http://www.revista-ferma.

ro/

http://www.agroinfo.ro/

http://www.anunturi-agricole.ro/

Tratamente de iarnă în livezi Emil DRĂGĂNESCU Elena DUMA Pomii şi arbuştii fructuferi au un număr mare de boli şi dăunători întrucât sunt plante perene şi policarpice care cresc şi rodesc pe acelaşi spaţiu un număr mare de ani. Acest lucru determină păstrarea unei rezerve mari de surse de infecţie care mai apoi se multiplică încă din primele fenofaze de creştere şi rodire. Bolile sunt produse de viruşi şi se numesc viroze, de micoplasme (micoplasmoze), de bacterii (bacterioze), de ciuperci (micoze). Ca dăunători se întâlnesc insectele şi acarienii. Virozele şi micoplasmozele nu se pot combate, de aceea încă de la plantare se va procura material săditor liber total de viroze (L.T.V) şi se va veghea să nu se infecteze după plantarea în livadă. Plantele virozate şi cele cu micoplasme se vor defrişa se vor arde iar locul se dezinfectează. Bacteriozele şi micozele se combat cu fungicide, dăunătorii cu insecticide iar acarienii cu acaricide. În ultimul timp se foloseşte lupta integrată care îmbină metodele fizice, mecanice, biologice, chimice şi agrofitotehnice de luptă contra bolilor şi dăunătorilor. Metodele fizice constau în folosirea temperaturilor ridicate sau scăzute a luminii, a câmpurilor electrostatice de înaltă frecvenţă, la anumite praguri letale pentru diferiţi dăunători. Metodele mecanice constau în: răzuirea trunchiurilor, adunarea cu mâna sau cu diverse aparate a ramurilor şi fructelor atacate şi eliminarea acestora, folosirea brâielor capcană, inele cleioase, a momelilor pentru atragerea şi distrugerea insectelor (capcane ATRAPOM, feromoni sexuali, etc). Metodele biologice constau în folosirea diferitelor produse microbiologice (bacterii, ciuperci, protozoare sau viruşi) care parazitează insectele dăunătoare. Metodele agrotehnice sunt în general profilactice şi se referă la îndepărtarea ramurilor atacate, omizitul, adunarea fructelor mumifiate, defrişarea pomilor uscaţi şi alte măsuri menite să diminueze rezerva de boli şi dăunători. Metodele chimice sunt folosite cel mai mult şi constau în executarea unor tratamente de iarnă şi de vară cu produse chimice specializate şi în concentraţiile recomandate de firmele producătoare. Tratamentele chimice se pot face: în stare de repaus relativ (de iarnă) cu concentraţii mari de substanţă activă; la reluarea vegetaţiei (la dezmugurit şi îmbobocit) şi în vegetaţie adică vara. Tratamentele de iarnă sunt în general mult utilizate întrucât au un spectru larg (distrug un număr mare de boli şi dăunători), substanţele se folosesc în concentraţii mari şi ajung mai uşor pe organele multianuale întrucât pomii sunt desfrunziţi. În pomicultura clasică (cel puţin la măr, păr şi prun) s-au folosit două tratamente de iarnă la un interval de minimum 30 de zile unul de altul. În ultima perioadă se utilizează mai adesea un singur tratament efectuat cu puţin înainte de reluarea vegetaţiei, adică atunci când agenţii patogeni şi formele de iernare ale insectelor devin active şi sunt mult mai vulnerabile. Procedând astfel facem economie de bani şi păstrăm mai curat mediul ambiant. Sunt însă cazuri când două tratamente sunt absolut indispensabile, de exemplu la combaterea băşicării frunzelor de piersic. Tratamentele chimice de iarnă se fac pe timp frumos (temperaturi pozitive, fără vânt, după uscarea pomilor de rouă, de chiciură, de polei). Se utilizează un volum de cel puţin 1200-1500 l soluţie pentru a îmbăia toate organele aeriene. La măr şi păr tratamentul de iarnă se face pentru combaterea: păduchelui din San Jose, altor păduchi ţestoşi, ouă de afide, de păianjeni tetranychizi, de defoliatori şi unele boli. Se combate de asemenea făinarea, bolile de scoarţă,rapănul şi altele. Pentru acestea se foloseşte unul din produsele: Oleodiazol (1,5%), Oleoecalux (1,5%), Oleocarbetox (2-3%), Carbetox 37 CE (1%), US 1. La reluarea vegetaţiei când 10-15% din mugurii floriferi sunt la începutul dezmuguritului tratamentul se aplică pentru combaterea gărgăriţei florilor de măr şi făinării, folosindu-se unul din produsele: Carbetox 37 CE (0,5%), Sinoratox 35 CE (0,2%), Thionex 35 CE (0,2), Kumulus S (0,3%). La sâmburoase (prun, cais, piersic, cireş şi vişin), tratamentul se face pentru combaterea: păduchelui din San Jose, altor păduchi ţestoşi, ouă de defoliatori, de afide, de acarieni, cu unul din pesticidele Oleodiazol (1,5%), Oleoecalux (1,5%), Oleocarbetox (3%), Carbetox (1%). La dezmugurire se fac tratamente pentru combaterea moniliozelor şi a băşicării frunzelor şi alte boli. Acestea se fac cu zeamă bordeleză în concentraţie de 1-1,5%. Insistăm mult asupra acestui tratament întrucât moniliozele şi băşicarea frunzelor fac ravagii la aceste specii. În acelaşi timp se fac tratamente şi la gutui pentru combaterea moniliozei florilor. Tratamentele de iarnă se fac cu foarte multă atenţie. Pentru a-şi atinge mai bine scopul premergător tratamentelor se fac tăieri de rodire şi întreţinere a coroanelor cu care ocazie se îndepărtează ramurile rupte, frânte, bolnave, se adună cuiburile de omizi, fructele mumifiate şi alte organe atacate. De exemplu, la soiul de măr Jonathan se îndepărtează toate vârfurile de ramuri atacate de făinare. Rănile mari se dezinfectează cu soluţie de piatră vânătă şi apoi se protejează cu vopsea de ulei.

Atenţie! Tratamentele de iarnă distrug cea mai mare parte din rezerva hibernală de boli şi dăunători. . condiţie de bază pentru obţinerea unor fructe de calitate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful