Curs 2.

1
ÎNCERCAREA CONSTRUCŢIILOR
19.10.2011
ÎNCERCĂRI DISTRUCTIVE PE
ELEMENTE DIN OŢEL
1
DETERMINAREA CARACTERISTICILOR FIZICO-MECANICE ALE
MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII
Calcularea deformaţiilor
şi tensiunilor în
Caracteristicile fizico-
mecanice ale
elementele structurilor
Măsurători
materialelor
Teste experimentale M u
experimentale
p m n
standardizate
Proprietăţi
standardizate ale
materialelor
Calcule
probabilistice
EX
Solicitarea de întindere
centrică
TESTE
EXPERIMENTALE
Diagrama o÷c
2
centrică
SIMPLE
g
DIAGRAME EFORT UNITAR – DEFORMAŢIE SPECIFICĂ
P p i tăţi l l imp t t î t i m t i l l i: Proprietăţi generale cu rol important în caracterizarea materialului:
 Rezistenţă: Forţa necesară pentru înfrângerea coeziunii materialului
 Rigiditate: Forţa raportată la deformaţie  Rigiditate: Forţa raportată la deformaţie
 Ductilitate: Capacitatea de a suferi deformaţii specifice mari înainte
de rupere
Aceste proprietăţi se pot determina în urma testului de întindere centrică
1. Epruveta montată în maşina de testat (presă) este încet întinsă pană
la rupere la rupere.
2. La intervale de timp egale se înregistrează perechi de valori [N
i
;Al
i
]
3. Perechile de valori [N
i
;Al
i
] se reprezintă pe un grafic, rezultând
diagrama “Forţă-alungire” g ţ g
4. Cunoscându-se dimensiunile geometrice iniţiale ale epruvetei, pentru
fiecare pereche de valori [N
i
;Al
i
] se determină o altă pereche de
valori [o
i
;c
i
] (efort unitar normal, deformaţie specifică)
3
5. Perechile de valori [o
i
;c
i
] se reprezintă pe un grafic, rezultând
diagrama “o÷c”
EPRUVETE SPECIFICE TESTULUI DE ÎNTINDERE CENTRICĂ
SR EN ISO 6892-1:2010
N
N
L
L
Epruvetă prismatică
L
0
AL
N
N
Epruvetă cilindrică
L
0
AL
Ep u n
NN
N
L
0
Epruvetă cilindrică specială
N
N
Epruvetă prismatică specială
L
0
4
DIAGRAMA o÷c PENTRU OŢELUL MOALE. STADII DE COMPORTARE
o
I II III IV
Z n I st diul de c mp rt re el stic
A B C D
Zona I - stadiul de comportare elastic
liniară
Zona II – stadiul de curgere (stadiul
c
c
pl
c
rem
g (
plastic) – “palier de curgere”
Zona III – stadiul de consolidare
Zona IV – stadiul ultim (de gâtuire)
0
L
L
i
i
A
= c
0
A
N
i
i
= o
i
i
A
N
= * o
o
Efort unitar normal
(efort unitar “ingineresc”)
Deformaţie specifică
i
A
Efort unitar
normal real
(efort unitar ingineresc )
c
5
DIAGRAMA o÷c PENTRU OŢELUL MOALE. MĂRIMI CARACTERISTICE
o
p
– efort unitar de proporţionalitate
o
A
B C D
o
c
o
r
o
u
o
c
– efort unitar la curgere
o
u
– efort unitar ultim
o
r
– efort unitar la rupere
c
A’
o
p
f
d
c r
f p
c
p
– def. spec. de proporţionalitate
c
c
– def. spec. de iniţiere a curgerii
c def spec plastică
E
c
c
c
pl
c
u
c
r
c
p
c
pl
– def. spec. plastică
c
u
– def. spec. ultimă
c
r
– def. spec. la rupere
E – modul de elasticitate
longitudinal (Modulul lui Young)
o
g ( g)
CARACTERIZAREA
dur
tare
ductil
c
o
= E
CARACTERIZAREA
MATERIALELOR
maleabil
rigid
moale
slab
fragil
6
c
VALORI CARACTERISTICE PENTRU OTELUL OL37
(~S235 – EN 10027:1992 )
o = 240 N/mm
2
o = 235 N/mm
2
OL37 S235
o
c
= 240 N/mm o
c
= 235 N/mm
o
u
= 370 N/mm
2
o
u
= 360 N/mm
2
E = 210 GPa E = 200 GPa
0 00114 0 114% 0 00112 0 112% c
c
= 0.00114 = 0.114% c
c
= 0.00112 = 0.112%
c
pl
= 2.0%
~
c
pl
= 2.0%
~
c
r
= 25%
~
c
r
= 25%
~
o
DIAGRAMA o÷c
PENTRU DIVERSE
MĂRCI DE
7
c
OŢELURI
Standard
Marca otel
Limita de curgere
f
y
Rezistenta la rupere
f
u
Lungirea ε
r
% min
y
[N/mm
2
] [N/mm
2
]
%, min.
STAS 500
OL 37.2 240, min. 360 25
OL 42.2 260, min. 410 22
OL 44 2 280 i 430 22 OL 44.2 280, min. 430 22
OL 52.2 350, min. 510 21
CNS*
SD280
280, min. 420 min
14
SD280W 280〜380
420 min
14
CNS*
SD420
420〜540
620 min
12
SD420W 420〜540
550 min
12
A615 GR.40
282, min.
423, min.
11
ASTM** A615 GR.60
422, min.
633, min.
9
A706 GR.60
422〜548
563, min.
14
S235 235, min. 360, min.
-
SR EN
10025
S275 275, min. 430, min.
-
S355 355, min. 510, min.
-
S450 450, min. 550, min.
-
8
* Chinese National Standard
** American Society for Testing and Materials
STABILIREA LIMITEI DE CURGERE LA MATERIALELE FĂRĂ PALIER DE
CURGERE (METODA “0.2% OFFSET”)
o
o
0.2
c
0.2%
9
DIAGRAME o÷c PENTRU DIVERSE TIPURI DE
MATERIALE METALICE SI NEMETALICE
ALUMINIU
oo
-Material ductil (poate avea
deformaţii mari)
- Limita de curgere se stabileşte
o
0.2
Limita de curgere se stabileşte
prin metoda “0.2% offset”
- Modul de elasticitate longitudinal
de trei ori mai mic decât oţelul
E = 70 GPa
c
0.2%
10
CAUCIUC (NEOPREN)
o
-Relaţie liniară între tensiuni şi -Relaţie liniară între tensiuni şi
deformaţii specifice până la 10-
20% deformaţie specifică
- La depăşirea zonei elastic liniară
ă l d d d l
Cauciuc dur
proprietăţile depind de tipul
materialului
- În zona de neliniaritate se poate
păstra pe o zonă destul de mare
Cauciuc
moale
c
păstra pe o zonă destul de mare
comportarea elastică (material cu
comportare elastic-neliniară)
- Deformaţia specifică la rupere
t j l 800% poate ajunge la 800%
11
STICLA
o
- Comportare liniară până la rupere
- Material ideal fragil g
- Modulul de elasticitate depinde
de tipul materialului
- Fibrele de sticlă au rezistenţa la
întindere de apx 100 de ori mai întindere de apx. 100 de ori mai
mare decât plăcile din sticlă
c
12
BETONUL
o (+)
- rezistenţe mari, la compresiune,
şi mici, la întindere
o (+)
c (+)
ş
- la calculul deformaţiilor se
consideră o comportare linear
elastică cu un modul de elasticitate
dependent de comportarea în timp
c (÷)
o
u-înt
c (+)
dependent de comportarea în timp
a betonului
- determinarea curbei de
comportare este influenţată de mai
c ( )
mulţi factori
o
u-comp
o (÷)
13
RAPORT INCERCARI DISTRUCTIVE LA CONSTRUCTII RAPORT INCERCARI DISTRUCTIVE LA CONSTRUCTII
METALICE METALICE
EXEMPLIFICARE EXEMPLIFICARE
METALICE METALICE
1. Generalităţi
2. Confecţionarea epruvetelor ţ p
3. Prezentarea echipamentului de măsură
4. Prezentarea rezultatelor
5 Concluzii 5. Concluzii
1. GENERALITĂŢI
Prezentare generală a scopului încercărilor experimentale , a obiectivului
pentru care sunt necesare determinările, a elementelor testate, etc.
S-au extras probe din contravântuiri şi din plăcuţele de rigidizare
transversală ale grinzilor
14
2. CONFECŢIONAREA EPRUVETELOR
 realizarea unor epruvete cu dimensiuni standardizate:  realizarea unor epruvete cu dimensiuni standardizate:
- din platbandele de rigidizare a stâlpilor metalici s-au realizat 2 epruvete
(epruvetele 1 și 2)
- din profilul cornier L50x50x3.5 s-au realizat 7 epruvete (epruvetele 3÷8 și
d bă) epruveta de probă)
Dimensiunile standardizate conform
SR EN ISO 6892-1:2010 SR EN ISO 6892 1:2010
15

Epruveta 1 Epruveta 2 Epruveta 3 Epruveta 4 Epruveta 5
Epruveta
proba
3. PREZENTAREA ECHIPAMENTULUI DE MĂSURĂ (LANŢUL DE MĂSURĂ)
În funcţie de modul de realizare al măsurătorilor încercările la tracţiune s-au realizat cu În funcţie de modul de realizare al măsurătorilor, încercările la tracţiune s au realizat cu
ajutorul a două prese:
 pentru măsurătorile digitale, în timp real, s-a utilizat o presă de 100 kN cu acţionare
mecanică
 pentru măsurătorile manuale a fost utilizată o presă cu acţionare hidraulică, având o
capacitate de 400 kN.
Componentele lanţului de măsură: Componentele lanţului de măsură:
 Senzorii de deplasare – senzori de deplasare inductivi de 20mm şi 100 mm,
 Senzori de forţă - senzori de forţă inductivi, cu o capacitate de 100 kN
 Mărci tensometrice  Mărci tensometrice
 Punte de preluare de date - „SPIDER 8” (Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH)
 Computer portabil
 Program software CATMAN PROFESSIONAL”  Program software „CATMAN PROFESSIONAL
Măsurarea clasică presa hidraulică de 400 kN extensometru mecanic (6 mm)
16
17
4. REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR
Compararea vizuală a deformaţiilor Compararea vizuală a deformaţiilor
epruvetelor, după rupere
Compararea deformaţiilor
epruvetelor, după rupere
18
Evidenţierea secţiunilor de rupere
Comportarea epruvetei înainte Comportarea epruvetei înainte
de rupere
19
70
F [kN]
Diagrame F÷A
50
60
40
50
20
30
10
A [mm]
0
0 5 10 15 20 25 30 35
A [mm]
Epruveta 1 Epruveta 2 Epruveta 3
Epruveta 4 Epruveta 5 Epruveta proba
20
Ep. 6 manual Epruveta 8 OL37
700
o [N/mm
2
]
Diagrame o÷c
500
600
400
500
200
300
0
100
c [mm/mm]
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35
Epruveta 1 Epruveta 2 Epruveta 3 Epruveta 4
Epruveta 5 Epruveta proba Ep. 6 manual Epruveta 7
Epruveta 8 OL37
21
Centralizator al caracteristicilor fizico-mecanice ale
materialelor testate
Epruveta E
[N/mm
2
]
f
y
[N/mm
2
]
f
u
[N/mm
2
]
c
r
[%]
Epruveta 1 227714 436.2 592.4 24%
E t 2 199499 435 8 586 3 23% Epruveta 2 199499 435.8 586.3 23%
Epruveta 3 228025 380.8 604.4 14%
Epruveta 4 202900 418.8 668.1 12%
Epruveta 5 199630 413.9 658.5 12%
E 6 238095 492 9 692 9 18% Epruveta 6 238095 492.9 692.9 18%
Epruveta 7 190970 461.0 665.1 8%
Epruveta 8 220201 466.2 668.5 8%
Epruveta proba 235683 483.9 693.8 12%
E OL37 203768 316 0 414 1 35% Epruveta OL37 203768 316.0 414.1 35%
5. CONCLUZII
22

DETERMINAREA CARACTERISTICILOR FIZICO-MECANICE ALE
MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII

Calcularea deformaţiilor şi tensiunilor în elementele structurilor Teste experimentale p m n standardizate

Caracteristicile fizicomecanice ale materialelor M u Măsurători experimentale

Proprietăţi standardizate ale materialelor TESTE
EXPERIMENTALE SIMPLE

Calcule probabilistice

EX

Solicitarea de întindere centrică

Diagrama  g

2

Perechile de valori [i.i] se reprezintă pe un grafic. rezultând diagrama “Forţă-alungire” g ţ g 4.li] 3.DIAGRAME EFORT UNITAR – DEFORMAŢIE SPECIFICĂ Proprietăţi P p i tăţi generale cu rol important în caracterizarea materialului: l l imp t t î t i m t i l l i:  Rezistenţă:  Rigiditate:  Ductilitate: Forţa necesară pentru înfrângerea coeziunii materialului Forţa raportată la deformaţie Capacitatea de a suferi deformaţii specifice mari înainte de rupere Aceste proprietăţi se pot determina în urma testului de întindere centrică 1.li] se determină o altă pereche de valori [i. rezultând diagrama “” 3 . 2. deformaţie specifică) 5. pentru fiecare pereche de valori [Ni.i] (efort unitar normal. Perechile de valori [Ni.li] se reprezintă pe un grafic. La intervale de timp egale se înregistrează perechi de valori [Ni. Cunoscându-se dimensiunile geometrice iniţiale ale epruvetei. Epruveta montată în maşina de testat (presă) este încet întinsă pană la rupere rupere.

EPRUVETE SPECIFICE TESTULUI DE ÎNTINDERE CENTRICĂ SR EN ISO 6892-1:2010 N L0 N L0 N L0 N L0 4 N Epruvetă prismatică specială L N L L N Ep u n Epruvetă cilindrică N Epruvetă prismatică Epruvetă cilindrică specială .

st diul de comportare el stic stadiul c mp rt re elastic liniară Zona II – stadiul de curgere (stadiul g (  plastic) – “palier de curgere” Zona III – stadiul de consolidare Zona IV – stadiul ultim (de gâtuire) pl N i  i A0 rem L i  i L0 i*  Deformaţie specifică Efort unitar normal (efort unitar “ingineresc”) ingineresc ) 5 Ni Ai  Efort unitar normal real  . STADII DE COMPORTARE IV C D Zona Z n I .DIAGRAMA  I A II B  III PENTRU OŢELUL MOALE.

u – def. ultimă r – def.DIAGRAMA  u r c p fd E A A’ B  PENTRU OŢELUL MOALE. spec. spec. la rupere tare dur slab ductil fragil MĂRIMI CARACTERISTICE C D p c  pl u r E – modul de elasticitate longitudinal (Modulul lui Young) g ( g)  E   CARACTERIZAREA MATERIALELOR rigid moale maleabil  6 . de iniţiere a curgerii pl – def spec plastică def. de proporţionalitate c – def. spec. spec. p – efort unitar de proporţionalitate c – efort unitar la curgere u – efort unitar ultim r – efort unitar la rupere f p p – def. spec.

00114 0.114%  pl = 2.112%  pl = 2.00112 0.0%  r = 25% S235 c = 235 N/mm2 u = 360 N/mm2 E = 200 GPa c = 0 00112 = 0 112% 0.VALORI CARACTERISTICE PENTRU OTELUL OL37 (~S235 – EN 10027:1992 ) OL37 c = 240 N/mm2 u = 370 N/mm2 E = 210 GPa c = 0 00114 = 0 114% 0.0%  r = 25% DIAGRAMA   PENTRU DIVERSE MĂRCI DE OŢELURI 7  .

min. 360.60 A706 GR. min. min.2 OL 44. min. 633. 350. 430. 422〜548 235. % min 25 22 22 21 14 14 12 12 11 9 14 STAS 500 OL 37. min. fu [N/mm2] 360 410 430 510 Lungirea εr %. min. min. min. 550. 355. min. 450. CNS* SD420 SD420W ASTM** A615 GR.2 44 2 OL 52. min. SR EN 10025 - 8 * Chinese National Standard ** American Society for Testing and Materials .Limita de curgere Rezistenta la rupere Standard Marca otel fy [N/mm2] 240.40 A615 GR.60 S235 S275 S355 S450 420 min 420 min 620 min 550 min 423. min.2 SD280 SD280W 280. min. 275. min. min. min. min. 280. 563. 280〜380 420〜540 420〜540 282. 422. i 280 min. min. min.2 OL 42. 260. 510.

STABILIREA LIMITEI DE CURGERE LA MATERIALELE FĂRĂ PALIER DE CURGERE (METODA “0.2  0.2% 9 .2% OFFSET”)  .

DIAGRAME  PENTRU DIVERSE TIPURI DE MATERIALE METALICE SI NEMETALICE ALUMINIU -Material ductil (poate avea deformaţii mari) .Modul de elasticitate longitudinal de trei ori mai mic decât oţelul  .2 E = 70 GPa  0.Limita de curgere se stabileşte prin metoda “0.2% 10 .2% offset” .

În zona de neliniaritate se poate păstra pe o zonă destul de mare comportarea elastică (material cu comportare elastic-neliniară) .La depăşirea zonei elastic liniară proprietăţile d ă l depind d d de tipul l materialului .Deformaţia specifică la rupere poate ajunge l 800% t j la 11 .CAUCIUC (NEOPREN)  Cauciuc dur Cauciuc moale  -Relaţie liniară între tensiuni şi deformaţii specifice până la 1020% deformaţie specifică .

Material ideal fragil g .Modulul de elasticitate depinde de tipul materialului .Fibrele de sticlă au rezistenţa la întindere de apx 100 de ori mai apx.STICLA  .Comportare liniară până la rupere . mare decât plăcile din sticlă  12 .

la întindere .rezistenţe mari.BETONUL  u-înt     .la calculul deformaţiilor se consideră o comportare linear elastică cu un modul de elasticitate dependent de comportarea în timp a betonului . la compresiune. ş şi mici.determinarea curbei de comportare este influenţată de mai mulţi factori u-comp  13 .

a elementelor testate. Prezentarea rezultatelor 5. Generalităţi ţ p 2. Prezentarea echipamentului de măsură 4. GENERALITĂŢI Prezentare generală a scopului încercărilor experimentale . a obiectivului pentru care sunt necesare determinările. 5 Concluzii 1. etc.EXEMPLIFICARE RAPORT INCERCARI DISTRUCTIVE LA CONSTRUCTII METALICE 1. Confecţionarea epruvetelor 3. S-au extras probe din contravântuiri şi din plăcuţele de rigidizare transversală ale grinzilor 14 .

din profilul cornier L50x50x3.5 s-au realizat 7 epruvete (epruvetele 3÷8 și bă) epruveta d probă) de Dimensiunile standardizate conform 6892 1:2010 SR EN ISO 6892-1:2010 15 Epruveta 1 Epruveta 2 Epruveta 3 Epruveta 4 Epruveta 5 Epruveta proba .din platbandele de rigidizare a stâlpilor metalici s-au realizat 2 epruvete (epruvetele 1 și 2) . CONFECŢIONAREA EPRUVETELOR  realizarea unor epruvete cu dimensiuni standardizate: .2.

Componentele lanţului de măsură:  Senzorii de deplasare – senzori de deplasare inductivi de 20mm şi 100 mm.„SPIDER 8” (Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH)  Computer portabil  Program software „CATMAN PROFESSIONAL” CATMAN PROFESSIONAL Măsurarea clasică presa hidraulică de 400 kN extensometru mecanic (6 mm) 16 . având o capacitate de 400 kN. în timp real.3.  Senzori de forţă . cu o capacitate de 100 kN  Mărci tensometrice  Punte de preluare de date .senzori de forţă inductivi. s au ajutorul a două prese:  pentru măsurătorile digitale. PREZENTAREA ECHIPAMENTULUI DE MĂSURĂ (LANŢUL DE MĂSURĂ) În funcţie de modul de realizare al măsurătorilor încercările la tracţiune s-au realizat cu măsurătorilor. s-a utilizat o presă de 100 kN cu acţionare mecanică  pentru măsurătorile manuale a fost utilizată o presă cu acţionare hidraulică.

17 .

după rupere 18 . după rupere Compararea deformaţiilor epruvetelor.4. REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR Compararea vizuală a deformaţiilor epruvetelor.

Evidenţierea secţiunilor de rupere Comportarea epruvetei înainte de rupere 19 .

6 manual 5 10 15 Epruveta 2 Epruveta 5 Epruveta 8 20 25 Epruveta 3 Epruveta proba OL37 30 35 20 .70 60 50 40 30 20 10 0 0 F [kN] Diagrame F [mm] Epruveta 1 Epruveta 4 Ep.

3 Epruveta 4 Epruveta 7 0.35 Epruveta 2 Epruveta proba OL37 21 . 6 manual 0.1 0.2 Epruveta 3 Ep.15 0.05 Epruveta 1 Epruveta 5 Epruveta 8 0.25 0.700 600 500 400 300 200 100 0 0 [N/mm2] Diagrame  [mm/mm] 0.

2 668.1 466.1 414 1 r [%] 24% 23% 14% 12% 12% 18% 8% 8% 12% 35% 5.9 693.3 586 3 380.9 492 9 692.0 665.5 483.8 668.Centralizator al caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor testate Epruveta Epruveta 1 Epruveta 2 E t Epruveta 3 Epruveta 4 Epruveta 5 Epruveta 6 E Epruveta 7 Epruveta 8 Epruveta proba Epruveta OL37 E E [N/mm2] 227714 199499 228025 202900 199630 238095 190970 220201 235683 203768 fy fu 2] [N/mm [N/mm2] 436.1 413.5 492.8 316.4 435. CONCLUZII 22 .9 658.8 604.8 435 8 586.2 592.4 418.0 316 0 414.9 692 9 461.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful