You are on page 1of 1

OSALEMISKUTSE

Henkel Art.Award. 2012: Kesk- ja Ida-Euroopa kunstikonkurss


Sel aastal korraldab Henkel Kesk- ja Ida-Euroopas heteistkmnendat korda Henkel Art.Award. kunstikonkursi. Koostpartneritena on konkursile kaasatud KulturKontakt Austria ja Viini moodsa kunsti muuseum mumok. Konkursi auhindadeks on sel aastal 7000 eurot, nitus koduriigis ja mumokis ning tde avaldamine mumoki nituse kataloogis. Konkursile oodatakse silmapaistvaid ja uuenduslikke teoseid maalimise, joonistamise, fotograafia, video ja installatsioonide valdkonnast. Henkel Art.Award. 2012 osalemistingimused: CV ning kunstnikukarjri kirjeldus (inglise vi saksa keeles) Vanusepiirang: 40 (noorem kui 40-aastane gala toimumise ajaks novembris 2012) Tdest vib esitada 3-5 reprot (originaale mitte esitada): Maalid, joonistused ja fotod: foto kujul olevad reprod, kaustad vi kataloogid (suurim lubatud formaat: A3). Lubatud ei ole slaidid, CD-d ja DVD-d. Videod ja installatsioonid: DVD videoga (maksimaalne kestvus: 10 minutit) Vistlusele esitatud td peavad olema loodud mitte varem kui 2009. aastal. Kik vistlustd Henkel Art.Award. 2012 konkursil osalemiseks tuleb saata Henkel Balti O aadressil Sbra 56 B, 51013 Tartu. Tde saatmise viimaseks thtajaks on 25. mai 2012 (k.a, postmargil oleva kuupeva jrgi).

Kohalik rii vaatab td le 2012. aasta juunis. Parimad td saadetakse hindamiseks rahvusvahelisele riile Viinis. Seejrel valitakse vlja viis finalisti, kes kutsutakse osalema Henkel Art. Award. 2012 auhinnagalal. Vitjat kuulutatakse finalistide hulgast vlja auhinnagalal. Esitatud td tagastatakse prast rii t lppu kunstnikele. Thelepanu! Kunstnikele ei maksta vistlusel osalemise eest tasu. Kunstitde kadumise vi kahjustumise puhul ei hvitata tekkinud kahju.