MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TELEORMAN
CASA CORPULUI DIDACTIC
COLEGIUL NAŢIONAL ANASTASESCU
ROŞIORII DE VEDE
ORGANIZEAZĂ

PROIECTUL EDUCATIONAL INTERJUDETEAN

TRADITION ET MODERNITÉ
DANS LA DIDACTIQUE DES LANGUES
EDIŢIA II
APRILIE 2011

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL TELEORMAN

.

PROF AMARIE CONSTANTIN

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT
TELEORMAN
PROF. SIMIONESCU MARIANA

DIRECTOR CCD TELEORMAN
PROF. STOENESCU SIMONA

INSPECTOR DE SPECIALITATE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

PROF. LEPĂDATU ANGELICA

PROF. PLOPACEANU ELENA

DIRECTOR COLEGIUL NAŢIONAL „ANASTASESCU”
PROF. PETRESCU MINA LUMINITA

MAIORESCU” GIURGIU DIRECTOR PROF. STOICESCU OANA ARPF PRESEDINTE PROF. Voicu Olga Prof. ANDREI MARIANA COLEGIUL NATIONAL”I. Pencea Mariana Prof.TRADITION ET MODERNITÉ DANS LA DIDACTIQUE DES LANGUES EDIŢIA II Aprilie 2011 COORDONATORI PROIECT: Prof. CHITU ANCA ASSOCIATION DES ETUDIANTS FRANCOPHONES VALCEA PRESEDINTE PROF PREDESCU TEODORA . Bojan Lucica PARTENERI ROMFRA DIRECTOR PROF. Mateescu Alexandra Prof. FARCASANU DAN INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN GIURGIU INSPECTOR DE SPECIALITATE – PROF.

 Elevi iubitori ai limbii franceze din ciclul gimnazial şi liceal. portofolii 4. SECTIUNI: I Secţiune pentru profesori gimnaziu-liceu 1. promovarea unor metode si tehnici novatoare-moderne in predarea limbilor moderne.comunicări ştiinţifice 2. Metode si tehnici in didactica limbilor straine .Consolidarea increderii în necesitatea studierii unei limbi moderne. proiecte.Promovarea unor metode/strategii de bune practice in predarea limbii franceze. REGULAMENT DE PARTICIPARE: • CREAŢIE LITERARĂ ÎN LIMBA FRANCEZĂ Tipurile de texte sunt : Eseu literar : (1.2 pagini ) . . 3. OBIECTIVE: Sustinerea. creaţie literară în limba franceza – eseu. desene – “Adolescent in francofonie” Concursul este destinat elevilor coordonaţi de cadrele didactice participante la simpozion. II Secţiune pentru elevi CONCURS L’ADOLESCENCE EN QUESTION 1.proiectul. portofoliul. .dezvoltarea dialogului intre generatii de profesori - GRUP TINTA:  Cadre didactice de limba franceza din invatamantul gimnazial si preuniversitar din judetul Teleorman si nu numai. Prezentarea.SCOPUL: . consolidarea interesului pentru limba franceza. povestire. . 2. Metode moderne –aplicaţii practice: proiectul. reviste şcolare. poezie. portofoliul etc.

centrat. Înscrierea participanţilor:  până la data de 28 aprilie 2011 prin e-mail marianapencea@yahoo. la un rând cu margini egale de 20 mm (text aliniat . în ordinea următoare: nume şi prenume autor. anul. Toate lucrarile vor figura in catalogul simpozionului REDACTAREA LUCRĂRILOR . În plic se va găsi numele şi prenumele elevului.titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold).la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia ( Times New Roman 12). editura. Se vor respecta urmatoarele cerinţe : • respectarea tematicii concursului . • coerenţa si coeziunea textului . mail.bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării. • originalitatea . Poezie : 3 poezii . pe o singură parte.la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12). conţinând semnele diacritice.titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold). .fr . la un rând cu margini egale de 20 mm (text aliniat . pe o singură parte. REDACTAREA LUCRĂRILOR –secţiunea cadre didactice . şcoala. .justified”).lucrările avea avea un moto şi vor fi însoţite de un plic pe care va fi scris acelaşi moto. centrat. localitatea. clasa. ... • corectitudinea exprimării in limba străină . conţinând semnele diacritice.lucrarea va avea 2-3 pagini iar rezumatul 1-2 pagină care va fi tehnoredactat după aceleaşi criterii ca şi lucrările. pagina. -se va trimite un plic autoadresat pentru expedierea diplomelor .. . adresa completă a şcolii (fax/telefon.se va face pe format A4.com  completarea fişei de înscriere din anexă este obligatorie de fiecare participant în parte! Depunerea lucrărilor: până la data de 28 aprilie 2011în format electronic (e-mail) . Se va redacta o revista a simpozionului cu ISBN si un catalog cu lucrarile prezentate.justified”). . oraşul.sectiunea elevi -se va face pe format A4. mateescutalexandra@yahoo. numele profesorului coordonator. . titlul lucrării.Proza : 2 texte . .) unde se poate trimite diploma .

TAXĂ DE PARTICIPARE SI PUBLICARE : 25 RON depusa prin mandat postal la adresa Rosiorii deVede . prof Mateescu Alexandra.com Lucrările pe suport de hartie: revistă şcolară. judeţul Teleorman. proiect. desene. etaj 4. etc vor fi trimise pe adresa : Colegiul Naţional “Anastasescu” Strada Republicii nr. apartament 18.fr . Lucrarile care nu respecta conditiile nu vor fi luate in considerare.marianapencea@yahoo. cod poştal 145100 cu menţiunea “pentru simpozionul Limba franceză”. Bloc D1. mateescutalexandra@yahoo. portofoliu. sau direct la secretariatul liceului. . 9-11 Roşiorii de Vede. strada Dunarii. prof Mateescu Alexandra sau direct la Colegiul National “Anastasescu”. Pentru elevi nu se percepe taxa.

........ Specialitatea ........................................................................................................................... ..................................... Titlul lucrării: ............................... Numar de elevi înscrişi în concurs........ ...... TELEFON FIX/MOBIL........................................................................................................................... JUDEŢUL .... LOCALITATEA ......................................................................................................... Domiciliul: ................................................................................................................................................................................................ Modul de participare (încercuiţi varianta aleasă): directă / prin trimiterea lucrării Numărul de autori pe lucrare: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................. Secţiunea la care se încadrează lucrarea : ................................................................................................... ŞCOALA ................................................................................. E-MAIL .....FIŞĂ DE ÎNSCRIERE SIMPOZION INTERJUDETEAN „TRADITION ET MODERNITÉ DANS LA DIDACTIQUE DU FRANÇAIS” Numele şi prenumele : ................................

. 2.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... LOCALITATEA ........................................................................................................................................................................................... E-MAIL ............................... titlul lucrării ................: …………………………… ..................................................................................................... FIX/MOBIL......................................................................................................................................NR...........titlul lucrării .... JUDEŢUL ............ PROFESOR ÎNDRUMĂTOR ………………………………………………………… TELEFON:....... ADRESA DE CORESPONDENŢĂ................................. STRADA............................................................................ ............................................ NUMĂRUL TOTAL DE LUCRĂRI ................ SECŢIUNEA CONCURSULUI 1............................................................................................. …………………………………………………………………………………………… CLASA ……………………………………………………………………………..................FIŞĂ DE ÎNSCRIERE PENTRU ELEVI CONCURS INTERJUDETEAN “L’ADOLESCENCE EN QUESTION” NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI............................................... ŞCOALA ........................................... .