PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 3 KEDU
Desa Mergowati Kecamatan Kedu Kode Pos 56252
Telepon (0293) 5510689 e-mail : smp3kedu_2008@yahoo.co.id

DAFTAR NAMA SISWA KELAS IX A
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Wali Kelas

: BUDI WIYOTO BAKTIYONO, S.Pd.

Untuk : ............................................................................
NOMOR
URUT INDUK
NISN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

NAMA

TEMPAT, TGL. LAHIR

L/P

01074 9960372290 AFIN ARIYANTI
01040 9980353112 ALFI MAKRUFAN

TMG,

10 APRIL 1996

P

TMG,

06 MARET 1998

L

01042 9931011903 ANDI
01044 9950372832 ARIF IBNU SETYOWIBOWO

TMG,

08 MARET 1993

L

TMG,

02 MEI 1995

L

01080 9960372295 DEDI HERMAWAN
01081 9960371677 DWI RETNO MUTI'AH

TMG,

21 SEPTEMBER 1996

L

TMG,

04 SEPTEMBER 1996

P

01083 9970355350 FAISAL MAULANA RIZQI
01012 9960372272 FEBRI HANDOKO

TMG,

21 NOVEMBER 1997

L

WNSB,

24 FEBRUARI 1996

L

01084 9960371268 FERI FAUZI
01013 9960897825 FESDI ASTUTI

TMG,

23 JUNI 1996

L

TMG,

25 DESEMBER 1996

P

01015 9960371269 HENDRA FERDIANTO
01053 9950373429 INDAH RATNA GRANAWATI

TMG,

13 MEI 1996

L

TMG,

04 SEPTEMBER 1995

P

01018 9950372438 IRFAN KURNIA AJI
01056 9960372274 IWAN SUFYANTO

TMG,

15 JUNI 1995

L

TMG,

16 NOVEMBER 1996

L

01057 9970355329 LUTVIA MEISANTI
01092 9950373434 MUHAMAD ARIFIN

TMG,

31 MEI 1997

P

TMG,

09 AGUSTUS 1995

L

01024 9950912331 MUHAMAD MASKHUN
TMG,
01022 9970875549 MUHAMMAD BIDIN NGABDULLOH
TMG,

04 DESEMBER 1995

L

09 JULI 1997

L

01095 9960372278 NIYA KURNIYAWATI
01100 9970873161 SITI ARUMAH

TMG,

06 AGUSTUS 1996

P

TMG,

26 OKTOBER 1997

P

01030 9970871317 SITI NURJANAH
01029 9950912884 SUGENG WALUYO

TMG,

13 APRIL 1997

P

TMG,

10 JANUARI 1996

L

01035 9970875553 TEGUH NUR WAHID
01036 9950911646 TRI UMUL ANISAH

TMG,

01 JUNI 1997

L

TMG,

06 NOVEMBER 1995

P

01107 9970871969 YULI ASTUTI
01071 9960911426 ZIDNI FAHMA NADIA

TMG,

15 JULI 1997

P

SMG,

28 JUNI 1997

P

Kedu., ................................................

………………………………………
NIP

Laki-laki

Perempuan

15

11

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 3 KEDU
Desa Mergowati Kecamatan Kedu Kode Pos 56252
Telepon (0293) 5510689 e-mail : smp3kedu_2008@yahoo.co.id

DAFTAR NAMA SISWA KELAS IX B
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Wali Kelas

: ASMAWATI, S.Pd.

Untuk : ............................................................................
NOMOR
URUT INDUK
NISN

NAMA

TEMPAT, TGL. LAHIR

L/P

1

01077 9970355352 AKHIDA SOFIANI

TMG,

21 JUNI 1997

P

2

01041 9980855608 ALFIAN SIGIT PRASETYA

TMG,

04 JANUARI 1998

L

3

01005 9950372429 ANGGI MUTIARINI

TMG,

28 APRIL 1995

P

4

01079 9970875538 BINHAEROZI DWI ARROSID

TMG,

16 MEI 1997

L

5

01008 9950373386 BUDI PRAYOGA

TMG,

20 NOVEMBER 1995

L

6

01014 9970355326 FITRI KURNIYA LESTARI

TMG,

10 MARET 1997

P

7

01051 9973047284 HENDRI FERDIAN

TMG,

10 AGUSTUS 1997

L

8

01114 9960371653 IMAM FADLOLI

TMG,

08 JUNI 1996

L

9

01016 9950373428 INDAH CAHYATI

TMG,

01 AGUSTUS 1995

P

10

01055 9970355664 MARUFAUZI

TMG,

02 MEI 1997

L

11

01087 9960899142 MAYANG AYU LESTARI

TMG,

02 DESEMBER 1996

P

12

01089 9960372305 MIFTACHUL MASRUR

TMG,

23 DESEMBER 1996

L

13

01020 9980855619 MONICA ARIYANI

TMG,

01 MARET 1998

P

14

01096 9970355335 NUR FAIDAH

TMG,

05 JULI 1997

P

15

01060 9970875550 NURUSSOBA

TMG,

27 FEBRUARI 1997

L

16

01062 9970355339 RENI FARANTI

TMG,

10 MARET 1997

P

17

01026 9960018061 RINA MELATI

TMG,

21 JANUARI 1996

P

18

01064 9970355340 RIZQI IBNU RIZAL

TMG,

31 AGUSTUS 1997

L

19

01027 9960371277 SAFILIA EEN INERIYANI

TMG,

14 JANUARI 1996

P

20

01065 9950912340 SAHAL MAIMUN

TMG,

07 APRIL 1995

L

21

01063 9970355343 SISKA ARDIYANTI

TMG,

23 APRIL 1997

P

22

01031 9960372281 SUSILO WARDANI

TMG,

09 MARET 1996

L

23

01033 9950372449 TAUFIK HIDAYAT

TMG,

07 JUNI 1995

L

24

01068 9950373583 TRI UTAMI

TMG,

03 NOVEMBER 1995

P

25

01105 9970814112 VICKY SEPTAKHUL AZIS

TMG,

15 SEPTEMBER 1997

L

26

01070 9950912564 YUSUF EFENDI

TMG,

14 MARET 1995

L

Laki-laki

Perempuan

14

12

Kedu., ................................................

………………………………………
NIP

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 3 KEDU
Desa Mergowati Kecamatan Kedu Kode Pos 56252
Telepon (0293) 5510689 e-mail : smp3kedu_2008@yahoo.co.id

DAFTAR NAMA SISWA KELAS IX C
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Wali Kelas

: YENI HARTINI, S.Pd.

Untuk : ............................................................................
NOMOR
URUT INDUK
NISN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

NAMA

TEMPAT, TGL. LAHIR

L/P

01039 9970873159 AHMAD TOMI
01003 9960371674 AJI JATMIKO

TMG,

24 MEI 1997

L

TMG,

02 MARET 1997

L

01078 9960372293 ALIF MUALIFAH
01004 9970875533 ANGGA YUDHA PRATAMA

TMG,

31 DESEMBER 1996

P

TMG,

09 JUNI 1997

L

01043 9950911632 ARDHI RIYANTO
01007 9980353116 ARUM AGUNG LAKSANA

TMG,

07 OKTOBER 1995

L

TMG,

25 MARET 1998

L

01045 9970874308 DIYAH NOVITA SARI
01011 9970355319 DWI SUSILO ATMOKO

TMG,

19 NOVEMBER 1997

P

TMG,

03 SEPTEMBER 1996

L

01082 9960371266 ERI WAHYU ALFIYANSYAH
01048 9950373423 FATAH ARDI WIRANTO

TMG,

10 OKTOBER 1997

L

TMG,

26 DESEMBER 1995

L

01050 9970873163 FIQNI MANZILATUL KHASANAH TMG,
01086 9960372273 HERLINA SANTI
TMG,

24 JUNI 1997

P

14 MARET 1996

P

01017 9950373395 IMAN SUKRON
01054 9950373430 IRAWAN ABDUL CHOLID

TMG,

09 MEI 1995

L

TMG,

25 JANUARI 1995

L

01021 9931011908 MU'ANIYAH
01025 9970354816 MUHAMMAD ABDUL WAHID

TMG,

02 AGUSTUS 1996

P

TMG,

17 APRIL 1997

L

01058 9970355367 NORMAN HIDAYAT
01059 9000115455 NUR KHASANAH

TMG,

03 JULI 1997

L

TMG,

16 MEI 1995

P

01098 9972572969 RATNA INDAH CAHYANINGSIH TMG,
01061 9950373408 RATNA PURWANTI
TMG,

14 APRIL 1997

P

27 FEBRUARI 1994

L

01066 9950372447 SAFI'IL ANAM
01028 9960898813 SARIYONO

TMG,

30 OKTOBER 1995

L

TMG,

30 APRIL 1996

L

01067 9970872439 SRI HIDAYATUL KHASANAH
01103 9970824125 ULFI MASRUROH

TMG,

04 AGUSTUS 1997

P

TMG,

21 MEI 1997

P

01069 9970355375 WAHYU BAYU AJI
01072 9960372289 ZULIANA MASITHOH

TMG,

14 JUNI 1997

L

TMG,

25 JULI 1996

P

Laki-laki

Perempuan

15

11

Kedu., ................................................

………………………………………
NIP

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 3 KEDU
Desa Mergowati Kecamatan Kedu Kode Pos 56252
Telepon (0293) 5510689 e-mail : smp3kedu_2008@yahoo.co.id

DAFTAR NAMA SISWA KELAS IX D
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Wali Kelas

: ERNA RAKHMAWATI, S.Pd.

Untuk : ............................................................................
NOMOR
URUT INDUK
NISN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

NAMA

TEMPAT, TGL. LAHIR

Laki-laki

Perempuan

15

9

L/P

01075 9970355350 AGUS MAULANA
01076 9970355351 AHMAD ADI BUNAJIB

TMG,

09 AGUSTUS 1997

L

TMG,

06 FEBRUARI 1997

L

01009 9970355318 DITA MULTAFIAH
01010 9960372296 DUWI PUJI ARTI

TMG,

04 AGUSTUS 1997

P

TMG,

15 MEI 1996

P

01046 9960371678 EKA WINARNI
01047 9970875541 FAJAR AJI SANTOSO

TMG,

09 JULI 1996

P

TMG,

01 SEPTEMBER 1997

L

01049 9970875545 FIFIA PUSPA DINAYU
01051 9960372298 FITRA AFUA

TMG,

27 JUNI 1997

P

TMG,

19 FEBRUARI 1996

L

01085 9950372435 HANI SULISTIYO
01052 9980858048 HUMAM KHOIRUNAJIB

TMG,

16 SEPTEMBER 1995

L

TMG,

18 FEBRUARI 1998

L

01110 9940372224 MAT TRIYANTO
01088 9950372443 MERIKA NUR USMINI

TMG,

27 AGUSTUS 1994

L

TMG,

23 MARET 1995

P

01091 9960899143 MUCHAMMAD FATICHUN NIAM TMG,
01090 9970873168 MUHAMAD MAHFUT
TMG,

02 NOVEMBER 1996

L

10 JANUARI 1997

L

01023 9970355334 NIKMATU AZIMAH
01097 9960371664 RAJIF ROFI'UL FATON

TMG,

09 DESEMBER 1997

P

TMG,

22 DESEMBER 1996

L

01099 9972572973 RIZQI BIBIT SETYO
01101 9950910378 SUKO TRI SAPUTRO

TMG,

02 MARET 1997

L

TMG,

18 JULI 1995

L

01032 9970355345 SUSIYANTI
01102 9968372282 TATAK PRASETYA

TMG,

27 MEI 1997

P

TMG,

13 MEI 1996

L

01034 9960897630 UMI FAUZIAH
01106 9960372317 WAHYU UTOMO

TMG,

03 SEPTEMBER 1996

P

TMG,

20 JANUARI 1996

L

01104 9950373448 WIDI SUPRIYANTO
01073 9970355348 ZZAKIYATUR RAHMA DANTI

TMG,

21 JUNI 1996

L

TMG,

13 JANUARI 1998

P

Kedu., ................................................

………………………………………
NIP

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful