You are on page 1of 21

PENDIDIKAN MORAL Rancangan Pengajaran Tahunan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

Tingkatan 1 2 0 11

2

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan Satu 2011
Minggu 1 03 – 07 Jan

Minggu Orientasi Tingkatan 1 Tahun 2011
Bidang Pembelajaran(BP)1: Nilai Berkaitan dengan Perkembangan Diri
BP 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masingmasing selaras dengan prinsip Rukun Negara.

Minggu

Kandungan Akademik

Objektif / Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru/ Buku Teks

Minggu 2

Tuhan pencipta alam
Keistimewaan dan keunikan ciptaan Tuhan • Manusia dan alam semesta ialah ciptaan Tuhan Anggota yang tersusun rapi dan Wajah yang menarik kurnia Tuhan Keunikan setiap individu walaupun cacat anggota. Keunikan alam semesta (Flora dan fauna, bentuk muka bumi seperti sungai, gunungganang dan laut) i. Menerima hakikat bahawa kekurangan dan kelebihan diri ialah anugerah Tuhan. ii. Memelihara keuniukan alam semesta ciptaan Tuhan iii Rujuk juga objektif Unit 1 dalam Buku Teks. i. Perbincangan tentang kelebihan dan kekurangan diri ii. Mengumpul maklumat tentang pencapaian dan keunikan golongan yang cacat anggota. iii.Lawatan ke hutan simpan atau hutan rekreasi iv.Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 1

10 – 14 Jan

Unit 1 Keunikan Alam Ciptaan Tuhan

Minggu 3

BP 1.2 Amanah Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.

Amanah tanggungjawab semua Amanah dalam setiap urusan • Tugasan dan tanggungjawab yang dilaksanakan di sekolah Pengurusan wang persatuan atau kelab tanpa penyelewengan Urusan jual beli barangan i. Amanah dalam menjalankan tugas di sekolah ii. Melaksanakan tugas seharian dengan amanah iii. Rujuk juga objektif Unit 2 dalam Buku teks. i. Perbincangan tentang tugas yang diamanahkan dan cara melaksanakannya dengan sempurna agar menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. ii. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 2

Unit 2 Amanah Kunci Kehidupan

17 – 21 Jan

Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 4.4 Bertanggungajwab Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. 3. 2. Kandungan Akademik Objektif / Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru/ Buku Teks Unit 3 Kesedaran dan penerima diri untuk mencapai kesejahteraan hidup Kenali diri sendiri • Maruah diri mesti dipelihara • Kekuatan diri dihargai dan kelemahan diri diperbaiki • Hala tuju kehidupan harus ditentukan 1. 3. Kenali Diri Anda Minggu 5 BP 1. 2. Sentiasa menjaga maruah diri Menerima dan menghargai keistimewaan diri Rujuk juga objektif Unit 3.Gotong-royong/ kerja amal membersihkan kelas dan kawasan sekolah iii. iii. Bertanggung jawab Menjaga Kesihatan Diri .Menghasilkan buku skrap tentang penjagaan tubuh badan iv. 31 Jan – 04 Feb Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran Kesihatan diri dan persekitaran yang bersih • Pemakan yang seimbangan • Penjagaan tubuh badan • Kecergas fizikal • Kebersihan persekitaran Rumah Sekolah Tempat awam Unit 4 1.3 Minggu Minggu 4 24-28 Jan Bidang Pembelajaran(BP)1: Nilai Berkaitan dengan Perkembangan Diri BP 1.Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 3. Pemeriksaan kebersihan tubuh badan ii.3 Harga Diri Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan. Menjaga kesihatan diri Menjaga persekitaran supaya sentiasa bersih Rujuk juga objektif Unit 4. i. Sumbangan tentang cara memelihara maruah diri ii Menghasilkan karangan kreatif tentang hala tuju kehidupan. i. Melukis poster tentang pemakanan yang seimbang iii.

Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 5.5 Hemah Tinggi Beradab sopan dan berbudi Pekerti mulia dalam Pergaulan seharian. 2. Minggu 9 28 Feb – 4 Mac PENILAIAN KURIKULUM 1 . status sosio ekonomi dan agama di kalangan murid dan mempamerkan hasil perbandingan tersebut di sudut bacaan. i.4 Minggu 6 BP 1. Lakonan untuk menunjukkan tingkah laku yang sopan dalam pelbagai situasi. ii. pemikiran.6 Toleransi Kesanggupan bertolak ansur. Mengumpulkan gambar tentang tingkah laku yang sopan dan melekatkannya dalam buku skrap ii. ii. sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham dan kesejahteraan hidup. Aktiviti Pembelajaran Berbudi Bahasa Amalan Hidup Masyarakat Kita Minggu Bidang Pembelajaran(BP)1: Nilai Berkaitan dengan Perkembangan Diri Kandungan Akademik Objektif / Hasil Pembelajaran Panduan Guru/ Buku Teks Minggu 7 14 – 18 Feb Minggu 8 21 – 25 Feb BP 1. Toleransi Teras Keamanan 2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 6. Membuat perbandingan dalam pelbagai aspek seperti kebolehan. CUTI TAHUN BARU CINA Kemampuan memahami keunikan individu asas perpaduan hidup Toleransi menjamin perpaduan • Kepentingan amalan toleransi dalam pelbagai aspek kerana setiap individu mempunyai persamaan dan perbezaan Kebolehan Pemikiran Status Sosioekonomi Agama/Kepercayaan Unit 6 1. Sentiasa bertutur dan berkelakuan sopan dalam semua situasi Rujuk juga objektif Unit 5. 07 – 11 Feb Berbudi bahasa budaya hidup kita Amalan bersopan santun dalam kehidupan seharian • Adab pertuturan yang sopan Lembut dalam tutur kata Bertegur sapa • Tingkah laku yang sopan Adab di meja makan Adab menyambut tetamu Adab menggunakan kemudahan awam Unit 5 1. Bertolak ansur terhadap sebarang perbezaan yang wujud dalam masyarakat Rujuk juga objektif Unit 6. i.

Rujuk juga objektif Unit 7. Menghargai nyawa dan tidak terlibat dalam kegiatan yang membahayakan i.Rujuk aktiviti buku teks Unit 7. Menghasilkan peta minda tentang perlakuan yang menunjukkan sikap berdikari di rumah dan sekolah ii. Hendak Seribu Daya 2. Kandungan Akademik Objektif / Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru/ Buku Teks Minggu 12 21 – 25 Mac Amalan kerajinan menjamin kemajuan Kerajinan pemangkin untuk mencapai matlamat hidup • Sikap kerajinan dalam melakukan sesuatu perkara Cekal Daya Usaha Dedikasi Gigih Tekun Kasih sayang asas akesejahteraan hidup Nyawa anugerah TUhan yang amat berharga • Sayang akan nyawa Diri Unit 8 1. kegigihan. Berdikari Memupuk Keyakinan Diri 07 – 11 Mac Minggu 11 14 – 18 Mac Minggu CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Bidang Pembelajaran(BP)1: Nilai Berkaitan dengan Perkembangan Diri BP 1. Sikap berdikari menjamin kejayaan Unit 7 Amalan berdikari dalam kehidupan seharian • Kepentingan sikap berdikari untuk kejayaan hidup Rumah Sekolah 1. Mengumpul cerita dan keratin akhbar tentang sikap rajin beberapa orang murid sehingga mereka berjaya dan menjadi terkenal serta membincangkan bagaimana mereka memperoleh kejayaan. dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara. ii. Bersikap rajin untuk mencapai kejayaan dalam hidup Rujuk juga objektif Unit 8.Melakukan sesuatu tugas atau kewajipan tanpa bergantung kepada orang lain 2.7 Berdikari Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. iii.Rujuk Aktiviti Buku Teks Unit 8. i. i. Perbincangan tentang gejala yang membahayakan diri dan menjejaskan maruah. BP 1.5 Minggu 10 BP 1.kecekalan.9 Kasih Sayang Minggu 13 28 Mac – 01 Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berbekalkan yang lahir daripada hati yang Unit 9 1. Menghasilkan sebuah sajak yang Kasih Sayang Penenang Nurani .8 Kerajinan Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan.

Menilai dengan teliti kesahihan sesuatu maklumat Rujuk juga objektif Unit 11. i. ii. Unit 11 Kesahihan Maklumat .11 Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar. Rujuk juga objektif Unit 9. Orang lain 2. Keadilan Asas Keharmonian Keluarga Minggu Minggu 15 11 – 15 April Bidang Pembelajaran(BP)1: Nilai Berkaitan dengan Perkembangan Diri BP 1. Mengumpul dan membandingkan maklumat daripada pelbagai sumber sebelum membuat sesuatu pertimbangan ii. bertema saying akan diri.6 April ikhlas. 2. Keadilan asas keharmonian keluarga Amalan keadilan dalam institusi kekeluargaan • Amalan keadilan di kalangan anggota keluarga Pembahagian tugas dan tanggungjawab Pembahagian barangan Pendidikan Unit 10 1.Rujuk aktiviti buku teks Unit 11. Minggu 14 04 – 08 April BP 1. Kandungan Akademik Objektif / Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru/ Buku Teks Sikap rasional dalam membuat pertimbangan Ketelitian menilai pelbagai maklumat • Ketelitian menilai dan mengkaji sesuatu idea atau maklumat daripada pelbagai sumber Internet Khabar angin 1. Menghasilkan skrip berdasarkan satu situasi tentang amalan keadilan dalam sebuah keluarga dan main peranan sebagai salah seorang anggota dalam keluarga ii.10 Keadilan Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah. Rujuk juga objektif Unit 10. i. Rujuk aktiviti buku teks Unit 9. Berlaku adil dalam setiap tindakan dengan anggota keluarga 2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 10.

1 Kasih Sayang terhadap Keluarga Perasaan cinta .7 Minggu 16 BP 1. Rujuk juga objektif Unit 13 i. Amalan kesederhanaan menjamin kesejahteraan hidup Kesederhanaan sebagai amalan hidup • Cara hidup sederhana walaupun berkemampuan Perbelanjaan Pemakanan Rekreasi 1. Rujuk aktiviti buku teks Unit 12. kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga. Unit 12 Bersederhana Amalan Mulia Minggu Minggu 17 25 – 29 April Bidang Pembelajaran(BP)2: Nilai Berkaitan dengan Kekeluargaan BP 2. Kasih Sayang Teras Keluarga Bahagia . Mengamalkan kasih sayang terhadap anggota keluarga seperti yang dituntut oleh agama 2.12 Kesederhanaan Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran. pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. 2. 18 – 22 April Bersederhana dalam kehidupan Rujuk juga objektif Unit 12. i. Rujuk aktiviti buku teks Unit 13. Kandungan Akademik Objektif / Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru/ Buku Teks Kasih sayang amalan suci Unit 13 Kasih sayang memupuk hubungan harmonis dengan anggota keluarga • Kepentingan amlan kasih sayang mengikut perpsktif pelbagai agama Islam Buddha 1. Mengenalpasti seorang rakan yang bersikap sederhana dalam perbelanjaan dan menceritakan perihal sikapnya yang boleh dijadikan teladan. Merancang perbelanjaan mingguan ii. iii. Mencari maklumat tentang kasih sayang mengikut perspektif pelbagai agama iii.

Menghormati setiap anggota keluarga Rujuk juga objektif Unit 14. Kristian Hindu Sikh Unit 14 1.8 BP 2. Menghasilkan sajak yang bertemakan ‘Hormatmenghormati antara anggota keluarga’ iii.1Hormat dan Taat kepada Anggota Keluarga Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni. Rujuk aktiviti buku teks Unit 14 Pedoman Penting Hormat-menghormati asas keluarga harmoni Minggu Bidang Pembelajaran(BP)1: Nilai Berkaitan dengan Perkembangan Diri Kandungan Akademik Objektif / Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru/ Buku Teks . Melakonkan cara menghormati anggota keluarga ii. i. Hormat-menghormati sesame anggota keluarga • Cara menghormati anggota keluarga Layanan Membari perlindungan Meraikan Mendoakan 2.

i. Rujuk aktiviti buku teks Unit 16.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan Menerima. i. Menyediakan carta salasilah keluarga ii.menghormat i dan mengamalkan sesuatu kebiasaan. Menghasilkan esei tentang kewajipan setiap anggota keluarga ii. Tnggngjwb Hidup Bkeluarga Minggu Bidang Pembelajaran(BP )3: Nilai Berkaitan Kandungan Akademik Objektif / Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru/ Buku Teks . Mengenal pasti dan menerima tradisi yang diamalkan dalam keluarga 2.Rujuk juga objektif Unit 15. Melaksanakan kewajipan sebagai anggota keluarga 2 .9 BP 2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia. Rujuk aktiviti buku teks Unit 15 Tradisi Warisan Keluarga Minggu 18 02 – 06 Mei BP 2. Anggota keluarga bertanggungjawab keluarga sejahtera Kewajipan dalam keluarga tanggungjawab bersama • Peranan setiap anggota keluarga Anak-anak Ibu bapa Anggota keluarga lain Unit 16 1.Rujuk juga objektif Unit 16. Main peranan sebagai anggota keluarga dalam menjaga kebersihan ii. adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-menurun dalam keluarga Tradisi keluarga perlu diperlihara Unit 15 Amalan tradisi kekeluargaan menjamin kehidupan berkeluarga • Amalan tradisi kekeluargaan dalam kehidupan seharian Panggilan berdasarkan ikatan kekeluargaan Ziarah-menziarahi 1. Simulasi tentang amalan tradisi kekeluargaan semasa ziarahmenziarahi iii.meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga.

Menjaga alam sekitar dengan bertanggungjawab 2.Rujuk juga objektif Unit 17. Hargai Alam Warisan Kita Minggu 20 16 – 20 Mei Minggu 21 23 – 27 Mei Minggu 22 30 Mei – 03 Jun Minggu 23 06 – 10 Jun PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN . Melukis poster / mencipta cogan kata tentang keseimbangan alam sekitar ii. i. Rujuk aktiviti buku teks Unit 17. Sumbang saran tentang kepentingan keseimbangan alam sekitar iii. Minggu 19 09 – 13 Mei Alam sekitar warisan kita Unit 17 Keseimbangan alam sekitar menjamin kesejahteraan semua hidupan • Kepentingan keseimbangan alam sekitar kepada semua hidupan Manusia Haiwan Tumbuh-tumbuhan 1.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem.10 dengan Alam Sekitar BP 3.

Sumbang saran tentang isu-isu alam sekitar ii. Menyenaraikan cara mengekalkan hutan ii. 3. Rujuk juga objektif Unit 19.2 Keharmonian antara Manusia dengan Alam Sekitar. i. Menghasilkan buku skrap tentang jenis. Rujuk aktiviti buku teks Unit 20 Prihatin Terhadap Isu Alam Sekitar Persekitaran yang bersih dan selesa mewujudkan suasana harmonis Penjagaan persekitaran tanggungjawab bersama • Penjagaan persekitaran untuk keselesaan hidup Rumah Sekolah Tempat awam 1. i. Unit 19 Hutan Nadi Kehidupan 13 – 17 Jun Unit 20 . Gotong-royong iii. sebab dan akibat pencemaran alam. 3. i. Kajian kes tentang pencemaran alam iii.11 Minggu 24 BP 3. Rujuk aktiviti buku teks Unit 19. Rujuk aktiviti buku teks Unit 18. Unit 18 13 – 17 Jun Kebersihan Persekitaran Menjamin Keselesaan Hidup Hutan sebagai khazanah kehidupan Sumbangan hutan kepada kehidupan dan tanggungjawab manusia mengekalkan • Perlindungan terhadap hidupan liar • Pemeliharaan hutan sebagai sumber ekonomi Manusia yang rasional sentiasa peka terhadap masalah alam sekitar 1. Menyokong pelbagai usaha melindungi khazanah hutan daripada kemusnahan 2. ii.3 Kemapanan Alam Sekitar Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup. Sumbang saran tentang kepentingan penjagaan persekitaran ii. Menjaga persekitaran supaya bersih untuk menjamin hidup yang selesa 2 Rujuk juga objektif Unit 18.4 Peka terhadap isu-isu Alam Sekitar Minggu 25 20 – 24 Jun Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya Prihatin terhadap masalah berkaitan dengan alam sekitar • Pencemaran alam udara Air Darat 1 Prihatin terhadap kesan pencemaran alam sekitar 2. Keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara. Rujuk juga objektif Unit 20.

cintai negara Keindahan alam semula jadi kebanggaan kita • Perasaan menghargai dan menyayangi keindahan alam semula jadi Sungai dan pantai Gunung-ganang Identiti negara lambang kedaulatan negara Lambang dan lagu identiti negara tanda kesetiaan kepada raja dan negara • Kepentingan menghormati dan menghayati identity negeri dan negara Bendera Jata Lagu Kebangsaan dan Lagu Negeri 1. Unit 22 Identiti Negara Kebangsaan Kita . ii. i.Rujuk juga objektif Unit 22.1 Cinta akan Negara Perassan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri . Membuat kolaj / model tentang keindahan alam semula jadi ii. Berbangga dan menyayangi keindahan alam di negara sendiri 2. i. 1.Rujuk juga objektif Unit 21.2 Taat Setia kepada Raja dan Negara Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan negara. Menghormati lambing dan identiti negara 3. Kenali Negara dan Cintai Negara Minggu 27 04 – 08 Jul 4. Menghasilkan buku skrap tentang gambar-gambar lambing kebesaran negara ii.12 Minggu Minggu 26 27 Jun – 01 Jul Bidang Pembelajaran(BP)4: Nilai Berkaitan dengan Patriotisme 4. Kandungan Akademik Objektif / Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru/ Buku Teks Unit 21 Kenali negara. Rujuk aktiviti buku teks Unit 22. Rujuk aktiviti buku teks Unit 21. mengenali lambing kebesaran negara 2. Mencipta / mendeklamasikan puisi yang menggambarkan keindahan alam semula jadi.

Unit 24 Memelihara Hak Asasi Kanak-kanak Tanggungjawab Bersama 18 – 22 Jul Membela. sanggup berkorban jiwa dan raga untuk negara 2. ii. . Rujuk aktiviti buku teks Unit 24. i.3 Sanggup Berkorban untuk Negara Kerelaan melakukan atau Kandungan Akademik Objektif / Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru/ Buku Teks Sanggup berkorban demi mempertahankan ibu pertiwi Rakyat berkorban nyawa demi negara • Tanggungjawab dan peranan pasukan keselamatan Tentera Polis Bomba • Perjuangan tokoh yang mempertahankan negara Lt Adnan Saidi Datuk Bahaman Tok Jangut 1.13 Minggu Minggu 28 Bidang Pembelajaran(BP)1: Nilai Berkaitan dengan Perkembangan Diri 4. Minggu 29 Bidang Pembelajaran 5 Nilai Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. generasi akan dating sejahtera Hak asasi kanak-kanak tanggungjawab bersama • Tanggungjawab golongan dewasa memastikan setiap kanak-kanak berhak mendapat dan menikmati 1.Rujuk juga objektif Unit 23.1 Melindungi Hak Kanak-kanak Hak kanak-kanak terjaga.15 Julai menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara. 5. ii. Menemuramah seorang anggota keselamatan tentang tanggungjawab dan peranannya. Menerima hakikat bahawa setiap kanakkanak mempunyai hak untuk menikmati i. memberi naungan dan memelihara hak kanakkanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna. Rujuk aktiviti buku teks Unit.23 Unit 23 Berkorban untuk Negara 11. Mengumpul dan melaporkan maklumat tentang pencabulan hak asasi kanak-kanak di seluruh dunia. Memilih seorang tokoh dan menulis tentang biodata dan perjuangannya ii.

14 keperluan hidup Makanan Pkaian kehidupan yang sempurna 2. - Minggu Bidang Pembelajaran(BP)5: Nilai Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia Kandungan Akademik Objektif / Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru/ Buku Teks . Rujuk juga objektif Unit 24.

ii.2 Menghormati Hak Wanita Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh member sumbangan dalam pembangunan keluarga.3 Melindungi Hak Pekerja Menghormati. Menyenaraikan dan membincangkan kemudahan yang diperlukan di tempat kerja. Wanita berhak mendapat layanan yang baik Layanan yang baik merupakan keistimewaan untuk anita • Sifat kelembutan wanita bukan penghalang daripada mendapat keistimewaan Pengagihan tugas Penjagaan maruah diri (Tiada gangguan seksual) 1. Menerima hakikat bahawa semua pekerja mempunyai hak yang perlu dihormati.jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara. kebajikan mereka terbela Kebajikan pekerja tanggungjawab bersama • Setiap pekerja berhak mendapat pelbagai kemudahan Gaji Cuti Keselamatan Unit 26 1. i. i. 2. Kebajikan Pekerja Terbela Minggu Bidang Pembelajaran(BP)5: Kandungan Akademik Objektif / Hasil Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru/ . masyarakat dan negara. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 25. 2.Rujuk juga objektif unit 26. Hak asasi pekerja dipelihara. Memberikan layanan yang baik kepada wanita. Mengadakan perbahasan ringkas bertajuk ‘Wanita berhak mendapat layanan yang baik’ ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 26. Unit 25 Hak Sama Rata Bagi Wanita Minggu 31 01 – 05 Ogos 5.15 Minggu 30 25 – 29 Julai 5.mengharg ai dan mengiktiraf perkhidmatan. Rujuk juga objektif Unit 25.

5 Melindungi Hak Pengguna Minggu 34 22 – 26 Ogos Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu. Rujuk aktiviti buku teks Unit 28. Buku Teks Minggu 32 08 – 12 Ogos Hargai golongan kurang berupaya dengan memahami mereka • Kemampuan memahami punca kecacatan seseorang akan menginsafkan diri Kelahiran Keluhuran Keturunan Kemalangan Penyakit Hormatilah Golongan Kurang Upaya Minggu 33 15 – 19 Ogos 5. Rujuk juga objektif Unit 27. Rujuk juga objektif Unit 28. Pembelajaran Semua insan yang mulia di sisi Pencipta dilahirkan Unit 27 1.16 Nilai Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia 5. 2.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan. i. i Menulis esei bertajuk menghormati hak golongan kurang berupaya ii. PENILAIAN KURIKULUM 2 Konsep pengguna asas kesedaran semua Hormati hak pengguna untuk mendapatkan keperluan asas • Hak pengguna untuk mendapatkan barangan dan keperluan asas untuk kehidupan Makanan Pakaian Tempat Tinggal Kesihatan Pendidikan Sanitasi Kandungan Akademik 1. Unit 28 Hak Pengguna Minggu Bidang Objektif / Aktiviti Pembelajaran Panduan . Menulis surat kepada pihak berkenaan membuat aduan tentang perkhidmatan kesihatan / sanitasi yang kurang memuaskan ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 27.Menerima hakikat dan menginsafkan diri bahawa tiada seorang insan pun dilahirkan dengan penuh kesempurnaan.mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksplotasi. Menerima hakikat bahawa diri sendiri adalah pengguna yang mempunyai hak dan tanggungjawab 2.

Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada. CUTI PERTENGAHAN 2 CUTI HARI RAYA Kebebasan bersuara asas masyarakat domokrasi Keperluan kebebasan bersuara memupuk kesejahteraan hidup bermasyarakat • Kebebasan memberi pendapat atau pandangan • Kebebasan menyatakan perasaan Unit 30 1. Rujuk aktiviti buku teks Unit 29. i. Disiplin diri asas pembentukan sahsiah mulia Pembentukan disiplin bermula di rumah dan sekolah Pembentukan disiplin bermula di rumah dan sekolah • Tanggungjawab mematuhi setiap peraturan Di rumah Di sekolah 1. Hasil Pembelajaran Guru/ Buku Teks Unit 29 Peraturan Asas Disiplin Minggu 36 05 – 09 Sept Minggu 37 12 – 16 Sept Minggu 38 6.2 Kebebasan Bersuara Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman. Membincangkan program yang boleh dijalankan oleh pihak sekolah untuk mengelakkan murid-murid terlibat dalam kegiatan salah laku ii. Memberikan pendapat dan maluahkan perasaan mengikut batasan 2.Rujuk aktiviti buku teks Unit 30.Rujuk juga objektif Unit 30.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang. Rujuk juga objektif Unit 29. Mematuhi segala peraturan di rumah dan di sekolah 3. Simulasi tentang ‘Parlimen Mini’ ii.17 Pembelajaran(BP)6: Nilai Berkaitan dengan Demokrasi Minggu 35 29 Ogos – 02 Sept 6. i. Hak Bersuara Ada Sempadan 19 – 23 Sept .

Membina carta aliran pelan tindakan bagi menunjukkan cara melaksanakan tugas yang diberi ii.18 Minggu Bidang Pembelajaran(BP)6: Nilai Berkaitan dengan Demokrasi 6. Rujuk aktiviti buku teks Unit 31. Iii Rujuk aktiviti buku teks Unit 32.Cara beribadat . i.3 Kebebasan Beragama Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia Kandungan Akademik Objektif / Hasil Pembelajaran 1. Bertanggungjawab menjalankan tugas yang diberi bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah 2.Perihal makanan i. Unit 31 Amalan Keagamaan dalam Masyarakat Malaysia Minggu 40 6.4 Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan. Rujuk juga objektif Unit 32. sekolah cemerlang Unit 32 Warga sekolah yang giat cergas menjamin kejayaan sesebuah sekolah • Pangagihan tugas bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah Hari Guru Hari Sukan Minggu Kokurikulum Hari Anugerah Cemerlang 1. Rujuk juga objektif Unit 31. Menghormati amalan pelbagai agama 2. Bersama Menjayakan Aktiviti Sekolah 03 – 07 Oct .undangundang dan Perlembagaan Malaysia Murid berjaya. Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru/ Buku Teks Minggu 39 26 – 30 Sept Rakyat Malaysia menganuti pelbagai agama Amalan keagamaan membentuk pribadi • Amalan keagamaan dalam kehidupan harian mengikut setiap agama . Mengumpul malumat dan membincangkan amalan pelbagai agama ii. Membuat laporan kumpulan tentang tugas yang dijalankan semasa menjayakan aktiviti sekolah.

2. Bersikap terbuka dan mampu mengawal perasaaan. Amalan hidup yang harmonis asas kesejahteraan Hubungan yang harmonis memupuk kemesraan • Hubungan yang baik dalam semua peringkat Sekolah Masyarakat 1.Mengawal emosi 1. i. Kandungan Akademik Objektif / Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru/ Buku Teks Unit 33 Minggu 41 10 – 14 Oct Sikap terbuka membina keyakinan diri Sikap terbuka dalam tindakan • Setiap pandangan dan keputusan diterima dan dihormati .19 Minggu Bidang Pembelajaran(BP)6: Nilai Berkaitan dengan Demokrasi 6.dan budaya. ii. Menunjukkan sikap yang mesra demi keharmonian hidup. ii. Unit 34 Perpaduan Teras Keharmonian . Sikap Terbuka Membina Keyakinan Diri Bidang Pembelajaran 7 Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian 7. Menghasilkan dialog tentang sikap keterbukaan dan melakonkan dialog tersebut. Rujuk juga objektif Unit 34. pembaruan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia.bangsa. Mengadakan kempen untuk mewujudkan hubungan mesra di kalangan warga sekolah dan masyarakat. i.1 Hidup Bersama Secara Aman Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama. Contoh : Kempen Masyarakat Penyayang peringkat sekolah.5 Sikap Keterbukaan Bersedia memberi dan menerima pandangan. Rujuk juga objektif Unit 33. Rujuk aktiviti buku teks Unit 33. 2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 34.

Menghormati kedaulatan negara sendiri dan negara lain demi mengekalkan keamanan sejagat 2. Menyediakan satu pelan tindakan bagi mengadakan projek kemasyarakatan ii. Keamanan Sejagat Tanggungjawab Bersama Minggu 43 ULANGKAJI PEPERIKSAAN 24 – 28 Oct . Rujuk juga objektif Unit 36. Menunjukkan sikap suka membantu untuk kebaikan bersama 2. 7.komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat. ideologi dab kedaulatan undang-undang negara lain (Eksekutif.20 Mingg u Bidang Pembelajaran(BP)7: Nilai Berkaitan dengan Keamanan Dan Keharmonian 7. Rujuk aktiviti buku teks Unit 36. Mengumpulkan maklumat tentang pelbagai ideologi negara di dunia dan membincangkannya.3 Saling Menghormati antara Negara Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat.2 Saling Membantu dan Bekerjasama Usaha yang baik dan mambina yang dilakukan bersama pada peringkat individu. Semangat Kekitaan Saling menghormati kedaulatan sesebuah negara asas kemantapan hubungan Saling menghormati kedaulatan sesebuah negara • Hormati system pemerintahan. i. Rujuk aktiviti buku teks Unit 35. Rujuk juga objektif Unit 35 i. ii. Kandungan Akademik Objektif / Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru/ Buku Teks Minggu 42 17 – 21 Okt Semangat kekitaan mewujudkan suasana yang aman Saling membantu untuk kesejahteraan bersama • Hidup bermasyarakat Jiran tetangga Berpersatuan Unit 35 1. legislative dan kehakiman) Unit 36 1.

21 Minggu 44.45 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011 31 Oct – 04 Nov 07 – 11 Nov Minggu 46 PERBINCANGAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN Minggu 47 Cuti Akhir Tahun 2011 (21/11/2011 hingga 03/1/2012) .