P. 1
05.06.r.nguyen Thi Huyen Trang1

05.06.r.nguyen Thi Huyen Trang1

|Views: 8|Likes:
Published by Khoai Ran

More info:

Published by: Khoai Ran on Feb 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2012

pdf

text

original

Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại

học Đà Nẵng năm 2010

ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ
BUSINESS STRATEGY PROPOSAL FOR SONG DA CORPORATION SVTH: Nguyễn Thị Huyền Trang
Lớp 05kx1, Khoa Quản Lý Dự Án, Trường Đại học Bách Khoa

GVHD: ThS. Phạm Anh Đức
Khoa Quản Lý Dự Án, Trường Đại học Bách Khoa
TÓM TẮT Chiến lược kinh doanh là tiến trình xác định các hành động và phân bổ nguồn lực cần thiết để thực hiện các mục tiêu dài hạn nhằm tăng cường vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường . Bài báo cáo này sẽ đề xuất một số chiến lược kinh doanh của Tổng Công Ty Sông Đà theo mục tiêu hoạt động từ 2010- 2015 ,trên cơ sở phân tích môi trường kinh doanh , vận dụng 2 mô hình phân tích chiến lược là BCG và SWOT cùng với kết quả đánh giá khái quát thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty Sông Đà trong thời gian qua. ABSTRACT Business strategy is a process which establish actions and allocate necessary resources to implement long-term aim and strengthen the competitive position of enterprises in the business. This report will propose a business strategy of the Song Da Corporation to operation objectives from 2010 - 2015, base on analysing business environment, apply two strategy analysis models is the BCG & SWOT, with the assessment the status of the business strategy of the Song Da Corporation in the recent past.

1. Đặt vấn đề Chiến lược là cách các doanh nghiệp đưa ra để được mục đích của mình. Chiến lược kinh doanh nhằm triệt để tận dụng các cơ hội kinh doanh và hạn chế ở mức thấp nhất các nguy cơ, từ đó nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Đề ra một chiến lược đúng đắn tức là doanh nghiệp đã có một ngôi sao bắc đẩu trên con đường kinh doanh của mình. Với đặc thù là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, trải qua trên dưới 50 năm xây dựng và phát triển cùng với sự phát triển của đất nước, Tổng công ty Sông Đà đã đảm nhận làm Tổng thầu và tham gia thi công xây lắp hầu hết các công trình, dự án trọng điểm của đất nước.Vì thế chiến lược kinh doanh xây dựng cho Tổng Công Ty không đơn thuần chỉ là đề ra chương trình sản xuất kinh doanh mà còn củng cố thêm nữa thương hiệu Sông Đà , một trong những thương hiệu xây dựng hàng đầu của cả nước.

1 : Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh.

Việc xây dựng chiến lược đòi hỏi phải có kết hợp hài hòa và giữa các yếu tố: các cơ hội bên ngoài, các điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp, những kỳ vọng xã hội của

264

nâng tổng giá trị SXKD lên khoảng 43000 tỷ đồng thông qua sự phát huy thương hiệu. xác định được các yếu tố định lượng về mục tiêu sản xuất và tăng cường yếu tố cạnh tranh qua việc đổi mới cơ sở vật chất.2. Phân tích đánh giá thực trạng hoạch định chiến lược kinh doanh của Tổng Công Ty trong thời gian qua ( 2005 – 2009 ) Qua tìm hiểu quá trình hoạch định công ty đi theo chiều hướng : 2 :Quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh của Tổng Công Ty. Ngoài ra . công nghệ . Qua đó Tổng Công Ty đã đưa ra các giải pháp về đầu tư phát triển. năng lực hiện tại và định hướng trong những năm tới. về tài chính . Chiến lược Tổng Công Ty đặt ra đã quan tâm đến các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh kinh tế. các giải pháp đưa ra chỉ dựa trên cơ sở phản ứng với môi trường mà chưa có lý luận khoa học.Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 doanh nghiệp. Trên cơ sở đó . Môi trường bên ngoài Môi trường vĩ mô 265 . Về xác định mục tiêu căn cứ vào tình hình giai đoạn trước . tiến độ các công trình trọng điểm. 4. Tuy nhiên . Phân tích môi trường kinh doanh 4. Hoàn thành tất cả các mục tiêu mà công ty theo đuổi. mức tăng trưởng hàng năm từ 5-10%. về tổ chức sản xuất. Giữ vững sự phát triển. về con người. Kết quả đạt được và tồn tại.1.1. môi trường ngành và môi trường nội bộ Tổng Công Ty. quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh xây dựng cho Tổng Công Ty Sông Đà đi theo quy trình : 2. còn thiếu quan tâm phân tích đến các yếu tố ngoài môi trường kinh tế như chính trị . giá trị cá nhân nhà quản trị. 3. 4. Xác định mục tiêu Đảm bảo mục tiêu. Đấu thầu thành công các dự án mới theo kế hoạch. Về phân tích môi trường kinh doanh Tổng Công Ty thường đi vào nghiên cứu phân tích các yếu tố : Môi trường nền kinh tế. tự nhiên . tăng trưởng. Đề xuất chiến lược kinh doanh cho Tổng công Ty trong thời gian tới ( 2010 – 2015). 4.2. trở lên .

Môi trường chính trị ổn định. 4. Đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực xây dựng Vinaconex . với kinh nghiệm lâu năm . Nhật.32% . công ty xây dựng Lũng Lô .1. các cơ quan chủ quản. Tổng Công Ty xây dựng cầu Thăng Long. 4. sự biến động của tỷ gái hối đoái .3. Đối thủ tiềm tàng là các tập đoàn xây dựng nước ngoài đã và sẽ tham gia trên thị trường xây dựng Việt Nam rất mạnh mẽ về khả năng tài chính cũng như công nghệ.Trong lĩnh vực vận tải Doanh nghiệp tư nhân . là những nhà cung cấp độc quyền máy móc thiết bị nên sức ép về giá và chất lượng . đảm bảo được quyền lực của người lãnh đạo. Môi trường vi mô Nhà cung cấp máy móc thiết bị của Tổng Công ty: Nga. hệ thống các máy khoan sâu. Mô hình tổ chức trực tuyến chức năng. Tổng Công Ty Chế tạo và Lắp máy Việt Nam. tiến độ sử dụng máy.3. tình trạng công nghệ còn hết sức lạc hậu.. Đức.Công ty xây dựng Trường Sơn . Ma trận BCG 3 : Vận dụng ma trận BCG phân tích chiến lược 266 . Nguồn vốn mạnh. xu hướng tăng của lãi suất ngân hàng . Khách hàng với Tổng Công Ty Sông Đà là các bộ.Cty Dea-woo VN.2.. Quá trình toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới . tăng cao của giá lao động đầu vào . Mỹ.Trong lĩnh vực cơ khí Tổng công ty cơ khí Giao thông vận tải.Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 GDP 2009 đạt 5. tiến độ thi công công trình. địa phương được nhà nước đầu tư xây dựng công trình gây sức ép trong xu hướng hạ thấp giá giao thầu xây dựng công trình và xu hướng chiếm dụng vốn kinh doanh. Tuy nhiên tại Việt Nam hiện tại. Môi trường bên trong Thế mạnh: phương tiện vận tải siêu trường siêu trọng. có trình độ kỹ thuật cao . Một số công cụ hoạch định chiến lược 4. hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh. khoan đá .2. Môi trường tự nhiên hưởng tới khả năng khai thác.

thách thức 5 : Vận dụng ma trận SWOT kết hợp các yếu tố Qua phân tích bảng trên thì đối với sản phẩm xây lắp hiện nay Công ty nên tập trung chủ yếu vào chiến lược S/O. Chiến lược đấu thầu Tùy đặc điểm cụ thể của từng gói thầu mà đẩy mạnh chiến lược theo hướng ưu thế giá . tăng cường liên doanh liên kết với các tổ chức nước ngoài. Chiến lược thị trường và sản phẩm.2.Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 4. 4. kinh doanh xuất nhập khẩu. Đề xuất chiến lược kinh doanh Tổng Công Ty Sông Đà tới 2015. đảm bảo mức lợi nhuận để tái đầu tư và phát triên. Chiến lược tài chính Phát triển công tác huy động vốn cổ phần . Không chỉ hoạt động trong phạm vi thị trường xây lắp và còn vươn ra chiếm lĩnh các thị trường khác như: vận tải. ưu thế về tài chính hay ưu thế về thương hiệu sẵn có . ưu thế về công nghệ .4. Ma trận SWOT đổi với sản phẩm xây lắp 4 : Vận dụng ma trận SWOT liệt kê các yếu tố điểm mạnh . thời cơ.3. sản xuất vật liệu xây dựng. 267 .. điểm yêu..

Chiến lược đã xây dựng các bước hành động. [2] Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng Sông Đà . Nhà xuất bản thống kê. Chiến lược và chính sách kinh doanh . Kết luận Bài báo cáo đã dựa trên những mô hình phân tích khoa học .David (2003). Để thực hiện được các chiến lược đó yêu cầu Tổng Công Ty phải tổ chức tốt việc nghen cứu thì trường . TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Định hướng và mục tiêu phát triển 5 năm (2010. TP Hồ Chí Minh. TP Hồ Chí Minh. 5.Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 Chiến lược con người Con người luôn nằm ở luôn là chìa khóa cho mọi cánh cửa phát triển. hoàn thiện cơ chế tổ chức và đào tạo nguồn nhân lực. Nhà xuất bản thống kê.căn cứ vào những tồn tại của thực trạng hoạch định chiến lược của Tổng Công Ty thời gian qua để đưa ra chiến lược kinh doanh cho Tổng Công Ty Sông Đà giai đoạn 2010 – 2015. thực hiện tốt vấn đề đổi mới công nghệ. [3] Nguyễn Thị Liên Diệp. Khái luận về quản trị chiến lược .2015) của Tổng công ty Xây dựng Sông Đà . [4] Fred R. 268 .Vì thế chiến lược về con người không chỉ dừng lại ở đào tạo chuyên môn mà còn mà còn phải có đạo đức trong kinh doanh và tuyệt đối trung thành với Tổng Công Ty. dự đoán trước cơ hội và rủi ro có thể gặp phải và phương hướng giải quyết. Phạm văn Nam (1998).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->