You are on page 1of 4

TEMA 3 - CALCULUL NORMEI TEHNICE DE TIMP

TEMA 3
CALCULUL NORMEI TEHNICE DE TIMP

Norma de timp (tn) reprezintă durata de timp necesară pentru executarea unui produs în condiţii
tehnico - organizatorice date, exprimându-se în unităţi de timp x om (zi-om, ore-om, min-om etc.) pe
unităţi naturale (buc., kg, m, etc.).
T pî
tn =
+ t b + t a + t dt + t do + t on
n
unde:
Tpî = timpul de pregătire şi încheiere necesar lucrătorului înainte de începerea prelucrării şi după
terminarea unui lot de produse pentru activităţi ca: studierea documentaţiei tehnice, pregătirea
S.D.V.-urilor, reglarea maşinii-unelte, predarea produselor executate, curăţirea locului de muncă, etc.
tb = timpul de bază (normal, de maşină) în cursul căruia se produce schimbarea formei,
aspectului exterior, dimensiunilor etc.
ta = timpul auxiliar ce include lucrări privind: instalarea, strângerea, fixarea şi scoaterea piesei de
pe maşină, înlocuirea electrozilor, curăţarea cordonului de sudură, aşezarea şi scoaterea pieselor din
cuptor în vederea forjării, etc.
tdt = timpul de deservire tehnică a locului de muncă necesar pentru: reglarea sculelor, înlocuirea
sculelor, înlăturarea şpanului, montarea şi schimbarea tuburilor de oxigen pentru sudura oxiacetilenică,
etc.
tdo = timpul de deservire organizatorică necesar pentru: curăţirea şi ungerea maşinii-unelte,
curăţirea şi ungerea S.D.V.-urilor, etc.
ton = timpul pentru odihnă şi necesităţi fiziologice ale muncitorului.
n = lotul optim de piese pentru care s-au pregătit sculele, dispozitivele.
În general, tb şi ta se stabilesc pentru fiecare fază a operaţiei, iar tdt, tdo şi ton se iau din normative
k
k
k
sau se determină în procente din tb sau Top (Top = tb + ta): tdt = tb 1 ; tdo = tb 2 ; ton = Top 3 .
100
100
100

Ø38

Ø29

Aplicaţie: să se calculeze norma tehnică de timp, norma de producţie pe schimb şi coeficientul
de folosire a materialului pentru piesa bucşă prezentată în desenul alăturat.
- semifabricat: bară laminată & 40 mm
- material: OL37
- operaţii: strunjire frontală
strunjire exterioară
găurire în plin
retezare
- utilaj: SN 250 x 500
50
- dispozitiv: universal
cuţit combinat pentru strunjit interior
- scule:
cuţit pentru retezat
burghiu spiral & 29 mm
- mărimea lotului: n = 100 buc.

3 + 0.3 ([3]. 5.196. 2. poz 1.1 + 0.0 min ([3]..203.5/100x(tb + ta) = 0.0002 + 0.80. poz. tab.5 + 0. 5.5/100 = 0.5 mm/rot ([4].0002 min ([3].1 se adoptă pentru SN 250 x 500: n = 1410 rot/min.05 = 0. tab.02x2.10) t + (0. tab. pag. n = 3.4.5 mm l3 = lungimea suprafeţei prelucrate pentru aşchia de probă.73.10. se alege Vp = 233 rot/min.2710 min .CALCULUL NORMEI TEHNICE DE TIMP Operaţia 1: strunjire frontală l1 l l2 t=0. l3 = 0 s = 0.3 Tpî = 15 + 3 + 3 + 1 = 22 min l + l1 + l2 + l3 i tb = s⋅n unde: l = lungimea suprafeţei prelucrate.2 ta4 = 0 nu se măsoară ta = 1.46 mm/rot 1000 ⋅ V p 1000 ⋅ 233 = = 1857 rot min Din [4]. 18) ([3]. l1 = ([3]. pag. 1) ta3 = 0.11) ([3]. pag.TEMA 3 .202.0289 = 2. poz. în [mm]. 5. tdt = 0.79.0. 2. tg χ = 1 l1 = 1 l2 = 5 mm.22 + 0. 3.9.193. pag..207. tdo = 0. în [mm] l1 = distanţa de pătrundere (intrare) a cuţitului. în [mm].0005 min ([3]. pag.156.164. tab. 3.11) l2 = distanţa de depăşire (ieşire) a sculei.265.75. 5. pag 208.4. de treceri). 5..03 min Rezultă: Nt1 = 0..2) tg x (rel.79. ta = ta1 + ta2 + ta3 + ta4 unde: ta1 = timp pentru prinderea-desprinderea piesei ta2 = timp pentru comanda maşinii şi montarea demontarea sculelor ta3 = timp legat de fază ta4 = timp pentru măsurători de control ta1 = 1. 1) tdt = 2. tab. pag.5% tb. tab 9. poz.5. rel.5 mm l= 2 0. tab.15.207. poz.02 + 2 + 0. poz. l3 = 0..5 min pentru piesa de 20 kg prinsă în universal & 250 ([3]. 5. pag. pag. pag.3 + 2 = 2. 1) tdo = 1% tb. 4) ton = 1. tab. l2 = 0.3 mm χ = 450 . i = 1 (nr. în [mm]. 12.2 = 2.1 + 0.5% Top = 1. tab. pag.0005 + 0.02x1/100 = 0.1) SN 250 x 500 realizează s = 0..118.05 + 0.68) ta2 = 0.10 mm 40 − 29 = 5.14 ⋅ 40 π ⋅d Din [4]..9.

pag.5 mm/rot. pag. pag.5.13.. l2 = 4 mm l3 = (0. χ = 450 2 1 t l1 = + (0. tab. pag.4.5 = 15 mm 0 2 ctg 45 2 ⋅1 l=50 l2 l1 l2 = 5 mm .196.75 m / min .14 ⋅ 29 π ⋅d π ⋅ d ⋅ n 3.715 . poz.14 ⋅ 29 ⋅ 250 = = 22. 1. 11) ta3 = 1.65.5% = 0. tab.9727 min Operaţia 3: găurire la & 29 Tpî = 15 + 3 + 3 + 1 = 22 min l + l1 + l2 tb = i Vs ([3]. poz.6 min ([3]. pt.6 + 0. 1. măsurare cu şubler Rezultă: ta = 1.0009 min ton = Top .0544 = 3. tab.lăţimea cuţitului de retezat Vs = 23. 13.TEMA 3 . tab.18) l=50 ta = ta1 + ta2 + ta3 + ta4 ([3].78.0024 min tdo = tb . poz..1 + 0. 0.5% = 3. pag.202.025 = 0. 9.65.0009 + 0.. poz.05 + 0.2.01 = 0. 8. 5.75 l = 50 mm.22 min.5 + 0.6. tab. 1% = 0.3 min ([3].121) 1000 ⋅ Vs 1000 ⋅ 23. SN 250 x 500 realizează s = 0.5 min ([3].46 ⋅ 1410 l2 l1 Ø40 l3 Ø38 ([3].. 4.193.095 + 3.2. 5.3 mm/rot) ([4].CALCULUL NORMEI TEHNICE DE TIMP Operaţia 2: strunjire exterioară Tpî = 15+3+3+1= 22 min l + l1 + l2 + l3 i tb = s⋅n unde: 40 − 38 l = 50 mm .46 mm/rot Vp = 233 m/min Æ n = 1857 rot/min Se adoptă n = 1410 rot/min 50 + 3 + 4 + 5 tb = ⋅ 1 = 0.0544 min Nt2 = 22/100 + 0. tab.1 + 0.244. 18) x= 45° ta1 = 0 (prindere-desprindere) Ø29 d + (0.22 = 3. n= 3.5 = + 0. 5. 5.095 min 0. tab.62 min tdt = tb .205.10 ) mm. pag.203.0. 0.1.73. 6) ta4 = 0.5. i=1 Vs = 1000 1000 50 + 15 + 5 ⋅ 1 = 3. 5.0024 + 0. 11) ta2 = 0.5.3) mm 2 ctg χ 29 29 l1 = + 0.2 m/min (pentru s = 0.3 + 1.05 = 0.095 . pag.62 + 0.193. l3 = 5 mm i = 1.68) ta1 = 1. poz.095 . l1 = .2 ) = + 2 = 3 mm 1 tg χ l2 = (0.5% = (tb + ta) . s = 0.08 min tb = 22.. 2.75.2 = = 255 rot / min . t = = 1 mm .0015 = 0..5) mm. 0. SN 250 x 450 se adoptă n = 250 rot/min.

013 + 0. 12) ([3].05 + 0. tab. pag.51) ta3 = 0. în [min-om/buc. 5. tab.5/100 + 3.013 min 0.0356 min ton = 3.18. 0.08 + 0. poz.1.013 + 0. tab. pag.5% + 0.5. în [kg/buc.03 + 0.207.0001 min ([3].65. pag.5.0003 + 0.05 = 0.TEMA 3 .5 + 2 + 2 tb = ⋅ 1 = 0.08 .1540 + 0.206.48 min tdt = 5% . vol.79.0001 + 0. pag. tab. 3.203. 5/100 = 0.35. 0.21 min (evacuarea aşchiilor la 4 retrageri) ([3]. Top = 0.68) ta1 = 0 ta2 = 0. II. l1 = (0.11) 5 ta3 = 0 (fără aşchie de probă) ([3]. tab.025 . 1) ton = 1. ton = 4% . 4/100 = 0.1) = 0.79. tdo = 1% .] III.0011 min ([3].1424 = 3.5 mm.5% .03 + 0. în [cm3] Vsf = volumul semifabricatului. 1) tdo = 1% . vol.56 . tb = 0. pag. poz. tdo = (3. 5.0003 min ([3].33. poz.5% .21 = 0. pag. pag.0356 + 0.5238 min/buc.pag.19) Pentru cuţit de retezat stânga-dreapta STAS 356-67: ([3].73. 1/100 = 3.35.4) Nt4 = 2.46 ⋅ 1410 .48) .207.0011 = 0.156.1. tab. tab.27 min ([3].3645 min Nt buc = Nt1 + Nt2 + Nt3 + Nt4 = 2. II.54) tdt = 3.3645 = 10.CALCULUL NORMEI TEHNICE DE TIMP ta2 = 0.1424 min Nt3 = 2.5…2) mm 4. II. tab.52) ta4 = 0 (timp legat de fază) ([3].015 .27 + 0. Top .9170 min ([3]. pag.1 min ([3].56 . Top ([3]. pag.16 = 0. Coeficientul de folosire a materialului la piesa prelucrată va fi: C k = u ⋅ 100[%] unde: Nc Cu = consumul util.194.013 = 0. II. în [kg/buc.14.78) ta = 0.80. II.202. tab 5. în [cm3] Ø38 50 Ø29 Operaţia 4: retezare (prin strunjire) Tpî = 15 + 1 + 1 + 8 = 25 min l = 4. 5.35) ta = 0.1 + 0.pag.08 + 0. Norma de producţie pe schimb a unui muncitor va fi: F 8 ⋅ 60 N p = zm = ≅ 46 buc / schimb N t buc 10. tab.9727 + 3. tb = 0. poz. tb. tab.013 = 0.48 + 0. pag.] V k = pf ⋅ 100[%] unde: Vsf Vpf = volumul piesei finite. vol. 5. 6.207.1540 min. 9. (0.111.5238 unde: Fzm = fondul de timp zilnic al muncitorului. 9. l2 = (0…5) mm. tab. vol. 5.poz.tab.05 + 0.9120 + 0. pag.75) ta4 = 0 (nu se măsoară cu şublerul) ([3]. 1/100 = 0.1min tdt = 2. poz. 9. 9. în [ore-om/schimb] Nt buc = norma de timp pe bucată.] Nc = norma de consum.01 .2696 + 3.34.