Kumpulan :A

BML 3022 BAHASA DAN LINGUISTIK
HUBUNGAN PELBAGAI SITUASI: POLISIM

Nurul Ashikin bt. Rofiee D20111047544

PENSYARAH Dr. Hj.Zulkeflee Hj Yaacob

IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN BAHASA MELAYU JABATAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN MELAYU FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

Semester 1 2011/2012

sangat (sakit berat). terdapat juga makna lain bagi telur. dalam Kamus Dewan (1970). Ada empat makna yang berlainan yang diberi. Ada pula perkataan yang mempunyai makna yang berlainan menurut konteksnya dan ini disebut sebagai Polisim menurut Konteks. Sebagai contoh. telur ayam. 3. Abdullah Hassan (2006) mengatakan bahawa istilah polisim merujuk kepada fenomena apabila ada perkataan yang mempunyai banyak makna. Di samping itu. Maksud lain . iaitu 1. Hal ini membawa maksud bahawa kanak-kanak tersebut memperoleh markah kosong dalam ujian yang didudukinya. Wujudnya banyak makna untuk sesebuah perkataan boleh disebabkan oleh keadaan semula jadi dan juga konteks.tekanan (barang berat). Sebagai contoh kata nama telur boleh bermakna benih yang dilahirkan oleh burung. Polisim Tulen ialah perkataan yang secara semula jadi mempunyai banyak makna.Kumpulan :A Hubungan pelbagai situasi : Polisem Polisem seperti yang kita ketahui ialah kata-kata yang mempunyai banyak makna. seperti telur tempua. Selain itu. dan 4. menurut Loga Mohesan Baskaran (2005) menyatakan bahawa polisemi sebagai salah satu perkataan yang mempunyai banyak maksud atau banyak makna. kata masukan berat diberi makna demikian. dalam sebuah kamus. 2. Hal ini menimbulkan polisim tulen dan polisim menurut konteks.sukar (masalah berat).kanak-kanak juga boleh menceritakan kepada bapanya yang dia mendapat telur dalam ujiannya. dan lain-lain.memihak (berat sebelah). dan telur itik. kata polisim mempunyai satu senarai maknanya yang berlainan. Semuanya dihuraikan di bawah satu kata masukan sahaja. Hal ini adalah perkataan polisim tulen. Misalnya. Contoh.

Tetapi jangan pula kita keliru dengan satu persamaan lain. Hal ini merupakan satu kejadian biasa dalam bahasa –bahasa. Walaupun dalam kata telur. Kita dapat melihat satu contoh dalam bahasa Melayu untuk menjelaskan fenomena ini. tetapi hal ini kerap berlaku dalam ejaan Jawinya. Dalam hal ini daki tidaklah boleh dikatakan polisim. ada pula kejadian yang lebih merupakan masalah dalam bahasa Melayu. oleh itu kemungkinan terdapatnya dua ejaan bagi satu bunyi itu memang tidak boleh berlaku. Dalam hal ini ertinya teap lain dan tidak menimbulkan sebarang masalah. yakni sebutannya sama walaupun ejaannya lain. Dalam ejaan Rumi bahasa Melayu. Sebenarnya. kita dapat dapat melihat dengan mudah tentang erti telur yang banyak itu. bunyi-bunyi huruf tidak jauh berpisah dari sebutannya. tetapi juga homograf atau sama ejaannya. Kata –kata ini. Ada kata-kata yang sememangnya sama bentuk ejaan serta kadang-kadang sebutannya. pemuda itu bergaduh dan mendapat telur di dahinya.Kumpulan :A bagi telur. di mana ejaan dan sebutannya sama dipanggil homomim. tetapi kejadian polisim ini adalah menurut konteks penggunaan. Walau bagaimanapun. Hal ini dikatakan kata homofon. dalam hal ini ada dua kata dan secara . Ada pula orang mengatakan dia menelurkan sebuah idea. Kalau dilihat kedua-dua makna kata daki itu. Hal ini kata–kata homomim dan bukannya polisim. maka terdapat tidak ada sangkut pautnya langsung. Ada kata-kata yang bukannya hanya homofon. disini kata nama telur mempunyai banyak makna. Jelaslah. Telur yang dimaksudkan dalam ayat tersebut ialah bengkak. Misalnya dalam kata bahasa Inggeris ada kata-kata yang sama sebutannya seperti meet ‘berjumpa’ dan meat ‘daging’. misalnya daki boleh bererti kotoran dan memanjat. Hal ini bererti yang ianya terdiri dari dua kata yang berlainan.

Kumpulan :A kebetulan sebutannya serupa dan dieja serupa. Dalam hal ini. Kata-kata jenis ini tidaklah digolongkan kepada kata-kata polisim. Lebih jauh terpisah dari pengertian asalnya iaiah apabila kaki itu dikiaskan pula untuk ungkapan yang lain. Dalam hal ini. Di samping itu. ada pula satu masalah lain. sukar untuk kita perhatikan tentang maknanya tersebut. binatang. bayu. menjadi kaki kuda. iaitu kata-kata yang maknanya dipindahkan kepada sesuatu ungkapan tertentu. Hanya orang yang elah faham akan kebudayaan sesuatu masyarakat itu akan betulbetul dapat memahami erti kiasan ini. Dalam kamus perkataan homomim diperlakukan sebagai dua perkataan yang berlainan. meja dan lain-lain’ ada juga terdapat maknanya dipindahkan kepada benda lain yang tidak mempunyai bahagian yang boleh dipanggil kaki tersebut. misalnya kaki bukit. kaki kayu. atau udara nyaman dikatakan membelai rambut dan macam-macam lagi. Di samping membawa pengertian ‘bahagian bawah yang menjadi asas kepada sesuatu benda seperti manusia. dan lain-lain. Misalnya kata daki. dan lain-lain. Memang dalam hal ini. Misalnya bunga atau bulan dapat dikatakan tersenyum. Kadang-kadang ianya tidak dapat dimengertikan dengan mudah dan dari situ timbullah sajak kabur yang dikatakan menggunakan kata-kata sebagai simbol. dan dibuat sebagai dua masukan yang berlainan. Dalam bahasa puisi atau sajak. iaitu daki 1 ‘kotoran’ dan daki2 ‘panjat’. kaki langit. pemindahan dan pengiasan erti ini berlaku dengan lebih jauh atau hebat lagi. kita berhadapan dengan keadaan yang perkataan itu diberi makna yang . kita tentu mahu tahu sama ada makna yang dipindahkan itu juga dipunyai kata tersebut atau sudah menjadi satu kata lain. kaki botol.

Misalnya dalam pokok hujan. sukar juga untuk kita melihat pengertian asas tersebut. Walau bagaimanapun dalam kiasan. Perkataan begini tidak mempunyai banyak makna. Antara ‘tumbuhan’. Kalaulah kita sekadar mengatakan pokok hujan itu sebagai awan yang berbentuk tentu sekali tidak memuaskan. Salah satu dari cara yang boleh kita pakai untuk menentukan kata yang boleh kita pakai untuk menentukan kata yang mempunyai banyak makna boleh dilakukan dengan melihat makna denotasi ayat tersebut.tekanan (barang berat). pokok rumput. Di samping itu. pokok pisang dan sebagainya sebagai denotasinya. 2. Setelah itu makna asas ini dipindahkan kepada kata-kata untuk ‘perbincangan’ dan ‘hutang’ tadi. Dalam perbincangan dan hutang ini ada kata pokok membawa pengertian yang ia menjadi ‘asas sesuatu dan boleh menghasilkan banyak unsur yang sama’ . sebab ia selalu merupakan awan yang hitam dan bergulung-gulung. samalah seperti pokok yang boleh berbunga dan berbuah. Perkataan pokok mempunyai makna tumbuhan seperti pokok manggis. misalnya. apa yang dikatakan polisim itu ialah kata yang mempunyai makna yang boleh dipakai untuk member banyak persamaan maknanya. Segala-galanya akan dijelaskan di bawah satu kata masukan sahaja. dan ‘hutang’ ini ada makna asas tersebut. Dalam sebuah kamus misalnya kata polisim ini akan diberi senarai maknanya. dalam Kamus Dewan (1970). tetapi sama seperti sekiranya digunakan pada manusia. ‘perbincangan’.sukar (masalah . Misalnya pokok boleh juga bererti ‘induk atau pusat perbincangan’ atau ‘ jumlah atau nilai hutang yang asal’. makna kata berat diberi demikian: 1. pengertian asas ini agak sukar ditangkap.Kumpulan :A disesuaikan dengan ciri manusia. perkataan pokok juga mempunyai makna yang dikiaskan kepada benda lain. Jadi dari perbincangan di atas.

Makna yang diberi di sini telah dipermudahkan untuk menyenangkan pembaca. Jabatan Bahasa Melayu. tetapi didapati ada dua erti yang sebenarnya serupa. 3. Linguistik am. memihak (berat sebelah). sangat (sakit berat). dan 4.Bhd. (2005). PTS Publications and Distributors. Abdullah Hassan. Linguistik am untuk guru Malaysia. BIBLIOGRAFI: Abdullah Hassan. Ariff Mohamad. (2009). PTS Publications and Distributors Sdn. Universiti Malaya . Bhd. Loga Mahesan Baskaran (2005). diletakkan sebagai kata-kata masukan yang berlainan. A Linguistic Primer for Malaysians. sebaliknya. Wacana Akademik Bahasa Melayu. katakata homomim. Sebenarnya ada lima makna yang diberi. iaitu kata-kata yang mempunyai sebutan atau ejaan yang serupa. Tetapi. Sdn.Kumpulan :A berat). :Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kuala Lumpur.