1.

Ke dalam bak mandi dicampurkan 150 kg air panas bersuhu 900C dengan air dingin bersuhu 100C sehingga menjadi air hangat bersuhu 400. Hitung massa air dingin yang dicampurkan! 2. Kuningan bermassa 0,1 kg bersuhu 900C dimasukkan ke dalam bejana yang berisi 0,5 kg air yang suhunya 100C. Andaikan tidak ada energy kalor yang hilang, berapakah suhu akhir kuningan dan air? Kalor jenis kuningan 380 JKg-1 0C-1 dan kalor jenis air 4.200 JKg-1 0C-1.

3. Air sebanyak 250 gram bersuhu 100C dicampurkan dengan air sebanayk 200 gram bersuhu 1000C. Berapakah suhu akhir campuran?