You are on page 1of 1

BORANG MAKLUMAT PERIBADI GURU Nama : No. Kad Pengenalan : Jantina : Tarikh Lahir : No.

Fail Peribadi : Gred Jawatan : Kelulusan Akademik : Kelulusan Ikhtisas : Alamat Tempat Tinggal :

Tahun : Tahun :

No. Telefon : Tarikh Mula Berkhidmat : Sekolah Yang Pernah Mengajar : Nama Sekolah Tahun Bertugas Mata Pelajaran Diajar

Tugas-tugas di sekolah sekarang : 1. 2. 3. 4. Kursus-kursus yang pernah dihadiri : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 5. 6. 7. 8.