P. 1
Mahamegha :: Ama Wessak Vee....

Mahamegha :: Ama Wessak Vee....

|Views: 386|Likes:
Published by shrawakadaruwoo
අපෙන් ගිලිහුනු ඒ සුන්දර රජදහනේ කිරීටය අපි නැවතත් පැළඳිය යුතුයි. ඒ සෙනෙහසේ රජදහනේ පවුරු පදනම් අපි ශක්තිමත් කළ යුතුයි. හෙළ දේශයේ ඒ සොඳුරු මනුෂ්‍යත්වය යළි රජයා යුතුයි. ඒක අපට කරන්න හැකි දෙයක්. අපේ ගුණ දහම් පෝෂණය කරගන්න අපි කැපවෙන්න ඕන. ගල් වන් සිත් වෙනුවට මල් වන් සිත් ලබන්න අපි කැමති වෙන්න ඕන. එතකොටයි ඒ මනුෂ්‍යත්වයේ සොඳුරු මාවතේ අසිරිමත් අත්දැකීම් අපටත් විඳින්නට හැකි වෙන්නෙ.
මේක බුදු දහමින් පෝෂණය වූ දේශයක්. නිකෙළෙස් මුනිවරුන්ගේ පහස ලත් දේශයක්. මනුෂ්‍යත්වයේ ගුණ සුවඳ ලොව දස දිග පැතිර වූ මිනිසුන්ගේ දේශයක්. ඉඩෝරයකට හසු වූ ඒ අභිමානවත් මනුෂ්‍යත්වයේ දේශය, මනුෂ්‍යත්වයේ සොඳුරු වැස්සෙන් නහවා, මනුෂ්‍යත්වයේ උත්තම ගුණ සුවඳින් සුවඳවත් කරනු වස්, මනුෂ්‍යත්වයේ නාමයෙන් ඔබ වෙතට එන ‘මහාමේඝය’ යි මේ...!
අපෙන් ගිලිහුනු ඒ සුන්දර රජදහනේ කිරීටය අපි නැවතත් පැළඳිය යුතුයි. ඒ සෙනෙහසේ රජදහනේ පවුරු පදනම් අපි ශක්තිමත් කළ යුතුයි. හෙළ දේශයේ ඒ සොඳුරු මනුෂ්‍යත්වය යළි රජයා යුතුයි. ඒක අපට කරන්න හැකි දෙයක්. අපේ ගුණ දහම් පෝෂණය කරගන්න අපි කැපවෙන්න ඕන. ගල් වන් සිත් වෙනුවට මල් වන් සිත් ලබන්න අපි කැමති වෙන්න ඕන. එතකොටයි ඒ මනුෂ්‍යත්වයේ සොඳුරු මාවතේ අසිරිමත් අත්දැකීම් අපටත් විඳින්නට හැකි වෙන්නෙ.
මේක බුදු දහමින් පෝෂණය වූ දේශයක්. නිකෙළෙස් මුනිවරුන්ගේ පහස ලත් දේශයක්. මනුෂ්‍යත්වයේ ගුණ සුවඳ ලොව දස දිග පැතිර වූ මිනිසුන්ගේ දේශයක්. ඉඩෝරයකට හසු වූ ඒ අභිමානවත් මනුෂ්‍යත්වයේ දේශය, මනුෂ්‍යත්වයේ සොඳුරු වැස්සෙන් නහවා, මනුෂ්‍යත්වයේ උත්තම ගුණ සුවඳින් සුවඳවත් කරනු වස්, මනුෂ්‍යත්වයේ නාමයෙන් ඔබ වෙතට එන ‘මහාමේඝය’ යි මේ...!

More info:

Published by: shrawakadaruwoo on Feb 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/29/2012

pdf

071 555 66 66 / 011 437 37 47

info@mahamegha.lk
www.mahamegha.lk
www.facebook.com/mahamegha
kfuda nqoaOdhæ
eaeocOc ccaoa oo e æaço qcç:cec. aec 7_ca occ
Dco oOa o_:c caeoaoca c qæoec eaeocOoc æ:¤: e
æaçocOc oe:oo:ccc oo Dçeaa æecoO_: cocaoa coca
c oça:ç...¯ i¤ i¤e e:a oe:oo:cc ocaa. Oæo eøac oeD
eo__ coca io7 CDcocç o8 eaeocOoc oæ:_o: o:.ee i¤c c
Oc:Oc ç:a_ cocç....¯ æeooDc i¤ c e:a oca c_eoOa Oc:O oOaac cÐOa
o8. cO ocoac ocaa cÐOa oe:ccç o8 eaeocOc cc_. ©aæc ¤Occ _¤c
cc oaç eaeocOc cc_. c Ooe e q:c o8 eaeocOc e:a qecoOa cc:coaoa
cc_c ocoac ocaa cÐOa.
©aæc ¤Occ _:7e ooe _o_c c. c Oe qcc cc:_aoa oeo_:O co_ D Oç:_
cao_:c:e O _cce eaeoocac, c:eoOc qooc æ8e: æ8¤_oc:øa Ooaoæ. eaeocOc
cec c _o_cO _:¤ø ©aæc¤Oc æoæa q:coøc. c æaço q:coøc, qæoec qcç:ce
©aæc ¤O _:¤ ceøa o:e ocoacc e _:o¤aoa a:o:. cocc qOO:ç _:7oea, cocc
coæ q:æoa çcø coec eø ¯oe c_a e ceø c c æaçocOc æcoa coaac
o:cOaoa. qc qo_ cocaOoa caoça co_c O:cø qo eo: oc:ccoc: oçaaoe
cc:O. o8 aæ: e c qc e_a e æçoa co_ o8c æaço qcç:cec Dçcc.
q:çoøc ©aæoa..., cac _:¤a ic ç:æ ce ¡çooc coca q:ce:ococ cDc
ccco:O oe:oo:ccc e:c co_ ¤_aa i¤ qOc o_:cc ço:..... cac _:¤ø ic aOøa
oe:oo:ccc ocaa c i¤ Oc: æ_oOa æ_D8 e:a.....
ocoacoe _ccç, qæoø Oø oO_:Oc qoc occ c _c oOaoOa _øoOaO a8....
c oca:c coc c_æoø oOaa qoc occ a:oeaO a8.... cO ocoac oa:ooaO,
æccoOaO ç:c_ c oOaoOa æcc c__c oo_aae qccc o:ca8.... Dcçeca oc:o
O e _¤:çc o:c qOo:c æaoOca, æaço OOaca qcc ocoacc æeeo coaa cÐOa
a8.... cO ocoac coa cocc oçcc ço: ¤__ c cocc æcDa qaoe:ça oOaa
o:ca8.... ocoacoe qca Ooçc Oø: e c ço: _occ e:oOa ¤__ qac8c:O, ooecc
Ocaa o:ca8.... çc:oOa, co:ø:oOa, ¡Oæoea cccO acoe, o:eoçcc e:a e ocaa
cÐOa a8.... _c8 ©aæc ¤Occ _¤c qc eo-eo: eaa cç¯ O_c c_oia ccc a:o:
oaç¯ qoacoe oçcc cc:-Oc: eaa ooca ccc a:o: oaç¯ ¡o_c ca oca:c occæ8
eoa ccc a:o: oaç¯ o¤:o: cc_, OeO:co_, ©aææ e_: coa ccc a:o: oaç¯ æcc
eo_, eaOco Dcø_ CDc:O cooea caa oc_oia ccc a:o: oaç¯ æaço æaoOa
oOaOc oO8-oeoO8 ¡æecoOa ccc a:o: oaç¯ æ©oo, aOa Oça oOaOc o:_o:,
qæ:7 Oça ccoOa ccc a:o: oaç¯
qoca e_oa c æaço ocçooa cocc qc a:Occ c:_Çc ccc. c oæoaooæ
ocçooa cOo: cça8 qc accec c_ ccc. oo_ oçaoc c oæ:_o: eaeocOc c_ occ:
ccc. cc qcc coaa o:c oçcc. qoc eø ço8 oc:eøc coeaa qc c:coOaa Ya.
e_ Oa æc oOaOc e_ Oa æc _¤aa qc c:ec oOaa Ya. ccoc:cc c eaeocOoc
oæ:_o: e:Ooc qæoec qcç:c8 qccc DÇaac o:c oOaoa.
o8c ¤_ ço©a oc:eøc O oçacc. aoco_æ eaOo:aoe coæ _c oçacc.
eaeocOoc eø æOç o_:O çæ çe c:co O ©aæaoe oçacc. ¡oc:occc oæ O c
qce:aOc eaeocOoc oçac, eaeocOoc oæ:_o: O:æoæa aoO:, eaeocOoc _cce
eø æOÇa æOçOc coa Oæ, eaeocOoc a:eoca i¤ oOcc ca 'eo:o8cc´ c o8...l
zuydfï>Z
41
YS % úchdrdu mgq u.
kq f.a f.dv
10250
úhe<S ñhefokakg fmr - Tn f;ud iqrlskq msKsi

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->