Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Facultatea de Administraţie Publică Departamentul ID-IFR

DOSAR PENTRU REDUCEREA TAXEI DE ŞCOLARIZARE CU 10%
În anul universitar 2011-2012, Facultatea de Administraţie Publică recunoaşte posibilitatea reducerii taxei de şcolarizare cu 10%. Această reducere se acordă la cerere, pentru doi sau mai mulţi studenţi care: sunt salariaţi ai aceleiaşi instituţii, sunt membri ai aceleiaşi familii (soţ-soţie, fraţi, părinţi-copii) sau domiciliază în aceeaşi comună. Pentru a beneficia de această facilitate vă rugăm ca în perioada 07-18 noiembrie 2011 să depuneţi la sediul Departamentului DOSARUL DE REDUCERE. DOSARUL DE REDUCERE ESTE O FORMALITATE CARE SE REALIZEAZĂ ANUAL. REDUCEREA TAXEI CU 10% SE VA APLICA LA PLATA CELEI DE A TREIA RATE.

ATENŢIE!

În vederea completării corecte şi complete a Dosarului de reducere, Ehipa ID-IFR a pregătit pentru dumneavoastră modele ale cererilor necesare obţinerii reducerii cu 10% a taxei de şcolarizare. Acestea pot fi consultate la sediul Departamentului sau pe campusul virtual: www.cvapid.snspa.ro/moodle. Pentru orice detalii suplimentare, nu ezitaţi să ne contactaţi! Responsabilul Dosarelor de reducere este: Drd. Bogdan Berceanu (telefon: 0372177184; 0372177186, email: bogdanberceanu@snspa.ro). Vă aşteptăm!

Dosar plic PENTRU CEI CE PROVIN DIN ACEEAŞI COMUNĂ 1.500/2011 – Copie contract de muncă 4.I. 4. Declaraţie pe propria răspundere 3. HG nr. SOŢ/SOŢIE. Declaraţie pe propria răspundere 3. Cerere comună de reducere a taxei de şcolarizare 2. Copie certificat de căsătorie 5. Dosar plic PENTRU CEI CE PROVIN DIN ACEEAŞI FAMILIE (PĂRINŢI/COPII. FRAŢI) 1. Declaraţie pe propria răspundere 3. vizate de Serviciul Resurse Umane: – Date actualizate prin aplicaţia Revisal (Registrul de evidenţă a salariaţilor) sau aplicaţii proprii ale angajatorului pentru gestiunea salariaţilor cf. Copie B.I./C. Adeverinţă de la locul de muncă 5. Cerere comună de reducere a taxei de şcolarizare 2. Dosar plic . Acte doveditoare privind încadrarea la locul de muncă. Cerere comună de reducere a taxei de şcolarizare 2.Ce conţine dosarul de reducere? PENTRU CEI CE PROVIN DIN ACEEAŞI INSTITUŢIE 1. Copie certificat de naştere 4.

vă rugăm să aprobaţi reducerea cu 10% a taxei de şcolarizare aferente anului în curs deoarece provenim din aceeaşi instituţie.. studenţi ai Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă redusă din cadrul Facultăţii de Administraţie Publică..... Subsemnaţii.. Anexăm copii ale actelor doveditoare privind încadrarea la locul de muncă.. Data. (semnăturile) (Date de contact pentru autorii cererii)1 Doamnei Decan a Facultăţii de Administraţie de Publică Datele de contact vor fi folosite de personalul Serviciului Financiar al Departamentului ID-IFR în vederea clarificării eventualelor probleme apărute în soluţionarea cererii de reducere. cu majuscule)...MODEL CERERE: Studenţi din aceeaşi instituţie DOAMNĂ DECAN. adeverinţele de salariat şi declaraţii pe propria răspundere că actele prezentate sunt autentice... respectiv (numele instituţiei). 1 .. (se va completa numele întreg...) Vă mulţumim. (...

respectiv (numele comunei). (se va completa numele întreg. vă rugăm să aprobaţi reducerea cu 10% a taxei de şcolarizare aferente anului în curs deoarece locuim în aceeaşi comună..) Vă mulţumim..... studenţi ai Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă redusă din cadrul Facultăţii de Administraţie Publică... Data......... cu majuscule).. (semnăturile) (Date de contact pentru autorii cererii)2 Doamnei Decan a Facultăţii de Administraţie de Publică Datele de contact vor fi folosite de personalul Serviciului Financiar al Departamentului ID-IFR în vederea clarificării eventualelor probleme apărute în soluţionarea cererii de reducere. Subsemnaţii.MODEL CERERE: Studenţi din aceeaşi comună DOAMNĂ DECAN. 2 .. Anexăm copii ale BI/CI şi declaraţii pe propria răspundere că actele prezentate sunt autentice. (.

. 3 .... (se va completa numele întreg. (. vă rugăm să aprobaţi reducerea cu 10% a taxei de şcolarizare aferente anului în curs deoarece suntem rude (părinţi-copii. cu majuscule).MODEL CERERE: Studenţi din aceeaşi familie DOAMNĂ DECAN.. soţsoţie. ale certificatului de căsătorie/certificat de naştere) şi declaraţii pe propria răspundere că actele prezentate sunt autentice.. (semnăturile) Doamnei Decan a Facultăţii de Administraţie de Publică Datele de contact vor fi folosite de personalul Serviciului Financiar al Departamentului ID-IFR în vederea clarificării eventualelor probleme apărute în soluţionarea cererii de reducere. Subsemnaţii... Anexăm copii (după caz.. studenţi ai Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă redusă din cadrul Facultăţii de Administraţie Publică.. fraţi).. Data.....) (Date de contact pentru autorii cererii)3 Vă mulţumim..

nr. seria ....... (. PEX... Data./C. specializarea (după caz... anul ...I.. (se va completa cu numele întreg.. SPE...... de licenţă sau de masterat)........ SAE.. MAP)...) (Semnătura) .. student (ă) al (a) Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă redusă din cadrul Facultăţii de Administraţie Publică..MODEL DECLARAŢIE DECLARAŢIE Subsemnatul (a)..... cu majuscule). MSP. studii universitare (după caz..... ştiinţe administrative.. legitimat (ă) cu B..... declar pe propria răspundere că datele şi actele furnizate sunt autentice..I......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful