P. 1
Tafsir Al fatihah « Ibnu Abbas

Tafsir Al fatihah « Ibnu Abbas

|Views: 29|Likes:
Published by muhyahya

More info:

Published by: muhyahya on Feb 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

Tafsir Al fatihah « Ibnu Abbas

http://ibnuabbas.wordpress.com/2007/09/02/49/

Rumah Hadith SoalJawabAgama Syarah Hikam Tafsir

Ibnu Abbas
“Dulu, Kini & Selamanya HidupMatiku Untuk Islam…Insya4JJI” September 2, 2007

Tafsir Al fatihah
Posted by ibnuabbas under TAZKIRAH [30] Comments

Al-Fatihah – Keistimewaan dan fadilatnya
Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI

SURAH ini dinamakan dengan berbagai-bagai nama seperti al-Fatihah, Um al-Kitab, as-Sab’ai al-Masthani dan lain-lain. Imam al-Qurtubi menghitung 12 nama Fatihah, sedangkan al-Alusi menyebut sebahagian ulama mengira sampai dua puluh dua nama, sama ada secara tauqif daripada nabi atau ijtihad para sahabat. Mempunyai tujuh ayat dengan ijmak yang bersalahan ulama pada cara bilangannya, sama ada basmalah termasuk dalam ayat atau tidak. Surah al-Fatihah termasuk surah-surah Makkiah seperti yang dinyatakan oleh al-Wahidi dalam Asbab an-Nuzul dan ath-Tha’labi oleh Ibn Abi Syaibah, Abu Naim dan al-Baihaqi. Ada pendapat yang menganggap surah ini termasuk surah Madaniah berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah, Abu Said bin al-A’rabi, at-Tabarani daripada Mujahid daripada Abi Hurairah : menangislah iblis ketika diturunkan al-Fatihah di Madinah. Menghimpun Pendapat yang ketiga, ia diturunkan dua kali, Mekah dan Madinah sebagai menghimpun antara riwayat-riwayat. Nas-nas hadis yang menunjukkan banyak kelebihan surah al-Fatihah antaranya : 1. Sebesar-besar surah dari segi kelebihannya seperti riwayat al-Bukhari daripada Abi Said bin Mu’alla.

1 of 22

11/28/2011 9:17 PM

Tafsir Al fatihah « Ibnu Abbas

http://ibnuabbas.wordpress.com/2007/09/02/49/

2. Tiada tandingan dan bandingan dengan mana-mana surah dan kitab seperti Taurat, Injil, Zabur dan al-Furqan daripada surah al-Fatihah seperti riwayat Imam Ahmad daripada Ubay bin Ka’ab. 3. Dua cahaya yang digembirakan oleh malaikat iaitu al-Fatihah dan penutup surah al-Baqarah seperti riwayat Muslim daripada Ibn Abbas. 4. Penyembuh penyakit seperti terkena patukan ular, kala jengking dan lain-lain. Ini dinyatakan al-Bukhari dan Muslim daripada Abi Said al-Khudri. 5. Kelebihan Fatihah jelas apabila diwajibkan dalam setiap rakaat solat seperti riwayat al-Bukhari, Muslim dan at-Tirmizi daripada Abu Hurairah. 6. Menyembuh penyakit gila seperti riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, an-Nasa’i, Ibn Sunni, Ibn Jarir, al-Hakim yang mensahihkannya daripada Kharijah bin as-Salt at-Tamimi daripada bapa saudaranya yang datang bertemu Rasulullah s.a.w. dan pulang, kemudian lalu di perkampungan yang terdapat seorang lelaki yang dirantai dengan besi lantas kata keluarganya : Adakah kamu boleh rawatnya, kerana kamu datang daripada sahabatmu (Rasulullah s.a.w.) yang amat baik. Aku pun membaca al-Fatihah selama tiga hari sebanyak dua kali pada waktu pagi dan petang setiap hari, aku hembus ke mukanya kemudian dengan izin Allah dia sembuh dan diberikan kepadaku 100 ekor kambing, aku datang kepada Rasulullah s.a.w. dan menceritakannya, sabda Rasulullah s.a.w : Makanlah, siapa yang berjampi dengan bathil? Sesungguhnya kamu berjampi dengan sebenarnya. Inilah sebahagian daripada fadilat al-Fatihah. INTI PATI DAN KANDUNGAN Al-Fatihah mempunyai makna-makna al-Quran yang diasaskan dengan maksud-maksud secara ijmal, terdiri daripada usul ad-din dan cabang-cabangnya seperti akidah, ibadah, tasyri’, iktikad dengan Hari Akhirat, beriman dengan sifat-sifat Allah yang mulia, mengesahkannya dalam beribadat, meminta pertolongan dan doa.Selain itu memohon hidayah ke jalan yang benar di samping menetapkan iman dan jalan orang-orang solehin, menjauhkan daripada golongan yang dimurka Allah dan yang sesat. Justeru dinamakan Um al-Kitab kerana menghimpun segala maksud-maksud asas. As-Shahid Hasan al-Banna dalam risalahnya – Mukadimah fi at-Tafsir – berkata : Tiada syak siapa yang tadabbur al-Fatihah yang mulia ini pasti dapat melihat kayanya makna dan keindahannya serta keserasiannya, antara lain dapat dilimpahi cahaya pada hatinya. As-Shahid Syed Qutb dalam tafsirnya – Fi Zilal al-Quran antara lain berkata : Sesungguhnya surah ini mengandungi inti pati akidah Islamiyah tasawwur Islami, perasaan dan harapan doa kepada Ilahi yang diisyaratkan daripada hikmah pemilihan surah ini pada setiap rakaat solat. As-Syeikh Abdul Rahman Habannakah al-Midani di dalam kitabnya Ma`arij at-Tafakkur
2 of 22

11/28/2011 9:17 PM

bersabda yang maksudnya : Setiap sesuatu yang tidak dimulakan dengan basmalah. iaitu Allah. ia akan terputus. surat. dan Allah bersifat Maha Kaya lagi Terpuji. Asas iman yang wajib diimani hamba-hamba Allah yang diujinya ketika berkelana di dunia secara mesti.Tafsir Al fatihah « Ibnu Abbas http://ibnuabbas. Al-Alusi dalam kitabnya – Ruh al-Ma’ani berkata : Ulama khilaf adakah ayat ini khusus untuk umat ini atau tidak? Abu Bakar at-Tunisi menaqalkan ijma’ ulama bahawa Allah mukadimahkan setiap kitab-Nya dengan basmalah. Ini kerana mengikut sebahagian ulama. ujian di dunia dalam kehidupan semenjak lahir dan hingga kiamat terhadap tuntutan Allah. 3 of 22 11/28/2011 9:17 PM . Dua masa ujian. Tuntutan Allah terhadap hamba-Nya beribadat dan bergantung kepada-Nya tanpa sekatan dengan yang lain. Dicabut Dinaskan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibn Majah daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah s.w. kamu semua fakir (berhajat) kepada Allah. Gesaan ini jelas dengan arahan Allah dalam ayat pertama yang diturunkan dalam surah al-`Alaq. 2. Ibn Jarir berkata : Sesungguhnya Allah mendidik nabi-Nya Muhammad s. Hadis ini dihasankan oleh an-Nawawi. kerana Allah bersifat Maha Perkasa di atas setiap sesuatu.wordpress.com/2007/09/02/49/ membahagikan inti pati al-Fatihah kepada empat : 1. ayat ini untuk memohon rahmat sedangkan surah at-Taubah mengkisahkan tentang perang atau hukuman Allah. 4. Makna ayat ini ialah.t : Hai manusia. 3.w.a. Justeru dinamakan surah ini Um al-Quran kerana rangkuman segala inti pati al-Quran TAFSIR AYAT PERTAMA Basmalah maksudnya : Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dalam basmalah terdapat tiga nama Allah. Justeru Allah mukadimahkan ayat ini pada semua surah kecuali surah at-Taubah. Allah adalah nama bagi zat yang wajib ada yang bergantung segala alam dengan-Nya seperti firman Allah s. hanya sirat al-mustaqim yang dapat kemenangan yang disuruh pohon hidayah kepada-Nya.a.w. dalam melakukan segala pekerjaan hendaklah dimulakan dengan nama-nama-Nya yang mulia dan dijadikan sunah bagi sekalian makhluk-Nya sama ada percakapan. maksud `terputus’ di sini adalah dicabut daripada kebaikan dan berkat. ar-Rahman dan ar-Rahim. akan memulakan menyebut nama Allah sebelum setiap sesuatu dengan memohon pertolongan kepada Allah dalam segala urusan. kitab dan hajat-hajat. Agama pilihan Allah bagi hamba-hamba-Nya yang diuji.

yang bertamadun atau tidak. Sebaliknya apabila disebut ar-Rahman atau ar-Rahim sahaja. justeru dengan menghayati kalimat ini menambahkan lagi ketaatan kita kepada Allah. Ar-Rahman dan ar-Rahim menunjukkan rahmat Allah yang meliputi sekalian makhluk. sama-ada kepada Allah. Jawabnya : Dengan Allah. ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI AYAT ketiga (AR-RAHMAN AR-RAHIM). ar-Rahman atas wazan – fa’lan – untuk menunjukkan lebih dan banyak. Supaya hamba-Nya tahu bahawa Allah Tuhan mereka bersifat Rahman dan Rahim untuk menjadikan mereka taat dan beribadah memohon kepada-Nya.com/2007/09/02/49/ Satu-satunya nama yang dikaramahkan Allah ialah nama-Nya sendiri `Allah’ yang tidak disekutukan oleh mana-mana makhluk termasuk manusia yang Islam atau bukan. Dua sifat ini diambil daripada rahmat. Perbezaan antara Allah dan ilah. Kenapa disebut dengan nama Allah. Tuhan yang sebenar atau tuhan-tuhan lain yang bathil. Maksudnya : Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman lebih umum dan di dunia ini. sedangkan ar-Rahim khusus untuk ahli taat di Hari Akhirat. 2. Ar-Rahman dan ar-Rahim apabila disekalikan sebutannya memberi makna yang berbeza. Dan semua makhluk seperti manusia. jin dan lain-lain dicipta dengan rahmat Allah. ia mewakili antara satu sama lain seperti pendapat Syeikh Abdullah Sirajuddin di dalam tafsir surah al-Fatihah.wordpress. Inilah yang sahih seperti kenyataan ahli tahqiq daripada kalangan mufassirin. ini kerana kenyataan seseorang dengan Allah boleh diandaikan sebagai sumpah dan juga tabarruk. Oleh itu diletakkan nama Allah untuk membezakannya. al-Allamah Abu Su’ud membezakan antara sumpah dan minta berkat. Hikmah dikhususkan sebutan ar-Rahman dan ar-Rahim dalam basmalah kerana beberapa perkara : 1. Nama ar-Rahman meliputi segala alam yang kesannya dapat dilihat dan dibuktikan. 4 of 22 11/28/2011 9:17 PM . kerana hendak diibaratkan dengan banyaknya rahmat.Tafsir Al fatihah « Ibnu Abbas http://ibnuabbas. Inilah ajaib nama ini. tetapi Allah sendiri yang menyuruh bertawassul dengan nama-Nya. Sebaliknya ilah menunjukkan umum. justeru tidaklah menjadi masalah. Kedua. bukan Allah sahaja? Persoalan ini timbul adakah diminta harap atau doa kepada Allah atau nama Allah. Semuanya tidak menamakan anak-anak mereka dengan nama Allah. yang bermaksud Tuhan yang diabdikan dengan sebenarnya. iaitu Allah menunjukkan kepada nama khas bagi zat yang Maha Suci tidak disekutukan dengan yang lain. ********************************************************* Ibadah – Matlamat asal ciptaan jin dan manusia Tafsir Al-Quran & Asbabun Nuzul Oleh DR.

Inilah pendapat as-Sobban dan al-Jalal. Rahman memberi makna segala nikmat yang besar. . Inilah pendapat Sheikh Abdur Rahman Habannakah dalam tafsirnya. Kemudian beliau menambah noktah ini : Kamu hampir tidak mendapati pada mana-mana kitab. 5 of 22 11/28/2011 9:17 PM . Kebanyakan lafaz `Rahman’ digunakan dalam al-Quran merangkumi rahmat kepada orang Islam dan bukan Islam.Penguat pujian kepada Allah dengan sifat rahmat-Nya yang memberi kesan kepada hamba-Nya. Himpunan antara ar-Rahman dan ar-Rahim adalah di atas jalan takhsis (khusus) selepas umum. termasuk menurunkan al-Quran dan lain-lain. ketua dan kuasa. Faedah sebutan ar-Rahman dan ar-Rahim selepas lafaz `Rab al-`alamin’ ialah lafaz Rab menggambarkan kebesaran. seolah-olah yang pertama sebagai sifat dan yang kedua sebagai perbuatan. Bahru al-Muhit berkata : Dimulakan dengan sifat rububiyah jika Rab dengan makna ketua. iaitu ar-Rahman menunjukkan sifat yang berdiri bagi Allah.wordpress.Meminta rahmat dan kasih sayang bagi menunjukkan sangat suka dengan nikmat Allah. atas wazan – fa`ill – menunjukkan banyak tetapi lafaz `Rahman’ lebih banyak hurufnya daripada `Rahim’. Abu Hayyan dalam tafsirnya. Ada pendapat yang mengatakan bahawa kedua-dua lafaz ini memberi makna yang satu kecuali yang kedua menjadi penguat kepada yang pertama. Dan keputusan kaedah oleh ulama bahasa Arab bahawa bertambahnya binaan huruf menunjukkan bertambah maknanya. tuan atau pemilik yang berhak diabdikan. Justeru amat munasabah didatangkan dengan jumlah ini untuk mengesahkan bahawa Rab ini bersifat Rahman dan Rahim.Isyarat kepada sempurnanya rahmat Allah yang besar dan seni terhadap hamba-Nya di dunia dan akhirat. Justeru banyak ayat `ar-Rahim’ datang dengan ibarat `al-Ghafur’ Maha Pengampun yang tidak dapat kecuali orang yang beriman. `Ar-Rahim’ – juga diambil daripada rahmat. Sedangkan lafaz `Rahim’ digunakan untuk rahmat yang khusus bagi orang yang beriman. Inilah khusus al-Quran. . Tetapi pendapat ini daif. Boleh jadi tanggapan pandangan bahawa Rab ini amat keras tanpa kasihan belas terhadap hamba-Nya yang sudah tentu diselubungi hatinya perasaan takut dan putus asa. Ibn al-Qayyim berkata: Himpunan antara ar-Rahman dan ar-Rahim mempunyai makna yang cukup indah. hampir-hampir menjadi nama khusus. ihsan dan banyak kurniaan-Nya. sedangkan ar-Rahim menunjukkan bergantungnya dengan apa yang dirahmatinya. Secara umumnya. Inilah pendapat yang rajih mengikut ahli tahqiq. . Sedangkan makna Rahim segala nikmat yang seni lagi kecil. Ma`arij at-Tafakkur. Ibn Jarir menegaskan.Isyarat kepada rahmat-Nya dengan mengutus nabi akhir zaman sebagai rahmat untuk sekalian alam.Tafsir Al fatihah « Ibnu Abbas http://ibnuabbas. Himpunan antara ar-Rahman dan ar-Rahim kerana beberapa perkara: .com/2007/09/02/49/ `Ar-Rahman’ – sebahagian ulama menganggap khusus untuk nama Allah dan tidak digunakan sifat yang lain. tidak ada di dalam al-Quran kalimah tambahan tanpa makna yang dimaksudkan.

Allah pada hari tersebut adalah raja pada setiap sesuatu dengan kerajaan-Nya yang besar. .Ingatan kepada amalan yang baik kerana pasti dibalas mengikut amalan masingmasing.w. bertujuan kesungguhan prihatin dan orang Arab mendahulukan yang paling penting daripada yang penting seperti jawapan al-Qurtubi. jadilah hamba yang mukalaf mencari kebaikan dan jalan yang selamat lebih penting daripada segala-galanya. `Yaum’ dengan makna hari. Justeru sifat Rahmaniah dan Rahimiah dinyatakan untuk membuka ruang cita-cita hamba dalam memohon keampunan sekalipun sudah tergelincir. Syeikh Sirajuddin berkata : Ayat ini menegaskan beberapa perkara: .Ayat kelima (IYYAKA NA’BUDU WA IYYAKA NASTA`IN). Maksudnya : Yang menguasai hari pembalasan.a. di dalam hadis riwayat Ahmad. justeru hari ini sebagai pemisah.Ayat keempat (MALIKI YAUMID DIN). Sabda Rasulullah s. . Tirmizi.Hikmah yang sebenarnya kerana orang baik dan jahat tidak sama. `Maliki’ dengan dipanjangkan `ma’ memberi maksud pemilik. Syeikh Abdul Rahman Habannakah berkata : Dua bacaan ini saling menyempurnakan dalam menunaikan makna yang dikehendakinya.Tafsir Al fatihah « Ibnu Abbas http://ibnuabbas. ikhtiar dan kudrat yang memungkinkan bagi mereka melakukan kebaikan dan kejahatan. Allah juga pemilik pada hari tersebut yang tidak disertakan oleh mana-mana makhluk dalam pemilikannya.Dalil bahawa semua hamba yang mukalaf dikurniakan Allah akal.wordpress.Ingatan kepada wujud dan benarnya hari ini sebagai pembalasan. tanpa sebarang sekutu dalam kerajaan-Nya walaupun dalam bentuk gambaran sekalipun. Dalam ibarat yang lain – Ya Allah kepada-Mu saja kami ibadah dan 6 of 22 11/28/2011 9:17 PM . `Iyyaka na’budu’. `Ad-Din’ bermakna agama atau disebut hari balasan dan penghisaban Allah terhadap hamba-Nya.” . zaman dikehendaki juga dengan setiap sesuatu padanya yang maddi atau maknawi. . sedangkan `ma’ tanpa dipanjangkan memberi maksud raja. Kedua-dua bacaan ini mutawatir mengikut bacaan qurra’ yang sepuluh. As-Syahid Syed Qutb mengibaratkan ayat ini dengan gambaran yang besar lagi mendalam berhubung dengan keseluruhan iktikad Hari Akhirat yang menjadi pemisah antara dua golongan manusia yang beriman dan yang ingkar. Didahulukan kalimah `kepadamu’ daripada kalimah `kami ibadah’. Didahulukan yang kena buat (maf`ul) daripada perbuatan memberi maksud terbatas dan takhsis kepada ini sahaja. . fikiran. Ibn Majah dan al-Hakim daripada hadis Syaddad bin Aus: “Orang yang cerdik ialah orang yang sentiasa muhasabah dirinya dan beramal untuk bekalan selepas mati.com/2007/09/02/49/ Jadilah ia sifat perbuatan baginya.Makna ayat ini seperti kata Ibn Abbas : Kami ibadah kepada-Mu dan tidak ibadah kepada yang lain. masa.” Inilah juga kenyataan Umar al-Khattab : “Hisablah (hitunglah) dirimu sebelum kamu dihisab. As-Syahid Hasan al-Banna menafsirkan bahawa jika perkara yang demikian. Maksudnya : Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.

hati.t. aku hamba yang fakir lagi hina tidak layak untuk munajat-Mu secara bersendirian. patuh dan merendah diri sepenuhnya kepada Allah s.. . tahap tertinggi daripada segala ketundukan dan kepatuhan yang tidak mungkin berlaku dari segi syarak dan akal mengerjakan ibadah selain-Nya. roh dan jasad hamba menjadi sebati dalam ketaatan. Pada syarak pula ialah: . mengakui dan meyakini bahawa Allah sahajalah yang layak menjadi tumpuan segala ketaatan. .Ma’rifah kepada Allah dan iktikad keEsaannya.Ibn Khatir mendefinisikan ibadah pada syarak dengan ibarat daripada himpunan kesempurnaan kasih sayang. Justeru aku sertakan bersama ahli tauhid dan aku berdoa bersama mereka.w. iaitu digunakan `kami’ pada ibadah dan meminta tolong sebagai iklan betapa berhajatnya semua untuk ibadah kepada Allah yang menciptakan mereka.Tafsir Al fatihah « Ibnu Abbas http://ibnuabbas.a.com/2007/09/02/49/ kepada-Mu sahaja kami minta tolong. sedangkan mungkin pelaku ibadah seorang saja.w. .Perlaksanaan hamba segala perbuatan dan perkataan yang disyariatkan Allah dengan disertakan ketaatan dan ketundukan untuk Tuhannya. . taat.wordpress. Syeikh Abdullah Sirajuddin dalam tafsirnya menambah sebab yang lain. justeru terimalah doaku bersama mereka. merendah diri. tunduk patuh. tunduk. Ibadah pada bahasa ialah kehinaan. Rahsia ibadah dan kesannya: Terdapat banyak kelebihan ibadah. Ibadah diasaskan kepada beberapa faktor: . ketundukan dan kepatuhan. .Ibn Jarir mendefinisikan ibadah ialah. Ini kerana kami semua ibadah kepada-Mu dan meminta pertolongan dengan-Mu. antaranya: . .Taat kepada Allah dengan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang melalui Rasulullah s.Dengan beribadah.w.Pemerhatian bahawa kesemuanya itu bagi melaksanakan kewajipan hak Allah seperti hadis Muaz yang bersama Rasulullah s. takut dan mengharap. Bahasa yang digunakan adalah ramai – kami ibadah dan kami minta tolong. seolah-olah dia berkata : Hai Tuhan.a. tunduk dan takut. 7 of 22 11/28/2011 9:17 PM .Al-Alusi pula mendefinisikan ibadah ialah.Menghampirkan diri kepada Allah. Abi Su’ud berkata : Ini kerana pengiktirafan hamba betapa lalai dan cuainya dia ketika berdepan di pintu Raja segala Raja (Allah) yang dimintanya pertolongan hidayah secara perseorangan. ditanya tentang hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah.

Maksudnya : Tunjukkilah kami jalan yang lurus.Mendapat kegembiraan daripada Allah.Dengan beribadah dapat menukar pengabdian yang umum kepada yang khusus.Doa yang didahulukan dengan ibadah amat mustajab. Hadis Mu’az.” (Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud). bersyukur kepada-Mu dan baik dalam beribadah kepada-Mu’. .Tafsir Al fatihah « Ibnu Abbas http://ibnuabbas.Dengan beribadah hamba berada dalam pemeliharaan Tuhan. . justeru permintaan hendaklah diadukan kepada-Nya juga. . meminta tolong kepada Allah nescaya Allah menolongnya sehingga dapat ditunaikan hak ibadah dan dapat keluar daripada kezaliman dan kejahilan. ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI AYAT keenam (IHDINAS SIRATHAL MUSTAQIM). Tunjukkan kami. 8 of 22 11/28/2011 9:17 PM .wordpress. `Iyyaka nasta`in’. sedangkan meminta tolong adalah permintaan mereka. Kuasa dan Sempurna. aku kasih kepadamu.Oleh kerana hamba semuanya fakir dan berhajat kepada Allah Yang Maha Kaya.Ibadah merupakan amanah yang besar yang dipikul oleh manusia.com/2007/09/02/49/ . . Meminta doa dan pertolongan kepada Allah merupakan arahan Allah dan Rasul-Nya melalui nas-nas al-Quran dan hadis. 1. Ibnu al-Jauzi melalui tafsirnya. .Mendapat keamanan daripada Allah. aku wasiatkan supaya jangan kamu tinggalkan selepas solat doa ini. Nabi bersabda : “Ya Mu`az. Zad al-Masir menyebut empat pendapat pada maksud ihdhina. `Ya Allah tolonglah aku untuk mengingat-Mu. justeru perlaksanaannya dengan meminta doa dan meminta pertolongan kepada Allah hingga akhir hayat. seperti doa orang berbuka puasa ketika berbuka adalah mustajab kerana ia dilakukan selepas beribadah.Ibadah adalah hak Allah. 2.Dapat mengecapi kemanisan iman. Thabit dan tetapkan kami sebagaimana pendapat Ali dan Ubay. iaitu ibadah puasa. ************************************************************** Sirathal mustaqim – Mengapa kita meminta hidayah? Tafsir Al-Quran & Asbabun Nuzul Oleh DR. Hikmah didahulukan ibadah daripada meminta tolong ialah: .Konsep ibadah merupakan asal matlamat ciptaan jin dan manusia. . .

Jalan ke syurga seperti yang dinaqalkan daripada Ibn Abbas. Sekalipun kembali kepada satu sahaja iaitu mengikut bagi Allah dan Rasul. nasihat dan peringatan. Dinamakan sirath kerana perjalanan mudah tanpa menelusuri kepayahan dan kesibukan.a.com/2007/09/02/49/ 3. Jalan yang membawa petunjuk kepada agama Allah. Mujahid mentafsirkannya dengan kebenaran. . Begitu bahasa semua orang Arab. hukum-hukum.Hidayah taufiq. Agama Islam seperti pendapat Ibn Mas’ud. 5. ilham dan masuk ke dalam hati.wordpress. Ibn Jarir berkata : Ijmak ummah daripada ahli tafsir semuanya bahawa sirathal mustaqim ialah jalan yang terang yang tidak bengkang bengkok. . 4.Tafsir Al fatihah « Ibnu Abbas http://ibnuabbas. Selesai memuji Allah amat sesuai meminta seperti firman Allah dalam hadis qudsi : Separuh untuk-Ku dan separuh lagi untuk hamba-Ku. Kemudian meminta hajat menjadi lebih mudah ditunaikannya seperti pendapat Ibn Kathir. Abu al-Aliah dan lain-lain. Kitab Allah seperti riwayat Ali daripada Nabi s.Sirathal Mustaqim. Hidayah dalam al-Quran mengandungi beberapa makna : . 3. dan hamba-Ku apa yang diminta. Di sini disenaraikan makna lain bagi sirath : 1. Sirath dibaca dengan sad atau sin mengikut qiraat mutawatir. Lafaz sirath menunjukkan syariat.Hidayah umum bagi semua makhluk. iaitu jalan. 2. al-Hasan. Ilhamkan kami. Ibn Abbas. Yang dimaksudkan hidayah di sini ialah yang ketiga. seperti riwayat Abu Soleh daripada Ibn Abbas dan pendapat Mujahid. ada riwayat menyebut kitab Allah.w. 4. segala keterangan agama yang berkaitan dengan akhlak hamba yang zahir dan batin dalam kehidupan dunia beribadat untuk Tuhan mereka. Kemudian ulama berselisih pada mentafsirkan sirath. Taufiqkan kami. 9 of 22 11/28/2011 9:17 PM . Inilah keadaan yang paling sempurna selepas puji.Hidayah petunjuk dan mengetahui kebaikan. .

a. 2.wordpress. gabungan daripada hidayah. dan tidak istiqamah hatinya sehingga istiqamah lidahnya. yang akhirnya membawa kebahagiaan dunia dan akhirat.w. Katakanlah.w. bertanya Nabi s.a. sabda Rasulullah s.w.. thabit dan tetapkan kami di atas petunjuk seperti percakapan orang Arab. Maksudnya tambahkan untuk kami hidayah. Sentiasa istiqamah. Riwayat Imam Ahmad daripada Anas. Riwayat Imam Ahmad dan Ibn Majah kadhi Thaubaa bahawa Nabi s. iman dan istiqamah dalam kehidupan Muslim merupakan inti pati kejayaannya dalam mengikut sirathal mustaqim.w. Tidak istiqamah iman seorang hamba sehingga istiqamah hatinya.a. Istiqamahlah kamu dan jangan menghitung. sabda Rasulullah s. Tanpa dinafikan hakikat hidayah daripada Allah tetapi permohonannya hendaklah diteruskan kerana arahan Allah dan Rasulnya s.a.w.a. siddiqin. tunjukkan kami sentiasa di atas sirathal mustaqim. dan inilah jalan yang diiltizamkam oleh golongan yang diberikan nikmat Allah daripada kalangan nabi-nabi. Aku beriman dengan Allah kemudian istiqamah.w. Maksudnya. syuhada dan orang-orang solihin. bersabda. Keikhlasan yang benar dan tawajjuh kepada Allah Tuhan Rabbul `Alamin.Tafsir Al fatihah « Ibnu Abbas http://ibnuabbas.a. tentang Islam yang tidak pula ditanya kepada orang lain lagi. Hidayah merupakan kurniaan Allah yang paling besar untuk hamba-Nya. 10 of 22 11/28/2011 9:17 PM . 3.Justeru. dibuang perkataan sentiasa seperti pendapat Ibn al-Anbari. Maksudnya. thabit dan tetap dalam melakukan perkara fardu dan sunat serta menjauhi daripada yang haram dan larangan. Dan tidak menjaga wuduk kecuali orang yang beriman.. Sirathal mustaqim merupakan jalan Rasulullah s. 2. Berjalan di atas sirathal mustaqim memerlukan kepada dua perkara asas : 1.com/2007/09/02/49/ Persoalannya kenapa orang Islam meminta hidayah. Dengan hidayah perjalanan hamba berubah daripada suasana yang penuh dengan maksiat kepada limpahan cahaya iman dan ketaatan. dan pilihan untuk hamba-Nya daripada agama. sedangkan mereka telah diberi hidayah? Terdapat tiga jawapan di sini : 1. dan ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik amalanmu ialah solat. Imam Muslim meriwayatkan hadis Sufian bin Abdillah al-Thaqafi. dan para nabi dahulu. Sirathal-mustaqim ialah jalan yang dipilih Allah untuk dirinya dalam perlaksanaan segala takdir.

disebut golongan yang terkecuali daripada mendapat nikmat iaitu ada dua golongan : 1. Para syuhada. diulangkan lagi maksudnya sebagai penguat dan tafsiran jalan yang diberikan nikmat oleh Allah. Tanpa dinafikan nikmat yang cukup banyak tidak mungkin dihitung seperti yang diketahui. para siddiqin. 5. bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. iaitu para nabi. ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI GHAIRIL MAGHDHUBI `ALAIHIM WA LADHAALIN. Para solihin. ******************************************* Amin – Penutup segala doa Oleh DR. Allah sendiri mentafsirkan nikmat kurniaan-Nya kepada golongan tertentu seperti maksud firman-Nya dalam surah an-Nisa’ ayat 69 dan 70 maksudnya : Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya). 2. Para nabi dan rasul. Golongan yang dimurkai Allah. orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. -Sirathal lazina an`amta `alaihim. Para orang yang baik. 4. Ayat ini sebagai dalil bahawa sebesar-besar nikmat Allah ke atas hamba-Nya ialah nikmat hidayah dan taufiq kepada iman. Selepas diminta hidayah sirathal mustaqim. Selepas diterangkan ahli nikmat. 11 of 22 11/28/2011 9:17 PM . mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah.wordpress. Yang demikian itu adalah kurnia daripada Allah. diumumkan lafaz nikmat supaya dapat dimasukkan semua. Para siddiqin. As-Syaukani berkata.com/2007/09/02/49/ Ayat ketujuh (SIRATHAL LAZINA AN`AMTA `ALAIHIM GHAIRIL MAGHDHUBI `ALAIHIM WA LADDHAALIN) Maksudnya : (iaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Golongan yang mendapat nikmat Allah : 1. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. dan Allah cukup mengetahui.Tafsir Al fatihah « Ibnu Abbas http://ibnuabbas. 3.

Ibn Kathir berkata : Begitulah juga pendapat Ibn Abbas. Ibn Qutaibah berkata : Sesat ialah hairan dan menyimpang daripada kebenaran.com/2007/09/02/49/ 2. seperti ayat `yang telah Engkau kurnia nikmat’ tetapi pada kemurkaan dan kesesatan tidak dinisbahkan kepadaNya seperti `yang Engkau telah murka dan sesatkan ?’ As-Syeikh as-Sobuni di dalam Sofwah at-Tafasir menjawab : yang demikian itu untuk mengajar hamba beradab dengan Allah. ar-Rabi’ bin Anas. Golongan yang mendapat nikmat Allah.w. Ini kerana golongan yang tahu dan meninggalkan apa yang disuruh selayaknya dimurkai. selepas dibaca al-Fatihah hendaklah dibaca `amin’ berdasarkan dalil riwayat Ashab as-Sunan. kecuali sifat yang lebih khusus murka ke atas Yahudi dan sesat bagi Nasara kerana thabit dengan nas-nas hadis dan athar. Tafsiran ini dikuatkan dengan riwayat Abdul Razzak. ini adalah sesat.wordpress. menamakan golongan yang dimurkai ialah Yahudi dan golongan yang sesat ialah Nasara. Golongan yang sesat. 2. Ayat ini membahagikan tiga golongan manusia : 1. Menurut sunah. Ibn Abi Hatim berkata : Aku tidak tahu di kalangan mufassirin yang menyalahi tafsiran ini. 3.a. maksudnya : Perkenankanlah. Hadis ini seperti kata at-Tirmizi – hasan gharib. Golongan yang sesat dan menyimpang daripada ajaran Allah.Tafsir Al fatihah « Ibnu Abbas http://ibnuabbas. Amalan Ibn Kathir membezakan antara golongan yang mendapat nikmat dengan golongan yang tidak. Kenapa Allah menisbahkan kepada-Nya pada nikmat. iaitu jalan ahli iman berdasarkan kepada kebenaran ilmu dan beramal dengannya. Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam dan lain-lain. Riwayat at-Tirmizi menyebut bahawa Rasulullah s. Imam Ahmad dan lainnya daripada Wail bin Hujr daripada 12 of 22 11/28/2011 9:17 PM . Golongan yang mendapat kemurkaan Allah. Justeru layaklah laknat ditimpa ke atas Yahudi dan kesesatan bagi Nasrani. Moga-moga Allah masukkan kita dalam golongan nikmat-Nya dengan sentiasa dapat hidayah dan taufik di atas landasan yang sebenarnya. Sebenarnya kedua-dua golongan ini Yahudi dan Nasara adalah sesat dan dimurkai. ¥ AMIN. iaitu kejahatan dan keburukan tidak dinisbahkan kepada Allah secara beradab. Sedangkan Yahudi melupuskan amalan dan Nasara pula hilang pedoman ilmu. berlainan dengan yang tidak mengetahui disangkanya benar tetapi bukan sebenarnya.

Mengikut riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan daripada Abi Zuhair an-Namiri. Kalimah Ada pendapat menyatakan maksud amin ialah. sabda Rasulullah s.w. hendaklah kamu aminkan bersama.wordpress. Dan dikatakan maknanya : Ya Allah perkenankan. Hilal bin Yasaf dan Ja’far bin Muhammad. nescaya tidak kekal di langit malaikat yang hampir. Ulama-ulama nahu menyatakan amin sebagai fi`el (nama perbuatan). khatam Tuhan Rab al-Alamin di atas lisan hamba-hamba-Nya yang beriman. kerana sesiapa yang aminnya bersamaan dengan amin malaikat. Dalam riwayat Muslim. an-Nasai dan lainnya daripada Abi Musa al-Asy’ari. Inilah pendapat al-Hasan dan az-Zajjaj.com/2007/09/02/49/ Rasulullah s. kecuali meminta ampun untuknya. maka letakkanlah `amin’ nescaya diterima Allah bagimu. Abu Daud. Imam an-Nawawi berkata : Ini gesaan yang amat besar agar diaminkan.a.a. dan Ibn Mardawaih dengan sanad yang daif daripada Abi Hurairah berkata : Rasulullah s. yang menyuruh dibaca panjang `aamin’. begitulah yang diharap.Tafsir Al fatihah « Ibnu Abbas http://ibnuabbas. At-Tabarani di dalam kitabnya ad-Doa’.w. Kelebihannya jelas berdasarkan riwayat Syaikhan. sahabat Rasulullah s.w.w.a. Justeru disunatkan pemisahan antaranya dengan akhir surah al-Fatihah dengan berhenti seketika. nescaya diampunkan baginya dosa yang terdahulu.a. Ia kalimah yang bukan daripada al-Quran secara ijmak. Orang-orang yang menghendaki sesuatu dan mengaminkannya secara bersekutu akan 13 of 22 11/28/2011 9:17 PM .a. Ini dikuatkan lagi dengan riwayat ad-Dailami daripada Anas yang menyebut : sesiapa yang mengkhatamkan bacaan Fatihah dengan amin. Ia boleh dibaca panjang atau pendek mengikut bahasa Arab.w. amin diertikan dengan “Ya Allah terimalah doa kami”. bersabda : Amin. Ashab as-Sunan dan lainnya daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah s. : Apabila pada ayat akhir Fatihah. Inilah juga pendapat Mujahid. Al-Allamah al-Munawi dalam syarah hadis ini berkata : Dengan makna bahawa amin mencegah doa daripada rosak dan ditolak. bersabda : Apabila imam menyebut amin. Seperti yang dihikayatkan daripada Ibn al-Anbari daripada Ibn Abbas dan al-Hasan. Al-Hafiz al-Munziri berkata : Dikatakan amin merupakan satu nama daripada nama-nama Allah. seperti metrai di atas surah menegah daripada dizahirkan ke tangan orang yang tidak layak. yang apabila mendengar orang berdoa ia berkata : khatamkanlah doamu dengan amin kerana amin seperti cop di atas surah. Mengikut ulama.

Tafsir Al fatihah « Ibnu Abbas http://ibnuabbas. kebesaran. Sebaliknya meminta berlindung daripada golongan yang dimurka dan sesat dalam melayari kehidupan dan dijauhi daripada jalan-jalan mereka agar sentiasa dalam inayah Allah s. Luahan daripada lubuk hati kesyukuran yang mutlak kepada Allah di atas segala nikmat-Nya dijelmakan dalam ayat yang kedua.w. Inilah mukjizat al-Quran. As-Syeikh Hasan al-Banna dalam penutup tafsir surah al-Fatihah mengungkap kata : 14 of 22 11/28/2011 9:17 PM . begitu juga permohonan dan pertolongan diungkap selepas lidah dibasahi dengan pujian.wordpress. tetapi riwayat Bukhari dan Muslim. pemilikan mutlak dan kerajaan pada Hari Pembalasan. Tambahan dengan penjelasan hidayah kepada golongan yang Allah kurniakan nikmat. Pengistiharan kehambaan untuk diabdikan hanya kepada-Nya sahaja.t. Bacaan Fatihah menjadi syarat sah solat mengikut kebanyakan ulama seperti Malik. Makna dan maksud yang tinggi nilainya dan fahamannya merumuskan dasar-dasar kehidupan Muslim sama ada dari segi akidah. sabdanya : Tidak sah solat tanpa bacaan Fatihah. Mukadimah dengan sebutan nama Allah sebagai pembuka bicara dan perbuatan orang-orang Islam yang hanya bergantung kepada-Nya sahaja dalam harapan dan pertolongan. iman. Sedangkan Mazhab Hanafi dan Abu Thur menganggap tidak wajib. Shafie dan Ahmad. Sifat-sifat Tuhan dipaparkan satu persatu bagi menggambarkan kekuasaan. kerahmatan. hadis Ubadah bin as-Somit daripada Nabi s.com/2007/09/02/49/ mendapatkannya dengan doa. Kemudian pengkhususan permohonan hidayah dilafazkan supaya sentiasa thabit di atas keimanan dan perjalanan orang-orang solihin. Justeru surah ini dinamakan Um al-Kitab kerana terkandung di dalamnya segala maksud-maksud asas. Justeru pendapat jumhur lebih kuat dari segi dalilnya. Inilah yang diriwayatkan daripada Abdul Razzak.a. Selepas menyelami makna-makna dan maksud di sebalik tabir ayat demi ayat dalam al-Fatihah.w. akhlak hingga kepada tawajjuh kepadanya dalam permohonan hidayah dan istiqamah di atas jalan yang lurus. semoga segala kehendak itu termakbul dan dimustajabkan Allah. Ibn Jarir dan Abu as-Syeikh daripada Ikrimah katanya : Nabi Musa berdoa sedangkan Nabi Harun mengaminkan dan Allah memakbulkan untuk kedua-duanya. syariat. Terangkum di dalamnya kisah umat terdahulu Termakbul Ditutup dengan khatimah doa – amin. didapati kalam Allah tidak mungkin dapat difahami dengan sepenuhnya oleh akal manusia sekalipun kebijaksanaannya dikurniakan.

2009 at 1:14 pm syukron atas artikelnya sangat membantu saya dalam menyelesaikn tugs saya Balas 3. 2009 at 2:41 pm Terima kasih di atas ilmu yang dikongsi bersama pembaca… Balas 5. berhenti di setiap kepala ayat (tempat waqaf) dan berilah hak-hak bacaan mengikut tajwid tanpa menyusahkan dan memayahkan diri sehingga banyak menyibukkan lafaz-lafaz daripada makna-makna.Tafsir Al fatihah « Ibnu Abbas http://ibnuabbas.com/2007/09/02/49/ Bersungguhlah kamu membaca dalam solat dan lainnya dengan perlahan dan penuh perhatian. hilman albanjari Says: Jun 24. Rose Says: Julai 4. Ini boleh menolong kefahaman dan tiadalah sesuatu yang lebih manfaat untuk hati daripada membaca al-Quran dengan tadabbur dan khusyuk. Diharapkan ramai yang akan membaca ilmu ini. 30 Respons bagi “Tafsir Al fatihah” 1.syukri Says: 15 of 22 11/28/2011 9:17 PM . Be the first to like this post. 2009 at 12:58 pm Syukran. Syukron atas ilmunya Balas 2. CakTaufiq Says: Jun 4. 2009 at 2:39 pm Assalamualaikum. mohd. nor Says: Jun 30. khusyuk dan menghinakan diri. Balas 4.wordpress.

Balas 16 of 22 11/28/2011 9:17 PM ... 2009 at 5:56 am marilah kita bersama-sama menyebarkan pengetahuan yang kita perolahi drpd web ini.semoga kami dapatmenambah ilmu dan sekaligus untuk diamalkan. syukran~ Balas 7...Tafsir Al fatihah « Ibnu Abbas http://ibnuabbas.sronok dpt tau mkne nme sndiri.razee Says: November 5. zaza Says: Oktober 6. Balas 6. dadang kuswana Says: Disember 10. jazakallah khoiron kathiro… Balas 8. 2009 at 11:04 am terimakasih atas sajiannya. kami menunggu tafsir surat-surat berikutnya.wordpress. 2009 at 9:19 am info yg amt brgne.com/2007/09/02/49/ Julai 29. insya Allah menjadi amal soleh yang ikhlas amin. sukron Kasyiiran Balas 10. 2009 at 12:17 am semoga ALLAH memberi petunjuk kepada kita semua. a. 2009 at 2:39 am syukran… cuma asbab nuzul surah alfatihah yang saya tidak jumpa. cahaya keharumanku Says: September 11. 2009 at 7:10 am alhamdullh…thnx 4 da info. hahah_peace Says: Disember 31. dengan tujuan mendapat keridlaan-NYa. Amni Balas 9.

Rahmat Wijaya Says: Mac 3. 2010 at 2:31 pm syukran diatas kerja dakwah kamu pasti ganjarasn di sisi [ALLAH] Balas 12. 2010 at 1:40 am Assalamualaikum… Terima kaseh atas ilmu yang telah dikongsi. 2010 at 10:18 am 17 of 22 11/28/2011 9:17 PM . Mohon izin untuk disalin dan disiarkan di laman saya. Balas 14. 2010 at 4:28 pm alhamdulillah Balas 16. Mohammad Zaki Yahpar Yahya Says: April 11.Tafsir Al fatihah « Ibnu Abbas http://ibnuabbas. selalu melimpahkaan karunia dan hidayah-NYA kepada kiuta semua … Balas 13. 2010 at 3:23 am terima kasih semoga Allah SWT.com/2007/09/02/49/ 11. mohd noor Says: April 15. Saya bertemu dgn sesuatu yg saya cari. Balas 15. 2010 at 6:58 am Al hamdulillah. khairol anwar Says: Februari 21.wordpress. nurul Says: April 21. Mohamed Says: April 24.

NIESA Says: Ogos 19. 2010 at 4:56 am syukran syeh atas tulisany Balas 18.t Balas 1. 2010 at 2:03 am saya ingin bertanya beberapa soalan 1) benarkan jika salah baca al-fatihah dalam solat . 3)perlukah kita memasuki tarekat agar sampai kepada Allah s. 2) benarkah melewatkan /melengah-lengahkan solat adalah berdosa. ibnuabbas Says: Ogos 30. NIESA Says: Ogos 19.walaupun kita menunaikan solat fardu. 2010 at 1:56 am bagus sekali… dapat menjelaskan segala yang tersurat dan tersirat Balas 20. Balas 19.wordpress.. 2010 at 6:15 am Jazakallah atas perkongsian ini. 4)bagaimana menjadi seorang mukmin sejati 5)macam mana kita dapat mengenali ciri-ciri orang munafik dan kufur nikmat Allah s. Akhi Firdaus Says: Julai 16.w.Alhamdulillah.w.maka solat tidak diterima oleh Allah s.Tafsir Al fatihah « Ibnu Abbas http://ibnuabbas.w.com/2007/09/02/49/ Mohon izin utk gunaka baha bagi menyebarkan.t /untuk mendekatkan diri kepadaAllah s. l ju Says: Julai 12..w.t.t. jazakallhu khairan kasiira Balas 17. 2010 at 10:07 am 18 of 22 11/28/2011 9:17 PM .

Pelajarilah sunnah nabi melalui hadis2nya dgn guru2 yg dipercayai utk fahami apa itu akhlak Islam.a. bukan bermakna dengan hanya memasuki taerekat sahaja. Hukum memasuki tarekat adalah HARUS. subuh kah…Selagimana kita solat dlm waktunya. Taqwa yg minimum ialah patuh perintah yg wajib. WALLAHU A’LAM Balas 21. Ini kerana iyyaka na’budu bermakna kepada Engkau kami sembah. Mukmin sejati ialah golongan muttaqin(bertaqwa). dan ubudiyyah dari ayat ke 5. Dlm Islam . Sengaja melengah2kan solat tanpa urusan yg munasabah seperti berbual kosong dsbnya adalah makruh.” Dalam riwayat lain ditambah.Ia disiplin yg ditetapkan untuk melatih diri agar taatkan Allah. Kerana amalan yg dibawa alim ulama seperti Imam al Ghazali sudah cukup untuk mendekatkan diri kpd Allah. husin bin hasan Says: September 15. Untuk sampai kepada Allah. melewatkan solat kerana ada urusan yg syar’ie itu harus. Antaranya sebagaimana disebut dlm hadis. mungkin boleh dibuat artikel suatu hari nanti. 2)waktu solat itu muwassa’(diluaskan) bergantung jenisnya asar kah. maksudnya rububiyyah. tinggal solat adalah kufur nikmat. Laksana dan hayati segala rukun Iman dan Islam. InsyaALLAH. jangan sampai salah yg besar iaitu yg menukar makna seperti iyyaka na’budu…dibaca dgn iyaka(tanpa tasydid/sabdu). 4)mukmin sejati dapat dicapai dgn melaksanakan segala titah perintah Allah yg wajib dan sunat. “Tanda munafik itu ada 3: Apabila bercakap ia bohong. mulkiyyah dari ayat ke 4. lebih2 lagi Isyak dan Subuh.com/2007/09/02/49/ al fatihah salah satu rukun solat. maka solat kita sah dan tidak berdosa.Tafsir Al fatihah « Ibnu Abbas http://ibnuabbas. Yg kufur nikmat Allah pula ialah orang yg fasiq. Tarekat paling benaer ialah Tarekat yg ditinggalkan oleh Nabi s. mulkiyyah dan ubudiyyah. dan diiktiraf sebagai jalan ahli sunnah wal jamaah dlm bab akhlak atau tasawwuf. Tapi iyaka na’budu bermakna kepada cahaya matahari kami sembah. dan jauhi segala yg HARAM. Dlm al Qur’an banyak lagi ciri2 munafik.wordpress. apabila berjanji.Pelaku dosa adalah orang yg kufur nikmat. Asal jgn keluar dari waktunya. solat pada awal waktunya adalah afdhal. ia khianat. Banyak perkara yg perlu disentuh berkait kufur nikmat ini. zohor kah. atau ihsan. ia mungkir. kalau al fatihah tidak sah.w. menjauhi laranganNYa. 2010 at 8:22 am saya ada kemusykilan. Ada kitab yg menghidangkan lebih 40 tanda nifaq. rububiyyah diambil dari ayat ke 2.. Tarekat bererti satu disiplin yang dilalui dan diikuti oleh salik(org yg masuk tarekat) utk menuju kepada Tuhan(mencari redhaNya). bolehkah al fatihah ditakwilkan seperti itu? Balas 19 of 22 11/28/2011 9:17 PM . “apabila berkelahi. Hukum di sisi org awam. dan apabila diberi amanah. dia mentafsirkan al fatihah sebagai sistem. 3)Tarekat pada bahasa bermaksud jalan. ia melampau(tidak mahu berbaik)”. walaubagaimanapun. cuba saudari perincikan salah macamana. ada sahabat saya ni. dan meninggalkan segala yg terlarang daripada yg HARAM dan MAKRUH. Itu haram! solat bukan pada awal waktu dipanggil waktu ikhtiari(waktu pilihan). 5)MUNAFIK itu banyak cirinya. serta cuba mencapai makam Ihsan. Di sisi jumhur ulama’ umapamanya. syarat sah fatihah secara umum ialah betul tajwidnya. Antaranya solat diringan2kan. maka solat juga tidaK SAH.

timbul kata terbitan ibadah. 2010 at 6:39 am Secara ringkasnya apa yang dapat di ambil daripada surah Al-Fatihah ini adalah “manusia yang hidup di muka bumi ini wajib ber A-Quran”. 2011 at 11:02 pm 20 of 22 11/28/2011 9:17 PM . Allah sebagai Rabb bermakna Tuhan Pencipta. Mulkiyyah merujuk kpd qiraat yg pertama membawa erti Raja. Ubudiyyah merujuk kpd konsep pengabdian diri kpd Allah.’ ‘Na’budu’ itu asalnya ‘abada’(past tense). Ianya merupakan akidah kita. husin bin hasan Says: Oktober 2. “Qulillahumma maalikal mulki tu’til mulka man tasyaa’”yg bermaksud. Dalam ayat lain. wallahu a’lam.” Katakanlah (wahai Muhammad) Ya Allah Ya Tuhan. Balas 23. tiada mad pada ‘maliki’). 2010 at 4:52 am Ayat 2 merujuk kpd konsep Rububiyyah.Pentadbir dan Pengurus. Jadi mulkiyyah disandarkan kpd kerajaan.com/2007/09/02/49/ 1. ibnuabbas Says: September 21.”Kepada Engkau kami sembah dan kpd Engkau kami meminta pertolongan. Ayat 4 merujuk kepada konsep mulkiyyah. Ibadah merujuk kpd amalan ditu sendiri. ya’budu(present tense).Tafsir Al fatihah « Ibnu Abbas http://ibnuabbas.wordpress. ubudiyyah. Engkaulah PEMILIK KERAJAAN. ‘Iyyaka na’budu wa ‘iyyaka nasta’iin’. yg bermaksud. 22. 2010 at 11:57 pm alhamdulillah. raden Says: April 27.” Ayat 5 merujuk ubudiyyah. ‘Manusia-Al-Quran-Bumi’ saling berkaitan. Balas 1. “Maaliki yaumiddin-baca dgn mad pd ‘MAALIKI’).ENGKAU BERIKAN KERAJAAN KPD SESIAPA YG ENGKAU KEHENDAKI. Roslan Says: Disember 22. Allah sebagai Raja segala raja(dgn qiraat lain drp riwayat Hafs=Maliki yaumiddin. Itulah sebabnya ianya di namakan induk Al-Quran kerana Al-Quran menceritakan perihal manusia dan bumi. terima kasih atas penjelasan saudara. atau Pemilik kpd Hari Kemudian(dgn qiraat riwayat hafs dari gurunya Asim mengikut kaedah Imam Syatibi.

Balas 26.Tafsir Al fatihah « Ibnu Abbas http://ibnuabbas. ayat 14. dan minta izin untuk copy ya akhie Balas 1. “Bukan jalan yang Engkau murka”.wordpress.” dalam Al-Fatihah adalah termasuk jasad.. Muhammad Fadil Fadhil Says: November 8. Wajibkan bagi makmum membaca Al-Fatihah ? 2). Siapakah ulamak yang berpendapat demikian dan apa dalil-dalil yang menguatkannya ? Balas 24. 2011 at 1:33 pm syukran dan izinkan saya copy paste ya akhie.com/2007/09/02/49/ Ustadz aku ada persoalan : 1).dalam rangka memberi kesempatan bagi ma’mum untuk membaca al-Fatihah. 2011 at 11:20 pm syukran …kerana bermanfaat Balas 21 of 22 11/28/2011 9:17 PM . Pendapat ini tiada dalam mana-mana rujukan pentafsir tetapi boleh di fikirkan kebenarannya.Says: November 8. adam ahmad Says: Mei 21. Maksud “kami.. Abu Hasanain Mohamad Says: Oktober 17. Bila demikian. 2011 at 5:06 pm Salam. Rujuk kepada Surah Al-Hujarat. iaitu ayat yang membezakan orang islam dan orang beriman atau membezakan muslimin muslimat dan mukminin mukminat. merujuk kepada jalan orang muslim sahaja iaitu muslim tetapi masih ikut jalan yang Allah murka ATAU orang bukan golongan beriman. Rujuk Surah At-Takwir. 1. Bila wajib. hati.. ma’mum benar-benar dapat mendengarkan tanpa kesibukan membaca al-Fatihah? 3). Hingga ketika imam membaca surat. 2011 at 1:57 am syukran.” 2. ayat 7:”Dan apabila tiap-tiap diri di satukan. adakah kewajiban bagi imam untuk diam.syukran. mohd sazali. nafsu dan ruh. Saya keluarkan dua pendapat yang saya ingin berkongsi sasama mukmin. apakah yang harus dibaca oleh imam ketika ma’mum membaca Al-Fatihah? 4). Balas 25.

2007 at 1:51 am Kategori : TAZKIRAH Do More : Anda boleh meninggalkan respons atau menjejak balik daripada tapak web anda.Tafsir Al fatihah « Ibnu Abbas http://ibnuabbas.wordpress.com. — Theme: Connections by www.com/2007/09/02/49/ Tinggalkan Jawapan Notify me of follow-up comments via email.com. Hantar Komen Entri Terarkib Tarikh Kiriman : September 2. 22 of 22 11/28/2011 9:17 PM . Blog di WordPress.vanillamist.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->