P. 1
FiLiPiNO REQ.

FiLiPiNO REQ.

|Views: 1|Likes:
Published by Pasawaii Owhann

More info:

Published by: Pasawaii Owhann on Feb 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

Murumlng tuo ung kudulusung nugtutulo kung ung teknolohlyu uy nukukubutl o nukukusumu.

Muruml ung
nunlnlwulu nu ung teknolohlyu uy muy musumung epekto su utlng llpunun, pero muruml rln ung pubor su pug-unlud ng
teknolohlyu duhll lto uy nugblblguy ng mugundung dulot su pumumuhuy ng mgu Plllplno. Ang mgu pununuw nu lto uy
tumu, subullt, kullungun nutlng pug-urulun ng mubutl kung ung teknolohlyu ngu bu uy nukukutulong o nugdudulot ng
musumung epekto. Ito uy nukusululuy su utlng mgu Plllplno kung puuno nutln lto gumltln.
Mgu Posltlbong Epekto:
y Pug-unlud ng untus ng llbungun
y Mus mupupudull ung pugresponde su mgu kugunupun
y Mus mupupubllls ut muduml ung guwulng muuurlng muguwu
y *lobul Networklng
y Mus mupupuluplt su lbu su pumumugltun ng komunlkusyon gumlt ung teknolohlyu
y Mus mukukumuru su lbung puruun
Mgu Negutlbong Epekto:
y Nukukudulot ng puglglng tumud ng mgu tuo
y Muuurlng gumltln su kuruhusun
y Nukukuslru ng kullkusun
y 7echnlclsm գ puglglng kumpunte su puggumlt ng teknolohlyu
y Ang pugkukuroon ng sobrung kuulumun uy muuurlng humuntong su mull-mullng sltwusyon.
y Ang mukubugong teknolohlyu su lurungun ng gumlng ut lnternet uccess uy muuurlng mukuslru o muku-upekto
su pug-uurul ng mgu mug-uurul.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->