Canasta je kartaška igra za dva igrača. Cilj igre je postići što više bodova.

Na početku igre ugovara se određeni broj bodova. Igrač koji kao prvi postigne taj broj bodova, je pobjednik. Ako više igrača prekorači taj broj, pobjednik je onaj koji ima najviše bodova. Jokeri i dvice vrijede kao wildcars i mogu zamijeniti bilo koju drugu kartu. Crne trice su karte blokiranja a crvene trice su karte premije. Tijekom igre igrači jedan za drugim vuku karte s talona ili s hrpe bačenih karti, otvaraju karte ukoliko je to moguće i zatim bacaju jednu od svojih karata na hrpu bačenih karti. Da bi izložio karte igraču je potrebna kombinacija od najmanje tri karte istog ranga. Da bi prvi put izložio karte potreban mu je i određeni broj bodova, u ovisnosti od aktualnog stanja bodova. Igrač također ima mogućnost "kupiti" hrpu bačenih karti. Nakon jedne završene runde zbrajaju se bodovi igrača. Prema pravilima bodovanja sve otvorene karte se broje kao pozitivni bodovi. Karte koje igač još uvijek drži u rukama se broje kao negativni bodovi. Uputstvo za igru Nova igra se otvara klikom na dugme "Nova igra". Igrač zatim odlučuje tko smije sjesti za njegov stol, jačinu suigrača, visinu i limit uloga. Uz to odlučuje i o tome smije li se tijekom igre udvostručiti ulog ili ne. Igrač također određuje za koliko bodova će se igrati:1, 2.500 ili 5.000. 1 znači da igra traje samo jednu rundu (=kratka igra). Karte su tijekom igre lepezasto postavljene pred igračom. Iznad njih se nalaze dvije hrpe karata (talon i hrpa za nepotrebne/bačene karte). Klikom na željenu hrpu igrač može povući kartu s jedne od njih. Lijevo pokraj hrpa s kartama nalaze se dugmad "Odustati" i "Podvostručiti". Ako igrač klikne na dugme "Podvostručiti" postavlja mu se pitanje želi li zaista podvostručiti ulog. Klikne li na "da", protivnik se obaviještava o tome. Protivnik zatim može odlučiti hoće li i on podvostručiti ili odustati. Klikne li na "Podvostručiti", podvostručit će se i njegov ulog, klikne li na "Odustati" igra se završava i pojavljuje se prozor s informacijom o prekidu igre. Desno pokraj hrpa s kartama opcionalno je pokazano dugme "Ugasiti" kao i dugme "Natrag" kojim se već izložene karte ponovno mogu uzeti u ruke. Da bi kupio hrpu s bačenim kartama, igrač treba samo kliknuti na tu hrpu, a gornja karta će biti prebačena u područje vijesti. Klikom na hrpu i povlačenjem gornje karte s pritisnutom tipkom miša na stranu, igrač može pregledati karte te hrpe. Klikne li igrač na neku od karata koje drži u rukama, ta karta se dodaje odgovarajućim izloženim kartama ili se s njom započinje nova skupina izloženih karata. Ako nema odgovarajuće skupine ili ako nema ni jedne druge karte istog ranga, ta karta se baca na hrpu bačenih karata. Da bi bacio kartu na hrpu bačenih karata, igrač ju s pritisnutom tipkom miša vuče na određenu hrpu i zatim ispušta tipku (drag&drop). Da bi započeo novu skupinu izloženih karata, igrač vuče kartu na područje za izlaganje i ispušta ju tamo (drag&drop).

1

one moraju brojati određenu vrijednost bodova. Dvice i jokeri se ubrajaju u wildcards i mogu zamijeniti bilo koju drugu kartu. Na početku igre ugovara se određeni broj bodova. njihov broj bodova. Da bi promatrao izložene karte. To su zapravo male kockice u kojima su pokazani savjeti u svezi igre. onda jokera). osvojio je igru. igrač dodaje toj skupini kartu (kao prvo običnu kartu. Igrači zatim vuku jednu kartu s jedne od tih dviju hrpa i onda bacaju jednu od svojih karata na hrpu bačenih karata. Igrač koji kao prvi postigne taj broj bodova. a crvene karte premije. Međutim dozvoljeno mu je samo dopunjavanje osobnih karata. Igrač može i kasnije dopuniti izložene kombinacije. treba dodatno kliknuti na kockicu pored pitanja "Pokazati savjete?". U igri postoje i specijalne karte. Ispod se nalaze korisna dugmad kao "Pozvati". Cilj igre je skupti što više bodova. Ta ovisi o aktualnom stanju bodova: Stanje bodova Potrebna vrijedost bodova za izlaganje 2 . A to su dvice. kockicu može zatvoriti klikom na zeleni X u gornjem desnom kutu kockice. Ukoliko se izloži kombinacije istog ranga. Ako te kockice sa savjetima ometaju igrača. Ako igrač koji je na redu ne zna koje karte je izložio njegov suigrač. Igra se sa dva špila od 52 karte i četiri jokera. Na desnoj strani igraćeg polja pokazano je koji igrači u trenutku igraju jedan protiv drugog. igrač treba kliknuti na željenu skupinu karata i povući je u stranu. a ispod njih nalazi se chat. kao i crvene i crne trice. Povuče li igrač crvenu tricu s talona. može ju odmah izložiti i povući dodatnu kartu. Izložene karte mogu se dopuniti s wildcards. jokeri.. Ukoliko igraču ti savjeti nisu potrebni. Ako su igraču ti savjeti ipak potrebni. Preduvijet za izlaganje su najmanje tri karte istog ranga. kao i broj karata. čime će se kockica zatvoriti. Nakon uzimanja karte igrač može izložiti kombinaciju karata. treba kliknuti na zeleno dugme s uptinikom na desnoj strani igraćeg polja. U koliko želi da mu se savjeti redovito pokazuju. Uz to vrijedi pravilo da izložene kombinacije moraju biti različitog ranga.jedna za povlačenje karata. kao i ostali igrači u lobby-u. Osim toga jedno izlaganje karata ne smije sadržati više od tri wildcards. spajaju se s drugom kombinacijom. Na početku igre svaki igrač dobiva 15 karata. no ako ju ne posjeduje. Nakon dijeljena karata od preostalih karata prave se dvije hrpe . Iznad talona i hrpe bačenih karata navedena su imena igrača. Crne trice su karte blokiranja. no te ne smiju biti u množini. a novi savjeti neće biti pokazani. Pokraj broja karata pokazano je oko. Pravila Canasta je kartaška igra za dva igrača. Ako jedan od igrača želi po prvi put izložiti karte. "Ignorirati" itd. klikom na oko će mu biti pokazane te karte. čije karte su pokrivenei hrpa bačenih otvorenih karata.Klikom na skupinu izloženih karata. Pomoć pri igri pokazana je automatski. dovoljan je klick na crveni X pored pitanja "Pokazati savjete?".

Za to mora već postojućoj obavijesti priložiti gornju kartu ili imati mogućnost da s gornjom kartom napravi novu obavijest. Za to treba kliknuti na dugme „Završi“. Postoji mogućnost završiti rundu ako se izlože sve karte (ili sve osim jedne) ili ako je napravljena barem jedna Canasta. Odgovarajući bodovanju sve otvorene karte se broje kao pozitivne. Tad je hrpa "zaključana" i ne može se kupiti. Ukoliko igrač izvrši jedan od tih poteza mora uzeti sve karte s hrpe bačenih karata. Za zaključenje runde igrač dobiva 100 bodova. Posjeduje li igrač sve četiri crvene trice. to je vrijednija. Zatim se zbrajaju bodovi koje su igrači postigli. dama. Za pravu Canastu (sedam karata bez jokera) igrač osvaja 500 bodova. 4: 5 bodova 3 ima posebnu vrijednost. Bodovanje U igri karte imaju sljedeću vrijednost:: Joker: 50 bodova As: 20 bodova 2: 20 bodova Kralj.< 0 15 bodova <1. Ima li igrač još samo jednu kartu.500 50 bodova < 3. Igraču u tom slučaju preostaje samo mogućnost kupnje hrpe ako posjeduje dvije normalne karte koje su istog ranga kao i gornja karta na hrpi. Igrač pod određenim uvijetima ima pravo kupiti hrpu bačenih karata. Za svaku miješanu Canastu (s jokerima) 300 bodova. 9.000 90 bodova >= 3. ona će se zalediti. Tu kartu zatim mora izložiti zajedno s gornjom kartom. Za svaku crvenu tricu igrač dobiva 100 bodova. Ako igrač još nije izložio karte. 6. 3 . radi se o Canasti. Kupovanje hrpe bačenih karata nije dozvoljeno ako je na vrhu crna trica ili wildcard. Ako ta obavijest ne sadrži wildcards radi se o čistoj. 10. Hand znači izlaganje svih karata na jednom. one broje 800 (umjesto 400). a sve karte u rukama igrača kao negativne. Za Hand 200 bodova.000 120 bodova Ima li igrač u jednoj obavijesti najmanje sedam karata. 5. Ako hrpa sadrži wildcard. Kupnja te hrpe pruža igraču mogućnost za mnoge kombinacije. Možda mu je i moguće priložiti gornju kartu već postojućoj kombinaciji izloženih karata istog ranga. hrpa bačenih karata smatra se također zaleđenom. "živoj" Canasti. ako se ona sastoji od samo jedne karte. dečko. 8: 10 bodova 7. Tip: Što je hrpa bačenih karata veća. To će učiniti klikom na "Uzeti hrpu". igrač ne može kupiti hrpu bačenih karata.

000 bodova. džoker.može izvesti igrač koji je osigurao barem jednu kanastu. a naročito u Argentini. + sve karte prema vrijednosti. a miješana kanasta 2 ( dvojke ) 1. a ostale karte vrijede 5 poena. Karte su klasične Igra se sa 52 x 2 = 104 + 4 džokera. tref. 10 = desetka 10 poena. 4 . + sve karte po vrijednosti ostale u listu ili listovima kod oba partnera. Pobjedničke poene igrači dobivaju nakon igre jednog miješanja kada osvoje: • završetak igre . a živa kanasta 2 ( dvojke ) 2. a svaka crvena trojka 100 bodova (izložene karte). a svaka miješana kanasta 300 bodova. a 4 crvene trojke 800 bodova (izložene karte). a prikriveni 200 bodova .kada igru završi druga strana.000 bodova. a sam naziv je vjerojatno proizišao iz držanja hrpe karata koje su odbačene u nekakvu pliticu ili može košaricu. jer su u rangu sve iste vrijednosti! Karte po vrijednosti su: Džoker = 50 poena. a igrač ostaje bez karata u ruci pa bilježi pozitivne poene i to: klasičan 100 bodova . osim crvenih 3 = trojke koje su bonus karte i vrijede -/+ 100 poena. Q = dama 10 poena. 8 = osmica 10 poena. što je 108 karata. • gubitnički poeni . 9 = devetka 10 poena. kara. a da nije napravljena barem jedna kanasta u listu ili na stolu ostane: svaka crvena trojka 100 bodova. a svaka živa kanasta 500 bodova. K = kralj 10 poena. a redoslijed boja nema značaj. Upisi rezultata igre Jedan igrač vodi evidenciju za sve igrače. Kod nas se dosta igra uz Remi koji je kao igra najsrodniji.Kanasta Naziv kartaške igre Kanasta dolazi iz španjolskog jezika. a 4 crvene trojke 800 bodova. Igra se razvila u južnoj Americi gdje se počela igrati u Urugvaju. 2 = dvojka 20 poena A = as 20 poena. J = dečko 10 poena. herc. gdje riječ canasta znači: pletena košarica. u četiri boje sa džokerima: pik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful