You are on page 1of 12

Planiranje I projektovanje organizacije gradjenja 1. Sta je projekat (definicija) I sta nije projekat (primeri)?

Projekat je unikatni process koji se sastoji od skupa koordinisanih I kontrolisanih aktivnosti.Ima pocetak I kraj,a preduzet je da se postigne cilj u skladu sa specificnim zahtevima,koji ukljucuju ogranicenje u vremenu,troskovima I resursima. Karakteristike projekta: • Projekat je process • Projektom se postizu zadati ciljevi • Ima strukturu • Ima okruzenje sa kojim je povezan • Ima ogranicenja Merenje vodostaja reke,uvodjenje nove tehnologije,nastava,uspon na planinu,proizvodnja obuce nisu projekti. 2. Koje su osobine investicionog projekta? Projekat ciji je predmet realizacija ulaganja finansijskih sredstava (investicije). Posto to moze podrazumevati I gradnju aviona,precizniji pojam je PROJEKAT IZGRADNJE OBJEKTA. Osobine: fizicki,tehnicki,determinisani,razvojni,jednokratni projekat. 3. Koji su ciljevi projekta I ko ih postavlja? Ciljevi: 1. Realizacija na vreme 2. Kvalitet 3. Sto manji troskovi 4. Max iskoriscenost kljucnih resursa Postavljaju ih: • Investitor sa konsultantima • Projektant. Svakom cilju pridodaje se kriterijum za merenje ostvarenja cilja. Razlikujemo cilj od output-a gradjevinskog projekta (gradjevina). 4. Sta je organizacija I kako ona utice na investicione projekte? Organizacija je segment u realizaciji projekta koji zahteva punu sistematicnost I paznju.Predstavlja medjusobno interaktivno povezivnaje I odredjivanje procesa gradjenja objetka u prostoru,vremenu I vrednostima. Losa organizacija dovodi do drasticnog povecanja kako troskova tako I vremena za izgradnju,sa velikom verovatnocom za smanjenjem kvaliteta izgradnje objekta. Dobra organizacija kvalitativno utice na redosled buducih dogadjaja u realizaciji projekta I time povecava efikasnost od koriscenja resursa do koordinacije svih lica koja rade na projektu.U fazi projektovanja utrosak novca je 20% ,dok u narednim fazama ode ostalih 80%.Veci trud u pocetnim fazama I duze I detaljnije planiranje organizacije gradjenja moze ustedeti dosta vremena I novca u narednim fazama. 5. Koja je razlika izmedju izgradnje,rekonstrukcije I adaptacije objekta? Izgradnja objetka je nastajanje novog objekta(ili vise njih) od temelja do krova. 1

Ko imenuje inzinjera gradilista I za sta je on odgovoran? Izvodjac imenuje inzinjera gradilista kao odgovornu osobu koja vodi gradjenje ili pojedine radove.sanacija. Odnosi medju njima su odredjeni ugovorima. Finansijeri Imaju suprotne interese.odgovoran je za discipline na gradilistu. Izvodjac 3.Ovi radovi se ne smatraju gradjevinskim radovima I ne uticu na stabilnost I sigurnost objekta. Projektant 4. 7. Duznosti:potpisuje svu tehnicku I finansijsko-materijalnu dokumentaciju(gradjevinsku knjigu I dnevnik.provodi mere zastite na radu… 10.dogradnja. Glavni inzenjer je licno odgovoran za celovitost I uskladjenost radova ali I koordinaciju primene propisa kojima se odredjuje sigurnost I zdravlje radnika tokom gradnje.ili njegov predstavnik. Ko I kako odredjuje glavnog izvodjaca? Investitor .radi obracunske naloge i situacije. Investitor 2. Revident 6.kao I na bezbednost susednih objekata.saobracaja I zivotne sredine.Rekonstrukcija je izvodjenje gradjevinskih radova na vec postojecem objektu u cilju njegove bolje eksploatacije (nadogradnje. Ako u gradjenju ucestvuju dva ili vise izvodjaca. Adaptacija je izvodjenje radova na vec postojecem objektu koje ima za cilj drugaciju eksploataciju objekta. On moze istovremeno biti I inzenjer gradilista jednog od izvodjaca. Glavni izvodjac mora voditi najmanje polovinu radova potrebnih za izgradnju tog objekta. Konsultant 7.vodi racuna da se objekat izvodi kvalitetno I u ugovorenom roku.racune.Utice na stabilnost I sigurnost objekta. 6. Menadzer projekta 8.odnosno rukovodilac radova za odredjenu vrstu radova.Mora imati polozen strucni ispit.situacije. Inzenjer gradilista je veza izmedju izvodjaca I investitora. Ko su ucesnici investicionih projekata? 1. Koje su zakonom propisane duznosti izvodjaca gradjevinskih radova? 1) Da radi u skladu sa tehnickom dokumentacijom 2) Da ugradi propisane materijale I opremu 3) Da osigura dokaze o kvalitetu 4) Da preduzme sve zastitne mere 5) Da vodi gradjevinsku knjigu I gradjevinski dnevnik 6) Da sastavi pisanu izjavu o izvedenim radovima 2 . Ko je odgovoran za uskladjivanje radova kada na gradilistu radi vise izvodjaca? Glavni inzenjer gradilista ili imenovani izvodjac. odredjuje ko ce biti glavni izvodjac. Strucni nadzor 5.investitor odredjuej jednog od izvodjaca koji odgovara za medjusobno uskladjivanje radova I koji imenuje glavnog inzinjera gradilista.zamena instalacija). 9. 8.

14. Izvod iz karastarskog plana sa sa ucrtanom situacijom objekta I ucrtanim susednim objektima 6.11.prakse.velicine 2x3m od pocinkovanog lima. ( Nacrti su izradjeni u vecoj razmeri 1:50 I vise. Posebne uslove gradjenja 4. Koja su ovlascenja inspektora u postupku inspekcijskog nadzora na gradilistu? 1) Da naredi rusenje objekta ako objekat nema gradjevinsku dozvolu 2) Da naredi obustavljanje radova dok se ne obezbede dozvole 3) Da naredi da se otklone svi nedostaci ili da zatvori gradiliste 13. Pravougaonog oblika.njihova adresa.normative I regulative? Tehnicki propisi predstavljaju dokument kojim se propisuju tehnicki zahtevi koje treba da ispuni proizvod. Nadlezni savezni minister posebnim resenjem formira radnu grupu za izradu tehnickog propisa sastavljenu od strucnjaka iz oblasti za koju se donosi tehnicki propis.telefon I sajt. Ko donosi tehnicke propise? Tehnicke propise donosi (nadlezno) savezno ministarstvo(minister za infrastrukturu). 15.valjda) 17. Sta sadrzi glavni projekat? 1. 3 . Odobrava je nadlezna institucija. Tehnicki opis 2. Kako se gradiliste obelezava? Obelezava se tablom na ulazu u gradiliste osvetljene reflektorom.datum pocetka I zavrsetka gradnje.namena I velicina objekta. Normativima se utvrdjuju pravila. Podatke o investitoru 7.preduzeca I druga pravna I fizicka lica. Koje su duznosti nadzornog inzinjera? 1) Da utvrdi uskladjenost obelezavanja objekta sa elaboratim 2) Da utvrdi da se radi u skladu sa odobrenjem za gradjenje. Sta su tehnicki propisi. Podatke o izvodjacu 16. Sta razradjuje izvodjacki projekat I ko ga mora cuvati? Izvodjacki projekat sadrzi razradu svih neophodnih detalja za gradjenje objekta prema glavnom projektu. Regulative utvrdjuju pravila ciji je cilj dobijanje optimalnog rezultata.propisa.podaci odgovornog izvodjaca radova I ime osobe koja vrsi strucni nadzor. Na tabli treba da bude prikazan objekat koji se gradi.tehnickom dokumentacijom I zakonom 3) Da proveri kvalitet radova kao I ateste za ugradjene materijale I opremu 4) Da kontrolise gradjevinsku knjigu I eventualne novonastale promene u tehnickoj dokumentaciji 12.preporuke ili karakteristike za aktivnosti I njihove rezultate na osnovu standarda. Cuva ga izvodjac radova.imena investitora I odgovornog projektanta. Projekat zbrinjavanja otpada (opasan otpad) 5. process ili usluga. Crteze u pogodnoj razmeri 3.Predlog za donosenje propisa mogu podneti organi I organizacije.naziv.broj katastarske parcele na kojoj se gradi.

strucnog kadra.18.postavljanje gradilisne ograde I izgradnju cuvarskih punktova.a moze sadrzati I ekonomski deo.Sadrzi crteze.odnosno projekat tehnicke pripreme I uredjenja gradilista. Sta je “Projekat Organizanizacije Gradjenja” I ko radi na njegovoj pripremi? Tehnicko-ekonomski elaborate koji sadrzi resenja o metodama. Sta je predmet organizacione pripreme za investicioni projekat?  Prostor na kome se odvija process ( Organizacija gradilista)  Vreme I redosled odvijanja procesa ( Vremenski plan)  Elementi troskova I ukupni troskovi procesa (Plan troskova) Kao I analizom unutrasnje organizacije kompanije koja izvodi radove. uredjenje I organizovanje gradilista kako bi se gradjenje normalno odvijalo-izgradnja stambenih naselja za radnike. Gradjevinsku dozvolu I glavni projekat Izvodjacki projekat sa svim izmenama I dopunama Gradjevinski dnevnik Ateste za ugradjeni materijal I opremu Resenje o upisu u sudski registar Akt o imenovanju odgovorne osobe 19. 2.raspolozivosti mehanizacije.geodetske pripremne radove.dokumenata na osnovu kojih je moguce izvrsiti sistematsku pripremu za izgradnju objekta koja je osnovni preduslov za ekonomicno I brzo gradjenje.rusenje postojecih nepotrebnih objekata.organizacije projektantskog tima.seme.tehnologiji I vremenu gradnje.izgradnja objekata I sistema veza za upravljanje procesom izgradnje.isplativosti.izgradnja novih kanalizacionih kolektora sa postrojenjima za preciscavanje otpadnih voda. Koje vrste dokumenata daje tehnicka priprema I cemu ona sluzi? Za potrebe tehnicke pripreme izradjuju se razni nacrti. 3. Ko I na koji nacin definise tehnologiju gradjenja? Izvodjac radova.vremenskih ogranicenja. 4 .Prva faza ovog projekta je projekat organizacije gradilista . 5.potrebnim resursima.planiranje terena.na osnovu prethodno analizirane projektne dokumentacije.proracune I dr.planiranje teritorije gradilista.ciscenje teritorije. Koju dokumentaciju izvodjac mora imati na svom gradilistu? 1.izmestanje postojecih I polaganje novih instalacija.izgradnja ili prosirivanje mreza za vodosnabdevanje. 20.uredjenje skladisnih povrsina I magacina…(kompletna priprema za proizvodnju) 22. 6.grafikone. ( nacin I redosled izvodjenja procesa). 23. 4.planovi I proracuni koji sluze za osposobljavanje. Koje vrste priprema treba izvrsiti da bi se projekat mogao graditi? • Tehnicku • Tehnolosku • Organizacionu • Ekonomsko-finansijsku 21.

finansijski tok projekta I bilans.ljudstva.vestitor) Bilans uspeha predstavlja poslovanje firme na godisnjem nivou. Sta je predmet analize tehnoloske pripreme I kako ona utice na POG? Redosled proizvodnih I poslovnih aktivnosti na utvrdjenoj lokaciji I nacin njihovog izvodjenja uz upotrebu odredjenih materijala I rada u cilju dobijanja odredjenog proizvoda(gradjevine). Tehnoloska priprema ima zadatak da organizuje gradjenje na nacin koji najvise odgovara vrsti objekta.pripremnih radova. trokovi amortizacije-sredstva za rad se tokom vremena trose pa se njihova vrednost smanjuje. 25.osiguranje.raspored opreme.resursa. Navedite sto vise procesa koje treba organizovati u toku projekta.) 26.formiranje ukupnih prihoda(finansijska vrednost outputa).sema tehnoloskog procesa. Valjda se mogu menjati I prilagodjavati.neponovljivi.ugovorenoj ceni I ugovorenim rokovima zavrsetka rada. Kakva je uloga izvodjaca u “ekonomsko-finansijskoj pripremi” ? Da odredi rashode poslovanje (materijalni: troskovi inputa koji se utvrdjuju na osnovu tehnoloske analize I njihova jedinicnih cena-sirovine. Bilans stanja-na koji nacin ce se stepen zaduzenosti investitora menjati tokom zivotnog veka projekta.magacina. 30.komponente. Slicnosti: I PTD I POG su unikatni.delovi I energenti.odnosno koji je izgradjen.(Tehnicku dokumentaciju izradjuje projektant.24.raspolozivim proizvodnim sredstvima I kapacitetima. Koje su slicnosti/razlike projektovanja tehnicke dokumentacije I izrade POG-a? Tehnicka dokumentacija sadrzi podatke vezane konkretno za objekat koji se gradi.transporta.porezi I doprinosi.iskopa… 28. Da li se u toku tehnoloske pripreme procesi smeju “projektovati” ? Tehnoloska dokumentacija: naziv I poreklo tehnologije.troskovi odrzavanja.marketing. Organizacija mehanizacije.POG izvodjac??)POG nije obavezan po Zakonu o prostornom uredjenju I gradnji. Kako tehnologija gradjenja utice na planiranje realizacije projekta? 5 .obracun zarada I nematerijalni:troskovi neproizvodnih usluga. Znacajna je za POG jer u mnogome utice na organizaciju radova(usvojena mehanizacija.pristupnih puteva. odlive novca (mislim da ga radi in.nerutinski I vezani su za konkteran projekat.dopremanje materijala…) 31. Finansijski tok novca-zbirno pokazuje sve prilive I sve.deponija.priliv novcanih sredstava od strane investitora.a samim tim I krajnjeg roka zavrsetka projekta: kasnjenje I neodgovornost isporucilaca materijala.opis tehnoloskog postupka I nacin proizvodnje struktura materijalnih inputa I rada.dok POG sadrzi podatke vezane za nacin I organizaciju I nacin finansiranja izgradnje. Sta je predmet ekonomsko-finansijske pripreme realizacije projekta? Pribavljanje finansijskih sredstava za realizaciju projekta.instalacija.rashodi poslovanja(direktni I indirektni).gradilista. 27.njihova raspodela po fazama projekta. Da li je dobra organizacija dovoljna da se ugovoreni posao uspesno realizuje? Nije dovoljna.jer I pored dobre organizacije izvodjaca moze doci do kasnjenja radova.vanredni vremenski uslovi… 29.

Koje su dopunske podloge I informacije za izradu POG-a? 1) 2) 3) 4) 5) Ugovor o gradjenju Topografske. Formulisanje problema (izrada projektnog zadatka za PO koji ce definisati potrebu za pojedinim varijantaka kao I nivo obrade za svaku varijantu) 5.geo-mehanicke.opremu.sto direktno utice na projektovanje organizacije gradjenja.odnosno mogucnost objekta da se izgradi na sto ekonomicniji nacin koji iziskuje minimum utrosenog materijala I vremena sa minimumom potrebne proizvodne opreme (uz pomoc opreme koju firma vec poseduje). Odredjivanje ciljeva 2. Da li POG treba/moze da odgovori na sva pitanja u vezi sa projektom? 6 .novac.prilikom projektovanja objekta.sve vreme ima u vidu I tehnologicnost objekta.Zato je.potrebno da projektan.hidroloske karte Mikroklimatski uslovi Autokatre lokalnih puteva Cene transporta I resursa 35. Zasto se pre izrade POG-a proverava tehnologicnost objekta? Tehnologicnost objekta predstavlja svojstvo.Planiranje realizacije projekta predstavlja pocetnu fazu procesa upravljanja projektima. Izrada projekta organizacije 36. -Tehnologija gradjenja utice na brzinu I nacin odvijanja radova uz mogucnost uvodjenja nove tehnologije cime utice I na troskove gradnje. 33. Analiza varijanti 8.pored funkcije I trazenih karakteristika. Izrada varijanti resenja (u odnosu na izbor resursa.obim prikupljanja podataka. Sistem za resavanje problema (odrediti strucnjake. Prikupljanje podataka I analiza 4.geoloske.brojcanost tima…) 3.raspolozivost resursima.koriscenje raznih tehnoloskih resenja.a samim tim predstavlja I znacajan deo u planiranju realizacije projekta.pojedinih tehnickih resenja) 7.(sa predmerom u predracunom) Projekat tehnologije po kojoj ce se odvijati eksploatacija objekta Projekat unutrasnjih I spoljasnjih instalacija Projekat enterijera Projekat instalacija tehnoloske opreme objekta Projekat pomocnih saobracajnica I uredjenja terena Projekat tehnologija pojedinih vrsta radova 34.nivo obrade.kvalitet I ekonomicnost izrazeni putem troskova ili nekog dr.Nevodjenje racuna o organizacijskim potrebama prilikom projektovanja dovodi dovodi do bezizlaznih situacija I znatno povecanih troskova prilikom izgradnje objekta. Izbor optimalnog resenja 9.transportna resenja. Odredjivanje kriterijuma (trajanje izgradnje.odnosno da projektuje objekat tako da se on moze izgraditi na najjefikasniji nacin. Sta je potrebno da bi se dobila optimalna verzija organizacije gradjenja? 1.utroska) 6. Koju dokumentaciju treba uzeti kao osnovu za izradu POG-a? 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Arhitektonsko-gradjevinski projekat sa tehnickim dokum. 32.troskovi obrade.

Šemu organizacije gradilišta.datum pocetka I zavrsetka radova. Sema organizacije gradilista 3.mogucnost nabavke materijala iz lokalnih izvora uz potrebno organizovanje kamenoloma. Sadrzi:Naziv I adresu investitora. Navedite delove POG-a.tehnologiju izgradnje za glavne vrste radova. Plan snabdevanja resursima 5.snabdevanja gradilista energijom.resenje za snabdevanje pitkom I tehnickom vodom. Opis tehnologije radova 4.proucavanje izvodjenja pojedinih vrsta radova sa izborom optimalnih tehnoloskih metoda. Plan obezbedjivanja kvaliteta 8.aktivnosti 7 .za pristizanje materijala. Plan transporta 6. Tehnicki opis radova 2.terenske prilike…).resenje unutrasnjeg transporta.resenje spoljasnjeg transporta s mogucim izvoristima materijala I izborom resenja uz proracun troskova.resenje osvetljenja I osiguranja gradilista sa potrebnom ogradom I cuvarskom sluzbom.nacin provodjenja mera zastite na radu.izrada vremenskih planova za pokedine radne aktivnosti. 38.materijala.nacin sprovodjenja kontrole izvodjenja radova(laboratorija).projektanta.pilana I sl.zbirne kolicine glavnih vrsta radova. Dinamicki plan realizacije projekta 10. Plan organizacije upravljanja projektom Delovi POG-a izradjuju se u fazi formiranja ponude izvodjaca za licitaciju.resenje otvorenog I zatvorenog skladista sa komunikacijskim vezama.prehranu I boravak radnika I troskovima za navedene objekte.sljunkara. Dinamički plan izvođenja radova.Opis tehnologije izvođenja radova. Plan primene mehanizacije 7. Ciljevi POG-a : o Ostvarenje taktnog sistema proizvodnje o Postizanje ekonomicnosti I produktivnosti o Koriscenje najpogodnijih tehnologija o Ostvarenje zadatih rokova o Ravnomerno angazovanje resursa … Zadaci POG-a : Prikupljanje osnovnih podataka za izradu projekta organizacije(tehnicka dokumentacija. 1.izvodjaca.finansija).privremenih saobracajnica na gradilistu I veza sa spoljasnjim saobracajnicama.raspoloziva sredstva.adresu I broj katastarske parcele. Sta sadrzi tehnicki opis radova? Predstavlja tekstualni deo tehnicke dokumentacije.naziv objekta.Ne moze.spisak vaznih dogadjaja u toku izgradnje.radnu snagu I za boravak mehanizacije na gradilistu.resenje potrebnih zgrada za smestaj.resenje I izbor najpogodnije mehanizacije za tehnoloske procese.kostanje po jedinici mere I ukupnu cenu objekta. Plan zastite ljudi I prirode 9.nacin rada preko zime sa rasporedom radne snage I ostalih kapaciteta za to vreme. 37.Plan resursa (plan angažovanja radne snage.izrada dinamike priliva I utroska finansijskih sredstava.trajanje izgradnje.

Tehnicki pregled I servis.pripremiti radni plan I budzet. 44. Dakle. Sta sadrzi “ Plan zastite zivotne sredine”? Sadrzi plan zastite od pojava koje u toku izvodjenja radova mogu narusiti ravnotezu zivotne sredine u okolini gradilista .a odobrava ga rukovodilac projekta.transportnih puteva do gradilista I oko nalazista I pozajmista materijala. Vrh hijerarhijske lestvice ima najvecu(apsolutnu) vlast I trazi poslusnost podredjenih.razmatranje alternativa.analiza alternativa i izbor jedne od njih.On.odnosno generalni direktor kompanije (valjda). 41.opis transporta. 8 .formira projektni tim sastavljen od eksperata I strucnjaka iz pojedinih oblasti bitnih za projekat.deponija.postaviti merljive indikatore uspeha.avans).pa se pravovremeno pristupa njihovom resavanju. Zasto je potreban “Plan snabdevanja gradilista resursima”? Da bi se odredio pravovremeni dotok resursa na gradiliste bez kojih ne bi bilo moguce realizovati projekat. Resursi cine 80% vrednosti objekta. 43.Oni su korisni.investitora(dozvole.informacije.autoriteta I administrativne odgovornosti.nabavka opreme) I pratiti napredak projekta tj. Sta je hijerarhija odnosa u poslu.uslovi primene mehanizacije.administrativni zadaci(zaposljavanje. Upravljanje se manifestuje kroz donosenje odluka-odlucivanje.sprovodjenje odluke.plan organizacije upravljanja projektom pravi projektni tim.znanje)  Neophodni (novac.da bi se osigurala sigurnost izvodjenja radova bez zastoja I kasnjenja. Sta je resurs I koje vrste resursa znate? Resurs je svaka materijalna I nematerijalna stvrat koja ima ogranicenu kolicinu.dimenzije skladista. Postoje:  Prirodni (zemlja.na osnovu svog znanja I iskustva. 42. Uloga: sagledavanje mogucnosti firme u pogledu stanja I raspolozivosti mehanizacije. Kakva je uloga.koliko je u skladu sa ciljevima.ko je odredjuje i kako se odrzava? Hijerarhija predstavlja jasnu podelu posla I odgovornosti na bazi specijalizacije. Odlucivanje je proces koji cine sledeci koraci:utvrdjivanje ciljeva.materijal)  Ljudski (ljudi.odrediti odgovornost pojedinih timova(i/ili clanova tima).minerali)  Modifikovani prirodni (energija.garancije.izbor kriterijuma.prostor)  Vreme 40.menadzer projekta).kontrola sprovodjenja odluke.merljivi I primenljivi u obezbedjivanju nekih drugih resursa.a ko ga odobrava? U pocetnoj fazi projekta imenuje se menadzer koji je potencijalni vodja projekta( rukovodilac.kao I potrebe za nabavkom nove mehanizacije da bi se realizovao projekat.nacin ostvarivanja kvaliteta… 39.a kakav znacaj “Plana pripreme mehanizacije”? Sadrzaj: siri I uzi izbor masina.lista potrebnih radnika. Ko pravi “Plan organizacije upravljanja projektom”. Formira je rukovodilac projekta (koordinator). Istovremeno se lociraju I moguci problemi koji mogu nastati. Odrzava se na osnovu poslusnosti izmedju nadredjenih I podredjenih.Tabelarni pregled masina. Zadaci rukovodioca projekta I projektnog tima su sledeci:pripremiti plan izgradnje baziran na ciljevima.magacina.

Sta sadrzi “Sema organizacije gradilista”? 9 .privremeni I dr.Na projektovanje organizacione strukture utice usvojena tehnologija. Kako investitor utice na projektovanje organizacije gradjenja? Finansijska sredstva.Projekti su potpuno samostalni.Projektna organizacija je uglavnom privremenog karaktera.bez ikakvih radnih grupa u okviru te organizacije.uslovi I zelje vezani za tehnologiju izvodjenja pojedinih radova….potrebne instalacije.Odnosi su cesto privremeni.Imaju svoju vlastitu organizaciju strucne grupe I sve sto je potrebno za realizaciju projekta. Kako biste vi formirali tim za izradu POG-a? 51.Ostali poslovi obavljaju se na nivou funkcionalne organizacije. Kakav je odnos odgovornosti I prava ucesnika projekta? U preduzecu može u okviru postojeće organizacione strukture da se formira jedan ili više timova kao posebne organizacione jedinice za realizaciju određenih projekata. • Individualna projekta organizacija-ma samo menadzera projekta bez .pruga. 50.deponije materijala I sve ostalo sto zahteva proces gradjenja. 49.Menadzer proejkta ima veca ovlascenja I odgovornost nego kod individualne projektne organizacije. • Kompleksna projektna organizacija-Menadzer projekta ima potpunu odgovornost I autoritet za realizaciju projekta.Povezivanje raznih struka I grupa.?? 48. Uporedite hijerarhijske odnose rukovodjenja u kompaniji I na projektu.Odgovornost za realizaciju projekta ima ima menadzer projekta sa funkcionalnim menadzerima.Odnosi su manje formalni. Ovaj prostor mora biti ogradjen.osvetljen I na njemu su smesteni pomocni.Koristi se za velike investicione projekte kao sto su izgradnje aerodroma.stambenih I poslovnih objekata.iskustva I strucne spreme. 52. 46. Sta je gradiliste? Gradiliste je prostor na kome se gradi gradjevina I prostor oko gradjevine koji je potreban da bi se pravilno organizovao tehnoloski process gradjenja.Hijerhijski odnosi su manje jasni.45.koja se u suštini formira za realizaciju investicionih projekata koji zahtevaju pored brojnih stručnjaka. • Kombinovana projektna organizacija-pored menadzera projekta ima I odredjene funkcionalne grupe.ogromnih sredstava I planiranja.Takva organizacija se naziva projektna organizacija.Najznačajniji oblici projektne organizacije su:individualna.rokovi. Ko je u timu za izradu POG-a najvazniji? Rukovodilac projekta.Menadzer projekta sa ostalim menadzerima u preduzecu obezbedjuje realizaciju.Direktno je vezan za generalnog direktora.Projektni zadatak realizuje fukcionalna organizacija.puteva. 47. Ko I kako definise odgovornost I prava ucesnika projekta? Definise ih rukovodilac projekta uz pomoc svog projektnog tima na osnovu znanja.Interakcija je horizontalna a manje vertikalna.istraživanje I koordinaciju na visokom nivou kako bi se obezbedio njihov završetak u predviđenom roku.objekti potrebni za vreme izvodjenja radova. U kompaniji je rukovodjenje centralizovano (funkcionalna-timska ili mrezna organizacija??).kombinovana I kompleksna.

uska grla… 56. Koje su bitne odlike okruzenja gradilista? Stanje lokacije gradilista.podvoznjaci…) Neka uska grla treba rekonstruisati I tako eliminisati.polozaj postojecih I privremenih podzemnih I nadzemnih instalacija I objekata.mala prohodnost.objekti sa neregulisanim vlasnickim odnosima kao I objekti koji zbog neazurnosti nisu uneti u topografske karte. Neracionaklo je oslanjanje na podloge koje je koristila grupa projektanata koja je uradila tehnicku dokumentaciju jer je u medjuvremenu moglo doci do vaznih izmena(postavljene su nove instalacije. Koji su problemi koje donosi stanje lokacije gradilista? Na teritoriji buduceg gradilista mogu postojati bespravno izgradjeni objekti. Te objekte treba identifikovati obilaskom lokacije I uporedjivanjem sa sadrzajem onih topogrfskih podloga koje projektantu POG-a stoje na raspolaganju.polozaj deponija.blizina naseljenih mesta I vaznih objekata.postojanje objekata I rastinja od posebnog znacaja.polozaj osnovnih gradjevinskih masina sa semama njihovog kretanja.pozicije susednih objekata.Sve uocene razlike u stanju lokacije treba da potvrdi nadzorni organ(ili drugi ovlasceni predstavnik investitora)jer je stvarno stanje osnova za proracun I priznavanje svih troskova pripreme gradilista.topografske I druge odlike terena.zablacenost.nedovoljno prostora za deponovanje. Kod kanala . Koji su problemi uskih grla na putevima? Ogranicavaju broj kamiona usmerenih ovim putem.veliki stepen iskoriscenosti od strane lokalnog stanovnistva.puteva I sl.polozaj geodetskih znakova za obelezavanje.skladista I magacina.polozaj stalnih I privremenih puteva unutar gradilista.polozaj deponija.gde postoji potreba za premestanjem velikih zemljanih masa zadatak projektanta POG-a je pronalazenje pogodnog prostora za formiranje privremenih I trajnih deponija(troskovi otvaranja deponija.gabarite vozila I samog tereta.polozaj stalnih I privremenih zgrada I objekata. Granicu gradjevinske teritorije.neki objekti predvidjeni za rusenje su vec sruseni…).zone povecane opasnosti. Koji su problemi usled stanja pristupnih puteva? Losi putevi. 54. Koji su problemi koje zadaju polozaj I velicina neophodnih deponija? Nedovoljno mesta za deponovanje.polozaj staza za kretanje kranova velike nosivosti.udaljenost puteva od gradilista.maksimalnu tezinu natovarenog vozila.slabo podnosenje opterecenja.vreme transporta.veliki nagibi.topografija terena-bujicni tokovi) 10 .stanje pristupnih puteva.postojanje I karakteristike uskih grla na putevima. 57.udaljenost od infrastructure.manipulaciju vozila…(prelazi preko pruge na rampama.drvece je vec poseceno.mostovi sa ogranicenjem nosivosti.polozaj fabrika za snabdevanje resursima… 53.postojanje I blizina povrsinskih I podzemnih voda. 55.polozaj I velicina neophodnih deponija.Sema organizacije gradjenja je kompleksan crtez koji grafickim sredstvima komentaise elemente tehnologije rada ali zahteva I proracune broja I velicine privremenog stambenog naselja.polozaj prikljucaka na spoljne instalacije.polozaj prikljucaka za instalacije.

59. Obilaskom terena treba utvrditi da li postoje otvoreni tokovi I podzemne vode.zbijenosti.obim radova I ocekivani ucinak.pa sve probleme izazvane podzemnom vodom treba razresiti na nivou tehnicke dokumentacije.vodu(zap ice.jer se usled viska vode mogu pretvoriti u lepljiva I gotovo neprohodna blatista.otpora pri rezanju.vlaznosti.polozaj kranova.geomehanicke karakteristike terena. 60. Koji su problemi usled polozaja prikljucaka na spoljne instalacije? Udaljenost prikljucaka. 63. Koji su problemi na koje uticu topografske odlike terena? Uticu na izbor mehanizacije I transportnih sredstava.a takodje moze uticati I na polozaj ostalih sadrzaja gradilista. Stanje I polozaj prikljucaka za struju.treba isprojektovati pomocne komore za prihvatanje I prepumpavanje otpadnih voda.(slajdovi) 61.manipulaciju vozila.sto utice na smanjenje ucinka masina.Postoji opasnost od obrusavanja I klizanja.jame.kanalizacije(kisnu.slojevitosti. Koji su parametri kljucni za izbor mehanizacije za realizaciju projekta? Topografija gradilista. Koje geomehanicke I srodne karakteristike tla uticu na izbor masina? Ucinak masina zavisi od granulometrijskog sastava tla. Dispozicija mreze objekata za depresiranje(rovovi.onda je neohodno prilagoditi tehnologiju rada I “usitniti”nosace na manje delove ili izvoditi radove na licu mesta.tehnolosku) I gas moraju biti provereni pre nego sto ih projektant POG-a prihvati kao podlogu za projektovanje mreze privremenih instalacija. Koje su organizaciono-tehnicke mere za obezbedjenje pouzdanosti rada masina? • • • • Obezbediti reserve pogonske energije U procese ukljuciti samo ispravne masine Obezbediti sluzbe za opravku I servis masina Obezbediti dovoljno rezervi materijala koji se preradjuju 11 .podzemnih objekata(temelja) I topografskim uslovima.pumpe)zavisi od usvojenih tehnologija rada. U suprotnom.vrsta radova I pouzdanost mehanizacije.gabarite terena… Ako se zbo velikog nagiba terena I malih radijusa krivina ne mogu transportovati krupno-gabaritni prefabrikovani nosaci.tehnicku).nedovoljni kapaciteti.Po potrebi treba uraditi projektovanje mera vestackog depresiranja nivoa podzemne vode.58.bunari. Koji su problemi usled postojanja povrsinske I podzemne vode? Ovakva tla nisu stabilna.podzemne vode.stanje puteva.specificne tezine prirodno vlaznog tla. 62.velicinu gradilista.Kanalizacione cevi traze postovanje uslova o min nagibu sto moze sto moze predstavljati problem zbog polozaja postojecih instalacija.plasticnosti…na osnovu svega ovoga se brsi odgovarajuci izbor mehanizacije.

12 .