You are on page 1of 12

paku

hoki

ceri

so fa

rusa

pe ti

feri

gu ru

paku sofa rusa hoki peti feri guru ceri

peti besi pilu hati peha ayam guni padi

Nama:_______________________ Tarikh:_________ Isikan tempat kosong

Nama:_______________________ Tarikh:_________ Isikan tempat kosong

p a __ __ p a __ __ p e __ __

p a __ __ p a __ __ p e __ __ p e __ __

p e __ __ p a __ __

p a __ __

Nama:_______________________ Tarikh:_________ Warnakan petak yang mempunyai perkataan yang Sama.

Nama:_______________________ Tarikh:_________ Warnakan petak yang mempunyai perkataan yang Sama.

pasu

sapu

pusu

pasu

pasu

sapu

pusu

pasu

pili

pilu

pilu

pala

pili

pilu

pilu

pala

puji

putu

puja

puja

puji

putu

puja

puja

palu

para

paru

para

palu

para

paru

para

pipi

pilu

pipi

pili

pipi

pilu

pipi

pili