MADHUKAR 144 60.69 61. 5329 100325 100888 5.54 10/05/1988 300519 105489 5.72 25/07/1986 5350 101970 100707 5.354 NT3 NT3-100 SANAP RUCHA KISHOR 144 61.365 OBC OBC-1117 GHAGRE MAHENDRA ONKAR 144 59.69 66.84 59.49 58.09 02/01/1986 5344 102848 100251 5.364 SC SC-485 KASABE GAURI HARI 144 59.31 58.82 24/10/1983 5363 301930 105453 5.340 NT2 NT2-132 DESHMUKH BABASAHEB ANNASAHEB 145 57.27 21/05/1987 5354 300797 105371 5.36 17/12/1984 5343 401068 104098 5.18 04/09/1986 5347 300759 105816 5.55 24/05/1985 5338 300298 107164 5.63 03/01/1987 5341 200446 109519 5.362 OBC OBC-1115 BAGADE SHRIKANT SHRIKRISHNA 144 59.16 55.00 23/05/1987 5340 400030 103666 5.24 59.00 04/02/1987 5365 300317 105900 5.09 12/11/1986 5356 302030 106149 5.82 12/01/1989 DT(VJ) DT(VJ)-121 CHAUHAN NILESH BABUSING 145 60.353 OBC OBC-1110 LOKHANDE SUMANT ARUNRAO 144 61.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.54 61.90 08/04/1986 5361 401234 110414 5.356 OBC OBC-1111 WANMALI SUNAY SUDHIR 144 60.37 57.330 5331 101807 102756 5.82 55.90 63.21 66.90 14/02/1988 5348 202295 108439 5.24 61.363 OBC OBC-1116 NIWANE TEJAS ARUN 144 59.54 03/05/1986 5359 400820 104882 5.24 57.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 145 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.27 11/03/1985 5364 200769 107542 5.08 63.23 59.07 62.335 NT2 NT2-130 CHARTHAL ABHIJIT BHIMRAO 145 60.62 58.361 OBC OBC-1114 AMBALKAR CHAITANYA DAYARAM 144 59.76 58.349 OBC OBC-1108 KUMBHAR PRASHANT PRAKASH 144 62.85 62.61 59.350 NT3 NT3-99 CHOURE BALAPRASAD KISANRAO 144 62.00 18/05/1987 202071 109016 5.43 56.23 64.09 01/06/1986 5358 400140 104455 5.00 30/01/1989 5337 202214 108995 5.09 06/05/1986 5346 101810 103097 5.77 63.

04 58.85 62.392 SC SC-497 JADHAY SHEEFALI SHAILESHCHANDRA 143 62.383 NT1 NT1-107 INGLE RAJESH NAMDEO 144 56.04 59.76 58.45 58.72 01/10/1988 5378 400610 103914 5.85 65.69 63.08 60.50 60.54 60.86 57.86 58.77 58.372 OBC OBC-1121 BARANGE HARSHIT KISHORILAL 144 58.391 OBC OBC-1127 PALKAR SHANTANU SHASHANK 143 63.379 OBC OBC-1122 RAGHUTE LATESH BHAGWAT 144 57.376 SC SC-491 KARDE AMOL MADANRAO 144 57.382 SC SC-494 GADPAYALE NISHIKANT PANDHARINATH 144 56.395 OBC OBC-1128 KOLHE NILESH BALASAHEB 143 61.388 OBC OBC-1126 POLAKHARE SONALI DEVENDRA 143 65.45 11/12/1987 5399 102597 101650 5.90 10/02/1985 5401 400336 103428 5.55 16/05/1984 5402 103523 102296 5.88 57.18 29/09/1987 5374 201741 108999 5.00 59.389 SC SC-496 BHAISARE YOGINI HARIDAS 143 63.54 64.54 03/09/1984 5390 101902 103482 5.38 66.71 59.45 01/12/1988 5377 200877 108056 5.81 30/04/1988 .80 63.92 63.00 27/07/1986 5394 302151 105918 5.90 14/06/1985 5386 200971 108790 5.36 19/05/1986 5397 301049 106346 5.61 56.45 59.36 11/02/1988 5372 301791 105681 5.09 28/06/1988 5388 202328 106895 5.08 54.399 OBC OBC-1129 AWANDKAR DEEPALI PRALHADRAO 143 60.72 17/12/1987 5398 201259 108395 5. Appl No.398 SC SC-500 PUNDKAR RUTUJA DINKAR 143 60.39 58.38 66.81 02/04/1982 5366 202197 107928 5.96 59.377 ST ST-122 MHASKE CHRISTINA CHANDRAKANT 144 57.375 SC SC-490 URADE PRASHANT MANIKCHAND 144 57.81 05/11/1987 5385 201688 108699 5.402 NT1 NT1-110 RANA RITU DIPAK KUMAR 143 59.397 SC SC-499 MATE RITESH KRISHNA 143 60.45 22/05/1986 5393 301389 105847 5.386 OBC OBC-1124 SHETE HARSHADA RAM 143 68.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.45 01/03/1980 OBC-1118 SHAHARE SNEHAL SUDHIR 144 58.36 05/08/1988 5395 201885 108916 5.54 27/03/1987 5396 102212 101232 5.16 61.40 61.45 03/09/1980 5373 101313 101927 5.47 64.374 SC SC-489 BHOSEKAR ASHISH VISHWASRAO 144 58.366 5367 301182 105308 5.81 24/02/1986 5375 300871 105712 5.387 OBC OBC-1125 TEMBHARE PRIYA DEBILAL 143 66.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 146 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.27 16/03/1987 5392 102158 100640 5. Roll No.76 60.45 29/06/1986 5382 301866 105654 5.08 61.84 57.71 57.62 56.85 54.15 72.29 58.00 06/06/1988 5379 301913 105367 5.01 61.385 NT1 NT1-108 GIRI SHUBHANGI OMPRAKASH 144 54.23 60.394 SC SC-498 KUMBHALWAR SUMIT ASHOK 143 62.370 OBC OBC-1119 PATIL RAHUL RAGHUNATH 144 58.00 08/08/1985 5380 302071 105083 5.69 56.384 SC SC-495 KAMBLE NISHANT GAUTAM 144 54.00 59.85 60. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB NT1 NT1-106 SHITOLE BHARATI SHIVAJI 144 59.63 15/07/1982 5391 200664 109789 5.378 SC SC-492 MORE PRIYANKA DHURAJI 144 57.78 67.85 60.77 62.00 12/12/1986 5376 400039 104437 5.54 09/01/1985 5400 401202 110409 5.380 OBC OBC-1123 DURGE VIVEK LAXMANRAO 144 57.00 62.92 59.No.36 57.57 58.396 DT(VJ) DT(VJ)-124 PATIL ABHIJIT RAJENDRA 143 61.14 58.46 58.401 SBC OBC-1131 DEWANG KAPIL SHARAD 143 59.393 NT1 NT1-109 AKULWAR AKSHAY ANIL 143 62.27 14/08/1986 5383 301132 107106 5.369 SC 5370 101820 102011 5.90 01/06/1987 5387 300308 105229 5.54 10/07/1987 SC-487 KAMBLE ABHIJEET DASHARATH 144 58.39 58.381 SC SC-493 ZILE UMESH MADHAVRAO 144 56.45 57.54 59.54 60.367 SC 5368 300957 105550 5.38 60.86 55.16 57.98 65.373 SC SC-488 SHELKE SUJATA RAYBHAN 144 58.390 NT2 NT2-136 PONDE SANJAY RAVAN 143 63.90 05/06/1987 5371 400783 110114 5.08 53.08 64.84 60.53 58.92 62.71 56. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .10 57. SML Cat.62 60.77 69.368 OBC 5369 101363 109948 5.25 28/03/1980 SC-486 GEDAM JITENDRA NEWAJI 144 59.400 OBC OBC-1130 GHUMATDAR BALAJI NIVRUTTI 143 60.73 54.08 59.98 65.45 14/03/1985 5381 202277 108483 5.18 01/08/1982 5389 103545 103041 5.31 65.371 OBC OBC-1120 ARSUDE SONAL SURESH 144 58.54 55.54 57.90 07/05/1982 5384 301819 105384 5.

36 22/03/1987 5432 201386 103094 5.38 66.36 29/05/1988 5427 201660 108374 5.47 60. Roll No.36 21/07/1984 5421 103326 103021 5.439 BHANDARE GANESH KANHU 142 61.29 56.38 53.55 18/09/1986 5413 201964 109315 5.432 OBC OBC-1146 JANJALE NANNATH DAULAT 142 62.77 60.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.55 03/04/1988 105983 5.46 64.00 58.08 63.54 12/02/1986 5412 401320 103941 5.88 56.82 61.27 19/12/1983 5.81 26/10/1983 5428 300753 110350 5.69 54.36 30/08/1985 5417 301328 106423 5.427 NT3 NT3-102 BUDHAWANT UTKARSH MADHUKAR 142 66.18 26/07/1986 5409 102623 101393 5.38 64.72 10/01/1987 PH-15 .20 55.08 61.84 64.62 56.437 NT2 NT2-140 BAREKAR VIVEK MAHADEO 142 62.27 08/07/1987 5431 300661 106316 5.85 54. SML 5403 300611 106022 5.37 13/04/1988 5424 301017 105044 5.418 OBC OBC-1137 PATIL PRASADKUMAR NAMDEO 143 56.428 OBC OBC-1144 LILARE RUSHALI RAJAN 142 64.46 62.63 24/08/1987 5438 102910 102754 5.435 OBC OBC-1148 JANE SHILPA SHIVANANDPANT 142 62.69 57.438 SC SC-508 GANGAWANE VAIBHAV SOPAN 142 61.94 58.54 65.46 60.85 61. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB SC SC-501 SHENDE VANDESH BHIMRAO 143 59.16 56.45 06/06/1986 5.90 03/11/1987 5418 200498 108208 5.77 68.425 OBC OBC-1142 SABA TABASSUM JALIL AHMAD 143 54.84 56.24 59.02 55.85 70.40 61.92 58.420 SC SC-505 SHEDGE MEGHNA ANIL 143 56.45 09/01/1985 5435 301041 106339 5.422 SC SC-506 BORADE TUSHAR GOVIND 143 55.69 59.90 61.403 5404 101198 102252 5405 102342 102628 5406 300314 5407 Cat.85 61.90 04/01/1981 5434 102010 102607 5.23 58.80 58.18 15/04/1983 5439 103510 100575 5.54 04/01/1987 5422 100791 100928 5.05 72.426 OBC OBC-1143 CHAWLA SURESH RAMESH 142 67.49 55.45 14/08/1987 201354 108535 5.77 58.90 24/05/1985 5420 102514 103168 5.62 58.27 30/12/1986 5425 300631 106124 5.406 OBC OBC-1133 BHIRANGE SWAPNIL SUBHASHRAO 143 58.08 60.63 13/07/1985 5426 102396 101872 5.69 61.419 OBC OBC-1138 VARMA SHYAMSUNDER GHANSHYAM 143 56.39 66.23 54.45 53.35 62.09 05/03/1988 5419 400805 103912 5.63 56.15 55.18 20/01/1987 5437 300998 105906 5.18 15/06/1986 5411 200028 103352 5.421 OBC OBC-1139 GOTMARE RUHEE KESHAV 143 55.430 DT(VJ) DT(VJ)-125 PARDESHI YASHRAJSINGH DEEPAKSINGH 142 63.411 OBC OBC-1135 KADAM PRASHANT CHANDRABHAN 143 58.85 63. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .410 NT2 NT2-138 BHONDWE SANTOSH VASANTRAO 143 58.423 OBC OBC-1140 AMBEKAR MAYUR RAVINDRARAO 143 55.69 57.429 NT2 NT2-139 KALEPATIL SNEHAL BALASAHEB 142 64.76 63.36 18/02/1985 5423 100167 102573 5.409 NT2 NT2-137 GAIKWAD SACHIN DHANAJI 143 58.67 59.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 147 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. Appl No.38 64.No.414 SC SC-503 KAMBLE MITHILESH NARESH 143 57.15 59.69 57.45 60.63 03/07/1985 5414 301904 105598 5.433 SC SC-507 PAGARE UJWALA MANOHAR 142 62.424 OBC OBC-1141 CHOUDHARY YOGESH NARAYAN 143 55.431 OBC OBC-1145 INGOLE BHARATI ARUN 142 63.22 58.47 59.46 67.45 59.27 20/08/1985 5433 101956 102313 5.69 71.45 25/09/1984 5410 400938 103928 5.81 25/11/1986 5416 301077 105396 5.55 61.434 OBC OBC-1147 LONSANE ABHIJEET RAMESHWAR 142 62.00 61.94 61.00 60.417 SC SC-504 BEHAR DEEPALI SURESH 143 57.27 20/08/1987 5408 400157 103408 5.67 57.81 24/02/1987 5415 301373 105240 5.415 OBC OBC-1136 TIPLE SUHAS PANDURANG 143 57.90 58.72 30/08/1987 5429 201126 107437 5.404 SC SC-502 CHAWARE KAPIL YESHWANT 143 59.55 55.59 58.436 OBC OBC-1149 AHMAD MOHD MUBASHSHIR DR RIYAZ 142 62.36 25/07/1987 5436 201245 109061 5.407 ST ST-123 TADAVI SALMAN UKHARDU 143 58.24 61.90 19/07/1986 5430 400853 104251 5.412 ST ST-124 MANZA JAWANSING TARASING 143 57.92 56.405 OBC OBC-1132 TODKAR SNEHAL SANJIV 143 59.08 55.413 NT3 NT3-101 FUNDE YOGESH BHIMRAO 143 57.16 58.416 ST ST-125 RAJGADKAR PRAVIN GANGADHAR 143 57.408 OBC OBC-1134 BHOLE DEVENDRA NARAYAN 143 58.80 54.

Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department

Page 148 of 240

DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI

Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM - CET 2012 Declared on 15/02/2012
Sr.No.

Roll No.

Appl No.

SML

Cat.

CatMerit

PH

Name of The Candidate

CET Marks

Aggr %

3rd MBBS %

2nd MBBS %

DOB

PH-16

SHARMA RUCHIKA GANESH DUTT

142

61.34

61.83

66.18

21/06/1987

5440

102780

101703

5,440

5441

301572

106349

5,441

NT1

NT1-111

KALBAGWAR SHRIKANT KESHAORAO

142

61.06

61.00

59.27

02/01/1988

5442

300126

106631

5,442

OBC

OBC-1150

ZOTING SONALI ASHOKRAO

142

60.94

59.54

62.18

02/08/1985

5443

201824

103360

5,443

DT(VJ)

DT(VJ)-126

MORE KUNALKUMAR MADHUKAR

142

60.86

58.46

66.36

30/09/1986

5444

102206

109334

5,444

OBC

OBC-1151

KARANGUTKAR ANJANEY PARASHURAM

142

60.69

58.31

65.45

30/06/1986

5445

300108

105639

5,445

SC

SC-509

WANKHEDE SHASHANK HARSHWARDHAN

142

60.20

58.69

64.54

03/05/1986

5446

201314

108252

5,446

SC

SC-510

SONAWANE ROHAN GULABRAO

142

60.12

59.23

61.27

30/12/1987

5447

301695

106677

5,447

OBC

OBC-1152

KAREKAR PRASHANT ANANTRAO

142

60.04

56.69

64.18

24/07/1984

5448

400110

104316

5,448

SC

SC-511

WAGHMARE PRIYANKA UTTAMRAO

142

59.84

58.38

62.54

30/01/1986

5449

200704

110344

5,449

SC

SC-512

PHULWARE RAVI HARI

142

59.80

60.31

57.27

27/05/1984

5450

103234

102312

5,450

ST

ST-126

SIDAM MANGESH DIPAK

142

59.76

58.69

62.72

24/05/1988

5451

102874

100807

5,451

NT3

NT3-103

DARADE BHUMESH GOVIND

142

59.67

58.38

60.91

15/09/1985

5452

301664

106426

5,452

OBC

OBC-1153

PRUSTY HIMANSHU HAJARI

142

59.31

58.23

59.45

11/06/1987

5453

302104

106079

5,453

OBC

OBC-1154

142

59.18

57.15

62.90

09/12/1983

5454

102870

103145

5,454

NT2

NT2-141

ANSARI AZMAT KAMAL MAHFOOZUR
RAHMAN
KURUNDKAR SHITAL DATTATRAYA

142

59.14

55.69

65.82

03/06/1985

5455

101096

101291

5,455

OBC

OBC-1155

BHATSANGE RASHMI BASWARAJ

142

59.10

58.38

60.72

03/05/1988

5456

100468

102024

5,456

SC

SC-513

KALE CHANDRAHAS DAMODAR

142

59.06

57.31

62.90

09/06/1985

5457

201115

109071

5,457

SC

SC-514

GAIKWAD KISHOR SARJERAO

142

58.94

57.46

59.64

01/06/1986

5458

103316

109459

5,458

SC

SC-515

PASIDDHI SURESH HANUMANTA

142

58.53

57.85

62.00

28/01/1987

5459

103305

101723

5,459

ST

ST-127

SAPKALE BHAVANA BALKRISHNA

142

58.49

59.08

60.90

21/02/1986

5460

101005

103427

5,460

ST

ST-128

PAWAR SUWARNA PRAKASH

142

58.41

57.23

61.27

27/06/1986

5461

300156

106638

5,461

SC

SC-516

BANSOD SWAPNIL DIGAMBER

142

58.24

58.38

56.36

23/10/1985

5462

102586

101420

5,462

SC

SC-517

JADHAO ANAND GAUTAM

142

58.24

58.15

59.63

21/04/1985

5463

301772

105464

5,463

DT(VJ)

DT(VJ)-127

CHAVAN JAGDISH ATMARAM

142

58.12

57.62

59.63

06/06/1986

5464

400706

104886

5,464

NT3

NT3-104

BANGAR RENUKA RAGHUNATH

142

57.92

57.46

61.27

02/01/1988

5465

300473

105623

5,465

ST

ST-129

YERKADE HARSHAL NAMDEORAO

142

57.71

56.31

61.45

17/09/1987

5466

102736

100031

5,466

OBC

OBC-1156

CHAUDHARI SUDEEP PRABHAKAR

142

57.02

55.69

61.27

02/05/1986

5467

101942

101699

5,467

ST

ST-130

PADEKAR HIRA ANANDA

142

56.45

56.85

59.63

09/03/1983

5468

301180

105747

5,468

SC

SC-518

DAHAKE TUSHAR MUKHIRAM

142

56.45

56.69

57.09

12/06/1983

5469

200269

107471

5,469

MAHAJAN SWAPNIL SHASHIKANT

142

56.37

57.46

57.09

05/03/1985

5470

400306

104906

5,470

5471

200285

107714

5472

201654

108709

5473

300794

5474

PH-17
ST

ST-131

WAGHMARE KIRANKUMAR BHIMRAO

142

56.29

58.15

54.18

26/07/1989

5,471

SC

SC-519

SANDANSHIV SUMEDH MANOHAR

142

55.84

56.23

58.00

02/05/1988

5,472

OBC

OBC-1157

KHANDARE RAHUL SADANAND

142

55.73

53.05

58.55

29/12/1986

106376

5,473

SC

SC-520

HUMANE DOSHANT SANTOSH

142

55.27

55.85

57.27

06/07/1980

103259

101897

5,474

DT(VJ)

DT(VJ)-128

PARDESHI GAURAV SING GUMAN SING

142

55.14

55.08

59.63

14/06/1988

5475

100114

103019

5,475

DT(VJ)

DT(VJ)-129

RAJPUT RUPALI RAJENDRASING

142

54.82

54.92

55.27

27/03/1983

5476

101214

102459

5,476

OBC

OBC-1158

BANDEKAR NATASHA ANAND

141

65.59

65.15

61.27

01/06/1988

Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department

Page 149 of 240

DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI

Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM - CET 2012 Declared on 15/02/2012
Sr.No.

Roll No.

Appl No.

SML

Cat.

CatMerit

PH

Name of The Candidate

CET Marks

Aggr %

3rd MBBS %

2nd MBBS %

DOB

5477

301415

105296

5,477

OBC

OBC-1159

JADHAO NILESH RAKHAMAJI

141

63.22

62.38

69.27

29/03/1983

5478

100625

102625

5,478

OBC

OBC-1160

GUPTA SAURABH AJIT

141

63.18

63.00

62.18

11/01/1987

5479

300096

105759

5,479

OBC

OBC-1161

DHAMNE AKSHAY ANANT

141

62.94

64.31

63.18

12/02/1989

5480

302162

107244

5,480

NT3

NT3-105

DHUNDALE SHARADA RAMAKANT

141

62.29

62.08

66.36

09/02/1983

5481

200311

110401

5,481

SC

SC-521

SHAHANE MUKUND KANTILAL

141

62.24

62.31

61.28

22/04/1989

5482

103255

102190

5,482

OBC

OBC-1162

MOMIN HEENA KAUSAR JAMIL AHMED

141

62.20

60.08

65.63

09/03/1988

5483

101877

102065

5,483

SC

SC-522

TARATE DEEPALI CHANDRAKANT

141

61.83

61.98

64.91

09/11/1988

5484

200289

108952

5,484

SBC

OBC-1163

BHANDARE SHILPA VITTHAL

141

61.80

60.00

63.63

16/10/1986

5485

100624

102832

5,485

SC

SC-523

SHIRSAT GAURAV BHIMRAO

141

61.80

59.15

63.63

20/09/1983

5486

401123

104255

5,486

OBC

OBC-1164

DEODHE SHASHIKANT CHANDRABHAN

141

61.63

57.85

64.73

11/06/1984

5487

200330

109042

5,487

OBC

OBC-1165

KAPSE SUHAS BHAGWATRAO

141

61.06

62.54

59.27

04/09/1987

5488

400200

104277

5,488

OBC

OBC-1166

SWAMI DINESH VISHWANATH

141

61.06

60.23

62.72

16/11/1986

5489

202343

109895

5,489

NT2

NT2-142

KACHARE SHRIDHAR NAMDEO

141

60.94

59.46

61.63

02/06/1987

5490

101126

100703

5,490

SC

SC-524

KADAM DIPTI ANIRUDDHA

141

60.78

60.46

64.54

03/05/1987

5491

201839

108371

5,491

NT2

NT2-143

DHAYGUDE MAYUR SHIVAJI

141

60.37

57.54

68.54

05/11/1987

5492

300516

105715

5,492

OBC

OBC-1167

INGLE SANDIP VITTHAL

141

60.04

60.31

58.90

25/06/1988

5493

101684

100112

5,493

OBC

OBC-1168

CHAUDHARI KANCHAN VISHWANATH

141

59.80

58.62

64.72

17/12/1986

5494

101543

102480

5,494

OBC

OBC-1169

MAHAJAN RUPALI BHAGWAT

141

59.80

56.46

60.72

12/12/1986

5495

300777

106578

5,495

SC

SC-525

SAKNURE MEGHA BAPUSAHEB

141

59.59

61.23

58.54

21/05/1985

5496

201498

109015

5,496

SC

SC-526

BANSODE SNEHA SOUDAGAR

141

59.55

60.38

60.00

18/07/1988

5497

100804

101113

5,497

ST

ST-132

PALEKAR PRANITA BABURAO

141

59.51

59.15

61.45

17/06/1987

5498

202264

107122

5,498

OBC

OBC-1170

KOLHE RUTUJA SUDHIR

141

59.39

60.08

58.18

27/03/1983

5499

202123

108303

5,499

NT2

NT2-144

GALNIMBKAR KISHORKUMAR JAYRAM

141

58.37

58.23

58.54

01/06/1986

5500

102890

103469

5,500

ST

ST-133

GHANGLE HEMANT NAMDEV

141

58.29

57.46

61.64

08/10/1985

5501

401488

103926

5,501

ST

ST-134

PAWAR PRAVIN RAMDAS

141

58.16

56.31

60.36

23/06/1986

5502

400430

104760

5,502

SC

SC-527

SHINDE SARITA PANDURANG

141

57.96

56.54

61.45

20/05/1986

5503

200387

108632

5,503

SBC

OBC-1171

KARADAGE SANTOSH RAGHUNATH

141

57.89

56.18

55.27

14/05/1985

5504

200956

110362

5,504

NT2

NT2-145

GADADE VARSHA GOVINDRAO

141

57.84

57.00

59.00

09/06/1983

5505

400818

104458

5,505

OBC

OBC-1172

SHINDE KUNAL ASHOK

141

57.80

57.23

60.73

16/11/1986

5506

100740

102777

5,506

SC

SC-528

AHIRE NITEEN SUBHASH

141

57.63

56.46

58.36

04/08/1982

5507

300800

105610

5,507

OBC

OBC-1173

RAKHONDE ROHIT NARHARRAO

141

57.55

56.62

60.72

12/08/1986

5508

400135

104896

5,508

ST

ST-135

MANTAWAR PRIYANKA VITHALRAO

141

57.47

56.23

58.36

16/06/1985

5509

301210

106045

5,509

OBC

OBC-1174

NICHAT PRITAMKUMAR VIRESHWAR

141

57.14

55.00

60.72

28/02/1985

5510

300278

107256

5,510

OBC

OBC-1175

SHINDE ASHISH PRAKASHRAO

141

57.02

56.46

61.09

01/12/1987

5511

100549

102640

5,511

ST

ST-136

SUREWAD PRADNYA BALIRAM

141

56.78

60.00

54.72

19/09/1984

5512

301776

105580

5,512

OBC

OBC-1176

141

56.37

52.38

58.36

28/02/1987

5513

301835

106863

5,513

SC

MOHAMMAD WAJAHATZEESHAN
LIYAQUATALI
DEOTALE SUMEDH KASHINATH

141

56.16

56.15

55.81

27/10/1985

SC-529

Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department

Page 150 of 240

DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI

Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM - CET 2012 Declared on 15/02/2012
Sr.No.

Roll No.

Appl No.

SML

5514

300869

106479

5,514

5515

401247

103741

5516

301600

106809

5517

202119

5518

Cat.

CatMerit

PH

Name of The Candidate

CET Marks

Aggr %

3rd MBBS %

2nd MBBS %

DOB

SC

SC-530

WASEKAR SNEHA ASHOKRAO

141

55.14

54.69

56.00

30/08/1986

5,515

SC

SC-531

KORSALE MAHADEV ASHRUBA

141

55.14

54.54

58.54

06/01/1983

5,516

OBC

OBC-1177

KONDALKAR SHRIDEVI YESHWANT

140

65.10

64.23

68.90

14/03/1987

109920

5,517

OBC

OBC-1178

NARAWADE SHARWARI YASHWANT

140

65.02

62.86

69.09

22/06/1987

200077

109894

5,518

OBC

OBC-1179

NIKAM SACHIN ABASAHEB

140

64.33

64.77

59.27

21/07/1987

5519

102768

100752

5,519

ST

ST-137

DALAL SAMRUDDHI SATISH

140

63.76

64.73

62.72

14/05/1989

5520

401520

103523

5,520

OBC

OBC-1180

SHELKE PRASHANT JAYRAM

140

63.18

63.23

64.72

31/07/1983

5521

103150

102836

5,521

ST

ST-138

KOTAL MOHAMMED ALI MOHAMMED SALIM

140

62.61

61.85

67.64

16/05/1983

5522

400103

104320

5,522

OBC

OBC-1181

GUNJKAR ANIL WAMANRAO

140

62.16

59.92

64.53

15/03/1984

5523

301956

106182

5,523

OBC

OBC-1182

JAISWAL DIPIKA GAJANAN

140

62.00

63.00

60.72

28/04/1988

5524

302173

105325

5,524

SBC

OBC-1183

KIRDE SONALI SURESH

140

61.96

61.77

58.54

03/02/1987

5525

200241

108904

5,525

NT2

NT2-146

PANDHARE SUHAS MADHUKAR

140

61.02

64.08

56.18

29/01/1986

5526

300402

103463

5,526

NT2

NT2-147

GARDE RUPALI DADAJI

140

60.65

58.85

65.81

29/08/1987

5527

100017

102598

5,527

OBC

OBC-1184

WANI SAURABH NANDKISHOR

140

60.24

60.31

58.90

20/05/1986

5528

301890

106416

5,528

ST

ST-139

CHIMOTE HEMANT NANDA

140

59.84

59.23

64.00

16/03/1987

5529

400503

110387

5,529

SC

SC-532

RANDIVE SACHITANAND NARSING

140

59.71

58.31

58.90

13/02/1982

5530

100507

102979

5,530

SC

SC-533

PATIL SHUBHANGI VITTHALRAO

140

59.63

59.54

63.45

25/12/1984

5531

201757

107711

5,531

OBC

OBC-1185

KHADAKE SWAPNIL MADHAV

140

59.15

57.94

62.00

23/05/1986

5532

200097

108308

5,532

OBC

OBC-1186

SAWALE HEMANGI DEVIDAS

140

59.10

59.92

62.72

28/11/1988

5533

200153

109348

5,533

NT1

NT1-112

GOSAVI RAKESH SUBHASH

140

58.98

56.77

63.27

02/06/1987

5534

200621

108708

5,534

OBC

OBC-1187

MULAY ALOK MAHENDRA

140

58.94

56.54

61.45

19/08/1985

5535

401663

104315

5,535

MALANI POONAM ASHOK

140

58.57

57.62

63.63

11/01/1986

5536

301352

106441

5,536

OBC

OBC-1188

BHAGAT HARSHALKUMAR LAXMANRAO

140

58.51

58.33

55.00

23/07/1979

5537

200727

108616

5,537

SC

SC-534

NIMALE ARUN DHATI NARAYANSWAMY

140

58.24

60.69

56.36

31/05/1983

5538

301402

106307

5,538

SC

SC-535

PATIL PRIYANKA PURUSHOTTAM

140

58.16

57.62

59.63

27/01/1985

5539

101185

101910

5,539

OBC

OBC-1189

BAHATKAR KAUSTUBH ULHAS

140

57.35

57.23

56.54

01/09/1987

5540

201038

108736

5,540

SC

SC-536

YADAV KRISHNA ANSIRAM

140

56.94

56.23

58.55

10/06/1982

5541

200717

109725

5,541

SC

SC-537

KADAM CHARULATA CHANDRAKANT

140

56.82

56.08

56.64

18/04/1985

5542

201836

107620

5,542

SBC

OBC-1190

GARDE SANNESH NANDAKUMAR

140

56.67

53.97

61.27

04/10/1984

5543

302164

105435

5,543

ST

ST-140

SALAM HINATAI SHESHRAO

140

56.16

54.23

56.90

03/01/1987

5544

300717

105876

5,544

OBC

OBC-1191

MANJARKHEDE APARNA PRABHAKARRAO

140

55.59

55.15

53.81

16/03/1984

5545

201282

107421

5,545

ST

ST-141

WAGH VILAS VIJAYSING

140

55.18

55.77

55.27

25/05/1987

5546

401508

104004

5,546

SC

SC-538

RAUT RAHUL MANOHAR

140

54.24

54.35

53.63

05/02/1981

5547

301688

105450

5,547

OBC

OBC-1192

PANDEY PARAG RAM

139

67.14

62.38

71.27

19/06/1983

5548

103441

101830

5,548

SC

SC-539

MORE PRATHAMESH MADHUKAR

139

64.08

64.31

68.90

15/09/1984

5549

401669

104407

5,549

OBC

OBC-1193

HAJARE SHIVKUMAR LAXMIKANT

139

62.69

60.62

62.54

15/06/1985

5550

101533

103118

5,550

OBC

OBC-1194

PATIL HARSHAL ANANT

139

61.51

61.00

61.09

23/04/1988

PH-18

Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department

Page 151 of 240

DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI

Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM - CET 2012 Declared on 15/02/2012
Sr.No.

Roll No.

Appl No.

SML

Cat.

CatMerit

PH

Name of The Candidate

CET Marks

Aggr %

3rd MBBS %

2nd MBBS %

DOB

5551

401013

104344

5,551

NT3

NT3-106

KAKAD AMOL LIMBAJI

139

61.27

57.46

65.81

02/09/1986

5552

201673

103355

5,552

OBC

OBC-1195

PATIL PARIKSHIT PRAKASH

139

61.10

59.54

65.81

10/12/1985

5553

301309

107115

5,553

OBC

OBC-1196

PATIL SUBODH VIKAS

139

60.94

61.38

61.45

10/03/1987

5554

400462

104064

5,554

OBC

OBC-1197

139

60.49

60.62

60.72

08/06/1985

5555

101103

101059

5,555

SC

SC-540

ANSARI MOHAMMED SHOEB HIMAYUN
KABEER
SHIRKE SMRUTI RAJAN

139

60.29

57.33

60.72

14/05/1987

5556

201382

108480

5,556

OBC

OBC-1198

TEHARE ABHIJEET UTTAM

139

60.29

55.38

64.00

12/09/1986

5557

200375

107616

5,557

OBC

OBC-1199

TAMHANE TEJAS MOHAN

139

60.12

61.85

60.72

17/04/1988

5558

300019

105994

5,558

SC

SC-541

MOTGHARE ABHILASHA DHANRAJ

139

60.12

60.08

62.36

20/10/1981

5559

101976

100130

5,559

OBC

OBC-1200

BAVISKAR KAVITA DILIP

139

59.35

59.77

61.81

09/05/1988

5560

103222

107190

5,560

OBC

OBC-1201

LANJUDKAR SHRIKANT VINAYAK

139

58.45

58.38

57.81

16/11/1982

5561

302250

107261

5,561

NT1

NT1-113

MUNDALE NARENDRA SAHEBRAO

139

58.20

57.15

59.45

08/07/1983

5562

200485

107769

5,562

SC

SC-542

MANE ASTIK BIBHISHAN

139

58.12

58.62

58.90

03/09/1985

5563

301265

105640

5,563

SC

SC-543

GEDAM ANKIT SHALIKRAM

139

58.00

58.27

59.00

08/09/1987

5564

102447

102865

5,564

ST

ST-142

DESHMUKH JAYASHREE RAMESH

139

58.00

56.15

62.90

29/09/1982

5565

401306

104286

5,565

NT1

NT1-114

139

57.80

57.46

56.36

17/06/1986

5566

400873

104914

5,566

OBC

OBC-1202

RAZZAQUI RIZWAN AMER MOHD ABDUL
AZEEM
CHAUDHARI SWAPNIL SANJAY

139

57.59

57.00

59.09

28/05/1989

5567

101632

100288

5,567

NT3

NT3-107

JADHAVAR TRUPTI SANDIPAN

139

57.51

58.00

55.64

10/10/1985

5568

300765

105702

5,568

NT2

NT2-148

YADAV SEEMA PRAKASH

139

57.35

57.15

56.36

01/07/1983

5569

200562

109692

5,569

SC

SC-544

JADHAV CHARUSHILA DATTA

139

57.02

54.92

58.36

11/07/1985

5570

301919

105592

5,570

NT3

NT3-108

KENDRE VIJAYKUMAR MANOHARRAO

139

56.98

54.08

57.81

18/12/1985

5571

300622

107290

5,571

SC

SC-545

DIGHADE SHASHIKANT RAMDAS

139

56.53

54.69

56.56

25/01/1982

5572

102979

100673

5,572

SC

SC-546

POTE DHANANJAY SAMPATRAO

139

56.49

56.08

56.54

26/08/1985

5573

100352

102023

5,573

SC

SC-547

WAGHMARE ANAND SHRAWANJI

139

56.16

56.54

55.45

21/06/1984

5574

101623

101317

5,574

DT(VJ)

DT(VJ)-130

CHAVHAN SUSHEN SHANTARAM

139

56.16

54.69

58.72

14/10/1985

5575

100474

101431

5,575

OBC

OBC-1203

MOMIN AYAZ AHMAD MOHD SHAFIQUE

139

55.79

56.60

55.66

16/04/1975

5576

300203

105915

5,576

OBC

OBC-1204

DESHMUKH AKSHAY ARVIND

139

55.55

53.77

54.54

25/05/1986

5577

102331

101564

5,577

SC

SC-548

INGLE PORNIMA BHIMRAO

139

55.47

56.15

56.36

10/11/1987

5578

202234

107597

5,578

SC

SC-549

BHOSALE MAHESH AMBARNATH

139

54.51

54.27

54.90

06/01/1989

5579

201867

107758

5,579

ST

ST-143

NAROD RAVINDRA BHUMANNA

139

54.33

54.38

53.45

21/11/1986

5580

201665

103491

5,580

OBC

OBC-1205

MANKAR CHANDRAVADAN ASHOK

139

53.51

53.69

53.45

01/06/1983

5581

300751

106559

5,581

OBC

OBC-1206

MORE KOMAL DIGAMBAR

138

70.20

69.46

74.09

26/02/1988

5582

200134

109096

5,582

NT1

NT1-115

PAWAR SACHIN SURYAKANT

138

65.67

63.62

67.45

10/02/1986

5583

300194

106904

5,583

OBC

OBC-1207

NAGMOTI SHILPA VIKASRAO

138

64.61

64.46

63.81

29/11/1987

5584

301595

105704

5,584

SC

SC-550

MESHRAM ANIKET MALIK

138

64.37

61.92

64.36

05/11/1987

5585

100659

100306

5,585

OBC

OBC-1208

KHEDKAR PAVANKUMAR RANGNATH

138

61.84

61.92

66.91

05/06/1988

5586

301014

105557

5,586

OBC

OBC-1209

KADU VIKRAM VILASRAO

138

61.51

62.15

66.27

06/01/1989

5587

401224

103808

5,587

SBC

OBC-1210

GALAM PUSHKAR DILIP

138

60.86

60.77

62.18

07/03/1988

69 61.598 NT3 NT3-110 SANAP TRUPTI ZUMBARRAO 138 58.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 152 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.23 64.54 63.51 56.08 55.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.57 60.23 59.591 NT2 NT2-150 DHANGAR DIPAK VIJAY 138 59.45 14/05/1985 5602 401621 104436 5.588 NT2 5589 302093 105079 5.589 SC SC-551 BANSOD PRASAD YOGENDRA 138 60.597 ST ST-145 JOPALE PRADIP BABANRAO 138 58. SML Cat.37 55.09 25/06/1988 5615 301390 105995 5.90 57.86 56.86 58.624 OBC OBC-1224 BADUKALE NILESH MANIKRAO 137 60.618 SC SC-557 SURVE RAHUL YASHAVANT 137 62.54 09/11/1986 5623 200887 107809 5.610 SBC OBC-1215 LANGOTE PRITI SAMBHAJI 137 64.No.77 63.90 19/09/1987 5624 400542 104184 5.90 20/09/1986 5595 200178 108137 5.85 64.90 03/07/1988 5613 200466 108349 5. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .76 64.09 01/10/1987 5621 102432 107166 5.593 NT2 NT2-151 KARDILE SHRADDHA DATTATRAYA 138 58.57 62.46 53.64 20/01/1989 5617 401362 107302 5.41 57.62 68.90 54.620 NT3 NT3-114 DHOLE SUHAS SADASHIV 137 62.606 ST ST-149 SHAIKH MOHIUDDIN FAHIMUDDIN 138 56.10 60. Appl No.72 13/11/1983 5622 102119 102478 5.92 66.08 61.622 OBC OBC-1222 BENDALE GAYATRI SUBHASH 137 61.23 69.88 61.41 60.592 OBC OBC-1211 DHONGE OMPRAKASH PANDHARI 138 58.604 ST ST-147 KOTHULE SHANKAR DATTARAO 138 56.612 OBC OBC-1217 GORE SARITA BALASAHEB 137 63.92 62.31 62.88 60.45 04/04/1985 5600 103127 100830 5.92 66.09 05/09/1986 5606 401491 104159 5.599 SC SC-553 HOKE VISHALCHANDRA UTTAM 138 58.40 61.85 64.81 07/06/1987 5608 400694 104108 5.69 55.38 58.62 56.04 55.90 64.82 60.611 OBC OBC-1216 PATIL DEEPAK SHRIRAM 137 64.85 58.29 57.45 28/12/1988 5588 103521 100963 5.53 57.49 61.77 66.27 21/06/1984 5597 100948 102557 5.605 ST ST-148 BAGUL PRAVIN PRAKASHRAO 138 56.595 SC SC-552 SHIKHARE SHRADDHA SURESH 138 58.63 09/08/1981 5609 400508 103503 5.45 19/05/1988 5596 400671 110384 5.619 YADAV MANISH VINOD 137 62.10 59.69 55.609 OBC OBC-1214 CHAVAN SHRUTIKA ANIL 137 65.27 27/12/1984 5593 401591 103974 5.63 05/12/1986 5601 400381 104328 5.77 54.15 65. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB NT2-149 MOTE MANDAR NANASAHEB 138 60.36 12/12/1984 5604 400695 110125 5.616 SC SC-556 PATHARE KETAN SHANKAR 137 63.54 10/11/1983 5618 102791 102627 5.54 58.00 05/10/1986 5605 102691 103403 5.54 18/10/1986 5611 201012 103353 5.00 68.37 62.59 65.601 ST ST-146 GEDAM SUWARNA BHIMRAO 138 57.614 OBC OBC-1218 RANE RAJASHREE BALIRAM 137 63.72 64.600 SC SC-554 ABHANG SATSHIL CHANDRAKANT 138 58.28 08/10/1986 5614 300601 105512 5.73 62.596 NT3 NT3-109 GUTTE GIRISH PRAKASHRAO 138 58.613 NT3 NT3-113 SANAP SANDEEP MITTHUSETH 137 63.69 61.94 55.18 12/03/1987 5592 300603 106214 5. Roll No.607 OBC OBC-1213 PATIL PARAG YASHAVANT 138 56.71 59.18 21/07/1981 5598 400265 104123 5.15 58.04 57.72 16/03/1985 5612 400677 104174 5.36 20/10/1982 PH-19 .92 61.617 OBC OBC-1220 BHAD SUNIL MOTIRAM 137 62.77 64.00 29/12/1987 5594 300518 107085 5.92 57.590 ST ST-144 DAMSE MEGHNA LAXMAN 138 59.81 15/09/1986 5591 200054 107723 5.621 OBC OBC-1221 JADHAL GUNWANT MAHADEO 137 61.90 04/09/1987 5620 200333 109060 5.36 10/09/1988 5616 100744 102849 5.54 58.623 OBC OBC-1223 GOHIL HIMANSHU PRAVIN 137 60.602 NT3 NT3-111 GHUGE SANJAY DEVIDASRAO 138 57.04 58.65 57.15 60.608 NT3 NT3-112 GHUGE VISHNU RATAN 138 56.86 56.00 20/06/1985 5607 400063 103332 5.15 65.54 26/11/1985 5599 102681 101578 5.45 07/02/1988 5590 200408 107797 5.63 59.615 OBC OBC-1219 DAWLE SANYUKTA SANJAY 137 63.55 57.85 59.27 63.82 28/03/1988 5610 201549 108209 5.594 OBC OBC-1212 TIDKE SHRINIKET PRAMOD 138 58.31 57.36 07/06/1983 5619 300088 106169 5.69 57.69 61.63 01/10/1984 5603 301202 105507 5.96 59.603 SC SC-555 DHAWALE SHREYASH CHUNILAL 138 57.

657 ST ST-157 MORE ASHWINI PRAKASH 136 63.74 63. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .20 55.27 26/08/1987 5657 100172 101332 5.643 OBC OBC-1232 PATIL ANITA CHINTAMAN 137 57.92 59.62 58. SML Cat.09 25/06/1985 5638 400438 104753 5.08 64.08 59.55 67.648 OBC OBC-1235 POTE ANIKET PRAKASH 137 55.72 09/04/1989 5661 301950 107245 5.46 68.08 56.51 61.45 01/05/1987 5631 200205 108191 5.67 56.No.02 56.37 57.49 61.54 57.27 22/11/1986 5656 300037 106949 5.626 ST ST-150 SAKHARKAR NILESH SHRAVAN 137 60.18 07/06/1983 5633 300604 105069 5.45 25/06/1987 5649 201779 109729 5.654 OBC OBC-1238 AROTE ANKUSH RAMNATH 136 65.46 58.27 20/01/1986 5625 201295 107839 5.46 67.81 14/04/1988 5658 202240 107574 5.38 62.85 58.63 20/08/1985 5651 301809 106647 5.630 OBC OBC-1228 MAHANT VISHAL RAJU 137 59.94 55.77 55.637 OBC OBC-1230 BHUSARE AMOL BALASAHEB 137 58.647 OBC OBC-1234 PAWAR RATI HEMANT 137 56.660 SBC OBC-1241 GAIKWAD MADHUSUDAN SHASHIKANT 136 62.79 54.625 5626 302001 106851 5.656 OBC OBC-1240 MAHAKAL PRASHANT SHARADRAO 136 64.641 OBC OBC-1231 SEMBEKAR BHUSHAN SADASHIV 137 57.45 17/06/1984 5639 300422 105358 5.651 OBC OBC-1236 KORE JAYA PRABHAKARRAO 136 67.54 16/09/1985 5640 401547 104103 5.18 14/02/1985 5646 300012 105007 5.51 60.10 57.631 NT2 NT2-152 KOKARE SHRADHA SHIVAJIRAO 137 59.642 ST ST-154 YELKE VISHAL RAMDAS 137 57.90 03/12/1986 5627 301909 106078 5.36 26/10/1986 5650 302156 105139 5.658 SC SC-563 HIVALE NITIN SUKADEV 136 63.88 57.655 OBC OBC-1239 SURVASE ADITI CHANDRAKANT 136 65.00 22/10/1983 5648 201111 106644 5.09 28/03/1986 5634 400775 104875 5.77 63.640 NT3 NT3-115 JAYBHAYE SUSHIL KASHINATH 137 57.75 05/06/1975 5644 101580 101259 5.638 ST ST-153 PUPALWAD APARNA SUDAM 137 58.23 70.65 58.12 56.15 65.38 65.29 56.629 OBC OBC-1227 CHAUDHARI SHRADDHA SUBHASH 137 59.92 63.31 59.08 62.62 60.81 07/11/1986 5647 301733 106649 5.04 59.84 57.45 58.634 SC SC-558 PAIKRAO KESHAV KUNDLIK 137 58.27 14/04/1982 5635 301857 105700 5.69 56.51 58.08 63.84 62.16 57.646 OBC OBC-1233 KAIKADE SACHIN RAMDAS 137 56.635 SC SC-559 ZODE ANKUSH BHAGWANTRAO 137 58.15 70.18 62.31 60.90 02/07/1987 5652 302067 105134 5.81 17/03/1986 5643 201712 108818 5.24 58.633 OBC OBC-1229 NIMKAR GAURAV AVINASH 137 58. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB DT(VJ)-131 PATIL SHITAL SOMSING 137 60.62 53.645 SC SC-561 KAKADE ASHUTOSH ASHOK 137 56.85 57.94 53.90 15/04/1986 5641 301698 105696 5.627 OBC OBC-1225 ANSARI SHABANA ANDLEEB JAMEEL AHMAD 137 60.72 16/05/1987 5642 301547 106188 5.90 31/01/1984 5659 400525 104895 5.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 153 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. Appl No.54 26/08/1986 5660 202154 107676 5.72 08/12/1987 5645 102601 102284 5.85 62.77 60.27 12/12/1983 5628 400353 110162 5.84 57.628 SBC OBC-1226 NAMEWAR PAVANKUMAR NAGOBA 137 59.661 OBC OBC-1242 BHAD SUSHAMA BAPURAO 136 61.90 11/09/1987 5636 103297 100040 5.27 25/11/1987 5629 400105 103513 5.92 55.22 62.54 64.71 61.10 56.18 10/07/1985 5637 401238 104868 5.85 58.72 13/04/1987 5653 301427 105795 5.46 64. Roll No.38 61.16 62.63 55.63 59.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.20 62.649 ST ST-156 GAIKWAD SHRIKANT SUDHAKAR 137 55.632 ST ST-151 CHAVAN VILAS SHANTILAL 137 59.69 68.659 NT1 NT1-117 SHAIKH HAFSA H FATIMA MAHEMOOD 136 63.92 53.16 60.652 NT1 NT1-116 MESHRAM SUSHIL NAMDEORAO 136 65.90 25/05/1987 5654 200942 108072 5.650 SC SC-562 KAMBLE NITIN HIRALAL 137 54.36 22/09/1987 5632 201205 108735 5.21 65.18 55.54 12/02/1987 5655 202067 103456 5.644 ST ST-155 SUPE VISHAL LAXMAN 137 57.27 17/04/1981 DT(VJ) .639 SC SC-560 GAJBHIYE ASIM SURESH 137 57.51 66.46 61.36 13/07/1988 5630 301522 105011 5.12 58.636 ST ST-152 PARCHAKE VISHRUTI RAMESH 137 58.653 OBC OBC-1237 LONEY GUNJAN SUDHIR 136 65.

697 OBC OBC-1256 TONDE DEEPALI BHAGWAN 135 59.698 SC SC-574 RANGARI APARNA KASHINATH 135 59.688 OBC OBC-1252 WARATKAR GOPICHAND BABANRAO 135 62.22 58.69 58.23 58.664 SC 5665 103012 101290 5.55 56.54 13/10/1986 5689 100037 103430 5.15 55.92 61.08 63.02 59.00 61.38 63.45 21/07/1984 5677 400834 103677 5.31 59.31 63.09 06/10/1986 RICHA BANWARI LAL .668 NT1 NT1-118 BAGUL RUTIKA DEELIP 136 59.82 56.678 SC SC-568 GAISAMUDRE VIKAS SANTRAM 136 57.675 SBC OBC-1247 JOJAN JYOTI BASWANTRAO 136 58.49 58.693 OBC OBC-1254 135 60.672 OBC OBC-1246 LADE VIVEK RAMCHANDRA 136 59.694 SC SC-572 SURADKAR VAIBHAVKUMAR TUKARAM 135 60.683 NT1 NT1-119 GADAPPA MANISHA SATTAIAH 136 56.27 20/05/1984 NT2-153 KALE DHANASHREE MAHADEO 136 61.24 61.682 DT(VJ) DT(VJ)-132 AALIYA AMREEN MOHAMMAD SALIM 136 57.22 62.72 21/12/1985 5670 201940 107550 5.54 29/11/1987 5686 302202 106361 5.691 NT2 NT2-157 PATIL AMITKUMAR MAHADEO 135 60.18 30/06/1987 5675 200623 108069 5.69 60.08 66.84 61.45 02/11/1986 SC-565 DUDHE MAYUR SUKHDEORAO 136 61.92 64.31 59.96 60.67 58.674 SC SC-566 NANDESHWAR AMARDIP ANNA 136 59.12 57.77 60.81 13/09/1986 110351 5.69 61.15 61.51 55.46 60.679 SC SC-569 GAIKWAD PRADNYA SARJERAO 136 57.31 56.36 11/06/1985 5674 300490 105266 5.00 22/10/1987 5687 101650 102817 5.680 OBC OBC-1248 GAWANDE SUYASH SUDHIR 136 57.662 SC 5663 201548 109450 5.57 60.00 05/07/1984 5688 302033 106687 5. SML Cat.671 NT2 NT2-155 CHAVAN VILAS DATTATRAYA 136 59.61 57.No.689 OBC OBC-1253 SHINDE ABHAY PRATAPRAO 135 60.46 63.81 17/09/1987 5680 300438 106855 5.36 10/12/1988 100365 100934 5.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.38 61.27 11/02/1986 5684 301140 105261 5.673 NT2 NT2-156 JEDGE RAHUL ROHIDAS 136 59.72 09/10/1981 5676 102428 102984 5.23 67.43 57.690 DT(VJ) DT(VJ)-133 KUSALKAR MINAL VASANT 135 60.47 57.684 OBC OBC-1249 ADHAO NIKHIL ASHOK 136 56.686 OBC OBC-1251 AKHARE KULDEEP ARUNRAO 136 55.681 SC SC-570 UBALE VIJAY HANAMANT 136 57.85 59.88 57.69 60.77 56.94 62.08 63.27 03/01/1989 5697 401599 103934 5.82 57.47 59.92 66.63 26/08/1987 5694 401730 104025 5.00 10/10/1987 5692 301274 109389 5.27 60.04 59.54 12/03/1986 5683 302193 106037 5.45 23/02/1983 5696 102610 102619 5.27 03/09/1986 5691 200559 107927 5.72 08/01/1984 5672 201916 108365 5. 5662 300841 105954 5.00 58.696 OBC OBC-1255 PATIL TEJAS PURUSHOTTAM 135 59.85 60.92 62.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 154 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.81 23/06/1987 5.78 59.65 57.92 61.83 27/09/1988 5698 302235 106133 5.77 62.45 07/02/1982 5679 400182 110459 5.677 SC SC-567 HANWATE RESHMA SUWALAL 136 58.00 64.670 SBC OBC-1245 SANGAMWAR SANTOSH SUDARSHAN 136 59.687 SC SC-571 SAWANT ARUNDHATI RAMESH 135 63.08 57.62 66.27 56.54 03/07/1985 5685 103505 102737 5.45 13/11/1986 5681 103307 101195 5.00 09/03/1987 200294 109705 5.63 22/10/1983 5690 100230 102254 5.31 57.63 26/07/1980 5673 100505 102668 5.667 NT2 NT2-154 GHATALE RENUKA DHANRAJ 136 60.685 OBC OBC-1250 PHUTANE RUPESH RAVINDRA 136 56.23 58.692 NT1 NT1-120 WANKHADE ANKUSH DEVIDAS 135 60.54 08/10/1981 5682 300365 106607 5. Appl No.96 55.62 64.09 10/06/1984 5695 102810 103039 5.59 59.39 56.14 64.64 26/03/1986 5693 300677 106314 5.57 55.663 NT2 5664 302154 105886 5.666 OBC OBC-1244 KSHIRSAGAR HARSHAL GOKULDAS 136 61.54 15/02/1987 5678 400883 104417 5.47 59.676 ST ST-159 MAVCHI VAISHALI DIVANJI 136 58.72 24/08/1985 5671 400184 103882 5.31 58.54 05/06/1987 OBC OBC-1243 CHAUDHARI UTKARSHA PRAKASH 136 61. Roll No.665 5666 301206 105421 5667 200496 5668 5669 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB SC-564 KASARE SNEHAL MANOHAR 136 61.669 ST ST-158 WALKE PRASHANT KHOBAJI 136 59.00 61.38 56.695 SC SC-573 LOKHANDE TRUPTI LAXMAN 135 59.29 60.31 59. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .88 56.

31 55.92 60.35 55.54 13/10/1984 5730 100165 100694 5.77 65. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 5699 301771 105645 5.91 23/07/1986 5721 401457 104354 5.36 03/06/1988 5724 200653 108571 5.81 21/11/1985 5714 101503 103362 5.63 25/11/1985 5735 301090 107163 5.702 NT1 NT1-121 BUDJADE GAYATRI SATISH 135 58.00 62.45 03/08/1987 5719 200109 109104 5.18 56.72 10/11/1984 5715 401004 103988 5.00 12/06/1983 5708 102940 100200 5.717 SC SC-578 KAMBLE RAVIKUMAR MURLIDHAR 135 53.718 OBC OBC-1262 WANERE ATUL PRAKASH 134 62.63 21/03/1986 5713 300048 106459 5.36 01/07/1980 5707 301979 105260 5.69 60.27 61.71 56.08 61.04 61.15 54.728 OBC OBC-1267 KATARE PRAMOD SHIVAJI 134 60.701 ST ST-160 CHAUDHARI SUNIL RATIRAM 135 58.710 ST ST-164 THAKUR GANESH PANDURANGRAO 135 56.08 54.45 12/08/1984 5718 301845 106886 5.90 01/07/1986 5732 102003 101576 5.706 ST ST-162 MESHRAM PRAVIN MAHADEO 135 57.63 07/07/1987 5709 202062 108347 5.703 ST ST-161 GAIKWAD MADHURI SHRIKANT 135 58.33 60.27 12/06/1986 5731 200264 108414 5.31 60.16 02/09/1979 5717 400066 104155 5.92 59.24 58.98 60.78 60.54 55.51 57.54 62.27 30/12/1987 5722 300143 106491 5.61 60.54 26/04/1988 5725 102401 104794 5.81 05/02/1987 5734 101626 100913 5.86 59.708 ST ST-163 KALE MEENA VISHWANATH 135 57.53 59.37 61.732 ST ST-168 CHAUDHARI AMOL PUNDLIKRAO 134 59.13 59. Appl No.63 53.35 54.15 60.36 22/10/1985 5703 100362 100394 5.54 12/09/1986 5728 300093 105318 5.00 27/08/1986 5727 100920 100109 5.734 SC SC-587 SURYANWANSHI DEEPALI NAMDEORAO 134 59.81 17/02/1984 5723 102838 101201 5.55 08/07/1987 5726 201039 109670 5.727 OBC OBC-1266 SHAIKH JUNAID SHAHABUDDIN 134 60.81 19/10/1987 5712 400994 103737 5.705 OBC OBC-1259 PATIL SWAPNIL VIJAY 135 58.47 54.92 63.719 OBC OBC-1263 SHINDE SHASHANK GENABA 134 62.08 58. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .65 55.63 60.92 57.27 13/08/1987 5705 101984 101905 5.722 OBC OBC-1264 BALKI ANIL MADHUKAR 134 61.699 OBC OBC-1257 DAROKAR ASHWINI GULABRAO 135 59.731 SC SC-585 KHILLARE SUPRIYA NIVRUTTI 134 59.54 22/01/1987 5733 201234 108071 5.725 SC SC-583 GORE ANITA VENKATESH 134 60.03 60.38 62.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 155 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.09 04/05/1983 .CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.85 63.54 31/08/1987 5702 100190 103022 5.65 58.08 58.709 OBC OBC-1260 MALI SARANG SUDHIRKUMAR 135 56.712 ST ST-165 BANDAR JAYSHRI KESHAV 135 55.67 54.730 OBC OBC-1268 RANE GAURI DEELIP 134 60.92 63.88 65.735 DT(VJ) DT(VJ)-134 PADWAL PURAN DHARMSING 134 59.707 SC SC-575 TAYADE DEWANAND BHIKAJI 135 57.23 61.57 55.714 SC SC-577 DONGRE SWAPNIL SIDHARTHRAO 135 55.724 SC SC-582 SONAWANE ANUJA AJIT 134 60.36 10/04/1987 5729 202060 108666 5.18 20/09/1985 5706 300609 105095 5.33 59.76 63.00 65.00 30/10/1982 5710 401183 104871 5.715 ST ST-166 SONTAKKE SATISH DIGAMBARRAO 135 55.22 56.35 57.729 SC SC-584 SABLE PRASHANT BHARAT 134 60.08 58.96 58.69 62.No.27 04/09/1987 5720 103314 100378 5.23 55.62 60.711 OBC OBC-1261 LAMDHADE PRAVIN ARVIND 135 56.85 57.704 NT2 NT2-158 MUKHAMALE VIVEK VITTHALRAO 135 58.27 60.54 05/12/1980 5711 300173 106252 5.12 60. SML Cat.08 55.33 54.726 OBC OBC-1265 RAKHUNDE ABHIJEET RAOSAHEB 134 60.01 55.45 12/02/1984 5716 102686 103485 5.723 SC SC-581 GHODKE JAYESH VITHAL 134 60. Roll No.84 55.46 53.700 OBC OBC-1258 VIDHALE ANUP ASHOKRAO 135 58.92 64.92 51.92 56.18 04/07/1986 5701 302111 106936 5.721 SC SC-580 BHORGE MONALI TULSHIRAM 134 61.18 14/06/1986 5704 300934 106406 5.51 59.31 65.733 SC SC-586 SONAWANE ATUL BALKRISHNA 134 59.85 58.713 SC SC-576 DAHIWELE AKSHAY CHANDRA BHUSHAN 135 55.720 SC SC-579 GAIKWAD SONIYA ANKUSH 134 61.45 19/08/1982 5700 302121 106357 5.47 62.716 ST ST-167 RAUT ASHISH MONA 135 54.73 56.77 58.01 60.

772 OBC OBC-1284 PANCHAL SNEHAL MANIKRAO 133 58.06 61.00 24/11/1987 5738 301387 107229 5.90 08/12/1986 5759 201056 108671 5.12 59.09 27/11/1987 5771 300690 105956 5.08 57.27 05/12/1986 5760 301218 107297 5.63 5754 301569 106681 5.746 OBC OBC-1273 KHADKE CHETAN MADHAV 134 56.750 ST ST-174 BHANGARE SANDESH VITTHALRAO 134 55.73 07/03/1988 5770 101062 101960 5.69 59.73 02/07/1986 5766 301368 106662 5. Appl No.747 DT(VJ) DT(VJ)-135 CHAVAN VIJAY ATMARAM 134 56.63 18/10/1985 5751 401274 104518 5.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 156 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.765 NT1 NT1-124 BARGADE MUKUNDA BHARAT 133 60.06 53.27 01/01/1988 .64 04/12/1984 5767 401494 110474 5.88 55.47 59.44 18/10/1986 5746 401074 103796 5.86 57.762 OBC OBC-1279 CHURHE SUSHIL SUDHAKARRAO 133 61.741 NT2 NT2-160 VYAWAHARE SACHIN SUBHASHRAO 134 58.54 25/07/1986 5736 102091 100558 5.752 OBC OBC-1275 MALBHAGE NAGESH BABURAO 134 54.09 27/08/1986 5741 101017 100258 5.00 63.94 58.18 18/04/1985 5753 100914 101148 5.759 SC SC-590 BHONDVE SHRADDHA PANDURANG 133 62.757 SC SC-589 KADAM RAHUL RAMCHANDRA 133 62.92 63.62 71.81 15/11/1985 5744 100984 101778 5.46 63.08 64.45 61.63 55.69 64.38 56.92 63.63 04/06/1985 5749 401118 104191 5.08 56.54 09/04/1987 5750 102840 100238 5.767 OBC OBC-1281 PAINJANE KANCHAN RADHAKISHAN 133 60.77 59.31 54.69 52.744 ST ST-170 THOKAL SURESH PANDURANG 134 56.749 ST ST-173 NAIK ANUP RAMRAO 134 55.12 57.62 62.04 56.45 26/09/1986 5756 100488 108777 5.65 60.92 58.72 07/07/1983 5755 103295 102436 5.18 04/12/1982 5752 400137 104790 5.88 58.02 60.756 NT1 NT1-122 KALE ROHIT SHARAD 133 62.82 01/10/1982 5739 302079 105927 5.77 58.54 19/12/1986 5761 300988 106290 5.00 19/07/1987 5765 301006 106382 5.77 54.94 56.78 59.18 28/10/1985 5764 301216 106462 5.57 57.751 OBC OBC-1274 PHALAK SONAL NILKANTHA 134 55.61 62.12 58.72 29/08/1988 5768 200661 109477 5.04 55.85 61.754 OBC OBC-1276 WANKHEDE SANDEEP NANDKISHOR 133 63.00 05/06/1983 5745 201091 110352 5.740 OBC OBC-1272 WAGH SWAPNIL ANAND 134 58.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.736 5737 301195 106176 5.08 62.83 57.08 55.No.62 54. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .78 58.31 55.33 57.771 OBC OBC-1283 VITANKAR ASHISH GULABRAO 133 59.737 NT2 NT2-159 BOBHATE SNEHAL BHAGWAN 134 59.761 SC SC-591 MESHRAM SHILPA LALCHAND 133 61.90 01/01/1989 5747 300892 107231 5.90 27/06/1986 5763 300750 106811 5.77 62.90 57.77 51.54 64.766 NT3 NT3-117 WARHADE AMOL MADAN 133 60.768 SC SC-592 CHANDANSHIVE VISHAL BHIKAJI 133 59.00 17/10/1986 5740 300639 106235 5.62 60.18 22/02/1987 5772 400048 103818 5.08 60.38 66.14 58.738 OBC OBC-1270 DESHMUKH SUSHIL DILIPRAO 134 58.758 OBC OBC-1277 NALE VAISHALI ANKUSH 133 62.764 NT1 NT1-123 DESHMUKH KIRAN RAMDAS 133 60. Roll No.92 62.85 63.43 61.62 58.753 ST ST-175 VASAVE RAHUL AMRITSING 134 52.15 59.90 18/08/1988 5758 101087 102846 5.48 60.769 NT1 NT1-125 MANEK RAJIV PRAKASH 133 59.77 61.22 55.80 63.743 ST ST-169 KALE APEKSHA CHATURKHA 134 57.92 60.63 08/11/1983 5769 102323 102471 5.57 57.745 ST ST-171 TALPE SACHIN RAVINDRA 134 56.755 SC SC-588 WAGHMARE PRIYANKA PRAKASH 133 62.18 09/03/1984 5748 400158 104878 5. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB OBC OBC-1269 KALASKAR NITIN DHONDIBARAO 134 59.61 58.748 ST ST-172 SHINGARWAD SHRIKANT SHANKARRAO 134 55.27 57.45 05/02/1985 5742 400850 110367 5.69 52.72 07/04/1987 5757 103354 101879 5.31 64.760 OBC OBC-1278 RAVANKAR AMOL VASANTRAO 133 61.77 51. SML Cat.27 16/12/1981 5762 300157 108567 5.77 62.763 OBC OBC-1280 RONGHE CHETAN ARVIND 133 60.78 61.67 58.12 11/02/1973 5743 202032 108242 5.742 NT3 NT3-116 MUNDHE SANJIVANI VASANTRAO 134 57.770 OBC OBC-1282 BHAJAN KUSHAL RAJU 133 59.739 OBC OBC-1271 JAISWAL YASHIKA PRADEEP 134 58.02 56.

Appl No.72 13/07/1987 109421 5.63 57.08 58.797 OBC OBC-1298 POTE MONIKA DNYANESHWARRAO 132 59.801 SC SC-597 KAMBLE NIKHIL RAJENDRA 132 59.18 11/06/1988 5798 102354 101722 5.00 04/06/1986 5788 100586 103345 5.787 OBC OBC-1292 WAYKOS ABHAYKUMAR MAHAVIR 133 55.790 NT2 NT2-163 SHENGOLE GOPINATH NARAYANRAO 132 61.57 59.85 54.799 SC SC-596 DARWADE ROSHANA KISHOR 132 59.00 21/05/1985 5809 301287 105078 5.808 SC SC-603 SALVE MAHENDRAKUMAR MILIND 132 57.15 59.793 OBC OBC-1295 KHILARI BHAGWAT GAJANAN 132 60.00 12/05/1986 5802 400680 105574 5.23 54.55 04/07/1988 5795 400904 104185 5.789 NT2 NT2-162 MASKE TEJAS TUKARAM 132 62.37 01/04/1983 OBC-1288 DARWE PANKAJ MAHADEO 133 56.08 62.54 30/06/1985 5801 300971 105568 5.63 14/04/1988 5807 100990 101042 5.785 OBC OBC-1290 SALUNKE VINAYAK UDHAVRAO 133 55.809 OBC OBC-1300 TONE BADAL ASHOKRAO 132 57.36 16/06/1986 OBC-1285 SUPARE SUNDARAM SURYABHAN 133 57.18 59.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 157 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.80 09/07/1983 5805 300196 106087 5.38 58.72 16/10/1985 ST-177 JUMNAKE SNEHAL FAKIRA 133 56.18 60.00 08/04/1987 5794 100087 102584 5.69 60.27 55.31 64.57 58.77 54.45 57.807 SC SC-602 VARALE TEJSWINI VIJAY 132 58.37 56.10 54.90 19/08/1986 OBC-1287 KALE RAJESHWAR MADHUKARRAO 133 56.774 OBC 5775 400188 104924 5.38 60.78 57.15 56.54 16/06/1987 5806 302016 106582 5.04 54.806 DT(VJ) DT(VJ)-136 RATHOD YOGESH BHIMRAO 132 58.80 58.04 54.794 OBC OBC-1296 JORULE KAILAS MOHANRAO 132 60.65 57.784 OBC OBC-1289 KHAIRNAR SAURABH SUBHASH 133 55.780 OBC 5781 300673 105161 5.802 SC SC-598 DHUMALE SAURABH DIGAMBAR 132 59.82 60.59 53.63 57.804 SC SC-600 SHINDE MANJUSHA ASHLESH 132 58.85 56.00 62.776 SC 5777 300253 107167 5.805 SC SC-601 TALE JAYA MADHUKAR 132 58.775 SC 5776 401482 104367 5.20 58.73 16/11/1987 5787 400832 104889 5.62 59.16 60.98 60.No.791 OBC OBC-1293 PATIL NIPUN HARISHCHANDRA 132 61.54 63.38 58.77 54.22 54.73 58.85 60. Roll No.85 56.800 OBC OBC-1299 MUTTAWAR ABHIJEET SANTOSH 132 59. 5773 400584 104768 5.798 NT1 NT1-126 NAIKWADI IMRAN BABASAHEB 132 59.31 57.781 OBC 5782 300172 105419 5.31 58.18 16/08/1984 5799 302217 106533 5.803 SC SC-599 WATHORE NITIN NARAYANRAO 132 58.46 63.778 5779 300642 107159 5.00 15/07/1986 5793 200597 109896 5.94 61.04 58.92 62.09 24/04/1987 5790 101637 102742 5.85 59.09 08/08/1984 ST-180 NAHEED FATIMA MD MUMTAZUDDIN .80 56.779 ST 5780 401501 103695 5.71 56.88 60.00 63.54 60.00 05/07/1982 5800 302211 105474 5.792 OBC OBC-1294 KHALSE DIGAMBAR DAGADUBA 132 60.782 5783 202182 108295 5784 200035 5785 400796 5786 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB ST-176 SHANKARWAR VARSHA PRAKASH 133 57.00 30/12/1985 NT2 NT2-161 DATEY TANMAY PRAKASHRAO 133 56. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .795 ST 132 60.72 21/03/1989 5789 200789 108909 5.788 SC SC-595 SAINDANE MANASI KRISHNAMOHAN 132 68.36 26/07/1985 OBC OBC-1286 PAWAR GAURAV BHALCHANDRA 133 56.45 25/12/1984 5.31 56.47 59.783 ST ST-179 GAVIT SWAPNIL SHANKAR 133 55. SML Cat.36 03/06/1985 5792 400435 103989 5.90 57.88 58.01 21/04/1987 5797 300507 105714 5.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.91 06/07/1985 200926 108129 5.33 59.38 62.85 70.47 62.15 56.06 56.00 10/02/1981 SC-594 MAKASARE BHIM RAMRAO 133 56.62 59.06 55.45 55.77 64.786 OBC OBC-1291 PANCHAL VAIBHAV VASANTRAO 133 55.92 56.27 11/05/1987 5791 100915 102533 5.45 03/12/1988 5803 100547 102750 5.90 31/03/1989 5796 102464 102997 5.23 63.15 65.63 18/12/1986 ST ST-178 GEDAM VINOD GOPALA 133 56.77 61.63 26/10/1984 5808 300279 105754 5.55 55.09 25/03/1988 SC-593 BAGATE VISHWANATH SAHEBRAO 133 57.18 01/02/1988 103738 5.33 67.796 OBC OBC-1297 MAHAJAN ASHWINI RAVINDRA 132 60.773 ST 5774 301879 106913 5.18 18/10/1986 5804 101805 100048 5.57 57.777 5778 100742 101250 5.

845 OBC OBC-1309 KUMBHAR NITIN SHIVAJI 131 57.818 SC SC-606 SABALE MAHESH ROHIDAS 132 55.839 SC SC-613 DUDHE ASHISH PURUSHOTTAM 131 58.825 SC SC-609 LADE PRASENJEET PANDHARINATH 131 62.00 04/05/1987 5835 200001 110327 5.844 NT2 NT2-166 ASKAR GOPI HARIBHAU 131 58.46 59.18 23/02/1986 5831 302192 105840 5.812 DT(VJ) 5813 400500 103691 5.59 59.92 64.823 DT(VJ) DT(VJ)-140 RATHOD MINAKSHI GOPICHAND 131 63.86 55.45 01/08/1987 5836 103362 100499 5.81 03/05/1983 5810 400230 107230 5.826 SC SC-610 SARAGADE PRADNYA BHIMRAO 131 62.51 63.34 55.55 60.817 ST ST-183 CHAURE SWATI BHALCHANDRA 132 55.837 OBC OBC-1306 JAMDHADE SUJIT SHIVAJI 131 59.23 62.16 63.09 07/03/1986 5817 200147 103382 5.10 53.23 57.54 58.54 20/12/1987 5827 101894 101764 5.54 55.813 ST ST-181 PARCHAKE SHRINIWAS BHAURAO 132 56.08 57.77 62.69 57.69 64. SML Cat.841 DT(VJ) DT(VJ)-142 MANDAWAT SURAJSINGH JIVANSINGH 131 58.45 08/05/1985 5843 401724 107268 5.834 OBC OBC-1304 KALE SWAPNAGANDHA ANNASAHEB 131 60.36 07/02/1988 5837 202121 108617 5.84 61.90 26/04/1983 5820 401101 104844 5.846 OBC OBC-1310 BOBDE GIRISH VITHALRAO 131 57.81 08/11/1985 5826 103530 102651 5.69 56.19 54.78 56.41 57.816 DT(VJ) DT(VJ)-138 RATHOD ANIL SHANKAR 132 55.31 57.96 53.92 64.54 19/05/1987 5830 300917 105771 5.10 56.45 25/07/1985 SC .814 ST ST-182 PARCHAKE NITESH NANAJI 132 56.63 04/01/1984 5824 200634 109858 5.00 57.45 30/12/1983 5816 200523 108658 5.835 OBC OBC-1305 SHELKE RAHUL SARJERAO 131 59.31 55.24 62.830 OBC OBC-1302 BANAIT RAHUL BABARAO 131 60.833 SC SC-612 NISHANAM ANNIE SATYASHALINI DANIEL CHRISTOPHER MESHRAM SUPRIYA MUKUNDA 131 60.09 28/12/1985 5845 103180 102346 5.86 58.77 57.815 SC SC-605 BAGADE ASHWINI PUNDLIKRAO 132 55.12 57.63 62.66 62.53 61.810 5811 101804 100302 5.31 57.36 30/11/1984 5828 400621 110481 5.61 58.55 55.90 15/07/1982 5839 302189 107156 5.38 62.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 158 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.00 61.79 60. Appl No.00 58.27 25/06/1988 5823 300884 105926 5.00 59.20 56.54 06/09/1986 5832 102754 100858 5.72 03/12/1984 5833 301988 105772 5.No.45 07/05/1985 5834 201397 109027 5. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB SC-604 PATIL NILESH PANDHARI 132 56.90 04/03/1988 5842 100143 101951 5.92 56.27 25/07/1986 5819 401600 103798 5. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .09 29/08/1984 5821 301682 106584 5.63 27/07/1986 5814 301048 105655 5.81 26/04/1986 5815 301451 106671 5.832 SC SC-611 131 60.72 01/11/1986 5838 201813 109715 5.821 SC SC-608 DURGE VRUJKUMAR LEMCHAND 131 64.33 61.42 54.59 56.80 59.59 63.72 12/09/1985 5841 200119 109897 5.827 NT3 NT3-119 DHAKNE PALLAVI VISHNU 131 61.69 58.72 18/07/1988 5829 400154 108749 5.18 13/07/1987 5846 300404 105473 5.820 DT(VJ) DT(VJ)-139 PAWAR SURESH SHYAMRAO 132 54.45 58.829 OBC OBC-1301 JAGTAP ATUL AJAY 131 61.840 DT(VJ) DT(VJ)-141 SHEVGAN JYOTI VIJAYSING 131 58.819 SC SC-607 AWASARMAL SWAPNIL KISHOR 132 55.824 NT1 NT1-127 SHIKALGAR TAUSIFAHMED ASLAM 131 63.822 NT2 NT2-164 NISHANDAR TUSHAR BHIMRAO 131 64.842 SC SC-614 THORAVADE PRACHI DINKAR 131 58.41 59.46 60.811 NT3 5812 102614 102372 5.54 64.85 69.82 58.27 17/01/1986 NT3-118 SANAP PRADEEP VITTHALRAO 132 56.843 OBC OBC-1308 JADHAO CHAITANYA BHASKARRAO 131 58.00 20/06/1988 5840 400742 104151 5.18 13/10/1986 DT(VJ)-137 RATHOD YOGEERAJ ATMARAM 132 56.24 56.27 06/12/1987 5825 100635 109024 5.04 54.838 OBC OBC-1307 MAHAMUNI MAHESH MAHADEO 131 59.69 53.65 56.24 55.25 63.836 NT3 NT3-120 PHAD RAVIKUMAR NATHRAO 131 59.828 NT2 NT2-165 LONDHE SARIKA NAMDEO 131 61.46 65.90 24/04/1986 5844 300636 105653 5.88 57.31 64.31 70.69 56.36 09/11/1987 5822 201715 109355 5.92 59.65 56.12 58.15 62.81 10/01/1987 5818 201729 108754 5.92 60.831 OBC OBC-1303 BHATKULKAR PRIYANKA AVINASHRAO 131 60. Roll No.00 67.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.

860 SC SC-618 MESHRAM ARCHANA AVINASH 130 63.08 61.869 OBC OBC-1321 MAHAJAN GAYATRI SHARAD 130 58.849 NT3 NT3-121 GUTTE VARSHA SHRIDHAR 131 57.27 55.90 03/08/1986 109402 5. SML Cat.00 02/05/1984 5852 102775 109385 5.881 OBC OBC-1328 MAHADIK HRISHIKESH ARWINDPRASAD 130 57.864 ST ST-184 USENDI CHANDRAKANT BAGRAY 130 62.868 SC SC-620 VAIDYA PAYAL JAYWANT 130 59.859 OBC OBC-1317 GAVALI DHANSHREE ARUN 130 63.23 58.27 25/11/1986 5849 400582 104791 5.855 OBC OBC-1314 JORWEKAR SHRADDHA PRATAPRAO 130 65.00 62.59 60.10 62.46 67.54 62.18 18/10/1987 5856 300092 106912 5.05 59.90 15/05/1987 OBC OBC-1327 PESTE SHIVRAJ NARSING 130 57.81 10/12/1987 5873 201783 110378 5. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 5847 202037 108808 5.09 05/07/1984 5875 103460 102394 5.848 OBC OBC-1312 PATIL MOHAN NANA 131 57.857 OBC OBC-1315 KHANTE SNEHA VIJAYRAO 130 64.33 56.78 53.33 56.57 58.856 NT1 NT1-129 GIRI KAUSTUBH SANDIP 130 65.81 17/09/1987 5866 401210 104861 5.43 61.877 OBC OBC-1325 SARODE SHIVDAS PANDURANG 130 58.61 57.54 61.871 OBC OBC-1322 MULLANI PARVEJ SHABBIR 130 58.865 SC SC-619 PAZARE SUMEDH MANOHAR 130 61.858 OBC OBC-1316 DESHMUKH AMOL CHANDRAKANT 130 63.89 59.39 56.883 ST ST-185 UPPOD SAVITA RAMESHRAO 130 57.870 SC SC-621 WANKAR REEMA LOBHA 130 58.18 06/07/1984 5853 300210 105958 5.24 57.45 30/07/1981 5854 301608 106110 5.07 05/07/1985 5870 301649 105830 5.62 61.77 59.04 57.41 62.55 62.45 29/01/1986 5878 101998 103483 5.82 01/12/1985 5.46 57.875 NT2 NT2-167 BAGUL KOMAL EKNATH 130 58.27 01/06/1988 5869 102536 102586 5.64 09/09/1988 5863 200901 109058 5.41 64.18 13/05/1986 5848 100992 103415 5.73 59.71 60.863 NT1 NT1-130 GIRI BHANUDAS OMPRAKASH 130 62.74 56.00 62.63 02/04/1986 5872 200221 108182 5.85 55.36 11/04/1989 104224 5.00 02/09/1987 5859 201745 109505 5.81 14/01/1987 5867 400996 109094 5.31 63.879 DT(VJ) 5880 400612 110128 5. Appl No.09 05/11/1987 5865 200609 108450 5.12 66.98 64.853 SC SC-617 PAREKAR LAXDIP MADHUKARRAO 131 54.69 61.18 20/03/1989 5864 300606 106861 5.18 60.00 18/04/1987 5850 302133 106162 5.00 27/12/1988 5860 301619 105680 5.880 5881 201360 108171 5882 101614 5883 400126 JUNNARKAR DATTATRAY MADHAV 130 57.867 OBC OBC-1320 VIDHATE SUNIL GORAKH 130 60.25 01/06/1960 DT(VJ)-144 GAUTAM PRACHI ASHOK 130 57.874 OBC OBC-1324 PADOLE YOGESH RAMESHWAR 130 58.63 22/05/1984 5851 401646 104806 5.92 62.44 02/07/1977 5877 401321 103841 5.63 25/06/1987 5874 301784 107137 5.882 NT2 NT2-168 LOHI KOMAL MANOHAR 130 57.850 SC SC-615 SAHARE PRASHANT BABURAO 131 57.69 59.00 09/11/1987 5868 300148 105713 5.46 58.39 56.43 56.862 OBC OBC-1318 PATIL MANDAR PRADIP 130 62.24 58.852 NT1 NT1-128 DORKAR PRASHANT SHRIMANT 131 56.69 59.41 58.00 60.29 55. Roll No.847 OBC OBC-1311 JAGDALE SHRIKANT VINAYAK 131 57.85 64.854 OBC OBC-1313 KURHADE KRUTIKA ARVIND 130 67.80 56.54 15/03/1986 5862 201863 107657 5.866 OBC OBC-1319 JANWADE SUJATA RAM 130 61.861 NT3 NT3-122 GHOLVE ASHA SHIVAJIRAO 130 63.32 58.27 55.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 159 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.99 14/10/1984 PH-20 .22 58.85 58.62 67.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.873 NT3 NT3-123 MUNDE MANOHAR BALIRAM 130 58.14 55. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .00 68.34 58.39 56.92 65.876 DT(VJ) DT(VJ)-143 BAIG MIRZANADEEM RAHIM 130 58.878 OBC OBC-1326 5879 202101 108518 5.65 60.46 58.90 55.872 OBC OBC-1323 RAYATE ASHISH TRYAMBAK 130 58.16 64.67 62.80 57.63 17/10/1986 5871 200795 109332 5.96 63.23 55.63 17/05/1987 5858 300017 106875 5.69 67.No.15 55.09 09/10/1981 5861 201817 110425 5.00 11/09/1988 5855 201473 108796 5.08 74.851 SC SC-616 KAMBLE RAHUL PUNDLIKRAO 131 57.69 56.54 11/09/1988 5857 301468 105439 5.45 14/05/1986 5876 301602 106408 5.46 64.00 63.38 57.92 74.

46 61.18 04/11/1984 5898 401454 104819 5.No.72 10/10/1986 5890 301248 105422 5.916 OBC OBC-1339 GAWANDE SHARAYU RAMESH 129 58.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 160 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.899 OBC OBC-1331 YENGE REVANNATH RAMDAS 129 64.27 15/05/1986 5891 201593 109444 5.27 23/05/1986 5904 101733 102041 5.63 31/01/1981 5909 100863 100373 5.08 27/07/1984 5912 400102 103987 5.77 63.54 07/07/1986 5910 201967 108081 5.00 63.889 NT1 NT1-131 PURI VITHAL PRAKASH 130 56.893 DT(VJ) DT(VJ)-146 PAWAR YOGESH SUBHASH 130 56.85 63.33 53.905 OBC OBC-1335 KADAM RENUKA LILADHAR 129 61.98 53.08 61.08 58.895 SC SC-626 DHUMAL MONIKA BHAGWAN 130 56.73 58.891 DT(VJ) DT(VJ)-145 PAWAR PRAKASH AMBADAS 130 56.38 60.62 58.892 NT3 NT3-124 SANGLE SACHIN PRAKASHRAO 130 56.909 SC SC-629 JADHAV SUPESH ANANDRAO 129 60.23 59.57 55.894 SC SC-625 BHALERAO MAYURI KISHAN 130 56.86 58.73 61.81 05/08/1984 5887 301023 105871 5. Roll No.31 56.15 54.27 55.64 20/12/1986 5919 102811 102695 5.02 56.12 54.917 NT1 NT1-135 PACHPOR HARSHAL SUBHASHRAO 129 58.913 SC SC-630 PISE RAINITA RAMESH 129 59.53 56.22 57.69 65.903 SC SC-628 PATIL RITESH VASISTHA 129 62.54 55.56 62.53 57.82 58.62 58.90 57.890 OBC OBC-1329 VAIDYA HEMANT VITHOBA 130 56.63 13/03/1985 5905 301577 106175 5.69 69.884 NT2 5885 400307 103786 5.86 54.49 61.69 54.69 65.63 56.00 20/09/1986 5918 300961 106879 5.63 61.04 55.31 54.02 58.09 09/09/1985 5907 101899 100514 5.09 08/09/1984 5901 100593 102463 5.908 DT(VJ) DT(VJ)-148 RATHOD ARUNA PRATAPSINGH 129 60.00 61.96 56.36 07/01/1985 5893 301953 105753 5.27 20/06/1984 5896 200803 103409 5.09 10/11/1984 5888 202065 109923 5.00 57.92 57.919 NT2 NT2-171 MADANE ASHOK LIMBAJI 129 57.18 26/08/1986 5914 100628 109811 5.23 54.09 02/05/1982 5894 401162 104259 5.906 OBC OBC-1336 DHANDE OMSHIO WAMANRAO 129 61.91 11/03/1987 5897 102580 102117 5.904 NT1 NT1-132 DABHOLKAR TUSHAR VIJAY 129 62.81 14/06/1984 5903 300136 106028 5.55 04/08/1986 .81 21/12/1980 5899 401221 104206 5.10 58.54 57.901 OBC OBC-1333 DOKE HRISHIKESH VASANT 129 63.82 55.40 66.35 61.24 54.69 65.54 59. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .911 ST ST-186 DALAVI HEMRAJ KASHINATH 129 60. Appl No.49 58.80 59.81 03/07/1987 5902 301329 106298 5.27 31/12/1986 5911 100532 103468 5.69 60.39 56.86 57.907 NT1 NT1-133 MOHITE PRAVIN NAMDEO 129 60.90 20/09/1982 5892 301278 106503 5.92 56.81 04/12/1987 5889 100847 101328 5.00 67.920 OBC OBC-1340 PATIL MANOJ VALMIK 129 57.64 07/12/1986 5917 300152 105393 5.90 54.54 26/03/1988 5916 300307 107224 5.72 20/07/1986 5906 301347 106543 5.888 SC SC-624 SHINDE MAYUR PRAKASH 130 56.54 55.897 DT(VJ) DT(VJ)-147 BABHALE BIPIN BHIMRAO 130 55.912 DT(VJ) DT(VJ)-149 RATHOD SUBHASH BABURAO 129 59.81 07/07/1986 5908 400963 104432 5.15 65.33 55.885 SC SC-622 HIRE PRATIK PANJAB 130 57.39 54.915 OBC OBC-1338 PATIL KOMAL PRAMOD 129 58.81 13/08/1984 5913 300375 105804 5.38 57.886 SC SC-623 SHAHARE RAJIV SHAMRAO 130 56.910 OBC OBC-1337 MALI JITENDRA BHIKA 129 60.61 61.31 64.90 14/02/1987 5895 101220 100820 5.27 10/04/1987 5915 100446 102608 5.41 60.61 22/09/1985 5884 101325 102149 5. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB NT2-169 NILE SACHIN SURYAKANT 130 57.38 63.78 58.36 05/01/1985 5920 101917 101283 5.62 53. SML Cat.898 SC SC-627 DIVEKAR ABHIJEET SURENDRA 130 54.38 62.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.00 28/09/1987 5886 401720 104036 5.896 OBC OBC-1330 PATIL HARSHAL VISHVANATH 130 55.887 NT2 NT2-170 LAWANKAR ASHISH BHASKARRAO 130 56.45 20/10/1986 5900 100870 102709 5.00 55.918 SC SC-631 MESHRAM ATUL PRALHADRAO 129 58.914 NT1 NT1-134 CHAUHAN MILIND SURESH 129 58.902 OBC OBC-1334 RAUT ROSHANI PRABHAKARRAO 129 63.92 62.900 OBC OBC-1332 CHANDGE MOKSHADA SUDHIRRAO 129 64.

922 SC SC-632 GALPHADE YOGESH PANDURANG 129 56.51 58.98 61.67 56.00 22/04/1985 5947 103094 102915 5.14 62.41 54.90 30/11/1987 5925 301654 106181 5.00 06/09/1988 5953 101477 101888 5.949 ST ST-189 DHEDIYA RAJNISH MAHADYA 128 59.935 SBC OBC-1347 MALVE PANCHHI RATILAL 128 62.923 SC SC-633 VEER SANDEEP DILIP 129 56.92 60.11 56.36 12/10/1987 5921 401392 104002 5.72 05/02/1987 5949 202243 109063 5.38 58.50 54.02 64.950 SC SC-643 WATHARKAR ATUL DINESHKUMAR 128 59.51 61.77 56.46 54.62 61.36 03/09/1987 5937 301758 106240 5.54 68.62 59.62 56.95 57.933 OBC OBC-1345 PATIL MEDHA AJIT 128 64.53 59.27 10/05/1985 5923 200860 109855 5.09 17/06/1989 5938 301305 106965 5.00 13/06/1984 5932 201553 107750 5.49 58.45 15/06/1984 5952 201177 109970 5.62 64.69 63.45 53.00 58.27 14/08/1985 5934 103455 102401 5.16 57.64 28/04/1987 5933 102555 102025 5.63 59.943 SC SC-640 TEMBHURNE MAMTA NUTANDAS 128 60.953 SC SC-644 SURVASE SUSHANT SUDHAKAR 128 58.924 ST ST-187 RAJGIRE VRUSHALI SADASHIY 129 56.57 62.86 60.85 55.75 08/02/1980 MOHD ZAFAR IQBAL MOHAMMED GOUSE .931 ST ST-188 DABERAO VIJAY NIRANJAN 129 53.92 52.63 24/08/1986 5924 103197 101836 5.49 56.63 60. SML Cat.81 06/03/1987 5957 200965 108070 5.72 02/05/1987 5941 102121 103446 5.54 20/08/1988 5940 201612 107617 5.63 15/09/1987 5943 300993 110364 5.948 SC SC-642 KAMBALE ATISH GHANSHYAM 128 59.954 SC SC-645 KAWALE SUGAT GAUTAMRAO 128 58.947 SC SC-641 AHER KAVITA DAULAT 128 59.942 OBC OBC-1349 CHOPADE PRADNYA SHARAD 128 61.55 10/06/1987 5946 100901 102806 5.956 NT1 NT1-137 SHINDE ASMITA RAMCHANDRA 128 58.934 OBC OBC-1346 BHIRUD PRAJAKTA BALKRISHNA 128 62.38 65.90 07/06/1985 5956 200402 107732 5.65 28/02/1986 5928 401542 104485 5.944 OBC OBC-1350 BANGDE PRAJWAL VINOD 128 60.77 65.31 67.925 NT3 NT3-125 ANDHALE MANISHA MADAN 129 55.928 OBC OBC-1343 WANKHEDE VIKRAM SHARADCHANDRA 129 54.18 08/06/1988 5944 301276 108689 5.23 58.938 SC SC-638 KHOBRAGADE ANOOP PRAKASH 128 61.90 11/05/1984 5927 200447 108615 5.50 56.00 30/10/1987 5954 401108 104173 5.75 28/03/1977 5930 101841 101635 5.09 17/05/1982 5945 400337 110411 5.08 59.92 61.17 60.00 53.88 61.50 16/06/1984 5955 100400 102020 5.955 SC SC-646 MORE SUMEDH DHARMARATNA 128 58.72 05/04/1987 5931 101012 101672 5.46 64. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .940 SC SC-639 ABNAVE ADITI MARUTI 128 61.27 59.49 59.945 OBC OBC-1351 PATIL ANIRUDHA DHANUSHYRAO 128 60.14 56.77 60.72 17/07/1986 5951 301134 107141 5.929 SC SC-634 SONAWANE RAVINDRA SAHEBRAO 129 54.38 56.54 61.921 OBC 5922 102281 100929 5.No.18 30/09/1986 5950 200355 109741 5.00 61.941 NT3 NT3-126 CHAUDHARI SNEHAL SHIVAJIRAO 128 61.57 55.90 26/01/1989 5936 201432 108096 5.22 57.946 OBC OBC-1352 KHADAPKAR VIVEK VISHWANATH 128 60.00 11/01/1987 5926 400955 104847 5.45 24/09/1987 5935 401198 103807 5.63 25/11/1981 5948 301969 106854 5.38 69.951 NT3 NT3-127 GARKAL VIJAY SHRIRAM 128 59.54 60.85 56.22 54. Appl No.85 59.930 SC SC-635 BOBADE VARSHA RAMDAS 129 54.952 OBC OBC-1353 RAUT MANOJ MITU 128 58.53 53.937 SC SC-637 SHELKAR PRIYANKA NARAYAN 128 62.08 65.31 62.77 62.18 03/04/1980 5929 101266 101453 5.41 61.936 SC SC-636 TRYAMBAKE SANGITA SUDHAKAR 128 62.23 67. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB OBC-1341 NAIKNAWARE ASHOK ULHASRAO 129 57.73 63.35 57.04 56.15 57.38 64.77 66.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.932 OBC OBC-1344 TUWAR PRASHANT NANASAHEB 128 64.86 57.38 56.926 OBC OBC-1342 129 55.57 58.939 OBC OBC-1348 BHATTI RAHUL NARESH 128 61.18 18/03/1986 5942 101189 100620 5.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 161 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.47 56.69 60. Roll No.927 NT1 NT1-136 GOSAVI PRIYANKA BALKRISHNA 129 54.957 SC SC-647 JADHAV SHRIKANT SURESH 128 57.45 12/06/1986 5939 300546 106836 5.

984 NT3 NT3-129 JAYBHAYE RAVI DINKARRAO 127 58.51 60.54 61.63 54.54 52.09 19/06/1986 5985 201753 102926 5.36 06/12/1984 5973 401201 104352 5.54 55.31 55.63 10/10/1982 5960 200899 109702 5.966 SC SC-649 BHAGAT ASHISH DEVIDAS 128 54.78 55.35 59.24 60.77 55.36 17/03/1987 5982 300615 106524 5.23 68.54 54.975 SC SC-654 RODE SHUKLADHAN SURESH 127 61.64 11/07/1986 5984 401261 104013 5.92 66. Roll No.54 60.16 54.977 OBC OBC-1361 WARPE SADHANA LAXMAN 127 60.03 59.988 ST ST-195 KELKAR SONALI MAHESHRAO 127 57.15 62.45 54.72 08/08/1988 5978 300906 106484 5.23 53.90 12/08/1985 5989 201057 108827 5.35 56.965 SC SC-648 INGLE MAHENDRA RAMCHANRA 128 55.969 SC SC-650 BANSODE ABHIJEET LALASAHEB 128 53.29 53.45 26/06/1988 5974 400848 103905 5.964 NT3 NT3-128 KENDRE LAV RAMRAO 128 56.961 SBC OBC-1355 GOTMARE MOHNISH DATTATRAYA 128 56.990 OBC OBC-1367 KAMTHE SATISH VASANT 127 56.983 SC SC-656 ZENDE MAYURI WAMAN 127 59.00 56. SML Cat.54 21/12/1987 5983 101148 101427 5. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB OBC-1354 ABDUL ABDUL SAMI ABDUL MAJEED 128 57.92 59.02 54.31 61.89 60.90 08/09/1986 5961 301703 106410 5.962 OBC OBC-1356 KOLAMBE NIKHIL SUDHIR 128 56.09 20/07/1984 5993 301647 106318 5.978 OBC OBC-1362 TAYDE SONAM GANPAT 127 60.982 NT1 NT1-138 GOSAVI NILESH MADAN 127 59.92 58.No.55 25/07/1985 5962 201609 108466 5.967 ST ST-192 TALE ARCHANA KUNDLIKRAO 128 54.981 OBC OBC-1364 THAKARE PAVITRA SHRIRAM 127 59.90 20/10/1984 5972 101659 103507 5.993 DT(VJ) DT(VJ)-150 CHAVAN SARIKA RAMESHRAO 127 56.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.63 25/10/1983 5990 200093 107265 5.16 58.36 04/03/1985 5963 401549 103995 5.82 57.986 ST ST-194 PENDAM VIBHA BHAURAO 127 58.78 58.972 SC SC-652 JOGLIKAR SHRADDHA RAJENDRA 127 64.45 14/10/1985 5987 103219 103213 5.08 58.36 03/04/1988 5976 300484 106118 5.85 61.41 56.15 60.78 58.85 63.61 56.73 64.47 64.959 ST ST-190 SHAIKH IMRAN ABDUL JABBAR 128 56.980 OBC OBC-1363 DHANBHAR RITESH PRAKASH 127 59. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .989 OBC OBC-1366 MHASKE GANESH ASHOK 127 57.00 05/03/1985 5967 400891 103697 5.41 56.31 57.09 31/12/1985 5977 300540 105101 5.46 61.57 57.963 OBC OBC-1357 JADHAO SHALIKRAM KISAN 128 56.18 01/06/1978 .73 28/07/1984 5958 401618 104781 5.979 SC SC-655 SABALE VIGHNAHARTA VIJAY 127 59.94 57.96 56.00 55.64 01/12/1987 5991 400645 104440 5.54 56.992 SC SC-658 KAMBLE NAVNATH TOPA 127 56.18 58.18 21/03/1984 5968 101039 102689 5.85 57.36 70. Appl No.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 162 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.61 56.23 55.27 10/07/1986 5981 301757 107172 5.09 25/03/1986 5964 100988 102579 5.54 14/04/1985 5986 300921 106055 5.72 07/11/1985 5966 300284 106498 5.33 55.18 21/12/1984 5988 300334 106893 5.973 SC SC-653 JADHAV PRITI LALCHAND 127 61.62 60.51 55.987 OBC OBC-1365 CHOUDHARY NIKHIL NITIN 127 57.985 SC SC-657 BHAGAT PIYUSH VINESHWAR 127 58.46 56.991 ST ST-196 DESHMUKH ANIL KUMAR BALIRAM 127 56.09 15/04/1987 5969 401626 110476 5.968 OBC OBC-1358 PATIL URVIK BALASAHEB 128 54.976 OBC OBC-1360 SAWARKAR ASHISH PATIRAM 127 60.31 65.994 ST ST-197 CHAVAN MAHENDRA MOHAN 127 56.46 58.00 01/11/1984 5992 103132 110374 5.00 58.38 58.57 58.44 56.35 58.23 59.78 64.77 64.01 05/01/1984 5971 102677 103134 5.91 15/08/1988 5979 101633 101654 5.15 56.94 55.59 58.18 52.974 ST ST-193 PATHAN ALAF AYUB 127 61.77 56.18 10/04/1987 5965 400476 104245 5.46 64.84 57.09 07/05/1984 5980 401483 104502 5.958 OBC 5959 102965 101441 5.960 ST ST-191 ATRAM RAVINDRA SURYABHAN 128 56.31 54.971 OBC OBC-1359 TAKPIRE SHITAL SHAM 127 66.90 11/10/1986 5975 202321 109103 5.54 16/05/1987 5994 100932 103510 5.970 SC SC-651 KAMBLE SARITA PARASHURAM 127 68.00 06/05/1983 5970 201358 108800 5.

81 28/03/1985 6029 201971 108574 6.015 OBC OBC-1376 BHAVSAR SUMIT GULABRAO 126 59.81 19/10/1985 6021 201224 103443 6.39 60.030 SC SC-672 BHADIKAR ARCHANA SHRIMANT 126 56.021 SC SC-667 BAGLE RAHUL RATAN 126 57. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .67 56.15 59.008 NT2 NT2-172 KHARAT PANKAJ NIVRUTTI 126 61.73 53.00 53.00 61.36 19/06/1988 6026 301748 105849 6.026 NT2 NT2-174 RATHOD KALPANA ASARAM 126 57.35 58.63 06/08/1985 6023 200357 109106 6.012 OBC OBC-1374 VIDHATE KSHAMA BHAGAWATRAO 126 60.02 64.31 54.15 62.62 66.031 SC SC-673 AWAGHADE UDAY ASHOK 126 56.007 OBC OBC-1372 JAISWAL APURVA PAVANKUMAR 126 61.27 26/11/1987 6031 102438 101097 6.09 01/01/1982 5998 401711 103760 5.00 57.54 04/11/1987 6028 400195 110111 6.16 57.38 60.013 SC SC-665 SONAWANE TUSHAR ANIRUDHA 126 60.08 65.38 53.09 16/12/1987 6005 300942 106435 6.36 08/11/1984 6014 200572 110501 6.02 58.82 57.45 29/09/1987 6017 201142 103476 6.85 70.23 59.14 53.005 OBC OBC-1371 YOGI JEETENDRA RATI RAM 126 61.54 04/07/1984 6020 300778 105076 6.38 66.69 54.08 56.46 63.77 62.54 60.62 59.02 57.72 11/11/1987 6003 102523 103207 6.98 55.67 59.71 58.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.36 21/07/1985 6010 102660 101142 6.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 163 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.78 56.39 58.23 67.50 55.09 04/08/1979 6007 302050 105524 6.23 62.72 01/07/1982 5999 101824 103101 5.81 24/04/1988 6024 400836 110149 6.017 NT2 NT2-173 GANDHELE MANASI MADHUKAR 126 59.36 13/01/1988 6022 202282 107292 6.997 ST ST-198 KHANDODE MOTIRAM RAMJI 127 55.09 12/04/1985 6002 300634 106622 6.004 OBC OBC-1370 DOKE PRADNYA DASHARATH 126 62.92 56.011 ST ST-200 UBHE SMITA BHAU 126 60.000 OBC OBC-1369 SONWANE NAVIN BHUPENDRA 127 54.90 56.74 55.88 59.90 57.00 56. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB OBC-1368 DAWARE ANUP ARVIND 127 56.55 06/04/1988 6001 301272 107179 6.31 57. Roll No.00 12/11/1987 6013 100923 102857 6.029 NT1 NT1-139 SHEGAR MOHAN KISAN 126 56.90 17/12/1987 6015 400420 110500 6.61 60.14 55.27 58.38 56.016 OBC OBC-1377 NARKHEDE YOGESH DILIP 126 59.35 58.12 55.62 58.31 56.85 62.40 57.39 60.020 SC SC-666 BANSOD ABHIJEET YOGENDRA 126 57.998 SC SC-660 KAMBLE ARVIND NAMDEORAO 127 54.024 SC SC-670 SONKHEDKAR SHARADA UDDHAVRAO 126 57.36 03/05/1988 6008 101310 102749 6.54 59.003 SC SC-663 KAMBLE SHRUTIKA BABASAHEB 126 62.90 20/10/1987 6019 301236 106226 6.002 SC SC-662 MESHRAM ASMITA SUKHDE ORAO 126 68.027 ST ST-201 SALUNKE KIRTI SUDAM 126 56.009 DT(VJ) DT(VJ)-151 DHAKARE TRUPTI JUGANSINGH 126 61.025 SC SC-671 GAJBHIYE MAYURI RENUKADAS 126 57.33 67.10 55.91 29/06/1987 6018 102773 102691 6.09 01/06/1980 6030 400852 103685 6.999 SC SC-661 GAIKWAD RAHUL SHAHKARRAO 127 54.54 58. Appl No.018 OBC OBC-1378 CHAUDHARI PANKAJ SHARAD 126 59.006 SC SC-664 KAMBLE RATINAND MOHAN 126 61.81 26/07/1987 6009 102996 102755 6.16 61.90 62.69 56.00 14/09/1986 6006 202055 109930 6. SML Cat.00 29/12/1985 5997 401008 109940 5.08 58.995 OBC 5996 301990 105356 5.76 53.022 SC SC-668 WAGHMARE AVINASH HARIDAS 126 57.35 62.38 62.36 06/02/1988 6025 302205 106026 6.10 57.00 18/10/1987 6011 201803 107894 6.18 25/04/1986 6012 300256 107152 6.010 OBC OBC-1373 PATIL PRAFFUL VISHVANATH 126 61.09 25/05/1986 6000 300259 106412 6.98 53.54 58.22 57.019 OBC OBC-1379 WATH DARSHAN ASHOK 126 58.18 18/09/1986 .91 06/03/1988 6016 202039 108473 6.No.16 60.94 55.023 SC SC-669 KADHALE NEHA RAMCHANDRA 126 57.996 SC SC-659 GAWAI SAGAR JAGDISH 127 55.46 68.014 OBC OBC-1375 ZAGADE SNEHAL PANDITRAO 126 60.00 62.54 11/12/1984 6004 201482 108766 6.001 ST ST-199 SHAHU NAGESH VIRESH 127 53.18 11/05/1988 5995 300474 105081 5.028 DT(VJ) DT(VJ)-152 RATHOD MANISHA UTTAM 126 56.18 26/09/1988 6027 200632 107773 6.

55 54.86 57.38 57.76 55.62 61.036 ST ST-202 AWARI RAMESH JAGANNATH 126 55.067 NT1 NT1-141 TUSE SUSHANT SOPAN 125 56.No.12 54.058 OBC OBC-1389 NAWASTHALE SWAPNIL ARUN 125 58.62 59.92 64.62 56.22 56.38 64.15 64.18 14/02/1986 6049 400311 110429 6.037 ST ST-203 LONDHE POONAM ARUN 126 55.18 20/08/1984 6057 400646 103314 6.35 63.63 10/08/1985 6060 200730 105961 6.053 SC SC-681 KHERALIYA JITENDRA RAGHUVIR 125 60.02 56.29 57. Appl No.063 OBC NUZHAT ANJUM ABDUL HAFEEZ 125 57.12 58.050 SC SC-680 KAMBLE GIRISH SHARAD 125 60.36 03/06/1987 6044 202294 107295 6.18 20/07/1982 6065 201892 109652 6.043 SC SC-677 MAHAVARAKAR VARSHA NARSINGRAO 125 62.00 59.062 ST ST-205 DESHMUKH ANKUSH SUDHAKAR 125 57.049 OBC OBC-1384 MALI KALPANA RAMANNA 125 60.045 OBC OBC-1383 NIKAM PARIJAT MANOHAR 125 62.059 ST ST-204 GARATE PRITI LAXMAN 125 58.63 01/03/1983 6038 200560 108461 6.18 09/07/1989 6036 201742 108170 6.36 04/02/1987 6041 101378 102464 6.88 59.18 24/06/1986 6058 300455 106198 6.056 NT3 NT3-131 BANGAR MANISHA GINYANDEO 125 59.51 54.45 18/01/1980 6048 301312 105917 6.94 56.39 54.061 OBC OBC-1390 PRADHAN AMIT GAJANAN 125 57.09 25/06/1986 6054 202135 103385 6.77 59.046 NT2 NT2-175 SUNDE ANAND GOKUL 125 60.54 14/03/1986 6066 202159 108927 6.90 59.27 09/07/1986 6062 200995 108694 6.23 60.33 60.62 52.14 57.49 57.23 59.038 SC SC-674 CHAVAN SAGAR RAMNATH 126 54.18 13/05/1987 6037 200864 108143 6.37 59.27 10/01/1985 6064 201984 108290 6.58 64.066 SC SC-685 GADE SANDEEP SARJERAO 125 56.85 53.47 56.00 61.36 04/09/1982 6040 102452 102913 6.044 SC SC-678 NAWALE AMAR RAMDAS 125 62.73 56.43 55.033 NT3 NT3-130 SANAP RAHUL ROHIDAS 126 56.00 30/01/1986 6059 300520 106527 6.31 56.048 NT2 NT2-176 SUSHIR RUPALI RAMDAS 125 60.040 DT(VJ) DT(VJ)-153 RAJPUT CHETAN LAXMAN SING 126 54.54 24/02/1989 6046 301696 106419 6.36 14/06/1988 6034 301818 105748 6.24 56.041 SC SC-676 BODADE PRAWIN JAGAN 125 65.53 56.00 23/10/1984 6043 102983 101266 6.54 60.09 11/08/1979 6035 400647 103448 6.23 64. Roll No.065 SC SC-684 POWAR PANKAJ CHANDRAKANT 125 56.69 57.45 10/06/1984 6056 400251 104028 6.060 NT3 NT3-132 MUNDHE VISHAL HARIDAS 125 58.047 SC SC-679 LAHANE KAVITA KISHANRAO 125 60.31 58.00 04/10/1985 6042 200832 108680 6.00 66.34 54.051 OBC OBC-1385 NAGPURKAR ASHISH SHRIRAM 125 60.77 66.36 23/12/1985 6045 201900 103504 6.56 57.56 61.65 59.40 56.81 05/10/1986 6050 200764 109356 6.00 31/05/1987 6047 400384 104215 6.41 60.032 OBC OBC-1380 GUPTA ANUJ KUMAR MAHENDRA PRASAD 126 56.052 OBC OBC-1386 GULHANE SONALI MADHUKARRAO 125 60.49 56.77 61.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.00 60.035 OBC OBC-1381 PHALAK POOJA ASHOK 126 55.042 OBC OBC-1382 SAYYED MOHSIN PEERPASHA 125 63.055 OBC OBC-1387 NAEEM AKHTAR ANEES AHMED 125 59.85 61.98 54.54 30/04/1986 6055 200092 109062 6.31 62.27 23/11/1985 6053 100045 102327 6.54 54.92 61.78 55.09 28/06/1986 6051 301153 106487 6.63 05/03/1987 6063 302195 106322 6.45 27/09/1987 OBC-1391 .45 10/11/1985 6067 400085 107479 6.55 10/07/1987 6068 301651 107208 6.49 57.057 OBC OBC-1388 LOHOKARE BHUSHAN ASHOKRAO 125 58.81 28/03/1984 6052 300679 106902 6.05 58.23 55.29 54.039 SC SC-675 PARKHE SHIVNATH NIVRUTTI 126 54.068 OBC OBC-1392 BHIRBHATE PRANAV NARESH 125 56.034 NT1 NT1-140 KOTEWAR RAJENDRA ANNAJI 126 55.26 57.00 16/05/1986 6039 201188 108996 6. SML Cat. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 6032 302091 105022 6.04 61.31 68.39 57.85 62.40 59.62 59.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 164 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.82 18/03/1983 6033 401090 104226 6.054 SC SC-682 BAVISKAR ATUL SADASHIV 125 59.064 SC SC-683 KAMBLE SUJATA VYANKAT 125 56.53 59.72 09/01/1987 6061 400855 103656 6.54 56.46 59. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .

95 54.69 57.102 ST ST-213 MASRAM ASHISH DILIP 124 54.18 54.077 OBC OBC-1394 SHAHAKAR ROSHAN PURUSHOTTAM 124 64.18 58.23 57.091 DT(VJ) DT(VJ)-155 CHAVAN BHARAT RAM 124 57. SML Cat.079 NT3 NT3-135 SANGLE RAMDAS BHAURAO 124 63.081 SBC OBC-1395 KOTHEKAR PRANALI MAOHUKAR 124 61.105 OBC OBC-1399 PANDIT SNEHA AMAR KUMAR 123 65.31 59.36 17/10/1986 6099 102992 100652 6.103 OBC OBC-1398 GANORKAR YOGESH SHRIDHAR 124 53.084 ST ST-209 GHADGE SHASHIKANT DILIP 124 59.80 57. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .94 52.23 61.08 55.06 61.072 ST 6073 101627 103180 6.00 24/07/1986 6098 201268 107656 6.45 55.22 55.81 04/07/1987 PH-21 .095 NT3 NT3-137 SALVE SACHIN VINAYAKRAO 124 56.62 57.073 NT3 6074 100959 102570 6.35 59.69 58.082 SC SC-688 LONE SANDHYA GANGADHARRAO 124 59.18 01/06/1987 301448 106812 6.62 64.083 SC SC-689 DHABARDE PRERNA GHANSHYAM 124 59.46 60.00 14/10/1985 6097 301243 105314 6.90 14/07/1988 NT3 NT3-134 BIKKAD VASANT SANDIPAN 124 64.45 23/06/1987 6105 100792 107080 6.00 58.82 55.27 04/06/1987 6083 301380 106574 6.63 24/02/1983 6101 300623 106323 6.54 52.62 60.72 26/05/1986 6091 300585 106950 6.90 52.96 61.092 OBC OBC-1397 SATAO SUNIL KUMAR RAMESHWAR 124 57.088 SC SC-691 WAVAL DARSHANA PANDURANG 124 57.55 54.45 30/07/1980 ST-208 VASAVE SANDEEP JALAMSING 125 53.096 NT2 NT2-179 PATIL ABHIJEET JAGANNATH 124 56.074 ST 6075 103335 102591 6.46 67.57 52.104 NT3 NT3-138 GITE ASHISH JAGANNATHRAO 124 52.02 53.20 57.098 SC SC-694 WAHANE SWAPNIL MURLIDHAR 124 56.075 6076 102326 102147 6.02 65.10 67.090 NT3 NT3-136 GOLHAR ABHAY ASHOK 124 57.90 03/09/1985 6089 103010 100659 6.09 23/05/1984 6094 301887 105483 6.097 ST ST-211 SAYAM PRIYA DADARAO 124 56.078 NT2 NT2-178 NARVATE SAVITA GOVIND 124 63.00 02/01/1987 6095 301612 105121 6.55 27/01/1987 6088 100487 102715 6. Roll No.18 56.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 165 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.18 10/03/1987 ST-207 KANTHEWAD KAILAS BHIVAJI 125 54.45 15/07/1986 6080 103285 102918 6.00 70.88 56.46 64.071 SC 6072 400169 110133 6.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.36 13/08/1985 6096 201754 107543 6.77 53.31 53.81 19/03/1987 110437 6.90 08/07/1987 6093 201349 108652 6.31 55.92 55.02 54.08 56.069 ST 6070 201241 110454 6.45 01/11/1984 6102 301761 106632 6.81 10/06/1987 SC-686 MALKHEDE SWAPNIL WAMANRAO 125 55.18 05/05/1984 6.00 17/10/1985 6082 400880 104860 6.92 57.67 60.46 56.92 60.09 06/06/1985 6081 302043 105873 6.62 67.100 SC SC-696 SADAKALE PANDHARINATH GAMA 124 55.099 SC SC-695 GANVIR AMIT MANOHAR 124 56.076 6077 301633 106814 6078 201951 6079 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB ST-206 BHISE MEGHATAI RAMRAO 125 55.23 68.71 63.73 58.15 60.09 18/05/1985 6085 300640 106528 6.080 SC SC-687 CHARANIA JIGISHA GIRISH 124 61.086 OBC OBC-1396 WAGHCHAURE PRASHANT DASHRATH 124 58.15 57.63 28/01/1988 6090 400540 104208 6.54 05/10/1987 NT3-133 GEETE ANIKET DNYANDEO 125 53.00 67.101 ST ST-212 KANNAKE SMITA RAMBHAU 124 55.51 54.085 SC SC-690 KHOBRAGADE RASIKA SANJAY 124 59.85 56.No.85 55.00 55.33 58.46 59.15 62.94 63.094 SC SC-693 BODELE ASHISH DAMODHAR 124 56.43 53.72 04/10/1983 SBC OBC-1393 KALDHONE SHRUTI ANIL 124 69.43 56.31 56.81 18/09/1987 6103 302073 105526 6.070 NT2 6071 300733 105235 6.00 50.81 28/10/1986 6087 301559 106452 6.15 56. 6069 400580 104802 6.33 54.46 59.38 67.94 64.089 SC SC-692 SURYAWANSHI PANKAJ PRALHAD 124 57.72 28/07/1986 6084 100752 109881 6.15 59.38 59.45 04/08/1988 NT2-177 GOBADE SACHIN DNYANESHWAR 125 55.15 60.00 23/01/1987 6086 101744 108642 6.92 56.27 55.087 DT(VJ) DT(VJ)-154 RATHOD JYOTI PARASRAM 124 58.45 05/03/1985 6092 300969 107239 6.81 27/01/1988 6100 101823 109497 6.093 ST ST-210 BHALCHIM MINAL RAMRAO 124 57. Appl No.88 25/07/1976 6104 301813 105694 6.

36 24/04/1986 6127 301288 106042 6. SML Cat.109 SC SC-698 AHIRE PRAKASH PUNJAJI 123 63.37 62.31 60.139 SC SC-707 SUTE SUPRIYA KRUSHNAJI 122 63.27 30/09/1987 6124 401351 103655 6.57 56.62 55.43 63.98 60.27 59.118 OBC OBC-1405 RANGE BHUSHAN DNYANOBA 123 58.31 69.122 SC SC-702 JADHAV SACHIN VITHALRAO 123 57.03 60.00 62.31 57.137 SC SC-706 JINDE SHWETA NAMDEO 122 64.59 58.63 12/01/1987 6116 102612 102138 6.08 54.47 60.27 12/02/1986 6118 101114 102076 6.85 67.33 55.45 17/11/1983 6123 301382 106871 6.35 60.91 20/06/1987 6114 202008 108692 6.42 57.00 27/05/1988 6108 401269 103881 6.134 SC SC-705 MAGAR RAJANI DILIP 123 55.140 OBC OBC-1417 DAKHOLE VILAS MADHUKAR 122 61.92 61.08 66.36 25/03/1987 6107 201255 108602 6.63 13/04/1988 6136 301611 106270 6.00 09/07/1989 6112 101798 101963 6.117 NT2 NT2-181 LAKADE ROHAN TANAJI 123 59.46 57.98 55.98 56. Appl No.29 59.63 54.92 59.113 NT2 NT2-180 TIKORE VIVEK VISHWAMBHAR 123 61.09 22/03/1986 6129 300641 106818 6.18 13/05/1984 6135 103513 101322 6.54 06/01/1986 6122 400400 104807 6.69 65.81 25/02/1987 6131 301734 106598 6.120 DT(VJ) DT(VJ)-156 CHAVAN SHASHIMANT HEMANT 123 58.82 03/04/1983 6134 103014 103018 6.45 63.31 61.133 OBC OBC-1413 RUMDE AMITA VIJAY 123 55.63 15/08/1987 6125 401394 110416 6.62 68.72 07/06/1984 6120 201299 109514 6.18 01/04/1986 6139 301716 106803 6.77 58.125 OBC OBC-1409 RAUT SACHIN UTTAMRAO 123 57.69 62.129 SC SC-703 PHULPAGAR SWATI MAROTI 123 56.86 57.69 57.63 57.141 SC SC-708 NAGRALE SANDIP PANJABRAO 122 61.112 SC SC-700 REELKAR ADITYA VIJAY 123 61.27 20/09/1985 6133 102833 103166 6.136 OBC OBC-1415 BHUYAR RUTUJA VIJAYRAO 122 64.92 68.126 ST ST-215 KUMRE ROHAN NATTHUJI 123 56.00 14/09/1985 6140 301975 106521 6.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.123 OBC OBC-1407 BOREKAR SHWETA SANTOSH 123 57.48 62.77 62.116 OBC OBC-1404 JAISWAL VIDYASAGAR SANTOSHKUMAR 123 60.62 61.61 59.71 61.53 62. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 6106 300374 106642 6.73 30/08/1983 6115 201935 107468 6.57 12/01/1987 6117 200651 108306 6.142 OBC OBC-1418 SHIRBHATE PRACHI NARESH 122 61.124 OBC OBC-1408 GUPTA YOGESH SATYENDRA 123 57.121 OBC OBC-1406 RAUT AMOL ANIL 123 58.130 SC SC-704 SALVE SONALI ASHOK 123 56.108 SC SC-697 TIRMAKHE MAVUR ANNASAHEB 123 64.No.08 61.69 62.63 29/06/1981 6141 100823 102543 6.92 56.111 SBC OBC-1402 UTTARWAR SNEHAL SUBHASHRAO 123 62.51 55.27 29/08/1988 6130 200986 108197 6.127 OBC OBC-1410 JAISWAL SAURABH PRAVIN 123 56.81 26/06/1989 6126 300918 106332 6.31 57.135 OBC OBC-1414 YEWALE SAYLEE ARUN 122 66.72 09/03/1983 6119 400067 104904 6. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .18 57.72 10/05/1985 6128 400972 104278 6.00 30/07/1988 6137 300028 105293 6.02 61.84 54.47 56.00 03/05/1987 6109 103549 103205 6.110 SC SC-699 SURWADE ABHIJIT PANDURANG 123 62.69 64.106 OBC OBC-1400 MALODE RASHMI SHANKARRAO 123 64.38 59.46 54.114 ST ST-214 THAKUR DIPAK KADU 123 60.132 OBC OBC-1412 BHURANI SAMINA FARUKH 123 55.128 OBC OBC-1411 BAMBRULE PARMESHWAR BABULAL 123 56.72 26/04/1984 6111 200616 110430 6.45 13/01/1984 6132 103467 102508 6.15 59.81 15/05/1982 6142 301817 107207 6.54 03/02/1989 6121 400894 104469 6.81 10/01/1987 6138 200633 109671 6.20 60.63 57.115 OBC OBC-1403 CHEVLE ADITYA NARAYAN 123 60.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 166 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.17 61.131 ST ST-216 DADMAL SANDIP SHAMRAO 123 56.31 70.41 54.29 62.90 60.119 SC SC-701 HANMANTE SURYAKANT LAXMAN 123 58.63 20/06/1981 6110 102763 103143 6.86 59. Roll No.79 66.107 OBC OBC-1401 KADALE PRAJAKTA GULABRAO 123 64.92 66.00 21/11/1983 PH-22 .77 54.54 14/06/1987 6113 401586 104869 6.27 56.62 59.45 56.85 64.88 67.138 OBC OBC-1416 JAMSANDEKAR SANYOGEETA SURYAKANT 122 64.91 65.00 59.46 60.

09 13/08/1986 6150 301774 106066 6.166 DT(VJ) DT(VJ)-157 JADHAV KAVITA BALIRAM 121 58.156 OBC OBC-1425 SHAHARE AMIT DAMODHAR 121 61.91 24/04/1986 6169 401517 104443 6.69 58.10 61.18 58.45 05/03/1986 6166 401349 104055 6.27 07/07/1987 6171 400691 110441 6.86 59.168 OBC OBC-1429 BAGWAN ASIF FAIYAZ 121 58.15 63.43 57.81 23/04/1985 6168 300855 107112 6.59 57.92 62.149 OBC OBC-1420 RAUNDAL SANDESH LAXMAN 122 55.88 56.157 ST ST-220 PANDHARE VRASHALI VINAYAKRAO 121 60.45 57.73 55.00 03/03/1985 6151 401726 104799 6.53 58.158 SC SC-713 BHOYAR RUCHITA WAMDEO 121 60.143 SC SC-709 SALVE URMILA RAM 122 60.98 54. Roll No.152 OBC OBC-1422 121 64.27 29/09/1985 6178 202034 108526 6.164 SC SC-715 BHANDARE PRANALI PRABHAKAR 121 59.20 60.56 61.83 10/12/1983 6170 400045 104059 6.20 60. SML Cat.36 13/03/1987 6155 103229 103487 6.31 61.55 13/07/1987 6153 300705 106824 6.54 65.154 SC SC-712 MESHRAM AKANKSHA AMRUT 121 63.15 59.81 21/12/1986 6146 100536 101655 6.54 16/09/1987 6158 102998 100063 6.27 17/11/1986 6144 400940 104927 6.No.146 ST ST-217 MARLE AMRITA LAXMAN 122 59.144 SC SC-710 BIRHADE BALASAHEB PANDHARINATH 122 59.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.175 OBC OBC-1431 SONAWANE DNYANESHWAR PARASHRAM 121 57.98 66.15 59.147 OBC OBC-1419 CHAUDHARI MUKESH ASHOK 122 58.00 01/04/1984 6167 300863 105482 6.00 66.31 62.91 24/07/1985 6147 200958 107589 6.174 NT2 NT2-182 MANE VILAS SARJERAO 121 57.48 58.29 55.63 05/07/1984 6174 401215 110119 6. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .08 58.177 DT(VJ) DT(VJ)-158 RAJPUT PRADEEP SITARAM 121 56.73 19/09/1986 6164 201021 109464 6.45 26/01/1988 6154 300252 106653 6.69 60.93 60.62 57.165 SC SC-716 MARATHE MITHILA VINAYAK 121 59.171 SC SC-720 BALKHANDE SACHIN MESHRAM 121 58.31 58.39 65.63 04/12/1980 6157 101097 100297 6.145 SC SC-711 WANKHEDE SMITA YASHWANT 122 59.54 11/07/1986 6148 200588 103324 6.82 05/03/1988 6177 101055 101671 6.27 53.42 66.172 OBC OBC-1430 BADHE PRASHANT SAHADEO 121 57.62 62.08 60.92 58.31 62.161 OBC OBC-1427 BUJURGE ASHLESHA AMOLCHAND 121 60.29 63.31 55.63 20/01/1987 6156 300233 106356 6.09 05/03/1979 6145 300309 107071 6.155 OBC OBC-1424 PARDESHI VIJAYSING KRUSHNASING 121 62.09 07/01/1983 6162 102887 102402 6.45 28/03/1981 6161 401674 104073 6.54 63.24 59.46 65.90 22/12/1986 6160 100496 103026 6.178 ST ST-222 JAGTAP MADHURI POPAT 121 56.62 59.173 ST ST-221 DEORAJ PRAMOD RANGRAO 121 57.23 63.57 56.153 OBC OBC-1423 NARWADE VIKRANT ANANT 121 63.29 59.38 66.08 59.54 20/05/1985 6173 100965 103464 6.02 59.10 59.90 07/11/1986 6176 400339 104912 6.31 59.06 56.160 OBC OBC-1426 MANDUMLE RAVINDRA DNYANOBA 121 60.85 57.77 60.176 OBC OBC-1432 MOMIN MOHD KHALED IQBAL NISAR AHMED 121 56.36 06/11/1987 6172 401028 103342 6.54 66.159 NT3 NT3-139 SANAP RAVINDRAKUMAR VISHNU 121 60.30 24/06/1989 6152 201895 103477 6.167 SC SC-717 RAMTEKE NITIN DNYANESHWAR 121 58.18 07/11/1986 6165 102904 103088 6.22 62.162 OBC OBC-1428 BHIRUD PRASANNA BALKRISHNA 121 60.53 56.151 ST ST-219 UNGRATWAR APURAVA KARMVEER 121 64.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 167 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.15 67.38 64.148 ST ST-218 VASAVE ASHWINI BAPU 122 56.18 10/07/1984 6175 202344 109070 6. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 6143 101628 101528 6.98 56.179 ST ST-223 VASAYE RAVIDAS ARJUN 121 56.90 10/01/1988 6179 101484 102022 6.78 54.18 58.150 OBC OBC-1421 WANKHEDE HARSHALI SUBAMRAO 121 65.10 57.81 24/09/1987 6163 200842 108059 6.15 61.169 SC SC-718 SALVE VIDYASAGAR MANIKRAO 121 58.62 60.170 SC SC-719 KATHALE KULDEEP MADHUKARRAO 121 58.85 64.46 60.27 08/04/1985 6149 201721 103411 6. Appl No.163 SC SC-714 TURERAO PRAPHULL HANMANTRAO 121 59.83 57.61 58.65 60.15 59.46 58.72 24/08/1986 SHAMEELA AAFREEN BELAL AHMAD .71 58.36 22/06/1987 6159 300657 106700 6.29 58.

63 19/06/1988 6204 202073 102489 6.81 13/06/1981 6201 301723 106896 6.197 OBC OBC-1441 MULEY DHANSHREE BHAGWAN 120 61.84 57.00 63.204 SC SC-724 MOREY AMIT DNYANESHWAR 120 56.91 03/05/1983 200388 108283 6.54 57.18 04/06/1988 6196 201122 108210 6.194 OBC OBC-1438 MATHAPATI SUMIT SHIVRAJ 120 61.55 06/03/1987 6205 400271 110170 6.203 NT1 NT1-142 YADAV ABHISHEK NARESH 120 56.186 NT2 NT2-183 HARKAL SHIVAJI BHAGAWANRAO 121 54.199 ST ST-227 PATIL MADHAVI RAJENDRA 120 60.46 56.97 65.45 61.49 54.195 OBC OBC-1439 DAVANGE NARSINHA ARUN 120 61.189 OBC OBC-1435 DHABALE RAHUL VITTHALRAO 120 64.71 61.36 10/11/1982 6192 102024 102808 6.00 56. Appl No.69 54.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 168 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.90 01/06/1987 6191 400830 104468 6.09 13/01/1984 6208 101338 103116 6.53 57.08 65.18 17/07/1988 6214 400486 103803 KHAN AFROZ ZIYAULLA KHAN 149 61. Roll No.82 17/10/1986 6199 101568 103366 6.76 55.23 62.31 64.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.15 55.06 56.No.08 58.35 56.77 55.59 52.00 27/03/1982 6203 103425 101060 6.193 OBC OBC-1437 WANKHEDE BHUSHAN DEVIDAS 120 62.69 62.45 14/05/1981 101864 6.182 DT(VJ) 6183 400693 104519 6.92 58.16 53.44 62.187 OBC OBC-1434 SONWANE VISHWAMBHAR GURULING 121 54.198 DT(VJ) DT(VJ)-161 KUSALKAR MINAL JAGANNATH 120 60.210 SC SC-727 PAWAR VAIBHAV TANAJI 120 53.08 64.67 61.180 6181 200025 107913 6.15 66.18 54.36 23/08/1985 6197 400504 109910 6.90 27/04/1988 6200 300831 107805 6.85 64. SML Cat.46 68.69 63.209 OBC OBC-1442 PATIL CHANDRAKANT DATTATRAY 120 54.74 59.208 SC SC-726 MESHRAM RUPALI BHAURAO 120 55.14 22/02/1988 SC .51 61.63 10/05/1988 6215 300849 105624 DEOSARKAR PRAMOD MAROTRAO 149 60.24 54.09 13/06/1987 6198 401658 107864 6.99 68. 6180 400943 110158 6.23 54.69 56.45 05/06/1987 6216 102499 100970 BHANUSHALI ALPESH CHHAGANLAL 149 63.12 23/02/1976 6212 300856 105860 KEWLANI VISHAL PAWAN 149 63.72 15/01/1987 400606 104243 6.200 SC SC-723 MOTGHARE RITESH KUMAR TUKARAM 120 57.77 58.00 63.206 SC SC-725 SHAIKH MOHAMMAD REHAN A THAMBUSWAMY JADHAV YADNESH MAHADEO 120 55.09 04/09/1982 6210 101299 100159 6.65 56.71 53.85 58.191 OBC OBC-1436 SONAWANE SHAHADEV KISAN 120 62.192 DT(VJ) DT(VJ)-160 RATHOD HARIDAS MANOHAR 120 62.18 12/09/1987 6209 201959 103348 6.97 60.35 54.77 55.205 ST ST-228 120 56.00 12/06/1987 6194 102473 102766 6.36 01/07/1984 6188 201517 108783 6.211 ST ST-230 SHEKHARE YADAV MAHADEO 120 53.18 20/03/1987 6190 200372 108823 6.188 ST ST-226 KOLI JYOTI MAHESH 120 64.55 53.00 15/02/1982 6206 201121 109524 6.39 55.60 62.62 55.94 53.36 53.62 54.00 31/10/1984 6193 201430 109926 6.196 OBC OBC-1440 WARADE VIVEK ASHOK 120 61.61 55.202 NT2 NT2-186 WAIKULE HANUMANT VAIJINATH 120 57.47 55.31 59.37 56.184 ST ST-225 PAWAR PANKAJ RAMESH 121 55.181 OBC 6182 103005 107898 6.18 27/08/1984 DT(VJ)-159 GAIKAWAD JAGDEEP LAXMAN 121 55. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .72 07/09/1984 6189 301251 106286 6.61 65.14 53.85 63.185 SC SC-722 JAISAL AMITABH SHYAMKER 121 55.39 59.201 NT2 NT2-185 NAIK MANISHA RAJARAM 120 57.31 54.12 61.38 60.62 63.11 61.64 31/03/1987 ST ST-224 DASARE SUNIL UTTAMRAO 121 55.09 09/05/1986 6207 301283 105045 6.31 53.18 20/12/1981 6.183 6184 102981 101859 6185 100060 6186 6187 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB SC-721 KAMBLE NAGSEN PRALHADRAO 121 55.207 ST ST-229 CHANDEKAR PRASHANT LAXMANRAO 120 55.81 15/03/1982 6211 200384 108650 6.77 57.36 10/05/1986 6202 103221 103051 6.18 22/07/1987 6213 302074 106650 WAGHADE PRAFUL GOPALRAO 149 58.63 01/05/1988 6195 301972 106835 6.41 61.04 57.86 60.45 60.54 09/06/1985 OBC-1433 POTE ULHAS BAPUSAHEB 121 55.31 54.190 NT2 NT2-184 GHONDAGE GANESH DADA 120 64.77 67.

09 02/01/1986 6223 202301 108105 PINGALE SHRIKANT VILAS 149 62.80 54.54 69. SML Cat.54 66.47 65.15 56.14 60.90 56.81 23/07/1987 6228 200584 107991 CHOUDHRY RANJEET SINGH GOVIND SINGH 149 68.97 63.38 73.82 24/06/1986 6236 103438 100073 SHAH KINNARI PANKAJ 149 67.00 30/11/1986 6242 201456 109376 UPADHYE GAURAV RAM 149 66.80 68.72 11/10/1986 6240 201650 108949 BIJLI SANAPARVEEN ARAHIM 149 61.81 06/02/1984 6235 102191 103175 KOKATE DIPTI ASHOK 149 60.23 53.96 56.36 28/04/1985 6246 300153 106961 AHLUWALIA PRITPALSINGH GURUCHARANSINGH VAIDYA VIPLOV VINOD 148 62.73 08/12/1987 6237 200002 109861 PATIL PRASHANT GOVINDRAO 149 57.31 71.91 29/09/1988 6250 300320 106170 ATERIYA NAVNEET SHRIDHAR LAL 148 63.31 64.82 23/08/1987 6244 102284 100072 IQBAL ASAD SHAHID 149 56.49 56.72 08/04/1987 6241 300421 105644 KUSHWAH PRAMAN BACHCHUSINGH 149 61.00 62.76 56.81 03/04/1987 6221 201763 108142 YADAV AMIT KUMAR YOGENDRA 149 55.53 60. Roll No.59 55.92 54.54 01/06/1987 6238 101463 102151 PATIL AMAR VILAS 149 57.No.06 68.27 05/05/1983 6218 103098 100427 ANAND SHUBHAM RANJAN RAVI RANJAN 149 62.38 63.12 56.81 01/01/1985 6226 100924 100304 COOPER JEHAN JAMSHED 149 57.37 66.73 62.14 30/11/1986 6233 101838 100933 PATIL VISHAL UTTAMRAO 149 65. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .52 07/07/1988 6253 102298 100863 SHEWALE SUNDAR POPAT 148 58.80 54.80 59.38 62.45 27/04/1984 6248 301671 105593 SHAHARE SAURABH RAMESH 148 64.00 21/01/1985 6249 300335 105662 GOGHARI ZAHABIA HASANALI 148 62.00 69.36 26/02/1987 6231 200016 102051 SANGHAVI SHRADDHA ASHWIN 149 66.57 63.31 64.23 60.46 63.90 60.46 60.54 23/11/1987 6224 202038 102556 GUPTA MANJEETA LAKHI 149 61.82 61.92 65.38 61.39 57.54 01/11/1984 6227 102419 101482 MISHRA PRIYAM PRAVIN 149 60.18 22/12/1987 6252 400281 108359 GUPTA KISHORE SURINDER KUMAR 148 65.77 57.31 74.29 59.09 19/07/1986 6229 103563 101108 UPADHYAY RAHUL SURENDRA 149 56.64 14/01/1988 6243 103493 101309 SHETH DOLLY NALINCHANDRA 149 58. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 6217 103143 100748 KUMAR RAJEEV YAMUNA PRASAD 149 55.08 59.72 05/09/1988 6232 100756 100975 PARMAR PRADEEP KARAN SINGH 149 59.38 57.00 57.69 60.18 11/05/1988 6251 400258 103861 JADHAV BHAGYASHRI RAMRAO 148 61.82 60.12 61.80 63.54 67. Appl No.80 62.18 18/02/1988 .63 22/09/1983 6239 102933 109019 RAUT PRIYANKA MANMATH 149 69.45 10/06/1987 6219 102251 100886 GEHI VISHAL ARJUN 149 55.69 66.41 66.81 28/10/1987 6245 201002 108029 149 58.90 63.00 54.78 56.63 03/11/1985 6225 202096 108986 TIKU AMRITA ANUPAM 149 66.63 61.39 60.08 62.63 01/02/1981 6234 101404 102698 RANJANA JAYARAMAN 149 68.72 23/03/1988 6247 300262 106659 BAPAT RASHMI RAMCHANDRA 148 62.54 64.23 63.94 67.80 62.33 59.46 64.33 64.09 29/11/1984 6230 202227 108579 ROHMEHTRA MAHAK SATISH 149 58.54 18/04/1987 6220 100933 101540 SINGH VIKAS DEVENDRANATH 149 67.92 60.23 59.69 60.69 61.83 60.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 169 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.00 66.72 02/03/1986 6222 200392 107860 MAHAJAN AKSHAY ASHOKRAO 149 61.08 73.11 64.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.

62 58.63 18/04/1987 6279 201024 104825 KHALSA GURBEERKAUR SURJEETSINGH 148 60.09 27/11/1987 6277 302209 106613 KHAN FAREHA FATEMA ZIA UL HASAN 148 57.18 27/06/1986 6256 103116 101999 PATIL NIVEDITA PRAKASH 148 63.84 64.33 58.54 02/07/1988 6271 202019 109821 NANGIA NAMITA MAHESH 148 63.36 05/09/1986 6278 100796 102028 YADAV NAVIN KUMAR MURLIDHAR 148 64.00 15/04/1986 6288 302139 106925 KAKAD SAGAR UDDHAO 147 55.08 58.28 65.45 24/04/1987 6261 301838 100502 MUKHERJEE ROHIT RANJAN 148 60.69 66.15 65.10 12/02/1986 6285 400001 104772 DESHMUKH VAISHALI VIJAYRAO 148 64.31 57. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .92 58.63 58.00 58.16 62. Roll No.90 61.81 12/06/1986 .18 10/05/1987 6262 200671 107524 KELKAR AMEY ANAND 148 60.62 69. SML Cat.97 60.38 65.64 66.69 57.08 64.38 66.00 65.31 61.55 11/09/1987 6286 103152 100495 MEHTA KAVISH ANIL 148 58.92 68.62 64.86 26/10/1987 6265 200043 108771 ANEJA BHARAT BHUSHAN RADHEY SHYAM 148 61.81 31/05/1988 6264 100954 100465 BOTHRA NANDINI KIRTI 148 65.00 15/07/1978 6259 102529 100150 TILVA BHAVINKUMAR MAHESHBHAI 148 60.63 59.77 65.31 62.27 25/01/1987 6257 103421 101281 MANE YOGESH ASHOK 148 62.59 63.92 66.02 65.92 62.46 65.65 61.15 69.27 28/04/1985 6276 100958 100530 NANDU STUTI VIJAY 148 65.86 65.39 55.00 66.04 57.57 61.90 18/08/1988 6258 200945 108288 YADAV GAURI EKNATH 148 60.18 10/06/1988 6268 100508 101569 VAIDYA ALOK ALHAD 148 60.90 10/02/1987 6287 400156 109479 JADHAV SHARAD PRAKASH 148 57.No.78 60.86 61.69 59.10 69.86 56. Appl No.36 30/11/1984 6270 101129 102548 SAMPAT JESAL RAJESH 148 66.22 59.45 57.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.45 20/05/1987 6290 400670 103693 PATHAK PALLAVI HIMANSHU PRAKASH 147 62.06 56.62 75.14 61.15 66.36 04/09/1984 6289 400326 104522 CHABUKSWAR SANDIP VITHALRAO 147 60.54 59.41 63.77 60.81 18/08/1987 6272 301043 106589 SANDEEP KUMAR KASTURI LAL 148 56.55 28/06/1987 6266 101724 100431 JAISWAL ALANKAR BRIJ LAL 148 64.00 60.90 11/08/1987 6282 202242 110433 SHINDE MAHESH SHIVAJIRAO 148 58.69 57.92 65.72 23/03/1987 6275 100658 102758 SINGH SAURAV KUMAR BHAGWATI 148 64.00 61.00 58.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 170 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.09 01/07/1982 6255 200273 107607 JAIN NIKHIL SHAILENDRA KUMAR 148 67.69 62.64 21/12/1987 6284 200400 100879 RADKAR PRANAV PRAMOD 148 59.12 59.10 67.69 60.15 66.54 16/07/1976 6273 102037 100497 MANCHANDA GUNJAN VIRENDRA 148 59.00 62.02 56.76 10/08/1987 6274 400986 104830 KHAN SABIHA FARHAT NASEER AHMED 148 62.18 07/03/1986 6280 101875 109883 JOSHI PRACHI ANANT 148 67.94 63.92 56.71 30/10/1986 6263 200645 108984 KADAM POONAM ASHOKRAO 148 60.18 28/10/1987 6260 103348 102144 SHANKAR VIDYA GIRI 148 71. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 6254 201120 107736 GUPTA NAVEEN SIYA RAM 148 60.18 10/08/1988 6283 102054 103327 CHAVAN SWARUPA SATISH 148 61.82 59.36 07/05/1986 6267 200815 107989 PAWAR ANUJA ASHOK 148 59.79 64.27 23/09/1986 6269 300556 106366 RAJPAL AMIT NANAKRAM 148 59.20 55.63 09/02/1987 6281 100195 100224 THAKARE AAKANSHA SURESH 148 62.20 63.00 60.31 54.79 63.

00 55.92 64.06 65.92 69.95 71.00 63. Roll No.20 58.71 58.23 59.36 54.80 56.10 60.22 59. SML Cat.09 22/02/1988 6298 100185 102194 RAUL NAMRATA MANMOHAN 147 60.18 59.63 30/09/1987 6312 201163 109021 PADWAL SUMIT DATTATRAY 147 59.45 17/10/1987 6327 200062 108665 PATEL PARITABEN JAYANTKUMAR 146 58.45 02/02/1984 6295 301942 105859 AGARWAL ANKITA ARVIND 147 66.61 57.09 27/07/1986 6305 200155 108058 POTEY SAMEER VYANKATESH 147 58.98 65.64 10/10/1986 6296 301335 106385 KUMAR MEENAKSHI BHUWAN 147 63.38 65.36 17/11/1981 6325 400802 104423 DHAGE DADASAHEB HANUMANTRAO 146 62.31 59.38 58.No.54 16/12/1984 6310 100876 100477 SANGHAVI CHINMAY DEVANG 147 61.12 27/06/1974 6322 201175 110375 BHUTADA SAPANA SHRIKANT 147 60.18 58.82 01/01/1989 6324 301458 106211 PRAKASH CHANDRA KAMESHWAR 146 60.09 23/02/1985 6318 101833 102605 ROHILLA DEEKSHA JAI B 147 59.08 63.15 65.29 60.90 16/05/1988 MOHD SHAREQ AHMED MOHD SHAFI .72 26/06/1987 6308 100666 101415 SINHA DIVYA VIJAY 147 63.45 10/05/1984 6309 102554 102740 MUDLIYAR KAMAL AMBU 147 55.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 171 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.82 54.54 67.00 66.36 09/11/1984 6317 401466 104784 147 59.64 30/06/1988 6303 200305 107677 BORHADE AJINKYA SAMBHAJI 147 58.95 61.94 61.85 63.38 56.38 64.81 26/07/1986 6311 101609 109322 SAWANT NEHA GOVINDRAO 147 59.43 59.98 55.77 65.38 64.85 63.23 58.81 17/08/1986 6319 101924 102546 SHAH RUTWIK JITENDRA 147 70.15 57.04 58.18 27/07/1987 6294 401650 104039 GHAVATE KRISHNA SAMPATARAO 147 56.33 58. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 6291 401543 103863 CHAVAN PRADEEP MAROTIRAO 147 58. Appl No.77 62.40 59.86 61.27 25/07/1986 6313 401003 110397 GAWADE NAKUL NITISH 147 61.09 15/04/1988 6316 102023 100002 THAKKAR VIRAL PRADIPKUMAR 147 62.36 12/03/1986 6323 101192 109429 SINGH KRITARTH NAMAN MITHILESHWAR 147 61.23 74.81 06/09/1986 6320 103571 102877 SONTAKKE SONALI RATILAL 147 57.24 64.54 68.54 63.73 11/03/1986 6315 202194 109777 VEERWAL DEEPIKA RAKESH 147 67.54 27/01/1986 6297 103000 104438 GHAI SUMEET KAUR DILMOHAN SINGH 147 61.62 65.31 66.20 58.69 60.31 54.51 57.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.09 07/03/1984 6321 202041 110354 PATIL KEERTI SUNIL 147 54.54 07/10/1987 6314 101592 102813 PATIL ROHAN UJWAL 147 60.78 57.71 63.73 01/03/1984 6302 201580 107987 SINGH RISHABH KUMAR DIWAKER 147 60.35 62.27 08/08/1985 6306 101180 102972 TRIPATHI DEEPTI NITYANAND 147 62. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .69 61.31 60.76 61.18 23/09/1985 6300 102429 101972 KOTHARI RASHIDA ZOEB 147 65.45 64.73 62.36 26/12/1988 6301 101469 102423 SOURAV UJJWAL BINOD KUMAR SINGH 147 61.23 59.54 59.96 58.94 60.00 26/06/1985 6292 301812 106805 NIMJE GANESH RAMAJI 147 63.12 53.92 61.09 26/11/1987 6293 300190 106473 DESHMUKH AJINKYA SHIVPRASAD 147 56.82 12/12/1987 6326 400078 104434 SHARMA PANKAJ SAJJANKUMAR 146 63.02 67.20 57.63 02/07/1983 6299 201569 108095 INGLE SANDEEP UTTAMRAO 147 55.45 17/09/1987 6307 101353 102799 SINGH KRITIKA KASHMIR 147 68.76 59.35 53.63 29/01/1988 6304 200325 107878 JAWALE SAGAR ANANTRAO 147 58.08 54.51 65.71 59.

51 60.33 58.27 27/04/1987 6354 101298 102438 JOSHI PRATIK PRAMOD 146 60. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 6328 101944 101979 SANAP HARSHALI SHANKAR 146 59.82 59.10 62.57 59.96 62.31 64.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.00 65.77 57.79 58.88 60.72 02/04/1986 6347 201898 109767 SHINDE RAVI ANANTRAO 146 63.54 65.51 65.18 01/01/1982 6333 103018 100823 SINGH AJAY SURESH 146 56.62 67.49 59.20 62.75 09/05/1978 6352 200851 109050 DHAWALE JYOTI JALINDAR 146 65.85 62.00 61.54 02/02/1982 6344 103188 102772 BHOIR SARITA NATHURAM 146 65.85 69.78 61.09 01/01/1988 6343 102878 102417 MUKHERJEE SATYAKI SANDIP KUMAR 146 57.85 70.24 61.88 64.36 26/12/1987 6351 400355 110145 NAGARGOJE DILIP SHRIDHAR 146 62.15 68.09 09/04/1988 6358 302142 106216 NEIL LOVINA ALWANI P 145 59.72 22/03/1988 6353 301279 105291 GUNDEWAR MEENAKSHI SHRIKANT 146 63.41 64.15 63.72 12/02/1988 6361 201194 107636 GUPTA MANISH VINOD KUMAR 145 62.38 60.53 60.36 28/04/1987 6359 400061 104389 SHAIKH AMBREEN FATEMA ABDUL HAFIZ 145 60.77 59.27 01/07/1984 6339 202045 107832 SHAH SHREYKUMAR PRAVINCHANDRA 146 63.00 13/09/1985 6362 201766 107873 TYAGI SANGAM TYAGI SHAKTI SINGH 145 62.00 12/07/1987 6348 102087 100388 GUPTA ABHINAV BHASKAR 146 62.54 14/08/1985 6331 101244 100032 ABHYANKAR SAURABH KIRAN 146 62.54 27/08/1986 6332 201378 110330 SUMAN ANJALI LALIT KUMAR SINGH 146 55.09 59.23 62.27 16/02/1988 6355 302062 105928 SHUKLA HANNYKUMARI DINESHKUMAR 146 64.10 63.18 03/10/1985 6335 100871 101155 VORA KINJAL RAVINDRA 146 65.27 07/06/1986 6338 200182 107722 SAWANT PANDURANG GANPAT 146 55.00 08/03/1989 6349 200915 109454 ITKE AVINASH RANGNATHAPPA 146 59.63 28/02/1985 6341 100982 102975 146 60.73 56.15 63.16 54.83 61.85 56.85 62.16 60. Roll No.63 09/04/1988 6345 100294 100541 RAJORA RASHMI RADHEYSHYAM 146 66.39 57.65 64.84 61.82 16/05/1988 6337 100158 102371 CHAMEDIYA AKHILESH OMPRAKASH 146 64.31 60.81 16/09/1988 6363 100891 107647 SINGH RANBIR KUMAR RAMNATH 145 59. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .10 57.77 68. Appl No.36 07/03/1986 6357 400032 103490 JAGTAP NITIN TUKARAM 146 58.41 55.85 64.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 172 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.08 54.43 53. SML Cat.41 63.55 56.15 59.63 30/08/1986 6336 101667 101070 PATIL NILESH NAMDEO 146 60.65 55.84 59.90 61.09 20/06/1987 6350 100989 109338 JAIN GARIMA RAVI PRAKASH 146 64.54 15/01/1982 6364 201841 108737 GAUD DARSHAN KISHOR 145 61.02 53.14 63.38 60.69 64.96 64.64 55.00 57.No.54 66.27 03/06/1989 MOHAMMAD SABIR MOHAMMAD SHAHID .31 63.23 66.54 55.36 01/01/1981 6334 200494 107825 SAXENA KANUPRIYA MUKESH KUMAR 146 58.88 57.92 63.73 30/06/1988 6340 201043 107816 MOHD SHAHID MOHAMMAD SHAMIM 146 57.54 03/03/1988 6342 200564 108793 JAIN VED JAY KUMAR 146 54.72 01/06/1987 6329 201637 108593 SHARMA NEHA VEDPRAKASH 146 63.62 64.69 68.36 10/06/1987 6330 102762 101990 YADAV NILESH GYANENDRA 146 57.15 61.76 56.72 23/03/1987 6356 400440 104776 KULKARNI RAGHVENDRA SHIVAJIRAO 146 55.02 56.91 24/07/1985 6346 100353 100731 RANE ANISH UDAY 146 58.27 12/12/1987 6360 400202 110418 KHARGE NUTAN DILEEPRAO 145 64.50 54.

62 55.06 60.45 60.35 59. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 6365 100910 100056 SHARMA PRERNA SUBODH 145 58.31 75.69 58.90 29/02/1988 6391 400327 104244 PATIL ANUP RAMRAO 144 56.62 63.78 61.62 69.53 10/11/1984 6376 301999 105774 CHADHA RUPALI HARISH KUMAR 145 62.61 64.54 56.69 60.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.90 17/07/1983 6374 101728 102384 145 69.35 64.80 58.80 60.48 63.54 62.46 64.18 12/05/1988 6375 100310 100726 GOSWAMI AVINASH KAPIL DEO 145 60.58 60.15 62.00 21/05/1988 6366 201828 107586 SINGH PURNIMA KUMARI BACHCHA PD 145 57.90 27/05/1985 6389 401420 104038 SYEYD ARSHIYA TABASSUM SYED SHAHIDULLAH KHAN MUNAWWAR ZAMA NASER 144 59.38 64.92 65.09 06/06/1984 6401 102345 108457 BARANWAL GOVINDKUMAR PRAFFULACHANDRA VADGAONKAR PRATEEK DEVIDAS 144 58.00 10/01/1985 6369 100196 108385 RANJAN VIKASH GIRINDRA 145 55.62 56.18 64.81 29/12/1985 6392 302122 106963 HIWALE SURABHI SURESH 144 63.46 17/08/1985 6373 103397 100771 PRASAD KAMESHWAR LALITESHWAR 145 57.98 66.54 72.08 68.00 09/02/1988 6395 102718 102563 SHARMA ARPIT RAJENDRAPRASAD 144 59.27 23/10/1987 6372 100475 100876 THORAT SUYASHA SARJERAO 145 59.85 70.00 14/12/1988 6385 102986 101796 KALATHINGAL KABIL ABOOBACKER 144 67.81 03/12/1983 6399 100010 102299 MEHTA AAYUSHI BHARAT 144 64. SML Cat.37 30/06/1984 6384 102040 101883 SATHE PRADNYA PRABHAKAR 145 63.23 65.72 15/08/1985 6371 101026 101050 KUMAR DEEPAK MANGAT 145 64.63 05/04/1983 6370 200710 109365 DESAI AMAR NIVRUTTI 145 57.09 23/05/1989 6388 302051 106670 144 62.92 65. Appl No.46 62.54 62.08 70.47 72. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .47 60.00 29/04/1986 6386 400927 103679 GORE RAHUL GANESHRAO 144 58.54 17/06/1986 6383 202100 100229 JAGWANI SURAJ SHAMBULAL 145 63.94 62.08 55.72 06/11/1988 6400 101847 100143 144 57.85 60.73 56.38 61.31 71.09 29/06/1987 6377 102682 101961 AKALI NISHA RAJRATTANSINGH 145 66.00 57.04 57.77 59.18 09/01/1987 6381 103243 102178 TANWANI VIKRAM PREETAMDAS 145 63.90 59.55 55.80 55.27 22/12/1985 6396 100357 101408 SINGHAL VINAMRA SUBODH KUMAR 144 59.00 66.63 59.04 64.90 29/08/1986 6378 101934 109394 DIWAN KANIKA SHRAVAN 145 62.59 59.29 62.54 63.72 10/06/1986 DHEERAJ S SHASHIKUMARPILLAI .92 57.38 59.39 61.76 55.09 24/05/1987 6397 300726 106071 MIRZA FATMA AFZAL BAIG 144 60.02 57.31 58.27 01/03/1989 6393 300249 105861 GUPTA ABHISHEK LOKESH CHAND 144 72.01 59.27 28/04/1986 6398 100928 100389 GANJI SIRISHA SESHAGIRIRAO 144 60.63 12/07/1985 6382 201219 109816 SHIRGAONKAR NILESH PRADIP 145 63.18 10/10/1980 6367 100020 102491 SHETTY VINITA BHOJA 145 65.36 09/12/1984 6368 201618 108509 PARMAR KRISHNA JASWANTSINH 145 64.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 173 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.39 56.23 66.00 72.72 21/02/1989 6379 301743 105933 CHEEMA PRIYA VIJAY 145 64.46 66.16 57.18 26/01/1987 6394 100093 102751 KHAIRE HRISHIKESH SHAYMKANT 144 64.82 06/11/1985 6387 400054 104031 PATWARDHAN PRATHAMESH MILIND 144 59.45 58.15 59.27 09/11/1988 6380 101542 100985 PARDHI PAYAL YOGENDRAKUMAR 145 61.No.53 63.92 63.63 17/01/1984 6390 400878 103668 ANDHALKAR NILESH REVANSIDDH 144 60.96 62. Roll No.82 61.14 56.71 70.08 61.

Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 174 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.69 63.78 60.04 56.33 58.73 12/08/1987 6412 101498 109434 SHETH CHINTAN BHARATBHAI 144 63.87 64.00 60.65 56.27 31/07/1986 UPADHYAY AKSHAYA PURANCHANDRA 144 62.46 62.31 58.12 59.09 05/01/1987 6422 103108 102937 SINHA SARJANA KRISHNA MURARI 144 63.72 13/07/1983 6425 400719 103465 ANSARI FAISAL AHSAN 144 58.41 60.23 61.21 57.84 59.09 74.11 69.No.00 08/09/1988 6435 102118 102443 TECKCHANDANI DEEPIKA ASHOK 143 69.83 64.84 67.00 25/05/1983 6427 401468 103670 SHELKE GANESH DATTATRAY 143 64.54 19/04/1986 6430 300280 106000 SYED SYED AZHARUDDIN SYED SIRAJUDDIN SHAIKH SHOEB MUSHTAQE AHMAD 143 61.71 59.39 62.09 16/06/1987 6423 100544 100003 ARORA AMIT BRIJ LAL 144 60.55 26/04/1989 6407 100145 102455 UDIAVAR ANSHUL RAVINDRANATH 144 64.09 18/01/1989 6418 103175 101265 GEORGE KARISHMA OOMMEN 144 64.27 02/07/1986 6408 202042 108235 PANDITRAO ADITI MRIDUL 144 69.85 56.51 67.35 58.16 66.54 01/03/1980 SHELKE SWAPNIL BIBHISHAN 144 62.31 59.08 66.00 07/11/1987 6416 200295 108017 KATKAR RUJUTA BABAN 144 66.52 66.27 13/02/1986 6414 102837 102075 TRIPATHI ANUJA VIJAY NARAIN 144 63.63 10/05/1984 6433 400065 104070 NAIR ANITA M BALAKRISHNAN 143 62.15 63.12 64.20 59.53 64.45 21/08/1989 6413 101597 100475 CHINNALA SAI CHAITANYA MADHUSUDHAN 144 60.02 70.08 75.55 10/02/1988 6411 100868 101842 MAURYA MITESH KUMAR RAJARAM 144 60.54 63.45 16/03/1987 6431 200711 107093 KATORE SHITAL POPAT 143 63. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 144 59.90 11/05/1989 6417 300055 105880 PUROHIT ASAWARI KIRAN 144 64.08 65.63 08/06/1988 6432 401092 104291 MANE SATISH ANNABHAU 143 60.54 06/07/1988 6436 201415 108788 AHANKARI ROHIT ASHOK 143 56.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr. Appl No.50 66. 6402 101884 100263 6403 202093 108397 6404 102278 102424 6405 201760 6406 SML Cat.47 59.80 55.47 58.63 14/10/1986 6434 102422 107202 JAIN PRANESH DHARAMCHANDJI 143 57.91 13/08/1985 6415 100839 109886 KATARIA MANDEEPSINGH GURDEVSINGH 144 66.90 15/06/1987 108533 KOLHE ATUL MALLIKARJUN 144 59.62 61.77 58.00 62.27 15/03/1987 200811 108402 PATIL RAJSINH PRAKASHRAO 144 59.31 66.78 62.20 60.63 57.08 66.20 54. Roll No.08 62.37 56.28 61.54 63.77 67.73 57.87 60.95 09/07/1988 6419 102863 102878 GORI KUSHAL HARESH 144 59.31 67.85 59.81 12/02/1986 6428 401230 104264 KAWDE SACCHIDANAND BHARATRAO 143 58.73 04/01/1988 6420 100343 103412 SHINDIKAR SUDHANSHU VILAS 144 59.35 62.30 08/06/1981 6437 102819 102343 143 59.49 62.31 56.79 64.90 25/04/1986 6429 400586 104218 143 56.09 15/09/1983 6424 100806 109030 NIKAM ANAND JAIHINDRAO 144 60.09 10/04/1986 6438 201577 108645 KHAN MOHAMMAD SADIQUE MUBARAK HUSAIN BALDOTA SNEHA SUBHASH 143 59.54 61.54 63.09 18/05/1986 6421 101501 102629 JAIN HEENA ASHOK 144 73.85 63.45 04/09/1984 6410 201153 108580 CHANDAK SUSHMA SATYANARAYAN 144 64.85 58.54 09/07/1987 YASIR ARFAT ALIM UDDIN .90 60.63 21/12/1988 6409 101661 102021 TYAGI SAMEER SUNIL 144 64.54 66.18 60.38 65.31 60.46 63.92 60.03 71. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .43 62.54 26/06/1981 6426 301330 105398 MISHRA JITENDRA BAJRANGI 143 58.

53 62. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .54 64.36 03/05/1986 6467 103471 102541 SHENOY SHRIRAM SUDHAKAR 143 60.24 56.78 61.39 59.24 59.43 58.00 09/08/1988 6460 102518 105717 BHARDWAJ MADHU RAKESH 143 62.06 60.82 62.64 12/04/1987 6461 401077 101669 SHINDE MANESH LAXMAN 143 57.78 60.00 61.00 62.45 30/04/1988 6471 302132 106905 PATEL SHEJAL KISHORBHAI 142 60.77 66.92 59.29 63. Appl No.27 12/01/1988 6455 302196 106585 SHARMA SHWETA SANTOSH 143 59.85 72.98 66.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 175 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.31 64.77 65.09 23/06/1987 6450 102548 100524 TARE ADITYA SHREENIVAS 143 60.71 62.15 58.63 25/12/1986 6443 201346 108697 143 60.85 64.42 29/08/1987 6465 102192 109674 KADAM BALAJI AMBADASRAO 143 59.62 52.00 04/11/1985 6449 201611 108750 GHADGE DNYANESHWAR SUBHASHRAO 143 59.82 07/12/1985 6459 200468 109835 GUGALE AMRITA ANIL 143 71.17 58.85 59.78 58.84 58.54 19/10/1984 .39 62.24 62.61 58.15 69.33 61.63 59.81 29/12/1986 6448 201417 107435 SHARMA JYOTIKA NARENDRA KUMAR 143 63.97 64.77 67.71 26/11/1988 6468 201546 109090 VADGAONKAR ROHIT AVINASH 143 66.23 66.45 03/01/1989 6452 202086 109952 KOLHAPURE VARSHA SHIVKUMAR 143 64.88 57.11 60.36 03/07/1983 6466 202044 109391 SAHU SANDEEP RANBIRSINGH 143 60.73 60.46 66.28 61.23 66.84 61.27 02/09/1987 6440 100950 101213 SANGHAVI BHAVANA HARSHAD 143 66.96 56.03 65.63 07/07/1985 6472 400501 104392 ONKARI AMRUTA SOMAPPA 142 59.85 63.95 59.09 29/10/1987 6442 100004 102302 KADAM MANJUSHA ANIL 143 64.45 24/10/1985 6473 400573 107117 SHINGARE AMOL DINKAR 142 61.88 59.31 64.15 59. Roll No.92 68.08 63.20 63.61 62.25 58. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 6439 101712 100028 DHAWAN SHRUTIKA DATTATRAY 143 63.27 07/01/1987 6457 201854 108006 MAKASHIR MONALISA RAJESH 143 64.41 63.02 62.00 10/06/1988 6458 400936 103351 LADHE PUNAM GOVIND 143 65.00 14/11/1988 6441 201035 108488 SHAH ROHAN DIGVIJAY 143 55.16 59.19 24/11/1988 6469 400815 103801 MURAMBIKAR GAURAV PRADEEP 142 62.00 71.31 65.85 63.No.39 53.27 57.80 19/06/1982 6462 201157 109699 THORAT SHWETA SHANKARRAO 143 58.72 28/03/1988 6446 103131 100875 PATEL DHRUV SATISH 143 62.54 21/04/1987 6451 102178 108035 DESAI NAZREEN DARA 143 58.09 02/12/1987 6453 200579 110325 PATEL GAZANFAR BALANSAB 143 62.79 68. SML Cat.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.78 07/05/1979 6456 103106 102047 VIMADALAL SONAM MRUNAL 143 66.54 23/11/1986 6464 101797 103316 PANCHOLI SAMYAK DILIP 143 62.20 67.69 64.15 67.81 17/11/1986 6445 100234 102786 MALIK SHIKHA 143 63.46 58.38 63.64 22/11/1987 6474 300385 107055 SARODE DEEPIKA ANIL 142 66.85 65.92 60.18 10/09/1987 6475 300399 106059 ANAND KAUSHAL SHIV BARAN 142 62.47 70.54 24/10/1985 6463 201452 109102 SHINDE VIJAY MAHADEO 143 62.00 10/05/1988 6454 200166 109801 BEDI PRERNA JAGDISHBEDI 143 59.55 02/10/1980 6444 200694 108724 CHOUDHARY HARIRAM JAGDISH PRASADJAT AKALE PALLAVI SHAMKANT 143 62.08 67.00 14/07/1988 6470 202161 107151 POTEY ANIRUDHA VYANKATESH 142 63.00 59.83 28/04/1986 6447 102894 102368 CHAVAN RAJANI POPAT 143 64.

Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department

Page 176 of 240

DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI

Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM - CET 2012 Declared on 15/02/2012
Sr.No.

Roll No.

Appl No.

SML

Cat.

CatMerit

PH

Name of The Candidate

CET Marks

Aggr %

3rd MBBS %

2nd MBBS %

DOB

6476

400609

103714

PANT MANOJ JWALA DATT

142

62.33

61.54

64.73

08/08/1987

6477

300742

105239

MADAN SHIVAM RAJKUMAR

142

57.47

55.85

56.32

20/06/1986

6478

300219

106701

PADHYE MUGDHA RAJEEVA

142

63.06

61.08

66.54

25/04/1987

6479

400410

104347

ALI SHAID ALI MOHD MUJOO

142

58.12

57.69

58.90

18/06/1982

6480

101669

108955

METHE MIRATAI BALASAHEB

142

61.06

59.54

62.73

01/03/1987

6481

103500

100435

VANJARIA HARSH PRAVIN

142

58.90

57.00

60.54

25/01/1986

6482

201031

107861

BHARDWAT SAURABH BRIJ KISHORE

142

59.71

56.77

62.54

22/05/1984

6483

201235

108150

GOPALE ANIKET BABAN

142

60.98

59.77

61.27

13/10/1986

6484

200417

108319

SHAH HEENA SUNILBHAI

142

60.57

61.85

57.27

15/04/1989

6485

102259

102791

DOSHI VAISHALI SHRENIK

142

59.96

56.77

64.73

14/09/1987

6486

102679

102924

PATIL SUJEET RAMESH

142

65.02

64.92

60.36

31/05/1988

6487

101826

102822

RAWOOT ISHRAT MOHAMED AMEEN

142

66.37

66.31

69.27

25/08/1988

6488

100998

101229

SINGH DEEPIKA SURESH PRATAP

142

63.18

61.31

69.09

05/11/1986

6489

102724

102527

PATEL SURAJ KANTIBHAI

142

61.43

60.00

61.81

14/01/1988

6490

101213

102622

KUMTA RADHIKA SAMIR

142

60.33

60.69

58.18

19/12/1987

6491

301880

105634

PANJABI GAURAV JAGDISH

142

56.29

55.46

60.00

29/05/1986

6492

202232

109901

RATHOD SACHIN PRAKASH

142

61.96

59.15

66.90

11/02/1986

6493

100519

103100

GANDHI SRUSHTI RAJESH

142

59.84

61.00

57.64

17/11/1988

6494

400496

104902

HIWARALE SAINATH PRALHADRAO

142

61.43

60.08

63.27

10/05/1986

6495

400939

103509

BAGWAN MOHSIN MAHMADHUSEN

142

55.24

53.36

59.27

19/07/1987

6496

103379

101411

MISRA ABHINAV ASHOK

142

67.31

65.38

69.50

24/12/1987

6497

102074

109792

BANSAL KAVERIBHARATI SUBHASH

142

64.29

63.46

66.91

01/01/1989

6498

401557

104179

DABIR BHAKTI DATTATRAYA

141

64.12

63.00

64.72

15/04/1988

6499

300995

105501

AGRAWAL VARUN OMPRAKASH

141

63.63

60.46

64.00

11/07/1988

6500

400962

103870

SONI VINIT RAMAVTAR

141

60.37

61.46

58.90

17/08/1987

6501

400804

108014

MAHAJAN DIVYA SATISH

141

64.31

63.88

66.57

03/11/1987

6502

100313

101772

MATE POURAVI HARISHCHANDRA

141

61.51

59.31

65.81

20/03/1983

6503

302210

105950

BANSAL GARIMA ANIL

141

59.63

59.46

62.00

20/10/1985

6504

300911

105746

BAHIRAT HARSHWARDHAN SHASHIKANT

141

59.84

55.62

67.63

10/03/1987

6505

101750

102173

SHAIKH ARSHAD SHAIKH AFZAL

141

67.35

66.38

71.09

01/12/1987

6506

102084

101197

AHUJA PRIYANKA RAJKUMAR

141

61.22

59.08

63.09

04/10/1986

6507

200249

107779

GARAD SANDHYA ANIRUDDHA

141

62.98

61.00

65.63

13/06/1988

6508

201076

108219

JAISWAR YOGENDRA RAMBRIKSH

141

59.06

60.62

61.45

19/01/1985

6509

101719

100181

PATIL KSHITIJA RAJIV

141

59.63

59.23

56.90

05/06/1986

6510

201352

107824

GUPTA SHWETA RISHI KUMAR

141

55.51

55.31

57.45

19/04/1985

6511

102027

102287

MELWANI SAPNA GUL

141

59.47

61.77

59.45

18/02/1988

6512

200456

110464

PATHAN RIJWANA JILANEE

141

60.86

58.77

63.45

22/04/1986

Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department

Page 177 of 240

DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI

Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM - CET 2012 Declared on 15/02/2012
Sr.No.

Roll No.

Appl No.

SML

Cat.

CatMerit

PH

Name of The Candidate

CET Marks

Aggr %

3rd MBBS %

2nd MBBS %

DOB

6513

100587

100560

JADHAV PRASAD SHIVAJI

141

62.33

63.85

63.81

01/06/1989

6514

401561

110469

SHINDE PRAMOD RANOJI

141

59.67

58.54

60.90

04/07/1984

6515

301875

105650

SHARMA MANU DEVENDRA

141

58.16

58.46

60.18

25/12/1985

6516

101052

100539

PRIYANKA NAWAL KISHOR

141

64.00

62.54

67.81

07/07/1984

6517

101999

101726

BHATIA KARISHMA ASHOK

141

65.47

62.92

70.36

29/06/1988

6518

100858

100450

SAVE SUSHRUT NITIN

141

66.86

67.00

67.81

13/09/1986

6519

400777

110172

CHAVAN AMOL RAMBHAU

141

60.65

57.69

63.45

28/01/1989

6520

100509

100342

THACKER PRATIK MUKESH

141

63.63

62.54

65.64

13/09/1988

6521

101615

109786

CHAWARE ABHISHEK VILAS

141

60.29

59.46

58.36

13/12/1985

6522

100008

101694

SAYED NADEEMAHMED ILTAFATHUSAIN

141

59.96

60.15

61.27

05/07/1986

6523

201395

109885

PARDESHI PRACHI CHANDRASHEKHAR

141

61.51

61.08

64.54

26/07/1987

6524

101604

109815

GUHA PRIYADARSHINI SUJITKUMARGUHA

141

61.43

59.31

65.82

15/02/1982

6525

102619

102405

JAIN SAKSHI ALOK

141

66.81

63.88

67.81

26/08/1987

6526

301792

106271

DALAL SHRUTI SHANKARRAO

140

64.29

64.23

63.27

05/10/1988

6527

300340

105829

DOGNE RAMCHANDRA NANAKRAM

140

57.71

57.69

60.00

03/07/1980

6528

302177

105004

GOHAD GAURAV VIVEK

140

58.12

58.23

60.18

19/03/1988

6529

400044

103754

SARAN RAM NIWAS BHADAR SINGH

140

63.50

61.45

63.09

10/07/1985

6530

102373

101797

AGRAWAL MOHIT MUNESH

140

59.18

58.69

56.90

14/08/1988

6531

102618

107139

MAURYA DEEPESHKUMAR RAMKARAN

140

55.84

55.31

56.00

20/05/1988

6532

301920

106539

PANDE PIYUSH MAHENDRA

140

57.31

57.54

58.54

05/07/1986

6533

103087

102363

MADAN AKANSHI GURMINDER

140

69.63

65.85

73.64

03/10/1986

6534

100115

100007

KUMAR PANKAJ DAMODAR

140

56.57

57.38

56.54

26/08/1983

6535

102303

102383

SHAH HARSH HIMANSHU

140

58.82

59.15

60.00

25/08/1984

6536

202033

108455

CHUGH AMEY SURENDER

140

60.00

57.62

63.45

17/08/1987

6537

102560

107500

SHAIKH SHIFA AKIL

140

57.76

59.92

53.45

22/10/1986

6538

102019

102843

NAIK ABHIJIT ANAND

140

68.08

64.23

74.54

14/12/1986

6539

101437

100626

MONDAL KAUSHIK KRISHNAGOPAL

140

58.78

56.55

62.95

16/04/1987

6540

100631

102823

CHILAKWAD AMRUTA MAHESH

140

62.86

63.08

64.73

22/08/1988

6541

202165

107072

ABHISHEK KUMAR BINOD KUMAR

140

67.35

66.23

66.00

06/11/1984

6542

201370

107463

MATHEW RENJI M MATHAI VAIDYAN

140

60.84

63.63

55.09

31/05/1984

6543

102930

102310

KUMARI RUMA RAJENDRA PRASAD

140

67.02

64.00

71.63

11/01/1981

6544

200230

107472

IDAGE ANUJA BHASKAR

140

63.35

62.15

68.36

24/09/1988

6545

202286

107576

SADAR ROHAN KUMAR TULSHIRAM

140

58.00

55.38

57.82

05/06/1987

6546

200065

107754

PATOLE SUSHANT MILIND

140

66.29

63.15

69.63

02/12/1987

6547

100896

101692

PURBEY RAHUL RAJESH KUMAR

140

60.45

58.54

65.45

06/09/1987

6548

401036

104891

KHAN AAYESHA MAJHAR

140

64.86

61.85

69.81

01/04/1985

6549

401708

110122

RENGE NITIN JAGANNATHRAO

140

57.67

57.92

58.55

19/03/1983

Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department

Page 178 of 240

DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI

Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM - CET 2012 Declared on 15/02/2012
Sr.No.

Roll No.

Appl No.

SML

Cat.

CatMerit

PH

Name of The Candidate

CET Marks

Aggr %

3rd MBBS %

2nd MBBS %

DOB

6550

201603

109832

SAINI POOJA RAJ KUMAR

140

67.76

67.77

68.91

25/09/1988

6551

300229

106052

RATHORE VIRENDER KISHAN SINGH

140

56.24

53.54

58.36

12/05/1982

6552

201970

109413

MAHARAUL HONEYPALSINH HARENDRASINH

140

67.06

64.92

68.00

19/03/1989

6553

301701

106089

GAIKWAD PRERANA RAMESH

140

62.94

64.23

64.36

24/04/1987

6554

102471

106284

SINGH NIDHI SURESHPAL

140

68.24

65.23

72.36

10/06/1986

6555

201687

102333

DESHPANDE MEENAKSHI SHISHIR KUMAR

140

65.80

67.38

65.45

22/02/1989

6556

301045

105163

GABHANE MADHAVI NAGORAO

139

65.10

62.08

66.36

28/02/1987

6557

400673

103728

YADAV RAM CHANDRA SONA RAM

139

57.39

58.69

57.27

21/07/1985

6558

301724

105345

139

61.67

61.77

67.09

12/12/1986

6559

300629

106209

CHANIANA SUKHJEET SINGH SWARAN
HARDAYAL
SHUKLA RAJEEV RAJENDRAPRASAD

139

54.08

53.31

54.73

10/03/1985

6560

201172

107826

GUPTA NUPUR SATISH

139

59.92

60.46

65.27

17/03/1986

6561

101398

103049

PATEL NIHAR VISHNUBHAI

139

58.90

59.08

58.90

10/03/1988

6562

300218

105826

AGRAWAL ADARSH SATISHCHANDRA

139

65.96

63.77

67.82

19/06/1988

6563

200569

107814

SENGUPTA SHASHWAT SOUMITRA KUMAR

139

62.49

62.23

66.73

13/08/1985

6564

101662

102349

PUJARI SUDEEP NARAYAN

139

58.94

59.62

59.27

22/05/1987

6565

200320

108681

NEHA RAMBIHARI SINGH

139

54.29

54.96

56.18

01/08/1982

6566

201561

105310

BARIK SHUBHAJIT BIBHUTI B

139

60.11

58.00

64.28

30/06/1985

6567

201189

107684

BIRADAR UMESH TANAJIRAO

139

63.18

60.38

67.09

01/05/1987

6568

101751

102978

MEENA MANJUKUMARI TARUN

139

59.35

58.31

64.18

05/01/1984

6569

100830

101150

MAGHAVANI DHAVAL PRAVINKUMAR

139

57.55

59.23

59.27

04/09/1987

6570

401310

104831

KHAN FAHED AHMED NASEER AHMED

139

63.92

61.77

65.81

01/05/1985

6571

400402

110386

DESHMUKH RAGHVENDRA SUDHIR

139

58.53

59.00

56.91

17/04/1989

6572

102624

109043

MORE AMOL NAMDEO

139

57.92

58.62

55.45

09/06/1988

6573

101229

102142

RAUT MANALI PRAMOD

139

61.88

57.54

68.73

09/09/1988

6574

102099

100481

MANTRI ASHWIN DAMODAR

139

62.33

63.92

63.09

21/03/1988

6575

200519

108903

BAPAT CHAITANYA SUDHIR

139

59.18

57.69

59.81

12/03/1986

6576

100224

102713

VAKHARIA DIVYA PRADEEP

139

57.22

55.92

58.36

13/01/1989

6577

200600

109480

JALIHAL PRIYANKA SHARANGADHANVA

139

61.18

56.38

63.45

18/01/1986

6578

200214

109944

PATIL SWAPNEEL SAYAJIRAO

139

67.48

64.20

72.00

02/05/1987

6579

101941

101384

SHARMA ANKITKUMAR ASHOK

139

61.14

62.62

62.70

06/08/1988

6580

301932

105594

MAHAKALKAR SAMEER SHARADRAO

139

60.65

60.38

68.72

26/12/1988

6581

100110

101015

SHAH SHRUTI RAJESH

139

65.80

66.46

64.72

28/08/1988

6582

302059

105761

BHAGAT NITEEN BALU

139

60.55

59.77

64.09

26/01/1987

6583

201426

109819

MUDGAL ANSHUL ANILSHARMA

139

66.29

63.15

67.09

30/07/1986

6584

201312

109799

KHANNA SUPRIYA VIJAY

139

68.12

65.77

72.72

04/08/1986

6585

401047

104857

PATIL CHANDRAKANT BAPURAO

139

59.88

58.54

60.18

06/08/1984

6586

103372

102901

SHINDE MOUSHMI MANOHAR

139

59.02

57.62

61.27

20/07/1983

Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department

Page 179 of 240

DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI

Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM - CET 2012 Declared on 15/02/2012
Sr.No.

Roll No.

Appl No.

SML

Cat.

CatMerit

PH

Name of The Candidate

CET Marks

Aggr %

3rd MBBS %

2nd MBBS %

DOB

6587

300959

106136

GUPTA ANAMIKA VINOD KUMAR

138

56.82

56.85

61.27

27/09/1985

6588

301338

105449

SURYAVANSHI GARIMA CHHATENDRA

138

62.16

59.85

59.63

03/09/1982

6589

300417

106946

DHEPE ATUL SANTRAM

138

66.98

64.77

69.27

25/08/1987

6590

301381

106804

BHANDARI TEJAS PRAKASH

138

60.49

59.15

64.00

16/09/1987

6591

401455

104274

BHAGAS AMOL VINAYAKRAO

138

57.22

58.69

55.45

10/02/1985

6592

400203

103825

SABLE VARSHA SAKHARAM

138

61.92

62.23

63.45

24/03/1988

6593

200125

108139

PAWAR SUNIL RAMDAS

138

62.98

59.92

64.18

21/03/1987

6594

201649

102050

PATHAK PRAHARSH HARITBHAI

138

60.90

64.46

59.27

07/06/1989

6595

200943

108181

138

61.47

58.69

64.54

02/09/1985

6596

102002

100927

TOLAT TANVI SANJAY

138

60.04

59.15

57.81

24/06/1988

6597

101109

103187

WAGHELA KAMLESH SURESH

138

60.61

57.23

51.63

05/11/1982

6598

102028

101499

GUPTA ANKIT GHANSHYAM LAL

138

63.47

62.54

66.00

19/11/1984

6599

103461

102444

GHUDE TEJAS DIGAMBAR

138

58.92

58.61

60.28

26/09/1987

6600

201040

107978

SHENOY ANANDI SUBHASH CHANDRA

138

61.47

59.71

62.54

12/07/1981

6601

202285

108108

KASHYAP ROHIT CHAMAN LAL

138

57.76

55.08

59.27

13/12/1988

6602

101974

102005

SHAH SONIK BHARAT

138

60.90

60.31

61.81

23/08/1985

6603

102569

100943

ABBASI JUZER MUSTANSIR

138

65.11

63.03

68.95

14/03/1989

6604

102225

100376

MERCHANT ISHAN YATIN

138

63.63

62.46

64.00

14/05/1988

6605

102813

102733

GUGALIYA PINKESH LALITBHAI

138

61.67

60.23

64.18

16/08/1988

6606

400893

104876

CHAVAN VINAYA VISHWANATHRAO

138

60.73

62.44

60.54

05/05/1989

6607

100913

102015

BHATNAGAR SANKET SANJAY

138

62.60

61.76

64.36

26/09/1987

6608

201371

109773

CHAUHAN SAMEER PRAMOD

138

61.55

59.54

60.18

17/06/1987

6609

101665

109823

THAKKAR VEER DEEPAK

138

65.88

62.36

68.36

27/08/1986

6610

301029

106320

SINGH SHWETA KAILASH

138

65.06

63.54

68.72

13/01/1988

6611

100252

100638

SHUKLA DEEPAK PRAKASHCHANDRA

138

58.12

57.08

60.18

24/10/1984

6612

400269

103657

CHANDAK MANSEE JAGATPAL

137

54.29

52.54

57.82

27/03/1987

6613

400844

104400

NALWADE RUSHIKESH SHARADRAO

137

62.53

62.46

61.09

06/07/1985

6614

202304

107264

JADHAV AMOL SHIVAJI

137

62.12

61.54

63.81

15/04/1988

6615

401544

104404

RATHI MILIND VIJAY

137

64.12

65.00

68.00

15/05/1987

6616

300745

106094

KHAN SHOA ANJUM NISAR AHMAD

137

62.16

60.92

60.72

20/04/1988

6617

102702

106882

PALIWAL SHASHANK UMESH

137

61.27

59.54

62.91

10/12/1987

6618

301372

106911

SINGH KRISHNA SOBARAN

137

64.24

63.62

64.54

19/03/1986

6619

300785

107084

SARDA SAMEER RATAN

137

61.35

62.00

62.36

24/12/1987

6620

300582

107766

KHAN MD AFSAR ALAM ZAKARIYA

137

58.49

57.54

60.00

15/01/1978

6621

302228

105038

JAIPURIYA PARAG KISHANLAL

137

63.88

62.38

60.90

11/10/1987

6622

300864

105256

RATHI MITESH MADANGOPAL

137

58.61

59.38

59.09

17/10/1988

6623

101262

102876

VALIULLA KAUSAR AZIZ

137

64.82

65.08

63.81

18/11/1988

DIPESH NIRMALKUMAR

67 01/03/1985 6627 101763 101043 SAGLANI BHAVIK HARSHAD 137 64.85 60.09 27/08/1983 6650 100146 101894 SHET SHWETHA JAGDISH 137 57.71 60. Roll No.31 53.90 61.90 26/08/1986 6648 100655 103103 SHINDE SUPRIYA JAGANNATH 137 60.45 56.00 30/06/1988 6647 100257 102048 SAWANT ANKITA DEEPAK 137 64. SML Cat. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .94 55.10 59.90 16/09/1983 6656 401356 103797 MERUGU SHASHI KIRAN RAJESHWAR 136 60.24 55.36 13/01/1986 6652 101281 104273 UMRIKAR PRATEEK PRADEEP 136 62.63 21/04/1982 6645 200610 109682 GHODKE NITIN RANGNATH 137 60.54 04/03/1987 6635 200689 108152 LONIKAR APARNA RAJESHWAR 137 52.92 59.81 24/05/1988 6634 201787 108528 KOKATE PRIYA SHAHAJIRAO 137 60.18 01/05/1986 6644 101371 100190 SATTAVAN SUNITA GAJANAND 137 58.46 68.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.27 22/05/1987 6658 102557 102334 PANICKER SREEJITH SREEDHARAN 136 64.12 19/06/1976 6636 102669 101282 MANE PRIYANKA ASHOK 137 60.00 27/03/1986 6633 101909 102082 BAGADIA AAYUSHI SHASHIKANT 137 61.21 06/09/1983 6626 201551 107854 GUPTA ABHISHEK SHIVKUMAR 137 57.37 56.73 13/11/1988 .31 57.54 64.92 65.69 62.49 60.24 60.77 66.81 28/09/1986 6654 301211 106430 ATAL GAURAV SURESHCHANDRA 136 60.59 61.27 27/02/1988 6639 100677 101404 METHE KAILAS GOVINDRAO 137 65.53 61.27 31/08/1988 6630 100326 100151 SHAHA MANDAR SURESH 137 66.46 71.39 61.85 54.77 61.73 65.06 52.72 08/05/1987 6646 102062 109736 SHEWALE HEMESH RAMCHANDRA 137 62.18 25/09/1988 6660 200021 108403 GILL PRABHJIT SINGH JEET AMOL SINGH 136 66.45 13/06/1988 6638 101508 109842 KACHA KUSHAL NAROTTAMBHAI 137 62.71 62.72 58. Appl No.37 20/02/1972 6641 102493 105902 GILL AMRITPALSINGH MALKEETSINGH 137 60.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 180 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 6624 103366 101932 SHAH MUKTI NILESH 137 61.82 60.63 20/02/1989 6625 102494 102115 BANSAL MANISHA DINESH 137 61.00 64.38 64.85 52.94 61.55 58.15 64.27 19/10/1987 6631 201300 108607 CHAUHAN SURAJSINH AMARSINH 137 61.00 58.00 18/07/1985 6637 100731 101095 SHAH VISHAL DILIPKUMAR 137 62.41 58.16 65.77 63.63 28/02/1985 6629 201229 108592 MALHOTRA SHIKHA YOGESH KUMAR 137 61.08 65.61 57.29 59.27 60.92 60.92 58.08 65.84 70.15 68.18 23/04/1988 6649 400782 109358 BHOSALE ABHIJIT MOHAN 137 53.08 65.08 63.00 30/07/1983 6659 200641 107848 SHINDE APURVA DILIPRAO 136 63.63 01/07/1988 6657 100561 101570 NAIK SWAPNIL PRADEEP 136 60.69 60.20 61.00 28/10/1988 6655 400344 103766 SHASTRI SWETA KAMALKANT 136 58.63 54.90 21/10/1988 6653 300352 107249 PATHAN FAUZIYA SHIRIN IBRAHIM KHAN 136 61.35 64.47 61.04 67.86 57.69 63.18 13/08/1986 6651 301888 106545 KHURANA SUNIL RAMESH CHAND 136 58.69 62.81 10/11/1987 6642 300928 106469 UPASE ADITYA ARUN 137 62.46 65.63 01/03/1989 6640 201230 110366 AGALE MEENA MANIKRAO 137 54.90 01/10/1987 6628 101415 101131 SENGUPTA ARNAB TAPASH 137 65.08 61.38 61.71 53.04 58.78 62.72 16/03/1988 6643 401302 103400 PATIL RUSHIKESH MADHAVRAO 137 55.15 64.98 59.31 68.00 70.53 52.No.18 16/11/1987 6632 101601 103122 AGRAWAL PALAK ASHOKKUMAR 137 62.65 61.62 62.77 66.00 56.

57 56.46 61.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 181 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.47 60.90 04/01/1983 6693 202084 103014 135 61.46 56.61 57.18 28/06/1987 6673 200351 109744 VYAS ANANT MADAN LAL 136 61.96 58.46 59.98 64.27 23/03/1989 6694 102055 101020 CHAKRABORTY ANIRBAN ASHOK 135 59. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 6661 101553 102925 CHAKRAVARTI ARJUN GAUTAM 136 56.69 63.46 67.09 06/07/1983 6668 101836 100018 136 58.24 56.00 56.29 65.18 27/06/1986 6685 101032 100763 PATIL ADITYA ARVIND 135 60. Roll No.00 72.80 59.20 61.55 61.46 59.46 69.80 57.90 11/12/1985 6663 101557 100248 JHA RASHMI NITYANAND 136 57.73 63.77 65.72 23/03/1986 6679 301910 105191 JAIN SUDHIR SANTOSH 135 58.86 57.27 12/06/1986 6670 102844 103474 JAGANNAYAKULU BORSE SANDIP DINKAR 136 58.62 59.69 65.15 60.69 59.54 57.45 27/11/1985 6696 101889 102049 SHAH ANSHUL AJAYBHAI 135 62.55 20/10/1987 6662 201333 108687 BOKIL CHAITANYA VIVEK 136 57.90 29/09/1980 6680 101893 101957 SWAMY ANAND GHYANPRAKASH 135 58.27 59.94 59.27 30/06/1982 6672 102241 102672 MUNDRAWALA ESMAT GULAMRAZA 136 65.31 56.45 11/01/1987 6682 201852 107670 KAKADE GANESH HANUMAN 135 60.14 62.36 12/04/1986 6683 103424 102872 TIWARI SHIRISH RAMUILAS 135 59.06 61.92 68.63 06/09/1987 6687 100095 102319 RAUT VINAY DATTATRAY 135 57.54 27/02/1986 6666 103585 102397 MANERIKAR SANKET SUDHIR 136 62.61 56.77 63.54 60. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .81 10/10/1982 6690 200918 108547 BAPAT MANASI SANJAY 135 64.53 57. SML Cat.38 57.54 60.65 56.36 09/10/1988 6691 102412 102985 SAWANT ROHIT NARAHARZ 135 63.80 58.18 20/08/1987 6681 400787 104239 TRIBHUWAN SACHIN ASHOK 135 57.84 63.No.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.63 24/07/1987 6664 201530 108119 JADHAV GAJANAN EKANATH 136 58.14 60.08 62.71 60.57 57.45 09/01/1987 6686 201998 102848 MALVIYA PARULI KAILASH 135 60.09 14/10/1989 6676 400477 110116 SOLANKE RUPALI RAJESAHEB 136 61.43 61.15 70.46 53.91 19/09/1985 6665 202331 108701 ARORA NITISH RAMJI 136 63.08 54.90 09/11/1986 6667 202272 102999 JHA MEGHA GANESHNARAYAN 136 60.20 59.45 15/04/1982 6671 102902 101820 SUTHAR JITENDRAKUMAR MITHALAL 136 54.36 11/11/1987 6689 202201 108503 BHAGAT BHUPENDRA RAMDAS 135 57.81 30/05/1986 6678 300512 107144 WANKHADE SHUBHANGI DINESH 135 61.08 64.45 13/05/1989 6697 100021 102008 KULKARNI CHINMAYA JAGDISH 135 59.62 64.73 19/07/1987 6692 100073 100036 SHAIKH MATEN IRFAN 135 56.45 60.84 57.08 60.77 59.15 62.23 58.73 55.23 62.27 18/11/1986 6695 100927 100490 SIAN ESHMEET CHARANJIT SINGH 135 66.37 59.08 64.37 54.18 15/06/1987 6675 302178 105247 SHARMA VANDANA SANTOSH 136 61.90 54.45 02/11/1987 6674 100083 100905 KHALADKAR KIRAN BALBHIM 136 56.00 56.57 67.22 62.36 05/08/1987 6677 400141 104364 PAWAR SHITAL PRALHADRAO 135 58.92 63.38 60.46 64.31 59.72 15/10/1987 6669 101492 100834 KHANDELWAL HARDIK GIRIRAJ KHANDELWAL HANUMANTHU VISHNUPRIYA 136 59.78 57.33 01/05/1976 6688 101309 101121 JAISINGHANI FAJKUMAR NANDLAL 135 58. Appl No.90 25/01/1988 NISHITA VIRENDRANATH .54 05/01/1983 6684 201656 107566 ANAND ANKITA ANAND KISHORE 135 70.

09 21/07/1986 6699 301406 105105 PATHAK DEEPANJALI BABURAM 135 64. Roll No.36 16/01/1988 6715 300670 105307 PANDEY SUNIL RAMJI 134 66.46 63.90 58.38 60.00 61.82 30/04/1988 6727 200840 108506 MODI MANISHA MAHENDRA BARNWAL 134 56.08 61.15 64. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .84 60.55 55.31 60.54 03/01/1985 6734 301235 106168 TOMAR LAKSHIT MAHENDRA 134 61.46 58.55 26/05/1987 6702 103390 100637 GOKARN RESHMA MADHUKAR 135 61.71 62.15 54.09 29/01/1987 6709 100708 101364 TILWE KEDAR AJAY 135 59.38 64.09 25/07/1987 6712 300215 105673 NAIK SUCHITA VIJAY 134 62.72 07/08/1988 6708 101361 101698 BIYANI JAYESH MUKESH 135 56.54 17/03/1987 6728 200425 108568 KULKARNI IRLEKAR SAMPADA DATTATRAY 134 64.98 62.04 15/04/1986 6719 202274 101648 VORA TARANG KAMALKISHORE 134 60.36 05/04/1988 6720 103533 103194 SHARMA SAGAR DIWAKAR 134 59.72 23/09/1987 6717 103324 108656 KHADE AKSHAY VINAYAK 134 59.12 63.72 21/09/1986 SHYAM MOHAN PREETI KUMARI SUDHIR PRASD SAH . CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 6698 200550 109325 PATIL ATUL ATMARAM 135 57.92 59.96 56.45 02/02/1988 6731 400172 110361 BABHALSURE SACHIN RAMESH 134 66. SML Cat.37 57.62 69.15 61.00 61.65 59. Appl No.81 17/11/1985 6713 400325 104416 SAMDANI ARPIT LAXMI NARAYAN 134 56.18 64.63 01/06/1986 6732 301865 106590 SINGH MEENAKSHI NARENDRAKUMAR 134 56.72 31/07/1982 6711 100787 102604 JAIN KIRTI LALIT 135 64.31 60.08 61.85 65.09 11/07/1989 6725 101190 101221 DOSHI SHRADHA RAJENDRA 134 58.57 54.22 61.69 57.23 66.08 66.54 23/03/1980 6733 100649 100688 KEDIA ANOOP SAJJAN 134 57.31 60.41 54.90 65.69 62.36 27/03/1986 6721 103511 102800 134 62.08 63.72 01/11/1986 6700 400957 104874 JOSHI SAURABH PRAKASH 135 62.27 01/02/1986 6706 200667 109116 BHOSALE VASANT NATHA 135 61.46 65.85 64.98 56.72 21/12/1985 6704 101796 101649 THUMMALAKUNTA SAI NIKITHA PRADEEP 135 70.92 60.77 69.77 57.63 04/01/1987 6726 102745 102940 PAI SRIKANT SRIKUMAR 134 65.47 61.45 12/04/1989 6718 101545 102108 SINGH REKHA RAJNATH 134 59.15 61.90 28/04/1983 6703 103531 101071 BAGASRAWALA SAMIR IQBAL 135 62.23 69.77 68.38 69.27 14/11/1983 6710 100835 102674 KURUP SUJITHA PADMANABHA 135 62.15 59.55 60.16 61.98 63.27 17/03/1988 6701 101849 104761 SIKKA DILPREET GURDEEP SINGH 135 55.54 61.81 22/04/1988 6714 102485 104358 BARDI FAREEHA JAVED 134 61.69 69.62 66.62 56.29 58.58 61.62 62.94 67.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.45 16/05/1989 6729 200510 108231 134 59.No.92 58.63 60.82 59.54 29/06/1988 6707 103361 102671 CARLOS MELISSA LESLIE 135 58.31 61.77 62.77 64.90 19/02/1988 6723 200934 108325 MANSOOR NASHWA MANSOORAHMED 134 58.81 08/12/1988 6705 201491 109067 SURVE RUPESH UTTARESHWAR 135 61.62 68.41 70.49 62.08 58.46 63.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 182 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.84 55.45 20/05/1987 6716 300056 105219 JAISWAL ANSHUL RISHIKUMAR 134 62.43 57.27 12/09/1986 6724 201968 108271 GOLE DHAIRYASHEEL PRAKASH 134 66.27 13/02/1988 6722 201084 108438 PARASHAR ANIKET ANIL 134 63.11 57.80 01/01/1984 6730 200362 109974 LALL DEEP DIVANSHU RAVI KUMAR 134 61.00 59.

31 62.18 08/12/1985 6749 200726 107764 AVHAD SHWETA SAMBHAJIRAO 133 58.05 66.94 57.53 69.90 05/07/1988 6763 400910 110177 DADGE MARUTI SIDRAM 133 57.23 16/08/1988 6767 301766 106273 AGGARWAL REEMA NARESH 132 64.00 17/01/1988 6764 103217 100705 RATHI NISHA DURGAPRASAD 133 63.90 10/08/1989 105953 GOYAL PALLAVI PAWAN KUMAR 134 58.00 05/05/1987 AGRAWAL NIKESH ASHOK 134 64.90 68.28 13/11/1985 134 60.00 03/01/1988 6744 400094 104428 NINGTHOUKHONGJAM REEMA N MILAN SINGH JAIN ARUN SUBHASH 133 56.27 21/07/1986 PATHAK DIPALI AMRUT ANUBHUTI U S CHOUDHARY .92 64.47 66.No.22 64. Appl No.55 57.38 68.90 24/03/1986 6741 301676 106499 SAIGAONKAR VAIDEHI ANAY 133 66.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.00 56.69 61.45 61.56 65.90 04/09/1987 6755 200008 108016 KULKARNI MRUNAL RAMESH 133 65.59 58. SML Cat.00 01/01/1986 6743 301149 106652 133 67.63 01/06/1986 6747 201331 107560 JADHAV SAGAR TRIMBAKRAO 133 57.69 63.15 70.86 57.55 26/12/1987 6751 202215 108410 SHARMA SHALABH RAMKUMAR 133 61.46 60.67 58.39 61.96 56.09 14/09/1986 6752 202011 108517 SINGH BINDU SANTOSH KUMAR 133 56.18 07/04/1986 6745 102622 102496 CHORGE SWATI PRAKASH 133 63.54 14/09/1986 6769 201156 107133 AGRAWAL AKHILESH ARUN 132 65.08 58. Roll No.63 01/06/1985 6757 300246 105659 WARNEKAR DEVASHREE SHRINIWAS 133 61.72 23/04/1986 6750 102482 100612 SHAIKH SUHAIL SALEEM 133 63.57 64.31 60.78 65.38 59.23 62.23 63.24 70.10 24/10/1988 6761 102031 101392 YEMPALLE SUPRIYA BASWARAJ 133 68.38 60.00 64.59 58.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 183 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.63 16/04/1987 6759 103194 101733 KUMAR PRAKASH BAIJNATH 133 59.77 64.54 05/05/1987 6770 300608 106868 MUDLIAR POOJA KRISHNA 132 58.27 05/09/1987 6762 400123 110460 SHAIKH PARVIN ABDULRAUF 133 63.31 77.46 65.62 56.38 69.08 55.08 60.46 59.92 63.41 55.04 62.12 55.31 64.72 24/09/1987 6753 100688 101608 LAKHANI AAMIT AJIT 133 59.00 68.84 65.55 63.90 14/12/1987 300563 106285 DHOKE RUCHA GAJANAN 133 60.00 16/09/1988 6756 102103 100054 KAMATH RAMAKRISHNA UMESH 133 57.62 59.76 63.65 61.45 28/12/1986 6754 101038 108034 KUDVA SRINIVAS DINESH 133 62.27 17/11/1987 6742 300158 105551 MANDAL SANJAY SUPAD 133 56. CatMerit PH Name of The Candidate 6735 102413 101787 6736 100452 110390 6737 201910 101261 SINGH SWATI SURENDRA PRAKASH 6738 101203 101642 6739 103580 6740 CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 134 62.09 13/08/1986 6760 201945 103359 WAGH POURNIMA JAYANT 133 68.22 58.27 19/11/1984 6748 201148 108545 SHAH PRASANNA JAYAPRAKASH 133 59.38 69.37 56.58 62.24 60.43 57.53 64. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .94 57.09 25/11/1987 6771 102113 101173 YADAV SIDDHARTH JAGE RAM 132 60.27 12/06/1981 6766 101872 101262 KAREKAR SWATI HEMANT 133 64.18 03/02/1986 6765 401150 104815 SYED IFATUNNOOR HASHAM ALI SHAMIM 133 63.54 15/12/1988 6758 201080 109868 BHOSALE RAJASHREE BABASAHEB 133 71.08 67.72 19/08/1988 6768 300755 106813 KHAN SALJOOK AYAZ AHMED 132 59.16 60.15 60.23 68.46 61.62 68.81 26/09/1986 134 66.22 63.90 63.23 58.18 60.47 66.43 67.14 55.85 59.63 12/03/1986 6746 101679 100848 NURBASH MASJEED MAHEBOOBSAB 133 62.

18 02/01/1986 RIPU DAMAN BRAHAM BHUSHAN .45 62.18 17/11/1984 6790 100483 101919 MODI NAMRATA GOPAL 132 61.08 64.15 60.No.31 53. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .85 65.54 69.81 01/03/1988 6801 302068 106523 MAHESHWARI MEETA VINOD KUMAR 131 66.27 30/08/1986 6780 201443 102575 SETH ROSHANEE SANJAY 132 60.86 59.69 53.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 184 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.09 22/03/1989 6788 100664 102690 DOSHI JAY KETANKUMAR 132 64.77 63.09 20/11/1981 6805 300548 106287 NIRKHE RAJATKUMAR VINOD 131 60.38 62.62 68.12 31/03/1977 6783 200484 108060 SWAMI SHIVANANO ANIL 132 56.96 64.54 17/08/1986 6808 201881 107506 131 60.18 20/10/1988 6789 300191 105683 SHARMA UMAKANT LAXMICHAND 132 61.98 56. Roll No.20 61.92 64.58 64.16 60.67 60.92 58.81 18/05/1985 6803 400412 104170 SATPUTE SACHIN DAGDU 131 60. SML Cat.08 61.12 58.90 19/05/1988 6779 101172 101439 VYAS PRIYA MADAN GOPAL 132 66.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.24 65.86 63.46 66.18 13/05/1988 6800 401022 110365 MORE JYOTI BABURAO 131 60.92 59.54 05/12/1984 6795 100398 102106 SHAIKH SALMA ISRAIL 132 60.85 64.54 59.36 17/09/1987 6806 401333 104362 MORTALE MAYA MADHAV 131 59.92 60.63 12/11/1986 6797 201906 109511 BAJAJ VARUN SANJEEV 132 59.02 60.45 56.64 06/06/1984 6785 202292 108558 NAYYAR PRITHA PARVEEN 132 63.92 64.27 22/11/1988 6782 201864 108262 GANDHI SHILPA ASHOK 132 56.18 20/10/1986 6784 101806 102098 NAIKODI RADHESHYAM DNYANESHWAR 132 58.15 63.31 70. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 6772 103046 101547 SREEDHANYA SREEHARI 132 63.47 61.27 23/01/1986 6774 101383 101027 MEHROTRA DIMPLE KAMAL 132 58. Appl No.15 61.36 31/03/1984 6796 400921 110183 DHAKAL DURGA MANI KAMALMANI 132 56.09 05/04/1989 6786 201808 108659 SINGH AYUSH AJAY 132 57.73 59.36 11/05/1987 6791 103454 102907 RAGHU SPHURTI SHIVRAJ 132 65.31 68.92 61.76 57.33 65.41 57.00 26/07/1985 6781 102731 102812 TRIVEDI ADITI MITHILESH 132 66.81 25/03/1987 6802 400887 104476 SYED SYEDA SANA SYED ATHAR HUSAIN 131 58.04 62.63 21/05/1987 6777 202265 108310 GUPTA RAHUL SATISH 132 62.80 64.22 61.54 61.00 14/10/1986 6804 400372 104297 TALELE PALLAVI LAXMIKANT 131 64.80 61.50 53.09 05/09/1984 6778 201066 108565 KACHAN AVDOOT DINKAR 132 66.57 60.69 61.15 65.00 61.96 68.63 14/04/1986 6775 200460 108785 KALRA ANUPAM RAKESH 132 61.90 09/07/1987 6799 300600 106625 JAIN PAKHURI PRAFULLA 132 64.14 58.22 57.55 22/09/1986 6773 102197 102031 BADADE NITIN RAJKUMAR 132 62.27 19/04/1988 6793 202025 109361 KATKAR SAGAR PRATAP 132 65.01 57.69 57.31 56.46 60.94 60.90 13/03/1985 6792 201989 109683 DUDHANALE AKSHAY SHIVLING 132 55.65 57.72 05/01/1988 6794 200999 109780 SRIVASTAVA DIVAKAR ARUNSRIVASTAVA 132 59.90 61.77 69.54 60.08 65.86 68.23 66.53 61.18 07/04/1987 6807 102172 102473 JANGIR SANDHYA SHYAMLAL 131 58.22 57.00 16/05/1985 6787 200419 109822 SINGH VIJAYVEER RAMPRAKASH 132 60.63 07/10/1988 6776 101466 107875 KHOJA SHOAIB MOHD NASIRALI 132 60.46 60.77 60.23 57.08 57.92 60.81 04/12/1987 6798 201657 109059 TONDARE SHILPA VIRBHADRA 132 64.53 61.

31 62.51 61.72 22/06/1987 6845 200871 107572 JAGADALE GANESH RAJENDRA 130 59.57 69.73 60.30 68.44 58.45 03/05/1988 6841 100980 101736 GUTGUTIA ANKIT SUDARSHAN 130 64.33 58.41 63.54 65.31 70. Appl No.76 02/04/1988 6810 200324 107486 SHARMA GEETA DALVIR 131 59.72 10/04/1987 6830 100247 100656 PADIYAR SHAHID IQBAL 131 56.10 58.92 57.27 09/11/1986 6821 102304 103121 PARDESHI ABHIJIT RANJIT 131 60.28 66.14 54.46 58.00 62.90 08/02/1985 AHMED MOHAMMED MUSLIM .71 68. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 6809 200061 107918 PARKHI SUPRIMA VINAYAK 131 64.62 60.18 01/04/1988 6820 101124 101355 MANGLA RUCHIKA DINESH 131 58.38 58.45 61.27 10/02/1984 6822 100674 100802 RAVAL ABID ASHIQ 131 56. SML Cat.37 59.43 58.63 04/01/1986 6817 202198 108813 BADARSHAHI DINESH MADHUBHAI 131 57.46 63.45 01/03/1987 6834 301943 106890 PANPALIYA RAGHUNANDAN ARUN 130 64.54 19/06/1986 6839 201398 107153 DAREKAR UMESH HANUMANT 130 57.62 61.73 13/12/1987 6840 301691 105394 DHANDE SIDDHARTH SHIRISH 130 70.27 22/08/1987 6837 301033 106525 YADAV SUNITA DHARAM RAJ 130 62.31 65.18 10/05/1987 6833 400684 104082 NUNEWAR PRASAD RAMESH 130 57.23 71.80 56.55 60. Roll No.65 59.18 56.09 04/11/1987 6844 103071 102450 AGARWAL AKHIL MAHESH 130 61.86 57.09 16/09/1987 6816 200737 108121 DESHMUKH SAMRUDDHA MUKUND 131 55.02 58.69 57.09 13/04/1986 6825 103301 102594 SONDANKAR RAHUL PRAMODRAO 131 59.92 57.88 64.00 10/11/1986 6843 200988 108431 KADREKAR PRANALI PRAKASH 130 60.45 29/05/1987 6832 200442 109500 SIDDIQUI SHEHLA RAEES AHMED 131 63.45 02/05/1987 6812 100906 103061 SAVANT RHUGVIDA HEMANTKUMAR 131 67.96 58.31 63.08 55.14 61.No.09 08/12/1987 6829 101356 102511 P S NAIR ANISHKUMAR SURENDRAN 131 61.36 28/05/1987 6835 301598 105018 PERVEZ SHIZAN SYED YUNUS 130 59.69 56.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 185 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.39 63.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.54 61.22 64.09 27/05/1987 6824 201168 109864 YERRAMALLA VIRAJ VASUDEV 131 66.55 62.37 58.63 63.81 07/08/1986 6831 100619 102545 PANDEY AMIT AMBIKAPRASAD 131 58.10 19/08/1985 6838 302216 106297 GOYAL VIPUL SURENDER KUMAR 130 57.17 57.69 63.77 60.27 24/09/1983 6818 103364 103034 KOCHHAR AAKRITA NARINDER 131 62.00 64.54 58.90 03/12/1985 6813 103309 101174 KELKAR SAGAR BHARAT 131 63.62 55. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .54 10/06/1984 6815 101570 102778 RAY MOHITA GURU CARAN RAY 131 70.38 60.54 30/09/1987 6827 400396 109075 MOTE VAIBHAV DILIPRAO 131 63.47 64.53 58.69 55.08 58.39 59.39 59.69 61.43 55.54 53.23 66.12 69.90 01/08/1986 6823 101959 101895 HOTA SOUMYASHREE PRADEEP 131 55.46 73.82 57.72 01/01/1988 6828 401239 110134 TIWARI NIHARIKA KRISHNA KUMAR 131 62.77 65.27 12/07/1988 6819 100339 103060 NAIR RAHUL P V R 131 57.90 22/10/1982 6826 201289 109919 KHADE AMRUTA ANANDRAO 131 64.36 15/09/1986 6811 101818 101105 TIWARI SHARAD KAILASH 131 57.27 06/11/1988 6814 101937 101809 131 57.00 23/05/1987 6842 200323 108814 KULKARNI SHRIDHAR SUDHAKAR 130 59.08 73.31 65.92 56.57 62.63 31/03/1986 6836 300452 105306 LASHKARE DHRUV DINESH 130 59.82 60.27 55.69 65.

69 55.63 01/12/1986 6850 102444 102362 KASHYAP OM PRAKASH SUKHLAL 130 59.46 65.09 65.72 19/06/1986 6875 100024 102521 SINGH NITIN LALBABU 129 58.23 63.09 10/09/1988 6860 400738 104481 MUTHA KHUSHBOO PRAMODKUMAR 129 62.37 56.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.91 64.63 59.45 23/11/1987 6862 400499 103846 PATHAN MAJED KHAN JUMMA KHAN 129 58.18 10/07/1984 6847 103043 102814 TAWARE NILESH DAMODAR 130 61.No.45 23/12/1987 6880 301646 105084 GOKHALE AVANTI LAXMIKANT 129 57.51 61.03 62. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 6846 200631 108555 KASAR MEENAKSHI BABASAHEB 130 67.98 61.18 08/03/1988 6868 102547 102441 SHAH ARPAN RAMESHCHANDRA 129 59.43 59.90 11/12/1983 6867 100472 102649 SALIAN ROMIT RATNAKAR 129 58.53 57.53 66.00 20/08/1986 6855 101566 109428 DESAI PRANIT PRASHANT 130 58.92 58.17 17/04/1987 6859 400133 104150 LONIKAR ABHISHEK VIDYADHAR 129 57. SML Cat.00 58.88 59.45 58. Roll No.54 54.00 61.24 54.76 58.47 65.08 62.00 02/06/1984 6879 202010 109968 HASABE RAKESH APPASAHEB 129 57.54 60.24 59.63 19/08/1988 6852 201260 110324 GIRATKAR SARANG MURLIDHARRAO 130 60.45 21/03/1988 6864 301843 106693 BANAIT AMOL MADHUKARRAO 129 58.72 57.38 60.15 58.15 58.36 25/02/1985 6874 200427 107851 GUPTA SANDEEP SHRI NARAYAN 129 61.08 62.72 30/10/1986 6881 101420 102603 SINHA AMALA SANKAR UDAY SANKAR 129 61.71 61.28 59.52 02/11/1987 6849 201973 108717 NIMBALKAR NITIN VILAS 130 61.36 04/05/1983 6876 102033 102769 KAUL SUPRIYA SURESH 129 60.35 60.06 67.09 01/08/1986 6878 400736 104903 UNHALE SUNIL SUDAMRAO 129 62.80 10/04/1987 6871 100939 102338 DESHMUKH SHILPA VILAS 129 64.69 60. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .54 67.85 65.36 31/08/1981 6865 302237 107247 VASWANI MAYUR MURLIDHAR 129 54.29 55.18 65.62 60.90 16/06/1988 6853 200462 103429 RATHI AMEY NITIN 130 59.88 58.54 20/09/1987 6854 300847 105171 BHISIKAR VAIBHAV SANJAY 130 60.54 29/04/1985 6848 200188 107980 DHINGRA DIVYAA RAVINDER 130 65.00 64.46 60.84 58.67 63.18 24/01/1983 6851 200778 109465 ARYAN RASHI RAMCHANDER 130 66.38 64.67 13/01/1985 6872 102247 102927 MORE DHEERAJ VISHWAS 129 57.00 64.69 62.85 56.00 21/05/1987 6858 103216 108020 SHAH ROHAN ACHALCHANDRA 130 61.43 55.36 01/07/1984 6877 101997 101318 CHANDIRAMANI VARSHA MANOHAR 129 61.00 63.08 56.18 03/12/1985 6863 200875 107092 DABADE KISHORI SAMPATRAO 129 59.53 57.82 63.53 64.54 07/10/1988 6866 400984 104283 SOMWANSHL SHITAL NATTHU 129 57.45 10/10/1988 6856 201767 109694 KHANDELWAL VIJAY JASRAJ 130 60.90 22/07/1987 6882 400835 104859 JAIN ROHIT RAJENDRA KUMAR 129 61.18 22/04/1989 6861 301874 107280 DESHMUKH YOGESHREE RAJENDRA 129 61.77 62.81 28/06/1985 .67 58.36 11/10/1987 6870 102666 101181 SHAH MILIN RAJU 129 62.46 65.02 57.29 59.92 59.08 70.37 58.38 62.62 61.93 60.71 60.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 186 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.81 04/01/1984 6869 102039 107874 GUPTA NIRAJKUMAR SATISHKUMAR 129 58.72 12/10/1986 6857 301597 105538 KHAN SUBEERA MOHAMMEDWASIM 130 64.50 56.00 64.63 56.77 60.20 58.81 62.72 64. Appl No.36 19/07/1986 6873 102842 102803 JAIN ALPESH LALIT 129 59.

24 60.27 08/03/1987 6900 300396 107262 SHARMA SNEHA SATISH 128 66.31 57.00 17/06/1987 6902 300970 107135 CHANDURKAR AKSHAY GOPAL 128 61.16 56.45 11/12/1987 6892 301275 106573 AGRAWAL SNEHA SATYANARAYAN 129 65.10 68.54 70.23 58.09 22/09/1984 6905 400740 104475 SAMEERA NUSRAT QUADEER KHAN 128 64.92 62.12 57.09 14/08/1987 6890 200619 109865 DONGARE RASHMI DEELIP 129 65.09 22/06/1988 6887 200415 109871 KULKARNI SAKET MADHAV 129 65.85 69.90 31/01/1988 6899 301925 107194 DESHMUKH TANAYA SUBHASH 128 57.69 68. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 6883 400594 104800 WATTAMWAR RESHMA PRAMOD 129 65.06 55.77 53.91 71.85 66.23 58.00 28/07/1988 6893 200227 103374 WALVE SANJAY RAMDAS 129 61.73 10/12/1988 6888 200424 108011 GUPTA ANCHAL SHASHIBHUSHAN 129 55.38 66.54 70. Appl No.77 68.71 59. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .No.55 54.56 64.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.00 22/04/1988 6916 100735 102326 TRIVEDI ABHISHEK BRIJENDRANATH 128 56.98 56.81 05/03/1986 6907 301609 107076 SHARMA POOJASHRI MADANLAL 128 65.36 01/01/1985 6897 102160 100331 SETHY SNEHA PRAFULLA KUMAR 129 55.23 68.67 64.27 60.23 59.59 58.69 68.18 13/05/1988 6903 300772 104261 PAWANI NITIN GANGARAM 128 67.63 55.39 63.69 59.75 57.90 16/10/1988 6884 103385 100744 KADAKIA ADITI PARESH 129 65.73 24/02/1987 6891 102465 101725 ARUN SP RIHA ARUN KUMAR 129 63.10 64.54 65.92 54.09 26/12/1988 6915 102025 100884 GADA KUNAL DHIREN 128 58.00 07/08/1987 6913 102644 100211 MEENA RINOO BANWARILAL 128 57.35 58.31 60.69 68. Roll No.96 60.59 62.72 03/10/1987 6912 103373 102974 PATIL DURGA RANJEETSINH 128 63.09 05/03/1987 6908 101622 100014 CHAKRABORTY ABHIJIT SUSHANT 128 60.47 62.62 58.54 20/06/1984 6894 200748 109813 BIRJE YOGESH MARYAPA 129 56.54 28/12/1986 6904 400623 104435 CHAUHAN SOHIL RAMESH 128 64.36 66.27 65.54 18/04/1988 6919 200017 107474 KATIYAR ANUNAYA ANUBHAVA 128 60.39 59.45 03/02/1985 6889 100288 109804 WANKHADE CHARUDATTA SURESH 129 61.51 58.92 54.70 23/04/1989 6896 302045 105744 SAHU MADAN RAJU MISHRILAL 129 61.46 64.54 29/03/1986 6895 200843 109678 VERMA VIBHA LAKHPAT 129 61.09 02/11/1988 6898 300122 105245 JHAMB KANIKA PRAVEEN 129 61.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 187 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.39 64.08 62.04 56.00 64.45 22/11/1978 6917 102606 102950 NAGPAL AMIT PRABHU DAYAL 128 59.90 28/06/1986 6906 102697 106371 SYED WASEEM SYED USMAN 128 55.92 64.54 02/07/1987 6885 102927 102692 DESAI GRISHMA GIRISH 129 65.38 51.23 62.14 60.36 05/05/1985 6914 200259 101861 GOYAL SAHIL BK 128 55.92 53.84 56.35 61.11 58.15 61.85 66.08 59.27 26/08/1985 6909 201644 107896 VIMAL ABHIJIT VIMALKSAXENA 128 59.96 56.02 63.38 66.54 63.62 58.09 13/11/1987 .55 25/02/1984 6910 102556 103203 MEHTA PARAG BAKUL 128 57.54 12/09/1988 6901 401283 104427 BADJATE SWAPNIL RAMANLAL 128 60.12 58.27 20/03/1988 6886 102755 101873 AKOLE RAGHAVENDRA SUDHIR 129 59.90 58.15 59.92 61. SML Cat.18 16/07/1988 6918 101871 100348 DARDA MAHIMA MAHENDRA SINGH 128 58.71 60.87 56.81 13/01/1985 6911 201449 108125 SINGH MANISHA ANIL KUMAR 128 59.

31 58.85 64.77 68.55 59.18 30/12/1988 6945 301137 106254 JAISWAL ANKUSH ASHOK 127 59.38 66.00 59.85 58.61 57.69 59.12 56.81 28/09/1987 6951 102384 102684 TANDON ADITI NEELKAMAL 127 63.08 72.90 58.46 66.36 57. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .80 62.61 61.71 66.00 69.54 25/02/1984 6929 202146 110436 PATIL SNEHA SWAMINATH 128 58.55 52.53 60.36 26/10/1989 6938 102782 100035 SINHA ANUBHA ANADI KUMAR 128 58.08 63.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.92 71.92 61.23 63.00 10/06/1981 6934 201342 103450 JADHAV AKSHAYANAND CHANDRASHEKHAR 128 61. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 6920 101735 100408 JOSHI MEERA SURESH 128 65.77 62.90 19/01/1989 6928 101100 103093 PATIL AMEYA HEMANT 128 62.62 56.69 56.91 26/02/1987 6931 102977 102693 ALI RASHIDA ZOHER 128 61.69 68.No.09 05/12/1988 6926 101127 102564 KAUR PARMEET GURSHARAN SINGH 128 56.73 51.15 58.09 19/05/1987 6932 201187 109114 AWATE ANJALI ARUNKUMAR 128 59.45 24/01/1987 6935 301266 105468 WAIKAR SAI HEMANT 128 58.65 56.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 188 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.62 64.63 11/07/1986 6941 200849 108047 128 60.69 64.47 58.38 64.41 58.49 57.00 10/09/1984 6954 201667 107968 PADALKAR DISHA ATUL 127 58.62 61.00 58.27 24/02/1986 6925 103044 103144 PAREKH RUPAL ISHWAR 128 68. SML Cat.45 59.02 56.45 31/03/1987 6946 302099 106684 MARAS PARAMJEETSINGH NIRMAL SINGH 127 60.15 60.54 08/02/1985 6947 301903 106517 DATTA SHUBRA SWAPAN KUMAR 127 60.37 63.81 08/11/1986 6933 101085 100521 SAXENA PRAGATI ANIL 128 63.62 60.33 59.59 65.33 64.09 01/08/1983 6940 300514 105760 MAHLA PRADHAN POONAM PRASANNA PRADHANANOOP RAM PRAKASH SHARMA 128 61.06 60.61 59.18 25/05/1988 6924 200964 107404 DUGAR SHILPA GULAB CHAND 128 62.33 16/01/1984 6922 200397 108140 RAGHUVANSHI KSHITIJ S P SINGH 128 56.36 14/05/1986 6921 201225 108474 THAKUR SANTOSH KUMAR MATHURA 128 59.43 60.55 28/05/1987 6936 401398 110163 DHUMAK VIJAYKUMAR MURLIDHAR 128 58.63 03/07/1982 6956 201775 108472 SANE NIKHIL SUNIL 127 60.90 26/05/1987 6955 201952 108803 JAISWAL SHREYA SHRI PRAKASH 127 56.18 60.62 67.09 24/03/1988 6942 400273 103698 SHIRSHIKAR SANDEEP SHRIKANTRAO 127 55.55 30/04/1984 6953 102966 103073 GUPTA TANAY DAYAL PRASAD SAHA 127 63.36 56.92 68.08 67.45 64.62 70.72 10/09/1987 6944 401073 110424 AGRAWAL ASHISH SURESHKUMAR 127 67.45 61.54 59.91 04/02/1987 6927 102862 102381 AGARWAL NIDHI BAJRANGLAL 128 71.39 63.63 20/06/1985 6943 401275 103802 GAWANDE ABHISHEK VITTHAL 127 63.63 11/09/1986 6948 201013 102358 SOMANI RAZVIN VAZIR 127 64.59 55.62 61.27 05/04/1987 6950 101343 102184 SINGH ANKITA DAYASHANKAR 127 64.77 63.67 63.45 23/07/1988 6923 100392 102100 SHAH REEMA RAJKUMAR 128 66.94 59.54 66. Appl No.62 65.64 01/11/1985 6939 100848 102683 128 60.77 55.72 10/01/1987 6937 201696 109955 TYAGI SNEYHIL PERMOD 128 66.08 60.15 61.45 66.46 68.16 59.18 15/08/1988 6949 102764 102869 SIDDIQUI WASEEM AKRAM DILHASAN 127 58.31 61.54 20/09/1987 PRINCEHP HARINARAYANAN . Roll No.90 24/11/1987 6930 103191 102659 SHETH JIMIT RAJESH 128 61.54 28/05/1987 6952 101656 101041 BINJWA ABHISHAEK NARAYAN 127 59.

63 28/05/1988 6993 101734 101365 TILWE AMRUTA AJAY 126 64.00 18/07/1987 6988 100013 103114 MUKADAM NAZIA NAZIR 126 60.82 61.39 61.74 73.72 17/11/1985 6979 100639 102150 126 55. Appl No.45 18/01/1987 6982 201583 103199 DUGAD PRAFULLA BALCHAND 126 56.77 53.45 01/09/1983 6991 400663 104873 CHAVAN SAINATH MAROTRAO 126 54. Roll No.15 69.41 55.65 62.63 03/12/1987 6986 200326 107830 NANIWADEKAR PRIYANKA VASUDEO 126 64.92 70.08 56.35 55.96 60.96 56.38 56.00 59.67 55.73 61.36 23/02/1987 6987 100393 102886 126 64.38 61.28 10/03/1988 CHANDAN KUMAR YAMUNA SAH ARCHANAKUMARI JHABBOOLAL .00 68.06 60.90 08/10/1988 6958 102999 103047 SINHASAN SANIL RAJSHEKHAR 127 60.14 19/10/1988 6966 400404 104222 RAJAN PUSHPA CHAND SHERI CHAND 126 57.00 05/08/1987 6978 100736 101837 SAHETYA ANKESH RAJU 126 61.72 18/07/1982 6971 300825 105093 PRADHAN ANKIT SUDHIR 126 56.15 60.37 63.85 62.18 60.43 57.76 65.92 65.45 19/07/1989 6969 400672 104058 MOMIN ZAKIR MOHIUDDIN GULAM RABBANI 126 61.77 50.00 24/07/1985 6990 102198 103372 SINGH DIBYANSHU RAM PRAVESH 126 57.63 20/12/1985 6989 100986 100536 THAKUR ISHA REWAT SINGH 126 58.00 61.62 58.36 24/07/1986 6965 100453 102532 JADHAV SANTOSHKUMAR RAMCHANDRARAO VERMA SUKANYA SURESH KUMAR 127 63.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.08 66.85 59.67 61.73 55.27 01/09/1986 6984 103042 102262 ASAWALE KETAN YASHAVANT 126 59.16 59.65 58.18 13/08/1983 6983 102072 102256 GAD HARSHAL KESHAV 126 65.88 51.46 62.92 60.46 66.36 27/04/1989 6960 100337 100680 GIRI HEMANT KUMAR TRIBHUWAN 127 61.62 62.57 02/06/1987 6959 100880 102519 KATE ASHISH AVINASH 127 62.15 63.18 20/08/1987 6985 101386 101513 VELAYUDHAN NILA C P VELAYUDHAN 126 62.36 30/03/1985 6973 200593 104506 CHAWLA GURNIHAL SINGH SJS 126 51.08 60.70 66.73 65.62 66.00 12/10/1985 6977 200361 108520 KHOT ADITYA ANIL 126 60.23 57.46 57.00 57.20 63.54 10/05/1984 6967 400916 104480 BADAK YOGESH SARJERAO 126 59.31 64.54 60.31 58.90 53.88 62.72 24/08/1987 6963 400611 103418 DESHMUKH MANASI NARESH 127 60.36 04/06/1988 6968 301344 106654 NAMRATA KAMAL SINGH 126 69.92 64.63 07/07/1978 6992 103494 102747 PATHADE RAHUL BHAUSAHEB 126 63. SML Cat.63 22/08/1984 6964 201310 109108 127 60.09 03/01/1983 6980 100200 101600 DALVI NAZIA NAZIRHUSSAIN 126 67.78 63.85 60.45 16/09/1987 6972 401584 104447 BHISE TRUPTI BALASAHEB 126 57.90 12/10/1987 6974 401116 104398 CHOUGULE YOGESH VISHWANATH 126 55.37 61. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 6957 201270 108451 OSWAL AMEETKUMAR MOHANLAL 127 63.69 58.52 61.22 62.45 63.11 54.92 65.63 05/07/1987 6970 301391 107223 GOYANRA SHAILESH SURESHCHANDRA 126 63.42 58.No.24 56.64 06/03/1987 6975 202050 108399 THIPASE CHINMAY KIRAN 126 60.69 60.00 58. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .64 04/09/1988 6962 201246 108042 BHANU JITHIN UDAYA 127 62.45 16/09/1984 6961 101090 102731 JAIN VIPUL RISHABH 127 61.69 61.72 04/09/1986 6976 100760 102704 SHEIKH WASIL RASOOL RASOOL GHULAM 126 60.45 07/10/1986 6981 101717 102980 YADAV AKHILESH JAWAHARLAL 126 62.23 58.85 75.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 189 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.21 62.92 61.50 59.

94 54.47 57.84 56.69 68. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .65 56.82 26/02/1986 DEEPTI NARAYANAN K P NARAYANAN MOHAMMED KHALID MOHAMMED JEELANI KUMAR PIYUSH SUDHIR .23 62.18 21/08/1987 7002 302155 106506 JINDAL CHHAVI SURENDER 125 63.52 66.15 65.55 23/05/1988 6998 101483 109839 AMLADI ANUSHREE ULHAS 126 62.45 16/03/1983 7022 100064 101504 RASTOGI HARSHIT SUNILKUMAR 125 56.38 68.44 61.72 12/11/1987 7029 400241 104755 125 59.00 61.00 20/11/1987 7018 200751 107615 BATTA ANGELIKA RAJENDRA KUMAR 125 63.00 24/04/1987 7019 103268 109791 SHAH FRENI PRAVIN 125 61.27 19/11/1983 7021 101605 100787 SINGH ARCHANA JAGDISH 125 58.45 59.63 61.77 52.52 60.81 10/06/1987 7028 102143 109323 GANGWANI AMIT SHANKAR 125 60.14 58.41 54.No.08 62.82 09/06/1982 7000 100589 102385 KABRA PRAFULLA SUNIL 126 59.18 08/05/1986 7006 101023 100966 BAROT PARTH VINOD 125 61.76 64. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 6994 100040 110349 DAWLE KIRAN ARUN 126 58.54 06/05/1987 7014 200428 108560 GUPTA SHEENA ANIL KUMAR 125 57.57 62.86 56.36 02/01/1988 7003 400708 104213 SHAIKH SHAMAMA FARHEEN BADSHAH 125 59.00 07/05/1985 7026 101278 102621 MHATRE DNYANADA ARVIND 125 60.67 61.70 07/09/1986 7024 102263 109888 JAIN RAJIV SOHAN 125 64.23 58.55 59.33 59. Roll No.16 62.45 59.72 31/12/1985 7012 202107 107981 PANDEY SANSKAR KESHAV 125 55.94 62.62 62.09 10/09/1987 6996 401134 110307 DHAMALE GAYATRI ANKUSHRAO 126 57.45 17/07/1986 7005 100458 103181 SHUKLA SHANTANU SURESH 125 56.20 58.46 52.76 59.72 05/07/1986 7013 202179 108443 KHANNA AMANPRIYA SATYA PRIYA 125 63.31 60. Appl No.54 61.71 57.09 06/09/1987 7016 101602 102504 PATHAK ILA KAUSHAL 125 58.85 59.36 09/09/1986 7010 101425 102841 AGRAWAL SUMIT KANHAIYA 125 58.15 60.38 56.18 27/09/1986 7023 100747 102920 125 59. SML Cat.39 63.92 60.62 56.71 60.77 61.12 57.90 58.49 56.96 57.08 60.00 12/03/1987 7011 200844 108458 KOTHAWALE SURAJ SHIVAJI 125 57.64 13/09/1985 7017 103069 102515 SIDDIQUE AAFREEN MOHD MOBIN 125 60.23 57.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.09 29/07/1987 6997 101308 100605 PATEL MANTHAN RAJENDRA 126 56.86 62.47 56.85 62.27 18/08/1987 6999 103360 102768 GUPTA AJAY GHANSHYAM 126 61.46 62.27 05/12/1988 7025 401289 110169 PAWAR ANAND RANNUSINHA 125 59.62 58.72 63.15 69.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 190 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.85 65.54 01/10/1984 6995 301689 105359 DAS DEEPAK KUMAR PRAFULLA KUMAR 126 58.41 60.12 57.46 61.90 06/10/1988 7027 200180 109889 MORE NEETA SOPAN 125 64.31 65.09 10/05/1989 7007 201373 107473 SHARAN PRIYA DARSHNA KSN 125 57.90 29/04/1986 7004 400557 103675 RAJULE SUNGHARSH UTTAM 125 58.85 31/10/1986 7008 200598 107990 SONI SRIJAN SHASHIKANT 125 65.54 55.71 56.10 52.72 09/04/1988 7020 200531 109494 PATIL ARCHANA BALASO 125 59.31 60.85 62.91 08/05/1989 7009 100750 101803 SAXENA SUSHANT K N 125 64.90 01/02/1983 7030 101263 101126 125 61.38 66.31 62.69 57.27 61.71 59.08 56.90 61.08 55.00 10/09/1987 7001 401054 104142 GAIKWAD VIKAS BALASAHEB 125 53.00 29/06/1988 7015 201709 108341 BOSE SUNANDINI DEBAJYOTI 125 58.

00 08/01/1980 7040 100270 100984 BELDAR KUNDAN ANILPRAKASH 124 59.62 57.23 66.54 29/07/1987 7045 101073 101196 124 58.38 61.02 59.06 51.22 58.85 63.82 61.18 13/12/1985 7056 400846 110334 PRIYA TANVEE JAYANT 124 61.51 62.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 191 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.92 58.02 58.24 59.80 58.45 26/06/1987 7053 300467 104134 BAKSI MAINAK RANJAN SANKAR RANJAN 124 59.65 59.15 66.71 54.46 58.85 55.46 64.09 26/08/1986 7042 102235 100425 SOOD SHIKHA DINESH KUMAR 124 61.08 58.78 57.63 12/06/1985 7048 100135 101361 MANKARI DEEPAK DIGAMBERRAO 124 59.62 54.81 05/11/1983 7054 201286 109788 MADHUVARASU BHARADWAJA SAISHANKAR 124 62.55 56. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 7031 400166 103686 JADHAV RAMANAND VIJAYANAND 124 63.62 62.90 55.36 01/06/1987 7032 400014 104492 SYED ATIYA TAHESEEN SYED MEHMOOD 124 58.63 01/01/1988 7058 103423 102635 PESHIMAM NIHA VASEEM 124 59.96 56.69 58.31 59.45 22/11/1986 7034 401264 104279 NILANGE SHASHIKANT MANIKRAO 124 59.85 64.63 01/09/1987 LALIT SHANKARLAL .38 66.15 54.08 59.36 08/02/1987 7044 102246 102170 GOEL NOOPUR CHAMAN 124 63.23 64.31 57.54 26/09/1985 7062 102353 109841 INAMDAR CHINMAY SHASHANK 124 62.23 63.27 61.54 18/04/1988 7033 301269 107120 CHANDAK HARSHAL BADRINARAYAN 124 59.81 23/09/1985 7055 401476 110179 GHADGE SUSHEN LIMBAJI 124 56.00 60.36 26/04/1984 7039 300583 106222 NIYAZI ALIYA MUSHTAQUE AHMED 124 65.54 63.20 02/03/1985 7037 301015 106516 DATTA TRISHA SWAPAN KUMAR 124 60.92 67.37 59.31 64.43 01/05/1988 7036 400397 104227 MUKADAM SARIKA SIDDHLING 124 56.38 65.69 62.12 57.91 27/06/1989 7064 201466 110347 HATTE SUJIT SUBHASH 124 56.53 54.15 60. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .08 59.20 56.18 02/04/1985 7046 201277 107409 MANKIKAR MAITREYI GAJANAN 124 66.90 07/08/1984 7038 400803 104216 SINGH ALOK RANJAN AKHILESH KUMAR 124 62.No.81 14/09/1988 7059 301346 106321 SONARE SAGAR DIPAKRAO 124 54.45 16/05/1984 7049 202142 108573 BIRAJDAR GURUNATH ANDAPPA 124 55.57 55.45 01/02/1986 7057 102849 109525 CHAUHAN PUSHPKANT HARISHCHANDRA 124 56.29 54.76 60.72 06/01/1986 7043 201403 108524 TANNA URVI DHIRAJLAL 124 59.23 62.71 63. Appl No. SML Cat.45 09/06/1986 7065 100091 102701 SONI ANURAJ DEOKINANDAN 124 60.54 28/09/1988 7063 101247 109840 BAITULE AMEY MADHAV 124 62.35 60.00 59.62 56.63 60.63 02/05/1988 7047 200288 107955 SORTE SHARAYU RAMDAS 124 58.00 61.27 63.87 01/06/1980 7050 100057 102403 BIRADAR MADHUKAR PRALHADRAO 124 61.33 63.65 60.31 60.72 22/07/1985 7066 400570 103317 JAIN SANKET CHANDRAKANT 124 55.35 64.08 65.51 61.81 21/06/1988 7052 101460 100572 MANWANI BHARKHA DILEEP 124 57.15 55. Roll No.63 30/09/1988 7061 201982 109436 SURVE RAHUL ASHOK 124 56.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.36 18/08/1987 7035 401327 104189 GANGAPURWALA SONICA SANJAY 124 63.62 55.90 13/07/1988 7067 301175 105762 RATHI ANURADHA KAMALKISHOR 124 59.90 02/05/1987 7051 201713 103414 PATIL SUJAY SUNILKUMAR 124 61.54 25/05/1985 7041 201129 108218 SHARMA SHRUTI KULDEEP 124 60.39 59.84 58.06 57.04 57.09 11/12/1985 7060 102333 102550 SALDANHA NEIL MICHAEL 124 65.62 62.61 57.15 65.

98 61.69 62.00 30/03/1985 .27 56.77 64.94 58.39 56.72 14/08/1988 7072 301133 106955 SHARMA SWAPNIL KAMALKISHOR 123 56.61 61.67 62.37 54.27 29/09/1988 7074 302080 105898 PAGARIYA SHREYA SUSHIL 123 64.08 65.No.90 55.71 01/09/1988 7078 400827 104202 RAIMULE MADHUR NIVRUTTI 123 59.72 03/03/1986 7071 301250 106018 KUSHWAHA SAURABH MAHENDRA KUMAR 123 67.91 23/09/1986 7076 401712 104478 SHAIKH SHAISTA PARVEEN FAROOQUE 123 71.46 61.38 68.23 56.36 13/11/1986 7084 300331 100240 SHARMA NISHTHA PARMOD 123 58.06 61.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.16 62.82 58.18 05/03/1985 7089 202326 108309 TRIPATHI RICHA DAYA SHANKAR 123 57.80 57.27 23/09/1987 7090 100192 102140 PATEL ARCHANA SHAUNAKBHAI 123 60. Appl No.08 58.78 59.18 64.28 30/04/1982 7070 300985 106471 KHAN NIGARFATEMA MOHEET 124 58.59 55.08 65.04 57.63 19/11/1983 7091 100771 100969 VERMA RITIKA GIRINDRA 123 63. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 7068 401634 110488 JADHAV MITALI UTTRESHWAR 124 58.11 70.92 58.94 58.45 54.54 03/11/1988 7086 200349 108693 UNHALE SWAPNIL RAJU 123 56.09 16/09/1984 7093 100286 102185 UPADHYAY NITISH HEMSHANKAR 123 62.54 13/01/1988 7101 300044 105448 JHA ANUPRIYA PRASANNAKUMAR 123 60.08 55.18 03/11/1986 7094 202195 109476 PATIL AJIT BALASAHEB 123 64.90 20/10/1988 7100 300542 106519 BAWANE KUNAL RAMDASJI 123 62.57 57.38 62.15 57.08 60.34 55.85 62.77 60.33 55.10 59.27 24/03/1987 7069 200763 110451 MANDE TRUPTI HARICHANDRA 124 56.62 28/10/1987 7092 301105 105685 SAHOO AMITA LALJI 123 62. Roll No.94 60.70 62.62 70.06 63.14 64.98 61.92 71.90 15/08/1986 7079 301834 106655 KURUNDWADKAR MOHIT MOHAN 123 65.55 61.58 63.63 08/07/1986 7073 300184 105641 THAKRE APURVA ASHOK 123 60.72 08/04/1985 7085 100431 103159 MEHTA MANAN VINOD 123 65.00 08/11/1986 7103 300049 107113 SALAMPURIA SHRADHA NANDKISHOR 122 61.52 63.91 10/06/1988 7098 400488 110107 NIKAM VIJAY YOGIRAJ 123 58.15 69.54 01/03/1984 7097 103033 102889 SINGH SAURABH KAMLESH 123 59.31 68.41 65.63 19/01/1989 7083 101790 103132 NAIR SHRUTI ANAND 123 65.36 12/05/1984 7077 400101 103943 MANDHANE HRISHIKESH MADANLAL 123 58.54 23/09/1986 7075 400839 103768 BOTHARA NIKHIL VIJAY 123 55.92 56.63 23/05/1987 7081 201287 107897 DUTTA RUCHI JESSICA KAMAL 123 58. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .92 61.65 61. SML Cat.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 192 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.23 58.84 67.45 25/10/1987 7088 201267 102576 JAIN VARUN SATYENDRA 123 62.98 60.73 57.38 57.38 74.96 63.88 69.77 67.37 55.33 60.77 66.09 07/05/1988 7104 301503 107293 DESHMUKH ASHISH VINAYAKRAO 122 58.00 62.85 70.91 05/07/1988 7087 200315 108441 SINGH ABHILASHA ABHAY BAHADUR 123 60.62 64.91 02/09/1986 7099 100375 102166 JANTRG MANSI NANDKUMAR 123 60.09 25/05/1987 7095 102784 109957 PATANKAR NIKIT KIRAN 123 59.90 13/05/1988 7102 202080 109091 KORE PRASHANT SACHCHIDANANDA 123 56.72 18/05/1985 7082 201781 101063 KALE APURVA VASANT 123 65.85 56.85 64.72 21/07/1987 7080 101333 102380 SHARMA DIVAKAR RAJIV 123 67.18 58.46 59.54 09/11/1980 7096 200106 109960 RAJ PIUSH LALAN SINGH 123 61.77 60.

38 60.79 62.09 30/05/1988 7128 301321 106454 SHEIKH SHAKIL BABBOO 122 58.90 12/03/1987 7137 401241 110483 PHULAMBRIKAR RUTUJA MOHAN 121 63.69 61.14 61.90 61.57 55.85 54.08 57.36 19/07/1987 7126 401232 104797 SINGH RAHUL SATISHKUMAR 122 56.45 63.09 25/09/1988 7108 300069 106706 KODALI HANISH PREMKUMAR 122 62.23 66.85 67. SML Cat.65 64.85 62.27 10/11/1988 7117 100391 101794 SARDESAI INDRANI SHRIPRAKASH 122 64.69 58. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 7105 300837 106930 TAMMEWAR GURURAJ SANTOSHRAO 122 63.72 64.36 21/05/1987 7131 100151 102890 KHAMKAR AJITA DEEPAK 122 64.35 56.41 58.90 15/05/1988 7116 100533 103037 SHETTY ASHWATTHA RAVINDRA 122 60.54 65.14 28/07/1988 7115 101205 102388 SAHU SUNIL SHANKARSAN 122 57.00 07/07/1988 .86 56.23 64.45 01/08/1989 7130 102674 102854 UTEKAR ROSHAN RAMESH 122 58.86 57.82 29/10/1986 7123 201048 102336 NIGAM MANSI MUKESH 122 63.47 61. Appl No.78 64.90 60.27 12/03/1986 7129 101280 102553 BAFNA MITESH JATAN 122 60.33 63.15 67.72 27/03/1987 7138 400825 104201 PATIL HARSHAL PANDURANG 121 54.04 64.00 14/11/1987 7113 200582 108752 PATIL VIRENDRA BASWARAJ 122 60.57 61.54 16/08/1986 7140 401324 103720 DESHPANDE VARSHA DIPAK 121 60.54 66.23 62.09 28/07/1986 7121 201132 108147 PAWALE ONKAR SURESH 122 59.90 08/12/1985 7127 400207 109083 VARWANTKAR PRASAD HANUMANTRAO 122 64.36 01/01/1987 7109 401117 103906 SHAIKH SHIREEN NASIR 122 66.46 54.81 08/12/1988 7120 102001 100254 JOSHI SHIVANI RAVINDRA 122 64.09 29/10/1987 7110 400750 104187 KORHALE DNYANDA VILAS 122 60.81 29/07/1986 7133 400937 110406 GAVHANE HANUMANT BHAGAVAT 122 58.No.45 13/01/1987 7122 202109 108597 KAPADIA MELANIE HITESH 122 55.92 62.47 59. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .54 10/04/1987 7124 202246 108557 PATHAK PARUL DINESH 122 60.90 01/01/1987 7134 200522 109900 SHARMA PRITI NARESH KUMAR 122 59.36 18/12/1986 7139 302149 106876 VERMA ANAND MANOJ 121 61.92 60.12 57.62 64.63 07/05/1987 7112 400394 104225 SAYED ARSHAD LATEEF 122 60.18 14/05/1987 7141 201167 108213 SATRAS KAMLESH BABAJI 121 62. Roll No.51 60.23 53.16 55.57 63.45 05/06/1988 7125 301824 106455 DESHMUKH VINIT PANDITRAO 122 57.47 58.18 07/12/1987 7107 400773 110490 PAWAR DIPAK TUKARAM 122 61.77 63.55 65.45 06/05/1988 7132 400885 110178 BANALE SEEMA MAHADEV 122 56.73 59.55 55.80 64.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.31 60.38 64.62 61.85 67.78 59.38 61.27 55.54 63.27 01/09/1987 7119 101988 100989 ADHIKARI SUCHISMITA ANJAN KRISHNA 122 59.81 15/06/1987 7136 301040 106515 NIMJE SHALVIN HEMANT 121 61.15 71.62 64.45 26/05/1985 7114 101268 101786 SAMANT BHAIRAVEE SUNIL 122 62.98 59.54 01/08/1982 7135 300101 106461 SHEIKH AHASEEB AWAJID 122 60.77 55.92 67.15 66.77 58.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 193 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.72 18/02/1985 7111 301732 106256 VYAS MALHAR TUSHAR 122 58.31 60.00 62.96 60.91 09/05/1989 7118 101046 101503 VYAS NIKHIL RAMESH CHANDRA 122 55.94 58.31 63.29 57.15 60.77 59.84 60.85 59.16 55.45 57.69 59.45 02/04/1989 7106 201735 110450 SHAIKH SHIRAJ CHAND 122 61.

92 67.69 74. Roll No.91 14/09/1987 7152 202036 108471 KARVE SHWETA ANAND 121 62.38 68. Appl No.53 63.No.92 56.00 63.59 66.08 61.45 25/09/1988 7144 100719 102809 THAKUR PRAYASH PRITHVIRAJ 121 63.90 27/02/1986 7151 102901 100586 SHAH KHYATI BHUPENDRA 121 61.09 18/04/1988 7159 102390 101347 JAFRI SALMA ABUL QASIM 121 61.82 14/06/1983 7171 200932 108117 SOMANI NITIN GAURI SHANKAR 120 56.10 60.92 64.64 67.92 60.97 54.71 55.00 53.82 63.18 05/06/1985 7173 201740 108248 KULKARNI PRAJAKTA PRAMOD 120 58.00 07/07/1988 7158 201706 109836 MAHADIK VARSHA DNYANESHWAR 121 64.69 60.36 24/01/1985 7154 301497 105922 YADAV SUMAN DHANPAT 121 55.61 55.06 52.85 65.46 56.55 05/06/1986 7157 401473 110467 JADHAV RAMESHWAR RAOSAHEB 121 59.85 59.45 30/04/1986 7161 301883 105776 PARSWAND KAMLESH CHETANDAS 121 61.27 25/12/1985 7168 200216 107998 KATAKWAR MITI MAHENDRA KUMAR 120 53.88 56.77 64.62 62.00 59.77 65.88 59.23 58.62 60.72 29/11/1987 7175 200506 107901 JOSHI UTKARSHA PRADEEP 120 64.27 02/12/1988 7177 202309 107992 WADALKAR SNEHA SUNIL 120 60.36 21/09/1989 7156 100062 102888 SHAIKH SARFARAZ ARZOO SHAHID AHMED 121 60.72 01/11/1983 7170 101869 102831 SAXENA GAURAV K B LAL 120 61.97 62.82 55. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .35 55.90 26/05/1985 7160 401030 103519 GARUD SAGAR SUNILRAO 121 64.31 54.08 60.00 20/05/1986 7146 201872 109088 SETHI ADITYA ARUN 121 66.38 60.82 07/11/1987 7167 302069 106190 KHAN SHAHEDULLAH KALIMULLAH 120 55.69 12/07/1988 7147 201436 107852 CHAVAN TEJAL RAVINDRA 121 63.22 53.44 61.46 57.35 60.71 58. SML Cat.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 194 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.46 62.90 63.18 24/04/1988 7153 102881 100574 KUMARI SABITA ONKAR 121 56.90 64.27 59.72 30/06/1985 7169 202342 107634 SRIVASTAV ANAND ASHOK KUMAR 120 54.27 20/10/1984 7164 101962 102509 SHEIKH AFEYA RIZWANUL HODA 121 62.80 09/07/1988 7148 102011 102861 SINGH ABHIJEET VIKRAM 121 62.54 03/08/1986 7155 300700 105504 DESHMUKH PRIYANKA PRAVIN 121 59.18 02/07/1982 7166 301008 106825 SONTAKKE ABHIJEET RAVINDRA 120 63.63 22/03/1986 HARSHWARDHAN KAMESHWAR SHARMA .09 23/07/1988 7165 302168 105957 120 61.18 20/04/1988 7163 301129 106481 IYER SURESH NAGNATHAN 121 62.38 65.82 60.67 62.08 52.69 60.41 63.82 08/10/1987 7174 201894 108564 MACHALE ARVIND SHIVAJIRAO 120 57.69 56.62 59.04 62.39 59.45 64.55 59.85 52.00 64.33 07/09/1987 7145 102821 100295 KUMAR SUJEET SIYARAM 121 69.00 65. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 7142 200611 108702 SEAHWAG ARCHANA M S 121 68.15 68.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.64 02/02/1981 7143 201098 107806 DARUWALA SAANIYA FAZAL 121 58.15 65.16 54.41 60.51 60.72 07/07/1984 7172 103365 101984 SHUKLA DHIRAJKUMAR BUDDHIRAM 120 55.39 63.72 19/07/1987 7149 101832 103071 ANAND PRABHA ANAND KISHORE 121 58.31 52.69 59.78 59.36 09/06/1988 7176 100627 103031 PARADKAR PRIYANKA VISHVANATH 120 64.04 58.42 63.00 01/04/1985 7162 200464 109847 SHAIKH SADIYA BEGUM VIQUAR AHMED 121 63.09 15/08/1987 7178 103486 103190 RAUL AMRUTA JEETENDRA 120 61.77 71.35 62.69 63.00 14/05/1987 7150 101122 100729 JOSHEE ASHISH NARESH 121 55.

46 58.33 57.27 18/03/1988 7181 201034 109666 NADKARNI SUSHRUT SUNIL 120 56.27 08/07/1987 7198 103555 101727 MEHTA VISHISHT SANJEEV 120 63.63 26/03/1988 7199 400952 103500 DUSEJA KAPIL GHANSHYAMDAS 120 56.38 72.81 13/06/1987 7202 401176 103364 BABRAS AMRAPALI ASHOK 120 65.81 15/03/1986 7208 302199 105035 SC NAGRALE VIVEK BHAURAO 119 59.No.77 64. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 7179 100895 101931 TIWARI RISHABH RAJENDRA 120 56.18 06/12/1982 7214 200857 107097 OBC JANORKAR MANJIRI PURUSHOTTAM 119 57.43 62.63 08/06/1986 7186 300525 106010 TAMMEWAR SUVIDHA SUBHASHRAO 120 61.51 59.35 58.59 60.63 22/09/1988 7190 401717 110428 65.54 08/03/1987 7210 400605 104330 OBC BURSE YOGITA SATISH 119 57. Appl No.92 52.38 54.81 28/06/1987 7201 201529 110304 HUNGE SHIVARAJ MOHAN 120 58.16 56.92 61.39 57.36 20/05/1988 401633 104846 KANNADAKAR AMRUTA POOJA DATTATRAYRAO KOLEWAD ANITA DATTATRAYA 120 7191 120 61.96 56.00 03/06/1988 7203 202018 110373 PATIL SAGAR BHANUDAS 120 61.64 03/06/1987 7196 200450 109485 HEGDE SIDDHESH RATNAKAR 120 57.23 58.81 29/03/1988 7183 300787 105418 BHARUKA SACHIN OMPRAKASH 120 60.23 57.73 72.71 58.90 30/05/1987 7206 301962 107303 OBC HINGANKAR PRASHANT KESHAORAO 119 61.62 63.55 60.84 52.09 26/09/1981 7185 103082 100956 SHAIKH EHSANUL HAQUE SHABBIR AHMED 120 57.45 09/12/1987 7197 201878 109806 KUMAR AMBER ASHUTOSH 120 63.69 55.54 61.36 12/02/1986 7205 302218 105809 OBC GADGE SWAPNIL VIVEK 119 59.92 61.27 29/05/1986 7180 200018 108424 PATANGE NEERAJ ARUN 120 60.85 61.78 56.61 57.15 59.43 55. Roll No.90 01/03/1987 7182 101173 101391 KANKARIA SANKET RAJENDRA 120 58.38 59.31 55.96 65.36 10/11/1987 7189 101291 103516 MOHITE MANGESH ASHOK 120 60. SML Cat.69 63.37 60.64 15/08/1981 7188 200891 109506 KADAM SWAPNA SHIVAJI 120 58.98 59.54 58.23 57.08 60.77 63.62 59.84 63.61 59.69 63.63 14/04/1982 7211 400699 104456 OBC SINGARE ROHIT RAJABHAU 119 55.29 53.08 59.35 56.12 62. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .84 53.08 68.78 58.00 62.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 195 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.90 14/04/1983 7193 100026 101218 DHAWALE AJAY JANARDAN 120 59.00 26/09/1985 7209 400882 104032 OBC BHUJBAL SURAJ SURESH 119 60.76 64.09 02/01/1984 7194 200049 109515 CHOPRA RICHA NAND LAL 120 62.81 27/11/1986 7215 401372 104093 PATEL ZABEEUDDIN IMTIYAZUDDIN 119 56.80 56.90 05/06/1986 7192 300963 105651 SENGUPTA DEVIKA PRIYADARSHAN 120 56.18 26/02/1985 7184 103560 101924 SINGH VAIBHAV PRATAP BAHADUR 120 58.23 68.59 63.09 12/06/1989 7195 301025 105921 KOTHARI MEGHA SUBHASHCHANDRA 120 57.72 11/11/1985 7212 301892 106554 OBC BALKI SNEHA GOVIND 119 66.39 56.36 08/01/1987 7200 400161 110398 BEVNALE VISHWAJIT VITTHALRAO 120 59.23 57.09 31/03/1988 7213 301640 105116 ST KORWATE NAMITA BHARAT 119 53.90 29/03/1983 7207 401585 103674 SC SALVE SHAILESH MADHUKAR 119 58.80 60.62 60.69 62.64 16/02/1988 7187 102670 107510 BHARDWAJ ABHISHEK MUNNI LAL 120 53.37 56.08 65.41 59.27 29/07/1985 .38 57.29 62.15 60.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.45 30/01/1989 7204 300337 107286 NT1 GIRI SHAMSUNDAR GANESHGIR 119 55.21 69.10 56.02 53.15 56.71 58.80 67.00 59.54 57.

90 02/06/1989 7234 201571 107573 SC GAIKWAD PALLAVI PRADIP 119 57.67 55.45 15/08/1986 7250 102387 100462 MEHTA SONAL OM PRAKASH 119 56.27 13/11/1986 7245 401186 104838 OBC GORE SUNIL ANANDRAO 119 55.81 07/04/1988 201203 107436 KARNE KETAKI NARAYAN 119 59.00 22/05/1981 7242 400407 110471 PAWAR ANKUSH BHAURAO 119 61.18 28/10/1987 7227 103162 101891 OBC KUMAVAT SARVABHAVI PRABHUDAYAL 119 56.78 61.72 10/06/1985 7228 201886 108185 ANGADI MANSA VEERANNA 119 60.86 57.49 55.45 07/05/1988 7230 201233 108576 KOTALWAR SAMEER GOPALRAO 119 62.08 57.63 07/03/1985 7241 401475 109491 PURWAR MANISH KUMAR SOHAN LAL 119 59.55 30/10/1986 7239 100068 102830 DT(VJ) RAJPUT AMARDIP KAPURCHAND 119 56.10 57.94 64.59 56.24 62.29 58. Appl No.84 59.92 55.73 55.92 61. Roll No.31 63.18 05/09/1986 7240 201285 108296 NT1 KATE AMRUTA TUKARAM 119 57.82 19/11/1988 7248 102789 103125 SC SAWALKAR SHWETA MAROTI 119 59. SML Cat.45 01/08/1988 NALWAYA NEHA ANILKUMAR 119 58.00 61.61 65.57 59.00 17/03/1988 400371 103806 SHINDE JAISHREE SAMBHA 119 59.27 16/12/1985 WAGHMARE RAHUL CHANDUJI 119 54.08 53.00 62.45 04/08/1980 7247 102309 109057 JADHAV MANGESH SURESH 119 62.54 02/05/1985 107145 PATIL NEHA RAMESH 119 61.20 55.23 64.72 28/12/1980 7236 103139 103178 VADAKETHIL ELIZABETH KOSHLUKOSE 119 60.27 22/10/1988 OBC OBC DT(VJ) OBC .46 53.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.15 61.54 03/12/1982 7246 200078 103511 ST NAIK VINOD ARJUN 119 56.00 10/03/1987 7238 100240 102824 NADKARNI SUSHANTA NARAYAN 119 58.77 55.95 12/01/1986 7237 103200 100325 TAUR GAJANAN CHATRABHUJ 119 59.96 59.92 58.85 58.00 21/03/1982 7243 400746 104003 CHANDEL RAGHUVEERSINGH MOHANSINGH 119 55.51 54. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .00 56.92 64.90 57.85 59.65 56.73 55.46 64.27 16/09/1983 7235 100221 102760 SHAIKH ASIF KHAJABHAI 119 58.72 11/08/1986 PAWAR SWATI NARHARI 119 56.15 56.00 59.92 62.35 62.00 57.08 60.46 52.77 66.45 01/07/1986 7249 200715 109473 NT1 GOSAVI PRASHANT DILIP 119 55.46 67.41 57.85 60.54 14/12/1984 7251 100127 101316 PANDHRE NAVIN RAM 119 56.69 57.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 196 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.67 60.28 23/02/1987 7224 200129 108583 KUMAR PRITI BHIM 119 63.23 57.85 53. 7216 301473 106828 7217 401593 110487 7218 301311 107075 7219 201151 107155 OBC 7220 300029 107214 SC 7221 300986 7222 7223 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB SHAH PRITESH RAJNIKANT 119 59.18 56.88 61.31 58.No.31 67.27 62.09 26/10/1987 7252 200329 109466 AGARWAL ARCHIT ARUN 119 62.37 61.15 61.54 64.94 57.80 56.45 25/10/1987 TALEY ANUPAM MADHUKARRAO 119 54.54 62.86 56.00 59.27 18/11/1988 7226 100271 102431 NT2 MASKE PRAVIN PANJABRAO 119 64.38 60.18 15/08/1988 7225 102337 102873 MARTHAK SHWETA KISHOR 119 62.27 01/05/1987 7231 100492 101342 MALI RAHUL D 119 62.29 55.63 14/12/1984 7233 201772 108498 NT3 MUNDHE GANESH TANAJI 119 59.08 66.18 60.77 63.18 59.09 07/05/1987 7244 401255 104801 OBC WANGE SHWETA HARISHCHANDRA 119 60.15 59.54 21/10/1986 7232 100281 102810 MUTHA ABHINANDAN BHIKCHAND 119 56.18 25/11/1987 7229 202005 108145 RENUSHE ABHISHEK ARUN 119 55.32 57.47 59.92 54.

72 22/05/1984 7278 302129 105599 OBC SAWALAKHE PANKAJ RAMBHAU 118 56.90 28/07/1986 7283 401538 104030 MULAY HIMANSHU DILIP 118 61.00 53.72 15/09/1988 7268 301037 106432 SC GHOLPE MITHUN PURUSHOTTAM 119 59.62 56.36 15/07/1988 7273 102931 102587 SC PATEKAR SHASHANK SAWLARAM 119 56.23 70.54 56.23 56.45 20/06/1984 110102 PATHRUDKAR SHRADHA CHANDRAKANT 119 60.85 64.13 61.00 59.72 23/08/1983 7286 401057 104313 PATIL VIDHYASAGAR SAKHARAM 118 59.23 54.00 01/08/1986 110413 KANSE DILIP SHRIHARI 119 57.53 58.15 54.08 59.81 13/07/1987 SC ST ST OBC OBC ST .45 66.72 05/05/1987 7276 401545 103874 KULKARNI GAURI PURUSHOTTAM 118 58.02 56.77 53.15 62.38 61.88 56.31 54.29 53.31 58.48 05/04/1985 7277 301117 106200 OBC MUKUND UMESH MANOHAR 118 54. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB SHENDE DAULAT VITTHALRAO 119 58.00 55.00 56.49 59.71 58.64 65.27 24/11/1988 7280 401703 104160 KHAN FARHANA BEGUM SALEEM 118 57.72 08/03/1985 7269 100714 102558 OBC BHANDARE PANKAJ RAMCHANDRA 119 62.14 61.06 53.08 68.80 03/01/1986 7264 100979 109401 GARG LEEZA VINOD KR 119 63.90 54.15 71.82 15/07/1987 7271 101834 109838 OBC DHAWALE ANURADHA SHEKHAR 119 67.86 59.18 66.18 61.70 57.00 06/01/1983 7279 400139 110489 ST BELE TRUPTI TUKARAMJI 118 55.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 197 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.54 25/10/1986 7285 400778 103826 ST WAGHMODE ANJALI VYANKATRAO 118 54.82 06/05/1987 7261 201555 109418 ST KOMPALWAD VINOD PANDURANG 119 54.81 11/02/1987 7258 200798 109679 UPADHYAY AKSHAY RAMESH 119 59.18 21/09/1987 7288 301260 105181 OBC SARAGE ANKUSHKUMAR PRADEEP 118 57.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr. Appl No.96 58.45 56.45 28/10/1983 7267 101991 103111 TIPNIS RUTUJA SHIRISH 119 59.18 63.83 26/09/1976 7274 100089 102159 DESAI AJIT RAOSAHEB 119 54.15 61.18 11/09/1988 7265 103244 101435 SAWLANI VINAY MAHESH 119 55.00 61.47 57.18 01/11/1986 7270 200218 109667 SBC GHATTE AJINKYA ARJUN 119 59.45 02/02/1986 7281 301816 105313 GHASLE SWATI BALKRISHNA 118 54.21 60.31 57.77 57.38 54.18 15/04/1986 7275 300350 106518 CHINDHALORE OMPRAKASH BHASKAR 118 67.00 54.00 63.82 16/07/1988 7260 202186 109730 PETHE VRAJESH HEMANT 119 63. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .46 54.54 61.00 07/05/1985 7289 301361 105169 DT(VJ) GOHANE MINAKSHI SHRIRAM 118 55.23 62.54 54.81 09/07/1986 7287 300645 105269 SC MESHRAM MANISH ARUN 118 54.08 64.20 12/08/1988 7259 101933 102348 CHAURE HEMANTKUMAR KANTILAL 119 55.71 67.23 53. 7253 302234 106501 7254 401424 7255 400601 7256 SML Cat.67 54.29 59.15 70.81 30/03/1988 7263 301508 106569 TIWARI APURVA VISHNU DUTT 119 60.37 06/03/1985 7262 200335 109685 SBC KHODWE PRATIK SUNIL 119 53.31 57.76 59.72 22/09/1985 7282 300439 107232 SHRIVASTAVA GUNJAN SHYAMLAL 118 63.82 58.36 06/06/1987 103088 106596 NAIR RADHIKA SUSHEEL 119 67.57 54.08 54.92 57.09 01/05/1986 7257 301353 105471 SAKHARKAR KANCHAN GANGARAM 119 60.51 62.00 58.63 06/10/1988 7284 300312 105988 OBC HATWAR ASHWIN JAIDEO 118 58.57 55.38 55.18 19/04/1988 7266 400868 103442 ROY SHITAL 119 60.82 52.86 64.No.04 59.63 59. Roll No.24 62.88 57.23 72.54 31/01/1989 7272 300723 106451 DT(VJ) JADHAO HARSHALKUMAR MOHAN 119 66.

00 55.18 12/07/1985 OBC NAPHADE MANOJ EKNATH 118 59.No.92 64.35 61.45 01/06/1985 THAKKER HIMANSHU SURESH 118 56.27 01/07/1988 7318 300788 106197 OBC GULHANE ALKESH DIPAK 118 67.45 24/05/1986 PANDYA RAHUL KUMAR ASHOK BHAI 118 58.63 55.08 53.59 61.29 56.31 60. 7290 200202 108621 7291 200254 107916 7292 100154 102986 OBC 7293 202046 108691 SBC 7294 200570 108138 7295 101233 103137 7296 201615 108289 7297 202183 108631 7298 103583 100145 7299 101908 100998 OBC 7300 201704 107849 SC 7301 202103 108412 7302 202267 108664 ST 7303 201948 107818 ST 7304 103284 101667 7305 200081 108318 7306 200380 7307 102443 7308 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB PANSARE KIRAN JAGANNATH 118 56.54 10/03/1982 SABAT SAMEER KUMAR UMESH CHANDRA 118 55.27 26/04/1984 OBC OBC .08 56.54 22/01/1989 7324 200822 108022 NT1 SALUNKE SHITAL NAGNATHRAO 118 58.31 57. Roll No.27 17/05/1986 7323 200949 109051 OBC NAIGAONKAR NAMITA VINOD 118 65.41 55.37 57.39 55. SML Cat.85 57.34 55.46 62.73 55.69 57.08 65.41 58.91 17/02/1984 201160 109954 DEVAKAR ARCHANA BABAJI 118 56.45 16/08/1980 7316 400665 110148 OBC MANE SWAPNALI SURESHRAO 118 56.54 01/08/1988 BALWANDE SHRIPAD BABRUWAN 118 54.69 59.08 62.63 21/02/1988 7321 300872 106081 ST KATOLE RUPALI RAJESHWAR 118 65.15 60.00 58.08 55.62 56.36 05/03/1986 SC KAMBLE ANUPAM ARVIND 118 63.62 58.85 60.90 08/12/1986 VAKHARIA SANKET DEEPAK 118 65.64 09/06/1987 PATIL PRACHI PRABHAKAR 118 60.72 02/01/1984 7313 200470 109912 NT3 FUNDE PRADIP NARAYAN 118 59.23 57.16 53.31 61.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 198 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.69 59.08 64.69 73.51 63.76 61.14 65.36 11/11/1981 7320 301628 106549 OBC BAWANKAR PRANALI RAMESH 118 68.00 25/01/1986 KUMAR ADARSH VIJAY 118 59.47 68.27 02/06/1986 7319 300647 104818 SBC ANGARWAR SANTOSH BHULOKAM 118 57.00 20/12/1987 VIR SUNITA RAMHARI 118 59.31 58.00 19/10/1986 7315 100962 102723 SC MARKER PRATIMA LALIT 118 58.67 60.84 55.00 10/04/1985 7325 401297 104885 OBC KALE SEEMATAI SHANKARRAO 118 61.77 66.22 56.08 65.46 63.61 54. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .31 66.00 18/02/1984 SANGADE ABHIJEET GANGARAM 118 58.73 57.92 67.69 57.35 64.19 22/04/1984 100584 VARMA BHARAT NEERAJ 118 56.96 64.71 59.00 11/06/1988 SHAH CHINMAY KAMALESH 118 57.23 59.62 56.73 58.09 15/04/1988 PHUTANE ANIKET SHARAD 118 60.67 66.94 62.33 25/01/1986 7311 100611 102893 BADGUJAR JATIN VASUDEO 118 59.27 07/04/1987 7317 202085 108019 SHAH HARSHAD PRADEEP 118 61.04 55.33 57.81 03/06/1989 7322 101259 100548 SHIRPURKAR SHABDA GHANSHYAM 118 56.08 59.90 22/11/1986 PATIL SANDEEP BHIMRAO 118 56.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.14 57.85 61.36 07/10/1987 7312 103171 109828 MADAN APEKSHA PARVESH 118 59.31 56.71 60.72 02/09/1986 GHONE SNEHAL SATISH 118 56.31 56.63 30/09/1988 7310 201137 109107 SHINDE NAMRATA ANAND 118 60.23 56.85 61.45 17/05/1985 7326 202102 109665 SC SHINDE SUMEDHA PRAKASH 118 58.38 60.00 66.92 64.78 59. Appl No.69 59.73 19/11/1986 7314 200027 109872 DT(VJ) DHOTRE SMITA SHIVRAJ 118 64.09 05/09/1987 108394 LODHARI JIGNESH RAMJIBHAI 118 58.09 13/10/1984 7309 101550 102187 BHAGERIA VANI SUBHASH 118 65.65 55.

00 55.65 58.39 62.81 01/04/1987 SHAHARE ASHISH YUVRAJ 118 54.77 65.63 60.62 56.92 57.51 59.90 28/10/1987 7359 300658 106289 MANIK SHYAM ASHOKRAO 117 55.00 56.09 02/10/1984 7346 100071 106867 GARAD SATYAKALA BANKATRAO 117 56.38 68.45 01/06/1982 JAMDADE SWAPNIL JAGVEER 118 59.08 64.00 61.27 26/01/1986 7340 401168 104116 KAPAHTIA RADHIKA NARINDER KUMAR 117 61.49 58.90 56.35 54.27 15/06/1987 7361 301529 107241 SC DHANVIJ AKHIL RAMESH 117 53.15 53.92 55.85 55.45 25/06/1988 7352 302186 106858 SURPAM PARAG JAYDEO 117 55.09 12/02/1986 7350 401550 104421 INDANI POONAM RAJENDRAPRASADJI 117 60. Appl No. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB KADAM DEEPAK LAHUDAS 118 59.15 54.46 55.08 56.98 60.15 56.72 05/07/1985 7362 100300 102973 TAMBE VIKRANT VINAYAK 117 57.00 19/08/1982 7358 101990 105465 GANDHI BHANUPRIYA ASHOK 117 60.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 199 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.12 53. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM . Roll No.72 19/05/1988 7342 301051 106547 SBC BAHADURE SWETA DILIP 117 65.29 55.81 21/03/1986 7345 300667 105480 ST DHURVE BHUPENDRA SAHADEO 117 52.18 28/03/1983 7357 302212 105920 KAMBALE MEENAL SUKHDEO 117 60.57 53.09 04/06/1983 7349 400648 103688 SC GAIKWAD MAHENDRA MAHADU 117 57.00 09/12/1984 7337 300313 106943 SC SHINGADE MANGESH BHIMRAO 117 60.67 58.46 57.46 62.82 59.73 60.36 31/07/1987 7353 400125 104461 MULAY ARVIND BAPURAO 117 60.54 23/10/1987 7338 301498 106551 GURJAR PRASAD ANIL 117 65.14 64.85 57.31 59.08 69.47 60.54 60.81 01/09/1988 7354 301433 106597 NT1 WAGHADHARE VILAS KHUSHALAJI 117 57.41 62. SML Cat.90 02/03/1988 7327 401365 104808 7328 200160 110305 7329 301098 106109 SC 7330 400624 110117 NT1 7331 400592 104804 ST 7332 201279 109778 7333 200238 109084 7334 400958 104883 7335 101006 101781 7336 400528 104471 ST KHAN ZESHAN M A SAMAD 117 56.36 17/10/1988 7339 301625 106275 KHAN SHARJEEL HAFIZ 117 64.18 22/07/1987 7341 301764 106852 ST KHANANDE NIPUL SHRIKRUSHNA 117 60.45 22/08/1981 7347 401617 103718 OBC PANCHAL TIRUPATI SHANKARRAO 117 61.59 61.36 19/08/1983 7360 301901 107067 SBC GOKHALE BHAGYESH GANESH 117 59.62 62.00 24/08/1986 RAWALKAR PRABHAVATI GANGADHARRAO 118 57.38 55.18 23/11/1988 7351 401495 110468 SAWANT PAVAN BABRUVAN 117 60.27 64.71 55.92 58.27 06/11/1985 SAWARGAVE SHIVKUMAR RAMRAO 118 55.65 69.81 14/05/1987 7343 400365 104171 SHETE MANISHA SURYAKANT 117 61.61 66.38 52.46 62.No.65 65.46 64.31 55.63 18/06/1987 BHINGARE GAJANAN KANTA 118 61.39 57.46 61.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.63 20/11/1987 7356 301385 106676 AJMIRE ABHIJIT ASHOKRAO 117 63.00 64.55 25/04/1986 7348 300566 106234 OBC LODHE SURYAKANT TEJRAO 117 56.72 16/04/1988 7344 300489 106096 SC GAJBHIYE BHUSHAN BHAGWAN 117 56.49 61.00 28/10/1987 7363 200814 108118 SETHIA SARIKA SANTOSH 117 65.65 69.15 64.62 60.45 58.98 61.22 58.62 53.22 56.08 54.46 57.39 60.54 57.06 53.80 58.63 59.47 01/10/1988 NT2 ST SC .72 26/06/1984 AMBEKAR ATUL ANAND 118 61.08 62.27 30/09/1986 YAMALWAD SUNITA BALAJI 118 56.41 57.72 08/03/1983 7355 400862 104329 ST DUKARE ARCHANA BALVANTRAO 117 57.72 24/01/1987 AHUJA DIVYAKIRTI ANIL 118 58.43 56.62 58.

64 29/12/1986 103119 ZAGADE PRIYANKA MAHESH 117 71.74 59.92 63.72 05/12/1982 7395 201401 108028 NT1 GIRI PALLAVI RAMCHAMDRA 117 61.41 16/05/1986 7389 200038 109831 OBC KALE AMIT BAJIRAO 117 62.63 57.45 55.54 24/04/1985 7400 301897 106588 THIMMA VEENU GAYATHRI KANNAN 117 59.47 61.55 31/07/1985 YADHUNA ILANGOVAN 117 56.36 70.69 55.77 60.90 04/11/1986 7399 401505 104817 SC POHARE ARUNA KONDIBARAO 117 56.85 57.82 57.49 62.46 58.92 54.00 56.79 58.18 14/01/1987 7392 300059 105854 SC BANSOD SANDESH SATISH 117 56.47 56.38 64.63 57.77 58.18 28/05/1987 7397 301280 106580 SC MESHRAM DIPANKAR CHANDRABHAN 117 56. 7364 200154 107633 7365 201389 103000 7366 201096 108239 7367 201328 108216 7368 200534 108696 OBC 7369 103290 100298 ST 7370 100166 7371 103213 7372 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB THAPA RAGINI MILAN 117 60.37 56.71 58.81 54.54 55. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .77 62.45 30/08/1985 KRISHNA KUNAL T P SINGH 117 60.00 65.00 24/07/1988 7386 101953 101119 ANANDRAO ASHISH ASHOKRAO 117 56.16 56.00 12/09/1985 7394 401512 104787 RATHOD LALITA RAMDHAN 117 57.92 61.71 27/02/1988 7379 101714 101488 GANDHI MANSI RAJESH 117 57.27 25/08/1988 7385 300026 106609 NAYAK ALIVA ASHOK KUMAR 117 61.45 23/09/1985 7383 100573 102042 WADEKAR VISHAL ASHOK 117 57.27 09/02/1984 7373 101134 102366 SHAH RUSHABH JITENDRA 117 55.33 63.81 17/08/1981 7398 200647 109077 ST PAWAR VISHWAJEET PRAHAKAR 117 56.86 57.08 67.08 62.08 61.90 16/03/1988 SALUNKE DEEPAK PANDHARINATH 117 58.37 62.65 56.96 58.54 58.78 62.03 61.00 21/01/1988 7376 200878 108741 NT2 DOMBALE SUKHADA RAGHUNATH 117 57.40 56.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.36 19/01/1988 NT2 OBC NT1 SC DT(VJ) .00 18/05/1987 7391 301706 105801 ST PANDHARE SHILPA NARESH 117 55.45 03/12/1987 7390 401581 104917 OBC SURUSHE AVINASH SHESHARAO 117 56.51 60.39 55.45 05/03/1983 WAGH NEHA SADASHIV 117 55.62 57.61 57.77 65.70 63.21 65.16 61.62 54.54 26/07/1986 7378 201227 107853 GARG ADITI PRAVEEN KUMAR 117 62.39 56. SML Cat.63 04/12/1985 7382 100963 100803 RASOOL BUSHRA GH RASOOL GUROO 117 61.35 58.09 15/05/1987 RAHATEKAR SNEHA NANDKISHOR 117 64.65 56.36 03/07/1987 7381 102651 101818 KHANDELWAL ADITYA RAJESHKUMAR 117 59.92 63.44 64.38 56.No.85 61.63 13/02/1987 102425 AGRAWAL SHOBIT VISHNU 117 56.63 61.36 23/09/1983 7375 201108 108611 OBC KAPILE PUNAM MILIND 117 60.80 63.31 55.63 09/06/1987 7393 201626 109400 PORE PRIYANKA BALASAHEB 117 57. Roll No.04 66.45 20/02/1986 7384 200013 110462 MASLEKAR SAGAR SHRIRAM 117 58.81 13/12/1984 7388 103144 102648 OBC MHATRE AKSHAY ANANT 117 57.45 08/05/1987 7380 201765 109848 BIRAJDAR SHWETA BHIMASHANKAR 117 57.08 58.35 59.62 58.09 15/12/1987 7374 101706 101505 PATEL HARSHAD MADHU BHAI 117 56.29 57.80 55.08 56.46 55.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 200 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.09 13/08/1988 102749 100390 CHOKHANI LEENA OMPRAKASH 117 64.15 58.54 22/04/1986 7387 300602 106633 BAGGA SONAL S PRITHPAL SINGH 117 63.65 56.96 58.54 07/12/1987 7396 200509 109040 DT(VJ) CHANDELE PAYAL HAMEERSINGH 117 62.47 58.62 54.92 71. Appl No.31 59.72 03/11/1984 7377 103501 101981 NARAYAN SAJEEV SHEKHAR 117 56.79 63.

45 26/06/1988 KHANTE JAYA VIJAYRAO 117 60.60 65.65 61.00 25/06/1987 116 57.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.00 60.39 61.69 64.31 63.00 65.09 18/11/1986 SAKHARWADE AJAY RAYBHAN 116 56.59 56.36 10/12/1985 103960 SIDDIQUI FUZAIL ZAKIR 116 61.85 59.08 60.54 22/05/1984 CHANDANE PRADEEPKUMAR BHIKSHUKRAO 117 58.19 63.00 08/02/1985 7433 201178 109001 SC KAMBLE RAHUL SHANKAR 116 57.18 05/05/1987 7428 100238 101862 DESALE MINAL PANDURANG 116 58.92 61.62 58.80 54.36 27/12/1988 QAZI ABDUL REHMAN MOINUDDIN 116 62.69 58.55 01/12/1983 7426 200503 108799 NT3 KENDRE SANJEEV TUKARAM 116 63.78 55.27 61.61 56.08 63.36 62.45 60.24 60. SML Cat.24 55.29 61.54 04/04/1988 SHAIKH MOHAMMED UBAID MOHAMMED WAHEED JADHAV ABHINAV SATYAWAN 116 58.47 26/12/1987 7432 102639 103149 ST GHADGE NEELESH TANAJI 116 59.98 62.27 30/07/1984 7422 102218 102429 SHETTY VISHVAS ARUN 116 63.92 64.37 56.12 59.54 55.62 60.27 27/04/1984 7420 101913 100583 SC NARAYANKAR KAMLESH SADHU 116 58.54 20/07/1980 7424 101296 103147 SC SONAWANE SHWETA SITARAM 116 64.18 03/08/1986 NT3 TIDKE VISHNU ANANTRAO 116 53.84 57.No.18 14/10/1982 7434 202219 109933 KOTHURI K SRI HYNDAVI K K RPRASAD 116 64.65 65.24 57.73 55.42 56.45 22/03/1983 7421 100816 102660 OBC BHOT NIKITA VILAS 116 60.27 61.15 60.09 18/05/1987 7431 201870 108432 PARANJAPE YASH PRAMOD 116 60.15 63.23 61.81 19/12/1983 NT2 HAKE SWAPNIL MOHAN 116 59.38 62.76 58.78 58.90 52.00 10/01/1980 7427 103158 101613 PALASKAR SACHIN NARAYANRAO 116 62.52 18/12/1985 MESHRAM SHAILA BHAKTRAJ 116 56.81 04/04/1988 7418 100706 101858 SONI RAJESH SUDAMA 116 57.72 20/01/1988 7429 200967 107834 KUMAR MISHRA SHASHANK AVDHESH 116 58.47 65.92 58.63 14/08/1988 7435 101599 102667 CHATURVEDI GOPAL RAJESH 116 60.36 04/07/1983 101989 NAIK UZMA ASHRAF 116 64.14 63.69 64.27 21/04/1986 104509 GULVE PRIYANKA BAPUSAHEB 116 62.84 58.90 15/07/1988 DHURWE BADALKUMAR RAMESHPRASAD 116 54.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 201 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.57 58.50 68.72 10/03/1985 7430 200881 108322 SHINDE KAILAS BHAGAVANTRAO 116 59.62 54.69 55.65 58.71 60.15 58.00 56.36 20/02/1983 7419 101967 103146 SAWANT PALLAVI TANAJI 116 57.08 64.72 14/03/1983 101216 103160 ATAWANE MEETH SHARAD 116 63.63 07/03/1988 7437 400739 110322 DAGDIYA KETAN RATANLAL 116 56.02 55.54 70.92 70.31 55.63 06/08/1988 RAUT RUTUJA RAMESHWAR 116 65.81 30/05/1987 OBC SC NT1 SC .15 64.54 25/04/1987 7425 102305 101447 OBC ROKADE AMIT SURENDRA 116 58.33 62.14 57.27 25/01/1989 7417 202122 108673 BANE RAJASHREE SUDESH 116 62.04 64.69 62.62 59. Roll No.06 62.91 03/01/1987 7423 102221 102953 DT(VJ) CHAVHAN RAVINDRA NAGRAM 116 61.00 56.69 55.45 65.72 57.08 59. 7401 102516 102718 7402 101905 101193 SC 7403 300377 105440 OBC 7404 400042 103871 7405 302005 106546 7406 401728 110357 7407 401687 103983 7408 302081 106348 OBC 7409 301842 105478 ST 7410 300515 107282 7411 301264 107242 7412 201478 7413 401287 7414 301167 106892 7415 101171 7416 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB BHATTAD PRASHANT HARISH 117 65.36 17/09/1987 7436 102445 103451 VHATKAR ASHWINIDEVI VINAYAK 116 62. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM . Appl No.94 56.

81 22/12/1987 7457 201092 103380 KAKANI GAURAO BHAGWANDAS 116 64.00 55.31 58.08 59.15 56.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 202 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.81 12/06/1987 7456 101886 102788 SINGH VIVEK MAHENDRAPRATAP 116 64.00 63.91 07/12/1980 7447 100755 110336 SIDDIQUI MOHSIN SAYEED 116 54.85 61.75 55.18 54.27 28/11/1983 7467 400351 103938 OBC GOTEY SWATI YADAORAO 115 55.64 29/01/1986 7448 400794 110472 SHINDE DEEPALI SHIVAJI 116 60.96 59.80 54.08 58.16 63.12 54.31 57.09 14/08/1984 7474 302088 107109 RATHOD MAHESH HIRASING 115 53.65 54.24 55.35 57.00 66. SML Cat.18 25/11/1983 7462 301357 106658 OBC ANSARI MAZAHIR ASHRAF AQUEEL AHMAD 115 59.81 17/04/1984 7451 401571 104888 SC KOKARE RAHUL GAUTAM 116 55.00 13/07/1987 7470 300842 107279 OBC BHOYAR SNEHAL PRAKASH 115 63. Appl No.08 53.73 60.57 58.00 14/05/1989 7471 300758 106968 OBC BHANGE RUPESH ASHOKRAO 115 60.08 57.36 20/07/1984 7469 300801 106449 OBC CHARDE NIKHIL SUBHASH 115 58.42 20/02/1989 7458 100751 107273 ST CHAVHAN NANDKISHOR KASHINATH 115 55.94 55. Roll No.00 58.27 19/04/1986 7452 300483 106326 HUSSAIN ZAKIR MUZAFFAR 116 59.88 56.45 23/02/1988 7454 102550 102354 SC BUKELIA VIRENDRA RAMNIK 116 56.81 05/04/1983 7459 400892 104487 SC KAMBLE GUNWANT VITHALRAO 115 57.81 01/06/1984 7464 301186 106669 RAJAN RONNIE 115 58.78 51.62 53.69 58.63 05/11/1985 7450 201306 109038 NT3 DHATRAK AMEY ASHOK 116 60.78 58.No.62 53.15 59.23 61.55 11/04/1978 7442 100217 101636 NT2 JEDAGE PRABODHAN TANAJIRAO 116 54.27 63.09 25/09/1986 7466 401064 104231 OBC BAHEKAR NILESH MADHUKAR 115 55.31 55.85 64.69 57.69 60.78 62.23 57.08 65.69 61.27 25/05/1985 7443 200720 109047 SC JAGADHANE NITIN BHIMRAO 116 57.00 24/11/1987 7461 300437 105451 NT2 SULE MEGHA SURESH 115 55.64 12/03/1986 7441 302115 105144 NT2 YADAV PRITI AMBADAS 116 56.85 60.00 22/09/1987 7440 301603 105630 OBC HIWARE SANKET DADARAO 116 58.79 53.62 25/08/1978 7460 300695 106544 RATHI BHARTI MOHANLAL 115 59.38 62. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .22 56.90 01/06/1982 7444 201409 109496 SBC TAKALE ADITI DILIP 116 63.69 54.51 63.76 57.18 06/08/1986 7468 301964 106097 SC BAGDE APEXIT GULABRAO 115 55.33 58. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 7438 200917 109853 NT1 KHAIRMODE ARPITA VISHWANATH 116 62.08 57.43 56.62 57.18 25/12/1980 DT(VJ) OBC DT(VJ) .77 61.59 55.27 26/10/1983 7455 301918 105942 OBC MANKAR PIYUSH SOHANPRAKASH 116 56.31 53.67 60.24 56.46 62.90 09/08/1987 7473 300125 105424 SARAF SHIKHA SURESH 115 55.27 56.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.77 61.96 52.45 27/06/1989 7465 300011 106238 DT(VJ) INGLE EKNATH NARAYAN 115 57.71 54.82 03/05/1987 7472 301543 106637 SC DONGRE ANUP RAJESH 115 58.92 55.54 11/02/1982 7463 300990 105142 BHOSLE DNYANESHWAR RAMESHRAO 115 57.10 56.54 26/08/1987 7449 302206 105883 BHANEGAONKAR PRAFUL CHANDRAKANT 116 54.27 17/08/1986 7439 200962 109474 OBC BHOKARE ALTAMASH BASHIR 116 56.44 53.15 63.09 01/10/1980 7453 101851 102177 RAUT ANMOL SAHEBRAO 116 55.64 07/09/1987 7445 201434 103497 ST SALUNKHE VIJAY RAMESH 116 58.27 61.49 52.77 63.45 01/10/1983 7446 401528 109079 BHOSALE SACHIN NETAJIRAO 116 58.67 59.77 59.23 63.54 59.38 54.

Appl No.04 60. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB ST NAROTE MILIND RAMJI 115 53.85 58.09 12/10/1986 7511 400616 110426 NT3 SHELKIKAR SHRIKANT NAMDEVRAO 114 58.34 60.90 19/01/1989 7505 102625 109925 MISHRA GAURAV VIDYA BHUSHAN 115 56.29 63.78 60.49 56.85 63.09 18/06/1988 7502 200565 103528 ST VASAVE DIPAK VAMANRAO 115 54.53 54.62 19/10/1979 7493 100402 100864 NT3 MANRAR SHARAD BABAN 115 60.44 58. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .77 57.00 10/02/1985 7492 200612 107893 ST BHAWARI SANJAY KUMAR VINAYAK 115 53.08 68.44 53.08 55.18 58.79 63.14 56.90 18/11/1987 7508 400587 104810 ST GHODAM PRASHANT PUNDLIK 115 55.41 57.54 60.58 52.57 57.48 63.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 203 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.20 58. Roll No.38 64.04 59.78 58.82 27/04/1985 7485 100396 103059 115 58.36 10/04/1985 7481 102368 101958 BAMBARKAR SHIRISHKUMAR SHANTARAM 115 60.88 60.08 57.63 05/05/1978 7500 201254 109471 SUTAR SABINA NOORMAHAMAD 115 60.15 57.14 60.00 01/06/1987 7507 200516 109859 NT2 BORKAR VIKAS DNYANDEO 115 58.46 60.31 53.31 59.24 60.54 27/03/1984 7482 202305 108415 PAWALE SHRIDHAR BHARAT 115 57.09 11/12/1986 7494 200856 108307 115 56.72 29/03/1986 7495 100374 103015 DT(VJ) CHAVHAN VINOD BABULAL 115 58.09 28/04/1988 7498 201497 108057 SAWANT ANJALI DASHARATH 115 59.23 58.46 64.29 55.23 59.36 27/09/1985 7483 101699 102875 SINGH TANWI AKHILESHKUMAR 115 61.62 54.90 10/02/1987 7501 101195 102580 OBC CONTRACTOR HEENA RAJENDRA 115 60.08 63.15 60.55 57.16 58.23 61.92 65.36 19/12/1983 7496 100729 103173 SC SHINDE ABHIJIT NAYANKUMAR 115 57.69 63.45 19/03/1988 103074 100653 SC KOLI PARESH GIRDHARLAL 115 60.28 62.72 55.72 11/04/1987 7497 103374 102887 SC KHOBRAGADE SNEHA DASHARATH 115 59.18 20/01/1986 7499 201018 109331 BUDRUK ABHINANDAN SUBHASHCHANDRA 115 58.61 59.09 01/11/1986 100816 NT3 GARJE PRATIBHA BHASKAR 115 56.23 64.73 59.27 59.08 57.18 05/06/1987 OBC ST SHAMS ALAM MOHAMMED TAHIR ABHIJITH VILAS .59 53.33 18/04/1975 7480 201075 107793 AGRAWAL SUMIT SURESH 115 57.54 64.18 13/07/1988 7487 102985 100798 JAIN ADITI BHARAT 115 61.80 24/07/1985 7484 200175 107484 GAWARI NITIN CHINTAMAN 115 56.53 60.No.64 53.12 57.81 30/07/1985 100156 SC KAMBLE VIKAS GORAKHANATH 115 59.23 65.00 56.10 58.46 61.27 14/04/1988 7491 101768 101164 KAZI NAZIYA ASLAM 115 60.92 54.36 31/12/1987 7510 400635 104852 SC PADGHANE SHRIKANT BABURAO 115 59.09 09/07/1986 7486 202336 107526 GOYAL MAYUR KUMAR PRADEEP 115 58.45 56.05 65.41 52.00 61.98 61. 7475 300770 105963 7476 103575 7477 101390 7478 SML Cat.31 57.73 28/10/1982 7503 202253 109074 PAWAR KAILAS KASHINATH 115 58.00 20/04/1987 7489 103333 101795 KALATHINGAL KAMARUNISHA ABOOBACKER 115 64.27 01/04/1988 7479 101677 108157 NT3 GITTE MAYA CHANGDEORAO 115 53.07 58.22 58.24 56.31 54.08 53.78 56.27 30/01/1983 7490 101829 102966 SINGH JAIPREET JAGRAJ 115 62.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.09 24/08/1988 7506 102124 101801 OBC PACHPANDE AMOL SHARAD 115 60.45 16/05/1982 7509 101321 101330 GUPTA KRATIKA KAMLESH KUMAR 115 58.50 15/06/1988 7504 300328 105825 SINGH PRATIKSHA SATYAVIR 115 64.23 13/09/1987 7488 101980 100244 DESHPANDE TEJA ACHYUT 115 57.

54 24/07/1986 7536 101301 102328 AGRAWAL AHARNISH RAJENDRA 114 61.00 66.77 65.36 16/10/1987 7532 401676 104104 SOMANI SHWETA SATYANARAYAN 114 56.09 21/12/1988 7533 102892 102897 BHOSLE AJINKYA KRISHNARAO 114 55.53 56.00 59.92 67.38 64.77 63. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB DESHKAR ANURADHA TULSHIRAM 114 65.15 61.38 58.47 55.09 18/10/1988 7524 301031 106145 ST PUSNAKE MORARJI MOHAN 114 55.46 65.63 21/06/1981 7522 400348 103703 SC GADE VISHNUKANT DHONDIBA 114 63.36 21/05/1983 7527 401260 110479 NT2 NAROTE VISHAL SADASHIVRAO 114 55.09 25/09/1983 7545 201912 108337 SARAN AMARNATH GOPAL 114 57.31 53.27 23/02/1987 7534 100501 101140 PATIL UDAY RAJARAM 114 58.31 64.23 70.46 59.63 01/04/1986 7530 400443 104524 VAIRAGAR SANDEEP BHAUSAHEB 114 61.45 25/10/1986 7546 102020 102949 OBC CHAUDHARI GAYATRI ASHOK 114 62.54 17/10/1984 NT2 TALHAN TUSHAR SUBHASH 114 56.45 61.00 60.18 11/06/1985 104424 OBC THOMBARE DEEPAK KISAN 114 61.88 57.62 54.27 04/03/1983 7542 102081 102637 DT(VJ) RATHOD DEVEN VASANT 114 56.08 56.45 10/11/1986 7547 100996 101759 SC RANPISE JEMIRA JAYSING 114 57.31 60.31 67.71 65.35 55.15 63.90 55.24 62.82 06/02/1984 7548 201770 107933 KADU ARUN VIKASRAO 114 65.23 58.81 05/06/1987 7538 202174 108760 OBC ANSARI MAJID AKHTAR GULAM MOHD 114 60.59 53.79 57.73 01/10/1981 7531 300036 106428 AGRAWAL SHIVKUMAR RAJKUMAR 114 54.63 21/05/1986 7523 301935 106869 SC PALANGE PRIYDARSHINI DHANANJAY 114 62.63 15/09/1980 7518 400270 104474 ANCHAWALE PRACHI ARVIND 114 64.63 27/03/1988 7520 301924 107193 SC SUKHADEVE SWAPNESH BHANUDAS 114 58.15 58.85 62.35 63.09 19/07/1987 7529 301092 105962 SAHA DHRUBOJYOTI BALARAM 114 57.38 62.00 56.00 54.24 56.90 55.38 59.94 56.27 55.06 62.62 55.03 25/11/1985 7544 102923 101638 SBC BAJAJ NIDHI SATYANARAYAN 114 61.18 60.46 63.08 54.78 59.08 62.15 67.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.90 12/01/1985 7519 401005 110485 OBC JAISWAL SONALI RAMESH 114 62.16 61.09 21/12/1987 SC RAMTEKE SWARNA ABHIMAN 114 59.22 57.18 25/08/1986 OBC KHARAT RUPALI SUDHAKAR 114 54.00 04/04/1986 7521 401102 103781 SC DEBAJE SAMADHAN PRAKASHRAO 114 58.02 61.55 65.92 60.27 31/03/1984 7543 200980 108553 SC GEETANJALI KUMARI GOPALCHARAN 114 61. Roll No.14 58.No.23 56.81 09/05/1986 7539 101031 101394 ST GAVIT HARISH CHANDRA JAIDAS 114 55.62 63.90 07/06/1984 7528 300851 107178 LOHAKARE VICKRANT KISHOR 114 61.45 28/12/1987 7541 200841 108440 SC INGLE TRUPTI AJAY 114 59.10 60.41 57.69 67.45 04/04/1988 7535 201026 108196 SANGADE SMITA MARVTI 114 54.12 58.92 63.90 21/07/1984 7540 201180 108618 MAHAJAN SHRUTI KAILASHCHANDRA 114 63.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 204 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.02 55.20 55. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .57 63.02 61.84 58.14 62. Appl No.11 17/06/1979 7525 301416 107079 114 63.72 27/08/1983 NISHAT ANJUM ASAD KHAN SC ST .54 59.08 61.24 54.81 15/06/1986 101335 107238 SC BAGADE RAHUL BUDDHADAS 114 62.35 60.18 04/01/1988 7526 302052 106502 SC DHAWALE TUSHAR SHANKARRAO 114 58.88 56.41 54. 7512 300895 106360 7513 300449 107182 7514 401462 103839 7515 302032 106651 7516 401416 7517 SML Cat.36 12/03/1988 7537 200511 107770 SINGLA BHAVIKA ASHOK 114 67.

00 61.36 02/09/1980 100765 ST PAWAR KISHOR SHIVRAM 114 58.00 58.18 29/12/1984 7578 401352 103684 KULHAR AVINASH BALVEER 113 55.23 58.57 53.82 14/08/1980 7584 301059 106947 KHATOD GANESH RAMESHCHANDRA 113 62.81 12/01/1988 WAGH POONAM RAMESH 114 58.00 23/07/1986 7558 401459 103349 JADHAV SARITA BAPUJI 114 59.00 30/03/1984 7559 401007 110449 PARCHURE SACHIN YASHODHAN 114 58.06 60.54 61.55 27/10/1987 7560 101898 103096 7561 200422 110301 7562 400232 103473 7563 100107 7564 SC DT(VJ) 114 56.08 55. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .90 25/11/1986 7575 300391 105910 NT3 BODKHE PRAVIN MACHINDRA 114 61.27 10/07/1985 7557 102572 101096 PANDEY ABHINAV ASHOK 114 56.23 59.45 06/03/1987 7579 300062 106253 AGRAWAL ARCHANA GANESHKUMAR 113 58.77 57.57 62.45 12/05/1984 7572 201493 110431 ST CHAUDHARI ASHWINI NARAYAN 114 58.06 57.23 59.45 12/08/1983 109892 SRIVASTAVA KAVITA PANKAJKUMAR 114 61.91 52.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 205 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.10 02/10/1979 7565 201179 109863 OBC MULLA TAHURA IBRAHIM GHUDULAL 114 56.90 57.27 58.63 05/12/1988 400696 108926 DAS ROHIT RAJENDRA 114 64.00 61.75 11/11/1979 7577 301437 107199 SBC SONKUSARE SARANG CHINTAMANI 113 56.25 55.29 57.02 58. Appl No.84 59.85 59.08 57. SML Cat.15 61.62 59.90 57.54 06/02/1988 KAWALE AVINASH SHAHAJIRAO 114 59.36 13/05/1989 7573 400931 110391 PATIL PADMAJA LAXMANRAO 114 60.41 60.90 59.45 17/06/1985 7576 200444 109112 SC RAUTRAO SUNANDA IRAPPA 114 55. Roll No.31 55.54 62.09 20/06/1986 7582 302024 106374 NT3 NAGARGOJE JAYSHRI MADHUKAR 113 60.72 16/10/1984 401187 103444 SC SONAWANE KARTIK BAPURAO 114 53.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.27 06/06/1984 7568 301109 106046 SC MENDHE PRANJALI PRABHAKAR 114 59.09 06/06/1985 KINI SNEHA BABRUWAN 114 59.22 60.90 30/04/1986 7567 300735 106630 OBC LENDE TRUPTI GANESHRAO 114 57.82 57.80 57.13 54.38 56.29 58.37 58.69 55.00 55.93 55.11 53.54 55.45 17/11/1984 ST GAVIT VIRENDRA KASHINATH 114 55.84 61.81 18/11/1981 MANGIDKAR SHUBHANGI BALKRISHNA 114 58.77 58.08 55.08 55.15 59.00 54.27 17/08/1983 MANE AMRUT ASHOK 114 55.63 10/07/1987 7585 300666 106883 MESHRAM PRIYANKA KUMARSEN 113 56.04 57.27 25/05/1987 7580 100601 106969 PAWAR ASHWINKUMAR ANANTRAO 113 58.54 59.45 59.No.81 26/03/1988 7583 400819 106960 ST CHANDEKAR ANANT DEVIDAS 113 54.20 58.69 56.83 28/07/1978 7566 100557 103498 SC NILE RACHANA GANGADHAR 114 56.46 59.38 57.92 62. 7549 101777 102093 7550 101888 102835 SC 7551 102753 102856 SBC 7552 201169 108712 7553 101260 102989 7554 201731 7555 7556 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB KHAN SHAAZ AHMED ANEES AHMED 114 56.55 54.36 15/01/1983 7571 400376 103438 ST PAWARA SHRIKANT SUHAS 114 58.64 55.72 08/02/1987 7574 101381 103072 SC WAGDE NEHA VITTHALRAO 114 59.31 54.09 25/02/1988 7569 101929 109793 DATAR SHARADA MADHAV 114 59.27 21/04/1987 7570 300671 106468 SC GAWANDE JAGDISH HARIDAS 114 54.65 57.38 68.45 25/04/1985 SREELAKSHMI SASIDHARAN SC .53 57.38 61.07 59.38 56.33 56.10 58.15 63.90 28/09/1985 101357 102963 KADAM SURESH AMBADAS 114 58.85 62.41 61.45 27/01/1984 7581 401097 103750 NT2 BANDGAR ASHWINI LIMBRAJ 113 58.88 57.00 55.00 55.94 53.00 60.

62 63.92 59.33 59.06 60.36 23/05/1983 7615 100137 102666 ST GHODE SHILPA SHIVAJI 113 56.62 60.69 70.09 21/02/1989 7604 102532 100260 HIRA RAJIV SUBHASH 113 62.81 19/06/1987 7621 102372 101065 LAVEKAR AMRUTA GANDHIDAS 113 60.22 57.60 57.00 20/06/1985 7593 401403 104490 SC PREMCHAND AMEET PREMCHAND 113 57.85 70.89 55. Roll No.24 57.43 58.21 60.78 54.51 60.15 59.27 64.18 11/05/1989 7619 301034 110363 NT3 MORALE ASHWINI BHIMRAO 113 57.63 27/06/1987 7597 101830 103054 OBC KULKARNI HARSHALA SURESH 113 60.31 58. Appl No.90 10/02/1985 7611 100150 102633 KIRTI KARISHMA AJAY KUMAR 113 59.38 60.51 56.14 54.90 12/03/1985 SC GADHE HARIBHAU MARTAND 113 64.08 56.08 59.55 19/05/1988 7607 201078 109681 SHAH AKSHAY DHANANJAY 113 59.82 60.36 19/12/1984 7618 200681 109946 PATEL NIRAVKUMAR SURESHBHAI 113 60.16 61.85 58.69 64.00 60.36 04/11/1988 7617 201833 109931 KAMBLE MADHURI SUBHASH 113 66.38 54.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.38 69.08 56.46 62.22 56.65 55.57 63.09 23/11/1986 7595 401572 104193 DHAWARE AVINASH RAMKISHAN 113 54.18 53.64 21/08/1987 7594 400628 104199 PARGAONKAR PRIYAM PRASHANT 113 59.09 03/02/1987 7605 202254 109419 MASKE DINKAR SHESHERAO 113 55.63 06/04/1982 7592 301336 106243 OBC JAISWAL PRITISHKUMAR JUGALKISHOR 113 58.45 26/07/1988 7608 401091 110335 DT(VJ) SIDDIQUI SALEHA SAYEED 113 56.27 58. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .41 56.16 54.No.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 206 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.27 11/06/1986 7601 102145 103068 DESHPANDE NISSEEM AVINASH 113 61.92 56.16 58.15 61.57 55.73 55.72 52.45 05/06/1988 7603 200867 108173 ST KORDE MANGESH BALASAHEB 113 57.63 13/11/1988 7609 302083 106327 SC WANKHEDE SURAJ MAHADEORAO 113 56. SML Cat.03 62.54 59.75 05/03/1980 7596 300129 107077 DESHPANDE VRUSHALI SHRIRAM 113 57.43 54.81 15/08/1986 300545 106664 SC MESHRAM MILIND RAMCHANDRA 113 62.15 54.98 59.06 57.92 60.90 05/06/1981 7599 201375 108707 GUPTA ANIL KUMAR SURESH CHAND 113 56.94 64.81 20/06/1977 7610 102796 109672 SC JADHAV RUPESH RAMESH 113 62.62 62.18 24/05/1985 KAMBLE PRADEEP BABURAO 113 59.61 62.18 28/02/1988 7620 103406 102183 OBC JAWALKAR PRASAD PRABHAKAR 113 59.45 60.90 17/07/1987 7613 301634 106480 SC GAJBHIYE SANDHYABAI PRABHAKARRAO 113 58.16 61.00 60.92 63.18 02/01/1988 7612 200872 108033 BAMBA DIVYA CMANDERMOHAN 113 60.27 04/01/1987 7622 201485 109468 SHARMA NIDHI NARENDER 113 62.08 64.54 57.92 61.31 57.85 63.63 20/01/1988 SC NT3 SC SC .72 04/06/1985 7606 200520 109972 PAWAR PRASHANT POPAT 113 57.24 61.93 60.55 24/03/1986 7616 200023 109184 SINGH JYOTI SURET SINGH YADAV 113 62.10 56.92 52.18 57.85 60.53 57.90 08/07/1983 7614 200900 109081 ST DHADAWAD RAVINDRA SHRAVAN 113 55.36 04/07/1986 7600 202029 108282 JADHAV KAPIL BABASAHEB 113 55. 7586 300714 105783 7587 300415 107209 OBC 7588 400116 104397 SC 7589 400599 104525 7590 400732 7591 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB RANADE ONKAR VIJAY 113 56.92 58.18 10/11/1980 104219 SC DHATE SONAL SADANAND 113 56.18 13/04/1986 DUDHE PRITISH KRUSHNARAO 113 57.49 55.36 02/11/1987 7602 202177 107845 OBC WALKE ASHWIN JAGDISH 113 61.55 28/09/1986 7598 100303 102761 NT3 MUNDE KESHAV ANIL 113 60.08 53.

00 26/07/1984 7654 401680 104532 ALKASERI AHEMAD ABDULLA 112 59.00 16/08/1987 7634 101328 101188 KADAM ANIRUDDHA BHIKAJI 113 54.00 04/02/1985 7636 201396 103471 GAVIT PRITI BABU 113 56.18 51.08 56.18 57. SML Cat.No.36 01/07/1983 7632 301933 105362 MONGA KUSHAL RAJKUMAR 113 53.20 59.43 63.77 64.36 25/05/1986 7655 400516 103683 NT3 GHUGE ROHAN SUDAM 112 54.80 13/12/1984 7637 301982 105403 DATTA DEITY SISIR 113 65. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB KAMALE MAHESH VASANT 113 56.90 24/05/1987 7631 102060 100504 OBC PANCHAL RAMDAS BALAJIRAO 113 54.58 53.09 01/10/1985 7644 302125 106874 NT1 ALLEWAR PRATIBHA BHAGAVANTRAO 112 56.46 51.73 58.27 05/09/1982 7658 401083 103805 ST SHINDE SAPANA NARAYANRAO 112 57.62 66.78 57.41 55.00 55.46 58.41 57.27 18/05/1986 7640 200903 110326 CHAVANDA SNEHA RAVISHANKAR 113 62.34 54.12 52.45 05/05/1983 7659 200893 110497 BIRAJDAR AVINASH VILAS 112 62.20 16/07/1983 7646 400026 104411 SC GUDADE VIKAS MOTIRAM 112 57.46 50.46 60.10 22/11/1985 7635 301672 106221 SINGH VINEET DHARMRAJ 113 60.36 10/05/1982 7651 301952 106507 KAPARTIWAR KUNAL PRAMODRAO 112 60.04 55.91 03/12/1985 7638 400263 103453 JADHAV PRAJAKTA GAJENDRASINGH 113 62.31 59.27 18/11/1986 7648 301358 106520 SIDGUR MEGHA SHESHRAO 112 56. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .00 59.36 01/12/1986 7649 401497 103824 GORE NEHA DEEPAK 112 61.73 01/11/1983 7645 100131 101807 SC PAGARE SANDEEP SAHEBRAO 112 53. Roll No.27 21/08/1985 7639 100049 101770 BAHATE KUNAL PRAKASH 113 56.23 52.85 59.72 15/06/1982 7642 401192 103526 OBC DESHMUKH TUSHAR SURESH 113 56.45 15/01/1984 7629 201009 109917 NT1 NIGVEKAR VRUSHALI VIJAY 113 56.92 54.36 10/03/1986 7653 400174 104158 PATEL SAMEER AHMED SAUD AHMED KHAN 112 58.54 62.76 56.36 24/01/1988 7626 102589 103065 ST PADVI BHUPENDRA ASHOK 113 56.86 55.00 59.59 52.98 60.47 55.62 62.00 14/10/1987 7628 201926 109785 OBC MALAVADE SWAPNIL SHARADCHANDRA 113 56.56 55.95 57.81 27/06/1983 7627 102805 102111 SHAH SIDDHARTH VIJAY 113 62.63 07/05/1988 7650 401172 104164 KOTHEKAR JAYPRAKASH LAXMANRAO 112 57.62 60.92 63.09 17/11/1984 7657 301519 106938 ST KOMTI HEMLATA VITTHALRAO 112 54.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 207 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.63 19/08/1984 7656 301225 106641 OBC APTURKAR MADHUSUDAN SHRIRAM 112 58.92 58.64 10/10/1987 7630 300808 105572 NT2 SARODE LISHA SURESH 113 55.12 54.54 54.69 65.15 64.24 53.50 04/01/1989 7625 101864 103102 SC PENKAR VINOD CHANDRAKANT 113 55.15 64.00 01/06/1980 7643 401479 104337 SBC TETAMBE SUNIL HIRACHAND 112 62.00 01/07/1984 7647 401357 103986 SHINDE MAHESH PRAKASH 112 58.53 59.90 26/08/1988 ST OBC ST OBC NT2 SC ST .45 16/09/1988 7623 201919 109087 7624 200095 109521 KADAM MONALI BHASKAR 113 60.00 53.94 59.49 53.65 64.98 61.76 59.15 63.55 59.40 64.55 55.15 54. Appl No.24 61.62 55.00 63.37 55.78 53.85 53.55 57.85 58.94 57.29 54.92 54.57 60.72 16/11/1987 7633 100513 103518 PATIL PRIYANKA HIRAJI 113 54.53 54.09 25/07/1989 7641 400266 104851 VYAS PRAMOD MOTIRAM 113 54.18 07/07/1985 7652 400841 103916 JADHAV RANJEET VINOD 112 58.84 56.91 58.00 60.02 56.41 57.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.

39 57.69 67. Roll No.41 55.85 61.09 14/11/1987 7675 103257 102988 KAGADE SONALI SANJAY 112 63.09 28/08/1985 7661 201455 108561 OBC AGAM YOGESH SURESH 112 57.No.02 56.38 58.77 55.29 57.77 63.08 60.54 67.46 64.36 10/12/1985 7667 101692 103212 DT(VJ) CHAVAN TEJPALSINH ANANDRAO 112 60.10 59.90 62.55 26/04/1988 7682 101530 109053 SINGH SHAILENDRAVIKRAM JITENDRA 112 61.00 55.00 69.00 26/01/1985 7674 102766 100841 BHATNAGAR ANCHIT ARVIND 112 60.21 69.46 62.69 54.02 54.54 14/04/1983 7666 102321 102308 ST HAMAK AKASH SHANKAR 112 56.31 57.00 28/02/1985 7672 102112 101519 ST YEMALWAD SANDESH PANDURANGRAO 112 55.18 11/11/1987 7664 101989 103198 SHAIKH SANA ZAINUDDIN 112 66.15 67.14 57.27 30/06/1987 7673 100916 102426 NT3 KARAD AMIT DHONDIRAM 112 56.31 63.82 26/09/1988 7696 300720 106456 CHAVHAN KUNDAN NILKANTH 112 56.90 70.33 65.72 06/06/1984 7686 101107 102896 SHAH MANASVI SURESH 112 62.25 54.62 57.23 63.09 28/05/1987 7692 202278 109408 NT1 TAMBOLI IMRAN ABDULSATTAR 112 61.00 25/08/1988 7689 100983 102910 SHAH AKSHAY HEMANT 112 57.71 54.39 59.00 63. Appl No.45 11/06/1987 7680 301038 106538 DT(VJ) PAJAI SANKET VASANT 112 55.48 59.09 06/03/1987 7691 200465 109965 KADAM RAHUL HANMANT 112 63.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 208 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.08 67.06 55.81 08/09/1988 7668 400909 102990 PATWARI PADMANABH KAMALAKAR 112 61.08 59.36 09/03/1987 7671 102029 102746 WASEKAR NILESH PANDURANG 112 66.85 62. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 7660 301505 106537 SC SHENDRE POOJA ASHOK 112 59.29 61.96 59.54 02/07/1984 7694 102562 101741 AGRAWAL ASHISH CHANDRA MAULI 112 59.45 15/04/1986 7678 201874 107590 HANDE KISHORKUMAR VASANTARAO 112 61.64 23/10/1986 7688 100205 102526 NIKAM LAXMIKANT RAJARAM 112 59.04 58.43 62.81 14/02/1981 7684 400295 104894 NT3 DARADE HARISH MANIKRAO 112 55.45 18/11/1984 7662 102468 103201 NT2 KHANDARE PRAVIN ASHOK 112 55.69 60.47 63.88 53.46 65.27 55.18 23/02/1984 7663 100333 100347 VYAS STUTI UTTAMBHAI 112 61.54 59.27 27/05/1980 7685 200656 109808 TYAGI MANISH MAHESHPAL 112 62.81 26/12/1987 7676 201597 108629 SYED ZAFAR ATHAR 112 59.22 58.92 58.59 59.81 02/07/1987 7687 102484 104828 WARWANTKAR PRADHYUMNA HANMANTRAO 112 64.22 55.50 58.23 67.51 58.16 56.88 62.54 27/05/1986 7677 201158 107431 112 55.18 21/01/1988 7683 401111 104910 SC NARAYANKAR VIKAS KESHAV 112 60.23 64.24 61.07 08/05/1986 7690 201488 109409 PATWEGAR ASMA IBRAHIM 112 63.72 23/06/1987 7670 102398 108644 PARAB KAUSTUBH VIJAY 112 57.38 62.96 59.15 54. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .47 56.85 64. SML Cat.65 57.36 04/06/1984 7681 102129 102503 SC RABHADIYA MAYUR VIJAY 112 61.78 55.86 60.90 22/03/1983 7695 101446 109824 SOOD SHEENAM VARINDER 112 66.40 58.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.81 01/06/1988 7665 201761 108418 PAWAR NILESH BHAGWAN 112 59.67 58.09 08/01/1981 7669 103140 100822 OAK ADITYA CHANDRASHEKHAR 112 57.84 62.81 17/12/1986 7679 202230 109508 KURMMA RAJU KUMAR NARSING RAO 112 58.27 10/08/1986 7693 201326 103390 ST VALAVI VANDANA DHAKU 112 56.62 56.08 60.24 58.15 59.82 08/03/1987 OBC KUMARI PARIJAT RAM VINOD DT(VJ) .79 66.

00 31/03/1986 JHA PRANAV PRAMOD 111 55.58 60.22 60.61 58.96 62.62 54.54 20/02/1988 7725 100968 101847 SC VHATKAR KIRAN VISHNUPANT 111 58.09 07/12/1986 104430 HAJARE RAMESHAWAR SUKHDEV 111 53.63 16/09/1987 7733 100622 102033 NARAYAN SAIDIUYA R SHANKAR 111 61. Appl No.08 52. 7697 300901 106948 7698 401177 104190 7699 300032 106208 7700 100947 101714 7701 300612 107168 NT2 7702 300994 106663 SC 7703 401165 104017 NT1 7704 401379 104094 7705 401489 7706 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB KALEGORE ANIKET AJITRAO 111 60.18 16/11/1983 7723 200368 108976 OBC PANCHAL SHRINIVAS KALYANRAO 111 57.33 56.63 02/01/1982 DAS PRAMILA SAMIR 111 55.80 56.33 10/01/1988 7718 401163 104043 DT(VJ) SRIVASTAWA ASTHA UDAYSHANKARPRASAD LODH POONAM RAMESHWARSINGH 111 63.85 63.76 65. Roll No.41 58.54 11/05/1987 PACHPOHE AMOL GAJANAN 111 55.36 16/09/1988 BORALKAR KALYANI ANIL 111 59.91 20/04/1986 7724 100543 100829 DEORE SWAPNIL DEVIDAS 111 64. SML Cat.47 57.81 08/08/1987 7728 102858 102479 KOTIANKAR NAINA RAGHU 111 57.81 30/06/1986 7717 202162 108959 111 63.54 57.45 16/08/1987 400907 110484 SHINDE MEERA PUNDLIKRAO 111 64.53 55.96 57.69 58.85 60.09 01/11/1987 7709 301112 106859 SC BHAGAT PRAFUL RAMDASJI 111 58.63 55.64 12/11/1986 7715 401354 103723 SC GAWAI MANOJ SAKHAHARI 111 54.18 54.29 52.66 01/07/1986 7708 300080 106668 DE RATINDRA NATH RANJIT KUMAR 111 61.16 09/11/1971 7729 101985 102781 VYAS SUDHANSHU RAKESH 111 55.69 61.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 209 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.62 58.13 65.72 12/05/1986 7727 103280 102981 KADOLKAR MADHUJA SANJAY 111 60.08 58.92 58.54 59.54 60.81 15/11/1985 7732 201777 107822 OBC PATIL ABHISHEK VINAYAK 111 58.87 56.72 59.85 57.45 64.55 60.92 66.76 54.22 59.64 13/12/1986 7721 102757 101418 NIMBALKAR PRANJAL SANJAY 111 58.36 10/10/1983 7713 300655 106698 SC NAGDEOTE SAMIR SHRIDHAR 111 57.71 55.08 59.36 02/05/1986 7731 201724 107502 SC MAGRE RAJSHRI DEEPAK 111 62.00 16/10/1986 7710 301624 107128 NT2 UGHADE HARSHADA MANOHAR 111 60.49 59.15 58.36 26/01/1988 7707 401205 104497 YADAV GAURAV BRIJMOHAN 111 59.08 55.00 65.00 53.29 55.94 61.90 57.12 59.54 56.14 56.00 24/06/1988 7712 401161 103772 SC PUNDGE SUSHILKUMAR NARAYANRAO 111 56.53 59.77 60.73 61.85 54.62 58.76 55.69 53.59 58.22 55.18 12/10/1988 7722 200486 108710 SC SURVASE VISHAL RAJGOPAL 111 55.No.27 24/06/1982 7726 100634 101551 SC MOHITE NILESH VASANT 111 57.45 17/08/1987 7730 201199 108620 JADHAV AVADHOOT VIJAY SINGH 111 54.15 60.18 23/02/1986 WAGHAMARE KALPANA JOSHIJI 111 58.44 63.46 58.00 11/09/1985 7711 101701 104403 ST BHUSARE MADHURI NAMDEV 111 59.31 68.82 05/07/1981 7714 301708 107233 KAMAL ANUPKUMAR JAYAKRISHNA 111 60.77 60. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.18 20/08/1981 7716 301840 107254 NT2 GHODASKAR MINAL MADHUKARRAO 111 61.85 60.81 22/10/1986 7719 100184 103163 KHARE AKSHAY RAJARAM 111 57.86 58.36 27/11/1988 SC SBC OBC .67 57.00 67.27 65.55 22/01/1986 NAROLE SUDHIR LALMAN 111 56.92 62.14 56.31 59.77 65.54 27/06/1988 LADE DEVENDRA GURUDASJI 111 57.80 55.82 55.18 08/04/1980 7720 103030 102476 DHOPE ANUJA ASHOK 111 57.35 53.

92 56.08 54.31 53.38 55.49 57.67 60.81 15/05/1989 7754 401214 104893 NT3 BADHE PRIYA GAHININATH 111 60.64 54.27 17/06/1987 7766 401350 103908 DT(VJ) MUNJAL ASHA SOPANRAO 110 54.54 61.27 30/06/1986 7770 101977 107094 JADHAV ASHWINI VISHWANATH 110 61.85 59.78 60.63 28/08/1987 7757 301586 106191 OBC GAIDHANE KRUNALI DNYANESHVAR 111 58.45 13/06/1986 7740 100188 100547 OBC GAWADE SMITA SUDAM 111 60.45 21/06/1986 7742 101113 102081 JHA AMBUJKISHOR ASHOK 111 63.53 54.09 28/01/1986 7765 302157 106971 OBC LANDGE GOPAL PANDURANG 110 55.22 63.31 55.63 03/12/1985 7747 400686 104809 SC WAKLE SATISH ANSHIRAM 111 54.37 55.34 60.31 57.72 02/10/1986 7735 102459 102774 ANSARI ANIKA GHIYASUDDIN 111 56.92 53.46 53.02 62.46 69.62 59.39 58.45 19/05/1987 7762 301255 106648 OBC KHODAKE ANURADHA HARIBHAU 110 63.82 57.00 28/11/1985 7737 201181 107895 SC THORAT SANDESM GORAKH 111 52.27 63.20 54.00 01/12/1986 7745 100126 102581 THAKAR JAYKUMAR ALKESHBHAI 111 63.69 57.31 52.41 53.00 62.36 02/08/1986 7741 401021 104788 DT(VJ) RATHOD KALPANA RAMDHAN 111 55.81 20/10/1985 7767 400536 104402 SC KAMBLE VIBHA ANIL 110 55.09 06/04/1988 7753 201265 109433 MODI MAULIK MILANKUMAR 111 54.20 61.09 18/02/1987 7760 100260 105602 NASRE VAIBHAV YOGESH 111 60.00 25/03/1988 7768 401418 104464 DT(VJ) BILWAL NIKITA VIJAYSING 110 56.67 63. Appl No.53 60.55 58. SML Cat.38 64.00 60.15 61.85 65.90 59.91 05/08/1986 7758 301644 105964 ST KODAPE GIRISH PREMDAS 111 56.00 56.45 29/09/1984 7764 400455 103820 DT(VJ) RAJPUT PRIYANKA JADUSING 110 55.75 68.No.14 58.80 55.72 19/10/1988 7746 102748 102074 ST MORE MEGHNA VITTHAL 111 60.92 63.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.08 55.72 10/07/1986 7743 401635 103363 DIWANE DNYANESHWAR SANTOSH 111 61.02 54.36 04/01/1982 7750 201325 109860 KILLEKAR TEJAS PRAKASH 111 57.61 56.31 65.55 59. Roll No.86 57.46 70.27 16/12/1985 7759 202213 109668 CHOUGULE ROHAN SURENDRA 111 60.38 57.12 59.72 19/01/1982 7739 202325 109759 SC BHANDARE SWAPNIL BHIMRAO 111 62. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 7734 201330 107548 JANGAM SAHIR ARVIND 111 56.38 54.00 14/10/1988 7744 301094 106274 SHARMA MAYANK BIRENDRA KUMAR 111 65.76 56.81 26/04/1987 7763 400678 104433 SC WAGHMARE ROHAN RAMBHAU 110 57.04 57.55 10/07/1987 7756 400459 104824 SHETE SUPRIYA BHUJANGRAO 111 61.18 30/10/1987 7736 100422 101561 JANGIR LOKESHKUMAR SANWARMALJANGIR 111 60.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 210 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.24 56.54 29/05/1986 7751 401371 104907 OBC RAUT GAJANAN GUNAJIRAO 111 59.46 65.15 62.77 53.38 62.15 60.72 01/11/1987 OBC NT2 R AJISH KUMAR K M RAMANKUTTY .33 19/11/1987 7761 201059 109499 111 58.86 62.18 17/01/1983 7748 100372 100810 TILAK AMOD MADHAV 111 58.85 54.92 58.00 06/11/1978 7738 201797 108373 NT2 SORATE SHASHIKANT SHAMARAO 111 56.23 60.16 57.94 59.16 61.54 51.84 61. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .81 17/08/1983 7755 400310 110184 SC SONWANE VAIBHAV BHAGWAN 111 58.09 10/03/1987 7769 301980 106562 OBC SHENDE PREETI VINOD 110 60.08 53.53 56.07 52.54 16/10/1987 7749 300045 104845 NARWATE BHIMASHANKAR MAHADU 111 53.16 58.82 31/07/1985 7752 201521 109922 NT2 PAWAR VARSHARANI NANASAHEB 111 58.

27 11/06/1984 108587 SC BHOSALE NILESH NIVRUTTI 110 62.90 29/10/1985 7791 103050 102351 K MARAK DIMPY ANGEL VERRIER 110 60.66 28/02/1976 MAHALLE ARATI DILIP 110 65.15 58.69 60. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB JADHAV ROHINI AMBADASRAO 110 61.69 60. 7771 401360 103743 7772 301323 106605 7773 301692 107226 7774 301582 106924 7775 301515 106937 7776 301680 106138 7777 301814 105153 7778 302085 105143 7779 300730 106556 7780 300905 107220 7781 301881 105034 7782 101578 102113 7783 201778 107914 7784 200790 7785 SML Cat.72 20/01/1987 7804 101949 109460 SHIROLKAR NOAMAN IMTIYAJAMMAD 110 63.09 20/03/1987 7792 102649 101851 JAIN CHANDNI AMAR 110 55.73 14/04/1987 7794 103476 101494 POKRA DEEPAKKUMAR SHYAM 110 61.08 59.45 58.43 61.15 63.23 56.00 15/06/1987 201079 108804 ST BHUSARE RAGHUNATH YEWAJI 110 62.27 11/11/1984 MESHRAM HARSHWARDHAN UDARAM 110 53.08 64.61 03/09/1987 BANKAR NANDKISHOR JAGESHWAR 110 57.35 58.85 66.09 22/04/1986 7806 100070 103514 KUTE NITIN DATTATRAY 110 61.31 56.08 64.12 63.31 54.69 59.54 12/12/1982 7799 200162 108958 RAGHOJI NIHARIKA VIJAYKUMAR 110 66.No.69 58.92 61.82 58.76 19/12/1988 7800 100443 102868 PATEL PRAVIN KUMAR HIRALAL 110 58.81 10/09/1984 7795 101843 101512 MASHRU NANDISH RASHMIKANT 110 59.36 28/01/1982 MIRANI VINAY PRAFUL 110 59.13 57.63 07/02/1982 TRIVEDI SUMIT SANJAYKANT 110 60.15 63.55 25/08/1988 SC SC SC OBC OBC OBC . Appl No.31 64.39 64.14 59.45 10/11/1986 NT2 HANDE SHASHANK JAYANT 110 56.63 19/07/1985 7790 101304 103011 ST DHARADE JYOTI NAMDEO 110 57.65 54.08 53.72 04/02/1988 7793 200280 108784 GUSANI RAJAT GIRISH 110 59.82 59.77 60.02 62.24 56.55 57.38 61.50 62.69 60.63 09/02/1987 AGRAWAL RUCHI SUBHASH KUMAR 110 64.00 18/06/1988 7788 202319 108225 OBC POSANE ANUJA RAJENDRA 110 59.77 59.63 60.88 59.46 54.81 30/12/1982 7797 103029 102952 60.23 54.94 57.64 07/05/1987 7787 202176 108510 OBC MULAY SUJIT BHIKAJI 110 59.77 63.50 67.09 09/05/1987 7805 102752 102531 JOSHI SEEMA NANDKUMAR 110 68.54 17/10/1985 7802 201428 102555 PRASAD KARN KUNAL 110 61.18 57.55 59.69 61.88 58.59 63.09 24/06/1986 RAOOT SHIRISH KUMAR RAJENDRAKUMAR 110 60.22 59.09 14/11/1987 MALAPURE RAJENDRA CHAMPALAL 110 58.36 18/04/1988 102260 101811 MOHAMMADI SUMAYYA FATEMA MOHD HASAN KHAN SAYED SHAH FAAIQ 110 7798 110 55.81 26/04/1988 7807 401109 110478 JADHAV SACHIN KAILAS 110 61.65 61.18 07/11/1987 BHAGAT SHWETA PURSHOTTAM 110 54.61 66.21 63.31 59.00 60. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .88 55.33 61.00 04/06/1987 7803 102946 102881 PATWA PRIYANK NIKUNJ 110 57.54 26/10/1987 7796 101802 100996 SINGH SHIPRA ANAND 110 57.23 61.12 67.88 58.39 53.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.23 57.45 22/02/1984 7786 102316 101079 NULWALA HUSSAIN HATIM 110 61.01 26/05/1987 WAGH PANKAJ BANDURAO 110 57.56 55.85 69.22 54.38 57.64 04/05/1985 7789 101405 102376 SC SURVASE PRAMOD MAHADEV 110 59.15 53.31 59.45 24/08/1985 NT2 GAVADE ASHWINI NAMDEVRAO 110 53.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 211 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.02 65.62 63.36 25/07/1987 7801 301304 107501 FAFAT NITIN NAVALKISHOR 110 58.57 53.10 60.18 59.77 59. Roll No.43 59.92 60.

36 31/05/1986 7815 200721 109451 DABRA VISHESH ARUN 110 55.00 62. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .92 54.31 62.64 17/06/1987 7824 100558 102645 PATHAK PAYAL BABUL 110 56.43 59.08 55.06 64.14 65.41 58. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 110 56.45 01/06/1985 7838 401446 103817 OBC KUNTWAD VIKAS SAMBHAJIRAO 109 56.18 58.16 54.63 56.46 65.38 56.31 69.90 13/10/1986 7823 200297 109790 OBC JAMADAR SUMAIYYA MUSAALI 110 59.81 23/06/1987 7834 200746 107237 SHARMA RUDRAKSH RAJESH 109 59.86 55.36 30/08/1988 7816 201355 109825 BAPAT SHRADDHA SANJAY 110 62.45 09/08/1985 7842 301941 105691 SC ABHYANKAR UJWAL RAJKUMAR 109 55.04 53.45 03/01/1987 7819 301989 106380 DT(VJ) RATHOD ANISHA VIJAY 110 65.23 59.09 01/03/1983 THOMBARE SATYENDRA GANPATI 110 59.69 60.69 61.72 19/09/1987 7825 100849 103091 OBC ASWAR NILESH MAHADEVRAO 110 56.31 58.20 54.24 56.91 06/07/1986 7817 100978 102416 PATIL SATISH SHANTARAM 110 57.18 23/09/1984 OSTWAL MAYVRI DILIP 110 60.96 58.02 56.31 56. Roll No.16 55.45 05/02/1985 7833 300067 107078 SHENDE PRANALI KISANDAS 109 57.18 15/05/1986 NT2 PUJARI PRADEEP SATYAPPA NT1 109425 103393 7813 OBC OBC SC .18 20/05/1985 7831 302165 105527 SC KHANDARE RISHIKESH AMBAR 109 56.63 07/12/1982 7840 100874 101799 KOTHARI JAY ATUL 109 62.15 57.27 20/08/1987 400792 106177 KORDE KRISHNA MADANRAO 110 57.63 59.15 74.66 20/05/1975 7832 301523 104466 MATHE RUPESH VASANT 109 54.23 65.27 56.72 05/01/1986 7844 202350 108601 OBC PAWAR JAYANT BHAURAO 109 59.71 58.78 61.62 59.15 55. 7808 100941 109966 7809 400457 104833 7810 202281 109975 7811 201486 7812 SML Cat.09 23/01/1989 7837 400507 104041 SC PUNDGE ANIL JALBA 109 57.43 60.61 57.18 26/02/1985 7828 101816 109887 SHETTY NEERAJ RATNAKAR 110 65.63 19/04/1986 7843 202114 107686 OBC GORE SUDHIR BALANRAO 109 55.27 56.95 54.43 54.15 58.45 12/06/1987 7839 400971 104368 NT1 GIRI VAIBHAV RAMESH 109 56.57 54. Appl No.18 58.36 21/09/1987 109411 SINGH SEEMAKUMARI SUBEDAR 110 58.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 212 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.71 59.No.31 59.08 58.80 54.23 57.27 06/04/1988 7829 101642 110157 NT2 ADKINE MINAKSHI BALIRAM 110 59.45 31/10/1989 7822 201303 109105 SC VHANKALAS SADANAND PANDURANG 110 59.33 59.92 57.92 64.69 27/04/1974 7836 301905 106500 SC BAGDE HARSHAL SIDDHARTH 109 63.00 64.38 55.08 65.51 59.38 62.54 69.85 61.09 15/04/1985 MOHD ANJOOM ISLAM AHAMAD 110 61.72 17/07/1983 7826 400134 104923 SC GAIKWAD KSHITIJ BHANUDAS 110 55.90 62.02 57.77 56.90 57.22 56.15 57.30 55.54 04/03/1989 7841 301704 106945 NT2 JANKAR JAYSHRI SADASHIV 109 60.45 27/01/1988 7835 301062 107294 NT2 SHRIRAMWAR RAKHI VIJAY 109 61.00 55.54 03/09/1986 7830 300925 106384 OBC DOLASKAR ARVIND RAMDAS 109 59.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.81 31/03/1988 7820 301027 106628 NT3 DARADE SANTOSH DINKAR 110 57.18 03/03/1987 7821 400758 104879 SC BHOKARE SANTOSH BALIRAM 110 59.80 61.36 01/10/1987 7818 400730 104796 KASLE ASHISH PRAKASHRAO 110 54.38 57.46 58.35 58.81 01/12/1987 7814 400761 103320 MAHAJAN DEEPAK TUKARAM 110 65.27 59.50 58.33 57.90 04/06/1986 7827 202131 108027 NT1 GIRI SURAJ BALAJI 110 56.06 55.

36 10/11/1987 109 52.64 03/04/1987 7866 400128 104803 DHANVE MANISHA BHAGORAO 109 56.18 14/11/1983 NAKASHE ARCHANA VINAY 109 66.00 62.93 53.91 12/12/1986 7863 400019 109956 SC KAMBLE AMIT ARJUN 109 53.47 61.81 03/10/1985 7869 401086 103441 OBC JAISWAL HIMANSHU JAYANTILAL 109 53.38 65.31 53.73 56.65 55.85 67.27 31/08/1985 MITTAL UTKARSH VIJAY 109 58.73 63.31 60.25 52.88 59.92 52.09 24/10/1985 7877 300018 106682 ST RAIKWAR KETKI RAMESH 108 56.46 59.41 56.55 57.50 60.00 57.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 213 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.08 57.88 56.09 24/06/1987 DIPAKE DIPALEE MADHUKAR 109 56.81 26/06/1987 200744 109662 DABHOLE RAHUL NAMDEVRAO 109 56.54 73.62 52.90 29/11/1986 7876 301986 105346 JINDAL SANJANA SHAMLAL 108 59.23 61.92 63.90 24/04/1988 7874 401236 107165 FAFAT SHRIRAM OMPRAKASH 108 60.81 24/06/1987 7871 100406 102678 SC VORA RASHMI MOHAN 109 58.38 58.85 64.23 64.90 56.54 11/10/1983 KARANDE PIYUSH CHANDRASHEKHAR 109 55. Roll No.11 55.77 59.00 53.82 57.18 03/04/1988 7872 400426 104037 KALKOTE PRASAD RAJKUMAR 108 57.53 58. SML Cat.18 17/05/1987 7879 300709 106387 DT(VJ) RATHOD AMIT VANDEO 108 59.82 18/06/1988 7873 400510 104047 HARE SUSHILKUMAR MAROTIRAO 108 57.54 61.45 10/02/1986 7878 300780 107258 OBC WANKHADE VISHWAJIT KISHOR 108 58.28 13/09/1984 7875 302223 106548 BHOJWANI RACHNA DAYARAM 108 66.62 56.31 60.73 59.88 54.61 54.15 62.77 57.39 60.63 07/10/1984 7860 101482 109663 SALUNKHE VAISHNAVI SANDIP 109 62.38 15/07/1978 NT1 SHIKALGAR NAZNIN IBRAHIM 109 58. 7845 103368 102420 7846 100273 102954 7847 202068 108091 SC 7848 101845 102112 OBC 7849 200515 108594 7850 100654 101236 7851 200703 108700 7852 102051 101028 7853 101116 103193 7854 101952 100167 7855 101215 102851 7856 200047 108586 7857 101155 101739 7858 301856 7859 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB GUPTA KUSUM RAJENDRA PRASAD 109 61.87 18/03/1971 SINGH VINITA BALBIR 109 56.24 63.00 03/01/1978 NANDKAR SOMNATH JAYRAM 109 56.73 19/05/1988 7868 300710 106460 OBC GATHE PALLAVI ASHOKRAO 109 61.50 62.81 19/02/1987 7867 100743 102664 KHEDKAR ASHWINI AJIT 109 61.72 27/11/1988 LADE VIKRAM VITTHAL 109 59.00 60.94 55.61 59.76 65.00 18/07/1984 EEBILIN JOSELIN THOMAS ST ST NT1 .00 29/05/1980 SUNESARA ALEENA KARIM 109 56.77 64.62 56.28 54.02 60.82 10/10/1988 7865 201307 109945 JADHAV YOGITA ASHOK 109 63.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.92 58.81 22/03/1988 7862 401397 103800 NT3 THORVE SHIVPRASAD VAIJANATHRAO 109 61.15 60.24 54.24 57.88 54.63 05/12/1982 NT2 WAGHMODE VARSHA MAHADEO 109 58.65 62.62 52.63 56.73 58.85 66.18 17/05/1988 7861 102078 100353 SC KANINDE REWAT TUKARAM 109 57.62 59.14 59.38 55.No.02 60. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .62 57.54 09/05/1986 7880 400491 110455 NT3 CHOLE BHAGIRATH ANKUSHRAO 108 55.53 54. Appl No.88 57.73 30/01/1985 7881 302126 107228 OBC GULHANE GUNJAN DADARAO 108 58.27 24/04/1986 BHOJANI MOHAMMAD HUSSEIN PYARALI 109 54.39 66.99 52.90 05/06/1987 106134 PATHAK APARNA AVINASH 109 57.18 53.50 55.85 60.25 03/04/1979 7870 300802 106413 SC MESHRAM PRASHANT MADHUKAR 109 54.90 12/06/1983 7864 101054 102724 PATIL SAGAR MADHUKAR 109 60.

23 62.16 56.61 54.85 59.73 02/01/1986 7904 101682 102631 PARVEEN NIGHAT AMINUDEEN 108 63.24 54.09 31/08/1985 7916 400908 103436 OBC YADAV GULSHAN SURENDER 108 54.31 62.41 57.05 18/11/1973 7906 102216 102146 CHIKATKAR DATTA RANGNATH 108 59.63 03/01/1987 7918 400204 104785 SC BIRHADE SMITA SHAMSUNDER 108 55.45 58.45 03/08/1987 7894 202252 109086 SACHDEVA SHEENU S K 108 57. Roll No.12 58.36 29/06/1987 7886 401419 110417 NT3 VIGHNE VIJAYKUMAR GORAKHNATH 108 59.04 59.78 56.22 63.50 61.69 63.92 62.06 57.96 60.27 06/01/1988 7893 200034 108713 KHAN MOHASEEN DULEKHA 108 55.77 51.54 25/03/1988 7914 200530 110185 SC KAMBLE RAVIRAJ UTTAMRAO 108 61.23 60.46 64.54 29/05/1988 7888 201061 108253 PORE MINAL MOHAN 108 60.92 59.23 61.47 57.73 55.90 05/06/1987 7891 200709 108714 SHENDE PRADNYA BALASAHEB 108 58.27 53.36 14/10/1987 7892 200003 108442 BUSHRA AMIN MD AMINULLAH 108 60.92 61.29 63.69 57.77 06/09/1980 7900 200353 109377 KATE ATISH RAJERAM 108 59.00 57.92 54.45 08/03/1986 7915 200204 109523 108 58.23 52.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.43 56.88 54.08 60.46 55. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 7882 301992 106397 ST MARKAM SHEETAL YUVARAJ 108 55.00 57.00 65.52 63.92 56.28 16/06/1987 7909 400713 104782 ST SHAIKH SAFIUDDIN FAHEEMUDDIN 108 53.88 58.27 20/08/1985 7890 200734 108609 KUDTARKAR MRUDULA RAJENDRA 108 58.69 55.18 04/01/1988 7885 301056 106508 OBC PATIL NEERAJ SURENDRA 108 62.90 02/02/1988 7903 202144 109711 CHOUDHARY SWATI SATYA NARAYAN 108 58.15 62.00 06/07/1987 7908 400485 110339 HARIDAS RUSHIKESH SADASHIV 108 56.36 06/07/1987 7902 102458 109884 SACHDEV ISHITA ASHOK 108 58. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .84 55.72 18/09/1981 7899 201875 109775 KUMAR RAJESH RADHE 108 57.69 60.15 64.63 28/10/1987 7901 201107 109899 GOEL SWATI JAI KARAN 108 65.36 29/06/1985 7884 301254 107212 GANDHI KISHOR GOPALDAS 108 64.00 21/05/1988 7889 201215 108166 PATHAK VARUN SUBHASH 108 54.73 11/12/1987 7895 102591 102447 SHARMA PINKAL OMPARKASH 108 56.53 58.12 61.12 59.No.36 29/09/1987 7913 102131 102732 SBC WAGAONKAR AMRUTA RAGHUNATH 108 61.64 52.54 19/10/1987 7898 200304 108437 GAIKWAD SAVITA GAUTAM 108 63.27 07/09/1984 7896 201923 108497 SAMMI AMIT BO 108 55.43 59.02 54.36 17/08/1987 7897 202078 108625 KANATHIA ANKITA AVTAR KRISHAN 108 61.53 55.85 58.63 25/06/1987 7910 200599 104932 NT1 SABLE OMPRAKASH LAKHANLAL 108 57.33 05/11/1986 7905 201356 109802 MASKE BHUSHAN SHIVCHARAN 108 52.45 25/06/1987 OBC OBC OBC SC SC SC PRACHI DR ARUN KUMAR .15 54.90 30/12/1987 7907 103403 109677 PATIL SONAL MOHAN 108 58.63 24/07/1986 7883 100101 107191 OBC PATIL ATUL GOPALKRUSHNA 108 55.62 59.80 55.57 58.69 64. SML Cat.09 05/03/1988 7912 101311 102552 DUBEY RAHUL HAUSALAPRASAD 108 60.18 61.86 60.54 02/10/1979 7917 101738 109527 NT1 SHIKALGAR VASEEM NOORMAHAMAD 108 59.62 56.27 58.00 60.09 17/11/1984 7911 102007 104920 AGRAWAL SUMITKUMAR DURGADAS 108 58.44 52.90 13/10/1988 7887 101323 102964 GALA ROHAN BHARAT 108 58.79 70.77 59.38 64.46 55.31 59.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 214 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.00 60.62 60. Appl No.46 58.67 61.77 55.

31 55.09 16/02/1988 7934 100208 102935 DHANDARE ASHISH SHYAMRAO 107 61.41 60.72 21/06/1986 KECHE ROSHANI NARAYANRAO 107 54.53 59.50 60.90 55.85 65.59 61.81 21/03/1987 7944 301938 106583 SC PATIL PRASHANT BHIMRAO 107 61.70 53.27 15/07/1988 7951 102945 109080 KONALLI MAHESH MAHADEV 107 57.69 58.67 57.45 61.53 57.57 54.15 62. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .00 20/07/1986 7943 200812 109306 GAUTAM ANKURGAUTAM VISHNUCHANDER 107 56.27 29/01/1988 108413 SHAIKH SUMAIYA AFREEN JABBAR PATEL 107 55.62 65.41 55.54 12/02/1986 GAYAL TEJAS DEEPAK 107 61.45 11/12/1986 MAHURE SANJAY KUMAR DAWALU 108 55.21 77.67 56.39 59.54 25/11/1982 7953 100758 102057 SC SHIVSHARAN HRISHIKESH DNYANESHWAR 107 58.69 58.45 14/04/1984 DEWANG SONALI GOVIND 107 63.90 17/03/1989 7948 300624 104898 NT1 KANTHE DURGAKUMAR ANJAYYA 107 56.92 62. Roll No.No.38 04/07/1988 HEDAOO RAJESH PRABHAKARRAO 107 55.54 06/05/1989 MAMILWAR MONALI PRAKASH 107 61.90 30/05/1986 7938 202247 108233 PATIL MUGDHA PRADEEP 107 58.72 23/10/1983 7949 202187 102039 SC CHAVAN JEETENDRA DINKAR 107 57.73 66.27 16/06/1984 7942 200010 108361 BIRADAR PREETI BABARAO 107 61.02 57.81 22/04/1986 7952 401288 110174 NT3 BANGAR USHABAI GINAYANDEO 107 59.77 55.71 57.15 58. Appl No.08 51.38 67.81 23/05/1982 7954 102505 101721 OBC KHAN NAUSHEEN MOHAMMAD YUNUS 107 56.46 56.72 30/06/1983 RAUT SUVARNA SHRIDHARRAO 107 58.33 56.80 60.62 61.38 61.85 64.81 19/02/1988 202095 107681 KADAM RASHI RAJENDRA 107 57.45 25/07/1984 7937 201718 102493 KUMAR SHRINKHLA RAJ 107 55.45 23/10/1988 7947 201143 109405 SINGH NALINI NARENDRA BAHADUR 107 63.69 61.18 07/04/1986 7936 103063 102996 JAWANJAL MONIKA PRABHAKAR 107 61.09 57.15 57.10 55.24 62.51 62.16 20/07/1979 7950 202268 109929 GHATGE RUTIKA MADAN 107 69.72 27/03/1983 SHETTIWAR SHWETA GANGADHARRAO 107 58.00 13/04/1988 SOLANKEY RUPALI DNYANDEO 107 58.55 02/09/1987 7935 200497 108330 PAWAR RUSHIKIRAN ROHIDAS 107 53.02 57.50 08/11/1988 7939 103277 101980 FULARA SAHIL NASIR 107 60.92 62.18 06/06/1986 7955 200512 109849 KURADE ADITYA VIJAY 107 63.84 55.61 56.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.93 67.49 57.23 52.08 56.59 57.72 16/04/1988 DHAKNE VARSHA RAMESH 107 56.19 54.54 54.81 14/08/1987 7940 200576 108670 JAIN AKASH GIRISH 107 59.71 55.77 63. 7919 201462 109509 7920 401141 110434 7921 400219 104106 7922 301660 106437 ST 7923 300607 107177 OBC 7924 301596 105999 7925 301970 105125 ST 7926 401525 104133 NT3 7927 300807 105187 OBC 7928 401142 104176 ST 7929 300034 106921 7930 103386 100623 OBC 7931 201016 108314 SBC 7932 200525 7933 ST CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB CHANDRAYAN PIYUSHA PARAS KUMAR 108 58.24 58.15 50.38 62.09 20/06/1985 7941 202314 108828 SUDAKE MAHESH KUMAR 107 61.90 56.85 55.00 57.08 62.92 55.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 215 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.90 18/01/1987 107 56.20 57.45 12/03/1989 OBC RABEATUL JASH MAHEFOOZ JEELANI .88 60.09 03/06/1982 7946 302098 106557 KHAN AFREEN MUSHEER 107 60.47 54.15 54.08 60.12 59.77 60. SML Cat.85 58.46 63.37 55.81 06/07/1984 SHAIKH MATEEN AHMED ZAHOOR AHMED 107 54.00 01/07/1987 7945 100304 103090 SC JAMBHULE RAJASHRI DAMODAR 107 56.98 56.28 54.85 60.

85 60.38 54.62 60.69 66.27 56.90 31/07/1988 OBC .28 56.46 56.36 01/12/1983 7960 200012 109731 PATIL AMIT CHANDRAKANT 107 58.96 56.47 54.18 09/06/1987 7972 301012 107291 SC VAIDYA SNEHAL RAMESH 106 57.90 12/06/1989 7961 200774 109684 PATEL SAGAR VIJAY 107 59.77 61.77 53.63 24/11/1987 7988 201112 108730 OBC MAHAJAN HARSHA RAMESH 106 56.00 26/02/1987 7981 200604 108679 SC SABALE KARUNA DHONDIRAM 106 56.77 52.86 57.23 54. Appl No.08 55.18 28/02/1982 7964 401625 103991 SC MAHANKALE VAIBHAV VINAYAK 106 55.08 56.27 20/12/1984 7977 200823 107530 ROY SHWETA YOGENDRA 106 59.55 14/09/1988 7989 201774 103064 CHAPALGAONKAR DIPTI PRAMOD 106 56.50 55.24 65.42 66.18 12/01/1988 7985 201257 107549 LAWAND SOHAM SUDHAKAR 106 58.81 20/05/1986 7976 200538 107829 NT3 RAKH SWATI CHANGDEO 106 57.92 59.08 55. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .96 55.18 19/08/1984 7966 300145 106031 NT2 DEVAKATE UJWAL RAMKRUSHNA 106 57.09 07/11/1985 7965 301060 106532 SC SONPIMPALE BHAGYASHREE DEEPAK 106 57.82 55.31 55.53 56.00 61.72 03/07/1988 7986 202136 108111 ST SUBBA RISHPA NAR BHADUR 106 56.00 13/12/1983 7990 202013 108829 ST GAGARE RAHUL DULA 106 56.36 18/03/1979 102192 ST LILAKE RAVINDRA LAHANU 107 58.98 59.50 56.54 27/03/1985 7974 400379 104503 OBC PALMATE MAHESH MADHUKARRAO 106 54.77 56.00 19/06/1985 7970 301232 105312 DT(VJ) RATHOD VANSHREE VANDEO 106 55.23 54.12 57.38 58.31 57.53 56.18 54.54 15/06/1986 7979 103173 103033 SC PADGHANE SNEHALKUMAR PRALHADRAO 106 58.05 27/09/1978 7982 200189 108767 ALAT SUSHANT ARJUN 106 55.90 26/04/1987 7984 201949 108725 DHARANGUTTI RAMPRASAD DATTATRAY 106 59.92 08/08/1988 7968 300775 106353 OBC LICHADE AMOL MAHADEORAO 106 58.92 64.81 25/08/1987 7987 101305 102748 OBC BARULE VIDYA DILIP 106 58.00 12/06/1985 7975 100841 100675 SC BHAISARE ROZA GORAKHNATH 106 56.09 15/01/1986 7963 400762 104379 ST BURKULE SHIVSHANKAR VISHVANATH 106 57.00 57.64 62.77 60.81 07/05/1988 7980 101334 103023 OBC PAWAR AMOL PRABHAKAR 106 56.72 28/08/1984 7991 103072 101595 OBC PATIL PRASAD DEEPAK 106 61.98 56.29 59.31 56. Roll No.84 53.92 60.51 56.55 55.79 55.63 17/04/1987 7973 400837 107301 NT2 HATKAR PANDURANG GULAB 106 53.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.16 58.91 05/05/1986 7992 101360 103038 SHAH SHAILY MINESH 106 63.80 55.92 54.85 58.98 56.31 53.92 58.78 58.00 06/12/1986 7969 401640 104494 NT3 KARAD POOJA JEEVENRAO 106 62.72 25/09/1984 7978 202298 108663 PATIL JAYDEEP KISANRAO 106 56.54 55.35 60. 7956 202170 104892 7957 100842 7958 300100 7959 SML Cat. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB SC WAGHMARE ARVINDKUMAR NARAYANRAO 107 55.53 57.80 62.45 22/08/1984 401406 103459 SC SAPKAL AJAY NAMDEO 107 61.77 61.54 18/09/1984 7983 103007 103001 SAHU APOORV VINOD 106 66.59 56.07 64.81 09/08/1983 7971 301454 106833 ABRAHAM RINI ANU ABRAHAM T O 106 58.16 57.84 59.85 55.12 60.62 60.08 63.No.03 58.98 58.90 23/12/1988 7962 401442 110492 HASHMI BASEER FAKHARULLAH 106 56.69 58.85 58.47 61.27 21/09/1983 7967 401666 104383 QUAZI SUMAIRA IDRIS 106 61.81 12/07/1985 106600 OBC TEPALE RAKHEE VASANTRAO 107 56.23 59.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 216 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.

62 58.94 56.45 59.62 64.54 15/11/1987 102857 104460 CHANKESHWARA BHUSHAN BHARAT 105 55.46 62.10 56.31 56.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 217 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.38 59.No. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .00 22/04/1984 OBC RAUT NILESH MANIKRAO 106 58.54 01/01/1981 JADHAV RAMESH GANPATRAO 106 55.00 01/07/1986 104918 CHAVAN AMOL KALIDAS 106 55.69 53.77 55.94 65.18 25/12/1987 OBC IQBAL AHMAD ABDUL NABI ST .62 59. 7993 202031 109093 7994 201574 109733 7995 401564 110173 SC 7996 401386 110168 SC 7997 400171 110180 7998 100417 101320 7999 401709 8000 401027 8001 201955 103506 8002 401393 104786 ST 8003 401038 104931 DT(VJ) 8004 102173 109516 8005 101758 103517 OBC 8006 201353 103472 ST 8007 103337 103104 8008 301489 105259 DT(VJ) 8009 101742 109488 8010 202288 103323 8011 200052 109520 8012 200761 109934 8013 201689 108013 8014 300265 106555 OBC 8015 401257 104394 DT(VJ) 8016 301669 105740 8017 400043 104462 8018 401217 8019 8020 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB BASUTKAR GOURAV CHIDANAND 106 56.36 20/08/1987 8028 400450 103661 ST KHAN SULTANA BUSHRA ATAULLA KHAN 105 53.96 54.07 65.15 60.92 58. SML Cat.38 54.36 10/08/1986 PAWAR YOGITA RAMRAO 106 60.45 24/11/1986 8021 302172 105120 KATOLE ASHWINI RAMCHANDRA 105 56.90 56.36 10/04/1985 NT2 KHANDARE PRIYA ASHOKRAO 106 55.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.98 54.49 54.63 02/06/1983 CHOUDHARY SANDEEP SANJEEV 105 54.98 57.45 01/05/1988 SHEVGAN PAVAN SARDARSING 105 54.90 14/06/1981 KAMBLE VAIBHAV LAXMAN 106 56.47 56.08 56.55 29/06/1981 SC KHADE RAJESH ASHOK 106 59.23 62.07 53.00 58.36 26/08/1987 8027 400120 103733 SC JADHAV PRITAM NAGNATHRAO 105 56.92 55.72 30/03/1988 KAPALE MRUNALI VASUDEV 106 62.27 60.54 60.72 01/11/1985 104500 DT(VJ) RAJPUT UDAYSING BHARATSING 105 55.92 56.92 58.88 26/09/1975 8023 400583 110491 NT3 NAGARGOJE SHRIKRISHNA MOTIRAM 105 59.81 14/03/1986 OBC KUMBHAR SHAILENDRA SHASHIKANT 106 55.72 06/08/1985 106 59.99 58.63 58.00 64.18 09/12/1987 8024 300560 106383 OBC GAIKWAD SATISH DAYARAMJI 105 54.41 56.12 55.08 57.81 10/02/1982 8026 300082 107278 OBC BANSOD SHWETA SHARAD 105 59.27 16/06/1985 8025 400238 104345 KADAM SANTOSH BANDU 105 55.24 56.38 54.90 23/02/1988 110377 SAYYEDA ATIYA KAUSER SHABBIR AHEMAD 106 60.94 57.09 05/04/1982 TOTWAD KARNVEER SHESHRAO 106 58.92 58.77 60.81 58.92 58.91 08/10/1987 PUJARI NUPUR MUKUND 106 62.18 14/08/1984 SINHA ADITI SATISHKUMAR 106 58.54 67.08 61.05 56.34 54.80 56.06 07/07/1978 PARAB SIDDHARTH JAIRAM 106 62. Roll No.09 08/02/1985 SC GAWAI ANURADHA RAMESHRAO 105 57.00 59.40 52.09 27/08/1988 ST PADAVI PRITAM CHHAGAN 106 57.58 67.00 14/11/1984 SBC BABAR SANDEEP DATTATRAY 106 62.23 54.49 62.47 56.48 74.64 10/07/1988 MORE RAVI SAKHARAM 106 67.09 14/09/1984 400754 104139 OBC PACHPANDE TUSHAR RAGHUNATH 105 57.36 06/01/1988 VALVI KIRTI KUWARSINGH 106 54.31 56.16 57.54 16/07/1986 BHENDE ANUPAMA ASHOK 105 64.00 26/07/1985 RATHOD VIDYA SAHEBRAO 106 56.36 21/05/1986 8022 400070 110509 GADE KALYANI PRAKASHRAO 105 60.02 53.25 04/05/1978 8029 302095 106944 NT1 VAISHNAO HEMANTKUMAR LALITKUMAR 105 56.65 54.71 58.35 59.54 60.71 54.33 54.43 61.46 54.16 57.94 56.07 52. Appl No.20 54.62 60.49 54.85 51.

97 50.61 55.08 62.82 19/02/1984 8060 301422 106612 KURUP ANJALI K P KESHAVA 105 59.10 56.78 56.09 20/12/1985 8042 200252 108782 OBC ZOPE SUNIL PRAHAD 105 55.54 63.00 61.00 58.45 05/07/1984 8065 401706 110423 TATED SUSHRUT PRADEEP 105 60.18 24/12/1987 8037 200591 108731 ABROL AROMA RK ABROL 105 56.94 59.47 57.81 13/06/1989 8052 101209 100845 CHAMPANERI MAYURI PRAVINCHANDRA 105 58.82 56.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.90 18/09/1979 8041 201547 108160 SC INGOLE ABHIJIT DEVIDAS 105 54.41 59.82 59.08 69. SML Cat.72 01/03/1988 8055 301855 104789 OBC GADGE RAJASHREE SHARASHCHANDRA 105 57.36 56.92 60.77 64.80 02/08/1987 8045 101174 108640 TAKALE SUNNY SUNIL 105 61.18 04/06/1982 8034 202287 108748 SONDE FARAZ MOHAMED SAEED 105 56.81 08/05/1987 8053 400317 103525 TOTALA SUREKHA SHAMLAL 105 55.27 16/06/1988 8035 103156 102544 POTNIS MUGDHA KISHORE 105 65.47 58.92 58.08 59.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 218 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.35 60.55 57. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 8030 300833 106956 OBC KHAJONE VIBHA BHAGWANTRAO 105 57.57 57.69 59.50 53.45 18/03/1987 SC SC NT2 ST OBC FARZEEN RAHMAN RIZWANUR RAHMAN SC SC OBC .00 01/09/1977 8047 103199 100243 GUPTA KAMLESH GANPATI 105 58.62 62.29 64.15 60.27 02/10/1986 8056 301204 105192 OBC AUTKAR SHILPA MADHUKARRAO 105 57.76 59.46 62.45 07/08/1986 8061 401071 110388 AWALE TEJASWINI VIJAY 105 54.00 06/02/1988 8064 400603 103493 PATIL BHUSHAN MADHAVRAO 105 61.90 13/09/1988 8066 202043 109414 SHARMA JYOTI RAMLAL 105 61.92 55.00 13/09/1975 8048 202097 108772 TAKALE SUPRIYA JAISINGRAO 105 69.69 55.28 23/02/1962 8054 102524 102716 NT1 GOSAVI ANUP NANAGIR 105 57.16 56.14 57.31 57.72 59.54 65.51 61.35 54.00 25/10/1987 8059 103411 102792 NT3 HANGE RAVINDRA JANARDHAN 105 58.57 57.29 58.37 58.71 55.91 01/03/1982 8039 102167 100972 ROY SWETABH SURESH PRASAD 105 58.85 54.53 57.73 61.87 31/05/1970 8043 201068 108786 KHAN IMRAN LATIF 105 58.00 58.15 59.90 17/01/1988 8032 401085 110480 DAGAR MUNISH SURAJBHAN 105 56.22 56.26 25/03/1980 8044 101253 101154 KEDARI SWETA HEMANT 105 60.71 58. Appl No.27 24/08/1986 8051 401314 110473 PATIL BHAGYASHRI VIJAYKUMAR 105 60.20 56.16 53.38 53.36 05/11/1987 8036 102498 103127 DIVEKAR NIVEDITA UDDHAV 105 58. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .59 57.54 07/05/1986 8063 202088 109774 AGRAWAL PALLAV PRAFUL 105 61.54 13/11/1987 8046 200247 108532 VALVI SANTOSH DHARAMSINGH 105 51.51 65.63 31/01/1987 8031 300740 107210 NT2 YADAO ANAND DINESHRAO 105 57.62 08/06/1976 8062 401594 104880 PATHAN JAHEERKHAN SHABBIRKHAN 105 59.35 58.92 51.52 29/12/1986 8040 102808 102554 SC GAIKWAD PRAJAVATI SAKHARAM 105 55.82 15/03/1987 8038 201288 108831 SHINDE ROHINI BALKRISHNA 105 56. Roll No.00 65.45 30/09/1985 8050 100331 102921 ARORA MANPRIYA LAKHVINDER SINGH 105 60.72 08/09/1989 8033 401031 103058 AHIRE PRADNYA BHARAT 105 57.73 56.54 58.82 62.69 56.54 29/08/1986 8057 400472 110181 OBC RACHOTKAR SANTOSH UTTAMRAO 105 56.97 52.00 21/12/1987 8049 200431 108756 105 59.43 53.88 57.77 56.08 54.83 60.No.38 57.92 60.54 60.00 53.54 20/01/1985 8058 400737 104863 SC WATHORE SONIKA ASHOKRAO 105 60.63 58.31 65.

98 58.02 55.77 55.57 54.86 57.55 24/04/1974 8080 302190 106931 PANDULE SURESH SHIVAJIRAO 104 60.92 60.54 56.18 51.27 04/11/1987 8074 400863 110477 SHINDE VIKRAMADITYA VENKATESH 104 57.73 22/11/1987 8084 301208 106207 SC SAROJKAR NILESH SHANKARRAO 104 56.27 16/09/1986 8091 200261 108729 PUROHIT SANDEEP SHYAM SUNDER 104 55.81 09/06/1987 8079 300283 105959 ST TODKAR SAINATH VASANTRAO 104 53.15 54.92 55.09 26/06/1984 8098 200648 108775 KULKARNI BHAKTI SUDHAKAR 104 58.95 57.00 60.64 07/09/1983 8100 302019 105668 104 57.45 01/02/1986 8081 301445 107281 DESHMUKH SONAL ANIL 104 60.90 08/09/1985 8092 200640 109461 NIRMALE PRACHEE HARISHCHANDRA 104 58.45 02/12/1986 8075 301156 106405 OBC LANJEWAR VISHAL VITHOBAJI 104 54.46 53.69 61.89 61.01 60.90 22/01/1989 301036 106394 KUMAR ABHISHEK ANIL 104 58.78 55.31 55.63 13/09/1987 110346 EAKGHARE SHITAL NARAYAN 105 56.12 53.64 06/07/1986 SC OBC ST SC SC ST .00 27/08/1986 8094 101118 102899 MARADIYA RAVIBHAI ARVINDKUMAR 104 60.20 60.54 55.08 60.00 61.82 56.08 56. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB BANGDE CHETANA ANANTRAO 105 55.18 29/03/1981 8103 101256 100158 DESHMUKH SWATI UMAKANT 104 58.09 25/01/1984 8095 201394 108600 BHADE SNEHAL DNYANDEORAO 104 56. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .96 56.36 55.20 57.56 54.92 55.23 62.29 63.73 14/11/1983 8086 101243 102712 LOKHANDE ANISHA AVINASH 104 57.15 58.60 25/12/1987 8096 200924 108806 ST BORSE RAJENDRA CHINTAMAN 104 56.86 55.65 60.88 55.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr. 8067 301968 106375 8068 202140 8069 400798 8070 SML Cat. Appl No.00 16/12/1986 8083 100061 101784 KOSHTI PRATHAMA ABHIJIT 104 59.22 57.16 58.54 21/08/1985 8078 400867 103834 NT3 DHAKNE SWAPNIL RAMESH 104 55.81 11/01/1983 8085 301957 106920 OBC KHOND SACHIN BAPURAO 104 60.54 08/08/1988 8082 300083 107272 KSHIRSAGAR RAJABHAU SADASHIV 104 59.36 01/10/1987 8093 200090 108812 AHUJA GUNJAN SHRIRAM 104 60.31 60.51 55.09 18/05/1986 102618 PADGHAN DIPTI DILIP 105 62.10 57.17 59.15 57.33 09/06/1976 8088 201922 108637 DIXIT PALLAVI ASHOK KUMAR 104 56.73 20/11/1985 8101 400858 103524 KHAN QAMAR E ALAM MOHAMMAD MURTUZA KOTULE BHARATKUMAR KALYANRAO 104 55.57 54.51 55.75 20/06/1975 8102 200797 103431 PAWAR VIJAYSINGH VASANTRAO 104 53.62 53.18 60.33 51.62 57.37 59.38 60.18 10/01/1981 8072 300592 106236 OBC SHINDE RAVI DAULAT 104 55. Roll No.18 57.46 54.85 60.78 59.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 219 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.47 58.38 55.45 56.69 58.68 23/05/1987 8099 100692 101609 CHONDIKAR ATUL NIVRUTIRAO 104 54.10 57.86 56.38 56.96 60.00 27/05/1988 8087 102607 103172 PADVI SHEETALKUMAR RAM 104 52.85 62.No.46 58.90 23/06/1989 8090 100943 101978 JAGDALE SATISH GANPATI 104 57.81 17/06/1986 8077 400423 107225 OBC THORAT OMPRAKASH BHAGWAN 104 58.54 62.54 24/01/1987 8097 200691 108391 OBC MAHAJAN UDAY ARUN 104 55.46 63.18 07/07/1984 8089 101150 102993 AMBEDKAR SUPRIYA RAJEEV 104 61.62 56.66 56.69 64.46 54.67 54.08 55.58 23/12/1984 8071 200257 110506 OBC TIRUKE RUPALI DNYANOBA 104 59.63 16/03/1986 8073 300188 106940 OBC TIKHILE AMRUTA ASHOK 104 58.92 61.63 24/02/1984 8076 301226 107187 ST CHAVAN MANISHA SWARUPSING 104 54.

32 58.81 14/12/1988 GAIKWAD YOGITA ARUN 104 58.69 63.45 15/05/1988 8140 202289 108826 NARUTE YOGESH HANUMANT 103 57.64 25/05/1987 8113 202155 109805 YADAV SOVIT BRIJENDRABABU 104 59. Roll No.82 24/10/1986 8124 300205 107235 ST DAKHORE SHRIKRISHNA DNYANDEO 103 57.69 63.06 53.09 23/11/1987 8114 401364 101670 WASHIMKAR GAJANAN SURYABHAN 104 57.09 25/06/1989 8136 200455 108313 MULLA RESHMA MANSUR 103 57.08 59.54 20/09/1987 8122 300020 106878 ST BENDE CHETAN SURESHRAO 103 57.85 55.13 56.81 10/06/1988 8104 102530 101798 8105 102253 102440 8106 100413 104901 8107 400380 110314 DESHMUKH SMITA UTTAMRAO 104 59.36 63.18 11/10/1987 8127 300260 106705 NT2 SHEIKH SAIMA MOHDSALIM 103 56.09 29/12/1986 CHAVAN SMIT GOPICHAND 104 59.21 57.50 70. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB AGRAWAL AARTI SHYAM 104 60.46 56.54 57.88 61.09 01/06/1985 8119 102426 100768 AHIRE PRIYA RATNAKAR 104 57.77 59.54 56.36 07/10/1986 8108 101101 109833 JADHAV ANIKET MOHAN 104 58.62 63.00 15/07/1986 8120 201357 109743 CHAVAN SUSHRUT SUBHASH 104 56.27 63.94 62.04 59.47 64.53 56.54 59.39 57.50 27/05/1979 8137 101447 103171 PRASAD ASHUTOSH RAJENDRA 103 57.18 25/05/1986 8134 400497 104531 DESHMUKH SACHEEN TRYAMBAKRAO 103 57.90 04/06/1982 8131 301885 106966 OBC MAHAKALKAR YOGITA AMBADAS 103 61.27 11/11/1984 8116 300139 106137 NT1 GIRI APEKSHA BABAN 104 59.54 11/11/1987 8126 301229 107255 OBC GILBE PRATIK SAHADEO 103 56.89 56.71 56.18 56.67 57.63 54.63 58.45 06/04/1985 8123 401249 104198 OBC CHAUDHARI CHETAN MOHANRAO 103 57.81 28/01/1983 DT(VJ) OBC OBC SC OBC ST NT2 .27 55.62 60.27 60.90 64.43 56.84 56.90 57.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 220 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.72 30/09/1986 8117 300177 105324 SC AWALE SWATI LALIT 104 55.77 58.45 06/03/1984 8130 300162 107236 OBC WANKHADE SANDEEP SHRIRAM 103 57.27 03/06/1988 8110 400208 103484 OBC ALFATMI ABDUL MALIK HAROON UL RASHID 104 60.00 64.07 06/12/1981 8111 101141 109826 GATNE VALLARI RAJIV 104 66.85 57.45 11/07/1981 8125 300738 106941 SC CHALKHURE ANIKET NANAJI 103 60.09 55.38 62.00 21/02/1978 8129 301300 105603 ST CHAVAN CHETAN PURUSHOTTAM 103 59.31 62.41 56.59 58.23 59.84 55.14 54.08 55.18 25/09/1988 8112 301179 105758 BORKAR ALOK WASUDEORAO 104 60.08 61.16 58.72 05/05/1982 8133 301163 106922 NT1 PARISE PRAVIN RAMDAS 103 61.27 56.16 56.No.63 20/01/1985 8135 300739 107205 SABLE SHILPA BAPURAO 103 60.27 20/02/1986 8128 300779 106438 ST WARKEY HEMANT KUMAR KANHAIYA 103 57.38 62.38 57. Appl No.09 02/11/1985 8121 301481 106117 SC SATKAR PRAVIN PARMESHWAR 103 57. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .86 59.46 66.00 31/08/1987 8109 200091 109834 DT(VJ) PAWAR SUPRIYA DURGAPPA 104 57.31 54.98 58.09 24/09/1987 8138 202316 108464 LONDHE MEGHA BHAUSAHEB 103 54.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.31 55.02 59.39 57.35 55. SML Cat.53 59.43 59.80 59.18 10/08/1986 8118 200870 109908 TIWARI ANKUR ASHOK 104 56.82 56.90 18/05/1986 8139 101470 103024 MEHTA ASHISH OMPRAKASH 103 60.55 53.12 58.71 60.54 01/06/1985 8115 103503 102721 MOHAMMED MUDDASSIR JAVED 104 55.72 16/09/1988 8132 300618 107200 SC NITHAAL RAJRATNA GHANSHYAM 103 55.46 59.69 56.54 66.88 57.08 59.

73 57.93 52.45 02/05/1985 8164 400704 110161 SC BHUITE CHANDRAKANT LAXMAN 103 55.84 56.27 07/05/1987 8155 103370 109412 OBC SANER ASMITA ASHOK 103 61.31 60.38 59.69 55.52 55.31 54.23 53.08 59.27 20/05/1986 GANDHI PAYAL NITIN 103 56.85 61.45 20/06/1983 8166 101866 102500 ST SIDDIQUE MOHAMED IBRAHIM MOBIN AHMED AKULWAD NILESHKUMAR DATTATRAYA 103 56.73 13/09/1980 8177 401499 110495 GIRI PAVANKUMAR NAGENDRA 102 57.98 55.18 11/02/1988 8172 301643 106352 KHARKATE SHRIKANT LAXMAN 102 61.27 14/11/1987 8167 100314 100398 SC SUKTHANKAR ASHISH RAJENDRA 103 54.54 58.63 01/05/1986 8161 103104 103086 SHAIKH MOHD SULTAN HAIDER ALI 103 55.29 58.92 63.27 29/02/1984 8162 100243 109435 SHAH MRUGESH JAGDISHBHAI 103 60.31 58.72 20/07/1988 NT3 NAGARE GIRIJA VITTHALRAO 103 56.54 59.69 54.69 55.54 13/05/1981 8153 102541 102947 SC KHANDARE JAYANT PANJABRAO 103 53.16 57.29 52.63 21/03/1988 8150 100053 101681 SAWANT SURYAKANT SAHEBRAO 103 57.00 13/06/1986 8156 202156 109659 KALE ANJALI BALIRAM 103 57.57 56.90 57.33 60.57 59. Appl No.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 221 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.43 56.08 60. Roll No.31 57. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .67 58.45 10/04/1982 NT2 BURUNGALE NITIN SHRIRAM 103 53. 8141 201136 108654 8142 102068 102129 8143 201133 108531 8144 102165 102301 8145 100348 102882 8146 200196 108276 8147 100900 102819 8148 200863 8149 SML Cat.93 53.46 63.36 10/06/1987 8170 300526 106431 BHAGAT PANKAJ BHIMRAO 103 53.69 56.78 54.92 61.54 58.38 57.12 08/06/1978 8174 300003 106661 SC WAGHMARE ABHIJEET RAVINDRA 102 56.77 57.77 59.39 59.00 56.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.62 53.09 12/10/1983 8173 200117 110511 DESHPANDE SANTOSH GOVINDRAO 102 52.65 54.00 01/08/1986 8158 101019 102757 RISHI RAHUL CHANDER 103 56.77 59.45 10/05/1986 8176 302096 105631 PAL ATUL KUMAR RAMNATH 102 56.24 55.61 56.09 12/07/1986 8160 401058 109528 DHAGE KALIDAS ROHIDAS 103 58. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB CHOUDHARY SHILPY KUMARI BRAJ KISHORE CHOU JITEN VORA HARSHIL 103 60.71 55.38 56.49 57.77 53.49 57.77 54.90 06/06/1985 8151 201324 108723 PATEL DRASHTEE RAJENDRA 103 61.29 62.88 52.02 62.46 59.27 25/07/1984 8157 103080 102673 PALVE NANDKISHOR BABANRAO 103 57.00 53.69 58.85 55.81 26/07/1983 8165 103252 109973 103 56.91 27/04/1988 OBC SC NT3 SC OBC NT1 .31 64.85 61.09 16/08/1983 8168 200546 109874 PATIL ROHAN GULABRAO 103 62.54 24/09/1985 8175 300014 106227 NT1 BHARATI DIPALI DINANATH 102 55.27 23/10/1988 8152 102190 103067 OBC BHAGAT SHARDA RAM 103 56.00 56.27 12/04/1985 SHAIKH MOHAMMAD GHAZALI ABDUL WAHEED JADHAV VRUSHALI SUBHASHRAO 103 58.39 52.45 05/02/1981 8171 101226 110502 PATWARI AMOL SANGRAM 102 58.41 59.14 67.37 57.09 28/06/1988 8169 400021 110118 N NEETHU JAYANARAYANAN 103 60.63 11/03/1988 103 60.85 61.36 09/02/1986 8159 202001 109753 SHARMA SANDEEP RAJENDRA KUMAR 103 59.63 25/01/1989 8163 200575 109796 SONI SHRADHA SHIVPRASAD 103 62.No.36 59.63 03/02/1988 NALE DIPAK HIRAMAN 103 54.54 05/12/1987 200364 109341 YELMAR SUMIT BALASAHEB 103 56.14 58.14 58.09 25/05/1987 108569 103 56.59 61.96 53.02 56.46 61.46 23/05/1981 8154 100810 102652 ST BHOJNE SUNIL KACHRU 103 55.31 55.

59 54.90 16/05/1988 BHANDALKAR RANJEET MAHADEO 102 55. Appl No.15 52.85 60.23 54.20 56.00 05/04/1984 101769 109876 PAWANE BUSHRA ALTAF 102 57.79 53.22 59.85 66.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .63 04/09/1984 400993 110482 BENDE SPHOORTI PRAMOD 102 57.74 60.29 55.81 21/07/1983 OBC WAGH PRIYA PRABHAKAR 102 59.06 09/02/1989 8211 100675 101971 AGARWAL GAUTAM RAMPRATAP 102 63.64 10/09/1986 8213 202138 103501 DT(VJ) PATIL TUSHAR RAMESH 102 60.18 56.45 29/07/1988 104130 SINGH PRIYANKA MOHAN LAL 102 58.31 52.47 62. 8178 400335 103744 ST 8179 401487 104477 8180 401601 110393 8181 300509 106288 SC 8182 400581 101773 8183 300817 8184 8185 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB TADAVI FIROJ MUJAT 102 57.00 01/06/1987 YADAV SAURABH KAMLESHKUMAR 102 59.53 52.20 57.62 58.84 57.54 05/04/1982 8187 100890 100259 MAKANI MOHIUDDIN PARVEZ 102 66.45 13/06/1988 8208 200201 109115 BARASKAR UNMESH YEDAPPA 102 55.18 19/07/1986 PRAMOD SASIKUMAR 102 59.91 20/11/1980 PADVI DAYA VIRSING 102 58.27 07/11/1984 SC MAHAPURE KIRAN SUNIL 102 57.00 61.94 57.69 61.10 63.77 55.36 24/11/1983 107571 MULE SUNITA DATTATRAY 102 59.18 21/04/1987 8194 101159 108805 ST BORSE SANTOSH VISHNU 8195 101715 103113 8196 103498 102904 ST 8197 201820 108504 OBC 8198 102489 102898 DT(VJ) 8199 201368 8200 202057 8201 202022 108672 NT3 8202 200015 108588 DT(VJ) 8203 100344 102615 8204 101546 100218 8205 201005 109349 8206 301831 8207 SC NT2 102 62.04 57.69 56.77 55.36 57.02 58.08 61.20 57.63 25/10/1987 400828 103775 SBC MAMIDWAR GANGAPRASAD BHUJANGRAO 102 54.54 04/02/1987 8189 201210 108527 SHETE PRATIK SOMNATH 102 57.33 57.94 57.92 54.04 58.93 54. SML Cat.92 57.53 54.12 51.54 54.82 60.65 64.20 52.36 04/09/1988 8186 201248 108809 GAVALI DIPALI DASARAM 102 60. Roll No.09 01/10/1988 SONPIR SONALI SHIVAJIRAO 102 54.84 59.36 24/05/1985 .54 18/06/1988 8212 300899 106576 OBC AWADHIYA ALOK CHANDRAKUMAR 102 56.54 09/06/1987 106967 OBC KARALE VAIBHAV PRAKASHRAO 102 56.39 59.46 66.46 55.69 57.77 58.91 24/06/1982 OBC PATIL HEMANT KISANRAO 102 63.73 59.08 64.09 26/09/1987 8188 200123 108523 MERGAL SARIKA BHIMRAO 102 54.85 64.62 61.38 73.No.23 59.82 05/12/1985 8209 200223 109522 JINDAL MOHIT RAKESH 102 60.92 62.46 68.91 20/01/1987 RAJPUT UJJAWALA JAYSING 102 57.00 54.63 21/07/1987 108655 SOLANKI UNNATI MAHENDRASINH 102 59.08 56.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 222 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.31 58.33 58.45 09/02/1987 8210 101671 100019 VYAS DEEPAK DURGAPRASAD 102 59.36 05/07/1989 8190 100395 102965 PATIL SUJAY SHIVAJI 102 56.51 54.67 53.73 15/01/1987 SC MASTUD MAHESH RAMLING 102 58.16 59.23 61.63 13/06/1989 WARADE PARAG PRAMOD 102 55.75 10/03/1978 GHODESWAR SANDIP DHANRAJ 102 52.38 61.90 07/05/1988 8191 201658 108745 SC RAMTEKE SUSHAMA MANGALDAS 102 58.40 06/03/1983 NT1 GIRI AJAY BIBHISHANRAO 102 54.62 57.47 58.45 13/05/1987 8214 101030 103379 ST PARADHE DEEPALI ASHOK 102 54.08 59.65 55.27 58.90 11/02/1983 8192 102595 102858 ST RANE SANDHYA INDRASING 102 54.31 54.71 59.88 56.77 54.09 25/03/1985 8193 201293 108711 SC BANSODE PRADNYA RAMCHANDRA 102 56.88 53.

90 03/02/1988 OBC KALASKAR SHILPA DHONDIBA 102 62.10 55.00 57.95 57.34 55.81 04/04/1984 8237 101547 107248 DT(VJ) WADATE TITIKSHA CHANDRAKANT 101 58.08 51.23 58.23 59.41 54.46 62.24 61.73 03/12/1982 8250 102385 102342 PATKAR PRIYANKA UMESH 101 57.63 05/03/1987 8231 301739 107146 KOTHARI SHILPA VASANTRAI 101 60.14 55. 8215 102430 101680 DT(VJ) 8216 400727 104921 8217 400329 103460 8218 301570 109969 ST 8219 400898 110447 OBC 8220 400769 103522 SC 8221 201790 109862 OBC 8222 400189 110143 ST 8223 101163 109740 8224 300773 8225 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB RATHOD NIKHIL SHRIKANT 102 56.64 28/07/1987 8239 401206 110504 NT1 RUPDAS VINAYAK BHALCHANDRA 101 54.38 61.36 01/06/1984 SC TAYADE VISHAL OMRAHUL 102 55.72 25/03/1985 8228 401507 103813 NASIR SHADAB MOHAMMED SUHAIL 101 58.11 56.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 223 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.09 11/12/1980 8242 202266 108482 NT2 ADBHAI SHRIRAJ SHYAMRAO 101 61.31 55.37 57.10 56.45 30/07/1985 8226 401498 103816 ST THAKUR AARTI BHAGWAN SINGH 101 60.54 55.73 57.04 54.02 54.77 55.53 62.09 25/05/1984 OBC PATIL DNYANESH SHANTARAM 102 58.18 02/02/1985 GHAZI NIKHAT FATEMA MOHD KHIZARUDDINPANKAJ HIRAMAN GANGAWANE 102 55.29 56.73 58. Appl No.08 58.00 20/01/1986 DUMANWAR DHANANJAY DATTATRAYA 102 55.15 59.18 03/02/1986 8238 301068 106570 SAXENA MONEESH ANAND 101 59.90 56.36 04/09/1986 8240 200518 108542 NT3 CHAURE SATYWAN GANGADHARRAO 101 58.54 23/06/1985 8235 300748 107204 SC GAJBHIYE ASHWINI CHANDAN 101 58.09 61.36 15/01/1984 102 56.09 28/06/1986 8243 100222 100426 SHETH SAMIP CHAITANYA 101 58.No.08 56.00 25/02/1986 8247 202276 108534 JUNJARE ASHWINI NAGNATH 101 58.63 58. Roll No.54 53.27 27/03/1983 8241 101697 103080 SC BHANDARE ROHAN RAMCHANDRA 101 56.15 54.96 53.00 60.93 53.09 20/09/1979 8227 102585 106699 SC SHAMBHARKAR SWATI BABURAO 101 59.23 59.80 55.48 65.05 58.54 61.75 16/01/1976 8245 201481 108688 JATHAR SACHIN SUBHASH 101 54.39 52.61 59. SML Cat.75 50.22 56.23 61.00 11/09/1971 8246 103569 101633 YADAV AKANKSHA RAM AWADH 101 61.57 56.54 54.23 56.81 17/05/1986 8249 102943 102833 SINGH ABHIJIT RAMBABU 101 56. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .35 59.63 06/09/1988 ST SC SC OBC .81 26/06/1982 8233 301563 106445 SINGH KUNAL VAIBHAV R S BISEN 101 56.00 27/04/1987 NASHTE ABHIJEET AVINASH 102 60.67 54.62 57.09 17/12/1987 106926 ST DAHAKE SHANKAR DAULATRAO 101 56.27 15/04/1985 301805 106666 ST CHAVAN VARSHA MANOHAR 101 53.72 10/06/1984 8248 202047 108522 PAWALE AMIT BABURAO 101 55.49 54.27 09/08/1988 8251 201880 108740 BHOSALE KETAKI HANUMANTRAO 101 59.54 63.90 01/06/1988 8230 300897 106697 DT(VJ) RATHOD NEETA DILTP 101 59.36 03/12/1986 8234 400981 103721 OBC CHOURE AMOL ARUN 101 53.63 19/02/1985 8232 400445 104242 KHAN AREFA NAZIYA AZAM SHAH 101 56.45 06/11/1987 8236 301775 107215 SC HATKAR SANDHYA NARAYANRAO 101 57.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.92 52.67 60.18 23/10/1987 8229 100794 104482 SC SATISEVAK ASHISH PRADIP 101 57.10 56.81 07/06/1988 8244 102357 103204 GUJAR MAYADEVI VIDYASAGAR 101 52.82 57.31 59.62 60.49 57.33 57.62 62.00 56.41 55.38 55.38 56.90 16/10/1986 ALE KARUNAKAR SHRIWANT 102 55.28 54.69 57.50 58.92 56.22 57.00 57.37 59.99 57.

55 16/06/1984 8270 302114 106683 BINDRA MANAS SUVINDRA 100 54.41 55.90 20/05/1983 WALDEKAR PRATIKSHA NIWRUTTI 101 66.53 66.33 10/03/1980 8285 201837 108817 KULKARNI VISHWANATH ASHOK 100 58.18 04/03/1988 8265 100917 102391 PATEL SAMIR PRAHLADBHAI 101 55.81 18/12/1986 8280 200463 107637 JAGANI SOMIL NITIN 100 60.24 52.63 15/04/1986 8273 301914 107211 OBC AMBADKAR BHUSHAN RAMDAS 100 54.00 57.82 03/12/1986 8288 101786 102844 PATIL SHALAKA JAYENDRA 100 56.87 63.46 61.18 27/01/1988 8272 300790 106475 OBC JAMAL NAFEES NAVEEDUZZAFAR 100 61.00 56.58 61.65 58.57 58.77 57.77 60.68 57.54 64.38 61.00 63.90 29/10/1987 8275 301395 106251 DT(VJ) SHAIKH SAMEERA MAHWASH MOHD NAZIM 100 64.00 22/10/1988 SC OBC ST NT1 .98 55.35 60.69 57.90 28/03/1984 8266 103273 103502 BANKHELE KISHORI PANDURANG 101 58.06 56.27 06/10/1986 8264 300728 106035 MAHAJAN PRASHANT DEVIDAS 101 60.98 61.90 19/06/1986 GOURI FAZIL HAFIZ MOHD 101 59. Appl No.04 59.78 64.88 56.92 58.09 10/05/1988 8281 101358 108789 DHADAWAD MAHENDRA SHRAVAN 100 55.37 61.77 63.92 54.85 54.27 18/04/1987 301787 105764 CHIKHLIKAR AKANKSHA AVINASH 101 56.08 54.62 61.95 25/11/1988 8260 301553 106512 AGHAM SAGAR RAMDAS 101 56.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.36 21/04/1988 8259 100767 102682 BANSAL ANKITA VIJAY 101 63.55 63.23 57.49 51.08 54.45 13/10/1987 8267 202200 109914 SC RAJDEEP SUDHIR BHAGWAN 101 55.55 12/04/1987 8283 102727 103164 BHARTI SHANKAR RATAN 100 63.27 13/08/1986 8258 301861 106591 RATHI SONIA OMPRAKASH 101 59.54 58.43 56.46 70.27 10/11/1988 8262 301729 105522 TATHE RASHMI GOPALRAO 101 60. Roll No. 8252 200723 108369 8253 102616 109754 8254 200677 109452 SBC 8255 301578 106083 SC 8256 102104 8257 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB RANAWAT RAJESHWARI VIRENDRA 101 55.36 21/08/1985 8282 100952 101087 NALWANDIKAR MEENAKSHI PRATAPRAO 100 60.18 04/01/1986 8277 400690 110498 NT2 PATE SARITA SAMBHAJI 100 56.67 62.53 65.14 54.20 57.62 59. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .00 54.No.54 01/08/1985 8271 301593 105858 GUPTA SUVARNA OMPRAKASH 100 58.00 55.28 10/11/1981 8278 301727 107132 KHARCHE SNEHAL DNYANDEO 100 64.61 59.18 06/05/1985 8276 400006 104327 SC SURYAWANSHI NARESH RAJENDRA 100 54.49 59.08 55.42 69.35 59.27 17/03/1986 8286 201406 108578 SHIKALGAR SUHEL AKBAR 100 58.38 58.29 62.27 09/12/1986 8279 100424 101120 DISOUZA ALLEN ALPHONSUS 100 57.51 59.77 66.54 10/02/1985 8268 102215 102193 SC SURYAWANSHI SHRIKANT GOPALRAO 101 53.72 01/04/1987 8261 101029 102670 MISHRA NEHA RAJENDRA 101 61.54 63.80 56.18 07/06/1986 8269 400466 110508 DT(VJ) RATHOD SANJAY BABURAO 100 55. SML Cat.77 55.07 63.69 59.92 59.92 50.54 22/07/1988 8263 202021 109867 SINGH AMARENDRA VIJAY 101 56.85 55.31 54.54 01/05/1987 102734 DHOKA ARPAN ANAND 101 58.82 56.92 53.19 56.64 10/07/1986 8274 301081 106158 PARMA PRATIK SIDDHESHWAR 100 61.04 59.38 64.24 54.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 224 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.63 12/05/1987 8287 101273 100995 UPADHYAYA MIHIR KETAN 100 60.50 57.81 04/02/1984 KAVADE ATUL BABURAO 101 55.00 57.69 53.45 26/01/1986 8284 200490 102085 KASAT SACHIN ARVIND 100 61.63 59.43 55.

54 24/07/1985 8320 401174 103746 OBC UEDPATHAK PRITIJA RAMESHRAO 99 57.52 62.31 66.44 51.90 15/08/1989 DHANDE NIKHIL DIWAKAR 100 56. Roll No.63 12/07/1984 8324 101654 101179 OBC GHASE ABHIJIT ANANT 99 56.85 59.38 60.10 57.50 53.96 54.84 61.54 01/12/1986 8315 400373 104472 PAWAR KIRAN RAMESH 99 59.27 01/07/1984 8311 201027 109082 ST WALKE RAVIKUMAR GANPAT 100 52.88 53.45 27/08/1986 MANE MAHESHKUMAR RAGHUNATH 100 53.86 56.23 58.23 59.72 20/06/1983 8322 300206 106400 SC DIGHADE RAVIKIRAN SHESHRAO 99 55.18 55.27 04/03/1980 8318 400073 104301 NT2 VHANMANE VIDHYADHAR AMOGSIDHA 99 57.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 225 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.00 10/04/1988 RAUT SHANKAR BALASAHEB 100 59.46 56.36 09/06/1983 8310 300752 106463 ST GEDAM SMITA NAMDEO 100 55.31 56.98 55.64 10/12/1981 DHARMKARE HANMANT SANTRAM 100 57.36 20/10/1986 8316 301836 106319 PINGLIKAR SHRIYASH BAPURAO 99 63.53 52.54 51.08 61.43 53.22 58.81 21/07/1985 KUWAR AJAYRAJ ANANDRAJ 100 56.75 59.33 54.80 55. SML Cat.09 10/06/1985 SBC AREKAR MINAL VINOD 100 54.50 59.27 30/10/1987 8314 400153 104930 SAMUDRE BALAJI ANANTRAO 100 58.36 12/12/1986 8319 302180 106927 99 61.27 09/08/1988 KORADE ANIL GORAKSHANATH 100 55.00 56.90 01/04/1986 8312 103169 101433 SARWAR MD FAHIM GHOLAM 100 57.72 54.38 SC PADHYE SHARVARY ASHOK 3rd MBBS % G VENKATESH M GOPAL M SWAMI .00 12/04/1969 SC OBC DT(VJ) 58.47 53.08 56.62 53.69 55.00 10/04/1980 KHAN ANIF FURQAN IRFANUR RAHEMAN 100 54.23 55.86 57.29 0. Appl No.27 56.33 54.75 30/05/1980 BHUTADA TUFAN JUGALKISHOR 100 55.18 OBC 100 2nd MBBS % 56.51 56.00 55.82 01/07/1986 NT2 PATIL SANDHYA SHIVAJI 100 54.38 59.77 56.63 10/06/1985 8313 100367 109964 BAGADE PUJA GAJANAN 100 54.55 22/07/1985 100041 SC KATE MEGHANA BABURAO 100 57.18 20/01/1985 8323 401159 104479 KHAN NASER AHMED 99 56.02 54.71 54.27 53.20 59.97 54.76 57.36 21/01/1987 SC GAIKWAD SUNIL VANNAPPA 100 55.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.06 61.63 22/07/1984 SODAL SUHAS DNYANESHWAR 100 53.18 08/07/1986 DUDHANE KUMAR CHINTAMAN 100 58.25 14/05/1971 56.62 60.61 KAMBLE BHAMINI SHASHIKANT 100 DAS AKANKSHA RANJAN KUMAR 100 SINGH KATYAYNI B KUMAR DOB 62.54 04/09/1984 8325 200914 108114 SC SONAWANE VIJAY ARJUN 99 55.35 57.No.09 16/11/1982 SAMANTA ABHIRUP PRATAP 100 59.46 62.23 55.51 57.31 54.18 19/07/1986 100 55.09 15/09/1985 8321 300488 106215 ST KUMARE PALLAVI GYANIRAM 99 55.23 57.82 55.63 59.73 20/03/1988 8317 401450 104146 DT(VJ) RATHOD GANESH DEVIDAS 99 55. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .85 56.00 18/06/1985 DESAI PRAJAKTA SHIVAJI 100 59.45 55.48 57.06 55.00 60.90 54.73 54.62 52.62 54.89 55.45 07/06/1983 400221 104775 SC MORE DEEPAK NIVRATTI 100 55.08 55. 8289 101596 102982 8290 201602 108000 8291 100808 102951 8292 202299 108559 8293 300407 105323 OBC 8294 201195 109704 DT(VJ) 8295 401429 102490 8296 201106 109857 ST 8297 201993 109109 8298 101322 103043 8299 102214 100968 8300 401130 104870 8301 103508 109501 8302 101297 102741 SBC 8303 400619 103357 ST 8304 201786 109068 8305 400064 104925 8306 102071 103426 8307 202248 109695 8308 103321 8309 CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 03/06/1988 56.18 56.77 60.25 56.96 56.

36 28/08/1986 8337 101776 102561 SINGH AVISHEK KUMAR KESHAW 99 56.81 10/01/1984 8331 201925 108746 ST GAVIT HARSHADA SAKHARAM 99 54.18 07/09/1986 8360 302222 106646 CHAWLA HARPREETKAUR SURJEETSINGH 98 59.00 59.63 24/11/1985 8336 201558 108763 NT2 KHADE RAHUL SHANKAR 99 61.62 66.36 10/09/1984 8357 300732 106536 OBC GADEGONE ADITI WASUDEO 98 56.06 58.23 68.77 64.23 63.45 27/05/1988 8353 102466 102789 SHEREGAR SHARON DEVIDAS 99 61.98 57.62 55.45 20/02/1988 8351 200107 109430 MAGDUM NIKITA SUKUMAR 99 55.00 54.88 54.15 54.23 61.08 54.39 60.23 55.38 63.53 54.15 57.85 57.72 04/08/1987 8330 201662 107405 GAUTAM SONI JITENDRAKUMAR 99 58.61 57.27 56.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 226 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.57 57.94 54. Appl No.92 57.78 53.15 53.85 60.09 19/04/1985 8343 400099 110152 OBC 99 54. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB 8326 102217 102128 SHAH RIDDHI PRAKASH 99 62.54 24/11/1985 8361 301301 107149 POPHALI NARHARI PRABHAKARRAO 98 54.90 19/02/1989 8328 103032 102367 GURAV AKSHATA ARUN 99 56.38 63.65 55.54 03/06/1985 8348 401693 104905 ST KIRWALE PARSHURAM RAGHOJI 99 59.18 12/03/1987 8345 102714 101407 DUBEWAR AKSHAY VIKAS 99 54.53 62.38 63.31 64.09 30/04/1987 8346 401106 104881 DARGU PANKAJ PRAKASH 99 58.15 58.73 55.72 17/06/1985 OBC NT3 OBC NT2 .92 68.92 54.41 62.98 57.18 09/10/1987 8341 101490 101026 PATIL PRATHAMESH ABHAY 99 65. SML Cat.14 54.00 58.91 08/02/1985 8333 201585 108686 TASKAR SOPAN DATTU 99 58.15 57.82 15/03/1989 8352 101784 109844 SHAIKH AMRIN ANWAR 99 60.45 55.38 54.62 61.82 25/04/1982 8349 200006 109879 SC BHISE SHEKHAR RAMCHANDRA 99 57.81 19/10/1987 8356 301630 106522 KONOEKAR NIRAJKUMAR ABHAYKUMAR 98 54.98 60.82 22/09/1987 8362 401469 104498 DEOLE PANKAJ MADHUKAR 98 55.71 57.46 58.20 58.08 56.92 51.45 59.09 04/06/1988 8359 401432 104431 BHALERAO YOGESH MUKUND 98 56.37 60.65 56.73 60.73 56.18 01/04/1989 8354 103201 102528 OBC GORE BABURAO GOPALRAO 99 57.18 07/07/1986 8344 401227 104751 MOMIN MOHAMMAD NIHAL MOHAMMAD SULTAN MAHAJAN KALPANA RAMAKANT 99 56.92 60.15 59.54 17/12/1986 8339 401588 104773 GHUGE PRIYANKA GULABRAO 99 58.31 57.90 04/03/1985 8332 100617 102590 SC SONONE PARAG RAJENDRA 99 57.00 29/10/1985 8335 100976 105446 OBC DABHADE MAYUR NARENDRA 99 53.76 62.63 23/12/1983 8334 102790 100300 SHARMA PAWANKUMAR JAGDISHPRASAD 99 56. Roll No.23 56.91 20/02/1985 8355 300941 106219 SC MESHRAM NIMISH SHIRISH 98 58.62 60.35 54.90 03/02/1984 8342 202211 103470 ST KHARDE MANISHA GULABSING 99 56.00 54.00 58.45 09/02/1987 8347 103223 102696 KAMAT POOJA SATISH 99 60.38 59.49 57.81 10/06/1988 8350 101373 102763 PRASLA SHOPNIL SHAUKATALI 99 54.86 60.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.80 56.15 58.18 15/09/1988 8327 200318 108743 SHAH HARSHKUMAR DILIPKUMAR 99 59.00 55.82 05/01/1986 8338 201619 108810 NAIK SPARSH DANNY 99 62. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .84 58.06 59.No.27 26/12/1988 8329 100387 102364 NAKADE NEHA GOPAL 99 58.72 08/11/1986 8358 300505 107181 ST GEDAM PRIYANKA HEMANT 98 58.00 08/01/1988 8340 201938 109512 TAMBE ASHWINI VISHNUDAS 99 59.57 59.06 54.

00 20/05/1988 8392 100350 108054 OBC DEORE VISHWAS DILIP 97 55.20 56. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB KHANDARE CHANDRAKANT KACHRU 98 55.15 56. Roll No.45 63.26 58.46 64.69 57.71 56.84 60.18 54.46 56.62 62.46 01/07/1986 8382 400806 110427 NT3 CHOLE RAMESHWAR MADHAVRAO 97 59.00 03/06/1984 102701 103185 SINHA TANU MUKESH KUMAR 98 60.27 29/12/1986 8375 103538 102891 KHARKAR NIKITA RAJENDRA 98 61.18 57.09 26/09/1986 8393 201264 108628 ALWANI PARESH PRAKASH 97 55.31 53.73 63.08 63.76 59.31 54.90 11/03/1986 8378 400947 110493 HUCHHE KANCHAN MAHALING 97 57.72 25/03/1987 8387 301332 106541 SABHARWAL PRITISH SUDHIR 97 57.88 60.77 55.10 62.89 57.51 54.20 56.00 64.57 64.45 31/08/1985 8381 401486 104520 DT(VJ) RATHOD SUNILKUMAR ROHIDAS 97 54.72 01/10/1987 8398 200457 109898 DUKLE VIKRAM VASUDEV 97 65.28 62.27 26/06/1987 8389 101995 103133 YADAV LOKESH ROODMAL 97 57.85 68.71 65.42 56.96 56.90 57.98 60.98 55.63 02/05/1986 8388 201366 107263 GAIKWAD VISHWAJEET VITTHALRAO 97 59.38 54.77 56.78 57.82 23/02/1988 8399 202210 103356 PATIL NIKHIL ASHOK 97 56.71 63.31 54.35 56.67 53.77 57.00 04/01/1987 8396 400427 103365 DT(VJ) MOHADIKAR DHARMRAJ DASHRATH 97 55.36 08/07/1985 8380 200652 104322 SHEKHAR SUMANT PRADEEP KUMAR 97 55.66 01/01/1974 8395 102689 102922 MUKHI LUV SHYAMLAL 97 61.38 61.No.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 227 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.46 60.00 13/09/1987 8390 103261 103154 PANDEY MINAKSHI BRIJESHWAR 97 60.63 29/01/1988 8385 400324 107252 OBC DESHMUKH PRANALI VIJAY 97 54.00 14/10/1985 8394 400589 103005 KHAN MOAZZAM GULAM GHOUS 97 54.27 69.54 59.22 63.57 54.23 55.92 61.55 54.72 22/04/1986 8384 300576 106140 CHIMOTE AMOGH NATCHANDRA 97 67.45 08/01/1986 8371 103459 102583 MITTAL RAJIV RAMDEV 98 58.81 28/02/1988 8374 302138 105939 PATEL NIRAVKUMAR CHANDRAKANTBHAI 98 60.81 05/03/1983 8397 102364 102574 ST DEORAJ DINESH CHHAGAN 97 54.72 59. Appl No.82 02/08/1988 8372 201643 109696 LONARE NITIN PANDIT 98 56.79 61.02 59.72 18/04/1987 8377 300952 107183 VARMA SHRESHTHA D S C 97 61.63 28/06/1985 SC OBC NT1 NT1 NT3 ST OBC .36 17/09/1986 8379 400682 104374 BHANGE ANJALI VASANTRAO 97 57.45 30/06/1986 PATHARE SAGAR JAGANNATH 98 63.66 53. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .72 26/05/1987 108787 SHARMA SAGAR SURESH 98 59.85 55.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.54 10/12/1982 8386 100591 101701 ST THAKAR JAYA RAGHUNATH 97 56.82 55.54 05/01/1987 101293 102744 PATEL MANOJ UDDHAO 98 64.91 09/10/1988 8391 103462 103182 ST TADVI JAVED SIKANDAR 97 55.77 53.00 54.04 54.69 58.90 56. 8363 400145 104526 8364 300599 110320 8365 301421 106691 8366 202072 108646 8367 101860 103183 8368 201037 8369 8370 SML Cat.18 08/06/1988 8376 201962 109807 DAHIYA RENU BALBIRSINGH 98 63.23 61.45 07/10/1986 8373 201030 109856 CHAVAN PRAVIN BAJRANG 98 59.54 65.38 66.48 60.10 67.37 57.31 57.62 54.31 59.92 55.15 66.63 05/10/1986 MAKWANA ANKIT RAJENDRA 98 56.69 60.72 12/04/1986 SHINDE GANESH GYANBA 98 56.73 17/05/1985 SINGH YOGESH NARAIN 98 56.18 22/01/1987 8383 300311 107287 OBC UMAP RAHUL VASANTRAO 97 62.31 62.

63 03/09/1982 8426 101063 102955 SC DUPATE ABHIJIT ANANDRAO 96 55.00 58.12 58. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB KULKARNI NEHA NAGESH 97 59.36 16/05/1985 8414 300430 107257 NT2 MAHAJAN KAPIL CHHAGANRAO 96 57.98 53.85 59.00 19/11/1988 8430 201336 107931 KHARAT SACHIN MADHUKAR 96 52.08 53.16 53.77 53.43 57.75 28/12/1975 8431 100676 102991 BHATIA TULSI SUKHDEVRAJ 96 58.09 19/10/1988 8407 103120 102738 ST BAVISKAR ASHISH AVINASH 97 59.No.38 63.51 54.37 58.15 53.10 60.23 56.00 55.12 53.29 58.16 53.46 52.01 60.88 58. Appl No.36 10/11/1983 8411 400627 104495 OBC 55.62 62.08 56.69 55.27 30/06/1986 8434 300074 106513 NT2 SATTIWALE NITIN TILOKCHAND 96 57.69 56.90 53.69 55.27 10/05/1983 8400 100898 102053 8401 200276 109446 8402 201929 109064 NT2 8403 400625 104916 DT(VJ) RATHOD NITIN GOVINDRAO 97 54.45 03/02/1984 8410 400023 103992 SC MAHANKALE VISHAL VINAYAK 96 56.81 15/08/1988 8422 101992 103016 VALVI URVASHI GANPAT 96 54.31 53.36 04/11/1986 BHOSALE ASHA BALWANT 97 55.17 60.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 228 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.00 12/09/1982 8428 201842 107941 NAGARE MANGALA RAJESH 96 52.93 57.09 09/08/1988 8421 100147 103150 KHAN MUZAFFAR KABIR 96 57.45 25/01/1988 8423 102654 102864 RATHORE ANCHAL SURENDRA SINGH 96 54.31 59.72 05/04/1986 8435 202337 108051 ST DHANDE BHUSHAN MURLIDHAR 96 52.90 54.45 09/09/1988 8425 102640 101064 ST TADAVI RAJU YAKUB 96 55.63 27/02/1988 8415 302182 106514 SC DAHAKE PANKAJ KESHAO 96 54.00 60.86 55.87 55.27 13/02/1984 8408 401558 110435 ST FUPATE KUNDLIK AMBADAS 97 54.00 50.72 05/06/1989 8420 200403 107564 PATIL KETKI ULHAS 96 62.18 15/08/1984 8409 400165 104866 SC GAIKWAD UMAKANT RAJARAM 97 55.90 52.73 21/11/1987 8432 101459 102736 PATIL VAIBHAV DILIP 96 56.29 53.92 56.54 27/09/1984 8427 201816 108384 WATWANI KAMLESH RAMESHSINGH 96 56.31 53.53 59.02 55.72 10/05/1983 8416 401185 104280 SC WANJARI PRADNYA TUKADU 96 55.10 57.94 52.91 08/06/1984 8417 401727 110499 GHUGARE SHUBHANGI ANIL 96 56. Roll No.85 54.78 56.45 19/04/1987 8433 200607 108223 VATS ABHINAV KRISHAN AJAI SHARMA 96 58.31 54.39 57.63 27/02/1986 JANKAR BHAUSAHEB BALIRAM 97 54.91 27/07/1987 8419 201376 107561 AYUSH MRIDUL SANJAY KUMAR 96 58.63 03/04/1986 8413 300868 106033 OBC THAKRE PRAVIN DNYANESHWRRAO 96 58.82 53.23 55.08 65.36 11/01/1986 8405 201672 109073 KUTE VINOD HANUMANT 97 56.81 28/10/1987 8406 100682 103045 GUNE ABHA GIRISH 97 61.02 59.55 56.00 27/12/1977 8429 101981 103079 LUMPATKI BHUSHAN JAGDISH 96 59.09 03/12/1981 8404 400826 100909 OBC MUSALE VINOD NAMDEORAO 97 57.62 55.31 56.50 52.73 56.39 55.90 13/01/1988 8418 100248 101782 LAKHANPAL VANI VIDYASAGAR 96 59.77 53.85 65.92 61.08 56.35 58.18 59.87 51.92 57.69 54.31 60.10 60.00 62.72 11/10/1987 ST NT3 SC OBC .48 58. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .27 01/02/1981 8436 201791 108038 GUPTA SURBHI DINESH 96 59.09 15/03/1987 8424 400322 108407 NT3 MISAL SACHIN SHRIMANTRAO 96 57.45 28/12/1986 300431 107285 NT2 TAMBOLI MOHD ABDUL REHMAN HAROON RASHEED GADADE SANDEEP BHARAT 96 8412 96 54.47 53.69 56.85 58.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr. SML Cat.

77 59.46 62.81 27/06/1987 8457 302245 105960 BAHADUR SUSHANT VIJAY 95 56.77 61.77 60.86 54.72 02/01/1982 8468 101625 102169 THORAT JAYASHREE BALASAHEB 95 52.08 51.90 15/02/1989 8469 200499 108396 WANKHADE VIJAYA SHRIRAM 95 55.49 53.41 57.45 02/11/1985 8460 200149 108599 DHARMANI KHUSHBOO HIRANAND 95 62.90 16/05/1986 8466 401081 103075 OBC GUNDALE SAINATH DHONDIRAM 95 57.36 27/02/1986 8473 201832 109942 GHADGE ANITA AJAY 95 62.33 58.71 56.92 55.59 56.61 57. SML Cat.18 02/04/1987 8456 301268 106907 HANTODKAR KARAN SATISH 95 59.85 58.67 54.18 30/05/1988 8440 100299 102717 NAG SHUBHRAJIT SANJAYKUMAR 96 61.14 58.15 58.15 50.78 62.93 59.85 58.73 56.18 26/06/1986 8470 200976 108570 YEWALE AISHWARYA HARIDASRAO 95 59.08 56.61 13/05/1977 8451 302020 106497 BHALERAO NIKHIL SUNIL 95 56. Appl No.00 10/07/1988 8464 101018 103195 ST MESHRAM UJWALA BHAUJI 95 51.08 63.00 60.CET 2012 Declared on 15/02/2012 Sr.65 54.18 22/05/1988 8471 102705 103167 DEVCKAR YASH PRABAKAR 95 56.63 29/04/1989 8461 201317 108662 SINGRA GAURAV MEWA SINGH 95 58.77 60.00 56.45 29/09/1984 8462 100183 101760 NT1 KHAN AZMAT HIDAYATULLAH 95 56.55 02/03/1985 8465 200406 108366 OBC HAGE DHANANJAY GOPAL 95 58.23 56.49 63.29 57.19 63.08 57.92 59.85 64.98 62.90 53.18 59.29 52.77 59.63 26/06/1986 8449 400349 103319 NT2 DEOKAR VIKAS BHIMRAO 96 52. CatMerit PH Name of The Candidate CET Marks Aggr % 3rd MBBS % 2nd MBBS % DOB JADHAV AMOL RAMANLAL 96 57.45 22/12/1988 8472 400267 110452 WAGHMARE VIKRANT NANDKISHOR 95 56.55 59.62 62.71 57.53 53.45 15/09/1984 8463 102647 103128 OBC AGLAWE SHUBHANKAR SHRIRAM 95 60.40 58.78 56.09 11/04/1983 8446 103151 103092 DT(VJ) RATHOD RAJUSING RAMRAO 96 53.45 07/09/1983 8453 300715 106808 DHUMEY TAPAN NITIN 95 58.06 54.00 66.90 24/10/1987 ST OBC OBC SC SC .78 58.90 10/04/1983 8458 103350 102829 AATTAR AABID AABU 95 54.18 12/08/1983 8443 101058 102118 OBC CHEVLE HRISHIKESH NARAYAN 96 56.29 54.46 56.46 56.93 55. Roll No.41 53.83 15/07/1977 8447 200032 110458 ST BALWANDE SHRIKANT BABRUWAN 96 57.54 58.00 06/03/1987 8439 200733 109927 ST KHAIRNAR GAYATRI DAYARAM 96 57. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .No.90 18/01/1989 8454 400302 104377 PURANIK NIKHIL NANDKUMAR 95 58.56 60.37 57.81 20/07/1983 8450 102424 104484 SC KAMBLE SANTOSH KESHAVRAO 95 55.23 62.36 17/10/1986 8442 101895 102862 SC MODAK SHITAL NAMDEO 96 56.00 18/03/1983 8437 400859 103475 NT1 8438 300075 106161 SC GADPAL PRIYANKA BHAURAO 96 56.23 58.84 53.92 52.50 61.63 52.60 24/06/1984 8452 301172 105982 MARKAM NARESHACHANDRA GEONDLAL 95 53.43 55.06 59.46 56.18 19/07/1984 8441 400579 104928 MORE MANISH ANGADRAO 96 60.00 20/04/1986 8467 101187 101434 PANDEY VIKASDEEP RAVINDRANATH 95 61.85 55.18 29/12/1982 8455 401527 110494 JAISWAL ANUPAM KAMALNARAYAN 95 58.54 62.46 60.47 56.69 61.81 22/08/1983 8459 200670 107876 KHAN AAMIR BADR 95 58.85 57.72 07/02/1986 8448 201218 109932 MOHIRE KAVYA MAHAVIR 96 58.Government of Maharashtra Medical Education and Drugs Department Page 229 of 240 DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH.18 24/01/1984 8444 301484 106567 SC MOTAGHARE DINESH NARESH 96 56.55 12/05/1983 8445 201427 108007 SC CHAVAN PRAVIN BAPURAO 96 60.08 55.02 65.

98 64.27 56.94 54.98 59. MUMBAI Provisional Result & Provisional State Merit List of PGM .72 01/05/1989 8497 201318 108765 OBC WAGHOLE PRAMOD NARAYAN 94 57.18 14/08/1987 8492 302238 106933 KAMBLE SONALI VASANT 94 59.09 25/02/1988 8477 200181 108037 KULKARNI SHRUTI VIJAYKUMAR 95 61.23 57.16 16/06/1976 8500 101643 100727 THAKARE SAMPADA AVINASH 94 64.18 13/12/1984 OBC ST SC GITIKA JITENDRA KUMAR SAHI OBC SC .54 53.90 15/01/1975 8487 301828 106420 OBC SHEIKH SHABBIR NABIBAKSHA 94 57.77 52.36 23/07/1986 8503 200124 108704 KHAIRNAR PRAMOD KEWAL 94 58.30 07/12/1987 8495 103408 102524 KAKADE ADWAIT VILASRAO 94 55.27 27/04/1986 8484 202349 109723 SHARMA ANSHITA ANAND 95 60.08 53.55 61.00 54.28 59.90 18/11/1985 8490 302127 107198 SANGWAN KARUNA SURENDER SINGH 94 55.00 23/02/1984 8486 300480 107283 ST