Model Pembelajaran berasaskan Membuatkan keputusan Tahun: 3 Tema : Sains fizikal Bidang: Keajaiban Bateri Tajuk: Litar lengkap

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: menganalisis mentol menyala dan tidak menyala. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: menyatakan berbagai cara untuk menyalakan mentol.

Masa: 60 minit (2 waktu) FASA 1. Persediaan Mengumpul maklumat nyalaan mentol. Indicator Amalan 1.1.1 menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa dan bau. 2. Imaginasi

CADANGAN AKTIVITI Guru mengarahkan murid menerangkan pengalaman untuk menyalakan mentol.

CADANGAN KOMUNIKASI Dimana anda jumpa mentol? Bagaimana rupa mentol menyala? Bagaimana mentol boleh menyala?

Meramal Menyusun alternative Indicator Amalan 2.1.3 menghasilkan idea yang bermakna. 3. Perkembangan Menilai alternative yang dipilih. Indicator Amalan 3.2.4 membuat pilihan berdasarkan pemerhatian. 3.2.1 memberi alasan yang

Guru bertanyakan murid apa yang diperlukan untuk menyalakan mentol. Guru tunjuk bahan dan murid melakarkan bagaimana membina litar lengkap.

Apakah bahan yang diperlukan untuk nyalaan mentol?

Murid berada dalam beberapa kumpulan. Murid mengambil objek-objek yang disediakan. Murid menyalakan mentol menggunakan objek yang disediakan.

Apakah yang anda perhatikan tentang perbezaan litar mentol menyala dan tidak menyala? Kenapa nyalaan mentol berbeza? (nyala/tidak nyala)

KPS: memerhati berkomunikasi Minat dan bersikap ingin tahu. Cuba terangkan mengapa pilihan itu dibuat? Murid mempunyai keupayaan untuk membuat pilihan dengan penjelasan yang betul.tepat untuk menerima atau menolak idea 4. 4. Nilai dan Sikap Lampiran . Jujur dan tepat.1.1 menghuraikan idea kepada butiran atau bahagian yang lebih kecil dan khusus. Bekerjasama.2 menyusun idea secara tersusun dan mudah. Pentaksiran Murid berbincang dalam kumpulan bagi menyalakan mentol yang tidak menyala. Tindakan Membuat keputusan Indicator Amalan 4.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful