You are on page 1of 1

ACTE NECESARE LA DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU INFIINTAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE

Dovada rezervare denumire.  Act constitutiv (care poate fi autentificat de catre avocat/notar dar poate fi si sub semnatura privata)  dovada sediu ( act proprietate, contract de inchiriere, subinchiriere, contract de comodat).  specimen de semnatura pentru administrator (care se poate da la notariat sau la depunerea dosarului, la ONRC i fara plata).  cazier fiscal i de la 1 octombrie 2007 informatiile din cazierul fiscal al contribuabililor vor fi transmise in format electronic de ANAF catre ONRC, la solicitarea acestuia din urma, in termen de opt ore. Solicitantii vor obtine cazierul fiscal direct de la oficiile registrului, ONRC colectand, de asemenea, pentru fiecare solicitare si taxa de 20 RON prevazuta de art.9, alin (3) din OG nr.75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.  copii de pe acte identitate asociati/administrator.  dovada depunere capital social.  declaratie pe propria raspundere ca sunt indeplinite conditiile pentru a fi asociat/administrator (poate fi autentificata de avocat).  aviz asociatie proprietari + vecini pe verticala si pe orizontala, cu acordul comitetului executiv al asociatiei, semnat de membrii acestuia.  cerere inregistrare.  declaratie pe propria raspundere ca sunt indeplinite conditiile de autorizare  formular inregistrare fiscala