You are on page 1of 6

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Facultatea de Administraţie Publică Departamentul ID-IFR

DOSAR PENTRU REDUCEREA TAXEI DE ŞCOLARIZARE CU 10%
În anul universitar 2011-2012, Facultatea de Administraţie Publică recunoaşte posibilitatea reducerii taxei de şcolarizare cu 10%. Această reducere se acordă la cerere, pentru doi sau mai mulţi studenţi care: sunt salariaţi ai aceleiaşi instituţii, sunt membri ai aceleiaşi familii (soţ-soţie, fraţi, părinţi-copii) sau domiciliază în aceeaşi comună. Pentru a beneficia de această facilitate vă rugăm ca în perioada 07-18 noiembrie 2011 să depuneţi la sediul Departamentului DOSARUL DE REDUCERE. DOSARUL DE REDUCERE ESTE O FORMALITATE CARE SE REALIZEAZĂ ANUAL. REDUCEREA TAXEI CU 10% SE VA APLICA LA PLATA CELEI DE A TREIA RATE.

ATENŢIE!

În vederea completării corecte şi complete a Dosarului de reducere, Ehipa ID-IFR a pregătit pentru dumneavoastră modele ale cererilor necesare obţinerii reducerii cu 10% a taxei de şcolarizare. Acestea pot fi consultate la sediul Departamentului sau pe campusul virtual: www.cvapid.snspa.ro/moodle. Pentru orice detalii suplimentare, nu ezitaţi să ne contactaţi! Responsabilul Dosarelor de reducere este: Drd. Bogdan Berceanu (telefon: 0372177184; 0372177186, email: bogdanberceanu@snspa.ro). Vă aşteptăm!

Ce conţine dosarul de reducere? PENTRU CEI CE PROVIN DIN ACEEAŞI INSTITUŢIE 1. Copie certificat de căsătorie 5. Acte doveditoare privind încadrarea la locul de muncă. HG nr./C. SOŢ/SOŢIE. Dosar plic PENTRU CEI CE PROVIN DIN ACEEAŞI COMUNĂ 1. Copie certificat de naştere 4. Adeverinţă de la locul de muncă 5. FRAŢI) 1. Declaraţie pe propria răspundere 3. Dosar plic PENTRU CEI CE PROVIN DIN ACEEAŞI FAMILIE (PĂRINŢI/COPII. Cerere comună de reducere a taxei de şcolarizare 2.500/2011 – Copie contract de muncă 4.I. Copie B. Dosar plic . Declaraţie pe propria răspundere 3.I. Cerere comună de reducere a taxei de şcolarizare 2. Cerere comună de reducere a taxei de şcolarizare 2. Declaraţie pe propria răspundere 3. 4. vizate de Serviciul Resurse Umane: – Date actualizate prin aplicaţia Revisal (Registrul de evidenţă a salariaţilor) sau aplicaţii proprii ale angajatorului pentru gestiunea salariaţilor cf.

.. studenţi ai Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă redusă din cadrul Facultăţii de Administraţie Publică.. 1 ... (...... adeverinţele de salariat şi declaraţii pe propria răspundere că actele prezentate sunt autentice. Subsemnaţii. (se va completa numele întreg.MODEL CERERE: Studenţi din aceeaşi instituţie DOAMNĂ DECAN. Anexăm copii ale actelor doveditoare privind încadrarea la locul de muncă.. (semnăturile) (Date de contact pentru autorii cererii)1 Doamnei Decan a Facultăţii de Administraţie de Publică Datele de contact vor fi folosite de personalul Serviciului Financiar al Departamentului ID-IFR în vederea clarificării eventualelor probleme apărute în soluţionarea cererii de reducere. vă rugăm să aprobaţi reducerea cu 10% a taxei de şcolarizare aferente anului în curs deoarece provenim din aceeaşi instituţie.. Data. cu majuscule)..... respectiv (numele instituţiei).) Vă mulţumim.

..) Vă mulţumim... (se va completa numele întreg. (.... (semnăturile) (Date de contact pentru autorii cererii)2 Doamnei Decan a Facultăţii de Administraţie de Publică Datele de contact vor fi folosite de personalul Serviciului Financiar al Departamentului ID-IFR în vederea clarificării eventualelor probleme apărute în soluţionarea cererii de reducere. 2 .. respectiv (numele comunei). Data... Subsemnaţii.. Anexăm copii ale BI/CI şi declaraţii pe propria răspundere că actele prezentate sunt autentice..MODEL CERERE: Studenţi din aceeaşi comună DOAMNĂ DECAN.. vă rugăm să aprobaţi reducerea cu 10% a taxei de şcolarizare aferente anului în curs deoarece locuim în aceeaşi comună. studenţi ai Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă redusă din cadrul Facultăţii de Administraţie Publică.... cu majuscule)..

.) (Date de contact pentru autorii cererii)3 Vă mulţumim. 3 ..... (. cu majuscule). studenţi ai Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă redusă din cadrul Facultăţii de Administraţie Publică. Subsemnaţii... vă rugăm să aprobaţi reducerea cu 10% a taxei de şcolarizare aferente anului în curs deoarece suntem rude (părinţi-copii....MODEL CERERE: Studenţi din aceeaşi familie DOAMNĂ DECAN.. ale certificatului de căsătorie/certificat de naştere) şi declaraţii pe propria răspundere că actele prezentate sunt autentice... (semnăturile) Doamnei Decan a Facultăţii de Administraţie de Publică Datele de contact vor fi folosite de personalul Serviciului Financiar al Departamentului ID-IFR în vederea clarificării eventualelor probleme apărute în soluţionarea cererii de reducere... Data. Anexăm copii (după caz.. (se va completa numele întreg. fraţi). soţsoţie.

... student (ă) al (a) Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă redusă din cadrul Facultăţii de Administraţie Publică.... declar pe propria răspundere că datele şi actele furnizate sunt autentice.. (./C..I. PEX.. Data.. ştiinţe administrative..MODEL DECLARAŢIE DECLARAŢIE Subsemnatul (a).... specializarea (după caz. legitimat (ă) cu B.. SAE.... anul .... nr....... MAP). seria . studii universitare (după caz......... SPE.....I.. de licenţă sau de masterat)...... (se va completa cu numele întreg.... MSP...) (Semnătura) . cu majuscule).