You are on page 1of 500

Adaptcis kziknyv

Gyakorlati tmutat integrl pedaggusoknak

Kszlt a Nemzeti Fejlesztsi Terv Humnerforrs-fejlesztsi Operatv Program 2.1 intzkeds Htrnyos helyzet tanulk eslyegyenlsgnek biztostsa az oktatsi rendszerben kzponti programjnak B komponense (Sajtos nevelsi igny tanulk egyttnevelse) keretben. Szakmai vezet Kapcsn Nmeti Jlia Munkacsoport-vezet Locsmndi Alajos Tmavezet Czibere Csilla

Adaptcis kziknyv
Gyakorlati tmutat integrl pedaggusoknak

Educatio Trsadalmi Szolgltat Kzhaszn Trsasg Budapest, 2008

rtk Fldin Koczor Tnde (2. fejezet) Giflo H. Pter (Adaptcis mtrix) Herndi Krisztina (7 fejezet) . Jenei Andrea (Adaptcis mtrix) Kovcsevicsn Tth Marianna (5. fejezet) Kpatakin Mszros Mria (1. fejezet) Magvasi gnes (4. fejezet) Mtn Sej Joln (8. fejezet) Megyeri Jzsefn (Adaptcis mtrix) Montay Beta (6. fejezet) Nagyn Tth Ibolya (Adaptcis mtrix) Sos Jnosn (9. fejezet) Vargn Mez Lilla (3. fejezet, Adaptcis mtrix) Az Inklzis fogalomtrat sszelltottk Auer va, Cskvri Judit, Cseh Eleonra, Dombain Esztergomi Anna, Faragn Bircsk Mrta, Gjern Balzs Gizella, Hdi Marianna, Kajry Ildik, Kis Erika, Kovcs Krisztina, Kntsn Lrincz Eszter, Megyeri Jzsefn, Nagyn Tth Ibolya, szi Tamsn, Rth Mrta, Ruff gota, Szab Borbla, Dr. Szab kosn, Tihanyi Gabriella, Ursu Zsuzsanna, Vargn Mez Lilla, Dr. Vry gnes Lektorlta Perlusz Andrea Virgn Katona Zsuzsanna Alkotszerkeszt Kpatakin Mszros Mria Tipogrfia s szmtgpes grafika Pattantyus Gergely Bortterv Di Stdi Bortfot Pintr Mrta Felels szerkeszt Szerencss Hajnalka ISSN 1789-2554 Azonost: 7/211/B/4/ad/kk Fldin Koczor Tnde, Giflo H. Pter, Herndi Krisztina, Kovcsevicsn Tth Marianna, Kpatakin Mszros Mria, Magvasi gnes, Mtn Sej Joln, Megyeri Jzsefn, Montay Beta, Nagyn Tth Ibolya, Sos Jnosn, Vargn Mez Lilla, 2008 Kpatakin Mszros Mria alkotszerkeszt, 2008 Educatio Trsadalmi Szolgltat Kzhaszn Trsasg, 2008 A kiadvny ingyenes, kizrlag zrt krben, oktatsi cllal hasznlhat, kereskedelmi forgalomba nem hozhat. A felhasznls a jvedelemszerzs vagy jvedelemfokozs cljt nem szolglhatja.

TarTalom
Kedves Pedaggus! ...................................................................................................... 9 1. RSZ. ADAPTCIS DIALGUS ......................................................................... 1 1 1. fejezet. Az adaptci felrtkeldse (Kpatakin Mszros Mria) ........................ 13 Egyttmkdsre tlve ................................................................................................. 1 3 A vltozsoktl mgis flni kell? ........................................................................................ 17 Mirt kompetencia? ........................................................................................................... 20 2. fejezet. A kompetencia (Fldin Koczor Tnde) ........................................................ 21 A kompetencia rtelmezse ............................................................................................. 21 Kulcskompetencik ........................................................................................................... 23 Mit jelent a mindennapi munknkban a kompetenciafejleszts? ........................................ 25 3. fejezet. Betekints a diagnosztikai eljrsokba (Vargn Mez Lilla) ...................... 31 Egyttmkds nlkl nem megy ..................................................................................... 31 Mi okoz gondot a tantnak, a tanrnak? ........................................................................... 32 Amikor a korrepetls nem hasznl .................................................................................. 32 A pedaggiai diagnzis ...................................................................................................... 33 Hogyan vltozott a fogyatkossg rtelmezse? Az orvosi-pszicholgiai megkzeltstl a pedaggiai-trsadalmi megkzelts fel ........................................................................ 33 Gygypedaggiai, pszicholgiai, pedaggiai diagnosztika, diagnzis .................................. 37 A tanulsi kpessgek fejlesztsnek lehetsge .............................................................. 41 A tanulsi problmk rtelmezse, rendszerezse ........................................................... 42 Az voda szerepe a gyermekek fejlesztsben ................................................................ 51 Az iskolai fejleszts ............................................................................................................ 53 4. fejezet. Mdszerek (Magvasi gnes) ........................................................................ 56 A pedaggiai mdszer ....................................................................................................... 56 A kivtelesek vannak tbben ......................................................................................... 58 A befogads vagy inklzi szksgszersge .................................................................... 61 Pedaggiai mdszerek szerepe, funkcija, clja ................................................................ 63 Hogyan jelennek meg a helyi nevelsi tervben, pedaggiai programban, helyi tantervben a mdszerek? ............................................................................................................... 82

5. fejezet. A kvetelmny (Kovcsevicsn Tth Marianna) ............................................. 85 Mit jelent a kvetelmny? .................................................................................................. 86 A kvetelmny megjelense klnbz clrendszeri szinteken ....................................... 86 A kvetelmnyek tartalma, szerkezete ............................................................................. 87 ltalnos pedaggiai kvetelmnyek ................................................................................ 87 A kompetencia alap programcsomagok kvetelmnyrendszere .................................... 90 A kompetencia alap programcsomagok s a sajtos nevelsi igny tanulk .................. 94 A sajtos nevelsi igny tanulk s a Nat ........................................................................ 96 A minimlis kompetencia .................................................................................................. 98 Az intzmny mindennapjai .............................................................................................. 99 6. fejezet. Az rtkels (Montay Beta) ..................................................................... 103 A pedaggiai rtkels .................................................................................................... 104 Az rtkels trgya ...................................................................................................... 105 Mit rtkelnk? ................................................................................................................ 109 rtkels a kompetencia alap programcsomagokban ..................................................... 1 10 Az iskola rtkelsi rendszernek jragondolsa .............................................................. 1 12 Az rtkelsi rendszer megjelense az intzmnyi dokumentumokban .......................... 1 19 7. fejezet. Habilitci-rehabilitci (Herndi Krisztina) .............................................. 123 A fogalom rtelmezse ................................................................................................... 123 A habilitci-rehabilitci szerepe, funkcija, clja ......................................................... 124 A habilitci-rehabilitci szerepe az oktatsban ............................................................ 126 A hozott tuds s a habilitci-rehabilitci ................................................................ 129 A habilitci-rehabilitci megjelense az intzmnyi gyakorlatban ................................ 1 30 Elmozduls a hagyomnyos pedaggiai gyakorlattl a kompetencia alap programcsomagok ....................................................................................................... 1 33 A tanulsszervezsi formk srlsspecifikus ignyekhez igazod megvlasztsa .......... 1 34 A habilitci-rehabilitci jelentsge a pedaggiai programban ..................................... 1 36 8. fejezet. A tanulsi krnyezet (Mtn Sej Joln) ................................................... 139 A tanulsi krnyezet rtelmezse .................................................................................... 1 39 A tanulsi krnyezet kialaktsa ....................................................................................... 141 A nyitott iskola fel vezet lpsek ................................................................................. 142 A tanulsi krnyezet vltozsnak folyamata az intzmnyben ...................................... 151 A vltozs folyamata ......................................................................................................... 153 A tanulsi krnyezet megjelense az intzmnyi dokumentumokban ............................ 154

9. fejezet. Az egyni fejlesztsi terv (Sos Jnosn) ................................................... 157 Mi az egyni fejlesztsi terv? ............................................................................................. 157 Egyni fejlesztsi terv az inkluzv intzmnyben .............................................................. 159 Gyakorlati tancsok .......................................................................................................... 167 Kontrollvizsglatok vgzse ............................................................................................ 169 Fggelk az Adaptcis dialgushoz ...................................................................... A kompetencia ................................................................................................................ Vizsgl s fejleszt eljrsok gyjtemnye a tanulsi nehzsgek szrse s fejlesztse krbl .......................................................................................................... A hagyomnyos osztlyterem talaktsnak szempontsora ........................................... 171 173 181 186

2. RSZ. ADAPTCIS MTRIX (Giflo H. Pter Jenei Andrea Nagyn Tth Ibolya Megyeri Jzsefn Vargn Mez Lilla) ...................................................................... 191 3. RSZ. INKLZIS FOGALOMTR ................................................................... 417 AjNLOTT S FeLHASZNLT IRODALOM ......................................................... 491

Kedves Pedaggus!
A kiadvny, amit a kezben tart, egy fejleszts kiemelkeden fontos mrfldkve. A Nemzeti Fejlesztsi Terv Humnerforrs-fejlesztsi Operatv Programjnak 2.1-es intzkedse keretben 2004 ta folyik az a fejleszt munka, amelynek clja a htrnyos helyzet tanulk eslyegyenlsgnek biztostsa a kzoktats terletn. E program keretben kerlt sor azoknak a szolgltatsoknak a kialaktsra, amelyekkel a sajtos nevelsi igny gyermekek, tanulk egyttnevelst vllal intzmnyek munkjt segtjk. E munka meghatroz rszt tette ki tbbek kztt az integrlt oktats know-how-jnak kifejlesztse, azon bell is egyrszt a kompetencia alap programcsomagok adaptlsa a sajtos nevelsi igny gyermekek, tanulk egyttnevelshez, msrszt a programcsomagokat adaptl integrl intzmnyek tmogatsa. Az Adaptcis kziknyv ennek a tbb mint hromves munknak az eredmnye. Alcme is jelzi azt a szndkot, mely szerint gyakorlati tmutatt knlunk az integrl pedaggusoknak. A siker kulcsa, kedves pedaggusok, az nk kezben van. nknek, az egyttnevels felelssgteljes feladatt vllal, tbbsgi iskolban tant kollginknak szeretnnk elssorban segtsget nyjtani, hogy korszer ismeretek elsajttsval, ezzel egytt meglv tudsuk felsznre hozsval s tapasztalataik beptsvel legyenek eredmnyesek a sajtos nevelsi igny tanulk egyttnevelsben. Meggyzdsnk ugyanakkor, hogy a kiadvny a legszlesebb nemcsak szakmai kznsg rdekldsre is szmot tarthat, hiszen az adaptivitst mindvgig a vltoz felttelekhez val alkalmazkodsknt rtelmezzk s a fejlds alapjnak tekintjk. Ennek pedig pedaggiai rtelemben nem lehet ms a clja, mint az olyan befogad iskola megteremtse, amely legfontosabb feladatnak azt tekinti, hogy minden tanulja szmra biztostsa az oktats folyamataiban egyni kpessgeinek s fejldsi temnek megfelel rszvtelt. Ehhez tekintjk eszkznek a kompetencia alap programcsomagokat. Knyvnk hrom f rszbl ll. Az Adaptcis dialgus szerzi azokat a tartalmakat mutatjk be, amelyek tgondolsa nlkl nem vagy csak nagyon nehezen lehetsges a sajtos nevelsi igny tanulk egyttnevelsnek tudatos, tervezett s szervezett keretek kztti megvalstsa. A klnbz rszek pillreket kvnnak biztostani mindazok szmra, akik tudjk, hogy a gyermekek klnbzk, s az vodknak, iskolknak kell felksztenik ket egyedi fejldsi tjaik eredmnyes beteljestshez.

Az Adaptcis mtrix abban segti az eligazodst, hogy a kompetencia alap programcsomagokhoz elkszlt gyakorlati segtsgek (srlsspecifikus ajnlsok, SNI-szempont mintamodulok, mdszertani tmutatk s j gyakorlatok) koncentrltan a srls tpusra, az egyni kpessgekre biztostsk az intzmnyek szmra megvalsthat, de az intzmnyi tudst figyelembe vev adaptcis folyamat tmogatst. Az Inklzis fogalomtr tartalmazza mindazokat az alapfogalmakat, a gygypedaggia terlett rint, nevelsi s oktatsi folyamatokhoz kapcsold kifejezseket, amelyek segtik a sajtos nevelsi igny gyermekekkel kapcsolatos tevkenysgeknek az intzmnyi alapdokumentumokban val megjelenst s a pedaggiai folyamatok tervezst. Budapest, 2007 oktber . A fejlesztk s szerzk nevben: Kapcsn Nmeti Jlia szakmai vezet

10

1. rsz
aDaPTCIS DIal GUS

I. fejezet

Az adaptci felrtkeldse
A fejezetben szt ejtnk az adaptcis kziknyv cljrl, a sajtos nevelsi igny tanulk egyttnevelst segt kompetencia alap programcsomagok bevezetsnek elnyeirl, s megismerjk az angliai pettyesaraszol lepke trtnett, azaz: zenetet olvasunk a biolgibl a pedaggia szmra.
A fejezetet rta: Kpatakin Mszros Mria

Egyttmkdsre tlve
A pedaggiai fejlesztsek kulcseleme, hogy az rintettek maguknak rezzk azt. A rszt vev pedaggusok, intzmnyvezetk, fenntartk, szakrtk s dikok egyenrang partnersge nlkl az eredmnyek legfeljebb tmenetiek lehetnek, a fejleszts tbb okbl is bizonyosan kisebb hatkonysg lesz. A fejlesztsek akkor lesznek a legeredmnyesebbek, ha a rszt vev pedaggusok nem egyszer beszlltk vagy kiprblk, hanem valjban k az aktv fejlesztk. Annak, hogy a fejlesztsek fkuszba a dikok kompetenciit lltjuk vagyis statikus tudselemek helyett alkalmazhat s fejleszthet kszsgek, kpessgek kialaktst tekintjk a pedaggiai munka cljnak , a legfontosabb kvetkezmnye, hogy a fejlesztsek kzppontjba egyrtelmen a tanul egyn kerl. Kompetenciafejleszts elkpzelhetetlen a tanuls egyniestse nlkl. Ezrt minden pedaggiai fejleszts fontos eleme az egyni tanulst elsegt mdszerek, megoldsok kialaktsa, elterjesztse.
Kedves Pedaggus! A ktetben olyan stra hvjuk nket, amelynek sorn sokkal tbb lesz az ismers, mint az ismeretlen dolog. gy ejtnk szt a pedaggiai munkrl, a sajtos nevelsi igny tanulk

A tanulsfogalom ma mr nem szkl le tnyek s lexikai ismeretek akaratlagos elsajttsra. A pedaggiai fejlesztseknek ma mr figyelembe kell vennik, hogy a tanuls ezenkvl magban foglalja kszsgek, kpessgek elsajttst is, s hogy nemcsak tudatos koncentrci eredmnye lehet s legtbbszr nem is akkor a leghatkonyabb , hanem megfelel alkot- s/ vagy kzssgi tevkenysgekben, jtkokban val rszvtel is.


13

1. rsz Adaptcis dialgus inkluzv nevelsrl-oktatsrl, a kompetencia alap programcsomagok adaptcijrl, a pedaggiai tevkenysg nagy problmirl, az egyttmkdsrl, hogy kzben tleteket adunk a szokatlan feladatok kztti eligazodsban, segtnk a dnt lpsek megttelben, j ismeretek, j tudsok birtokba juttatjuk nket. A nmikppen jtkos feladatokat azrt illesztettk be, mert ezek az egyni kompetencik fejlesztsre, j tudsok megszerzsre alkalmasak. Hogy kzben nknek is tanulni kell? termszetesen. szakrtk szerint a 21 szzadban a boldogulshoz az egyik legfontosabb az lethosszig . tart tanuls, angol kifejezssel: a life long learning (lll). Azt is mondhatnnk, hogy ez a TT vagyis: tanuls egy leten t. rajta, kezdjnk hozz! Hiszen mindannyian tudjuk, hogy rgi mdszerekkel nem lehet az j kihvsokra felkszlni s felkszteni; s azzal is tisztban vagyunk, hogy a tanulk boldogulsban kulcskrds, hogy az intzmnyi nevels mennyire kpes az elvrsokhoz alkalmazkodni, a tanulk helytllsra eslyt adni.

Az ANGlIAI PEttyEsArAszol lEPKE zENEtE


Kedves Pedaggus! Ez a ktet a kompetencia alap programcsomagok adaptlst segti az intzmnyek pedaggusai szmra, mikzben azt eszkznek tekinti az egyttnevels eredmnyes megvalstshoz. lnyeges krdsek rtelmezsnl elengedhetetlen, hogy tisztn s egyrtelmen fogalmazott jelentsekbl induljunk ki. Ezrt fontosnak tartjuk kijelenteni, hogy az adaptivitst mindvgig a vltoz felttelekhez val alkalmazkodsknt rtelmezzk s a fejlds alapjnak tekintjk.

Krjk, olvassa el az albbi trtnetet! Az evolci egyik leggyakrabban hangoztatott bizonytka az angliai pettyesaraszol lepke, a Biston betularia esete. Ennek a lepkefajnak ltezik egy pttys vilgosszrke s egy fekete vltozata. A trtnet szerint 1850 eltt a legtbb pettyesaraszol vilgosszrke volt. Ezt kveten egyre tbb fekete (melanikus) pettyesaraszolt talltak az angliai Manchester kzelben, s 1950-re 90%-ban ez a vltozat vlt uralkodv Angliban. Ezt a folyamatot ipari melanizmusnak neveztk el, s azzal magyarztk, hogy az ipari forradalom eltt a fk trzst vilgos szn zuzmk bortottk, gy az azokon pihen sttebb sznrnyalat lepkk knnyebben szrevehetek voltak. 14

1. fejezet Az adaptci felrtkeldse

A madarak teht felteheten a fekete lepkket ettk meg. Az ipari forradalom idejn viszont a zuzmk az iparosodott vidkeken elhaltak a fkrl, a stt fakrgeket pedig mg jobban befekettette a korom. A stt httr miatt a stt lepkk szrevtlenebbek maradtak a fk trzsn, gy ekkor a madarak fleg a vilgosabbakat ehettk meg. A biolgiban a tllst jelenti egy-egy faj szmra, ha a vltozsokhoz jl tud alkalmazkodni.
Kedves Pedaggus! A nevelsi-oktatsi intzmnyek krnyezete erteljesen vltozik. Akr fenyegetsknt is olvashatnnk a pettyesaraszol trtnett. De nzzk csak, mit zen a szmunkra! 1 Az adaptivits, vagyis az alkalmazkods a megvltozott felttelekhez a biolgiban a . tlls s a fejlds alapja. Azok az llnyek lesznek sikeresek, amelyek kpesek alkalmazkodni a krnyezet vltozsaihoz. 2. Ha az talakuls lass s folyamatos, akkor nem ignyel nagy erfesztst. 3. A knyelmes, sok ezer (tzezer) vig tart tvonalkeressnek vge. 4. A turbulencia a krnyezetnk jellemzje vagyis a vltozs gyors s nagy volumen. lssuk, milyen lehetsgeink vannak a drmai kvetkezmnyek elkerlsre.

a CIvIlIzCI lDSaI
A lehetsgek gazdag trhza: a) Az ember szmra a modern trsadalom olyan krnyezetet jelent, amely kpes a termszetes szelekci trvnyszersgeinek tomptsra. b) Az orvostudomny segti a biolgiai htrnyok lekzdst. c) A technika tmogatsval megsokszorozhatjuk kpessgeinket. d) A jog megteremtette a trsadalmi egyttls szablyait. e) A nevels felkszt a trsadalmi elvrsokhoz val alkalmazkodsra.

A pedaggia mint eszkz Korunk egyik legnagyobb kihvsa teht az alkalmazkods a hihetetlen mrtkben felgyorsult fejldshez, vltozshoz. Az, hogy mennyire vagyunk erre kpesek, nagyban mlik a nevelsen s az oktatson. A rgi mdszerekkel azonban nem lehet sem felkszlni, sem felkszteni arra, hogy megfeleljnk a megvltozott elvrsoknak. Trsadalmunk sikere s az egynek boldogsga-boldogulsa nagymrtkben mlik azon, hogy a gyerekek intzmnyes nevelse kpes-e igazodni a gyorsan talakul feltte15

1. rsz Adaptcis dialgus

lekhez. Kpesek-e az iskolk s a bennk dolgoz szakemberek munkjukat a tanuls folyamata kr szervezni? Kpesek-e figyelembe venni, hogy a tanuls sajtosan az egynre jellemz folyamat? Tudnak-e olyan feltteleket teremteni, melyek kztt minden egyes gyerek sajt temben, egyni mdon tanul s fejldik? Az adaptv tanulsszervezs e krdsekre igennel vlaszol. Errl lesz sz a tovbbiakban. Adaptci s adaptcis algoritmus A jelen nemzetkzi pedaggiai gyakorlatban eltrbe kerlt a tanuls szemlyre szervezse, egyniestse, amely szerint a tanuls lnyege nem az ismeretek elsajttsa, hanem a szemlyisg klnbz komponenseinek az egynre jellemz fejldse. Ehhez a fejldshez bizonyos felttelek szksgesek, a pedaggus feladata pedig ppen ezek megteremtse. Hogyan igaztsuk a tanrt a tanul egyni ignyeihez? A kompetencia alap programcsomagok adaptcijnak megvalstsval.
Kedves Pedaggus! Az eredmnyes tanulsszervezs kulcseleme: a tants-tanuls folyamatnak tudatos megtervezse. Annak rdekben, hogy a kompetencia alap programcsomagok ppen az n munkjt segtsk, azokrl a tanulkrl szljanak, akik az n osztlyba jrnak, s a lehet legjobban illeszkedjenek a tanuli sszettel jellegzetessgeihez, egy olyan tervezsi algoritmust ajnlunk a figyelmbe, amelynek segtsgvel a programcsomagokat sikeresen adaptlhatja az n intzmnynek sajtossgaihoz. A tervezsi algoritmus elnye: a) Megknnyti a tantsi-tanulsi folyamat tervezst. b) lehetv teszi a tanr elzetes tudsnak alkalmazst, aktivizlst, ezzel nveli motivltsgt a folyamatban val rszvtelre (l. 1. bra 2., 3., 4., 5. lps). c) Kezelhetv teszi a kompetencia alap programcsomag tartalmainak adekvt felhasznlst. d) A tanuli portfli segtsgvel lehetv teszi a reflektl tanri magatarts kialakulst.

16

1. fejezet Az adaptci felrtkeldse 1. bra Tervezsi algoritmus

A vltozsoktl mgis flni kell?


Tudjuk, hogy ha az rasztalunk egy msik sarokba kerl, ha nem a megszokott rend fogad otthon, ha vltozik az autbusz (villamos, vonat, HV stb.) menetrendje, ehhez alkalmazkodnunk kell. Nem szvesen tesszk, mert amit mr megszoktunk, ahhoz inkbb ragaszkodunk de azrt ez nem okoz szmunkra komoly problmt. Ha a vltozs hirtelen kvetkezik be s sokfle dolgot befolysol az letnkben, akkor tele vagyunk ktelyekkel, flelmekkel, azt rezzk, hogy bizonytalann vlunk. gy van ez most is.
Kedves Pedaggus! Krjk, ossza meg velnk gondjait, remnyeit, flelmeit az adaptcis tevkenysggel kapcsolatban. rja le, mit tart a legnagyobb akadlyoz tnyeznek, s milyen segtsget ignyelne leginkbb a sikeres egyttmkds rdekben. Kzben azt is fogalmazza meg, hogy n miben tudna a leginkbb aktivizldni.

17

1. rsz Adaptcis dialgus 1 A jelenlegi pedaggiai gyakorlatom jellemzi: . .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 2. A pedaggiai gyakorlatom vltoztatst leginkbb akadlyoz tnyezk: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 3. Amit a vltozs eredmnyessghez n hozzadok: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

18

1. fejezet Az adaptci felrtkeldse 4. Amit mr most tudok: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 5. Amiben kpeznem kell magam: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 6. Amiben segtsgre van szksgem az adaptci sorn: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

19

1. rsz Adaptcis dialgus Egsz eddigi tevkenysgnk azt clozta, hogy ders egyttmkdsben, az jra val nyitottsg jellemezzen bennnket. Ezrt n jogosan teheti fel a krdst: mirt kezdjk a problmk felsorolsval ahelyett, hogy a sikerekre koncentrlnnk? J ez? Azt gondoljuk, igen. Minden egyes olyan tevkenysgnek, amelyet egytt vgznk ennek a knyvnek a lapjain, a fejleszts a feladata s az rtelme. A fejlesztshez pedig csakis a pontos helyzetelemzs, a helyes diagnzis segthet hozz bennnket. Krjk, ossza meg tudst, de gondjait is munkatrsaival, keressk a megoldsokat egytt! Ha nem megy, akkor krjenek szakrti segtsget!

Mirt kompetencia?
Ebben a tmban kompetensnek rzem magam! Meg tudom csinlni! halljuk a krnyezetnkben, s mondjuk-rezzk mi is gyakran a fenti mondatokat. Ez hatrozottan j rzs pedaggusnak, tantvnynak egyarnt.
Kedves Pedaggus! Annak rdekben, hogy a tanulsi erfeszts nnek s tantvnyainak kevesebb bizonytalansggal s tbb sikerrel jrjon, s rmet is okozzon, knljuk lehetsgknt ezt a knyvet. Clunk az intzmny s az n meglv tudsnak aktivizlsa s beillesztse az j keretekbe, a minsgi vltozst eredmnyez intzmnyi innovcik serkentse-megvalstsa. Feladatunk j tvonalakat knlni a differencilt ignyek kielgtsre, a sajtos nevelsi igny tanulk eredmnyes egyttnevelsre, segteni a kompetencia alap fejleszts alkalmazsnak intzmnyi gyakorlatt vlst. Eszkznk, mdszernk: adaptv utak knlata a kompetencia alap programcsomagokat befogadni s alkalmazni kvn integrl/inkluzv intzmnyek szmra.

20

2. fejezet

A kompetencia
A fejezetben megismerjk a kompetencia definciit, s rvilgtunk arra, hogy mirt kerlt a gondolkods s az iskolai let kzppontjba a kompetencia alap fejleszts. Kitrnk a transzferbilits s a tbbfunkcis szerep rszletezsre, s rtelmet nyer Szent-Gyrgyi Albert mondsa: A gyerek feje nem edny, amit meg kell tlteni, hanem fklya, amit lngra kell lobbantani.
A fejezetet rta: Fldin Koczor Tnde

A kompetencia rtelmezse
A kompetencia fogalmnak rtelmezsben a pedaggit s a pszicholgit hvjuk segtsgl mikzben nem hagyjuk figyelmen kvl a munkaerpiac elvrsait sem. A fogalmat klnbz tudomnygak kpviseli rtelmeztk sajt szemszgkbl. Tbb krlrs, magyarzat ismert, de ltalnosan elfogadott, pontos definci mg nem szletett.
Kedves Pedaggus! tekintsk t a leginkbb hasznlatos, hivatkozott rtelmezseket!

2. bra A kompetencia fogalmnak nhny rtelmezse


Forrs Idegen szavak s kifejezsek sztra Pedaggiai lexikon rtelmezs latin eredet sz, illetkessget, jogosultsgot s szakrtelmet jelent. Alkalmassg, gyessg, alapveten rtelmi jelleg (kognitv alap) tulajdonsg, de fontos szerepet jtszanak benne a motivcis elemek, kpessgek, egyb emocionlis tnyezk. A kompetencia meghatrozott funkci teljestsre val alkalmassg (Nagy, 2000.).

Nagy Jzsef

2

1. rsz Adaptcis dialgus


Forrs Kardos ldia rtelmezs Azon elvrhat ismeretek, kpessgek, magatartsi s viselkedsi jegyek sszessge, amely ltal a szemly kpes lesz egy adott feladat eredmnyes teljestsre. A dntst szolgl motvumok, az rzelmek, a viselkedst lehetv tev kpessgek sszefgg rendszere (Kardos, 2004.). Csap Ben Els rtelmezsben a kompetencia alapsg a tanterv taxonmijt meghatroz szakmai elktelezettsget jelenti. A kompetencia alap tanterv htterben egy olyan szemlyisgelmlet hzdik, amely a szemlyisg f alkotelemeiknt a kompetencikat (szemlyes, kognitv, szocilis s specilis kompetencik) jelli meg, s azokat komponensrendszerekknt rtelmezve komplex kpessgek, kpessgek, kszsgek s rutinok hierarchikusan felptett rendszert hasznlja. A msodik rtelmezs az ember ltal elvgezhet tevkenysgekhez, megoldhat feladatokhoz kti a kompetencikat (valaki kompetens valamilyen tevkenysggel sszefggsben, ha kpes megoldani az ahhoz a tevkenysghez tartoz szoksos feladatokat). A tantervben e kompetencik, tovbb fejlesztsi feladatok, tevkenysgek, kpessgek s kszsgek kapnak szerepet, mindig felttelezve mgttk egy tudsrendszert is. A kompetencia fogalma a kognitv pedaggiai szakirodalomban a kvetkezkppen jelenik meg: a kompetencia a tudsnak arra a formjra utal, amelynek elsajttsa termszetes kzegben, letszer tapasztalatok rvn trtnik, s gy alkalmazsa is termszetes knnyedsggel s hatkonysggal valsul meg. Hasonlan ahhoz, ahogy az anyanyelvet megtanuljuk, majd vgtelenl sokfle gondolat megfogalmazsra alkalmazzuk. Ebben a tekintetben a kompetencia az rtkes, rvnyes, hasznosthat tuds egyik kategrija (Csap, 2006.). az Eurpai referencia Keret- Az ismeretek, kszsgek s attitdk transzferbilis, tbbfunkcis egyrendszerben2 definilt nyolc sge, amellyel mindenkinek rendelkeznie kell ahhoz, hogy szemlyiskulcskompetencia gt kiteljesthesse s fejleszthesse, be tudjon illeszkedni a trsadalomba s foglalkoztathat legyen. Elemei: ismeret, kszsg, attitd. Kulcskompetencia Nemzeti A modern, tuds alap, ers gazdasgi versenyre, politikai demokralaptanterv cira, az emberi kapcsolatok humanitsra pl trsadalomban az iskolzs sorn kialaktand, megerstend s fejlesztend kompetencik (tudsok, kszsgek, kpessgek) rendszernek leglnyegesebb, alapvet elemei. A Nemzeti alaptanterv ezekre ttelesen pt.
2

2 European Commission, Directorate. General for Education and Culture (2004). Implementation of Education and Training 2010 Work programme. Working Group B Key competences. Key Competences for Lifelong Learning. A European Reference Framework.

22

2. fejezet A kompetencia

Az EGyN szINtJN lV KoMPEtENCIK sszEtEVI Ismeretek, a tuds: informcik, amelyekkel az egyn rendelkezik. Kszsgek, jrtassgok: a feladatok teljestsnek kpessgt adjk. nrtkels, szocilis szerepek: olyan attitdk, rtkek, amelyeket az egyn fontosnak tl (pl. karrier, siker stb.). Szemlyisgvonsok: pszichikai, fizikai jellemzk, a karakter. Motivcik: azon tnyezk, amelyek irnytjk a viselkedst.
sszefoglalva A kompetencia alap kpzs az elre meghatrozott kompetencik megszerzsre irnyul.

Kulcskompetencik
Kedves Pedaggus! Az Eurpai Uni szndka nagyon vilgos. Jl ltszik, hogy a versenykpessg fenntartsa s nvelse csak akkor lehetsges, ha az egyes tagllamok oktatsi rendszerei korszersdnek, s jobban illeszkednek a munkaer-piaci elvrsokhoz, a trsadalmi ignyekhez. Ezt csak gy lehet megvalstani, ha az iskola erre tudatosan fkuszlva kialaktja azokat a kulcskompetencikat, amelyekkel kapcsolatban korbban konszenzus alakult ki.

A pragmatikus megkzelts clja olyan kompetencialistk sszelltsa, amelyek a munkaadk szmra fontos s az iskolban kialaktand (kulcs)kompetencikat tartalmazzk. A (kulcs)kompetencival foglalkoz szakirodalomban alapveten ktfle megkzeltssel tallkozunk: 1. az egyik a trsadalmi szksgletek, a hasznossg oldalrl kzelt; 2. a msik a szemlyisg tudatos fejlesztsbl indul ki. A kt gondolat nem teljesen klnbz, sszernek, mivel mindkt megkzelts mveli azt szorgalmazzk, hogy a kzoktatsi rendszer minl eredmnyesebben ksztse fel a trsadalom tagjait a sikeres felntt lt szerepeire.

23

1. rsz Adaptcis dialgus A kulcskompetencik elssorban a munkaer-piaci elvrsok kapcsn merlnek fel. Jelentsgk azonban sokkal tgabban rtelmezend: a sikeres nmegvalstst tmogat kszsgek, kpessgek, attitdk s adottsgok kszlett jelentik, de tanulst, nyitottsgot, rdekld hozzllst is magukban foglalnak. A boldogsg, a kiegyenslyozottsg elrse a kulcskompetencik meglte nlkl elkpzelhetetlen.

sszegezve: a kulcskompetencik azon legfontosabb kpessgek sszessgt jelentik, amelyekre minden embernek szksge van a szemlyes fejldse s a sikeres munkavllalsa rdekben. Fejlesztst a trsadalom az letben val boldoguls rdekben elvrja az iskoltl. A kulcskompetenciknak ki kell alakulni a ktelez oktats vgre. A kulcskompetencia fogalmnak rtelmezsben hrom szempontot felttlenl rdemes figyelembe venni. A kulcskompetencik birtokban az egyn 1. kpes az lethosszig tart tanulsra s arra, hogy az egyni clkitzsei elrsre trekedjen (kulturlis tke megszerzse); 2. aktv llampolgrknt tud rszt venni a trsadalom letben (trsadalmi tke megszerzse); 3. kpess vlik arra, hogy kpzettsgnek, kpessgeinek megfelel munkt talljon (humn tke megszerzse). Az Eurpa Tancs 2000 mrciusban elfogadott lisszaboni hatrozata 2010-ig Eurpt a vilg legversenykpesebb, legdinamikusabb tuds alap gazdasgv kvnja fejleszteni. Ennek rdekben sajtos clokat fogalmazott meg az oktats szmra is. A clok megvalstsnak egyik eszkze a kompetenciafejleszts, amelynek rszeknt lnyeges feladat a kulcskompetencik azonostsa s fejlesztsi lehetsgk megtallsa, mert ezek a tuds alap trsadalomban s a gazdasgban val rvnyeslshez nlklzhetetlenek. Az azonostott kulcskompetencik: 1. anyanyelvi kommunikci, 2. idegen nyelvi kommunikci, 3. informcis s kommunikcis technolgia (digitlis kompetencia), 4. matematikai mveltsg, valamint termszettudomnyos s technikai kompetencik, 5. szemlykzi s llampolgri kompetencik (interperszonlis, interkulturlis, szocilis s llampolgri kompetencik), 6. tanulsi kompetencia (a tanuls megtanulsa), 7 vllalkozi kpessgek, . 8. kulturlis tudatossg.

24

2. fejezet A kompetencia

AMIrt Az IsKolN A VIlG szEME


A kulcskompetencikkal elssorban az iskolnak kell felvrteznie a fiatalokat, de kialaktsuk nem kthet konkrt tantrgyakhoz. A jelzett kpessgeket, illetve kulcskompetencikat tantrgyaktl fggetlen fejlesztsi feladatknt keresztkompetenciaknt kell felfogni, kezelni.

Ezt clozza az unis tmogatssal megvalsul hazai fejleszts3 is: a kzponti programban az vodkban s iskolkban felhasznlhat oktatsi programcsomagok kidolgozsra kerlt sor. A fejleszts hat kiemelt kompetenciaterletet rintett: az eszkz jelleg kompetencik kzl a szvegrtsi-szvegalkotsi, a matematikai, az idegen nyelvi (angol, nmet, francia, illetve magyar mint idegen nyelv), az informatikai s mdiahasznlati (IKT) kompetencit; valamint az EU tmogatsi politikjban kiemelt clknt megjelen, szintn kulcsfontossg szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencikat, illetve az letplya-ptsi kompetencik terlett.

Mit jelent a mindennapi munknkban a kompetenciafejleszts?


Az iskola arra val, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felbredjen a tudsvgya, megismerje a jl vgzett munka rmt, megzlelje az alkots izgalmt, megtanulja szeretni, amit csinl, s megtallja azt a munkt, amit szeretni fog. (Szent-Gyrgyi Albert) Mindenki szeretn rezni, hogy kpes megbirkzni azzal a problmval, amely eltte ll, meg tudja oldani a jelentkez feladatokat s kpes helytllni
Nemzeti Fejlesztsi Terv Humnerforrs-fejlesztsi Operatv Program 3.1 intzkeds: Az egsz leten t tart tanulshoz szksges kszsgek s kompetencik fejlesztsnek tmogatsa.
3

25

1. rsz Adaptcis dialgus

az adott szituciban. Azaz mindenki szereti magt kompetensnek rezni. A tanul csak akkor lesz a tanulsban motivlt, ha megtapasztalhatja a kompetencia rzst. Az iskolai munkban elsdlegesen az a feladatunk, hogy a gyerekek szmra lehetv tegyk a kompetenciarzs megtapasztalst a tanulsi folyamatban ennek birtokban knnyebben eljuthatnak ms terleteken is a kompetencia rzsig. A KoMPEtENs tANUl Minden gyereknek joga van ahhoz, hogy sikereket elrve, rmmel jrjon a sajt lakkrzetben l tbbi gyerekkel egytt iskolba. Hogyan fejleszti egy felelsen gondolkod iskola a lehet legtbb tanuljnak tanulst? Elvben hrom orientci lehetsges: korrekci, felzrkztats, harmonizls. A korrekci s a felzrkztats gygyt jelleg alapveten a gyereket akarjk alkalmass tenni az iskolra. A harmonizls megelz jelleg, ahol cl a problematikus tantsi helyzetek megelzse azzal, hogy olyan tantsi szitucit teremtnk, amelyben a gyerek nmaga lehet. A KoMPEtENs PEDAGGUs A pedaggus s a tanul kztt klcsns kapcsolatnak kell kialakulni, hogy egyenrang felekknt rintkezhessenek egymssal. A kialakul kapcsolat knynyen srlhet mr a nevelsi-oktatsi folyamat elejn. Ha a pedaggus s az iskola tveszi s rilleszti a dikra a pszicholgiai cmkket (hiperaktv, autista, problms stb.), akkor a pedaggus s a dik kztt nem lehet klcsns, partneri kapcsolat. A pedaggus a segt, gondoz szerept lti magra, a tanul pedig a segtsgre szorul betegt. gy a problma jabb megerstst kap. A cmke semmilyen clt nem szolgl, az llapoton nem tud javtani, a helyzeten csak ront, mert azt sugallja, hogy nem tehetnk semmit. Nyilvnval, hogy a gyerekek klnbzek, mindegyikk ms tulajdonsgokkal, adottsgokkal rendelkezik. Ha a teknsbkt arra knyszertjk, hogy gy fusson, mint a versenyl belepusztul. s ha a versenylnak nem engedjk meg, hogy gyorsabban haladjon, mint a tekns ebbe a versenyl pusztul bele mondta Selye Jnos. Nem mindenki egyforma gyors. A gyerekek nagyon klnbz sebessggel reaglnak, alkalmazkodnak, rnak, olvasnak, beszlnek, rtenek meg dolgokat. Nagyban segti a kompetencia rzsnek megersdst a gyerekekben az, ha

26

2. fejezet A kompetencia

ezt az egyszer tnyt jobban figyelembe vesszk. Nagyon fraszt az, ha az embernek gyorsabban kell a feladatt elvgezni annl, mint amit br. Ilyenkor jelentkeznek a hibk: az rs olvashatatlann vlik, az ember dadog, rosszul olvas el szavakat, hibkat kvet el. Igyekezznk annyi idt adni a tanulknak, amennyire szksgk van. Erre kitn lehetsget teremt a differencils. Azok a tanulk, akik hagyomnyos keretek kztt nem tudnak lpst tartani a tbbiekkel, elbizonytalantjk a pedaggust. A kialakult helyzetben a pedaggus s a tanul egyarnt rosszul rzi magt. Ha a pedaggus meg akar szabadulni a sikertelensg rzstl (mrpedig meg akar, mert kudarcosan nem lehet tantani), akkor gyakran meggyzi magt, hogy semmit sem tehet, a gyerek lemaradsnak oka mshol keresend, a gyerek nem kpes tbbre. ntudatlanul is ritkbban adja meg a szt ezeknek a tanulknak, kevesebb idt ad nekik a vlaszadsra, ritkbban dicsri ket. Az eredmny nyilvnval: az elbtortalanodott tanul azt teszi, amit a pedaggus gondol. Nem tudja, hogyan lehetne tbbet kihozni magbl.

Kedves Pedaggus! Ha a tanulsi s munkatemp, intelligencia, rdeklds s adottsg klnbsgeit termszetesnek tekintjk, ha alkalmazkodunk ezekhez a klnbsgekhez, kialakthatunk egy olyan krnyezetet, amelyben mindenkit elfogadnak olyannak, amilyen, s rtkelik azrt, ami. A lnyeg, hogy mindenki legyen nmaga: hibival, hinyossgaival egytt. Fontos, hogy a dikok fogadjk el nmagukat, a helyzetket s trsaikat. Mi pedig fogadjuk el ket.

Nem akarok trsasozni! Most nincs kedvem fogcskt jtszani! Majd ksbb olvassunk, j? mondjk a tanulk, prblnak alkudozni, halogatni, a feladatokat megkerlni. A magyarzat nagyon egyszer: ha a diknak nincs nbizalma, gyakran bele sem kezd a munkba vagy jtkba. Azok a gyerekek, akik megtapasztalhattk, hogy a munkjuk sorn szabad tvedni, hogy a sokfle tevkenysg hatsra tudsuk nvekszik, egyre tbb mindenre lesznek kpesek: rjnnek, hogy a sikereket k maguk rtk el, elhiszik, hogy legkzelebb is sikerrel jrnak majd. gy rzik, hogy rtenek valamihez, emiatt a tanuls folyamatban kompetensnek rzik magukat. Megtapasztaljk a tanuli kompetencia rzst. Az ember llandan kpessgei fejlesztsre trekszik. A gyermekeknl ez mg inkbb gy van. A gyerek szinte mindenre (sajt korltain tl is) kpes akar lenni. A kpessgek nagy rszt a gyerekek nem az iskolban sajttjk el. A legtbb gyerek ingergazdag krnyezetben n fel, amely bsgesen knl szmra tanulsi lehetsgeket. A tants akkor lesz j, ha ezeket a lehetsge-

27

1. rsz Adaptcis dialgus

ket, a tmogat tanulsi krnyezetet kialaktjuk az iskola tanulsi folyamatban (ezzel rszletesen foglalkozik majd a 8. fejezet: A tanulsi krnyezet).
Kedves Pedaggus! Mi segthet kialaktani a dikban a kompetencia rzst? Knlatunk a kvetkez.

A kapcsolat Helyezznk megfelel hangslyt az interakcikra! A szemlyek szintjn trtn kapcsolatnak a klcsns tisztelet s a bizalom legyen az alapja! Szorgalmazzuk az aktv prbeszdet! Vegyk figyelembe a gyerekek kvnsgait s rdekldsi krt! reztessk, hogy hallani akarjuk a vlemnyket! rzkeltessk a gyerekekkel, hogy nagyon fontosnak tartjuk a kzs munkt s egyms segtst! sztnzzk a gyerekeket arra, hogy az rval kapcsolatban elismerst vagy kritikt fejezzenek ki! A tants legyen interaktv! Lehessen mindenki nmaga! Mindenkit tekintsnk nmagnak, ne cmkzznk, a gyereket sajt maghoz mrjk a tanulsi folyamatban, fogadjuk el a termszetes klnbsgeket! Adjunk idt a gondolkodsra, elmlkedsre! Adjunk szabad mozgsteret! ptsnk be klnbz szinteket a tantsba, hogy az az osztly minden tagjnak megfelelhessen! Dolgozzunk az egsz osztllyal, interaktvan kis csoporttal, s alkalmazkodjunk az egyes tanul ignyeihez is! A munka s tanuls temt igaztsuk az egynekhez, vegyk figyelembe a klnbz munkastlusokat s vrmrskleteket! 28

2. fejezet A kompetencia

nbizalom, nbecsls Erstsk a dikok nbizalmt, nbecslst! Dicsrjnk nyilvnosan, hogy mindenki hallja, de a hibkat ne nyilvnosan javtsuk, mindig csak az rintettel kzljk! Iskoln kvli krnyezet A tants attl lesz mvszet, hogy a gyerekeket kpessgeik, ismereteik bvtsre kszteti. Ehhez j mdszer az iskoln kvli krnyezet lehetsgeinek bevitele az iskolba. ptsnk a mr meglv tudsukra! Krdezznk r a gyerekek gondolatmenetre! Adjunk lehetsget a gyerekeknek arra, hogy sajt tapasztalataikra pthessenek! Elvrs Legyenek komoly elvrsaink, de ezek mindig legyenek sszhangban a gyerekek kpessgeivel s adottsgaival! Az elvrsainkat tegyk egyrtelmv a gyerekek eltt! A tanuli kompetencia kialaktsban fontos szerepe van a mdszereknek, az rtkelsnek, az osztlyszervezsnek. Ezekrl rszletesen a ksbbi fejezetekben lesz sz. A KoMPEtENCIAFEJlEszts Az INtzMNyI GyAKorlAtBAN Nem a tanterv kormnyozza az iskolt, hanem a krlmnyekkel szmol nevelsi terv. (Kiss rpd) Hol jelenik meg a kompetencia alap szemllet az iskolk alapdokumentumai kztt? A krds megvlaszolshoz tekintsk t a kvetkez oldalon szerepl sszehasonlt tblzatot! 29

1. rsz Adaptcis dialgus 1. tblzat A hagyomnyos s a kompetencia alap program nhny jellemzje
Hagyomnyos program Mire alapoz? a tartalomra Clkitzsei ltalnosak Mi ll a kzppontban? a tants Milyen orientcij? elmletorientlt Milyen haladsra kszl? csoportos Mire tervez? idegysgre rtkelse ltalnos szempont teljestmny szempont teljestmnyre egyni gyakorlatorientlt a tanuls specifikusak a kompetencira Kompetencia alap program

Jl ltszik, hogy a klnbsgek alapvetek. A hagyomnyos nevelsi program vltoztatsra szorul, az alapelvek, clok, feladatok, eszkzk, eljrsok tekintetben egyrtelmen tkrznie kell a korszer szemlletet. Ha a kiinduls ms, akkor minden megvltozik A hagyomnyos tanterv az elsajttand ismeretanyagbl indul ki, felttelezve, hogy annak elsajttsa a szemlyisg fejldst eredmnyezi. A kompetencia alap programcsomagok bevezetsekor a tantsi-tanulsi folyamat sorn alapvet feladat a kompetencik fejlesztse. Ebbl kiindulva, erre alapozva kell a hatalmas tudsanyagbl az elsajttand ismeretanyagot s az elsajttand tevkenysgeket kivlasztani gy, hogy azok hozzjruljanak a kompetencik fejlesztshez.
Kedves Pedaggus! Amennyiben a fejezet felkeltette az rdekldst, a tmval kapcsolatban rdekes kiegszt elemzseket, trtneti ttekintst tall a Fggelkben. Az Irodalomban tovbbi olvasnivalt ajnlunk rdekldsnek kielgtshez.

30

3. fejezet

Betekints a diagnosztikai eljrsokba


A fejezetben megismerkednk a diagnosztika alapfogalmaival, alkalmazsnak lehetsgeivel a pedaggiai gyakorlatban, kulcsszerepvel a pedaggiai munkban. Olvashatunk a tanulsi zavarokrl, azok htterrl s a fejleszts lehetsgeirl. A fejezet kitr a szakmakzi egyttmkds szksgessgre az egyttnevelsben.
A fejezetet rta: Vargn Mez Lilla

Egyttmkds nlkl nem megy


Kedves Pedaggus! nnek, a befogad pedaggusnak a tma ttekintshez szeretnnk segtsget nyjtani a fogalmak tisztzsval, a legismertebb nzetek, vizsglatok s fejleszt eljrsok bemutatsval. Az egyttnevelsben dominns szerepet kap az egyttmkds. Egyttmkd partnere lehet a szl, a fejlesztpedaggus, az iskolapszicholgus, a nevelsi tancsad munkatrsa, a szakrti bizottsg tagja, pedaggiai kollgi, illetve az egysges gygypedaggiai mdszertani intzmny (EGyMI) gygypedaggusa. A pedaggiai segtsgnyjts lehetsgeit s mdjt megismerve tudatosabban s hatkonyabban tudja napi pedaggiai munkjban hasznostani ezek elemeit, keresve az egyttnevels sorn alakul szakmakzi egyttmkds tjait.

Mr az vodban szrevehet, hogy nmelyik gyermek figyelmt a szeretett jtk is csak rvid idre kti le, msoknak a beszddel van gondja, esetleg mozgsos gyetlensgk tnik fel. Vannak gyerekek, akiknek rajzt az vn sosem tudja megdicsrni, akadnak, akik rosszul ltnak, hallanak vagy nem tudnak megszmolni kt gesztenyt. Minden gyermek- s tanuli csoportban vannak eltr teljestmnyt mutat gyermekek pozitv s negatv irnyban egyarnt.
ltalban gondot okoznak azok, akiknek viselkedse, fejldsi mdja, teme lnyegesen eltr a tbbiektl, s ezzel zavarjk a csoport lett.

31

1. rsz Adaptcis dialgus

Ezek a problmk ksbb sem sznnek meg. Az vodban tapasztalt furcsasgok vagy eltrsek az iskolai vek alatt tanulsban jelentkez nehzsgekhez vezethetnek. Halmozdsuk kvetkeztben a gyerekek egyre tbb kudarcot lnek meg. Ezek hatsra cskken nbizalmuk, a sorozatos sikertelensgek megkesertik tanulveiket. Szenved a csald s nyugtalan a pedaggus is, mert olyan problmval tallja magt szemben, amelyre nem ksztettk fel. Segteni is szeretne, de nem tudja, hogyan. Nhny tovbbkpzs sem oldja ezeket a feszltsgeket, mert a problma azonostsa, gykereinek feltrsa s a megolds nem egyedl a tantra, tanrra vr szakmakzi egyttmkdst ignyel.

Mi okoz gondot a tantnak, a tanrnak?


Az, amikor munkja eredmnytelensgvel szembesl. A problms gyerekek sokflk. Van, akinek srltsge szemmel lthat, de gyakran elfordul, hogy csak egy-egy kpessg vagy rszkpessg terletn mutatkozik eltrs. A gondot leginkbb azok a tanulk okozzk, akik laikus szemmel is lthat mdon nem mozgskorltozottak, nem rzkszervi fogyatkosok, s intelligencijuk is tlagosnak mondhat mgis tanulsi nehzsgeik vannak. Tbbnyire az olvass, rs elsajttsval, a matematikatanulssal kszkdnek vagy figyelemzavar jellemzi ket. J lenne, ha az vn, a tant idejekorn tudn, melyek ezeknek a tanulsi nehzsgeknek a gyanjelei, s mit tehet megelzskre, illetve hova fordulhat segtsgrt.

Amikor a korrepetls nem hasznl


A j szndk pedaggus segt korrepetl, gyakoroltat gyakran eredmnytelenl. Nem rti, hogy az ltalban jl bevlt mdszerek nhny tanul esetben mirt mondanak csdt. A tanulsi problmk sokflk. Felismersk, azonostsuk, a diagnzis fellltsa, a fejleszts lehetsgeinek megtallsa, a megfelel terpis javaslat megtallsa szakmai egyttmkdsek sorn valsul meg egyszeri vizsglat nem elegend hozz. A tanulsi zavarok, tanulsi nehzsgek okaival, a megjelensi s hatrterleti problmkkal az utbbi hsz vben szmos vizsglat foglalkozott, clszer vizsglati metdusokat s terpis eljrsokat dolgoztak ki, szmos kutatst publikltak Magyarorszgon s klfldn is.

32

3. fejezet

Betekints a diagnosztikai eljrsokba

A pedaggiai diagnzis
A bevezetbl is kitnik, hogy a tanulsi nehzsgek kezelsnek kulcskrdse a problma felismerse, azonostsa, a diagnzis fellltsa. A latin s grg eredet diagnzis sz elssorban az egszsggy, az orvostudomny terletn hasznlatos kifejezs. Jelentse: krmeghatrozs, krisme. A diagnosztika a betegsgek felismersnek tudomnya s gyakorlata. Az Orvosi sztr hasonlan fogalmaz, diagnosztiknak tekinti a betegsg felismersnek s megllaptsnak tudomnyt. A fogalom a pedaggia szakterletre a gygypedaggia rvn kerlt, utalva ennek a szakterletnek eleinte az orvostudomnnyal a mainl szorosabb kapcsolatra, amikor nemcsak a tipizls alapult kizrlag orvosi-biolgiai szempontokon, de a gygypedaggiai intzmnyekben megvalsul nevels, gygytva nevels is. A ksbbiekben ezt vltotta fel a sok szempont (orvosi, pedaggiai, pszicholgiai, szociolgiai), gynevezett komplex gygypedaggiai tipolgiaalkots, amelynek elsdleges feladata sajnlatos mdon a szelekci szolglata volt. A szakrti bizottsgok vizsgl teamjben napjainkban is ktelezen rszt vesz orvos munkatrs.

Hogyan vltozott a fogyatkossg rtelmezse? Az orvosi-pszicholgiai megkzeltstl a pedaggiaitrsadalmi megkzelts fel


A magyarorszgi gygypedaggia tudomnyos megalapozi a 20. szzad elejn az orvostudomnyra, a ksrleti pszicholgira s a gyermektanulmnyozsra ptettk munkssgukat. Az elklntetten mkd gygypedaggiai intzmnyhlzat kialakulsnak mozgateri szocilis, gazdasgi, pedaggiai oldalrl is megjelentek. A korszak jellemzje, hogy a fogyatkos tanulk nevelst-oktatst a defektus oldalrl kzeltik meg. Ennek egy ltalnosan alkalmazott algoritmusa, hogy 1. a gyermekben van a hiba, 2. ezrt a diagnzis elssorban a deficitek megllaptsra, pontostsra vonatkozik (a szhasznlat szerint defektolgia a gygypedaggia elnevezse). Egyrtelm a trekvs a cmke meghatrozsra. Az erre pl pedaggia a krosodsra sszpontost, s a szegregcit, az elklntett kezelst preferlja. Ez a mlt szzad vgig az akkori szocialista orszgokban mindentt gy volt. Az ilyen pedaggiai modellekben mindentt specilis tanterveket hasznlnak, s a gygypedaggus szerepe kizrlagos. 33

1. rsz Adaptcis dialgus

A gygypedaggiai intzmnyrendszer kialakulsnak kvetkezmnye lett a tarts elzrs a trsadalomtl, nemritkn a csaldtl is, hiszen ezek az intzmnyek ltalban a lakhelytl tvol lvn, kollgiumi ellts ignybevtelt tettk szksgess. a TIPolGIk ltalnosan jellemz, hogy orvostudomnyi alapon, orvosi szempontbl trtnt a fogyatkossgi kategrik kialaktsa. A tipolgik egyre differenciltabbak lettek. Eleinte az abnormlisok s betegsgben szenvedk szmra alakultak iskolk. Az elklntett iskolztats preferldik, hvei az orvosi kategrik, a biolgiai kritriumok alkalmazst ltjk clravezetnek. A gygypedaggiai iskolkba javasoltak kre egyre krlrtabb, azokra korltozdik, akiknek fejldsmenete valamilyen kros hatsra fellp llapot kvetkeztben tartsan megsrlt. A szhasznlat a kvetkez: anomlia = fejldsmenetben srlt, defektus = fogyatkos. A gyjtfogalmakhoz nagyon gazdag tipolgiarendszer s defincikszlet trsul, mindegyikben a f- s alcsoportok s tpusok szles skljval (GordoSn, 1981.). Haznkban ez volt a jellemz egszen 2003-ig, a kzoktatsi trvny (Kt.) mdostsig, amikor a trvnyben a fogyatkos megnevezst felvltotta a sajtos nevelsi igny elnevezs. A mai felfogsban a diagnosztizl s rtkel folyamatoknak az egyes egynek nevelsi szksgletnek megllaptsa a feladata, s nem a csoportok s tpusok szerinti osztlyozs s cmkzs, illetve a gyermekek klnbz standard csoportokba sorolsa. Napjainkban az orvosi/biolgiai megkzeltssel szemben ersdik a nevelsi/trsadalmi megkzelts. Clknt megjelenik az integrci, amelynek elrst az intzmnyfenntartk finanszrozsra vonatkoz szablyozs is segti. Ezt szakmailag megalapozta az a tny, hogy a kln intzmnyrendszerben megvalsul nevelsnek-oktatsnak az iskoln tli trsadalmi beilleszkeds tekintetben komoly htrnyai is mutatkoztak. A nemzetkzi gyakorlatban jelentkez egyttnevelsi irnyzat hatsra az 1980-as vektl kezdden egyre ersdtt az integrcis trekvs haznkban is. Ma mr az jellemzi a kzoktatst, hogy a legtbb terleten mkdnek egyttnevel (befogad) intzmnyek, gy bvlnek a kpzsi formk kztt a vlasztsi lehetsgek a sajtos nevelsi igny tanulk szmra is (KpataKi, 2005.).
Az iskolztats szempontjbl fontos EU-konform j, tfog kifejezs a sajtos nevelsi igny gyermek, tanul (sNI) fogalom. Az eredeti kifejezs, a special educational needs (sEN) az oECD4-tl szrmazik, magyar megfelelje ennek fordtsa.
4 OECD: Organisation of Economic Cooperation and Development Gazdasgi Egyttmkdsi s Fejlesztsi Szervezet.

34

3. fejezet

Betekints a diagnosztikai eljrsokba

A sAJtos NEVElsI IGNy GyErMEKEK Az OECD ltal ksztett nemzetkzi sszehasonlt tanulmny5 hrom nagyobb csoportjt klnbztette meg a specilis oktatsi szksgletnek. Ennek rtelmben az A kategriba tartoznak a szervi rendellenessgen alapul fogyatkossgbl, a B kategriba a nem szervi rendellenessgen alapul tanulsi nehzsgekbl fakad szksgletek, a C kategriba pedig az olyan specilis szksgletek, melyek alapja valamilyen trsadalmi, kulturlis vagy nyelvi jellemz (pldul kisebbsgek vagy bevndorlk). Magyarorszgon a kzoktatsrl szl 1993. vi LXXIX. trvny 2003. vi mdostsa vezette be a sajtos nevelsi igny gyermek, tanul fogalmat. E trvny szerint 121. 29. sajtos nevelsi igny gyermek, tanul: az a gyermek, tanul, aki a szakrti s rehabilitcis bizottsg szakvlemnye alapjn a) testi, rzkszervi, rtelmi, beszdfogyatkos, autista, tbb fogyatkossg egyttes elfordulsa esetn halmozottan fogyatkos, a megismer funkcik vagy a viselkeds fejldsnek organikus okra visszavezethet tarts s slyos rendellenessgvel kzd, b) a megismer funkcik vagy a viselkeds fejldsnek organikus okra vissza nem vezethet tarts s slyos rendellenessgvel kzd. A nevelsket-oktatsukat vgz iskola a helyi tantervt az iskolatpusra kiadott vlaszthat kerettantervek s a Sajtos nevelsi igny tanulk iskolai

Special Needs Education, www.european.agency.org 2000 Rgebbi elnevezssel: a pszichs fejlds zavara miatt a nevelsi-tanulsi folyamatban tartsan s slyosan akadlyozott. A sajtos nevelsi igny meghatrozsa klnsen annak b) pontja az elmlt idszakban tbbszr is megvltozott, knyvnk kziratnak lezrta, nyomdai elksztse kzben is. A jogszably elrendelte a korbbi fogalommal pszichs fejlds zavarai miatt a nevelsi-tanulsi folyamatban tartsan s slyosan akadlyozottnak diagnosztizlt gyermekek fellvizsglatt. a szakrti s rehabilitcis bizottsg azt vizsglja, hogy az emltett krbe tartoz gyermekek, tanulk kzdenek-e a megismer funkcik vagy a viselkeds fejldsnek tarts s slyos rendellenessgvel vagy sem. Amennyiben igen, az visszavezethet-e organikus okokra vagy sem. E vizsglatokat 2007 december 31-ig kell lebonyoltaniuk a szakrti s rehabilitcis bizottsgoknak, majd ezt . kveten 2008. mrcius 15-ig kell azoknak a gyermekeknek, tanulknak az iratait megkldeni a nevelsi tancsad rszre, akik a megismer funkcik vagy a viselkeds fejldsnek organikus okokra vissza nem vezethet tarts s slyos rendellenessgvel kzdenek. Fggetlenl attl, hogy a pszichs fejldsi zavarai miatt sajtos nevelsi igny gyermek, tanul a fellvizsglatot kveten kikerl-e a sajtos nevelsi ignyek krbl, 2008. augusztus 31-ig a juttatsok s a kltsgvetsi tmogatsok szempontjbl e krbe tartoznak kell tekinteni. (Forrs: OKM tanvkezd kiadvny, www.okm.gov.hu) A jogszably hasznlja a beilleszkedsi, tanulsi, magatartsi nehzsggel kzd gyermek, tanul fogalmt. A nevelsi tancsads feladata annak megllaptsa, hogy a gyermek, a tanul beilleszkedsi, tanulsi, magatartsi nehzsggel kzd, ennek alapjn szakvlemny ksztse, valamint a gyermek fejleszt foglalkoztatsa a pedaggus s a szl bevonsval. Az j rendszer mkdsrl e knyv nyomdba adsakor mg nincsenek tapasztalataink a szerk.
5 6

35

1. rsz Adaptcis dialgus

oktatsnak irnyelvben7 foglaltak figyelembevtelvel kszti el, illetve fogadja el. Az ket a tbbi tanulval egytt nevel, oktat iskola a helyi tantervnek elksztsnl a Sajtos nevelsi igny tanulk iskolai oktatsnak irnyelvt is figyelembe veszi. Az egytt oktatott tanul egszsggyi s pedaggiai cl rehabilitcijt kzpontilag kiadott egyni fejldsi lapon dokumentlja. A trvny 30. -a szerint a beilleszkedsi, tanulsi, magatartsi nehzsggel kzd gyermek, tanul [] a kzssgi letbe val beilleszkedst elsegt rehabilitcis cl foglalkoztatsra jogosult. A rehabilitcis cl foglalkoztats a nevelsi tancsads, az vodai nevels, az iskolai nevels s oktats keretben valsthat meg.

osztlyozsI rENDszErEK Az osztlyozsi rendszerek rvid ttekintse azrt fontos, mert segt rtelmezni a sajtos nevelsi igny tanulk szakvlemnyben olvashat kdokat. A szakrtk ltal kidolgozott nemzetkzi osztlyozsi rendszerek a nemzetek fogyatkossgrtelmezseit kzeltik, s elssorban az orvosi/egszsggyi gyakorlat szmra kszltek. A WHO8 tbbek kztt magyar szakrti folyamatosan dolgoznak ezek korszerstsn. BNO A Betegsgek Nemzetkzi Osztlyozsa verzijt (BNO-IX.) 1980 ta hasznltk Magyarorszgon az akkor mg gygypedaggiai thelyez bizottsgok. A BNO-X. a 2001-tl mig hasznlt vltozat. Az orvosi szempont megkzeltstl val elmozdulst jelzi, hogy a 2004ben kiadott magyar fordts mr mellzi a betegsg kifejezst, s a Funkci-

7 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajtos nevelsi igny gyermekek vodai nevelsnek irnyelve s a Sajtos nevelsi igny tanulk iskolai oktatsnak irnyelve kiadsrl. 8 World Health Organization = Egszsggyi Vilgszervezet.

36

3. fejezet

Betekints a diagnosztikai eljrsokba

kpessg, fogyatkossg s egszsg nemzetkzi osztlyozsa (FNO) kdot is alkalmazza a vizsglatok sorn.
A vizsglatokra, kategrik fellltsra azrt van szksg, hogy a kln megsegtsre, tbbletszolgltatsokra jogosultak krt meg lehessen hatrozni.

A mr emltett BNO-X. alfanumerikus kdrendszer, amely fcsoportokbl s azon bell jabb alfanumerikus alrendszerekbl pl fel. A pedaggiai cl keres ilyen diagnzisokat s besorolsi kritriumokat tall: . pl. az V fcsoportban: Mentlis s viselkedszavarok (F00F99), a VI. fcsoportban: Az idegrendszer betegsgei (G00G99), a VII. fcsoportban: A szem s fggelkeinek betegsgei (H00H59), a VIII. fcsoportban: A fl s csecsnylvny megbetegedsei (H60H95), a XVII. fcsoportban: Veleszletett rendellenessgek, deformitsok s chromosoma abnormitsok (Q100Q99). DSM A mentlis s viselkedszavarok rszletez jellemzsre s a kritriumok meghatrozsra egy msik osztlyozsi rendszerben, a DSM-IV-TRTM-ben kerlt sor. Ebben a viselkeds s az rzelmi-hangulati let zavarai, az iskolai teljestmny specifikus rendellenessgei s a kevert specifikus fejldsi zavarok lersai tallhatk.
A cl az, hogy minden, funkcionlis akadlyozottsggal, illetve kpessgzavarral kzd gyermek, tanul megkapja azt a tbbletszolgltatst, gygypedaggiai segtsget, amely biztostja szmra is a trsadalmi integrcija elrshez szksges optimlis letminsget. gy, amikor az n iskoljba vagy osztlyba sajtos nevelsi igny tanul rkezik, a tanul diagnzisa s besorolsi kdja alapjn is nyilvnval lesz, hogy milyen gygypedaggiai segtsggel vgezheti sikeresen tanulmnyait az integrlt oktats keretei kztt is.

Gygypedaggiai, pszicholgiai, pedaggiai diagnosztika, diagnzis


A kutatsok, a tudomnyos felismersek s a trsadalom ignyei a diagnosztika fejldst eredmnyezik.

37

1. rsz Adaptcis dialgus

A 20. szzad elejn nemzetkzileg is szmon tartott magyar Ranschburg-fle gygypedaggiai pszichodiagnosztika napjainkig folyamatosan differencildott, ennek nyomn a specialistk szmra sokfle lehetsg ll rendelkezsre, pldul: egy populci (pldul rtelmi, beszd- vagy mozgsfogyatkosok) specilis diagnosztikja; bizonyos gygypedaggiai (pldul logopdiai) tevkenysghez kapcsold diagnosztika; letkor-specifikus (pldul a korai letkori) krdseket trgyal gygypedaggiai diagnosztika; a nevels-oktats folyamata szempontjbl relevns pedaggiai diagnosztika, pldul tanulsdiagnosztika; a pszichikai kpessgek, egyes funkcik, a szemlyisg sokirny megismerst klnbz standardizlt eljrsok bevonsval segt gygypedaggiai pszichodiagnosztika. (Gerebenn, 2004. nyomn) A DIAGNosztIzls ClJA A fejlesztsi, nevelsi, oktatsi, terpis s rehabilitcis tevkenysgnek hatkonysga rdekben a gygypedaggia komplex mdon alkalmazza a sttus-, folyamat-, differencil-, fejlesztsi diagnosztika stb. eljrsait s eredmnyeit. A fogyatkossgi kategrik jellsre elfogadott kifejezsek Autizmus Beszdfogyatkossg rtelmi fogyatkossg Hallssrlt Ltssrlt Mozgskorltozott Teljestmny- s viselkedsproblmk teljestmny- s viselkedsproblmkkal kzdk (nehezen nevelhetk s inadaptltak) 38

3. fejezet Kedves Pedaggus!

Betekints a diagnosztikai eljrsokba

Amennyiben a tmbl tbbet szeretne megtudni, az Irodalomban ajnlott mvekben a betegsgek nemzetkzi osztlyozsa alapjn rszletes lersok tallhatk a fenti diagnzisokrl, azok kritriumairl, a gygypedaggiai elltst biztost intzmnyekrl, az ellts klnbz formirl. Az informcik hasznosak lehetnek a tovbbi munkjhoz.

Az utbbi vtizedekben lnyegesen megntt a nem fogyatkos, de tanulsi nehzsgekkel kzd gyermekek, tanulk szma. Az oktatsgy megoldatlan problmi a pszicholgiai s a pedaggiai kutatsok s gyakorlat fejlesztst srgetik. Az utbbi vekben szmos kutats, hatsvizsglat, fejleszts zajlott az iskolaalkalmassg, a kpessgvizsglatok, a kpessgfejleszts mdszereinek kidolgozsa, a fejlesztsben rszeslk kpessgrendszere vltozsainak kvetse tern, vgs soron a tanulsi nehzsget mutat tanulk hatkony oktatsnak, nevelsnek segtse rdekben. A DSM-IV-TRTM osztlyozsi rendszer lersaiban az iskolai teljestmny specifikus fejldsi rendellenessgei (F81) kzl idzzk pldaknt a diszlexia kritriumait: F81.0 Meghatrozott olvassi zavar (diszlexia) Az olvassi kszsg fejldsnek szignifikns s meghatrozott romlsa nem rhat kizrlag a ltslessg, a szellemi rettsg vagy a nem megfelel iskolztats rovsra. Az olvasshoz szksges rszfeladatok: szfelismers, orlis olvassi kszsg, olvassrtsi kszsg elsajttsa mind srlt. Helyesrsi nehzsgek gyakran trsulnak meghatrozott olvassi zavarral, ami serdlkorra megmarad, annak ellenre, hogy az olvassban javuls tapasztalhat. Az olvass fejldsi zavarait rendszerint megelzi a beszd- s nyelvfejlds zavara. Trsul emocionlis s viselkedszavarok gyakoriak az iskolskorban. Olvassi zavar Az olvassi teljestmny. Az olvass pontossgt vagy a megrtst egynileg standardizlt tesztekkel vizsglva, lnyegesen alatta marad a szemly biolgiai kora, mrt intelligencija vagy a kor szerinti kpzettsg alapjn elvrhatnak. Az elbbi zavar jelentsen kihat az iskolai teljestmnyre vagy az olvassi jrtassgot ignyl mindennapi lettevkenysgekre. Ha rzkelsi deficit van jelen, az olvassi nehzsgek meghaladjk az ahhoz rendszerint trsul zavar mrtkt.

39

1. rsz Adaptcis dialgus

Idetartozik: backward reading; fejldsi diszlexia; meghatrozott (specifikus) olvassi retardci. Kivve: alexia k.m.n. (R48.0); diszlexia k.m.n. (R48.0); az emocionlis let zavaraihoz trsul olvassi nehzsg (F93). orvoSI vIzSGlaTI mDSzerek A diagnosztika klnbz vizsglati mdszerek alkalmazsval llaptja meg a diagnzist. Orvosi diagnosztikai mdszer a kikrdezs, a beteg megtekintse, a laboratriumi s a mszeres vizsglatok (EKG, rntgen). Az orvosi diagnzis az organikus srlst, krosodst llaptja meg. PSzICholGIaI S PeDaGGIaI vIzSGlaTI mDSzerek A pszicholgiai diagnosztika a szemlyisg-sszetevkre, az rtelmessg fokra s a fejleszthetsgre vonatkoz megllaptsokat fogalmaz meg. Mdszerei a megfigyelsek, kikrdezsek, tesztek. A pedaggiai diagnosztika pedaggiai jelleg diagnosztizlst jelent. A PEDAGGIAI JEllEG DIAGNosztIzls KrDsKrEI A tanulsi kpessg llapotnak, fejldsnek rtkelse a gyermek korbbi letszakaszbl val orvosi-pszicholgiai dokumentumainak ismerete A tantsi-tanulsi eredmnyessg elemzse A pedaggus sajt magatartsnak (attitd, az alkalmazott mdszerek adaptivitsa, belltdsa) vizsglata; az iskolai, tanulsi s a csaldi krnyezet minsgnek feltrsa A tanulst megknnyt beavatkozsi formk
A diagnzis az alapja a kiindulpontok, clok meghatrozsnak, a fejleszts megtervezsnek, a megfelel mdszerek megvlasztsnak.

Miben segt a pedaggiai diagnosztika?


A pedaggiai diagnosztikai ismeretek hozzjrulnak ahhoz, hogy a pedaggus, gygypedaggus a tantsi rn, a fejleszt foglalkozson, a tanulsi folyamatban relisan tudja megllaptani,

40

3. fejezet

Betekints a diagnosztikai eljrsokba

rtkelni a gyermek fejlettsgi llapott, teljestmnyeinek vltozst, viselkedst, reakcijt, s kpes legyen mrlegelni sajt bnsmdjnak s elvrsainak vrhat hatst (Mesterhzi, 1998.).

Az oktats-nevels folyamatban minden pedaggus diagnosztizl. Odafigyelssel teheti ezt szakszeren, tudatosan, tervszeren. Az eredmnyes pedaggiai diagnzis elfelttelei Szakmai kompetencia (egyrszt ismeretek az adott szaktrgyban, msrszt ismeretek, kszsgek, kpessgek az adott korosztly, az adott tanul fejldsrl, fejlesztsi lehetsgeirl) Didaktikai kompetencia (sokoldal mdszertani felkszltsg, a didaktikai alapok, a differencilt fejleszts) Pszicholgiai ismeretek A pedaggiai pszicholgiai diagnosztika alkalmazni tudsa (a kapott diagnosztikus informcik rtelmezsnek s rtkelsnek mdszertana) Ismeretek a tanulsi nehzsgek lehetsges okairl s ezek rtelmezsrl (a bels s kls felttelek s okok hatsa a tanulsi folyamatokra) (Mesterhzi, 1998.) Az eredmnyes tanulshoz vezet magatarts kialaktshoz szksges a motivci fejlesztse, a megfelel felttelek megteremtse, a munkamdok s tanulsi technikk gyakorlsa.

A tanulsi kpessgek fejlesztsnek lehetsge


Olyan kpessgek explorci (felfedezs), prblkozs s problmamegolds, jtk s szimulci, alkots s alkot tanuls, kommunikci s szvegfeldolgozs, szocializci s szocilis tanuls, valamint tapasztalati s rtelmez, szndktalan s szndkos tanuls fejlesztsrl van sz, amelyeknek ksznheten j pszichikus rendszerek jnnek ltre, a meglvk talakulnak, hierarchizldnak, optimalizldnak, tartsabb vlnak.

41

1. rsz Adaptcis dialgus

A tANUlK KPEssGFEJlEsztsNEK tErlEtEI Kognitv kpessgek Kommunikcis kpessgek Szocilis kpessgek Motoros kpessgek Kreatv kpessgek Orientcis kpessgek

A tanulsi problmk rtelmezse, rendszerezse


A tanulsi problmk lehetnek tmenetiek vagy tartsak, lehetnek knnyen oldhatak, de enyhtsk vagy megszntetsk rdekben szksg lehet specilis szakember tmeneti vagy tarts beavatkozsra is. A tANUlsI NEHzsG A tanulsi nehzsg a tanulsi problmk legenyhbb formja. Ebbe a csoportba tartozik a brmilyen ok hinyzs, pszichs problmk kvetkeztben kialakult lemarads. Ebben az esetben van remny a gyors felzrkzsra. A szakirodalom ide sorolja a helytelen tanulsi szoksok okn bekvetkez lemaradst vagy az tlagosnl lassabb tanulsi tempj tanulk eseteit is. Ezek az okok megsznsvel felszmolhatk. A tanulk problmjt rzkelve a tant vagy a szl tsegti a tanult a tbbnyire tmeneti nehzsgen. tANUlsI zAVAr A tanulsi zavar fogalmnak rtelmezse a szakirodalomban nem egysges. Jellheti a klnbz terleteken megmutatkoz gyenge tanulmnyi teljestmnyt, egyenetlen tanulmnyi eredmnyt. Legltalnosabban az olvass-, rss szmolszavar vagyis a diszlexia, a diszgrfia s a diszkalkulia esetn alkalmazzk. Szinonimaknt napjainkban mg a tanulsi rendellenessg s a tanulsi nehzsg kifejezseket is hasznljk. gy rthet, hogy a gyakorl pedaggusok sem ltjk tisztn a krdst.

42

3. fejezet

Betekints a diagnosztikai eljrsokba

Gyakorisg Az ltalnos iskolai populciban elfordulsi arnya nemzetkzi szmadatok alapjn meghaladja a 15%-ot. Magyarorszgon a globlis olvasstantsi mdszer elterjedsvel az olvasszavar gyakoribb vlt, s majd 30%-ra ntt a problms gyerekek arnya. A diszlexisok nagy rsze azonban a hagyomnyos olvasstantsi mdszerrel, logopdusok segtsgvel megtanult olvasni. Ez a jelensg azt mutatja, hogy szmos krdsnek kell tisztzdnia a tanulsi zavarok tern, s elfordulsa tekintetben csak bizonytalan becslsekbe lehet bocstkozni (Gordosn, 2004.). tANUlsI AKADlyozottsG Tanulsi akadlyozottsgrl akkor beszlnk, ha sszetett vagy slyos a problma, s nem nlklzheti a gygypedaggiai megsegtst. A tanulsban akadlyozottak kztt vannak azok a sajtos nevelsi igny tanulk, akiknek egy rsze gygypedaggiai intzmnyben, msok integrltan, tbbsgi iskolban tanulnak. Fontos tudni! A tbbsgi iskolkban a Sajtos nevelsi igny tanulk tantervi irnyelve9 alapjn az iskola alaktja ki az egyni tanulmnyi clok, tartalmak s kvetelmnyek kereteit, kiegsztve pedaggiai programjt s helyi tantervt. A sajtos nevelsi igny tanulk eredmnyes nevelst, oktatst a tantk, tanrok az egyni tanuli ignyekhez igaztott differencil oktatssal, specilis eszkzk, valamint megfelel tanulsszervezsi mdok alkalmazsval s gygypedaggus segt kzremkdsvel, irnymutatsval valsthatjk meg. Segt ebben a szakvlemny, amely megllaptja a pedaggusok ltal gyantott testi, rzkszervi, rtelmi vagy ms akadlyozottsgot; javaslatot tesz az iskolban alkalmazott vagy az egysges gygypedaggiai mdszertani kzpontbl rkez gygypedaggus habilitcis, rehabilitcis fejleszt tevkenysgre.

2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajtos nevelsi igny tanulk tantervi irnyelve kiadsrl.

43

1. rsz Adaptcis dialgus

A tANUlsI zAVAr KrItrIUMAI A kognitv funkcik alapjn elvrhat teljestmny s a valdi teljestmny kztti diszkrepancia A megismersi (kognitv) funkcik rendellenes mkdse Sajtos magatarts (pl. kontrollkptelensg, rzelmi kiegyenslyozatlansg, hiperaktivits) (Dr. LszL Zsuzsa pszicholgus mozaikszt alkotott a problma jellsre Az rkmozg gyerek cm knyvben. A FIMTA a tnetcsoportot krlhatrol szavak: a figyelemzavar, a mozgszavar s a tanulsi zavar rvidtsbl keletkezett, nem honosodott meg a magyar nyelvben.) A tanulsi zavar slyos formi kimertik a sajtos nevelsi igny kritriumait gy ezek a tanulk is a klnleges gondozs krbe tartoznak, s az ilyen gyermeket nevel csaldok, kzoktatsi intzmnyek is rszeslnek a fogyatkos gyermekeket megillet elltsokbl. A tANUlsI zAVAroK szINDrMA A tanulsi nehzsgek j kelet kategria. A learning disability (tanulsi kptelensg, nehzsg, zavar) kifejezst Samuel KirKtl ered, aki mr 1962-ben meghatrozta a tanulsi zavart. Szerinte ez olyan elmarads, rendellenessg vagy megksett fejlds a beszd, olvassi, rsi, szmolsi folyamatokban vagy ms iskolai tantrgyakban, amely htterben diszfunkci s/vagy emocionlis vagy viselkedsi zavar ll. Nem rtelmi fogyatkossg, rzkszervi hinyossg vagy kulturlis/oktatsi tnyezk okozzk. sarKady Kamilla s zsoLdos Mrta vizsglataik alapjn elklnthetnek tartjk az rtelmi fogyatkosoknak tanulsi zavarokkal is kzd populcijt. A tanulsi zavar trsul tnetknt megjelenhet enyhe rtelmi fogyatkossgnl, rzkszervi srlsnl s beszdhibknl; ezek az esetek is (specifikus) tanulsi zavarnak tekinthetk. A tanulsi zavarok fleg tneti szinten elklntettek. DIszlExIs tANUlBl KIVl oPErAtr? A tanulsi zavarokat igen gyakran a szoksostl eltr informcifeldolgozsi md okozza. Az rs-olvass-szmols megkveteli a szekvencilis, egyms utni, lpsrl lpsre trtn feldolgozst, ez a funkci az ltalban dominns bal agyfltekhez ktdik. Ha valakinek ez a feldolgozsi mdja gyengbb, ak44

3. fejezet

Betekints a diagnosztikai eljrsokba

kor nehzsgei lesznek a tanulssal. A legtbb esetben azonban kiderl, hogy a tanulsi zavar csak bizonyos oldalrl deficit. A jobb agyfltekhez kapcsold egszleges, egyidej, vizulis informcifeldolgozs igen kivl lehet, s ppen olyan kiemelked teljestmnyekhez vezethet, mint a hagyomnyos, lpsrl lpsre trtn analizl logikai t.
Az olvasshoz szksges funkcik nemcsak az olvassban vesznek rszt, hanem ms kognitv folyamatokban is, ezrt zavar esetn egyb kszsgek is rintettek lehetnek. gy a diszlexia tnetegyttesbe beletartozik az olvassi problmk mellett szmos egyb deficit. Gyakran trsul a diszlexihoz beszdzavar, szmolsi nehzsg, a finommotorika gyengesge, a testsma, a lateralits zavara s az emlkezet gyengesge.

Nyilvnval, hogy nemcsak az olvass tanulsa, hanem ltalnosan a tanuls zavart. A diszlexia terminus a tanulsi zavarok egy jellegzetes tnetn, az olvass megtanulsnak nehzsgn alapul. A tanulsi zavarok kzl az olvassi problmk tmban szletett a legtbb tanulmny, vizsglati eredmny.
A tanulsi zavarok ily mdon csak iskolai teljestmnyzavarknt jelentkeznek, s amennyiben az iskolztatson tljut a tanulsi zavart mutat szemly, kiemelked teljestmnyekre kpes tuds, mvsz vlhat belle, akit kreatv gondolkods, jszer ltsmd jellemez.

A tANUlsI zAVAroK KUtAtst s tErPIJt MEGHAtroz IrNyzAtoK A szindrma kutatsban ngy f meghatroz irnyvonal figyelhet meg. Neuropszicholgiai elmletek Ezen elmletek szerint a problma oka az agy kisebb-nagyobb krosodsa, a zavarok htterben minimlis organikus srls ll, amely nem vezet ltalnos mentlis retardcihoz, hanem csupn szelektv kvetkezmnyekkel jr. Az ilyen gyerekeket a feldolgozsi, vezrlsi s aktivcis kpessg hinyossgai jellemzik. Az informcifelvtelrt felels rendszer srlse specilis funkcikiessben nyilvnulhat meg (pl. vizulis agnzia a ltott arcot csak hang alapjn kpes azonostani). Az informci felvtelrt felels rendszereken kvl ms rendszerek felelsek az informci feldolgozsrt, amelyek kialakthatk, fejleszthetk. Ezen alapul a gyermekkori funkcizavarok terpis lehetsge. A nmet nyelvterletrl szrmaz POS (pszicho-organikus szindrma) elnevezst a magyarorszgi szakirodalom is tvette. A kifejezs a pszichogn 45

1. rsz Adaptcis dialgus

tnyezk hangslyozsval a figyelmet a pszicholgiai-pedaggiai beavatkozs szksgessgre terelte. A tesztek lthatv teszik magt a szervezdst, a funkci plst. A teljestmnyen kvl a megolds mdja is informatv tnyez. Gyermekek esetben mindig figyelembe kell venni azt is, hogy milyen szinten ll az adott funkci szervezdse letkoronknt. Az idegrendszer rsnek elmaradsa esetn elssorban az idegrendszeri rst serkent terpis eljrsok hatkonyak, pl. mozgsterpik, valamint a srlt funkci kis lpsekben trtn felptse, ami a kevs ingert tartalmaz feladatok automatizlsval rhet el. F. FLdi Rita a mozgsterpik s a clzott fejleszts, kognitv terpia egyttes alkalmazst tartja a leginkbb hatkonynak. A specilis feldolgozrendszerek rse mindig a biolgiai, idegrendszeri rshez kapcsoldik, pl. a nyelvi fejldst elrejelzi a motoros fejlds. Ez az elkpzels jl magyarzza a tanulsi zavarok jelentkezst tlagos intelligencia mellett, s arra is magyarzatot ad, hogy rtelmi fogyatkosok bizonyos kpessgeket illeten mirt nyjthatnak kiemelked teljestmnyt. A tanulsi zavarokkal kzd gyerekeknl ritkn mutathat ki agyi organikus krosods, ezrt a tanulsi rendellenessgeket egyre inkbb az agy mkdsbeli rendellenessgeivel hoztk sszefggsbe. Ezen az alapon keletkezett az MCD (minimal cerebral dysfunction) kifejezs. A percepcis s perceptuo-motoros elmletek A hangslyos diszfunkci terlete szerint hrom csoportba sorolhatak. 1. A perceptuo-motoros zavarokat kiemel terik szerint a perceptuo-motoros funkcik elgtelen integrcijnak kvetkezmnye a tanulsban mutatkoz zavar. Az szlelsi s mozgsi rendszerek sszerendezettsge hinyzik. ayres a tanulsi zavarok oki htterben a szenzoros integrciban mutatkoz deficitet ltja. Brigitte sindeLar a rszkpessgek megfelel mkdst s egyttmkdst tartja kulcsfontossgnak. A szenzomotoros rendszer differencilt fejlesztst clozza s nagy hangslyt fektet a megelzsre (sedLaKsindeLar, 1993.). A perceptuo-motoros elmletekhez kapcsoldik haznkban porKoLbn baLoGh Katalinnak a 70-es vekben a tanulsi zavarok korai azonostst clz munkja. Szles kr kutatsokat kezdett, s vodai prevencis programot dolgozott ki (porKoLbn, 1992.). A prevencit tekintette a tanulsi zavarok cskkentsben a leghatkonyabb tnak. A fejlesztsben elssorban az vods korosztlyra koncentrlt. Programja az vodai nevelsbe bepthet mozgsos, jtkos fejleszts, amelynek sorn a gyerekek fokozott mrtkben jutnak hozz a testi-kinesztetikus, tri-vizulis s auditv lmnyekhez.

46

3. fejezet

Betekints a diagnosztikai eljrsokba

2. A vizuo-motoros integrci s a szemmozgsok szerept hangslyoz elmletek a szemmozgs s egyenslyrendszer zavarait tekintik a tanulsi rendellenessgek oknak. 3. A FrostiG nevhez fzd percepcis elmletek az szlelsben mutatkoz deficittel foglalkoznak. Az oki tnyezket nem vizsgljk, inkbb a perceptulis diszfunkci korriglsra igyekeznek megfelel eljrsokat, fejleszt programokat kialaktani a motoros s rzkelsi funkcik megerstsvel. Pszicholingvisztikai elmletek Kveti a tanulsi s viselkedsbeli problmkat a pszicholingvisztikai folyamatok rendellenessgeire vezetik vissza, olyan fejleszt programokat dolgoztak ki, amelyek ezeket a nyelvi htrnyokat hivatottak cskkenteni. Pszicholingvisztikai alapokra plt a Magyarorszgon a 60-as vekben megindult diszlexiaprevencis s -terpis munka is. Meixner Ildik pszicholgus s gygypedaggus a diszlexia kezelst s megelzst nyelvi fejlesztssel ltta megoldhatnak (Meixner, 1974.). Behaviorista elmletek A tanulsi zavarokat viselkedsbeli rendellenessgnek tekintik, s nem foglalkoznak a httrtnyezkkel. Leary s munkatrsai kvetelmnyeket lltottak a gyerekek el, s a tanulmnyi s szocilis clok elrst jutalmaztk, ezltal a helyes viselkeds megersdtt, a helytelen gtldott. A tANUlsI zAVAroK VIzsGlAtrA AlKAlMAzott PszICHolGIAI s PeDaGGIaI mDSzerek A BNO s a DSM-IV defincii alapjn a f problmaterletek meghatrozhatk, de arrl nem adnak informcit, hogy a tanulsi nehzsg milyen funkcik elmaradsra s srlsre vezethet vissza. A tanulsi zavarok azonostsban jelents a Wechsler-fle intelligenciateszt gyerekvltozata, a rszkpessgek kiessnek mrsben pedig igen jl alkalmazhat a snijdersOmen-fle intelligenciateszt. Szmos, egy-egy kszsget mr vizsglati eljrs is alkalmazhat a tanulsi zavarok diagnosztikjban: a Bender-teszt a vizuo-motoros koordincit s az alakszervezdsi folyamat fejlettsgt,

47

1. rsz Adaptcis dialgus

a Frostig-teszt a vizulis-percepci faktorait (vizuo-motoros koordinci, alak-httr diszkriminci, alakkonstancia, a trbeli helyzet felismerse, a trbeli sszefggsek felismerse) mri. Ezek a kszsgek az rs-olvass tanulsnl jtszanak alapvet szerepet, s szignifikns sszefggst mutatnak az iskolai teljestmnyek minsgvel. A nyelvi kpessgeket vizsglja Gsy Mria GMP-tesztje. Ide sorolhatak azok az eljrsok, amelyek a tnetet mrik, mint pldul a meixner-fle olvassteszt. A multikauzlis szemllet vizsglati eljrsok tbb kpessget mrnek. Az MSSST (The Meeting School Street Screening Test) az szlels, a motorium s a nyelvi kszsgek szintjn mri a vrhat tanulsi akadlyozottsgot, az Inizanfle DPT (Dyslexia Prognostic Test) szmos altesztet tartalmaz, a vizsglt f terlet a tri orientci, a beszd s az idi orientci. porKoLbn baLoGh Katalin (1987) a tanulsi zavarok csoportos szrsre alkalmas feladatsort dolgozott ki.
A felsorolt tesztvizsglatok mellett fontos s folyamatos informcikat nyjt a gyermek termszetes lethelyzetekben teljestmnyhelyzetekben val megfigyelse, a tnyleges beilleszkeds s az iskolai teljestmny elemzse (porKolbN balogh Katalin,1988.). Az igazi segtsget a gyermekek, tanulk kpessgeinek differencilt feltrkpezse, kpessgprofil fellltsa jelenti, mert gy clzott fejlesztssel jobb eredmnyek rhetk el, mint ha a diszfunkcit okoz valamely vagy sszes rszkpessggel foglalkozunk.

Diszlexia A Gygypedaggiai lexikon gy foglalja ssze jellemzit: a tanulsi zavarok fogalomkrbe tartoz, intelligenciaszinttl fggetlen olvassi s helyesrsi gyengesg. Htterben a kzponti idegrendszer srlsei, organikus eltrsei, rsi ksse, mkdsi zavara, rkletessg, lelki s krnyezeti okok klnbz sszefondsban tallhatk meg, valamelyik tnyez dominancijval. Az olvass sok kpessg harmonikus mkdst felttelezi. Hinyossgaik (a ltsi, hallsi szlels, a sorozatelrendezs, a mozgsos sszerendezettsg, az irnyok, a tri tjkozds eltrsei) kivlt tnyezi lehetnek. A legjabb nzetek a fonolgiai feldolgozs (szavak megjegyzse, hangzsi kpk trolsa s elhvsa), a tagols (szavak sztagokra, beszdhangokra bontsa) zavart, a szkincs szegnysgt emltik. A diszlexisok s a kezd olvask hibzsai (pl. betcsere, kihagys, betolds) azonosak, a klnbsg a tnetek mennyisgben, arnyban s fennmaradsban van. A diszlexia tnetei az rsban is megjelennek. A diszlexia miatti sorozatos kudarclmnyek magatartszavarhoz vezethetnek. Az vodskori megelzs, az iskolskori kezels eredmnyessge az emltett kpessgek fejlettsgtl, az letkortl s a kroktani httrtl fgg. (VASSN KovCS Emke szcikke, 2001.)

48

3. fejezet

Betekints a diagnosztikai eljrsokba

Diszgrfia A lexikon meghatrozsa szerint: rszavar; jellemzje a rendezetlen, grcss, hibs, nehezen olvashat rs, a szablytalan betalakts. Az rskpessg, azaz a betk grafikus reprodukcija kognitv s emocionlis folyamatok sszmkdsnek eredmnye; nagyfok szlelsi aktivitst, mozgsmintk anticipcijt ignyli. Fgg a gyermek pszichomotoros s grafomotoros fejlettsgtl. A diszgrfia sszetevi: a tartsi s egyenslyi folyamatok, az izomtnus-szablyozs, az ujj- s kzmozgs, a szem-kz koordinci, a kls szemizmok, a testfeleket sszehangol ktoldali integrci, a kinesztetikus, auditv s tri szlels folyamatnak zavarai. rtelmezse nem egysges. Tpusai: (1) az agrfia enyhbb formja, gyermek- s felnttkorban agyi srls hatsra kialakult hibs rs; (2) a diszlexia tneteinek megjelense az rsos tevkenysgben, szablytalan, hibs rs; (3) a BNo110 rtelmben a helyesrsi kpessg specifikus zavara (hangzk idtartamnak hibs megklnbztetse, nyelvtani szablyok alkalmazsnak, a hangbet tfordtsnak nehzsge, szvegtagolsi problmk), amely nem trsul olvassi zavarral, nem fgg ssze rtelmi elmaradssal, lts-, halls-, mozgszavarral, tantsi problmval; (4) diszgrfia a rossz mozgskoordinci kvetkeztben, az gyetlen diszpraxis gyermekeknl. vodskorban elrejelzje lehet a grafomotoros zavar. Kpessgfejlesztssel jl befolysolhat. (GEREBENN VRBR Katalin szcikke, 2001.)

Diszkalkulia Specifikus szmolsi zavar. Az iskolai teljestmnyzavarok egyik fajtja, kevsb kutatott, mint az olvassi zavar. Fbb tnetei: klnbz szmtani mveletek, matematikai jelek, kifejezsek, szablyok (pl. invariancia, mennyisgllandsg elve) megrtsnek, a szmjegy, szmkp felismersnek, egyeztetsnek, grafikus brzolsnak, szmok sorrendisgnek, szmneveket szimbolizl vizulis alakzatok azonostsnak nehzsge, mikzben ms teljestmnyek pl. az olvass-rs, idegennyelvtanuls, rajz j sznvonalak. Emellett hangkpzsi (laterlis) s nyelvi zavarok is megfigyelhetk. Tpusai: (1) diszkalkulia a vizulis tri szlels, testsma zavarai kvetkeztben j szint beszlt-, rottnyelv-hasznlattal; (2) diszlexival az akusztikus-szekvencilis rvid tv emlkezet gyengesge miatt; (3) Gerstmann-szindrma rszjelensge: diszkalkulia s grafomotoros zavar, ujjagnzia, jobb-bal megklnbztetsnek zavara; (4) pszichoreaktv diszkalkulia szorongs, ngyengesg, rzelmi zavarok kvetkeztben, amelyek gtoljk a szmtani gondolkodst. Felismerse komplex vizsglattal, hibaanalzissel trtnik. Terpija ltalnos kpessgfejleszts, 49

1. rsz Adaptcis dialgus

a matematikai ismeretek elsajttst segt egyni fejleszt programok, fokozott szemlltets (pl. Montessori-eszkzk, sznes rudak, ujjak hasznlatnak bevonsa). (GEREBENN VRBR Katalin szcikke, 2001.) Gyakorisga: 5-6%. Rszletes pedaggiai vizsglata megtallhat a Logopdiai vizsglatok kziknyve cm ktetben (l. Irodalom). Figyelemzavar A magatartszavar kategrii10 kz tartoz figyelemzavar is nll diagnosztikus kategria. Jellemzi: alacsony bersgi szint, alulmotivltsg, gyengbb feladattarts, fradkonysg s sztszrtsg. Igen nagy szzalkban trsul tanulsi zavarral s emocionlis problmkkal, mint depresszi, visszahzds, szorongs, gtoltsg. Terpia: egyni vagy csoportos figyelemfejleszt gyakorlatok. Pszichoterpiban lnyeges az nrtkels megerstse, a motivci felkeltse s erstse (baLzs, 1999.). Hiperaktivits A figyelemzavarhoz trsul, azzal egytt jr, lnyegben attl eltr krkp. Jellegzetessge a nyugtalansg, tlftttsg, a tlzott aktivits s impulzivits. Terpia: nrtkels megerstse (baLzs, 1999.). A kvetkez bra szemlletesen foglalja ssze a tanulsi problmk fajtit, valamint a preventv, fejleszt vagy felzrkztat programban rszt vev szakemberek kompetencijt.

10

Magatartszavar: figyelemzavar, hiperaktivits, agresszivits, disszocialits.

50

3. fejezet

Betekints a diagnosztikai eljrsokba

3. bra A tanulsi problmk sszefoglal csoportostsa

Forrs: Farkasn, 2006.

Az voda szerepe a gyermekek fejlesztsben


MIt tEHEt N, HA VN? Az vodai vek alatt tgondolt, jl szerkesztett, az egyedi problmkat is figyelembe vev megelz program kvetkezetes megvalstsval a lassan r gyermekek kiegyenltett fejldse zmben biztosthat. Az vodai nevelsi program tartalmazza az elvi kereteket. A fejleszts eszkzei a fejleszt jtkok, amelyek segtsgvel megvalsul az alapvet pszichikus funkcik pl. mozgskoordinci, testsma kialakulsa, a perceptuo-motoros funkcik egsz sora, a tri percepci, a figyelem, az emlkezet, a fogalmi gondolkods, a kreativits stb. fejlesztse.

51

1. rsz Adaptcis dialgus

Az vn felelssge a gyermekekkel val szakszer foglalkozs, jtkos fejleszts. Az vodk jtktra egy-egy funkci fejlesztsre sokoldalan kzelt fejlesztjtk-varicikat tartalmaz. Az utbbi vtizedekben a jtkkultra tern risi fejlds trtnt, sikerlt elrni, hogy a jtkgyrtk s -forgalmazk zlse s rdeke optimlis irnyban vltozzon. A jtkokkal aztn jtszani kell, kzsen elsdleges az egyttjtsz felntt modellfunkcija. A kisgyermekek mozgsos jtkai tvihetk a kpi informcis anyagra. Felismerhetk-e a rszkpessgzavarok vodskorban? Igen. Azonban ppen az idben trtn felismers rdekben tves korban valamilyen diagnosztikai eljrssal kontrolllni kell a gyerek kpessgeit. Olyan teljestmnyvizsglatokkal, szreljrsokkal, amelyek az alapvet pszichikus folyamatok szintjn jelzik, hogy vannak-e egyenltlensgek s azok mely terletet rintik, illetve milyen mrtk az elmarads. Milyen szreljrsokat alkalmazzunk? Minden olyan eljrs megfelel, amely a gyerekek rszkpessgeit vizsglja elssorban az olvasshoz, rshoz, szmolshoz szksges terleteken, pl. a sindelar-fle vizsgl eljrs, az MSSST tanulsi zavart elrejelz szrteszt vodskorban vagy a mozgsrettsg vizsglata. A nagy- s a finommozgsok, valamint a testsma/triorientci, figyelem, szlelsi funkcik, beszdkszsg, emlkezet fejlettsgnek megismerse szksges ahhoz, hogy ne maradjanak rejtve olyan rszkpessgkiessek, amelyek az iskolskorban tanulsi zavarokat okozhatnak. A vizsglat clja az elmarads mrtknek s a tanulsi zavar tpusnak feltrsa s a kompetens fejleszt szemly kijellse. gy mg iskolakezds eltt sor kerlhet a problmt mutat gyerekek fejlesztsre, s szmos kudarc megelzhet. A vizsglat vgzsre szl jogosultsgot az vnk szmos pedaggus-tovbbkpzsen sajtthatjk el. sindelarZsOldOs-program 1. az 57 ves vods s iskolt kezd gyerekek szmra kifejlesztett komplex vizsgleszkz s kpessgfejleszt program, 2. sz. vltozata 2. osztlytl 8. osztlyig kidolgozott. A megelzs s a kompenzci, korrekci krdsei az iskolarettsg kialakulsnak sszefgg, de egymst nem helyettesthet terletei. A slyosabb

Alkalmazsra az Etvs Lornd Tudomnyegyetem Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskolai Kara ltal indtott kpzs kszt fel.


52

3. fejezet

Betekints a diagnosztikai eljrsokba

esetek elkerlse rdekben mr ekkor el kell kezdeni a preventv pedaggiai munkt. Sindelarnak a rszkpessgkiess vagy -gyengesg terletnek azonostsra kidolgozott vizsglati mdszerei s a korrekcit szolgl gyakorlatok a gyenge pontok feltrsra, illetve megerstsre szolglnak.
A vizsglat eredmnybl szrmaz tovbbi feladat az tlagostl eltr iskola-elkszts, csoporton belli vagy csoporton kvli kiscsoportos, illetve egyni fejleszts szksg szerinti megszervezse, a hinyok ptlsa.

MIt KEll tUDNI A KoMPlEx PrEVENCIs VoDAI ProGrAMrl? Segti az vodapedaggus mindennapi gyakorlati munkjt s a fejlesztsben val rszvtelt. Komplex foglalkozsi formkban letkori svokra bontva tartalmazza az ajnlott nevelsi feladatokat, amelyek alapjn az egyni fejlettsgi szinthez igazod tervezs valsulhat meg (porKoLbn, 2004.).

Az iskolai fejleszts
A FEJlEszts AlAPJA A PoNtos DIAGNzIs Az vodai szrs s fejleszts egyre szlesebb krben valsul meg, de mg nem ltalnos gy gyakran csak az iskolban derl ki, hogy a gyermek valamilyen tanulsi problmval kzd. az, aki mindig korrepetlsra2 jr, de az nem hozza meg a vrt eredmnyt, felzrkzs helyett egyre nagyobb mrtk lesz a lemarads. MIt tEHEt N, HA tANt VAGy tANr? A kpessgek differencilt vizsglatra alkalmas eszkz a DIFER s a NEBUL kpessgfejleszt program.13 Az llapotfelmrs utn a tanul tudsszintjhez, llapothoz igaztott fejleszt programot s fejlesztsi temet kvetve trtnhet a felzrkztat munka, amelynek lnyege az egyni halads biztostsa. gy vek llnak rendelkezsre az tdik osztlyba lps feltteleknt meghatrozott tudsszint elrsre.
2 13

L. A kompetencia fejezetben rottakat. Rszletesebben l. a Fggelkben.

53

1. rsz Adaptcis dialgus

A folyamatos tovbbhalads biztostsa 13. vfolyamon s az egyni fejleszts lehetsge nagy felelssget ruhz a pedaggusra, s tudatossgot felttelez. tErPIA VAGy KorrEPEtls? A tanulsi zavar gyanja esetn rdemes szakrti bizottsg vizsglatt is krni, hogy amennyiben sajtos nevelsi ignyrl van sz, szakvlemny alapjn minl hamarabb ignybe lehessen venni szakember segtsgt. ltalnosan a logopdus kompetencijba tartozik a diszlexia slyos eseteivel val foglalkozs.
Kedves Pedaggus! A tanulsi zavarral kzd tanulk a terpis megsegtsen kvl a tanttl is egyni megsegtst ignyelnek. A tanrkon egynre szabott feladatokkal, ha kell, eszkzi segtsg biztostsval kpesek rszt venni a munkban, s sikerlmnyhez juthatnak. A differencils, az egynre szabott oktats a csoportmunka, a tevkenysgen alapul tanulsszervezs kln terhei megtrlnek.

A tanulk teljestmnynek szveges minstse is hozzjrulhat az iskolai kudarcok cskkentshez a tanul kudarca a pedaggus kudarca is, sikere a pedaggus sikere is. Clszer a fejlesztpedaggussal val egyttmkds. A kpessgekkel szoros sszefggseket mutat tanulsi szoksok s stlusok tvezetnek az affektv felttelek terletre, mutatva a kognitv s az affektv felttelek elvlaszthatatlan sszefggst. A hatkony tanulsi technikk elsajttsban sok tanul segtsget ignyel. A tanulsi technikk, mdszerek ismerete s alkalmazsa, a tanulsi stratgik megkomponlsa s hasznlata a tanulsi kpessgek rendszernek fontos tnyezi. Segt a technika! A diszlexis tanulk hossz vek fejleszt munkja utn is nehezen olvask maradnak. A fels tagozat vagy a kzpiskola nagy tananyagnak felolvassa nagyon megterheli a szlt. A ltssrltek szmra kifejlesztett kpernyolvas kszlk biztosthatja, hogy a diszlexis tanul a szkenner segtsgvel szmtgpbe vitt szvegeket auditv csatornn fogadja mentestve ezzel a csaldot a napi tbbrs felolvasstl vek hossz sorn.

54

3. fejezet

Betekints a diagnosztikai eljrsokba

A diszgrfis tanulknak szintn segttrsa lehet a szmtgp kivltva a szmukra frusztrl rst. A fejlesztpedaggus A fejlesztpedaggus az tlagos IQ-val rendelkez, nem fogyatkos, 310 ves korosztly pedaggusa. j szemllet s kompetencij pedaggus: olyan vodapedaggus, tant vagy gygypedaggus, aki rszt vett fejlesztpedaggus-kpzsben. Specilis szakember, aki korszer pszicholgiai ismeretek birtokban ismeri a fejlds s a fejleszts fbb elmleti koncepciit, a szemlyisg s az rtelmi fejlds letkori s individulis jellemzit, a tanulsi nehzsgek pszicholgiai s pedaggiai diagnosztikai eljrsait. Jrtas a prevencis s a korrekcis fejleszts gyakorlati forminak alkalmazsban vodai, iskolai csoportban s egyni fejlesztsi formban.

Kedves Pedaggus! Fontos tudnia, hogy a vizsglatot a nevelsi tancsadk vgzik a szl krsre vagy az voda javaslatra. Ha a gyermek fejlettsgi szintje egyenetlen, s az egyes funkcik elmaradsa egy v alatt korrekcis fejleszts keretben remlhetleg behozhat, akkor egy v felmentst javasolnak.

szmos fejleszt gyakorlatsor ltott mr napvilgot. Egy csokorra valt a teljessg ignye nlkl vlogatva ajnlunk a Fggelkben. rdemes megismerkedni velk!

55

4. fejezet

Mdszerek
A fejezet bemutatja a kompetencia alap oktats programcsomagjaiban hasznlt mdszereket, javaslatot tesz azok alkalmazsra. Lerja az inkluzv iskola jellemzit, gazdagtva a pedaggusok eszkztrt. A fejezet David Miliband gondolatbl indul ki: Minden egyes gyermeknek megadatik, hogy a lehetsgeihez mrten a legjobb legyen, fggetlenl a tehetsgtl s a httertl; ez nem a kivlsg elleni mernylet, hanem annak megvalstsa.
A fejezetet rta: Magvasi gnes

A pedaggiai mdszer
Kedves Pedaggus! A szaksajt vek ta az oktats hatkonysgnak ellentmondsairl szmol be ezek nemcsak a magyar oktatsi helyzetre, de a nemzetkzi viszonylatokra is vonatkoznak. Msms jelensgkrben, de minden fejlett, a tmegoktatst kiterjeszteni kvn trsadalom az oktats hatkonysgnak vlsgtneteit fogalmazza meg. A hagyomnyos ismeretkzl iskola egyirny kommunikcijval mra ellehetetlenlt. Ugyancsak alacsony hatkonysgak azok a jl bejratott mdszerek, amelyek a tanrt mint az ismeretek birtokost veszik alapul. Ez a fejezet abban ad segtsget, hogy a kompetencia alap programcsomagok bevezetse, illetve azok eszkzknt val hasznlata hogyan segt megvalstani a sajtos nevelsi igny tanulk eredmnyes egyttnevelst mindezt sszekapcsolva a mdszertani megjulssal.

MIt JElENt A MDszEr KIFEJEzs? Dr. Spencer KaGan a mdszerrl azt rja, hogy nmagban tartalom nlkli, hisz a tanr beszl mdszer pl. kzvettheti egy mese tartalmnak fejtegetst vagy a Pitagorasz-ttelt. A mdszerek teht mindig azt a tartalmat hordozzk, amellyel a pedaggus megtlti ket. A tartalommal megtlttt mdszer pedig maga a tanulsi tevkenysg. A kzoktats alapdokumentuma, a Nat 2003 az alkalmazott mdszerektl a kvetkezket vrja el:

56

4. fejezet Mdszerek

Az eredmnyes tanuls mdszereinek, technikinak elsajtttatsa, gyakoroltatsa fleg a kvetkezket foglalja magban: az elzetes tuds s tapasztalatok mozgstsa, az egynre szabott tanulsi mdszerek, eljrsok kiptse, a csoportos tanuls mdszerei, a kooperatv csoportmunka, az emlkezet erstse, a clszer rgztsi mdszerek kialaktsa, a gondolkodsi kultra mvelse, az nmvels ignynek s szoksnak kibontakoztatsa, az lethosszig tart tanuls eszkzeinek megismerse, mdszereinek elsajttsa, az alapkszsgek kialaktsa (az rt olvass, az rskszsg, a szmfogalom fejlesztse).
A pedaggia fel a trsadalmi krnyezet a fejldsnek felgyorsulsa folytn olyan j elvrsokat fogalmaz meg, amelyeknek a hagyomnyos ismeretkzpont pedaggia s az erre kipl szervezeti rendszere nem kpes megfelelni. Paradigmavltsra14 van szksg az oktatsi rendszer egsz terletn.

horvth Attila oktatsunk paradigmavltsrl gy fogalmaz: volt tanknyvvlts meg tantervvlts is, kormnyvlts s irnyvlts mg inkbb, de paradigmavlts majd nmi malcival gy folytatja: osztlytermi szinten a reformok elzgtak a fejket behz pedaggusok felett, s az iskola mint rendszer egsz anakronisztikusan poszt-XIX. szzadi rezsimben mkdik. (horvth, 2006.)
Kedves Pedaggus! n valsznleg azon kisebbsghez tartozik, aki szndkosan emelt fvel llt a reformok hullmai kztt, mert felelssget rez a r bzott gyermek letplyja irnt. Vagy azrt, mert sajt pedaggusszerepben is keresi a sikert, vagy azrt, mert beltja, hogy az lethosszig tart tanuls a pedaggus szmra nem jv, hanem a nagyon is tnyszer jelen, hisz az kezben van a jv minsge. t kell gondolni minden pedaggusnak a tantsi folyamatban elfoglalt helyt, szerept. Mdszertani s szakmai ismereteit pedig folyamatosan meg kell jtani, hisz a sikeres tantsi folyamat ezen is mlik.

14 Paradigma: a gondolkodsoknak, vlekedseknek, rtkeknek s mdszereknek egy adott trsadalom vagy szkebben egy tudomnyos kznsg minden tagja ltal elfogadott sszegzst jelenti. Varga Csaba: A Rgi s az j Paradigma. eVilg, 2003. jnius.

57

1. rsz Adaptcis dialgus

A kivtelesek vannak tbben


Ma az iskolba jr gyermekek tanulstartalma gyakorlatilag letkorhoz kttt. A tantervek (elvileg) a gyermekek mentlis fejldsnek a kereteit adjk meg.
Kedves Pedaggus! Az tlagos mentlis fejlettsg kijellse azt eredmnyezi, hogy a kivtelek az tlag alatt vagy tlag felett lvk az adott letkor gyermekeknek a hromnegyedt teszik ki. Ez azt jelenti, hogy a tantervek az rintett populci kb. 25%-nak rdnak!

A rugalmas iskolakezds nmikppen enyht a problmn, de korntsem oldja meg azt. 100, pontosan 10 ves gyermek kzl a mentlis letkorok az albbi szrdsban voltak tetten rhetk:
4. bra A mentlis s a vals letkor

Forrs: Varga, 1971.

Az brn jl lthat, hogy a 10 vesek negyedrsznek mentlis letkora azonos az letkorval, a tbbiek, a msok, a kivtelesek valban tbben vannak. Az azonos mentlis letkoron bell az egyni kpessgek tovbb differencildnak. Egyrszt az egyes pszicholgiai tulajdonsgok tekintetben a gyerekek kztti klnbsgek ms-ms mdon alakulhatnak, msrszt a fejlds termszetbl, klnbz tempjbl kvetkezen, hosszabb idszakot tfog fejldsi folyamat sorn a klnbsgek mrtke is vltozhat. Rgi pedaggiai tapasztalat, hogy egy-egy ksz58

4. fejezet Mdszerek

sg vagy kpessg fejldse lassan indul, aztn felgyorsul, majd egy lassul fzissal kzelt a vgs llapothoz. (mOlnrcsap, 2003.) Bonyoltja az iskola nevelsi szitucijt, hogy a megfelelen fejld gyermekek mellett a korosztlyba tartoznak azok a gyermekek is, akik valamilyen a tanulshoz nlklzhetetlen rszkpessgk fejldsben zavart szenvednek, esetleg valamilyen szletsi vagy szerzett problma miatt sajtos nevelsi ignyek. A keret- s a helyi tantervi kvetelmnyek jelenleg elssorban az ismeretanyag elsajttsnak mennyisgi mutatin keresztl mrhetk, ezek pedig nem veszik figyelembe a fent vzolt klnbz fejldsi temeket. A tanulst segt kompetencik kialaktsra a mai oktatsi rendszer nem fektet elg hangslyt. Magyarorszgon az iskolarendszer sajt hatkonysgt az elmlt 20-25 vben gy kvnta nvelni, hogy az azonos kpessgek sszevlogatsnak klnbz mdszereit preferlta. gy a szegregcik egsz sort produklta, melynek egyik kvetkezmnye a felnttoktatsban val alacsony rszvtel. A PISA 2000 vizsglat ennek az alacsony hatkonysgt kesen bizonytotta. (Sajnos a PISA-vizsglat 2003-as eredmnyeiben szinte semmilyen tekintetben nincs lnyeges eltrs.)
A PIsA-vizsglatnak egyik, magyar szempontbl megdbbent s lehangol eredmnye az volt, hogy a 32 orszg tanuli kzl a magyar gyerekek kztt vannak a legtbben, akik azt lltjk az iskolrl, hogy unalmas hely, ahol kevs izgalmas dolgot lehet tenni.

Kedves Pedaggus! Az oktatsi gyakorlat megjulsnak szksgessgt jelzi annak alacsony hatkonysg mkdse s az oktats fel irnyul trsadalmi elvrsok megvltozsa is. A kvetkez tblzatban sszegyjtttk azokat a pedaggiai gyakorlatra vonatkoz kvetkezmnyeket, amelyeket a trsadalmi folyamatok alakulsa (gyors vltozsa) idzett el. Krjk, gondolja vgig ezeket egyenknt a sajt gyakorlatra vonatkozan. Beszlgessen errl kollgival, csaldjval.

59

1. rsz Adaptcis dialgus 2. tblzat A pedaggiai gyakorlat (s benne a mdszerek) megjulst srget trsadalmi folyamatok
A trsadalmi folyamatok alakulsa, a tudomnyok fejldse A tudomnyos-technikai fejlds mennyisgi robbanst hozott az ismeretek tern, amit a tanulsi kpessgek fejldse nem kvetett (nem kvethetett). A felnv nemzedk trsadalomba val sikeres beilleszkedse fgg attl, hogy el tud-e igazodni az informcik znben. Megvltoznak a tudsszerzs helysznei s idtnyezi. A pedaggus szerepe megvltozik. Kvetkezmnyk a pedaggiai gyakorlatra Mindent nem lehet megtanulni az lethosszig tart tanulsra kell felkszlni-felkszteni15.

A tudomnyos eredmnyek s a pedaggiai gyakorlat kapcsolata.

Megvltoztak a trsadalmi krnyezet iskolval szembeni elvrsai.

Megn a tudstranszfer rtke, vagyis az, hogy a megszerzett tudst tudjuk hasznlni ms krnyezetben, helyzetben, krlmnyek kztt. trendezdik a formlis s informlis tanuls arnya s fontossga a tanulsi folyamatban. Nem az ismeret egyedli hordozja. Elvrjk tle a hiteles s felhasznlhat szakmai tudst, a differencilt s rugalmas mdszertani repertort, a tolerancit, az emptit, a klnbsgek (eltr kpessgek, szocilis helyzet, etnikai hovatartozs stb.) hatkony kezelsnek kpessgt. Bvltek a pedaggiai szakmai ismeretek pl. a mrsrl, rtkelsrl, a gondolkodsi mveletekrl (ebben partner az agykutats, a kognitv pszicholgia, a motivcikutats), a kpessgek fejleszthetsgrl, a tananyag elrendezsnek alternatv mdozatairl. Az alapvet ismeretek elsajttsn s kpessgek kialaktsn kvl az iskolnak ki kell alaktani a dikban egy magas szint gondolkodsi s kommunikcis kszsget. olyan stabil kompetencikat kell a tanulknak a kzoktatsban megszereznik, amelyek az lethosszig tart tanulsban majd segtsgkre lesznek. Az letesly nvekedse okn a gyermekeknek jrtassgot kell biztostani a trsas kapcsolatok tern is. Feladatul kapta az iskola az rtk- s normakzvettst, vllalnia kellett egyfajta szolgltat szerepet.

15

Az lethosszig tart tanuls kifejezst (lifelong learning) a 70-es vek ta hasznljk. Koncepcija nem azonos a j pap is holtig tanul kzmonds jelentsvel. Az LLL nemcsak a munkval, foglalkoztatssal kapcsolatos ismeretek lland megjtst jelenti, hanem kiterjed az ltalnos mveltsg minden terletre, a szemlyisg gazdagtsnak sokfle lehetsgre. Szembe kell nznnk a tnnyel: ez nem csak a kzoktatsi intzmnyek falai kztt valsulhat meg. A formlis tanuls mellett egyre nagyobb mennyisgben adnak ismereteket, tudst az informlis tanuls alkalmai. Az LLL nem azt jelenti, hogy kellen hossz id alatt sikerre vihetjk a mindent megtantani elvet. j letminsget, magatartst, tanulsi kultrt jelent. A tuds trsadalmhoz vezet, amelyben felolddnak a konfliktusok, s a cselekv ember rr tud lenni a nehzsgeken, lni tud s egytt tud lni msokkal mondja a Jacques Delors-jelents. (Motivls az lethosszig tart tanulsra. KpataKi, 2005.)
15

60

4. fejezet Mdszerek

A befogads vagy inklzi szksgszersge


Az inklzi mra az eurpai iskolktl elvrt gyakorlat. Ahogy nincs kln trsadalma a sovnyaknak s a kvreknek, a kk szemeknek s a barna szemeknek, ugyangy nem knyszerthetjk kln szegreglt kzssgekbe a kerekesszkben lket, a hallssrlteket vagy a gyengnltkat, esetleg az egyb okok miatt sajtos nevelst ignyl gyermekek csoportjt. A szabad iskolavlaszts joga ket s szleiket is megilleti. S ha valakinek, nekik aztn igazn fontos lenne a lakhelykhz legkzelebbi iskola befogad magatartsa, hogy a tanrkat kveten k is be tudjanak kapcsoldni a szabad idejt tlt gyermekkzssg letbe: az osztlytrsak barti kzssgeivel fenn tudjk tartani a kapcsolatot a tantsi sznetekben vagy betegsgk esetn szmthassanak a kzel lak osztlytrsak segt tmogatsra.
Kedves Pedaggus! Fontos tudnunk, hogy az inkluzv intzmnyek elkszt terepei lehetnek egy olyan trsadalomnak, ahol az eslyegyenlsg nem puszta szlam, ahol brmelyik gyermek megvalsthatja lmait, ha elg kitart s szorgalmas.

MIrl IsMErJK MEG, HoGy EGy IsKolA BEFoGAD (INKlUzV)? A befogad iskola figyel a tanuli klnbsgekre. Feltteleit, eszkzrendszert s mdszereit gy vlogatja meg, hogy eslyt adjon minden gyermeknek kpessgei kibontakoztatsra, a trsadalomba val aktv beilleszkedsre. Az inkluzv iskolban munkatrsknt megjelenhetnek azok a segt szakemberek, akik a tantsi gyakorlatban a pedaggus segtsgre vannak (iskolapszicholgus, gygypedaggus, logopdia szakos gygypedaggus tanr vagy terapeuta, mozgsterapeuta, gygypedaggiai vagy pedaggiai asszisztens). Az egyni fejlesztsi terv a benne megjelen problematikus terletek fejlesztse miatt a pedaggus szmra minden ra tervezsnl olyan tmpontokat ad, amelyek az ra mdszereit is behatroljk, akr csoportos munkrl, akr differencilsrl, akr egyni fejlesztsrl van sz. A tanrk sikere mindig akkor a legintenzvebb, ha nem egy mdszer jelenik meg benne. A tananyag, esetleg a tantrgy maga bizonyos mrtkig behatrolja a vlaszthat mdszereket, de az igazn rugalmas pedaggus mindig megtallja a mdjt, hogyan ksztetheti a nebulkat aktv ismeretszerzsre. A specilis (gygypedaggiai) intzmnyek a szksgletekre, az integrci segtsre pedaggiai tancsad szolglatot hozhatnak ltre. Mindez azrt is 61

1. rsz Adaptcis dialgus

fontos, mert a sok eltr kpessg gyermek egyni fejlesztshez szksg van diagnosztikra. Az SNI-gyermekek esetben ezek a diagnosztikus mrsek szakemberek bevonsval trtnnnek, s az erre ptett egyni fejlesztsi tervet is az segtsgkkel tudja elkszteni az osztlytant vagy a szaktanr. A szlkkel val megbeszlsekre szintn szerencss elhvni a szakembert. Munknk gy vlhat valban hiteless. HoGyAN MKDIK A BEFoGAD IsKolA? 1. A tanrok azokat a tantsi mdszereket alkalmazzk, amelyek kielgtik a tanulk eltr ignyeit. Ehhez figyelembe veszik: az eltr szociokulturlis htteret, az emocionlis klnbsgeket, az eltr tanulsi stlusokat (halls utn tanulk, vizulis tanulk, kinesztetikus tanulk, analitikus tanulk, globlis tanulk). 2. Segtenek a tanulnak nismerete fejlesztsben annak rdekben, hogy kpess vljon sajt tanulsa hatkony irnytsra. 3. Tervezskor figyelembe veszik a sajtos nevelsi igny tanulk szksgleteit. 4. A tanulk haladsi temnek megfelelen tervezik a munkt. 5. Az egy osztlyban tant nevelk folyamatos interakciban vannak egymssal az eredmnyes szemlyi elrehalads rdekben. 6. A tantsi folyamatban megjelenik a fejleszt rtkels. 7 Egyttmkdnek a szlkkel, ami tovbbi segtsg lehet a gyermek szk. sgleteinek alaposabb feltrkpezsben. A kompetencia alap kpzst oktatsi alapdokumentumunk (Nat) elvrja az intzmnyektl azzal, hogy megnevezi azokat a kulcskompetencikat, amelyek kialaktsa, fejlesztse az oktatsi folyamat sorn meghatroz fontossg (rszletesebben l. a kompetencirl szl fejezetben). A dokumentum elrja az egysges alapokra pl differencilst s a kiemelt fejlesztsi feladatokban a tants-tanuls olyan szemlleti egysgt, amely megnyilvnul pldul a tantrgykzi kapcsolatokban ezzel a hagyomnyos iskolai keretek mris sztfesztdtek. Amelyik iskola ezeket a szempontokat szem eltt tartja, az mr a hagyomnyos tantrgyi struktrt is csak nehzkesen tudja tovbbmkdtetni. 62

4. fejezet Mdszerek Kedves Pedaggus! ltalnos ellenvets az jtssal szemben, hogy a cskken ktelez raszmok az egyes tantrgyakra olyan kis mennyisg rakeretet tesznek felhasznlhatv, hogy ha azokat a teljes tantsi vre sztosztjuk, hatkonysguk szinte alig mrhet. A hagyomnyostl eltr tervezsi, szervezsi mdszerekkel, a tantrgyi szegregci feloldsval ezek a problmk orvosolhatk. (Pl. a tantrgy tmbstse, epochlis oktats, blokkosts, tantrgyi integrci.) Ez is egy ok arra, hogy az iskola bels struktrjnak s szoksrendszernek, oktatsi folyamatnak jragondolsa megtrtnjen. A kvetkezkben azokat a tantsi mdszereket gyjtttk csokorba, amelyek a Nat elvrsainak megfelelnek, s segtik a befogad iskolk pedaggusainak hatkony tantst.

A lnyeges elrelpshez ma mr nem nagy alapelvek deklarlsra, hanem sok apr rszlet tisztzsra, elmlylt fejleszt munkra van szksg. (Csap Ben)

A pedaggiai mdszerek szerepe, funkcija, clja


HAGyoMNyos PEDAGGIAI MDszErEK A klvilgrl a legtbb informcit, kb. 83%-ot a lts tjn kapjuk. A halls tjn az informcik 11%-a jut el hozznk, s mindssze 3,5%-ot tesz ki a szagls, 1,5%-ot a tapints s 1%-ot az zlels tjn szerzett informcik arnya. (Ezek az adatok megkzelt tlagrtkeket jelentenek.) nmagban ez a tny is elg volna, hogy a verblis ismeretkzls kiegszts nlkli hatkonysgt megkrdjelezzk. Az adatok arrl gyznek meg, hogy a kompetencik kialaktst a hagyomnyos ismeretkzl iskolai keretek kztt, a frontlis osztlymunka mdszereivel kptelensg teljesteni. Ami miatt mgis ez fordul el leginkbb, annak oka tbbek kztt: pedaggusaink nagy szzalka ezekben a mdszerekben van otthon, az oktats folyamatba hosszabb vagy rvidebb ideig, de beilleszthetk, vannak oktatsi szitucik, amikor ezek a mdszerek a clravezetk vagy hatkonyan egsztik ki az j oktatsi mdszereket.

63

1. rsz Adaptcis dialgus

Elads Olyan szbeli kzlsi mdszer, amely egy tma logikus, rszletes kifejtsre szolgl. Hossza 15 perctl 2 rig terjedhet. ltalban az elbeszls s a magyarzat elemeit is meg lehet tallni benne. Szerkezett tekintve hrom f rszbl ll: bevezets, kifejts, sszegzs. Alkalmazsra akkor van szksg, ha: olyan informci kzlse a cl, amelyet ms forrsbl nem lehet elrni, egy tananyag bevezetsnl, ha az ismereteket mg ms mdszerekkel is rgztik, ha az informcikat csak rvid ideig kell megjegyezni, ha a cl az rdeklds felkeltse. Magyarzat Szintn tanri kzls, amelynek sorn trvnyszersgek, szablyok, fogalmak, sszefggsek megrtst segti el a pedaggus. Tpust tekintve lehet: rtelmez: fogalmak, kifejezsek rtelmnek magyarzatt adja; ler: egy szerkezet vagy folyamat bemutatsra szolgl; okfeltr: a klnbz (termszeti vagy trsadalmi) jelensgek okainak megrtsre, megrtetsre alkalmazzuk. A magyarzatok idtartamukat tekintve a kisgyerekek esetben az 5-10 percet nem haladhatjk meg, s 20-25 percnl hosszabb monoton, passzv befogadsra mg a felntt sem kpes. Mindkt esetben monologikus oktatsi mdszerrl beszlhetnk, ahol a pedaggus az aktv szerep, s a tanul ltalban a passzv befogad. Ezrt kombinlni szksges olyan feladatokkal, amelyek aktv szerepet adnak a gyermeknek hallgats kzben, vagy meg kell szaktanunk a frontlis munkt a tanulk aktvv ttele rdekben krdsekkel, szemlltetssel. Az eladst vagy a rvidebb idej magyarzatot ktni kell a tanulk elz ismereteihez, segteni lehet a tanulknak az elhangzott szveg jegyzetelsben, a lnyegkiemels technikjnak gyakoroltatsval, rszsszefoglalsok beiktatsval vagy az ismeretek rgztst szolgl feladatok adsval. Az ilyen mdszerek esetben a pedaggus nem differencil, mindenki ugyanazt a feladatot vgzi, a tanulk kpessgbeli klnbsgei, szemlyisgbeli eltrsei nem kerlnek eltrbe. 64

4. fejezet Mdszerek

Az ra menett ilyenkor mindenkppen a verblis kzls hatrozza meg, s ha a befogads intenzitst figyelembe vesszk, akkor a gyermeknek nem is a legersebb informcifelfog bzist clozzuk meg. Szksgszer teht a verblis informci megerstse. A megbeszls Az oktatsban leggyakrabban hasznlt dialogikus kzlsi mdszer. A tanr a tanulkkal folyamatos interakciban van, s a tanuli vlaszok alakthatjk az ra menett. A tanulk aktvak, tanri krdsek segtsgvel maguk jnnek r a megoldsra. A megbeszls formi: a konkretizl megbeszls s a krdve kifejts. A mdszer hrom lnyeges alkoteleme: a strukturls (a megbeszls menetnek tudatos irnytsa), a krdezs (az albbiakban rszletezzk) s a tanulk tevkenysgnek rtkelse (ez utbbit kln fejezetben trgyaljuk). A krds A krds a megbeszls f eszkze, de ltalban a tants folyamatban is kiemelt szerepe van. Klnbz krdstpusok eltr gondolkodsi mveletet aktivizlnak. Fontos, hogy a krdst kveten hagyjunk idt. A csend a legaktvabb tanuli tevkenysgre, a gondolkodsra sztnz. A krdsek funkcii: diagnosztizl: az ra anyagt altmaszt elismeretek feltrsra irnyul; ellenrz: a tanulk tudsszintjt vizsgljuk; instrul: ha a munka elvgzsre sztnznk vele (Sorold fel!; Rakd ssze!; Keresd meg!); gondolkodtat: okok, indtkok keressre, kvetkeztetsek levonsra, sszefggsek feltrsra, ltalnostsra, kpzettrstsra, sszehasonltsra sztnznek; vlemnyt kr (mvszeti alkotsok, ksrleti szitucik megtlse, nrtkels); rzelmek kifejezst elsegt (Hogy tetszett?; Mirt ez a vlemnyed?). 65

1. rsz Adaptcis dialgus

A krdsek kt alapcsoportra oszthatk: A szk tanri krdsekre egyetlen helyes vlasz adhat. A tnyek felidzsre, pl. a tananyaghoz szksges elzetes ismeret feltrsra vagy a tanult ismeretek sszefoglalsra hasznlhatjuk (Hogy nevezzk?, Mi a feladata?). A tg tanri krdsekre tbbfle j vlasz lehetsges, elemzsre, rtkelsre sztnznek. Fejlesztik a gondolkodst (Hogy ltod? Mi a vlemnyed?). A j krdezs jellemzi: A j krds pontos, vilgos, rvid, egyrtelm. Figyelembe veszi a tanulk rtelmi sznvonalt. Fejleszti a gondolkodst. Segtsgvel differenciltan tudjuk kezelni a tanulk vlaszait. bloom taxonmija szerint a krdsek a gondolkods szintjei szerint az albbi mdon csoportosthatk.
3. tblzat A krdsfeltevs s a gondolkods szintjei kztti kapcsolat Bloom taxonmija szerint
Plda a feladatmeghatrozsokra Nevezze meg! sorolja fel! Vlassza ki! Kpzelje el! Mondjon pldt! Egsztse ki! Hasznlja fel! Vltoztassa meg! szmtsa ki! tallja meg..! Illusztrlja! Vzolja fel! Hasonltsa ssze! Csoportostsa! tervezze meg! Javasoljon megoldst! A gondolkods sznterei (kognitv taxonmia) Alapmveletek Ismeret Plda a krdsfeltevsre

Ki, mi, mit, mikor, hogyan, milyen, melyik? Mit gondol? Milyennek kpzeli? Mirt? Hogyan foglaln ssze? Hogyan pldzza? Hogyan ll kapcsolatban?

Megrts

Alkalmazs

Magasabb rend mveletek Elemzs (analzis)

Egybefoglals (szintzis)

Mik a tulajdonsgai? Hogyan csoportostan? Miben hasonlt? Mire kvetkeztet? Mi lenne, ha? Milyen megoldst javasolna?

Forrs: BrdossyDudsPethnPriskinn, 2002.

66

4. fejezet Mdszerek

A krdsek gyakori, hatkony eszkzei a tantsnak. Mire hasznlhatk? Segtsgkkel kivlan lehet a tanrn differencilni (egyni feladatlapok krdsei). Jtkosabb tehetjk az rt vele (barkohba, Gondoltam egy szmot, tallskrds-kszts). Egybekthetjk a gondolkodst mozgssal pl. a Keveredj! llj meg! Csoportosulj! kooperatv mdszerrel, amelynek lnyege, hogy a gyermekek krbejrnak, mikzben a tanr feltesz egy krdst, amire a vlasz egy szm. A dikok ekkor a vlasznak megfelel szm csoportokba tmrlnek. Elmlythetjk az ismereteket, kijavthatjuk a hinyos vagy tves ismeretet: A villmkrtyk a bevssi folyamatot segtik. Lnyege, hogy a tanulk krtykat ksztenek azokbl a krdsekbl, amelyeket az elzetes tesztnl elrontottak. A krtya msik oldaln valamilyen behv formula van, ami az adott krdsre vonatkozik (pl. egy sz az egyik oldalon s sztri meghatrozsa stb.). A tanulk prban dolgoznak, s 5-5 db krtyt tadnak trsuknak, felvltva krdezik egymst, s ha tudjk a vlaszt, visszakapjk a krtyjukat. A nehzsgi fok emelhet a segtsgnyjts cskkentsvel. Dobj egy krdst: A csoport a tanultak ellenrzsre vagy kszsgfejlesztsre alkalmazhatja. A gyermekek egy labda krbedobsval egymst krdezik a tanult anyag ismereteibl. Feladatcsere: A csoport minden tagja kidolgoz egy ismtl krdst az anyagbl, s lerja egy villmkrtyra. A krdsekre adhat vlaszokat megvitatjk csoporton bell, s a krtyk msik oldalra lerjk. A kvetkez lpsben kicserlik villmkrtyikat valamelyik csoporttal, s a krtyk krdseit megvlaszoljk (KaGan, 2001. vagy ksbbi kiads alapjn). Ersthetjk a trsas kapcsolatokat, fejleszthetjk a kommunikatv kszsget pl. a tanr vlaszol mdszerrel, ahol a gyermekek a tanrnak tesznek fel vitaindt, informcikr vagy az elzetes meditcit segt krdseket. Kooperatv munkaforma pl. a Tallj valakit. Lnyege: minden dik kap egy feladatlapot, s az osztlyban krbejrva keresnie kell valakit, aki tud vlaszolni a munkalapon lv valamelyik krdsre. A munkalapra a vlaszol szavait kell rgzteni, aki alrsval bizonytja, hogy a vlasz helyes. Minden krdshez j szakrtt kell keresni. A kommunikcis kszsget ersti a Ki vagyok? mdszer. A gyermekek a htukra tztt hres ember, irodalmi hs, llny stb. nevt kell, hogy kitalljk gy, hogy trsaiktl hrom krdssel krhetnek segtsget. A trsak csak igennel s nemmel vlaszolhatnak. (A tallgatsban segthet pl. a tblra kifggesztett lista.) (KaGan, 2001. vagy ksbbi kiads alapjn.) 67

1. rsz Adaptcis dialgus

Vita A megbeszls magasabb formja. Dialogikus kzlsi mdszer, ahol a tanr httrbl irnyt (vitavezet). Jelents szerep jut a tanulknak. Az ismeretek elsajttsn tl ersen aktvgondolkods- s kommunikciskszsg-fejleszt mdszer. Alkalmazsa eltt a gyerekeknek el kell sajttaniuk a vita alapvet szablyait s magatartsmdjt (trelem, tolerancia, vitakultra stb.). Hatkonyan akkor szervezhet, ha tletek, rtkel llspontok soksznsge vrhat. Ez a mdszer segti: a tantrgyi tuds elmlytst, az interperszonlis kapcsolatok minsgi javulst, a kommunikcis kszsg javtst, a problmamegold gondolkods fejlesztst s a kzssgptsre is pozitv hatsa van. Szemlltets A hagyomnyos s a korszer pedaggiai mdszerek egyike sem nlklzheti a szemlltetst. Az emberi megtapasztals htkznapi alapesete az rzkszerveink tjn trtn informciszerzs. A hagyomnyosan frontlis megerst mdszer mellett a csoport- vagy egyni munkban is hasznlhatjuk, s hasznljuk is. Mr CoMenius is felismerte, hogy a verblis kzls mellett fontos a trgyak, jelensgek szlelse, elemzse is. Azta a szemlltetsnek a korszer pedaggiban szmos, a modern technikt is felhasznl formjt ismerjk. Az alss osztlytermekben a kicsiknl mindennapos, megszokott ltvny, hogy hvkpes betk s szmok, ksbb mrtkegysgek, nyelvtani szablyok dsztik a falakat. A krltekint tant kis kzi knyvtrat is tart az osztlyteremben, s az rsvett is megszokott eszkz, amely rengeteg lehetsget ad a vizulis megerstsre. Az idsebb korosztlynl, ha kabinetrendszer van, a szaktanterem jellegnek megfelel falikpek, brk tallhatk a teremben. Modellek, gpek, metszetek, prepartumok, svnyok, kitmtt llatok, hangszerek s ritmushangszerek stb. valamennyi a kzvetlen szemlltetst clozza. Ugyanezt ri el a pedaggus, ha ksrleteket mutat be vagy vgeztet az osztllyal. A modern kor szmos technikai berendezssel siet segtsgnkre. A diavettk, az rsvettk, a tv, DVD, videomagn, a magnetofon s a szmtgp,

68

4. fejezet Mdszerek

a projektor s az interaktv tblk: mind megannyi lehetsg a kzvetett informciszerzsre. Szemlltetsnl az irnyt a tanr, a dik feladata a megfigyels. Annl hatkonyabb a szemlltets, minl kzelebb kerl a gyermekhez a megtapasztalhat valsg. EGyNI tANUlsI MDszErEK A tanulk szemlyi adottsgra pt pedaggiai mdszerek kzl elszr az egynre figyel individulis mdszereket tekintjk t. Mikor rdemes ezekkel a mdszerekkel lnie a pedaggusnak? Ha lehetsg szerint mindenkinek szksgletei szerint szeretnnk feladatot kiosztani. Ha egyni alkotmunka a feladat (trgyak ltrehozsa, kpalkots, szvegalkots stb.). Ha a csoporton bell a kvetelmnyek eltrnek egymstl [pl. tanulsban akadlyozott gyermek(ek) van(nak) a csoportban]. Rtegmunka A tanulk bizonyos fejlesztsi clok, fejlesztend terletek alapjn kerlnek eltr csoportokba, azonos feladatot kapnak csoporton bell, de az egyes gyermekek kztt nincs egyttmkds, mindenki nllan dolgozik. Ezt a munkaformt rszben egynre szabott munkaformnak nevezzk. A pedaggus ltal nyjtott segtsg szemlyre szabott. Differencils A differencils a tanulk egyni klnbsgeinek figyelembevtele a tants folyamatban. Az egyni klnbsgek lehetnek: a szocilis httrbl addak (rtkrend, hozott ismeretek, szoksrend, vallsi, etnikai klnbsgek stb.),

veleszletett adottsgbeli klnbsgek (szomatikus, vegetatv, idegrendszeri), a tanul szemlyisgbl add klnbsgek (attitd, rdekldsi kr, motivci stb.). 69

1. rsz Adaptcis dialgus

A kulcskompetencik fejlesztsnl jelents szerepet kaphat a differencilt oktats, amely az eslyegyenlsg megteremtsnek alappillre lehet. A differencils csak akkor oldhat meg sikeresen, ha a gyermekek rendelkeznek nll tanulsi technikkkal, ismerik s tudjk hasznlni az nll munkhoz szksges eszkzket s rendelkeznek idrzkkel, kpesek az nellenrzsre. Ezrt a tantnak ezeket elszr ki kell alaktani. A differencilt feladatok kivlasztsa, szemlyre szl sszelltsa mindig diagnosztikus tjkozds utn trtnik. Ha rszkpessgzavart mutat vagy tanulsban akadlyozott gyermek/tanul esetben alkalmazzuk a differencilst, figyelembe kell venni a szakvlemnyben megfogalmazottakat, a tanulsban akadlyozott gyermek esetben az egyni fejlesztsi tervet. (Clszer az utbbi esetben a tervezs idszakban kikrni az iskolai vagy az utaz gygypedaggus vlemnyt, esetleg amg nincs gyakorlatunk a fejleszts temezsben, a feladatok tartalmt is megbeszlni a szakemberekkel.) A rszkpessg-problms gyermekek esetben a fejlesztpedaggussal kell ugyanezeket a lpseket megtenni. Differencilt ravezetsnl alkalmat lehet adni a tanulknak, hogy a megfelel szintet maguk vlasszk, ezzel segtve az nismeret fejlesztst, a relis nkp kialakulst. A tants folyamatban fontos a bizalom megtapasztalsa, ebben segtsgnkre lehet, ha az rn a gyermek szmra lehetv tesszk az nellenrzst. Tblra kiakasztjuk a feladatok megoldst vagy bortkban az asztalra tesszk. Differencilsnl a feladatokat klnbz szempontok szerint llthatjuk ssze. Az ismeret elsajttsa szerint: a hinyok ptlsra alkalmas feladatok, az ismeret rgztsre alkalmas feladatok, a rgztett ismeret elmlytsre, felhasznlsra szolgl feladatok. A klnbz munkatempra tekintettel: A tanulk munkatempjnak eltr volta mindannyiunk szmra ismert. A differencilskor emellett kln kell figyelnie az inkluzv iskolban tant nevelnek a sajtos nevelsi igny tanulk egyni szksgleteire. Pl. a rszkpessg-problmval kzd gyermekek szakrti vlemnyben gyakran olvashat az idkedvezmny krse. A szrt figyelem, a hosszan tart koncentrci hinya, a kapkods a lassan halad gyermekek kztt ppgy elfordul, mint a gyorsan haladk kztt. Az okok feltrsa utn meg kell hatroznunk a fejleszts irnyt s mdjt. (Ha lehetsg van a neveltestletben mozgsterapeutt alkalmazni rszmunkaidben aki lehet tanfolyamot vgzett tant kollga is , sokat segthet a koncentrcikszsg, a finommotorika fejlesztsben, a gyermek szemlyisgnek stabilabb ttelben.) 70

4. fejezet Mdszerek

A gyorsabban haladk szmra mindig legyen idkitlt feladatlap. A pedaggus mindig a fejlesztsi clnak megfelelen foglalkozik a csoportokkal, de vigyz arra, hogy mindegyik csoporttal foglalkozzon szemlyesen is. Ugyancsak lnyeges a csoportok a fejlesztsi clnak megfelel vltoz sszettelnek lehetsge s rugalmas alaktsa. Individualizlt munka A pedaggus figyelembe veszi a gyermek egyni haladsi temt, adottsgait, jrtassgt, tanulsi stratgijt, elzetes ismereteit s az egyb ismeretszerzsi kpessgeiben megnyilvnul klnbsgeket. Pozitv viszony van a tanul s a pedaggus kztt, aki minden gyermek szmra biztostani tudja a kpessgeihez, sajtossgaihoz mrt sikert. Az rtkels az nmaga eredmnyeihez kpest vgzett elrehaladson alapul. Nincs kapcsolat a trsakkal, sem a folyamat sorn, sem az rtkelskor. (Ezt a mdszert akkor rdemes alkalmazni pldul, ha a tanul valamilyen ok miatt egyni haladsi temben val munkra kap engedlyt az igazgattl, vagy a sajntos nevelsi ignye ezt a munkaformt teszi szksgess az adott srlt vagy eltr fejlds terlet miatt.) A tANUlK KzsEN VGzEtt tANUlsI tEVKENysGEI A tanulspszicholgia mrsi adatai szerint annak, amit hallunk, a 20%-t, amit ltunk, a 30%-t, amit olvasunk, a 10%-t, amit egyszerre ltunk s hallunk, annak az 50%-t, amirl magunk beszlnk, annak a 70%-t, s amit nllan kiprblunk s vgrehajtunk, annak 90%-t (!) vagyunk kpesek megjegyezni (zaKrn, 2004.). Ebbl addan a tantsi rkon az ismeret tbb rzkszerven keresztli megtapasztalsa, illetve a tuds aktv megszerzse lnyegesen nagyobb hatkonysgot elfelttelez. Az oktats gyakorlatban ezrt a mdszerek kombinlsa vagy j komplex technikk bevezetse szksgszer.

71

1. rsz Adaptcis dialgus

A felfedezses tanuls Az informcirobbans eredmnyeknt hatalmas ismeretbzis ll a tanul rendelkezsre. A pedaggiai feladat teht nem az ismeretek, informcik felkutatsa s tadsa, hanem azok rendszerezse, feldolgozsa. A felfedezses tanulsban megvltozik a tanr szerepe, aki tbb nem ismeretet tovbbt, hanem krdez, problmt fogalmaz meg, sszefggsek keressre sztnz. A felfedezses, kutatsos tanuls idignyes. Viszont az aktv tanulssal a tanul kvncsisgt, rdekldst mozgstjuk. Lttuk, hogy annak az ismeretnek, amit nllan kiprblunk s vgrehajtunk, 90%-t vagyunk kpesek megjegyezni. gy teht a rfordtott id az eredmny hatkonysgban bussan megtrl. A felfedezssel a tanulk nemcsak rdekesebben tesznek szert ismeretre, hanem mst is tanulnak. Felfedezhetik, hogy amit egy konkrt problma megoldsnl megtanultak, azt nmileg talaktva, az j helyzethez igaztva mskor is alkalmazni tudjk (tudstanszfer). A felfedezses tanuls folyamn a pedaggus facilittori szerepet tlt be. Feladata, hogy a tanult gondolkodsra ksztesse. Lehetsget biztost a gyermeknek arra, hogy a meglv tuds s az j szituci tallkozsbl j, magasabb rend tudssal kerljn ki. A felfedezses tants sorn az ltalnos smk segtsgvel egyedi problmk kerlnek megoldsra, mikzben ltalnos smink is fejldnek. Mire gyeljen a pedaggus a problmamegolds folyamatban a klnbz szakaszokban? A problma megrtsekor: keresni (kerestetni) kell a tanulkkal a problma okt. Mi az ismeretlen? A problma elemzsekor: meg kell ismertetni a gyerekekkel olyan eljrsokat, amelyeket a problmamegolds sorn alkalmazni tudnak, pl. a lnyeges s lnyegtelen informcik elklntse, hasonl feladat keresse, a feladat leegyszerstse, a feladat modellezse, a megolds megtervezse. A megolds folyamatban a pedaggus szmos eszkzzel segtheti a tanulkat. rdekld figyelemmel ksrheti munkjukat. Krdseivel sztnzi a gyermekeket, hogy a maguk szmra megfogalmazzk, hol tartanak, mi a kvetkez lps. A megvalsts folyamn a rsztvevk kztt vita alakulhat ki, ahol szembeslhetnek a klnbz elkpzelsek, megoldsi javaslatok erssgei s gyengesgei. Ha elakadtak, szksges lehet a tanri segtsg, de csak az akadly elhrtsig. Komolyabb gond esetn a sznet beiktatsa gyakran segt, a flbehagyott munka motivl er is lehet. A munka befejezst kveten a rsztvevkkel egytt ki kell rtkelni a munka folyamatt: mi okozott problmt, mi segtette a munkt, hol tvedtek (Knausz, 2006.). 72

4. fejezet Mdszerek

Kooperatv tanuls
A kooperatv tanuls nemcsak tantsi mdszer, hanem filozfia is lltja Norm Green, a kooperatv tanuls nemzetkzi szakrtje. A kooperatv tanuls mint mdszer a konstruktv tanulsi elmletre pl, amely szerint az ismeretek elsajttsa mindig alkot, azaz konstruktv mdon trtnik: az emberi agy az ismereteket nemcsak befogadja, hanem szortrozza, rendszerezi, talaktja, jjteremti. A kooperatv tanulsi forma ahogy a tbbi cselekv tanulsi forma is a hagyomnyos tanulsi mdszerekkel szemben nemcsak megengedi, hanem kifejezetten stimullja az emberi agy ezen alkotmunkjt, konstruktivitst. (hidy, 2005.)

A kooperatv mdszerek az informciszerzsen tl a gondolkodsi, a kommunikcis s az egyttmkdsi kszsget segtenek kialaktani.

4. tblzat A kooperatv tanuls ngy alapelve


pt egymsrautaltsg Akkor jelentkezik, ha az egsz csoport sikere mindegyik tag sikernek a fggvnye, vagy ha valamelyik csoporttag nem teljest, akkor az egsz csoport alulteljest. Ebben az esetben vrhat, hogy a knnyebben tanul dik segt trsnak a feladat megrtsben, hogy az mielbb eljusson a j megoldsig. Az egyni felelssg tlse fontos rsze a kooperatv tanulsszervezs sikernek. Ehhez olyan j mdszereket kell kidolgozni vagy a mr meglvkbl felhasznlni, amelyek az egyni teljestmnyek sszeadsval lesznek rtkelve. Pl. pontfelels mdszer vagy a feladatrt felels mdszer. Az elzben mindenki nllan megrja a tesztet, s a pontszmok sszeadsa adja ki a csoporteredmnyt. Utbbinl pedig a rszfeladatok megoldsval ll ssze a csoport eredmnye. Az egyenl rszvtel a kooperatv csoportokban a szerepelosztssal kezddik, amikor az adott rn (foglalkozson) a munka folyamata valamely rszterletnek felelsv tesszk a csoporttagokat (idfelels, jegyz, feladatmester, eszkzfigyel, krdsfelvezet, visszatekint, csendkapitny stb.). Elsegtik a tanuli aktivitst, a tanulk rai aktivitsa a sokszorosra n.

Egyni felelssg

Egyenl rszvtel

Prhuzamos interakcik

Forrs: Kagan, 2001.

Ha a ngy felttel valamelyike hinyzik, mindssze csoportmunkrl beszlnk, de nincs sz koopercirl. Minden tevkenysg 4-6 fs csoportokban zajlik. A pedaggusnak a csoportos munka szervezsnl mindig figyelembe kell venni az egyenl rszvtel kritriumt. (Pl. a szforg vagy ennek rsos megnyilvnulsa, a kerekasztal.) Mindkt mdszer a tanulsi folyamat szmos terletn alkalmazhat pl. j ismeretek elksztsre, befogadsra, a szmonkrs s a gyakorls lnktsre. A dikok mindkettben krnknt vesznek rszt. 73

1. rsz Adaptcis dialgus

A kerekasztal esetben a dikok egy tollat s egy paprt hasznlnak. Az els dik a feladatnak megfelelen ler valamit, azutn tovbbadja a bal oldali trsnak, a papr krbemegy, innen a neve: kerekasztal. A szforgban ugyanez trtnik, de szban. Prmunknl pedig pl. a flid mdszer (elszr a pr egyik tagja, majd a msik szerepel elre meghatrozott ideig) vagy a pros forgsznpad (amikor a pr tagjai felvltva neveznek meg dolgokat vagy dobnak be tleteket) a kooperatv vlaszts, ahol nemcsak az egyidej interakcinak, de az egyenl rszvtelnek is megfelelnek a szereplk. (Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy a pros munka alapveten nem kooperatv mdszer.) A prhuzamos interakcik nmagban magyarzatot adhatnak arra, hogy a kooperatv mdszerek mirt sikeresebbek minden eddigi mdszernl. Ebben az esetben ugyanis a tanulk rai aktivitsa a sokszorosra ntt. A frontlis osztlymunkban a tanulk mindssze 10 percig jutnak szhoz, a tbbi id a tanr. A hagyomnyos raszervezsnl ez az aktv id is sztosztand a tanulk kztt, hisz a tanri felszltsra mindig csak egy tanul vlaszol. gy a tanulk egy fre jut kommunikcija a tanrn 20 msodperc. Ha csak ezt a 10 percet a tanr a kooperatv raszervezssel oldan meg, a prhuzamos interakciknak ksznheten az egy fre jut aktv idszak akr 5 perc is lehet, ami 15-szrse a hagyomnyos ravezets sorn az egy tanulra jut idnek.
Ez a mdszer a kzssg tagjai kztti kooperci eredmnyeknt ltrejv konszenzus elrsre tantja meg a gyerekeket. Pozitv tapasztalat, hogy a kooperatv tanulst alkalmaz tanulk a konszenzusra trekv szemlletet tviszik az let ms terleteire is. A kooperatv letszemllet klcsns tiszteletre alapozott egyttmkdst s a kzssg minden tagjnak egyni teljestmnyt eltrbe llt szemlletet jelent. (hidy, 2005.) Kedves Pedaggus! A kooperatv tanuls szervezse ms pedaggusattitdt, ms kszsgeket, kpessgeket kvn, mint a hagyomnyos tants. sszegyjtttk nnek a kooperatv tanuls szervezshez szksges alapvet tudsokat. Krjk, olvassa el, s prblja azokat a sajt gyakorlatba illeszteni! a) Nem nlklzheti a tanra elzetes tervezst, foglalkozsvzlat ksztst. A foglalkozsterv plhet a kooperatv tanulsszervezs valamely ksz mintatervre, illetve, ha biztosak vagyunk a kooperatv mdszerek hasznlatban, akkor sajt tervnkre. b) Abban az esetben, ha csak egy vagy nhny mdszert ismernk, a hagyomnyos tanrba beillesztve is hatkonyan alkalmazhatjuk ket. c) Miutn a kooperatv mdszerek sokasga szl a csoportos interakcirl, nem mindegy, hogy a csoportalaktst hogyan vgezzk. Amennyiben elre tervezett heterogn csoport dolgozik egytt, tbb htig is clszer egytt hagyni a csoportokat a szocilis kompetencik fejlesztse miatt. Ha vletlenszer csoportalaktst preferlunk, akkor

74

4. fejezet Mdszerek a csoportok sszettelt gyakrabban kell vltoztatni, mert ilyenkor igen ritkn alakul ki idelis csoportsszettel. d) A tantermi krnyezetet gy kell kialaktani, hogy jobban alkalmazkodjon a tanulk szksgleteihez. Knnyen lphessenek egymssal kapcsolatba a csoporton bell, ugyanakkor ne okozzon nehzsget, ha a tblra vagy a tanrra kell figyelni. e) Miutn a tanuls cselekvsek sorozata, ezrt a tanulsi folyamat az rn mozgssal s zajjal jr. Clszer megllapodni a kzssggel egy olyan jelben, amelynek hatsra mindenki abbahagyja a munkt, s a tanrra figyel (csendjel). f) Az ra tervezsnl a pedaggus a tanuli tevkenysgek megtervezsre koncentrl. Ekkor kell az ra szksges eszkzeit is kivlasztani, elkszteni, sokszorostani. A tervezsnl meg kell feleltetni egymsnak a clokat, feladatokat s a mdszereket. A folyamatos interiorizci a trsas viselkedst is alaktja. Ezrt a kooperatv ra tervezsben sszhangban kell lennie az ismeretszerzsnek, a szocilis tanulsnak s a tapasztalati tanulsnak. Ha lehet, a csoporton bell differenciltan, a kpessgeknek megfelelen adjuk a feladatokat. g) Az rn fontos a szerepek kiosztsa, az idkeret meghatrozsa, a kzsen elfogadott szablyok megalkotsa s kvetkezetes betartsa. Fontos, hogy ez utbbibl ne legyen sok, s ne legyenek tilt megfogalmazsok. h) A foglalkozsokat mindig a tanuli rtkelssel s nrtkelssel zrjuk. Magunk szmra tervezznk megfigyelsi szempontokat, de soha ne feledjk, hogy az rtkels nem csak a tanr privilgiuma. A foglalkozs vgn mi is vgezznk nrtkelst. A tanuli rtkelsnek a teljestmnyen tl a kooperatv kszsgekre, egyttmkdsre is ki kell terjednie. (Hogyan tudtatok egytt dolgozni, volt-e vita stb.?)

Projekt A projekt olyan oktatsszervezsi eljrs, amely az oktats menett gyakorlati problmk megoldsa kr csoportostja. (Pedaggiai lexikon) A projekt a gyermekek teljes szemlyisgt, rzelmi, rtelmi, motorikus adottsgaikat is figyelembe veszi a tants folyamatban, cltudatos tevkenysgg alaktva a gyermeki kvncsisgot, kpzelert. Olyan tanulsi egysg, amelynek kzpontjban a problma ll. A mdszer vllalsa esetn az egyes tantrgyakat, tantrgycsoportokat interdiszciplinris mdon, egy kzponti tma kr csoportostva tantjuk. Ez a mdszer egyszerre vr el egyttmkdst a tanulktl s a pedaggusoktl. A projekt idtartamt tekintve az egynapostl a tbbhetesig (ltalban 2-6) terjed. Az idtnyeznl figyelembe kell venni a gyermekek letkort, a tma feldolgozsnak mlysgt s a pedaggusok gyakorlatt. A projekt azon az alapelven nyugszik, amely szerint a tanuls komplex folyamat, amely a tanrt, a tanult s a tanulsi krnyezetet is magban foglalja. 75

1. rsz Adaptcis dialgus

Ebbe a folyamatba a tanul magval hozza elzetes ismereteit, tapasztalatait, s ezek kz egyni mdon kapcsolja be az j ismereteket. A tanul teht a projekt sorn aktv, alkot rszese a tantsi folyamatnak, mely alatt egsz szemlyisge formldik s az j ismeret befogadshoz szksges kompetencii fejldnek. A tants tematikus megkzeltse a gyermek fejldsnek intellektulis, szocilis, rzelmi s fizikai oldalait helyezi eltrbe. Megsznik a verblis kpessgek elnye, s a klnbz kpessgek azonos sllyal vehetnek rszt a kzsen vlasztott problma megoldsban. Ebben a folyamatban a tanr feladata elssorban a tancsads, a segtsgnyjts, a koordinci s a btorts. A projektmdszerben fokozott szerepet kap a tervezs, amely 1. els krben a folyamat egsznek a megtervezst jelenti, melynek sorn meghatrozott kpessgekhez s ismerethez kvnjuk eljuttatni a gyerekeket, ugyanakkor a pedaggus stratgiai gondolkodst is szinten tartja; 2. msodszor a megvalsts folyamn, a kisebb egysgek tervezsekor, a projektszakaszok sszegzst kveten jelenik meg, ekkor a tanri motivci s a segtsg tudatos jelenlte is dnt szerepet kap. A tervezst kvet megvalsts is tbblpcss folyamat, hisz a tma kivlasztstl folyamatos a tanulkkal val interakci. A kivitelezs olyan cselekv egyttmkds, amelynek sorn a tanuli csoportok a dntshozk, a pedaggus pedig koordinl s a segtsgnyjts klnbz mdozatait alkalmazza, figyelembe vve a tanulk tudsszintjt, elsegti az j ismeretek s kszsgek megszerzshez szksges tanulsi technikk felfedezst s kiprblst. A kzs tevkenysg elsegti a kommunikcis kszsgek, az egymsra figyels, a tolerancia kpessgnek fejlesztst. A projekt utat nyit a klnbz tantrgyi ismeretek integrcijra, az sszefggsek felismersre, segtve ezzel a gondolkods fejlesztst. A rsztmk vltozatos tevkenysgei sikerhez juttathatjk az eltr tanuli szemlyisgeket. A kivitelezs idszakban lehetsg van a szksges korrekcik megttelre. A munkafolyamat sorn s a projektzrs eltt a csoportok folyamatosan rtkelik sajt munkjukat, a projektzrskor pedig eredmnyeiket nyilvnossg eltt bemutatjk. Ez a mozzanat az nrtkels s nbecsls kialaktsnak fontos momentuma, hisz a gyermek vagy ifj kznsg eltt mutatja be munkjt, vesz rszt a prezentciban. A projekt megvalstsnak szakaszait a kvetkez folyamatbra foglalja ssze.

76

4. fejezet Mdszerek 5. bra A projekt megvalstsnak szakaszai

Epochlis oktats Ebben a tpus oktatsi formban (az epocha grg szbl, jelentse: korszak, idszak) hrom-ngy hetes idszakok vannak meghatrozva, amelyekben egy adott tmakr tantsa zajlik. Ezek lehetnek a hagyomnyos rtelemben vett tantrgyak, de lehetnek tantrgyblokkok vagy mveltsgterletek is. Ez a rendszer lehetv teszi, hogy a gyerekek figyelme tartsan egy-egy terletre koncentrldjon. Az epochlis oktats elnye, hogy a pedaggus sokkal kevesebb gyermekkel van kapcsolatban az adott blokkok tantsa idejn, gy a mdszer lehetv teszi a fejleszt rtkels bevezetst is. A fejleszt rtkels a befogad iskola egyik sajtos jellemzje, br a tanulsban akadlyozott gyermekek esetben ez az rtkelsi forma jogszablyban elrt ktelezettsg. A mindennapos tallkozs a gyerekekkel lehetv teszi jobb megismersket, s a nevelnek knnyebb valban szemlyre szl feladatokat meghatrozni rszkre. Miutn az epochlis oktatsban egy adott tantrgy vagy tantrgyblokk nagyobb mennyisg anyagrszt dolgozzk fel tbbfle megkzeltsben, vltozatos eszkzrendszerrel, kikerlhetetlen az osztlyban tant nevelk koopercija, sszedolgozsa (pl. mvszetek, termszettudomnyi, trsadalomtudomnyi tantrgyblokk).

77

1. rsz Adaptcis dialgus

Az epochlis tantsnl fontos felttel, hogy vltozatos eszkzrendszer, knyvtr, jl felszerelt informcis bzis, szmtgpes eszkzpark lljon rendelkezsre. Ebben a tantsi mdszerben a hzi feladat kisebb jelentsggel br, hisz a tanulk mindennap tallkoznak a tantrggyal, tantrgyi blokkal. Megn az id, amelyet kzs gyakorlssal, spontn elsajttssal tltenek. Miutn minden nagyobb blokk vgn sszefoglalnak, a gyermek sszefggseiben is lthatja a problmt, azt a tmacsoportot, amelyet tbb hten t dolgoztak fel. Az epocha abban klnbzik a projekttl, hogy nem felttlen egyetlen tmt dolgoz fel s nem (vagy nem mindig) zrdik konkrt produktummal. A tantsi ra nem a hagyomnyos 45 perc, hanem hosszabb idszak: ez a tanulk kortl, koncentrcikpessgtl, a gyermekek s a nevelk kzs megegyezstl fgg. Az igazn elmlylt kzs munkhoz 60-90 perces egysgekre lehet szksg. Szerepjtk, drmapedaggiai mdszerek a tantsban Mindenekeltt: ez a mdszer nem elssorban a magyart tantknak vagy a magyar szakosoknak szl. Mindannyiunk gyakorlatban elfordult mr, hogy egy helyzetet, trtnetet olyan plasztikusan mesltnk el az osztlynak, hogy rvid ideig tart dbbent csnd utn zporoztak a vlemnyek vagy a krdsek. ntudatlanul vagy tudatosan a drmapedaggia eszkzt, az emptiagyakorlatot alkalmaztuk. Ha az elbbi helyzetet racionlis, problmafeltr gondolatokkal fszerezve dntsi szituciv alaktjuk, dntsi helyzeteket, dilemmkat lnek t segtsgnkkel tantvnyaink. Kzs dntsek: fiktv vagy valdi trtnetekhez kapcsold jtkformk, amelyek pl. etikai problmahelyzetet hordozhatnak. A trtnetet meghallgatva kell bizonyos krdsben dnteni vagy a szereplk cselekvst megtlni, az egyni dntseket pedig kzsen megbeszlni. A szitucis jtkok a dntsi helyzetektl abban klnbznek, hogy itt el is kell jtszani a szitucit. Egy trtnelmi esemny krlmnyei, egy csaldi konfliktus, egy idegen nyelvi krnyezet vagy egy elkpzelt film jelenetnek megeleventse lehet pldul a feladat. A kisgyermekeknl segti a megnyilatkozst, ha a szitucis jtkot eszkzkkel (pl. bbokkal) kezdemnyezzk. Fontos a szerepek tisztzsa s a szerephez tartoz magatartsi normk figyelembevtele.

78

4. fejezet Mdszerek

Tablt kszthetnk egy nagy trtnelmi esemny vagy irodalmi m kapcsn, amikor a korban lt klnbz helyzet s eltr tulajdonsg emberek karaktereit kell megformlni klnbz idskokban a szereplknek. (Adott idben hol voltak? Mit csinltak? Mire gondoltak? Mi trtnt velk?) A mozaikokbl rdekes tabl kerekedik ki. A fenti mdszerek ksrletet tesznek a tuds szemlyesebb ttelre. A szerepeken keresztl interakciba lp a tanul s a karakter szemlyisge, ami lmnyszer, tarts tudst biztost. A helyzetek meglse fejleszti az emptit s a kreativitst. Szimulcis jtkok sszekapcsolhatk az elbbi mdszerrel, de a szablyai szigorbbak. Szimulci a valsg absztrakcija, a jelensg lnyegt kpezzk le ilyenkor (pl. tzsdejtk, a kicsiknl kerkpros gyessgi plyk kiptse, termszeti jelensgek szimulcija terepasztalon, szmtgpes szimulcis programok stb.). A gyermeknek lehetsge van biztonsgos krlmnyek kztt megtapasztalni, megrteni a trgyak, eszkzk, termszeti vagy trsadalmi folyamatok mkdsnek folyamatt, a trtnsek logikai sszefggseit, sajt dntseik kvetkezmnyt. Az INForMCIs s KoMMUNIKCIs tECHNIKA (IKt) szErEPE A tANts MDszErtANI MEGJUlsBAN Az 1990-es vek kzepn hallottam egy eladst a pedaggia eltt ll kihvsokrl, s a sommzott elrevettst a mai napig nem feledhetem. Kollgk! Az elttnk ll vszzadnak mr az elejn, aki nem tud anyanyelvn kvl mg egy idegen nyelvet, az nma lesz, aki pedig nem rendelkezik elfogadhat felhasznli ismeretekkel a digitlis technolgik tern, az potencilis analfabtnak fog szmtani. Ennek a jslatnak az igazsgt tkrzi az j Magyarorszg Fejlesztsi Terv (20072013) is. Operatv tervei kztt ugyanis az aktv trsadalom (lethosszig tart tanuls-kpzs); az okos trsadalom (oktats, tudomny) mellett hangslyos szerep jut az informcis trsadalom (informatika, kutats, fejleszts) kiptsnek (danCs, 2005.).

79

1. rsz Adaptcis dialgus

Az IKT alap oktatsi mdszerek fejlesztsre az albbi lehetsgek nylnak. A multimdis prezentci az oktatsban legelterjedtebb frontlis mdszertant tmogatja, hatkonyabb elads tartst teszi lehetv. A CBT (Computer Based Teaching, szmtgppel segtett tants) interaktv elemekkel teheti hatkonyabb az oktatst, segtheti az egyni felkszlst, lehetsget nyjthat a sajtos nevelsi igny tanulk fejlesztsre, s segtheti j tpus mdszertan alkalmazst. Az e-learning az nll tanuls eszkze, amely lehetsget nyjt a helytl s idtl fggetlen tanulsra. Az LMS-ben (Learning Management System, tanulsszervezsi keretrendszer) a digitalizlt tartalmak a kereszthivatkozsok rvn lehetv teszik az interdiszciplinris gondolkodst, az egyni haladst, az rtkelst, s tmogatjk az adminisztrcit. Az LCMS (Learning Content Management System, tananyagkezel keretrendszer) egyben a tananyagok megjelentsre s ellltsra is alkalmas. (danCs, 2005., uo.) Fejlesztsre vr a digitlis oktatsi tananyagok tantsnak a magyar viszonyokra kidolgozott s hatkony mdszertana. rezhet viszont ennek az eszkzrendszernek a tantsi-tanulsi folyamaton tvel meghatroz ereje. Ezrt a mdszerek kztt szlnunk kell hasznlatrl.
Az inkluzv iskola nem nlklzheti a szmtgpes fejleszt programok segtsgt a sajtos nevelsi igny tanulk esetben sem. Clszer minden alss tanterembe a fejleszts s a szemlyre szl tanulsi folyamat rdekben szmtgpet elhelyezni.

A Nemzeti Fejlesztsi Terv Humnerforrs-fejlesztsi Operatv Program keretben kifejlesztett kompetencia alap oktatsi programcsomagok tbb programja tudatosan felhasznlja a szmtgpek, az internet s az egyb digitlis technikk lehetsgeit. A szmtgp alapesetben csak eszkz, amely kplkenyen tud illeszkedni a legklnbzbb tantsi stratgikhoz, s knnyedn alkalmazhat brmelyik mdszer esetben. Ha viszont figyelembe vesszk, hogy a tants alapvet clja minden tantrgyban az informciszerzs, ennek elmlytse, kezelse, rendszerezse s hatkony felhasznlsa, akkor be kell ltnunk, hogy az j informcis technolgia a tantsi folyamat fszereplje is lehet. Mr jelenleg is szmtalan lehetsgt tudjuk felsorolni a szmtgppel tmogatott oktatsnak. Knnyedn s nagy hatkonysggal egszti ki a projektoktats vagy a kooperatv foglalkozsok eszkzrendszert. 80

4. fejezet Mdszerek

A digitlis kultra elterjesztst szolgljk azok a digitlis tananyagok, oktatprogramok, amelyek segtik az igazodst a tanulk egyni haladsi temhez. Msik tpusuk a tuds elmlytst szolglja azzal, hogy szembestik a tanult tudsszintjvel, azonnal kirtkelve a vlaszt (pl. nyelvi oktatprogramok, tudstesztek). Vltozatos rai felhasznlst knl a Sulinet Digitlis Tudsbzisa (SDT), amelyben a technikai rtkllsgot s az jrafelhasznlhatsgot tartottk szem eltt az alkotk. Az egymstl elklnl tudselemek, szemlltetanyagok, kpek, mozgkpek, hangok, animcis eljrsok knlata gazdag, gy vgtelen varicis lehetsget adnak a tanrk sznestsre, felptsre. A fejleszt segt programokra plda: KocSor Andrs bCsi Jnos MihaLoviCs Jen Beszdmester cm programja. Az eszkz a hallssrlt gyermekek fejlesztsre alkalmas, de hatkonyan segt a rszkpessgeikben srlt gyermekek fejlesztsben is (a program trtsmentesen hozzfrhet). Digitlis kpekkel s/vagy a szmtgpre szkennelt szemlltetanyagokkal vltozatos raszervezs vgezhet. A tanulk a kpeket megadott rendszer szerint csoportosthatjk, kpalrsokat, elemzseket, prezentcikat kszthetnek a segtsgkkel. A csatlakoztathat eszkzk felhasznlsval (webkamera, digitlis fnykpezgp) a szmtgp lehetsget ad tanulksrletek dokumentlsra, nll alkotsok, prezentcik ltrehozsra. A klnbz szoftverek felhasznlsa (pl. PowerPoint, Excel, Paint) lmnyszerv, alkot tevkenysgg formlhatja az j ismeretek feldolgozst. Az internet lehetsget ad az informcik msokkal val megosztsra is. Ha az iskola rendelkezik sajt honlappal, a projektek vagy a tanulk szmtgpre ksztett prezentcii kzreadhatk. Az internetes levelezprogramok j alkalmat teremthetnek a nyelvtuds elmlytshez, a tanuli partnerkapcsolatok kiptshez, esetleg a tanrok s a tanulk nlunk mg szokatlan webes kommunikcijhoz.

81

1. rsz Adaptcis dialgus

Hogyan jelennek meg a helyi nevelsi tervben, pedaggiai programban, helyi tantervben a mdszerek?
voDa
Ha a kulcskompetencik kialaktsa s fejlesztse rdekben rakjuk ssze mdszertrunkat, akkor az voda kezdi a sort, hisz a kommunikcis, a narratv kompetencik alapjainak leraksa mr vodskorban kiemelt szerepet kap, csakgy, mint a szablykvet magatarts kialaktsa vagy az egyttmkd magatarts megalapozsa.

Az vodai kzssgek nevelsi tervei igen eltrek lehetnek a tekintetben, hogy a fogadott gyermek szocilis krnyezete milyen. Az ingerszegny krnyezetbl rkez kicsik nllsgra nevelse ms alapokrl indthat, mint az ingergazdag, sok ismeretet nyjt krnyezetbl jvk. Az vodban a legfontosabb nevel eszkz a kzs jtk. A kisgyermeket letkori sajtossgbl addan a jtk segti a kapcsolatteremtsben, a vilg jelensgeinek megismersben, az nfegyelemre nevelsben, a szablyok kvetsben, a kzssgi magatarts kialaktsban. VoDAIsKolA tMENEt
Az iskolba kerl kisgyermek ugyanazt a napirendet vrja az iskoltl, amelyben elz nap mg az vodban rsze volt. Ha tbb vodbl jttek a tanulk, akkor ezek a szoksrendek jelentsen eltrhetnek. Clszer teht az vodai napirendhez hasonlt, beszoktatsi idszakkal kezdeni az vet, amely id alatt a tant a jtkszitucikban megismerheti leend tantvnyait, lpsrl lpsre bevezetve ket az iskolai szoksrendszerbe.

Nagyban segti az vodaiskola tmenetet, ha az iskola elre dolgozik. Persze nem elre tantja a kicsiket, hanem informldik a szlktl s az vnktl a leend tantvnyok fontos tulajdonsgairl, szoksairl: akr krdveken vagy adatlapokon, esetleg kzs kirnduls keretben. Igen sok iskola figyel arra is, hogy a tantk mr az iskolakezds eltt megismerkedjenek a gyerekekkel, hogy az j krnyezet okozta stresszt minl alacsonyabb szintre tegyk. J gyakorlata van erre a pcsi Csokonai ltalnos Iskola s a budapesti Gyermekek Hza pedaggusainak.

82

4. fejezet Mdszerek

Az Els osztlyBAN Az elssk beszoktatsi ideje alatt clszer a DIFER kpessgvizsglatot elvgezni minden elsssel (a problmt mutat gyermekkel kapcsolatosan erre minden iskolt jogszably ktelez). Ha az indul mrst minden gyerekkel elvgezzk, az egynre szabott fejleszts alapvet felttelt teremtettk meg. Ezek a felmrsek segtenek bennnket abban, hogy a gyermek fejldst nmaghoz viszonytva objektv kpet kapjunk a hozzadott pedaggiai rtkrl is. WinKLer Mrta a Becsngettek cm mdszertani kazettn krjtkokat jtszik az elss gyerekekkel, hisz a szably elfogadsra a kzs jtkok a legmeggyzbbek. Als tagozatban az osztllyal s a pedaggussal egytt tlttt id egy egysges egsz, ezrt azt nem mindig lehet 45 percre osztani. Ha a gyermekek fradtabbak, cskkenteni kell az ismerettadsra sznt idt, ha pedig belefeledkeztek a munkba, nem clszer erszakkal megszaktani azrt, mert kicsengettek. (A szigetvri Istvnffy ltalnos Iskola munkarendje j plda erre.) Az iskolban a gyermeknek meg kell tanulnia az nkiszolglst, a taneszkzk nll hasznlatt s rendben tartst (ezt az voda termszetesen elksztette). Az aktv tanulst a megfelel taneszkzk teszik lehetv, amelyek ma mg hinyosan llnak a pedaggus rendelkezsre, ezrt az ra tervezsekor a taneszkzt vagy sajt maga kszti el, vagy a tants menetbe az eszkz elksztst is be kell tervezni. A klnbz haladsi tem tanulk esetben biztostani kell a tananyag alternatv feldolgozst. Clszer olyan tanknyveket hasznlni, amelyek figyelembe veszik ezt, s klnbz mennyisg, eltr mlysg ismeretet, feladatot tartalmaznak. Az ltalnos iskola egymsra pl rendszerben az als tagozatnak kulcsfontossg szerepe van a gyermekek egyni adottsgainak szles kr feltrsban, a nekik leginkbb megfelel tanulsi utak, mdszerek megtallsban, nmaguk megismersben, kszsgeik, kpessgeik fejlesztsben, a trsas kapcsolatok, szoksrendek kialaktsban. Ezeknek a feladatoknak csak akkor tudnak eleget tenni a tantk, ha elfogad, bizalomteljes lgkrt alaktanak ki. A FEls tAGozAtoN s A KzPIsKolBAN A fels tagozat, majd a kzpiskola soktanros rendszere akkor tud hatkonyan mkdni, ha pt azokra a szoksrendekre, tanulsi stratgikra s mdszerekre, amelyek az als tagozatban kialakultak. Ha a tanr nem nll individuumknt prbl a zrt ajtk mgtt csodt tenni, hanem az osztlyban 83

1. rsz Adaptcis dialgus

tant nevelkkel kzsen egyttmkd tanri teamet alkotva keresnek hatkony megoldsokat az iskola eltt tornyosul j kihvsokra. Ez a nevelk kztt is koopercit jelent. Meg kell tanulni egyms fel nyitni, egymstl tanulni. Az alapdokumentumokban megfogalmazott clok megvalstsa csak akkor lesz napi gyakorlat, ha a kzs rtkrend s mdszertani bzis is mgtte ll.
Kedves Pedaggus! A tantsi-tanulsi folyamatban n az, aki informl, orientl, tmogat, egyre nllbb teszi tantvnyait, kialaktja bennk az nszablyozs kszsgt, az autonmit s a szabadsgot, mert tudja, hogy az oktats komplex interaktv folyamat. Magban foglalja a tantst-tanulst csakgy, mint a motivci kiptsnek, kialaktsnak lehetsgeit. Az ember rkltten nyitott rendszer. Brki megrekedhet alacsony rtelmi szinten, aszocilis lehet, s brki nfejleszt szemlyisgg fejldhet. Ennek segtshez szksges az n elmleti s gyakorlati tudsa, szemlyes s szakmai kpessgei, azok mozgstsa, feltrsa, fejlesztse.

84

5. fejezet

A kvetelmny
A fejezet felidzi a kvetelmny fogalmt, a kvetelmnyrendszereket, a differencilt kvetelmnyek ismrveit. A minimumkvetelmnyek meghatrozsnak buktatit rintve olyan fogalmakat ismertet, amelyek meghatrozzk az egsz ves munkt, az oktatsi folyamatot. Egyttgondolkodsra hv minden kollgt, aki vllalta azt a feladatot, hogy a kompetencia alap oktatsi programcsomagokat alkalmazza a tantsi rin.
A fejezetet rta: Kovcsevicsn Tth Marianna A kompetencia alap programcsomagok alkalmazsa j kihvs mindannyiunknak, hiszen a tartalmak megismerse utn meg kell tervezni az ves munkt, a tanri, tanuli stratgit. Felmerl a krds: mi alapjn ksztsnk tanmenetet? Milyen mdszerrel mrjk fel a gyerekeket? Hogyan s mit rtkeljnk? Jl hatrozzuk-e meg a kvetelmnyeket? Egyltaln: hogyan hatrozhat meg a kvetelmny pldul az nismeret, az nllsg vagy az egyttmkdsi kszsg fejlesztsre? Mindez sznesedik, ha a csoportban sokfle httrrel rendelkez vagy sajtos nevelsi igny tanulk is vannak. Szmukra hogyan kell meghatrozni a kompetenciaterletek kvetelmnyeit?
Kedves Pedaggus! Ez a fejezet elmleti s gyakorlati megkzeltseket egyarnt tartalmaz. Amennyiben az elmleti rsz rdekli, akkor ismerkedjen meg az albbi cmsorok alatt tallhat szveggel: Mit jelent a kvetelmny? A kvetelmny megjelense klnbz clrendszeri szinteken A kvetelmnyek tartalma, szerkezete a gyakorlati vonatkozsokat, a mindennapi pedaggiai munkban kzvetlenl hasznlhat tudsokat az albbi fejezetrszek tartalmazzk: ltalnos pedaggiai kvetelmnyek A kognitv kvetelmnyek rtelmezse A kompetencia alap programcsomagok kvetelmnyrendszere

85

1. rsz Adaptcis dialgus

Mit jelent a kvetelmny?


Ha rviden akarunk erre a krdsre vlaszolni: a kvetelmny tanulsi cl. Ennl azonban jval sszetettebb ez a fogalom. A Pedaggiai lexikon szerint a kvetelmny a tanulsszervezs clkategrija s az rtkels alapja. A pedaggiai clrendszeren bell az oktatsi cl s tartalom valjban a tantervi kvetelmnyekben fut ssze. Ebbl kvetkezen a tantervi kvetelmnyekbl kvetkeztethetjk ki a tanuls s a tants tervezsnek, szablyozsnak s rtkelsnek cljait.
A kvetelmny clkategria, nemcsak az oktatsban rsztvevk ellenrzsre s rtkelsre, hanem a cllal kapcsolatos folyamatban vgzend minden tevkenysgre irnyul.

Ha a kvetelmnyeket ltalnostsuk (rszletezettsgk) foka szerint rendszerezzk, akkor megklnbztethetnk alaptantervi, kerettantervi, szakmai kpestsi, intzmnyi, tantrgyi, valamint konkrt (fknt tmkhoz, altmkhoz, vizsgkhoz kapcsold) kvetelmnyeket (pedaGGiai KisLexiKon, 1996.).

A kvetelmny megjelense klnbz clrendszeri szinteken


A kvetelmnyterletek s a bennk kifejtett kvetelmnyek meghatrozzk azt a tudsszintet, kpessgeket s ismereteket, amelyek a klnbz kpessg s rettsg tanulktl az egyes szakaszok vgn elvrhatk. A Nemzeti alaptantervben a kvetelmnyek klnbz szinten s formkban jelennek meg: a) A kzs kvetelmnyek az iskolai oktats egszre vonatkoznak. b) Az ltalnos fejlesztsi kvetelmnyek az egyes mveltsgi terletekkel kapcsolatban jelennek meg kt nagyobb szakaszra: az 16. s a 910. vfolyamokra bontva.

86

5. fejezet A kvetelmny

c) A rszletes kvetelmnyek a tananyag, a tananyaghoz kapcsolt fejlesztsi kvetelmnyek (kompetencik, kpessgek) s a minimlis teljestmny a 4., 6., 8. s 10. vfolyamokra fogalmazdnak meg.

A kvetelmnyek tartalma, szerkezete


A tanuls, a tants, a kpzs tervezett eredmnyeit legtfogbban a tantervi kvetelmnyek s a tantervi kvetelmnyekbl konstrult tantervi kvetelmnyrendszerek (kvetelmnytaxonmik) kpezik le. [A taxonmia a grg taxis (rend), valamint nomos (trvny) szavakbl szrmazik.] A kvetelmnyrendszerek a szemlyisg s a tanuls klnbz mdjait prbljk megragadni, vagyis azt, hogy a tantsi programban a megadott tananyag elsajttsval a tanulknak mire kell kpess vlniuk (bthory, 1985.).

ltalnos pedaggiai kvetelmnyek


A pedaggiai szakirodalomban a kvetelmnyek taxonomizlsval mr tallkozhattunk. A kvetelmnyek rendszerezsvel, a kvetelmnyekbl levezetett taxonmikkal kapcsolatos elmleti alapoz munka megkezdse az amerikai Benjamin bloom nevhez fzdik. bloom s munkatrsai megterveztk a tanulsi clok taxonmijt, a pedaggiai clok hrom krt: az affektv, a pszichomotoros s a kognitv kvetelmnyek rendszert. Ezekkel a kvetelmnyekkel a sajt tantrgyaink feladatmeghatrozsa sorn nap mint nap dolgozunk. AFFEKtV KVEtElMNyEK Az affektv kvetelmnyek a belltdssal, meggyzdssel, emocionlis viselkedssel kapcsolatos clokat rendszerezik. A hierarchikus elrendezs f vezrelve az interiorizci16.

Ebben az sszefggsben az interiorizci a belsv vlst jelenti, vagyis azt, hogy az adott szably, norma kvetse vagy a tuds felhasznlsa sztnss vlik.
16

87

1. rsz Adaptcis dialgus

A nyitottsg s az explorcis kszsg kedvez kls hatsok eredmnyeknt (ilyen pldul a tants-tanuls stlusa, lgkre) rdekldss fejleszthet. Ha az rdeklds kialakult, megprblhatjuk az rdekldst rtkeinkkel thatni. Ettl kezdve mr nagyrszt belsv vlik a folyamat, amit kls hatsokkal egyre nehezebben tudunk szablyozni. Az affektv clok persze nem vlaszthatk el a kognitv s a pszichomotoros elsajttstl. Szintjei: Befogads: kszsg az rdekldsek, attitdk s rtkek befogadsra vlaszads: reagls rdekldsek, attitdk s rtkek szerint rtkek kialaktsa: rtkbeli klnbsgek rzkeltetse rtkrendszer kialaktsa Az rtkrendszer bels, jellemkpz erv alaktsa (vilgnzet) PszICHoMotoros KVEtElMNyEK A pszichomotoros kvetelmnyek a mozgsos kszsgekkel, kpessgekkel kapcsolatos tanulsi clokat rendszerezik. A hierarchikus elrendezs vezrelve a komplexits. Ez a taxonmia a mozgskoordinci egyre bonyolultabb formit ksrli meg. A pszichomotoros kvetelmnyek dominns jelentsgek a testnevelsben, a sportban, a gyakorlati tevkenysgekben, a szakmatanulsban; az iskolai tanuls ms terletein kiegsztik az affektv s a kognitv kvetelmnyeket. A pszichomotoros clok teht nem vlaszthatk el a kognitv s az affektv elsajttstl. Szintjei: Utnzs: mozgsok msolsa, izomkoordinci nlkli mozgsok Manipulci: szenzoros korrekcik vgrehajtsa, felesleges mozdulatok kikszblse, a mozgsi sebessg nvelsnek kpessge, mdostsok elvgzse Artikulci: klnbz mozgsok koordinlsa, hasonl mozgsok szimultn s egymst kvet vgzsnek kpessge Automatizls: rutin s spontn mozgsok vgrehajtsa

88

5. fejezet A kvetelmny

KoGNItV KVEtElMNyEK A kognitv kvetelmnyek az rtelmi folyamatokkal kapcsolatos tanuls cljait, az rtelmi folyamatokkal kapcsolatos tuds rendszert rjk le. A kognitv kvetelmnyek arra vlaszolnak, hogy mit s milyen szinten kell megtanulni, megtantani. Ezt a kvetelmnycsoportot a ksbbiekben mg rintjk. Szintjei: Ismeret Tnyek s elemi informcik ismerete Fogalmak, trvnyek, konvencik s szablyok ismerete Alapelvek, elmletek s rendszerek ismerete Megrts Egyszer sszefggsek megrtse Bonyolultabb sszefggsek megrtse (rtelmezs, tkdols, transzformls, tovbbfejleszts) Alkalmazs Alkalmazs ismert szituciban Alkalmazs j szituciban Magasabb rend mveletek Analzis Szintzis rtkels

89

1. rsz Adaptcis dialgus 6. bra A kognitv kvetelmnyek rtelmezse


A kognitv taxonmia egyes szintjeinek rtelmezse Pldk a kognitv taxonmia egyes szintjeire

Ismeret A tanul kpes tnyeket, fogalmakat, mdszereA tanul fel tudja sorolni az eurpai kirlysgokat. ket, szablyokat felismerni vagy felidzni. A tanul meg tudja hatrozni az energia fogalmt, s fel tudja sorolni a fajtit. Megrts A tanul megrti, amit kzltek vele, fel tudja hasznlni a kzls tartalmt anlkl, hogy msfajta tartalommal hozn kapcsolatba. A tanul el tudja magyarzni az I. vilghbor kitrsnek okt. A tanul le tud fordtani egy bekezdst angolrl magyarra. A tanul pldt tud mondani egyenes vonal egyenletes mozgsra. Alkalmazs

A tanul kpes az elmleti ismereteket, szablyokat, elveket, mdszereket konkrt s sajtos esetekben hasznlni.

A tanul kpes a baromter segtsgvel elre jelezni az idt. A tanul kpes megtallni az ismeretlent az egyenletben. Magasabb rend mveletek A tanul kpes sszehasonltani klnbz trsadalmi krk politikai clkitzseit. A tanul kpes sszefgg dolgozatot rni a nyaralsrl.

Analzis A tanul kpes a kzlst sszetev elemeire, rszeire bontani. Szintzis A tanul kpes az elemekkel, rszekkel dolgozni, s sszerakni ezeket egy egssz, kpes egy j modellt vagy struktrt ltrehozni.

rtkels A tanul kpes mennyisgi s minsgi tleteket A tanul kpes megtlni, hogy az osztlyban-isalkotni arrl, hogy anyagok s mdszerek mennyi- kolban foly konkrt esemnyek pl. a szaben tesznek eleget a kritriumoknak. blyok kialaktsa, a vits krdsek rendezse, kzs programok kivlasztsa s szervezse stb. mennyiben felelnek meg a demokratizmus szablyainak.

Forrs: FalusSzivk, 1996. 2122.

A kompetencia alap programcsomagok kvetelmnyrendszere


A kvetelmnyekben azt fogalmazzuk meg, amire felksztettk a gyerekeket. Szmos szakirodalomban olvashattunk a kulcskompetencik tartalmrl, 90

5. fejezet A kvetelmny

feladatrl, jelentsgrl. A gyakorlatban mindig tartsuk szem eltt, hogy a kulcskompetencik az autonm szemlyisg kifejldst, kibontakozst segtik, komplex tudst jelentenek meg, amelyeket jl szervezett ismeretekre s alapkszsgekre lehet rpteni. A kpessgfejlesztst ssze kell kapcsolni a fejldst befolysol rzelmi, motivcis tnyezk megerstsvel, pldul a pozitv nkp kialaktsval, a megismers rmnek felfedeztetsvel, a gyermekek egyttmkdst ignyl tevkenysgek szervezsvel. A kvetelmnyek megfogalmazsa is ennek szellemben trtnik. A tantrgyi kvetelmnyrendszer kellen orientlja a tanuls-tantsi folyamat irnytst, ellenrzst, rtkelst. A kvetelmnyek tartalma meghatrozza, hogy milyen tuds, ismeretek, alkalmazsok vrhatk el a tanulktl egy-egy pedaggiai szakasz vgre. A kvetelmnyek rendszere a cloktl egszen a kompetenciaterletek kzs s sajtos, ltalnos s rszletes fejlesztsi kvetelmnyeiig fokozatos elmlylst jell meg. A KoMPEtENCIACsoMAGoK MoDUlJAINAK JEllEMzI A tanulkat lltja kzppontba. Nem csupn ismereteket emel ki. Sikeresen elvgzend tevkenysgeket hatroz meg. Meghatrozza azokat a kpessgeket, amelyek segtsgvel adott teljestmnyek (alkalmazsok) teljestse lehetv vlik. Szoksokat, magatartsformkat jell meg. (Csehhdi, 2005.) MIlyEN MAGAtArtst, AttItDt VrUNK El A tANUltl? Legyen rdekld s kvncsi. Jelezze a problmit. Fogalmazzon meg krdseket. Legyen egyttmkd. Vegye figyelembe msok vlemnyt. Tudja megvltoztatni llspontjt rvek hatsra. Tudja rvekkel altmasztani llspontjt. 91

1. rsz Adaptcis dialgus

Legyen kpes msok helyzetbe belelni magt. Talljon alternatvkat a megoldsokra. Fogalmazzon meg nll gondolatokat az anyaggal kapcsolatosan. Ezeknek a kvetelmnyeknek a teljestse visszajelzst ad a pedaggusnak arrl, hogy a diknak miben kell mg fejldnie. A pedaggus nyomon tudja kvetni a tanul gondolkodsi folyamatt. A kvetelmnyek teljestse rdekben egynre szl fejlesztst alakthat ki. MIlyEN MAGAtArtst, AttItDt VrUNK El A PEDAGGUstl? Segtse el a dikok folyamatos rszvtelt az rai munkban. Teremtsen lehetsget az aktv tanulshoz. Segtse el, hogy a tanulk pontosan lssk a tanuls cljt. Tegye lehetv, hogy a tanulk egymstl is tanuljanak. (Adjon teret a vitra!) Kvesse nyomon a tanulk tanulst, tanulsi, rtelmezsi problmit. sztnzze s btortsa a dikokat. (KpataKi sinGer, 2005.)
Kedves Pedaggus! A tananyag meghatrozsa utn gyakran elbizonytalanodunk, vajon helyesen hatroztuk-e meg a kvetelmnyeket. Ha a kt fszerepl (pedaggustanul) pozitv viszonyulsa adott, akkor a clok meghatrozsa utn mindannyiuk rdeke, hogy a kvetelmnyek elgg konkrtak legyenek ahhoz, hogy alapul szolglhassanak az ellenrzs-rtkels szmra. lehetnek olyan kvetelmnyek is, amelyeket a modulok elsajtttatsa sorn hatrozunk meg. Az eredmnyessg esetben a viszonytsi alap a clok, kvetelmnyek megvalstsa. Mindenkppen trekedjnk arra, hogy objektven llaptsuk meg a kvetelmnyt, s objektven rtkeljnk az egyni kpessgekhez mrt teljestmnyelvrsokat jelljnk ki, s azokat mrjk.

A pedaggusok a tanul tudsnak ellenrzsre a leggyakrabban a ki, mikor, mit, hogyan, melyik, mennyi kezdet krdseket hasznljk. Ezzel mindssze a tanulk ismereteit krik szmon, gondolkodsnak szintjei kzl 92

5. fejezet A kvetelmny

pedig nem aktivizljk a szintetizlst, az analzist, nem segtik s nem is ellenrzik a megrtst, nem adnak segtsget a megjegyzs, a rgzts lehetsgre. A kvetkez sszefoglal tletet adhat szmunkra a differencilt kvetelmnymegfogalmazsban (KpataKisinGer, 2005. alapjn), a tanuli gondolkods szintjeihez nemcsak a segt krdsek gyjtemnynek knlatval, hanem az azon a szinten megfogalmazhat kvetelmnyek pldival is. A GoNDolKoDs szINtJEI, A tANrI KrDsEK s A KVEtElMNyEK Ismeretrl beszlnk, ha a tanul kpes tnyeket, fogalmakat, mdszereket, szablyokat felismerni vagy felidzni. Ekkor tesszk fel az albbi krdseket: Ki? Mi? Mikor? Hol? Hogyan? Mennyi? Milyen? Melyik? Ezen a szinten a feladatmeghatrozsok lehetnek: Nevezze meg!, Sorolja fel!, Hatrozza meg!, Vlassza ki!, Jellje meg! Megrtsrl van sz, amikor a tanul megrti, amit kzltek vele, fel tudja hasznlni a kzls tartalmt anlkl, hogy msfajta tartalommal hozn kapcsolatba. Ekkor tesszk fel az albbi krdseket: Mi az alaptlete?, Milyennek kpzeli?, Mit gondol?, Hogyan foglaln ssze? Mirt gondolja gy? Ezen a szinten a feladatmeghatrozsok lehetnek: Kpzelje el!, Mondjon pldt!, Klnbztesse meg!, Magyarzza el!, Egsztse ki!, Rajzolja le! Alkalmazs szintjn a tanul kpes az elmleti ismereteket, szablyokat, elveket, mdszereket konkrt s sajtos esetekben hasznlni. Ekkor tesszk fel az albbi krdseket: Hogyan pldzza?, Hogyan ll kapcsolatban? Ezen a szinten a feladatmeghatrozsok lehetnek: Hasznlja fel!, vltoztassa meg!, Szmtsa ki! Demonstrlja!, Mdostsa!, Tallja meg! A magasabb rend mveletek kzl az elemzs (analzis) szintjn a tanul kpes az adott tartalmat sszetevire, elemeire, rszeire bontani.

93

1. rsz Adaptcis dialgus

Ekkor tesszk fel az albbi krdseket: Mik a rszei vagy tulajdonsgai?, Hogyan csoportostan?, Miben hasonlt, miben klnbzik?, Mik az okai, indtkai?, Mivel tudn bizonytani? Ezen a szinten a feladat meghatrozsok lehetnek: ossza fel!, vzolja fel!, Illusztrlja!, Bontsa elemeire!, vizsglja meg!, Hasonltsa ssze!, Kvetkeztesse ki! Egybefoglals (szintzis) trtnik akkor, amikor a tanul kpes az elemekkel, rszekkel dolgozni, sszerakni ezeket egy egssz, kpes egy j modellt vagy struktrt ltrehozni. Ekkor tesszk fel az albbi krdseket: Mire kvetkeztet?, Milyen gondolatokat fzne?, Hogyan tervezne, ksztene egy j?, Mi trtnne, ha -val/-vel kombinlnnk?, Mi lenne, ha?, Milyen megoldst javasolna? Ezen a szinten a feladatmeghatrozsok lehetnek: Csoportostsa!, Kapcsolja ssze!, Tervezze meg!, Alkossa meg!, Javasoljon megoldst! rtkelskor a tanul kpes mennyisgi s minsgi tleteket alkotni arrl, hogy anyagok s mdszerek mennyiben tesznek eleget a kritriumoknak. Ilyenkor alkalmazza a kritikai gondolkodst. Ekkor tesszk fel az albbi krdseket: Egyetrt-e?, Mit gondol?, Mi a legfontosabb?, Hogyan rangsoroln?, Hogyan dntene?, Milyen feltteleket szabna? Ezen a szinten a feladatmeghatrozsok lehetnek: Dntse el!, tlje meg!, rtkelje!, Becslje fel !, Bizonytsa be!, Rangsorolja!

A kompetencia alap programcsomagok s a sajtos nevelsi igny tanulk


NyItott IsKolK BEFoGAD IsKolK INKlUzV IsKolK A befogad (inkluzv iskolk) kialaktshoz vezet folyamat ktfle mdon is megkzelthet. Egyrszt a nyitott iskolk szervezeti s tartalmi kereteik talaktsval alkalmass vlnak a kulcskompetencik fejlesztsre, a fejlesztsi

94

5. fejezet A kvetelmny

programok befogadsra s ebbl addan a klnbz gyermekek egytt trtn fejlesztsre. Msrszt azok az iskolk, amelyek lpseket tesznek a kulcskompetencik fejlesztsre orientlt pedaggiai gyakorlat kialaktsra, olyan befogad kzeget tudnak teremteni, ahol egyttes fejlesztssel, egyttnevelssel biztostani tudjk a tanulk individulis fejldst (podrCzKy, 2003.).
Kedves Pedaggus! tapasztaltuk, hogy az iskolk tlagra szabott tananyaga nagyon kevs gyereknek felel meg igazn: az adott trgyban, tananyagban tehetsgesebb tanulk unatkoznak, mg a tbbiek nehzsgekkel kzdenek, esetleg elmaradnak. Mivel minden gyermek ms, a tants-tanuls szntern a legfontosabb elem az egyni differencils hiszen minden tanulval elfordul tanulmnyai idejn, hogy valamilyen trgybl, tananyagbl rvidebb-hosszabb ideig nehzsgei tmadnak. A sokfle okbl egyni segtsgre szorul gyereknek meg kell kapnia a sikeres tovbbhaladshoz szksges tmogatst az iskolban, ezt nem lehet a szlre/tanulra hrtani. A differencils lehetsgei szles krek az iskolkban: mdszertan, tma, kzvettsi md, kvetelmnyszint, szervezsi keretek stb. A pedaggiai gyakorlat megjtshoz, a problmk kezelshez akkor jutunk a legkzelebb, ha a krdsnk nem az a gyermekhez: Mi a problma veled?; hanem: Mire vagy kpes? Mire van szksged, hogy jobban haladj? (Csehhdi, 2005.)

INtEGrCI VAGy INKlzI? A pedaggiai gyakorlat klnbsget tesz integrci s inklzi kztt. Mg az integrci sorn az iskola meglv struktriba helyezik a gyermekeket, addig az inklzi esetben jra tgondoljk a tanterv megvalstsnak szervezeti kereteit s azokat a feltteleket, amelyekkel valamennyi tanul haladst biztostani tudjk. Az integrci esetben azt vrja az intzmny, hogy az integrlt tanulk hasonl teljestmnyt nyjtsanak, mint a tbbiek, legyenek kpesek alkalmazkodni az elvrt szinthez. Az inklzi viszont arra keresi a vlaszt, hogy hogyan lehetsges a tanulsi folyamatokban minden gyerek kzremkd rszvtelt egyni kpessgnek s fejldsi temnek megfelelen biztostani. Az inkluzv intzmnyek kezelni tudjk az tlagtl brmilyen mdon eltr (tehetsges, szorong, lemarad, jrakezd, htrnyos helyzet, sajtos nevelsi igny) gyermekek egyttnevelst is.

95

1. rsz Adaptcis dialgus A pedaggiai gyakorlat sorn nemcsak az a f krds, hogy tanulink teljestik-e a tantervi kvetelmnyeket, hanem az is, hogy megismerjk-e a gyermekek ignyeit, szksgleteit, s azokra megfelel pedaggiai vlaszokat adunk-e. Az inklzi (egyttnevels) megvalstsval azt a clt tzik ki az intzmnyek, hogy minden gyermek, fggetlenl attl, hogy valamely srls vagy egyb ok kvetkeztben fejldsben akadlyozott, megklnbztets s elklnts nlkl vehessen rszt az intzmnyes nevelsben.

A sajtos nevelsi igny tanulk s a Nat


Az SNI-tanulk esetben a Nat egysges kvetelmnyrendszert kell alapul venni. Ennek sorn azonban szksg van a tanulk fogyatkossgaihoz, lehetsgeihez, korltaihoz s sajtos szksgleteihez val igazodsra. Ennek fbb terletei: A kvetelmnyek teljestshez hosszabb idsvok, keretek megjellse ott, ahol erre szksg van; az elrt minimlis teljestmnyekre szksg esetn sajtos, a fogyatkossgnak megfelel tartalmak, kvetelmnyek kialaktsa s ellenrzse; az iskolk segt megklnbztetssel, differenciltan, egynileg is segtsk ezeket a tanulkat a kvetelmnyek elrsben, elssorban az nmagukhoz viszonytott fejldsket rtkelve. (nat, 1995. 20.)

A sAJtos NEVElsI IGNy tANUlKHoz IGAztott KVEtElMNyEK MEGJElENtsE A HElyI tANtErVBEN Amennyiben SNI-tanul van a csoportban, elengedhetetlenl fontos, hogy a kollga alaposan tanulmnyozza az SNI-tanulk nevelsrl-oktatsrl szl Irnyelveket.17 Az Irnyelvek hat fejlesztsi terletet r el. A tananyag kivlasztsban s a kvetelmnyekben is a cselekvkpessg kialaktsa, a mindennapi lethelyzetek problminak s megoldsuknak gyakorlsa a legfontosabb szempont. Cl, hogy a tanulk nmagukat minl jobban ellssk, krnyezetkben tjkozdni

17 A helyi tantervek kialaktsa sorn figyelembe kell venni A sajtos nevelsi igny gyermekek vodai nevelsnek irnyelvt s A sajtos nevelsi igny tanulk iskolai oktatsnak irnyelvt [2/2005. (III. 1.) OM-rendelet].

96

5. fejezet A kvetelmny

tudjanak, szocilis s kommunikcis kpessgeik fejldjenek, a lehet legnagyobb nllsgra tegyenek szert.
A kompetencia alap programcsomagok bevezetse az integrlt tanterv segtsgvel vlhat hatkonny. A tanterv jszersge abban ll, hogy a tbbsgi tanulk s a sajtos nevelsi igny tanulk szmra a tmakr, a hozzrendelt kvetelmny s az rtkels teljes egysgben jelenik meg.

Milyen elvrssal tallkozunk, ha integrl tantervet alkotunk? Ha szksges, akkor a tbbsgi iskolk szmra kszlt tantervi tananyag bels struktrjt t kell dolgozni. Segtsget ad ehhez a Sajtos nevelsi igny tanulk oktatsnak tantervi irnyelve, tovbb a befogad iskolk helyi tantervei. A tantervben prhuzamosan jelenthetk meg a tmakrk, s ezzel szinkronban fogalmazdnak meg a kvetelmnyek az adott tmakrhz rendelve a tbbsgi iskola tanulinak s az SNI-tanulknak. Rszletesen, egyrtelmen kell meghatrozni a tovbbhalads feltteleit az SNI-, illetve a tbbsgi tanulkra vonatkoztatva egyarnt. A taneszkzk felsorolsnl kln kell utalni az SNI-tanulk tanknyveire, segdknyveire s segdeszkzeire. Az rtkels formja s mdja tantrgyanknt kidolgozott. Eltrben ll a formatv s a diagnosztizl, valamint a folyamatba ptett ellenrzs. Minden tantrgynl vfolyamonknt kidolgozott a habilitci/rehabilitci, amely egyrszt a tanrai differencilt fejlesztst segti, msrszt alapja az egyni habilitcis-rehabilitcis program ksztsnek. A KUDArC ElKErlsE Ha minden pozitv megnyilvnulst rtkelnk, a csoportos teljestmny is tanulsrl, tudsrl, alkalmazsrl ad bizonytkot. gy cskkenthetjk a kudarclmnyt. Az SNI-tanulk kudarcainak htterben sokfle dolog llhat. Ezek lehetnek a szvegrtssel kapcsolatosak ltalnos szvegrtsi nehzsg, sszefggsek, szvegbl val kvetkeztets, adatok, tnyek visszakeressnek problmi , a szkinccsel kapcsolatos problmk, az olvassi gyakorlatlansg, a kapcsold ismeretek hinya. Az is elfordul, hogy nem az iskolai kvetelmnyek, 97

1. rsz Adaptcis dialgus

hanem a felhalmozott htrnyok (alapkszsgek, klnbz elismeretek hinya, eltr korbbi iskolai kvetelmnyek, hinyz tanulsi kpessgek) llnak a kudarcok htterben, amelyek akr tanulsi-magatartsi zavarok keletkezsben s fennmaradsban is szerepet jtszhatnak. A fokozatok, szintek, svok szisztematizlt felptsnek az ltalnos iskola kezd szakaszban, annak is az elejn, az els osztlyban klnsen nagy jelentsge van, mert ekkor folyik a tanulshoz szksges alapvet kszsgek, kpessgek kiptse, a tovbbi tanulst megalapoz, biztosan mkd szintre val fejlesztse.

Kedves Pedaggus! Krjk, mindig tartsa szem eltt, hogy az ismereteket az egyik rrl a msikra lehet elsajttani, de a kszsgek-kpessgek hossz folyamatban alakulnak, fejldnek, s ha ennek valamely lncszeme, lpcsfoka hinyzik, a folyamat egszben megreked vagy visszafejldik.

A minimlis kompetencia
Korbban mr emltst tettnk a differencilt kvetelmnyekrl. Munknk sorn pedaggiai programban, helyi tantervben, tanmenetben tbbszr fogalmaztuk jra a tantrgyi minimumot. Integrlt tanulink szmra is meg kell hatroznunk a szmukra teljesthet kvetelmnyeket. A kvetelmnyminimum meghatrozsnl kt eset lehetsges: A kognitv kvetelmnyek kzl kihastjuk a minimlis kompetencia krt, azaz csak a relatve egyszerbb s knnyebb kvetelmnyek kzl vlasztunk. Ebben az esetben gondolkodkra s nem gondolkodkra osztjuk a gyerekeket. Ez ellenkezik a nevelsi cljainkkal. A kvetelmnyek megjellsnl figyelembe vesszk az Irnyelvet. Az integrlt tanulink szmra is meg kell hatroznunk modulonknt a szmukra teljesthet kvetelmnyeket. Az oPErACIoNAlIzlt KVEtElMNy Az egyes kvetelmnyeket a helyi tantervek tmkra, altmkra lebontott szintjn kell megfogalmazni. A tmkra, altmkra lebontott kvetelmnyek tanuli tevkenysgekben, feladatokban tervezhetk s rhatk le.

98

5. fejezet A kvetelmny

Ha komplex feladatokat fogalmazunk meg, akkor azt mondhatjuk, hogy a ngy taxonmiai szint (az ismeret, a megrts, az alkalmazs, valamint az analzis, szintzis s rtkels) mr a legelemibb komplex feladatban is egyszerre jelenik meg alacsonyabb fokon, ugyanakkor a legbonyolultabb feladat megoldsban is jelen kell lennie mind a ngy taxonmiai szintnek magasabb fokon. Legfeljebb arrl lehet sz, hogy alacsonyabb fokon a reprodukls, magasabb fokon a produkls a tlslyos mozzanat, ez az, ami kiemelkedik a tbbi kzl (brdossy, 1983.).
Ha helyi tantervet kszt a tantestlet, akkor a tmk, altmk szintjre kell lebontani a kvetelmnyeket. A kellen pontostott, operacionalizlt kvetelmnyek tehetik objektvabb az 18 rtkelst, megalapozottabb a tanulsszervezst.

Az intzmny mindennapjai
A trsadalom s az egyn rdeke is, hogy a gyermek adottsgainak megfelel kpessgei kifejldjenek, hogy az iskola minden gyermeket hozzsegtsen a tle elvrhat legjobb teljestmnyhez. A gyakorlatban mindent ennek kell alrendelni. A kvetelmnyek teljestse visszajelzst ad a nevelnek arrl, hogy a diknak miben kell mg fejldnie. A pedaggus nyomon tudja kvetni a tanul gondolkodsi folyamatt. A kvetelmnyek teljestse rdekben egynre szl fejlesztst alakthat ki.
Kedves Pedaggus! A kompetencia alap programcsomagok moduljainak feldolgozshoz, az sNI-tanulkkal val hatkony egyttmkds megvalstshoz kulcskrds, hogy az j tudsok hogyan plnek be az n mindennapi munkjba s az intzmny letbe. Az a testlet, amelynek n is tagja, jra kell, hogy gondolja a pedaggiai programjt, helyi tantervt.

Integrl helyi tantervet ksztett pldul a Konrd Ignc ltalnos Iskola neveltestlete Ktjfalun.
18

99

1. rsz Adaptcis dialgus 5. tblzat A kvetelmnyek megjelense az intzmnyi dokumentumokban


Dokumentum Pedaggiai program Nevelsi terv Helyi tanterv Minsgirnytsi program tovbbkpzsi terv Tanmenetek tematikus tervek Heti tervek Egyni fejlesztsi tervek A gygypedaggus ltal ksztett rszletes Egyni fejlesztsi terv19
19

A megjelens terletei Cl- s feladatrendszer s minden tartalmi elem

A partnerek egyttmkdse j mdszertani kpzsek tmk, altmk, mdszerek, taneszkzk

tanulsi stratgia Kszsg-, kpessgfejleszts Kompetencik megerstse

A MoDUloK ltAl MEGHAtrozott J FElADAtoK A tantsi-tanulsi folyamat jfajta tervezse, szervezse, rtkelse Az SNI-tanulk tanulsi kpessgeinek fejlesztse A gyerekek egyni tanulsi kultrjnak felptse Az SNI mdszertani szempontok rvnyeslse a srls csoportja szerint Ennek rdekben valamennyi sajtos nevelsi igny tanul tantsa sorn ajnlott szem eltt tartani, hogy az informci tantsa bemutats segtsgvel, a fogalomtants magyarzat s megbeszls segtsgvel trtnhet, a kszsgek tantsa direkt oktats segtsgvel megy vgbe, a szocilis s tanulsi kszsgek tantsa kooperatv tanuls segtsgvel lesz eredmnyes, a gondolkods fejlesztse felfedezses tanuls segtsgvel hatkony (Csehhdi, 2005.). A megvalstshoz jragondolt tantsi-tanulsi stratgira van szksg. J, ha a pedaggus minden modul tantsa eltt a tanulkkal megbeszli a modul cljt, a vgzend tevkenysgeket s az rtkels mdjt. A megtervezett clok a kvetkez krdsekre vlaszolnak: Mit tanulok a modulbl? Mit kell elrnem? A megtervezett tevkenysgek a kvetkez krdsekre vlaszolnak: Mi teszek annak rdekben, hogy a kitztt clokat elrjem? Milyen feladatokat teljestek?

Ezt a foglalkozst a trvny szerint az SNI-gyermek szmra csak szakirny vgzettsg gygypedaggus biztosthatja.
19

100

5. fejezet A kvetelmny

Az rtkelsek a kvetkez krdsekre vlaszolnak: Kik fogjk rtkelni a teljestmnyemet (tanr?, n?, csoport?)? Milyen produktumok, milyen tevkenysgek s milyen elvgzett feladatok alapjn, hogyan trtnik az rtkels? (brdossy, 2002.)
Az intzmnyek helyi pedaggiai programjban az ellenrzs s az rtkels elveinek valdi rtelmezse nagy segtsget adhat az ellenrzsi-rtkelsi technikk vltozatos felhasznlsra, hiszen az elvek nem csak a szummatv rtkelsre fkuszlnak. gy a gyakorl pedaggus az rtkelst nem csupn osztlyzsra hasznlhatja.

101

6. fejezet

Az rtkels
A fejezet feltrja az rtkels sokfle dimenzijt, megismertet az rtkels funkciival, formival, megmutatja az alkalmazsukat. Krljrja a folyamat- s llapotrtkels jellegzetessgeit. Azt is bemutatja, hogyan fgg ssze az rtkels s a mrs, mit jelent a tanulk fejldsnek folyamatos, egyni nyomon kvetse.
A fejezetet rta: Montay Beta Amint elhangzik ez a sz, rtkels, a pedaggusok j rsze gy rzi, mintha darzs cspte volna meg. Annyi sz esett mr errl az elmlt vekben, oly sok elemzs, st jogszably-rtelmezs ltott napvilgot, mgis, a mindennapi gyakorlat szempontjbl ahogy erre sokan panaszkodnak alig lett egyszerbb s vilgosabb az rnyalt, szemlyre szabott rtkels mibenlte. Akik vllalkoztak a kompetencia alap programcsomagok hasznlatra, az jtani s megjulni szndkoz pedaggusok kz tartoznak. Mindegyikkre nehz feladat hrul, mert nemcsak a flvi, v vgi, hanem a mindennapi rtkelsi gyakorlatukat is t kell gondolniuk. Valszn, hogy vltoztatni is kell azon, hiszen a modulok ltal felknlt (s ignyelt) rtkelsi formkat nemcsak ott kell jl alkalmazni, hanem azok alapvetst, szemllett a hagyomnyos rkon is, hiszen csak gy lesz egysges a tantsi s benne az rtkelsi gyakorlat.
Kedves Pedaggus! A sokfle j feladatot egy komplex iskolai krnyezetben kell megvalstani, szem eltt tartva az egsz iskola rtkrendjt (rtkelsi rendszert) s azokat a sajtos nevelsi igny gyermekeket, akiknek az integrlt nevelst n vllalta s szvgynek tartja! A kvetkez nhny oldal nyilvnvalan nem ptolja azt a knyvtrnyi szakirodalmat, amely az rtkels tmjban megszletett, de remnyeink szerint nhny fontos dologra rvilgt, s ezzel segtsget nyjt.

103

1. rsz Adaptcis dialgus

A pedaggiai rtkels
A mindennapi szhasznlatban az rtkels mg ma is inkbb az ellenrzshez, mintsem a folyamathoz kapcsoldik. Amit az iskola elssorban rtkel, az a gyerek. Hagyomnyosan ennek a tanulra irnyul tanri tevkenysgnek a kvetkezmnyei is a tanulkat rintik, st gyakran terhelik.
Ha egszen rviden prbljuk definilni a pedaggiai rtkelst, azt mondhatjuk, visszajelzsek elmlete s gyakorlata. Egy kicsit ms megkzeltsben: szablyoz szerepet betlt pedaggiai mdszer20. Kzvetlenl a dikok teljestmnynek, viselkedsnek s szemlyisgfejldsnek, kzvetve azonban a pedaggiai folyamat egsznek, a pedaggusnak, az osztlynak, az iskolnak, az oktatsi rendszernek az rtkelse. Az rtkels folyamat, s mint ilyen, a tgabb tanulsi folyamat egyik, nagyon fontos sszetevje, rtkel pedaggiai mozzanatok sszessge.

tayLer rtkelsi modellje Magyarorszgon az 1970-es vek ta ismert, s tbb fontos, mig rvnyes tnyezre hvja fel a figyelmet. A nevelsben, oktatsban hrom alapvet elemmel kell szmolnunk: a clokkal (elvrt viselkeds, teljestmny), melyeket a nevelsi-oktatsi programon keresztl el kell rni; a dikok tanulsi tapasztalataival, melyek a tevkenysgekbl szrmaznak; az rtkelssel, melynek sorn megllaptjuk, hogy sikerlt-e elrni a kitztt clokat. A hrom tnyez kztt dinamikus klcsnhats van. A clok hatrozzk meg, hogy mit kell rtkelnnk, s az rtkels informcit ad arrl, hogy mely clokat milyen szinten sikerlt elrni. Minden esetben vizsglnunk kell, hogy a dikok teljestmnynek, viselkedsnek rtkelsnl azt mrtk, illetve krdeztk-e, amivel a tanulkat megismertettk a tevkenysgek sorn, s hogy ezt a felknlt tanulsi tapasztalatoknak megfelel szinten, illetve mdon tettk-e. A clok, a tevkenysgek s az rtkels dinamikus klcsnhatsban vannak egymssal. Valamennyien tisztban vagyunk vele, hogy pedaggiai gyakorlatunkban a mindennapok sorn folyamatosan rtkeljk tantvnyainkat. Nyilvn esznkbe jut nem egy olyan eset, amelyre bszkk vagyunk, de olyan is, amire ma mr azt gondoljuk: nem ezt vagy nem gy kellett volna csinlni. Biztos vagyok benne, hogy l bennnk az igny, hogy tanti-tanri hivatsunkat egyre tudatosabban vgezzk.
20

Nem tisztzott, hogy didaktikai feladat vagy mdszer.

104

6. fejezet Az rtkels rtkelsi gyakorlatunk tudatosabb ttelhez elengedhetetlen, hogy szem eltt tartsuk: az rtkels a nevels-oktats szerves rsze, s nem elklnlt tevkenysg. tisztban kell lennnk az rtkels funkciival, pontosan meg kell tudnunk klnbztetni az rtkels formit, s ltnunk kell azt is, hogy melyik mikor alkalmazhat. Fontos, hogy rtsk a folyamat- s llapotrtkels klnbsgt ezek funkciit s jelentsgt , s nem utolssorban azt, hogyan fgg ssze az rtkels s a mrs, mit jelent a tanulk fejldsnek folyamatos, egyni nyomon kvetse.

Az rtkels trgya
Az rtKEls FUNKCII Visszacsatols Fejleszts Motivls Szelekci Jrulkos funkcik (7 bra) . Ez utbbi kzl dnt fontossg a tanulk letnek, szemlyisgfejldsnek szempontjbl az nrtkels, az nismeret, az nkp kialakulsa vagy a plyavlasztsi orientci.
7. bra Az rtkels funkcii

Visszacsatols*

Jrulkos funkcik rtkels

Fejleszts**

Szelekci

Motivls

* Visszacsatols: megersts, kontroll, korrekci; ide tartozik az nrtkels is ** Fejleszts: diagnosztikai, prognosztikai

105

1. rsz Adaptcis dialgus

Az rtKEls MDJAI s ForMI Az rtkels klnbz funkciinak ms-ms rtkelsi md felel meg, s ezekhez az rtkelsi mdokhoz tbbfle de nem tetszleges rtkelsi formt trsthatunk.
6. tblzat Az rtkels mdjai
Mikor alkalmazzuk? Diagnosztikus Pedaggiai dntsek, beavatkozsok, fejlesztsek eltt. Informciszerzs a dikok aktulis llapotrl, tudsszintjrl annak rdekben, hogy a pedaggiai folyamatot eredmnyesebb tegyk. j ismeret s kszsg kialaktsnak kezdetekor (Els lpsknt diagnosztikus mrs s rtkels). A minst szakaszt megelzen (!) a lezr, osztlyoz akci eltt. segt, tancsad Pldul: A flvi, v vgi tudsprbk megratsa eltt szksg van a diagnosztikus mrsre. Ennek eredmnye mutatja meg azokat a korrekcis lpseket, amelyeket el kell vgeznnk azeltt, hogy a zr mrsbe, rtkelsbe belekezdennk. Formatv A tantsi-tanulsi folyamat kzben folyamatosan. Szummatv A fejlesztsek, a tantsi-tanulsi folyamat vgn: sszegz, zr minsts. A folyamat kzbeni A tanul (s a tanr, segts, irnyts. Nem a folyamat) minstse minst, hanem a tanul- az elrt teljestmny si sikereket ersti meg, alapjn. illetve korrekcit knl.

Clja

Alkalmazsa

A pedaggus szerepkre

A tanulsi nehzsgeket, hibkat differenciltan mutatja meg oly mdon, hogy a javtsi lehetsgeket is felknlja. Nem a tuds egszt, hanem a tuds bizonyos elemeit (rszfolyamatokat) rtkeli. segt, tancsad Pldul: Egy tanulsi egysgen bell (legyen az tmakr, egy adott ra, egy konkrt feladat) elmondhatjuk tantvnyunknak, hogy az egyni fejldsi tjn mr mit tud, mg mit kell elsajttania, nmaghoz kpest mennyit fejldtt, s mik a tovbbi kzs (!) tennivalk.

Megmutatja, hogy egy adott, kvnatos szinthez kpest hogyan teljest valaki, teljestmnye elg-e ahhoz, hogy tovbblpjen. Jelzi azt is, hogy az illet a rangsorban milyen helyet foglal el. Ellenrz, br Pldul: A tanulsi egysg vgn, a mg szksges korrekcis lpsek elvgzse utn ezzel az rtkelssel lezrtnak tekinthetnk egy folyamatot. Ha a tanul a szummatv mrst nem tudja megfelel szinten teljesteni, jabb korrekcis lpsekre van szksg.

106

6. fejezet Az rtkels

Az rtkelsi formk Szveges-ler (szban vagy rsban) Pontrtk Szzalk nrtkels (szban vagy rsban) Szveges-minst Osztlyzat Kifejezhet mg az rtkels szimblumokkal, metakommunikcis jelzsekkel vagy az eddig felsoroltak brmifle kombincijval.
Ha az rtkelsi formkat sszevetjk az rtkelsi mdokkal, lthatjuk, hogy egy diagnosztikus rtkels formja (pl. az v eleji ismtls) lehet pontrtk, szzalk vagy akr nrtkels, de nem lehet szveges-minst vagy osztlyzat. A formatv, fejleszt rtkelsnl ugyanez a helyzet. Ebben az esetben mi, pedaggusok tancsadi, s nem bri szerepben vagyunk, teht folyamat kzbeni visszajelzsnk nem lehet minst. Fontos azonban azzal is tisztban lennnk, hogy az rtatlan piros pontok s ms szn trsaik, valamint ezek varicii elnevezsktl, hasznlat idejktl fggetlenl minst jellegek.

Az rtKEls VIszoNytsI KrE Minden rtkels viszonyts. Az rtkels viszonytsi alapjait figyelembe vve hromfle rtkelst klnbztetnk meg.
7. tblzat Az rtkelsek fajti a viszonyts alapja szerint
Kritriumra orientlt A dikok szemlyes teljestmnyt a kitztt tanulsi clokhoz pl. a tantervi kvetelmnyekhez viszonytjuk. Normra orientlt A tanul teljestmnynek rtkelsekor az tlaghoz viszonytunk. Fajti: a szocilis normaorientcit alkalmaz, a normatlaghoz viszonyt. Individuumra orientlt A tanulk pillanatnyi viselkedst, teljestmnyt nmagukhoz korbbi viselkedskhz, teljestmnykhz viszonytjuk.

Problmt okozhat, ha rtkelsnk sorn nem tisztzzuk kellen, mi a viszonyts alapja.

107

1. rsz Adaptcis dialgus

A kritriumra orientlt rtkels esetben elfordulhat, hogy a kritriumok megfogalmazsa nem elg pontos, nem beszlve azok rtelmezsrl. S ne feledjk, a gyakorlatban ezek tszrdnek egsz szemlyisgnkn.
A kritriumra orientlt rtkelst a tanulsi folyamaton bell az egyes tantervi tmk lezrsakor vagy az ltalunk bels fejldsi szakaszoknak nevezett egysgek vgn clszer alkalmazni. Fontos, hogy tantvnyaink a szakaszokon bell egyni fejldsi, rsi temknek megfelelen haladhassanak. Mindez a sajtos nevelsi igny tanulknl nemcsak hogy gy optimlis, hanem csak gy valsthat meg!

Ezen a ponton hatatlanul beletkznk egy msik, rtkelssel is sszefgg krdskrbe, a differencilsba2 s az egyni haladsi tempt lehetv tev tantsi stratgikba22. A szocilis normaorientcit amikor az osztly teljestmnynek tlagt vesszk alapul ma mr igyeksznk szmzni pedaggiai gyakorlatunkbl. Kerljk nagyon helyesen az osztlytrsak egymshoz hasonltsnak brmilyen mdjt. Tudjuk, hogy az ismeretek, kszsgek, kompetencik elsajttsban van egy optimlisan elrend vgcl, amelyet annak sajtossga hatroz meg, s hogy a tanulsi folyamaton bell valamennyi gyerek efel halad egyni utakon, egyni tempban. Inkluzv oktats esetben nem nehz beltni, hogy a tanulk teljestmnyt az osztlytlaghoz igaztani, a dikokat egymshoz hasonltgatni egyszeren letveszlyes, rtalmas s diszkriminatv. Megfelelbb mdja a normra orientlt rtkelsnek, ha az egyes tanulk teljestmnyt n. normatlaghoz, standardokhoz viszonytjuk. Ezek olyan mreszkzk (nem csak feladatlapok!), amelyekkel objektve(bbe)n megllapthatk, hogy egy tantsi-tanulsi egysg vgn termszetesen jl megvlasztott clok s megfelel tevkenysgek utn a dikok elsajttottk-e mindazt, amit elre meghatroztunk. A kompetencia alap programcsomagok kzl a matematikhoz mr kszltek flvi s v vgi mrsek, a szvegrts, szvegalkots terlethez pedig megkezdtk a megkvnt standard mrsi eszkzk elksztst. Itt kell megjegyezni, hogy a standardok ltrehozsa hosszabb folyamat, hiszen csak a szakmailag korrekt mdon kifejlesztett, megfelel szinten rvnyes, kiprblt s megbzhat mreszkzk tlthetik be a fenti funkcit. Ezek hinyban pl. a programcsomagok tbbsghez ma mg csak az rtkelst segt szempontsorokat lehet hasznlni.23 Az nmaghoz viszonyt rtkels esetben elssorban az rtkels formatv funkcijt hasznlva az egyni ton haladst segtjk. A sajtos nevelsi igny tanulinknak is erre van szksgk.
A differencils meghatrozsa megtallhat a Fogalomtrban, a differencilt tanulsszervezsrl rszletesen olvashattunk a Mdszerek cm fejezetben. 22 A tanulsi-tantsi stratgik lersa megtallhat a Fogalomtrban. 23 Knyvnk kziratnak lezrta utn ebben lehetsges vltozs.
2

108

6. fejezet Az rtkels

Mit rtkelnk?
Legtbbszr azt hisszk, hogy tudst rtkelnk, pedig a gyakorlatban tbbnyire mg mindig az aktulis pillanatban felmutatott aktulis ismereteket. St, ezeket gyakran nem is csak rtkeljk, hanem minstjk (pl. osztlyozzuk). Az adott pillanat adott teljestmnye utn pedig azt mondjuk, ennyi a gyerek tudsa. Ha aktulis tudst rtkelnk, akkor rdekes lehet a gyerek (s a szl) szmra, hogy megtanulta-e a leckt vagy jl oldotta-e meg az aznapi feladatot. Ebben az esetben az rtkelsnknek arra kell rvilgtania, hogy mik voltak pl. a felelet ernyei, hibi. Olyan forml visszajelzst kell adnunk a felelnek, amibl tudni fogja, miknt tanulja meg a legkzelebbi leckt gy, hogy sikeresebb legyen. Gyakran esik sz a klnbz kszsgek alaktsrl, de az iskola dominnsan ismeretkzl funkcija s az ennek megfelel frontlis tanulsszervezs erre alkalmatlan. Kszsgeket, kompetencikat fejleszt iskolrl beszlnk, de kzben ismereteket rtkelnk. A csapda abban rejlik, hogy valban knnyebb az ismereteket rtkelni. Annl is inkbb, mivel az alapkszsgek kivtelvel a gyakorlatban mg csak kialakulban vannak a kszsgek s fleg a kompetencik fejlesztsnek tartalmai s mdszerei. A kompetencia alap programcsomagok mindenkppen segtsget nyjtanak a cl elrsben. (A programcsomagok moduljaiban szerepl rtkelsi szempontok, szempontsorok mr ennek a kvnalomnak igyekeznek megfelelni.24)
Van azonban valami, amirl nem felejtkezhetnk el. A frontlis tantstl hiba szeretnnk hatkony kszsgfejlesztst vrni, ezt a feladatot nem tudja elltni! A nagyon klnbz gyerekek klnbz fejldsi tem szerint fejld nagyon klnbz kszsgeit csak az azokhoz rugalmasan alkalmazkod, hozzigazthat differencilt tanulsszervezssel lehet hatkonyan fejleszteni! Ez klnsen igaz a sajtos nevelsi igny gyermekek esetben. Az optimlis fejlesztsk differencilt tanulsszervezs nlkl semmikppen sem valsthat meg!

Az rem msik oldala: a hagyomnyos pedaggia gyakorlat magt az rtkelst is akcikban valstja meg. Ezekbl az akcikbl kellene a tanulknak sajt fejldsk rdekben gyakorlati kvetkeztetseket levonni. Ha emellett mg az iskolk tbbsgben frontlisan zajlik a tants, akkor az egyni halads, fejlds, teljestmny nyomon kvetsre szinte nincs is lehetsg.
Mindezekbl kvetkezik, hogy megfelel rtkelsnek azt tekinthetjk, ahol az rtkels folyamatra helyezdik a hangsly, amikor folyamatos, szemlyre szabott s szemlynek szl, azaz differencilt a visszajelzs.

24

Rszletesebben megtallhat A kompetencia cm fejezetben.

109

1. rsz Adaptcis dialgus

A MINsGI IsKolAI tUDs Napjainkban egyre hangslyosabb vlik az letszer helyzetekhez kthet, n. intelligens, eszkz jelleg, alkalmazhat tuds25 elsajttsnak, illetve elsajtttatsnak ignye. Termszetes dolog, hogy az rtkelend tudstartalmak s ma mr ezekkel egyenrangan az elsajttott kpessgek s kompetencik egytt vltoznak a tudsrl alkotott nzetek vltozsaival. Ennek megfelelen egy adott tantrgyi teljestmny rtkelsekor is ltnunk kell, milyen tudst, kulcskpessget26, kompetenciaegyttest27 rtkelnk. Ezeket felfoghatjuk szinte gy is, mint rtkelsnk szempontjaira utal tartalmakat.
sszefoglalva A korszer rtkels folyamat jelleg, s benne a kvetkez elvek rvnyeslnek: Egyrtelmen sztvlnak az rtkels klnbz funkciihoz tartoz tevkenysgek, s az eltr funkcikhoz klnbz rtkelsi formk kapcsoldnak. A tanulst segt rtkelsben kiemelt szerep jut a diagnosztikus s a formatv rtkelsi eszkzknek s eljrsoknak. Diagnosztikus s formatv rtkels esetben a szveges, differencilt rtkels a legmegfelelbb. Az rtkelst annak tudatban javasolt alkalmazni, hogy az egy olyan kls szablyoz szerepet betlt visszajelzs, amely csak eszkzi szerepet jtszik a tanul nrtkelsi folyamataiban. Motivcis szempontbl segti a dikok bels motivciinak kialakulst, illetve ersdst. Az rtkelsnek feladata, hogy figyelembe vegye a gyermek szemlyisgt, s olyan megkzeltst alkalmazzon, mely leginkbb szolglja fejldst. (Pl. szmoljon azzal, hogy sikerorientlt vagy kudarctr-e a tanul.) A minst jelleg (folyamatzr) rtkels esetn az objektivits, a kritriumorientltsg rvnyestse a legfbb szempont. Ilyenkor kell meghatroz szerephez jutniuk azoknak a mrsi eszkzknek (pl. bemrt, standardizlt teszteknek), amelyek korrekt mdon kifejlesztettek, megbzhatak s megfelel szinten rvnyesek.

rtkels a kompetencia alap programcsomagokban


A kompetencia alap programcsomagok fejleszti az albbi (a korszer rtkelst meghatroz) elvekbl kiindulva kezdtk meg munkjukat, s ezen beA minsgi iskolai tuds jellemzirl a Fogalomtrban olvashatnak (l. alkalmazhat tuds, eszkz jelleg tuds szcikkek). 26 A kulcskompetencik lersa megtallhat a Fogalomtrban. 27 A kompetencikrl rszletesen tjkozdhatnak A kompetencia cm fejezetben, de rvid lersuk megtallhat a Fogalomtrban is.
25

110

6. fejezet Az rtkels

ll az rtkels rendszernek kialaktst. A mra elkszlt programcsomagok tartalmaznak lersokat azzal kapcsolatban, hogy milyen rtkelsi feladatokat rdemes megszerveznie az alkalmazknak, ha a kpzsi csomagokat, azok moduljait hasznljk. A konkrt, adott modulhoz kttt megfontolsok pl. ajnlsok, szempontsorok, rtkel tevkenysgek lersai magukban a modulokban szerepelnek. a moDUlok rTkelSI alaPelveI28 Az rtkels ne minstsen, hanem fejldsi llapotrl szmoljon be. Azaz: a tanulsi eredmnyek visszajelzse olyan legyen, amely nem minsti a tanulk szemlyisgt. Az rtkels hangslyosan jelentse meg, hogy a tanul sajt lehetsgeihez mrten mennyit fejldtt, s hogy ezekkel a sajt lehetsgekkel mennyire lt. Azaz: az rtkels individuumra orientlt legyen. Az elrt eredmnyek viszonytsi alapjaknt akr egyni, akr csoportmunkrl van sz mindig csak a korbbi sajt eredmny szolgljon. Az rtkels korrekcis funkcija alapjn adjon tmutatst a tovbbhaladsra. Az eredmnyek visszajelzse mindig a pozitv, relis nrtkels kialakulst segtse. (Az rtkels semmikpp sem kelthet szorongst!) A modulokban lehetsget kell adni nemcsak az egyni, hanem a csoport ltali rtkelsre, nrtkelsre is. A fejlesztkkel szemben tmasztott ignyek minden kompetenciaterleten a kvetkezk voltak: A modulokban megjelen rtkels a modulok szerves rszt kpezze. Adjon informcit arrl, hogy a tanulknak a modulban megjellt clokat (a tanulsi folyamatban elvrhat tanulsi eredmnyeket) milyen szinten sikerlt elrni. A modulok rtkelsi eljrsai, formi legyenek sszhangban az rtkels aktulis, a folyamatra, folyamategysgre jellemz funkciival. Az rtkelsi mdok kzl kiemelt szerep jusson a formatv rtkelsnek.

28 Br minden terletet nem tallunk meg minden kompetencia alap programcsomagban, de az ott lert rtkelsi szempontok s egyb ajnlsok az ltalunk felsorolt elveket kvetik. Az idegen nyelvi modulokban megtallhat piros pontok-rl a ktet olvasi tudjk, hogy ltalban a szummatv rtkels eszkzei egyedli alkalmazsukat a ktet szerzi nem ajnljk.1. rsz Adaptcis dialgus

A modulokban elssorban olyan tanulst segt rtkelsek legyenek, amelyek lehetsget adnak a differencilt visszajelzsre. Jelenjen meg bennk az nreflexira ksztets, ezltal segtsk az nrtkels, az nismeret, a relis nkp kialakulst. A modulok rtkelsben a korszer tudsrl vallott nzetek is megjelennek, hiszen az rtkels szempontjai kztt hangslyosan ott vannak a gondolkodsi s kommunikcis, az egyttmkdsi kpessgek szintjnek visszajelzsei. Az rtkels karltve a modulok aktv, cselekvsre, felfedezsre pt szemlletvel, vltozatos tantsi stratgiival segteni igyekszik a dikok bels motivciinak ersdst. A modullersokban szerepl rtkelsi szempontok, szempontsorok figyelembe vve mg a modulokban megjellt kpessgfejleszts fkuszait is valban a tanulsi clok megvalsulsra irnytjk a figyelmet. Tbb programcsomag esetben is megfigyelhet, hogy a modulokon bell elklntetten jelennek meg az egyn s a csoport rtkelsnek szempontjai. Ezek a szempontok vlaszt adnak a mit rtkelnk krdsre is, azaz megjellik az rtkels tartalmt.
A fenti felsorolsbl jl ltszik, hogy az rtkelsi szempontok kztt a szemlyes s szocilis kompetencik fejlettsge, fejlesztse is igen nagy hangslyt kap. Ez pedig jelzi, hogy a kompetencia alap fejleszts az rtelmi intelligencia terlete mellett az rzelmi-szocilis intelligencia fejlesztsre, ezek egyenslyba helyezsre is gondot fordt.

Az iskola rtkelsi rendszernek jragondolsa


szKsG VAN-E A VltoztAtsrA? A pedaggiai rtkelsi folyamat minden korban gy napjainkban is tkrzi az adott oktatsi, nevelsi intzmny rtkorientcijt. Minden iskolai testletnek van egy nagyjbl megragadhat attitdrendszere, amely a jogszablyi elvrsokon tl az adott pedagguscsoport rtkrendjbl, elgondolsaibl, az iskola hagyomnyaibl ll. A tantestleti elgondolsok kz sorolhatak pldul a kvetkezk: a tants sorn alkalmazott munkaformk, mdszerek, eszkzk, a tantsi-tanulsi folyamat sorn a tanulktl megkvnt aktivits mrtke. Az rtkelsi rendszer nem fggetlen az iskola egyb, olyan tnyezitl sem, amelyeket mint keretfeltteleket szoktunk emlegetni. Ilyenek pldul a napi-, heti-, ves rend, a tanrk lgkre, a pedaggusok szerepfelfogsa s attitdje. A felsoroltak mind rszt kpezik annak a komplex pedaggiai rendszernek, amelyet az iskola megjelent. 2

6. fejezet Az rtkels

Minden iskola rtkorientcijhoz hozztartozik a mssgrl, annak elfogadsrl val vlekedse is. Az intzmny rtkelsi rendszerrl egyfajta tjkoztatst nyjt az is, hogy mennyiben jellemzi a mssg elfogadsra pl pozitv rtkelsi attitd.
A sajtos nevelsi igny tanulkat integrl iskolkban, ahol a szemlyisgfejleszts sorn elfogadjk az egyni sajtossgokat s alkalmazkodnak azokhoz, azaz differencilt bnsmdot alkalmaznak (pl. differenciltan tantanak), ott az rtkelsi rendszernek is ehhez kell igazodnia. A differencilt, rnyalt rtkels az integrl iskolkban elengedhetetlen, hisz csak ezltal lehet megjelenteni, hogy az adott gyermek nmaga lehetsgeihez kpest hol tart, s tovbbfejldsnek mi a legoptimlisabb tja, mdja. Kedves Pedaggus! Ha n s kollgi gy gondoljk, hogy iskoljukban szksg van a jelenlegi rtkelsi rendszer megvltoztatsra, fontos, hogy szmba vegyk, mely tnyezk befolysoljk a vltoztatst. A befolysol tnyezk szmbavteln tl elssorban az sszefggseket kell keresnik, s a prioritsokra rtallniuk. Ehhez kvn segtsget nyjtani az albbi bra.

8. bra Az iskola arculatt meghatroz tnyezk

Nevelsioktatsi elvek*

Tanulsi krnyezet Az iskola arculata

Tanulsitantsi stratgik

Szerepek attitdk**

rtkelsi rendszer

* Nevelsi-oktatsi elvek: rtkrl, tudsrl vallott nzetek (megjelenik a pedaggiai programban, tantervben tananyag, kvetelmnyek) ** Szerepattitdk (pedaggus, dik, szl)

113

1. rsz Adaptcis dialgus

A fentieken kvl az iskola arculatt hagyomnyai s szkebb, tgabb krnyezetnek elvrsai is befolysoljk. Az INKlUzV IsKolKAt rINt, rtKElssEl sszEFGG sPECIlIs FElADAtoK A tantsi-tanulsi folyamat sorn a napi visszajelzseken van a hangsly. Ennek a gondolatnak, valamint az rnyalt, szemlyre szabott rtkels jelentsgnek az elfogadsval az inkluzv iskolkban felrtkeldik a tanuli megismers fontossga. Egyrtelmv vlik a gyerekek folyamatos megfigyelsnek, a teljestmnyek menet kzbeni rgztsnek, a teljes gyermeki szemlyisg megismersnek szksgessge.29 rdemes figyelmet fordtani arra is, hogy tantvnyainknak milyen a tanulsi stlusa, milyenek a tanulsi szoksaik, melyek azok a tanulsi technikk, amelyeket mr elsajttottak, azaz gyakran s eredmnyesen hasznlnak.30 Az egyni nyomon kvets
Ahhoz, hogy oktat, nevel munknkat j sznvonalon ellthassuk, megszokott pedaggusi tennivalinkat egyrszt jakkal kell kiegsztennk, msrszt tudatosabb kell tennnk azokat. Ha az ltalunk alkalmazott tanuli rtkels olyan, amely az egyni fejlds nyomon kvetsre is alkalmas, akkor az komolyan hozzjrulhat a specilis, differencilt segtsgnyjts megtervezshez, az egynre szabott pedaggiai fejlesztshez.31

Azt, hogy rtkelseink kzl melyek alkalmasak az egyni nyomon kvetsre, nem annyira az rtkelsek mdja, mintsem azok formja dnti el. rdemes azonban hangslyozni s ezzel jra a kompetencia alap programcsomagokra fkuszlni , hogy a mindennapok sorn leggyakrabban hasznlt fejleszt rtkelsnek nemcsak a tanuls segtsben lehet nagy szerepe, hanem az egyni fejlds nyomon kvetsben is. Ha formatv rtkelsnk rnyalt, differencilt (azaz szemlyre szabott) s szveges, akkor ezt a funkcit is kpes betlteni.

A tanuli szemlyisg megismerse alapelveinek, mdszereinek, helyszneinek s fbb terleteinek lersa megtallhat a Fogalomtrban. 30 A tanulsi stlusokrl, a tanulsi szoksokrl s a tanulsi technikkrl tjkozdhat a Fogalomtrban. 31 A tmrl rszletes tjkoztatst adnak a Betekints a diagnosztikai eljrsokba s a Habilitcirehabilitci fejezetek.
29

114

6. fejezet Az rtkels

A portfli
Az egyni fejlds nyomon kvetsre, illetve ennek dokumentlsra plynk sorn szinte mindannyian kitalltunk mr hol jobban, hol kevsb jl mkd mdszereket. s valban, a dikok tanulmnyi haladst, tanulshoz, trsakhoz val viszonyt, szemlyisgk fejldst tbbfle mdon kvethetjk. Ezek kzl val az egyni gyjtmappa, illetve egy ehhez nagyon hasonl taln divatosabb nvvel illetett gyjtemny, az egyni portfli.

A portfli (a tanuli munkk gyjtemnye) ma mr egyre gyakrabban alkalmazott egyben rtkelsi eszkz a vilg legklnbzbb iskoliban. Valamennyi tantvnyunkrl rdemes portflit kszteni, nemcsak a sajtos nevelsi ignyekrl. St, ez a gyjtemny ha sszelltsra s folyamatos karbantartsra rsznjuk magunkat , minden tantvnyunknak jr, semmikpp nem megklnbztet ajndk! A portfli alkalmazinak megllapodsa szerint s ebbe a krbe termszetesen beletartoznak a dikok is! a gyjtemny tbbfle dolgot tartalmazhat. gy pl. olyan tanuli munkkat, amelyek legjobb teljestmnyei tulajdonosuknak, olyan tanuli munkkat, amelyek klnsen fontosak, kedvesek akr egyni rdeklds miatt az alkotknak, esetleg olyan munkkat is, amelyek tartsabban gondot jelentettek a tanul szmra. (Ne feledjk, amikor mr tljutottunk egy nehzsgen, az sikerr vltozhat!) A portfli lehetsget adhat a dik s a pedaggus kztti rsbeli prbeszdre is, amelynek jelentsgt taln ma mg nem is rzkeljk kell mrtkben. Az egyni portfli teht gyjt, bemutat s egyben rtkel funkcit is betlthet. Olyan dokumentum, amely az rtkelsi folyamat rsze. Szervesen illeszkedik (illeszkedhet) az egyni fejlesztsi tervhez, amelyet sajtos nevelsi igny tanul esetben habilitcis s rehabilitcis clokkal s feladatokkal a gygypedaggus valst meg, s az egyni tanulsi tervhez, amely a differencilt osztlymunka sorn brmely tanul egyni haladsnak dokumentuma. Trsul dokumentumknt hozzjuk kapcsoldhatnak mg az ltalunk osztlytantknt, osztlyfnkknt, a gyereket tant szaktanrknt ksztett tanuli megfigyelsek (hangslyosan megfigyelsek, s nem rtelmezsek!). A tanul bvtett portflijban benne lehetnek az illet gyermekre vonatkoz diagnosztikus s folyamat kzbeni mrsek s rtkelsek, valamint azok a folyamatzr mrsek s rtkelsek, amelyek a lehetsgekhez mrten objektvek, de minden esetben figyelembe veszik az adott gyermek specilis problmjt s helyzett. 115

1. rsz Adaptcis dialgus A portflirl, az egyni fejlds nyomon kvetsrl gondolkodva ismt tetten rhet amit az integrci kapcsn taln nem is lehet elgg hangslyozni , hogy az inkluzv iskolk rtkelsi rendszerben az alkalmazott rtkelsi mdok kzl a diagnosztikus s a formatv rtkels mg fontosabb helyre kerl, hiszen a sajtos nevelsi igny tanulk fejldst ezek segtik a legjobban!

Az nrtkels Az nrtkels a mai iskolai gyakorlatban mg ritkbban alkalmazott rtkelsi fajta, pedig a pedaggiai rtkels igen fontos rszt kpezi. Az nrtkels sorn a tanul: felmrheti (tudatosan tgondolhatja, egyben visszajelezheti) sajt tudst, mrlegelheti a tanulsi folyamatba befektetett energiinak s az elrt eredmnyeknek a viszonyt, megtapasztalhatja sajt felelssgt fejldsnek, tanulmnyi teljestmnynek alakulsban. Az, aki mr alkalmazza a tanuli rtkels sorn az nrtkelst, tudja, hogy ez sem mkdik magtl kialaktsnak, kialakulsnak folyamatt tervezni kell. S mivel az nrtkel kpessg fejldst tbbfle tnyez is befolysolja, els lpsknt ezeket kell szmba vennnk. (pl. a tanrk lgkre, alkalmazott tanulsi stratgik, tanri, tanuli szerepek s attitdk, pedaggiai mikrotrtnsek). Mrs-rtkels az osztlyban
Kedves Pedaggus! Az inkluzv iskolkban egy olyan konszenzusokra s teammunkra jellemz lgkr alakul ki, amelyben az osztly falain bell pedig azt csinlok, amit n akarok mondat ismeretlen.

rlhetnk ennek, hisz magnletnkbl is tudjuk szlknt, gyerekknt megtapasztalhattuk , hogy az egysges, egyez rtkrend s elvrsrendszer nyjt igazn biztonsgot, az segti az optimlis fejldst. Lnyeges teht, hogy az iskola rtkorientcija, rtkelsi rendszere sszhangban legyen sajt rtkelsi gyakorlatunkkal, az osztlyteremben alkalmazott mrsi, rtkelsi eljrsainkkal vagy akr csak rtkelsi attitdnkkel.

116

6. fejezet Az rtkels

A kompetencia alap programcsomagok alkalmazsval mg egy j rtkelsi orientci is megjelent! Az albbi szempontsorok kzreadsa azrt fontos, mert figyelmnket az rtkels ltalnos tartalmra fkuszljk. Korbban mr emltettk, hogy a programcsomagokhoz mg nem kszltek el a szksges s tervezett orszgos standardok. A matematikai kompetenciaterlet tart ebbl a szempontbl legelrbb, itt mr megszlettek az els flvi s v vgi mrsek. (Az igazsghoz azrt hozztartozik, nagyobb gyakorlatunk van egy ilyen egzakt tudomnyhoz mranyagot sszelltani, mint korrekt mdon kifejlesztett, megbzhat mreszkzt alkotni a szocilis kompetencik fejlesztsnek terlethez!) Az albb bemutatott rtkelsi szempontsorok a szvegrts-szvegalkots terlethez kszltek. Ez a terlet mg nem rendelkezik standard mrsi eszkzkkel, de remlhet, hogy ezek a konkrt, alaposan tgondolt szempontok kpesek ptolni a jelenlegi hinyt. Plda az rtkels megjelensre a szvegrts-szvegalkots modulokban32 Az rtkels tartalma tbbfle megkzelts lehet. A kvetkez hrom klnsen fontosnak vlt terlet rintst javaslom a modulokban: tanulsi eredmnyek, a tanuls sikeressgt meghatroz rzelmi, erklcsi, akarati tnyezk, viszonyulsok, az nll tanuls kpessgnek fbb sszetevi. A hrom kiemelt terlet pldkkal jellemzett tartalma: Tanulsi eredmnyek Felismershez val eljuts (pl. informcik, sszefggsek, kvetkeztetsek, lnyegkiemels, rtelmezs) helyessge A tapasztalatszerzs eredmnyessge A problmamegolds sikeressge A megolds eredetisge, tletessge
32 A munkaanyag Dr. Szilgyi Imrn szakmai bizottsgi tag Nhny gondolat a modulokban megjelen rtkels korrekcijhoz cmmel megjelent rsa. Az sszellts (kzirat) a szvegrtsszvegalkots kompetenciaterlet fejlesztinek kszlt.

117

1. rsz Adaptcis dialgus

A vlaszads helyessge, nyelvi megformltsga A vllalt feladat teljestse, a megolds kritriumoknak val megfelelse A megszerzett tuds clszer felhasznlsa, bvlse j elemekkel A tanuls sikeressgt meghatroz rzelmi, erklcsi, akarati tnyezk, viszonyulsok A feladat vllalsa A feladatvgzs motivltsga, mennyisge A tanulsi feladatokban val rszvtel intenzitsa, a megnyilatkozsok gyakorisga Feladattudat, kitarts Munkamegoszts, az ebbl add szerepvllals A feladat teljestsrt vllalt klcsns felelssg Megbzhatsg Egyttmkds, tolerancia, hangnem Segtsgads, a segtsg elfogadsa A tanulsi kvetelmnyekkel val azonosuls Alkalmazkods a kzssg szablyaihoz, a feladat elrsaihoz Az nll tanuls kpessgnek fbb sszetevi: Kvncsisg, az j problmk irnti nyitottsg A feladat rtelmezse A problma felismerse, megoldsi stratgia kialaktsa Problmafelvet, a problma megoldst segt krdsek megfogalmazsa Tbbfle megolds keresse Dnts Koncentrlt figyelem, megfigyels, emlkezet, kpzelet, gondolkodsi mveletek Az elzetes tuds mozgstsa j problmahelyzetben Informcis forrsok kezelse Informcik rendezse, rendszerezse 118

6. fejezet Az rtkels

A megolds helyessgnek ellenrzse, hibajavts Reflektls, vlemnyalkots, narrci Gazdlkods az idvel, munkaritmus Monotniatrs A megkezdett feladat befejezse Az rtkelsi szempontok kivlasztst meghatroz tnyezk A modul ltal bemutatott tanulsi egysg pedaggiai clja (Mit lehet megtantani a felhasznlsval? Milyen fejlesztsekre teremt felttelt? (l. A kpessgfejleszts fkuszai) A modulban alkalmazott mdszerek s tanulsszervezsi mdok Az egyes fejlesztsi csoportok tevkenysgvel kapcsolatos elvrsok A fenti szempontsorok tlmutatnak a modulokon, s eligaztst nyjtanak szmunkra mindennapi tantsi-mrsi-rtkelsi gyakorlatunkat illeten is! Napjainkban az iskolkkal szemben tmasztott f elvrs, hogy az oktats eredmnyessge, hatkonysga nvekedjk. Az iskola cskkentse a csaldi httrtnyezk mssgbl add klnbzsgeket, teremtse meg az eslyegyenlsget, dikjait ksztse fel a 21. szzad kihvsaira, tantsa meg ket a koopercira. Ennek megfelelen az rtkels kapcsn is megjelennek olyan j szempontok, amelyek elssorban vagy kizrlag az egyni rtkelsre, illetve elssorban vagy kizrlag a csoportmunkra, a csoportmunkban val rszvtelre vonatkoznak.
Vgl egy nagyon fontos tudnival: az rtkels fegyelmezsi, illetve szelekciban betlttt funkcija a programcsomagok, modulok alkalmazsa sorn nem mkdhet!

Az rtkelsi rendszer megjelense az intzmnyi dokumentumokban


Az intzmny rtkelsi rendszernek minden esetben illeszkednie kell az iskola komplex szakmai-integrlt pedaggiai programjba. A trvnyessg ignyn tl az iskola eredmnyessgt is jelzi a helyi pedaggiai rendszer s az alkalmazott rtkels koherencija. Az rtkelsi rendszer olyan terlet, amelyet tbbfle intzmnyi dokumentumban is rgzteni kell.

119

1. rsz Adaptcis dialgus

1. A pedaggiai programnak elengedhetetlen rsze az intzmnyben alkalmazott rtkelsek rszletes lersa. Kiterjed ez az rtkelsi alapelvek megfogalmazsra, az v vgi, flvi s a folyamat kzbeni rtkelsek bemutatsra. gy pl. arra is, hogy mely rtkelsi mdokat s formkat hasznlja az intzmny, mfajilag33 milyen rtkelst tart a legmegfelelbbnek. Azokban az iskolkban, ahol sajt (nem adaptlt, hanem a testlet ltal kialaktott) rtkelsi rendszer van, a pedaggiai programban rdemes azt nemcsak ismertetni, hanem pldkkal is illusztrlni. Kztudoms, hogy a pedaggiai programot az intzmny fenntartja hagyja jv. Ebbl kvetkezik, hogy a benne foglaltak mindennem megvltoztatsa is csak a fenntart engedlyvel lehetsges. (Ha az iskola pl. gy gondolja, hogy a szveges rtkelst lve a trvnyi lehetsgekkel nem a 4. osztlyig, hanem a 6. osztlyig alkalmazza, vagy a flvi rtkelknl ms mfaj rtkelst szeretne bevezetni, ezeket a vltoztatsokat engedlyeztetnie kell.) 2. Az rtkels a pedaggiai programnak rszt kpez helyi tantervben is megjelenik, ha nem is ilyen rszletes, kifejt mdon. A tanterv ltal megjellt kvetelmnyek s a tovbbhalads felttelei utalnak az iskola rtkorientcijra, rtkelsi gyakorlatra. 34 3. Inklzi esetben termszetesen az Irnyelvekrl sem feledkezhetnk el, hiszen ez a dokumentum mint irnyt segti a munknkat. Az inkluzv iskolk pedaggiai programjuk megalkotsakor ktelezen veszik figyelembe. Az integrlt helyi tantervben egytt egyms mellett jelenik meg, hogy mely tevkenysgeket kell elvgeznik, milyen kszsgeket, ismereteket kell elsajttaniuk az egyazon osztlyba jr klnbz szksglet tanulknak. 4. A minsgirnytsi programnak szintn rgztenie kell az intzmny rtkelsi rendszert. 5. A felsorolt dokumentumok mdostsakor termszetesen az iskolaszknek is van beleszlsi, vlemnyezsi joga. A vltoztats tervezsekor fontos, hogy az iskola vezetse errl se feledkezzen el. s ne feledkezzen el tantvnyairl sem! Egy demokratikusan mkd intzmnyben nem fordulhat el, hogy a vltoztats tervezst pp azok tudjk meg utoljra, akiket az a leginkbb rint!

33 Nat 2003. Az iskola pedaggiai programja hatrozza meg a magasabb vfolyamba lps feltteleit, a beszmoltats, az ismeretek szmonkrsnek kvetelmnyeit s formit, a tanuli teljestmny minstsnek formit. 34 L. 7 lbjegyzet. .

120

6. fejezet Az rtkels

Az intzmny rtkelsi rendszernek mdostsa termszetesen befolysolja az iskola munkaterveit, tanmeneteit, st mg az egyni fejlesztsi terveket is. Ezek szksg szerinti talaktsa azonban csak bels munkt ignyel. (A csak kt dolog miatt kerlt idzjelbe: egyrszt ilyenkor mg rengeteg az tgondolni- s tennival tapasztalhatjuk, hogy mindig, minden, mindennel sszefgg , msrszt a vltoztatsok elfogadsa ebben az esetben sem lehet csak vezeti dnts, az egsz tantestlet kzs gye kell, hogy legyen.)
Kedves Pedaggus! Ha eljutnak a vltoztats ignyhez s igenlshez, iskoljuk vezetsge kls segtsget is ignybe vehet. A mentorok a szervezeti folyamatokat segtik, az adaptcis szakrtk a fejlesztsek intzmnyi sajtossgokat figyelembe vev megvalstst koordinljk, tmogatjk olyan cselekvsi terv kialaktsval, amely legjobban igazodik intzmnykhz.

2

7 fejezet .

Habilitci-rehabilitci
A fejezet krbejrja a habilitci, rehabilitci krdskrt, bemutatja a szakmakzi egyttmkds jelentsgt, feltrja az inkluzv intzmnyben zajl nevelsioktatsi folyamatok sajtossgait.
A fejezetet rta: Herndi Krisztina

A fogalom rtelmezse
Kedves Pedaggus! A habilitci s a rehabilitci fogalmval mindannyian tallkoztunk mr. Van, aki trtnelmi tanulmnyai sorn, ms orvosi kezelsek alkalmval, megint msok felsfok tanulmnyaik kzben. A rehabilitci fogalmat szmos tudomnyg s tevkenysg alkalmazza. Hasznljuk jogi, orvosi, szocilis, politikai rtelemben. A kifejezs alatt ltalban visszahelyezst rtnk, jelentstartalmban mindig megjelenik az adott helyzet jobbtsra val trekvs, illetve egy megelz, felttelezetten jobb helyzet, llapot. Ha mlyebben rtelmezzk, magban foglalja az rintettek alkalmassgt, a trsadalmi hasznossg helyrelltst s magt a folyamatot is termszetesen mindig az adott tudomnyg, szakma tkrben.

orVosI s GyGyPEDAGGIAI szEMPoNt MEGKzElts Orvosi szempontbl ltalban a fggsg cskkentse ll a kzppontban, a kpessgek fejlesztse a lehetsgek hatrig arra, hogy az rintett szemly egyni krlmnyeinek megfelelen, adekvtan lhessen. A folyamatot tekintve a kezels vlik hangslyoss, amely ltal az rintett egyn elri fizikai, lelki, foglalkozsi, trsadalmi rtelemben vett teljes letvitelhez kialakthat maximlis kpessgeit. Az orvosi rehabilitci komplex tevkenysg, br elsdlegesen az egszsgi s funkcionlis llapot helyrelltst, a normlis lethez szksges felttelek megteremtst clozza meg.

123

1. rsz Adaptcis dialgus

Gygypedaggiai szempontbl Gygypedaggiai szempontbl felmerl a krds, hogy a rehabilitci kifejezs visszahelyezs rtelemben hasznlhat-e vagy clszerbb beillesztsknt rtelmezni. Ez a gondolat elvezet bennnket a habilitci fogalmhoz. Abban az esetben, ha a srls, akadlyozottsg veleszletett vagy kora gyermekkorban elszenvedett krosods kvetkezmnye, nem adekvt a rehabilitci (visszahelyezs) hasznlata, hiszen ilyen esetben nem beszlhetnk egy korbbi, jobb helyzetrl, amit szeretnk megkzelteni, visszalltani. Ekkor hasznljuk a habilitci (beilleszts) kifejezst. (Pl. veleszletett hallssrlsnl a korszer hallsnevels s a szjrl olvass preferlsa, amely a sikeres trsadalmi beilleszkedst clozza.) A gyakorlatban nem hatroldik el lesen a kt fogalom, annak ellenre, hogy esetenknt egszen eltrek a feladatok s a megoldsi mdok. A szakirodalomban leginkbb a rehabilitci megjells terjedt el, mivel a beilleszts s visszahelyezs mozzanatai gyakran nem klnthetk el, egy-egy folyamatban prhuzamosan is megjelennek.

A habilitci-rehabilitci szerepe, funkcija, clja


A rehabilitci a gygypedaggia egyik alapfogalma, amely tfogja a gygypedaggiai tevkenysgek teljes krt specilis gondozs, fejleszts, nevels, oktats, szocilis gondoskods stb. Korbban a gyakorlat leginkbb a felntt kor, akadlyozott letvezets szemlyekre irnyult, s elssorban az orvosi, jtkonysgi, karitatv megkzelts dominlt. A rehabilitci a szervezett tmogatsokra koncentrlt (letkrlmnyek javtsa, vdmunkahelyek, egszsggyi rehabilitci stb.). Napjainkban azonban egyre hangslyosabb vlik a nevels-oktats, a fejleszts, amely az akadlyozott, fogyatkossggal l egyn izolltsgt szakszer segtsggel, irnytssal igyekszik megszntetni.
A rehabilitci a trsadalmi tevkenysgformk egyike, nem tekinthet nll szakmnak, ppen ezrt sem megvalstsa, sem irnytsa nem kthet kizrlagosan egyetlen szakterlethez, szakemberhez sem. Elssorban egy olyan komplex szemlletet jelent, amely csak a klnbz szakterletek s szakemberek egyttmkdsnek megvalstsa esetn nyer gyakorlati rtelmet. gy valsul meg az az sszetett gyakorlat, amelyben minden tevkenysg a rehabilitcis clra, vagyis a srlt, akadlyozott ember megsegtsre (gygypedaggiai segtsg, szocilis gondozs) s a trsadalomra irnyul (eltletek felszmolsa, a fogyatkos szemlyek megismertetse a mdin keresztl) a minl teljesebb beilleszkeds rdekben.

124

7. fejezet Habilitci-rehabilitci

Az rintettek oldalrl megkzeltve a rehabilitcis tevkenysg ltalban tbb fokozatban valsul meg: orvosi, pedaggiai, trsadalmi (szocilis) cl rehabilitci. Ezek a fokozatok egymsra plnek, de a folyamat sorn gyakran prhuzamosan, egymst segtve jelennek meg. A komplexits mutatkozik meg abban is, hogy a rehabilitci magban foglalja a be-/visszailleszkedst segt eljrsok, mdszerek, eszkzk, terpik sszessgt.
Kiemelend a klnbz rehabilitcis trekvsek sszhangjnak megteremtse egy kzs cl rdekben az egyms melletti, egymstl fggetlen tevkenysgek helyett.

A korszer szemllet a rehabilitcit folyamatknt fogja fel, amely az egszsggyi, mentlhigins, oktatsi, kpzsi, tkpzsi, foglalkoztatsi, szocilis rendszerekben valsul meg, s amely csak a klnbz tudssal rendelkez szakemberek egyttmkdse rvn lehet sikeres s eredmnyes. A folyamat sikerkritriuma, hogy a srltet eljuttatja a trsadalmi adaptciig. Ez termszetesen nem trtnhet meg a trsadalom p tagjainak el- s befogadsa, tolerancija, segtkszsge nlkl! Teljes rehabilitcirl beszlnk, ha a srlt egyn felntt vlsakor nll letvezetsre kpes. Rszleges a rehabilitci akkor, ha az akadlyozott, fogyatkos felntt tovbbra is szervezett, intzmnyes segtsgnyjtst ignyel, de az adott kzssg tevkeny tagja. A rehabilitcis szolgltatsok legfbb elveinek, clkitzseinek egyformn kell rvnyeslnie minden akadlyozott, fogyatkos ember esetben. A srlt emberek is ott lnek, dolgoznak, s szabad idejket ott tltik, ahol a trsadalom tbbi tagja l, dolgozik, szrakozik. letkori sajtossgaiknak megfelelen vesznek rszt a trsadalom mindennapi letben, s ehhez a szolgltatsokat szksges a lakhelyhez minl kzelebb biztostani. A szolgltatst biztostknak ki kell alaktaniuk a vlaszts lehetsgt, tmogatni kell az akadlyozott ember kpessgeit s tudatos dntseit; ehhez meg kell adniuk minden informcit a srlt ember s hozztartozi szmra, hogy azok birtokban hozhassk meg a nekik leginkbb megfelel, rvidebb vagy hosszabb tv dntseket. (Ebben nyjtanak segtsget pldul az rdekvdelmi szervezetek.) A rehabilitci elvei, clkitzsei kztt szerepel, hogy a fogyatkos emberek a mindennapi folyamatokban (oktats, szocilis s gyermekvdelmi ellts, foglalkoztats, sport, kultra) kapcsolatot ltestsenek s tartsanak fenn ms emberekkel, valamint a trsadalmi s gazdasgi intzmnyek legszlesebb krvel. Az rintkezs feltteleinek biztostsa magban foglalja a trsadalom tagjainak rzkenny ttelt (trsadalmi befogads), a fizikai helyvltoztatshoz szksges sajtos krlmnyek erstst (akadlymentes kzlekeds), a megfelel kommunikcis eszkzk s technikk hasznlatt (pl. kommunikcis akadlymentests).

125

1. rsz Adaptcis dialgus

A habilitci-rehabilitci szerepe az oktatsban


VltozsoK Az oKtAtsI rENDszErBEN
Kedves Pedaggus! Az elmlt vtizedben radiklis pedaggiai paradigmavlts tani lehettnk, amelyet fknt az oktatssal szembeni kls elvrsok megvltozsa knyszertett ki. Nemcsak arra gondolunk itt, ami kzvetlenl befolysolta az iskola lett: pldul a Nat megjelense, a pedaggiai programok ltrejtte, a helyi tantervek kialakulsa, a szveges rtkels bevezetse, az aktulis trvnymdostsok hatsa stb., hanem ltszlag az iskoltl tvolabb zajl, mde annak lett mgis ersen befolysol vltozsokra.

Szmos trsadalmi-gazdasgi folyamat eredmnyeknt felersdtek azok a trekvsek, amelyek jrartkeltk az oktats feladatait, mindenekeltt fellvizsgltk az iskolban elsajttand tudsra vonatkoz elgondolsokat. E kihvsok nem kis rszben a munka vilgban zajl vltozsokban gykereztek. A munkaerpiac elvrsai lertkeltk a gyorsan elavul lexiklis tudst, s felrtkeltek bizonyos kszsgeket s attitdket, mint pldul az lethosszig tart tanulsra s a csoportmunkra val alkalmassgot. Az j termszet elvrsokra a nyolcvanaskilencvenes vekben az oktats az n. alternatv pedaggik fel fordulssal, majd pedig az oktatsi szolgltatsok minsgnek kzppontba lltsval s jradefinilsval reaglt. Ez a vltozs rszben a klnbz alapkszsgek kimvelsnek eltrbe kerlst jelentette. Szksgess vlt az iskolarendszernek a kompetencia alap nevels, oktats s kpzs irnyba val fejlesztse. Ezek a vltozsok, szksgletek hvtk letre a Nemzeti Fejlesztsi Terv Humnerforrs-fejlesztsi Operatv Program (HEFOP) keretben a kompetencia alap programcsomagokat, amelyek a kisiskols korban elsajttott alapkpessgekre s -kszsgekre, tovbb a kulcskompetencik fejlesztsre helyezik a hangslyt, mert ezek a ksbbi sikeres tanuls s munkba lls felttelei.
A gygypedaggia a kpessget a srlt, akadlyozott fejlds gyermekek fejleszthetsgvel, nevelhetsgvel, tanthatsgval kapcsolatban kzelti meg. A kpessgproblmkat rszben a srlsek hatsra kialakul fogyatkossg kvetkezmnyeknt, rszben az akadlyozott fejlds okaknt magyarzza. A gygypedaggiai fejleszts, oktats, terpia, rehabilitci a kpessgzavarok mrsklsre irnyul, specilis eljrsaival a kpessgek fejldsnek akadlyozottsgt cskkenti.

Az oktatspolitikai fejlesztsek fontos clkitzse volt, hogy a sajtos nevelsi igny gyermekek szmra olyan optimlis kpzsi knlatot biztostson, amely a lehet legnagyobb mrtkben illeszkedik az egyn individulis ig126

7. fejezet Habilitci-rehabilitci

nyeihez, kpessgeihez s tanulsi elfeltteleihez, s hozzfrhetv teszi szmra a tbbsgi oktatsi rendszer knlatait. A HABIlItCI-rEHABIlItCIVAl Az INtEGrCI FEl Br haznkban mg mindig az elklntett gygypedaggiai iskolztats dominl, a 20. szzad msodik feltl az eslyegyenlsg gondolatnak trhdtsval egyre tbb helyen jelentek meg a sajtos nevelsi igny gyermekek integrlt oktatsra irnyul trekvsek. Az utbbi vtizedben egyre ersd trsadalmi nyoms jelent meg az integrci irnyba. Ennek az alkotmny mellett a legnyilvnvalbb jele az n. eslyegyenlsgi trvny35 megjelense volt. A trvnyi vltozsok mellett ki kell emelni, hogy a szegreglt oktatsi modellen alapul intzmnyrendszer egyre nagyobb gondokkal kzd. Az egszsges s a sajtos nevelsi igny gyermekek kz hzott mestersges vonal nem annyira egyrtelm a gyakorlatban. Szmos, a tbbsgi iskolba jr, az egszsgesek kz sorolt gyermek mutat olyan komoly tanulsi problmkat, amelyek lekzdshez specilis szakismeret szksges. Ugyanakkor vannak olyan akadlyozott gyermekek, akik minden klnsebb erfeszts nlkl kvetni tudjk termszetesen srlsspecifikus mdszerek alkalmazsval a tbbsgi intzmnyek szmra sszelltott pedaggiai programokat. A kzoktatsi rendszerre nehezed trsadalmi elvrsokra s az oktats-nevels sorn felmerl gyakorlati problmkra jelenthet egyfajta vlaszt a sajtos nevelsi igny gyermekek integrcija a tbbsgi intzmnyekbe.
A habilitci-rehabilitci legfbb clkitzse a trsadalomba val beilleszts inkluzv krlmnyek kztt hatkonyabb lehet. Egyrszt az egszsges trsak pozitv, elfogad attitdjnek alakulsa segti a szocilis beilleszkedst, msrszt a fogyatkos gyermek olyan alapvet kszsgeket, tulajdonsgokat sajtthat el, amelyek megknnytik szmra, hogy a ksbbiekben egyenl eslyekkel vegyen rszt a trsadalom letben. Az elklntett gygypedaggiai iskolztats ellentmondsa, hogy br legfontosabb cljai kztt szerepel a srltek trsadalmi integrcija, pp szegreglt volta miatt felersti az rintettek izolcijt. A tapasztalatok azt mutatjk, hogy azokkal az elnykkel, amelyek a sajtos nevelsi igny gyermek specilis eszkzkkel s elklntett intzmnyekben trtn fejlesztsbl addnak, komoly htrnyok jrnak egytt a nem akadlyozott emberekkel val rintkezs beszklse, a szocilis kapcsolatokban trtn fontos tanulsi folyamatok elmaradsa miatt.

1998. vi XXVI. trvny a fogyatkos szemlyek jogairl s eslyegyenlsgk biztostsrl. Az egyenl bnsmdrl s az eslyegyenlsg elmozdtsrl szl 2003. CXXV trvny. .
35

127

1. rsz Adaptcis dialgus

Ha a szocilis integrci megvalsulsa mentn szemlljk a sajtos nevelsi igny gyermekek pedaggiai fejlesztsnek klnbz lehetsges formit, mg inkbb felrtkeldik az egyttnevels. A magyarorszgi rehabilitcis tevkenysg szemlletmdja az integrcin t az inklziig vezet utat jrja be napjainkban. A fogyatkossggal kapcsolatos problmk megkzeltse napjainkban az egyttnevelst tekinti kulcsfontossgnak a srlt emberek trsadalomba illeszkedse terletn. Mra mr nem az a krds, hogy a sajtos nevelsi igny gyermekek nevelse-oktatsa egytt trtnjen-e p trsaikkal vagy kln a specilis intzmnyekben. A krds gy mdosult: hogyan? Ehhez nyjt segtsget a Sajtos nevelsi igny tanulk iskolai oktatsnak irnyelve36 (amely egyarnt vonatkozik a tbbsgi iskolban trtn egyttnevelsre s az elklntett gygypedaggiai oktatsra is).
Az Irnyelv a sikeres egyttnevels megvalstst a habilitcis-rehabilitcis szemllet rvnyeslsben ltja. Ennek szellemben az iskolai habilitcis-rehabilitcis tevkenysg a nevels-oktats teljes folyamatban jelen van, de a trvny lehetsget biztost kln rehabilitcis foglalkozsokra egyni vagy kiscsoportos formban.37 Az oktats, a kpzs a rehabilitcis folyamat meghatroz eleme, s ez fordtva is igaz: az oktatsnak rsze a rehabilitcis tevkenysg.

A srlt gyermekek hagyomnyosan kialakult izollt, egyoldal, ismeretelraszt, oktatskzpont iskolztatsa helyett egyre erteljesebb hangslyt kap a kszsg- s kpessgfejleszts, az rtk- s normakzvetts, a szocializci, valamint a szolgltat s individulis fejlesztst vgz funkci. Ennek rdekben olyan, a trsadalmi integrcit segt, a tanulk llapothoz alkalmazkod, srlsspecifikus feltteleket kell teremteni az oktatsban is, amelyek lehetv teszik a gyermekek optimlis szocializcijt. A korbbiaknl hangslyosabb vlik a kora gyermekkorban megkezdett komplex gondozs, fejleszts, a differencilt, a kpessgeket maximlisan kibontakoztat specilis nevels-oktats, szakkpzs s a lehetsges trsadalmi (re)habilitci. KIINDUlPoNt A habilitcis-rehabilitcis tevkenysg termszetesen mindig az rintett egynbl indul ki. Fgg a srls tpustl, slyossgtl, a kialakuls idejtl, az letkortl, a kialakult s a hinyz vagy srlt kpessgektl, funkciktl stb. Annl sikeresebb, minl korbban felmerl szksgessge. Napjainkban egyre nagyobb hangslyt kap a korai felismers, diagnzis s a korai fejleszts. Ezt szolglja pldul az vodai logopdiai szrs vagy ms egyb kidolgozott
36 37

2. szm mellklet a 2/2005. (III. 1.) OM-rendelethez. Kt. 52. (6).

128

7. fejezet Habilitci-rehabilitci

vizsglati eljrs. Ennek ksznheten egyre tbb felttel adott az idben megkezdett habilitcihoz-rehabilitcihoz. A vizsglati eredmnyek, a dinamikus, kontrollvizsglatokkal megerstett vagy korriglt diagnzis kpezi a rehabilitcis tevkenysgek kiindulpontjt. A korbban jellemz llapotdiagnzis mellett vagy helyett egyre inkbb a fejleszt- s folyamatdiagnosztikai eljrsok alkalmazsa vlik hangslyoss. Ez alapjn llthat fel egyfajta prognzis, amely termszetesen szintn vltozhat a folyamat sorn, enlkl azonban elkpzelhetetlen a rehabilitcis terv elksztse.
A szakrti s rehabilitcis bizottsgok llaptjk meg a fogyatkossg tnyt, komplex (orvosi, pedaggiai, gygypedaggiai, pszicholgiai) vizsglat alapjn. A bizottsg ltal kiadott szakvlemny tartalmazza a fejlesztssel kapcsolatos szakmai feladatokat, valamint hogy ezeket milyen elltssal, mely intzmny biztostja. A szakrti s rehabilitcis bizottsg feladata, hogy meggyzdjn arrl, a sajtos nevelsi igny gyermek fogadsra vllalkoz intzmny kpes-e a tbbletszolgltatsok biztostsra.

A hozott tuds s a habilitci-rehabilitci


A habilitcis-rehabilitcis tevkenysg mindig a meglv kapacitsok talajra pt. A srlt, akadlyozott szemly ltens erit mozgstja, melyeknek jelents szerep jut a fogyatkossg kompenzcijban. Ilyen az p rzkszervek mkdsnek gondozsa (pl. ltssrlteknl a ltsmaradvny kihasznlst clz fejleszts). A rehabilitcit elsegt kompenzcis technikk megtantst pldzza a siket tanul kommunikcijt segt akusztikus figyelem, emlkezet fejlesztse. A srlsbl fakadan termszetesen szmos feladat hrul a rehabilitcit segt szakemberekre. Hangslyos, egyni, differencilt rehabilitcis feladatknt jelentkezhet a segdeszkzk hasznlatnak megtantsa (mozgskorltozottaknl), az letviteli technikk elsajttsa, plyaorientci (tanulsban akadlyozottaknl), az egyni anyanyelvi fejleszts (hallssrlteknl), a tjkozdsra nevels (kzlekedsi nllsg autistknl) stb. Sok esetben a megelzs s az egszsggyi cl rehabilitci is hangslyoss vlik. (Pl. a slyosan hallssrlt tanulknl az informcik szerzsben nagy szerepet jtszik a vizulis csatorna, ezrt a lts vdelme, a szemszeti ellts s a flszeti gondozs kiemelt fontossg.) Nem hagyhat el a rehabilitcis feladatok sorbl a szocializci, a szemlyisg fejlesztse, korrekcija, a mentlhigins fejleszts, a kognitv s emocionlis kpessgek-kszsgek terpis fejlesztse sem. Termszetesen a fenti pldk csak szemlltetik a rehabilitcis tevkenysg sokrtsgt, jellemzik komplexitst. A Sajtos nevelsi igny

129

1. rsz Adaptcis dialgus

gyermekek iskolai nevelsnek, oktatsnak irnyelve a gygypedaggia valamennyi szakterletre kitrve rszletes tmutatst ad az egszsggyi s pedaggiai cl rehabilitcis feladatokra vonatkozan.

A habilitci-rehabilitci megjelense az intzmnyi gyakorlatban


Haznkban vrl vre egyre tbb azoknak az intzmnyeknek a szma, amelyek nyitottak az j szakmai s trsadalmi kihvsokra, kszek a befogadsra.
A tantestlet dntsvel az intzmnyvezet s az intzmny pedaggusai felelssget vllalnak az ott tanul sajtos nevelsi igny gyermekek egyenl eslyeinek biztostsrt a gyermekek trsadalomba val beillesztse rdekben.

A NEVEltEstlEt szErEPE Figyelembe kell venni a neveltestlet belltdst. Fontos, hogy trelmes, a mssgot tolerlni tud, gazdag mdszertani kultrval rendelkez, gyermekszeret pedaggusok alkossk a testletet. A pedaggusoknak magas szint pedaggiai, pszicholgiai kpessgekkel (elfogads, emptia, hitelessg) s az egyttnevelshez szksges kompetencikkal kell rendelkeznik. A tantestlet szemlletnek alaktsa, tudsnak, kompetencijnak mozgstsa, szlestse az egyttnevels alapvet feladata. A pedaggus integrcihoz val viszonya nagymrtkben befolysolja az egyttnevels sikeressgt. A gyermekkzpont, pozitv szemllettel rendelkez pedaggus elfogadja, hogy minden gyermek ms, ezltal msok a szksgletei is, eltrek a megoldsi mdjai s sajtos bnsmdot ignyel. A tantsi helyzeteket, az osztlytermi folyamatokat ennek megfelelen alaktva differenciltan foglalkozhat minden egyes tanulval. A pozitv attitd, emptia, tolerancia azok a szemlyisgjegyek, amelyek meglte, formlsa, alaktsa az egyttnevels alapja. tUDsBVts NKPzssEl A sajtos nevelsi igny gyermekekrl, az adott srls jellemzirl val tuds elengedhetetlen felttele a hatkony, sikeres egyttnevelsnek. A fogyatkossgok sokflesge miatt fontos, hogy a tantestlet tagjai folyamatos tovbbkpzsben, nkpzsben vegyenek rszt. A befogad pedaggusok 130

7. fejezet Habilitci-rehabilitci

ismereteket szerezhetnek szakknyvekbl, tanfolyamok keretben, illetve a specilis gygypedaggiai intzmnyekben tlttt raltogatsok alkalmval konkrt tapasztalatot gyjthetnek. Itt megismerkedhetnek a srlt tanulk taneszkzeivel, segdeszkzeivel, s azokkal a mdszertani eljrsokkal, amelyek mg hatkonyabb tehetik munkjukat.
A tbbsgi iskola pedaggusa a sajtos nevelsi igny gyermek osztlyba kerlsekor egy szmra ismeretlen terlettel tallkozik. Ugyanakkor a srlt gyermek sikeres haladsrt elssorban vllalja a felelssget, illetve szembesl a sajtos nevelsi szksgletekkel a mindennapok sorn. Ebben a folyamatban remlhetleg lland segttrsai lesznek a gyermek szlei s a gygypedaggus.

A fenntartval trtnt egyeztets utn az egyttnevels vllalt feladatt az iskola alapt okiratban is rgzti. Az alapt okiratban szerepel, hogy az intzmny vllalja a sajtos nevelsi igny gyermekek integrlt oktatst-nevelst, meghatrozza, hogy milyen tpus srlssel fogadja a tanulkat, valamint lefekteti az integrlt nevels szemlyi s trgyi feltteleit. A befogad iskola helyi dokumentumaiban (pedaggiai program, helyi tanterv) is megjelennek a sajtos nevelsi igny gyermekek nevelsnek-oktatsnak rehabilitcis szempontjai, a fogyatkossg tpusa szerinti korrektv, kompenzatv, differencilt, terpis fejlesztsi clok, specilis tartalmak, idkeretek s a kvetelmnyeket rint vltozsok, amelyekben hangslyosak az egyni fejlettsgi szinthez viszonytott fejlds, fejleszts s a specilis tantervi kvetelmnyek. Ha az iskola vllalkozik az egyttnevelsre, biztostania kell a szksges trgyi feltteleket (pl. a srlsspecifikus fejlesztshez a specilis tan- s segdeszkzket). A befogads sajtos pedaggiai feladatainak megoldsa felveti a szemlyi felttelek krdst [pl. az rintett pedaggusok tovbbkpzsnek lehetv ttele (tanfolyamidj-, tikltsg-trts, helyettests), gygypedaggus, gygypedaggiai asszisztens alkalmazsa, az integrlt tanul segtsre n. mentor megbzsa].
A tbbsgi iskolk gy is rszt vehetnek a sajtos nevelsi igny tanulk oktatsban, nevelsben, ha nincs a tanulk fogyatkossgnak megfelel szakos gygypedaggus alkalmazottjuk. Erre a kzoktatsi trvny lehetsget ad. Gygypedaggus foglalkoztatsa azonban clszer, mert gy megoldhat a sajtos nevelsi igny tanulk szmra szksges habilitcis, rehabilitcis fejleszts feladata.

A befogad intzmny ignybe veheti az utaz gygypedaggiai hlzatot mkdtet intzmnyek, valamint az egysges gygypedaggiai mdszertani intzmnyek segtsgt.38 Az egysges gygypedaggiai mdszertani intz38

L. 7 lbjegyzet (1.5.). .

131

1. rsz Adaptcis dialgus

mny a pedaggiai szakszolglat feladatkrbl vllalhatja-ellthatja a gygypedaggiai tancsadst, a pedaggiai-szakmai szolgltats feladatkrbl a szaktancsadst, amelynek feladata az oktatsi, pedaggiai mdszerek megismertetse s terjesztse. A szAKEMBErEK EGyttMKDsE
Kedves Pedaggus! Az egyttmkdsi kpessg, az egyttmkdsre val hajlandsg soha nem rtkeldtt fel olyan ersen, mint az utbbi vekben. Mg a versenytrsak is egyttmkdsre trekednek egyms gyengtse helyett, mert tudjk, hogy egytt ersebbek lehetnek. A gyereknevelsben mindig fontos volt, hogy az egysges nevels rdekben a klnbz iskolai szereplk osztlyfnk, szaktanr, napkzis tanr stb. egyetrtsvel teljenek a htkznapok, de az utbbi idben az iskoln kvli szereplkkel val egyttmkds is eltrbe kerlt. Nemcsak a szlk, a tovbbtanulskor megjelen vlasztott intzmny pedaggusai, a munkaerpiac szerepli jelentek meg az iskola holdudvarban, hanem sajtos nevelsi igny tanul esetben klnsen azok a szakemberek is (gygypedaggus, gygytornsz, pszicholgus, terapeuta stb.), akik eddig ms intzmnyben dolgoztak. A kialakult pedaggiai kultrtl ez most mg taln idegen, hiszen a pedaggusok azt szoktk meg, hogy az osztlyukban jelentkez problmkra maguk keresik meg a megoldst. Ms szakmkban ennek mr hagyomnya van. Egy bonyolultabb orvosi mtt nem vgezhet el informatikus, biomrnk, belgygysz szakorvos s sebsz nlkl. Az utgondozst azaz a mtt eredmnyessghez val hozzjrulst terapeuta vgzi. A szakemberek egyttmkdse nlkl nem kpzelhet el eredmny, egyttmkdsk minsgn a pciens motivltsga, gygyulni akarsa, optimizmusa, gygyulsba vetett hite mlik. Persze iskolai pldnk is van: az iskolai rendezvnyek sikerhez a pedaggus, az lelmiszerbeszerzsben s elksztsben jratos szakember, a msorok elektronikai berendezseihez esetleg a villamosmrnk apuka segtsgt is j nven vesszk. A sajtos nevelsi igny gyermekekre irnyul rehabilitcis feladatok megvalstsa rdekben klnbz szakemberek mkdnek egytt. Emellett azonban alapvet szksglet a tervszer, kzs program, a teammunka, a klcsns tjkozds, tjkoztats. A team tagjai a tanult tant pedaggusok, az utaz gygypedaggus, logopdus, pszicholgus, gyermekorvos, csaldvdelmi szakember stb. lehet. A rendszeres megbeszlsek szablyos keretek kztt azt a clt szolgljk, hogy a szakemberek ne egyms mellett, hanem egymst segtve, a kzs munkt tmogatva tevkenykedjenek a sajtos nevelsi igny gyermek fejldse rdekben.

A csald megismerse a szocilis kompetencia fejlesztsnek egynre szabott tervezshez nyjt informcikat, s egyben lehetsg szerint a teammunka rszv is kell, hogy vljon. A csalddal trtn kapcsolatfelvtel a gygypedaggia terlett rint problmakrkben a hatkonysg fontos eleme. 132

7. fejezet Habilitci-rehabilitci

elmozduls a hagyomnyos pedaggiai gyakorlattl a kompetencia alap programcsomagok


A tbbsgi intzmnyek nyitsa a sajtos nevelsi igny gyermekek felvtelre egyben a hagyomnyos pedaggiai koncepcitl val eltvolodst is jelenti, annak legalbb rszleges elfogadst, hogy a heterogn csoportok soksznsge, a pedaggusok mdszertani alkalmazkodsa az eltr szksgletekhez kiaknzatlan lehetsgeket hordoz a pedaggiai munka sznvonalnak emelsre. A kompetencia alap programcsomagok bevezetsvel s a befogadssal minsgi vltozs, megjuls trtnik, nemcsak intzmnyi, hanem osztlytermi szinten is.
A programcsomagok szakmai koncepcija alapvet tnyknt kezeli az iskolba lp gyermekek heterogenitst, amely szksgess teszi az egyni bnsmd elvnek s gyakorlatnak eltrbe helyezst. Ez kifejezetten kedvez a sajtos nevelsi igny gyermekek elltsa szempontjbl. Az a pedaggus, aki eddig is differenciltan foglalkozott tantvnyaival, kevsb li meg jszer helyzetnek a kompetencia alap programok alkalmazst s a sajtos nevelsi igny gyermek befogadst. A differencils sorn ugyanis eddig is kpessgeinek, kszsgeinek, tudsszintjnek megfelelen foglalkozott a gyerekekkel. A sajtos nevelsi igny gyermekek egyttnevelse ezen nem vltoztat.

A differencils bevezetse vagy folytatsa elengedhetetlen az integrlt nevels megvalstsa sorn. A kooperatv technikk bevezetse, a megszokottl eltr mdszerek, eljrsok s a csoportbonts alkalmazsa nemcsak a sajtos nevelsi igny gyermekeknek jelentik a sikeres, rmteli tanuls feltteleit, hanem a tanulcsoport minden tagja szmra hasznosak. Ennek sorn fejldik a tanulk egyttmkdsi kszsge, tolerancija, hiszen a csoportfeladat teljestshez minden gyerek kzremkdsre, tudsra szksg van. Segt a klnbz tanulsi mdszerek elsajttsban, az egynnek leginkbb megfelel mdszer megtallsban. Ebben a tanulsi formban a pedaggus feladata pusztn a gyerekek munkjnak tmogatsa, koordinlsa. (A klnbz pedaggiai mhelyek ltal szervezett tanfolyamokon, trningeken ezek a tanulsszervezsi mdok elsajtthatak, szakirodalomban tanulmnyozhatak.)

133

1. rsz Adaptcis dialgus

A tanulsszervezsi formk srlsspecifikus ignyekhez igazod megvlasztsa


E formk megvlasztsa fgg: a srls tpustl, a terpis kszenlti foktl, a tevkenysg helyszntl. A kompetencia alap programcsomagok a heterogn csoportkpzst mint a vals trsadalmi kp megjelentst rszestik elnyben. A rehabilitcis szemllet rvnyeslsvel elkerlhet az a veszly, hogy a tanulcsoporton bell kisebb csoportknt a sajtos nevelsi igny gyermekek elklnljenek. A sajtos nevelsi igny tanult befogad tbbsgi intzmny klnbz intzkedseket tesz a meghatrozott mdszertani vltoztatsoktl kezdve az objektv akadlyoz tnyezk minl teljesebb felszmolsig, illetve a tanulst, szocilis beilleszkedst gtl tnyezk elhrtsig. a meGvalSUlS SzervezSe A habilitcis-rehabilitcis tevkenysgek klnbz szntereken valsulnak meg a gyakorlatban. Az egsz napos oktatsi forma pl. lehetsget ad a sokszn iskolai tevkenysgre, arra, hogy a gyerekek napirendjbe belefrjenek a fejleszt, habilitcis s rehabilitcis foglalkozsok, a tehetsggondozs, a felzrkztats s a szabadids tevkenysg is. Az rarendet clszer gy sszelltani, hogy a sajtos nevelsi igny tanulk egyni fejlesztseit figyelembe vve megteremtsk az iskola szabadids tevkenysgeibe val bekapcsolds lehetsgt is. A gygypedaggiai intzmnybe jr tanulkhoz hasonlan az integrltan nevelt gyermekek szmra is lehetsget biztost a trvny a tanrkon tli egszsggyi s pedaggiai cl habilitcis, rehabilitcis foglalkozsokra. Idkerete a heti tantsi ra meghatrozott szzalka a foglalkozsok tmbsthetk. A heti idkeret fogyatkossgi csoportonknt vltoz. A habilitcisrehabilitcis foglalkozsok egyni vagy csoportos formban is tarthatk.39 A sajtos nevelsi igny tanulk esetben a pedaggiai s egszsggyi habilitcis s rehabilitcis tanrai foglalkozsok egyni tanulmnyi terv alapjn valsulnak meg. Tovbb: ha a tanulkat egyes tantrgyakbl, tananyagrszekbl mentestettk a minsts s az rtkels all, szakvlemny alapjn az iskola a trvnyi szablyozsnak megfelelen a meghatrozott idkeret terh39

Kt. 52. (6).

134

7. fejezet Habilitci-rehabilitci

re egyni foglalkoztatst szervez rszkre az egyni fejlesztsi terv alapjn gygypedaggus, logopdus, pszicholgus, illetve egyb szakember bevonsval. A ktelez habilitcis-rehabilitcis foglalkozsok dokumentlsa kzpontilag kiadott egyni fejldsi lapon40 trtnik. A HABIlItCIs, rEHABIlItCIs Cl FEJlEszts MEGVAlstsA A tevkenysg a gyermek kpessgeinek, a fejletlen vagy srlt funkci feltrkpezsvel, a rendelkezsre ll diagnosztikus adatok, vizsglati eredmnyek rtkelsvel indul. A fentiek ismeretben fejlesztsi terv kszl, melynek clja a gyermek fejlettsgi szintjhez, fejldsi temhez alkalmazkod fejlesztsi stratgia kidolgozsa. F lpsei: A fejlesztend terletek szmbavtele A feladatok meghatrozsa Idterv sszelltsa: mit, mikor, mennyit? Egyttmkdsi lehetsgek feltrkpezse Segdanyagok, eszkzk szmbavtele
A habilitcis-rehabilitcis foglalkozsok anyagnak, tapasztalatainak feljegyzse folyamatosan folyik. lnyeges elem a rendszeres pedaggiai diagnosztizls, amelyet rsban rgzt a gygypedaggus. Ez alapjn kszl el a kvetkez idszak terve.

A tanrn kvli habilitcis-rehabilitcis tevkenysg vgzse gygypedaggus kompetencija. A foglalkozsokat azonban vele megosztva vagy az irnymutatsval vgezheti a tbbsgi pedaggus vagy a szakirny vgzettsggel nem rendelkez fejlesztpedaggus is. Szakember segtsge krhet az egysges gygypedaggiai mdszertani intzmnyektl, pedaggiai szakszolglatoktl. Gygypedaggus kzremkdsvel trtnik a tantsi rkba bepl habilitcis, rehabilitcis fejleszts tervezse, majd a konzultci is. A tanrkon kvl Kiemelt jelentsg a tanrn kvli szabadids tevkenysgekben rejl habilitcis-rehabilitcis fejleszts lehetsge.
40

Kt. 2. .

135

1. rsz Adaptcis dialgus A sokrt szabadids program fejleszt hatssal van a kzssgi, trsas kapcsolatok alakulsra. Ennek rendkvl nagy jelentsge van, hiszen a valdi integrci lnyege az elfogadott s viszonzott kapcsolatrendszerben rejlik.

Az integrci sikeressge elssorban a kooperatv kszsg rettsgn mlik (sajtos nevelsi igny tanul; tanulcsoport; pedaggus; iskola). Amennyiben differenciltan tervezett a gyermek fejldsi folyamata, a trsas dimenzi fejlesztst clz tevkenysgek integrl szerepet tlthetnek be, s megalapozzk azokat a kpessgeket s kszsgeket, amelyek a szlesebb trsadalom fel nyitnak utat a srlt gyermekek szmra (szablyok betartsa, viselkedsi mdok stb.). A tanrn kvli tevkenysgek lehetsget biztostanak olyan ms jelleg manulis, zenei, nyelvi, szmtstechnikai tevkenysgekre, amelyek fogyatkossgukat kompenzlva sikerlmnyhez juttatjk a srlt tanulkat.

A habilitci-rehabilitci jelentsge a pedaggiai programban


Ha egy tbbsgi iskola elktelezi magt az egyttnevels mellett, az elsdleges teendk adminisztratv jellegek. Ezek kz tartozik a helyi pedaggiai program mdostsa is szinte valamennyi fejezetet rintve a habilitcis, rehabilitcis szemllet tkrben. Az iskolban foly nevel-oktat munka pedaggiai alapelveinek, cljainak, feladatainak, eszkzeinek s eljrsainak meghatrozsakor a sajtos nevelsi igny gyermekek trsadalmi beilleszkedsnek s a srls okozta htrnyok lehetsges cskkentsnek elrse kiemelt jelentsgv vlik. Hangslyos szerepet kap a differencilt s sokoldal egyni fejleszts.
A terpis szemllet oktat-nevel munka a nevels valamennyi terletre vonatkozik. Ez a gyakorlatban egyrszt egy kpessgfejleszts elv tananyag-kivlasztst, msrszt egyni megkzelts mdszerkivlasztst s tanulsszervezst jelent.

A szabadids tevkenysgekben rejl rehabilitcis lehetsgek ltal olyan hasznos pluszinformcikhoz, ismeretekhez jutnak a sajtos nevelsi igny tanulk, amelyek kpessgeik szerint megfelelek szmukra, s amelyek tlmutatnak a tantrgyi kvetelmnyeken. Nevelni, fejleszteni kell ket, biztostani az rettsgknek megfelel tevkenysgi formkat, felkszteni ket a trsadalomba val minl eredmnyesebb beilleszkedsre, az nll letvezetsre. A nevel munka egszt t kell hatnia a korrektv, kompenzl szemlletnek, amelyet nem csupn srls, akadlyozottsg indokol, hanem a sajtos nevelsi igny gyermekek httere s szemlyisge. A sajtos nevelsi igny 136

7. fejezet Habilitci-rehabilitci

gyermekeknek klns hangsllyal van szksgk az egyni, szeretetteljes bnsmdra, a szemlyre szabott nevelsi eljrsok alkalmazsra. A komplex szemlyisgfejlesztst segtik az iskola habilitcis, rehabilitcis, korrekcis, fejleszt terpis szemllet tevkenysgei. A szAKMAI MUNKAKzssGEK szErEPE A hagyomnyos tantrgyi tartalmak mellett a kompetencik (kpessgek, attitdk, tevkenysgek) jelentsge felersdik, gy az ellenrzs-rtkels egysgknt val kezelse eltrbe kerl. Br a kt tevkenysg tartalma s funkcija nem azonos, de a mindennapi gyakorlatban szorosan sszekapcsoldnak. Ennek rdekben tekintve, hogy a gygypedaggia terletre nincsenek sem a tudsszinthez, sem a kpessgekhez kidolgozott standard mrsek a szakmai munkakzssgek kiemelt feladatv vlik a kompetencik fejlettsgnek mrshez szksges mdszerek kidolgozsa, meglvk adaptlsa a szakma szles kr sszefogsval. A tanulk rtkelsnek alapja minden esetben a tanul nmaghoz mrt fejldse, teht dominl a differencils szemllete, azaz a szemlyre szabottsg elve. Szksgess vlik az rtkels eszkzrendszernek mdostsa, bvtse oly mdon, hogy az megfeleljen a gyerekek sokflesgnek s egyni adottsgainak. Kiemelt hangslyt kap a motivl cl s erej rtkels, amely a megerstst szolglja. A pedaggiai program vgrehajtst biztost szemlyi s trgyi felttelek kztt megjelennek az egyttnevels eredmnyes megvalstst clz, neveltestletetet rint krdsek, valamint a szksges tan- s segdeszkzk gyjtemnye. Bvlnek a szakmai, szakmakzi egyttmkdsi kapcsolatok (szakmai szervezetek, tmogat intzmnyek). A helyi tanterv kibvl az integrltan tanulk krnek s a fejlesztskhz kapcsold cloknak, feladatoknak a meghatrozsval, a srlt kpessgek korrekcijnak terleteivel, illetve a ktelez pedaggiai cl habilitcis, rehabilitcis foglalkozsok tartalmval, a terpik megjelensvel, a nevelsoktats s fejleszts a szoksosnl nagyobb mrtk idbeli kiterjesztsre vonatkoz javaslatokkal.
Clszer egy vfolyamokra s tantrgyakra s/vagy kompetenciaterletekre lebontott habilitcis-rehabilitcis tantervet kidolgozni, amely a tantsi rkba bepl habilitcis-rehabilitcis fejleszts alapdokumentuma.

137

8. fejezet

A tanulsi krnyezet
A fejezet bemutatja a tanulsi krnyezet jelentsgt, felrtkeldst a nevelsi-oktatsi folyamatban, klns tekintettel a sajtos nevelsi igny tanulk egyttnevelsre.
A fejezetet rta: Mtn Sej joln

Kedves Pedaggus! A kompetencia alap programcsomagok hasznlata rendszer- s mdszerbeli megjulst kvn a felhasznl pedaggusoktl. A kvetkez fejezetben a tanulsi krnyezet kialaktshoz szeretnnk segtsget nyjtani.

A tanulsi krnyezet rtelmezse


A tanulsi krnyezet tgabb rtelemben az a fizikai, pedaggiai s tanulsllektani szempontbl fontos krnyezet, amelyben a tanuls vgbemegy. Ha az osztlyteremben nyitott knyves- s jtkpolcok sorakoznak, amelyekrl a tanulk brmikor brmit levehetnek, akkor a szk, a padsorok keretei kz szortott lettr kitgul a polcokon lv lexikonok, regnyek az nll informciszerzst, a tartalmas idtltst szolgljk, a jtkok az egyttmkds, a kikapcsolds rmt adjk. Ha a szekrnyek csak a pedaggus zsebben lapul kulccsal nyithatk, kizrlag az utastsa alapjn, akkor dszletei maradnak annak a tevkenysgnek, amelyik az osztlyban zajlik. A tanulsi folyamatban egyre jelentsebb szerepe van a tudatosan tervezett tanulsi krnyezetnek, mert egyrszt a taneszkzk jelents vlasztka, az iskolkban val intenzv szerepe teszi lehetv a tanul aktv rszvtelt a sajt tanulsi folyamatban, msrszt a pedaggus szerepnek gazdagodsa, mdszertani tudsa, j pedaggiai s tanuls-llektani megkzeltse segti a tuds megszerzsnek folyamatt. A kedvez tanulsi krnyezet magban foglalja az iskola hatkonyan mkd bels, valamint a hatkonysgot nvel, egyttmkdst elfogad, tmogat trsadalmi krnyezetet. A tanulsi krnyezet szkebb rtelemben sszefoglal elnevezse mindazoknak a trgyi s infrastrukturlis feltteleknek, amelyek kialaktsa elsegti 139

1. rsz Adaptcis dialgus

a tanul aktivitst, kompetenciinak fejldst, innovcik bevitelt a pedaggiai gyakorlatba.


Kedves Pedaggus! Figyeljk meg, milyen kvetkezmnyekkel jr, ha a tanulsi krnyezet kialaktsra nem fordt elegend figyelmet az iskola, a tantestlet! A tanul nem tudja kibontakoztatni kpessgeit, amennyiben az iskola pletben nincs ehhez elegend sokfle, vltozatos tevkenysgi formt biztost szntr. A kpessgfejleszts nem folyhat differenciltan, ha az osztlytermek berendezse gtolja a csoportmunka kialaktst. A tanulk ismeretszerzshez szksges legfontosabb kpzetek (szmfogalom, betk emlknyoma) nem plnek biztos alapokra, ha a foglalkozsokon nem adunk kezkbe megfelel szemlltet s az rzkszervi csatornkat aktivizl fejleszt eszkzket. A specilis mdszerek nmagukban nem lehetnek eredmnyesek, ha a rendelkezsre ll tanszerek (tanknyvek, fzetek, segdeszkzk) nem a preventv-fejleszt-kompenzl folyamatot erstik. A tanulsi krnyezet tudatos kialaktsa teht objektv kereteket s egyben elfeltteleket biztost a differencilt tanulsszervezshez, az egynre szabott, kompetencia alap pedaggiai munkhoz.

9. bra A tanulsi krnyezet rtelmezsnek tfog modellje

140

8. fejezet A tanulsi krnyezet A nevelsi-oktatsi folyamat eredmnyessgt tmogat tanulsi krnyezet kialaktshoz szksges felttelek: neveltestleti szemllet, a pedaggus elktelezettsge, mdszertan, partneri kapcsolatok.

A tanulsi krnyezet kialaktsa


A tANUlsI KrNyEzEt szErEPE A HAtKoNy PEDAGGIAI MUNKBAN A krnyezet ersen befolysolja a tanulk rzelmi, trsas s intellektulis fejldst. Maria Montessori szerint a gyermekekben eredend ksztets l a krnyezet megismersre, amely leghatkonyabban a sajt tevkenysg sorn trtnik, Clestin Freinet pedig gy vlte, hogy a tants, tanuls folyamatban a legfontosabb szempont az, hogy olyan krnyezetet kell kialaktani, amelyben a tanul jl rzi magt, ahol szabadon kibontakoztathatja, fejlesztheti kpessgeit, vgs soron nmagt, teljes szemlyisgt. A megfelel krnyezetben s a megfelel technikkat alkalmazva elrhetv vlik, hogy a fejld szervezet harmonikusan, egszsgesen bontakozzk ki. MIrE FIGyElJNK A tANUlsI KrNyEzEt KIAlAKtsAKor? Gazdag, stimull ingerek: vltozatos sznek, textra alkalmazsa, gyerekek ltal ksztett rajzok s brk kifggesztse, gy knnyebben sszefggsbe tudjk hozni az egyes termket annak tulajdonosval. Csoportos helyek kialaktsa: trsalg, pihenhely, udvar, asztalok stb., ahol lehetsg van a msokkal val tallkozsra, beszlgetsre s tapasztalatcserre. Zrt s nyitott helyek sszektse: az agynak klnsen a fejld s a tanul agynak sok oxignre van szksge. Ezrt nagyon fontosak a szabadban, rendszeresen vgzett mozgsos gyakorlatok. A motivcinvels: nyilvnos helyeken kifggeszthetnk olyan feliratokat s szimblumokat, amelyek erstik a kzssghez tartozs s a koherencia rzst. Legjobb, ha ezek a gyerekek alkotsai kzl kerlnek ki. rzelmi biztonsg megteremtse: a szorongs mrtkt a lehet legkisebbre kell cskkenteni. Sok kutats kimutatta mr a stressz, a flelem tanulst gtl hatst. Ennek rdekben a tilt, figyelmeztet (korltoz) tblk helyett

141

1. rsz Adaptcis dialgus

ingergazdag, tleteket ad, aktivitsra s tevkenysgre sztnz sznterekre van szksg. vltozatos helyek kialaktsa: minden kpzs, oktats, trning clja a transzfer: a tanultak ms helyzetekben val alkalmazsa. Ezrt ugyanazt az anyagot mutassuk be minl tbbfle mdon, formban, sznben s helyen. Minden forrs elrhetv ttele a tanulk szmra: a tanuls egyik legjabb irnyzata, a Multiple Chance Learning (tbbszrs lehetsg a tanulsra) azt javasolja, hogy az oktatsi s a krnyezeti elrendezs olyan vltozatossgt biztostsuk, amely az adott tanulsi epizdban az tletek gyors kialakulst segti el. A dikok sokkal felszabadultabbak, autonmabbak, egyttmkdbbek ilyen krnyezetben, s jobban vigyznak krnyezetk trgyaira is. Ez pldul egy olyan osztlytermet jelent, ahol van olyan asztal, ahol egyedl, s van olyan is, ahol csoportban lehet dolgozni; vannak nyitott knyvespolcok sztrakkal, lexikonokkal s trkpekkel. Aktv s passzv helyek biztostsa: a tanulknak ppen gy szksgk van olyan helyekre, ahov visszavonulhatnak, ahol intraperszonlis intelligencijukat hasznlva elmlkedhetnek, mint olyanokra, ahol msokhoz csatlakozva interperszonlis intelligencijuk segtsgvel megvitathatnak bizonyos krdseket. Szemlyes helyek meglte: minden dik szmra fontos, hogy otthon s az iskolban is legyen egy olyan helye, amelyet kizrlag a sajtjnak rezhet. Ez kifejezi szmukra az egyedisget, s megengedni, hogy kifejezzk identitsukat, hogy szemlyess tegyk sajt helyket s hogy territorilis viselkedst gyakorolhassanak.
Nevel-oktat munknk hatkonysgnak nvelse rdekben nagyobb szerepet kell sznnunk a tanulsi krnyezetnek. Ahhoz, hogy az iskolban megteremtsk az lethosszig tart tanuls alapjait, tgtani kell a tanulsi krnyezetet. Ersteni kell a dikokban azt a szemlletet s gyakorlatot, hogy tanulni nemcsak a tanrtl, hanem az osztlyteremben s az iskolban lehet.

A nyitott iskola fel vezet lpsek


Az integrlt nevels legfontosabb krdse, hogy a befogad intzmnyekben miknt teremthetk meg a szksges felttelek, hogyan biztosthat a sajtos nevelsi szksglet kielgtse. A kompetencia alap programcsomagok segtsget nyjtanak ehhez. A kvetkez oldalakon a tanulsi krnyezet kialaktshoz adunk konkrt tleteket.

142

8. fejezet A tanulsi krnyezet

Az IsKolA BEls KrNyEzEtNEK KIAlAKtsA Az iskola plete, helyisgei Az intzmnyben clszer klnbz mret s tbbfunkcis termeket kialaktani. Mirt fontos ez? A komplex tanuls, a kpessgfejleszts eltrbe helyezse nem csupn az ismeretelsajtts folyamatt reformlja meg, hanem hatssal van a tanulsi terek megkzeltsre is. A foglalkozsok soksznsgn tl el kell szakadnunk a paprhoz-ceruzhoz ktd tantsi mdszerektl, s egyre inkbb teret kell engednnk a ktetlenebb, vltozatosabb s gyakorlatiasabb feladatoknak. Mindez csak akkor kpzelhet el, ha a tanul felll a pad melll, ha a pedaggus tanulsvezet szerepe a tanuli tevkenykedtetst ersti, ha a csoportok kzs munkjhoz elegend tr ll rendelkezsre, s az informcik keresshez szmtgpet vagy a knyvtrat is ignybe lehet venni. Az iskola meghatrozottnak tn bels elrendezse jelentsen vltoztathat, ha nemcsak a hagyomnyos tantermek rendszerben gondolkodunk.
Kedves Pedaggus! A tblzat segtsgvel gondolja vgig, gondoljk vgig sajt lehetsgeiket!

Legfontosabb nevelsi-oktatsi egysgek tantermek (az osztlycsoportok otthonai) szaktantermi egysgek

Knyvtr s stdiegysg

tbbcl nagyterem

Kialaktsuk f szempontjai A padl is tanulsi szntrr vlik, ezrt burkolata knyelmes s knnyen tisztthat legyen. Clszer kzs hasznlat szertrral sszekapcsolni. lnyeges szempont a szrt, egyenletes megvilgts, a szellztets, valamint a padl vegyszerllsga. Idelis, ha az intzmny kzpontjban tallhat. Egy helyen kell biztostania valamennyi informcihordozt, azok hozzfrst tanul s tanr szmra egyarnt. trelvlasztssal csoportos s nll (elmlylt) tanulsra kialaktott helyeket is tervezznk a helyisgen bell. Gyermek- s felnttrendezvnyekre, foglalkozsokra is alkalmass tehet. Ennek rdekben fontos olyan szkekkel, asztalokkal berendezni, amelyek egymsba rakhatk, kis helyen trolhatk. Hasznosak a mozgathat eszkztrolk.

143

1. rsz Adaptcis dialgus


Legfontosabb nevelsi-oktatsi egysgek Mhely Kialaktsuk f szempontjai ltalnosan hasznlhat, sokfle anyag megmunklsra alkalmas helyisg, amelynek kialaktsa sorn a berendezs s a burkolatok kopsllsga, tisztthatsga s a terem akusztikai sajtossgai jelentik a kialakts f szempontjait. Kiemelt szempont a padl csszsmentes anyaga s a sporteszkzk biztonsgos (tanulktl elzrt) trolsa. Manyag harmonikafallal tbb kis teremre is oszthat szksg szerint. Idelis, ha sszenyithat a szabad trrel (sportplyval, udvarral). otthonosan berendezett, sznpaddal, dobogval kombinlt, audiovizulis technikval felszerelt termek, ahol a padok helyett fotelben, sznyegen lnek a gyerekek, meghitt krnyezetben lehet foglalkozst tartani. szksg szerint felnttek is hasznlhatjk esetmegbeszlsre, pihensre. Biztostson feltteleket a tancskozsra (nagymret asztal, tbla), az elmlylt felkszlsre (kisebb asztalok) s a pihensre, feltltdsre (kvz-, beszlgetsarok). Clszer kihasznlni a foglalkozsok soksznsge rdekben ezeket a szntereket is. Jtkhoz, mozgsfejlesztshez, mvszi tevkenysgekhez kivlan alkalmasak. Hztartsi, konyhai munkk gyakorlshoz egyszeri felszerelst ignyel, amelyet rarend szerint valamennyi csoport hasznlhat, sajt szintjn kiprblva a legalapvetbb gyakorlati tevkenysgeket.

sportegysg, tornaterem

tbbcl, kisebb helyisgek (pl. fejleszthelyisgek, dramatizlsra alkalmas szntr, mentlhigins szoba)

Igazgatsi-tanri egysg

Kzs hasznlat terek (pl. zsibong, aula, kzlekedfolyosk)

tankonyha, esetleg tanszoba

Az iskola bels krnyezetnek kialaktsa sorn lnyeges a tanuli biztonsg, amely inkluzv intzmny esetn hatvnyozottan rvnyes. A mozgskoordinci, az egyensly s a tri tjkozds tern gyengesget mutat tanulk fokozott felgyeletet ignyelnek, amelyet lpcskorltokkal, biztonsgos nylszrkkal, csszsgtlval elltott lpcsfokokkal ersteni kell. Az impulzv, figyelemproblmkkal kzd tanul veszlyrzete gyengbb az tlagosnl, a magatartsi, beilleszkedsi problmk pedig alacsonyabb szint nkontrollt feltteleznek. Az iskolai terek kialaktsban kiemelt szerepe van az n. informcis blokknak, amely ltalban mr a bejratnl segtsget nyjt az pletben val tjkozdshoz. Az olvasni mg nem tud tanulk miatt clszer sznekkel, brkkal is megklnbztetni az egyes tvonalakat. Minden embernek szksge van kpessgei kibontakoztatshoz nkifejezsi lehetsgekre, amelyek sokszor feszltsgold-kompenzl-egyenslyoz szerepet is betltenek a szemlyisgfejlds folyamatban. Mindezt s a hozz kapcsold siker rzst biztostanunk kell a tanulk szmra is. Az egyni al144

8. fejezet A tanulsi krnyezet

kotsok (rajzok, festmnyek, kzmves alkotsok stb.) trhza lehet az a killttr, ahol forgsznpadszeren mindenki bemutatkozhat. A gyerekek s felnttek kzs egyttlthez s a csendes, nll munkhoz/ pihenshez olyan klubszer szntereket is kialakthatunk, amelyek sszefgg teret (pl. egy zsibongt, ault) alkothatnak, mgis kisebb szigeteket kpeznek az iskoln bell (nvnyekkel, trelvlasztval elklntve). Ezek a ktetlen helysznek oldjk az iskolai let szablyozottsgt, ugyanakkor lehetsget knlnak az egyni klnbsgek rvnyestshez. A termek berendezse A tantermek berendezsnek legfbb kritriuma, hogy az tbbfle munkaformt (frontlis, csoportos, pros s egyni foglalkozst) is lehetv tegyen. Ehhez mobilizlhat, varilhat kisebb asztalokra s szkekre van szksg. J szolglatot tesznek a trapz alak asztalok, amelyek klnbz formkban illeszthetk egyms mell, de nem foglalnak sok helyet. A termek dsztse legyen mrtktart, s irnytsa a figyelmet a legfontosabb tanulnivalkra. A sok szn s forma zavarja a tjkozdst, frusztrltsgot is kivlthat az arra rzkeny tanulkbl. Egyszer, jl elhatrolt felletek s tmakrnknt kln falon csoportostott applikcik jelentik a legnagyobb segtsget a gyermekeknek az ismeretek vizulis bevssben. A tri orientcis problmkkal kzd kisiskolsok lehetleg a tblval, a pedaggussal szemben ljenek. A tjkozds biztos pontjait (bal, jobb, eltt, mgtt) elszr mindig azonos helyzetben alaktsuk ki. Ezt a folyamatot nem zavarhatjuk meg azzal, hogy a gyermek asztalt elfordtjuk, helyt vltoztatjuk. A csoportmunka szervezsben az adott tanul helye teht ne vltozzon, inkbb a tbbiek alkalmazkodjanak hozz. A figyelemzavar, az impulzivits, az nkontroll brmilyen problmjnak fennllsakor a tantermeket stabil, lekerektett l btorokkal rendezzk be a balesetek megelzse rdekben.
Kedves Pedaggus! Ha az n osztlyba ltssrlt tanul jr, a Fggelkben hasznos tancsokat tallhat arra vonatkozan, hogyan alakthatunk ki megfelel tanulsi krnyezetet ltssrlt tanul szmra.

A foglalkozsok sokrtsge tbb szntr kialaktsval biztosthat: trelvlasztssal (polcok, nvnyek, fggny, harmonikafal stb.) s a padl egy rsznek tanulsi terepp alaktsval (sznyeggel, prnkkal) mindez egy termen bell is megoldhat. 145

1. rsz Adaptcis dialgus

A rend s a rendszer a krnyezetnkben hozzjrul a biztonsg, a kiszmthatsg rzshez s ezzel a lelki egyensly fenntartshoz is. Ennek ellenkezje viszont felerstheti a magatartsi, beilleszkedsi problmkat. Amennyiben iskolaotthonos rendszerben szervezdik az osztly lete, fontos a tanszerek trolshoz megfelel trolszekrnyekrl, akr egyni polcokrl gondoskodni. A foglalkozsokon elfordul interakcik egyre inkbb a prbeszdrl szlnak, nem egyoldalak. Ennek erstst szolglja, ha az ltetsnl legfkppen a csoportos s pros munka szervezsekor a tanulk kzti kommunikcinak adunk teret, s nem a felntt fel forduls a cl. A magatartsi problmkat mutat gyermek esetben mind a motivci, mind pedig a figyelem fenntartsban fontos szerepe van az ltetsnek. Minden osztlyban van egy aktivitsi tr, ahov a tanr a legtbb kommunikcis jelzst kldi. Az adott gyermeket ide, a jelzsek ramlatba kell ltetni, nem a kies terletre, ahonnan nehezebb kvetni a foglalkozs menett, s eleve elbb kilp a feladathelyzetbl s nagyobb valsznsggel kti le magt ms tevkenysgekkel. A helyisgek kialaktsnl mr szba kerlt, hogy clszer olyan terem berendezse, amely belpskor inkbb szoba, mint tanterem benyomst kelti. A gyermekek szvesebben jnnek be ide, knnyebben ellazulnak, msfle tevkenysgeket is jobban elfogadnak az eltr, otthonos krnyezetben. Teht a berendezsek beszerzsekor gondoljunk tgabb rtelemben a tanulsi tevkenysgre: lgarnitra, fotel, rajzasztal, szmtgpasztal, tv/vide-llvny stb. Sokfle tevkenysg kzben fokozottan szennyezdik a btorzat, fentiek mellett a jl tisztthatsg kiemelt szempontt vlik a btorok kivlasztsakor. A fejleszt eszkzk A fejleszt eszkz kategrija tgabb rtelemben magban foglalja a tanknyveken, fzeteken s reszkzkn kvli, brmely foglalkozson hasznlhat, a tanul trsadalmi beilleszkedsnek folyamatt elsegt eszkzket. Az eszkz egyre inkbb a valsg, a gyakorlati let lekpezst jelenti meg. Nem elvont szimblum, hanem hasznlati trgy.
A kpessgek, a kszsgek akkor alakulnak tfog kompetenciv, ha a valsgos, letszer helyzetekben is alkalmazni tudjuk ket. A fejleszt eszkz akkor segti ezt a folyamatot, ha a mindennapi letben is tallkozunk vele, hasznljuk azt.

Az eszkzk trhza teht nem a tantrgyak kr csoportosthat, hanem komplex mdon kapcsoldik mindennapi letnkhz. Nemcsak vonalzt s krzt takar, hanem menetrendet, trkpet s telefonknyvet is. Nem egy-egy kiragadott kpessget vagy ismeretet cloz, hanem alkalmazsra serkent, sszetett mdon kri szmon az elsajttottakat. 146

8. fejezet A tanulsi krnyezet

A tanulst segt eszkzk A tanulst segt eszkzk egy lehetsges csoportostst ltjuk a kvetkez tblzatban. A gyjts, a trhz kiegsztst n is folytathatja.
8. tblzat A tanulst segt eszkzk
eszkzcsoportok tapinthat bet- s szmformk klnbz anyagokbl, tbbfle mretben, hvkpek Kockk Hangszerek s zrejkeltsre alkalmas trgyak Modellek, szemllteteszkzk sport- s jtkszerek trsasjtkok Dszletek, jelmezek, paravn, bbok, maszkok (sznpad/dobog) Filmek, video- s DVD-tr Kpek, krtyk, jsgok Nyomtatvnyok, iratmsolatok, csekkek, nletrajz-, levl-, krelemmintk trkpek, menetrendek, telefonknyv lexikonok, enciklopdik, CD-tr, katalgusok, szmtgp internet-hozzfrssel szmtgp-oktat szoftverek szmtgp, pendrive, projektor/kivett Funkcijuk rzkszervi megersts a bet- s szmkpzetek megerstse rdekben szmfogalom kialaktsa, szmlpcsk ptse Auditv figyelem, szlels s emlkezet fejlesztse sszefggsek megrtse, vizulis megersts minden ismeretanyaghoz A mindennapi testmozgs s mozgsfejleszts eszkztra (ne csak a testnevelk frjenek hozz) szablytudat s -trs, siker s kudarc tlse, kezelse szerepjtk, szitucis jtk, dramatizls, lethelyzetek megjelentse, szbeli kommunikcis gyakorlatok szitucik elemzse, feldolgozsa, megbeszlse Vizulis figyelem, szlels s emlkezet fejlesztse Adatok kitltse, msolsa, hivatalos formk kiprblsa, rsbeli kommunikcis gyakorlatok klnbz cmzettel s cllal tjkozdsi gyakorlatok Ismeretszerzsi gyakorlatok nll tanuls tanuli portfli, prezentci, csoportos projektek tervezse s bemutatsa

A fzetek kivlasztsa A tri tjkozds, a finommozgsok koordinlsa, a grafomotoros kpessgek tern gyengesget mutat gyermeknek adjunk lehetsget a nagyobb vonalkz rs- s a nagyobb rcsozat matematikafzet hasznlatra. A sajtos nevelsi igny tpusa, slyossga s az adott gyermek llapota alapjn szksges specilis gygyszati, fejleszt s taneszkzk kivlasztsa gygypedaggusi kompetencia, amely az osztlyban tant pedaggus rszvtelvel zajlik.

147

1. rsz Adaptcis dialgus Kedves Pedaggus! A tanulk iskolai helyzetekben sokat tudnak tanulni egymstl. A legjabb pedaggiai fejlesztsek kzl a kompetencia alap programcsomagok bevezetse lehetsget ad ennek megvalstsra. Amennyiben az egymstl tanuls lehetsgeinek trhzt bvteni szeretn, ajnlunk erre nhny tletet: Dikklubok ktetlen s tematikus formban sport-, jtkfoglalkozsok tanuli szervezsben Vetlkedk az iskola helyisgeiben, forgsznpad vagy akadlyverseny jelleggel Vetlkedk a termszetben Dik-, szl-, pedaggusklubok a rsztvevk ignyeire ptve szupervzik, esetmegbeszlsek pedaggus, szl, pszicholgus, fejlesztpedaggus, gygypedaggus, gyermekvdelmi szakember rszvtelvel

A szlK BEVoNsA Az IsKolAI MUNKBA Nagyon fontos feladat, hogy az intzmnyben zajl fejlesztseket, azok cljt, tematikjt, tartalmait a szlk is megismerjk. A szlkkel, a szli hzzal val partneri egyttmkdsre teht kiemelt figyelmet kell fordtani. Az egyttmkds alapja a klcsns bizalom, tovbb az iskolai s csaldi lethelyzetek megismerse.
Az iskolnak, a pedaggusnak azzal is szmolnia kell, hogy a sajtos nevelsi igny gyerekek/fiatalok szleinek pszichs terhekkel, stressztbblettel is meg kell kzdenik, s ehhez a tmogat iskolai krnyezet, az egyttmkdni ksz s kpes szakembergrda pluszenergit, informcit, httrtudst adhat kell is, hogy adjon szmukra.

A szli munkakzssg erstse s bevonsa dnt lps lehet ebben a folyamatban. A szlk kzssget alkotva ismerhetik meg egyms problmjt, rtik meg eltr szerepeiket s ennek segtsgvel tudnak tmaszt nyjtani egymsnak. Tolernsabb, elfogadbb szemllettel alaktjk az iskola informlis csatornit s ezltal lgkrt. Kiindulpontja lehetnek a befogad trsadalomnak.

148

8. fejezet A tanulsi krnyezet

A szli kzssgek alakulst segt programok Tjkoztats az aktulis fejlesztsekrl (pl. kompetencia alap programcsomagrl) Esetek, problmk megbeszlse egyms kzt, spontn beszlgets a mssgrl Szakember (pl. felkrt pszicholgus) ltal vezetett feszltsgold trning szlknek Nem vagyok egyedl kiscsoportos beszlgets az SNI-gyermekek szlei rszre Elfogads, befogads beszlgets integrlt szli kzssgben Kzs programszervezs, kirnduls gyerekekkel s nlklk is Szlklubsorozat a szlk ltal krt tmkrl, meghvott eladkkal Tjkoztatk a klnbz tmogatsi formkrl A plyavlaszts tematikus sorozat kls szervezetek bevonsval A Kls PArtNErEKKEl trtN EGyttMKDs A kompetencia alap programcsomagokat hasznl pedaggusok munkjuk hatkonysgnak nvelse rdekben keressk az egyttmkd, tmogat trsadalmi krnyezetet! A pedaggusok egyms kztti s kls szakemberekkel folytatott stbmegbeszlsei a gyerekek, fiatalok rdekben vgzett munknak (a sajt szaktuds megosztsnak; az esetmegbeszlseknek; az esetkezel, egyni tancsad, egyni konzultcis tapasztalatok kzzttelnek; a dnts-elkszt, rdek- s llspont-egyeztet szakmai vitknak, a megoldsi stratgik kidolgozsnak; a szakmai nkontrollnak) fontos terept jelenthetik. Az iskola kls krnyezetvel (civil szervezetek, szocilis s egszsggyi intzmnyek, pedaggiai, szakmai szolglatok, kulturlis s szabadids intzmnyek stb.) val egyttmkds tg tanulsi sznteret biztost a dikok szmra, ami a minl eredmnyesebb trsadalmi beilleszkeds szempontjbl nagy jelentsggel br.

149

1. rsz Adaptcis dialgus 10. bra Az iskola kls krnyezete

Egszsggy

Foglalkoztats ISKOLA

Szocilis- s lelkisegtsgnyjts

Sport s szabadid

Kulturlis intzmnyek

KIKKEl s MIrt FoNtos EGyttMKDNI?


9. tblzat Az iskolval egyttmkd partnerek
Tevkenysgi terlet, intzmnyek Egszsggy Vdni s gyermekorvosi hlzat Gyermek-ideggondoz szocilis- s lelkisegtsg-nyjts Gyermekjlti s Csaldsegt Kzpont Pszicholgus (Nevelsi tancsad) Kulturlis intzmnyek Mzeumok Kz- s gyermekknyvtrak sznhz, mozik Hangversenytermek Szerepk az egyttmkdsben A gyermekek egszsgi llapotnak, terhelhetsgnek, fiziolgiai tulajdonsgainak, idegrendszeri rettsgnek felmrse, pontos ismerete. A szociokulturlis htrny, illetve a pszichs problmk kezelse, enyhtse. sokrt ismeretszerzs, mvszeti nevels.

150

8. fejezet A tanulsi krnyezet


Tevkenysgi terlet, intzmnyek sport- s szabadid sportltestmnyek (jgplya, uszoda, sportplya) Krnyezetvdelmi szervezetek (erdei iskola, arbortum) Civil szervezetek Gyermekhzak Foglalkoztats Megyei Munkagyi Kzpont regionlis Munkaerkpz Kzpont Civil foglalkoztat szervezetek, alaptvnyok rendrsg, tzoltsg, mentk Szerepk az egyttmkdsben A szabadid hasznos eltltse, mintaads a tanulk szmra, szoksformls.

Plyaorientci, cl s rtk megtallsa a munkban, a helyes plyavlaszts.

Pedaggiai terlet Korai Fejleszt Kzpont Nevelsi tancsad tanulsi Kpessget Vizsgl rehabilitcis s szakrti Bizottsg Egysges Gygypedaggiai Mdszertani Intzmny Pedaggiai szak- s szakmai szolgltatsok

Kzlekedsbiztonsgi, ldozatvdelmi, tzvdelmi, balesetvdelmi szempont foglalkozsok, programok szervezse. specilis, differencilt segtsgnyjts a tanulk kpessgeinek, llapotnak, fejleszthetsgnek pontos feltrkpezse s az egynre szabott pedaggiai fejleszts rdekben.

A kapcsoldsi terletek egymst generljk, j s jabb lehetsgeket hoznak ltre. Az iskola s a pedagguskzssg feladata, hogy sajt teleplsn s rgijn bell megkeresse azokat az intzmnyeket s szakembereket, akik az intzmny pedaggiai munkjt kvlrl, de ugyanakkor kzvetlenl segthetik.

A tanulsi krnyezet vltozsnak folyamata az intzmnyben


A Vltozs AlAPJAI
A kompetencia alap programcsomagok a gyermekek, tanulk egyni kpessgeinek kibontakoztatshoz jrulnak hozz, amennyiben a tanulst segt tnyezk tudatos alkalmazsa megtrtnik.

151

1. rsz Adaptcis dialgus

A Vltozs MEGtErVEzst BEFolysol tNyEzK


Objektv tnyezk Az iskola plete, sznterei A tanterem berendezse specilis taneszkzk Hagyomnyos taneszkzk Gygyszati segdeszkzk Az osztly ltszma Szubjektv tnyezk A neveltestlet szemllete Az adott pedaggusok szemlyisge specilis mdszerek Alkalmazott tanterv, tananyag a gygypedaggus A csoport- s osztlytrsak

A tanul adottsgai, szemlyisge s kpessgei A tanul csaldja, szociokulturlis httere

A kompetencia alap pedaggiban a hagyomnyos taneszkzk szerepe cskken, mellettk a tgabb rtelemben vett fejleszt eszkzk, a gyakorlati letbl vett trgyak jelentsge nvekszik. Szintn nagyobb hangslyt kap a mdszerek s a tanulsi krnyezet egymsra utaltsga, egysge. Alapvet szksglett vlik a sajtos nevelsi igny tanul gazdag eszkzignye, amely sok esetben irnymutat p trsaik hatkony fejlesztshez is. A befolysol tnyezk a kvetkez krdsek vgiggondolst teszik szksgess. Felkszlt-e az intzmny egsze a vltoztatsra? Milyen az iskola szocioemocionlis lgkre? Tudatosan trtnik-e a tantsi napok tervezse? Milyen a tantermek kialaktsa? Milyen funkcit tlt be az iskolaplet dsztse? Vannak-e pihen- s jtszhelyek az intzmnyben (az osztlyokban)? Rendelkezsre llnak-e helyisgek, jtkok, eszkzk a nem hagyomnyos foglalkozsokhoz? A nevels, a szocializcis funkci milyen szerepet tlt be az intzmnyben? A tants igazodik-e a gyermekek szksgleteihez? Milyen szempontok figyelembevtelvel trtnik az rarend sszelltsa? Minden tantsi napon megfelel-e a tanulk mozgsmennyisge? Figyelembe veszik-e a tanulk egyni terhelhetsgt? 152

8. fejezet A tanulsi krnyezet

Mkdik-e a differencilt tanulsszervezs? Szmonkrskor figyelembe veszik-e a tanulk heti s napi teljestmnyingadozst? Sikerlt-e kialaktani az eredmnyes tanuls feltteleit? Tisztban vannak-e a tanulk motivcis bzisval? Kialakultak-e eredmnyes tanulsi szoksok? Hogyan trtnik a tanulsi folyamat rtkelse? Alkalmazzk-e a szbeli rtkelst? Elg figyelmet szentelnek-e az amit tudsz hangslyozsra? Teljestmnybeli megakads esetn kpesek-e a hogyan tovbb hangslyozsra? Kpesek-e a segtsgads klnbz mdjainak alkalmazsra? Vannak-e kialakult egyttmkdsi formk a szlkkel? Vannak-e nylt napok? Milyen a szli rtekezletek, fogadrk tartalma, lgkre? Mkdik-e szlk klubja? Lteznek-e kzs szervezs iskolai programok? Mi a szli munkakzssg szerepe? Tartanak-e a szlk s pedaggusok kztt esetmegbeszlseket? Tartanak-e a szlk s pedaggusok kztt egyttgondolkod, feszltsgold beszlgetseket? A vltozsok tervezse eltt rdemes ezekrl a krdsekrl teamekben beszlgetni, sszegezni a vlemnyeket, tleteket. Ez segti a kzssget sajt helyzetnek feltrkpezsben s a kihasznlatlan kapacitsok felsznre hozsban egyarnt.

A vltozs folyamata
A tANUlsI KrNyEzEt MEGVltoztAtsNAK lPsEI 1. Tovbbkpzsek a kompetencia alap pedaggia alapjairl 2. Szakmai nap, neveltestleti felkszts a mdszertani megjuls terleteirl s az intzmnyi helyzetfelmrs eredmnyrl 153

1. rsz Adaptcis dialgus

3. Iskolai dokumentumok (PP MIP) mdostsa, az j program kidolgozsa , 4. Csoportmunkk a tantestleti tagok rszvtelvel a pedaggiai program s a helyi tanterv alapjn: az iskola pletnek, a helyisgek kihasznlsnak terve, a termek berendezsnek terve, a fejleszt eszkzk listjnak sszelltsa, taneszkzk, specilis eszkzk hasznlatnak megtervezse. 5. Tantestleti vita, a csoportok terveinek mdostsa, elfogadsa 6. A tanulsi krnyezet talaktsnak intzkedsi terve (feladatok, felelsk, ellenrzs megtervezse) 7 Forrstervezs s temezs az intzmny anyagi lehetsgei s egyb forr. sok (pl. plyzati tmogats) fggvnyben 8. Beszerzsek, esetleges talaktsok s berendezs lebonyoltsa 9. rarendek, foglalkozsi tervek kidolgozsa a megvltozott tanulsi sznterekhez illeszkedve 10. Elgedettsgi vizsglat a bevlsrl a tanv vgn

A tanulsi krnyezet megjelense az intzmnyi dokumentumokban


A tbbsgi ltalnos iskolkban a sajtos nevelsi igny gyerekek befogadsval jr tkeress jelents minsgi javulst eredmnyez a nevel-oktat munkban. Az lethosszig tart tanuls motivcis bzisnak a megalapozsban rendkvl nagy jelentsggel br annak a gondolatnak a megjelense az iskolk kldetsnyilatkozatban, hogy minden gyermeket elfogadunk olyannak, amilyen, s azz neveljk, amiv vlni kpes. Vezeti elhatrozs s neveltestleti egyttmkds szksges ahhoz, hogy a pedaggiai, minsgirnytsi programokban a befogad szemllet s a vltoztats szndka konkrtan megjelenjen. Rendkvl fontos az iskolai dokumentumok, programok fellvizsglata s a partnerkapcsolatok szlestse. Mind a tervek elksztse, mind pedig a programok mdostsa a kvetkez lehetsges szereplk jelenltt s aktv egyttgondolkodst ignyli: a tanulk kpviselje, a szlk kpviselje, osztlyfnk, dlutnos nevel, szak154

8. fejezet A tanulsi krnyezet

tanr valamennyi terletrl, informatikus, knyvtros, szabadid-szervez, gyermekvdelmi felels, pszicholgus, fejlesztpedaggus, gygypedaggus, iskolavezets, gazdasgi vezet.

10. tblzat A dokumentumokba val bepts


Dokumentum Pedaggiai Program Bepts helye szemlyisgfejleszts Kpessgek kibontakoztatsa A taneszkzk kivlasztsnak elvei tanknyv- s taneszkzjegyzk A tanul, a pedaggus s a szl egyttmkdsi lehetsgei Ellenrzsi terletek Partneri kapcsolatok bvtse Intzmnyi fejlesztsi tervek, minsgi krk feladatai tovbbkpzsek tervezse a kompetencia alap tanuls s a tanulsi krnyezet tmiban tovbbkpzs tervezse forrsbvtsi cllal (plyzatrs, projekttervezs tmban) A tanulsi krnyezet folyamatos fejlesztsnek feladatai Az j sznterek s eszkzk beptse a foglalkoztatsba, a fejlesztsbe

Minsgirnytsi Program

tovbbkpzsi s beiskolzsi terv

Munkatervek tanmenetek, egyni fejlesztsi tervek

155

9. fejezet

Az egyni fejlesztsi terv


A fejezet vlaszt ad arra a krdsre, hogyan valsul meg az egyni fejleszts, s mit jelent alapelve: ha az embert olyannak vesszk, amilyen, tulajdonkppen rosszabb tesszk. De ha olyannak vesszk, amilyennek lennie kell, akkor azz tesszk t, amiv lehetne. (Goethe)
A fejezetet rta: Sos jnosn Minden pedaggus clja, hogy tantvnyai a lehet legjobban fejldjenek, eredmnyesek, sikeresek legyenek. A cl elrst segti, hogy azoknl a tanulknl, akiknek erre szksgk van, megvalsuljon az egyni sajtossgokhoz igaztott, arra pl fejlesztsi tevkenysg. Tudjuk: nincs egyedl dvzt t, azonban annak is tani vagyunk, hogy egyre szlesebb krben terjednek azok az eljrsok, amelyek az individualizlt oktatsi-nevelsi folyamatokra, a specilis egyni szksgletek kielgtsre helyezik a hangslyt (Gerebenn, 2004.). Ez megalapozott tervezmunkt ignyel, s ez lt formt az egyni fejlesztsi tervben.
Kedves Pedaggus! Ebben a fejezetben az egyni fejlesztsi terv ksztsnek elmleti s gyakorlati krdseit vesszk szmba, vagyis arra kaphatunk vlaszt: hogyan kszljn a j egyni fejlesztsi terv. Azt azonban tudnunk kell, hogy konkrt szemlyre egyniestett fejlesztsi tervet nem mutathatunk be, mivel ennek tartalma a sajtos nevelsi igny tpustl s az adott gyermektl fggen vltozik.

Mi az egyni fejlesztsi terv?


Brmely feladatvgzsnk akkor lehet csak igazn eredmnyes, ha rtjk azt, amit tennnk kell. Az egyni fejlesztsi tervnk is akkor lehet igazn eredmnyt hoz, ha pontosan rtjk ennek a kifejezsnek a lnyegt. Tekintsnk el a ksz szakirodalmi definci felidzstl, s trjuk fel magunk ennek a kifejezsnek a lnyegt, majd hatrozzuk meg a mfajt.

157

1. rsz Adaptcis dialgus

MI A FEJlEszts? A fejleszts fogalma elvlaszthatatlan a fejlds fogalmtl. A fejldst a bels rs s a krnyezet klcsnhatsa hatrozza meg. A bels rsi folyamat (minden emberben) genetikailag meghatrozott program irnytsval megy vgbe. Az p genetikai program optimlis kibontakozsa csakis a megfelel krnyezeti felttelek biztostsa mellett megy vgbe. A fejldsi folyamat adott szakaszaihoz adott krnyezeti felttelek szksgesek. Ha a krnyezeti felttelek nem vagy nem megfelelen biztostottak, az a fejldsi folyamatban kedveztlen vltozsokat idzhet el. Ennek megelzsre, korriglsra szksg van beavatkozsra, ami azt jelenti, hogy a krnyezeti feltteleket illesztjk az rsi folyamathoz: ez a fejleszts lnyege!
A fejleszts az a tevkenysg, amelynek sorn gy avatkozunk be a gyermek fejldsi menetbe, hogy megfelel eljrsok, mdszerek, technikk alkalmazsval segtjk, lehetv tesszk, hogy az rsi folyamat egyes szakaszaiban a szksges krnyezeti felttelek adottak legyenek.

MItl EGyNI A FEJlEsztsI tErV? Attl, mert kizrlag egy adott gyermek/tanul fejlesztshez kszl, annak egyni sajtossgaihoz igaztott, ms tanulra nem alkalmazhat. Az egyni sajtossg a gyermek/tanul sajtos nevelsi ignynek tpusa, slyossgi foka, a kialakuls ideje, letkora, egyni aktulis llapota, egyni fejldsi sajtossgai, kpessgei, kialakult kszsgei,

158

9. fejezet Az egyni fejlesztsi terv

meglv ismeretei, szkebb s tgabb krnyezete (csald, iskola stb.) megfigyelsvel llapthat meg. Az EGyNI FEJlEsztsI tErV IllEszKEDsE ltalnossgban a terv egy jvbeli cselekvs lpseit, mdszereit, a szksges krnyezeti feltteleket rgzti. A pedaggiai folyamatban mindez a gyermekek/tanulk nevelsvel-oktatsval-fejlesztsvel kapcsolatos tevkenysgre rtend. Az iskolai nevelsi-oktatsi tevkenysg alappillre a gondos pedaggiai tervezmunka, amely kiterjed az iskolai pedaggiai folyamat minden elemre s szintjre. A pedaggiai tervezs iskolai szint dokumentumai: . a pedaggiai program, benne a nevelsi program, helyi tanterv, 2. tematikus tervek tanmenetek, 3. egyni fejlesztsi tervek. A sorrend egyben a tervezsi dokumentumok egymsra plst is jelzi.
Az egyni fejlesztsi terv az iskolai pedaggiai folyamat olyan specilis tervezsi dokumentuma, amely segti az egyni sajtossgokhoz igaztott, egynre szabott fejlesztst.

Egyni fejlesztsi terv az inkluzv intzmnyben


Akik olyan iskolban tantanak, ahol sajtos nevelsi igny tanulk integrlt nevelse-oktatsa folyik, nemcsak egyszeren azt vllaltk, hogy ezek a tanulk a tbbi tanulval egy kzssgben, egy osztlyban vehetnek rszt az oktatsban, hanem azt is, hogy lehetv teszik szmukra a tbbi tanulval val egytthaladst, s kpess teszik ket az ismeretszerzsi folyamatban val eredmnyes rszvtelre, bekapcsoldsra.

Azt, hogy kik sorolhatk a sajtos nevelsi igny tanulk krbe, a kzoktatsi trvny hatrozza meg. Az iskolai alapt okiratban foglaltaktl fggen vannak jelen az intzmnyben a klnbz tpus sajtos nevelsi igny tanulk.

159

1. rsz Adaptcis dialgus

A tanul egyedisghez igaztott fejleszts felttelezi, hogy az inkluzv intzmnyben ismerjk tanulik jellemzit41. Optimlis eset, ha a tanul fejldsnek menete, folyamata tudatos, tervszer, szakmailag kellen megalapozott, komplex jelleg, a szakemberek egyttmkdsre pt, igazodva az egyni sajtossgokhoz. Ahhoz, hogy ilyen fejldsi menet tnylegesen megvalsulhasson, szksges a gondos pedaggiai tervezs. Ez a tervezsi tevkenysg jelenik meg az egyni fejlesztsi tervben, amely a tanul srlsspecifikus fejlesztsnek alapja. Az egyni fejlesztsi terv biztostja, hogy a fejlesztsi folyamat egyes szakaszai egymsra pljenek, hogy a fejleszts minden idpontban a tanul aktulis llapothoz igazodhasson. Az egyni fejlesztsi terv clja, hogy cskkenjen az akadlyozott fejldsbl ered htrny, a kpessgdeficit, s a tanul kpess vljk a tanulsi-ismeretszerzsi folyamatban val aktv s eredmnyes rszvtelre, hogy az ismeretszerzsi folyamat minl kevesebb nehzsget jelentsen szmra. Funkcija, hogy segtsgvel valsuljon meg a tanul egyni adottsgaihoz igazod, srlsspecifikus fejlesztse. Ez a fejlesztsi folyamat a megtervezett terpis, korrekcis, fejleszt cl eljrsok ltal vlik lehetv, amelyek lehetnek: korrigls, kompenzls, a hinyz pszichikus funkcik, kpessgek kialaktsa, a srlt pszichikus funkcik fejlesztse, a pszichikus struktrk megvltoztatsa, a klnbz kpessgeket fejleszt eljrsok s feladatok sszehangolsa, egyni tanulsi technikk kialaktsa, a fejldsben jelentsen elmaradt terletek feltrsa s megsegtse, egyni haladsi tem, tanulsi temp biztostsa, az elrt rszeredmnyek ltal a tanul motivltsgnak elsegtse, fokozsa, a tanul fejldsnek megllaptsra leginkbb alkalmas rtkels alkalmazsa, a tananyag, valamint a fejlesztsi kvetelmnyek tanulkhoz igazod differencilsa.
41 Ebben segt: a 2/2005. (III. 1.) OM-rendelet a Sajtos nevelsi igny tanulk iskolai oktatsnak irnyelvnek kiadsrl, valamint bvebben l. az Irodalomban: iLLys, 2000., KoLozsvri, 2002., ransChburG, 1998.

160

9. fejezet Az egyni fejlesztsi terv

Az egyni fejlesztsi terv a pedaggus napi munkjhoz is segtsget ad, vezrfonal s tmpont. Hasznlatval lehetv vlik, hogy a pedaggus az oktatsi-nevelsi folyamatot, a tanuls szervezst, a tanulsi folyamat szerkezett, tempjt, eszkzeit a sajtos nevelsi igny tanulk egyedisghez igaztsa. Tanrai munkjba is tudatosan be tudja pteni az rintett tanulk specilis fejlesztsnek elemeit, gy a pedaggiai folyamat egszben rvnyesthet, a sajtos nevelsi ignynek megfelel differencils. KtElEz-E EGyNI FEJlEsztsI tErVEt KsztENI? Jogszablyi elrsok a kzoktatsi trvnyben, valamint az Irnyelvekben Kt. 30. (9): A sajtos nevelsi igny tanult, illetve a beilleszkedsi, tanulsi, magatartsi nehzsggel kzd tanult jogszablyban meghatrozott munkamegoszts szerint a szakrti s rehabilitcis bizottsg vagy a nevelsi tancsad szakrti vlemnye alapjn a gyakorlati kpzs kivtelvel az igazgat mentesti egyes tantrgyakbl, tantrgyrszekbl az rtkels s a minsts all. Ha a tanult egyes tantrgyakbl, tantrgyrszekbl mentestik az rtkels s minsts all, az iskola [] egyni foglalkozst szervez rszre. Az egyni foglalkozs keretben egyni fejlesztsi terv alapjn segti a tanul felzrkztatst a tbbiekhez. Kt. 70. (7): Az els vfolyamra felvett tanult, ha egyni adottsga, fejlettsge szksgess teszi jogszablyban meghatrozott munkamegoszts szerint, a szakrti s rehabilitcis bizottsg vagy a nevelsi tancsad szakrti vlemnye alapjn az igazgat mentesti az rtkels s minsts all, vagy rszre az egyni adottsghoz, fejlettsghez igazod tovbbhaladst (a tovbbiakban: egyni tovbbhalads) engedlyez. Kt. 71. (4): Ha az elsnegyedik vfolyamra jr tanul eredmnyes felkszlse azt szksgess teszi [] lehetv kell tenni, hogy legalbb heti kt alkalommal egyni foglalkozson vegyen rszt. Irnyelvek 2. sz. mellklet 1.5.: A sajtos nevelsi igny tanulk integrlt nevelsben, oktatsban, fejlesztsben rszt vev a tanul fogyatkossgnak tpushoz igazod szakkpzettsggel rendelkez gygypedaggiai tanr/terapeuta az egyttmkds sorn [] g): terpis fejleszt tevkenysget vgez a tanulval val kzvetlen foglalkozsokon egyni fejlesztsi terv alapjn

161

1. rsz Adaptcis dialgus

Szakmai szksgszersg Irnyelvek 2. sz. mellklet 1.5.: pedaggus, aki b) szksg esetn egyni fejlesztsi tervet kszt, ennek alapjn egyni haladsi temet biztost, a differencilt nevels, oktats cljbl individulis mdszereket, technikkat alkalmaz. Kinek kell elksztenie az egyni fejlesztsi tervet? A habilitcis, rehabilitcis egyni s kiscsoportos fejleszts gygypedaggiai tanri/terapeuta kompetencia. A fejleszts egyni fejlesztsi terv alapjn trtnik, teht egyrtelm, hogy ezt az egyni fejlesztsi tervet a gygypedaggus/terapeuta kszti el. (Irnyelvek 1.3.3. s 1.5. pont) Az ltalnos iskolai pedaggus szksg esetn egyni fejlesztsi tervet kszt, ennek alapjn egyni haladsi temet biztost [Irnyelvek 1.5. b) pont]. Ebbl az kvetkezik, hogy egyni fejlesztsi tervet nem kizrlag gygypedaggusnak kell ksztenie, hanem adott esetben az ltalnos iskolai pedaggusnak is. A gygypedaggiai tanr/terapeuta kompetencija 3. kzremkds az integrlt nevels, oktats keretein bell a tantsi rkba bepl habilitcis, rehabilitcis fejleszt tevkenysg tervezsben, ezt kveten a konzultciban. (Irnyelvek 1.3.3.) Adott tanulra kszlt egyni fejlesztsi terv ksztsben a gygypedaggus s az ltalnos iskolai pedaggus is rszt vesz. Az integrlt nevels a klnbz szakemberek (tbbsgi intzmnyek pedaggusai, gygypedaggusok, egyb specilis szakemberek) tervezett s tudatos egyttmkdse keretben lehet eredmnyes. Ennek a tervezett s tudatos egyttmkdsnek a tanul fejlesztsi folyamatnak tervezsnl, azaz az egyni fejlesztsi terv ksztsnl is meg kell jelennie. Mit tartalmazzon az egyni fejlesztsi terv? Egyelre sem a tartalomra, sem a formra, sem a terjedelemre ktelez rvny elrsok nincsenek. Sem a forma, sem a terjedelem nmagban nem minst. Brmely tervezsi dokumentum hasznlhatsgt a tanulsi eredmnyek minstik, ezt pedig minden esetben az adekvt tartalom alapozza meg. Az egyni fejlesztsi terv funkcijt tekintve nem arra kszl, hogy ptolja a tanulnl a tanrn el nem sajttott ismereteket, nem vllalja t sem az jrata162

9. fejezet Az egyni fejlesztsi terv

nuls, sem a korrepetls feladatt. Az egyni fejlesztsi tervben ppen azt az j krnyezetet rgztjk, amire a tanulnak a tovbbi eredmnyes fejldshez az adott idszakban szksge van (v. fejlds-fejleszts sszefggse).
A tapasztalatok alapjn az eredmnyt hoz egyni fejlesztsi terv hatkonyan tvzi a pedaggiai folyamatban-fejlesztsben kzremkd valamennyi szakember munkjt, az egyms mellettisg helyett az egyttes tevkenysgnek ad keretet. Kedves Pedaggus! Mint mr sz volt rla: az egyni fejlesztsi terv jsgt sokfle dolog megmutathatja, de igazn az minsti, hogy az egynrl szl, az egyn eredmnyes fejlesztst szolglja. Az albbiakban javaslatot tesznk az egyni fejlesztsi terv tartalmi elemeire s ez valban javaslat, mindssze az elindulst segt tlettr. termszetesen az egy adott tanulhoz ksztett egyni fejlesztsi terv tartalmi elemei specilis helyzetnek ismeretben ettl a javaslattl eltrhetnek, vltozhatnak.

JAVAslAt Az EGyNI FEJlEsztsI tErV tArtAlMI ElEMEIrE Bevezet adatok A tanul neve, vfolyama A sajtos nevelsi igny tpusa slyossgi foka Anamnesztikus adatok Szakrti bizottsg szakvlemnyben foglalt sttus, diagnzis, fejlesztsi javaslatok A pedaggus sajt megfigyelsein, felmrsein alapul sttus, egyb szakemberek megfigyelsein, felmrsein alapul vlemny A fejleszts clkitzsei (elsdleges, ltalnos, rszletezett) A fejleszts terletei (ezen bell terletenknt: cl, feladatok, mdszer, eljrs, eszkz) A fejleszts rtkelsnek szempontjai A hatsok s vltozsok megllaptsnak mdja, gyakorisga, dokumentlsa, az rtkels eredmnyeinek hasznostsa a motivciban, tovbbi fejlesztsben stb. A fejleszts megvalsulsnak keretei (tanrai keretek kztt vagy tanrn kvl, egyni, kiscsoportos formban) 163

1. rsz Adaptcis dialgus

A fejleszt foglalkozsok gyakorisga, idtartama A foglalkozsokon alkalmazott mdszerek, eszkzk, eljrsok Kiegszt egyb szolgltatsok jelzse (pl. logopdia, gygytestnevels, pszicholgiai terpia stb.) Clszer sszegyjteni a tanuli produktumokat, amelyek alapjn a fejleszts eredmnyessgnek sszegzett tapasztalatai, az erre pl tovbbi fejlesztsi javaslatok rgztse is trtnjen meg, mert ez lesz az jabb fejlesztsi terv alapja. Az egyni fejlesztsi terv tartalmi elemeibl kvetkeztetni lehet arra is, hogyan illeszthet hatkonyan a tanulsi folyamatba. Erre egysges tmutatt nem lehet adni, mivel a sajtos nevelsi igny tpustl s slyossgi foktl fggen egynenknt vltozhatnak a tananyag, a mdszerek s a fejlesztst megalapoz egyb krlmnyek. Egynenknti dntst ignyel az is, hogy a tanulsi folyamatban a tanulsra rendelkezsre ll idt pl. a tanrt hogyan strukturljuk, mikor s mennyi idt fordtunk a sajtos nevelsi igny tanul tanrba ptett fejlesztsre, s ezt milyen feladatok, eljrsok, gyakorlatok keretben valstjuk meg.
A sajtos nevelsi igny tanul eredmnyes fejlesztse azt is ignyli a pedaggustl, hogy alaposan gondolja t, ksztse el a tanrkat, foglalkozsokat. trtnhet ez rsos formban is, pl. ravzlat, foglalkozsi vzlat ksztsvel. Az egyni fejlesztsi terven alapul tants, illetve fejleszts mindenkppen nagyfok tudatossgot, megfelel szakmai kompetencikat, a helyzethez adekvt dntsek sort ignyli a pedaggusoktl, ez pedig msfajta gondolkodsmdot is felttelez.

MIlyEN IDtArtAMrA KszlJN EGy ADott EGyNI FEJlEsztsI tErV? Az idtartamot minden esetben a sajtos nevelsi igny tpusa, a slyossg foka, a tanul letkora s aktulis llapota hatrozza meg. Legrvidebb idtartam hrom hnap, indokolt esetben termszetesen ezt lehet mdostani. Egy tanulmnyi vnl hosszabb idtartamra semmikppen nem ajnlott tervezni, de ezen id alatt is szksg van a menet kzben bekvetkezett vltozsok megllaptsra, s indokolt esetben a szksges mdostsok megttelre. (L. fentebb: Javaslat az egyni fejlesztsi terv tartalmi elemeire.) Az EGyNI FEJlEsztsI tErV KsztsNEK GyAKorlAtI lPsEI Legalbb hrom lps jl krljrhat. Ezek: 1. Az egyni fejlesztsi terv ksztsben rszt vevk szmbavtele 2. Az egyni fejlesztsi terv ksztsnek algoritmusa 164

9. fejezet Az egyni fejlesztsi terv

3. Az egyni fejlesztsi terv alkalmazsa. Ajnlott krdsek kre a terv ksztse eltt (horvth, 1999. 110111. alapjn) Kik a folyamat rintettjei (kik vesznek rszt benne, kik azok, akiket a folyamat valamilyen mdon rint)? Mi a folyamat kezdete, els lpse? Milyen tovbbi lpsek kvetkeznek egyms utn? (Valamennyi lpst sorra venni s sorba rendezni.) Mennyi idt ignyel a teljes folyamat? (rtsd: a tervkszts folyamata.) Hogyan tudjuk meg, hogy a folyamat megfelel-e az elvrsoknak? (A folyamattal szemben tmasztott kvetelmnyek megfelel-e a funkcijnak?) Lehetsges hibaforrsok szmbavtele. Mi a hozzadott rtk? (Vagyis: pl. mi az a plusz, amit az egyni fejlesztsi terv ksztse jelent adott tanul esetn?) Gondoljuk t jra a teljes folyamatot! Az egyni fejlesztsi terv ksztsben rszt vevk szmbavtele Abbl az evidens megllaptsbl indulunk ki, hogy a sajtos nevelsi igny tanulk nevelse-oktatsa-fejlesztse tbbszerepls tevkenysg. A fszerepl termszetesen a tanul, hiszen rla szl az iskola, rte trtnik minden. A folyamat kulcsszerepli s egyben a specilis fejlesztsi stratgia kialakti (majd alkalmazi) az eltr szakmai kompetencikkal rendelkez szakemberek: az ltalnos iskolai pedaggus, a gygypedaggus (akinek a sajtos nevelsi igny tpusnak megfelel kpestssel kell rendelkeznie). Szksg esetn: pszicholgus, konduktor, gygytestnevel a kr tovbb bvlhet. Az eltr szakmai kompetencikkal rendelkez szakemberek szakismerete, pedaggiai kultrja pozitvan hathat egymsra, s ezltal a tevkenysgk eredmnyessgre is. Az egyni fejlesztsi terv tartalmnak alakulsa alapveten a jelzett szakemberek szakmai kompetencijnak, attitdjnek, pedaggiai-mdszertani kultrjnak fggvnye. Egy adott tanul fejldshez ssze kell hangolni az egyes szakemberek specilis fejleszt tevkenysgt. Ez nem szkthet le kizrlag a gygypedaggus ltal sszelltott srlsspecifikus azaz a sajtos nevelsi igny tpusa szerinti fejlesztsi stratgira. Az adott tanul egyni fejlesztsi tervben tvzdik a fejlesztsben kzremkd valamennyi szakember tevkenysge, 165

1. rsz Adaptcis dialgus

s egy egysges fejlesztsi stratgiban lt formt. Termszetesen valakinek a tervezsi folyamatot (majd a megvalsulst) koordinlni kell. Ez lehet az osztlyfnk vagy a folyamat ms szereplje. Az egyni fejlesztsi terv ksztsnek algoritmusa 1. Egyeztets Az rintett szakemberek egyeztetik az egyttmkds szervezsi feladatait s szervezeti kereteit, a szakmai kompetenciakrket. Az elkszt szakasz feladatainak szemlyhez deleglsa A tanul elz vizsglati dokumentumainak sszegyjtse Kiegszt informcik a tanul megelz iskolai (vagy vodai) munkjrl, pedaggiai szakszolglati terpijrl stb. Munkaszervezeti formk egyeztetse, rgztse (idpont, helyszn, tma, kztes konzultcis lehetsg, elrhetsg stb.) 2. Esetmegbeszls esetismertets Az adott tanul aktulis helyzetnek rszletes feltrsa A gyermek/tanul megelz iskolai (vodai) plyja A szakrti bizottsg szakvlemnynek rszletes megismerse, elemzse, ebben: anamnzis, a vizsglat terleti eredmnyei, diagnzis, fejlesztsi javaslat, a tanulval kapcsolatos sszes eddigi fejleszt eljrs felsorolsa (a szakrti bizottsg szakvlemnynek rtelmezsben a gygypedaggus kzremkdse nlklzhetetlen) 3. Kiegszt megfigyelsek, felmrsek elvgzse (pedaggus, gygypedaggus) Cl a j szint kpessgek feltrsa, eredmnyek rgztse, a lehetsges htrltat tnyezk, elakadsi pontok azonostsa 4. Konzultci A tanulrl rendelkezsre ll valamennyi informci rendezse Egyb szakemberek (pl. pszicholgus, orvos) szrevtelei, javaslatai Kiegszts a szlk s a gyermekkel/tanulval foglalkoz ms pedaggusok (pl. napkzis nevel, szaktanr) szrevteleivel, javaslataival 166

9. fejezet Az egyni fejlesztsi terv

5. Egyni fejlesztsi terv sszelltsa Az egyes szakemberek specilis terveinek beptse, sszeillesztse Az egyni fejlesztsi terv alkalmazsa A tanul fejldsnek eredmnyei fogjk visszaigazolni a tervezmunka megalapozottsgt, vagyis azt, hogy sikerlt-e j egyni fejlesztsi tervet kszteni. Ebben sokat segt a fejleszts rtkelse, amely nemcsak a tanulra, hanem a tbbi szereplre s a folyamatra is vonatkozik. Az egyni fejlesztsi tervre alapozva a pedaggus a tanul fejlesztst beptheti a tanulsi folyamatba, a tanra, illetve egyb iskolai foglalkozsok keretbe is. Ezton vlik lehetv, hogy az egyni fejlesztsi terv az iskolai pedaggiai tevkenysg szerves rszv vljk. Ehhez szksges, hogy valamennyi rintett pedaggus ismerje a tanulra ksztett egyni fejlesztsi tervet. Fontos kialaktani az iskolai gyakorlatban azokat a formkat, kereteket, amelyek alkalmasak szakmai mhelymunkra. A szakmai mhelyekben kialakul alkot lgkr az egsz iskola pedaggiai tevkenysget pozitvan befolysolhatja.

Gyakorlati tancsok
Kapjon kell hangslyt a szlkkel val egyeztets, bevonsuk a folyamatba (ki, milyen rendszeressggel, milyen formban stb.), hiszen a csaldi httr, a szl az egyik legfontosabb trsunk a tanul fejlesztsnek folyamatban. Az egyni fejlesztsi terv mint rott dokumentum helye legyen pontosan meghatrozott (hol? kinl? hozzfrhetsg, adatvdelem, felelssg szemlyhez deleglsa). Az egyni fejlesztsi terv alkalmazsrl, eredmnyessgrl kapjon rendszeres tjkoztatst a neveltestlet (ki? milyen idkznknt? milyen formban?). Clszer a flvi s v vgi vezeti beszmolkban ezt a munkt is tkrztetni. A fejlesztsi terv ksztsnek ves munkatervben trtn rgztse (felels, hatrid). Az egyni fejlesztsi terv ksztsnek s az alkalmazs ellenrzsnek meghatrozsa IMIP (Intzmnyi Minsgirnytsi Program), pedaggiai ellenrzsi terv stb. 167

1. rsz Adaptcis dialgus

Az EGyNI FEJlEsztsI tErV s Az IsKolAI AlAPDoKUMENtUMoK Az iskolnak jogszablyban meghatrozott legitim pedaggiai tervezsi dokumentumokkal kell rendelkeznie. Az alapdokumentum a pedaggiai program, amely az adott iskolra vonatkoz szakmai stratgit fogalmazza meg. Azoknak az ltalnos iskolknak, amelyek vllaltk az SNI-tanulk integrlt nevelst-oktatst, az integrltan oktatott tanulk fejlesztsre vonatkoz clokat, feladatokat, tartalmakat, tevkenysgeket, kvetelmnyeket meg kell jelentenik az iskola pedaggiai programjban, helyi tantervben s egyb pedaggiai tervezsi dokumentumaiban. Az iskola pedaggiai tervezsi dokumentumai szorosan sszefggenek egymssal, egymsra plnek, klcsnsen hatnak egymsra. Termszetes, hogy a pedaggiai program, illetve a helyi tanterv megfelel elemeinl meg kell jelennik azoknak a tartalmaknak s tevkenysgi formknak, amelyek az egyni fejlesztsi tervek ksztsre, alkalmazsra utalnak. Pl. a tantrgyi tartalmak s kvetelmnyek mdostst az Irnyelv figyelembevtelvel lehet elvgezni. Az Irnyelv az egyes sajtos nevelsi igny tpusainl meghatrozza, hogy a helyi tanterv ksztsnl mikpp trtnjen a Nat alkalmazsa. Jelzi mveltsgtartalmanknt a szksges mdostsokat, a kiemelt fejlesztsi feladatokat, illetve azt is rgzti, hogy mely esetekben lehet ettl eltekinteni. Ennek a feladatnak az elvgzst nem lehet megkerlni, hiszen adott tanul esetben az adekvt egyni fejlesztsi terv sszelltst ez teszi lehetv (v.: egyni fejlesztsi terv tartalmi elemeivel pl. cl, fejlesztsi terlet).
Kedves Pedaggus! Ne feledjk: a fejleszts komplex tevkenysg, amely a meglv pozitv rtkekbl indul ki, a meglv kompetencikra ptkezik, a fejleszts tempja az egyn fejldsi temhez igazodik, kiterjed a szemlyisg egszre, korrigl, terpis, kompenzl elemeket tartalmaz a bio-, pszicho-, szocilis szfra mdosulsnak, hinyainak ptlsra, s megalapozza az ismeretelsajttsi folyamatban val rszvtel lehetsgt.

Az egyni fejldsi lap vezetsnek ktelezsgt az Irnyelv rja el ktelezen a 20052006-os tanvtl az els vfolyamos tanulk esetben (sajtos nevelsi igny tanulk integrlt oktatsakor). A kzpontilag kiadott nyomtatvny klve: A. T-356. r.sz. s belve: A. T-357 r.sz. A klv a tanul adatait . tartalmazza, vezetse az ltalnos iskolai pedaggus feladata, a bettvet a rehabilitcis foglalkozst vgz gygypedaggus vezeti, a fejlesztsi terlet, az idpont, a foglalkozs tartalmnak, mdszereinek jellsvel.

168

9. fejezet Az egyni fejlesztsi terv Az egyni fejldsi lap nem helyettesti s nem vltja ki az egyni fejlesztsi tervet, mindkt dokumentumnak ms a funkcija. Az egyik tangy-igazgatsi, az elvgzett munka dokumentlsra szolgl, a msik egy tervezsi dokumentum. termszetesen a kt dokumentumnak tartalmilag sszhangban kell lenni egymssal.

Kontrollvizsglatok vgzse
A sajtos nevelsi igny megllaptst elr jogszablyok tartalmazzk a ktelezen elvgzend kontrollvizsglati eljrst. A kontrollvizsglat idpontjt az ltalnos iskola ksri figyelemmel, jelzi az illetkes szakrti bizottsgnak az adott tanvben ktelezen megvizsgland tanulk nvsort. A kontrollvizsglat keretben kszlt szakvlemny fontos tmpontot jelent a sajtos nevelsi igny tanul tovbbi fejlesztshez, a tanul egyni fejlesztsi tervt ennek figyelembevtelvel szksges fellvizsglni s mdostani. Clszer az egyni fejlesztsi tervben meghatrozott eredmnyrtkelst s a kontrollvizsglaton kszlt szakvlemnyt sszehangolni.
Kedves Pedaggus! Befejezskppen biztatsknt egy knai mondst ajnlunk figyelmbe: Ne flj a lass nvekedstl! Az egy helyben llstl tarts!

169

FGGE lK az aDaPTCIS DIalGUShoz

A kompetencia
rdekes httradatok, jabb magyarzatok
A kompetencia rtelmezse minden esetben arra utal, hogy ismeretek helyett olyan sszefggsek birtoklsra van szksg, amelyeket brmilyen helyzetben felismernk s biztonsggal alkalmazunk. Meggyz plda erre egy tbb klfldi felmrsben is felhasznlt, kzismert feladat, amely azt vizsglja, hogy a tanulk kpesek-e az egyenes arnyossgrl gondolkodni (proportional reasoning), kpesek-e egy gyakorlati helyzetet tkrz feladatban helyes tletet alkotni. A feladat maga egy brt tartalmaz, amelyen egy szlesebb s egy keskenyebb veghenger lthat. A lers kzli, hogy ha a szlesebb hengerben a negyedik jelig r vizet tntjk a keskenyebb hengerbe, az ott a hatodik jelig fog rni. A szveg szerint ezutn a szlesebb hengert a hatodik jelig ntjk vzzel. A krdsre a tanulknak egyetlen szmmal kell vlaszolniuk: hnyadik jelig fog rni ez a vz a keskenyebb hengerben. A feladat megoldst szles letkori intervallumban, az ltalnos iskola harmadik osztlytl a kzpiskola harmadik osztlyig mrtk fel, ugyanazt a feladatot adtk fel mindegyik (pratlan) vfolyamon. [] A kzpiskola harmadik vfolyamn is csak a tanulk 5 szzalka tud egy ilyen feladatot megoldani. Addigra mr tbb mint tz v matematikai tanulmnyain vannak tl, matematikarn kpesek bonyolult egyenleteket megoldani. valsznleg az arnyossggal kapcsolatos feladatokat is helyesen oldank meg, ha gy tennnk fel a krdst, ahogy azt az rn megszoktk. Csakhogy a matematika tanulsnak nem ez a lnyege, nem ez a vgs clja. Az arnyossg, a lineris sszefggs fogalmnak birtoklsra lenne szksg, amelyet brmely helyzetben biztonsggal kpesek felismerni, alkalmazni. Ebben a konkrt esetben mindssze annak felismersre lenne szksg, hogy ha a vz msflszeresre n az egyik hengerben, msflszer mutatkozik tbbnek a msikban is. Hasonlkppen problematikusak az alacsonyabb vfolyamok adatai is. Az tdik v vgn a tanulk mintegy hsz szzalka rendelkezik az arnyossg fogalmval. Mintegy ngytdk gy kezdi meg a fizika tanulst, hogy nem tud megfelel kp173

1. rsz Fggelk az Adaptcis dialgushoz

zetet alkotni a lineris sszefggsekrl. Hogyan alakul ki az esetkben pldul a sebessg fogalma? Hogyan fogjk megrteni, hogy egyenletes mozgsnl az t s az id hnyadosa lland, ezt a hnyadost nevezzk sebessgnek? Milyen minsg megrtst vrhatunk el tlk?
Az els krds, amit az eredmnnyel kapcsolatban megfogalmazhatunk: rdemes-e annyi idt s energit fektetni a matematika tantsba (a matematika az egyik legmagasabb raszmban tantott tantrgy), ha a tanulk mintegy harmada vgl nem tudja hasznlni a tudst egy ilyen egyszer helyzetben. Jl gazdlkodtunk-e az idvel, arra fordtottuk-e, amire a tanulknak valban szksgk van?

A tanulk termszetesen megtanuljk a sebessg defincijt, megtanuljk a megfelel kpleteket s azt is, hogyan kell azokba az adatokat behelyettesteni. Ha mg a feladatok megoldsnak menett is alaposan begyakoroljk, akkor gy tnik, a kszsgeiket is fejlesztettk. Lehet, hogy a tanulk bizonyos szakrtelemre tesznek szert e feladatok megoldsban, s a feladatgyjtemnyek sszes feladatt s a hasonlan ismers feladatot nagy biztonsggal megoldjk. De vajon elvrhatjuk-e, hogy tudsukat t tudjk vinni egy j terletre, ha a mlyebb megrtshez szksges alapelvnek nincsenek birtokban? Szmos tovbbi, lineris sszefggssel megismerkednek a fizikban, hetediktl a kmiban is. De hogyan rtik meg a kmiai sszefggseket az arny fogalma nlkl? Mit tud nekik mondani a kmia a reakciegyenletekben szerepl anyagok tmegeinek arnyrl? Hogyan rtik meg a keverkekkel, oldatokkal kapcsolatos leckket, amelyekben ugyancsak arnyokrl van sz? A gyerekek tbbsge a leckket tbbnyire csak memorizlhatja, a feladatok megoldst begyakorolhatja, anlkl, hogy mindaz, amirt e trgyakat valban rdemes tanulni, hatst gyakorolhatna rjuk. Vidkovich Tibor 2001-es s 2002-es, a Szegedi Tudomnyegyetemen foly vizsglataibl tudjuk, a mrtkvltssal kapcsolatos feladatok megoldsnak kszsge a negyedik osztly vgn krlbell 5 szzalkos szintet r el, majd a nyolcadik vgre a 0 szzalkos szint al sllyed. A mterek, centimterek, millimterek vagy a napok, rk, percek kztti tvlts egyszer lineris transzformci. A mrtkvltst azonban a tanulk tbbsge nem gy tanulja meg, mint a lineris sszefggsek egy specilis esett, hanem csak memorizlja a konkrt szablyokat, begyakorolja az tvltsi feladatokat. Ezek az ismeretek, kszsgek azutn amint a megfelel leckken tl vannak, s a gyakorls abbamarad fokozatosan kikopnak a memribl. 174

A kompetencia

Trtneti kitekints
A 21. szzad elejn jl ltszott, hogy a gyermekkzpontsg elve kiresedett. A gyermek lelki nvekedsben a spontn szocializci nem elgsges, a csaldi nevelst nem lehet mellzni, az intzmnyi nevelst megfelel tartalommal kell megtlteni. Teht j pedaggiai szemlletmdra van szksg. A pedaggia kt alaptmja a tuds s az embereszmny. Mit tart(ott) az iskola tudsnak? Mit vr az let a tudstl? Hallhatjuk, tapasztalhatjuk, hogy ez a kett sok esetben nem esik egybe. A hagyomnyos iskolai tuds a rgztett tuds. Ide tartozik minden, amit valaha megtanultunk, rgztettnk. Ezen tuds alapja a kzepes tv memria. Taln mindenki tapasztalta mr, hogy a dikok alig valamit tudnak felidzni a nhny hnapja tanultakbl. Az is ismert mindenki eltt, hogy a valaha megtanult s a jelenleg birtokunkban lv tuds mennyisge kztt risi a klnbsg. Felmerl teht a krds: a dolgozatokkal s a feleletekkel mrt tuds valban valdi tuds-e? Minden korban, trsadalomban a pedaggia feladata az embereszmny megfogalmazsa. A munka vilgnak talakulsa miatt napjaink idelis embernek egyik fontos tulajdonsga, hogy fejldkpes, kszen ll az j ismeretek elsajttsra, azaz az lethosszig tart tanulsra. A munka mr nemcsak a feladat elvgzst jelenti, hanem magban foglalja az informci s a tuds megszerzst, tadst, valamint annak az egyni felelssgvllalson ml azonnali felhasznlst. Ezrt a munkaadk msfajta tudst vrnak el, mint rgebben. Az ismeretek egyre gyorsul elavulsa s az IKT (informcis s kommunikcis technolgik) rohamos fejldse miatt a munkaerpiacon val marads felttele az lland tovbb- s tkpzs. Egyre inkbb terjed a tvoktats, amihez szksges az nll ismeretszerzs kpessge, a biztos szvegrts, az informcik szelektlsa, a logikus gondolkods, a tuds gyakorlati hasznostsa, az informatikai eszkzk magabiztos hasznlata. A fent emltett tnyezk miatt olyan elmleti s gyakorlati pedaggira van szksg, amely a pszichikus rendszerek, komponensek (motvumok, ismeretek, kszsgek stb.) s komponensrendszerek kialakulst lltja a kzppontba. A tantervbe a tuds alkalmazsnak kpessge kell, hogy kerljn, azaz alkalmazs-kzpont oktatst kell megvalstani. Ez a kompetencia alap oktats, melynek clja, hogy a tudst kszsg szintjn sajttsk el a tanulk, s minden helyzetben kpesek legyenek azt alkalmazni letk sorn. Ebben meghatroz mdszer az lmnyszer tapasztalatszerzs. Az ember alapvet ltfunkcija a tlls (az egyn s a faj tllse): a szemly nmagt szolgl viselkedse (szemlyes kompetencia), kzssget, trsadalmat szolgl viselkeds (szocilis kompetencia). 175

1. rsz Fggelk az Adaptcis dialgushoz

Ezen kt kompetencia mkdsnek felttele a kognitv kompetencia, amelyet egyszeren rtelemnek nevezhetnk. Ezek egyttesen alkotjk az ltalnos kompetencit. Az ltalnos kpzs az ltalnos kompetencik kialaktsra trekszik. Ez azon kompetencik sszessge, amelyeket egy adott nevelsi helyzetben, kpzsben mindenkinek el kell sajttani, amelyek megteremtik az alapot ahhoz, hogy a specilis (funkcionlis) kompetencik kialakthatak legyenek. A specilis kompetencia azon szakmaspecifikus kompetencik sszessge, amelyek nlkl egy adott szakma vagy foglalkozs nem gyakorolhat sikeresen.

A meghatroz kompetencik
Teht minden emberben ngy meghatroz kompetencia fejldik ki, ezek az egzisztencilis: a szemlyes, a szocilis, a kognitv s a specilis kompetencik.

11. bra A szemlyisg funkcionlis modellje

(Nagy Jzsef alapjn)

176

A kompetencia

A PEDAGGIA FBB tErlEtEI Az EGyEs KoMPEtENCIK FEJlDsNEK tKrBEN A szocilis s szemlyes kompetencia fejldsnek segtse a nevels, a kognitv kompetencia fejldsnek segtse az oktats, a specilis kompetencia kialaktsa a szakkpzs feladata. szEMlyEs (PErszoNlIs) KoMPEtENCIA Az EGyN tllsE, lTezSe Minden ember rdeke, clja a testi-lelki egszsg, a j kzrzet, a jlt, szervezetnek, szemlyisgnek stabilizlsa, optimlis mkdse. Ennek megvalsulsa a szemlyes kompetencia fejlettsgi szintjtl fgg. Az egszsges s kulturlt letmdra nevels a szemlyes kompetencia fejlesztst, eredmnyessgnek s ignyessgnek nvelst jelenti. Az iskola feladata a szemlyes kompetencia fejldsnek segtse. A szemlyes kompetencia sajtos (rkltt) s tanult komponensekbl szervezi a viselkedst. Egyes komponensek elnysen, msok htrnyosan befolysolhatjk a szemlyes letmdot, ezrt a nevels feladata az elnys komponensek arnynak nvelse s a htrnyos komponensek arnynak cskkentse. Ennek eredmnyeknt a szemlyes kompetencia az egszsges s kulturlt letmdot egyre eredmnyesebben szolglja. szoCIlIs (trsAs) KoMPEtENCIA A trsAs KlCsNHAtsoK szErVEzJE, MEGVAlstJA Mskppen: szocilis klcsnhats, amelyet az aktulis helyzet, rtkrend s a szocilis kpessgek hatroznak meg. A szocilis kompetencia az emberek, kzssgek, csoportok kztti viszony, kapcsolat, amely a viselkedsben nyilvnul meg. A szocilis kompetencia fejldse lnyegt tekintve a szocilis komponenskszletek gyarapodsa, vagyis a szoksok, mintk, attitdk, meggyzdsek, kszsgek, ismeretek elsajttsa. A szocilis komponenskszlet Szocilis motvumok rkltt rutinok (pl. arckifejezsek) rkltt szocilis hajlamok (pl. ktdsi, gondozsi, rangsorkpz, prkpz) 177

1. rsz Fggelk az Adaptcis dialgushoz

Szocilis elsajttsi motvumok Tanult rutinok s szoksok Szocilis attitdk s meggyzdsek Szocilis rtkek s normk Szocilis kszsgek, kpessgek Szocilis kommunikci: kapcsolatteremts, konfliktuskezels, tolerancia, emptia Krnyezeti viselkeds Szocilis rdekrvnyests: segts, egyttmkds, vezets, versengs Szocilis szervezs: trsas szervezdsek ltrehozsa, fenntartsa, mkdtetse, fejlesztse A szocilis kompetencia maga a trsadalmi beilleszkeds, a csapatmunka kpessge. Ha egy cg valamennyi munkatrsa rendelkezik ilyen kvalitssal, az biztos sikerre szmthat. Az riscgek kifejezetten az ilyen szemlyisgeket igyekeznek megtallni toborzsi tevkenysgk sorn. A felmrsek szerint a munkavllalk ilyen jelleg kvalitsa azonban egyre inkbb hinyos. Ezrt az iskolnak a szocilis kompetencia fejlesztsre is nagy hangslyt kell fektetni. A szocilis kompetencia fejldst befolysol tnyezk: az egyn maga, a csald (gondoz-gyermek kapcsolat, ktds), az voda, iskola, a trsadalom, kultra. A szocilis kompetencia fejlesztsnek lehetsgei: modellnyjts, megersts, drmatechnikk, szerepjtkok, kooperatv tanuls, fejleszt trningek.

178

A kompetencia

KoGNItV KoMPEtENCIA rtElEM, MEGIsMErs A kognitv kompetencia az informcik vtelt, kdolst, talaktst, ltrehozst, kzlst, trolst megvalst pszichikus komponensrendszer. Enlkl semmit nem tudunk vghezvinni. A fontosabb kognitv motvumok: megismersi vgy, felfedezsi vgy, jtkszeretet, alkotsvgy, tanulsi sikervgy s kudarcflelem, ktelessgtudat, ignyszint, ambci. A kognitv kompetencia nmagban is sszetett. Rszei: 1. kognitv rutinok ezek rendszere nkiegszt, tanulhat, fejleszthet; 2. kognitv kszsgek elemi mveletekbl plnek fel, ebbl plnek fel az informcikezel kszsgek; 3. kognitv kpessgek ide tartozik a gondolkodsi kpessg, amely az j tuds megszerzsnek eszkze. A kognitv kompetencia a kszsg- s kpessgfejlesztst rtkkzvett folyamatba szervezi. A kognitv kpessgek fejlesztse a tanulsi kpessget segti. Az iskolai tuds- s kompetenciafejleszts kzppontjban a kognitv kompetencia ll, ezrt a kognitv kompetencia biztostja a nevels f irnyt. A gyermekek rtelmi fejlesztse nem csupn a fejk j ismeretekkel trtn megtltst jelenti, hanem az ismeretek kezelst is. sPECIlIs KoMPEtENCIA A specilis kompetencia funkcija, hogy az ember sajt s msok rdekben valamilyen llapotvltozst, produktumot hozzon ltre. Valamennyi specilis kompetencia sajtos produktumainak els pldnyai a tg rtelemben vett alkots eredmnyei. Teht valamennyi specilis kompetencinak az alkotkpessg, a tehetsg az ltalnos alapja. A specilis kompetencik fejlesztse

179

1. rsz Fggelk az Adaptcis dialgushoz

a szakmai kpzs feladata, a szakiskolkban, a felsoktatsban, valamint a nem iskolarendszer kpzsek keretei kztt zajlanak.

12. bra Az alapvet kompetencik

13. bra Alapvet kompetencik kulcskompetencii

180

Vizsgl s fejleszt eljrsok gyjtemnye a tanulsi nehzsgek szrse s fejlesztse krbl


Az albbi gyjtemny mdszertani segtsget nyjt a sajtos nevelsi igny gyermekek egyttnevelst vllal pedaggusoknak. Az ismertetett fejleszt eljrsok a pszichomotoros fejlds alapterletre vonatkoznak. gy a nagymozgs, a szenzomotoros integrci s a perceptuomotoros kszsgek fejlesztsre tallhatnak gyakorlatokat elssorban vods- s iskolskor gyerekek fejlesztshez. A szbeli instrukcikat tartalmaz fejlesztsi gyakorlatok klnsen a tanulsi zavar tnetegyttes korrekcijra ajnlottak. 1. Pinczsn dr. Palsthy Ildik: Tanulsi zavarok, fejleszt gyakorlatok42 A tanulsi zavarokrl elmleti ttekintst is nyjt kiadvny gyakorlatai egynileg s csoportosan is alkalmazhatk a kvetkez terletek fejlesztst clozva: rzkels, szlels, figyelem, emlkezet, gondolkods, beszd, mozgs, az nrl val tuds. Alkalmazsa elzetes felksztst nem ignyel, haszonnal forgathatjk vnk, tantk s szlk is.

42

Pedellus Tanknyvkiad, Debrecen, 2004.

181

1. rsz Fggelk az Adaptcis dialgushoz

2. DIFER Programcsomag43 A programcsomag clja az eredmnyes iskolakezds segtse. A csomag nyolc tesztbl ll tesztrendszert, az orszgos helyzetkpet, viszonytsi alapokat, a tennivalkat ler knyvet s a gyerekek fejldsnek nyomon kvetst szolgl Fejldsi mutat cm fzet kitlttt mintavltozatt s az rlapot tartalmazza. Alkalmas az gynevezett kritikus elemi kszsgek fejlettsgnek vizsglatra. A kritikus elemi kszsgektl nagymrtkben fgg az els vfolyamokon elsajttand alapkszsgek eredmnyessge. Ezek a kvetkezk: rsmozgs-koordinci, beszdhalls, relciszkincs, elemi szmolsi kszsg, tapasztalati kvetkeztets, tapasztalati sszefggs-kezels kpessgnek fejlettsge s a szocialits fejlettsge. A legmegbzhatbb iskolakezdsi szrst lehetv tev eszkz. 3. Dr. Torda gnes Figyelemfejleszt programja44 Htrnykompenzl, felzrkztat kpessgfejleszt program figyelmi problmkkal kzd 14. osztlyos gyermekeknek, diagnosztikus fejleszt program az informcifelvtel szervezettsgnek s hatkonysgnak mrsre s a tanulsi teljestmny nvelsre. A tants/tanuls eredmnyessgt alapveten meghatrozza a figyelmi mkds sznvonala. A gyermekek klnbz jelleg figyelmi problminak meghatrozsa utn a kpessgfejleszt program alkalmazsval clzottan kompenzlhatjuk a zavart mkdst. A program az ltalnos iskola als szakaszban 14. osztlyos, vegyes letkor tanulk kiscsoportos fejlesztsre hasznlhat. A figyelmi mkds mrse s fejlesztse magban foglalja a diagnosztikus mrs s a tnyleges teljestmnyre pl fejleszts mozzanatait. A feladatok hasznlatval jl megllapthatk a gyermek figyelmi mkdsnek gyenge s ers pontjai, amit az egynre szabott, differencilt feladatkijellsben clsze43 FazeKasn Fenyvesi Margit Jzsa Krisztin naGy Jzsef vidKoviCh Tibor: Diagnosztikus fejldsvizsgl rendszer 48 vesek szmra. Mozaik Kiad, Szeged, 2004. 44 OKI PTK, Budapest, 2000.

182

Vizsgl s fejleszt eljrsok gyjtemnye

r felhasznlni. A program arra is alkalmas, hogy megllaptsokat tegynk a gyermek kognitv stlusra, tanulsi tpusra vonatkozan. 4. Gyenei Melinda Szautner Jnosn Szigeti Gizella: A tanulsi zavarok korrekcija kisiskols korban (fejleszt program) Tanti segdlet a NEBUL cm kpessgfejleszt feladatgyjtemnyhez45 A feladatgyjtemny egy tanvre kidolgozott fejleszt programot ismertet, bemutatva a hozz kapcsold vizsglati mdszereket, s kzreadja az alkalmazs sorn nyert tapasztalatokat. A kiadvnyhoz szervesen kapcsoldik a Nebul cm kpessgfejleszt feladatgyjtemny, a kt kiadvny egytt oktatcsomagot kpezve a pedaggus s a tanulsi zavarokkal kzd gyermekek szmra nyjthat hatkony segtsget. 5. Helmut Weyhreter: Figyelj oda jobban!46 A szerz nmet pszicholgus, aki a tanulsi s az iskolai teljestmnyekkel kapcsolatos problmk tern szerzett tancsadi tapasztalatokat. Rvilgt a kisebb-nagyobb koncentrcis zavarok okaira, s segtsget nyjt a problma lekzdshez. 6. Az alapoz terpia a mozgsterpia mint mdszer Ez a mozgsterpia deLaCato (1963) s Marton va nevhez fzdik. Az eredeti Delacato-terpit teljesen talaktva Marton va egy sokkal hatkonyabb terpit dolgozott ki. Az egyedfejlds sorn az emberi idegrendszer megismtli a trzsfejlds fontosabb llomsait. Marton va szerint: minden olyan mozgsminta fontos s fejlesztend, amelyen a normlisan fejld gyermek tmegy: a fejemelsek s fejfordtsok, hason fekv homorts, szsmozdulat, kszs, mszs, fells, jrs s annak vltozatai, guruls, ugrs, szkdelsek s vgl a dominancia megvlasztsnak s begyakorlsnak gyessgi jtkai. Ezek a fejldsi sort (is) kpez mozgsmintk adjk az alapoz terpia gerinct, gy ezt nagymozgsoknak nevezi. A terpia elmleti alapvetse az, hogy a gyermek azrt nem kpes az olvassra, rsra, mert idegrendszere, illetve annak nyelvi kszsgrt felels terletei nem rettek r, ezrt az idegrendszeri struktrk nem kszek a funkci
Vrosi Nevelsi Tancsad, Szolnok, 1995. Helmut Weyhreter: Figyelj oda jobban! A koncentrlkpessg zavarai s a fejleszts lehetsgei. Dek s Trsa Kiad, Ppa, 2000.
45 46

183

1. rsz Fggelk az Adaptcis dialgushoz

befogadsra vagy kibontsra. Ebbl kvetkezik a felttelezs, hogy ha egy gyermek nem tud olvasni, akkor rdemes megvizsglni, hogy a mozgsfejldsben s a humn mozgsfejldsi mintiban nincs-e elmaradottsga. 7. Majorn Szathmri Erzsbet: A GMP-teszt hasznlata tanulsban akadlyozott (enyhe fokban rtelmi fogyatkos) tanulknl47 Br a tanulsi zavarokat a fogyatkossgoktl fggetlen deficitnek tekintjk, ez nem jelenti azt, hogy a klnbz fogyatkossgok mellett, azokkal egytt ne jelentkezhetne. Enyhe fokban rtelmi fogyatkos gyermekek lehetnek-e diszlexisok? Termszetesen ilyenkor az alapfogyatkossg miatt sszetettebb vizsglatokra s krltekintbb terpira van szksg. A diszlexia vizsglathoz clszer vizsglati eljrs kivlasztsrl s a terpia tapasztalatainak elemzsrl nyjt rszletes beszmolt a szerz. 8. Csatri rpdn: Gondolatok az jfajta fejlesztsrl, eredmnyeirl, problmirl48 A lassan fejld, illetve elmaradt gyermekek hinyossgainak kompenzlsra sszelltott feladatsorokkal egy tanven keresztl heti kt alkalommal vgzett fejleszt program eredmnyeirl szmol be. Ismerteti egy-kt terlet fejlesztsi eljrsait, s kzl fejlesztfoglalkozs-vzlatokat is a gyakorlati hasznosthatsgot clozva. Ajnljuk mg Dr. Ligeti Cskn: Fejleszt foglalkozsok kisiskolsok szmra. Fejleszt Pedaggia, 1996/4. A pedaggus 28 vi tapasztalatt gyjttte ssze a kzreadott fejleszt programokban, amelyeket egyttmkd szl is vgezhet. Lakatos Katalin: Az iskolaretlensg korai felismerse: llapot- s mozgsvizsgl teszt alkalmazsa a kszsgfejleszts szolglatban. Fejleszt Pedaggia, 1999/45. Csabay Katalin: Lexi. Iskola-elkszt munkatanknyv 57 veseknek a diszlexia megelzshez. Trogat Kiad, Budapest, 1993.

47 48

Fejleszt Pedaggia, 1996/23. Az 1995/56. szmban megjelent cikk folytatsa.

184

Vizsgl s fejleszt eljrsok gyjtemnye

Csabay Katalin: Lexi iskols lesz. Iskola-elkszt munkatanknyv 67 veseknek a diszlexia megelzshez. Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest, 1997 . Adamikn Dr. Jsz Anna: A beszdpercepci fejlettsgnek szerepe az olvass-rs elsajttsban s tantsban. Fejleszt Pedaggia, 1996/23. Egri Katalin File Edit: Sznezd ki s szmolj te is! Szmolskszsget fejleszt feladatlap-gyjtemny 47 ves gyerekeknek. Gncl Kiad, Budapest, 1993. Rosta Katalin Arany Ildik File Edit: Sznezd ki s rajzolj te is! rskszsget fejleszt feladatlap-gyjtemny 47 ves gyerekeknek. Gncl Kiad, Budapest, 1990. Rosta Katalin Kocsis Lszln: Ez volnk n? Testsmafejleszt feladatlap-gyjtemny. PSZMP Budapest, 1993. ,

185

A hagyomnyos osztlyterem talaktsnak szempontsora


A) Gyengnlt, aliglt tanulk krnyezetnek adaptlshoz
alaPelvek A lehet legkevesebb, m ppen szksges mrtk kiigaztst hajtsuk vgre. A kevesebb adaptci cskkenti a ltssrlt gyermek fggst a kls segtsgtl, ami ersti az osztlytrsak fel irnyul elfogadst.49 Kontrasztok. A lpcsfokok szlei, valamint a kzvetlenl a lpcsszakasz eltti vagy mgtti terlet kontrasztos sznek vagy a textra segtsgvel jellhetk meg, ezzel jelezve az eltr szintmagassgot. A korltokat sznkontraszt segtsgvel lehet kiemelni a falakhoz s a lpcskhz kpest. A krnyez falakhoz kpest vilgosabb vagy sttebb ajtk s ajtkeretek segtik a tjkozdst. Akadlyok. Clszer a csarnokokban vagy folyoskon tallhat akadlyokat (pl. oszlopok vagy fttestek) feltn sznre festeni. Az iskolatskk ne heverjenek szanaszt a padln. A nagy vegfelletek pl. vegajtk minden gyermek szmra veszlyt jelentenek. Ha nem kszblhetk ki, gy nagymret szimblumokkal (pl. a httr sznhez kpest kontrasztot alkot kz vagy ms bra segtsgvel) kell felhvni rjuk a figyelmet. Vilgts. A ltssrlt gyermeknek olyan helyre van szksge az osztlyteremben, ahol a kls fny szablyozhat. Kerlni kell a vakt fnyt. A fny visszaverdse a szembe jelentsen cskkenti a legtbb ltssrlt gyermek vizulis szlelsi lehetsgeit. Minden gyermek csak nyerhet az ablakok lestttse rvn (pl. llthat lamellk, rolk, fggnyk), amelyek bizonyos
Minden adaptci elfelttele, hogy megllaptsuk a ltssrlt gyermek tnyleges szksgleteit, s ezt kveten pontosan megfigyeljk, hogy a vltoztatsokra meddig van szksge. Pldul a terelvonalak lnyeges segtsget jelenthetnek a ltssrlt tanul tjkozdsban az els hetekben. Ezeket a taktilis vagy optikai vonalakat azonban meg kell szntetni, amikor a tanul mr megtanulta, hogy segtsg nlkl is rleljen a helyes tra.
49

186

A hagyomnyos osztlyterem talaktsnak szempontsora

helyzetekben le- vagy behzhatk (pl. videovettsek vagy rsvettvel vgzett munka sorn). A padlfellet legyen matt, hogy ne vaktson. Ha a tanulnak ezenkvl egyedi megvilgtsra van szksge, a fnyforrst gy kell elhelyezni, hogy az bal- vagy jobbkezessghez igazodjon. Mozgs, lhely. Clszer megengedni a ltssrlt gyermek szmra, hogy elhagyja lhelyt. gy jobban megfigyelheti a tbln lv szvegeket vagy rajzokat, segtsget krhet valamelyik trstl. Ha a tanri asztal akadlyozza a ltssrlt gyermek hozzfrst a tblhoz, gy annak ms helyet kell tallni. A szmtgpeket s ms szmtstechnikai eszkzket, Braille-rgpeket s Braille-rssal kszlt, illetve nagymret betkkel nyomtatott knyveket, ltssegt eszkzket gy kell elhelyezni, hogy knnyen megkzelthetek legyenek a ltssrlt gyermek lhelyrl. A szmtgp vagy a kpernyolvas kszlk szmra egy kln kis asztalra van szksg a tanul lhelye mellett. A ltssrlt gyermekeknek sokat segt a vltoztathat magassg vagy megdnthet lap asztal vagy a knyvtmasztk. Ez nemcsak az olvasst knnyti meg, hanem megelzi az esetleges nyak- vagy htfjst s a gerincoszlop torzulsait is. Az ilyen asztal fellett clszer csszsgtl flival bevonni. A ltssrlt gyermeknek rendszerint a tblhoz kzeli helyre van szksge. Gyakran elfordul, hogy a ltssrlt tanul az egyik szemre rosszabbul, a msikra pedig jobban lt, ezrt az lhely kivlasztsnl ezzel is szmolni kell: clszer, ha az a gyermek, aki a bal szemvel lt jobban, az osztlyterem jobb oldaln l, mg a jobb szemvel jobban lt az osztlyterem bal oldaln. A tbla. A tbla legyen stt s matt, s a bevonatt fel kell jtani, ha az elhasznlds folytn elmosdnak a kontrasztok a httr s az rs, illetve rajz kztt. Az is javtja a kontraszthatst, ha alaposan megtiszttjk. A srga, fehr vagy pasztellszn krta jobb kontrasztot teremt, mint a stt szn. A modern fehr tblk (whiteboard), amelyekre szrazon is letrlhet filctollakkal rnak, a legtbb ltssrlt gyermek szmra is knnyebben felismerhetv teszik a tblra rottakat. A pedaggus kzrsa legyen vilgos s jl olvashat. Ki kell prblni, hogy milyen nagysg betket s szmokat kell a tblra rni ahhoz, hogy a ltssrlt gyermek a helyrl is gond nlkl elolvashassa ket.

187

1. rsz Fggelk az Adaptcis dialgushoz

Az olvashatsg szempontjbl a kontraszton s a betmreten kvl jelentsge van mg az rskpnek, a szkzknek, a sorkzknek s a tblra rtak ttekinthetsgnek is. Nhny ltssrlt gyermeknek segtsget jelent, ha a sorokat beszmozzk. Jellsek. A fontos helyisgeket (knyvtr, szaktrgyi termek, osztlytermek, iskolatitkrsg, WC) ha szksges nagymret, kontrasztos, sznes szmokkal, szimblumokkal vagy betkkel jellhetjk meg. A jellsek legyenek a gyermek szemmagassgban.

B) Vak tanulk krnyezetnek adaptlshoz


tAKtIlIs (tAPINtHAt) tMPoNtoK A megfelel terelvonalak segtsget nyjthatnak a tanulnak a helyisgek megtallsban, amennyiben ezek a vonalak kzzel, lbbal vagy a bottal kitapogathatk. A padln vagy a falon elhelyezett, textilbl vagy manyagbl kszlt vonalak knnyen eltvolthatk, amikor mr nincs tbb szksg rjuk. A Braille-szimblumok vagy ms dombormv jelek segtenek a gyermekeknek abban, hogy jra megleljk a krnyezetkben tallhat trgyakat s azok helyt. Az ajtk, asztalok, polcok, a gardrbszekrnyek akaszti vagy a gyermekek zrhat fikjai szksg esetn ilyen feliratokkal lthatk el. AUDItV tMPoNtoK A sznyegek s fggnyk tompthatjk a nemkvnatos zrejeket. Mivel a ltssrlt emberek fokozottan r vannak utalva az akusztikus informcikra, ezrt clszer, ha az osztly zajszintjt a lehet legalacsonyabbra korltozzuk. Ha a pedaggus felr valamit a tblra, j, ha a lert szveget egyidejleg hangosan fel is olvassa, hogy a ltssrlt tanul akusztikailag is befogadhassa. Ha az egsz osztlyhoz szl, clszer, ha ell s egy helyben marad, azaz beszd kzben nem jrkl. Ez megknnyti a ltssrlt gyermek szmra s minden bizonnyal a tbbiek szmra is az odafigyelst.

188

A hagyomnyos osztlyterem talaktsnak szempontsora

MEGolDsI lEHEtsGEK Folyos Tapinthat vagy sznes, nagymret jells az osztlyterem ajtajn. A padlburkolaton vagy a falambrin vezetcsk elhelyezse. Lpcskorlt vagy kezd lpcsfok kontrasztos jellse. Szobanvnyek eltvoltsa a sarokbl, ms, akadlymentes helyre. Osztlyterem tanulkkal A ltssrlt gyermek ltetse az els sorba, a kt szem eltr teljestmnyhez alkalmazkodva kzpre vagy jobb, illetve bal oldalra (ltalban a kzps hely vlik be legjobban). Tskk felszedse a fldrl. Ha a tanul nem ltja az els sorbl a tblt, a tanri asztalt helyezzk oldalra, s az els padot toljuk elbbre. Dnthet lap asztal. Vezetcskok a padln az osztlyban val tjkozdshoz. Osztlyterem tanulk nlkl A bees fny cskkentse, hogy megakadlyozzuk a fnyvisszaverdst. A szmtgpet a tanul asztala mell kell helyezni. Tskk felakasztsa a padok oldalra.

189

2. rsz
aDaPTCIS mTrIX

Bevezet Kedves Pedaggus! Ez a fejezet a befogad pedaggusnak nnek mint a pedaggiai folyamatot meghatroz kulcsszereplnek szeretne segtsget nyjtani a fejlesztskzpont pedaggiai munka eredmnyes megvalstshoz s a kompetencia alap oktatsi programcsomagok sikeres alkalmazshoz. Az integrlt tanulk ms-ms testi s rzkszervi llapotban, eltr kpessgekkel s tuds birtokban rkeznek az vodkba, iskolkba. Az egyni kpessgeik tudatos s tervszer fejlesztse elssorban a befogad pedaggus felelssge. Programunk1 szmos kiadvnnyal segti a sajtos nevelsi igny tanulk eredmnyes egyttnevelst. Ez a fejezet az eddig2 megjelent kiadvnyok, segdanyagok kztti tjkozdst segti, mintegy sszefoglalsknt utat mutat a differencilt ignyek kielgtshez. Hogyan hasznlja ezt a fejezetet? Ebben a rszben fogyatkossgi terletenknt haladva a kompetencia alap programcsomagokat alkalmazni kvn integrl pedaggusok szmra rvid summriumokban sszegezzk a hatkony munka vgzshez szksges ismereteket s rviden bemutatva a kompetenciaterlethez kszlt kiadvnyokat, megadjuk ezen ismeretek forrst: azaz jelezzk, hogy az integrl pedaggus hol tjkozdhat bvebben is az t rdekl terletekrl. a befogad pedaggus figyelmbe a tantott kompetenciaterletre vonatkozan elssorban az Ajnls(oka)t, az SNI-szempont moduladaptcikat, a Srlsspecifikus eszkzrendszert s a Dokumentcis tmutatt ajnljuk, az intzmnyvezetk a Mdszertani intzmnyi tmutat s a J gyakorlatok tanulmnyozsval indthatjk el vagy folytathatjk intzmnyi innovciikat. Az Ajnlsokban szerepl gygypedaggiai ismeretek elegend tudst nyjtanak az eredmnyes fejleszt munkhoz. Aki azonban kevsnek rzi ezt az ismeretanyagot, a szakirodalmi ajnlsok tudsanyagval s a kompetenciaterletekhez kapcsold Bevezetkkel3 tovbb szlestheti pedaggiai kultrjt. Ezek a preambulumok nem srlsspecifikusak, hanem ltalnos utalsokat, elveket tartalmaznak a szvegrtsi-szvegalkotsi, matematikai, szocilis, letviteli s krnyezeti, illetve idegen nyelvi s letplya-ptsi kompetenciaterletekhez, valamint az vodai integrcis programhoz. Ismeretet nyjtanak a korai fejleszts jelentsgrl, a tanulsi kpessgeket vizsgl szakrti s rehabilitcis bizottsgok munkjrl, az integrci trvnyi htterrl s annak tangyi vonatkozsairl, tfog kpet adnak a kompetencia alap programcsomagokrl.

 Nemzeti Fejlesztsi Terv Humnerforrs-fejlesztsi Operatv program 2.1 intzkeds kzponti program B komponens (Sajtos nevelsi igny gyermekek egyttnevelse). 2 A kziratot 2007 augusztusban zrtuk le. 3 Kompetenciaterletenknt egy-egy nll ktet kszlt.

193

2. rsz Adaptcis mtrix Az Ajnlsok, a Mdszertani intzmnyi tmutat s a Dokumentcis tmutat nyomtatsban, a programcsomagok alkalmazshoz kszlt SNI-szempont mintamodulok CD-n jelentek meg, a plyzati nyertes intzmnyek szmra rendelkezsre llnak. Az Eszkztr s a J gyakorlatok elektronikusan rhet el. Adatbankunkban4 ugyanakkor valamennyi kiadvnyunk elektronikus llomnya (pdf vagy word formtumban) elrhet, letlthet s a felhasznlsi felttelek5 betartsval hasznlhat. A sajtos nevelsi igny gyermekek integrcijnak felttele: a sikeres j prognzis, szemlyisgben alkalmas gyermek, a tmogat csaldi httr, a felkszlt gygypedaggus, a motivlt s tbblettuds elsajttsra ksz pedaggus egyttes jelenlte. Ez utbbi minden bizonnyal teljeslt.

4 Az elrsi tvonal: www.sulinovadatbak.hu sajtos nevelsi ignyek egyttnevelse adatbank. Innen mr a megfelel linkre kattintva elri a keresett dokumentumot. Minden kiadvny esetben ezt az elrsi tvonalat hasznlja. Az adatbank folyamatosan frissl. 5 A kiadvnyok kizrlag oktatsi cllal hasznlhatk, kereskedelmi forgalomba nem hozhatk. A felhasznls a jvedelemszerzs vagy jvedelemfokozs cljt mg kzvetve sem szolglhatja.

123456

     

194

Bevezet Kitr A pszichs fejlds zavarai miatt a nevelsi-tanulsi folyamatban tarts s slyos akadlyozottsg sajtos nevelsi ignyknt trtn rtelmezse a kzoktatsrl szl 1993. vi tbbszr mdostott lxxIx. trvny elmlt idszakban trtn mdostsaival61 talakult. A jogszably knyvnk kziratnak lezrsa s nyomdai elksztse kzben kvetkeztek be. A vltozsok ellenre a kzirat szvegn nem vltoztattunk, tekintettel arra, hogy (1) az j rendszer mkdsrl jelenleg mg nincsenek tapasztalataink; (2) az Ajnlsok s a programcsomagok adaptlshoz kszlt mintamodulok a trvny vltozsa eltt elkszltek; tovbb (3) szeretnnk, ha e hinyptl kiadvny mihamarabb az integrl pedaggusok kezbe kerlhet. gy vljk, hogy munknk az j keretek kztt is relevns, hasznlhat tudst tartalmaz, s n ebben a formban is haszonnal tudja forgatni egyttnevel munkja sorn.

6 A vltozsok lnyege rviden: a hatlyos jogszably 121. -a 29. pontja szerint: sajtos nevelsi igny gyermek, tanul: az a gyermek, tanul, aki [] a) testi, rzkszervi, rtelmi, beszdfogyatkos, autista, tbb fogyatkossg egyttes elfordulsa esetn halmozottan fogyatkos, a megismer funkcik vagy a viselkeds fejldsnek organikus okra visszavezethet tarts s slyos rendellenessgvel kzd, b) a megismer funkcik vagy a viselkeds fejldsnek organikus okra vissza nem vezethet tarts s slyos rendellenessgvel kzd. (Ez utbbi kategriba tartoznak a diszlexis, diszkalkulis, diszgrfis gyermekek.) (A szerk.)

195

196
tmutatk sajtos nevelsi igny gyermekek egyttnevelshez
Mintamodulok sajtos nevelsi igny gyermekek egyttnevelshez Dokumentcis tmutat Eszkzk 216 239 257 280 304 324 345 364 381 404 383 406 326 347 366 385 408 259 282 306 328 349 368 387 410 218 241 261 284 308 330 351 330, 370 389 412 220 243 263 286 310 332 353 371 391 414 355 373 393 222 245 265 288 312 j gyakorlatok Matematika 206 229 251 272 296 318 339 318, 360 361 379 402 377 400 341 343 322, 363 320 322 298 300 302 274 276 278 253 255 231 233 235 237 208 210 212 214 szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen letplyanyelv pts Mdszertani intzmnyi tmutat

Kedves Pedaggus!

A kvetkez tblzatbl kikeresheti, hogy az n osztlyba jr integrlt tanul sajtos nevelsi szksgleteinek alaposabb megismershez milyen kiadvnyok llnak a rendelkezsre. A szmok a fejezet oldalszmt jellik, ahol a segdanyag rvid ismertetjt olvashatja. lapozzon az nt rdekl kiadvnyhoz!

2. rsz Adaptcis mtrix

1. tblzat A Sajtos nevelsi igny gyermekek, tanulk egyttnevelst segt kiadvnyok

Ajnlsok sajtos nevelsi igny gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez

SNI-gyermek

szvegvodai rts-sznevels vegalkots

Autizmussal l

202

204

Beszdfogyatkos

224

227

rtelmileg akadlyozott Gyengnlt

247

249

267

270

Mozgskorltozott

291

242

Nagyothall

314

316

Pszichs fejlds zavaraival kzd

334

337

slyos hallssrlt

314, 357

358

375

Tanulsban akadlyozott vak

267 395 ,

398

2. tblzat. A kompetencia alap programcsomagok SNI-szempont adaptlshoz kszlt mintamodulok rendszere7


Az osztlyban tanul SNI-gyermek autizmussal l beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott gyengnlt mozgskorltozott nagyothall pszichs fejlds zavaraival kzd syosan hallssrlt (siket) tanulsban akadlyozott

KompetenModul cme ciaterlet

Bbifka gyk kukac

Kutya lopakod macska oroszln

reg medve pk nyuszi

testrzet-erst pros versenyek

Golykutat csapatverseny

sszeragadt testrszek jtk

Kezek krberajzolsa, kisznezse

Egsztest-krberajzols

Kettsrints-gyakorlat

szvegrts-szvegalkots Alapozs

Dobi, dobi htt!

tjkozdsi gyakorlatok sajt testen

testrszekre rmutats jobb kzzel, jobb oldalon s kzpen

7 A mintamodulok kszti ngy kompetenciaterlet (szvegrts-szvegalkots, matematika, letplya-pts, szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik) A tpus programcsomagjainak az 12. vfolyam szmra kszlt moduljaibl vlogattak.

vak

197

autizmussal l

beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott gyengnlt

mozgskorltozott nagyothall

pszichs fejlds zavaraival kzd syosan hallssrlt (siket)

tanulsban akadlyozott

testrszekre rmutats msik kzzel, msik oldalon s kzpen

testrszekre rmutats szerilis neheztssel

Mozdulj a varzsjelre-jtk

Pillangk szllnak fra

szivrvny

zseblmpafny-fogcska

A cica az erdben

A keszty t ujja tz kicsi indin

Fonaljtkok

Kts

szvegrts-szvegalkots Alapozs

horgols

Favgk 45 perces mintamodul az alapoz szakaszhoz

szem-kz koordinci s alak-httr differencils II.

rsz s egsz

vak

198
Az osztlyban tanul SNI-gyermek

KompetenModul cme ciaterlet

Az osztlyban tanul SNI-gyermek autizmussal l beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott gyengnlt mozgskorltozott nagyothall pszichs fejlds zavaraival kzd syosan hallssrlt (siket) tanulsban akadlyozott vak

KompetenModul cme ciaterlet

trbeli helyzet, trbeli viszony, alakllandsg

szvegrts-szvegalkots Alapozs

A vizulis emlkezet fejlesztse

Auditv kszsgeket fejleszt feladatok

lgzgyakorlatok mozgssal Gyertyafjs, szappanbubork fjsa

lgzgyakorlatok mozgssal torna Hasat ki, mellet ki!

A hangok vilga

Mondkk, nyelvtrk ritmus, temp rongysznyeg, ngy testvr

Mondkk, nyelvtrk ritmus, temp Nyelvtrk

mesehallgats

szvegrts-szvegalkots Beszdfejleszts

Versek hanger- s hangsznvltsra Mi volnk? Hessben

ptkeznk 1 rsz tapasztalatszerzs az anyanyelv . szintjeirl

ptkeznk 2. rsz tapasztalatszerzs az anyanyelv szintjeirl

199

autizmussal l

beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott gyengnlt

mozgskorltozott nagyothall

pszichs fejlds zavaraival kzd syosan hallssrlt (siket)

tanulsban akadlyozott

sztagols 1 .

sztagols 2.

szkincsfejleszts szgyjtsi jtkok 1 rsz .

szkincsfejleszts szgyjtsi jtkok 2. rsz

szkincsfejleszts Mondatbvts 1 rsz .

szkincsfejleszts - rokon rtelm szavak

szvegalkots A beszdre ksztets jtkai

szvegalkots Mondatalkots

szvegalkots Mondatfzs

szvegalkots Meseszvs

szvegalkots Analgis szvegalkots

letjtkok II. nnepek 1 rsz .

szvegrts-szvegalkots Beszdfejleszts

letjtkok IV. segts, eltvedtem!

letjtkok V. kezdte!

Drma I. Nyelvi kifejezsek megltsa rzkelseink, szlelseink alapjn 1 lts .

Drma I. Nyelvi kifejezsek megltsa rzkelseink, szlelseink alapjn 2. Halls

vak

200
Az osztlyban tanul SNI-gyermek

KompetenModul cme ciaterlet

Az osztlyban tanul SNI-gyermek autizmussal l beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott gyengnlt mozgskorltozott nagyothall pszichs fejlds zavaraival kzd syosan hallssrlt (siket) tanulsban akadlyozott

KompetenModul cme ciaterlet

szvegrtsszvegalkots Beszdfejleszts

Drma III. A verblis s nonverblis kommunikci fejlesztse

Drma IV. Jelek, jelzsek, kifejezsek jelentse 1 rsz .

n s a vilg tkezznk egszsgesen!

szocilis kompetencik

n s a vilg Jtk a szabadban

n s a vilg Mozogni j!

Itt a Farsang, ll a bl! (1 vfolyam) .

Nemezels 2. (1 vfolyam) .

szlk s kicsinyeik az llatvilgban (1 vfolyam) .

letplya-pts

gyessgi jtkok Kelj fel, Jancsi! (2. vfolyam)

Elvgeztk az aratst (2. vfolyam)

Agyagozs 2. (2. vfolyam)

tbb, kevesebb, ugyanannyi (1 vfolyam, 5. modul) .

szmolsi eljrsok (1 vfolyam, 49. modul) .

matematika

A 9-es szorz- s bennfoglaltbla (2. vfolyam, 33. modul)

Nyitott mondatok, bennfoglals maradkkal (2. vfolyam, 35. modul)

vak

201

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az autizmussal l kisgyermekeknl a tnetek 3-5 ves korban, teht az vodskor els felben a legtpusosabbak, legslyosabbak. Amennyiben a tnetek mr a korbbi letszakaszokban megnyilvnulnak, a gyermekek j esllyel rszeslhetnek korai fejlesztsben. Az Ajnls8 ttekinti az autizmusspektrum-zavar valamennyi elmleti vonatkozst, ismrvt, ezenkvl gyakorlati segtsgknt ismerteti a hazai ellt intzmnyhlzat adta lehetsgeket az vodapedaggusok szmra (51 1. oldal). Rszletesen instrulja az vodai nevels f cljnak tekintett szocilis s kommunikcis kszsgek fejlesztst (1921.oldal). Specilis szempontokat s eljrsmdokat knl az alapvet vodapedaggiai tevkenysgekhez, mint pl. anyanyelvi fejleszts, jtkba integrlt nkntes s cselekvses tanuls, szoksrendszerek kialaktsa, kzssgi nevels s trsas kapcsolatok alaktsa (2228.oldal). Nevelsi terletenknt jtktevkenysg, hagyomny, irodalom, anyanyelv, zene, mozgsfejleszts, vizulis nevels, l s lettelen krnyezet, matematika specilis szempontokat knl (2832.oldal). Lsdmgautizmustmakrben Ajnlsok autizmussal l gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutatk autizmussal l gyermekek, tanulk egyttnevelshez (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat)

Gjern Balzs Gizella (szerk.): Ajnlsok autizmussal l gyermekek kompetencia alap fejlesztshez. vodai nevels. suliNova Kht., Budapest, 2006.
8

202

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

Autizmussal l gyermek

J gyakorlatok Pedaggiai trgy: Autizmussal l gyermekek fejlesztsnek komplex mdszertana A szakmai s szakszolgltatk, illetve a befogad intzmnyek szervezetfejlesztshez kapcsold: Egyttmkds az integrci terletn tbbsgi ltalnos iskola s autizmusra specializldott gygypedaggiai intzmny kztt Autizmus Alaptvny Inklzis fogalomtr Asperger-szindrma atpusos autizmus autista autizmus autizmusspektrum-zavarok augmentatv kommunikci autoagresszi babzsk program Bliss-nyelv centrlis koherencia problmk echollia epilepszival l gyermekek nevelse gyermekkori autizmus kortrs segt autizmussal l gyermek szmra Lorna Wing trisza Lorna Wing-fle tpusok napirend autizmussal lk szmra neologizmus pervazv fejldsi zavar preverblis kommunikci autizmusban protetikus krnyezet reciprok szocilis interakci repetitv vislekeds szigetszer kpessg szterotip tlmozgsok Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban s kiadvnyunk bibliogrfijban

203

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az Ajnls9 informcikat nyjt az autizmusspektrum-zavar10 jellemzirl, az autizmussal l tanulk szksgleteirl, erssgeirl, nehzsgeirl. Ez a pervazv fejldsi zavar kivltkpp a szocializci, a kommunikci s a rugalmas viselkedsszervezs s gondolkods gtoltsgban gyakorta trsul srlsekkel nyilvnul meg (710.oldal11). Kiemelten foglalkozik az autista gyermek inklzis szksgleteivel, a kpessg- s kszsgfejleszts terleteivel s srlsspecifikus metdusaival az alapoz idszakban, valamint az tdik, hetedik s kilencedik vfolyamon (1023.oldal). Tjkoztatst nyjt a kompetenciaterlet tmakreirl: a beszdrl, beszdrtsrl, szvegalkotsrl, az olvassrl, az rott szveg megrtsrl s az rsrl, rshasznlatrl. Rszletes algoritmus s pldatr ll az integrl pedaggus rendelkezsre e trgyban (1019.oldal). Kiemelten fontos terlet autista gyermekek esetben a szocilis kompetencik fejlesztse, olykor protetikus krnyezetszervezsen s permanens motivcin t a szocializcis alapok megteremtse, mert ezek nlkl igen bajos integrlt nevelsk, de taln ms kompetenciaterletek fejlesztse is kudarcra tlt (2425.oldal). A kereszttantervi modulokhoz s a tanrn kvli programokhoz kszlt ajnlsok tmpontot adnak az integrl pedaggus munkjhoz. Hatkony s gyermekbart tr-id szervezsi tletekkel, tanulsszervezsi formk, valamint ismeretszerzsi mdszerek rszletes lersval segti az autista/autisztikus tanul vlheten nem problmamentes egyttnevelst (2224.oldal). Az inklzi sikert valsznstheti a pedaggustl s a tanulcsoport nem srlt tagjaitl elvrhat magatartsformk ismertetse, valamint a taneszkz-kivlaszts, a tanuli mrs s rtkels specilis szempontrendszernek s metodikjnak lersa (2531.oldal). ltalban kvnatos a befogad s
9 Janoch Mnika (szerk.): Ajnlsok autizmussal l gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Szvegrts-szvegalkots. suliNova Kht., Budapest, 2006. 10 Az gy kiemelt fogalmak bvebb kifejtst l. az Inklzis fogalomtrban.  Hivatkozs az Ajnls oldalszmra.

204

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

Autizmussal l gyermek

befogadott gyermekek mrsi, rtkelsi rendszert kzs alapelvek mentn megalkotni, de ez autista tanulk esetben nem lehetsges. Lsdmgautizmustmakrben Ajnlsok autizmussal l gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutatk autizmussal l gyermekek, tanulk egyttnevelshez (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) J gyakorlatok Pedaggiai trgy: Autizmussal l gyermekek fejlesztsnek komplex mdszertana A szakmai s szakszolgltatk, illetve a befogad intzmnyek szervezetfejlesztshez kapcsold: Egyttmkds az integrci terletn tbbsgi ltalnos iskola s autizmusra specializldott gygypedaggiai intzmny kztt Autizmus Alaptvny Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, autizmussal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 203. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

205

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az autizmussal l tanulk rendkvl srlkenyek, rzkenyek, mikzben sokan kzlk kiemelkeden tehetsgesek lehetnek egy-egy terleten. A befogad, szakszer tmogatst nyjt iskolai krnyezet lehetv teheti szmukra is a kpessgeiknek, ignyeiknek megfelel szint beilleszkedst, tehetsgk kibontakozst. Fontos teht, hogy a tbbsgi intzmnyek pedaggusai mlyebben rtsk meg az autizmus termszett. Tbbek kztt ehhez s specilisan a matematikai kompetenciaterlethez ad tjkoztatst az Ajnls2 ( 710.oldal). A szmols, szmlls, mennyisgi kvetkeztets, becsls, mrs, valsznsgi kvetkeztets, szveges feladatok megoldsa, problmamegolds, metakognci, rendszerezs, kombinatv gondolkods, induktv, deduktv kvetkeztets elsajtttatsa az autista gyermek specilis informcifeldolgozsa miatt mg rendszeres egyni fejlesztssel, utaz gygypedaggusi segtsggel is komoly szakmai bravr! (101.oldal) Ehhez a sikerhez, a matematika kompetenciaterlet mvelshez knl az Ajnls rtkes tudsokat az autista gyermekek s fiatalok intelligenciastruktrjrl, a matematika kultrterlethez elengedhetetlen kpessgek s kszsgek fejlesztsnek algoritmusairl s dinamikjrl, tanulsszervezsi formkrl, alkalmazott mdszerekrl, eszkzkrl. (1929.oldal) Bzvst hagyatkozhat a pedaggus a gygypedaggiai gyakorlatban kikristlyosodott tr-id szervezsi tlettrra, valamint az rt gonddal kszlt, konkrt pldkon prezentlt folyamatlersokra. Lsdmgautizmustmakrben Ajnlsok autizmussal l gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutatk autizmussal l gyermekek, tanulk egyttnevelshez (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat)
Szaffner va (szerk.): Ajnlsok autizmussal l gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Matematika. suliNova Kht., Budapest, 2006.
2

206

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

Autizmussal l gyermek

J gyakorlatok Pedaggiai trgy: Autizmussal l gyermekek fejlesztsnek komplex mdszertana A szakmai s szakszolgltatk, illetve a befogad intzmnyek szervezetfejlesztshez kapcsold: Egyttmkds az integrci terletn tbbsgi ltalnos iskola s autizmusra specializldott gygypedaggiai intzmny kztt Autizmus Alaptvny Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, autizmussal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 203. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

207

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Kulcskompetencihoz rkezett az integrl pedaggus. Autista gyermekek esetben a szocilis kompetencia az a bizonyos archimedesi pont: a srls tneti epicentruma, ugyanakkor a fejlds kiindul helye is. Az autizmussal l gyermek fejlesztsnek kzppontjban a szocilis s kommunikcis kszsgek llnak. A szocilis fejlds minsgi krosodsa esetkben ugyanis alapveten gtolja a tanuls folyamatt, a vilg megismerst. Mindezek figyelembevtelvel kszlt a rszletes, a pedaggiai gyakorlat mindennapjaiban szinte kziknyvknt hasznosthat munka. Az Ajnls13 rszletesen s ignyesen taglalja az autizmus vltozatos tneteit, a zavar spektrum jellegnek ismrveit, az autista szemlyisg egyttnevelsnek mikntjt, a kpessgfejleszts rszterleteit, a relis kimeneti elvrsokat, a szocilis kompetencia rszterleteit s azok kialaktsnak mdozait, valamint eszkzrendszert. (725.oldal). Megalapozott lehet optimizmusunk, hogy a specilis tanulsszervezsi eljrsok, az ajnlott mrsi-rtkelsi rendszerek alkalmazsval mind a befogad, mind a befogadott gyermekek szociliskompetencia-mvelse hatkony s lmnyszer lesz az integrl pedaggus rdemeknt (2529.oldal). Termszetesen utaz gygypedaggus segti az inklzis trekvseket, kszti el az egyttneveld gyermek egyni fejlesztsi tervt, valamit habilitcis/rehabilitcis fejleszt foglalkozsokat tart szmra, s szksg szerint konzultl az integrl iskola pedaggusaival. A munka e tmakrben irodalmi s vonatkoz jogszablyi ajnlsokkal is szolgl. Lsdmgautizmustmakrben SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz (1. vfolyamra egy adaptlt modul: n s a vilg Jtk a szabadban) (2.tblzat)

szi Tamsn (szerk.): Ajnlsok autizmussal l gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik. suliNova Kht., Budapest, 2006.
13

208

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

Autizmussal l gyermek

Ajnlsok autizmussal l gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutatk autizmussal l gyermekek, tanulk egyttnevelshez (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) J gyakorlatok Pedaggiai trgy: Autizmussal l gyermekek fejlesztsnek komplex mdszertana A szakmai s szakszolgltatk, illetve a befogad intzmnyek szervezetfejlesztshez kapcsold: Egyttmkds az integrci terletn tbbsgi ltalnos iskola s autizmusra specializldott gygypedaggiai intzmny kztt Autizmus Alaptvny Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, autizmussal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 203. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

209

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az autizmusspektrum-zavarokkal l gyermekek kztt kivl nyelvi s intellektulis kpessg tanulkat is tallunk, ezrt fontos, hogy a pedaggusok felkszlhessenek fogadsukra. A programcsomagokhoz kszlt autizmusspecifikus ajnlsok mindegyike tartalmazza a szindrmval kapcsolatos legalapvetbb tudnivalkat (a diagnzis alapja, a fejldsi zavar vltozatos tnetei, mdszertani alapelvek), gy a pedaggusok brmely kompetenciaterlet esetben megtalljk a fejldsi zavarral kapcsolatos alapfogalmakat egysges szemlletben. Az idegen nyelv lexiklis elsajttsban a j kpessg autista tanult segtheti kivl mechanikus memrija, hossz tv megtart emlkezete. Kommunikcis sajtossgai azonban nehezthetik azt, tbbek kztt: a beszlt nyelv elsajttsnak ksse vagy teljes hinya alternatv kommunikcis mdok kompenzcis cl alkalmazsa nlkl; a trsalgsi kszsgek zavara miatt; sztereotip, repetitv nyelvhasznlat folytn; az letkornak megfelel spontn mintha-jtk s trsas utnzson alapul jtk hinya folytn (10.oldal). Az idegen nyelvi kompetenciaterlet ltalnos oktatsi-nevelsi cljai, vezrmotvumai a motivci, a kreativits, a nyitottsg, a pozitv nkp, az egyttmkds, az autonmia, a tanuls tanulsa, a prezentci s az internet hasznlata (1 112.oldal). Az Ajnlsban14 rszletes algoritmusok segtik valamenynyi vfolyamra vonatkozan az autista gyermeket integrltan nevel-oktat pedaggus munkjt a szvegrts, a beszdfejleszts (sszefgg beszd s interakcik), az rsbelisg kialaktsban s fejlesztsben (1 334.oldal), valamint specilis mdszertani (353.oldal) s tanulsszervezsi (34. oldal) krdsekben.

Horvt Krisztina (szerk.): Ajnlsok autizmussal l gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Idegen nyelv. suliNova Kht., Budapest, 2006.
14

210

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

Autizmussal l gyermek

Lsdmgautizmustmakrben Ajnlsok autizmussal l gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutatk autizmussal l gyermekek, tanulk egyttnevelshez (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) J gyakorlatok Pedaggiai trgy: Autizmussal l gyermekek fejlesztsnek komplex mdszertana A szakmai s szakszolgltatk, illetve a befogad intzmnyek szervezetfejlesztshez kapcsold: Egyttmkds az integrci terletn tbbsgi ltalnos iskola s autizmusra specializldott gygypedaggiai intzmny kztt Autizmus Alaptvny Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, autizmussal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 203. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, kiadvnyunk bibliogrfijban

2

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az autizmusspektrum-zavar esetben tbbek kztt a szocilis, a kommunikcis, a gondolkods- s viselkedsbeli kszsgek srltek a legmarknsabban. Ebbl addik, hogy az autizmussal l emberek szmra nagy nehzsgekbe tkzik a mindennapokban val eligazods, a htkznapi lethelyzetek, a kooperativits, az emberi nexusok megrtse s kapcsolatok kialaktsa. Mindez a szocilis kompetencik defektusval korrelcit mutatva ( Ajnlsok autizmussal l gyermekek, tanulk kompetenciaalap fejlesztshez. Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik) bernykolja jvkpket, slyosan nehezti letplya-ptsi stratgijukat. Relisan rt segtsg nlkl ezek spontn megjelensre nem szmthatunk (1 5.oldal). 11 Az Ajnls15 gyakorlatorientlt formban, a mindennapok pedaggiai szksgleteit kvetve gyaraptja az integrl pedaggus autizmusspecifikus mestersgbeli eszkztrt az 16. vfolyamra vonatkozan, a kvetkez tmakrk mentn: n- s trsismeret ljk az letet A termszet a mi vilgunk Egszsges letmd Foglalkozsok Hsk, pldakpek, nagy egynisgek Tanulsmdszertan (1924.oldal). Segtsget jelent a tanulsszervezsi formk, az rtkelsi metdusok (2527.,3234oldal) s az integrci valamennyi rsztvevjtl elvrhat magatartsi formk ismertetse, tovbb az azok keretben felmerl nehzsgek kezelsnek javaslatai (2930.oldal). A szerz ismerve az autista gyermekek s fiatalok integrlt nevelst vllal kollgk nehz, tiszteletet rdeml, innovatv munkjt az letplya-pts kompetenciaterlet programcsomaghoz ksztett ajnlshoz az irodalom- s eszkzjegyzken (343.oldal s 40.oldal) kvl ngy varzsigt is melCzibere Csilla Vgh Katalin (szerk.): Ajnlsok autizmussal l gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. letplya-pts. suliNova Kht., Budapest, 2006.
15

22

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

Autizmussal l gyermek

lkelt: emptia, tolerancia, emberismeret s humor. E kellkeknek n mr birtokban van, hasznlja ht ket sikerrel! Lsdmgautizmustmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz (Egy adaptlt modul az 1. vfolyamra: A termszet a mi vilgunk Itt a farsang, ll a bl!) (2.tblzat) Ajnlsok autizmussal l gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutatk autizmussal l gyermekek, tanulk egyttnevelshez (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) J gyakorlatok Pedaggiai trgy: Autizmussal l gyermekek fejlesztsnek komplex mdszertana A szakmai s szakszolgltatk, illetve a befogad intzmnyek szervezetfejlesztshez kapcsold: Egyttmkds az integrci terletn tbbsgi ltalnos iskola s autizmusra specializldott gygypedaggiai intzmny kztt Autizmus Alaptvny Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, autizmussal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 203. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban.

213

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

Kiadvny tpusa

Mdszertani intzmnyi tmutat Srlsspecifikus eszkzrendszer Dokumentcis tmutat

Az autizmusspecifikus fejleszts alapja a rendkvl vltozatos tneteket mutat szemlyek kzs szksgleteinek felismerse. Tudnia, kompenzlnia s tolerlnia kell a befogad kzegnek, hogy minden autizmussal l gyermek esetben a megjelen tnetek alapja: a szocilis s kommunikcis kszsgek, valamint a rugalmas viselkedsszervezs minsgi krosodsa. Termszetesen legfontosabb az integrcis attitd, de a specilis fejleszts s habilitci nem nlklzhet. Ehhez nyjt segtsget az tmutat16. Hasznos informcikhoz juthat az rdekld az autizmusspecifikus elltrendszer fejldsnek magyar vonatkozsairl, az integrcis trekvsekrl, az autizmusspektrum-zavar pszicholgiai s pedaggiai kritriumairl, az autista gyermekek integrcijnak szksgessgrl, cljrl, feladatairl s lehetsgeirl. Megismerheti az integrci szereplit s azok teendit, optimlis magatartsformit. Kvetend szempontokat ajnl az egyttnevels valamennyi rsztvev szmra! sikeres s pozitv meglshez (1 31.oldal). Segtsgl rendelkezsre ll az Egysges Gygypedaggiai Mdszertani Intzmnyek s ms specilis intzmnyek integrcis tevkenysg- s feladatrendszernek ismertetse; tbbek kztt a Budapesti Korai Fejleszt Kzpont, az Autizmus Alaptvny Egysges Gygypedaggiai Mdszertani Intzmny szolgltatsainak s elrhetsgeinek lersa (1721.oldal). A szakanyagot mellkletek teszik teljess a vonatkoz jogszablyokrl, a klasszikus (gyermekkoriautizmus)s az Asperger-szindrma differencildiagnosztikai kritriumairl (2324.oldal). Lsdmgautizmustmakrben: Ajnlsok autizmussal l gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutatk autizmussal l gyermekek, tanulk egyttnevelshez Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat)
Gjern Balzs Gizella szi Tamsn (szerk.): Mdszertani intzmnyi tmutat autizmussal l gyermekek, tanulk egyttnevelshez. suliNova Kht., Budapest, 2007 .
16

214

Autizmussal l gyermek

J gyakorlatok Pedaggiai trgy: Autizmussal l gyermekek fejlesztsnek komplex mdszertana A szakmai s szakszolgltatk, illetve a befogad intzmnyek szervezetfejlesztshez kapcsold: Egyttmkds az integrci terletn tbbsgi ltalnos iskola s autizmusra specializldott gygypedaggiai intzmny kztt Autizmus Alaptvny Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, autizmussal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 203. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

215

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

Kiadvny tpusa

Mdszertani intzmnyi tmutat Srlsspecifikus eszkzrendszer Dokumentcis tmutat

Az autizmusspektrum-zavarral l kisgyermekek, fiatalok esetben a minsgi krosods fkpp a kommunikci, a szocilis viselkedsformk s a szkebb-tgabb krnyezet ingereire adott rugalmas reakcik deficitjben mutatkozik meg. Az autizmus pervazv ( pervazv fejldsi zavar), teht a szemlyisg egszt rint llapotvltozs. Ennek megfelelen az autizmussal l gyermekeknek az lettr valamennyi szegmenst rint specilis segtsgre van szksgk, olyan sajtos eszkzkre, amelyek tmogatjk orientcijukat s ebbl addan biztonsgrzetket. Ehhez ad segtsget az integrl pedaggusnak a gondosan kimunklt, tematikusan rendezett Eszkzrendszer17, a funkci s felhasznls terlete szerint kategrikba rendezett eszkzk, illetve eszkzcsoportok: tr-id szervezs, napirend ( napirend autizmussal lk szmra), vodai csoportszoba/iskolai tanterem s egyb helyisgei, tanterem, a tanul asztala, tgabb s szkebb krnyezet vizulis adaptcija, folyamatbrk, folyamatlersok, foglalkozsok s a gyermek helynek vizulis tmogatsai. Az eszkzkatalgus jl hasznlhat, a gyakorlatban mr bizonytottan bevlt orientcis segtsgeket ajnl a szabad id, az nll tanuli tevkenysg szervezshez, sznes brkon s fnykpeken bemutatva a specilis tanknyveket s eszkzket. A sajt sztr s a fzetvezetsi segdletek jl egsztik ki a szemlyi szmtgp s egyb audiovizulis eszkzk adta lehetsgeket. A szocializci s a kommunikci tmogatsnak rtkes eszkzei a Szocilis trtnetek, az n-knyv, a napl, valamint egyb rott s rajzolt viselkedsszablyok. Kpsorozatok, a fejleszt eszkzk kpei, valamint rszletes hasznlati tancsok s szakszavak sztra (Inklzisfogalomtr) teszi teljess a srlsspecifikus eszkzkatalgust.

Gosztonyi Nra Szaffner va (szerk.): Srlsspecifikus eszkztr autizmussal l gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Educatio Kht., Budapest, 2008.
17

216

Autizmussal l gyermek

Lsdmgautizmustmakrben: Ajnlsok autizmussal l gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutatk autizmussal l gyermekek, tanulk egyttnevelshez (1.tblzat) J gyakorlatok Pedaggiai trgy: Autizmussal l gyermekek fejlesztsnek komplex mdszertana A szakmai s szakszolgltatk, illetve a befogad intzmnyek szervezetfejlesztshez kapcsold: Egyttmkds az integrci terletn tbbsgi ltalnos iskola s autizmusra specializldott gygypedaggiai intzmny kztt Autizmus Alaptvny Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, autizmussal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 203. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

217

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

Kiadvny tpusa

Mdszertani intzmnyi tmutat Srlsspecifikus eszkzrendszer Dokumentcis tmutat

Az tmutat18 ttekintst ad azokrl a dokumentumokrl, amelyek az autizmusspektrum-zavarral l gyermekek diagnosztizlsa s elltsa sorn leggyakrabban elfordulnak. Tjkoztat az autizmussal l gyermek lethelyzeteirl, a pervazv fejldsi zavar jellegzetessgeirl br ez ltalnossgban a szles skla s variabilits miatt nehzkes. Egy esetlers kapcsn konkrt jellemzs is ll a pedaggus rendelkezsre. (9.oldal) Megtallhatak tovbb a gyermekkel rkez dokumentumok, a szli dokumentumok, esettanulmny s a befogad iskola felels dntse utni teendk. Rszletes ismertetst kap a pedaggus a pedaggiai-pszicholgiai sttusz szakanyagairl: a komplex pedaggiai-pszicholgiai vizsglatrl, a szakrti vlemnyrl, szakrti javaslatrl. Tmnk szempontjbl elengedhetetlen az integrltan neveld autista tanulkkal kapcsolatos intzmnyi dokumentumok tangyi, pedaggiaiszakmai, gyermekvdelmi, fejldsi-fejlesztsi (terpik, egyni fejlesztsi terv, mentests, felments, pedaggiai vlemny), a mrs-rtkels dokumentumai (a befogads sikernek mrshez!), adatkezelsi szablyzat ismerete (1 320.oldal). Az tmutat mellkletei valdi empirikus segtsget jelentenek az integrl pedaggusok munkjhoz. Tbbek kztt a komplex gygypedaggiai-pszicholgiai vizsglat, a gyermekpszichitriai vlemny, a vonatkoz jogszablygyjtemny, a fejlesztsi elvek rendszere, az egyni fejlesztsi terv, a szakrti javaslat, az iskolaltogatsi bizonytvny, a felmentsi krelem, az rtest, a fejleszt eszkzk s a szakszavak sztra tmjban. A dokumentumok kzlse mellett megvilgtja azok tartalmt, jelentst s a gyermek letben betlttt jelentsgket.

Gosztonyi Nra szi Tamsn (szerk.): tmutat autizmussal l gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Dokumentcis tmutat. suliNova Kht., Budapest, 2007 .
18

218

Autizmussal l gyermek

Lsdmgautizmustmakrben: Ajnlsok autizmussal l gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutatk autizmussal l gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) J gyakorlatok Pedaggiai trgy: Autizmussal l gyermekek fejlesztsnek komplex mdszertana A szakmai s szakszolgltatk, illetve a befogad intzmnyek szervezetfejlesztshez kapcsold: Egyttmkds az integrci terletn tbbsgi ltalnos iskola s autizmusra specializldott gygypedaggiai intzmny kztt Autizmus Alaptvny Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, autizmussal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 203. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

219

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok Szvegrts-szvegalkots Matematika

Kiadvny tpusa

Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik letplya-pts

A sajtos nevelsi igny gyermekek szmra a kulcskompetenciik fejlesztshez gondosan kimunklt, gyermekbart, lmnypedaggiai elemekkel gazdagtott foglalkozsi modulok llnak az integrl pedaggusok rendelkezsre. Az autista gyermekek egyttnevelshez kt moduladaptci kszlt. Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik: n s a vilg Jtk a szabadban letplya-pts: A termszet: a mi vilgunk Npszoksok, Itt a farsang, ll a bl! A modulok cljnak s az autista gyermek fejlesztsi cljainak megfelelen a kvetkez terleteken tallhatak kiegsztsek, ajnlsok: A kpessgfejleszts fkuszai. Srlsspecifikus ajnlsok. A modulvzlatban ajnlsok a clcsoportra, a differencilsra, a munkaformkra, a mdszerekre, az eszkzkre vonatkozan. A feldolgozs menetben mind a tanri, mind a tanuli tevkenysgek megszervezsre, lebonyoltsra, adaptlsra tallhatak j tancsok, tletek. Itt olvashatak azok a tartalmak is, amelyek megtantsa, illetve elhagysa mindenkppen szksges az autista gyermek integrlt nevelsekor. A feldolgozs menetben tallhat ajnlsoknak, kiegsztseknek megfelelen a modulvzlatok kiegsztse is megtrtnt. Az eszkzk, feladatlapok mdostsra, megfelel hasznlatra a modulok vgn tallhatk javaslatok. Valamennyi modul kln rtke az integrativits, azaz a clzottakon kvl valamennyi modul ersti a tbbi kompetenciaterletet is. Lsdmgautizmustmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz (2.tblzat) Ajnlsok autizmussal l gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutatk autizmussal l gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat (1.tblzat) 220

Autizmussal l gyermek

Eszkztr(1.tblzat) J gyakorlatok Pedaggiai trgy: Autizmussal l gyermekek fejlesztsnek komplex mdszertana A szakmai s szakszolgltatk, illetve a befogad intzmnyek szervezetfejlesztshez kapcsold: Egyttmkds az integrci terletn tbbsgi ltalnos iskola s autizmusra specializldott gygypedaggiai intzmny kztt Autizmus Alaptvny Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, autizmussal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 203. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

22

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

DEK-DIK ltAlNos IsKolA19 Az iskola tartsan vllalta a szoros partneri egyttmkdst, megmentve autista tanulit a knyszer magntanuli sttusztl. Szakemberek, szlk s integrcit vllal intzmnyek egy-egy gyermek esetben az Autizmus Kutatcsoporthoz fordulhattak szakmai tancsokrt. Az egyttmkds komplex rendszert alkot s 18. vfolyamra kidolgozott, de egyes elemei nmagukban is hasznlhatak. A program alkalmazsnak legfontosabb felttele az autizmusban kpzett szakember folyamatos segt jelenlte, az Autizmus Alaptvny kapcsold akkreditlt tanfolyamainak elvgzse s rendszeres szupervzi ignybevtele. Trgyi felttelknt elengedhetetlen a protetikus krnyezet kialaktsa, specilis osztlyterem berendezse. szIVrVNy VoDA MoNtEssorI-MDszErE Kiemelt terletknt kezeli a szocilis-emocionlis, valamint a trsas kapcsolatok s a kommunikcis kpessgek fejlesztst. A programban jszer a drmajtk, drmapedaggia alkalmazsa, a rhangol gyakorlatok, amelyek kineziolgiai elemeket tartalmaznak. Ezek egyes rszei mikrocsoportban s egyni fejleszt foglalkozsokon is eredmnyesnek bizonyulnak. Noha a program nem autizmusspecifikus, bizonytottan alkalmazhat krkben is, hiszen Asperger-szindrms kisgyermek is nevel a Szivrvny voda.

SNI-gyermek
19

A J gyakorlatokat az adatbankbl rheti el. L. 4. sz. lbjegyzet.

222

Autizmussal l gyermek

KAtICA DIFFErENCIlt KPEssG- s KszsGFEJlEszt ProGrAM, KlNs tEKINtEttEl Az INtEGrlt NEVElsrE Ajnlhat a program mindazoknak az vodknak, ahol a pedaggusok elfogad krnyezetet tudnak teremteni, s az egyni specilis fejlesztst legalbb utaztanrral meg tudjk oldani. A vegyes sszettel csoportokban a trsas kapcsolatok pozitvan alakulnak, a gyermekek egymshoz val kapcsolatban tkrzdik a tolerancia, trelmes, segtksz magatarts, ersdik az egyttmkdsi kszsg. Specilis terpik Montessori, Freinet, Sindelar, HRG, Ayres (Ayres-mdszer) prognosztizljk az egyttnevels sikert, az autista kisgyermekek kommunikcis, szocilis s kognitv habilitcijt. A GyErMEKEK HzA INtEGrCIs GyAKorlAtA20 Az 199394-es tanv ta a Gyermekek Hza a megfelel differencilt tanulsszervezs, tananyagkivlaszts s -feldolgozs, a kooperatv, a tanulk tevkenysgre pl mdszerek, a drmapedaggia folyamatos alkalmazsa s az egsz szemlyisgre figyel szveges rtkels ltal biztostani tudja minden tanulja szmra a hatkony, inkluzv tanulsi krnyezetet. A program 2004ben j kpzst akkreditltatott Hatkony iskolt mindenkinek, avagy integrlt nevels a gyakorlatban cmmel, amelyet teljes tantestleteknek s trsult pedagguskzssgeknek ajnl. Az jtani kvn pedaggusok munkjt segti a munkatanknyv jelleg Gyermekek Hza tanknyvcsald. Egy-egy tmakrt tbb szinten, differenciltan dolgoznak fel, biztostva az individualizlt nevelst. Lsdmgautizmustmakrben: tmutatk autizmussal l gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, autizmussal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 203. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

20 Teljes nven: A Gyermekek Hza integrcis gyakorlata, klns tekintettel a Hatkony iskolt mindenkinek, avagy integrlt nevels a gyakorlatban cm akkreditlt kpzsre a Gyermekek Hza tanknyvcsald knyveinek gyakorlati hasznlathoz.

223

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

A beszdfogyatkos gyermekek vodai egyttnevelse sok vodban termszetszeren megvalsul, hiszen a 37 ves kor beszdhibs gyermekek nevelse az vodai let mindennapos rsze. Ebben a tevkenysgben segti az vnt az voda logopdusa vagy az utaz logopdus. Ez az Ajnls2 abban nyjt segtsget, hogy az vn a beszdfogyatkos gyermekek csoporton belli beszdfejlesztst minden foglalkozson, minden helyzetben meg tudja valstani. Az Ajnls bemutatja a beszdfogyatkossg legfontosabb jellemzit, fajtit. Felhvja a figyelmet arra, hogy az lettani beszdhibk megjelense egybeesik a nyelv s a beszd intenzv fejldsnek idszakval, ezrt nehezti a beszdfogyatkossg korai felismerst. A beszdfolyamat sszetett jellege miatt az egyes tnyezk rsi elmaradsnak gyakran hossz ideig nincsenek egyrtelm jelei. Az alaptneteket a korai felismers rdekben mutatja be. (59.oldal) A srlt beszdfejlds nagyban befolysolja a gondolkods s az ismeretszerzs minsgt, aminek kvetkezmnye lehet az egyenetlen rtelmi fejlds s a diszharmonikus szemlyisg. Az vnk az Ajnlsban szerepl tancsok, pldk segtsgvel a gyermekek kpessgeit a jtkon, a tevkenysgeken keresztli kpessgfejlesztssel komplex mdon tudjk megvalstani. gy sokkal szabadabban, ktetlenebbl trtnik az ismeretek tadsa is. A kompetencia alap programcsomag komplex fejlesztsi tervei ennek szellemben szlettek, segtsget s szmtalan tletet knlva az vodapedaggusoknak. (10.oldal) Az Ajnlsbl megtudhatjk az vodapedaggusok, hogyan kszthetik el a sajtos nevelsi igny beszdfogyatkos gyermek egyttnevelst. Olvashatnak a pedaggustl s a csoport nem srlt tagjaitl elvrhat magatartsformkrl, az elfogads mint pedaggiai attitd integrcit nagyban segt szereprl, valamint az egyttmkds lehetsgeirl s ebben az vn fontos szereprl a szlvel, a gyermekkel, ms szakemberekkel val megfelel kapcsolattarts rdekben. (1012.oldal)

Herndi Krisztina (szerk.): Ajnlsok beszdfogyatkos gyermekek kompetencia alap fejlesztshez. vodai nevels. suliNova Kht., Budapest, 2006.
2

224

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

Beszdfogyatkos gyermek

A beszdfogyatkos gyermekek csoporton belli fejlesztst az ltalnos fejlesztsi clok s a nyelvi fejlesztsi clok hatrozzk meg. Ezekrl rszletesen olvashatnak tevkenysgi terletenknt. A beszdfogyatkos gyermek specilis nevelsi szksgletei miatt az vodai nevelsi kompetenciaterlet programcsomagjnak komplex fejlesztsi tervt, az ajnlott jtkokat nhny esetben mdostani szksges(1214.oldal). Az irodalom, anyanyelv, vizulis nevels, zene, mozgsfejleszts, matematika, l s lettelen krnyezet tevkenysgi terletein lert tevkenysgek, jtkok kzben is sztnzzk beszdre a gyermeket. A szkincs gazdagtsa szervesen kapcsoldhat minden fejlesztsi terlethez. Arra vonatkozan, hogy ez hogyan valsthat meg, pldk, tancsok tallhatak a tevkenysget befolysol beszdfogyatkossgra s tnetekre kiterjeden. A pldk igen jl alkalmazhatak arra, hogy az vn ezek alapjn j helyzetekben hasonl tpus fejlesztsi lehetsgeket talljon ki (1423.oldal). Lsdmgbeszdfogyatkossgtmakrben: Ajnlsok beszdfogyatkos gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutatk beszdfogyatkos gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Dokumentcis tmutat (1.tblzat) (egyni fejlesztsi terv 1 314.oldal) Eszkztr(1.tblzat) J gyakorlatok A szakmai s szakszolgltatk, illetve a befogad intzmnyek szervezetfejlesztshez kapcsold: Az SNI-gyermekek integrlt nevelse az vodban A tgabb trsadalmi kzeg tmogatst clz: Katica differencilt kpessg- s kszsgfejleszt program, klns tekintettel az integrlt nevelsre Inklzis fogalomtr anartria auditv auditv differencils auditv diszkriminci beszdakadlyozottsg beszdszlels, ~ zavara beszdfogyatkossg, beszdfogyatkos szemly beszdmotoros folyamat, ~ srlse diszfzia, ~s diszgrfia diszkalkulia diszlexia 225

2. rsz Adaptcis mtrix

diszlexia-reedukci diszlexia-prevencis mdszer diszpraxia dizartria Frostig-terpia grafomotoros fejleszts grafomotoros zavar hallsfigyelem kommunikcis zavar laterlis dominancia lateralits logopdus Meixner-mdszer mutizmus organikus idegrendszeri srls rszkpessgzavar vizuomotoros koordinci Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

226

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az Ajnls22 ismereteket, informcikat nyjt a beszdfogyatkos gyermekek integrlt nevelsnek megkezdshez. Elegend ahhoz, hogy a tbbsgi iskolban dolgoz integrl pedaggus alapvet ismeretekhez jusson a beszdfogyatkos gyermekek szvegrtsi-szvegalkotsi kompetencijnak fejlesztshez, illetve kiindulpontja lehet a tovbbi tjkozdsnak, kutatsnak. (91 oldal) A pedaggus megismerheti a beszdfogyatkossg fogalmt 1. s a beszdfogyatkos tanul jellemzit. Alapvet informcikat szerezhet a beszdfogyatkossg fajtirl, a megfelel terpis eljrsok alapelveirl. Megismerheti azokat a fejlesztsi feladatokat, amelyek kiemelten fontosak, ha beszdfogyatkos gyermek tanul az osztlyban.(1 11.oldal) Megtudhatja, hogy melyek azok a beszdfogyatkossgok, amelyek nem vagy csak kismrtkben befolysoljk a szvegrtsi-szvegalkotsi kompetencia fejlesztst, s azt is, melyek azok a beszdsrlsek, amelyek ezt a kompetenciaterletet sokkal inkbb rintik. Beszdszlels,~zavara,diszlexia, diszgrfia esetn rszletes lersok olvashatak a slyosan beszdsrlt tanul megvltozott tanulsi kszsgeirl, kpessgeirl, tanulshoz val viszonyrl. (119.oldal) Az Ajnls a kszsgfejleszts fontossgt hangslyozza, kiemelt jelentsggel a beszdfogyatkos gyermek szvegrtsvel, szvegalkotsval kapcsolatban, hisz ez minden kompetenciaterlet fejlesztsnek elengedhetetlen alapja s az lethosszig tart tanuls egyik elfelttele. A szemlyisg egsznek komplex fejlesztse, a megfelel motivcis bzis, a tanulshoz val pozitv viszony kialaktsa a pedaggus feladata. Munkjnak hatkonysgt az utaz logopdus, a gygypedaggus s ms segt szakemberek, valamint a szlk segtsgvel nvelni tudja. Az Ajnls rviden bemutatja a beszdfogyatkos gyermek olvass- s rstanulsra legalkalmasabb diszlexia-prevencis olvasstantsi mdszert. (2324. oldal) (diszlexia-reedukci, Meixner-mdszer) Rszletesen foglalkozik a szvegrts, szvegalkots fogalmval, nehzsgeivel.

Jenei Andrea (szerk.): Ajnlsok beszdfogyatkos gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Szvegrts-szvegalkots. suliNova Kht., Budapest, 2006.
22

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

227

2. rsz Adaptcis mtrix

Felhvja a figyelmet a beszdfogyatkossg, beszdrts, olvass, szvegrts sszefggseire s egysgben val kezelsre. (2427.oldal) A pedaggus tmakrknek, vfolyamoknak megfelelen konkrt segtsget tall, ami megknnytheti az integrlt nevelsre-oktatsra val felkszlst. (2831.oldal) Alapvet ismeretekhez juthat tanulsszervezsi formkrl, a differencils fontossgrl, a mdszerek megfelel kivlasztsrl, a pedaggus felkszlsrl, a gyermekcsoport felksztsrl, az integrlt nevels sorn hasznlt eszkzkrl s az rtkels alapelveirl is. (3340.oldal) Lsdmgbeszdfogyatkossgtmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz (az alapoz szakasz s a beszdfejleszts szakasznak moduljai 12. volyamon, rszletesen 2.tblzat) Ajnlsok beszdfogyatkos gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutatk beszdfogyatkos gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Dokumentcis tmutat (1.tblzat) (egyni fejlesztsi terv 1 314.oldal) Eszkztr (1.tblzat) J gyakorlatok A szakmai s szakszolgltatk, illetve a befogad intzmnyek szervezetfejlesztshez kapcsold: Az SNI-gyermekek integrlt nevelse az vodban A tgabb trsadalmi kzeg tmogatst clz: Katica differencilt kpessg- s kszsgfejleszt program, klns tekintettel az integrlt nevelsre Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, beszdfogyatkossggal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 225226. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

228

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az Ajnls23 informcikat nyjt a beszdfogyatkos gyermekek integrlt nevelsnek megkezdshez, fknt a matematikai kompetencia fejlesztsre vonatkozan. Elegend ahhoz, hogy a tbbsgi iskolban dolgoz integrl pedaggus alapvet ismeretekhez jusson a beszdfogyatkos gyermekekrl, illetve kiindulpontja lehet a tovbbi tjkozdsnak, kutatsnak. Meghatrozza a beszdfogyatkossg s a beszdfogyatkos tanul fogalmt. Alapvet ismeretet ad a beszdfogyatkossg fajtirl, a megfelel terpis eljrsok alapelveirl. Olyan fejlesztsi feladatokat ismertet, amelyek kiemelten fontosak, ha beszdfogyatkos gyermek tanul az osztlyban.(714.oldal) Megtudhatjuk, hogy melyek azok a beszdfogyatkossgi fajtk, amelyek nem vagy csak kismrtkben befolysoljk a matematikai kompetencia fejlesztst, s azt is, mely beszdsrlsek tnetei befolysoljk leginkbb a kompetenciaterlet fejlesztst. Beszdszlels, ~ zavara, diszlexia, diszgrfia esetn rszletes lersok olvashatak a slyosan beszdsrlt tanul megvltozott tanulsi kszsgeirl, kpessgeirl, tanulshoz val viszonyrl. (1 117.oldal) Bemutatja, van-e kapcsolat az anyanyelvi kszsgek szintje s a matematikai kszsgek fejldse kztt, ha igen, az befolysolja-e a matematika tanulst. (17. oldal) Fontos gondolata ennek a rsznek az a megllapts, hogy ugyan a szmolsi kpessg elklnlten szervezdtt rendszer, ugyanakkor szmos kapcsolata van a beszd, az olvass s az rs rendszereivel. Az Ajnls a kszsg-, kpessgfejleszts fontossgt hangslyozza. A szemlyisg egsznek komplex fejlesztse, a megfelel motivcis bzis, a tanulshoz val pozitv viszony kialaktsa a pedaggus feladata. Munkjnak hatkonysgt az utaz logopdus, a gygypedaggus s ms segt szakemberek, valamint a szlk segtsgvel nvelni tudja. Az Ajnls a matematika programcsomaggal prhuzamosan olvasva a matematikatants s a matematikai kompetencia fejlesztsnek minden lnyeges terletrl r. Elemzi a matematikai kompetencia elemeit a beszdfogyatkossg
Jenei Andrea (szerk.): Ajnlsok beszdfogyatkos gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Matematika. suliNova Kht., Budapest, 2006.
23

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

229

2. rsz Adaptcis mtrix

szempontjbl. (1819.oldal) Az alsbb vfolyamokra rszletesebb ajnlsokat fogalmaz meg, kiemelve, hogy az idben elkezdett terpis eljrsok, a matematika tanulsakor j idben kapott segtsg a beszdfogyatkos gyermek problmit megelzheti. A pedaggusok vfolyamonknt s tmakrkre lebontva kpet kapnak arrl, hogy beszdfogyatkos gyermek egyttnevelse esetn mit clszer vltoztatniuk, mit, hogyan javasolt mskpp tantaniuk, s melyek azok a kvetelmnyek, amelyek teljestse a beszdfogyatkos gyermektl nem elvrhat. (1934.oldal) A matematikt oktat tant/tanr alapvet ismeretekhez juthat a klnbz tanulsszervezsi formkrl, a differencils fontossgrl, a mdszerek megfelel kivlasztsrl, a felkszlsrl, a gyermekcsoport felksztsrl, az integrlt matematikatants sorn alkalmazhat eszkzkrl s az rtkels alapelveirl is. (3542.oldal) Lsdmgbeszdfogyatkossgtmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz (1. vfolyamra az 5. s a 49. modul adaptcii; 2. vfolyamra a 33. s a 35. modul adaptcii, rszletesebben l.2.tblzat) Ajnlsok beszdfogyatkos gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutatk beszdfogyatkos gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Dokumentcis tmutat (1.tblzat) (egyni fejlesztsi terv 1 314.oldal) Eszkztr (1.tblzat) J gyakorlatok A szakmai s szakszolgltatk, illetve a befogad intzmnyek szervezetfejlesztshez kapcsold: Az SNI-gyermekek integrlt nevelse az vodban A tgabb trsadalmi kzeg tmogatst clz: Katica differencilt kpessg- s kszsgfejleszt program, klns tekintettel az integrlt nevelsre Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, beszdfogyatkossggal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 225226. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

230

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Kiadvny tpusa

Beszdfogyatkos gyermek Ajnlsok

tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az Ajnls24 ismereteket, informcikat nyjt a beszdfogyatkos gyermekek integrlt nevelsnek megkezdshez. Elegend ahhoz, hogy a tbbsgi iskolban dolgoz integrl pedaggus alapvet ismeretekhez jusson a beszdfogyatkos gyermekek szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencijnak fejlesztshez, illetve kiindulpontja lehet a tovbbi tjkozdsnak, kutatsnak. (89.oldal) Az Ajnlsban hangslyozottan szerepel, hogy a beszdfogyatkos tanulk fejlesztsben az p beszl krnyezet jelents szempont, ezrt integrlt keretek kzt trtn oktatsuk minden olyan esetben tmogatand, amikor a gyermek klnleges gondozsi ignyt a fogad iskola biztostani tudja. A szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik fejldst elsegt programcsomag szinte minden fejlesztsi feladata segti az integrcis tevkenysget. Az Ajnls szerkesztje ppen ezrt a beszdfogyatkos gyermek pszichs, szocilis, kommunikcis jellemzinek bemutatsval, elemzsvel ad tancsokat arra, hogy a szocilis kompetencik fejlesztse a beszdsrlt gyermek letkori, egyni s srlsbl add sajtossgainak megfelelen trtnjen. (91 1. oldal) A programcsomag cljai s feladatai sszhangban vannak a beszdfogyatkos tanulk specilis szksgleteinek kielgtsvel, ezrt az egyni sajtossgok figyelembevtelvel az integrlt nevels megvalstsnak szolglatba llthatak. (1 118.oldal) Olvashatunk arrl, hogy a szlkkel val kapcsolattarts hogyan valsuljon meg, tmakrknek megfelelen rszletesen tjkozdhatunk minden beszdhibra kiterjeden azokrl a sajtossgokrl, mdostsi lehetsgekrl, javaslatokrl, amelyek befolysoljk a szocilis kompetencia fejlesztst. Rviden bemutatja mindhrom tpus programcsomagban a vrhat kimeneti elvrsokat is. (1925.oldal) A programcsomag mdszerei, tanulsszervezsi formi, tartalmai kivlan alkalmasak a sajtos nevelsi igny tanulk fejlesztsre. A beszdfogyatkos gyermekek egyttnevelse sorn alkalmazott mdszerekrl, a helyes tanulsi
Auer Mria va (szerk.): Ajnlsok beszdfogyatkos gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik. suliNova Kht., Budapest, 2006.
24

Kompetenciaterlet

231

2. rsz Adaptcis mtrix

szoksok kialaktsrl szintn hasznos ismereteket olvashatunk. (227. oldal) Rszletes ajnlsok tallhatak a kompetenciaterlet sajtossgbl fakad specilis mdszerek alkalmazsra. (2731. oldal) Az eszkzk bemutatsnl megismerhetjk azokat a specilis, logopdiai terpiban hasznlt eszkzket, amelyek segthetnek a szocilis kompetencia fejlesztsben. (32. oldal) Olvashatunk az rtkels szempontjairl (3233. oldal), hasznos, a mindennapi tantsi gyakorlatunkat segt eljrsokrl, s tallunk benne egy modullerst srlsspecifikus ajnlsokkal. (3335.oldal) Lsdmgbeszdfogyatkossgtmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz (1. vfolyamra n s a vilg tkezznk egszsgesen modul adaptcija, rszletesebben l.2.tblzat) Ajnlsok beszdfogyatkos gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) J gyakorlatok Pedaggiai trgy Csendgyakorlat alkalmazsa habilitcis rkon (Bcs-Kiskun megyei nkormnyzat vodja, ltalnos Iskolja, Elkszt Szakiskolja s Egysges Pedaggiai Szakszolglata) A Lrincz-fle fajtkrendszer alkalmazsa a klnbz fejlettsg tanulk egyttnevelsben s oktatsban Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, beszdfogyatkossggal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 225226. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

232

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Kiadvny tpusa

Beszdfogyatkos gyermek Ajnlsok

tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az Ajnls25 azokat az idegen nyelvi kompetencia fejlesztshez szksges alapvet ismereteket, informcikat tartalmazza, amelyek a beszdfogyatkos gyermekek integrlt nevelsnek megkezdshez szksgesek. A tbbsgi iskolban dolgoz nyelvtanr olyan tudshoz juthat a beszdfogyatkossgrl, amely kiindulpontja lehet a tovbbi tjkozdsnak, kutatsnak. (910.oldal) Megismerheti a beszdfogyatkos tanulk jellemzit, a beszdfogyatkossg fajtit, valamint a megfelel terpis eljrsok alapelveit. (101 3.oldal) Az idegennyelv-tants, a megfelel tartalmak, mdszerek, munkaformk, eszkzk kivlasztsa felelssgteljes dntst ignyel, hiszen a beszdfogyatkosok e mveltsgi terlettl val megfosztsa a gyermeket kizrhatja a ksbbi felsoktatsbl, beszktve ezzel tovbbi letlehetsgeit. (14.oldal) A szerkeszt a kpessgek, kompetencik szemlyre szabott fejlesztst, a srlsspecifikus szksgletekhez igazod differencilt foglalkoztatst s az egyni fejldsi temhez val rugalmas alkalmazkodst hangslyozza az idegen nyelv tantsakor. A nyelvi kompetencik fejlesztst bemutat fejezetben a pedaggus tbbnyire olyan feladatokat tall, amelyek elssorban az alapoz idszak fejlesztsi alkalmaira adnak pldt. Szmos olyan gyakorlattal, jtkkal tallkozhat, amelyet eddig is hasznlt a nyelvrkon. A kiadvny a feladatok bemutatsval a bennk rejl specilis fejlesztsi lehetsgekre irnytja a figyelmet. Az idegen nyelv elsajttsa mellett azon keresztl a nyelvi kszsgek, nyelvi memria, figyelem, beszdmotoros gyessg fejlesztse kiemelt szempontknt jelentkezik az Ajnlsban (1423.oldal). Az idegen nyelvi programcsomagok lehetsget biztostanak arra, hogy a nyelvoktats szemlyre szabott s szemlyhez szl legyen. Nyelvi szintekre tesznek ajnlsokat, ezrt a sajtos nevelsi igny beszdfogyatkos tanulk szmra is jl alkalmazhatak, rugalmasan igazthatak a gyermek kpessgstruktrjhoz. A programcsomagok modulris rendszere remek lehetsget nyjt a tanr szmra, hogy a sajtos nevelsi igny beszdfogyatkos
Herndi Krisztina (szerk.): Ajnlsok beszdfogyatkos gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Idegen nyelv. suliNova Kht., Budapest, 2006.
25

Kompetenciaterlet

233

2. rsz Adaptcis mtrix

tanul specilis nevelsi szksgleteinek megfelel anyagokat, mdszereket alkalmazzon. A komplex kszsgfejleszts mellett fontos feladat a rszkpessgek kibontakoztatsa, fejlesztse. Klnsen fontos, hogy a nyelvi kompetencik fejlesztse srlsspecifikus mdszerek, jl megvlasztott feladatok segtsgvel trtnjen. (242.oldal) A csoportdinamikai tnyezk az idegennyelv-tanuls esetben fontos motivcis forrsok. Jl mkd, sszetart, nszablyoz, egymsra kvncsi tagokbl ll nyelvi csoportban a nyelvtanuls intenzvebb s knnyedebb lehet; a csoportmunka, prmunka, kooperci is grdlkenyebb (230. oldal). Olvashatunk mg a pedaggustl s a nem srlt tanulktl elvrhat magatartsformkrl, a tants sorn hasznlhat eszkzkrl, az rtkels alapelveirl, a magyar mint idegen nyelv tantsrl, s tallhatunk az Ajnlsban egy ravzlatot is. Lsdmgbeszdfogyatkossgtmakrben: Ajnlsok beszdfogyatkos gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutatk beszdfogyatkos gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Dokumentcis tmutat (1.tblzat) (egyni fejlesztsi terv 1 314.oldal; mentests, felments s tanulsszervezs kvetkezmnyei 2728.oldal) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, beszdfogyatkossggal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 225226. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

234

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Kiadvny tpusa

Beszdfogyatkos gyermek Ajnlsok

tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az letplya-pts a beszdfogyatkos gyermekek nevelsben-oktatsban kiemelt fontossg. Az idben elkezdett s tudatos, a tanul egyni sajtossgait s a beszdfogyatkossg tpust, slyossgt figyelembe vev plyaorientci, letplya-pts lehetv teszi a sikeres trsadalmi integrcit s az egyni sikeressg, rm, boldog let megvalstst. Mindezen clok megvalstshoz adnak az Ajnls26 szerkeszti a mindennapokban a kompetenciafejleszts sorn alkalmazhat ismereteket, tancsokat. Ismertetik a beszdfogyatkossgok fajtit, jellemzit (71. oldal). Hangslyozzk, hogy a beszdfogyatkos tanulk letplya-ptsi kompetencijnak fejlesztsben ugyanazok a terpis alapelvek rvnyeslnek, mint a logopdiai terpia sorn. Szksges a tanulk intellektusnak s mindenkori osztlyfoknak megfelel olvass/rs jrtassgnak, kszsgnek kialaktsa; az olvasott szveg pontos megrtsnek, az rsbeli kzls helyessgnek, valamint a tanul kifejezkpessgnek fejlesztse; a krkpre pl msodlagos tnetek kialakulsnak megelzse, illetve megltk esetn cskkentse. A kiadvny tartalmazza a beszdfogyatkosok fbb kpessgfejlesztsi elveit s terleteit 16. s 712. vfolyamon, meghatrozza a kimeneti elvrsokat az alapfok s a kzpfok vgn, valamint azokat az oktatsi tbbletfeladatokat, amelyek az letplya-ptsi kompetencia fejlesztsi cljainak elrshez szksgesek. (122.oldal) A tmakrk ismertetse s kiegsztse sorn megllaptja, hogy ezek tartalma nem srti a beszdfogyatkos gyermekek rzkenysgt, rdekeit. Javasolja az egyes tmakrknl, ahov ez illeszkedik, a beszdfogyatkossgot mint llapotot megismertetni az adott tanulval s a befogad osztlykzssggel. (Termszetesen mindig figyelembe vve az rintett tanul szemlyisgi jogait, a tbbi gyermek letkori sajtossgait.) Fontosnak tartja krbejrni az adott beszdfogyatkossgot, hangslyozva a fejlds lehetsgeit s a segtsgnyjts fontossgt s mdjait. Tmakrnknt s vfolyamonknt konkrt pldkat knlva teszi gyakorlatcentrikuss ajnlsait. (2332.oldal)
Herndi Krisztina Tth Lszln (szerk.): Ajnlsok beszdfogyatkos gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. letplya-pts. suliNova Kht., Budapest, 2006.
26

Kompetenciaterlet

235

2. rsz Adaptcis mtrix

A beszdfogyatkos tanulk tbbsge hosszan tart, intenzv, komplex terpiban rszesl az 16. vfolyamon, ennek ellenre az esetek tbbsgben a 712. vfolyamon mgis maradvnytnetek gtolhatjk a zkkenmentes, eredmnyes tanulsi folyamatban. (Pl. a verblis kifejezkszsg akadlyozottsga, szvegrtsi-szvegalkotsi problmk stb.) Ennek kvetkeztben tovbbra is szksge van specilis, egyni megsegtsre, segdeszkzk biztostsra, mint pl. a nyomtatott szveg hanganyagvltozata, amit clszer otthoni gyakorlsra s tanulsra is biztostani. (323.oldal) Az Ajnls a beszdfogyatkossg f tnetei alapjn elemzi a kompetenciaterlet tmakreit s felhvja az olvas figyelmt arra, hogy az adott tnet szempontjbl melyek azok az rintett tmakrk, amelyeknek feldolgozsa fokozott figyelmet vagy ms mdszert, tanulsszervezsi eljrst ignyel. Befejezsl ismerteti a beszdfogyatkos tanulk tantsa sorn alkalmazhat mdszereket, munkaformkat, a pedaggustl elvrhat magatartsformkat, valamint az rtkels alapelveit is. Lsdmgbeszdfogyatkossgtmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz (1. vfolyamra Hsk, pldakpek, nagy egynisgek tmakr Szlk s kicsinyeik az llatvilgban modul adaptcija, rszletesebben l.2.tblzat) Ajnlsok beszdfogyatkos gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez(1.tblzat) tmutatk beszdfogyatkos gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Dokumentcis tmutat (1.tblzat) (egyni fejlesztsi terv 1 314.oldal) Eszkztr (1.tblzat) J gyakorlatok Pedaggiai trgy: Csendgyakorlat alkalmazsa habilitcis rkon; illetve a Gyermekek Hza integrcis gyakorlata, klns tekintettel a Hatkony iskolt mindenkinek, avagy integrlt nevels a gyakorlatban cm akkreditlt kpzsre a Gyermekek Hza tanknyvcsald knyveinek gyakorlati hasznlathoz A tgabb trsadalmi kzeg tmogatst clz: Katica differencilt kpessg- s kszsgfejleszt program, klns tekintettel az integrlt nevelsre Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, beszdfogyatkossggal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 225226. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

236

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Kiadvny tpusa

Beszdfogyatkos gyermek Ajnlsok

SNI-gyermek

tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

Mdszertani intzmnyi tmutat Srlsspecifikus eszkzrendszer Dokumentcis tmutat

Az tmutat27 a beszdfogyatkos gyermekek intzmnyi elltsrl tjkoztatja az integrls lehetsgeivel foglalkoz intzmnyvezetket, a beszdfogyatkos gyermekek egyttnevelst vllal tbbsgi pedaggusokat, valamint az rdekld szakembereket s szlket. Az tmutatbl megismerhetik a magyar logopdiai let fejldst s azokat a jogszablyok adta lehetsgeket, amelyek a mai kzoktatsi gyakorlat szmra biztostjk a sajtos nevelsi igny gyermekek kzl a beszdfogyatkosok korszer integrcijt. Olvashatnak a logopdiai hlzat fejldsrl, a logopdiai szolgltats specilis megjelensi formirl, a logopdiai centrumok, decentrumok elnyeirl, htrnyairl. A logopdia s a logopdusok feladatai az elmlt vek oktatspolitikai vltozsainak hatsra mdosultak. A szerzk kiemelt fontossgnak tartjk, hogy a logopdia kompetenciahatrainak megtartsval megfelelen tallja meg a helyt a megvltozott, j szerepkrrel br ltalnos pedaggia intzmnyeiben. (57.oldal) E rendszerben termszetesen a logopdus legjelentsebb feladata a terpis munka szervezse, feltteleinek megteremtse s lebonyoltsa. Ezen tlmenen az egyttnevels megknnytse rdekben diagnosztikus tevkenysggel, tancsadssal segti a tbbsgi pedaggusokat s a szlket a beszdzavarok, a diszlexia, diszgrfia lekzdsben. Koordinl tevkenysgkkel ezt a fontos munkt is segthetik az egysges gygypedaggiai mdszertani intzmnyek. Olvashatnak a beszdfogyatkossgok slyossg szerinti osztlyozsrl, az vods- s iskolskor gyermekek beszdbeli rendellenessgeirl, az integrcirl ltalban, valamint specilisan a beszdfogyatkos gyermekek integrcijrl is.(720.oldal) A szerzk ismertetik az egysges gygypedaggiai mdszertani intzmny (EGYMI) ltrehozsnak trvnyi httert s azokat a szakmai szolgltatsokat, amelyekkel segtsgre lehetnek a befogad intzmnyeknek, pedaggusoknak.

Vnyi gnes Rth Mrta: tmutat beszdfogyatkos gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat. suliNova Kht., Budapest, 2007 .
27

237

2. rsz Adaptcis mtrix

A beszdfogyatkosok integrcijt elsegt Egysges Gygypedaggiai Mdszertani Intzmnyek 2004 szeptembertl mkdnek. (21.oldal) A kiadvny bemutatja azokat az utaztanri feladatokat, amelyek lehetsget biztostanak a tbbsgi pedaggusok szmra a beszdfogyatkos gyermek egyttnevelshez szksges felttelek megteremtsben. A fejezetben olvashat kulcsszavak a gygypedaggus s a tbbsgi pedaggus egyttmkdsnek szksgessgt hangslyozzk. (2325.oldal) Az utols fejezet bemutatja az Egysges Gygypedaggiai Mdszertani Intzmnyknt mkd Fvrosi Beszdjavt Intzet munkjt, trtnett, integrcit segt elmleti s gyakorlati tevkenysgt.(252.oldal) Lsdmgbeszdfogyatkossgtmakrben: Ajnlsok beszdfogyatkos gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutatk beszdfogyatkos gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, beszdfogyatkossggal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 225226. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

238

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Kiadvny tpusa

Beszdfogyatkos gyermek Ajnlsok

SNI-gyermek

tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

Mdszertani intzmnyi tmutat Srlsspecifikus eszkzrendszer Dokumentcis tmutat

Az tmutatbl28 a pedaggusok megismerhetik azokat az eszkzket, segdleteket, amelyek specilisan a beszdfogyatkos gyermekek fejlesztsre alkalmasak. Az eszkzket jtkokat, fejleszt jtkokat a beszdfogyatkossg tneteinek megfelelen mutatja be. A mindennapi nevels-oktats sorn is alkalmazhatak, a tantsi folyamatba bepthetek. Kln fejezet szl azokrl az eszkzkrl, kiadvnyokrl, amelyeket a pedaggusok maguk is alkalmazhatnak, mert alapkpzettsgk s a fejleszt eszkz jellege ezt lehetv teszi. Ezeket logopdusi tancsads mellett bepthetik az oktats folyamatba. A specilis eszkzk alkalmazsa tbbek kztt lehetv teszi a magas sznvonal differencilst is. Az integrl pedaggusok megismerhetik a klnbz beszdhibkat s kezelsket. Rvid, rthet definci utn a terpia tartalmrl, a specilis vizsgl eljrsokrl, eszkzkrl, tanuli, tanri segdletekrl olvashatnak. A lersok rvid magyarzatokkal, ismertetkkel elltottak, a lert eszkz, segdanyag fnykpt is megtekinthetik. A szerzk olyan terpis eljrsokkal, eszkzkkel is megismertetnek, amelyek csak a logopdiai terpia sorn alkalmazhatak. Felhvjk a kollgk figyelmt arra, hogy a vizsgl eljrsokat csak az arra felkszlt, kikpzett gygypedaggus s pszicholgus szakember vgezheti el. A tovbbi fejezetekben a tbbsgi pedaggusok ltal is hasznlhat jtkok s az ezekhez szksges eszkzk, tanuli, tanri segdletek bemutatsa trtnik meg. Megismerhetik a jtk mint fejleszt eszkz hasznlatt, a fejleszts elveit s lehetsgeit. A szerzk kiemelik, hogy A jtkon keresztl tanulni knyelmes s sokkal eredmnyesebb, mint merev tanulsi helyzetbe vonni a gyermeket. A jtk mulatsgos, vidm dolog, s lehetsget ad arra, hogy fizikailag megragadjunk valamit, hogy ezltal a gyermek teljes testvel tapasztalja meg azt. A gyermekkorban ez a legfontosabb. Kiemelik a jtkban s a jtkszerekben rejl fejlesztsi lehetsgek fontossgt. A jtk kivlasztsnak s a fejleszts hatkonysgnak szempontjaira is ajnlsokat tesznek. A beszd-rendellenessgek tneteinek megfelelen olyan jtkokkal, eszkVnyi gnes (szerk.): Srlsspecifikus eszkztr beszdfogyatkos gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Educatio Kht., Budapest, 2008.
28

239

2. rsz Adaptcis mtrix

zkkel ismerkedhetnek meg a tbbsgi pedaggusok, amelyeket a logopdusok nap mint nap hasznlnak. A beszdfogyatkos gyermekek sikeres integrcija rdekben az ismertetett eszkzk hasznlatra szksge lehet az integrl pedaggusnak is. Ehhez nyjt hasznos segtsget a kiadvny. Lsdmgbeszdfogyatkossgtmakrben: Ajnlsok beszdfogyatkos gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutatk beszdfogyatkos gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Dokumentcis tmutat, Mdszertani intzmnyi tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, beszdfogyatkossggal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 225226. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

240

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

Kiadvny tpusa

Mdszertani intzmnyi tmutat Srlsspecifikus eszkzrendszer Dokumentcis tmutat

Az tmutatbl29 a tbbsgi pedaggusok megismerhetik azokat a legfontosabb dokumentumokat, amelyek a beszdfogyatkos gyermeket ksrik: az orvosi-gygypedaggiai-pszicholgiai szakvlemnyeket, a logopdiai fejleszt munkt ksr adminisztrcit, a gyermekek integrcijt elsegt tangyi dokumentumokat, a felhasznlhat terpis lehetsgeket s az ehhez alkalmazhat eszkzket. A dokumentci megismerse minden, a gyermekkel foglalkoz pedaggus szmra hasznos lehet. Ennek ismeretben lehetsges a pontos diagnzis, differencildiagnzis fellltsa, a logopdiai kezels megkezdse, illetve az osztlyban foly differencilt egyttnevels megtervezse, megvalstsa. Rszletes lers tallhat a gyermekkel rkez orvosi, gyermekvdelmi s egyb dokumentumokrl. Olvashatnak a komplex gygypedaggiai-pszicholgiai vizsglatrl s annak rszeirl. A vizsglat eredmnyeit a szakrti bizottsg szakrti vlemnyben rgzti. A beszdfogyatkos gyermekeket az Orszgos Beszdvizsgl Szakrti Bizottsg vizsglja. Az tmutatban egy fiktv szakrti vlemny s annak rtelmezse is megtallhat (1 3.oldal). 11 A szerzk bemutatjk a sajtos nevelsi igny gyermekekre vonatkoz intzmnyi dokumentumokat. Ismertetik a logopdiai terpia sorn hasznlatos dokumentcis rendszert: az egyni fejlesztsi tervet, a munkanaplt, a forgalmi naplt s a nyilvntartsi tasakot.(1 5.oldal) A kzoktatsi intzmnyek31 ben nyilvntartott s kezelt szemlyes s klnleges adatokat a kzoktatsi trvny 40. -hoz szerkesztett 2. szm mellklet hatrozza meg.(1 51.oldal) A nevelsi-oktatsi intzmny tartja nyilvn azokat az adatokat, amelyek a jogszablyokban biztostott kedvezmnyekre val ignyjogosultsg elbrlshoz s igazolshoz szksgesek. E clbl azok az adatok kezelhetk, amelyekbl megllapthat a jogosult szemlye s a kedvezmnyre val jogosultsga. Az tmutatban defincikat, lersokat tallhatunk a kzoktatsi dokumentumokrl, valamint olvashatunk azokrl a mdostsokrl, amelyeknek szere-

Rth Mrta Vnyi gnes: tmutat beszdfogyatkos gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Dokumentcis tmutat. suliNova Kht., Budapest, 2007 .
29

241

2. rsz Adaptcis mtrix

pelnik kell ezekben, ha sajtos nevelsi igny gyermekek integrlt nevelsre vllalkozik az intzmny. (1719.oldal) A gyermek fejldsvel, fejlesztsvel sszefgg dokumentumok bemutatsa a lehetsges fejlesztsi eljrsok, terpik bemutatsn keresztl trtnik. A terpis program a beszdterpis munka szmra tantervi funkcit lt el. Az tmutat beszdfogyatkossgi tpusokra lebontva rszletesen ismerteti a beszdfogyatkos gyermekek szmra sszelltott terpis programokat. A logopdiai kezels sorn megfogalmazott clokat, feladatokat, terpis tartalmakat, eszkzket, mszereket is bemutatja. (2027.oldal) Olvashatunk mg az tmutatban a mentests s tanulsszervezs kvetkezmnyeirl, a befogads sikernek mrsrl, a vonatkoz trvnyekrl s rendeletekrl, valamint a beszdfogyatkossghoz kapcsold BNO-kdok felsorolst is megtallhatjuk. Lsdmgbeszdfogyatkossgtmakrben: Ajnlsok beszdfogyatkos gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutatk beszdfogyatkos gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat(1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) J gyakorlatok: A tgabb trsadalmi kzeg tmogatst clz: Katica differencilt kpessg- s kszsgfejleszt program, klns tekintettel az integrlt nevelsre Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, beszdfogyatkossggal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 225226. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

242

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Kiadvny tpusa

Beszdfogyatkos gyermek Ajnlsok

SNI-gyermek

tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok Szvegrts-szvegalkots Matematika

Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik letplya-pts

A beszdfogyatkos gyermekek egyttnevelst segt adaptlt modulok konkrt, tanrn felhasznlhat segtsget jelentenek a tbbsgi pedaggusok szmra. Olvassuk kzben olyan, a mindennapokban hasznlhat javaslatokat, mdost eljrsokat, ajnlsokat ismerhetnek meg, amelyek szksgesek az integrlt nevels megvalstshoz. A kivlasztott modulokat (4 matematikai, 20 szvegrtsiszvegalkotsi, 1 letplya-ptsi, 1 szocilis) gygypedaggus-logopdusok lttk el srlsspecifikus ajnlsokkal, s tettk ezzel alkalmass ket arra, hogy a beszdfogyatkos gyermekek egyttnevelse sorn alkalmazhatak legyenek. A modulokban nem szerepelnek olyan ltalnos tudnivalk, amelyeket az Ajnlsok tartalmaznak, ezrt kvnatos a modulok s az Ajnlsok egyttes hasznlata. A modul cljnak s a beszdfogyatkos gyermek fejlesztsi cljainak megfelelen a kvetkez terleteken tallhatak kiegsztsek, ajnlsok: A kpessgfejleszts fkuszai (matematika moduladaptcik beszdfogyatkos gyermekeknek) Srlsspecifikus ajnlsok (a beszdfogyatkos gyermekeknek kszlt minden moduladaptci) Ajnlsok a clcsoportra, differencilsra, munkaformkra, mdszerekre, eszkzkre vonatkozan (a beszdfogyatkos gyermekeknek kszlt minden moduladaptci) A feldolgozs menetben mind a tanri, mind a tanuli tevkenysgek megszervezsre, lebonyoltsra, adaptlsra tallhatak j tancsok, tletek. Itt olvashatak azok a tartalmak is, amelyek megtantsa, illetve elhagysa mindenkppen szksges a beszdfogyatkos gyermek integrlt nevelsekor (a beszdfogyatkos gyermekeknek kszlt minden moduladaptci). A feldolgozs menetben tallhat ajnlsoknak, kiegsztseknek megfelelen a modulvzlatok kiegsztse is megtrtnt (a beszdfogyatkos gyermekeknek kszlt minden moduladaptci). Az eszkzk, feladatlapok mdostsra, megfelel hasznlatra a modulok vgn tallhatk javaslatok (a beszdfogyatkos gyermekeknek kszlt minden moduladaptci).

243

2. rsz Adaptcis mtrix

Beszdfogyatkos szempont mintamodulok (a modulok rszletes ttekintse a2.tblzatban): Szvegrts-szvegalkots: 20 adaptlt modul az 12. vfolyam alapoz s beszdfejleszt szakaszhoz Matematika: 2 adaptlt modul az 1. vfolyamra (5. s 49. modul), 2 adaptlt modul a 2. vfolyamra (33. s 35. modul) Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik: 1 adaptlt modul az 1. vfolyamra: n s a vilg tkezznk egszsgesen! letplya-ptsi kompetenciaterlet: 1 adaptlt modul az 1. vfolyamra: Hsk, pldakpek, nagy egynisgek tmakr Szlk s kicsinyeik az llatvilgban Lsdmgbeszdfogyatkossgtmakrben: Ajnlsok beszdfogyatkos gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutatk beszdfogyatkos gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Dokumentcis tmutat (1.tblzat) (egyni fejlesztsi terv 1 314.oldal) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, beszdfogyatkossggal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 225226. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

244

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Beszdfogyatkos gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

VoDBAN A szakmai s szakszolgltatk, illetve a befogad intzmnyek szervezetfejlesztshez kapcsoldk: SNI-gyermekek integrlt nevelse az vodban A nevels sorn alkalmazott szemlltets, specilis didaktikai eljrsok, mdszerek, eszkzk bemutatsa. Olyan fejleszt program, amely mikrocsoportban s egyni fejleszt foglalkozsokon is eredmnyesen hasznlhat. A tgabb trsadalmi kzeg tmogatst clz: Katica differencilt kpessgs kszsgfejleszt program, klns tekintettel az integrlt nevelsre A program clja a mssgot elfogad krnyezet megteremtse, az egszsges s az SNI-gyermekek kommunikcis kszsgnek, rszkpessgeinek, nllsguknak, alkalmazkodkpessgknek, egyttmkdsknek fejlesztse, a szksges specilis mdszerek, terpis eljrsok, technikk szakszer megvlasztsa s alkalmazsa a srlt funkcik differenciltabb mkdsnek tudatos fejlesztse rdekben. VoDBAN s IsKolBAN Pedaggiai trgy Csendgyakorlat alkalmazsa habilitcis rkon A fejleszts clja ezzel a gyakorlattal a nyugodt, bks lgkr megteremtse, a feszltsgek s problmk feloldsa gy, hogy a gyermek sajt irnytsa alatt ll, a problmt maga keresi s oldja meg. JTKA jtk-, feladat- s eszkzgyjtemny Segdanyag a bettantst megelz idszak fejlesztsi terleteihez A program clja azoknak a rszkpessgeknek a fejlesztse, melyek knynyebb teszik az alap-kultrtechnikk sikeres elsajttst. A program rszleteiben is alkalmazhat, akr egy-egy feladatot, jtkot, akr egyes fejezeteket kiemelve. 245

SNI-gyermek

2. rsz Adaptcis mtrix

A Lrincz-fle fajtkrendszer alkalmazsa a klnbz fejlettsg tanulk egyttnevelsben s oktatsban. A Lrincz-fle fajtkrendszer a nevel-oktat munkban s a habilitcis, rehabilitcis foglalkozsokon lehetsget biztost a rszkpessgek, a matematikai logika s a kzssgfejleszts terletn a sajtos nevelsi igny gyermekek fejlesztsben. IsKolBAN Mucsi palntk Palnta fejleszt-felzrkztat-integrcis-kpessgkibontakoztat program Mucsiban

246

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az Ajnlsbl30 az integrl pedaggus hasznos informcikhoz jut a trvnyi vonatkozsokon tl az vodai nevels irnyelveirl, az egyttnevels valamennyi szerepljnek (befogad s integrlt kisgyermekek, szlk, vodapedaggusok, gygypedaggus s ms segt szakemberek) szereprl, valamint a korai fejleszts fontossgrl (512.oldal s tmutat rtelmileg akadlyozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat). A szerz rszletesen kimunklt foglalkozsi formkat s tartalmakat tr az olvas el a pszichomotoros s kognitv funkcik terleteirl. Hangslyos a nagymozgsok, a finommotorika, a testsma, a vizulis percepci, a beszd, a kommunikci, a szociabilits s a szkebb-tgabb krnyezet ismeretnek kimvelse. Kiemelt fejlesztsi terletek a kooperci, a kommunikci, a matematikai, az nek-zenei kszsgek (1238.oldal). A krnyezeti s egszsgnevelsi program a szoksos testpols, tkezs, ltzs-vetkzs, WC-hasznlat, szobatisztasg, testedzs , amgy igen lnyeges szegmensein kvl kzppontba helyezi a kzssgi let szoksainak megalapozst, a munka jelleg tevkenysgek s hagyomnyok polst (338. oldal). Termszetesen mindezt jtktevkenysgbe gyazottan, gyermekcentrikus szemllettel teszi. Az Ajnls tartalmazza az rtelmileg akadlyozott kisgyermekek sikeres integrcijnak receptgyjtemnyt, valamint az iskolba val tmenet segtst is. Lsdmgrtelmiakadlyozottsgtmakrben: Ajnlsok rtelmileg akadlyozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat rtelmileg akadlyozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat)

30 Szab Borbla (szerk.): Ajnlsok rtelmileg akadlyozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. vodai nevels. suliNova Kht., Budapest, 2006.

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

247

2. rsz Adaptcis mtrix

J gyakorlatok: A tgabb trsadalmi kzeg tmogatst clz: Katica differencilt kpessg- s kszsgfejleszt program, klns tekintettel az integrlt nevelsre Inklzis fogalomtr anartria autoagresszi bazlis stimulci beszdterpia Dvny-fle specilis manulis technika echollia epilepszival l gyermekek nevelse rtelmi akadlyozottsg rtelmi fogyatkossg fejleszt felkszts genoptia halmozott fogyatkossg, halomozottan fogyatkos korai fejleszts s gondozs kros reflexek oligofrnpedaggia, oligofrnpedaggus organikus idegrendszeri srls pszichomotoros fejleszts pszichomotoros zavarok sztereotip tlmozgsok tanulsban akadlyozottsg trsul fogyatkossg Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

248

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Kiadvny tpusa Kompetenciaterlet

rtelmileg akadlyozott gyermek Ajnlsok

tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

Mind a hazai, mind a klfldi elmletek hangslyozzk a specilis nevelsi szksglet gyermekek integrcijnak fontossgt, de tbbnyire ilyenkor rzkszervi srltekrl s a tanulsi, magatartszavarral kzd vagy tanulsban akadlyozott gyermekekrl beszlnek. Az rtelmileg akadlyozott (rtelmi kpessgeikben kzpslyos fokban srlt) gyermekek integrcija kisgyermekkorban, blcsdben s vodban terjedt el, ksbbi letkorban pedig tanulsban akadlyozottak (rgen kisegt) iskoliban tanultak. Tbbsgi iskolkban trtn egyttnevelsk a kevs vidki pldtl eltekintve napjainkban mg nem jellemz. A szvegrts-szvegalkots programcsomag Ajnlsa31 a kimunklt elmleti alapokon tl gyakorlatorientlt ismereteket is knl. Szeretettel, de kell realitsrzkkel mutatja be az rtelmileg akadlyozott gyermekek fejldsi s tanulsi sajtossgait. (712.oldal) A nyelvi kompetencik kialaktsa kis lpsekben, a fokozatossg elve mentn valsulhat meg. A nagy- s finommozgsok koordincijn, a testsma s percepci fejlesztsn t vezet az t a szbeli szveg megrtsig, az els nll verblis szvegalkotsokig, a valdi olvassig s rsig. (1238. oldal) Rszletes, konkrt pldkkal illusztrlt mdszertani, egyni fejlesztsi, valamint tanulsszervezsi lerst, eszkztrjavaslatot nyjt t a szerz az integrl pedaggusnak. (3840.oldal) Ezen a bizonyos ton n nem lesz egyedl, munkjt mindvgig segti az utaz gygypedaggus. Lsdmgrtelmiakadlyozottsgtmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz (9 adaptlt modul az alapozs s a beszdfejleszts szakaszaihoz) (2.tblzat) Ajnlsok rtelmileg akadlyozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat)
Szab Borbla (szerk.): Ajnlsok rtelmileg akadlyozott gyermekek, taunlk kompetencia alap fejlesztshez. Szvegrts-szvegalkots. suliNova Kht., Budapest, 2006.
31

SNI-gyermek

249

2. rsz Adaptcis mtrix

tmutat rtelmileg akadlyozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) J gyakorlatok Pedaggiai trgy: a Gyermekek Hza integrcis gyakorlata, klns tekintettel a Hatkony iskolt mindenkinek, avagy integrlt nevels a gyakorlatban cm akkreditlt kpzsre a Gyermekek Hza tanknyvcsald knyveinek gyakorlati hasznlathoz32 Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, rtelmi akadlyozottsggal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 248. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

32

A Gyermekek Hza j kpessg Down-szindrms gyermekeket is fogad.

250

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Kiadvny tpusa Kompetenciaterlet

rtelmileg akadlyozott gyermek Ajnlsok

tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

Az Ajnls33 jl hasznlhat segtsge nnek az rtelmileg akadlyozott gyermek nemcsak matematikai kompetencijnak fejlesztse sorn. Az ltalnos alapelveken, alapvetseken, jellemzkn s szempontrendszereken tlmenen rszletez s empirikus megkzelts informcikat knl az integrl pedaggusnak a tantsi-tanulsi folyamat irnytshoz, az egyni fejlesztsi tervek ksztshez s rtelmezshez, a tanknyvek, taneszkzk alkalmazshoz s a relisan optimista kimeneti elvrsokhoz. (Eszkztr) A matematikai kompetencia fejlesztsnek kulcsterletei: elemi tapasztalatok gyjtse a trgyak kiterjedsrl, formai tulajdonsgairl, trbeli s idbeli tjkozds, mennyisgek felismerse, sszehasonltsok, viszonytsok, mennyisgekkel vgzett mveletek (tbbnyire csak sszeads, kivons), mrtkegysgek, mrsek, pnzhasznlat, szmols, szmlls, szmts, mennyisgi kvetkeztets, becsls, mrs, valsznsgi szemllet, szveges feladatok, metakognci, rendszerezs, kombinatv gondolkods, induktv, deduktv kvetkeztets (89.oldal). Termszetesen az n eszkztrbl nem hinyozhat a fejlesztsi feladatok sora sem: a szksges alapkszsgek kialaktsa, alapvet tr- s idbeli relcik alkalmazsa, gyakorlsa, trgyak mennyisgi, formai tulajdonsgainak megismerse, klnbsgek, vltozsok rzkelse, mennyisgfogalom kialaktsa, trgyak tulajdonsgok szerinti csoportostsa.

Kajry Ildik Ruttkai Leventn (szerk.): Ajnlsok rtelmileg akadlyozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Matematika. suliNova Kht., Budapest, 2006.
33

SNI-gyermek

251

2. rsz Adaptcis mtrix

Mindezek megvalstsban n nem lesz egyedl, munkjt segti az utaz gygypedaggus s ajnlott integrcis szakanyagaink. Lsdmgrtelmiakadlyozottsgtmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz [egy adaptlt modul az 1. vfolyamra (49.) s kt adaptlt modul a 2. vfolyamra (33., 35.)] (2.tblzat) Ajnlsok rtelmileg akadlyozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat rtelmileg akadlyozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) J gyakorlatok Pedaggiai trgy: a Gyermekek Hza integrcis gyakorlata, klns tekintettel a Hatkony iskolt mindenkinek, avagy integrlt nevels a gyakorlatban cm akkreditlt kpzsre a Gyermekek Hza tanknyvcsald knyveinek gyakorlati hasznlathoz Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, rtelmi akadlyozottsggal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 248. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

252

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Kiadvny tpusa Kompetenciaterlet

rtelmileg akadlyozott gyermek Ajnlsok

tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

Az rtelmileg akadlyozott gyermek szemlyisgfejldst jelentsen mdostja a kommunikci, a beszd fejldsnek sajtos tja, a megismer funkcik ksleltetettsge, a lass tanulsi temp, a figyelem ingadozsa, az alacsony fok terhelhetsg, maga az rtelmi srls mrtke s az rtelmi fogyatkossghoz trsul egyb fogyatkossgok, betegsgek. A szocilis, letviteli s krnyezeti kompetenciaterlet alkalmas a szocializcis kpessgek kiemelt fejlesztsre, az letvezetsi technikk elsajttsra, gyakoroltatsra, a szemlyisg gazdagtsra, a tolerns magatartsra nevelsre s nem utolssorban az eredmnyes trsadalmi integrci feltteleinek megteremtsre. A sajtos nevelsi igny szksgletre, problmra, a szemlyes vonsokra utal, felttelezve a szocilis-kulturlis kzeg megltt. Az rtelmileg akadlyozott gyermekeket ugyanazok a (pozitv s negatv) trsadalmi hatsok rik, mint a tbbsgi gyermekeket, de azok meglse, feldolgozsa s a rjuk adott vlaszok specilisak. (78.oldal) Ezen specialitsok kezelshez s az integrltan neveld rtelmileg akadlyozott gyermek eredmnyes habilitcijhoz nagymrtkben hozzjrul az Ajnls34. A kiadvny rszletesen trgyalja a felmerl problmk megoldsi lehetsgeit, a mozgs, a kommunikci, az nkiszolgls, a szociabilits, a kognitv funkcik s az ltalnos tjkozottsg fejlesztsnek metdusait, szntereit, tanulsszervezsi formit s eszkzeit. tfog kpet kap az olvas az egyes kpessgfejlesztsi terletek kimeneti elvrsairl, a mrs-rtkels specifikumairl mind alap-, mind kzpfokon (119.s25.oldal). Jelents adaptcis segtsget jelent az integrl pedaggus szmra a programtervben megjelen tmakrk, valamint egy konkrt modul szakmai elemzse.

Cskvri Judit (szerk.): Ajnlsok rtelmileg akadlyozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik. suliNova Kht., Budapest, 2006.
34

SNI-gyermek

253

2. rsz Adaptcis mtrix

Lsdmgrtelmiakadlyozottsgtmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz (kt adaptlt modul az 1. vfolyamra: n s a vilg tkezznk egszsgesen; A mozgs szerepe, fontossga az egszsges letmd kialaktsban) (2.tblzat) Ajnlsok rtelmileg akadlyozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat rtelmileg akadlyozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, rtelmi akadlyozottsggal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 248. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

254

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az Ajnls35 ismerteti az rtelmi fogyatkossg kroki tnyezit, fejldsi anomliit, valamint a szegreglt s integrlt nevels adta lehetsgek felvzolsval azok korrekcis lehetsgeit. (12.oldal) Az letplya-ptsi kompetencia szempontjbl legrelevnsabb tmk, a szociabilits, szemlyisg- s kzssgfejleszts, a tehetsggondozs, az iskolapadon tli lehetsgek alapos kimunkls utn kerltek az olvas el. (121 3.oldal) A kiadvny szmos informcit tartalmaz az nll letvitelre mg felnttkorban sem kpes fiatalok megsegtsnek intzmnyi htterrl, tbbek kztt az rtelmi fogyatkosok napkzi otthonrl, a szocilis foglalkoztatjrl s egyb clszervezetekrl (1 314. oldal s Mdszertani intzmnyi tmutat). Akr csaldban marad, akr intzmnyi elhelyezsben l majd felnttknt az rtelmileg akadlyozott fiatal, az n segtsgvel mindenkppen hasznt veszi a felknlt kompetenciafejlesztsi lehetsgeknek. Lsdmgrtelmiakadlyozottsgtmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz (egy adaptlt modul az 1. vfolyamra: Hsk, pldakpek, nagy egynisgek: Szlk s kicsinyeik az llatvilgban) (2.tblzat) Ajnlsok rtelmileg akadlyozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat rtelmileg akadlyozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat)

Ari Plma Katalin Czibere Csilla (szerk.): Ajnlsok rtelmileg akadlyozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. letplya-pts. suliNova Kht., Budapest, 2006.
35

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

255

2. rsz Adaptcis mtrix

Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, rtelmi akadlyozottsggal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 248. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

256

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

Kiadvny tpusa

Mdszertani intzmnyi tmutat Srlsspecifikus eszkzrendszer Dokumentcis tmutat

Az tmutat36 informcikat nyjt a sajtos nevelsi igny tanulk kpzsnek trtnetrl, egyttnevelsk lehetsgeirl s az integrci valamennyi szerepljnek sttuszrl, lehetsgeirl s teendirl. Az inkluzv intzmny pedaggusainak segtsget jelent az vodai nevels s az iskolai oktats sajtos alapelveinek, a segt s nehezt tnyezk, illetve az integrci szereplinek ismerete. Komoly sikerkritrium a csaldok, a gyermekcsoport, a pedagguskzssg befogad s befogadott rszrl egyarnt s az intzmnyfenntart segt attitdje. A befogadott gyermek/tanul s pedaggusai azonban nem nlklzhetik az EGYMI-k segtsgt (1 323. oldal). Az egysges gygypedaggiai mdszertani intzmnyek cljrl, szolgltatsairl, klienseirl, szervezeti felptsrl, szak- s szakmai szolgltatsairl teljes kr kpet kap az olvas. Nhny, a befogad intzmnyeknek knlt szolgltatsra kiemelten szeretnnk felhvni a figyelmet. Pedaggiai Program inklzis mdostsi javaslatok Tantervek, tanmenetek, tmutatk javaslatai Kapcsolattarts a befogad intzmny vezetsvel s pedaggusaival Utaz gygypedaggusi hlzat mkdtetse egyni fejlesztsi terv ksztse Az SNI-tanul egyni fejlesztse, a habilitci-rehabilitci megvalstsa Mdszertani segtsgnyjts, konzultcis lehetsgek Specilis ellenrzsi-mrsi-rtkelsi rendszerek felknlsa Gygypedaggiai metodikai s eszkzrendszer frisstse Az SNI-gyermekek relis plyaorientcijnak s tovbbtanulsnak segtse Tovbbkpzsek, trningek szervezse s tartsa tbbsgi pedaggusok rszre Vonatkoz szakirodalom-gyjtemny gondozsa Szli klub mkdtetse Integrl intzmnyek felkutatsa s regisztrlsa

Kajry Ildik Ruttkai Leventn: tmutat rtelmileg akadlyozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat. suliNova Kht., Budapest, 2007 .
36

257

2. rsz Adaptcis mtrix

Az rtelmileg akadlyozott tanulk integrlt nevelse tbbsgi kzoktatsi intzmnyekben elhivatottsgot, pedaggiai optimizmust s nem utolssorban specilis tudsokat kvn a pedaggustl. Tiszteletre mlt vllalshoz kvn nnek segtsget nyjtani ez a kiadvny. Lsdmgrtelmiakadlyozottsgtmakrben: Ajnlsok rtelmileg akadlyozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat rtelmileg akadlyozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, rtelmi akadlyozottsggal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 248. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

258

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

Kiadvny tpusa

Mdszertani intzmnyi tmutat Srlsspecifikus eszkzrendszer Dokumentcis tmutat

Az rtelmileg akadlyozott gyermekek, tanulk egyttnevelst segt eszkzrendszer37 tbb mint tven sznes bra segtsgvel kpes mellkletknt ad e tmban tfog kpet az integrl pedaggusoknak. Tjkoztat a sajtos nevelsi igny gyermek eszkzhasznlatnak s jtktevkenysgnek sajtossgairl. ltalban elmondhat, hogy az rtelmileg akadlyozott gyermekek fejlesztshez nagyon sok s gyakori eszkzhasznlat szksges. Ezek lehetnek a kznapi let trgyai, jtkok, szemllteteszkzk, specilis taneszkzk, audiovizulis s ms technikai eszkzk. A regiszter funkci s hasznlat helye szerint rendszerez: tantermi berendezsek, taneszkzk, munkafzetek, tanknyvek, feladatgyjtemnyek, fzetek, szmtstechnikai eszkzk, kpessgfejleszt szoftverek. Az ajnlott kpessgfejleszt eszkzk differencilt sora ad tjkoztatst a lehetsgekrl, illetve a hasznlati mdozatokrl, kiemelten az albbi fejlesztend kpessg-, kszsg- s kompetenciaterleteket: auditv figyelem, ritmusrzk, hangszn-differencils, beszdhalls, akusztikus ingerkelts, hallsi diszkriminci, auditv szlels, taktilis szlels, szn-, forma-, trszlels, vizulis percepci, komplex vizulis-akusztikus figyelem, vizuomotoros koordinci, alak-httr konstancia, szemmozgs, szem-kz koordinci,
Ruttkay Leventn Kajry Ildik (szerk.): Srlsspecifikus eszkztr rtelmileg akadlyozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Educatio Kht., Budapest, 2008.
37

259

2. rsz Adaptcis mtrix

testsma, lateralits, tri orientci, lts-, halls-, z-, szagrzkels komplex finomtsa, idrelciban val tjkozds, reprodukcis kpessg, megfigyelkpessg, egyeztetsek, szn-, formakiterjeds, ok-okozati kapcsolatok, fogalmi gondolkods, rszegsz viszony, analzis-szintzis, szm- s mennyisgfogalom kialaktsa. Az alapkszsgek fejlesztsn tl szmos specilis eszkz segti a gyermek s pedaggus kzs munkjt az egyes kompetenciaterletek, ksbb tantrgyak mvelsben. Kpsorozatok, fejleszt eszkzk kpei, sznes bri, valamint rszletes hasznlati tancsok s szaksztr teszi teljess a srlsspecifikus eszkzkatalgust. Lsdmgrtelmiakadlyozottsgtmakrben: Ajnlsok rtelmileg akadlyozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat rtelmileg akadlyozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, rtelmi akadlyozottsggal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 248. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

260

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

Kiadvny tpusa

Mdszertani intzmnyi tmutat Srlsspecifikus eszkzrendszer Dokumentcis tmutat

Az tmutat38 teljessge s dokumentumminti nlklzhetetlen gyakorlati segtsget nyjtanak az integrl pedaggusok szmra. A gyjtemny kiterjed az rtelmileg akadlyozott gyermek teljes tanuli lettjra, s intzmnyi nevelsnek minden terlethez szervesen illeszkedik, a teljes inklzis dokumentcis rendszert tartalmazza: jogszablyok (1993. vi LXXIX. trvny a kzoktatsrl s mdostsai; Nat; Irnyelvek; Kerettanterv; 1993. vi LXXVI. tbbszr mdostott trvny a szakkpzsrl); az SNI-gyermekkel az intzmnybe rkez dokumentumok (szli dokumentumok; egszsggyi dokumentcik; gondozsi, nevelsi, oktatsi intzmnyektl szrmaz dokumentumok; a pszicholgiai-pedaggiai sttusz dokumentumai); befogad intzmnyi dokumentumok (alapt okirat; pedaggiai program; SzMSz; munkakri lersok; hzirend; adatkezelsi szablyzat; etikai kdex; tantrgyfeloszts; rarend; napl; bizonytvny; tanstvny; rtest; szakrti bizottsgi fellvizsglatot kr lap; helyi tanterv; egyni fejlesztsi terv; egyni tanuli rarend s terpia; felments; pedaggiai vlemny; a tanuli mrs-rtkels dokumentumai; partneri elgedettsg mrse); a befogad intzmny s a mdszertani intzmny kztti dokumentumok (intzmnyek kztti megllapods; szakmai munkaterv; feljegyzsek; jegyzknyvek; tovbbkpzsek dokumentcija; rtekezletek szakmai jegyzknyvei). Mellkleteknt jelennek meg: Szli nyilatkozat a gyermek adatairl Anamnzis Orvosi javaslat Gygyszerszeds rendje Szakvlemny
Kajry Ildik Ruttkai Leventn: tmutat rtelmileg akadlyozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Dokumentcis tmutat. suliNova Kht., Budapest, 2007 .
38

261

2. rsz Adaptcis mtrix

Tanulcsoport felksztse az j osztlytrs fogadsra (osztlyfnki ra tervezete) Az rtelmileg akadlyozott tanulk teljestmnynek mrse s rtkelse Lsdmgrtelmiakadlyozottsgtmakrben: Ajnlsok rtelmileg akadlyozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat rtelmileg akadlyozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, rtelmi akadlyozottsggal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 248. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

262

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok Szvegrts-szvegalkots Matematika

Kiadvny tpusa

Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik letplya-pts

Az rtelmileg akadlyozott gyermekek egyttnevelst segt kompetencia alap modulok konkrt, tanrn felhasznlhat segtsget jelentenek a tbbsgi pedaggusok szmra. Olyan, a mindennapokban hasznlhat javaslatokat, mdost eljrsokat, lmnypedaggiai elemekkel gazdagtott foglalkozsi modulokat ismerhetnek meg, amelyek szksgesek az integrlt nevels megvalstshoz. A kivlasztott modulokat rtelmileg akadlyozott gyermekeket tant gygypedaggusok lttk el srlsspecifikus ajnlsokkal, s ezzel tettk alkalmass az egyttnevels sorn trtn alkalmazsra. A modulokban nem szerepelnek azok az ltalnos tudnivalk, amelyek az Ajnlsokban tallhatk meg. Ezrt javasolt a tmogat rendszerben feltntetett Ajnlsok s a modulok egyttes hasznlata. A modulok cljnak s az rtelmileg akadlyozott gyermek fejlesztsi cljainak megfelelen a kvetkez terleteken tallhatak kiegsztsek, ajnlsok: a kpessgfejleszts fkuszai, srlsspecifikus ajnlsok, ajnlsok a clcsoportra, differencilsra, munkaformkra, mdszerekre, eszkzkre vonatkozan, a feldolgozs menete mind a tanri, mind a tanuli tevkenysgek megszervezsre, lebonyoltsra, adaptlsra vonatkozan; tovbb itt olvashatak azok a tartalmak is, amelyek megtantsa, illetve elhagysa mindenkppen szksges az rtelmileg akadlyozott gyermek integrlt nevelsekor. Lsdmgrtelmiakadlyozottsgtmakrben: Ajnlsok rtelmileg akadlyozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz(2.tblzat) Szvegrts-szvegalkots: 5 adaptlt modul az alapoz szakaszhoz s 4 adaptlt modul a beszdfejleszts szakaszhoz Matematika: egy adaptlt modul az 1. vfolyamra (49.) s kt adaptlt modul a 2. vfolyamra (33. s 35.) 263

2. rsz Adaptcis mtrix

Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik: kt adaptlt modul az 1. vfolyamra (n s a vilg tkezznk egszsgesen s A mozgs szerepe, fontossga az egszsges letmd kialaktsban) letplya-pts: egy adaptlt modul az 1. vfolyamra (Hsk, pldakpek, nagy egynisgek: Szlk s kicsinyeik az llatvilgban) tmutat rtelmileg akadlyozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, rtelmi akadlyozottsggal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 248. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

264

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

A GyErMEKEK HzA INtEGrCIs GyAKorlAtA39 Az 199394-es tanv ta a Gyermekek Hza a megfelel differencilt tanulsszervezs, tananyag-kivlaszts s -feldolgozs, a kooperatv, a tanulk tevkenysgre pl mdszerek, a drmapedaggia folyamatos alkalmazsa s az egsz szemlyisgre figyel szveges rtkels ltal biztostani tudja minden tanulja szmra a hatkony, inkluzv tanulsi krnyezetet. A program 2004-ben j kpzst akkreditltatott Hatkony iskolt mindenkinek, avagy integrlt nevels a gyakorlatban cmmel, amelyet teljes tantestleteknek s trsult pedagguskzssgeknek ajnl. Az jtani kvn pedaggusok munkjt segti a munkatanknyv jelleg Gyermekek Hza tanknyvcsald. Egy-egy tmakrt tbb szinten, differenciltan dolgoznak fel, biztostva az individualizlt nevelst. KAtICA DIFFErENCIlt KPEssG- s KszsGFEJlEszt ProGrAM, KlNs tEKINtEttEl Az INtEGrlt NEVElsrE Nevelsi programjuk nll, folyamatos napirendi struktrt ignyel, komplexitsra trekszik, tmakrkben gondolkodik. Fontosnak tartjk a gyermeki szabadsgot, az aktivits lmnynek szksgessgt. Sikeresen alkalmazott specilis terpik segtik az SNI-kisgyermekek fejldst: logopdia, Montessori-, Freinet-, HRG, Frostig-terpia, szenzoros-integrcis terpia, Ayres-terpia, diszlexia-diszkalkulia prevenci, Sindelar-program, preventv gygytorna. Mindazoknak az vodknak ajnljuk, ahol a pedaggusok elfogad krnyezetet tudnak teremteni, s az egyni specilis fejlesztst legalbb egy utaz gygypedaggus biztostja.

39 Teljes nven: A Gyermekek Hza integrcis gyakorlata, klns tekintettel a Hatkony iskolt mindenkinek, avagy integrlt nevels a gyakorlatban cm akkreditlt kpzsre a Gyermekek Hza tanknyvcsald knyveinek gyakorlati hasznlathoz

SNI-gyermek

265

2. rsz Adaptcis mtrix

NllsG, FElKszls Az Nll lEtVItElrE lAKottHoN ProGram A Budapesti Mozgsjavt ltalnos Iskola, Mdszertani Intzmny s Dikotthon 7 s 8. vfolyamos dikjai klvilgrl szerzett ismereteit szles krben, . kzvetlen tapasztalatszerzs tjn, kevs felntti megsegtssel igyekszik ptoltatni e programmal. Alapelve: nllsg s nkntessg a dntshozataltl a program zrsig. rtelmileg akadlyozott gyermekek, fiatalok s felnttek esetben lnyegesen tbb felntti segtsggel komoly rtkeket kpvisel. HtszNEs NFEJlEszt ProGrAM A Htsznvirg Egysges Gygypedaggiai Mdszertani Intzmny (Marcali) ltal kidolgozott pedaggiai s technikai innovcisor, valamint a mgtte felhalmozott tuds jelenti azt a szellemi biztonsgot, amelyre alapozhat a Htsznes Centrum. Nem nll intzmny, hanem humn szolgltat rendszer. Nem ht, hanem ezerszn kincsestrukban szerepel a gyermekek ltal lektorlt Htsznes program, Kpessgfejleszt Doboz, rtkdoboz Zsolnai Jzsef tmutatsai alapjn , a Kultradoboz. Mindezeket integrlja magban sajt fejleszts Iskolamester szoftverk. Lsdmgrtelmiakadlyozottsgtmakrben: Ajnlsok rtelmileg akadlyozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat rtelmileg akadlyozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr(1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, rtelmi akadlyozottsggal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 248. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

266

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

A megfelel differencils csak akkor lehet sikeres, ha a ltssrlt gyermeket fogad vodapedaggusok elsajttjk a ltssrltek pedaggijnak alapismereteit. A programban rszletesen kidolgozott fejlesztsi tervek s tmatervek megfelel, srlsspecifikus a gyermek egyni ignyeit figyelembe vev s ahhoz igazod adaptcival jl hasznlhatk a tbbsgi vodba befogadott slyosan ltssrlt gyermekek esetn is. A gyengnlt s az aliglt gyermekek egyttnevelse folyamatos figyelmet ignyel a napi felkszls sorn s a csoportban vgzett munkban egyarnt. A ltssrlt gyermekek minden tevkenysget egytt vgezhetnek trsaikkal, ha megteremtjk szmukra a szksges biztonsgos krlmnyeket s clspecifikus jtkeszkzket. A befogad vodapedaggus igazi kreatv alkotmunka el nz, hiszen clszer naponta biztostani a megfelel eszkzket, jragondolni, a sajtos ignyeikhez adaptlni a mdszereket, a megvalsts sorn elvgezni a szksges korrekcikat, folyamatosan cskkenteni a balesetveszlyt, segteni a beilleszkedst a tapasztalatokat pedig felhasznlni a kvetkez napok munkjban. Mindez nem kevs, de megvalsthat feladat, szakmai kihvs. A gyengnltk iskoli mdszertani kzpontokat mkdtetve vesznek rszt az vodapedaggusok tiflopedaggiai szempont tovbbkpzsben, utaztanrai kzvetlen segtsget is nyjtanak. Az Ajnlsnak40 az egyttnevels sikere szempontjbl kiemelten fontos rszei: A ltssrlsrl szakvlemnybl s a szlktl kapott informcik alapjn tjkozdhat az vn. A ltssrls gyanjeleit tartalmaz szempontsorra rdemes odafigyelni (78.oldal)! A gyengnlts a vaksggal s aligltssal ellenttben rszleges rzkszervi fogyatkossg, amely semmifle rtelmi, mozgsos vagy egyb krosodst nem von trvnyszeren maga utn (57.oldal).

Hegyin Honyek Katalin (szerk.): Ajnlsok ltssrlt gyermekek kompetencia alap fejlesztshez. vodai nevels. suliNova Kht., Budapest, 2006.
40

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

267

2. rsz Adaptcis mtrix

Az egyttnevels alapelve az egynre szl, differencilt bnsmd kzppontba helyezse. A gyengnlt s az aliglt gyermek fejlesztse szakmakzi egyttmkdssel, a fejlesztpedaggiai, az vodapedaggiai s a gygypedaggiai szaktudst tvzve trtnik. (101 1.oldal) A sikeres integrci kulcsszereplje az vodapedaggus. Az Ajnls rszletezi a ltssrlt gyermek rkezse eltti felkszls feladatait, a beilleszkeds segtsnek lehetsgeit s az akadlymentests szempontjait. (910.oldal) Beszoktats idejn kulcsfontossg feladat a trgyi krnyezet megismertetsnek s a trsakkal val tallkozsnak a megknnytse. (1 112.oldal) Az nkiszolgls fejlesztse is egyni segtst ignyel. (12.oldal) A ltsnevels a maradk lts kihasznlsnak kpessgre irnyul fejleszts. Az Ajnls minden egyes fejlesztsi terlethez specilis szempontok alapjn sszelltott, az vn munkjt segt javaslatokat tartalmaz. Ez a rsz alkotja az ajnls gerinct. (1 322.oldal) vodban az albbi tbbletszolgltatsok javasolhatk egynre szabott fejlesztsi terv alapjn, a ltssrltek pedaggija szakos gygypedaggus irnymutatsval: ltsnevels, mozgs-, tjkozdsfejleszts, gygytorna, logopdia, zeneterpia, vzhez szoktats, szenzoros integrcis terpia, gygypedaggiai lovagoltats, manulis technikk elsajttsa, tnchz foglalkozsok (kiscsoportban). Lsdmggyengnltstmakrben: tmutat rtelmileg akadlyozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr adaptci (ltsi) adaptlt krnyezet akkomodci akuszto-taktilis mdszer alak-httr szlels aliglts leslts kzelre, ~ tvolra rzkszervi fogyatkossg fnyrzkelk gyengnlt hangrnyk hangos knyv haptikus szlels kpernynagyt programok kpernyolvas programok 268

Gyengnlt gyermek

kontrasztrzkenysg kzvetlen szemlltets ltsi funkcik ltsnevels ltssrls ltssrltek pedaggija, ~ szakos tanr, ~ szakos terapeuta letapogat olvass lupe l. nagyt mozgstrner ltssrlt szemlyek szmra nagyt nagytrgylt okulomotoros funkcik olvastelevzi optikai segdeszkzk pedaggiai ltsvizsglat pontrs progredil szembetegsg slyos fokban ltssrlt szemveg sznlts tvcsszemveg trlts tiflopedaggia, tiflopedaggus tiflotechnika ujjolvask vak verbalizmus veszlyeztetett lts vzus Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

269

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az olvass s az rs, az anyanyelvi kpessgek kialaktsa, majd eszkzszint hasznlata minden ms terlet sikeressgt alapveten befolysolja, ugyanakkor a ltssrlsbl ered szinte valamennyi htrny terheli. A vizulis jelleg megismertevkenysg srlt terletei miatt e kompetenciaterleten is tapasztalhat akadlyozottsg srl a vizulis differencilkpessg, a lts-mozgs koordinci, a grafomotoros kpessgek, a sajt tapasztalatokon s rzkleteken kialakul ismeretszerz tevkenysg. Az olvass s az rs megtanulsa nem cl, hanem eszkz minden ms ismeret s tantrgy megtanulshoz. Mint a mvelds mg ma is egyik legfontosabb eszkze, hatssal van a kulturlis szksgletek kielgtsre, vgs soron az egyn egsz letre. A pedaggus tjkozdst segt Ajnls41 slypontjai: A sajtos nevelsi igny azonostshoz szksges gygypedaggiai szempont fogalmak magyarzata az okok rszletezsvel s a pedaggiai konzekvencik levonsval (71 5.oldal) A szvegrts, szbeli szvegalkots tantsnak kulcskrdsei: az olvasknyv kivlasztsa, az olvasstantsi mdszer, a bettantsra sznt kell id, a sztagols fontossga, az olvasstechnikai kszsg fejlesztse (17 18.oldal) rshasznlat s az rsbeli szvegalkots tantsa ksleltetett rstants, az rstanuls nehzsgei, felttelei (1920.oldal) A szvegrtst fejleszt pedaggiai mdszerek. Az alap-kultrtechnikk elsajttsnak s mvelsnek nehzsgeit kompenzl praktikus fogsok, technikk; hanganyagok s a szmtgp ltjogosultsga a ltssrltek oktatsban. (2021.oldal) A cl: rendezett, a tanul s msok szmra olvashat rskp. A msols, tollbamonds s diktls tantsa (2122.oldal) A kpessgfejlesztsi s oktatsi tbbletfeladatok a kzpfokban (2223. oldal) Tmakrk ltalnos jelleg ajnlsok, gondolatok (2324.oldal)
Dr. Horvthn Mszros Mrta (szerk.): Ajnlsok gyengnlt s aliglt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Szvegrts-szvegalkots. suliNova Kht., Budapest, 2006.
41

270

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

Gyengnlt gyermek

Tanulsszervezsi formk alkalmazsa elsdleges szempont a lthatsg feltteleinek megteremtse (242.oldal) A tanulsi folyamat keretben alkalmazott mdszerek (228.oldal) A pedaggustl s a tanulcsoporttl elvrhat magatartsformk (2829.oldal) Akadlymentests s az informcihoz juts megknnytsnek apr fogsai tanri demonstrcis eszkzk esetn; adaptlt s specilis tanuli segdletek alkalmazsa (3032.oldal) Az rtkels kulcsszava lehet az nmaghoz mrt erfeszts, a tbbletenergia elismerse, ugyanakkor a relis rtkels, amely a helyes nrtkels s nbecsls alapja (3233.oldal). Lsdmggyengnltstmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz szvegrts-szvegalkots kompetenciaterlet (14 adaptlt modul az alapoz szakaszra s 1 adaptlt modul beszdfejleszts szakaszra) (rszletesen2.tblzat) Ajnlsok gyengnlt s aliglt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat gyengnlt s aliglt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, gyengnltssal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 268269. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

271

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az Ajnls42 mottja lehet: tegyenek meg mindent rte, de semmit helyette. A befogad pedaggus s tanulkzssg a ltssrlt tanul sajtos nevelsi ignyre mindig tekintettel van nem tlkml s nem kmletlen kvetkezetessggel , az nllsg kiteljesedse fel vezeti a ltssrlt gyermeket, fiatalt. Ez a trekvs tanulsszervezsi alapelvknt is megfogalmazdik, tekintve, hogy a gyengnlts az egsz letvezetsre kihat tnyez, a tanult a kompenzl technikk megtanulsval lehet az nll ismeretszerzs irnyba fejleszteni. Ezt tmogatja a differencilt s relis kvetelmnytmasztson alapul, igazsgos rtkels, amely figyelembe veszi az objektv teljestmnyt, a fejldsben bejrt utat s a befektetett energit is. Az Ajnls szemszeti s pedaggiai megkzelts lersa elegend alapot szolgltat a befogad pedaggusnak a sajtos nevelsi igny azonostshoz. Lerja a gyengnltst okoz leggyakoribb szembetegsgeket, s rtelmezi a szakorvosi leletek jelzseit. (79. oldal) A ltssrls pedaggiai kvetkezmnye befolysolja a tanul elhelyezst a tanteremben, szksgess teszi az akadlymentestst s a lthatsg biztostst. (912.,30.oldal) A matematika oktatsa sorn sokfle kpessg fejlesztsre van lehetsg: megfigyelkpessg, vizulis figyelem, memria, sorrendisg, alaklts, a vizulis emlkezet s kpzelet, a kommunikcis kszsg. (1 317.oldal) A gyengnlt s aliglt tanulnak tbbletidre van szksge feladatainak elvgzshez: meg kell elgedni az alacsonyabb elemszm rendszerekkel val feladatvgzssel; mrsek vgrehajtsnl megengedhet nagyobb eltrs; geometriai rajzolsokhoz a vonalz, a sablon s a krz hasznlata segtsggel trtnhet, kisebb pontatlansgokat meg kell engedni. (1718.oldal) Az Eredmnyes tanulsszervezsi formk c. fejezetben fontos alapelveket emel ki a szerz, gymint a kompenzcis technikk tantsra trekvs; a ltssrlt tanulnak nyjtott optimlis egyni tanri megsegts vagy nllsgra neveCseh Eleonra (szerk.): Ajnlsok gyengnlt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Matematika. suliNova Kht., Budapest, 2006.
42

272

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

Gyengnlt gyermek

ls a megfelelen megvlasztott tanulsszervezsi formval.(1819.oldal) A szerz tleteket knl pros s csoportos munkaformk szervezsre. (19 20.oldal) A programcsomag sokfle jtkot hasznl. A verbalitst ignyl jtkok nem okoznak gondot, de az eszkzignyesek esetben a gyengnlt tanulk szmra az eszkzk s szablyok adaptlsra rendszerint szksg van. A szoksos mdszerek alkalmazsa sorn a ltssrlt lassabb haladsra s segtsignyre folyamatosan figyelemmel kell lennie a pedaggusnak. (2022. oldal) A befogad pedaggus szmra olyan elvrsokat fogalmaz meg az Ajnls, amelyek tlmutatnak a kompetenciaterleten: a befogad szemllet az iskola minden programjra, az iskolai let minden helysznre s percre vonatkozik. A kzssg tapintatosan irnytott nszablyoz szerept meghagy szlssgmentes, j lgkrben a ltssrlt tanul, ugyangy, mint a tbbiek, kapjon lehetsget, hogy megmutathassa, adni is kpes, nemcsak kapni. (2224. oldal) A kiadvny a matematika taneszkzeihez mreszkzk, jel- s szmkrtyk, tblzatok, sznes rd, Dienes-kszlet, zsebszmolgp, kalkultor, tests skidomkszlet, sk- s trmrtani modellez, egyni szerkesztsi eszkzk, trkpek, koordinta-rendszer adaptcis javaslatokat sorakoztat fel. (25 28.oldal) Lsdmggyengnltstmakrben: Ajnlsok gyengnlt s aliglt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat gyengnlt s aliglt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, gyengnltssal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 268269. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

273

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az Ajnls43 a gyengnlt tanulk fejldst, a ltssrls hatsait, a nevelsi hatsokra bekvetkez lehetsges vltozsokat elemzi az iskolai let szerepli kztti klcsnhatsok tkrben. A szerz a ltssrlsbl s kvetkezmnyeibl ltalnosan rvnyes megllaptsokra nem vllalkozik, hiszen mindig csak az egyedi esetet vizsglva, folyamatban rtelmezhet egy nevelsi, viselkedsi szituci, konfliktushelyzet vagy magatartsi tendencia. Mgis mind az egyttnevels, mind a gygypedaggiai nevels tapasztalatai alapjn sszegyjttte s lerta a szemlyisg fejldse, a krnyezet meglse s hatsai, valamint az iskolai nevels soktnyezs s -vltozs rendszerben azokat a pszicholgiai s nevelsi szempontbl a tanul szocilis kzrzett meghatroz elemeket s hatsokat, amelyeket a befogad iskola pedaggusainak szem eltt kell tartaniuk az egyttnevels sorn. A lert helyzetek s viszonylatok a mindennapi iskolai letre jellemzek, knnyen azonosthatak: a pedaggusoknak szl javaslatai praktikusak, teljestsk fradsgot sem jelent. A tematikus ttekints segti a feldolgozst: A gyengnlts hatrrtkei kztt levket a jellemzs rdekben hrom csoportra osztja: a gyengnlts fels hatrn levk alig trnek el az p lts tanultl; az tlagos gyengnlt segtsg nlkl nem tud a tbbsgi iskolban boldogulni; az alacsony vzus, gynevezett aliglt tanul pedig rendszeres s szakirny segtsg nlkl nem kpes a tbbsgi iskola kvetelmnyeinek megfelelni. (79.oldal) Alapkvetelmny az integrcira trtn j felkszts. Fontos a kompenzls kpessgnek fejlesztse, amely a relis nkp kialakulst is elsegti. A mssg elfogadsa, egyszer, eltletek nlkli tudomsulvtele nem elegend, a gyermeket egyenrang partnernek kell tekinteni! (917.oldal) A sajtos nevelsi igny alapjn kinek-kinek a sajt kpessgprofilja szerint lehet kijellni letkoronknt a fejlesztsre szorul terleteket. (1819.oldal)

Paraszkay Sra (szerk.): Ajnlsok gyengnlt s aliglt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik. suliNova Kht., Budapest, 2006.
43

274

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

Gyengnlt gyermek

A programtantervben felsorolt tmk kztt a gyengnlts szempontjbl kiemelten fontos tmakrk: az egszsg s egszsges letmd, a megfelel letrend kialaktsa, a szabadid hasznos eltltse. (20.oldal) A gyengnlt gyermek szmra nem a tanulsszervezsi formk, hanem az azokban alkalmazott tevkenysgek jelentik a nehzsget. Minl tbb a ltst, a pontos vizulis megklnbztetst, rst s olvasst ignyl tevkenysg, annl tbb htrnyt okoz a ltssrls. (21.oldal) Pedaggiai mdszertanilag a differencils, a tbboldal rzkszervi megersts, az aktv rszvtel s a motivltsg fenntartsa elengedhetetlen. (21 23.oldal) A ltkpessg, a kvetelmnyek, a tanul kpessgei s ignyei folyamatosan vltozhatnak, ennek megfelelen egyes eszkzk ksbb szksgtelenn, msok pedig szksgess vlhatnak. (2729.oldal) Az egyetlen biztos mrce: a mindenkori optimlis terhels fenntartsa. (2931.oldal) Lsdmggyengnltstmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik: kt adaptlt modul az 1. vfolyamra (n s a vilg: tkezznk egszsgesen, Mozogni j!) (2.tblzat) Ajnlsok gyengnlt s aliglt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat gyengnlt s aliglt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, gyengnltssal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 268269. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

275

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az Ajnls44 szerzje nyelvtanr, aki maga is ltssrlt. Pldkkal rzkelteti, hogy a lt trsadalom milyen nehezen azonostja a gyengnlts okozta problmt, nehzsget. Rendkvl fontosnak tartja az idegen nyelvek tanulsa irnti rdeklds felkeltst mr kisiskols korban. A legtbb gyengnlt tanul kpes lpst tartani p lts trsaival a nyelvtanuls sorn. A msodik idegen nyelv tantsa trtnhet az els idegen nyelvhez kapcsold ajnlsok alapjn. A tanr szmra a ltssrlt tanul nyelvoktatsa tbbletmunkt, pluszfeladatokat jelent, kreativitst, rugalmassgot ignyel, de ugyanakkor sok rmet s sikerlmnyt is okozhat. Nagyon fontos, hogy a sikeres egyttmkds rdekben tjkozdjon a gyermek ltssrlsnek mrtkrl, a felmerl szakmai krdsek esetn s a segdeszkzk kivlasztsnl mindig forduljon gygypedaggushoz. Alsbb vfolyamokon klnsen fontos a szoros s rendszeres kapcsolattarts a pedaggus, a szl s az utaztanr kztt. Az ajnls slypontjai a kvetkezk: A ltssrls kvetkezmnyeknt az olvasshoz, az rshoz hasonlan a sajt kzrs olvassa is nehzsggel jr. A szveg elrendezse, tagolsa, a bekezdsek, cmek, oszlopok egymstl val vilgos elklnlse segt a gyengnlt tanulnak a papron, a szvegben trtn gyorsabb tjkozdsban. A szmtgp nagy segtsget nyjthat. (910.oldal) A programcsomagok minden rzkszervet bekapcsolnak a nyelvtantsba, szmos feladat kpekre, rajzokra, drmajtkra, azaz a vizulis kultrra pl. Vannak olyan feladatok, amelyek nem alkalmazhatk ltssrlt tanulk esetben, de a feladatok nagy rsze adaptlhat. (1 1.oldal) A nyelvtanuls kzben a klnbz kpessgek fejlesztse kapcsn szmos tletet kap a befogad pedaggus a ltssrlt tanulk bevonsra. (1 118. oldal) A nyelvi fejleszts hrom szintjnek nyelvi fejlesztsi cljait szolgl kpessgfejlesztsi gyakorlatokat mly emptival, egszen rszletekbe men apHoffmann Rita (szerk.): Ajnlsok gyengnlt s aliglt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Idegen nyelv. suliNova Kht., Budapest, 2006.
44

276

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

Gyengnlt gyermek

rlkossggal gondolja t, s maximlisan figyelembe vve a ltssrlt sajtos nevelsi ignyt tzdeli meg a szerz praktikus javaslatokkal. Rendkvli fontossg ez a fejezet! (1829.oldal) Az idegen nyelvi programcsomagok nagy hangslyt fektetnek a kooperatv tanulsi formkra, a pr- s csoportmunkra. (29.oldal) Az rtkels alapelvei azonosak a ltkval, az egyni klnbsgeket figyelembe vev rtkels megfelel a ltssrlt tanulk ignyeinek. (3133. oldal) A feladatlapok ksztsnl tartsuk szem eltt, hogy a gyengnlt tanulnak legalbb 14-16 pontos, flkvr betkkel nyomtatott feladatlapra van szksge! Egy oldalra kevs feladatot tegynk, amelyeket vilgosan vlasszunk el egymstl! Nagyon fontos, hogy a lap ne legyen zsfolt. (3334.oldal) Lsdmggyengnltstmakrben: Ajnlsok gyengnlt, aliglt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez(1.tblzat) tmutat gyengnlt, aliglt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, gyengnltssal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 268269. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

277

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

A ltssrls a szem, a ltideg vagy az agykrgi ltkzpont srlse kvetkeztben kialakult llapot, amely megvltoztatja a tanul megismertevkenysgt, alkalmazkodkpessgt, szemlyisgt. Az iskolba kerl gyengnlt tanul fejldsnek sok terletn kzd lemaradsokkal. Az Ajnls45 a gyengnlt s a ltsmaradvnyukat praktikusan hasznl lt-hall mdon tanul aliglt gyermekek egyttnevelst, a befogad pedaggus munkjt segti. Segtsgre lesz abban, hogy jobban megrtse a ltssrls miatt sajtos nevelsi igny tanult s szleit, s a javaslatok nyomn gazdagtsa pedaggiai mdszertani kultrjt. Mindvgig szem eltt kell tartani, hogy a ltssrlt tanul a ltst ignyl feladatvgzs sorn mindig teljestkpessge fels hatra kzelben dolgozik ennek hatkonysgt fokozza a motivci, a vltozatossg, a kiszmthatsg, a differencilssal biztosthat siker. Az osztly, a srlt tanul s az n kzs munkja els megkzeltsre taln nehznek tnik, de a ltssrlt tanul fejldse egyre tbb pedaggiai sikert s rmt szerez a tanr szmra is. Az igazi boldogsg az letplya-ptsi kompetencik fejlesztsben az lesz, amikor ltssrlt tantvnya meghvja a diplomaoszt nnepsgre vagy szembetallkozik vele pl. az uszodban, ahol elgedett, megbecslt gygymasszrknt dolgozik. A pedaggusnak minl tbb informcival kell rendelkeznie az SNI-tanulrl szembetegsge, ltkpessgnek mrtke, kt- vagy egyszemsg, sznrzkels, trlts, intelligencija, szemlyisgvonsai stb. Klnsen fontos a szembetegsggel jr veszlyeztetettsg ismerete. A ltsteljestmnyrl tjkoztat a szakvlemny, m a szltl is sok praktikus ismeretet szerezhetnk, s nevelsi elveik megismerse is hasznos lehet a pedaggiai munka szempontjbl. (712.oldal) A ltssrls kvetkeztben a stratgiaalkots, a hatkony kommunikci, a gondolkodsi kpessgek, a szocilis kompetencik s a ltssrlssel kapCzibere Csilla Hdi Marianna (szerk.): Ajnlsok gyengnlt s aliglt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. letplya-pts. suliNova Kht., Budapest, 2006.
45

278

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

Gyengnlt gyermek

csolatos kompetencik, kpessgterletnek fejlesztse tvel az alapfoktl a kzpfok vgig. A kiadvny az egyes rszterletekhez srlsspecifikus fejlesztsi javaslatokat s eljrsokat, habilitcis s rehabilitcis szempontokat sorakoztat fel. Differencilt kvetelmnytmaszts javasolt az irrelis (metakommunikcis kpessg) vagy veszlyeztet terleteken. (220.oldal) A programtervek egyes tmakreivel kapcsolatos kiegsztsek, mdszertani ajnlsok figyelembevtele javasolt a ltssrlt tanul eredmnyes rszvtele rdekben. (2028.oldal) Az egyni segts s a felttelek biztostsa szksges ahhoz, hogy a ltssrlt tanul sikeresen oldja meg feladatait brmely tanulsszervezsi forma vlasztsa esetn. (2829.oldal) A modulokban megjelen tanulsi mdszerek mindegyike alkalmas arra, hogy a gyengnlt tanul rszt vegyen az osztly munkjban, sikerlmnyhez jusson. Egyes terletek tmakreihez specilis mdszerek ajnlottak. (3031. oldal) A sajtos nevelsi igny meghatroz a tanri szemllteteszkzk megvlasztsban is. (3337. oldal) Egynre szabott, srls indokolta mdostsok, engedmnyek a tanul rtkelse sorn is meg kell, hogy jelenjenek. (3738.oldal) Lsdmggyengnltstmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz letplya-pts: egy adaptlt modul az 1. vfolyamra (Hsk, pldakpek, nagy egynisgek: Szlk s kicsinyeik az llatvilgban) s egy adaptlt modul a 2. vfolyamra (Mindennapjaink Npi gyerekjtkok gyessgi jtkok: Kelj fel, Jancsi!)(2.tblzat) Ajnlsok gyengnlt, aliglt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez(1.tblzat) tmutat gyengnlt, aliglt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr(1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, gyengnltssal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 268269. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

279

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

Kiadvny tpusa

Mdszertani intzmnyi tmutat Srlsspecifikus eszkzrendszer Dokumentcis tmutat

Az tmutat46 srlsspecifikus szempont ttekintst ad az egyttnevelst alapveten meghatroz tudnivalkrl, az integrcit segt egysges gygypedaggiai mdszertani intzmnyrl s a tbbsgi iskolk pedaggusai szmra elrhet szakmai segtsgnyjtsrl. A befogad pedaggus tmpontokat tall a gyengnlts,aliglts azonostshoz, megismerheti a ltssrls pedaggiai kvetkezmnyeit. Pedaggusok s ltssrlt gyermeket nevel szlk is hasznos ismereteket szerezhetnek a ltssrlt gyermek fejlesztsrl s az ebben kzremkdk tennivalirl. A kiadvny a szerzk szndka szerint szemlletforml is: hangslyozza, hogy a ltssrlt gyermeket fejleszt minden pedaggiai munka alapja s a sikeres egyttnevels kiindulpontja a sajtos nevelsi igny figyelembevtele, amely a fejleszts specilis szempontjait is meghatrozza. Az tmutatban az albbi tmkban tjkozdhat: A fogyatkossgi terlet els Egysges Gygypedaggiai Mdszertani Intzmnye fejldsnek bemutatsa, amely a napjainkban jellemz szerepkrk kialakulshoz vezetett: az p gyermekekkel, tanulkkal egytt nevelhet, oktathat, gyengnlt gyermekek, tanulk integrcijnak, egyttnevelsnek segtse s a gygypedaggiai intzmnyt vlaszt szlk gyermekeinek nevelse-oktatsa. (5.oldal) A ltssrls szemszeti s pedaggiai szempont rtelmezse s az ebbl kvetkez sajtos nevelsi igny meghatrozsa (7.oldal) Az integrl oktatssal kapcsolatos alapfogalmak magyarzata, az integrci jogszablyi htternek s a pedaggiai tbbletszolgltatsoknak a felvzolsa (710.oldal) Az integrltan oktatott ltssrlt tanul, a befogad iskola pedaggusai a gyermek- s tanulkzssg, a csald s az osztlytrsak szleinek fogadkszsge, valamint a tbbsgi iskola pedaggusainak felkszltsge s a segtk tevkenysge alapvet tudnivalk az integrcirl (1014.oldal)

Jank-Brezovay Pln Mndi Tiborn: tmutat gyengnlt s aliglt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat. suliNova Kht., Budapest, 2007 .
46

280

Gyengnlt gyermek

A gyengnlt tanul specilis habilitcis, rehabilitcis fejlesztsnek s a befogad pedaggusok szakmai segtsnek kulcsszerepli Az egysges gygypedaggiai mdszertani intzmnyek kialakulsa, szerepe, clja s feladatai, a nyjtott pedaggiai szakszolgltatsok, valamint a szakmai pedaggiai szolgltatsok, az Egysges Gygypedaggiai Mdszertani Intzmny elrhetsge, ellt s fejleszt tevkenysge, a szakemberek kompetencija (1 52.oldal) Lsdmggyengnltstmakrben: tmutat gyengnlt, aliglt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) J gyakorlatok: A szakmai s szakszolgltatk, illetve a befogad intzmnyek szervezetfejlesztshez kapcsold Szakmai nylt napok (Gyengnltk ltalnos Iskolja, Mdszertani Intzmnye s Dikotthona) Integrcis tancsad tanrok iskolaltogatsnak szempontjai (Gyengnltk ltalnos Iskolja, Mdszertani Intzmnye s Dikotthona) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, gyengnltssal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 268269. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

281

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

Kiadvny tpusa

Mdszertani intzmnyi tmutat Srlsspecifikus eszkzrendszer Dokumentcis tmutat

A gyengnlt s az aliglt tanulk, gyermekek fejlesztse sorn s letvitelben hangslyt kap a specilis eszkzk hasznlata. Kvnatos, hogy a specilis eszkzk ne csak a gygypedaggusnak lljanak rendelkezsre, szksg van rjuk az integrl nevelsre, oktatsra vllalkoz intzmnyekben is. Az tmutat47 clja, hogy bemutassa ezeket az eszkzket, segtve nt a megfelel eszkz kivlasztsban s hasznlatban. A kiadvny a specilis fejleszt eszkzket tematikus csoportokba sorolja. Az eszkz kivlasztst s gyakorlati hasznlatt megknnyti a lnyegre tr, praktikus szempontokat eltrbe helyez bemutats. A szerzk ennek sorn kitrnek az alkalmazs indokoltsgra, s az eszkz lnyeges jegyeinek rvid lersa utn a gyakorlati hasznlatot segt ajnlsokat fogalmaznak meg, utalva a fejlesztend problmaterletre vagy letkorra s az elrhetsgre is. Sajt tapasztalataik tadsval tleteket adnak az eszkzknek, fejleszt jtkoknak a szoksostl gyakran eltr alkalmazsra s sokoldal felhasznlsi lehetsgre gy vlik egy-egy szokvnyos eszkz, jtk a felhasznls sorn a fejleszts szolglatban specilis eszkzz. A taneszkzk s a jtkboltokban kaphat fejleszt jtkok mellett szmos egyedi tervezs s kialakts eszkz, adaptci is megtallhat az eszkztrban. A gyjtemny eszkzeihez fztt tartalmi sszefoglalk kzvetlenl segthetik a specilis fejlesztsi tervek sszelltst s az egyni vagy csoportos nevel, oktat munkt. Kiemelik az egyttnevels szempontjainak megfelel alkalmazsokat, s nagy segtsget nyjtanak a differencilt egyni fejlesztshez a tanulnak, tantnak egyarnt. Az eszkzket s a hasznlatot rint lnyegi elemeik, tulajdonsgaik azonostst, megrtst a lerst kiegszt fotk segtik. Tmpontok az eszkztrban val tjkozds segtsre: A sajtos nevelsi igny gyermekek, tanulk akadlymentestsnek eszkzei s megoldsai Specilis fzetek, dombor fellet szemlltetbrk, feladatgyjtemnyek

Hegyin Honyek Katalin Mndi Tibron Paraszkay Sra: Srlsspecifikus eszkztr gyengnlt s aliglt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Educatio Kht., Budapest, 2008.
47

282

Gyengnlt gyermek

A specilis eszkzk mveltsgi terletek szerint csoportostottak. Segtik a specilis fejlesztsi tervek sszelltst s az egyni vagy csoportos nevel, oktat munkt az egyttnevels viszonyai kztt is. Az informcihoz jutst segt modern technolgik s megoldsok a funkcionlis korltok lekzdse rvn segtik el a srlt gyermek rszvtelt szkebb s tgabb krnyezete mindennapjaiban. A megfelel eszkz nveli a fejleszt tevkenysg hatkonysgt. Lsdmggyengnltstmakrben: Ajnlsok gyengnlt, aliglt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez: az Eszkzk cm fejezetek (1.tblzat) tmutat gyengnlt, aliglt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, gyengnltssal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 268269. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

283

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

Kiadvny tpusa

Mdszertani intzmnyi tmutat Srlsspecifikus eszkzrendszer Dokumentcis tmutat

Az egyttnevelsre val felkszls sorn, illetve a napi pedaggiai munkban a befogad intzmnyek felelssge a dokumentumok ismerete s figyelembevtele vagy kiegsztse. Az tmutat48 clja a tjkoztats, valamint a sajtos nevelsi ignyhez kapcsold dokumentumrendszer bemutatsa rvn az egyttnevels megknnytse a tbbsgi pedaggusok szmra. A kiadvny eligaztja nt a gyengnlts miatt sajtos nevelsi igny gyermekek, tanulk befogadsval s az egyttnevelssel kapcsolatos jogszablyok kztt. Bemutatja az egyttnevels srlsspecifikus feltteleit, a bekerls krlmnyeit, a tervezst meghatroz specilis szempontokat, a befogad iskolk, pedaggusok ktelezettsgeit. A sajtos nevelsi igny kvetkeztben szmos rsos anyag kszl az vek sorn. Egyrszt kls, msrszt a kzoktatsi intzmnyben keletkez dokumentumokrl van sz. A klnbz orvosi, pszicholgiai s pedaggiai vizsglatok dokumentumai kvetik a gyermeket az vodba, iskolba, s az oktatsi-nevelsi folyamatra is hatssal vannak. Ezeket a befogad intzmnyben ltrehozott, vezetett, killtott dokumentumokkal egytt a gyengnlt gyermek, tanul szemlyi anyagaknt rdemes kln gyjteni. Az tmutatt mellkletek szemszeti szakkifejezsek glosszriuma, Betegsgek Nemzetkzi Osztlyozsa (BNO-kdok), jogszablygyjtemny, esetismertetsek gazdagtjk. A dokumentcis tmutat rszletezbb tematikus bemutatsa: A szerz l a klnbz, egszsggyi elltsrl vagy veszlyeztetettsgrl szl iratok nyjtotta rtelmezsi lehetsgekkel (57.oldal). Az tmutat rszletesen foglalkozik a gyengnlt, aliglt gyermek, tanul fejldsvel, fejlesztsvel kapcsolatos pedaggiai s pszicholgiai szakvlemnyek, javaslatok rtelmezsvel, bemutatja a szakrti bizottsg munkjt. Rszletezi a ltssrls miatt kialakul sajtos nevelsi ignyt (710. oldal).

Mndi Tiborn: tmutat gyengnlt s aliglt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Dokumentcis tmutat. suliNova Kht., Budapest, 2007 .
48

284

Gyengnlt gyermek

A krokokrl a pedaggiai folyamatban hasznosthat tudsokat kzl. (1014.oldal) A kzoktatsi intzmnyben keletkez szakmai, tangyi s gyermekvdelmi dokumentumok vezetse, szmontartsa s figyelembevtele az egyttnevels sorn a befogad iskola, a befogad pedaggus ktelezettsge. (1418.oldal) Kitr a gyengnlt gyermek, tanul fejlesztsben fontos eljrsok s a fejlds, fejleszts, a mrs-rtkels dokumentumainak bemutatsra is. Pldt nyjt az utaztanrral val egyttmkds dokumentlsra. (1825.oldal) A pedaggiai munkhoz szksges dokumentumokhoz val hozzfrst jogszablyok s intzmnyi bels szablyzatok rjk el. A kiadvnyban megjelennek az adatkezels szempontjbl leglnyegesebb ismrvek. (252.oldal) Lsdmggyengnltstmakrben: tmutat gyengnlt, aliglt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, gyengnltssal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 268269. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

285

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok Szvegrts-szvegalkots Matematika

Kiadvny tpusa

Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik letplya-pts

A segdlet mintagyjtemny a befogad pedaggusok szmra. A ltssrlt gyermekek oktatsval, nevelsvel foglalkoz szerzk a differencilt tevkenykedtetst lehetv tev vltoztatsi javaslatokban rvid, rthet, konkrt megoldsokat fogalmaznak meg. Befogad pedaggusknt j mintra lelhet a ltssrlt tanulk egyttnevelshez, s osztlyban n is vlaszthat hasonl megoldsokat, kialakthat hasonl feltteleket s trgyi krnyezetet a napi pedaggiai munkban. A legfontosabb adaptcis szempontok pldkkal: A szerzk a tmogat rendszert kiegsztve eredmnyre vezet megoldsokat tartalmaz szakrsokkal bvtettk az ajnlott irodalmak sort, ezenkvl a gyengnltk szmra ksztett korrekcis feladatlap-gyjtemnyeket ajnlanak, amelyekbl mintalapot is mellkelnek. Felhvjk a figyelmet a veszlyeztetettsg helyzeteire, s pldkat nyjtanak adekvt megoldsok kialaktsra pl. a ltkpessg egyni feltrkpezsnek szksgessge, nagyts optimlis mrtke, sznhats, kontraszt. tletet adnak az olvass-rs tantst alapoz kpessgek pl. vizulis megfigyels, vizulis emlkezet fejlesztsre. Megismerhet a szemlltet-, manipulcis s demonstrcis eszkzk, segdletek ksztsnek s clszer hasznlatnak mdja, pl. a feladatlap-kszts kritriumai, az rsvett hasznlata, tblzatokkal trtn munkk. Hangslyozottan szksges a teljestkpessge fels hatrn teljest ltssrlt gyermek motivcijnak a fenntartsa. A csoportos tevkenykeds nehzsgeire is praktikus megoldsok tallhatak. A szbelisg a gyengnlt szmra kompenzl tnyez, amit a tanulsban nmagtl is kiemelten alkalmaz, teht gyakorlsa szintn fontos.

286

Gyengnlt gyermek

Lsdmggyengnltstmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz (2.tblzat) Szvegrts-szvegalkots: 14 adaptlt modul az alapoz szakasz moduljaihoz, 1 adaptlt modul a beszdfejleszts szakaszhoz Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik: kt adaptlt modul az 1. vfolyamra n s a vilg: tkezznk egszsgesen, Mozogni j! letplya-pts: 1 adaptlt modul az 1. vfolyamra Hsk, pldakpek, nagy egynisgek: Szlk s kicsinyeik az llatvilgban s egy adaptlt modul a 2. vfolyamra (Mindennapjaink Npi gyerekjtkok gyessgi jtkok: Kelj fel, Jancsi!) Ajnlsok gyengnlt, aliglt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez(1.tblzat) tmutat gyengnlt, aliglt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, gyengnltssal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 268269. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

287

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

A Gyengnltk ltalnos Iskolja Mdszertani Intzmnynek j gyakorlatai


Az integrl oktats, nevels segtsben harmincves tapasztalattal rendelkez mdszertani intzmny hat j gyakorlata minden Egysges Gygypedaggiai Mdszertani Intzmnynek ajnlhat. A j gyakorlatok kztt van olyan, amely az integrlt tanulnak, illetve a szlknek nyjt kzvetlen segtsget, van olyan, amely a pedaggust tmogatja elssorban, ngy pedig az egyttnevels minsgt hivatott javtani nem egy clcsoportra fkuszlva, hanem komplex mdon minden rsztvevt tmogatva. A szAKMAI s szAKszolGltAtK, IllEtVE A BEFoGAD INtzMNyEK szErVEzEtFEJlEsztsHEz KAPCsolD Szakmai nylt napok A program clja gygypedaggiai kompetencia nyjtsa az egyttnevelsben rszt vev intzmnyek pedaggusai szmra bemutatrk, szimulcis gyakorlat, elads, egyni konzultci s csoportos beszlgets keretben. A pedaggusok tapasztalatot szerezhetnek a gyengnlts, aliglts mibenltrl s a megsegts mdjrl a specilis eljrsok, mdszerek, eszkzk bemutatsn keresztl, s lehetsg nylik konzultcira is. Integrcis tancsad tanrok iskolaltogatsnak szempontjai A j gyakorlat clja az integrlt oktatsban rszt vev gyengnlt tanul helyzetnek minl alaposabb megismerse, a sikeres integrcit segt szakmai tancshoz konkrt tapasztalati bzis teremtse, valamint a gygypedaggus munkjnak hatkonyabb ttele. A szempontsor eszkz az integrci nyomon kvetsre a srlsspecifikus sajtossgok, eszkzk, felttelek figyelembevtelvel. 288

SNI-gyermek

Gyengnlt gyermek

Krdv befogad pedaggusoknak, ltssrlt tanulknak Egy-egy iskolaltogats alkalmval a mdszer alkalmazsa lehetv teszi a tanul egyni szksgleteinek, a tanulssal, a beilleszkedssel kapcsolatos problmknak a feldertst, kzs megbeszlst, valamint a sikerekre, nehzsgekre, az alkalmazott tanulsi technikkra, a segdeszkzkre, az nll tanuls fokra irnyul krdsek nyomn a srlsspecifikus, tanulsi folyamathoz igazod tanrnak, tanulnak szl tancsadst. A befogad iskolk pedaggusa s az integrcit segt gygypedaggus egyttmkdsnek dokumentuma, a Ne felejts! dosszi Az integrcival kapcsolatos hatkony szakmakzi egyttmkds eszkze az ltalnos iskolai tanulmnyok alatt hasznlhat, szksg szerint bvthet dokumentumgyjtemny, amely a szakmai kapcsolattarts alapja. Tartalma: ltalnos informcik, a tanul sajtos nevelsi ignyrl szl informcik, valamint a befogad pedaggusnak s az utaztanrnak az integrl oktats, nevels minsgt javt megllapodsai s ajnlsai. Alkalmas az integrci sorn a sajtos nevelsi ignybl fakad klnleges bnsmd megvalsulsnak nyomon kvetsre. PEDAGGIAI trGy tmutat s gyakorlanyag a teleptett olvaskszlk hasznlatnak elsajttshoz Az alacsony ltsteljestmny gyengnlt gyerekek szmra a vizulis ismeretszerzst, a sk rs-olvass elsajttst egy korszer technikai eszkz teszi lehetv: kpernybl, kamerbl s mozgathat asztallapbl ll elektronikus nagyt kszlk. A tanulshoz, rshoz, olvasshoz, szemlltetshez, szerkesztshez s a mindennapi technikk elsajttshoz hasznlhat kszlk belltsait, a keres funkcik s a szem-kperny-kz koordinci elsajttst segti a tanulnak szl gyakorlanyag s a pedaggusnak szl mdszertani ajnls.

289

2. rsz Adaptcis mtrix

Csoportos iskola-elkszt foglalkozs s a szlk iskolja komplex programja A komplex egyni fejlesztst kiegszt csoportos fejleszts a ltsnevelsmellett elssorban a ltssrls miatt lassabban fejld kpessgek fejlesztsre irnyul. Egyidejleg a program keretben a gyermekek szlei klubszer foglalkozsokon vesznek rszt, ahol vlaszt kapnak krdseikre, szemszeti, pszicholgiai eladsokat hallgathatnak, s nevelsi tmkrl beszlgethetnek. Lsdmggyengnltstmakrben: Ajnlsok gyengnlt, aliglt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat gyengnlt, aliglt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr(1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, gyengnltssal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 268269. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

290

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Kiadvny tpusa

Mozgskorltozott gyermek Ajnlsok

tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az Ajnls49 bevezeti az olvast a mozgs idegrendszeri szervezsbe, fiziolgijba (5. oldal), illetve a mozgs korltozottsga okn kialakult funkcionlis alkalmazkods akadlyozottsgba. (7. oldal) A szerz a leggyakrabban elfordul krformk szerint rszletesen jellemzi s a mozgskorltozott gyermeket (81 1.oldal), s az egyttnevelst vgz pedaggus szmra gyakorlati tancsokat ad. Megfogalmazza a sajtos nevelsi igny kisgyermek sikeres vodai egyttnevelshez szksges szemlyi (121.oldal) s trgyi feltteleket (1. oldal), kln felhvja a figyelmet az vodapedaggus s a szomatopedaggus egyttmkdsnek alapelveire s tartalmra. Hangslyozza, hogy a krnyezeti adaptci a gyermek fggsgnek cskkentst szolglja. Az Ajnlsban megjelennek azok a specilis szempontok, amelyeket a mozgskorltozott gyermek fejlesztsi tervnek elksztsnl figyelembe kell venni. Problmkat s ezek megoldsra vonatkoz javaslatokat tartalmaz a jtk, az anyanyelv, a zene, a vizulis nevels, a matematika, illetve a mozgsfejleszts terletn (12.oldal). Mdszertani ajnlst is kap az olvas (227.oldal), amely egyrszt a mozgskorltozott kisgyermek fejldst szolglja, msrszt nagyobb biztonsgot ad a tbbsgi pedaggusnak. E clokat szolglja az vodaiskola tmenet (2729.oldal) tmakrnek e fogyatkossgi terlet specifikumaival val kiegsztse, amelyben konkrt javaslatok fogalmazdnak meg. A mrs-rtkels sajtos szempontjainak kifejtse, illetve a specilis eszkzk felsorolsa megjellve a hasznlat mdjt s a fejlesztend terletet nagyban segtik a sajtos nevelsi igny gyermek sikeres integrcijt (2931.oldal).

Dr. Bernolk Bln: Ajnlsok mozgskorltozott gyermekek kompetencia alap fejlesztshez. vodai nevels. suliNova Kht., Budapest, 2006.
49

Kompetenciaterlet

291

2. rsz Adaptcis mtrix

Lsdmgmozgskorltozottsgtmakrben: Ajnlsok mozgskorltozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez(1.tblzat) tmutat mozgskorltozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) J gyakorlatok A szakmai s szakszolgltatk, illetve a befogad intzmnyek szervezetfejlesztshez kapcsold: A szakmai egyttmkds (teammunka) gyakorlata az egysges nevelsi, oktatsi elvek megvalstsban (Mozgsjavt ltalnos Iskola, Mdszertani Intzmny s Dikotthon) Inklzis fogalomtr adaptlt krnyezet augmentatv kommunikci Ayres-mszer beszdterpia Bobath-mdszer boccsa Dvny-fle specilis manulis technika diplgia spasztika l. Little-kr ergoterpia l. rehabilitcis foglalkoztat terpia evsterpia fizioterapeuta l. gygytornsz fizioterpia funkcisrls, funkcizavar mozgskorltozottaknl gygyszati segdeszkzk gygytorna, ~sz hidroterpia izomsorvads jrgp(ek) konduktv pedaggia konduktor kontraktra koordincis zavarok korai fejleszts s gondozs kros reflexek knnytett testnevels kutys terpia Little-kr lovas (hippo-) terpia mindennapos tevkenysg 292

Mozgskorltozott gyermek

motoros zavar mozgskorltozott, ~sg mozgsnevels mozgsnevel mozgsterpia mozgszavar munkatevkenysg mozgskorltozott gyermek esetn ortzis PCS kpkommunikcis rendszer petyhdt jelleg bnuls protzis reflexgtl helyzetek rehabilitcis eszkzk s segt megoldsok spasztikus (grcss) bnuls subaqulis torna szomatopedaggia szomatopedaggus tartshiba testi fogyatkos testkzeli segdeszkzk testtvoli segdeszkzk trpenvs tlmozgs vgtagdeformits vgtaghiny Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban (klnsen: Bernolk Bln: Egytt a tbbiekkel egy-msrt. Elads-gyjtemny a mozgskorltozott gyermekek integrlt nevelsrl. Budapest, Bicebca Alaptvny, 2001.)

293

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az Ajnls50 elejn azok a krformalersok szerepelnek, amelyek az egyttnevelsben rszt vev mozgskorltozott tanulknl leggyakrabban elfordulnak. A felsorolst a pedaggiai szksgletek szervezik (710.oldal), s segtsgre van az integrl pedaggusnak a srlsbl fakad sajtos pedaggiai feladatok elltsban. A szerz rszletesen bemutatja a mozgskorltozott gyermek megismertevkenysgnek specilis jellemzit. Rszletesen kifejti a kpessgfejleszts terleteit, kln kiemelve a fejlesztskhz szksges alapelveket (1017. oldal), a szvegrts s szvegalkots tmakreit, amelyeket hasznos gyakorlati tancsokkal egszt ki.(1820.oldal) Az egyttnevelsben dolgoz tbbsgi pedaggus a klnbz tanulsszervezsi formkrl, illetve a pedaggiai mdszerekrl (2027.oldal) meglv ismereteit kiegsztheti az integrltan tanul mozgskorltozott gyermekkel kapcsolatos specilis tudnivalkkal. Az egyttnevelsben a pedaggustl (2728. oldal) s a csoport nem srlt tagjaitl (2830. oldal) elvrhat magatartsformk megjellse, a specilis eszkzk bemutatsa (3133.oldal), az rtkels elveinek megfogalmazsa (3435.oldal) az iskolai munkt, illetve a mindennapos tevkenysgeket segtik eredmnyesebb tenni. Lsdmgmozgskorltozottsgtmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz (11 adaptlt modul a szvegrts-szvegalkots kompetenciaterlet alapoz szakasz moduljaihoz, nyolc adaptlt modul a beszdfejleszts szakaszhoz, rszletesen 2.tblzat) Ajnlsok mozgskorltozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat)

goston Gabriella: Ajnlsok mozgskorltozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Szvegrts-szvegalkots. suliNova Kht., Budapest, 2006.
50

294

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

Mozgskorltozott gyermek

tmutat mozgskorltozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) J gyakorlatok A szakmai s szakszolgltatk, illetve a befogad intzmnyek szervezetfejlesztshez kapcsold: A szakmai egyttmkds (teammunka) gyakorlata az egysges nevelsi, oktatsi elvek megvalstsban (Mozgsjavt ltalnos Iskola, Mdszertani Intzmny s Dikotthon) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, mozgskorltozottsggal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 292293. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban (klnsen: Rosta Katalin Ssn Pintye Mria: A mozgs- s testsmafejleszts sszefggsei s szerepk a diszlexia-prevenciban. Gygypedaggiai Szemle, XXIII. vf. 4. szm, 279288.)

295

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az Ajnls51 az egyttnevelsben rszt vev mozgskorltozott tanulknl leggyakrabban elfordul diagnzisok ismertetsvel kezddik. E felsorols a pedaggiai szksgletek alapjn ll ssze (710.oldal). Segtsget nyjt az integrl pedaggusnak a srlsbl fakad sajtos pedaggiai feladatok elltsban. A szerz nagy hangslyt fektet a kpessgfejleszts terleteinek ismertetsre, kln elemezve a mozgskorltozott tanulk matematikai kompetenciinak sszetevit, a fejlesztskhz szksges alapelveket alap- s kzpfokon egyarnt. Ezeket hasznos gyakorlati tancsokkal egszti ki. Kln kitr a kimeneti elvrsokra, az elvrhat s a nem elvrhat teljestmnyekre (1 121.oldal). Az egyttnevelsben dolgoz tbbsgi pedaggus a klnbz tanulsszervezsi formkrl s mdszerekrl meglv ismereteit kiegsztheti az integrltan tanul mozgskorltozott gyermekkel kapcsolatos specilis tudnivalkkal. (2224. oldal). A mindennapi osztlymunkt segti a pedaggustl (2425.oldal) s a csoport nem srlt tagjaitl(227.oldal) elvrhat magatartsformk megfogalmazsa, az rtkelsi mdszerek bemutatsa (2829.oldal), illetve azok az egyb hasznos tudnivalk, amelyek kitrnek a krnyezet kialaktsn tl pldul a helyes ls vagy a munkaszervezs srlsspecifikus kvetelmnyeire. Lsdmgmozgskorltozottsgtmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz a matematikai kompetenciaterleten [kt adaptlt modul az 1. vfolyamra (5. s 49.); kt adaptlt modul a 2. vfolyamra (33. s 35.)] (2.tblzat) Ajnlsok mozgskorltozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat)

Nagyn Fatalin Andrea: Ajnlsok mozgskorltozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Matematika. suliNova Kht., Budapest, 2006.
51

296

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

Mozgskorltozott gyermek

tmutat mozgskorltozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr(1.tblzat) J gyakorlatok A szakmai s szakszolgltatk, illetve a befogad intzmnyek szervezetfejlesztshez kapcsold: A szakmai egyttmkds (teammunka) gyakorlata az egysges nevelsi, oktatsi elvek megvalstsban (Mozgsjavt ltalnos Iskola, Mdszertani Intzmny s Dikotthon) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, mozgskorltozottsggal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 292293. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban (klnsen: Horvth Dezsn: Gondolatok az integrcirl mozgssrltek esetben. Fejleszt Pedaggia, 2000. 6. szm, 2427 .)

297

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az Ajnls52 rszletesen bemutatja a leggyakrabban elfordul krformkat (79.oldal); a mozgskorltozott gyermekek kognitv sajtossgait (9 10.oldal); kommunikcijt (101 1.oldal); szemlyisgt (1 3.ol11 dal)s fejlesztsk alapelveit (1 5.oldal); kpessgfejlesztsk sajtos31 sgait, az alap- s kzpszint kimeneti elvrsait az A (1 518. oldal), a B (1921.oldal), illetve a C (2123.oldal) tpus programcsomagokra vonatkoztatva. Pontrl pontra vgigvezeti az olvast a programcsomag tmakrein, tszve azokat a fogyatkossgi terlet specilis ismereteivel (2327.oldal). sszefoglalja az ajnlott tanulsszervezsi formkat (2829.oldal) s a pedaggiai mdszereket (2933.oldal), kiegsztve az integrltan tanul mozgskorltozott gyermekkel kapcsolatos specilis eljrsokkal, tudnivalkkal. A pedaggiai eredmnyessg rdekben jelli meg az Ajnls a pedaggustl elvrhat magatartsformkat, szerepeket (3335.oldal). Kln foglalkozik a csoport nem srlt tagjainak felksztsvel, a segtsgnyjts, illetve a kommunikci lehetsgeivel (3. oldal). A mozgskorltozott tanul nll letvitelt segt specilis eszkzk bemutatsa (3741. oldal), az rtkels elveinek megfogalmazsa (42. oldal) eredmnyesebb teszik a sajtos nevelsi igny gyermek egyttnevelst. Lsdmgmozgskorltozottsgtmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz a szocilis, letviteli s krnyezeti kompetenciaterleten (egy adaptlt modul az 1. vfolyamra n s a vilg tkezznk egszsgesen) (2.tblzat) Ajnlsok mozgskorltozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat)

Dombain Esztergomi Anna: Ajnlsok mozgskorltozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik. suliNova Kht., Budapest, 2006.
52

298

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

Mozgskorltozott gyermek

tmutat mozgskorltozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) J gyakorlatok A szakmai s szakszolgltatk, illetve a befogad intzmnyek szervezetfejlesztshez kapcsold: A szakmai egyttmkds (teammunka) gyakorlata az egysges nevelsi, oktatsi elvek megvalstsban (Mozgsjavt ltalnos Iskola, Mdszertani Intzmny s Dikotthon) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, mozgskorltozottsggal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 292293. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban (klnsen: Benczr Miklsn: Mozgsfogyatkosok integrlt oktatsnak helyzete egy felmrs tkrben. Gygypedaggiai Szemle, 1991. 1. szm, 2533.)

299

Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

A szerzk a mozgskorltozott gyermek srlsspecifikus bemutatsval kezdik az idegen nyelvi kompetencik fejlesztshez rt Ajnlsukat53 (71 3. oldal). A kpessgfejleszts kifejtsnl a vezrl elv az, hogy a krosods egy igen sszetett kvetkezmnyrendszerben hat, gy nagyon rszletesen jelennek meg mind az 16. vfolyam (1 317.oldal), mind a 712. vfolyam (1719. oldal) nyelvi tevkenysgeinek sajtossgai. A programcsomag korszersgt mutatja, hogy a multikulturlis krnyezet iskolai megjelense miatt szerepet kap a magyar mint idegen nyelv, amelyet a fogyatkossgi terlet sajtossgaival kiegsztett Ajnls is tartalmaz (1920.oldal). A bemutatott tanulsszervezsi formk a mozgskorltozott tanulk szmra az idegen nyelv hatkony elsajttst segtik (2022.oldal), az egyttnevelsben dolgoz pedaggustl (2223.oldal), illetve a csoport nem srlt tagjaitl elvrhat magatartsformk (2324.oldal) ttekintse pedig gyakorlati segtsget nyjt az integrl pedaggusnak. Az eszkzk felsorolsa (242.oldal), a klnbz krformkbl fakad pedaggiai problmk gyakorlati megoldsai (230. oldal), az rtkels alapelveinek megjelentse (30. oldal), illetve egy minta ravzlat (3132. oldal) jelentsen hozzjrulhatnak a programcsomag sikeres adaptlshoz. Lsdmgmozgskorltozottsgtmakrben: Ajnlsok mozgskorltozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat mozgskorltozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat)

Bn va Sebk Zsuzsa: Ajnlsok mozgskorltozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Idegen nyelv. suliNova Kht., Budapest, 2006.
53

300

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

2. rsz Adaptcis mtrix l Autizmussal

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

Mozgskorltozott gyermek

J gyakorlatok A szakmai s szakszolgltatk, illetve a befogad intzmnyek szervezetfejlesztshez kapcsold: A szakmai egyttmkds (teammunka) gyakorlata az egysges nevelsi, oktatsi elvek megvalstsban (Mozgsjavt ltalnos Iskola, Mdszertani Intzmny s Dikotthon) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, mozgskorltozottsggal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 292293. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban [klnsen: Papp Gabriella: Vlogats az integrlt nevels szakirodalmbl (fordtsgyjtemny). Budapest, Nemzeti Tanknyvkiad, 1994.]

301

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az Ajnls54 a leggyakrabban elfordul krformk, diagnzisok ismertetsvel, majd a rehabilitcis feladatok megfogalmazsval vezeti be az olvast a mozgskorltozott tanulk letplya-ptsbe (814.oldal). Mindezekre azrt van szksge az egyttnevelsben dolgoz pedaggusnak, mert a srls a tanulsi folyamat akadlyozja is lehet, teht pedaggiai kvetkezmnyei is vannak (141 5.oldal). A szerzk kln kitrnek a mozgskorltozott gyermekek szemlyisgnek jellemzsre(1 51.oldal), csaldjuk klnleges szerepre (1718.oldal)s nevelsk-oktatsuk kiemelt feladataira (2022.oldal). A mozgskorltozott tanulk kpessgfejlesztsnek sajtossgai ltalnosan, de szemlletesen kerlnek bemutatsra (2224.oldal). Kitr a mozgssrls-specifikus fejlesztsi javaslatokra (2428.oldal) s a fontosabb tmakrkre is az letplya-pts kompetenciaterleten bell (3032.oldal), s sszefoglalja azokat a pedaggiai alapelveket (3233.oldal), amelyek az integrltan tanul mozgskorltozott gyermek nevelsvel-oktatsval kapcsolatosak. Az egyttnevels sikeressge rdekben tekinti t a pedaggustl (34 3.oldal) s a csoport nem srlt tagjaitl (337.oldal) elvrhat magatartsformkat, illetve az rtkelsi alapelveket (38.oldal). Lsdmgmozgskorltozottsgtmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz a letplya-ptsi kompetenciaterleten(egy adaptlt modul a 2. vfolyam szmra Foglalkozsok, npi mestersgek Agyagozs 2.) (2.tblzat) Ajnlsok mozgskorltozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat)

Czibere Csilla Zsbnn Forrai Judit: Ajnlsok mozgskorltozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. letplya-pts. suliNova Kht., Budapest, 2006.
54

302

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

Mozgskorltozott gyermek

tmutat mozgskorltozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) J gyakorlatok A szakmai s szakszolgltatk, illetve a befogad intzmnyek szervezetfejlesztshez kapcsold: A szakmai egyttmkds (teammunka) gyakorlata az egysges nevelsi, oktatsi elvek megvalstsban (Mozgsjavt ltalnos Iskola, Mdszertani Intzmny s Dikotthon) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, mozgskorltozottsggal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 292293. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban [klnsen: Illys Sndor: Egytt vagy kln? Kihvs a fogyatkos gyermekek intzmnyes nevelsben, kihvs a kzoktatsban. In Hoffmann Rzsa (szerk.): vknyv a magyar kznevelsrl. Oktatsi Minisztrium, Budapest, 1999. 2935.]

303

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

Kiadvny tpusa

Mdszertani intzmnyi tmutat Srlsspecifikus eszkzrendszer Dokumentcis tmutat

Az tmutat55 segtsget, tmogatst kvn nyjtani egyrszt azoknak az intzmnyeknek, amelyek a mozgskorltozott gyermekek egyttnevelst vllaljk, msrszt maguknak az integrci szereplinek. A kiadvny rszletesen bemutatja a Mozgsjavt ltalnos Iskola, Mdszertani Intzmny s Dikotthon szz vre visszatekint mltjt (1819. oldal) s a jelenkor specilis intzmnyt. Kiemelik az alaptevkenysgek mellett a specilis szolgltatsokat (1923. oldal), illetve az iskola kt tagozatt. Bevezetik az olvast a mozgskorltozottak nevelsnek-oktatsnak sajtossgaiba, megmagyarzzk a specilis fogalmakat (51 1.oldal), rehabilitcis feladatokat fogalmaznak meg a leggyakrabban elfordul diagnzisok, krformk esetn (1 114.oldal). Az integrci elmleti sszefoglalst a gyakorlati tmogats elemzse kveti (141 oldal), melyhez szervesen csatlakozik az egyttnevels szerep5. linek felsorolsa s optimlis magatartsuk lersa (1 518.oldal). Az egysges gygypedaggiai mdszertani intzmny (EGYMI) egyre gyakrabban felmerl fogalom. A szerzk bemutatjk az EGYMI szolgltatsait (2328. oldal), illetve felptst (2831.oldal), grafikonokkal s tblzatokkal altmasztva az intzmny jelentsgt. Lsdmgmozgskorltozottsgtmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz (2.tblzat) Ajnlsok mozgskorltozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat mozgskorltozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat)

goston Gabriella Kis Erika Zsbnn Forrai Judit: tmutat mozgskorltozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat. Educatio Kht., Budapest, 2007 .
55

304

Mozgskorltozott gyermek

J gyakorlatok: A szakmai s szakszolgltatk, illetve a befogad intzmnyek szervezetfejlesztshez kapcsold A szakmai egyttmkds (teammunka) gyakorlata az egysges nevelsi, oktatsi elvek megvalstsban (Mozgsjavt ltalnos Iskola, Mdszertani Intzmny s Dikotthon) Slyosan s halmozottan fogyatkos, mozgs- s rtelmileg akadlyozott gyermekek iskolai keretek kztt trtn terpis fejleszt programja nllsg, felkszls az nll letvitelre lakotthon program Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, mozgskorltozottsggal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 292293. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

305

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

Kiadvny tpusa

Mdszertani intzmnyi tmutat Srlsspecifikus eszkzrendszer Dokumentcis tmutat

Az akadlyozott ember letvitelt krnyezete nem hatrozhatja meg, letminsgt nem befolysolhatja, szabadsgt nem korltozhatja. Ezt az elvet kpviselve az tmutat56 gyakorlati segtsget nyjt a mozgskorltozott gyermekeket nevel tbbsgi intzmnyek szmra. Az eszkzgyjtemnyben a krnyezeti adaptcit megknnyt eszkzk algoritmikus rendszerben, kpekkel illusztrlva kvetik egymst a kzlekeds, az udvar s az plet tmakrkben. A szerzk gyakorl gygypedaggusknt mutatjk be s ajnljk azokat az asztalokat, taneszkzket, melyek a tantermi folyamatok sikeressgt nvelik. Kln fejezetet szentelnek azoknak a srlsspecifikus technikai segdeszkzknek, amelyek nlkl a mozgskorltozott gyermek tanulsa, kommunikcija, lete elkpzelhetetlen. Az iskolai fejleszt munkt segtik azok az eszkzk, amelyek sokoldal felhasznlhatsguk rvn hozzjrulnak a nagymozgsok, illetve a finommotorika fejlesztshez. Az tmutat tmpontokat s tleteket ad a mozgskorltozott tanul nkiszolglsnak megknnytshez is. A szerzk azt hangslyozzk, hogy ezen a terleten minden megolds, anyag, adaptci alkalmazhat, amely az rintett szemly szmra megfelel. Lsdmgmozgskorltozottsgtmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz (2.tblzat) Ajnlsok mozgskorltozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat mozgskorltozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat)

Dombain Esztergomi Anna Szllsyn Juhsz Csilla: Srlsspecifikus eszkztr mozgskorltozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Educatio Kht., Budapest, 2008.
56

306

Mozgskorltozott gyermek

J gyakorlatok: A szakmai s szakszolgltatk, illetve a befogad intzmnyek szervezetfejlesztshez kapcsold A szakmai egyttmkds (teammunka) gyakorlata az egysges nevelsi, oktatsi elvek megvalstsban (Mozgsjavt ltalnos Iskola, Mdszertani Intzmny s Dikotthon) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, mozgskorltozottsggal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 292293. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

307

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

Kiadvny tpusa

Mdszertani intzmnyi tmutat Srlsspecifikus eszkzrendszer Dokumentcis tmutat

Az tmutat57 eligaztst nyjt a gyermek mozgskorltozottsgval kapcsolatban kszl dokumentumok rendszerrl. Megjell olyan kulcsszavakat, amelyek e dokumentumok tanulmnyozsa kapcsn gyakran felmerlnek (5.oldal).Az tmutat eligaztja az olvast a mozgskorltozott gyermekkel rkez egszsggyi, orvosi, illetve pedaggiai, pszicholgiai dokumentumok kztt (7.oldal).Rszletesen ismerteti a szakrti vizsglat menett, az alkalmazott eljrsokat, a javaslat tartalmt (89.oldal), felhvja a figyelmet a mozgskorltozott gyermek/tanul egyttnevelsben a tangyi dokumentumok vezetse kapcsn megjelen specifikumokra (101 3.oldal). A szerzk sszegyjtttk azokat a fejlesztsi eljrsokat, terpikat, amelyeket a mozgskorltozott gyermekek sikeres integrcija rdekben klnbz szakemberek vgeznek (1 5.oldal). Mintt adnak a pedaggiai v31 lemny (1.oldal) s a mrs-rtkels sajtos szempontjainak (117. oldal) megfogalmazshoz. A mellkletekben megtallhatak az egyttnevelst tmogat jogszablyok (19.oldal), a mozgskorltozottsggal sszefgg BNO-kdok (2023. oldal), a gyakran elfordul krformk (2431.oldal), a szakszavak jegyzke magyarzatokkal (3237.oldal), illetve egy szakrti javaslat mintja is (3839.oldal). Lsdmgmozgskorltozottsgtmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz (2.tblzat) Ajnlsok mozgskorltozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat)

Kiss Erika Kollr Katalin Ursu Zsuzsa: tmutat mozgskorltozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Dokumentcis tmutat. suliNova Kht., Budapest, 2007 .
57

308

Mozgskorltozott gyermek

tmutat mozgskorltozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) J gyakorlatok: A szakmai s szakszolgltatk, illetve a befogad intzmnyek szervezetfejlesztshez kapcsold A szakmai egyttmkds (teammunka) gyakorlata az egysges nevelsi, oktatsi elvek megvalstsban (Mozgsjavt ltalnos Iskola, Mdszertani Intzmny s Dikotthon) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, mozgskorltozottsggal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 292293. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

309

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok Szvegrts-szvegalkots Matematika

Kiadvny tpusa

Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik letplya-pts

A mozgskorltozott tanulk egyttnevelsben dolgoz pedaggusok szmra 25 kompetencia alap adaptlt modul ll rendelkezsre az letplya-ptsi, a szmolsi s matematikai, szocilis, letviteli s krnyezeti, valamint a szvegrtsi s szvegalkotsi terleteken. Az adaptlk Dombain Esztergomi Anna s Kiss Erika gyakorl gygypedaggusknt srlsspecifikus mdszerek, testhelyzetek, specilis vagy adaptlt eszkzk ajnlsval, tpusproblmk megjellsvel, illetve a foglalkozs menetbe illesztett tletekkel hathats segtsget nyjtanak a konkrt tanulsi-tantsi folyamatok vgrehajtsban. Javaslatokat tesznek a differencilsra szervesen kapcsoldva a klnbz kompetenciaterletekhez kszlt Ajnlsokhoz. Felhvjk a figyelmet a mozgskorltozott gyermek ismeretszerzsi, kommunikcis nehzsgeire, illetve a csoport nem srlt tagjai szmra szl instrukcikra. Vgigvezetik az olvast azokon a vltoztatsi pontokon, amelyek a modul alkalmazsnak hatkonysgt biztostjk, s ezltal jrulnak hozz a mozgskorltozott tanulk egyttnevelsnek sikerhez. Mozgskorltozott gyermekek egyttnevelshez az albbi mintamodulok kszltek (2.tblzat) Szvegrts-szvegalkots: 11 adaptlt modul a kompetenciaterlet alapoz szakaszhoz s 8 adaptlt modul a beszdfejleszts szakaszhoz Matematika: 2 adaptlt modul az 1. vfolyamra (5. s 49. modul) s 2 adaptlt modul a 2. vfolyamra (33. s 35. modul) Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik: 1 adaptlt modul az 1. vfolyamra (n s a vilg tkezznk egszsgesen) 1 adaptlt modul a 2. vfolyamra (Foglalkozsok, npi mestersgek Agyagozs 2.)

310

Mozgskorltozott gyermek

Lsdmgmozgskorltozottsgtmakrben: Ajnlsok mozgskorltozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat mozgskorltozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) J gyakorlatok: A szakmai s szakszolgltatk, illetve a befogad intzmnyek szervezetfejlesztshez kapcsold A szakmai egyttmkds (teammunka) gyakorlata az egysges nevelsi, oktatsi elvek megvalstsban (Mozgsjavt ltalnos Iskola, Mdszertani Intzmny s Dikotthon) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, mozgskorltozottsggal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 292293. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

311

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

A szAKMAI EGyttMKDs (tEAMMUNKA) GyAKorlAtA Az EGysGEs NEVElsI, oKtAtsI ElVEK MEGVAlstsBAN A mozgskorltozott gyermeket (egytt)nevel intzmnyek szmra a j gyakorlat bevezetse abban segthet, hogy felmerl nevelsi, oktatsi, gondozsi, elltsi krdsekben a hatkony fejleszts rdekben a gyermekkel foglalkoz minden szakember (pl. pedaggus, gygypedaggus, orvos, pszicholgus, pedaggiai asszisztens, gygyszatisegdeszkz-gyintz) s a szl tjkozott legyen. KoMPlEx MVszEtI NEVEls Ez a j gyakorlat azt az alapelvet teljesti ki, amely szerint a mozgskorltozott gyermekeket sem zrhatja ki srlsk a kreatv, nkifejez alkotk vilgbl. Ezrt knlja azokat a megjelentsi formkat, eszkzrendszert a hozzjuk kapcsold technikai megoldsokkal , amelyek lehetv teszik a szemlyisg megnyilvnulsait, a krnyezettel val kommunikcit. NllsG, FElKszls Az Nll lEtVItElrE lAKottHoN ProGram Az nll letvitel kiprblsnak lehetsgvel az intzmny megteremti az eslyegyenlsg alapjait a 78. osztlyos mozgskorltozott tanulknl.

312

SNI-gyermek

Mozgskorltozott gyermek

slyosAN s HAlMozottAN FoGyAtKos, MozGs- s rtElMIlEG AKADlyozott GyErMEKEK IsKolAI KErEtEK Kztt trtN tErPIs FEJlEszt ProGrAMJA Ebben a programban a slyosan s halmozottan srlt tanulk olyan fejlesztst kapnak iskolai keretek kztt, amely arra trekszik, hogy kpess tegye ket krnyezetk egyre bvl megismersre, a sajt letk mindennapjaiban val tevkenyebb rszvtelre, tovbb egyszer trsas kapcsolatok kialaktsra, aminek eredmnyekppen jobb minsg letet lhetnek. Lsdmgmozgskorltozottsgtmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz (2.tblzat) Ajnlsok mozgskorltozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat mozgskorltozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, mozgskorltozottsggal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 292293. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

313

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az Ajnls58 sszefoglalja mindazokat az ismereteket, melyek szksgesek a hallssrlt gyermekek fogadshoz a tbbsgi vodkban. Kzrthet mdon lerja, mi a hallssrls (57.oldal), milyen kvetkezmnyei vannak a gyermekek beszdfejldsre, kognitv funkciira, milyen specilis eszkzket hasznlnak a hallssrlt gyermekek (78. oldal). A hallssrlsrl lsd mg: tmutat nagyothall gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat 814. oldal; Ajnlsok nagyothall gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez Szvegrts-szvegalkots (101.oldal). Trgyalja az vodai kompetenciaterlet s az integrci kapcsolatt (910.oldal). Rszletesen bemutatja a megfelel intzmny kivlasztsnak szempontjait, a befogadshoz szksges felttelek megteremtsnek lehetsgt, a szksges kapcsolatrendszer kialaktst, hiszen az integrlt nevels olyan komplex kapcsolatrendszer optimlis mkdst felttelezi, melynek sorn a hallssrlt gyermek, a szl, a fogad pedaggus s az integrcit segt gygypedaggus egymssal egyttmkdve tevkenykedik (101.oldal). Nagy segtsget jelent a befogadk vodk szmra a specilis szempontokkal trtn megismerkeds nevelsi terletenknt. Kompetenciaterletenknt kapunk rszletes mdszertani segtsget. A vizulis nevels, a mozgsfejleszts s a matematika azon terletek kz tartozik, amelyekben a hallssrlt gyermekek j vagy akr jobb teljestmny elrsre kpesek hall csoporttrsaiknl. A jtkajnl fejlesztsi terlet nagyon sok j, a hallssrlt gyermek szmra is vltoztats nlkl jtszhat tevkenysget tartalmaz. A hagyomny fejlesztsi tervei szinte kivtel nlkl alkalmasak arra, hogy e tevkenysgekben a hallssrlt gyermekek is teljes rtken rszt vegyenek, klnsen a manulis tevkenysg s a gyjtmunka sorn. Az irodalom, anyanyelv fejlesztsi terlet az egyik legproblematikusabb, mivel a versek, a mesk halls utni megrtse nehzsget jelent a hallssrlt gyermekek szmra, ugyanakkor elzetes feldolgozssal, illusztrcival s tbbszri ismtlssel kzel hozhatjuk
Dr. Perlusz Andrea: Ajnlsok nagyothall gyermekek kompetencia alap fejlesztshez. vodai nevels. suliNova Kht., Budapest, 2006.
58

314

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

Nagyothall gyermek

hozzjuk e foglalkozsok tartalmt is. A zene fejlesztsi terlet tmi s feladatai sem llnak tl messze tlk. Br tisztn nekelni valsznleg nem tudnak, s a zenehallgatsbl is csak tbbet-kevesebbet hallhatnak, ugyanakkor a zenedarabok ritmust kpesek rzkelni. A krnyezetismeret fejlesztsi terlet tmi nagyon sok lehetsget knlnak a hallssrlt kisgyermekek szmra. A tevkenysgek legnagyobb rszbe vltoztats nlkl be tudnak kapcsoldni, br nagyon fontos szmukra a megfelel szemlltets, az elzetes informcigyjts (119.oldal). A szerz a mrs, rtkels tmakrnl rszletesen kitr mindazokra a sajtos szempontokra, amelyeket figyelembe kell venni az rtkels sorn (2021.oldal). Gyakorlati tancsaival a hallssrlt gyermekek befogadst segti, a rszletes mdszertani tancsok megknnytik az vnk mindennapi tevkenysgt az integrci sorn. Lsdmgnagyothallstmakrben: Ajnlsok nagyothall gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat nagyothall gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr ad-vev kszlk hallkszlk audiogram jelnyelv audiolgia nagyothall audiomter pedoaudiolgia auditv posztlingulis hallssrls auditv differencils prelingulis hallssrls auditv diszkriminci siket auditv verblis terpia szjrl olvass beszdrthetsg szurdologopdia beszdmegrts szurdopedaggia rzkszervi fogyatkossg szurdopedaggus hallsfigyelem ujjbc hallsmrs hallsnevels hallssrls Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

315

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az Ajnlsban59 olvashatunk a nagyothall tanulk szvegrtsi, szvegalkotsi sajtossgairl, klnsen a hallsvesztesg s a szvegrtsi, szvegalkotsi kpessg sszefggseinek vonatkozsban (101. oldal). Bemutatja a hallssrls kvetkeztben megjelen nyelvi rendellenessgeket, s mindezek kapcsn sz esik a beszd kialakulsrl s fejldsrl is, mintegy kiindulpontknt a sajtos nevelsi igny gyermekek eltr fejldsnek megrtshez. A nagyothall gyermekeknl a halls hinya vagy tkletlen volta a nyelvi kifejezkpessg terleteit, a szvegalkotst s a szvegrtst rinti leginkbb, ezrt a tartalmak elemzsvel s a szvegrtsi-szvegalkotsi kompetencik fejlesztsi sajtossgainak feltrsval nyjt segtsget az Ajnls ksztje a mindennapi pedaggiai munkhoz. Felhvja a figyelmet arra is, hogy vannak olyan pedaggiai eljrsok, mdszerek, ismeretszerzsi mdok, amelyek nem alkalmazhatk hallssrlt gyermekek esetben, s a differencilt tananyagfeldolgozson kvl a tanulsszervezsi mdokat s a feladatok megoldst segt mdszereket, mdszeres eljrsokat is meg kell vltoztatni. Megfogalmazza azt is, hogy a vrhat nehzsgek ellenre fontos a hallssrlt gyermekek integrlt nevelse, oktatsa, mert a hall krnyezet gazdagabb beszdpldja fejleszti a gyermek kommunikcijt. A beszl krnyezet a gyermeket ersen kszteti a beszdre, s erfesztsekre sarkallja, ami ltal beszdksztetse jobb lesz. A hall trsakkal val egyttlt magasabb beszdszintet eredmnyez, s mindez hozzsegti a nagyothall gyermekeket, hogy felnttkorukban teljes rtk letet lhessenek.

Urbnn Deres Judit: Ajnlsok nagyothall gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Szvegrts-szvegalkots. suliNova Kht., Budapest, 2006.
59

316

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

Nagyothall gyermek

Lsdmgnagyothallstmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz (2.tblzat) 25 adaptlt modul a szvegrtsiszvegalkotsi kompetenciaterlet alapoz s beszdfejlesztsi szakaszhoz Ajnlsok nagyothall gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat nagyothall gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, nagyothallssal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 315. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

317

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az Ajnlsban60 olvashatunk a hallssrls legfontosabb jellemzirl s hatsukrl a matematika tanulsra. Megismerkedhetnk a hallssrlt tanulk matematikaoktatsa sorn alkalmazott ltalnos mdszertani alapelvekkel s rszletesen a hallssrlt gyermekek matematikaoktatsa sorn hasznlhat specilis mdszerekkel. A hallssrltek matematikaoktatsakor az emlkezeti teljestmny nvelse rdekben trekednnk kell arra, hogy minden fogalom, szveg, szably jelentst kapjon a gyermek szmra. Hangslyoss kell vlnia a konkrt lmnynek, a tbbi rzkszerv lehetsg szerinti bevonsnak, a matematikai tartalmak motoros, kinesztzis, taktilis megtapasztalsnak. A szerz felhvja a figyelmet arra, hogy szmolnunk kell a nyelvi htrnybl s a mindennapi tapasztalatok hinyossgbl fakad megrtsi zavarokkal. A nyelvi nehzsgek s az absztrakt gondolkods nehzsgei miatt gondot okozhat szmukra mg felsbb osztlyokban is a metakognci, a tudsrl val tuds, a feladat- s problmamegold gondolatmenet elzetes vagy utlagos megfogalmazsa. Ugyanakkor mint ahogy a kiadvny is megfogalmazza sok hallssrlt gyermek szmra vonz terlet lehet a szmok vilga, ahol a nyelv nlkl is sikereket rhetnek el s kiteljesedhetnek. A hallssrlt gyermekek matematikaoktatsa sorn valamennyi kpessgfejlesztsi rszterleten ketts feladatot kell teljesteni. Egyrszt a hall gyermekek ltalnos iskoljnak tantervben elrt tananyag elsajtttatst, az abban benne foglalt kpessgek fejlesztst, valamint az ahhoz kapcsold kvetelmnyek teljestst. Msrszt a hallssrls miatt kialakult nyelvi, kommunikcis, gondolkodsbeli tapasztalati htrny cskkentst. Els olvassra taln ijesztnek tnik a befogad pedaggus szmra az a sok j informci, amely a hallssrlt gyermekek oktatshoz, nevelshez szksges. A valsgban, a gyakorlatban azonban hamar kiderl, hogy ez a szp feladat nem kvn sokkal tbbet egy empatikus, hivatst szeret pedaggustl,
Mszros Judit (szerk.): Ajnlsok nagyothall gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Matematika. suliNova Kht., Budapest, 2006.
60

318

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

Nagyothall gyermek

mint gondoskodst s gondolkodst a gyermek letnek megknnytsrl a befogad kzssgben. Lsdmgnagyothallstmakrben: Ajnlsok nagyothall gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat nagyothall gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, nagyothallssal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 315. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

319

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az j kihvsok a pedaggiban a sajtos nevelsi igny gyermekek integrlt nevelst tmogatjk s segtik, azonban ennek a fejlesztmunknak a legfontosabb kompetencija a szocilis s letviteli kpessgek fejlesztse. Tudjuk, hogy ezeknek a kpessgeknek lland, az letkori sajtossgokhoz igazod fejlesztse elengedhetetlen s a legfontosabb, mert meghatrozza a nagyothall gyermek letplyjt s az integrci sikeressgt. A nagyothall tanulknl a szocilis kompetencik fejldse mr a kezdetekben zavart szenved, mert nem ri elegend kls inger (pl. hang), nem rtik az ket r ingerek jelentst vagy nem tudjk megtlni azok fontossgt. Ez az informcifelvteli s -rtelmezsi nehzsg magatartsi problmkat vagy beilleszkedsi nehzsget okozhat. Ezrt lnyeges egyik oldalrl a kzssgi szoksok, magatartsformk, msik oldalrl az elfogads s a proszocilis viselkedsformk tantsa pl. mintanyjtssal. A szocilis, letviteli kpessgek fejlesztse, a tevkenysg s tevkenykeds (szbeli, cselekvses, rsbeli), az ezekbl levont tapasztalatok, az ismeretszerzs s a kpessgfejleszts j lehetsgt nyitjk meg a gyermek fejlesztje eltt. Az Ajnlsban61 olvashatunk a hallssrls kvetkezmnyeirl a szocilis alkalmazkods terletn(710.oldal). A szerzk letkori sajtossgokhoz igazodva fejtik ki vlemnyket, tesznek javaslatot a mdszerek kivlasztsra, alkalmazsra (1218.oldal). Felhvjk a figyelmet arra, hogy sok mlik azon, hogy a nagyothalls kvetkezmnyeivel mennyire van tisztban, mennyire fogadkpes a gyermeket krlvev felntt- s a kortrs csoport, rvnyesl-e a szocilis tanuls klcsnssge. Tudjk-e, hogy a nagyothall gyermeknek az auditv csatornk mellett ms, elssorban vizulis csatornkat is ignybe kell venni az interakcihoz. Hasznlnak-e ms kommunikcis utakat, tisztban vannak-e a metakommunikcis lehetsgekkel.

Urbnn Deres Judit Dr. Vry gnes (szerk.): Ajnlsok nagyothall gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik. suliNova Kht., Budapest, 2006.
61

320

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

Nagyothall gyermek

A nagyothall gyermek szocilis kompetenciinak fejlesztse sorn a tmogat, elfogad s befogad krnyezet nagymrtkben befolysolja a trsadalmi, tanulsi s emocionlis integrci sikeressgt. Lsdmgnagyothallstmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz szocilis, letviteli s krnyezeti kompetenciaterlet: kt adaptlt modul az 1. vfolyamra (n s a vilg Jtk a szabadban; A mozgs szerepe, fontossga az egszsges letmd kialaktsban Mozogni j!) (2.tblzat) Ajnlsok nagyothall gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat nagyothall gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, nagyothallssal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 315. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

321

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az Ajnls62 egytt trgyalja az enyhe fokban nagyothalltl a kzpslyoson t a slyos hallssrlt gyermekek idegennyelv-tantsnak srlsspecifikus sajtossgait. Mivel a Kreatv kommunikcis programcsomag figyelembe veszi az egyni nyelvelsajtts jellemzit (pl. auditv, vizulis, kinesztetikus, nyomtatottszveg- s csoportorientlt tanulk), valamint a klnbz intelligenciafajtkat (nyelvi, trbeli, testi-kinesztetikus, zenei, inter- s intraperszonlis, logikai-matematikai), ezzel nemcsak a hall gyerekeknek biztost lehetsget az egyni differencilsra. gy a klnbz fokban hallssrlt tanulk is lehetsget kapnak olyan tevkenysg vgzsre, amely viszonylag kevesebb nehzsget jelent szmukra, s sikerlmnyhez juttatja ket. Ezzel nveli a tanulk motivcijt, rdekldst. Azonban hallssrlsk miatt az rn kvli nyelvtuds bvtsnek lehetsgei korltozottabbak szmukra, mint a hall trsaiknak. A hallssrlt gyermekeknl az anyanyelvi fejlettsg jelentsen meghatrozza az elrhet idegen nyelvi szintet. Az Ajnls ksztje bemutatja a hallssrls fokozatait, hatsukat a nyelvre s a nyelvelsajttsra. Kifejti, hogy az enyhe fokban nagyothall integrlt gyermekek kpesek az idegen nyelv elsajttsra a tbbi gyermekkel egytt, ha a megfelel feltteleket biztostjk nekik az osztlyban. A kzepes fok hallssrlt gyermekeknl az idegen nyelv tanulsa is neheztett. Csak akkor kpesek kvetni a trsalgst, ha a szavak, kifejezsek tlnyom tbbsge ismert szmukra, s a megrtst segti a szituci. A slyos fok nagyothalls esetben az idegen nyelv tanulsnl dnt szerepe van az rott, illetve vizualizlhat nyelvi bemenetnek. A slyos fok hallssrls esetben fontos, hogy a tanulk ha anyanyelvi szintjk engedi lehetsget kaphassanak az idegen nyelv elsajttsra. Ebben az esetben kiemelten fontos a hallssrltekkel foglalkoz gygypedaggus tancsad munkja, az egyni fejlesztsi terv alapjn trtn fejleszts s az egyni megsegts.
Urbn Emese: Ajnlsok nagyothall gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Idegen nyelv. suliNova Kht., Budapest, 2006.
62

322

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

Nagyothall gyermek

Cochlea implantlt gyermekek idegennyelv-tantsa sorn a vizulis csatornk bevonsa mellett fontos a halls s a hallsfigyelem fejlesztse, hogy a kszlk ltal nyjtott lehetsgeket minl jobban ki tudjk hasznlni, s kpesek legyenek a beszlt idegen nyelv j megrtsre s hasznlatra. Egyni megsegts s fejleszts mellett felhasznlhatk az p halls tanulk idegennyelv-elsajttsa sorn alkalmazott mdszerek s eszkzk. Az p halls gyermekek idegennyelv-oktatsa sorn megfogalmazott ltalnos fejlesztsi clok vonatkoznak a hallssrlt tanulkra is, de a kompetencik fejlesztsi lehetsgei nmileg mdosulnak az auditv input korltozottsga vagy hinya miatt. Az enyhe vagy kzpslyos nagyothallnl a vizulis megersts mellett hatkony lehet a fleg verblis elkszt szakasz, azonban a slyos nagyothallknl s siketeknl fontos az olvass s rs arnylag korbbi hasznlata. A hallssrltek hatkony idegennyelv-tantsnak egyik fontos felttele az osztlykeretben foly fejleszts sorn a hallsllapot s a kpessgstruktra figyelembevtele, illetve a hallssrlt egyni megsegtse. A mdszertani ajnlsokat rszletesen kidolgozott minta ravzlatok is altmasztjk. Lsdmgnagyothallstmakrben: Ajnlsok nagyothall gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat nagyothall gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, nagyothallssal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 315. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

323

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

A programcsomag egsz szemlletvel, kidolgozott moduljaival, mdszereivel, az iskolai tevkenysgek hossz tv s egymsra pl tevkenysgrendszervel, az eltr fejldsi utak s szksgletek figyelembevtelvel, a sokszn tanuli tevkenysgek szervezsvel hozzjrul a sajtos nevelsi igny gyermekek integrcijnak tmogatshoz. Olyan mdszertani soksznsget knl, amely alkalmas a hallssrlt gyermekek befogadsra, a tanulsi-tantsi folyamat tszervezsvel pedig biztostja szmukra az inkluzv nevelkeds lehetsgt. A hallssrlt gyermekek letplya-ptsi kpessgfejlesztsnek ppgy az a clja, mint hall kortrsaiknak: alkalmass vljanak egy lhet letre, egszsges letmdra, az egszsg megrzsre, a jv tervezsnek kpessgre, munkaer-piaci felkszltsgre tegyenek szert, kpesek legyenek adottsgaiknak, kpessgeiknek megfelel plya vlasztsra. Az iskolai fejleszts kiemelt feladata a felntt let szerepeire val felkszts, amelyet nllsgra nevelssel lehet megoldani. Teht a pedaggus legfontosabb feladata azoknak a mdszereknek, tevkenysgeknek, eljrsoknak a megtallsa, amelyek hozzjrulnak az nll letvitel mind teljesebb elrshez. E folyamat sorn megismerhetjk a gyermekek szemlyisgt s azokat a tnyezket, amelyek a gyermekek felntt letnek meghatrozi lehetnek. A hallssrlt gyermekek esetben a plyavlasztsnak szubjektv s objektv felttelei is vannak. A szubjektv tnyezk kz a beszdszint, a hallsfok, a szemlyisg s a kszsgek szintje sorolhat. Az objektv felttelek a korltozott szakmatanuls s az elhelyezkedsi lehetsg. A plyaalkalmassgot tekintve a hallssrltek esetben elssorban azok a plyk jhetnek szmtsba, amelyeknl nem jtszik meghatroz, lnyegi szerepet a kzvetlen kommunikci, a verblisan bonyoltott teammunka, ahol az informcik rsosan is elrhetek, s a koncentrlt, nll feladatmegolds a dnt.

324

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

Nagyothall gyermek

Mindezeknek a krdseknek a rszletes kifejtst olvashatjuk ebben az Ajnlsban63, s mg alaposabban megismerhetjk a nagyothall gyermekek sajtos ignyeit. Lsdmgnagyothallstmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz letplya-ptsi kompetenciaterlet: egy adaptlt modul az 1. vfolyam szmra (A termszet: a mi vilgunk Npszoksok. Itt a farsang, ll a bl!) s egy adaptlt modul a 2. vfolyamra (A termszet: a mi vilgunk. Minden hnap valaki. Elvgeztk az aratst) (2.tblzat) Ajnlsok nagyothall gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat nagyothall gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, nagyothallssal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 315. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

Czibere Csilla Kntsn Lrincz Eszter: Ajnlsok nagyothall gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. letplya-pts. suliNova Kht., Budapest, 2006.
63

325

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

Kiadvny tpusa

Mdszertani intzmnyi tmutat Srlsspecifikus eszkzrendszer Dokumentcis tmutat

Az tmutat64 segtsget, tmogatst, szolgltatst nyjt egyrszt azoknak az intzmnyeknek, amelyek a nagyothall gyermekek egyttnevelst vllaljk, msrszt maguknak az integrci szereplinek: vodapedaggusoknak, ltalnos iskolai s kzpiskolai pedaggusoknak, neveltanroknak, pedaggiai asszisztenseknek, terapeutknak s szlknek, csaldtagoknak. Tmpontokat tallhatunk a hallssrls,nagyothalls azonostshoz, megismerhetjk a hallssrls pedaggiai kvetkezmnyeit. Az tmutat tlthatv s rthetv teszi az integrci cljait, feladatrendszert, az integrcit segt mdszereket s alkalmazott technikkat, amelyek folyamatosan segtik az egyttnevelst, szinte vgigksrik a tbbsgi iskolkban nevelked, tanul gyermekek lett. Feltrjk az vszzadokra visszatekint orvosi, nevelstrtneti, gygyt pedaggiai htteret, azokat az interdiszciplnkat, amelyek a hallssrlt gyermekek sorsnak, jvjnek meghatroz tudomnyos alapot teremtettek. A befogadott gyermek/tanul s pedaggusai azonban nem nlklzhetik az egysges gygypedaggiai mdszertani intzmnyek segtsgt. A Dr. Trk Bla voda, ltalnos Iskola, Specilis Szakiskola, Mdszertani Intzmny, Dikotthon s Gyermekotthon szolgltatsainak s elrhetsgeinek bemutatsn keresztl az olvas teljes kr kpet kap ezen intzmnyek cljrl, szolgltatsairl, klienseirl, szervezeti felptsrl, szak- s szakmai szolgltatsairl. Az egysgesgygypedaggiaimdszertaniintzmnyek tancsadssal, az integrl munka egyes elemeinek megerstsvel, a hall gyermekkzssgben l hallssrlt gyermekek pedaggiai tjnak mindenre kiterjed tmogatsval szeretnnek kzremkdni abban a munkban, amelyre a nehz, a csaldokat s pedaggusokat felelssggel terhel kihvs ktelezi. Fontos feladatuknak tekintik, hogy egytt vllalt cljaik megvalstshoz az integrci teljes feladatrendszert, folyamatt s gyakorlatt feltrjk az integrci szereplinek.
Kntsn Lrincz Eszter Dr. Vry gnes: tmutat hallssrlt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat. suliNova Kht., Budapest, 2007 .
64

326

Nagyothall gyermek

Lsdmgnagyothallstmakrben: Ajnlsok nagyothall gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat nagyothall gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, nagyothallssal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 315. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

327

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

Kiadvny tpusa

Mdszertani intzmnyi tmutat Srlsspecifikus eszkzrendszer Dokumentcis tmutat

A slyos hallssrlt gyermekeknl jelentkez nyelvi nehzsgek, kommunikcis zavarok miatt nagyon fontos a megfelel specilis segdeszkzk, az letvitelt segt eszkzk gygyszati segdeszkzk hasznlata, illetve a szkincsfejlesztst, a tanulst, a nyelvfejldst, a kommunikcit elsegt jtkok, tanknyvek, taneszkzk ismerete, alkalmazsa. Az tmutatbl65 megismerhetjk, hogy melyek a pedaggiai tevkenysgnk eredmnyes tmogatst szolgl legszksgesebb eszkzk. A vlaszts s a kivlaszts nehz, bonyolult munkjt knnyti meg az eszkzrendszer bemutatsa s a mdszertani ajnlsok. Az eszkzcsoportok jellemzse, bemutatsa a funkci, a felhasznlsi terlet s a srlsspecifikus hasznlat szerint trtnik: specilis segdeszkzk, taneszkzk, fejleszt s terpis eszkzk, jtkok. A specilis eszkzk bemutatsa a mindennapi letben val alkalmazshoz nyjt ismereteket mindazoknak, akik a hallssrltek pedaggijban eddig mg nem voltak jratosak. A gazdag jtkvlasztkban olyan jtkok szerepelnek, amelyek sokoldal felhasznlst tesznek lehetv, eszttikusak, jl trolhatk, tisztthatk, s alkalmasak a gyermekek tevkenykedtetsre is. A bemutatott eszkzk megismerst, alkalmazst ajnljuk mindenkinek, aki hallssrlt gyermekekkel foglalkozik, a tbbsgi vodk, iskolk pedaggusainak, szlknek, gygypedaggusoknak. Lsdmgnagyothallstmakrben: Ajnlsok nagyothall gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat nagyothall gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat)
Kntsn Lrincz Eszter Nagyn Tth Ibolya Urbnn Deres Judit: Srlsspecifikus eszkztr hallssrlt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Educatio Kht., Budapest, 2008.
65

328

Nagyothall gyermek

Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, nagyothallssal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 315. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

329

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

Kiadvny tpusa

Mdszertani intzmnyi tmutat Srlsspecifikus eszkzrendszer Dokumentcis tmutat

A hallssrlt gyermekeket a diagnzis megllaptstl vgigksrik mindazok a dokumentumok, amelyek egszsggyi s pedaggiai elltsuk sorn keletkeznek. A gyermekkel foglalkoz szakembereknek munkjuk sorn tisztban kell lenni ezek szerepvel, tudniuk kell azokat helyesen rtelmezni, felhasznlni. Az mutat66 kszti arra vllalkoznak, hogy a dokumentumok megismertetsvel, rtelmezsvel az ltalnoshoz kpest mlyebb, specilisabb, jl hasznlhat informcikat adjanak t. Milyen dokumentumokrl van sz? A hallssrlssel kapcsolatos egszsggyi dokumentumokrl, amelyek tartalmazzk a hallsvizsglati eredmnyeket, a hallkszlkkel vagy cochleris implanttal trtn elltst, azok hasznlatnak pedaggiai vonatkozsait. A pedaggiai-pszicholgiai sttusz dokumentuma tbbek kztt a szakrti vlemny, amelyet hallssrlt gyermekek esetben a Hallsvizsgl Orszgos Szakrti s Rehabilitcis Bizottsg s Gygypedaggiai Szolgltat Kzpont kszt el (910.oldal).A komplex pszicholgiai-pedaggiai vizsglat alapjn kszlt szakvlemny biztostja a hallssrlt gyermek szmra a klnleges gondozsra val jogot (1012.oldal). A kiadvny rszletesen bemutatja a sajtos nevelsi igny gyermekek fogadsval megvltoztatand intzmnyi dokumentumokat, gymint Egyttmkdsi megllapods, Alapt okirat, Pedaggiai program, Szervezeti s Mkdsi Szablyzat, s ezekkel kapcsolatban hasznos gyakorlati tancsokat fogalmaz meg (1217.oldal). A kvetkez nagy tmakr a hallssrlt gyermekek fejldsvel, fejlesztsvel foglalkoz dokumentumok csoportja. Itt ismerkedhetnk meg az egyni fejlesztsi tervek ksztsvel, a klnbz terpikkal, a vizsgl eljrsokkal s a pedaggiai vlemny megrsnak szempontjaival is. Ezen dokumentu-

Kntsn Lrincz Eszter Nagyn Heidenwolf Erzsbet Pintr Beatrix Urbnn Deres Judit Dr. Vry gnes: tmutat nagyothall gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Dokumentcis tmutat. suliNova Kht., Budapest, 2007 .
66

330

Nagyothall gyermek

mokat szmos, a mindennapi pedaggiai munka sorn hasznlhat pldval is illusztrljk a szerzk (1727.oldal). Foglalkozik az anyag a pedaggiai mrs-rtkels krdskrvel is, mdszertani ajnlsokat is megfogalmazva a befogad intzmnyek szmra (2829.oldal). Vgezetl ttekinti a a sikeres egyttnevels megvalstst biztost jogi s szakmai garancikat (3134.oldal). A mellkletek remek kiegszti az ismertetett dokumentumoknak. Lsdmgnagyothallstmakrben: Ajnlsok nagyothall gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat nagyothall gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, nagyothallssal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 315. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

331

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok Szvegrts-szvegalkots Matematika

Kiadvny tpusa

Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik letplya-pts

A szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencia, a szvegrts-szvegalkots s az letplya-pts terletrl ksztett, 69 ves gyermekek szmra kszlt moduladaptcik ttanulmnyozst azrt javasoljuk, mert tbbfle feladat differencilt megvalstshoz adnak tmpontokat, s rszletes mdszertani segtsget nyjtanak a nagyothall gyermekek klnbz feladatokba trtn bevonsra. Felhvjk a figyelmet a segtsgads fontossgra s a lehetsges megoldsokra. A felsorakoztatott pldk alkalmazsa biztostja a hallssrlt tanulk tanulsi folyamatban val aktv kzremkdst s ismeretszerzst. A klnbz tananyagtartalmak feldolgozsnak menetben olyan ajnlsokat fogalmaznak meg, amelyek a tanrra val felkszlsben, az ra vezetsben, a tanulsszervezsi md kivlasztsban segtik a befogad pedaggusokat. A sajtos nevelsi igny figyelembevtele a pedaggus rendszeres, elzetes (tbblet) felkszlst jelenti m ennek eredmnyeknt a hallssrlt tanul is aktv rszese lehet a tanrk minden mozzanatnak. Nagyothall gyermekek egyttnevelshez az albbi mintamodulok kszltek: Szvegrtsszvegalkots: 24 adaptlt modul az alapoz s a beszdfejleszts szakaszhoz (rszletesen 2.tblzat) Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik: kt adaptlt modul az 1. vfolyamra (n s a vilg Jtk a szabadban; A mozgs szerepe, fontossga az egszsges letmd kialaktsban Mozogni j!) letplya-pts: egy adaptlt modul az 1. vfolyam szmra (A termszet: a mi vilgunk Npszoksok. Itt a farsang, ll a bl!) s egy adaptlt modul a 2. vfolyamra (A termszet: a mi vilgunk. Minden hnap valaki. Elvgeztk az aratst)

332

Nagyothall gyermek

Lsdmgnagyothallstmakrben: Ajnlsok nagyothall gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat nagyothall gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, nagyothallssal kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 315. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

333

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

E csoportba67 nagyon sokfle krkp tartozik. A sajtos nevelsi igny vodskor gyermekeket integrl pedaggusok szmra e terletre vonatkozan kt Ajnls68 is kszlt: az egyik a magatartszavarok, a msik a rszkpessgzavarok miatt a nevelsi folyamatban tartsan s slyosan akadlyozott gyermekek egyttnevelshez. Mindkt ajnls tisztzza az alapfogalmakat, a zavarok megnyilvnulsi formit, tneteit, kritriumait, s felsorolja kialakulsnak okait (I.510.oldal;II.5.oldal). A kiadvny fontos szempontokat s tancsokat fogalmaz meg hiperaktv gyermekek fogadshoz, a befogads elksztshez. Ismerteti a pedaggustl s a csoport nem srlt tagjaitl elvrhat magatartsformkat. Hangslyozza, hogy a gyermek szmra az vn a minta, akit az vods gondolkods nlkl kvet. Az attitdje sugrzik a tbbi gyermekre is; ha termszetesen elfogad, akkor a gyermekek is azok lesznek (I.1 3.oldal). 11 Az vodai nevels kompetenciaterlet programcsomagjnak komplex fejlesztsi tervben tallhat, ajnlott jtkok szmos esetben adaptlsra, mdostsra szorulnak, ha az integrciban magatartszavarral kzd gyermek vesz rszt. A ktet a klnbz tevkenysgi terleteken bell az adaptcis lehetsgekre hvja fel a figyelmet nhny lehetsg bemutatsval. Mennyisgi s minsgi vltoztatsokat javasol, ezeket pldkkal is szemllteti(I.1 322. oldal). Rszkpessgzavarral kzd gyermekek egyttnevelsre vllalkoz vodapedaggus szmra az Ajnls hasznos informcikat nyjt a rszkpessgzavarok rendszerrl s a zavarok tneteirl. A tnetekhez kapcsolva az, kezdet mondatokkal bemutatja, hogy az adott tnet hogyan jelentkezhet az vodskor gyermek mindennapos tevkenysgeiben (II.818.oldal). A szerz a befoga-

L. a pszichs fejlds zavaraival kapcsolatban a 195. oldalon rtakat. Ventern Balogh Angelika: Ajnlsok a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek kompetencia alap fejlesztshez I. (magatartszavar esetn). vodai nevels; Dr. Lszl Zoltnn: Ajnlsok a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek kompetencia alap fejlesztshez II. (rszkpessgzavar esetn). vodai nevels. suliNova Kht., Budapest, 2006.
67 68

334

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

Pszichs fejlds zavaraival kzd gyermek

ds elksztse s eredmnyessge alapjaknt az egyttmkdst rja le. Rszletesen ismerteti az egyttmkd felek feladatait, szerept. Az vodai nevels kompetenciaterlet programcsomagjnak komplex fejlesztsi tervnek jtkait a rszkpessgzavarral kzd gyermek szksgleteihez igaztva alkalmazhatjk a pedaggusok. A szerkeszt javasolja, hogy hagyjanak tbb idt a gyakorlsra, ismtlsek beiktatsra. Egy-egy elkszt rszben a tervezett foglalkozshoz, jtkhoz szksges ismeretek, kszsgek megalapozsa trtnhet, ezzel segtve azt, hogy a rszkpessgzavarral kzd gyermek is gond nlkl, rmmel, sikeresen vegyen rszt a jtkban. A klnbz tevkenysgi terleteken bell az adaptcis lehetsgekre hvja fel a figyelmet nhny plda bemutatsval. A fejlesztsi terletek ismertetse utn a jtkgyjtemnybl kiemeli azokat a jtkokat, amelyek alkalmazsa klnsen eredmnyes lehet a rszkpessgzavarral kzd gyerekek fejlesztse sorn (II.2033.oldal). Clszer a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekeket nevel vnknek mindkt Ajnlst megismerni. Gyakran elfordul, hogy a magatartszavarral kzd vagy hiperaktv gyermekek msodlagos tnetknt rszkpessgzavarokat produklnak, s fordtva. Lsd mg a pszichs fejlds zavarai tmakrben: Ajnlsok a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) J gyakorlatok A tgabb trsadalmi kzeg tmogatst clz: Katica differencilt kpessg- s kszsgfejleszt program, klns tekintettel az integrlt nevelsre A szakmai s szakszolgltatk, illetve a befogad intzmnyek szervezetfejlesztshez kapcsold: Az SNI-gyermekek integrlt nevelse az vodban Pedaggiai trgy: A Lrincz-fle fajtkrendszer alkalmazsa a klnbz fejlettsg tanulk egyttnevelsben s oktatsban Inklzis fogalomtr alak-httr szlels autoagresszi Ayres-mdszer borderline diszgrfia diszkalkulia 335

2. rsz Adaptcis mtrix

diszlexia diszlexia-prevenci diszlexia-prevencis mdszer fejleszt osztly Frostig-terpia grafomotoros fejleszts grafomotoros zavar hiperaktivits (hiperkinzis) kognitvviselkeds-mdosts laterlis dominancia lateralits MCD (minimlis cerebrlis diszfunkci), POS (pszichoorganikus szindrma) Meixner-mdszer motoros zavarok pszeudodebilits pszichs fejlds zavarai miatt a nevelsi-tanulsi folyamatban tartsan s slyosan akadlyozott gyermek pszichomotoros fejleszts pszichomotoros zavarok pszichopedaggia, pszichopedaggus rszkpessgzavarok szocilis nevels szocilis tanuls szocioptia tanulsi zavarban szenved gyermek vizulis percepcis zavarok vizuomotoros koordinci Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

336

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

E csoportba nagyon sokfle krkp tartozik. Az Ajnlsbl69 a hiperkinetikus zavarral s a magatartszavarral kzd tanulk szvegrtsi-szvegalkotsi kompetencijnak fejlesztshez kaphat az olvas hasznos ismereteket, kzzelfoghat, a tantsi gyakorlatban alkalmazhat tancsokat. Megismerhetjk az alapfogalmakat, a gyermekek klnbz funkciinak jellemzit s azt, hogy ezek eltrsei hogyan befolysoljk ket a tanulsi folyamatban. Mivel a magyar terminolgia nem egysges, a kiadvny a Betegsgek Nemzetkzi Osztlyozsban szerepl elnevezseket hasznlja (9.oldal). A kompetencia alap program legnagyobb pozitvuma, hogy bsgesen s szemlyre szabottan hagy idt a kszsgek automatizldsra, amely alapfelttele az olvass-rs kszsgszint elsajttsnak. Nem azt hangslyozza, hogy mihamarabb el kell rni bizonyos szinteket, hanem a minsgi elrejutsra trekszik. Ez azrt fontos a hiperkinetikus zavarral s a magatartszavarral kzd tanulk fejlesztsnl, mert az egyes rszterleteken bell is hullmz teljestmnyt mutat gyermekek esetben nehezen prognosztizlhat, hogy adott idtartamon bell milyen eredmnyt hoz a fejleszts. Az egyni eltrsek figyelembevtele nagyon fontos. A szerkesztk ismertetik a specilis kszsgfejleszts terleteit, illetve azokat az alapfok vgre vrhat eredmnyeket, amelyeket a sajtos nevelsi igny gyermek teljesthet (912.oldal). A tants sorn alkalmazhat hasznos tancsokat olvashatunk arrl, hogy agresszv vagy regresszv magatartsformk esetn mi a teend, milyenek legyenek a pedaggus viselkedsi s magatartsformi (121 5.s2531.oldal). A programcsomag tmakreinek feldolgozsa ajnlott az adott csoport minden tanulja szmra. A szerkesztk azonban felhvjk a figyelmet a lehetsges nehzsgekre, s javaslatokkal segtik a feldolgozst. Specilis fejlesztsi lehetsgeket mutatnak be a napi kszsgfejleszt tevkenysgek pl. a beszlgetkr, a mesehallgats, a ritmikus mozgsok s az ltalnos alapozs sorn. Gya69 Henger Krisztina Juhsz Sarolta Nagy Krisztina: Ajnlsok a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Szvegrts-szvegalkots. suliNova Kht., Budapest, 2006.

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

337

2. rsz Adaptcis mtrix

korlati tancsokat adnak a beszdkszsg fejlesztshez, a szbeli s rsbeli szveg megrtshez s alkotshoz, az rskp kialaktshoz, a betrs elksztshez, az rs jelrendszernek megtantshoz stb (1 520.oldal). Olvashatunk a hiperkinetikus zavarral s a magatartszavarral kzd tanulk egyttnevelse sorn legalkalmasabb tanulsszervezsi formkrl, rszletesen a kooperatv tanuls fogalmrl s alapelveirl, mdszereirl (2025. oldal). Mivel a magatarts-terpinak, a hiperaktv s magatarts-zavaros gyermekek kezelsnek alapvet krdse a jutalmazs s a bntets, a kiadvny kitr a jutalmazs s bntets technikira is (3031.oldal). Lsd mg a pszichs fejlds zavarai tmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz (2.tblzat):1 adaptlt modul a szvegrts-szvegalkots beszdfejleszt szakaszhoz s 1 adaptlt modul a beszdfejleszt szakaszhoz Ajnlsok a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, a pszichs fejlds zavaraival kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 335336. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

338

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

E csoportba nagyon sokfle krkp tartozik. Az Ajnls70 rszletesen mutatja be ezt a tanulcsoportot, alcsoportok s tpusok szerint tisztzza a fogalmakat (71 5.oldal). A tanulsi zavarok tpusai szerint hrom alcsoportot klnbztet meg. A rszkpessgzavar a komplex teljestmnyek olvass, rs, szmols elsajttst s kivitelezst lehetv tev megismer- s mozgsos funkcik terletn mutatkoz deficit, amely az intelligenciaszinttl fggetlen. A komplex tanulsi zavarok specilis tanulsi nehzsgek, amelyek az alap-kultrtechnikk elsajttsa sorn jelentkeznek. Az Ajnls tisztzza a viselkeds, nkp, nrtkels terletn mutatkoz zavarok fogalmait, s a pedaggusok szmra fontos nevelsi konzekvencik ttekintsvel ad hasznos tancsokat. A komplex tanulsi zavarok kztt rszletesen foglalkozik a matematikai kompetencit leginkbb befolysol diszkalkulival. A kpessgfejlesztsre vonatkoz ltalnos megllaptsok mellett olvashatunk gyakorlati tancsokat is. Az Ajnls abban is segtsget nyjt, hogy a kpessgfejleszts sorn milyen rszkpessgek fejlesztsre hogyan nylik lehetsgnk (117. oldal). A szemlyisg s a trsas kompetencik fejlesztsre a Komplex szemlyisg- s magatarts-fejleszt program gyakorlatait ajnlja (1718.oldal). A Kpessgfejleszts c. fejezetben a matematikai kompetenciaterletek fejlesztsvel, a kpessgfejlesztsi s kimeneti rendszer ismertetsvel segti a gyakorl pedaggusokat (1824.oldal). Tmakrnknt bemutatja a kvnt tartalmakat, amelyek ltalnos megfogalmazst nehezti, hogy a gyermek kognitv kszsgeinek fejldse nagyban fgg a fogyatkossg fajtjtl, kezelstl, a terpia intenzitstl s a gyermek egyni fejldsi tempjtl. Emiatt nagyon nehz egyrtelmen megfogalmazni azokat a vrhat tudstartalmakat, amelyekig a gyermek a 4. vfolyam vgre eljut. Felsorolja a klns pedaggiai odafigyelst ignyl tmakrket, javaslatokat tesz ezek megtantsra. vfolyamokra lebontva bemutatja az elvrhat s a nem elvrhat teljestmnyeket (2443.oldal).
Megyeri Jzsefn (szerk.): Ajnlsok a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Matematika. suliNova Kht., Budapest, 2006.
70

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

339

2. rsz Adaptcis mtrix

A matematikt tant pedaggus alapvet ismeretekhez juthat a klnbz tanulsszervezsi formkrl, a differencils fontossgrl, a mdszerek megfelel kivlasztsrl, a pedaggus felkszlsrl, a gyermekcsoport felksztsrl, az integrlt matematikatants sorn hasznlt eszkzkrl s az rtkels alapelveirl is. Lsd mg a pszichs fejlds zavarai tmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz. A matematikai kompetenciaterleten1 adaptlt modul az 1. vfolyam szmra (49. modul) s 1 adaptlt modul a 2. vfolyam szmra (33. modul) (2.tblzat) Ajnlsok a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) J gyakorlatok Pedaggiai trgy: A Lrincz-fle fajtkrendszer alkalmazsa a klnbz fejlettsg tanulk egyttnevelsben s oktatsban Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, a pszichs fejlds zavaraival kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 335336. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

340

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az Ajnls71 a tanulk kzl a hiperkinetikus zavarral s figyelemzavarral l tanulk egyttnevelshez ad hasznos tancsokat. Szksges azonban az ebbe a fogyatkossgi tpusba tartoz gyermekek szlesebb kr megismerse s a fogalmak alaposabb tisztzsa (AjnlsokMatematika,71 5.oldal). A szerkeszt bemutatja a magatarts-zavaros gyermekek csoportjait, definilja a hiperaktivits s a figyelemzavar fogalmt. Lerja a fenti csoportokba tartoz tanulk ltalnos jellemzit, felsorolja pozitv tulajdonsgaikat. Hangslyozza, hogy a hiperkinetikus zavarral s figyelemzavarral l tanulk egyttnevelshez mindig szksges szakemberek bevonsa (71 1.oldal). Leszgezi, hogy a magatartszavarok s a hiperkinetikus zavarok kt klnbz terletet lelnek fel. Kln BNO-kddal rendelkeznek, klnbz diagnosztikai eljrsok kapcsolhatak hozzjuk, s ms-ms terpis megkzeltsben kell foglalkozni velk. A trsas kszsgek s kpessgek fejlesztst, azaz a szocilis kompetencia kialaktst a magatartsi problmval kzd gyermekek esetben is trsaikhoz hasonl mrtkben kell megvalstani. Szksges azonban az idkeret sztvlasztsa a tbbsgi iskols populci, valamint a hiperaktv gyermekek esetben. Tblzattal szemllteti a szerkeszt, hogy az egyes kompetenciaterletek egysgesek, a pedaggusnak mindssze az adott kompetencia kialaktsra fordtott idkeret esetben szksges differencilnia (1 3.oldal). 11 Az elrend attitd- s kpessgcsoportok srlsspecifikus lersai alkalmval ismerteti a lehetsges problmkat, erssgeket, a pedaggus feladatait mit vrhat el, hogyan viselkedjen az attitdk kialaktsakor, formlsakor, a szocilis kpessgek fejlesztsekor. Megfogalmazza a szakaszok vgn elvrhat kvetelmnyeket. (119.oldal) A programcsomagok tmakrei a mindennapi let szntereit, feladatait s felelssgeit bemutat, szemlletforml ismereteket nyjtanak, ezrt kiindulpontjai lehetnek a specilis nevelsi szksglet gyermekek ksbbi, zkkenmentes trsadalmi beilleszkedsnek, trsas letnek. Az egyes progRzsa Mria (szerk.): Ajnlsok a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik. suliNova Kht., Budapest, 2006.
71

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

341

2. rsz Adaptcis mtrix

ramcsomagok esetben azokat a tmakrket emeli ki, amelyek feldolgozsa sorn valamilyen specilis szempont figyelembevtele szksges a magatartsi zavarral, valamint a hiperaktivitssal kzd gyermekek nevelse sorn. A specilis vonatkozsokat egy-egy nagyobb tmakrben sszegyjtve javasol mdostsi lehetsgeket (1930.oldal). Magatartsi zavarral, valamint hiperaktivitssal kzd gyermekek esetben jl alkalmazhat tanulsszervezsi formkat, mdszereket, eredmnyes pedaggiai attitdket mutat be (33 34.oldal). Lsd mg a pszichs fejlds zavarai tmakrben: Ajnlsok a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, a pszichs fejlds zavaraival kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 335336. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

342

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az Ajnls72 a hiperkinetikus zavar s a magatartszavar fogalmait tisztzza szemlletes pldval, mely szerint a kzti forgalomban az autt vezet hiperkinetikus szindrms gyermek szguldozik, nem hasznlja a fket azrt, mert az autjban nincs fk. A magatarts-zavaros gyermek pedig azrt svt az autjval, azrt nem hasznlja a fket, mert ugyan neki van, de nem lp r. (Dr. Gyarmathy va) A pszichs fejlds zavarainak tovbbi formit nem mutatja be (Irnyelv,valamintAjnlsokMatematika.718.oldal). Rszletesen elemzi viszont azokat a pszichs jellemzket, amelyek befolysoljk a hiperkinetikus zavarral s magatartszavarral kzd gyermekek tanulst, tantst, idegennyelv-oktatst (81 3.oldal). E tanulk sokflesge miatt az egyni klnbsgek szmottevek. A kompetencia alap programcsomag legnagyobb pozitvuma, hogy bsgesen s szemlyre szabottan hagy idt a kszsgek automatizldsra, ami alapfelttele a kszsgszint idegen nyelvi kommunikci elsajttsnak. Egymsra pti az ltalnos fejlesztsi folyamatokat, clokat s a specifikus nyelvi fejlesztsi clokat (1 317.oldal). Az ltalnos fejlesztsi clok ismertetsbl megtudhatjuk, hogy hiperkinetikus zavar s magatartszavar esetn milyen fejlesztsi lehetsgek addnak a mozgs, a testtudat, a figyelem s a szemlyisg fejlesztsben. A nyelvoktats sorn alkalom addhat egyb specilis kpessgfejlesztsre, amelynek lehetsgeit a programcsomag tmakreinek megfelelen ismerteti a kiadvny. Tartalmazza az adott sajtos nevelsi ignyhez nem illeszked tartalmakat is (1725.oldal). A hiperkinetikus zavarral kzd dikok integrlt nevelsnek felttele a megfelel tanulsszervezsi mdok kivlasztsa. Clszer kis ltszm osztlytermekben a specilis trgyi s szemlyi felttelek biztostsa, ez elengedhetetlen felttele a viszonylag zavartalan oktats megvalstsnak (2529. oldal). A szerz ajnlja, hogy azon az rn is biztostsunk nll munkt, amikor az osztly ugyan dolgozik, de a hiperkinetikus vagy a magatarts-zavaros tanul mr fradt, s nem tud a tbbiekkel egyttmkdni. Legjobb, ha ez fiziJvori Ildik (szerk.): Ajnlsok a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Idegen nyelv. suliNova Kht., Budapest, 2006.
72

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

343

2. rsz Adaptcis mtrix

kai eltvolodst is jelent, kilphet a szitucibl, elvonulhat egy olyan helyre az osztlyban, amely kifejezetten de nem csak neki erre a clra van berendezve (2. oldal). Megismerhetjk az egyni megsegts lehetsgeit a klnbz tanulsszervezsi helyzetekben, valamint az alkalmazott mdszereket is. Hangslyozza, hogy a legfbb cl az idegen nyelv irnti figyelem felkeltse, ami csakis gy lehetsges, ha aktv s tevkenysgszint lmnyeket nyjtunk az rkon (2930.oldal). Olvashatunk mg a pedaggusnak javasolt kommunikcis formkrl, a tants sorn felhasznlhat eszkzkrl, az rtkelsi alapelvekrl, a pedaggiai asszisztens segtsgnek lehetsgeirl s az integrlt tanrk felptsrl. Lsd mg a pszichs fejlds zavarai tmakrben: Ajnlsok a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, a pszichs fejlds zavaraival kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 335336. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

344

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

E csoportba nagyon sokfle krkp tartozik. Az Ajnls73 rszletesen mutatja be az adott tanulcsoportot, alcsoportok s tpusok szerint tisztzza a mindennapok sorn szinonimaknt hasznlt fogalmakat (tanulsi nehzsg, tanulsi zavar stb.). A tanulsi korltokat olyan komplex ffogalomnak tekinti, amely igen bonyolult problmaegyttest takar (51 1.oldal). A kpessgfejleszts s a tmakrk ismertetse sorn hangslyozza, hogy az e csoportba tartoz gyermekek s fiatalok csoportja igen heterogn. Taln a sajtos nevelsi igny variabilitsa itt mutatkozik meg leginkbb: nem lehetsges a mindennapokban jl hasznlt, ltalban jl bevlt eszkztrral lni, hiszen minden, az adott srlstpusba tartoz gyermek ms, ezrt ms bnsmdot ignyel. Ennek megfelelen rszletesen ismerteti a tanulsi s magatartszavarral kzd tanulk fbb kpessgfejlesztsi elveit s terleteit 16., valamint 712. vfolyamokon. Fokozott figyelmet fordt a trsas kompetencik fejlesztsre, amelyre kivlan alkalmasnak tartja a Komplex szemlyisg- s magatarts-fejleszt program moduljait. Ezeket a tanulk letkornak megfelelen, koncentrikusan bvlve-mlylve habilitcis rkon, mentlhigins foglalkozsokon s akr ratervi, akr tanrn kvli keretben alkalmazhatnak tartja. A kimeneti elvrsok megllaptsakor hangslyozza, hogy a sajtos nevelsi igny tanultl nem elvrhat, hogy a specilis megsegtsek hatsra felzrkzzon az osztly szintjhez, mindig az egyni fejlesztsi terv a kimeneti elvrs s az rtkels megllaptsnak alapja(1217.oldal). Ismerteti az letplya-ptsi kompetencia fejlesztsnek tmakreit. vfolyamonknt kiegszti a tmkat, valamint konkrt pldkkal teszi gyakorlatcentrikuss ajnlsait. Srlsspecifikusan feltrkpezi a tmakrk mdostsnak lehetsgeit, szksg szerint kiegszti olyan habilitcis-rehabilitcis ajnlsokkal, amelyek az adott kompetencia fejlesztshez szksgesek. Mindvgig szem eltt tartja a pszichs fejldsi zavar komplexitst, s ennek megfelelen differenciltan ajnl lehetsgeket a mdostsra. A komplex tanulsi zavar esetn gyakran jelentkez szvegrtsi nehzsg s egyb maradvnyHerndi Krisztina (szerk.): Ajnlsok a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. letplya-pts. suliNova Kht., Budapest, 2006.
73

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

345

2. rsz Adaptcis mtrix

tnetek kompenzlshoz gyakorlati tancsokat ad, valamint a szvegrtsi szvegalkotsi kompetencia s az letplya-ptsi kompetencia fejlesztsnek sszekapcsolst hangslyozza. Fontosnak tartja, hogy a komplex tanulsi zavarral kzd tanulknak az informcikezelshez mr a korai idszaktl szmtgpet s informatikai ismereteket kell biztostani, hogy nagyobb esllyel induljanak az letplya ptsben, az lethosszig tart tanulsban (1729. oldal). Befejezsl ismerteti az alkalmazhat mdszereket, munkaformkat, a pedaggustl elvrhat magatartsformkat, valamint az rtkels alapelveit is. Lsd mg a pszichs fejlds zavarai tmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshozaz letplya-ptsi kompetenciaterleten:2 adaptlt modul az 1. vfolyam szmra (Npi mestersgek, foglalkozsok: Nemezels 2.; Hsk, pldakpek, nagy egynisgek: Szlk s kicsinyeik az llatvilgban) s 1 adaptlt modul a 2. vfolyam (Mindennapjaink Npi gyermekjtkok gyessgi jtkok: Kelj fel Jancsi!) szmra (2.tblzat) Ajnlsok a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) J gyakorlatok Pedaggiai trgy: A Lrincz-fle fajtkrendszer alkalmazsa a klnbz fejlettsg tanulk egyttnevelsben s oktatsban Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, a pszichs fejlds zavaraival kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 335336. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

346

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

Kiadvny tpusa

Mdszertani intzmnyi tmutat Srlsspecifikus eszkzrendszer Dokumentcis tmutat

Az tmutat74 a pszichs fejlds zavarai miatt a nevelsi, tanulsi folyamatban tartsan s slyosan akadlyozott gyerekek kifejezs bevezetsnek elzmnyeit mutatja be, majd ismerteti az ebbe a csoportba tartoz gyermekekkel foglalkoz szakma mltjt (5.oldal). A megfelel intzmnyi ellts lnyege a szakmakzi megkzelts s a szakmk, szakemberek kztti kooperci. ppen ezrt hasznos, ha a klnbz, gygypedaggiban hasznlatos krkpeket a tbbsgi pedaggusok is megismerik. Az tmutatban a sajtos nevelsi igny htterben ll diagnzisoknak s azok pedaggiai konzekvenciinak kznapi, rthet lersait tallhatjk az olvask. A szerzk hrom nagy csoportban ismertetik a tanulsi zavarokat (81 3.oldal). Az tmutatban hasznos informcikat tallhatnak az integrci cljrl, formirl, feltteleirl, lehetsgeirl. A szerzk sszefoglaljk a pedaggiai tbbletszolgltatsok lehetsgeit, s lerjk azt is, mi szksges ahhoz, hogy egy iskola profiljba az integrci hivatalosan is bekerlhessen (141 5. oldal). Az integrci sikeres megvalstsban a szakemberek koopercijt kiemelt fontossgnak tekintik, ezrt azonostjk az egyttnevels szereplit s az egyttnevelsben elfoglalt helyket. Az iskola, a csald, a pszichs fejlds zavara miatt akadlyozott gyermek, a gyermekcsoport, a pedagguskzssg, a segt szakemberek s a civil szervezetek rvid bemutatsa olvashat az tmutatban (1 517. oldal). Az inkluzv pedaggia megvalsulsnak egyik pillre az egysgesgygypedaggiaimdszertaniintzmnyek, ahol md nylik az egyttmkds megvalstsra. A gyermek s csaldja, a pedaggus, a pedagguskzssg s a mdszertani intzmny szakembereinek folyamatos prbeszde biztosthatja a beilleszkeds s befogads folyamatnak szakmai httert (1722.oldal).

Cskvri Judit Svegesn Rudn Margit: tmutat a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat. suliNova Kht., Budapest, 2007 .
74

347

2. rsz Adaptcis mtrix

Az ltalban szegreglt gygypedaggiai intzmnyekbl funkcibvlssel ltrejtt egysges gygypedaggiai mdszertani intzmnyekben jelennek meg azok a szolgltatsok, amelyek az ott dolgoz szakemberek tudsval, megszerzett gygypedaggiai tapasztalatval segtik az integrlt nevelst. Klnbz formkban vehetnek rszt az integrci megvalstsban: kpzszolgltat kzpontt alakulhatnak, az integrcit segt munka bzisaiv vlhatnak. Cljuk s feladatuk a sajtos nevelsi igny gyermekek s tanulk teljes kr elltsa. A pszichs fejlds zavaraival kzd npessg elltsnak specilis terlete a gygypedaggiai pszicholgiai munka. A problmk sokrtsge az integrcis folyamat sszes rsztvevjnek komoly pszichs terhet, gyakran (akr j rtelemben vve is) stresszt jelentenek, fontos teht a pszicholgiai, esetenknt pszichitriai szakszolgltatsi rendszer kiptse is. E feladatok elltsban vllalnak jelents rszt azok az egysges gygypedaggiai mdszertani intzmnyek vagy bizonyos specilis feladatokat vllal intzmnyek, amelyek vllaljk ezen gyermekek egyttnevelst s megsegtst (2223.oldal). Lsd mg a pszichs fejlds zavarai tmakrben: tmutat a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, a pszichs fejlds zavaraival kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 335336. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

348

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

Kiadvny tpusa

Mdszertani intzmnyi tmutat Srlsspecifikus eszkzrendszer Dokumentcis tmutat

Az tmutatban75 a szerzk rviden bemutatjk azoknak eszkzknek a krt, amelyek a terpis s osztlytermi munkban egyarnt a sajtos nevelsi igny gyermekek minl sikeresebb integrcijt teszik lehetv, ezzel is hozzjrulva a habilitci-rehabilitci legfontosabb cljhoz, a gyermek szemlyisgnek harmonikus fejldshez. A pszichs fejlds zavara nem egysges diagnzis. Tbbfle, egymstl igen eltr, egymstl eredetket s kvetkezmnyeiket tekintve is klnbz problma gyjtneve. Termszetes teht, hogy gygypedaggiai, pszicholgiai gondozsuk, fejlesztsk ms-ms eljrst s eszkzt ignyel. Ezrt a szerzk bemutatjk az iskolai kszsgek fejlesztst, valamint a viselkeds s az rzelmi let zavarainak terpijt szolgl klnfle eszkzket, legyenek azok modern elektronikai, szmtstechnikai eszkzk, tantermi berendezsek, specilis taneszkzk vagy valamely rgrl ismert jtk jszer felhasznlsi mdja. Rvid, rthet magyarzatokat, defincikat olvashatnak az rdekldk a pszichs fejlds zavarval kzd gyerekek lehetsges diagnzisairl, f jellemzirl. Ezek az ismertetk abban segtenek, hogy problmnak, fejlesztsi clnak megfelelen vlaszthassk ki az eszkzket. A szerzk ismertetik az eszkzvlaszts szempontjait is. A pszichs fejlds zavarval kzd gyerekek esetben a preventv jelleg, illetve a korai kisiskolskort clz beavatkozsok kiemelt jelentsgek az eredmnyessg s a msodlagos problmk megelzsnek szempontjbl. Ennek megfelelen az tmutatban az eszkzcsoportok kivlasztsa az osztlytermi folyamatok esetben dnten az als szakaszban alkalmazhat megsegtst helyezi eltrbe. A ksbbi letkorban felismert sajtos nevelsi igny kielgtse esetn az egyni, terpis jelleg folyamatok s eszkzk arnya megn, ezrt a szerzk ezeket ismertetik. Az egyes problmatpusokon bell a kiadvny ismerteti egyrszt az osztlytermi foglalkozsokba bepthet, differencilt osztlymunkval, illetve csoportos szervezeti keretben is hasznlhat eszkzket, msrszt a szakember
Cskvri Judit Darvasi Lszln Demeter Gborn: Srlsspecifikus eszkztr a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek, tanulk egyttnevelshez. suliNova Kht., Budapest, 2008.
75

349

2. rsz Adaptcis mtrix

irnytsval, habilitcis-rehabilitcis foglalkozsok keretben, egyni fejleszts tjn alkalmazhat eszkzcsoportokat. A bemutatott eszkzk mintt jelentenek a kivlasztshoz, amelynek analgijra a megclzott fejlesztsi terletre forgalmazott, illetve ksztett egyb eszkzk is hasznlhatk. A fejlesztsi terletek egymsra plst a bemutatott kpek sorrendje segti. Az tmutat kszti vgl az eszkzk helyes hasznlatt s alkalmazsi lehetsgeit bemutat hasznos tancsokkal ltjk el a szlket, pedaggusokat. A katalgusban berendezsi trgyak, tanknyvek, tanulsi segdletek, gyermekknyvek, szoftverek, fejleszt jtkok lersai tallhatk, valamint lerst olvashatnak azokrl a terpis eszkzkrl is, amelyeknek hasznlata specilis kompetencit ignyel. Minden rvid lerst az eszkzrl kszlt fnykp kvet, s szerepel annak megjellse is, hogy az eszkz hol kaphat. Lsd mg a pszichs fejlds zavarai tmakrben: Ajnlsok a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) J gyakorlatok pedaggiai trgy A Lrincz-fle fajtkrendszer alkalmazsa a klnbz fejlettsg tanulk egyttnevelsben s oktatsban Jtka jtk-, feladat- s eszkzgyjtemny Segdanyag a bettantst megelz idszak fejlesztsi terleteihez Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, a pszichs fejlds zavaraival kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 335336. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

350

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

Kiadvny tpusa

Mdszertani intzmnyi tmutat Srlsspecifikus eszkzrendszer Dokumentcis tmutat

Az tmutatt76 minden intzmnyvezet s pedaggus hatkonyan tudja felhasznlni sajt dokumentcis munkjban. ttanulmnyozsa utn a szakrti vlemnyek, az orvosi s gygypedaggiai szakvlemnyek paprok sokasga helyett rthet, ttekinthet, olvashat informcihordozv vlnak. A kiadvny rthetv teszi a jog s orvostudomny kategriit a pszichs fejlds zavarval kzd gyermekkel kapcsolatban, s rirnytja a figyelmet a befogad intzmny felelssgre s teendire a dokumentumok kezelsvel s megalkotsval kapcsolatosan. Olvashatnak a sajtos nevelsi igny gyermekek plyakprl szletsktl az iskola megkezdsig s a dokumentcis rendszer ismertetsn keresztl iskolai lettjukrl is. (5.oldal) A pszichs fejlds zavarval kzd gyermek sorsnak alakulsa nagymrtkben fgg attl, hogy hozzjut-e a szmra megfelel, sajtos nevelsi ignyeit kielgt elltshoz. Minden a jogszablyokban rgztett ellts, szolgltats, klnleges jogosultsg ignybevtelnek felttele, hogy a sajtos nevelsi igny gyermek llapott a trvnyben meghatrozott mdon diagnosztizljk. Ezrt az tmutatban a kzoktatsi trvny ltal meghatrozott diagnzisalkot intzmnyhlzatot, illetve az ltaluk kiadott szakrti vlemnyt ismertetik a szerzk (1 5.oldal). A kiadvny ttekinti a leggyakrabban elfordul diagnzisokat, azokrl rvid ismertett kzl, s tartalmazza a diagnzis BNO-besorolst is. Ezeket a szvegeket mintegy keretbe foglalva a kzvetlen szereplktl szl, kortrs csoport, SNI-gyermek szrmaz idzetek vezetik be, amelyekben a pedaggus felismerheti a nap mint nap hasznlt, hallott ismrveket, problmkat. Megtudhatjk, hogy intzmnyi szinten milyen, a gyermekek jogait biztost kvetelmnyeknek kell megfelelni. Rszletesen olvashatnak az egy tanvnl hosszabb id, az egyni tovbbhalads, az egszsggyi s pedaggiai cl habilitcis, rehabilitcis foglalkozs biztostsnak krdseirl, a mentests,

Cskvri Judit Svegesn Rudn Margit: tmutat a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Dokumentcis tmutat. suliNova Kht., Budapest, 2007 .
76

351

2. rsz Adaptcis mtrix

minsts, rtkels alli felments, vfolyamismtls lehetsgeirl (1 5- 1.oldal). Az tmutat eligazt abban is, hogy milyen feltteleket kell az intzmnynek teljesteni ahhoz, hogy sajtos nevelsi igny tanul integrlt nevelsre-oktatsra vllalkozhasson, s ismerteti a szakrti vlemny javaslatainak intzmnyi szint konzekvenciit is (1924.oldal). A szerzk hangslyozzk, hogy a befogad intzmny feladata killtani, mdostani s megrizni a befogadshoz szksges dokumentumokat. A kiadvnyt mellkletek teszik teljess. Ezek tartalmazzk a vonatkoz jogszablyi hivatkozsokat (1. sz. mellklet), a Betegsgek Nemzetkzi Osztlyozsnak (BNO) lersait (2. sz. mellklet) s a szakterlethez tartoz kulcsfogalmak magyarzatt (3. sz. mellklet). Lsd mg a pszichs fejlds zavarai tmakrben: Ajnlsok a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) J gyakorlatok A tgabb trsadalmi kzeg tmogatst clz: Katica differencilt kpessg- s kszsgfejleszt program, klns tekintettel az integrlt nevelsre A szakmai s szakszolgltatk, illetve a befogad intzmnyek szervezetfejlesztshez kapcsold: Az SNI-gyermekek integrlt nevelse az vodban Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, a pszichs fejlds zavaraival kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 335336. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

352

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok Szvegrts-szvegalkots Matematika

Kiadvny tpusa

Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik letplya-pts

A kompetencia alap modulok konkrt, tanrn felhasznlhat segtsget jelentenek a pszichs fejlds zavarait mutat gyermekek egyttnevelsre vllalkoz tbbsgi pedaggusok szmra, akik az adaptciban a mindennapokban hasznlhat javaslatokat, mdost eljrsokat, ajnlsokat ismerhetnek meg. A kivlasztott modulokat gygypedaggusok lttk el srlsspecifikus ajnlsokkal, s tettk azokat alkalmass arra, hogy a tanulsi zavarral kzd gyermekek egyttnevelse sorn alkalmazhatak legyenek. Az e csoportba tartoz gyermekek kre igen heterogn. Nagyfok eltrs tapasztalhat a tnetek jellegben, a zavar slyossgban, a fejlds temben, a ksr problmk megjelensben stb. (AjnlsokMatematika,718. oldal). Tanulsi zavarok egy-egy tanulnl halmozottan is elfordulhatnak. Az iskolai oktats, az egyni megsegts a pedaggiai, valamint a habilitcis, rehabilitcis ellts az akadlyok jellegtl fgg. A fejleszts haladsi temt javasolt az osztly, a tanulcsoport, valamint a sajtos nevelsi igny gyermek szomatikus s pszichs fejlettsghez igaztani. A gyermekek aktulis kpessg- s kszsgszintjt kiindulsknt figyelembe vev fejlesztssel kikszblhetek, illetve enyhthetek a problmk. Az idben szrevett korai jelek s a tudatosan alkalmazott jtkos, mdszertanilag megalapozott fejleszt munka hozzjrulhat, hogy cskkenjen a tanulsi zavarral kzd gyermekek szma vagy a tanulsi zavar slyossgnak a mrtke. Ennek rdekben a modulokban tallhat ajnlsok a kvetkez terletekre vonatkoznak: A fbb, tanrkon tapasztalhat, a kvnt tartalom elsajttst, kompetenciafejlesztst befolysol tnetek felsorolsa Javasolt tanri tevkenysgek, elvrhat, illetve nem elvrhat tanuli tevkenysgek beillesztse ez a feldolgozs menetnek lersban jelenik meg Javaslatok tanulsszervezsi eljrsokra, mdszerekre, segtsgnyjtsi lehetsgekre, ellenrzsre, szemlltetsre Az nirnyts, a figyelem zavara s a motoros nyugtalansg miatt fokozottan szksges a pszichs fejlds zavaraival kzd tanulknak tmasz s megersts, ami nem vrhat el az osztlytrsaktl a pr- s csoportmunkban Ptfeladatok alkalmazsa 353

2. rsz Adaptcis mtrix

Kttanros modell vagy a pedaggiai asszisztens jelenlte Nagyon fontos, hogy a tant az utazgygypedaggussal egyttmkdve differenciljon, s az adott gyermek kpessgeinek megfelel feladatot vgeztesse Minden sajtos nevelsi igny tanul a sajt fejlesztsi terve szerint haladjon Egyes tananyagtartalmak, jtkok, szablyok elsajttsa csak elzetes rehabilitcis tevkenysg utn elvrhat ezek a modulrsz megfelel soraiban tallhatk A pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek egyttnevelshez az albbi mintamodulok kszltek (2.tblzat) Szvegrtsszvegalkots: 1 adaptlt modul a beszdfejleszt szakaszhoz Matematika: 1 adaptlt modul az 1. vfolyam szmra (49. modul) s 1 adaptlt modul a 2. vfolyam szmra (33. modul) letplya-pts: 2 adaptlt modul az 1. vfolyam szmra (Npi mestersgek, foglalkozsok: Nemezels 2.; Hsk, pldakpek, nagy egynisgek: Szlk s kicsinyeik az llatvilgban) s 1 adaptlt modul a 2. vfolyam szmra (ljk az letet! Mindennapjaink Npi gyermekjtkok gyessgi jtkok: Kelj fel, Jancsi!) Lsd mg a pszichs fejlds zavarai tmakrben: Ajnlsok a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) J gyakorlatok: A tgabb trsadalmi kzeg tmogatst clz: Katica differencilt kpessg- s kszsgfejleszt program, klns tekintettel az integrlt nevelsre A szakmai s szakszolgltatk, illetve a befogad intzmnyek szervezetfejlesztshez kapcsold: Az SNI-gyermekek integrlt nevelse az vodban Pedaggiai trgy: A Lrincz-fle fajtkrendszer alkalmazsa a klnbz fejlettsg tanulk egyttnevelsben s oktatsban Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, a pszichs fejlds zavaraival kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 335336. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

354

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

VoDBAN A szakmai s szakszolgltatk, illetve a befogad intzmnyek szervezetfejlesztshez kapcsold Az SNI-gyermekek integrlt nevelse az vodban A nevels sorn alkalmazott szemlltets, specilis didaktikai eljrsok, mdszerek, eszkzk bemutatsa. Olyan fejleszt program, amely mikrocsoportban s egyni fejleszt foglalkozsokon is eredmnyesen hasznlhat. A fejleszt program vegyes s azonos letkor csoportokban egyarnt jl alkalmazhat. A tgabb trsadalmi kzeg tmogatst clz Katica differencilt kpessg- s kszsgfejleszt program, klns tekintettel az integrlt nevelsre A program clja a mssgot elfogad krnyezet megteremtse, az egszsges s fogyatkos gyermekek kommunikcis kszsgnek, rszkpessgeinek, nllsguknak, alkalmazkodkpessgknek, egyttmkdsknek fejlesztse, a szksges specilis mdszerek, terpis eljrsok, technikk szakszer megvlasztsa s alkalmazsa a srlt funkcik differenciltabb mkdsnek tudatos fejlesztse rdekben. VoDBAN s IsKolBAN Pedaggiai trgy Csendgyakorlat alkalmazsa habilitcis rkon A fejleszts clja ezzel a gyakorlattal a nyugodt, bks lgkr megteremtse, a feszltsgek s problmk feloldsa gy, hogy a gyermek sajt irnytsa alatt ll, a problmt maga keresi s oldja meg. 355

SNI-gyermek

2. rsz Adaptcis mtrix

Jtka jtk-, feladat- s eszkzgyjtemny Segdanyag a bettantst megelz idszak fejlesztsi terleteihez A program clja azoknak a rszkpessgeknek a fejlesztse, amelyek knynyebb teszik az alap-kultrtechnikk sikeres elsajttst. A program rszleteiben is alkalmazhat. A Lrincz-fle fajtkrendszer alkalmazsa a klnbz fejlettsg tanulk egyttnevelsben s oktatsban A nevel-oktat munkban s a habilitcis, rehabilitcis foglalkozsokon is lehetsget biztost a rszkpessgek, a matematikai logika s a kzssgfejleszts terletn a sajtos nevelsi igny gyermekek fejlesztsre. IsKolBAN Pedaggiai trgy Mucsi palntk Palnta fejleszt-felzrkztat-integrcis-kpessgkibontakoztat program Mucsiban A Palnta program lnyege, hogy a sajtos nevelsi igny tanulkat egytt, integrltan nevelik, s heti 2-3-4 alkalommal, a dleltti rkkal prhuzamosan egyni vagy mikrocsoportos fejleszt foglalkozson vesznek rszt. A Gyermekek Hza integrcis gyakorlata, klns tekintettel a Hatkony iskolt mindenkinek, avagy integrlt nevels a gyakorlatban cm akkreditlt kpzsre a Gyermekek Hza tanknyvcsald knyveinek gyakorlati hasznlathoz A Gyermekek Hza program e kpzsvel felknlja olyan innovatv szemllet alaktst, amely biztosthatja minden tanul szmra a hatkony, inkluzv tanulsi krnyezet kialaktst. Az jtani kvn pedaggusok munkjt segtik a Gyermekek Hza tanknyvcsaldjnak munkatanknyv jelleg ktetei. Lsd mg a pszichs fejlds zavarai tmakrben: Ajnlsok a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat a pszichs fejlds zavaraival kzd gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, a pszichs fejlds zavaraival kapcsolatos fogalmak rszletes felsorolst l. a 335336. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

356

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az vodai nevels terletn kzs Ajnls kszlt a nagyothall s a slyos hallssrlt (siket) gyermekek egyttnevelshez. Rszletesebben 314.oldal. Lsdmgslyoshallssrlstmakrben Ajnlsok slyos hallssrlt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat nagyothall gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: adaptlt krnyezet hallsmrs ad-vev kszlk hallsfigyelem audiogram hallsnevels audiolgia hallkszlk audiomter jelnyelv auditv korai fejleszts s gondozs auditv differencils nagyothall auditv diszkriminci pedoaudiolgia auditv verblis terpia posztlingulis hallssrls augmentatv (segtett) kom prelingulis hallssrls munikci siket beszdrthetsg siket-vaksg beszdmegrts szjrl olvass cochleris implantci ujjbc rzkszervi fogyatkossg fonomimikai jelek Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

357

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

A slyosan hallssrlt gyermekek trsadalmi integrcijnak egyik alapfelttele, hogy olyan anyanyelvi mveltsg birtokba juttassuk el ket is, amely a trsadalom ltal megkvnt, az egyn szempontjbl is lnyeges s teljesthet. Az anyanyelvi mveltsg a klnfle tudstartalmak megkzeltsnek s elsajttsnak is felttele. A szvegrtsi-szvegalkotsi kompetencia terletn az adott szitucihoz kapcsold, a szituci sszetevinek megfelel nyelvhasznlati kpessget tudjuk fejleszteni. Az Ajnls77 hangslyozza, hogy a hallssrls kvetkezmnyes jelensgei elssorban a beszdfunkcikra terjednek ki. Ezen keresztl mdosul a gyermek megismer tevkenysge, de a hallssrls nem rinti az intelligencit, az rtelmi kpessgeket. A slyos fok hallssrls nyelvi kihatsai leginkbb az artikulci, a grammatika s a szkincs terlett rintik. A szvegrts problmja termszetszerleg nemcsak az lbeszd megrtst nehezti, hanem olvass kzben is jelentkezik. Ugyanakkor ezek a kommunikcis akadlyok nem felttlenl jelennek meg minden hallssrlt gyermeknl. A pedaggiai gyakorlatban sok trelemre, differencilt kvetelmnytmasztsra, az rtkelsnl pedig az egyni sajtossgok figyelembevtelre van szksg. Az Ajnls a slyosan hallssrlt gyermekek sajtos ignyeinek megismersn tl szles kr mdszertani s tanulsszervezsi ismereteket is nyjt (2024.oldal). Az integrci sikere a hallssrlt tanul egyttnevelsre val alkalmassgn tl dnten a befogad pedaggus s a szurdopedaggus szakmakzi egyttmkdsn, a felelssgteljes kzs gondolkods kialakulsn s a szli tmogatson mlik. Az egyttnevels vllalsa a befogad iskola szmra komoly innovcis tevkenysggel jr.

Nagyn Tth Ibolya: Ajnlsok slyos hallssrlt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Szvegrts-szvegalkots. suliNova Kht., Budapest, 2006.
77

358

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

slyos hallssrlt gyermek

Lsdmgslyoshallssrlstmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz (2.tblzat):3 adaptlt modul az 1. vfolyam szmra a szvegrts-szvegalkots kompetenciaterlet beszdfejleszts szakaszhoz s 1 adaptlt modul a 2. vfolyam szmra a beszdfejleszts szakaszhoz Ajnlsok slyos hallssrlt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat nagyothall gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, hallssrlssel kapcsolatos fogalmak felsorolst l. a 357 oldalon . J gyakorlatok A tgabb trsadalmi kzeg tmogatst clz: J gyakorlat a szegedi iskols kor hallssrlt gyerekek elltsra Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

359

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

A matematikai kompetencia terletn kzs Ajnls kszlt a nagyothall s a slyos hallssrlt (siket) gyermekek egyttnevelshez. Rszletesebben lsd: 318319.oldal.

360

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

A szocilis, letviteli s krnyezeti kompetenciaterletre kidolgozott programcsomag az integrltan fejlesztett hallssrlt gyermekek szmra olyan tevkenysgek szles krt biztostja, amelyek hozzjrulnak a nyelvi kpessgek, az ehhez szorosan kapcsold szocilis kpessgek sokoldal fejldshez. Pedaggusok szmra a mdszerek gazdag trhzt vonultatja fel a program. Az Ajnls78 bemutatja, hogy milyen kvetkezmnyei vannak a hallssrlsnek a szocilis alkalmazkodsban (79. oldal). Lnyeges hangslyozni, hogy nem maga a hallssrls, hanem annak kvetkezmnyei hatnak a szocilis rettsgre, az rzelmi alkalmazkodsra, a tanulsi stratgikra (Ajnlsokletplya-pts912.oldal). A hallssrlt gyermeket segteni kell abban, hogy trsas kapcsolatai kialakuljanak s fejldjenek, erre idt, teret s alkalmat kell biztostani. Kiemelt szerepk van a fejlds folyamatban a felnttmodellek ltal megjelentett szocilis normknak, amelyekkel a gyermekek azonosulnak. Az Ajnls bemutatja az integrci vrhat elnyeit a hallssrlt gyermek, az osztlytrsak, a befogad pedaggusok szempontjbl. szintn szl az integrci lehetsges htrnyairl is (910.oldal). Rszletesen megismerhetjk a kiemelt fejlesztsi feladatokat, a specilis fejlesztsi terleteket s a tanulsi folyamat keretben alkalmazott mdszerek sajtossgait. A hallssrlt gyermek fejlesztse csak akkor lehet sikeres, ha a vlasztott mdszerek alkalmazsa sorn figyelembe veszik a srlsspecifikus szempontokat is. A tmakrk elemzse a slyosan hallssrlt gyermekek specilis szempontjainak figyelembevtelvel trtnik (119.oldal). A befogad pedaggus, a gygypedaggus, a szl egyttmkdse, kzs munkja hatsra a hallssrlt gyermekek szocilis, letviteli kompetencii,

Nagyn Heidenwolf Erzsbet (szerk.): Ajnlsok slyos hallssrlt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik. suliNova Kht., Budapest, 2006.
78

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

361

2. rsz Adaptcis mtrix

tudatossga, egyttmkdsi kszsge, informcifeldolgoz s -elemz kszsgei, dntsi kpessge megfelelen fejldhetnek. Lsdmgslyoshallssrlstmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz (2.tblzat):1 adaptlt modul az 1. vfolyam szmra a szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik n s a vilg: Jtk a szabadban c. moduljhoz Ajnlsok slyos hallssrlt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat nagyothall gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, hallssrlssel kapcsolatos fogalmak felsorolst l. a 357 oldalon . J gyakorlatok A tgabb trsadalmi kzeg tmogatst clz: J gyakorlat a szegedi iskols kor hallssrlt gyerekek elltsra Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

362

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az letplya-ptsi kompetenciaterlet adaptcijnl az egyttnevelst vllal pedaggusoknak meg kell ismerkednik a slyos hallssrlt gyermek szksgleteivel, amelyek kielgtsre felttlenl megoldst kell tallni. A hallssrlt gyermekek integrlt nevelse eredmnyesebb lehet a vzolt mdszerek s tanulsszervezsi formk vltozatos alkalmazsval (121 3.,2831.oldal). Rszletesen sz esik a hallssrlt gyermekek specilis nevelsi szksgleteit meghatroz tnyezkrl, a hallssrls kzvetlen s msodlagos kvetkezmnyeirl, a specilis mdszerekrl s eszkzkrl (712.oldal). Megismerkedhetnk a slyosan hallssrlt tanul kpessgfejlesztsnek specilis elveivel s az oktatsi tbbletfeladatokkal (1 5.s1821.oldal). A hallssrlt gyermekek beilleszkedsnek tmogatsra fknt az ember s trsadalom, a mvszetek s az letplya-ptsi ismeretek mveltsgi terleten bell szervezett szocializldst segt jtkok, szerepvllalsok alkalmasak. Ilyen pl. bbjtk, kzmves tevkenysg, drmajtk, gyjtmunka, kulturlis tevkenysgek. A hallssrlt fiatalok plyavlasztsnak szubjektv meghatrozi a beszdszint, a hallsfok, a szemlyisg s a kszsgek szintje. Objektv meghatroz a szakmatanuls s az elhelyezkedsi lehetsg korltozott volta. A vlaszts sorn kiesnek mindazok a plyk, amelyek balesetveszlyesek a szmukra, illetve azok, amelyekben a beszd, a beszdmegrts kzponti szerepet tlt be. Ebbl kvetkezik, hogy az iskolai munka sorn a szubjektv meghatrozk megerstsre kell a hangslyt helyezni, mert ezltal enyhl az objektv meghatrozk korltoz szerepe. A jobb nyelvi alaptl eredmnyesebb kzp- s felsfok tanuls, sikeresebb trsadalmi beilleszkeds vrhat. A munkavllals szempontjbl meghatroz a kiegyenslyozott szemlyisg, a kapcsolatokra val nyitottsg, az rdeklds s a fogyatkossg egszsges elfogadsa. Hangslyos szerepet kap a sajtos nevelsi igny tanul sajt erssgeinek, korltainak felismerse, elfogadsa, ez alapjn egy relis jvkp fellltsa. A pedaggus s a trsak feladata emptival, trelemmel segteni a fiatalt. Amennyiben a sajtos nevelsi igny gyermek egyni ignyeinek megfelel oktatsban rszesl, akkor hozzfrhet az egyedi kpessgeinek s ig363

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

2. rsz Adaptcis mtrix

nyeinek megfelel munkhoz is, s gy vlhat a trsadalom elismert, elgedett tagjv. Lsdmgslyoshallssrlstmakrben: Ajnlsok slyos hallssrlt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat nagyothall gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, hallssrlssel kapcsolatos fogalmak felsorolst l. a 357 oldalon . J gyakorlat A tgabb trsadalmi kzeg tmogatst clz: J gyakorlat a szegedi iskols kor hallssrlt gyerekek elltsra Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

364

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts Szvegrts-szvegalkots

SNI-gyermek

Az idegen nyelvi kompetencia terletn kzs Ajnls kszlt a nagyothall s a slyos hallssrlt (siket) gyermekek egyttnevelshez. Rszletesebben lsd: 322323.oldal.

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

365

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

Kiadvny tpusa

Mdszertani intzmnyi tmutat Srlsspecifikus eszkzrendszer Dokumentcis tmutat

Az tmutat79 a hallssrltek kaposvri iskolja tevkenysgt mutatja be. Az intzmny tbb mint szzves mltra tekint vissza a hallssrlt gyermekek nevelse-oktatsa tern. Az eltelt idben sokrt s gazdag szakmai tapasztalat halmozdott fel az intzmnyben, amelynek megismerse segtsgre lehet a tbbsgi iskolknak is. A kiadvnybl informcihoz juthatunk a hallsrl, annak fontossgrl, a hallssrltek orvosi s pedaggiai rehabilitcijrl (79.oldal;AjnlsokSzvegrts-szvegalkots78.oldal). Az tmutat rszletezi az utaztanri szakszolglat kialakulst, tevkenysgt, az alkalmazott mdszereket, az intzmnyi tbbletszolgltatsokat, szakmai szolgltatsokat (1217.,1922.oldal). Olvashatunk az egyttnevels szereplinek feladatairl, felkszlsk, felksztsk mdjrl (1718. oldal;tmutatDokumentcistmutat121 3.oldal;AjnlsokSzvegrts-szvegalkots228.oldal). Javaslatot fogalmaz meg a befogad pedaggus s az utaz gygypedaggiaitanr egyttmkdsre, feladatmegosztsra. Betekintst nyjt a csald, a szl felksztsnek mdszertanba, felhvja a figyelmet a szl, a pedaggus, a szurdopedaggus egyttmkdsre (2122.oldal). Az anyagban megtallhat a hallssrltek magyarorszgi iskolinak jegyzke s szolgltatsaik sszefoglalja is (252.oldal). Lsdmgslyoshallssrlstmakrben: Ajnlsok slyos hallssrlt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat nagyothall gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat)

Nagyn Heidenwolf Erzsbet Nagyn Tth Ibolya: tmutat hallssrlt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat. suliNova Kht., Budapest, 2007 .
79

366

slyos hallssrlt gyermek

Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, hallssrlssel kapcsolatos fogalmak felsorolst l. a 357 oldalon . J gyakorlat A tgabb trsadalmi kzeg tmogatst clz: J gyakorlat a szegedi iskols kor hallssrlt gyerekek elltsra Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

367

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

Kiadvny tpusa

Mdszertani intzmnyi tmutat Srlsspecifikus eszkzrendszer Dokumentcis tmutat

A slyos hallssrlteknl jelentkez nyelvi nehzsgek, kommunikcis zavarok miatt nagyon fontos a megfelel specilis segdeszkzk, az letvitelt segt eszkzk hasznlata, illetve a szkincsfejlesztst, a tanulst, a nyelvfejldst, a kommunikcit elsegt jtkok, tanknyvek, taneszkzk ismerete, alkalmazsa. Az tmutatbl80 megismerhetjk, hogy melyek a pedaggiai tevkenysget eredmnyesen tmogat legszksgesebb eszkzk. A vlaszts s a kivlaszts nehz, bonyolult munkjt knnyti meg az eszkzrendszer bemutatsa s a mdszertani ajnlsok. Az eszkzcsoportok jellemzse, bemutatsa a funkci, a felhasznlsi terlet s a srlsspecifikus hasznlat szerint trtnik: specilis segdeszkzk, taneszkzk, fejleszt s terpis eszkzk, jtkok. A specilis eszkzk bemutatsa a mindennapi letben val alkalmazshoz nyjt ismereteket mindazoknak, akik a hallssrltek pedaggijban eddig mg nem voltak jratosak. A gazdag jtkvlasztkban olyan jtkok szerepelnek, amelyek klnsen sokoldal felhasznlst tesznek lehetv, eszttikusak, jl trolhatk, tisztthatk, s alkalmasak a gyermekek tevkenykedtetsre is. A bemutatott eszkzk megismerst, alkalmazst ajnljuk mindenkinek, aki hallssrlt gyermekekkel foglalkozik, a tbbsgi vodk, iskolk pedaggusainak, szlknek, gygypedaggusoknak. Lsdmgslyoshallssrlstmakrben: Ajnlsok slyos hallssrlt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat nagyothall gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, hallssrlssel kapcsolatos fogalmak felsorolst l. a 357 oldalon .
Kntsn Lrincz Eszter Nagyn Tth Ibolya Urbnn Deres Judit: Srlsspecifikus eszkztr hallssrlt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Educatio Kht., Budapest, 2008.
80

368

slyos hallssrlt gyermek

J gyakorlat: A tgabb trsadalmi kzeg tmogatst clz: J gyakorlat a szegedi iskols kor hallssrlt gyerekek elltsra Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

369

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

Kiadvny tpusa

Mdszertani intzmnyi tmutat Srlsspecifikus eszkzrendszer Dokumentcis tmutat

A nagyothall s a slyos hallssrlt (siket) gyermekek egyttnevelshez kzs Dokumentcis tmutat kszlt. Rszletesebben lsd: 330331.oldal.

370

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok Szvegrts-szvegalkots Matematika

Kiadvny tpusa

Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik letplya-pts

A slyos hallssrlt gyermekek egyttnevelshez adaptlt kompetencia alap modulok konkrt, tanrn felhasznlhat segtsget jelentenek a tbbsgi pedaggusok szmra. Olyan, a mindennapokban hasznlhat javaslatokat, mdost eljrsokat, ajnlsokat ismerhetnek meg, amelyek szksgesek az integrlt nevels megvalstshoz. A kivlasztott modulokat hallssrltek pedaggija szakos gyakorl gygypedaggusok lttk el srlsspecifikus ajnlsokkal, s ezzel tettk azokat alkalmass a hallssrlt gyermekek egyttnevelse sorn trtn alkalmazsra. Az adaptlt modulokban nem szerepelnek olyan ltalnos tudnivalk, amelyek a kompetencia alap programcsomagokhoz ksztett Ajnlsokban vannak, ezrt javasolt a modulok s az Ajnlsok egyttes hasznlata. A szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencia terletrl ksztett moduladaptci ttanulmnyozst azrt javasoljuk klnsen, mert sokfle didaktikai feladat differencilt megvalstshoz nyjtanak segtsget. A rszletesen kidolgozott tananyag-feldolgozsi pldk megoldsai biztostjk a slyosan hallssrlt tanul ismeretszerzst s a tanulsi folyamatban val aktv kzremkdst. A mintamodul tleteket ad az egyttnevels clszer tanulsszervezsi megoldsaira, a befogad pedaggus tovbbi adaptcis munkjhoz. A szvegrts-szvegalkots modulok kiemelten foglalkoznak a hallssrlt gyermekek szkincsfejlesztsnek lehetsgvel, mdszertani krdseivel. A logikusan felptett, vltozatos feladatok elsegtik a siket gyerekek verblis kifejezkszsgnek, nyelvi szintjnek fejldst. A jl megszervezett csoportmunkban a siket tanul is aktv, sikeres rsztvev lehet. A modulok megvalstsa sorn nagyon jl kihasznlhatk a kooperatv munkban rejl elnyk, hiszen a hallssrlt tanul tmaszkodhat trsai segtsgre, s lehetsg van arra is, hogy a feladatokat klnbz differencilt szinteken oldjk meg a gyerekek. A sajtos nevelsi igny figyelembevtele a pedaggus rendszeres elzetes plusz felkszlst jelenti m ennek eredmnyeknt a slyosan hallssrlt tanul is aktv rszese lehet a tanrk minden mozzanatnak.

371

2. rsz Adaptcis mtrix

Lsdmgslyoshallssrlstmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz (2.tblzat) Szvegrts-szvegalkots:3 adaptlt modul az 1. vfolyam szmra a beszdfejleszts szakaszhoz s 1 adaptlt modul a 2. vfolyam szmra a beszdfejleszts szakaszhoz Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik: 1 adaptlt modul az 1. vfolyam szmra (n s a vilg: Jtk a szabadban) Ajnlsok slyos hallssrlt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat nagyothall gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, hallssrlssel kapcsolatos fogalmak felsorolst l. a 357 oldalon . J gyakorlatok A tgabb trsadalmi kzeg tmogatst clz: J gyakorlat a szegedi iskols kor hallssrlt gyerekek elltsra Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

372

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

A szEGEDI FEKEtE IstVN ltAlNos IsKolA INtEGrCIs tEVKENysGNEK BEMUtAtsA A dokumentumbl megismerhetjk az iskola integrcis tevkenysgnek kialakulst, elzmnyeit. Beszmolnak a szemlyi s trgyi felttelek megteremtsrl, szervezetfejlesztsi tevkenysgkrl, kapcsolataik alakulsrl. Az intzmny szakrti vlemnnyel rendelkez testi, rzkszervi s ms fogyatkos tanulk integrlt oktatst, valamint specilis tevkenysgknt utaz szurdopedaggus, illetve utaz konduktor sttusz mkdtetst vllalta (tmutathallssrltgyermekek,tanulkegyttnevelshez Mdszertani intzmnyi tmutat 27. oldal; tmutat nagyothallgyermekek,tanulkegyttnevelshezMdszertani intzmnyitmutat1428.oldal). Az intzmny alapt okiratban megtallhat a fogyatkos tanulk nappali rendszer, ltalnos mveltsget megalapoz ltalnos iskolai oktatsa. Pedaggiai programjukban szerepel alapelveik, cljaik s rtkeik kztt a sajtos nevelsi igny gyermekek segtse. Kln fejezetet szentelnek a halls- s mozgssrlt tanulk integrlt oktatsra, illetve a sikeres integrci feltteleinek megfogalmazsra. Kidolgoztk a halls- s mozgssrlt gyerekek rtkelsnek rendszert. Intzmnyi minsgirnytsi rendszerkben teljes fejezetet szentelnek az integrcinak, amelyet plyzatuk mellkleteknt megtallhatunk. A j gyakorlat jszersge abban rejlik, hogy bemutatjk: hogyan alakthat ki sajtos nevelsi igny gyermekeket ellt utaztanri hlzat az innovatv tbbsgi ltalnos iskola szervezsben. Ehhez megfogalmazzk cljaikat, a segtsgnyjts lehetsgeit intzmnykben, s kitrnek a szksges eszkzigny meghatrozsra is. Meghatrozzk, kinek ajnljk a j gyakorlatuk adaptcijt, kitrnek arra is, milyen nehzsgek merlhetnek fel a bevezets sorn, s megfogalmazzk, milyen esetekben tartjk hatkonynak gyakorlatukat.

SNI-gyermek

373

2. rsz Adaptcis mtrix

A j gyakorlat megismerse, adaptcija segtsget nyjt az j, az integrci irnt fogkony ltalnos iskolk tevkenysgnek kialaktshoz, szervezshez, szervezeti talakulsnak kimunklshoz. Lsdmgslyoshallssrlstmakrben: Ajnlsok slyos hallssrlt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat nagyothall gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, hallssrlssel kapcsolatos fogalmak felsorolst l. a 357 oldalon . Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

374

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az Ajnlsbl81 a tanulsban akadlyozott tanul szvegrtsi-szvegalkotsi kompetencijnak fejlesztshez kaphat az olvas hasznos ismereteket, kzzelfoghat, a tantsi gyakorlatban hasznosthat tancsokat. Megtudhatjuk, mit takar a tanulsban akadlyozottsg s az enyhe rtelmi fogyatkossg fogalma, mi jellemz a tanulsban akadlyozott gyermekek klnbz funkciira, s ezek eltrsei hogyan befolysoljk ket a tanulsi folyamatban (717.oldal). A kpessgfejleszts a tanulsban akadlyozott gyermekek tantsa sorn kiemelt jelentsg feladat. A srlt kpessgstruktra meghatrozza a kpessgfejleszts terleteit s mdjait. A kompetencia alap programcsomag kpessgfejlesztsre vonatkoz rsze nagyon jl ttekinthet s jl alkalmazhat. A srlsspecifikus fejleszts rdekben a szerz kiemeli a fejleszts fbb terleteit (1820.oldal). Az olvass tantsban hangslyozza a Meixnermdszer hasznlatt, felvzolva a mdszer elnyeit. Rszletesen, gyakorlati pldkkal, vers- s szvegrszletekkel illusztrlva r az rt olvass kialaktsnak, fejlesztsnek fbb lpseirl. Foglalkozik az adott pedaggiai szakasz kiemelten kezelend jellemzivel, s ajnlsokat tesz a befogads s alkots kpessgeinek fejlesztshez. Minden szakaszban megfogalmazza a kpessgfejleszts kimeneti elvrsait (2027.oldal). A nevels bevezet s kezd szakaszra (14. vfolyam) rt szvegrtsi s szvegalkotsi programtanterv koncepcija, rszletes fejlesztsi programja teljes mrtkben figyelembe veszi a tanulsban akadlyozott gyerekek fejldsi sajtossgait. A szerz kiemeli, hogy a tanulsban akadlyozott gyermekek szvegrtsi-szvegalkotsi kompetencijnak fejlesztsekor az alapszakasz kiemelt fejlesztsi terletei ms hangsllyal, de helyet kell, hogy kapjanak a nevels minden szakaszban (2829. oldal). Mindhrom tpus programtantervhez vfolyamonknt s tmnknt ajnlsokat fogalmaz meg az elvrhat, illetve nem elvrhat tartalmakrl, megindokolja ajnlsait, pldk, helyettest tevkenysgek felsorolsval ad tancsokat 59. vfolyamig a tanuRottmayer Jen (szerk.): Ajnlsok tanulsban akadlyozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Szvegrts-szvegalkots. suliNova Kht., Budapest, 2006.
81

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

375

2. rsz Adaptcis mtrix

lsban akadlyozott gyermekek egyttnevelsre. Felsbb vfolyamokon is a tevkenykedtetsre helyezi a hangslyt (2837.oldal). Olvashatunk mg tanulsszervezsi formkrl pl. szabad tanuls, mdszerekrl, a tantrgyak integrlt tantsnak lehetsgeirl, elvrhat magatartsformkrl, a tants sorn javasolt eszkzkrl s az rtkelsrl. Lsdmgtanulsbanakadlyozottsgtmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz: 3 adaptlt modul az 1. vfolyam szmra a szvegrts-szvegalkots kompetenciaterlet alapoz s beszdfejleszt szakaszhoz s 1 adaptlt modul a 2. vfolyam szmra a beszdfejleszt szakaszhoz (2.tblzat) Ajnlsok tanulsban akadlyozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat tanulsban akadlyozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr alak-httr szlels oligofrnpedaggia, oligof Ayres-mdszer rnpedaggus diszgrfia organikus idegrendszeri diszkalkulia srls diszlexia pszeudodebilits diszlexia-prevenci pszichs fejlds zavarai mi diszlexia-prevencis mdszer att a nevelsi-tanulsi folya epilepszival l gyermekek matban tartsan s slyosan nevelse akadlyozott rtelmi akadlyozottsg rszkpessgzavarok rtelmi fogyatkossg szurdologopdia laterlis dominancia szurdopedagaggia, szur lateralits dopedaggus tanulsban akadlyozottsg Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

376

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az Ajnls82 definilja a tanulsban akadlyozottsg s az enyhe rtelmi fogyatkossg fogalmt, kitr az l rtelmi fogyatkossg problmakrre is (7. oldal). Felsorolja az enyhe rtelmi fogyatkossg kialakulsnak leggyakoribb okait s az enyhn rtelmi fogyatkos/tanulsban akadlyozott gyermekek fejldsi, nevelhetsgi sajtossgait az szlels s a kivitelezs-vgrehajts problminak meghatrozsval (710.oldal). A gondolkodsi, megismersi mdszerek, szmtan, algebra, geometria, mrsek, relcik, fggvnyek, sorozatok, statisztika, valsznsg matematikai fejlesztsi terletein az elvrhat kvetelmnyeket sorolja fel a bevezet, kezd, alapoz, fejleszt, megszilrdt szakasz vgn. Megfogalmaz specilis teljestmnyelvrsokat, s meghatrozza a kpessgfejleszts kiemelt terleteit: a megfigyelkpessg, a kommunikcis kpessgek s a kreativits fejlesztsben. Tanulsban akadlyozott gyermekek matematikatantsa sorn javasolja az tfog tmk feldolgozst, a tmbstett, egy-egy tmakrt intenzven feldolgoz tanulsi szakaszok alkalmazst (1018.oldal). Hangslyozza, hogy a tanulsban akadlyozott tanulk szmra elrt tovbbhaladsi szintek ugyanazon osztlyfokon jelentsen eltrnek a tbbi tanultl elvrhattl. Mg az egyikknek pldul csak rismerni, megnevezni kell, a msikuknak reproduklni vagy alkalmazni. A differencils valamelyik formjt szinte egyetlen rn sem lehet kikerlni, a gyerekek munkjnak megtervezse nagyon tudatos elkszleteket, a tanulk ismerett kvnja. Eredmnyes oktatsukhoz a tanulsi mdszerek szles skljbl lehet vlasztani. A tanrk f clkitzse az elsdleges bevss elsegtse s a gyakorlsi lehetsgek biztostsa. A sok, analgisan megoldhat feladattal, ismtlssel, a gyakori ellenrzssel, visszajelzssel, azonnali javtssal minden gyermeket el lehet juttatni a minimlisan elvrhat szintig. Az ehhez alkalmazhat tanulsszervezsi eljrsok s mdszerek megfelel kivlasztsra olvashatnak az rdekldk hasznos tancsokat, pldkat (1824.oldal).

Cseh Eleonra (szerk.): Ajnlsok tanulsban akadlyozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Matematika. suliNova Kht., Budapest, 2006.
82

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

377

2. rsz Adaptcis mtrix

A szerkeszt kiemeli, hogy a programtantervben szerepl valamennyi szemllteteszkz alkalmazhat a tanulsban akadlyozott tanulk tantsban-tanulsban is. Hasznlatukhoz nhny fontos tancsot, mintt s pldt is ler (2730.oldal). Lsdmgtanulsbanakadlyozottsgtmakrben: Ajnlsok tanulsban akadlyozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat tanulsban akadlyozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez (1.tblzat)Mdszertani intzmnyi tmutat A tanulsban akadlyozott tanulk problmjnak pedaggiai megkzeltse (7.oldal); Dokumentcis tmutat A gyermek fejldsvel, egyni fejlesztsvel sszefgg dokumentumok (2328.oldal) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, tanulsban akadlyozottsggal kapcsolatos fogalmak felsorolst l. a 376. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

378

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az Ajnls83 definilja a tanulsban akadlyozottsg s az enyhe rtelmi fogyatkossg fogalmt. brval szemllteti, hol, hogyan helyezkedik el a tanulsi akadlyozottsg s az enyhe rtelmi fogyatkossg a tanulsi korltok kztt. Ismerteti a tanulsban akadlyozott gyermekek jellemz tanulsi tulajdonsgait s a klnbz fejlesztsi terleteket a tanulsban akadlyozott tanulk rzkelsben (8.oldal). Rszletes lerst olvashatunk az integrlt oktats lehetsgeirl, szablyozsrl, feltteleirl (91 3.oldal). A tanulsban akadlyozott gyermekek egszsgnevelsi s krnyezeti nevelsi programjnak bemutatsval a szerkeszt a srlt szemlyisg egsznek figyelembevtelvel sajtos fejleszt, korrekcis, habilitcis, rehabilitcis (terpis) cl pedaggiai eljrsok alkalmazst javasolja. Feladatok s tevkenysgek ismertetsvel ajnlsokat ad kisiskols- s serdlkorakra (1 31. oldal). A kpessgek fejlesztst kiemelt jelentsgnek tartja. Ismerteti azokat a kpessgeket (gondolkodsi, motoros, kommunikcis stb.), amelyek fejlesztse az egyes pedaggiai szakaszokban nlklzhetetlen (118. oldal). A tmakrk tartalmai jl szolgljk a kitztt kpessgfejlesztsi clokat. Kiemeli a tanulsban akadlyozott gyermekeknl vrhatan nehzsget okoz tmkat, javaslatokat tesz azok mdostsra, esetleges elhagysra. Az rzkszervi tapasztalatszerzst hangslyozza nemcsak az els ngy vben, hanem a ksbbi vfolyamoknl is. Javaslatait mindhrom programcsomagra kidolgozva, tmakrnknt teszi meg (2223.oldal). Az alkalmazhat munkaformk, mdszerek szles krt mutatja be programcsomagonknt. Az eszkzk hasznlatval kapcsolatosan hasznos tancsokat fogalmaz meg, mint pl. kapcsos knyv ltrehozsa a tanulsban akadlyozott tanulk iskolinak klnbz vfolyamain hasznlt tanknyvek, munkafzetek, specilis taneszkzk figyelembevtelvel (227.oldal).

Paphzi va (szerk.): Ajnlsok tanulsban akadlyozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik. suliNova Kht., Budapest, 2006.
83

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

379

2. rsz Adaptcis mtrix

Lsdmgtanulsbanakadlyozottsgtmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz: 1 adaptlt modul az 1. vfolyam szmra (n s a vilg: Jtk a szabadban) (2.tblzat) Ajnlsok tanulsban akadlyozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat tanulsban akadlyozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez (1.tblzat)Mdszertani intzmnyi tmutat A tanulsban akadlyozott tanulk problmjnak pedaggiai megkzeltse (7.oldal); Dokumentcis tmutat A gyermek fejldsvel, egyni fejlesztsvel sszefgg dokumentumok (2328.oldal) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, tanulsban akadlyozottsggal kapcsolatos fogalmak felsorolst l. a 376. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

380

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az Ajnls84 tisztzza a tanulsi korlt fogalmt s fokozatait (tanulsi nehzsg, tanulsi zavar, tanulsi akadlyozottsg), megllaptja, hogy az enyhn rtelmi fogyatkos gyerekek a tanulsban akadlyozott gyermekek egyik alcsoportjt kpezik. Az akadlyozottsg kpessgbeli eltrseit, az szlels s a kivitelezsvgrehajts zavarnak tneteit rszletesen ismerteti (78.oldal). Az ltalnos s a nyelvi fejlesztsi clok s az azokhoz kapcsold ajnlsok elolvassa a tanulsban akadlyozott gyermekek oktatshoz-nevelshez nagyon sok hasznos, alkalmazhat ismeretet ad. A szerkeszt kiemeli, hogy az iskolai tanulsi krnyezet, az idegen nyelv tantsnak gyermekkzpont kialaktsa enyhthet a tanulsban akadlyozott gyermekek htrnyain (89. oldal). Az 16. vfolyamon, valamint a 712. vfolyamon rszletesen bemutatja a nyelvi fejlesztsi clokat, lerja az elvrhat tartalmakat, az elsajtts sorn jelentkez problmkat, s pldkkal, gyakorlatokkal segti a nyelvtanrokat az eligazodsban. Az Ajnls kiemelt jelentsge, hogy ezek a tancsok a szvegrts, a beszd, az rsbeli szvegalkots minden fbb vonatkozsban kt nyelvre (angol, nmet) is kidolgozottak. Olyan gyakorlati tancsokat kapunk, mint a tanrkon alkalmazhat olvasst elkszt s fejleszt gyakorlatok vagy az olvassi technika fejlesztsre vonatkoz ajnlsok (922.oldal). Az 16. vfolyamokon elsdleges cl, hogy a gyermekekben kialakuljon az idegen nyelv tanulsa irnti rdeklds. Jtkosan s cselekvsbe gyazott tanuls tjn megismerkedhetnek az idegen nyelv alapjaival, ezt a ksbbi vfolyamokon mlythetik el. A tanulsban akadlyozott gyermekek idegennyelvtanulsnl a szbelisg kialaktst, fejlesztst tartja fontosnak. A szerz a kompetencia alap programcsomagban tallhat sszes tmakr tantst szksgesnek tartja, a feldolgozskor azonban ajnlja, hogy a nyelvtanrok vegyk figyelembe: a tanulsban akadlyozott gyermekek sztanulsi kpessge s az alkalmazs lehetsgei is akadlyozottak. Sokkal tbb ismtls-

Jaksa va (szerk.): Ajnlsok tanulsban akadlyozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Idegen nyelv. suliNova Kht., Budapest, 2006.
84

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

381

2. rsz Adaptcis mtrix

re s jrafeldolgozsra lehet szksgk. Nhny pldval s tanccsal segti az eligazodst a tmakrk feldolgozsban (22.oldal). A szerz olyan differencilt tants-tanulsszervezsi eljrsokat, mdszereket mutat be, amelyek alkalmazsval valban egynre szabottan, a gyermekek kpessgeihez igazodva tervezhetjk meg a tanuls folyamatt (222.oldal). Az Ajnls tovbbi rszeiben a pedaggustl s a tanulcsoport nem srlt tagjaitl elvrhat magatartsformkrl s az rtkels alapelveirl r. A mellkletben egy ravzlat tallhat, amelyet a szerkeszt nmet s angol nyelvre is elksztett. Lsdmgtanulsbanakadlyozottsgtmakrben: Ajnlsok tanulsban akadlyozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat tanulsban akadlyozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez (1.tblzat)Mdszertani intzmnyi tmutat; Dokumentcis tmutat. A gyermek fejldsvel, egyni fejlesztsvel sszefgg dokumentumok (2328.oldal) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, tanulsban akadlyozottsggal kapcsolatos fogalmak felsorolst l. a 376. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

382

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az Ajnlsban85 olyan hasznos, gyakorlati tancsokat, javaslatokat olvashat az rdekld pedaggus, amelyek az letplya-pts kompetencijnak fejlesztst clozzk tanulsban akadlyozott gyermekek egyttnevelse sorn. A szerkesztk meghatrozzk a tanulsban akadlyozottsg s az enyhe rtelmi fogyatkossg fogalmt. Felsoroljk kialakulsnak leggyakoribb okait s az enyhn rtelmi fogyatkos/tanulsban akadlyozott gyermekek fejldsi, nevelhetsgi jellemzit, tanulsi folyamatainak sajtossgait(710.oldal). Az letplya-pts kompetencia alap programcsomag kpessgfejleszt eljrsait a sajtos nevelsi ignyre gyelve a tanulsban akadlyozott gyermekkel val munkban szinte teljessggel lehet alkalmazni. A kpessgfejleszts rszterleteinek ismertetse sorn a szerkeszt az adaptls lehetsgeit mutatja be. Hangslyozza, hogy a kpessg a tuds rsze, nem azonos az ismerettel. A kpessgfejleszts biztostja a nevel-oktat-fejleszt munka alapelveinek rvnyeslst, az aktivizls, a motivls, a differencils megvalsulst, az eredmnyes kpessgfejleszts lehetsgt (1 114.oldal). A tanulsi akadlyozottsg megmutatkozik a klnbz kpessgek fejldsnek lelassulsban, zavaraiban. A kiadvny felsorolja azokat a terleteket, ahol ezek a rendellenessgek megtapasztalhatak (101 1.oldal). Kpessgs kompetenciaterletenknt elemzi, hogy a tanulsban akadlyozott gyermekek letplya-ptsi kompetencijt milyen specilis nevelsi szksgletek figyelembevtelvel lehet hatkonyan fejleszteni. A kpessgfejleszts kimeneti elvrsai is olvashatk (1418.oldal). A programtantervekben megjelen tmakrk mindegyike alkalmas arra, hogy tanulsban akadlyozott gyermekek tantsban alkalmazzk. Nhny tmakr tartalmhoz a tanulsban akadlyozottsg ltal megkvnt specilis kiegszts szksges az letplya-pts kompetencijnak kialaktshoz. A tevkenysgek megvalstshoz mdszertani ajnlsokat ad a szerkeszt, nhny tmakr tartalmhoz a tanulsban akadlyozottsg miatt specilis kiegsztseket tesz, tancsokat ad. Rszletesen olvashatnak a tanulsban akaCzibere Csilla Kisvri Anna (szerk.): Ajnlsok tanulsban akadlyozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. letplya-pts. suliNova Kht., Budapest, 2006.
85

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

383

2. rsz Adaptcis mtrix

dlyozott tanulknl alkalmazott tanuls-mdszertani alapelvekrl (1823. oldal). Ismerteti a tanulsszervezsi formkat, mdszereket, a tanrtl s a nem srlt tanulktl elvrhat magatartsformkat s az rtkels alapelveit. A mellkletben a tanulsban akadlyozott gyermekek szmra is alkalmas portflis mintalap s egy modullers olvashat. Lsdmgtanulsbanakadlyozottsgtmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz: 1 adaptlt modul az 1. vfolyam szmra az letplyapts kompetenciaterleten (Hsk, pldakpek, nagy egynisgek: Szlk s kicsinyeik az llatvilgban) (2.tblzat) Ajnlsok tanulsban akadlyozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat tanulsban akadlyozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez (1.tblzat)Mdszertani intzmnyi tmutat A tanulsban akadlyozott tanulk problmjnak pedaggiai megkzeltse (7.oldal);Dokumentcis tmutat A gyermek fejldsvel, egyni fejlesztsvel sszefgg dokumentumok (2328.oldal) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, tanulsban akadlyozottsggal kapcsolatos fogalmak felsorolst l. a 376. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

384

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

Kiadvny tpusa

Mdszertani intzmnyi tmutat Srlsspecifikus eszkzrendszer Dokumentcis tmutat

A szerzk86 alapvetse: Minden gyermek integrlhat, ha az ignyeinek megfelel felttelek rendelkezsre llnak. Az integrcira val alkalmassg eszerint a fogad krnyezet tulajdonsga elssorban, nem pedig az akadlyozott gyermek. (5.oldal) E gondolat rtelmben mutatjk be azt az utat, amely elvezetett a szegreglt intzmnyi rendszertl az integrci mai llsig, s amely elvezethet a minsgi, inkluzv iskolk megvalsulsig (.oldal). Pedaggiai szempontbl definiljk a tanulsban akadlyozottsg fogalmt, felsoroljk a zavarok megnyilvnulsi formit(7.oldal). Elemzik az integrci cljt, feladatait, megvalstsi lehetsgeit. A tanulsban akadlyozott gyermekek nevelse, oktatsa heterogn csoportokban azt jelenti, hogy kortrs csoportjaikkal egytt nevelve, oktatva kapjk meg a specilis nevelsi szksgleteikbl fakad tbbletszolgltatsokat. Ezeket egyrszt a befogad intzmny pedaggusai nyjtjk differencilt, individulis munkaszervezssel a tanuli s munkatrsi egyttmkds keretben, msrszt ignybe vehetik a gygypedaggia kompetenciakrbe tartoz tudsokat is (81 3.oldal). Tblzattal szemlltetik a tanrok munkaszitucijt, feladatait az integrlt koncepciban s a hagyomnyos oktatsban (12.oldal),valamint ismertetik a szakemberek integrlt oktats sorn alkalmazhat egyttmkdsnek formit. A gygypedaggusi kompetenciba tartoz szolgltatsokat az egysgesgygypedaggiaimdszertaniintzmny (a tovbbiakban EGYMI) nyjtja az ltalnos iskolknak. Szakemberei segthetnek a tanul gygypedaggiai/pedaggiai diagnzisnak rtelmezsben, a fejleszt eljrsok, terpik kijellsben s megvalstsban. Az EGYMI szolgltatst nyjt az iskolai, tanrai vagy tanrn kvli, nevel, oktat, fejleszt terpis tevkenysghez, amely egyrszt a gygypedaggus kzvetlen munkja ltal az utaztanri hlzat keretben valsul meg bels vagy kls differencilssal, msrszt a kttanros modell keretben, ahol a gygypedaggus a tantsi folyamat szmottev
Dr. Papp Gabriella Faragn Bircsk Mrta: tmutat tanulsban akadlyozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat. suliNova Kht., Budapest, 2007 .
86

385

2. rsz Adaptcis mtrix

rszbe kzvetlenl bekapcsoldik. (1 319.oldal)A szerzk ismertetik az EGYMI szakszolglatknt elltott feladatkreit, szakmai szolgltatsait, cljt, tevkenysgformit s tpusait, valamint a gyermek tjt a tanulsi problma jelentkezstl a tbbsgi iskolba kerlsig (19.oldal3.bra). Az intzkedsek, feladatkrk szablyozsnak jogszablyi htterre hivatkoznak minden esetben, ezzel segtve a tovbbi tjkozdst. Az tmutat utols rszben egy-egy intzmnyi pldval bemutatjk azt a ktfle intzmnytpust, ami a Kt. 33. -ban lertak alapjn mkdhet. Az egyik a tbbcl, kzs igazgats kzoktatsi intzmny, pl. Szraznd Nevelsi Oktatsi kzpont voda, ltalnos Iskola, Szakiskola s EGYMI, a msik egy tbbcl, egysges gygypedaggiai intzmny alaptsa, mint pl. a Zugli Benedek Elek Egysges Gygypedaggiai Mdszertani Intzmny. Lsdmgtanulsbanakadlyozottsgtmakrben: tmutat tanulsban akadlyozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, tanulsban akadlyozottsggal kapcsolatos fogalmak felsorolst l. a 376. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

386

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

Kiadvny tpusa

Mdszertani intzmnyi tmutat Srlsspecifikus eszkzrendszer Dokumentcis tmutat

Az tmutatbl87 taneszkzket, tanknyveket, szoftvereket s terpis eszkzket ismerhetnk meg. A szerzk clja a tanulsban akadlyozott gyermekek oktatst-nevelst segt, ugyanakkor a tbbsgi gyermekek szmra is hasznos eszkzk bemutatsa. Segtenek a helyes kivlasztsban, s bemutatnak olyan jtkokat, segdleteket is, amelyeket a pedaggusok maguk is el tudnak kszteni. A tanulsban akadlyozottsg felismerse ltalban az vodskor vgn, az iskolskor elejn trtnik meg. Ezrt a szerzk ismertetik az iskolba lpshez szksges kpessgeket s az iskolakszltsg fontosabb elemeit. Konkrt tmpontokat nyjtanak az iskolba lpshez szksges kpessgekkel kapcsolatosan, s bemutatjk a szksges kpessgekkel nem rendelkez gyermekek jellemzit. A funkci s a felhasznls terletei szerint hrom nagy csoportban mutatjk be az eszkzket, eszkzcsoportokat. 1. csoport: Tantermi berendezsek A szerzk az iskola klmjnak, a tanterem berendezsnek, a tant szemlynek, a jtkok, szilrd struktrk s ritulk szerepnek ismertetsvel, krdseivel foglalkoznak. 2. csoport: Taneszkzk Tanulsban akadlyozott gyermekek rszre nincsenek specilis, csak az rszkre ksztett taneszkzk. Mind a magyar-, mind pedig a matematikatants sorn hasznlt eszkzk alkalmazhatk. Clszer az eszkzkkel hoszszabb ideig manipulltatni, s tbb eszkzvlasztsi lehetsget biztostani szmukra. A szerzk hasznos, konkrt javaslatokat fogalmaznak meg, mint pl. a tanulsban akadlyozott gyermekek rstantsa sorn clszer ceruzafogt s a gyengnlt gyermeknl hasznlt szles vonalazs fzeteket hasznlni. Tantrgyanknt felsoroljk azokat a tanknyveket, munkafzeteket, feladatgyjtemnyeket, amelyek nemcsak tanulsban akadlyozott tanulknl, hanem a komoly tanulsi nehzsget mutat gyermek tantsa sorn is eredmAri Plma Szekeres gota: Srlsspecifikus eszkztr tanulsban akadlyozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Educatio Kht., Budapest, 2008.
87

387

2. rsz Adaptcis mtrix

nyesek lehetnek. Hangslyozzk, hogy a tanulsban akadlyozott gyermekek ugyanazokat a taneszkzket, tanknyveket hasznlhatjk, mint p trsaik, de a srlstl s az egyni kpessgek szintjtl fggen szksges azok differencilt alkalmazsa, kiegsztse. Ehhez ajnl tantrgyanknt kpessgfejleszt feladatlapokat, knyveket, a Gyermekek Hza tanknyvcsaldjt s szmtstechnikai eszkzket. A taneszkzket lersokkal ismertetik s fnykppel szemlltetik. 3. csoport: Fejleszt s terpis eszkzk, jtkok A szerzk fejlesztsi terletenknt rjk le azokat a nehzsgeket, amelyek a tanulsi folyamatban befolysoljk a tanulsban akadlyozott gyermeket. Bemutatjk az egyni fejleszts s tanrai differencils sorn alkalmazhat terpis eszkzket. Az eszkzkrl rvid ismertetseket olvashatunk, s megtallhatjuk a bemutatott eszkz kpt s rt is. Lsdmgtanulsbanakadlyozottsgtmakrben: Ajnlsok tanulsban akadlyozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (az Ajnlsok Eszkzk c. fejezetei) (1.tblzat) tmutat tanulsban akadlyozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez (1.tblzat)Mdszertani intzmnyi tmutat A tanulsban akadlyozott tanulk problmjnak pedaggiai megkzeltse (7.oldal); Dokumentcis tmutat A gyermek fejldsvel, egyni fejlesztsvel sszefgg dokumentumok (2328.oldal) J gyakorlat Pedaggiai trgy Jtka jtk-, feladat- s eszkzgyjtemny Segdanyag a bettantst megelz idszak fejlesztsi terleteihez A Lrincz-fle fajtkrendszer alkalmazsa a klnbz fejlettsg tanulk egyttnevelsben s oktatsban Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, tanulsban akadlyozottsggal kapcsolatos fogalmak felsorolst l. a 376. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

388

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

Kiadvny tpusa

Mdszertani intzmnyi tmutat Srlsspecifikus eszkzrendszer Dokumentcis tmutat

Az tmutat88 olyan informcikat tartalmaz, amelyek megknnythetik s segthetik a tbbsgi pedaggusok s intzmnyvezetk munkjt a tanulsban akadlyozott gyermekekkel val foglalkozskor. A befogad nevelsi-oktatsi intzmnyekbe kerl gyermekek s csaldjaik szmos olyan irattal, dokumentcival rendelkezhetnek, amelyekkel ms gyermekek nem. A szerzk rtheten, pldkkal, idzetekkel illusztrlva mutatjk be s jellemzik ezeket a specilis dokumentumokat. A szerzk tisztzzk a tanulsi korltok fogalmt, s egy egyszer, ttekinthet brval mutatjk be a mindennapok sorn hasznlt fogalmak egymshoz val viszonyt (7.oldal). Az tmutatbl megismerhetjk a tanulsban akadlyozott gyermeket nevel csald lettjt az iskolavlaszts eltt, s az elfogadsnak azt a nehz idszakt, amelyet minden srlt gyermek szlje tl. A kiadvny bemutatja azokat a dokumentumokat a zrjelentstl a szakrti vlemnyig, amelyekkel a gyermekek a befogad kzssgbe kerlnek (91 1.oldal).Olvashatunk a szakrti vlemnyt kszt team munkjrl, a szakrti vlemny egyes rszeirl, valamint a vizsglat sorn alkalmazott eljrsok tartalmrl. A szerzk pldkkal, idzetekkel s mellkletekkel teszik kzzelfoghatv a fejldsi tesztek, intelligenciavizsglatok, csaldrajzok, a Goodenough-rajzteszt, a Frostig-teszt s a Bender-prba ismertetst (1218.oldal). A befogad intzmnyek feladatait is megismerhetik az olvask. A tanulsban akadlyozott gyermekek tantshoz szksges szemlyi s trgyi felttelek megteremtst biztost szakmai dokumentumok mdostst rszletesen bemutatjk (1 112.oldals1821.oldal). A szerzk clszernek tartjk, hogy a mdosts sorn a befogad intzmny pedaggusai felhasznljk a sajtos nevelsi igny gyermekek szakelltst vgz, a feladat elltsra jogosult szakemberek segtsgt. Az tmutatban srlsi tpusoknak megfelelen olvashatunk rluk.

Ari Plma Szekeres gota: tmutat tanulsban akadlyozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Dokumentcis tmutat. suliNova Kht., Budapest, 2007 .
88

389

2. rsz Adaptcis mtrix

Bemutatjk a tangyi nyilvntarts dokumentumait, javasoljk megfelel T. szmok s trvnyi hivatkozs megadsval a logopdiban hasznlatos egyni haladsi s mulasztsi napl vagy a gygypedaggiai napl hasznlatt. A gyermek fejldsvel, egyni fejlesztsvel sszefgg dokumentumok ismertetse sorn ttekintst kapunk az egyni fejleszts trvnyi htterrl, a habilitcis, rehabilitcis tevkenysg kzs cljairl, feladatairl, meghatroz tnyezirl, trgyi, szemlyi feltteleirl, alapvet lpseirl. Mindezeket a szerzk trvnyi hivatkozsokkal elltva kzlik, gy brki szmra lehetv vlik, hogy az tmutatban olvasottakrl mg tbb informcihoz jusson. Lsdmgtanulsbanakadlyozottsgtmakrben: Ajnlsok tanulsban akadlyozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat tanulsban akadlyozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, tanulsban akadlyozottsggal kapcsolatos fogalmak felsorolst l. a 376. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

390

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok Szvegrts-szvegalkots Matematika

Kiadvny tpusa

Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik letplya-pts

A tanulsban akadlyozott gyermekek egyttnevelshez szksges kompetencia alap modulok konkrt, tanrn felhasznlhat segtsget jelentenek a tbbsgi pedaggusok szmra. Az adaptcik a mindennapokban hasznlhat javaslatokat, mdost eljrsokat, ajnlsokat tartalmaznak, amelyek szksgesek az integrlt nevels megvalstshoz. Az elkszlt kompetencia alap modulok kzl ngy szvegrtsi-szvegalkotsi, egy letplya-ptsi, egy szocilis modult lttak el gygypedaggusok srlsspecifikus ajnlsokkal. Az adaptci kszti olyan modulokat vlasztottak, amelyekben az adott srlssel rendelkez tanulk legjellemzbb tneteit mutat terletek pl. testsmafejleszts, szkincsfejleszts, mozgsfejleszts stb. kezelsre is lehetsg nylik. A modulokhoz rt ajnlsok analgis alkalmazsval ms modulok tanrai felhasznlsa is megvalsthat. A modulfeldolgozs menetben konkrt tancsokat, javaslatokat fogalmaznak meg a tanri s a tanuli tevkenysgben. Jelzik az elvrhat s nem elvrhat tartalmakat, ami segtsget jelent a differencilshoz. Tanulsban akadlyozott gyermekek egyttnevelshez az albbi moduladaptcik kszltek el (2.tblzat). Szvegrts-szvegalkots: hrom adaptlt modul az 1. vfolyam szmra az alapoz s beszdfejleszt szakaszhoz s egy adaptlt modul a 2. vfolyam szmra a beszdfejleszt szakaszhoz. A moduladaptcik a tjkozds, a szkincs s rzkels, szlels fejlesztse s a nagymozgs, testtudat, finommotorika tmakreire fkuszlnak. Ezeknek a kpessgeknek a fejlesztse nemcsak 1. vfolyamon s ezen a kompetenciaterleten feladat, ezrt az ajnlsokban tallhat tancsok, javaslatok a tbbi modul feldolgozsa sorn is hasznosthatk. Az letplya-ptsi modul jl felptett, ezrt a tanulsban akadlyozott gyermek kpes lehet hatkonyan bekapcsoldni. Arra hvjk fel az adaptci kszti a figyelmet, hogy a feldolgozs sorn a gyermekek olvassi szintjt vegyk figyelembe. 1 adaptlt modul az 1. vfolyam szmra (Hsk, pldakpek, nagy egynisgek: Szlk s kicsinyeik az llatvilgban). A szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencia moduljai kzl az n s a vilg: Jtk a szabadban c. modul klnbz tevkenysgeibe jl be tud kap391

2. rsz Adaptcis mtrix

csoldni a tanulsban akadlyozott gyermek. Felhvjk a figyelmet a tanulsban akadlyozott gyermek figyelmnek ingadozsbl s mozgsainak (esetleges) koordinlatlansgbl ered nehzsgeikre. Lsdmgtanulsbanakadlyozottsgtmakrben: Ajnlsok tanulsban akadlyozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, tanulsban akadlyozottsggal kapcsolatos fogalmak felsorolst l. a 376. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

392

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

VoDBAN A szakmai s szakszolgltatk, illetve a befogad intzmnyek szervezetfejlesztshez kapcsold Az SNI-gyermekek integrlt nevelse az vodban A nevels sorn alkalmazott szemlltets, specilis didaktikai eljrsok, mdszerek, eszkzk bemutatsa. Olyan fejleszt program, amely mikrocsoportban s egyni fejleszt foglalkozsokon is eredmnyesen hasznlhat. A fejleszt program vegyes s azonos letkor csoportokban egyarnt jl alkalmazhat. A tgabb trsadalmi kzeg tmogatst clz Katica differencilt kpessg- s kszsgfejleszt program, klns tekintettel az integrlt nevelsre A program clja a mssgot elfogad krnyezet megteremtse, az egszsges s fogyatkos gyermekek kommunikcis kszsgnek, rszkpessgeinek, nllsguknak, alkalmazkodkpessgknek, egyttmkdsknek fejlesztse, a szksges specilis mdszerek, terpis eljrsok, technikk szakszer megvlasztsa s alkalmazsa a srlt funkcik differenciltabb mkdsnek tudatos fejlesztse rdekben. VoDBAN s IsKolBAN Pedaggiai trgy Csendgyakorlat alkalmazsa habilitcis rkon A fejleszts clja ezzel a gyakorlattal a nyugodt, bks lgkr megteremtse, a feszltsgek s problmk feloldsa gy, hogy a gyermek sajt irnytsa alatt ll, a problmt maga keresi s oldja meg. 393

SNI-gyermek

2. rsz Adaptcis mtrix

Jtka jtk-, feladat- s eszkzgyjtemny Segdanyag a bettantst megelz idszak fejlesztsi terleteihez A program clja azoknak a rszkpessgeknek a fejlesztse, amelyek knynyebb teszik az alap-kultrtechnikk sikeres elsajttst. A program rszleteiben is alkalmazhat. A Lrincz-fle fajtkrendszer alkalmazsa a klnbz fejlettsg tanulk egyttnevelsben s oktatsban. A nevel-oktat munkban, a habilitcis, rehabilitcis foglalkozsokon is lehetsget biztost a rszkpessgek, a matematikai logika s a kzssgfejleszts terletn a sajtos nevelsi igny gyermekek fejlesztsben. IsKolBAN Pedaggiai trgy Mucsi palntk Palnta fejleszt-felzrkztat-integrcis-kpessgkibontakoztat program Mucsiban A Palnta program lnyege, hogy a sajtos nevelsi igny tanulkat egytt, integrltan nevelik, s heti 2-3-4 alkalommal, a dleltti rkkal prhuzamosan egyni vagy mikrocsoportos fejleszt foglalkozson vesznek rszt. A Gyermekek Hza integrcis gyakorlata, klns tekintettel a Hatkony iskolt mindenkinek, avagy integrlt nevels a gyakorlatban cm akkreditlt kpzsre a Gyermekek Hza tanknyvcsald knyveinek gyakorlati hasznlathoz A Gyermekek Hza program e kpzsvel felknlja olyan innovatv szemllet alaktst, amely biztosthatja minden tanul szmra a hatkony, inkluzv tanulsi krnyezet kialaktst. Az jtani kvn pedaggusok munkjt segtik a Gyermekek Hza tanknyvcsaldjnak munkatanknyv jelleg ktetei. Lsdmgtanulsbanakadlyozottsgtmakrben: Ajnlsok tanulsban akadlyozott gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat tanulsban akadlyozott gyermekek, tanulk egyttnevelshez.Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, tanulsban akadlyozottsggal kapcsolatos fogalmak felsorolst l. a 376. oldalon Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

394

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az vodai nevels terletn kzs Ajnls kszlt a gyengnlt s aliglt, valamint a vak s aliglt gyermekek egyttnevelshez (27.oldal). A megfelel differencils csak akkor lehet sikeres, ha a ltssrlt gyermeket fogad vodapedaggusok elsajttjk a ltssrltek pedaggijnak alapismereteit. A programban rszletesen kidolgozott fejlesztsi tervek s fejlesztsi tmatervek megfelel, srlsspecifikus a gyermek egyni ignyeit figyelembe vev s ahhoz igazod adaptcival jl hasznlhatak a tbbsgi vodban, slyosan ltssrlt gyermekek befogadsa esetn is. A vak s az aliglt gyermekek egyttnevelse folyamatos figyelmet ignyel a napi felkszls sorn s a csoportban vgzett munkban egyarnt. A ltssrlt gyermekek minden tevkenysget egytt vgezhetnek trsaikkal, ha szmukra a szksges jtkeszkzket, biztonsgos krlmnyeket megteremtjk. A befogad vodapedaggus igazi kreatv alkotmunka el nz, hiszen clszer naponta biztostani a megfelel eszkzket, jragondolni, a sajtos ignyeihez adaptlni a mdszereket, majd a megvalsts sorn elvgezni a szksges korrekcikat, a tapasztalatokat pedig felhasznlni a kvetkez napok munkjban. Pldul folyamatosan cskkenteni a balesetveszlyt, segteni a beilleszkedst. Mindez nem kevs, de megvalsthat szakmai feladat, kihvs. A vakok iskolja mdszertani kzpontot mkdtetve vesz rszt az vodapedaggusok tiflopedaggiai szempont tovbbkpzsben, utaztanrai kzvetlen segtsget is nyjtanak. Vak s aliglt gyermekek egyttnevelse esetn az Ajnlsnak89 az egyttnevels sikere szempontjbl kiemelten fontos rszei Az vn szmra szksges a ltssrls megismerse, klns tekintettel arra, hogy mennyire tmaszkodik a gyermek a ltsmaradvnyra (5.,8.oldal). A ltssrls hatsa nagymrtkben fgg a ltsmaradvny mrtktl. A vak gyermekek megismer tevkenysgben dnt jelentsget kap a motoros-taktilis s a hallsi rzkels. A szocilis kompetencia s kpessgek alaHegyin Honyek Katalin (szerk.): Ajnlsok ltssrlt gyermekek kompetencia alap fejlesztshez. vodai nevels. suliNova Kht., Budapest, 2006.
89

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

395

2. rsz Adaptcis mtrix

kulst illeten alapvet nllsodsi trekvseinek figyelmen kvl hagysa vagy a tlzott flts negatvan befolysolja a gyermek aktivitst, nveli fggsgt. A vizulis benyomsok hinya cskkenti a lehetsgeket, de a nevelsi mdszerek s elvrsok nagy hatssal vannak a fejldsre. Az egyttnevels alapelve az egynre szl, differencilt bnsmd kzppontba helyezse. A vak s aliglt gyermekek fejlesztse szakmakzi egyttmkdssel, a fejleszt pedaggiai, az vodapedaggiai s a gygypedaggiai szaktudst tvzve trtnik(101 1.oldal). A sikeres integrci kulcsszereplje az vodapedaggus. Az Ajnls rszletezi a slyosan ltssrlt gyermek rkezse eltti felkszls feladatait, a beilleszkeds segtsnek lehetsgeit s az akadlymentests szempontjait (910.oldal). A trgyi krnyezet megismertetse s a trsakkal val tallkozs megknnytse a beszoktats idejnek feladata (1 112.oldal). A jtk a vak gyermek szemlyisgformlsnak is alapvet eszkze. Aligltk esetben a maradk lts kihasznlsra s fejlesztsre kell trekedni. Minden fejlesztsi terlethez specilis szempontoknak megfelel rszletekre is figyel sszellts segti az vn munkjt. Ez alkotja az ajnls gerinct (1 323.oldal). A pontrs-olvass elksztse manipulcis kszsg, tapintsi diszkriminci, tjkozdsi kszsg, illetve kognitv tevkenysgek fejlesztsvel az vodban trtnik, az eszkzeivel val ismerkedsben gygypedaggus segt(2324.oldal).

Lsdmgslyosltssrlstmakrben: Ajnlsok vak s aliglt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat vak s aliglt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr adaptlt krnyezet akuszto-taktilis mdszer aliglts Braille leslts kzelre, ~ tvolra rzkszervi fogyatkossg fnyrzkelk gyengnlt hangrnyk hangos knyv 396

vak gyermek

haptikus szlels korai fejleszts s gondozs ltsi funkcik ltsnevels ltssrls ltssrltek pedaggija, ~ szakos tanr, ~ szakos terapeuta letapogat olvass mozgstrner ltssrlt szemlyek szmra nagytrgylt okulomotoros funkcik optikai segdeszkzk pontrs progredil szembetegsg ritkasoros taneszkzk rvidrs siket-vaksg slyos fokban ltssrlt szemvegek tiflopedaggia, tiflopedaggus tiflotechnika ujjolvask vak verbalizmus veszlyeztetett lts vzus Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

397

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az Ajnls90 rszletes lersbl a befogad pedaggus tjkozdhat a vak tanul sajtosan pl vilgrl, gondolkodsrl, a krnyezetvel val kapcsolat kezdemnyezsnek a ltk kztt szokvnyostl eltr lehetsgrl, gyakorlatrl. Az aliglts vagy a vaksg kvetkeztben egyes kpessgek felrtkeldnek. A tapints s a halls mint vezet rzkelsi md, elsdleges informcis csatorna kulcsfontossgv vlik. Az oktats sorn kiemelt szerepet kap a beszd. A beszlgets, elmesls, magyarzat mint a leggyakrabban alkalmazott mdszer minsgileg kzvetett rzkelst jelent. A vakon szletett tanulk gyakran gazdag szkincsek, ugyanakkor az rzkletes tapasztalatot nlklz tartalom hinya verbalizmust eredmnyez. A vizulis informciszerzs neheztett, cskkent volta vagy teljes hinya a valsg megismersben s a kultrtechnikk elsajttsban sajtos mdszerek alkalmazst teszi szksgess. Az Ajnls szmos, az egyttnevels sorn segt megoldst mutat be. Felhvja a figyelmet a gygypedaggus segtsgnek fontossgra. A pedaggus tjkoztatst kap a slyos ltssrltsg fogalmrl, kritriumairl, az ide tartoz szemszeti kategrikrl. Megismerheti a vak tanul rzkelsi korltait s lehetsgeit. A fejezet fontos altmi mg: a haptikus rzkels jellemzi s hatsa a figyelemre, emlkezetre, valamint a ltssrls hatsa a kpessgek fejldsre, a kommunikcira, a kognitv s a motoros funkcikra (71 1. oldal). A slyos fokban ltssrlt tanulk oktatsnak alapeszkze a pontrs-olvass rendszere. Az rdekld betekintst nyer a Braille-olvass s -rs legfontosabb jellseibe; a Braille-rs s -olvass megtantsnak elksztsbe; a pontrs technikjba s eszkzeibe. Megismerkedhet a ltssrltek ltal hasznlt legfontosabb eszkzkkel pl. szkennelt tanknyv, hangos knyvtr, szmtgp, kpernyolvas (1 5.oldal). 11 A differencils eszkze az alapoz tantrgyak tantsa sorn az egyni fejleszts. Clja a lts hinybl vagy az aligltsbl ered hinyossgok komLrinczn Kovcs Terzia: Ajnlsok vak s aliglt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Szvegrts-szvegalkots. suliNova Kht., Budapest, 2006.
90

398

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

vak gyermek

penzlsa, korriglsa vagy a prevenci. Az optimlis fejleszts megvalstshoz a gygypedaggussal val egyttmkds elengedhetetlen (1819. oldal). Az Ajnls legterjedelmesebb rszt kpezik a tmakrnknti javaslatok. A szerz az A modulban vfolyamonknt, tmakrnknt, a B modulban vfolyamonknt, tantrgyanknt, a C modulban vfolyamonknt a kpessgfejlesztsi fkuszok, ajnlott tevkenysgek, ismeretek, tananyagtartalmak, eslyegyenlsg s eszkzk szempontsor alapjn tesz javaslatokat a megvalsts lehetsgre, eszkzeire, a specilis megkzelts szksgessgre vonatkozan (1943.oldal). A tanulsszervezsi javaslatok, praktikumok, diszkrimincimentessg s engedmnyek a kvetelmnyekben az egyttnevels sorn klnsen fontos tmk (434. oldal). A Mdszerek cm fejezet rshoz, olvasshoz, szemlltetshez kapcsold nllsgot fokoz, egyni sajtossgokat figyelembe vev mdszertani tleteket tartalmaz. A vak tanulk integrciban sem nlklzhetik a specilis eszkzket (5053.oldal), s joguk van ahhoz, hogy a pedaggus egyedi, mltnyos, de mgis relis rtkelsi, mrsi mdszereket alkalmazzon(5455.oldal). A ktet vgn szakirodalmi ajnls tallhat. Lsdmgslyosltssrlstmakrben: Ajnlsok vak s aliglt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat vak s aliglt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat (A vak gyermekek mdszertani intzmnynek feladatai (2330.oldal); Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, slyos ltssrlssel kapcsolatos fogalmak felsorolst l. a 396397 oldalon . Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

399

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az Ajnls91 rszletes informcikat tartalmaz a ltssrls mibenltrl, a slyos fok ltssrls pedaggiai kvetkezmnyeirl, a ltssrlt tanul akadlyozott szlelsi s cselekvsi lehetsgeirl s a szocilis nehzsgekrl, amelyek miatt az p trsak kzssgben sorozatosan konfliktushelyzetek alakulhatnak ki. Sok mlik a pedaggus empatikus hozzllsn, specilis pedaggiai felkszltsgn, innovatv kszsgn, tbbletmunka-vllalsi kszsgn, valamint gyermek- s szakmaszeretetn. Az ezeken alapul j kapcsolatban pedaggiai rhatssal alakthatja a tanul gyeit gy, hogy a nehzsgekbl, konfliktusokbl a vak tanul nrzete srlse nlkl, a tapasztalattl megersdve lpjen tovbb. Az rintett kompetenciaterlet alapveten az pen maradt funkcikra pt, egyni eszkzket biztost, az rtkelsben egyni szempontokat kvet. Differencilni szksges a clok, a tartalmak s tevkenysgek, valamint a feladatok szintjn is. A tbbsgi iskolba jelentkez slyosan ltssrlt tanul pedaggusainak nem egyedl kell szembenznie a szokatlan nevelsi, oktatsi helyzettel. Segtsgl hvhatja a gygypedaggus utaztanrt, s ajnlsok, tmutatk sora kszlt a befogad tbbsgi iskolk pedaggusai szmra segt szndkkal. Milyen fontos krdsekben igazt el ez az Ajnls? A slyosan ltssrltek matematikatantsnak jellemzi cm fejezet a befogad pedaggus figyelmt a jrhat utakra irnytja. Tmaszkodhat a vak tanul szmemlkezetre, s clszer a tevkenykedtetsre, a fogalmak tartalmnak bvtsre s az egyni szksgletekhez adaptlt eszkzk biztostsra trekedni. A kpessgfejleszts fkuszban a manipulci, a hallsi figyelem s az emlkezet fejlesztse ll. Kiemelten fejlesztend terletek: a szmemlkezet, a fejben trtn mveletvgzs, a logikai, valamint a kombinatorikai feladatok s a speciliseszkz-hasznlat elsajttsa (89.oldals141 5.oldal). Az eszkzkkel kapcsolatos ajnlsok lnyege az a figyelmeztets, hogy a vak tanulk oktatsa-nevelse rendszeres szemlltetshez, rzkelsi tapasztaBrumbauer Magdolna Kusnyerik Emese Ruff gota (szerk.): Ajnlsok vak s aliglt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Matematika. suliNova Kht., Budapest, 2006.
91

400

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

vak gyermek

latok gyjtshez kttt. Az eszkzk lehetnek azonosak a tbbsgi iskolban hasznlatosakkal, lehetnek adaptlt s specilis eszkzk. Egy-egy j eszkz bevezetsekor azonban mindig pluszidre van szksg (910.oldal)! A szerzk a tmakrk kapcsn sok j mdszert kzlnek, bevlt eljrsokra hvjk fel a figyelmet, szmos tletet sorakoztatnak fel. Kln rszletezik a pedaggus tennivalit, a segtsi mdokat. Javasolt ezek rszletes ttanulmnyozsa (1214.s1 51.oldal)! A szerzk vfolyamonknt, azon bell tmakrnknt jelzik azokat az eltrseket a Programterv egyb rszeit vltozatlanul hagyva , amelyek a slyos fokban ltssrltek matematikaoktatsban megjelennek 112. vfolyamig, legyenek azok eszkzben, tananyagban vagy akr kvetelmnyekben megnyilvnul klnbsgek. Ez a fejezet tmnk szempontjbl klns jelentsggel br (1855.oldal). Az rtkelsben szerepet kaphatnak Braille-rs feladatlapok s a szmtgp is(101 1.oldal). A pedaggus akkor tud adekvt segtsget nyjtani vak tantvnynak, ha ismeri ltsteljestmnyt, nehzsgeit. A beszlgets, az szinte rdeklds a tanulval kialaktott j kapcsolathoz vezet t. Az osztlykzssg hozzllsa megknnytheti, de htrltathatja is a ltssrlt gyermek beilleszkedst (1718.oldal). Lsdmgslyosltssrlstmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz: 1 adaptlt modul az 1. vfolyamra a matematikai kompetenciaterleten (5. modul) s 2 adaptlt modul 2. vfolyamra (33. s 35.) (2.tblzat) Ajnlsok vak s aliglt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat vak s aliglt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, slyos ltssrlssel kapcsolatos fogalmak felsorolst l. a 396397 oldalon . Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

401

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Pedaggiai megkzeltsben slyos fokban ltssrltek vakok azok, akik az rs-olvass lt elsajttsra, huzamosabb ideig tart gyakorlsra megfelel segdeszkz alkalmazsval sem kpesek. k a tapint-hall letmdot tanuljk. Az Ajnls92 rszletesen ismerteti a vaksg legfontosabb jellemzit, sajtossgait, a krnyez vilg alapveten haptikus s hallsi rzkelssel trtn megismersi mdjt. A vilgot vakon msknt kell meglni, de meg lehet lni. Meg kell kzdeni az nismeret, nrtkels csapdival is. A lelki egyensly elrshez a vaksg sszes htrnynak s terhnek felismerse s elfogadsa vezet. A veleszletett, illetve az els letvekben kialakult srls ms feltteleket jelent, ms utat szab a bels fejldsnek. Ms vagyok, korltozottabbak a lehetsgeim, tudom, hogy a tbbi ember rendelkezik egy olyan kpessggel, amivel n nem. Ezt az llapotot azonban termszetesnek lem meg gy gondolkodhat magrl. Ennek a pozitv hozzllsnak a kialaktsa pedig kzs feladata mindazoknak, akik a vak gyermekkel foglalkoznak. A slyosan ltssrlt gyerekek nagymrtkben klnbznek vizulis kpessgeikben. A legkisebb maradklts is alapvet hatssal lehet az rzkels, a fogalomalkots egsz szerkezetre, s sokat segthet az nllsg, a szocilis rettsg alakulsban (71 1.oldal). Az Ajnls meghatrozza azokat a srlsspecifikus pedaggiai alapelveket, clokat s feladatokat (1 5. oldal), valamint a szocilis kpessgek 31 fejlesztsnek azon terleteit (pl. kognitv funkcik, n-funkcik s szocilis funkcik), amelyek nlkl nem valsulhat meg sikeres egyttnevels, illetve trsadalmi integrci. Az oktat-nevel munka f clja ezen a kompetenciaterleten a kommunikcis helyzetek megfelel rtelmezsnek megtantsa, a szocilis viselkeds trsadalmilag elvrhat szablyainak elsajttsa, a msok irnti emptia, tisztelet, trelem fejlesztse. A programtantervben megjelen tmakrk a vak gyermekek kompetencia alap fejlesztsre is teljes mrtkben alkalmazhatk. Eltrs az ismeretszerSomorjai gnes (szerk.): Ajnlsok vak s aliglt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik. suliNova Kht., Budapest, 2006.
92

402

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

vak gyermek

zs mdjban, eszkzeiben, esetleg terjedelmben, mlysgben s a rfordtott idben jelenik meg. Vannak olyan tmakrk, amelyek a vizualits hinya miatt nehzsget okoznak, s olyan tmakr is akad, amelynek a feldolgozsa klns hangslyt kap. A feldolgozshoz tleteket, megoldsi mdokat javasol a szerz (1723.oldal). A tanulsszervezsi formkkal kapcsolatos javaslatok betartsa (2324. oldal) s a szemlykzpont, differencil pedaggiai mdszerek alkalmazsa (242. oldal) nagymrtkben nveli a ltssrlt tanul j trsas kzrzett az osztlyban. A munka rtkelsekor clravezet a pozitv megersts elnyben rszestse s a hinyossgok megbeszlse. Javasolt a pedaggiai programmal sszhangban egyedi rtkelsi, mrsi mdszerek alkalmazsa. Az Ajnls a szocilis, letviteli s krnyezeti kompetenciaterlet rtkelshez segtsgl tpusrtkel lapokat ajnl (2934.oldal). A vakok mdszertani intzmnye a befogad intzmnyekkel (mr 31 teleplsen 60 intzmnnyel) tartja a kapcsolatot s nyjt segtsget: tancsads, tovbbkpzs a vak gyermeket, tanult nevel csaldoknak is (1 3.ol11 dal). Specilis taneszkzket (pl. abakusz, mrtani testek stb.) a Vakok ltalnos Iskoljnak tanszerkszt mhelye gyrt s Mdszertani Kzpontja klcsnz (2728.oldal). Lsdmgslyosltssrlstmakrben: Ajnlsok vak s aliglt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat vak s aliglt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, slyos ltssrlssel kapcsolatos fogalmak felsorolst l. a 396397 oldalon . Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

403

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Sem az els, sem a msodik idegen nyelv tanulsa all trtn felments nem javasolt, nincs r szksg gy foglal llst az Ajnls93 szerzje, aki nyelvtanr, s maga is vak. Ma Magyarorszgon a slyosan ltssrlt ltalnos iskolsok ktharmada specilis intzmnyekben tanul, egyharmaduk orszgszerte ltkkal egytt nevelkedik. A gimnazistk mindegyike hagyomnyosan tbbsgi iskolkban tanul. A vakok specilis iskoliban mkd utaztanri szolglat kszsggel nyjt segtsget az egyni tanulsi szksgletek feltrkpezsben s annak eldntsben, hogy egy vak gyermek mely feladatokat kpes elvgezni s milyen a segdeszkzignye. Az idegen nyelv tantsa tmaszkodhat a vak s az aligt gyermekeknek a verbalitshoz kttt tanulsi folyamatokban ltalban mutatott kiemelked eredmnyeire, de tanulsukat segti a pontrs s -olvass, a szmtgp (norml billentyzeten tzujjas vakrs megtanulsval) s a kpernyolvas s karakterfelismer program. Az idegen nyelven trtn rs s olvass elsajttshoz is kvnatos lenne, ha minden tanul rendelkezne Braille-kijelzvel (101 3.oldal). A programcsomag igyekszik minden rzkszervet bekapcsolni a nyelvtantsba, szmos feladat kpekre, rajzokra, drmajtkra, azaz a vizulis kultrra pl. Vannak olyan feladatok, amelyek nem alkalmazhatk vak tanulk esetben, de a feladatok nagy rsze adaptlhat vagy tanri segtsggel megoldhat. A nyelvtanuls kzben klnbz kpessgek az 16. vfolyamon: a tanul nyelvtanulshoz val pozitv belltdsa, motivcija, a kreatv kommunikci, a clnyelvi kultra minl szlesebb kr megismersre trekvs, a tanul nbecslsnek, nismeretnek nvekedse, az egyttmkdsre val kpessg, a megismersi vgy; a 712. vfolyamon: a kooperatv tanulsi kpessgek, az interkulturlis kompetencik, a tudatossg, a tanulsi stratgia, a prezentcis kszsg, az internet ltal nyjtott tanulsi s kommunikcis lehetsgek fejlesztst szolgl feladatok megoldsba bevonhat a vak tanul, s szmos tletet kap erre a befogad pedaggus (1 320. oldal).
Flamich Mria (szerk.): Ajnlsok vak s aliglt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez. Idegen nyelv. suliNova Kht., Budapest, 2006.
93

404

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

vak gyermek

A nyelvi fejlesztsi clok cm fejezetekben rszletekbe men javaslatok tallhatak, amelyek a vak tanul rszvtelt lehetv teszik a nyelvi fejleszts hrom szintjnek fejldst szolgl kpessgfejlesztsi gyakorlatokban. Rendkvli fontossg ez a kt fejezet (2131.oldal)! Az idegen nyelvi programcsomagok nagy hangslyt fektetnek a kooperatv tanulsi formkra, a pr- s csoportmunkra ez sok szempontbl hasznos a ltssrlt szmra a nyelvtanr ezzel segtheti a nehezebb szocializcij vak tanul beillesztst a munkba (3133.oldal). A tapasztalatok azt mutatjk, a vak tanul knnyebben tart lpst, ha egyni megsegtsben is rszesl, ha megismeri s elsajttja a szmra legelnysebb tanulsi stratgikat. Segt, thidal megoldsok tallhatk az rshoz, olvasshoz kttt feladatvgzsre, a hagyomnyos s elektronikus sztr hasznlatra, a javts mdjra (353.oldal). A ltssrlt tanulk rtkelsnek alapelvei azonosak a ltkval, az egyni klnbsgeket figyelembe vev relis rtkels megfelel a vak tanulk ignyeinek (3335. oldal). ravzlat s irodalomjegyzk is segti a vakok idegen nyelv tantst vllal tanr munkjt (338.oldal). Lsdmgslyosltssrlstmakrben: Ajnlsok vak s aliglt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat vak s aliglt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, slyos ltssrlssel kapcsolatos fogalmak felsorolst l. a 396397 oldalon . Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

405

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok vodai nevels Szvegrts-szvegalkots Matematika Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik Idegen nyelv letplya-pts

SNI-gyermek

Az Ajnlsbl94 a befogad pedaggus a ltssrlt gyermekek ltalnos jellemzinek felvzolsa utn amely a funkcionlis lts elemeit is bemutatja a kpessgfejleszts specialitsaival tallkozhat. A tmakrk elemzse kapcsn kifejezetten ltssrltekre vonatkoz, az oktats folyamatt megknnyt mdszerekkel, tanulsszervezsi mdokkal ismerkedhet. A ltssrlt tanult a kzvetlen, majd tgabb krnyezetbe val beilleszkedsben nagymrtkben segtik a srlsspecifikus korrekcis, kompenzcis tevkenysgek, technikk krbe tartoz tantrgyak, amelyeket egyni fejleszts keretben sajttanak el: szmtstechnikai ismeretek, gprs vagy a tjkozds tantsa, a ltsnevels s a testnevels. tmutats a rszletes keresshez: A lts hinya mdostja a szemly tbbi funkciit, mint pl. a kognitv (figyelem, emlkezet, gondolkods) s a motoros funkcik (cselekvs, helyvltoztats), illetve zavar lphet fel a szocilis funkcik (nkp, nrtkels, beilleszkeds) terletn (1 5.oldal). 31 A kpessgfejleszts minden rszterlethez tallhatunk olyan kiegszt tartalmakat, gyakorlatokat, amelyek alkalmazkodnak a vak s aliglt tanulk lehetsgeihez s sajtossgaihoz. A szerzk a kimeneti elvrsokban pedig a sajtosan vakos akadlyozottsg eredmnyes cskkentst tzik ki clul (1 518.oldal). Rszletesen trgyalja az letplya-ptsi kompetenciaterleten bell a vak tanulk esetn nem megoldhat feladatokat (pl. hmzs, kpkszts lers alapjn), a sajtos technikkat, eszkzket ignyl megoldsokat, kvetelmnyeket. Tanulsmdszertan tern klnsen fontos az informciszerzshez, -kvetshez, -lejegyzshez szksges technikk megismerse s az ehhez szksges eszkzk biztostsa. A manulis tevkenysgek (pl. vgs, mrs, ragaszts stb.) a ltssrlt tanulknak gyakran okoznak nehzsget (mretek betartsa, arnyossg, szablyossg stb.). Egyni segtsgadssal az egyes

Czibere Csilla Szilgyi Vera (szerk.): Ajnlsok vak s aliglt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. letplya-pts. suliNova Kht., Budapest, 2006.
94

406

Kompetenciaterlet

Kiadvny tpusa

vak gyermek

eszkzk hasznlatnak megtantsban fontos a fokozatossg szem eltt tartsa s az aprlkosan kidolgozott lpsekkel halads (1830.oldal). A munkajogi ismeretek tmnl javasolt a szocilis elltsokrl szl kiegsztsek s specilis munkajogi rendelkezsek pl. a megvltozott munkakpessg dolgozkkal kapcsolatos rendelkezsek megismertetse (2425. oldal). A vak gyermekek szleivel folyamatos kapcsolattarts szksges gyermekk korltozott lehetsg plyavlasztsnak felksztshez. A rehabilitcis fejleszts tantrgyai s feladatai mindig egynre szabottan ptenek a megmaradt kpessgekre, funkcikra (3539.oldal). Lsdmgslyosltssrlstmakrben: SNI-szempont mintamodulok a kompetencia alap programcsomagok adaptlshoz: 2 adaptlt modul az 1. vfolyam szmra az letplyaptsi kompetenciaterleten (A termszet: a mi vilgunk Npszoksok Itt a farsang, ll a bl! s Npi mestersgek, foglalkozsok Nemezels 2.) (2.tblzat) Ajnlsok vak s aliglt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat vak s aliglt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, slyos ltssrlssel kapcsolatos fogalmak felsorolst l. a 396397 oldalon . Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

407

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

Kiadvny tpusa

Mdszertani intzmnyi tmutat Srlsspecifikus eszkzrendszer Dokumentcis tmutat

Az tmutat95 srlsspecifikus szempont ttekintst ad az egyttnevelst alapveten meghatroz tudnivalkrl, az integrcit segt egysges gygypedaggiaimdszertaniintzmnyrl s a tbbsgi iskolk pedaggusai szmra elrhet szakmai segtsgnyjtsrl. A befogad pedaggus tmpontokat tall a slyos fok ltssrlsek vaksg s aliglts azonostshoz, megismerheti a ltssrls pedaggiai kvetkezmnyeit. Pedaggusok s ltssrlt gyermeket nevel szlk is hasznos ismereteket szerezhetnek a ltssrlt gyermek fejlesztsrl s az ebben kzremkdk tennivalirl. A kiadvny a szerzk szndka szerint szemlletforml is hangslyozza, hogy a slyos fokban ltssrlt gyermeket fejleszt minden pedaggiai munka alapja s a sikeres egyttnevels kiindulpontja a sajtos nevelsi igny figyelembevtele, amely a fejleszts specilis szempontjait is meghatrozza. Az tmutatban az albb jellt tmkban tjkozdhat: A fogyatkossgi terlet orszgosan egyetlen Egysges Gygypedaggiai Mdszertani Intzmnye fejldse, amely a napjainkban jellemz szerepkrk kialakulshoz vezetett: az p gyermekekkel, tanulkkal egytt nevelhet, oktathat, vak gyermekek, tanulk integrcijnak, egyttnevelsnek segtse s a gygypedaggiai intzmnyt vlaszt szlk gyermekeinek nevelse-oktatsa (58.oldal). A ltssrls szemszeti s pedaggiai szempont rtelmezse s az ebbl kvetkez sajtos nevelsi igny meghatrozsa (89.oldal). Az integrl oktatssal kapcsolatos alapfogalmak magyarzata, az integrci jogszablyi htternek s a pedaggiai tbbletszolgltatsoknak a felvzolsa (91.oldal). Az integrltan oktatott ltssrlt tanul, a befogad iskola pedaggusai, a gyermek- s tanulkzssg, a csald s az osztlytrsak szleinek fogad95 Lrinczn Kovcs Terzia Ruff gota Szkelyn Krpti Ildik: tmutat vak s aliglt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat. suliNova Kht., Budapest, 2007 .

408

vak gyermek

kszsge, valamint a tbbsgi iskola pedaggusainak felkszltsge s a segtk tevkenysge alapvet tudnivalk az integrcirl (1721.oldal). A slyosan ltssrlt tanul specilis habilitcis, rehabilitcis fejlesztse s a befogad pedaggusok szakmai segtsnek kulcsszerepli. Az tmutat rszletezi az egysges gygypedaggiai mdszertani intzmnyek kialakulst, szerept, cljt s feladatait, a nyjtott pedaggiai szakszolgltatsokat, valamint a szakmai pedaggiai szolgltatsokat. Mindenki szmra feltrja ezen intzmnyek szolgltatsnak elrhetsgt s az utazgygypedaggusok kompetencijt (2232.oldal). Lsdmgslyosltssrlstmakrben: Ajnlsok vak s aliglt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat vak s aliglt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, slyos ltssrlssel kapcsolatos fogalmak felsorolst l. a 396397 oldalon . Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

409

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

Kiadvny tpusa

Mdszertani intzmnyi tmutat Srlsspecifikus eszkzrendszer Dokumentcis tmutat

A vak s az aliglt tanulk, gyermekek, fejlesztse sorn s letvitelben hangslyt kap a specilis eszkzk hasznlata, amelyek nvelhetik a fejleszt tevkenysg hatkonysgt, segthetik a szlket, pedaggusokat cljaik elrsben. Kvnatos, hogy a specilis eszkzk ne csak a gygypedaggusnak lljanak rendelkezsre, szksg van rjuk az integrl nevelsre, oktatsra vllalkoz intzmnyekben is. A kiadvny clja, hogy bemutassa ezeket az eszkzket, segtse a pedaggust a megfelel eszkz kivlasztsban s hasznlatban. A fzet a specilis fejleszt eszkzket tematikus csoportokba sorolja. Az eszkz kivlasztst s gyakorlati hasznlatt megknnyti a lnyegre tr, praktikus szempontokat eltrbe helyez bemutats. Az Eszkztr96 szerzi ennek sorn kitrnek az alkalmazs indokoltsgra, s az eszkz lnyeges jegyeinek rvid lersa utn a gyakorlati hasznlatot segt ajnlsokat fogalmaznak meg, utalva a fejlesztend problmaterletre vagy letkorra s az eszkz elrhetsgre. A slyos fokban ltssrlt gyermekek, tanulk specilis eszkzei kzl szmos egyedi tervezs s kialakts eszkz nincs bolti forgalomban, egy rszk klcsnzhet a vakok Egysges Gygypedaggiai Mdszertani Intzmnybl, de gyes szlk, pedaggusok is kszthetnek hasonlkat. A gyjtemny eszkzeihez fztt tartalmi sszefoglalk kzvetlenl segthetik a specilis fejlesztsi tervek sszelltst s az egyni vagy csoportos nevel-oktat munkt. Kiemelik az egyttnevels szempontjainak megfelel alkalmazsokat, s nagy segtsget nyjtanak a differencilt egyni fejlesztshez a tanulnak, tantnak egyarnt. Az eszkzket s a hasznlatot rint lnyegi elemeik, tulajdonsgaik azonostst, megrtst a lerst kiegszt fotk segtik. A tjkozdst segt tmpontok: Az iskolskor eltti letszakasz fejlesztsi feladatait segt eszkzk szles terletet rintenek ltsnevels, tapintsfejleszts, hallsi figyelem fejlesz96 Bthori Adl Ruff gota Somorjai gnes Szkelyn Krpti Ildik Vincze Gbor: Srlsspecifikus eszkztr vak s aliglt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Educatio Kht., Budapest, 2008.

410

vak gyermek

tse, nagymozgs, mozgskoordinci, finommozgsok s manipulci, nkiszolgls, az szs elksztse. A kisiskolsok tantsnak specilis eszkzeit (testnevels, olvass-rs, matematika) kvetik a fels tagozatos tantrgyakhoz kttt speciliseszkz-csoportok (matematika, fldrajz, fizika, kmia). A vak tanulk informciszerzsnek s tanulsnak, ksbb meglhetsnek is egyik fontos eszkze a szmtgp. Hasznlatt szmos hardver s szoftver knnyti meg. A srlsspecifikus fejlesztsi terletek sajtos terpiinak eszkzei. Az letvitelt segt eszkzk hasznlata nagymrtkben hozzjrul a vak gyermekek, tanulk fokozott nllsghoz. Trsasjtk-adaptcik teszik lehetv az egyttjtszs rmt a vak s a lt gyermekeknek. Lsdmgslyosltssrlstmakrben: Ajnlsok vak s aliglt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat vak s aliglt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, slyos ltssrlssel kapcsolatos fogalmak felsorolst l. a 396397 oldalon. . Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

411

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok

Kiadvny tpusa

Mdszertani intzmnyi tmutat Srlsspecifikus eszkzrendszer Dokumentcis tmutat

Az tmutat97 clja a tjkoztats, valamint a sajtos nevelsi ignyhez kapcsold dokumentumrendszer bemutatsa rvn a tbbsgi pedaggusok szmra az egyttnevels megknnytse. A dokumentumok ismerete s figyelembevtele vagy kiegsztse az egyttnevelsre val felkszls sorn, illetve a napi pedaggiai munkban a befogad intzmnyek felelssge. Az tmutat eligazt a slyos fok ltssrls miatt sajtos nevelsi igny gyermekek, tanulk befogadst s az egyttnevelst szablyoz jogszablyok kztt. Bemutatja az egyttnevels srlsspecifikus feltteleit, a bekerls krlmnyeit, a befogad iskolk, pedaggusok ktelezettsgeit. A sajtos nevelsi igny kvetkeztben az vek sorn szmos rsos anyag kszl. A klnbz orvosi, pszicholgiai s pedaggiai vizsglatok dokumentumai kvetik a gyermeket az vodba, iskolba, s az oktatsi nevelsi folyamatra is hatssal vannak. Ezeket a befogad intzmnyben ltrehozott, vezetett, killtott dokumentumokkal egytt a vak gyermek, tanul szemlyi anyagaknt rdemes kln gyjteni. A kiadvny rszletes tematikja: Bemutatja a szakrti bizottsg munkjt. Rszletesen foglalkozik a vak s az aliglt gyermek, tanul fejldsvel, fejlesztsvel kapcsolatos pedaggiai, pszicholgiai szakvlemnyek tartalmval, rtelmezsvel. A krokokra vonatkoz s a pedaggiai folyamatban hasznosthat tudsokat kzl. Rszletezi a vaksg kvetkeztben kialakult sajtos nevelsi ignyt (710.oldal). Az egyttnevels rinti a kzoktatsi intzmnyben keletkez dokumentumok (szakmai: alapt okirat, az vodai nevelsi program, a helyi pedaggiai program; tangyi: trzslap, munkanaplk) tartalmt is. Ezeknek a dokumentumoknak a kialaktsa, vezetse a kzoktatsi intzmny, a pedaggus feladata (1 120.oldal). A gyermek, tanul fejldsvel, fejlesztsvel, rtkelsvel kapcsolatos dokumentumok egyni fejlesztsi terv, terpik, pedaggiai vlemny , a m97 Bthori Adl Lrinczn Kovcs Terzia Somorjai gnes Szkelyn Krpti Ildik: tmutat vak s aliglt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Dokumentcis tmutat. suliNova Kht., Budapest, 2007 .

412

vak gyermek

rs, az rtkels sajtossgai, az egyniestett tanuli megsegts tanulsszervezsi lehetsge s formi mind nagy rdekldsre szmot tart tmk az integrlt vak tanulk szlei s pedaggusai szmra. A felments, mentests s az rettsgi krdsben is pontos eligaztst ad az tmutat (2025. oldal). A szemlyisgi jogok vdelmnek tiszteletben tartsn alapul adatkezelsi elrsokrl is tall tjkoztatst az olvas (227.oldal). Az tmutatt mellkletek gazdagtjk szakkifejezsek glosszriuma, BNOkdok, jogszablygyjtemny, esetismertetsek, klcsnzhet eszkzk listja, iratmintk. Lsdmgslyosltssrlstmakrben: Ajnlsok vak s aliglt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat vak s aliglt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat, Srlsspecifikus eszkztr (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, slyos ltssrlssel kapcsolatos fogalmak felsorolst l. a 396397 oldalon. . Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

413

Autizmussal l Beszdfogyatkos rtelmileg akadlyozott Gyengnlt Mozgskorltozott Nagyothall Pszichs fejlds zavaraival kzd Slyos hallssrlt Tanulsban akadlyozott Vak

SNI-gyermek

Ajnlsok tmutatk SNI-szempont mintamodulok J gyakorlatok Szvegrts-szvegalkots Matematika

Kiadvny tpusa

Szocilis, letviteli s krnyezeti kompetencik letplya-pts

A matematika s az letplya-pts terletre ksztett moduladaptcik sokfle didaktikai feladat differencilt megvalstshoz nyjtanak segtsget. A rszletesen kidolgozott tananyagfeldolgozs-pldk biztostjk a slyosan ltssrlt tanul ismeretszerzst s a tanulsi folyamatban val aktv kzremkdst. A mintamodulok tleteket adnak az egyttnevels clszer tanulsszervezsi megoldsaira, a befogad pedaggus tovbbi adaptcis munkjhoz. Nyilvnvalv vlik, hogy a sajtos nevelsi igny figyelembevtele a pedaggus viszonylag kevs, de rendszeres, elzetes pluszfelkszlst jelenti m ennek eredmnyeknt a vak tanul is aktv rszese lehet a tanrk minden mozzanatnak. A tmogat rendszert a vak tanulk oktatsnak-nevelsnek mdszertani krdseirl szl kiadvnyok egsztik ki. A modulok s modulrszletek a feldolgozs menetnek adaptcii fejezetekben a kvetkez terleteken adnak eligaztst: Kiegsztsek a tanri s a tanuli tevkenysgekhez. Javaslatok a lt trsak s a vak tanul kztti munkamegosztsra s egyttmkdsre csoportmunkban pl. a tblzatot a ltk tltik ki, a megoldsokat a vak tanul mondja. A vak tanul sajtos nevelsi ignyeinek megfelel egyni segtsgads. A differencilsra tett javaslatokat, a konkrt feladat lerst a technikai, eszkzi s mdszerbeli megvalsts tletei egsztik ki, pl. helysznvlaszts; veszlyhelyzetek kikszblse, megfelel eszkzk: a kpek helyettestse eszkzkkel (dobkocka, domin, gombok, rgzthet halmazkarikk, tlkk, a vak tanul valdi pnzrmket hasznl). Sajtos vakos eszkzk alkalmazsa, pl. Braille-szmegyenes, Braille-rs szmkrtya, Braille-rgp. A ltssrlt tanul bevonsa az nrtkelsbe s a kzs erfesztsekre hangols eszkzs s technikai megoldsa. Figyelem-felhvs a differencilt eszkzhasznlat tervezsi szempontjaira idfaktor; a haptikus informciszerzs felttelei. A npszoksokkal ismerkedve: tnccal ksrt dalhoz a koreogrfia megtantsnak mdszerei. 414

vak gyermek

A maradk lts kihasznlsa mellett a vizulis ingerek helyettestse, akusztikus s ms informcis csatornk bevonsa. Elkszlt adaptcik: Matematikai kompetenciaterleten: 1 adaptlt modul az 1. vfolyamra (5. modul) s 2 adaptlt modul 2. vfolyamra (33. s 35. modul) letplya-ptsi kompetenciaterleten: 2 adaptlt modul az 1. vfolyam szmra A termszet: a mi vilgunk Npszoksok Itt a farsang, ll a bl!; Npi mestersgek, foglalkozsok Nemezels 2. Lsdmgslyosltssrlstmakrben: Ajnlsok vak s aliglt gyermekek, tanulk kompetencia alap fejlesztshez (1.tblzat) tmutat vak s aliglt gyermekek, tanulk egyttnevelshez. Mdszertani intzmnyi tmutat [klnsen: A specilis fejleszts fbb terletei (121.oldal); Az utaztanr legfontosabb feladatai (252.oldal)], Dokumentcis tmutat (1.tblzat) Inklzis fogalomtr: a fogalomtrban szerepl, slyos ltssrlssel kapcsolatos fogalmak felsorolst l. a 396397 oldalon. . Szakirodalmi ajnlsok: az Ajnlsokban, az adatbankban, valamint kiadvnyunk bibliogrfijban

415

3. rsz
INKl zIs FoGAloM tr

A
adaptci
Alkalmazkods (szerv vagy rzkszerv alkalmazkodsi kpessge).

adaptci (kapcsolatokban)
Az alkalmazkods olyan tevkenysg, amely hozzjrul egy emberi kapcsolat fenntartshoz vagy megsznshez. Konstruktv alkalmazkods pl. a problmk megbeszlse, a trekvs a viselkeds megvltoztatsra vagy a helyzet jobbra fordulsra val megrt vrakozs. Destruktv alkalmazkods pl. az vltzs s az elzrkzs.

adaptci (ltsi)
A szem klnbz fnyviszonyokhoz trtn alkalmazkodsa. A ltideghrtya plcika alak sejtjei mr igen kis mennyisg fny hatsra ingerletbe jnnek, gy gondoskodva a szrkleti ltsrl. Ha ezek a sejtek krosodnak, az illet csak j megvilgtsban tudja ltst hasznlni. Adaptcis problmt okoz pl. a retinitis pigmentosa.

adaptlt krnyezet (adaptcit segt megoldsok)


Mindennapi hasznlatra alkalmass tett krnyezet, berendezsi trgyak, eszkzk. Valamely kls megoldssal a sikeres mozgs, mozdulat, feladatvgzs tmogatsa. Ilyenek: a megfelel testhelyzet, a technikai eszkzk, a munkafolyamat-mdostsok, az adaptlt mdszerek s az oktatsszervezs is. Az adaptci trtnhet a specilis szksgleteknek megfelel, a gyrt ltal mr adaptcis clzattal ksztett eszkzk beszerzsvel vagy a kereskedelmi forgalomban kaphat eszkzk talaktsval.

adaptv
Alkalmazkodson alapul.

adottsg (diszpozci)
Egy kpessg termszetes vagy az emberrel vele szletett alapja, olyan lehetsg, amely a termszetes fejlds, a nevel befolysnak s a gyakorls hatsra vlik kpessgg. Lehet viszonylag ltalnos s klnleges. kpessg

ad-vev kszlk
Az URH rendszer ~ hallkszlkhez, cochleris implanttumhoz csatlakoztathat hangtviteli berendezs. Hasznlatval cskken a krnyezeti zajok zavar hatsa. A beszltl val klnbz tvolsg miatt a jelek vltoz hangerssgek, a kszlkkel ez

419

3. rsz Inklzis fogalomtr a jelensg is kikszblhet. A beszdet a hallssrlt gyermek kzvetlenl veszi fel, kiiktatva a tvolsgot s a krnyezeti zajok nagy rszt.

affektv
rzelmi, rzelemmel kapcsolatos.

affektv kvetelmnytaxonmik
A belltdssal, meggyzdssel, emocionlis viselkedssel kapcsolatos clokat rendszerezik. A hierarchikus elrendezs f vezrelve az interiorizci. Egy lehetsges affektv kvetelmnyrendszer: 1. befogads (kszsg rdekldsek, attitdk, rtkek befogadsra); 2. vlaszads (reagls rdekldsek, attitdk, rtkek szerint); 3. rtkek kialaktsa (rtkbeli klnbsgek rzkeltetse); 4. rtkrendszer kialaktsa; 5. rtkrendszer bels, jellemkpz erv alaktsa. Az affektv clok nem vlaszthatk el a kognitv s a pszichomotoros elsajttstl. kognitv kvetelmnytaxonmik, pszichomotoros kvetelmnytaxonmik

akkomodci
A szemlencse alkalmazkodsi kpessge klnbz tvolsgokba trtn fixls esetn. A szemlencse domborsgnak nvelsvel s cskkentsvel, vagyis trerejnek fokozsval s cskkentsvel biztostja azt, hogy kzelre s tvolra is lesen lssunk. Akkomodcis problmt okoz a szrkehlyog miatti lencseeltvolt mtt. Ilyenkor az illet n. aphkiss (lencsehjass) vlik.

akusztiko-taktilis mdszer
Ez az oktatsi forma fleg a vakok oktatsban jtszik kzponti szerepet. Az elnevezs fleg a hallsra s a tapintsra utal, de a megismersi folyamat sorn termszetesen minden p rzkszervet bevonnak az ismeretszerzsbe. Ebben az oktatsi formban a beszd mint ismerettadsi lehetsg nagyon fontos szerepet kap.

alak-httr szlels
A Gestalt-pszicholgia fogalma szerint a ltmez egy jl elklnl alakbl s krnyezetbl tevdik ssze. Ha ez a kpessg srl, a gyermek nem kpes az sszetett vizulis ingerhalmazbl kiemelni a lnyeges informcit.

aliglts
A ltkpessg olyan fok srlse, amely specilis gygypedaggiai mdszerekkel befolysolhat. Jelentheti a kzeli vagy tvoli (esetenknt mindkett) ltslessgnek az p ltshoz viszonytott tbb mint 90 szzalkos cskkenst, illetve nagymret lttrszkletet. ltslessg, ltssrls, optikai eszkzk, olvastelevzi, akusztiko-taktilis mdszer

420

alkalmazhat tuds
A tudsnak az a formja, amely ms helyzetekben is felhasznlhat, nemcsak abban a (szervezett, iskolai) kontextusban, amelyben az elsajtts trtnt.

ltalnos kompetencia
Azon kompetencik sszessge, amelyeket egy adott nevelsi helyzetben, kpzsben mindenkinek el kell sajttani, amelyek megteremtik az alapot ahhoz, hogy a specilis (funkcionlis) kompetencik kialakthatak legyenek. kognitv kompetencia, kompetencia, kompetencia alap, kulcskompetencia, specilis kompetencia, szemlyes kompetencia, szocilis kompetencia

anamnzis
Krelzmny. A beteg szemlyisgre s betegsge elzmnyeire vonatkoz rteslsek sszessge. Az anamnzis meghatrozhatja az orvos, a pszicholgus vagy a gygypedaggus tovbbi terpis s korrekcis tevkenysgt.

anartria
A beszdmozgsok kivitelezsnek slyos zavara, amely a beszdfolyamat irnytsban rszt vev agyi kzpontok, plyk srlse kvetkeztben jn ltre. Az anartria a dizartria legslyosabb formja, amelynek jellemzje a slyos artikulcis zavar, teljesen rthetetlen beszd, kros reflextevkenysg, a beszd zenei elemeinek slyos srlse, lgzs s a beszd-lgzs koordinci nehzsgei, az ajkak s nyelv mozgsnak zavara, nylfolys. dizartria

andraggus
Felnttkpzsi szakember.

Arousal-szint
Az idegi-hormonlis rendszer bersgi, izgatottsgi, kszenlti llapota. A tudat bersgi llapotnak vegetatv alapja. Az agyba rkez informcik, a mentlis folyamatok hozzjrulnak az bersgi szint fenntartshoz. Az ~ nvekedsvel, illetve cskkensvel egytt jr a tudati szintek vltozsa. Az EEG ltal regisztrlt grbk az ~ bioelektronikai mutati.

Asperger-szindrma
Olyan llapot, amely nagyon hasonlt az autizmusra, de korai nyelvi fejldsben az rintett gyermek nem mutat ksst, st korarett is lehet nyelvi szempontbl. A nyelv-

421

3. rsz Inklzis fogalomtr hasznlat ennek ellenre modoros s sztereotip. Az Asperger-szindrmval lk intellektulisan rendszerint az tlagos vezetbe tartoznak. autizmusspektrum-zavarok

athetosis
tlmozgs mozgskorltozott gyermek esetn

atpusos autizmus
Olyan esetekre fenntartott diagnosztikai kategria, amikor a gyermekek az autizmus jellegzetes jegyeit mutatjk a hrom kulcsfontossg terlet (nyelvi fejlds, trsas kpessgek fejldse, a jtktevkenysg fejldse) kzl kettben, de a harmadikban nem. Akkor is ezt a kategrit hasznljk, ha a rendellenes vagy krosodott fejlds hromves kor utn kezddik. autizmusspektrum-zavarok

attitd
1. Magatarts, viselkeds, modor; 2. szellemi belltottsg, magatarts; viselkedsi md; 3. szerepjtszs, felvett szerep, pz.

audiogram
Az audiomterrel vgzett hallsvizsglat eredmnynek grafikus brzolsa. A hallslessg vonalgrbje, vagyis a Hz- s a dB-rtkek koordinta-rendszerben val brzolsa. Lthatak a bal flre ( jelzssel) s a jobb flre (o jelzssel) vonatkoz adatok, valamint a hallkszlkes mrs rtkei. Utbbi pedaggiai szempontbl fontos, innen olvashat le, hogy a hallkszlk milyen mrtkben javtja a hallsi teljestmnyt. audiolgia, audiomter, hallssrls, hallkszlk 1. bra. Plda audiogramra

422

audiolgia
A halls lettannak, patolgijnak tudomnya, idertve a hallssrltek hallsvizsglatt, flszeti kezelst s hallkszlkes elltst. audiomter, audiogram, hallsmrs, hallssrls

audiomter
Kszlk a hallslessg megllaptsra, mely 1616 000 Hz rezgsszm kztt vltoztathat magassg s erssg (a hallskszbrtknl halkabb dB-tl maximum 125 dB-ig) hangokat ad. A hangot lg- vagy csontvezetses fejhallgatval juttatjk a vizsglt szemlyhez, aki jelzi, hogy milyen magas vagy ers hangot hall mg meg, illetve mr nem rzkel. hallssrls, hallsmrs, audiogram

auditv
Hallsi, hallssal kapcsolatos, hallsra alapoz, halls tjn trtn folyamatok. Pl. auditv fejleszts = hallsfejleszts. Minden olyan kpessg jelzje, amely a hallshoz kttt. Pl. auditv figyelem, auditv emlkezet stb. auditv differencils, auditv diszkriminci, auditv-verblis terpia

auditv differencils
Halls tjn trtn klnbsgttel, elklnts, sztvlaszts. A hallottak azonossgnak, illetve klnbsgnek megllaptsa. Hallssrlteknl kiemelten fontos ennek a kpessgnek a fejlesztse, hogy a hallssrlt szemly ezltal tudja elklnteni a klnbz krnyezeti zajokat, hangokat, megklnbztetni a beszdjellemzket. auditv diszkriminci, hallsfigyelem

auditv diszkriminci
Hallsi megklnbztet-kpessg, amikor nemcsak klnbsget tesznk a hangok kzt, hanem pontosan megllaptjuk a hallott hang, hangsor jellemzit, azt a meghatroz tnyezt, sajtossgot, amely alapjn dntnk. Az auditv tagols analg fogalom az auditv diszkrimincival. Ez a hallsi kpessg meghatroz a beszdtanuls, az olvass, rs elsajttsa sorn is. auditv differencils, hallsfigyelem

auditv-verblis terpia
Halls-beszd fejleszt mdszer, amelynek sorn a hallssrlt gyermek az auditv (hallsi) figyels, a halls tjn trtn lmnyszerzs segtsgvel tanul, szerez ismereteket. Clja a kommunikcis kompetencia kialaktsa, a nyelv kibontakoztatsa.

423

3. rsz Inklzis fogalomtr A hallsra val koncentrlt figyelem szerepeltetse mellett a fejleszts sorn a jtkossg, a szabad trsalgs, az lmnyek verblis kifejezse kerl eltrbe. Mindehhez a nyelvi s auditv szintet ismerni kell, mert ezek csak egyttesen fejleszthetk. auditv

augmentatv (segtett) kommunikci


Az rthet beszd hinya kvetkeztben slyosan krosodott kommunikcis funkci tmeneti vagy tarts ptlsra szolgl kommunikcis rendszerek csoportja. A srlt ember nonverblis ton fejezi ki magt: hangjelzsek, gesztusok, manulis rendszerek, jelnyelv s/vagy kommunikcis tblk (betk, kpek, rajzok, fotk, trgyak), kommuniktorok segtsgvel. Minden ~s rendszer tbb, egynre szabott kommunikcis eszkzbl ll.

autista
Autizmusban szenved szemly, megfelelbb elnevezssel: autizmussal l. Az autistk szocilis, kommunikcis s fantzival kapcsolatos kognitv kpessge srlt. Ez a trisz minden rtelmi szint mellett elfordulhat. autizmusspektrum-zavarok

autizmus
A sz jelentse: nmagra irnyultsg. A szocilis, kommunikcis s a fantzival sszefgg kognitv kszsgek fejldsi zavara, ltalban slyos fogyatkossg. Sajtos viselkedsi tnetegyttesrl ismerhet fel. autista, autizmusspektrum-zavarok

autizmusspektrum-zavarok
Az autizmus klinikai kpe sokfle lehet, a f tnetek azonban azonosak: 1. a korai kezdet; 2. minsgi krosods s elmarads hrom terleten: a reciprok szocilis interakcikban (pl. metakommunikci, klcsnssg a trskapcsolatokban); a kommunikciban (pl. a beszd funkcionlis hasznlata); a jtk, viselkeds, rdeklds, aktivits terletn (pl. vltozatos s spontn szerepjtk hinya, azonossghoz val ragaszkods). autista, autizmus

autoagresszi
Az egyn agresszija, amely sajt maga fel irnyul.

424

Ayres-mdszer
Jean ayres ergoterapeuta, gyermekpszicholgus ltal kidolgozott, a szenzoros integrci elvn alapul komplex mdszer a tanulsi zavarok feltrsra s terpijra. Specilis eszkzrendszervel (hintk, hlk, labdk stb.) a hibs mintzat neuropszicholgiai funkcik normalizlst segti. A motoros vlaszok sajttest-lmnyen keresztli aktivizlsval nyjt kompenzcis s egyben fejleszt hatsokat.

B
babzsk program
A babzsk autizmusspecifikus jtkos, szocilis-kommunikcis fejleszt program, amely elnevezst az ismert eszkzrl kapta. Csoportos foglalkozs, amely tmeneti helyet foglal el az egyni fejleszts s a klasszikus frontlis tantsi szituci, illetve a termszetes lethelyzetek kztt. A babzsk helyzetben tanultak a klnbz trsas helyzetekben val rszvtelt alapozzk meg. autista, autizmus, autizmusspektrum-zavarok

bazlis stimulci
Terpis mdszer olyan rtelmileg slyosan akadlyozott (slyos rtelmi fogyatkos) gyermekek s felnttek szmra, akiknek fejldsben az elemi tapasztalatszerzs korltozott. A fejleszts kzppontjban a szomatikus, vibrcis s vesztibulris ingerls ll, amit az orlis, szag-, z-, akusztikus, rintsi s vizulis informcik s a kommunikcis kpessg fejlesztse egszt ki.

befogads (inklzi)
Az integrci legfejlettebb foka: funkcionlis integrci a megfelel trgyi s szemlyi felttelekkel az n. befogad intzmnyekben. A tbbsgi intzmnyek olyan jelleg nevel, oktat, fejleszt tevkenysge, amely a sajtos nevelsi igny tanulk szmra biztostja az ignyknek megfelel individulis (egynre szabott), differencilt elltst s az ehhez szksges trgyi, szemlyi felttelrendszert a gygypedaggus, illetve egyb szakember s az eszkzk biztostsa tekintetben egyarnt. Az ravezets igazodik a gyermekhez, a pedaggus a differencil, nrtkelsre is alkalmas pedaggia mdszereivel dolgozik, a pedaggus s gygypedaggus kztt partneri a viszony, gondok esetn egytt vltoztatnak a mdszereken, az egsz tantestletben szemlletvltozs trtnik. Tgabb rtelemben a befogad (inkluzv) nevels-oktats esetn a befogad intzmny pedaggusai az egyni differencils talajn az egyni kibontakoztats s fejleszts szemllett kpviselik. E megkzelts alapja az, hogy minden gyermek specilis. Az tlag mint mrce szem eltt tartsa helyett az egyedi, sajtos tulajdonsgokra, szksgletekre helyezdik a hangsly. integrci

425

3. rsz Inklzis fogalomtr

befogad iskola (inkluzv iskola)


Olyan intzmny, ahol a sajtos nevelsi igny tanulk egyttneveldnek a tbbsgi iskola nvendkeivel. Az SNI-gyermekek szmra biztostja a sajtos ignyk kielgtshez szksges szakmai s trgyi feltteleket. befogads, sajtos nevelsi igny

beszdakadlyozottsg
A kommunikcis problmk tfog megnevezse. beszdfogyatkossg

beszdrthetsg (hallssrlteknl)
A ~et a hangz beszd ritmusa, dallama, hangslya, hanglejtse s a hangkpzs hatrozza meg. Minl slyosabb a hallssrls, annl tbb beszdhangot rint, s kihathat a beszd hangsznre, ritmusra stb. Elssorban a prelingulis (beszd kialakulsa eltti) hallssrlsek slyossgval arnyosan rintett a szkincs terjedelme s a nyelv grammatikai szablyainak elsajttsa.

beszdszlels
Komplex mechanizmus, amely egymsra pl szintek s egyms mellett mkd terletek sszehangolt munkjbl ll. Akusztikus szint: az agy szleli a bejv jeleket. Fonetikai szint: a bejv jelekbl meghatrozza a beszdhangot (beszdhang-differencils). Fonolgiai szint: a hangok egymsra gyakorolt hatsnak feldolgozsa (szerialits: szavak, mondatok).

beszdszlels zavara
A beszdszlels komplex folyamatnak brmely szintjn fellp problma, amely megzavarja a gyermek nyelvi fejldst, kihatssal van az expresszv beszdre s a beszlt nyelvet felttelez egyb kpessgek kialakulsra, kszsgek (rs, olvass, idegennyelv-tanuls stb.) elsajttsra. A zavar szlelsekor fontos a hallsvizsglat mint differencildiagnosztikai szempont. beszdszlels

beszdfogyatkossg
A beszd s nyelvi teljestmnyek biolgiai/organikus, funkcionlis okok kvetkeztben kialakul slyos rintettsge, amelynek kvetkeztben tmeneti, illetve tarts zavarok lphetnek fel a nyelvi, a kommunikcis s a tanulsi kpessgben, valamint a szocilis kapcsolatokban. Megjelensi formk: a beszdfejlds slyos elmaradsa, a beszdfolyamatossg, a beszd- s hangkpzs srlsei, olvass-, rszavar.

426

beszdfogyatkos szemly
A beszd s nyelvi teljestmnyek slyos rintettsgvel kzd szemly. A beszdfogyatkos gyermek sajtos nevelsi igny, ezrt elltshoz a jogszably ltal meghatrozott srlsspecifikus felttelek biztostsa szksges. Fejlesztse intenzv logopdiai terpit ignyel. beszdfogyatkossg, sajtos nevelsi igny

beszdmegrts (hallssrlteknl)
Az elhangz (a msok ltal kiejtett) szavak, szkapcsolatok, mondatok s legmagasabb szinten a szvegek jelentsnek, tartalmnak megrtse. J mkdse az sszefggsek felismerst is segti. A j beszdrts eredmnye, hogy a gyermek tisztban van a szavak jelentsvel, megrti, amire krik, amit meslnek neki. A beszdmegrts sorn a hallssrlt gyermekek a hallssrls slyossgnak arnyval folyamodnak a szjrl olvasshoz.

beszdmotoros folyamat, ~ srlse


A beszd az emberi hang ltal ltrehozott hangjelek szerkesztett rendszere. Ennek ltrejtthez a finommotoros tevkenysgek bonyolult kombincijt hasznljuk. A beszdmotorium srlst okozhatja a beszdszervek klnbz eredet srlse vagy fejldsi rendellenessge vagy a kzponti idegrendszer srlse, amelynek kvetkeztben a jelek tvitele az agytl a beszdszervekig, vagyis a beszdhangok kivitelezse akadlyozott.

beszdterpia
A ~ a mozgsterpia eredmnyeit felhasznlva, arra plve korriglja a srlt beszdet, ezzel elsegti a gyermek beilleszkedst szkebb s tgabb krnyezetbe. A mozgsterpibl tvett elemek: kros reflexek gtlsa, megfelel testhelyzet megtallsa, helyes mozgsok kivitelezsnek elsegtse, lazts, egyenslyfejleszts, vllv ellaztsa, fejkontroll kialaktsa. A terpia sorn felhasznljk az evs- s ivsterpiban elrt eredmnyeket is.

Betegsgek Nemzetkzi Osztlyozsa


Osztlyozsi rendszer, amelyet az Egszsggyi Vilgszervezet (WHO) jvhagysval klnbz krformk, betegsgek, fizikai s pszichikai zavarok meghatrozsra hasznlnak osztlyozsi s dokumentcis cllal, elssorban az orvosi gyakorlatban.

Bliss-nyelv
Az augmentatv kommunikcis mdszerek kz sorolt, nonverblis grafikus jelkprendszer. Megalkotja Charles K. bLiss (18971985). A ~ben a nyelvi elemeket a tarta-

427

3. rsz Inklzis fogalomtr lommal rtelemszer sszefggsben lev jelkpek brzoljk, amelyek zenethordozknt szolgljk a beszdkptelen szemly kommunikcis trekvseit.

blokkosts
A tantrgyi koncentrci legfejlettebb formja. A tantrgyblokk kt vagy tbb tantrgy sszevonsval keletkez tantervi egysg, amelyen bell a tananyag esetleg attl fggetlenl is, hogy melyik tantrgyhoz tartozik a blokk sajt logikja szerint rendezdik. A blokkok csak rszben lpik t a tantrgyi diszciplnk hatrt.

BNO
Betegsgek Nemzetkzi Osztlyozsa

Bobath-mdszer
A bobath hzaspr (Karel bobath neurolgus s Berta bobath gygytornsz) ltal az 1940-es vekben kidolgozott mdszer a cerebralparesis mozgsterpis eljrsa. A mdszer a reflexgtlsra, az izomtnus normalizlsra pl, amely az egyb technikkkal egytt elsegti a fiziolgis tartst s az aktv, automatikus mozgsokat. A kezels a terapeuta akciinak s a gyermek reakciinak vg nlkli vltakozsa.

boccsa
Specilis sportjtk, paralimpiai szm, klnsen slyosan srltek rszre javasolhat. Jtszhat l s ll testhelyzetben, kerekesszkben s labdavezet csvel is, egynileg s prosan, valamint csapatjtk formjban is.

borderline
A pszichometriban azokat a szemlyeket jelenti, akiknek intelligenciahnyadosa 70 s 80 kztt van, vagyis hatresetet kpviselnek. A klinikai pszicholgiban olyan szemlyt jelent, akinek rzelmi zavarai slyosabbak, mint a neurzis, de mg nem jutottak el a pszichzis szintjre, vagyis a kett kzti hatron vannak.

Braille-rs
Louis braiLLe (18091852), a prizsi Vakok Intzetnek tanra ltal 1825-ben kidolgozott pontrs vakok szmra. Braille ujjbegy nagysg terleten 6 pont (23-as mtrix) variciibl alkotta meg betit s jeleit. A 19. szzad vgtl nemzetkzileg elfogadott kultrtechnika vakok szmra. Magyarorszgon tbb mdosts utn a 20. szzad elejtl vlt elterjedtt a Braille-rs.

428

C
cl (oktatsi)
Az oktats ~jai a tanulk szemlyisgfejldsben bekvetkezett tervezett vltozsok, amelyek a tantsi-tanulsi folyamat eredmnyeknt valsulnak meg a korszer mveltsgfelfogst reprezentl mveldsi anyag feldolgozsa sorn.

centrliskoherencia-problmk
A vilg megrtshez elengedhetetlenl szksges kvlrl rkez informcitmeget az autizmussal l szemly nem vagy nem megfelel szinten kpes egysges egszknt szemllni, benne folyamatosan rendszert, szablyt, egysges magyarzatot keresni, ami a vilg megrtshez elengedhetetlenl szksges. autizmusspektrum-zavarok

cochleris implantci
Slyos fok hallssrlteknl alkalmazott hallsjavt mtti eljrs, amelynek sorn a csiga (cochlea) elhalt szrsejtjeinek mkdst ptoljk a beltetett (implantlt) elektrdkkal. A sikeres mtt felttele, hogy a hallideg, amely a bels flhz csatlakozik, p legyen. A mtten tesett gyermekkel azonnal meg kell indtani az intenzv habilitcit annak rdekben, hogy a halls a beszdrtst s a beszdfejldst szolglja. hallsmrs, audiolgia

curriculum
Folyamatterv vagy program. A tanulsi, tantsi folyamat (meghatrozott tartalmi egysgeihez hozzrendelhet) tervezst s lerst jelenti a cloktl az rtkelsig. A ~ok (folyamattervek, tanulsi, kpzsi programok) olyan rtkjell, folyamatorientl dokumentumoknak tekinthetk, amelyek a cloktl az rtkelsig a mit? s a hogyan? egysgre trekedve segtik, egyrtelmstik s sszehangoljk felhasznlinak (a ~ok alapjn dolgoz, tanul, kzremkd egyneknek, csoportoknak) tanulsszervez, tanulst szablyoz s rtkel munkjt.

D
Daktil-nyelv
ujjbc

429

3. rsz Inklzis fogalomtr

Dvny-fle specilis manulis technika


dvny Anna ltal kidolgozott olyan mozgsrehabilitcis mdszer, amelyet fleg agyi eredet mozgszavarok, ortopdiai problmk, reums megbetegedsek, valamint balesetekbl szrmaz mozgsszervi betegsgek rehabilitcijban alkalmaznak. Kzzel vgzett mdszer, amely segtsgvel az izomcsoportok lettani helyzett igyekeznek visszalltani a rendellenes mdon rgzlt izom-n-ktszvet appartus s az izomplyk fellaztsa segtsgvel. A rehabilitciban a mozgsokat elemeikre bontjk, korrigljk, majd visszaptik az sszmkdsbe.

diagnosztikus rtkels
Mindazon folyamatok, eljrsok s intzkedsek sszessge, amelyek a pedaggiai folyamat adott szakasznak eredmnyeit, problmit trjk fel. diagnzis

diagnzis
Az ember testi vagy lelki sajtossgainak, illetve llapotnak megllaptsa a krelzmnyek feltrsa (anamnzis), a clzott kikrdezs, valamint pszicholgiai tesztek segtsgvel. A klinikai gyakorlatban a betegsgek okainak megllaptst s ms betegsgektl val megklnbztetst jelenti. A pszicholgiban elssorban alkalmassgi, szemlyisgi s teljestmnyi diagnzis alapjn tervezik meg a megfelel terpit. sajtos nevelsi igny, diagnosztikus rtkels

DIFeR
Diagnosztikus Fejldsvizsgl Rendszer 48 vesek kpessgfejldsnek vizsglatra.

differencils
Az a folyamat, amelynek sorn a pedaggus fggetlenl attl, hogy van-e a csoportjban sajtos nevelsi igny gyermek vagy nincs a tanulsi folyamatot az egyes gyermekek egyni szksgleteihez igaztja. differencilt foglalkozs

differencilt foglalkozs
A tanuls szervezsnek azon mdja, amely lehetv teszi, hogy a pedaggus a tanulk kztti egyni klnbzsgek figyelembevtelvel hatrozza meg a tanuls tempjt s mdszereit. Akkor fejleszt hats, ha kizrja a tanulk merev csoportba sorolst. differencils

430

disability
fogyatkossg

diszfzia
A beszd s nyelvi fejlds slyos zavara, mely megnyilvnulhat a beszdszlels s megrts (szenzoros diszfzia), valamint a kifejez beszd jelents rintettsgben (motoros diszfzia). A tnetek (a beszdfejlds ksse, diszgrammatizmus, szmegtallsi nehzsg, sztredkek, artikulcis hibk, hangkihagysok stb.) a korai kortl tartsan fennllnak, s a ksbbiekben iskolai teljestmnyzavarok kivlti lehetnek. beszdszlels zavara

diszfzis
Az a beszd s nyelvi fejlds zavarval kzd gyermek, akinl a nyelvi szndk kifejezse s a nyelvi formk alkalmazsi kpessge kztt nagyfok eltrs ll fenn. A slyos ~ gyermek sajtos nevelsi igny, ezrt elltshoz a trvny ltal meghatrozott srlsspecifikus felttelek biztostsa szksges. Fejlesztse intenzv, komplex logopdiai terpit ignyel. diszfzia, beszdfogyatkossg, sajtos nevelsi igny

diszgrfia
Olyan rszavar, amely egyrszt az rs grafomotoros jellemzinek zavarban (betk felismerhetsge, produkcis sebessg, tri elrendezs, kzpontozs stb.), msrszt a fonolgiai-nyelvi jellemzk zavarban (nyelvtan, mondatszerkezet, helyesrs stb.) nyilvnul meg. A tnetek intelligenciaszinttl fggetlenek, a kisiskols kort kveten szemantikai s fogalmazsi problmkkal trsulnak. sajtos nevelsi igny, rszkpessgzavarok

diszkalkulia
Az iskolai teljestmnyzavarok egyik fajtja, amely a matematikai fogalmak, jelek, szablyok, mveletek, technikk elsajttsi s alkalmazsi nehzsgben jut kifejezsre. Az rtelmi fejlds zavartl, oktatsi problmktl s krnyezeti hatstl fggetlen, a httrben ltalban valamilyen idegrendszeri srls hzdik meg, amelynek kvetkeztben zavart az rzkels-szlels folyamata, srlt a gondolkods. sajtos nevelsi igny, rszkpessgzavarok

diszlexia
Az iskolai teljestmnyzavarok egyik fajtja, amely intelligenciaszinttl fggetlen slyos olvassi s helyesrsi gyengesgben nyilvnul meg. Az olvasselsajtts folyama-

431

3. rsz Inklzis fogalomtr ta lelassul vagy megreked, nehezen alakul ki a hangbet kapcsolat, az olvass sorn bettvesztsek, kivetsek, tvetsek, betoldsok, szvegrtsi problmk tapasztalhatk. diszlexia-reedukci, Meixner-mdszer, sajtos nevelsi igny, rszkpessgzavarok

diszlexia-reedukci
Meixner iLdiK ltal kidolgozott terpis eljrs, amelynek clja, hogy specilis elvek s mdszerek alkalmazsval a diszlexis gyermeket jraneveljk tlagos olvasv (re = vissza, jra; educatio = nevels). Meixner-mdszer

diszlexia-prevencis mdszer
Az olvass-helyesrsi zavar kialakulsnak vodskori megelzst clz eljrs. A mdszer az olvasshoz szksges kpessgek, fknt a nyelvi kszsg fejlesztst clozza. Meixner-mdszer

diszpraxia
A megszerzett mozgsos tapasztalat hinyos felhasznlsa, a clirnyos mozgsok, gesztusok, tanult komplex mozgsfolyamatok tervezsnek s kivitelezsnek enyhbb fok zavara. Tpusai: 1. gyetlengyermek-szindrma (pl. csnya, torz rs, vgs, helytelen eszkzhasznlat); 2. komplex cselekvssorok (pl. hztartsi gpek kezelse, mosakods) vgrehajtsnak nehzsge.

dizartria
A beszdmozgsok kivitelezsnek zavara. Htterben klnbz eredet agykrosods ll, amely lehet fejldsi vagy genetikai rendellenessg, szlsi srls, gyulladsos vagy rrendszeri megbetegeds, tumor, anyagcserezavar kvetkezmnye. Jellemzje az artikulcis zavar, elmosdott, rosszul rthet, rszben orrhang, csaknem teljesen rthetetlen beszd. Megvltoznak a beszd zenei elemei, a beszddallam s a hangerssg is. Gyakran ksri nylfolys. anartria

DSM-IV
Az Amerikai Pszichitriai Trsasg kziknyvnek (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) negyedik tdolgozsa, amelyben pszichitriai krkpek osztlyozsa s diagnosztikus kritriumai szerepelnek.

432

E
echollia
A kiejtett szavak vagy mondatok szinte visszhangszer, jelents nlkli ismtlse. A legtbb esetben sztereotip viselkedsrl van sz minden kommunikatv szndk nlkl. autizmusspektrum-zavarok

egyni bnsmd
Az a neveli magatarts s gyakorlat, amikor a nevels sorn a pedaggus egynileg, teht minden nvendk szemlyisgt ismerve, szksgleteihez alkalmazkodva tervezi meg a tanul szmra a leghatkonyabb pedaggiai eljrsokat. Az ~ gyakorlsa a pedaggustl alapos pszicholgiai s pedaggiai ismereteket s differencilt tevkenysget ignyel. Szksgleteiknek megfelel ~ot ignyelnek pl. a sajtos nevelsi igny (SNI-) gyermekek/tanulk.

egyni fejlesztsi terv


Az iskolai pedaggiai folyamat olyan specilis tervezsi dokumentuma, amely lehetv teszi az egyni sajtossgokhoz igaztott, egynre szabott fejlesztst. Az ~ a szakrti vlemny s a pedaggus sajt pedaggiai diagnzisa alapjn kszl. Tartalmazza: a fejleszts f terleteit, a felkszts idejt, temezst, az egyes terleteken bell a fejleszts cljt, feladatt, mdszert, eszkzt.

egyni fejldsi lap


Tangy-igazgatsi dokumentum. A kzpontilag kiadott nyomtatvny klve A. T-356. r.sz. s belve A. T-357 r.sz. A klv a tanul adatait tartalmazza, vezetse az ltalnos . iskolai pedaggus feladata, a bettvet a rehabilitcis foglalkozst vgz gygypedaggus vezeti a fejlesztsi terlet, az idpont, a foglalkozs tartalmnak, mdszereinek jellsvel.

eGYMI
egysges gygypedaggiai mdszertani intzmny

egysges gygypedaggiai mdszertani intzmny (eGYMI)


~, egysges konduktv pedaggiai mdszertani intzmny hozhat ltre a sajtos nevelsi igny (SNI-) gyermekek, tanulk tbbi gyermekkel, tanulval egytt trtn nevelsnek, oktatsnak segtse cljbl. Az EGYMI cljaival sszhangban ellthatja a kzoktatsrl szl 1993. vi tbbszr mdostott LXXIX. trvny 34. a), b), e), g) s h) pontjban felsorolt pedaggiai szakszolglat feladatait, az utazszakember-

433

3. rsz Inklzis fogalomtr hlzat mkdtetst, a trvny 36. (2) bekezdsnek b), e) s g) pontjban felsorolt pedaggiai-szakmai szolgltats feladatait, tovbb az intzmny keretein bell vodai, ltalnos iskolai feladatot ellt intzmnyegysg mkdhet.

egysges Pedaggiai Szolglat


A kzoktatsrl szl 1993. vi tbbszr mdostott LXXIX. trvny 34. alapjn ltja el feladatait. Formja lehet: gygypedaggiai tancsads, korai fejleszts s gondozs; fejleszt felkszts; tanulsi kpessget vizsgl szakrti s rehabilitcis tevkenysg, tovbb orszgos szakrti s rehabilitcis tevkenysg; nevelsi tancsads; logopdiai ellts; tovbbtanulsi, plyavlasztsi tancsads; konduktv pedaggiai ellts; gygytestnevels. egyni fejlesztsi terv, logopdus, orszgos szakrti s rehabilitcis tevkenysget vgz szakrti s rehabilitcis bizottsg

elektronikus olvaskszlk
olvastelevzi

leslts kzelre
A 30 cm-en belli jelek, brk, betk felismersnek kpessge. A ltslessg mrtkl azt a ltszget (legalbb 1 szgperc) vlasztottk, amely szg alatt a trgy kt pontjrl a retinra es fnysugarat mg ppen meg tudjuk klnbztetni. Jele: Vk (kzeli vzus). Vizsgl eszkze a Csapody-olvasprba. Az eszkz azt vizsglja, hogy mekkora betket milyen tvolsgbl tudunk elolvasni.

leslts tvolra
A 3-5 m-en tli jelek, brk betk felismersnek kpessge. A ltslessg mrtkl azt a ltszget (legalbb 1 szgperc) vlasztottk, amely szg alatt a trgy kt pontjrl a retinra es fnysugarat mg ppen meg tudjuk klnbztetni. Jele: Vt (tvoli vzus). Vizsgl eszkze a Kettesy-fle vzustbla, Ammon-jel, Landolt-gyr. p lts esetn a Vt = 1,0, gyengnlts esetn 0,3 alatti.

elzetes kvetelmnyek
Olyan ismeretek, kszsgek, kpessgek, belltdsok, rtkek szmbavtelt jelentik, amelyek nlklzhetetlenek egy j tanulsi egysg sikeres feldolgozshoz, az j tanulsi egysg feldolgozsa utn elrend tanulsi clok teljestshez.

epilepszival l gyermekek nevelse


Az epilepszival l gyermek rendszeres gygyszeres kezelst s orvosi ellenrzst ignyel, mg tnetmentessg esetn is. Tbbfle rosszullt ismeretes: nagyroham, egy-

434

e szer s sszetett gcos roham, kisroham. A kisrohamok figyelmetlensgnek, lmatag semmittevsnek tnhetnek. Az iskols gyermek a rosszulltek hatst vele szemben megvltozott belltdsnak lheti meg, amitl szoronghat, a tlzott flts, agglyoskods pedig nlltlansgt eredmnyezheti.

epocha
Tantrgyi rendszer, tantrgyblokk a Waldorf-pedaggiban: egyes tantrgyakat egymssal szorosan sszekapcsolva, tbbnyire egy-egy peridusban tantanak. (Pl. havonta vltjk egymst a termszettudomnyos s a trsadalomtudomnyi trgyak.)

ergoterpia
rehabilitcis foglalkoztat terpia

rtelmileg akadlyozottsg
A mrskelt, a slyos s a legslyosabb fok mentlis retardci/rtelmi fogyatkossg sszefoglal elnevezse. Kialakulsban a fejldsben mr a legkorbbi idpontoktl is keletkez, az rtelmi fejldsre hat krosodsok, organikus okok jtszhatnak szerepet, amelyekhez mint prhuzamos srlsek testi fogyatkossgok, lts- s hallskrosodsok vagy pldul epilepszia is kapcsoldhatnak. sajtos nevelsi igny

rzkels
Nagyon egyszer ingerekhez kapcsold tudatos tapasztalat.

rzkeltets
Az rzkeltets a msok vagy sajt magunk ltal produklt beszdhangok ellenrzst jelenti tapints tjn. A korszer hallkszlkek elterjedse eltt ez volt a slyos hallssrltek beszd-kiejts tantsnak egyik legfbb eszkze. A gyermek pl. tanra, majd a sajt ggjre helyezett kezvel rzkelte egy hang hosszsgt, zngs vagy zngtlen voltt. Ma a szurdopedaggusok lnyegesen ritkbban alkalmazzk ezt az eljrst.

rzkleti modalitsok
Az egyes rzkletek (lts, halls, szagls, zlels, tapints, brrzkletek).

435

3. rsz Inklzis fogalomtr

rzkszervi fogyatkos
Az rzkszervek (lts vagy halls) valamely rsznek organikus vagy funkcionlis srlse, amely a vizulis vagy auditv informciszerzst rszlegesen vagy teljes mrtkben akadlyozza. ltssrls, hallssrls, sajtos nevelsi igny

eslyegyenlsg
A modern jogrendszerek alapvet elve, az egyenl bnsmd kvetelmnyt, illetve a diszkriminci, azaz minden olyan magatarts tilalmt jelenti, amely valamely tulajdonsg nem, nyelv, szrmazs, letkor, szexulis irnyultsg, fogyatkossg stb. alapjn egyes szemlyekkel vagy szemlyek egyes csoportjaival szemben htrnyos megklnbztetst eredmnyez.

esetmegbeszls
Egy tipikus s aktulis helyzet elmlylt tanulmnyozsa, elemzse s tanulsgainak megbeszlse. Az ~ sorn a team a praktikus esetvezetsi krdsekkel foglalkozik.

eszkz jelleg tuds


Az a tuds, amelyben a tanulk kompetencii (rutinok, kszsgek, kpessgek, jrtassgok) eltr tudstartalmak mentn fejldnek. Ez a tantervi tananyagtartalom jragondolst is jelenti. rdemes elklnteni kt szintet. Az els szinten az a tantervi tartalom tallhat, amely rszletes felsorols formjban megadja adott terlet, tantrgy legfontosabb adatait, tmit, tmakreit, fogalmait, kpleteit, helyneveit, szemlyeit, mveit, nyelvtani szablyait stb. A msodik szinten tallhatk azok a tartalmak, amelyek tbb tma egyttest, csompontjait jelentik, sszefggsekre, kulcsfogalmakra helyezik a hangslyt s a kultrakzvetts szempontjbl relevnsak.

szlels (percepci)
sszetett ingerek felfogsa, illetve feldolgozsa rzkszerveink segtsgvel. rzkels, vizulis percepci

evsterpia
Az ~ sorn a srlt kisgyermekek terpis megsegtssel jrjk vgig az evs egszsges fejldsmenetnek lpcsfokait. Ennek lpsei: a megfelel testhelyzet megvlasztsa, a kros reflexeket gtl fogsmdok megkeresse, a szopreflex kialaktsa, majd leptse, a harapreflex kialaktsa, majd leptse, a rgs kialaktsa, a helyes nyels elsegtse, nyl nyelse. Mindig a gyermek aktulis szintjn avatkoznak be a folyamatba, s a kvetkez lpcsfok elrse a kitztt rvid tv cl.

436

extrovertlt
rdekldsvel a kls vilg fel fordul; trsasgkedvel, kzlkeny, lnk, cselekvksz (szemlyisg).

F
facilitci
Knnyts, segts. Pedaggiai szempontbl azokat a feltteleket nevezzk gy, amelyek hozzsegtik a diszfunkcis szemlyt, hogy a feladatokat a sajt erejbl oldja meg. A ~ pedaggiai rtelemben vett segtsg. Azt a rvezetst, azoknak a mdszereknek s fogsoknak a rendszert jelenti, melyeknek segtsgvel a cl elrhetv vlik. Ez beplhet a tevkenysgbe, de maradhat a tevkenysg szablyozsi krn kvl is.

facilittor
A sz eredeti jelentse (knnyt, segt) arra utal, hogy aki ezt a szerepet vllalja, az nem tudst ad t, hanem mintegy megknnyti a tanulsi folyamatot. Ez a knnyts elssorban a tanulshoz szksges, optimlis felttelek megteremtst jelenti, mindenekeltt olyan csoportdinamikt, amelyet bizalom, nyitottsg, szintesg, motivltsg, egymsra figyels s a mssg tiszteletben tartsa jellemez.

fejleszt rtkels
A tanulk fejldsnek s tudsnak gyakori, interaktv mdon trtn rtkelse, amelynek clja a tanulsi clok meghatrozsa s a tants azokhoz trtn igaztsa.

fejleszt felkszts
A ~ kpzsi ktelezettsget jelent attl az vtl kezdden, amelyben a gyermek tdik letvt betlti. gy az vodai nevelsi v els napjtl kezdden a fejldst biztost ~ben vesz rszt. A kpzsi ktelezettsg a tankteles kor vgig tart. Megvalsthat otthoni ellts, intzmnyes ellts, korai fejleszts, konduktv ellts, illetve a gyermek hatves korig blcsdei gondozs keretben.

fejleszt osztly
Kis ltszm, a tanulsi nehzsgekkel, magatartsi zavarokkal kzd gyerekek szmra szervezett osztly, amelynek clja a megelzs, a felzrkztats s sok esetben a tehetsggondozs.

437

3. rsz Inklzis fogalomtr

fejleszt pedaggus
Olyan specilis szakember, aki korszer pszicholgiai ismeretek birtokban van, ismeri a fejlds s a fejleszts fbb elmleti koncepciit, a szemlyisg s az rtelmi fejlds letkori s individulis jellemzit, a tanulsi nehzsgek pszicholgiai s pedaggiai diagnosztikai eljrsait. Jrtas a prevencis s korrekcis fejleszts gyakorlati forminak vodai, iskolai csoportban, egyni fejleszts sorn trtn alkalmazsban.

felments ktelez tanrai foglalkozs all


Az igazgat rszben vagy egszben felmentheti a tanult a gyakorlati kpzs kivtelvel az iskolai ktelez tanrai foglalkozsokon val rszvtel all, ha a tanul egyni adottsgai, sajtos nevelsi ignye, tovbb sajtos helyzete ezt indokoltt teszi.

fnyrzkelk
Az aligltk egy csoportja. Vakos technikkat alkalmaznak, de ltsmaradvnyukat fel tudjk hasznlni a kzlekedsben, tjkozdsban. Vzusuk csak a fnyrzs szintjn van meg. aliglts

fizioterapeuta
gygytornsz

fizioterpia
Az ortopdiai betegsgek kezelsben szles kren alkalmazott klnbz mdszerek elektroterpis eljrsok (iontophoresis, szelektv ingerram-kezels, rvidhullm terpia), fototerpia, ultrahang, hidroterpia, balneoterpia, masszzs, gygytorna stb. egyttese.

fogyatkossg
Az Egszsggyi Vilgszervezet, a WHO meghatrozsa szerint: Az ember normlis rzkel, mozgsi vagy rtelmi funkciiban (pl. jrs, trgyak mozgatsa, lts, beszd, kapcsolattarts a krnyezettel) szksges kpessgek rszleges vagy teljes, tmeneti vagy vgleges hinyt jelenti. A fogyatkossg teht a specilisan emberi funkcik zavara. A magyar kifejezs nemzetkzi, angol nyelv megfelelje a disability.

fokozatossg elve
Didaktikai alapelv, amely szerint a tantand tananyagot, mdszert, eljrst sajtos pedaggiai logika alapjn, nehzsgi szintek mrlegelsvel gy vlasztjk ki, hogy az optimlis sznvonal legyen a klnbz fejlettsg tantvnyok szmra. A ~nek

438

G rvnyeslnie kell a tantervfejleszts, tanknyvkszts, tantsi mdszerek, eszkzk alkalmazsa tern. differencils

fonomimikai jelek
A hangok kiejtsre is utal kzjelek.

Frostig-terpia
Az 1960-as vekben dolgozta ki Marianne FrostiG (19061985) osztrk ergoterapeuta, pszicholgus. A program tesztbl s fejleszt feladatlapokbl ll. A teszt a vizulis szlels t terlett mri: szem-kz koordinci, alak-httr megklnbztets, formallandsg, tri irnyok, trbeli sszefggsek. A fejleszt program a teszt eredmnye alapjn az egyni szksgleteknek megfelelen knl minden terlethez fejleszt feladatokat.

funkcisrls, funkcizavar (mozgskorltozott gyermek esetn)


Fjdalomtl, anatmiai elvltozstl fggetlenl is megjelenhet a mozgsszervek tlterhelse, valamilyen tevkenysg vgzse kzben. Ilyenek az izomgrcsk, amelyek a mozgskoordincit, a gazdasgos izommunkt rontjk. Funkcizavar pl. a sntts vagy a kz gyetlensge.

G
genoptia
Fejldsi rendellenessg gn-, illetve kromoszma-eltrs kvetkeztben.

grafomotorikus
A sz jelentse rmozgst jelent, de tgabb rtelemben hasznlatos. Az sszes finommozgs-koordincit ignyl tevkenysg, szkebb rtelemben pedig a rajz- s rskszsggel kapcsolatos mozgsok sszefoglal kifejezse.

grafomotoros fejleszts
A finommozgsok koordincija, a rajz- s rskszsg fejlesztse.

grafomotoros zavar
Az r-rajzol mozgskpessg zavara, rszkpessgzavar. A grafikus kp (minta, bra, bet) motoros kivitelezse neheztett a testsma, a szem-kz koordinci, az oldalisg,

439

3. rsz Inklzis fogalomtr a kialakult kezessg, a balrl jobbra irnyul vonalvezets s a csuklmozgs hinyos fejlettsge kvetkeztben. Legfbb jellemzje a helytelen ceruzafogs, az ujjpozci hinya, a grcss, merev, szaggatott vonalvezets, szgletes, szablytalan betalakts s -kts, hatrvonalak tlpse, felismerhetetlensgig torz rs, gyenge vagy tl ers vonalvezets. A ~ okai lehetnek: 1. mentlis (rtelmi): organikus agykrosods, tmeneti kmiai zavar, keresztmodilitsok (ltsi, hallsi szlels) zavara stb.; 2. pszichs (lelki): szorongs, trauma, kisebbsgi rzs, tlzott megfelelsi vgy, tlzott kvetelmnyszint stb.; 3. szocilis (trsadalmi): ingerszegny krnyezet, elhanyagol nevels, nem megfelel mintakvets stb. grafomotoros fejleszts, rszkpessgzavarok, vizulis percepcis zavar

gyengnlt
A vzus (ltslessg) a jobbik szemen kezels s optikai segdeszkzzel val korrekci utn az p lts 30%-a (V = 0,3) alatt van, vagy a lttr 10 foknl jobban beszklt. A ~ szemly ltst fel tudja hasznlni a gyakorlati let feladatainak megtervezshez s kivitelezshez. Pedaggiai szempontbl a kzelnzsben nyjtott teljestmny a dnt, mert a gyengnlt gyermekek lt tpus skrst, -olvasst sajttanak el. ltssrls

gyermekkori autizmus
A Magyarorszgon is hatlyos orvosi diagnosztikus rendszerben (BNO-10) az autizmus klasszikus formjnak elnevezse. A gyermekkori jelz nem azt jelenti, hogy felnttkorra elmlik, hanem a korai kezdetre utal. autizmusspektrum-zavarok

gygypedaggia
Nevelsi, terpis s rehabilitcis dominancij komplex embertudomny, amelynek interdiszciplinris kapcsolatrendszere folyamatosan fejldik. A gygypedaggia hagyomnyos alapfogalmt a fogyatkossgot ma mr nem azonostja a testi, biolgiai srlssel, hanem kvetkezmnyes llapotnak tekinti, a fogyatkosnak minstett gyermeket, felnttet pedig a tanuls, a szocilis beilleszkeds szempontjbl akadlyozott, korltozott lethelyzetnek.

gygypedaggiai asszisztens
~ szakkpestssel, rettsgivel rendelkez szemly. Tevkenysge a gygypedaggus irnytsval fleg mentlhigins, gondozsi s egyni fejlesztsi feladatok megoldsbl tevdik ssze.

440

gygypedaggiai szakszolgltats
Szakmai tevkenysg, amelynek intzmnyei az iskolk mellett mkdnek s a kzoktatsi rendszerbe tartoznak. A kzoktats szolgltatsait minden fogyatkos gyermek ignyelheti attl a pillanattl, hogy fogyatkossgt megllaptottk.

gygytestnevels
A gyermek specilis egszsggyi cl testnevelsi foglalkoztatsa, amennyiben az iskolaorvosi vagy szakorvosi szrvizsglat gygy- vagy knnytett testnevelsre utalja. Azok szmra indokolt, akiknl a mozgsszervi, belgygyszati vagy egyb elvltozs miatt sajtos, az egszsgi llapotot figyelembe vev foglalkozsok szksgesek. Orvosi javaslat alapjn a tanul a ~ mellett a testnevelsi rn is rszt vehet.

gygytestnevel
Specilis kpestssel rendelkez testnevel tanr, aki a gyermekkori egszsggyi krosodsok helyrelltst vgzi a testnevels mdszereinek felhasznlsval. Munkja irnyulhat pl. szvbeteg, krosan kvr, asztms, scoliotikus stb. gyermekekre. Gygytestnevels s knnytett testnevels csak ~ kpests birtokban tarthat. Kpzsk a Semmelweis Egyetem Testnevelsi Karn folyik.

gygytorna
Gygyt cllal alkalmazott mozgsgyakorls, a mozgsnevels alapja. A gygytorna pontos klinikai vizsglat alapjn meghatrozott cl elrsre sszelltott gyakorlatanyaggal s adekvtan illeszked ingersorozattal hoz ltre funkcijavulst.

gygytornsz (fizioterapeuta)
Elsdleges feladata a mozgsrendszert rint tnetet elidz ok feltrsa s ez alapjn a terpia megvlasztsa. Kpzsk az egszsggyi fiskolai karokon trtnik. A ~ szerepe leegyszersthet a mozgsrendszer funkciinak javtst clz tevkenysgre, de e meghatrozs szerint terpis eszkztra elssorban a mozgsrendszerrel kapcsolatos. A klnbz szervrendszerek mkdse ugyanakkor egymssal klcsnhatsban ll, s brmelyik funkcizavara nagy valsznsggel a mozgsrendszer mkdsre is hatssal lesz.

H
habilitci
Jelentse: kpess, alkalmass ttel (latin). A gygypedaggiai rtelmezs szerint a veleszletett ok, fejldsi rendellenessg vagy betegsg miatt fejldsben megzavart s ezrt kzssgi rszvtelben akadlyozott gyermekekre (felnttekre) irnyul. Olyan,

441

3. rsz Inklzis fogalomtr a trsadalom ltal biztostott, szervezett tevkenysgek s tmogatsok rendszere, amelyek segtsgvel e szemlyeknek a kzssgi letben val rszvtele javthat, kiteljesthet. Mivel a gygypedaggiai habilitcira leggyakrabban veleszletett ok miatt van szksg, (ezt) a kifejezst rszestik elnyben a rehabilitcival ellenttben. rehabilitci

hallsfigyelem
Az a kpessg, hogy a ritmussal, a hangsllyal, a dallammal s a sztagok szmval, tempjval kifejezett informcikat feldolgozzuk. A fonmk, szavak s a kiejtett mondatok sorrendjt kdoljuk s felidzzk. A ~ lehetv teszi a hang jelenltnek, irnynak s megsznsnek, a hangoshalk, magasmly, hosszrvid, hirtelen s fokozatos, az egyszer s az sszetett, lland s vltoz kztti klnbsgttelt.

hallsgrbe
Az audiogramon brzolt grbe. Az p halls audiogramon jellt hatra 20 dB. A grbe a jobb s a bal fln mrt hallsvesztesg tpust s mrtkt mutatja. Vezetses hallssrlskor a grbe mindvgig egyenletes lefuts s nem haladja meg a 60 dB-t. Idegi eredet hallssrlskor lefel es grbe, a magasabb frekvencikon a hangok meghallsa akadlyozott. audiogram, hallsmrs

hallsmrs
Hallsvizsglat. Rendszeres idkzkben trtn vizsglat, amelynek feladata, hogy folyamatosan tjkoztasson a hallsllapotrl. Fajti, aszerint, hogy a vizsglt szemly kzremkdsn, tudatos jelzsein alapul-e (pl. beszdaudiometria) vagy reflexvlaszokat, elektromos jeleket, dobri nyomsviszonyokat rtkelnek (pl. tympanometria, otoakusztikus emisszi) szubjektv s objektv csoportokba sorolhatk. audiolgia

hallsnevels
A hallssrltek hallsi kpessgnek fejlesztse gygypedaggiai eljrsokkal. A modern technikai eszkzk a ~ nlklzhetetlen elfelttelei. Az n. prelingulis hallssrlteket meg kell tantani hallani, ami tbbves folyamat, s eredmnye sokban fgg a kezds idpontjtl s a hangersts minsgtl. Az n. posztlingulis hallssrltek ~e a felerstett hangok jratanulst jelenti.

hallssrls
Cskkent hallsi kpessg (nagyothalls) vagy a halls teljes hinya (siketsg), illetve a kett kztti tmeneti sv. Orvosi szempontbl a hallszerv brmely rsznek srlse. Gygypedaggiai megkzeltsben olyan rendellenessg, ahol a srls idpontja,

442

H mrtke s minsge miatt a beszdbeli kommunikci spontn kialakulsa zavart. Mrtke attl fgg, hogy milyen hangernl (dB) s mely frekvencikon (Hz) van a hallskszb.

hallsvizsglat
hallsmrs

hallkszlk
Elemmel vagy akkumultorral mkd kismret hangerst eszkz, amely a hallssrltek szmra megknnyti a krnyezeti hangok felfogst. A levegben terjed hangrezgseket egy rzkeny mikrofon fogja fel, s elektromos jelekk alaktja t. Ezeket felersti a kszlk nagyon kis mret elektronikus erstje. A flhallgatban a felerstett jelek visszaalakulnak hanghullmokk, s innen jutnak el a flhz.

halmozott fogyatkossg
Olyan llapot, amely egy vagy tbb biolgiai srls/krosods kvetkezmnyeknt jn ltre, s tbb funkciterletre kiterjed fogyatkossggal jr. Klnfle sszettelben s arnyban lehet jelen az rtelmi kpessgek, a mozgsfunkcik, a verblis kommunikci, a lts, a halls, valamint ms megismersi funkcik, esetenknt a szemlyisg s viselkeds zavara.

halmozottan fogyatkos
Az a gyermek, fiatal, felntt, akinek a fejldst, tanulst, trsadalmi beilleszkedst tbb terletre kiterjed fogyatkossg nehezti. A ~ szemlyek csoportja rendkvl heterogn, a primer srls keletkezsnek ideje, slyossga s a fogyatkossgok sokfle kombincija befolysolja a tneti kpet.

hangrnyk
A hangrnyk jelensg okozja a hangforrs s az szlel kz kerl trgy vagy zaj. Kt tpusa ismert: a pozitv s a negatv hangrnyk. Belp (pozitv) hangrnyk: a krnyezet hangjait lernykol trgy vagy zaj ltal okozott hangintenzits-cskkens. Megszn vagy negatv hangrnyk: folyamatos lernykol trgy (pl. kerts, fal) megsznsvel megvltoz, felersd vagy gyengl hangviszonyok.

haptikus szlels
Taktilo-motorikus szlels. A trgyak tapintssal val szlelsekor a nyomsrzs mellett nagy szerepe van az izmaink mozgsbl nyert kzvetlen rzki benyomsoknak, az n. kinesztetikus rzkelsnek is. A tapints s a kinesztzis a trgyak kzbevtelekor, tapogatsakor nem kln-kln, hanem sajtos egssz, egysges rendszerr tvzdve nyjtanak informcit.

443

3. rsz Inklzis fogalomtr

htrnyos helyzet
A ~ egzakt meghatrozsa nehz. ltalban azokrl a gyermekekrl, fiatalokrl van sz, akik klnbz okok miatt nem tudnak a tbbiekkel egytt haladni, s akiket ezrt az iskolai kudarc, a lemorzsolds s mindezek nyomn a trsadalmi beilleszkedsre val kptelensg fenyeget. Ezek kztt a csoportok kztt tfedsek is vannak. A ~ oka, forrsa sokfle lehet pl. az alacsony jvedelem, a szlk alacsony iskolai vgzettsge, a krnyezet szocializcis rtalmai, a csald vagy az p csald hinya. Az etnikai kisebbsghez tartozs nveli a htrnyos helyzetre val eslyeket. A kzoktatsi trvny szerint halmozottan htrnyos helyzet gyermek, tanul az, akit csaldi krlmnyei, szocilis helyzete miatt a jegyz vdelembe vett, illetve aki utn rendszeres gyermekvdelmi tmogatst folystanak, illetve a szleinek nincs 8 ltalnosnl magasabb iskolai vgzettsge.

hidroterpia
A mechanikai s a hhats alapjn val kezels indifferens vzben. A vzfrdk, a vzben vgzett tornakezelsek, lemossok, borogatsok tartoznak ebbe a csoportba.

hiperaktivits (hiperkinzis)
ltalban a kisiskols kor eltt jelentkez, tlzott aktivitssal, mozgssal, gyakran figyelemzavarral jellemezhet llapot. A gyermek nyughatatlan, zajos, llandan mozog, ugrl, gyorsan vlt tevkenysget. A problmk az iskols veken, st a felnttkoron t is elksrik az rintettet, de a tnetek tbbsge enyhl. Kezelse viselkedsterpis mdszerekkel, gygyszerrel lehetsges. Egyni bnsmdra van szksg.

hiperkinzis
hiperaktivits

homogn gtls
Ranschburgsches Phaenomen = ransChburG-fle ~. Eszerint az egymst rint lelki tartalmak s folyamatok (rzetek, kpzetek, trekvsek stb.) annl kevsb zavarjk egymst nllsgukban, minl heterognebbek, s annl inkbb, minl homognebbek. Pl. a vizulisan s akusztikusan hasonl b s d egyms utni tantsa homogn gtlst, kioltst, keveredst okozhat.

444

I
inadaptci
A krnyezethez val alkalmazkods kptelensge. Az egyn a trsadalom ltal fellltott kvetelmnyeknek, krnyezete elvrsainak kptelen eleget tenni valamilyen biolgiai, pszichikai vagy szocilis ok miatt.

infantilis cerebrlis parzis (CP)


Kora gyermekkori agykrosods, a szls eltt, alatt vagy kzvetlenl a szls utn kialakul, kzponti idegrendszeri krosods ltal okozott, ltalban kt vagy ngy vgtagra kiterjed grcss (spasztikus) bnuls. Az ~ msfajta mozgszavarral, knyszermozgsokkal is jrhat, trsulhat hozz rtelmi fogyatkossg s epilepszia is. Az idegrendszer krosodsa vgleges.

inkluzv iskola
befogad iskola

inklzi
befogads

integrci
Az ~ fogalmt tbb tudomny is hasznlja (matematika, pszicholgia, szociolgia). Az integrlt iskolztats szsszettelben egy pedaggiai irnyzatot jell, s a tanulsban valamely oknl fogva akadlyozott gyermekek egyttnevelst jelenti p trsaikkal. Leggyakrabban a sajtos nevelsi igny (SNI-) gyermekek p trsaikkal trtn egytt nevelst-oktatst rtjk rajta a tbbsgi kzoktatsi intzmnyekben. Ellentte a szegregci, a klnnevels specilis kzoktatsi intzmnyekben. A sajtos nevelsi igny gyermekek integrl nevelsnl, oktatsnl a szelekcis mechanizmusok, az orvosi, diagnosztikai szempontok jelentsge cskken, inkbb azokra a fejlesztsi lehetsgekre helyezdik a hangsly, amelyek alkalmazkodnak az eltr nevelsi szksgletekhez. Az integrlt nevels-oktats tbbfle szinten valsulhat meg. Fajti: loklis, szocilis, funkcionlis s fordtott integrci. Az egyttnevels szintjben jelentkez minsgi klnbsgek a fogads (integrci) s a befogads (inklzi) kifejezsekkel rtelmezhetek. Az ~: fogads. A tants mdszere, az ravezets nem vltozik, ha gondok vannak, azok kvetkezmnyeit az integrlt gyermek viseli, illetve a gygypedaggusra hrul minden problma megoldsa csak az osztlyfnk vesz rszt az integrlsban. befogads, befogad iskola, szegregci

445

3. rsz Inklzis fogalomtr

integrlt tantrgy
Tudomnyok, tevkenysgek klnfle terleteibl kivlasztott sszetevit gy rendezi egysgbe, hogy feloldja azok nllsgt. Az integrci alapja lehet a trgy clja, funkcija, az alapoz ismeretek tudomnykzi jellege, a feladatok, problmk megoldsa.

intellektulis inkompetencia
Az intellektulis teljestmnyek, mint pl. az iskolai feladatvgzs, a tanulsi folyamat akadlyozottsga.

intelligens tuds
Az ~ keretn bell a megtanultak bels sszefggseire, a tantrgyi tudselemek sszekapcsolsra helyezdik a f hangsly. A tudstranszfer kialaktsrl, fejlesztsrl van sz, azaz a megtanultak j szituciban trtn alkalmazsrl, ms terletekre trtn tvitelrl. Kt eleme rdemel klns figyelmet: a kreativits fejlesztse, illetve a tanulsi technikk sokoldal alkalmazsnak erstse.

interiorizci
Belsv ttel. Kls viselkedsek, mintk belsv vlsa, lekpezdse.

introvertlt
Befel fordul, sajt bels lelki lett elemz (szemlyisg).

irnytott csaldi nevels (mozgskorltozott gyermek esetn)


A gyermek specilis fejlesztse, nevelse a csald bevonsval, a szlk, illetve ms csaldtagok segtsgvel, de szakember irnytsval trtnik. Clja a mozgsfogyatkos kisgyermekek pszichoszomatikus fejldsnek specilis megsegtse, szociabilitsnak javtsa, vodai, iskolai nevelsnek elksztse, csaldjnak segtse, tancsads.

izomsorvads
ltalban rkld, progresszv (fokozatosan roml) megbetegedsek, amelyek a harntcskolt izomzat fokozatos sorvadsval jrnak (DMP: dystrophia musculorum progressiva). Az akaratlagos mozgsok, elssorban a jrs fokozatosan elvesznek. Testszerte az izomer-egyensly megvltozsa miatt kontraktrk, deformitsok alakulhatnak ki, krosodhatnak a lgzizmok, szvizmok is. Fontos a rendszeres torna, de tlterhelni, tlfrasztani az ilyen gyermeket nem szabad.

446

J
jrgpek
Az als vgtagok tmasztsra, rgztsre szolgl szerkezetek.

jrtassg
Az operatv tevkenysg (cselekvs), a tuds, az ismeretek alkalmazsnak egyik mvelete.

jelnyelv (siketek)
A hallssrltek egyik kommunikcis lehetsge, kzi (manulis) jelekbl ll rendszer, amelynl minden kzjel egy-egy sznak felel meg. Jelels kzben a szemly mindkt kezt hasznlja, s kzlst mimikval is megersti.

jelnyelvi tolmcs
Az akusztikus kzlst jelnyelvre fordt szakember.

K
kapcsold kvetelmnyek
Olyan kvetelmnyek (ismeretek, kszsgek, tevkenysgek, belltdsok, rtkek), amelyeket mintegy menet kzben kell elsajttani, (ki)fejleszteni annak rdekben, hogy a tanulsi egysget zr kvetelmnyek teljesthetk legyenek.

krosods
Az Egszsggyi Vilgszervezet, a WHO meghatrozsa szerint: Idszakos vagy lland anatmiai, lettani vagy pszicholgiai vesztesget vagy rendellenessget jelent (pl. srlt testrsz, szerv, amputlt vgtag, beszklt lgzsfunkci, szorongs). A krosods teht biolgiai mkdsi zavar. A magyar kifejezs nemzetkzi, angol nyelv megfelelje az impairment.

kpessg
Velnk szletett vagy szerzett hajlandsg bizonyos feladatok elvgzsre. adottsg

447

3. rsz Inklzis fogalomtr

kpernynagyt programok
A gyengnltk szmra a kperny specilis belltst teszik lehetv. A megfelel minsg nagytshoz legalbb 19 colos monitor szksges. Gyengnltk szmra a Windows 95, 98, 2000, XP az aligltk szmra a Recognita, Mega, ZoomText, Lunar , programok hasznlatosak.

kpernyolvas programok
A ~ mestersges intelligencik, feladatuk a kpernyn megjelen informcik (internet is) elolvassa s tovbbtsa a beszl vagy a Braille-kijelz rendszerek fel. Mind a DOS, mind a Windows opercis rendszerek alkalmazst lehetv teszik a ltssrlt emberek szmra. Ilyen programok pl. a Wintalker, JAWS, Windows-Eyes (pontrs kijelzs) Brailab PC-k (hangos beszddel megjelent).

kszsg
A pedaggiban a cselekvs (s tevkenysg) automatizlt eleme, amely a tudat kzvetlen ellenrzse nlkl funkcionl.

kisegt iskola
specilis iskola

kognci
Megismers. Egy szemly gondolatai, tudsa, vilgrtelmezse stb., vagyis a vilg, ahogyan a szemly azt rtelmileg megismeri, felfogja.

kognitv funkcik
Az emberi megismer tevkenysg pszicholgiai httert biztost funkcik. Az szlels, emlkezet s informcifeldolgozs mentlis folyamatai, amelyekkel az egyn az informcikat begyjti, terveket kszt s problmkat old meg. szlels

kognitv kompetencia
Funkcija a tbbi kompetencia szolglata, nlkle a tbbi kompetencia nem ltezik. ltalnos kompetencia, kompetencia, kompetencia alap, kulcskompetencia, specilis kompetencia, szemlyes kompetencia, szocilis kompetencia

448

kognitv kvetelmnytaxonmik
Az rtelmi folyamatokkal kapcsolatos tanuls cljait, az rtelmi folyamatokkal kapcsolatos tuds rendszert rjk le. A ~ arra vlaszolnak, hogy mit s milyen szinten kell megtanulni, megtantani. A kognitv kvetelmnyek bloom-fle taxonmija: 1. ismeret (tnyek s elemi informcik, fogalmak, trvnyek s szablyok, alapelvek, elmletek s rendszerek ismerete); 2. megrts (egyszer sszefggsek megrtse, bonyolultabb sszefggsek megrtse, rtelmezs, tkdols, transzformls, tovbbfejleszts); 3. alkalmazs (alkalmazs ismert szituciban, alkalmazs j szituciban); 4. magasabb rend mveletek (analzis, szintzis, rtkels).

kognitvviselkeds-mdosts
Olyan terpis eljrs, amely a viselkedst a gondolkodsi mintzatok megvltoztatsval prblja mdostani.

kommunikcis zavar
A ~ a nyelv verblis s grafikus formit, valamint a szemlyisgfejldst egyarnt rintheti, elssorban a hangadsban, a hangz beszdben, a beszd megrtsben s kivitelezsben, valamint az rs, olvass, szmols terletn figyelhet meg. Jellemzje a norml nyelvelsajttstl eltr nyelvi fejlds, amelyet nem indokol a halls, illetve a hallscskkens mrtke.

kompenzl nevels
Jelentse: kiegyenlt, ptl (latin). A klnbz tpus fogyatkossgokkal l szemlyek nevelsben ms s ms tartalma van, attl fggen, hogy mely pszichikus funkcikra irnyul. A ~ klnsen az rzkszervi fogyatkosok nevelsben kapott nagy szerepet. A modern gygypedaggiai terpia az egyni specilis nevelsi szksgletek megismersre tmaszkodva fejleszti azokat az eljrsokat, amelyek szemlyisgnek mssgt elfogadva segtik a srlt embert sajtos kompetenciinak s identitsnak kialaktsban. kompenzl technikk

kompenzl technikk
~ alatt rtjk mindazokat az egynre szabott fejleszt eljrsokat s eszkzket, amelyek a srlt terletek funkcijt javtjk, a hinyz funkcikat pedig helyettestik. Olyan megsegts ez, amely lehetv teszi a sajtos nevelsi igny gyermekek szmra az egszsges gyermekekt megkzelt tevkenysgek vgzst. Clja a maximlis nllsg elrshez szksges lehetsgek megteremtse, a kpessgek kibontakoztatsa. kompenzl nevels

449

3. rsz Inklzis fogalomtr

kompetencia
Jelentse: illetkessg. A mai kznyelvben ketts jelentse van: 1. illetkessg, hatskr, jogosultsg, 2. szakrtelem, hozzrts, alkalmassg. Pedaggiai szempontbl a ~ meghatrozott funkci teljestsre val alkalmassgot jelent. Alapveten rtelmi (kognitv) alap tulajdonsg, de fontos szerepet jtszanak benne motivcis elemek, kpessgek, egyb emocionlis tnyezk. Az nfejlds fontos sszetevje a gyermek szmra annak tudatosulsa, hogy folyamatosan bvl azon krnyezeti tnyezk kre, amelyeket befolysolni tud. A szakirodalom az emberek alap- vagy kulcsfontossg tulajdonsgaiknt rtelmezi a fogalmat, amelyek kialaktsban az oktatsnak s a nevelsnek is meghatroz szerepe van. Ltezik a kompetencinak olyan rtelmezse is, amely a szemlyisg funkcirendszernek csak egy-egy oldalt veszi figyelembe, s ennek megfelelen elklnt szemlyes, szocilis, kognitv s specilis kompetencikat. A kompetencik olyan fogalomcsoportknt is rtelmezhetk, amelyeknek sszetevi: a tuds, a kszsgek s az attitdk. Az lethez, a trsadalmi beilleszkedshez szksges legfontosabbnak tlt kompetencik a kulcskompetencik (pl. szocilis, letviteli, idegen nyelvi, matematikai, szvegrtsi). rtelmezhet az egyn egy-egy szakterleten megnyilvnul kompetencija is. ltalnos kompetencia, kognitv kompetencia, kompetencia alap, kulcskompetencia, specilis kompetencia, szemlyes kompetencia, szocilis kompetencia

kompetencia alap
1. A tanterv taxonmijt meghatroz szakmai elktelezettsg. A ~ tanterv htterben egy olyan szemlyisgelmlet hzdik, amely a szemlyisg f alkotelemeiknt a kompetencikat (szemlyes, kognitv, szocilis s specilis kompetencik) jelli meg, s azokat komponensrendszerekknt rtelmezve komplex kpessgek, kpessgek, kszsgek s rutinok hierarchikusan felptett rendszert hasznlja. 2. Az ember ltal elvgezhet tevkenysgekhez, megoldhat feladatokhoz kti a kompetencikat (valaki kompetens valamilyen tevkenysggel sszefggsben, ha kpes megoldani az ahhoz a tevkenysghez tartoz szoksos feladatokat). A tantervben e kompetencik, tovbb fejlesztsi feladatok, tevkenysgek, kpessgek s kszsgek kapnak szerepet, mindig felttelezve mgttk egy tudsrendszert is. ltalnos kompetencia, kognitv kompetencia, kompetencia, kulcskompetencia, specilis kompetencia, szemlyes kompetencia, szocilis kompetencia

konduktv pedaggia
pet andrs ltal a kzponti idegrendszer krosodsa kvetkeztben mozgssrlt gyermekek s felnttek gygyt nevelsre kialaktott nevelsi mdszer. A ~ 1963-tl elklnlt a gygypedaggitl s nllsult, nll intzmnyi s kpzsi httrrel mkdik. konduktor

450

konduktor
A konduktv nevelsre kpzett pedaggus, tant. konduktv pedaggia

kontraktra
Az zleti mozgsplya klnbz eredet beszklse, zleti deformitst okoz izomrvidls, zsugorods.

kontrasztrzkenysg
A trgy lthatsgt a krnyezete jelents mrtkben befolysolja. Az alak s a httr kztti rnyalat-, illetve intenzitsbeli klnbsget nevezzk kontrasztnak. A ~ a vizulis ingernek annak httertl val megklnbztetsnek kpessge. J kontrasztltsra van szksg pl. arcfelismershez, a lpcsfokok szlelshez vagy srgs paprlapon szrke betk olvasshoz.

kooperatv tanuls
A rsztvevk egyttmkdsn alapul kiscsoportos tanulsszervezsi eljrs, amely klnbz clok elrsre szervezdhet, segtheti az egyes tanulk tanulmnyi fejldst, illetve hozzjrulhat az egyttmkdshez szksges kpessgek s kszsgek kialakulshoz, a relis nrtkels s a problmamegold gondolkods fejlesztshez.

koordinci
Olyan mozgs-sszehangoltsg, amely rszben a kzponti idegrendszer ltal szablyozott automatikus funkci (mozgsindts, mozgsfolyamat, befejezs), rszben finoman megtervezett akaratlagos mozgsok (meghatrozott ervel, sebessggel, meghatrozott idben) eredmnye. koordincis zavarok

koordincis zavarok
A koordinci az idegrendszer tervez, szervez, irnyt mkdsnek a fggvnye, kvetkezskppen a kzponti idegrendszert brmilyen letkorban rt srls, krosods kvetkezmnyeknt a mozgsszervezs is srlhet, ~ jelentkezhetnek. koordinci

korai fejleszts s gondozs


ltalban olyan vllalkozs, amelynek segtsgvel a veszlyeztetett fejlds, akadlyozott gyermeket specifikus mdon sztnzzk arra, hogy kpes legyen elrni korai tanulsi sanszainak optimumt.

451

3. rsz Inklzis fogalomtr

kros reflexek
A tnusos csecsemreflexek, ha legksbb hat hnapos korig nem tnnek el, ~knt vannak jelen. Jelenltk megakadlyozza az sszerendezett akaratlagos mozgsok megjelenst. Minl tovbb maradnak fenn s minl ersebbek, annl rosszabb a prognzis (tnusos labirintusreflex, szimmetrikus tnusos nyaki reflex, aszimmetrikus tnusos nyaki reflex, Moro-reflex, fogreflex a kzen s a lbon, keresztezett, fokozott tmaszkodsi reakci, negatv tmaszkodsi reakci, keresztezett nyjtsi reflex, keresztezett hajltsi reflex).

korrekcis tevkenysg
tfog pedaggiai rtelemben a szemlyisg fejldsben, a nevelsben, az oktatsban tapasztalt rendellenessg, hinyossg, elmarads cskkentst, megszntetst, kijavtst clz tevkenysg. Szkebb, gygypedaggiai rtelmezse szerint a testi, pszichikai, szellemi tren fogyatkos, srlt gyermekek, felnttek hinyossgainak enyhtst, lekzdst szolgl, az egsz nevelsi, oktatsi folyamatban rvnyestend hatsrendszer.

kortrs segt autizmussal l gyermek szmra


Az autizmussal l gyermekek szmra klnsen neheztett lehet a kortrsakkal val spontn egyttmkds. A kortrs segt olyan gyermek, akit szakember ksztett fel srlt trsa tervezett s rendszeres segtsre. Lehetsges szerepei: az interakcik kezdemnyezje, vlaszolhat az autizmussal l gyermek kezdemnyezsre, segtheti trst az iskolai munkban, kzs szabadids tevkenysgekben vehet rszt. autizmusspektrum-zavarok

krtrtnet
anamnzis

knnytett testnevels
Knnytett testnevelsi rra azokat a tanulkat kell besorolni, akik hosszabb betegsg, kismrtk mozgsszervi, belgygyszati vagy egyb ms ok miatt a testnevelsi rkon csak rszben tudnak rszt venni. Ez megoldhat a testnevelsi ra differencilt szervezsvel, de szervezhet kln foglalkozs is szmukra.

ktelez eszkzjegyzk
A kzoktatsrt felels minisztrium rendelete(i) alapjn sszelltott olyan lista, amely a kzoktatsban szksges rendszerint kzponti forrsokbl finanszrozott taneszkzket kijelli.

452

kvetelmny
Tanulsi cl. A tanulsszervezs clkategrija s az rtkels alapja. A pedaggiai clrendszeren bell az oktatsi cl s tartalom valjban a tantervi kvetelmnyekben fut ssze. Ebbl kvetkezen a tantervi kvetelmnyekbl kzvetlenl s operatv mdon kvetkeztethetjk ki a tanuls s a tants tervezsnek, szablyozsnak s rtkelsnek cljait. A kvetelmny teht clkategria, amely a cllal kapcsolatos folyamatban vgzend minden tevkenysgre irnyul, nemcsak az oktatsban rszt vevk ellenrzsre s rtkelsre.

kulcskompetencia
A modern, tuds alap, ers gazdasgi versenyre, politikai demokrcira, az emberi kapcsolatok humanitsra pl trsadalomban az iskolzs sorn kialaktand, megerstend s fejlesztend kompetencik (tudsok, kszsgek, kpessgek) rendszernek leglnyegesebb, alapvet elemei. A Nemzeti alaptanterv ezekre ttelesen pt.

kutys terpia
A kutynak a szocilis gondozrendszerben ktfle szerepe van: az egyik a segt kutya alkalmazsa mozgskorltozott vagy vak emberek szolglatban, a msik pedig a terpis kutya alkalmazsa. A kutyaterpis foglalkozsokon a gyerekek s a kutya egytt dolgoznak, jtszanak, klnfle mozgsos, kommunikcis s szocializcis feladatokat hajtanak vgre. Clkitzsek: mozgsllapot javtsa, meglev funkcik, kpessgek kihasznlsa, fejlesztse, rzkelsi-szlelsi tapasztalatok gyjtse, szemlyisgfejleszts stb.

L
ltslessg
vzus

ltsi funkcik
A szem s a szervezet egsze kztti kapcsolatbl ered fizikai, fiziolgiai s pszichs mkdsek, amelyek az egyn nll letvitelt, kommunikcijt, mozgst, tanulst s szemlyisgt befolysoljk. ~ az okulomotoros funkcik, akkomodci, adaptci, leslts kzelre s tvolra, trlts, sznlts s kontrasztrzkenysg. Az egyes szembetegsgek klnbz ~at krosthatnak. akkomodci, adaptci, leslts kzelre, leslts tvolra, trlts, kontrasztrzkenysg

453

3. rsz Inklzis fogalomtr

ltsnevels
A lts klnbz funkciinak s az agykrgi feldolgozs (vizulis figyelem, gondolkozs, kpzelet stb.) gygypedaggiai eszkzkkel trtn fejlesztse, amelynek eredmnyekpp javul a lts egyes rszeinek vagy egsznek mkdse. A gyakorlatban a ~ a meglv ltsteljestmny maximlis kihasznlsra nevelst jelenti. ltsi funkcik

ltssrls
A ltszerv valamely rsznek (szem, ltideg, agykrgi kzpont) organikus vagy funkcionlis srlse, amely a vizulis tapasztalatszerzst a ltscskkens mrtktl fggen rszlegesen vagy teljes mrtkben akadlyozza, s a ltslessg a jobbik szemen optikai eszkzzel korriglva 0,3-nl kevesebb vagy a lttr 20-nl szkebb. ltslessg tvolra, trlts

ltssrltek pedaggija
A ~ a ltssrls szemlyisgre, informciszerzsre, mozgsra-kzlekedsre, mindennapi tevkenysgek elvgzsre s letvitelre gyakorolt kihatsaival s a lts llapotnak megtlsvel, a ltssrlt szemlyek specilis fejlesztsi, nevelsi, oktatsi s rehabilitcis szksgleteinek megllaptsval s sajtos eszkzkkel s mdszerekkel trtn biztostsval foglalkoz tudomnyg. ltssrls

ltssrltek pedaggija szakos tanr


A ltssrltek pedaggija szaktudomny terletein magas szint elmleti s gyakorlati tudssal rendelkez szakember, aki alkalmas a kzoktats terletein, a specilis s tbbsgi vodkban s iskolkban a ltssrlt gyermekek s fiatalok specilis eszkzkkel s mdszerekkel trtn fejlesztsre, nevelsre s oktatsra, valamint tancsadsra. ltssrls, ltssrltek pedaggija, befogad iskola, specilis iskola

ltssrltek pedaggija szakos terapeuta


A ltssrltek pedaggija szaktudomny terletein magas szint elmleti s gyakorlati tudssal rendelkez szakember, aki alkalmas a kzoktatsi, szocilis s rehabilitcis intzmnyekben elltott ltssrlt kisgyermekek, fiatalok s felnttek specilis terpikkal trtn fejlesztsre s tancsadsra. ltssrls, ltssrltek pedaggija, befogad iskola, specilis iskola

454

laterlis dominancia
Az egyik oldali szem, kz, lb, fl hasznlatnak elnyben rszestse. Keresztezett a dominancia, ha a dominns szem s kz (lb s kz) az ellenttes testoldalon van. Kevert vagy nem teljes dominancirl beszlnk, ha a gyermek nem kvetkezetes az egyik kz (szem, lb) preferlsban. Ha teljes vagy majdnem teljes egyenlsg van a kt oldal hasznlata kztt, gy ktoldalassgrl beszlnk. talaktott a dominancia, ha a gyermek korbban a msik kezt hasznlta (tszoktatott balkezessg).

lateralits
A sajt testen val tjkozds, a jobb s bal testfl megklnbztetse, illetve az ebbl szrmaz tri irnyok megklnbztetse. A ~ nemcsak a jobbbal irnyok tudatossgt jelenti, hanem ezen ismeret internalizlst (belsv vlst). Ez teszi lehetv a tjkozdst. Ha a ~ nem hatrozottan kialakult, akkor ez a tri irnyokkal kapcsolatos tvesztsek, zavarok kialakulshoz vezethet.

letapogat olvass
Az aliglt gyermek lttere a kzelhajolstl is beszkl, amit az optikai segdeszkzk tovbb cskkentenek. Egyszerre csak 2-3 bett lt, nem kpes a sz globlis felismersre, olvassi tempja lass.

Little-kr (diplgia spasztika)


Az infantilis cerebrlis parzis (CP kora gyermekkori agykrosods okozta bnuls) , egyik formja, amely nevt lerjrl, William John LittLe angol ortopd sebszrl kapta. Jellemzje a kt als vgtagra kiterjed grcss bnuls. A ~os gyermek jrs kzben als vgtagjait keresztezi, s sarkt nem kpes a talajra helyezni.

logopdus
A beszdben akadlyozott gyermekek s felnttek elltsra kpestett gygypedaggus. Tevkenysgi kre a logopdiai krformk vizsglata, a megelzs, a korai fejleszts, illetve kezels, ksrs s utgondozs. Elltand terletek: beszd- s nyelvfejldsbeli elmaradsok, artikulcis zavarok, beszdritmuszavarok, centrlis beszdzavarok, hangkpzsi zavarok, parcilis teljestmnyzavarok. Munkjt a trstudomnyok szakembereivel egyttmkdsben vgzi. beszdfogyatkossg, gygypedaggus

Lorna Wing trisza


Lorna WinG angol gyermekpszichiter s munkatrsai foglaltk ssze elszr, hogy az autizmusspektrum-zavarral l gyermekek esetben hrom viselkedses terleten tapasztalunk minsgben eltr fejldst: a reciprok kommunikciban, a szocilis

455

3. rsz Inklzis fogalomtr interakcikban, valamint a rugalmas viselkedsszervezsben. Ez adja a szindrma koherencijt, egysgessgt. autizmusspektrum-zavarok, Lorna Wing-fle tpusok

Lorna Wing-fle tpusok


Lorna WinG gyakorlati clbl az autizmus ngy tpust rta le. 1. izollt: a szocilis krnyezetrl nem vesz tudomst, nem beszl, mozgsos sztereotpik jellemzik, ltalban halmozottan srlt; 2. passzv: nem kezdemnyez, de kzeledst eltr, ezrt jl fejleszthet; 3. aktv-bizarr: kezdemnyez, de kapcsolatai nlklzik a klcsnssget, felletesek, kzlsei gyakran inadekvtak, tartalmukban sztereotipek; 4. furcsa-merev: az ers kompenzcis igyekezet kvetkeztben felnttkorra kialakul viselkeds a j rtelm, j beszdszint szemlyeknl. autizmus, autizmusspektrum-zavarok. Lorna Wing trisza

lovas terpia (hippoterpia)


A lovas terpinak hrom ga van: a hippoterpia, a gygypedaggiai lovagls s lovas torna, valamint a lovagls mint parasport. A terpit hippoterapeuta kpests gygytornsz vagy szomatopedaggus vgezheti. A terpia lnyege, hogy a l mozgsimpulzusai ttevdnek a rajta l emberre, s ez az egszsges jrsnak megfelel tartsi s egyensly-reakcikat vlt ki. A proprioceptv s szenzomotoros hatsok segtik a felegyenesedst s a helyes tnus kialakulst.

lupe
nagyt

M
magyar jelnyelv
A siket emberek kzs nyelve, amelyet termszetes ton sajttanak el.

MCD (minimlis cerebrlis diszfunkci) vagy POS (pszichoorganikus szindrma)


Mindazon kismrtk agyi mkdsi zavarok sszefoglal jellse, amelyek jellegzetes pszicholgiai s viselkedszavarban nyilvnulnak meg. A kzponti idegrendszer funkcionlis rendellenessgn alapul. Jellemzi: hiperaktivits, figyelemzavar, impulzivits, rzelmi labilits, a perceptuomotoros funkci zavarai, mozgskoordincis zavarok, emlkezeti s gondolkodsi funkcik zavarai, nyelvi, beszdszlelsi s -megrtsi za-

456

M varok, specilis tanulsi zavarok, EEG-rendellenessgek. [BNO10: F9098; Kzoktatsi trvny: SNI-meghatrozs b) pont.]

Meixner-mdszer
Az olvass-, rszavar megelzsre, illetve kezelsre Meixner Ildik ltal kidolgozott szintetikus felpts, a homogn gtls kikszblst szem eltt tart, a fokozatossg elvt kvet olvasstantsi eljrs. Kzponti szerepet kap az olvasselsajttshoz szksges kpessgek fejlesztse, a hrmas asszocicira (lts-halls-beszdmozgs) alapoz bettants, valamint az rtelmezsre nagy hangslyt fektet sz-, mondat- s szvegolvass. diszlexia, homogn gtls

mentor
Az integrlt tanul segtsvel megbzhat szemly. E feladatkrt betltheti pldul az osztlyfnk vagy a gyermekvdelmi felels, aki akkreditlt specilis tanfolyamot vgzett vagy posztgradulis integrcis tanri vgzettsget szerzett. Az feladata a gyermek szleivel, az utaztanrral, a tanulsi kpessget vizsgl szakrti s rehabilitcis bizottsggal (TKVSZRB; testi-rzkszervi srlt tanul esetben az orszgos TKVSZRB-vel) s a mdszertani intzmnnyel val kapcsolattarts. A ~ sajt testletben is megbeszli az integrlt gyermeket rint krdseket.

mindennapos tevkenysg (ADL)


A mozgsrehabilitcinak az a terlete, amelynek sorn a mozgskorltozott gyermek megtanul srlsvel lni, nmagt elltni, s amelynek sorn mozgsllapottl s feladatmegold kpessgtl fggen srlsspecifikus mdon letkori sajtossgoknak megfelel tevkenysgek vgzsre vlik kpess.

motoros zavar
Nem azonos a mozgskorltozottsggal (mozgsfogyatkossggal, testi fogyatkossggal stb.), a mozgskrosods kisebb mrtk. A ~kal kzdk krbe az inkoordinlt mozgskp, gyetlenebb gyermekek tartoznak, akik azonban a napi gyakorlatban teljestik mozgsfeladataikat. Enyhbb esetekben az eltrs kifejezst hasznljuk.

mozgsfogyatkos
mozgskorltozott

457

3. rsz Inklzis fogalomtr

mozgsfogyatkossg
mozgskorltozottsg

mozgskorltozott
Gygypedaggiai rtelemben az a szemly, akinl a mozgsszervrendszer veleszletett vagy szerzett krosodsa s/vagy funkcizavara kvetkeztben olyan jelents s maradand mozgsos akadlyozottsg ll fenn, amelynek kvetkeztben megvltozik a mozgsos tapasztalatszerzs, s a szocializci csak neheztett krlmnyek kztt lehetsges.

mozgskorltozottsg
A harmonikus s clszer, jellegzetesen emberi mozgs mozgszavarok kvetkeztben ltrejv rendellenessge. A ~ lehet veleszletett vagy szerzett. A ~ neheztheti a trsadalmi kapcsolatokat, a tanulst, a munkavllalst, a kzlekedst s a szabadid eltltsnek brmely formjt.

mozgsnevels
A ~ a mozgsterpia eszkzrendszert integrlja a nevels, oktats folyamatba, s olyan feltteleket teremt, amelyek a korszer rehabilitcit szolgljk. Elsdleges feladata a krosodott mozgs javtsa, gy ennek megvalstsa sorn alkalmazza a gygytorna aktv s passzv eljrsait, az orvosi rehabilitcit, a fizioterpia mdszereit s eljrsait, a hidroterpit, klnbz terpis eljrsokat, illetve azok elemeit (pl. bobath, FrostiG, ayres, PNF, PIR stb.), srlsspecifikusan adaptlt testnevelsi mozgsanyagot, jtkokat, sportokat, korrekcis s gygyszati segdeszkzket, ergoterpit.

mozgsnevel
A mozgskorltozott gyermekek mozgsnevelst iskolai krlmnyek kztt vgz szakember. Iskolai vgzettsge szerint lehet gygytornsz, szomatopedaggus s terapeuta, valamint konduktor.

mozgsszervrendszer
Tart rsze: csont- s zleti rendszer. Mozgat rsze: izom- s idegrendszer. A tart s mozgat rsz egysges, egymstl elvlaszthatatlan s egymst alapveten befolysol tnyezk, alaki s mkdsi psgk hatrozza meg a fiziolgis tartsi s mozgsi funkcikat. Brmely rsz srlse, krosodsa megbontja ezt az egysget, s klnbz tartsi s mozgsi elvltozsokat eredmnyez.

mozgsterpia
Tgabb rtelemben minden olyan clzott, adagolhat, a krtrtnsre pozitvan hat mozgsforma, amellyel egszsgmegrz, megelz, gygyt, helyrellt ha-

458

N tst lehet gyakorolni az egsz szervezet s az egyes szervek mkdsre. Szkebb rtelemben egyenl a gygytornval. A ~ clja a srlt tartsi s mozgsfunkcik korrekcija.

mozgstrner ltssrlt szemlyek szmra


A ltssrltek kzlekedshez szksges klnleges technikk oktatst vgz szakember. Tjkozds- s kzlekedstanr.

mozgszavar
A mozgsok kivitelezsnek nehzsge. Neurolgiai rtelemben valamely, a mozgsorganizciban rszt vev idegrendszeri struktra srlse vagy megbetegedse okozza. Leggyakrabban az agyi mozgat kreg, a piramis s extrapiramidlis plyarendszerek, a prefrontlis kreg s a kisagyi struktrk rintettek. A ~ra elsdlegesen a nagymozgsok koordinlatlansga a jellemz, amelynek kvetkezmnye a finommozgsok kivitelezsnek nehzsge.

munkatevkenysg (mozgskorltozott gyermekek esetn)


A mozgskorltozott gyermekek specilis tantrgya, amely integrlt mdon foglalja magban a manipulci fejlesztst, az nkiszolgls anyagt, amelybe alapfokon a hztartsi ismeretek, kertgazdlkods, majd a plyaorientci is beletartozik. A munkatevkenysg specilis mdszere a funkcionlis foglalkoztats. Ennek lnyege: specilis mozgs, mozgssor, mozgsmintk gyakorlsa klnfle munkaformkkal, felhasznlva az alkotsra sznt anyagok s azok megmunklshoz szksges eszkzk nyjtotta terpis rtkeket.

mutizmus
A kisgyermekkori pszichs megbetegedsek krbe tartoz hibs vdekez mechanizmus, amely a verblis kommunikci megtagadsban nyilvnul meg. Clja a szorongs elleni vdekezs. Fajti (Weber alapjn): a) totlis mutizmus: egyltaln nem teremt verblis kapcsolatot; b) elektv mutizmus: csak a csaldtagok szk krvel kommunikl, a szmra idegen vagy nem kedvelt szemllyel nem teremt verblis kontaktust.

N
nagyt (lupe)
A ltssrltek szmra hasznlhat nagytk legfontosabb tulajdonsgai: megfelel fnyer, torztsmentessg, tmr, mlysglessg, praktikus kivitelezs. A nagyter nvekedsvel arnyban cskken az tmr s a mlysgi lessg (kisebb terletet fog be s csak bizonyos tvolsgbl ad les kpet, teht nehezebb hasznlni).

459

3. rsz Inklzis fogalomtr

nagyothalls
Hallsveszts. A beszdtartomnyban mrt hallsszintek tlaga enyhe nagyothalls esetn 3045 dB, kzepes nagyothalls esetn 4665 dB, slyos nagyothallsnl 6690 dB. A halls cskkense akadlyozottsgot jelent a hangz beszd elsajttsban s rtsben. hallssrls, hallsmrs

nagytrgylt
Az aligltk kz tartoz szemly, akinek ltsi lessge nem ri el a 0,1 vzusrtket. Nagyobb objektumok, mozg trgyak helyes rzkelsre kpes. Klnleges optikai s/vagy elektronikus eszkzkkel tudjk a sk rs-olvasst elsajttani, de a tbbsgk ltalban Braille-olvas.

naiv tudatelmleti deficit


Az autizmus jelensgeit legtfogbban magyarz pszicholgiai elmlet (tudatteria Theory of Mind TOM). Az autizmussal l szemly korltozottan kpes vagy nem kpes arra, hogy sajt, illetve ms emberek mentlis llapotait (gondolatait, vgyait, szndkait stb.) megrtse, s gy azokrl gondolkodni tudjon. autizmus, autizmusspektrum-zavarok

napirend (autizmussal l gyermek szmra)


A hellyel s idvel kapcsolatos informcik rthet kzlsre szolgl, egynre szabott vizulis segt eszkz. Az autizmus pedaggijban alkalmazsa igen elterjedt, mert segtsgvel kikszblhet az l nyelvvel, a szocilis kzvettssel s az idvel kapcsolatos nehzsgek egsz sora. A napirend tbbek kztt llhat trgyakbl, kpekbl vagy rott szavakbl. autizmus, autizmusspektrum-zavarok

negatv hangrnyk
hangrnyk

nem meghatrozott that fejldsi zavar


Olyan diagnosztikus kategria, amelyet csak azokra a zavarokra kell hasznlni, amelyek kielgtik a pervazv fejldsi zavar kritriumait, de megfelel informcik hinyban vagy az ellentmond adatok miatt az ebben a csoportba tartoz ms diagnzis nem adhat. pervazv fejldsi zavar

460

neologizmus
Jelentse: j sz. A egyn ltal alkotott szavak, amelyek nem szavai egyetlen nyelvnek sem, de mgis hordoznak valamilyen jelentst. Az egszsgesen fejld gyermekek nyelvben is gyakoriak, de rendszerint nem maradnak fenn. Az autizmussal l gyermekek esetn jellemz kommunikcis tnet. autizmusspektrum-zavarok

nevelsi tancsad
Gyermekek s serdlk mentlhigins elltsban kzremkd, az oktatsgy keretei kztt trtsmentesen mkd szakintzmny, pedaggiai szakszolglat. Szlk, gyermekek, pedaggusok kzvetlenl is fordulhatnak ide szaksegtsgrt. Kompetencija a klnleges gondozsra val jogosultsgot jelent magatartsi, beilleszkedsi zavar, tanulsi nehzsg megllaptsa.

nonverblis kommunikci
Olyan kommunikcis forma, amelynek hasznlata sorn az ember nem szbeli kzlsek tjn tovbbt informcikat. A ~ sznezheti, mdosthatja, ellenslyozhatja a szbeli kzlseket, kiegsztheti, hangslyosabb vagy vilgosabb teheti egy-egy adott kzls rtelmt. A nonverblis zenetek kzvetti a mimika, a tekintet, a gesztus, a testtarts, a trkzszablyozs, tovbb a beszd sebessge, a hang magassga, erssge, dallamossga, valamint a beszdet ksr nem nyelvi elemek. ~ a siketek jelnyelve s az ujjbc is.

nonverblis tesztek
Azon pszicholgiai vizsgl eljrsok, amelyek alkalmazsa sorn nem szksges a beszlt nyelv hasznlata. Fknt hallssrlt vagy a verblis kommunikcijukban egyb okok pl. beszdfejldsi zavar, mutizmus, szorongs, autizmus, rtelmi fogyatkossg, htrnyos nyelvi helyzet miatt gtolt hall gyerekek vizsglata sorn alkalmazzk. Leginkbb intelligenciavizsgl s vizuomotoros, grafomotoros fejlettsget mrnek ilyen tesztekkel. hiperaktivits, diszlexia, diszgrfia, diszkalkulia

normalizcis elv
A fogyatkossggal l emberekrl trtn gondoskods megvltoztatst, emberhez mlt letk elismerst, letfeltteleik normalizlst clz mozgalombl kifejldtt tfog elmleti koncepci.

normatva
A kltsgvetsi trvnyben egy naptri vre klnbz jogcmen biztostott sszeg, amely minden tanuli jogviszonyban ll szemly utn jr az intzmnynek. Meg-

461

3. rsz Inklzis fogalomtr ignylse a fenntart feladata, amely az intzmnyek ltal leadott statisztikai adatok alapjn trtnik.

nyomon kvets
Gyermek/serdl sorskvetse a tanulmnyai befejezse illetve ms ok miatt a kzoktatsi intzmny keretei kzl val kikerlse utn. A ~ lehet intzmnyes, illetve egyes pedaggusok szakmai-emberi kvalitsbl ered igny.

O
okulomotoros funkcik
Ltszervnk szenzoros s motoros egysge, amely biztostja, hogy a klnbz irnyokba val tekints sorn a kt szem megfelelen koordinlt mozgsval a ltott trgy kpe a kt szem retinjnak srgafoltjaira essen. Funkcionlisan megklnbztetnk kvet, psztz s tekintetvlt szemmozgsokat. A nyugalmi helyzet neve a fixci.

oligofrnpedaggia
Az rtelmi fogyatkosok pedaggija.

oligofrnpedaggus
Az rtelmileg vagy tanulsban akadlyozott gyermekek, fiatalok vagy felnttek nevelst, oktatst, gondozst, rehabilitcijt szolgl intzmnyekben a gygypedaggiai feladatok elltst vgz oligofrnpedaggia szakos gygypedaggiai tanr.

olvastelevzi
Felvev kamerval sszekapcsolt monitor. A szksg szerint llthat nagyts, fnyer, kontraszt, szn egyszer s knyelmes alkalmazst tesz lehetv. Hasznlhat olvass, rs, szerkeszts, kpek, rajzok, brk, hromdimenzis trgyak, apr llnyek testfelptsnek, mozgsnak megfigyelsre. Hordozhat vltozata az egyni olvaskszlk. Hasznlata igen nagy gyakorlattal is lass munkavgzst eredmnyez.

operacionalizlt kvetelmnyek
A tmk, altmk szintjre lebontott, pontostott, mveletestett kvetelmnyek, amelyek tanuli tevkenysgekben, feladatokban tervezhetk s rhatk le. A kellen pontostott kvetelmnyek tehetik megalapozottabb a tanulsszervezst, objektvabb az rtkelst. Hasonlan rszletezett kvetelmnyek fogalmazdnak meg az egyni feladattervek, az egyni curriculumok szintjn is. A vizsgakvetelmnyek ugyancsak pontostott, elvrt tanuli tevkenysgekre, feladatokra lebontott formban jelenthetk meg.

462

optikai segdeszkzk
Az optikai segdeszkzk vagy a szem kpalkotsnak mkdst, vagy a trgy lthat kpt vltoztatjk meg. Ilyenek a szemveg, nagytk, tvcsszemvegek, olvastvk, kpernynagyt programok. Hasznlatuk tanulssal s rendszeres gyakorlssal vlik megfelelv.

organikus idegrendszeri srls


Az agyat rt rtalmak, akut betegsgek lezajlsa utn klnbz pszichs funkcik klnbz mrtkben krosodhatnak. A kialakul tnetegyttes fgg a gyermek letkortl az rtalom idpontjban, a srls helytl, slyossgtl, rszben az rtalom fajtjtl. Tnetei (tbbek kztt): tanulsi akadlyozottsg, hipermotoros nyugtalansg, alkalmazkodkpessg gyenglse, fradkonysg, koncentrcigyengesg, teljestmnylabilits, gondolkods meglassulsa, diszgrfia, diszlexia.

orszgos szakrti s rehabilitcis bizottsg


Feladata, hogy a sajtos nevelsi igny (SNI) tnyt komplex orvosi, pedaggiai, gygypedaggiai, pszicholgiai vizsglatokkal a kzoktatsi trvny szellemben megllaptsa. Mkdtetsk a megyei nkormnyzatok s a fvrosi nkormnyzat ktelez feladata. Az orszgos szakrti s rehabilitcis bizottsgok a fent lertak rtelmben, de orszgos hatkrrel s egy-egy fogyatkossgi szakterleten vgzik tevkenysgket. Feladatkrk az utbbi vekben kibvlt, egyben szolgltatkzpontknt is mkdnek.

ortzisek
Olyan klsleg alkalmazott segdeszkzk, amelyek alapvet clja a funkcik helyrelltsa. Olyan anyag, eszkz vagy kszlk, amely vdi, rgzti a mozgsszervek srlt rszeit. Gyakran hasznlt ortzis pl. a gipszkts s a sn.

P
paradigmavlts
A paradigma a gondolkodsoknak, vlekedseknek, rtkeknek s mdszereknek egy adott trsadalom vagy szkebben egy tudomnyos kznsg minden tagja ltal elfogadott sszegzst jelenti. Jelentsge abban ll, hogy az ember nha krzisbe, konfliktusba kerl meglv vlemnye, belltottsga, hiedelmei, gondolatai, ismeretei stb. ellentmondsossga miatt s szerint, amelyet sokszor ezek tfog (paradigma mret) megvltoztatsval tud csak feloldani. Ez a ~. A trsadalmi mret ~ra akkor szokott sor kerlni, ha a lakossg nagy rszben ll fenn hasonl konfliktus, s csupn a gondolkods, hozzlls megvltoztatsval amely viszonylag kevs pszichikai energia-

463

3. rsz Inklzis fogalomtr rfordtst ignyel arnytalanul nagy alkot energikat lehet az elrend kzssgi clokra felszabadtani.

PCS kpkommunikcis rendszer


Az augmentatv kommunikcis mdszerek kz sorolt, nonverblis grafikus kprendszer. A ~ben a nyelvi elemeket a tartalommal rtelemszer sszefggsben lev kpek brzoljk, amelyek zenethordozknt szolgljk a beszdkptelen szemly kommunikcis trekvseit. augmentatv kommunikci

pedaggiai ltsvizsglat
A ~ kiegszti a szemszeti szakorvosi vizsglatot. Clja az optimlis vizulis felttelek biztostsa a ltssrlt gyermekek tanulshoz, munkavgzshez. A srlt ltst a gyermek termszetes krnyezetben, szemveggel, mindkt szemen egyszerre vizsglja. A ~ kiterjed a gyermek kzeli s tvoli ltslessgre, ltternek nagysgra, sznltsra. A pedaggustl a vizsglati mdszerek ismerett s nagy gyakorlatot kvn eljrs, amelyet legalbb flvente clszer elvgezni.

pedaggiai s szakmai szolgltatsok alapintzmnyei


nkormnyzati s orszgos pedaggiai intzetek Orszgos Kzoktatsi Intzet Nemzeti Szakkpzsi Intzet Orszgos Pedaggiai Knyvtr s Mzeum Orszgos Kzoktatsi Szolgltat Iroda Oktatskutat Intzet

pedaggiai szakszolglat
A szl s a pedaggus nevel munkjt s a nevelsi-oktatsi intzmny feladatainak elltst segt intzmnyhlzat.

pedoaudiolgia
Az audiolgia azon terlete, amelynek mveli a gyermekek hallsvizsglatra, orvosi s hallkszlkkel val elltsra szakosodtak.

percepci
szlels

464

percepcis zavarok
A vizulis, akusztikus, taktilis, helyzet- s mozgsrzkels, klnbz modalitsok felfogsnak nehzsgeit jelentik. Ebbl addik a formk, arnyok, irnyok, trdimenzik rzkelsnek tvesztse. szlels

perifrilis lts
trlts

perinatlis srls
Olyan ltalban fizikai vagy biolgiai trauma, amelyet a szls krli idszakban szenved el az jszltt. Mrtke, tartama s jellege szerint a fejldsre gyakorolt hatsa s a kezels mdja nagyon sokfle lehet.

pervazv fejldsi zavar


A szemlyisg fejldsnek egszt that s ltalban fogyatkossgi llapotot elidz zavar. Asperger-szindrma, atpusos autizmus, gyermekkori autizmus

petyhdt jelleg bnuls


A gerincvel mozgat idegsejtjeinek krosodsa, amelynek kvetkeztben az izomer cskkent, az izmok ernyedtt, tnustalann vlnak vagy egyltaln nincs mozgs. Trsulhat hozz rzszavar, a vegetatv funkcik zavara s a vgtagokon nvekedsbeni visszamarads is.

pontrs
A tapintsos szlels feltteleinek leginkbb a Braille-fle pontrs felel meg. Ellltsi techniki: Braille-tbla, Picht-fle rgpek. A pontrst elllt nyomdagpek lehetv tettk az rs sokszorostst. Ma mr a pontrs ellltsa szmtgpek segtsgvel trtnik. A pontrsban olvashat informcik mennyisgt napjainkban az n. papr nlkli elektronikus Braille-kijelzk nagymrtkben nvelik.

posztlingulis hallssrls
A beszd, nyelv kialakulsa utn fellp hallssrls.

posztnatlis srls
A megszletst kvet idszakban hat rtalom kvetkeztben kialakul krosods.

465

3. rsz Inklzis fogalomtr

pozitv hangrnyk
hangrnyk

prevenci
megelzs

proaktv interakci
Olyan folyamat, amelynek rvn az egynek sajt szemlyisgfejldsk alaktiv vlnak.

proaktv interferencia
A korbbi tanuls zavar hatsa az j anyag tanulsra s felidzsre. retroaktv interferencia

progredil szembetegsg
Olyan szembetegsg, amely az orvosi beavatkozsok ellenre is roml tendencit mutat.

projekt mdszer
A tanulk rdekldsre, tanrok s dikok kzs tervez s kivitelez tevkenysgre pt pedaggiai-didaktikai mdszer. A megismer folyamatot olyan komplex feladatok projektek sorozataknt szervezi meg, amelyek kzppontjban egy tbbnyire gyakorlati termszet, a mindennapi lethez kapcsold problma ll.

protetikus krnyezet
A fejlds rdekben fontos, hogy az autizmussal l gyermekek vltozatos tevkenysgekben vegyenek rszt nllan, ezrt rthet, kiszmthat krnyezetet teremtnk szmukra. A segt (protetikus) krnyezetben a beszdet konkrt, lthat dolgok egsztik ki, helyettestik. Kialaktsa egynre szabott. A vizulis krnyezeti tmaszok funkci szerint: idbeli, trbeli, procedulis s megerst jellegek. autizmusspektrum-zavarok

protzis
Olyan szvetbart szervrszletet ptl kplet, amellyel a szervezet egyes betegsgek kvetkezmnyeknt kialakult, mkdsbeli vagy egyb hinyossgait ptolni lehet. Legismertebb protzisfajtk: a csp-, a trd- s az emlprotzis, a hallsjavt kszlk, a kontaktlencse stb.

466

pszeudodebilits
Olyan intellektulis elmaradsok vagy inadekvt teljestmnyek elnevezse, amelyek az enyhn rtelmi fogyatkossg ltszatt keltik, pedig csak kvetkezmnyei bizonyos specilis rszkpessgek kiessnek vagy magatartsi zavaroknak.

pszichs fejlds zavarai miatt a nevelsi-tanulsi folyamatban tarts s slyos akadlyozottsg


A kifejezs a ms fogyatkos gyjtfogalom helyett hasznlatos. Ide tartozik a diszlexia, diszgrfia, diszkalkulia, a mutizmus, a kros hyperkinetikus s kros aktivitszavar. diagnzis, hiperkinzis, hiperaktivits, rszkpessgzavarok

pszichs funkcik
Az emberi tudat tartalmait vagy az emberi tlst, viselkedst megalapoz, illetve az szlelst, a gondolkodst, a visszaemlkezst, az rzkelst, a motivcit s a cselekvst tbb-kevsb tudatosan egymshoz kapcsol llapotok s folyamatok.

pszichomotoros fejleszts
Olyan fejlesztsi eljrs, amely a mozgsakcikon s mozgsos cselekvseken keresztl, valamint azok ltal elksztett s azokkal sszefggsben ll ms gyakorlsi mdokon keresztl fejleszti az ssz-szemlyisget.

pszichomotoros kvetelmnytaxonmik
A mozgsos kszsgekkel, kpessgekkel kapcsolatos tanulsi clokat rendszerezik. A hierarchikus elrendezs vezrelve a komplexits.

pszichomotoros zavarok
Az egsz szemlyisget rint, tanulsi s/vagy magatartsi tneteket okoz zavarok kre. Tnetei: motoros zavarok, a finommotorikban s a nagymotorikban jelentkez tnetek, a mozgsok pontossgban megnyilvnul zavarok, a mozgsok tervezsnek terletn jelentkez eltrsek, a lateralizci s dominancia zavara, az szlels terletn mutatkoz tnetek s reakciidbeli eltrsek.

pszichopedaggia
A gygypedaggia egyik ga, amely a teljestmny- s viselkedszavarokkal kzd gyermekek oktatsval s nevelsvel, szemlyisgfejlesztsvel foglalkozik. A pszichopedaggia a teljestmny- s viselkedszavarok mindhrom fejldsirnyval (neurotikus, antiszocilis, valamint pszichotikus) foglalkozik.

467

3. rsz Inklzis fogalomtr

pszichopedaggus
Gygypedaggus, aki a viselkeds- s teljestmnyzavarokkal kzd gyermekek gygyt nevelsvel foglalkozik.

R
reciprok szocilis interakci
A klcsnssget ignyl szocilis kapcsolatok terletn minsgi krosods jellemz az autizmussal l szemlyeknl. Ezen tnetek megfigyelhetk a metakommunikciban, a szemkontaktus, arckifejezsek, testtarts, gesztusok hasznlatban, a kortrs kapcsolatokban, a vigasz, rm, lmny klcsns megosztsban. autizmusspektrum-zavarok

reflektv tanuls
A tanuls sorn a tanul a problmra adott vlasz eltt elemzi, logikai egysgekbe rendezi az informcikat s elzetes tudsnak felhasznlhat elemeit; ennek alapjn rvekkel tudja altmasztani megoldsait.

reflexgtl helyzetek
A CP kezelsnek kiindulpontja a kros reflexek megszaktsa, mivel azok akadlyozzk az sszerendezett akaratlagos mozgsok megjelenst. A kros mozgsmintk kikapcsolsval ki lehet vltani a helyzetreflexeket, s gy kialakthat a normlis mozgs. Ezrt olyan kiindul helyzeteket kell vlasztani, amelyek megtrik a kros reflexeket s normalizljk a tnust (embritarts, hason fekvs kifel forgatott lbakkal, sarokls, ngykzlb lls, trdels, talpas ls, lls). infantilis cerebrlis parzis (CP)

rehabilitci
Jelentse helyrellts, visszallts (grg). Tgabb rtelemben minden olyan szervezett trsadalmi tevkenysg, amely az nhibjukon kvl htrnyos helyzetbe kerlt szemlyek trsadalmi jrabeilleszkedst (integrcijt) segti el. Gygypedaggiai rtelmezs szerint a veleszletett ok, fejldsi rendellenessg, betegsg vagy baleset miatt fejldsben megzavart s ezrt kzssgi rszvtelben akadlyozott gyermekekre (felnttekre) irnyul. Olyan, a trsadalom ltal biztostott, szervezett tevkenysgek, tmogatsok rendszere, amelynek segtsgvel s a megmaradt kpessgekre alapozva e szemlyeknek a kzssg letben val rszvtele javthat, kiteljesthet. habilitci

468

rehabilitcis eszkzk s segt megoldsok


A kiesett funkcik ptlst, valamilyen tevkenysg elvgzst, a testhelyzet megtartst, a helyvltoztatst, a munkt, az oktatst, a jtkot stb. segtik. Ezek az gynevezett testtvoli eszkzk, ide sorolhatk a specilisan kialaktott lmodulok, jrst segt tmaszt eszkzk (tmbotok, mankk), jrkk, a klnbz felsvgtag-srlsekhez s fogsmdokhoz adaptlt reszkzk, fogantyk stb.

rehabilitcis foglalkozs
A sajtos nevelsi ignyhez alkalmazkodva olyan rszben korrektv vagy kompenzatv jelleg fejleszts, amely az integrlt tanul sajtos ignyvel sszefggsben funkcikat, kpessgeket fejleszt, srlsk esetn visszalltsukat clozza. integrci, befogads, rehabilitci

relaxci
Az izomtnus thangolsnak, a testi s lelki ellazts kpessgnek kialaktsra alkalmazhat klnbz eljrsok sszessge.

repetitv tevkenysgek
Ismtld elemekbl ll tevkenysg, viselkeds. Ilyen knyszeres, rgeszms ismtlds jellemzi az autistkat. A repetitv tnetek egsz leten t fennmaradnak. autizmusspektrum-zavarok

rszkpessgzavarok
A tanulsi zavarok specilis alcsoportja: azoknak a tanulsi problmknak a kifejezse, amelyek az szlels, a mozgs, a nyelv, az emlkezet, a figyelem s gondolkods folyamatainak hinyos mkdse kvetkeztben lpnek fel s neurofiziolgiai diszfunkcikon alapulnak. Iskolai teljestmnyzavarok (olvass-, rs-, szmolszavarok), nyelvi s emlkezeti zavarok (megksett beszdfejlds, fejldsi diszfzia, pszesg s dadogs egyes formi), szocilis s viselkedsi zavarok (hiperaktivits, figyelemzavar) formjban nyilvnulnak meg, neheztik a szocilis fejldst s alkalmazkodst.

retroaktv interferencia
A ksbb tanult dolgok zavar hatsa a korbban tanultak felidzsre. proaktv interferencia

469

3. rsz Inklzis fogalomtr

ritkasoros taneszkzk
A Picht-fle rgpen a Braille-betk tantsakor alkalmaznak ritka sort (minden msodik sor res). Az olvass-rs elsajttsakor a ritka sor segti a sortarts, a sorvezets s a lapon val tjkozds kialaktst.

rokkantsg
Az Egszsggyi Vilgszervezet, a WHO meghatrozsa szerint: Az egyn kora, neme s trsadalmi szerepei szerint elvrhat mindennapi tevkenysg (pl. nfenntarts, trsas kapcsolatok, tanuls, kereskpessg, szrakozs) tarts akadlyozottsga. A rokkantsg teht az embernek mint trsadalmi lnynek a trsadalmi szerepeiben, funkciiban bekvetkez zavara. A magyar kifejezs nemzetkzi, angol nyelv megfelelje a handicap.

rvidrs
A magyar nyelv nyelvtani szablyrendszerre pl, a Braille-rsban alkalmazott 44 rvidtsbl ll rsmd. A leggyakoribb kifejezseket s toldalkokat rvidtik. Clja a helytakarkossg s az rs gyorsasgnak nvelse. A ~ rendszere folyamatosan vltozik, fejldik, jelenleg is tbbfle vltozata hasznlatos.

S
sajtos nevelsi igny (SNI)
j, tfog (EU-konform), iskolztatsi szempont (nem diagnosztikus) npessgfogalom: children/students with special needs (= specilis szksglet gyermekek/tanulk), a hatlyos magyar kzoktatsi trvnyben sajtos nevelsi igny gyermekek/tanulk. A ~ magyarorszgi rtelmezse nem igazodik az EU-s orszgokhoz: nem terjed ki a szocilis, kulturlis s/vagy nyelvi htrnyos helyzetre, gy a gyermekek/fiatalok ezen rsze tbbletszolgltatsokban nem vagy csak korltozott mdon rszesl.

sajtos nevelsi igny gyermek


Azoknl a gyermekeknl, akiknek a srls fajtjtl s slyossgtl fggen klnleges gondozsi ignyei vannak, sajtos nevelsi ignyrl beszlnk. Ez a klnleges gondozsi igny biolgiai, pszicholgiai s szocilis terleten nyilvnul meg, s a tanul nevelhetsgnek, oktathatsgnak, kpezhetsgnek az tlagtl eltr, jellegzetes klnbsgeit fejezi ki.

470

sajtos nevelsi igny gyermekek vodai nevelsnek irnyelve


Dokumentum, amely minden gyermek szmra szksges, irnyad, nevelsi, fejlesztsi tartalmat r el. A sajtos nevelsi igny (SNI) gyermekeknl is a nevels ltalnos clkitzseire trekszik. Clja, hogy az vodai nevels orszgos alapprogramjban foglaltak s a sajtos nevelsi igny sszhangba kerljenek. Annak a biztostst szolglja, hogy az elvrsok igazodjanak a gyermekek fejldsnek temhez, fejlesztsk a szmukra megfelel terleteken valsuljon meg, az SNI-gyermekeket a nevels, a fejleszts ne terhelje tl, a habilitcis, rehabilitcis cl fejleszt terpik programjai vljanak az vodk nevelsi programjainak tartalmi elemeiv. Az irnyelv egyarnt vonatkozik a gygypedaggiai intzmnyrendszerben s az SNI-gyermekeket integrl vodkban megvalsul nevelsre.

sajtos nevelsi igny tanulk iskolai oktatsnak tantervi irnyelve


Dokumentum, amely minden gyermek szmra szksges irnyad nevelsi, fejlesztsi tartalmat r el. A sajtos nevelsi igny gyermekeknl is a nevels ltalnos clkitzseire trekszik. Clja, hogy az SNI-tanulk esetben a tartalmi szablyozs s a gyermeki sajtossgok sszhangba kerljenek. Az irnyelv annak a biztostst szolglja, hogy a fejleszts az SNI-tanulk szmra megfelel kzvetts sorn valsuljon meg, segtse a minl teljesebb nllsg elrst s a trsadalomba val beilleszkedst. Ennek rdekben meghatrozza a tartalmak kijellsekor egyes terletek mdostsnak, elhagysnak vagy egyszerstsnek, illetve j terletek bevonsnak lehetsgt, a srlt kpessgek rehabilitcis, habilitcis cl korrekcijnak terleteit, a nevels, oktats, fejleszts, szoksosnl nagyobb mrtk kiterjesztsre vonatkoz javaslatokat. Az irnyelv egyarnt rvnyes a gygypedaggiai intzmnyrendszerben s az SNItanulkat befogad (inkluzv) iskolkban megvalsul nevelsre, fejlesztsre.

sajtos nevelsi szksglet


A ~ a szoksostl eltr mrtk s tartalm egyniests ignyt jelenti, utal az ehhez szksges msfajta, tbbfle szakrtelemre, a kiegszt trgyi s infrastrukturlis felttelekre s a vgs soron mindezekhez szksges tbbletfinanszrozsra (szemlyi, dologi, pnzgyi tbblettmogatsok). A ~nl a nevels, oktats tartalmban s a kvetelmnyekben is eltrsek jelenhetnek meg.

scoliosis
gerincferdls

siketsg
Slyos fok hallsvesztesg (a beszdtartomnyban mrt vesztesg 90 dB alatti) ll fenn. Ennek kvetkezmnye az llapot fennmaradsa esetn a hangz beszd spontn kialakulsnak kptelensge, elsajttsnak slyos fok neheztettsge, vala-

471

3. rsz Inklzis fogalomtr mint a nyelvi kommunikci ltalnos akadlyozottsga. A hallsvesztesg mrtktl fggen mdosulhat a megismer tevkenysg, a gondolkods s a lelki let egsznek fejldse.

siket-vaksg
A halmozott fogyatkossgon bell egy kln csoportot kpez slyos llapot, amelyben a lts- s hallssrls egyidej jelenlte olyan sajtos kommunikcis, tanulsi s egyb fejldsi szksgleteket eredmnyez, amely nem teszi lehetv a ltssrltek pedaggija s a hallssrltek pedaggija ismereteinek felhasznlst, hanem azokon tlmen specilis eszkzk s mdszerek alkalmazst ignyli. ltssrls, hallssrls

SNI
sajtos nevelsi igny

SNI-gyermek
sajtos nevelsi igny gyermek

spasztikus (grcss) bnuls


Leggyakrabban a szlets krli idszakban alakulnak ki (cerebrlis parzis: pl. agyi hypoxia, agyvrzs kvetkeztben), de a ksbbi letkorban elszenvedett koponyasrlsek, betegsgek (pl. encephalitis) is okozhatjk. A fels motoros neuron srl, az akaratlagos mozgsok kivitelezse neheztett, esetleg lehetetlen. Nemcsak a vgtagok, hanem a fej, a nyak s a trzs izmait is rintheti, tovbb a mimikai s a beszdizmok mkdse is zavart szenvedhet.

specilis iskola
Az 1985-s oktatsi trvny megjelensig: kisegt iskola. Eltr tanterv iskola. A gygypedaggiai iskolk egyik tpusa, az als fok intzmnyrendszer rsze. A ~ba azok a 618 ves, nehezen tanul (enyhn rtelmi fogyatkos, tanulsban akadlyozott) gyermekek/fiatalok jrnak (a tankteles npessg 2,42,8%-a), akik akadlyozott fejldsk folytn a tbbsgi ltalnos iskolban nem tudnak eredmnyesen tanulni.

specilis kompetencia
Azon szakmaspecifikus kompetencik sszessge, amelyek nlkl az adott szakma vagy foglalkozs nem gyakorolhat sikeresen. ltalnos kompetencia, kognitv kompetencia, kompetencia, kompetencia alap, kulcskompetencia, szemlyes kompetencia, szocilis kompetencia

472

Sz

spina bifida
gerinchasadk

subaqulis torna
A vzben llva, lve, fekve vgzett vagy vz alatti tornakezels. Vgezhet frdkdban vagy egyb, akr egy vgtag tornztatsra alkalmas ednyben is. A subaqulis torna a vzbiztonsg kialaktsa, a vzben vgzett mozgstants mellett clirnyos mozgsgyakorlatokkal vgzett, specilis korrekcis feladatokat is ellthat: kontraktranyjtst, rotcigyakorlst, lgzsirnytst stb.

slyos fokban ltssrlt


Az a szemly, akinek ltslessge a kt szemn egytt, korrigltan (brmilyen ltsjavt eszkzzel) a teljes ltshoz (vzus = 1) viszonytottan 00,1 kztt van. Ezen bell megklnbztetnk vaksgot s aligltst.

Sz
szjrl olvass
A beszd megrtse a beszl beszdszervei mozgsnak s arckifejezsnek megfigyelse alapjn. A hallssrltek egyik lehetsges kiegszt vagy alternatv informcis csatornja a hallkszlkkel segtett halls mellett a hallssrls mrtkvel arnyosan.

szakrti s rehabilitcis bizottsgok


A tanulsi kpessgeket vizsgl vagy az orszgos ~ komplex vizsglat (rtelmi kpessgek, szemlyisgvizsglat, tanulsi kpessgek, tudsszint felmrse, valamint a srls htterben lv organikus okok feltrkpezst clz orvosi vizsglat) alapjn szakvlemnyt ksztenek. A szakvlemny megllaptja a fogyatkossg tnyt, s javaslatot tesz a gyermek specilis gondozs keretben trtn elltsra, az ellts mdjra, formjra s helyre, valamint az elltshoz kapcsold, ignybe vehet pedaggiai szakszolglatra. A bizottsgok szksg esetn javasoljk a tantrgyi felmentst, eszkzelltst is. A ~ beiskolzssal kapcsolatos feladataikon tl idszakos kontrollvizsglatokat is vgeznek.

szakrti vlemny
A ~ (javaslat) kialaktsa a komplex pedaggiai, orvosi, pszicholgiai vizsglat sorn az rtelmi kpessgek vizsglata, az ezt kiegszt kpessgvizsglatok, a szemlyisgvizsglat, a tanulsi kpessg vizsglata, a tudsszint s az iskolai teljestmnyek mrse, valamint a srlst kivlt okok organikus htternek feltrst clz (szak)orvosi vizsglat eredmnyeire alapozottan trtnik.

473

3. rsz Inklzis fogalomtr

szakmai szolgltats terletei


Pedaggiai szaktancsads Pedaggiai rtkels Pedaggiai tjkoztats Pedaggiai igazgatsi szolgltats Pedaggus-tovbbkpzs Tanulmnyi s tehetsggondoz versenyek szervezse Tanuli tjkoztats s tancsads

szakszolglatok alapintzmnyei
Gygypedaggiai tancsad Korai fejleszt s tancsad kzpont Tanulsi Kpessget Vizsgl Szakrti s Rehabilitcis Bizottsg Orszgos Szakrti s Rehabilitcis Bizottsg Nevelsi tancsad Logopdiai intzet Tovbbtanulsi s plyavlasztsi tancsad Konduktv pedaggiai intzmny

pedaggiai szakszolglat

szegregci
Jelentse elklnts (latin). A nevels, oktats, fejleszts vonatkozsban a sajtos nevelsi igny (SNI) gyermekek/tanulk p trsaiktl val elklntst jelenti, a fogyatkossg tpusnak (pldul testi, rzkszervi, rtelmi, beszdfogyatkos, autista, halmozottan fogyatkos, valamint a pszichs fejlds zavarai miatt a nevelsi, tanulsi folyamatban tartsan s slyosan akadlyozott) megfelel intzmnyekben. befogads, integrci

szemlyes kompetencia
Funkcija a szemly tllse, ltezse, a testi, lelki egszsg, a j kzrzet megrzse, a szervezet s a szemlyisg stabilizlsa, vdelme, fejldse.

szemveg
A szem nem megfelel trereje (rvidlt, tllt), a szrkehlyog-operci utn s a szem szablytalan felleti grbltsge miatt a szemsz szakorvos ltal javasolt optikai segdeszkz. A gyermek fnyrzkenysge esetn fnyszr bevonattal ltjk el.

szenzomotoros koordinci
Minden olyan cselekvsnl, ahol a trgyakhoz, eszkzkhz vagy partnerekhez kell alkalmazkodni, szoros kapcsolat van az rzkels s mozgs kztt. A szem-kz, szem-

474

Sz test funkcionlis egysget alkot. A vizuomotoros koordinci mellett a halls, tapints, brrzkels s a trbeli tjkozds jtszik szerepet. lland szenzoros visszajelzsre van szksg ahhoz, hogy a mindenkori szitucihoz alkalmazkodni lehessen. Ez a motoros adaptcis kszsg a fejlds folyamn bvl s finomodik.

szigetszer kpessg
Kiemelked tehetsg egyetlen terleten, amely az egyb kpessgektl elszigetelten mutatkozik meg. Autizmussal l embereknl az tlag npessgben elfordul eseteknl sokkal gyakoribb pl. a rendkvl j gpies memria, zenei vagy rajztehetsg. autizmus

sznlts
A szem ideghrtyjnak csapjai 390760 nm hullmhosszsg elektromgneses sugrzsra rzkenyek. Az egyes hullmhossztartomnyok klnbz sznrzetet keltenek. Ezek jellemzi: a sznrnyalat (tnus), a sznteltettsg (szaturci) s a sznfnyessg (erssg vagy luminozits).

szbeli rtkels
Az rtkel s az rtkelt szemlyes jelenltt felttelez, verblis s metakommunikatv csatornt alkalmaz pedaggiai mdszer, illetve rendszerszablyoz elem. Elnyei: kzvetlen alkalmazhatsg, ers motivcis hatssal br, klnsen a formatv, fejleszt rtkels.

szocilis inkompetencia
A trsadalmi elvrsoknak val megfelelni kptelensg. A szocilis beilleszkeds kptelensge.

szocilis kszsgek
Reakcik, amelyek kpess teszik az embert arra, hogy egy adott interakcin bell elrje a kvnt cljt oly mdon, hogy az ne msok krra trtnjen.

szocilis kompetencia
Ismeretek, kszsgek, kpessgek, amelyek elsegtik a trsadalmi beilleszkedst. Funkcija az, hogy az egyni rdek rvnyestse a msik ember, a csoport stb. ltrdekeinek srelme nlkl, azok figyelembevtelvel valsuljon meg. ltalnos kompetencia, kognitv kompetencia, kompetencia, kompetencia alap, kulcskompetencia, specilis kompetencia, szemlyes kompetencia

475

3. rsz Inklzis fogalomtr

szocilis nevels
A szocilis kompetencia fejldsnek, klnsen a szabadsgfok/kreativits nvekedsnek s a proszocialits ersdsnek szndkos segtse.

szocilis tanuls
A msok viselkedsnek, illetve annak kvetkezmnyeinek megfigyelse rvn trtn tanuls.

szocializci
A trsadalomba val beilleszkeds folyamata, amelynek sorn az egyn megtanulja megismerni nmagt s krnyezett, elsajttja az egyttls szablyait. Vagyis megtanul emberi mdon lni s viselkedni.

szocioptia
A trsadalomba val beilleszkeds neheztett valamilyen kls vagy bels ok miatt.

szomatopedaggia
A gygypedaggia egyik szakterlete, a mozgskorltozottak specilis pedaggija. A ~ a mozgskorltozott embert egsz szemlyisgben, kpessgeinek sszessgben tekinti, rtkeli, s rehabilitcis szksgletei szerint vonja be a gygypedaggia hatsrendszerbe.

szomatopedaggus
Mozgskorltozott gyermekek, fiatalok s felnttek tanr vagy terapeuta gygypedaggusa. Tevkenysge a minden irny prevenci s fejleszts, a szomatopedaggiai terpia, nevels, oktats, foglalkoztats, tancsads nllan vagy ms szakemberekkel egyttmkdve. Kpzsk az ELTE Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskolai Karn trtnik.

szveges rtkels
rsbeli tanulrtkelsi forma. Hrom alapvet mfajt klnbztet meg a szakirodalom, de lteznek ezek varinsai is. 1. Szabad, elzetesen meghatrozott s ktelezen alkalmazand szempontok nlkli szveges rtkels; 2. elzetes szempontok alapjn, szabadon fogalmazott szveg; 3. elre meghatrozott, nyomtatott skla szerinti rtkels.

476

sztereotip tlmozgsok
Feszltsglevezet, ismtld mozgsok, amelyek nem clirnyosak. A rgzdtt ismtld, gpies tlmozgsok igen sokflk, pl. a fej s a test elalvs eltti ritmikus himblsa, az ujjszops, a krmrgs, a tic, a szjharapdls, a hajtps, ujjak trdelse stb. rtelmileg akadlyozottaknl gyakori.

szupervzi
A szakmai interakcira, az egyttmkds s a kommunikci problmira s konfliktusaira reflektl, a gyakorlati tapasztalatokbl kiindul s azokhoz visszacsatol, szablyozott tancsadsi folyamat.

szurdologopdia
A szurdologopdia a hallssrltek kiejtst, a beszdrthetsget fejleszt tevkenysg, amelyet a hallssrltek tanrai vgeznek egyni foglalkozsok keretben.

szurdopedaggia
Hallssrltek gygypedaggija, illetve a hallssrltekkel foglalkoz pedaggiai terlet.

szurdopedaggus
A hallssrltek nevelsre felksztett gygypedaggiai tanr. A hallssrlt gyermekekkel az erre a szakterletre specializldott gygypedaggusok, a hallssrltek tanrai foglalkoznak, tekintet nlkl a gyermekek letkorra.

T
tmpont
rzkszerveink ltal rzkelhet viszonytsi pont a krnyezetnkben. Lehet hallsi, ltsi, szaglsi, tapintsi.

tananyag
Ismeretek, kszsgek s kpessgek rendszere, amelyet a korszer mveltsg egszbl, az oktatsi clok, a tanulsi clok elrse rdekben a pedaggus kivlaszt, elrendez.

tanulsban akadlyozottsg
Az idegrendszer biolgiai s/vagy genetikai okokra visszavezethet gyengbb funkcikpessgei, illetve a kedveztlen krnyezeti hatsok folytn kialakul, tbb kpessg-

477

3. rsz Inklzis fogalomtr terletet rint, tarts s tfog tanulsi nehzsg, tanulsikpessg-zavar. A ~ megnehezti vagy lehetetlenn teszi a hagyomnyos ltalnos iskolai felttelek kztt, kln segtsgads nlkl trtn fejlesztst. A segtsg a gyermek egyni fejlesztst s a tanulsi krnyezetnek az szmra megfelel alaktst egyarnt jelenti.

tanulsi kpessget vizsgl szakrti s rehabilitcis bizottsg


A pedaggiai szakszolglatok egyik formja. A tanulsi kpessget vizsgl szakrti s rehabilitcis tevkenysg vagy az orszgos szakrti s rehabilitcis tevkenysg keretben kell a) a fogyatkossg szrse, vizsglata alapjn javaslatot tenni a gyermek, tanul klnleges gondozs keretben trtn elltsra, az ellts mdjra, formjra s helyre, az elltshoz kapcsold pedaggiai szakszolglatra, b) vizsglni a klnleges gondozs elltshoz szksges felttelek megltt.

tanulsi zavarban szenved gyermek


Azok a gyermekek, akik tlagos vagy tlag feletti intelligencival rendelkeznek, de az iskolai kvetelmnyeknek kptelenek eleget tenni. Nluk a f tantrgyak elsajttshoz szksges elsdleges pszicholgiai folyamatok zavartak, pl. vizulis, auditv, mozgsos informcifeldolgozs nehzsgei stb.

trsul fogyatkossg
A halmozottan fogyatkosoknl (akadlyozottaknl) a tneti kpet a ltrehoz primr srls keletkezsnek ideje, slyossga s a fogyatkossgok sokfle kombincija befolysolja. Ha az elsdleges srls kvetkeztben tbb funkciterlet is krosodik, trsul fogyatkossgok jnnek ltre. Ez esetben azonban nem elklnlt fogyatkossgok sszegzdsrl van sz, hanem egy sajtos j szervezdsrl. halmozott fogyatkossg

tartshibk
A testtarts olyan vltozatai, amelyek eltrnek ugyan a szablyostl, de nem jelentenek betegsget. Azok az elvltozsok tartoznak ide, amelyeknl a gerinc fiziolgis grbletei megvltoznak, az elvltozs funkcionlis, strukturlis elvltozs nincs s amelyek aktv izomervel korriglhatk. A tartsi rendellenessg kivlt oka lehet a ht- s trzsizomzat cskkent teherbr kpessge mellett a rossz testtarts, az akarater hinya, a knyelemszeretet, pszichs tnyezk, krnyezeti tnyezk, alkati sajtossgok, a mozgsszegny letmd.

tartsi rendellenessgek
tartshibk

478

tvcsszemveg
Nagy fnyerej, torztsmentes, klnleges lencserendszer, vltoztathat gyjttvolsg teleobjektv, amely kzel hozza a kpet. Az eltt alkalmazsval kzelre (olvass, rs) s tvolra (tblai szvegek) is hasznlhat. Ktszemes (binokulris) s egyszemes (monokulris) vltozatban kaphat.

tvoktats
A tanuls tvirnytsnak egyik formja. Elrt s tananyagg rendezett ismeretek, gondolkodsi s korltozottan cselekvsi mveletek elsajttsra irnyul, meghatrozott kvetelmnyek teljestse, megtervezett tudsszintek rdekben. Zrt rendszer oktats, ily mdon alkalmas az iskolai, fiskolai, egyetemi oktatsra az els vgzettsg megszerzse rdekben, a posztgradulis kpzsre s klnbz, tanfolyami jelleg alap- s tovbbkpz programok megvalstsra.

taxonmia
Az osztlyozs, rendszerezs tudomnya. Az egyes osztlyokon bell szigoran azonos elvek szerint trtnik a besorols, mgpedig gy, hogy az elemek kiadjk az adott osztly teljessgt. Az elemek, illetve az egyes osztlyok s alosztlyok kztt hierarchia van, azaz a magasabb szint magban foglalja s ttelezi az alacsonyabbat. A (pedaggiai) taxonmia olyan osztlyozsi rendszer, amely a hierarchia elve alapjn igyekszik kategorizlni bizonyos pedaggiai fogalmakat, legtbbszr pedaggiai clokat.

taxonmiai gondolkodsmd
A ~ segt tgondolni, megkonstrulni a tantrgyi clok, a tantrgyi tananyagtartalmak, a tantrgy egszre rvnyes kvetelmnyek egymsra pl rendszert, segt mrlegelni azt, milyen tervezhet elfelttelei, elzmnyei vannak-lehetnek meghatrozott ismeretek elsajttsnak, meghatrozott kszsgek megtanulsnak, meghatrozott kpessgek kifejldsnek, meghatrozott (szemlyes, szocilis, kognitv, specilis) kompetencik fejldsnek.

tri helyzet, trbeli kapcsolatok szlelse


Azt a kpessget jelenti, hogy a dolgokat nmagunkhoz viszonytva (baljobb, ellhtul, flttalatt) lokalizljuk.

trlts
Perifrilis lts. Ez a ltsi funkci elssorban a mozgsban, tjkozdsban s kzlekedsben jtszik szerepet. Lttren a krnyezetnek azon rszt rtjk, amelyet mozdulatlan szemlls s fejtarts mellett egyszerre szlelnk. Az egy-egy szemnk ltal befoghat lttr az n. abszolt lttr, amelynek mrtke 85-90 minden irnyban.

479

3. rsz Inklzis fogalomtr

testi fogyatkos
mozgskorltozott

testkzeli segdeszkzk
Pl. ortopd cip, sn, korzett, fz jrgp.

testsma
nmagunkrl alkotott trbeli kp, a test s krnyezete, valamint a test s a test rszei kztti trbeli viszonyok lekpezse, tudatos ismerete, funkcionlis egysgbe val sszerendezdse az agyban. A testi n rzse fokozatosan alakul ki 3 ves korra. Differencilt fejldse 49 ves kor kztt zajlik. A fejlett ~ kialakulshoz tri tjkozds s mintzott krnyezet szksges.

testtvoli segdeszkzk
Pl. bot, jrkeret, elektromos, mechanikus kerekesszk.

tiflopedaggia
Ltssrltek gygypedaggija. Trgya a ltssrls ltal meghatrozott tanuls, fejleszts, nevels, oktats vizsglata, trvnyszersgeinek feltrsa, azoknak az eljrsoknak s mdszereknek kidolgozsa, amelyekkel optimlisan megvalsthat a ltssrlt egyn fejlesztse, nevelse, oktatsa, a szocializci s a sikeres rehabilitci rdekben megelzhetk, cskkenthetk a ltssrls msodlagos kihatsai.

tiflopedaggus
A ltssrlt gyermekek, felnttek fejlesztsre, nevelsre, oktatsra felksztett gygypedaggus.

tiflotechnika
Minden olyan (optikai, adaptcis) eszkz s eljrs, amely lehetv teszi, megknnyti a ltssrlteknek a vilg megismerst, az informcifelvtelt, a tanulst, az nmvelst, a munkavgzst s a szabadid kulturlt eltltst.

tbbsgi iskola
A korbban gyakran alkalmazott norml ltalnos iskola megnevezst vltotta ki a pedaggiai s gygypedaggiai szakirodalomban, valamint a htkznapi szhasznlatban. Az 1985-s oktatsi trvny eltrlte az enyhn rtelmi fogyatkosok ltalnos iskoljnak pejoratvnak tlt kisegt iskola megnevezst, minden iskola ltalnos lett, ami elbizonytalantotta a specilis iskolk szakmai szempont azonosthatsgt is.

480

V A tbbsgi iskola megnevezs elssorban az integrl, a befogad s az inkluzv iskola kontextusaiban jelenik meg.

tlmozgs mozgskorltozott gyermekek esetn (athetosis)


A cerebrlis parzisben szenvedk akaratlan mozgsai, amelyek a kzponti idegrendszer extrapiramidlis plyinak srlse kvetkeztben alakulnak ki. A cltalan mozgsok rendszerint a vgtagok distalis rszein nyilvnulnak meg, lass lefolysak, ritmustalanok s mozgsindtsra hevesebb vlnak. Az emcik nagy mozgsviharral jrnak. A mozgs rintheti a mimikai, lgz- s hangkpz izmokat is. Az arckifejezs bizarr, a gyermek nylzik, a beszd is nehz vagy lehetetlen.

U
ujjbc (Daktil-nyelv)
Valamennyi beszdhangot egy-egy kzjel jelent meg.

ujjolvask
Az aligltk egy csoportja. Ltsmaradvnyuk elegend a skrs optikai s/vagy elektronikus eszkzzel trtn olvasshoz, de mint rendszeres informciforrst s kommunikcis kszsget nem tudjk hasznlni. Vzus 0,02 krli. aliglts

utaz gygypedaggiai tanr


Az a szakember, aki gygypedaggiai szakszolgltats keretben nyjt nevelsi segtsget vagy a gyermek otthonban trtn foglalkozsokkal, vagy az integrltan tanul, specilis nevelsi igny gyermekeknek az iskolban, vodban. Feladatai: Elltja a gyermek fejlesztst. Tancsot ad a szlnek. Segti a befogad pedaggus munkjt: tanrasszisztensknt jelen van a tantsi rkon, foglalkozsokon; az rkra trtn kzs felkszls keretben kiemeli azokat a mozzanatokat, amelyek vrhatan nehzsget jelentenek a gyermeknek; bemutatja a leghatkonyabb mdszereket, eljrsokat; felhvja a figyelmet a leggyakrabban elfordul problmkra, megoldsi javaslatokat tesz; tjkoztatt tart a tantestletnek. Kapcsolatot tart a szocilis szolglatok munkatrsaival. Tovbbkpzseket szervez, konzultcis lehetsget biztost. Figyelemmel ksri a trvnyben elrt felttelek teljestst.

V
vak
Slyos fokban ltssrlt. A fnyrzkels teljes hinyt jelenti.

481

3. rsz Inklzis fogalomtr

vgtagdeformitsok
A vgtagok alak-, mret- s mkdsbeli rendellenessgeinek gyjtneve. A ~ leggyakoribb okai a vgtaghinyok, a csontvz fejldsi rendellenessgei, illetve anyagcseres rendszerbetegsgei, de okozhatjk zleti, izom- s idegrendszeri betegsgek, valamint balesetek is. Mtti korrekci csak az esetek egy rszben lehetsges. Szksgess vlhat segdeszkz hasznlata.

verblis kommunikci
A verblis (nyelvi) kommunikci a kommunikci egyik fajtja. Alkalmazsa sorn az informcikzls nyelvileg szerkesztett, mondattanilag tagolt formban (beszd, rs) trtnik, amelyet a fogad fl auditv, vizulis vagy taktilis ton rzkel, s a kd ismeretben feldolgoz.

verbalizmus ltssrlt szemlyek esetn


Felsznes, a trgyi tuds hinyt, kellkppen meg nem rtett ismereteket tkrz res beszd, szradat.

veszlyeztetett lts
A gyermekek ltsmaradvnynak vdelmben, az orvosi ellts mellett, egyes szembetegsgekhez szigor mozgskorltoz elrsok tartoznak (nagyfok rvidlts-mypia, zldhlyog-glaucoma, szemlencseficam-luxatio, szemmttek utn). Veszlyeztet mozgsformk s krlmnyek: ers rzkds-csszdzs, ugrls; a fejet r ts; labdajtkok; nagy fizikai erkifejts-emels, cipels, erlkds; fordtott testhelyzetek, fejenlls. Az szs mindenkinek ajnlhat.

vizulis percepcis zavarok


A vizulis percepci egy kpessg, amelynek zavara megakadlyozza a vizulis ingerek felismerst, megklnbztetst, kapcsolatba hozst korbbi tapasztalatokkal. F terletei: vizuomotoros koordinci, alak-httr szlels, alakkonstancia, tri helyzet szlelse, trbeli kapcsolatok szlelse. A ~ p rzkszervek mellett is fellphetnek. Megfelel fejlesztsi eljrsokkal cskkenthetek. grafomotoros zavar

vizuomotoros koordinci
A ~ azt a kpessget jelenti, hogy a ltst s a mozgst clzottan sszekapcsoljuk. Beszlhetnk szem-kz, szem-lb s szem-kz-lb koordincirl. Majdnem minden emberi cselekvsnl szksg van a ~ra. Alapvet kpessg, amely elfelttele az rstanulsnak s mindenfle munka elvgzsnek.

482

A szcikkek forrsai

vzus
Ltslessg. A kzponti lts lessgt jellemz, a szem teljestkpessgnek egyik legfontosabb adata. Jele: V Mrtkt leggyakrabban tizedes trttel jellik. A V mell rt . fels szm a jobb szemre vonatkozik. Az p lts mrtke 1.

A szcikkek forrsai
JoGszABlyoK
1993. vi tbbszr mdostott LXXIX. trvny a kzoktatsrl [22. ; 30. ; 33. (12), 34. , 36. ; 118. (1); 121. ] 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a kpzsi ktelezettsgrl s a pedaggiai szakszolglatokrl (1021. ; 2223. ) A trsadalombiztostsi tmogatssal rendelhet, illetve klcsnzhet gygyszati segdeszkzkrl, a tmogats sszegrl s mrtkrl, valamint a rendels, forgalmazs, klcsnzs s javts szakmai kvetelmnyeirl szl 19/2003. (IV 29.) ESzCsM . rendelet mdostsrl szl 4/2007 (I. 24.) EM rendelet . 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajtos nevelsi igny gyermekek vodai nevelsnek s a Sajtos nevelsi igny tanulk iskolai oktatsnak irnyelve kiadsrl Nemzeti alaptanterv 2003 Oktatsi Minisztrium, Budapest, 2004., www.okm.gov.hu

oNlINE ForrsoK
http://ecml.opkm.hu/download/363.doc http://hu.wikipedia.org/wiki/Fonomimikai_%C3%A1b%C3%A9c%C3%A9 http://ncsszi.hu/anyagok/majanlas3.doc http://www.autizmus.hu/ErtelmezoSzotar.shtml http://www.autizmus.hu/ErtelmezoSzotar.shtml http://www.enc.hu (Magyar Virtulis Enciklopdia: Vndor Andrs eslyegyenlsg szcikke) http://www.human.kando.hu/pedlex (Online Pedaggiai Lexikon) http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2006-03-ta-Bardossy-Befogado http://www.szolnok-ped.sulinet.hu/empir/htm/tan_zavar.htm

SzakIroDalom
A gygypedaggiai felsoktats alapkpzsi szakjainak kpestsi kvetelmnyei. Budapest, 1999. A mozgstrner munkakzssg munkatrsainak kzlse

483

A szcikkek forrsai A vakok informciszerzsnek lehetsgei: szmtgp s az internet adta elnyk (ksztette: Vrhelyi Eszter). Berzsenyi Dniel Fiskola Termszettudomnyi Kar, Knyvtr s Informcitudomnyi Tanszk, [on-line] http://mek.oszk. hu/01200/01224/01224.doc Adorjn Katalin Dam Eszter: A diszlexia-veszlyeztetettsg s a diszlexia jelensgkre. In Kisgyermekek, nagy problmk. 49 ves gyermekeket nevel pedaggusok kziknyve. RAABE, Budapest, 2005. C1 modul 20. Akadmiai Kislexikon. Akadmiai Kiad, Budapest, 1990. Alston, Jean Taylor, Jane: A kzrsi kpessgek szekvencija s szerkezete. (Ford.: Katona Nra) In Torda gnes: Szemelvnyek a tanulsi zavarok krbl. Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest, 2004. 187 . Atkinson s munkatrsai: Pszicholgia. Osiris, Budapest, 1997 . Bagdy Emke meghatrozsa [on-line] http://ncsszi.hu/anyagok/majanlas3.doc Bakos Ferenc (szerk.): Idegen szavak s kifejezsek sztra. Akadmiai Kiad, Budapest, 1994. Balzs Anna: Az autista gyermekek az vodban s az iskolban. In Illys Sndor (szerk.): Gygypedaggiai alapismeretek. ELTE Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskolai Kar, Budapest, 2000. dr. Balzs Anna Farkas Edit szi Tamsn: vodai Program Pervazv Fejldsi Zavarban Szenved Gyermekeket Nevel vodk Szmra. [on-line] http://www.autizmus.hu/tanterv/OVIPRO98.pdf Brdossy Ildik: A curriculumfejleszts alapkrdsei. JPTE Tanrkpz Intzet Pedaggiai Tanszk, Pcs, 2002. Brdossy Ildik: A szentlrinci iskolaksrlet tantervi munklatairl (19781983). Pedaggiai Szemle, 1986/10. Baron-Cohen, S. Bolton, P Autizmus. Osiris Kiad, Budapest, 2000. .: Bthory Zoltn: Tants s tanuls. Tanknyvkiad. Budapest, 1985. Bthory Zoltn Falus Ivn (szerk.): Pedaggiai lexikon. Keraban Knyvkiad, Budapest, 1997 . [A szcikkek szerzi: Balzs Anna (autistk, autizmus) Ballr Endre (korrekcis tevkenysg) Csocsn Lszln (Braille-rs, ltsnevels) Fehr Katalin (diagnosztikus rtkels, epochlis rendszer, verbalizmus ltssrlt szemlyek esetn) Gordosn Szab Anna (homogn gtls) Hortobgyi Katalin (projekt mdszer) Horvth H. Attila (egyni bnsmd) Jakab Zoltn (szlels) Kotschy Beta (kooperatv tanuls) Kozma Ildik (konduktv pedaggia) Lnyin Engelmayer gnes (utaz gygypedaggiai tanr) Pli Judit (fejleszt osztly) Porkolbn Balogh Katalin (testsma) Rthy Endrn (fokozatossg elve) Petrin Feyr Judit (reflektv tanuls)

484

A szcikkek forrsai Vajda Zsuzsa (kompetencia) Tth va (htrnyos helyzet)] Benczr Miklsn Bernolk Bln: Felels vagyok rte. Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola, Budapest, 1991. 30. Benczr Miklsn: A mozgskorltozott gyermekek szomatopedaggiai nevelse az vodban s az iskolban. In Illys Sndor (szerk.): Gygypedaggiai alapismeretek. ELTE Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskolai Kar, Budapest, 2000. 537538. Benczr Miklsn (szerk.): Mozgsnevels. Tanknyvkiad, Budapest, 1990. 20., 22., 26., 36., 40., 68., 75. Benczr Miklsn: Mozgskorltozottsg miatt mdosult tants-tanulsszervezs specilis szntereken. In Gordosn Szab Anna (szerk.): Gygyt pedaggia. Nevels s terpia. Medicina Knyvkiad Rt., Budapest, 2004. 204. Benczr Miklsn: Srlsspecifikus mozgsnevels. ELTE Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskolai Kar, Budapest, 2000. 16., 143144., 158159., 168., 194. Bernolk Bln Ftin Hoffmann va Mrkus Eszter Szab Ildik: Egytt az iskolban. tmutat a mozgskorltozott gyermekek egyttnevelshez. BGGYTF, Budapest, 1995, 4748. BNO10. A mentlis s viselkedszavarok osztlyozsa. Klinikai lers s diagnosztikus tmutat. WHOMagyar Pszichitriai Trsasg, Budapest, 1994. Bdr Jen: A diszkalkulia pszicholgija. In Mesterhzi Zsuzsa (szerk.): Diszkalkulirl pedaggusoknak. Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola, Budapest, 1999. 17 . Brassi Sndor Balogh Lszln: A Nemzeti alaptanterv kiadsrl, bevezetsrl s alkalmazsrl szl 243/2003. (XII. 17 Korm. rendelet mdostsrl. 2007 mjus (Munka.) . anyag) [on-line]: http://www.okm.gov.hu/letolt/elektronikus_ugyintezes/nat_terv_ 070522.pdf Brencsn Jnos: Orvosi sztr. Akadmiai Kiad, Budapest, 1993. Comer, R.: A llek betegsgei Pszichopatolgia. Osiris Kiad, Budapest 2000. Csnyi Yvonne Urbn Krolyn Simon Mria: Halls-beszd nevels. Tanknyvkiad, Budapest, 1990. Csnyi Yvonne (szerk.): Bevezets a hallssrltek pedaggijba. Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest, 1993. Csnyi Yvonne (szerk.): Pedoaudiolgia. Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskola, Budapest, 1995. Csnyi Yvonne: A hallssrlt gyermek. A hallssrlt gyermek az vodban. In Kis gyermekek, nagy problmk. RAABE Tancsad s Kiad Kft. Budapest, 2005. mrcius. Csnyi Yvonne: A specilis szksglet gyermekek s fiatalok integrlt nevelse-oktatsa. In Illys Sndor (szerk.): Gygypedaggiai alapismeretek. ELTE Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskolai Kar, Budapest, 2000. Cspe Valria: Az olvass- s rskpessg zavarai. In Illys Sndor (szerk.): Gygypedaggiai alapismeretek. ELTE Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskolai Kar, Budapest, 2000. 242. Dombain Esztergomi Anna Kelemri Dra Kiss Erika Ndas Pl Srkzi Judit: Gygypedaggiai Szolgltat Centrumok, Mozgsjavt ltalnos Iskola, Dikotthon s Pedaggiai Szakszolglat. FGYFK, digitART Kft.Reprogrf Kft. Budapest, 2001.

485

A szcikkek forrsai Dombain Esztergomi Anna Menyhrt Henriett: A munkatevkenysg helye a rehabilitcis folyamatban. In 25 v a halmozottan fogyatkos gyermekek szolglatban, Gygypedaggiai Szemle, 2000/Klnszm 3438.; Beszdterpia, 6978. Dombain Esztergomi Anna: Beszdkptelen s slyos beszdhibs gyermekek kommunikcis lehetsgei. In Kilenc vtized a mozgskorltozott gyermekek szolglatban, Gygypedaggiai Szemle, 1994/Klnszm dr. Csonka Csabn (szerk.): Szveges rtkels Ajnls az ltalnos iskolk 14. vfolyama szmra. OM, Budapest, 2004. 12. Dr. Gllesz Viktor (szerk.): Gygypedaggiai krtan. Tanknyvkiad, Budapest, 1992. Dr. Plhegyi Ferenc: A lts nlkl meghdtott vilg. MVGYOSZ, Budapest, 1981. Dr. Plhegyi Ferenc: Formaszlels tapintssal. Akadmiai Kiad, Budapest, 1969. Erdlyin Barakony Ilona Kiss Ferenc Plnokn Pozsonyi Mrta: A fejleszt pedaggiai munka vizsglata Borsod-Abaj-Zempln megyben. [on-line] http://www.oki.hu/oldal. php?tipus=cikk&kod=2006-02-mu-Tobbek-Fejleszto Fazekasn Fenyvesi Margit Jzsa Krisztin Nagy Jzsef Vidkovich Tibor: Diagnosztikus Fejldsvizsgl Rendszer 48 vesek szmra (DIFER). Mozaik Kiad, Szeged, 2004. Fodor Ferenc Pterffy Pl: Szemszeti funkcionlis vizsglatok. Medicina, Budapest, 1989. Ftin Hoffmann va: Mozgsfogyatkossgbl ered sajtos oktatsi felttelek, a megsegts mdjai, eszkzei. In Bernolk Bln Ftin Hoffmann va Mrkus Eszter Szab Ildik: Egytt az iskolban, tmutat a mozgskorltozott gyermekek egyttnevelshez. BGGYTF, Budapest, 1995. 35. Frith, Uta: Autizmus, a rejtly nyomban. Kapocs, Budapest, 1991. Gal va: A tanulsban akadlyozott gyermekek az vodban s az iskolban. In Illys Sndor (szerk.): Gygypedaggiai alapismeretek. ELTE Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskolai Kar, Budapest, 2000. 429459. Gad Mrta: Ltssrlt kisgyermekek funkcionlis ltsnak vizsglata s stimullsa. Kandidtusi rtekezs. 1997 . Gardi Zsuzsa (szerk.): Agysrltek mozgskezelse (Bobath-mdszer). Orvostovbbkpz Intzet, Egszsggyi Fiskolai Kar, Budapest, 1989. 1517 2223. ., Gerebenn Vrbr Katalin: Szempontok a nyelvi fejlds zavarnak rtelmezshez. In Gerebenn dr. Vrbr Katalin (szerk.): Fejldsi diszfzia. Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola, Budapest, 1995. 727 . Gerencsr Zs. Balogh I. Tringer K.: A gygytornsz-fizioterapeuta feladatai a rehabilitciban. In Huszr Ilona Kullmann Lajos Tringer Lszl (szerk.): A rehabilitci gyakorlata. Medicina Knyvkiad Rt., Budapest, 2000. 108. Gordosn Szab Anna: Bevezet ltalnos gygypedaggiai alapismeretek. Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest, 2004. 106., 113. Gsy Mria: A beszdkpessg zavarai. In Illys Sndor (szerk.): Gygypedaggiai alapismeretek. ELTE Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskolai Kar, Budapest, 2000. 229. Gudrun Schmitz, Detmold: A vizulis percepci fejlesztsre szolgl Marianne Frostig program tapasztalatai. (Ford.: Huba Judit) In Torda gnes: Szemelvnyek a tanulsi zavarok krbl. Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest, 2004, 161. Habk Anita: A szocilis kompetencia fejldse s fejlesztse nyelvrn. Fejleszt Pedaggia, 2004/3. szm

486

A szcikkek forrsai Hri Mria: Konduktv nevels az vodban s iskolban. In Illys Sndor (szerk.): Gygypedaggiai alapismeretek. ELTE Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskolai Kar, Budapest, 2000. 561571. Havasi gnes: vizulis segtsg autizmussal l szemlyek kommunikcijnak fejlesztsben. [on-line] http://www.foka.hu/szolgaltatasok/havasi.pdf Hegyin Honyek Katalin (szerk.): Inkluzv nevels: Ajnlsok ltssrlt gyermekek, tanulk, kompetencia alap fejlesztshez. vodai nevels. suliNova Kht., Budapest, 2006. 19. Huba Judit: Integrci alulnzetbl. Fejleszt Pedaggia, 2005/23. Huba Judit: Pszichomotoros fejleszts a gygypedaggiban I. ktet. Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest, 1993. 18., 76., 79., 85., 91. Huszr Ilona Kullmann Lajos Tringer Lszl (szerk.): A rehabilitci gyakorlata. Medicina Knyvkiad Rt., Budapest, 2000. 13., 15., 9192., 316., 352. Illys Sndor: Fogyatkossg, specilis nevelsi szksglet, differencilis pedaggia. In Schablauern Kertsz K. (szerk.): Gygypedaggiai alapismeretek a tant s vodapedaggus kpzsben. Csokonai Vitz Mihly Tantkpz Fiskola, Kaposvr, 520. Idzet: 13. oldal Illys Sndor (szerk.): Gygypedaggiai alapismeretek. ELTE Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskolai Kar, Budapest, 2000. Jky Ilona: A verblis kommunikci gyermekkori zavara az elektv mutizmus. In Hornyi Annabella Ksn Dr. Ormai Vera (szerk.): Pedaggusok s pszicholgusok/Egyttmkds a szocializcis zavarok megelzsrt. Tanknyvkiad, Budapest 1986. 158168. Dr. Nagy Erika: A kommunikci fejldse gyermekkori beszdzavarok. vodai let, 8. vf. 2. sz. (2000.) 1016. Klmnchey Rozlia (szerk.): Gyermekneurolgia. Medicina, Bp. 2000. 150152. Kotschy Beta: Az oktats clrendszere. In Falus Ivn (szerk.): Didaktika Elmleti alapok a tants tanulshoz. Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest, 1998. Kovcs Krisztina: Ltssrlt gyermekek az vodban s az iskolban. In Illys Sndor (szerk.): Gygypedaggiai alapismeretek. ELTE Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskolai Kar, Budapest, 2000. Krathwohl fogalma. In Bthory Zoltn: Tants s tanuls. Tanknyvkiad. Budapest, 1985. Krdy Erzsbet (szerk.): Brencsn Orvosi Sztr. Medicina Knyvkiad Rt., Budapest, 2001. Kulmann Lajos: A mozgskrosods. In Illys Sndor (szerk.): Gygypedaggiai alapismeretek. ELTE Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskolai Kar, Budapest, 2000. 202204. Mesterhzi Zsuzsa: A gygypedaggia mint tudomny. In Illys Sndor (szerk.): Gygypedaggiai alapismeretek. ELTE Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskolai Kar, Budapest, 2000. 49. Mesterhzi Zsuzsa (szerk.): Gygypedaggiai Lexikon. ELTE Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskolai Kar, Budapest, 2001. [A szcikkek szerzi: Benczr Miklsn (mozgskorltozottak, szomatopedaggia, szomatopedaggus) Csnyi Yvonne (audiolgia, hallsnevels, jelnyelv, szjrl olvass, szurdologopdia, szurdopedaggus)

487

A szcikkek forrsai Csocsn Lszln (aliglts, pedaggiai ltsvizsglat, pontrs, tiflopedaggia, tiflopedaggus, tiflotechnika) Fehrn Kovcs Zsuzsanna (kommunikcis zavar, beszdben akadlyozottsg) Fodorn Fldi Rita (mozgszavar) Hatos Gyula (epilepszival l gyermekek nevelse) Gereben Ferencn (Ayres-mdszer, bazlis stimulci, BNO, diszkalkulia, diszfzia, diszpraxia, Frostig-terpia, grafomotoros fejleszts, grafomotoros zavar, MCD, rszkpessgzavarok) Klmn Zsfia (augmentatv kommunikci, Bliss-nyelv, nonverblis kommunikci) Kulmann Lajos (habilitci, infantilis cerebrlis parzis, Little-kr, mozgskorltozottsg, rehabilitci, vgtagdeformitsok, vgtaghinyok) Lnyin Engelmayer gnes (halmozott fogyatkossg, halmozott fogyatkos, normalizcis elv, trsult fogyatkossg) Mesterhzi Zsuzsa (oligofrnpedaggia, oligofrnpedaggus, specilis iskola) Vassn Kovcs Emke (diszlexia, diszlexia-prevencis mdszer, logopdus)] Mszros Tams: Ortopdia s ortetika-protetika. Semmelweis Egyetem Egszsggyi Fiskolai Kar, Budapest, 2001. 65. Nagy Gyngyi Mria: Kzoktatsi intzmnyek s szolgltatsok a fogyatkos gyermekek szmra. In Illys Sndor (szerk.): Gygypedaggiai alapismeretek. ELTE Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskolai Kar, Budapest, 2000. 359376. Nagy Jzsef: XXI. szzad s nevels. Osiris Kiad, Budapest, 2000. Nanszkn Dr. Cserfalvi Ilona (szerk.): Pedaggiai kislexikon. Debrecen, 1996. P Balogh Katalin: A tanulsi kpessgeket meghatroz pszichs funkcik fejldse. . In P Balogh Katalin (szerk.): Iskolapszicholgia. Budapest, 1988. . Papp Lszl Tivadar: A lts krosodsa. In Illys Sndor (szerk.): Gygypedaggiai alapismeretek. Etvs Lornd Tudomnyegyetem Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskolai Kar, Budapest, 160., 166167 . Paraszkay Sra: Kzelrl nzve. Paraszkay Sra, Budapest, 1994. Pataki Lszl: Hallssrls-hallsi fogyatkossg. In Illys Sndor (szerk.): Gygypedaggiai alapismeretek. ELTE Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskolai Kar, Budapest, 2000. 192193. Pedaggiai program s Helyi tanterv. Mozgsjavt ltalnos Iskola s Dikotthon Halmozottan Fogyatkos Gyermekeket Oktat-Nevel-Mozgsfejleszt Tagozata, Budapest, 1998. Pedaggiai program. Mozgsjavt ltalnos Iskola, Mdszertani Intzmny s Dikotthon Csillaghz Tagozata, Budapest, 2004. Prnay Beta: Siket-vaksggal l gyermekek fejleszt diagnosztikja s pedaggiai ksrse. In Gordosn Szab Anna (szerk.): Gygyt pedaggia. Medicina, Budapest, 2004. Rottmayer Jen tanulmnya a PRIZMA iskola szmra Sillamy, N.: Pszicholgiai lexikon. Corvina, Budapest, 1997 . Smith Mackie: Szocilpszicholgia. Osiris Kiad, Budapest, 2002. Sindelar, Brigitte: Vizsgl eljrs iskols gyerekek rszkpessg-gyengesgeinek felismersre a Trningprogram hasznlathoz. Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola, Budapest, 1999. Spaller rpd Spaller Katalin: Gygypedaggiai ismeretek tra. Timp Kiad, 2006.

488

A szcikkek forrsai Speck, Otto: rtelmi fogyatkossg. A szl helye a korai fejleszts keretn bell. (Kzirat) 1980. Subosits Istvn: A beszdpedaggia alapjai. Tanknyvkiad, Budapest. 1982. 1112. Terpis Fejleszt Program. Mozgsjavt ltalnos Iskola, Mdszertani Intzmny s Dikotthon Csillaghz Tagozata, Budapest, 2005. Torda gnes (szerk.): Szemelvnyek a tanulsi zavarok krbl. Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest, 1999. Torda gnes: Beszdhibs gyermekek az vodban s az iskolban. (A beszd-rendellenessgek terpija. A beszdben val akadlyozottsg slyossg szerinti osztlyozsa. Beszdfogyatkossg. Elektv mutizmus.) In Illys Sndor (szerk.): Gygypedaggiai alapismeretek. ELTE Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskolai Kar, Budapest, 2000. 5923. Ttfalusi Istvn (szerk.): Idegensz-tr. Tinta Knyvkiad, Budapest, 2004. Ttfalusi Istvn: Idegen Szavak Etimolgiai Sztra. 1996. Tth Katalin Vgh Katalin: Autizmussal s rtelmi srlssel l felnttek munkakszsgnek fejlesztse s munkba lltsuk felttelrendszere. Fogyatkosok Eslye Kzalaptvny, Budapest [on-line]: http://www.foka.hu/szolgaltatasok/anyagok.htm Tthn Szilgyi Zsuzsa: Kompenzl technikk alkalmazsa (Ergotherpia). 25 v a halmozottan fogyatkos gyermekek szolglatban. Gygypedaggiai Szemle, 2000/ Klnszm, 6978. j Magyar Lexikon 1. Akadmiai Kiad. Budapest, 1960. 185. Vakok ltalnos Iskolja: A mozgstrner munkakzssg munkatrsai Varga Csaba: A Rgi s az j Paradigma. eVilg, 2003. jnius Vargn Mez Lilla: Sajtos nevelsi igny tanulk egyttnevelsrl pedaggusoknak, intzmnyvezetknek. [on-line]: www.oki.hu Vecsey Katalin (szerk.): Dysarthria (szveggyjtemny). ELTE Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskolai Kar, Budapest, 1995. Zsolnai Anik Jzsa Krisztin: A szocilis kszsgek kritriumorientlt fejlesztsnek lehetsgei. Iskolakultra, 2002/4. 1220.

489

AJNlott s FE lHAszNlt Iro Dalom

Ajnlott s felhasznlt irodalom 2/2005. (III. 1.) OM rendelet A sajtos nevelsi igny gyerekek vodai nevelsnek s Sajtos nevelsi igny tanulk, iskolai oktatsnak irnyelvei kiadsrl. A kzoktatsrl szl tbbszr mdostott 1993. vi LXXIX. trvny A DSM-IV diagnosztikai kritriumai. Animula, Budapest, 1995. A Fvrosi Pedaggiai Napok (2004. november 16.) keretben Rnyai Tnde elhangzott eladsa A koncentrlkpessg zavarai s a fejleszts lehetsgei. Dek s Trsa Kiad, 2000. A Mentor Knyvesbolt s Beszdkzpont szakirodalom-ajnlata. www.mentor-konyvesbolt.hu A sajtos nevelsi igny tanulkat integrltan nevel-oktat intzmnyek gyakorlata A szveges rtkels. In Gyerekek, mdszerek, nevelk Moduljavaslatok. A tanuls-tants programja. Bevezet, szerk. Brdossy Ildik. Szentlrinc, 1983. Az adaptv tanulsszervezsrl. http://www.oki.hu/magdoc.php?kod=MAG-szakmaiAdaptiv.html Adamikn Dr. Jsz Anna: A beszdpercepci fejlettsgnek szerepe az olvass-rs elsajttsban s tantsban. Fejleszt Pedaggia, 1996/23. Dr. Arany Erzsbet Montay Beta: Tanuli rtkelsi formk gazdagtsa. 2005. Dr. Arany Erzsbet Girasek Jnos Pinczsn dr. Palsthy Ildik (szerk.): Pszicholgiai vizsgl mdszerek gyjtemnye. Klcsey Ferenc Reformtus Tantkpz Fiskola, Debrecen, 2005. Bakos Ferenc (szerk.): Idegen szavak s kifejezsek sztra. Akadmiai Kiad, Budapest, 1994. Balzs Jnos: Tanulsi s magatartsi zavarok neurobiolgiai megkzeltse. Fejleszt Pedaggia, 1999. 23. Ballr Endre: A nemzeti alaptantervtl az iskolai nevel-oktat munka tervezsig. OPI, Budapest, 1996. Balog va (szerk.): Pszicholgiai kislexikon. Tth Knyvkereskeds s Kiad Brdossy Ildik Duds Margit Pethn Nagy Csilla Priskinn Rizner Erika: A kritikai gondolkods fejlesztse. Pcsi Tudomnyegyetem, PcsBudapest, 2002. Brdossy Ildik: A befogad iskola s krnyezete. j Pedaggiai Szemle, 2006/3. Brdossy Ildik: A curriculumfejleszts alapkrdsei. JPTE Tanrkpz Intzet Pedaggiai Tanszk, Pcs, 2002. Brdossy Ildik: A szentlrinci iskolaksrlet tantervi munklatairl (19781983). Pedaggiai Szemle, 1986/10. Bthory Zoltn Falus Ivn (szerk.): Pedaggiai lexikon. Keraban Knyvkiad, Budapest, 1977 . Bthory Zoltn: Tanulk, iskolk klnbsgek. Egy differencilis tantselmlet vzlata. OKKER, Budapest, 1997 . Bthory Zoltn (szerk.): Pedaggiai kziknyv. Tanknyvkiad, Budapest, 1980. Bthory Zoltn: Tants s tanuls. Tanknyvkiad, Budapest, 1985. Br Antaln (szerk.): Pszicholgitl pedaggiig. Szakirodalmi szemelvnygyjtemny a Kudarc nlkl az iskolban vodai fejleszt program hasznlathoz. Alex-Typo, Budapest, 1993.

493

Ajnlott s felhasznlt irodalom Bognr Mria: A fejleszt rtkels osztlytermi gyakorlata. j Pedaggiai Szemle, Budapest, 2006. mrcius Bognr Mria: Nyitott iskola s a trsadalmi partnerek egyttmkdse. Elads. Nyitott iskola tanul trsadalom. OKI-konferencia Brassi Sndor Hunya Mrta Vass Vilmos: Fejleszt rtkels: az iskolai tanuls minsgnek javtsa. j Pedaggiai Szemle, Budapest, 2005. jliusaugusztus Bki Pter: Ami a fura mgtt van Nhny lehetsges magyarzat a magatartszavarokra. Fejleszt Pedaggia, 2001/6. Czegldy Gabriella: Fejldskpes rdemjegyek. 2001. Czike Bernadett: Osztlyozs vagy szveges rtkels? Tan-tani, 1997/2. Csnyi Yvonne: A specilis nevelsi igny gyermekek s fiatalok integrlt nevelseoktatsa. In Illys Sndor (szerk.): Gygypedaggiai alapismeretek. ELTE Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskolai Kar, Budapest, 2000. Csnyi Yvonne: Az integrls kialakulsnak mozgatrugi. In A specilis szksglet gyermek. Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola, Budapest, 1993. Csnyi Yvonne Rzsn Czigny Enik: A magatartszavarokkal kzd gyermekek integrlt nevelse-oktatsa. ELTE Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskolai Kar, Budapest, 2001. Csap Ben: A kpessgek fejldse s iskolai fejlesztse. Akadmiai Kiad, Budapest, 2003. Csap Ben: A tanuli teljestmny rtkelsnek mrses mdszerei. In Pcze Gbor (szerk.): A kzoktatsi intzmnyek tevkenysgnek tervezse s ellenrzse. OKI, Budapest, 1997 . Csap Ben: Az iskolai tuds. Osiris Kiad, Budapest, 1998. Csap Ben: Tuds s iskola. Mszaki Knyvkiad, Budapest, 2004. Cseh Eleonra Hdi Mariann: A tanuls tmja a kzpiskols korosztly id eltti iskolaelhagysnak prevencijban. HEFOP 2.1.1 kzponti program B komponens 5. projekt, kzirat. Cspe Valria: Az olvass- s rskpessg zavarai. In Illys Sndor (szerk.): Gygypedaggiai alapismeretek. ELTE BGGYFK, Budapest, 2000. dr. Csonka Csabn: Beszljnk rla! Tant, 1992/5. dr. Csonka Csabn (szerk.) Szveges rtkels Ajnls az ltalnos iskolk 14. vfolyama szmra. OM, Budapest, 2004. Csirmaz Mtys: Gondolatok az rtkels kapcsn. Fejleszt Pedaggia, 1996/1. Dancs Tnde: Az informcis s kommunikcis technolgia fejlesztsnek irnyvonalai. j Pedaggiai Szemle, 2005. november Dkny Judit Dr. Juhsz gnes: A szmolsi zavar jelei az vodban s az iskolban. Fejleszt Pedaggia, 1999/45. F. Fldi Rita: Neuropszicholgiai vizsglatok jelentsge a tanulsi s viselkedszavarok diagnosztikjban. Magyar Pszicholgiai Szemle, 2004. LIX. 1. F. Fldi Rita: Tanulsi zavart okoz funkcizavarok differencildiagnosztikja, neuropszicholgiai eljrsok. Fejleszt Pedaggia, 2005/1. F. Vrkonyi Zs.: Tjkozottsg s kompetencia. Budapest, 1978. Falus Ivn Szivk Judit: Didaktika. Comenius Bt., Pcs, 1996. Farkasn Kristf Zsuzsanna: Lehetsgek a tanulsi problmk korai felismersben s megelzsben. j Pedaggiai Szemle, 2006/6. Fatalin Andrea: A sajtos nevelsi igny gyermekek integrlt nevelsrl szlknek. j Pedaggiai Szemle, 2004/3.

494

Ajnlott s felhasznlt irodalom Fazekasn Fenyvesi Margit Jzsa Krisztin Nagy Jzsef Vidkovich Tibor: Diagnosztikus Fejldsvizsgl Rendszer 48 vesek szmra (DIFER). Mozaik Kiad, Szeged, 2004. Fehr Irn Lappints rpd: Pedaggiai fogalomtr. Comenius Bt., Pcs, 1999. Fejleszt Pedaggia pedaggiai szakfolyirat szmai, klnsen: 2004/45. szm, 2006/34. szm (bsges szakirodalom-jegyzeteket tartalmaz) Frostig, M.: Program a vizulis szlels fejlesztsre. (Ford.: Sndory Mihly) ELTE Brczi Gusztv Fiskolai Kar Knyvtra. Gal va Jaksa va: A pedaggiai diagnzis rtelmezse. Fejleszt Pedaggia, 2002/6. Gdor Anna Kkayn Lnyi Marietta: rtkeljnk rnyaltabban! Budapest, 2004. Gereben Ferencn: Diagnosztika s gygypedaggia. In Gordosn Szab Anna (szerk.): Gygyt pedaggia. Nevels s terpia. Medicina, Budapest, 2004. Gerebenn Vrbr Katalin: Auditv szlelsi s beszdmegrtsi zavarok gygypedaggiai pszicholgiai megkzeltsben. In Gsy Mria (szerk.): Gyerekkori beszdszlelsi s beszdmegrtsi zavarok. Nikol, Budapest, 1996. 83100. Gergely Jen: A gygypedaggia pedaggiai-pszicholgiai krdseirl. APC-Stdi, Gyula, 2005. Gordosn Szab Anna: Bevezet ltalnos gygypedaggiai ismeretek. Nemzeti Tanknyvkiad Rt., Budapest, 2004. Gordosn Szab Anna: Gygypedaggia. Tanknyvkiad, Budapest, 1981. Dr. Gyarmathy va: Tanulsi zavarok azonostsa s kezelse az vodban s az iskolban. j Pedaggiai Szemle, XLVIII. vfolyam, 1998/11. 6876. Gyarmathy va: A tanulsi zavarok szindrma a szakirodalomban. j Pedaggiai Szemle, 1998/10. Gyenei Melinda Szautner Jnosn Szigeti Gizella: A tanulsi zavarok korrekcija kisiskols korban (Fejleszt program). Tanti segdlet a Nebul cm kpessgfejleszt feladatgyjtemnyhez. Vrosi Nevelsi Tancsad, Zld iskola, Szolnok, 1995. Gyenei Melinda: Tanulsi zavarok korrekcija a tanrkon. Argumentum Kiad, Budapest, 2004. Havas Pter: Az iskolai tanuls motvcijrl. [on-line] http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2003-03-ko-havas-iskolai Horvth Attila: Fejleszt rtkels az intzmnymenedzsmentben. j Pedaggiai Szemle, 2006. mrcius Horvth Attila: Minsgbiztostsi technikk az vodban s az iskolban. Mszaki Kiad, Budapest, 1999. Huba Judit: Integrci alulnzetbl. Fejleszt Pedaggia, 2005/23. Hunyady Gyrgyn M. Ndasi Mria: Osztlyozs? Szveges rtkels! Dinasztia Kiad, Budapest, 2004. Dr. Illys Sndor (szerk.): Gygypedaggiai alapismeretek. ELTE Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskolai Kar, Budapest, 2000. Dr. Illys Sndor (szerk.): A nehezen tanul gyermekek iskolai nevelse. ELTE Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskolai Kar, Bp., 2000. Jeney Lajos: Iskolai terek minsge. OKAIM fzetek, OKKER, 2001. Juhsz gnes (szerk.): Logopdiai vizsglatok kziknyve. j Mzsa Kiad, Budapest, 1999. Kagan, Spencer: Kooperatv tanuls. konet Kiad, Budapest, 2001., 2004.

495

Ajnlott s felhasznlt irodalom Keresztesi Katalin Marton va: Diszlexis s diszgrfis tanulk mozgsterpis programjnak nhny eredmnye. Fejleszt Pedaggia, 1999/1. Dr. Kolozsvri Judit: Ms gyerek, ms szl, ms pedaggus. OKKER Kft., Budapest, 2002. Kompetencia a hrom alapszksglet egyike [on-line] http://www.oki.hu/magdoc. php?kod=MAG-Szakmai-Tessek.html Kopp Erika Oll Jnos Zgon Bertalann: A Tanrai differencils az egyni fejldsi klnbsgeknek, szksgleteknek megfelel fejleszts mdszerei mint a sikeres integrci egyik felttele cm 30 rs tovbbkpzsi program anyaga. suliNova, Budapest, 2005. Ksn Ormai Vera: A mi iskolnk. Budapest, OKI Kiad, 1998. Kozma Tams Lukcs Pter (szerk.): Szabad legyen vagy ktelez? A kzoktatsi trvny koncepcijhoz. Educatio, Budapest, 1992. Kpatakin Mszros Mria Mayer Jzsef Singer Pter (szerk.): Akadlyplyn. Sajtos nevelsi igny tanulk a kzpfok iskolkban. suliNova Kht., Budapest, 2007 . Kpatakin Mszros Mria Singer Pter: Mdszertani kaleidoszkp. Orszgos Kzoktatsi Intzet, Budapest, 2005. Kpatakin Mszros Mria (szerk.): Tgul horizont. Befogad iskolk elfogad kzssgek. Orszgos Kzoktatsi Intzet, Budapest, 2004 Kpatakin Mszros Mria: Az egyni tanulsi tvonalak kiptse. [on-line] www.oki.hu Kpatakin Mszros Mria: Diszkalkulia helyett. Fejleszt Pedaggia, 2004/45. Kpatakin Mszros Mria: Kzben feln egy elfogad nemzedk: a sajtos nevelsi igny tanulkat integrltan nevel-oktat intzmnyek gyakorlata. j Pedaggiai Szemle, 2004/2. Kpatakin Mszros Mria: Tgul horizont Pedaggusoknak az egyttnevelsrl. Orszgos Kzoktatsi Intzet, Budapest, 2004. Kpatakin Mszros Mria: TTT, avagy tantsuk tantvnyainkat tanulni. Tanri kziknyv a msodik esly pedaggijhoz. (Kzirat) Kulcsr Zs.: Korai szemlyisgfejlds s nfunkcik. Budapest, 1996. Kulcskompetencik fejlesztse. KOMA XLIX. www.koma.hu Lakatos Katalin: Az iskolaretlensg korai felismerse llapot- s mozgsvizsgl teszt alkalmazsa a kszsgfejleszts szolglatban. Fejleszt Pedaggia, 1999/45. Lszl Zsuzsa: Az rkmozg gyerek. Magyar Elektronikus Knyvtr M. Ndas Mria: rtkeljnk mskppen! Konferencia s brze a szveges rtkelsrl, 2000. november 11. ELTE TFK, Kzirat Martonn Tams Mrta (szerk.): Fejlesztpedaggia. ELTE Etvs Kiad, Budapest, 2002. Meixner Ildik: j segdanyagok a diszlexia korrekcijhoz. Gygypedaggia, 1974/3. 8890. Mernyi Imre Szab Vince Takcs Attila: 101 tlet innovatv tanroknak. Jelik Oktatsi Stdi, Budapest, 2005. Mesterhzi Zsuzsa (szerk.): A nehezen tanul gyermekek iskolai nevelse. Fiskolai tanknyv. Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola, Budapest, 1998. Mesterhzi Zsuzsa (szerk.): Gygypedaggiai lexikon. ELTE Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskolai Kar, Budapest, 2001. Mihly Ildik: oECD-szakrtk a kulcskompetencikrl. [on-line] http://www.oki.hu/oldal. php?tipus=cikk&kod=2002-06-vt-Mihaly-OECD

496

Ajnlott s felhasznlt irodalom Mihly Ildik (sszell.): Milyen lesz a jv iskolja? [on-line] http://www.oki.hu/cikk. asp?Kod=oecd-Mihaly-Milyen.html Molnr Gyngyvr Csap Ben: A kpessgek fejldsnek logisztikus modellje. Iskolakultra, Pcs, 2003/2. Monostori Anik Ksa Barbara (szerk.): Nyitott iskola tanul trsadalom. Orszgos Kzoktatsi Intzet konferencija, Budapest, 2004. Nagy Jzsef: A kognitv kszsgek s kpessgek fejlesztse. Iskolakultra, 1999/1. Nagy Jzsef: A kritikus kszsgek s kpessgek kritriumorientlt fejlesztse. [on-line] http://epa.oszk.hu/00000/00035/00040/2000-07-km-Nagy-Kritikus.html Nagy Jzsef: Nevelsi kziknyv. Mozaik Oktatsi Stdi, Szeged, 1996. Nagy Jzsef: Pszichikus rendszerek s fejlesztsi kvetelmnyek. Iskolakultra, IV vf. . 2. szm Nagy Jzsef: XXI. szzad s nevels. Osiris Kiad, Budapest, 2000. Nagyn dr. Rz Ilona (szerk.): Egyni fejlesztsi tervek gyjtemnye. ELTE Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskolai Kar, Budapest, 2001. (Nem klcsnzhet, de a fiskola knyvtrban helyben olvashat.) Nagyn dr. Rz Ilona (szerk.): Esettanulmny s fejlesztsi terv 471 egyni fejlesztsi terv. ELTE Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskolai Kar knyvtra. Nanszkn Dr. Cserfalvi Ilona (szerk.): Pedaggiai kislexikon. Debrecen, 1996. Nemzeti alaptanterv 2003 (2004). Oktatsi Minisztrium, Budapest hidy Andrea: Az eredmnyes tantsi ra jellemzi. j Pedaggiai Szemle, 2005/12. Oktats s kpzs 2010. sszefoglal a Kulcskompetencik munkacsoport eredmnyeirl. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00092/2005-05-vt-Kosa-Oktatas.html dr. Papp Gabriella: A differencils lehetsgei a tanulsban akadlyozott gyermekek integrcijban. Egyttnevels-egyttoktats elsegtse Baranyban. Pcs, 2002. mjus 15. Elads Papp Gabriella: Tanulsban akadlyozott gyermekek a tbbsgi iskolban. Comenius Bt., Pcs, 2004. Pinczsn dr. Palsthy Ildik Girasek Jnos Kathyn Mogyorssy Anita (szerk.): A differencilt fejlesztst segt vizsglati mdszerek. KFRTKF, Debrecen, 2003. Pinczsn dr. Palsthy Ildik: Tanulsi zavarok, fejleszt gyakorlatok. Pedellus Tanknyvkiad, Debrecen, 2005. Pirisi Jnosn Pesti Gzn: Differencilt eljrsok a gyakorlatban II. Baranya Megyei nkormnyzat Pedaggiai Intzete, Pcs, 2000. Podrczky Judit: A pedaggia lehetsgei az eslyegyenltlensg cskkentsre a kzoktatsban. Kpzs s gyakorlat, 2003. oktber Porkolbn Balogh Katalin: Kszsgfejleszt eljrsok tanulsi zavarral kzd kisiskolsoknak. Iskolapszicholgia. Mdszertani fzetek, 4. Budapest, ELTE, 1987 . Porkolbn Balogh Katalin: Kudarc nlkl az iskolban. Budapest, Alex-Typo, 1992. Porkolbn Balogh Katalin (szerk.) Iskolapszicholgia. Tanknyvkiad, Budapest, 1988. 161176. Sillamy, Norbert (szerk.): Pszicholgiai lexikon. Corvina, Budapest, 1997 . Rnki Lantos Jlia: A tanulk motivlsa az lethosszig tart tanulsra. j Pedaggiai Szemle, 2002/5. Dr. Ranschburg Jen: Pszicholgiai rendellenessgek gyermekkorban. Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest, 1998.

497

Ajnlott s felhasznlt irodalom Rthy Endrn: Teljestmnyrtkels s tanulsi motivci. Tanknyvkiad, Budapest, 1989. Dr. Saln Lengyel Mria: Irnyt. Fejleszt Pedaggia, 2004/45. szm Sska Gza: Mit osztlyoznak a tanrok? j Pedaggiai Szemle, 1991/12. Sedlak, F. Sindelar, B.: De j, mr n is tudom! Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola, Budapest, 1996. Sindelar, Brigitte: Vizsgl eljrs iskols gyerekek rszkpessg-gyengesgeinek felismersre a Trningprogram hasznlathoz. Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola, Budapest, 1999. Sindelar, Brigitte Zsoldos Mrta (szerk.): Trning program. A rszkpessg-gyengesgek terpija. Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola, Budapest, 1998. Szszn Csiks Klra Varga Katalin: Segtkszsg. El-Pec Alaptvny, Budapest, . n. Szautner Jnosn: Nebul 12.. Ltom, hallom, csinlom, tudom! Kpessgfejleszt feladatgyjtemny kisiskolsok szmra. Vrosi Nevelsi Tancsad, Szolnok, 1995., 2003. Szilgyi Edit (szerk.): Pldul. suliNova Kht., Budapest, 2005. Szab va Szentmiklssy Zoltnn Zgon Bertalann (szerk.): Hatkony tanulsszervezs. (Segdanyag) Kzoktats-fejlesztsi s Pedaggus-tovbbkpzsi Kht., Budapest, 2005. Tallr Jlia Zgon Bertalann: Az rnyalt rtkels a gyakorlatban mint a sikeres tanuls s az egszsges szemlyisgfejlds felttele c. 30 rs tovbbkpzsi program anyaga Kszlt a HEFOP 2.1.1 A komponens fejlesztsben. suliNova Kht., Budapest, 2005. Torda gnes: A kpessgzavar mint klnleges elltsi jogosultsg a kzoktatsban. In Lnyin Engelmayer gnes (szerk.): Kpessgzavarok diagnosztikja s terpija a gygypedaggiai pszicholgiban. Akadmiai Kiad, Budapest, 2004. Torda gnes: Figyelemfejleszt program. OKI PTK, Budapest, 2000. Torda gnes: Szemelvnyek a tanulsi zavarok krbl. (Fiskolai jegyzet) Tanknyvkiad, Budapest, 1991. Valett, Robert E.: A tanulsi zavarok terpija. Allied Educational, Council, Distribution Center Galien, Mich. 1989. Magyar kiads: Csiky Erzsbet Rzsn Czigny Enik (szerk.) Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola, Budapest, 1996. Vmos gnes: Az iskolai rtkels. Iskolakultra, 1999/9. Vnyi gnes: Flhegyez. Fejleszt Pedaggia, 2006/34. szm, Mentor Knyvesbolt, Budapest, 2006. Varga Csaba: A Rgi s az j Paradigma. eVilg, 2003. jnius Varga Tams: A kivtelesek vannak tbben. Kznevels, 1971/9. Vargn Mez Lilla: Sajtos nevelsi igny tanulk egyttnevelsrl pedaggusoknak, intzmnyvezetknek. [on-line] www.oki.hu/cikk Varr Dniel: A szveges rtkels elmlete s gyakorlata az AKG-ban. Tan-tani, 2000/13. Zgon Bertalann: rtkels osztlyozs nlkl. Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest, 2001. Zakrn Horvth Ida: Az nll tanulskpessgek fejlesztse. ODINFO Kft., 2004. Zrinszky Lszl: Iskolaelmletek s iskolai let. OKKER, Budapest, 2000. Zs. Sejtes Gyrgyi: Kompetenciadivat. Mdszertani Kzlemnyek, 2006/2. Zsoldos Mrta: Gyengn tanul kisiskolsok csaldi s iskolai megtlse. Akadmiai Kiad, Budapest, 2003. Weyhreter, Helmut: Figyelj oda jobban! Dek s Trsa Kiad, 2001.

498

Kiadja az Educatio Trsadalmi Szolgltat Kzhaszn Trsasg Felels kiad: Kerekes Gbor gyvezet igazgat 1134 Budapest, Vci t 37 . Telefon: (06-1) 477-3100 Telefax: (06-1) 477-3136 E-mail: info@educatio.hu Adatbank: www.sulinovadatbank.hu Nyomta s kttte a Ptria Nyomda Zrt. Felels vezet: Fodor Istvn vezrigazgat